Modern Warfare: Houfnice M109 Paladin sestřelila proudový dron

Modern Warfare: Houfnice M109 Paladin sestřelila proudový dron
XM1299 Paladin s prodlouženou hlavní / US Army (Zvětšit)

Americké letectvo (USAF) vyzkoušelo možnosti velitelského a řídícího systému nové generace ABMS (Advanced Battle Management System). Během testu, díky informacím z ABMS, houfnice M109 Paladin pomocí vysokorychlostního projektilu HVP (Hyper Velocity Projectile) sestřelila cvičný proudový dron BQM-167.

ABMS je jeden z hlavních modernizačních projektů USAF s rozpočtem 3,3 miliardy dolarů pro následujících pět let. Původně ABMS sloužil k náhradě letadla pro velení a řízení boje E-8 Joint STARS (Joint Surveillance Target Attack Radar System). Postupem času se ale z ABMS stal mnohem ambicióznější, komplexnější a rozsáhlejší projekt.

V dnešní podobě je ABMS vyvíjen jako páteřní velitelský a řídící systém propojující nejrůznější senzory a zbraňové systémy všech složek Ozbrojených sil Spojených států, tedy letectva, pozemních sil, námořnictva, námořní pěchoty, pobřežní stráže a vesmírných sil. Toto širší úsilí je známo jako Společné všedoménové velení a řízení JADC2 (Joint All-Domain Command and Control).

ABMS je v podstatě komunikační protokol, který dokáže v reálném čase vytěžovat a informačně fúzovat všechny představitelné systémy (na moři, vzduchu, zemi, vesmíru i v kyberprostoru) všech složek amerických ozbrojených sil (a spojenců) do jednoho situačního obrázku bojové scény. Není daleko od pravdy, pokud obrazový výstup ABMS přirovnáme k moderním real-time počítačovým strategickým hrám.

Podstatnější však je, že ABMS umí automatizovat a extrémně urychlit nezbytnou řadu kroků řetězce ničení (kill chain), v reálném čase zaúkolovat zbraňové systémy z různých domén / složek a navést jejich palbu na nepřátelský cíl.


Propagační video ABMS

ABMS tedy zkracuje celý proces od nalezení cíle (něco tam je), jeho rozpoznání (vlastní / cizí), identifikaci (určení typu cíle), určení jeho záměrů, sledování, zaměření a případné zničení. Současně ABMS ke zničení cíle automaticky vyhledá nejvhodnější zbraňové systémy, a to z hlediska dostupnosti, zásoby munice nebo cenové efektivity. ABMS přitom k automatickému a bleskovému třídění obrovského množství informací, k přehledné vizualizaci, stejně jako k vydávání doporučení velitelům, využívá prvků strojového učení.

Své schopnosti ABMS předvedl na nedávném demonstračním cvičení, které se konalo na více místech po Spojených státech s centrem na Andrewsové spojené základně JBA (Joint Base Andrews). ABMS měl mimo jiné za úkol zachytit simulované střely s plochou dráhou letu a navést na ně palbu z dostupných zbraňových systémů. V normálním světě celý proces řetězce ničení trvá dlouhé minuty a vyžaduje řadu telefonických hovorů.

„Bojiště zířka bude typické informační přeplněností. Jedním z klíčových cílů tohoto nácviku bylo prezentovat syntézu závratného množství informací pro všechny zúčastněné, stejně jako by je viděli v reálné operaci,“ uvedl Will Roper, civilní náměstek pro vyzbrojování a logistiku letectva. „To si vynutilo po velitelích a operátorech, aby  důvěřovali datové analýze a umělé inteligenci, pokud chtěli rozumět bojové scéně. Cenit si dat, jako esenciálního zdroje pro bojovníky, není o nic méně důležité než letecké palivo nebo satelity, je to klíč k boji nové generace.“


K fúzi dat, za pomocí prvků umělé inteligence, a vizuálnímu zobrazení dat bylo využito softwarové prostředí Lattice od Anduril Industries; větší foto / USAF

Během cvičení se veškeré výstupy ABMS promítaly na velkoplošnou obrazovku ve velícím středisku JBA a také do tabletů VIP osob. Podle zúčastněných vše skutečně připomínalo počítačovou real-time strategii. Uživatelé mohli kupříkladu vidět pozici a formaci reálných stíhaček F-22A Raptor (se všemi klíčovými taktickými údaji), pozice protivníků (díky informacím ze satelitů), ale také například obrazové výstupy od jednotlivých cvičících vojáků. Během celé demonstrace ABMS propojil na 60 datových kanálů.

Podle Ropera jedním z největších úspěchů cvičení byl sestřel proudových dronů BQM-167. Na drony střílela 155mm houfnice M109 Paladin a námořní 127mm kanón Mk19 (instalace USS Desert Ship) na střelnici White Sands Missile Range v Novém Mexiku pomocí hypersonického projektilu HVP od BAE Systems. Jedná se o dělostřelecký projektil letící rychlostí Mach 5. „Tank sestřelující řízené střely je něco úžasného ‒  videohra, úžasná sci-fi,“ uvedl Roper.

HPV je univerzální podkaliberní dělostřelecký projektil nasaditelný na námořních kanonech ráže 127 mm, pozemních 155mm houfnicích a výhledově v elektromagnetikých kanonech. Pro nasazení na kanonech různých ráží i fyzikálních principů BAE Systems vyvinula různé vymezovací prvky (saboty) projektilu.


Do demonstrace ABMS se zapojila houfnici M109 Paladin, námořní kanon Mk19 a také pásové samohybné dělo M107 ráže 175 mm. Role M107 během cvičení není známa, protože tuto zbraň již americká armáda vyřadila z výzbroje.

HPV je tedy určen k nasazení na lodích, pozemních systémech, a to k ničení cílů na moři, na zemi a ve vzduchu. Projektil HPV je popisován jako naváděný. BAE Systems ale ve svých reklamních materiálech způsob navádění nepopisuje. Podle všeho je HPV vybaven satelitním řízením, což je využitelné proti statickým cílům. Zda má HPV komunikační kanál, přes který ho lze řídit (pomocí radiolokátorů nebo mu předávat aktualizované GPS souřadnice), není známo. Stejně tak se zdá, že HPV postrádat klasickou bojovou hlavici s trhavinou.

Pentagon hodlá HPV nasadit v rámci protivzdušné obrany (PVO) na zemi i na moři. Jednou z velkých výhod HPV je jednotková cena 85 000 dolarů, což je zlomek proti moderním střelám PVO. Například poslední model námořní střely RIM-162 ESSM (dosah 50 km) stojí dva miliony dolarů a proti hrozbě se vždy vysílají dvě střely. Námořní kanon Mk45 dokáže střílet HPV rychlostí až 20 ran z minutu na maximální vzdálenost (na pozemní cíl a po balistické dráze) 74 km. Finančně tak minutová palba Mk45 pomocí projektilů HPV stojí stejně, jako jedna ESSM.

Konečně HPV teoreticky umožní vytvořit moderní pozemní protiraketovou obranu. Lze si představit pozemní verzi námořních kanonů (včetně mobilní verze), které mohou chránit základny, letiště nebo klíčové prvky civilní infrastruktury. ABMS tedy teoreticky umožní vznik nové generace velmi výkonných kanonových prostředků PVO schopných ničit nejrůznější aerodynamické a balistické cíle.


Přes 5G síť do ABMS obrazová data posílal také čtyřnohy robot; větší foto / USAF

Dalšími efektory na cvičeny byly stíhačky F-16, drony MQ-9 Reaper a pozemní prostředky PVO. Všechny tři systémy používaly střely AIM-9X Sidewinder. Podle Ropera bylo ale klíčové, že data byla přenášená pomocí komunikačních standardů 4G a 5G a vykonání všech kroků řetězce ničení netrvalo minuty, ale pouhé sekundy.

Cvičení simulovalo střet s Ruskou federaci. Ve smyšleném cvičení došlo k vyhrocení situace, kybernetickým útokům, k elektronickému a laserovému rušení amerických satelitů, a následně k odpálení šesti ruských střel s plochou dráhou letu z Karibiku proti cílům na americkém území.

První fáze cvičení se zaměřila na včasnou detekci a varování simulovaných cílů, druhá fáze se na odhalení pozic a záměrů protivníků (ruských bombardérů a lodí), třetí fáze na detekci a identifikaci střel (k zamezení přátelské palby) a poslední ke sledování cílů a aktivaci vybraných zbraňových systémů. ABMS využívala data z malých radiolokátorů AN / MPQ-64 Sentinel, nových bezobslužných akustických pozemních senzorů a speciálních senzorových věží (od Anduril Industries), které kombinují infračervené a radarové senzory.


Během nácviku operátoři využívali virtuální brýle; větší foto / USAF

ABMS, resp. JADC2, ve svém důsledku může zcela odstranit zdlouhavý přenos informací ze stroje na člověka, následně pomocí telefonu z člověka na člověka a nakonec opět zpět z člověka do stroje. ABMS téměř úplně redukuje linku člověk-člověk a umožňuje strojům komunikovat, samozřejmě za dohledu člověka, přímo mezi sebou. Současně ABMS všechna tato data slučuje do jednotného digitálního obrázku bojové scény a ve vytříbené, srozumitelné a vizuálně přívětivé podobě je předkládá velitelům. 

Například v rámci Velitelství PVO Severní Ameriky NORAD (North American Aerospace Defense Command) je zapotřebí telefonických hovorů o délce 12 minut k shromáždění příslušných informací. Operátor radiolokátoru NORAD v případě zachycení hrozby (například leteckého útoku) jednoduše musí zvednout telefon, zavolat na velitelství a pomocí kódových zpráv vysvětlit, co se děje. Žádná digitální koordinace mezi senzory a například dostupnými zbraňovými systémy neexistuje. Vše musí zpracovat a pochopit velitel. Například zjištění dostupnosti leteckých tankerů zabere další dlouhé minuty telefonických hovorů.

Na různých snímcích z posledních let lze vidět velmi pokročilá velitelská centra s velkým množstvím obrazovek obsahující nejrůznější informace ze všech domén. Každou „obrazovku“ (datový kanál) ale sleduje jeden člověk a datové kanály jednoduše nekomunikují mezi sebou. Pokud je ve velitelském centru sto lidí a každý sleduje jeden kanál, je potřeba sto telefonátů a mnoho vysvětlování, aby se všechna data dostala ve vytříbené a srozumitelné formě veliteli a ten mohl rozhodnout. ABMS vše zvládne automaticky během několika sekund a navíc navrhne několik možností řešení situace. 

Není známo, kdy hodlá Pentagon ABMS zavést do operačního provozu, ale Roper uvedl, že jednotlivé prvky lze využít již nyní. Není také známo, zda lze skutečně vybudovat zamýšlený všeobjímající systém, a především za jaké peníze. Kritici uvádějí, že cíle jsou ABMS jsou příliš ambiciózní a nedají se v rámci požadovaného rozpočtu provést ‒ resp. nikdo neví, kolik bude ABMS ve své zamyšlené podobě skutečně stát. Nepochybně jde ale o směr, kterým se budou v menší či větší míře ubírat nejmodernější ozbrojené síly světa. Jiná cesta není.

Zdroj: AFM, Anduril, af.mil, Breaking Defense

Nahlásit chybu v článku


Související články

Armáda ČR obnovuje dělostřelectvo: Houfnice DANA zůstává

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) plánuje modernizovat 33 samohybných kolových houfnic (ShKH) vz. 77 ...

Slovenské dělostřelectvo získá houfnice Zuzana 2

Ozbrojené síly Slovenské republiky (OS SR) nakoupí osm nových samohybných kolových houfnic (ShKH) ...

Americká samohybná houfnice Paladin s dostřelem 130 km

Americká armáda (US Army) vyvíjí celou novou rodinu dělostřeleckých a raketových systémů dalekého ...

Maďarsko kupuje tanky Leopard 2A7+ a houfnice PzH 2000

Maďarsko pokračuje ve spanilé jízdě v nakupování moderní vojenské techniky. V posledních dnech jsme ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • SYN_
  08:09 10.09.2020

  Na tomto článku mě nejvíc zaujalo že by taková slibná a užitečná naváděná(?) dělostřelecká munice mohla být takto levná... to jako fakt nebo je to nějaká "předběžná" či ...Zobrazit celý příspěvek

  Na tomto článku mě nejvíc zaujalo že by taková slibná a užitečná naváděná(?) dělostřelecká munice mohla být takto levná... to jako fakt nebo je to nějaká "předběžná" či "předpokládaná" cena která se ve skutečnosti může ještě citelně změnit?
  Ono udělátek co dokážou téměř zázraky už vzniklo, a kopa z nich ztroskotala na maličkosti - ceně... viz řekněme AGS (a defakto celý Zumwalt) atd...Skrýt celý příspěvek

 • Alien
  14:20 09.09.2020

  V souvislosti s vyspělým systémem řízení boje a velení ABMS dostává také jasnější kontury boj s čínskými technologickými giganty. Když vypuklo embargo na spolupráci se společností ...Zobrazit celý příspěvek

  V souvislosti s vyspělým systémem řízení boje a velení ABMS dostává také jasnější kontury boj s čínskými technologickými giganty. Když vypuklo embargo na spolupráci se společností Huawei (sponzorem naší prezidentské kanceláře), vypadalo to, že pouze přijdou o produkty z balíčku aplikací Google, ale když se přidaly hardwarové firmy, ukázalo se, že bez příslušné licence nedosáhnou čínské firmy nejen na nejnovější procesory, ale ani na paměťové moduly a další součástky. Restrikce zavedly totiž firmy Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom nebo TSMC. Tady nejde jen o tlak na firmu Huawei a nebezpečí se sítěmi 5G budovaných na západě pod jejich hlavičkou, ty technologie se dají používat ve vojenství a tohle si západ už nemůže dovolit dlouhodobě podporovat. Aspoň ne do té doby, kdy budou v Číně u moci komunisté.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   15:14 09.09.2020

   poděkujme zlému Trumpovi :)

   poděkujme zlému Trumpovi :)

   • Alien
    15:21 09.09.2020

    Poděkujme, ale nepouštějme do ˇČíny a nenechávejme bez dozoru, nebo se ještě zamiluje do Si Ťin-pchinga.

    Víme svý: https://1url.cz/0z4JG...

    Poděkujme, ale nepouštějme do ˇČíny a nenechávejme bez dozoru, nebo se ještě zamiluje do Si Ťin-pchinga.

    Víme svý: https://1url.cz/0z4JG...

    • skelet
     15:23 09.09.2020

     božinku..

     božinku..

 • Alien
  21:41 08.09.2020

  Sestřel moderního proudového dronu "starou" houfnicí zapojenou do moderního systému ABMS je nejlepším důkazem, že se americká armáda vydala opravdu progresivním směrem. Tohle svět ...Zobrazit celý příspěvek

  Sestřel moderního proudového dronu "starou" houfnicí zapojenou do moderního systému ABMS je nejlepším důkazem, že se americká armáda vydala opravdu progresivním směrem. Tohle svět nedoběhne snadno a jestli vůbec. A nebylo to jednoduché. Prosazování nových technologií není v armádě snadné, má vždy své zastánce a tvrdé odpůrce. Vždyť jak obtížné bylo prosadit a ubránit F-35, která je nedílnou součástí nového datového pokrytí bojiště. Když demokraté v éře Jimmyho Cartera ohlásili (už v srpnu 1980) ústy ministra obrany Harolda Browna existenci "stealth" konceptu, zdálo se, že je to scifi. Ale v té době už byla F-117 na světě i když jí USA ukázaly až v roce 1990, pár měsíců po prvním ostrém nasazení. Svět žasl, ale třeba republikáni se okamžitě pustili do kritiky. Rezolutně odmítali zastavení výroby bombardéru B-1 (Carter ji zastavil už v roce 1977, protože věděl že je na světě F-117 a B-2 je za rohem). Dokonce jakmile demokrata Cartera vystřídal v roce 1981 republikán Reagan, prosadil naprosto neekonomické znovuobnovení výroby B-1 a došlo tak k nesmyslné souběžné výrobě B-1 a B-2. Nepřipomíná vám to něco? Když Obama rozhodl, že počty F-22 stačí a je třeba se soustředit na novější F-35, spustili republikáni očerňovací kampaň a po nástupu Donalda Trumpa to jednu chvíli dokonce vypadalo, že se snad program F-35 zruší (viz článek na AN zde: https://1url.cz/iz4tA).... Nebo snaha Trumpa zabránit zavedení elektromagnetických katapultů na letadlové lodě (viz zde: https://1url.cz/fz4ty)... a podobné excesy. Boj s takovými konzervativními "selskými rozumy" nesmírně ztěžuje technologický pokrok. Ovšem dnešní americké úspěchy a zjevná převaha americké armády právě díky informačním technologiím ukazuje, že ty naprosto šílené peníze, které byly vynaloženy, nebyly vynaloženy marně a mohou nakonec paradoxně prodloužit životnost i starých zbraňových systémů a skokově zlepšit jejich efektivitu. Viz úspěch houfnice M109 Paladinn. Nakonec z toho budou těžit všichni. Tedy kromě nepřátel.

  PS: A pro zajímavost - na tom malém notebooku na fotografii u článku ta legrace běží pod Windows 10.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   22:16 08.09.2020

   Hm. Je pravda, že program B-1A byl zastaven kvůli programu ATB, nebo-li B-2. Je také pravda, že to posloužilo Reaganovi k sestřelení Cartera, který ten program spustil a zastavil ...Zobrazit celý příspěvek

   Hm. Je pravda, že program B-1A byl zastaven kvůli programu ATB, nebo-li B-2. Je také pravda, že to posloužilo Reaganovi k sestřelení Cartera, který ten program spustil a zastavil B-1A. O čemž republikáni nevěděli.
   Nicméně program B-1B byl spuštěn mimo jiné kvůli tomu, že flotila strategických bombardérů rychle stárla a program ATB nabíral zpoždění. B-1 stačilo v podstatě doladit a rychle spustit. Ostatně všech sto letounů B-1B bylo dodáno skoro rok před prvním vzletem B-2.
   No a zrušení linky F-22 se ukázalo prostě jako velká chyba. Místo pokračující výroby F-22 teď musí Amíci objednávat F-35 a F-15.
   No a k Trumpovi. V době kdy to pronesl byl spíše zázrak, když ty katapulty fungovaly. A obhájit utrácení několika miliard za loď, které nefunguje hlavní součástka .. kdo by tu párů nechtěl.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:07 09.09.2020

    Taky bych řekl, že zastavení F-22 byla chyba, USA za takový letoun nemají náhradu. F-22 je určen k vybojování vzdušné dominance, kdežto F-35 spíše k útokům na pozemní cíle.

    Taky bych řekl, že zastavení F-22 byla chyba, USA za takový letoun nemají náhradu. F-22 je určen k vybojování vzdušné dominance, kdežto F-35 spíše k útokům na pozemní cíle.

    • Alien
     12:47 09.09.2020

     Ohledně F-22 Obama chybu neudělal, on nenařídil jejich sešrotování, pouze zastavil výrobu dalších. Těch +/- 190 vyrobených Raptorů tu stále je, a ještě hodně dlouho bude. A kdoví, ...Zobrazit celý příspěvek

     Ohledně F-22 Obama chybu neudělal, on nenařídil jejich sešrotování, pouze zastavil výrobu dalších. Těch +/- 190 vyrobených Raptorů tu stále je, a ještě hodně dlouho bude. A kdoví, jestli dalších 190 není někde zakonzervovaných, i když u stroje tak náročného na údržbu to je téměř nemožné. Spíš se opakuje to, co u Cartera - něco nového je za rohem, nebo už pod plachtu v hangáru a Obama to věděl. Nedivil bych se, kdyby Trump ne. Konsensus bezpečnostních složek státu ve snaze držet Trumpa co nejdál od vojenských tajemství je nasnadě. Provařil toho už dost.

     Například zde: https://1url.cz/tz4uV... anebo zde: https://1url.cz/mz4uj...

     Efektivita uzbrojování je dnes už také sporná. Když Reagan oznámil fake news ohledně "Hvězdných válek", Rusko se sice pustilo do hledání odpovědí na tehdy reálně neexistující hrozbu, stálo ho to spoustu paranoidního úsilí a stamiliardy rublů, ale jakkoliv je to absurdní, oni tu odpověď našli a dnes s ní občas straší na oběžné dráze.

     Viz zde: https://1url.cz/hz4ud... a zde: https://1url.cz/Vz4uC... a nejčerstvěji zde: https://1url.cz/uz4uU...

     Lepší než podněcovat v nepříteli technologický pokrok, by bylo ukolébat jej v pocitu dostatečnosti a nechat ho vykrvácet na nikdy nekončící výrobě, údržbě a opravách T-72. Lancer totiž přivolal vznik Black Jacka a Raptor zase Felona. Lepší by bylo, nechat je montoval pořád dokola Tu-95 a myslet si, že Su-27 je nejlepší stroj na světě.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      13:08 09.09.2020

      Obama nejen zastavil výrobu dalších, ale nechal i zrušit jejich výrobní linku. Což znamená, že v současné době má USAF hodně olétanou flotilu F-15C, které se rozpadají ve vzduchu, ...Zobrazit celý příspěvek

      Obama nejen zastavil výrobu dalších, ale nechal i zrušit jejich výrobní linku. Což znamená, že v současné době má USAF hodně olétanou flotilu F-15C, které se rozpadají ve vzduchu, sem tam jim i F-22 spadnou, nicméně USAF nemůže pokračovat v přírozené obnově, ale musí draze repasovat F-15C, musí nakupovat F-15EX apod. To nebýt moudrého kroku páně Obamy prostě nenastalo.
      Obama zas nebyl tak moudrý prorok jak se o něm traduje.Skrýt celý příspěvek

     • RiMr71
      13:25 09.09.2020

      a) z vás ten oddaný prodemo/Obamo/Clinotonismus uplne ciší b) jste mimo. Pokud nějaký americký program přinutil chudého Ivana krvácet při vývoji analoga, tak splnil jeden ze svých ...Zobrazit celý příspěvek

      a) z vás ten oddaný prodemo/Obamo/Clinotonismus uplne ciší

      b) jste mimo. Pokud nějaký americký program přinutil chudého Ivana krvácet při vývoji analoga, tak splnil jeden ze svých cílů.Skrýt celý příspěvek

     • RiMr71
      13:28 09.09.2020

      "Obama zas nebyl tak moudrý prorok "

      ...on byl a je hlavně tlučhuba a rasista.

      "Obama zas nebyl tak moudrý prorok "

      ...on byl a je hlavně tlučhuba a rasista.

     • Alien
      14:03 09.09.2020

      RiMr71 V současné politické situaci máte ale opravdu jen dvě možnosti, buď obdivujete lidi ochotné nosit ve 21. století na hlavě červené čepice s hesly a tleskáte lidovým milicím, ...Zobrazit celý příspěvek

      RiMr71 V současné politické situaci máte ale opravdu jen dvě možnosti, buď obdivujete lidi ochotné nosit ve 21. století na hlavě červené čepice s hesly a tleskáte lidovým milicím, nebo doufáte, že se karta otočí a USA se opět stanou stabilní, spolehlivou a čitelnou silou ve světě. Co vám asi tak zbývá, než doufat v nástup demokratů? Kdyby kandidoval normální republikán, pak by to bylo jedno. Podobně jako v soubojích Bill Clinton/ G. W. Bush, nebo G. W. Bush/ Al Gore, nebo G. W. Bush/J. F. Kerry, nebo Barack Obama/John McCain, nebo Barack Obama/Mitt Romney - tam žádná volba nebyla vyloženě špatná (snad ani ten Al Gore ne), ale tohle? Na to se už nedá ani koukat! Chlap s přehazkou, co se zamiluje do Kim Čong-un? Ne, to fakt nejde. Samozřejmě že může Trump vyhrát i podruhé a Amerika to přežije, jako my druhé funkční období Miloše Zemana, ale proč jen něco přežívat, lepší je normálně žít.Skrýt celý příspěvek

     • Alien
      14:07 09.09.2020

      RiMr71 Ano, chudého Ivana uzbrojit, ale nepovzbuzovat u něj technologický pokrok. Proto píšu nechat ho spát a vyrábět T-72 pořád dokola.

      RiMr71 Ano, chudého Ivana uzbrojit, ale nepovzbuzovat u něj technologický pokrok. Proto píšu nechat ho spát a vyrábět T-72 pořád dokola.

     • skelet
      14:40 09.09.2020

      nechat spát? a to se provede jako jak? ustrne technologický vývoj? nebo z toho uděláme koncentrák a lá KLDR?

      nechat spát? a to se provede jako jak? ustrne technologický vývoj? nebo z toho uděláme koncentrák a lá KLDR?

     • Alien
      15:11 09.09.2020

      V Rusku! V Rusku nechat spát, copak se T-72 vyrábějí v USA?

      V Rusku! V Rusku nechat spát, copak se T-72 vyrábějí v USA?

     • skelet
      15:21 09.09.2020

      logická posloupnost. Rusko dle Vašeho reaguje na USA, a Rusko se má nechat spát. Z toho vyplývá, že buď USA ustrne ve vývoji nebo se americká armáda zcela vymkne civilní a mediální ...Zobrazit celý příspěvek

      logická posloupnost. Rusko dle Vašeho reaguje na USA, a Rusko se má nechat spát. Z toho vyplývá, že buď USA ustrne ve vývoji nebo se americká armáda zcela vymkne civilní a mediální kontrole, a celá se stane černým projektem americké vlády = KLDR.
      Nebo jak jinak to udělat, aby se Rusko nechalo spát?Skrýt celý příspěvek

     • Alien
      15:27 09.09.2020

      Úvaha vycházela z toho, co způsobil Ronald Reagan vyhlášením fiktivních "Hvězdných válek". Rusko by v této oblasti klidně spalo, ale takhle reagovalo a nakonec možná způsobilo ...Zobrazit celý příspěvek

      Úvaha vycházela z toho, co způsobil Ronald Reagan vyhlášením fiktivních "Hvězdných válek". Rusko by v této oblasti klidně spalo, ale takhle reagovalo a nakonec možná způsobilo horké chvilky americkým stratégům. Tedy, Rusko spíš strašit znovuobnovením rozsáhlé výroby tradičních konvenčních zbraní a provokovat odvetu na tomhle technologicky nenáročném poli. Ruské konzervy na to myslím i s větší chutí skočí, protože tanky a tuny oceli, to jejich jestřábové umí a to je baví.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      18:11 09.09.2020

      Je krásný, jak hodnotíte věci nikoli reálně, ale podle "stranickýho trička".
      Svět není černobílý...

      Je krásný, jak hodnotíte věci nikoli reálně, ale podle "stranickýho trička".
      Svět není černobílý...

  • Conquer
   09:51 09.09.2020

   F117 bola zavedena v 1983 a svet ju prvy krat uvidel v 1990. A B2 je tiez stealth, tak by ju cakal podobny osud (eso v rukave) . Reagan potreboval nieco, co bude vidiet a bude ...Zobrazit celý příspěvek

   F117 bola zavedena v 1983 a svet ju prvy krat uvidel v 1990. A B2 je tiez stealth, tak by ju cakal podobny osud (eso v rukave) . Reagan potreboval nieco, co bude vidiet a bude nahanat strach a donuti SSSR umorit dalsie miliardy rublov na zbrojenie.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   10:42 09.09.2020

   Proč tak složitě. Stačilo napsat "nemám rád republikány, protože jsem neomarxista". Bylo by to kratší a bez zbytečné demagogie. Navíc co jsi zač už jsi jasně vyjádřil v diskuzi o ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč tak složitě. Stačilo napsat "nemám rád republikány, protože jsem neomarxista". Bylo by to kratší a bez zbytečné demagogie. Navíc co jsi zač už jsi jasně vyjádřil v diskuzi o střelbě ve Wisconsinu...Skrýt celý příspěvek

   • Alien
    12:49 09.09.2020

    Jednoduší lidé vidí svět jednoduše, Torongu. Lidi dělí na bílé a barevné, na neomarxisty a fašisty. Pokud já jsem neomarxista, ty musíš být to druhé. Jiná možnost není.

    Jednoduší lidé vidí svět jednoduše, Torongu. Lidi dělí na bílé a barevné, na neomarxisty a fašisty. Pokud já jsem neomarxista, ty musíš být to druhé. Jiná možnost není.

  • Shania
   15:31 09.09.2020

   program B-1A skoncil, protoze prunik vysoko a rychle uz nebyl nadale mozny - Mig-25 F-117 s tim nemuze mit nic spolecneho a nikdo do nasazeni nevedel, jak to bude efektivni... B-1B ...Zobrazit celý příspěvek

   program B-1A skoncil, protoze prunik vysoko a rychle uz nebyl nadale mozny - Mig-25
   F-117 s tim nemuze mit nic spolecneho a nikdo do nasazeni nevedel, jak to bude efektivni...
   B-1B je modifikovany pro lety nizko, stejnou modifikaci dostal i B-2
   IOC ma o deset let driv jak B-2

   Pokud doomkrat/republikan v senatu proti necemu protestuje, tak je to, aby mu nezrusili zakladnu/vyrobu v jeho state, ne jake schopnosti ta zbran ma.
   F-35 byla pouha vymluva pro zruseni F-22, protoze penize potrebovali na neco jineho...

   Byt tebou, tak obamovu administrativu s tou trumpovou vubec nesrovnavam... 8 let obamy byla naprosta katastrova pro ozbrojene slozky a zahranicni politiku, s tim co vidime ted, tak i pro tu domaci... a je to hlavni duvod, proc to trump vyhral a vyhraje znova.

   Trump stejne jako obama nevi vubec nic o technice a mel o F-35 stejne blbe keci jako dost lidi tady, okamzite po tom co dostal briefing o F-35 otocil.Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  20:32 07.09.2020

  Fascinují mě příspěvky, resp snad celá polovina diskuze o tom, jak je nebo není Caesar k ničemu a jak by teď dával smysl a jak je málo pojízdný a jak se nám frantíci smějí... ...Zobrazit celý příspěvek

  Fascinují mě příspěvky, resp snad celá polovina diskuze o tom, jak je nebo není Caesar k ničemu a jak by teď dával smysl a jak je málo pojízdný a jak se nám frantíci smějí... blábláblá...
  To si jako fakt myslíte, že máme v plánu podobný systém nasadit a teď jsem kvůli výběru Caesarů ostrouhali???Skrýt celý příspěvek

  • Conquer
   20:43 07.09.2020

   Osobne si myslim, ze ste neosrouhali. Sli ste po cene a o to, dostat co najviac muziky za minimum penazi. A ruku na srdce, kolko vody asi pretecie Vltavou, kym ACR prejde na system ...Zobrazit celý příspěvek

   Osobne si myslim, ze ste neosrouhali. Sli ste po cene a o to, dostat co najviac muziky za minimum penazi. A ruku na srdce, kolko vody asi pretecie Vltavou, kym ACR prejde na system typu ABMS a z hufnice sa stane plnohodnotny AA gun?Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    19:35 08.09.2020

    Myslím, že za 15-20 rokov to bude celkom štandard.. Poľsko kupuje podobný systém už dnes.. Nie nadarmo sa ten system spomína aj pre spojencov. Zdrojový systém sa kupuje na 30 ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslím, že za 15-20 rokov to bude celkom štandard..

    Poľsko kupuje podobný systém už dnes..
    Nie nadarmo sa ten system spomína aj pre spojencov.

    Zdrojový systém sa kupuje na 30 rokov, nie na 5-7 rokov ako auto.
    Ono nakúpiť niečo podobné pre "nás oboch" o dekádu nebude až tak problém, stačí chcieť..Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:08 09.09.2020

     Spíš se divím, že to není standard už dnes. Naprogramovat prostředí podobné videohře s povědomím o cíli a vlastních prostředcích na nějaké mapě bojiště je asi to nejjednodušší, pak ...Zobrazit celý příspěvek

     Spíš se divím, že to není standard už dnes. Naprogramovat prostředí podobné videohře s povědomím o cíli a vlastních prostředcích na nějaké mapě bojiště je asi to nejjednodušší, pak samozřejmě zapojení senzorů, radarů, bezpečné datové spojení atd., to je už horší, popř. aby šlo vzdáleně z velitelského místa přímo ovládat zrovna tu houfnici. Nicméně podobný systém bych si představoval v těch velitelských Pandurech a Titusech, pokud tam není, tak k čemu jsou?Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:54 09.09.2020

      Jak Hurvínek válku. Doslova... Něco dálkově ovládat je to nejmenší. Digitální mapy s pozicemi zbraní už myslím AČR má. To složitější (to co stojí ty spousty mld dolarů...) je ...Zobrazit celý příspěvek

      Jak Hurvínek válku. Doslova... Něco dálkově ovládat je to nejmenší. Digitální mapy s pozicemi zbraní už myslím AČR má. To složitější (to co stojí ty spousty mld dolarů...) je zpracovat, vyhodnotit a rozeslat informace o hrozbách, vybrat nejvhodnější prostředek ke zničení hrozby a použít ho a to vše v čase desítek sekund až jednotek minut. To totiž znamená, že ten vyhodnocovací systém musí vědět o každém jednotlivém zbraňovém systému nejen kolik a jaké munice má, ale i to jakou munici má nabitou a jak se vyspala obsluha a jestli má dost cigaret. Samozřejmě v reálném čase...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      13:18 09.09.2020

      Torong: že by u nás stál senzor na detekci počtu a typu munice miliardy, tomu bych i věřil, ale že v USA ? :-) Všechno to, co popisuješ, není žádné scifi ani miliardy nestojí. ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong: že by u nás stál senzor na detekci počtu a typu munice miliardy, tomu bych i věřil, ale že v USA ? :-) Všechno to, co popisuješ, není žádné scifi ani miliardy nestojí. Mnohá průmyslová linka má složitější systém řízení.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   07:59 08.09.2020

   Kolegové z východu využívají příležitost pomluvit nákup Caesaru. Na to mají právo, ale neměli by se zesměšňovat jako třeba darskstyle, prý že Zuzana má odměr 240°, zatímco Caesar ...Zobrazit celý příspěvek

   Kolegové z východu využívají příležitost pomluvit nákup Caesaru. Na to mají právo, ale neměli by se zesměšňovat jako třeba darskstyle, prý že Zuzana má odměr 240°, zatímco Caesar jen 34° :)Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    08:45 08.09.2020

    Ze ma Zuzana v palebnem postaveni moznost odmeru 240° zatimco Caesar jen 34° neni pomluva, ale prosty fakt vychazejici z konstrukce te ktere houfnice. Ze to jako popmluvu ...Zobrazit celý příspěvek

    Ze ma Zuzana v palebnem postaveni moznost odmeru 240° zatimco Caesar jen 34° neni pomluva, ale prosty fakt vychazejici z konstrukce te ktere houfnice. Ze to jako popmluvu povazujete me neprekvapuje, neb jako asi nejvetsi obhajce nakupu ceasaru na zdejsich diskusich marginalizujete vsechny jeho nevyhody a naopak vyzdvyhujete vsechny prednosti (i ty domele).
    Apropo prvni kdo tu tuhle debatu nacal byl Skelet, taky pomluva od kolegu z vychodu? :)Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:36 08.09.2020

     Caesar má odměr +-34°, Zuzana má odměr +-60° (podle údaje na webu Konštrukty). Za největšího obhájce nákupu Caesaru se nepovažuju, ovšem nejsem pro kupovat stroj, který nekoupila ...Zobrazit celý příspěvek

     Caesar má odměr +-34°, Zuzana má odměr +-60° (podle údaje na webu Konštrukty). Za největšího obhájce nákupu Caesaru se nepovažuju, ovšem nejsem pro kupovat stroj, který nekoupila žádná jiná armáda a stojí o třetinu více než konkurence. Naopak TMH (truck mounted howitzer) jsou stále více populární a někde nahrazují i staré pásové houfnice. Nevím proč bychom zase měli volit originální, jinde nepoužité řešení. Pokud 99% států kupují bezvěžovou houfnici na kolech, kupme ji tedy také.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      09:49 08.09.2020

      Vyborne, takze se dostavame k 30 az 34° do kazdeho smeru (kterezto jsou u caesaru 2, naproti 4 u zuzana2), coz je stale 4x mene nez co nabizi vez Zuzana2 a az 6x mene nez co nabizi ...Zobrazit celý příspěvek

      Vyborne, takze se dostavame k 30 az 34° do kazdeho smeru (kterezto jsou u caesaru 2, naproti 4 u zuzana2), coz je stale 4x mene nez co nabizi vez Zuzana2 a az 6x mene nez co nabizi jine veze. Zadne pomluvani nakupu caesar, jen proste fakty.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:09 08.09.2020

      Clanek: jaké jiné věže na kolech nabízí 360° ?

      Clanek: jaké jiné věže na kolech nabízí 360° ?

     • Clanek
      13:47 08.09.2020

      Proc do toho tahate kola? Protoze je poptavala ACR? Ale o tom to prece vubec neni. Na svete existuji i se prodavaji houfnice jak pasove tak kolove, jak vezove tak bezvezove, a ...Zobrazit celý příspěvek

      Proc do toho tahate kola? Protoze je poptavala ACR? Ale o tom to prece vubec neni. Na svete existuji i se prodavaji houfnice jak pasove tak kolove, jak vezove tak bezvezove, a zvlast pod timhle clankem pod kterym diskutujeme je prece uplne normalni napsat, ze na dane ucely jsou zde houfnice ktere jsou idealni, jine houfnice, ktere dosahuji 2/3 idealu, a pak je tu treba takovy caesar, ktery si sahne na ideal jen z 1/6.
      To neni hodnoceni, to neni vyvozovani nejakych zaveru, to je proste shrnuti faktu. Az snaha do toho plest nejaka kola, cenu zuzany 2 a dalsich veci, az to z toho dela obhajobu vlastni garaze. Znovu, od ohlaseni nakupu caesaru je to ve vasem podani rekneme takovy zlaty standard, stejne jako je standard v podani jinych na caesar plivat kudy chodi. Ale vytloukat klin klinem, inu... :)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:33 08.09.2020

      Tak kdyby bylo nejhůř, je pořád možné otočit celou houfnici, ne?

      Tak kdyby bylo nejhůř, je pořád možné otočit celou houfnici, ne?

     • Jura99
      14:44 08.09.2020

      Clanek: protože bystřejší si všimli, že skelet zde jako první mezi řádky rýpnul do výběru nové houfnice, s tím že věž na houfnici údajně dostává jinou hodnotu (kvůli údajně ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: protože bystřejší si všimli, že skelet zde jako první mezi řádky rýpnul do výběru nové houfnice, s tím že věž na houfnici údajně dostává jinou hodnotu (kvůli údajně zpravidla 360° odměru) a další pokračovali ve smyslu, že Caesar je špatná volba. No a kola jsou tam důležitá proto, že tak či onak byla AČR hledána houfnice kolová, takže kombinací skeletovy připomínky hledáme tu kolovou houfnici s odměrem 360° a jelikož já o žádné nevím, tak se na ni ptám. Pokud neexistuje kolová, věžová houfnice s 360°, pak rýpnutí skeleta nedávalo smysl a rovněž kritika Caesara smysl opět nedává, protože jiná houfnice na kolech s výrazně lepšími parametry není.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:01 08.09.2020

      ti "bystřejší" si tam boj Caesar vs Zuzana dosadili sami. Skelet pouze poukázal na další potencionální nevýhodu bezvěžového provedení. Svůj svatý boj za čistotu Caesara sis tady ...Zobrazit celý příspěvek

      ti "bystřejší" si tam boj Caesar vs Zuzana dosadili sami. Skelet pouze poukázal na další potencionální nevýhodu bezvěžového provedení. Svůj svatý boj za čistotu Caesara sis tady začal vést s GlobeElementem sami ;)
      Globeelement: si pojedl očividně vtipnou kaši. Tvé otáčení houfnice mě vcelku pobavilo :)Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:14 09.09.2020

      skelet: nastavení houfnice bych bral jako celkem normální, přesněji tedy, že houfnice nečeká rozpatkovaná se zvednutou hlavní až se někde objeví nějaký cíl, shodou okolností zrovna ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet: nastavení houfnice bych bral jako celkem normální, přesněji tedy, že houfnice nečeká rozpatkovaná se zvednutou hlavní až se někde objeví nějaký cíl, shodou okolností zrovna ve směru, kterým je natočená. Předpokládám, že je na pozici, ze které předtím nestřílela a protivník o ní nemůže teoreticky vědět a že když dostane info o dronu, který je pár desítek km daleko, že v řádu desítek sekund nebo nízkých minut se dokáže o něco posunout, nastavit správným směrem a vystřelit.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:27 09.09.2020

      v řádech desítek sekund? Ve své podstatě to znamená složení houfnice připravené k bojové činnosti, natočení, respektive otočení houfnice, tak aby se dron dostal do palebné výseče, ...Zobrazit celý příspěvek

      v řádech desítek sekund? Ve své podstatě to znamená složení houfnice připravené k bojové činnosti, natočení, respektive otočení houfnice, tak aby se dron dostal do palebné výseče, rozložení houfnice a nabití. Nepohybujeme se v řádech sekund, ale v řádech minut. Těch pět minut to zabere minimálně.
      A za pět minut uletí Bayraktar TB2 vzdálenost cca 11km.
      Sumasumárum u bezvěžového provedení je reakční doba příliš velká na to, aby šel na takové typy cílů nasadit.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      13:21 09.09.2020

      skelet: víme, že caesar má shoot&scoot se 6 ránami pod 2minuty. Když k tomu přidáme čas na manévr auta do správného směru, budou to třeba 3 minuty, ale už řádově po 1 minutě letí ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet: víme, že caesar má shoot&scoot se 6 ránami pod 2minuty. Když k tomu přidáme čas na manévr auta do správného směru, budou to třeba 3 minuty, ale už řádově po 1 minutě letí první granát na cíl.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      13:49 09.09.2020

      Jura99: pokud budeš mít houfnici "sbalenou", tak 3-4 minuty. Pokud rozbalenou, tak další minuty navíc. Zkrátka je to pro tento typ cílů neflexibilní platforma. Se s tím smiř.

      Jura99: pokud budeš mít houfnici "sbalenou", tak 3-4 minuty. Pokud rozbalenou, tak další minuty navíc. Zkrátka je to pro tento typ cílů neflexibilní platforma. Se s tím smiř.

    • Jura99
     15:00 09.09.2020

     skelet: shoot&scoot znamená vystřelit 6x, sbalit a odjet o kus dál. To celé má trvat 2min. My to potřebujeme obráceně, tedy přijet, rozbalit, vystřelit. Nepředpokládám, že to ...Zobrazit celý příspěvek

     skelet: shoot&scoot znamená vystřelit 6x, sbalit a odjet o kus dál. To celé má trvat 2min. My to potřebujeme obráceně, tedy přijet, rozbalit, vystřelit. Nepředpokládám, že to nebudou také 2minuty.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:11 09.09.2020

      jak už jsme psal výše. u sbalené houfnice ano, u nesbalené nikoliv. hele když věříš tomu, že na správné natočení celé houfnice Caesar ti stačí dvě minuty, včetně posloupnosti ...Zobrazit celý příspěvek

      jak už jsme psal výše. u sbalené houfnice ano, u nesbalené nikoliv.
      hele když věříš tomu, že na správné natočení celé houfnice Caesar ti stačí dvě minuty, včetně posloupnosti velení, tak tomu věř. Já tomu prostě nevěřím, a ten vzdušný cíl bude dávno v tramtárii. Caesar zkrátka bude v budoucnu možné nasadit jen proti pozemním cílům, ä to nepřímou palbou. Stejně tak jako další bezvěžové houfnice.
      Já Váš svatý boj za čistotu Caesara fakt nehodlám dál vést.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:23 10.09.2020

      skelet: není úplně přesné v tomto kontextu srovnávat bezvěžové a věžové, spíš tedy kolové a pásové, protože nevím o věžové na kolech s odměrem 360°. Ten systém ABMS nicméně slouží ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet: není úplně přesné v tomto kontextu srovnávat bezvěžové a věžové, spíš tedy kolové a pásové, protože nevím o věžové na kolech s odměrem 360°. Ten systém ABMS nicméně slouží nejspíš k tomu, že že prostě má přehled o tom, který vlastní prostředek zrovna má na to, aby vystřelil na cíl. Když bude shodou okolností caesar zrovna tam, kde má být a vybavený správnou municí, tak prostě dostane od ABMS echo.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:22 10.09.2020

      Jura99, ale o tom celou dobu mluvím. Pokud se dostane do 60° výseče, tak jej může ABMS využít, a to je Caesar na tom ještě dobře. Atmos má výseč menší a pásový 2S5 Hyacint ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99, ale o tom celou dobu mluvím. Pokud se dostane do 60° výseče, tak jej může ABMS využít, a to je Caesar na tom ještě dobře. Atmos má výseč menší a pásový 2S5 Hyacint ještě menší, než Atmos. A s odměrem +-30° toho moc nenakouzlíš, aby jsi v rámci baterie tu výseč zvětšil. Se třemi houfnicemi Zuzana pokryješ výseč 90°, a pokud by se potvrdilo info, že je schopno pálit i do zadní polosféry, tak 360°. Aniž by ti dělostřelci byli jak posunovači na dráze.
      Pochopitelně pásové houfnice jsou pro zařazení do systému ABMS nejlepší, ale boj kola / pásy jsem zde nezatáhl já, a ani tu válku vést nehodlám.Skrýt celý příspěvek

 • musketer
  15:54 07.09.2020

  Příští válka bude velmi pohyblivá, houfnice Caesar jsou statické, tudíž úplně k hownu. To se Frantíci jistě zachechtali, jak nám je prodali :-(

  Příští válka bude velmi pohyblivá, houfnice Caesar jsou statické, tudíž úplně k hownu. To se Frantíci jistě zachechtali, jak nám je prodali :-(

  • satai
   16:49 07.09.2020

   Co si predstavujes od pojmem "staticke" v tomhle kontextu?

   Co si predstavujes od pojmem "staticke" v tomhle kontextu?

   • Jan Padesátýpátý
    05:03 08.09.2020

    nedokáže efektivně střílet v rychlosti 130 km/h

    nedokáže efektivně střílet v rychlosti 130 km/h

    • satai
     08:55 08.09.2020

     To jsme mozna meli postavit delostrelecky pluk na AC-130 :-D

     To jsme mozna meli postavit delostrelecky pluk na AC-130 :-D

  • flanker.jirka
   18:23 07.09.2020

   musketer zkuste se někde podívat na rychlost přechodu z pochodové do bojové polohy a rychlosti opuštění palebného stanoviště u jiných samohybných houfnic, v tomto ohledu patří ...Zobrazit celý příspěvek

   musketer
   zkuste se někde podívat na rychlost přechodu z pochodové do bojové polohy a rychlosti opuštění palebného stanoviště u jiných samohybných houfnic, v tomto ohledu patří Caesar do průměru.
   Stále platí, že proti dronům slouží PVO prostředky. Ono, ten dron, byl vlastně střela s plochou dráhou letu a my ani neznáme ani podmínky testu, například počet vypálených ran.Skrýt celý příspěvek

   • HonzaH
    18:43 07.09.2020

    Původně jsem se nechtěl do diskuze vůbec zapojovat, protože to jsou děsný bláboly. Ale konečně jeden střízlivý příspěvek. Přesně tak, vůbec neznáme podmínky testu, profil letu, ...Zobrazit celý příspěvek

    Původně jsem se nechtěl do diskuze vůbec zapojovat, protože to jsou děsný bláboly. Ale konečně jeden střízlivý příspěvek. Přesně tak, vůbec neznáme podmínky testu, profil letu, rychlost, výšku, počet vystřelených ran, jestli to byla standardní houfnice nebo nějak upravená. Navíc je to testovaný systém, o kterém ještě ani amíci neví, kdy ho zavedou a jestli vůbec. A je to testovaný projektil, a neví se, kdy ho zavedou do výzbroje. A tady se najdou tací, kteři by už na tom div nestavěli PVO.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     20:16 07.09.2020

     Taková "reinkarnace" kanonů je také dobrou cestou. Proti klasickým řízeným střelám brzy nebudou stíhačky bezzubé. Tak že v kategorii SHORAD to může mít úspěch. ...Zobrazit celý příspěvek

     Taková "reinkarnace" kanonů je také dobrou cestou. Proti klasickým řízeným střelám brzy nebudou stíhačky bezzubé. Tak že v kategorii SHORAD to může mít úspěch.
     https://www.thedrive.com/the-w... Skrýt celý příspěvek

    • darkstyle
     20:26 07.09.2020

     HonzaH Nedá mi nereagovať: "ABMS je jeden z hlavních modernizačních projektů USAF s rozpočtem 3,3 miliardy dolarů pro následujících pět let." Celkovo je All domain attack ...Zobrazit celý příspěvek

     HonzaH

     Nedá mi nereagovať:

     "ABMS je jeden z hlavních modernizačních projektů USAF s rozpočtem 3,3 miliardy dolarů pro následujících pět let."

     Celkovo je All domain attack hlavnou a jedinou modernizačnou snahou celej armády.
     Ak dáš na software toľko peňazí, pričom toto je už druhý počin v tejto oblasti - prvý IBCS ich stál 2.7 MLD..
     Tak to už niečo znamená..

     Dokopy vlastne vydajú len na software a rýchle spracovanie dát 6 MLD dolárov vo fáze testovania..
     Neviem či podobnú sumu nedali za testovanie a spracovanie dát v projekte F-35, opravte ma ak sa mýlim, je to proste veľká vec..

     Toto nie je nejaká drobnosť, ktorú nevieme či sa zavedie, otázkou je len kedy - hlavne keď oba systémy sú už vyvýjané nejaký piatok, prakticky od roku 2012 (ICBS)..

     Požiadavky armády na projektil HPV sú zavedenie do stávajúcich aj budúcich systémov bez úprav. Bodka.

     To, či to bude tento alebo budúci projektil je úplne jedno, dokonca aj profil letu..

     ESSM na lodiach má menší dostrel ako MK45 a treba strieľať 2 na jeden cieľ podľa doktríny - 6.6 mil. dolárov +- státisíce na údržbu zariadenia..

     Už len možnosť vystreliť salvu proti dronom na 60-70km je úžasné keď ťa to bude stáť bagateľ..
     A nepriateľ bude musieť reagovať protiopatreniami..Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   06:49 08.09.2020

   Caesar je všechno možné, ale určitě ne statická houfnice :)

   Caesar je všechno možné, ale určitě ne statická houfnice :)

  • Jura99
   09:43 08.09.2020

   Na Caesar padla už kdejaká výtka, ale že se jedná o statickou zbraň ? Jste asi první, gratuluju :-). V posledním ATM se mj. naopak píše, že Čína zavádí do výzbroje nové houfnice ...Zobrazit celý příspěvek

   Na Caesar padla už kdejaká výtka, ale že se jedná o statickou zbraň ? Jste asi první, gratuluju :-). V posledním ATM se mj. naopak píše, že Čína zavádí do výzbroje nové houfnice 6x6 PLC-181 a právě pro vysoce mobilní jednotky.Skrýt celý příspěvek

  • RiMr71
   13:10 08.09.2020

   ...nespletl sis server?

   ...nespletl sis server?

 • GlobeElement
  14:27 07.09.2020

  Zaujalo mě, že hypersonický projektil vystřeluje houfnice. Houfnice jsou typické naopak pomalými projektily - pálí větší ráži z hlavně s nižším tlakem. Holt, svět se mění. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Zaujalo mě, že hypersonický projektil vystřeluje houfnice. Houfnice jsou typické naopak pomalými projektily - pálí větší ráži z hlavně s nižším tlakem. Holt, svět se mění.

  Ale trefit se jednou ranou do letícího cíle o velikosti větroně letícího rychlostí okolo 500 km/h je docela frajeřina.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   18:17 07.09.2020

   těch 5 Machů vypadá hrozivě, ale je to de facto úsťová rychlost podkaliberních střel z tanku

   těch 5 Machů vypadá hrozivě, ale je to de facto úsťová rychlost podkaliberních střel z tanku

  • ArcheologJD
   19:24 07.09.2020

   GlobeElement, vono při délce hlavně 58 ráží je název houfnice už poněkud zavádějící. Politicky a technicky korektní by bylo spíš označení kanonová houfnice :-) Houfnice se jim ...Zobrazit celý příspěvek

   GlobeElement, vono při délce hlavně 58 ráží je název houfnice už poněkud zavádějící. Politicky a technicky korektní by bylo spíš označení kanonová houfnice :-) Houfnice se jim dodnes říká především kvůli náměru do 75 stupňů Jinak mají především díky Bullovým vychytávkám už od přelomu 70 a 80tých let výkonově blíž ke kanonum než ke klasickým houfnicím.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:34 08.09.2020

    No právě. Viděl jsem palbu z ruské houfnice na pásovém podvozku - myslím že to byla ráže 122 mm, nabíjela se ručně - a po výstřelu bylo možno ten projektil zaznamenat pouhým okem, ...Zobrazit celý příspěvek

    No právě. Viděl jsem palbu z ruské houfnice na pásovém podvozku - myslím že to byla ráže 122 mm, nabíjela se ručně - a po výstřelu bylo možno ten projektil zaznamenat pouhým okem, jak letěl pomalu.

    A tady 5 Machů.

    To je hodně velký posun v pojetí dělostřelectva.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  14:14 07.09.2020

  Při vědomí, že se testuje i munice, kdy sama houfnice bude působit jako prvek C-RAM čeká dělostřelectvo slušná budoucnost, snad i v AČR. Pro sestrel defacto řízené střely s ...Zobrazit celý příspěvek

  Při vědomí, že se testuje i munice, kdy sama houfnice bude působit jako prvek C-RAM čeká dělostřelectvo slušná budoucnost, snad i v AČR.
  Pro sestrel defacto řízené střely s plochou dráhou letu je nutné mít houfnice s možností vedení přímé palby v dostatečném odměru.
  Spolu s možnostmi vozidel MSHORAD pak dokáží samotné pozemní jednotky zvládat i letecké údery.Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  13:14 07.09.2020

  a rázem dostává věž na houfnici novou hodnotu..

  a rázem dostává věž na houfnici novou hodnotu..

  • Jura99
   13:21 07.09.2020

   zapojit se do ABMS a odpálit řízený projektil není limitováno věžovostí/nevěžovostí houfnice

   zapojit se do ABMS a odpálit řízený projektil není limitováno věžovostí/nevěžovostí houfnice

   • skelet
    13:39 07.09.2020

    tak pochopitelně.. věžovitostí, či nevěžovitostí je limitován odměr houfnice. Kde houfnice umístěné ve věži mají zpravidla odměr 360°. Bezvěžové houfnice, jako například Caesar, má ...Zobrazit celý příspěvek

    tak pochopitelně.. věžovitostí, či nevěžovitostí je limitován odměr houfnice. Kde houfnice umístěné ve věži mají zpravidla odměr 360°. Bezvěžové houfnice, jako například Caesar, má odměr 34°. Což je v případě užití v protiletadlové/protibalistické obraně poměrně limitující.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     14:29 07.09.2020

     To je. Ale předpokládejme, že zhruba vím, kde je nepřítel a nemám k dispozici jen jedno dělo. Pak se vždycky alespoň jedna hlaveň dá použít i bez věže.

     To je. Ale předpokládejme, že zhruba vím, kde je nepřítel a nemám k dispozici jen jedno dělo. Pak se vždycky alespoň jedna hlaveň dá použít i bez věže.

     • skelet
      14:46 07.09.2020

      hm.. jsem netušil, že letectvo vždy útočí z předpokládaného směru (většinou si vybírá směr) mimochodem když jedno dělo natočím do hlídaného sektoru, tak mi pak bude chybět jinde, ...Zobrazit celý příspěvek

      hm.. jsem netušil, že letectvo vždy útočí z předpokládaného směru (většinou si vybírá směr)
      mimochodem když jedno dělo natočím do hlídaného sektoru, tak mi pak bude chybět jinde, ne?Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:34 07.09.2020

      Pokud nejsem někde hluboko ve nepřátelském území, pak na mne nepřátelské letectvo může zaútočit jen přes hranici (když s nepřítelem sousedím) nebo přes území spojenců (když s ním ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud nejsem někde hluboko ve nepřátelském území, pak na mne nepřátelské letectvo může zaútočit jen přes hranici (když s nepřítelem sousedím) nebo přes území spojenců (když s ním nesousedím). Nemusím mířit na všechny strany.

      V případě ČR bude vždycky čas reagovat, Polsko musí pokrýt cca 180 stupňů, ale reálně bude hlídat severní hranici ze severu a východní z východu. A když chci použít houfnici s dostřelen nějakých 20-30 km, efektivní na tyto cíle určitě menší, skutečně nemusím mířit z hranice do vnitrozemí - stejně bych na druhou stranu republiky nedostřelil.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      15:57 07.09.2020

      @Global element Rozestaveni houfnic, nebo to na co se cenne houfnice vycleni pro obranne ucely, nebude levny cil. Naopak, pravdepodobne pujde o cil velice ceneny, a na ten v dnesni ...Zobrazit celý příspěvek

      @Global element
      Rozestaveni houfnic, nebo to na co se cenne houfnice vycleni pro obranne ucely, nebude levny cil. Naopak, pravdepodobne pujde o cil velice ceneny, a na ten v dnesni dobe plne dronu, klouzavych pum a strel s plochou drahou letu, ktere vam davaji moznosti utocit z libovolneho (nejvhodnejsiho) smeru, bych se vazne nechtel spolehat na to, ze nepritel prijde jen z polosfery odkud to ma nejbliz. Mohl by to byt docela drahy omyl.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      16:03 07.09.2020

      Clanek - pokud se jedná o cíl na území ČR, pak nepřítel nemůže přiletět nepozorován. Na to jsme moc obklopení spojenci. A jestliže se bude jednat o cíl zranitelný z více směrů, ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek - pokud se jedná o cíl na území ČR, pak nepřítel nemůže přiletět nepozorován. Na to jsme moc obklopení spojenci.

      A jestliže se bude jednat o cíl zranitelný z více směrů, pak k jeho obraně Caesary nepoužiju, protože by to nebylo účinné. To ovšem předpokládá bojové operace na nepřátelském území a takové armáda ČR rozhodně nebude podnikat sama.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      16:35 07.09.2020

      ČR alebo SR nie sú mestské štáty. Tá rozloha zase nie je tak malá aby si vedel presne zachytiť smer dronu

      ČR alebo SR nie sú mestské štáty. Tá rozloha zase nie je tak malá aby si vedel presne zachytiť smer dronu

     • skelet
      17:52 07.09.2020

      GlobeElement: pokud postřelovaný cíl se nebude pohybovat hypersonickou nebo nadzvukovou rychlostí, tak se nedá předpokládat velký poloměr zatáčení = vzdušný prostředek ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: pokud postřelovaný cíl se nebude pohybovat hypersonickou nebo nadzvukovou rychlostí, tak se nedá předpokládat velký poloměr zatáčení = vzdušný prostředek nebalistického charakteru může zaútočit v rozsahu 360°.
      Z toho plyne, že bezvěžové provedení je silně limitováno postřelovaným sektorem. A z toho plyne, že se pro takové typy cílů nehodí.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:37 08.09.2020

      Základní nepochopení je, že považujete tuto houfnici za jediný prostředek PVO. Ale tak tomu není, jedná se o systém ABSM, který zaznamená cíl, vyhodnotí situaci a použije ...Zobrazit celý příspěvek

      Základní nepochopení je, že považujete tuto houfnici za jediný prostředek PVO. Ale tak tomu není, jedná se o systém ABSM, který zaznamená cíl, vyhodnotí situaci a použije nejvhodnější prostředek.
      Díky propojení Paladina do systému ABSM může být použit, když je to výhodné, i Paladin. Když to výhodné není, bude použito něco jiného.
      Silně pochybuji, že je Zuzana napojena na systém ABSM a netuším, jestli je možné do toho systému propojit Caesara.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      08:54 08.09.2020

      @Globalelement Nekdo zde operuje s premisou ze houfnice bude jediny prostredek PVO? O tom ta debata prece vubec neni. Diskuse je o tom ze i kdyz pujde o pravdepodobne dosti raritni ...Zobrazit celý příspěvek

      @Globalelement
      Nekdo zde operuje s premisou ze houfnice bude jediny prostredek PVO? O tom ta debata prece vubec neni. Diskuse je o tom ze i kdyz pujde o pravdepodobne dosti raritni nasazeni, tak v pripade houfnic nevezoveho typu je jeste dale limitovano a to pomerne zasadne. Ze bude nejaky bod chranit nekolikavrstva PVO, kde houfnice budou jen jeden z prostredku, neznamena ze kdyz se ten prostredek da nasadit jen v cca 10% mozneho odmeru, ze to nestoji za zminku. Stoji. Nepritel s vezovou houfnici udela stejne nebo vic parady s 1) mene houfnicemi nebo 2) s mene pocetnou PVO zalozenou na jinych systemech.

      Znovu, bavime se o nejspis krute-exotickem nasazeni, takze se muzeme bavit i tom jestli ho vubec zvazovat. ALE pokud ano, pak plati nahore vypsane, vezova houfnice je proste systemum ala Caesar nadrazena.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:23 08.09.2020

      Clanek - věžová houfnice má jen jednu výhodu a to odměr. Jenomže pro zapojení do ABMS a vůbec pro možnost střílet po letících cílech jsou nutné i další vlastnosti. Věžová houfnice, ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek - věžová houfnice má jen jednu výhodu a to odměr. Jenomže pro zapojení do ABMS a vůbec pro možnost střílet po letících cílech jsou nutné i další vlastnosti.
      Věžová houfnice, která nemá možnost automatického řízení je v tomto nepoužitelná a pokud nechci střílet za sebe, například po vlastním týlu, odměr 360 stupňů nepoužiju.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      12:28 08.09.2020

      Globelement, ale my se zde bavíme o zapojení houfnice do PVOS, takže tam je co největší odměr výhodou, 360°odměr pak značka ideál. Představa, že vzdušné prostředky poletí jen čelně ...Zobrazit celý příspěvek

      Globelement, ale my se zde bavíme o zapojení houfnice do PVOS, takže tam je co největší odměr výhodou, 360°odměr pak značka ideál. Představa, že vzdušné prostředky poletí jen čelně je značně idealistická až naivní.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:38 08.09.2020

      No ale hlavní je možnost propojení s ABSM. Systém pak zvolí prostředek, který je k palbě vhodný. Odměr + - 34 stupňů spolu s možností natočit celou houfnici určitě není limitní. ...Zobrazit celý příspěvek

      No ale hlavní je možnost propojení s ABSM. Systém pak zvolí prostředek, který je k palbě vhodný.
      Odměr + - 34 stupňů spolu s možností natočit celou houfnici určitě není limitní. Limitní bude systém řízení palby.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:11 08.09.2020

      GlobeElemente: tvé natáčení celé houfnice v okamžiku, kdy je čas velmi cenným údajem, je více než vtipná idea. Houfnice s odměrem +-34° má prostě velmi úzké palebné pole a pro to ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElemente: tvé natáčení celé houfnice v okamžiku, kdy je čas velmi cenným údajem, je více než vtipná idea. Houfnice s odměrem +-34° má prostě velmi úzké palebné pole a pro to co dokázal Paladin se zkrátka nebude hodit, de facto je to jednoúčelovka.
      Když už jste tady ty a Jura99 zatáhli onu Zuzanu, tak 3 zuzany se ti se svým odměrem dokáží postavi tak, že pokryješ 180°, přičemž krajní ti budou pokrývat stejný sektor jako Caesar 8x8 (přesněji 30°).
      Pokud by se tedy potvrdila informace, že Zuzana umí vést palbu i do zadní polosféry v rozsahu +-60°, tak tři houfnice Zuzana ti pokryjí 360°. Pro systém ABSM by tedy byly flexibilnější, než Caesar 8x8.
      Nicméně já srovnávám koncepci - věž, bez věže. Přičemž ta bezvěžová má zkátka omezení dána svým původem - tažená houfnice namontovaná na náklaďák.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:34 08.09.2020

      skelet, houfnice je primárně určená k palbě na pozemní cíle. Ale pokud se už rozhodnu, že bude plnit roli doplňku PVO, nastavím ji tak, aby mé současné prostředky doplňovala. A ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet, houfnice je primárně určená k palbě na pozemní cíle. Ale pokud se už rozhodnu, že bude plnit roli doplňku PVO, nastavím ji tak, aby mé současné prostředky doplňovala.
      A pokud již předem chci použít houfnice k PVO a vím, že mají odměr +- 30°, nenatočím je všechny jedním směrem, to bych musel být padlý na hlavu. Natočím je tak, abych vykryl požadovaný prostor.

      Budou-li houfnice připraveny k palbě na pozemní cíle, stejně je nelze najednou použít jako prostředek PVO, to by musely být napojeny do ABMS a musely by mít speciální munici.

      Zuzana má jistě spoustu zajímavých vlastností a schopností, ale možnost pálit po dronech mezi nimi není.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:09 08.09.2020

      tak děkuji za upozornění, že houfnice slouží k palbě na pozemní cíle. Do tvého upozornění jsem si toho nebyl vědom :) Problém je v tvé zaslepenosti. Při zapojení do ABSM si musím u ...Zobrazit celý příspěvek

      tak děkuji za upozornění, že houfnice slouží k palbě na pozemní cíle. Do tvého upozornění jsem si toho nebyl vědom :)
      Problém je v tvé zaslepenosti. Při zapojení do ABSM si musím u bezvěžového provedení vybrat, zda-li budou postřelovat pozemní cíle nebo je v případě potřeby použiji i v rámci protivzdušné obrany. U věžového provedení toto neplatí, respektive ne zcela. U věžového provedení jsem toto schopen vyřešit takovým způsobem, že hluchý prostor bude minimální až žádný. A to aniž by utrpěla primární role palebného prostředku - ničení pozemních cílů.

      odměry:
      Caesar 8x8: +-30°
      Atmos: +-25°
      Eva: +-40°
      Zuzana 2/Himalaya: +-60
      Archer: +-85°
      Diana: 360°
      Pzh2000: 360°
      M109A7: 360°

      Takže jinými slovy, bezvěžové provedení má v rámci postřelování vzdušných cílů výrazné limity a de facto je zbytečné jej v tomto směru vybavovat.Skrýt celý příspěvek

    • darkstyle
     14:50 07.09.2020

     Skelet Krásne to ukazuje, že Česko si kúpilo húfnice na vojnu minulú nie na tú budúcu. A to neprešiel ani mesiac od oznámenia kúpenia Caesar -a GlobeElement Zhruba vedieť kde ...Zobrazit celý příspěvek

     Skelet
     Krásne to ukazuje, že Česko si kúpilo húfnice na vojnu minulú nie na tú budúcu.

     A to neprešiel ani mesiac od oznámenia kúpenia Caesar -a

     GlobeElement
     Zhruba vedieť kde nepriateľský dron je, ti je na 2 veci.. ti to potrebuješ vedieť presne každú desatinku sekundy ak máš niečo trafiť. Je veľká pravdepodobnosť, že aj dron vie kde si ty ak vieš kde je on :), a ešte väčšia, že dron vie že máš odmer 34 stupňov. A že okamžite zmení svoju trajektóriu voči tebe ako kvázi bez-pohyblivému cieľu..Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:39 07.09.2020

      Pokud se ke mně nepřátelský dron blíží přes mé vnitrozemí, poletí dost dlouho na to, aby jej nějaký radar zachytil a já měl čas něco dělat. Dron může vědět, kde jsem, ale už nebude ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud se ke mně nepřátelský dron blíží přes mé vnitrozemí, poletí dost dlouho na to, aby jej nějaký radar zachytil a já měl čas něco dělat. Dron může vědět, kde jsem, ale už nebude vědět, kam mířím. Pokud chráním nějaký cíl, chráním jej ze všech směrů, nenamířím všechny zbraně jedním.

      Ta houfnice je součástí systému, není to sólo zbraň. Systém ji použije jen když to bude efektivní, jinak zvolí jiné řešení. Houfnice není primárně určena k ničení vzdušných cílů.

      Mimochodem, umí vzdušné cíle sestřelovat Zuzana?Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      16:40 07.09.2020

      GE: Paladin je 60 rokov starý koncept. Myslíš, Že vtedy s tým počítali, že to bude strieľať po dronoch? (vtedy snáď také slovo ani neexistovalo). Zjavne to nie je ani tak o dele ...Zobrazit celý příspěvek

      GE: Paladin je 60 rokov starý koncept. Myslíš, Že vtedy s tým počítali, že to bude strieľať po dronoch? (vtedy snáď také slovo ani neexistovalo). Zjavne to nie je ani tak o dele ako o munícií. Teda predpokladám, že Zuzana by to dokázala tiež s menšími či väčšími úpravami (a možno žiadnymi).Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      18:29 07.09.2020

      darkstyle: nefantazíruj. Jednak v kolových houfnicích není žádná s 360° odměrem a jednak ten článek je spíš o výhodách systému ABSM, tedy že je na displeji cíl a aktuální paleta ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle: nefantazíruj. Jednak v kolových houfnicích není žádná s 360° odměrem a jednak ten článek je spíš o výhodách systému ABSM, tedy že je na displeji cíl a aktuální paleta prostředků, které mají šanci po cíli prásknout, i když tam kde jsou, třeba zrovna vůbec na tento cíl nečekají, ale ABSM jim jej ke zničení přidělí, protože vyhodnotí, že jej zničit mohou a efektivně.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      21:31 07.09.2020

      Jura uhodil hlavičkou o hřebíček - jedná se o komplexní systém, podstata není v houfnici ale v řídícím centru, které automaticky zvolí nejefektivnější řešení. A jedním z nich může ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura uhodil hlavičkou o hřebíček - jedná se o komplexní systém, podstata není v houfnici ale v řídícím centru, které automaticky zvolí nejefektivnější řešení.
      A jedním z nich může být palba z Paladina.
      A nebo něčeho jiného.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     18:24 07.09.2020

     tak pochopitelně, ale kruhový odměr mají jen houfnice na pásech. Ty nebyly jaksi vůbec v plánu nakupovat. Na kolech není houfnice, která by měla kruhový odměr. Nicméně přepokládám, ...Zobrazit celý příspěvek

     tak pochopitelně, ale kruhový odměr mají jen houfnice na pásech. Ty nebyly jaksi vůbec v plánu nakupovat. Na kolech není houfnice, která by měla kruhový odměr. Nicméně přepokládám, že na pokyn z ABSM by kolová houfnice mohla pohnout podovozkem do správného směru, to jí trvá řádově desítky vteřin a nemělo by to zdržení mít na zásah vzdáleného cíle vliv. Na blízký cíl zase nemusí pálit houfnice ale něco menšího kalibru, opět zapojené do ABSM.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      18:42 07.09.2020

      Diana je na pásoch a je na nej veža zo Zuzany. Logicky je teda niekde chyba.

      Diana je na pásoch a je na nej veža zo Zuzany. Logicky je teda niekde chyba.

     • Jura99
      19:26 07.09.2020

      Miroslav: pásový podvozek má větší stabilitu, kromě toho se nepatkuje, takže se razdva pootočí správným směrem, pásové sice mají 360°, ale neviděl jsem střelbu s věží natočenou ...Zobrazit celý příspěvek

      Miroslav: pásový podvozek má větší stabilitu, kromě toho se nepatkuje, takže se razdva pootočí správným směrem, pásové sice mají 360°, ale neviděl jsem střelbu s věží natočenou hlavní dozadu, to nejspíš řeší otočením podvozku na místě. To kolový podvozek samozřejmě neumí.Skrýt celý příspěvek

     • Miroslav
      19:36 07.09.2020

      Necháp ma zle ale to sú len dohady.

      Necháp ma zle ale to sú len dohady.

  • Clanek
   15:45 07.09.2020

   Jen doplnim, ze pokud jde o narazku na Zuzana2, tak ani ta by v tomto nebyla idealni, neb nabizi odmer "pouze" do 60° od osy vozidla, takze vykryje 240° z moznych 360° (treba PzH ...Zobrazit celý příspěvek

   Jen doplnim, ze pokud jde o narazku na Zuzana2, tak ani ta by v tomto nebyla idealni, neb nabizi odmer "pouze" do 60° od osy vozidla, takze vykryje 240° z moznych 360° (treba PzH 2000 zvlada plnotucnych 360°).Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    17:48 07.09.2020

    konkrétně jsem nenarážel na nic, jen na provedení věží.

    konkrétně jsem nenarážel na nic, jen na provedení věží.

   • darkstyle
    20:32 07.09.2020

    Čo je 7x viac ako má Caesar, že?

    240 vs 34 a 2 Zuzany majú 360 a ešte sa vedie prekrývať..

    Odmer úplne stačí na 70+ km.. alebo 50..

    Čo je 7x viac ako má Caesar, že?

    240 vs 34 a 2 Zuzany majú 360 a ešte sa vedie prekrývať..

    Odmer úplne stačí na 70+ km.. alebo 50..

    • Jura99
     09:50 08.09.2020

     darkstyle: Zuzana nemá 7x větší odměr než Caesar, má jej větší dvakrát.

     darkstyle: Zuzana nemá 7x větší odměr než Caesar, má jej větší dvakrát.

     • Clanek
      11:35 08.09.2020

      Matematika nejde ani jednomu (a nahore v jednom pripade nesla ani me :) ), onech +-60° se v pripade Zuzana2 vaze k podelne ose vozidla, muze tedy bez zmeny postaveni palit jak ...Zobrazit celý příspěvek

      Matematika nejde ani jednomu (a nahore v jednom pripade nesla ani me :) ), onech +-60° se v pripade Zuzana2 vaze k podelne ose vozidla, muze tedy bez zmeny postaveni palit jak vpred tak i vzad. Z toho vychazi pokryti 2x 120°, tech mnou zminovanych 240°, coz je cca 4x vetsi pokryti nez co zvladne Caesar.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      11:52 08.09.2020

      Clanek: to je ovšem otázka, jestli Z2 střílí i v rozmezí úhlů 120°-240°

      Clanek: to je ovšem otázka, jestli Z2 střílí i v rozmezí úhlů 120°-240°

 • Bernis
  12:18 07.09.2020

  Když jsem tohle četl, úplně se mi vrátily vzpomínky na počátek osmdesátých let a na články o tzv. hvězdných válkách. Jen aby to nebylo něco podobného :-)

  Když jsem tohle četl, úplně se mi vrátily vzpomínky na počátek osmdesátých let a na články o tzv. hvězdných válkách. Jen aby to nebylo něco podobného :-)

 • Dovi
  10:41 07.09.2020

  Skynet přichází...

  Skynet přichází...

  • Roland
   11:50 07.09.2020

   Jenže nic jiného nezbývá - pokud to neudělá jedna strana, tak to 100% udělá ta druhá. A vyhraje ta, která to zvládne líp a rychleji

   Jenže nic jiného nezbývá - pokud to neudělá jedna strana, tak to 100% udělá ta druhá. A vyhraje ta, která to zvládne líp a rychleji

   • alzaw
    14:15 07.09.2020

    Vyhraje Skynet, soudný den je neodvratný.

    Vyhraje Skynet, soudný den je neodvratný.

    • Conquer
     14:57 07.09.2020

     To si memyslim. Ludska jestinost a zaroven predposratost nikdy nedovoli AI nejaku exekutivnu funkciu. Vzdy to bude ludsky prst nad tym "cervenym" tlacitkom. A ludia si daju sakra ...Zobrazit celý příspěvek

     To si memyslim. Ludska jestinost a zaroven predposratost nikdy nedovoli AI nejaku exekutivnu funkciu. Vzdy to bude ludsky prst nad tym "cervenym" tlacitkom. A ludia si daju sakra pozor, aby im ho AI nehackla.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...