Modernizace Armády České republiky mezi roky 2016 až 2020

Samohybná houfnice Caesar na podvozku tatrovky
Armáda ČR v roce 2018 začne s nákupem děl ráže NATO. Houfnice s největší pravděpodobností (hraničící s jistotou) bude využívat podvozek vozů Tatra. Na obrázku Caesar 8×8 na podvozku Tatra 815; větší foto / Nexter Systems

V březnu letošního roku ministerstvo obrany schválilo Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020. V dokumentu se dozvíme, jaké investice do techniky a schopností jsou plánovány do roku 2020.

Zvyšující se investice

Podle schváleného plánu Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) počítá s nárůstem vojenských výdajů na 1,4 % HDP v roce 2020. Pro příští rok rozpočet MO ČR dosáhne výše 46,1 miliardy Kč, v roce 2020 56,3 miliardy Kč. Na investice v roce 2016 připadne 4,6 miliardy Kč, v roce 2020 11,5 miliardy Kč, tedy na více než dvojnásobnou hodnotu oproti současnému stavu.

Ministerstvo obrany může k investicím využít také mimorozpočtové prostředky. Prostředky mimo rozpočet MO ČR v letech 2016 a 2017 dosáhnou výše 2,3 miliardy Kč. Pro potřeby ministerstva obrany lze využít rovněž prostředky z fondů NATO, EU, Foreign Military Financing (FMF) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Z fondů NATO se například investovala výstavba dvou páteřních radarů v Nepolisech a Sokolovu pro potřeby společného integrovaného systému protivzdušné obrany NATINADS (NATO Integrated Air Defence System) zemí NATO.

Prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády USA (FMF) získá Armáda ČR v njebližších letcg ročně vybavení v hodnotě asi 65 milionů Kč. Čeští vojáci získají například nové radiostanice, odstřelovací pušky SRS Sniper Rifle 308/338 nebo speciální osobní počítače a přijímače dat Rover 5i.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Běžné výdaje

15,7 mld

14,5 mld

15,3 mld

15,7 mld

16,3 mld

Osobní mandatorní výdaje

25,7 mld

26,4 mld

27,1 mld

27,7 mld

28,4 mld

Investiční výdaje 

4,6 mld

7,7 mld

8,8 mld

10,3 mld

11,5 mld

Celkem

46,1 mld

48,6 mld

51,2 mld

53,8 mld

56,3 mld


Pozemní síly Armády České republiky

Ve střednědobém plánu se Armáda ČR zaměří na udržení a rozvoj schopností Brigádního úkolového uskupení (BÚU) na bázi 4. Brigády rychlého nasazení. Pro operace s vysokou intenzitou bojové činnosti bude mít BÚU do 5000 osob s kalkulovanou zálohou na udržitelnost ve výši 50 %, oproti 100% doporučovaných NATO.

Ministerstvo obrany ČR počítá také s možným nasazením českých vojáků v zahraničí. Průměrný roční příspěvek do vyčleňovaných aliančních sil a prostředků v období 2016 – 2020 dosáhne nejméně 650 osob u sil okamžité reakce (IRF) a 820 osob u sil rychlé reakce NATO (NRF).

Obdobné úkolové uskupení na bázi 7. mechanizované brigády dosáhne požadovaných schopností v roce 2018. Zde je nutno zdůraznit, že střednědobý plán nepočítá s investicemi do pásových bojových vozidel pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu před rokem 2020.

Pojďme si představit nejvýznamnější (resp. mediálně nejvděčnější) investice mezi roky 2016 až 2020.

K nejzásadnějším projektům patří pořízení víceúčelových vrtulníků, mobilních radiolokátorů, letištních radiolokátorů, pasivních sledovacích systémů elektronického boje, velitelských a štábních obrněných vozidel a děl ráže NATO.

U pozemních sil Armády ČR patří mezi největší investice do techniky nákup štábních a spojovacích vozidel. Konkretně půjde o 20 vozidel na podvozku kolových obrněných vozidel Pandur s 42 vozidel Titus kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

Foto: Armáda ÄŒR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ÄŒR  Armáda ČR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ČR

Ministerstvo obrany ČR plánuje mezi roky 2017 až 2020 vydat na nákup spojovacích a štábních vozidel bezmála 2 miliardy Kč. Značnou část prostředků spolyká sofistikované elektronické vybavení vozidel.

Možná nejdůležitějším projektem je pokračující budování schopností velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance).

Kvalitní C4ISTAR zajišťuje nadvládu ve schopnosti rychle a přesně získávat informace, rozhodovat se a splnit zadaný úkol, co nejefektivněji, a s co nejmenšími prostředky. Do “sítě” C4ISTAR svým vybavením přispějí i velitelská a štábní vozidla. Na budování C4ISTAR padne mezi roky 2017 až 2019 360 milionů Kč.

Klíčovou investicí se stane nakup dělostřeleckých systémů ráže NATO. Na roky 2018 až 2020 je na nákup vyčleněno 800 milionů Kč. Téměř jistě půjde o dělostřelecké systémy umístěné na kolovém podvozku Tatra.

Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM za 250 milionů Kč. V roce 2018 dojde k nákupu vyprošťovacích vozidel pro bojová vozidla pěchoty Pandur. Investice do vyprošťovacích vozidel mezi roky 2018 až 2020 dosáhne 750 milionů Kč.

Počítá se s dalším nákup osobních zbraní a vybavení jednotlivce. Od roku 2017 Armáda ČR investuje ročně zhruba 50 milionů Kč do nakoupení modulárních bojových kompletů (MBK) pro české vojáky.

MBK umožní malým, z vozidel sesednuvším nebo samostatně se pohybujícím jednotkám, začlenit se do takzvaného systému digitalizovaného bojiště a architektury C4ISTAR.

To v praxi znamená, že po vydání úkolu a v procesu jeho realizace má velitel družstva celkový přehled o situaci na bojišti a stavu vlastních vojáků. Přitom každý voják má celkový přehled o taktické situaci, vidí aktuální polohu všech členů družstva, může digitálně komunikovat, předávat a přijímat data multimediálního charakteru ze svých senzorů a přístrojů nočního vidění, řešit výběr cílů apod.

V oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkumu (JISR/ISTAR) budou do roku 2019 pořízeny jako součást elektronického boje moderní a mobilní pasivní sledovací systém na bázi VERA-NG se schopností pasivní koherentní lokace.

VERA-NG VERA-NG / ERA

Vzdušné síly Armády České republiky

Za pronájem stíhaček JAS-39 Gripen České republika posílá a bude posílat ročně do Švédska 1,7 miliardy Kč. Pro stíhačky Gripen se plánuje rozvoj schopností umožňující útočit na pozemní cíle, pořízení laserového ozařovacího a průzkumného kontejneru (2016) nebo nákup systémů pro přenos dat Link 16 (2016).

Proběhne plánovaná modernizace avionických a zbraňových systémů letounů L-159 ALCA. V roce 2019 se počítá s nakoupením zaměřovacího podvěsného kontejneru a jeho integrace na L-159 ALCA. Letoun tak získá možnost používat přesně naváděnou munici (laserové navádění) bez nutnosti ozařování cíle leteckým návodčím.

Na rok 2018 se počítá s pořízením dvou letadel L-159T2 za 400 milionů Kč. L-159T2 vzniknou přestavbou jednomístných L-159 ALCA. Půjde o stroj, který bude na rozdíl od současných L-159T1 vybaven stejným radiolokátorem jako jednomístné L-159, což ještě více zefektivní výcvik pilotů. Kokpit bude navíc sjednocen s přístrojovým vybavením jednomístných L-159 ALCA po modernizaci.

Intenzivně se pracuje na pořízení nových mobilních 3D radarů středního dosahu MADR (Mobile Air Defence Radar). První radary Armáda ČR získá v roce 2017. Očekává se pořízení až 10 radarů typu MADR, které se stanou klíčovými senzory vzdušného průzkumu Armády ČR.

Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha–Kbely získají nové letištní radiolokátory. Pro roky 2016 a 2017 je na nákup vyhrazeno 450 milionů Kč.

Foto: L-159 ALCA dostane konečnÄ› "oči" a "zuby". / Armáda ÄŒR  L-159 ALCA dostane konečně "oči" a "zuby". / Armáda ČR

U vrtulníkového letectva bude pokračovat modernizace vrtulníků Mi-17/171š s cílem dosáhnout schopnost operovat ve dne i v noci za všech povětrnostních podmínek s možností utajeného spojení a datových přenosů podle standardů NATO, včetně plnění úkolů jednotky speciálních vzdušných sil (SOATU), zdravotnického taktického odsunu (MEDEVAC). Mezi roky 2017 až 2020 padne na modernizaci 480 milionů Kč.

Zásadní je nákup víceúčelových vrtulníků. Na nákup vrtulníků má MO ČR na rok 2018 vyhrazeno 500 milionů Kč, v roce 2019 700 milionů Kč a pro rok 2020 téměř 900 milionů Kč. Z mimorozpočtových zdrojů půjde na nákup víceúčelových vrtulníků již v roce 2017 450 milionů Kč.

Počítá se vyřazením protiletadlových raketových kompletů S-10M a od roku 2017 jejich nahrazením typem RBS-70NG za 670 milionů Kč (nákup 2017 až 2020). Tímto nákupe se “vyřeší” protivzdušná obrany velmi krátkého dosahu VSHORAD (Very-SHOrt-Range Air Defense).

RBS-70NG vyniká především novým zaměřovacím systémem a modernějším systémem výcviku. Dálkový dostřel RBS-70NG je 8000 m, výškový 5000 m. RBS-70NG lze umístit na vozidla (např. Pandur) nebo do dálkově ovládaných odpalovacích stanic.

Bude udržená schopnost pozemní protivzdušné obrany založená na protiletadlových raketových komplexech středního dosahu (2K12-KUB) k zabezpečení obrany vzdušného prostoru objektů důležitých pro obranu státu. V letech 2016 až 2020 se však nepočítá s modernizací systému 2K12 KUB nebo dokonce s nákupem nových protivzdušných systémů středního dosahu.

Dokument rovněž nepočítá s nákupem středních dopravních letadel.

Zdroj: Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020

Nahlásit chybu v článku


Související články

CZ BREN 2: Nová útočná puška z České republiky

Ministerstvo obrany na svých stránkách poprvé veřejnosti představilo novou útočnou pušku CZ BREN 2 ...

Izraelský radar ze systému IRON DOME pro Armádu ČR

Izraelský státní podnik vyrábějící radary ELTA Systems, který je členem skupiny Israel Aerospace ...

Čeští piloti L-159 na Trident Juncture 2015

Přípravná fáze letošního největšího cvičení NATO přinesla pilotům z 212. letky, která disponuje ...

Jak bolí vstup mezi elitní vojáky 4. Brigády rychlého nasazení?

Doupov / Od 19. do 23. října proběhl výběr vojáků, kteří projevili zájem sloužit mezi elitními ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • pjek
  19:57 09.01.2016

  Zase překlep, prosím, nekamenovat :)

  Zase překlep, prosím, nekamenovat :)

 • pjek
  19:55 09.01.2016

  Obávám se, že nejmodernější výzbroj má/zavádí Rusko. V důsledku toho se obávám, že to s naší obranou vlasti (ehm, v praxi kdesi v Afghu) může "dle standardů NATO" být na facku. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Obávám se, že nejmodernější výzbroj má/zavádí Rusko. V důsledku toho se obávám, že to s naší obranou vlasti (ehm, v praxi kdesi v Afghu) může "dle standardů NATO" být na facku. Ostatně, plánuje se evropská armáda, neb s persepktivou NATO je to nahnuté. Tohle se v oficiálních zdrojích jaksi nenalézá, což neznamená, že to není tvrdý fakt.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  09:32 23.12.2015

  Výňatek z koncepce AČR do roku 2025 - plánované modernizační programy:
  Příklady hlavních projektů rozvoje armády do roku 2025:

  - pořízení kolových velitelských obrněných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Výňatek z koncepce AČR do roku 2025 - plánované modernizační programy:
  Příklady hlavních projektů rozvoje armády do roku 2025:

  - pořízení kolových velitelských obrněných vozidel

  - pořízení vozidel na univerzální pásové platformě (místo bojových vozidel pěchoty BVP 2)

  - pořízení děl odpovídajících standardům NATO

  - pořízení moderních samohybných minometů

  - zajištění mobility vojsk pořízením doprovodných mostů, odminovacích prostředků, speciálního materiálu pro vyhledávání a likvidaci výbušnin a modernizace pontonových mostů

  - pokračování pronájmu 14 nadzvukových letounů JAS-39 Gripen, po roce 2020 rozhodnutí o pokračování pronájmu nebo nákupu

  - modernizace vrtulníků Mi-171Š

  - pořízení čtyř transportních vrtulníků jako náhrada vrtulníků Mi-17

  - pořízení dvou středních transportních letounů

  - pořízení víceúčelových vrtulníků se schopností palby pomocí přesně naváděné munice

  - pořízení přenosného protiletadlového raketového kompletu velmi krátkého dosahu

  - pořízení mobilního 3D radiolokátoru MADR

  - zahájení budování útvaru podpory speciálních operací

  - pořízení moderního pasivního sledovacího systému

  - zabezpečení přepravy ústavních činitelů pořízením náhrady za letouny Jak-40

  - pořízení protiletadlového raketového systému středního dosahu

  - modernizace a pořízení pozemních a bezpilotních průzkumných prostředků
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  12:50 14.12.2015

  Čerstvá zpráva o problému při nákupu vozidel Nexter Titus na podvozku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Čerstvá zpráva o problému při nákupu vozidel Nexter Titus na podvozku Tatra
  http://zpravy.e15.cz/byznys/pr...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:48 04.12.2015

  Vzhledem k tomu, že ČR hledá u zemí V4, možné zájemce o náhradu starých BVP a v poslední době dochází k navazování propracovaných vztahů s Koreou (každý rok společná schůzka, nové ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vzhledem k tomu, že ČR hledá u zemí V4, možné zájemce o náhradu starých BVP a v poslední době dochází k navazování propracovaných vztahů s Koreou (každý rok společná schůzka, nové investice atd.) je poměrně logické, že nové BVP pro AČR a V4 bude Korejské IFV K21. Přeci jen i Polsko udělalo v tomto směru krok když vybralo Korejské podvozky pro své houfnice.
  Skrýt celý příspěvek

 • TheCornell
  18:03 01.11.2015

  Ještěže máme tak skvělou, funkční a moderní PVO, že si ji můžeme nedovolit modernizovat :)

  Ještěže máme tak skvělou, funkční a moderní PVO, že si ji můžeme nedovolit modernizovat :)

 • Left
  21:24 30.10.2015

  Ještě jsem zapomněl přidat odkaz, který shodou náhod zrovna upřesňuje plány s projektem RBS-70NG a jeho budoucnost v AČR. Článek byl uveřejněn ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jsem zapomněl přidat odkaz, který shodou náhod zrovna upřesňuje plány s projektem RBS-70NG a jeho budoucnost v AČR. Článek byl uveřejněn včera.

  http://www.acr.army.cz/informa...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:14 30.10.2015

  ....je hezký, že nebudou rušit Mi 171, ale rozšiřovat.

  ....je hezký, že nebudou rušit Mi 171, ale rozšiřovat.

 • Rase
  20:00 30.10.2015

  Mno. Vyprošťovací vozidlo pro Pandury: patrně se jedná o nákup vozidel které se účastnily polského tendru (T 815-7Z0R9T 44 440 8x8.1R). Co se kolového nosiče týče, zrušili sme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mno. Vyprošťovací vozidlo pro Pandury: patrně se jedná o nákup vozidel které se účastnily polského tendru (T 815-7Z0R9T 44 440 8x8.1R). Co se kolového nosiče týče, zrušili sme V3Sky a zůstaly nám nepojízdné minomety vz. 82 - nic moderního nelze čekat (patrně jen upravené T815 s ramenem a starým minometem funkčním jen na zemi).
  Velitelská vozidla Pandur jsou sice fajn, ale už tady měly být původně. Titus beru jako zajmavý nápad (velká mašina - vzhledem k účelu asi není problem).
  Celkově je tahle investice do pozemní armád spíš záplatou, navíc postavená kolem modernizace nebojových jednotek (hlavně za varianty V3S).
  Pokud dojde i na dělostřelectvo, tak jsem zvědavý jakou houfnicí podvozek osadí (asi to nebude nic moderního). Snad budou mít všechny tyhle stroje (snad T815) stejnou pancéřovanou kabinu, když už se mají nakupovat ve "stejnou dobu"
  Celkově vzato je to plán takový "nemastný, neslaný"
  Skrýt celý příspěvek

 • Left
  19:08 30.10.2015

  Takže na obranu se bude kašlat dál. To je více méně jediné, co si z toho můžeme odnést. Možná byl někdo naivní, že na obranu budeme dávat v roce 2020 1,4% HDP, jak několikrát ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takže na obranu se bude kašlat dál. To je více méně jediné, co si z toho můžeme odnést. Možná byl někdo naivní, že na obranu budeme dávat v roce 2020 1,4% HDP, jak několikrát opakoval Sobotka a Stropnický (úplně prvně dokonce byl z jejich strany uváděný rok 2018, jenomže to ještě bude rozpočet připravovat tato vláda, takže by se to dalo ověřit, zatímco rok 2020 je až někde za horizontem).

  Realita je taková, že to jsou všechno jen rétorická cvičení a obrana v žádném případě nebude rozpočtově větší prioritou, než byla například mezi lety 2010-2013. V roce 2014 např. rozpočet kapitoly 307-MO ČR odpovídal 1,08% HDP, letos je to 1,04% HDP (v historii ČR to nikdy nebylo tak málo). Tzn., že obrana je ještě menší prioritou pro ČR, než minulý rok. A my jen neustále slyšíme, jak se vládě podařilo zvrátit trend... To zní sice hezky, ale to vůbec není tím, že by to byla pro vládu větší priorita, ale jen tím, že roste ekonomika a s tím nominálně rozpočet na obranu.

  Dobrá, možná se v příštích pěti letech zalepí nějaké díry, aby AČR mohla jakš takš fungovat. Nicméně naprostá většina větších investic byla odsunuta někam za rok 2020. Jenže tam už je toho tak jako tak naplánováno poměrně hodně. Tudíž je absolutně nereálné, aby se vše pořídilo mezi lety 2020-2025.

  Takže zatáhněte záclonky, jede se dál.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  21:30 29.10.2015

  Skelet
  A není to náhodou jen rozpočet na jeden rok s tím, že program přezbrojení dělostřelectva bude celkem logicky trvat několik let a stejně tak dlouhou dobu, ne-li déle i jeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Skelet
  A není to náhodou jen rozpočet na jeden rok s tím, že program přezbrojení dělostřelectva bude celkem logicky trvat několik let a stejně tak dlouhou dobu, ne-li déle i jeho splácení?
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  18:28 29.10.2015

  Vida admine, jaky zivy zajem vzbudila ta myslenka dalsi obranne struktury... Asi to ted zcela blbost nebude... Kdyz se vam to zda off topic (i kdyz vicero z nas si mysli ze to s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vida admine, jaky zivy zajem vzbudila ta myslenka dalsi obranne struktury... Asi to ted zcela blbost nebude... Kdyz se vam to zda off topic (i kdyz vicero z nas si mysli ze to s modernizaci armady minimalne neprimo souvisi), oslovte nejakeho fundovaneho autora, treba z VHU, at napise kvalifikovane o historii nevojenskych paramilitarnich struktur u nas. Muze skoncit treba i u Lidovych milici :) A tam to muzeme z hlediska dnesni doby rozdiskutovat v plne siri.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  17:57 29.10.2015

  Helioss: nj tak to bývá, když se vybírá mezi vrtulníky z opačného cenového spektra. Aneb to je jako když pejsek s kočičkou vařili kašičku nebo když se vybírala útočná puška.

  Helioss: nj tak to bývá, když se vybírá mezi vrtulníky z opačného cenového spektra. Aneb to je jako když pejsek s kočičkou vařili kašičku nebo když se vybírala útočná puška.

 • Helioss
  17:41 29.10.2015

  Jen mně zaráží kolik mají zatím vyčleněno prostředků na koupi vrtulníku do roku 2020 na to mají 2,5Miliardy.Do ceny 10-20 miliard jim ještě krapet chybí.

  Jen mně zaráží kolik mají zatím vyčleněno prostředků na koupi vrtulníku do roku 2020 na to mají 2,5Miliardy.Do ceny 10-20 miliard jim ještě krapet chybí.

 • skelet
  17:40 29.10.2015

  Mimochodem kolik houfnic se dá pořídit za 0,8mld Kč? Pět? Osm?

  Mimochodem kolik houfnic se dá pořídit za 0,8mld Kč? Pět? Osm?

 • D.i.p
  17:12 29.10.2015

  Mně ten postup modernizace dává smysl, byť by měl být asi tak dvakrát rychlejší. Nemá cenu kupovat náhradu za KUB, když nemáme modernizovaný radiolokační systém. BVP asi taky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mně ten postup modernizace dává smysl, byť by měl být asi tak dvakrát rychlejší. Nemá cenu kupovat náhradu za KUB, když nemáme modernizovaný radiolokační systém. BVP asi taky nějakou dobu počká. A určitě to budou priority po roce 2020, což už je za pět let. Takže bych z toho takovou tragédii nedělal. Donedávna se pořizovalo v celku prd a když už, tak jen pro vojáky v Afghanistánu. Je fajn, že někomu došlo, že prioritní hřiště AČR je naše Republika.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:26 29.10.2015

  Též omluva za OT, ale organizace SOS byla mimořádně efektivní způsob, jak zabít několik much jednou ranou. Nejednalo se o sbor dobrovolníků, příslušníci byli určováni dekretem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Též omluva za OT, ale organizace SOS byla mimořádně efektivní způsob, jak zabít několik much jednou ranou. Nejednalo se o sbor dobrovolníků, příslušníci byli určováni dekretem okresního hejtmana (jeden takový dekret mám jako památku po pradědovi), nedalo se proti jmenování odvolat a často se jednalo o osoby středního věku, které nepodléhaly odvodu 1. zálohy, takže se tato neoslabovala. Současně šlo o osoby z regionu nasazení, takže opět výhoda znalosti terénu, motivace bránit doslova domov a rychlost aktivace. Velmi chytrý způsob, jak zapojit nevojenské státní zaměstnance do organizované obrany a to jen v době, kdy je to potřeba, jinak se věnovali své civilní práci a nezatěžovali obranný rozpočet.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  13:57 29.10.2015

  Omlouvám se za Offtopic, ale SOS - stráž obrany státu (oficiální název )byla mezirezortní složka ozbrojených sil
  viz odkaz:
  http://codyprint.cz/sos/...
  Nebyla to nějaká domobrana ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se za Offtopic, ale SOS - stráž obrany státu (oficiální název )byla mezirezortní složka ozbrojených sil
  viz odkaz:
  http://codyprint.cz/sos/...
  Nebyla to nějaká domobrana - doplánování vojenskými zálohami podléhalo tvrdému prověřování ze strany vojenského zpravodajství, vybíráni byli lidé, kteří byli spolehlivý, nejednalo se o žádnou milici ale řízený sbor s přesně určeným posláním.
  Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  10:40 29.10.2015

  hulvath : Domobrana SOS je oficiální název?

  Omlouvám se admiovi, že to není k tématu. Ale zajímá mne to. Podle definice z WIKI Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou ozbrojenou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath : Domobrana SOS je oficiální název?

  Omlouvám se admiovi, že to není k tématu. Ale zajímá mne to. Podle definice z WIKI Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou ozbrojenou složkou založenou na základě vládního nařízení č. 270/1936 sb.

  Podle další definice z WIKI, je domobrana akorát doplňkem stálých ozbrojených složek, neboli zálohou. Pakliže je jakékoliv uskupení začleněno do oficiální složky, není již domobranou, ale součástí složky.

  Jak to tedy je s tou SOS, byla to složka, nebo domobrana? Protože já to chápu jako naprosto odlišné pojmy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  09:57 29.10.2015

  tryskac:
  ve vojenské technice je to jedno jak to vypadá, hlavně že to funguje a má to dobré parametry, ale pokud člověk píše novinový článek, tak by první obrázek měl být hezký, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tryskac:
  ve vojenské technice je to jedno jak to vypadá, hlavně že to funguje a má to dobré parametry, ale pokud člověk píše novinový článek, tak by první obrázek měl být hezký, aby upoutal čtenáře.

  Zase pro laiky je dobré když to i vypadá dobře. Lépe se to vysvětluje.
  Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  09:30 29.10.2015

  ad: Zuzana2 je "oskliva", neviem ci sa vo vojenskej technike rata co je pekne a co nie, skarede to sice je, ale kabina ma odolnost voci gulometom raze 14,5mm. Moze byt? Eva je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ad: Zuzana2 je "oskliva", neviem ci sa vo vojenskej technike rata co je pekne a co nie, skarede to sice je, ale kabina ma odolnost voci gulometom raze 14,5mm. Moze byt? Eva je velmi podareny koncept na starom podvozku. Otazka podovzku nie je az taky problem. Ono, aj tak si myslim, ze vysledok bude politicka dohoda medzi vladami CR a SR, nieco v style, vy nam date toto a my zoberieme hento, hlavne ked v oblasti SmKH panuje ista kontinuita a vlady su tiez spriaznene...
  Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  09:06 29.10.2015

  Trener
  prvotní obrázek má být líbivý a zajímavý, aby upoutal pozornost čtenáře.

  Pokud budeme vybírat houfnice na podvozku Tatra tak nám vyjde asi toto
  - Zuzana 2 je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trener
  prvotní obrázek má být líbivý a zajímavý, aby upoutal pozornost čtenáře.

  Pokud budeme vybírat houfnice na podvozku Tatra tak nám vyjde asi toto
  - Zuzana 2 je ošklivá
  - Eva je prototyp s velmi starou kabinou (v budoucnu možná kdo ví)
  - Caesar je designově zajímavý
  - houfnice od Denelu je taková nemastná neslaná

  Ano někde na zahraničním webu jsem četl číslo 20°, ale bez záruky, přeci jen moje angličtina není nejlepší.
  Skrýt celý příspěvek

 • Trener
  08:42 29.10.2015

  Mně tady zas podle obrázku a přiloženého odkazu přišlo, že tady má jistou reklamu Ceasar od Nexteru. Když už jsem se o něm zmínil, nikde jsem si nevšiml odměru systému. To se vždy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mně tady zas podle obrázku a přiloženého odkazu přišlo, že tady má jistou reklamu Ceasar od Nexteru. Když už jsem se o něm zmínil, nikde jsem si nevšiml odměru systému. To se vždy bude muset systém nastavit ke směru střelby předkem auta?
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:35 29.10.2015

  Největší problémy celé koncepce jsou dva:
  1) MO není schopné nic nakoupit! Peněz už teď nemají málo, ale ani je nejsou schopni utratit.
  2) 56 miliard v roce 2020 je 1.4 % HDP z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Největší problémy celé koncepce jsou dva:
  1) MO není schopné nic nakoupit! Peněz už teď nemají málo, ale ani je nejsou schopni utratit.
  2) 56 miliard v roce 2020 je 1.4 % HDP z roku 2014! I kdyby zůstalo HDP na úrovni počátku roku 2015, měl by rozpočet být přes šedesát miliard. Takže zase jen sliby chyby... A to už vůbec nemluvím o tom, že tohle už stejně bude na nové vládě.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:29 29.10.2015

  Aniž bych chtěl obhajovat EG (fakt nejsem jejich stitelem), tak zrovinka požadavek, aby cokoliv na těžké kolovém podvozku bylo Tatra nebo Pandur, mi přijde naopak velmi koncepční.

  Aniž bych chtěl obhajovat EG (fakt nejsem jejich stitelem), tak zrovinka požadavek, aby cokoliv na těžké kolovém podvozku bylo Tatra nebo Pandur, mi přijde naopak velmi koncepční.

 • Deutschmann
  08:09 29.10.2015

  cejkis: kdyb tam byl vliv velký lobbingu EG, tak ve výčtu nechybí asi nejnákladnější projekt (Nové BVP - ASCOD). Na něm bude zisk největší.

  Jinak je naprosto normální že se vše ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cejkis: kdyb tam byl vliv velký lobbingu EG, tak ve výčtu nechybí asi nejnákladnější projekt (Nové BVP - ASCOD). Na něm bude zisk největší.

  Jinak je naprosto normální že se vše montuje na podvozek který je už v AČR zaveden.
  A to kvůli logistice, servisu apod.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:40 28.10.2015

  Ze soupisu projektů je patrný vliv lobbingu Excalibur group.
  V podstatě je to vzkaz všem zbrojařům: Pokud chcete něco dodat, namontujte to na Tatru. Myslím, že EG by prošel i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ze soupisu projektů je patrný vliv lobbingu Excalibur group.
  V podstatě je to vzkaz všem zbrojařům: Pokud chcete něco dodat, namontujte to na Tatru. Myslím, že EG by prošel i sonar na korbě :D Jinak je to dokument asi na úrovni Bílé knihy, tedy životnost 6 měsíců a pak se tím již nikdo řídit nebude.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:48 28.10.2015

  CerVus

  A také zase končí pronájem Gripenů a s tím spojený případný odkup a asi i modernizace.
  Asi tím opět někoho popudím, ale líbí se mi jak šlo na reformu svých OS Rusko. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  CerVus

  A také zase končí pronájem Gripenů a s tím spojený případný odkup a asi i modernizace.
  Asi tím opět někoho popudím, ale líbí se mi jak šlo na reformu svých OS Rusko. Ani bych nečekal, že z chaotické armády RF po pádu SSSR se během relativně krátké doby přemění na akceschopné síly. Při zachování převážně zastaralé techniky.
  AČR aby dostála všech možných výzev, jaké ji mohou potkat potřebuje adekvátní zálohy. AZ opravdu působí neslaně nemastně (pro společnost). Chtělo by to impulz, který nyní by se dal i využít a nasměrovat.
  Poté by AČR i když málo vyzbrojená sofistikovanou technikou měla větší potenciál.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  22:06 28.10.2015

  semtam: No a to se ve stejné době bude už pomalu hledat náhrada za Mi-171 a opět Sokoly. Vypadá to dost bledě. Každopádně čekám, že se PVO s větším dostřelem než má RBS úplně zruší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam: No a to se ve stejné době bude už pomalu hledat náhrada za Mi-171 a opět Sokoly. Vypadá to dost bledě. Každopádně čekám, že se PVO s větším dostřelem než má RBS úplně zruší no a bude o modernizaci méně. Krásně to bude zapadat do pochybného statusu expedičního vojska.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  21:49 28.10.2015

  Jan Grohman

  Omlouvám se, příspěvek jsem odeslal než jsem stačil si Vaše upozornění přečíst. Ale vidím v tomto tématu úzkou souvislost s článkem.

  Jan Grohman

  Omlouvám se, příspěvek jsem odeslal než jsem stačil si Vaše upozornění přečíst. Ale vidím v tomto tématu úzkou souvislost s článkem.

 • semtam
  21:47 28.10.2015

  Dle mého názoru je škoda, že ve střednědobém plánu se nenachází pořízení pásových BVP. Jejich pořízení se asi plánuje v plánu 2020-2025. Tudíž v době kdy bude potřeba obnovy PVO ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dle mého názoru je škoda, že ve střednědobém plánu se nenachází pořízení pásových BVP. Jejich pořízení se asi plánuje v plánu 2020-2025. Tudíž v době kdy bude potřeba obnovy PVO (ta je již teď aktuální) a v tomto termínu končí životnost tanku T-72M4CZ. Poměrně nákladné věci. Jinak jsem zvědav, jak bude probíhat nákup houfnice a v jakých počtech.

  Myšlenku co tu prezentuje hulvát, není vůbec k zahození i Polsko plánuje "teritoriální jednotky". Naše AZ jsou nedostatečné a armádě se vytvoření AZ moc nepovedlo. On už ten název AZ nepůsobí moc "sexy". Vytvořit jakousi "národní gardu", která by spadala pod AČR a současné AZ do ní začlenit, jako jednotky pro přímé doplnění AČR by asi nebylo od věci. "Národní garda" či jak napsal hulvát "SOS" pokud by byli dostatečně početně zastoupeny ( spolupráce s dobrovolnými hasiči, prezentace bojových umění a dalších dovedností plus citelné společenské vakum po domobraně by dopomohl je vytvořit) by měla hlavní úkol obranu ČR a jejích obyvatel. Tudíž v době míru akce při živelných pohromách a nepředvídatelných událostech jako třeba je současná migrační vlna. ČR je sice zatím této vlny ušetřena, ale pokud by se stalo něco podobného i na území ČR, tak by "národní garda" krásně pomohla PČR či AČR koordinovat situaci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  21:41 28.10.2015

  Držte se prosím nyní tématu, další off-topic příspěvky budou smazány.

  Držte se prosím nyní tématu, další off-topic příspěvky budou smazány.

 • hulvath
  21:02 28.10.2015

  P.S. Je na co navazovat : Minulý týden jsme si připomněli, samozřejmě bez jakéhokoliv mediálního zájmu, jedno pozoruhodné výročí - zřízení domobrany za první republiky: Stráž ...
  Zobrazit celý příspěvek

  P.S. Je na co navazovat : Minulý týden jsme si připomněli, samozřejmě bez jakéhokoliv mediálního zájmu, jedno pozoruhodné výročí - zřízení domobrany za první republiky: Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou ozbrojenou složkou založenou na základě vládního nařízení schváleného 23. října 1936. Existovala a působila v letech 1936–1939. V bojích převážně se sudetskými Němci padlo 312 příslušníků domobrany SOS. Jejím úkolem byla hlavně ochrana neporušitelnosti státní hranice a nedotknutelnosti státního území. Důležitým posláním bylo také spolupůsobení při ochraně veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti.
  Dobrovolníci, kteří se hlásili do Stráže obrany státu (SOS) se zpočátku rekrutovali hlavně z bývalých policistů či vojáků, ale postupně přicházeli i další spolehliví občané a členové tělovýchovných vlasteneckých organizací jako byli Sokolové či Orlové a další. Od vzniku domobrany SOS vzniklo 31 praporů, z toho jeden vnitrozemský, dislokovaný v Praze. Předpokládalo se, že v případě náhlé bezprostřední nepřátelské hrozby budou prapory SOS schopny v několika hodinách obsadit hranice a poskytnou armádě určitý čas na přípravu. Výzbroj oddílů SOS tvořily pistole, pušky, lehké kulomety a granáty.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  20:55 28.10.2015

  Jura99 : to je Hluboke Nedorozumeni, jak rikaval s oblibou Vudce Klaus :) Jak si dokazete predstavit ze by pri absenci veleni, stmeleni, kontaktu, apod. dokazala skupinka ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99 : to je Hluboke Nedorozumeni, jak rikaval s oblibou Vudce Klaus :) Jak si dokazete predstavit ze by pri absenci veleni, stmeleni, kontaktu, apod. dokazala skupinka ozbrojenych obcanu zasahnout ? Co kryti se palbou, palebni sektory, alespon zakladni taktika, apod. ? Zarvali by tam, a jeste nadelali mozna sami skody v okoli. Takhle ne proboha. CerVus : Take Hluboke Nedorozumeni :) Je dost lidi, strelecti nadsenci, drzitele ZP, kteri potrebnym proverenim prosli, kteri by se dobrovolne prihlasili do takove narodni gardy, sami by si i uhradili vystroj. Slo by akorat o jejich zorganizovani, zakladni, treba vikendovy vycvik, stmeleni, zabezpeceni svolani a spojeni. Jiste by tech lidi bylo mene kdyby to slo na jejich naklady - i kdyz treba alespon strelivo na vycvik by se jim fakt mohlo dat - ale uz by slo min. tisice nadsenych, zakonne i lekarsky proverenych muzu a zen. To by byl predstavitelny zacatek a jadro budouci mozna sirsi struktury. Co vy nato ?
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  19:48 28.10.2015

  hulvath: Ve výcviku dobrovolníků ale narážíme na klasický problém naší armády - peníze. Na kvalitní vycvičení dostatečného počtu lidí v úloze "národní gardy" tak jak jste ho v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Ve výcviku dobrovolníků ale narážíme na klasický problém naší armády - peníze. Na kvalitní vycvičení dostatečného počtu lidí v úloze "národní gardy" tak jak jste ho v příspěvku kolem kina myslel armáda nikdy peníze mít nebude. Vždyť armáda nemá peníze ani na pořádné vycvičení a vystrojení aktivních vojáků. Navíc takový výcvik gardy by se negativně projevil na modernizaci armády ze které by odčerpal značné částky. Další problém by byl bezpečnostní - opravdu chceme naučit zachézet se zbraněmi velkou skupinu lidí bez řádných psychologických a bezpečnostních prověrek? Materiální zabezpečení - tito dobrovolníci by výcvik museli absolvovat v uniformě + při jejich případném povolání by museli mít nějakou výstroj i doma. Někde by muselo být připraveno velké mnoužství zbraní a munice pro ně. I kdyby si armáda pro tyto účely ponechala vz58 tak je to další zátěž. A rozdávat je po výcviku jako to je ve Švýcarsku by byla šílenost.
  Ne, na zvládnutí bezpečnostní situace doma máme dost početné policejní složky, které může v případě potřeby podpořit armáda. Finanční prostředky mají být vynákládány tím směrem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  18:42 28.10.2015

  hulvath: především máte možnost či spíš povinnost nastudovat si stávající zákony, protože dávají mnoho práv i povinností, o kterých se občas neví a zbytečně se volá po zákonu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: především máte možnost či spíš povinnost nastudovat si stávající zákony, protože dávají mnoho práv i povinností, o kterých se občas neví a zbytečně se volá po zákonu novém, ačkoliv nějaký stávající na věc už pamatuje. Takže když uvidíte partičku osob, která ve vražedném úmyslu zapaluje kino, máte LEGÁLNÍ možnost zasáhnout třeba střelnou zbraní, protože využijete ustanovení trestního zákona o krajní nouzi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  18:22 28.10.2015

  stirling
  Tažené minomety (btw 120 mm minomety jsou nejmodernější dělostřelecký systém AČR nad 100 mm a rozhodně se nejedná o nějaký šrot) používají i všechny ostatní armády NATO. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stirling
  Tažené minomety (btw 120 mm minomety jsou nejmodernější dělostřelecký systém AČR nad 100 mm a rozhodně se nejedná o nějaký šrot) používají i všechny ostatní armády NATO. Souhlasím, že by to chtělo i samohybnou verzi (nejlépe Nemo), ale vše nelze mít najednou a i tohle je progres.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  18:18 28.10.2015

  hulvath
  Myslím, že se dostáváme čím dál tím dále od tématu.
  Pokud máte pocit, že vlast je v ohrožení a chcete dobrovolně přispět, jsou tu AZD. Jistě Vás rádi přijmou. Dostane se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Myslím, že se dostáváme čím dál tím dále od tématu.
  Pokud máte pocit, že vlast je v ohrožení a chcete dobrovolně přispět, jsou tu AZD. Jistě Vás rádi přijmou. Dostane se Vám výcviku i těch zbraní.
  Mám-li být upřímný (a předem se všem ostatním omlouvám za out of toppic), představa nějakých "vlasteneckých dobrovolníků", kteří nahrazují policii a ve Vašem podání i zřejmě soud, mně přijde mnohem nebezpečnější pro mou vlast, než celý ISIL i s Al-kaidou dohromady
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  18:17 28.10.2015

  S tím, že Tatra udělá specializovanou pancéřovou kabinu pro mimomety vůbec problém není a naopak tomu dávám palec nahoru, spíše mě mrzí, že na to osadí nějaké tažné staré minomety ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S tím, že Tatra udělá specializovanou pancéřovou kabinu pro mimomety vůbec problém není a naopak tomu dávám palec nahoru, spíše mě mrzí, že na to osadí nějaké tažné staré minomety místo nákupu moderních automatů, klidně třeba polských Raků či cokoliv jiného.
  Vzhledem k tomu, že už bude existovat speciální kabina Tatra, tak řešení velkých houfnic si myslím, je jasné. Tatra s touto kabinou + věž od slováků Eva/Zuzana a myslím, že by to mohlo být řešení za slušnou cenu a celkem moderní a funkční.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  18:05 28.10.2015

  CerVus může mít částečně pravdu, pokud necháme věci nazdařbůh. Tedy dobrovolníky ponechané sami na sebe, bez byť jen základního výcviku, povědomí o disciplíně, velení, povědomí o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  CerVus může mít částečně pravdu, pokud necháme věci nazdařbůh. Tedy dobrovolníky ponechané sami na sebe, bez byť jen základního výcviku, povědomí o disciplíně, velení, povědomí o tom, že stát o jejich inicitiativu - ale vhodně zorganizovanou, STOJÍ. A toto nemůže nikdy profesionlální policie nebo armáda v plné míře nahradit, jednak by to stálo neúnosně mnoho, jednak by to bylo zcela nelogické na pomocné, domobranecké účely, cvičit a vybavovat profesionály v potřebném počtu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:58 28.10.2015

  hulvath
  Např. proto, že funkce vrchního velitele ozbrojených sil je v našem ústavním systému čistě formální.
  Nechci podceňovat Miloše Zemana, ale myslím, že stavět AČR na jeho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Např. proto, že funkce vrchního velitele ozbrojených sil je v našem ústavním systému čistě formální.
  Nechci podceňovat Miloše Zemana, ale myslím, že stavět AČR na jeho politických názorech není zrovna nejlepší nápad. Od toho tu jsou jiní.
  Jinak k těm "domobraneckým silám" Vám (velmi trefně) odpověděl CerVus
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:54 28.10.2015

  Kozlus
  Ne, nikoli, Erdogan je spíš osmanský imperialista než extrémní islamista.
  Myslím tím něco jako je ISIL.
  Další možnost, podstatně geograficky bližší je možnost válečného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kozlus
  Ne, nikoli, Erdogan je spíš osmanský imperialista než extrémní islamista.
  Myslím tím něco jako je ISIL.
  Další možnost, podstatně geograficky bližší je možnost válečného konfliktu mezi SK a HU, pokud by moc v HU převzal např. Jobbik.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  17:41 28.10.2015

  Prosím o definici, co je to "tahat sem imigrační krizi." Já nemluvím o třeba náboženských, společenských, apod. aspektech - které opravdu patří jinde. Já mluvím o tom, co říkal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Prosím o definici, co je to "tahat sem imigrační krizi." Já nemluvím o třeba náboženských, společenských, apod. aspektech - které opravdu patří jinde. Já mluvím o tom, co říkal vrchní velitel AČR - pan prezident. Který by velmi přivítal dát možnost občanům k obraně. Tady se řeší dneska druhořadá problematika - koupit několik raketek, vozítek. Ne že by to bylo zbytečné, není - ale dnes je to při aktuálních hrozbách DRUHOŘADÉ. Proč nemluvit o tom, jak koupit třeba stovky kódovaných taktických radiostanic, kterými se bude velet domobraneckým silám - až bude třeba vyřazen velice zranitelný civilní GSM systém ? Nebo stovky ručních termovizií ? Nebo zaplatit vznik stovek poloúvazkových velitelů (třeba z řad místních policistů) v regionech, kteří by okamžitě lokálně převzali velení, aby si přítel CerVus nestahoval slipy daleko od brodu a nebál se dopředu vlastních lidí ?
  Skrýt celý příspěvek

 • kalamar
  17:28 28.10.2015

  Nedávno byl na E15 článek kde AČR obědnává od Tatry podvozky pro 120mm minomety,možná to objasní jak to tedy je.
  Pač zde v článku se píše o modernizací kolového podvozku ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nedávno byl na E15 článek kde AČR obědnává od Tatry podvozky pro 120mm minomety,možná to objasní jak to tedy je.
  Pač zde v článku se píše o modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM.Já osobně žil v tom že tyto komplety máme ve velmi omezeném množství pouze na pásovém podvozku.
  Zároven tím reaguji na ty z vás co jste se toho všimli též.

  http://zpravy.e15.cz/byznys/pr...

  Ještě bych požádal ty z vás co odbíháte od tématu aby jste sem netahali politiku a ani migrační krizi a nedělali tak z Armádních novin server novinky.cz, děkuji.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  17:20 28.10.2015

  hulvath: Jo není nic lepšího než koukat jak na islámisty zapalující kino útočí skupina dalších zfanatizovaních "patriotů" nejlépe ozbrojených automatickými puškami.

  hulvath: Jo není nic lepšího než koukat jak na islámisty zapalující kino útočí skupina dalších zfanatizovaních "patriotů" nejlépe ozbrojených automatickými puškami.

 • Argonaut.CZ
  16:37 28.10.2015

  Z mého pohledu má mít prioritu dělostřelectvo a PVO s radary. Vrtulníky bych odložil a řešil to, aby vojáci měli dostatek výstroje a výzbroje vč. záloh. V dalším kroku bych si ve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Z mého pohledu má mít prioritu dělostřelectvo a PVO s radary. Vrtulníky bych odložil a řešil to, aby vojáci měli dostatek výstroje a výzbroje vč. záloh. V dalším kroku bych si ve střednědobém výhledu položil otázku tanků a pásových BVP. Tank pořád nemá náhradu v boji do vzdálenosti cca 5 km. Nevím, jaká je životnost T-72M4CZ, pokud nad 10 let, řešil bych zavedení výkonnější munice a modernizaci dalšíchaspoň 30 ks.

  Hlavně bych vrátil armádu k zaměření na teritoriální obranu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Robaizz
  16:18 28.10.2015

  Nesher:
  Musím reagovat, neboť 100 lidí - 100 názorů.

  NATO (NorthAtlanticTerorristOrganization) se sama považuje za DEFENZIVNÍ alianci , jejíž členové jsou rovnoprávní - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher:
  Musím reagovat, neboť 100 lidí - 100 názorů.

  NATO (NorthAtlanticTerorristOrganization) se sama považuje za DEFENZIVNÍ alianci , jejíž členové jsou rovnoprávní - prakticky se však jedná o vojenský nástroj USA.

  Alianci , resp. její členy nikdy nikdo nikde vojensky nenapadl (o 11. září nemá smysl diskutovat), přesto (zejména v posledních desetiletích) provádí intervence i bez mandátů OSN jak na běžícím páse a i v případech , kdy onen mandát má , neváhá jej porušovat k prosazení své zahraniční politiky.

  Osobně se stydím za to, že je ČR součástí této agresivní chiméry...
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  15:47 28.10.2015

  když uvidím že dole hlouček čmoudů zablokoval vchody do kina a zapaluje ho. Chci mít LEGÁLNÍ možnost se skupinou mně podobných vůči nim hned zasáhnout, zabezpečit okolí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  když uvidím že dole hlouček čmoudů zablokoval vchody do kina a zapaluje ho. Chci mít LEGÁLNÍ možnost se skupinou mně podobných vůči nim hned zasáhnout, zabezpečit okolí, apod.
  Takovou moznost dneska mate.

  (pokud by např. Turecku převzalo moc nějaké radikální islamistické uskupení).
  To jako napriklad soucasny prezident?
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  15:39 28.10.2015

  Ale mně zajímá mnohem méně obrana Baltů, než obrana před bezprostředním nebezpečím, které nám už klepe na dveře. A na toto je odpověď jen a pouze taková, jakou jsem nastínil - a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ale mně zajímá mnohem méně obrana Baltů, než obrana před bezprostředním nebezpečím, které nám už klepe na dveře. A na toto je odpověď jen a pouze taková, jakou jsem nastínil - a které se naši plánovači vyhýbají. Dlabu vám na 155 mm houfnici v Lotyšsku, když uvidím že dole hlouček čmoudů zablokoval vchody do kina a zapaluje ho. Chci mít LEGÁLNÍ možnost se skupinou mně podobných vůči nim hned zasáhnout, zabezpečit okolí, apod. Výmluv,y že policie to nestíhá, neboť, jaká to náhodička, se v sousedním městě děje právě něco podobného jsou pak na zastřelení těch, co ještě v době kdy na to byl čas, takový systém obrany z korektní předposranosti, nebo čiré neschopnosti, neorganizovali...
   
  Pokud dlabete na 155mm houfnici, tak proč se zúčastňujete dikuze? Nemluvě, že vám uniká rozdíl mezi policii a armádou. Admin.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:30 28.10.2015

  hulvath
  Vaše, jistě tristní zážitky z ZVS nijak nesouvisí s tématem diskuse.
  Např. ve Francii žije muslimů několik miliónů, přesto je boj s terorismem (všeho druhu) považován za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Vaše, jistě tristní zážitky z ZVS nijak nesouvisí s tématem diskuse.
  Např. ve Francii žije muslimů několik miliónů, přesto je boj s terorismem (všeho druhu) považován za věc policie, četnictva a zpravodajských služeb.
  Pokud už chcete analyzovat potencionální hrozby, doporučuji si o tom něco nastudovat, např. nedávno vyšlá antologie Povaha změny by Vám mohla pomoci. Začít byste mohl tím, že v seriózní diskusi by měl člověk používat seriózní pojmy, např. (spojenecká smlouva NATO není vazalstvím, muslimy vzdělaný diskutér nenazývá slimáky). Takhle to spíše vypadá jako ventilace Vaší frustrace a nikoli smysluplná diskuse.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:22 28.10.2015

  JirkaM
  Pokud umíte číst, píšu o obraně Baltů, nikoliv o útoku na Rusko. To jsou dvě zcela rozdílné věci.

  JirkaM
  Pokud umíte číst, píšu o obraně Baltů, nikoliv o útoku na Rusko. To jsou dvě zcela rozdílné věci.

 • hulvath
  15:16 28.10.2015

  Ne, nechápu realitu. Jako v armádě jsem nechápal, proc jsme drhli beton v autopaku, kdyz tam na to byl stroj, a velitel to vysvetlil : A vy by ste čo robili ? :) Váš pohled je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ne, nechápu realitu. Jako v armádě jsem nechápal, proc jsme drhli beton v autopaku, kdyz tam na to byl stroj, a velitel to vysvetlil : A vy by ste čo robili ? :) Váš pohled je jednostranný z pohledu že ČR je ve vazalském postavení vůčí mocnosti, která je v antagonistickém vztahu s Ruskem, a z toho vyplývá, že budeme s naším podílem armády jako trafikant, který "platí za ochranu" hrubokrkým co vládnou ve čtvrti. Jak může být asymetrický boj s nelítostným a zákeřným nepřítelem, který má jasného a jednoznačného soupeře - všechny nemuslimy - jen věcí tajných služeb a policie ? Dejte sem jen pár stovek slimáků, každému ruční zbraň a kilo plastiku, určete jim po skupinkách taktiku ke které nebudou potřebovat zanechávat digitální stopu - a ručím vám zato, že než je postupně pochytají, nadělají nepředstavitelné škody - pokud mají trochu rozumu, až ke zřícení státu - dálková vedení energií, mosty, nákupní centra, apod. A proti tomu pomůže jen to, když se jim doslova na místě, v minutách, budou moct postavit místních poměrů, terénu, apod. znalé bojůvky domobrany - alespoň je zaměstnají, když už nic více. TOTO zajímá naše občany, pak dlouho nic, a až pak vazalské (nepíšu spojenecké) nasazování zbraní AČR bůhví kde...
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaM
  15:06 28.10.2015

  Nesher, AČR se chystá bojovat až do hořkého konce někde u Volgogradu, tak jako si to už zkusili Slováci s Maďary a Rumuny.

  Ale zrovna ty houfnice by se hodily i na obranu. Tohle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher, AČR se chystá bojovat až do hořkého konce někde u Volgogradu, tak jako si to už zkusili Slováci s Maďary a Rumuny.

  Ale zrovna ty houfnice by se hodily i na obranu. Tohle je jedna z mála hraček jejichž nákup vojákům naprosto schvaluju.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  14:41 28.10.2015

  hulvath
  Myslím, že nechápete realitu. AČR se nepřipravuje na obranu území ČR, pokud by k tomu došlo, tak nám nepomůže ani 100 Gripenů a 1000 BVP, smyslem je připravit se na obranu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Myslím, že nechápete realitu. AČR se nepřipravuje na obranu území ČR, pokud by k tomu došlo, tak nám nepomůže ani 100 Gripenů a 1000 BVP, smyslem je připravit se na obranu území našich spojenců v rámci širší koalice.
  Tj. v současné době se za potencionální hrozbu považuje možnost útoku RF (oficiální či neoficiálního) na baltské země (např. pod záminkou osvobození tamní ruské menšiny od hrůz liberální demokracie) nebo válka na jižním křídle (pokud by např. Turecku převzalo moc nějaké radikální islamistické uskupení).
  Potírání nějakých islamistických bojůvek (nutně omezených) není úkolem AČR, ale PČR a zpravodajských služeb.
  Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  13:46 28.10.2015

  Ve filmu Až se rozzlobíme, budeme zlí, říkal tlustý mafián svému psychologovi : Doktore, vaše plány jsou jako vždy skvelé, ale už by některý mohl vyjít... :) Tahle armádní doktrína ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ve filmu Až se rozzlobíme, budeme zlí, říkal tlustý mafián svému psychologovi : Doktore, vaše plány jsou jako vždy skvelé, ale už by některý mohl vyjít... :) Tahle armádní doktrína je důkazem že asi něco bude na ironickém rčení, že se generálové vždy připravují na minulou válku. Tady někdo predpokládá pro nás symetrický konflikt vysoké intenzity ?? Pokud i snad ano, tak počty a kvalita toho co i po těchto investicích by jsme mohli hypoteticky nasadit jsou bezvýznamné a dají asi tolik prospěchu, jako získali Titanicu čerpadla - minuty... Proti pohlcovací - opotrebovací válce, kterou nám de facto vyhlásil islám, nepomůže 5 nebo 10 radarem řízených kanónů !! Tady se musí rozvíjet miliční systém, rozsáhle budovat něco jako v USA Národní garda, budovat pro to všechny druhy rezerv, logistiky, atd. O tom v této "papírové" doktríně není ani slovo...
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:18 28.10.2015

  Jan Grohmann - to přeci nijak nepopírám. Na druhou stranu, plány se mění (obzvláště v rezortu MO), tak často, že bych se nedivil vůbec ničemu.
  Ohledně společného nákupu s PL jsem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann - to přeci nijak nepopírám. Na druhou stranu, plány se mění (obzvláště v rezortu MO), tak často, že bych se nedivil vůbec ničemu.
  Ohledně společného nákupu s PL jsem lehce skeptický, pokud vím, tak PL hledá lehčí (nejlépe plovoucí typ), AČR pravděpodobně ( s ohledem na minimalizaci vlastních ztrát a čistě obranou doktrínu) spíše těžší typ. Navíc je tu možnost výroby osvědčeného západního typu ASCOD v ČR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  13:12 28.10.2015

  Nesher. Podle současných plánů se nákup nových BVP nebude řešit před rokem 2020. Těch 230 kusů je jen výstřel, jedna z možností. Ale je pravda, že nové BVP hledá také Polsko a ti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher. Podle současných plánů se nákup nových BVP nebude řešit před rokem 2020. Těch 230 kusů je jen výstřel, jedna z možností. Ale je pravda, že nové BVP hledá také Polsko a ti jich budou kupovat stovky.
  Skrýt celý příspěvek

 • kubo4747
  13:09 28.10.2015

  Nič v zlom, ale už sa teším na tú diskusiu, ktorá bude/je plná mudrlantov, o tom, čo by bolo pre AČR lepšie a horšie. To platí aj pri OS SR diskusií alebo inde. Niekedy sa čudujem, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nič v zlom, ale už sa teším na tú diskusiu, ktorá bude/je plná mudrlantov, o tom, čo by bolo pre AČR lepšie a horšie. To platí aj pri OS SR diskusií alebo inde. Niekedy sa čudujem, že prečo armáda týchto ľudí nezamestná, ako poradcov.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:03 28.10.2015

  Jura99 - Myslím, že jste to trefil, asi opravdu nejde o modernizaci samohybných minometů, ale o nákup Tater místo zcela zastaralých PV3S jako nosiče tažené varianty 120 mm ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99 - Myslím, že jste to trefil, asi opravdu nejde o modernizaci samohybných minometů, ale o nákup Tater místo zcela zastaralých PV3S jako nosiče tažené varianty 120 mm minometů.
  Stirling - minulý týden vyšel v E15 rozhovor s NGŠ, který mluvil i o nákupu BVP (cca 230 kusů) s tím, že se prověřuje (pokolikáté?) možnost společného projektu v rámci V4.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:49 28.10.2015

  Nějak nechápu ten plán s PRAMem, přeci jen pokud chceme jen malý počet kolových minometů, tak by asi plně stačilo koupit NEMO (120 mm), bezobslužný minomet od Patrie, a osadit jimi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nějak nechápu ten plán s PRAMem, přeci jen pokud chceme jen malý počet kolových minometů, tak by asi plně stačilo koupit NEMO (120 mm), bezobslužný minomet od Patrie, a osadit jimi Pandury. I stát jako je slovinsko má těhle minometů 24 kusů a schopnostmi jsou přeci jen někde jinde než kdy bude mít PRAM.
  Jinak minomety NEMO se měly koupit (na podvozku Patria AMV), ještě v době pořizování Pandurů, z nákupu sešlo kvůli korupci - detaily si už nevzpomenu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:43 28.10.2015

  Tipnul bych si, že se jedná o modernizaci tažených minometů vz.82 PRAM-L, resp. výměnu jejich tahačů V3S, za těch 250mil. Kč se nejspíš nakoupí Tatry.

  Tipnul bych si, že se jedná o modernizaci tažených minometů vz.82 PRAM-L, resp. výměnu jejich tahačů V3S, za těch 250mil. Kč se nejspíš nakoupí Tatry.

 • stirling
  12:37 28.10.2015

  Považuji za rozumne investici do lokátorů a radarů, tohle pvo opravdu potřebuje a myslím, že po roce 20 už bude přiorita nahrazení Kub. A pokud se zvolí rozumné řešení tak by to s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Považuji za rozumne investici do lokátorů a radarů, tohle pvo opravdu potřebuje a myslím, že po roce 20 už bude přiorita nahrazení Kub. A pokud se zvolí rozumné řešení tak by to s pvo nemuselo být tak tragické. Investice do letadel je také správná. Verze L-159T2 bude jen o avionice a podpoře nových zbraních nebo např. novém mokrém křídle jako u l39NG?
  Nákup houfnic je správná priorita, ale ty minomety nechápu místo pořizovaní moderních bude opravovat stare křápy na platformě, kterou dříve či později stejně vyřadíme. To samé nedávno proběhlo, že tažné minomety za v3s dáme na novou tatru... Místo toho pořídat moderní minomety na pandury a k tomu ostatní na tatru/titus/vegu, ale hlavně nové ne staré na novém podvozku. Plus mě tam schází výraznější doplňování pandurů (minomety, nosiče pvo, obyč transportéry atd.). Bvp ještě ty 4 roky vydrží a po roce 20 asi přijdou na řadu. Je, ale jasné, že na vše najednou nejsou peníze a potěšuje mě, že krom těch minometů tam nevidím nic nekoncepčního a asi se opravdu zaměřují na nejbolestivější místa.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  12:15 28.10.2015

  pet.rok - původní schopnosti byly jen AA, nyní v rámci pravidelných servisních kontrol ve Švédsku se dohrává software, který umožní i AG operace.
  Gripeny mají link od počátku, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pet.rok - původní schopnosti byly jen AA, nyní v rámci pravidelných servisních kontrol ve Švédsku se dohrává software, který umožní i AG operace.
  Gripeny mají link od počátku, bohužel je švédský (nekompatibilní s NATO) a v našich podmínkách neumožňuje komunikaci s pozemní základnou nebo s jinými letadly, pouze s dalším Gripenem.
  CerVus - to je výhled do roku 2020. Je pochopitelné, že vše nejde najednou. Navíc nahradit S 10 RBS 70 NG rozhodně není špatné řešení. Co bude s Kuby se uvidí, je to především otázka peněz.
  Fous - jak to nestřílí je to k ničemu?
  Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  11:33 28.10.2015

  Moja otazka bude zniet asi hlupo ale datovy link 16 nebol v zaklade?
  Ake schopnosti su teraz vlastne nakupene pre Gripeny ked sa v clanku pise o obstarani kontajnerov pre pozemny ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Moja otazka bude zniet asi hlupo ale datovy link 16 nebol v zaklade?
  Ake schopnosti su teraz vlastne nakupene pre Gripeny ked sa v clanku pise o obstarani kontajnerov pre pozemny boj a datovy link 16 az v roku 2016?
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:00 28.10.2015

  Raketové systémy PVO jsou na tragické úrovni a armáda nepočítá s pořízením nových. Tak to je hodně smutné. RBS se do toho snad ani nedá počítat. To je jako dát náplast na tepenné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Raketové systémy PVO jsou na tragické úrovni a armáda nepočítá s pořízením nových. Tak to je hodně smutné. RBS se do toho snad ani nedá počítat. To je jako dát náplast na tepenné krvácení.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  11:00 28.10.2015

  Doslova se píše "Modernizace kolového podvozku zbraňového
  kompletu 120 mm PRAM" . Na roky 2017 až 2020 je na to vyhrazeno 250 milionů Kč. Co se za to bude modernizovat nebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Doslova se píše "Modernizace kolového podvozku zbraňového
  kompletu 120 mm PRAM" . Na roky 2017 až 2020 je na to vyhrazeno 250 milionů Kč. Co se za to bude modernizovat nebo nakupovat, netuším.
  Skrýt celý příspěvek

 • Fous
  10:45 28.10.2015

  Koukám, že na blbosti se prachy najdou vždy, ale na věci kterými můžeme skutečně bránit své hranice ne...Že se ještě divim...

  Koukám, že na blbosti se prachy najdou vždy, ale na věci kterými můžeme skutečně bránit své hranice ne...Že se ještě divim...

 • Warnost
  10:22 28.10.2015

  Měl bych takovou otázku, ministr Stropnický prohlásil že je tu i možnost zvýšení počtu vojáků až na 27 tisíc nebo kolik to bylo, teď si číslem nejsem jistý. Ale kam chtějí ty ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Měl bych takovou otázku, ministr Stropnický prohlásil že je tu i možnost zvýšení počtu vojáků až na 27 tisíc nebo kolik to bylo, teď si číslem nejsem jistý. Ale kam chtějí ty vojáky umístit, když zavřeli skoro všechny kasárny? Vznikly by nějaké nové jednotky? Byli by to bojové jednotky?
  Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  09:18 28.10.2015

  Matt: Souhlas, ale myslím že by bylo lepší nespolíhat a mít vozidla o stejné průchodnosti, které mohou těsně následovat čelní jednotky stejnou cestou :)

  Matt: Souhlas, ale myslím že by bylo lepší nespolíhat a mít vozidla o stejné průchodnosti, které mohou těsně následovat čelní jednotky stejnou cestou :)

 • Mattauch
  09:14 28.10.2015

  Rošťák: Vzhledem k hustotě silniční sítě ve střední evropě bych u CS prostředku na pásové platformě netrval. Při tom jaký mají moderní minomety ráže 120mm dostřel si i po cestách ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rošťák: Vzhledem k hustotě silniční sítě ve střední evropě bych u CS prostředku na pásové platformě netrval. Při tom jaký mají moderní minomety ráže 120mm dostřel si i po cestách vždy dojede někam, odkud bude moci podpořit čelní jednotky... Nepotřebuje manévrovat terénem tolik jako čelní jednotky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  09:07 28.10.2015

  Matte :) Jo, to by byla pecka, kdyby se PRAM nahradil samohybnou variantou, ale dle mě by měl být zachován pásový podvozek - schodný s podvozkem budoucích BVP :) A oba víme že to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Matte :) Jo, to by byla pecka, kdyby se PRAM nahradil samohybnou variantou, ale dle mě by měl být zachován pásový podvozek - schodný s podvozkem budoucích BVP :) A oba víme že to nestačí ani pro prapor :D :D
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  09:05 28.10.2015

  Kdybychom dávali místo 1,4% 2%, tak bz bzlo i na ty další věci. Jako by politici neviděli vnitřní dluh. Tohle věc, kterou mám současný vládě nejvíc za zlý.

  Kdybychom dávali místo 1,4% 2%, tak bz bzlo i na ty další věci. Jako by politici neviděli vnitřní dluh. Tohle věc, kterou mám současný vládě nejvíc za zlý.

 • Mattauch
  09:03 28.10.2015

  Rošťák: Dovolil bych si takvou úvahu. Bude moderniována jednotka vyzbrojená PRAM = bude přezbrojena novými minomenty na kolovém podvozku.

  Je to tak jak píšeš, je jich osm a je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rošťák: Dovolil bych si takvou úvahu. Bude moderniována jednotka vyzbrojená PRAM = bude přezbrojena novými minomenty na kolovém podvozku.

  Je to tak jak píšeš, je jich osm a je to speciální nástavba (spíš vestavba) na upravený podvozek BVP. Pokud se nikdo nezblázní, tak to modernizovat nebude - je to staré přes 25 let, je jich tak máo, že to nestačí ani pro prapor a nějaké obnovení výroby v modernizované podobě je nesmysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  08:44 28.10.2015

  Mohu poprosit o vysvětlení tohoto?
  Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM
  Pokud se nepletu a to se nepletu tak PRAM je na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mohu poprosit o vysvětlení tohoto?
  Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM
  Pokud se nepletu a to se nepletu tak PRAM je na podvozku BVP a je ho všehovšudy zavedeno 8 ks a jeden z prototypů ve VTM Lešany
  http://www.mocr.army.cz/script...
  Redakce?
  Skrýt celý příspěvek