Modernizace Armády České republiky mezi roky 2016 až 2020

Samohybná houfnice Caesar na podvozku tatrovky
Armáda ČR v roce 2018 začne s nákupem děl ráže NATO. Houfnice s největší pravděpodobností (hraničící s jistotou) bude využívat podvozek vozů Tatra. Na obrázku Caesar 8×8 na podvozku Tatra 815; větší foto / Nexter Systems

V březnu letošního roku ministerstvo obrany schválilo Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020. V dokumentu se dozvíme, jaké investice do techniky a schopností jsou plánovány do roku 2020.

Zvyšující se investice

Podle schváleného plánu Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) počítá s nárůstem vojenských výdajů na 1,4 % HDP v roce 2020. Pro příští rok rozpočet MO ČR dosáhne výše 46,1 miliardy Kč, v roce 2020 56,3 miliardy Kč. Na investice v roce 2016 připadne 4,6 miliardy Kč, v roce 2020 11,5 miliardy Kč, tedy na více než dvojnásobnou hodnotu oproti současnému stavu.

Ministerstvo obrany může k investicím využít také mimorozpočtové prostředky. Prostředky mimo rozpočet MO ČR v letech 2016 a 2017 dosáhnou výše 2,3 miliardy Kč. Pro potřeby ministerstva obrany lze využít rovněž prostředky z fondů NATO, EU, Foreign Military Financing (FMF) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Z fondů NATO se například investovala výstavba dvou páteřních radarů v Nepolisech a Sokolovu pro potřeby společného integrovaného systému protivzdušné obrany NATINADS (NATO Integrated Air Defence System) zemí NATO.

Prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády USA (FMF) získá Armáda ČR v njebližších letcg ročně vybavení v hodnotě asi 65 milionů Kč. Čeští vojáci získají například nové radiostanice, odstřelovací pušky SRS Sniper Rifle 308/338 nebo speciální osobní počítače a přijímače dat Rover 5i.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Běžné výdaje

15,7 mld

14,5 mld

15,3 mld

15,7 mld

16,3 mld

Osobní mandatorní výdaje

25,7 mld

26,4 mld

27,1 mld

27,7 mld

28,4 mld

Investiční výdaje 

4,6 mld

7,7 mld

8,8 mld

10,3 mld

11,5 mld

Celkem

46,1 mld

48,6 mld

51,2 mld

53,8 mld

56,3 mld


Pozemní síly Armády České republiky

Ve střednědobém plánu se Armáda ČR zaměří na udržení a rozvoj schopností Brigádního úkolového uskupení (BÚU) na bázi 4. Brigády rychlého nasazení. Pro operace s vysokou intenzitou bojové činnosti bude mít BÚU do 5000 osob s kalkulovanou zálohou na udržitelnost ve výši 50 %, oproti 100% doporučovaných NATO.

Ministerstvo obrany ČR počítá také s možným nasazením českých vojáků v zahraničí. Průměrný roční příspěvek do vyčleňovaných aliančních sil a prostředků v období 2016 – 2020 dosáhne nejméně 650 osob u sil okamžité reakce (IRF) a 820 osob u sil rychlé reakce NATO (NRF).

Obdobné úkolové uskupení na bázi 7. mechanizované brigády dosáhne požadovaných schopností v roce 2018. Zde je nutno zdůraznit, že střednědobý plán nepočítá s investicemi do pásových bojových vozidel pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu před rokem 2020.

Pojďme si představit nejvýznamnější (resp. mediálně nejvděčnější) investice mezi roky 2016 až 2020.

K nejzásadnějším projektům patří pořízení víceúčelových vrtulníků, mobilních radiolokátorů, letištních radiolokátorů, pasivních sledovacích systémů elektronického boje, velitelských a štábních obrněných vozidel a děl ráže NATO.

U pozemních sil Armády ČR patří mezi největší investice do techniky nákup štábních a spojovacích vozidel. Konkretně půjde o 20 vozidel na podvozku kolových obrněných vozidel Pandur s 42 vozidel Titus kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

Foto: Armáda ÄŒR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ÄŒR  Armáda ČR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ČR

Ministerstvo obrany ČR plánuje mezi roky 2017 až 2020 vydat na nákup spojovacích a štábních vozidel bezmála 2 miliardy Kč. Značnou část prostředků spolyká sofistikované elektronické vybavení vozidel.

Možná nejdůležitějším projektem je pokračující budování schopností velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance).

Kvalitní C4ISTAR zajišťuje nadvládu ve schopnosti rychle a přesně získávat informace, rozhodovat se a splnit zadaný úkol, co nejefektivněji, a s co nejmenšími prostředky. Do “sítě” C4ISTAR svým vybavením přispějí i velitelská a štábní vozidla. Na budování C4ISTAR padne mezi roky 2017 až 2019 360 milionů Kč.

Klíčovou investicí se stane nakup dělostřeleckých systémů ráže NATO. Na roky 2018 až 2020 je na nákup vyčleněno 800 milionů Kč. Téměř jistě půjde o dělostřelecké systémy umístěné na kolovém podvozku Tatra.

Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM za 250 milionů Kč. V roce 2018 dojde k nákupu vyprošťovacích vozidel pro bojová vozidla pěchoty Pandur. Investice do vyprošťovacích vozidel mezi roky 2018 až 2020 dosáhne 750 milionů Kč.

Počítá se s dalším nákup osobních zbraní a vybavení jednotlivce. Od roku 2017 Armáda ČR investuje ročně zhruba 50 milionů Kč do nakoupení modulárních bojových kompletů (MBK) pro české vojáky.

MBK umožní malým, z vozidel sesednuvším nebo samostatně se pohybujícím jednotkám, začlenit se do takzvaného systému digitalizovaného bojiště a architektury C4ISTAR.

To v praxi znamená, že po vydání úkolu a v procesu jeho realizace má velitel družstva celkový přehled o situaci na bojišti a stavu vlastních vojáků. Přitom každý voják má celkový přehled o taktické situaci, vidí aktuální polohu všech členů družstva, může digitálně komunikovat, předávat a přijímat data multimediálního charakteru ze svých senzorů a přístrojů nočního vidění, řešit výběr cílů apod.

V oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkumu (JISR/ISTAR) budou do roku 2019 pořízeny jako součást elektronického boje moderní a mobilní pasivní sledovací systém na bázi VERA-NG se schopností pasivní koherentní lokace.

VERA-NG VERA-NG / ERA

Vzdušné síly Armády České republiky

Za pronájem stíhaček JAS-39 Gripen České republika posílá a bude posílat ročně do Švédska 1,7 miliardy Kč. Pro stíhačky Gripen se plánuje rozvoj schopností umožňující útočit na pozemní cíle, pořízení laserového ozařovacího a průzkumného kontejneru (2016) nebo nákup systémů pro přenos dat Link 16 (2016).

Proběhne plánovaná modernizace avionických a zbraňových systémů letounů L-159 ALCA. V roce 2019 se počítá s nakoupením zaměřovacího podvěsného kontejneru a jeho integrace na L-159 ALCA. Letoun tak získá možnost používat přesně naváděnou munici (laserové navádění) bez nutnosti ozařování cíle leteckým návodčím.

Na rok 2018 se počítá s pořízením dvou letadel L-159T2 za 400 milionů Kč. L-159T2 vzniknou přestavbou jednomístných L-159 ALCA. Půjde o stroj, který bude na rozdíl od současných L-159T1 vybaven stejným radiolokátorem jako jednomístné L-159, což ještě více zefektivní výcvik pilotů. Kokpit bude navíc sjednocen s přístrojovým vybavením jednomístných L-159 ALCA po modernizaci.

Intenzivně se pracuje na pořízení nových mobilních 3D radarů středního dosahu MADR (Mobile Air Defence Radar). První radary Armáda ČR získá v roce 2017. Očekává se pořízení až 10 radarů typu MADR, které se stanou klíčovými senzory vzdušného průzkumu Armády ČR.

Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha–Kbely získají nové letištní radiolokátory. Pro roky 2016 a 2017 je na nákup vyhrazeno 450 milionů Kč.

Foto: L-159 ALCA dostane konečnÄ› "oči" a "zuby". / Armáda ÄŒR  L-159 ALCA dostane konečně "oči" a "zuby". / Armáda ČR

U vrtulníkového letectva bude pokračovat modernizace vrtulníků Mi-17/171š s cílem dosáhnout schopnost operovat ve dne i v noci za všech povětrnostních podmínek s možností utajeného spojení a datových přenosů podle standardů NATO, včetně plnění úkolů jednotky speciálních vzdušných sil (SOATU), zdravotnického taktického odsunu (MEDEVAC). Mezi roky 2017 až 2020 padne na modernizaci 480 milionů Kč.

Zásadní je nákup víceúčelových vrtulníků. Na nákup vrtulníků má MO ČR na rok 2018 vyhrazeno 500 milionů Kč, v roce 2019 700 milionů Kč a pro rok 2020 téměř 900 milionů Kč. Z mimorozpočtových zdrojů půjde na nákup víceúčelových vrtulníků již v roce 2017 450 milionů Kč.

Počítá se vyřazením protiletadlových raketových kompletů S-10M a od roku 2017 jejich nahrazením typem RBS-70NG za 670 milionů Kč (nákup 2017 až 2020). Tímto nákupe se “vyřeší” protivzdušná obrany velmi krátkého dosahu VSHORAD (Very-SHOrt-Range Air Defense).

RBS-70NG vyniká především novým zaměřovacím systémem a modernějším systémem výcviku. Dálkový dostřel RBS-70NG je 8000 m, výškový 5000 m. RBS-70NG lze umístit na vozidla (např. Pandur) nebo do dálkově ovládaných odpalovacích stanic.

Bude udržená schopnost pozemní protivzdušné obrany založená na protiletadlových raketových komplexech středního dosahu (2K12-KUB) k zabezpečení obrany vzdušného prostoru objektů důležitých pro obranu státu. V letech 2016 až 2020 se však nepočítá s modernizací systému 2K12 KUB nebo dokonce s nákupem nových protivzdušných systémů středního dosahu.

Dokument rovněž nepočítá s nákupem středních dopravních letadel.

Zdroj: Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020

Nahlásit chybu v článku


Související články

CZ BREN 2: Nová útočná puška z České republiky

Ministerstvo obrany na svých stránkách poprvé veřejnosti představilo novou útočnou pušku CZ BREN 2 ...

Izraelský radar ze systému IRON DOME pro Armádu ČR

Izraelský státní podnik vyrábějící radary ELTA Systems, který je členem skupiny Israel Aerospace ...

Čeští piloti L-159 na Trident Juncture 2015

Přípravná fáze letošního největšího cvičení NATO přinesla pilotům z 212. letky, která disponuje ...

Jak bolí vstup mezi elitní vojáky 4. Brigády rychlého nasazení?

Doupov / Od 19. do 23. října proběhl výběr vojáků, kteří projevili zájem sloužit mezi elitními ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • pjek
  19:57 09.01.2016

  Zase překlep, prosím, nekamenovat :)

  Zase překlep, prosím, nekamenovat :)

 • pjek
  19:55 09.01.2016

  Obávám se, že nejmodernější výzbroj má/zavádí Rusko. V důsledku toho se obávám, že to s naší obranou vlasti (ehm, v praxi kdesi v Afghu) může "dle standardů NATO" být na facku. ...Zobrazit celý příspěvek

  Obávám se, že nejmodernější výzbroj má/zavádí Rusko. V důsledku toho se obávám, že to s naší obranou vlasti (ehm, v praxi kdesi v Afghu) může "dle standardů NATO" být na facku. Ostatně, plánuje se evropská armáda, neb s persepktivou NATO je to nahnuté. Tohle se v oficiálních zdrojích jaksi nenalézá, což neznamená, že to není tvrdý fakt.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  09:32 23.12.2015

  Výňatek z koncepce AČR do roku 2025 - plánované modernizační programy: Příklady hlavních projektů rozvoje armády do roku 2025: - pořízení kolových velitelských obrněných ...Zobrazit celý příspěvek

  Výňatek z koncepce AČR do roku 2025 - plánované modernizační programy:
  Příklady hlavních projektů rozvoje armády do roku 2025:

  - pořízení kolových velitelských obrněných vozidel

  - pořízení vozidel na univerzální pásové platformě (místo bojových vozidel pěchoty BVP 2)

  - pořízení děl odpovídajících standardům NATO

  - pořízení moderních samohybných minometů

  - zajištění mobility vojsk pořízením doprovodných mostů, odminovacích prostředků, speciálního materiálu pro vyhledávání a likvidaci výbušnin a modernizace pontonových mostů

  - pokračování pronájmu 14 nadzvukových letounů JAS-39 Gripen, po roce 2020 rozhodnutí o pokračování pronájmu nebo nákupu

  - modernizace vrtulníků Mi-171Š

  - pořízení čtyř transportních vrtulníků jako náhrada vrtulníků Mi-17

  - pořízení dvou středních transportních letounů

  - pořízení víceúčelových vrtulníků se schopností palby pomocí přesně naváděné munice

  - pořízení přenosného protiletadlového raketového kompletu velmi krátkého dosahu

  - pořízení mobilního 3D radiolokátoru MADR

  - zahájení budování útvaru podpory speciálních operací

  - pořízení moderního pasivního sledovacího systému

  - zabezpečení přepravy ústavních činitelů pořízením náhrady za letouny Jak-40

  - pořízení protiletadlového raketového systému středního dosahu

  - modernizace a pořízení pozemních a bezpilotních průzkumných prostředkůSkrýt celý příspěvek

 • petres
  12:50 14.12.2015

  Čerstvá zpráva o problému při nákupu vozidel Nexter Titus na podvozku ...Zobrazit celý příspěvek

  Čerstvá zpráva o problému při nákupu vozidel Nexter Titus na podvozku Tatra
  http://zpravy.e15.cz/byznys/pr... Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:48 04.12.2015

  Vzhledem k tomu, že ČR hledá u zemí V4, možné zájemce o náhradu starých BVP a v poslední době dochází k navazování propracovaných vztahů s Koreou (každý rok společná schůzka, nové ...Zobrazit celý příspěvek

  Vzhledem k tomu, že ČR hledá u zemí V4, možné zájemce o náhradu starých BVP a v poslední době dochází k navazování propracovaných vztahů s Koreou (každý rok společná schůzka, nové investice atd.) je poměrně logické, že nové BVP pro AČR a V4 bude Korejské IFV K21. Přeci jen i Polsko udělalo v tomto směru krok když vybralo Korejské podvozky pro své houfnice.Skrýt celý příspěvek

 • TheCornell
  18:03 01.11.2015

  Ještěže máme tak skvělou, funkční a moderní PVO, že si ji můžeme nedovolit modernizovat :)

  Ještěže máme tak skvělou, funkční a moderní PVO, že si ji můžeme nedovolit modernizovat :)

 • Left
  21:24 30.10.2015

  Ještě jsem zapomněl přidat odkaz, který shodou náhod zrovna upřesňuje plány s projektem RBS-70NG a jeho budoucnost v AČR. Článek byl uveřejněn ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě jsem zapomněl přidat odkaz, který shodou náhod zrovna upřesňuje plány s projektem RBS-70NG a jeho budoucnost v AČR. Článek byl uveřejněn včera.

  http://www.acr.army.cz/informa... Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:14 30.10.2015

  ....je hezký, že nebudou rušit Mi 171, ale rozšiřovat.

  ....je hezký, že nebudou rušit Mi 171, ale rozšiřovat.

 • Rase
  20:00 30.10.2015

  Mno. Vyprošťovací vozidlo pro Pandury: patrně se jedná o nákup vozidel které se účastnily polského tendru (T 815-7Z0R9T 44 440 8x8.1R). Co se kolového nosiče týče, zrušili sme ...Zobrazit celý příspěvek

  Mno. Vyprošťovací vozidlo pro Pandury: patrně se jedná o nákup vozidel které se účastnily polského tendru (T 815-7Z0R9T 44 440 8x8.1R). Co se kolového nosiče týče, zrušili sme V3Sky a zůstaly nám nepojízdné minomety vz. 82 - nic moderního nelze čekat (patrně jen upravené T815 s ramenem a starým minometem funkčním jen na zemi).
  Velitelská vozidla Pandur jsou sice fajn, ale už tady měly být původně. Titus beru jako zajmavý nápad (velká mašina - vzhledem k účelu asi není problem).
  Celkově je tahle investice do pozemní armád spíš záplatou, navíc postavená kolem modernizace nebojových jednotek (hlavně za varianty V3S).
  Pokud dojde i na dělostřelectvo, tak jsem zvědavý jakou houfnicí podvozek osadí (asi to nebude nic moderního). Snad budou mít všechny tyhle stroje (snad T815) stejnou pancéřovanou kabinu, když už se mají nakupovat ve "stejnou dobu"
  Celkově vzato je to plán takový "nemastný, neslaný"Skrýt celý příspěvek

 • Left
  19:08 30.10.2015

  Takže na obranu se bude kašlat dál. To je více méně jediné, co si z toho můžeme odnést. Možná byl někdo naivní, že na obranu budeme dávat v roce 2020 1,4% HDP, jak několikrát ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže na obranu se bude kašlat dál. To je více méně jediné, co si z toho můžeme odnést. Možná byl někdo naivní, že na obranu budeme dávat v roce 2020 1,4% HDP, jak několikrát opakoval Sobotka a Stropnický (úplně prvně dokonce byl z jejich strany uváděný rok 2018, jenomže to ještě bude rozpočet připravovat tato vláda, takže by se to dalo ověřit, zatímco rok 2020 je až někde za horizontem).

  Realita je taková, že to jsou všechno jen rétorická cvičení a obrana v žádném případě nebude rozpočtově větší prioritou, než byla například mezi lety 2010-2013. V roce 2014 např. rozpočet kapitoly 307-MO ČR odpovídal 1,08% HDP, letos je to 1,04% HDP (v historii ČR to nikdy nebylo tak málo). Tzn., že obrana je ještě menší prioritou pro ČR, než minulý rok. A my jen neustále slyšíme, jak se vládě podařilo zvrátit trend... To zní sice hezky, ale to vůbec není tím, že by to byla pro vládu větší priorita, ale jen tím, že roste ekonomika a s tím nominálně rozpočet na obranu.

  Dobrá, možná se v příštích pěti letech zalepí nějaké díry, aby AČR mohla jakš takš fungovat. Nicméně naprostá většina větších investic byla odsunuta někam za rok 2020. Jenže tam už je toho tak jako tak naplánováno poměrně hodně. Tudíž je absolutně nereálné, aby se vše pořídilo mezi lety 2020-2025.

  Takže zatáhněte záclonky, jede se dál.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  21:30 29.10.2015

  Skelet A není to náhodou jen rozpočet na jeden rok s tím, že program přezbrojení dělostřelectva bude celkem logicky trvat několik let a stejně tak dlouhou dobu, ne-li déle i jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  Skelet
  A není to náhodou jen rozpočet na jeden rok s tím, že program přezbrojení dělostřelectva bude celkem logicky trvat několik let a stejně tak dlouhou dobu, ne-li déle i jeho splácení?Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  18:28 29.10.2015

  Vida admine, jaky zivy zajem vzbudila ta myslenka dalsi obranne struktury... Asi to ted zcela blbost nebude... Kdyz se vam to zda off topic (i kdyz vicero z nas si mysli ze to s ...Zobrazit celý příspěvek

  Vida admine, jaky zivy zajem vzbudila ta myslenka dalsi obranne struktury... Asi to ted zcela blbost nebude... Kdyz se vam to zda off topic (i kdyz vicero z nas si mysli ze to s modernizaci armady minimalne neprimo souvisi), oslovte nejakeho fundovaneho autora, treba z VHU, at napise kvalifikovane o historii nevojenskych paramilitarnich struktur u nas. Muze skoncit treba i u Lidovych milici :) A tam to muzeme z hlediska dnesni doby rozdiskutovat v plne siri.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  17:57 29.10.2015

  Helioss: nj tak to bývá, když se vybírá mezi vrtulníky z opačného cenového spektra. Aneb to je jako když pejsek s kočičkou vařili kašičku nebo když se vybírala útočná puška.

  Helioss: nj tak to bývá, když se vybírá mezi vrtulníky z opačného cenového spektra. Aneb to je jako když pejsek s kočičkou vařili kašičku nebo když se vybírala útočná puška.

 • Helioss
  17:41 29.10.2015

  Jen mně zaráží kolik mají zatím vyčleněno prostředků na koupi vrtulníku do roku 2020 na to mají 2,5Miliardy.Do ceny 10-20 miliard jim ještě krapet chybí.

  Jen mně zaráží kolik mají zatím vyčleněno prostředků na koupi vrtulníku do roku 2020 na to mají 2,5Miliardy.Do ceny 10-20 miliard jim ještě krapet chybí.

 • skelet
  17:40 29.10.2015

  Mimochodem kolik houfnic se dá pořídit za 0,8mld Kč? Pět? Osm?

  Mimochodem kolik houfnic se dá pořídit za 0,8mld Kč? Pět? Osm?

 • D.i.p
  17:12 29.10.2015

  Mně ten postup modernizace dává smysl, byť by měl být asi tak dvakrát rychlejší. Nemá cenu kupovat náhradu za KUB, když nemáme modernizovaný radiolokační systém. BVP asi taky ...Zobrazit celý příspěvek

  Mně ten postup modernizace dává smysl, byť by měl být asi tak dvakrát rychlejší. Nemá cenu kupovat náhradu za KUB, když nemáme modernizovaný radiolokační systém. BVP asi taky nějakou dobu počká. A určitě to budou priority po roce 2020, což už je za pět let. Takže bych z toho takovou tragédii nedělal. Donedávna se pořizovalo v celku prd a když už, tak jen pro vojáky v Afghanistánu. Je fajn, že někomu došlo, že prioritní hřiště AČR je naše Republika.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:26 29.10.2015

  Též omluva za OT, ale organizace SOS byla mimořádně efektivní způsob, jak zabít několik much jednou ranou. Nejednalo se o sbor dobrovolníků, příslušníci byli určováni dekretem ...Zobrazit celý příspěvek

  Též omluva za OT, ale organizace SOS byla mimořádně efektivní způsob, jak zabít několik much jednou ranou. Nejednalo se o sbor dobrovolníků, příslušníci byli určováni dekretem okresního hejtmana (jeden takový dekret mám jako památku po pradědovi), nedalo se proti jmenování odvolat a často se jednalo o osoby středního věku, které nepodléhaly odvodu 1. zálohy, takže se tato neoslabovala. Současně šlo o osoby z regionu nasazení, takže opět výhoda znalosti terénu, motivace bránit doslova domov a rychlost aktivace. Velmi chytrý způsob, jak zapojit nevojenské státní zaměstnance do organizované obrany a to jen v době, kdy je to potřeba, jinak se věnovali své civilní práci a nezatěžovali obranný rozpočet.Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  13:57 29.10.2015

  Omlouvám se za Offtopic, ale SOS - stráž obrany státu (oficiální název )byla mezirezortní složka ozbrojených sil viz odkaz: http://codyprint.cz/sos/... Nebyla to nějaká domobrana ...Zobrazit celý příspěvek

  Omlouvám se za Offtopic, ale SOS - stráž obrany státu (oficiální název )byla mezirezortní složka ozbrojených sil
  viz odkaz:
  http://codyprint.cz/sos/...
  Nebyla to nějaká domobrana - doplánování vojenskými zálohami podléhalo tvrdému prověřování ze strany vojenského zpravodajství, vybíráni byli lidé, kteří byli spolehlivý, nejednalo se o žádnou milici ale řízený sbor s přesně určeným posláním.Skrýt celý příspěvek

 • martinius
  10:40 29.10.2015

  hulvath : Domobrana SOS je oficiální název? Omlouvám se admiovi, že to není k tématu. Ale zajímá mne to. Podle definice z WIKI Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou ozbrojenou ...Zobrazit celý příspěvek

  hulvath : Domobrana SOS je oficiální název?

  Omlouvám se admiovi, že to není k tématu. Ale zajímá mne to. Podle definice z WIKI Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou ozbrojenou složkou založenou na základě vládního nařízení č. 270/1936 sb.

  Podle další definice z WIKI, je domobrana akorát doplňkem stálých ozbrojených složek, neboli zálohou. Pakliže je jakékoliv uskupení začleněno do oficiální složky, není již domobranou, ale součástí složky.

  Jak to tedy je s tou SOS, byla to složka, nebo domobrana? Protože já to chápu jako naprosto odlišné pojmy.Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  09:57 29.10.2015

  tryskac: ve vojenské technice je to jedno jak to vypadá, hlavně že to funguje a má to dobré parametry, ale pokud člověk píše novinový článek, tak by první obrázek měl být hezký, ...Zobrazit celý příspěvek

  tryskac:
  ve vojenské technice je to jedno jak to vypadá, hlavně že to funguje a má to dobré parametry, ale pokud člověk píše novinový článek, tak by první obrázek měl být hezký, aby upoutal čtenáře.

  Zase pro laiky je dobré když to i vypadá dobře. Lépe se to vysvětluje.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 4