Modernizace Armády České republiky mezi roky 2016 až 2020

Samohybná houfnice Caesar na podvozku tatrovky
Armáda ČR v roce 2018 začne s nákupem děl ráže NATO. Houfnice s největší pravděpodobností (hraničící s jistotou) bude využívat podvozek vozů Tatra. Na obrázku Caesar 8×8 na podvozku Tatra 815; větší foto / Nexter Systems

V březnu letošního roku ministerstvo obrany schválilo Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020. V dokumentu se dozvíme, jaké investice do techniky a schopností jsou plánovány do roku 2020.

Zvyšující se investice

Podle schváleného plánu Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) počítá s nárůstem vojenských výdajů na 1,4 % HDP v roce 2020. Pro příští rok rozpočet MO ČR dosáhne výše 46,1 miliardy Kč, v roce 2020 56,3 miliardy Kč. Na investice v roce 2016 připadne 4,6 miliardy Kč, v roce 2020 11,5 miliardy Kč, tedy na více než dvojnásobnou hodnotu oproti současnému stavu.

Ministerstvo obrany může k investicím využít také mimorozpočtové prostředky. Prostředky mimo rozpočet MO ČR v letech 2016 a 2017 dosáhnou výše 2,3 miliardy Kč. Pro potřeby ministerstva obrany lze využít rovněž prostředky z fondů NATO, EU, Foreign Military Financing (FMF) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Z fondů NATO se například investovala výstavba dvou páteřních radarů v Nepolisech a Sokolovu pro potřeby společného integrovaného systému protivzdušné obrany NATINADS (NATO Integrated Air Defence System) zemí NATO.

Prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády USA (FMF) získá Armáda ČR v njebližších letcg ročně vybavení v hodnotě asi 65 milionů Kč. Čeští vojáci získají například nové radiostanice, odstřelovací pušky SRS Sniper Rifle 308/338 nebo speciální osobní počítače a přijímače dat Rover 5i.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Běžné výdaje

15,7 mld

14,5 mld

15,3 mld

15,7 mld

16,3 mld

Osobní mandatorní výdaje

25,7 mld

26,4 mld

27,1 mld

27,7 mld

28,4 mld

Investiční výdaje 

4,6 mld

7,7 mld

8,8 mld

10,3 mld

11,5 mld

Celkem

46,1 mld

48,6 mld

51,2 mld

53,8 mld

56,3 mld


Pozemní síly Armády České republiky

Ve střednědobém plánu se Armáda ČR zaměří na udržení a rozvoj schopností Brigádního úkolového uskupení (BÚU) na bázi 4. Brigády rychlého nasazení. Pro operace s vysokou intenzitou bojové činnosti bude mít BÚU do 5000 osob s kalkulovanou zálohou na udržitelnost ve výši 50 %, oproti 100% doporučovaných NATO.

Ministerstvo obrany ČR počítá také s možným nasazením českých vojáků v zahraničí. Průměrný roční příspěvek do vyčleňovaných aliančních sil a prostředků v období 2016 – 2020 dosáhne nejméně 650 osob u sil okamžité reakce (IRF) a 820 osob u sil rychlé reakce NATO (NRF).

Obdobné úkolové uskupení na bázi 7. mechanizované brigády dosáhne požadovaných schopností v roce 2018. Zde je nutno zdůraznit, že střednědobý plán nepočítá s investicemi do pásových bojových vozidel pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu před rokem 2020.

Pojďme si představit nejvýznamnější (resp. mediálně nejvděčnější) investice mezi roky 2016 až 2020.

K nejzásadnějším projektům patří pořízení víceúčelových vrtulníků, mobilních radiolokátorů, letištních radiolokátorů, pasivních sledovacích systémů elektronického boje, velitelských a štábních obrněných vozidel a děl ráže NATO.

U pozemních sil Armády ČR patří mezi největší investice do techniky nákup štábních a spojovacích vozidel. Konkretně půjde o 20 vozidel na podvozku kolových obrněných vozidel Pandur s 42 vozidel Titus kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

Foto: Armáda ÄŒR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ÄŒR  Armáda ČR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ČR

Ministerstvo obrany ČR plánuje mezi roky 2017 až 2020 vydat na nákup spojovacích a štábních vozidel bezmála 2 miliardy Kč. Značnou část prostředků spolyká sofistikované elektronické vybavení vozidel.

Možná nejdůležitějším projektem je pokračující budování schopností velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance).

Kvalitní C4ISTAR zajišťuje nadvládu ve schopnosti rychle a přesně získávat informace, rozhodovat se a splnit zadaný úkol, co nejefektivněji, a s co nejmenšími prostředky. Do “sítě” C4ISTAR svým vybavením přispějí i velitelská a štábní vozidla. Na budování C4ISTAR padne mezi roky 2017 až 2019 360 milionů Kč.

Klíčovou investicí se stane nakup dělostřeleckých systémů ráže NATO. Na roky 2018 až 2020 je na nákup vyčleněno 800 milionů Kč. Téměř jistě půjde o dělostřelecké systémy umístěné na kolovém podvozku Tatra.

Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM za 250 milionů Kč. V roce 2018 dojde k nákupu vyprošťovacích vozidel pro bojová vozidla pěchoty Pandur. Investice do vyprošťovacích vozidel mezi roky 2018 až 2020 dosáhne 750 milionů Kč.

Počítá se s dalším nákup osobních zbraní a vybavení jednotlivce. Od roku 2017 Armáda ČR investuje ročně zhruba 50 milionů Kč do nakoupení modulárních bojových kompletů (MBK) pro české vojáky.

MBK umožní malým, z vozidel sesednuvším nebo samostatně se pohybujícím jednotkám, začlenit se do takzvaného systému digitalizovaného bojiště a architektury C4ISTAR.

To v praxi znamená, že po vydání úkolu a v procesu jeho realizace má velitel družstva celkový přehled o situaci na bojišti a stavu vlastních vojáků. Přitom každý voják má celkový přehled o taktické situaci, vidí aktuální polohu všech členů družstva, může digitálně komunikovat, předávat a přijímat data multimediálního charakteru ze svých senzorů a přístrojů nočního vidění, řešit výběr cílů apod.

V oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkumu (JISR/ISTAR) budou do roku 2019 pořízeny jako součást elektronického boje moderní a mobilní pasivní sledovací systém na bázi VERA-NG se schopností pasivní koherentní lokace.

VERA-NG VERA-NG / ERA

Vzdušné síly Armády České republiky

Za pronájem stíhaček JAS-39 Gripen České republika posílá a bude posílat ročně do Švédska 1,7 miliardy Kč. Pro stíhačky Gripen se plánuje rozvoj schopností umožňující útočit na pozemní cíle, pořízení laserového ozařovacího a průzkumného kontejneru (2016) nebo nákup systémů pro přenos dat Link 16 (2016).

Proběhne plánovaná modernizace avionických a zbraňových systémů letounů L-159 ALCA. V roce 2019 se počítá s nakoupením zaměřovacího podvěsného kontejneru a jeho integrace na L-159 ALCA. Letoun tak získá možnost používat přesně naváděnou munici (laserové navádění) bez nutnosti ozařování cíle leteckým návodčím.

Na rok 2018 se počítá s pořízením dvou letadel L-159T2 za 400 milionů Kč. L-159T2 vzniknou přestavbou jednomístných L-159 ALCA. Půjde o stroj, který bude na rozdíl od současných L-159T1 vybaven stejným radiolokátorem jako jednomístné L-159, což ještě více zefektivní výcvik pilotů. Kokpit bude navíc sjednocen s přístrojovým vybavením jednomístných L-159 ALCA po modernizaci.

Intenzivně se pracuje na pořízení nových mobilních 3D radarů středního dosahu MADR (Mobile Air Defence Radar). První radary Armáda ČR získá v roce 2017. Očekává se pořízení až 10 radarů typu MADR, které se stanou klíčovými senzory vzdušného průzkumu Armády ČR.

Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha–Kbely získají nové letištní radiolokátory. Pro roky 2016 a 2017 je na nákup vyhrazeno 450 milionů Kč.

Foto: L-159 ALCA dostane konečnÄ› "oči" a "zuby". / Armáda ÄŒR  L-159 ALCA dostane konečně "oči" a "zuby". / Armáda ČR

U vrtulníkového letectva bude pokračovat modernizace vrtulníků Mi-17/171š s cílem dosáhnout schopnost operovat ve dne i v noci za všech povětrnostních podmínek s možností utajeného spojení a datových přenosů podle standardů NATO, včetně plnění úkolů jednotky speciálních vzdušných sil (SOATU), zdravotnického taktického odsunu (MEDEVAC). Mezi roky 2017 až 2020 padne na modernizaci 480 milionů Kč.

Zásadní je nákup víceúčelových vrtulníků. Na nákup vrtulníků má MO ČR na rok 2018 vyhrazeno 500 milionů Kč, v roce 2019 700 milionů Kč a pro rok 2020 téměř 900 milionů Kč. Z mimorozpočtových zdrojů půjde na nákup víceúčelových vrtulníků již v roce 2017 450 milionů Kč.

Počítá se vyřazením protiletadlových raketových kompletů S-10M a od roku 2017 jejich nahrazením typem RBS-70NG za 670 milionů Kč (nákup 2017 až 2020). Tímto nákupe se “vyřeší” protivzdušná obrany velmi krátkého dosahu VSHORAD (Very-SHOrt-Range Air Defense).

RBS-70NG vyniká především novým zaměřovacím systémem a modernějším systémem výcviku. Dálkový dostřel RBS-70NG je 8000 m, výškový 5000 m. RBS-70NG lze umístit na vozidla (např. Pandur) nebo do dálkově ovládaných odpalovacích stanic.

Bude udržená schopnost pozemní protivzdušné obrany založená na protiletadlových raketových komplexech středního dosahu (2K12-KUB) k zabezpečení obrany vzdušného prostoru objektů důležitých pro obranu státu. V letech 2016 až 2020 se však nepočítá s modernizací systému 2K12 KUB nebo dokonce s nákupem nových protivzdušných systémů středního dosahu.

Dokument rovněž nepočítá s nákupem středních dopravních letadel.

Zdroj: Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020

Nahlásit chybu v článku


Související články

CZ BREN 2: Nová útočná puška z České republiky

Ministerstvo obrany na svých stránkách poprvé veřejnosti představilo novou útočnou pušku CZ BREN 2 ...

Izraelský radar ze systému IRON DOME pro Armádu ČR

Izraelský státní podnik vyrábějící radary ELTA Systems, který je členem skupiny Israel Aerospace ...

Čeští piloti L-159 na Trident Juncture 2015

Přípravná fáze letošního největšího cvičení NATO přinesla pilotům z 212. letky, která disponuje ...

Jak bolí vstup mezi elitní vojáky 4. Brigády rychlého nasazení?

Doupov / Od 19. do 23. října proběhl výběr vojáků, kteří projevili zájem sloužit mezi elitními ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • tryskac
  09:30 29.10.2015

  ad: Zuzana2 je "oskliva", neviem ci sa vo vojenskej technike rata co je pekne a co nie, skarede to sice je, ale kabina ma odolnost voci gulometom raze 14,5mm. Moze byt? Eva je ...Zobrazit celý příspěvek

  ad: Zuzana2 je "oskliva", neviem ci sa vo vojenskej technike rata co je pekne a co nie, skarede to sice je, ale kabina ma odolnost voci gulometom raze 14,5mm. Moze byt? Eva je velmi podareny koncept na starom podvozku. Otazka podovzku nie je az taky problem. Ono, aj tak si myslim, ze vysledok bude politicka dohoda medzi vladami CR a SR, nieco v style, vy nam date toto a my zoberieme hento, hlavne ked v oblasti SmKH panuje ista kontinuita a vlady su tiez spriaznene...Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  09:06 29.10.2015

  Trener prvotní obrázek má být líbivý a zajímavý, aby upoutal pozornost čtenáře. Pokud budeme vybírat houfnice na podvozku Tatra tak nám vyjde asi toto - Zuzana 2 je ...Zobrazit celý příspěvek

  Trener
  prvotní obrázek má být líbivý a zajímavý, aby upoutal pozornost čtenáře.

  Pokud budeme vybírat houfnice na podvozku Tatra tak nám vyjde asi toto
  - Zuzana 2 je ošklivá
  - Eva je prototyp s velmi starou kabinou (v budoucnu možná kdo ví)
  - Caesar je designově zajímavý
  - houfnice od Denelu je taková nemastná neslaná

  Ano někde na zahraničním webu jsem četl číslo 20°, ale bez záruky, přeci jen moje angličtina není nejlepší.Skrýt celý příspěvek

 • Trener
  08:42 29.10.2015

  Mně tady zas podle obrázku a přiloženého odkazu přišlo, že tady má jistou reklamu Ceasar od Nexteru. Když už jsem se o něm zmínil, nikde jsem si nevšiml odměru systému. To se vždy ...Zobrazit celý příspěvek

  Mně tady zas podle obrázku a přiloženého odkazu přišlo, že tady má jistou reklamu Ceasar od Nexteru. Když už jsem se o něm zmínil, nikde jsem si nevšiml odměru systému. To se vždy bude muset systém nastavit ke směru střelby předkem auta?Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:35 29.10.2015

  Největší problémy celé koncepce jsou dva: 1) MO není schopné nic nakoupit! Peněz už teď nemají málo, ale ani je nejsou schopni utratit. 2) 56 miliard v roce 2020 je 1.4 % HDP z ...Zobrazit celý příspěvek

  Největší problémy celé koncepce jsou dva:
  1) MO není schopné nic nakoupit! Peněz už teď nemají málo, ale ani je nejsou schopni utratit.
  2) 56 miliard v roce 2020 je 1.4 % HDP z roku 2014! I kdyby zůstalo HDP na úrovni počátku roku 2015, měl by rozpočet být přes šedesát miliard. Takže zase jen sliby chyby... A to už vůbec nemluvím o tom, že tohle už stejně bude na nové vládě.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  08:29 29.10.2015

  Aniž bych chtěl obhajovat EG (fakt nejsem jejich stitelem), tak zrovinka požadavek, aby cokoliv na těžké kolovém podvozku bylo Tatra nebo Pandur, mi přijde naopak velmi koncepční.

  Aniž bych chtěl obhajovat EG (fakt nejsem jejich stitelem), tak zrovinka požadavek, aby cokoliv na těžké kolovém podvozku bylo Tatra nebo Pandur, mi přijde naopak velmi koncepční.

 • Deutschmann
  08:09 29.10.2015

  cejkis: kdyb tam byl vliv velký lobbingu EG, tak ve výčtu nechybí asi nejnákladnější projekt (Nové BVP - ASCOD). Na něm bude zisk největší. Jinak je naprosto normální že se vše ...Zobrazit celý příspěvek

  cejkis: kdyb tam byl vliv velký lobbingu EG, tak ve výčtu nechybí asi nejnákladnější projekt (Nové BVP - ASCOD). Na něm bude zisk největší.

  Jinak je naprosto normální že se vše montuje na podvozek který je už v AČR zaveden.
  A to kvůli logistice, servisu apod.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:40 28.10.2015

  Ze soupisu projektů je patrný vliv lobbingu Excalibur group. V podstatě je to vzkaz všem zbrojařům: Pokud chcete něco dodat, namontujte to na Tatru. Myslím, že EG by prošel i ...Zobrazit celý příspěvek

  Ze soupisu projektů je patrný vliv lobbingu Excalibur group.
  V podstatě je to vzkaz všem zbrojařům: Pokud chcete něco dodat, namontujte to na Tatru. Myslím, že EG by prošel i sonar na korbě :D Jinak je to dokument asi na úrovni Bílé knihy, tedy životnost 6 měsíců a pak se tím již nikdo řídit nebude.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:48 28.10.2015

  CerVus A také zase končí pronájem Gripenů a s tím spojený případný odkup a asi i modernizace. Asi tím opět někoho popudím, ale líbí se mi jak šlo na reformu svých OS Rusko. ...Zobrazit celý příspěvek

  CerVus

  A také zase končí pronájem Gripenů a s tím spojený případný odkup a asi i modernizace.
  Asi tím opět někoho popudím, ale líbí se mi jak šlo na reformu svých OS Rusko. Ani bych nečekal, že z chaotické armády RF po pádu SSSR se během relativně krátké doby přemění na akceschopné síly. Při zachování převážně zastaralé techniky.
  AČR aby dostála všech možných výzev, jaké ji mohou potkat potřebuje adekvátní zálohy. AZ opravdu působí neslaně nemastně (pro společnost). Chtělo by to impulz, který nyní by se dal i využít a nasměrovat.
  Poté by AČR i když málo vyzbrojená sofistikovanou technikou měla větší potenciál.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  22:06 28.10.2015

  semtam: No a to se ve stejné době bude už pomalu hledat náhrada za Mi-171 a opět Sokoly. Vypadá to dost bledě. Každopádně čekám, že se PVO s větším dostřelem než má RBS úplně zruší ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam: No a to se ve stejné době bude už pomalu hledat náhrada za Mi-171 a opět Sokoly. Vypadá to dost bledě. Každopádně čekám, že se PVO s větším dostřelem než má RBS úplně zruší no a bude o modernizaci méně. Krásně to bude zapadat do pochybného statusu expedičního vojska.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  21:49 28.10.2015

  Jan Grohman

  Omlouvám se, příspěvek jsem odeslal než jsem stačil si Vaše upozornění přečíst. Ale vidím v tomto tématu úzkou souvislost s článkem.

  Jan Grohman

  Omlouvám se, příspěvek jsem odeslal než jsem stačil si Vaše upozornění přečíst. Ale vidím v tomto tématu úzkou souvislost s článkem.

 • semtam
  21:47 28.10.2015

  Dle mého názoru je škoda, že ve střednědobém plánu se nenachází pořízení pásových BVP. Jejich pořízení se asi plánuje v plánu 2020-2025. Tudíž v době kdy bude potřeba obnovy PVO ...Zobrazit celý příspěvek

  Dle mého názoru je škoda, že ve střednědobém plánu se nenachází pořízení pásových BVP. Jejich pořízení se asi plánuje v plánu 2020-2025. Tudíž v době kdy bude potřeba obnovy PVO (ta je již teď aktuální) a v tomto termínu končí životnost tanku T-72M4CZ. Poměrně nákladné věci. Jinak jsem zvědav, jak bude probíhat nákup houfnice a v jakých počtech.

  Myšlenku co tu prezentuje hulvát, není vůbec k zahození i Polsko plánuje "teritoriální jednotky". Naše AZ jsou nedostatečné a armádě se vytvoření AZ moc nepovedlo. On už ten název AZ nepůsobí moc "sexy". Vytvořit jakousi "národní gardu", která by spadala pod AČR a současné AZ do ní začlenit, jako jednotky pro přímé doplnění AČR by asi nebylo od věci. "Národní garda" či jak napsal hulvát "SOS" pokud by byli dostatečně početně zastoupeny ( spolupráce s dobrovolnými hasiči, prezentace bojových umění a dalších dovedností plus citelné společenské vakum po domobraně by dopomohl je vytvořit) by měla hlavní úkol obranu ČR a jejích obyvatel. Tudíž v době míru akce při živelných pohromách a nepředvídatelných událostech jako třeba je současná migrační vlna. ČR je sice zatím této vlny ušetřena, ale pokud by se stalo něco podobného i na území ČR, tak by "národní garda" krásně pomohla PČR či AČR koordinovat situaci.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  21:41 28.10.2015

  Držte se prosím nyní tématu, další off-topic příspěvky budou smazány.

  Držte se prosím nyní tématu, další off-topic příspěvky budou smazány.

 • hulvath
  21:02 28.10.2015

  P.S. Je na co navazovat : Minulý týden jsme si připomněli, samozřejmě bez jakéhokoliv mediálního zájmu, jedno pozoruhodné výročí - zřízení domobrany za první republiky: Stráž ...Zobrazit celý příspěvek

  P.S. Je na co navazovat : Minulý týden jsme si připomněli, samozřejmě bez jakéhokoliv mediálního zájmu, jedno pozoruhodné výročí - zřízení domobrany za první republiky: Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou ozbrojenou složkou založenou na základě vládního nařízení schváleného 23. října 1936. Existovala a působila v letech 1936–1939. V bojích převážně se sudetskými Němci padlo 312 příslušníků domobrany SOS. Jejím úkolem byla hlavně ochrana neporušitelnosti státní hranice a nedotknutelnosti státního území. Důležitým posláním bylo také spolupůsobení při ochraně veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti.
  Dobrovolníci, kteří se hlásili do Stráže obrany státu (SOS) se zpočátku rekrutovali hlavně z bývalých policistů či vojáků, ale postupně přicházeli i další spolehliví občané a členové tělovýchovných vlasteneckých organizací jako byli Sokolové či Orlové a další. Od vzniku domobrany SOS vzniklo 31 praporů, z toho jeden vnitrozemský, dislokovaný v Praze. Předpokládalo se, že v případě náhlé bezprostřední nepřátelské hrozby budou prapory SOS schopny v několika hodinách obsadit hranice a poskytnou armádě určitý čas na přípravu. Výzbroj oddílů SOS tvořily pistole, pušky, lehké kulomety a granáty.Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  20:55 28.10.2015

  Jura99 : to je Hluboke Nedorozumeni, jak rikaval s oblibou Vudce Klaus :) Jak si dokazete predstavit ze by pri absenci veleni, stmeleni, kontaktu, apod. dokazala skupinka ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99 : to je Hluboke Nedorozumeni, jak rikaval s oblibou Vudce Klaus :) Jak si dokazete predstavit ze by pri absenci veleni, stmeleni, kontaktu, apod. dokazala skupinka ozbrojenych obcanu zasahnout ? Co kryti se palbou, palebni sektory, alespon zakladni taktika, apod. ? Zarvali by tam, a jeste nadelali mozna sami skody v okoli. Takhle ne proboha. CerVus : Take Hluboke Nedorozumeni :) Je dost lidi, strelecti nadsenci, drzitele ZP, kteri potrebnym proverenim prosli, kteri by se dobrovolne prihlasili do takove narodni gardy, sami by si i uhradili vystroj. Slo by akorat o jejich zorganizovani, zakladni, treba vikendovy vycvik, stmeleni, zabezpeceni svolani a spojeni. Jiste by tech lidi bylo mene kdyby to slo na jejich naklady - i kdyz treba alespon strelivo na vycvik by se jim fakt mohlo dat - ale uz by slo min. tisice nadsenych, zakonne i lekarsky proverenych muzu a zen. To by byl predstavitelny zacatek a jadro budouci mozna sirsi struktury. Co vy nato ?Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  19:48 28.10.2015

  hulvath: Ve výcviku dobrovolníků ale narážíme na klasický problém naší armády - peníze. Na kvalitní vycvičení dostatečného počtu lidí v úloze "národní gardy" tak jak jste ho v ...Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: Ve výcviku dobrovolníků ale narážíme na klasický problém naší armády - peníze. Na kvalitní vycvičení dostatečného počtu lidí v úloze "národní gardy" tak jak jste ho v příspěvku kolem kina myslel armáda nikdy peníze mít nebude. Vždyť armáda nemá peníze ani na pořádné vycvičení a vystrojení aktivních vojáků. Navíc takový výcvik gardy by se negativně projevil na modernizaci armády ze které by odčerpal značné částky. Další problém by byl bezpečnostní - opravdu chceme naučit zachézet se zbraněmi velkou skupinu lidí bez řádných psychologických a bezpečnostních prověrek? Materiální zabezpečení - tito dobrovolníci by výcvik museli absolvovat v uniformě + při jejich případném povolání by museli mít nějakou výstroj i doma. Někde by muselo být připraveno velké mnoužství zbraní a munice pro ně. I kdyby si armáda pro tyto účely ponechala vz58 tak je to další zátěž. A rozdávat je po výcviku jako to je ve Švýcarsku by byla šílenost.
  Ne, na zvládnutí bezpečnostní situace doma máme dost početné policejní složky, které může v případě potřeby podpořit armáda. Finanční prostředky mají být vynákládány tím směrem.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  18:42 28.10.2015

  hulvath: především máte možnost či spíš povinnost nastudovat si stávající zákony, protože dávají mnoho práv i povinností, o kterých se občas neví a zbytečně se volá po zákonu ...Zobrazit celý příspěvek

  hulvath: především máte možnost či spíš povinnost nastudovat si stávající zákony, protože dávají mnoho práv i povinností, o kterých se občas neví a zbytečně se volá po zákonu novém, ačkoliv nějaký stávající na věc už pamatuje. Takže když uvidíte partičku osob, která ve vražedném úmyslu zapaluje kino, máte LEGÁLNÍ možnost zasáhnout třeba střelnou zbraní, protože využijete ustanovení trestního zákona o krajní nouzi.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  18:22 28.10.2015

  stirling Tažené minomety (btw 120 mm minomety jsou nejmodernější dělostřelecký systém AČR nad 100 mm a rozhodně se nejedná o nějaký šrot) používají i všechny ostatní armády NATO. ...Zobrazit celý příspěvek

  stirling
  Tažené minomety (btw 120 mm minomety jsou nejmodernější dělostřelecký systém AČR nad 100 mm a rozhodně se nejedná o nějaký šrot) používají i všechny ostatní armády NATO. Souhlasím, že by to chtělo i samohybnou verzi (nejlépe Nemo), ale vše nelze mít najednou a i tohle je progres.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  18:18 28.10.2015

  hulvath Myslím, že se dostáváme čím dál tím dále od tématu. Pokud máte pocit, že vlast je v ohrožení a chcete dobrovolně přispět, jsou tu AZD. Jistě Vás rádi přijmou. Dostane se ...Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Myslím, že se dostáváme čím dál tím dále od tématu.
  Pokud máte pocit, že vlast je v ohrožení a chcete dobrovolně přispět, jsou tu AZD. Jistě Vás rádi přijmou. Dostane se Vám výcviku i těch zbraní.
  Mám-li být upřímný (a předem se všem ostatním omlouvám za out of toppic), představa nějakých "vlasteneckých dobrovolníků", kteří nahrazují policii a ve Vašem podání i zřejmě soud, mně přijde mnohem nebezpečnější pro mou vlast, než celý ISIL i s Al-kaidou dohromadySkrýt celý příspěvek

 • stirling
  18:17 28.10.2015

  S tím, že Tatra udělá specializovanou pancéřovou kabinu pro mimomety vůbec problém není a naopak tomu dávám palec nahoru, spíše mě mrzí, že na to osadí nějaké tažné staré minomety ...Zobrazit celý příspěvek

  S tím, že Tatra udělá specializovanou pancéřovou kabinu pro mimomety vůbec problém není a naopak tomu dávám palec nahoru, spíše mě mrzí, že na to osadí nějaké tažné staré minomety místo nákupu moderních automatů, klidně třeba polských Raků či cokoliv jiného.
  Vzhledem k tomu, že už bude existovat speciální kabina Tatra, tak řešení velkých houfnic si myslím, je jasné. Tatra s touto kabinou + věž od slováků Eva/Zuzana a myslím, že by to mohlo být řešení za slušnou cenu a celkem moderní a funkční.Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  18:05 28.10.2015

  CerVus může mít částečně pravdu, pokud necháme věci nazdařbůh. Tedy dobrovolníky ponechané sami na sebe, bez byť jen základního výcviku, povědomí o disciplíně, velení, povědomí o ...Zobrazit celý příspěvek

  CerVus může mít částečně pravdu, pokud necháme věci nazdařbůh. Tedy dobrovolníky ponechané sami na sebe, bez byť jen základního výcviku, povědomí o disciplíně, velení, povědomí o tom, že stát o jejich inicitiativu - ale vhodně zorganizovanou, STOJÍ. A toto nemůže nikdy profesionlální policie nebo armáda v plné míře nahradit, jednak by to stálo neúnosně mnoho, jednak by to bylo zcela nelogické na pomocné, domobranecké účely, cvičit a vybavovat profesionály v potřebném počtu.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 4