Modernizace Armády České republiky mezi roky 2016 až 2020

Samohybná houfnice Caesar na podvozku tatrovky
Armáda ČR v roce 2018 začne s nákupem děl ráže NATO. Houfnice s největší pravděpodobností (hraničící s jistotou) bude využívat podvozek vozů Tatra. Na obrázku Caesar 8×8 na podvozku Tatra 815; větší foto / Nexter Systems

V březnu letošního roku ministerstvo obrany schválilo Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020. V dokumentu se dozvíme, jaké investice do techniky a schopností jsou plánovány do roku 2020.

Zvyšující se investice

Podle schváleného plánu Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) počítá s nárůstem vojenských výdajů na 1,4 % HDP v roce 2020. Pro příští rok rozpočet MO ČR dosáhne výše 46,1 miliardy Kč, v roce 2020 56,3 miliardy Kč. Na investice v roce 2016 připadne 4,6 miliardy Kč, v roce 2020 11,5 miliardy Kč, tedy na více než dvojnásobnou hodnotu oproti současnému stavu.

Ministerstvo obrany může k investicím využít také mimorozpočtové prostředky. Prostředky mimo rozpočet MO ČR v letech 2016 a 2017 dosáhnou výše 2,3 miliardy Kč. Pro potřeby ministerstva obrany lze využít rovněž prostředky z fondů NATO, EU, Foreign Military Financing (FMF) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Z fondů NATO se například investovala výstavba dvou páteřních radarů v Nepolisech a Sokolovu pro potřeby společného integrovaného systému protivzdušné obrany NATINADS (NATO Integrated Air Defence System) zemí NATO.

Prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády USA (FMF) získá Armáda ČR v njebližších letcg ročně vybavení v hodnotě asi 65 milionů Kč. Čeští vojáci získají například nové radiostanice, odstřelovací pušky SRS Sniper Rifle 308/338 nebo speciální osobní počítače a přijímače dat Rover 5i.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Běžné výdaje

15,7 mld

14,5 mld

15,3 mld

15,7 mld

16,3 mld

Osobní mandatorní výdaje

25,7 mld

26,4 mld

27,1 mld

27,7 mld

28,4 mld

Investiční výdaje 

4,6 mld

7,7 mld

8,8 mld

10,3 mld

11,5 mld

Celkem

46,1 mld

48,6 mld

51,2 mld

53,8 mld

56,3 mld


Pozemní síly Armády České republiky

Ve střednědobém plánu se Armáda ČR zaměří na udržení a rozvoj schopností Brigádního úkolového uskupení (BÚU) na bázi 4. Brigády rychlého nasazení. Pro operace s vysokou intenzitou bojové činnosti bude mít BÚU do 5000 osob s kalkulovanou zálohou na udržitelnost ve výši 50 %, oproti 100% doporučovaných NATO.

Ministerstvo obrany ČR počítá také s možným nasazením českých vojáků v zahraničí. Průměrný roční příspěvek do vyčleňovaných aliančních sil a prostředků v období 2016 – 2020 dosáhne nejméně 650 osob u sil okamžité reakce (IRF) a 820 osob u sil rychlé reakce NATO (NRF).

Obdobné úkolové uskupení na bázi 7. mechanizované brigády dosáhne požadovaných schopností v roce 2018. Zde je nutno zdůraznit, že střednědobý plán nepočítá s investicemi do pásových bojových vozidel pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu před rokem 2020.

Pojďme si představit nejvýznamnější (resp. mediálně nejvděčnější) investice mezi roky 2016 až 2020.

K nejzásadnějším projektům patří pořízení víceúčelových vrtulníků, mobilních radiolokátorů, letištních radiolokátorů, pasivních sledovacích systémů elektronického boje, velitelských a štábních obrněných vozidel a děl ráže NATO.

U pozemních sil Armády ČR patří mezi největší investice do techniky nákup štábních a spojovacích vozidel. Konkretně půjde o 20 vozidel na podvozku kolových obrněných vozidel Pandur s 42 vozidel Titus kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

Foto: Armáda ÄŒR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ÄŒR  Armáda ČR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ČR

Ministerstvo obrany ČR plánuje mezi roky 2017 až 2020 vydat na nákup spojovacích a štábních vozidel bezmála 2 miliardy Kč. Značnou část prostředků spolyká sofistikované elektronické vybavení vozidel.

Možná nejdůležitějším projektem je pokračující budování schopností velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance).

Kvalitní C4ISTAR zajišťuje nadvládu ve schopnosti rychle a přesně získávat informace, rozhodovat se a splnit zadaný úkol, co nejefektivněji, a s co nejmenšími prostředky. Do “sítě” C4ISTAR svým vybavením přispějí i velitelská a štábní vozidla. Na budování C4ISTAR padne mezi roky 2017 až 2019 360 milionů Kč.

Klíčovou investicí se stane nakup dělostřeleckých systémů ráže NATO. Na roky 2018 až 2020 je na nákup vyčleněno 800 milionů Kč. Téměř jistě půjde o dělostřelecké systémy umístěné na kolovém podvozku Tatra.

Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM za 250 milionů Kč. V roce 2018 dojde k nákupu vyprošťovacích vozidel pro bojová vozidla pěchoty Pandur. Investice do vyprošťovacích vozidel mezi roky 2018 až 2020 dosáhne 750 milionů Kč.

Počítá se s dalším nákup osobních zbraní a vybavení jednotlivce. Od roku 2017 Armáda ČR investuje ročně zhruba 50 milionů Kč do nakoupení modulárních bojových kompletů (MBK) pro české vojáky.

MBK umožní malým, z vozidel sesednuvším nebo samostatně se pohybujícím jednotkám, začlenit se do takzvaného systému digitalizovaného bojiště a architektury C4ISTAR.

To v praxi znamená, že po vydání úkolu a v procesu jeho realizace má velitel družstva celkový přehled o situaci na bojišti a stavu vlastních vojáků. Přitom každý voják má celkový přehled o taktické situaci, vidí aktuální polohu všech členů družstva, může digitálně komunikovat, předávat a přijímat data multimediálního charakteru ze svých senzorů a přístrojů nočního vidění, řešit výběr cílů apod.

V oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkumu (JISR/ISTAR) budou do roku 2019 pořízeny jako součást elektronického boje moderní a mobilní pasivní sledovací systém na bázi VERA-NG se schopností pasivní koherentní lokace.

VERA-NG VERA-NG / ERA

Vzdušné síly Armády České republiky

Za pronájem stíhaček JAS-39 Gripen České republika posílá a bude posílat ročně do Švédska 1,7 miliardy Kč. Pro stíhačky Gripen se plánuje rozvoj schopností umožňující útočit na pozemní cíle, pořízení laserového ozařovacího a průzkumného kontejneru (2016) nebo nákup systémů pro přenos dat Link 16 (2016).

Proběhne plánovaná modernizace avionických a zbraňových systémů letounů L-159 ALCA. V roce 2019 se počítá s nakoupením zaměřovacího podvěsného kontejneru a jeho integrace na L-159 ALCA. Letoun tak získá možnost používat přesně naváděnou munici (laserové navádění) bez nutnosti ozařování cíle leteckým návodčím.

Na rok 2018 se počítá s pořízením dvou letadel L-159T2 za 400 milionů Kč. L-159T2 vzniknou přestavbou jednomístných L-159 ALCA. Půjde o stroj, který bude na rozdíl od současných L-159T1 vybaven stejným radiolokátorem jako jednomístné L-159, což ještě více zefektivní výcvik pilotů. Kokpit bude navíc sjednocen s přístrojovým vybavením jednomístných L-159 ALCA po modernizaci.

Intenzivně se pracuje na pořízení nových mobilních 3D radarů středního dosahu MADR (Mobile Air Defence Radar). První radary Armáda ČR získá v roce 2017. Očekává se pořízení až 10 radarů typu MADR, které se stanou klíčovými senzory vzdušného průzkumu Armády ČR.

Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha–Kbely získají nové letištní radiolokátory. Pro roky 2016 a 2017 je na nákup vyhrazeno 450 milionů Kč.

Foto: L-159 ALCA dostane konečnÄ› "oči" a "zuby". / Armáda ÄŒR  L-159 ALCA dostane konečně "oči" a "zuby". / Armáda ČR

U vrtulníkového letectva bude pokračovat modernizace vrtulníků Mi-17/171š s cílem dosáhnout schopnost operovat ve dne i v noci za všech povětrnostních podmínek s možností utajeného spojení a datových přenosů podle standardů NATO, včetně plnění úkolů jednotky speciálních vzdušných sil (SOATU), zdravotnického taktického odsunu (MEDEVAC). Mezi roky 2017 až 2020 padne na modernizaci 480 milionů Kč.

Zásadní je nákup víceúčelových vrtulníků. Na nákup vrtulníků má MO ČR na rok 2018 vyhrazeno 500 milionů Kč, v roce 2019 700 milionů Kč a pro rok 2020 téměř 900 milionů Kč. Z mimorozpočtových zdrojů půjde na nákup víceúčelových vrtulníků již v roce 2017 450 milionů Kč.

Počítá se vyřazením protiletadlových raketových kompletů S-10M a od roku 2017 jejich nahrazením typem RBS-70NG za 670 milionů Kč (nákup 2017 až 2020). Tímto nákupe se “vyřeší” protivzdušná obrany velmi krátkého dosahu VSHORAD (Very-SHOrt-Range Air Defense).

RBS-70NG vyniká především novým zaměřovacím systémem a modernějším systémem výcviku. Dálkový dostřel RBS-70NG je 8000 m, výškový 5000 m. RBS-70NG lze umístit na vozidla (např. Pandur) nebo do dálkově ovládaných odpalovacích stanic.

Bude udržená schopnost pozemní protivzdušné obrany založená na protiletadlových raketových komplexech středního dosahu (2K12-KUB) k zabezpečení obrany vzdušného prostoru objektů důležitých pro obranu státu. V letech 2016 až 2020 se však nepočítá s modernizací systému 2K12 KUB nebo dokonce s nákupem nových protivzdušných systémů středního dosahu.

Dokument rovněž nepočítá s nákupem středních dopravních letadel.

Zdroj: Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020

Nahlásit chybu v článku


Související články

CZ BREN 2: Nová útočná puška z České republiky

Ministerstvo obrany na svých stránkách poprvé veřejnosti představilo novou útočnou pušku CZ BREN 2 ...

Izraelský radar ze systému IRON DOME pro Armádu ČR

Izraelský státní podnik vyrábějící radary ELTA Systems, který je členem skupiny Israel Aerospace ...

Čeští piloti L-159 na Trident Juncture 2015

Přípravná fáze letošního největšího cvičení NATO přinesla pilotům z 212. letky, která disponuje ...

Jak bolí vstup mezi elitní vojáky 4. Brigády rychlého nasazení?

Doupov / Od 19. do 23. října proběhl výběr vojáků, kteří projevili zájem sloužit mezi elitními ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Nesher
  17:58 28.10.2015

  hulvath Např. proto, že funkce vrchního velitele ozbrojených sil je v našem ústavním systému čistě formální. Nechci podceňovat Miloše Zemana, ale myslím, že stavět AČR na jeho ...Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Např. proto, že funkce vrchního velitele ozbrojených sil je v našem ústavním systému čistě formální.
  Nechci podceňovat Miloše Zemana, ale myslím, že stavět AČR na jeho politických názorech není zrovna nejlepší nápad. Od toho tu jsou jiní.
  Jinak k těm "domobraneckým silám" Vám (velmi trefně) odpověděl CerVusSkrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:54 28.10.2015

  Kozlus Ne, nikoli, Erdogan je spíš osmanský imperialista než extrémní islamista. Myslím tím něco jako je ISIL. Další možnost, podstatně geograficky bližší je možnost válečného ...Zobrazit celý příspěvek

  Kozlus
  Ne, nikoli, Erdogan je spíš osmanský imperialista než extrémní islamista.
  Myslím tím něco jako je ISIL.
  Další možnost, podstatně geograficky bližší je možnost válečného konfliktu mezi SK a HU, pokud by moc v HU převzal např. Jobbik.Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  17:41 28.10.2015

  Prosím o definici, co je to "tahat sem imigrační krizi." Já nemluvím o třeba náboženských, společenských, apod. aspektech - které opravdu patří jinde. Já mluvím o tom, co říkal ...Zobrazit celý příspěvek

  Prosím o definici, co je to "tahat sem imigrační krizi." Já nemluvím o třeba náboženských, společenských, apod. aspektech - které opravdu patří jinde. Já mluvím o tom, co říkal vrchní velitel AČR - pan prezident. Který by velmi přivítal dát možnost občanům k obraně. Tady se řeší dneska druhořadá problematika - koupit několik raketek, vozítek. Ne že by to bylo zbytečné, není - ale dnes je to při aktuálních hrozbách DRUHOŘADÉ. Proč nemluvit o tom, jak koupit třeba stovky kódovaných taktických radiostanic, kterými se bude velet domobraneckým silám - až bude třeba vyřazen velice zranitelný civilní GSM systém ? Nebo stovky ručních termovizií ? Nebo zaplatit vznik stovek poloúvazkových velitelů (třeba z řad místních policistů) v regionech, kteří by okamžitě lokálně převzali velení, aby si přítel CerVus nestahoval slipy daleko od brodu a nebál se dopředu vlastních lidí ?Skrýt celý příspěvek

 • kalamar
  17:28 28.10.2015

  Nedávno byl na E15 článek kde AČR obědnává od Tatry podvozky pro 120mm minomety,možná to objasní jak to tedy je. Pač zde v článku se píše o modernizací kolového podvozku ...Zobrazit celý příspěvek

  Nedávno byl na E15 článek kde AČR obědnává od Tatry podvozky pro 120mm minomety,možná to objasní jak to tedy je.
  Pač zde v článku se píše o modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM.Já osobně žil v tom že tyto komplety máme ve velmi omezeném množství pouze na pásovém podvozku.
  Zároven tím reaguji na ty z vás co jste se toho všimli též.

  http://zpravy.e15.cz/byznys/pr...

  Ještě bych požádal ty z vás co odbíháte od tématu aby jste sem netahali politiku a ani migrační krizi a nedělali tak z Armádních novin server novinky.cz, děkuji.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  17:20 28.10.2015

  hulvath: Jo není nic lepšího než koukat jak na islámisty zapalující kino útočí skupina dalších zfanatizovaních "patriotů" nejlépe ozbrojených automatickými puškami.

  hulvath: Jo není nic lepšího než koukat jak na islámisty zapalující kino útočí skupina dalších zfanatizovaních "patriotů" nejlépe ozbrojených automatickými puškami.

 • Argonaut.CZ
  16:37 28.10.2015

  Z mého pohledu má mít prioritu dělostřelectvo a PVO s radary. Vrtulníky bych odložil a řešil to, aby vojáci měli dostatek výstroje a výzbroje vč. záloh. V dalším kroku bych si ve ...Zobrazit celý příspěvek

  Z mého pohledu má mít prioritu dělostřelectvo a PVO s radary. Vrtulníky bych odložil a řešil to, aby vojáci měli dostatek výstroje a výzbroje vč. záloh. V dalším kroku bych si ve střednědobém výhledu položil otázku tanků a pásových BVP. Tank pořád nemá náhradu v boji do vzdálenosti cca 5 km. Nevím, jaká je životnost T-72M4CZ, pokud nad 10 let, řešil bych zavedení výkonnější munice a modernizaci dalšíchaspoň 30 ks.

  Hlavně bych vrátil armádu k zaměření na teritoriální obranu.Skrýt celý příspěvek

 • Robaizz
  16:18 28.10.2015

  Nesher: Musím reagovat, neboť 100 lidí - 100 názorů. NATO (NorthAtlanticTerorristOrganization) se sama považuje za DEFENZIVNÍ alianci , jejíž členové jsou rovnoprávní - ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher:
  Musím reagovat, neboť 100 lidí - 100 názorů.

  NATO (NorthAtlanticTerorristOrganization) se sama považuje za DEFENZIVNÍ alianci , jejíž členové jsou rovnoprávní - prakticky se však jedná o vojenský nástroj USA.

  Alianci , resp. její členy nikdy nikdo nikde vojensky nenapadl (o 11. září nemá smysl diskutovat), přesto (zejména v posledních desetiletích) provádí intervence i bez mandátů OSN jak na běžícím páse a i v případech , kdy onen mandát má , neváhá jej porušovat k prosazení své zahraniční politiky.

  Osobně se stydím za to, že je ČR součástí této agresivní chiméry...Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  15:47 28.10.2015

  když uvidím že dole hlouček čmoudů zablokoval vchody do kina a zapaluje ho. Chci mít LEGÁLNÍ možnost se skupinou mně podobných vůči nim hned zasáhnout, zabezpečit okolí, ...Zobrazit celý příspěvek

  když uvidím že dole hlouček čmoudů zablokoval vchody do kina a zapaluje ho. Chci mít LEGÁLNÍ možnost se skupinou mně podobných vůči nim hned zasáhnout, zabezpečit okolí, apod.
  Takovou moznost dneska mate.

  (pokud by např. Turecku převzalo moc nějaké radikální islamistické uskupení).
  To jako napriklad soucasny prezident?Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  15:39 28.10.2015

  Ale mně zajímá mnohem méně obrana Baltů, než obrana před bezprostředním nebezpečím, které nám už klepe na dveře. A na toto je odpověď jen a pouze taková, jakou jsem nastínil - a ...Zobrazit celý příspěvek

  Ale mně zajímá mnohem méně obrana Baltů, než obrana před bezprostředním nebezpečím, které nám už klepe na dveře. A na toto je odpověď jen a pouze taková, jakou jsem nastínil - a které se naši plánovači vyhýbají. Dlabu vám na 155 mm houfnici v Lotyšsku, když uvidím že dole hlouček čmoudů zablokoval vchody do kina a zapaluje ho. Chci mít LEGÁLNÍ možnost se skupinou mně podobných vůči nim hned zasáhnout, zabezpečit okolí, apod. Výmluv,y že policie to nestíhá, neboť, jaká to náhodička, se v sousedním městě děje právě něco podobného jsou pak na zastřelení těch, co ještě v době kdy na to byl čas, takový systém obrany z korektní předposranosti, nebo čiré neschopnosti, neorganizovali...
   
  Pokud dlabete na 155mm houfnici, tak proč se zúčastňujete dikuze? Nemluvě, že vám uniká rozdíl mezi policii a armádou. Admin.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:30 28.10.2015

  hulvath Vaše, jistě tristní zážitky z ZVS nijak nesouvisí s tématem diskuse. Např. ve Francii žije muslimů několik miliónů, přesto je boj s terorismem (všeho druhu) považován za ...Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Vaše, jistě tristní zážitky z ZVS nijak nesouvisí s tématem diskuse.
  Např. ve Francii žije muslimů několik miliónů, přesto je boj s terorismem (všeho druhu) považován za věc policie, četnictva a zpravodajských služeb.
  Pokud už chcete analyzovat potencionální hrozby, doporučuji si o tom něco nastudovat, např. nedávno vyšlá antologie Povaha změny by Vám mohla pomoci. Začít byste mohl tím, že v seriózní diskusi by měl člověk používat seriózní pojmy, např. (spojenecká smlouva NATO není vazalstvím, muslimy vzdělaný diskutér nenazývá slimáky). Takhle to spíše vypadá jako ventilace Vaší frustrace a nikoli smysluplná diskuse.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:22 28.10.2015

  JirkaM
  Pokud umíte číst, píšu o obraně Baltů, nikoliv o útoku na Rusko. To jsou dvě zcela rozdílné věci.

  JirkaM
  Pokud umíte číst, píšu o obraně Baltů, nikoliv o útoku na Rusko. To jsou dvě zcela rozdílné věci.

 • hulvath
  15:16 28.10.2015

  Ne, nechápu realitu. Jako v armádě jsem nechápal, proc jsme drhli beton v autopaku, kdyz tam na to byl stroj, a velitel to vysvetlil : A vy by ste čo robili ? :) Váš pohled je ...Zobrazit celý příspěvek

  Ne, nechápu realitu. Jako v armádě jsem nechápal, proc jsme drhli beton v autopaku, kdyz tam na to byl stroj, a velitel to vysvetlil : A vy by ste čo robili ? :) Váš pohled je jednostranný z pohledu že ČR je ve vazalském postavení vůčí mocnosti, která je v antagonistickém vztahu s Ruskem, a z toho vyplývá, že budeme s naším podílem armády jako trafikant, který "platí za ochranu" hrubokrkým co vládnou ve čtvrti. Jak může být asymetrický boj s nelítostným a zákeřným nepřítelem, který má jasného a jednoznačného soupeře - všechny nemuslimy - jen věcí tajných služeb a policie ? Dejte sem jen pár stovek slimáků, každému ruční zbraň a kilo plastiku, určete jim po skupinkách taktiku ke které nebudou potřebovat zanechávat digitální stopu - a ručím vám zato, že než je postupně pochytají, nadělají nepředstavitelné škody - pokud mají trochu rozumu, až ke zřícení státu - dálková vedení energií, mosty, nákupní centra, apod. A proti tomu pomůže jen to, když se jim doslova na místě, v minutách, budou moct postavit místních poměrů, terénu, apod. znalé bojůvky domobrany - alespoň je zaměstnají, když už nic více. TOTO zajímá naše občany, pak dlouho nic, a až pak vazalské (nepíšu spojenecké) nasazování zbraní AČR bůhví kde...Skrýt celý příspěvek

 • JirkaM
  15:06 28.10.2015

  Nesher, AČR se chystá bojovat až do hořkého konce někde u Volgogradu, tak jako si to už zkusili Slováci s Maďary a Rumuny. Ale zrovna ty houfnice by se hodily i na obranu. Tohle ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher, AČR se chystá bojovat až do hořkého konce někde u Volgogradu, tak jako si to už zkusili Slováci s Maďary a Rumuny.

  Ale zrovna ty houfnice by se hodily i na obranu. Tohle je jedna z mála hraček jejichž nákup vojákům naprosto schvaluju.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  14:41 28.10.2015

  hulvath Myslím, že nechápete realitu. AČR se nepřipravuje na obranu území ČR, pokud by k tomu došlo, tak nám nepomůže ani 100 Gripenů a 1000 BVP, smyslem je připravit se na obranu ...Zobrazit celý příspěvek

  hulvath
  Myslím, že nechápete realitu. AČR se nepřipravuje na obranu území ČR, pokud by k tomu došlo, tak nám nepomůže ani 100 Gripenů a 1000 BVP, smyslem je připravit se na obranu území našich spojenců v rámci širší koalice.
  Tj. v současné době se za potencionální hrozbu považuje možnost útoku RF (oficiální či neoficiálního) na baltské země (např. pod záminkou osvobození tamní ruské menšiny od hrůz liberální demokracie) nebo válka na jižním křídle (pokud by např. Turecku převzalo moc nějaké radikální islamistické uskupení).
  Potírání nějakých islamistických bojůvek (nutně omezených) není úkolem AČR, ale PČR a zpravodajských služeb.Skrýt celý příspěvek

 • hulvath
  13:46 28.10.2015

  Ve filmu Až se rozzlobíme, budeme zlí, říkal tlustý mafián svému psychologovi : Doktore, vaše plány jsou jako vždy skvelé, ale už by některý mohl vyjít... :) Tahle armádní doktrína ...Zobrazit celý příspěvek

  Ve filmu Až se rozzlobíme, budeme zlí, říkal tlustý mafián svému psychologovi : Doktore, vaše plány jsou jako vždy skvelé, ale už by některý mohl vyjít... :) Tahle armádní doktrína je důkazem že asi něco bude na ironickém rčení, že se generálové vždy připravují na minulou válku. Tady někdo predpokládá pro nás symetrický konflikt vysoké intenzity ?? Pokud i snad ano, tak počty a kvalita toho co i po těchto investicích by jsme mohli hypoteticky nasadit jsou bezvýznamné a dají asi tolik prospěchu, jako získali Titanicu čerpadla - minuty... Proti pohlcovací - opotrebovací válce, kterou nám de facto vyhlásil islám, nepomůže 5 nebo 10 radarem řízených kanónů !! Tady se musí rozvíjet miliční systém, rozsáhle budovat něco jako v USA Národní garda, budovat pro to všechny druhy rezerv, logistiky, atd. O tom v této "papírové" doktríně není ani slovo...Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:18 28.10.2015

  Jan Grohmann - to přeci nijak nepopírám. Na druhou stranu, plány se mění (obzvláště v rezortu MO), tak často, že bych se nedivil vůbec ničemu. Ohledně společného nákupu s PL jsem ...Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann - to přeci nijak nepopírám. Na druhou stranu, plány se mění (obzvláště v rezortu MO), tak často, že bych se nedivil vůbec ničemu.
  Ohledně společného nákupu s PL jsem lehce skeptický, pokud vím, tak PL hledá lehčí (nejlépe plovoucí typ), AČR pravděpodobně ( s ohledem na minimalizaci vlastních ztrát a čistě obranou doktrínu) spíše těžší typ. Navíc je tu možnost výroby osvědčeného západního typu ASCOD v ČR.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  13:12 28.10.2015

  Nesher. Podle současných plánů se nákup nových BVP nebude řešit před rokem 2020. Těch 230 kusů je jen výstřel, jedna z možností. Ale je pravda, že nové BVP hledá také Polsko a ti ...Zobrazit celý příspěvek

  Nesher. Podle současných plánů se nákup nových BVP nebude řešit před rokem 2020. Těch 230 kusů je jen výstřel, jedna z možností. Ale je pravda, že nové BVP hledá také Polsko a ti jich budou kupovat stovky.Skrýt celý příspěvek

 • kubo4747
  13:09 28.10.2015

  Nič v zlom, ale už sa teším na tú diskusiu, ktorá bude/je plná mudrlantov, o tom, čo by bolo pre AČR lepšie a horšie. To platí aj pri OS SR diskusií alebo inde. Niekedy sa čudujem, ...Zobrazit celý příspěvek

  Nič v zlom, ale už sa teším na tú diskusiu, ktorá bude/je plná mudrlantov, o tom, čo by bolo pre AČR lepšie a horšie. To platí aj pri OS SR diskusií alebo inde. Niekedy sa čudujem, že prečo armáda týchto ľudí nezamestná, ako poradcov.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:03 28.10.2015

  Jura99 - Myslím, že jste to trefil, asi opravdu nejde o modernizaci samohybných minometů, ale o nákup Tater místo zcela zastaralých PV3S jako nosiče tažené varianty 120 mm ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura99 - Myslím, že jste to trefil, asi opravdu nejde o modernizaci samohybných minometů, ale o nákup Tater místo zcela zastaralých PV3S jako nosiče tažené varianty 120 mm minometů.
  Stirling - minulý týden vyšel v E15 rozhovor s NGŠ, který mluvil i o nákupu BVP (cca 230 kusů) s tím, že se prověřuje (pokolikáté?) možnost společného projektu v rámci V4.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:49 28.10.2015

  Nějak nechápu ten plán s PRAMem, přeci jen pokud chceme jen malý počet kolových minometů, tak by asi plně stačilo koupit NEMO (120 mm), bezobslužný minomet od Patrie, a osadit jimi ...Zobrazit celý příspěvek

  Nějak nechápu ten plán s PRAMem, přeci jen pokud chceme jen malý počet kolových minometů, tak by asi plně stačilo koupit NEMO (120 mm), bezobslužný minomet od Patrie, a osadit jimi Pandury. I stát jako je slovinsko má těhle minometů 24 kusů a schopnostmi jsou přeci jen někde jinde než kdy bude mít PRAM.
  Jinak minomety NEMO se měly koupit (na podvozku Patria AMV), ještě v době pořizování Pandurů, z nákupu sešlo kvůli korupci - detaily si už nevzpomenu.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 4