Modernizace Armády České republiky mezi roky 2016 až 2020

Samohybná houfnice Caesar na podvozku tatrovky
Armáda ČR v roce 2018 začne s nákupem děl ráže NATO. Houfnice s největší pravděpodobností (hraničící s jistotou) bude využívat podvozek vozů Tatra. Na obrázku Caesar 8×8 na podvozku Tatra 815; větší foto / Nexter Systems

V březnu letošního roku ministerstvo obrany schválilo Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020. V dokumentu se dozvíme, jaké investice do techniky a schopností jsou plánovány do roku 2020.

Zvyšující se investice

Podle schváleného plánu Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) počítá s nárůstem vojenských výdajů na 1,4 % HDP v roce 2020. Pro příští rok rozpočet MO ČR dosáhne výše 46,1 miliardy Kč, v roce 2020 56,3 miliardy Kč. Na investice v roce 2016 připadne 4,6 miliardy Kč, v roce 2020 11,5 miliardy Kč, tedy na více než dvojnásobnou hodnotu oproti současnému stavu.

Ministerstvo obrany může k investicím využít také mimorozpočtové prostředky. Prostředky mimo rozpočet MO ČR v letech 2016 a 2017 dosáhnou výše 2,3 miliardy Kč. Pro potřeby ministerstva obrany lze využít rovněž prostředky z fondů NATO, EU, Foreign Military Financing (FMF) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT).

Z fondů NATO se například investovala výstavba dvou páteřních radarů v Nepolisech a Sokolovu pro potřeby společného integrovaného systému protivzdušné obrany NATINADS (NATO Integrated Air Defence System) zemí NATO.

Prostřednictvím programů zahraniční pomoci vlády USA (FMF) získá Armáda ČR v njebližších letcg ročně vybavení v hodnotě asi 65 milionů Kč. Čeští vojáci získají například nové radiostanice, odstřelovací pušky SRS Sniper Rifle 308/338 nebo speciální osobní počítače a přijímače dat Rover 5i.

 

2016

2017

2018

2019

2020

Běžné výdaje

15,7 mld

14,5 mld

15,3 mld

15,7 mld

16,3 mld

Osobní mandatorní výdaje

25,7 mld

26,4 mld

27,1 mld

27,7 mld

28,4 mld

Investiční výdaje 

4,6 mld

7,7 mld

8,8 mld

10,3 mld

11,5 mld

Celkem

46,1 mld

48,6 mld

51,2 mld

53,8 mld

56,3 mld


Pozemní síly Armády České republiky

Ve střednědobém plánu se Armáda ČR zaměří na udržení a rozvoj schopností Brigádního úkolového uskupení (BÚU) na bázi 4. Brigády rychlého nasazení. Pro operace s vysokou intenzitou bojové činnosti bude mít BÚU do 5000 osob s kalkulovanou zálohou na udržitelnost ve výši 50 %, oproti 100% doporučovaných NATO.

Ministerstvo obrany ČR počítá také s možným nasazením českých vojáků v zahraničí. Průměrný roční příspěvek do vyčleňovaných aliančních sil a prostředků v období 2016 – 2020 dosáhne nejméně 650 osob u sil okamžité reakce (IRF) a 820 osob u sil rychlé reakce NATO (NRF).

Obdobné úkolové uskupení na bázi 7. mechanizované brigády dosáhne požadovaných schopností v roce 2018. Zde je nutno zdůraznit, že střednědobý plán nepočítá s investicemi do pásových bojových vozidel pěchoty pro 7. mechanizovanou brigádu před rokem 2020.

Pojďme si představit nejvýznamnější (resp. mediálně nejvděčnější) investice mezi roky 2016 až 2020.

K nejzásadnějším projektům patří pořízení víceúčelových vrtulníků, mobilních radiolokátorů, letištních radiolokátorů, pasivních sledovacích systémů elektronického boje, velitelských a štábních obrněných vozidel a děl ráže NATO.

U pozemních sil Armády ČR patří mezi největší investice do techniky nákup štábních a spojovacích vozidel. Konkretně půjde o 20 vozidel na podvozku kolových obrněných vozidel Pandur s 42 vozidel Titus kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected).

Foto: Armáda ÄŒR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ÄŒR  Armáda ČR získá 20 nových vozidel Pandur. / Armáda ČR

Ministerstvo obrany ČR plánuje mezi roky 2017 až 2020 vydat na nákup spojovacích a štábních vozidel bezmála 2 miliardy Kč. Značnou část prostředků spolyká sofistikované elektronické vybavení vozidel.

Možná nejdůležitějším projektem je pokračující budování schopností velení, řízení, spojení, počítače, zpravodajství, sledování, zaměřování cílů a průzkum C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance).

Kvalitní C4ISTAR zajišťuje nadvládu ve schopnosti rychle a přesně získávat informace, rozhodovat se a splnit zadaný úkol, co nejefektivněji, a s co nejmenšími prostředky. Do “sítě” C4ISTAR svým vybavením přispějí i velitelská a štábní vozidla. Na budování C4ISTAR padne mezi roky 2017 až 2019 360 milionů Kč.

Klíčovou investicí se stane nakup dělostřeleckých systémů ráže NATO. Na roky 2018 až 2020 je na nákup vyčleněno 800 milionů Kč. Téměř jistě půjde o dělostřelecké systémy umístěné na kolovém podvozku Tatra.

Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM za 250 milionů Kč. V roce 2018 dojde k nákupu vyprošťovacích vozidel pro bojová vozidla pěchoty Pandur. Investice do vyprošťovacích vozidel mezi roky 2018 až 2020 dosáhne 750 milionů Kč.

Počítá se s dalším nákup osobních zbraní a vybavení jednotlivce. Od roku 2017 Armáda ČR investuje ročně zhruba 50 milionů Kč do nakoupení modulárních bojových kompletů (MBK) pro české vojáky.

MBK umožní malým, z vozidel sesednuvším nebo samostatně se pohybujícím jednotkám, začlenit se do takzvaného systému digitalizovaného bojiště a architektury C4ISTAR.

To v praxi znamená, že po vydání úkolu a v procesu jeho realizace má velitel družstva celkový přehled o situaci na bojišti a stavu vlastních vojáků. Přitom každý voják má celkový přehled o taktické situaci, vidí aktuální polohu všech členů družstva, může digitálně komunikovat, předávat a přijímat data multimediálního charakteru ze svých senzorů a přístrojů nočního vidění, řešit výběr cílů apod.

V oblasti společného zpravodajství, sledování, zjišťování cílů a průzkumu (JISR/ISTAR) budou do roku 2019 pořízeny jako součást elektronického boje moderní a mobilní pasivní sledovací systém na bázi VERA-NG se schopností pasivní koherentní lokace.

VERA-NG VERA-NG / ERA

Vzdušné síly Armády České republiky

Za pronájem stíhaček JAS-39 Gripen České republika posílá a bude posílat ročně do Švédska 1,7 miliardy Kč. Pro stíhačky Gripen se plánuje rozvoj schopností umožňující útočit na pozemní cíle, pořízení laserového ozařovacího a průzkumného kontejneru (2016) nebo nákup systémů pro přenos dat Link 16 (2016).

Proběhne plánovaná modernizace avionických a zbraňových systémů letounů L-159 ALCA. V roce 2019 se počítá s nakoupením zaměřovacího podvěsného kontejneru a jeho integrace na L-159 ALCA. Letoun tak získá možnost používat přesně naváděnou munici (laserové navádění) bez nutnosti ozařování cíle leteckým návodčím.

Na rok 2018 se počítá s pořízením dvou letadel L-159T2 za 400 milionů Kč. L-159T2 vzniknou přestavbou jednomístných L-159 ALCA. Půjde o stroj, který bude na rozdíl od současných L-159T1 vybaven stejným radiolokátorem jako jednomístné L-159, což ještě více zefektivní výcvik pilotů. Kokpit bude navíc sjednocen s přístrojovým vybavením jednomístných L-159 ALCA po modernizaci.

Intenzivně se pracuje na pořízení nových mobilních 3D radarů středního dosahu MADR (Mobile Air Defence Radar). První radary Armáda ČR získá v roce 2017. Očekává se pořízení až 10 radarů typu MADR, které se stanou klíčovými senzory vzdušného průzkumu Armády ČR.

Čáslav, Náměšť nad Oslavou a Praha–Kbely získají nové letištní radiolokátory. Pro roky 2016 a 2017 je na nákup vyhrazeno 450 milionů Kč.

Foto: L-159 ALCA dostane konečnÄ› "oči" a "zuby". / Armáda ÄŒR  L-159 ALCA dostane konečně "oči" a "zuby". / Armáda ČR

U vrtulníkového letectva bude pokračovat modernizace vrtulníků Mi-17/171š s cílem dosáhnout schopnost operovat ve dne i v noci za všech povětrnostních podmínek s možností utajeného spojení a datových přenosů podle standardů NATO, včetně plnění úkolů jednotky speciálních vzdušných sil (SOATU), zdravotnického taktického odsunu (MEDEVAC). Mezi roky 2017 až 2020 padne na modernizaci 480 milionů Kč.

Zásadní je nákup víceúčelových vrtulníků. Na nákup vrtulníků má MO ČR na rok 2018 vyhrazeno 500 milionů Kč, v roce 2019 700 milionů Kč a pro rok 2020 téměř 900 milionů Kč. Z mimorozpočtových zdrojů půjde na nákup víceúčelových vrtulníků již v roce 2017 450 milionů Kč.

Počítá se vyřazením protiletadlových raketových kompletů S-10M a od roku 2017 jejich nahrazením typem RBS-70NG za 670 milionů Kč (nákup 2017 až 2020). Tímto nákupe se “vyřeší” protivzdušná obrany velmi krátkého dosahu VSHORAD (Very-SHOrt-Range Air Defense).

RBS-70NG vyniká především novým zaměřovacím systémem a modernějším systémem výcviku. Dálkový dostřel RBS-70NG je 8000 m, výškový 5000 m. RBS-70NG lze umístit na vozidla (např. Pandur) nebo do dálkově ovládaných odpalovacích stanic.

Bude udržená schopnost pozemní protivzdušné obrany založená na protiletadlových raketových komplexech středního dosahu (2K12-KUB) k zabezpečení obrany vzdušného prostoru objektů důležitých pro obranu státu. V letech 2016 až 2020 se však nepočítá s modernizací systému 2K12 KUB nebo dokonce s nákupem nových protivzdušných systémů středního dosahu.

Dokument rovněž nepočítá s nákupem středních dopravních letadel.

Zdroj: Střednědobý plán činnosti a rozvoje rezortu Ministerstva obrany na roky 2016 – 2020

Nahlásit chybu v článku


Související články

CZ BREN 2: Nová útočná puška z České republiky

Ministerstvo obrany na svých stránkách poprvé veřejnosti představilo novou útočnou pušku CZ BREN 2 ...

Izraelský radar ze systému IRON DOME pro Armádu ČR

Izraelský státní podnik vyrábějící radary ELTA Systems, který je členem skupiny Israel Aerospace ...

Čeští piloti L-159 na Trident Juncture 2015

Přípravná fáze letošního největšího cvičení NATO přinesla pilotům z 212. letky, která disponuje ...

Jak bolí vstup mezi elitní vojáky 4. Brigády rychlého nasazení?

Doupov / Od 19. do 23. října proběhl výběr vojáků, kteří projevili zájem sloužit mezi elitními ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Jura99
  12:43 28.10.2015

  Tipnul bych si, že se jedná o modernizaci tažených minometů vz.82 PRAM-L, resp. výměnu jejich tahačů V3S, za těch 250mil. Kč se nejspíš nakoupí Tatry.

  Tipnul bych si, že se jedná o modernizaci tažených minometů vz.82 PRAM-L, resp. výměnu jejich tahačů V3S, za těch 250mil. Kč se nejspíš nakoupí Tatry.

 • stirling
  12:37 28.10.2015

  Považuji za rozumne investici do lokátorů a radarů, tohle pvo opravdu potřebuje a myslím, že po roce 20 už bude přiorita nahrazení Kub. A pokud se zvolí rozumné řešení tak by to s ...Zobrazit celý příspěvek

  Považuji za rozumne investici do lokátorů a radarů, tohle pvo opravdu potřebuje a myslím, že po roce 20 už bude přiorita nahrazení Kub. A pokud se zvolí rozumné řešení tak by to s pvo nemuselo být tak tragické. Investice do letadel je také správná. Verze L-159T2 bude jen o avionice a podpoře nových zbraních nebo např. novém mokrém křídle jako u l39NG?
  Nákup houfnic je správná priorita, ale ty minomety nechápu místo pořizovaní moderních bude opravovat stare křápy na platformě, kterou dříve či později stejně vyřadíme. To samé nedávno proběhlo, že tažné minomety za v3s dáme na novou tatru... Místo toho pořídat moderní minomety na pandury a k tomu ostatní na tatru/titus/vegu, ale hlavně nové ne staré na novém podvozku. Plus mě tam schází výraznější doplňování pandurů (minomety, nosiče pvo, obyč transportéry atd.). Bvp ještě ty 4 roky vydrží a po roce 20 asi přijdou na řadu. Je, ale jasné, že na vše najednou nejsou peníze a potěšuje mě, že krom těch minometů tam nevidím nic nekoncepčního a asi se opravdu zaměřují na nejbolestivější místa.Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  12:15 28.10.2015

  pet.rok - původní schopnosti byly jen AA, nyní v rámci pravidelných servisních kontrol ve Švédsku se dohrává software, který umožní i AG operace. Gripeny mají link od počátku, ...Zobrazit celý příspěvek

  pet.rok - původní schopnosti byly jen AA, nyní v rámci pravidelných servisních kontrol ve Švédsku se dohrává software, který umožní i AG operace.
  Gripeny mají link od počátku, bohužel je švédský (nekompatibilní s NATO) a v našich podmínkách neumožňuje komunikaci s pozemní základnou nebo s jinými letadly, pouze s dalším Gripenem.
  CerVus - to je výhled do roku 2020. Je pochopitelné, že vše nejde najednou. Navíc nahradit S 10 RBS 70 NG rozhodně není špatné řešení. Co bude s Kuby se uvidí, je to především otázka peněz.
  Fous - jak to nestřílí je to k ničemu?Skrýt celý příspěvek

 • pet.rok
  11:33 28.10.2015

  Moja otazka bude zniet asi hlupo ale datovy link 16 nebol v zaklade? Ake schopnosti su teraz vlastne nakupene pre Gripeny ked sa v clanku pise o obstarani kontajnerov pre pozemny ...Zobrazit celý příspěvek

  Moja otazka bude zniet asi hlupo ale datovy link 16 nebol v zaklade?
  Ake schopnosti su teraz vlastne nakupene pre Gripeny ked sa v clanku pise o obstarani kontajnerov pre pozemny boj a datovy link 16 az v roku 2016?Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:00 28.10.2015

  Raketové systémy PVO jsou na tragické úrovni a armáda nepočítá s pořízením nových. Tak to je hodně smutné. RBS se do toho snad ani nedá počítat. To je jako dát náplast na tepenné ...Zobrazit celý příspěvek

  Raketové systémy PVO jsou na tragické úrovni a armáda nepočítá s pořízením nových. Tak to je hodně smutné. RBS se do toho snad ani nedá počítat. To je jako dát náplast na tepenné krvácení.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  11:00 28.10.2015

  Doslova se píše "Modernizace kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM" . Na roky 2017 až 2020 je na to vyhrazeno 250 milionů Kč. Co se za to bude modernizovat nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Doslova se píše "Modernizace kolového podvozku zbraňového
  kompletu 120 mm PRAM" . Na roky 2017 až 2020 je na to vyhrazeno 250 milionů Kč. Co se za to bude modernizovat nebo nakupovat, netuším.Skrýt celý příspěvek

 • Fous
  10:45 28.10.2015

  Koukám, že na blbosti se prachy najdou vždy, ale na věci kterými můžeme skutečně bránit své hranice ne...Že se ještě divim...

  Koukám, že na blbosti se prachy najdou vždy, ale na věci kterými můžeme skutečně bránit své hranice ne...Že se ještě divim...

 • Warnost
  10:22 28.10.2015

  Měl bych takovou otázku, ministr Stropnický prohlásil že je tu i možnost zvýšení počtu vojáků až na 27 tisíc nebo kolik to bylo, teď si číslem nejsem jistý. Ale kam chtějí ty ...Zobrazit celý příspěvek

  Měl bych takovou otázku, ministr Stropnický prohlásil že je tu i možnost zvýšení počtu vojáků až na 27 tisíc nebo kolik to bylo, teď si číslem nejsem jistý. Ale kam chtějí ty vojáky umístit, když zavřeli skoro všechny kasárny? Vznikly by nějaké nové jednotky? Byli by to bojové jednotky?Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  09:18 28.10.2015

  Matt: Souhlas, ale myslím že by bylo lepší nespolíhat a mít vozidla o stejné průchodnosti, které mohou těsně následovat čelní jednotky stejnou cestou :)

  Matt: Souhlas, ale myslím že by bylo lepší nespolíhat a mít vozidla o stejné průchodnosti, které mohou těsně následovat čelní jednotky stejnou cestou :)

 • Mattauch
  09:14 28.10.2015

  Rošťák: Vzhledem k hustotě silniční sítě ve střední evropě bych u CS prostředku na pásové platformě netrval. Při tom jaký mají moderní minomety ráže 120mm dostřel si i po cestách ...Zobrazit celý příspěvek

  Rošťák: Vzhledem k hustotě silniční sítě ve střední evropě bych u CS prostředku na pásové platformě netrval. Při tom jaký mají moderní minomety ráže 120mm dostřel si i po cestách vždy dojede někam, odkud bude moci podpořit čelní jednotky... Nepotřebuje manévrovat terénem tolik jako čelní jednotky.Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  09:07 28.10.2015

  Matte :) Jo, to by byla pecka, kdyby se PRAM nahradil samohybnou variantou, ale dle mě by měl být zachován pásový podvozek - schodný s podvozkem budoucích BVP :) A oba víme že to ...Zobrazit celý příspěvek

  Matte :) Jo, to by byla pecka, kdyby se PRAM nahradil samohybnou variantou, ale dle mě by měl být zachován pásový podvozek - schodný s podvozkem budoucích BVP :) A oba víme že to nestačí ani pro prapor :D :DSkrýt celý příspěvek

 • Takeda
  09:05 28.10.2015

  Kdybychom dávali místo 1,4% 2%, tak bz bzlo i na ty další věci. Jako by politici neviděli vnitřní dluh. Tohle věc, kterou mám současný vládě nejvíc za zlý.

  Kdybychom dávali místo 1,4% 2%, tak bz bzlo i na ty další věci. Jako by politici neviděli vnitřní dluh. Tohle věc, kterou mám současný vládě nejvíc za zlý.

 • Mattauch
  09:03 28.10.2015

  Rošťák: Dovolil bych si takvou úvahu. Bude moderniována jednotka vyzbrojená PRAM = bude přezbrojena novými minomenty na kolovém podvozku. Je to tak jak píšeš, je jich osm a je ...Zobrazit celý příspěvek

  Rošťák: Dovolil bych si takvou úvahu. Bude moderniována jednotka vyzbrojená PRAM = bude přezbrojena novými minomenty na kolovém podvozku.

  Je to tak jak píšeš, je jich osm a je to speciální nástavba (spíš vestavba) na upravený podvozek BVP. Pokud se nikdo nezblázní, tak to modernizovat nebude - je to staré přes 25 let, je jich tak máo, že to nestačí ani pro prapor a nějaké obnovení výroby v modernizované podobě je nesmysl.Skrýt celý příspěvek

 • Rošťák
  08:44 28.10.2015

  Mohu poprosit o vysvětlení tohoto? Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM Pokud se nepletu a to se nepletu tak PRAM je na ...Zobrazit celý příspěvek

  Mohu poprosit o vysvětlení tohoto?
  Na roky 2019 až 2020 se počítá s modernizací kolového podvozku zbraňového kompletu 120 mm PRAM
  Pokud se nepletu a to se nepletu tak PRAM je na podvozku BVP a je ho všehovšudy zavedeno 8 ks a jeden z prototypů ve VTM Lešany
  http://www.mocr.army.cz/script...
  Redakce?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 4