Modernizované bojové vozidlo pěchoty BVP-M2 SKCZ

BVP-M2 SKCZ
Foto: Technologický demonstrátor BVP-M2 SKCZ na IDET 2013 / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Armáda České a Slovenské republiky stojí před nelehkým úkolem. Obě armády se musí rozhodnout, zda modernizovat současná bojová vozidla pěchoty BVP-1 a BVP-2 nebo nakoupit zcela nový typ pásového bojového vozidla. Jelikož ekonomická situace obou zemí není nejlepší, nabízí se zřejmě jediné ekonomicky schůdné řešení – modernizace současných strojů BVP-1 a BVP-2. Na proběhlé výstavě IDET 2013 návštěvníci mohli vidět, jak může modernizace strojů BVP vypadat. Dvě slovenské a jedna česká firma v Brně představily veřejnosti technologický demonstrátor bojového vozidla pěchoty BVP-M2 SKCZ.

Původní sovětské BVP-1 a BVP-2

BVP-1 je již téměř půl století stará konstrukce, BVP-2 je o deset let mladší. Oba stroje kopírovaly tehdejší sovětskou vojenskou doktrínu, kdy měly společně s tankovými jednotkami provádět mohutné čelní útoky.

Za tím účelem jsou vozidla BVP (obě verze mají konstrukci korby stejnou) vybavené nízkou siluetou a extrémně šikmým čelním pancířem. Důvod byl prostý, největší nebezpečí se očekávalo z čelní strany pří útoku na obranné postavení protivníka.

Nízká silueta si však vybrala daň v podobě nízce položeného podvozku. Pokud pod pásem, nebo „nedej bože“ pod dnem vozidla, vybuchla nálož či protitanková mina, osud vozidla i posádky byl zpečetěn.

Foto: BVP-2 aktivní zálohy 72. mechanizovaný prapor Přáslavice / YouTube

BVP však již od počátku trpělo nešťastně zvolenou konstrukcí. Šlo například o nevhodně umístěné nádrže v zadní části vozidla a v prostoru posádky. Malý stísněný prostor neumožňoval (neumožňuje) dlouhodobý pobyt ve vozidle, atd.

Vozidla BVP-1 a BVP-2 byly poplatné době svého vzniku, kdy voják měl na sobě maximálně plechovou přilbu, Sa58 (případně AK-47) a čtyři zásobníky. V současné době jsou však na moderní bojové vozidlo pěchoty kladeny zcela jiné požadavky, ať už se jedná o pancéřovou ochranu, „důstojný životní prostor“ posádky, jízdní výkony a nakonec i výzbroj.

Projekt bojového vozidla pěchoty BVP-M2 SKCZ

Je třeba říct úvodem, že vystavené vozidlo na IDETu 2013 nebyl prototyp, ale technologický demonstrátor. Stroj měl jednoduše ukázat (demonstrovat) možnosti, jak široce a hluboce lze vozidla BVP modernizovat. Konečná podoba vozidel pro AČR a OSSR, především, co se týká výzbroje a elektronických systémů, se může poměrně zásadně lišit.

BVP-M2 SKCZ

Foto: BVP-M2 SKCZ je sice technologický demonstrátor, ale věž TURRA 30 je již prototyp / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Stroj BVP-M2 SKCZ je soukromou iniciativou tří firem – slovenských VOP Trenčín a EVPÚ a české EXCALIBUR ARMY. Všechny firmy včas pochopily, že nejen česká a slovenská armáda, ale vůbec všechny země bývalého východní bloku, budou muset řešit likvidaci nebo modernizaci svých bojových vozidel pěchoty BVP-1 a BVP-2. Potenciální trh je obrovský, a opravdovou a hlubokou modernizaci vozidel BVP nabízejí snad firmy jen z Ruska.

Firmy pracovaly na projektu BVP-M SKCZ od roku 2009. Hlavním cílem bylo opustit původní sovětskou „útočnou“ koncepci vozidla a modernizovat vozidlo v maximální možné míře (co původní konstrukce dovolí) podle současných trendů a vojenských požadavků.

Hlavní výzvou bylo tedy odstranit „konstrukční chyby“ na vozidle a vylepšit původní tristní pancéřovou ochranu. Následovala výměna původního motoru za novou moderní pohonnou jednotku, modernizace výzbroje a především osazení stroje nejmodernější elektronickou výzbrojí.

Pancéřová ochrana BVP-M2 SKCZ

Konstruktéři se museli vypořádat při modernizaci s dvěma hlavními problémy – nízkou ochranou podvozku proti minám a slabým bočním pancířem. Původní konstrukce BVP příliš možností neposkytuje (vlastně žádné). Jedinou možností bylo zasáhnout do samotné konstrukce BVP.

Inženýři přišli s poměrně logickým řešením. Díky tomu, že zvedli o pár desítek centimetrů korbu, mohli na podlahu (po celé ploše) umístit přídavné pancéřování. Modernizované vozidlo BVP-M2 SKCZ tak dosahuje ochrany 2a (STANAG 4569) proti minám pod pásy a úrovně 1 pode dnem vozidla.

BVP-M2 SKCZ

Foto: Čelní detail přídavné boční balistické ochrany / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Zde se váže asi největší naše výtka k modernizaci. I přes přidání pancíře je ochrana proti minám pořád prostě slabá. Úroveň 1 chrání pouze před účinky výbuchů granátů a nevybuchlé dělostřelecké submunice. Ani ochrana „pod pásy“ 2a není příliš velká, podle normy STANAG 4569 to odpovídá náloži 6 kg TNT, což je na hranici síly moderních protitankových min. Na obranu firem je však třeba říct, že „lépe“ to s původní konstrukcí BVP zřejmě udělat nelze.

Boční pancéřování bylo vyřešeno poměrně jednoduše. Po celé délce vozidla jsou navařeny čepy se závity, na kterých drží vnější balistické pláty pokrývající celou šířku a výšku vozidla. Vnitřek vozidla pak byl vybaven balistickou výstelkou, zachycující sekundární střepiny vzniklé pří dopadu střely. 

Zvolené řešení umožňuje nejen snadnou výměnu poškozených panelů, ale také montáž silnějšího pancéřování, mřížové ochrany proti RPG typu SLAT nebo maskování. Podle údajů výrobce je základní balistická ochrana korby na úrovni 2, případně 3 nebo 4 s příslušným „externím“ pancéřováním.

BVP-M2 SKCZ Foto: Na bok korby není problém přišroubovat ochranné mříže typu SLAT / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Firmy také nabízejí zákazníkům (volitelně) instalaci “multispektrálního varovného systému, pracujícího v mikrovlnném i laserovém spektru, s vazbou na BMS (Battle Management System - Bojový informační systém) a výmětnice dýmových granátů.“  Při modernizaci se také počítá s instalací moderní ochrany proti pozorování ve viditelném i infračerveném spektru, ochrany proti zbraním hromadného ničení (opět s vazbou na BMS).

Nová síla pod kapotou a pohyblivost

Došlo také k výměně letité pohonné jednotky za zcela novou, typu „power-pack“. Pohon vozidla nově zajišťuje americký naftový přeplňovaný motor značky Caterpillar C9.3 s výkonem 300 kW. Původní sovětské motory UTD–20 dosahovaly maximálního výkonu pouze 220 kW.

Motor je spojen s původní, ale modernizovanou sovětskou převodovkou. Přibyl však navíc jeden rychlostní stupeň vpřed a elektronicky řízený elektro-pneumatický řadící systém s volitelným automatickým nebo poloautomatickým režimem.

BVP-M2 SKCZ Foto: Zcela nový prostor řidiče / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Systém převodovky nepřetržitě monitoruje rychlost vozidla, otáčky motoru a další jízdní parametry. Na základě těchto údajů pak automaticky volí optimální převodový stupeň, případně v poloautomatickém módu nabídne řidiči nejvhodnější převodový stupeň. Elektronika také dokáže zamezit zařazení nevhodného převodového stupně, čímž se chrání motor i převodovka.

I přes nárůst hmotnosti vozidla (z cca 14 tun na 18 tun) došlo ke zlepšení dynamických a manévrovacích vlastností vozidla. Lepším jízdním vlastnostem napomáhají i nové pásy od německé firmy Diehl. Jak nám řekli pánové z VOP Trenčín, vystavený technologický demonstrátor měl pásy původní, ale případná sériová vozidla budou mít zcela nové pásy.

S novým motorem se váže i zcela nově přepracovaná kabina řidiče. Obstarožní „řídítka“ a budíky nahradil multifunkční volant a víceúčelová LCD obrazovka. Zcela nový byl také ovládací panel řidiče, včetně nového sedadla.

Elektronická výzbroj a životní prostor posádky

Psát o elektronickém vybavení je velmi složité. Jednak je stroj pouze technologický demonstrátor, jednak rozsah elektronického vybavení záleží pouze a jen na zákazníkovi. Do vozidla není samozřejmě problém instalovat to nejmodernější elektronické vybavení – moderní radiostanice, vnitřní komunikační vybavení, datalink, bojový informační systém BMS (BVIS), diagnostický systém vozidla napojený na BMS a datovou/komunikační platformu pro vojáka 21. století.

Elektronické vybavení je jednoduše pověstnou „třešničkou na dortu“. Záleží pouze na zájmu a především finančních možnostech zákazníka.

BVP-M2 SKCZ

Foto: Dvojdílné dveře nahradila hydraulická rampa / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Z pohledu modernizace je mnohem důležitější zcela nový vnitřní pracovní prostor posádky. Zadní dvojdílné dveře zmizely a byly nahrazeny hydraulickou výklopnou rampou. Zadní dveře tak lze bez problému otevřít/zavřít i v případě, že vozidlo nestojí na rovině.

Vnitřní nádrž, rozdělující výsadek, byla odstraněna. Taktéž sedadla byla umístěna na stěny korby, což zvyšuje šanci přežití výsadku při najetí na minu (menší přenos sil na tělo). Co je však nejdůležitější, uvnitř vozidla je více prostoru pro vojáky obtěžkaných balistickou vestou a dalším vybavením. Všichni členové výsadku navíc vidí na sebe, což ulehčuje komunikaci.

Vozidlo uveze šest členů výsadku. Před nimi sedí vpravo operátor zbraňové stanice, vlevo velitel, který má nezávisle na střelci vlastní pozorovací denní/infračervenou pozorovací soustavu (bíle kulové pouzdro na věži). Před střelcem se nachhází pohonná jednotka, vedle které sedí řidič.

BVP-M2 SKCZ Foto: Vnitřní prostor doznal zásadních změn... / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Svaly BVP-M2 SKCZ

Žádná modernizace se neobejde bez nového zbraňového systému. Vystavený technologický demonstrátor byl vybavený dálkově ovládanou věží TURRA 30 od slovenské společnosti ETVÚ. Stanice využívá, jak nám řekli zástupci firmy VOP Trenčín, původní 30mm sovětský kanón 2A42. Součástí kanónu je spřažený 7,62/12,7mm kulomet.

Věž může být případně vybavena i protitankovými nebo protiletadlovými řízenými střelami. V úvahu připadají izraelské SPIKE nebo ruské KONKURS.

Náměr kanónu je -10° až + 75°, což umožňuje vést efektivní palbu proti vyvýšeným pozicím protivníka (hory, střechy domů) nebo proti nízko letícím cílům (vrtulníky). Stabilizace kanónu a rychlé provádění náměru a odměru výrazně zvyšuje efektivitu palby i při jízdě.

Ač se jedná o spekulaci, dovolujeme si tvrdit, že Armáda ČR při případné modernizaci sáhne po jiném řešení - RCWS 30 od izraelské firmy RAFEL, který je používán na vozidlech Pandur. I při relativně nižších vstupních finančních nákladech za věže TURRA 30, pro RCWS 30 hraje fakt, že AČR má již pro izraelské věže vybudované logistické a školicí zázemí.

BVP-M2 SKCZ Foto: BVP-M2 SKCZ / Daniel Potocký, fanda.nova.cz

Kdy, kolik a pro koho?

Otázka, která všechny zajímá, je, zda AČR a OSSR vozidla BVP-1 nebo BVP-2 budou skutečně modernizovat. Vše samozřejmě záleží na penězích. Armáda Slovenské republiky poslala na slovenské Ministerstvo obrany požadavek na modernizaci vozidel BVP. Zda a v jakých počtech Slováci budou vozidla modernizovat, se má rozhodnout již příští měsíc.

O tom, zda BVP bude modernizovat AČR, není rozhodnuto. Ve hře je také nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty nebo pouze prodloužení životnosti současných strojů. Avšak poměrně silným argumentem je špatná ekonomická situace České republiky i podpora domácího průmyslu, což jasně upřednostňuje možnost modernizace. Ještě silnějším argumentem je, že BVP-1 a BVP-2 chystají modernizovat země doslova po celém světě, což skrývá obrovskou příležitost pro vojenský průmysl Slovenské a České republiky. 

Především je však nutné se zamyslet, jakým budoucím bezpečnostní hrozbám bude AČR čelit a v jakých operacích budou působit. Otázek je mnoho: „Budeme mít tanky? Budou BVP spolupracovat s tanky? V jakém konfliktu budeme BVP nasazovat? Chceme pouze kolová nebo i pásová bojová vozidla?“Jak ale zdůraznil plukovník Jaromír Durna, vedoucí oddělení mechanizovaného vojska Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Ministerstva obrany ČR: „Abychom předešli jakýmkoliv fámám a spekulacím, je nezbytné si uvědomit, že stojíme na počátku celého procesu. Rozhodně tedy nebylo zatím nic vybráno, schváleno ani rozhodnuto. Máme čas vybrat optimální řešení pro potřeby armády při zvážení všech aspektů ať již po technické, uživatelské, logistické či finanční stránce.“

Takticko-technické informace

 

BVP-2

BVP-M2 SKCZ

Délka

6720 mm

7000 mm

Šířka

3150 mm

3200 mm (bez SLAT)

Výška

2450 mm

2900 mm

Bojová hmotnost

14 300 kg

18 000 kg

Dojezd

600 km

550 km

Motor

UTD–20 (220 kW)

Caterpillar C9.3 (300 kW)

Měrný výkon

15,7 kW/t

17 kW/t

Brodivost

obojživelné

1200 mm

Osádka

3

3

Výsadek

7

6/7

 

 

Nahlásit chybu v článku


Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Pyton
  16:41 27.08.2013

  likvidaci ne ... transformace. Migy sú slušné lietadlá, no supersoniky na naše rozmery krainy je trochu nescelený špás, ide ale hlavne o to, že tie stroje majú už svoj vek a ...Zobrazit celý příspěvek

  likvidaci ne ... transformace. Migy sú slušné lietadlá, no supersoniky na naše rozmery krainy je trochu nescelený špás, ide ale hlavne o to, že tie stroje majú už svoj vek a konštrukcia raz predsalen neprežije ani napriek nespočtu (už aj tak, z polit. dvôvodou pravdaže, často predražovaných) modernizácií. Rozdiel by bol ak by sa predsalen vytvoril spoločný V4 pakt o vzdušnej ochrane (ideálne zo všetkých sfér armády) a rozbehol sa program spoločne koordinovanej vývojárskej a výrobej bázy (čo jednak finančne, tak budúcim ujednotením výbavy čo to vylepší - nehovoriac o vzájomnej politike).
  O lacnejšej prevádzke Mod. BVP si niesom istý ... a pri takej značnej zmene v konštrukcii bych vážne pochyboval aj o samotných náhradných dieloch ... chcelo by to podrobnú dokumentáciu, rovnako ako aj zverejnenie balistických skúšok, stále ale nemožnoť manuálu a strelby z krytu vozidla bude v reálnom boji mať následky ... a ak to má poslúžiť na ďalšie pol-stroročie (ak nie aj na celé, hladiac na našu ekonomiku), netreba to nechávať na náhodu.
  Rovnako je treba si dať otázku, že či míňanie zdrojov na zahraničné misie, ktoré doteraz neboli poriadne opodstatnené, je dobrou cestou a či aj ozbrojenie našej armády do budúcna nemalo byť predsalen riešené na náš región samotný ...Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  10:21 24.08.2013

  Pyton: Moc nerozumím tomu, proč chcete zlikvidovat vojenské letectvo. JAK-130 ani M-346 Master nemá pořádnou bitevní verzi. Kromě toho to nemůže nahradit supersonic. Stejně účině ...Zobrazit celý příspěvek

  Pyton: Moc nerozumím tomu, proč chcete zlikvidovat vojenské letectvo. JAK-130 ani M-346 Master nemá pořádnou bitevní verzi. Kromě toho to nemůže nahradit supersonic. Stejně účině by jste mohli dělat air-policing s L-39.

  Možná by to šlo s korejskou KAI T-50. Ale i tak by to bylo pořád dost zoufalí. Pro air-policing na dopravní letadla možná dobrý, na cokliv jiného nedostatečný. Jedinou jeho výhodu o proti Alce je nadzvuková rychlost a použití jako sofistikovanější cvičný letoun (pro což byl vlastně zkonstruován).Skrýt celý příspěvek

 • David
  14:47 22.08.2013

  Tak samozřejmě jde o tzv. hloubkovou modernizaci, kdy se jen vyjde z původní konstrukce - a vzniká de facto nový stroj. To je ale vcelku obvyklé řešení, které se uplatnilo i u celé ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak samozřejmě jde o tzv. hloubkovou modernizaci, kdy se jen vyjde z původní konstrukce - a vzniká de facto nový stroj. To je ale vcelku obvyklé řešení, které se uplatnilo i u celé řady druhů techniky ve světě. Stačí se podívat třeba na čínské letouny F-7, které kdysi vycházely ideově z MiG-21, ale dnes jde o stroje na mnohem vyšší úrovni.
  To nové BVP-M2 představuje jednu z nejzásadnějších modernizací původních BMP. Stále je ale mnohem levnější než nějaké moderní západní BVP, jako např. ASCOD. Má také levnější provoz a je k němu spousta náhradních dílů. Takže i po ekonomické stránce jde o poměrně dobré řešení.
  Jinak SRUT - SD je stíhač tanků se slabým pancířem, nikdy se nemůže rovnat klasickému MBT. Pokud vím, tak jeho výroba ani nebyla zahájena. A stejně tak JaK-130 (politicky zřejmě nepřístupný) stejně jako jakýkoliv jiný cvičný bitevník nemůže plnohodnotně plnit úkoly protivzdušné obrany. Na plnohodnotné stíhačky přitom Slovensko nemá finance, takže i nadále se bude muset spoléhat na MiGy-29 (pokud nějakého inteligenta nenapadne zrušit stíhací letectvo jako takové)Skrýt celý příspěvek

 • Pyton
  21:43 21.08.2013

  ... yak-130 teda, ne 140 :D

  ... yak-130 teda, ne 140 :D

 • Pyton
  21:21 21.08.2013

  Niejak mi celkom ušlo samotné pochopenie slova "modernizácia" ... táto "vec" sa môže rovno brať ako nové vozidlo, vzhladom na potrebný obiem zmien. To rovno mohli nahodiť tender ...Zobrazit celý příspěvek

  Niejak mi celkom ušlo samotné pochopenie slova "modernizácia" ... táto "vec" sa môže rovno brať ako nové vozidlo, vzhladom na potrebný obiem zmien. To rovno mohli nahodiť tender na nové bojové vozidlo a výsledok by bol aj plávajúci stroj. Na prvý pohlad je jasné, že pôjde o niečie "rychlé prachy". Dodatočná zbroj nevyzerá byť zamenitelná so spojeneckými jednotkami (čo bude asi u vela vecí na rovnako) a myslieť si, že elektrika bude fungovať stále je trochu anivné, možnosť manuálnej obsluhy aj u nových ruských strojov má svoj dôvod, ktorý dobre poznajú už od prvej čečenskej. Tiež by bolo dobre vidieť, ako sa zachová veža pri priamom zásahu v muníciu (aby náhodov nebol s dierou na vrchu). A ako sa v prípade odkazu hydrauliky bude dať bezpečne výjsť z vozidla (vrchom pod obstrel nieje pekné vychádzať). Nechcem byť skeptik veliký, ale rovnako nerád bych dával vojakom nemotornú plechovku, ktorá im po zásahu RPG (tandemná munícia je teraz hoc-kde po všetkych súčastných konfliktných zónach) v elektroagregát akurát poslúži ako nehybná a obrany neschopná rakev-plechovka. Nebolo by od veci pri takom vyhadzovaní peňazí ( aké je z prva vidno na tej mašine ) zájsť konečne raz aspoň s niečim zprvej za slúžiacimi chalanmi z mechanizovanej na ich názor a potreby k BVP-čkam novým. Je predsa jasné, že ak to bude hromada nevyužitelného šrotu pre nich, tak budú jazdiť na sarých dvoječkách (ak im ich rovno všetky neodberú nech sa po čase nekydá na niekoho v kancli za perfektné nápady). Rovnako, mať granatomet ako AGS-17 či protitankové rakety dve s prehodením opto-bloku veže na iné miesto nieje zas tak velký problém vzhladom na jej kapacitu ...

  Aj keď by celkom na naše potreby stačilo nahodiť na pár BVP-čiek ukrainské modernizácie a miesto tankov si zaobstarať pár kusov techniky jak Sprut-SD. .. však aj s miginami by sa dalo seknúť, keby sa miesto nich zobrali ekonómnejšie a širokou škálou možnej zbroje využitelnejšie yak-140-ky (alebo ich Talianske verzie), ktoré slúžia jak výcviku, tak v bojovú pohotovosť. ... ale vyzerá, že kým naši hoši nebudú zbytočne umierať v cudzích konfliktoch na desiatky za nieči kancelársky záujem a neschopnosť, tak u nás vo vojsku k lepším časoum už nesvitne ...Skrýt celý příspěvek

 • Bradley01
  14:14 22.07.2013

  Určitě předvedli spolupracující firmy heroický výkon, ale protože je to pouze "demonstrátor" předvedli pouze vizi jak celá modernizace může vypadat, zcela jistě je to jedna z ...Zobrazit celý příspěvek

  Určitě předvedli spolupracující firmy heroický výkon, ale protože je to pouze "demonstrátor" předvedli pouze vizi jak celá modernizace může vypadat, zcela jistě je to jedna z možností, ale objektivně skutečně nikdo nenapsal co je opravdu funkční a tedy využitelné v polních tedy běžných podmínkách užívání a co je jen ta vize.
  Zlé jazyky tvrdí a to přímo z útrob EXCALIBURu, že většina věci skutečně nefunguje a nebo jen pro účely prezentace.
  Takže hovořit o nějaké plošné výrobě tohoto řešení, nebo přímo o jeho využití je zcela předčasné, bude rozhodovat koncepce a cena. Jenže je tady ještě třetí parametr a to bude Lobby aby se prosadilo právě toto řešení. Když už pan Strnad ovládá VOP Šternberk a Tatrovku tak bude zatraceně pracovat na tom aby mu to klaplo tak jako to klaplo Zbrojovce UB s puškami BREN. Alfou a omegou bude právě zadávací dokumentace, která může být jednoduše ušita na míru....Skrýt celý příspěvek

 • Bursík
  20:49 10.07.2013

  Modernozace BVP 1/2. Pochvala Českým a Slovenským firmám - provedli profesiální modernizaci. - Neudělá ARMÁDA ČR při případné modernizaci chybu, když sáhne po jiném řešení ( bez ...Zobrazit celý příspěvek

  Modernozace BVP 1/2.
  Pochvala Českým a Slovenským firmám - provedli profesiální modernizaci.
  - Neudělá ARMÁDA ČR při případné modernizaci chybu, když sáhne po jiném řešení ( bez konzultace s výrobou ), a to kanon RCWS 30 Izraelské firmy RAFEL ?
  - Jako precedent AČR již uvádí vlastnictví logistické a školící zařízení pro Izraelské
  věže.
  - Má AČR povědomí kolik modernizací objedná Izrael ? Kolik tisíců BMP-1/2 vlastní
  státy Středního východu, Asie, Afriky atd.
  - Oddělení mechanizovaného vojska ČR správně uvádí, že doposud nebylo nic
  schváleno, vybráno a rozhodnuto.
  - Doufám že pro rozhodnutí jakou modernizaci vybrat, zohlední AČR potřeby obr.
  průmyslu, podniky vlastnící opravárenskou kapacitu ( jako EXCALBUR ARMY ).
  - Modernizace je pro ČR produkt vysoce lukrativní na zahr. trzích. Nic jiného z
  těžké bojové techniky nevlastníme. Máme pro opravy a modernizaci mnoho,
  BVP 1, OT-64, T-72, RM- 70 a tisíce náhradních dílů, agregátů, bohužel se nikdo
  nenašel, kdo by koordinoval společný postup obr. průmyslu a podniků vlastnící
  tech. a opravárenskou kapacitu, na zahr. trzích.
  - Mnoho států by uvítalo komplexní nabídku ( balík ), nabízející Ministerstvu obrany
  zajištění oprav nebo modernizaci T-72, BMP-1. částečně OT-64, RM-70 atd.
  Vyžaduje to vyslat do zahraničí techniky, zmapovat potřeby, zajistit současně výcvik techniků, doplnit technologii opravárenských dílen zákazníků atd.
  Budiš nám příkladem USA, Italie, Francie.
  - Jsme zahlceni EXPORTN9 STRATÉGIÍ -více příležitostí podnikat, usnadnění obchodu, působení na klíčových trzích, budování značky, poskytování podpory,
  asistenci pro exportéry, zvýšení vývozu služeb, zlepšit kvalitu služeb zvláště pro
  export atd. Plýtváme čas čtením, konferencemi, schůzkami, přednáškami atd.
  Rozhodující činitelé řeší politické situace ve svých stranách, jako vedoucí delegací
  jsou vdět jednou dvakrát za rok.
  - Speciální technika - export - potřebuje se trošku oddělit od civilní.
  . Vypracovat společný postup podniků na 3 státy
  . požádat o spolupráci MPO a příslušné ČR velvyslanectví, o připravu přijetí
  delegace u MO ( předmět návštěvy.
  . požádat aby ved. delegace byl Ministr obrany nebo náč. štábu, nebo náměstek
  MPO, nebo ředitel odboru MPO atd.
  . po prezentaci nabídky u MO příslušné země, vyslat techniky k zmapování potřeb
  oprav techniky.
  . poté plnit závazky z nabídky atd.
  Omlou vám se za nesouvislý příspěvek, je toho moc co bych chtěl sdělit.

  nabídku
  techniků, doplnit opravárenské dílny zákazníkůSkrýt celý příspěvek

 • zap
  15:09 11.06.2013

  Procz pan nepisze po-polski, prosze pana?!
  Notabene, his 'Englez' is horrible.

  Procz pan nepisze po-polski, prosze pana?!
  Notabene, his 'Englez' is horrible.

 • 12345
  00:51 05.06.2013

  Intresting So BVP-2 SKCZ is bluff? Few info Yes polish industry cooperative with the Sweden. But it isn't new idea - in 2007 BAE and Bumar has the agreement. ( MSPO 2007 ...Zobrazit celý příspěvek

  Intresting
  So BVP-2 SKCZ is bluff?

  Few info
  Yes polish industry cooperative with the Sweden. But it isn't new idea - in 2007 BAE and Bumar has the agreement. ( MSPO 2007 relations)

  Anders is a failed? - no this is only first step.
  We need helped - but we don't have too many money and too many time to make all vehicle.
  BAE have technologies - we konsept and big cotract.

  Light tank is onli "fire support vehicle" - tank ist tank - in Poland - 128 Leopard A4 (and next ex-German 125 Leopard 2 A5) and PT-91.(232 vehicle)Skrýt celý příspěvek

 • Reakce
  14:26 04.06.2013

  Velice zajímavé čtení od SHARK. Jestli je to skutečně pravda co jste tu psal/a, tak to skutečně dokumentuje ten svinčík co tu panuje.

  Velice zajímavé čtení od SHARK. Jestli je to skutečně pravda co jste tu psal/a, tak to skutečně dokumentuje ten svinčík co tu panuje.

 • SHARK
  11:25 04.06.2013

  Článek je to pěkný, ale není zcela objektivní....ovšem za to autor nemůže, protože problematice nerozumí a výrobce mu poskytne pouze ty informace, které chce sám zveřejnit. ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek je to pěkný, ale není zcela objektivní....ovšem za to autor nemůže, protože problematice nerozumí a výrobce mu poskytne pouze ty informace, které chce sám zveřejnit.
  "Demonstrátor" byl ušit velmi rychle a podle toho to také vypadá...kdyby si autor prošel celou výstavu více pečlivě, objevil by další společnost, která sice nevystavovala fyzický kus, ale velmi podrobně informovala o možnostech řešení modernizace přes video reportáž, kterou pouštěla na svém okázalém stánku ( i když připouštím že video je málo aby se někdo více nabudil).
  K práci Slovenských a Českých firem nelze konstatovat víc než pochvalu, velmi se snažily a bylo to vidět, stálo to velkou investici a výsledek ji odpovídal.
  Ale zkusme se podívat více pod pokličku, je to sice " demonstrátor" ale na kterém nic nefunguje kromě motoru a u kterého je jasný jen tvar s balistická ochrana. Ostatní výbava byla udělána jen na oko.
  Z venkovní strany se okopírovalo řešení balistické ochrany, které odpovídá přesně modelu PANDUR včetně ochrany SLAT, je to ovšem tím, že některé firmy mohou beztrestně vykrádat know-how nejmenovaného státního výzkumného podniku v Brně, který okopíroval některá řešení v zahraničí a implementoval je v minulosti na zmíněný PANDUR. Příklad ochrana SLAT která byla vyvinuta v tomto podniku není nic jiného než 70 let staré řešení které používali Němci na své obrněné technice pro stejné účely, takže co ti hoši vlastně vymysleli nového???
  No tyto řešení by za normálních okolností nabízela za komerční úhradu případným zájemcům, jenže to se nestalo a řešení tak nějak přešlo na tento demonstrátor, takže jinde by se muselo tvrdě platit, ale tady se to prostě ukradlo. V tomto státě je možné všechno tomu se nemůžeme divit. Někdo se možná bude divit že to není možné, každopádně to možné je, v tomto státě rozhodně a místo aby musela firma Excalibur vyvinout svoje řešení, vyvinout, vyzkoumat a zaplatit ho, tak data prostě dostala přes klíčové pracovníky, kteří na projektu PANDUR za státní peníze a tedy za peníze daňových poplatníků pracovali. Více to rozebírat nechci, ale je to doložitelná skutečnost.
  Dále není pravda, že není možné ochránit podlahu na vyšší stupeň, než ten který je uveden, naopak, je spočítáno a připraveno řešení, které je možné použít pro modernizaci kdy pod břichem BVP může být odpálena nálož 12 kg TNT a posádka bude dostatečně ochráněna. To je tedy více než požaduje příslušná norma STANAG v maximální ochraně. Jenže asi existují i jiní chytří lidé, kteří se vyznají v problematice a nemusí know-how takzvaně přesunovat z " méně důležitého místa na více důležité".
  Na závěr i přes tyto fakta je potřeba říci na adresu Excalibur Army, že to byl opravdu velký výkon a skutečně udělali kus práce která se týkala od zneprůhlednění oken v hale kde se pracovalo až po poslední nátěr na hotovém prototypu. Stále je vidět, že nemají kde brát odborníky, kteří by jim dobrá řešení vyzkoumali, ovšem nabízí se otázka jestli je na to čas a proto je potřeba brát jinde a rychle....tak proč ne u státního výzkumného ústavu kde se nepozná jestli se něco ztratilo nebo neztratilo, nebo jestli někdo něco okopíroval a nebo sám vyvinul.
  Jen pro zajímavost, nedávno dostal tento výzkumný ústav příspěvek - dotaci cca. 13 mil.Kč z našich daní aby vyzkoumal řešení oprav pancéřových ochran v terénu ( tedy stručně napsáno, hoši tedy budou zase nějakou dobu zkoumat jak to udělat aby vyzkoumali již vyzkoumané), je tedy pravda, že i toto je velmi náročné vymyslet. Proč tedy nemohou takové řešení koupit v zahraničí a to zcela jistě za méně než polovinu této částky. No protože by neobhájily svoje vlastní místa a tak je to se vším.....
  Jen pro zajímavost Gen.Štáb má představu že celková modernizace by neměla překročit více než 80 mil.Kč protože cokoliv víc jsou již vyhozené peníze .Skrýt celý příspěvek

 • zap
  04:06 01.06.2013

  Ohlasy dochazi z celeho sveta; dokonce i ze sameho Ruska: "BMP-2 jakou jste jeste nevideli" rika tato Ruska stranka: ...Zobrazit celý příspěvek

  Ohlasy dochazi z celeho sveta; dokonce i ze sameho Ruska:
  "BMP-2 jakou jste jeste nevideli" rika tato Ruska stranka: http://alternathistory.org.ua/... Skrýt celý příspěvek

 • Pepa
  23:26 31.05.2013

  Matt, zap: Nelze nic jiného než souhlasit s názorem, že je potřebné hledat jiné způsoby ochrany proti minám, ať již to budou prostředky mechanické nebo magnetické, elektronické ...Zobrazit celý příspěvek

  Matt, zap:
  Nelze nic jiného než souhlasit s názorem, že je potřebné hledat jiné způsoby ochrany proti minám, ať již to budou prostředky mechanické nebo magnetické, elektronické atd., které by nahradily hrubou sílu pancéřování. Některé věci jsou již dnes proveditelné a další by si vyžádaly dotažení vývoje, zkoušení a laborování. Mělo by se přestat plakat nad úrovní protiminové ochrany starších modernizovaných IFV a hledat nové cesty.Skrýt celý příspěvek

 • zap
  22:28 31.05.2013

  Mel bych tedy otazku; proc nemuze mit vozidlo takovou 'proti-minovou zasteru' nainstalovanou bud permanentne ci na pozadavek jako prislusenstvi? Muze mit vysouvaci/ teleskopickou ...Zobrazit celý příspěvek

  Mel bych tedy otazku; proc nemuze mit vozidlo takovou 'proti-minovou zasteru' nainstalovanou bud permanentne ci na pozadavek jako prislusenstvi? Muze mit vysouvaci/ teleskopickou formu, rekneme jako ram normalne zatazeny podel stran vozidla, hydraulicky vysunutelny. Nakonec, kdyz uvazime pohyb kolony ve sledu nez se rozvine, neni treba aby vsechny vozy mely toto vybaveni.

  Mechanicky vzato bych v tom nevidel tak velky problem; vahove take ne. Ty koule na retezech, gumove trasne ci tycky nemusi byt nezbytne z oceli. I ten ram muze byt z kompozitnich material ci slitin hliniku. Tudiz - je to proveditelne? To by odlehcilo konstrukci spodku a udrzelo nizky profil. Nebyl by to MRAP ale ani srab.Skrýt celý příspěvek

 • Matt
  19:31 31.05.2013

  Pepa: Nadruhou stranu v době vzniku konceptu BVP, pokud vím, neexistovaly (či nebyli reálně použitelné) možnosti rychlého přehrazení postupové trasy. Tyto možnosti dnes jsou, ...Zobrazit celý příspěvek

  Pepa:
  Nadruhou stranu v době vzniku konceptu BVP, pokud vím, neexistovaly (či nebyli reálně použitelné) možnosti rychlého přehrazení postupové trasy. Tyto možnosti dnes jsou, takže potřeba zvýšené odolnosti dna korby je dle mého opodstatněná i bez ohledu na IED. Mám na mysli především dálkové zaminování pomocí speciální submunice. Vzhledem k tomu co o ní vím (není toho mnoho), k ochraně před těmito prostředky rozhodně nestačí odolnost Level 1. Možná by však bylo účelné, zaměřit se i na jiné způsoby ochrany proti minám, než je hrubá síla pancéřovní. Mám na mysli například i pouhou gumovou zástěru od "kosy" BVP k zemi, která by iniciovala miny s tyčovým zapalovačem (např. PTMiU), předpokládám, že by to mohlo účinkovat i proti zaminovací submunici určené k utoku na dno vozidla. Pak by mohlo dostačovat zvýšit odolnost v oblasti výbuchu pod pásy. (Nejspíše se zde vyskytuje někdo, kdo o tom bude vědět více. Za doplnění, či opravení mých chyb budu vděčen.)

  Ale musím říci, že z hlediska uživatele mě popravdě zajímají spíše dvě dnes bolavá místa:

  1) Počet přepravovanyých osob
  Mechanizovaná četa se skládá z 3 družstev po 9 osobách, VČ a ZVČ. Do BVP 2 se vejde: 3 členové osádky + 6 vojáků výsadku + 1 (místo pro specialistu). Na místě specialisty sedí v jednom BVP VČ, v druhém ZVČ (pokud by byl zařazen FO nebo zdravotník, seděl by ve třetím). Avšak toto místo specialisty (za řidičem a před střelcem) je poměrně hloupé - přehled je nízký, možnost sesednout pouze horem (vlastním poklopem), atd... osobně mi to přijde spíš jako nouzovka... Pro případného FO, nebo třeba zdravotníka je to místo zcela nevhodné. ZVČ se tam těžko vejde s vestou a nedej bože s RF... Je tedy jasné, že už dnes je přepravní kapacita mechanizované čety spíše nedostatečná. Asi by tedy bylo účelné dívat se po vizidle které má kapacitu spíše 3 + 8, nebo alespoň 3 + 7 (plnohodnotných 3 + 7, ne 3 + 6 + 1 jak je to dnes - byť oficiálně je BVP 2 také 3 + 7).

  2) Převážení materiálu vezených vojáků
  Ideální by samozřejmě bylo, aby se výstroj vešla "pod pancíř", ale to by znamenalo neúměrný nárust chráněného prostoru (velikosti, hmotnosti). Ale je třeba, už v průběhu vývoje, rozvrhnout, kde tedy má být tento materiál převážen, přichystány poutací body vně vozidla a to tak aby bylo minimalizováno riziko ztráty či zničení převážené výstroje. Zdá se to jako banalita v porovníní s ochranou, palebnou silou a mobilitou, ale je to také velice důležité.

  Také počítám, že především v případě konfliktu střední, či vysoké intenzity, by mohlo dojít k problémům se zásobováním akumulátory (vodu si obstarám, bez jídla pár dní vydržím, ale technika mi bez baterek nepojede), takže by nebylo od věci místo, kde by bylo možné dobíjet minimálně akumulátory spojovacích prostředků roje, ale lépe i ty do NVG a zaměřovačů... Ale to už bych, obávám se, asi chtěl moc...Skrýt celý příspěvek

 • Pepa
  18:27 31.05.2013

  Ochrana proti minám není u BVP-2 opravdu nejlepší, možná je u IFV západní provenience stejného stáří původní konstrukce o něco málo lepší, ale za jakou cenu? Za cenu větší ...Zobrazit celý příspěvek

  Ochrana proti minám není u BVP-2 opravdu nejlepší, možná je u IFV západní provenience stejného stáří původní konstrukce o něco málo lepší, ale za jakou cenu? Za cenu větší hmotnosti a neohrabanosti. To však není podstatou celého problému. Původním posláním IFV nebyly hlídkové patroly v oblastech velkého nebezpečí použití improvizovaných výbušných zařízení nebo protitankových min, ale přeprava pěchoty a její ochrana predevším proti střepinám granátů a palbě kulometů v určité pásu bojiště a její palebná podpora. Překonání minových polí mělo být prováděno zásadně průchody, které byly vytvořeny zcela jinými prostředky. Případné najetí IFV na minu a jeho zničení včetně osádky šlo prostě do strát - byly zde zcela jiné priority, priority, které byly při předpokládaném rozsáhlém ozbrojeném konfliktu pochopitelné. Osud několika vozidel zničených minou byl v globálu zanedbatelný, proti dosaženým cílům.
  IFV měly a stále mají tedy určitou konstukční filozofii. Ano, doba se změnila a dnes jsou kladeny daleko větší požadavky na protiminovou odolnost, ale stále není možné očekávat, že IFV budou odolná jako vozidla MRAP, která jsou pro takový typ ochrany speciálně stavěna. Pokud budem požadovat, aby IFV mělo okolnost level 4, již to nebude IFV v pravém slova smyslu, protože zcela určitě stratí původně zamýšlené vlastnosti.
  Myslím si, že konstrukce BVP-2, v úpravě BVP-M2 SKCZ stále ještě umožňuje mírné zvýšení protiminové ochrany, mělo by však mírné zvýšení smysl? Vozidlům MRAP se stejně nikdy nevyrovná, ani nepřiblíží. Ostatně toto srovnání nesnesou ani jiná IFV, která jsou podstatně modernější a podstatně těžší, včetně německé Pumy.
  Umístění hlavní nádrže u BVP-M2 SKCZ zcela odpovídá filozofii stavby IFV - na čele je chráněna nejsilnějším pancířem vozidla, který má navíc velký sklon, převodovkou a dalšími převody, vpravo je chráněna motorem a vlevo více stěnami pancéřování. V tomto vozidle neexistuje lepší místo pro nádrž než je právě toto. Toto místo poskytuje největší odolnost proti střelám a střelám. Zranitelným místem je dno, ale to se dostáváme zpět k filozofii stavby IFV.Skrýt celý příspěvek

 • zap
  18:01 31.05.2013

  Ano 'nesher' ja tomu take tak rozumim. Soucasne ale oba vime, ze dokonala ochrana neexistuje. A kdyby byla, nebyl by to 'boj' kdy jde cloveku neustale o kejhak (ci o prdel, jak ...Zobrazit celý příspěvek

  Ano 'nesher' ja tomu take tak rozumim.
  Soucasne ale oba vime, ze dokonala ochrana neexistuje. A kdyby byla, nebyl by to 'boj' kdy jde cloveku neustale o kejhak (ci o prdel, jak rikaji anglosasove). Bylo by se dobre podivat jak to resi jinni vyrobci. Mam zato, ze cast duvodu proc Bradley je tak vysoky je mj. tez protiminova ochrana.
  Jeste si matne vzpominam, jak jsem se pri vycviku ucil pokladat protitankove miny. Plazit se 'pod palbou' s dvema PT minani privazanymy k noham je preci sranda ze.. ))))Skrýt celý příspěvek

 • nesher
  16:55 31.05.2013

  to zap Srovnání je zajímavé a máte pravdu, že některé parametry u moderznizovaného BVP vypadají dobře, ale ten největší problém, tj. zoufalou ochranu před minami a problém s ...Zobrazit celý příspěvek

  to zap

  Srovnání je zajímavé a máte pravdu, že některé parametry u moderznizovaného BVP vypadají dobře, ale ten největší problém, tj. zoufalou ochranu před minami a problém s umístěním paliva ani nejlepší modernizace vyřešit nemůže, tyto problémy jsou zakomponovány v základu konstrukce a na jejich odstranění byste musel postavit celé vozidlo od základu znova. Což by se při 90 kusech zcela jistě nevyplatilo, to už by bylo lepší nakoupit vyřazované Mardery a nechat je modernizovat, rozhodně bychom pro naše účely dostali lepší BVP.Skrýt celý příspěvek

 • zap
  14:32 31.05.2013

  Vidim, ze ac jsem se snazil to udelat prehledne, nejak to na strance nevyslo. Vypada to jako snidane pro psa. Prosil bych moderatora, aby to trochu uaporadal. Dekuji!   Hotovo. ...Zobrazit celý příspěvek

  Vidim, ze ac jsem se snazil to udelat prehledne, nejak to na strance nevyslo. Vypada to jako snidane pro psa. Prosil bych moderatora, aby to trochu uaporadal. Dekuji!
   
  Hotovo. Admin.Skrýt celý příspěvek

 • zap
  14:27 31.05.2013

  Kyz jiz jsme tak daleko, myslim ze by bylo dobre prinest k pozornosti 'svetovy standard': (jako technik mam osobne rad cisla, ta preci jen hovori jasnou reci)   BMP-3 /  ...Zobrazit celý příspěvek

  Kyz jiz jsme tak daleko, myslim ze by bylo dobre prinest k pozornosti 'svetovy standard': (jako technik mam osobne rad cisla, ta preci jen hovori jasnou reci)
   
  BMP-3 /  Bradley
  Osádka - 3+7 / 3+6
  Délka - 7,14 m / 6,55 m
  Šířka - 3,20 m / 3,6 m
  Výška - 2,40 m / 3,0 m
  Hmotnost - 18 700 kg / 22 680kg
  Výzbroj - 100mm ručně nabíjený nebo 30mm autocannon /  25mm autocannon
  Dodatečná výzbroj - 3x7,62 mm PKT 1x7,62mm / výzbroj 6 zadymováčů, 1x dvojitá TOW
  Pohon - UTD-29M 500 koní / Diesel Engine Cummins VTA-903T 600 koní
  Max rychlost - 70 km/h / 66 km/h
  Dojezd - 600 km / 483 km
  Výkon/hmotnost 27 ks/tunu / 19,74 ks/tunu
  Rok zavedení - 1990 / 1981
   
  Slovensko-cesky prototyp vubec nevypada v porovnani spatne; polsky 'czolg lahki' by byl pocitam take nekde mezi. prave tak jako britske a nemecke vozidlo. Doufam, ze porovnani je realne; ve vsech pripadech se jedna o bojova pasova vozidla pechoty.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 4