Mosaic Warfare: Nový koncept válčení

Mosaic Warfare: Nový koncept válčení
Mosaic Warfare je další formou síťového vedení boje / DARPA (Zvětšit)

Americká agentura DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) v rámci svého výzkumu pracuje kromě technologií a systémů také na nových konceptech válčení. Jedním z nich je Mosaic Warfare. Tento koncept je příspěvkem agentury k zavádění JADC2 (Joint All-Domain Command and Control).

Sama agentura DARPA popisuje tento koncept jako mozaiku, která se skládá z jednotlivých prvků (jednotek) na bojišti a tvoří větší strukturu. Hlavní myšlenkou Mosaic Warfare je vytvořit prostředí, které díky nasazení velkého množství zbraní a senzorů „zahltí“ protivníka a ten se nedokáže ubránit. Podle bývalého ředitele sekce strategických technologií agentury DARPA Burnse jsou cílem Mosaic Warfare využití výhody propojení vlastních jednotek a vytvoření asymetrické situace.

Podle Burnse jde o to, aby ozbrojené síly byly schopny místo tradičního shromažďování jednotek shromáždit palebnou sílu napříč všemi doménami (pozemní, vzdušné, námořní, kybernetické a vesmírné). Bohužel dnešní zbraňové systémy nejsou stavěny pro tento koncept. Burns argumentuje srovnáním s dílky puzzle. Dnešní zbraně jsou podle něj jako dílky puzzle – hodí se pouze do jednoho místa a nelze jeden dílek vzít a umístit jinam.

Klíčem k zahlcení protivníkovy obrany jsou podle Burnse bezpilotní návnady, jejichž ztráty „jsou povoleny“ (může se jednat např. o návnady MALD – pozn. autora). Hlavním problém je v současné době to, že jednotlivé prvky nejsou propojeny. Nejlepším příkladem jsou nedávné zprávy o tom, že letouny F-35 a F-22 spolu nedokážou kvůli jinému hardwaru komunikovat a sdílet data. Řešením tohoto konkrétního problému by mohlo být použití experimentálního bezpilotního prostředku XQ-58A Valkyrie jako „prostředníka“ v komunikaci mezi výše zmíněnými letouny. Testy tohoto řešení již probíhají.


Simulace nasazení návnad MALD (2013)

V případě vzdušné domény může použití konceptu Mosaic Warfare vypadat zhruba takto: čtyři letouny F-16 budou nasazeny proti stejnému počtu letounů protivníka. Výhodou F-16 bude možnost nasazení návnad, které mohou, ale nemusí nést zbraňové systémy nebo například rušící zařízení. To je případ návnad MALD a MALD-J. První jmenovaná návnada slouží ke klamání nepřátelských radarů a dalších senzorů tím, že „se vydává“ za „klasický“ letoun. MALD má dosah až 500 námořních mil. Druhá jmenovaná návnada MALD-J (Jammer – rušič) má kromě „základní funkce návnady“ i schopnost rušení radarů a komunikace protivníka. MALD-J umožňuje výrazně zkrátit vzdálenost potřebnou k rušení a tím ochránit pilotované letouny, které se připravují na zničení radarů nebo zbraňových systémů. MALD-J může létat nad cílovou oblastí delší dobu a zajistit ochranné rušení pro další letouny.

V případě pozemní domény si můžeme použití konceptu Mosaic Warfare představit takto: družstvo americké námořní pěchoty je vysazeno pomocí letounu MV-22 v oblasti Jihočínského moře. Úkolem družstva je zničit přesné zbraně protivníka. Jednotliví členové družstva začnou připravovat komunikační vybavení, spojí se s „bojovým“ kontejnerem, který byl na místo dopraven bezpilotním prostředkem.  Obsahem kontejneru jsou bezpilotní prostředky, kterou jsou posléze rozděleny do třech skupin na průzkumné, bezpilotní prostředky pro elektronický boj a útočné bezpilotní prostředky. Všechny „drony“ spolupracují – průzkumné dodávají data o vývoji situace v cílové oblasti, drony pro elektronický boj ruší komunikaci v cílové oblasti a útočné na základě cílových dat útočí, přičemž jsou pomocí algoritmů umělé inteligence schopny rozpoznat návnady a civilní osoby v oblasti. Po dokončení útoku družstvo odlétá z místa nasazení.


Po zavedení konceptu JADC2 získají velitelé unikátní situační povědomí o bojové scéně; větší foto / Lockheed Martin

Koncept Mosaic Warfare zdůrazňuje použití malých, levných bezpilotních prostředků, které jsou vybaveny algoritmy umělé inteligence. Koncept se již dočkal testování v rámci experimentu, který pořádalo americké CSBA (Center for Strategic and Budgetary Assessment). První z testů byla simulovaná válečná hra, při které proti sobě stáli Modří (americké jednotky) a Červení (tzv. „hybridní jednotky). Červení měli k dispozici přesné zbraně a tzv. A2/AD (Anti-access/area denial) schopnosti rozmístěné na východě Afriky. Modří měli za úkol zničit zbraňové systémy a senzory Červených. Cílem této válečné hry porovnat „tradiční přístup“ a Mosaic Warfare. Při použití konceptu Mosaic Warfare bylo nasazeno velké množství bezpilotních prostředků ve schématu, kdy lidští operátoři určovali strategii a cíle, zatímco algoritmy umělé inteligence byly určeny k tomu, aby navrhly možná řešení.

Z této válečné hry vzešly čtyři základní hypotézy:

 1. Velitelé mohou „věřit“ postupům, které byly navrženy algoritmy umělé inteligence
  Velitelé spolupracovali se systémem, který navrhoval postupy. Pokud velitel nesouhlasil s navrženým postupem, mohl znovu „požádat“ systém o návrh jiného postupu. Systém umožňoval poměrně širokou variabilitu, co se týče možností nasazených prostředků – velitelé mohli vybírat mezi nasazením lidských vojáků nebo bezpilotních prostředků, prioritizovat jednotlivé úkoly, zvolit si možnosti průzkumu atd.
 2. Mosaic Warfare zvýší komplexnost amerických jednotek a umožní oslabit rozhodovací proces protivníka
  Mosaic Warfare umožní flexibilní změnu složení jednotek, priorit a taktiky tak, že zmátne protivníka, který nebude vědět, jaká taktika proti němu bude použita nebo jaké bude složení útočících jednotek. Dojde tak k oslabení jeho rozhodovacímu procesu a pozdější porážce.
 3. Mosaic Warfare umožní velitelům provádět více akcí současně, což povede k zahlcení rozhodovacího procesu protivníka
  Samotný koncept umožňuje velitelům tvořit malé jednotky, které mohou být složeny přesně podle typu úkolu. Složení jednotek může být během operace flexibilně měněno, tak aby bylo dosaženo požadovaných výsledků. Možnost přesně složit jednotku podle potřeby umožnila těmto jednotkám plnit úkoly odděleně. Malé jednotky mohou plnit více úkolů současně, čemuž protivník nemůže čelit a dojde k zahlcení a poté oslabení rozhodovacího procesu. Naproti tomu tradiční postupy vyžadovaly přehodnocení taktiky a složení poté, co jednotky utrpěly ztráty. To vedlo ke zpomalení plánování a z toho vyplývajícím zpomalení operací, což vedlo k větší předvídatelnosti ze strany protivníka.
 4. Mosaic Warfare umožní zrychlit proces velení a řízení, a tak zrychlí americký rozhodovací proces
  Koncept umožňuje zrychlit rozhodovací proces pomocí nasazení flexibilních postupů a jednotek. Spolupráce se systémem, který navrhuje postupy zrychlí proces velení a řízení, jelikož tento systém počítá s širokým spektrem možností, jak sestavit jednotku pro konkrétní typ operace/úkolu a s možností doplnění nebo reorganizace jednotky během operace.


Budoucnosti válčení je koordinovaný boj ve vícero doménách

Koncept Mosaic Warfare zapadá do konceptů jako jsou Network-Centric Warfare a Multi-Domain Operations. Mosaic Warfare kromě propojení všech prvků na bojišti využívá ve velké míře malé a levné bezpilotní prostředky a postradatelné návnady, které lze snadno nahradit a jejichž ztráty nejsou zásadní. Aby byl koncept úspěšně aplikován do ozbrojených sil, bude potřeba změnit přístup k využití ozbrojených sil, zavedení moderních zbraňových systémů a systémů založených na algoritmech umělé inteligence. Zavedení umělé inteligence ve vojenství nese jak pozitiva, tak negativa. Je otázkou, jak přesně lze definovat „umělou inteligenci“, jelikož podle skeptických odhadů může během několika desetiletí dojít na myšlenku Karla Čapka z knihy Válka s mloky. Zavádění umělé inteligence do vojenství je provázeno odbornou debatou a zatím to vypadá, že člověk bude v dlouhodobém horizontu mít poslední slovo a umělá inteligence bude působit jako podpůrný prvek pro zrychlení rozhodovacího procesu.

Zdroje: CSBA, DARPA, Raytheon, The Drive, War on the Rocks

Nahlásit chybu v článku


Související články

Advanced Battle Management System – budoucnost velení a řízení v americkém letectvu

Americké letectvo vyvíjí a testuje nový systém velení a řízení zvaný Advanced Battle Management ...

Network-Centric Warfare vs. Multi-Domain Operations

S rozvojem informačních technologií (jak softwaru, tak hardwaru) došlo a dochází ke změnám a ...

České satelitní centrum a vojenské družice – nová schopnost (nejen) pro AČR

Na konci roku 2019 zahájilo v rámci Vojenského zpravodajství (VZ) činnost Satelitní centrum ...

F-35 Lightning II a bitva o elektromagnetické spektrum

Oblast elektronického boje (ovládnutí elektromagnetického spektra) je v současné době klíčem k ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • ARES
  11:53 05.02.2021

  Neberme koncept Mosaic Warfare jako dezinformaci, ale pojímejme jej jako zamýšlený fakt. To, že nabízí nový koncept válčení jehož hlavní myšlenkou je vytvořit prostředí, které ...Zobrazit celý příspěvek

  Neberme koncept Mosaic Warfare jako dezinformaci, ale pojímejme jej jako zamýšlený fakt. To, že nabízí nový koncept válčení jehož hlavní myšlenkou je vytvořit prostředí, které nasazením velkého množství zbraní a senzorů „zahltí“ protivníka tak, že se nedokáže ubránit. Avšak následující konstatování, že bohužel dnešní zbraňové systémy nejsou stavěny pro tento koncept, činí z konceptu Mosaic Warfare oxymóron, čirý protimluv. Plyne z toho, že tvůrci konceptu Mosaic Warfare jsou myšlenkově mimo fyzikální realitu nejen dnešních, ale i budoucích zbraňových systémů.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   13:40 05.02.2021

   Já to vidím tak, můj názor, že koncept Mosaic Warfare je založen primárně na tom, že dáte jednotkám možnosti, které dosud neměli a to za použití dronů a schopností umělé ...Zobrazit celý příspěvek

   Já to vidím tak, můj názor, že koncept Mosaic Warfare je založen primárně na tom, že dáte jednotkám možnosti, které dosud neměli a to za použití dronů a schopností umělé inteligence.

   První příklad s letouny to vlastně popisuje tak, že místo letounu pro ERB (v minulosti to byly třeba EA-6b, nyní F/A-18 SuperHornet s kontejnery REB a podobně) využijete primárně postradatelné drony, které buďto ponesou samotné útočící letouny. Tyto drony se vypálí do potřebného prostoru, kde zahltí potenciálního nepřítele přemírou dat, které nebude schopen pochopit. To znamená jednotkám, které se primárně cvičili na boj, můžete dát efektivní schopnosti vést i pokročilé REB. To znamená teoreticky můžete jednotky REB zrušit.

   A u druhého příkladu je dáno to, že prakticky pěchota by si mohla svou vzdušnou podporu, schopnosti REB a daleko kvalitnější průzkum, prakticky nosit s sebou. Teoreticky by to mohlo vypadat tak, že pojedou dvě BVP, nebo OT. V jednom bude celé družstvo a v druhém si povezou přímou vzdušno, pozemní a jinou podporu, kterou by mohli využívat dle svých potřeb a nebyly by závislý na ostatních složkách armády (letectvo, průzkumníci, jednotky REB).

   A právě díky tomu, že by jedno družstvo nebo jedna letka, si dokázali podporu provádět sami, tak by se ušetřil potřebný reakční čas a nepřítele by jste mohl skutečně zahltit a ten by se pod touto tíhou a tlakem jednoduše zhroutil.

   Ovšem otázka je zdalipak taková myšlenka je opravdu proveditelná jak po technické stránce, tady si myslím že je, ale také po finanční a operační stránce. Cena takových to dronů by se musela pohybovat v ceně dnešní běžně používané minuce větší ráže (to znamená v cenách plus mínus odpovídající 155 mm projektilům, PTŘS, střelám do raketometu, leteckým pumám, laserem naváděným bombám atd. atd.) a přitom by tyto stroje museli mít schopnosti jako RQ-4 Global Hawk nejspíš vyšší.Skrýt celý příspěvek

 • Kusa
  13:48 04.02.2021

  Nejvíc mně fascinuje že se tyto strategické informace prostě povalují na internetu. Vím nejsou moc konkrétní, ale i tak dávají poměrně velkou představu o postupech americké armády. ...Zobrazit celý příspěvek

  Nejvíc mně fascinuje že se tyto strategické informace prostě povalují na internetu. Vím nejsou moc konkrétní, ale i tak dávají poměrně velkou představu o postupech americké armády. Možná jsou to kraviny- dezinformace, nebo to má uzbrojit protivníka při jeho hledání protiopatření?Skrýt celý příspěvek

  • UnionPacific
   14:29 04.02.2021

   Tiež ma to napadlo. Prečo to protivníkovi uľahčovať ? Byť napr. ja Putinom, tak napr. o Status 6, Zirkone, Avangarde či T14 by sa nikto nedozvedel ani ťuk ,a to je strategická ...Zobrazit celý příspěvek

   Tiež ma to napadlo. Prečo to protivníkovi uľahčovať ? Byť napr. ja Putinom, tak napr. o Status 6, Zirkone, Avangarde či T14 by sa nikto nedozvedel ani ťuk ,a to je strategická výhoda. Ale rusi radšej všetko zavesia na Sputnik...Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    21:03 04.02.2021

    Testy střel je zbytečné utajovat, když o tom ví amíci z kosmického průzkumu, pokud chtějí udržet funkční alespoň nějaké smlouvy týkající zbrojení, tak nějaké informace pustit musí. ...Zobrazit celý příspěvek

    Testy střel je zbytečné utajovat, když o tom ví amíci z kosmického průzkumu, pokud chtějí udržet funkční alespoň nějaké smlouvy týkající zbrojení, tak nějaké informace pustit musí. A když si pořád nalhávají jak mají vše skvělé a nejlepší, tak se chtějí pochválit :-DSkrýt celý příspěvek

  • PavolR
   14:59 04.02.2021

   No tak potenciálneho protivníka treba vždy a za každých okolností nejako zastrašovať. Je to taká pokročilejšia varianta hlasitého vyspevovania "Ktož jsú boží bojovníci". ;-)

   No tak potenciálneho protivníka treba vždy a za každých okolností nejako zastrašovať. Je to taká pokročilejšia varianta hlasitého vyspevovania "Ktož jsú boží bojovníci". ;-)

   • UnionPacific
    16:54 04.02.2021

    Ale je to chyba. Protivník ma dosť času aby nejako vymyslel protiopatrenia. Napr. Status 6...Putin to vykecal naschvál a tím donútil američanov vymýšlať protiopatrenia, ktorých ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale je to chyba. Protivník ma dosť času aby nejako vymyslel protiopatrenia. Napr. Status 6...Putin to vykecal naschvál a tím donútil američanov vymýšlať protiopatrenia, ktorých následok bude nepoužiteľnosť Statusu 6....kde je v tom logika ?Skrýt celý příspěvek

    • JCDenton
     17:29 04.02.2021

     No logika je stejna jako pri pouziti navnady. Vykecat, ze pracujete na nejake technologii a zfalsovat, ze jste v pokrocilem stadiu je levne. Protivnik, pokud bude tuto hrozbu brat ...Zobrazit celý příspěvek

     No logika je stejna jako pri pouziti navnady. Vykecat, ze pracujete na nejake technologii a zfalsovat, ze jste v pokrocilem stadiu je levne. Protivnik, pokud bude tuto hrozbu brat vazne, pote musi vyhazet obrovske mnozstvi prostredku, aby protiteto neexistujic hrozbe vytvoril skutecnou obranu. A vy si zatim vyrobite opravdovej secret projekt, na kterej neni protivnik pripraven - proste klasicka informacni valka.Skrýt celý příspěvek

     • liberal shark
      10:57 05.02.2021

      Je to hra podle teorie her :-).

      Je to hra podle teorie her :-).

    • TC82
     14:31 05.02.2021

     Appear weak when you are strong, and strong when you are weak. - Sun Tzu. A z toho plynouci nepsana pravidla informacni valky. Jedine co see o tom prohlasini o mozaic warfare da s ...Zobrazit celý příspěvek

     Appear weak when you are strong, and strong when you are weak.
     - Sun Tzu.
     A z toho plynouci nepsana pravidla informacni valky. Jedine co see o tom prohlasini o mozaic warfare da s jistotou rict ze to neni 100% pravda ale neco tam chybi nebo neco je ucelova lez :)Skrýt celý příspěvek

     • Jan Grohmann
      17:10 05.02.2021

      Ale, co kdyby... :)

      Ale, co kdyby... :)

  • flanker.jirka
   18:02 04.02.2021

   Nezapomínáte trochu na to, že jde o informace od výrobců, kteří se snaží produkt prodat a vývojářské agentury, které musí dokázat, že peníze do nich investované se v nějaké podobě ...Zobrazit celý příspěvek

   Nezapomínáte trochu na to, že jde o informace od výrobců, kteří se snaží produkt prodat a vývojářské agentury, které musí dokázat, že peníze do nich investované se v nějaké podobě vrací.Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   18:37 04.02.2021

   No, ona jedna věc je o tom konceptu vědět, druhá věc jej realizovat, a třetí umět mu čelit.

   No, ona jedna věc je o tom konceptu vědět, druhá věc jej realizovat, a třetí umět mu čelit.

   • flanker.jirka
    21:04 04.02.2021

    Už to někdo konečně řekl Talibanu, že by se měl posadit na prdel a přestat si hrát na vojáky? :-)

    Už to někdo konečně řekl Talibanu, že by se měl posadit na prdel a přestat si hrát na vojáky? :-)

    • liberal shark
     05:42 05.02.2021

     Tálibán by slo vyřadit poměrně jednoduchým způsobem. Bohužel k tomu není politická vůle.

     Tálibán by slo vyřadit poměrně jednoduchým způsobem. Bohužel k tomu není politická vůle.

  • Jendar
   21:15 04.02.2021

   Taky jsem o tom uvažoval. Na druhou stranu k čemu by mi ty úžasné zbraně byli, kdyby o nich nepřítel nevěděl. Musí se jich bát a mít respekt, aby ho vůbec nenapadlo zaútočit. Cílem ...Zobrazit celý příspěvek

   Taky jsem o tom uvažoval. Na druhou stranu k čemu by mi ty úžasné zbraně byli, kdyby o nich nepřítel nevěděl. Musí se jich bát a mít respekt, aby ho vůbec nenapadlo zaútočit. Cílem není válku rozpoutat a vyhrát. Nestojí to za to. Ale udržovat nepřítele daleko od hradu. Jaké informace, v jakém stupni pravdivosti, nebo otevřenosti, to už je další věc. Koneckonců tohle už může být konkrétní část Mozaic Warfare. Další námět k přemýšlení, zahlcení protivníka, který nebude vědět, na co má odpovědět dřív. Přitom v levném prostoru. (Internet) Skrýt celý příspěvek

   • Kusa
    10:42 05.02.2021

    Souhlas, ale pokud to s tou technologií či konceptem myslím vážně, měl by se to protivník dozvědět až když to je ve fázi operační nasaditelnosti. Takhle na tom může protivník začít ...Zobrazit celý příspěvek

    Souhlas, ale pokud to s tou technologií či konceptem myslím vážně, měl by se to protivník dozvědět až když to je ve fázi operační nasaditelnosti. Takhle na tom může protivník začít pracovat jen s malým zpožděním. Výhodu z toho budu mít o to kratší čas. Ještě mně napadá jedna možnost že protivník na tom už dávno pracuje a já mu dávám informaci že není sám.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...