Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR

Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR
JAS-39C Gripen / Milan Nykodym; CC BY-SA 2.0 (Zvětšit)

V roce 2027 vyprší v pořadí již druhá, dvanáctiletá smlouva o pronájmu 14 nadzvukových strojů Gripen Vzdušným silám AČR a politická reprezentace by již v předstihu měla řešit, jakým způsobem bude vojenské letectvo pokračovat s provozem „nadzvuku“ i po tomto roce. Nabízí se samozřejmě celá řada řešení a jedním z nich je i pokračování provozu stávajících letounů JAS-39C/D. Není cílem článku řešit finanční stránku věci, tedy zda by se například jednalo o další pronájem či odkup za zbytkovou cenu, ale zaměříme se pouze na technickou stránku. Pojďme se tedy podívat, zda bude platforma JAS-39C/D i v dalších letech držet krok s nejmodernějšími letouny 4. a 4+ generace a jakou podporu a modernizace plánuje výrobce pro tuto platformu v následujících letech. Některé z nich se totiž zřejmě budou implementovat i na české Gripeny ještě v průběhu současného pronájmu.

Česká republika získala celkově 14 strojů Gripen na základě několika uzavřených smluv, které 14. června 2004 podepsali na Ministerstvu obrany ČR tehdejší ministr obrany Miroslav Kostelka se svou švédskou resortní kolegyní Leni Björklund. Jednalo se o Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království, které umožňuje použití letounu pro obranu ČR ve válce i v míru, pro plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a pro další operace v souladu s principy Charty OSN a pro účast na vojenských cvičeních, výstavách a leteckých přehlídkách).

Dále byla podepsána Smlouva mezi Ministerstvem obrany ČR a Švédskou správou materiálu pro obranu, která se týká pronájmu letounů, systému podpory a poskytnutí souvisejících služeb, a Smlouva o programu průmyslové spolupráce, tedy takzvané offsetové programy v hodnotě 130 procent hodnoty kontraktu. Cena kontraktu tehdy činila 19,650 miliardy Kč bez DPH (20,68 miliardy Kč s PDH) na dobu 10 let, včetně nákladů na dodatečný výcvik létajícího a pozemního personálu v hodnotě 150 milionů korun. V první fázi zahájili v srpnu 2004 ve Švédku přeškolení první dva piloti JAS-39 na funkci pilot-instruktor* a následně v letech 2004-2006 prošlo přeškolením dalších 19 pilotů, rozdělených do třech skupin. Zatímco v 1. a 2. skupině přeškolovaných pilotů byli převážně „Jednadvacítkáři“, třetí skupinu tvořili převážně piloti létající na L-159.

Pronájem komplexního systému JAS-39 Gripen začal ode dne přejímky prvního stroje v dubnu 2005 a skončil 30. září 2015. Nálet flotily by omezen na 21 000 letových hodin, tedy průměrně 150 letových hodin na stroj ročně, což zhruba odpovídá při 21 pilotech na cca 100 letových hodin na pilota ročně. V pondělí 18. dubna 2005 krátce po jedenácté hodině přistálo na 21. základně taktického letectva v Čáslavi prvních 6 strojů ev. č. 9234, 9235, 9236, 9237, 9239 a 9240.

O osm dnů později byly Gripeny slavnostně zařazeny do výzbroje Armády České republiky a od 1. července 2005 převzaly ochranu vzdušného prostoru České republiky v rámci aliančního systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence System), v současnosti známém jako NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Převzaly tak pomyslnou štafetu po strojích MiG-21MF/MFN, které 12. července 2005 definitivně ukončily svoji službu v českém vojenském letectvu, a poslední z nich odlétly z Čáslavi na uložení do Přerova.

V průběhu roku pak do Čáslavi postupně dorazilo i 8 zbývajících Gripenů ev. č. 9238, 9241, 9242, 9244, 9245 (všech 5 sóláků přiletělo 17. srpna 2005), 9243 (přílet 18. srpna 2005) včetně dvou spárek ev. č. 9819 a 9820 (obě přiletěly 31. srpna 2005). Celkově se tedy jednalo o 12 jednomístných strojů výrobních čísel 39234 až 39245, původně určených pro švédský Flygvapnet, a dále dvě spárky JAS-39D výrobních čísel 39819 a 39820.

Poznámka* –  oběma piloty–intruktory byli pplk. Michael „CHOSÉ“ Borůvka (velitel 211. taktické letky) a plk. gšt. Petr „MIKI“ Mikulenka (velitel 21. leteckého křídla a pozdější velitel 21. zTL)


Spárka 9820 v podobě z května 2006, kdy stále ještě používala softwarovou edici MS18.5 a neměla nainstalovaný systém EWS39, což lze poznat podle chybějících antén na vřetenovém pouzdru na SOP a chybějících anténách RWR na koncích wingtipů; větší foto / Aleš Hottmar

Ve srovnání s dneškem toho Gripen na počátku služby v českém letectvu příliš mnoho neuměl. Letouny totiž byly dodány v původní softwarové edici MS18.5 (Materiel System – někdy označováno jako MS18 Block 5), která mu propůjčovala jen počáteční operační schopnosti, omezené v podstatě pouze na použití palubního kanónu Mauser BK-27 ráže 27 mm a protiletadlových řízených střel krátkého dosahu AIM-9L Sidewinder, které navíc měla Česká republika jen zapůjčeny.

Zde je ovšem nutné zdůraznit, že hlavním a v zásadě i jediným důvodem pro pořízení nových nadzvukových letounů byla nutnost zabezpečeni ochrany vzdušného prostoru v mírové době, tedy takzvaný Air Policing, v rámci aliančního systému NATINADS. Na splnění této role stačila i původní konfigurace výzbroje. Dalším faktorem byl nedostatek času, kdy se celý kontrakt připravoval v podstatě za minutu dvanáct a ČR si nemohla „vymýšlet“ speciální požadavky a konfigurace, pokud chtěla stihnout dodání Gripenů ještě před ukončením technické životnosti „Jednadvacítek“.

Vzdušné síly AČR samozřejmě chtěly využít možností Gripenů v maximální míře, a tak postupně modernizovaly jejich výzbroj, i když při tom byly zásadně limitovány finančními zdroji. Už v roce 2006 byl do provozu uveden software MS18.7, s nímž byla spojena integrace modernější verze Sidewinderu AIM-9M-9 a zejména pak výkonných protiletadlových raket středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM, které byly zavedeny v roce 2008.

Střely AIM-9M byly používány českým letectvem již delší dobu jako hlavní A-A výzbroj pro podzvukové letouny L-159A ALCA. Smlouva na pořízení Sidewinderů byla podepsána 8. srpna 2002 a rakety byly dodány v rámci zahraniční vojenské pomoci z grantu poskytnutého vládou USA (Foreign Military Finance Program). Prvních dvacet střel bylo verze AIM-9M-2 a dodány byly v říjnu 2002. Hned další měsíc byly použity na letounech L-159A ALCA při zabezpečení vzdušného prostoru ČR při příležitosti summitu NATO, jenž se konal ve dnech 21. a 22. listopadu 2002 v Praze. Zbylých 80 střel verze AIM-9M-9 bylo dodáno v dubnu 2005 a sloužily opět jak pro letouny L-159, tak později i pro Gripeny.

V souvislosti s přezbrojením českého letectva na typ JAS-39C Gripen padlo v druhé polovině roku 2004 rozhodnutí, že jejich výzbroj pro ničení vzdušných cílů za hranicí viditelnosti budou tvořit PLŘS AIM-120 AMRAAM. To svým rozhodnutím následně posvětila česká vláda na svém zasedání z 16. března 2005. K podpisu smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany a vládou USA (kontrakt byl realizován opět v rámci programu FMS – Foreign Military Sales) došlo 6. dubna 2005. České letectvo tak obdrželo 24 protiletadlových řízených střel AIM-120C-5, což byla v této době nejmodernější verze, kterou USA uvolnily pro export.

Jen pro představu, cena jedné střely se vyčíslila částkou 20,298 milionu Kč a zaintegraci Céčkových Amraamů se Švédské straně navíc zaplatilo dalších 135,8 milonu Kč. Dodány byly dále dva kusy cvičné verze CATM-120C (cena za kus: 671 000 Kč), 28 závěsníků (cena za kus: 1,186 milionu Kč), sedm kontejnerů pro AIM-120C-5 (cena za kus: 102 000 Kč) a šest sad logistického vybavení (cena za kus: 1,214 milionu Kč). Součástí smlouvy byl také výcvik pilotů a pozemního personálu. Celková výše kontraktu dosáhla částky přibližně 750 milonů Kč a byla hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany ČR. První AIM-120C-5 dorazily do ČR na jaře roku 2007, ostatní byly dodány v létě téhož roku.

Protože se přezbrojení českého letectva z typu MiG-21MFN na JAS-39C řešilo až na poslední chvíli, nebyly české Gripeny kvalifikovány pro použití střel AIM-120C-5, protože Švédské letectvo používalo starší střely Rb.99/AIM-120B, které se už ale nevyráběly. Jejich integrace do zbraňového systému JAS-39C pomyslně vyvrcholila 31. května 2005, kdy nad polygonem Vidsel v severním Švédsku došlo k prvnímu odpalu AIM-120C-5 z prototypu JAS-39C 39-6. První dva české Gripeny, u nichž došlo k implementaci AIM-120C-5, byly stroje ev. č. 9244 a 9245. Úvodní vzlet modifikovaného letounu se uskutečnil 7. června 2006. Nesmíme zapomenout, že Součástí této modernizace bylo kromě integrace střel AIM-9M a AIM-120C-5 přidání výstražného systému srážky se zemí, neboli zařízení AMS (Audio Management System).

Na Gripenech byl zároveň v rámci upgrade na MS18.7 zprovozněn moderní systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39, identifikační zařízeni IFF a komunikační systém odolný vůči rušeni Have Quick II. Bojové schopnosti vylepšily také nové režimy palubního radiolokátoru PS-05/A Mark 3. Rok 2006 byl také významný z pohledu výcviku, neboť v říjnu se uskutečnily během taktického cvičení North Arrow první ostré střelby českých Gripenů na střelnici ve švédském Vidselu. Piloti používali při cvičných bojových střelbách ostrou kanónovou a raketovou munici a kromě ostrých střeleb si také procvičili navigační a průzkumné lety nad mořem. Cvičení se rovněž účastnily letouny L-159A od 212. taktické letky. Osm pilotů nakonec odpálilo raketu AIM-9M Sidewinder se stoprocentní úspěšností a devět pilotů střílelo z kanónů letounů JAS-39 Gripen a L-159 na vzdušný cíl, přičemž jeden „Gripen driver“ si málem odnesl první ostrý sestřel vzdušného cíle v novodobé historii Vzdušných sil AČR.

Už o tři roky později čekala Gripeny první zahraniční mise v rámci operace Baltic Air Policing, kterou plnil kontingent v počtu 75 osob se čtyřmi letouny JAS-39C Gripen v období od 1. května 2009 do 31. srpna 2009 ze základny Šiauliai v Litvě. Hlavním úkolem bylo zabezpečení ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska. V roce 2011, kdy se Gripeny švédského Flygvapnetu mimo jiné poprvé účastnily ostré bojové akce nad Libyí v rámci operace Unified Protector – Karakal, dosáhl jako první z českých pilotů náletu 1000 hodin na Gripenu mjr. Otakar Prikner.

V roce 2012 došlo k další modernizaci, kdy celá flotila českých Gripenů přešla na softwarovou edici MS19.2. V tomto případě byl vylepšen především radar a jeho meteorologický a přehledový režim, plus režim pro údery na pozemní cíle, byť jedinou použitelnou vyzbrojí pro mise „Air-To-Ground“ v té době u našich strojů zůstával stále jen palubní kanón. Ke zlepšení došlo i v navigačním systému, datalinku švédské konstrukce TIDLS, systému vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a v pozemním plánovacím a vyhodnocovacím systému.

V roce 2012 zároveň čeští piloti zahájili ve švédském Ronneby výcvik v tankování za letu. V úterý 28. února 2012 se pak poprvé v historii českého letectva uskutečnilo tankování letounu za letu, když se letoun JAS-39D evidenčního čísla 9820 s českým pilotem na palubě několikrát úspěšně spojil s tankovacím letounem švédského letectva Tp.84T (C-130E Hercules) a dále provedl tankování i letoun JAS-39C Gripen ev. č. 9245. Těmito dvěma letci 211. letky, kteří jako první absolvovali ve Švédsku výcvik v tankování za letu, byli mjr. Jaroslav Tomaňa a kpt. Petr Dřevecký.

Ve stejném roce se 211. letka po šesti letech účastnila dalších ostrých střeleb ve švédském Vidselu a zároveň se opět zapojila do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO Baltic Air Policing. V období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 působily čtyři letouny JAS-39C Gripen a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 64 osob opět z litevské základny Šiauliai. V průběhu své druhé mise Baltic Air Policing provedli piloti Gripenů celkově 15 ostrých vzletů (A-Scramble), při kterých nalétali 33:53 letových hodin. Celkový nálet kontingentu činil 326 letových hodin při provedení celkem 298 letů.

Piloty 211. taktické letky však o rok později čekala opravdová výzva, a to premiérová operace ASICIPPN I, kdy se ČR zapojila do ochrany vzdušného prostoru Islandu v rámci operace NATO. Úkolové uskupení AČR, které tvořily 4+1 letouny JAS 39C Gripen (pátý byl záloha) a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 67 osob působil v období od 15. října do 3. prosince 2014 na letecké základně Keflavík. Jednotka ukončila své úspěšné nasazení s celkovým náletem 145 letových hodin při provedení 82 letů.

V roce 2015 proběhla další aktualizace software na verzi MS19.3, která opět vylepšila systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a s níž bylo spojeno také zavedeni systému sledování regulace dýchání a přetlaku výškové výstroje pilota. Piloti letky si však v roce 2015 příliš neodpočinuli, neboť je čekala druhá mise ASICIPPN II na Islandu, kdy zaskakovali za aliančního spojence, který měl původně držet hotovost na Islandu a po propuknutí bojů na východní Ukrajině vyslal svůj deployment do Rumunska. Při své druhé islandské misi vyslala ČR do ochrany vzdušného prostoru Islandu opět 4+1 letouny JAS-39C Gripen a personál v celkovém počtu do 68 osob. Úkolové uskupení AČR působilo na letecké základně Keflavík od 20. července do 1. září 2015.


V souvislosti se zapojením do misí Air Policing v pobaltí a na Islandu bylo nutné přistoupit k výcviku A2A refueling. Na snímku pilot 211. taktické letky npor. Martin Š. po příletu z třetí mise na Islandu, kdy během přeletu z Keflavíku do Čáslavi tankoval z amerického tankeru KC-135R; větší foto / Aleš Hottmar

Druhý pronájem v letech 2015 – 2027 a přechod na nejnovější software MS20

Po deseti letech provozu letounů JAS-39C/D dosáhlo české taktické letectvo velmi vysoké úrovně v oblasti boje se vzdušnými cíli „Air-To-Air“, což se potvrdilo na řadě mezinárodních leteckých cvičení i při nasazeni v misích v Pobaltí a na Islandu. Na základě velmi dobrých zkušenosti s provozem i fungováním pronájmu celého systému JAS-39 byla v květnu 2014 podepsána nová smlouva mezi Českou republikou a Švédskem v ceně 21,4 miliardy Kč (včetně DPH), na jejímž základě byl pronájem Gripenů prodloužen až do roku 2027, s opcí na další dva roky (2028-2029). Samotný pronájem je za 19,6 miliardy Kč (včetně DPH), zbytek částky jde na modernizace, další výcvik a jiné služby.

Po prodloužení pronájmu o dalších minimálně 12 let byl tedy zahájen zatím poslední a nejrozsáhlejší modernizační program, kterým prošly české Gripeny v letech 2016-2018 v souvislosti s plánovaným přechodem na nejnovější softwarovou edici MS20 Block 1.2 na jaře 2018, o které jsme vás informovali v podrobném článku „České Gripeny přecházejí na novou softwarovou edici MS20“. Modernizace probíhala přímo u výrobce ve Švédském Linköpingu, kam letouny postupně přelétávaly v rámci pravidelných prací po 1600 letových hodinách. 

Během započaté modernizace příslušníci 211. taktické letky ještě stihli účast v pořadí již třetí operaci ASICIPPN III, kdy letka vyslala do ochrany vzdušného prostoru Islandu standardní počet 4+1 letounů JAS-39 Gripen a personál v celkovém počtu do 66 osob. Úkolové uskupení působilo na letecké základně Keflavík včetně přípravné a odsunové fáze od 25. září do 7. listopadu 2016, operační úkol byl plněn od 5. do 31. října 2016. Tato mise je zajímavá ještě jedním prvenstvím, kdy při misi Air Policing české Gripeny poprvé operačně použily střely středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM.


Příklad přepracované symboliky a grafického zobrazení na středovém displeji horizontální situace HSD (vlevo) a pravém multi-senzorovém displeji MSD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Softwarová edice MS20 byla u švédského Flygvapnetu zavedena již počátkem roku 2016 ve verzi Block 1.1 a u Gripenu přináší celou řadu změn a zlepšení. Z pohledu pilotů jde především o přepracovanou symboliku a způsob ovládání jednotlivých funkcí na multifunkčních displejích MFD. Další významnou novinkou je integrace automatického systému GCAS (Ground Collision Avoidance System), který podstatně zvyšuje letovou bezpečnost tím, že dokáže vyhodnotit riziko nárazu do země a automaticky mu zabránit zásahy do řízení. Pokud by tak pilot například v důsledku své chyby přivedl letoun do nezvyklé polohy, letoun se dokáže sám srovnat do horizontálního letu, samozřejmě pokud k tomu má dostatečnou výšku.

Po modernizaci dále pilotům přibyla možnost použití NVG, neboli brýlí pro noční vidění, které zvýší možnost vizuální identifikace cíle a provádění podpory pozemních jednotek před použitím zbraní v noci. S tím souvisí i dodávka novější švédské přílby „Flyghjälm“ type 116H, která má oproti původnímu modelu 116E řadu úprav kvůli připevnění NVG. Změn doznala také kabina, a to nainstalováním úložných prostorů na nápoje a stravu, které piloti využijí například při dálkových přeletech s využitím tankování za letu, kdy se doba letu může blížit i čtyřem hodinám.

Úpravami prošel rovněž software, ovládající palubní radiolokátor PS-05/A Mark 3, který umožnil opět zvýšit jeho dosah podle údajů výrobce o 80 % a vylepšil režim mapování země. Vylepšení se dále v rámci modernizace dočkaly také komunikační systémy, kdy se opět zvýšila kapacita datalinku TIDLS (Tactical Information Data Link System), a dále lepší ochrana pilota proti zbraním hromadného ničení. Individuální prostředky pilota tvoří upravená maska, upravená helma a filtr. Ty zabezpečí ochranu pilota během katapultáže a následného přistání v oblasti kontaminace. Dále jde o systém letounu s filtrem klimatizace, který zajistí, aby v kabině bylo nekontaminované prostředí. Software MS20 pak ještě usnadňuje údržbu a pozemní obsluhu tím, že zjednodušuje některé postupy týkající se například motorové zkoušky, nebo integrované autodiagnostiky.


Zlepšení režimu mapování terénu a jeho zobrazení na MFD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Hlavním bonusem MS20 je však integrace nové protiletadlové a protizemní výzbroje, a to především řízené střely středního až dlouhého dosahu MBDA Meteor (Rb101), která představuje zásadní zlepšení v porovnání s dosud užívanými střelami AIM-120 AMRAAM. Tato evropská střela s náporovým motorem a cestovní rychlostí M4 je vzhledem ke své koncepci aktivně poháněna po celou dobu letu k cíli a její dosah proti manévrujícím cílům je údajně více než 100 km.

Některé zdroje uvádějí, že pokud je střela odpálená směrem nahoru a následně letí po balistické dráze, pohybuje se dolet střely Meteor až na hranici 250 – 300 km. Při takovém použití jsou samozřejmě manévrovací schopnosti střely v konečné fázi letu velmi omezené, takže tímto způsobem lze ničit spíše pomalé bombardéry, tankovací letouny, letadla včasné výstrahy nebo velká transportní letadla.

Software MS20 dále rozšiřuje i schopnosti ničení pozemních cílů, neboť švédské letouny mají nově integrovány lehké řízené pumy GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) s inerciálním /satelitním navedením, které umožňují s vysokou přesností zasahovat bodové pozemní cíle při minimálních vedlejších škodách, například v zastavěném městském prostředí. Gripen může nést na dvou vnitřních křídelních pylonech celkově až osm těchto pum, zavěšených na sdruženém závěsníku BRU-61. Možnost nesení této moderní výzbroje se však českých Gripenů zatím příliš netýká, neboť zavedení jak Meteoru tak GBU-39 se v nejbližších letech rozhodně neplánuje.

Co však rozsáhlá modernizace českých letounů JAS-39C/D Gripen umožnila je konečně možnost působit plnohodnotně i proti pozemním cílům, což doposud s výjimkou palubního kanonu nemohly. Nově tedy byly integrovány neřízené pumy řady Mk. 82 a Mk. 83, a jejich laserem naváděné verze GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II. V současnosti je už realizována objednávka 180 ks pum GBU-12, pořízených prostřednictvím agentury NSPA (NATO Support and Procurement Agency), stejně tak již byly dodány i tzv. NATO standard pylony.

Dalším klíčovým prvkem modernizace pak byla integrace zaměřovacího elektrooptického kontejneru Litening 4i od izraelské společností Rafael. Celkem byly objednány čtyři kusy kontejneru, které již byly dodány a prošly vojskovými zkouškami v září/říjnu minulého roku.

Samostatnou kapitolou je zavedení aliančního datalinku formátu Link 16, které se ovšem netýká pouze letounů Gripen. Stroje JAS-39 jej budou mít integrovaný společně se softwarem MS20 s tím, že 15 ks palubních terminálů MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System) amerického výrobce Viasat Inc. pořídí naše letectvo samostatně a jejich integraci a instalaci realizuje vlastními silami. 14 kusů bude integrováno do letounů, jeden bude sloužit jako záložní. Terminály MIDS budou pořízeny a zavedeny do AČR jako vlastní majetek. Po skončení pronájmu a vrácení letounů JAS-39 Gripen zůstanou ve vlastnictví Armády ČR a mohou být využity na jiných vhodných platformách.

Součástí zakázky je rovněž prvotní nastavení integrované logistické podpory provozu systému včetně výcviku v letech 2018-2020. Logistická podpora systému zahrnuje dodávku diagnostického vybavení, speciálního nářadí a spotřebního materiálu pro používání. Jelikož se jedná o speciální technologii, musí být opět pořizována výhradně v režimu FMS (Foreign Military Sales) na základě kontraktu uzavřeného s vládou Spojených států amerických. Předpokládaná hodnota zakázky je 150 milionů Kč bez DPH. Obdobná situace je i v případě integrace kryptomodulů pro utajené hlasové spojení od italského výrobce Leonardo S.p.a. České Gripeny zatím používají radiostanice pracující v režimu HAVE QUICK II (spojení odolné proti rušení), kde se kóduje pouze frekvence, na které se vysílá, ale ne hlas. Využívá se tzv. frekvenčního hopingu, při kterém se několik předem daných frekvencí během komunikace mění, a to několikanásobně za sekundu v různém pořadí a podle klíče, který mají všichni zúčastnění. Teď tedy přibude zakódování hlasu samotného. Celkem bude zakoupeno 30 šifrátorů hlasu CM-107E a 15 kontrolních jednotek CP-107E. Gripeny měly být vybaveny šifrátory do konce roku 2018.

V roce 2020 se ještě plánuje aktualizace softwarové edice MS20 na verzi Block 2.0, při které bude modernizován identifikační mód odpovídače na standard IFF Mode 5. Dále dojde k reinstalaci přesné vojenské GPS, čímž by se měl plně zprovoznit systém GCAS. Tolik tedy k zatím poslední modernizaci a implementaci nejnovější softwarové edice MS20 do českých strojů JAS-39C/D.


Největším nedostatkem českých Gripenů je po modernizaci a přechodu na sw edici MS20 absence nejmodernější raketové výzbroje krátkého dosahu IRIS-T a přílbového zaměřovače HMD Cobra, čímž by se naplno využil potenciál těchto střel; větší foto  / Aleš Hottmar

České Gripeny po roce 2020

Původně se předpokládalo, že edice MS20 bude poslední softwarovou aktualizací a výrobce se již nebude pouštět do nějakých výraznějších modernizací platformy C/D v souvislosti s vývojem a výrobou nového stroje JAS-39E Gripen pro švédský Flygvapnet. Nakonec ale bude modernizace platformy C/D zřejmě pokračovat i nadále a cílem výrobce je nabídnout možnost integrace maxima nových technologií z vývoje Gripenu E.

Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle. Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele.

Jak již bylo uvedeno na začátku článku, současná smlouva o pronájmu vyprší v roce 2027 a čistě teoreticky bude možné využít dvouleté opce a pronájem prodloužit až do roku 2029. Ještě před ukončením současného pronájmu však bude nutné řešit, jak pokračovat dál. Jedním z několika řešení je provozovat stávající flotilu strojů JAS-39C/D i po roce 2027, ať již v současném počtu 14 ks, nebo nově 24 ks. O tomto kroku, tedy pořízení dalších deseti strojů a přezbrojení druhé letky se hovoří v odborných i armádních kruzích již delší dobu a dokonce na toto téma proběhla i nezávazná jednání s výrobcem firmou SAAB.

Problém totiž je, že pokud by chtěla armáda zahájit opravdu plnohodnotný špičkový výcvik A2A plus A2G u celé letky, nebude to možné z důvodu malého počtu strojů, malého počtu pilotů a malého počtu nakontraktovaných hodin. Z tohoto důvodu se jeví pořízení dalších Gripenů a přezbrojení další letky jako jediné možné řešení. Ideálně by tak organizační struktura čáslavské základny byla následující – 211. taktická letka by plnila s Gripeny výhradně úkoly A2A plus OH NATINAMDS), 212. taktická letka rovněž s Gripeny by se specializovala na úkoly A2G, CAS a průzkum (pokud by došlo k nákupu 1-2ks kontejnerů MRPS), a konečně 213. výcviková letka se svými pěti L-159T1+ a třemi L-159T2 by převzala cca. 8 jednomístných L-159A pro operační výcvik ke spárkám.

Každopádně rozhodující bude nově zveřejněná koncepce rozvoje Vzdušných sil AČR v roce 2019, která patrně definuje další osud letounů L-159 ve Vzdušných silách AČR. Těm bude přibližně v roce 2027 končit další meziopravní technický resurs po nyní prováděné velké revizi PP4000, přičemž další stupeň údržby (zřejmě označený jako PP6000) bude pravděpodobně mnohem nákladnější. Vše se tedy bude muset pečlivě zvážit.

Nad rozšířením počtu stávajících strojů navíc neuvažuje pouze Česká republika, ale například i thajské královské letectvo, které má v současnosti pouze 11 strojů***. Každopádně v letech 2025-27 bude pravděpodobně možnost získat vyřazené švédské stroje C/D v souvislosti s přezbrojením dvou křídel Flygvapnetu novými JAS-39E, takže tato možnost není úplně nereálná. Přeci jenom Flygvapnet v současné době provozuje celkově 96 ks strojů Gripen (73 ks JAS-39C a 23 ks dvoumístných JAS-39D), přičemž letouny z poslední výrobní série před ukončením výroby v roce 2015 budou mít poměrně malé nálety.

Poznámka** – nejčastěji se hovoří o opětovné reaktivaci základny Uppsala nedaleko Stockholmu, kde bylo původně dislokováno křídlo F16 „Upplands“ s letouny Viggen a to v souvislosti s incidentem z 29. na 30. března 2013, při kterém dvojice ruských bombardérů Tu-22M3, doprovázená čtyřmi stíhacími letouny Su-27, simulovala nálet na hlavní město Stockholm a Flygvapnet nebyl schopen ze vzdálenějších letišť včas reagovat.

Poznámka*** – jeden stroj JAS-39C byl zničen 14. ledna 2017 během letové ukázky na mezinárodním letišti Hat Yai, pětatřicetiletý display pilot bohužel zahynul. Jedná se o první katastrofu v historii letounu Gripen.


Na švédských strojích jsou v rámci edice MS20 integrovány i lehké řízené pumy GBU-39 SDB. Americký výrobce Raytheon na aerosalonu Farnborough 2018 prezentoval možnou budoucí integraci nejnovějších pum GBU-53/B StormBreaker i na platformu Gripen; větší foto / Stefan Kalm; SAAB

Výkonově je platforma C/D stále pro Vzdušné síly AČR přijatelná, i když samozřejmě existují mnohem výkonnější stroje, a to především co se týče doletu a množství nesené výzbroje. Je potřeba si uvědomit, že Gripen je letoun se vzletovou hmotností „jen“ cca 8500 kg (maximální vzletová hmotnost 14 000 kg), a v této kategorii mu jsou rozměrově, hmotnostně a výkonově nejblíže čínsko-pákistánský JF-17 Thunder či indický HAL Tejas. Tedy rovněž jednomotorové stroje s max. vzletovou hmotností 12 až 13 tun.

Díky letošní modernizaci a implementaci MS20 je současná konfigurace zbraňových a avionických systémů Gripenu bez přehánění plně srovnatelná s ostatními letouny čtvrté generace jako F-16C/D Block 52, EF2000 Tranche 1/2  či Rafale. Velmi zjednodušeně se tak dá říci, že pro obranu naší země a působení v operacích NATO v rámci evropského bojiště je Gripen C/D pořád plně dostačující a armáda jej považuje za nejlepší řešení z pohledu cena/výkon. Hlavními benefity Gripenů jsou samozřejmě nízké provozní náklady, nenáročnost předletové přípravy k provedení dalšího letu a s tím související vysoká hodnota tzv. „Sortie Rate“, schopnost operovat z hůře vybavených záložních letišť anebo přímo silničních úseků, dále na svou dobu moderní kokpit s trojicí velkoformátových MFD a systémy, díky kterým má pilot značné situační povědomí o reálných hrozbách, plus řada dalších věcí.

Samozřejmě, pokud by se chtěla ČR v budoucnu účastnit dobrodružnějších aktivit typu operace Iraqi Freedom v roce 2003, úderům proti Libyi v roce 2011 či nejnověji akce v Sýrii, musela by se určitě poohlédnout po výkonnějším stroji s větším doletem a větší nosností výzbroje. Tento krok je však málo pravděpodobný a letouny Gripen tak budou i nadále používány k zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR, misím Baltic/Island Air Policing a aktivitám v rámci evropského bojiště. Je potřeba si uvědomit, že ČR v současné době využívá stále ani ne 50 % schopností platformy JAS-39C/D Gripen, neboť pro své stroje doposud nenakoupila například nejmodernější protiletadlovou výzbroj v podobě střel IRIS-T a Meteor, protilodní střely RBS-15, protizemní střely AGM-65 Maverick, průzkumné kontejnery SPK-39, munici s GPS navedením, přílbové zaměřovače HMD Cobra apod.

Původní české stroje budou mít v roce 2027 stáří 22-23 let a průměrný nálet cca 3200 hodin na draku. Sám výrobce udává maximální životnost draku JAS-39C hodnotou 8000 letových hodin, takže budou přibližně v polovině životnosti a čistě teoreticky je bude možné provozovat až někde k horizontu let 2035-2040. Sám výrobce dokonce deklaruje podporu platformy C/D až do roku 2050, jak nedávno sdělil Mats Thornbiörnson, zkušební pilot společnosti SAAB a produktový manažer Gripenu v souvislosti s bulharským tendrem na nákup 8+8 nadzvukových strojů pro bulharské vojenské letectvo.

Právě v Bulharsku výrobce představil zásadní modernizační plány a my se na ně teď podíváme podrobněji. V současnosti plán pro rozvoj platformy JAS-39C/D předpokládá dvě významné modernizace, které se mají uskutečnit v roce 2020 a 2025. Je tedy pravděpodobné, že některé z těchto modernizačních prvků budou ještě implementovány do českých Gripenů, i kdyby jejich provoz nepokračoval po roce 2027.

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2020

Radar PS-05/A Mark 4

Určitě nejzásadnějším prvkem modernizace 2020 je upgrade nejdůležitějšího senzoru Gripenu, a to radaru PS-05/A na nejnovější verzi Mark 4. Tento upgrade zvyšuje podle výrobce dosah radaru oproti původní neupgradované verzi Mark 3 až o 150 % a například detekce námořních cílů se podle produktového managera  Matse Thornbiörnsona zvyšuje téměř o 200 %. Stejně tak se citelně zlepšila detekční vzdálenost cílů s malým RCS, kdy nový radar dokáže na určitou vzdálenost detekovat cíl s účinnou odraznou plochou 0,1 m2, zatímco předchozí verze radaru dokázala na stejnou vzdálenost detekovat pouze cíl s plochou 4 m2. Radar PS-05/A Mark 4 má kompletně nahrazené a modernizované veškeré bloky elektroniky a je do budoucna připraven k integraci antény s aktivním elektronickým snímáním AESA (Active Electronically Scanned Array).

Integrace nové výzbroje

V rámci modernizace 2020 dojde opět k integraci nové munice. Z pohledu Vzdušných sil AČR je to především plánovaná integrace řízených střel AIM-120C-7 amerického výrobce Raytheon. Manažeři v SAABu si pravděpodobně uvědomili, že hlavní a nejúčinnější A-A výzbroj Gripenu v podobě výkonné střely MBDA Meteor (Rb101) bude pro většinu uživatelů cenově nedostupná a proto se rozhodli rozšířit portfolio používané výzbroje o evergreen posledních let, střelu AMRAAM verze C-7, kterou lze pořídit prostřednictvím agentury NSPA přeci jenom levněji a která patří v současné době k nejrozšířenějším střelám v kategorii BVR. Vzdušné síly AČR počítají podle Koncepce rozvoje taktického letectva z prosince 2015 s nákupem dalších střel středního dosahu kategorie BVR, které by doplnily stávající AIM-120C-5, jež se ovšem již nevyrábějí. Nákup střel by měl podle přijaté Koncepce proběhnout v letech 2022-2023, počet střel zatím nebyl specifikován.

Mnohem palčivější je však náhrada raket Sidewinder, kterým bude za cca 4-5 let končit technická životnost. Koncepce rozvoje taktického letectva počítá v letech 2022 – 2023 s náhradou i této kategorie střel, předpokládá se opět pořízení cca 100 ks raket. Původně byla za jasného favorita považována již integrovaná evropská střela IRIS-T. Americký výrobce Raytheon ovšem na loňském aerosalónu ve Farnborough představil obrazovou prezentaci integrované výzbroje do různých typů současně provozovaných strojů a výhled na další plánované integrace. A v případě raket AIM-9X Sidewinder byla uváděna i plánovaná integrace na letoun JAS-39 Gripen a v této souvislosti byli zmiňováni především dva nejmenovaní evropští uživatelé (CZ a HU). Plánovanou integraci střel AIM-9X ovšem samotný výrobce SAAB zatím nepotvrdil. Takže zatímco se původně počítalo pouze s „evropským“ řešením nové protiletadlové raketové výzbroje, nové integrace americké výzbroje pro Gripen mohou řádně zamíchat s konečným výběrem a náhradou výzbroje českých Gripenů.

V souvislosti s rozšířením spektra protiletadlové výzbroje nabízí výrobce i implementaci přílbového zaměřovače HMD (Helmet-Mounted Display) do letounů evropských uživatelů. Výrobce ovšem nespecifikoval, zda by se jednalo o již užívaný systém HMD Cobra, který je zaveden na švédských Gripenech přibližně od roku 2015 a zároveň jej používá Jihoafrické a Thajské letectvo, nebo zda by se jednalo o úplně nový systém HMD Targo II izraelského výrobce Elbit Systems, se kterými se počítá pro nové stroje JAS-39E.

Systém HMD Cobra navazuje na obdobnou technologii, vyvíjenou pro letouny Eurofighter Typhoon pod názvem HMD Striker, proto jsou obě helmy na první pohled prakticky nerozeznatelné. Samotná přílba systému Cobra je vyrobena jako dvouplášťová – vnější plášť je platformou pro displej a optické součásti a disponuje dvojicí binokulárních displejů CRT, které poskytují zorné pole 40° a mohou zobrazovat grafiku generovanou buď jako rastrovou (bitmapovou), nebo vektorovou. Infografika zobrazuje jak symboliku zbraní A2A plus A2G, tak samozřejmě i základní letové údaje. Vnitřní plášť přílby je přizpůsobený přesně na míru každého pilota, kterému je naskenována hlava a podle laserového skenu je následně vyrobena originální vnitřní část.

Pozice helmy je sledována elektro-optickým systémem Carl Zeiss Optronics, který se skládá ze tří snímacích senzorů HTSS (Helmet Tracker System Sensor), což jsou CMOS senzory o rozměru 60×40×40 mm s vysokou obnovovací frekvencí 180 Hz, integrované přímo do kokpitu, a dále 16 LED clustrů pevně namontovaných na vnějším plášti helmy. Každý cluster se skládá ze skupiny čtyř infračervených LED diod, což jsou vlastně ony „hrboly“ či „výstupky“ na vnějším plášti přilby, které se používají k výpočtu polohy hlavy pilota a jeho úhlu. LED diody na helmě blikají a tři čidla HTSS v kokpitu detekují toto blikání. Data jsou pak použita k výpočtu, jakým směrem se dívá pilot. Jakmile pilot otočí hlavu, systém okamžitě tento pohyb detekuje a bez zpoždění směřuje zbraňové senzory stejným směrem.

HMD Cobra tak umožňuje Gripenům využít plný potenciál protiletadlových raket IRIS-T a nebo A-Darter. Cobra zároveň obsahuje denní kameru pro nasnímání celého letu, což je možné využít pro pozdější vyhodnocení letové mise. Kamera je uchycena na klipu a v případě katapultáže se oddělí od přilby stejným způsobem jako například brýle pro noční vidění NVG. Tolik tedy k přílbovému zaměřovači.

Dalšího rozšíření se dočkalo spektrum výzbroje Air-to-Ground, kdy bude pro zahraniční uživatele integrována například řízená puma GBU-49, používaná švédskými Gripeny již od zavedení sw edice MS19 v roce 2010 a která se v létě 2018 „proslavila“ při bombardování požárů, jež sužovaly Švédsko. GBU-49 Paveway II Enhanced je vlastně zmodernizovaná puma GBU-12 s dvojitým režimem navádění (GPS / laser), jejíž výrobcem je firma Raytheon. Tato integrace se může týkat i Vzdušných sil AČR, neboť modernizační plán AČR hovoří o tom, že do roku 2025 bude u letounu JAS 39 Gripen navýšena schopnost podpory pozemních sil v ničení pozemních cílů za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci, zavedením GPS naváděné letecké munice. Přesný typ munice zatím nebyl armádou oznámen, může se klidně jednat o munici kategorie JDAM, jako pravděpodobnější se však jeví právě zavedení pumy GBU-49 Paveway II Enhanced.

Mezi další integrovanou výzbroj v rámci modernizace 2020 bude patřit řízená střela s plochou dráhou letu typu Taurus KEPD 350, která ale vzhledem k finančním možnostem zcela určitě nebude do výzbroje AČR zavedena. TAURUS KEPD 350 je určená k ničení dobře bráněných stacionárních pozemních cílů zvláštní důležitosti bodového i plošného charakteru (místa velení, spojovací uzly, podzemní sila pro odpalování balistických raket, skladiště zbraní a pohonných hmot, mosty, zařízení letišť a přístavů), se schopností být vystřelena mimo dosah systémů protivzdušné obrany protivníka.

Číslo v názvu střely značí její dolet, jedná se však pouze o „nominální“ hodnotu. Její maximální dosah je větší než 500 km. V případě použití paliva JP10 lze dolet navíc zvýšit přibližně o 15 %. Drak střely je tvarován tak, aby byla co nejvíce snížena možnost zachycení střely radiolokátory protivzdušné obrany protivníka.  TAURUS již absolvoval letové zkoušky v podvěsu stroje JAC-39C Gripen (taktické číslo 208), po zavedení do výzbroje Flygvapnetu se předpokládá především jeho integrace do nových strojů JAS-39E.


Hlavní přesně naváděnou pumovou výzbrojí Gripenu jsou klasické leserem naváděné pumy GBU-12 (nahoře), nebo pumy GBU-49 Paveway II Enhanced (dole) s kombinovaným laserovým/GPS navedením; větší foto; větší foto  / Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Nové systémy vlastní ochrany

Velice zajímavým doplňkem Gripenů C/D bude nový kontejner vlastní ochrany s názvem ESTL, který zvýší šance na přežití letounu v oblastech se silnou nepřátelskou PVO a jehož letové testy byly zahájeny už v roce 2014. Kontejner ESTL obsahuje čidla MAWS (Missile Approach Warning System) pro detekci odpálených raket, senzory LWS (Laser Warning System) pro detekci ozáření laserem a zároveň obsahuje samostatné výmetnice klamných cílů BOP a BOL. Kontejner je díky řídící jednotce EWC (Electronic Warfare Controller) zcela autonomní a spuštění příslušných protiopatření se provádí zcela automaticky, nebo v manuálním režimu. V závislosti na profilu mise může být ESTL konfigurován pro různé scénáře ohrožení.

Výhodou kontejneru bezesporu je, že se takto podařilo do Gripenu jednoduše implementovat výkonný systém vlastní ochrany namísto složité integrace čidel MAWS a snímačů LWS přímo do konstrukce Gripenu C/D, se kterou se původně samozřejmě vůbec nepočítalo. Nevýhodou je pochopitelně fakt, že letoun přijde o dva závěsné body, neboť kontejner ESTL se standardně navěšuje na pylony č. 2 přes standardní odpalovací zařízení pro střely AIM-9/AIM-120.

Výmetnice klamných cílů BOP a BOL jsou standardní kazety pro klamné cíle, používané od prvopočátku přímo na letounech Gripen. BOP je pyrotechnická výmetnice klamných cílů a na Gripenu se používají dvě verze těchto výmetnic. BOP/C je klasická „hranatá“ kazeta, která umožňuje nabít 30ks patron CHAFF o rozměru 1″ × 1″ ×  8″ , nebo 15 ks patron FLARE o rozměru 2″ × 1″ × 8″, obě o standardní délce osm palců. Patrony CHAFF jsou určené k pasivnímu rušení radiolokačních systémů, zatímco FLARE jsou v podstatě magnesiové světlice, určené k vytvoření falešného cíle pro oklamání protiletadlové rakety s IČ navedením. Jen pro zajímavost, České Gripeny C/D mají přímo naistalovány 4čtyři kazety výmetnic BOP/C, stejně tak jako švédské stroje, v normálním provozu se však používá pouze jedna kazeta na spodní straně trupu.

Druhým typem je výmetnice BOP/B, která je umístěna v zadní části pylonů č. 2 a 7, a která umožnuje nabít šest kusů standardních patron o průměru 55 mm, ať již jako IČ nebo RL protiopatření. BOL je naopak elektromechanická výmetnice klamných cílů, umístěná v zadní sekci univerzálního odpalovacího zařízení (adaptéru) pro střely AIM-9/AIM-120. Výmetnice BOL můžou být na Gripenu až 4ks a odpalují se z nich především klamné cíle určené k pasivnímu rušení RL systémů. Kazeta BOL obsahuje až 160 klamných cílů o čtvercovém průřezu, naplněných tenkými proužky hliníkové fólie. Kazeta BOL samozřejmě umí odpalovat i klamné cíle typu FLARE proti raketám s IČ navedením.

V souvislosti s modernizací 2020 se rovněž hovoří o náhradě výmetnic klamných cílů přímo na letounu za novější typ BOP/G, což má pravděpodobně souvislost s implementací nového systému aktivních protiopatření, známému pod názvem EAD Brite Cloud (Expendable Active Decoy). Jiné informace hovoří o tom, že nové výmetnice už jsou na letounech implementované v rámci modernizace na MS20. Jinak systém BriteCloud je zjednodušeně řečeno jednorázově použitelný odhazovatelný naprogramovaný aktivní rušič s funkcí DRFM (Digital Radio Frequency Memory), který má dle výrobce Leonardo MW Ltd. schopnost potlačit většinu radarem naváděných protiletadlových raket, odpalovaných z letadel, nebo pozemních protiletadlových raketových komplexů. BriteCloud je navržen tak, aby byl odpalován ze standardních výmetnic klamných cílů a proto vyžaduje minimální integraci platformy. Je vyráběn v „kulaté“ variantě s průměrem těla 55 mm a v „hranaté“ verzi o rozměru 2″ × 1″ × 8″.

Nové kontejnery pro Gripen

Integrace se rovněž dočká nejnovější zaměřovací kontejner LDP (Laser Designator Pod) páté generace Litening 5 od izraelského výrobce Rafael ADS Ltd., což se Vzdušných sil AČR už příliš netýká, neboť v loňském roce konečně pořídilo kontejnery čtvrté generace Litening 4i, které plně dostačují našim potřebám a budou ve výzbroji Gripenů ještě řadu let.

V modernizaci 2020 se dále počítá s implementací modernizovaného taktického průzkumného kontejner MRPS IR (Modular Reconnaissance Pod System – Infra Red) přímo od výrobce SAAB, který vychází z osvědčeného průzkumného kontejneru MRPS (SPK-39 – Spaningskapsel 39), použitého například během libyjské kampaně. Kontejnerů SPK-39 si švédský Flygvapnet objednal celkově osm kusů, z toho dva SPK-39/IV měly být vybaveny klasickými kamerami SKA-24 na „mokrý film“ pro snímání především námořních cílů z nízké letové hladiny a optickým prvkem SKA36 s digitálním sensorem CA-270V. Zbytek kontejnerů označených jako SKP-39/V je vybaven pouze elektro-optickým prvkem SKA36 s digitálním snímačem CA270V, který může snímat rychlostí čtyři snímky za sekundu a v paměťovém úložišti s kapacitou 80 GB je možné uložit až 3200 snímků o rozměru 5000 × 5000 pixelů.

Ohnisková vzdálenost optického prvku je 450 mm, od nadmořské výšky 15 000 ft mohou být zaznamenávány objekty o velikosti až 0,3 m. Hmotnost celého kontejneru je 730-750 kg a délka 4,5 m, zavěšuje se na středový podtrupový pylon. Modernizovaný kontejner MRPS IR by měl být schopen pořizovat kvalitní záběry i v IČ spektru, výrobce zatím jeho přesné vybavení nespecifikoval, ale pravděpodobně se bude jednat o náhradu digitálního snímače za nový typ CA-270DB (IR).

Posledním z nově představených „podů“ je kontejner elektronického boje Arexis, který je vlastně „odpadním“ produktem vývoje Gripenu E, na kterém bude integrován přímo do konstrukce stroje. Výrobce tento kontejner v souvislosti s modernizací 2020 sice nezmiňuje, nebude ale na škodu si o něm něco říci. Systém Arexis byl vyvíjen primárně pro nový stroj Gripen E a v podstatě se jedná o komplexní systém elektronického boje, který v sobě slučuje elektronickou podporu v podobě RWR (Digital Radar Warning Receiver) v kombinaci s elektronickým působením ECM/EA (Electronic Counter Measures/ Electronic Attack), využívající moderních AESA rušičů (Active Electronically Scanned Array) a technologie DRFM (Digital Radio Frequency Memory).

Technologie DRFM  umožňuje zachycení signálu, jeho přesnou rekonstrukci a zpětné vysílání pozměněného signálu, aby radiolokátor na zemi či ve vzduchu obdržel nesprávné či zavádějící údaje o cíli. Podle Saabu zahrnuje Arexis také pokročilé aplikace elektronického působení (Electronic Attack) přizpůsobené nižším kmitočtovým rozsahům, které jsou potřebné k potlačení moderních systémů protivzdušné obrany. Výrobce tento výkonný systém elektronického boje nabízí i ve verzi instalované do samostatného kontejneru, aby jej bylo možné použít i na starší platformě Gripen C/D. Letové zkoušky kontejneru Arexis by měly být zahájeny na Gripenu C/D podle plánu nejpozději do roku 2020.

Je velice pravděpodobné, že Vzdušné síly AČR podobnou hi-tech technologii vzhledem k její ceně a specializaci s největší pravděpodobností nikdy nenakoupí a spíše se spolehnou na klasické způsoby elektronického boje, které jí nabízí samotný radar PS-05/A Mark 3 a systém vlastní ochrany EWS39. Otázkou jsou průzkumné kontejnery MRPS, kdy české letectvo po ukončení činnosti průzkumného roje vyzbrojeného letouny Su-22M4 s průzkumnými kontejnery KKR-1/2 v rámci 321. taktické letky v podstatě přišlo o schopnosti taktického průzkumu. Tuto činnost měly později zastoupit letouny L-159A, integrace průzkumného kontejneru však u nich nebyla dotažena do konce.

Modernizace radiotechnického vybavení

Výrobce plánuje implementaci nového systému utajeného spojení, známého pod názvem Secure voice SATURN. SATURN je druhá generace systému utajeného spojení NATO, který byl vyvinut tak, aby odolával nejnovějším a budoucím způsobům rušení. Tento systém zajišťuje normální a bezpečnou obousměrnou hlasovou a datovou komunikaci ve frekvenčních pásmech 30 až 400 MHz (VHF / UHF) a je kompatibilní s předchozími systémy Have Quick a Have Quick II.


Jestliže se ČR nakonec rozhodne pro pořízení úplně nových strojů Gripen E/F, získá špičkový stroj generace 4+ s mnoha prvky letounů 5. generace; větší foto; / Linus Svensson, SAAB

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2025

Plánovaná modernizace 2025 je rozsáhlejší a předpokládá se u ní především implementace nového radaru PS-05/A Mark 5 a nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II, který bude mít větší schopnosti REB než jeho předchůdce. Radar PS-05/A Mark 5 již bude mít novou aktivní elektronicky fázovanou anténu (AESA), bloky elektroniky zůstanou podle vyjádření výrobce z původního radaru Mark 4. První letové testy nového radaru PS-05/A Mark 5 se plánují v roce 2019.

„Musím vysvětlit, že prakticky všechny moderní AESA radary pracují na elektronice s polovodiči arsenidu galia, což ale generuje obrovské množství tepla a zároveň spotřebovává velké množství energie. Používáte-li tedy elektroniku založenou na polovodičích arsenidu galia (GaAs), nemůžete dát jednoduše AESA radar do Gripenu C / D, protože by bylo nutné provést zásadní změny v designu, které zajistí spolehlivé chlazení. Společnost SAAB ale pracuje na technologii příští generace radaru, která využívá elektroniku s polovodiči na bázi galliumnitridu (GaN) – čímž získáme větší výkon při použití mnohem méně energie, a tím nebude docházet k přílišné generaci tepla. To umožní implementaci AESA antény do Gripenu C/D bez nutnosti komplexní integrace“, říká Mats Thornbiörnson, zkušební pilot a manažer ve společnosti SAAB.

Další zajímavostí plánované modernizace 2025 je zvýšení výkonu dosavadního motoru Volvo RM12 a přidání dvou závěsných bodů pro uchycení další Air-To-Air výzbroje, bohužel výrobce tyto kroky zatím nijak neupřesnil. V případě motoru se zřejmě bude jednat o zvýšení výkonu na forsážním režimu na hodnotu 85 kN, tak jako tomu je u motorů řady General Electric F404-GE-IN20.

V případě nových závěsných bodů pro protiletadlovou výzbroj se bude zřejmě jednat o implementaci nového dvojnásobného odpalovacího zařízení na křídelní pylony, určeného pro střely AMRAAM/Meteor a vyvíjeného primárně pro letoun Gripen E. Výrobce zatím nesdělil žádné podrobnosti o tomto dvojnásobném odpalovacím zařízení, podle uvolněných renderových obrázků jsou známy dvě provedení tohoto adaptéru. Jedno klasické, velmi podobné zdvojenému adaptéru LAU-129/A, a druhé ve tvaru L. Další možností, i když velice nepravděpodobnou, je vývoj zcela nového dvojnásobného adaptéru na bázi odpalovacího zařízení PMEL (Pneumatic Missile Eject Launcher), který by byl umístěný na centrálním podtrupovém pylonu č. 5. Odpalovací zařízení PMEL je opět vyvíjeno pro letouny Gripen E, kde bude umístěno na trojici podtrupových závěsných bodů 5R, 5C a 5L. Jen pro zajímavost, dodavatelem PMEL je britská společnost Exelis (nyní součást Harris Corporation) a Flygvapnet objednal celkově 214 kusů. Každopádně těmito úpravami by se podařilo eliminovat asi největší nedostatky letounů JAS-39C/D Gripen.

Samozřejmostí je dále integrace další nové výzbroje. Výrobce zatím oznámil v souvislosti s modernizací 2025 integraci nových protilodních střel RBS-15F ER, nové protizemní výzbroje a nového kontejneru LOROP (Long Range Oblique Photography) pro šikmé snímkování na velkou vzdálenost. Dále se plánuje zlepšení komunikačních a navigačních systémů (zejména zajištění GPS navigace proti rušení). Mezi další prvky modernizace 2025 patří implementace nového vysokorychlostního datalinku a čidla IRST, které bude s největší pravděpodobností převzato z Gripenu E. Další podrobnosti k této modernizaci výrobce zatím nezveřejnil.

Vzhledem k tomu, že letouny Gripen C/D budou českým letectvem provozovány ještě minimálně 8-10 let, je dostatek času si pečlivě promyslet všechny možné varianty pokračování provozu nadzvukového letectva po roce 2027/2029. Pokud by se ČR rozhodla v pokračování provozu modernizované platformy C/D, je velice pravděpodobné, že by tak bylo realizováno ve větším počtu 24 ks a došlo by k přezbrojení i druhé letky. Pokud se ČR rozhodne pro pokračování s nejmodernější verzí JAS-39E/F, což už je stroj 4+ generace, bude se pravděpodobně vzhledem k pořizovací ceně jednat o provoz na úrovni dosavadního počtu 14 ks. V této době již budou známy skutečné provozní náklady nových strojů E/F švédského a brazilského letectva a Česká republika se tak bude moci rozhodnout i podle tohoto kritéria.

Vyloučit ale nelze ani opuštění provozu Gripenů a přechod na úplně jinou platformu, například made in USA. Dá se totiž předpokládat, že americký výrobce, posilněný současnými úspěchy na Slovensku a Bulharsku, si nebude chtít nechat možnost prodeje do ČR jen tak nechat uniknout. Predikovat nyní, jak celá věc dopadne, by bylo věštěním z křišťálové koule. Každopádně, za nějakých osm let budeme moudřejší.

Autor textu: Aleš Hottmar, spolupráce: Radim Špalek

Originální verze článku s dalšími fotografiemi je publikována na serveru Czech Air Force.

Článek vznikl výhradně z veřejně dostupných materiálů, článků a blogů na webu bez zvláštního informačního přispění výrobce SAAB.

Zdroje:
článek „České Gripeny přešly na MS20“, autor Tomáš Soušek;
Letectví + Kosmonautika 4/2018; článek „Gripeny budou střežit české nebe i nadále“, autor Pavel Lang;
www.mocr.army.cz; článek „Gripen C/D se bude rozvíjet nejméně do roku 2050“, autor Krasimir Grozev;
http://aeropress-bg.com, článek „TAURUS KEPD 350“, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/14743-TAURUS-KEPD-350; článek AIM-120 AMRAAM, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/10267-AIM-120-AMRAAM, článek „Gripen C/D to Fly With Jamming Pod By 2020“;
https://gripenblogs.com; FMV Sensorsymposium 2012 – ISR-förmåga på flygarenan, JAS39 Gripens sensorförmåga, autor Hannes Thelander, vedoucí projektu ISTAR na Gripen C/D;
Field service of reconnaissance capability in the Swedish Libya operation, autor Linde Jonas;
FMV Sensorsymposium 2012; článek The Cobra Helmet Mounted Display System for Gripen, autoři Jörgen Larsson a Tommy Blomqvist;
Saab Aerosystems; článek „Zástupci resortu obrany České republiky a Švédska se setkali na jednání v Čáslavi“, autor Petra Lacušková, sekce vyzbrojování a akvizic MO;
www.mocr.army.cz; veřejně přístupné tiskové zprávy a datasheety výrobce SAAB, https://saabgroup.com.

 
 

O

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Vzlétnou české Gripeny nad islandské ledovce?

Poslanci českého parlamentu v nejbližších dnech rozhodnou o tom, jakých zahraničních misí se česká ...

České stíhačky JAS-39 Gripen získají přesné zbraně

Česká republika na summitu NATO podepsala smlouvu na nákup 200 kusů „chytrých bomb“ PGM ...

Zaměřovací kontejnery pro L-159 ALCA a JAS-39 Gripen

Ministerstvo obrany České republiky objednalo 200 laserem naváděných pum GBU-12/16 Paveway II pro ...

Zaměřovací a průzkumné kontejnery pro české stíhačky Gripen

Vzdušné síly Armády České republiky (VzS AČR) 30. října převzaly poslední dva kusy ozařovacích a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • MaraKM
  13:58 23.02.2024

  No a Maďaři přikupují další 4ks Gripenů JAS-39 C:
  https://x.com/Saab/status/1760...

  Zajímavé, čekal bych, že jim to podepíší až budou v NATO.

  No a Maďaři přikupují další 4ks Gripenů JAS-39 C:
  https://x.com/Saab/status/1760...

  Zajímavé, čekal bych, že jim to podepíší až budou v NATO.

  • Badysak
   17:15 23.02.2024

   Metoda cukru a byče letadla dostanou, když zaplatí, ale nahradní díli jsou druhá věc.
   Když mají rusáky tak rádi okusí jejich obchodní praktiky jako slováci s Migy za cenu F-35.

   Metoda cukru a byče letadla dostanou, když zaplatí, ale nahradní díli jsou druhá věc.
   Když mají rusáky tak rádi okusí jejich obchodní praktiky jako slováci s Migy za cenu F-35.

  • PavolR
   17:45 23.02.2024

   Prečo by nepodpísali?
   Veď aj všetky terajšie budú ešte potrebovať HU modernizovať, čo znamená poslať do SWE.
   Odkiaľ sa bohvie kedy vrátia ... ;-)
   Aj teraz sú tam už dosť dlho dve.

   Prečo by nepodpísali?
   Veď aj všetky terajšie budú ešte potrebovať HU modernizovať, čo znamená poslať do SWE.
   Odkiaľ sa bohvie kedy vrátia ... ;-)
   Aj teraz sú tam už dosť dlho dve.

  • Matesaax
   20:58 23.02.2024

   To není úplná novinka.O tom,že Madaři ty čtyři Gripeny koupí se ví už dlouho.

   To není úplná novinka.O tom,že Madaři ty čtyři Gripeny koupí se ví už dlouho.

  • flanker.jirka
   22:03 23.02.2024

   O tomto se jedná delší dobu než je vstup Švédska do NATO. Maďaři se drží možnosti dříve zvažované i u nás, doplnit počet na 18 strojů.

   O tomto se jedná delší dobu než je vstup Švédska do NATO. Maďaři se drží možnosti dříve zvažované i u nás, doplnit počet na 18 strojů.

 • PavolR
  20:42 17.12.2021

  Pre maďarské Gripeny budú kúpené rakety IRIS-T, dnes bola podpísaná zmluva s Diehlom: https://infostart.hu/belfold/2...

  Pre maďarské Gripeny budú kúpené rakety IRIS-T, dnes bola podpísaná zmluva s Diehlom: https://infostart.hu/belfold/2...

 • Clanek
  08:53 20.10.2021

  Zajimavy clanek u konkurence:
  https://www.idnes.cz/technet/v...

  Zajimavy clanek u konkurence:
  https://www.idnes.cz/technet/v...

  • Jura99
   09:35 20.10.2021

   divný článek. Autor dal životnosti váhu 5% a pak je překvapený, že mu vítězily olétané stroje.

   divný článek. Autor dal životnosti váhu 5% a pak je překvapený, že mu vítězily olétané stroje.

   • Clanek
    10:38 20.10.2021

    Idealni clanek tohoto typu by mel dat ctenary zdrojovou tabulku k dispozici, aby se ctenar mohl volne pohrat s vahama jednotlivych kategorii. Na druhou stranu tam mate vsechna data ...Zobrazit celý příspěvek

    Idealni clanek tohoto typu by mel dat ctenary zdrojovou tabulku k dispozici, aby se ctenar mohl volne pohrat s vahama jednotlivych kategorii. Na druhou stranu tam mate vsechna data vysvetlena a zverejnena, takze tu tabulku si muzete sestrojit sam, dat si zivotnosti vetsi vahu (docela by me zajimalo na ukor ceho) a uvidite co z toho vyleze vam.Skrýt celý příspěvek

    • Clanek
     10:51 20.10.2021

     OMG, "čtenáři" napisu s ypsilonem ?!?! Uff...

     OMG, "čtenáři" napisu s ypsilonem ?!?! Uff...

    • Jura99
     11:24 20.10.2021

     Pokud životnost zanedbám (a váha 5% zanedbání prakticky je), tak zvýhodním olétané stroje v pořizovací ceně, jež má ale už váhu 20%. Konec konců v grafu "cena" drtivě "zvítězily" ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud životnost zanedbám (a váha 5% zanedbání prakticky je), tak zvýhodním olétané stroje v pořizovací ceně, jež má ale už váhu 20%. Konec konců v grafu "cena" drtivě "zvítězily" olétané F16C/D a JAS39C/D. Článek je pro mě bezvýznamný a co je horší, že deformuje názor problematiky neznalé většiny obyvatel. Správnější postup by byl přepočítat cenu na jeden rok životnosti a to porovnávat.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      13:25 20.10.2021

      Zivotnost je hodne volny pojem. Ze je nejake letadlo staveno na nejake hodiny a pak naleta nasobek neni zadna vyjimka. Tyka se to treba i onech F-16, kde se draky v polovine ...Zobrazit celý příspěvek

      Zivotnost je hodne volny pojem. Ze je nejake letadlo staveno na nejake hodiny a pak naleta nasobek neni zadna vyjimka. Tyka se to treba i onech F-16, kde se draky v polovine planovane zivotnosti houfne kontrolovali aby se zjistilo ze jsou mozna v 1/3. Do toho prosta eknomicka poucka, ze dnesni penize maji cenu vyssi nez penize budouci zavdava duvod na to aby porizovaci cena mela vahu znacne vyssi nez zivotnost. Chapu ze vam by ten pomer vyhovoval jinej, ale o tom jsem prave psal. Idealni si udelat vlastni tabulku, pohrat se s vahama...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:02 20.10.2021

      Clanek: nemohu seriózně porovnávat olétanou šunku v polovině nebo 2/3 životnosti s novým strojem a přitom faktor zbytkové životnosti zanedbat. Pak mi prostě vyjde nesmysl, že nové ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: nemohu seriózně porovnávat olétanou šunku v polovině nebo 2/3 životnosti s novým strojem a přitom faktor zbytkové životnosti zanedbat. Pak mi prostě vyjde nesmysl, že nové letadlo je třikrát dražší než staré, ale ve výsledku se to neprojeví. Matematik pana Vojáčka by tedy kupoval stará letadla, protože se prý vyplatí, ale nákupčí napříč světem přitom kupují nová, olétaná kupují jen státy třetího světa nebo ve špatné ekonomické situaci.
      A ten váš "volný pojem životnosti" je konstantní. Jestliže má vaše olétané letadlo tu 1/3 životnosti za sebou, tak nové letadlo teprve ten skvělý okamžik poznání, že má před sebou ještě dlouhou životnost, čeká.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      14:32 20.10.2021

      Ale muzete, pokud odpovida cena. Volny pojem to samozrejme je taky, protoze to, ze ma neco zivotnost draku a motoru projektovanou na treba 40 let (a motor treba polovinu) neznamena ...Zobrazit celý příspěvek

      Ale muzete, pokud odpovida cena.
      Volny pojem to samozrejme je taky, protoze to, ze ma neco zivotnost draku a motoru projektovanou na treba 40 let (a motor treba polovinu) neznamena ze ve vasem konkretnim pouzivani to nebude 50 nebo 60 let. A taky to neznamena, ze po 30 letech nebude tak jako tak menit, zivotnost nezivotnost.
      Zivotnost je taky neco co se pravidelne prodluzuje, neni fixni. Co naopak fixni je je castka kterou zaplatite hned na uvod za stroj jak letany tak novy.

      Vam jednoduse nizka vaha zivotnosti vadi, chapu. Pokud ji ale zvednete nedejboze az na uroven porizovaci ceny dopoustite se chyby jak ekonomicke tak logicke.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:45 20.10.2021

      Clanek: Tato podle vás výhoda ale platí jak pro staré, tak nové letadlo. Takže nemohu říct, že 20let olétaný stroj má před sebou ještě tu samou životnost jako nový, protože mu ji ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: Tato podle vás výhoda ale platí jak pro staré, tak nové letadlo. Takže nemohu říct, že 20let olétaný stroj má před sebou ještě tu samou životnost jako nový, protože mu ji prodloužím a proto nedám životnosti váhu. Úplně stejně životnost mohu prodloužit u dnes nového stroje, až mu bude 20let. Pro přesný výpočet bych životnost neposuzoval nějakou % váhou, ale pořizovací cenu přepočetl na 1rok životnosti a ty pak porovnával. Ekonomiku stroje je nejlepší samozřejmě porovnávat v nákladech na životní cyklus.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    14:15 20.10.2021

    Ten článek psal Vojáček. Tím je "kvalita" daná. V podstatě se tím nemá cenu nijak zabývat.

    Ten článek psal Vojáček. Tím je "kvalita" daná. V podstatě se tím nemá cenu nijak zabývat.

    • Jura99
     14:47 20.10.2021

     ovšem hrůza je, že to vyšlo na idnesu, kde si ty (některé) nesmysly přečte každý a bude je brát za pravidlo.

     ovšem hrůza je, že to vyšlo na idnesu, kde si ty (některé) nesmysly přečte každý a bude je brát za pravidlo.

    • toustr
     18:12 22.10.2021

     Bohužel to není jeho první "paskvil". Ano, evidentně se zajímá, ale na to, aby psal na iDnes to opravdu není. Za mě nejlepší článek o nových strojích je od p. Hottmara na ...Zobrazit celý příspěvek

     Bohužel to není jeho první "paskvil". Ano, evidentně se zajímá, ale na to, aby psal na iDnes to opravdu není. Za mě nejlepší článek o nových strojích je od p. Hottmara na czechairforce.com .Skrýt celý příspěvek

  • kazd
   10:25 20.10.2021

   Konečně někdo napsal, že pokud nám nedají gripen C/D za nulu+ cena modernizace nemá to cenu se Švédama prodlužovat za r. 29 . Každopádně výběr není o technických datech, ale ...Zobrazit celý příspěvek

   Konečně někdo napsal, že pokud nám nedají gripen C/D za nulu+ cena modernizace nemá to cenu se Švédama prodlužovat za r. 29 .
   Každopádně výběr není o technických datech, ale schopnosti vyjednávat a nenechat se zatlačit do logiky "máme/budeme mít rozpočtové problémy musíme koupit něco levného - nejlépe gripen C/D a až na to budeme mít provedeme modernizaci ".
   Obecné pokusy o strategické závěry - koupíme Eurofighter a budem se podílet na vývoji nového stroje s Airbusem jsou k smíchu. Ale úvahy o našem nasazení v Mali a vazbě na jaderné elektrárny prezentované zde na fóru také, takže kvalita víceméně stejná.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    10:42 20.10.2021

    "Každopádně výběr není o technických datech, ale schopnosti vyjednávat a nenechat se zatlačit" Souhlasim. A to stoji a pada jen a pouze na tom, hledat reseni TED. Nejlepsi cesta ...Zobrazit celý příspěvek

    "Každopádně výběr není o technických datech, ale schopnosti vyjednávat a nenechat se zatlačit"
    Souhlasim. A to stoji a pada jen a pouze na tom, hledat reseni TED. Nejlepsi cesta nenechat se zatlacit do kouta = nebyt pod casovym stresem.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    11:31 20.10.2021

    Jo ale autorovi vyšel paskvil. Zvítězil mu Typhoon který nám nikdo nenabízí a vyšel mu dobře olétaný F-16 C/D, místo když už teda nového F-16V.

    Jo ale autorovi vyšel paskvil. Zvítězil mu Typhoon který nám nikdo nenabízí a vyšel mu dobře olétaný F-16 C/D, místo když už teda nového F-16V.

    • Clanek
     13:07 20.10.2021

     A on uz nekdo neco oficialne poptava, ze se resi kdo co nabizi nebo nenabizi?

     A on uz nekdo neco oficialne poptava, ze se resi kdo co nabizi nebo nenabizi?

     • Jura99
      13:30 20.10.2021

      I podle toho článku by do konce 2021 mělo vzniknout doporučení od komise k tomu vzniklé. Jeden by řekl, že alespoň neoficiálně by ta komise měla poptat trh, byť samozřejmě na ...Zobrazit celý příspěvek

      I podle toho článku by do konce 2021 mělo vzniknout doporučení od komise k tomu vzniklé. Jeden by řekl, že alespoň neoficiálně by ta komise měla poptat trh, byť samozřejmě na příkladu radarů nebo Caesaru je vidět, že v podobných případech se u nás asi poptává google.
      Tak či onak v tom pointa není. Pointa je v tom, že autor článku pan Vojáček má ta hodnotící kritéria dost zvláštní, takže mu vyhrávají olétané šunky nebo dvoumístné verze.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      14:09 20.10.2021

      Ja se prave obavam ze to bude takove pasivni-poptavani ala Caesar a nasledne diveni se koncove cene. Doufam ze na zaklade takove predbezne spravy se dojde jen k zaveru, ze je ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja se prave obavam ze to bude takove pasivni-poptavani ala Caesar a nasledne diveni se koncove cene. Doufam ze na zaklade takove predbezne spravy se dojde jen k zaveru, ze je potreba neco delat a kolik PRIBLIZNE by to mohlo stat, ale ze skutecne poptavani teprve bude na poradu dne.
      To ze se dokazalo podepsat jak PVO tak dela, i kousek pred volbama, je ale dobre znameni, ze se snad praxe zacina menit k lepsimu. Tem nakupum lze vytknout kdeco, ale rozhodne ne to ze probehly, navic relativne bez casovych skluzu. Rovnez BVP jsou nastartovana spravnym smerem.
      Tezko se mi to rika, ale vlada ANO nakonec udelala pro ACR vic nez predesle vlady "tradicnich stran", kez by jim to bylo mementem a nakup nadzvuku se zvladl jeste lepe.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:22 20.10.2021

      Clanek
      Už bylo řečeno že krom Gripenu nebude jiné použité letadlo poptávané. Takže starší Typhoon nebo F-16 si můžete klidně škrtnout.

      Clanek
      Už bylo řečeno že krom Gripenu nebude jiné použité letadlo poptávané. Takže starší Typhoon nebo F-16 si můžete klidně škrtnout.

     • Clanek
      14:37 20.10.2021

      @Scotty
      Tomu osobne tleskam.

      @Scotty
      Tomu osobne tleskam.

    • Clanek
     13:31 20.10.2021

     A abych jen nechvalil, co treba nesedi me je pomer 50% technika 35% cena a provoz 5% zivotnost a JEN 10% politika. S klidnem bych zivotnost zaradil pod cenu a provoz, tak abych ...Zobrazit celý příspěvek

     A abych jen nechvalil, co treba nesedi me je pomer
     50% technika
     35% cena a provoz
     5% zivotnost
     a JEN 10% politika.

     S klidnem bych zivotnost zaradil pod cenu a provoz, tak abych mel 3 hlavni kategorie a kazde z tech bych prirknul cca 1/3 z celkoveho hodnoceni. Tedy snizil vahu techniky a zanedbatelne i ceny a popohnal nahoru politicke hledisko tak aby melo 30-35% z celkove vahy.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     14:19 20.10.2021

     Je jasné že krom stávajících "našich" Gripenů nebudou jiná olétaná letadla poptávaná. Zkrátka pan Vojáček nám opět ukázal že nemá ani základní informace.

     Je jasné že krom stávajících "našich" Gripenů nebudou jiná olétaná letadla poptávaná. Zkrátka pan Vojáček nám opět ukázal že nemá ani základní informace.

     • Clanek
      14:36 20.10.2021

      A proto je ani nezaradite do takoveho hraveho srovnani? Ale to je prece chyba. I kdyz je z toho nebo onoho duvodu nakonec neporidite (a ja osobne nakupu oletanych F16 nebo Typhoonu ...Zobrazit celý příspěvek

      A proto je ani nezaradite do takoveho hraveho srovnani? Ale to je prece chyba. I kdyz je z toho nebo onoho duvodu nakonec neporidite (a ja osobne nakupu oletanych F16 nebo Typhoonu nikdy tleskat nebudu) je prece fajn mit srovnani, vedet si tu svou preferovanou nabidku nakonec zaradit zhledem k cele konkurenci, ne jen k vytipovane.
      Onen clanek, vic nez jeho vysledek, je spis teoreticke cviceni toho jak by mohlo (melo?) hodnoceni nabidek probihat. Vysledek a konkretniho viteze si z toho odnasim az druhotne.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:01 20.10.2021

      Pak by měl na začátek napsat že je to fikce která nemá nic společného s realitou. Což ostatně by měl asi napsat na začátek každého jeho článku.

      Pak by měl na začátek napsat že je to fikce která nemá nic společného s realitou. Což ostatně by měl asi napsat na začátek každého jeho článku.

     • Jura99
      15:17 20.10.2021

      Clanek: ne do srovnání olétané stroje nepatří nebo se musí správně zařadit. Když budete kupovat luxusní auto v ceně +/- 3mil., zařaďte si tam třeba 10let starou A8, ta bude stát ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: ne do srovnání olétané stroje nepatří nebo se musí správně zařadit. Když budete kupovat luxusní auto v ceně +/- 3mil., zařaďte si tam třeba 10let starou A8, ta bude stát 10% a řadu vlastností bude mít zdánlivě podobných jako nová. Pak zanedbejte faktor stáří a porovnejte pořizovací ceny.Skrýt celý příspěvek

  • darkstyle
   11:49 20.10.2021

   Tento článok je riadna "blbina".. Takže nákup olietaných Tranche 1 z Rakúska by boli podľa článku na druhom mieste?? Ďalej článok spochybňuje simulátor na F-35, len tak voľnou ...Zobrazit celý příspěvek

   Tento článok je riadna "blbina"..

   Takže nákup olietaných Tranche 1 z Rakúska by boli podľa článku na druhom mieste??

   Ďalej článok spochybňuje simulátor na F-35, len tak voľnou rukou, keď piloti na Red Flagu, ktorý prvý krát sedeli v F-35, predtým všetko na simulátore dokázali porážať 6-7:1 skúsených pilotov na F-16 ?

   Provozné náklady Typhoon-u sú o koľko? o cca 50% nižšie ako F-35? Ako na to prišli vôbec?
   Rafale ich má mať 2x nižšie??

   Ako vlastne vypočítali náklady na Gripen E, keď žiadna armáda na svete ešte nezaviedla ani 1 ks tohto lietadla..

   Toto posledné je mi najsmiešnejšie - to som ješte nežral pane velebnosti :)..Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    11:59 20.10.2021

    další nesmysl a hrubá neznalost autora je parametr "dvoumístná verze". Má váhu 10% a u F-35A pochopitelně výsledek 0. Autor totiž asi nikdy neslyšel, že F-35A dvoumístnou verzi ...Zobrazit celý příspěvek

    další nesmysl a hrubá neznalost autora je parametr "dvoumístná verze". Má váhu 10% a u F-35A pochopitelně výsledek 0. Autor totiž asi nikdy neslyšel, že F-35A dvoumístnou verzi nepotřebuje a údajná nevýhoda je spíš výhodou, není potřeba kupovat spárku (výcvik místo na spárce probíhá na trenažéru, kterým je samotné letadlo)Skrýt celý příspěvek

    • Clanek
     13:22 20.10.2021

     Trenazer nerovna se sparka. Az prijde na konflikt bude i sparka, pri tech udrzovacich poctech techniky ktere nakupujeme, letadlo uvazovane pro vyslani do ostre mise. O bojovych ...Zobrazit celý příspěvek

     Trenazer nerovna se sparka. Az prijde na konflikt bude i sparka, pri tech udrzovacich poctech techniky ktere nakupujeme, letadlo uvazovane pro vyslani do ostre mise. O bojovych misich absolvovanych na trenazerech jsem ale neslysel.

     Takze zarazeni hodnoceni sparek smysl dava. Jinak by si treba F-35 odnesla jen pozitiva (nizsi provozni cenu diky hodinam na trenazeru, pripadne technicke hodnoceni kde bude dominovat nad kazdym jinym jednomotorakem) a nezapocetla by se negativa (efektivne o 2 bojeschopne stroje mene). Takhle se to hodnotilo komplexne, zadna neznalost.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      13:33 20.10.2021

      Proboha. Když nepotřebuju spárku, tak to znamená, že si místo ní koupím klasický jednosedadlo, takže o počty nepřijdu a zpravidla ušetřím (spárka je dražší). V případě F-35A ...Zobrazit celý příspěvek

      Proboha. Když nepotřebuju spárku, tak to znamená, že si místo ní koupím klasický jednosedadlo, takže o počty nepřijdu a zpravidla ušetřím (spárka je dražší). V případě F-35A trenažér rovná se spárka.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      13:58 20.10.2021

      No tak jednoduche to taky neni, zalezi jestli pocitate cenu za letadlo nebo za letku a kolik letadel pak ta letka bude mit. Pokud se to pocita jak je dnes moderni, ze letka F-35 je ...Zobrazit celý příspěvek

      No tak jednoduche to taky neni, zalezi jestli pocitate cenu za letadlo nebo za letku a kolik letadel pak ta letka bude mit. Pokud se to pocita jak je dnes moderni, ze letka F-35 je 12 kusu a 1 letka Gripenu treba je porad 12+2, pak plati co jsem napsal. Jestli se resila ciste cena jen jednoho stroje a bralo se obe letky budou mit stejny pocet stroju, je "ta sparkovost" jiz zapoctena v porizovaci cenne a cene za provoz a absence sparky jako takove pak vazne nemusi byt vedena ve zvlastni kategorii.
      Trenazer rovna se sparka jen pokud nesnizuju pocty nakupovanych stroju. Pak mam ale vyssi cenu porizeni i na provoz. Holt si musite vybrat jedno nebo druhe a ne z hodnoceni vyzobavat rozinky.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:12 20.10.2021

      Clanek: směšujeme dvě věci, jednak, že kvůli absenci spárky se koupí o dva stroje méně a jednak jestli spárka chybí nebo nechybí při výcviku. První věc není vadou F-35, ale věc ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: směšujeme dvě věci, jednak, že kvůli absenci spárky se koupí o dva stroje méně a jednak jestli spárka chybí nebo nechybí při výcviku. První věc není vadou F-35, ale věc nákupčích, jestli koupí místo spárky za ušetřené peníze jednosedadlo a druhá věc je také zjevně vyřešená, cvičí se na trenažéru a na pokročilém, lehce nadzvukovém trenérovi (T-7 Redhawk).Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      17:16 20.10.2021

      Určite nie.. Cvičné lietadlo do boja nepošlete.. Chcete povedať, že ho pošlete proti SU-35? To asi ťažko.. Akých pilotov tam pošlete?? Jedine kde je možné ho poslať je nejaká ...Zobrazit celý příspěvek

      Určite nie..

      Cvičné lietadlo do boja nepošlete..

      Chcete povedať, že ho pošlete proti SU-35?

      To asi ťažko..

      Akých pilotov tam pošlete??

      Jedine kde je možné ho poslať je nejaká bombardovania misia proti protivníkovi bez PVO a bez letectva..

      Presne tak F-35 si mala odniesť iba pozitíva - prečo asi tak vyhrala v Švajčiarsku, ktoré si nepotrebuje kupovať ani americkú priazeň ani ničiu inú??
      Lebo bola v drvivej väčšine parametrov proste lepšia..Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      19:55 20.10.2021

      Darkstyle, s touhle prupovidkou chodte pobavit treba izraelce. Vysvetlete jim co to s tema sufama blbnou, ze s tim maj litat jen bombardovaci mise nad protivnikem bez letectva a ...Zobrazit celý příspěvek

      Darkstyle, s touhle prupovidkou chodte pobavit treba izraelce. Vysvetlete jim co to s tema sufama blbnou, ze s tim maj litat jen bombardovaci mise nad protivnikem bez letectva a bez PVO.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      08:25 21.10.2021

      Vy dávate cvičné lietadlo na rovnakú bojovú hodnotu ako F-16 s izraelskými elektronickými systémami? Takže vlastne navrhujete si kúpiť dajme tomu Gripen E a k tomu si dokúpiť 12 ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy dávate cvičné lietadlo na rovnakú bojovú hodnotu ako F-16 s izraelskými elektronickými systémami?

      Takže vlastne navrhujete si kúpiť dajme tomu Gripen E a k tomu si dokúpiť 12 cvičných F-16 Sufa?
      A prečo nie rovno F-35 ako cvičné lietadlá - nebudeme predsa trochariť..???

      Prosím Vás neblúznite už toľko - ten článok na idnes je blbosť na druhú a snažiť sa ho obhajovať na tretiu..Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      10:21 21.10.2021

      Dakrstyle, tady uz sklouzavate k takove demagogii ze uvazuju jestli ma smysl na ty hlouposti co pisete vubec reagovat, ale asi naposled to jeste prubnu... Sparka F16 neni zadne ...Zobrazit celý příspěvek

      Dakrstyle, tady uz sklouzavate k takove demagogii ze uvazuju jestli ma smysl na ty hlouposti co pisete vubec reagovat, ale asi naposled to jeste prubnu...

      Sparka F16 neni zadne "cvicne letadlo", ale letadlo se stejnym radarem, schopne neste veskerou vyzbroj, pody, protiopatreni atd. jako jednosedadlova verze. Je to plnohodnotne bojove schopne letadlo, narozdil od treba sparky gripenu, ktera myslim nema kanon i kdyz je jinak schopna taky stejne a treba AG misy obleti stejne. Izraelske jsou pak jak je jejich dobrym zvykem dale uprave pro neseni vlastni vyzbroje, vlastnich protiopatreni atd. to ale nijak nesnizuje bojovou hodnotu klasicke sparky F-16.

      Treba Slovensko pak ma resp. bude mit pro boj teoreticky nasaditelnych 14 letadel. 14 letadel muze letet do bojove zony, nest stejnou AA i AG vyzbroj s jen minimalnimy rozdily mezi vykony C a D.
      Izrael i USAF litaji mise s F-16 ovesenyma: nadrze + pod + jen 2xAIM9 nebo 2xAMRAAM pro vlastni obranu + zvolena AG vyzbroj. Tyto pak kryje doprovod F-15 s ciste AA vyzbroji. V pripade Slovenska by pak v PRIPADE NEJZASZI NOUZE podobnou misy mohly letet sparky ve stejne nahore zminene vyzbroji + jednosedadlove F-16 coby doprovod s ciste AA konfiguraci. Jednoduse fyzicky mate ta 2 letadla, ktera muzete nasadit, kdezto u F-35 pokud snizite pocet kusu pak na trenazeru doletite leda... no, ale to uz bych se opakoval.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      13:58 21.10.2021

      Clanek: jenže pointa je v tom, že F-35A dvousedadlo nepotřebuje, resp. žádná 5.gen nemá dvousedadlo. Dvousedlo u plnotučného stroje bývalo do 4.gen jednak kvůli pokročilému výcviku ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: jenže pointa je v tom, že F-35A dvousedadlo nepotřebuje, resp. žádná 5.gen nemá dvousedadlo. Dvousedlo u plnotučného stroje bývalo do 4.gen jednak kvůli pokročilému výcviku a jednak kvůli ovládání např. některých senzorů druhým členem osádky. 5. gen to vyřešila trenažérem a automatizací, pan Vojáček to ale vzal jako nedostatek a nesmyslně sebral F-35A body. Je to podobné jako sebrat Macbooku body za to, že se do něj nedá strčit stará disketa. A brát jako výhodu, že dvousedadlo může do boje, to už jsme řešili. Pokud má armáda pocit, že potřebuje 14 bojových letadel, koupí si jich 14. Mimochodem dvousedadlo je o něco dražší, asi o 10%.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      15:14 21.10.2021

      Clanek Ja sa tu bavím o cvičných lietadlách - vy mi na to argumentujte sparkami??? Kto je tu demagóg potom?? Lietadlo 5 gen nepotrebuje ako pisal Jura99 - ani sparku ani ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek

      Ja sa tu bavím o cvičných lietadlách - vy mi na to argumentujte sparkami???
      Kto je tu demagóg potom??

      Lietadlo 5 gen nepotrebuje ako pisal Jura99 - ani sparku ani albatrosa (ani Alcu) ani nič podobné na výcvik - nehovorím, že to nemôže mať - keď sa tak letectvo rozhodne - no nepotrebuje to..

      Hlavne menšie letectvá ako to naše či Vaše - dokonca aj Švajčiarske - by veľmi uvítali nemať ani sparku ani cvičné lietadlá - viete koľko sa tým ušetrí peňazí??

      Za nákup cca 10 miliónov eur + technikov, inštruktorov + cena leteckej hodiny - to si kľudne tých cca 5-10 tis dolárov môžete odpočítať z letovej hodiny F-35 alebo naopak pripočítať..
      A zistíte, že to F-35 vyjde vlastne nastejno :)Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  18:45 05.02.2019

  Len tak na okraj - narazil som ešte na jednu správu, ktorá v decembri unikla našej pozornosti - Maďarsko kúpilo od SAABu pre svoje Gripeny mobilný servisný hangár: ...Zobrazit celý příspěvek

  Len tak na okraj - narazil som ešte na jednu správu, ktorá v decembri unikla našej pozornosti - Maďarsko kúpilo od SAABu pre svoje Gripeny mobilný servisný hangár: https://htka.hu/2018/12/19/mob... Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  01:13 02.02.2019

  logik Jen krátce ke Švýcarsku a tvým lžím. Švýcarsko si nekladlo za cíl co nejnižší pořizovací cenu, ale co nejnižší provozní náklady. Kdyby chtěli co nejnižší pořizovací cenu, ...Zobrazit celý příspěvek

  logik

  Jen krátce ke Švýcarsku a tvým lžím.
  Švýcarsko si nekladlo za cíl co nejnižší pořizovací cenu, ale co nejnižší provozní náklady. Kdyby chtěli co nejnižší pořizovací cenu, tak by vybrali Gripen C. Oni chtěli moderní perspektivní letadlo s nízkými provozními náklady a vybrali Gripen E.

  A také jsi v diskuzi psal, že Gripen C se již nevyrábí a vyrábět nebude. To jsi asi volal cikánce Jolandě, nebo fakt už nevim, kam na to chodíš. Gripen C se může vyrábět kdykoliv, dokonce, kdyby ho vybralo Slovensko, tak bude v letectvu dřív než F-16. Dále Gripen C se bude nabízet spolu s Gripenem E jako jeho levnější a lehčí varianta.

  Psal jsi, že Gripen C již nebude modernizovat. No, psát to pod tímto článkem je hodno úplného (dosaď si sám).Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   10:17 02.02.2019

   Pokud si Swi vybralo E/F už dnes, tak jasně naznačuje že setrvání u C/D je chybou. Jenže vybrat, koupit a zdůvodnit proč sem koupil právě tyhle (úplatky). Jsou 3 zcela různé ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud si Swi vybralo E/F už dnes, tak jasně naznačuje že setrvání u C/D je chybou.

   Jenže vybrat, koupit a zdůvodnit proč sem koupil právě tyhle (úplatky). Jsou 3 zcela různé věci.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   13:03 02.02.2019

   Takže ano, to, že trabant předjel všechny bagry je pro Tebe důkaz toho, že je rychlejší než formule. Na to fakt není, co říci.... " No, psát to pod tímto článkem je hodno úplného ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže ano, to, že trabant předjel všechny bagry je pro Tebe důkaz toho, že je rychlejší než formule. Na to fakt není, co říci....

   " No, psát to pod tímto článkem je hodno úplného (dosaď si sám)."
   Takže to, že nabízím za milion mrtvou starou krysu je důkaz toho, že si ji někdo koupí?
   SAAB samozřejmě bude modernizovat, pokud mu to někdo zaplatí. Samozřejmě, když mu modernizaci zaplatíme, modernizovat bude. Jen ta modernizace, rozpočítaná na 14 nebo i 28 letadel bude nutně poněkud drahá...

   " To jsi asi volal cikánce Jolandě...."
   Samozřejmě, že výroky o budoucnosti, jsou samozřejmě myšleny jako nejprvaděpodobnější budoucnost: tedy, že není žádný vážnější zájemce o koupi Gripenu, nebo stát, který má v současné době plán Cčko modernizovat. Tak to chápe každý, kdo se nesnaží primárně dělat z druhého vola. A evidentně jsi to tak chápal i ty, jinak bys sám nemohl o kus níž v diskusi tvrdit, že F-16 v NATO končí. Nebo ty jsi té cikánce volal?

   To, že to teď najednou naschvál chápeš špatně a děláš z toho kategorický výrok, abys mne měl čím mlátit po hlavě jen ukazuje, že Ti schází skutečné argumenty - a že Ti už vůbec nejde o diskusi a hledání, čí názor je správný, ale že si prostě honíš triko.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:48 01.02.2019

  Ohledně provozu letadel Domácí web JAR uvádí ceny nákladů Gripen a HAWK z roku 2016. Suché náklady: Gripen 104 600 Randů, Hawk 67 500 Randů Mokré náklady: Gripen 135 400 ...Zobrazit celý příspěvek

  Ohledně provozu letadel

  Domácí web JAR uvádí ceny nákladů Gripen a HAWK z roku 2016.

  Suché náklady: Gripen 104 600 Randů, Hawk 67 500 Randů
  Mokré náklady: Gripen 135 400 Randů, Hawk 82 900 Randů.

  A zde je důležitý kurz měny v roce 2016 měl Rand výkyv vůči Dolaru v kurzu 16 až 13 Randů za Dolar.

  Při 16 Randech činní mokré náklady 8 460 USD za hodinu (Gripen)
  Při 13 Randech činní mokré náklady 10 415 USD za hodinu (Gripen)
  Průměr 14,5 Randu vychází na 9 340 USD za hodinu.
  https://www.defenceweb.co.za/a...

  https://www.xe.com/currencycha...

  Švédsko uvádí letové náklady na Gripen 48 000 SEK za hodinu, bohužel nevím zda uvádí mokré a nebo suché náklady. Vzhledem k tomu, co uvádí JAR, tak to bude nejspíš za suchou cenu.
  https://www.airliners.net/foru...

  V Polsku se cena letové hodiny F-16 C včetně nákladů na palivo činí 58 000 Zlotých (2013) což činí 18 125 USD.

  Samozřejmě metodika výpočtu cen letových hodin můžou být rozdílná a to dokonce stát od státu. Bohužel pro zastánce toho, že F-16 je levnější na provoz či je srovnatelný s Gripenem neexistuje jediný relevantní zdroj a pokud zabrouzdáme hloubš do problematiky nelišíme se od toho, co je všeobecně známo a to, že provoz F-16 je cca 1.4 - 1.8 x dražší než provoz Gripenu.

  Filipíny, které shodně jako Rakousko řeší především náklady na provoz se nyní kloní k pořízení Gripenu na úkor F-16.

  https://www.militarybox.cz/new...
  https://www.philstar.com/headl...

  Logik je známý šarlatán a proto varuju ty, kteří by mu skáčou na lep. Mohli by toho litovat, že byli podvedeni.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   19:14 01.02.2019

   Omlouvám se vypadl mi zdroj na polskou cenu letové hodiny F-16 C
   https://www.money.pl/gospodark...

   Omlouvám se vypadl mi zdroj na polskou cenu letové hodiny F-16 C
   https://www.money.pl/gospodark...

   • Jirosi
    21:27 01.02.2019

    "Z "kosztorysów godzin lotów wojskowych statków powietrznych" wynika, że w 2013 roku jedna godzina lotu kosztowała dokładnie 58 tys. 747 zł."

    Nebylo by něco lepšího?

    "Z "kosztorysów godzin lotów wojskowych statków powietrznych" wynika, że w 2013 roku jedna godzina lotu kosztowała dokładnie 58 tys. 747 zł."

    Nebylo by něco lepšího?

    • semtam
     22:06 01.02.2019

     Jirosi Jak neustále říkám, údaje, které jsou běžně dostupné mají vadu na kráse a tu, že neznáme co vše tento údaj obnáší. Konkrétně mnou poskytnutý zdroj alespoň mluví o tom, že ...Zobrazit celý příspěvek

     Jirosi

     Jak neustále říkám, údaje, které jsou běžně dostupné mají vadu na kráse a tu, že neznáme co vše tento údaj obnáší. Konkrétně mnou poskytnutý zdroj alespoň mluví o tom, že je v ceně zahrnuto i palivo a tím pádem máme srovnání s JAR: To cena paliwa i części zamiennych.

     Pokud budeme hledat údaje o provozu F-16 v USA, dostaneme se k číslům 22-25 000 USD s tím, že ani nevíme verzi stroje. Běžně se uvádí, že se z této částky má odečíst 10 000 USD jakožto náklady na personál. Dále ovšem není známo, zda operují i s PHM či nikoliv, atd.
     Nejlepší by bylo porovnat ceny dle kompletních údajů v rámci uživatelů, aby cenu neovliňoval kurz měny či třeba již pouhého kerosinu.

     Snažil jsem se k této problematice přistupovat věcně a nemám potřebu nesmyslně srážet cenu jednoho letadla a u druhého ji zase nafukovat jako to dělá logik. Nikde jsem nenašel jediný zdroj, který by zpochybnil či dokázal to, co tvrdí logik a to že Gripen je nákladnější na provoz než F-16.

     Tato myšlenka vznikla jen a pouze v jeho hlavě a vlastně jediný argument je, že slovenští politici řekli, že vybraný F-16 je tou nejlepší volbou z hlediska ceny pro Slovensko. Bohužel nikde neuvádí, jak k tomu došli. Tyto informace jsou utajeny.
     A není se čemu divit, až my vybereme nové BVP, tak vítězný typ také bude tou nejlepší volbou, ať už bude pravda jakákoliv.Skrýt celý příspěvek

     • Gibon
      11:58 02.02.2019

      K rovnakemu vysledku dosli aj v Bulharsku. Dokonca aj Rakúske ministertvo povedalo, ze ponuka USA bola lepsia a velmi konkurencieschopna oproti Gripenu. Rozdiel v cene bol 10% za ...Zobrazit celý příspěvek

      K rovnakemu vysledku dosli aj v Bulharsku.
      Dokonca aj Rakúske ministertvo povedalo, ze ponuka USA bola lepsia a velmi konkurencieschopna oproti Gripenu. Rozdiel v cene bol 10% za celozivotny cyklus v prospech Gripenu, no Gripen bol v konfiguracii AA a F16 aj AG. A to je sakra rozdiel. Netreba zabudat o 50% dlhsiu zivitnost draku F-16.
      Zo vsetkych krajin prichadzaju od naznakov az po tvrde fakty, ze lowcost Gripen je jednoducho mytus. Akurat ty stale veris a snazis sa vsetkych presvedcit, ze "zem je placata".Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:45 02.02.2019

      Už jsem sem dával odkaz na konkrétní oficiální analýzu nákladů provozu F16 v USAF. To, že teď napíšeš, že nevíme, jestli s palivem, ukazuje, jakým způsobem diskutuješ: argumenty ...Zobrazit celý příspěvek

      Už jsem sem dával odkaz na konkrétní oficiální analýzu nákladů provozu F16 v USAF. To, že teď napíšeš, že nevíme, jestli s palivem, ukazuje, jakým způsobem diskutuješ:
      argumenty protistrany Tě nezajímají, jen jedeš svůj názor jako kolovrátek.

      Zbytek jsou z Tvé strany lži - např. kde konkrétně navyšuji cenu provozu a u koho?Skrýt celý příspěvek

  • logik
   21:26 01.02.2019

   Hlavně, že urážíš ostatní, a přitom sám sem dáváš demagogická čísla. Jaksi ten údaj o letové ceně JAR gripenu není z roku 2016, ale z roku 2013. A v tom roce nestál Rand 13-16 ...Zobrazit celý příspěvek

   Hlavně, že urážíš ostatní, a přitom sám sem dáváš demagogická čísla. Jaksi ten údaj o letové ceně JAR gripenu není z roku 2016, ale z roku 2013. A v tom roce nestál Rand 13-16 dolarů, ale jen deset. Elá hopla, a hned jsme skoro na 1.5 násobku Tebou udávaných nákladů....
   Najednou jsou mokré náklady na Gripen 13,5 tisíce dolarů, přesně, jak uváděl Gibon.

   Takže máme rozdíl v mokrých nákladech už jen cca 5-6000 tisíc USD. Teď do toho započti: SAR seškrtala náklady, co to jen šlo. Polsko evidentně na armádě nešetří.

   Polsko posílá své piloty na stáže do USA: http://www.codeonemagazine.com... SAR jestli někam, tak do Ruska a na Kubu. https://www.defenceweb.co.za/a...

   SAR má na jedno letadlo 48 lidí. Polsko má na jedno letadlo víc než 123 lidí - skoro trojnásobek. Těžko se přitom obhájí, že tento počet je daný právě problematičtějšími letadly, jelikož stíhače dělají jen malou část letectva jak SAR tak Polska. Evidentně je tedy v Polsku kolem letadel daleko větší overhead. Z již publikovaného materiálu USAF přitom platy lidí dělají třeba 55% nákladů na provoz letadla.

   Dále, ač má motor F16 lepší SFC, tak USAF ve výcviku uvádějí, že cena paliva je až 35% ceny letové hodiny. U Gripenu, jehož motor je sice menší 7:5, ale zas má horší SFC (8:7) takže evidentně spotřeba by se měla lišit jen v řádu jedné desítky procent. To, že v USAF je tak velká tedy evidentně znamená, že v SAR šetří palivem - to ovšem šetří i TAC a tedy podstatné částky na servisu.

   Dále pak v SAR točí více letadel - tedy méně vyčerpávají jejich životnost a tedy
   nejsou tolik nutné servisní zásahy (odkládají náklady na později). Poláci naopak využívají svá letadla dosti intenzivně.

   To je X faktorů, které cenu provozu mohou modifikovat v řádech tisíců dolarů za letovou hodinu. Takže celkový rozdíl něco přes $5.000 nijak nesvědčí o tom, že by byl provoz Gripenů levnější.

   " Bohužel pro zastánce toho, že F-16 je levnější na provoz či je srovnatelný s Gripenem neexistuje jediný relevantní zdroj "
   Jednak jsem nikde netvrdil, že F16 je na provoz levnější. To je z Tvé strany první argumentační faul. Jen tvrdím, že se to v žádné zemi neprokázalo.

   Zadruhé, celou dobu tvrdím, že: NEEXISTUJÍ FAKTA KTERÁ BY REÁLNĚ POTVRZOVALA NĚJAK TO, ŽE JE GRIPEN PROVOZNĚ LEVNĚJŠÍ. To, že k tomu dodávám
   indicie, které naznačují, že tomu tak opravdu není, je defakto jen "bonus". Ty se celou dobu snažíš dokázat, že levnější je - tedy TY MÁŠ PŘINÉST PRO TO NĚJAKÝ DŮKAZ.

   Takže. TVRDÍŠ, ŽE JE GRIPEN LEVNĚJŠÍ. PAK PO MNE PŘESTAŇ CHTÍT DOKÁZAT NEEXISTENCI ŠPAGETOVÉHO MONSTRA A DISKUTUJ KOREKTNĚ.
   Netvrdíš to? Ok, shodli jsme se.

   ====

   "nelišíme se od toho, co je všeobecně známo a to, že provoz F-16 je cca 1.4 - 1.8 x dražší než provoz Gripenu."
   Samozřejmě, když něco nemám jak doložit, popř. vím, že můj argument je hodně slabý, tak aspoň napíšu: "jak je všeobecně známo" a doufám, že se do toho nebude rejpat. No, nevyšlo to....Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    00:58 02.02.2019

    logik Jediný demagog jsi ty, cenu uvádím v Randech a dále v diskuzi také zmiňuji, že kurz měny může zkreslit cenu provozu. Pokud by si se zajímal o provoz Gripenu v JAR více, tak ...Zobrazit celý příspěvek

    logik

    Jediný demagog jsi ty, cenu uvádím v Randech a dále v diskuzi také zmiňuji, že kurz měny může zkreslit cenu provozu. Pokud by si se zajímal o provoz Gripenu v JAR více, tak by si zjistil, že náklady se v Randech se plus mínus nemění. Kurz jim tam lítá teda na pováženou. V roce 2017 se uvádí cena provozu 80 000 - 100 000 Randů což činí cca 6300 až 7800 USD. Bohužel chybí opět údaj zda se jedná o suchá či mokrá čísla, ale je zřejmé, že ta cena, kterou jsem poskytl se blíží realitě nejvíce. V článku se také zmiňuje podfinancování armádního rozpočtu. Nikde, ale opravdu nikde si JAR nestěžuje na drahý provoz Gripenu vůči konkurenci. To je jen a pouze tvůj klam nic víc nic míň.
    https://www.flightglobal.com/n...

    "Jednak jsem nikde netvrdil, že F16 je na provoz levnější. To je z Tvé strany první argumentační faul. Jen tvrdím, že se to v žádné zemi neprokázalo."

    Víš co vůbec píšeš? Pokud napíšeš, že v několika tendrech nebyl Gripen vybrán právě z provozních nákladů, tak tím říkáš, že konkurence má nižší náklady. A to, že Gripen je provozně nejmíň náročný jsem ti již dokázal a také to, že uživatel F-16 i Gripenu zároveň dává přednost Gripenu i když je možné, že nakonec se koupí letadla řady SU (Thajsko).
    Cituji tvůj komentář, kde zpochybňuješ cenu provozu Gripenu a de-facto říkáš, že konkurence je levnější:
    ----
    "Aneb desetkrát opakovaná lež se stává pravdou. Žádný zahraniční (švédové si vlastní stroj hanit nebudou, takoví matláci jsme jen mi češi....) uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady.
    V několika tendrech Gripen nebyl zvolen právě kvůli provozním nákladům, a tam kde zvolen byl, tak třeba půlku gripenů dali do hangárů, protože provoz stál příliš.

    Který stát, co Gripeny SÁM PROVOZOVAL, si pochvaluje provozní náklady? Existuje byť jen jeden takový? Ne."
    ------
    Jak sám snad nyní již vidíš, tvůj názor je čistá demagogie.

    Já jsem zdroje uvedl a hlavně jsem uváděl ceny u zahraničních uživatelů. Ty jsi uvedl údaje z kterých není jasno co vše obnáší a navíc operuješ pouze s domácím letectvem F-16, které má provozní náklady vždy nižší, než zahraniční zákazník.
    Myslím, že v této problematice je již jasno.

    Závěr: Přesnou cenu provozu nelze určit, protože chybí detailní informace co se vše počítá do provozu letadel a také jakou metodikou byla letová hodina vypočítána. Dle dostupných údajů lze dovodit, že provoz Gripenu je podstatně levnější, než provoz F-16. Odhadem 1.4-1.8x.
    Už z prosté logiky, že Gripen je lehčí a moderněji konstruované letadlo.
    Dále i z různých výběrových řízení, které si kladli za cíl nízké provozní nároky jako třeba ČR, Thajsko, Brazílie, Švýcarsko, Maďarsko, JAR a účastní se výběru v zemích, které preferují nízké provozní náklady jako Rakousko a Filipíny.Skrýt celý příspěvek

    • Jara
     01:04 02.02.2019

     Semtame kašli už na to, však nebude dlouho trvat a přečteme si tady článek s nadpisem “slovenské F16 nejsou schopny držet pohotovost NATINADS kvůli vysokým provozním nákladům, ...Zobrazit celý příspěvek

     Semtame kašli už na to, však nebude dlouho trvat a přečteme si tady článek s nadpisem “slovenské F16 nejsou schopny držet pohotovost NATINADS kvůli vysokým provozním nákladům, vypomáhají české GRIPENY” :))) a to bude tóčoSkrýt celý příspěvek

     • Jara
      01:13 02.02.2019

      F16 je takový Mig29 na levný stihač náročná/drahá a zároveň naprosto neobstojí proti Rafale, EF v ruském příkladu SU 30.... Pokud by naše letectvo mělo větší ambice stát se vyšší ...Zobrazit celý příspěvek

      F16 je takový Mig29 na levný stihač náročná/drahá a zároveň naprosto neobstojí proti Rafale, EF v ruském příkladu SU 30....
      Pokud by naše letectvo mělo větší ambice stát se vyšší leteckou silou, proč se zahazovat s F16 a nešáhnout po opravdu výkoném stroji?Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      01:23 02.02.2019

      Máš pravdu, s logikem to nemá cenu, ale to je známá věc. Spíš se mi zdá, že mu dělá dobře, když může někoho obelhávat. Viz. řada diskuzí kde on působil posloužila k jeho perverzním ...Zobrazit celý příspěvek

      Máš pravdu, s logikem to nemá cenu, ale to je známá věc. Spíš se mi zdá, že mu dělá dobře, když může někoho obelhávat. Viz. řada diskuzí kde on působil posloužila k jeho perverzním hrátkám.

      Jinak máš pravdu, pokud se hnát za výkonem tak proč né F-15. Pro zajímavost Rusko dává asi nyní velké slevy na SU-30. Arménie má koupit 4 SU-30SM za hubičku, dohromady do 100 000 USD. A Indie má zájem o dalších 18 kusů.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:01 02.02.2019

      Já se těším na nový přírůstek do VHÚ Kbely s náletem tak 250hodin. F-16 tam ještě nemají.

      Já se těším na nový přírůstek do VHÚ Kbely s náletem tak 250hodin. F-16 tam ještě nemají.

     • Gibon
      19:36 02.02.2019

      Jura: tiez si myslim, ze super. Skoda ze do Kosic a Piestan sa ziaden Gripen nedostane, ked ich budete musiet vratit... :-/

      Jura: tiez si myslim, ze super. Skoda ze do Kosic a Piestan sa ziaden Gripen nedostane, ked ich budete musiet vratit... :-/

     • HEKTOR
      11:12 03.02.2019

      Jura99 - ani to tak dlho netrvalo a je tu ďalší "mindrák"...ale možno som len nepochopil váš vysoko odborný príspevok,ktorý pozná fakty minulosti a zároven má nádych predpovede ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99 - ani to tak dlho netrvalo a je tu ďalší "mindrák"...ale možno som len nepochopil váš vysoko odborný príspevok,ktorý pozná fakty minulosti a zároven má nádych predpovede temnej budúcnosti... :)

      Jara- je to možné,že české gripeny budú pomahať slovensku...a kľudne je možné,že české gripeny budú vypomáhať celej európe/svetu,keď zistia aké drahé je prevádzkovanie napr. rafale,ef,f-35...ďakujem že ste :)Skrýt celý příspěvek

    • logik
     16:03 02.02.2019

     "cenu uvádím v Randech..." Porovnával jsi cenu v dolarech, tedy jsi jako pravdivý údaj bral i cenu v dolarech. Teď se vykrucuješ. "a dále v diskuzi také zmiňuji, že kurz měny ...Zobrazit celý příspěvek

     "cenu uvádím v Randech..."
     Porovnával jsi cenu v dolarech, tedy jsi jako pravdivý údaj bral i cenu v dolarech. Teď se vykrucuješ.

     "a dále v diskuzi také zmiňuji, že kurz měny může zkreslit cenu provozu"
     A to nějak mění fakt, že jsi prostě to na dolary přepočetl špatně?

     "Pokud napíšeš, že v několika tendrech nebyl Gripen vybrán právě z provozních nákladů, tak tím říkáš, že konkurence má nižší náklady."
     Další Tvůj omyl. To znamená, že provozní náklady Gripeu jsou PŘÍLIŠ VELKÉ VZLEDEM K TOMU, CO GRIPEN NABÍZÍ. Jelikož je to méně výkonné letadlo než F16 (radar, dolet, nosnost), tak to klidně znamená, že náklady mohou být i stejné či o něco nižší.
     Takže opět urážíš druhé, a přitom jen sám nechápeš....

     "Odhadem 1.4-1.8x. "
     Což Ti ovšem po započtení správného kurzu Ti jaksi nevyjde.... ¨Dle těch cca 135.000RAD
     https://www.pressreader.com/so...
     nejsou náklady za rok 2013, ale za roky 2009 - 2012. Kdy nebyl kurz Riad/USD ani těch 10, ale průměrně cca 8. Takže v dolarech dalších 20% navíc a jsme na 16 tisících dolarů.... 16x1.8 je skoro 29 tisíc dolarů, a to snad nestojí ani F35 v USA.

     "Já jsem zdroje uvedl a hlavně jsem uváděl ceny u zahraničních uživatelů"
     Uvedl jsi po asi páté urgenci jeden zdroj, který jsi o více než 50% (viz dále) předražil, a kde ses nijak nevypořádal s námitkami, které ukazovali, že ta čísla nejde srovnávat, protože by JAR provozovala podstatně levněji i F16.

     Možná by Ti to vyšlo s Tvým novým údajem, jenže i on nic nedokazuje. Jednak je blbě - stejně jako ty údaj v dolarech doplněný autorem článku používá tehdejší kurz, i když jde evidentně o údaj z minulosti a nevíme z které (kde se přitom kurz lišil až o sto procent) - a ještě nevíme co zahrnuje a nezahrnuje, takže z něj můžeme leda věštit.

     Btw. ten článek má i více chyb, např. tvrdí že "At least 12 of the aircraft were put into long-term storage in 2013", což není pravda, nebyly v long-term storagi, ale v krátkodobé rotational storage, tvrdí, že prý JAR Gripeny už všechny létají - což několik zdrojů z dalšího roku vyvrací, takže je celý hodně pochybný....

     Naprosto nevíme, o jakých číslech mluví a z jakého roku ten údaj je a co zahrnuje. Nicméně i kdyby náhodou opravdu byl správně, tak stejně nic nedokazuje neboť by musel být někdy z let 2013-2016. A zrovna v těch letech podle X dalších zdrojů
     (např. https://www.offiziere.ch/?p=30...
     byla SAAF v totálním srabu, kdy se podstatným způsobem zvětšoval její vnitřní dluh. Takže jsou naprosto neporovnatelná s cenou provozu F-16 v Polsku, kde se naopak v daná léta začalo po létech útlumu zbrojit a tedy kde naopak splácí vnitřní dluhy z minulosti.

     Prostě porovnáváš hodinky a holinky - a ještě k tomu si vybíráš čísla, aby holinky byly co největší a hodinky co nejmenší.
     Čísla, co se Ti do krámu nehodí ignoruješ (např. údaj od Švýcarů o celkové ceně za provoz Gripenů) nebo o desítky procent zmenšuješ (čísla z provozu Gripenů v SAR za předešlé období).Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:04 31.01.2019

  NeoXII Pronájem Gripenu stojí dle aktuálního kurzu cca 75 mil. USD ročně. Za 22 let pronájmu zaplatíme celkem cca 1 650 mil. USD. Letová hodina Gripenu se nejčastěji uvádí kolem ...Zobrazit celý příspěvek

  NeoXII

  Pronájem Gripenu stojí dle aktuálního kurzu cca 75 mil. USD ročně. Za 22 let pronájmu zaplatíme celkem cca 1 650 mil. USD. Letová hodina Gripenu se nejčastěji uvádí kolem 7000 USD. Bohužel nevíme co tato částka obnáší či neobnáší jako u každého stroje. Nebudu žrát a radši nadhodím letovou hodinu na 10 000 USD. 4000 hodin x 10 000 USD x 14 strojů je 560 mil. USD. Z toho nám plyne, že něco přes 1 mld. USD jde za 22 let Švédům do kapsy. Cena nového Gripenu C se uvádí jen za letadlo cca 70 mil. USD, za 14 kusů to máme téměř 1 mld. USD. Což je téměř ta samá částka co jde Švédsku do kapsy za 22 let pronájmu. Tím pádem za 22 let zaplatíme nákupní cenu letadel.
  Je tu ale jedno ale, mám tušení, že ČR si platí pohonné hmoty, což činní asi 2 300 USD za letovou hodinu dle JAR, při 14 letadlech a 4000 hodin činí tato částka téměř 130 mil. USD, tak ČR za 22 let provozu přeplatí jednotkovou cenu 14 letadel o cca 200 mil USD.
  Nezapočítávám školení a zázemí, které se u těchto počtech letadel pohybuje řádově ve sta mil. USD.
  Z toho mi plyne, že odkupní cena všech Gripenů by měla být max. do 500 mil. USD, spíš okolo 300 milionů či méně.

  Pokud můj odhad výkupní ceny je správný, tak ČR v případě odkupu Gripenu by za 22 let provozu, nájmu, výcviku personálu a odkupu zaplatila kolem 2 MLD. USD.
  Což je částka myslím akceptovatelná, samozřejmě chybí další položky jako výzbroj, apod.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   19:33 31.01.2019

   Takže když chceš dokázat, že pronájem nebyl předražený, tak najednou operuješ s cenou letové hodiny $10.000 + $2.300 palivo. Náklady na provoz F16 v USAF je 25.000 na flighthour. ...Zobrazit celý příspěvek

   Takže když chceš dokázat, že pronájem nebyl předražený, tak najednou operuješ s cenou letové hodiny $10.000 + $2.300 palivo.

   Náklady na provoz F16 v USAF je 25.000 na flighthour.
   https://breakingdefense.com/20...
   Ovšem, to zahrnuje i platy vojáků a provozování základen (mission personel and indirect support)
   https://apps.dtic.mil/dtic/tr/...
   co dělá u USAF cca 55%. Tedy za samotný provoz F16 platí USAF něco přes $11.000 za hodinu. V ČR jsou náklady na techniky atd... jistě menší, než v USAF. Takže reálně bychom ty samé F16 provozovali podstatně levněji.

   Takže jsou dvě možnosti - buďto je Gripen provozně podstatně dražší, než výkonnější F16.
   Anebo jsi přestřelil cenu, kteoru dali Švédové za údržbu - pak ovšem z Tvého výpočtu vyplývá, že by nám je měli nechat vlastně zadara, jinými slovy, že ten pronájem nijak výhodný nebyl....Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    21:37 31.01.2019

    logik Jak uvádím, dávám radši vyšší cenu, samozřejmě cena letové hodiny se může lišit a i dalších údajů, které jsem v rámci provozu Gripenu poskytnul, jde jen o odhad, protože ...Zobrazit celý příspěvek

    logik

    Jak uvádím, dávám radši vyšší cenu, samozřejmě cena letové hodiny se může lišit a i dalších údajů, které jsem v rámci provozu Gripenu poskytnul, jde jen o odhad, protože neznám a vlastně nikdo z nás (už by to tu zaznělo) přesnou cenu letové hodiny, která se navíc může lišit letectvo od letectva. U Gripenu je také plus ona SR a průměrná délka držby plus oprav, což náklady na stroj dále snižuje oproti konkurenci. Navíc cenu dokonce ovlivňuje doprava nových dílů a je rozdíl zda se dopravují ze vzdálenosti pár set kilometrů či přes oceán.
    Zda je pronájem předražený či nikoliv je nové téma a chce to ekonomickou analýzu. Třeba právě tvoje neekonomické myšlení, je to, že by nám Gripeny měli nechat zadara. Tím pádem by na tom silně prodělali a nechali by nám grátis výcvik a zázemí. Vlastně by jsme Gripeny získali na splátky bezúročně.

    Pronájem je vždy nevýhodný oproti koupi. Ovšem pokud není hotovost na nákup či se nechci zadlužit (a tím ještě víc utratit), tak pronájem řeší problém absence nadzvukového letectva či klidně bydlení. Příklad, pronajmu si byt za 10 000 měsíčně po dobu 22 let. Za 22 let zaplatím za nájem 2 640 000. Takováto suma již může dosahovat či i přesahovat cenu bytu. Pokud budu chtít byt po 22 letech nájmu koupit, tak v tržním prostředí ho nakoupím za tu cenu, která se na trhu pohybuje a to klidně za 2 640 000, za menší cenu ho koupím v případě jedná-lu se o družstvo či podobně. U stroje je výhoda, že stárne a má svoji pevně stanovou životnost (v našem případě) a proto je cena nižší.
    Takže pronájem je "vždy" de-facto nevýhodný, ale je to řešení, když není hotovost na novou věc.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     10:50 01.02.2019

     "a je rozdíl zda se dopravují ze vzdálenosti pár set kilometrů či přes oceán." Lodní doprava je levná, nicméně protipříklad byla F16 u USAF - co se u ní přepravuje přes ...Zobrazit celý příspěvek

     "a je rozdíl zda se dopravují ze vzdálenosti pár set kilometrů či přes oceán."
     Lodní doprava je levná, nicméně protipříklad byla F16 u USAF - co se u ní přepravuje přes oceán.

     "Třeba právě tvoje neekonomické myšlení, je to, že by nám Gripeny měli nechat zadara.............."
     Teda nevím, kdo tady vypočítával cenu provozu Gripenu a z ní odvozoval, kolik je jejich zbytková cena, ale já to nebyl.

     "...a chce to ekonomickou analýzu."
     A co teda byl Tvůj předchozí pokus jiného, než snaha vyčíslist reálnou cenu toho, co jsme od Švédů dostali a porovnat to s cenou? :-)Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    22:07 31.01.2019

    Ještě poznámka nikoliv 10 000 plus 2 300 za palivo, ale 10 000 USD dohromady. Pokud se uvádí provoz 7 000 USD za provoz Gripenu, tak se neví jestli je to suchá či i mokrá částka. ...Zobrazit celý příspěvek

    Ještě poznámka nikoliv 10 000 plus 2 300 za palivo, ale 10 000 USD dohromady. Pokud se uvádí provoz 7 000 USD za provoz Gripenu, tak se neví jestli je to suchá či i mokrá částka. Počítám radši větší i plus palivo za 10 000 USD za hodinu, takže 10 000 USD mnou uvedených je částka "mokrá".Skrýt celý příspěvek

    • Gibon
     08:53 01.02.2019

     JAR uvazda vet cost 13.300USD a dry cost 10.400USD.
     https://www.defenseindustrydai...

     JAR uvazda vet cost 13.300USD a dry cost 10.400USD.
     https://www.defenseindustrydai...

     • logik
      11:17 01.02.2019

      A to je přesně to, o čem píšu - Švédové slibují 7.000, "realisté" čekají, že by se to snad do těch 10.000 mohlo vejít - a pak (a to v tak lowcost zemi jako JAR) zjistí, že je to ...Zobrazit celý příspěvek

      A to je přesně to, o čem píšu - Švédové slibují 7.000, "realisté" čekají, že by se to snad do těch 10.000 mohlo vejít - a pak (a to v tak lowcost zemi jako JAR) zjistí, že je to ještě o třetinu více a dvojnásobek očekávané částky - tak aby se vešli do rozpočtu, s půlkou letadel nelétají.Skrýt celý příspěvek

  • NeoXII
   21:43 31.01.2019

   No a presne o tom píšem kdesi nižšie. Že ak po roku 2027 nebudete pokračovať s C/D, znamená to, že ho vrátite Švédom, ktorí vám ale nevrátia ani cent a lietadlá, ktoré ste defacto ...Zobrazit celý příspěvek

   No a presne o tom píšem kdesi nižšie. Že ak po roku 2027 nebudete pokračovať s C/D, znamená to, že ho vrátite Švédom, ktorí vám ale nevrátia ani cent a lietadlá, ktoré ste defacto "kúpili" odovzdáte zadarmo. A čo bude nasledovať? Kúpa nových lietadiel včetne nákladov prechodu na nový typ a platenie za ne nanovo. Snáď už ale budete financovať VAŠE stroje.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    21:59 31.01.2019

    NeoXII Pardon, ale ekonomická stránka věci, je alespoň z mého pohledu jasná. Pronájem vs. nákup je pronájem z dlouhodobého hlediska nevýhodný. Výhoda je jen ta, že prostředky jsou ...Zobrazit celý příspěvek

    NeoXII

    Pardon, ale ekonomická stránka věci, je alespoň z mého pohledu jasná. Pronájem vs. nákup je pronájem z dlouhodobého hlediska nevýhodný. Výhoda je jen ta, že prostředky jsou rozloženy v čase, ovšem zaplatí se víc. Je to vlastně obdobné jako splátka.
    Bohužel v naší realitě se ukázalo, že takováto cesta se ukázala paradoxně výhodná. Protože kdyby jsme letadla koupili, tak vzhledem k tomu, že v minulosti bylo zvykem armádní rozpočet co nejvíc seškrtat, tak je možné, že by to postihlo i provoz Gripenů a tím pádem by utrpěli schopnosti a výcvik personálu.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   22:50 31.01.2019

   "Cena nového Gripenu C se uvádí jen za letadlo cca 70 mil. USD, za 14 kusů to máme téměř 1 mld. USD." Při životnost draku 8000h, letadla mají odlétáno 3200h. Tak cena letadla ...Zobrazit celý příspěvek

   "Cena nového Gripenu C se uvádí jen za letadlo cca 70 mil. USD, za 14 kusů to máme téměř 1 mld. USD."

   Při životnost draku 8000h, letadla mají odlétáno 3200h. Tak cena letadla klesla o 40%. To bude někde pod 600..Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  02:02 31.01.2019

  logik Vidím, že jsi v této diskuzi úplně vyhořel a místo tradičních manipulací si už přešel k vyloženým lžím. "žádný uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL ...Zobrazit celý příspěvek

  logik

  Vidím, že jsi v této diskuzi úplně vyhořel a místo tradičních manipulací si už přešel k vyloženým lžím.

  "žádný uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady. "

  Na místo toho abys toto tvrzení dokázal, chceš po mě abych ti já doložil spokojenost uživatelů. Když ti napíšu, že CZ a HU jsou velmi spokojení, tak to shodíš ze stolu, protože nájem. Když ti napíšu, že Thajsko dalo přednost Gripenu před F-16, které také užívá a tím pádem se Gripen stane náhradou za F-16 tak mi píšeš, že 15 let si nic neobjednali, nevím, ale asi u tebe je rok 2025. Thajsko objednalo prvních 6 Gripenů v roce 2008 a dalších 6 v roce 2010 s tím, že přicházeli (druhá várka) od roku 2013. Dále jsem ti psal, že Thajsko mělo urgentní potřebu náhrady tanků (T-84 a poté VT-4), tak prostředky na obnovu leteckého parku nyní nejsou na pořadu dne a nejsou ani urgentní. JAR nehlásí žádné komplikace s provozem Gripenu (jediné co bylo, že odstavili na čas část strojů z důvodů šktrů v rozpočtu) a díky provozu si jej vybrala Brazílie a také Švýcarsko. Mimochodem i díky provozním vlastnostem ho pořídila i CZ a HU a oba dva spokojeni. Samozřejmě Švédsko v nájmu podvádí a dokonce je tak blbé, že dalo slevu u druhého pronájmu, protože podle tebe nákladnost Gripenu v nájmu maskuje. Spokojen? Blbá je také Botswana, když podle tvé logiky má zájem pořídit Gripen, když přece JAR část strojů uložila sice z důvodů rozpočtu, ale ty to samozřejmě chceš bez jediného důkazu hodit na vysokou cenu provozu.

  Myslím, že spíš by si ty měl uvést ty příklady, kde není uživatel a ani uživatel potencionální spokojen s provozem Gripenu. O Chorvatsku jsem ti také psal, prvně Gripen je levnější na provoz než nová F-16 a poté Gripen je dražší na provoz než použitá F-16. Chorvatské kouzlo...

  A dále a závazky NATO, asi ti nedochází, že závazky NATO jsou nevymahatelné. Navíc proč by nemělo Švédsko nás podporovat v případě války, když na tom vydělá??? Navíc Švédsko jakožto neutrální země nemusí být vystaveno válce a tudíž jakožto dodavatel je lepší, než kterákoliv země ve válce.
  Švédsko je paradoxně větším členem NATO, než řada řádných členů NATO (viz mise). Navíc je v NATO už tak na půl a je i možné, že jednoho dne bude členem NATO. Členem NATO není hlavně ze strategických důvodů.

  Otázka: Proč neustále musíš manipulovat a diskuzi takto degenerovat?Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   02:10 31.01.2019

   A poznámka k tvým, F-35 a teorii, že 4 F-35 mají mnohem větší bojovou hodnotu, než 4 Gripeny. Tak 4 F-35 budou mít sílu jako 5 max 6 Gripenů (viz. dánské výběrko, F-35, F-18, EF) a ...Zobrazit celý příspěvek

   A poznámka k tvým, F-35 a teorii, že 4 F-35 mají mnohem větší bojovou hodnotu, než 4 Gripeny. Tak 4 F-35 budou mít sílu jako 5 max 6 Gripenů (viz. dánské výběrko, F-35, F-18, EF) a to pouze když budou všechny ve vzduchu Sortie Rate ti asi nic neříká. Představuješ si to jako hurvínek válku.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   06:43 31.01.2019

   Semtam: Opět, napsaní základních vyvrácených faktu znova? Bez ohledu na ostatní argumenty, fakta, a pokračovaní v předešlé diskuzi....

   Semtam: Opět, napsaní základních vyvrácených faktu znova? Bez ohledu na ostatní argumenty, fakta, a pokračovaní v předešlé diskuzi....

   • semtam
    16:23 31.01.2019

    Jirosi, aby jsi mohl tohle napsat museli by ty argumenty někde zaznít. Kdyby si je měl, nebo je měl logik, tak je už dávno napíšete.

    Jirosi, aby jsi mohl tohle napsat museli by ty argumenty někde zaznít. Kdyby si je měl, nebo je měl logik, tak je už dávno napíšete.

    • Jirosi
     22:28 31.01.2019

     Je tu přes 400 příspěvků, akorát ty si tu vždy zkopíruješ svůj základní mustr po tom co si několikrát odešel z debaty.

     Je tu přes 400 příspěvků, akorát ty si tu vždy zkopíruješ svůj základní mustr po tom co si několikrát odešel z debaty.

  • logik
   18:36 31.01.2019

   " CZ a HU jsou velmi spokojení, tak to shodíš ze stolu, protože nájem." ". Mimochodem i díky provozním vlastnostem ho pořídila i CZ a HU a oba dva spokojeni. " Ano, kupodivu, když ...Zobrazit celý příspěvek

   " CZ a HU jsou velmi spokojení, tak to shodíš ze stolu, protože nájem."
   ". Mimochodem i díky provozním vlastnostem ho pořídila i CZ a HU a oba dva spokojeni. "
   Ano, kupodivu, když se bavíme o ceně provozu - o které Ty tvrdíš, že je nízká - tak argumentovat státy, které gripeny NEPROVOZUJ´Í. České i HU Gripeny provozuje Švédsko. My na nich jen lítáme.

   Už si prosím konečně zjisti ROZDÍL MEZI PRODEJEM A PRONÁJMEM. A to, KDO PLATÍ PROVOZ PŘI PRONÁJMU. Při pronájmu Gripenu nás cena provozu NEZAJÍMALA ANI NÁHODOU, protože provoz platí Švédové. Už je Ti to prosím konečně jasné?
   (A btw., argumentovat naším výběrem gripenů, kdy hlavní kritérium nákupu byly peníze v aktovkách doručené těm správným lidem, je vůbec nesmysl, i kdybychom ty Gripeny koupili).

   "Samozřejmě Švédsko v nájmu podvádí a dokonce je tak blbé, že dalo slevu u druhého pronájmu, "
   Slevu dalo proto, protože podruhé - když už si o korupci při pronájmu Gripenů štěbetali i vrabci na střeše - byla původní cena Gripenů už naprosto neúnosná.

   "Dále jsem ti psal, že Thajsko mělo urgentní potřebu "
   Nahradit spadlý letoun je také vcelku urgentí potřeba. Ale jinak, obecně - okecat se dá všecho. Realita je, že koupily gripeny - a pak i když měli v plánu koupit další, začali soudit ty co je koupili za korupci a radši modernizovali F16.

   "Blbá Botswana" pak především nic nekoupila. A podle vyjádření Botswanců:
   https://www.defenceweb.co.za/a...
   nekoupí, protože jsou Gripeny příliš drahé. Samozřejmě, to vyjádření může také znamenat, že SAAB málo maže, ale pak to, že chtějí Gripen, také nijak o láci Gripenu nevypovídá.
   Takže opět scénář, o kterém mluvím: když se zákazník seznámí se skutečnou cenou Gripenu, jeho nadšení kupodivu ochabne.

   "Tak 4 F-35 budou mít sílu jako 5 max ...."
   Výsledky z RED flagů vypadají poněkud jinak. Parametry: např. vzájemné detekční vzdálenosti také.
   "to pouze když budou všechny ve vzduchu Sortie Rate ti asi nic neříká."
   ˇŘíká. Ale ta se týká jak Gripenů, tak F-35, takže to je nesmyslný argument.

   "Myslím, že spíš by si ty měl uvést ty příklady, kde není uživatel a ani uživatel potencionální spokojen s provozem Gripenu. "
   Psal jsem je již tolikrát, že to evidentně nemá cenu.
   Švýcarsko - z nákupu sešlo pro příliš drahý provoz
   Chorvatsko a SR - Gripen v tendru prohrál, přinejmenším Chorvati přímo kritizovali provozní náklady
   Rumunsko také nad Gripenem ohrnulo nos
   Jediní kupci jsou JAR - která jich zavřela do hangáru protože si nemohli dovolit jejich provoz
   a Thajsko - které místo nákupu dalších Gripenů začala vyšetřovat původní nákupčí z korupce a modernizovala F16Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    19:24 31.01.2019

    Ok, takže nemáš nic, jen fabulace a nesmysli. Nevím, proč bych měl zjišťovat rozdíl mezi pronájmem a nákupem, další tvůj argumentační faul. Opět smyšlenka, že Švédsko dalo slevu ...Zobrazit celý příspěvek

    Ok, takže nemáš nic, jen fabulace a nesmysli.

    Nevím, proč bych měl zjišťovat rozdíl mezi pronájmem a nákupem, další tvůj argumentační faul.
    Opět smyšlenka, že Švédsko dalo slevu na Gripen ve druhém nájmu za podezření z korupce. Můžeš to prosím dokázat. Samozřejmě oba víme, že je to jen tvůj výmysl.

    Nahrazení jednoho spadlého letadla není urgentní potřeba náhrady. Opět tvá smyšlenka. Ale s tím si mě docela pobavil. Za to palec nahoru. A aby jsi byl v obraze, Thajsko objednalo modernizaci F-16 v době, kdy objednalo další várku Gripenu a to v roce 2010 (či přinejmenším začalo o modernizaci vyjednávat), takže tvá argumentace je opět zavádějící a vadná. A opět to nedokazuje, co tvrdíš, že jsou nespokojeni s provozem.

    Ano, Botswana očekává lepší finanční nabídku, protože země s 2 miliony obyvatel a 8 500 USD na hlavu opravdu nemá peněz nazbyt. Po ekonomické stránce v rámci celkové výše HDP ji strčí do kapsy každý pobaltský stát (Botswana 18.6 MLD, Estonsko 31 MLD, Lotyšsko 35.8 MLD, Litva 58.2 MLD, vše v USD) Ovšem tvůj zdroj nijak nepotvrzuje to, že Gripen je drahý na provoz jak o něm ty tvrdíš.

    Další lež se Švýcarskem, nesešlo kvůli provozu, naopak byl vybrán pro nejlevnější provoz a nejnižší cenu oproti konkurenčním typům. A sešlo z nákupu kvůli zamítnutí v referendu.
    Chorvatsko a Rumunsko šli cestou použitých letadel, odmítli jak nové Gripeny, tak F-16. Takže další manipulace a lež.

    Tak milý logiku, opět si zklamal a místo věcných zdrojů a argumentů si se snížil k podvodům a lžím. Doložit své tvrzení o tom, že "žádný uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady. "
    Nejsi schopen doložit a tuto neschopnost se snažíš zamaskovat fabulacemi a klamem a nebo pomluvy typu, že málo maže, apod.Skrýt celý příspěvek

    • Gibon
     20:15 31.01.2019

     "Ok, takže nemáš nic, jen fabulace a nesmysli."
     zatial sa zda, ze ostatni diskutujuci na to maju celkom opacny nazor. :-)

     "Ok, takže nemáš nic, jen fabulace a nesmysli."
     zatial sa zda, ze ostatni diskutujuci na to maju celkom opacny nazor. :-)

     • semtam
      21:39 31.01.2019

      To bych ten názor musel slyšet, či ho mít alespoň podložený. Problém je ten, že faktické argumenty se dotýkají slovenské hrdosti.

      To bych ten názor musel slyšet, či ho mít alespoň podložený. Problém je ten, že faktické argumenty se dotýkají slovenské hrdosti.

     • Gibon
      08:58 01.02.2019

      :-D Jasne dochadzaju argumenty, tak sa utoci vsetkymi smermi. Neviem co ma slovenska hrdost s ne/vyhodnostou prenajmu Gripenov a vseobecne z uspechami tehto lietadla, ktore si ...Zobrazit celý příspěvek

      :-D Jasne dochadzaju argumenty, tak sa utoci vsetkymi smermi.
      Neviem co ma slovenska hrdost s ne/vyhodnostou prenajmu Gripenov a vseobecne z uspechami tehto lietadla, ktore si kupili len v krajinach s vysokou mierou korupcie s naslednym vysetrovanim nakupu gripenov vo vacsine z nich.

      Ak tvoj prispevok skonci 0:7, tak to asi nema nic so slovenskou hrdostou, ale s tym, ze vacsina diskutujucich si mysli, ze nemas pravdu.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     11:10 01.02.2019

     "Nevím, proč bych měl zjišťovat rozdíl mezi pronájmem a nákupem" Protože pokud říkáš, že ze spokojenosti s pronájmem plynou nízké provozní náklady, tak prostě netušíš, ...Zobrazit celý příspěvek

     "Nevím, proč bych měl zjišťovat rozdíl mezi pronájmem a nákupem"
     Protože pokud říkáš, že ze spokojenosti s pronájmem plynou nízké provozní náklady, tak prostě netušíš,

     "Chorvatsko a Rumunsko šli cestou použitých letadel, odmítli jak nové Gripeny, tak F-16. "
     A použité typy mají nižší provozní náklady? Odkdy? Takže pokud při odmítnutí Gripenů bylo argumentováno i provozními náklady - což přinejmenším v Chorvatsku co vím bylo - tak to je k posouzení provozních nákladů relevantní.

     "Další lež se Švýcarskem, nesešlo kvůli provozu, naopak byl vybrán pro nejlevnější provoz a nejnižší cenu oproti konkurenčním typům"

     Dokolečka? Ano, Gripen byl levnější než notoricky předražené dvoumotorvé evropské stroje. S žádným jednomotorákem v Švýcarsku Gripen NEPOROVNÁVALI. O tom, že Gripen je levnější na provoz než EFT se nepřeme. Takže Takže pokud se tímto výběrkem snažíš dokázat NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY OPROTI JINÝM JEDNOMOTORÁKŮM, tak klameš.

     Nákup Gripenů pak v referendu zamítli pro příliš velkou nákladnost jejich provozu.
     https://www.swissinfo.ch/eng/b...
     Plánované náklady na provoz byly totiž cca 10 miliard dolarů, tedy 455 milionů dolarů na letadlo. Při životnosti draku 8000 letových hodin to vychází na 56.000 dolarů na letovou hodinu. Láce....Skrýt celý příspěvek

     • logik
      11:11 01.02.2019

      vypadlo mi: netušíš, která bije.

      vypadlo mi: netušíš, která bije.

     • semtam
      18:50 01.02.2019

      Gibon
      Já na rozdíl od tebe či od logika jsem nyní poskytnul relevantní argumenty. Vy si vymýšlíte jen to, co se vám líbí. A to je rozdíl

      Gibon
      Já na rozdíl od tebe či od logika jsem nyní poskytnul relevantní argumenty. Vy si vymýšlíte jen to, co se vám líbí. A to je rozdíl

     • semtam
      19:05 01.02.2019

      logik Česká strana nejspíš platí pohonné hmoty a navíc má přehled o spolehlivosti a také cenách oprav Gripenu. Právě že v tom spočívá chorvatské kouzlo, že stará letadla mají ...Zobrazit celý příspěvek

      logik

      Česká strana nejspíš platí pohonné hmoty a navíc má přehled o spolehlivosti a také cenách oprav Gripenu.

      Právě že v tom spočívá chorvatské kouzlo, že stará letadla mají nižší náklady, než letadla nová. Blbost a je to jen chlácholení veřejnosti. Chorvatsku a Rumunsku šlo především o pořizovací náklady. Toť vše.

      To, že švýcarská opozice, co si nepřála nákup strojů jakýkoliv strojů a nadhodila asi tu nejvyšší možnou cenu za celou životnost strojů aby vystrašila voliče je argument křivý. Navíc neuvádí, co do toho počítá, jestli samotný nákup, dále výzbroj, školení, výcvik, modernizace, atd. atd.
      Takže není pravdou, že Švýcaři odmítli Gripen na základě provozních nákladů, ale že nechtěli aby Švýcarsko investovalo do nových nadzvuků.

      "Takže pokud se tímto výběrkem snažíš dokázat NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY OPROTI JINÝM JEDNOMOTORÁKŮM, tak klameš. "

      Tímhle mi prasácky podsouváš, že tvrdím, že má Gripen nejnižší náklady z jednomotoráků. Nikoliv já tvrdím, Gripen má nižší náklady než F-16 (viz. můj nový příspěvek mimo vlákno nahoře) a tvé vyjádření, že Švýcaři odmítli Gripeny kvůli provozu označuji za faktický klam, protože Gripen měl z logiky věci oproti konkurenci nejnižší náklady (dvoumotoráky) a Švýcaři proto Gripen odmítli, ne proto, že je drahý na provoz, ale proto, že nechtěli do nových nadzvuků investovat a ano po sléze je i živit. Ovšem Gripen byl z konkurence nejlevnější, tak zakopaný pes byl úplně někde jinde, než v provozu letadla.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      21:48 01.02.2019

      semtam: "Česká strana nejspíš platí pohonné hmoty" Vzhledem k horšímu SFC gripeního motoru, tady zas tak velký prostor pro výhodu není i přes menší výkon motoru Gripenu - navíc ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam:
      "Česká strana nejspíš platí pohonné hmoty"
      Vzhledem k horšímu SFC gripeního motoru, tady zas tak velký prostor pro výhodu není i přes menší výkon motoru Gripenu - navíc Gripen má menší T/W, což znamená pro stejné výkony častější nutnost užít AB, tedy i neefektivnější provoz.

      "navíc má přehled o spolehlivosti a také cenách oprav Gripenu. "
      Proč by měla mít přehled o cenách oprav Gripenu? Proč by jim něco takovýho měli Švédi dávat? To jako myslíš, že Švédi dávaj Čechům raporty, kolik a jak placenejch dělníků zaměstnávaj???
      A i kdyby stály opravy majlant, tak nás to nijak netrápí, naopak bychom byli o to spokojenější, že máme letadla jen leasnutá a nekoupili jsme je. I když se třeba postavíš na hlavu, spokojenost s pronájmem NIJAK NEDOKAZUJE VÝŠI PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.

      "protože Gripen měl z logiky věci oproti konkurenci nejnižší náklady (dvoumotoráky) a Švýcaři proto Gripen odmítli, ne proto, že je drahý na provoz"
      Tvoje argumentace je podobně intelignentní, jako bys tvrdil, že trabant je rychlejší než formule, protože ve Švýcarsku dělali výběrové řízení, a on tam ten trabant všechny bagry předjel. A dokonce i jeden buldozer.
      Prostě výsledek švédského tendru podkladá že Gripen je na provoz levnější než EFT a Rafalle. Nic víc. O tom, jestli je levnější než F16 neříká nic a pokud to z toho vyvozuješ, tak klameš.

      " Ovšem Gripen byl z konkurence nejlevnější, tak zakopaný pes byl úplně někde jinde, než v provozu letadla."
      Další oslí argument. Když si chci koupit byl za milion, udělám výběrko, vyberu si nejlevnější co mi nabídnou: byt za dva miliony, a pak se rozhodnu, že je moc drahý a nekoupím radši nic, znamená, že žádný byt nechci? Anebo to, že i ten nejlevnější, co mi nabídli, byl prostě moc drahý - a že se holt sliby realitních makléřů, že ten byt bude stát jen milion, ukázaly liché?

      Samozřejmě, že mohla být část motivu i to, nemít žádná letadla. To ale nic nemění na tom, že cena provozu Gripenů evidentně dala opozici do ruky dobrou zbraň.

      "Tímhle mi prasácky podsouváš, že tvrdím, že má Gripen nejnižší náklady z jednomotoráků. "
      A on je ještě nějaký jednomotorový stíhač na trhu, který je levnější?
      Který prosím? A pokud ne, tak co Ti vadí????Skrýt celý příspěvek

 • NeoXII
  13:43 30.01.2019

  I keď túto debatu je možné viesť donekonečna, skúsim ešte napísať môj záverečný názor. Gripeny po roku 2027 zostanú u vás, či už ako predĺženie prenájmu, alebo odkúpenie. Osobne ...Zobrazit celý příspěvek

  I keď túto debatu je možné viesť donekonečna, skúsim ešte napísať môj záverečný názor. Gripeny po roku 2027 zostanú u vás, či už ako predĺženie prenájmu, alebo odkúpenie. Osobne totiž neverím, že švédska strana si zoberie späť 20+ ročné C/D. Čo by s nimi robili? Veď prehrávajú tendre na nové C/D a tak zrejme všetko smerujú na E/F do budúcnosti. A ak by som bol občan ČR, či už robotník, alebo aj minister a niekto by prišiel s požiadavkou na nákup nových, iných strojov (vrátane Gripen E/F), spýtal by som sa:
  -Sú naše Gripeny staré, či "zodraté"? Odpoveď: nie, sú v polovici životnosti.
  -Nie sú vhodné na plnenie úloh, na ktoré boli určené? Nie, všetko čo treba zvládajú bez problémov.
  -Majú nejaké technické problémy, závady? Nie, slúžia bez väčších závad a bežné drobnosti vyrieši pravidelný servis.
  -A čo piloti? Tých máme vynikajúcich a mnohí patria k svetovej špičke. Na cvičeniach ale aj leteckých dňoch sú ozdobou.
  -No a čo technické zabezpečenie? S tým nie sú problémy. Máme vyškolený personál na vysokej profesionálnej úrovni a tiež technická základňa je vybudovaná a rokmi preverená.
  -Tak posledná otázka: NA ČO PRE BOHA CHCETE KUPOVAŤ NOVÉ LIETADLÁ???Skrýt celý příspěvek

  • Karlos73
   14:23 30.01.2019

   Tak toto je čistý populizmus. Čo tam po odbornom hľadisku, strategických dohovoroch ,nech v ČR nechajú do armády kecať ľuďom. :) To už môžu rovno letectvo a armádu zrušiť.

   Tak toto je čistý populizmus. Čo tam po odbornom hľadisku, strategických dohovoroch ,nech v ČR nechajú do armády kecať ľuďom. :) To už môžu rovno letectvo a armádu zrušiť.

   • NeoXII
    19:56 30.01.2019

    Zjavne si to nepochopil.

    Zjavne si to nepochopil.

  • Jirosi
   16:30 30.01.2019

   "Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E ...Zobrazit celý příspěvek

   "Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle."

   Tu máš odpověď. Svoje letouny uzemní a nahradí je letouny z pronájmu v Hu a o rok později v CR. Ty jsou v dobrém stavu díky pronájmu. Těmto zemím bude nabídnut vyráběný E/F. Švédové ušetří, a část nákladů na E/F přehodí jinam, přitom si tyhle země zavážou na dalších 40. let. Přitom v té době nemusí bát konkurence z FCAS.

   Tohle není až tak o tom co chce CR, ale co ji bude nabídnuto. A teprve z toho si můžeš vybírat.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   18:04 30.01.2019

   NeoXII Na tu poslední otázku si přišel jak prosím tě? Tady se v diskuzi jen okrajově řešilo co v roce 2027 po skončení nájmu. Gripen C vychází racionálně a také záleží na ...Zobrazit celý příspěvek

   NeoXII

   Na tu poslední otázku si přišel jak prosím tě? Tady se v diskuzi jen okrajově řešilo co v roce 2027 po skončení nájmu. Gripen C vychází racionálně a také záleží na nabídkách. Toť vše. Samozřejmě je tu ještě "pátá kolona" co jsou jí české zájmy a potřeby u zadku a chce jen, ať kupujeme v USA bez ohledu na skutečné potřeby a ekonomiku.

   Gripen C/D potažmo i E/F neprohrává jen tak. SAAB ví, že Švédsko nemůže silovou cestou protlačit svoje stroje. Proto se stáhlo z výběrka Dánska a v Belgii se ani neúčastnilo tendru. Po zkušenostech z norského tendru, kdy vyšlo najevo díky úniku informací diplomatických kabelů, že výběrové řízení byla jen "show" pro pořízení F-35 a navíc vyšlo najevo, že USA úmyslně zdrželi žádost Švédska o přístup k radaru AESA až po norském výběru. Celkově bylo zjištěno, že USA dotlačili Norsko k nákupu F-35.
   Jednoduše vzato, stroje z USA vděčí za úspěch hlavně díky politice USA.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    20:12 30.01.2019

    "SAAB ví, že Švédsko nemůže silovou cestou protlačit svoje stroje" "Samozřejmě je tu ještě "pátá kolona" co jsou jí české zájmy" Přemýšlím kde tedy vidíš ty české zájmy, když tu ...Zobrazit celý příspěvek

    "SAAB ví, že Švédsko nemůže silovou cestou protlačit svoje stroje"
    "Samozřejmě je tu ještě "pátá kolona" co jsou jí české zájmy"

    Přemýšlím kde tedy vidíš ty české zájmy, když tu ti "C/D" máme díky korupci.
    A nikoliv volné soutěži.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     20:26 30.01.2019

     Volná soutěž u zbrojních kontraktů? Aspirant na vtip roku :D

     Volná soutěž u zbrojních kontraktů? Aspirant na vtip roku :D

  • Jura99
   18:38 30.01.2019

   Souhlasím s tebou. Ani pro Švédy ani pro ČR nebude výhodné ukončovat provoz strojů, kterým zbývá ještě +/- 10let buď do sešrotování nebo do radikální modernizace. Na těch 10let ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím s tebou. Ani pro Švédy ani pro ČR nebude výhodné ukončovat provoz strojů, kterým zbývá ještě +/- 10let buď do sešrotování nebo do radikální modernizace. Na těch 10let neseženou jiného provozovatele. Pro ČR zase nebude nějak nutné stroj ihned měnit, takže za dobrou cenu bych byl pro prodloužení provozu cca do roku 2035.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    19:52 30.01.2019

    "Ani pro Švédy ani pro ČR nebude výhodné ukončovat provoz strojů, kterým zbývá ještě +/- 10let buď do sešrotování nebo do radikální modernizace. " Což je právě omyl, protože jim ...Zobrazit celý příspěvek

    "Ani pro Švédy ani pro ČR nebude výhodné ukončovat provoz strojů, kterým zbývá ještě +/- 10let buď do sešrotování nebo do radikální modernizace. "

    Což je právě omyl, protože jim bude stát linka na E/F. Ty si buď koupí sami, nebo prodají. A řekněme, že rozdíl mezi stažením zaplacených letadel z Hu, CR a nákupem nových E/F bude trošku jinde.Skrýt celý příspěvek

   • NeoXII
    19:53 30.01.2019

    Díky za súhlas :-). Veď ja jasné, že keď bude za prevádzku za 20 rokov zaplatených cca 40mld korún, tak čokoľvek iné, ako ďaľšie prevádzkovanie zabehnutých lietadiel je mrhanie ...Zobrazit celý příspěvek

    Díky za súhlas :-). Veď ja jasné, že keď bude za prevádzku za 20 rokov zaplatených cca 40mld korún, tak čokoľvek iné, ako ďaľšie prevádzkovanie zabehnutých lietadiel je mrhanie miliardami. Presne, ako píšeš. Ale ako sa zdá, niektorých moje názory dosť vytáčajú.Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     21:06 30.01.2019

     NeoXII Jen poznámka k tomu, co by dělalo Švédsko s 22-24 letými Gripeny C. Myslím, že prioritou Švédska bude udržet Gripen v CZ a HU. Z ekonomického pohledu by pro ně bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     NeoXII

     Jen poznámka k tomu, co by dělalo Švédsko s 22-24 letými Gripeny C. Myslím, že prioritou Švédska bude udržet Gripen v CZ a HU. Z ekonomického pohledu by pro ně bylo nejlepší nám po skončení nájmu prodat Gripen E. Gripen C mají v případě CZ a HU de-facto splacený, tak nevidím důvod proč by u nich mělo být prioritou to, aby Gripen C nadále zůstával v letectvu CZ a HU, když mohou vydělat na Gripenu E a navíc jetou verzi C mohou nabízet jiným zahraničním zájemcům. Doposud použité stroje nenabízeli a tím se jím i rozšíří portfolio nabídky. Zákazníků o použitou techniku je víc než dost a dokonce nákup použité techniky je úspěšnější, než pronájem techniky nové.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:00 31.01.2019

      Prodat CR a HU v roce 2027 je pro SAAB "vrabec v hrsti", ale uspech by pro ne byl nechat doletat verzi C a uz mit kontrakt na E od cca 2035

      Prodat CR a HU v roce 2027 je pro SAAB "vrabec v hrsti", ale uspech by pro ne byl nechat doletat verzi C a uz mit kontrakt na E od cca 2035

     • NeoXII
      09:01 31.01.2019

      Semtam: No a teraz si napísal pravdu! Čiže v roku 2027 bude váš Gripen defacto splatený. Takže ste zaplatili lietadlá a odovzdáte ich Švédom späť a na prázdne letiská si budete ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam: No a teraz si napísal pravdu! Čiže v roku 2027 bude váš Gripen defacto splatený. Takže ste zaplatili lietadlá a odovzdáte ich Švédom späť a na prázdne letiská si budete kupovať nové lietadlá, aj keď podľa tvojich slov ste Gripeny splatili??? Rozumiem tomu dobre, že Švédsku vrátite lietadlá, ktoré ste si kúpili, ale už vám nepatria? Dobréééé..Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:35 31.01.2019

      NeoXII: V podstatě tomu rozumíš dobře. Letadla jsme si, ale nikdy nekoupily v tom byla jediná "výhoda". Jen jsme je zaplatily celé xD...

      NeoXII: V podstatě tomu rozumíš dobře. Letadla jsme si, ale nikdy nekoupily v tom byla jediná "výhoda". Jen jsme je zaplatily celé xD...

     • NeoXII
      15:05 31.01.2019

      Jirosi: A vo..vo..vo tom to je. :-)

      Jirosi: A vo..vo..vo tom to je. :-)

  • darkstyle
   14:05 31.01.2019

   Preco pre boha? Lebo ak Svedsko povie, ze najom nepredlzuje, tak ich kupovat viac menej musia.. Lebo nemaju v zmluve ani automaticke predlzovanie najmu ani odkupnu cenu.. Takze ...Zobrazit celý příspěvek

   Preco pre boha?

   Lebo ak Svedsko povie, ze najom nepredlzuje, tak ich kupovat viac menej musia..

   Lebo nemaju v zmluve ani automaticke predlzovanie najmu ani odkupnu cenu..

   Takze uz teraz jednym ockom pokukovat po inych strojoch nie je vobec zly napad, v toku 2027/29 tu budu uplne tie iste lietadla ako teraz, dodanie lietadiel na plynuli prechod trva cca 5 rokov, teda 2022/2024 by bolo treba podpisat zmluvu..

   V tych rokoch nebude omnoho viac info, ako je teraz, ani o f-35 ani o f-16 block 70 ani o gripen e/f..

   Najviac novych info bude paradoxne o najdrachsej z nich F-35 :)..Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  07:56 30.01.2019

  Kupovat nově vyrobený 40let starý koncept s plánem jej provozovat dalších 40let je hodně odvážné. Nikdo mimo jiné netuší, co následujících 40let udělají za pokrok bezpilotní ...Zobrazit celý příspěvek

  Kupovat nově vyrobený 40let starý koncept s plánem jej provozovat dalších 40let je hodně odvážné. Nikdo mimo jiné netuší, co následujících 40let udělají za pokrok bezpilotní stroje. Nechci tu znovu promíchávat myšlenky vzešlé z této diskuse, ale mě vychází jako celkem výhodné dolétat pronájem JAS-39C a pak jej na dalších cca 10let koupit (cena takto olétaných strojů by se měla pohybovat někde v částce Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   10:17 30.01.2019

   jistěže.. nakupovat v roce 2027 nové Gripeny C nebo F-16V je přinejmenším hloupost.

   jistěže.. nakupovat v roce 2027 nové Gripeny C nebo F-16V je přinejmenším hloupost.

   • Clanek
    13:11 30.01.2019

    Stejne tak nejak vsichni tusime jak to nakonec dopadne. Rok 2024, a nic. Rok 2026, a nic. Rok 2027, neco by se melo zacit delat(!), jo pockat, ona je tu jeste 2r opce, tak nic. ...Zobrazit celý příspěvek

    Stejne tak nejak vsichni tusime jak to nakonec dopadne.
    Rok 2024, a nic. Rok 2026, a nic. Rok 2027, neco by se melo zacit delat(!), jo pockat, ona je tu jeste 2r opce, tak nic. Rok 2028 znovu nic a jak se to zacne lamat na rok 2029 tak s prosikem ke svedum a doufat ze uvoli znovu prodlouzit pronajem. A oni treba i uvoli, jen tenhle casovy pres vyuziji k podpisu smlouvy vyhodne pro ne, bud tu budou dal litat Ccka dalsi dekadu (kdyz si je svedove nechali zaplatit jednou, proc si je nenechat zaplatit i 2x), anebo podepisi smlouvu jen tak aby ACR dotlacili k nakupu E/F, u ktereho co cert nechtel zrovna budou mit volne kapacity. :)

    PS: Neradno zapomenout i na moznost nadzvuky zrusit uplne. Pan premier co vede stat jako podnik je v tomhle dost nevyzpitatelny. A jestli mu EU sahne na repku...Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     14:16 30.01.2019

     ámen

     ámen

     • logik
      14:37 30.01.2019

      Hmmmm.... je vidět, že ač třeba máme na o ideálním stroji pro naši armádu hodně jiný představy, tak na fungování naší politické reprezentace se (bohužel) všichni shodnem.... :-(

      Hmmmm.... je vidět, že ač třeba máme na o ideálním stroji pro naši armádu hodně jiný představy, tak na fungování naší politické reprezentace se (bohužel) všichni shodnem.... :-(

  • Jura99
   18:34 30.01.2019

   ..vtipné jak mi to uřízlo příspěvek, napsal jsem, že cena 25let létaných strojů by se měla pohybovat méně než 10mil. USD/ks, ale symbol "menší" je holt potenciálně nebezpečný ...Zobrazit celý příspěvek

   ..vtipné jak mi to uřízlo příspěvek, napsal jsem, že cena 25let létaných strojů by se měla pohybovat méně než 10mil. USD/ks, ale symbol "menší" je holt potenciálně nebezpečný začátek tagu, tak ho asi proto diskusní mašina odmázla i se zbytkem příspěvku...Pak ještě přikoupit letku olétaných švédských C a provozovat to zhruba do 2035, kdy přejít na F-35A nebo FCAS.Skrýt celý příspěvek

 • Matesaax
  18:59 29.01.2019

  Já myslím,že v situaci kdy se mají kupovat nová BVP,vrtulníky,houfnice atd..nebude nejmenší chut přezbrojovat letectvo na nový typ bojového letounu,budovat nové zázemí,přeškolovat ...Zobrazit celý příspěvek

  Já myslím,že v situaci kdy se mají kupovat nová BVP,vrtulníky,houfnice atd..nebude nejmenší chut přezbrojovat letectvo na nový typ bojového letounu,budovat nové zázemí,přeškolovat piloty.Zejména,když bude perspektiva,že stávající Gripeny budou schopné létat ještě dalších dvacet let.Výkřiky ve zdejší diskuzi,že za pár let to budou zastaralá letadla jsou úplně mimo.Když výrobce F-16 ji dokáže udržovat konkurenceschopnou od 80 let,proč by to nedokázal SAAB.Navíc pouze Gripen umožní eventuální přezbrojení další letky.U jiného dražšího letounu skončíme opět u 14 letadel.Přes veškeré snahy zlevnit F-35 to nikdy nebude letadlo cenově dostupné a provozně relativně levné jako je Gripen,i když samozřejmě svými schopnostmi je někde jinde.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   22:20 29.01.2019

   Tak si tu diskusi nejprve přečti "Když výrobce F-16 ji dokáže udržovat konkurenceschopnou od 80 " On to samozřejmě dokáže. Jen je trochu rozdíl, když se cena toho udržování ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak si tu diskusi nejprve přečti
   "Když výrobce F-16 ji dokáže udržovat konkurenceschopnou od 80 "
   On to samozřejmě dokáže. Jen je trochu rozdíl, když se cena toho udržování rozpočte na tisíce F16, a když se rozpočte na 14 našich gripenů.

   "Navíc pouze Gripen umožní eventuální přezbrojení další letky."
   Blbina. Jestli sis nevšiml, teď nemáme žádné letadlo. A olétané F16 nejsou dražší než Gripeni ani náhodou.

   "i když samozřejmě svými schopnostmi je někde jinde."
   No a i kdyby bylo méně F35, tak jestli jsou schopnostmi jinde, tak to vyjde nastejno jako více gripenů, ne? A navíc ušetříme na pilotech, hangárech, atd. atd....Skrýt celý příspěvek

   • Jara
    23:01 29.01.2019

    Přečti si tenhle svůj příspěvek a zamysli se prosímtě! “Schopnosti jinde tak jich může být méně”? To je jen jedna hloupost z mnoha, které tu šíříš celou diskuzi,ano zabalíš je do ...Zobrazit celý příspěvek

    Přečti si tenhle svůj příspěvek a zamysli se prosímtě! “Schopnosti jinde tak jich může být méně”? To je jen jedna hloupost z mnoha, které tu šíříš celou diskuzi,ano zabalíš je do dlouhých odstavců, občas hodíš nějákou “ínglišh” ,ale kraviny neschováš, všem je jasné, že hned jak slyšíš nějáké to “F” nastupuje u tebe erekce, jen mi pověz jednu věc prosímtě ! jak asi využiješ ty nadschopnosti F35 když jich máš v tom hangáru 4, za který ušetřís( když ti teda stačí jeden)? Ano, nepochybuji ....ve tvém scénáři naše dvě dvojice F 35 sestřelí 200 Ruských Su30/35 pak vybombardují Moskvu a při tom všem budou předávat informace ze svých senzorů pozemním jednotkám.... mýtus F35....utopieSkrýt celý příspěvek

    • logik
     08:56 30.01.2019

     Teď jsme schopni odeslat 4 gripeny do Pobaltí a dál fungovat. Ty jsi mluvil o větším počtu Gripenů, nikoli o menším počtu F35. Takže není důvod, proč bychom nebyli schopni odeslat ...Zobrazit celý příspěvek

     Teď jsme schopni odeslat 4 gripeny do Pobaltí a dál fungovat. Ty jsi mluvil o větším počtu Gripenů, nikoli o menším počtu F35. Takže není důvod, proč bychom nebyli schopni odeslat ven 4 F-35, které by ovšem byli ekvivalentem o dost většího kontingentu Gripenů.

     Navíc, jelikož k F-35 se dodávají simulátory na pokročilejší výcvik, než na 4G stroje, tak na stejném počtu F-35 lze cvičit více bojových činností, než na 4G letadle, neboť se využití letových hodin na základní výcvik je podstatně menší.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:11 29.01.2019

  Vysvětlení, proč "fandím" Gripenu pro letectva v zemích jako CZ, HU, SK, apod. Potřeby letectev jsou stát od státu různé a proto také existuje škála typů letadel, které mají ...Zobrazit celý příspěvek

  Vysvětlení, proč "fandím" Gripenu pro letectva v zemích jako CZ, HU, SK, apod.

  Potřeby letectev jsou stát od státu různé a proto také existuje škála typů letadel, které mají různé vlastnosti. V diskuzi pod článkem https://www.armadninoviny.cz/s... jsem se snažil tuto problematiku víc rozepsat.

  V našem případě (CZ a SK) se nyní nejvíce rozebírají typy F-16 a Gripen, protože z logiky věci nejvíce vyhovují potřebám obou letectev oproti konkurenčním typům. Z obou těchto typů mi jako nejvhodnější vychází Gripen hlavně z důvodů provozních vlastností a nákladů. Bohužel diskuze je často "znásilňována" některými diskutujícími, kteří mají na letadla jen a pouze politický pohled. Který samozřejmě při výběru letadla je také rozhodující, ale když máme srovnávat potřeby letectva s parametry letadel, tak politika je na škodu. Navíc se mi zdá i trochu zbytečné, když letadla řešíme v rámci běžně dostupných typů v NATO. Aby jí byla přisuzována takováto váha. Navíc se to bičuje do extrémů, že spojenec je jen a pouze USA a ostatní jsou asi závadní, nebo jak si to mám vysvětlit.

  Nechci nijak provokovat zaryté příznivce amerických letadel, ale argumenty pro F-16 jsou dost fádní a nepřesné. Viz. třeba sdílení technických celků a rozšířenost v NATO. To se dá říci o Typhoon a F-35, nikoliv F-16 s ohledem na budoucnost.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   18:58 29.01.2019

   Gripen je fajn letadlo, ale určitě se najde i lepší. Vlastně jedinou (ale podstatnou) výhodou pokračování v Gripenech je nepřerušený výcvik. Nemusím přemýšlet jak bude probíhat ...Zobrazit celý příspěvek

   Gripen je fajn letadlo, ale určitě se najde i lepší. Vlastně jedinou (ale podstatnou) výhodou pokračování v Gripenech je nepřerušený výcvik. Nemusím přemýšlet jak bude probíhat přeškolování, kdy přijdou nová letadla apod. Prostě tu "zůstanou".
   Ale to vše platí za předpokladu, že Saab nabídne dobrou nabídku (ceny i podpory). Pokud ne, tak nemá smysl u nich setrvávat.
   A pokud takovou nabídku neobdržíme a zároveň neobdržíme dost lákavou nabídku od konkurence, tak holt klasické výběrko.
   A v takovém výběrku bych "E" a ani F-16 nepreferoval. Spíše bych se snažil sladit s evropskými spojenci, tedy F-35, Rafale , Typhoon (přičemž F-35 by byla top). Nicméně celý ten výběr je hlavně o zahraniční politice, a dost o nákupu stíhaček napoví nákup BVP a vrtulníků. Stíhačkami se to pak bude vyvažovat (doplňovat)Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    19:18 29.01.2019

    Hlavně záleží jak se rozhodne "Švédské letectvo", a pokud to nebude chtít pokračovat.... Jinak souhlas, prostě nehledět na to co je. Ale rozhodovat se co bude! I když víme, že kdo ...Zobrazit celý příspěvek

    Hlavně záleží jak se rozhodne "Švédské letectvo", a pokud to nebude chtít pokračovat....
    Jinak souhlas, prostě nehledět na to co je. Ale rozhodovat se co bude!
    I když víme, že kdo maže ten jede... "Gripen"Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     19:42 29.01.2019

     Ježiši Jirosi, že záleží na poskytnutých nabídkách je jasné i malému děcku.

     Ježiši Jirosi, že záleží na poskytnutých nabídkách je jasné i malému děcku.

     • semtam
      20:04 29.01.2019

      skelet

      Jirosi tu jeden ve velkym :D, možná by mu prospělo, kdyby si sehnal informace třeba o tom, jak se F-35 dostal do norského letectva.

      skelet

      Jirosi tu jeden ve velkym :D, možná by mu prospělo, kdyby si sehnal informace třeba o tom, jak se F-35 dostal do norského letectva.

   • semtam
    20:31 29.01.2019

    skelet Až skončí pronájem Gripenu v AČR tedy v letech 2027 či 2029, tak v té době budou k dispozici s velkou jistotou dva stroje F-35 a Gripen E. Typhoon a Rafale se budou již ...Zobrazit celý příspěvek

    skelet

    Až skončí pronájem Gripenu v AČR tedy v letech 2027 či 2029, tak v té době budou k dispozici s velkou jistotou dva stroje F-35 a Gripen E. Typhoon a Rafale se budou již pomalu chystat do důchodu a projekt FCAS asi nebude dokončený. Pokud bychom měli vybírat letadla nová tak výběr bude právě jen z F-35 a Gripen E. F-16 a Gripen C snad křísit nebudeme.
    Typuji, že budeme nadále provozovat Gripen C (nájem či odkup) až do roku 2045-2050. Ve čtyřicátých letech by mělo být k dispozici letadlo vzešlé z projektu FCAS a pravděpodobně nové verze F-35. SAAB také může představit nový stroj, ale tam předpokládám, že nebude ještě zralý a dokončení lze očekávat až za polovinou životnosti Gripenu E.
    Samozřejmě jak píšeš vše záleží na nabídkách.Skrýt celý příspěvek

    • skelet
     21:10 29.01.2019

     No, aby jsi mohl u nás nahradit Gripeny (ano, jirosi já vím, že je nevlastníme), tak nové stíhačky musíš objednat nejpozději 2024 (2023). A to předpokládám, že bude doba, kdy ještě ...Zobrazit celý příspěvek

     No, aby jsi mohl u nás nahradit Gripeny (ano, jirosi já vím, že je nevlastníme), tak nové stíhačky musíš objednat nejpozději 2024 (2023). A to předpokládám, že bude doba, kdy ještě pojedou výrobní linky všech letounů. Tedy Rafale určitě (verze F4), Typhoon pojede pro Luftwaffe co by náhrada za Tornado. Otázkou to bude u F-16. Tam spíše čekám nabídku opískovaných letounů.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:53 29.01.2019

      Není problém do roku 2030 (a asi i dále) Typhoon objednat, problém je obdobný jako u F-16 s tím, že Typhoony se budou vyřazovat cca od roku 2040 pokud FCAS bude již životaschopný. ...Zobrazit celý příspěvek

      Není problém do roku 2030 (a asi i dále) Typhoon objednat, problém je obdobný jako u F-16 s tím, že Typhoony se budou vyřazovat cca od roku 2040 pokud FCAS bude již životaschopný. Psal jsi, že by jsi se sladil s evropskými spojenci, proto disponovat Typhoonem od roku cca 2030 se sladíš jen na chvíli. A Typhoon jako náhrada za Tornado bude nukleární Typhoon. Dost jiný od současného Typhoonu. Navíc ještě to není jisté, ale asi to tak dopadne. Nějak nevím, zda ČR potřebuje mít letadla schopná nosit jaderné pumy.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:49 30.01.2019

      semtam: u Rafale F4 i Typhoon pro Luftwaffe (náhrada za Tornado) se dá předpokládat, že jej zavednou a vpodstatě i vyřadí ve stejný okamžik jako AČR. Nicméně vzhledem k ...Zobrazit celý příspěvek

      semtam: u Rafale F4 i Typhoon pro Luftwaffe (náhrada za Tornado) se dá předpokládat, že jej zavednou a vpodstatě i vyřadí ve stejný okamžik jako AČR. Nicméně vzhledem k specializaci Typhoonu v případě "tornado" verze bych u něj čekal drahotu.Skrýt celý příspěvek

    • Karlos73
     13:02 30.01.2019

     semtam 20:31 29.01.2019 Nechcel som reagovať na túto neplodnú diskusiu s porovnávaním GripenC/D (E/F) a F-16 ...Zobrazit celý příspěvek

     semtam 20:31 29.01.2019
     Nechcel som reagovať na túto neplodnú diskusiu s porovnávaním GripenC/D (E/F) a F-16 Block70/72 (F-16V), ktorý stroj je pre ktorú krajinú v danom čase lepší. AČR, predpokladám, že má dosť odborníkov, ktorí vyberú ten správny stroj pre ČR. Tak ako to spravilo aj MO SR koncom roka 2018. Ale doplním ťa, ešte si môžete kúpiť IAI Lavi :) Čínsky exportný Čcheng-tu J-10 Vanguard, ktorý je teraz celkom úspešný stroj v Ázii (Pakistan, Bangladéš, Laos,... záujem prejavujú aj štáty z Afriky). Cena za nové J-10 Vanguard je veľmi zujímavá a určite sa na ňu nechytá ani Gripen a F-16. Už ke´ď česká republika pestuje také priateĺské vzťahy s Čínou, aby ste v roku 2026-27 nebol prekvapení... :)Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      21:11 30.01.2019

      Karlos73
      Čti diskuzi a spadni do reality. A nedělej ze sebe hlupáka

      Karlos73
      Čti diskuzi a spadni do reality. A nedělej ze sebe hlupáka

  • Jirosi
   19:15 29.01.2019

   Semtam: Příště na začátek nepiš "fandím", ale placené RP..

   Vyvracet to snad ani nemá cenu, to by jsme to tu rozjeli zase znova.

   Semtam: Příště na začátek nepiš "fandím", ale placené RP..

   Vyvracet to snad ani nemá cenu, to by jsme to tu rozjeli zase znova.

   • semtam
    20:01 29.01.2019

    reagovat na laciné argumentační fauly nemá cenu

    reagovat na laciné argumentační fauly nemá cenu

  • logik
   22:37 29.01.2019

   "Z obou těchto typů mi jako nejvhodnější vychází Gripen hlavně z důvodů provozních vlastností a nákladů..." Aneb desetkrát opakovaná lež se stává pravdou. Žádný zahraniční (švédové ...Zobrazit celý příspěvek

   "Z obou těchto typů mi jako nejvhodnější vychází Gripen hlavně z důvodů provozních vlastností a nákladů..."
   Aneb desetkrát opakovaná lež se stává pravdou. Žádný zahraniční (švédové si vlastní stroj hanit nebudou, takoví matláci jsme jen mi češi....) uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady.
   V několika tendrech Gripen nebyl zvolen právě kvůli provozním nákladům, a tam kde zvolen byl, tak třeba půlku gripenů dali do hangárů, protože provoz stál příliš.

   Který stát, co Gripeny SÁM PROVOZOVAL, si pochvaluje provozní náklady? Existuje byť jen jeden takový? Ne.

   " nikoliv F-16 s ohledem na budoucnost."
   Slovensko bude mít F16 poměrně dlouho. Polsko je zatím má a kdoví, kdy je bude rušit - není ani trochu vyloučené, že si je nechá vedle F16. Rumunsko plánuje kupovat další F16 k těm, co má, takže je také následující desítky let provozovat bude. atd...

   Takže nějaká budoucnost F16 v NATO ještě čeká, a vzhledem k prodeji nových strojů mimo NATO se dá čekat i dobrá dostupnost náhradních dílů.

   Takže ano, samozřejmě, že perspektiva F16 je řádově horší, než perspektiva F35 nebo Gripenu E. A pokud by se měl kupovat nový stroj, tak má smysl vybírat především z F35 a G.E.
   To ale nic nemění na tom, že perspektiva Gripenu C je ještě o další řád horší než perspektiva F16: ty se nové už neprodávají a stát v NATO, který by je vlastnil a provozoval (a tedy byla nějaká míra jistoty, že zůstane ve výzbroji) neexistuje....

   "Navíc se to bičuje do extrémů, že spojenec je jen a pouze USA a ostatní jsou asi závadní, nebo jak si to mám vysvětlit. "
   Ne, spojenec je každý stát v NATO. Jen jaksi žádný jiný stát NATO nám nenabízí letadla s perspektivou PROVOZU V NATO za rozumnou cenu. Kdyby Frantíci nabídli Rafale za stejnou částku, jako se prodávají F16, byl by to skvělý kup. Jen bohužel Rafale stojí dvojnásobek....Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    00:37 30.01.2019

    Další prolhaný logikovský příspěvek. Můžeš už konečně uvést ty státy, kde nejsou spokojený s provozem Gripenu? Gripen pořídili přímým nákupem Thajsko a JAR. Thajsko jakožto ...Zobrazit celý příspěvek

    Další prolhaný logikovský příspěvek.
    Můžeš už konečně uvést ty státy, kde nejsou spokojený s provozem Gripenu? Gripen pořídili přímým nákupem Thajsko a JAR. Thajsko jakožto uživatel F-16 chce dále nakupovat letadla Gripen. To, že doposud další várku neobjednali je především ekonomického rázu, navíc Thajsko mělo urgentní potřebu náhrady tanků.
    JAR v minulosti uzemnila asi polovinu strojů, ale nebylo to v důsledku nákladnosti provozu, ale v důsledku rozpočtových škrtů, navíc nyní již opět létají.

    Další lež je ta, že Gripen C se již nový neprodává. Neni tomu tak, Gripen C bude se i tak nabízet i po boku Gripenu E.
    Švédsko je spojenec NATO a dokonce v misích pod patronátem NATO je aktivnější, než Rumunsko či Chorvatsko, kteří budou provozovat F-16 do roku 2050.
    Na tvém místě bych se již styděl, tohle lhaní nemá obdoby.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     09:17 30.01.2019

     "Můžeš už konečně uvést ty státy, kde nejsou spokojený s provozem Gripenu?" Typický argumentační faul. Ty tvrdíš, že mají nízké provozní náklady, já Ti ten argument vyvracím. TEDY ...Zobrazit celý příspěvek

     "Můžeš už konečně uvést ty státy, kde nejsou spokojený s provozem Gripenu?"
     Typický argumentační faul. Ty tvrdíš, že mají nízké provozní náklady, já Ti ten argument vyvracím. TEDY NA TOBĚ JE UV´ÉST A DOLOŽIT, KTERÝ STÁT JE S PROVOZEM G. SPOKOJENÝ. Ne na mně, abych dokazoval neeexistenci špagetového monstra.

     "JAR v minulosti uzemnila asi polovinu strojů, ale nebylo to v důsledku nákladnosti provozu, ale v důsledku rozpočtových škrtů, navíc nyní již opět létají."
     Jasně, objednají Gripeny, které létají v podstatě zadarmo, a polovinu jich uzemní. A te´d tu o Karkůlce. Samozřejmě, že tam byly rozpočtové škrty, ale proč se dotkli zrovna Gripenů, že? Že by proto, že to prostě byla na JAR příliš velká zátěž?

     "navíc nyní již opět létají. "
     Třeba mi to ušlo, ale máš pro to nějaký zdroj, co by to dokládal? Ještě minulý rok se celý rok furt psalo o tom, že jich furt lítá jen půlka, např.:
     https://www.defenceweb.co.za/a...

     "Thajsko jakožto uživatel F-16 chce dále nakupovat letadla Gripen."
     Ano, už asi patnáct let, za kteroužto dobu ovšem žádný Gripen nenakoupil - a to ani náhradu za spadlý kus, který mu dosti chybí - ovšem během té doby modernizoval flotilu F-16.....
     Tak vypadá šťastný a spojkojený uživatel Gripenu podle Semtama....

     "Další lež je ta, že Gripen C se již nový neprodává. Neni tomu tak, Gripen C bude se i tak nabízet i po boku Gripenu E. "
     Ano, nabízet se bude. Dobrý obchodník se pokusí nabídnout i mrtvou krysu, pokud bude jen stín šance, že ji někdo koupí. Jen jaksi ten nabízený Gripen C furt nikdo nechce koupit ani teď, ač SAAB uplácí co může....
     Smiř se s tím, že jestli je F16 výběhový typ, který už moc perspektivy před sebou nemá, tak G-C je typ, s kterým nepočítá už nikdo. Dolétá se to, co je vyrobené (a to může mít smysl i pro nás, když to bude za levno) a šmitec.

     "Švédsko je spojenec NATO"
     To nic nemění na tom, že není členem NATO a tedy narozdíl od členů NATO NÁM NENÍ ZAVÁZÁN POMOCI v případě průšvihu. Naopak, jelikož je oficiálně neutrální, tak je poměrně slušná šance, že v případě průšvihu se tam (z pochopitelné) vlny strachu o budoucnost opět začne akcentovat neutralita a nějaké dodávky zbraní do NATO budou nemyslitené.

     Kromě toho, když dojde do tuhého (např. konflikt s Ruskem), tak Švédsko bude zbrojit "do vlastní kapsy" a my můžeme na dodávky od něj zapomenout. Zatímco linky na F16 volné budou.

     PS: Proč ta verbální argesivita? Docházejí Ti argumenty?Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    07:46 30.01.2019

    Rumunsko kupuje 25let staré F-16 a Polsko už je 15let má. V době příletu nově vyrobených slovenských budou mít všechny státy své F-16 nejméně v polovině, spíš ve třech čtvrtinách ...Zobrazit celý příspěvek

    Rumunsko kupuje 25let staré F-16 a Polsko už je 15let má. V době příletu nově vyrobených slovenských budou mít všechny státy své F-16 nejméně v polovině, spíš ve třech čtvrtinách životnosti. Takže ten ohled na budoucnost je správný postřeh, pokud nenakoupí nové F-16 někdo další, bude je SR provozovat za nějakých 20let bezmála sama a také jejich prodejní hodnota, pokud se jich bude chtít zbavit před koncem životnosti, bude nízká.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     09:46 30.01.2019

     Rumunsko kupuje olétané F16, ovšem dělá konkrétní kroky k tomu, aby jich nakoupila podstatně větší množství než bude mít Slovensko - takže se dá čekat, že jich bude více šetřit a ...Zobrazit celý příspěvek

     Rumunsko kupuje olétané F16, ovšem dělá konkrétní kroky k tomu, aby jich nakoupila podstatně větší množství než bude mít Slovensko - takže se dá čekat, že jich bude více šetřit a nálety se trochu srovnají - zas je pravda, že zas slovenské draky mají limit dál, než ty Rumunské.

     Nicméně ano, samozřejmě, že Slovenské F-16 vydrží v provozu v NATO asi nejdéle, a že je slušná pravděpodobnost, že na konci budou sami a že to bude pro Slovensko problém. Furt to ale bude menší problém, než s Gripenama C, kde Cček lítá ještě podstatně méně, a nové si už pěknou dobu nekoupil nikdo: F-16 má Bahrajn a furt je tady nějaká šance u Indie.

     Já netvrdím, že F-16 není výběhový typ. Samozřejmě, že je. Jen tvrdím, že je na tom byť blbě, tak furt podstatně lépe než Gripen C. Pokud bereme státy NATO, tak situace, kterou máš za velký problém, pro F16 nastane někdy za třicet let. Gripen C bude ve stejné situaci, jen co skončí pronájem v Bulharsku.
     A pokud bereme i státy mimo NATO, pak Švédsko Gripeny vyřadí o desítky let dříve, než Bahrajn....

     Takže znovu: jo, F-16 je výběhový typ bez budoucí perspektivy. Gripen ale už nemá skoro ani tu přítomnost.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:21 30.01.2019

      ty jsi malá kecka :)

      ty jsi malá kecka :)

     • Jura99
      07:51 31.01.2019

      Gripen C splňuje naše požadavky a teprve okolo dvacátého roku služby v AČR se začne zdát, že by to chtělo něco nového. +/- stejný pocit bude u každého letadla, po 20-25letech bude ...Zobrazit celý příspěvek

      Gripen C splňuje naše požadavky a teprve okolo dvacátého roku služby v AČR se začne zdát, že by to chtělo něco nového. +/- stejný pocit bude u každého letadla, po 20-25letech bude chtít každé letadlo zásadní modernizaci v ceně blízké novému stroji a nebo změnu na novější model. Tak je to i s F-16A, které sloužily v západní Evropě okolo 25let a ty státy (Belgie, Dánsko, Holandsko, Norsko, Portugalsko) se jich po této době zbavují.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:53 31.01.2019

      Jinak Rumunsko, tím že kupuje olétané stroje za tomu odpovídající nižší cenu si kupuje letadla na nějakých 15let, což je v pořádku. Ten kdo si koupí zcela nový stroj, musí jej ...Zobrazit celý příspěvek

      Jinak Rumunsko, tím že kupuje olétané stroje za tomu odpovídající nižší cenu si kupuje letadla na nějakých 15let, což je v pořádku. Ten kdo si koupí zcela nový stroj, musí jej držet o to déle, aby se mu vyplatil a tam už bych se hodně bál kupovat nově vyrobenou výběhovku F-16V.Skrýt celý příspěvek

 • Molle
  11:26 29.01.2019

  Pronájem Gripenů ukazuje,že při dostatečné přísunu peněz na servis,jak to letadlo bude lítat,co dokáže-Armáda je spokojena. Problém je,až budeme nějaká letadla vlastnit.Je jedno ...Zobrazit celý příspěvek

  Pronájem Gripenů ukazuje,že při dostatečné přísunu peněz na servis,jak to letadlo bude lítat,co dokáže-Armáda je spokojena.
  Problém je,až budeme nějaká letadla vlastnit.Je jedno jest-li dál Gripeny,či F16 , stěma debilama ve vládě na to penize nebudou.
  Babiš nemá důvod zbrojit,dokud mu ten jeho busines někdo nezačne ohrožovat,však jsme v NATO.Uvidíme,až se EU zhroutí :D
  V USA to nevyspytatelné ,umíněné děcko Tramp ,je takový jejich Babiš,akorát svůj busines hraje celosvětově.Pro ropu a obchod podrazí svoje bývalé spojence - už jen proto bych nechtěl stroje z USA.Víz jejich kendání do technologii(L 159 ,F16 z Izraele).Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   12:13 29.01.2019

   Pokud by si v USA začali vyrábět "alca" bez licence, taky by si nadával vládě CR, Aero za jeho ochranu¨?

   Pokud by si v USA začali vyrábět "alca" bez licence, taky by si nadával vládě CR, Aero za jeho ochranu¨?

  • RiMr71
   14:17 29.01.2019

   S tvým pravopisem bych se slovem "debil" vůbec nezacházel...

   S tvým pravopisem bych se slovem "debil" vůbec nezacházel...

   • Molle
    14:40 29.01.2019

    Pravopis sem,pravopis tam ... Nic to ale nemění na tom,že se tady hádáte co je lepší,zda Gripen,či F16 ,pronájem - vlastní ,a nakonec to stejně politici rozhodnou dle své kapsy bez ...Zobrazit celý příspěvek

    Pravopis sem,pravopis tam ...
    Nic to ale nemění na tom,že se tady hádáte co je lepší,zda Gripen,či F16 ,pronájem - vlastní ,a nakonec to stejně politici rozhodnou dle své kapsy bez Vašich mouder a názorů.
    Každý by chtěl jen tu nejlepší techniku,ale bez politické vůle to dotovat,to nepůjde.Viz Bundeswehr.
    Pak je nejlepší hledat takový ten ,,zlatý ,, střed.A to je pro mě Gripen.
    P.S: Za ty ,, zlé ,, považuji jak USA,tak i RuskoSkrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:33 29.01.2019

     "Gripen"(jaký?) je střed mezi čím?

     Zrovna na letadla se vyplatilo celkem dost miliard....

     "Gripen"(jaký?) je střed mezi čím?

     Zrovna na letadla se vyplatilo celkem dost miliard....

  • Scotty
   16:00 29.01.2019

   V posledních několika letech MO zbyly v rozpočtu nevyčerpané peníze. Takže o tom že peníze v rozpočtu nejsou se tak docela nedá mluvit.

   V posledních několika letech MO zbyly v rozpočtu nevyčerpané peníze. Takže o tom že peníze v rozpočtu nejsou se tak docela nedá mluvit.

 • OndrejK
  20:41 28.01.2019

  Výborný článek. Více takových. Komentáře sice občas sklouzávají do úrovně kdo ho má většího, ale aspoň je diskuze veselejší :-)). Osobně jsem byl příznivcem spíše vícemotorových ...Zobrazit celý příspěvek

  Výborný článek. Více takových. Komentáře sice občas sklouzávají do úrovně kdo ho má většího, ale aspoň je diskuze veselejší :-)). Osobně jsem byl příznivcem spíše vícemotorových typů jako F-18 a Rafale, ale za dobu provozu u AČR si mě Gripen více než získal. Malá hbitá spolehlivá víceúčelová stíhačka. Škoda, že se střední Evropa před 15 - 10 lety nedokázala dohodnout . Byl by to ideální typ pro všechny včetně Polska. Článek jasně popisuje, že potenciál tam stále je tak proč měnit. Jen navýšit počet a můžeme s tím ještě dost dlouho vydržet a rozhodně to nebude nic zastaralého a naši piloti nebudou zaostávat. AČR potřebuje peníze cpát do jiných akvizic.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   09:44 29.01.2019

   Je tu celá dlouhá diskuse proč měnit a proč případně neměnit a ty přídeš s otázkou "proč měnit"?

   Fakt to nebyl pokus o trolling?

   Je tu celá dlouhá diskuse proč měnit a proč případně neměnit a ty přídeš s otázkou "proč měnit"?

   Fakt to nebyl pokus o trolling?

  • Jirosi
   12:14 29.01.2019

   Však do roku 2027 neměníme..., pak se musíme rozhodnout...

   Však do roku 2027 neměníme..., pak se musíme rozhodnout...

   • skelet
    13:26 29.01.2019

    ne, musíme se rozhodnout mnohem dříve :D

    ne, musíme se rozhodnout mnohem dříve :D

 • Klimesov
  15:18 28.01.2019

  Koukám plodná diskuze, ovšem pořád je to stejné dokola a dokola. JAS-39 vs. F-16 vs. F-35. Problém v takové to debatě je, že přání a osobní sympatie se stávají otcem myšlenek a ...Zobrazit celý příspěvek

  Koukám plodná diskuze, ovšem pořád je to stejné dokola a dokola.
  JAS-39 vs. F-16 vs. F-35.
  Problém v takové to debatě je, že přání a osobní sympatie se stávají otcem myšlenek a argumentů. Tudíž vždy jde vymyslet argument, který podpoří to co si já myslím.
  Pro mně osobně je daleko důležitější to, že JAS-39 v našem letectvu fungují jak mají. Naše letectvo je jednou z mála funkční částí AČR, které nás důstojně reprezentuje v zahraničí, u našich aliančních partnerů, a v zahraničních misích. Jasně se ukazuje, že naše letectvo je plnohodnotným partnerem. A podle článku jde i vidět, že modernizační potenciál stroje tady je. Takže za mně pokud by se v budoucnu dále pokračovalo na Gripenech tak dobrá volba. Všechno funguje tak proč to měnit.
  Jediné co se dá provozu Gripenu vytknout je opravdu jejich počet. Další 10 ks, nebo víc :-) Gripenu E/F (za mně nejlepší volba) ale i kdyby to byly dál ty C/D taky neuděláme chybu.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:45 28.01.2019

   Další ze série neznám rozdíl mezi "pronájem" a "vlastnictvím". C/D "pronajímáme" = fungují Všechnu ostatní techniku "vlastníme"... proto ty problémy. A jak to bude vypadat, až C/D ...Zobrazit celý příspěvek

   Další ze série neznám rozdíl mezi "pronájem" a "vlastnictvím".
   C/D "pronajímáme" = fungují
   Všechnu ostatní techniku "vlastníme"... proto ty problémy. A jak to bude vypadat, až C/D budeme vlastnit... no stejně, problémy.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    16:54 28.01.2019

    rozdíl mezi pronájmem a vlastnictvím je, že v pronájmu mám pevnou cifru na údržbu, na kterou politici nemohou šahat. Zatímco u "vlastního" ti to můžou škrtat do alelujá. To s ...Zobrazit celý příspěvek

    rozdíl mezi pronájmem a vlastnictvím je, že v pronájmu mám pevnou cifru na údržbu, na kterou politici nemohou šahat. Zatímco u "vlastního" ti to můžou škrtat do alelujá. To s Gripenem nebo F-16 nemá co dělat ;)
    Na základě zkušeností z pronájmu víme, jaká je operační způsobilost letounu Gripen C, bez toho aniž by nám někdo v rámci škrtů v rozpočtu bajkařil, jaký je to aušus :)Skrýt celý příspěvek

    • logik
     17:21 28.01.2019

     Fór je v tom, že nemáme pevnou cifru. Ta cifra je variabilní - akorát prostě nevíme, jaká je. Problém není v tom zajistit provozuschopnost letadla. To jde (s dostatkem peněz) vždy. ...Zobrazit celý příspěvek

     Fór je v tom, že nemáme pevnou cifru. Ta cifra je variabilní - akorát prostě nevíme, jaká je. Problém není v tom zajistit provozuschopnost letadla. To jde (s dostatkem peněz) vždy. Problém je zajistit provoz letadla za rozumné peníze.

     Další rozdíl v pronájmu oproti vlastní údržbě je, že v pronájmu pronajímatel má sankce, když údržbu nezajistí. Takže to, co by bylo někdy racionální řešení, např: "jelikož rychlá oprava znamená komplikovanou a drahou přepravu náhradního dílu letecky, radši to letadlo odstavíme a necháme přivést díl zalevno lodí, nebo - nebudeme tento díl držet skladem", při pronájmu nenastane.

     Proto ani nejdou úplně 1:1 srovnávat provozuschopnosti letadel provozovaných a pronajímaných - a obecně je těžko vůbec provozuschopnost porovnávat, protože málokdy jde jak vůbec získat porovnatelná čísla, co se týče ceny údržby, tak i data očistit od takových vlivů, jako např. "kultura šlendriánu" v dané zemi.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:38 28.01.2019

      Fór je v tom, že politici rozpočet vždy zmenšují, a pak to obkecají tím, jak jsou stroje nákladné a jaký je to aušus :)

      Fór je v tom, že politici rozpočet vždy zmenšují, a pak to obkecají tím, jak jsou stroje nákladné a jaký je to aušus :)

     • logik
      18:43 28.01.2019

      Jo, jako z tohodle pohledu máš pravdu, že pronájem nakonec může bejt daleko lepší, než koupě a strádání. To beru.

      Jo, jako z tohodle pohledu máš pravdu, že pronájem nakonec může bejt daleko lepší, než koupě a strádání. To beru.

     • Jirosi
      18:53 28.01.2019

      Skelet: Jistě peníze až poslední...
      Jenže tady platíš každý rok. Při vlastnictví platíš "hodně" a pak ještě každý rok. Politici mají tedy tendenci se tvářit, že už si dostal.

      Skelet: Jistě peníze až poslední...
      Jenže tady platíš každý rok. Při vlastnictví platíš "hodně" a pak ještě každý rok. Politici mají tedy tendenci se tvářit, že už si dostal.

    • Jirosi
     18:51 28.01.2019

     Víme jaká byla od roku 2005-2019, jaká bude pak můžeme jen spekulovat. Což, ale vždy bývá u nových letadel lepší a levnější než u starších. To se opět týká všech obecně. Jenže, tu ...Zobrazit celý příspěvek

     Víme jaká byla od roku 2005-2019, jaká bude pak můžeme jen spekulovat. Což, ale vždy bývá u nových letadel lepší a levnější než u starších. To se opět týká všech obecně.
     Jenže, tu srovnáváme provoz "starého" vs "nového". Klidně si dosaďte E/F, je to jedno.Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    17:26 28.01.2019

    Jirosi. Já jsem jen obyčejný člověk, takže mně tak trochu uniká smysl vaší reakce. Pokud se nemýlím tak ten pronájem jsme si platili, a v případě vlastnictví by jsme si museli ...Zobrazit celý příspěvek

    Jirosi. Já jsem jen obyčejný člověk, takže mně tak trochu uniká smysl vaší reakce.
    Pokud se nemýlím tak ten pronájem jsme si platili, a v případě vlastnictví by jsme si museli platit provoz, takže v obou případech by to bylo financováno z naší kapsy. Takže kde je problém? Asi opravdu jen v tom co psal Skelet.
    Ale tohle vás může potkat u jakéhokoli typu letadla.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     18:47 28.01.2019

     Rozdíl je v tom, že v případě pronájmu a) nevíme, kolik reálně provoz stál. Prostě jsme zaplatili paušál. b) švédi byli finančně zainteresovaní na tom, udržet stroje bojeschopné. ...Zobrazit celý příspěvek

     Rozdíl je v tom, že v případě pronájmu
     a) nevíme, kolik reálně provoz stál. Prostě jsme zaplatili paušál.
     b) švédi byli finančně zainteresovaní na tom, udržet stroje bojeschopné. Takže jestli byl někdy problém, tak to prostě zaplácli.

     Za takových podmínek by fungovalo každé letadlo - ale nijak to neodpovídá tomu, jestli jsme za dané peníze dostali adekvátní, jestli za těch více než 5milioů dolarů za letadlo, co ročně platíme, nemůžeme jinde získat více schopností.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      18:48 28.01.2019

      oprava: - ale nijak to neodpovídá na to,....

      oprava: - ale nijak to neodpovídá na to,....

     • Klimesov
      07:50 29.01.2019

      logik. A můžeme za tyto peníze získat něco lepšího? Kde berete tu jistotu, že jiné stroje budou stát míň a zároveň nám budou lepe sloužit? V těchto končinách je obrovské množství ...Zobrazit celý příspěvek

      logik.
      A můžeme za tyto peníze získat něco lepšího? Kde berete tu jistotu, že jiné stroje budou stát míň a zároveň nám budou lepe sloužit? V těchto končinách je obrovské množství neznámých, které se navíc strašně rychle mění.
      Naproti tomu 14 let provozu Gripenu ukázalo, že ten stroj naprosto vyhovuje potřebám vzdušných sil AČR.
      Tak proč měnit něco co funguje na základě naivních domněnek.
      :-)Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      09:28 29.01.2019

      Klimesov Istotu v tom, ze ine stroje budu sluzit lepsie je tazko odhadovat.. Ale prenajom papierovo slabsieho gripenu na 24 rokov s nalietanymi 40% hodinami z celkovej zivotnosti ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov

      Istotu v tom, ze ine stroje budu sluzit lepsie je tazko odhadovat..

      Ale prenajom papierovo slabsieho gripenu na 24 rokov s nalietanymi 40% hodinami z celkovej zivotnosti a porovnanim s kupou f-16 slovenskom za podobnu sumu aj ked k nej pripocitame cenu letovych hodin na buducich 24 rokov sa da..
      Sranda je ze ta suma je podobna.. aj v euro aj korunach.

      Jednoznacne si cesko malo tie stihacky kupovat a nie prenajimat.. podla mna to cele vyslo extremne draho..
      A najvatsou blbostou, ktoru cesky politici spravili je, ze v zmluve nemaju predkupne pravo a ani pevne stanovenu sumu, za ktoru im svedi musia prenajom predlzit..

      Co ak v 2027 povie Svedsko, my mame zavedeny novy gripen, stary si chceme nechat ako ulozenky a kedze vase gripeny maju jeden z najnizsich naletov si ich nechavame, a aby sme pred svetom nestratili tvar, tak tu mate zlavu na e/f...

      A nikdo sa na svedov nemoze hnevat..

      Takze sa po 14 alebo 24 rokov moze ukazat, ze Cesko ma kopec zazemia a vyskolenych ludi na stihacky, ktore uz nema.. a bude tlacene do e/f, aby to zazemie aspon ako tak vyuzilo..

      Ja by som nemenil, ja by som uz teraz jednal, cas vobec nemate.. lebo ked bude ista vyroba e/f, vase sance na dobru zmluvu budu rapidne padatSkrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:46 29.01.2019

      darkstyle: Ano možná máte pravdu. Ovšem do porovnání pronájem vs. prodej se osobně pouštět nechci. Popravdě ani jsem ho ve svém příspěvku nezmiňoval, a proto tak trochu nechápu to ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle:
      Ano možná máte pravdu.
      Ovšem do porovnání pronájem vs. prodej se osobně pouštět nechci. Popravdě ani jsem ho ve svém příspěvku nezmiňoval, a proto tak trochu nechápu to proč zrovna na tohle někteří lidi navázali. :-)

      Co se týče slovenských F-16 tady je ještě dost času na to abych to nějak hodnotil. Já osobně Slovenský výběr nekritizuji, ano přiznám se, že by se mně osobně líbilo více kdyby si vybrali Gripen, hlavně z důvodu, že by to dávalo možnost pro zajímavou spolupráci, ale na druhou stranu Slováci si vybrali dobrý letoun, takže pokud bude splňovat vaše požadavky tak nevidím nikde problém.

      Co se týče postoje Švédů v budoucnu.
      Opět neznámá, neznámá, neznámá.
      Ano můžou si postavit hlavu a pak by se jednoduše vidělo.
      Já osobně nejsem proti, pořídit jinačí stroj v budoucnu. Vybírat je z čeho a vše jsou to vynikající stroje.
      Jen jsem zastánce toho, že je lepší pokračovat v tom v čem už máme zkušenosti a co se nám osvědčilo. Toť vše.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      09:51 29.01.2019

      Klimesov: To je právě ta neznámá, kterou teď nikdo neví. Pronájem Gripenů, když si to člověk spočítá žádná extra láce nebyla - švédi to dostalli štědře zaplacený (a taky za to, ...Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov:
      To je právě ta neznámá, kterou teď nikdo neví. Pronájem Gripenů, když si to člověk spočítá žádná extra láce nebyla - švédi to dostalli štědře zaplacený (a taky za to, aby to dostali zaplacený, štědře zaplatili :-(). A jaké dostaneme nabídky teď, můžem jen hádat.

      Proto tvrdím, že komentáře, že je provoz Gripenů levný, nebo že je to pro AČR nejlepší poměr cena/výkon jsou nesmyslné. Jednak nás dosud zas tak levně nevyšel, jednak jak je vidět Slovensko versus Bahrain, nejde z existujících zakázek příliš odhadovat, jaká nám bude nabídnuta cena.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     18:47 28.01.2019

     Pokud zakládáš výhodu C/D, na tom co si napsal. Píšeš výhody "pronájmu", proti technice kterou si provozujeme sami. Takže to nejsou výhody. Ale jen "fanbojs", protože je ...Zobrazit celý příspěvek

     Pokud zakládáš výhodu C/D, na tom co si napsal. Píšeš výhody "pronájmu", proti technice kterou si provozujeme sami.
     Takže to nejsou výhody. Ale jen "fanbojs", protože je přisuzuješ Gripenu!Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:23 29.01.2019

      Jirosi: Pokud nechápete příspěvek, tak buď na něj nereagujte, nebo se jednoduše autora zeptejte co tím myslel. Já žádnou výhodu C/D na ničem nezakládám. Jen píšu to co je zjevné. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      Pokud nechápete příspěvek, tak buď na něj nereagujte, nebo se jednoduše autora zeptejte co tím myslel.
      Já žádnou výhodu C/D na ničem nezakládám. Jen píšu to co je zjevné. Že za cca 14 let provozu ten stroj dokázal, že je více než schopný, po technické a provozní stránce, plnit úkoly které se od něj žádají. A proto nechápu tu až někdy absurdní kritiku, která se na něj snáší. Zvlášť když často je tato kritika založená na čistě tabulkových hodnotách nebo docela naivním pohledu na problematiku :-)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:43 29.01.2019

      Čteš to po sobě? Napřed napíšeš, že nevyvozuješ hodnotu. A potom napíšeš "že je více než schopný, po technické a provozní stránce, plnit úkoly které se od něj žádají." Což je ...Zobrazit celý příspěvek

      Čteš to po sobě? Napřed napíšeš, že nevyvozuješ hodnotu. A potom napíšeš "že je více než schopný, po technické a provozní stránce, plnit úkoly které se od něj žádají."
      Což je přesně to čeho dosahuje jen díky pronájmu! Pokud by byl koupený, bude mít problémy z náhradními díly/bojeschopnosti, jako ostatní složky. To bude mít vliv na počet odlétaných hodin a možností vyčlenit letadla pro zahraniční mise.
      Tedy opět, vychvaluješ výhody "pronájmu" ! Nikoliv C/D. A nebavíme se o dnes, ale o tom co bude po roce 2027-9!Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:46 29.01.2019

      A mi letoun nevlastníme, tedy můžeme si vybrat. Jenže vy jste se zahleděli do řešení C/D... Letoun si nevybírám při koupi podle toho jak je schopný v tom co dělal do teď, ale ...Zobrazit celý příspěvek

      A mi letoun nevlastníme, tedy můžeme si vybrat.
      Jenže vy jste se zahleděli do řešení C/D...

      Letoun si nevybírám při koupi podle toho jak je schopný v tom co dělal do teď, ale podle toho jak bude schopný plnit tyto úkoly v budoucnu. A tam je po roce 2026 bude u varianty C/D značný pokles.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      09:21 29.01.2019

      Jirosi: Omyl takhle to chápete pouze vy, protože musíte za každou cenu mít kritický postoj. To dokazují i argumentace z říše pokud, které jsou tak trochu mimo mísu, protože ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi:
      Omyl takhle to chápete pouze vy, protože musíte za každou cenu mít kritický postoj.
      To dokazují i argumentace z říše pokud, které jsou tak trochu mimo mísu, protože neexistuje žádná možnost jak by jste se jakkoli mohl dozvědět, jak by to vypadalo, pokud by jsme Gripeny měli koupené a nikoli pronajaté :-) Nejedná se o nic jiného než jen odhad vycházející ze subjektivního pocitu, který navíc ani nevyvrací technické schopnosti Gripenu, jen rozdíl mezi nákupem a pronájmem. Jenomže takhle se dá argumentovat proti jakémukoli jinému stroji :-)

      Ano máme na výběr. A co z toho?
      Navíc kde jste vzal to že jsem se zahleděl do verze C/D? Už ve svém první příspěvku píši, že z mého pohledu by bylo nejlepší pořídit verzi E/F jako doplněk k C/D. Takže tady jste tak trochu opět mimo mísu.
      Navíc i zde, jako v prvotním příspěvku, argumentujete něčím, co nejste schopen jakkoli odhadnout, protože jednoduše nemůžete vědět co bude v roce 2027-2029. Nebo snad ano?
      Takže opět argumentace vycházející spíše z vlastního přesvědčení.
      Zatím to vypadá tak, že tady není ani tak přemrštěný "fanjbojs" Gripenu, jako spíše to, že vy sám osobně máte s tím letounem nějaký osobní problém, který je založený bůh ví na čem.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      10:00 29.01.2019

      Fakt by si chtěl provozovat ZÁROVEŇ C a E verzi? Tak to si s odpuštěním dobrej mimoň. Nebo to fakt nevíš, že to jsou v podstatě dvě různá letadla, s nekompatibilním v podstatě ...Zobrazit celý příspěvek

      Fakt by si chtěl provozovat ZÁROVEŇ C a E verzi? Tak to si s odpuštěním dobrej mimoň.

      Nebo to fakt nevíš, že to jsou v podstatě dvě různá letadla, s nekompatibilním v podstatě skoro vším - a že by to znamenalo si držet zázemí na dva různé typy letadel, což by bylo vše, jen ne provozně levné?

      Pokud Gripeny, tak jsou jen dvě aspoň trochu racionální možnosti - buďto zůstat u již poněkud vousatých (fousy až na zem) Cček, anebo vrátit pronajatá Cčka a koupit Ečka. To ovšem znamená zavádění nového typu - navíc který se nezdá být nijak extra levný na koupi (na provoz nikdo neví) - a to včetně veškerého zázemí - pak ale padá argument, že je to již zavedený a ozkoušený typ.Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      10:11 29.01.2019

      logik. Pardon já zapomněl, že někteří lidé v ČR už měli tu možnost být u společného provozu verze C/D s verzí E/F a tak 100% vědí jaké jsou to nepřekonatelné problémy a své ...Zobrazit celý příspěvek

      logik.
      Pardon já zapomněl, že někteří lidé v ČR už měli tu možnost být u společného provozu verze C/D s verzí E/F a tak 100% vědí jaké jsou to nepřekonatelné problémy a své argumenty jistě budou mít podložené reálnými znalostmi a zkušenostmi z provozu :-) Mimoň se omlouvá :-)
      Prosím vás nezačínejte zase s další argumentací z říše odhadů a dohadů. Opravdu se nemíním hádat ohledně věcí, o kterých momentálně nikdo nic neví, nebo ví jen naprosté minimum.
      Souhlasím, že provoz by byl složitější. Ovšem do jaké míry to je otázka :-)Skrýt celý příspěvek

     • logik
      11:46 29.01.2019

      Ty si fakt myslíš, že provozovat dvě různá letadla - každé v pár kusech - může nevyjít podstatně dráž, než provozovat jeden typ? Vís, kolik stojí certifikace techniků, pilotů, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty si fakt myslíš, že provozovat dvě různá letadla - každé v pár kusech - může nevyjít podstatně dráž, než provozovat jeden typ?

      Vís, kolik stojí certifikace techniků, pilotů, kolik stojí logistika spojená s tím, že musíš udržovat sklady náhradních dílů pro dva různé typy (včetně toho, že tam, kde by Ti např. stačilo mít jeden rezervní motor, tak když máš deset strojů s Volvem a deset s F414, tak prostě musíš mít na skladě dva atd...)....Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      12:18 29.01.2019

      Logik:
      já vám to znovu zkopíruji ještě:
      Souhlasím, že provoz by byl složitější. Ovšem do jaké míry to je otázka :-)

      Logik:
      já vám to znovu zkopíruji ještě:
      Souhlasím, že provoz by byl složitější. Ovšem do jaké míry to je otázka :-)

     • logik
      13:26 29.01.2019

      "Ovšem do jaké míry to je otázka :-)" Otázka to sice je, ale odpověď není tak složitá. Rozhodně do té míry, že je to naprosto nesmyslná možnost. Nemluvě o tom, že následující ...Zobrazit celý příspěvek

      "Ovšem do jaké míry to je otázka :-)"
      Otázka to sice je, ale odpověď není tak složitá. Rozhodně do té míry, že je to naprosto nesmyslná možnost.

      Nemluvě o tom, že následující modernizace Cček i Eček by se nedělali na dvě letky, ale jen na jednu, a tím pádem by samozřejmě byly podstatně dražší.

      To co navrhuješ je prostě s odpuštěním ta nejdebilnější možnost, která se nabízí. Provoz a jakákoli modernizace malého počtu letadel je vždy podstatně dražší, než většího - a ty chceš i tak malou flotilu ještě tříštit.....Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:41 29.01.2019

      "Navíc kde jste vzal to že jsem se zahleděl do verze C/D? Už ve svém první příspěvku píši, že z mého pohledu by bylo nejlepší pořídit verzi E/F jako doplněk k C/D." Jako vážně? ...Zobrazit celý příspěvek

      "Navíc kde jste vzal to že jsem se zahleděl do verze C/D? Už ve svém první příspěvku píši, že z mého pohledu by bylo nejlepší pořídit verzi E/F jako doplněk k C/D."

      Jako vážně? Doplněk k čemu, po roce 2027-9 ty C/D buď koupíme, budeme znovu pronajímat, nebo si musíme vybrat nové letadlo.
      Ty C/D nejsou naše!Skrýt celý příspěvek

  • NeoXII
   17:49 28.01.2019

   Klimesov, ja napr. žiadny problém v debate nevidím. Debata je na debatovanie a ako sa zdá, debatujeme tu naozaj plodne. Veď o to tu ide, nie? My tu síce nič nevyriešime, ale ...Zobrazit celý příspěvek

   Klimesov, ja napr. žiadny problém v debate nevidím. Debata je na debatovanie a ako sa zdá, debatujeme tu naozaj plodne. Veď o to tu ide, nie? My tu síce nič nevyriešime, ale všeličo sa dozvieme a pri tom sa neurážame ako v nejakom bulvári. Občas štiplavejšia reakcia, ale v rámci slušnosti. Veď sme tu predsa všetci piloti, či nie? :-) Letu zdar!Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  09:13 28.01.2019

  logik Omlouvám se, psal jsem v rychlosti a neměl jsem na diskuzi čas, tak jsem přehlédnul to, že jsi psal, že F-35 je stejně drahá jako Gripen E. Ovšem tento příspěvek je jen ...Zobrazit celý příspěvek

  logik

  Omlouvám se, psal jsem v rychlosti a neměl jsem na diskuzi čas, tak jsem přehlédnul to, že jsi psal, že F-35 je stejně drahá jako Gripen E.
  Ovšem tento příspěvek je jen a pouze tvé zbožné přání a neobjektivní propagace letadel USA.
  I když se relevantní informace o jednotkové ceně letadel, údržbě , školení, výcviku, zázemí, atd. hledají nesnadno a často nelze určit, co všechno informace v rámci ceny obnáší, lze z různých tendrů odvodit, že cena Gripenu E je cca obdobná s F-16 Block 70/72. Nejvhodnějším soudobým příkladem je výběrové řízení Rakouska, které má prioritně v požadavcích cenu nákupu a cenu provozu. Dokonce jde si zatím tak tvrdě, že vyžaduje detailní náklady provozu a tím i tlačí na dodavatele na nejnižší cenu. Vhodní kandidáti byli zvoleni jen dva a to Gripen (C případně E) a F-16.
  Dále Gripen E pro své provozní náklady zvítězil v Brazílii.

  Není pravda, že nelze odhadnout cenu provozu a ostatních nákladů za nové letadlo. Pokud si myslíš, že konstruktéři fungují tak, že něco zbastlí a potom se čeká, kolik to bude stát, tak jsi na omylu. Gripen již od verze A byl právě primárně takto stavěn a jeho výsledky tomu odpovídají. Verze E není nějaké úplně nové letadlo jako třeba F-35, kde se nižší náklady na provoz oproti současné době očekávají až v budoucnu, při zavedení masového množství kusů. Gripen E je zjednodušeně jen o něco málo zvětšený Gripen C, jde vlastně o "evoluci" Gripenu jako takového. Navíc nové moderní vybavení se s velkou šancí dotkne i verze C, tak rozdíl bude zjednodušeně jen malý a velký Gripen.

  Docela by mě zajímalo, kde Gripen prohrál kvůli vysokým nákladům za provoz. Je mi známo, že s cenou provozu dost kouzlili Chorvati. Zprvu uvedli, že Gripen je levnější na provoz, než nová F-16 a poté když se rozhodli pro olétané F-16, tak tvrdili, že olétané F-16 mají nižší nároky na provoz, než nový Gripen.

  Bahrajn a jemu podobné země jsou kapitola sama o sobě, F-35 ještě není k dipozici a koupí F-16 udělali USA dobrou službu, protože zachránili výrobu F-16. Navíc nákupy v tomto regionu jsou známé jako úplatky za přízeň od států od kterých nakupují. Ale abych Bahrajn jen nehanil, tak nákup měl svoji logiku, protože Bahrajn provozoval již F-16 a hlavně v realitě Bahrajnu je může klidně za 20 let vyřadit a koupit něco nového a i okolní státy neždímají techniku do morku kostí tak jako jinde.

  Logiku, myslím, že Migy se běžně nenabízejí, podívej se, která letadla se účastní tendrů a žádný MIG tam neuvidíš. Navíc pro Slovensko by Gripen ohledně spolupráce měl větší význam než F-16, ohledně ukončování provozu ti psát snad nemusím a bazaristé nejsou zrovna hlavní hráči NATO. Ať Slovensko má jakýkoliv nadzvuk, tak stejně bude v rámci NATO hrát druhé housle. Své letadla nemůže významně poslat do zahraničí, protože by zase nikdo nehlídal jeho vzdušný prostor. Vzhledem k tomu, že CZ a HU mají Gripeny a v budoucnu je velká šance, že u nich setrvají, je zde prostor k sdílení a hlavně společným akcím, CZ, SK, HU by po vzájemné domluvě dokázali vyslat alespoň trochu adekvátní počet letadel do misí či do přímé války a o ochranu vzdušného prostoru se podělit. V rámci sousedního Polska se to říci moc nedá, protože to je víc sólo hráč a navíc zatím se neví, zda bude F-16 modernizovat na "V". Tak sdílet v budoucnu může Slovensko pouze s USA a tam to bude také dost omezené, protože USA bude posílat do misí hlavně F-35, aby je odzkoušelo a aby i ukázalo, že náklady na jeho vývoj nebyli vyhozeny z okna. Takže F-16 Block70/72 bude na sdílení na tom hůře než Gripen a nezbývá opět než doufat, že aspoň někdo bude mít verzi Block70 či V a budou to státy jako Rumunsko, Bulharsko (?), Chorvatsko (?), Polsko či Portugalsko. Státy, které se minimálně (až na Polsko) podílí na akcích NATO mimo Evropu. Opět připomenu, že životnost F-16 všech uživatelů končí do roku 2050 či i dříve. Proto nevím, jak chceš sdílet s F-16 v rámci NATO, když aktivní hráči NATO se F-16 zbavují. Viz. Belgie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko. Další neméně významní hráči jako Francie, Británie, Německo, Itálie, Španělsko F-16 nevlastní.
  Ale možná tu ještě naděje je, sice to není země NATO, ale radši se dobře posaď, protože je to fakt bomba. Novým zákazníkem F-16 se může klidně v budoucnu stát..... chvíle napětí.... UKRAJINA. No řekni, není to přímo erektivní pocit jak F-16 Block 70 slovenského či lépe českého letectva drtí ty potěmkinovské stroje řady SU-27-57 a bombardují města jako Rostov, Volgograd, Voroněž, Sevastopol, Krasnodar, Moskvu, atd. Už cítím, jak srdce plesá blahem.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   10:20 28.01.2019

   1) "Gripen byl tak stavěn" je buzzword. I F35 byla stavěna s tím minimalizovat náklady na provoz (ALIS atd....), stejnětak nemalá část upgradů F16 šla směrem zvyšování hodinových ...Zobrazit celý příspěvek

   1) "Gripen byl tak stavěn" je buzzword. I F35 byla stavěna s tím minimalizovat náklady na provoz (ALIS atd....), stejnětak nemalá část upgradů F16 šla směrem zvyšování hodinových limitů na komponenty a tedy snižování nákladů na provoz. Takže sorry, tady Tě jen dostal marketing Gripenu, kdy jako svoji přednost vytáhnul něco, o co se snažej všechna éra.

   1b) " Gripen E je zjednodušeně jen o něco málo zvětšený Gripen C, jde vlastně o "evoluci" Gripenu jako takového."
   Promiň, ale to může napsat jen člověk, co se moc v letectví nepohybuje. Nic jako evoluce v letectví nefunguje. Buď to je starej stroj, anebo novej, a pak nemá se starým nic společného.
   Nechal ses nachytat stejně jako americkej kongres, když schválil Superhorneta jako "evoluci Horneta".

   2) "že cena Gripenu E je cca obdobná s F-16 Block 70/72"
   Např. Slováků stálo 14 F16 cca 1,8 miliardy. Jenže v tomdle balíku je munice a pody za desítky milionů a především výcvik 22 pilotů, kterej stojí řádově desítky milionů na jednoho a servisní zázemí. Reálná cena za "holou stíhačku" je tak hluboko pod 100 melounama.

   A to porovnáváš s čím? Jediný kdo kupuje Gripena E je Brazílie. Za 4.6miliard za 36 letadel. Jediné co vím, že je dalšího v ceně, je technologický transfer, jenže zas na oplátku Brazílie kupuje ne zcela dovyvinutý typ - některé věci si budou Brazilci vyvýjet sami - a bude celkově kupovat ne 14, ale 108 letadel - kdy samozřejmě to množství cenu podstatně zlevní.
   Takže kde vidíš srovnatelnou cenu Ečka s F-16? Při porovnání s Bahrajnem možná - jenže jak sám píšeš, tam šlo o úplatek a ne tržní cenu....

   No a naopak: z realizovaných prodejů F35 do Evropy lze odvodit, že F35 se teď prodává i se zázemím za něco přes sto melounů, ne více než sto pade. To od ceny Gripenu není zas tak daleko, navíc cena F35 narozdíl od Gripenu klesá a to se dá čekat i nadále.

   3) "Zprvu uvedli, že Gripen je levnější na provoz, než nová F-16 a poté když se rozhodli pro olétané F-16, tak tvrdili, že olétané F-16 mají nižší nároky na provoz, než nový Gripen."
   No, prostě si mysleli, jak budou Gripeny v provozu levné a pak se seznámili s realitou... :-) Btw. to, že vůbec srovnávají provoz nového a olétaného letadla není pro Gripen vůbec dobrá vizitka.

   4) " CZ, SK, HU by po vzájemné domluvě "
   Pozdě bycha honit. SK jaksi žádné Gripeny mít nebude. Vysnil sis to hezky, ale reálně prostě jediný další uživatel gripenů poblíž je HU a Ti mají staré Cčka (což je jiné letadlo, než Ečko), kde jim zkončí brzo pronájem a kdoví, co bude pak....

   5) A ad Rakousko - co o tom vím (nevylučuju, že jsem na něco zapomněl/nezaznamenal), tak se furt jen hádaj, co vlastně chtěj udělat a nic jistýho neřekli - natož že za něčím tvrdě jdou. Odkud bereš zdroj svých informací?Skrýt celý příspěvek

   • Jara
    12:49 28.01.2019

    Ano cena F35 bude klesat, vlastně do 5 ti let je budou rozdávat zadarmo.........

    Ano cena F35 bude klesat, vlastně do 5 ti let je budou rozdávat zadarmo.........

    • logik
     13:17 28.01.2019

     To ti nedochází, že takovéto výkřiky vypovídají max. o chabosti Tvé vlastní argumentace? Nebo chceš zpochybňovat to, že F35 posledních několik let zlevňuje - a že jelikož je bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     To ti nedochází, že takovéto výkřiky vypovídají max. o chabosti Tvé vlastní argumentace?

     Nebo chceš zpochybňovat to, že F35 posledních několik let zlevňuje - a že jelikož je bylo zlevňování plánované a je plánované i nadále, tak je poměrně pravděpodobné, že plán bude dodržen a F35 tedy bude možno sehnat laciněji, než za kolik se kupují stroje v LRIP?Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      14:59 28.01.2019

      Chceš argumentaci Logiku? Gripen byl tak stavěn to je buzword? F35 tak byla stavěná také? Má snad švédské letectvo nebo to naše problém s provozem Gripenů? Ne, nemá slouží naprosto ...Zobrazit celý příspěvek

      Chceš argumentaci Logiku? Gripen byl tak stavěn to je buzword?
      F35 tak byla stavěná také? Má snad švédské letectvo nebo to naše problém s provozem Gripenů? Ne, nemá slouží naprosto spolehlivě při skvělých provozních nákladech, naproti tomu má US velký problém s udržením F35 v provozu je o tom spousta informací, článek o tom byl několikrát i tady dohledej si je sám, takže ačkoliv tak F35 byla stavěna, tak se to nepovedlo, i s tím jejich zazračným logistickým on-line ne/systémem.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:13 28.01.2019

      Pronájem.
      Vlastní provoz svých letadel.

      Pronájem.
      Vlastní provoz svých letadel.

     • logik
      15:36 28.01.2019

      "Gripen byl tak stavěn to je buzword?" Ano, to je buzzword. Protože cílem každého konstruktéra stíhače - přinejmenším od konce studené války - je minimalizace provozních nákladů. ...Zobrazit celý příspěvek

      "Gripen byl tak stavěn to je buzword?"
      Ano, to je buzzword. Protože cílem každého konstruktéra stíhače - přinejmenším od konce studené války - je minimalizace provozních nákladů.

      "Má snad švédské letectvo nebo to naše problém s provozem Gripenů? "
      Naše s tím problém nemá, protože my je neprovozujeme. My si od švédů pronajímáme letové hodiny. A jak skutečně draho či nedraho vychází Švédům servis můžeme jen hádat - pokud by jim to vycházelo blbě, tak kvůli prodejům se o tom asi šířit nebudou, že?

      Soudit ale můžeme podle jiných států, kde Gripeny zavedli a obhospodařovávají si je sami - a tam to nějak skvěle nedopadá. V JAR radši polovinu zavřeli do hangáru. V Thajsku už asi deset let odkládají jak původně plánovaný dokup dalších strojů, tak i jen náhradu za spadlý stroj (který jim citelně chybí). Přitom během té doby našli peníze na modernizace F16....
      O zemi, kde by si sami provozovali gripeny a pochvalovali si nízké provozní náklady nevím.

      "Takže ačkoliv tak F35 byla stavěna, tak se to nepovedlo, i s tím jejich zazračným logistickým on-line ne/systémem."
      Soudit na provozní náklady podle prvních pár zavedených strojů (kdy navíc ještě ALIS ani v provozu nebyl) je nesmysl. Tak nevím - to, že provozní náklady na začátku a konci provozu typu jsou podstatně vyšší, než v době, kdy je typ "zavedený" nevíš, nebo fakta úmyslně překrucuješ?

      V USA je poměr mezi cenou provozu F16 a F35 2.55 ku 3.0. To, na to, že F35 je typ, na kterém se vychytávají provozní problémy a kterej je provozovanej oproti F16 v "pár kusech", není vůbec špatný a je to dobrá vizitka pro F35, nikoli špatná, jak píšeš. Obzvlášť, když vezmeš v úvahu poměr jejich bojové hodnoty.

      To, že si v USAF stěžují na vysoké provozní náklady neznamená, že je má F35 o tolik vyšší oproti předchozím typům, ale že zatím nebylo dosaženo podstatného snížení nákladů na provoz oproti F16, jak bylo plánováno.Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      16:34 28.01.2019

      Ty jsi strášný pohádkář...... “Nejvíce dramatický je právě pokles nasaditelnosti u stíhaček F-35A Lightning II na hodnotu pouze 54,67 %. Tedy průměrně po celý rok 2017 polovina ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty jsi strášný pohádkář......
      “Nejvíce dramatický je právě pokles nasaditelnosti u stíhaček F-35A Lightning II na hodnotu pouze 54,67 %. Tedy průměrně po celý rok 2017 polovina F-35A nebyla schopna bojového nasazení. ”Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      16:41 28.01.2019

      S tím jejich nesystémem, co není v provozu jsi to udeřil přesně na hlavičku, aha on není funkční jak příhodné.... ale všichni pruhovaní už ví že to bude super, ale když někdo ...Zobrazit celý příspěvek

      S tím jejich nesystémem, co není v provozu jsi to udeřil přesně na hlavičku, aha on není funkční jak příhodné.... ale všichni pruhovaní už ví že to bude super, ale když někdo vytkne, nefunguje....... tak je to blázen co hovno vý......Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      16:50 28.01.2019

      logik: to co jsi vypsal nevypovídá nic o reálném provozu Gripenů, ale o tom kolik státy do nich hodlají vrazit peněz. Jinými slovy škrty v rozpočtu = uzemnění :)

      logik: to co jsi vypsal nevypovídá nic o reálném provozu Gripenů, ale o tom kolik státy do nich hodlají vrazit peněz. Jinými slovy škrty v rozpočtu = uzemnění :)

     • logik
      18:08 28.01.2019

      jara: Zase interpretuješ data naprosto nesmyslně. F35 má v USA malou "mission capable rate", protože je více peněz věnováno na nákup nových F35, a tím pádem nebyl dostatek ...Zobrazit celý příspěvek

      jara: Zase interpretuješ data naprosto nesmyslně.
      F35 má v USA malou "mission capable rate", protože je více peněz věnováno na nákup nových F35, a tím pádem nebyl dostatek náhradních dílů pro existující F35. Tedy to nevypovídá nic o ceně údržby F35, jde čistě o manažerské rozhodnutí, zdali USAF preferovala rychlé naplnění perutí novým typem, nebo pomalejší naplnění při zachování provozuschopnosti - a částečně také nezkušenost s novým typem, kdy se prostě některých dílů objednalo méně, než bylo za provozu potřeba.

      Opět je si třeba uvědomit, že aktuální čísla jsou čísla ze zkušebního provozu, kdy ještě letadla ani nedosáhla IOC, kdy se technici teprve seznamovali s tím, jaká je reálná údržba typu a kdy aní není plně zaveden logistický řetězec, a kdy ani výrobní linky neměli ani náhodou najeto na plnou produkci.

      A také to, že šlo o předprodukční verze letadla, kdy nalezené chyby konstrukce vedli k daleko častější potřebě náhradních dílů, než je třeba u produkční verze éra.

      Výše napsané dokládá i to, že v případě, kdy byla pro danou jednotku priorita udržet letadla bojeschopná, tak byla akceschopnost nad 80% (viz např.
      https://breakingdefense.com/20...
      ), což je poměrně dosti vysoké číslo.

      skelet:
      Částečně máš pravdu, ale pokud něco mám, a má to levný provoz, zpravidla to do hangáru nezavírám. To, že se to děje opakovaně, nebo že z připravované koupě Gripenů sejde s odůvodněním, že jsou moc drazí na provoz (Švýcarsko, Chorvatsko) přinejmenším ukazuje, že reálné finanční nároky bývají pro zákazníky nepřijemným překvapením....Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    15:14 28.01.2019

    logik myslím, že tahle diskuze ztratila smysl již dávno a z tvých příspěvků je vidět, že jsi už vyhořelý. Ve tvých příspěvcích zvláště v tomhle už jenom meleš a meleš a vlastně se ...Zobrazit celý příspěvek

    logik

    myslím, že tahle diskuze ztratila smysl již dávno a z tvých příspěvků je vidět, že jsi už vyhořelý. Ve tvých příspěvcích zvláště v tomhle už jenom meleš a meleš a vlastně se jen hádáš. No, nedá se nic dělat diskuzi ukončím, ztratila svůj význam, hádat se můžu na trhu. AhojSkrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     16:20 28.01.2019

     Možná by ti pomohlo méně arogance, a trošku se zamyslet nad svými argumenty. A přestat, tak okatě fandit "Gripenu". Pak by se ta diskuze nemusela vést, tak dlouho a dalo by se ...Zobrazit celý příspěvek

     Možná by ti pomohlo méně arogance, a trošku se zamyslet nad svými argumenty. A přestat, tak okatě fandit "Gripenu".

     Pak by se ta diskuze nemusela vést, tak dlouho a dalo by se dosáhnout i cíle.Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   20:52 28.01.2019

   nepochopil som,prečo by slovensko nemohlo poslať f-16 do misií-ak teda myslíte pobaltie...pri 14ks by to už problem nemal byť... a druhé husle v NATO budú štáty ako ...Zobrazit celý příspěvek

   nepochopil som,prečo by slovensko nemohlo poslať f-16 do misií-ak teda myslíte pobaltie...pri 14ks by to už problem nemal byť...
   a druhé husle v NATO budú štáty ako slovensko,česko,maďarsko atď hrať asi stále...Skrýt celý příspěvek

 • tryskac
  07:17 28.01.2019

  Co sa týka jednomotorovych ľahkých lietadiel, v horizonte roku 2030 bude pripravene lietadlo vznikajúce v ramci projektu T-X (spolupráca BOEING-SAAB) . Myslím si, že schopnosťami ...Zobrazit celý příspěvek

  Co sa týka jednomotorovych ľahkých lietadiel, v horizonte roku 2030 bude pripravene lietadlo vznikajúce v ramci projektu T-X (spolupráca BOEING-SAAB) . Myslím si, že schopnosťami by bolo niekde na úrovni GripenC, čo sa RCS týka, možno aj lepšie.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   08:07 28.01.2019

   To je kategorie cvičných, obdoba T-50 s rychlostí jen Mach 1,3 a malou nosností. Proti Gripenu C má asi poloviční výkon motoru (bez forsáže). Je to pěkné letadlo, ale cvičné, s ...Zobrazit celý příspěvek

   To je kategorie cvičných, obdoba T-50 s rychlostí jen Mach 1,3 a malou nosností. Proti Gripenu C má asi poloviční výkon motoru (bez forsáže). Je to pěkné letadlo, ale cvičné, s velkou bídou by možná zvládlo airpolicing.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    08:49 28.01.2019

    Teoreticky můžeš předpokládat, že jej bude Boeing nabízet jako moderní ekvivalent F-5. Uvidíme.

    Teoreticky můžeš předpokládat, že jej bude Boeing nabízet jako moderní ekvivalent F-5. Uvidíme.

  • Luky
   12:10 28.01.2019

   Schopnostmi? Letoun pro pokračující VÝCVIK, který má nahradit T-38, že je chopnostmi na úrovni víceúčelového dvoumachového stíhače?

   Máme tu TOPkový příspěvek!

   Schopnostmi? Letoun pro pokračující VÝCVIK, který má nahradit T-38, že je chopnostmi na úrovni víceúčelového dvoumachového stíhače?

   Máme tu TOPkový příspěvek!

   • skelet
    14:25 28.01.2019

    tak ona F-5 taky vznikla z T-38. Navíc Boeingu bude chybět exportní levný stíhač pro spojence druhé a třetí kategorie. A "Freedom Fighter" 21.století by si mohl šáhnout na vládní ...Zobrazit celý příspěvek

    tak ona F-5 taky vznikla z T-38. Navíc Boeingu bude chybět exportní levný stíhač pro spojence druhé a třetí kategorie. A "Freedom Fighter" 21.století by si mohl šáhnout na vládní exportní dotace :)Skrýt celý příspěvek

 • HEKTOR
  20:15 27.01.2019

  NeoXII - nie,nemám...len je smutné,že na kvalitnom vojenskom webe je z 60% diskusia ako na topky.sk...

  NeoXII - nie,nemám...len je smutné,že na kvalitnom vojenskom webe je z 60% diskusia ako na topky.sk...

  • Jura99
   08:12 28.01.2019

   Já tu nevidím topkový příspěvek zřejmě ani jeden. Na topkách se to hemží názory, že Mig-35 by byl lepší volba, že Mig-29 jsou nejlepší na světě a přezbrojení na F-16 je cesta zpět, ...Zobrazit celý příspěvek

   Já tu nevidím topkový příspěvek zřejmě ani jeden. Na topkách se to hemží názory, že Mig-35 by byl lepší volba, že Mig-29 jsou nejlepší na světě a přezbrojení na F-16 je cesta zpět, že by Slovensku stačila Alca, že chybí peníze na cesty a kupují se stíhačky, že se měly koupit F-15 nebo F-18, nebo naopak že 14ks F-16 bude držet v šachu celé Rusko, které nemá proti nim co nasadit, nebo že Slovensko je první stát NATO, který zavádí nejnovější verzi stíhaček atd.
   Takže možná se pletu, ale zdejší diskuse je celkem "odborná" :-).Skrýt celý příspěvek

   • NeoXII
    17:05 28.01.2019

    V tomto s tebou plne súhlasím. To, že si vymieňame názory aj ostrejšie je fajn. Rád sem chodím a debatujem, niekedy sa hádam, ale vždy je tu fajn. A SK/CZ podpichovanie bude vždy. ...Zobrazit celý příspěvek

    V tomto s tebou plne súhlasím. To, že si vymieňame názory aj ostrejšie je fajn. Rád sem chodím a debatujem, niekedy sa hádam, ale vždy je tu fajn. A SK/CZ podpichovanie bude vždy. Aspoň je sranda. Keby sme sa tu všetci dali do kopy, vyriešili by sme SKCZ letectvo jedným šmahom! :-)Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     20:21 28.01.2019

     je fajn, že to bereš s nadhledem :-). Mít na věci názor a čas od času jiný než mají mnozí druzí je celkem přirozený :-)

     je fajn, že to bereš s nadhledem :-). Mít na věci názor a čas od času jiný než mají mnozí druzí je celkem přirozený :-)

   • HEKTOR
    20:03 28.01.2019

    Jura99 - nevidíte.?? ako píšete,tam sa rieši mig vs f-16 a tu gripen c/d vs f-16v...takže podobnosť čiste náhodná... jj,alca,preto som ju spomenul v air policingu... odborná ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura99 - nevidíte.?? ako píšete,tam sa rieši mig vs f-16 a tu gripen c/d vs f-16v...takže podobnosť čiste náhodná...
    jj,alca,preto som ju spomenul v air policingu...
    odborná nepochybne je,ale zdá sa mi že tej odbornosti je tu až moc a je to tu v diskusii stále dokola o tom istom...rád sa nechám poučiť,ale pravda je,že sa tu už strácam...a neprospel tomu ani nový spôsob reagovania na príspevky...aj keď verím že systém stále ešte centrujú...Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  18:41 27.01.2019

  (to co napíšu platí pro AČR, OSSR je jiný případ) Výhodou odkupu Gripenů je nepřerušení výcviku letového a pozemního personálu a také to, že bude k dispozici prakticky okamžitě. ...Zobrazit celý příspěvek

  (to co napíšu platí pro AČR, OSSR je jiný případ)

  Výhodou odkupu Gripenů je nepřerušení výcviku letového a pozemního personálu a také to, že bude k dispozici prakticky okamžitě. V případě nákupu F-16, tak bude jak letovému, tak pozemnímu personálu trvat, než se dostane na úroveň s Gripeny (přirozený jev, není to nic hanlivého). Přičemž výhoda F-16V oproti Gripenu C je přinejmenším sporná. Tolik prosazované, že v případě krize "F-16 seženu všude" je vcelku irelevantní. Jednak tyto F-16 nebudou odpovídat F-16V (spíše budou i pod Gripenem C), a také se dá předpokládat, že v případě masivního úbytku "F-16" to znamená v podstatě i velké ztráty minimálně u letového personálu = nové zaškolení.
  Moc výhod ve výměně Gripenu C za F-16V nevidím (leda zahraniční politika, a ta může být v roce 2025 všelijaká)Skrýt celý příspěvek

  • logik
   20:22 27.01.2019

   skelet: Ona ta krize ale zpravidla nepřichází ze dne na den. I (svým způsobem) "geniálnímu" Hitlerovi to trvalo několik let. A za těch několik let je šance, že nám Lockheed ...Zobrazit celý příspěvek

   skelet:
   Ona ta krize ale zpravidla nepřichází ze dne na den. I (svým způsobem) "geniálnímu" Hitlerovi to trvalo několik let. A za těch několik let je šance, že nám Lockheed zrenovuje nějakou olítanou F16 přecijenom větší, než že nám Švédi vyrobí nové Cčko....

   Výhoda F16 je jednak
   - v tom, že bude interoperabilní s okolními státy (Polsko, Slovensko), což zvětší počet letišť, z kterých bude moci letectvo operovat v případě většího konfliktu
   - taktéž větší dolet F16 umožní jejich efektivnější nasazení
   - vzhledem k vyššímu počtu uživatelů budou pravděpodobněji levnější další upgrady
   - F16 má větší modernizační potenciál než Gripen (např. možnosti zástavby radaru)
   - F16B70 má v součtu lepší avioniku, než Gripen (silnější radar), konformní nádrže.....

   Výhody na straně F16 rozhodně jsou. Nějaké výhody se budou dát najít i na straně Gripenu (o něco nižší RCS, IRST v základu), ale celkově je F16B70 bojovou silou o dost blíže k E verzi Gripenu, než k staršímu Cčku.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    21:18 27.01.2019

    Tak v tuhle chvíli by patrně byli schopni nové C vyrobit. Ovšem dá se předpokládat že v dohledné době bude v nabídce jen Gripen/E. Pak je tu možnost dokoupit nějaké rozumě olétané ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak v tuhle chvíli by patrně byli schopni nové C vyrobit. Ovšem dá se předpokládat že v dohledné době bude v nabídce jen Gripen/E.
    Pak je tu možnost dokoupit nějaké rozumě olétané C ze Švédska. Ovšem s tímhle požadavkem ještě švédskou stranu nikdo neoslovil.

    Tady je potřeba se podívat kdy vznikl Gripen/C a kdy F16 Block70. Potom bude jasné proč má blíž k Gripenu/E.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     10:56 28.01.2019

     "Tak v tuhle chvíli by patrně byli schopni nové C vyrobit. Ovšem dá se předpokládat že v dohledné době bude v nabídce jen Gripen/E." Byli patrně? Oni je nabízejí jako nově ...Zobrazit celý příspěvek

     "Tak v tuhle chvíli by patrně byli schopni nové C vyrobit. Ovšem dá se předpokládat že v dohledné době bude v nabídce jen Gripen/E."

     Byli patrně? Oni je nabízejí jako nově vyrobené SR, Chorvatsku, Rumunsku! Nikde se o E/F nabídce nemluví, stejně jako o pronájmu.

     A protože bude jen E/F. Tedy nákup nových letadel, má smysl se bavit o tom jaké to budou.... A netahat sem "fanboys" k C/D, u něhož by se po i odkupu vše změnilo.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:35 28.01.2019

      Ano dnes nabízejí Gripen/C z novovýroby. Což se nejspíš po plném náběhu výroby Gripenu/E změní. Proč dnes nenabízejí variantu E se můžeme jenom dohadovat. Patrně zkoušeli ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano dnes nabízejí Gripen/C z novovýroby. Což se nejspíš po plném náběhu výroby Gripenu/E změní. Proč dnes nenabízejí variantu E se můžeme jenom dohadovat. Patrně zkoušeli konkurovat cenou.

      Co všechno by se po odkupu změnilo?
      Pokud tedy nepředpokládáte že dodnes spolehlivé letadla by po odkupu začali padat jako hrušky. To asi ne že.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    22:06 27.01.2019

    Bavíme se o roce 2027, kdy porovnáváme starou vránu se starou vránou. 1) krize přichází pomalu nebo naopak velmi rychle. Ono geniálnímu Hitlerovi to sice trvalo několik let, ale ...Zobrazit celý příspěvek

    Bavíme se o roce 2027, kdy porovnáváme starou vránu se starou vránou.
    1) krize přichází pomalu nebo naopak velmi rychle. Ono geniálnímu Hitlerovi to sice trvalo několik let, ale Putinovi to trvalo pár měsíců. Vyber si :)
    2) Lockheed má k dispozici přehršel opískovaných F-16, ale i Saab bude mít v té době několik desítek Gripenů. Nicméně opět je to irelevantní. V případě většího konvenčního střetu se naše letky budou muset brzo stáhnout a přeškolit, tak jako tak. A to z důvodu ztrát. Prakticky pojedou od nuly.
    3) Poláci pojedou F-16 tak do roku 2040. Pak se může klidně stát, že s bratry Slováky budeme jediní uživatelé F-16 nejen ve střední Evropě, ale v Evropě obecně (ok, možná si je ještě nechá Řecko, ale vzhledem k rivalitě s Tureckem asik ne). Takže na Poláky se navázat určitě, ale.. ale v rámci jejich náhrady MiG-29 a Su-22. Navíc.. všiml sis, že dost států NATO nevlastní F-16, a přesto NATO funguje? :)
    4) Americké upgrade nejsou obecně nijak levné. Navíc bavíme se o letech 2027 až 2050. Ve své podstatě to nemusí Amíky po roce 2035 vůbec zajímat (vše závisí na zahraničně politické situaci USA a síle rozpočtu)

    F-16 má nepochybně své výhody, ale pokud jej po roce 2025 nenakoupí Poláci, tak není vůbec žádný důvod jej nakupovat. (Pokud Saab nezvorá nabídku)Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     23:02 27.01.2019

     "ale i Saab bude mít v té době několik desítek Gripenů." Majitelem je dneska Švédské letectvo. To je plánuje uzemnit, o prodaní Saab máš informace odkud? I dnes pokud by došlo k ...Zobrazit celý příspěvek

     "ale i Saab bude mít v té době několik desítek Gripenů."

     Majitelem je dneska Švédské letectvo. To je plánuje uzemnit, o prodaní Saab máš informace odkud?
     I dnes pokud by došlo k odprodeji by Saab věděl, a přesto nabízel SR nové.

     Ano, musíme přeškolit personál. Ale to bude dělat i v roce 2038+, až ty C/D dolétají. Přitom vzhledem k ceně a neochotě platit na F-35 stále nebude, takže místo 24C/D zase sklouzneme ke 14 F-35. O ukončení vývoje Evropského jednomotoráku si iluze nedělám.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      23:21 27.01.2019

      Jirosi a jeho schopnost uvazovani v case :) Co nabidl Saab OSSR je pro ACR tak dulezite, jako pro me informace co jsi mel na veceri pred peti lety. Svedsko bude zarazovat do ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi a jeho schopnost uvazovani v case :)
      Co nabidl Saab OSSR je pro ACR tak dulezite, jako pro me informace co jsi mel na veceri pred peti lety.
      Svedsko bude zarazovat do vyzbroje verzi E, na ukor verze C. A ty bude uskladnovat nebo preprodavat (da se predpokladat, ze pres Saab). Takze zdroje budou. Ale jak pisi vyse, toto je zcela nepodstatne.
      Piloti se z gripenu C budou pochopitelne preskolovat na jiny typ po roce 2038, coz nikdo nikdy nepopira. Ale urcite to nebude na starou vranu ze ctvrte generace.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      08:27 28.01.2019

      "Co nabidl Saab OSSR je pro ACR tak dulezite," "Svedsko bude zarazovat do vyzbroje verzi E, na ukor verze C. A ty bude uskladnovat nebo preprodavat (da se predpokladat, ze pres ...Zobrazit celý příspěvek

      "Co nabidl Saab OSSR je pro ACR tak dulezite,"
      "Svedsko bude zarazovat do vyzbroje verzi E, na ukor verze C. A ty bude uskladnovat nebo preprodavat (da se predpokladat, ze pres Saab). Takze zdroje budou. Ale jak pisi vyse, toto je zcela nepodstatne. "

      Pravdu by si měl, kdyby ty první "C/D" Saab neměli přijít už v roce 2020. Tedy v roce kdy je mohli už nabízet v těch kontraktech SR, Chorvatsko, Rumunsko co běží. Jenže oni ne..

      "kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023)."

      Pokud budu v roce 2027 začínat rozšiřovat letku z 14-24, abych ji v roce 38 zase snižoval. Opravdu je to funkční řešení?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      08:54 28.01.2019

      Jirosi: mě skutečně nezajímá co Saab nabídl Chorvatsku, Slovensku nebo Bulharsku. Pro AČR je to absolutně irelevantní.

      Jirosi: mě skutečně nezajímá co Saab nabídl Chorvatsku, Slovensku nebo Bulharsku. Pro AČR je to absolutně irelevantní.

    • logik
     00:01 28.01.2019

     1) Málokdy není předem varování. Putinovi stačilo pár měsíců na obsazení Krymu, ne na útok na NATO 2) Když pojedou od NULY, tak je daleko větší šance, že nám něco dodá lockheed, ...Zobrazit celý příspěvek

     1) Málokdy není předem varování. Putinovi stačilo pár měsíců na obsazení Krymu, ne na útok na NATO
     2) Když pojedou od NULY, tak je daleko větší šance, že nám něco dodá lockheed, než saab
     3) Jasně, že perspektiva F16 také není valná. Ale furt o parník lepší, než Gripen C. Perspektiva do budoucna je myslím vcelku jasně
     C < F16 < E Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      08:58 28.01.2019

      Když pojedu od nuly, tak je daleko větší pravděpodobnost, že nás přezbrojí stát, který za námi bude stát. A to bude záviset na zahraničně politické situaci. Může to být USA, může ...Zobrazit celý příspěvek

      Když pojedu od nuly, tak je daleko větší pravděpodobnost, že nás přezbrojí stát, který za námi bude stát. A to bude záviset na zahraničně politické situaci. Může to být USA, může to být Francie, Německo, nebo EU.
      Perspektiva F-16 je taková, že nemá tolik výhod, abychom z patra řekli, že zavrhneme výcvik na Gripenech. Prostě stejně stará vrána jak Gripen.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:26 28.01.2019

      "Perspektiva F-16 je taková, že nemá tolik výhod, abychom z patra řekli, že zavrhneme výcvik na Gripenech. " Pokud to přinese zlepšení v schopnostech letectva, tak to dočasné ...Zobrazit celý příspěvek

      "Perspektiva F-16 je taková, že nemá tolik výhod, abychom z patra řekli, že zavrhneme výcvik na Gripenech. "
      Pokud to přinese zlepšení v schopnostech letectva, tak to dočasné ponížení úrovně výcviku stát bude. A F16 je oproti Cčku krokem dopředu. A změna na Ečko se od změny na F16 až zas tak neliší, taky je to změna letadla.

      Otázka je, co to bude stát finančně. Změna techniky by nám přinesla zlepšení schopností. Otázka je, na jakou dobu a za kolik, což se nedá říci bez znalosti konkrétní nabídky.
      Je poměrně pravděpodobné, že Saab bude mít svoje linky vytížené, takže nebude mít důvod nám prodávat modernizace starýho Cčka. Lockheed ale bude mít linky na F16 volný, takže může nabídnout hodně zajímavou cenu, která může motivovat na přechod.

      "Prostě stejně stará vrána jak Gripen."
      To právě není - zatímco do Cčka už nikdo rvát peníze nebude, protože uživatelů bude minimum, do F16 se budou ještě nějakou dobu backportovat věci z F35. F16 je sice postarší vrána, ale oproti Cčku je přecijenom méně vypelichaná...Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:15 28.01.2019

      logik: nesouhlasím. a už se motáme v kruhu. To co ty máš za podstatnou výhodu, já za podstatnou výhodu nepovažuji.

      logik: nesouhlasím. a už se motáme v kruhu. To co ty máš za podstatnou výhodu, já za podstatnou výhodu nepovažuji.

   • Jura99
    08:17 28.01.2019

    Však na Hitlera jsme za těch "několik let" reagovali, ale přesto bylo pozdě. Od roku 1935 jely armádní nákupy na plno a přesto nás nakonec od schopnosti Hitlera porazit dělilo ...Zobrazit celý příspěvek

    Však na Hitlera jsme za těch "několik let" reagovali, ale přesto bylo pozdě. Od roku 1935 jely armádní nákupy na plno a přesto nás nakonec od schopnosti Hitlera porazit dělilo vlastnictví asi tak dalších 1000ks tanků (které jsme paradoxně vyrobit uměli na špičkové úrovni), 1000ks stíhaček (které jsme vyrobit neuměli, resp. poměrně slušná B-135 měla asi rok-dva skluz) a pár stovek tisíc samonabíjecích pušek a samopalů (které jsme vyrobit uměli).
    Takže nespoléhat se, že když bude krize, že se něco dožene a dokoupí.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     08:29 28.01.2019

     Jura99: A už tehdy se ukázalo, že by bylo mnohem lepši mít piloty zalétané na "huricane/Spitfire I" z dovozu...
     Nikoliv na vlastní, nebo nikým neprovozovaný letoun.

     Jura99: A už tehdy se ukázalo, že by bylo mnohem lepši mít piloty zalétané na "huricane/Spitfire I" z dovozu...
     Nikoliv na vlastní, nebo nikým neprovozovaný letoun.

     • Trener
      08:37 28.01.2019

      Britové by nán tenkrát Huricana neprodali !!!!!

      Britové by nán tenkrát Huricana neprodali !!!!!

     • Jura99
      08:47 28.01.2019

      Spitfire byl teprve v létě roku 1938 zaváděn do RAF, tam nebyla žádná šance na nějaký dovoz. Dovoz možná z USA nebo Ruska, ale to byly letadla o něco horší než Bf-109B. Prostě se ...Zobrazit celý příspěvek

      Spitfire byl teprve v létě roku 1938 zaváděn do RAF, tam nebyla žádná šance na nějaký dovoz. Dovoz možná z USA nebo Ruska, ale to byly letadla o něco horší než Bf-109B. Prostě se měl urychlit vývoj a výroba B-135, i když to byl výrobní technologií relativně zastaralý stroj, výkony měl dobré. Letadla určitě chyběla, ale k přečíslení Němců chyběla i palebná síla u pěchoty, kterou by docela řešila samonabíjecí puška, která vyvinuta a docela kvalitní byla.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:16 28.01.2019

      a už tehdy se ukázalo..
      vzhledem k tomu, že první export Hurricane byl až v prosinci 1938 do Jugoslávie, tak si dovolím říci, že opět nemáš pravdu :)

      a už tehdy se ukázalo..
      vzhledem k tomu, že první export Hurricane byl až v prosinci 1938 do Jugoslávie, tak si dovolím říci, že opět nemáš pravdu :)

     • Trener
      11:43 28.01.2019

      Juro99, palebná síla u pěchoty byla dobrá, měli jsme kvalitní, mobilní LK vz.26, pak zastaralý, ale ještě palebně silný TK vz.24 a už se objevoval moderní TK vz.37. Puška vz.24 ...Zobrazit celý příspěvek

      Juro99, palebná síla u pěchoty byla dobrá, měli jsme kvalitní, mobilní LK vz.26, pak zastaralý, ale ještě palebně silný TK vz.24 a už se objevoval moderní TK vz.37. Puška vz.24 byla standartní zbraň, ale souhlasím, že samopal, nebo samonabíjecí puška by byly super. Škoda, že ještě nebyla PT puška - jednoduchá a na tanky účinná zbraň. Jinak zastoupení kulometů bylo v naší armádě slušné, procentuálně lepší něž v německé. Velmi slabé bylo zastoupení PL prostředků.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:08 28.01.2019

      Tohle nebylo hodnocení z pohledu "reálnosti", ale pouze a jen co by ze znalosti historie skutečně naši piloti využily v bojovém nasazení! Tedy pokud vedeme diskuzi, na téma: Zda ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle nebylo hodnocení z pohledu "reálnosti", ale pouze a jen co by ze znalosti historie skutečně naši piloti využily v bojovém nasazení!

      Tedy pokud vedeme diskuzi, na téma: Zda je vhodné vybrat letoun co mají spojenci a nebo co spojenci nemají.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      14:22 28.01.2019

      Jirosi větší blbost jsi plácnout nemohl :) S Británií jsme žádnou spojeneckou úmluvu neměli, a v třicátých letech mohl někdo těžko předpokládat, že prakticky celá Francie bude ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi větší blbost jsi plácnout nemohl :)

      S Británií jsme žádnou spojeneckou úmluvu neměli, a v třicátých letech mohl někdo těžko předpokládat, že prakticky celá Francie bude zabrána Německem během několika dnů. Navíc se naši piloti do Británie neteleportovali, ale nejdříve bojovali ve Francii na MS406, H75, D520 a MB521, a nikoliv na Hurricane a Spitfire.

      Takže pokud by se v třicátých letech chtělo ČSR sladit se svými spojenci, tak by to byla Francie. Toliko k tvé znalosti historie :)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:46 28.01.2019

      Tedy opět zahraniční typy spojenců....
      "Nikoliv na vlastní, nebo nikým neprovozovaný letoun."

      V čem sem se pletl?

      Tedy opět zahraniční typy spojenců....
      "Nikoliv na vlastní, nebo nikým neprovozovaný letoun."

      V čem sem se pletl?

     • skelet
      15:39 28.01.2019

      Jirosi: plantals tady něco o Hurricanech, a teď se jako malé děcko chytáš stébla :) Navíc, všechny výše jmenované typy se dostávaly do výroby v průběhu roku 1938, tedy nám byly ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: plantals tady něco o Hurricanech, a teď se jako malé děcko chytáš stébla :)
      Navíc, všechny výše jmenované typy se dostávaly do výroby v průběhu roku 1938, tedy nám byly zcela houbelec platné, a výstih by se nestihl ani v náznaku. Jediný moderní typ, který byl tehdy dostupný byla I-16 :)Skrýt celý příspěvek

    • logik
     10:24 28.01.2019

     Jura - tanky fakt problém nebyl. Těch jsme měli reálně - pokud počítáme opravdu tanky (tj ne Pz I,II) snad více, než Hitler. Problém bylo především letectvo. Ještě třetina tanků, ...Zobrazit celý příspěvek

     Jura - tanky fakt problém nebyl. Těch jsme měli reálně - pokud počítáme opravdu tanky (tj ne Pz I,II) snad více, než Hitler. Problém bylo především letectvo.
     Ještě třetina tanků, co se valila přes Francii, byly české....Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:33 28.01.2019

      Tanků jsme měli 298 Lt-35, 50 Lt-34, 20 LTP-38 což na nějaké přečíslení nestačilo, jakkoliv dokázaly prostřelit každý tehdejší německý tank. Bavím se o odrazení Hitlera od útoku, ...Zobrazit celý příspěvek

      Tanků jsme měli 298 Lt-35, 50 Lt-34, 20 LTP-38 což na nějaké přečíslení nestačilo, jakkoliv dokázaly prostřelit každý tehdejší německý tank. Bavím se o odrazení Hitlera od útoku, což by těch 368ks + dalších 1000ks nejspíš docela zvládlo. S tou třetinou českých tanků při útoku na FR jsi celkem blízko, ale s rokem 38 to nemá žádnou souvislost, protože část z nich, Lt-38, tehdy ještě nebyly vyrobené a vyráběly se už pod dohledem Němců.Skrýt celý příspěvek

     • Trener
      12:00 28.01.2019

      Velký problém byly PL prostředky - Armádní: jen kulomety a 227 ks 2 cm Oerlikony, pak několik ks nově zaváděných vz.37. Teritoální: kulomety, starší vzory PL děl - cca 130 ks a ...Zobrazit celý příspěvek

      Velký problém byly PL prostředky - Armádní: jen kulomety a 227 ks 2 cm Oerlikony, pak několik ks nově zaváděných vz.37. Teritoální: kulomety, starší vzory PL děl - cca 130 ks a pak možná pár ks nově zaváděných vz.37. Až v roce 38 se rozhoupali a chtěli licenčně vyrábět 4 cm Bofors ! Jak Bofors a Oerlikon by určitě byly dobrý i proti tankům !Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   20:34 27.01.2019

   skelet -výhoda f-16v oproti gripenu c je jasná...ale súhlasím,že pre česko by f-16v už asi nebola najlepšia voľba...slovensko je momentálne v inej situácii...ja to vidím v česku až ...Zobrazit celý příspěvek

   skelet -výhoda f-16v oproti gripenu c je jasná...ale súhlasím,že pre česko by f-16v už asi nebola najlepšia voľba...slovensko je momentálne v inej situácii...ja to vidím v česku až nastane čas,na ten gripen e/f a prípadne pri dobrej konštelácii hviezd na 35ťku...Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    22:10 27.01.2019

    Proto se nebavím o OSSR. Jste v jiné situaci a v jiné době.

    Proto se nebavím o OSSR. Jste v jiné situaci a v jiné době.

  • Clanek
   08:28 28.01.2019

   Vyhoda F-16V proti Gripenu C neni sporna, ta je zcela zrejma. Ono se to tu strasne rado zamlzuje, neb se nekteri radi motaji v bludnem kruhu airpolicingu kam se leti s dvema AIM9 a ...Zobrazit celý příspěvek

   Vyhoda F-16V proti Gripenu C neni sporna, ta je zcela zrejma. Ono se to tu strasne rado zamlzuje, neb se nekteri radi motaji v bludnem kruhu airpolicingu kam se leti s dvema AIM9 a (v pripade ACR jeste donedavna cvicnou) kanonovou munici, ale F-16 zkratka je temer v kazdem jednom smeru vykonejsi letadlo. Je vykonejsi kdyz je prazdne, je vykonejsi kdyz je nalozene a v aktualnim stavu je dalece pred Gripenem i radarem atd. (to se muze anebo nemusi behem 1 dekady zmenit). O tomhle nema cenu se nejak bavit, to je prosty fakt. Ze si za to F-16V necha zaplatit je pak dovetek toho faktu, holt zakon zachovani energie funguje prenesene i ve svete nakupu a udrzby letadel.
   Dal k tomu pry "irelevantnimu". Jednak presednout z F-16 vyssiho bloku do F-16 nizsiho bloku bude proste jednoduchsi nez do F-16 (jakekoliv) presednout z Gripenu. Za druhe je to jen F-16 co se vali SPOJENCUM po dvorcich, zadne gripeny zadny nas spojenec v NATO nevede a co udela neutralni svedsko je na vestbu z koule. No a do tretice kdyby doslo ke konfliktu vetsich rozmeru, "top stroje" ala F-35 budou spotrebovany at uz z duvodu ztrat nebo narocnosti a nedostupnosti servisu (znovu, to neni ma myslenka, jen je tady houfne tlacena casto zastanci stroju jako Gripen C) tak jake kapacity, jake zalozniky, jake nahradni jednoduchsi ero se asi (znovu) stane nosnym typem aliance? Ne, gripen to nebude. Takze irelevantni mozna, v case miru, v pripade velkeho konfliktu ma ale F-16 nesporne vyhody.

   A ted to zasadit do lokalniho ramce, ktery je v pripade OSSR a ACR zasadne jiny:
   1) S vyhodou pokracovani gripenu v CR souhlas, jde o prirozenou vec (stejne jako prirozena bude i jista ztrata kontinuity se zmenou letadla). Navic zde bude gripen jeste celou jednu dekadu a nakupovat za dekadu F-16V by bylo pro ACR nejhorsi mozne rozhodnuti, neb by si prosla tim otravnym a nakladnym procesem na zmenu platformy a prinos by byl sporny. Pred ACR stoji vyhledove vlastne jen 3 moznosti. Pokracovat s Gripenem C, nejlevnejsi ale taky technicky nejhorsi reseni. Nebo prejit na Gripen E/F, pokud bude za rozumne penize a pokud to bude znamenat, ze nejaka cast jiz vybudovaneho zazemi se bude dat znovu pouzit. V takovem pripade pujde o kompromisni reseni, ktere bude drazsi nez zustat u Gripenu C, ale taky prinese vyrazne pokrocilejsi letoun. Anebo treti moznost stylem "kdyz uz, tak uz "a tou je cesta F-35. To bude nejspis nejdrazsi moznost (kusova cena stroje muze byt klidne nizsi nez u gripenu, ale prodrazi se to na zazemi), ale taky nejvykonejsi a opet aliancni volba (narozdil od Gripenu, i kdyz kdo vi, treba E/F koupi v mezicase i nekdo dalsi). F-16V ve svetle techto moznosti by byla v roce 2029 pro ACR proste krokem vedle.
   1) OSSR nema dekadu na rozmysleni, OSSR potrebuje letadla dnes (teda, potrebovala je jiz vcera). A ve svetle toho co je dnes k dispozici: Nakup gripenu C vs. Nakup F-16V vs. Nakup F-35 je ta prostredni moznost "zlata stredni cesta". Ne, nema jiz pred sebou zarivou budoucnost F-35, uz dnes jde vlastne o prekonany letoun, ale furt vykonama a "aliancnosti" je o level nad gripenem C. Neni to Dacie, neni to Mercedes, ale solidni VW. Tezko dnes OSSR tenhle nakup omlatit o hlavu, chudsi stat proste na lepsi ero nemel a z tech nespickovych moznosti je tahle min zla.

   A tim se dostavam k tem zdejsim bludnym kruhum. Kde cech chce napasovat dnesni potrebu OSSR na minulou / budouci situaci ACR a slovak zase pasuje soucasne reseni OSSR na minulou nebo budouci potrebu ACR. Oboje spatne. Kdyby ACR dnes doletavala devetadvacitky a musela neco koupit dnes, pravdepodobne by taky koupila F-16V, je to totiz aliancne-racionalne-ekonomicka volba. A naopak, kdyby OSSR mela dnes v pronajmu gripeny a musela az za 10 let resit co dal, pravdepodobne by pak vybiral ze stejnych 3 reseni (gripen C, Gripen E, F35) jako bude ACR. Kazdy voli neco jine a pritom oba spravne.

   Asi ten naturel toho, ze gripen C je dnes pro OSSR objektivne nejhorsi reseni (coz maji problem pochopit nekteri mistni cesi) a toho, ze F-16V bude v roce 2029 objektivne pro ACR nejhorsi reseni (coz maji problem pochopit nekteri mistni slovaci) se prosto neodpousti... sahnout lidem na jejich oblibene hracky. Jinak si to neustale dohadovani nedovedu vysvetlit.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    09:07 28.01.2019

    v podstatě se vším souhlasím

    v podstatě se vším souhlasím

   • Jirosi
    13:25 28.01.2019

    Vice méně máš pravdu. Ale nikdy v historii se ve válce nezačal vyrábět "horši" letoun. Vždy se vyráběly jen pokročilejší zbraně, možná z přihlédnutím k servisu... ale přesně o ...Zobrazit celý příspěvek

    Vice méně máš pravdu.
    Ale nikdy v historii se ve válce nezačal vyrábět "horši" letoun. Vždy se vyráběly jen pokročilejší zbraně, možná z přihlédnutím k servisu... ale přesně o tohle už se snažily v USA u F-35 a to na to měli skoro neomezený čas, vývoj pod tíhou války smrsknutý do "5let" určitě nedokáže vytvořit podobně domyšlené letadlo.

    Problém z letounem pro ACR....
    C/D sice vypadá super, ale nemáme ani smlouvu v ruce... tedy asi stejný sen jako ta F-35.
    Ale ono se jaksi zapomíná, že i když bychom zůstali u C/D. Tak se posuneme o 15 let cca. Jenže kam se posuneme do nákupu E/F. Jenže jeho největší uživatel bude mít už u svých strojů nalétáno 25,let a mi je budeme zavádět... A kolečko se opět točí dál.
    Tedy ve chvíli kdy bychom měli životnost našich E/F 25 let, Švédové už pofrčí na 50.... Tedy výběr E/F je otázkou, ale pak se dostáváme k zavedení F-35 v roce 2040, ale USA deklarují jejich použití "jen do 2070" i když tohle bude asi delší.
    Ale ani tohle neřeší náš problém.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    20:53 28.01.2019

    Ano, to je realistické zhodnocení. Pouze malá výhrada, že OSSR by dekádu na rozmyšlení měly, kdyby to bylo nutné, Poláci své Migy-29 plánují do roku 2030 a mají je ještě starší než ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano, to je realistické zhodnocení. Pouze malá výhrada, že OSSR by dekádu na rozmyšlení měly, kdyby to bylo nutné, Poláci své Migy-29 plánují do roku 2030 a mají je ještě starší než SR.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 4