Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR

Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR
JAS-39C Gripen / Milan Nykodym; CC BY-SA 2.0 (Zvětšit)

V roce 2027 vyprší v pořadí již druhá, dvanáctiletá smlouva o pronájmu 14 nadzvukových strojů Gripen Vzdušným silám AČR a politická reprezentace by již v předstihu měla řešit, jakým způsobem bude vojenské letectvo pokračovat s provozem „nadzvuku“ i po tomto roce. Nabízí se samozřejmě celá řada řešení a jedním z nich je i pokračování provozu stávajících letounů JAS-39C/D. Není cílem článku řešit finanční stránku věci, tedy zda by se například jednalo o další pronájem či odkup za zbytkovou cenu, ale zaměříme se pouze na technickou stránku. Pojďme se tedy podívat, zda bude platforma JAS-39C/D i v dalších letech držet krok s nejmodernějšími letouny 4. a 4+ generace a jakou podporu a modernizace plánuje výrobce pro tuto platformu v následujících letech. Některé z nich se totiž zřejmě budou implementovat i na české Gripeny ještě v průběhu současného pronájmu.

Česká republika získala celkově 14 strojů Gripen na základě několika uzavřených smluv, které 14. června 2004 podepsali na Ministerstvu obrany ČR tehdejší ministr obrany Miroslav Kostelka se svou švédskou resortní kolegyní Leni Björklund. Jednalo se o Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království, které umožňuje použití letounu pro obranu ČR ve válce i v míru, pro plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a pro další operace v souladu s principy Charty OSN a pro účast na vojenských cvičeních, výstavách a leteckých přehlídkách).

Dále byla podepsána Smlouva mezi Ministerstvem obrany ČR a Švédskou správou materiálu pro obranu, která se týká pronájmu letounů, systému podpory a poskytnutí souvisejících služeb, a Smlouva o programu průmyslové spolupráce, tedy takzvané offsetové programy v hodnotě 130 procent hodnoty kontraktu. Cena kontraktu tehdy činila 19,650 miliardy Kč bez DPH (20,68 miliardy Kč s PDH) na dobu 10 let, včetně nákladů na dodatečný výcvik létajícího a pozemního personálu v hodnotě 150 milionů korun. V první fázi zahájili v srpnu 2004 ve Švédku přeškolení první dva piloti JAS-39 na funkci pilot-instruktor* a následně v letech 2004-2006 prošlo přeškolením dalších 19 pilotů, rozdělených do třech skupin. Zatímco v 1. a 2. skupině přeškolovaných pilotů byli převážně „Jednadvacítkáři“, třetí skupinu tvořili převážně piloti létající na L-159.

Pronájem komplexního systému JAS-39 Gripen začal ode dne přejímky prvního stroje v dubnu 2005 a skončil 30. září 2015. Nálet flotily by omezen na 21 000 letových hodin, tedy průměrně 150 letových hodin na stroj ročně, což zhruba odpovídá při 21 pilotech na cca 100 letových hodin na pilota ročně. V pondělí 18. dubna 2005 krátce po jedenácté hodině přistálo na 21. základně taktického letectva v Čáslavi prvních 6 strojů ev. č. 9234, 9235, 9236, 9237, 9239 a 9240.

O osm dnů později byly Gripeny slavnostně zařazeny do výzbroje Armády České republiky a od 1. července 2005 převzaly ochranu vzdušného prostoru České republiky v rámci aliančního systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence System), v současnosti známém jako NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Převzaly tak pomyslnou štafetu po strojích MiG-21MF/MFN, které 12. července 2005 definitivně ukončily svoji službu v českém vojenském letectvu, a poslední z nich odlétly z Čáslavi na uložení do Přerova.

V průběhu roku pak do Čáslavi postupně dorazilo i 8 zbývajících Gripenů ev. č. 9238, 9241, 9242, 9244, 9245 (všech 5 sóláků přiletělo 17. srpna 2005), 9243 (přílet 18. srpna 2005) včetně dvou spárek ev. č. 9819 a 9820 (obě přiletěly 31. srpna 2005). Celkově se tedy jednalo o 12 jednomístných strojů výrobních čísel 39234 až 39245, původně určených pro švédský Flygvapnet, a dále dvě spárky JAS-39D výrobních čísel 39819 a 39820.

Poznámka* –  oběma piloty–intruktory byli pplk. Michael „CHOSÉ“ Borůvka (velitel 211. taktické letky) a plk. gšt. Petr „MIKI“ Mikulenka (velitel 21. leteckého křídla a pozdější velitel 21. zTL)


Spárka 9820 v podobě z května 2006, kdy stále ještě používala softwarovou edici MS18.5 a neměla nainstalovaný systém EWS39, což lze poznat podle chybějících antén na vřetenovém pouzdru na SOP a chybějících anténách RWR na koncích wingtipů; větší foto / Aleš Hottmar

Ve srovnání s dneškem toho Gripen na počátku služby v českém letectvu příliš mnoho neuměl. Letouny totiž byly dodány v původní softwarové edici MS18.5 (Materiel System – někdy označováno jako MS18 Block 5), která mu propůjčovala jen počáteční operační schopnosti, omezené v podstatě pouze na použití palubního kanónu Mauser BK-27 ráže 27 mm a protiletadlových řízených střel krátkého dosahu AIM-9L Sidewinder, které navíc měla Česká republika jen zapůjčeny.

Zde je ovšem nutné zdůraznit, že hlavním a v zásadě i jediným důvodem pro pořízení nových nadzvukových letounů byla nutnost zabezpečeni ochrany vzdušného prostoru v mírové době, tedy takzvaný Air Policing, v rámci aliančního systému NATINADS. Na splnění této role stačila i původní konfigurace výzbroje. Dalším faktorem byl nedostatek času, kdy se celý kontrakt připravoval v podstatě za minutu dvanáct a ČR si nemohla „vymýšlet“ speciální požadavky a konfigurace, pokud chtěla stihnout dodání Gripenů ještě před ukončením technické životnosti „Jednadvacítek“.

Vzdušné síly AČR samozřejmě chtěly využít možností Gripenů v maximální míře, a tak postupně modernizovaly jejich výzbroj, i když při tom byly zásadně limitovány finančními zdroji. Už v roce 2006 byl do provozu uveden software MS18.7, s nímž byla spojena integrace modernější verze Sidewinderu AIM-9M-9 a zejména pak výkonných protiletadlových raket středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM, které byly zavedeny v roce 2008.

Střely AIM-9M byly používány českým letectvem již delší dobu jako hlavní A-A výzbroj pro podzvukové letouny L-159A ALCA. Smlouva na pořízení Sidewinderů byla podepsána 8. srpna 2002 a rakety byly dodány v rámci zahraniční vojenské pomoci z grantu poskytnutého vládou USA (Foreign Military Finance Program). Prvních dvacet střel bylo verze AIM-9M-2 a dodány byly v říjnu 2002. Hned další měsíc byly použity na letounech L-159A ALCA při zabezpečení vzdušného prostoru ČR při příležitosti summitu NATO, jenž se konal ve dnech 21. a 22. listopadu 2002 v Praze. Zbylých 80 střel verze AIM-9M-9 bylo dodáno v dubnu 2005 a sloužily opět jak pro letouny L-159, tak později i pro Gripeny.

V souvislosti s přezbrojením českého letectva na typ JAS-39C Gripen padlo v druhé polovině roku 2004 rozhodnutí, že jejich výzbroj pro ničení vzdušných cílů za hranicí viditelnosti budou tvořit PLŘS AIM-120 AMRAAM. To svým rozhodnutím následně posvětila česká vláda na svém zasedání z 16. března 2005. K podpisu smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany a vládou USA (kontrakt byl realizován opět v rámci programu FMS – Foreign Military Sales) došlo 6. dubna 2005. České letectvo tak obdrželo 24 protiletadlových řízených střel AIM-120C-5, což byla v této době nejmodernější verze, kterou USA uvolnily pro export.

Jen pro představu, cena jedné střely se vyčíslila částkou 20,298 milionu Kč a zaintegraci Céčkových Amraamů se Švédské straně navíc zaplatilo dalších 135,8 milonu Kč. Dodány byly dále dva kusy cvičné verze CATM-120C (cena za kus: 671 000 Kč), 28 závěsníků (cena za kus: 1,186 milionu Kč), sedm kontejnerů pro AIM-120C-5 (cena za kus: 102 000 Kč) a šest sad logistického vybavení (cena za kus: 1,214 milionu Kč). Součástí smlouvy byl také výcvik pilotů a pozemního personálu. Celková výše kontraktu dosáhla částky přibližně 750 milonů Kč a byla hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany ČR. První AIM-120C-5 dorazily do ČR na jaře roku 2007, ostatní byly dodány v létě téhož roku.

Protože se přezbrojení českého letectva z typu MiG-21MFN na JAS-39C řešilo až na poslední chvíli, nebyly české Gripeny kvalifikovány pro použití střel AIM-120C-5, protože Švédské letectvo používalo starší střely Rb.99/AIM-120B, které se už ale nevyráběly. Jejich integrace do zbraňového systému JAS-39C pomyslně vyvrcholila 31. května 2005, kdy nad polygonem Vidsel v severním Švédsku došlo k prvnímu odpalu AIM-120C-5 z prototypu JAS-39C 39-6. První dva české Gripeny, u nichž došlo k implementaci AIM-120C-5, byly stroje ev. č. 9244 a 9245. Úvodní vzlet modifikovaného letounu se uskutečnil 7. června 2006. Nesmíme zapomenout, že Součástí této modernizace bylo kromě integrace střel AIM-9M a AIM-120C-5 přidání výstražného systému srážky se zemí, neboli zařízení AMS (Audio Management System).

Na Gripenech byl zároveň v rámci upgrade na MS18.7 zprovozněn moderní systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39, identifikační zařízeni IFF a komunikační systém odolný vůči rušeni Have Quick II. Bojové schopnosti vylepšily také nové režimy palubního radiolokátoru PS-05/A Mark 3. Rok 2006 byl také významný z pohledu výcviku, neboť v říjnu se uskutečnily během taktického cvičení North Arrow první ostré střelby českých Gripenů na střelnici ve švédském Vidselu. Piloti používali při cvičných bojových střelbách ostrou kanónovou a raketovou munici a kromě ostrých střeleb si také procvičili navigační a průzkumné lety nad mořem. Cvičení se rovněž účastnily letouny L-159A od 212. taktické letky. Osm pilotů nakonec odpálilo raketu AIM-9M Sidewinder se stoprocentní úspěšností a devět pilotů střílelo z kanónů letounů JAS-39 Gripen a L-159 na vzdušný cíl, přičemž jeden „Gripen driver“ si málem odnesl první ostrý sestřel vzdušného cíle v novodobé historii Vzdušných sil AČR.

Už o tři roky později čekala Gripeny první zahraniční mise v rámci operace Baltic Air Policing, kterou plnil kontingent v počtu 75 osob se čtyřmi letouny JAS-39C Gripen v období od 1. května 2009 do 31. srpna 2009 ze základny Šiauliai v Litvě. Hlavním úkolem bylo zabezpečení ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska. V roce 2011, kdy se Gripeny švédského Flygvapnetu mimo jiné poprvé účastnily ostré bojové akce nad Libyí v rámci operace Unified Protector – Karakal, dosáhl jako první z českých pilotů náletu 1000 hodin na Gripenu mjr. Otakar Prikner.

V roce 2012 došlo k další modernizaci, kdy celá flotila českých Gripenů přešla na softwarovou edici MS19.2. V tomto případě byl vylepšen především radar a jeho meteorologický a přehledový režim, plus režim pro údery na pozemní cíle, byť jedinou použitelnou vyzbrojí pro mise „Air-To-Ground“ v té době u našich strojů zůstával stále jen palubní kanón. Ke zlepšení došlo i v navigačním systému, datalinku švédské konstrukce TIDLS, systému vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a v pozemním plánovacím a vyhodnocovacím systému.

V roce 2012 zároveň čeští piloti zahájili ve švédském Ronneby výcvik v tankování za letu. V úterý 28. února 2012 se pak poprvé v historii českého letectva uskutečnilo tankování letounu za letu, když se letoun JAS-39D evidenčního čísla 9820 s českým pilotem na palubě několikrát úspěšně spojil s tankovacím letounem švédského letectva Tp.84T (C-130E Hercules) a dále provedl tankování i letoun JAS-39C Gripen ev. č. 9245. Těmito dvěma letci 211. letky, kteří jako první absolvovali ve Švédsku výcvik v tankování za letu, byli mjr. Jaroslav Tomaňa a kpt. Petr Dřevecký.

Ve stejném roce se 211. letka po šesti letech účastnila dalších ostrých střeleb ve švédském Vidselu a zároveň se opět zapojila do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO Baltic Air Policing. V období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 působily čtyři letouny JAS-39C Gripen a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 64 osob opět z litevské základny Šiauliai. V průběhu své druhé mise Baltic Air Policing provedli piloti Gripenů celkově 15 ostrých vzletů (A-Scramble), při kterých nalétali 33:53 letových hodin. Celkový nálet kontingentu činil 326 letových hodin při provedení celkem 298 letů.

Piloty 211. taktické letky však o rok později čekala opravdová výzva, a to premiérová operace ASICIPPN I, kdy se ČR zapojila do ochrany vzdušného prostoru Islandu v rámci operace NATO. Úkolové uskupení AČR, které tvořily 4+1 letouny JAS 39C Gripen (pátý byl záloha) a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 67 osob působil v období od 15. října do 3. prosince 2014 na letecké základně Keflavík. Jednotka ukončila své úspěšné nasazení s celkovým náletem 145 letových hodin při provedení 82 letů.

V roce 2015 proběhla další aktualizace software na verzi MS19.3, která opět vylepšila systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a s níž bylo spojeno také zavedeni systému sledování regulace dýchání a přetlaku výškové výstroje pilota. Piloti letky si však v roce 2015 příliš neodpočinuli, neboť je čekala druhá mise ASICIPPN II na Islandu, kdy zaskakovali za aliančního spojence, který měl původně držet hotovost na Islandu a po propuknutí bojů na východní Ukrajině vyslal svůj deployment do Rumunska. Při své druhé islandské misi vyslala ČR do ochrany vzdušného prostoru Islandu opět 4+1 letouny JAS-39C Gripen a personál v celkovém počtu do 68 osob. Úkolové uskupení AČR působilo na letecké základně Keflavík od 20. července do 1. září 2015.


V souvislosti se zapojením do misí Air Policing v pobaltí a na Islandu bylo nutné přistoupit k výcviku A2A refueling. Na snímku pilot 211. taktické letky npor. Martin Š. po příletu z třetí mise na Islandu, kdy během přeletu z Keflavíku do Čáslavi tankoval z amerického tankeru KC-135R; větší foto / Aleš Hottmar

Druhý pronájem v letech 2015 – 2027 a přechod na nejnovější software MS20

Po deseti letech provozu letounů JAS-39C/D dosáhlo české taktické letectvo velmi vysoké úrovně v oblasti boje se vzdušnými cíli „Air-To-Air“, což se potvrdilo na řadě mezinárodních leteckých cvičení i při nasazeni v misích v Pobaltí a na Islandu. Na základě velmi dobrých zkušenosti s provozem i fungováním pronájmu celého systému JAS-39 byla v květnu 2014 podepsána nová smlouva mezi Českou republikou a Švédskem v ceně 21,4 miliardy Kč (včetně DPH), na jejímž základě byl pronájem Gripenů prodloužen až do roku 2027, s opcí na další dva roky (2028-2029). Samotný pronájem je za 19,6 miliardy Kč (včetně DPH), zbytek částky jde na modernizace, další výcvik a jiné služby.

Po prodloužení pronájmu o dalších minimálně 12 let byl tedy zahájen zatím poslední a nejrozsáhlejší modernizační program, kterým prošly české Gripeny v letech 2016-2018 v souvislosti s plánovaným přechodem na nejnovější softwarovou edici MS20 Block 1.2 na jaře 2018, o které jsme vás informovali v podrobném článku „České Gripeny přecházejí na novou softwarovou edici MS20“. Modernizace probíhala přímo u výrobce ve Švédském Linköpingu, kam letouny postupně přelétávaly v rámci pravidelných prací po 1600 letových hodinách. 

Během započaté modernizace příslušníci 211. taktické letky ještě stihli účast v pořadí již třetí operaci ASICIPPN III, kdy letka vyslala do ochrany vzdušného prostoru Islandu standardní počet 4+1 letounů JAS-39 Gripen a personál v celkovém počtu do 66 osob. Úkolové uskupení působilo na letecké základně Keflavík včetně přípravné a odsunové fáze od 25. září do 7. listopadu 2016, operační úkol byl plněn od 5. do 31. října 2016. Tato mise je zajímavá ještě jedním prvenstvím, kdy při misi Air Policing české Gripeny poprvé operačně použily střely středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM.


Příklad přepracované symboliky a grafického zobrazení na středovém displeji horizontální situace HSD (vlevo) a pravém multi-senzorovém displeji MSD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Softwarová edice MS20 byla u švédského Flygvapnetu zavedena již počátkem roku 2016 ve verzi Block 1.1 a u Gripenu přináší celou řadu změn a zlepšení. Z pohledu pilotů jde především o přepracovanou symboliku a způsob ovládání jednotlivých funkcí na multifunkčních displejích MFD. Další významnou novinkou je integrace automatického systému GCAS (Ground Collision Avoidance System), který podstatně zvyšuje letovou bezpečnost tím, že dokáže vyhodnotit riziko nárazu do země a automaticky mu zabránit zásahy do řízení. Pokud by tak pilot například v důsledku své chyby přivedl letoun do nezvyklé polohy, letoun se dokáže sám srovnat do horizontálního letu, samozřejmě pokud k tomu má dostatečnou výšku.

Po modernizaci dále pilotům přibyla možnost použití NVG, neboli brýlí pro noční vidění, které zvýší možnost vizuální identifikace cíle a provádění podpory pozemních jednotek před použitím zbraní v noci. S tím souvisí i dodávka novější švédské přílby „Flyghjälm“ type 116H, která má oproti původnímu modelu 116E řadu úprav kvůli připevnění NVG. Změn doznala také kabina, a to nainstalováním úložných prostorů na nápoje a stravu, které piloti využijí například při dálkových přeletech s využitím tankování za letu, kdy se doba letu může blížit i čtyřem hodinám.

Úpravami prošel rovněž software, ovládající palubní radiolokátor PS-05/A Mark 3, který umožnil opět zvýšit jeho dosah podle údajů výrobce o 80 % a vylepšil režim mapování země. Vylepšení se dále v rámci modernizace dočkaly také komunikační systémy, kdy se opět zvýšila kapacita datalinku TIDLS (Tactical Information Data Link System), a dále lepší ochrana pilota proti zbraním hromadného ničení. Individuální prostředky pilota tvoří upravená maska, upravená helma a filtr. Ty zabezpečí ochranu pilota během katapultáže a následného přistání v oblasti kontaminace. Dále jde o systém letounu s filtrem klimatizace, který zajistí, aby v kabině bylo nekontaminované prostředí. Software MS20 pak ještě usnadňuje údržbu a pozemní obsluhu tím, že zjednodušuje některé postupy týkající se například motorové zkoušky, nebo integrované autodiagnostiky.


Zlepšení režimu mapování terénu a jeho zobrazení na MFD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Hlavním bonusem MS20 je však integrace nové protiletadlové a protizemní výzbroje, a to především řízené střely středního až dlouhého dosahu MBDA Meteor (Rb101), která představuje zásadní zlepšení v porovnání s dosud užívanými střelami AIM-120 AMRAAM. Tato evropská střela s náporovým motorem a cestovní rychlostí M4 je vzhledem ke své koncepci aktivně poháněna po celou dobu letu k cíli a její dosah proti manévrujícím cílům je údajně více než 100 km.

Některé zdroje uvádějí, že pokud je střela odpálená směrem nahoru a následně letí po balistické dráze, pohybuje se dolet střely Meteor až na hranici 250 – 300 km. Při takovém použití jsou samozřejmě manévrovací schopnosti střely v konečné fázi letu velmi omezené, takže tímto způsobem lze ničit spíše pomalé bombardéry, tankovací letouny, letadla včasné výstrahy nebo velká transportní letadla.

Software MS20 dále rozšiřuje i schopnosti ničení pozemních cílů, neboť švédské letouny mají nově integrovány lehké řízené pumy GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) s inerciálním /satelitním navedením, které umožňují s vysokou přesností zasahovat bodové pozemní cíle při minimálních vedlejších škodách, například v zastavěném městském prostředí. Gripen může nést na dvou vnitřních křídelních pylonech celkově až osm těchto pum, zavěšených na sdruženém závěsníku BRU-61. Možnost nesení této moderní výzbroje se však českých Gripenů zatím příliš netýká, neboť zavedení jak Meteoru tak GBU-39 se v nejbližších letech rozhodně neplánuje.

Co však rozsáhlá modernizace českých letounů JAS-39C/D Gripen umožnila je konečně možnost působit plnohodnotně i proti pozemním cílům, což doposud s výjimkou palubního kanonu nemohly. Nově tedy byly integrovány neřízené pumy řady Mk. 82 a Mk. 83, a jejich laserem naváděné verze GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II. V současnosti je už realizována objednávka 180 ks pum GBU-12, pořízených prostřednictvím agentury NSPA (NATO Support and Procurement Agency), stejně tak již byly dodány i tzv. NATO standard pylony.

Dalším klíčovým prvkem modernizace pak byla integrace zaměřovacího elektrooptického kontejneru Litening 4i od izraelské společností Rafael. Celkem byly objednány čtyři kusy kontejneru, které již byly dodány a prošly vojskovými zkouškami v září/říjnu minulého roku.

Samostatnou kapitolou je zavedení aliančního datalinku formátu Link 16, které se ovšem netýká pouze letounů Gripen. Stroje JAS-39 jej budou mít integrovaný společně se softwarem MS20 s tím, že 15 ks palubních terminálů MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System) amerického výrobce Viasat Inc. pořídí naše letectvo samostatně a jejich integraci a instalaci realizuje vlastními silami. 14 kusů bude integrováno do letounů, jeden bude sloužit jako záložní. Terminály MIDS budou pořízeny a zavedeny do AČR jako vlastní majetek. Po skončení pronájmu a vrácení letounů JAS-39 Gripen zůstanou ve vlastnictví Armády ČR a mohou být využity na jiných vhodných platformách.

Součástí zakázky je rovněž prvotní nastavení integrované logistické podpory provozu systému včetně výcviku v letech 2018-2020. Logistická podpora systému zahrnuje dodávku diagnostického vybavení, speciálního nářadí a spotřebního materiálu pro používání. Jelikož se jedná o speciální technologii, musí být opět pořizována výhradně v režimu FMS (Foreign Military Sales) na základě kontraktu uzavřeného s vládou Spojených států amerických. Předpokládaná hodnota zakázky je 150 milionů Kč bez DPH. Obdobná situace je i v případě integrace kryptomodulů pro utajené hlasové spojení od italského výrobce Leonardo S.p.a. České Gripeny zatím používají radiostanice pracující v režimu HAVE QUICK II (spojení odolné proti rušení), kde se kóduje pouze frekvence, na které se vysílá, ale ne hlas. Využívá se tzv. frekvenčního hopingu, při kterém se několik předem daných frekvencí během komunikace mění, a to několikanásobně za sekundu v různém pořadí a podle klíče, který mají všichni zúčastnění. Teď tedy přibude zakódování hlasu samotného. Celkem bude zakoupeno 30 šifrátorů hlasu CM-107E a 15 kontrolních jednotek CP-107E. Gripeny měly být vybaveny šifrátory do konce roku 2018.

V roce 2020 se ještě plánuje aktualizace softwarové edice MS20 na verzi Block 2.0, při které bude modernizován identifikační mód odpovídače na standard IFF Mode 5. Dále dojde k reinstalaci přesné vojenské GPS, čímž by se měl plně zprovoznit systém GCAS. Tolik tedy k zatím poslední modernizaci a implementaci nejnovější softwarové edice MS20 do českých strojů JAS-39C/D.


Největším nedostatkem českých Gripenů je po modernizaci a přechodu na sw edici MS20 absence nejmodernější raketové výzbroje krátkého dosahu IRIS-T a přílbového zaměřovače HMD Cobra, čímž by se naplno využil potenciál těchto střel; větší foto  / Aleš Hottmar

České Gripeny po roce 2020

Původně se předpokládalo, že edice MS20 bude poslední softwarovou aktualizací a výrobce se již nebude pouštět do nějakých výraznějších modernizací platformy C/D v souvislosti s vývojem a výrobou nového stroje JAS-39E Gripen pro švédský Flygvapnet. Nakonec ale bude modernizace platformy C/D zřejmě pokračovat i nadále a cílem výrobce je nabídnout možnost integrace maxima nových technologií z vývoje Gripenu E.

Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle. Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele.

Jak již bylo uvedeno na začátku článku, současná smlouva o pronájmu vyprší v roce 2027 a čistě teoreticky bude možné využít dvouleté opce a pronájem prodloužit až do roku 2029. Ještě před ukončením současného pronájmu však bude nutné řešit, jak pokračovat dál. Jedním z několika řešení je provozovat stávající flotilu strojů JAS-39C/D i po roce 2027, ať již v současném počtu 14 ks, nebo nově 24 ks. O tomto kroku, tedy pořízení dalších deseti strojů a přezbrojení druhé letky se hovoří v odborných i armádních kruzích již delší dobu a dokonce na toto téma proběhla i nezávazná jednání s výrobcem firmou SAAB.

Problém totiž je, že pokud by chtěla armáda zahájit opravdu plnohodnotný špičkový výcvik A2A plus A2G u celé letky, nebude to možné z důvodu malého počtu strojů, malého počtu pilotů a malého počtu nakontraktovaných hodin. Z tohoto důvodu se jeví pořízení dalších Gripenů a přezbrojení další letky jako jediné možné řešení. Ideálně by tak organizační struktura čáslavské základny byla následující – 211. taktická letka by plnila s Gripeny výhradně úkoly A2A plus OH NATINAMDS), 212. taktická letka rovněž s Gripeny by se specializovala na úkoly A2G, CAS a průzkum (pokud by došlo k nákupu 1-2ks kontejnerů MRPS), a konečně 213. výcviková letka se svými pěti L-159T1+ a třemi L-159T2 by převzala cca. 8 jednomístných L-159A pro operační výcvik ke spárkám.

Každopádně rozhodující bude nově zveřejněná koncepce rozvoje Vzdušných sil AČR v roce 2019, která patrně definuje další osud letounů L-159 ve Vzdušných silách AČR. Těm bude přibližně v roce 2027 končit další meziopravní technický resurs po nyní prováděné velké revizi PP4000, přičemž další stupeň údržby (zřejmě označený jako PP6000) bude pravděpodobně mnohem nákladnější. Vše se tedy bude muset pečlivě zvážit.

Nad rozšířením počtu stávajících strojů navíc neuvažuje pouze Česká republika, ale například i thajské královské letectvo, které má v současnosti pouze 11 strojů***. Každopádně v letech 2025-27 bude pravděpodobně možnost získat vyřazené švédské stroje C/D v souvislosti s přezbrojením dvou křídel Flygvapnetu novými JAS-39E, takže tato možnost není úplně nereálná. Přeci jenom Flygvapnet v současné době provozuje celkově 96 ks strojů Gripen (73 ks JAS-39C a 23 ks dvoumístných JAS-39D), přičemž letouny z poslední výrobní série před ukončením výroby v roce 2015 budou mít poměrně malé nálety.

Poznámka** – nejčastěji se hovoří o opětovné reaktivaci základny Uppsala nedaleko Stockholmu, kde bylo původně dislokováno křídlo F16 „Upplands“ s letouny Viggen a to v souvislosti s incidentem z 29. na 30. března 2013, při kterém dvojice ruských bombardérů Tu-22M3, doprovázená čtyřmi stíhacími letouny Su-27, simulovala nálet na hlavní město Stockholm a Flygvapnet nebyl schopen ze vzdálenějších letišť včas reagovat.

Poznámka*** – jeden stroj JAS-39C byl zničen 14. ledna 2017 během letové ukázky na mezinárodním letišti Hat Yai, pětatřicetiletý display pilot bohužel zahynul. Jedná se o první katastrofu v historii letounu Gripen.


Na švédských strojích jsou v rámci edice MS20 integrovány i lehké řízené pumy GBU-39 SDB. Americký výrobce Raytheon na aerosalonu Farnborough 2018 prezentoval možnou budoucí integraci nejnovějších pum GBU-53/B StormBreaker i na platformu Gripen; větší foto / Stefan Kalm; SAAB

Výkonově je platforma C/D stále pro Vzdušné síly AČR přijatelná, i když samozřejmě existují mnohem výkonnější stroje, a to především co se týče doletu a množství nesené výzbroje. Je potřeba si uvědomit, že Gripen je letoun se vzletovou hmotností „jen“ cca 8500 kg (maximální vzletová hmotnost 14 000 kg), a v této kategorii mu jsou rozměrově, hmotnostně a výkonově nejblíže čínsko-pákistánský JF-17 Thunder či indický HAL Tejas. Tedy rovněž jednomotorové stroje s max. vzletovou hmotností 12 až 13 tun.

Díky letošní modernizaci a implementaci MS20 je současná konfigurace zbraňových a avionických systémů Gripenu bez přehánění plně srovnatelná s ostatními letouny čtvrté generace jako F-16C/D Block 52, EF2000 Tranche 1/2  či Rafale. Velmi zjednodušeně se tak dá říci, že pro obranu naší země a působení v operacích NATO v rámci evropského bojiště je Gripen C/D pořád plně dostačující a armáda jej považuje za nejlepší řešení z pohledu cena/výkon. Hlavními benefity Gripenů jsou samozřejmě nízké provozní náklady, nenáročnost předletové přípravy k provedení dalšího letu a s tím související vysoká hodnota tzv. „Sortie Rate“, schopnost operovat z hůře vybavených záložních letišť anebo přímo silničních úseků, dále na svou dobu moderní kokpit s trojicí velkoformátových MFD a systémy, díky kterým má pilot značné situační povědomí o reálných hrozbách, plus řada dalších věcí.

Samozřejmě, pokud by se chtěla ČR v budoucnu účastnit dobrodružnějších aktivit typu operace Iraqi Freedom v roce 2003, úderům proti Libyi v roce 2011 či nejnověji akce v Sýrii, musela by se určitě poohlédnout po výkonnějším stroji s větším doletem a větší nosností výzbroje. Tento krok je však málo pravděpodobný a letouny Gripen tak budou i nadále používány k zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR, misím Baltic/Island Air Policing a aktivitám v rámci evropského bojiště. Je potřeba si uvědomit, že ČR v současné době využívá stále ani ne 50 % schopností platformy JAS-39C/D Gripen, neboť pro své stroje doposud nenakoupila například nejmodernější protiletadlovou výzbroj v podobě střel IRIS-T a Meteor, protilodní střely RBS-15, protizemní střely AGM-65 Maverick, průzkumné kontejnery SPK-39, munici s GPS navedením, přílbové zaměřovače HMD Cobra apod.

Původní české stroje budou mít v roce 2027 stáří 22-23 let a průměrný nálet cca 3200 hodin na draku. Sám výrobce udává maximální životnost draku JAS-39C hodnotou 8000 letových hodin, takže budou přibližně v polovině životnosti a čistě teoreticky je bude možné provozovat až někde k horizontu let 2035-2040. Sám výrobce dokonce deklaruje podporu platformy C/D až do roku 2050, jak nedávno sdělil Mats Thornbiörnson, zkušební pilot společnosti SAAB a produktový manažer Gripenu v souvislosti s bulharským tendrem na nákup 8+8 nadzvukových strojů pro bulharské vojenské letectvo.

Právě v Bulharsku výrobce představil zásadní modernizační plány a my se na ně teď podíváme podrobněji. V současnosti plán pro rozvoj platformy JAS-39C/D předpokládá dvě významné modernizace, které se mají uskutečnit v roce 2020 a 2025. Je tedy pravděpodobné, že některé z těchto modernizačních prvků budou ještě implementovány do českých Gripenů, i kdyby jejich provoz nepokračoval po roce 2027.

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2020

Radar PS-05/A Mark 4

Určitě nejzásadnějším prvkem modernizace 2020 je upgrade nejdůležitějšího senzoru Gripenu, a to radaru PS-05/A na nejnovější verzi Mark 4. Tento upgrade zvyšuje podle výrobce dosah radaru oproti původní neupgradované verzi Mark 3 až o 150 % a například detekce námořních cílů se podle produktového managera  Matse Thornbiörnsona zvyšuje téměř o 200 %. Stejně tak se citelně zlepšila detekční vzdálenost cílů s malým RCS, kdy nový radar dokáže na určitou vzdálenost detekovat cíl s účinnou odraznou plochou 0,1 m2, zatímco předchozí verze radaru dokázala na stejnou vzdálenost detekovat pouze cíl s plochou 4 m2. Radar PS-05/A Mark 4 má kompletně nahrazené a modernizované veškeré bloky elektroniky a je do budoucna připraven k integraci antény s aktivním elektronickým snímáním AESA (Active Electronically Scanned Array).

Integrace nové výzbroje

V rámci modernizace 2020 dojde opět k integraci nové munice. Z pohledu Vzdušných sil AČR je to především plánovaná integrace řízených střel AIM-120C-7 amerického výrobce Raytheon. Manažeři v SAABu si pravděpodobně uvědomili, že hlavní a nejúčinnější A-A výzbroj Gripenu v podobě výkonné střely MBDA Meteor (Rb101) bude pro většinu uživatelů cenově nedostupná a proto se rozhodli rozšířit portfolio používané výzbroje o evergreen posledních let, střelu AMRAAM verze C-7, kterou lze pořídit prostřednictvím agentury NSPA přeci jenom levněji a která patří v současné době k nejrozšířenějším střelám v kategorii BVR. Vzdušné síly AČR počítají podle Koncepce rozvoje taktického letectva z prosince 2015 s nákupem dalších střel středního dosahu kategorie BVR, které by doplnily stávající AIM-120C-5, jež se ovšem již nevyrábějí. Nákup střel by měl podle přijaté Koncepce proběhnout v letech 2022-2023, počet střel zatím nebyl specifikován.

Mnohem palčivější je však náhrada raket Sidewinder, kterým bude za cca 4-5 let končit technická životnost. Koncepce rozvoje taktického letectva počítá v letech 2022 – 2023 s náhradou i této kategorie střel, předpokládá se opět pořízení cca 100 ks raket. Původně byla za jasného favorita považována již integrovaná evropská střela IRIS-T. Americký výrobce Raytheon ovšem na loňském aerosalónu ve Farnborough představil obrazovou prezentaci integrované výzbroje do různých typů současně provozovaných strojů a výhled na další plánované integrace. A v případě raket AIM-9X Sidewinder byla uváděna i plánovaná integrace na letoun JAS-39 Gripen a v této souvislosti byli zmiňováni především dva nejmenovaní evropští uživatelé (CZ a HU). Plánovanou integraci střel AIM-9X ovšem samotný výrobce SAAB zatím nepotvrdil. Takže zatímco se původně počítalo pouze s „evropským“ řešením nové protiletadlové raketové výzbroje, nové integrace americké výzbroje pro Gripen mohou řádně zamíchat s konečným výběrem a náhradou výzbroje českých Gripenů.

V souvislosti s rozšířením spektra protiletadlové výzbroje nabízí výrobce i implementaci přílbového zaměřovače HMD (Helmet-Mounted Display) do letounů evropských uživatelů. Výrobce ovšem nespecifikoval, zda by se jednalo o již užívaný systém HMD Cobra, který je zaveden na švédských Gripenech přibližně od roku 2015 a zároveň jej používá Jihoafrické a Thajské letectvo, nebo zda by se jednalo o úplně nový systém HMD Targo II izraelského výrobce Elbit Systems, se kterými se počítá pro nové stroje JAS-39E.

Systém HMD Cobra navazuje na obdobnou technologii, vyvíjenou pro letouny Eurofighter Typhoon pod názvem HMD Striker, proto jsou obě helmy na první pohled prakticky nerozeznatelné. Samotná přílba systému Cobra je vyrobena jako dvouplášťová – vnější plášť je platformou pro displej a optické součásti a disponuje dvojicí binokulárních displejů CRT, které poskytují zorné pole 40° a mohou zobrazovat grafiku generovanou buď jako rastrovou (bitmapovou), nebo vektorovou. Infografika zobrazuje jak symboliku zbraní A2A plus A2G, tak samozřejmě i základní letové údaje. Vnitřní plášť přílby je přizpůsobený přesně na míru každého pilota, kterému je naskenována hlava a podle laserového skenu je následně vyrobena originální vnitřní část.

Pozice helmy je sledována elektro-optickým systémem Carl Zeiss Optronics, který se skládá ze tří snímacích senzorů HTSS (Helmet Tracker System Sensor), což jsou CMOS senzory o rozměru 60×40×40 mm s vysokou obnovovací frekvencí 180 Hz, integrované přímo do kokpitu, a dále 16 LED clustrů pevně namontovaných na vnějším plášti helmy. Každý cluster se skládá ze skupiny čtyř infračervených LED diod, což jsou vlastně ony „hrboly“ či „výstupky“ na vnějším plášti přilby, které se používají k výpočtu polohy hlavy pilota a jeho úhlu. LED diody na helmě blikají a tři čidla HTSS v kokpitu detekují toto blikání. Data jsou pak použita k výpočtu, jakým směrem se dívá pilot. Jakmile pilot otočí hlavu, systém okamžitě tento pohyb detekuje a bez zpoždění směřuje zbraňové senzory stejným směrem.

HMD Cobra tak umožňuje Gripenům využít plný potenciál protiletadlových raket IRIS-T a nebo A-Darter. Cobra zároveň obsahuje denní kameru pro nasnímání celého letu, což je možné využít pro pozdější vyhodnocení letové mise. Kamera je uchycena na klipu a v případě katapultáže se oddělí od přilby stejným způsobem jako například brýle pro noční vidění NVG. Tolik tedy k přílbovému zaměřovači.

Dalšího rozšíření se dočkalo spektrum výzbroje Air-to-Ground, kdy bude pro zahraniční uživatele integrována například řízená puma GBU-49, používaná švédskými Gripeny již od zavedení sw edice MS19 v roce 2010 a která se v létě 2018 „proslavila“ při bombardování požárů, jež sužovaly Švédsko. GBU-49 Paveway II Enhanced je vlastně zmodernizovaná puma GBU-12 s dvojitým režimem navádění (GPS / laser), jejíž výrobcem je firma Raytheon. Tato integrace se může týkat i Vzdušných sil AČR, neboť modernizační plán AČR hovoří o tom, že do roku 2025 bude u letounu JAS 39 Gripen navýšena schopnost podpory pozemních sil v ničení pozemních cílů za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci, zavedením GPS naváděné letecké munice. Přesný typ munice zatím nebyl armádou oznámen, může se klidně jednat o munici kategorie JDAM, jako pravděpodobnější se však jeví právě zavedení pumy GBU-49 Paveway II Enhanced.

Mezi další integrovanou výzbroj v rámci modernizace 2020 bude patřit řízená střela s plochou dráhou letu typu Taurus KEPD 350, která ale vzhledem k finančním možnostem zcela určitě nebude do výzbroje AČR zavedena. TAURUS KEPD 350 je určená k ničení dobře bráněných stacionárních pozemních cílů zvláštní důležitosti bodového i plošného charakteru (místa velení, spojovací uzly, podzemní sila pro odpalování balistických raket, skladiště zbraní a pohonných hmot, mosty, zařízení letišť a přístavů), se schopností být vystřelena mimo dosah systémů protivzdušné obrany protivníka.

Číslo v názvu střely značí její dolet, jedná se však pouze o „nominální“ hodnotu. Její maximální dosah je větší než 500 km. V případě použití paliva JP10 lze dolet navíc zvýšit přibližně o 15 %. Drak střely je tvarován tak, aby byla co nejvíce snížena možnost zachycení střely radiolokátory protivzdušné obrany protivníka.  TAURUS již absolvoval letové zkoušky v podvěsu stroje JAC-39C Gripen (taktické číslo 208), po zavedení do výzbroje Flygvapnetu se předpokládá především jeho integrace do nových strojů JAS-39E.


Hlavní přesně naváděnou pumovou výzbrojí Gripenu jsou klasické leserem naváděné pumy GBU-12 (nahoře), nebo pumy GBU-49 Paveway II Enhanced (dole) s kombinovaným laserovým/GPS navedením; větší foto; větší foto  / Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Nové systémy vlastní ochrany

Velice zajímavým doplňkem Gripenů C/D bude nový kontejner vlastní ochrany s názvem ESTL, který zvýší šance na přežití letounu v oblastech se silnou nepřátelskou PVO a jehož letové testy byly zahájeny už v roce 2014. Kontejner ESTL obsahuje čidla MAWS (Missile Approach Warning System) pro detekci odpálených raket, senzory LWS (Laser Warning System) pro detekci ozáření laserem a zároveň obsahuje samostatné výmetnice klamných cílů BOP a BOL. Kontejner je díky řídící jednotce EWC (Electronic Warfare Controller) zcela autonomní a spuštění příslušných protiopatření se provádí zcela automaticky, nebo v manuálním režimu. V závislosti na profilu mise může být ESTL konfigurován pro různé scénáře ohrožení.

Výhodou kontejneru bezesporu je, že se takto podařilo do Gripenu jednoduše implementovat výkonný systém vlastní ochrany namísto složité integrace čidel MAWS a snímačů LWS přímo do konstrukce Gripenu C/D, se kterou se původně samozřejmě vůbec nepočítalo. Nevýhodou je pochopitelně fakt, že letoun přijde o dva závěsné body, neboť kontejner ESTL se standardně navěšuje na pylony č. 2 přes standardní odpalovací zařízení pro střely AIM-9/AIM-120.

Výmetnice klamných cílů BOP a BOL jsou standardní kazety pro klamné cíle, používané od prvopočátku přímo na letounech Gripen. BOP je pyrotechnická výmetnice klamných cílů a na Gripenu se používají dvě verze těchto výmetnic. BOP/C je klasická „hranatá“ kazeta, která umožňuje nabít 30ks patron CHAFF o rozměru 1″ × 1″ ×  8″ , nebo 15 ks patron FLARE o rozměru 2″ × 1″ × 8″, obě o standardní délce osm palců. Patrony CHAFF jsou určené k pasivnímu rušení radiolokačních systémů, zatímco FLARE jsou v podstatě magnesiové světlice, určené k vytvoření falešného cíle pro oklamání protiletadlové rakety s IČ navedením. Jen pro zajímavost, České Gripeny C/D mají přímo naistalovány 4čtyři kazety výmetnic BOP/C, stejně tak jako švédské stroje, v normálním provozu se však používá pouze jedna kazeta na spodní straně trupu.

Druhým typem je výmetnice BOP/B, která je umístěna v zadní části pylonů č. 2 a 7, a která umožnuje nabít šest kusů standardních patron o průměru 55 mm, ať již jako IČ nebo RL protiopatření. BOL je naopak elektromechanická výmetnice klamných cílů, umístěná v zadní sekci univerzálního odpalovacího zařízení (adaptéru) pro střely AIM-9/AIM-120. Výmetnice BOL můžou být na Gripenu až 4ks a odpalují se z nich především klamné cíle určené k pasivnímu rušení RL systémů. Kazeta BOL obsahuje až 160 klamných cílů o čtvercovém průřezu, naplněných tenkými proužky hliníkové fólie. Kazeta BOL samozřejmě umí odpalovat i klamné cíle typu FLARE proti raketám s IČ navedením.

V souvislosti s modernizací 2020 se rovněž hovoří o náhradě výmetnic klamných cílů přímo na letounu za novější typ BOP/G, což má pravděpodobně souvislost s implementací nového systému aktivních protiopatření, známému pod názvem EAD Brite Cloud (Expendable Active Decoy). Jiné informace hovoří o tom, že nové výmetnice už jsou na letounech implementované v rámci modernizace na MS20. Jinak systém BriteCloud je zjednodušeně řečeno jednorázově použitelný odhazovatelný naprogramovaný aktivní rušič s funkcí DRFM (Digital Radio Frequency Memory), který má dle výrobce Leonardo MW Ltd. schopnost potlačit většinu radarem naváděných protiletadlových raket, odpalovaných z letadel, nebo pozemních protiletadlových raketových komplexů. BriteCloud je navržen tak, aby byl odpalován ze standardních výmetnic klamných cílů a proto vyžaduje minimální integraci platformy. Je vyráběn v „kulaté“ variantě s průměrem těla 55 mm a v „hranaté“ verzi o rozměru 2″ × 1″ × 8″.

Nové kontejnery pro Gripen

Integrace se rovněž dočká nejnovější zaměřovací kontejner LDP (Laser Designator Pod) páté generace Litening 5 od izraelského výrobce Rafael ADS Ltd., což se Vzdušných sil AČR už příliš netýká, neboť v loňském roce konečně pořídilo kontejnery čtvrté generace Litening 4i, které plně dostačují našim potřebám a budou ve výzbroji Gripenů ještě řadu let.

V modernizaci 2020 se dále počítá s implementací modernizovaného taktického průzkumného kontejner MRPS IR (Modular Reconnaissance Pod System – Infra Red) přímo od výrobce SAAB, který vychází z osvědčeného průzkumného kontejneru MRPS (SPK-39 – Spaningskapsel 39), použitého například během libyjské kampaně. Kontejnerů SPK-39 si švédský Flygvapnet objednal celkově osm kusů, z toho dva SPK-39/IV měly být vybaveny klasickými kamerami SKA-24 na „mokrý film“ pro snímání především námořních cílů z nízké letové hladiny a optickým prvkem SKA36 s digitálním sensorem CA-270V. Zbytek kontejnerů označených jako SKP-39/V je vybaven pouze elektro-optickým prvkem SKA36 s digitálním snímačem CA270V, který může snímat rychlostí čtyři snímky za sekundu a v paměťovém úložišti s kapacitou 80 GB je možné uložit až 3200 snímků o rozměru 5000 × 5000 pixelů.

Ohnisková vzdálenost optického prvku je 450 mm, od nadmořské výšky 15 000 ft mohou být zaznamenávány objekty o velikosti až 0,3 m. Hmotnost celého kontejneru je 730-750 kg a délka 4,5 m, zavěšuje se na středový podtrupový pylon. Modernizovaný kontejner MRPS IR by měl být schopen pořizovat kvalitní záběry i v IČ spektru, výrobce zatím jeho přesné vybavení nespecifikoval, ale pravděpodobně se bude jednat o náhradu digitálního snímače za nový typ CA-270DB (IR).

Posledním z nově představených „podů“ je kontejner elektronického boje Arexis, který je vlastně „odpadním“ produktem vývoje Gripenu E, na kterém bude integrován přímo do konstrukce stroje. Výrobce tento kontejner v souvislosti s modernizací 2020 sice nezmiňuje, nebude ale na škodu si o něm něco říci. Systém Arexis byl vyvíjen primárně pro nový stroj Gripen E a v podstatě se jedná o komplexní systém elektronického boje, který v sobě slučuje elektronickou podporu v podobě RWR (Digital Radar Warning Receiver) v kombinaci s elektronickým působením ECM/EA (Electronic Counter Measures/ Electronic Attack), využívající moderních AESA rušičů (Active Electronically Scanned Array) a technologie DRFM (Digital Radio Frequency Memory).

Technologie DRFM  umožňuje zachycení signálu, jeho přesnou rekonstrukci a zpětné vysílání pozměněného signálu, aby radiolokátor na zemi či ve vzduchu obdržel nesprávné či zavádějící údaje o cíli. Podle Saabu zahrnuje Arexis také pokročilé aplikace elektronického působení (Electronic Attack) přizpůsobené nižším kmitočtovým rozsahům, které jsou potřebné k potlačení moderních systémů protivzdušné obrany. Výrobce tento výkonný systém elektronického boje nabízí i ve verzi instalované do samostatného kontejneru, aby jej bylo možné použít i na starší platformě Gripen C/D. Letové zkoušky kontejneru Arexis by měly být zahájeny na Gripenu C/D podle plánu nejpozději do roku 2020.

Je velice pravděpodobné, že Vzdušné síly AČR podobnou hi-tech technologii vzhledem k její ceně a specializaci s největší pravděpodobností nikdy nenakoupí a spíše se spolehnou na klasické způsoby elektronického boje, které jí nabízí samotný radar PS-05/A Mark 3 a systém vlastní ochrany EWS39. Otázkou jsou průzkumné kontejnery MRPS, kdy české letectvo po ukončení činnosti průzkumného roje vyzbrojeného letouny Su-22M4 s průzkumnými kontejnery KKR-1/2 v rámci 321. taktické letky v podstatě přišlo o schopnosti taktického průzkumu. Tuto činnost měly později zastoupit letouny L-159A, integrace průzkumného kontejneru však u nich nebyla dotažena do konce.

Modernizace radiotechnického vybavení

Výrobce plánuje implementaci nového systému utajeného spojení, známého pod názvem Secure voice SATURN. SATURN je druhá generace systému utajeného spojení NATO, který byl vyvinut tak, aby odolával nejnovějším a budoucím způsobům rušení. Tento systém zajišťuje normální a bezpečnou obousměrnou hlasovou a datovou komunikaci ve frekvenčních pásmech 30 až 400 MHz (VHF / UHF) a je kompatibilní s předchozími systémy Have Quick a Have Quick II.


Jestliže se ČR nakonec rozhodne pro pořízení úplně nových strojů Gripen E/F, získá špičkový stroj generace 4+ s mnoha prvky letounů 5. generace; větší foto; / Linus Svensson, SAAB

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2025

Plánovaná modernizace 2025 je rozsáhlejší a předpokládá se u ní především implementace nového radaru PS-05/A Mark 5 a nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II, který bude mít větší schopnosti REB než jeho předchůdce. Radar PS-05/A Mark 5 již bude mít novou aktivní elektronicky fázovanou anténu (AESA), bloky elektroniky zůstanou podle vyjádření výrobce z původního radaru Mark 4. První letové testy nového radaru PS-05/A Mark 5 se plánují v roce 2019.

„Musím vysvětlit, že prakticky všechny moderní AESA radary pracují na elektronice s polovodiči arsenidu galia, což ale generuje obrovské množství tepla a zároveň spotřebovává velké množství energie. Používáte-li tedy elektroniku založenou na polovodičích arsenidu galia (GaAs), nemůžete dát jednoduše AESA radar do Gripenu C / D, protože by bylo nutné provést zásadní změny v designu, které zajistí spolehlivé chlazení. Společnost SAAB ale pracuje na technologii příští generace radaru, která využívá elektroniku s polovodiči na bázi galliumnitridu (GaN) – čímž získáme větší výkon při použití mnohem méně energie, a tím nebude docházet k přílišné generaci tepla. To umožní implementaci AESA antény do Gripenu C/D bez nutnosti komplexní integrace“, říká Mats Thornbiörnson, zkušební pilot a manažer ve společnosti SAAB.

Další zajímavostí plánované modernizace 2025 je zvýšení výkonu dosavadního motoru Volvo RM12 a přidání dvou závěsných bodů pro uchycení další Air-To-Air výzbroje, bohužel výrobce tyto kroky zatím nijak neupřesnil. V případě motoru se zřejmě bude jednat o zvýšení výkonu na forsážním režimu na hodnotu 85 kN, tak jako tomu je u motorů řady General Electric F404-GE-IN20.

V případě nových závěsných bodů pro protiletadlovou výzbroj se bude zřejmě jednat o implementaci nového dvojnásobného odpalovacího zařízení na křídelní pylony, určeného pro střely AMRAAM/Meteor a vyvíjeného primárně pro letoun Gripen E. Výrobce zatím nesdělil žádné podrobnosti o tomto dvojnásobném odpalovacím zařízení, podle uvolněných renderových obrázků jsou známy dvě provedení tohoto adaptéru. Jedno klasické, velmi podobné zdvojenému adaptéru LAU-129/A, a druhé ve tvaru L. Další možností, i když velice nepravděpodobnou, je vývoj zcela nového dvojnásobného adaptéru na bázi odpalovacího zařízení PMEL (Pneumatic Missile Eject Launcher), který by byl umístěný na centrálním podtrupovém pylonu č. 5. Odpalovací zařízení PMEL je opět vyvíjeno pro letouny Gripen E, kde bude umístěno na trojici podtrupových závěsných bodů 5R, 5C a 5L. Jen pro zajímavost, dodavatelem PMEL je britská společnost Exelis (nyní součást Harris Corporation) a Flygvapnet objednal celkově 214 kusů. Každopádně těmito úpravami by se podařilo eliminovat asi největší nedostatky letounů JAS-39C/D Gripen.

Samozřejmostí je dále integrace další nové výzbroje. Výrobce zatím oznámil v souvislosti s modernizací 2025 integraci nových protilodních střel RBS-15F ER, nové protizemní výzbroje a nového kontejneru LOROP (Long Range Oblique Photography) pro šikmé snímkování na velkou vzdálenost. Dále se plánuje zlepšení komunikačních a navigačních systémů (zejména zajištění GPS navigace proti rušení). Mezi další prvky modernizace 2025 patří implementace nového vysokorychlostního datalinku a čidla IRST, které bude s největší pravděpodobností převzato z Gripenu E. Další podrobnosti k této modernizaci výrobce zatím nezveřejnil.

Vzhledem k tomu, že letouny Gripen C/D budou českým letectvem provozovány ještě minimálně 8-10 let, je dostatek času si pečlivě promyslet všechny možné varianty pokračování provozu nadzvukového letectva po roce 2027/2029. Pokud by se ČR rozhodla v pokračování provozu modernizované platformy C/D, je velice pravděpodobné, že by tak bylo realizováno ve větším počtu 24 ks a došlo by k přezbrojení i druhé letky. Pokud se ČR rozhodne pro pokračování s nejmodernější verzí JAS-39E/F, což už je stroj 4+ generace, bude se pravděpodobně vzhledem k pořizovací ceně jednat o provoz na úrovni dosavadního počtu 14 ks. V této době již budou známy skutečné provozní náklady nových strojů E/F švédského a brazilského letectva a Česká republika se tak bude moci rozhodnout i podle tohoto kritéria.

Vyloučit ale nelze ani opuštění provozu Gripenů a přechod na úplně jinou platformu, například made in USA. Dá se totiž předpokládat, že americký výrobce, posilněný současnými úspěchy na Slovensku a Bulharsku, si nebude chtít nechat možnost prodeje do ČR jen tak nechat uniknout. Predikovat nyní, jak celá věc dopadne, by bylo věštěním z křišťálové koule. Každopádně, za nějakých osm let budeme moudřejší.

Autor textu: Aleš Hottmar, spolupráce: Radim Špalek

Originální verze článku s dalšími fotografiemi je publikována na serveru Czech Air Force.

Článek vznikl výhradně z veřejně dostupných materiálů, článků a blogů na webu bez zvláštního informačního přispění výrobce SAAB.

Zdroje:
článek „České Gripeny přešly na MS20“, autor Tomáš Soušek;
Letectví + Kosmonautika 4/2018; článek „Gripeny budou střežit české nebe i nadále“, autor Pavel Lang;
www.mocr.army.cz; článek „Gripen C/D se bude rozvíjet nejméně do roku 2050“, autor Krasimir Grozev;
http://aeropress-bg.com, článek „TAURUS KEPD 350“, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/14743-TAURUS-KEPD-350; článek AIM-120 AMRAAM, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/10267-AIM-120-AMRAAM, článek „Gripen C/D to Fly With Jamming Pod By 2020“;
https://gripenblogs.com; FMV Sensorsymposium 2012 – ISR-förmåga på flygarenan, JAS39 Gripens sensorförmåga, autor Hannes Thelander, vedoucí projektu ISTAR na Gripen C/D;
Field service of reconnaissance capability in the Swedish Libya operation, autor Linde Jonas;
FMV Sensorsymposium 2012; článek The Cobra Helmet Mounted Display System for Gripen, autoři Jörgen Larsson a Tommy Blomqvist;
Saab Aerosystems; článek „Zástupci resortu obrany České republiky a Švédska se setkali na jednání v Čáslavi“, autor Petra Lacušková, sekce vyzbrojování a akvizic MO;
www.mocr.army.cz; veřejně přístupné tiskové zprávy a datasheety výrobce SAAB, https://saabgroup.com.

 
 

O

 
 

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Vzlétnou české Gripeny nad islandské ledovce?

Poslanci českého parlamentu v nejbližších dnech rozhodnou o tom, jakých zahraničních misí se česká ...

České stíhačky JAS-39 Gripen získají přesné zbraně

Česká republika na summitu NATO podepsala smlouvu na nákup 200 kusů „chytrých bomb“ PGM ...

Zaměřovací kontejnery pro L-159 ALCA a JAS-39 Gripen

Ministerstvo obrany České republiky objednalo 200 laserem naváděných pum GBU-12/16 Paveway II pro ...

Zaměřovací a průzkumné kontejnery pro české stíhačky Gripen

Vzdušné síly Armády České republiky (VzS AČR) 30. října převzaly poslední dva kusy ozařovacích a ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
 • PavolR
  18:45 05.02.2019

  Len tak na okraj - narazil som ešte na jednu správu, ktorá v decembri unikla našej pozornosti - Maďarsko kúpilo od SAABu pre svoje Gripeny mobilný servisný hangár: https://htka.hu/2018/12/19/mob...

 • semtam
  01:13 02.02.2019

  logik

  Jen krátce ke Švýcarsku a tvým lžím.
  Švýcarsko si nekladlo za cíl co nejnižší pořizovací cenu, ale co nejnižší provozní náklady. Kdyby chtěli co nejnižší pořizovací cenu, tak by vybrali Gripen C. Oni chtěli moderní perspektivní letadlo s nízkými provozními náklady a vybrali Gripen E.

  A také jsi v diskuzi psal, že Gripen C se již nevyrábí a vyrábět nebude. To jsi asi volal cikánce Jolandě, nebo fakt už nevim, kam na to chodíš. Gripen C se může vyrábět kdykoliv, dokonce, kdyby ho vybralo Slovensko, tak bude v letectvu dřív než F-16. Dále Gripen C se bude nabízet spolu s Gripenem E jako jeho levnější a lehčí varianta.

  Psal jsi, že Gripen C již nebude modernizovat. No, psát to pod tímto článkem je hodno úplného (dosaď si sám).

  • Jirosi
   10:17 02.02.2019

   Pokud si Swi vybralo E/F už dnes, tak jasně naznačuje že setrvání u C/D je chybou.

   Jenže vybrat, koupit a zdůvodnit proč sem koupil právě tyhle (úplatky). Jsou 3 zcela různé věci.

  • logik
   13:03 02.02.2019

   Takže ano, to, že trabant předjel všechny bagry je pro Tebe důkaz toho, že je rychlejší než formule. Na to fakt není, co říci....

   " No, psát to pod tímto článkem je hodno úplného (dosaď si sám)."
   Takže to, že nabízím za milion mrtvou starou krysu je důkaz toho, že si ji někdo koupí?
   SAAB samozřejmě bude modernizovat, pokud mu to někdo zaplatí. Samozřejmě, když mu modernizaci zaplatíme, modernizovat bude. Jen ta modernizace, rozpočítaná na 14 nebo i 28 letadel bude nutně poněkud drahá...

   " To jsi asi volal cikánce Jolandě...."
   Samozřejmě, že výroky o budoucnosti, jsou samozřejmě myšleny jako nejprvaděpodobnější budoucnost: tedy, že není žádný vážnější zájemce o koupi Gripenu, nebo stát, který má v současné době plán Cčko modernizovat. Tak to chápe každý, kdo se nesnaží primárně dělat z druhého vola. A evidentně jsi to tak chápal i ty, jinak bys sám nemohl o kus níž v diskusi tvrdit, že F-16 v NATO končí. Nebo ty jsi té cikánce volal?

   To, že to teď najednou naschvál chápeš špatně a děláš z toho kategorický výrok, abys mne měl čím mlátit po hlavě jen ukazuje, že Ti schází skutečné argumenty - a že Ti už vůbec nejde o diskusi a hledání, čí názor je správný, ale že si prostě honíš triko.

 • semtam
  18:48 01.02.2019

  Ohledně provozu letadel

  Domácí web JAR uvádí ceny nákladů Gripen a HAWK z roku 2016.

  Suché náklady: Gripen 104 600 Randů, Hawk 67 500 Randů
  Mokré náklady: Gripen 135 400 Randů, Hawk 82 900 Randů.

  A zde je důležitý kurz měny v roce 2016 měl Rand výkyv vůči Dolaru v kurzu 16 až 13 Randů za Dolar.

  Při 16 Randech činní mokré náklady 8 460 USD za hodinu (Gripen)
  Při 13 Randech činní mokré náklady 10 415 USD za hodinu (Gripen)
  Průměr 14,5 Randu vychází na 9 340 USD za hodinu.
  https://www.defenceweb.co.za/a...

  https://www.xe.com/currencycha...

  Švédsko uvádí letové náklady na Gripen 48 000 SEK za hodinu, bohužel nevím zda uvádí mokré a nebo suché náklady. Vzhledem k tomu, co uvádí JAR, tak to bude nejspíš za suchou cenu.
  https://www.airliners.net/foru...

  V Polsku se cena letové hodiny F-16 C včetně nákladů na palivo činí 58 000 Zlotých (2013) což činí 18 125 USD.

  Samozřejmě metodika výpočtu cen letových hodin můžou být rozdílná a to dokonce stát od státu. Bohužel pro zastánce toho, že F-16 je levnější na provoz či je srovnatelný s Gripenem neexistuje jediný relevantní zdroj a pokud zabrouzdáme hloubš do problematiky nelišíme se od toho, co je všeobecně známo a to, že provoz F-16 je cca 1.4 - 1.8 x dražší než provoz Gripenu.

  Filipíny, které shodně jako Rakousko řeší především náklady na provoz se nyní kloní k pořízení Gripenu na úkor F-16.

  https://www.militarybox.cz/new...
  https://www.philstar.com/headl...

  Logik je známý šarlatán a proto varuju ty, kteří by mu skáčou na lep. Mohli by toho litovat, že byli podvedeni.

  • semtam
   19:14 01.02.2019

   Omlouvám se vypadl mi zdroj na polskou cenu letové hodiny F-16 C
   https://www.money.pl/gospodark...

   • Jirosi
    21:27 01.02.2019

    "Z "kosztorysów godzin lotów wojskowych statków powietrznych" wynika, że w 2013 roku jedna godzina lotu kosztowała dokładnie 58 tys. 747 zł."

    Nebylo by něco lepšího?

    • semtam
     22:06 01.02.2019

     Jirosi

     Jak neustále říkám, údaje, které jsou běžně dostupné mají vadu na kráse a tu, že neznáme co vše tento údaj obnáší. Konkrétně mnou poskytnutý zdroj alespoň mluví o tom, že je v ceně zahrnuto i palivo a tím pádem máme srovnání s JAR: To cena paliwa i części zamiennych.

     Pokud budeme hledat údaje o provozu F-16 v USA, dostaneme se k číslům 22-25 000 USD s tím, že ani nevíme verzi stroje. Běžně se uvádí, že se z této částky má odečíst 10 000 USD jakožto náklady na personál. Dále ovšem není známo, zda operují i s PHM či nikoliv, atd.
     Nejlepší by bylo porovnat ceny dle kompletních údajů v rámci uživatelů, aby cenu neovliňoval kurz měny či třeba již pouhého kerosinu.

     Snažil jsem se k této problematice přistupovat věcně a nemám potřebu nesmyslně srážet cenu jednoho letadla a u druhého ji zase nafukovat jako to dělá logik. Nikde jsem nenašel jediný zdroj, který by zpochybnil či dokázal to, co tvrdí logik a to že Gripen je nákladnější na provoz než F-16.

     Tato myšlenka vznikla jen a pouze v jeho hlavě a vlastně jediný argument je, že slovenští politici řekli, že vybraný F-16 je tou nejlepší volbou z hlediska ceny pro Slovensko. Bohužel nikde neuvádí, jak k tomu došli. Tyto informace jsou utajeny.
     A není se čemu divit, až my vybereme nové BVP, tak vítězný typ také bude tou nejlepší volbou, ať už bude pravda jakákoliv.

     • Gibon
      11:58 02.02.2019

      K rovnakemu vysledku dosli aj v Bulharsku.
      Dokonca aj Rakúske ministertvo povedalo, ze ponuka USA bola lepsia a velmi konkurencieschopna oproti Gripenu. Rozdiel v cene bol 10% za celozivotny cyklus v prospech Gripenu, no Gripen bol v konfiguracii AA a F16 aj AG. A to je sakra rozdiel. Netreba zabudat o 50% dlhsiu zivitnost draku F-16.
      Zo vsetkych krajin prichadzaju od naznakov az po tvrde fakty, ze lowcost Gripen je jednoducho mytus. Akurat ty stale veris a snazis sa vsetkych presvedcit, ze "zem je placata".

     • logik
      13:45 02.02.2019

      Už jsem sem dával odkaz na konkrétní oficiální analýzu nákladů provozu F16 v USAF. To, že teď napíšeš, že nevíme, jestli s palivem, ukazuje, jakým způsobem diskutuješ:
      argumenty protistrany Tě nezajímají, jen jedeš svůj názor jako kolovrátek.

      Zbytek jsou z Tvé strany lži - např. kde konkrétně navyšuji cenu provozu a u koho?

  • logik
   21:26 01.02.2019

   Hlavně, že urážíš ostatní, a přitom sám sem dáváš demagogická čísla. Jaksi ten údaj o letové ceně JAR gripenu není z roku 2016, ale z roku 2013. A v tom roce nestál Rand 13-16 dolarů, ale jen deset. Elá hopla, a hned jsme skoro na 1.5 násobku Tebou udávaných nákladů....
   Najednou jsou mokré náklady na Gripen 13,5 tisíce dolarů, přesně, jak uváděl Gibon.

   Takže máme rozdíl v mokrých nákladech už jen cca 5-6000 tisíc USD. Teď do toho započti: SAR seškrtala náklady, co to jen šlo. Polsko evidentně na armádě nešetří.

   Polsko posílá své piloty na stáže do USA: http://www.codeonemagazine.com... SAR jestli někam, tak do Ruska a na Kubu. https://www.defenceweb.co.za/a...

   SAR má na jedno letadlo 48 lidí. Polsko má na jedno letadlo víc než 123 lidí - skoro trojnásobek. Těžko se přitom obhájí, že tento počet je daný právě problematičtějšími letadly, jelikož stíhače dělají jen malou část letectva jak SAR tak Polska. Evidentně je tedy v Polsku kolem letadel daleko větší overhead. Z již publikovaného materiálu USAF přitom platy lidí dělají třeba 55% nákladů na provoz letadla.

   Dále, ač má motor F16 lepší SFC, tak USAF ve výcviku uvádějí, že cena paliva je až 35% ceny letové hodiny. U Gripenu, jehož motor je sice menší 7:5, ale zas má horší SFC (8:7) takže evidentně spotřeba by se měla lišit jen v řádu jedné desítky procent. To, že v USAF je tak velká tedy evidentně znamená, že v SAR šetří palivem - to ovšem šetří i TAC a tedy podstatné částky na servisu.

   Dále pak v SAR točí více letadel - tedy méně vyčerpávají jejich životnost a tedy
   nejsou tolik nutné servisní zásahy (odkládají náklady na později). Poláci naopak využívají svá letadla dosti intenzivně.

   To je X faktorů, které cenu provozu mohou modifikovat v řádech tisíců dolarů za letovou hodinu. Takže celkový rozdíl něco přes $5.000 nijak nesvědčí o tom, že by byl provoz Gripenů levnější.

   " Bohužel pro zastánce toho, že F-16 je levnější na provoz či je srovnatelný s Gripenem neexistuje jediný relevantní zdroj "
   Jednak jsem nikde netvrdil, že F16 je na provoz levnější. To je z Tvé strany první argumentační faul. Jen tvrdím, že se to v žádné zemi neprokázalo.

   Zadruhé, celou dobu tvrdím, že: NEEXISTUJÍ FAKTA KTERÁ BY REÁLNĚ POTVRZOVALA NĚJAK TO, ŽE JE GRIPEN PROVOZNĚ LEVNĚJŠÍ. To, že k tomu dodávám
   indicie, které naznačují, že tomu tak opravdu není, je defakto jen "bonus". Ty se celou dobu snažíš dokázat, že levnější je - tedy TY MÁŠ PŘINÉST PRO TO NĚJAKÝ DŮKAZ.

   Takže. TVRDÍŠ, ŽE JE GRIPEN LEVNĚJŠÍ. PAK PO MNE PŘESTAŇ CHTÍT DOKÁZAT NEEXISTENCI ŠPAGETOVÉHO MONSTRA A DISKUTUJ KOREKTNĚ.
   Netvrdíš to? Ok, shodli jsme se.

   ====

   "nelišíme se od toho, co je všeobecně známo a to, že provoz F-16 je cca 1.4 - 1.8 x dražší než provoz Gripenu."
   Samozřejmě, když něco nemám jak doložit, popř. vím, že můj argument je hodně slabý, tak aspoň napíšu: "jak je všeobecně známo" a doufám, že se do toho nebude rejpat. No, nevyšlo to....

   • semtam
    00:58 02.02.2019

    logik

    Jediný demagog jsi ty, cenu uvádím v Randech a dále v diskuzi také zmiňuji, že kurz měny může zkreslit cenu provozu. Pokud by si se zajímal o provoz Gripenu v JAR více, tak by si zjistil, že náklady se v Randech se plus mínus nemění. Kurz jim tam lítá teda na pováženou. V roce 2017 se uvádí cena provozu 80 000 - 100 000 Randů což činí cca 6300 až 7800 USD. Bohužel chybí opět údaj zda se jedná o suchá či mokrá čísla, ale je zřejmé, že ta cena, kterou jsem poskytl se blíží realitě nejvíce. V článku se také zmiňuje podfinancování armádního rozpočtu. Nikde, ale opravdu nikde si JAR nestěžuje na drahý provoz Gripenu vůči konkurenci. To je jen a pouze tvůj klam nic víc nic míň.
    https://www.flightglobal.com/n...

    "Jednak jsem nikde netvrdil, že F16 je na provoz levnější. To je z Tvé strany první argumentační faul. Jen tvrdím, že se to v žádné zemi neprokázalo."

    Víš co vůbec píšeš? Pokud napíšeš, že v několika tendrech nebyl Gripen vybrán právě z provozních nákladů, tak tím říkáš, že konkurence má nižší náklady. A to, že Gripen je provozně nejmíň náročný jsem ti již dokázal a také to, že uživatel F-16 i Gripenu zároveň dává přednost Gripenu i když je možné, že nakonec se koupí letadla řady SU (Thajsko).
    Cituji tvůj komentář, kde zpochybňuješ cenu provozu Gripenu a de-facto říkáš, že konkurence je levnější:
    ----
    "Aneb desetkrát opakovaná lež se stává pravdou. Žádný zahraniční (švédové si vlastní stroj hanit nebudou, takoví matláci jsme jen mi češi....) uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady.
    V několika tendrech Gripen nebyl zvolen právě kvůli provozním nákladům, a tam kde zvolen byl, tak třeba půlku gripenů dali do hangárů, protože provoz stál příliš.

    Který stát, co Gripeny SÁM PROVOZOVAL, si pochvaluje provozní náklady? Existuje byť jen jeden takový? Ne."
    ------
    Jak sám snad nyní již vidíš, tvůj názor je čistá demagogie.

    Já jsem zdroje uvedl a hlavně jsem uváděl ceny u zahraničních uživatelů. Ty jsi uvedl údaje z kterých není jasno co vše obnáší a navíc operuješ pouze s domácím letectvem F-16, které má provozní náklady vždy nižší, než zahraniční zákazník.
    Myslím, že v této problematice je již jasno.

    Závěr: Přesnou cenu provozu nelze určit, protože chybí detailní informace co se vše počítá do provozu letadel a také jakou metodikou byla letová hodina vypočítána. Dle dostupných údajů lze dovodit, že provoz Gripenu je podstatně levnější, než provoz F-16. Odhadem 1.4-1.8x.
    Už z prosté logiky, že Gripen je lehčí a moderněji konstruované letadlo.
    Dále i z různých výběrových řízení, které si kladli za cíl nízké provozní nároky jako třeba ČR, Thajsko, Brazílie, Švýcarsko, Maďarsko, JAR a účastní se výběru v zemích, které preferují nízké provozní náklady jako Rakousko a Filipíny.

    • Jara
     01:04 02.02.2019

     Semtame kašli už na to, však nebude dlouho trvat a přečteme si tady článek s nadpisem “slovenské F16 nejsou schopny držet pohotovost NATINADS kvůli vysokým provozním nákladům, vypomáhají české GRIPENY” :))) a to bude tóčo

     • Jara
      01:13 02.02.2019

      F16 je takový Mig29 na levný stihač náročná/drahá a zároveň naprosto neobstojí proti Rafale, EF v ruském příkladu SU 30....
      Pokud by naše letectvo mělo větší ambice stát se vyšší leteckou silou, proč se zahazovat s F16 a nešáhnout po opravdu výkoném stroji?

     • semtam
      01:23 02.02.2019

      Máš pravdu, s logikem to nemá cenu, ale to je známá věc. Spíš se mi zdá, že mu dělá dobře, když může někoho obelhávat. Viz. řada diskuzí kde on působil posloužila k jeho perverzním hrátkám.

      Jinak máš pravdu, pokud se hnát za výkonem tak proč né F-15. Pro zajímavost Rusko dává asi nyní velké slevy na SU-30. Arménie má koupit 4 SU-30SM za hubičku, dohromady do 100 000 USD. A Indie má zájem o dalších 18 kusů.

     • Jura99
      09:01 02.02.2019

      Já se těším na nový přírůstek do VHÚ Kbely s náletem tak 250hodin. F-16 tam ještě nemají.

     • Gibon
      19:36 02.02.2019

      Jura: tiez si myslim, ze super. Skoda ze do Kosic a Piestan sa ziaden Gripen nedostane, ked ich budete musiet vratit... :-/

     • HEKTOR
      11:12 03.02.2019

      Jura99 - ani to tak dlho netrvalo a je tu ďalší "mindrák"...ale možno som len nepochopil váš vysoko odborný príspevok,ktorý pozná fakty minulosti a zároven má nádych predpovede temnej budúcnosti... :)

      Jara- je to možné,že české gripeny budú pomahať slovensku...a kľudne je možné,že české gripeny budú vypomáhať celej európe/svetu,keď zistia aké drahé je prevádzkovanie napr. rafale,ef,f-35...ďakujem že ste :)

    • logik
     16:03 02.02.2019

     "cenu uvádím v Randech..."
     Porovnával jsi cenu v dolarech, tedy jsi jako pravdivý údaj bral i cenu v dolarech. Teď se vykrucuješ.

     "a dále v diskuzi také zmiňuji, že kurz měny může zkreslit cenu provozu"
     A to nějak mění fakt, že jsi prostě to na dolary přepočetl špatně?

     "Pokud napíšeš, že v několika tendrech nebyl Gripen vybrán právě z provozních nákladů, tak tím říkáš, že konkurence má nižší náklady."
     Další Tvůj omyl. To znamená, že provozní náklady Gripeu jsou PŘÍLIŠ VELKÉ VZLEDEM K TOMU, CO GRIPEN NABÍZÍ. Jelikož je to méně výkonné letadlo než F16 (radar, dolet, nosnost), tak to klidně znamená, že náklady mohou být i stejné či o něco nižší.
     Takže opět urážíš druhé, a přitom jen sám nechápeš....

     "Odhadem 1.4-1.8x. "
     Což Ti ovšem po započtení správného kurzu Ti jaksi nevyjde.... ¨Dle těch cca 135.000RAD
     https://www.pressreader.com/so...
     nejsou náklady za rok 2013, ale za roky 2009 - 2012. Kdy nebyl kurz Riad/USD ani těch 10, ale průměrně cca 8. Takže v dolarech dalších 20% navíc a jsme na 16 tisících dolarů.... 16x1.8 je skoro 29 tisíc dolarů, a to snad nestojí ani F35 v USA.

     "Já jsem zdroje uvedl a hlavně jsem uváděl ceny u zahraničních uživatelů"
     Uvedl jsi po asi páté urgenci jeden zdroj, který jsi o více než 50% (viz dále) předražil, a kde ses nijak nevypořádal s námitkami, které ukazovali, že ta čísla nejde srovnávat, protože by JAR provozovala podstatně levněji i F16.

     Možná by Ti to vyšlo s Tvým novým údajem, jenže i on nic nedokazuje. Jednak je blbě - stejně jako ty údaj v dolarech doplněný autorem článku používá tehdejší kurz, i když jde evidentně o údaj z minulosti a nevíme z které (kde se přitom kurz lišil až o sto procent) - a ještě nevíme co zahrnuje a nezahrnuje, takže z něj můžeme leda věštit.

     Btw. ten článek má i více chyb, např. tvrdí že "At least 12 of the aircraft were put into long-term storage in 2013", což není pravda, nebyly v long-term storagi, ale v krátkodobé rotational storage, tvrdí, že prý JAR Gripeny už všechny létají - což několik zdrojů z dalšího roku vyvrací, takže je celý hodně pochybný....

     Naprosto nevíme, o jakých číslech mluví a z jakého roku ten údaj je a co zahrnuje. Nicméně i kdyby náhodou opravdu byl správně, tak stejně nic nedokazuje neboť by musel být někdy z let 2013-2016. A zrovna v těch letech podle X dalších zdrojů
     (např. https://www.offiziere.ch/?p=30...
     byla SAAF v totálním srabu, kdy se podstatným způsobem zvětšoval její vnitřní dluh. Takže jsou naprosto neporovnatelná s cenou provozu F-16 v Polsku, kde se naopak v daná léta začalo po létech útlumu zbrojit a tedy kde naopak splácí vnitřní dluhy z minulosti.

     Prostě porovnáváš hodinky a holinky - a ještě k tomu si vybíráš čísla, aby holinky byly co největší a hodinky co nejmenší.
     Čísla, co se Ti do krámu nehodí ignoruješ (např. údaj od Švýcarů o celkové ceně za provoz Gripenů) nebo o desítky procent zmenšuješ (čísla z provozu Gripenů v SAR za předešlé období).

 • semtam
  17:04 31.01.2019

  NeoXII

  Pronájem Gripenu stojí dle aktuálního kurzu cca 75 mil. USD ročně. Za 22 let pronájmu zaplatíme celkem cca 1 650 mil. USD. Letová hodina Gripenu se nejčastěji uvádí kolem 7000 USD. Bohužel nevíme co tato částka obnáší či neobnáší jako u každého stroje. Nebudu žrát a radši nadhodím letovou hodinu na 10 000 USD. 4000 hodin x 10 000 USD x 14 strojů je 560 mil. USD. Z toho nám plyne, že něco přes 1 mld. USD jde za 22 let Švédům do kapsy. Cena nového Gripenu C se uvádí jen za letadlo cca 70 mil. USD, za 14 kusů to máme téměř 1 mld. USD. Což je téměř ta samá částka co jde Švédsku do kapsy za 22 let pronájmu. Tím pádem za 22 let zaplatíme nákupní cenu letadel.
  Je tu ale jedno ale, mám tušení, že ČR si platí pohonné hmoty, což činní asi 2 300 USD za letovou hodinu dle JAR, při 14 letadlech a 4000 hodin činí tato částka téměř 130 mil. USD, tak ČR za 22 let provozu přeplatí jednotkovou cenu 14 letadel o cca 200 mil USD.
  Nezapočítávám školení a zázemí, které se u těchto počtech letadel pohybuje řádově ve sta mil. USD.
  Z toho mi plyne, že odkupní cena všech Gripenů by měla být max. do 500 mil. USD, spíš okolo 300 milionů či méně.

  Pokud můj odhad výkupní ceny je správný, tak ČR v případě odkupu Gripenu by za 22 let provozu, nájmu, výcviku personálu a odkupu zaplatila kolem 2 MLD. USD.
  Což je částka myslím akceptovatelná, samozřejmě chybí další položky jako výzbroj, apod.

  • logik
   19:33 31.01.2019

   Takže když chceš dokázat, že pronájem nebyl předražený, tak najednou operuješ s cenou letové hodiny $10.000 + $2.300 palivo.

   Náklady na provoz F16 v USAF je 25.000 na flighthour.
   https://breakingdefense.com/20...
   Ovšem, to zahrnuje i platy vojáků a provozování základen (mission personel and indirect support)
   https://apps.dtic.mil/dtic/tr/...
   co dělá u USAF cca 55%. Tedy za samotný provoz F16 platí USAF něco přes $11.000 za hodinu. V ČR jsou náklady na techniky atd... jistě menší, než v USAF. Takže reálně bychom ty samé F16 provozovali podstatně levněji.

   Takže jsou dvě možnosti - buďto je Gripen provozně podstatně dražší, než výkonnější F16.
   Anebo jsi přestřelil cenu, kteoru dali Švédové za údržbu - pak ovšem z Tvého výpočtu vyplývá, že by nám je měli nechat vlastně zadara, jinými slovy, že ten pronájem nijak výhodný nebyl....

   • semtam
    21:37 31.01.2019

    logik

    Jak uvádím, dávám radši vyšší cenu, samozřejmě cena letové hodiny se může lišit a i dalších údajů, které jsem v rámci provozu Gripenu poskytnul, jde jen o odhad, protože neznám a vlastně nikdo z nás (už by to tu zaznělo) přesnou cenu letové hodiny, která se navíc může lišit letectvo od letectva. U Gripenu je také plus ona SR a průměrná délka držby plus oprav, což náklady na stroj dále snižuje oproti konkurenci. Navíc cenu dokonce ovlivňuje doprava nových dílů a je rozdíl zda se dopravují ze vzdálenosti pár set kilometrů či přes oceán.
    Zda je pronájem předražený či nikoliv je nové téma a chce to ekonomickou analýzu. Třeba právě tvoje neekonomické myšlení, je to, že by nám Gripeny měli nechat zadara. Tím pádem by na tom silně prodělali a nechali by nám grátis výcvik a zázemí. Vlastně by jsme Gripeny získali na splátky bezúročně.

    Pronájem je vždy nevýhodný oproti koupi. Ovšem pokud není hotovost na nákup či se nechci zadlužit (a tím ještě víc utratit), tak pronájem řeší problém absence nadzvukového letectva či klidně bydlení. Příklad, pronajmu si byt za 10 000 měsíčně po dobu 22 let. Za 22 let zaplatím za nájem 2 640 000. Takováto suma již může dosahovat či i přesahovat cenu bytu. Pokud budu chtít byt po 22 letech nájmu koupit, tak v tržním prostředí ho nakoupím za tu cenu, která se na trhu pohybuje a to klidně za 2 640 000, za menší cenu ho koupím v případě jedná-lu se o družstvo či podobně. U stroje je výhoda, že stárne a má svoji pevně stanovou životnost (v našem případě) a proto je cena nižší.
    Takže pronájem je "vždy" de-facto nevýhodný, ale je to řešení, když není hotovost na novou věc.

    • logik
     10:50 01.02.2019

     "a je rozdíl zda se dopravují ze vzdálenosti pár set kilometrů či přes oceán."
     Lodní doprava je levná, nicméně protipříklad byla F16 u USAF - co se u ní přepravuje přes oceán.

     "Třeba právě tvoje neekonomické myšlení, je to, že by nám Gripeny měli nechat zadara.............."
     Teda nevím, kdo tady vypočítával cenu provozu Gripenu a z ní odvozoval, kolik je jejich zbytková cena, ale já to nebyl.

     "...a chce to ekonomickou analýzu."
     A co teda byl Tvůj předchozí pokus jiného, než snaha vyčíslist reálnou cenu toho, co jsme od Švédů dostali a porovnat to s cenou? :-)

   • semtam
    22:07 31.01.2019

    Ještě poznámka nikoliv 10 000 plus 2 300 za palivo, ale 10 000 USD dohromady. Pokud se uvádí provoz 7 000 USD za provoz Gripenu, tak se neví jestli je to suchá či i mokrá částka. Počítám radši větší i plus palivo za 10 000 USD za hodinu, takže 10 000 USD mnou uvedených je částka "mokrá".

    • Gibon
     08:53 01.02.2019

     JAR uvazda vet cost 13.300USD a dry cost 10.400USD.
     https://www.defenseindustrydai...

     • logik
      11:17 01.02.2019
      Oblíbený příspěvek

      A to je přesně to, o čem píšu - Švédové slibují 7.000, "realisté" čekají, že by se to snad do těch 10.000 mohlo vejít - a pak (a to v tak lowcost zemi jako JAR) zjistí, že je to ještě o třetinu více a dvojnásobek očekávané částky - tak aby se vešli do rozpočtu, s půlkou letadel nelétají.

  • NeoXII
   21:43 31.01.2019

   No a presne o tom píšem kdesi nižšie. Že ak po roku 2027 nebudete pokračovať s C/D, znamená to, že ho vrátite Švédom, ktorí vám ale nevrátia ani cent a lietadlá, ktoré ste defacto "kúpili" odovzdáte zadarmo. A čo bude nasledovať? Kúpa nových lietadiel včetne nákladov prechodu na nový typ a platenie za ne nanovo. Snáď už ale budete financovať VAŠE stroje.

   • semtam
    21:59 31.01.2019

    NeoXII

    Pardon, ale ekonomická stránka věci, je alespoň z mého pohledu jasná. Pronájem vs. nákup je pronájem z dlouhodobého hlediska nevýhodný. Výhoda je jen ta, že prostředky jsou rozloženy v čase, ovšem zaplatí se víc. Je to vlastně obdobné jako splátka.
    Bohužel v naší realitě se ukázalo, že takováto cesta se ukázala paradoxně výhodná. Protože kdyby jsme letadla koupili, tak vzhledem k tomu, že v minulosti bylo zvykem armádní rozpočet co nejvíc seškrtat, tak je možné, že by to postihlo i provoz Gripenů a tím pádem by utrpěli schopnosti a výcvik personálu.

  • Jirosi
   22:50 31.01.2019

   "Cena nového Gripenu C se uvádí jen za letadlo cca 70 mil. USD, za 14 kusů to máme téměř 1 mld. USD."

   Při životnost draku 8000h, letadla mají odlétáno 3200h. Tak cena letadla klesla o 40%. To bude někde pod 600..

 • semtam
  02:02 31.01.2019

  logik

  Vidím, že jsi v této diskuzi úplně vyhořel a místo tradičních manipulací si už přešel k vyloženým lžím.

  "žádný uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady. "

  Na místo toho abys toto tvrzení dokázal, chceš po mě abych ti já doložil spokojenost uživatelů. Když ti napíšu, že CZ a HU jsou velmi spokojení, tak to shodíš ze stolu, protože nájem. Když ti napíšu, že Thajsko dalo přednost Gripenu před F-16, které také užívá a tím pádem se Gripen stane náhradou za F-16 tak mi píšeš, že 15 let si nic neobjednali, nevím, ale asi u tebe je rok 2025. Thajsko objednalo prvních 6 Gripenů v roce 2008 a dalších 6 v roce 2010 s tím, že přicházeli (druhá várka) od roku 2013. Dále jsem ti psal, že Thajsko mělo urgentní potřebu náhrady tanků (T-84 a poté VT-4), tak prostředky na obnovu leteckého parku nyní nejsou na pořadu dne a nejsou ani urgentní. JAR nehlásí žádné komplikace s provozem Gripenu (jediné co bylo, že odstavili na čas část strojů z důvodů šktrů v rozpočtu) a díky provozu si jej vybrala Brazílie a také Švýcarsko. Mimochodem i díky provozním vlastnostem ho pořídila i CZ a HU a oba dva spokojeni. Samozřejmě Švédsko v nájmu podvádí a dokonce je tak blbé, že dalo slevu u druhého pronájmu, protože podle tebe nákladnost Gripenu v nájmu maskuje. Spokojen? Blbá je také Botswana, když podle tvé logiky má zájem pořídit Gripen, když přece JAR část strojů uložila sice z důvodů rozpočtu, ale ty to samozřejmě chceš bez jediného důkazu hodit na vysokou cenu provozu.

  Myslím, že spíš by si ty měl uvést ty příklady, kde není uživatel a ani uživatel potencionální spokojen s provozem Gripenu. O Chorvatsku jsem ti také psal, prvně Gripen je levnější na provoz než nová F-16 a poté Gripen je dražší na provoz než použitá F-16. Chorvatské kouzlo...

  A dále a závazky NATO, asi ti nedochází, že závazky NATO jsou nevymahatelné. Navíc proč by nemělo Švédsko nás podporovat v případě války, když na tom vydělá??? Navíc Švédsko jakožto neutrální země nemusí být vystaveno válce a tudíž jakožto dodavatel je lepší, než kterákoliv země ve válce.
  Švédsko je paradoxně větším členem NATO, než řada řádných členů NATO (viz mise). Navíc je v NATO už tak na půl a je i možné, že jednoho dne bude členem NATO. Členem NATO není hlavně ze strategických důvodů.

  Otázka: Proč neustále musíš manipulovat a diskuzi takto degenerovat?

  • semtam
   02:10 31.01.2019

   A poznámka k tvým, F-35 a teorii, že 4 F-35 mají mnohem větší bojovou hodnotu, než 4 Gripeny. Tak 4 F-35 budou mít sílu jako 5 max 6 Gripenů (viz. dánské výběrko, F-35, F-18, EF) a to pouze když budou všechny ve vzduchu Sortie Rate ti asi nic neříká. Představuješ si to jako hurvínek válku.

  • Jirosi
   06:43 31.01.2019

   Semtam: Opět, napsaní základních vyvrácených faktu znova? Bez ohledu na ostatní argumenty, fakta, a pokračovaní v předešlé diskuzi....

   • semtam
    16:23 31.01.2019

    Jirosi, aby jsi mohl tohle napsat museli by ty argumenty někde zaznít. Kdyby si je měl, nebo je měl logik, tak je už dávno napíšete.

    • Jirosi
     22:28 31.01.2019

     Je tu přes 400 příspěvků, akorát ty si tu vždy zkopíruješ svůj základní mustr po tom co si několikrát odešel z debaty.

  • logik
   18:36 31.01.2019

   " CZ a HU jsou velmi spokojení, tak to shodíš ze stolu, protože nájem."
   ". Mimochodem i díky provozním vlastnostem ho pořídila i CZ a HU a oba dva spokojeni. "
   Ano, kupodivu, když se bavíme o ceně provozu - o které Ty tvrdíš, že je nízká - tak argumentovat státy, které gripeny NEPROVOZUJ´Í. České i HU Gripeny provozuje Švédsko. My na nich jen lítáme.

   Už si prosím konečně zjisti ROZDÍL MEZI PRODEJEM A PRONÁJMEM. A to, KDO PLATÍ PROVOZ PŘI PRONÁJMU. Při pronájmu Gripenu nás cena provozu NEZAJÍMALA ANI NÁHODOU, protože provoz platí Švédové. Už je Ti to prosím konečně jasné?
   (A btw., argumentovat naším výběrem gripenů, kdy hlavní kritérium nákupu byly peníze v aktovkách doručené těm správným lidem, je vůbec nesmysl, i kdybychom ty Gripeny koupili).

   "Samozřejmě Švédsko v nájmu podvádí a dokonce je tak blbé, že dalo slevu u druhého pronájmu, "
   Slevu dalo proto, protože podruhé - když už si o korupci při pronájmu Gripenů štěbetali i vrabci na střeše - byla původní cena Gripenů už naprosto neúnosná.

   "Dále jsem ti psal, že Thajsko mělo urgentní potřebu "
   Nahradit spadlý letoun je také vcelku urgentí potřeba. Ale jinak, obecně - okecat se dá všecho. Realita je, že koupily gripeny - a pak i když měli v plánu koupit další, začali soudit ty co je koupili za korupci a radši modernizovali F16.

   "Blbá Botswana" pak především nic nekoupila. A podle vyjádření Botswanců:
   https://www.defenceweb.co.za/a...
   nekoupí, protože jsou Gripeny příliš drahé. Samozřejmě, to vyjádření může také znamenat, že SAAB málo maže, ale pak to, že chtějí Gripen, také nijak o láci Gripenu nevypovídá.
   Takže opět scénář, o kterém mluvím: když se zákazník seznámí se skutečnou cenou Gripenu, jeho nadšení kupodivu ochabne.

   "Tak 4 F-35 budou mít sílu jako 5 max ...."
   Výsledky z RED flagů vypadají poněkud jinak. Parametry: např. vzájemné detekční vzdálenosti také.
   "to pouze když budou všechny ve vzduchu Sortie Rate ti asi nic neříká."
   ˇŘíká. Ale ta se týká jak Gripenů, tak F-35, takže to je nesmyslný argument.

   "Myslím, že spíš by si ty měl uvést ty příklady, kde není uživatel a ani uživatel potencionální spokojen s provozem Gripenu. "
   Psal jsem je již tolikrát, že to evidentně nemá cenu.
   Švýcarsko - z nákupu sešlo pro příliš drahý provoz
   Chorvatsko a SR - Gripen v tendru prohrál, přinejmenším Chorvati přímo kritizovali provozní náklady
   Rumunsko také nad Gripenem ohrnulo nos
   Jediní kupci jsou JAR - která jich zavřela do hangáru protože si nemohli dovolit jejich provoz
   a Thajsko - které místo nákupu dalších Gripenů začala vyšetřovat původní nákupčí z korupce a modernizovala F16

   • semtam
    19:24 31.01.2019

    Ok, takže nemáš nic, jen fabulace a nesmysli.

    Nevím, proč bych měl zjišťovat rozdíl mezi pronájmem a nákupem, další tvůj argumentační faul.
    Opět smyšlenka, že Švédsko dalo slevu na Gripen ve druhém nájmu za podezření z korupce. Můžeš to prosím dokázat. Samozřejmě oba víme, že je to jen tvůj výmysl.

    Nahrazení jednoho spadlého letadla není urgentní potřeba náhrady. Opět tvá smyšlenka. Ale s tím si mě docela pobavil. Za to palec nahoru. A aby jsi byl v obraze, Thajsko objednalo modernizaci F-16 v době, kdy objednalo další várku Gripenu a to v roce 2010 (či přinejmenším začalo o modernizaci vyjednávat), takže tvá argumentace je opět zavádějící a vadná. A opět to nedokazuje, co tvrdíš, že jsou nespokojeni s provozem.

    Ano, Botswana očekává lepší finanční nabídku, protože země s 2 miliony obyvatel a 8 500 USD na hlavu opravdu nemá peněz nazbyt. Po ekonomické stránce v rámci celkové výše HDP ji strčí do kapsy každý pobaltský stát (Botswana 18.6 MLD, Estonsko 31 MLD, Lotyšsko 35.8 MLD, Litva 58.2 MLD, vše v USD) Ovšem tvůj zdroj nijak nepotvrzuje to, že Gripen je drahý na provoz jak o něm ty tvrdíš.

    Další lež se Švýcarskem, nesešlo kvůli provozu, naopak byl vybrán pro nejlevnější provoz a nejnižší cenu oproti konkurenčním typům. A sešlo z nákupu kvůli zamítnutí v referendu.
    Chorvatsko a Rumunsko šli cestou použitých letadel, odmítli jak nové Gripeny, tak F-16. Takže další manipulace a lež.

    Tak milý logiku, opět si zklamal a místo věcných zdrojů a argumentů si se snížil k podvodům a lžím. Doložit své tvrzení o tom, že "žádný uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady. "
    Nejsi schopen doložit a tuto neschopnost se snažíš zamaskovat fabulacemi a klamem a nebo pomluvy typu, že málo maže, apod.

    • Gibon
     20:15 31.01.2019

     "Ok, takže nemáš nic, jen fabulace a nesmysli."
     zatial sa zda, ze ostatni diskutujuci na to maju celkom opacny nazor. :-)

     • semtam
      21:39 31.01.2019

      To bych ten názor musel slyšet, či ho mít alespoň podložený. Problém je ten, že faktické argumenty se dotýkají slovenské hrdosti.

     • Gibon
      08:58 01.02.2019

      :-D Jasne dochadzaju argumenty, tak sa utoci vsetkymi smermi.
      Neviem co ma slovenska hrdost s ne/vyhodnostou prenajmu Gripenov a vseobecne z uspechami tehto lietadla, ktore si kupili len v krajinach s vysokou mierou korupcie s naslednym vysetrovanim nakupu gripenov vo vacsine z nich.

      Ak tvoj prispevok skonci 0:7, tak to asi nema nic so slovenskou hrdostou, ale s tym, ze vacsina diskutujucich si mysli, ze nemas pravdu.

    • logik
     11:10 01.02.2019

     "Nevím, proč bych měl zjišťovat rozdíl mezi pronájmem a nákupem"
     Protože pokud říkáš, že ze spokojenosti s pronájmem plynou nízké provozní náklady, tak prostě netušíš,

     "Chorvatsko a Rumunsko šli cestou použitých letadel, odmítli jak nové Gripeny, tak F-16. "
     A použité typy mají nižší provozní náklady? Odkdy? Takže pokud při odmítnutí Gripenů bylo argumentováno i provozními náklady - což přinejmenším v Chorvatsku co vím bylo - tak to je k posouzení provozních nákladů relevantní.

     "Další lež se Švýcarskem, nesešlo kvůli provozu, naopak byl vybrán pro nejlevnější provoz a nejnižší cenu oproti konkurenčním typům"

     Dokolečka? Ano, Gripen byl levnější než notoricky předražené dvoumotorvé evropské stroje. S žádným jednomotorákem v Švýcarsku Gripen NEPOROVNÁVALI. O tom, že Gripen je levnější na provoz než EFT se nepřeme. Takže Takže pokud se tímto výběrkem snažíš dokázat NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY OPROTI JINÝM JEDNOMOTORÁKŮM, tak klameš.

     Nákup Gripenů pak v referendu zamítli pro příliš velkou nákladnost jejich provozu.
     https://www.swissinfo.ch/eng/b...
     Plánované náklady na provoz byly totiž cca 10 miliard dolarů, tedy 455 milionů dolarů na letadlo. Při životnosti draku 8000 letových hodin to vychází na 56.000 dolarů na letovou hodinu. Láce....

     • logik
      11:11 01.02.2019

      vypadlo mi: netušíš, která bije.

     • semtam
      18:50 01.02.2019

      Gibon
      Já na rozdíl od tebe či od logika jsem nyní poskytnul relevantní argumenty. Vy si vymýšlíte jen to, co se vám líbí. A to je rozdíl

     • semtam
      19:05 01.02.2019

      logik

      Česká strana nejspíš platí pohonné hmoty a navíc má přehled o spolehlivosti a také cenách oprav Gripenu.

      Právě že v tom spočívá chorvatské kouzlo, že stará letadla mají nižší náklady, než letadla nová. Blbost a je to jen chlácholení veřejnosti. Chorvatsku a Rumunsku šlo především o pořizovací náklady. Toť vše.

      To, že švýcarská opozice, co si nepřála nákup strojů jakýkoliv strojů a nadhodila asi tu nejvyšší možnou cenu za celou životnost strojů aby vystrašila voliče je argument křivý. Navíc neuvádí, co do toho počítá, jestli samotný nákup, dále výzbroj, školení, výcvik, modernizace, atd. atd.
      Takže není pravdou, že Švýcaři odmítli Gripen na základě provozních nákladů, ale že nechtěli aby Švýcarsko investovalo do nových nadzvuků.

      "Takže pokud se tímto výběrkem snažíš dokázat NIŽŠÍ PROVOZNÍ NÁKLADY OPROTI JINÝM JEDNOMOTORÁKŮM, tak klameš. "

      Tímhle mi prasácky podsouváš, že tvrdím, že má Gripen nejnižší náklady z jednomotoráků. Nikoliv já tvrdím, Gripen má nižší náklady než F-16 (viz. můj nový příspěvek mimo vlákno nahoře) a tvé vyjádření, že Švýcaři odmítli Gripeny kvůli provozu označuji za faktický klam, protože Gripen měl z logiky věci oproti konkurenci nejnižší náklady (dvoumotoráky) a Švýcaři proto Gripen odmítli, ne proto, že je drahý na provoz, ale proto, že nechtěli do nových nadzvuků investovat a ano po sléze je i živit. Ovšem Gripen byl z konkurence nejlevnější, tak zakopaný pes byl úplně někde jinde, než v provozu letadla.

     • logik
      21:48 01.02.2019

      semtam:
      "Česká strana nejspíš platí pohonné hmoty"
      Vzhledem k horšímu SFC gripeního motoru, tady zas tak velký prostor pro výhodu není i přes menší výkon motoru Gripenu - navíc Gripen má menší T/W, což znamená pro stejné výkony častější nutnost užít AB, tedy i neefektivnější provoz.

      "navíc má přehled o spolehlivosti a také cenách oprav Gripenu. "
      Proč by měla mít přehled o cenách oprav Gripenu? Proč by jim něco takovýho měli Švédi dávat? To jako myslíš, že Švédi dávaj Čechům raporty, kolik a jak placenejch dělníků zaměstnávaj???
      A i kdyby stály opravy majlant, tak nás to nijak netrápí, naopak bychom byli o to spokojenější, že máme letadla jen leasnutá a nekoupili jsme je. I když se třeba postavíš na hlavu, spokojenost s pronájmem NIJAK NEDOKAZUJE VÝŠI PROVOZNÍCH NÁKLADŮ.

      "protože Gripen měl z logiky věci oproti konkurenci nejnižší náklady (dvoumotoráky) a Švýcaři proto Gripen odmítli, ne proto, že je drahý na provoz"
      Tvoje argumentace je podobně intelignentní, jako bys tvrdil, že trabant je rychlejší než formule, protože ve Švýcarsku dělali výběrové řízení, a on tam ten trabant všechny bagry předjel. A dokonce i jeden buldozer.
      Prostě výsledek švédského tendru podkladá že Gripen je na provoz levnější než EFT a Rafalle. Nic víc. O tom, jestli je levnější než F16 neříká nic a pokud to z toho vyvozuješ, tak klameš.

      " Ovšem Gripen byl z konkurence nejlevnější, tak zakopaný pes byl úplně někde jinde, než v provozu letadla."
      Další oslí argument. Když si chci koupit byl za milion, udělám výběrko, vyberu si nejlevnější co mi nabídnou: byt za dva miliony, a pak se rozhodnu, že je moc drahý a nekoupím radši nic, znamená, že žádný byt nechci? Anebo to, že i ten nejlevnější, co mi nabídli, byl prostě moc drahý - a že se holt sliby realitních makléřů, že ten byt bude stát jen milion, ukázaly liché?

      Samozřejmě, že mohla být část motivu i to, nemít žádná letadla. To ale nic nemění na tom, že cena provozu Gripenů evidentně dala opozici do ruky dobrou zbraň.

      "Tímhle mi prasácky podsouváš, že tvrdím, že má Gripen nejnižší náklady z jednomotoráků. "
      A on je ještě nějaký jednomotorový stíhač na trhu, který je levnější?
      Který prosím? A pokud ne, tak co Ti vadí????

 • NeoXII
  13:43 30.01.2019

  I keď túto debatu je možné viesť donekonečna, skúsim ešte napísať môj záverečný názor. Gripeny po roku 2027 zostanú u vás, či už ako predĺženie prenájmu, alebo odkúpenie. Osobne totiž neverím, že švédska strana si zoberie späť 20+ ročné C/D. Čo by s nimi robili? Veď prehrávajú tendre na nové C/D a tak zrejme všetko smerujú na E/F do budúcnosti. A ak by som bol občan ČR, či už robotník, alebo aj minister a niekto by prišiel s požiadavkou na nákup nových, iných strojov (vrátane Gripen E/F), spýtal by som sa:
  -Sú naše Gripeny staré, či "zodraté"? Odpoveď: nie, sú v polovici životnosti.
  -Nie sú vhodné na plnenie úloh, na ktoré boli určené? Nie, všetko čo treba zvládajú bez problémov.
  -Majú nejaké technické problémy, závady? Nie, slúžia bez väčších závad a bežné drobnosti vyrieši pravidelný servis.
  -A čo piloti? Tých máme vynikajúcich a mnohí patria k svetovej špičke. Na cvičeniach ale aj leteckých dňoch sú ozdobou.
  -No a čo technické zabezpečenie? S tým nie sú problémy. Máme vyškolený personál na vysokej profesionálnej úrovni a tiež technická základňa je vybudovaná a rokmi preverená.
  -Tak posledná otázka: NA ČO PRE BOHA CHCETE KUPOVAŤ NOVÉ LIETADLÁ???

  • Karlos73
   14:23 30.01.2019

   Tak toto je čistý populizmus. Čo tam po odbornom hľadisku, strategických dohovoroch ,nech v ČR nechajú do armády kecať ľuďom. :) To už môžu rovno letectvo a armádu zrušiť.

   • NeoXII
    19:56 30.01.2019

    Zjavne si to nepochopil.

  • Jirosi
   16:30 30.01.2019

   "Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle."

   Tu máš odpověď. Svoje letouny uzemní a nahradí je letouny z pronájmu v Hu a o rok později v CR. Ty jsou v dobrém stavu díky pronájmu. Těmto zemím bude nabídnut vyráběný E/F. Švédové ušetří, a část nákladů na E/F přehodí jinam, přitom si tyhle země zavážou na dalších 40. let. Přitom v té době nemusí bát konkurence z FCAS.

   Tohle není až tak o tom co chce CR, ale co ji bude nabídnuto. A teprve z toho si můžeš vybírat.

  • semtam
   18:04 30.01.2019

   NeoXII

   Na tu poslední otázku si přišel jak prosím tě? Tady se v diskuzi jen okrajově řešilo co v roce 2027 po skončení nájmu. Gripen C vychází racionálně a také záleží na nabídkách. Toť vše. Samozřejmě je tu ještě "pátá kolona" co jsou jí české zájmy a potřeby u zadku a chce jen, ať kupujeme v USA bez ohledu na skutečné potřeby a ekonomiku.

   Gripen C/D potažmo i E/F neprohrává jen tak. SAAB ví, že Švédsko nemůže silovou cestou protlačit svoje stroje. Proto se stáhlo z výběrka Dánska a v Belgii se ani neúčastnilo tendru. Po zkušenostech z norského tendru, kdy vyšlo najevo díky úniku informací diplomatických kabelů, že výběrové řízení byla jen "show" pro pořízení F-35 a navíc vyšlo najevo, že USA úmyslně zdrželi žádost Švédska o přístup k radaru AESA až po norském výběru. Celkově bylo zjištěno, že USA dotlačili Norsko k nákupu F-35.
   Jednoduše vzato, stroje z USA vděčí za úspěch hlavně díky politice USA.

   • Jirosi
    20:12 30.01.2019

    "SAAB ví, že Švédsko nemůže silovou cestou protlačit svoje stroje"
    "Samozřejmě je tu ještě "pátá kolona" co jsou jí české zájmy"

    Přemýšlím kde tedy vidíš ty české zájmy, když tu ti "C/D" máme díky korupci.
    A nikoliv volné soutěži.

    • skelet
     20:26 30.01.2019

     Volná soutěž u zbrojních kontraktů? Aspirant na vtip roku :D

  • Jura99
   18:38 30.01.2019

   Souhlasím s tebou. Ani pro Švédy ani pro ČR nebude výhodné ukončovat provoz strojů, kterým zbývá ještě +/- 10let buď do sešrotování nebo do radikální modernizace. Na těch 10let neseženou jiného provozovatele. Pro ČR zase nebude nějak nutné stroj ihned měnit, takže za dobrou cenu bych byl pro prodloužení provozu cca do roku 2035.

   • Jirosi
    19:52 30.01.2019

    "Ani pro Švédy ani pro ČR nebude výhodné ukončovat provoz strojů, kterým zbývá ještě +/- 10let buď do sešrotování nebo do radikální modernizace. "

    Což je právě omyl, protože jim bude stát linka na E/F. Ty si buď koupí sami, nebo prodají. A řekněme, že rozdíl mezi stažením zaplacených letadel z Hu, CR a nákupem nových E/F bude trošku jinde.

   • NeoXII
    19:53 30.01.2019

    Díky za súhlas :-). Veď ja jasné, že keď bude za prevádzku za 20 rokov zaplatených cca 40mld korún, tak čokoľvek iné, ako ďaľšie prevádzkovanie zabehnutých lietadiel je mrhanie miliardami. Presne, ako píšeš. Ale ako sa zdá, niektorých moje názory dosť vytáčajú.

    • semtam
     21:06 30.01.2019

     NeoXII

     Jen poznámka k tomu, co by dělalo Švédsko s 22-24 letými Gripeny C. Myslím, že prioritou Švédska bude udržet Gripen v CZ a HU. Z ekonomického pohledu by pro ně bylo nejlepší nám po skončení nájmu prodat Gripen E. Gripen C mají v případě CZ a HU de-facto splacený, tak nevidím důvod proč by u nich mělo být prioritou to, aby Gripen C nadále zůstával v letectvu CZ a HU, když mohou vydělat na Gripenu E a navíc jetou verzi C mohou nabízet jiným zahraničním zájemcům. Doposud použité stroje nenabízeli a tím se jím i rozšíří portfolio nabídky. Zákazníků o použitou techniku je víc než dost a dokonce nákup použité techniky je úspěšnější, než pronájem techniky nové.

     • Jura99
      07:00 31.01.2019

      Prodat CR a HU v roce 2027 je pro SAAB "vrabec v hrsti", ale uspech by pro ne byl nechat doletat verzi C a uz mit kontrakt na E od cca 2035

     • NeoXII
      09:01 31.01.2019

      Semtam: No a teraz si napísal pravdu! Čiže v roku 2027 bude váš Gripen defacto splatený. Takže ste zaplatili lietadlá a odovzdáte ich Švédom späť a na prázdne letiská si budete kupovať nové lietadlá, aj keď podľa tvojich slov ste Gripeny splatili??? Rozumiem tomu dobre, že Švédsku vrátite lietadlá, ktoré ste si kúpili, ale už vám nepatria? Dobréééé..

     • Jirosi
      14:35 31.01.2019

      NeoXII: V podstatě tomu rozumíš dobře. Letadla jsme si, ale nikdy nekoupily v tom byla jediná "výhoda". Jen jsme je zaplatily celé xD...

     • NeoXII
      15:05 31.01.2019

      Jirosi: A vo..vo..vo tom to je. :-)

  • darkstyle
   14:05 31.01.2019

   Preco pre boha?

   Lebo ak Svedsko povie, ze najom nepredlzuje, tak ich kupovat viac menej musia..

   Lebo nemaju v zmluve ani automaticke predlzovanie najmu ani odkupnu cenu..

   Takze uz teraz jednym ockom pokukovat po inych strojoch nie je vobec zly napad, v toku 2027/29 tu budu uplne tie iste lietadla ako teraz, dodanie lietadiel na plynuli prechod trva cca 5 rokov, teda 2022/2024 by bolo treba podpisat zmluvu..

   V tych rokoch nebude omnoho viac info, ako je teraz, ani o f-35 ani o f-16 block 70 ani o gripen e/f..

   Najviac novych info bude paradoxne o najdrachsej z nich F-35 :)..

 • Jura99
  07:56 30.01.2019

  Kupovat nově vyrobený 40let starý koncept s plánem jej provozovat dalších 40let je hodně odvážné. Nikdo mimo jiné netuší, co následujících 40let udělají za pokrok bezpilotní stroje. Nechci tu znovu promíchávat myšlenky vzešlé z této diskuse, ale mě vychází jako celkem výhodné dolétat pronájem JAS-39C a pak jej na dalších cca 10let koupit (cena takto olétaných strojů by se měla pohybovat někde v částce

  • skelet
   10:17 30.01.2019

   jistěže.. nakupovat v roce 2027 nové Gripeny C nebo F-16V je přinejmenším hloupost.

   • Clanek
    13:11 30.01.2019
    Oblíbený příspěvek

    Stejne tak nejak vsichni tusime jak to nakonec dopadne.
    Rok 2024, a nic. Rok 2026, a nic. Rok 2027, neco by se melo zacit delat(!), jo pockat, ona je tu jeste 2r opce, tak nic. Rok 2028 znovu nic a jak se to zacne lamat na rok 2029 tak s prosikem ke svedum a doufat ze uvoli znovu prodlouzit pronajem. A oni treba i uvoli, jen tenhle casovy pres vyuziji k podpisu smlouvy vyhodne pro ne, bud tu budou dal litat Ccka dalsi dekadu (kdyz si je svedove nechali zaplatit jednou, proc si je nenechat zaplatit i 2x), anebo podepisi smlouvu jen tak aby ACR dotlacili k nakupu E/F, u ktereho co cert nechtel zrovna budou mit volne kapacity. :)

    PS: Neradno zapomenout i na moznost nadzvuky zrusit uplne. Pan premier co vede stat jako podnik je v tomhle dost nevyzpitatelny. A jestli mu EU sahne na repku...

    • skelet
     14:16 30.01.2019

     ámen

     • logik
      14:37 30.01.2019

      Hmmmm.... je vidět, že ač třeba máme na o ideálním stroji pro naši armádu hodně jiný představy, tak na fungování naší politické reprezentace se (bohužel) všichni shodnem.... :-(

  • Jura99
   18:34 30.01.2019

   ..vtipné jak mi to uřízlo příspěvek, napsal jsem, že cena 25let létaných strojů by se měla pohybovat méně než 10mil. USD/ks, ale symbol "menší" je holt potenciálně nebezpečný začátek tagu, tak ho asi proto diskusní mašina odmázla i se zbytkem příspěvku...Pak ještě přikoupit letku olétaných švédských C a provozovat to zhruba do 2035, kdy přejít na F-35A nebo FCAS.

 • Matesaax
  18:59 29.01.2019

  Já myslím,že v situaci kdy se mají kupovat nová BVP,vrtulníky,houfnice atd..nebude nejmenší chut přezbrojovat letectvo na nový typ bojového letounu,budovat nové zázemí,přeškolovat piloty.Zejména,když bude perspektiva,že stávající Gripeny budou schopné létat ještě dalších dvacet let.Výkřiky ve zdejší diskuzi,že za pár let to budou zastaralá letadla jsou úplně mimo.Když výrobce F-16 ji dokáže udržovat konkurenceschopnou od 80 let,proč by to nedokázal SAAB.Navíc pouze Gripen umožní eventuální přezbrojení další letky.U jiného dražšího letounu skončíme opět u 14 letadel.Přes veškeré snahy zlevnit F-35 to nikdy nebude letadlo cenově dostupné a provozně relativně levné jako je Gripen,i když samozřejmě svými schopnostmi je někde jinde.

  • logik
   22:20 29.01.2019
   Oblíbený příspěvek

   Tak si tu diskusi nejprve přečti
   "Když výrobce F-16 ji dokáže udržovat konkurenceschopnou od 80 "
   On to samozřejmě dokáže. Jen je trochu rozdíl, když se cena toho udržování rozpočte na tisíce F16, a když se rozpočte na 14 našich gripenů.

   "Navíc pouze Gripen umožní eventuální přezbrojení další letky."
   Blbina. Jestli sis nevšiml, teď nemáme žádné letadlo. A olétané F16 nejsou dražší než Gripeni ani náhodou.

   "i když samozřejmě svými schopnostmi je někde jinde."
   No a i kdyby bylo méně F35, tak jestli jsou schopnostmi jinde, tak to vyjde nastejno jako více gripenů, ne? A navíc ušetříme na pilotech, hangárech, atd. atd....

   • Jara
    23:01 29.01.2019

    Přečti si tenhle svůj příspěvek a zamysli se prosímtě! “Schopnosti jinde tak jich může být méně”? To je jen jedna hloupost z mnoha, které tu šíříš celou diskuzi,ano zabalíš je do dlouhých odstavců, občas hodíš nějákou “ínglišh” ,ale kraviny neschováš, všem je jasné, že hned jak slyšíš nějáké to “F” nastupuje u tebe erekce, jen mi pověz jednu věc prosímtě ! jak asi využiješ ty nadschopnosti F35 když jich máš v tom hangáru 4, za který ušetřís( když ti teda stačí jeden)? Ano, nepochybuji ....ve tvém scénáři naše dvě dvojice F 35 sestřelí 200 Ruských Su30/35 pak vybombardují Moskvu a při tom všem budou předávat informace ze svých senzorů pozemním jednotkám.... mýtus F35....utopie

    • logik
     08:56 30.01.2019

     Teď jsme schopni odeslat 4 gripeny do Pobaltí a dál fungovat. Ty jsi mluvil o větším počtu Gripenů, nikoli o menším počtu F35. Takže není důvod, proč bychom nebyli schopni odeslat ven 4 F-35, které by ovšem byli ekvivalentem o dost většího kontingentu Gripenů.

     Navíc, jelikož k F-35 se dodávají simulátory na pokročilejší výcvik, než na 4G stroje, tak na stejném počtu F-35 lze cvičit více bojových činností, než na 4G letadle, neboť se využití letových hodin na základní výcvik je podstatně menší.

 • semtam
  18:11 29.01.2019

  Vysvětlení, proč "fandím" Gripenu pro letectva v zemích jako CZ, HU, SK, apod.

  Potřeby letectev jsou stát od státu různé a proto také existuje škála typů letadel, které mají různé vlastnosti. V diskuzi pod článkem https://www.armadninoviny.cz/s... jsem se snažil tuto problematiku víc rozepsat.

  V našem případě (CZ a SK) se nyní nejvíce rozebírají typy F-16 a Gripen, protože z logiky věci nejvíce vyhovují potřebám obou letectev oproti konkurenčním typům. Z obou těchto typů mi jako nejvhodnější vychází Gripen hlavně z důvodů provozních vlastností a nákladů. Bohužel diskuze je často "znásilňována" některými diskutujícími, kteří mají na letadla jen a pouze politický pohled. Který samozřejmě při výběru letadla je také rozhodující, ale když máme srovnávat potřeby letectva s parametry letadel, tak politika je na škodu. Navíc se mi zdá i trochu zbytečné, když letadla řešíme v rámci běžně dostupných typů v NATO. Aby jí byla přisuzována takováto váha. Navíc se to bičuje do extrémů, že spojenec je jen a pouze USA a ostatní jsou asi závadní, nebo jak si to mám vysvětlit.

  Nechci nijak provokovat zaryté příznivce amerických letadel, ale argumenty pro F-16 jsou dost fádní a nepřesné. Viz. třeba sdílení technických celků a rozšířenost v NATO. To se dá říci o Typhoon a F-35, nikoliv F-16 s ohledem na budoucnost.

  • skelet
   18:58 29.01.2019

   Gripen je fajn letadlo, ale určitě se najde i lepší. Vlastně jedinou (ale podstatnou) výhodou pokračování v Gripenech je nepřerušený výcvik. Nemusím přemýšlet jak bude probíhat přeškolování, kdy přijdou nová letadla apod. Prostě tu "zůstanou".
   Ale to vše platí za předpokladu, že Saab nabídne dobrou nabídku (ceny i podpory). Pokud ne, tak nemá smysl u nich setrvávat.
   A pokud takovou nabídku neobdržíme a zároveň neobdržíme dost lákavou nabídku od konkurence, tak holt klasické výběrko.
   A v takovém výběrku bych "E" a ani F-16 nepreferoval. Spíše bych se snažil sladit s evropskými spojenci, tedy F-35, Rafale , Typhoon (přičemž F-35 by byla top). Nicméně celý ten výběr je hlavně o zahraniční politice, a dost o nákupu stíhaček napoví nákup BVP a vrtulníků. Stíhačkami se to pak bude vyvažovat (doplňovat)

   • Jirosi
    19:18 29.01.2019

    Hlavně záleží jak se rozhodne "Švédské letectvo", a pokud to nebude chtít pokračovat....
    Jinak souhlas, prostě nehledět na to co je. Ale rozhodovat se co bude!
    I když víme, že kdo maže ten jede... "Gripen"

    • skelet
     19:42 29.01.2019

     Ježiši Jirosi, že záleží na poskytnutých nabídkách je jasné i malému děcku.

     • semtam
      20:04 29.01.2019

      skelet

      Jirosi tu jeden ve velkym :D, možná by mu prospělo, kdyby si sehnal informace třeba o tom, jak se F-35 dostal do norského letectva.

   • semtam
    20:31 29.01.2019

    skelet

    Až skončí pronájem Gripenu v AČR tedy v letech 2027 či 2029, tak v té době budou k dispozici s velkou jistotou dva stroje F-35 a Gripen E. Typhoon a Rafale se budou již pomalu chystat do důchodu a projekt FCAS asi nebude dokončený. Pokud bychom měli vybírat letadla nová tak výběr bude právě jen z F-35 a Gripen E. F-16 a Gripen C snad křísit nebudeme.
    Typuji, že budeme nadále provozovat Gripen C (nájem či odkup) až do roku 2045-2050. Ve čtyřicátých letech by mělo být k dispozici letadlo vzešlé z projektu FCAS a pravděpodobně nové verze F-35. SAAB také může představit nový stroj, ale tam předpokládám, že nebude ještě zralý a dokončení lze očekávat až za polovinou životnosti Gripenu E.
    Samozřejmě jak píšeš vše záleží na nabídkách.

    • skelet
     21:10 29.01.2019

     No, aby jsi mohl u nás nahradit Gripeny (ano, jirosi já vím, že je nevlastníme), tak nové stíhačky musíš objednat nejpozději 2024 (2023). A to předpokládám, že bude doba, kdy ještě pojedou výrobní linky všech letounů. Tedy Rafale určitě (verze F4), Typhoon pojede pro Luftwaffe co by náhrada za Tornado. Otázkou to bude u F-16. Tam spíše čekám nabídku opískovaných letounů.

     • semtam
      22:53 29.01.2019

      Není problém do roku 2030 (a asi i dále) Typhoon objednat, problém je obdobný jako u F-16 s tím, že Typhoony se budou vyřazovat cca od roku 2040 pokud FCAS bude již životaschopný. Psal jsi, že by jsi se sladil s evropskými spojenci, proto disponovat Typhoonem od roku cca 2030 se sladíš jen na chvíli. A Typhoon jako náhrada za Tornado bude nukleární Typhoon. Dost jiný od současného Typhoonu. Navíc ještě to není jisté, ale asi to tak dopadne. Nějak nevím, zda ČR potřebuje mít letadla schopná nosit jaderné pumy.

     • skelet
      09:49 30.01.2019

      semtam: u Rafale F4 i Typhoon pro Luftwaffe (náhrada za Tornado) se dá předpokládat, že jej zavednou a vpodstatě i vyřadí ve stejný okamžik jako AČR. Nicméně vzhledem k specializaci Typhoonu v případě "tornado" verze bych u něj čekal drahotu.

    • Karlos73
     13:02 30.01.2019

     semtam 20:31 29.01.2019
     Nechcel som reagovať na túto neplodnú diskusiu s porovnávaním GripenC/D (E/F) a F-16 Block70/72 (F-16V), ktorý stroj je pre ktorú krajinú v danom čase lepší. AČR, predpokladám, že má dosť odborníkov, ktorí vyberú ten správny stroj pre ČR. Tak ako to spravilo aj MO SR koncom roka 2018. Ale doplním ťa, ešte si môžete kúpiť IAI Lavi :) Čínsky exportný Čcheng-tu J-10 Vanguard, ktorý je teraz celkom úspešný stroj v Ázii (Pakistan, Bangladéš, Laos,... záujem prejavujú aj štáty z Afriky). Cena za nové J-10 Vanguard je veľmi zujímavá a určite sa na ňu nechytá ani Gripen a F-16. Už ke´ď česká republika pestuje také priateĺské vzťahy s Čínou, aby ste v roku 2026-27 nebol prekvapení... :)

     • semtam
      21:11 30.01.2019

      Karlos73
      Čti diskuzi a spadni do reality. A nedělej ze sebe hlupáka

  • Jirosi
   19:15 29.01.2019

   Semtam: Příště na začátek nepiš "fandím", ale placené RP..

   Vyvracet to snad ani nemá cenu, to by jsme to tu rozjeli zase znova.

   • semtam
    20:01 29.01.2019

    reagovat na laciné argumentační fauly nemá cenu

  • logik
   22:37 29.01.2019
   Oblíbený příspěvek

   "Z obou těchto typů mi jako nejvhodnější vychází Gripen hlavně z důvodů provozních vlastností a nákladů..."
   Aneb desetkrát opakovaná lež se stává pravdou. Žádný zahraniční (švédové si vlastní stroj hanit nebudou, takoví matláci jsme jen mi češi....) uživatel nebo i jen potenciální uživatel Gripenů NEBYL SPOKOJENÝ s provozními náklady.
   V několika tendrech Gripen nebyl zvolen právě kvůli provozním nákladům, a tam kde zvolen byl, tak třeba půlku gripenů dali do hangárů, protože provoz stál příliš.

   Který stát, co Gripeny SÁM PROVOZOVAL, si pochvaluje provozní náklady? Existuje byť jen jeden takový? Ne.

   " nikoliv F-16 s ohledem na budoucnost."
   Slovensko bude mít F16 poměrně dlouho. Polsko je zatím má a kdoví, kdy je bude rušit - není ani trochu vyloučené, že si je nechá vedle F16. Rumunsko plánuje kupovat další F16 k těm, co má, takže je také následující desítky let provozovat bude. atd...

   Takže nějaká budoucnost F16 v NATO ještě čeká, a vzhledem k prodeji nových strojů mimo NATO se dá čekat i dobrá dostupnost náhradních dílů.

   Takže ano, samozřejmě, že perspektiva F16 je řádově horší, než perspektiva F35 nebo Gripenu E. A pokud by se měl kupovat nový stroj, tak má smysl vybírat především z F35 a G.E.
   To ale nic nemění na tom, že perspektiva Gripenu C je ještě o další řád horší než perspektiva F16: ty se nové už neprodávají a stát v NATO, který by je vlastnil a provozoval (a tedy byla nějaká míra jistoty, že zůstane ve výzbroji) neexistuje....

   "Navíc se to bičuje do extrémů, že spojenec je jen a pouze USA a ostatní jsou asi závadní, nebo jak si to mám vysvětlit. "
   Ne, spojenec je každý stát v NATO. Jen jaksi žádný jiný stát NATO nám nenabízí letadla s perspektivou PROVOZU V NATO za rozumnou cenu. Kdyby Frantíci nabídli Rafale za stejnou částku, jako se prodávají F16, byl by to skvělý kup. Jen bohužel Rafale stojí dvojnásobek....

   • semtam
    00:37 30.01.2019

    Další prolhaný logikovský příspěvek.
    Můžeš už konečně uvést ty státy, kde nejsou spokojený s provozem Gripenu? Gripen pořídili přímým nákupem Thajsko a JAR. Thajsko jakožto uživatel F-16 chce dále nakupovat letadla Gripen. To, že doposud další várku neobjednali je především ekonomického rázu, navíc Thajsko mělo urgentní potřebu náhrady tanků.
    JAR v minulosti uzemnila asi polovinu strojů, ale nebylo to v důsledku nákladnosti provozu, ale v důsledku rozpočtových škrtů, navíc nyní již opět létají.

    Další lež je ta, že Gripen C se již nový neprodává. Neni tomu tak, Gripen C bude se i tak nabízet i po boku Gripenu E.
    Švédsko je spojenec NATO a dokonce v misích pod patronátem NATO je aktivnější, než Rumunsko či Chorvatsko, kteří budou provozovat F-16 do roku 2050.
    Na tvém místě bych se již styděl, tohle lhaní nemá obdoby.

    • logik
     09:17 30.01.2019
     Oblíbený příspěvek

     "Můžeš už konečně uvést ty státy, kde nejsou spokojený s provozem Gripenu?"
     Typický argumentační faul. Ty tvrdíš, že mají nízké provozní náklady, já Ti ten argument vyvracím. TEDY NA TOBĚ JE UV´ÉST A DOLOŽIT, KTERÝ STÁT JE S PROVOZEM G. SPOKOJENÝ. Ne na mně, abych dokazoval neeexistenci špagetového monstra.

     "JAR v minulosti uzemnila asi polovinu strojů, ale nebylo to v důsledku nákladnosti provozu, ale v důsledku rozpočtových škrtů, navíc nyní již opět létají."
     Jasně, objednají Gripeny, které létají v podstatě zadarmo, a polovinu jich uzemní. A te´d tu o Karkůlce. Samozřejmě, že tam byly rozpočtové škrty, ale proč se dotkli zrovna Gripenů, že? Že by proto, že to prostě byla na JAR příliš velká zátěž?

     "navíc nyní již opět létají. "
     Třeba mi to ušlo, ale máš pro to nějaký zdroj, co by to dokládal? Ještě minulý rok se celý rok furt psalo o tom, že jich furt lítá jen půlka, např.:
     https://www.defenceweb.co.za/a...

     "Thajsko jakožto uživatel F-16 chce dále nakupovat letadla Gripen."
     Ano, už asi patnáct let, za kteroužto dobu ovšem žádný Gripen nenakoupil - a to ani náhradu za spadlý kus, který mu dosti chybí - ovšem během té doby modernizoval flotilu F-16.....
     Tak vypadá šťastný a spojkojený uživatel Gripenu podle Semtama....

     "Další lež je ta, že Gripen C se již nový neprodává. Neni tomu tak, Gripen C bude se i tak nabízet i po boku Gripenu E. "
     Ano, nabízet se bude. Dobrý obchodník se pokusí nabídnout i mrtvou krysu, pokud bude jen stín šance, že ji někdo koupí. Jen jaksi ten nabízený Gripen C furt nikdo nechce koupit ani teď, ač SAAB uplácí co může....
     Smiř se s tím, že jestli je F16 výběhový typ, který už moc perspektivy před sebou nemá, tak G-C je typ, s kterým nepočítá už nikdo. Dolétá se to, co je vyrobené (a to může mít smysl i pro nás, když to bude za levno) a šmitec.

     "Švédsko je spojenec NATO"
     To nic nemění na tom, že není členem NATO a tedy narozdíl od členů NATO NÁM NENÍ ZAVÁZÁN POMOCI v případě průšvihu. Naopak, jelikož je oficiálně neutrální, tak je poměrně slušná šance, že v případě průšvihu se tam (z pochopitelné) vlny strachu o budoucnost opět začne akcentovat neutralita a nějaké dodávky zbraní do NATO budou nemyslitené.

     Kromě toho, když dojde do tuhého (např. konflikt s Ruskem), tak Švédsko bude zbrojit "do vlastní kapsy" a my můžeme na dodávky od něj zapomenout. Zatímco linky na F16 volné budou.

     PS: Proč ta verbální argesivita? Docházejí Ti argumenty?

   • Jura99
    07:46 30.01.2019

    Rumunsko kupuje 25let staré F-16 a Polsko už je 15let má. V době příletu nově vyrobených slovenských budou mít všechny státy své F-16 nejméně v polovině, spíš ve třech čtvrtinách životnosti. Takže ten ohled na budoucnost je správný postřeh, pokud nenakoupí nové F-16 někdo další, bude je SR provozovat za nějakých 20let bezmála sama a také jejich prodejní hodnota, pokud se jich bude chtít zbavit před koncem životnosti, bude nízká.

    • logik
     09:46 30.01.2019

     Rumunsko kupuje olétané F16, ovšem dělá konkrétní kroky k tomu, aby jich nakoupila podstatně větší množství než bude mít Slovensko - takže se dá čekat, že jich bude více šetřit a nálety se trochu srovnají - zas je pravda, že zas slovenské draky mají limit dál, než ty Rumunské.

     Nicméně ano, samozřejmě, že Slovenské F-16 vydrží v provozu v NATO asi nejdéle, a že je slušná pravděpodobnost, že na konci budou sami a že to bude pro Slovensko problém. Furt to ale bude menší problém, než s Gripenama C, kde Cček lítá ještě podstatně méně, a nové si už pěknou dobu nekoupil nikdo: F-16 má Bahrajn a furt je tady nějaká šance u Indie.

     Já netvrdím, že F-16 není výběhový typ. Samozřejmě, že je. Jen tvrdím, že je na tom byť blbě, tak furt podstatně lépe než Gripen C. Pokud bereme státy NATO, tak situace, kterou máš za velký problém, pro F16 nastane někdy za třicet let. Gripen C bude ve stejné situaci, jen co skončí pronájem v Bulharsku.
     A pokud bereme i státy mimo NATO, pak Švédsko Gripeny vyřadí o desítky let dříve, než Bahrajn....

     Takže znovu: jo, F-16 je výběhový typ bez budoucí perspektivy. Gripen ale už nemá skoro ani tu přítomnost.

     • skelet
      11:21 30.01.2019

      ty jsi malá kecka :)

     • Jura99
      07:51 31.01.2019

      Gripen C splňuje naše požadavky a teprve okolo dvacátého roku služby v AČR se začne zdát, že by to chtělo něco nového. +/- stejný pocit bude u každého letadla, po 20-25letech bude chtít každé letadlo zásadní modernizaci v ceně blízké novému stroji a nebo změnu na novější model. Tak je to i s F-16A, které sloužily v západní Evropě okolo 25let a ty státy (Belgie, Dánsko, Holandsko, Norsko, Portugalsko) se jich po této době zbavují.

     • Jura99
      07:53 31.01.2019

      Jinak Rumunsko, tím že kupuje olétané stroje za tomu odpovídající nižší cenu si kupuje letadla na nějakých 15let, což je v pořádku. Ten kdo si koupí zcela nový stroj, musí jej držet o to déle, aby se mu vyplatil a tam už bych se hodně bál kupovat nově vyrobenou výběhovku F-16V.

 • Molle
  11:26 29.01.2019

  Pronájem Gripenů ukazuje,že při dostatečné přísunu peněz na servis,jak to letadlo bude lítat,co dokáže-Armáda je spokojena.
  Problém je,až budeme nějaká letadla vlastnit.Je jedno jest-li dál Gripeny,či F16 , stěma debilama ve vládě na to penize nebudou.
  Babiš nemá důvod zbrojit,dokud mu ten jeho busines někdo nezačne ohrožovat,však jsme v NATO.Uvidíme,až se EU zhroutí :D
  V USA to nevyspytatelné ,umíněné děcko Tramp ,je takový jejich Babiš,akorát svůj busines hraje celosvětově.Pro ropu a obchod podrazí svoje bývalé spojence - už jen proto bych nechtěl stroje z USA.Víz jejich kendání do technologii(L 159 ,F16 z Izraele).

  • Jirosi
   12:13 29.01.2019

   Pokud by si v USA začali vyrábět "alca" bez licence, taky by si nadával vládě CR, Aero za jeho ochranu¨?

  • RiMr71
   14:17 29.01.2019

   S tvým pravopisem bych se slovem "debil" vůbec nezacházel...

   • Molle
    14:40 29.01.2019

    Pravopis sem,pravopis tam ...
    Nic to ale nemění na tom,že se tady hádáte co je lepší,zda Gripen,či F16 ,pronájem - vlastní ,a nakonec to stejně politici rozhodnou dle své kapsy bez Vašich mouder a názorů.
    Každý by chtěl jen tu nejlepší techniku,ale bez politické vůle to dotovat,to nepůjde.Viz Bundeswehr.
    Pak je nejlepší hledat takový ten ,,zlatý ,, střed.A to je pro mě Gripen.
    P.S: Za ty ,, zlé ,, považuji jak USA,tak i Rusko

    • Jirosi
     16:33 29.01.2019

     "Gripen"(jaký?) je střed mezi čím?

     Zrovna na letadla se vyplatilo celkem dost miliard....

  • Scotty
   16:00 29.01.2019

   V posledních několika letech MO zbyly v rozpočtu nevyčerpané peníze. Takže o tom že peníze v rozpočtu nejsou se tak docela nedá mluvit.

 • OndrejK
  20:41 28.01.2019

  Výborný článek. Více takových. Komentáře sice občas sklouzávají do úrovně kdo ho má většího, ale aspoň je diskuze veselejší :-)). Osobně jsem byl příznivcem spíše vícemotorových typů jako F-18 a Rafale, ale za dobu provozu u AČR si mě Gripen více než získal. Malá hbitá spolehlivá víceúčelová stíhačka. Škoda, že se střední Evropa před 15 - 10 lety nedokázala dohodnout . Byl by to ideální typ pro všechny včetně Polska. Článek jasně popisuje, že potenciál tam stále je tak proč měnit. Jen navýšit počet a můžeme s tím ještě dost dlouho vydržet a rozhodně to nebude nic zastaralého a naši piloti nebudou zaostávat. AČR potřebuje peníze cpát do jiných akvizic.

  • logik
   09:44 29.01.2019

   Je tu celá dlouhá diskuse proč měnit a proč případně neměnit a ty přídeš s otázkou "proč měnit"?

   Fakt to nebyl pokus o trolling?

  • Jirosi
   12:14 29.01.2019

   Však do roku 2027 neměníme..., pak se musíme rozhodnout...

   • skelet
    13:26 29.01.2019

    ne, musíme se rozhodnout mnohem dříve :D

 • Klimesov
  15:18 28.01.2019

  Koukám plodná diskuze, ovšem pořád je to stejné dokola a dokola.
  JAS-39 vs. F-16 vs. F-35.
  Problém v takové to debatě je, že přání a osobní sympatie se stávají otcem myšlenek a argumentů. Tudíž vždy jde vymyslet argument, který podpoří to co si já myslím.
  Pro mně osobně je daleko důležitější to, že JAS-39 v našem letectvu fungují jak mají. Naše letectvo je jednou z mála funkční částí AČR, které nás důstojně reprezentuje v zahraničí, u našich aliančních partnerů, a v zahraničních misích. Jasně se ukazuje, že naše letectvo je plnohodnotným partnerem. A podle článku jde i vidět, že modernizační potenciál stroje tady je. Takže za mně pokud by se v budoucnu dále pokračovalo na Gripenech tak dobrá volba. Všechno funguje tak proč to měnit.
  Jediné co se dá provozu Gripenu vytknout je opravdu jejich počet. Další 10 ks, nebo víc :-) Gripenu E/F (za mně nejlepší volba) ale i kdyby to byly dál ty C/D taky neuděláme chybu.

  • Jirosi
   15:45 28.01.2019

   Další ze série neznám rozdíl mezi "pronájem" a "vlastnictvím".
   C/D "pronajímáme" = fungují
   Všechnu ostatní techniku "vlastníme"... proto ty problémy. A jak to bude vypadat, až C/D budeme vlastnit... no stejně, problémy.

   • skelet
    16:54 28.01.2019

    rozdíl mezi pronájmem a vlastnictvím je, že v pronájmu mám pevnou cifru na údržbu, na kterou politici nemohou šahat. Zatímco u "vlastního" ti to můžou škrtat do alelujá. To s Gripenem nebo F-16 nemá co dělat ;)
    Na základě zkušeností z pronájmu víme, jaká je operační způsobilost letounu Gripen C, bez toho aniž by nám někdo v rámci škrtů v rozpočtu bajkařil, jaký je to aušus :)

    • logik
     17:21 28.01.2019

     Fór je v tom, že nemáme pevnou cifru. Ta cifra je variabilní - akorát prostě nevíme, jaká je. Problém není v tom zajistit provozuschopnost letadla. To jde (s dostatkem peněz) vždy. Problém je zajistit provoz letadla za rozumné peníze.

     Další rozdíl v pronájmu oproti vlastní údržbě je, že v pronájmu pronajímatel má sankce, když údržbu nezajistí. Takže to, co by bylo někdy racionální řešení, např: "jelikož rychlá oprava znamená komplikovanou a drahou přepravu náhradního dílu letecky, radši to letadlo odstavíme a necháme přivést díl zalevno lodí, nebo - nebudeme tento díl držet skladem", při pronájmu nenastane.

     Proto ani nejdou úplně 1:1 srovnávat provozuschopnosti letadel provozovaných a pronajímaných - a obecně je těžko vůbec provozuschopnost porovnávat, protože málokdy jde jak vůbec získat porovnatelná čísla, co se týče ceny údržby, tak i data očistit od takových vlivů, jako např. "kultura šlendriánu" v dané zemi.

     • skelet
      17:38 28.01.2019

      Fór je v tom, že politici rozpočet vždy zmenšují, a pak to obkecají tím, jak jsou stroje nákladné a jaký je to aušus :)

     • logik
      18:43 28.01.2019

      Jo, jako z tohodle pohledu máš pravdu, že pronájem nakonec může bejt daleko lepší, než koupě a strádání. To beru.

     • Jirosi
      18:53 28.01.2019

      Skelet: Jistě peníze až poslední...
      Jenže tady platíš každý rok. Při vlastnictví platíš "hodně" a pak ještě každý rok. Politici mají tedy tendenci se tvářit, že už si dostal.

    • Jirosi
     18:51 28.01.2019

     Víme jaká byla od roku 2005-2019, jaká bude pak můžeme jen spekulovat. Což, ale vždy bývá u nových letadel lepší a levnější než u starších. To se opět týká všech obecně.
     Jenže, tu srovnáváme provoz "starého" vs "nového". Klidně si dosaďte E/F, je to jedno.

   • Klimesov
    17:26 28.01.2019

    Jirosi. Já jsem jen obyčejný člověk, takže mně tak trochu uniká smysl vaší reakce.
    Pokud se nemýlím tak ten pronájem jsme si platili, a v případě vlastnictví by jsme si museli platit provoz, takže v obou případech by to bylo financováno z naší kapsy. Takže kde je problém? Asi opravdu jen v tom co psal Skelet.
    Ale tohle vás může potkat u jakéhokoli typu letadla.

    • logik
     18:47 28.01.2019

     Rozdíl je v tom, že v případě pronájmu
     a) nevíme, kolik reálně provoz stál. Prostě jsme zaplatili paušál.
     b) švédi byli finančně zainteresovaní na tom, udržet stroje bojeschopné. Takže jestli byl někdy problém, tak to prostě zaplácli.

     Za takových podmínek by fungovalo každé letadlo - ale nijak to neodpovídá tomu, jestli jsme za dané peníze dostali adekvátní, jestli za těch více než 5milioů dolarů za letadlo, co ročně platíme, nemůžeme jinde získat více schopností.

     • logik
      18:48 28.01.2019

      oprava: - ale nijak to neodpovídá na to,....

     • Klimesov
      07:50 29.01.2019

      logik.
      A můžeme za tyto peníze získat něco lepšího? Kde berete tu jistotu, že jiné stroje budou stát míň a zároveň nám budou lepe sloužit? V těchto končinách je obrovské množství neznámých, které se navíc strašně rychle mění.
      Naproti tomu 14 let provozu Gripenu ukázalo, že ten stroj naprosto vyhovuje potřebám vzdušných sil AČR.
      Tak proč měnit něco co funguje na základě naivních domněnek.
      :-)

     • darkstyle
      09:28 29.01.2019

      Klimesov

      Istotu v tom, ze ine stroje budu sluzit lepsie je tazko odhadovat..

      Ale prenajom papierovo slabsieho gripenu na 24 rokov s nalietanymi 40% hodinami z celkovej zivotnosti a porovnanim s kupou f-16 slovenskom za podobnu sumu aj ked k nej pripocitame cenu letovych hodin na buducich 24 rokov sa da..
      Sranda je ze ta suma je podobna.. aj v euro aj korunach.

      Jednoznacne si cesko malo tie stihacky kupovat a nie prenajimat.. podla mna to cele vyslo extremne draho..
      A najvatsou blbostou, ktoru cesky politici spravili je, ze v zmluve nemaju predkupne pravo a ani pevne stanovenu sumu, za ktoru im svedi musia prenajom predlzit..

      Co ak v 2027 povie Svedsko, my mame zavedeny novy gripen, stary si chceme nechat ako ulozenky a kedze vase gripeny maju jeden z najnizsich naletov si ich nechavame, a aby sme pred svetom nestratili tvar, tak tu mate zlavu na e/f...

      A nikdo sa na svedov nemoze hnevat..

      Takze sa po 14 alebo 24 rokov moze ukazat, ze Cesko ma kopec zazemia a vyskolenych ludi na stihacky, ktore uz nema.. a bude tlacene do e/f, aby to zazemie aspon ako tak vyuzilo..

      Ja by som nemenil, ja by som uz teraz jednal, cas vobec nemate.. lebo ked bude ista vyroba e/f, vase sance na dobru zmluvu budu rapidne padat

     • Klimesov
      09:46 29.01.2019

      darkstyle:
      Ano možná máte pravdu.
      Ovšem do porovnání pronájem vs. prodej se osobně pouštět nechci. Popravdě ani jsem ho ve svém příspěvku nezmiňoval, a proto tak trochu nechápu to proč zrovna na tohle někteří lidi navázali. :-)

      Co se týče slovenských F-16 tady je ještě dost času na to abych to nějak hodnotil. Já osobně Slovenský výběr nekritizuji, ano přiznám se, že by se mně osobně líbilo více kdyby si vybrali Gripen, hlavně z důvodu, že by to dávalo možnost pro zajímavou spolupráci, ale na druhou stranu Slováci si vybrali dobrý letoun, takže pokud bude splňovat vaše požadavky tak nevidím nikde problém.

      Co se týče postoje Švédů v budoucnu.
      Opět neznámá, neznámá, neznámá.
      Ano můžou si postavit hlavu a pak by se jednoduše vidělo.
      Já osobně nejsem proti, pořídit jinačí stroj v budoucnu. Vybírat je z čeho a vše jsou to vynikající stroje.
      Jen jsem zastánce toho, že je lepší pokračovat v tom v čem už máme zkušenosti a co se nám osvědčilo. Toť vše.

     • logik
      09:51 29.01.2019

      Klimesov:
      To je právě ta neznámá, kterou teď nikdo neví. Pronájem Gripenů, když si to člověk spočítá žádná extra láce nebyla - švédi to dostalli štědře zaplacený (a taky za to, aby to dostali zaplacený, štědře zaplatili :-(). A jaké dostaneme nabídky teď, můžem jen hádat.

      Proto tvrdím, že komentáře, že je provoz Gripenů levný, nebo že je to pro AČR nejlepší poměr cena/výkon jsou nesmyslné. Jednak nás dosud zas tak levně nevyšel, jednak jak je vidět Slovensko versus Bahrain, nejde z existujících zakázek příliš odhadovat, jaká nám bude nabídnuta cena.

    • Jirosi
     18:47 28.01.2019

     Pokud zakládáš výhodu C/D, na tom co si napsal. Píšeš výhody "pronájmu", proti technice kterou si provozujeme sami.
     Takže to nejsou výhody. Ale jen "fanbojs", protože je přisuzuješ Gripenu!

     • Klimesov
      07:23 29.01.2019

      Jirosi:
      Pokud nechápete příspěvek, tak buď na něj nereagujte, nebo se jednoduše autora zeptejte co tím myslel.
      Já žádnou výhodu C/D na ničem nezakládám. Jen píšu to co je zjevné. Že za cca 14 let provozu ten stroj dokázal, že je více než schopný, po technické a provozní stránce, plnit úkoly které se od něj žádají. A proto nechápu tu až někdy absurdní kritiku, která se na něj snáší. Zvlášť když často je tato kritika založená na čistě tabulkových hodnotách nebo docela naivním pohledu na problematiku :-)

     • Jirosi
      08:43 29.01.2019

      Čteš to po sobě? Napřed napíšeš, že nevyvozuješ hodnotu. A potom napíšeš "že je více než schopný, po technické a provozní stránce, plnit úkoly které se od něj žádají."
      Což je přesně to čeho dosahuje jen díky pronájmu! Pokud by byl koupený, bude mít problémy z náhradními díly/bojeschopnosti, jako ostatní složky. To bude mít vliv na počet odlétaných hodin a možností vyčlenit letadla pro zahraniční mise.
      Tedy opět, vychvaluješ výhody "pronájmu" ! Nikoliv C/D. A nebavíme se o dnes, ale o tom co bude po roce 2027-9!

     • Jirosi
      08:46 29.01.2019

      A mi letoun nevlastníme, tedy můžeme si vybrat.
      Jenže vy jste se zahleděli do řešení C/D...

      Letoun si nevybírám při koupi podle toho jak je schopný v tom co dělal do teď, ale podle toho jak bude schopný plnit tyto úkoly v budoucnu. A tam je po roce 2026 bude u varianty C/D značný pokles.

     • Klimesov
      09:21 29.01.2019

      Jirosi:
      Omyl takhle to chápete pouze vy, protože musíte za každou cenu mít kritický postoj.
      To dokazují i argumentace z říše pokud, které jsou tak trochu mimo mísu, protože neexistuje žádná možnost jak by jste se jakkoli mohl dozvědět, jak by to vypadalo, pokud by jsme Gripeny měli koupené a nikoli pronajaté :-) Nejedná se o nic jiného než jen odhad vycházející ze subjektivního pocitu, který navíc ani nevyvrací technické schopnosti Gripenu, jen rozdíl mezi nákupem a pronájmem. Jenomže takhle se dá argumentovat proti jakémukoli jinému stroji :-)

      Ano máme na výběr. A co z toho?
      Navíc kde jste vzal to že jsem se zahleděl do verze C/D? Už ve svém první příspěvku píši, že z mého pohledu by bylo nejlepší pořídit verzi E/F jako doplněk k C/D. Takže tady jste tak trochu opět mimo mísu.
      Navíc i zde, jako v prvotním příspěvku, argumentujete něčím, co nejste schopen jakkoli odhadnout, protože jednoduše nemůžete vědět co bude v roce 2027-2029. Nebo snad ano?
      Takže opět argumentace vycházející spíše z vlastního přesvědčení.
      Zatím to vypadá tak, že tady není ani tak přemrštěný "fanjbojs" Gripenu, jako spíše to, že vy sám osobně máte s tím letounem nějaký osobní problém, který je založený bůh ví na čem.

     • logik
      10:00 29.01.2019

      Fakt by si chtěl provozovat ZÁROVEŇ C a E verzi? Tak to si s odpuštěním dobrej mimoň.

      Nebo to fakt nevíš, že to jsou v podstatě dvě různá letadla, s nekompatibilním v podstatě skoro vším - a že by to znamenalo si držet zázemí na dva různé typy letadel, což by bylo vše, jen ne provozně levné?

      Pokud Gripeny, tak jsou jen dvě aspoň trochu racionální možnosti - buďto zůstat u již poněkud vousatých (fousy až na zem) Cček, anebo vrátit pronajatá Cčka a koupit Ečka. To ovšem znamená zavádění nového typu - navíc který se nezdá být nijak extra levný na koupi (na provoz nikdo neví) - a to včetně veškerého zázemí - pak ale padá argument, že je to již zavedený a ozkoušený typ.

     • Klimesov
      10:11 29.01.2019

      logik.
      Pardon já zapomněl, že někteří lidé v ČR už měli tu možnost být u společného provozu verze C/D s verzí E/F a tak 100% vědí jaké jsou to nepřekonatelné problémy a své argumenty jistě budou mít podložené reálnými znalostmi a zkušenostmi z provozu :-) Mimoň se omlouvá :-)
      Prosím vás nezačínejte zase s další argumentací z říše odhadů a dohadů. Opravdu se nemíním hádat ohledně věcí, o kterých momentálně nikdo nic neví, nebo ví jen naprosté minimum.
      Souhlasím, že provoz by byl složitější. Ovšem do jaké míry to je otázka :-)

     • logik
      11:46 29.01.2019

      Ty si fakt myslíš, že provozovat dvě různá letadla - každé v pár kusech - může nevyjít podstatně dráž, než provozovat jeden typ?

      Vís, kolik stojí certifikace techniků, pilotů, kolik stojí logistika spojená s tím, že musíš udržovat sklady náhradních dílů pro dva různé typy (včetně toho, že tam, kde by Ti např. stačilo mít jeden rezervní motor, tak když máš deset strojů s Volvem a deset s F414, tak prostě musíš mít na skladě dva atd...)....

     • Klimesov
      12:18 29.01.2019

      Logik:
      já vám to znovu zkopíruji ještě:
      Souhlasím, že provoz by byl složitější. Ovšem do jaké míry to je otázka :-)

     • logik
      13:26 29.01.2019

      "Ovšem do jaké míry to je otázka :-)"
      Otázka to sice je, ale odpověď není tak složitá. Rozhodně do té míry, že je to naprosto nesmyslná možnost.

      Nemluvě o tom, že následující modernizace Cček i Eček by se nedělali na dvě letky, ale jen na jednu, a tím pádem by samozřejmě byly podstatně dražší.

      To co navrhuješ je prostě s odpuštěním ta nejdebilnější možnost, která se nabízí. Provoz a jakákoli modernizace malého počtu letadel je vždy podstatně dražší, než většího - a ty chceš i tak malou flotilu ještě tříštit.....

     • Jirosi
      14:41 29.01.2019

      "Navíc kde jste vzal to že jsem se zahleděl do verze C/D? Už ve svém první příspěvku píši, že z mého pohledu by bylo nejlepší pořídit verzi E/F jako doplněk k C/D."

      Jako vážně? Doplněk k čemu, po roce 2027-9 ty C/D buď koupíme, budeme znovu pronajímat, nebo si musíme vybrat nové letadlo.
      Ty C/D nejsou naše!

  • NeoXII
   17:49 28.01.2019

   Klimesov, ja napr. žiadny problém v debate nevidím. Debata je na debatovanie a ako sa zdá, debatujeme tu naozaj plodne. Veď o to tu ide, nie? My tu síce nič nevyriešime, ale všeličo sa dozvieme a pri tom sa neurážame ako v nejakom bulvári. Občas štiplavejšia reakcia, ale v rámci slušnosti. Veď sme tu predsa všetci piloti, či nie? :-) Letu zdar!

 • tryskac
  12:31 28.01.2019
 • semtam
  09:13 28.01.2019

  logik

  Omlouvám se, psal jsem v rychlosti a neměl jsem na diskuzi čas, tak jsem přehlédnul to, že jsi psal, že F-35 je stejně drahá jako Gripen E.
  Ovšem tento příspěvek je jen a pouze tvé zbožné přání a neobjektivní propagace letadel USA.
  I když se relevantní informace o jednotkové ceně letadel, údržbě , školení, výcviku, zázemí, atd. hledají nesnadno a často nelze určit, co všechno informace v rámci ceny obnáší, lze z různých tendrů odvodit, že cena Gripenu E je cca obdobná s F-16 Block 70/72. Nejvhodnějším soudobým příkladem je výběrové řízení Rakouska, které má prioritně v požadavcích cenu nákupu a cenu provozu. Dokonce jde si zatím tak tvrdě, že vyžaduje detailní náklady provozu a tím i tlačí na dodavatele na nejnižší cenu. Vhodní kandidáti byli zvoleni jen dva a to Gripen (C případně E) a F-16.
  Dále Gripen E pro své provozní náklady zvítězil v Brazílii.

  Není pravda, že nelze odhadnout cenu provozu a ostatních nákladů za nové letadlo. Pokud si myslíš, že konstruktéři fungují tak, že něco zbastlí a potom se čeká, kolik to bude stát, tak jsi na omylu. Gripen již od verze A byl právě primárně takto stavěn a jeho výsledky tomu odpovídají. Verze E není nějaké úplně nové letadlo jako třeba F-35, kde se nižší náklady na provoz oproti současné době očekávají až v budoucnu, při zavedení masového množství kusů. Gripen E je zjednodušeně jen o něco málo zvětšený Gripen C, jde vlastně o "evoluci" Gripenu jako takového. Navíc nové moderní vybavení se s velkou šancí dotkne i verze C, tak rozdíl bude zjednodušeně jen malý a velký Gripen.

  Docela by mě zajímalo, kde Gripen prohrál kvůli vysokým nákladům za provoz. Je mi známo, že s cenou provozu dost kouzlili Chorvati. Zprvu uvedli, že Gripen je levnější na provoz, než nová F-16 a poté když se rozhodli pro olétané F-16, tak tvrdili, že olétané F-16 mají nižší nároky na provoz, než nový Gripen.

  Bahrajn a jemu podobné země jsou kapitola sama o sobě, F-35 ještě není k dipozici a koupí F-16 udělali USA dobrou službu, protože zachránili výrobu F-16. Navíc nákupy v tomto regionu jsou známé jako úplatky za přízeň od států od kterých nakupují. Ale abych Bahrajn jen nehanil, tak nákup měl svoji logiku, protože Bahrajn provozoval již F-16 a hlavně v realitě Bahrajnu je může klidně za 20 let vyřadit a koupit něco nového a i okolní státy neždímají techniku do morku kostí tak jako jinde.

  Logiku, myslím, že Migy se běžně nenabízejí, podívej se, která letadla se účastní tendrů a žádný MIG tam neuvidíš. Navíc pro Slovensko by Gripen ohledně spolupráce měl větší význam než F-16, ohledně ukončování provozu ti psát snad nemusím a bazaristé nejsou zrovna hlavní hráči NATO. Ať Slovensko má jakýkoliv nadzvuk, tak stejně bude v rámci NATO hrát druhé housle. Své letadla nemůže významně poslat do zahraničí, protože by zase nikdo nehlídal jeho vzdušný prostor. Vzhledem k tomu, že CZ a HU mají Gripeny a v budoucnu je velká šance, že u nich setrvají, je zde prostor k sdílení a hlavně společným akcím, CZ, SK, HU by po vzájemné domluvě dokázali vyslat alespoň trochu adekvátní počet letadel do misí či do přímé války a o ochranu vzdušného prostoru se podělit. V rámci sousedního Polska se to říci moc nedá, protože to je víc sólo hráč a navíc zatím se neví, zda bude F-16 modernizovat na "V". Tak sdílet v budoucnu může Slovensko pouze s USA a tam to bude také dost omezené, protože USA bude posílat do misí hlavně F-35, aby je odzkoušelo a aby i ukázalo, že náklady na jeho vývoj nebyli vyhozeny z okna. Takže F-16 Block70/72 bude na sdílení na tom hůře než Gripen a nezbývá opět než doufat, že aspoň někdo bude mít verzi Block70 či V a budou to státy jako Rumunsko, Bulharsko (?), Chorvatsko (?), Polsko či Portugalsko. Státy, které se minimálně (až na Polsko) podílí na akcích NATO mimo Evropu. Opět připomenu, že životnost F-16 všech uživatelů končí do roku 2050 či i dříve. Proto nevím, jak chceš sdílet s F-16 v rámci NATO, když aktivní hráči NATO se F-16 zbavují. Viz. Belgie, Nizozemsko, Norsko, Dánsko. Další neméně významní hráči jako Francie, Británie, Německo, Itálie, Španělsko F-16 nevlastní.
  Ale možná tu ještě naděje je, sice to není země NATO, ale radši se dobře posaď, protože je to fakt bomba. Novým zákazníkem F-16 se může klidně v budoucnu stát..... chvíle napětí.... UKRAJINA. No řekni, není to přímo erektivní pocit jak F-16 Block 70 slovenského či lépe českého letectva drtí ty potěmkinovské stroje řady SU-27-57 a bombardují města jako Rostov, Volgograd, Voroněž, Sevastopol, Krasnodar, Moskvu, atd. Už cítím, jak srdce plesá blahem.

  • logik
   10:20 28.01.2019
   Oblíbený příspěvek

   1) "Gripen byl tak stavěn" je buzzword. I F35 byla stavěna s tím minimalizovat náklady na provoz (ALIS atd....), stejnětak nemalá část upgradů F16 šla směrem zvyšování hodinových limitů na komponenty a tedy snižování nákladů na provoz. Takže sorry, tady Tě jen dostal marketing Gripenu, kdy jako svoji přednost vytáhnul něco, o co se snažej všechna éra.

   1b) " Gripen E je zjednodušeně jen o něco málo zvětšený Gripen C, jde vlastně o "evoluci" Gripenu jako takového."
   Promiň, ale to může napsat jen člověk, co se moc v letectví nepohybuje. Nic jako evoluce v letectví nefunguje. Buď to je starej stroj, anebo novej, a pak nemá se starým nic společného.
   Nechal ses nachytat stejně jako americkej kongres, když schválil Superhorneta jako "evoluci Horneta".

   2) "že cena Gripenu E je cca obdobná s F-16 Block 70/72"
   Např. Slováků stálo 14 F16 cca 1,8 miliardy. Jenže v tomdle balíku je munice a pody za desítky milionů a především výcvik 22 pilotů, kterej stojí řádově desítky milionů na jednoho a servisní zázemí. Reálná cena za "holou stíhačku" je tak hluboko pod 100 melounama.

   A to porovnáváš s čím? Jediný kdo kupuje Gripena E je Brazílie. Za 4.6miliard za 36 letadel. Jediné co vím, že je dalšího v ceně, je technologický transfer, jenže zas na oplátku Brazílie kupuje ne zcela dovyvinutý typ - některé věci si budou Brazilci vyvýjet sami - a bude celkově kupovat ne 14, ale 108 letadel - kdy samozřejmě to množství cenu podstatně zlevní.
   Takže kde vidíš srovnatelnou cenu Ečka s F-16? Při porovnání s Bahrajnem možná - jenže jak sám píšeš, tam šlo o úplatek a ne tržní cenu....

   No a naopak: z realizovaných prodejů F35 do Evropy lze odvodit, že F35 se teď prodává i se zázemím za něco přes sto melounů, ne více než sto pade. To od ceny Gripenu není zas tak daleko, navíc cena F35 narozdíl od Gripenu klesá a to se dá čekat i nadále.

   3) "Zprvu uvedli, že Gripen je levnější na provoz, než nová F-16 a poté když se rozhodli pro olétané F-16, tak tvrdili, že olétané F-16 mají nižší nároky na provoz, než nový Gripen."
   No, prostě si mysleli, jak budou Gripeny v provozu levné a pak se seznámili s realitou... :-) Btw. to, že vůbec srovnávají provoz nového a olétaného letadla není pro Gripen vůbec dobrá vizitka.

   4) " CZ, SK, HU by po vzájemné domluvě "
   Pozdě bycha honit. SK jaksi žádné Gripeny mít nebude. Vysnil sis to hezky, ale reálně prostě jediný další uživatel gripenů poblíž je HU a Ti mají staré Cčka (což je jiné letadlo, než Ečko), kde jim zkončí brzo pronájem a kdoví, co bude pak....

   5) A ad Rakousko - co o tom vím (nevylučuju, že jsem na něco zapomněl/nezaznamenal), tak se furt jen hádaj, co vlastně chtěj udělat a nic jistýho neřekli - natož že za něčím tvrdě jdou. Odkud bereš zdroj svých informací?

   • Jara
    12:49 28.01.2019

    Ano cena F35 bude klesat, vlastně do 5 ti let je budou rozdávat zadarmo.........

    • logik
     13:17 28.01.2019

     To ti nedochází, že takovéto výkřiky vypovídají max. o chabosti Tvé vlastní argumentace?

     Nebo chceš zpochybňovat to, že F35 posledních několik let zlevňuje - a že jelikož je bylo zlevňování plánované a je plánované i nadále, tak je poměrně pravděpodobné, že plán bude dodržen a F35 tedy bude možno sehnat laciněji, než za kolik se kupují stroje v LRIP?

     • Jara
      14:59 28.01.2019

      Chceš argumentaci Logiku? Gripen byl tak stavěn to je buzword?
      F35 tak byla stavěná také? Má snad švédské letectvo nebo to naše problém s provozem Gripenů? Ne, nemá slouží naprosto spolehlivě při skvělých provozních nákladech, naproti tomu má US velký problém s udržením F35 v provozu je o tom spousta informací, článek o tom byl několikrát i tady dohledej si je sám, takže ačkoliv tak F35 byla stavěna, tak se to nepovedlo, i s tím jejich zazračným logistickým on-line ne/systémem.

     • Jirosi
      15:13 28.01.2019

      Pronájem.
      Vlastní provoz svých letadel.

     • logik
      15:36 28.01.2019

      "Gripen byl tak stavěn to je buzword?"
      Ano, to je buzzword. Protože cílem každého konstruktéra stíhače - přinejmenším od konce studené války - je minimalizace provozních nákladů.

      "Má snad švédské letectvo nebo to naše problém s provozem Gripenů? "
      Naše s tím problém nemá, protože my je neprovozujeme. My si od švédů pronajímáme letové hodiny. A jak skutečně draho či nedraho vychází Švédům servis můžeme jen hádat - pokud by jim to vycházelo blbě, tak kvůli prodejům se o tom asi šířit nebudou, že?

      Soudit ale můžeme podle jiných států, kde Gripeny zavedli a obhospodařovávají si je sami - a tam to nějak skvěle nedopadá. V JAR radši polovinu zavřeli do hangáru. V Thajsku už asi deset let odkládají jak původně plánovaný dokup dalších strojů, tak i jen náhradu za spadlý stroj (který jim citelně chybí). Přitom během té doby našli peníze na modernizace F16....
      O zemi, kde by si sami provozovali gripeny a pochvalovali si nízké provozní náklady nevím.

      "Takže ačkoliv tak F35 byla stavěna, tak se to nepovedlo, i s tím jejich zazračným logistickým on-line ne/systémem."
      Soudit na provozní náklady podle prvních pár zavedených strojů (kdy navíc ještě ALIS ani v provozu nebyl) je nesmysl. Tak nevím - to, že provozní náklady na začátku a konci provozu typu jsou podstatně vyšší, než v době, kdy je typ "zavedený" nevíš, nebo fakta úmyslně překrucuješ?

      V USA je poměr mezi cenou provozu F16 a F35 2.55 ku 3.0. To, na to, že F35 je typ, na kterém se vychytávají provozní problémy a kterej je provozovanej oproti F16 v "pár kusech", není vůbec špatný a je to dobrá vizitka pro F35, nikoli špatná, jak píšeš. Obzvlášť, když vezmeš v úvahu poměr jejich bojové hodnoty.

      To, že si v USAF stěžují na vysoké provozní náklady neznamená, že je má F35 o tolik vyšší oproti předchozím typům, ale že zatím nebylo dosaženo podstatného snížení nákladů na provoz oproti F16, jak bylo plánováno.

     • Jara
      16:34 28.01.2019

      Ty jsi strášný pohádkář......
      “Nejvíce dramatický je právě pokles nasaditelnosti u stíhaček F-35A Lightning II na hodnotu pouze 54,67 %. Tedy průměrně po celý rok 2017 polovina F-35A nebyla schopna bojového nasazení. ”

     • Jara
      16:41 28.01.2019

      S tím jejich nesystémem, co není v provozu jsi to udeřil přesně na hlavičku, aha on není funkční jak příhodné.... ale všichni pruhovaní už ví že to bude super, ale když někdo vytkne, nefunguje....... tak je to blázen co hovno vý......

     • skelet
      16:50 28.01.2019

      logik: to co jsi vypsal nevypovídá nic o reálném provozu Gripenů, ale o tom kolik státy do nich hodlají vrazit peněz. Jinými slovy škrty v rozpočtu = uzemnění :)

     • logik
      18:08 28.01.2019

      jara: Zase interpretuješ data naprosto nesmyslně.
      F35 má v USA malou "mission capable rate", protože je více peněz věnováno na nákup nových F35, a tím pádem nebyl dostatek náhradních dílů pro existující F35. Tedy to nevypovídá nic o ceně údržby F35, jde čistě o manažerské rozhodnutí, zdali USAF preferovala rychlé naplnění perutí novým typem, nebo pomalejší naplnění při zachování provozuschopnosti - a částečně také nezkušenost s novým typem, kdy se prostě některých dílů objednalo méně, než bylo za provozu potřeba.

      Opět je si třeba uvědomit, že aktuální čísla jsou čísla ze zkušebního provozu, kdy ještě letadla ani nedosáhla IOC, kdy se technici teprve seznamovali s tím, jaká je reálná údržba typu a kdy aní není plně zaveden logistický řetězec, a kdy ani výrobní linky neměli ani náhodou najeto na plnou produkci.

      A také to, že šlo o předprodukční verze letadla, kdy nalezené chyby konstrukce vedli k daleko častější potřebě náhradních dílů, než je třeba u produkční verze éra.

      Výše napsané dokládá i to, že v případě, kdy byla pro danou jednotku priorita udržet letadla bojeschopná, tak byla akceschopnost nad 80% (viz např.
      https://breakingdefense.com/20...
      ), což je poměrně dosti vysoké číslo.

      skelet:
      Částečně máš pravdu, ale pokud něco mám, a má to levný provoz, zpravidla to do hangáru nezavírám. To, že se to děje opakovaně, nebo že z připravované koupě Gripenů sejde s odůvodněním, že jsou moc drazí na provoz (Švýcarsko, Chorvatsko) přinejmenším ukazuje, že reálné finanční nároky bývají pro zákazníky nepřijemným překvapením....

   • semtam
    15:14 28.01.2019

    logik

    myslím, že tahle diskuze ztratila smysl již dávno a z tvých příspěvků je vidět, že jsi už vyhořelý. Ve tvých příspěvcích zvláště v tomhle už jenom meleš a meleš a vlastně se jen hádáš. No, nedá se nic dělat diskuzi ukončím, ztratila svůj význam, hádat se můžu na trhu. Ahoj

    • Jirosi
     16:20 28.01.2019

     Možná by ti pomohlo méně arogance, a trošku se zamyslet nad svými argumenty. A přestat, tak okatě fandit "Gripenu".

     Pak by se ta diskuze nemusela vést, tak dlouho a dalo by se dosáhnout i cíle.

  • HEKTOR
   20:52 28.01.2019

   nepochopil som,prečo by slovensko nemohlo poslať f-16 do misií-ak teda myslíte pobaltie...pri 14ks by to už problem nemal byť...
   a druhé husle v NATO budú štáty ako slovensko,česko,maďarsko atď hrať asi stále...

 • tryskac
  07:17 28.01.2019

  Co sa týka jednomotorovych ľahkých lietadiel, v horizonte roku 2030 bude pripravene lietadlo vznikajúce v ramci projektu T-X (spolupráca BOEING-SAAB) . Myslím si, že schopnosťami by bolo niekde na úrovni GripenC, čo sa RCS týka, možno aj lepšie.

  • Jura99
   08:07 28.01.2019

   To je kategorie cvičných, obdoba T-50 s rychlostí jen Mach 1,3 a malou nosností. Proti Gripenu C má asi poloviční výkon motoru (bez forsáže). Je to pěkné letadlo, ale cvičné, s velkou bídou by možná zvládlo airpolicing.

   • skelet
    08:49 28.01.2019

    Teoreticky můžeš předpokládat, že jej bude Boeing nabízet jako moderní ekvivalent F-5. Uvidíme.

  • Luky
   12:10 28.01.2019

   Schopnostmi? Letoun pro pokračující VÝCVIK, který má nahradit T-38, že je chopnostmi na úrovni víceúčelového dvoumachového stíhače?

   Máme tu TOPkový příspěvek!

   • skelet
    14:25 28.01.2019

    tak ona F-5 taky vznikla z T-38. Navíc Boeingu bude chybět exportní levný stíhač pro spojence druhé a třetí kategorie. A "Freedom Fighter" 21.století by si mohl šáhnout na vládní exportní dotace :)

 • HEKTOR
  20:15 27.01.2019

  NeoXII - nie,nemám...len je smutné,že na kvalitnom vojenskom webe je z 60% diskusia ako na topky.sk...

  • Jura99
   08:12 28.01.2019

   Já tu nevidím topkový příspěvek zřejmě ani jeden. Na topkách se to hemží názory, že Mig-35 by byl lepší volba, že Mig-29 jsou nejlepší na světě a přezbrojení na F-16 je cesta zpět, že by Slovensku stačila Alca, že chybí peníze na cesty a kupují se stíhačky, že se měly koupit F-15 nebo F-18, nebo naopak že 14ks F-16 bude držet v šachu celé Rusko, které nemá proti nim co nasadit, nebo že Slovensko je první stát NATO, který zavádí nejnovější verzi stíhaček atd.
   Takže možná se pletu, ale zdejší diskuse je celkem "odborná" :-).

   • NeoXII
    17:05 28.01.2019

    V tomto s tebou plne súhlasím. To, že si vymieňame názory aj ostrejšie je fajn. Rád sem chodím a debatujem, niekedy sa hádam, ale vždy je tu fajn. A SK/CZ podpichovanie bude vždy. Aspoň je sranda. Keby sme sa tu všetci dali do kopy, vyriešili by sme SKCZ letectvo jedným šmahom! :-)

    • Jura99
     20:21 28.01.2019

     je fajn, že to bereš s nadhledem :-). Mít na věci názor a čas od času jiný než mají mnozí druzí je celkem přirozený :-)

   • HEKTOR
    20:03 28.01.2019

    Jura99 - nevidíte.?? ako píšete,tam sa rieši mig vs f-16 a tu gripen c/d vs f-16v...takže podobnosť čiste náhodná...
    jj,alca,preto som ju spomenul v air policingu...
    odborná nepochybne je,ale zdá sa mi že tej odbornosti je tu až moc a je to tu v diskusii stále dokola o tom istom...rád sa nechám poučiť,ale pravda je,že sa tu už strácam...a neprospel tomu ani nový spôsob reagovania na príspevky...aj keď verím že systém stále ešte centrujú...

 • skelet
  18:41 27.01.2019

  (to co napíšu platí pro AČR, OSSR je jiný případ)

  Výhodou odkupu Gripenů je nepřerušení výcviku letového a pozemního personálu a také to, že bude k dispozici prakticky okamžitě. V případě nákupu F-16, tak bude jak letovému, tak pozemnímu personálu trvat, než se dostane na úroveň s Gripeny (přirozený jev, není to nic hanlivého). Přičemž výhoda F-16V oproti Gripenu C je přinejmenším sporná. Tolik prosazované, že v případě krize "F-16 seženu všude" je vcelku irelevantní. Jednak tyto F-16 nebudou odpovídat F-16V (spíše budou i pod Gripenem C), a také se dá předpokládat, že v případě masivního úbytku "F-16" to znamená v podstatě i velké ztráty minimálně u letového personálu = nové zaškolení.
  Moc výhod ve výměně Gripenu C za F-16V nevidím (leda zahraniční politika, a ta může být v roce 2025 všelijaká)

  • logik
   20:22 27.01.2019

   skelet:
   Ona ta krize ale zpravidla nepřichází ze dne na den. I (svým způsobem) "geniálnímu" Hitlerovi to trvalo několik let. A za těch několik let je šance, že nám Lockheed zrenovuje nějakou olítanou F16 přecijenom větší, než že nám Švédi vyrobí nové Cčko....

   Výhoda F16 je jednak
   - v tom, že bude interoperabilní s okolními státy (Polsko, Slovensko), což zvětší počet letišť, z kterých bude moci letectvo operovat v případě většího konfliktu
   - taktéž větší dolet F16 umožní jejich efektivnější nasazení
   - vzhledem k vyššímu počtu uživatelů budou pravděpodobněji levnější další upgrady
   - F16 má větší modernizační potenciál než Gripen (např. možnosti zástavby radaru)
   - F16B70 má v součtu lepší avioniku, než Gripen (silnější radar), konformní nádrže.....

   Výhody na straně F16 rozhodně jsou. Nějaké výhody se budou dát najít i na straně Gripenu (o něco nižší RCS, IRST v základu), ale celkově je F16B70 bojovou silou o dost blíže k E verzi Gripenu, než k staršímu Cčku.

   • Scotty
    21:18 27.01.2019

    Tak v tuhle chvíli by patrně byli schopni nové C vyrobit. Ovšem dá se předpokládat že v dohledné době bude v nabídce jen Gripen/E.
    Pak je tu možnost dokoupit nějaké rozumě olétané C ze Švédska. Ovšem s tímhle požadavkem ještě švédskou stranu nikdo neoslovil.

    Tady je potřeba se podívat kdy vznikl Gripen/C a kdy F16 Block70. Potom bude jasné proč má blíž k Gripenu/E.

    • Jirosi
     10:56 28.01.2019

     "Tak v tuhle chvíli by patrně byli schopni nové C vyrobit. Ovšem dá se předpokládat že v dohledné době bude v nabídce jen Gripen/E."

     Byli patrně? Oni je nabízejí jako nově vyrobené SR, Chorvatsku, Rumunsku! Nikde se o E/F nabídce nemluví, stejně jako o pronájmu.

     A protože bude jen E/F. Tedy nákup nových letadel, má smysl se bavit o tom jaké to budou.... A netahat sem "fanboys" k C/D, u něhož by se po i odkupu vše změnilo.

     • Scotty
      15:35 28.01.2019

      Ano dnes nabízejí Gripen/C z novovýroby. Což se nejspíš po plném náběhu výroby Gripenu/E změní. Proč dnes nenabízejí variantu E se můžeme jenom dohadovat. Patrně zkoušeli konkurovat cenou.

      Co všechno by se po odkupu změnilo?
      Pokud tedy nepředpokládáte že dodnes spolehlivé letadla by po odkupu začali padat jako hrušky. To asi ne že.

   • skelet
    22:06 27.01.2019

    Bavíme se o roce 2027, kdy porovnáváme starou vránu se starou vránou.
    1) krize přichází pomalu nebo naopak velmi rychle. Ono geniálnímu Hitlerovi to sice trvalo několik let, ale Putinovi to trvalo pár měsíců. Vyber si :)
    2) Lockheed má k dispozici přehršel opískovaných F-16, ale i Saab bude mít v té době několik desítek Gripenů. Nicméně opět je to irelevantní. V případě většího konvenčního střetu se naše letky budou muset brzo stáhnout a přeškolit, tak jako tak. A to z důvodu ztrát. Prakticky pojedou od nuly.
    3) Poláci pojedou F-16 tak do roku 2040. Pak se může klidně stát, že s bratry Slováky budeme jediní uživatelé F-16 nejen ve střední Evropě, ale v Evropě obecně (ok, možná si je ještě nechá Řecko, ale vzhledem k rivalitě s Tureckem asik ne). Takže na Poláky se navázat určitě, ale.. ale v rámci jejich náhrady MiG-29 a Su-22. Navíc.. všiml sis, že dost států NATO nevlastní F-16, a přesto NATO funguje? :)
    4) Americké upgrade nejsou obecně nijak levné. Navíc bavíme se o letech 2027 až 2050. Ve své podstatě to nemusí Amíky po roce 2035 vůbec zajímat (vše závisí na zahraničně politické situaci USA a síle rozpočtu)

    F-16 má nepochybně své výhody, ale pokud jej po roce 2025 nenakoupí Poláci, tak není vůbec žádný důvod jej nakupovat. (Pokud Saab nezvorá nabídku)

    • Jirosi
     23:02 27.01.2019

     "ale i Saab bude mít v té době několik desítek Gripenů."

     Majitelem je dneska Švédské letectvo. To je plánuje uzemnit, o prodaní Saab máš informace odkud?
     I dnes pokud by došlo k odprodeji by Saab věděl, a přesto nabízel SR nové.

     Ano, musíme přeškolit personál. Ale to bude dělat i v roce 2038+, až ty C/D dolétají. Přitom vzhledem k ceně a neochotě platit na F-35 stále nebude, takže místo 24C/D zase sklouzneme ke 14 F-35. O ukončení vývoje Evropského jednomotoráku si iluze nedělám.

     • skelet
      23:21 27.01.2019

      Jirosi a jeho schopnost uvazovani v case :)
      Co nabidl Saab OSSR je pro ACR tak dulezite, jako pro me informace co jsi mel na veceri pred peti lety.
      Svedsko bude zarazovat do vyzbroje verzi E, na ukor verze C. A ty bude uskladnovat nebo preprodavat (da se predpokladat, ze pres Saab). Takze zdroje budou. Ale jak pisi vyse, toto je zcela nepodstatne.
      Piloti se z gripenu C budou pochopitelne preskolovat na jiny typ po roce 2038, coz nikdo nikdy nepopira. Ale urcite to nebude na starou vranu ze ctvrte generace.

     • Jirosi
      08:27 28.01.2019

      "Co nabidl Saab OSSR je pro ACR tak dulezite,"
      "Svedsko bude zarazovat do vyzbroje verzi E, na ukor verze C. A ty bude uskladnovat nebo preprodavat (da se predpokladat, ze pres Saab). Takze zdroje budou. Ale jak pisi vyse, toto je zcela nepodstatne. "

      Pravdu by si měl, kdyby ty první "C/D" Saab neměli přijít už v roce 2020. Tedy v roce kdy je mohli už nabízet v těch kontraktech SR, Chorvatsko, Rumunsko co běží. Jenže oni ne..

      "kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023)."

      Pokud budu v roce 2027 začínat rozšiřovat letku z 14-24, abych ji v roce 38 zase snižoval. Opravdu je to funkční řešení?

     • skelet
      08:54 28.01.2019

      Jirosi: mě skutečně nezajímá co Saab nabídl Chorvatsku, Slovensku nebo Bulharsku. Pro AČR je to absolutně irelevantní.

    • logik
     00:01 28.01.2019

     1) Málokdy není předem varování. Putinovi stačilo pár měsíců na obsazení Krymu, ne na útok na NATO
     2) Když pojedou od NULY, tak je daleko větší šance, že nám něco dodá lockheed, než saab
     3) Jasně, že perspektiva F16 také není valná. Ale furt o parník lepší, než Gripen C. Perspektiva do budoucna je myslím vcelku jasně
     C < F16 < E

     • skelet
      08:58 28.01.2019

      Když pojedu od nuly, tak je daleko větší pravděpodobnost, že nás přezbrojí stát, který za námi bude stát. A to bude záviset na zahraničně politické situaci. Může to být USA, může to být Francie, Německo, nebo EU.
      Perspektiva F-16 je taková, že nemá tolik výhod, abychom z patra řekli, že zavrhneme výcvik na Gripenech. Prostě stejně stará vrána jak Gripen.

     • logik
      13:26 28.01.2019

      "Perspektiva F-16 je taková, že nemá tolik výhod, abychom z patra řekli, že zavrhneme výcvik na Gripenech. "
      Pokud to přinese zlepšení v schopnostech letectva, tak to dočasné ponížení úrovně výcviku stát bude. A F16 je oproti Cčku krokem dopředu. A změna na Ečko se od změny na F16 až zas tak neliší, taky je to změna letadla.

      Otázka je, co to bude stát finančně. Změna techniky by nám přinesla zlepšení schopností. Otázka je, na jakou dobu a za kolik, což se nedá říci bez znalosti konkrétní nabídky.
      Je poměrně pravděpodobné, že Saab bude mít svoje linky vytížené, takže nebude mít důvod nám prodávat modernizace starýho Cčka. Lockheed ale bude mít linky na F16 volný, takže může nabídnout hodně zajímavou cenu, která může motivovat na přechod.

      "Prostě stejně stará vrána jak Gripen."
      To právě není - zatímco do Cčka už nikdo rvát peníze nebude, protože uživatelů bude minimum, do F16 se budou ještě nějakou dobu backportovat věci z F35. F16 je sice postarší vrána, ale oproti Cčku je přecijenom méně vypelichaná...

     • skelet
      14:15 28.01.2019

      logik: nesouhlasím. a už se motáme v kruhu. To co ty máš za podstatnou výhodu, já za podstatnou výhodu nepovažuji.

   • Jura99
    08:17 28.01.2019

    Však na Hitlera jsme za těch "několik let" reagovali, ale přesto bylo pozdě. Od roku 1935 jely armádní nákupy na plno a přesto nás nakonec od schopnosti Hitlera porazit dělilo vlastnictví asi tak dalších 1000ks tanků (které jsme paradoxně vyrobit uměli na špičkové úrovni), 1000ks stíhaček (které jsme vyrobit neuměli, resp. poměrně slušná B-135 měla asi rok-dva skluz) a pár stovek tisíc samonabíjecích pušek a samopalů (které jsme vyrobit uměli).
    Takže nespoléhat se, že když bude krize, že se něco dožene a dokoupí.

    • Jirosi
     08:29 28.01.2019

     Jura99: A už tehdy se ukázalo, že by bylo mnohem lepši mít piloty zalétané na "huricane/Spitfire I" z dovozu...
     Nikoliv na vlastní, nebo nikým neprovozovaný letoun.

     • Trener
      08:37 28.01.2019

      Britové by nán tenkrát Huricana neprodali !!!!!

     • Jura99
      08:47 28.01.2019

      Spitfire byl teprve v létě roku 1938 zaváděn do RAF, tam nebyla žádná šance na nějaký dovoz. Dovoz možná z USA nebo Ruska, ale to byly letadla o něco horší než Bf-109B. Prostě se měl urychlit vývoj a výroba B-135, i když to byl výrobní technologií relativně zastaralý stroj, výkony měl dobré. Letadla určitě chyběla, ale k přečíslení Němců chyběla i palebná síla u pěchoty, kterou by docela řešila samonabíjecí puška, která vyvinuta a docela kvalitní byla.

     • skelet
      09:16 28.01.2019

      a už tehdy se ukázalo..
      vzhledem k tomu, že první export Hurricane byl až v prosinci 1938 do Jugoslávie, tak si dovolím říci, že opět nemáš pravdu :)

     • Trener
      11:43 28.01.2019

      Juro99, palebná síla u pěchoty byla dobrá, měli jsme kvalitní, mobilní LK vz.26, pak zastaralý, ale ještě palebně silný TK vz.24 a už se objevoval moderní TK vz.37. Puška vz.24 byla standartní zbraň, ale souhlasím, že samopal, nebo samonabíjecí puška by byly super. Škoda, že ještě nebyla PT puška - jednoduchá a na tanky účinná zbraň. Jinak zastoupení kulometů bylo v naší armádě slušné, procentuálně lepší něž v německé. Velmi slabé bylo zastoupení PL prostředků.

     • Jirosi
      13:08 28.01.2019

      Tohle nebylo hodnocení z pohledu "reálnosti", ale pouze a jen co by ze znalosti historie skutečně naši piloti využily v bojovém nasazení!

      Tedy pokud vedeme diskuzi, na téma: Zda je vhodné vybrat letoun co mají spojenci a nebo co spojenci nemají.

     • skelet
      14:22 28.01.2019

      Jirosi větší blbost jsi plácnout nemohl :)

      S Británií jsme žádnou spojeneckou úmluvu neměli, a v třicátých letech mohl někdo těžko předpokládat, že prakticky celá Francie bude zabrána Německem během několika dnů. Navíc se naši piloti do Británie neteleportovali, ale nejdříve bojovali ve Francii na MS406, H75, D520 a MB521, a nikoliv na Hurricane a Spitfire.

      Takže pokud by se v třicátých letech chtělo ČSR sladit se svými spojenci, tak by to byla Francie. Toliko k tvé znalosti historie :)

     • Jirosi
      14:46 28.01.2019

      Tedy opět zahraniční typy spojenců....
      "Nikoliv na vlastní, nebo nikým neprovozovaný letoun."

      V čem sem se pletl?

     • skelet
      15:39 28.01.2019

      Jirosi: plantals tady něco o Hurricanech, a teď se jako malé děcko chytáš stébla :)
      Navíc, všechny výše jmenované typy se dostávaly do výroby v průběhu roku 1938, tedy nám byly zcela houbelec platné, a výstih by se nestihl ani v náznaku. Jediný moderní typ, který byl tehdy dostupný byla I-16 :)

    • logik
     10:24 28.01.2019

     Jura - tanky fakt problém nebyl. Těch jsme měli reálně - pokud počítáme opravdu tanky (tj ne Pz I,II) snad více, než Hitler. Problém bylo především letectvo.
     Ještě třetina tanků, co se valila přes Francii, byly české....

     • Jura99
      10:33 28.01.2019

      Tanků jsme měli 298 Lt-35, 50 Lt-34, 20 LTP-38 což na nějaké přečíslení nestačilo, jakkoliv dokázaly prostřelit každý tehdejší německý tank. Bavím se o odrazení Hitlera od útoku, což by těch 368ks + dalších 1000ks nejspíš docela zvládlo. S tou třetinou českých tanků při útoku na FR jsi celkem blízko, ale s rokem 38 to nemá žádnou souvislost, protože část z nich, Lt-38, tehdy ještě nebyly vyrobené a vyráběly se už pod dohledem Němců.

     • Trener
      12:00 28.01.2019

      Velký problém byly PL prostředky - Armádní: jen kulomety a 227 ks 2 cm Oerlikony, pak několik ks nově zaváděných vz.37. Teritoální: kulomety, starší vzory PL děl - cca 130 ks a pak možná pár ks nově zaváděných vz.37. Až v roce 38 se rozhoupali a chtěli licenčně vyrábět 4 cm Bofors ! Jak Bofors a Oerlikon by určitě byly dobrý i proti tankům !

  • HEKTOR
   20:34 27.01.2019

   skelet -výhoda f-16v oproti gripenu c je jasná...ale súhlasím,že pre česko by f-16v už asi nebola najlepšia voľba...slovensko je momentálne v inej situácii...ja to vidím v česku až nastane čas,na ten gripen e/f a prípadne pri dobrej konštelácii hviezd na 35ťku...

   • skelet
    22:10 27.01.2019

    Proto se nebavím o OSSR. Jste v jiné situaci a v jiné době.

  • Clanek
   08:28 28.01.2019

   Vyhoda F-16V proti Gripenu C neni sporna, ta je zcela zrejma. Ono se to tu strasne rado zamlzuje, neb se nekteri radi motaji v bludnem kruhu airpolicingu kam se leti s dvema AIM9 a (v pripade ACR jeste donedavna cvicnou) kanonovou munici, ale F-16 zkratka je temer v kazdem jednom smeru vykonejsi letadlo. Je vykonejsi kdyz je prazdne, je vykonejsi kdyz je nalozene a v aktualnim stavu je dalece pred Gripenem i radarem atd. (to se muze anebo nemusi behem 1 dekady zmenit). O tomhle nema cenu se nejak bavit, to je prosty fakt. Ze si za to F-16V necha zaplatit je pak dovetek toho faktu, holt zakon zachovani energie funguje prenesene i ve svete nakupu a udrzby letadel.
   Dal k tomu pry "irelevantnimu". Jednak presednout z F-16 vyssiho bloku do F-16 nizsiho bloku bude proste jednoduchsi nez do F-16 (jakekoliv) presednout z Gripenu. Za druhe je to jen F-16 co se vali SPOJENCUM po dvorcich, zadne gripeny zadny nas spojenec v NATO nevede a co udela neutralni svedsko je na vestbu z koule. No a do tretice kdyby doslo ke konfliktu vetsich rozmeru, "top stroje" ala F-35 budou spotrebovany at uz z duvodu ztrat nebo narocnosti a nedostupnosti servisu (znovu, to neni ma myslenka, jen je tady houfne tlacena casto zastanci stroju jako Gripen C) tak jake kapacity, jake zalozniky, jake nahradni jednoduchsi ero se asi (znovu) stane nosnym typem aliance? Ne, gripen to nebude. Takze irelevantni mozna, v case miru, v pripade velkeho konfliktu ma ale F-16 nesporne vyhody.

   A ted to zasadit do lokalniho ramce, ktery je v pripade OSSR a ACR zasadne jiny:
   1) S vyhodou pokracovani gripenu v CR souhlas, jde o prirozenou vec (stejne jako prirozena bude i jista ztrata kontinuity se zmenou letadla). Navic zde bude gripen jeste celou jednu dekadu a nakupovat za dekadu F-16V by bylo pro ACR nejhorsi mozne rozhodnuti, neb by si prosla tim otravnym a nakladnym procesem na zmenu platformy a prinos by byl sporny. Pred ACR stoji vyhledove vlastne jen 3 moznosti. Pokracovat s Gripenem C, nejlevnejsi ale taky technicky nejhorsi reseni. Nebo prejit na Gripen E/F, pokud bude za rozumne penize a pokud to bude znamenat, ze nejaka cast jiz vybudovaneho zazemi se bude dat znovu pouzit. V takovem pripade pujde o kompromisni reseni, ktere bude drazsi nez zustat u Gripenu C, ale taky prinese vyrazne pokrocilejsi letoun. Anebo treti moznost stylem "kdyz uz, tak uz "a tou je cesta F-35. To bude nejspis nejdrazsi moznost (kusova cena stroje muze byt klidne nizsi nez u gripenu, ale prodrazi se to na zazemi), ale taky nejvykonejsi a opet aliancni volba (narozdil od Gripenu, i kdyz kdo vi, treba E/F koupi v mezicase i nekdo dalsi). F-16V ve svetle techto moznosti by byla v roce 2029 pro ACR proste krokem vedle.
   1) OSSR nema dekadu na rozmysleni, OSSR potrebuje letadla dnes (teda, potrebovala je jiz vcera). A ve svetle toho co je dnes k dispozici: Nakup gripenu C vs. Nakup F-16V vs. Nakup F-35 je ta prostredni moznost "zlata stredni cesta". Ne, nema jiz pred sebou zarivou budoucnost F-35, uz dnes jde vlastne o prekonany letoun, ale furt vykonama a "aliancnosti" je o level nad gripenem C. Neni to Dacie, neni to Mercedes, ale solidni VW. Tezko dnes OSSR tenhle nakup omlatit o hlavu, chudsi stat proste na lepsi ero nemel a z tech nespickovych moznosti je tahle min zla.

   A tim se dostavam k tem zdejsim bludnym kruhum. Kde cech chce napasovat dnesni potrebu OSSR na minulou / budouci situaci ACR a slovak zase pasuje soucasne reseni OSSR na minulou nebo budouci potrebu ACR. Oboje spatne. Kdyby ACR dnes doletavala devetadvacitky a musela neco koupit dnes, pravdepodobne by taky koupila F-16V, je to totiz aliancne-racionalne-ekonomicka volba. A naopak, kdyby OSSR mela dnes v pronajmu gripeny a musela az za 10 let resit co dal, pravdepodobne by pak vybiral ze stejnych 3 reseni (gripen C, Gripen E, F35) jako bude ACR. Kazdy voli neco jine a pritom oba spravne.

   Asi ten naturel toho, ze gripen C je dnes pro OSSR objektivne nejhorsi reseni (coz maji problem pochopit nekteri mistni cesi) a toho, ze F-16V bude v roce 2029 objektivne pro ACR nejhorsi reseni (coz maji problem pochopit nekteri mistni slovaci) se prosto neodpousti... sahnout lidem na jejich oblibene hracky. Jinak si to neustale dohadovani nedovedu vysvetlit.

   • skelet
    09:07 28.01.2019

    v podstatě se vším souhlasím

   • Jirosi
    13:25 28.01.2019

    Vice méně máš pravdu.
    Ale nikdy v historii se ve válce nezačal vyrábět "horši" letoun. Vždy se vyráběly jen pokročilejší zbraně, možná z přihlédnutím k servisu... ale přesně o tohle už se snažily v USA u F-35 a to na to měli skoro neomezený čas, vývoj pod tíhou války smrsknutý do "5let" určitě nedokáže vytvořit podobně domyšlené letadlo.

    Problém z letounem pro ACR....
    C/D sice vypadá super, ale nemáme ani smlouvu v ruce... tedy asi stejný sen jako ta F-35.
    Ale ono se jaksi zapomíná, že i když bychom zůstali u C/D. Tak se posuneme o 15 let cca. Jenže kam se posuneme do nákupu E/F. Jenže jeho největší uživatel bude mít už u svých strojů nalétáno 25,let a mi je budeme zavádět... A kolečko se opět točí dál.
    Tedy ve chvíli kdy bychom měli životnost našich E/F 25 let, Švédové už pofrčí na 50.... Tedy výběr E/F je otázkou, ale pak se dostáváme k zavedení F-35 v roce 2040, ale USA deklarují jejich použití "jen do 2070" i když tohle bude asi delší.
    Ale ani tohle neřeší náš problém.

   • Jura99
    20:53 28.01.2019

    Ano, to je realistické zhodnocení. Pouze malá výhrada, že OSSR by dekádu na rozmyšlení měly, kdyby to bylo nutné, Poláci své Migy-29 plánují do roku 2030 a mají je ještě starší než SR.

 • Scotty
  16:56 27.01.2019
  Oblíbený příspěvek

  Našel jsem zajímavý dokument hlavně pro Jirosiho, který ukazuje tu údajně neprobíhající údržbu a opravy Gripenu v Čáslavi. Taky ukazuje to údajně neexistující zázemí pro Gripen u nás. Dokument je sice v Němčině, ale i tak je myslím si dostatečně výmluvný.
  https://www.youtube.com/watch?...

  • Luky
   17:48 27.01.2019

   takový skvělý dokumenty jim tam dávaj....jak zmizel pán v sání :)

  • Jirosi
   10:34 28.01.2019

   Za dokument určitě +1 ! Díky
   "Našel jsem zajímavý dokument hlavně pro Jirosiho, který ukazuje tu údajně neprobíhající údržbu a opravy Gripenu v Čáslavi."

   Ale za analýzu dokumentu 4-...
   Ve které části ukazovali opravu letounu?
   Celé to bylo jen o údržbě, tedy rozebrat, vyzkoušet, vyměnit "kus za kus" a znovu složit. Ta výměna za hodinku byla hezká, ale pravdu řekly jasně doba "údržby naroste o 5dní" 40-45. Tedy nikoliv za hodinu ve vzduchu.

   Ano, máme úžasné vybavení pro úrdžbu "C/D":
   Vozíček na motor...
   Lepenkové vzory pro odmontovaní krytů...
   Speciální "bíla" deka pro kusy kanonu.
   ...

   Proberte se.

   • Scotty
    15:57 28.01.2019

    Citace:
    /Jirosi- Nejsme vlastníky ani drahého technického vybavení, ani letadel, a neděláme jejich údržbu!/

    Myslím že nejsem ten co by se měl probrat. V Čáslavi dělají údržbu Gripenu až do úrovně TS200 což je nejvyšší stupeň údržby po 200 letových hodinách. To co bylo v dokumentu odhaduji na tvz. D-service po 50 letových hodinách.
    Pokud se vám výměna motoru nezdá jako oprava tak asi u svého auta měníte motory běžně v rámci údržby.
    K tomu ostatnímu škoda slov. Víte v posledních pár dnech jste tu nenechal na Gripenu nit suchou, ale zajímalo by mě jaké letadlo tedy podle vás měla AČR pořídit v době kdy se o Gripenu rozhodovalo.

    Mimochodem to o údržbě tu píšu už asi po padesáté a pomalu mě to přestává bavit.

  • Scotty
   16:06 28.01.2019

   Jen doplnění. Pokud jsem dobře slyšel, tak při výměně motoru padlo že pokud jde všechno dobře zabere výměna zhruba hodinu.

  • Molle
   19:52 28.01.2019

   Naprosto mě uchvacuje,jak německý dokument pojednává o českém servisu na švédských pronajatých Gripenech.Kdo to povolil natočit?

   • Scotty
    20:52 28.01.2019

    Je to škandál! Měli by být vyhozeni všichni, od velitele letectva po poslední uklízečku v Čáslavi! Potom je všechny odsoudit za vyzrazení vojenského tajemství, Reicina na ně!

    Teď vážně, vždyť v tom dokumentu nebylo ukázáno nic závadného. Je jen škoda že natočit něco takového napadne Němce a ne Čechy. Takové dokumenty by měly popularizovat naši armádu a ne takové blbosti jako seriál Patrola.

 • semtam
  13:39 27.01.2019

  Krátce k F-35. Zajímavý pohled na ní mají v Rakousku, kde ji okamžitě odmítli. Cena letadla, cena provozu (jim poskytnutá, nikoliv kompletní) je pro Rakousko neadekvátní a schopnosti F-35 by Rakousko nedokázalo využít. Velmi racionální názor.

  • NeoXII
   17:11 27.01.2019

   Môj názor na F35 je asi taký, že kupovať lietadlá stealth pre európske krajiny je naozaj zbytočný luxus. A navyše je to nový stroj kde si nikto ešte nedokáže predstaviť servisné náklady po 15-20 rokoch prevádzky. Všetky zbraňové systémy sú uzavreté v trupe a to je ďaľšia technická výzva. A lietadlá ako F35 sú určené aj ako prepadové stroje, ktoré sa nepovšimnute priblížia, vystrelia arzenál a zmiznú. A to určite nie je priorita letectiev v Európe. Lenže táto schopnosť, je veľmi draho vykúpená technickou zložitosťou a teda aj cenou. Všetko ukáže až čas a môže sa nakoniec stať aj to, čo sa stalo s F-115 Nighthawk, ktorý bol stiahnutý pre vysoké náklady a nesplnené prehnané očakávania. Ale ako píšem hore, je to iba môj súkromný názor. :-)

   • NeoXII
    17:23 27.01.2019

    Oprava: F-117 Nighthawk

   • logik
    17:39 27.01.2019

    Vymejšlíš pohádky. F117 byla stáhnutá, protože to bylo jednoúčelové na provoz drahé éro, jehož úkoly šlo zcela snadno nahradit také stealth B-2 a výhledově F-35, které obě mají daleko větší spektrum činností, které mohou zastat.

    Za zmíňku také stojí, že až do roku 2016, kdy do výzbroje byly zařazeny F-35 jako jejich plná náhrada, byly F-117 uskladněny tak, aby je šlo v případě potřeby zpět zařadit do služby.

    Jinak máš pravdu, že u F-117 bylo stealth vykoupené provozní cenou a že to bylo důvodem vyřazení. Jenže to je jaksi 40 let staré letadlo. U dnešních stealth letadel je ta cena za VLO vlastnost daleko menší.

  • logik
   17:33 27.01.2019

   Z úplně stejných důvodů - drahé provozní náklady - v několika jiných zemích odmítli Gripen. To také považuješ za racionální názor?

  • HEKTOR
   20:44 27.01.2019

   semtam - a kdo podľa vás dokáže využiť schopnosti f-35 zo štátov európy.??keď už máme ten "mier"...a z vlastníkov vo svete ešte tak us a určite izrael...

  • Clanek
   08:31 28.01.2019

   Bavime se o tom Rakousku co se kdysi rozhodlo ze cena letadla, cena provozu a schopnosti Typhoonu Tranche1 jsou pro ne to prave orechove? Vskutku priklad hodny nasledovani, racionalita kam oko dohledne. :D

  • Jirosi
   10:37 28.01.2019

   Raději bych počkal až co ve skutečnosti vyberou.

 • semtam
  13:35 27.01.2019

  logik

  Nějak nechápu logiku argumentu, že F-16 Block 70/72 se vyrábí nově a Gripen C nikoliv. Ano, díky Bahrajnu a nyní Slovensku se vyrábí F-16. Ovšem tento argument kulhá, protože přímým konkurentem F-16 Block 70/72 je Gripen E/F. Ten se sice ještě nevyrábí, ale má již nasmlouvané zakázky a to v podobě 60 kusů pro švédské letectvo (výhledově až 120 kusů) a dále pro Brazílii 36 kusů s výhledem až 72 či více kusů.
  Když si Slovensko vybíralo nadzvuky, tak se F-16 začínal vyrábět pro Bahrajn, Gripen měl ovšem závazné objednávky na 100 kusů. Zásadní rozdíl je ten, že Gripen objednává domácí letectvo, F-16 nikoliv. Z toho plyne jistější životaschopnost provozu po celou životnost letadla. Bez tučnějších objednávek nových F-16 bude jejich zastoupení ve světovém měřítku po roce 2050 jen pár desítek kusů.
  ---------------
  Očekával jsem, že zde v diskuzi uvidím ty pádné argumety, proč F-16 je "lepší" než Gripen pro potřeby slovenského letectva (či letectva obdobného), nyní s odstupem času mohu konstatovat jen to, že jsem zaznamenal a ještě nepřímo pouze jeden argument, který tu nejvíc nepřímo prezentuje logik a tím je, že se kupuje z USA. Což je argument určitě pádný, ale určitě stojí za úvahu jestli nákup z USA stojí za vyšší cenou, cenou provozu a nižší Sortie Rate.

  Pro přehlednost uvedu znovu můj názor, jaký nadzvuk by byl pro potřeby slovenského letectva ten nejvhodnější či řešení potřeb nadzvuků. F-16 Block 70 a Gripen C (MS20 či i více) jsou rizikové stroje s ohledem na budoucnost. F-16 Block 70 si zatím našel cestu jen do Bahrajnu (Slovensko záměrně vynechávám) a Gripen C bude ve stínu Gripenu E. Proto aby slovenské nadzvuky mohli bez obav o sdílení a provoz fungovat po celou dobu jejich životnosti se jeví jako nejlepší pořídit Gripen E už i s ohledem na provozní náklady a "SR", kde by se verze E se měla blížit k verzi C.
  Ovšem je tu problém, že verze E by přišla na Slovensko pozdě, protože MIG-29 by již dolétali. Řešením je si pronajmout na nezbytný čas Gripen C. Pokud ovšem by se Slovensko nechtělo "podřizovat" verzi E a chtělo si počkat, jak se životaschopnost různých verzí vyvine, tak řešením je pronájem na cca 10 let s tím, že poté se může pořídit jiný typ nadzvuku.
  ----------------
  Další z úskalí F-16 Block 70/72 je to, že se jedná o novou verzi F-16 a s tím plynou různé porodní bolesti a ty se budou vychytávat. Problém je v tom, že Block 70/72 budou prozatím vlastnit jen Slovensko a Bahrajn bez vyhlídky na pořízení domácího letectva F-16 (USA).

  • logik
   16:27 27.01.2019

   semtam:
   " Ovšem tento argument kulhá, protože přímým konkurentem F-16 Block 70/72 je Gripen E/F. "
   Právě, že cenově až tak ne, když se koukneš, za kolik se kupovala F-16 a za kolik Gripen E/F. Právě, že se v diskusi často míchají dohromady dvě věci, jak se hodí - cena a existující zázemí pro Gripen C, s Gripenem E, což je jiné (tedy zázemí pro něj by se stejně z velké části dělalo znova) a podstatně dražší letadlo.

   "proč F-16 je "lepší" než Gripen "
   Který Gripen?
   Gripen C? - tam má F16 větší modernizační potenciál a podstatně lepší vyhlídky na další upgrade strojů za rozumnou cenu, navíc je to větší letadlo se všema benefitama, co to přináší (možnost zástavby lepšího radaru, větší interní nádrže a tedy v určitých typech misí menší RCS atd...)
   Gripen E? - jednoznačně cena. Ečko se zatím prodává dráž, než F35.....

   "Další z úskalí F-16 Block 70/72 "
   ¨??????
   Jako Gripen E - teda úplně nové letadlo, bude mít méně porodních bolestí, než upgrade F16? Anebo zas zůstáváš u Gripenu Cčka, kde ovšem výše uvedené upgrady, aby alespoň nějak držel krok s F16, budou mít úplně stejné porodní bolesti (např. přechod na kompletně jiný typ radaru)?

   • semtam
    17:05 27.01.2019

    logik

    Nechápu první reakci, píšu o provozu letadel, ty píšeš nějaké domněnky o ceně.

    Dále ti vůbec ale vůbec nedochází, že nějaký dolet není pro letectva typu A, CZ, HU, SK, atd. rozhodující. Nevím, kde bereš, že F-16 se snadno a levně modernizuje, když se všude F-16 ruší a dokonce Polsko se netváří moc kladně k tomu, že by mělo kupovat staré F-16, protože modernizace by je stála majlant. Nevím, kde bereš, že Gripen nemá velký modernizační potenciál, ten půjde ruku v ruce s typem E. A F-35 je levnější než Gripen? A to počítáš zázemí výcvik, motor, nebo co všechno počítáš, aby byl F-35 levnější? Nebo z čeho čerpáš? Jen pro zasmání, díky.

    Na Gripen E by Slovensko čekalo, proto by se vyhnulo porodním bolestem, protože by disponovalo Gripen C, verze E by putuje jako první do Švédska a Brazílie. Tam by záleželo jen a pouze na délce pronájmu C na Slovensku. Opět výhoda.

    • NeoXII
     17:18 27.01.2019

     "F-16 se všude ruší" :-)))))))))))))))))))))))))))))))
     Ďalej nekomentujem...

     • semtam
      17:25 27.01.2019

      Jsi natvrdlej? Ruší se ve starých členských státech NATO, náhrada F-35, bazaristy nepočítám, tam stejně končí provoz do roku 2050 a to budou rádi.

     • Jura99
      08:26 28.01.2019

      Samozřejmě, že se "ruší". Belgie, Holandsko, Dánsko, Norsko, Izrael, Singapur, Korea, Turecko. Ti všichni mají F-16 a "kupodivu" je nemodernizují na Viper, ale nakupují F-35. Další státy jako Itálie, Británie, Austrálie F-16 nemají, ale místo aby koupily nové F-16V, kupují F-35.

     • NeoXII
      08:46 28.01.2019

      Po svete lieta okolo 3200 F-16 všetkých verzií. V USA budú lietať min. do roku 2046+. Koľko lieta Gripenov? cca 200? Ano, staré F16 sa samozrejme rušia, tak ako Gripeny A/B. Ale tiež sa vyrábajú nové. Pomer Gripen:F16 bude ešte roky rokúce okolo 1:15 . A ano, kto má na F35, kupuje ich. To ale štátom ako sme my nehrozí a hroziť nebude. Štáty, ktoré ledva financujú 1-2 letky nebudú mať nikdy stealth lietadlá!!! Viete si predstaviť, že by ste mali 14-24 lietadiel F35? NAČO?

     • NeoXII
      08:52 28.01.2019

      Ešte doplním, že F35 kupujú štáty, čo su buď veľké, či bohaté, ale hlavne nemajú iba jeden typ lietadla ako vy, či my! Mať letectvo založené na jedinom type stealth F35 je nonsens. A My, či vy viac ako jeden typ neufinancujeme. Takže F35 pá pá..

     • Jura99
      07:39 29.01.2019

      Státy jako Belgie, Nizozemí, Norsko, Dánsko mají jediný typ stíhacího/taktického letounu a zavádějí F-35A. Dosavadní F-16 vyřazují.

     • NeoXII
      12:42 29.01.2019

      Holandsko, aj Belgicko majú desiatky F16. Najstaršie samozrejme vyradzujú, ale nezostanú iba pri F35. Budú mať obe a nasadzovať ich podľa potrieb. Predstava, že letectvo štátu ako my, či vy, tvorí 14 ks F35 je riadne sci-fi. Už to napíšem naposledy: na F35 tu v strednej Európe zabudnite.

    • logik
     17:30 27.01.2019

     "Nechápu první reakci, píšu o provozu letadel, ty píšeš nějaké domněnky o ceně."
     Protože veškeré argumenty, které zde v diskusi zaznívají, i Tvůj o kus níže kde píšeš o "přispívání do rozpočtu USA" se točí kolem nízké ceny (ať už za nákup či provoz) Gripenu pro ČR. Ovšem to platí pouze pro verzi C. E verzi jednak švédové aktuálně co vím ani nenabízeli, jednak (dle ceny z Brazílie) je její cena spíše srovnatelná s F35, než s F16. A jelikož v několika tendrech Ečko prohrálo na provozní náklady, tak se ani ty u něj nedaj čekat levný.

     Ve výsledku podle mne stojí otázka buďto Gripen C versus F16, pokud chceme levný stroj, nebo Gripen E versus F35, pokud chceme drahý moderní stroj a jsme ochotni počkat.

     Ale i kdybychom řešili F16 versus E, tak ano, výkonnostně jsou ty stroje dosti podobné, repektive u každého se dá najít jeho silné a slabé stránky a dost by záleželo na aktuální podobě nabídek, jak co se týče ceny, tak výbavy. A dost možná, že nakonec by bylo rozhodování čistě politické: je lepší si zavázat USA (které se stejně na nás můžou vykašlat), nebo je lepší "prospět evropskému průmyslu" (kdy ovšem ze slavých Gripeních offsetů nebylo nic).


     "Dále ti vůbec ale vůbec nedochází, že nějaký dolet není pro letectva typu A, CZ, HU, SK, atd. rozhodující."
     V případě jakého konfliktu? Mezi námi a Maďarskem? Asi ne. Nebo např. mezi Ruskem a NATO? Tam rozhodně ano. Mezi třeba NATO a Tureckem (to vůbec není tak nereálné). Také. Atd...
     Tendle Tvůj argument je relevantní pouze pokud si chceš hrát na svém písečku a ignoruješ jakékoli spojenecké smlouvy. To je ale to nejhorší, co můžeme udělat, protože když budeme ignorovat spojenecké smlouvy my,
     tak je budou ignorovat i spojenci. A bez spojenců je stát naší velikosti jen lovná zvěř....

     • semtam
      17:41 27.01.2019

      Opět nevíš co vše je v ceně zahrnuto, Brazílie navíc si bude vyrábět Gripen sama, podívej se na cenu F-16 pro Bahrajn. Jsi opravdu tak naivní, že si přečteš Brazílie zaplatí za kus 120 mil USD a že F-35 stojí 100 mil USD (příklad), tak automaticky je levnější F-35??? Víš co, zavolej do Rakouska a poraď jim, že dělají chybu, když hned odmítli F-35, protože je to levnost sama.

      Gripen E se jeví jako dostupná stroj podobně jako C, jinak by nevyhrál ve Švýcarsku a Rakousko by se po něm nepoohlíželo.

      Spojenecké smlouvy neignoruji, proto také vybírám typy letadel, které se v NATO běžně nabízejí a netahám sem japonské, čínské, ruské či indické typy letadel.

     • logik
      20:08 27.01.2019

      Píšu někde, že levnější? To Ti docházejí argumenty, že musíš překrucovat, co píšu, aby ses měl proti čemu vymezovat?
      Píšu, že cena může být srovnatelná. Např. Nory stála jedna F35 150 milionů, a to jsou v ceně zahrnuty dražší, předprodukční stroje. A na programu F35 se Norsko podílí, takže také z toho dostane nějaké prachy. U Belgie stálo 36 letadel 3,8 miliardy (+1,4 miliardy za zázemí a servis na tuším deset let).

      Ono je to zhruba tak, že Bahrajnu nikdo F35 neprodá, tak sahá po tom nejlepším, co jeho spojenec prodá. Brazílie chce být co nejvíce nezávislá na USA, tak sahá po neUSA letadle. Samotná cena se v reálu zas tak neliší, protože výzbroj, výcvik, i samotná údržba a logistika je u moderních strojů +- stejná. A cena náhradních dílů zas takovou "díru" do rozpočtu neudělá.

      V konkrétním případě tedy závisí především na tom, co kdo nám za jakých podmínek nabídne. Říkat předem, že (ještě ani nevyráběný) Gripen E bude levnější - anebo dražší - než jiný stroj je jen zbožné přání - naprosto neexistují reálná relevantní data, která by takové tvrzení opravˇňovalo.

      "které se v NATO běžně nabízejí"
      To, že někdo něco nabízí, je jako plus? V rámci NATO se pravidelně nabízejí i např. Migy. Jen je nikdo kupodivu neche. Pokud je "politika" pro nějaký stroj plus, tak to, že
      a) v rámci NATO jsou provozované - aby byla interoperabilita
      b) jsou to stroje vyráběné státem NATO
      ani jedno Gripen nesplňuje....

      No a ad Tvé "pro-Gripen" příklady?
      - Švýcarsko je mimo NATO a neutrální - u něj koupě letadla z USA nepřipadala v úvahu, Gripen soutěžil jen s evropskými dvoumotoráky EFT a Rafale. A jediné, v čem je předčil, byla cena - což u letadla, co má o motor míň, zas tak divné není.
      https://defence.pk/pdf/threads...
      Přesto nakonec z koupě sešlo, proč? Pro příliš velké plánované provozní náklady...
      - Rakousko? Tam co vím Gripen nevyhrál, jen se o něm mluví jako o alternativě, zdali se používaný dvoumotorák nahradí jednomotorákem - kdy opět kvůli neutralitě se Rakousko poohlíží nejprve po letadlech, co nejsou z USA či Ruska.

      Defakto si svými příklady sám demaskoval, pro koho je Gripen opravdu nejlepší volbu: pro stát, který nemá mít vazby na NATO.

  • NeoXII
   16:47 27.01.2019

   Kde na to preboha chodíš? Prenajať zatiaľ Gripen C? Veď prenájom nebol v ponuke a aby sme kupovali teraz C je totálna pitomosť. To by totiž znamenalo lietať na C-čku od cca 2021 ďaľších 35+ rokov! A kto bude robiť podporu Gripenu C v roku 2055++???
   A jaké porodní bolesti F16 block 70? Je to síce novovyrobený stroj, ktorý ale už lieta pod označením Viper, čo sú modernizované staršie verzie F16. Block 70/72 je vlastne nový Viper. Ak bude mať niečo pôrodné bolesti, tak skôr Gripen E/F. Ten sa ešte len učí lietať.

   • semtam
    17:13 27.01.2019

    Asi nečteš článek a ani diskuzi.

    Gripen byl v nabídce formou pronájmu již cca od roku 2016. Poté jste to odmítli a šli cestou nákupu nového letadla, proto nebyl pronájem nyní v nabídce, protože jste chtěli kupovat. Bože muj...

    Pokud by jsi četl moje komentáře, tak jasně tvrdím, že Gripen C a F-16 jsou rizikové stroje oba dva. Říkal jsem, že v současné době je lepší počkat a nekupovat staré krámy byť sebelépe modernizované, protože je tu velké riziko jestli se nenajde významný odběratel ať jednoho či druhého typu letadla, tak po roce 2050 se jejich provoz může hodně zkomplikovat.

    P.S: Přečti si diskuzi a poté reaguj, vše co píšeš se tu již řešilo.

    • Jirosi
     08:38 28.01.2019

     "byl" - možná to byla chyba to neobjednat pro SR, ale to nemění nic na tom, že už není. Tedy není potřeba to řešit. Tedy jedině z pohledu ACR, tedy olétané C/D se nenabízení!

    • darkstyle
     14:04 28.01.2019

     Ani sa necudujem, ze sme odmietli.. prenajom je prilis drahy..

     Ved vy za 24 rokov prenajmu gripenov zaplatite tolko co my za nove f-16 plus letove hodiny na buducich 24 rokov..

  • NeoXII
   16:52 27.01.2019

   :-))) Vidím, že logik ma v reakcii na semtam-a predbehol.

   • NeoXII
    18:48 27.01.2019

    A semtam mínusuje ako divý :-) Pekný večer prajem.

 • Dovi
  07:44 26.01.2019
  Oblíbený příspěvek

  Buďme realisté. V Čechách není vůle utrácet za armádu ani u politiků ani u občanů. Čím více budeme chtít drahou hitech techniku, tím méně kusů a výzbroje se nakoupí a piloti nalétají. Cesta modernizace a přikoupení další letky Gripenu C/D, by bala ve výsledku levnější a akceschopnější (v air-policing i konfliktu), než přejít na pár očesaných kusů F35/Rafale/EF s nevylítanejma pilotama. Já vím, jen ta hrdost některých bude s Gripenem trpět, ale tyhle věci by měl vybírat rozum, né srdce...

  • logik
   11:16 26.01.2019

   Ona se někde prodává "očesaná F35".
   Celé rozhodování stojí na tom, za jakých podmínek nám co kdo nabídne - a realista nevymýšlí báje, protože to, jaké budou nabídky, nikdo teď nemůže tušit.

   Je ale fakt, že po dlouholeté Zemanově snaze se dá čekat, že např. USA s nabídkou F35 příliš vstřícná nebude, to je fakt....

   • Jara
    12:18 26.01.2019

    Co je to zas za konspirační bajky, USA prodává Patrioty masovým vrahům, F35 těm Tureckým čoklům, kterým jsme moc povolily řetěz a nám by neměli dát nabídku na F35 protože byl Milošek dvakrát v Rusku?

   • Dovi
    21:01 26.01.2019

    Očesaná bylo myšleno výzbrojí a schopností využít data ze senzorů pro ostatní složky armady ( nebo má armáda úročné drony, raketové vojsko, dělostřelectvo co dostreli dal než za první kopec?) . Realista si vynásobí cenu letové hodiny F35 počtem pilotů a minimálním ročním náletem pilota... až tu sumu uvidíte, tak pochopíte, že F35 by v ČR létala pouze na dnech NATO před honorací

    • logik
     12:01 27.01.2019

     Takže
     - F35 nekoupíme, protožr nemáme dělostřelectvo, co by s ní mohlo spolupracovat.
     - To dělostřelecvo nekoupíme, protože nám přece DANY stačí a stejně je nemáme jak navádět
     - Raketové vojsko - to nepořídíme, nejprve je přeci třeba pořešit letectvo
     atd....

     Od někud je třeba začít. A zkriplit si zrovna stíhací letectvo, které budem pořizovat na desítky let dopředu, je daleko horší, než cokoli jiného.

     Znovu - tím neříkám, že je automaticky koupě čehokoli jiného než absolutní špičky blbě, záleží na poměru cena/výkon. Jen tvrdím, že argumentace: nekupujme špičkové zbraně, když je naše armáda stejně zastaralá, povede jen k tomu, že bude zastaralá furt.

     PS: A btw. to je názor, který nám sem bude zahraniční propaganda států, které stojí o to, aby naše armáda stála za houby, cpát pod tlakem.

     • Dovi
      12:42 27.01.2019

      Vy chcete začít modernizovat armádu, od té nejdražší položky. Když se pořídí F35, znamaná to vyhodit fungující zázemí Gripenu a koupit nové. Přeškolit piloty, přeškolit personál... A potom létat víc jak 5x dráž. Kde budou peníze na náhradu Dany? Kde budou peníze na raketomety? Nejsme schopní modernizovat pořádně ani při provozu levných Gripenů. Já netvrdím že nemáme kupovat lepší zbraně, protože armáda je zastaralá. Tvrdím že nákupy musí být rozprostřené mezi všechny složky, kupuvat novou kvalitní techniku, ale v možnostech našeho rozpočtu. Nemůžem to málo utatit jen na nejmodernější letecvo...

     • semtam
      13:53 27.01.2019

      Dovi

      Plný souhlas

      logik

      Letectvo v rámci AČR by rozhodně nemělo být klíčovou složkou armády. Ale pokud máš tak velkou touhu přispět (pro nás nesmyslně) do rozpočtu USA, tak zkus založit nějaký transparentní účet, nějaká koruna tam možná přistane.

     • logik
      16:38 27.01.2019

      Dovi: Piloty budeš přeškolovat tak jako tak, viz výše plánované upgrady. Jediná cesta, jak nepřeškolovat je zůstávat u 30 let staré technologie - což je úroveň výbavy, se kterou létají Gripeny teď. Navíc zázemí, vzhledem k tomu, že Gripeny jsou pronajaté, takže o servis se nestaráme až tak my.

      To, co tvrdím, je, že je nesmysl tvrdit, že nevyužijeme výhody F35 a tak nemá smysl kupovat. Jednak některé výhody využijeme, i když ji nevyužijeme (v boji 1:1 nemá prostě gripen šanci, i když budou oba stroje vyzbrojený Amraamem C), jednak i zbytek armády se bude modernizovat a tím bude bojová síla F35 růst více, než by rostla třeba síla Gripenu C.

      Jestli tyto výhody vyváží rozdíl v ceně Gripenu C (včetně modernizací, které výhledově mohou být podstatně dražší než u masivně provozované F35), nebo rozdíl oproti ceně Ečka (který vůbec nemusí být ve prospěch Gripenu), je otázka úplně jiná a o ní jsem netvrdil nic.
      Protože teď nikdo nemůže ani náhodou tušit, za kolik nám nabídnou švédové které Gripeny a za kolik a jestli vůbec nám někdo nabídne F35.

      Takže Vaše odpověď je úplně mimo: to co jsem tvrdil jste nijak nevyvrátili, a to co tvrdíte nestojí na faktech, ale domněnkách o ceně letadel, která může být ale v reálu úplně jiná.

      Semtam:
      A jsme u jádra problému. Vůbec nejde o střízlivé posuzování, který stroj má pro AČR větší bojovou hodnotu či větší modernizační potenciál. Ale prostě se Ti příčí kupovat něco amerického.....

     • logik
      17:47 27.01.2019

      "Letectvo v rámci AČR by rozhodně nemělo být klíčovou složkou armády. "
      Nedá mi to, ale.... Poslední válku, kterou jsme vedli - teda málem, jsme prohráli ještě před jejím vypuknutím, právě pro absenci kvalitního letectva.

      Nezdá se mi, že by od té doby význam letectva tak poklesl...

  • Jirosi
   11:29 26.01.2019

   "Cesta modernizace a přikoupení další letky Gripenu C/D, by bala ve výsledku levnější a akceschopnějš"

   Z jakých dat vycházíš. Zatím nám nikdo neřekl, zda si je budeme moci opět pronajmout, odkoupit, nebo zda nám vůbec bude nabídku E/F. Nedej bože navýšení počtu olétaných C/D, od koho?
   A ty znáš ceny za provoz C/D po "uprage", snížení letaných strojů, uzavření linky?

   • Dovi
    21:04 26.01.2019

    Nevycházím z žádných dat. Pouze z informací v článku. Možná si ho nejdřív přečti, než se zapojíš do diskuze. Na spoustu tvých dotazů je v něm odpověď...

    • logik
     12:02 27.01.2019

     Což je ovšem s odpuštěním totální kravina, protože v informacích v článku není ani jediný údaj o tom, kolik by případný provoz modernizovaných Gripenů stál a tedy Tvůj závěr, že by to bylo LEVNĚJŠÍ se nezákládá na údajích z článku, jak tvrdíš, ale na Tvých dojmech.

     • Dovi
      12:55 27.01.2019

      Ach jo. Když zmodernizuješ radar, zmodernizuješ obrané prvky letadla, optimalizuješ výkon motoru a přidáš zaměřovací helmu, tak se ti zněkolikanásobí cena provozu? To asi ne... Provoz F35 je víc jak 5x dražší než současný Gripen. Troufám si tvrdit, že i po modernizaci bude LEVNĚJŠÍ provozovat Gripen. To chce jen trochu logiky...
      Ty se prostě chceš hádat a to mě nebaví...
      Mě by se taky líbilo mít v čr na třech leteckých základnách 6 letek F35, ale narozdíl od tebe umím své fantazie krotit. Přestávám na tebe reagovat.

     • logik
      17:46 27.01.2019

      5x dražší provoz F-35 je mýtus a blbina. Zaprve porovnáváš zaváděný stroj, který se provozuje v malých počtech a u kterého se vychytává provoz a stroj v provozu.
      A za druhé porovnáváš čísla z USAF, u kterejch by i provoz čmeláka stál 10000 dolarů za hodinu, s čísly odněkud vycucanými z prstu na základě naprosto nesrovnatelných podmínek.

      V realitě v několika tendrech Gripen prohrál právě pro vysoké provozní náklady....

     • Luky
      22:29 27.01.2019

      Proč pořád lžeš logiku? V realitě Gripen pro provozní náklady vyhrával - viz Švýcaři. Jenom ty si pořád jedeš svoje výmysly a do toho máš drzost ostatním tlačit, že něco překrucují.

     • logik
      00:17 28.01.2019

      Luky:
      a) Zjisti si, jaký byl hlavní argument, proč švýcaři zamítli v referendu nákup Gripenů. Jedním z hlavních argumentů byla částka, kterou by stál jejich provoz.
      Jinak máš pravdu, že i tak cena a provozní náklady byly důvodem, proč byly vybrány (ono nic jiného důvodem být ani nemohlo, protože ve všech kritériích si Gripen držel za výkonnějšíma dvoumotorákama podstatný odstup). To, že konkurenční evropské (bohužel) notoricky předražené dvoumotoráky ty náklady měli ještě podstatně vyšší, nic nemění na tom, že plánované náklady na provoz Gripenů nebyly nijak nízké a vedli k zamítnutí tendru.

      A to není jediný případ, např. v JAR je sice koupili, ale radši půlku dali do hangáru, když zjistili, kolik stojí provoz.

      b) Chovej se prosím slušně, ty tu občas vyplodíš také koninu, a já Tě neobviňuju ze lži, prostě beru, že se si tu koninu opravdu myslíš :-)

 • Jara
  21:42 25.01.2019
  Oblíbený příspěvek

  Logiku víte já mám obrovskou slabost pro výkoné dvoumotoráky jako Typhoon, Rafale, Su30,Su35,.....
  Nicméně Gripen si mě získal tím jak skvěle v našem letectvu funguje, stroje létají bez jakéhokoli uzemnění mimo toho plánovaného, naši piloti mají skvělý nálet a to že ty stroje mají opravdu v ruce už několikrát dokázaly, schopnosti našich Gripenů neustále rostou a s tím i schopnosti letectva.
  Takže se ptám na jediný rozumný důvod proč bychom teď neměli rozšířit letectvo o další letku gripenů a raději zahodit celé zázemí na tento stroj a kupovat Viper nebo F35, zvláště když v našich schopnostech ani zdaleka není využít potenciál Gripenu, vy si myslíte že se naše letectvo “teleportuje” v čase?

  • Jura99
   01:37 26.01.2019

   V principu souhlas, ale nakup noveho gripenu znamena zavazek jej pouzivat +-30let. V te dobe bychom meli byt dal nez u verze C, byť s aesa radarem.

  • Jirosi
   07:24 26.01.2019

   Nemám problém s tebou souhlasit, ale a to je právě to proč to musím napsat. ACR nevlastní svoje letadla. Tedy nic ji nenutí na nich zůstat, nedej bože dokupovat!

   My si můžeme z čistou myslí zvolit jaké řešení bude optimální. Může to být opět C/D. Ale pokud je jediným argumentem pro jeho další provoz nevyužití schopnosti/cena.
   Tak jaký má opravdu smysl pořídit si "velké počty" levného letadla, aby nedosahovalo schopností dražšího, a přitom se jednalo o silně výběhový tip?
   Pokud po roce 2026(7) místo dnešních 150, bude létat 50....
   Někdo argumentuje, že SR nemělo kupovat F-16 protože po roce 2050, bude málo uživatelů. Ale pro CR by se plánovalo jako výhodné zdvojnásobení počtu po tom roce.

   Nezapomínejte na rovnici ceny nákupu. Kde cena samotného letounu tvoří jen cca 30% ceny. A i když ji snížíme na 0-10%, stále budeme muset zaplatit přes 60% ceny nového letounu!

  • logik
   12:06 27.01.2019

   Proč? Protože pokud koupíme další gripeny C, tak
   - jejich modernizační potenciál bude nižší, než jiných typů letadel (jsou to holt malá letadla, které nejde vybavit tak dobře, jako jejich větší kolegy)
   - bude jich za dvacet let v provozu tak málo, že bude jejich případný upgrade drahý

   To, že nevyužijeme všechny možnosti Gripenu totiž nijak nemění to, že i ty schopnosti, které využijeme na 100% (např. dosah radaru), nebudou mít ostatní stroje lepší.

   Takže prostě závisí na poměru cena výkon - kdy prostě Gripen má nějaké plusy, ale má i podstatné nevýhody.

 • Clanek
  14:14 25.01.2019
  Oblíbený příspěvek

  V den kdy tu bude clanek o Gripenu (jakekoli verze) nebo F-16 (jakekoli verze) a nezvhrne se to v nesmyslne porovnavani kdo ho ma delsiho, jestli jeste furt nelitajici slovaci nebo na pronajatem lowcostu letajici cesi, snad bouchnu lahev bublin.

  • Jura99
   14:57 25.01.2019
   • (10)

   jen technická, JAS-39C je lowcost a F-16V je co, hi-end ? :-)

   • Clanek
    15:04 25.01.2019
    Oblíbený příspěvek

    Jak je najednou svet jednoduchy , kdyz clovek zna jen bilou nebo cernou. :)

   • Scotty
    15:52 25.01.2019

    JAS-39C je spíš než lowcost takový simply clever. ;-)
    Pod lowcostem si spíš představím FA-50.

  • HEKTOR
   17:59 25.01.2019

   Clanek - tiež dúfam že taký deň príde...napadlo ma,či by nebolo náhodou lepšie,keby redaktori vynechali celkovo radšej články o sr/čr technike...ale to by sme asi prišli o dobré články...tak by možno stačilo,keby sa vypla diskusia pod článkom...

 • Scotty
  13:28 25.01.2019

  Pokud to někoho zajímá, tady je beseda s piloty Gripenu z Dnů NATO.
  https://www.youtube.com/watch?...

 • Jura99
  13:10 25.01.2019

  F-16 je v boji prověřený stroj, slovy filmové hlášky "prodělal několik spojeneckých ofenziv". Ovšem zavádět jej v roce 2023 je podobné zavádění Spitfiru (také v boji osvědčeného stroje) v roce 1950, když ostatní zaváděli Meteory. Pár států Spitfire používalo do 60.let, ale to byly banánové republiky. Věřit ve 40 letou a užitečnou službu je utopie.

  • skelet
   15:37 25.01.2019

   amen

  • NeoXII
   17:45 25.01.2019

   V 2022-23 sa uvidí, kto bude mať bližšie k Spitfire. Či nová F-16V, alebo 18-ročný Gripen C :-)

   • Jura99
    20:27 25.01.2019

    Nevim, jestli potreba abych ti vysvetloval, ze vyhoda stareho Gripenu bude v tom, ze uz bude koncit se svou zivotnosti a v klidu duse muze byt pomalu nahrazen novou generaci, zatimco vykonove zhruba stejny Viper bude teprve nove vyrobeny a sve v te dobe podprumerne vlastnosti bude muset predvadet dalsich 30 let, aby se vyplatil.

    • NeoXII
     21:19 26.01.2019

     Napíšem znovu to, čo ste mi zmazali:
     "výkonovo zhruba stejný Viper" ??? :-)))
     " v té době podprúměrné vlastnosti" ??? :-)))
     Radšej už nič nevysvetľuj. Osobne som zvedavý, ako budete rušiť Gripeny v polovici životnosti a kupovať nové lietadlá aj s novou logistikou po roku 2027. Ja vám to prajem, ale asi to nehrozí.

     • Jirosi
      23:44 26.01.2019

      My je maximálně pokud o to bude stát můžeme v polovici životnosti odkoupit.

     • NeoXII
      06:45 27.01.2019

      Jirosi, ale to je predsa tá najrozumnejšia cesta. Za 20 rokov ste dali za Gripeny cca 40 mld korún, čo je cca necelých 1.5 mld €. Ano, aj s letovými hodinami. Ale to je skoro toľko, čo dáme my za svoje nové lietadlá vrátane výcviku, slušnej výzbroje a náhr. dielov! A vrátiť v polovici životnosti tieto vaše stroje a platiť za nové vrátane logistiky nikto neschváli. Viem, že Jura99 by už rád lietal na F35, ale to je utópia. Skôr to vidím na odkup, modernizáciu a ďaľšiu prevádzku Gripenov, lebo máte na to všetko, vrátane pilotov aj logistiky.

     • NeoXII
      06:50 27.01.2019

      "za 20 rokov" je myslené v roku 2025, o ktorom+/- píšem.

     • Jura99
      10:24 27.01.2019

      Neo: od kdy je 40mld Kc 1.5mld €? :D. Vychazi to na 1mld.€. Vase cena se s nasi protne nejdrive po 30-35letech pronajmu. Odpovez si sam, jakou hodnotu bude mit koupeny stroj po 30-35letech sluzby. Bezmala zadnou.

     • Jura99
      10:26 27.01.2019

      Neo: sorry, samozrejme chybuju v nasobilce, je to 1.5mld €. Omluva.

     • NeoXII
      16:28 27.01.2019

      Jura99: v pohode :-)

 • juhelak
  10:31 25.01.2019

  Otazka..pokud někdo ví. Náklady na letovou hodinu, tam se počítá mimo spotřeby i ND které jsou potřeba měnit po nějake době, pripadně i cena za praci personálu okolo? tím by asi byla pro každý stát cena jina, protože plat personálu na hodinu práce bude zřejmě třeba při srovnání ČR/Švédsko/USA jiný.. počítám že náklady na letovou hodinu Gripenu v ČR nekde spočítane jsou ale v článku sem to nenašel..
  V budoucnu bude zajímave kolik letových hodin budou mít SVK oproti ČR.

  • logik
   12:36 25.01.2019

   On to počítá každej jinak. USAF tam počítá snad i náklady nástěnkáře jednotky, proto má tak vysoký čísla, prodejce letadel tam počítá to, co se mu hodí....

   • flanker.jirka
    19:54 25.01.2019

    Logiku, níže mi to nedovolí reagovat, tak to píšu sem. Žádný Gripen nepoužívá PESA anténu, radary mají pouze mechanický způsob skenování prostoru!!! Toto platí i pro Typhoony, F 16 a ostatní západní stíhače. Na místo mechanického skenování pak přechází přímo na AESA systémy, pasivní ESA vůbec neměli ani ve vývoji.

    • logik
     12:08 27.01.2019

     Jo, to vím, jestli sem to někam napsal, tak je to kravina, dík za korekci.

 • semtam
  22:35 24.01.2019

  Hektor

  Asi bych vás překvapil, jsem docela mírný člověk, ale mám pifku na různý vychcánky, lháře, apod. na ně jsem hnusnej, to je pravda. Lidé co mě znají jen trochu mají většinou o mě názor slušného člověka, lidé co mě více znají, vědí, že zmrdi to u mě mají těžké.

  • RiMr71
   17:30 25.01.2019

   "Když jsem byl mladý, tak jsem byl poněkud domýšlivý. Ale teď, když jsem dospěl, tak už jsem bez chyby".

  • HEKTOR
   18:13 25.01.2019

   semtam -ja vás nesúdim aký ste,ale vidím ako sa prezentujete...a len tvrdím,že nemáte právo na "vašu" formu komunikácie keď má človek iný názor ako vy...tiež sa napr. tu môžem vyjadrovať ako buran a byť "silný" za klávesnicou ked nebudem súhlasiť s vaším názor...a garantujem vám,že osobne by ste sa so mnou tak nebavili...určiete máte prehľad v problematike,ale sám si to dehonestujete zaslepenosťou v niektorých témach a aj spomínanou formou komunikácie...
   a zmierte sa s tým,že niektorých ľudí o svojích argumentoch nepresvedčíte...a je je dno či sú, alebo nie sú správne...

  • StandaBlabol
   21:13 25.01.2019

   Semtame,

   nebuď smutný. Nikdo nejste dokonalý.:)

 • logik
  20:57 24.01.2019

  "....čímž získáme větší výkon při použití mnohem méně energie, a tím nebude docházet k přílišné generaci tepla. To umožní implementaci AESA antény do Gripenu C/D bez nutnosti komplexní integrace....“
  Tendle odstavec mě zaujal. Na jednu stranu je skvělý, že se v Evropě dělaj špičkový radary.

  Pro samotnej Gripen je to ale spíš mínus. Defakto tam přiznávaj, že ten radar bude mít menší příkon, než konkurenční radary, protože nemaj vyřešeno chlazení. Do konkurenčních strojů samozřejmě také daj GaN čipy, ale budou je moct podstatně více "vohulit", než to půjde v Gripenu. Daň za "příliš malý stroj".

  • semtam
   21:15 24.01.2019

   I kdyby si měl pravdu, tak je tu irelevantní.
   Hlavně ze tvých komentářů je vidět, že ti uniká smysl různých typů letadel. Pokud by se hnalo jenom za výkony, tak jednomotoráky jsou již minulostí.
   Letadla od Tejasu po SU-34 jsou stavěny a projektovány pro svůj účel a každé má svůj smysl. Záleží na koncepci letectva. Proto pokud letectvo XY si vybere MIG-35, F-16, Gripen, F-35, SU-35, atd. Nemůže se říct jen tak od stolu, že je to špatný výběr protože bez znalostí koncepce letectva to nelze takto jednoduše hodnotit. Každý jmenovaný typ má své výhody a nevýhody. Záleží jen, které letadlo se hodí letectvu XY dle koncepce nejlépe.

   • logik
    21:23 24.01.2019

    Já měl za to, že smysl Gripenu je především role stíhače. Tak nějak nevím, proč by mělo být irelevantní, že je problém ho vybavit stejně výkonným radarem, jako jeho konkurenty, když je to vlastnost, která je pro úspěšný AtA boj klíčová.

    Jistě, třeba má Gripen jiné přednosti, ale todle je prostě jeho mínus, tak nechápu, proč je to irelevantní v diskusi pod článkem o možných upgradech gripenu....

    • semtam
     22:00 24.01.2019

     Irelevantní je to z toho důvodu, že o tom víš prd jak to přesně funguje a tvá argumentace je jen dehonestace stroje na základě tvých smyšlenek.

     • HEKTOR
      22:19 24.01.2019

      semtam - chcel by som vás osobne stretnúť...vaša arogancia a pocit osobnej dokonalosti je fakt až neuveritelný...

     • Scotty
      22:44 24.01.2019

      HEKTOR
      Upřímně ale logik může dnes těžko vědět jaké parametry bude mít radar který ještě není vyroben.

     • Jirosi
      07:30 25.01.2019

      Scoty: "Plánovaná modernizace 2025 je rozsáhlejší a předpokládá se u ní především implementace nového radaru PS-05/A Mark 5 a nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II, který bude mít větší schopnosti REB než jeho předchůdce. Radar PS-05/A Mark 5 již bude mít novou aktivní elektronicky fázovanou anténu (AESA), bloky elektroniky zůstanou podle vyjádření výrobce z původního radaru Mark 4. První letové testy nového radaru PS-05/A Mark 5 se plánují v roce 2019."

     • Jura99
      08:35 25.01.2019

      Jirosi: ale to přece není specifikace parametrů. Kolik cílů bude současně sledovat, kolik pozemních, kolik vzdušných, na jakou vzdálenost atd. To už se snad ví ? :)

     • logik
      09:39 25.01.2019

      Hektor, Jura: Semtama už řešit nebudu, ten jen uráží, ale Vám se to pokusím detailněji vysvětlit. Vůbec nejde o parametry jako kolik bude radar schopen sledovat cílů (to koneckonců byl problém spíše starších typů radarů, kdy neměli k dispozici potřebnej výpočetní výkon). Jde čistě o limitaci chlazení aktivních prvků u Gripenu a tedy o limitaci hrubého vyzářeného výkonu a potažmo o maximálního dosahu radaru.

      Asi se budete divit, ale vlastnosti GaN a GaAs technologie jsou vcelku známé a dobře popsané, takže fakt není problém tyto vlastnosti radarů predikovat. (I na netu se toho válí spousta, stačí si do googla zadat např. GaN GaAs comparison). Samozřejmě nějaký vývoj je, ale ten nezmění základní parametry těch technologií.

      V zásadě platí, že:
      - GaN má podstatně větší power densitu. Tedy vysílač o stejném výkonu může být menší
      - GaN má větší účinnost. Tedy má menší ztrátové vyzářené teplo

      Pro naši věc je ovšem podstatný fakt, že zlepšení GaN v power density je větší než v účinnosti. Tedy když nacpu do stejného prostoru maximum GaN prvků, co se vejde, tak se přes lepší vlastnosti GaN zesilovačů odpadní teplo vzroste. (Viz např.
      https://www.cpii.com/docs/libr...
      https://www.analog.com/media/e...
      Toto odpadní teplo neroste tolik, jako výkon - což vysvětluje, proč má pro Gripen GaN radar smysl, když neměl GaAs - ale furt limituje Gripen v zástavbě radaru.

      Pokud do Gripenu nejde nacpat GaAs radar, co se teď montuje do jiných stíhaček, protože by se uvařil, tak GaN radar se stejným odpadním teplem by se uvařil také. Takový radar (díky podstatně vyšší power densitě) je ovšem menší, než stávající GaAs radary, takže do jiných stíhaček, které mají chlazení pořešené, zabudovat půjde. U Gripen bude třeba jít s densitou a tedy max. výkonem radaru níže.

     • Jura99
      10:30 25.01.2019

      logik: ale domnívám se, že srovnávat je dobré radar s GaN u modernizovaného Gripenu C s radarem s GaAs u F-16 Block 70, nikoliv že F-16 by hypoteticky kvůli své velikosti a výkonu utáhl lepší GaN radar než GaN radar na Gripenu, když takový pro Block 70 nabízen není (pokud se nepletu).

     • logik
      12:22 25.01.2019

      Naopak nemá smysl porovnávat radar v produkci a radar co je "na papíře".
      Buďto porovnávejme realitu. Pak F16 má AESA (pravděpodobně GaAs, jistou informaci jsem v tomto směru nenašel, ale vše tomu nasvědčuje) a Gripen anténu.
      GaN v Gripenu je otázka budoucnosti, nikoli přítomnosti.

      Nebo - mluvíme-li o dlouhodobém provozu - porovnávejme možnosti, kam se kterej stroj může dostat. Pak F16 může dostat lepší radar, než Gripen. Max se dá říct, že pro gripen může být větší šance, že ho dostane, ale zrovna radary se pro F16 retrofitujou pravidelně.

      Samozřejmě, pokud zrovna, když budeme shánět letadla, tak Gripen se bude prodávat s GaN radarem, zatímco F16 s horším GaAs, tak to bude bod pro gripen - ale to je kdyby.
      Zatím všechny vyráběné Gripeny (včetně těch Brazilských) jsou ještě PESA a i Indii byla nabízena jen spolupráce při vývoji GaN, nikoli hotový produkt.

     • Jura99
      13:03 25.01.2019

      logik: takže v podstatě připouštíš, že v článku popisovaný GaN pro Gripen C může mít lepší výkony než existující GaAs u F-16 Block 70 ? To mi stačí :-)

     • logik
      14:49 25.01.2019

      Že ještě nevyvinutý radar může být lepší než x let nasazený a používaný radar. Samozřejmě, že může a doufám, že bude.

      Pokud ale udělaj upgrade radaru i pro F16, což se dá čekat, tak Gripen nebude mít možnost instalace stejně výkonného radaru, alespoň bez větších strukturálních změn.

      Takže v okamžiku koupě je možné, že na tom bude Gripen lépe (i když je otázka, jaká je ta limitace, ty APG GaAs radary jsou dosti dobrý - ale radary v Gripenech byl zpravidla na vysoké úrovni, takže se dá čekat, že nasazenou laťku překonají, pokud se podaří vývoj dokončit).
      Modernizační potenciál má ale v tomto Gripen menší.

    • Luky
     10:25 25.01.2019

     Mě to logiku připadá, že chceš vždycky udělat kauzu, když někde zavětříš "slabinu". Přitom co doopravdy víš o tom, jak chytře je radar v Gipenu instalován...jasně, radar z Foxhoundu tam nedáš a neuchladíš. No a?

     Vy tu s Jirosim (hlavně on) nevedete debatu o letadlech, vy sem přispíváte, protože jste šili do Gripena a teď chcete ze setrvačnosti držet pozice. Vás vlastně štve, že se výrobce o typ hodlá nadále starat. Proč by na něj sakra kašlal? Někdy mi připadá, že si cucáte z prstu velkosériové úvahy o stíhačkách nasekaných pro lid jak škodovky, ale možná jste nikdy neviděli, jak taková linka vypadá.

     Kdyby měla nejnovější F-16 pohyblivý AESA závěs jako Gripen EF, byla by to BEZPOCHYBY nejdůležitější fíčura moderního stíhače....

     Vemte si ale jak úžasně technologie pokročily. Dříve jsi musel mít pro delší BVR stroje s obřími čumáky, veliká letadla (F14, MiG-31), případně težší stíhače, které často nosily jen po dvou BVR střelách.
     Nyní máš lehké letadélko hmotnostní kategorie F-5 nebo MiG-21, které může vést boj na 100+ kilometrů a má hodně dobře použitelný radar pro AA, AG i mapování terénu.
     Na jednadvacítku jsme dali nádrže a dvě R-60, případně windery (to byl pokrok!). Dobře, během krátké služby devětadvacítek bylo možné 2x krátký Alamo se sotva polovičním účinným dostřelem a čtyři slušný IR (k tomu ale blbá ergonomie a avionika). Teď máš možnost i bez nějakých zdvojených závěsů podvěsit 2x Meteor, 2x Amraam + 2x IR a ještě na centerline nádrž, k tomu třeba i Lightening na identifikaci kontaktů.

     To dělá z velmi lehkého stíhače stroj nebezpečný pro všechna letadla, včetně F15ky ověšenou Amraamy. Kde ta ale bude provozem....
     -------
     Osobně si myslím že k paletě moderních lehčích IR (9X, IRIS-T,A-DARTER ) je dobré mít radarovou BVR kategorie Amraam/Derby a pak ještě výkonnější Meteor. Nikdo si nemůže před tou naší malou žiletkou připadat bezpečně. To není air-policing, oni cvičí COMAO s BVR i BFM.

     • logik
      11:02 25.01.2019

      "Přitom co doopravdy víš o tom, jak chytře je radar v Gipenu instalován..."
      Když sám člověk od SAABu řekne, že něco problém je, tak to asi problém je. Nebo chceš tvrdit, že ten člověk nepravdivě haní svůj vlastní produkt?

      Jinak píšu někde, že je to ta nejdůležitější vlastnost? Mě přijde, že tím, jak jste fandové do gripenu, tak nesnesete jakoukoli jeho kritiku, a když o něm někdo napíše něco negativního, tak je oheň na střeše.

      Ohledně lehkého stíhače - samozřejmě, že je nebezpečný. Ale realita je taková, že těžší stíhače unesou lepší radar, takže při srovnatelných ostatních podmínkách ho prostě zmerčí dřív a budou mít v boji iniciativu.

      Jestli toto převáží nebo nepřeváží provozní náklady (a tedy možnost provozovat více strojů) - a jestli provozní náklady menšího stroje jsou opravdu o tolik menší, jak SAAB tvrdí, je racionální otázka, kterou má smysl řešit a je klidně možné, že je výhoda na straně lehčího stroje - byť trend se zdá býti opačným.
      Je ale nefér otázku smést ze stolu a popírat to, že menší stroje jsou prostě limitované.

      PS: A když už jsi nakousl ten pohyblivý závěs, tak ten bude podle mého odhadu právě to, co zabírá místo a znemožňuje instalovat potřebné chlazení radaru. Ale to už jen hádám....

     • skelet
      11:33 25.01.2019

      je otázkou jestli už při dosahu PS-05/A Mk3 120km na stíhačky, dokáží ty velké stíhačky ty velké stíhačky něco udělat. Ony sice o něm budou vědět dříve, ale prakticky žádnou výhodu jim to nemusí přinést, protože i Gripen vidí daleko a má výzbroj pro boj na velké vzdálenosti.
      V nevýhodě bude pochopitelně vůči 5.generaci s prvky stealth. Ale u 4.generace to bude více záležet na podpůrných prostředcích samotného stíhače.

     • logik
      12:34 25.01.2019

      - Některé moderní AA střely mají dosah 100km plus, přičemž se zaváděj technologie znovuzážehu, která dělá rakety na tyto vzdálenosti použitelné

      - Když vím, kde letí letadlo a kam, můžu ho "přepadnout ze zadu", můžu se schovat za kopec (a dostávat info o pozici od stíhačky, která sleduje nepřítele z potřebné vzdálenosti), apod.

      - A nezapomínejme na REB: ten, kdo první zdetekuje druhého, tak může první použít cílený REB a tím dál snížit dosah soupeřova radaru.
      Mimo to REB snižuje dosahy radarů, udávaných 120km je v ideálním případě.

      - Plus je třeba počítat reakční dobu, než si pilot ověří, že to, co se mu objeví na radaru, je opravdu bandita....

      Takže na jednu stranu samozřejmě, při HEAD to HEAD střetu s krátkodosahovýma raketama to výhoda třeba nebude, při spoustě scénářů ale ano.

     • Trener
      15:27 25.01.2019

      Jen pro zajímavost, před tím než se v r. 200X rozhodlo o nákupu našich nových nadzvuků, tak k tomu časopis L+K otiskl tabulku s TTD v té době běžných nadzvuků, byly tam i údaje o dosahu radaru. Samozřejmě blíž to nebylo specifikováno. Tuším bylo to:
      MiG-29 - 140 km,
      Mirage 2000 - asi 150 km,
      Gripen, Tornado - 185 km,
      SU-27 - 240 km,
      tuším F-15, F16 - 290 km.
      Tak teď by mě zajímalo, po těch vylepšeních, kolik bude mít Gripen.

     • skelet
      15:51 25.01.2019

      Logik: díky, že jsi potvrdil to co jsem psal.

     • Jirosi
      21:25 25.01.2019

      Luky: Dobré argumenty.
      "Vemte si ale jak úžasně technologie pokročily. Dříve jsi musel mít pro delší BVR stroje s obřími čumáky, veliká letadla (F14, MiG-31), případně těžší stíhače, které často nosily jen po dvou BVR střelách."

      "Teď máš možnost i bez nějakých zdvojených závěsů podvěsit 2x Meteor, 2x Amraam + 2x IR a ještě na centerline nádrž, k tomu třeba i Lightening na identifikaci kontaktů."

      Jen by mně zajímalo kolik, s tím nákladem ten "C/D" poletí, a hlavně kolik uletí než cinkne "bingo".
      A málo střel nosily, protože se šetřilo. C/D taky běžně tohle nenosí. Případně už si více nevezme.

     • Jirosi
      21:43 25.01.2019

      "Vy tu s Jirosim (hlavně on) nevedete debatu o letadlech, vy sem přispíváte, protože jste šili do Gripena a teď chcete ze setrvačnosti držet pozice."

      Jen si na rozdíl od některých uvědomuji rizika spojená z dalším provozem. Ale zaslepené vylepšovaní dat, nikdy nikomu neprospělo.
      A pokud jsme letouny nekoupily, pak by se nebylo o čem bavit. Tak máme možnost volby, a popíráním chyb je první krokem ke špatnému rozhodnutí.

     • Jirosi
      21:46 25.01.2019

      A pokud by jsme letouny koupily, pak by se nebylo o čem bavit.

  • Luky
   01:55 25.01.2019

   Gripen je tak velký, jak si ho po čtyřiceti letech zkušeností s provozem nadzvuků Švédové naprojektovali. Začali lehkým stíhačem, pokračovali težkým, aby se dostali zase k lehkému. Menší stroj, menší RCS, menší šance spatřit, zasáhnout, menší náklady, kratší dráha....

   Je to lehký stíhač, multirole stíhač s plným spektrem úkolů. Ano, EF verze bude o něco težší, ale stále lehký stíhač. Trochu přidali, takže v soutěžích může konkurovat s větší nosností a doletem, Švédové i Brazilci mají také obrovské území.
   Kdyby ale ten stroj stavěli pro ČR, nebyl by důvod přidávat hmotnost, pro nás je lehký stroj ideální.
   Někdo někde vyštrachal jakési údaje o ceně letové hodiny Gripenu v JAR 16000,- a pak že černoušci polovinu uzemnili. Kdyby měli F-16, tak by třeba psali o nákladech 25-30000,-....LM se rád ohání údaji, že je F-35 jen o málo nebo stejně drahá na provoz jako F-16. Takže dražší určitě, už jen kvůli motoru, to neokecáte.
   Neznám podrobnost k JAR, ale klidně by to mohlo být tak, že mají celkově ekonomické problémy a Gripen je zachraňuje svojí provozuschopností s vysokým "sortie rate", takže šetří a zvládnou to s polovinou strojů...
   -----------
   Gripen je stroj stavěný na válku, zapomeňte už ty nesmysly "jen na air-policing". Jako první odpaloval v podstatě nejvýkonnější AA střely světa. Limitem jeho užití není integrovaná paleta výzbroje, ale naše ochota takovou výzbroj pořídit. Když bychom chtěli strategicky udeřit, můžeme nakoupit, když budeme chtít potápět lodě na Baltu, můžeme nakoupit, když budeme chtít sestřelovat MiGy-31, můžeme taky nakoupit...

   • logik
    10:18 25.01.2019

    Ale jasně, že má malý stíhač i výhody. Ale i nevýhody. Ovšem s rostoucí efektivitou BVR boje a rostoucí efektivitou senzorů (radar, IRST) se evidentně za ta léta posouvá optimální velikost "malého stíhače" výše. Gripen E nevyrost kvůli Brazílii, vyrost, protože Gripen C jeho malá velikost limitovala a to více, než jaké jsou zisky z malé velikosti.

    Např. když vezmu konkrétní Tebou zmíněný příklad: RCS. Např. RCS s dnešními technologiemi už zdaleka nezávisí na velikosti, naopak pro větší letadla se lépe dosahuje VLO vlastnosti pro delší frekvence paradoxně větším letadlům, ne menším.
    Na druhé straně ovšem stojí limitace velikosti a síly radaru, který je do draku možno zabudovat.

    Jak píšeš, švédové se vrátili k menšímu letadlu. Ono to tak markantní není, Draken, Vigen a Gripen jsou +- ve stejné váhové kategorii (MTOW 16t, 17t, 14t), ale podstatné je, že tak učinili před čtyřiceti lety. V době, kdy ještě Fighter Mafia prosazovala F16 málem bez radaru.

    Dnes je evidentně pro stíhač ideální váha větší. Ztěžkly všechny. F35, Gripen E, F18. Rusové ani jednomotorák nedělají a jejich lehký stíhač je dvoumotorový 21t Mig-29 - a kašlou na něj a vyrábějí jen těžší Sučka. Doba se prostě posunula od jednodušších malých letadel, které lze sekat jako cvičky, k strojům pro air superiority, kdy bojovou hodnotu nejvíce zvedají senzory, které ovšem vyžadují patřičně velký drak, aby je naň šlo umístit.

    To neznamená, že Gripen nemůže být v poměru cena/výkon furt nejlepší letadlo pro naše letectvo - vše záleží na tom, jaké nabídky dostaneme. Ale je podle mne blbina zavírat oči nad negativama jednotlivých strojů, které přicházejí v úvahu.

    • Luky
     11:36 25.01.2019

     Teď nemám čas, tak jen stručně - anglická wiki to vidí jinak a Švédové cestu ke Gripenu brali jako návrat od těžkého k lehkému...
     prázdná - MTOW
     DrakenA - 6,590 kg - 10,089 kg
     Viggen - 9,500 kg - 20,000 kg
     GripenC - 6,800 kg - 14,000 kg

     • logik
      12:43 25.01.2019

      Jo, asi máš pravdu, blbec jsem se kouknul jen na českou wiki, kde jako MTOW dali Loaded. Já měl v hlavě, že je to furt jednomotorák, takže furt ho měl v hlavě kategorii lehkejch letadel (tomcat nebo F15, co přišli pár let po něm vážej skoro o polovinu víc), ale je fakt, že u Gripenu šli dolů nejen s váhou, ale i tahem motoru a maximálkou, takže beru zpět, tam se dá opravdu mluvit o podstatném "odlehčení".

     • logik
      13:01 25.01.2019

      A ještě k drakenu, tam IMHO máš opačnou chybu. Údaj 10,089 se sice někde udává jako MTOW, ale IMHO jde o loaded weight: na vnější závěsníky lze zavěsit až 3.900kg a empty weight je 6,5t, takže to nesedí - a vůbec, i kdyby těch 3.9t bylo blbě, tak 3,5tuny užitečného nákladu je hodně málo na to, že nese skoro 2 tuny paliva interně.

    • Luky
     18:52 25.01.2019

     Nemyslím si, že větší letadlo bude mít lepší RCS, zejména čelně a proti leteckým radarům. Malé stroje dělaly na cvičeních i ve válkách vždy problémy.
     Je sranda, že jsi tu mnohokrát psal výpočty, jak je lepší RCS vs výkon radaru a že ten radar je v nevýhodě...to bylo mnohokrát, ale tenkrát jsi se pral za F-35 :)

     Ze srandy postnu hodnoty z theatru Falconu4BMS 4.33, na kterým dělal tým Amíků a v databázi se shodli na těchto hodnotách (je to relativně k moderním F-16 blok32-70, které mají hodnotu 1):
     0.095544 B-2A
     0.095544 F-22A
     0.169904 F-35A
     0.223607 F-117A
     0.416269 B-1B
     0.416667 EF2K
     0.537285 FA-18E
     0.638943 Rafale C
     0.6756 Gripen C
     0.750154-0.9 F-5E
     0.803428 M2K 2000-5
     0.8338 A-4E
     0.8801 G-4
     0.9147 AMX
     0.9147 Mirage F1
     0.922751 J-35 Draken
     0.9457 MiG-35

     1 F-16 (1.42872 F-16A-b.15)

     1.0163 Viggen
     1.05737 FA-18C
     1.05922
     1.08447 MiG-17
     1.1487 MiG-23
     1.20112 MiG-29
     1.2225 SU-34
     1.23593 F-111E
     1.27226 - 1.35 MiG-21
     1.32496 F-15C
     1.33032 SU-27
     1.3356 F-15E
     1.34592 SU-33
     1.35593 SU-24M
     1.66667 SU-35
     1.49535 F-4E
     1.39765 F-14B
     1.42293 F-111
     1.48957 SU-30 MKK
     1.57146 A-10A
     1.89883 C-17
     3.09423 B-52H
     3.5 C-5

     Ačkoli je ta simulace vynikající co se týče avioniky, případně letových modelů strojů a výzbroje, RCS je konstanta po celé kuloploše. Nedá se tedy říci, že by byla třeba pětinová nebo desetinová čelně pro určité typy. Jsou různý obrázky s hodnotami RCS po netu, každý si tam cpe to svoje, ale tohle ukazuje, na čem se shodnul tým zápaďáků, z nichž někteří jsou z oboru, případně je i simulace v práci živí. Teď je ještě otázka, co dosadíme za "1".... (třeba 3 metry?)
     P.S. - je vidět, že chtějí potrápit SU-35 a na svoje STEALTH nedají dopustit...jsou dost přísní i na starší blok 15...mimochodem SU-57 má 0.25, takže čtvrtinu šestnáctky (ale asi až hotová:)

     • logik
      21:39 25.01.2019

      Udávané RCS u Stealth strojů jen o řád pod normálníma je nesmysl, ta čísla si někdo cucal z prstů. To by znamenalo, že F22 je běžným výkonným radarem detekovatelná na řádově 100km, tomu naprosto neodpovídají zkušenosti z cvičení, kde cvičila jiná letadla proti F35 či F22.

      "Malé stroje dělaly na cvičeních i ve válkách vždy problémy."
      Jo, to je pravda Wildcaty byly poměrně malé.... Od té doby ale trochu uběhlo a to, že ani jedna z leteckých velmocí malý stroj nestaví, asi bude mít nějaký důvod.

      "Je sranda, že jsi tu mnohokrát psal výpočty, jak je lepší RCS vs výkon radaru a že ten radar je v nevýhodě...to bylo mnohokrát, ale tenkrát jsi se pral za F-35 :)"
      Ano, redukce RCS o velikost několika řádů převýší silnější radar. Zvětšení RCS vzniklé navýšení hmotnosti letadla z 14t (Gripen) na 19t (F16) , teda zvětšení RCS na 1.2násobek a tedy navýšení vzdálenosti na kterou mě zdetekují o pět procent kupodivu za možnost zástavby silnějšího radaru stojí....
      Takže jestli se tomu zdánlivému paradoxu směješ, tak je vidět, že celou dobu nechápeš jeho podstatu.

     • Luky
      12:57 26.01.2019

      Myslíš tu podstatu, že letadlo s polovičním nebo dvoutřetinovým RCS a o chlup slabším ale pokročilým radarem bude ve výhodě?

     • logik
      13:39 27.01.2019

      Bavili jsme se o malých letadlech obecně. Poloviční RCS znamená víc než 2,8 násobek váhy. To seš oproti Gripenu v kategorii Mig-31, ne F16 ani F35. Tak prosím nepřeháněj, vycházejí Ti pak pochopitelně nesmysly.
      RCS roste při zvětšování stejně, jako plocha antény radaru - s druhou mocninou. Takže o co zvětšíš svoji detekovatelnost, o to zvětšíš detekovatelnost cizích strojů.

      Jenže zastavěný objem Ti roste s třetí mocninou. Tedy čím větší letadlo, tím více máš k dispozici užitečného prostoru, např. pro chlazení radaru, jeho uchycení atd... Takže ve výsledku větší éro zdetekuje dříve to menší.

      Pokud se budeme bavit konkrétně o Gripenu verzus F16, tak:
      Kdyby platili (čemuž nevěřím) ta čísla, která udáváš, tak RCS u F16 je kvůli velikosti o polovinu větší. Ovšem průměr antény narostl z 500mm na 660mm, tedy plocha antény narostla 1,74 krát.

      Proto už teď Gripen vůči F-16 zaostává: PSA/05-Mk3 proti RCS 1m^2 má dosah 85km (udávaných 120km je proti 4m^2 - viz např. https://defenseissues.net/2013... zatímco současník APG-80 AESA radar v F16 má proti RCS 1m^2 dosah 110km (a proti v nových strojích nabízenému Mk-4 lze postavit novější SABR), tak evidentně to je podstatný rozdíl, odpovídající 2,8 násobku RCS, ne 1,5 násobku. Tedy zvětšení rozměrů v poměru 1,67: ne na F16, ale zas cca na Mig-31.

      To je současnost. Pokud jde o budoucnost, tak tak výkonný a pokročilý Doppler jako budou GaN radary už prostě udělat nejde. Takže se tam bude muset dát GaN radar, ovšem se seškrceným výkonem, čímž se nůžky mezi Gripenem a F16 ještě více rozevřou....

      Takže je to přesně naopak, než tvrdíš: není to za velké zmenšení RCS o málo slabší radar, ale přesně naopak. Za malé zvětšení RCS podstatně silnější radar: nárůst RCS při skoku z velikosti Gripena na F16 není ani zdaleka takový, jak naroste detekční schopnost radaru. A to je přesně jeden z důvodů, proč dnes žádná z leteckých velmicí nestaví malá letadla....

      PS: Je pravda, že Gripen něco dožene tím, že má co se týče konstrukce samotné lepší RCS.
      Jenže to se týká letadla, pokud nese výzbroj a pody, tak se rozdíl v RCS z velké míry setře a zůstane jen slabý radar. To potvrzují i reálná cvičení, např. Loyal Arrow 2009, kde Polské F16 dostali Švédské Gripeny (pravda jedné straně nový stroj, Ačko proti block 52) v poměru 4:0
      http://www.f-16.net/forum/view...

     • logik
      13:39 27.01.2019

      PS: A ten výsledek na tom Loyal Arrow připisovali právě lepším výkonům radarů.

     • Luky
      16:55 27.01.2019

      "Logiku" vztahy, které jsi objevil mezi druhou a třetí mocninou a následně podpořil příběhem z F-16.net jsou úžasné. Asi bys měl konstruktérům napsat skripta...určitě budou mít úspěch a v SAABU si budou rvát vlasy, že jim to nedošlo dřív.

      Bohužel v tom není nic přesvědčivého, protože na tvůj nepříběh z F-16.net fóra existuje řada příběhů opačných. Srovnávání s AESA fakt nebudu komentovat. Tvůj důkazní materiál je superchabý a určitě by nebyl problém na něj reagovat repostem obrázku ze článku, kde Gripení MK4 bere 0,1m2 na vzdálenost co starý 4m2 ....takže 120Km :)
      A vidíš já i takový obrázky beru s rezervou, tobě ale stačí odkaz, že někdo něco řekl (a ještě v jednom konkrétním případě, který dopadá 10x jinak a navíc s GripenemA). To jsi do toho zase mohl tahat druhoválečnýho Wildcata, který to někde projel s F-16 block 70, protože pí na druhou x odmocnina z toiky je čtvercem vzdálenosti mířené střely. TvL

     • Luky
      17:18 27.01.2019

      Jo a teď jsem si ještě uvědomil, jak jsi předtím psal, že Švédové šli při přechodu z Viggenu na Gripen hodně výkonově dolů....ani jsem nechtěl reagovat, ale když už se tady unavuju - maximálka stejná, přeletová vyšší u Gripenu, stoupavost vyšší o manévrovatelnosti nemluvě. Jo, lehčí je a nebudu hledat o kolik unese méně hloupých bomb (kdo je dnes nosí?)....ale i tady je výkonově mnohem dál, když bodvěsíš Taurusy a Meteory, schopnosti jsou úplně jinde. A ještě pro Jirosiho: ten postnutý payload 6 AA ŘS, nádrž a případně Lightening je naprosto v pohodě. Kam vy na to chodíte.

     • logik
      20:46 27.01.2019

      Luky - takže Ty se hrozně čílíš, že dávám jako srovnání souboj Gripenu A (první dodání rok 93) s F16 block 50/52 (rok dodání 91). A vadí Ti, že srovnávám APG 80 (rok dodání 2003) s PS-05/A Mk 3 (rok dodání 05). A místo toho navrhuješ, že bych to měl srovnávat s Mk 4, který je zatím jen na papíře, v žádném produkčním éře ještě není. Přičemž to, že F16 má během toho v produkci APG 83 SABR, to se ale tiše ignoruje.

      A protože tušíš, že Ti to neprojde, tak to okořeníš jednak navážením, jednak (Tvůj druhý post) záměrným překroucením toho, co jsem napsal, abys určitě "vyhrál". Užij si to....

 • semtam
  18:05 24.01.2019

  Ještě ke slovenskému výběru nadzvuků. Docela by mě už konečně zajímalo to, proč někteří píší, že F-16 Block 70/72 je tou nejlepší volbou pro Slovensko. Bohužel do dnešních dnů jsem neslyšel ani jeden věcný argument. Jen samé zaříkávání a zaklínadla.

  Dále nechápu snahu diskreditovat SAAB a jeho deklarovanou podporu verze C/D do roku 2050. Pokud se to zdá někomu málo, tak samotné USA dává deklarovanou podporu F-16V (samo bude modernizovat) také k roku 2050.
  Výrobní linku F-16 zachránil před časem Bahrajn, který objednal F-16 Block 70/72. Jinak by linka byla pro absenci zakázek zastavena. Pokud Bulharsko zvolí či spíš přikývne k nákupu nových F-16 Block 70/72, tak nových F-16 v rámci NATO či lépe Evropy bude lítat jen 30 kusů. S výhledem na délku provozu 40-50 let se ptám pokud drtivá většina F-16 dolétá k roku 2050 , jak se bude řešit provoz F-16, které budou létat jen v pár desítkách kusů, jejichž provoz bude končit možná až za rokem 2070. Slovensko a případně i Bulharsko by se měli modlit, aby Indie vybrala a zavedla ve větší míře F-16 Block 70/72. Pokud se tak stane, výrobní linka se přesune komplet do Indie (opravdu se s tím počítá, pokud F-16 uspěje) a tím pádem bude servis a díly zabezpečeny indickým výrobcem. Jinak se z toho stane pokladnička.

  Dále slovenskému letectvu chybí koncepce, tak už z tohoto primitivního důvodu nelze vůbec říci, jaký nadzvuk je ten nejlepší, když nikdo neví jaká je koncepce!!! Lze jen odhadovat na základě počtu objednaných strojů, že ambice slovenského letectva je obdobná u svých sousedů (vyjma Polska) a tím pádem Air Policing. Tím pádem ovšem padá racionalita pro F-16. Možná ještě někdo z politiků vyrukuje s tím, že slovenské letectvo se bude podílet na dobrodružství jako jsou či byli letecké mise nad Libyí či Irákem a Sýrií, poté ovšem očekávám navýšení počtu letadel o min. dvojnásobek. Je asi jasné, že 1 či přinejlepším 4 letadla jsou jen symbolická účast v misi.

  Pokud bych měl nyní vybírat nadzvuk s urgentní potřebou ochrany vzdušného prostoru, tak bych šel do 10 letého pronájmu Gripenu C/D. Ten byl dokonce Slovensku nabízen už v roce 2016. V těchto 10 letech co by byl vzdušný prostor byl zabezpečen, tak bych sestavil koncepci letectva, aby bylo jasno jaké ambice a až jakým hrozbám bude chtít letectvo čelit plus schopnosti zahraničních misí ano/ne a podle toho bych po vypršení pronájmu se vydal cestou, jaká by se zvolila v koncepci. V té době by se mohlo přesedlat na Gripen E/F či F-35 a pokud se nové F-16 Block 70/72 ukáží jako životaschopné, tak jsou také ve hře. Nesmí se zapomínat, že Block 70/72 je jen novovýroba verze V pro staré F-16. Další z možností je projekt evropského letadla.
  V současné době, jsou oba jak Block 70/72 tak i C/D s jistými riziky do budoucna. Pronájmem na 10 let (C/D) se poté otevírají větší možnosti a asi i výběr a hlavně chce to tu koncepci letectva. Jinak výběr letadel nemá hlavu ani patu, když se neví, jak se budou používat.

  • logik
   18:52 24.01.2019
   • (5)
   Oblíbený příspěvek

   To fakt nevidíš rozdíl

   a) mezi podporou letadla, které se ještě furt - byť v malých počtech - vyrábí a ještě nejméně několik let vyrábět bude - a podporou letadla, kde poslední kus byl vyrobenej před šesti lety a moc další naděje na jeho výrobu není?

   b) mezi podporou letadla (a cenou jeho modernizací), kterého lítají po světě tisíce kusů, a od kterého nelítají ani dvě stovky kusů, kdy majorita z těch dvou stovek bude postupně nahrazena E/F variantou?

   Jinak ohledně koncepce, nejde jen o air-policing, ale především o zachování schopností. Právě kdyby se letectvo redukovalo jen na air-policing, tak v případě zhoršení bezpečnostní situace jsme v řiti.
   V případě, že si zachováme plnohodnotné letectvo, byť v malých kusech, tak v případě potřeby je šance, že seženeme další stroje a rozšíříme flotilu.
   To, že do misí max pošleme dva piloty s jedním letadlem, aby vočuchal skutečnou bojovou situaci, je sice blbě, ale furt lepší, než když redukujeme úkoly letectva na nakukování do kokpitu dopravákům.

   Z tohoto pohledu pak je jedna podstatná výhoda F-16, v případě zhoršení bezpečnostní situace je daleko větší šance, že seženeme nějakou byť olítanou F-16, než Gripena.

   • Jara
    19:04 24.01.2019

    Logiku jakou schopnost si slovenské letectvo má udržet? Jedinou schopnost kterou mělo byly vyhlídkové lety.......

    • logik
     19:14 24.01.2019
     Oblíbený příspěvek

     Se nechci hádat, kolik reálně si zachovali schopností, ale tak pokud Ti to nevoní, tak si místo zachovat dej vybudovat. Na argumentaci to nic nemění.

     Prostě jestli chtějí Slováci někdy mít plnohodnotný letectvo, tak to, že budou mít letku strojů full-purpose strojů, která lze snadno rozšířit, je od toho cíle vzdálí daleko méně, než kdyby na to rezignovali a soustředili se jen na air-policing.

     • Jura99
      19:56 24.01.2019

      Budou to budovat na zelene louce, piloti budou novi, takze oblibeny argument ztraty schopnosti neplati. Snadno rozsirit letku F16 jako kdy? Treba v 2030, kdy budou mit vsichni F35A?

     • skelet
      20:25 24.01.2019

      vážně se bavíte o tom, že by k nám v letech 2027-2029 přilétaly nové letouny 4.generace? Tedy 11.let od zavedení letounu 5.generace?
      V případě nouze asik dobrý.. jinak je to jak Fabia junior nebo Octavia tour

     • Jirosi
      20:41 24.01.2019

      Skelet: Tak o tom je snad celý ten článek... o zdůvodnění toho jak jsou C/D super a vyplatí se je po roce 2027 nechat. Případně navýšit.

     • logik
      20:42 24.01.2019

      Ne na zelené louce. Vůbec nejde o technické zázemí nebo o konkrétního pilota. Jde o to, že bude letectvo jako funkční (byť malinká) součást armády. Která má a bude mít zavedené fungování, která bude moct cvičit s ostatníma složkama atd....
      Redukováním letectva na air policing se todle všechno ztratí a pak v případě průšvihu by to teprv znamenalo budovat něco na zelený louce.

      "Snadno rozsirit letku F16 jako kdy? Treba v 2030, kdy budou mit vsichni F35A?"
      To ani zdaleka nebudou..... Celá střední Evropa na tom bude podobně, max. Poláci. A co Německo je taky otázka - těm se taky do F35 moc nechce.
      V každym případě lepší mít alespoň F16, než nemít nic....

     • Jara
      20:50 24.01.2019

      Argumentaci to mění hodně, stačí se ohlédnout jak ty schopnosti postupně a za jaký čas nabývá naše letectvo.

     • skelet
      20:57 24.01.2019

      Jirosi článek je o OLÍTANÝCH Gripenech po roce 2027. Ne o NOVÝCH letounech 4.generace!

     • Jara
      21:00 24.01.2019

      K čemu vám budou schopnosti F35 s AIM 9 a AMRAAM ?
      To samé čeká Slováky s Viperem ovšem o tom amramu si min 5 let mohou nechat jen zdát, ne nechci je kritizovat jen vývoj a postupný růst se nedá přeskočit pouhým přáním, neříkám tedy že Viper byl pro ně špatná volba jen budou ještě hodně dlouho přes deset let za námi ikdyž dalších 15 let budem ždímat Gripen, jenomže za tech 15 dalších let mužem mít jejich smysluplný počet ze širokou škálou výzbroje jak vzduch-vzduch tak vzduch-země, zatímco oni budou teprve objevovat co vlastně Viper umí

     • HEKTOR
      21:30 24.01.2019

      Jara - "zatímco oni budou teprve objevovat co vlastně Viper umí" .???
      to si asi mýlite napr. so smartfónom...či myslíte že pilot pri cvičnom lete náhodou objaví nejaký tajný prepínač a keď ho zmačkne,tak zistí že lietadlo dokáže aj "toto"...
      všetky objednané a zaplatené schopnosti si osvoja počas výcviku v us...

     • Jara
      21:41 24.01.2019

      Hektore to bylo obrazně řečeno, jde o to že ..... prostě nebude využívat všechny schopnosti toho letadle, jestli tomu na Slovensku věří tak je úzká skupinka naivů

     • HEKTOR
      22:03 24.01.2019

      Jara - to som netvrdil a samozrejme že nebudeme..ale keď sa unormálni niekedy (som realista,takže nikdy) vláda a budú sa viac venovať rezortu obrany,tak sa dalšie schopnosti možno prikúpia...
      podobne ani česko nevyužíva všetky schopnosti a napr. asi ani holandsko nevyužije všetko z f-35...

     • Jirosi
      23:05 24.01.2019

      jara:"ikdyž dalších 15 let budem ždímat Gripen, jenomže za tech 15 dalších let mužem mít jejich smysluplný počet ze širokou škálou výzbroje jak vzduch-vzduch tak vzduch-země"

      To zní super, a to bude rok 2035 a bude probíhat debata o výběru nového typu. Za další dva roky budou první piloti mířit do kabin, aby započali výcvik.
      A co bude tím typem? Evropa jako vždy bude z vývojem pozadu, F-35 bude cenově mimo, protože peníze šly před 10. lety. Jediné dostupné řešení bude E/F, teoreticky F-16...

    • Jirosi
     19:28 24.01.2019

     O výhlídkové lety víc, než jaké schopnosti májí státy v pobaltí, Island.

     • Jura99
      19:53 24.01.2019

      To uz je na jinou debatu, Pobalti radeji ucelne investovalo do pozemniho vojska, nez do vyhlidkovych letu.

     • Jirosi
      19:55 24.01.2019
      Oblíbený příspěvek

      Jura99: Nikoliv, pobaltí za stíhací letouny hlídkující nad jejich hlavami platí!

     • Jura99
      20:27 24.01.2019

      Plati je silne slovo, spis prispivaji. Za tu nasi rotaci 4mes. dali asi 1.6mil€. Nas jen pronajem stoji asi 60mil. € za rok.

   • semtam
    20:42 24.01.2019

    logik

    Na potřeby letectva se musí dívat celostně nikoliv z pozice jakéhosi fandovství či ještě jedné věci, jakou pro klid diskuze raději neuvedu. Sice se tě týká a nejenom tebe, ale to je fuk.

    K tvému bodu a) Prakticky C/D a Block 70 jsou co se týká délky výroby k dnešnímu dni na tom obdobně. Oba to mají za zenitem a výrobce (u Block 70 i vláda) se snaží ještě vytřískat maximum z těchto typů, které jsou na samém závěru své slávy. Proto pronájem C/D na 10 let by vyřešil to, aby se nekupovali dosluhující typy, jinak se může stát, že jednoho krásného dne bude Slovensko jediným uživatelem ať verze C/D či F-16. Samozřejmě oba typy ještě můžou někde zazářit, ale snad jasné, že své dny již mají za sebou.

    S tím se váže tvůj bod b, ony ty tisíce kusů už dolétávají a počet se zmrskává. Po roce 2050, kdy slovenské F-16 budou v polovině životnosti bude již většina F-16 ta tam. Provozovat F-16 bude Slovensko a Bahrajn (možná se přidá ještě Bulharsko) či někdo další. Opravdu bych se modlil, ať F-16 koupí Indie, to bude záchrana. Tím pádem pořizovat letadlo, které může sdílet něco jen do poloviny své životnosti, není teda žádná výhra. Samozřejmě tu ještě existuje naděje, že F-16 bude nadále jedna z alternativ k F-35, to ukáže čas, ale oproti konkurenci asi již nebude mít nějak extra výhod. Spíš jako nyní jí pomůže politický handl či spíše tlak.
    A co se týče Gripenu, na sdílení a prakticky na vše není nikde žádný problém. Dokonce Thajsko jakožto provozovatel F-16 si vybralo Gripen, kde nyní slouží pospolu a typ, kterému je dána priorita je Gripen.

    Ohledně koncepce ti nedochází jedna podstatná věc, zde ani nejde o to, co letadlo umí či neumí. (Mimochodem až F-16 bude dodán na Slovensko, tak my můžeme mít v rámci modernizace podobné letadlo, co se vnitřního vybavení týká.) Problém slovenského i českého a i rakouského letectva je ten, že my nemáme sílu vzdorovat silnému či silnějšímu protivníku. A je to dáno počtem letadel i letišť. Schopnosti či spíše výkony jsou druhořadé. Akceschopný protivník se postará o Čáslav či Sliač raz dva a celé nadzvukové letectvo je v pánu. V případě nečekaného zhoršení bezpečnosti jsme v pytli protože nemáme stroje, nemáme zázemí, nemáme piloty, nemáme výzbroj.
    A to, že jedno letadlo má větší dolet či má více závěsníků je v této situaci úplně ale úplně jedno a pro Air Policing je to pro naše území zase k ničemu. Paradoxně pokud by přišla bezpečnostní krize, na kterou by české či slovenské letectvo mohlo stačit, tak kupodivu se jeví jako lepší Gripen. Jen díky jedné a pro mrzké počty letadel významné věci a tou je Sortie Rate.

    • logik
     21:20 24.01.2019

     Ne, nejsou na tom podobně. Cčko už nikdo nový nevyrobí a nově modernizovaný (tedy s perspektivou dalších desítek let provozu) a jediný modernizovaný s nějakou perspektivou je těch 11 thajskejch. F16 se naproti tomu vyrábí nová a modernizace s perspektivou déledobého užívání je nemálo.

     Tzn. ano, F16 je výběhový typ, ale to neznamená, že Cčko není ještě podstatně více výběhový a raritní typ, u kterého je tedy riziko, že se nebude dále vyvíjet, nebo že nepůjde nakoupit v případě potřeby, daleko větší.

     ===

     Co se týče vyrovnání silnému protivníkovi, tak jsou dvě možnosti. Buďto půjde o nějakou půtku s okolními nacionalisty. Pak i dvanáct letadel je síla.
     Anebo půjde o nějakej větší konflikt. A tam buďto budeme mít spojence, nebo je to stejně víš-kde. A když budem mít spojence, tak najednou nepůjde o dvanáct letadel a dvě letiště. Ale to musíme mít spojence a musíme jim mít co nabídnout: a to např. vybavený letiště na bojové operace rozhodně je. Když se dají dohromady např. síly nás, SR, Rakouska a Bulharska, tak už půjde o nějakých padesát letadel, i kdyby každej z těch států měl blbejch 14 letadel.
     A rozhodně pro ně bude mít větší cenu letiště vybavené pro typy, které používají i oni, než letiště s exotem, kterého nikdo nemá.

     "V případě nečekaného zhoršení bezpečnosti jsme v pytli protože nemáme stroje, nemáme zázemí, nemáme piloty, nemáme výzbroj. ":
     Vycvičit pilota jde za dva roky. Dodat stroje jde také za dva roky. Např. Hitlerovi trval nástup roky čtyři.

     btw: Tvoji argumentací by šlo zrušit celou armádu: Rusku/Německu se stejně neubráníme, tak na co ji mít....

     PS: A ad Thajsko - tam preferovali Gripeny do tý doby, než se kolem nákupu Gripenů provalila poměrně slušná korupce. Teď tam maj 18 upgradovaných F16 a 11 gripenů, kde se po blamáži s korupcí bojej i jen dokoupit dvanáctej za ten, co jim spadnul.

     • semtam
      22:25 24.01.2019

      Myslím, že již blouzníš a vůbec nechápu, proč si se zapojil do diskuze, když máš jen mizivý přehled.

      Verzi C/D může nadále ze stávajících strojů provozovat JAR, Thajsko, ČR, HU, S a výcvikáč v GB. Thajsko má v plánu pořídit další Gripeny, jaká verze se případně nakoupí není známo, může jít o C i o E.

      Nevím, proč mi píšeš, že F-16 se vyrábí, ano, jak jsem psal, výrobu zachránil Bahrajn a nyní Slovensko. Ovšem, kde bereš to, že je zaručeno na základě maloobjemných zakázek dlouhotrvající podpora, je mi záhadno. Asi myslíš vrakáč či kanibalismus.

      Proto jsem psal, že nejlepším řešením je pronájem, protože objednávat končící typy letadel je rizikové a za 10 let se vyjasní, které typy letadel jsou životaschopné a které nikoliv. Chápu, že jsi v pozici hlavou v americké prdeli, ale zkus se prosím na to podívat racionálně a hlavně z pohledu české či slovenské země a ne z pohledu amerického guvernéra. Děkuji.

      Exotem bude právě F-16 po roce 2050 a jak Slovensko s Bulharskem budou nahánět arabský nacionalisty fakt netuším.

      Ano, pokud za 10 let bude potřeba doobjednat stroje, tak F-35 či Gripen E/F. Vrakáče neřešim, tam seženeš pomalu cokoliv.

      Nikoliv zrušit armádu, ale naše armáda má mít takovou sílu, aby se protivníku nevyplatilo nás napadnout. Nevyhrajeme válku vojensky, ale on také prodělá a poté vlastně prohrál. P.S: Na silné letectvo nemáme prostředky.

     • Jirosi
      07:54 25.01.2019

      Semtam: Odtrhni se od toho fandovství a začni psát zkutečné informace.
      "Verzi C/D může nadále ze stávajících strojů provozovat JAR, Thajsko, ČR, HU, S a výcvikáč v GB. Thajsko má v plánu pořídit další Gripeny, jaká verze se případně nakoupí není známo, může jít o C i o E."

      Pokud píšeš o plánu pořídit, piš i o plánu masivně vyřadit u Swe. Případně přiznej, že CR, HU nemusí dostat další provoz C/D. A jediný stroj v GB to určitě zachrání...
      Tohle se fakt nedá číst.

     • logik
      10:52 25.01.2019

      Semtam:
      "Verzi C/D MŮŽE.....". Pleteš si marketing s realitou. Realita je taková, že nové či modernizované F16 se provozují, zatímco u Gripenů jde často jen o plány a těch bylo....

      Např. thajci prý plánují kupovat gripeny už asi deset let a nic, jen zmodernizovali F16. A po provalené korupci je zřejmě jen tak kupovat nebudou. Co bude v Maďarsku po roce 26 nevíme. Zbejvá Švédsko, které je chce vyřazovat a trenažéry v GB (do nich asi nikdo spát prachy nebude).

      Máš pravdu, že na jihoafrické gripeny jsem pravda ve výčtu zapomněl - tam je perspektiva dlouhodobějšího provozu. Nicméně, vzhledem k tomu, že půlku z nich kvůli nákladnému provozu dali radši do skladu, tak to, že by zrovna JAR pomáhala spolufinancovat modernizace typu asi příliš nehrozí.

      Tedy jsi nijak nevyvrátil argument, že zatímco moderních F16 létá hafo - a dál se nové vyrábějí, zatímco Gripenů C v roli stíhače bude s nějakou jistotou dlouhodobě provozováno pár (13 v JAR a 11 v Thajsku) a nové se nevyrábí.
      A z těch dvou provozovatelů v JAR evidentně kašlou na upgrady a v Thajsku se do dalšího rozvoje či nákupu toho typu také evidentně nehrnou....

  • Jirosi
   19:07 24.01.2019

   "Pokud Bulharsko zvolí či spíš přikývne k nákupu nových F-16 Block 70/72, tak nových F-16 v rámci NATO či lépe Evropy bude lítat jen 30 kusů."

   Což je o 30 víc než se prodalo C/D. Těch se za celou dobu do Evropy, mimo Švédska prodal jediný kus! Celosvětově to je 38 kusů, né všechny dnes létají.

   Koncepce je problém, ale nejen Slovenského letectva.

   "V současné době, jsou oba jak Block 70/72 tak i C/D s jistými riziky do budoucna."

   C/D už nikdy nebude létat tolik jako dnes. A to jich proti F-16, už dnes létá pravdu málo.

   • Jura99
    19:15 24.01.2019

    Nove vyrobenych F-16 block70/72 je dosud take v jednotkach kusu. A modernizovat oletane draky v polovine zivotnosti na F-16V take neni z hlediska perspektivy terno. Ten typ proste ve vyrobe konci a nebude jej nasledovat zadny ani vzdalene podobny. Gripen E/F teprve zacina vyrobu a podobnost s C/D tam je, byt shoda dilu asi minimalni.

    • Jirosi
     19:38 24.01.2019
     Oblíbený příspěvek

     Modernizace je z pohledu provozu významná pro udržení ceny dílu a výrobních řetězců.

     • Jura99
      20:00 24.01.2019

      Ja mel na mysli to, ze vetsina Block 70 vznika modernizaci starych draku, jejichz zbyvajici zivotnost je cca 20let. Proti tomu nove vyrobenych Block 70 je zatim velmi malo, jestli budou mit zivotnost 40let, budou za tech 20let celkem osameli az ty modernizovane doletaji.

     • Jirosi
      20:17 24.01.2019

      Ale opozicí byli nově vyrobené C/D, kde nejsou žádné nové vyrobené.
      Uživatelé C/D budou osamělí už v roce 2026. Pokud Švédové nezmění své plány.

     • logik
      20:49 24.01.2019

      Moderní nově vyrobené F16 jsou. Moderní Gripeny C ne.

      To, že je pak další hafo moderních F16, které vznikají upgradem starých strojů je jen další plus pro F16, nebo existují někde Gripeny C s jasnou perspektivou dalších desetiletí provozu?

      A co se týče podobnosti strojů, tak na to se nehraje. Technologicky si jsou podobné i F35 a F16 (sdílejí radary atd...) a naopak to, že má Cčko a Ečko podobnej tvar draku nijak k možnostem udržovat Ečko nepřispívá.

      Btw.: je hezký, jak se kolem Gripenu argumentuje. Když jde o to obhájit Cčko, je Ečko podobný éro. Když se ovšem bavíme o budoucnosti, kdy se jako varianta bere Ečko, je najednou Ečko málem srovnatelný s F35....

     • Scotty
      22:54 24.01.2019

      logik
      /Moderní nově vyrobené F16 jsou. Moderní Gripeny C ne./
      Ekvivalentem moderní F-16V je Gripen/E rozhodně ne C.
      Dnes se možnostem Gripenu/E jeho varianta C ani nepřibližuje. Ovšem pokud dopadnou plánované modernizace Gripenu/C bude s verzí E v mnoha ohledech srovnatelný.

     • Jirosi
      07:47 25.01.2019

      Scotty: Až někdo bude prodávat ve stejném vojenském kontraktu za podobnou cenu jako F-16V Gripen E/F, dejte vědět.

      Dnes tedy je horší, stejný bude jen po modernizaci a zadarmo ani kuře nehrabe = dražší.

     • Scotty
      10:24 25.01.2019

      Jirosi
      Samozřejmě že modernizace něco stojí, ani Lockheed nerozdává modernizace zadarmo.

   • semtam
    20:55 24.01.2019

    Až na to, že Gripenů C/D v Evropě lítá něco kolem 150 kusů. Ve světě dohromady cca 200 kusů.
    Ale to hlavní si opět nepochopil, uniká ti pointa a zase řešíš jen a pouze kraviny. Udělej mi laskavost a nevšímej si mě děkuji.

    • Jirosi
     21:09 24.01.2019

     "Na potřeby letectva se musí dívat celostně nikoliv z pozice jakéhosi fandovství či ještě jedné věci, jakou pro klid diskuze raději neuvedu. Sice se tě týká a nejenom tebe, ale to je fuk."

     To ti to "fandovství" nedovolí ani přiznat skutečné počty C/D. Je to smutné.

  • darkstyle
   21:53 24.01.2019

   Super, takze by si siel do 10 rocneho prenajmu, ked vas, vas dvanastrocny stoji stoji tolko ako polovica nakupu slovenskych F-16..
   Ked priratam amraami a komunikacne prostriedky tak aj viac, ale budiz.

   Takze ty zaplatis prenajom v cene polky novych stihaciek na dajme tomu 12 rokov, aby si potom isiel kupovat dalsie..

   A teraz si skus predstavit ako to vysvetlis opozicii a hlavne volicom v CR.

   • semtam
    23:16 24.01.2019

    Začni počítat, nákup má stát 1.6 MLD EUR s tím, že dva roky grátis servis. Očekává se, že za deset let provozu přesáhne částka včetně nákupu 2.0 MLD EUR, Gripen stojí ročně 1.7 MLD CZK tj. něco přes 66 milionu EUR dle aktuálního kurzu Koruny. Nedávno jste platili za MIG-29 80-90 milionu USD ročně. nyní kolem 30 milionu s tím, že nejspíš je v provozu již jen pár letadel. Cena pronájmu Gripenu je téměř stejná s provozem F-16. Výzbroj není třeba řešit, protože ta pokud není zapůjčena jde osadit na vícero platforem.

    • Gibon
     20:45 26.01.2019

     Cena za abonent bola 88mil na 5 rokov.

  • palo satko
   12:19 25.01.2019

   Semtam, ved trochu rozmyšlaj ako Slovak a "koncepce" ti docvakne. Slovensko musi mat lepšie stihačky ako Madarsko (Kamoš Orban tam nebude večne). Faktom je že buduca slovesnka F-16 je lepšia ako madarsky Gripen.

 • strikehawk
  17:56 24.01.2019

  Můj názor je, že bychom měli zůstat u Gripenu ale u původně plánovaného množství 28 ks ( kterou tehdy spláchli povodně ). Jestli bude část odkoupená varianta C/D nebo je vrátíme a kompletně koupíme 28 ks E/F je jedno.

  Nákup bychom měli v optimálním případě koordinovat nebo přímo spolupracovat s Rakouskem a Maďarskem, kteří budou v horizontu 5 let řešit ten samý problém. Slovensko koupilo F-16 a orientuje se na spolupráci s Polskem a USA - jeho volba. Podle mě nepříliš vhodná pro stát velikosti SR a ČR.
  Případně, pokud maďarsko-rakouská karta selže pokusit se navázat širší spolupráci s Brazilií a Embraerem kde již existuje základ v podobě KC-390.

  Varianta E/F resp modernizovaná C/D nám zcela vyhovuje z hlediska filozofie nasazení, údržby, nákladů na provoz a primární orientaci na EU ( tím myslím přechod na IRIS-T, METEOR a KEPD-350 ) a tím zajištění interoperability v rámci EU

  Za situace kdy využíváme platformu C/D kolem 50% jejich současných schopností tzn využíváme pouze starou výběhovou leteckou výzbroj v podobě AMRAAM C-5, AIM-9L nemá cenu vůbec snít že si pořídíme F-35 s násobně dražším provozem

  • logik
   19:00 24.01.2019

   Pokud by měla F-35 násobně dražší provoz, tak jistě (nicméně ještě tu je F-16, že).
   Není bez zajímavosti, že několik tendrů Gripen prohrál právě kvůli jeho údajným vyšším nákladům na provoz. Ty náklady zas nejsou tak jednoznačný, IMHO skutečná čísla skoro není šance znát - a každej bude věřit těm číslům, která dopadají dobře pro jeho koně.

   Jinak vzhledem k tomu, že na Švédsko se neorientuje skoro nikdo - a Švédsko nám, kdyby šlo do tuhého, pomůže asi jako svého času Rumunsko v Malé dohodě, tak nějak nechápu, o co je orientace na USA horší.

   Gripen není Evropský projekt, Gripen je Švédský projekt, a Evropa na něj kašle. Jediný další hráč, který na něm má trochu zájem, je Británie (prostřednictvím BAE), a ta se z Evropy také trhá (byť kdoví, jak to dopadne, že....).

   • Trener
    14:53 25.01.2019

    Rumunsko by nám tenkrát pomohlo, ale jen proti Maďarsku = Malá dohoda. Asi by nám tenkrát nepomohla Jugoslávie, pokud nepočítám ty dobrovolníky.

  • Jirosi
   19:11 24.01.2019

   EU je ekonomický spolek!
   V NATO vlastní jediný C/D.

   "nemá cenu vůbec snít že si pořídíme F-35 s násobně dražším provozem"

   Z násobně dražším provozem v porovnáním s čím, kde a k jakému fiskálnímu roku...

  • Jirosi
   19:46 24.01.2019

   "Za situace kdy využíváme platformu C/D kolem 50% jejich současných schopností tzn využíváme pouze starou výběhovou leteckou výzbroj v podobě AMRAAM C-5, AIM-9L"

   • Jirosi
    19:54 24.01.2019

    Výzbroj jsme si koupily a zaplatily integraci, proto ji používáme.
    C/D pronajímáme, proto je můžeme přestat používat na konci pronájmu. A zhodnotit zda je vhodné v něm pokračovat.

    50% je hloupost. Platformu využíváme na plno, tedy k účelu k jakému byla zakoupena. Pokud ti přijde, že svůj účel neplní na 100%. Pak nechápu proč u ní zůstávat. Protože v ní nemáme investované náklady, je pro nás to rozhodnutí ještě snažší.

    • strikehawk
     21:50 24.01.2019

     Nechápeš co je temi 50% myšleno....nevyuzivame 100% protože nemáme nejnovější střely Meteor a IRIS-T, nemáme průzkumny a rusicí kontejner, KEPD 350 Taurus apod. Vyuzivame minimum co platforma nabizi

 • Tonotime
  16:41 24.01.2019

  Jirosi...
  Vďaka za opravu a spresnenie...
  Použil som v rýchlosti dosť nešťastné niektoré výrazy, prirovnania... Viac menej sa moje úvahy najviac približujú k projektom v USA Have Raider.
  https://www.popularmechanics.c...
  Je súčasťou projektu Loyal Wingman, ktorý vytvoril autonómne lietadlá, ktoré sú spárované s lietadlami s posádkou a môžu vykonávať delegované úlohy. Raider I sa sústredil na to, že má F-16 autonómne opustiť svoje lietadlo s posádkou, vykonať letecký úder a potom sa vrátiť do leteckej formácie. Raider II išiel o krok ďalej a prinútil softvér F-16 robiť rozhodnutia založené na prevádzkových parametroch a potom ich meniť, keď bola situácia aktualizovaná.
  ....Hádam by sa našlo veľa schopných programátorov v našich štátoch na vývoj softwérov pre naše UI do stíhačiek, drónov a až také nákladné by to nebolo, ako celý nákup taký stíhačiek a softwéru, hardweru do nich, ich modernizácia, ak nám ich vôbec predajú. Mohli by sme ich vyvíjať aj s inými štátmi. Zamestnalo by to kopec ľudí, talentov a naše supermozgy by nemuseli odchádzať do zahraničie, kde sa často podieľajú na tvorení takých projektoch.

  • Jirosi
   19:14 24.01.2019

   Máš představu jaké jsou asi náklady USA na vývoj tohoto projektu. U nás můžeš začít nákupem C/D, pokračuj současným nákupem F-35 pro jejich vedení, přičti vývoj a vypuštění satelitu zajišťující tuto činnost, atd.

 • Tonotime
  14:56 24.01.2019

  S čím ešte treba rátať pri modernizácii stíhačiek po roku 2027?
  Výpočtová sila počítačov neustále rastie a stále platí približne Moorov zákon. Po roku 2027 už budú niektoré počítače dosahovať silu, že hravo zvládnu okolo 80-90% a v mnohých oblastiach aj predčia schopnosti dnešných pilotov. Tak prečo do tých stíhačiek nedať takú umelú inteligenciu? Veď by to bolo aj z ekonomického hľadiska lacnejšie. Dané stíhačky prinajmenšom nemusia niesť zo sebou ľudskú podporu a ochranu. Môžu robiť manévre v preťažení ktoré ľudskí piloti neprežili. Nemusíme po ich havárii zachraňovať pilotov. Môžeme ich využiť aj na samovražedné, alebo vysokorizikové misie, v prvej vlne, na špionáž. Môžu byť použiteľné ako návnada, spomalenie útočiacích stíhačiek a podobne.
  Nemyslím, ale že stíhačkam z umelou iteligenciou budú velitelia skalopevne veriť. Ešte bude s nimi treba získať plno skúsenosti, overovania a podobne.
  Väčšina menej bohatých štátov si ani také rýchle prezbrojenie drónmi nebude môcť dovoliť, respektívne im ich naše podarené veľmoci nepredajú. Niektoré stíhačky ale budú upravovať na letecké misie riadené superpočítačmi.
  Letky budú kombinované. Ako nepriateľ zistí, ktoré lietadlo riadi ľudský pilot a ktoré superpočítač? Veď tam môže byť aj ľudská maketa.
  Časť rutinných misii, hliadok zvládnu stíhačky zo superpočítačmi aj samotné.
  Ľudskí piloti budú mať stále niektoré rozhodacie právomoci v letkách.
  Aj v USA stále počítajú s F15 a F16 ako zo strojmi spolupracujúcimi s drónmi. Napríklad link: https://www.securitymagazin.cz...
  Ak sa budú dať gripeny modernizovať aj na riadenie superpočítačmi, či boj vo formácii s dronmi ešte sa môžu ČR armáde zísť. Alebo získajú čas na prezbrojenie stíhačkami už vybavenými pre boj spoločne s formáciami dronov.

  • Jirosi
   15:26 24.01.2019

   " Po roku 2027 už budú niektoré počítače dosahovať silu, že hravo zvládnu okolo 80-90% a v mnohých oblastiach aj predčia schopnosti dnešných pilotov. Tak prečo do tých stíhačiek nedať takú umelú inteligenciu?"

   Výpočetní výkon = Hardware
   Umělá inteligence = Software
   Vlastnictví jednoho neznamená vlastnictví druhého.
   Napsat jednoduchou UI zvládneš doma. Udělat, ale UI co dokáže v bojové zoně ovládat letadla plnit, plnit úkoly a být připravena na nenadálé situace kdekoliv na světě. To je o pár řádu větší problém.
   A prosadit svěření vojenských kompetencí takové UI, případně jí je skutečně svěřit úplně jiná.

 • palo satko
  10:59 24.01.2019

  Myslím, že porovnavanie českeho Gripena a buducej slovenskej F-16 je nielen nefer, ale aj hlupe. Obe rozhodnutia padli v rokoch, v rozdielnych politickych vnutornych pomeroch a v rozdielnej medzinarodnej politickej situacii. Osobne si myslím, že ak by dnešne prosperujuce Česko stalo pred volbou nakupit tryskače ako nahradu dolietane Migy 29, tak by v dôsledku medzinarodnej situacie a utuženia vzťahov v Aliancii a s USA nakupilo nove F-16 za hotove. Treba sa zamysliet, či nie je najrozumnejšie vratit gripeny Švedom a v dobrych časoch sa poriadne vyzbrojit. Ked pridu časy zle je „pozdě bycha honiti“.

  • Rase
   14:30 24.01.2019

   Ještě bych počkal co za novou stíhačku pořídí v Rakousku a co přikoupí Poláci. Pak bych vybral něco co má alespoň jeden z našich sousedů .)

   • Jirosi
    15:27 24.01.2019

    Dobrá připomínka, ale zatím jsme vždy šli svou cestou.

   • skelet
    16:02 24.01.2019

    co koupí Rakousko ti může být zcela jedno (neutrální stát) a čekat na to co koupí Poláci je nemožné. Ten výběr bude takřka současně. Takže k Polákům se můžeš přidat nebo s nimi výběr koordinovat.

 • lemkin
  10:25 24.01.2019

  Krásný převzatý článek, nad kterým se dá krásně diskutovat.

  Osobně se přikláním k JP-- a diskuzi Jura 99 vs. Scotty. Budeme-li chtít mluvit o válečném letectvu, tak alespoň 36ks s upgrade 2020 jinak to nemá smysl.

  Problém je, že stále chybí jakákoliv koncepce Letectva a Armády (nebo se každou chvíli přepisuje bílá kniha - papír totiž snese všechno). Stálo by za to uspořádat také nějaké Gripen days, kde by se dalo pobavit s ostatními uživateli a zástupci SAABu, jak dál. Mohlo by se totiž stát, že zůstaneme jedinými exotickými uživateli Gripenu C/D.

  Problém vidím hlavně u SAABu, spousta chudších letectev hledá olétané stroje typu F-16, protože jiné levné jednomotoráky prostě nejsou. Tady by měl SAAB říct, máme lehce olétané stroje po roce 2026 po UPGRADU s životností - jinak si totiž zaříznou zahraniční zákaznickou základnu o velikosti Švédského letectva.

  Za mě tedy buď současný počet nechat dolétat do onoho roku 2029. Ono přikoupit dalších 10 strojů by bylo sice super, ale přikoupit je na 10 let? To mi moc smysl nedává.

  Ušetřené peníze raději vrhnout do celkové modernizace L-159 - nová avionika, mokré křídlo, pouzdra, munice (vč. integrace té východní). To jsou peníze, co alespoň zůstanou doma a třeba se takový nový letoun i někam prodá (proč o další nemá Iraq zájem - protože v současném stavu nic neumí) - koukněte na L-39NG.

  • Scotty
   11:23 24.01.2019

   Bílá kniha dnes nemá cenu ani toho papíru na kterém je vytištěná a pochybuji že kdy měla větší. Jinak koncepce rozvoje AČR do roku 2025 je celkem jasná a pořízení dalších bojových letadel v ní není.
   Je jasné že na vedení intenzivní bojové činnosti je 14 letadel málo, ale nesmíte zapomínat že jsme součástí NATO takže případného boje by se pravděpodobně neúčastnili jen naše stroje. To je taky, aspoň z mého pohledu, největší argument proč opustit Gripen. Na například F-16 nebude problém se zázemím a díly v podstatě kdekoli kde bude působit letectvo NATO. Tohle u Gripenu bude vždy problém.

   • skelet
    11:36 24.01.2019

    Gripen vs F-16 v AČR je především o cenové nabídce (a lobby) obou států (USA vs Švédsko).
    V každém případě zavádět okolo roku 2030 NOVÉ letouny 4.generace je .. o ničem. Bohužel se to stále posuzuje dnešníma očima.
    Buď zůstat u stávající platformy a dorazit ji (za dobrých garantovaných podmínek) nebo přestoupit na 5.generaci (na což asi nebudou peníze, respektive na jejich provoz).
    Navíc za těch necelých deset let se může změnit ledasco na zahraniční scéně a nakonec budeme lítat třeba na Rafale (bo konejšení Francie) nebo Typhoonech (bo konejšení Německa). Variant je obrovské množství.

  • Jirosi
   12:05 24.01.2019

   "Problém vidím hlavně u SAABu.... "

   Jenže Saabu je to jedno, jen hromadí prohrané kontrakty. Spíše to vypadá na to, že C/D je pro něj mrví. A ani CR(Madarsko) nedostaneme po roce 2027 nabídku na odkup/pronájem, ale jen na nové E/F. Předchozí letoun neuspěl, tak je potřeba teď se zahojit prodejem novinky.
   Švédové sice budou mít spousty C/D už po roce 2020, pokud se rozjede výroba E/F. Ale nikdo neví krom těch "14+14" v pronájmu v jakém stavu.

   L-159 je nepochopení problému. To je česká verze "gripen", jen menší stát, menší problém. L-39NG je jiné letadlo, cvičný stroj nemá problém z odběrem.

   • strikehawk
    17:23 24.01.2019

    SAAB to jedno není jenomže letadla ve stavu Flygvapnet jsou prostě armády a ne SAAB a ministerstvo obrany zde evidentně nefunguje jako u nás kdy množství techniky v záloze určuje pan Strnad podle toho kde a jaký zrovna sehnal kšeft....

    Jinak přechod na JAS-39E/F a modernizace stávající varianty C/D je naprostý maximum co můžeme očekávat. V situaci kdy využíváme max 50% schopností letadla již teď je zcela iluzorní že přejdeme na jinou platformu

   • Scotty
    17:23 24.01.2019

    Celkem mě fascinuje že tak jistě víš co je pro Saab mrtvé. Možná ještě lépe než oni sami.
    Odhadovat dnes jakou dostaneme nabídku v roce 2027 není nic než věštění z křišťálové koule.

    • Jirosi
     19:22 24.01.2019

     "Odhadovat dnes jakou dostaneme nabídku v roce 2027 není nic než věštění z křišťálové koule."

     Odprodej bude klidně zadarmo, ale neptej se za kolik ti prodají náhradní díly.
     Pokud nedokážeš odhadnout nutnost Saab/Švédské prodat letadla z jeho nabídek na současné tendry. A to dnes stále létají v "plném" počtu, a výrobní linka nemá do čeho píchnout. Většina dodávek se má uskutečnit, už v době vyřazovaní(nahrazování) letadel od letectva. A všude se nabízí jen "nové" stroje.

 • Maximus
  10:17 24.01.2019

  Uváhy o modernizaci JAS - 39 C/D nebo jejich nahrazení modernější platformou musí vycházet z několika faktorů, které v současnosti neumíme zatím moc dobře předpovědět:
  1) geopolitika - situace během příštích 5 let ukáže směr integrace či spíš desintegrace EU, kdo nastoupí v roce 2022 po prezidentu Putinovi, jaký bude nástupce prezidenta Trumpa či zda dokonce Trump obhájí, stabilita či spíše nestabilita zemí Předního východu a severní Afriky a s tím související vývoj migrační krize,...

  2) od geopolitiky se odvijí definice skutečných hrozeb pro bezpečnost naší země a našich spojenců - bude to skutečně v příští dekádě Rusko, které nemá zejména ekonomickou sílu na otevřený konflikt s NATO a samo bude zavádět letadla 5. gen ve smyslupných počtech až ke konci příští dekády, přičemž je na místě otázka, jak moc bude Su-57 dominovat nad modernizovanými letadly 4. gen (vzhledem k vlažnosti objednávek ze strany Ruska i vycouvání Indů z programu FGFA to nebude zcela až tak výrazné) či většina konfliktů bude naopak vedena proti zemím či jen terorisktickým bojůvkám ekonomicky a vojensky zaostalým, na které ve své podstatě stačí i vítěz amerického tendru OA-X, tj. turbovrtulový letoun.

  3) politická a ekonomická situace v ČR - historie ukazuje, že toto jsou jedny z nejzásadnějších faktorů, které budou omezovat "rozlet" AČR a samozřejmě politické ambice našeho státu - zda naše "nadzvuky" budou nadále plnit převážně jen roli air policing a potenciál i jen současné verze nebude ani z poloviny využíván

  4) cenová nabídka od Švédů - je otázka, jestli se spokojí s pomyslným vrabcem v hrsti, nebo budou tlačit na pilu a bude pro ČR zajímavější uvažovat o alternativách jako je F-16 nebo dokonce F-35

  5) zda nabídka od Švédů bude zahrnovat možnost doplnit stav Gripenů na dvě letky a ty zmodernizovat na společnou úrověň za přijatelnou cenu - druhá letka by umožnila rozšířit A-G výcvik a možnosti podpory spojenců v zahraničních misích (air policing, A-G útoky v zájmových zemích třetího světa)

  6) lobbing a míru korupce ve výběru - to je nejvýznamnější faktor, který může konečnou volbu pokračování JAS -39 či nalezení jeho náhrady posunout zcela do opozice proti nejlepší volbě z hlediska vojenské, ekonomické i politické výhodnosti.

  Pokud se geopolitická situace radikálně nezmění, nedopadne na naši zemi výrazná ekonomická krize a Švédové nebudou tlačit na pilu ohledně odkupu pronajatých letadel, doplnění jejich počtu na dvě letky a jejich modernizaci, tak pro naše potřeby bude JAS-39 bude plně postačovat do příchodu letadel 6. generace - ve své podstě pro naše použití by klidně stačil i FA-50.

  Pokud nemáme pro výkonější letadla smysluplné využití a vlastně ani ambice je používat, tak pořizování hi-tech platformy je mrhání omezenými fin. prostředky, které AČR potřebuje akutně skoro všude jinde.

 • juhelak
  09:53 24.01.2019

  Ve smyslu článku by byla zřejmě chyba vyřazovat/nahrazovat letadla, které jsou někde na polovině životnosti..dokoupeni c/d od Švédů..pokud vyradi i stroje vyrobené po roce 2010 tak ty budou mít nalétáno opravdu málo. Zbytkovou cenu při odkupu našich stávajích těžko hodnotit..Švédům se cena zřejmě již dávno vrátila a stroje mohou nechat za symbolické ceny.
  Ze nevyužíváme schopností naplno me netrápi..přeci jen některé schopnosti ani nepotřebujeme..btw to vaše papírové srovnávání výkonu s jinými letadly trochu kulhá.. stejně důležité je co umí s tím letadlem pilot..a verim že naši piloti využijí možnosti letadla na 100% proto se v případném souboji gripen vyrovná mnohem výkonějším strojum..kolik let bude trvat slovenským pilotům než využijí potencial f16 alespoň z poloviny aby se dokázali vyrovnat gripenu? udaje na papíře nejsou všechno..
  rád si pak počkám na názor samotných pilotů jestli by měnili nebo ne.

  • NeoXII
   10:31 24.01.2019

   Prví slovenskí piloti pôjdu na výcvik do USA už tento rok. Takže do dodávky našich F16 už bude vycvičených dosť pilotov a neboj, potenciál F16 využijú určite viac ako s polovice, aby sa vyrovnali Gripenom. Nemáme o nič horších pilotov, ako vy a zvládnu to rovnako. A odpoveď pilotov, či sa ísť školiť na Gripen, alebo F16 je jasná. (myslím našich, nie vašich, čo už lietajú).

   • juhelak
    10:57 24.01.2019
    Oblíbený příspěvek

    nemel sem v umyslu dehonestovat váš výběr nebo uroven..ale obecne to že papírové srovnání není vše..naši piloti na Gripenu cvičí a letají skoro 15 let a s tím letadlem dokaží věci které urcite nedelali po zaškolení..nejsem pilot tak nevím kolik letových hodin je potřeba aby si letadlo dokonale ovladl ale nejakou dobu to potrva..je to stejne s kazdym vybavenim.

    • NeoXII
     13:23 24.01.2019

     Beriem :-)

 • mikojan29
  08:44 24.01.2019

  Už som to čítal na Czech Air Force, vynikajúci článok, jeden z najlepších, čo som čítal o Gripene!

 • JP--
  08:19 24.01.2019

  Gripen neGripen je otázka, já bych je nechal dožít (tedy odkoupit) klidně do roku cca 2035 a pak koupil rovnou něco novýho. 14 kousků pro naše potřeby zatím stačí. Jasně měla by se koupit munice jak AG, ideálně SDB II i s integrací, pár průzkumnejch kontejnerů a větší počet Liteningů. Tak AA Meteror nebo novější verze Ammramu a víc bych to nehrotil.

  Letectvo si hlavně musí vyřešit co s L-159kama v současnym stavu je snad radši zrušit, nebo konečně dokončit jejich modernizaci, tak aby se daly konečně pořádně využívat. tj. link 16 - střelecký kontejnery nějakou podobu REB kontejneru, integrace AG zbraní a jejich nákup. Gripen je vcelku moderní platforma se slušným výkonem a na ruský křápy nebo střílení ručníkářů by určitě stačil.

  Podle mě spíš chybí munice kontejnery a rozhodnutí co s L-159kama než řešit nástupce Gripenu. Odkopit a za ušetřené vyřešit ten zbytek. To že chce letectvo více kusů je hezký, ale pokud ani nemá čím střílet tak na co.

  • Scotty
   08:59 24.01.2019

   L-159 ideálně přestavět na verzi T2 a udělat z nich jednu cvičně-bojovou letku. Jejich AG roli by měla ideálně převzít druhá letka víceúčelových nadzvuků. Tím by se problém L-159 ideálně vyřešil a zároveň by letectvo nahradilo své dosluhující L-39ZA.

 • Jura99
  08:02 24.01.2019

  (Ne)vybavenost našich Gripenů je otázkou, protože stále jsme se neshodli, k čemu vlastně slouží, jestli kvůli malému počtu jen na airpolicing nebo to je válečný stroj schopný nás ubránit či se účastnit obrany v koalici. Já tam vidím to prvé, tedy jen airpolicing, jednak kvůli počtu a jednak v nějaké koaliční akci bude větší starost s logistikou a kompatibilitou s nastupujícími F-35A u spojenců než potenciální užitek z našich cca 4 strojů, které bychom mohli popř. uvolnit. Pokud bychom měli F-35A, tak ok, je to stroj co do koalice typově zapadne. Takto nám Gripen C/D na airpolicing stačí a dokonce ta prvotní chabá výbroj kanon+amraam+sidewinder k tomuto účelu také úplně stačí.

  • Scotty
   08:44 24.01.2019
   Oblíbený příspěvek

   Je chyba rozlišovat stroj bojový a stroj na airpolicing. Airpolicing je pouze jeden z úkolů letectva v době míru. S tuhle logikou by bohatě stačil i FA-50, ale myslím si že takovéhle uvažování je od začátku chybné. Vojenské letectvo by mělo být stavěné primárně na válečné využití. Stejně jako pozemní síly nejsou budovány primárně jako posilový prostředek policie i když se tak dají využít.

   Pokud padne rozhodnutí pokračovat s Gripenem bude nezbytné navýšení počtu strojů. Není to tak dávno co jsem sem dával rozhovor s velitelem letectva, který říkal že výcvik AA a AG se se současným počtem letadel nedá plnohodnotně realizovat. Stejně tak vidím jako nezbytné po pořízení moderních AA střel investovat do přilbového zaměřovače. Naši piloti při cvičných soubojích Eurofightery uváděli jejich absenci jako svojí značnou nevýhodu.

   • Jura99
    08:57 24.01.2019

    Pro airpolicing je asi nejdůležitější vlastnost vysoká rychlost, FA-50 má M1,5, to je celkem málo, pokud je jedno letiště v zemi. K válečnému využití nestačí 14ks strojů, to je stejné jako koupit jeden tank a hrát si na těžkou brigádu. Takže buď máme letectvo početně jen pro airpolicing a žádné jiné plány nejsou (což se zdá že 20let pronájmu to tak máme resp. mít budeme), nebo se plánuje mít opravdu válečné letectvo s počtem aspoň +/- 36ks a můžeme se bavit, že airpolicing je jeden z úkolů letectva v době míru. Dnes jsme v té situaci, že máme onen "jeden tank", který k válce samozřejmě nestačí.

    • Scotty
     10:19 24.01.2019

     Jak jsem psal samo letectvo má požadavek na minimálně 6 dalších letadel. To že armádu teď aktuálně trápí jiné věci a tenhle plán je odložen je věc jiná. Tenhle současný stav je taková trvalé nouzovka. Pokud si dobře pamatuji mělo být původně nakoupeno 24 stíhaček.
     Primární úkol armádního letectva není airpolicing, stejně jako není primární úkol vojáka mech. praporu patrolovat v ulicích. Pokud je to třeba může být takto nasazen, ale není a ani by to neměl být jeho hlavní úkol.

     • Jura99
      10:36 24.01.2019

      Rozumím ti a v podstatě souhlasím, ale je to jako by voják mech. praporu měl jedno obrněné auto a jinak vůbec žádnou další techniku, ale zato měl pušku a boty, takže pro patrolování v ulicích by vč. toho jednoho auta měl všechno co potřebuje. Čím pak ten voják ve skutečnosti svým vybavením je ? Vojákem mech. praporu nebo spíš policistou ?

     • Scotty
      11:34 24.01.2019

      Jenže naši piloti mají plnohodnotný bojový letoun. Bohužel v celkem malém počtu, ovšem do nějakého většího konfliktu by byli nasazeni v rámci NATO. Už jenom pro společnou obranu by se měli snažit z Gripenu/C dostat co nejvíc je možné.

     • HEKTOR
      21:06 24.01.2019

      Scotty - to s primárnou úlohou letectva ste napísali úplne presne.!!
      vojenská technika má iba jednú úlohu a to byť pripravená na vojnu...netvrdím že to v jednotlivých armádach aj na 100´% je,ale reči typu-načo nám to bude,sú naozaj hlúpe...tiež sme nemuseli ako čssr kupovať tanky t-72,keď nikdy nebojovali a len zostárli...proste momentálne je mier (budme radi) a preto napr. "stíhačky" nebojujú,ale vykonávajú LEN air policing...

 • SofF
  00:22 24.01.2019

  modernizace tohoto nevýkonného stroje je jen žrout peněz, navíc v tak malém množství. Mít jich na 4-5 letek tak ještě s oběma očima přivřenýma, ale takhle když navíc půjde čím dál víc peněz do armády tak by bylo vhodné zbavit se symbolu degradace a hubených let. Klidně na nejnovější model Gripenu ale koupit aspoň dvě letky.
  A k těm misím do Pobaltí, bez urážky ale je to jak když jednooký pomáhá úplně slepému. Navíc nescházelo mnoho a díky nekompetentnosti ODS+ČSSD jsme mohli dopadnout jako to Pobaltí.

  • Jura99
   08:09 24.01.2019

   V Pobaltí jde o airpolicing, nejde o odvrácení válečného útoku či odstrašení nepřítele. K tomu je Gripen C ideální, tak jaký jedooký ? Naopak tyto mise dělají skvělé jméno ČR a vyjadřují, že máme schopnost něco takového zorganizovat. Zdánlivě to není nic moc, ale ne každý to dokáže, např. SR tyto mise neprovádí, ačkoliv třeba Poláci s Mig-29 v Pobaltí byli.

   • HEKTOR
    20:55 24.01.2019

    Jura99 - tie misie v pobaltí,alebo kdekoľvek inde nie sú nič neobvyklé...to že ich realizovalo poľsko s mig-29 a slovensko nie,je len preto že poľsko má jednoducho viac migov...a v zálohe ešte aj f-16...a presne preto to zvládlo aj česko,proste vám toho viac "lieta" a preto ste tam mali čo poslať...

    • Jura99
     21:13 24.01.2019

     SR mela 20ks Migu, dva havarovaly, melo by byt 18ks, ake davno neni. Prave duvody neznam.

     • HEKTOR
      21:39 24.01.2019

      Jura99 - 18ks .??a to bol ktorý rok.??no proste ich je teraz cca 6ks+/-,fakt neviem...a možno preto netahajú misie..

     • Jura99
      06:18 25.01.2019

      10ks z CSLA a 10ks z deblokaci. Ze jste je asi rozebrali na soucastky neni omluvou. Polaci je stale maji komplet, i ty z CR. (minus havarky). Proste mate zvlastni zpusob hospodareni, viz. ty Mi-17 co sly u vas do servisu a skoncily nekde rozebrane v garazi a deset let je nikdo nehledal.

     • Clanek
      14:11 25.01.2019

      Modernizovanych MiGu bylo OSSR dodano 12, zbytek puvodnich MiGu se kanibalizoval (a nejaky cas se jiste kanibalizuje i ty modenrizovane kusy).
      Ze je to zcela bezna praxe by nam mohl osvetlit jiny priklad... tak co treba ACR. Ta taky nedoletavala do konce vsechny jednadvacitky, na standard MNS jich sveho casu modenrizovala prave 12 (10+2) a doletavany do roku 2005 byly pak prave ty.

     • Jura99
      15:06 25.01.2019

      Clanek: všechny Mig-29 byly ve verzi A, přídomek S vznikl tzv. modernizací, která spočívala v přidání GPS a ještě čehosi, nechci to bagatelizovat, ale modernizací se to nazvat ani nedá. Takže všechny stroje byly +/- stejné. Že časem se jejich počet smrsknul nevysvětlitelně na polovinu je věc podivná a nevysvětlitelná, protože např. Poláci provozují stále ex-české vrstevníky těch dávno kanibalizovaných slovenských. Odstavení Mig-21 není žádný argument, ta letadla byla za životností (nechci kecat, ale myslím že se tam šlo za hranici životnosti) a s nepoměrně menší pořizovací cenou. Proti tomu odstavené Mig-29A neměly nalétáno nic, viz. ten kousek předaný do VHÚ Kbely, ten má pouhých 237hodin !

     • HEKTOR
      19:05 25.01.2019

      Jura99 - trošku vás poopravím...tých migov ak som dobre dávnejšie čítal bolo spolu tuším cca 23-24ks...je to úplne jedno...
      a čakal som či zase "vytiahnete" -237hodinový mig...nesklamali ste...
      pre ten váš komplex proste neberiete nič iné a len potrebujete dohonestovať stále všetko slovenské...a stále neviete predýchať,že by slovensko čo i len na krátky čas malo niečo lepšie ako česko...
      napr. Clanek vám napísal koment na české migy-21,ale nie,zbytočné,aj tak to neberiete...
      čomu stále nechápete.??to vám mám ako 5ročnému napísať,že nemôžete porovnávať slovenské a poľské migy.??veď to tu každý človek chápe,že to tak je preto,lebo slovensko na rozdiel od poľska na armádu kašlalo...a preto to išlo s migom29 dole vodou...stále tu hladáte nejakú záhadu,alebo senzáciu...ale nič také neni...proste keď sa na niečo kašle,tak to tak aj skončí...možno vám zoberiem ilúzie,ale nie všetko v sr je transparentné,logické a hospodárne...a možno vás sklamen,ale neni to ani v čr...

     • Jura99
      09:46 26.01.2019

      HEKTOR: já jsem pouze nepochopil, co Clanek myslel nedolétáním jednadvacítek v AČR. Nejmladší Mig-21MF dodaný do ČSSR měl ročník výroby 1975, úprava MFN pro službu v NATINADS byla provedena v roce 2000 (tj. po 25letech služby) u 10ks strojů a vyřazeny byly v 2005, tedy jako třicetileté stroje. Tam fakt nevidím žádný argument nedolétání "do konce", ani u těch, co už modernizaci MFN ve svých 25letech nedostaly. Proti tomu slovenské Mig-29A, které byly vyřazeny, měly stáří okolo 10let, některé mladší (jednotlivé kusy jsou popsány na valka.cz, např. stroj číslo 9308, výroba 1989, vyřazení 1996). Toto vlákno začalo tím, že SR má prý málo Migů na mise v Pobaltí, na to jsem se snažil vysvětlit, že málo jich nemá, resp. nemělo, ale jaksi se bez jasného důvodu více než polovina strojů kamsi propadla do bažin poměrně záhy po jejich pořízení. Pokud toto vysvětlení berete jako můj mindrák ze Slováků, tak se mohu jen s porozuměním pousmát, je to typické, když nemám na něco rozumnou odpověď, oponenta označím za zaujatého nepřítele.

     • HEKTOR
      20:13 27.01.2019

      Jura99 - ja ako mindrák neberiem čo píšete,ale ako to píšete...
      a vy ste vlastne nepochopil,že vám svojím spôsobom dávam za pravdu...máme mať cca 12ks,ale to je veľmi optimistický pohľad...dávam sem dva linky-v prvom sú všetká let.technika čo je a aj čo bola ku dňu !!!25.1.2019!!! ...autor čerpá aj z valka.cz...ale osobne neverím počtom prevádzkovaných lietadiel ku dnešnému dňu...ja len tvrdím,že pokial by slovensko malo dostačujúci počet migov,tak by sme ťahali misie v pobaltí a "zarábalo" na tom...a nemyslím si,že sa migy niekam prepadli,len sú asi "pokazené"-viď druhý link...je to smutné,nehospodárne,ale jo to proste asi fakt...

      https://sk.wikipedia.org/wiki/...

      https://slovensko.hnonline.sk/...

  • Scotty
   08:52 24.01.2019

   Tak Gripen byl vyvíjen jako prostředek primárně pro boj středního státu (Švédsko) se státem velkým (Rusko). Pokud by byl patřičně modernizován a dozbrojen, bude v podmínkách ČR stále platným strojem. S tím že by se jejich počet měl zvýšit v podstatě souhlasím ideálně spolu s vyřazením L-159.

   • Jirosi
    12:47 24.01.2019

    To by platilo pokud by CR dnes byla zainteresována do programu "Gripen". Jenže není, krom vycvičených pilotů není žádný relevatní důvod na platformě zůstat. Nejsme vlastníky ani drahého technického vybavení, ani letadel, a neděláme jejich údržbu!
    Tedy vše o co se teď jedná je vložení investic co stroje 4.generace, z další životností 15.let. Z rychle narůstajícími náklady na provoz. A to jen za předpokladu, že dostaneme nabídku...

    • Scotty
     16:41 24.01.2019

     Není pravda že neděláme údržbu. Všechny běžné opravy a prohlídky dělá perzonál základny v Čáslavi. Jak naši piloti tak technický perzonál ná ty stroje dostatečně osahané. Vybavení pro Gripen které nemá ve vlastnictví armáda by bylo jistě doučástí případného prodeje.

     • Jirosi
      19:25 24.01.2019

      Tedy je to přesně to samé co sem napsal já.
      CR nemá vůči C/D žádný důvod setrvávat. Nákupem vybavení na 10-15. let můžeme jen ztratit.

     • Scotty
      23:01 24.01.2019

      Vy jste napsal že se u nás neprovádí opravy a údržba což je lež.

 • Jara
  23:27 23.01.2019

  Něco podobného už jsem někde četl;) nicméně bych si přál mnohem více článků, jako tenhle řešící naší obranyschopnost a výzbroj, tak doufám že se dočkám, za mě super!

  K článku, není to tak dlouho co jsem pod nějákou oslavnou diskuzí na téma té debilní F35 napsal, že by se naše letectvo mělo soustředit na zvyšování svých schopností a vyždímat platformu Gripen do mrtě, ideálně se během znovubudovaní letectva přidat do programu FCAS a mezitím obnovit a vybudovat schopnosti letectva a zvýšit počty.....

  Pokračovat teď s Gripenem je ideální i ve světle toho, že musíme pořídit komplet PVO a vybudovat mech. Brigády se vším všudy nota bene, když nejsme schopni ani vyčerpat potenciál gripenu.

  Prolítl jsem diskuzi a nechápu proč někdo do tohoto éra tak šije zvláště když je to asi nejlépe fungující zbraňový systém u AČR

  • skelet
   07:18 24.01.2019

   není to ničitelka borgských krychlí (F-35) a ani si nezahrála ve filmu Iron Eagle

  • Clanek
   08:13 24.01.2019

   Protoze je to ve stavajicim provedeni po temer vsech strankach nejslabsi nadzvuk na trhu, kde v jeho mizerii mu muze konkurovat snad jen korejsky Golden Eagle a prekonat ho svede jen klenot indickeho vojenskeho prumyslu Tejas. Jasne ze je levny na provoz, jeste aby pri tech vykonech nebyl.

   Pokud ma ACR ambice jen na to sedlat to nejlevnejsi a nejmene vykonne, pak klidne muze, ale nedivme se kdyz na to nekdo poukaze. I za me ma CR za 10 let jednoduse na vic (at uz tim "vic" bude gripen E/F, next gen EU ero nebo ta "debilni F-35").

   • Jura99
    08:38 24.01.2019

    Proč ten odsudek ? Mezi jednomotoráky je konkurence velmi malá, T-50 je spíš cvičný stroj s rychlostí pouze M1,5 a Tejas má problém sám se sebou, což Gripen nepochybně nemá. Jedinou vyráběnou jednomotorovou konkurencí mezi 4.gen je F-16, kterému je Gripen C rovnocenným soupeřem (mimo Block72/70), byť kvůli o třetinu menší hmotnosti má i menší nosnost.

    • NeoXII
     09:22 24.01.2019

     No tak iste :-))) Gripen je rovnocenný súper F-16 leda tak v Ace Combate na Playstatione. Už len motor je neporovnateľný: Gripen forsáž 80 kN, F-16 130-144 kN, podľa typu motora. Nosnosť, dolet, (F-16 váži o takmer tri tony viac). AESA radar, prilbový zameriavač ako štandard, atď... Si zober, že F-16 z motorom GE a 144 kN výkonom má takmer taký výkon, ako MiG 29. Ten má 2x 80,5 kN, čiže spolu 161 kN. To je iný rachot než Gripen. A čo sa týka Gripenu E/F, ešte len sa učí lietať a jeho udávané hodnoty sú zatiaľ len na papieri. Až bude mať "nabojované" toľko čo F-16, môže sa porovnávať

     • Scotty
      09:54 24.01.2019

      Jak jsi napsal F-16 se těžší o 3t proto ten rozdíl v max. tahu není tak zásadní. Když porovnáš tah/hmotnost F-16 1,095 JAS 39/C 0,97.
      Dále porovnáváš jiné generace letadel. Porovnávej zásadně F-16C s Gripenem/C nebo F-16V s Gripenem/E. F-16C taky AESA radarem nebyl ani není vybaven.
      Ve Švédsku je přilbový zaměřovač už taky standardní vybavení Gripenu/C.

     • Jura99
      10:01 24.01.2019

      A co číst, umíš ? :) Píšu, že je soupeřem mimo Block 70/72, tak do toho nepleť AESA radar, ačkoliv až bude mít Gripen C také AESA, tak proč ne ? :-). Gripen C má méně výkonný motor, ale je o třetinu lehčí, tomu zhruba odpovídá ten méně výkonný motor. Gripen C je obratnější, přilbový zaměřovač může mít samozřejmě také. Gripen má násobně menší RCS, protože F-16 je starý drak. Takže podstatný rozdíl, o kterém jsem ale psal v minulém příspěvku, je v tom, že Gripen C je lehčí stroj s menší nosností a pokud má někam odnést stejnou hromadu bomb jako F-16, tak je neodnese, v ostatních parametrech je zcela srovnatelný.

     • NeoXII
      10:15 24.01.2019

      Jura99. RCS Jas 39 je 0.5-1,5, RCS F16 E block 60 je tiež 0,5-1,5. Viď https://aviatia.net...

     • logik
      10:31 24.01.2019

      Scotty:
      Fór je ovšem v tom, že zatímco F16C lze +- upgradovat na V, tak z Cčka Ečko neuděláš.

     • Jura99
      10:41 24.01.2019

      NeoXII: tak ten odkaz je zrovna asi takový zdroj informací pro ty hráče na playstationu :). Ale když už, tak právě srovnání F-16E/F s JAS-39C/D na těchto stránkách více méně potvrzuje tvrzení, že jde o srovnatelné stroje, resp. Gripen má všechny jejich ratingy lepší https://aviatia.net/gripen-vs-...

     • skelet
      11:06 24.01.2019

      však Jura99 psal, že s výjimkou Block70/72 :D

     • Scotty
      11:11 24.01.2019

      logik
      Zatím ne, to je pravda.

     • Jirosi
      14:39 24.01.2019

      Scotty:"Dále porovnáváš jiné generace letadel."

      Porovnáváš je, protože spolu soupeří v bojích o zákazníka.

    • Clanek
     13:51 24.01.2019

     To neni odsudek, to je suche konstatovani faktu coby odpoved Jarovi na "nechápu proč někdo do tohoto éra tak šije ". Pokud nekdo sije v ramci objektivity, tak si gripen C/D to siti jednoduse zaslouzi. Pokud se nekdo chce po gripenu vozit nehlede na fakta, pak samozrejme nema dalsi diskuse nejaky valny smysl.
     Ze je konkurence mezi jednomotoraky mala souhlas, na suchem konstatovani to ale nic nezmeni.

     • Jirosi
      14:31 24.01.2019

      Máš pravdu to letadlo si to nezaslouží, jenže taky není rok 2005.
      Ale to jakým způsobem sním jedná "Saab" je doslova trestuhodné.

      Bohužel nežijeme v kouzelném světě, ale v realitě. A tam není žádný důvod, aby ACR tento stroj držela finančně při životě. Na to jí stačí její vlastní L-159.

 • cejkis
  23:24 23.01.2019

  Předpokládám navýšení počtu Gripenů +4 ve verzi C.

 • Proxy
  22:44 23.01.2019

  U Švédů vidím vyřazování C/D hlavně kvůli stáří draku – první dostali v roce 1993, poslední v 2008 a v 2007 začali modernizovat staré A/B. Ty nahradí nové E/F a nové C/D mohou létat ještě za dvacet let.

  Případný odkup by pro mě musel být opravdu levný, stejně tak třetí období pronájmu by muselo být levné. Velký problém je ale vyjednávací pozice Švédska v porovnání s USA – Švédsko si nemůže dovolit dotovat spojence jako to dělá USA a bojím se, že v takové konkurenci si letadla radši nechají, než jít do cenové války. (Mimo jiné je to hlavní důvod, proč nemá význam řešit cenu slovenských F-16). To by bylo pro náš asi nejhorší, protože buďto přistoupíme na předražené Gripeny, nebo bolestivě po dvaceti letech přejdeme na jiné letadlo.

  Jako obvykle jde o rozhodování se stovkami faktorů, ale teď mě morbidně napadá věkové rozložení potřebného personálu. Pokud mají značnou část lidí ve stejné generaci, může být přechod na novou techniku vhodný s ohledem na nové náběry – Gripeny a piloty vyřadit z aktivní služby koordinovaně (tím neodsuzuji jejich zkušenosti, ale koukám na investici do nového personálu).

  Hezký článek, škoda těch překlepů. :)

 • semtam
  21:03 23.01.2019

  Jirosi

  Víš co, já s tebou diskuzi končím protože je fakt o ničem.
  Viz.: "Ještě před chvílí si tu psal o koupi "Meteoru, IRIS-T", když nevíme zda budeme mít po roce 2027-9 letouny k dispozici."

  Vůbec jsem o tom nepsal, neumíš číst, nebo máš duševní poruchu či jenom hejtuješ.

  "A najednou tě trápí, nákup bomb a výcvik pilotů k A/G..."

  Nic takového mě netrápí, psal jsem jen, že se rozšíří schopnosti A-G do roku 2025. Výcvik jsem taháš ty a že prý se necvičí nováčci. Nevim kde to bereš, je to divný jako všechny tvoje příspěvky.

  Dále ti povim jedno tajemství, modernizační balíčky většinou se nedělají v rámci X států najednou, ale většinou samostatně, protože vyčleněné peníze jsou v různém čase, protože každý stát má jiné priority. Pokud tě i tak trápí "množstevní sleva", tak věř tomu, že modernizace půjdou v ruku v ruce s technologiemi použitých na E/F, viz. opět článek.

  Taj ahoj, omlouvám se, ale přitroublé diskuze mě opravdu nebaví.

 • flanker.jirka
  20:01 23.01.2019

  Parádní materiál, trochu mi tu chybí více o případných změnách draku, například v souvislosti se snižováním RCS letadla.
  Je pěkné vidět, že dokáží ze staršího typu radaru novými komponenty zvýšit dosah a kvalitu mapování.
  Ale, do jaké míry jde o zvýšení v procentech pro detekci, jak je psáno v článku, když na obrázcích je to popisované jako tracking range, detection a tracking nemusí být vždy stejné.

 • Poly
  19:53 23.01.2019

  Našel někdo cenu Gripenu E? Nemyslím komplet s výbavou, ale cenu holého letounu.

 • skelet
  18:55 23.01.2019

  1) před náhradou Gripenů bychom měli kontaktovat Poláky, jak to mají se svým programem bojových letounů. A na základě toho infa se k nim připojit nebo ne (ale předpokládám, že spíše ne, kvůli oboustrannému hašteření a lobby)
  2) pokud Švédi nabídnou dobrou odkupku/servisku/modernizace, tak koupit, jinak ahoj.
  Přeci jen armáda potřebuje opět řešit důležitější věci, než letouny sloužící na air policing, a které svou práci odvedou i po roce 2030. Smutné, ale prosté.

  • Jirosi
   19:07 23.01.2019

   Ono zase pozor, "levný prodej" nemusí znamenat "levný provoz". Pro prodejce, ale určitě bude znamenat stejný zisk.

   • skelet
    19:22 23.01.2019

    že ty neumíš číst :D

 • semtam
  18:48 23.01.2019

  Musím reagovat také "nahoře", protože již nelze reagovat ve vlákně.
  Jirosi

  Prosím pokud netrolíš přečti si ještě jednou článek a tam uvidíš, že schopnosti českých Gripenů se do roku 2025 rozšíří o schopnosti podpory pozemních vojsk. Pravděpodobně se koupí GBU-49 či JDAM. Máš to tam ještě tučně napsáno!!! Proto tvá iluze, že pozemní podpora již nelze, protože je nasmlouváno jen tolik co zabezpečí A-A je jen a pouze tvá chyméra.
  Pokud ovšem trolíš, tak tvé komentáře jsou v naprostém pořádku.

  • Jirosi
   19:05 23.01.2019

   "Restartuj si prohlížeč/PC"

   Ano, o nákupu vím. Ale vzhledem k tomu, že sám píšeš do roku 2025, tak to spíše vypadá. Že letectvo snižuje výcvik nových pilotů na úkor A/G. Což odpovídá ukončení C/D v 2027.

   Sám uvádíš "RP" prohlášení manažera Saab.
   Přitom švédské letectvo se vyjádřilo jasně. 2026 konec.
   Gripeny nejsou naše, ale pronajaté. Naše si musíš zakoupit, odkoupit. A zatím se Švédové vůbec nevyjádřily, zda je budou dále pronajímat, prodávat.

   • semtam
    19:27 23.01.2019

    Aha, tak trolení pokračuje. Švédské letectvo se jasně vůbec nevyjádřilo a spíše to nahrává tomu, že C/D zůstanou i po roce 2026 (těm nejmladším bude pouze 10 let...) Viz článek:
    Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle. Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele.

    Nevim, kde bereš to, že letectvo (AČR) chce snížit výcvik nových pilotů na úkor A/G? Ba naopak schopnosti A-G se rozšiřují a spíše se chystá rozšíření leteckého parku. A hlavně jak to může odpovídat ukončení k roku 2027, to by spíš setrvali u A-A a zbytečně neplýtvali prostředky, pokud by chtěli ukončit provoz Gripenů. Navíc žádné rozhodnutí nepadlo.
    Jako slušná trolba, to se musí nechat.

    • Jirosi
     19:53 23.01.2019

     "Švédské letectvo se jasně vůbec nevyjádřilo"

     "Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026,"

     "Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec MOŽNÉ, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026"

     "Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele."

     Asi jste čelt jiné věty, tyhle to říkají jasně. Slovo "možná" je jen zbožné přání RP. A určité množství třeba 12 je proti dnešnímu stavu prostě na stejné úrovni.
     Nikoliv, přesně tak se vyřazují letadla z letectev. Ukončíš výcvik nováčků, a pak začneš vyřazovat stroje.
     Prostředky neušetříš, jedná se o pronájem a tedy před dohodnuté ceny/hodiny.

     • skelet
      19:58 23.01.2019

      prostředky = nákup protizemní výzbroje

     • semtam
      20:18 23.01.2019

      Jirosi Jirosi

      Ach jo, závazně má švédské letectvo objednáno jen 60 strojů. Vzhledem k tomu, že má požadavek na cca 120 strojů v rámci letectva, tak musí nakoupit další várku 60 éček, ale to je jen předpoklad. Verze C/D se samozřejmě budou vyřazovat, protože ty nejstarší už mají něco za sebou a verze E se zařazuje také proto, aby to mělo lepší dopad pro další zájemce. Jinak je velmi pravděpodobné, že C/D ve švédském letectvu zůstane dlouho a i kdyby ne, tak modernizační balíčky jsou pro verzi C/D připraveny viz. článek. Tak proto tvoje trolení nemá žádný smysl.
      Kde si vzal to, že se bude ukončovat výcvik nováčků??? A letadla se vyřazují podle tebe tak, že se těsně před koncem zvýší jejich schopnosti? Prosím kašli už na to, meleš hrozný bludy.
      "Prostředky neušetříš, jedná se o pronájem a tedy před dohodnuté ceny/hodiny." tahle věta nemá moc smysl, nevím co tím chce autor říci, zase asi ňáká chyméra.

     • Jirosi
      20:46 23.01.2019

      Semtam: Ještě před chvílí si tu psal o koupi "Meteoru, IRIS-T", když nevíme zda budeme mít po roce 2027-9 letouny k dispozici.
      A najednou tě trápí, nákup bomb a výcvik pilotů k A/G...

      A výš kolik letadle by chtělo letectvo ACR... a kolik dostane...
      Stejně tak jim hrozí, že v roce 2026 jim přiletí 14 nově opravených kusů z Maďarka a v 2027 z CR. Což může být právě příprava na využití těchto strojů v kombinaci z posledními vyrobenými.
      Nikde sem nezpochybnil modernizační balíčky z článku, jen je rozdíl zda se o jejich cenu dělíš z 5. státy a máš 1/10 flotily, a nebo je platíš sám.
      Cena za letouny je dohodnutá dle smlouvy, tedy pokud by se skutečně jednalo o to co popisuji. Tak by buď šlo hodiny investovat do zlepšení schopností současných pilotů nebo je nechat propadnout.

 • fenri
  18:01 23.01.2019

  Aha Kichote, takže vy podle toho, co UMĚL český Gripen v roce 2005 píšete o tom, že bychom v BUDOUCNU neměli provokovat Slováky?
  Nejste trochu ztracen v čase a prostoru? Jste si jistý, že víte, který rok z roků 2005 a 2022 je dříve a který později?

  • HEKTOR
   18:13 23.01.2019

   fenri - vaša reakcia bola pre koho .??

   • semtam
    18:29 23.01.2019

    Když mluví na Kichota, tak hádám že na Kichota. Dokonce reaguje na to co psal Kichot. :D

   • fenri
    18:30 23.01.2019

    Ma Kichota v 13:53. Nevím, proč mi to huplo sem nahoru. Psal jsem, dal odeslat, ale těsně předtím se mi začala reloadovat stránka a najednou je to blbě nahoře. Škoda, že to nejde editovat. Nechtěně jsme udělal binec v diskuzi.

  • HEKTOR
   18:33 23.01.2019

   prehliadol som príspevok od prispievateľa - Kichote...
   moja chyba - sorry ...

 • HEKTOR
  17:58 23.01.2019

  takže švédi vyradia gripen c/d v roku 2026...čiste TEORETICKÝ sa budú dať prevádzkovať do roku 2035-2040...čiže,keby ich kúpilo slovensko,bulharsko,aťd-prevádzkovalo by ich cca 15-20r...a to sa mi zdá dosť krátko na zavedenie novej techniky do armády...
  deklarovaná podpora do roku 2050 je len marketingový ťah,aby sa predávali použité švédske gripeny...
  v česku svojú úlohu plnia výnikajúco,ale keď sa skončí prenájom,tak by ste sa mali pohnúť ďalej...

  a to že česko "využíva" len 50% možnosti gripenu mi nepríde ako nič neobvyklé...a je to špecifické pre voj.techniku...
  zjednodušene mi to príde ako keby som mal bmw m5 a jazdil maximálne 140 a nie max 280,tak tiež si nenechám x-rokov lebo ho "šetrím" a raz príde čas výmeny...

  • semtam
   18:36 23.01.2019

   Nikoliv, deklarovaná podpora do roku 2050 se uváděla pro nové stroje (Bulharsko). Dále by mě zajímalo, jak výrobce bude modernizovat F-16, když nové se již téměř neprodávají, tuto otázku si asi nekladete, zajímavé.

   • HEKTOR
    21:26 23.01.2019

    semtam - deklarovaná podpora pre cca 16ks gripen c/d do 2050...hmm,palec hore...
    modernizácia f-16.? neviem,ale osobne si myslím,že verzia V,bude asi posledná "veľká" modernizácia...takže to bude "nový" stroj na cca 30r...ďalšie "malé" modernizácie asi ešte budú - f-16 budú ešte tých 20-30r používané v letectvách po svete a možno aj izrael ešte čo to vymyslí...

  • Jura99
   07:51 24.01.2019

   Ale v tomto jste si s F-16 Block 70/72 vůbec nijak nepomohli. Země původu bude typ také provozovat nějakých 15-20let do 2040 a má verze C a D, že by modernizovali na Block 70/72 to nejspíš určitě nikoliv. Přecházejí na F-35A a staré F-16 budou sloužit spíš tak u Národní gardy. Určitě je varováním, že všechny západní státy co mají F-16 nějakých 20-30let, přecházejí na F-35A a kupodivu nemodernizuju na Block 70/72. Za této situace bych ten stroj určitě nekupoval, resp. pro airpolicing ke kterému stejně bude sloužit je vhodný, ale pro tento úkol zbytečně vybavený a drahý.

   • mikojan29
    08:42 24.01.2019

    USA by mali všetky stroje, ktoré im zostanú modernizovať na verziu V, tak isto ako aj Grécko, ktoré si nemôže dovoliť F35.
    Všetky západné štáty, ktoré používajú F16 majú stroje staré minimálne 25+ a nebolo by ich efektívne modernizovať. Navyše keď niektoré participovali na vývoji F35, je logické, že sa pripravovali na ich kúpu. To nehovorím o ich ekonomickej sile, ktorá je neporovnateľne väčšia ako SK. Takže nezatracoval by som F16 a jeho budúcnosť. V tomto momente je to to najlepšie, čo sme mohli obstarať. Taktiež ste v roku 2004 obstarali to najlepšie, čo ste mohli v rámci nejakého budgetu, čo ste mali k dispozícii. Ja by som zase teraz nekupoval Gripen C/D, ktorý nám bol ponúknutý, síce vyhovuje, ale neposúva nás to ďalej.

    • Jura99
     09:27 24.01.2019

     O modernizaci amerických F-16C/D na Block 70/72 jsem nikde nečetl. Primárně chtějí prodloužit strukturální životnost draku o 4tis. hodin v programu SLEP. Řekové jsou specifická záležitost kvůli zadluženosti a chtějí modernizovat už existující stroje.

   • darkstyle
    11:24 24.01.2019

    lenze Taiwan modernizuje uz dnes v pocte cca 150 ks na tento typ..

    Sam taiwan bude mat viac modernizovanych viperov ako kedy lietalo gripenov c/d.. uz okolo 10 kusov aj dnes lieta s touto modernizaciou..

    Grecko planuje, ak uz aj nepodpisalo aj ono svoju modernizaciu, to mas cca 100 kusov, dalej..

    Bahrajn a Slovensko su isty a Bulhary na 80% (schvalila to vlada aj parlament - a maju schvalenu sumu rovnajucu sa amrickej ponuke, premier, minister obrany aj predseda vladnej strany vyhlasuju, ze chcu F-16).. to mas skoro 40 novych kusov objednanych.. polsko by chcelo F-35, ale rozmysla aj nad novymi F-16..

 • liberal shark
  17:56 23.01.2019

  Perfektni clanek!

 • Dejwman
  14:57 23.01.2019

  Taky děkuji za skvělý článek. K budoucnosti verze C/D u vzd. sil ČR mám několik výtek.

  Verze C/D má smysl pouze v dalším prodloužení pronájmu současných letadel, eventuálně s rozšířením pronájmu o další letadla, abychom dosáhli dvou letek "nadzvuků".
  Osobně ale zastávám názor, že pronajímat se mají auta do firmy a ne armádní technika....

  Pokud se budeme bavit o koupi letadel, tak tady odkoupení stávající C/D verze s pořízením dalších olétaných od Flygvapenu nemá smysl. Uvědom me si, že pokud se budou kupovat letadla, tak se kupují min. na dalších 20 let. Žádný budoucí politický reprezentant si např. v roce 2035 netroufne říci, že jsme deset let nazpátek koupili stroje, které je nyní potřeba vyměnit zase kupovat další.

  Z tohoto pohledu se mi jeví jako nejlepší varianta koupit po vypršení současného pronájmu variantu E/F a druhou letku již začít budovat např. tři roky před vypršením současného smlouvy. Přikláním se opět k Gripenům, protože mi celkové náklady na jejich pořízení přijdou menší než náklady na F-16 u Slovenska a raději bych viděl dvě letky Gripenů než jednu F-16 (beru to, že se kupují celé letky, ne že Gripen stojí dvakrát méně...). Pokud by ale nabídka na F-16 byla srovnatelná, tak ať pak opravdu rozhodují detailní parametry...
  F-35 je nyní pro nás drahá a asi bychom byli schopni si pořídit tak půl letky za peníze na letadla uvedná výše...

  Co se týče letadel 5 a 5+ generace, tak v podstatě do roku 2040/45 nemáme jinou možnost než tu F-35. Když si uvědomím, jak dlouho bude trvat vývoj, následné zalétání, nákupy u zemí, které se podílejí na vývoji a na následnému snížení ceny na akceptovatelnou mez u "suprčuprbombaEUéra", tak máme onen rok 2040/45. Do té doby raději čekat s variantou E/F než C/D...

  A otázka nakonec, nebylo by lepší pořídit rovnou tři letky "nadzvuků" a ponechat jednu výcvikovou v kombinaci L-39NG spolu s pár L-159T a úplně vynechat "podzvuky" z bojových letek?

  • Jirosi
   15:14 23.01.2019

   Pozor na Slovensku se nabízel jen C/D!

   Cena F-35 dosáhne minima, stejně jako ho dosáhla cena F-16. Potom bude zase růst z instalací novějšího vybavení.

   • Dejwman
    15:37 23.01.2019

    Vím, že se na Slovensku nabízela varianta C/D, ale někde na zahraničním serveru jsem koukal na předpokládanou cenu E/F a byla nižší než ty Slovenskem objednané F-16. Je mi ale jasný, že se pořizuje "celý balíček" a ne jen stroje samotné, proto jsem ony F-16 kategoricky neodmítl. Gripeny mi ale přijdou smysluplnější, protože už jsme jejich uživatelé.

    Kdy ale toho minima, resp. akceptovatelné ceny u F-35 dosáhneme. Vidím to tak cca 10 let po našem pořízení v roce 2025/27, proto to bude pro nás v té době drahé. Ale budu se velmi rád mýlit, jsou to krasné stroje...

  • semtam
   15:20 23.01.2019

   Dejwman

   Význam proč zůstat u verze C/D je ekonomického rázu. Pokud by jsme měli kupovat nové E/F, tak by jsme je měli koupit v počtu min. 24 kusů. Oněch současných 14 (C/D) byla taková nouzovka, aby jsme zabezpečili vzdušný prostor. Bohužel u této nouzovky jsme setrvali. V roce 2027, tedy u konce druhého pronájmu budou verze C/D v polovině své životnosti a tím pádem jejich životnost končí k roku 2050. Pokud se podíváme na naši realitu, tak zjistíme, že schopnosti současných C/D jsme využili na 50%, proto nevidím důvod kupovat nové a modernější E/F, když nejsme schopni vyzbrojit a plně využít C/D. Navíc vzhledem k modernizačním plánům, které mají postihnout prakticky všechny významné složky AČR se mi jeví pořizování nových E/F jako vyhazování peněz. Nejpalčivějším problémem našeho nadzvukového letectva je hlavně nízký počet strojů, nikoliv jejich technické limity. Tam naopak máme co rozvíjet. Proto za mě se mi zdá ideální odkoupit na konci pronájmu C/D a k nim přikoupit 10 C/D vyřazovaných z Flygvapenu. Životnost bude k roku 2050.

   Podzvuky mají smysl a jejich role je palebná podpora pozemních vojsk. Pro tyto účely jsou nadzvuky dost výkonné a zpravidla i dražší. Navíc by jsme mohli přijít o schopnosti průmyslu, kdybychom zařízli L-159 či pro jeho nástupce by nebyla dobrá reklama, kdyby vlastní letectvo se ho zřeklo ve prospěch zahraničního stroje byť nadzvuku.

   • Dejwman
    15:56 23.01.2019

    Díky za protiargumenty.
    Já jsem rozhodně pro min. dvě letky nadzvuků. Chápu rozhodnutí pro 14 ks a pronájem tehdy s ohledem na ekonomickou situaci a proto doufám, že příště už to budou ty dvě letky nadzvuků a tentokrát koupě.

    To že životnost "železa" verze C/D je do roku 2050, je fajn, ale co další upgrady této verze v budoucnu...? Bude je dále Saab nabízet? Pokud ano, tak OK, ale nebude tato verze upozaděna ve prospěch E/F?

    Třetí "bojová" letka podzvuků od Aera je fajn a fandím ji. Má ale Aero ambice dále toto letadlo rozvíjet nebo vyvíjet nástupce? To by mělo domácí Aero armádě jasně říci a ta se podle toho zařídit...

    • semtam
     16:20 23.01.2019

     Dejwman

     Jak se píše v článku: Sám výrobce dokonce deklaruje podporu platformy C/D až do roku 2050, jak nedávno sdělil Mats Thornbiörnson, zkušební pilot společnosti SAAB a produktový manažer Gripenu v souvislosti s bulharským tendrem na nákup 8+8 nadzvukových strojů pro bulharské vojenské letectvo.

     Tím pádem je o zabezpečení provozu postaráno až do roku 2050 (min.) pro verzi C/D. Samotné Švédsko získalo poslední verzi C/D v roce 2015, tak je možné, že ještě dlouhou dobu budou sloužit verze E a C pospolu.

     Naše letadla budou mít v roce 2027 průměrný nálet 3200 hodin na drak. Životnost draku je 8000 hodin, vzhledem k tomu, že náš nálet jsme zvládli za 22-23 let (k roku 2027) takže jsme v polovině životnosti draku letadla. Dalších 20 let provozu by neměl být problém (viz. článek)

     Aero již představilo nové letadlo s komerčním názvem F/A-259. Což je de-facto nástupce L-159. Jak vidět, Aero má snahu v této linii pokračovat. Navíc nový stroj by mohl být více úspěšný, než L-159, který se zrodil do horší doby, kdy byla hlavně poptávána "bazarová" technika, které bylo všude plno díky ukončení studené války. A také kvůli neochotě USA povolit prodej L-159 jiným státům kvůli jejich serepetičkám v letadle.

  • RiMr71
   17:43 23.01.2019

   "nejlepší varianta koupit ....variantu E/F...opět k Gripenům, protože mi celkové náklady na jejich pořízení přijdou menší než náklady na F-16....F-35 je nyní pro nás drahá"


   ...mankote, jak jste přišel na to, že E/F (v době kdy bude reálně dostupný) bude levnější než F-35?

   • Dejwman
    19:48 23.01.2019

    Jak jsem na to přišel...?
    F-35 je špičkový stroj, který nemá pro západní armády budující špičkové letectvo v podstatě konkurenci a má téměř jistý odběr na několik let.
    Jinak to bude mít Gripen E/F, který opravdu nebude "first choice" pro spousty armád a bude muset aktivně bojovat o zakázky, např. cenou oproti F-35 a jejím parametrům či jiné konkurenci...

    Pokud bude cena obdobná, tak Gripen nebude konkurenceschopný a to si Saab ani Švédská armáda nemůže dovolit kvůli nakladům.

    • Jirosi
     20:20 23.01.2019

     Dnes Saab prohrává jednu zakázku za druhou a moc je to netrápí.
     Do dnes prodali jen 38.ks C/D variant do zahraničí.
     Teď šly 3. zakázky, a pokud prohrají i tu poslední...

 • Jirosi
  14:38 23.01.2019

  Určitě zajímavý souhrn informaci, který někomu dal spoustu práce. Ale vzhledem k tomu, že se nezmiňuje jedna podstatná věc a to je vývoj u jiných uživatelů než je CR. Mám dojem, že se jedná jen o začátek RP kampaně o zachování jediného budoucího uživatele C/D varianty.

  • semtam
   14:45 23.01.2019

   Hmm, myslím, že ty jsi si nedal práci s tím, aby jsi článek četl. Vývoj u jiných uživatelů je v článku také uveden. Ale já vím, dehonestování a podsouvání je tvá obliba.

   • Jirosi
    15:06 23.01.2019

    Tak mně tedy usvědči z toho, kde je v článku zmíněno jakou modernizaci provádějí další uživatelé, případně v jaké je mají.

    • semtam
     15:58 23.01.2019

     Jirosi

     Psal jsi, že není uveden vývoj u jiných uživatelů. V případě Thajska je uvedeno, že chce nakoupit dalších 12 strojů. Pokud si to nyní smrsknul jen na modernizaci, tak je třeba zmíněno HMD u JAR a Thajska. Takže tvé hloupoučké připomínky k článku jsou naprosto bezprizorní.
     Navíc článek má název "Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR", takže z logiky věci se primárně soustředí na budoucí modernizace a jak to u kvalitních článků bývá, je i zmíněn vývoj modernizací za dobu služby. Vývoj u jiných uživatelů, je zmíněn jen okrajově, protože to není primárním tématem.
     Z logiky věci, pokud ostatní uživatelé neplánují letadla vyřazovat či je chtějí dokonce dále nakupovat, tak modernizace je samozřejmostí a navíc i výrobce se k ní zavázal. Budeš dále trolit?

  • Jan Grohmann
   15:52 23.01.2019

   Máte špatný dojem.

 • Clanek
  14:36 23.01.2019
  Oblíbený příspěvek

  Napsani tohoto clanku muselo dat sakra praci a ja oboum autorum dekuji jak za clanek, tak za poctive uvedeni zdroju(!).

 • semtam
  14:14 23.01.2019
  Oblíbený příspěvek

  Po dlouhé době hodně dobrý článek, který je mířen pro náročnější čtenáře. Díky za něj.

  Pro naše potřeby by bylo rozumné setrvat u verze C/D a pokud bude zájem ČR rozšířit počet nadzvuků o dalších 10 kusů na celkových 24 kusů, tak využít zavádění verze E/F ve Švédsku a odkoupit či pronajmout vyřazované C/D. Pro potřeby ČR to je opravdu plně postačující, když jsme ani nedokázali doposud plně využít schopnosti stávajících Gripenů.

  • Jirosi
   14:41 23.01.2019

   "Pro potřeby ČR to je opravdu plně postačující, když jsme ani nedokázali doposud plně využít schopnosti stávajících Gripenů."

   Hodiny čerpáme na maximum. Samo letectvo říká, že nemá volný prostor pro další výcvik. Tedy využití je 100%.

   • semtam
    14:49 23.01.2019
    Oblíbený příspěvek

    Schopnostmi letadel se myslí jejich technické schopnosti, nikoliv nálet. A dále také píši o navyšování počtu strojů. proto tvá reakce je zbytečná a hloupá.

    • Jirosi
     15:26 23.01.2019

     "Vzdušné síly AČR samozřejmě chtěly využít možností Gripenů v maximální míře, a tak postupně modernizovaly jejich výzbroj, i když při tom byly zásadně limitovány finančními zdroji. Už v roce 2006 byl do provozu uveden software MS18.7, s nímž byla spojena integrace modernější verze Sidewinderu AIM-9M-9 a zejména pak výkonných protiletadlových raket středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM, které byly zavedeny v roce 2008."

     Možná by si měl číst ty, protože ty schopnosti co využíváme původně ani letoun neměl. ACR je dokoupila integraci.

     • semtam
      16:33 23.01.2019

      Typický troll jménem Jirosi. Opravdu zde musí být takovýto diskutující?

      V článku se píše: Je potřeba si uvědomit, že ČR v současné době využívá stále ani ne 50 % schopností platformy JAS-39C/D Gripen, neboť pro své stroje doposud nenakoupila například nejmodernější protiletadlovou výzbroj v podobě střel IRIS-T a Meteor, protilodní střely RBS-15, protizemní střely AGM-65 Maverick, průzkumné kontejnery SPK-39, munici s GPS navedením, přílbové zaměřovače HMD Cobra apod.

      V současné době nejsme schopni využít ani 50% schopností letadel Gripen. A ano zpočátku byli schopnosti Gripenů osekány, ale to bylo dáno urgentní potřebou Air Policing, poté se hned vylepšovali.

     • Jirosi
      18:26 23.01.2019

      ACR je primárně používá k A/A(Air Policing). K tomu odpovídá počet nasmlouvaných hodin(ks).
      Tedy platforma se hodnotí z pohledu A/A, tam je do roku 2028 určitě ji ještě možno posunout.
      Nákup nové výzbroje(A/G, A/N) neumožňuje "nafouknout" čas ve vzduchu. Pokud nechceš, omezovat primární výcvik na úkor sekundárního.
      Takže opravdu není pravdou to co píšeš. Přitom se bavíme o nákupu C/D v letech 2027-9. Nikoliv o tom, že tu zůstanou a je potřeba využít jejich potenciál, investice do nich.
      A zapomínáš na to, že ještě před tímto datem dojde k uzemnění skoro 2/3 letadel C/D.
      Což určitě značně pohne z náklady na provoz, a vylepšení. Cena toho co tu čteš půjde ze značné části za ACR.

 • darkstyle
  14:13 23.01.2019

  V´ďaka tomuto článku môžme spraviť relevantné porovnanie s OSSR..

  Ako som si sčítal sumy, dostal som sa k nejakým 43 mld. korún, ktoré české letectvo dalo bez pylónov NATO..
  je mi ťažko hodnotiť DPH, niektoré sumy boli s DPH, niektoré boli bez - keďže sú uvádzané pri niektorých kontraktoch sumy s, asi sa platilo aj DPH, veď načo by to samotný autori článku dávali. Aj OSSR aj Bulhari, argumentovali nemožnosťou učenia si tej úrovne odpočtu DPH akú by potrebovali pri Gripenoch..
  Realne kontrakty so Švédskom sa udávali s DPH, s USA bez..

  pumy som vynásobil 600 tis. korún po 180 kusov..
  našiel som starší článok na AN, kde bola takáto suma.

  To sme pri aktuálnom kurze na 1,68 mld. eur (25,5)

  Keď to porovnám s tým čo OSSR kupuje teraz, tak sa ten prenájom moc neoplatí.. ano F-16 dneskajška ma viac ako Gripen budúcnosti alebo nebodaj minulosti.. tam by som to neporovnával..

  ale dať za 24 rokov toľko peňazí za prenájom a modernizáciu stroja ako keby som kupoval stroj nový, pričom ho po 24 rokov nebudem mať ani v polke životnosti, čo sa týka náletov, mne ako výhodný kauf nepríde..

  3200 letových hodín tento článok odhaduje, že na konci tohto druhého prenájmu budete mať nalietané každé jedno lietadlo.. 3200 * 16 000 letová hodina je smiešnych 51,200,000 dolarov alebo 1,1-1,2 mld. korún
  dajme ju pokojne aj na 20 000.. vyjde nám zanedbateľná suma, väčšia o 1/4..

  Čo sa týka či si to česko má alebo nemá nechať - je super, že chcú Saab vyvinúť AESA radar - koľko bude stáť? to sme sa nedozvedeli, ani my ani Bulhary.. a koľko bude stáť ďalších 12 rokov..
  Ak 10 mld. korún - kľudne by som to bral.. ak znova ďalších 20+ mld - tak to sa fakt neoplatí za žiadnych okolností..
  Treba Vám kupovať radar, všetky strely vzduch-vzduch, nové kryptovanie.. To môže dosiahnuť ďalších 5-7 mld korún..
  Takže pokračovanie nájmu za (20+) + (5-7) je podla mňa nezmysel.

  Nezabúdajte, že v mojom výpočte 16 000 za letovku pri F-16 sú aj pohonné hmoty a platy pilotov, pričom v AČR si to platí sama a nikto nevie zodpovedne povedať koľko sta-miliónov na to išlo/pôjde za 24 rokov..

  • semtam
   14:24 23.01.2019

   Tak pronájem je z dlouhodobého hlediska nevýhodný oproti přímému nákupu. Ovšem v pronájmu pokud se nemýlím je započítán i servis. Samozřejmě nejlepším řešením je nákup za hotové, problém byl ten, že naše sněmovna toho času nechtěla zaplatit za nové a šla "úspornější" cestou pronájmu. Bylo to hlavně politické rozhodnutí, protože se báli, že tento nákup jim bude omlácen přes hlavu, protože peníze by se mohli použít k jiným účelům. A u voleb by mohli dost ztratit. Proto jak říkám, výběr letadel je často doprovázen politickými rozhodnutími, jak z vnějších vlivů, tak z vnitřních. Racionálnost se moc nevidí.

   • Clanek
    14:36 23.01.2019
    Oblíbený příspěvek

    Tyhle neustale porovnani jablek s hruskama.... to si tenhle clanek nezaslouzi. Stejne to nikdo nedelate / nedelame poradne. Porovnavaji se tu ceny pronajmu (placene v case) s cenou nakupu za placenou v nejakem roce, ani jednu castku si nikdy nikdo neda tu praci eskontovat/diskontovat, ani jednu castku nelze jednoduse porovnat pro neznalost co vse je v ni zapocteno a co ne, jaka je DPH a je-li zapoctena, vyzbroj, jeji kvantum, vycvik atd...
    Vazne to nema cenu. Tenhle clanek je za posledni dobu to nejlepsi co se tu objevilo. Velice obsahle popisuje minulost, soucasnost i budoucnost gripenu C/D. Tak se bavme o minulosti, soucanosti a budoucnosti gripenu, technickych reseni atd.

    • darkstyle
     15:22 23.01.2019

     Kludne mozme odrat tych 4 mld korun od tej sumy co by bola DPH..

     Ale Slovaci v tom maju ovela viac striel a nahradnych dielov a hlavne dovednosti day one..

     V tomto clanku je vypisane co vsetko Cesko za Gripen dostalo, Slovensko dostane podla kupnej ceny, ktora je blizka maximalnej cene odsuhlasenej kongresom skoro vsetky veci, ktore v zozname zverejenenom kongresom boli.. menovite po polozkach..
     Ked mas zoznam kde je 2x viac veci ako ma Cesko za 2 mld eur a ti zaplatis 1,6 mld - je logicke, ze dostanes aspon tolko co cesko?

     Mne nejde o porovnanie typu AESA radar F-16 s PESA u Gripenu - lebo boli kupovane v inej dobe s inymi technologickymi moznostami..

     Len cena 24 rocneho prenajmu a vybavenia Gripenu je napadito podobna tej, ako kupa F-16 aj s letovymi hodinami na 24 rokov..
     plus minus nejaka miliardicka korun hore dole.. A ACR polovicu tej sumy predsa platila pred 24 rokmi a ani Slovensko nezaplati pri F-16 tu sumu naraz..
     vycvik je pri ponuke Slovenska vyšší, vyzbroj je pri Slovensku väčšia a od prveho dna..

     • Clanek
      15:51 23.01.2019

      Uz to dole napsal GlobeElement a Jirosi. Penize maji hodnotu ktera se v case meni. Tohle zanedbat lze jen pokud ti nevadi, ze se dopocitas spatnym/nepravdivym vysledkum. Na to aby jsi se dopocital vysledku spravnym musis castky diskontovat (pokud SVK kupuje dnes a divame se do budoucna) nebo eskontovat, chceme-li se divat do minulosti. Diskontni/eskontni miru stanovit neni uplne snadne, navic v takhle dlouhem rozpeti ani nebude fixni a celkove to z toho vypoctu udela nocni muru, ale nocni muru kterou si musis projit aby jsi se dostal alespon k trochu smysluplnym vysledkum. Proto pisu: nema to smysl. Co bude mit smysl porovnavat bude az CR zacne do 5 let resit porizeni neceho dalsiho a porizeni formou nakupu, ne pronajmu. Pak se zde muzeme klidne dokrve hadat co je lepsi a vyhodnejsi, protoze budeme mit o cem. Ale tady a ted je to jen dalsi pleveleni pod jinak velice zajimavym clankem, cimz s timto i ja sam koncim. :)

     • semtam
      16:02 23.01.2019

      Opět, neznáš celé spektrum položek u obou zakázek a hlavně kolik získává švédská strana ročně čistého příjmu. Takhle kouzlit s čísly dokáže každý.

     • Luky
      17:21 23.01.2019

      ....a hlavně naivně věříš, že Slovenská strana dostane všechnu tu zmiňovanou výzbroj a pak bude létat za hubičku.
      Opak bude pravdou.

     • darkstyle
      18:43 23.01.2019

      Clanek

      Ano hodnota penazi sa meni, ale od roku 2008 tu nemame prakticky ziadnu inflaciu a okrem jedneho mensieho výkyvu rovnomerny kurz eur/czk..
      tieto vykyvy inflacie a kurzu preto mozeme pocitat za ceteris paribus, ak sa mam zacat ekonomicky odborne vyjadrovat a preto ich nemusime vobec brat do uvahy..

      ja nemusim vobec ekontovat ani diskontovat nic, taktiez vybavu som naznacil, ze budu mat oba staty rovnaku v poctoch kusov - to ze amraam c5 stala ovela menej ako cifra dolarov vtedy ako dnes c7, tiez beriem ako jedno.. aspon sa tym ta inflacia dorovna..

      proste suma za prenajom na 24 rokov lacnejsieho gripenu, ktory sa predaval vtedy aj dnes ako F-16 sa cca rovna kupe noveho F-16 aj s
      buducim 24 rocnym naletom F-16 pri predrazenych 16 000, kde mam v tej cene aj platy pilotov na 24 rokov aj pohonne hmoty na 24 rokov, co zase pri gripenoch nemam..

      je to hruby odhad, a tie cisla su viac ako jasne - je to drahe..
      mne nejde o presny odhad - lebo v mojom hrubom sa mozem mylit o 10,20% hore dole..
      kazdy kto dnes ide brat lizing a ma ekonomicke vzdelanie, sa zamysli nad tym aka je terajsia, aka je buduca hodnota a kolko ma to bude stat a vzdy vychadza z ceny vozidla dnes a z minulych lizingov, ktore uz boli a dosadi si tam len hodnotu predmetu lizingu dnes a odhaduje, ci mu to vydrzi rovnako a necha si rezervu

     • Jura99
      10:18 24.01.2019

      Kupní cena vašich F-16 určitě není blízká ceně za seznam položek odsouhlasených kongresem. Odsouhlasené jsou položky za 2,5mld. USD a vy kupujete za 1,6mld. €.
      Odpověz si sám, jakou hodnotu má stroj po 24leté službě ? Belgie dodala své zhruba 25leté F-16 Block 50 do Jordánska za cenu 70mil. € za 14ks. Takže nějaké úvahy na téma, že po skončení nájmu nemá nájemce nic, zatímco kupující stále drží svůj zlatý poklad, jsou nesmyslné. Konec konců, jak staré jsou vaše Mig-29AS ? Nějakých 20let. A kolik vám za ně kdo dá ?

     • darkstyle
      12:15 24.01.2019

      Jura

      Belgicko kupovalo najnovsi block 15, nie block 50..
      Belgicko predalo F-16AM/BM Jordansku.
      AM/BM nie je block 50, ma len niektore casti systemov block-u 50, napriklad USAF kvoli tomu ustupilo od tohto upgradu, radsej kupili plnohodnotny block 50 a cast letectiev spravilo to iste..
      To najdolezitejsie, nevieme kolko ma na nich nalietane belgicke letectvo - pri gripenoch po 24 rokoch vieme, ze nebudu mat ani 50% svojej zivotnosti.. nase migi po 20 rokoch vdaka "unikatnemu" dizajnu a motorom, uz budu mat viac ako za polovicou svojej zivotnosti..

      A co dostali - tu je zoznam z druhej dodavky z roku 2011 napriklad
      block 1 FB-05 z roku 1980
      block 5 FB-09 z roku 1981
      block 15 FA-108 z roku 1989
      block 15 FA-115 z roku 1990
      block 15 FA-120 z roku 1990
      block 5 FB-10 z roku 1981
      block 15 FA-111 z roku 1990
      block 15 FA-100 z roku 1988
      block 15 FA-125 z roku 1991

      Z prvej dodavky 17 lietadiel, ktoru prave ty spominas, mas tam ten posledny link - nechce sa mi to detailne vypisovat, ale mas tam dokonca lietadlo zo 1979.. uplne jedno z dvoch prvych lietadiel, ktore Belgicko dostalo a najnovsie z nich je z roku cca 1984, Fa-88 vatsina ma FA-60 alebo 70 - teda hlbsie, ziadne zhruba 24 rokov..      http://www.belgian-wings.be/We...
      http://www.f-16.net/f-16_users...
      http://www.f-16.net/f-16-news-...

      Teraz 2,4 mld dolarov je aktualnym kurzom 2,11 mld eur
      My dame 1,6 mld eur..
      Teda dame 75,83% penazi z maxima..
      Nielen na tejto stranke mas napisane, ze 50% ceny je nakup samotnej techniky a druha polovicka je vycvik a municia, nahradne diely..
      takze polovicka z 2,11 je 1,055mld..
      ostalo nam na ten vycvik a municiu a nahradne diely 545 milionov
      545 si vydel 1,055 mld co je druha polovicka co ti ostala na ostane veci a dozvies sa ze kupime 51,66% z toho zoznamu..

      Su to sice priblizne cisla - ale dlha rada odhalenych nakupov armadnej techniky zo zahranicia, nam dava tusit ze to tak je..
      a my ideme cez FMS..
      a kedze v tej polozke, su nahradne motory, radary, 2,5x krat bomb, vyrazne viacej striel na WVR a my si z tej ponuky, mozme vyberat hrozienka, podla toho co budeme sami chciet - typu vsetky BVR, ale ziadne radary - ale v sumare budeme mat tolko kusov municie a prislusenstva kolko si ACR nakupila za 16 rokov od prveho dna a s vycvikom nasich pilotov to pouzivat od prveho dna..

      Vidis niekde rozdiel, ja riadny..

      Aj tych 70 milionov co pises, uvedomujes si, v roku 1998 stala ta stihacka 15 mil dolarov? teda ze tych 70 mil je 1/3 z nakupnej ceny?
      ja viem hodnota dolarov v 1980 je ina ako v roku 2009 teda o 30 rokov, lebo kontrakt sa podpisoval vtedy.. lebo v 80-tich rokoch bola staglacia - teda stagnacia ekonomiky a velka inflacia - zase od roku 2009 doteraz nebola skoro ziadna inflacia.. teda sa ti peniaze skoro vobec neznehodnotili..

     • Jura99
      13:11 24.01.2019

      darkstyle: kupte jich rovnou dvakrát tolik, určitě na nich za 25let při prodeji ještě vyděláte :D. Nebo jsem si vyložil tvůj "ekonomický" rozbor špatně ?

   • palo satko
    14:51 23.01.2019

    Toto jednou s hlavnych chyb sučasnej demokracie. Kratky horizont rozhodvania, snaha byt opät zvoleny a z toho vyplyvajuci alibabizmus a niekedy korupcia. V zasde odmietam aj vyberove konania, lebo sa pri nich manipuluje s kriteriami a požiadavkami. Proste niektore strategicke nakupy a investicie ako su zložite zbrane (alebo atomove elektrarne), by som uplne vynal z pôsobnosti vlady a parlamentu a zveril ich profesionalnemu vojenskemu (energetickemu) organu podliehajucemu kontrole nestrannemu organu napr. Ustavnemu sudu. Ak by aj v takomto ustave došlo k pochybeniu, vždy sa da prislušny činitel uradu lahšie strčit do basy s exemplarnou sadzou, než ak je to politicky harcovnik.

  • JiriR
   14:35 23.01.2019

   Asi Vás zklamu, ale srovnání s F16 ani srovnání se Slovenskem mně absolutně nezajímá. Gripen jsme kdysi dávno srovnali s F16 a vyhrál Gripen. F16 E/F můžete srovnávat jedině se zatím sériově nevyráběným JAS E/F- ale k čemu by Vám to bylo, netuším.
   Až bude jednou čas, povím ti příběh o Somárovi.

   • logik
    21:31 23.01.2019

    Gripeny v ČR vyhráli tendr proto, protože nejvíc mazali. S jejich (ne)výhodností to nemělo vůbec nic společného....