Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR

Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR
JAS-39C Gripen / Milan Nykodym; CC BY-SA 2.0 (Zvětšit)

V roce 2027 vyprší v pořadí již druhá, dvanáctiletá smlouva o pronájmu 14 nadzvukových strojů Gripen Vzdušným silám AČR a politická reprezentace by již v předstihu měla řešit, jakým způsobem bude vojenské letectvo pokračovat s provozem „nadzvuku“ i po tomto roce. Nabízí se samozřejmě celá řada řešení a jedním z nich je i pokračování provozu stávajících letounů JAS-39C/D. Není cílem článku řešit finanční stránku věci, tedy zda by se například jednalo o další pronájem či odkup za zbytkovou cenu, ale zaměříme se pouze na technickou stránku. Pojďme se tedy podívat, zda bude platforma JAS-39C/D i v dalších letech držet krok s nejmodernějšími letouny 4. a 4+ generace a jakou podporu a modernizace plánuje výrobce pro tuto platformu v následujících letech. Některé z nich se totiž zřejmě budou implementovat i na české Gripeny ještě v průběhu současného pronájmu.

Česká republika získala celkově 14 strojů Gripen na základě několika uzavřených smluv, které 14. června 2004 podepsali na Ministerstvu obrany ČR tehdejší ministr obrany Miroslav Kostelka se svou švédskou resortní kolegyní Leni Björklund. Jednalo se o Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království, které umožňuje použití letounu pro obranu ČR ve válce i v míru, pro plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a pro další operace v souladu s principy Charty OSN a pro účast na vojenských cvičeních, výstavách a leteckých přehlídkách).

Dále byla podepsána Smlouva mezi Ministerstvem obrany ČR a Švédskou správou materiálu pro obranu, která se týká pronájmu letounů, systému podpory a poskytnutí souvisejících služeb, a Smlouva o programu průmyslové spolupráce, tedy takzvané offsetové programy v hodnotě 130 procent hodnoty kontraktu. Cena kontraktu tehdy činila 19,650 miliardy Kč bez DPH (20,68 miliardy Kč s PDH) na dobu 10 let, včetně nákladů na dodatečný výcvik létajícího a pozemního personálu v hodnotě 150 milionů korun. V první fázi zahájili v srpnu 2004 ve Švédku přeškolení první dva piloti JAS-39 na funkci pilot-instruktor* a následně v letech 2004-2006 prošlo přeškolením dalších 19 pilotů, rozdělených do třech skupin. Zatímco v 1. a 2. skupině přeškolovaných pilotů byli převážně „Jednadvacítkáři“, třetí skupinu tvořili převážně piloti létající na L-159.

Pronájem komplexního systému JAS-39 Gripen začal ode dne přejímky prvního stroje v dubnu 2005 a skončil 30. září 2015. Nálet flotily by omezen na 21 000 letových hodin, tedy průměrně 150 letových hodin na stroj ročně, což zhruba odpovídá při 21 pilotech na cca 100 letových hodin na pilota ročně. V pondělí 18. dubna 2005 krátce po jedenácté hodině přistálo na 21. základně taktického letectva v Čáslavi prvních 6 strojů ev. č. 9234, 9235, 9236, 9237, 9239 a 9240.

O osm dnů později byly Gripeny slavnostně zařazeny do výzbroje Armády České republiky a od 1. července 2005 převzaly ochranu vzdušného prostoru České republiky v rámci aliančního systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence System), v současnosti známém jako NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Převzaly tak pomyslnou štafetu po strojích MiG-21MF/MFN, které 12. července 2005 definitivně ukončily svoji službu v českém vojenském letectvu, a poslední z nich odlétly z Čáslavi na uložení do Přerova.

V průběhu roku pak do Čáslavi postupně dorazilo i 8 zbývajících Gripenů ev. č. 9238, 9241, 9242, 9244, 9245 (všech 5 sóláků přiletělo 17. srpna 2005), 9243 (přílet 18. srpna 2005) včetně dvou spárek ev. č. 9819 a 9820 (obě přiletěly 31. srpna 2005). Celkově se tedy jednalo o 12 jednomístných strojů výrobních čísel 39234 až 39245, původně určených pro švédský Flygvapnet, a dále dvě spárky JAS-39D výrobních čísel 39819 a 39820.

Poznámka* –  oběma piloty–intruktory byli pplk. Michael „CHOSÉ“ Borůvka (velitel 211. taktické letky) a plk. gšt. Petr „MIKI“ Mikulenka (velitel 21. leteckého křídla a pozdější velitel 21. zTL)


Spárka 9820 v podobě z května 2006, kdy stále ještě používala softwarovou edici MS18.5 a neměla nainstalovaný systém EWS39, což lze poznat podle chybějících antén na vřetenovém pouzdru na SOP a chybějících anténách RWR na koncích wingtipů; větší foto / Aleš Hottmar

Ve srovnání s dneškem toho Gripen na počátku služby v českém letectvu příliš mnoho neuměl. Letouny totiž byly dodány v původní softwarové edici MS18.5 (Materiel System – někdy označováno jako MS18 Block 5), která mu propůjčovala jen počáteční operační schopnosti, omezené v podstatě pouze na použití palubního kanónu Mauser BK-27 ráže 27 mm a protiletadlových řízených střel krátkého dosahu AIM-9L Sidewinder, které navíc měla Česká republika jen zapůjčeny.

Zde je ovšem nutné zdůraznit, že hlavním a v zásadě i jediným důvodem pro pořízení nových nadzvukových letounů byla nutnost zabezpečeni ochrany vzdušného prostoru v mírové době, tedy takzvaný Air Policing, v rámci aliančního systému NATINADS. Na splnění této role stačila i původní konfigurace výzbroje. Dalším faktorem byl nedostatek času, kdy se celý kontrakt připravoval v podstatě za minutu dvanáct a ČR si nemohla „vymýšlet“ speciální požadavky a konfigurace, pokud chtěla stihnout dodání Gripenů ještě před ukončením technické životnosti „Jednadvacítek“.

Vzdušné síly AČR samozřejmě chtěly využít možností Gripenů v maximální míře, a tak postupně modernizovaly jejich výzbroj, i když při tom byly zásadně limitovány finančními zdroji. Už v roce 2006 byl do provozu uveden software MS18.7, s nímž byla spojena integrace modernější verze Sidewinderu AIM-9M-9 a zejména pak výkonných protiletadlových raket středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM, které byly zavedeny v roce 2008.

Střely AIM-9M byly používány českým letectvem již delší dobu jako hlavní A-A výzbroj pro podzvukové letouny L-159A ALCA. Smlouva na pořízení Sidewinderů byla podepsána 8. srpna 2002 a rakety byly dodány v rámci zahraniční vojenské pomoci z grantu poskytnutého vládou USA (Foreign Military Finance Program). Prvních dvacet střel bylo verze AIM-9M-2 a dodány byly v říjnu 2002. Hned další měsíc byly použity na letounech L-159A ALCA při zabezpečení vzdušného prostoru ČR při příležitosti summitu NATO, jenž se konal ve dnech 21. a 22. listopadu 2002 v Praze. Zbylých 80 střel verze AIM-9M-9 bylo dodáno v dubnu 2005 a sloužily opět jak pro letouny L-159, tak později i pro Gripeny.

V souvislosti s přezbrojením českého letectva na typ JAS-39C Gripen padlo v druhé polovině roku 2004 rozhodnutí, že jejich výzbroj pro ničení vzdušných cílů za hranicí viditelnosti budou tvořit PLŘS AIM-120 AMRAAM. To svým rozhodnutím následně posvětila česká vláda na svém zasedání z 16. března 2005. K podpisu smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany a vládou USA (kontrakt byl realizován opět v rámci programu FMS – Foreign Military Sales) došlo 6. dubna 2005. České letectvo tak obdrželo 24 protiletadlových řízených střel AIM-120C-5, což byla v této době nejmodernější verze, kterou USA uvolnily pro export.

Jen pro představu, cena jedné střely se vyčíslila částkou 20,298 milionu Kč a zaintegraci Céčkových Amraamů se Švédské straně navíc zaplatilo dalších 135,8 milonu Kč. Dodány byly dále dva kusy cvičné verze CATM-120C (cena za kus: 671 000 Kč), 28 závěsníků (cena za kus: 1,186 milionu Kč), sedm kontejnerů pro AIM-120C-5 (cena za kus: 102 000 Kč) a šest sad logistického vybavení (cena za kus: 1,214 milionu Kč). Součástí smlouvy byl také výcvik pilotů a pozemního personálu. Celková výše kontraktu dosáhla částky přibližně 750 milonů Kč a byla hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany ČR. První AIM-120C-5 dorazily do ČR na jaře roku 2007, ostatní byly dodány v létě téhož roku.

Protože se přezbrojení českého letectva z typu MiG-21MFN na JAS-39C řešilo až na poslední chvíli, nebyly české Gripeny kvalifikovány pro použití střel AIM-120C-5, protože Švédské letectvo používalo starší střely Rb.99/AIM-120B, které se už ale nevyráběly. Jejich integrace do zbraňového systému JAS-39C pomyslně vyvrcholila 31. května 2005, kdy nad polygonem Vidsel v severním Švédsku došlo k prvnímu odpalu AIM-120C-5 z prototypu JAS-39C 39-6. První dva české Gripeny, u nichž došlo k implementaci AIM-120C-5, byly stroje ev. č. 9244 a 9245. Úvodní vzlet modifikovaného letounu se uskutečnil 7. června 2006. Nesmíme zapomenout, že Součástí této modernizace bylo kromě integrace střel AIM-9M a AIM-120C-5 přidání výstražného systému srážky se zemí, neboli zařízení AMS (Audio Management System).

Na Gripenech byl zároveň v rámci upgrade na MS18.7 zprovozněn moderní systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39, identifikační zařízeni IFF a komunikační systém odolný vůči rušeni Have Quick II. Bojové schopnosti vylepšily také nové režimy palubního radiolokátoru PS-05/A Mark 3. Rok 2006 byl také významný z pohledu výcviku, neboť v říjnu se uskutečnily během taktického cvičení North Arrow první ostré střelby českých Gripenů na střelnici ve švédském Vidselu. Piloti používali při cvičných bojových střelbách ostrou kanónovou a raketovou munici a kromě ostrých střeleb si také procvičili navigační a průzkumné lety nad mořem. Cvičení se rovněž účastnily letouny L-159A od 212. taktické letky. Osm pilotů nakonec odpálilo raketu AIM-9M Sidewinder se stoprocentní úspěšností a devět pilotů střílelo z kanónů letounů JAS-39 Gripen a L-159 na vzdušný cíl, přičemž jeden „Gripen driver“ si málem odnesl první ostrý sestřel vzdušného cíle v novodobé historii Vzdušných sil AČR.

Už o tři roky později čekala Gripeny první zahraniční mise v rámci operace Baltic Air Policing, kterou plnil kontingent v počtu 75 osob se čtyřmi letouny JAS-39C Gripen v období od 1. května 2009 do 31. srpna 2009 ze základny Šiauliai v Litvě. Hlavním úkolem bylo zabezpečení ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska. V roce 2011, kdy se Gripeny švédského Flygvapnetu mimo jiné poprvé účastnily ostré bojové akce nad Libyí v rámci operace Unified Protector – Karakal, dosáhl jako první z českých pilotů náletu 1000 hodin na Gripenu mjr. Otakar Prikner.

V roce 2012 došlo k další modernizaci, kdy celá flotila českých Gripenů přešla na softwarovou edici MS19.2. V tomto případě byl vylepšen především radar a jeho meteorologický a přehledový režim, plus režim pro údery na pozemní cíle, byť jedinou použitelnou vyzbrojí pro mise „Air-To-Ground“ v té době u našich strojů zůstával stále jen palubní kanón. Ke zlepšení došlo i v navigačním systému, datalinku švédské konstrukce TIDLS, systému vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a v pozemním plánovacím a vyhodnocovacím systému.

V roce 2012 zároveň čeští piloti zahájili ve švédském Ronneby výcvik v tankování za letu. V úterý 28. února 2012 se pak poprvé v historii českého letectva uskutečnilo tankování letounu za letu, když se letoun JAS-39D evidenčního čísla 9820 s českým pilotem na palubě několikrát úspěšně spojil s tankovacím letounem švédského letectva Tp.84T (C-130E Hercules) a dále provedl tankování i letoun JAS-39C Gripen ev. č. 9245. Těmito dvěma letci 211. letky, kteří jako první absolvovali ve Švédsku výcvik v tankování za letu, byli mjr. Jaroslav Tomaňa a kpt. Petr Dřevecký.

Ve stejném roce se 211. letka po šesti letech účastnila dalších ostrých střeleb ve švédském Vidselu a zároveň se opět zapojila do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO Baltic Air Policing. V období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 působily čtyři letouny JAS-39C Gripen a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 64 osob opět z litevské základny Šiauliai. V průběhu své druhé mise Baltic Air Policing provedli piloti Gripenů celkově 15 ostrých vzletů (A-Scramble), při kterých nalétali 33:53 letových hodin. Celkový nálet kontingentu činil 326 letových hodin při provedení celkem 298 letů.

Piloty 211. taktické letky však o rok později čekala opravdová výzva, a to premiérová operace ASICIPPN I, kdy se ČR zapojila do ochrany vzdušného prostoru Islandu v rámci operace NATO. Úkolové uskupení AČR, které tvořily 4+1 letouny JAS 39C Gripen (pátý byl záloha) a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 67 osob působil v období od 15. října do 3. prosince 2014 na letecké základně Keflavík. Jednotka ukončila své úspěšné nasazení s celkovým náletem 145 letových hodin při provedení 82 letů.

V roce 2015 proběhla další aktualizace software na verzi MS19.3, která opět vylepšila systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a s níž bylo spojeno také zavedeni systému sledování regulace dýchání a přetlaku výškové výstroje pilota. Piloti letky si však v roce 2015 příliš neodpočinuli, neboť je čekala druhá mise ASICIPPN II na Islandu, kdy zaskakovali za aliančního spojence, který měl původně držet hotovost na Islandu a po propuknutí bojů na východní Ukrajině vyslal svůj deployment do Rumunska. Při své druhé islandské misi vyslala ČR do ochrany vzdušného prostoru Islandu opět 4+1 letouny JAS-39C Gripen a personál v celkovém počtu do 68 osob. Úkolové uskupení AČR působilo na letecké základně Keflavík od 20. července do 1. září 2015.


V souvislosti se zapojením do misí Air Policing v pobaltí a na Islandu bylo nutné přistoupit k výcviku A2A refueling. Na snímku pilot 211. taktické letky npor. Martin Š. po příletu z třetí mise na Islandu, kdy během přeletu z Keflavíku do Čáslavi tankoval z amerického tankeru KC-135R; větší foto / Aleš Hottmar

Druhý pronájem v letech 2015 – 2027 a přechod na nejnovější software MS20

Po deseti letech provozu letounů JAS-39C/D dosáhlo české taktické letectvo velmi vysoké úrovně v oblasti boje se vzdušnými cíli „Air-To-Air“, což se potvrdilo na řadě mezinárodních leteckých cvičení i při nasazeni v misích v Pobaltí a na Islandu. Na základě velmi dobrých zkušenosti s provozem i fungováním pronájmu celého systému JAS-39 byla v květnu 2014 podepsána nová smlouva mezi Českou republikou a Švédskem v ceně 21,4 miliardy Kč (včetně DPH), na jejímž základě byl pronájem Gripenů prodloužen až do roku 2027, s opcí na další dva roky (2028-2029). Samotný pronájem je za 19,6 miliardy Kč (včetně DPH), zbytek částky jde na modernizace, další výcvik a jiné služby.

Po prodloužení pronájmu o dalších minimálně 12 let byl tedy zahájen zatím poslední a nejrozsáhlejší modernizační program, kterým prošly české Gripeny v letech 2016-2018 v souvislosti s plánovaným přechodem na nejnovější softwarovou edici MS20 Block 1.2 na jaře 2018, o které jsme vás informovali v podrobném článku „České Gripeny přecházejí na novou softwarovou edici MS20“. Modernizace probíhala přímo u výrobce ve Švédském Linköpingu, kam letouny postupně přelétávaly v rámci pravidelných prací po 1600 letových hodinách. 

Během započaté modernizace příslušníci 211. taktické letky ještě stihli účast v pořadí již třetí operaci ASICIPPN III, kdy letka vyslala do ochrany vzdušného prostoru Islandu standardní počet 4+1 letounů JAS-39 Gripen a personál v celkovém počtu do 66 osob. Úkolové uskupení působilo na letecké základně Keflavík včetně přípravné a odsunové fáze od 25. září do 7. listopadu 2016, operační úkol byl plněn od 5. do 31. října 2016. Tato mise je zajímavá ještě jedním prvenstvím, kdy při misi Air Policing české Gripeny poprvé operačně použily střely středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM.


Příklad přepracované symboliky a grafického zobrazení na středovém displeji horizontální situace HSD (vlevo) a pravém multi-senzorovém displeji MSD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Softwarová edice MS20 byla u švédského Flygvapnetu zavedena již počátkem roku 2016 ve verzi Block 1.1 a u Gripenu přináší celou řadu změn a zlepšení. Z pohledu pilotů jde především o přepracovanou symboliku a způsob ovládání jednotlivých funkcí na multifunkčních displejích MFD. Další významnou novinkou je integrace automatického systému GCAS (Ground Collision Avoidance System), který podstatně zvyšuje letovou bezpečnost tím, že dokáže vyhodnotit riziko nárazu do země a automaticky mu zabránit zásahy do řízení. Pokud by tak pilot například v důsledku své chyby přivedl letoun do nezvyklé polohy, letoun se dokáže sám srovnat do horizontálního letu, samozřejmě pokud k tomu má dostatečnou výšku.

Po modernizaci dále pilotům přibyla možnost použití NVG, neboli brýlí pro noční vidění, které zvýší možnost vizuální identifikace cíle a provádění podpory pozemních jednotek před použitím zbraní v noci. S tím souvisí i dodávka novější švédské přílby „Flyghjälm“ type 116H, která má oproti původnímu modelu 116E řadu úprav kvůli připevnění NVG. Změn doznala také kabina, a to nainstalováním úložných prostorů na nápoje a stravu, které piloti využijí například při dálkových přeletech s využitím tankování za letu, kdy se doba letu může blížit i čtyřem hodinám.

Úpravami prošel rovněž software, ovládající palubní radiolokátor PS-05/A Mark 3, který umožnil opět zvýšit jeho dosah podle údajů výrobce o 80 % a vylepšil režim mapování země. Vylepšení se dále v rámci modernizace dočkaly také komunikační systémy, kdy se opět zvýšila kapacita datalinku TIDLS (Tactical Information Data Link System), a dále lepší ochrana pilota proti zbraním hromadného ničení. Individuální prostředky pilota tvoří upravená maska, upravená helma a filtr. Ty zabezpečí ochranu pilota během katapultáže a následného přistání v oblasti kontaminace. Dále jde o systém letounu s filtrem klimatizace, který zajistí, aby v kabině bylo nekontaminované prostředí. Software MS20 pak ještě usnadňuje údržbu a pozemní obsluhu tím, že zjednodušuje některé postupy týkající se například motorové zkoušky, nebo integrované autodiagnostiky.


Zlepšení režimu mapování terénu a jeho zobrazení na MFD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Hlavním bonusem MS20 je však integrace nové protiletadlové a protizemní výzbroje, a to především řízené střely středního až dlouhého dosahu MBDA Meteor (Rb101), která představuje zásadní zlepšení v porovnání s dosud užívanými střelami AIM-120 AMRAAM. Tato evropská střela s náporovým motorem a cestovní rychlostí M4 je vzhledem ke své koncepci aktivně poháněna po celou dobu letu k cíli a její dosah proti manévrujícím cílům je údajně více než 100 km.

Některé zdroje uvádějí, že pokud je střela odpálená směrem nahoru a následně letí po balistické dráze, pohybuje se dolet střely Meteor až na hranici 250 – 300 km. Při takovém použití jsou samozřejmě manévrovací schopnosti střely v konečné fázi letu velmi omezené, takže tímto způsobem lze ničit spíše pomalé bombardéry, tankovací letouny, letadla včasné výstrahy nebo velká transportní letadla.

Software MS20 dále rozšiřuje i schopnosti ničení pozemních cílů, neboť švédské letouny mají nově integrovány lehké řízené pumy GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) s inerciálním /satelitním navedením, které umožňují s vysokou přesností zasahovat bodové pozemní cíle při minimálních vedlejších škodách, například v zastavěném městském prostředí. Gripen může nést na dvou vnitřních křídelních pylonech celkově až osm těchto pum, zavěšených na sdruženém závěsníku BRU-61. Možnost nesení této moderní výzbroje se však českých Gripenů zatím příliš netýká, neboť zavedení jak Meteoru tak GBU-39 se v nejbližších letech rozhodně neplánuje.

Co však rozsáhlá modernizace českých letounů JAS-39C/D Gripen umožnila je konečně možnost působit plnohodnotně i proti pozemním cílům, což doposud s výjimkou palubního kanonu nemohly. Nově tedy byly integrovány neřízené pumy řady Mk. 82 a Mk. 83, a jejich laserem naváděné verze GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II. V současnosti je už realizována objednávka 180 ks pum GBU-12, pořízených prostřednictvím agentury NSPA (NATO Support and Procurement Agency), stejně tak již byly dodány i tzv. NATO standard pylony.

Dalším klíčovým prvkem modernizace pak byla integrace zaměřovacího elektrooptického kontejneru Litening 4i od izraelské společností Rafael. Celkem byly objednány čtyři kusy kontejneru, které již byly dodány a prošly vojskovými zkouškami v září/říjnu minulého roku.

Samostatnou kapitolou je zavedení aliančního datalinku formátu Link 16, které se ovšem netýká pouze letounů Gripen. Stroje JAS-39 jej budou mít integrovaný společně se softwarem MS20 s tím, že 15 ks palubních terminálů MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System) amerického výrobce Viasat Inc. pořídí naše letectvo samostatně a jejich integraci a instalaci realizuje vlastními silami. 14 kusů bude integrováno do letounů, jeden bude sloužit jako záložní. Terminály MIDS budou pořízeny a zavedeny do AČR jako vlastní majetek. Po skončení pronájmu a vrácení letounů JAS-39 Gripen zůstanou ve vlastnictví Armády ČR a mohou být využity na jiných vhodných platformách.

Součástí zakázky je rovněž prvotní nastavení integrované logistické podpory provozu systému včetně výcviku v letech 2018-2020. Logistická podpora systému zahrnuje dodávku diagnostického vybavení, speciálního nářadí a spotřebního materiálu pro používání. Jelikož se jedná o speciální technologii, musí být opět pořizována výhradně v režimu FMS (Foreign Military Sales) na základě kontraktu uzavřeného s vládou Spojených států amerických. Předpokládaná hodnota zakázky je 150 milionů Kč bez DPH. Obdobná situace je i v případě integrace kryptomodulů pro utajené hlasové spojení od italského výrobce Leonardo S.p.a. České Gripeny zatím používají radiostanice pracující v režimu HAVE QUICK II (spojení odolné proti rušení), kde se kóduje pouze frekvence, na které se vysílá, ale ne hlas. Využívá se tzv. frekvenčního hopingu, při kterém se několik předem daných frekvencí během komunikace mění, a to několikanásobně za sekundu v různém pořadí a podle klíče, který mají všichni zúčastnění. Teď tedy přibude zakódování hlasu samotného. Celkem bude zakoupeno 30 šifrátorů hlasu CM-107E a 15 kontrolních jednotek CP-107E. Gripeny měly být vybaveny šifrátory do konce roku 2018.

V roce 2020 se ještě plánuje aktualizace softwarové edice MS20 na verzi Block 2.0, při které bude modernizován identifikační mód odpovídače na standard IFF Mode 5. Dále dojde k reinstalaci přesné vojenské GPS, čímž by se měl plně zprovoznit systém GCAS. Tolik tedy k zatím poslední modernizaci a implementaci nejnovější softwarové edice MS20 do českých strojů JAS-39C/D.


Největším nedostatkem českých Gripenů je po modernizaci a přechodu na sw edici MS20 absence nejmodernější raketové výzbroje krátkého dosahu IRIS-T a přílbového zaměřovače HMD Cobra, čímž by se naplno využil potenciál těchto střel; větší foto  / Aleš Hottmar

České Gripeny po roce 2020

Původně se předpokládalo, že edice MS20 bude poslední softwarovou aktualizací a výrobce se již nebude pouštět do nějakých výraznějších modernizací platformy C/D v souvislosti s vývojem a výrobou nového stroje JAS-39E Gripen pro švédský Flygvapnet. Nakonec ale bude modernizace platformy C/D zřejmě pokračovat i nadále a cílem výrobce je nabídnout možnost integrace maxima nových technologií z vývoje Gripenu E.

Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle. Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele.

Jak již bylo uvedeno na začátku článku, současná smlouva o pronájmu vyprší v roce 2027 a čistě teoreticky bude možné využít dvouleté opce a pronájem prodloužit až do roku 2029. Ještě před ukončením současného pronájmu však bude nutné řešit, jak pokračovat dál. Jedním z několika řešení je provozovat stávající flotilu strojů JAS-39C/D i po roce 2027, ať již v současném počtu 14 ks, nebo nově 24 ks. O tomto kroku, tedy pořízení dalších deseti strojů a přezbrojení druhé letky se hovoří v odborných i armádních kruzích již delší dobu a dokonce na toto téma proběhla i nezávazná jednání s výrobcem firmou SAAB.

Problém totiž je, že pokud by chtěla armáda zahájit opravdu plnohodnotný špičkový výcvik A2A plus A2G u celé letky, nebude to možné z důvodu malého počtu strojů, malého počtu pilotů a malého počtu nakontraktovaných hodin. Z tohoto důvodu se jeví pořízení dalších Gripenů a přezbrojení další letky jako jediné možné řešení. Ideálně by tak organizační struktura čáslavské základny byla následující – 211. taktická letka by plnila s Gripeny výhradně úkoly A2A plus OH NATINAMDS), 212. taktická letka rovněž s Gripeny by se specializovala na úkoly A2G, CAS a průzkum (pokud by došlo k nákupu 1-2ks kontejnerů MRPS), a konečně 213. výcviková letka se svými pěti L-159T1+ a třemi L-159T2 by převzala cca. 8 jednomístných L-159A pro operační výcvik ke spárkám.

Každopádně rozhodující bude nově zveřejněná koncepce rozvoje Vzdušných sil AČR v roce 2019, která patrně definuje další osud letounů L-159 ve Vzdušných silách AČR. Těm bude přibližně v roce 2027 končit další meziopravní technický resurs po nyní prováděné velké revizi PP4000, přičemž další stupeň údržby (zřejmě označený jako PP6000) bude pravděpodobně mnohem nákladnější. Vše se tedy bude muset pečlivě zvážit.

Nad rozšířením počtu stávajících strojů navíc neuvažuje pouze Česká republika, ale například i thajské královské letectvo, které má v současnosti pouze 11 strojů***. Každopádně v letech 2025-27 bude pravděpodobně možnost získat vyřazené švédské stroje C/D v souvislosti s přezbrojením dvou křídel Flygvapnetu novými JAS-39E, takže tato možnost není úplně nereálná. Přeci jenom Flygvapnet v současné době provozuje celkově 96 ks strojů Gripen (73 ks JAS-39C a 23 ks dvoumístných JAS-39D), přičemž letouny z poslední výrobní série před ukončením výroby v roce 2015 budou mít poměrně malé nálety.

Poznámka** – nejčastěji se hovoří o opětovné reaktivaci základny Uppsala nedaleko Stockholmu, kde bylo původně dislokováno křídlo F16 „Upplands“ s letouny Viggen a to v souvislosti s incidentem z 29. na 30. března 2013, při kterém dvojice ruských bombardérů Tu-22M3, doprovázená čtyřmi stíhacími letouny Su-27, simulovala nálet na hlavní město Stockholm a Flygvapnet nebyl schopen ze vzdálenějších letišť včas reagovat.

Poznámka*** – jeden stroj JAS-39C byl zničen 14. ledna 2017 během letové ukázky na mezinárodním letišti Hat Yai, pětatřicetiletý display pilot bohužel zahynul. Jedná se o první katastrofu v historii letounu Gripen.


Na švédských strojích jsou v rámci edice MS20 integrovány i lehké řízené pumy GBU-39 SDB. Americký výrobce Raytheon na aerosalonu Farnborough 2018 prezentoval možnou budoucí integraci nejnovějších pum GBU-53/B StormBreaker i na platformu Gripen; větší foto / Stefan Kalm; SAAB

Výkonově je platforma C/D stále pro Vzdušné síly AČR přijatelná, i když samozřejmě existují mnohem výkonnější stroje, a to především co se týče doletu a množství nesené výzbroje. Je potřeba si uvědomit, že Gripen je letoun se vzletovou hmotností „jen“ cca 8500 kg (maximální vzletová hmotnost 14 000 kg), a v této kategorii mu jsou rozměrově, hmotnostně a výkonově nejblíže čínsko-pákistánský JF-17 Thunder či indický HAL Tejas. Tedy rovněž jednomotorové stroje s max. vzletovou hmotností 12 až 13 tun.

Díky letošní modernizaci a implementaci MS20 je současná konfigurace zbraňových a avionických systémů Gripenu bez přehánění plně srovnatelná s ostatními letouny čtvrté generace jako F-16C/D Block 52, EF2000 Tranche 1/2  či Rafale. Velmi zjednodušeně se tak dá říci, že pro obranu naší země a působení v operacích NATO v rámci evropského bojiště je Gripen C/D pořád plně dostačující a armáda jej považuje za nejlepší řešení z pohledu cena/výkon. Hlavními benefity Gripenů jsou samozřejmě nízké provozní náklady, nenáročnost předletové přípravy k provedení dalšího letu a s tím související vysoká hodnota tzv. „Sortie Rate“, schopnost operovat z hůře vybavených záložních letišť anebo přímo silničních úseků, dále na svou dobu moderní kokpit s trojicí velkoformátových MFD a systémy, díky kterým má pilot značné situační povědomí o reálných hrozbách, plus řada dalších věcí.

Samozřejmě, pokud by se chtěla ČR v budoucnu účastnit dobrodružnějších aktivit typu operace Iraqi Freedom v roce 2003, úderům proti Libyi v roce 2011 či nejnověji akce v Sýrii, musela by se určitě poohlédnout po výkonnějším stroji s větším doletem a větší nosností výzbroje. Tento krok je však málo pravděpodobný a letouny Gripen tak budou i nadále používány k zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR, misím Baltic/Island Air Policing a aktivitám v rámci evropského bojiště. Je potřeba si uvědomit, že ČR v současné době využívá stále ani ne 50 % schopností platformy JAS-39C/D Gripen, neboť pro své stroje doposud nenakoupila například nejmodernější protiletadlovou výzbroj v podobě střel IRIS-T a Meteor, protilodní střely RBS-15, protizemní střely AGM-65 Maverick, průzkumné kontejnery SPK-39, munici s GPS navedením, přílbové zaměřovače HMD Cobra apod.

Původní české stroje budou mít v roce 2027 stáří 22-23 let a průměrný nálet cca 3200 hodin na draku. Sám výrobce udává maximální životnost draku JAS-39C hodnotou 8000 letových hodin, takže budou přibližně v polovině životnosti a čistě teoreticky je bude možné provozovat až někde k horizontu let 2035-2040. Sám výrobce dokonce deklaruje podporu platformy C/D až do roku 2050, jak nedávno sdělil Mats Thornbiörnson, zkušební pilot společnosti SAAB a produktový manažer Gripenu v souvislosti s bulharským tendrem na nákup 8+8 nadzvukových strojů pro bulharské vojenské letectvo.

Právě v Bulharsku výrobce představil zásadní modernizační plány a my se na ně teď podíváme podrobněji. V současnosti plán pro rozvoj platformy JAS-39C/D předpokládá dvě významné modernizace, které se mají uskutečnit v roce 2020 a 2025. Je tedy pravděpodobné, že některé z těchto modernizačních prvků budou ještě implementovány do českých Gripenů, i kdyby jejich provoz nepokračoval po roce 2027.

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2020

Radar PS-05/A Mark 4

Určitě nejzásadnějším prvkem modernizace 2020 je upgrade nejdůležitějšího senzoru Gripenu, a to radaru PS-05/A na nejnovější verzi Mark 4. Tento upgrade zvyšuje podle výrobce dosah radaru oproti původní neupgradované verzi Mark 3 až o 150 % a například detekce námořních cílů se podle produktového managera  Matse Thornbiörnsona zvyšuje téměř o 200 %. Stejně tak se citelně zlepšila detekční vzdálenost cílů s malým RCS, kdy nový radar dokáže na určitou vzdálenost detekovat cíl s účinnou odraznou plochou 0,1 m2, zatímco předchozí verze radaru dokázala na stejnou vzdálenost detekovat pouze cíl s plochou 4 m2. Radar PS-05/A Mark 4 má kompletně nahrazené a modernizované veškeré bloky elektroniky a je do budoucna připraven k integraci antény s aktivním elektronickým snímáním AESA (Active Electronically Scanned Array).

Integrace nové výzbroje

V rámci modernizace 2020 dojde opět k integraci nové munice. Z pohledu Vzdušných sil AČR je to především plánovaná integrace řízených střel AIM-120C-7 amerického výrobce Raytheon. Manažeři v SAABu si pravděpodobně uvědomili, že hlavní a nejúčinnější A-A výzbroj Gripenu v podobě výkonné střely MBDA Meteor (Rb101) bude pro většinu uživatelů cenově nedostupná a proto se rozhodli rozšířit portfolio používané výzbroje o evergreen posledních let, střelu AMRAAM verze C-7, kterou lze pořídit prostřednictvím agentury NSPA přeci jenom levněji a která patří v současné době k nejrozšířenějším střelám v kategorii BVR. Vzdušné síly AČR počítají podle Koncepce rozvoje taktického letectva z prosince 2015 s nákupem dalších střel středního dosahu kategorie BVR, které by doplnily stávající AIM-120C-5, jež se ovšem již nevyrábějí. Nákup střel by měl podle přijaté Koncepce proběhnout v letech 2022-2023, počet střel zatím nebyl specifikován.

Mnohem palčivější je však náhrada raket Sidewinder, kterým bude za cca 4-5 let končit technická životnost. Koncepce rozvoje taktického letectva počítá v letech 2022 – 2023 s náhradou i této kategorie střel, předpokládá se opět pořízení cca 100 ks raket. Původně byla za jasného favorita považována již integrovaná evropská střela IRIS-T. Americký výrobce Raytheon ovšem na loňském aerosalónu ve Farnborough představil obrazovou prezentaci integrované výzbroje do různých typů současně provozovaných strojů a výhled na další plánované integrace. A v případě raket AIM-9X Sidewinder byla uváděna i plánovaná integrace na letoun JAS-39 Gripen a v této souvislosti byli zmiňováni především dva nejmenovaní evropští uživatelé (CZ a HU). Plánovanou integraci střel AIM-9X ovšem samotný výrobce SAAB zatím nepotvrdil. Takže zatímco se původně počítalo pouze s „evropským“ řešením nové protiletadlové raketové výzbroje, nové integrace americké výzbroje pro Gripen mohou řádně zamíchat s konečným výběrem a náhradou výzbroje českých Gripenů.

V souvislosti s rozšířením spektra protiletadlové výzbroje nabízí výrobce i implementaci přílbového zaměřovače HMD (Helmet-Mounted Display) do letounů evropských uživatelů. Výrobce ovšem nespecifikoval, zda by se jednalo o již užívaný systém HMD Cobra, který je zaveden na švédských Gripenech přibližně od roku 2015 a zároveň jej používá Jihoafrické a Thajské letectvo, nebo zda by se jednalo o úplně nový systém HMD Targo II izraelského výrobce Elbit Systems, se kterými se počítá pro nové stroje JAS-39E.

Systém HMD Cobra navazuje na obdobnou technologii, vyvíjenou pro letouny Eurofighter Typhoon pod názvem HMD Striker, proto jsou obě helmy na první pohled prakticky nerozeznatelné. Samotná přílba systému Cobra je vyrobena jako dvouplášťová – vnější plášť je platformou pro displej a optické součásti a disponuje dvojicí binokulárních displejů CRT, které poskytují zorné pole 40° a mohou zobrazovat grafiku generovanou buď jako rastrovou (bitmapovou), nebo vektorovou. Infografika zobrazuje jak symboliku zbraní A2A plus A2G, tak samozřejmě i základní letové údaje. Vnitřní plášť přílby je přizpůsobený přesně na míru každého pilota, kterému je naskenována hlava a podle laserového skenu je následně vyrobena originální vnitřní část.

Pozice helmy je sledována elektro-optickým systémem Carl Zeiss Optronics, který se skládá ze tří snímacích senzorů HTSS (Helmet Tracker System Sensor), což jsou CMOS senzory o rozměru 60×40×40 mm s vysokou obnovovací frekvencí 180 Hz, integrované přímo do kokpitu, a dále 16 LED clustrů pevně namontovaných na vnějším plášti helmy. Každý cluster se skládá ze skupiny čtyř infračervených LED diod, což jsou vlastně ony „hrboly“ či „výstupky“ na vnějším plášti přilby, které se používají k výpočtu polohy hlavy pilota a jeho úhlu. LED diody na helmě blikají a tři čidla HTSS v kokpitu detekují toto blikání. Data jsou pak použita k výpočtu, jakým směrem se dívá pilot. Jakmile pilot otočí hlavu, systém okamžitě tento pohyb detekuje a bez zpoždění směřuje zbraňové senzory stejným směrem.

HMD Cobra tak umožňuje Gripenům využít plný potenciál protiletadlových raket IRIS-T a nebo A-Darter. Cobra zároveň obsahuje denní kameru pro nasnímání celého letu, což je možné využít pro pozdější vyhodnocení letové mise. Kamera je uchycena na klipu a v případě katapultáže se oddělí od přilby stejným způsobem jako například brýle pro noční vidění NVG. Tolik tedy k přílbovému zaměřovači.

Dalšího rozšíření se dočkalo spektrum výzbroje Air-to-Ground, kdy bude pro zahraniční uživatele integrována například řízená puma GBU-49, používaná švédskými Gripeny již od zavedení sw edice MS19 v roce 2010 a která se v létě 2018 „proslavila“ při bombardování požárů, jež sužovaly Švédsko. GBU-49 Paveway II Enhanced je vlastně zmodernizovaná puma GBU-12 s dvojitým režimem navádění (GPS / laser), jejíž výrobcem je firma Raytheon. Tato integrace se může týkat i Vzdušných sil AČR, neboť modernizační plán AČR hovoří o tom, že do roku 2025 bude u letounu JAS 39 Gripen navýšena schopnost podpory pozemních sil v ničení pozemních cílů za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci, zavedením GPS naváděné letecké munice. Přesný typ munice zatím nebyl armádou oznámen, může se klidně jednat o munici kategorie JDAM, jako pravděpodobnější se však jeví právě zavedení pumy GBU-49 Paveway II Enhanced.

Mezi další integrovanou výzbroj v rámci modernizace 2020 bude patřit řízená střela s plochou dráhou letu typu Taurus KEPD 350, která ale vzhledem k finančním možnostem zcela určitě nebude do výzbroje AČR zavedena. TAURUS KEPD 350 je určená k ničení dobře bráněných stacionárních pozemních cílů zvláštní důležitosti bodového i plošného charakteru (místa velení, spojovací uzly, podzemní sila pro odpalování balistických raket, skladiště zbraní a pohonných hmot, mosty, zařízení letišť a přístavů), se schopností být vystřelena mimo dosah systémů protivzdušné obrany protivníka.

Číslo v názvu střely značí její dolet, jedná se však pouze o „nominální“ hodnotu. Její maximální dosah je větší než 500 km. V případě použití paliva JP10 lze dolet navíc zvýšit přibližně o 15 %. Drak střely je tvarován tak, aby byla co nejvíce snížena možnost zachycení střely radiolokátory protivzdušné obrany protivníka.  TAURUS již absolvoval letové zkoušky v podvěsu stroje JAC-39C Gripen (taktické číslo 208), po zavedení do výzbroje Flygvapnetu se předpokládá především jeho integrace do nových strojů JAS-39E.


Hlavní přesně naváděnou pumovou výzbrojí Gripenu jsou klasické leserem naváděné pumy GBU-12 (nahoře), nebo pumy GBU-49 Paveway II Enhanced (dole) s kombinovaným laserovým/GPS navedením; větší foto; větší foto  / Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Nové systémy vlastní ochrany

Velice zajímavým doplňkem Gripenů C/D bude nový kontejner vlastní ochrany s názvem ESTL, který zvýší šance na přežití letounu v oblastech se silnou nepřátelskou PVO a jehož letové testy byly zahájeny už v roce 2014. Kontejner ESTL obsahuje čidla MAWS (Missile Approach Warning System) pro detekci odpálených raket, senzory LWS (Laser Warning System) pro detekci ozáření laserem a zároveň obsahuje samostatné výmetnice klamných cílů BOP a BOL. Kontejner je díky řídící jednotce EWC (Electronic Warfare Controller) zcela autonomní a spuštění příslušných protiopatření se provádí zcela automaticky, nebo v manuálním režimu. V závislosti na profilu mise může být ESTL konfigurován pro různé scénáře ohrožení.

Výhodou kontejneru bezesporu je, že se takto podařilo do Gripenu jednoduše implementovat výkonný systém vlastní ochrany namísto složité integrace čidel MAWS a snímačů LWS přímo do konstrukce Gripenu C/D, se kterou se původně samozřejmě vůbec nepočítalo. Nevýhodou je pochopitelně fakt, že letoun přijde o dva závěsné body, neboť kontejner ESTL se standardně navěšuje na pylony č. 2 přes standardní odpalovací zařízení pro střely AIM-9/AIM-120.

Výmetnice klamných cílů BOP a BOL jsou standardní kazety pro klamné cíle, používané od prvopočátku přímo na letounech Gripen. BOP je pyrotechnická výmetnice klamných cílů a na Gripenu se používají dvě verze těchto výmetnic. BOP/C je klasická „hranatá“ kazeta, která umožňuje nabít 30ks patron CHAFF o rozměru 1″ × 1″ ×  8″ , nebo 15 ks patron FLARE o rozměru 2″ × 1″ × 8″, obě o standardní délce osm palců. Patrony CHAFF jsou určené k pasivnímu rušení radiolokačních systémů, zatímco FLARE jsou v podstatě magnesiové světlice, určené k vytvoření falešného cíle pro oklamání protiletadlové rakety s IČ navedením. Jen pro zajímavost, České Gripeny C/D mají přímo naistalovány 4čtyři kazety výmetnic BOP/C, stejně tak jako švédské stroje, v normálním provozu se však používá pouze jedna kazeta na spodní straně trupu.

Druhým typem je výmetnice BOP/B, která je umístěna v zadní části pylonů č. 2 a 7, a která umožnuje nabít šest kusů standardních patron o průměru 55 mm, ať již jako IČ nebo RL protiopatření. BOL je naopak elektromechanická výmetnice klamných cílů, umístěná v zadní sekci univerzálního odpalovacího zařízení (adaptéru) pro střely AIM-9/AIM-120. Výmetnice BOL můžou být na Gripenu až 4ks a odpalují se z nich především klamné cíle určené k pasivnímu rušení RL systémů. Kazeta BOL obsahuje až 160 klamných cílů o čtvercovém průřezu, naplněných tenkými proužky hliníkové fólie. Kazeta BOL samozřejmě umí odpalovat i klamné cíle typu FLARE proti raketám s IČ navedením.

V souvislosti s modernizací 2020 se rovněž hovoří o náhradě výmetnic klamných cílů přímo na letounu za novější typ BOP/G, což má pravděpodobně souvislost s implementací nového systému aktivních protiopatření, známému pod názvem EAD Brite Cloud (Expendable Active Decoy). Jiné informace hovoří o tom, že nové výmetnice už jsou na letounech implementované v rámci modernizace na MS20. Jinak systém BriteCloud je zjednodušeně řečeno jednorázově použitelný odhazovatelný naprogramovaný aktivní rušič s funkcí DRFM (Digital Radio Frequency Memory), který má dle výrobce Leonardo MW Ltd. schopnost potlačit většinu radarem naváděných protiletadlových raket, odpalovaných z letadel, nebo pozemních protiletadlových raketových komplexů. BriteCloud je navržen tak, aby byl odpalován ze standardních výmetnic klamných cílů a proto vyžaduje minimální integraci platformy. Je vyráběn v „kulaté“ variantě s průměrem těla 55 mm a v „hranaté“ verzi o rozměru 2″ × 1″ × 8″.

Nové kontejnery pro Gripen

Integrace se rovněž dočká nejnovější zaměřovací kontejner LDP (Laser Designator Pod) páté generace Litening 5 od izraelského výrobce Rafael ADS Ltd., což se Vzdušných sil AČR už příliš netýká, neboť v loňském roce konečně pořídilo kontejnery čtvrté generace Litening 4i, které plně dostačují našim potřebám a budou ve výzbroji Gripenů ještě řadu let.

V modernizaci 2020 se dále počítá s implementací modernizovaného taktického průzkumného kontejner MRPS IR (Modular Reconnaissance Pod System – Infra Red) přímo od výrobce SAAB, který vychází z osvědčeného průzkumného kontejneru MRPS (SPK-39 – Spaningskapsel 39), použitého například během libyjské kampaně. Kontejnerů SPK-39 si švédský Flygvapnet objednal celkově osm kusů, z toho dva SPK-39/IV měly být vybaveny klasickými kamerami SKA-24 na „mokrý film“ pro snímání především námořních cílů z nízké letové hladiny a optickým prvkem SKA36 s digitálním sensorem CA-270V. Zbytek kontejnerů označených jako SKP-39/V je vybaven pouze elektro-optickým prvkem SKA36 s digitálním snímačem CA270V, který může snímat rychlostí čtyři snímky za sekundu a v paměťovém úložišti s kapacitou 80 GB je možné uložit až 3200 snímků o rozměru 5000 × 5000 pixelů.

Ohnisková vzdálenost optického prvku je 450 mm, od nadmořské výšky 15 000 ft mohou být zaznamenávány objekty o velikosti až 0,3 m. Hmotnost celého kontejneru je 730-750 kg a délka 4,5 m, zavěšuje se na středový podtrupový pylon. Modernizovaný kontejner MRPS IR by měl být schopen pořizovat kvalitní záběry i v IČ spektru, výrobce zatím jeho přesné vybavení nespecifikoval, ale pravděpodobně se bude jednat o náhradu digitálního snímače za nový typ CA-270DB (IR).

Posledním z nově představených „podů“ je kontejner elektronického boje Arexis, který je vlastně „odpadním“ produktem vývoje Gripenu E, na kterém bude integrován přímo do konstrukce stroje. Výrobce tento kontejner v souvislosti s modernizací 2020 sice nezmiňuje, nebude ale na škodu si o něm něco říci. Systém Arexis byl vyvíjen primárně pro nový stroj Gripen E a v podstatě se jedná o komplexní systém elektronického boje, který v sobě slučuje elektronickou podporu v podobě RWR (Digital Radar Warning Receiver) v kombinaci s elektronickým působením ECM/EA (Electronic Counter Measures/ Electronic Attack), využívající moderních AESA rušičů (Active Electronically Scanned Array) a technologie DRFM (Digital Radio Frequency Memory).

Technologie DRFM  umožňuje zachycení signálu, jeho přesnou rekonstrukci a zpětné vysílání pozměněného signálu, aby radiolokátor na zemi či ve vzduchu obdržel nesprávné či zavádějící údaje o cíli. Podle Saabu zahrnuje Arexis také pokročilé aplikace elektronického působení (Electronic Attack) přizpůsobené nižším kmitočtovým rozsahům, které jsou potřebné k potlačení moderních systémů protivzdušné obrany. Výrobce tento výkonný systém elektronického boje nabízí i ve verzi instalované do samostatného kontejneru, aby jej bylo možné použít i na starší platformě Gripen C/D. Letové zkoušky kontejneru Arexis by měly být zahájeny na Gripenu C/D podle plánu nejpozději do roku 2020.

Je velice pravděpodobné, že Vzdušné síly AČR podobnou hi-tech technologii vzhledem k její ceně a specializaci s největší pravděpodobností nikdy nenakoupí a spíše se spolehnou na klasické způsoby elektronického boje, které jí nabízí samotný radar PS-05/A Mark 3 a systém vlastní ochrany EWS39. Otázkou jsou průzkumné kontejnery MRPS, kdy české letectvo po ukončení činnosti průzkumného roje vyzbrojeného letouny Su-22M4 s průzkumnými kontejnery KKR-1/2 v rámci 321. taktické letky v podstatě přišlo o schopnosti taktického průzkumu. Tuto činnost měly později zastoupit letouny L-159A, integrace průzkumného kontejneru však u nich nebyla dotažena do konce.

Modernizace radiotechnického vybavení

Výrobce plánuje implementaci nového systému utajeného spojení, známého pod názvem Secure voice SATURN. SATURN je druhá generace systému utajeného spojení NATO, který byl vyvinut tak, aby odolával nejnovějším a budoucím způsobům rušení. Tento systém zajišťuje normální a bezpečnou obousměrnou hlasovou a datovou komunikaci ve frekvenčních pásmech 30 až 400 MHz (VHF / UHF) a je kompatibilní s předchozími systémy Have Quick a Have Quick II.


Jestliže se ČR nakonec rozhodne pro pořízení úplně nových strojů Gripen E/F, získá špičkový stroj generace 4+ s mnoha prvky letounů 5. generace; větší foto; / Linus Svensson, SAAB

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2025

Plánovaná modernizace 2025 je rozsáhlejší a předpokládá se u ní především implementace nového radaru PS-05/A Mark 5 a nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II, který bude mít větší schopnosti REB než jeho předchůdce. Radar PS-05/A Mark 5 již bude mít novou aktivní elektronicky fázovanou anténu (AESA), bloky elektroniky zůstanou podle vyjádření výrobce z původního radaru Mark 4. První letové testy nového radaru PS-05/A Mark 5 se plánují v roce 2019.

„Musím vysvětlit, že prakticky všechny moderní AESA radary pracují na elektronice s polovodiči arsenidu galia, což ale generuje obrovské množství tepla a zároveň spotřebovává velké množství energie. Používáte-li tedy elektroniku založenou na polovodičích arsenidu galia (GaAs), nemůžete dát jednoduše AESA radar do Gripenu C / D, protože by bylo nutné provést zásadní změny v designu, které zajistí spolehlivé chlazení. Společnost SAAB ale pracuje na technologii příští generace radaru, která využívá elektroniku s polovodiči na bázi galliumnitridu (GaN) – čímž získáme větší výkon při použití mnohem méně energie, a tím nebude docházet k přílišné generaci tepla. To umožní implementaci AESA antény do Gripenu C/D bez nutnosti komplexní integrace“, říká Mats Thornbiörnson, zkušební pilot a manažer ve společnosti SAAB.

Další zajímavostí plánované modernizace 2025 je zvýšení výkonu dosavadního motoru Volvo RM12 a přidání dvou závěsných bodů pro uchycení další Air-To-Air výzbroje, bohužel výrobce tyto kroky zatím nijak neupřesnil. V případě motoru se zřejmě bude jednat o zvýšení výkonu na forsážním režimu na hodnotu 85 kN, tak jako tomu je u motorů řady General Electric F404-GE-IN20.

V případě nových závěsných bodů pro protiletadlovou výzbroj se bude zřejmě jednat o implementaci nového dvojnásobného odpalovacího zařízení na křídelní pylony, určeného pro střely AMRAAM/Meteor a vyvíjeného primárně pro letoun Gripen E. Výrobce zatím nesdělil žádné podrobnosti o tomto dvojnásobném odpalovacím zařízení, podle uvolněných renderových obrázků jsou známy dvě provedení tohoto adaptéru. Jedno klasické, velmi podobné zdvojenému adaptéru LAU-129/A, a druhé ve tvaru L. Další možností, i když velice nepravděpodobnou, je vývoj zcela nového dvojnásobného adaptéru na bázi odpalovacího zařízení PMEL (Pneumatic Missile Eject Launcher), který by byl umístěný na centrálním podtrupovém pylonu č. 5. Odpalovací zařízení PMEL je opět vyvíjeno pro letouny Gripen E, kde bude umístěno na trojici podtrupových závěsných bodů 5R, 5C a 5L. Jen pro zajímavost, dodavatelem PMEL je britská společnost Exelis (nyní součást Harris Corporation) a Flygvapnet objednal celkově 214 kusů. Každopádně těmito úpravami by se podařilo eliminovat asi největší nedostatky letounů JAS-39C/D Gripen.

Samozřejmostí je dále integrace další nové výzbroje. Výrobce zatím oznámil v souvislosti s modernizací 2025 integraci nových protilodních střel RBS-15F ER, nové protizemní výzbroje a nového kontejneru LOROP (Long Range Oblique Photography) pro šikmé snímkování na velkou vzdálenost. Dále se plánuje zlepšení komunikačních a navigačních systémů (zejména zajištění GPS navigace proti rušení). Mezi další prvky modernizace 2025 patří implementace nového vysokorychlostního datalinku a čidla IRST, které bude s největší pravděpodobností převzato z Gripenu E. Další podrobnosti k této modernizaci výrobce zatím nezveřejnil.

Vzhledem k tomu, že letouny Gripen C/D budou českým letectvem provozovány ještě minimálně 8-10 let, je dostatek času si pečlivě promyslet všechny možné varianty pokračování provozu nadzvukového letectva po roce 2027/2029. Pokud by se ČR rozhodla v pokračování provozu modernizované platformy C/D, je velice pravděpodobné, že by tak bylo realizováno ve větším počtu 24 ks a došlo by k přezbrojení i druhé letky. Pokud se ČR rozhodne pro pokračování s nejmodernější verzí JAS-39E/F, což už je stroj 4+ generace, bude se pravděpodobně vzhledem k pořizovací ceně jednat o provoz na úrovni dosavadního počtu 14 ks. V této době již budou známy skutečné provozní náklady nových strojů E/F švédského a brazilského letectva a Česká republika se tak bude moci rozhodnout i podle tohoto kritéria.

Vyloučit ale nelze ani opuštění provozu Gripenů a přechod na úplně jinou platformu, například made in USA. Dá se totiž předpokládat, že americký výrobce, posilněný současnými úspěchy na Slovensku a Bulharsku, si nebude chtít nechat možnost prodeje do ČR jen tak nechat uniknout. Predikovat nyní, jak celá věc dopadne, by bylo věštěním z křišťálové koule. Každopádně, za nějakých osm let budeme moudřejší.

Autor textu: Aleš Hottmar, spolupráce: Radim Špalek

Originální verze článku s dalšími fotografiemi je publikována na serveru Czech Air Force.

Článek vznikl výhradně z veřejně dostupných materiálů, článků a blogů na webu bez zvláštního informačního přispění výrobce SAAB.

Zdroje:
článek „České Gripeny přešly na MS20“, autor Tomáš Soušek;
Letectví + Kosmonautika 4/2018; článek „Gripeny budou střežit české nebe i nadále“, autor Pavel Lang;
www.mocr.army.cz; článek „Gripen C/D se bude rozvíjet nejméně do roku 2050“, autor Krasimir Grozev;
http://aeropress-bg.com, článek „TAURUS KEPD 350“, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/14743-TAURUS-KEPD-350; článek AIM-120 AMRAAM, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/10267-AIM-120-AMRAAM, článek „Gripen C/D to Fly With Jamming Pod By 2020“;
https://gripenblogs.com; FMV Sensorsymposium 2012 – ISR-förmåga på flygarenan, JAS39 Gripens sensorförmåga, autor Hannes Thelander, vedoucí projektu ISTAR na Gripen C/D;
Field service of reconnaissance capability in the Swedish Libya operation, autor Linde Jonas;
FMV Sensorsymposium 2012; článek The Cobra Helmet Mounted Display System for Gripen, autoři Jörgen Larsson a Tommy Blomqvist;
Saab Aerosystems; článek „Zástupci resortu obrany České republiky a Švédska se setkali na jednání v Čáslavi“, autor Petra Lacušková, sekce vyzbrojování a akvizic MO;
www.mocr.army.cz; veřejně přístupné tiskové zprávy a datasheety výrobce SAAB, https://saabgroup.com.

 
 

O

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Vzlétnou české Gripeny nad islandské ledovce?

Poslanci českého parlamentu v nejbližších dnech rozhodnou o tom, jakých zahraničních misí se česká ...

České stíhačky JAS-39 Gripen získají přesné zbraně

Česká republika na summitu NATO podepsala smlouvu na nákup 200 kusů „chytrých bomb“ PGM ...

Zaměřovací kontejnery pro L-159 ALCA a JAS-39 Gripen

Ministerstvo obrany České republiky objednalo 200 laserem naváděných pum GBU-12/16 Paveway II pro ...

Zaměřovací a průzkumné kontejnery pro české stíhačky Gripen

Vzdušné síly Armády České republiky (VzS AČR) 30. října převzaly poslední dva kusy ozařovacích a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Scotty
  16:56 27.01.2019

  Našel jsem zajímavý dokument hlavně pro Jirosiho, který ukazuje tu údajně neprobíhající údržbu a opravy Gripenu v Čáslavi. Taky ukazuje to údajně neexistující zázemí pro Gripen u ...Zobrazit celý příspěvek

  Našel jsem zajímavý dokument hlavně pro Jirosiho, který ukazuje tu údajně neprobíhající údržbu a opravy Gripenu v Čáslavi. Taky ukazuje to údajně neexistující zázemí pro Gripen u nás. Dokument je sice v Němčině, ale i tak je myslím si dostatečně výmluvný.
  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   17:48 27.01.2019

   takový skvělý dokumenty jim tam dávaj....jak zmizel pán v sání :)

   takový skvělý dokumenty jim tam dávaj....jak zmizel pán v sání :)

  • Jirosi
   10:34 28.01.2019

   Za dokument určitě +1 ! Díky "Našel jsem zajímavý dokument hlavně pro Jirosiho, který ukazuje tu údajně neprobíhající údržbu a opravy Gripenu v Čáslavi." Ale za analýzu dokumentu ...Zobrazit celý příspěvek

   Za dokument určitě +1 ! Díky
   "Našel jsem zajímavý dokument hlavně pro Jirosiho, který ukazuje tu údajně neprobíhající údržbu a opravy Gripenu v Čáslavi."

   Ale za analýzu dokumentu 4-...
   Ve které části ukazovali opravu letounu?
   Celé to bylo jen o údržbě, tedy rozebrat, vyzkoušet, vyměnit "kus za kus" a znovu složit. Ta výměna za hodinku byla hezká, ale pravdu řekly jasně doba "údržby naroste o 5dní" 40-45. Tedy nikoliv za hodinu ve vzduchu.

   Ano, máme úžasné vybavení pro úrdžbu "C/D":
   Vozíček na motor...
   Lepenkové vzory pro odmontovaní krytů...
   Speciální "bíla" deka pro kusy kanonu.
   ...

   Proberte se.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    15:57 28.01.2019

    Citace: /Jirosi- Nejsme vlastníky ani drahého technického vybavení, ani letadel, a neděláme jejich údržbu!/ Myslím že nejsem ten co by se měl probrat. V Čáslavi dělají údržbu ...Zobrazit celý příspěvek

    Citace:
    /Jirosi- Nejsme vlastníky ani drahého technického vybavení, ani letadel, a neděláme jejich údržbu!/

    Myslím že nejsem ten co by se měl probrat. V Čáslavi dělají údržbu Gripenu až do úrovně TS200 což je nejvyšší stupeň údržby po 200 letových hodinách. To co bylo v dokumentu odhaduji na tvz. D-service po 50 letových hodinách.
    Pokud se vám výměna motoru nezdá jako oprava tak asi u svého auta měníte motory běžně v rámci údržby.
    K tomu ostatnímu škoda slov. Víte v posledních pár dnech jste tu nenechal na Gripenu nit suchou, ale zajímalo by mě jaké letadlo tedy podle vás měla AČR pořídit v době kdy se o Gripenu rozhodovalo.

    Mimochodem to o údržbě tu píšu už asi po padesáté a pomalu mě to přestává bavit.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   16:06 28.01.2019

   Jen doplnění. Pokud jsem dobře slyšel, tak při výměně motoru padlo že pokud jde všechno dobře zabere výměna zhruba hodinu.

   Jen doplnění. Pokud jsem dobře slyšel, tak při výměně motoru padlo že pokud jde všechno dobře zabere výměna zhruba hodinu.

  • Molle
   19:52 28.01.2019

   Naprosto mě uchvacuje,jak německý dokument pojednává o českém servisu na švédských pronajatých Gripenech.Kdo to povolil natočit?

   Naprosto mě uchvacuje,jak německý dokument pojednává o českém servisu na švédských pronajatých Gripenech.Kdo to povolil natočit?

   • Scotty
    20:52 28.01.2019

    Je to škandál! Měli by být vyhozeni všichni, od velitele letectva po poslední uklízečku v Čáslavi! Potom je všechny odsoudit za vyzrazení vojenského tajemství, Reicina na ně! Teď ...Zobrazit celý příspěvek

    Je to škandál! Měli by být vyhozeni všichni, od velitele letectva po poslední uklízečku v Čáslavi! Potom je všechny odsoudit za vyzrazení vojenského tajemství, Reicina na ně!

    Teď vážně, vždyť v tom dokumentu nebylo ukázáno nic závadného. Je jen škoda že natočit něco takového napadne Němce a ne Čechy. Takové dokumenty by měly popularizovat naši armádu a ne takové blbosti jako seriál Patrola.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  13:39 27.01.2019

  Krátce k F-35. Zajímavý pohled na ní mají v Rakousku, kde ji okamžitě odmítli. Cena letadla, cena provozu (jim poskytnutá, nikoliv kompletní) je pro Rakousko neadekvátní a ...Zobrazit celý příspěvek

  Krátce k F-35. Zajímavý pohled na ní mají v Rakousku, kde ji okamžitě odmítli. Cena letadla, cena provozu (jim poskytnutá, nikoliv kompletní) je pro Rakousko neadekvátní a schopnosti F-35 by Rakousko nedokázalo využít. Velmi racionální názor.Skrýt celý příspěvek

  • NeoXII
   17:11 27.01.2019

   Môj názor na F35 je asi taký, že kupovať lietadlá stealth pre európske krajiny je naozaj zbytočný luxus. A navyše je to nový stroj kde si nikto ešte nedokáže predstaviť servisné ...Zobrazit celý příspěvek

   Môj názor na F35 je asi taký, že kupovať lietadlá stealth pre európske krajiny je naozaj zbytočný luxus. A navyše je to nový stroj kde si nikto ešte nedokáže predstaviť servisné náklady po 15-20 rokoch prevádzky. Všetky zbraňové systémy sú uzavreté v trupe a to je ďaľšia technická výzva. A lietadlá ako F35 sú určené aj ako prepadové stroje, ktoré sa nepovšimnute priblížia, vystrelia arzenál a zmiznú. A to určite nie je priorita letectiev v Európe. Lenže táto schopnosť, je veľmi draho vykúpená technickou zložitosťou a teda aj cenou. Všetko ukáže až čas a môže sa nakoniec stať aj to, čo sa stalo s F-115 Nighthawk, ktorý bol stiahnutý pre vysoké náklady a nesplnené prehnané očakávania. Ale ako píšem hore, je to iba môj súkromný názor. :-)Skrýt celý příspěvek

   • NeoXII
    17:23 27.01.2019

    Oprava: F-117 Nighthawk

    Oprava: F-117 Nighthawk

   • logik
    17:39 27.01.2019

    Vymejšlíš pohádky. F117 byla stáhnutá, protože to bylo jednoúčelové na provoz drahé éro, jehož úkoly šlo zcela snadno nahradit také stealth B-2 a výhledově F-35, které obě mají ...Zobrazit celý příspěvek

    Vymejšlíš pohádky. F117 byla stáhnutá, protože to bylo jednoúčelové na provoz drahé éro, jehož úkoly šlo zcela snadno nahradit také stealth B-2 a výhledově F-35, které obě mají daleko větší spektrum činností, které mohou zastat.

    Za zmíňku také stojí, že až do roku 2016, kdy do výzbroje byly zařazeny F-35 jako jejich plná náhrada, byly F-117 uskladněny tak, aby je šlo v případě potřeby zpět zařadit do služby.

    Jinak máš pravdu, že u F-117 bylo stealth vykoupené provozní cenou a že to bylo důvodem vyřazení. Jenže to je jaksi 40 let staré letadlo. U dnešních stealth letadel je ta cena za VLO vlastnost daleko menší.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   17:33 27.01.2019

   Z úplně stejných důvodů - drahé provozní náklady - v několika jiných zemích odmítli Gripen. To také považuješ za racionální názor?

   Z úplně stejných důvodů - drahé provozní náklady - v několika jiných zemích odmítli Gripen. To také považuješ za racionální názor?

  • HEKTOR
   20:44 27.01.2019

   semtam - a kdo podľa vás dokáže využiť schopnosti f-35 zo štátov európy.??keď už máme ten "mier"...a z vlastníkov vo svete ešte tak us a určite izrael...

   semtam - a kdo podľa vás dokáže využiť schopnosti f-35 zo štátov európy.??keď už máme ten "mier"...a z vlastníkov vo svete ešte tak us a určite izrael...

  • Clanek
   08:31 28.01.2019

   Bavime se o tom Rakousku co se kdysi rozhodlo ze cena letadla, cena provozu a schopnosti Typhoonu Tranche1 jsou pro ne to prave orechove? Vskutku priklad hodny nasledovani, ...Zobrazit celý příspěvek

   Bavime se o tom Rakousku co se kdysi rozhodlo ze cena letadla, cena provozu a schopnosti Typhoonu Tranche1 jsou pro ne to prave orechove? Vskutku priklad hodny nasledovani, racionalita kam oko dohledne. :DSkrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   10:37 28.01.2019

   Raději bych počkal až co ve skutečnosti vyberou.

   Raději bych počkal až co ve skutečnosti vyberou.

 • semtam
  13:35 27.01.2019

  logik Nějak nechápu logiku argumentu, že F-16 Block 70/72 se vyrábí nově a Gripen C nikoliv. Ano, díky Bahrajnu a nyní Slovensku se vyrábí F-16. Ovšem tento argument kulhá, ...Zobrazit celý příspěvek

  logik

  Nějak nechápu logiku argumentu, že F-16 Block 70/72 se vyrábí nově a Gripen C nikoliv. Ano, díky Bahrajnu a nyní Slovensku se vyrábí F-16. Ovšem tento argument kulhá, protože přímým konkurentem F-16 Block 70/72 je Gripen E/F. Ten se sice ještě nevyrábí, ale má již nasmlouvané zakázky a to v podobě 60 kusů pro švédské letectvo (výhledově až 120 kusů) a dále pro Brazílii 36 kusů s výhledem až 72 či více kusů.
  Když si Slovensko vybíralo nadzvuky, tak se F-16 začínal vyrábět pro Bahrajn, Gripen měl ovšem závazné objednávky na 100 kusů. Zásadní rozdíl je ten, že Gripen objednává domácí letectvo, F-16 nikoliv. Z toho plyne jistější životaschopnost provozu po celou životnost letadla. Bez tučnějších objednávek nových F-16 bude jejich zastoupení ve světovém měřítku po roce 2050 jen pár desítek kusů.
  ---------------
  Očekával jsem, že zde v diskuzi uvidím ty pádné argumety, proč F-16 je "lepší" než Gripen pro potřeby slovenského letectva (či letectva obdobného), nyní s odstupem času mohu konstatovat jen to, že jsem zaznamenal a ještě nepřímo pouze jeden argument, který tu nejvíc nepřímo prezentuje logik a tím je, že se kupuje z USA. Což je argument určitě pádný, ale určitě stojí za úvahu jestli nákup z USA stojí za vyšší cenou, cenou provozu a nižší Sortie Rate.

  Pro přehlednost uvedu znovu můj názor, jaký nadzvuk by byl pro potřeby slovenského letectva ten nejvhodnější či řešení potřeb nadzvuků. F-16 Block 70 a Gripen C (MS20 či i více) jsou rizikové stroje s ohledem na budoucnost. F-16 Block 70 si zatím našel cestu jen do Bahrajnu (Slovensko záměrně vynechávám) a Gripen C bude ve stínu Gripenu E. Proto aby slovenské nadzvuky mohli bez obav o sdílení a provoz fungovat po celou dobu jejich životnosti se jeví jako nejlepší pořídit Gripen E už i s ohledem na provozní náklady a "SR", kde by se verze E se měla blížit k verzi C.
  Ovšem je tu problém, že verze E by přišla na Slovensko pozdě, protože MIG-29 by již dolétali. Řešením je si pronajmout na nezbytný čas Gripen C. Pokud ovšem by se Slovensko nechtělo "podřizovat" verzi E a chtělo si počkat, jak se životaschopnost různých verzí vyvine, tak řešením je pronájem na cca 10 let s tím, že poté se může pořídit jiný typ nadzvuku.
  ----------------
  Další z úskalí F-16 Block 70/72 je to, že se jedná o novou verzi F-16 a s tím plynou různé porodní bolesti a ty se budou vychytávat. Problém je v tom, že Block 70/72 budou prozatím vlastnit jen Slovensko a Bahrajn bez vyhlídky na pořízení domácího letectva F-16 (USA).Skrýt celý příspěvek

  • logik
   16:27 27.01.2019

   semtam: " Ovšem tento argument kulhá, protože přímým konkurentem F-16 Block 70/72 je Gripen E/F. " Právě, že cenově až tak ne, když se koukneš, za kolik se kupovala F-16 a za kolik ...Zobrazit celý příspěvek

   semtam:
   " Ovšem tento argument kulhá, protože přímým konkurentem F-16 Block 70/72 je Gripen E/F. "
   Právě, že cenově až tak ne, když se koukneš, za kolik se kupovala F-16 a za kolik Gripen E/F. Právě, že se v diskusi často míchají dohromady dvě věci, jak se hodí - cena a existující zázemí pro Gripen C, s Gripenem E, což je jiné (tedy zázemí pro něj by se stejně z velké části dělalo znova) a podstatně dražší letadlo.

   "proč F-16 je "lepší" než Gripen "
   Který Gripen?
   Gripen C? - tam má F16 větší modernizační potenciál a podstatně lepší vyhlídky na další upgrade strojů za rozumnou cenu, navíc je to větší letadlo se všema benefitama, co to přináší (možnost zástavby lepšího radaru, větší interní nádrže a tedy v určitých typech misí menší RCS atd...)
   Gripen E? - jednoznačně cena. Ečko se zatím prodává dráž, než F35.....

   "Další z úskalí F-16 Block 70/72 "
   ¨??????
   Jako Gripen E - teda úplně nové letadlo, bude mít méně porodních bolestí, než upgrade F16? Anebo zas zůstáváš u Gripenu Cčka, kde ovšem výše uvedené upgrady, aby alespoň nějak držel krok s F16, budou mít úplně stejné porodní bolesti (např. přechod na kompletně jiný typ radaru)?Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    17:05 27.01.2019

    logik Nechápu první reakci, píšu o provozu letadel, ty píšeš nějaké domněnky o ceně. Dále ti vůbec ale vůbec nedochází, že nějaký dolet není pro letectva typu A, CZ, HU, SK, atd. ...Zobrazit celý příspěvek

    logik

    Nechápu první reakci, píšu o provozu letadel, ty píšeš nějaké domněnky o ceně.

    Dále ti vůbec ale vůbec nedochází, že nějaký dolet není pro letectva typu A, CZ, HU, SK, atd. rozhodující. Nevím, kde bereš, že F-16 se snadno a levně modernizuje, když se všude F-16 ruší a dokonce Polsko se netváří moc kladně k tomu, že by mělo kupovat staré F-16, protože modernizace by je stála majlant. Nevím, kde bereš, že Gripen nemá velký modernizační potenciál, ten půjde ruku v ruce s typem E. A F-35 je levnější než Gripen? A to počítáš zázemí výcvik, motor, nebo co všechno počítáš, aby byl F-35 levnější? Nebo z čeho čerpáš? Jen pro zasmání, díky.

    Na Gripen E by Slovensko čekalo, proto by se vyhnulo porodním bolestem, protože by disponovalo Gripen C, verze E by putuje jako první do Švédska a Brazílie. Tam by záleželo jen a pouze na délce pronájmu C na Slovensku. Opět výhoda.Skrýt celý příspěvek

    • NeoXII
     17:18 27.01.2019

     "F-16 se všude ruší" :-)))))))))))))))))))))))))))))))
     Ďalej nekomentujem...

     "F-16 se všude ruší" :-)))))))))))))))))))))))))))))))
     Ďalej nekomentujem...

     • semtam
      17:25 27.01.2019

      Jsi natvrdlej? Ruší se ve starých členských státech NATO, náhrada F-35, bazaristy nepočítám, tam stejně končí provoz do roku 2050 a to budou rádi.

      Jsi natvrdlej? Ruší se ve starých členských státech NATO, náhrada F-35, bazaristy nepočítám, tam stejně končí provoz do roku 2050 a to budou rádi.

     • Jura99
      08:26 28.01.2019

      Samozřejmě, že se "ruší". Belgie, Holandsko, Dánsko, Norsko, Izrael, Singapur, Korea, Turecko. Ti všichni mají F-16 a "kupodivu" je nemodernizují na Viper, ale nakupují F-35. Další ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě, že se "ruší". Belgie, Holandsko, Dánsko, Norsko, Izrael, Singapur, Korea, Turecko. Ti všichni mají F-16 a "kupodivu" je nemodernizují na Viper, ale nakupují F-35. Další státy jako Itálie, Británie, Austrálie F-16 nemají, ale místo aby koupily nové F-16V, kupují F-35.Skrýt celý příspěvek

     • NeoXII
      08:46 28.01.2019

      Po svete lieta okolo 3200 F-16 všetkých verzií. V USA budú lietať min. do roku 2046+. Koľko lieta Gripenov? cca 200? Ano, staré F16 sa samozrejme rušia, tak ako Gripeny A/B. Ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Po svete lieta okolo 3200 F-16 všetkých verzií. V USA budú lietať min. do roku 2046+. Koľko lieta Gripenov? cca 200? Ano, staré F16 sa samozrejme rušia, tak ako Gripeny A/B. Ale tiež sa vyrábajú nové. Pomer Gripen:F16 bude ešte roky rokúce okolo 1:15 . A ano, kto má na F35, kupuje ich. To ale štátom ako sme my nehrozí a hroziť nebude. Štáty, ktoré ledva financujú 1-2 letky nebudú mať nikdy stealth lietadlá!!! Viete si predstaviť, že by ste mali 14-24 lietadiel F35? NAČO?Skrýt celý příspěvek

     • NeoXII
      08:52 28.01.2019

      Ešte doplním, že F35 kupujú štáty, čo su buď veľké, či bohaté, ale hlavne nemajú iba jeden typ lietadla ako vy, či my! Mať letectvo založené na jedinom type stealth F35 je nonsens. ...Zobrazit celý příspěvek

      Ešte doplním, že F35 kupujú štáty, čo su buď veľké, či bohaté, ale hlavne nemajú iba jeden typ lietadla ako vy, či my! Mať letectvo založené na jedinom type stealth F35 je nonsens. A My, či vy viac ako jeden typ neufinancujeme. Takže F35 pá pá..Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      07:39 29.01.2019

      Státy jako Belgie, Nizozemí, Norsko, Dánsko mají jediný typ stíhacího/taktického letounu a zavádějí F-35A. Dosavadní F-16 vyřazují.

      Státy jako Belgie, Nizozemí, Norsko, Dánsko mají jediný typ stíhacího/taktického letounu a zavádějí F-35A. Dosavadní F-16 vyřazují.

     • NeoXII
      12:42 29.01.2019

      Holandsko, aj Belgicko majú desiatky F16. Najstaršie samozrejme vyradzujú, ale nezostanú iba pri F35. Budú mať obe a nasadzovať ich podľa potrieb. Predstava, že letectvo štátu ako ...Zobrazit celý příspěvek

      Holandsko, aj Belgicko majú desiatky F16. Najstaršie samozrejme vyradzujú, ale nezostanú iba pri F35. Budú mať obe a nasadzovať ich podľa potrieb. Predstava, že letectvo štátu ako my, či vy, tvorí 14 ks F35 je riadne sci-fi. Už to napíšem naposledy: na F35 tu v strednej Európe zabudnite.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     17:30 27.01.2019

     "Nechápu první reakci, píšu o provozu letadel, ty píšeš nějaké domněnky o ceně." Protože veškeré argumenty, které zde v diskusi zaznívají, i Tvůj o kus níže kde píšeš o "přispívání ...Zobrazit celý příspěvek

     "Nechápu první reakci, píšu o provozu letadel, ty píšeš nějaké domněnky o ceně."
     Protože veškeré argumenty, které zde v diskusi zaznívají, i Tvůj o kus níže kde píšeš o "přispívání do rozpočtu USA" se točí kolem nízké ceny (ať už za nákup či provoz) Gripenu pro ČR. Ovšem to platí pouze pro verzi C. E verzi jednak švédové aktuálně co vím ani nenabízeli, jednak (dle ceny z Brazílie) je její cena spíše srovnatelná s F35, než s F16. A jelikož v několika tendrech Ečko prohrálo na provozní náklady, tak se ani ty u něj nedaj čekat levný.

     Ve výsledku podle mne stojí otázka buďto Gripen C versus F16, pokud chceme levný stroj, nebo Gripen E versus F35, pokud chceme drahý moderní stroj a jsme ochotni počkat.

     Ale i kdybychom řešili F16 versus E, tak ano, výkonnostně jsou ty stroje dosti podobné, repektive u každého se dá najít jeho silné a slabé stránky a dost by záleželo na aktuální podobě nabídek, jak co se týče ceny, tak výbavy. A dost možná, že nakonec by bylo rozhodování čistě politické: je lepší si zavázat USA (které se stejně na nás můžou vykašlat), nebo je lepší "prospět evropskému průmyslu" (kdy ovšem ze slavých Gripeních offsetů nebylo nic).


     "Dále ti vůbec ale vůbec nedochází, že nějaký dolet není pro letectva typu A, CZ, HU, SK, atd. rozhodující."
     V případě jakého konfliktu? Mezi námi a Maďarskem? Asi ne. Nebo např. mezi Ruskem a NATO? Tam rozhodně ano. Mezi třeba NATO a Tureckem (to vůbec není tak nereálné). Také. Atd...
     Tendle Tvůj argument je relevantní pouze pokud si chceš hrát na svém písečku a ignoruješ jakékoli spojenecké smlouvy. To je ale to nejhorší, co můžeme udělat, protože když budeme ignorovat spojenecké smlouvy my,
     tak je budou ignorovat i spojenci. A bez spojenců je stát naší velikosti jen lovná zvěř....Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      17:41 27.01.2019

      Opět nevíš co vše je v ceně zahrnuto, Brazílie navíc si bude vyrábět Gripen sama, podívej se na cenu F-16 pro Bahrajn. Jsi opravdu tak naivní, že si přečteš Brazílie zaplatí za kus ...Zobrazit celý příspěvek

      Opět nevíš co vše je v ceně zahrnuto, Brazílie navíc si bude vyrábět Gripen sama, podívej se na cenu F-16 pro Bahrajn. Jsi opravdu tak naivní, že si přečteš Brazílie zaplatí za kus 120 mil USD a že F-35 stojí 100 mil USD (příklad), tak automaticky je levnější F-35??? Víš co, zavolej do Rakouska a poraď jim, že dělají chybu, když hned odmítli F-35, protože je to levnost sama.

      Gripen E se jeví jako dostupná stroj podobně jako C, jinak by nevyhrál ve Švýcarsku a Rakousko by se po něm nepoohlíželo.

      Spojenecké smlouvy neignoruji, proto také vybírám typy letadel, které se v NATO běžně nabízejí a netahám sem japonské, čínské, ruské či indické typy letadel.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      20:08 27.01.2019

      Píšu někde, že levnější? To Ti docházejí argumenty, že musíš překrucovat, co píšu, aby ses měl proti čemu vymezovat? Píšu, že cena může být srovnatelná. Např. Nory stála jedna F35 ...Zobrazit celý příspěvek

      Píšu někde, že levnější? To Ti docházejí argumenty, že musíš překrucovat, co píšu, aby ses měl proti čemu vymezovat?
      Píšu, že cena může být srovnatelná. Např. Nory stála jedna F35 150 milionů, a to jsou v ceně zahrnuty dražší, předprodukční stroje. A na programu F35 se Norsko podílí, takže také z toho dostane nějaké prachy. U Belgie stálo 36 letadel 3,8 miliardy (+1,4 miliardy za zázemí a servis na tuším deset let).

      Ono je to zhruba tak, že Bahrajnu nikdo F35 neprodá, tak sahá po tom nejlepším, co jeho spojenec prodá. Brazílie chce být co nejvíce nezávislá na USA, tak sahá po neUSA letadle. Samotná cena se v reálu zas tak neliší, protože výzbroj, výcvik, i samotná údržba a logistika je u moderních strojů +- stejná. A cena náhradních dílů zas takovou "díru" do rozpočtu neudělá.

      V konkrétním případě tedy závisí především na tom, co kdo nám za jakých podmínek nabídne. Říkat předem, že (ještě ani nevyráběný) Gripen E bude levnější - anebo dražší - než jiný stroj je jen zbožné přání - naprosto neexistují reálná relevantní data, která by takové tvrzení opravˇňovalo.

      "které se v NATO běžně nabízejí"
      To, že někdo něco nabízí, je jako plus? V rámci NATO se pravidelně nabízejí i např. Migy. Jen je nikdo kupodivu neche. Pokud je "politika" pro nějaký stroj plus, tak to, že
      a) v rámci NATO jsou provozované - aby byla interoperabilita
      b) jsou to stroje vyráběné státem NATO
      ani jedno Gripen nesplňuje....

      No a ad Tvé "pro-Gripen" příklady?
      - Švýcarsko je mimo NATO a neutrální - u něj koupě letadla z USA nepřipadala v úvahu, Gripen soutěžil jen s evropskými dvoumotoráky EFT a Rafale. A jediné, v čem je předčil, byla cena - což u letadla, co má o motor míň, zas tak divné není.
      https://defence.pk/pdf/threads...
      Přesto nakonec z koupě sešlo, proč? Pro příliš velké plánované provozní náklady...
      - Rakousko? Tam co vím Gripen nevyhrál, jen se o něm mluví jako o alternativě, zdali se používaný dvoumotorák nahradí jednomotorákem - kdy opět kvůli neutralitě se Rakousko poohlíží nejprve po letadlech, co nejsou z USA či Ruska.

      Defakto si svými příklady sám demaskoval, pro koho je Gripen opravdu nejlepší volbu: pro stát, který nemá mít vazby na NATO.Skrýt celý příspěvek

  • NeoXII
   16:47 27.01.2019

   Kde na to preboha chodíš? Prenajať zatiaľ Gripen C? Veď prenájom nebol v ponuke a aby sme kupovali teraz C je totálna pitomosť. To by totiž znamenalo lietať na C-čku od cca 2021 ...Zobrazit celý příspěvek

   Kde na to preboha chodíš? Prenajať zatiaľ Gripen C? Veď prenájom nebol v ponuke a aby sme kupovali teraz C je totálna pitomosť. To by totiž znamenalo lietať na C-čku od cca 2021 ďaľších 35+ rokov! A kto bude robiť podporu Gripenu C v roku 2055++???
   A jaké porodní bolesti F16 block 70? Je to síce novovyrobený stroj, ktorý ale už lieta pod označením Viper, čo sú modernizované staršie verzie F16. Block 70/72 je vlastne nový Viper. Ak bude mať niečo pôrodné bolesti, tak skôr Gripen E/F. Ten sa ešte len učí lietať.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    17:13 27.01.2019

    Asi nečteš článek a ani diskuzi. Gripen byl v nabídce formou pronájmu již cca od roku 2016. Poté jste to odmítli a šli cestou nákupu nového letadla, proto nebyl pronájem nyní v ...Zobrazit celý příspěvek

    Asi nečteš článek a ani diskuzi.

    Gripen byl v nabídce formou pronájmu již cca od roku 2016. Poté jste to odmítli a šli cestou nákupu nového letadla, proto nebyl pronájem nyní v nabídce, protože jste chtěli kupovat. Bože muj...

    Pokud by jsi četl moje komentáře, tak jasně tvrdím, že Gripen C a F-16 jsou rizikové stroje oba dva. Říkal jsem, že v současné době je lepší počkat a nekupovat staré krámy byť sebelépe modernizované, protože je tu velké riziko jestli se nenajde významný odběratel ať jednoho či druhého typu letadla, tak po roce 2050 se jejich provoz může hodně zkomplikovat.

    P.S: Přečti si diskuzi a poté reaguj, vše co píšeš se tu již řešilo.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     08:38 28.01.2019

     "byl" - možná to byla chyba to neobjednat pro SR, ale to nemění nic na tom, že už není. Tedy není potřeba to řešit. Tedy jedině z pohledu ACR, tedy olétané C/D se nenabízení!

     "byl" - možná to byla chyba to neobjednat pro SR, ale to nemění nic na tom, že už není. Tedy není potřeba to řešit. Tedy jedině z pohledu ACR, tedy olétané C/D se nenabízení!

    • darkstyle
     14:04 28.01.2019

     Ani sa necudujem, ze sme odmietli.. prenajom je prilis drahy..

     Ved vy za 24 rokov prenajmu gripenov zaplatite tolko co my za nove f-16 plus letove hodiny na buducich 24 rokov..

     Ani sa necudujem, ze sme odmietli.. prenajom je prilis drahy..

     Ved vy za 24 rokov prenajmu gripenov zaplatite tolko co my za nove f-16 plus letove hodiny na buducich 24 rokov..

  • NeoXII
   16:52 27.01.2019

   :-))) Vidím, že logik ma v reakcii na semtam-a predbehol.

   :-))) Vidím, že logik ma v reakcii na semtam-a predbehol.

   • NeoXII
    18:48 27.01.2019

    A semtam mínusuje ako divý :-) Pekný večer prajem.

    A semtam mínusuje ako divý :-) Pekný večer prajem.

 • Dovi
  07:44 26.01.2019

  Buďme realisté. V Čechách není vůle utrácet za armádu ani u politiků ani u občanů. Čím více budeme chtít drahou hitech techniku, tím méně kusů a výzbroje se nakoupí a piloti ...Zobrazit celý příspěvek

  Buďme realisté. V Čechách není vůle utrácet za armádu ani u politiků ani u občanů. Čím více budeme chtít drahou hitech techniku, tím méně kusů a výzbroje se nakoupí a piloti nalétají. Cesta modernizace a přikoupení další letky Gripenu C/D, by bala ve výsledku levnější a akceschopnější (v air-policing i konfliktu), než přejít na pár očesaných kusů F35/Rafale/EF s nevylítanejma pilotama. Já vím, jen ta hrdost některých bude s Gripenem trpět, ale tyhle věci by měl vybírat rozum, né srdce...Skrýt celý příspěvek

  • logik
   11:16 26.01.2019

   Ona se někde prodává "očesaná F35". Celé rozhodování stojí na tom, za jakých podmínek nám co kdo nabídne - a realista nevymýšlí báje, protože to, jaké budou nabídky, nikdo teď ...Zobrazit celý příspěvek

   Ona se někde prodává "očesaná F35".
   Celé rozhodování stojí na tom, za jakých podmínek nám co kdo nabídne - a realista nevymýšlí báje, protože to, jaké budou nabídky, nikdo teď nemůže tušit.

   Je ale fakt, že po dlouholeté Zemanově snaze se dá čekat, že např. USA s nabídkou F35 příliš vstřícná nebude, to je fakt....Skrýt celý příspěvek

   • Jara
    12:18 26.01.2019

    Co je to zas za konspirační bajky, USA prodává Patrioty masovým vrahům, F35 těm Tureckým čoklům, kterým jsme moc povolily řetěz a nám by neměli dát nabídku na F35 protože byl ...Zobrazit celý příspěvek

    Co je to zas za konspirační bajky, USA prodává Patrioty masovým vrahům, F35 těm Tureckým čoklům, kterým jsme moc povolily řetěz a nám by neměli dát nabídku na F35 protože byl Milošek dvakrát v Rusku?Skrýt celý příspěvek

   • Dovi
    21:01 26.01.2019

    Očesaná bylo myšleno výzbrojí a schopností využít data ze senzorů pro ostatní složky armady ( nebo má armáda úročné drony, raketové vojsko, dělostřelectvo co dostreli dal než za ...Zobrazit celý příspěvek

    Očesaná bylo myšleno výzbrojí a schopností využít data ze senzorů pro ostatní složky armady ( nebo má armáda úročné drony, raketové vojsko, dělostřelectvo co dostreli dal než za první kopec?) . Realista si vynásobí cenu letové hodiny F35 počtem pilotů a minimálním ročním náletem pilota... až tu sumu uvidíte, tak pochopíte, že F35 by v ČR létala pouze na dnech NATO před honoracíSkrýt celý příspěvek

    • logik
     12:01 27.01.2019

     Takže - F35 nekoupíme, protožr nemáme dělostřelectvo, co by s ní mohlo spolupracovat. - To dělostřelecvo nekoupíme, protože nám přece DANY stačí a stejně je nemáme jak navádět - ...Zobrazit celý příspěvek

     Takže
     - F35 nekoupíme, protožr nemáme dělostřelectvo, co by s ní mohlo spolupracovat.
     - To dělostřelecvo nekoupíme, protože nám přece DANY stačí a stejně je nemáme jak navádět
     - Raketové vojsko - to nepořídíme, nejprve je přeci třeba pořešit letectvo
     atd....

     Od někud je třeba začít. A zkriplit si zrovna stíhací letectvo, které budem pořizovat na desítky let dopředu, je daleko horší, než cokoli jiného.

     Znovu - tím neříkám, že je automaticky koupě čehokoli jiného než absolutní špičky blbě, záleží na poměru cena/výkon. Jen tvrdím, že argumentace: nekupujme špičkové zbraně, když je naše armáda stejně zastaralá, povede jen k tomu, že bude zastaralá furt.

     PS: A btw. to je názor, který nám sem bude zahraniční propaganda států, které stojí o to, aby naše armáda stála za houby, cpát pod tlakem.Skrýt celý příspěvek

     • Dovi
      12:42 27.01.2019

      Vy chcete začít modernizovat armádu, od té nejdražší položky. Když se pořídí F35, znamaná to vyhodit fungující zázemí Gripenu a koupit nové. Přeškolit piloty, přeškolit ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy chcete začít modernizovat armádu, od té nejdražší položky. Když se pořídí F35, znamaná to vyhodit fungující zázemí Gripenu a koupit nové. Přeškolit piloty, přeškolit personál... A potom létat víc jak 5x dráž. Kde budou peníze na náhradu Dany? Kde budou peníze na raketomety? Nejsme schopní modernizovat pořádně ani při provozu levných Gripenů. Já netvrdím že nemáme kupovat lepší zbraně, protože armáda je zastaralá. Tvrdím že nákupy musí být rozprostřené mezi všechny složky, kupuvat novou kvalitní techniku, ale v možnostech našeho rozpočtu. Nemůžem to málo utatit jen na nejmodernější letecvo...Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      13:53 27.01.2019

      Dovi Plný souhlas logik Letectvo v rámci AČR by rozhodně nemělo být klíčovou složkou armády. Ale pokud máš tak velkou touhu přispět (pro nás nesmyslně) do rozpočtu USA, tak zkus ...Zobrazit celý příspěvek

      Dovi

      Plný souhlas

      logik

      Letectvo v rámci AČR by rozhodně nemělo být klíčovou složkou armády. Ale pokud máš tak velkou touhu přispět (pro nás nesmyslně) do rozpočtu USA, tak zkus založit nějaký transparentní účet, nějaká koruna tam možná přistane.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      16:38 27.01.2019

      Dovi: Piloty budeš přeškolovat tak jako tak, viz výše plánované upgrady. Jediná cesta, jak nepřeškolovat je zůstávat u 30 let staré technologie - což je úroveň výbavy, se kterou ...Zobrazit celý příspěvek

      Dovi: Piloty budeš přeškolovat tak jako tak, viz výše plánované upgrady. Jediná cesta, jak nepřeškolovat je zůstávat u 30 let staré technologie - což je úroveň výbavy, se kterou létají Gripeny teď. Navíc zázemí, vzhledem k tomu, že Gripeny jsou pronajaté, takže o servis se nestaráme až tak my.

      To, co tvrdím, je, že je nesmysl tvrdit, že nevyužijeme výhody F35 a tak nemá smysl kupovat. Jednak některé výhody využijeme, i když ji nevyužijeme (v boji 1:1 nemá prostě gripen šanci, i když budou oba stroje vyzbrojený Amraamem C), jednak i zbytek armády se bude modernizovat a tím bude bojová síla F35 růst více, než by rostla třeba síla Gripenu C.

      Jestli tyto výhody vyváží rozdíl v ceně Gripenu C (včetně modernizací, které výhledově mohou být podstatně dražší než u masivně provozované F35), nebo rozdíl oproti ceně Ečka (který vůbec nemusí být ve prospěch Gripenu), je otázka úplně jiná a o ní jsem netvrdil nic.
      Protože teď nikdo nemůže ani náhodou tušit, za kolik nám nabídnou švédové které Gripeny a za kolik a jestli vůbec nám někdo nabídne F35.

      Takže Vaše odpověď je úplně mimo: to co jsem tvrdil jste nijak nevyvrátili, a to co tvrdíte nestojí na faktech, ale domněnkách o ceně letadel, která může být ale v reálu úplně jiná.

      Semtam:
      A jsme u jádra problému. Vůbec nejde o střízlivé posuzování, který stroj má pro AČR větší bojovou hodnotu či větší modernizační potenciál. Ale prostě se Ti příčí kupovat něco amerického.....Skrýt celý příspěvek

     • logik
      17:47 27.01.2019

      "Letectvo v rámci AČR by rozhodně nemělo být klíčovou složkou armády. " Nedá mi to, ale.... Poslední válku, kterou jsme vedli - teda málem, jsme prohráli ještě před jejím ...Zobrazit celý příspěvek

      "Letectvo v rámci AČR by rozhodně nemělo být klíčovou složkou armády. "
      Nedá mi to, ale.... Poslední válku, kterou jsme vedli - teda málem, jsme prohráli ještě před jejím vypuknutím, právě pro absenci kvalitního letectva.

      Nezdá se mi, že by od té doby význam letectva tak poklesl...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   11:29 26.01.2019

   "Cesta modernizace a přikoupení další letky Gripenu C/D, by bala ve výsledku levnější a akceschopnějš" Z jakých dat vycházíš. Zatím nám nikdo neřekl, zda si je budeme moci opět ...Zobrazit celý příspěvek

   "Cesta modernizace a přikoupení další letky Gripenu C/D, by bala ve výsledku levnější a akceschopnějš"

   Z jakých dat vycházíš. Zatím nám nikdo neřekl, zda si je budeme moci opět pronajmout, odkoupit, nebo zda nám vůbec bude nabídku E/F. Nedej bože navýšení počtu olétaných C/D, od koho?
   A ty znáš ceny za provoz C/D po "uprage", snížení letaných strojů, uzavření linky?Skrýt celý příspěvek

   • Dovi
    21:04 26.01.2019

    Nevycházím z žádných dat. Pouze z informací v článku. Možná si ho nejdřív přečti, než se zapojíš do diskuze. Na spoustu tvých dotazů je v něm odpověď...

    Nevycházím z žádných dat. Pouze z informací v článku. Možná si ho nejdřív přečti, než se zapojíš do diskuze. Na spoustu tvých dotazů je v něm odpověď...

    • logik
     12:02 27.01.2019

     Což je ovšem s odpuštěním totální kravina, protože v informacích v článku není ani jediný údaj o tom, kolik by případný provoz modernizovaných Gripenů stál a tedy Tvůj závěr, že by ...Zobrazit celý příspěvek

     Což je ovšem s odpuštěním totální kravina, protože v informacích v článku není ani jediný údaj o tom, kolik by případný provoz modernizovaných Gripenů stál a tedy Tvůj závěr, že by to bylo LEVNĚJŠÍ se nezákládá na údajích z článku, jak tvrdíš, ale na Tvých dojmech.Skrýt celý příspěvek

     • Dovi
      12:55 27.01.2019

      Ach jo. Když zmodernizuješ radar, zmodernizuješ obrané prvky letadla, optimalizuješ výkon motoru a přidáš zaměřovací helmu, tak se ti zněkolikanásobí cena provozu? To asi ne... ...Zobrazit celý příspěvek

      Ach jo. Když zmodernizuješ radar, zmodernizuješ obrané prvky letadla, optimalizuješ výkon motoru a přidáš zaměřovací helmu, tak se ti zněkolikanásobí cena provozu? To asi ne... Provoz F35 je víc jak 5x dražší než současný Gripen. Troufám si tvrdit, že i po modernizaci bude LEVNĚJŠÍ provozovat Gripen. To chce jen trochu logiky...
      Ty se prostě chceš hádat a to mě nebaví...
      Mě by se taky líbilo mít v čr na třech leteckých základnách 6 letek F35, ale narozdíl od tebe umím své fantazie krotit. Přestávám na tebe reagovat.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      17:46 27.01.2019

      5x dražší provoz F-35 je mýtus a blbina. Zaprve porovnáváš zaváděný stroj, který se provozuje v malých počtech a u kterého se vychytává provoz a stroj v provozu. A za druhé ...Zobrazit celý příspěvek

      5x dražší provoz F-35 je mýtus a blbina. Zaprve porovnáváš zaváděný stroj, který se provozuje v malých počtech a u kterého se vychytává provoz a stroj v provozu.
      A za druhé porovnáváš čísla z USAF, u kterejch by i provoz čmeláka stál 10000 dolarů za hodinu, s čísly odněkud vycucanými z prstu na základě naprosto nesrovnatelných podmínek.

      V realitě v několika tendrech Gripen prohrál právě pro vysoké provozní náklady....Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      22:29 27.01.2019

      Proč pořád lžeš logiku? V realitě Gripen pro provozní náklady vyhrával - viz Švýcaři. Jenom ty si pořád jedeš svoje výmysly a do toho máš drzost ostatním tlačit, že něco ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč pořád lžeš logiku? V realitě Gripen pro provozní náklady vyhrával - viz Švýcaři. Jenom ty si pořád jedeš svoje výmysly a do toho máš drzost ostatním tlačit, že něco překrucují.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      00:17 28.01.2019

      Luky: a) Zjisti si, jaký byl hlavní argument, proč švýcaři zamítli v referendu nákup Gripenů. Jedním z hlavních argumentů byla částka, kterou by stál jejich provoz. Jinak máš ...Zobrazit celý příspěvek

      Luky:
      a) Zjisti si, jaký byl hlavní argument, proč švýcaři zamítli v referendu nákup Gripenů. Jedním z hlavních argumentů byla částka, kterou by stál jejich provoz.
      Jinak máš pravdu, že i tak cena a provozní náklady byly důvodem, proč byly vybrány (ono nic jiného důvodem být ani nemohlo, protože ve všech kritériích si Gripen držel za výkonnějšíma dvoumotorákama podstatný odstup). To, že konkurenční evropské (bohužel) notoricky předražené dvoumotoráky ty náklady měli ještě podstatně vyšší, nic nemění na tom, že plánované náklady na provoz Gripenů nebyly nijak nízké a vedli k zamítnutí tendru.

      A to není jediný případ, např. v JAR je sice koupili, ale radši půlku dali do hangáru, když zjistili, kolik stojí provoz.

      b) Chovej se prosím slušně, ty tu občas vyplodíš také koninu, a já Tě neobviňuju ze lži, prostě beru, že se si tu koninu opravdu myslíš :-)Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:42 25.01.2019

  Logiku víte já mám obrovskou slabost pro výkoné dvoumotoráky jako Typhoon, Rafale, Su30,Su35,..... Nicméně Gripen si mě získal tím jak skvěle v našem letectvu funguje, stroje ...Zobrazit celý příspěvek

  Logiku víte já mám obrovskou slabost pro výkoné dvoumotoráky jako Typhoon, Rafale, Su30,Su35,.....
  Nicméně Gripen si mě získal tím jak skvěle v našem letectvu funguje, stroje létají bez jakéhokoli uzemnění mimo toho plánovaného, naši piloti mají skvělý nálet a to že ty stroje mají opravdu v ruce už několikrát dokázaly, schopnosti našich Gripenů neustále rostou a s tím i schopnosti letectva.
  Takže se ptám na jediný rozumný důvod proč bychom teď neměli rozšířit letectvo o další letku gripenů a raději zahodit celé zázemí na tento stroj a kupovat Viper nebo F35, zvláště když v našich schopnostech ani zdaleka není využít potenciál Gripenu, vy si myslíte že se naše letectvo “teleportuje” v čase?Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   01:37 26.01.2019

   V principu souhlas, ale nakup noveho gripenu znamena zavazek jej pouzivat +-30let. V te dobe bychom meli byt dal nez u verze C, byť s aesa radarem.

   V principu souhlas, ale nakup noveho gripenu znamena zavazek jej pouzivat +-30let. V te dobe bychom meli byt dal nez u verze C, byť s aesa radarem.

  • Jirosi
   07:24 26.01.2019

   Nemám problém s tebou souhlasit, ale a to je právě to proč to musím napsat. ACR nevlastní svoje letadla. Tedy nic ji nenutí na nich zůstat, nedej bože dokupovat! My si můžeme z ...Zobrazit celý příspěvek

   Nemám problém s tebou souhlasit, ale a to je právě to proč to musím napsat. ACR nevlastní svoje letadla. Tedy nic ji nenutí na nich zůstat, nedej bože dokupovat!

   My si můžeme z čistou myslí zvolit jaké řešení bude optimální. Může to být opět C/D. Ale pokud je jediným argumentem pro jeho další provoz nevyužití schopnosti/cena.
   Tak jaký má opravdu smysl pořídit si "velké počty" levného letadla, aby nedosahovalo schopností dražšího, a přitom se jednalo o silně výběhový tip?
   Pokud po roce 2026(7) místo dnešních 150, bude létat 50....
   Někdo argumentuje, že SR nemělo kupovat F-16 protože po roce 2050, bude málo uživatelů. Ale pro CR by se plánovalo jako výhodné zdvojnásobení počtu po tom roce.

   Nezapomínejte na rovnici ceny nákupu. Kde cena samotného letounu tvoří jen cca 30% ceny. A i když ji snížíme na 0-10%, stále budeme muset zaplatit přes 60% ceny nového letounu!Skrýt celý příspěvek

  • logik
   12:06 27.01.2019

   Proč? Protože pokud koupíme další gripeny C, tak - jejich modernizační potenciál bude nižší, než jiných typů letadel (jsou to holt malá letadla, které nejde vybavit tak dobře, ...Zobrazit celý příspěvek

   Proč? Protože pokud koupíme další gripeny C, tak
   - jejich modernizační potenciál bude nižší, než jiných typů letadel (jsou to holt malá letadla, které nejde vybavit tak dobře, jako jejich větší kolegy)
   - bude jich za dvacet let v provozu tak málo, že bude jejich případný upgrade drahý

   To, že nevyužijeme všechny možnosti Gripenu totiž nijak nemění to, že i ty schopnosti, které využijeme na 100% (např. dosah radaru), nebudou mít ostatní stroje lepší.

   Takže prostě závisí na poměru cena výkon - kdy prostě Gripen má nějaké plusy, ale má i podstatné nevýhody.Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  14:14 25.01.2019

  V den kdy tu bude clanek o Gripenu (jakekoli verze) nebo F-16 (jakekoli verze) a nezvhrne se to v nesmyslne porovnavani kdo ho ma delsiho, jestli jeste furt nelitajici slovaci nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  V den kdy tu bude clanek o Gripenu (jakekoli verze) nebo F-16 (jakekoli verze) a nezvhrne se to v nesmyslne porovnavani kdo ho ma delsiho, jestli jeste furt nelitajici slovaci nebo na pronajatem lowcostu letajici cesi, snad bouchnu lahev bublin.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   14:57 25.01.2019

   jen technická, JAS-39C je lowcost a F-16V je co, hi-end ? :-)

   jen technická, JAS-39C je lowcost a F-16V je co, hi-end ? :-)

   • Clanek
    15:04 25.01.2019

    Jak je najednou svet jednoduchy , kdyz clovek zna jen bilou nebo cernou. :)

    Jak je najednou svet jednoduchy , kdyz clovek zna jen bilou nebo cernou. :)

   • Scotty
    15:52 25.01.2019

    JAS-39C je spíš než lowcost takový simply clever. ;-)
    Pod lowcostem si spíš představím FA-50.

    JAS-39C je spíš než lowcost takový simply clever. ;-)
    Pod lowcostem si spíš představím FA-50.

  • HEKTOR
   17:59 25.01.2019

   Clanek - tiež dúfam že taký deň príde...napadlo ma,či by nebolo náhodou lepšie,keby redaktori vynechali celkovo radšej články o sr/čr technike...ale to by sme asi prišli o dobré ...Zobrazit celý příspěvek

   Clanek - tiež dúfam že taký deň príde...napadlo ma,či by nebolo náhodou lepšie,keby redaktori vynechali celkovo radšej články o sr/čr technike...ale to by sme asi prišli o dobré články...tak by možno stačilo,keby sa vypla diskusia pod článkom...Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  13:28 25.01.2019

  Pokud to někoho zajímá, tady je beseda s piloty Gripenu z Dnů NATO.
  https://www.youtube.com/watch?...

  Pokud to někoho zajímá, tady je beseda s piloty Gripenu z Dnů NATO.
  https://www.youtube.com/watch?...

 • Jura99
  13:10 25.01.2019

  F-16 je v boji prověřený stroj, slovy filmové hlášky "prodělal několik spojeneckých ofenziv". Ovšem zavádět jej v roce 2023 je podobné zavádění Spitfiru (také v boji osvědčeného ...Zobrazit celý příspěvek

  F-16 je v boji prověřený stroj, slovy filmové hlášky "prodělal několik spojeneckých ofenziv". Ovšem zavádět jej v roce 2023 je podobné zavádění Spitfiru (také v boji osvědčeného stroje) v roce 1950, když ostatní zaváděli Meteory. Pár států Spitfire používalo do 60.let, ale to byly banánové republiky. Věřit ve 40 letou a užitečnou službu je utopie.Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   15:37 25.01.2019

   amen

   amen

  • NeoXII
   17:45 25.01.2019

   V 2022-23 sa uvidí, kto bude mať bližšie k Spitfire. Či nová F-16V, alebo 18-ročný Gripen C :-)

   V 2022-23 sa uvidí, kto bude mať bližšie k Spitfire. Či nová F-16V, alebo 18-ročný Gripen C :-)

   • Jura99
    20:27 25.01.2019

    Nevim, jestli potreba abych ti vysvetloval, ze vyhoda stareho Gripenu bude v tom, ze uz bude koncit se svou zivotnosti a v klidu duse muze byt pomalu nahrazen novou generaci, ...Zobrazit celý příspěvek

    Nevim, jestli potreba abych ti vysvetloval, ze vyhoda stareho Gripenu bude v tom, ze uz bude koncit se svou zivotnosti a v klidu duse muze byt pomalu nahrazen novou generaci, zatimco vykonove zhruba stejny Viper bude teprve nove vyrobeny a sve v te dobe podprumerne vlastnosti bude muset predvadet dalsich 30 let, aby se vyplatil.Skrýt celý příspěvek

    • NeoXII
     21:19 26.01.2019

     Napíšem znovu to, čo ste mi zmazali: "výkonovo zhruba stejný Viper" ??? :-))) " v té době podprúměrné vlastnosti" ??? :-))) Radšej už nič nevysvetľuj. Osobne som zvedavý, ako ...Zobrazit celý příspěvek

     Napíšem znovu to, čo ste mi zmazali:
     "výkonovo zhruba stejný Viper" ??? :-)))
     " v té době podprúměrné vlastnosti" ??? :-)))
     Radšej už nič nevysvetľuj. Osobne som zvedavý, ako budete rušiť Gripeny v polovici životnosti a kupovať nové lietadlá aj s novou logistikou po roku 2027. Ja vám to prajem, ale asi to nehrozí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:44 26.01.2019

      My je maximálně pokud o to bude stát můžeme v polovici životnosti odkoupit.

      My je maximálně pokud o to bude stát můžeme v polovici životnosti odkoupit.

     • NeoXII
      06:45 27.01.2019

      Jirosi, ale to je predsa tá najrozumnejšia cesta. Za 20 rokov ste dali za Gripeny cca 40 mld korún, čo je cca necelých 1.5 mld €. Ano, aj s letovými hodinami. Ale to je skoro ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi, ale to je predsa tá najrozumnejšia cesta. Za 20 rokov ste dali za Gripeny cca 40 mld korún, čo je cca necelých 1.5 mld €. Ano, aj s letovými hodinami. Ale to je skoro toľko, čo dáme my za svoje nové lietadlá vrátane výcviku, slušnej výzbroje a náhr. dielov! A vrátiť v polovici životnosti tieto vaše stroje a platiť za nové vrátane logistiky nikto neschváli. Viem, že Jura99 by už rád lietal na F35, ale to je utópia. Skôr to vidím na odkup, modernizáciu a ďaľšiu prevádzku Gripenov, lebo máte na to všetko, vrátane pilotov aj logistiky.Skrýt celý příspěvek

     • NeoXII
      06:50 27.01.2019

      "za 20 rokov" je myslené v roku 2025, o ktorom+/- píšem.

      "za 20 rokov" je myslené v roku 2025, o ktorom+/- píšem.

     • Jura99
      10:24 27.01.2019

      Neo: od kdy je 40mld Kc 1.5mld €? :D. Vychazi to na 1mld.€. Vase cena se s nasi protne nejdrive po 30-35letech pronajmu. Odpovez si sam, jakou hodnotu bude mit koupeny stroj po ...Zobrazit celý příspěvek

      Neo: od kdy je 40mld Kc 1.5mld €? :D. Vychazi to na 1mld.€. Vase cena se s nasi protne nejdrive po 30-35letech pronajmu. Odpovez si sam, jakou hodnotu bude mit koupeny stroj po 30-35letech sluzby. Bezmala zadnou.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:26 27.01.2019

      Neo: sorry, samozrejme chybuju v nasobilce, je to 1.5mld €. Omluva.

      Neo: sorry, samozrejme chybuju v nasobilce, je to 1.5mld €. Omluva.

     • NeoXII
      16:28 27.01.2019

      Jura99: v pohode :-)

      Jura99: v pohode :-)

 • juhelak
  10:31 25.01.2019

  Otazka..pokud někdo ví. Náklady na letovou hodinu, tam se počítá mimo spotřeby i ND které jsou potřeba měnit po nějake době, pripadně i cena za praci personálu okolo? tím by asi ...Zobrazit celý příspěvek

  Otazka..pokud někdo ví. Náklady na letovou hodinu, tam se počítá mimo spotřeby i ND které jsou potřeba měnit po nějake době, pripadně i cena za praci personálu okolo? tím by asi byla pro každý stát cena jina, protože plat personálu na hodinu práce bude zřejmě třeba při srovnání ČR/Švédsko/USA jiný.. počítám že náklady na letovou hodinu Gripenu v ČR nekde spočítane jsou ale v článku sem to nenašel..
  V budoucnu bude zajímave kolik letových hodin budou mít SVK oproti ČR.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   12:36 25.01.2019

   On to počítá každej jinak. USAF tam počítá snad i náklady nástěnkáře jednotky, proto má tak vysoký čísla, prodejce letadel tam počítá to, co se mu hodí....

   On to počítá každej jinak. USAF tam počítá snad i náklady nástěnkáře jednotky, proto má tak vysoký čísla, prodejce letadel tam počítá to, co se mu hodí....

   • flanker.jirka
    19:54 25.01.2019

    Logiku, níže mi to nedovolí reagovat, tak to píšu sem. Žádný Gripen nepoužívá PESA anténu, radary mají pouze mechanický způsob skenování prostoru!!! Toto platí i pro Typhoony, F 16 ...Zobrazit celý příspěvek

    Logiku, níže mi to nedovolí reagovat, tak to píšu sem. Žádný Gripen nepoužívá PESA anténu, radary mají pouze mechanický způsob skenování prostoru!!! Toto platí i pro Typhoony, F 16 a ostatní západní stíhače. Na místo mechanického skenování pak přechází přímo na AESA systémy, pasivní ESA vůbec neměli ani ve vývoji.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     12:08 27.01.2019

     Jo, to vím, jestli sem to někam napsal, tak je to kravina, dík za korekci.

     Jo, to vím, jestli sem to někam napsal, tak je to kravina, dík za korekci.

 • semtam
  22:35 24.01.2019

  Hektor Asi bych vás překvapil, jsem docela mírný člověk, ale mám pifku na různý vychcánky, lháře, apod. na ně jsem hnusnej, to je pravda. Lidé co mě znají jen trochu mají ...Zobrazit celý příspěvek

  Hektor

  Asi bych vás překvapil, jsem docela mírný člověk, ale mám pifku na různý vychcánky, lháře, apod. na ně jsem hnusnej, to je pravda. Lidé co mě znají jen trochu mají většinou o mě názor slušného člověka, lidé co mě více znají, vědí, že zmrdi to u mě mají těžké.Skrýt celý příspěvek

  • RiMr71
   17:30 25.01.2019

   "Když jsem byl mladý, tak jsem byl poněkud domýšlivý. Ale teď, když jsem dospěl, tak už jsem bez chyby".

   "Když jsem byl mladý, tak jsem byl poněkud domýšlivý. Ale teď, když jsem dospěl, tak už jsem bez chyby".

  • HEKTOR
   18:13 25.01.2019

   semtam -ja vás nesúdim aký ste,ale vidím ako sa prezentujete...a len tvrdím,že nemáte právo na "vašu" formu komunikácie keď má človek iný názor ako vy...tiež sa napr. tu môžem ...Zobrazit celý příspěvek

   semtam -ja vás nesúdim aký ste,ale vidím ako sa prezentujete...a len tvrdím,že nemáte právo na "vašu" formu komunikácie keď má človek iný názor ako vy...tiež sa napr. tu môžem vyjadrovať ako buran a byť "silný" za klávesnicou ked nebudem súhlasiť s vaším názor...a garantujem vám,že osobne by ste sa so mnou tak nebavili...určiete máte prehľad v problematike,ale sám si to dehonestujete zaslepenosťou v niektorých témach a aj spomínanou formou komunikácie...
   a zmierte sa s tým,že niektorých ľudí o svojích argumentoch nepresvedčíte...a je je dno či sú, alebo nie sú správne...Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   21:13 25.01.2019

   Semtame,

   nebuď smutný. Nikdo nejste dokonalý.:)

   Semtame,

   nebuď smutný. Nikdo nejste dokonalý.:)

 • logik
  20:57 24.01.2019

  "....čímž získáme větší výkon při použití mnohem méně energie, a tím nebude docházet k přílišné generaci tepla. To umožní implementaci AESA antény do Gripenu C/D bez nutnosti ...Zobrazit celý příspěvek

  "....čímž získáme větší výkon při použití mnohem méně energie, a tím nebude docházet k přílišné generaci tepla. To umožní implementaci AESA antény do Gripenu C/D bez nutnosti komplexní integrace....“
  Tendle odstavec mě zaujal. Na jednu stranu je skvělý, že se v Evropě dělaj špičkový radary.

  Pro samotnej Gripen je to ale spíš mínus. Defakto tam přiznávaj, že ten radar bude mít menší příkon, než konkurenční radary, protože nemaj vyřešeno chlazení. Do konkurenčních strojů samozřejmě také daj GaN čipy, ale budou je moct podstatně více "vohulit", než to půjde v Gripenu. Daň za "příliš malý stroj".Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   21:15 24.01.2019

   I kdyby si měl pravdu, tak je tu irelevantní. Hlavně ze tvých komentářů je vidět, že ti uniká smysl různých typů letadel. Pokud by se hnalo jenom za výkony, tak jednomotoráky jsou ...Zobrazit celý příspěvek

   I kdyby si měl pravdu, tak je tu irelevantní.
   Hlavně ze tvých komentářů je vidět, že ti uniká smysl různých typů letadel. Pokud by se hnalo jenom za výkony, tak jednomotoráky jsou již minulostí.
   Letadla od Tejasu po SU-34 jsou stavěny a projektovány pro svůj účel a každé má svůj smysl. Záleží na koncepci letectva. Proto pokud letectvo XY si vybere MIG-35, F-16, Gripen, F-35, SU-35, atd. Nemůže se říct jen tak od stolu, že je to špatný výběr protože bez znalostí koncepce letectva to nelze takto jednoduše hodnotit. Každý jmenovaný typ má své výhody a nevýhody. Záleží jen, které letadlo se hodí letectvu XY dle koncepce nejlépe.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    21:23 24.01.2019

    Já měl za to, že smysl Gripenu je především role stíhače. Tak nějak nevím, proč by mělo být irelevantní, že je problém ho vybavit stejně výkonným radarem, jako jeho konkurenty, ...Zobrazit celý příspěvek

    Já měl za to, že smysl Gripenu je především role stíhače. Tak nějak nevím, proč by mělo být irelevantní, že je problém ho vybavit stejně výkonným radarem, jako jeho konkurenty, když je to vlastnost, která je pro úspěšný AtA boj klíčová.

    Jistě, třeba má Gripen jiné přednosti, ale todle je prostě jeho mínus, tak nechápu, proč je to irelevantní v diskusi pod článkem o možných upgradech gripenu....Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     22:00 24.01.2019

     Irelevantní je to z toho důvodu, že o tom víš prd jak to přesně funguje a tvá argumentace je jen dehonestace stroje na základě tvých smyšlenek.

     Irelevantní je to z toho důvodu, že o tom víš prd jak to přesně funguje a tvá argumentace je jen dehonestace stroje na základě tvých smyšlenek.

     • HEKTOR
      22:19 24.01.2019

      semtam - chcel by som vás osobne stretnúť...vaša arogancia a pocit osobnej dokonalosti je fakt až neuveritelný...

      semtam - chcel by som vás osobne stretnúť...vaša arogancia a pocit osobnej dokonalosti je fakt až neuveritelný...

     • Scotty
      22:44 24.01.2019

      HEKTOR
      Upřímně ale logik může dnes těžko vědět jaké parametry bude mít radar který ještě není vyroben.

      HEKTOR
      Upřímně ale logik může dnes těžko vědět jaké parametry bude mít radar který ještě není vyroben.

     • Jirosi
      07:30 25.01.2019

      Scoty: "Plánovaná modernizace 2025 je rozsáhlejší a předpokládá se u ní především implementace nového radaru PS-05/A Mark 5 a nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II, který ...Zobrazit celý příspěvek

      Scoty: "Plánovaná modernizace 2025 je rozsáhlejší a předpokládá se u ní především implementace nového radaru PS-05/A Mark 5 a nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II, který bude mít větší schopnosti REB než jeho předchůdce. Radar PS-05/A Mark 5 již bude mít novou aktivní elektronicky fázovanou anténu (AESA), bloky elektroniky zůstanou podle vyjádření výrobce z původního radaru Mark 4. První letové testy nového radaru PS-05/A Mark 5 se plánují v roce 2019."Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:35 25.01.2019

      Jirosi: ale to přece není specifikace parametrů. Kolik cílů bude současně sledovat, kolik pozemních, kolik vzdušných, na jakou vzdálenost atd. To už se snad ví ? :)

      Jirosi: ale to přece není specifikace parametrů. Kolik cílů bude současně sledovat, kolik pozemních, kolik vzdušných, na jakou vzdálenost atd. To už se snad ví ? :)

     • logik
      09:39 25.01.2019

      Hektor, Jura: Semtama už řešit nebudu, ten jen uráží, ale Vám se to pokusím detailněji vysvětlit. Vůbec nejde o parametry jako kolik bude radar schopen sledovat cílů (to koneckonců ...Zobrazit celý příspěvek

      Hektor, Jura: Semtama už řešit nebudu, ten jen uráží, ale Vám se to pokusím detailněji vysvětlit. Vůbec nejde o parametry jako kolik bude radar schopen sledovat cílů (to koneckonců byl problém spíše starších typů radarů, kdy neměli k dispozici potřebnej výpočetní výkon). Jde čistě o limitaci chlazení aktivních prvků u Gripenu a tedy o limitaci hrubého vyzářeného výkonu a potažmo o maximálního dosahu radaru.

      Asi se budete divit, ale vlastnosti GaN a GaAs technologie jsou vcelku známé a dobře popsané, takže fakt není problém tyto vlastnosti radarů predikovat. (I na netu se toho válí spousta, stačí si do googla zadat např. GaN GaAs comparison). Samozřejmě nějaký vývoj je, ale ten nezmění základní parametry těch technologií.

      V zásadě platí, že:
      - GaN má podstatně větší power densitu. Tedy vysílač o stejném výkonu může být menší
      - GaN má větší účinnost. Tedy má menší ztrátové vyzářené teplo

      Pro naši věc je ovšem podstatný fakt, že zlepšení GaN v power density je větší než v účinnosti. Tedy když nacpu do stejného prostoru maximum GaN prvků, co se vejde, tak se přes lepší vlastnosti GaN zesilovačů odpadní teplo vzroste. (Viz např.
      https://www.cpii.com/docs/libr...
      https://www.analog.com/media/e...
      Toto odpadní teplo neroste tolik, jako výkon - což vysvětluje, proč má pro Gripen GaN radar smysl, když neměl GaAs - ale furt limituje Gripen v zástavbě radaru.

      Pokud do Gripenu nejde nacpat GaAs radar, co se teď montuje do jiných stíhaček, protože by se uvařil, tak GaN radar se stejným odpadním teplem by se uvařil také. Takový radar (díky podstatně vyšší power densitě) je ovšem menší, než stávající GaAs radary, takže do jiných stíhaček, které mají chlazení pořešené, zabudovat půjde. U Gripen bude třeba jít s densitou a tedy max. výkonem radaru níže.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:30 25.01.2019

      logik: ale domnívám se, že srovnávat je dobré radar s GaN u modernizovaného Gripenu C s radarem s GaAs u F-16 Block 70, nikoliv že F-16 by hypoteticky kvůli své velikosti a výkonu ...Zobrazit celý příspěvek

      logik: ale domnívám se, že srovnávat je dobré radar s GaN u modernizovaného Gripenu C s radarem s GaAs u F-16 Block 70, nikoliv že F-16 by hypoteticky kvůli své velikosti a výkonu utáhl lepší GaN radar než GaN radar na Gripenu, když takový pro Block 70 nabízen není (pokud se nepletu).Skrýt celý příspěvek

     • logik
      12:22 25.01.2019

      Naopak nemá smysl porovnávat radar v produkci a radar co je "na papíře". Buďto porovnávejme realitu. Pak F16 má AESA (pravděpodobně GaAs, jistou informaci jsem v tomto směru ...Zobrazit celý příspěvek

      Naopak nemá smysl porovnávat radar v produkci a radar co je "na papíře".
      Buďto porovnávejme realitu. Pak F16 má AESA (pravděpodobně GaAs, jistou informaci jsem v tomto směru nenašel, ale vše tomu nasvědčuje) a Gripen anténu.
      GaN v Gripenu je otázka budoucnosti, nikoli přítomnosti.

      Nebo - mluvíme-li o dlouhodobém provozu - porovnávejme možnosti, kam se kterej stroj může dostat. Pak F16 může dostat lepší radar, než Gripen. Max se dá říct, že pro gripen může být větší šance, že ho dostane, ale zrovna radary se pro F16 retrofitujou pravidelně.

      Samozřejmě, pokud zrovna, když budeme shánět letadla, tak Gripen se bude prodávat s GaN radarem, zatímco F16 s horším GaAs, tak to bude bod pro gripen - ale to je kdyby.
      Zatím všechny vyráběné Gripeny (včetně těch Brazilských) jsou ještě PESA a i Indii byla nabízena jen spolupráce při vývoji GaN, nikoli hotový produkt.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      13:03 25.01.2019

      logik: takže v podstatě připouštíš, že v článku popisovaný GaN pro Gripen C může mít lepší výkony než existující GaAs u F-16 Block 70 ? To mi stačí :-)

      logik: takže v podstatě připouštíš, že v článku popisovaný GaN pro Gripen C může mít lepší výkony než existující GaAs u F-16 Block 70 ? To mi stačí :-)

     • logik
      14:49 25.01.2019

      Že ještě nevyvinutý radar může být lepší než x let nasazený a používaný radar. Samozřejmě, že může a doufám, že bude. Pokud ale udělaj upgrade radaru i pro F16, což se dá čekat, ...Zobrazit celý příspěvek

      Že ještě nevyvinutý radar může být lepší než x let nasazený a používaný radar. Samozřejmě, že může a doufám, že bude.

      Pokud ale udělaj upgrade radaru i pro F16, což se dá čekat, tak Gripen nebude mít možnost instalace stejně výkonného radaru, alespoň bez větších strukturálních změn.

      Takže v okamžiku koupě je možné, že na tom bude Gripen lépe (i když je otázka, jaká je ta limitace, ty APG GaAs radary jsou dosti dobrý - ale radary v Gripenech byl zpravidla na vysoké úrovni, takže se dá čekat, že nasazenou laťku překonají, pokud se podaří vývoj dokončit).
      Modernizační potenciál má ale v tomto Gripen menší.Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     10:25 25.01.2019

     Mě to logiku připadá, že chceš vždycky udělat kauzu, když někde zavětříš "slabinu". Přitom co doopravdy víš o tom, jak chytře je radar v Gipenu instalován...jasně, radar z ...Zobrazit celý příspěvek

     Mě to logiku připadá, že chceš vždycky udělat kauzu, když někde zavětříš "slabinu". Přitom co doopravdy víš o tom, jak chytře je radar v Gipenu instalován...jasně, radar z Foxhoundu tam nedáš a neuchladíš. No a?

     Vy tu s Jirosim (hlavně on) nevedete debatu o letadlech, vy sem přispíváte, protože jste šili do Gripena a teď chcete ze setrvačnosti držet pozice. Vás vlastně štve, že se výrobce o typ hodlá nadále starat. Proč by na něj sakra kašlal? Někdy mi připadá, že si cucáte z prstu velkosériové úvahy o stíhačkách nasekaných pro lid jak škodovky, ale možná jste nikdy neviděli, jak taková linka vypadá.

     Kdyby měla nejnovější F-16 pohyblivý AESA závěs jako Gripen EF, byla by to BEZPOCHYBY nejdůležitější fíčura moderního stíhače....

     Vemte si ale jak úžasně technologie pokročily. Dříve jsi musel mít pro delší BVR stroje s obřími čumáky, veliká letadla (F14, MiG-31), případně težší stíhače, které často nosily jen po dvou BVR střelách.
     Nyní máš lehké letadélko hmotnostní kategorie F-5 nebo MiG-21, které může vést boj na 100+ kilometrů a má hodně dobře použitelný radar pro AA, AG i mapování terénu.
     Na jednadvacítku jsme dali nádrže a dvě R-60, případně windery (to byl pokrok!). Dobře, během krátké služby devětadvacítek bylo možné 2x krátký Alamo se sotva polovičním účinným dostřelem a čtyři slušný IR (k tomu ale blbá ergonomie a avionika). Teď máš možnost i bez nějakých zdvojených závěsů podvěsit 2x Meteor, 2x Amraam + 2x IR a ještě na centerline nádrž, k tomu třeba i Lightening na identifikaci kontaktů.

     To dělá z velmi lehkého stíhače stroj nebezpečný pro všechna letadla, včetně F15ky ověšenou Amraamy. Kde ta ale bude provozem....
     -------
     Osobně si myslím že k paletě moderních lehčích IR (9X, IRIS-T,A-DARTER ) je dobré mít radarovou BVR kategorie Amraam/Derby a pak ještě výkonnější Meteor. Nikdo si nemůže před tou naší malou žiletkou připadat bezpečně. To není air-policing, oni cvičí COMAO s BVR i BFM.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      11:02 25.01.2019

      "Přitom co doopravdy víš o tom, jak chytře je radar v Gipenu instalován..." Když sám člověk od SAABu řekne, že něco problém je, tak to asi problém je. Nebo chceš tvrdit, že ten ...Zobrazit celý příspěvek

      "Přitom co doopravdy víš o tom, jak chytře je radar v Gipenu instalován..."
      Když sám člověk od SAABu řekne, že něco problém je, tak to asi problém je. Nebo chceš tvrdit, že ten člověk nepravdivě haní svůj vlastní produkt?

      Jinak píšu někde, že je to ta nejdůležitější vlastnost? Mě přijde, že tím, jak jste fandové do gripenu, tak nesnesete jakoukoli jeho kritiku, a když o něm někdo napíše něco negativního, tak je oheň na střeše.

      Ohledně lehkého stíhače - samozřejmě, že je nebezpečný. Ale realita je taková, že těžší stíhače unesou lepší radar, takže při srovnatelných ostatních podmínkách ho prostě zmerčí dřív a budou mít v boji iniciativu.

      Jestli toto převáží nebo nepřeváží provozní náklady (a tedy možnost provozovat více strojů) - a jestli provozní náklady menšího stroje jsou opravdu o tolik menší, jak SAAB tvrdí, je racionální otázka, kterou má smysl řešit a je klidně možné, že je výhoda na straně lehčího stroje - byť trend se zdá býti opačným.
      Je ale nefér otázku smést ze stolu a popírat to, že menší stroje jsou prostě limitované.

      PS: A když už jsi nakousl ten pohyblivý závěs, tak ten bude podle mého odhadu právě to, co zabírá místo a znemožňuje instalovat potřebné chlazení radaru. Ale to už jen hádám....Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:33 25.01.2019

      je otázkou jestli už při dosahu PS-05/A Mk3 120km na stíhačky, dokáží ty velké stíhačky ty velké stíhačky něco udělat. Ony sice o něm budou vědět dříve, ale prakticky žádnou výhodu ...Zobrazit celý příspěvek

      je otázkou jestli už při dosahu PS-05/A Mk3 120km na stíhačky, dokáží ty velké stíhačky ty velké stíhačky něco udělat. Ony sice o něm budou vědět dříve, ale prakticky žádnou výhodu jim to nemusí přinést, protože i Gripen vidí daleko a má výzbroj pro boj na velké vzdálenosti.
      V nevýhodě bude pochopitelně vůči 5.generaci s prvky stealth. Ale u 4.generace to bude více záležet na podpůrných prostředcích samotného stíhače.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      12:34 25.01.2019

      - Některé moderní AA střely mají dosah 100km plus, přičemž se zaváděj technologie znovuzážehu, která dělá rakety na tyto vzdálenosti použitelné - Když vím, kde letí letadlo a kam, ...Zobrazit celý příspěvek

      - Některé moderní AA střely mají dosah 100km plus, přičemž se zaváděj technologie znovuzážehu, která dělá rakety na tyto vzdálenosti použitelné

      - Když vím, kde letí letadlo a kam, můžu ho "přepadnout ze zadu", můžu se schovat za kopec (a dostávat info o pozici od stíhačky, která sleduje nepřítele z potřebné vzdálenosti), apod.

      - A nezapomínejme na REB: ten, kdo první zdetekuje druhého, tak může první použít cílený REB a tím dál snížit dosah soupeřova radaru.
      Mimo to REB snižuje dosahy radarů, udávaných 120km je v ideálním případě.

      - Plus je třeba počítat reakční dobu, než si pilot ověří, že to, co se mu objeví na radaru, je opravdu bandita....

      Takže na jednu stranu samozřejmě, při HEAD to HEAD střetu s krátkodosahovýma raketama to výhoda třeba nebude, při spoustě scénářů ale ano.Skrýt celý příspěvek

     • Trener
      15:27 25.01.2019

      Jen pro zajímavost, před tím než se v r. 200X rozhodlo o nákupu našich nových nadzvuků, tak k tomu časopis L+K otiskl tabulku s TTD v té době běžných nadzvuků, byly tam i údaje o ...Zobrazit celý příspěvek

      Jen pro zajímavost, před tím než se v r. 200X rozhodlo o nákupu našich nových nadzvuků, tak k tomu časopis L+K otiskl tabulku s TTD v té době běžných nadzvuků, byly tam i údaje o dosahu radaru. Samozřejmě blíž to nebylo specifikováno. Tuším bylo to:
      MiG-29 - 140 km,
      Mirage 2000 - asi 150 km,
      Gripen, Tornado - 185 km,
      SU-27 - 240 km,
      tuším F-15, F16 - 290 km.
      Tak teď by mě zajímalo, po těch vylepšeních, kolik bude mít Gripen.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      15:51 25.01.2019

      Logik: díky, že jsi potvrdil to co jsem psal.

      Logik: díky, že jsi potvrdil to co jsem psal.

     • Jirosi
      21:25 25.01.2019

      Luky: Dobré argumenty. "Vemte si ale jak úžasně technologie pokročily. Dříve jsi musel mít pro delší BVR stroje s obřími čumáky, veliká letadla (F14, MiG-31), případně těžší ...Zobrazit celý příspěvek

      Luky: Dobré argumenty.
      "Vemte si ale jak úžasně technologie pokročily. Dříve jsi musel mít pro delší BVR stroje s obřími čumáky, veliká letadla (F14, MiG-31), případně těžší stíhače, které často nosily jen po dvou BVR střelách."

      "Teď máš možnost i bez nějakých zdvojených závěsů podvěsit 2x Meteor, 2x Amraam + 2x IR a ještě na centerline nádrž, k tomu třeba i Lightening na identifikaci kontaktů."

      Jen by mně zajímalo kolik, s tím nákladem ten "C/D" poletí, a hlavně kolik uletí než cinkne "bingo".
      A málo střel nosily, protože se šetřilo. C/D taky běžně tohle nenosí. Případně už si více nevezme.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:43 25.01.2019

      "Vy tu s Jirosim (hlavně on) nevedete debatu o letadlech, vy sem přispíváte, protože jste šili do Gripena a teď chcete ze setrvačnosti držet pozice." Jen si na rozdíl od některých ...Zobrazit celý příspěvek

      "Vy tu s Jirosim (hlavně on) nevedete debatu o letadlech, vy sem přispíváte, protože jste šili do Gripena a teď chcete ze setrvačnosti držet pozice."

      Jen si na rozdíl od některých uvědomuji rizika spojená z dalším provozem. Ale zaslepené vylepšovaní dat, nikdy nikomu neprospělo.
      A pokud jsme letouny nekoupily, pak by se nebylo o čem bavit. Tak máme možnost volby, a popíráním chyb je první krokem ke špatnému rozhodnutí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      21:46 25.01.2019

      A pokud by jsme letouny koupily, pak by se nebylo o čem bavit.

      A pokud by jsme letouny koupily, pak by se nebylo o čem bavit.

  • Luky
   01:55 25.01.2019

   Gripen je tak velký, jak si ho po čtyřiceti letech zkušeností s provozem nadzvuků Švédové naprojektovali. Začali lehkým stíhačem, pokračovali težkým, aby se dostali zase k lehkému. ...Zobrazit celý příspěvek

   Gripen je tak velký, jak si ho po čtyřiceti letech zkušeností s provozem nadzvuků Švédové naprojektovali. Začali lehkým stíhačem, pokračovali težkým, aby se dostali zase k lehkému. Menší stroj, menší RCS, menší šance spatřit, zasáhnout, menší náklady, kratší dráha....

   Je to lehký stíhač, multirole stíhač s plným spektrem úkolů. Ano, EF verze bude o něco težší, ale stále lehký stíhač. Trochu přidali, takže v soutěžích může konkurovat s větší nosností a doletem, Švédové i Brazilci mají také obrovské území.
   Kdyby ale ten stroj stavěli pro ČR, nebyl by důvod přidávat hmotnost, pro nás je lehký stroj ideální.
   Někdo někde vyštrachal jakési údaje o ceně letové hodiny Gripenu v JAR 16000,- a pak že černoušci polovinu uzemnili. Kdyby měli F-16, tak by třeba psali o nákladech 25-30000,-....LM se rád ohání údaji, že je F-35 jen o málo nebo stejně drahá na provoz jako F-16. Takže dražší určitě, už jen kvůli motoru, to neokecáte.
   Neznám podrobnost k JAR, ale klidně by to mohlo být tak, že mají celkově ekonomické problémy a Gripen je zachraňuje svojí provozuschopností s vysokým "sortie rate", takže šetří a zvládnou to s polovinou strojů...
   -----------
   Gripen je stroj stavěný na válku, zapomeňte už ty nesmysly "jen na air-policing". Jako první odpaloval v podstatě nejvýkonnější AA střely světa. Limitem jeho užití není integrovaná paleta výzbroje, ale naše ochota takovou výzbroj pořídit. Když bychom chtěli strategicky udeřit, můžeme nakoupit, když budeme chtít potápět lodě na Baltu, můžeme nakoupit, když budeme chtít sestřelovat MiGy-31, můžeme taky nakoupit...Skrýt celý příspěvek

   • logik
    10:18 25.01.2019

    Ale jasně, že má malý stíhač i výhody. Ale i nevýhody. Ovšem s rostoucí efektivitou BVR boje a rostoucí efektivitou senzorů (radar, IRST) se evidentně za ta léta posouvá optimální ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale jasně, že má malý stíhač i výhody. Ale i nevýhody. Ovšem s rostoucí efektivitou BVR boje a rostoucí efektivitou senzorů (radar, IRST) se evidentně za ta léta posouvá optimální velikost "malého stíhače" výše. Gripen E nevyrost kvůli Brazílii, vyrost, protože Gripen C jeho malá velikost limitovala a to více, než jaké jsou zisky z malé velikosti.

    Např. když vezmu konkrétní Tebou zmíněný příklad: RCS. Např. RCS s dnešními technologiemi už zdaleka nezávisí na velikosti, naopak pro větší letadla se lépe dosahuje VLO vlastnosti pro delší frekvence paradoxně větším letadlům, ne menším.
    Na druhé straně ovšem stojí limitace velikosti a síly radaru, který je do draku možno zabudovat.

    Jak píšeš, švédové se vrátili k menšímu letadlu. Ono to tak markantní není, Draken, Vigen a Gripen jsou +- ve stejné váhové kategorii (MTOW 16t, 17t, 14t), ale podstatné je, že tak učinili před čtyřiceti lety. V době, kdy ještě Fighter Mafia prosazovala F16 málem bez radaru.

    Dnes je evidentně pro stíhač ideální váha větší. Ztěžkly všechny. F35, Gripen E, F18. Rusové ani jednomotorák nedělají a jejich lehký stíhač je dvoumotorový 21t Mig-29 - a kašlou na něj a vyrábějí jen těžší Sučka. Doba se prostě posunula od jednodušších malých letadel, které lze sekat jako cvičky, k strojům pro air superiority, kdy bojovou hodnotu nejvíce zvedají senzory, které ovšem vyžadují patřičně velký drak, aby je naň šlo umístit.

    To neznamená, že Gripen nemůže být v poměru cena/výkon furt nejlepší letadlo pro naše letectvo - vše záleží na tom, jaké nabídky dostaneme. Ale je podle mne blbina zavírat oči nad negativama jednotlivých strojů, které přicházejí v úvahu.Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     11:36 25.01.2019

     Teď nemám čas, tak jen stručně - anglická wiki to vidí jinak a Švédové cestu ke Gripenu brali jako návrat od těžkého k lehkému... prázdná - MTOW DrakenA - ...Zobrazit celý příspěvek

     Teď nemám čas, tak jen stručně - anglická wiki to vidí jinak a Švédové cestu ke Gripenu brali jako návrat od těžkého k lehkému...
     prázdná - MTOW
     DrakenA - 6,590 kg - 10,089 kg
     Viggen - 9,500 kg - 20,000 kg
     GripenC - 6,800 kg - 14,000 kgSkrýt celý příspěvek

     • logik
      12:43 25.01.2019

      Jo, asi máš pravdu, blbec jsem se kouknul jen na českou wiki, kde jako MTOW dali Loaded. Já měl v hlavě, že je to furt jednomotorák, takže furt ho měl v hlavě kategorii lehkejch ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo, asi máš pravdu, blbec jsem se kouknul jen na českou wiki, kde jako MTOW dali Loaded. Já měl v hlavě, že je to furt jednomotorák, takže furt ho měl v hlavě kategorii lehkejch letadel (tomcat nebo F15, co přišli pár let po něm vážej skoro o polovinu víc), ale je fakt, že u Gripenu šli dolů nejen s váhou, ale i tahem motoru a maximálkou, takže beru zpět, tam se dá opravdu mluvit o podstatném "odlehčení".Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:01 25.01.2019

      A ještě k drakenu, tam IMHO máš opačnou chybu. Údaj 10,089 se sice někde udává jako MTOW, ale IMHO jde o loaded weight: na vnější závěsníky lze zavěsit až 3.900kg a empty weight je ...Zobrazit celý příspěvek

      A ještě k drakenu, tam IMHO máš opačnou chybu. Údaj 10,089 se sice někde udává jako MTOW, ale IMHO jde o loaded weight: na vnější závěsníky lze zavěsit až 3.900kg a empty weight je 6,5t, takže to nesedí - a vůbec, i kdyby těch 3.9t bylo blbě, tak 3,5tuny užitečného nákladu je hodně málo na to, že nese skoro 2 tuny paliva interně.Skrýt celý příspěvek

    • Luky
     18:52 25.01.2019

     Nemyslím si, že větší letadlo bude mít lepší RCS, zejména čelně a proti leteckým radarům. Malé stroje dělaly na cvičeních i ve válkách vždy problémy. Je sranda, že jsi tu mnohokrát ...Zobrazit celý příspěvek

     Nemyslím si, že větší letadlo bude mít lepší RCS, zejména čelně a proti leteckým radarům. Malé stroje dělaly na cvičeních i ve válkách vždy problémy.
     Je sranda, že jsi tu mnohokrát psal výpočty, jak je lepší RCS vs výkon radaru a že ten radar je v nevýhodě...to bylo mnohokrát, ale tenkrát jsi se pral za F-35 :)

     Ze srandy postnu hodnoty z theatru Falconu4BMS 4.33, na kterým dělal tým Amíků a v databázi se shodli na těchto hodnotách (je to relativně k moderním F-16 blok32-70, které mají hodnotu 1):
     0.095544 B-2A
     0.095544 F-22A
     0.169904 F-35A
     0.223607 F-117A
     0.416269 B-1B
     0.416667 EF2K
     0.537285 FA-18E
     0.638943 Rafale C
     0.6756 Gripen C
     0.750154-0.9 F-5E
     0.803428 M2K 2000-5
     0.8338 A-4E
     0.8801 G-4
     0.9147 AMX
     0.9147 Mirage F1
     0.922751 J-35 Draken
     0.9457 MiG-35

     1 F-16 (1.42872 F-16A-b.15)

     1.0163 Viggen
     1.05737 FA-18C
     1.05922
     1.08447 MiG-17
     1.1487 MiG-23
     1.20112 MiG-29
     1.2225 SU-34
     1.23593 F-111E
     1.27226 - 1.35 MiG-21
     1.32496 F-15C
     1.33032 SU-27
     1.3356 F-15E
     1.34592 SU-33
     1.35593 SU-24M
     1.66667 SU-35
     1.49535 F-4E
     1.39765 F-14B
     1.42293 F-111
     1.48957 SU-30 MKK
     1.57146 A-10A
     1.89883 C-17
     3.09423 B-52H
     3.5 C-5

     Ačkoli je ta simulace vynikající co se týče avioniky, případně letových modelů strojů a výzbroje, RCS je konstanta po celé kuloploše. Nedá se tedy říci, že by byla třeba pětinová nebo desetinová čelně pro určité typy. Jsou různý obrázky s hodnotami RCS po netu, každý si tam cpe to svoje, ale tohle ukazuje, na čem se shodnul tým zápaďáků, z nichž někteří jsou z oboru, případně je i simulace v práci živí. Teď je ještě otázka, co dosadíme za "1".... (třeba 3 metry?)
     P.S. - je vidět, že chtějí potrápit SU-35 a na svoje STEALTH nedají dopustit...jsou dost přísní i na starší blok 15...mimochodem SU-57 má 0.25, takže čtvrtinu šestnáctky (ale asi až hotová:)Skrýt celý příspěvek

     • logik
      21:39 25.01.2019

      Udávané RCS u Stealth strojů jen o řád pod normálníma je nesmysl, ta čísla si někdo cucal z prstů. To by znamenalo, že F22 je běžným výkonným radarem detekovatelná na řádově 100km, ...Zobrazit celý příspěvek

      Udávané RCS u Stealth strojů jen o řád pod normálníma je nesmysl, ta čísla si někdo cucal z prstů. To by znamenalo, že F22 je běžným výkonným radarem detekovatelná na řádově 100km, tomu naprosto neodpovídají zkušenosti z cvičení, kde cvičila jiná letadla proti F35 či F22.

      "Malé stroje dělaly na cvičeních i ve válkách vždy problémy."
      Jo, to je pravda Wildcaty byly poměrně malé.... Od té doby ale trochu uběhlo a to, že ani jedna z leteckých velmocí malý stroj nestaví, asi bude mít nějaký důvod.

      "Je sranda, že jsi tu mnohokrát psal výpočty, jak je lepší RCS vs výkon radaru a že ten radar je v nevýhodě...to bylo mnohokrát, ale tenkrát jsi se pral za F-35 :)"
      Ano, redukce RCS o velikost několika řádů převýší silnější radar. Zvětšení RCS vzniklé navýšení hmotnosti letadla z 14t (Gripen) na 19t (F16) , teda zvětšení RCS na 1.2násobek a tedy navýšení vzdálenosti na kterou mě zdetekují o pět procent kupodivu za možnost zástavby silnějšího radaru stojí....
      Takže jestli se tomu zdánlivému paradoxu směješ, tak je vidět, že celou dobu nechápeš jeho podstatu.Skrýt celý příspěvek

     • Luky
      12:57 26.01.2019

      Myslíš tu podstatu, že letadlo s polovičním nebo dvoutřetinovým RCS a o chlup slabším ale pokročilým radarem bude ve výhodě?

      Myslíš tu podstatu, že letadlo s polovičním nebo dvoutřetinovým RCS a o chlup slabším ale pokročilým radarem bude ve výhodě?

     • logik
      13:39 27.01.2019

      Bavili jsme se o malých letadlech obecně. Poloviční RCS znamená víc než 2,8 násobek váhy. To seš oproti Gripenu v kategorii Mig-31, ne F16 ani F35. Tak prosím nepřeháněj, vycházejí ...Zobrazit celý příspěvek

      Bavili jsme se o malých letadlech obecně. Poloviční RCS znamená víc než 2,8 násobek váhy. To seš oproti Gripenu v kategorii Mig-31, ne F16 ani F35. Tak prosím nepřeháněj, vycházejí Ti pak pochopitelně nesmysly.
      RCS roste při zvětšování stejně, jako plocha antény radaru - s druhou mocninou. Takže o co zvětšíš svoji detekovatelnost, o to zvětšíš detekovatelnost cizích strojů.

      Jenže zastavěný objem Ti roste s třetí mocninou. Tedy čím větší letadlo, tím více máš k dispozici užitečného prostoru, např. pro chlazení radaru, jeho uchycení atd... Takže ve výsledku větší éro zdetekuje dříve to menší.

      Pokud se budeme bavit konkrétně o Gripenu verzus F16, tak:
      Kdyby platili (čemuž nevěřím) ta čísla, která udáváš, tak RCS u F16 je kvůli velikosti o polovinu větší. Ovšem průměr antény narostl z 500mm na 660mm, tedy plocha antény narostla 1,74 krát.

      Proto už teď Gripen vůči F-16 zaostává: PSA/05-Mk3 proti RCS 1m^2 má dosah 85km (udávaných 120km je proti 4m^2 - viz např. https://defenseissues.net/2013... zatímco současník APG-80 AESA radar v F16 má proti RCS 1m^2 dosah 110km (a proti v nových strojích nabízenému Mk-4 lze postavit novější SABR), tak evidentně to je podstatný rozdíl, odpovídající 2,8 násobku RCS, ne 1,5 násobku. Tedy zvětšení rozměrů v poměru 1,67: ne na F16, ale zas cca na Mig-31.

      To je současnost. Pokud jde o budoucnost, tak tak výkonný a pokročilý Doppler jako budou GaN radary už prostě udělat nejde. Takže se tam bude muset dát GaN radar, ovšem se seškrceným výkonem, čímž se nůžky mezi Gripenem a F16 ještě více rozevřou....

      Takže je to přesně naopak, než tvrdíš: není to za velké zmenšení RCS o málo slabší radar, ale přesně naopak. Za malé zvětšení RCS podstatně silnější radar: nárůst RCS při skoku z velikosti Gripena na F16 není ani zdaleka takový, jak naroste detekční schopnost radaru. A to je přesně jeden z důvodů, proč dnes žádná z leteckých velmicí nestaví malá letadla....

      PS: Je pravda, že Gripen něco dožene tím, že má co se týče konstrukce samotné lepší RCS.
      Jenže to se týká letadla, pokud nese výzbroj a pody, tak se rozdíl v RCS z velké míry setře a zůstane jen slabý radar. To potvrzují i reálná cvičení, např. Loyal Arrow 2009, kde Polské F16 dostali Švédské Gripeny (pravda jedné straně nový stroj, Ačko proti block 52) v poměru 4:0
      http://www.f-16.net/forum/view... Skrýt celý příspěvek

     • logik
      13:39 27.01.2019

      PS: A ten výsledek na tom Loyal Arrow připisovali právě lepším výkonům radarů.

      PS: A ten výsledek na tom Loyal Arrow připisovali právě lepším výkonům radarů.

     • Luky
      16:55 27.01.2019

      "Logiku" vztahy, které jsi objevil mezi druhou a třetí mocninou a následně podpořil příběhem z F-16.net jsou úžasné. Asi bys měl konstruktérům napsat skripta...určitě budou mít ...Zobrazit celý příspěvek

      "Logiku" vztahy, které jsi objevil mezi druhou a třetí mocninou a následně podpořil příběhem z F-16.net jsou úžasné. Asi bys měl konstruktérům napsat skripta...určitě budou mít úspěch a v SAABU si budou rvát vlasy, že jim to nedošlo dřív.

      Bohužel v tom není nic přesvědčivého, protože na tvůj nepříběh z F-16.net fóra existuje řada příběhů opačných. Srovnávání s AESA fakt nebudu komentovat. Tvůj důkazní materiál je superchabý a určitě by nebyl problém na něj reagovat repostem obrázku ze článku, kde Gripení MK4 bere 0,1m2 na vzdálenost co starý 4m2 ....takže 120Km :)
      A vidíš já i takový obrázky beru s rezervou, tobě ale stačí odkaz, že někdo něco řekl (a ještě v jednom konkrétním případě, který dopadá 10x jinak a navíc s GripenemA). To jsi do toho zase mohl tahat druhoválečnýho Wildcata, který to někde projel s F-16 block 70, protože pí na druhou x odmocnina z toiky je čtvercem vzdálenosti mířené střely. TvLSkrýt celý příspěvek

     • Luky
      17:18 27.01.2019

      Jo a teď jsem si ještě uvědomil, jak jsi předtím psal, že Švédové šli při přechodu z Viggenu na Gripen hodně výkonově dolů....ani jsem nechtěl reagovat, ale když už se tady unavuju ...Zobrazit celý příspěvek

      Jo a teď jsem si ještě uvědomil, jak jsi předtím psal, že Švédové šli při přechodu z Viggenu na Gripen hodně výkonově dolů....ani jsem nechtěl reagovat, ale když už se tady unavuju - maximálka stejná, přeletová vyšší u Gripenu, stoupavost vyšší o manévrovatelnosti nemluvě. Jo, lehčí je a nebudu hledat o kolik unese méně hloupých bomb (kdo je dnes nosí?)....ale i tady je výkonově mnohem dál, když bodvěsíš Taurusy a Meteory, schopnosti jsou úplně jinde. A ještě pro Jirosiho: ten postnutý payload 6 AA ŘS, nádrž a případně Lightening je naprosto v pohodě. Kam vy na to chodíte.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      20:46 27.01.2019

      Luky - takže Ty se hrozně čílíš, že dávám jako srovnání souboj Gripenu A (první dodání rok 93) s F16 block 50/52 (rok dodání 91). A vadí Ti, že srovnávám APG 80 (rok dodání 2003) s ...Zobrazit celý příspěvek

      Luky - takže Ty se hrozně čílíš, že dávám jako srovnání souboj Gripenu A (první dodání rok 93) s F16 block 50/52 (rok dodání 91). A vadí Ti, že srovnávám APG 80 (rok dodání 2003) s PS-05/A Mk 3 (rok dodání 05). A místo toho navrhuješ, že bych to měl srovnávat s Mk 4, který je zatím jen na papíře, v žádném produkčním éře ještě není. Přičemž to, že F16 má během toho v produkci APG 83 SABR, to se ale tiše ignoruje.

      A protože tušíš, že Ti to neprojde, tak to okořeníš jednak navážením, jednak (Tvůj druhý post) záměrným překroucením toho, co jsem napsal, abys určitě "vyhrál". Užij si to....Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:05 24.01.2019

  Ještě ke slovenskému výběru nadzvuků. Docela by mě už konečně zajímalo to, proč někteří píší, že F-16 Block 70/72 je tou nejlepší volbou pro Slovensko. Bohužel do dnešních dnů jsem ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě ke slovenskému výběru nadzvuků. Docela by mě už konečně zajímalo to, proč někteří píší, že F-16 Block 70/72 je tou nejlepší volbou pro Slovensko. Bohužel do dnešních dnů jsem neslyšel ani jeden věcný argument. Jen samé zaříkávání a zaklínadla.

  Dále nechápu snahu diskreditovat SAAB a jeho deklarovanou podporu verze C/D do roku 2050. Pokud se to zdá někomu málo, tak samotné USA dává deklarovanou podporu F-16V (samo bude modernizovat) také k roku 2050.
  Výrobní linku F-16 zachránil před časem Bahrajn, který objednal F-16 Block 70/72. Jinak by linka byla pro absenci zakázek zastavena. Pokud Bulharsko zvolí či spíš přikývne k nákupu nových F-16 Block 70/72, tak nových F-16 v rámci NATO či lépe Evropy bude lítat jen 30 kusů. S výhledem na délku provozu 40-50 let se ptám pokud drtivá většina F-16 dolétá k roku 2050 , jak se bude řešit provoz F-16, které budou létat jen v pár desítkách kusů, jejichž provoz bude končit možná až za rokem 2070. Slovensko a případně i Bulharsko by se měli modlit, aby Indie vybrala a zavedla ve větší míře F-16 Block 70/72. Pokud se tak stane, výrobní linka se přesune komplet do Indie (opravdu se s tím počítá, pokud F-16 uspěje) a tím pádem bude servis a díly zabezpečeny indickým výrobcem. Jinak se z toho stane pokladnička.

  Dále slovenskému letectvu chybí koncepce, tak už z tohoto primitivního důvodu nelze vůbec říci, jaký nadzvuk je ten nejlepší, když nikdo neví jaká je koncepce!!! Lze jen odhadovat na základě počtu objednaných strojů, že ambice slovenského letectva je obdobná u svých sousedů (vyjma Polska) a tím pádem Air Policing. Tím pádem ovšem padá racionalita pro F-16. Možná ještě někdo z politiků vyrukuje s tím, že slovenské letectvo se bude podílet na dobrodružství jako jsou či byli letecké mise nad Libyí či Irákem a Sýrií, poté ovšem očekávám navýšení počtu letadel o min. dvojnásobek. Je asi jasné, že 1 či přinejlepším 4 letadla jsou jen symbolická účast v misi.

  Pokud bych měl nyní vybírat nadzvuk s urgentní potřebou ochrany vzdušného prostoru, tak bych šel do 10 letého pronájmu Gripenu C/D. Ten byl dokonce Slovensku nabízen už v roce 2016. V těchto 10 letech co by byl vzdušný prostor byl zabezpečen, tak bych sestavil koncepci letectva, aby bylo jasno jaké ambice a až jakým hrozbám bude chtít letectvo čelit plus schopnosti zahraničních misí ano/ne a podle toho bych po vypršení pronájmu se vydal cestou, jaká by se zvolila v koncepci. V té době by se mohlo přesedlat na Gripen E/F či F-35 a pokud se nové F-16 Block 70/72 ukáží jako životaschopné, tak jsou také ve hře. Nesmí se zapomínat, že Block 70/72 je jen novovýroba verze V pro staré F-16. Další z možností je projekt evropského letadla.
  V současné době, jsou oba jak Block 70/72 tak i C/D s jistými riziky do budoucna. Pronájmem na 10 let (C/D) se poté otevírají větší možnosti a asi i výběr a hlavně chce to tu koncepci letectva. Jinak výběr letadel nemá hlavu ani patu, když se neví, jak se budou používat.Skrýt celý příspěvek

  • logik
   18:52 24.01.2019

   To fakt nevidíš rozdíl a) mezi podporou letadla, které se ještě furt - byť v malých počtech - vyrábí a ještě nejméně několik let vyrábět bude - a podporou letadla, kde poslední ...Zobrazit celý příspěvek

   To fakt nevidíš rozdíl

   a) mezi podporou letadla, které se ještě furt - byť v malých počtech - vyrábí a ještě nejméně několik let vyrábět bude - a podporou letadla, kde poslední kus byl vyrobenej před šesti lety a moc další naděje na jeho výrobu není?

   b) mezi podporou letadla (a cenou jeho modernizací), kterého lítají po světě tisíce kusů, a od kterého nelítají ani dvě stovky kusů, kdy majorita z těch dvou stovek bude postupně nahrazena E/F variantou?

   Jinak ohledně koncepce, nejde jen o air-policing, ale především o zachování schopností. Právě kdyby se letectvo redukovalo jen na air-policing, tak v případě zhoršení bezpečnostní situace jsme v řiti.
   V případě, že si zachováme plnohodnotné letectvo, byť v malých kusech, tak v případě potřeby je šance, že seženeme další stroje a rozšíříme flotilu.
   To, že do misí max pošleme dva piloty s jedním letadlem, aby vočuchal skutečnou bojovou situaci, je sice blbě, ale furt lepší, než když redukujeme úkoly letectva na nakukování do kokpitu dopravákům.

   Z tohoto pohledu pak je jedna podstatná výhoda F-16, v případě zhoršení bezpečnostní situace je daleko větší šance, že seženeme nějakou byť olítanou F-16, než Gripena.Skrýt celý příspěvek

   • Jara
    19:04 24.01.2019

    Logiku jakou schopnost si slovenské letectvo má udržet? Jedinou schopnost kterou mělo byly vyhlídkové lety.......

    Logiku jakou schopnost si slovenské letectvo má udržet? Jedinou schopnost kterou mělo byly vyhlídkové lety.......

    • logik
     19:14 24.01.2019

     Se nechci hádat, kolik reálně si zachovali schopností, ale tak pokud Ti to nevoní, tak si místo zachovat dej vybudovat. Na argumentaci to nic nemění. Prostě jestli chtějí Slováci ...Zobrazit celý příspěvek

     Se nechci hádat, kolik reálně si zachovali schopností, ale tak pokud Ti to nevoní, tak si místo zachovat dej vybudovat. Na argumentaci to nic nemění.

     Prostě jestli chtějí Slováci někdy mít plnohodnotný letectvo, tak to, že budou mít letku strojů full-purpose strojů, která lze snadno rozšířit, je od toho cíle vzdálí daleko méně, než kdyby na to rezignovali a soustředili se jen na air-policing.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      19:56 24.01.2019

      Budou to budovat na zelene louce, piloti budou novi, takze oblibeny argument ztraty schopnosti neplati. Snadno rozsirit letku F16 jako kdy? Treba v 2030, kdy budou mit vsichni ...Zobrazit celý příspěvek

      Budou to budovat na zelene louce, piloti budou novi, takze oblibeny argument ztraty schopnosti neplati. Snadno rozsirit letku F16 jako kdy? Treba v 2030, kdy budou mit vsichni F35A?Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      20:25 24.01.2019

      vážně se bavíte o tom, že by k nám v letech 2027-2029 přilétaly nové letouny 4.generace? Tedy 11.let od zavedení letounu 5.generace? V případě nouze asik dobrý.. jinak je to jak ...Zobrazit celý příspěvek

      vážně se bavíte o tom, že by k nám v letech 2027-2029 přilétaly nové letouny 4.generace? Tedy 11.let od zavedení letounu 5.generace?
      V případě nouze asik dobrý.. jinak je to jak Fabia junior nebo Octavia tourSkrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:41 24.01.2019

      Skelet: Tak o tom je snad celý ten článek... o zdůvodnění toho jak jsou C/D super a vyplatí se je po roce 2027 nechat. Případně navýšit.

      Skelet: Tak o tom je snad celý ten článek... o zdůvodnění toho jak jsou C/D super a vyplatí se je po roce 2027 nechat. Případně navýšit.

     • logik
      20:42 24.01.2019

      Ne na zelené louce. Vůbec nejde o technické zázemí nebo o konkrétního pilota. Jde o to, že bude letectvo jako funkční (byť malinká) součást armády. Která má a bude mít zavedené ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne na zelené louce. Vůbec nejde o technické zázemí nebo o konkrétního pilota. Jde o to, že bude letectvo jako funkční (byť malinká) součást armády. Která má a bude mít zavedené fungování, která bude moct cvičit s ostatníma složkama atd....
      Redukováním letectva na air policing se todle všechno ztratí a pak v případě průšvihu by to teprv znamenalo budovat něco na zelený louce.

      "Snadno rozsirit letku F16 jako kdy? Treba v 2030, kdy budou mit vsichni F35A?"
      To ani zdaleka nebudou..... Celá střední Evropa na tom bude podobně, max. Poláci. A co Německo je taky otázka - těm se taky do F35 moc nechce.
      V každym případě lepší mít alespoň F16, než nemít nic....Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      20:50 24.01.2019

      Argumentaci to mění hodně, stačí se ohlédnout jak ty schopnosti postupně a za jaký čas nabývá naše letectvo.

      Argumentaci to mění hodně, stačí se ohlédnout jak ty schopnosti postupně a za jaký čas nabývá naše letectvo.

     • skelet
      20:57 24.01.2019

      Jirosi článek je o OLÍTANÝCH Gripenech po roce 2027. Ne o NOVÝCH letounech 4.generace!

      Jirosi článek je o OLÍTANÝCH Gripenech po roce 2027. Ne o NOVÝCH letounech 4.generace!

     • Jara
      21:00 24.01.2019

      K čemu vám budou schopnosti F35 s AIM 9 a AMRAAM ? To samé čeká Slováky s Viperem ovšem o tom amramu si min 5 let mohou nechat jen zdát, ne nechci je kritizovat jen vývoj a ...Zobrazit celý příspěvek

      K čemu vám budou schopnosti F35 s AIM 9 a AMRAAM ?
      To samé čeká Slováky s Viperem ovšem o tom amramu si min 5 let mohou nechat jen zdát, ne nechci je kritizovat jen vývoj a postupný růst se nedá přeskočit pouhým přáním, neříkám tedy že Viper byl pro ně špatná volba jen budou ještě hodně dlouho přes deset let za námi ikdyž dalších 15 let budem ždímat Gripen, jenomže za tech 15 dalších let mužem mít jejich smysluplný počet ze širokou škálou výzbroje jak vzduch-vzduch tak vzduch-země, zatímco oni budou teprve objevovat co vlastně Viper umíSkrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      21:30 24.01.2019

      Jara - "zatímco oni budou teprve objevovat co vlastně Viper umí" .??? to si asi mýlite napr. so smartfónom...či myslíte že pilot pri cvičnom lete náhodou objaví nejaký tajný ...Zobrazit celý příspěvek

      Jara - "zatímco oni budou teprve objevovat co vlastně Viper umí" .???
      to si asi mýlite napr. so smartfónom...či myslíte že pilot pri cvičnom lete náhodou objaví nejaký tajný prepínač a keď ho zmačkne,tak zistí že lietadlo dokáže aj "toto"...
      všetky objednané a zaplatené schopnosti si osvoja počas výcviku v us...Skrýt celý příspěvek

     • Jara
      21:41 24.01.2019

      Hektore to bylo obrazně řečeno, jde o to že ..... prostě nebude využívat všechny schopnosti toho letadle, jestli tomu na Slovensku věří tak je úzká skupinka naivů

      Hektore to bylo obrazně řečeno, jde o to že ..... prostě nebude využívat všechny schopnosti toho letadle, jestli tomu na Slovensku věří tak je úzká skupinka naivů

     • HEKTOR
      22:03 24.01.2019

      Jara - to som netvrdil a samozrejme že nebudeme..ale keď sa unormálni niekedy (som realista,takže nikdy) vláda a budú sa viac venovať rezortu obrany,tak sa dalšie schopnosti možno ...Zobrazit celý příspěvek

      Jara - to som netvrdil a samozrejme že nebudeme..ale keď sa unormálni niekedy (som realista,takže nikdy) vláda a budú sa viac venovať rezortu obrany,tak sa dalšie schopnosti možno prikúpia...
      podobne ani česko nevyužíva všetky schopnosti a napr. asi ani holandsko nevyužije všetko z f-35...Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      23:05 24.01.2019

      jara:"ikdyž dalších 15 let budem ždímat Gripen, jenomže za tech 15 dalších let mužem mít jejich smysluplný počet ze širokou škálou výzbroje jak vzduch-vzduch tak vzduch-země" To ...Zobrazit celý příspěvek

      jara:"ikdyž dalších 15 let budem ždímat Gripen, jenomže za tech 15 dalších let mužem mít jejich smysluplný počet ze širokou škálou výzbroje jak vzduch-vzduch tak vzduch-země"

      To zní super, a to bude rok 2035 a bude probíhat debata o výběru nového typu. Za další dva roky budou první piloti mířit do kabin, aby započali výcvik.
      A co bude tím typem? Evropa jako vždy bude z vývojem pozadu, F-35 bude cenově mimo, protože peníze šly před 10. lety. Jediné dostupné řešení bude E/F, teoreticky F-16...Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:28 24.01.2019

     O výhlídkové lety víc, než jaké schopnosti májí státy v pobaltí, Island.

     O výhlídkové lety víc, než jaké schopnosti májí státy v pobaltí, Island.

     • Jura99
      19:53 24.01.2019

      To uz je na jinou debatu, Pobalti radeji ucelne investovalo do pozemniho vojska, nez do vyhlidkovych letu.

      To uz je na jinou debatu, Pobalti radeji ucelne investovalo do pozemniho vojska, nez do vyhlidkovych letu.

     • Jirosi
      19:55 24.01.2019

      Jura99: Nikoliv, pobaltí za stíhací letouny hlídkující nad jejich hlavami platí!

      Jura99: Nikoliv, pobaltí za stíhací letouny hlídkující nad jejich hlavami platí!

     • Jura99
      20:27 24.01.2019

      Plati je silne slovo, spis prispivaji. Za tu nasi rotaci 4mes. dali asi 1.6mil€. Nas jen pronajem stoji asi 60mil. € za rok.

      Plati je silne slovo, spis prispivaji. Za tu nasi rotaci 4mes. dali asi 1.6mil€. Nas jen pronajem stoji asi 60mil. € za rok.

   • semtam
    20:42 24.01.2019

    logik Na potřeby letectva se musí dívat celostně nikoliv z pozice jakéhosi fandovství či ještě jedné věci, jakou pro klid diskuze raději neuvedu. Sice se tě týká a nejenom tebe, ...Zobrazit celý příspěvek

    logik

    Na potřeby letectva se musí dívat celostně nikoliv z pozice jakéhosi fandovství či ještě jedné věci, jakou pro klid diskuze raději neuvedu. Sice se tě týká a nejenom tebe, ale to je fuk.

    K tvému bodu a) Prakticky C/D a Block 70 jsou co se týká délky výroby k dnešnímu dni na tom obdobně. Oba to mají za zenitem a výrobce (u Block 70 i vláda) se snaží ještě vytřískat maximum z těchto typů, které jsou na samém závěru své slávy. Proto pronájem C/D na 10 let by vyřešil to, aby se nekupovali dosluhující typy, jinak se může stát, že jednoho krásného dne bude Slovensko jediným uživatelem ať verze C/D či F-16. Samozřejmě oba typy ještě můžou někde zazářit, ale snad jasné, že své dny již mají za sebou.

    S tím se váže tvůj bod b, ony ty tisíce kusů už dolétávají a počet se zmrskává. Po roce 2050, kdy slovenské F-16 budou v polovině životnosti bude již většina F-16 ta tam. Provozovat F-16 bude Slovensko a Bahrajn (možná se přidá ještě Bulharsko) či někdo další. Opravdu bych se modlil, ať F-16 koupí Indie, to bude záchrana. Tím pádem pořizovat letadlo, které může sdílet něco jen do poloviny své životnosti, není teda žádná výhra. Samozřejmě tu ještě existuje naděje, že F-16 bude nadále jedna z alternativ k F-35, to ukáže čas, ale oproti konkurenci asi již nebude mít nějak extra výhod. Spíš jako nyní jí pomůže politický handl či spíše tlak.
    A co se týče Gripenu, na sdílení a prakticky na vše není nikde žádný problém. Dokonce Thajsko jakožto provozovatel F-16 si vybralo Gripen, kde nyní slouží pospolu a typ, kterému je dána priorita je Gripen.

    Ohledně koncepce ti nedochází jedna podstatná věc, zde ani nejde o to, co letadlo umí či neumí. (Mimochodem až F-16 bude dodán na Slovensko, tak my můžeme mít v rámci modernizace podobné letadlo, co se vnitřního vybavení týká.) Problém slovenského i českého a i rakouského letectva je ten, že my nemáme sílu vzdorovat silnému či silnějšímu protivníku. A je to dáno počtem letadel i letišť. Schopnosti či spíše výkony jsou druhořadé. Akceschopný protivník se postará o Čáslav či Sliač raz dva a celé nadzvukové letectvo je v pánu. V případě nečekaného zhoršení bezpečnosti jsme v pytli protože nemáme stroje, nemáme zázemí, nemáme piloty, nemáme výzbroj.
    A to, že jedno letadlo má větší dolet či má více závěsníků je v této situaci úplně ale úplně jedno a pro Air Policing je to pro naše území zase k ničemu. Paradoxně pokud by přišla bezpečnostní krize, na kterou by české či slovenské letectvo mohlo stačit, tak kupodivu se jeví jako lepší Gripen. Jen díky jedné a pro mrzké počty letadel významné věci a tou je Sortie Rate.Skrýt celý příspěvek

    • logik
     21:20 24.01.2019

     Ne, nejsou na tom podobně. Cčko už nikdo nový nevyrobí a nově modernizovaný (tedy s perspektivou dalších desítek let provozu) a jediný modernizovaný s nějakou perspektivou je těch ...Zobrazit celý příspěvek

     Ne, nejsou na tom podobně. Cčko už nikdo nový nevyrobí a nově modernizovaný (tedy s perspektivou dalších desítek let provozu) a jediný modernizovaný s nějakou perspektivou je těch 11 thajskejch. F16 se naproti tomu vyrábí nová a modernizace s perspektivou déledobého užívání je nemálo.

     Tzn. ano, F16 je výběhový typ, ale to neznamená, že Cčko není ještě podstatně více výběhový a raritní typ, u kterého je tedy riziko, že se nebude dále vyvíjet, nebo že nepůjde nakoupit v případě potřeby, daleko větší.

     ===

     Co se týče vyrovnání silnému protivníkovi, tak jsou dvě možnosti. Buďto půjde o nějakou půtku s okolními nacionalisty. Pak i dvanáct letadel je síla.
     Anebo půjde o nějakej větší konflikt. A tam buďto budeme mít spojence, nebo je to stejně víš-kde. A když budem mít spojence, tak najednou nepůjde o dvanáct letadel a dvě letiště. Ale to musíme mít spojence a musíme jim mít co nabídnout: a to např. vybavený letiště na bojové operace rozhodně je. Když se dají dohromady např. síly nás, SR, Rakouska a Bulharska, tak už půjde o nějakých padesát letadel, i kdyby každej z těch států měl blbejch 14 letadel.
     A rozhodně pro ně bude mít větší cenu letiště vybavené pro typy, které používají i oni, než letiště s exotem, kterého nikdo nemá.

     "V případě nečekaného zhoršení bezpečnosti jsme v pytli protože nemáme stroje, nemáme zázemí, nemáme piloty, nemáme výzbroj. ":
     Vycvičit pilota jde za dva roky. Dodat stroje jde také za dva roky. Např. Hitlerovi trval nástup roky čtyři.

     btw: Tvoji argumentací by šlo zrušit celou armádu: Rusku/Německu se stejně neubráníme, tak na co ji mít....

     PS: A ad Thajsko - tam preferovali Gripeny do tý doby, než se kolem nákupu Gripenů provalila poměrně slušná korupce. Teď tam maj 18 upgradovaných F16 a 11 gripenů, kde se po blamáži s korupcí bojej i jen dokoupit dvanáctej za ten, co jim spadnul.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      22:25 24.01.2019

      Myslím, že již blouzníš a vůbec nechápu, proč si se zapojil do diskuze, když máš jen mizivý přehled. Verzi C/D může nadále ze stávajících strojů provozovat JAR, Thajsko, ČR, HU, ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím, že již blouzníš a vůbec nechápu, proč si se zapojil do diskuze, když máš jen mizivý přehled.

      Verzi C/D může nadále ze stávajících strojů provozovat JAR, Thajsko, ČR, HU, S a výcvikáč v GB. Thajsko má v plánu pořídit další Gripeny, jaká verze se případně nakoupí není známo, může jít o C i o E.

      Nevím, proč mi píšeš, že F-16 se vyrábí, ano, jak jsem psal, výrobu zachránil Bahrajn a nyní Slovensko. Ovšem, kde bereš to, že je zaručeno na základě maloobjemných zakázek dlouhotrvající podpora, je mi záhadno. Asi myslíš vrakáč či kanibalismus.

      Proto jsem psal, že nejlepším řešením je pronájem, protože objednávat končící typy letadel je rizikové a za 10 let se vyjasní, které typy letadel jsou životaschopné a které nikoliv. Chápu, že jsi v pozici hlavou v americké prdeli, ale zkus se prosím na to podívat racionálně a hlavně z pohledu české či slovenské země a ne z pohledu amerického guvernéra. Děkuji.

      Exotem bude právě F-16 po roce 2050 a jak Slovensko s Bulharskem budou nahánět arabský nacionalisty fakt netuším.

      Ano, pokud za 10 let bude potřeba doobjednat stroje, tak F-35 či Gripen E/F. Vrakáče neřešim, tam seženeš pomalu cokoliv.

      Nikoliv zrušit armádu, ale naše armáda má mít takovou sílu, aby se protivníku nevyplatilo nás napadnout. Nevyhrajeme válku vojensky, ale on také prodělá a poté vlastně prohrál. P.S: Na silné letectvo nemáme prostředky.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      07:54 25.01.2019

      Semtam: Odtrhni se od toho fandovství a začni psát zkutečné informace. "Verzi C/D může nadále ze stávajících strojů provozovat JAR, Thajsko, ČR, HU, S a výcvikáč v GB. Thajsko má ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam: Odtrhni se od toho fandovství a začni psát zkutečné informace.
      "Verzi C/D může nadále ze stávajících strojů provozovat JAR, Thajsko, ČR, HU, S a výcvikáč v GB. Thajsko má v plánu pořídit další Gripeny, jaká verze se případně nakoupí není známo, může jít o C i o E."

      Pokud píšeš o plánu pořídit, piš i o plánu masivně vyřadit u Swe. Případně přiznej, že CR, HU nemusí dostat další provoz C/D. A jediný stroj v GB to určitě zachrání...
      Tohle se fakt nedá číst.Skrýt celý příspěvek

     • logik
      10:52 25.01.2019

      Semtam: "Verzi C/D MŮŽE.....". Pleteš si marketing s realitou. Realita je taková, že nové či modernizované F16 se provozují, zatímco u Gripenů jde často jen o plány a těch ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam:
      "Verzi C/D MŮŽE.....". Pleteš si marketing s realitou. Realita je taková, že nové či modernizované F16 se provozují, zatímco u Gripenů jde často jen o plány a těch bylo....

      Např. thajci prý plánují kupovat gripeny už asi deset let a nic, jen zmodernizovali F16. A po provalené korupci je zřejmě jen tak kupovat nebudou. Co bude v Maďarsku po roce 26 nevíme. Zbejvá Švédsko, které je chce vyřazovat a trenažéry v GB (do nich asi nikdo spát prachy nebude).

      Máš pravdu, že na jihoafrické gripeny jsem pravda ve výčtu zapomněl - tam je perspektiva dlouhodobějšího provozu. Nicméně, vzhledem k tomu, že půlku z nich kvůli nákladnému provozu dali radši do skladu, tak to, že by zrovna JAR pomáhala spolufinancovat modernizace typu asi příliš nehrozí.

      Tedy jsi nijak nevyvrátil argument, že zatímco moderních F16 létá hafo - a dál se nové vyrábějí, zatímco Gripenů C v roli stíhače bude s nějakou jistotou dlouhodobě provozováno pár (13 v JAR a 11 v Thajsku) a nové se nevyrábí.
      A z těch dvou provozovatelů v JAR evidentně kašlou na upgrady a v Thajsku se do dalšího rozvoje či nákupu toho typu také evidentně nehrnou....Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:07 24.01.2019

   "Pokud Bulharsko zvolí či spíš přikývne k nákupu nových F-16 Block 70/72, tak nových F-16 v rámci NATO či lépe Evropy bude lítat jen 30 kusů." Což je o 30 víc než se prodalo C/D. ...Zobrazit celý příspěvek

   "Pokud Bulharsko zvolí či spíš přikývne k nákupu nových F-16 Block 70/72, tak nových F-16 v rámci NATO či lépe Evropy bude lítat jen 30 kusů."

   Což je o 30 víc než se prodalo C/D. Těch se za celou dobu do Evropy, mimo Švédska prodal jediný kus! Celosvětově to je 38 kusů, né všechny dnes létají.

   Koncepce je problém, ale nejen Slovenského letectva.

   "V současné době, jsou oba jak Block 70/72 tak i C/D s jistými riziky do budoucna."

   C/D už nikdy nebude létat tolik jako dnes. A to jich proti F-16, už dnes létá pravdu málo.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    19:15 24.01.2019

    Nove vyrobenych F-16 block70/72 je dosud take v jednotkach kusu. A modernizovat oletane draky v polovine zivotnosti na F-16V take neni z hlediska perspektivy terno. Ten typ proste ...Zobrazit celý příspěvek

    Nove vyrobenych F-16 block70/72 je dosud take v jednotkach kusu. A modernizovat oletane draky v polovine zivotnosti na F-16V take neni z hlediska perspektivy terno. Ten typ proste ve vyrobe konci a nebude jej nasledovat zadny ani vzdalene podobny. Gripen E/F teprve zacina vyrobu a podobnost s C/D tam je, byt shoda dilu asi minimalni.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:38 24.01.2019

     Modernizace je z pohledu provozu významná pro udržení ceny dílu a výrobních řetězců.

     Modernizace je z pohledu provozu významná pro udržení ceny dílu a výrobních řetězců.

     • Jura99
      20:00 24.01.2019

      Ja mel na mysli to, ze vetsina Block 70 vznika modernizaci starych draku, jejichz zbyvajici zivotnost je cca 20let. Proti tomu nove vyrobenych Block 70 je zatim velmi malo, jestli ...Zobrazit celý příspěvek

      Ja mel na mysli to, ze vetsina Block 70 vznika modernizaci starych draku, jejichz zbyvajici zivotnost je cca 20let. Proti tomu nove vyrobenych Block 70 je zatim velmi malo, jestli budou mit zivotnost 40let, budou za tech 20let celkem osameli az ty modernizovane doletaji.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:17 24.01.2019

      Ale opozicí byli nově vyrobené C/D, kde nejsou žádné nové vyrobené.
      Uživatelé C/D budou osamělí už v roce 2026. Pokud Švédové nezmění své plány.

      Ale opozicí byli nově vyrobené C/D, kde nejsou žádné nové vyrobené.
      Uživatelé C/D budou osamělí už v roce 2026. Pokud Švédové nezmění své plány.

     • logik
      20:49 24.01.2019

      Moderní nově vyrobené F16 jsou. Moderní Gripeny C ne. To, že je pak další hafo moderních F16, které vznikají upgradem starých strojů je jen další plus pro F16, nebo existují ...Zobrazit celý příspěvek

      Moderní nově vyrobené F16 jsou. Moderní Gripeny C ne.

      To, že je pak další hafo moderních F16, které vznikají upgradem starých strojů je jen další plus pro F16, nebo existují někde Gripeny C s jasnou perspektivou dalších desetiletí provozu?

      A co se týče podobnosti strojů, tak na to se nehraje. Technologicky si jsou podobné i F35 a F16 (sdílejí radary atd...) a naopak to, že má Cčko a Ečko podobnej tvar draku nijak k možnostem udržovat Ečko nepřispívá.

      Btw.: je hezký, jak se kolem Gripenu argumentuje. Když jde o to obhájit Cčko, je Ečko podobný éro. Když se ovšem bavíme o budoucnosti, kdy se jako varianta bere Ečko, je najednou Ečko málem srovnatelný s F35....Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:54 24.01.2019

      logik /Moderní nově vyrobené F16 jsou. Moderní Gripeny C ne./ Ekvivalentem moderní F-16V je Gripen/E rozhodně ne C. Dnes se možnostem Gripenu/E jeho varianta C ani nepřibližuje. ...Zobrazit celý příspěvek

      logik
      /Moderní nově vyrobené F16 jsou. Moderní Gripeny C ne./
      Ekvivalentem moderní F-16V je Gripen/E rozhodně ne C.
      Dnes se možnostem Gripenu/E jeho varianta C ani nepřibližuje. Ovšem pokud dopadnou plánované modernizace Gripenu/C bude s verzí E v mnoha ohledech srovnatelný.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      07:47 25.01.2019

      Scotty: Až někdo bude prodávat ve stejném vojenském kontraktu za podobnou cenu jako F-16V Gripen E/F, dejte vědět. Dnes tedy je horší, stejný bude jen po modernizaci a zadarmo ani ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Až někdo bude prodávat ve stejném vojenském kontraktu za podobnou cenu jako F-16V Gripen E/F, dejte vědět.

      Dnes tedy je horší, stejný bude jen po modernizaci a zadarmo ani kuře nehrabe = dražší.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      10:24 25.01.2019

      Jirosi
      Samozřejmě že modernizace něco stojí, ani Lockheed nerozdává modernizace zadarmo.

      Jirosi
      Samozřejmě že modernizace něco stojí, ani Lockheed nerozdává modernizace zadarmo.

   • semtam
    20:55 24.01.2019

    Až na to, že Gripenů C/D v Evropě lítá něco kolem 150 kusů. Ve světě dohromady cca 200 kusů. Ale to hlavní si opět nepochopil, uniká ti pointa a zase řešíš jen a pouze kraviny. ...Zobrazit celý příspěvek

    Až na to, že Gripenů C/D v Evropě lítá něco kolem 150 kusů. Ve světě dohromady cca 200 kusů.
    Ale to hlavní si opět nepochopil, uniká ti pointa a zase řešíš jen a pouze kraviny. Udělej mi laskavost a nevšímej si mě děkuji.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     21:09 24.01.2019

     "Na potřeby letectva se musí dívat celostně nikoliv z pozice jakéhosi fandovství či ještě jedné věci, jakou pro klid diskuze raději neuvedu. Sice se tě týká a nejenom tebe, ale to ...Zobrazit celý příspěvek

     "Na potřeby letectva se musí dívat celostně nikoliv z pozice jakéhosi fandovství či ještě jedné věci, jakou pro klid diskuze raději neuvedu. Sice se tě týká a nejenom tebe, ale to je fuk."

     To ti to "fandovství" nedovolí ani přiznat skutečné počty C/D. Je to smutné.Skrýt celý příspěvek

  • darkstyle
   21:53 24.01.2019

   Super, takze by si siel do 10 rocneho prenajmu, ked vas, vas dvanastrocny stoji stoji tolko ako polovica nakupu slovenskych F-16.. Ked priratam amraami a komunikacne prostriedky ...Zobrazit celý příspěvek

   Super, takze by si siel do 10 rocneho prenajmu, ked vas, vas dvanastrocny stoji stoji tolko ako polovica nakupu slovenskych F-16..
   Ked priratam amraami a komunikacne prostriedky tak aj viac, ale budiz.

   Takze ty zaplatis prenajom v cene polky novych stihaciek na dajme tomu 12 rokov, aby si potom isiel kupovat dalsie..

   A teraz si skus predstavit ako to vysvetlis opozicii a hlavne volicom v CR.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    23:16 24.01.2019

    Začni počítat, nákup má stát 1.6 MLD EUR s tím, že dva roky grátis servis. Očekává se, že za deset let provozu přesáhne částka včetně nákupu 2.0 MLD EUR, Gripen stojí ročně 1.7 MLD ...Zobrazit celý příspěvek

    Začni počítat, nákup má stát 1.6 MLD EUR s tím, že dva roky grátis servis. Očekává se, že za deset let provozu přesáhne částka včetně nákupu 2.0 MLD EUR, Gripen stojí ročně 1.7 MLD CZK tj. něco přes 66 milionu EUR dle aktuálního kurzu Koruny. Nedávno jste platili za MIG-29 80-90 milionu USD ročně. nyní kolem 30 milionu s tím, že nejspíš je v provozu již jen pár letadel. Cena pronájmu Gripenu je téměř stejná s provozem F-16. Výzbroj není třeba řešit, protože ta pokud není zapůjčena jde osadit na vícero platforem.Skrýt celý příspěvek

    • Gibon
     20:45 26.01.2019

     Cena za abonent bola 88mil na 5 rokov.

     Cena za abonent bola 88mil na 5 rokov.

  • palo satko
   12:19 25.01.2019

   Semtam, ved trochu rozmyšlaj ako Slovak a "koncepce" ti docvakne. Slovensko musi mat lepšie stihačky ako Madarsko (Kamoš Orban tam nebude večne). Faktom je že buduca slovesnka F-16 ...Zobrazit celý příspěvek

   Semtam, ved trochu rozmyšlaj ako Slovak a "koncepce" ti docvakne. Slovensko musi mat lepšie stihačky ako Madarsko (Kamoš Orban tam nebude večne). Faktom je že buduca slovesnka F-16 je lepšia ako madarsky Gripen.Skrýt celý příspěvek

 • strikehawk
  17:56 24.01.2019

  Můj názor je, že bychom měli zůstat u Gripenu ale u původně plánovaného množství 28 ks ( kterou tehdy spláchli povodně ). Jestli bude část odkoupená varianta C/D nebo je vrátíme a ...Zobrazit celý příspěvek

  Můj názor je, že bychom měli zůstat u Gripenu ale u původně plánovaného množství 28 ks ( kterou tehdy spláchli povodně ). Jestli bude část odkoupená varianta C/D nebo je vrátíme a kompletně koupíme 28 ks E/F je jedno.

  Nákup bychom měli v optimálním případě koordinovat nebo přímo spolupracovat s Rakouskem a Maďarskem, kteří budou v horizontu 5 let řešit ten samý problém. Slovensko koupilo F-16 a orientuje se na spolupráci s Polskem a USA - jeho volba. Podle mě nepříliš vhodná pro stát velikosti SR a ČR.
  Případně, pokud maďarsko-rakouská karta selže pokusit se navázat širší spolupráci s Brazilií a Embraerem kde již existuje základ v podobě KC-390.

  Varianta E/F resp modernizovaná C/D nám zcela vyhovuje z hlediska filozofie nasazení, údržby, nákladů na provoz a primární orientaci na EU ( tím myslím přechod na IRIS-T, METEOR a KEPD-350 ) a tím zajištění interoperability v rámci EU

  Za situace kdy využíváme platformu C/D kolem 50% jejich současných schopností tzn využíváme pouze starou výběhovou leteckou výzbroj v podobě AMRAAM C-5, AIM-9L nemá cenu vůbec snít že si pořídíme F-35 s násobně dražším provozemSkrýt celý příspěvek

  • logik
   19:00 24.01.2019

   Pokud by měla F-35 násobně dražší provoz, tak jistě (nicméně ještě tu je F-16, že). Není bez zajímavosti, že několik tendrů Gripen prohrál právě kvůli jeho údajným vyšším nákladům ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud by měla F-35 násobně dražší provoz, tak jistě (nicméně ještě tu je F-16, že).
   Není bez zajímavosti, že několik tendrů Gripen prohrál právě kvůli jeho údajným vyšším nákladům na provoz. Ty náklady zas nejsou tak jednoznačný, IMHO skutečná čísla skoro není šance znát - a každej bude věřit těm číslům, která dopadají dobře pro jeho koně.

   Jinak vzhledem k tomu, že na Švédsko se neorientuje skoro nikdo - a Švédsko nám, kdyby šlo do tuhého, pomůže asi jako svého času Rumunsko v Malé dohodě, tak nějak nechápu, o co je orientace na USA horší.

   Gripen není Evropský projekt, Gripen je Švédský projekt, a Evropa na něj kašle. Jediný další hráč, který na něm má trochu zájem, je Británie (prostřednictvím BAE), a ta se z Evropy také trhá (byť kdoví, jak to dopadne, že....).Skrýt celý příspěvek

   • Trener
    14:53 25.01.2019

    Rumunsko by nám tenkrát pomohlo, ale jen proti Maďarsku = Malá dohoda. Asi by nám tenkrát nepomohla Jugoslávie, pokud nepočítám ty dobrovolníky.

    Rumunsko by nám tenkrát pomohlo, ale jen proti Maďarsku = Malá dohoda. Asi by nám tenkrát nepomohla Jugoslávie, pokud nepočítám ty dobrovolníky.

  • Jirosi
   19:11 24.01.2019

   EU je ekonomický spolek! V NATO vlastní jediný C/D. "nemá cenu vůbec snít že si pořídíme F-35 s násobně dražším provozem" Z násobně dražším provozem v porovnáním s čím, kde a k ...Zobrazit celý příspěvek

   EU je ekonomický spolek!
   V NATO vlastní jediný C/D.

   "nemá cenu vůbec snít že si pořídíme F-35 s násobně dražším provozem"

   Z násobně dražším provozem v porovnáním s čím, kde a k jakému fiskálnímu roku...Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:46 24.01.2019

   "Za situace kdy využíváme platformu C/D kolem 50% jejich současných schopností tzn využíváme pouze starou výběhovou leteckou výzbroj v podobě AMRAAM C-5, AIM-9L"

   "Za situace kdy využíváme platformu C/D kolem 50% jejich současných schopností tzn využíváme pouze starou výběhovou leteckou výzbroj v podobě AMRAAM C-5, AIM-9L"

   • Jirosi
    19:54 24.01.2019

    Výzbroj jsme si koupily a zaplatily integraci, proto ji používáme. C/D pronajímáme, proto je můžeme přestat používat na konci pronájmu. A zhodnotit zda je vhodné v něm ...Zobrazit celý příspěvek

    Výzbroj jsme si koupily a zaplatily integraci, proto ji používáme.
    C/D pronajímáme, proto je můžeme přestat používat na konci pronájmu. A zhodnotit zda je vhodné v něm pokračovat.

    50% je hloupost. Platformu využíváme na plno, tedy k účelu k jakému byla zakoupena. Pokud ti přijde, že svůj účel neplní na 100%. Pak nechápu proč u ní zůstávat. Protože v ní nemáme investované náklady, je pro nás to rozhodnutí ještě snažší.Skrýt celý příspěvek

    • strikehawk
     21:50 24.01.2019

     Nechápeš co je temi 50% myšleno....nevyuzivame 100% protože nemáme nejnovější střely Meteor a IRIS-T, nemáme průzkumny a rusicí kontejner, KEPD 350 Taurus apod. Vyuzivame minimum ...Zobrazit celý příspěvek

     Nechápeš co je temi 50% myšleno....nevyuzivame 100% protože nemáme nejnovější střely Meteor a IRIS-T, nemáme průzkumny a rusicí kontejner, KEPD 350 Taurus apod. Vyuzivame minimum co platforma nabiziSkrýt celý příspěvek

 • Tonotime
  16:41 24.01.2019

  Jirosi... Vďaka za opravu a spresnenie... Použil som v rýchlosti dosť nešťastné niektoré výrazy, prirovnania... Viac menej sa moje úvahy najviac približujú k projektom v USA Have ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi...
  Vďaka za opravu a spresnenie...
  Použil som v rýchlosti dosť nešťastné niektoré výrazy, prirovnania... Viac menej sa moje úvahy najviac približujú k projektom v USA Have Raider.
  https://www.popularmechanics.c...
  Je súčasťou projektu Loyal Wingman, ktorý vytvoril autonómne lietadlá, ktoré sú spárované s lietadlami s posádkou a môžu vykonávať delegované úlohy. Raider I sa sústredil na to, že má F-16 autonómne opustiť svoje lietadlo s posádkou, vykonať letecký úder a potom sa vrátiť do leteckej formácie. Raider II išiel o krok ďalej a prinútil softvér F-16 robiť rozhodnutia založené na prevádzkových parametroch a potom ich meniť, keď bola situácia aktualizovaná.
  ....Hádam by sa našlo veľa schopných programátorov v našich štátoch na vývoj softwérov pre naše UI do stíhačiek, drónov a až také nákladné by to nebolo, ako celý nákup taký stíhačiek a softwéru, hardweru do nich, ich modernizácia, ak nám ich vôbec predajú. Mohli by sme ich vyvíjať aj s inými štátmi. Zamestnalo by to kopec ľudí, talentov a naše supermozgy by nemuseli odchádzať do zahraničie, kde sa často podieľajú na tvorení takých projektoch.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:14 24.01.2019

   Máš představu jaké jsou asi náklady USA na vývoj tohoto projektu. U nás můžeš začít nákupem C/D, pokračuj současným nákupem F-35 pro jejich vedení, přičti vývoj a vypuštění ...Zobrazit celý příspěvek

   Máš představu jaké jsou asi náklady USA na vývoj tohoto projektu. U nás můžeš začít nákupem C/D, pokračuj současným nákupem F-35 pro jejich vedení, přičti vývoj a vypuštění satelitu zajišťující tuto činnost, atd.Skrýt celý příspěvek

 • Tonotime
  14:56 24.01.2019

  S čím ešte treba rátať pri modernizácii stíhačiek po roku 2027? Výpočtová sila počítačov neustále rastie a stále platí približne Moorov zákon. Po roku 2027 už budú niektoré ...Zobrazit celý příspěvek

  S čím ešte treba rátať pri modernizácii stíhačiek po roku 2027?
  Výpočtová sila počítačov neustále rastie a stále platí približne Moorov zákon. Po roku 2027 už budú niektoré počítače dosahovať silu, že hravo zvládnu okolo 80-90% a v mnohých oblastiach aj predčia schopnosti dnešných pilotov. Tak prečo do tých stíhačiek nedať takú umelú inteligenciu? Veď by to bolo aj z ekonomického hľadiska lacnejšie. Dané stíhačky prinajmenšom nemusia niesť zo sebou ľudskú podporu a ochranu. Môžu robiť manévre v preťažení ktoré ľudskí piloti neprežili. Nemusíme po ich havárii zachraňovať pilotov. Môžeme ich využiť aj na samovražedné, alebo vysokorizikové misie, v prvej vlne, na špionáž. Môžu byť použiteľné ako návnada, spomalenie útočiacích stíhačiek a podobne.
  Nemyslím, ale že stíhačkam z umelou iteligenciou budú velitelia skalopevne veriť. Ešte bude s nimi treba získať plno skúsenosti, overovania a podobne.
  Väčšina menej bohatých štátov si ani také rýchle prezbrojenie drónmi nebude môcť dovoliť, respektívne im ich naše podarené veľmoci nepredajú. Niektoré stíhačky ale budú upravovať na letecké misie riadené superpočítačmi.
  Letky budú kombinované. Ako nepriateľ zistí, ktoré lietadlo riadi ľudský pilot a ktoré superpočítač? Veď tam môže byť aj ľudská maketa.
  Časť rutinných misii, hliadok zvládnu stíhačky zo superpočítačmi aj samotné.
  Ľudskí piloti budú mať stále niektoré rozhodacie právomoci v letkách.
  Aj v USA stále počítajú s F15 a F16 ako zo strojmi spolupracujúcimi s drónmi. Napríklad link: https://www.securitymagazin.cz...
  Ak sa budú dať gripeny modernizovať aj na riadenie superpočítačmi, či boj vo formácii s dronmi ešte sa môžu ČR armáde zísť. Alebo získajú čas na prezbrojenie stíhačkami už vybavenými pre boj spoločne s formáciami dronov.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:26 24.01.2019

   " Po roku 2027 už budú niektoré počítače dosahovať silu, že hravo zvládnu okolo 80-90% a v mnohých oblastiach aj predčia schopnosti dnešných pilotov. Tak prečo do tých stíhačiek ...Zobrazit celý příspěvek

   " Po roku 2027 už budú niektoré počítače dosahovať silu, že hravo zvládnu okolo 80-90% a v mnohých oblastiach aj predčia schopnosti dnešných pilotov. Tak prečo do tých stíhačiek nedať takú umelú inteligenciu?"

   Výpočetní výkon = Hardware
   Umělá inteligence = Software
   Vlastnictví jednoho neznamená vlastnictví druhého.
   Napsat jednoduchou UI zvládneš doma. Udělat, ale UI co dokáže v bojové zoně ovládat letadla plnit, plnit úkoly a být připravena na nenadálé situace kdekoliv na světě. To je o pár řádu větší problém.
   A prosadit svěření vojenských kompetencí takové UI, případně jí je skutečně svěřit úplně jiná.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  10:59 24.01.2019

  Myslím, že porovnavanie českeho Gripena a buducej slovenskej F-16 je nielen nefer, ale aj hlupe. Obe rozhodnutia padli v rokoch, v rozdielnych politickych vnutornych pomeroch a v ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že porovnavanie českeho Gripena a buducej slovenskej F-16 je nielen nefer, ale aj hlupe. Obe rozhodnutia padli v rokoch, v rozdielnych politickych vnutornych pomeroch a v rozdielnej medzinarodnej politickej situacii. Osobne si myslím, že ak by dnešne prosperujuce Česko stalo pred volbou nakupit tryskače ako nahradu dolietane Migy 29, tak by v dôsledku medzinarodnej situacie a utuženia vzťahov v Aliancii a s USA nakupilo nove F-16 za hotove. Treba sa zamysliet, či nie je najrozumnejšie vratit gripeny Švedom a v dobrych časoch sa poriadne vyzbrojit. Ked pridu časy zle je „pozdě bycha honiti“.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   14:30 24.01.2019

   Ještě bych počkal co za novou stíhačku pořídí v Rakousku a co přikoupí Poláci. Pak bych vybral něco co má alespoň jeden z našich sousedů .)

   Ještě bych počkal co za novou stíhačku pořídí v Rakousku a co přikoupí Poláci. Pak bych vybral něco co má alespoň jeden z našich sousedů .)

   • Jirosi
    15:27 24.01.2019

    Dobrá připomínka, ale zatím jsme vždy šli svou cestou.

    Dobrá připomínka, ale zatím jsme vždy šli svou cestou.

   • skelet
    16:02 24.01.2019

    co koupí Rakousko ti může být zcela jedno (neutrální stát) a čekat na to co koupí Poláci je nemožné. Ten výběr bude takřka současně. Takže k Polákům se můžeš přidat nebo s nimi ...Zobrazit celý příspěvek

    co koupí Rakousko ti může být zcela jedno (neutrální stát) a čekat na to co koupí Poláci je nemožné. Ten výběr bude takřka současně. Takže k Polákům se můžeš přidat nebo s nimi výběr koordinovat.Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  10:25 24.01.2019

  Krásný převzatý článek, nad kterým se dá krásně diskutovat. Osobně se přikláním k JP-- a diskuzi Jura 99 vs. Scotty. Budeme-li chtít mluvit o válečném letectvu, tak alespoň ...Zobrazit celý příspěvek

  Krásný převzatý článek, nad kterým se dá krásně diskutovat.

  Osobně se přikláním k JP-- a diskuzi Jura 99 vs. Scotty. Budeme-li chtít mluvit o válečném letectvu, tak alespoň 36ks s upgrade 2020 jinak to nemá smysl.

  Problém je, že stále chybí jakákoliv koncepce Letectva a Armády (nebo se každou chvíli přepisuje bílá kniha - papír totiž snese všechno). Stálo by za to uspořádat také nějaké Gripen days, kde by se dalo pobavit s ostatními uživateli a zástupci SAABu, jak dál. Mohlo by se totiž stát, že zůstaneme jedinými exotickými uživateli Gripenu C/D.

  Problém vidím hlavně u SAABu, spousta chudších letectev hledá olétané stroje typu F-16, protože jiné levné jednomotoráky prostě nejsou. Tady by měl SAAB říct, máme lehce olétané stroje po roce 2026 po UPGRADU s životností - jinak si totiž zaříznou zahraniční zákaznickou základnu o velikosti Švédského letectva.

  Za mě tedy buď současný počet nechat dolétat do onoho roku 2029. Ono přikoupit dalších 10 strojů by bylo sice super, ale přikoupit je na 10 let? To mi moc smysl nedává.

  Ušetřené peníze raději vrhnout do celkové modernizace L-159 - nová avionika, mokré křídlo, pouzdra, munice (vč. integrace té východní). To jsou peníze, co alespoň zůstanou doma a třeba se takový nový letoun i někam prodá (proč o další nemá Iraq zájem - protože v současném stavu nic neumí) - koukněte na L-39NG.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   11:23 24.01.2019

   Bílá kniha dnes nemá cenu ani toho papíru na kterém je vytištěná a pochybuji že kdy měla větší. Jinak koncepce rozvoje AČR do roku 2025 je celkem jasná a pořízení dalších bojových ...Zobrazit celý příspěvek

   Bílá kniha dnes nemá cenu ani toho papíru na kterém je vytištěná a pochybuji že kdy měla větší. Jinak koncepce rozvoje AČR do roku 2025 je celkem jasná a pořízení dalších bojových letadel v ní není.
   Je jasné že na vedení intenzivní bojové činnosti je 14 letadel málo, ale nesmíte zapomínat že jsme součástí NATO takže případného boje by se pravděpodobně neúčastnili jen naše stroje. To je taky, aspoň z mého pohledu, největší argument proč opustit Gripen. Na například F-16 nebude problém se zázemím a díly v podstatě kdekoli kde bude působit letectvo NATO. Tohle u Gripenu bude vždy problém.Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    11:36 24.01.2019

    Gripen vs F-16 v AČR je především o cenové nabídce (a lobby) obou států (USA vs Švédsko). V každém případě zavádět okolo roku 2030 NOVÉ letouny 4.generace je .. o ničem. Bohužel ...Zobrazit celý příspěvek

    Gripen vs F-16 v AČR je především o cenové nabídce (a lobby) obou států (USA vs Švédsko).
    V každém případě zavádět okolo roku 2030 NOVÉ letouny 4.generace je .. o ničem. Bohužel se to stále posuzuje dnešníma očima.
    Buď zůstat u stávající platformy a dorazit ji (za dobrých garantovaných podmínek) nebo přestoupit na 5.generaci (na což asi nebudou peníze, respektive na jejich provoz).
    Navíc za těch necelých deset let se může změnit ledasco na zahraniční scéně a nakonec budeme lítat třeba na Rafale (bo konejšení Francie) nebo Typhoonech (bo konejšení Německa). Variant je obrovské množství.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   12:05 24.01.2019

   "Problém vidím hlavně u SAABu.... " Jenže Saabu je to jedno, jen hromadí prohrané kontrakty. Spíše to vypadá na to, že C/D je pro něj mrví. A ani CR(Madarsko) nedostaneme po roce ...Zobrazit celý příspěvek

   "Problém vidím hlavně u SAABu.... "

   Jenže Saabu je to jedno, jen hromadí prohrané kontrakty. Spíše to vypadá na to, že C/D je pro něj mrví. A ani CR(Madarsko) nedostaneme po roce 2027 nabídku na odkup/pronájem, ale jen na nové E/F. Předchozí letoun neuspěl, tak je potřeba teď se zahojit prodejem novinky.
   Švédové sice budou mít spousty C/D už po roce 2020, pokud se rozjede výroba E/F. Ale nikdo neví krom těch "14+14" v pronájmu v jakém stavu.

   L-159 je nepochopení problému. To je česká verze "gripen", jen menší stát, menší problém. L-39NG je jiné letadlo, cvičný stroj nemá problém z odběrem.Skrýt celý příspěvek

   • strikehawk
    17:23 24.01.2019

    SAAB to jedno není jenomže letadla ve stavu Flygvapnet jsou prostě armády a ne SAAB a ministerstvo obrany zde evidentně nefunguje jako u nás kdy množství techniky v záloze určuje ...Zobrazit celý příspěvek

    SAAB to jedno není jenomže letadla ve stavu Flygvapnet jsou prostě armády a ne SAAB a ministerstvo obrany zde evidentně nefunguje jako u nás kdy množství techniky v záloze určuje pan Strnad podle toho kde a jaký zrovna sehnal kšeft....

    Jinak přechod na JAS-39E/F a modernizace stávající varianty C/D je naprostý maximum co můžeme očekávat. V situaci kdy využíváme max 50% schopností letadla již teď je zcela iluzorní že přejdeme na jinou platformuSkrýt celý příspěvek

   • Scotty
    17:23 24.01.2019

    Celkem mě fascinuje že tak jistě víš co je pro Saab mrtvé. Možná ještě lépe než oni sami. Odhadovat dnes jakou dostaneme nabídku v roce 2027 není nic než věštění z křišťálové ...Zobrazit celý příspěvek

    Celkem mě fascinuje že tak jistě víš co je pro Saab mrtvé. Možná ještě lépe než oni sami.
    Odhadovat dnes jakou dostaneme nabídku v roce 2027 není nic než věštění z křišťálové koule.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:22 24.01.2019

     "Odhadovat dnes jakou dostaneme nabídku v roce 2027 není nic než věštění z křišťálové koule." Odprodej bude klidně zadarmo, ale neptej se za kolik ti prodají náhradní díly. Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

     "Odhadovat dnes jakou dostaneme nabídku v roce 2027 není nic než věštění z křišťálové koule."

     Odprodej bude klidně zadarmo, ale neptej se za kolik ti prodají náhradní díly.
     Pokud nedokážeš odhadnout nutnost Saab/Švédské prodat letadla z jeho nabídek na současné tendry. A to dnes stále létají v "plném" počtu, a výrobní linka nemá do čeho píchnout. Většina dodávek se má uskutečnit, už v době vyřazovaní(nahrazování) letadel od letectva. A všude se nabízí jen "nové" stroje.Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  10:17 24.01.2019

  Uváhy o modernizaci JAS - 39 C/D nebo jejich nahrazení modernější platformou musí vycházet z několika faktorů, které v současnosti neumíme zatím moc dobře předpovědět: 1) ...Zobrazit celý příspěvek

  Uváhy o modernizaci JAS - 39 C/D nebo jejich nahrazení modernější platformou musí vycházet z několika faktorů, které v současnosti neumíme zatím moc dobře předpovědět:
  1) geopolitika - situace během příštích 5 let ukáže směr integrace či spíš desintegrace EU, kdo nastoupí v roce 2022 po prezidentu Putinovi, jaký bude nástupce prezidenta Trumpa či zda dokonce Trump obhájí, stabilita či spíše nestabilita zemí Předního východu a severní Afriky a s tím související vývoj migrační krize,...

  2) od geopolitiky se odvijí definice skutečných hrozeb pro bezpečnost naší země a našich spojenců - bude to skutečně v příští dekádě Rusko, které nemá zejména ekonomickou sílu na otevřený konflikt s NATO a samo bude zavádět letadla 5. gen ve smyslupných počtech až ke konci příští dekády, přičemž je na místě otázka, jak moc bude Su-57 dominovat nad modernizovanými letadly 4. gen (vzhledem k vlažnosti objednávek ze strany Ruska i vycouvání Indů z programu FGFA to nebude zcela až tak výrazné) či většina konfliktů bude naopak vedena proti zemím či jen terorisktickým bojůvkám ekonomicky a vojensky zaostalým, na které ve své podstatě stačí i vítěz amerického tendru OA-X, tj. turbovrtulový letoun.

  3) politická a ekonomická situace v ČR - historie ukazuje, že toto jsou jedny z nejzásadnějších faktorů, které budou omezovat "rozlet" AČR a samozřejmě politické ambice našeho státu - zda naše "nadzvuky" budou nadále plnit převážně jen roli air policing a potenciál i jen současné verze nebude ani z poloviny využíván

  4) cenová nabídka od Švédů - je otázka, jestli se spokojí s pomyslným vrabcem v hrsti, nebo budou tlačit na pilu a bude pro ČR zajímavější uvažovat o alternativách jako je F-16 nebo dokonce F-35

  5) zda nabídka od Švédů bude zahrnovat možnost doplnit stav Gripenů na dvě letky a ty zmodernizovat na společnou úrověň za přijatelnou cenu - druhá letka by umožnila rozšířit A-G výcvik a možnosti podpory spojenců v zahraničních misích (air policing, A-G útoky v zájmových zemích třetího světa)

  6) lobbing a míru korupce ve výběru - to je nejvýznamnější faktor, který může konečnou volbu pokračování JAS -39 či nalezení jeho náhrady posunout zcela do opozice proti nejlepší volbě z hlediska vojenské, ekonomické i politické výhodnosti.

  Pokud se geopolitická situace radikálně nezmění, nedopadne na naši zemi výrazná ekonomická krize a Švédové nebudou tlačit na pilu ohledně odkupu pronajatých letadel, doplnění jejich počtu na dvě letky a jejich modernizaci, tak pro naše potřeby bude JAS-39 bude plně postačovat do příchodu letadel 6. generace - ve své podstě pro naše použití by klidně stačil i FA-50.

  Pokud nemáme pro výkonější letadla smysluplné využití a vlastně ani ambice je používat, tak pořizování hi-tech platformy je mrhání omezenými fin. prostředky, které AČR potřebuje akutně skoro všude jinde.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  09:53 24.01.2019

  Ve smyslu článku by byla zřejmě chyba vyřazovat/nahrazovat letadla, které jsou někde na polovině životnosti..dokoupeni c/d od Švédů..pokud vyradi i stroje vyrobené po roce 2010 tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Ve smyslu článku by byla zřejmě chyba vyřazovat/nahrazovat letadla, které jsou někde na polovině životnosti..dokoupeni c/d od Švédů..pokud vyradi i stroje vyrobené po roce 2010 tak ty budou mít nalétáno opravdu málo. Zbytkovou cenu při odkupu našich stávajích těžko hodnotit..Švédům se cena zřejmě již dávno vrátila a stroje mohou nechat za symbolické ceny.
  Ze nevyužíváme schopností naplno me netrápi..přeci jen některé schopnosti ani nepotřebujeme..btw to vaše papírové srovnávání výkonu s jinými letadly trochu kulhá.. stejně důležité je co umí s tím letadlem pilot..a verim že naši piloti využijí možnosti letadla na 100% proto se v případném souboji gripen vyrovná mnohem výkonějším strojum..kolik let bude trvat slovenským pilotům než využijí potencial f16 alespoň z poloviny aby se dokázali vyrovnat gripenu? udaje na papíře nejsou všechno..
  rád si pak počkám na názor samotných pilotů jestli by měnili nebo ne.Skrýt celý příspěvek

  • NeoXII
   10:31 24.01.2019

   Prví slovenskí piloti pôjdu na výcvik do USA už tento rok. Takže do dodávky našich F16 už bude vycvičených dosť pilotov a neboj, potenciál F16 využijú určite viac ako s polovice, ...Zobrazit celý příspěvek

   Prví slovenskí piloti pôjdu na výcvik do USA už tento rok. Takže do dodávky našich F16 už bude vycvičených dosť pilotov a neboj, potenciál F16 využijú určite viac ako s polovice, aby sa vyrovnali Gripenom. Nemáme o nič horších pilotov, ako vy a zvládnu to rovnako. A odpoveď pilotov, či sa ísť školiť na Gripen, alebo F16 je jasná. (myslím našich, nie vašich, čo už lietajú).Skrýt celý příspěvek

   • juhelak
    10:57 24.01.2019

    nemel sem v umyslu dehonestovat váš výběr nebo uroven..ale obecne to že papírové srovnání není vše..naši piloti na Gripenu cvičí a letají skoro 15 let a s tím letadlem dokaží věci ...Zobrazit celý příspěvek

    nemel sem v umyslu dehonestovat váš výběr nebo uroven..ale obecne to že papírové srovnání není vše..naši piloti na Gripenu cvičí a letají skoro 15 let a s tím letadlem dokaží věci které urcite nedelali po zaškolení..nejsem pilot tak nevím kolik letových hodin je potřeba aby si letadlo dokonale ovladl ale nejakou dobu to potrva..je to stejne s kazdym vybavenim.Skrýt celý příspěvek

    • NeoXII
     13:23 24.01.2019

     Beriem :-)

     Beriem :-)

 • mikojan29
  08:44 24.01.2019

  Už som to čítal na Czech Air Force, vynikajúci článok, jeden z najlepších, čo som čítal o Gripene!

  Už som to čítal na Czech Air Force, vynikajúci článok, jeden z najlepších, čo som čítal o Gripene!

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 4