Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR

Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR
JAS-39C Gripen / Milan Nykodym; CC BY-SA 2.0 (Zvětšit)

V roce 2027 vyprší v pořadí již druhá, dvanáctiletá smlouva o pronájmu 14 nadzvukových strojů Gripen Vzdušným silám AČR a politická reprezentace by již v předstihu měla řešit, jakým způsobem bude vojenské letectvo pokračovat s provozem „nadzvuku“ i po tomto roce. Nabízí se samozřejmě celá řada řešení a jedním z nich je i pokračování provozu stávajících letounů JAS-39C/D. Není cílem článku řešit finanční stránku věci, tedy zda by se například jednalo o další pronájem či odkup za zbytkovou cenu, ale zaměříme se pouze na technickou stránku. Pojďme se tedy podívat, zda bude platforma JAS-39C/D i v dalších letech držet krok s nejmodernějšími letouny 4. a 4+ generace a jakou podporu a modernizace plánuje výrobce pro tuto platformu v následujících letech. Některé z nich se totiž zřejmě budou implementovat i na české Gripeny ještě v průběhu současného pronájmu.

Česká republika získala celkově 14 strojů Gripen na základě několika uzavřených smluv, které 14. června 2004 podepsali na Ministerstvu obrany ČR tehdejší ministr obrany Miroslav Kostelka se svou švédskou resortní kolegyní Leni Björklund. Jednalo se o Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království, které umožňuje použití letounu pro obranu ČR ve válce i v míru, pro plnění závazků vyplývajících z členství ČR v NATO a pro další operace v souladu s principy Charty OSN a pro účast na vojenských cvičeních, výstavách a leteckých přehlídkách).

Dále byla podepsána Smlouva mezi Ministerstvem obrany ČR a Švédskou správou materiálu pro obranu, která se týká pronájmu letounů, systému podpory a poskytnutí souvisejících služeb, a Smlouva o programu průmyslové spolupráce, tedy takzvané offsetové programy v hodnotě 130 procent hodnoty kontraktu. Cena kontraktu tehdy činila 19,650 miliardy Kč bez DPH (20,68 miliardy Kč s PDH) na dobu 10 let, včetně nákladů na dodatečný výcvik létajícího a pozemního personálu v hodnotě 150 milionů korun. V první fázi zahájili v srpnu 2004 ve Švédku přeškolení první dva piloti JAS-39 na funkci pilot-instruktor* a následně v letech 2004-2006 prošlo přeškolením dalších 19 pilotů, rozdělených do třech skupin. Zatímco v 1. a 2. skupině přeškolovaných pilotů byli převážně „Jednadvacítkáři“, třetí skupinu tvořili převážně piloti létající na L-159.

Pronájem komplexního systému JAS-39 Gripen začal ode dne přejímky prvního stroje v dubnu 2005 a skončil 30. září 2015. Nálet flotily by omezen na 21 000 letových hodin, tedy průměrně 150 letových hodin na stroj ročně, což zhruba odpovídá při 21 pilotech na cca 100 letových hodin na pilota ročně. V pondělí 18. dubna 2005 krátce po jedenácté hodině přistálo na 21. základně taktického letectva v Čáslavi prvních 6 strojů ev. č. 9234, 9235, 9236, 9237, 9239 a 9240.

O osm dnů později byly Gripeny slavnostně zařazeny do výzbroje Armády České republiky a od 1. července 2005 převzaly ochranu vzdušného prostoru České republiky v rámci aliančního systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence System), v současnosti známém jako NATINAMDS (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Převzaly tak pomyslnou štafetu po strojích MiG-21MF/MFN, které 12. července 2005 definitivně ukončily svoji službu v českém vojenském letectvu, a poslední z nich odlétly z Čáslavi na uložení do Přerova.

V průběhu roku pak do Čáslavi postupně dorazilo i 8 zbývajících Gripenů ev. č. 9238, 9241, 9242, 9244, 9245 (všech 5 sóláků přiletělo 17. srpna 2005), 9243 (přílet 18. srpna 2005) včetně dvou spárek ev. č. 9819 a 9820 (obě přiletěly 31. srpna 2005). Celkově se tedy jednalo o 12 jednomístných strojů výrobních čísel 39234 až 39245, původně určených pro švédský Flygvapnet, a dále dvě spárky JAS-39D výrobních čísel 39819 a 39820.

Poznámka* –  oběma piloty–intruktory byli pplk. Michael „CHOSÉ“ Borůvka (velitel 211. taktické letky) a plk. gšt. Petr „MIKI“ Mikulenka (velitel 21. leteckého křídla a pozdější velitel 21. zTL)


Spárka 9820 v podobě z května 2006, kdy stále ještě používala softwarovou edici MS18.5 a neměla nainstalovaný systém EWS39, což lze poznat podle chybějících antén na vřetenovém pouzdru na SOP a chybějících anténách RWR na koncích wingtipů; větší foto / Aleš Hottmar

Ve srovnání s dneškem toho Gripen na počátku služby v českém letectvu příliš mnoho neuměl. Letouny totiž byly dodány v původní softwarové edici MS18.5 (Materiel System – někdy označováno jako MS18 Block 5), která mu propůjčovala jen počáteční operační schopnosti, omezené v podstatě pouze na použití palubního kanónu Mauser BK-27 ráže 27 mm a protiletadlových řízených střel krátkého dosahu AIM-9L Sidewinder, které navíc měla Česká republika jen zapůjčeny.

Zde je ovšem nutné zdůraznit, že hlavním a v zásadě i jediným důvodem pro pořízení nových nadzvukových letounů byla nutnost zabezpečeni ochrany vzdušného prostoru v mírové době, tedy takzvaný Air Policing, v rámci aliančního systému NATINADS. Na splnění této role stačila i původní konfigurace výzbroje. Dalším faktorem byl nedostatek času, kdy se celý kontrakt připravoval v podstatě za minutu dvanáct a ČR si nemohla „vymýšlet“ speciální požadavky a konfigurace, pokud chtěla stihnout dodání Gripenů ještě před ukončením technické životnosti „Jednadvacítek“.

Vzdušné síly AČR samozřejmě chtěly využít možností Gripenů v maximální míře, a tak postupně modernizovaly jejich výzbroj, i když při tom byly zásadně limitovány finančními zdroji. Už v roce 2006 byl do provozu uveden software MS18.7, s nímž byla spojena integrace modernější verze Sidewinderu AIM-9M-9 a zejména pak výkonných protiletadlových raket středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM, které byly zavedeny v roce 2008.

Střely AIM-9M byly používány českým letectvem již delší dobu jako hlavní A-A výzbroj pro podzvukové letouny L-159A ALCA. Smlouva na pořízení Sidewinderů byla podepsána 8. srpna 2002 a rakety byly dodány v rámci zahraniční vojenské pomoci z grantu poskytnutého vládou USA (Foreign Military Finance Program). Prvních dvacet střel bylo verze AIM-9M-2 a dodány byly v říjnu 2002. Hned další měsíc byly použity na letounech L-159A ALCA při zabezpečení vzdušného prostoru ČR při příležitosti summitu NATO, jenž se konal ve dnech 21. a 22. listopadu 2002 v Praze. Zbylých 80 střel verze AIM-9M-9 bylo dodáno v dubnu 2005 a sloužily opět jak pro letouny L-159, tak později i pro Gripeny.

V souvislosti s přezbrojením českého letectva na typ JAS-39C Gripen padlo v druhé polovině roku 2004 rozhodnutí, že jejich výzbroj pro ničení vzdušných cílů za hranicí viditelnosti budou tvořit PLŘS AIM-120 AMRAAM. To svým rozhodnutím následně posvětila česká vláda na svém zasedání z 16. března 2005. K podpisu smlouvy mezi Ministerstvem obrany ČR a Ministerstvem obrany a vládou USA (kontrakt byl realizován opět v rámci programu FMS – Foreign Military Sales) došlo 6. dubna 2005. České letectvo tak obdrželo 24 protiletadlových řízených střel AIM-120C-5, což byla v této době nejmodernější verze, kterou USA uvolnily pro export.

Jen pro představu, cena jedné střely se vyčíslila částkou 20,298 milionu Kč a zaintegraci Céčkových Amraamů se Švédské straně navíc zaplatilo dalších 135,8 milonu Kč. Dodány byly dále dva kusy cvičné verze CATM-120C (cena za kus: 671 000 Kč), 28 závěsníků (cena za kus: 1,186 milionu Kč), sedm kontejnerů pro AIM-120C-5 (cena za kus: 102 000 Kč) a šest sad logistického vybavení (cena za kus: 1,214 milionu Kč). Součástí smlouvy byl také výcvik pilotů a pozemního personálu. Celková výše kontraktu dosáhla částky přibližně 750 milonů Kč a byla hrazena z rozpočtu Ministerstva obrany ČR. První AIM-120C-5 dorazily do ČR na jaře roku 2007, ostatní byly dodány v létě téhož roku.

Protože se přezbrojení českého letectva z typu MiG-21MFN na JAS-39C řešilo až na poslední chvíli, nebyly české Gripeny kvalifikovány pro použití střel AIM-120C-5, protože Švédské letectvo používalo starší střely Rb.99/AIM-120B, které se už ale nevyráběly. Jejich integrace do zbraňového systému JAS-39C pomyslně vyvrcholila 31. května 2005, kdy nad polygonem Vidsel v severním Švédsku došlo k prvnímu odpalu AIM-120C-5 z prototypu JAS-39C 39-6. První dva české Gripeny, u nichž došlo k implementaci AIM-120C-5, byly stroje ev. č. 9244 a 9245. Úvodní vzlet modifikovaného letounu se uskutečnil 7. června 2006. Nesmíme zapomenout, že Součástí této modernizace bylo kromě integrace střel AIM-9M a AIM-120C-5 přidání výstražného systému srážky se zemí, neboli zařízení AMS (Audio Management System).

Na Gripenech byl zároveň v rámci upgrade na MS18.7 zprovozněn moderní systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39, identifikační zařízeni IFF a komunikační systém odolný vůči rušeni Have Quick II. Bojové schopnosti vylepšily také nové režimy palubního radiolokátoru PS-05/A Mark 3. Rok 2006 byl také významný z pohledu výcviku, neboť v říjnu se uskutečnily během taktického cvičení North Arrow první ostré střelby českých Gripenů na střelnici ve švédském Vidselu. Piloti používali při cvičných bojových střelbách ostrou kanónovou a raketovou munici a kromě ostrých střeleb si také procvičili navigační a průzkumné lety nad mořem. Cvičení se rovněž účastnily letouny L-159A od 212. taktické letky. Osm pilotů nakonec odpálilo raketu AIM-9M Sidewinder se stoprocentní úspěšností a devět pilotů střílelo z kanónů letounů JAS-39 Gripen a L-159 na vzdušný cíl, přičemž jeden „Gripen driver“ si málem odnesl první ostrý sestřel vzdušného cíle v novodobé historii Vzdušných sil AČR.

Už o tři roky později čekala Gripeny první zahraniční mise v rámci operace Baltic Air Policing, kterou plnil kontingent v počtu 75 osob se čtyřmi letouny JAS-39C Gripen v období od 1. května 2009 do 31. srpna 2009 ze základny Šiauliai v Litvě. Hlavním úkolem bylo zabezpečení ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) tří pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska. V roce 2011, kdy se Gripeny švédského Flygvapnetu mimo jiné poprvé účastnily ostré bojové akce nad Libyí v rámci operace Unified Protector – Karakal, dosáhl jako první z českých pilotů náletu 1000 hodin na Gripenu mjr. Otakar Prikner.

V roce 2012 došlo k další modernizaci, kdy celá flotila českých Gripenů přešla na softwarovou edici MS19.2. V tomto případě byl vylepšen především radar a jeho meteorologický a přehledový režim, plus režim pro údery na pozemní cíle, byť jedinou použitelnou vyzbrojí pro mise „Air-To-Ground“ v té době u našich strojů zůstával stále jen palubní kanón. Ke zlepšení došlo i v navigačním systému, datalinku švédské konstrukce TIDLS, systému vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a v pozemním plánovacím a vyhodnocovacím systému.

V roce 2012 zároveň čeští piloti zahájili ve švédském Ronneby výcvik v tankování za letu. V úterý 28. února 2012 se pak poprvé v historii českého letectva uskutečnilo tankování letounu za letu, když se letoun JAS-39D evidenčního čísla 9820 s českým pilotem na palubě několikrát úspěšně spojil s tankovacím letounem švédského letectva Tp.84T (C-130E Hercules) a dále provedl tankování i letoun JAS-39C Gripen ev. č. 9245. Těmito dvěma letci 211. letky, kteří jako první absolvovali ve Švédsku výcvik v tankování za letu, byli mjr. Jaroslav Tomaňa a kpt. Petr Dřevecký.

Ve stejném roce se 211. letka po šesti letech účastnila dalších ostrých střeleb ve švédském Vidselu a zároveň se opět zapojila do ochrany vzdušného prostoru pobaltských zemí v rámci operace NATO Baltic Air Policing. V období od 1. září 2012 do 4. ledna 2013 působily čtyři letouny JAS-39C Gripen a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 64 osob opět z litevské základny Šiauliai. V průběhu své druhé mise Baltic Air Policing provedli piloti Gripenů celkově 15 ostrých vzletů (A-Scramble), při kterých nalétali 33:53 letových hodin. Celkový nálet kontingentu činil 326 letových hodin při provedení celkem 298 letů.

Piloty 211. taktické letky však o rok později čekala opravdová výzva, a to premiérová operace ASICIPPN I, kdy se ČR zapojila do ochrany vzdušného prostoru Islandu v rámci operace NATO. Úkolové uskupení AČR, které tvořily 4+1 letouny JAS 39C Gripen (pátý byl záloha) a létající a pozemní personál v celkovém počtu do 67 osob působil v období od 15. října do 3. prosince 2014 na letecké základně Keflavík. Jednotka ukončila své úspěšné nasazení s celkovým náletem 145 letových hodin při provedení 82 letů.

V roce 2015 proběhla další aktualizace software na verzi MS19.3, která opět vylepšila systém vlastní ochrany a elektronického boje EWS39 a s níž bylo spojeno také zavedeni systému sledování regulace dýchání a přetlaku výškové výstroje pilota. Piloti letky si však v roce 2015 příliš neodpočinuli, neboť je čekala druhá mise ASICIPPN II na Islandu, kdy zaskakovali za aliančního spojence, který měl původně držet hotovost na Islandu a po propuknutí bojů na východní Ukrajině vyslal svůj deployment do Rumunska. Při své druhé islandské misi vyslala ČR do ochrany vzdušného prostoru Islandu opět 4+1 letouny JAS-39C Gripen a personál v celkovém počtu do 68 osob. Úkolové uskupení AČR působilo na letecké základně Keflavík od 20. července do 1. září 2015.


V souvislosti se zapojením do misí Air Policing v pobaltí a na Islandu bylo nutné přistoupit k výcviku A2A refueling. Na snímku pilot 211. taktické letky npor. Martin Š. po příletu z třetí mise na Islandu, kdy během přeletu z Keflavíku do Čáslavi tankoval z amerického tankeru KC-135R; větší foto / Aleš Hottmar

Druhý pronájem v letech 2015 – 2027 a přechod na nejnovější software MS20

Po deseti letech provozu letounů JAS-39C/D dosáhlo české taktické letectvo velmi vysoké úrovně v oblasti boje se vzdušnými cíli „Air-To-Air“, což se potvrdilo na řadě mezinárodních leteckých cvičení i při nasazeni v misích v Pobaltí a na Islandu. Na základě velmi dobrých zkušenosti s provozem i fungováním pronájmu celého systému JAS-39 byla v květnu 2014 podepsána nová smlouva mezi Českou republikou a Švédskem v ceně 21,4 miliardy Kč (včetně DPH), na jejímž základě byl pronájem Gripenů prodloužen až do roku 2027, s opcí na další dva roky (2028-2029). Samotný pronájem je za 19,6 miliardy Kč (včetně DPH), zbytek částky jde na modernizace, další výcvik a jiné služby.

Po prodloužení pronájmu o dalších minimálně 12 let byl tedy zahájen zatím poslední a nejrozsáhlejší modernizační program, kterým prošly české Gripeny v letech 2016-2018 v souvislosti s plánovaným přechodem na nejnovější softwarovou edici MS20 Block 1.2 na jaře 2018, o které jsme vás informovali v podrobném článku „České Gripeny přecházejí na novou softwarovou edici MS20“. Modernizace probíhala přímo u výrobce ve Švédském Linköpingu, kam letouny postupně přelétávaly v rámci pravidelných prací po 1600 letových hodinách. 

Během započaté modernizace příslušníci 211. taktické letky ještě stihli účast v pořadí již třetí operaci ASICIPPN III, kdy letka vyslala do ochrany vzdušného prostoru Islandu standardní počet 4+1 letounů JAS-39 Gripen a personál v celkovém počtu do 66 osob. Úkolové uskupení působilo na letecké základně Keflavík včetně přípravné a odsunové fáze od 25. září do 7. listopadu 2016, operační úkol byl plněn od 5. do 31. října 2016. Tato mise je zajímavá ještě jedním prvenstvím, kdy při misi Air Policing české Gripeny poprvé operačně použily střely středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM.


Příklad přepracované symboliky a grafického zobrazení na středovém displeji horizontální situace HSD (vlevo) a pravém multi-senzorovém displeji MSD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Softwarová edice MS20 byla u švédského Flygvapnetu zavedena již počátkem roku 2016 ve verzi Block 1.1 a u Gripenu přináší celou řadu změn a zlepšení. Z pohledu pilotů jde především o přepracovanou symboliku a způsob ovládání jednotlivých funkcí na multifunkčních displejích MFD. Další významnou novinkou je integrace automatického systému GCAS (Ground Collision Avoidance System), který podstatně zvyšuje letovou bezpečnost tím, že dokáže vyhodnotit riziko nárazu do země a automaticky mu zabránit zásahy do řízení. Pokud by tak pilot například v důsledku své chyby přivedl letoun do nezvyklé polohy, letoun se dokáže sám srovnat do horizontálního letu, samozřejmě pokud k tomu má dostatečnou výšku.

Po modernizaci dále pilotům přibyla možnost použití NVG, neboli brýlí pro noční vidění, které zvýší možnost vizuální identifikace cíle a provádění podpory pozemních jednotek před použitím zbraní v noci. S tím souvisí i dodávka novější švédské přílby „Flyghjälm“ type 116H, která má oproti původnímu modelu 116E řadu úprav kvůli připevnění NVG. Změn doznala také kabina, a to nainstalováním úložných prostorů na nápoje a stravu, které piloti využijí například při dálkových přeletech s využitím tankování za letu, kdy se doba letu může blížit i čtyřem hodinám.

Úpravami prošel rovněž software, ovládající palubní radiolokátor PS-05/A Mark 3, který umožnil opět zvýšit jeho dosah podle údajů výrobce o 80 % a vylepšil režim mapování země. Vylepšení se dále v rámci modernizace dočkaly také komunikační systémy, kdy se opět zvýšila kapacita datalinku TIDLS (Tactical Information Data Link System), a dále lepší ochrana pilota proti zbraním hromadného ničení. Individuální prostředky pilota tvoří upravená maska, upravená helma a filtr. Ty zabezpečí ochranu pilota během katapultáže a následného přistání v oblasti kontaminace. Dále jde o systém letounu s filtrem klimatizace, který zajistí, aby v kabině bylo nekontaminované prostředí. Software MS20 pak ještě usnadňuje údržbu a pozemní obsluhu tím, že zjednodušuje některé postupy týkající se například motorové zkoušky, nebo integrované autodiagnostiky.


Zlepšení režimu mapování terénu a jeho zobrazení na MFD; větší foto / FMV Sensorsymposium 2012

Hlavním bonusem MS20 je však integrace nové protiletadlové a protizemní výzbroje, a to především řízené střely středního až dlouhého dosahu MBDA Meteor (Rb101), která představuje zásadní zlepšení v porovnání s dosud užívanými střelami AIM-120 AMRAAM. Tato evropská střela s náporovým motorem a cestovní rychlostí M4 je vzhledem ke své koncepci aktivně poháněna po celou dobu letu k cíli a její dosah proti manévrujícím cílům je údajně více než 100 km.

Některé zdroje uvádějí, že pokud je střela odpálená směrem nahoru a následně letí po balistické dráze, pohybuje se dolet střely Meteor až na hranici 250 – 300 km. Při takovém použití jsou samozřejmě manévrovací schopnosti střely v konečné fázi letu velmi omezené, takže tímto způsobem lze ničit spíše pomalé bombardéry, tankovací letouny, letadla včasné výstrahy nebo velká transportní letadla.

Software MS20 dále rozšiřuje i schopnosti ničení pozemních cílů, neboť švédské letouny mají nově integrovány lehké řízené pumy GBU-39 SDB (Small Diameter Bomb) s inerciálním /satelitním navedením, které umožňují s vysokou přesností zasahovat bodové pozemní cíle při minimálních vedlejších škodách, například v zastavěném městském prostředí. Gripen může nést na dvou vnitřních křídelních pylonech celkově až osm těchto pum, zavěšených na sdruženém závěsníku BRU-61. Možnost nesení této moderní výzbroje se však českých Gripenů zatím příliš netýká, neboť zavedení jak Meteoru tak GBU-39 se v nejbližších letech rozhodně neplánuje.

Co však rozsáhlá modernizace českých letounů JAS-39C/D Gripen umožnila je konečně možnost působit plnohodnotně i proti pozemním cílům, což doposud s výjimkou palubního kanonu nemohly. Nově tedy byly integrovány neřízené pumy řady Mk. 82 a Mk. 83, a jejich laserem naváděné verze GBU-12 a GBU-16 řady Paveway II. V současnosti je už realizována objednávka 180 ks pum GBU-12, pořízených prostřednictvím agentury NSPA (NATO Support and Procurement Agency), stejně tak již byly dodány i tzv. NATO standard pylony.

Dalším klíčovým prvkem modernizace pak byla integrace zaměřovacího elektrooptického kontejneru Litening 4i od izraelské společností Rafael. Celkem byly objednány čtyři kusy kontejneru, které již byly dodány a prošly vojskovými zkouškami v září/říjnu minulého roku.

Samostatnou kapitolou je zavedení aliančního datalinku formátu Link 16, které se ovšem netýká pouze letounů Gripen. Stroje JAS-39 jej budou mít integrovaný společně se softwarem MS20 s tím, že 15 ks palubních terminálů MIDS-LVT (Multifunctional Information Distribution System) amerického výrobce Viasat Inc. pořídí naše letectvo samostatně a jejich integraci a instalaci realizuje vlastními silami. 14 kusů bude integrováno do letounů, jeden bude sloužit jako záložní. Terminály MIDS budou pořízeny a zavedeny do AČR jako vlastní majetek. Po skončení pronájmu a vrácení letounů JAS-39 Gripen zůstanou ve vlastnictví Armády ČR a mohou být využity na jiných vhodných platformách.

Součástí zakázky je rovněž prvotní nastavení integrované logistické podpory provozu systému včetně výcviku v letech 2018-2020. Logistická podpora systému zahrnuje dodávku diagnostického vybavení, speciálního nářadí a spotřebního materiálu pro používání. Jelikož se jedná o speciální technologii, musí být opět pořizována výhradně v režimu FMS (Foreign Military Sales) na základě kontraktu uzavřeného s vládou Spojených států amerických. Předpokládaná hodnota zakázky je 150 milionů Kč bez DPH. Obdobná situace je i v případě integrace kryptomodulů pro utajené hlasové spojení od italského výrobce Leonardo S.p.a. České Gripeny zatím používají radiostanice pracující v režimu HAVE QUICK II (spojení odolné proti rušení), kde se kóduje pouze frekvence, na které se vysílá, ale ne hlas. Využívá se tzv. frekvenčního hopingu, při kterém se několik předem daných frekvencí během komunikace mění, a to několikanásobně za sekundu v různém pořadí a podle klíče, který mají všichni zúčastnění. Teď tedy přibude zakódování hlasu samotného. Celkem bude zakoupeno 30 šifrátorů hlasu CM-107E a 15 kontrolních jednotek CP-107E. Gripeny měly být vybaveny šifrátory do konce roku 2018.

V roce 2020 se ještě plánuje aktualizace softwarové edice MS20 na verzi Block 2.0, při které bude modernizován identifikační mód odpovídače na standard IFF Mode 5. Dále dojde k reinstalaci přesné vojenské GPS, čímž by se měl plně zprovoznit systém GCAS. Tolik tedy k zatím poslední modernizaci a implementaci nejnovější softwarové edice MS20 do českých strojů JAS-39C/D.


Největším nedostatkem českých Gripenů je po modernizaci a přechodu na sw edici MS20 absence nejmodernější raketové výzbroje krátkého dosahu IRIS-T a přílbového zaměřovače HMD Cobra, čímž by se naplno využil potenciál těchto střel; větší foto  / Aleš Hottmar

České Gripeny po roce 2020

Původně se předpokládalo, že edice MS20 bude poslední softwarovou aktualizací a výrobce se již nebude pouštět do nějakých výraznějších modernizací platformy C/D v souvislosti s vývojem a výrobou nového stroje JAS-39E Gripen pro švédský Flygvapnet. Nakonec ale bude modernizace platformy C/D zřejmě pokračovat i nadále a cílem výrobce je nabídnout možnost integrace maxima nových technologií z vývoje Gripenu E.

Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle. Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele.

Jak již bylo uvedeno na začátku článku, současná smlouva o pronájmu vyprší v roce 2027 a čistě teoreticky bude možné využít dvouleté opce a pronájem prodloužit až do roku 2029. Ještě před ukončením současného pronájmu však bude nutné řešit, jak pokračovat dál. Jedním z několika řešení je provozovat stávající flotilu strojů JAS-39C/D i po roce 2027, ať již v současném počtu 14 ks, nebo nově 24 ks. O tomto kroku, tedy pořízení dalších deseti strojů a přezbrojení druhé letky se hovoří v odborných i armádních kruzích již delší dobu a dokonce na toto téma proběhla i nezávazná jednání s výrobcem firmou SAAB.

Problém totiž je, že pokud by chtěla armáda zahájit opravdu plnohodnotný špičkový výcvik A2A plus A2G u celé letky, nebude to možné z důvodu malého počtu strojů, malého počtu pilotů a malého počtu nakontraktovaných hodin. Z tohoto důvodu se jeví pořízení dalších Gripenů a přezbrojení další letky jako jediné možné řešení. Ideálně by tak organizační struktura čáslavské základny byla následující – 211. taktická letka by plnila s Gripeny výhradně úkoly A2A plus OH NATINAMDS), 212. taktická letka rovněž s Gripeny by se specializovala na úkoly A2G, CAS a průzkum (pokud by došlo k nákupu 1-2ks kontejnerů MRPS), a konečně 213. výcviková letka se svými pěti L-159T1+ a třemi L-159T2 by převzala cca. 8 jednomístných L-159A pro operační výcvik ke spárkám.

Každopádně rozhodující bude nově zveřejněná koncepce rozvoje Vzdušných sil AČR v roce 2019, která patrně definuje další osud letounů L-159 ve Vzdušných silách AČR. Těm bude přibližně v roce 2027 končit další meziopravní technický resurs po nyní prováděné velké revizi PP4000, přičemž další stupeň údržby (zřejmě označený jako PP6000) bude pravděpodobně mnohem nákladnější. Vše se tedy bude muset pečlivě zvážit.

Nad rozšířením počtu stávajících strojů navíc neuvažuje pouze Česká republika, ale například i thajské královské letectvo, které má v současnosti pouze 11 strojů***. Každopádně v letech 2025-27 bude pravděpodobně možnost získat vyřazené švédské stroje C/D v souvislosti s přezbrojením dvou křídel Flygvapnetu novými JAS-39E, takže tato možnost není úplně nereálná. Přeci jenom Flygvapnet v současné době provozuje celkově 96 ks strojů Gripen (73 ks JAS-39C a 23 ks dvoumístných JAS-39D), přičemž letouny z poslední výrobní série před ukončením výroby v roce 2015 budou mít poměrně malé nálety.

Poznámka** – nejčastěji se hovoří o opětovné reaktivaci základny Uppsala nedaleko Stockholmu, kde bylo původně dislokováno křídlo F16 „Upplands“ s letouny Viggen a to v souvislosti s incidentem z 29. na 30. března 2013, při kterém dvojice ruských bombardérů Tu-22M3, doprovázená čtyřmi stíhacími letouny Su-27, simulovala nálet na hlavní město Stockholm a Flygvapnet nebyl schopen ze vzdálenějších letišť včas reagovat.

Poznámka*** – jeden stroj JAS-39C byl zničen 14. ledna 2017 během letové ukázky na mezinárodním letišti Hat Yai, pětatřicetiletý display pilot bohužel zahynul. Jedná se o první katastrofu v historii letounu Gripen.


Na švédských strojích jsou v rámci edice MS20 integrovány i lehké řízené pumy GBU-39 SDB. Americký výrobce Raytheon na aerosalonu Farnborough 2018 prezentoval možnou budoucí integraci nejnovějších pum GBU-53/B StormBreaker i na platformu Gripen; větší foto / Stefan Kalm; SAAB

Výkonově je platforma C/D stále pro Vzdušné síly AČR přijatelná, i když samozřejmě existují mnohem výkonnější stroje, a to především co se týče doletu a množství nesené výzbroje. Je potřeba si uvědomit, že Gripen je letoun se vzletovou hmotností „jen“ cca 8500 kg (maximální vzletová hmotnost 14 000 kg), a v této kategorii mu jsou rozměrově, hmotnostně a výkonově nejblíže čínsko-pákistánský JF-17 Thunder či indický HAL Tejas. Tedy rovněž jednomotorové stroje s max. vzletovou hmotností 12 až 13 tun.

Díky letošní modernizaci a implementaci MS20 je současná konfigurace zbraňových a avionických systémů Gripenu bez přehánění plně srovnatelná s ostatními letouny čtvrté generace jako F-16C/D Block 52, EF2000 Tranche 1/2  či Rafale. Velmi zjednodušeně se tak dá říci, že pro obranu naší země a působení v operacích NATO v rámci evropského bojiště je Gripen C/D pořád plně dostačující a armáda jej považuje za nejlepší řešení z pohledu cena/výkon. Hlavními benefity Gripenů jsou samozřejmě nízké provozní náklady, nenáročnost předletové přípravy k provedení dalšího letu a s tím související vysoká hodnota tzv. „Sortie Rate“, schopnost operovat z hůře vybavených záložních letišť anebo přímo silničních úseků, dále na svou dobu moderní kokpit s trojicí velkoformátových MFD a systémy, díky kterým má pilot značné situační povědomí o reálných hrozbách, plus řada dalších věcí.

Samozřejmě, pokud by se chtěla ČR v budoucnu účastnit dobrodružnějších aktivit typu operace Iraqi Freedom v roce 2003, úderům proti Libyi v roce 2011 či nejnověji akce v Sýrii, musela by se určitě poohlédnout po výkonnějším stroji s větším doletem a větší nosností výzbroje. Tento krok je však málo pravděpodobný a letouny Gripen tak budou i nadále používány k zajištění ochrany vzdušného prostoru ČR, misím Baltic/Island Air Policing a aktivitám v rámci evropského bojiště. Je potřeba si uvědomit, že ČR v současné době využívá stále ani ne 50 % schopností platformy JAS-39C/D Gripen, neboť pro své stroje doposud nenakoupila například nejmodernější protiletadlovou výzbroj v podobě střel IRIS-T a Meteor, protilodní střely RBS-15, protizemní střely AGM-65 Maverick, průzkumné kontejnery SPK-39, munici s GPS navedením, přílbové zaměřovače HMD Cobra apod.

Původní české stroje budou mít v roce 2027 stáří 22-23 let a průměrný nálet cca 3200 hodin na draku. Sám výrobce udává maximální životnost draku JAS-39C hodnotou 8000 letových hodin, takže budou přibližně v polovině životnosti a čistě teoreticky je bude možné provozovat až někde k horizontu let 2035-2040. Sám výrobce dokonce deklaruje podporu platformy C/D až do roku 2050, jak nedávno sdělil Mats Thornbiörnson, zkušební pilot společnosti SAAB a produktový manažer Gripenu v souvislosti s bulharským tendrem na nákup 8+8 nadzvukových strojů pro bulharské vojenské letectvo.

Právě v Bulharsku výrobce představil zásadní modernizační plány a my se na ně teď podíváme podrobněji. V současnosti plán pro rozvoj platformy JAS-39C/D předpokládá dvě významné modernizace, které se mají uskutečnit v roce 2020 a 2025. Je tedy pravděpodobné, že některé z těchto modernizačních prvků budou ještě implementovány do českých Gripenů, i kdyby jejich provoz nepokračoval po roce 2027.

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2020

Radar PS-05/A Mark 4

Určitě nejzásadnějším prvkem modernizace 2020 je upgrade nejdůležitějšího senzoru Gripenu, a to radaru PS-05/A na nejnovější verzi Mark 4. Tento upgrade zvyšuje podle výrobce dosah radaru oproti původní neupgradované verzi Mark 3 až o 150 % a například detekce námořních cílů se podle produktového managera  Matse Thornbiörnsona zvyšuje téměř o 200 %. Stejně tak se citelně zlepšila detekční vzdálenost cílů s malým RCS, kdy nový radar dokáže na určitou vzdálenost detekovat cíl s účinnou odraznou plochou 0,1 m2, zatímco předchozí verze radaru dokázala na stejnou vzdálenost detekovat pouze cíl s plochou 4 m2. Radar PS-05/A Mark 4 má kompletně nahrazené a modernizované veškeré bloky elektroniky a je do budoucna připraven k integraci antény s aktivním elektronickým snímáním AESA (Active Electronically Scanned Array).

Integrace nové výzbroje

V rámci modernizace 2020 dojde opět k integraci nové munice. Z pohledu Vzdušných sil AČR je to především plánovaná integrace řízených střel AIM-120C-7 amerického výrobce Raytheon. Manažeři v SAABu si pravděpodobně uvědomili, že hlavní a nejúčinnější A-A výzbroj Gripenu v podobě výkonné střely MBDA Meteor (Rb101) bude pro většinu uživatelů cenově nedostupná a proto se rozhodli rozšířit portfolio používané výzbroje o evergreen posledních let, střelu AMRAAM verze C-7, kterou lze pořídit prostřednictvím agentury NSPA přeci jenom levněji a která patří v současné době k nejrozšířenějším střelám v kategorii BVR. Vzdušné síly AČR počítají podle Koncepce rozvoje taktického letectva z prosince 2015 s nákupem dalších střel středního dosahu kategorie BVR, které by doplnily stávající AIM-120C-5, jež se ovšem již nevyrábějí. Nákup střel by měl podle přijaté Koncepce proběhnout v letech 2022-2023, počet střel zatím nebyl specifikován.

Mnohem palčivější je však náhrada raket Sidewinder, kterým bude za cca 4-5 let končit technická životnost. Koncepce rozvoje taktického letectva počítá v letech 2022 – 2023 s náhradou i této kategorie střel, předpokládá se opět pořízení cca 100 ks raket. Původně byla za jasného favorita považována již integrovaná evropská střela IRIS-T. Americký výrobce Raytheon ovšem na loňském aerosalónu ve Farnborough představil obrazovou prezentaci integrované výzbroje do různých typů současně provozovaných strojů a výhled na další plánované integrace. A v případě raket AIM-9X Sidewinder byla uváděna i plánovaná integrace na letoun JAS-39 Gripen a v této souvislosti byli zmiňováni především dva nejmenovaní evropští uživatelé (CZ a HU). Plánovanou integraci střel AIM-9X ovšem samotný výrobce SAAB zatím nepotvrdil. Takže zatímco se původně počítalo pouze s „evropským“ řešením nové protiletadlové raketové výzbroje, nové integrace americké výzbroje pro Gripen mohou řádně zamíchat s konečným výběrem a náhradou výzbroje českých Gripenů.

V souvislosti s rozšířením spektra protiletadlové výzbroje nabízí výrobce i implementaci přílbového zaměřovače HMD (Helmet-Mounted Display) do letounů evropských uživatelů. Výrobce ovšem nespecifikoval, zda by se jednalo o již užívaný systém HMD Cobra, který je zaveden na švédských Gripenech přibližně od roku 2015 a zároveň jej používá Jihoafrické a Thajské letectvo, nebo zda by se jednalo o úplně nový systém HMD Targo II izraelského výrobce Elbit Systems, se kterými se počítá pro nové stroje JAS-39E.

Systém HMD Cobra navazuje na obdobnou technologii, vyvíjenou pro letouny Eurofighter Typhoon pod názvem HMD Striker, proto jsou obě helmy na první pohled prakticky nerozeznatelné. Samotná přílba systému Cobra je vyrobena jako dvouplášťová – vnější plášť je platformou pro displej a optické součásti a disponuje dvojicí binokulárních displejů CRT, které poskytují zorné pole 40° a mohou zobrazovat grafiku generovanou buď jako rastrovou (bitmapovou), nebo vektorovou. Infografika zobrazuje jak symboliku zbraní A2A plus A2G, tak samozřejmě i základní letové údaje. Vnitřní plášť přílby je přizpůsobený přesně na míru každého pilota, kterému je naskenována hlava a podle laserového skenu je následně vyrobena originální vnitřní část.

Pozice helmy je sledována elektro-optickým systémem Carl Zeiss Optronics, který se skládá ze tří snímacích senzorů HTSS (Helmet Tracker System Sensor), což jsou CMOS senzory o rozměru 60×40×40 mm s vysokou obnovovací frekvencí 180 Hz, integrované přímo do kokpitu, a dále 16 LED clustrů pevně namontovaných na vnějším plášti helmy. Každý cluster se skládá ze skupiny čtyř infračervených LED diod, což jsou vlastně ony „hrboly“ či „výstupky“ na vnějším plášti přilby, které se používají k výpočtu polohy hlavy pilota a jeho úhlu. LED diody na helmě blikají a tři čidla HTSS v kokpitu detekují toto blikání. Data jsou pak použita k výpočtu, jakým směrem se dívá pilot. Jakmile pilot otočí hlavu, systém okamžitě tento pohyb detekuje a bez zpoždění směřuje zbraňové senzory stejným směrem.

HMD Cobra tak umožňuje Gripenům využít plný potenciál protiletadlových raket IRIS-T a nebo A-Darter. Cobra zároveň obsahuje denní kameru pro nasnímání celého letu, což je možné využít pro pozdější vyhodnocení letové mise. Kamera je uchycena na klipu a v případě katapultáže se oddělí od přilby stejným způsobem jako například brýle pro noční vidění NVG. Tolik tedy k přílbovému zaměřovači.

Dalšího rozšíření se dočkalo spektrum výzbroje Air-to-Ground, kdy bude pro zahraniční uživatele integrována například řízená puma GBU-49, používaná švédskými Gripeny již od zavedení sw edice MS19 v roce 2010 a která se v létě 2018 „proslavila“ při bombardování požárů, jež sužovaly Švédsko. GBU-49 Paveway II Enhanced je vlastně zmodernizovaná puma GBU-12 s dvojitým režimem navádění (GPS / laser), jejíž výrobcem je firma Raytheon. Tato integrace se může týkat i Vzdušných sil AČR, neboť modernizační plán AČR hovoří o tom, že do roku 2025 bude u letounu JAS 39 Gripen navýšena schopnost podpory pozemních sil v ničení pozemních cílů za všech povětrnostních podmínek ve dne i v noci, zavedením GPS naváděné letecké munice. Přesný typ munice zatím nebyl armádou oznámen, může se klidně jednat o munici kategorie JDAM, jako pravděpodobnější se však jeví právě zavedení pumy GBU-49 Paveway II Enhanced.

Mezi další integrovanou výzbroj v rámci modernizace 2020 bude patřit řízená střela s plochou dráhou letu typu Taurus KEPD 350, která ale vzhledem k finančním možnostem zcela určitě nebude do výzbroje AČR zavedena. TAURUS KEPD 350 je určená k ničení dobře bráněných stacionárních pozemních cílů zvláštní důležitosti bodového i plošného charakteru (místa velení, spojovací uzly, podzemní sila pro odpalování balistických raket, skladiště zbraní a pohonných hmot, mosty, zařízení letišť a přístavů), se schopností být vystřelena mimo dosah systémů protivzdušné obrany protivníka.

Číslo v názvu střely značí její dolet, jedná se však pouze o „nominální“ hodnotu. Její maximální dosah je větší než 500 km. V případě použití paliva JP10 lze dolet navíc zvýšit přibližně o 15 %. Drak střely je tvarován tak, aby byla co nejvíce snížena možnost zachycení střely radiolokátory protivzdušné obrany protivníka.  TAURUS již absolvoval letové zkoušky v podvěsu stroje JAC-39C Gripen (taktické číslo 208), po zavedení do výzbroje Flygvapnetu se předpokládá především jeho integrace do nových strojů JAS-39E.


Hlavní přesně naváděnou pumovou výzbrojí Gripenu jsou klasické leserem naváděné pumy GBU-12 (nahoře), nebo pumy GBU-49 Paveway II Enhanced (dole) s kombinovaným laserovým/GPS navedením; větší foto; větší foto  / Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten

Nové systémy vlastní ochrany

Velice zajímavým doplňkem Gripenů C/D bude nový kontejner vlastní ochrany s názvem ESTL, který zvýší šance na přežití letounu v oblastech se silnou nepřátelskou PVO a jehož letové testy byly zahájeny už v roce 2014. Kontejner ESTL obsahuje čidla MAWS (Missile Approach Warning System) pro detekci odpálených raket, senzory LWS (Laser Warning System) pro detekci ozáření laserem a zároveň obsahuje samostatné výmetnice klamných cílů BOP a BOL. Kontejner je díky řídící jednotce EWC (Electronic Warfare Controller) zcela autonomní a spuštění příslušných protiopatření se provádí zcela automaticky, nebo v manuálním režimu. V závislosti na profilu mise může být ESTL konfigurován pro různé scénáře ohrožení.

Výhodou kontejneru bezesporu je, že se takto podařilo do Gripenu jednoduše implementovat výkonný systém vlastní ochrany namísto složité integrace čidel MAWS a snímačů LWS přímo do konstrukce Gripenu C/D, se kterou se původně samozřejmě vůbec nepočítalo. Nevýhodou je pochopitelně fakt, že letoun přijde o dva závěsné body, neboť kontejner ESTL se standardně navěšuje na pylony č. 2 přes standardní odpalovací zařízení pro střely AIM-9/AIM-120.

Výmetnice klamných cílů BOP a BOL jsou standardní kazety pro klamné cíle, používané od prvopočátku přímo na letounech Gripen. BOP je pyrotechnická výmetnice klamných cílů a na Gripenu se používají dvě verze těchto výmetnic. BOP/C je klasická „hranatá“ kazeta, která umožňuje nabít 30ks patron CHAFF o rozměru 1″ × 1″ ×  8″ , nebo 15 ks patron FLARE o rozměru 2″ × 1″ × 8″, obě o standardní délce osm palců. Patrony CHAFF jsou určené k pasivnímu rušení radiolokačních systémů, zatímco FLARE jsou v podstatě magnesiové světlice, určené k vytvoření falešného cíle pro oklamání protiletadlové rakety s IČ navedením. Jen pro zajímavost, České Gripeny C/D mají přímo naistalovány 4čtyři kazety výmetnic BOP/C, stejně tak jako švédské stroje, v normálním provozu se však používá pouze jedna kazeta na spodní straně trupu.

Druhým typem je výmetnice BOP/B, která je umístěna v zadní části pylonů č. 2 a 7, a která umožnuje nabít šest kusů standardních patron o průměru 55 mm, ať již jako IČ nebo RL protiopatření. BOL je naopak elektromechanická výmetnice klamných cílů, umístěná v zadní sekci univerzálního odpalovacího zařízení (adaptéru) pro střely AIM-9/AIM-120. Výmetnice BOL můžou být na Gripenu až 4ks a odpalují se z nich především klamné cíle určené k pasivnímu rušení RL systémů. Kazeta BOL obsahuje až 160 klamných cílů o čtvercovém průřezu, naplněných tenkými proužky hliníkové fólie. Kazeta BOL samozřejmě umí odpalovat i klamné cíle typu FLARE proti raketám s IČ navedením.

V souvislosti s modernizací 2020 se rovněž hovoří o náhradě výmetnic klamných cílů přímo na letounu za novější typ BOP/G, což má pravděpodobně souvislost s implementací nového systému aktivních protiopatření, známému pod názvem EAD Brite Cloud (Expendable Active Decoy). Jiné informace hovoří o tom, že nové výmetnice už jsou na letounech implementované v rámci modernizace na MS20. Jinak systém BriteCloud je zjednodušeně řečeno jednorázově použitelný odhazovatelný naprogramovaný aktivní rušič s funkcí DRFM (Digital Radio Frequency Memory), který má dle výrobce Leonardo MW Ltd. schopnost potlačit většinu radarem naváděných protiletadlových raket, odpalovaných z letadel, nebo pozemních protiletadlových raketových komplexů. BriteCloud je navržen tak, aby byl odpalován ze standardních výmetnic klamných cílů a proto vyžaduje minimální integraci platformy. Je vyráběn v „kulaté“ variantě s průměrem těla 55 mm a v „hranaté“ verzi o rozměru 2″ × 1″ × 8″.

Nové kontejnery pro Gripen

Integrace se rovněž dočká nejnovější zaměřovací kontejner LDP (Laser Designator Pod) páté generace Litening 5 od izraelského výrobce Rafael ADS Ltd., což se Vzdušných sil AČR už příliš netýká, neboť v loňském roce konečně pořídilo kontejnery čtvrté generace Litening 4i, které plně dostačují našim potřebám a budou ve výzbroji Gripenů ještě řadu let.

V modernizaci 2020 se dále počítá s implementací modernizovaného taktického průzkumného kontejner MRPS IR (Modular Reconnaissance Pod System – Infra Red) přímo od výrobce SAAB, který vychází z osvědčeného průzkumného kontejneru MRPS (SPK-39 – Spaningskapsel 39), použitého například během libyjské kampaně. Kontejnerů SPK-39 si švédský Flygvapnet objednal celkově osm kusů, z toho dva SPK-39/IV měly být vybaveny klasickými kamerami SKA-24 na „mokrý film“ pro snímání především námořních cílů z nízké letové hladiny a optickým prvkem SKA36 s digitálním sensorem CA-270V. Zbytek kontejnerů označených jako SKP-39/V je vybaven pouze elektro-optickým prvkem SKA36 s digitálním snímačem CA270V, který může snímat rychlostí čtyři snímky za sekundu a v paměťovém úložišti s kapacitou 80 GB je možné uložit až 3200 snímků o rozměru 5000 × 5000 pixelů.

Ohnisková vzdálenost optického prvku je 450 mm, od nadmořské výšky 15 000 ft mohou být zaznamenávány objekty o velikosti až 0,3 m. Hmotnost celého kontejneru je 730-750 kg a délka 4,5 m, zavěšuje se na středový podtrupový pylon. Modernizovaný kontejner MRPS IR by měl být schopen pořizovat kvalitní záběry i v IČ spektru, výrobce zatím jeho přesné vybavení nespecifikoval, ale pravděpodobně se bude jednat o náhradu digitálního snímače za nový typ CA-270DB (IR).

Posledním z nově představených „podů“ je kontejner elektronického boje Arexis, který je vlastně „odpadním“ produktem vývoje Gripenu E, na kterém bude integrován přímo do konstrukce stroje. Výrobce tento kontejner v souvislosti s modernizací 2020 sice nezmiňuje, nebude ale na škodu si o něm něco říci. Systém Arexis byl vyvíjen primárně pro nový stroj Gripen E a v podstatě se jedná o komplexní systém elektronického boje, který v sobě slučuje elektronickou podporu v podobě RWR (Digital Radar Warning Receiver) v kombinaci s elektronickým působením ECM/EA (Electronic Counter Measures/ Electronic Attack), využívající moderních AESA rušičů (Active Electronically Scanned Array) a technologie DRFM (Digital Radio Frequency Memory).

Technologie DRFM  umožňuje zachycení signálu, jeho přesnou rekonstrukci a zpětné vysílání pozměněného signálu, aby radiolokátor na zemi či ve vzduchu obdržel nesprávné či zavádějící údaje o cíli. Podle Saabu zahrnuje Arexis také pokročilé aplikace elektronického působení (Electronic Attack) přizpůsobené nižším kmitočtovým rozsahům, které jsou potřebné k potlačení moderních systémů protivzdušné obrany. Výrobce tento výkonný systém elektronického boje nabízí i ve verzi instalované do samostatného kontejneru, aby jej bylo možné použít i na starší platformě Gripen C/D. Letové zkoušky kontejneru Arexis by měly být zahájeny na Gripenu C/D podle plánu nejpozději do roku 2020.

Je velice pravděpodobné, že Vzdušné síly AČR podobnou hi-tech technologii vzhledem k její ceně a specializaci s největší pravděpodobností nikdy nenakoupí a spíše se spolehnou na klasické způsoby elektronického boje, které jí nabízí samotný radar PS-05/A Mark 3 a systém vlastní ochrany EWS39. Otázkou jsou průzkumné kontejnery MRPS, kdy české letectvo po ukončení činnosti průzkumného roje vyzbrojeného letouny Su-22M4 s průzkumnými kontejnery KKR-1/2 v rámci 321. taktické letky v podstatě přišlo o schopnosti taktického průzkumu. Tuto činnost měly později zastoupit letouny L-159A, integrace průzkumného kontejneru však u nich nebyla dotažena do konce.

Modernizace radiotechnického vybavení

Výrobce plánuje implementaci nového systému utajeného spojení, známého pod názvem Secure voice SATURN. SATURN je druhá generace systému utajeného spojení NATO, který byl vyvinut tak, aby odolával nejnovějším a budoucím způsobům rušení. Tento systém zajišťuje normální a bezpečnou obousměrnou hlasovou a datovou komunikaci ve frekvenčních pásmech 30 až 400 MHz (VHF / UHF) a je kompatibilní s předchozími systémy Have Quick a Have Quick II.


Jestliže se ČR nakonec rozhodne pro pořízení úplně nových strojů Gripen E/F, získá špičkový stroj generace 4+ s mnoha prvky letounů 5. generace; větší foto; / Linus Svensson, SAAB

Modernizace platformy JAS-39C/D v roce 2025

Plánovaná modernizace 2025 je rozsáhlejší a předpokládá se u ní především implementace nového radaru PS-05/A Mark 5 a nového systému vlastní ochrany EWS-39 Mark II, který bude mít větší schopnosti REB než jeho předchůdce. Radar PS-05/A Mark 5 již bude mít novou aktivní elektronicky fázovanou anténu (AESA), bloky elektroniky zůstanou podle vyjádření výrobce z původního radaru Mark 4. První letové testy nového radaru PS-05/A Mark 5 se plánují v roce 2019.

„Musím vysvětlit, že prakticky všechny moderní AESA radary pracují na elektronice s polovodiči arsenidu galia, což ale generuje obrovské množství tepla a zároveň spotřebovává velké množství energie. Používáte-li tedy elektroniku založenou na polovodičích arsenidu galia (GaAs), nemůžete dát jednoduše AESA radar do Gripenu C / D, protože by bylo nutné provést zásadní změny v designu, které zajistí spolehlivé chlazení. Společnost SAAB ale pracuje na technologii příští generace radaru, která využívá elektroniku s polovodiči na bázi galliumnitridu (GaN) – čímž získáme větší výkon při použití mnohem méně energie, a tím nebude docházet k přílišné generaci tepla. To umožní implementaci AESA antény do Gripenu C/D bez nutnosti komplexní integrace“, říká Mats Thornbiörnson, zkušební pilot a manažer ve společnosti SAAB.

Další zajímavostí plánované modernizace 2025 je zvýšení výkonu dosavadního motoru Volvo RM12 a přidání dvou závěsných bodů pro uchycení další Air-To-Air výzbroje, bohužel výrobce tyto kroky zatím nijak neupřesnil. V případě motoru se zřejmě bude jednat o zvýšení výkonu na forsážním režimu na hodnotu 85 kN, tak jako tomu je u motorů řady General Electric F404-GE-IN20.

V případě nových závěsných bodů pro protiletadlovou výzbroj se bude zřejmě jednat o implementaci nového dvojnásobného odpalovacího zařízení na křídelní pylony, určeného pro střely AMRAAM/Meteor a vyvíjeného primárně pro letoun Gripen E. Výrobce zatím nesdělil žádné podrobnosti o tomto dvojnásobném odpalovacím zařízení, podle uvolněných renderových obrázků jsou známy dvě provedení tohoto adaptéru. Jedno klasické, velmi podobné zdvojenému adaptéru LAU-129/A, a druhé ve tvaru L. Další možností, i když velice nepravděpodobnou, je vývoj zcela nového dvojnásobného adaptéru na bázi odpalovacího zařízení PMEL (Pneumatic Missile Eject Launcher), který by byl umístěný na centrálním podtrupovém pylonu č. 5. Odpalovací zařízení PMEL je opět vyvíjeno pro letouny Gripen E, kde bude umístěno na trojici podtrupových závěsných bodů 5R, 5C a 5L. Jen pro zajímavost, dodavatelem PMEL je britská společnost Exelis (nyní součást Harris Corporation) a Flygvapnet objednal celkově 214 kusů. Každopádně těmito úpravami by se podařilo eliminovat asi největší nedostatky letounů JAS-39C/D Gripen.

Samozřejmostí je dále integrace další nové výzbroje. Výrobce zatím oznámil v souvislosti s modernizací 2025 integraci nových protilodních střel RBS-15F ER, nové protizemní výzbroje a nového kontejneru LOROP (Long Range Oblique Photography) pro šikmé snímkování na velkou vzdálenost. Dále se plánuje zlepšení komunikačních a navigačních systémů (zejména zajištění GPS navigace proti rušení). Mezi další prvky modernizace 2025 patří implementace nového vysokorychlostního datalinku a čidla IRST, které bude s největší pravděpodobností převzato z Gripenu E. Další podrobnosti k této modernizaci výrobce zatím nezveřejnil.

Vzhledem k tomu, že letouny Gripen C/D budou českým letectvem provozovány ještě minimálně 8-10 let, je dostatek času si pečlivě promyslet všechny možné varianty pokračování provozu nadzvukového letectva po roce 2027/2029. Pokud by se ČR rozhodla v pokračování provozu modernizované platformy C/D, je velice pravděpodobné, že by tak bylo realizováno ve větším počtu 24 ks a došlo by k přezbrojení i druhé letky. Pokud se ČR rozhodne pro pokračování s nejmodernější verzí JAS-39E/F, což už je stroj 4+ generace, bude se pravděpodobně vzhledem k pořizovací ceně jednat o provoz na úrovni dosavadního počtu 14 ks. V této době již budou známy skutečné provozní náklady nových strojů E/F švédského a brazilského letectva a Česká republika se tak bude moci rozhodnout i podle tohoto kritéria.

Vyloučit ale nelze ani opuštění provozu Gripenů a přechod na úplně jinou platformu, například made in USA. Dá se totiž předpokládat, že americký výrobce, posilněný současnými úspěchy na Slovensku a Bulharsku, si nebude chtít nechat možnost prodeje do ČR jen tak nechat uniknout. Predikovat nyní, jak celá věc dopadne, by bylo věštěním z křišťálové koule. Každopádně, za nějakých osm let budeme moudřejší.

Autor textu: Aleš Hottmar, spolupráce: Radim Špalek

Originální verze článku s dalšími fotografiemi je publikována na serveru Czech Air Force.

Článek vznikl výhradně z veřejně dostupných materiálů, článků a blogů na webu bez zvláštního informačního přispění výrobce SAAB.

Zdroje:
článek „České Gripeny přešly na MS20“, autor Tomáš Soušek;
Letectví + Kosmonautika 4/2018; článek „Gripeny budou střežit české nebe i nadále“, autor Pavel Lang;
www.mocr.army.cz; článek „Gripen C/D se bude rozvíjet nejméně do roku 2050“, autor Krasimir Grozev;
http://aeropress-bg.com, článek „TAURUS KEPD 350“, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/14743-TAURUS-KEPD-350; článek AIM-120 AMRAAM, autor Martin Smíšek;
https://www.valka.cz/10267-AIM-120-AMRAAM, článek „Gripen C/D to Fly With Jamming Pod By 2020“;
https://gripenblogs.com; FMV Sensorsymposium 2012 – ISR-förmåga på flygarenan, JAS39 Gripens sensorförmåga, autor Hannes Thelander, vedoucí projektu ISTAR na Gripen C/D;
Field service of reconnaissance capability in the Swedish Libya operation, autor Linde Jonas;
FMV Sensorsymposium 2012; článek The Cobra Helmet Mounted Display System for Gripen, autoři Jörgen Larsson a Tommy Blomqvist;
Saab Aerosystems; článek „Zástupci resortu obrany České republiky a Švédska se setkali na jednání v Čáslavi“, autor Petra Lacušková, sekce vyzbrojování a akvizic MO;
www.mocr.army.cz; veřejně přístupné tiskové zprávy a datasheety výrobce SAAB, https://saabgroup.com.

 
 

O

 
 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Vzlétnou české Gripeny nad islandské ledovce?

Poslanci českého parlamentu v nejbližších dnech rozhodnou o tom, jakých zahraničních misí se česká ...

České stíhačky JAS-39 Gripen získají přesné zbraně

Česká republika na summitu NATO podepsala smlouvu na nákup 200 kusů „chytrých bomb“ PGM ...

Zaměřovací kontejnery pro L-159 ALCA a JAS-39 Gripen

Ministerstvo obrany České republiky objednalo 200 laserem naváděných pum GBU-12/16 Paveway II pro ...

Zaměřovací a průzkumné kontejnery pro české stíhačky Gripen

Vzdušné síly Armády České republiky (VzS AČR) 30. října převzaly poslední dva kusy ozařovacích a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • JP--
  08:19 24.01.2019

  Gripen neGripen je otázka, já bych je nechal dožít (tedy odkoupit) klidně do roku cca 2035 a pak koupil rovnou něco novýho. 14 kousků pro naše potřeby zatím stačí. Jasně měla by ...Zobrazit celý příspěvek

  Gripen neGripen je otázka, já bych je nechal dožít (tedy odkoupit) klidně do roku cca 2035 a pak koupil rovnou něco novýho. 14 kousků pro naše potřeby zatím stačí. Jasně měla by se koupit munice jak AG, ideálně SDB II i s integrací, pár průzkumnejch kontejnerů a větší počet Liteningů. Tak AA Meteror nebo novější verze Ammramu a víc bych to nehrotil.

  Letectvo si hlavně musí vyřešit co s L-159kama v současnym stavu je snad radši zrušit, nebo konečně dokončit jejich modernizaci, tak aby se daly konečně pořádně využívat. tj. link 16 - střelecký kontejnery nějakou podobu REB kontejneru, integrace AG zbraní a jejich nákup. Gripen je vcelku moderní platforma se slušným výkonem a na ruský křápy nebo střílení ručníkářů by určitě stačil.

  Podle mě spíš chybí munice kontejnery a rozhodnutí co s L-159kama než řešit nástupce Gripenu. Odkopit a za ušetřené vyřešit ten zbytek. To že chce letectvo více kusů je hezký, ale pokud ani nemá čím střílet tak na co.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   08:59 24.01.2019

   L-159 ideálně přestavět na verzi T2 a udělat z nich jednu cvičně-bojovou letku. Jejich AG roli by měla ideálně převzít druhá letka víceúčelových nadzvuků. Tím by se problém L-159 ...Zobrazit celý příspěvek

   L-159 ideálně přestavět na verzi T2 a udělat z nich jednu cvičně-bojovou letku. Jejich AG roli by měla ideálně převzít druhá letka víceúčelových nadzvuků. Tím by se problém L-159 ideálně vyřešil a zároveň by letectvo nahradilo své dosluhující L-39ZA.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  08:02 24.01.2019

  (Ne)vybavenost našich Gripenů je otázkou, protože stále jsme se neshodli, k čemu vlastně slouží, jestli kvůli malému počtu jen na airpolicing nebo to je válečný stroj schopný nás ...Zobrazit celý příspěvek

  (Ne)vybavenost našich Gripenů je otázkou, protože stále jsme se neshodli, k čemu vlastně slouží, jestli kvůli malému počtu jen na airpolicing nebo to je válečný stroj schopný nás ubránit či se účastnit obrany v koalici. Já tam vidím to prvé, tedy jen airpolicing, jednak kvůli počtu a jednak v nějaké koaliční akci bude větší starost s logistikou a kompatibilitou s nastupujícími F-35A u spojenců než potenciální užitek z našich cca 4 strojů, které bychom mohli popř. uvolnit. Pokud bychom měli F-35A, tak ok, je to stroj co do koalice typově zapadne. Takto nám Gripen C/D na airpolicing stačí a dokonce ta prvotní chabá výbroj kanon+amraam+sidewinder k tomuto účelu také úplně stačí.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   08:44 24.01.2019

   Je chyba rozlišovat stroj bojový a stroj na airpolicing. Airpolicing je pouze jeden z úkolů letectva v době míru. S tuhle logikou by bohatě stačil i FA-50, ale myslím si že ...Zobrazit celý příspěvek

   Je chyba rozlišovat stroj bojový a stroj na airpolicing. Airpolicing je pouze jeden z úkolů letectva v době míru. S tuhle logikou by bohatě stačil i FA-50, ale myslím si že takovéhle uvažování je od začátku chybné. Vojenské letectvo by mělo být stavěné primárně na válečné využití. Stejně jako pozemní síly nejsou budovány primárně jako posilový prostředek policie i když se tak dají využít.

   Pokud padne rozhodnutí pokračovat s Gripenem bude nezbytné navýšení počtu strojů. Není to tak dávno co jsem sem dával rozhovor s velitelem letectva, který říkal že výcvik AA a AG se se současným počtem letadel nedá plnohodnotně realizovat. Stejně tak vidím jako nezbytné po pořízení moderních AA střel investovat do přilbového zaměřovače. Naši piloti při cvičných soubojích Eurofightery uváděli jejich absenci jako svojí značnou nevýhodu.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:57 24.01.2019

    Pro airpolicing je asi nejdůležitější vlastnost vysoká rychlost, FA-50 má M1,5, to je celkem málo, pokud je jedno letiště v zemi. K válečnému využití nestačí 14ks strojů, to je ...Zobrazit celý příspěvek

    Pro airpolicing je asi nejdůležitější vlastnost vysoká rychlost, FA-50 má M1,5, to je celkem málo, pokud je jedno letiště v zemi. K válečnému využití nestačí 14ks strojů, to je stejné jako koupit jeden tank a hrát si na těžkou brigádu. Takže buď máme letectvo početně jen pro airpolicing a žádné jiné plány nejsou (což se zdá že 20let pronájmu to tak máme resp. mít budeme), nebo se plánuje mít opravdu válečné letectvo s počtem aspoň +/- 36ks a můžeme se bavit, že airpolicing je jeden z úkolů letectva v době míru. Dnes jsme v té situaci, že máme onen "jeden tank", který k válce samozřejmě nestačí.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     10:19 24.01.2019

     Jak jsem psal samo letectvo má požadavek na minimálně 6 dalších letadel. To že armádu teď aktuálně trápí jiné věci a tenhle plán je odložen je věc jiná. Tenhle současný stav je ...Zobrazit celý příspěvek

     Jak jsem psal samo letectvo má požadavek na minimálně 6 dalších letadel. To že armádu teď aktuálně trápí jiné věci a tenhle plán je odložen je věc jiná. Tenhle současný stav je taková trvalé nouzovka. Pokud si dobře pamatuji mělo být původně nakoupeno 24 stíhaček.
     Primární úkol armádního letectva není airpolicing, stejně jako není primární úkol vojáka mech. praporu patrolovat v ulicích. Pokud je to třeba může být takto nasazen, ale není a ani by to neměl být jeho hlavní úkol.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:36 24.01.2019

      Rozumím ti a v podstatě souhlasím, ale je to jako by voják mech. praporu měl jedno obrněné auto a jinak vůbec žádnou další techniku, ale zato měl pušku a boty, takže pro ...Zobrazit celý příspěvek

      Rozumím ti a v podstatě souhlasím, ale je to jako by voják mech. praporu měl jedno obrněné auto a jinak vůbec žádnou další techniku, ale zato měl pušku a boty, takže pro patrolování v ulicích by vč. toho jednoho auta měl všechno co potřebuje. Čím pak ten voják ve skutečnosti svým vybavením je ? Vojákem mech. praporu nebo spíš policistou ?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:34 24.01.2019

      Jenže naši piloti mají plnohodnotný bojový letoun. Bohužel v celkem malém počtu, ovšem do nějakého většího konfliktu by byli nasazeni v rámci NATO. Už jenom pro společnou obranu by ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenže naši piloti mají plnohodnotný bojový letoun. Bohužel v celkem malém počtu, ovšem do nějakého většího konfliktu by byli nasazeni v rámci NATO. Už jenom pro společnou obranu by se měli snažit z Gripenu/C dostat co nejvíc je možné.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      21:06 24.01.2019

      Scotty - to s primárnou úlohou letectva ste napísali úplne presne.!! vojenská technika má iba jednú úlohu a to byť pripravená na vojnu...netvrdím že to v jednotlivých armádach aj ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty - to s primárnou úlohou letectva ste napísali úplne presne.!!
      vojenská technika má iba jednú úlohu a to byť pripravená na vojnu...netvrdím že to v jednotlivých armádach aj na 100´% je,ale reči typu-načo nám to bude,sú naozaj hlúpe...tiež sme nemuseli ako čssr kupovať tanky t-72,keď nikdy nebojovali a len zostárli...proste momentálne je mier (budme radi) a preto napr. "stíhačky" nebojujú,ale vykonávajú LEN air policing...Skrýt celý příspěvek

 • SofF
  00:22 24.01.2019

  modernizace tohoto nevýkonného stroje je jen žrout peněz, navíc v tak malém množství. Mít jich na 4-5 letek tak ještě s oběma očima přivřenýma, ale takhle když navíc půjde čím dál ...Zobrazit celý příspěvek

  modernizace tohoto nevýkonného stroje je jen žrout peněz, navíc v tak malém množství. Mít jich na 4-5 letek tak ještě s oběma očima přivřenýma, ale takhle když navíc půjde čím dál víc peněz do armády tak by bylo vhodné zbavit se symbolu degradace a hubených let. Klidně na nejnovější model Gripenu ale koupit aspoň dvě letky.
  A k těm misím do Pobaltí, bez urážky ale je to jak když jednooký pomáhá úplně slepému. Navíc nescházelo mnoho a díky nekompetentnosti ODS+ČSSD jsme mohli dopadnout jako to Pobaltí.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   08:09 24.01.2019

   V Pobaltí jde o airpolicing, nejde o odvrácení válečného útoku či odstrašení nepřítele. K tomu je Gripen C ideální, tak jaký jedooký ? Naopak tyto mise dělají skvělé jméno ČR a ...Zobrazit celý příspěvek

   V Pobaltí jde o airpolicing, nejde o odvrácení válečného útoku či odstrašení nepřítele. K tomu je Gripen C ideální, tak jaký jedooký ? Naopak tyto mise dělají skvělé jméno ČR a vyjadřují, že máme schopnost něco takového zorganizovat. Zdánlivě to není nic moc, ale ne každý to dokáže, např. SR tyto mise neprovádí, ačkoliv třeba Poláci s Mig-29 v Pobaltí byli.Skrýt celý příspěvek

   • HEKTOR
    20:55 24.01.2019

    Jura99 - tie misie v pobaltí,alebo kdekoľvek inde nie sú nič neobvyklé...to že ich realizovalo poľsko s mig-29 a slovensko nie,je len preto že poľsko má jednoducho viac migov...a v ...Zobrazit celý příspěvek

    Jura99 - tie misie v pobaltí,alebo kdekoľvek inde nie sú nič neobvyklé...to že ich realizovalo poľsko s mig-29 a slovensko nie,je len preto že poľsko má jednoducho viac migov...a v zálohe ešte aj f-16...a presne preto to zvládlo aj česko,proste vám toho viac "lieta" a preto ste tam mali čo poslať...Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     21:13 24.01.2019

     SR mela 20ks Migu, dva havarovaly, melo by byt 18ks, ake davno neni. Prave duvody neznam.

     SR mela 20ks Migu, dva havarovaly, melo by byt 18ks, ake davno neni. Prave duvody neznam.

     • HEKTOR
      21:39 24.01.2019

      Jura99 - 18ks .??a to bol ktorý rok.??no proste ich je teraz cca 6ks+/-,fakt neviem...a možno preto netahajú misie..

      Jura99 - 18ks .??a to bol ktorý rok.??no proste ich je teraz cca 6ks+/-,fakt neviem...a možno preto netahajú misie..

     • Jura99
      06:18 25.01.2019

      10ks z CSLA a 10ks z deblokaci. Ze jste je asi rozebrali na soucastky neni omluvou. Polaci je stale maji komplet, i ty z CR. (minus havarky). Proste mate zvlastni zpusob ...Zobrazit celý příspěvek

      10ks z CSLA a 10ks z deblokaci. Ze jste je asi rozebrali na soucastky neni omluvou. Polaci je stale maji komplet, i ty z CR. (minus havarky). Proste mate zvlastni zpusob hospodareni, viz. ty Mi-17 co sly u vas do servisu a skoncily nekde rozebrane v garazi a deset let je nikdo nehledal.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      14:11 25.01.2019

      Modernizovanych MiGu bylo OSSR dodano 12, zbytek puvodnich MiGu se kanibalizoval (a nejaky cas se jiste kanibalizuje i ty modenrizovane kusy). Ze je to zcela bezna praxe by nam ...Zobrazit celý příspěvek

      Modernizovanych MiGu bylo OSSR dodano 12, zbytek puvodnich MiGu se kanibalizoval (a nejaky cas se jiste kanibalizuje i ty modenrizovane kusy).
      Ze je to zcela bezna praxe by nam mohl osvetlit jiny priklad... tak co treba ACR. Ta taky nedoletavala do konce vsechny jednadvacitky, na standard MNS jich sveho casu modenrizovala prave 12 (10+2) a doletavany do roku 2005 byly pak prave ty.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:06 25.01.2019

      Clanek: všechny Mig-29 byly ve verzi A, přídomek S vznikl tzv. modernizací, která spočívala v přidání GPS a ještě čehosi, nechci to bagatelizovat, ale modernizací se to nazvat ani ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: všechny Mig-29 byly ve verzi A, přídomek S vznikl tzv. modernizací, která spočívala v přidání GPS a ještě čehosi, nechci to bagatelizovat, ale modernizací se to nazvat ani nedá. Takže všechny stroje byly +/- stejné. Že časem se jejich počet smrsknul nevysvětlitelně na polovinu je věc podivná a nevysvětlitelná, protože např. Poláci provozují stále ex-české vrstevníky těch dávno kanibalizovaných slovenských. Odstavení Mig-21 není žádný argument, ta letadla byla za životností (nechci kecat, ale myslím že se tam šlo za hranici životnosti) a s nepoměrně menší pořizovací cenou. Proti tomu odstavené Mig-29A neměly nalétáno nic, viz. ten kousek předaný do VHÚ Kbely, ten má pouhých 237hodin !Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      19:05 25.01.2019

      Jura99 - trošku vás poopravím...tých migov ak som dobre dávnejšie čítal bolo spolu tuším cca 23-24ks...je to úplne jedno... a čakal som či zase "vytiahnete" -237hodinový ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99 - trošku vás poopravím...tých migov ak som dobre dávnejšie čítal bolo spolu tuším cca 23-24ks...je to úplne jedno...
      a čakal som či zase "vytiahnete" -237hodinový mig...nesklamali ste...
      pre ten váš komplex proste neberiete nič iné a len potrebujete dohonestovať stále všetko slovenské...a stále neviete predýchať,že by slovensko čo i len na krátky čas malo niečo lepšie ako česko...
      napr. Clanek vám napísal koment na české migy-21,ale nie,zbytočné,aj tak to neberiete...
      čomu stále nechápete.??to vám mám ako 5ročnému napísať,že nemôžete porovnávať slovenské a poľské migy.??veď to tu každý človek chápe,že to tak je preto,lebo slovensko na rozdiel od poľska na armádu kašlalo...a preto to išlo s migom29 dole vodou...stále tu hladáte nejakú záhadu,alebo senzáciu...ale nič také neni...proste keď sa na niečo kašle,tak to tak aj skončí...možno vám zoberiem ilúzie,ale nie všetko v sr je transparentné,logické a hospodárne...a možno vás sklamen,ale neni to ani v čr...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:46 26.01.2019

      HEKTOR: já jsem pouze nepochopil, co Clanek myslel nedolétáním jednadvacítek v AČR. Nejmladší Mig-21MF dodaný do ČSSR měl ročník výroby 1975, úprava MFN pro službu v NATINADS byla ...Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR: já jsem pouze nepochopil, co Clanek myslel nedolétáním jednadvacítek v AČR. Nejmladší Mig-21MF dodaný do ČSSR měl ročník výroby 1975, úprava MFN pro službu v NATINADS byla provedena v roce 2000 (tj. po 25letech služby) u 10ks strojů a vyřazeny byly v 2005, tedy jako třicetileté stroje. Tam fakt nevidím žádný argument nedolétání "do konce", ani u těch, co už modernizaci MFN ve svých 25letech nedostaly. Proti tomu slovenské Mig-29A, které byly vyřazeny, měly stáří okolo 10let, některé mladší (jednotlivé kusy jsou popsány na valka.cz, např. stroj číslo 9308, výroba 1989, vyřazení 1996). Toto vlákno začalo tím, že SR má prý málo Migů na mise v Pobaltí, na to jsem se snažil vysvětlit, že málo jich nemá, resp. nemělo, ale jaksi se bez jasného důvodu více než polovina strojů kamsi propadla do bažin poměrně záhy po jejich pořízení. Pokud toto vysvětlení berete jako můj mindrák ze Slováků, tak se mohu jen s porozuměním pousmát, je to typické, když nemám na něco rozumnou odpověď, oponenta označím za zaujatého nepřítele.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      20:13 27.01.2019

      Jura99 - ja ako mindrák neberiem čo píšete,ale ako to píšete... a vy ste vlastne nepochopil,že vám svojím spôsobom dávam za pravdu...máme mať cca 12ks,ale to je veľmi optimistický ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99 - ja ako mindrák neberiem čo píšete,ale ako to píšete...
      a vy ste vlastne nepochopil,že vám svojím spôsobom dávam za pravdu...máme mať cca 12ks,ale to je veľmi optimistický pohľad...dávam sem dva linky-v prvom sú všetká let.technika čo je a aj čo bola ku dňu !!!25.1.2019!!! ...autor čerpá aj z valka.cz...ale osobne neverím počtom prevádzkovaných lietadiel ku dnešnému dňu...ja len tvrdím,že pokial by slovensko malo dostačujúci počet migov,tak by sme ťahali misie v pobaltí a "zarábalo" na tom...a nemyslím si,že sa migy niekam prepadli,len sú asi "pokazené"-viď druhý link...je to smutné,nehospodárne,ale jo to proste asi fakt...

      https://sk.wikipedia.org/wiki/...

      https://slovensko.hnonline.sk/... Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   08:52 24.01.2019

   Tak Gripen byl vyvíjen jako prostředek primárně pro boj středního státu (Švédsko) se státem velkým (Rusko). Pokud by byl patřičně modernizován a dozbrojen, bude v podmínkách ČR ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak Gripen byl vyvíjen jako prostředek primárně pro boj středního státu (Švédsko) se státem velkým (Rusko). Pokud by byl patřičně modernizován a dozbrojen, bude v podmínkách ČR stále platným strojem. S tím že by se jejich počet měl zvýšit v podstatě souhlasím ideálně spolu s vyřazením L-159.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    12:47 24.01.2019

    To by platilo pokud by CR dnes byla zainteresována do programu "Gripen". Jenže není, krom vycvičených pilotů není žádný relevatní důvod na platformě zůstat. Nejsme vlastníky ani ...Zobrazit celý příspěvek

    To by platilo pokud by CR dnes byla zainteresována do programu "Gripen". Jenže není, krom vycvičených pilotů není žádný relevatní důvod na platformě zůstat. Nejsme vlastníky ani drahého technického vybavení, ani letadel, a neděláme jejich údržbu!
    Tedy vše o co se teď jedná je vložení investic co stroje 4.generace, z další životností 15.let. Z rychle narůstajícími náklady na provoz. A to jen za předpokladu, že dostaneme nabídku...Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:41 24.01.2019

     Není pravda že neděláme údržbu. Všechny běžné opravy a prohlídky dělá perzonál základny v Čáslavi. Jak naši piloti tak technický perzonál ná ty stroje dostatečně osahané. Vybavení ...Zobrazit celý příspěvek

     Není pravda že neděláme údržbu. Všechny běžné opravy a prohlídky dělá perzonál základny v Čáslavi. Jak naši piloti tak technický perzonál ná ty stroje dostatečně osahané. Vybavení pro Gripen které nemá ve vlastnictví armáda by bylo jistě doučástí případného prodeje.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      19:25 24.01.2019

      Tedy je to přesně to samé co sem napsal já.
      CR nemá vůči C/D žádný důvod setrvávat. Nákupem vybavení na 10-15. let můžeme jen ztratit.

      Tedy je to přesně to samé co sem napsal já.
      CR nemá vůči C/D žádný důvod setrvávat. Nákupem vybavení na 10-15. let můžeme jen ztratit.

     • Scotty
      23:01 24.01.2019

      Vy jste napsal že se u nás neprovádí opravy a údržba což je lež.

      Vy jste napsal že se u nás neprovádí opravy a údržba což je lež.

 • Jara
  23:27 23.01.2019

  Něco podobného už jsem někde četl;) nicméně bych si přál mnohem více článků, jako tenhle řešící naší obranyschopnost a výzbroj, tak doufám že se dočkám, za mě super! K článku, ...Zobrazit celý příspěvek

  Něco podobného už jsem někde četl;) nicméně bych si přál mnohem více článků, jako tenhle řešící naší obranyschopnost a výzbroj, tak doufám že se dočkám, za mě super!

  K článku, není to tak dlouho co jsem pod nějákou oslavnou diskuzí na téma té debilní F35 napsal, že by se naše letectvo mělo soustředit na zvyšování svých schopností a vyždímat platformu Gripen do mrtě, ideálně se během znovubudovaní letectva přidat do programu FCAS a mezitím obnovit a vybudovat schopnosti letectva a zvýšit počty.....

  Pokračovat teď s Gripenem je ideální i ve světle toho, že musíme pořídit komplet PVO a vybudovat mech. Brigády se vším všudy nota bene, když nejsme schopni ani vyčerpat potenciál gripenu.

  Prolítl jsem diskuzi a nechápu proč někdo do tohoto éra tak šije zvláště když je to asi nejlépe fungující zbraňový systém u AČRSkrýt celý příspěvek

  • skelet
   07:18 24.01.2019

   není to ničitelka borgských krychlí (F-35) a ani si nezahrála ve filmu Iron Eagle

   není to ničitelka borgských krychlí (F-35) a ani si nezahrála ve filmu Iron Eagle

  • Clanek
   08:13 24.01.2019

   Protoze je to ve stavajicim provedeni po temer vsech strankach nejslabsi nadzvuk na trhu, kde v jeho mizerii mu muze konkurovat snad jen korejsky Golden Eagle a prekonat ho svede ...Zobrazit celý příspěvek

   Protoze je to ve stavajicim provedeni po temer vsech strankach nejslabsi nadzvuk na trhu, kde v jeho mizerii mu muze konkurovat snad jen korejsky Golden Eagle a prekonat ho svede jen klenot indickeho vojenskeho prumyslu Tejas. Jasne ze je levny na provoz, jeste aby pri tech vykonech nebyl.

   Pokud ma ACR ambice jen na to sedlat to nejlevnejsi a nejmene vykonne, pak klidne muze, ale nedivme se kdyz na to nekdo poukaze. I za me ma CR za 10 let jednoduse na vic (at uz tim "vic" bude gripen E/F, next gen EU ero nebo ta "debilni F-35").Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:38 24.01.2019

    Proč ten odsudek ? Mezi jednomotoráky je konkurence velmi malá, T-50 je spíš cvičný stroj s rychlostí pouze M1,5 a Tejas má problém sám se sebou, což Gripen nepochybně nemá. ...Zobrazit celý příspěvek

    Proč ten odsudek ? Mezi jednomotoráky je konkurence velmi malá, T-50 je spíš cvičný stroj s rychlostí pouze M1,5 a Tejas má problém sám se sebou, což Gripen nepochybně nemá. Jedinou vyráběnou jednomotorovou konkurencí mezi 4.gen je F-16, kterému je Gripen C rovnocenným soupeřem (mimo Block72/70), byť kvůli o třetinu menší hmotnosti má i menší nosnost.Skrýt celý příspěvek

    • NeoXII
     09:22 24.01.2019

     No tak iste :-))) Gripen je rovnocenný súper F-16 leda tak v Ace Combate na Playstatione. Už len motor je neporovnateľný: Gripen forsáž 80 kN, F-16 130-144 kN, podľa typu motora. ...Zobrazit celý příspěvek

     No tak iste :-))) Gripen je rovnocenný súper F-16 leda tak v Ace Combate na Playstatione. Už len motor je neporovnateľný: Gripen forsáž 80 kN, F-16 130-144 kN, podľa typu motora. Nosnosť, dolet, (F-16 váži o takmer tri tony viac). AESA radar, prilbový zameriavač ako štandard, atď... Si zober, že F-16 z motorom GE a 144 kN výkonom má takmer taký výkon, ako MiG 29. Ten má 2x 80,5 kN, čiže spolu 161 kN. To je iný rachot než Gripen. A čo sa týka Gripenu E/F, ešte len sa učí lietať a jeho udávané hodnoty sú zatiaľ len na papieri. Až bude mať "nabojované" toľko čo F-16, môže sa porovnávaťSkrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:54 24.01.2019

      Jak jsi napsal F-16 se těžší o 3t proto ten rozdíl v max. tahu není tak zásadní. Když porovnáš tah/hmotnost F-16 1,095 JAS 39/C 0,97. Dále porovnáváš jiné generace letadel. ...Zobrazit celý příspěvek

      Jak jsi napsal F-16 se těžší o 3t proto ten rozdíl v max. tahu není tak zásadní. Když porovnáš tah/hmotnost F-16 1,095 JAS 39/C 0,97.
      Dále porovnáváš jiné generace letadel. Porovnávej zásadně F-16C s Gripenem/C nebo F-16V s Gripenem/E. F-16C taky AESA radarem nebyl ani není vybaven.
      Ve Švédsku je přilbový zaměřovač už taky standardní vybavení Gripenu/C.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:01 24.01.2019

      A co číst, umíš ? :) Píšu, že je soupeřem mimo Block 70/72, tak do toho nepleť AESA radar, ačkoliv až bude mít Gripen C také AESA, tak proč ne ? :-). Gripen C má méně výkonný ...Zobrazit celý příspěvek

      A co číst, umíš ? :) Píšu, že je soupeřem mimo Block 70/72, tak do toho nepleť AESA radar, ačkoliv až bude mít Gripen C také AESA, tak proč ne ? :-). Gripen C má méně výkonný motor, ale je o třetinu lehčí, tomu zhruba odpovídá ten méně výkonný motor. Gripen C je obratnější, přilbový zaměřovač může mít samozřejmě také. Gripen má násobně menší RCS, protože F-16 je starý drak. Takže podstatný rozdíl, o kterém jsem ale psal v minulém příspěvku, je v tom, že Gripen C je lehčí stroj s menší nosností a pokud má někam odnést stejnou hromadu bomb jako F-16, tak je neodnese, v ostatních parametrech je zcela srovnatelný.Skrýt celý příspěvek

     • NeoXII
      10:15 24.01.2019

      Jura99. RCS Jas 39 je 0.5-1,5, RCS F16 E block 60 je tiež 0,5-1,5. Viď https://aviatia.net...

      Jura99. RCS Jas 39 je 0.5-1,5, RCS F16 E block 60 je tiež 0,5-1,5. Viď https://aviatia.net...

     • logik
      10:31 24.01.2019

      Scotty:
      Fór je ovšem v tom, že zatímco F16C lze +- upgradovat na V, tak z Cčka Ečko neuděláš.

      Scotty:
      Fór je ovšem v tom, že zatímco F16C lze +- upgradovat na V, tak z Cčka Ečko neuděláš.

     • Jura99
      10:41 24.01.2019

      NeoXII: tak ten odkaz je zrovna asi takový zdroj informací pro ty hráče na playstationu :). Ale když už, tak právě srovnání F-16E/F s JAS-39C/D na těchto stránkách více méně ...Zobrazit celý příspěvek

      NeoXII: tak ten odkaz je zrovna asi takový zdroj informací pro ty hráče na playstationu :). Ale když už, tak právě srovnání F-16E/F s JAS-39C/D na těchto stránkách více méně potvrzuje tvrzení, že jde o srovnatelné stroje, resp. Gripen má všechny jejich ratingy lepší https://aviatia.net/gripen-vs-... Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:06 24.01.2019

      však Jura99 psal, že s výjimkou Block70/72 :D

      však Jura99 psal, že s výjimkou Block70/72 :D

     • Scotty
      11:11 24.01.2019

      logik
      Zatím ne, to je pravda.

      logik
      Zatím ne, to je pravda.

     • Jirosi
      14:39 24.01.2019

      Scotty:"Dále porovnáváš jiné generace letadel."

      Porovnáváš je, protože spolu soupeří v bojích o zákazníka.

      Scotty:"Dále porovnáváš jiné generace letadel."

      Porovnáváš je, protože spolu soupeří v bojích o zákazníka.

    • Clanek
     13:51 24.01.2019

     To neni odsudek, to je suche konstatovani faktu coby odpoved Jarovi na "nechápu proč někdo do tohoto éra tak šije ". Pokud nekdo sije v ramci objektivity, tak si gripen C/D to siti ...Zobrazit celý příspěvek

     To neni odsudek, to je suche konstatovani faktu coby odpoved Jarovi na "nechápu proč někdo do tohoto éra tak šije ". Pokud nekdo sije v ramci objektivity, tak si gripen C/D to siti jednoduse zaslouzi. Pokud se nekdo chce po gripenu vozit nehlede na fakta, pak samozrejme nema dalsi diskuse nejaky valny smysl.
     Ze je konkurence mezi jednomotoraky mala souhlas, na suchem konstatovani to ale nic nezmeni.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      14:31 24.01.2019

      Máš pravdu to letadlo si to nezaslouží, jenže taky není rok 2005. Ale to jakým způsobem sním jedná "Saab" je doslova trestuhodné. Bohužel nežijeme v kouzelném světě, ale v ...Zobrazit celý příspěvek

      Máš pravdu to letadlo si to nezaslouží, jenže taky není rok 2005.
      Ale to jakým způsobem sním jedná "Saab" je doslova trestuhodné.

      Bohužel nežijeme v kouzelném světě, ale v realitě. A tam není žádný důvod, aby ACR tento stroj držela finančně při životě. Na to jí stačí její vlastní L-159.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:24 23.01.2019

  Předpokládám navýšení počtu Gripenů +4 ve verzi C.

  Předpokládám navýšení počtu Gripenů +4 ve verzi C.

 • Proxy
  22:44 23.01.2019

  U Švédů vidím vyřazování C/D hlavně kvůli stáří draku – první dostali v roce 1993, poslední v 2008 a v 2007 začali modernizovat staré A/B. Ty nahradí nové E/F a nové C/D mohou ...Zobrazit celý příspěvek

  U Švédů vidím vyřazování C/D hlavně kvůli stáří draku – první dostali v roce 1993, poslední v 2008 a v 2007 začali modernizovat staré A/B. Ty nahradí nové E/F a nové C/D mohou létat ještě za dvacet let.

  Případný odkup by pro mě musel být opravdu levný, stejně tak třetí období pronájmu by muselo být levné. Velký problém je ale vyjednávací pozice Švédska v porovnání s USA – Švédsko si nemůže dovolit dotovat spojence jako to dělá USA a bojím se, že v takové konkurenci si letadla radši nechají, než jít do cenové války. (Mimo jiné je to hlavní důvod, proč nemá význam řešit cenu slovenských F-16). To by bylo pro náš asi nejhorší, protože buďto přistoupíme na předražené Gripeny, nebo bolestivě po dvaceti letech přejdeme na jiné letadlo.

  Jako obvykle jde o rozhodování se stovkami faktorů, ale teď mě morbidně napadá věkové rozložení potřebného personálu. Pokud mají značnou část lidí ve stejné generaci, může být přechod na novou techniku vhodný s ohledem na nové náběry – Gripeny a piloty vyřadit z aktivní služby koordinovaně (tím neodsuzuji jejich zkušenosti, ale koukám na investici do nového personálu).

  Hezký článek, škoda těch překlepů. :)Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  21:03 23.01.2019

  Jirosi Víš co, já s tebou diskuzi končím protože je fakt o ničem. Viz.: "Ještě před chvílí si tu psal o koupi "Meteoru, IRIS-T", když nevíme zda budeme mít po roce 2027-9 ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi

  Víš co, já s tebou diskuzi končím protože je fakt o ničem.
  Viz.: "Ještě před chvílí si tu psal o koupi "Meteoru, IRIS-T", když nevíme zda budeme mít po roce 2027-9 letouny k dispozici."

  Vůbec jsem o tom nepsal, neumíš číst, nebo máš duševní poruchu či jenom hejtuješ.

  "A najednou tě trápí, nákup bomb a výcvik pilotů k A/G..."

  Nic takového mě netrápí, psal jsem jen, že se rozšíří schopnosti A-G do roku 2025. Výcvik jsem taháš ty a že prý se necvičí nováčci. Nevim kde to bereš, je to divný jako všechny tvoje příspěvky.

  Dále ti povim jedno tajemství, modernizační balíčky většinou se nedělají v rámci X států najednou, ale většinou samostatně, protože vyčleněné peníze jsou v různém čase, protože každý stát má jiné priority. Pokud tě i tak trápí "množstevní sleva", tak věř tomu, že modernizace půjdou v ruku v ruce s technologiemi použitých na E/F, viz. opět článek.

  Taj ahoj, omlouvám se, ale přitroublé diskuze mě opravdu nebaví.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:01 23.01.2019

  Parádní materiál, trochu mi tu chybí více o případných změnách draku, například v souvislosti se snižováním RCS letadla. Je pěkné vidět, že dokáží ze staršího typu radaru novými ...Zobrazit celý příspěvek

  Parádní materiál, trochu mi tu chybí více o případných změnách draku, například v souvislosti se snižováním RCS letadla.
  Je pěkné vidět, že dokáží ze staršího typu radaru novými komponenty zvýšit dosah a kvalitu mapování.
  Ale, do jaké míry jde o zvýšení v procentech pro detekci, jak je psáno v článku, když na obrázcích je to popisované jako tracking range, detection a tracking nemusí být vždy stejné.Skrýt celý příspěvek

 • Poly
  19:53 23.01.2019

  Našel někdo cenu Gripenu E? Nemyslím komplet s výbavou, ale cenu holého letounu.

  Našel někdo cenu Gripenu E? Nemyslím komplet s výbavou, ale cenu holého letounu.

 • skelet
  18:55 23.01.2019

  1) před náhradou Gripenů bychom měli kontaktovat Poláky, jak to mají se svým programem bojových letounů. A na základě toho infa se k nim připojit nebo ne (ale předpokládám, že ...Zobrazit celý příspěvek

  1) před náhradou Gripenů bychom měli kontaktovat Poláky, jak to mají se svým programem bojových letounů. A na základě toho infa se k nim připojit nebo ne (ale předpokládám, že spíše ne, kvůli oboustrannému hašteření a lobby)
  2) pokud Švédi nabídnou dobrou odkupku/servisku/modernizace, tak koupit, jinak ahoj.
  Přeci jen armáda potřebuje opět řešit důležitější věci, než letouny sloužící na air policing, a které svou práci odvedou i po roce 2030. Smutné, ale prosté.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:07 23.01.2019

   Ono zase pozor, "levný prodej" nemusí znamenat "levný provoz". Pro prodejce, ale určitě bude znamenat stejný zisk.

   Ono zase pozor, "levný prodej" nemusí znamenat "levný provoz". Pro prodejce, ale určitě bude znamenat stejný zisk.

   • skelet
    19:22 23.01.2019

    že ty neumíš číst :D

    že ty neumíš číst :D

 • semtam
  18:48 23.01.2019

  Musím reagovat také "nahoře", protože již nelze reagovat ve vlákně. Jirosi Prosím pokud netrolíš přečti si ještě jednou článek a tam uvidíš, že schopnosti českých Gripenů se do ...Zobrazit celý příspěvek

  Musím reagovat také "nahoře", protože již nelze reagovat ve vlákně.
  Jirosi

  Prosím pokud netrolíš přečti si ještě jednou článek a tam uvidíš, že schopnosti českých Gripenů se do roku 2025 rozšíří o schopnosti podpory pozemních vojsk. Pravděpodobně se koupí GBU-49 či JDAM. Máš to tam ještě tučně napsáno!!! Proto tvá iluze, že pozemní podpora již nelze, protože je nasmlouváno jen tolik co zabezpečí A-A je jen a pouze tvá chyméra.
  Pokud ovšem trolíš, tak tvé komentáře jsou v naprostém pořádku.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   19:05 23.01.2019

   "Restartuj si prohlížeč/PC" Ano, o nákupu vím. Ale vzhledem k tomu, že sám píšeš do roku 2025, tak to spíše vypadá. Že letectvo snižuje výcvik nových pilotů na úkor A/G. Což ...Zobrazit celý příspěvek

   "Restartuj si prohlížeč/PC"

   Ano, o nákupu vím. Ale vzhledem k tomu, že sám píšeš do roku 2025, tak to spíše vypadá. Že letectvo snižuje výcvik nových pilotů na úkor A/G. Což odpovídá ukončení C/D v 2027.

   Sám uvádíš "RP" prohlášení manažera Saab.
   Přitom švédské letectvo se vyjádřilo jasně. 2026 konec.
   Gripeny nejsou naše, ale pronajaté. Naše si musíš zakoupit, odkoupit. A zatím se Švédové vůbec nevyjádřily, zda je budou dále pronajímat, prodávat.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    19:27 23.01.2019

    Aha, tak trolení pokračuje. Švédské letectvo se jasně vůbec nevyjádřilo a spíše to nahrává tomu, že C/D zůstanou i po roce 2026 (těm nejmladším bude pouze 10 let...) Viz článek: ...Zobrazit celý příspěvek

    Aha, tak trolení pokračuje. Švédské letectvo se jasně vůbec nevyjádřilo a spíše to nahrává tomu, že C/D zůstanou i po roce 2026 (těm nejmladším bude pouze 10 let...) Viz článek:
    Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026, kdy se předpokládá dosažení plných operačních schopností FOC nových strojů JAS-39E (IOC v roce 2023). Celkově zatím bylo pro švédský Flygvapnet závazně objednáno 60 strojů JAS-39E, které by měly tvořit výzbroj čtyř letek dvou leteckých křídel (Flygflottilj), dislokovaných na dvou základnách. S velkou pravděpodobností ale Flygvapnet objednávku v budoucnu rozšíří o dalších 60 kusů, neboť cílovým stavem švédského letectva je mít až osm letek strojů JAS-39E Gripen a s tím souvisí i reaktivace jedné letecké základny**. Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec možné, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026, neboť přezbrojení dalších dvou křídel Flygvapnetu novými Gripeny E nepůjde tak rychle. Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele.

    Nevim, kde bereš to, že letectvo (AČR) chce snížit výcvik nových pilotů na úkor A/G? Ba naopak schopnosti A-G se rozšiřují a spíše se chystá rozšíření leteckého parku. A hlavně jak to může odpovídat ukončení k roku 2027, to by spíš setrvali u A-A a zbytečně neplýtvali prostředky, pokud by chtěli ukončit provoz Gripenů. Navíc žádné rozhodnutí nepadlo.
    Jako slušná trolba, to se musí nechat.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     19:53 23.01.2019

     "Švédské letectvo se jasně vůbec nevyjádřilo" "Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026," "Švédská strana nicméně plánuje, ...Zobrazit celý příspěvek

     "Švédské letectvo se jasně vůbec nevyjádřilo"

     "Samotné švédské letectvo plánuje, že letouny JAS-39C/D vyřadí z výzbroje přibližně v roce 2026,"

     "Švédská strana nicméně plánuje, že si letouny Gripen verze C/D ponechá ve službě pro pozdější strategické rozhodnutí a je tedy nakonec MOŽNÉ, že určité množství těchto strojů bude létat i po roce 2026"

     "Každopádně podpora a modernizace platformy C/D je mířena především na současné i potencionální zahraniční uživatele."

     Asi jste čelt jiné věty, tyhle to říkají jasně. Slovo "možná" je jen zbožné přání RP. A určité množství třeba 12 je proti dnešnímu stavu prostě na stejné úrovni.
     Nikoliv, přesně tak se vyřazují letadla z letectev. Ukončíš výcvik nováčků, a pak začneš vyřazovat stroje.
     Prostředky neušetříš, jedná se o pronájem a tedy před dohodnuté ceny/hodiny.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:58 23.01.2019

      prostředky = nákup protizemní výzbroje

      prostředky = nákup protizemní výzbroje

     • semtam
      20:18 23.01.2019

      Jirosi Jirosi Ach jo, závazně má švédské letectvo objednáno jen 60 strojů. Vzhledem k tomu, že má požadavek na cca 120 strojů v rámci letectva, tak musí nakoupit další várku 60 ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi Jirosi

      Ach jo, závazně má švédské letectvo objednáno jen 60 strojů. Vzhledem k tomu, že má požadavek na cca 120 strojů v rámci letectva, tak musí nakoupit další várku 60 éček, ale to je jen předpoklad. Verze C/D se samozřejmě budou vyřazovat, protože ty nejstarší už mají něco za sebou a verze E se zařazuje také proto, aby to mělo lepší dopad pro další zájemce. Jinak je velmi pravděpodobné, že C/D ve švédském letectvu zůstane dlouho a i kdyby ne, tak modernizační balíčky jsou pro verzi C/D připraveny viz. článek. Tak proto tvoje trolení nemá žádný smysl.
      Kde si vzal to, že se bude ukončovat výcvik nováčků??? A letadla se vyřazují podle tebe tak, že se těsně před koncem zvýší jejich schopnosti? Prosím kašli už na to, meleš hrozný bludy.
      "Prostředky neušetříš, jedná se o pronájem a tedy před dohodnuté ceny/hodiny." tahle věta nemá moc smysl, nevím co tím chce autor říci, zase asi ňáká chyméra.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:46 23.01.2019

      Semtam: Ještě před chvílí si tu psal o koupi "Meteoru, IRIS-T", když nevíme zda budeme mít po roce 2027-9 letouny k dispozici. A najednou tě trápí, nákup bomb a výcvik pilotů k ...Zobrazit celý příspěvek

      Semtam: Ještě před chvílí si tu psal o koupi "Meteoru, IRIS-T", když nevíme zda budeme mít po roce 2027-9 letouny k dispozici.
      A najednou tě trápí, nákup bomb a výcvik pilotů k A/G...

      A výš kolik letadle by chtělo letectvo ACR... a kolik dostane...
      Stejně tak jim hrozí, že v roce 2026 jim přiletí 14 nově opravených kusů z Maďarka a v 2027 z CR. Což může být právě příprava na využití těchto strojů v kombinaci z posledními vyrobenými.
      Nikde sem nezpochybnil modernizační balíčky z článku, jen je rozdíl zda se o jejich cenu dělíš z 5. státy a máš 1/10 flotily, a nebo je platíš sám.
      Cena za letouny je dohodnutá dle smlouvy, tedy pokud by se skutečně jednalo o to co popisuji. Tak by buď šlo hodiny investovat do zlepšení schopností současných pilotů nebo je nechat propadnout.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:01 23.01.2019

  Aha Kichote, takže vy podle toho, co UMĚL český Gripen v roce 2005 píšete o tom, že bychom v BUDOUCNU neměli provokovat Slováky? Nejste trochu ztracen v čase a prostoru? Jste si ...Zobrazit celý příspěvek

  Aha Kichote, takže vy podle toho, co UMĚL český Gripen v roce 2005 píšete o tom, že bychom v BUDOUCNU neměli provokovat Slováky?
  Nejste trochu ztracen v čase a prostoru? Jste si jistý, že víte, který rok z roků 2005 a 2022 je dříve a který později?Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   18:13 23.01.2019

   fenri - vaša reakcia bola pre koho .??

   fenri - vaša reakcia bola pre koho .??

   • semtam
    18:29 23.01.2019

    Když mluví na Kichota, tak hádám že na Kichota. Dokonce reaguje na to co psal Kichot. :D

    Když mluví na Kichota, tak hádám že na Kichota. Dokonce reaguje na to co psal Kichot. :D

   • fenri
    18:30 23.01.2019

    Ma Kichota v 13:53. Nevím, proč mi to huplo sem nahoru. Psal jsem, dal odeslat, ale těsně předtím se mi začala reloadovat stránka a najednou je to blbě nahoře. Škoda, že to nejde ...Zobrazit celý příspěvek

    Ma Kichota v 13:53. Nevím, proč mi to huplo sem nahoru. Psal jsem, dal odeslat, ale těsně předtím se mi začala reloadovat stránka a najednou je to blbě nahoře. Škoda, že to nejde editovat. Nechtěně jsme udělal binec v diskuzi.Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   18:33 23.01.2019

   prehliadol som príspevok od prispievateľa - Kichote...
   moja chyba - sorry ...

   prehliadol som príspevok od prispievateľa - Kichote...
   moja chyba - sorry ...

 • HEKTOR
  17:58 23.01.2019

  takže švédi vyradia gripen c/d v roku 2026...čiste TEORETICKÝ sa budú dať prevádzkovať do roku 2035-2040...čiže,keby ich kúpilo slovensko,bulharsko,aťd-prevádzkovalo by ich cca ...Zobrazit celý příspěvek

  takže švédi vyradia gripen c/d v roku 2026...čiste TEORETICKÝ sa budú dať prevádzkovať do roku 2035-2040...čiže,keby ich kúpilo slovensko,bulharsko,aťd-prevádzkovalo by ich cca 15-20r...a to sa mi zdá dosť krátko na zavedenie novej techniky do armády...
  deklarovaná podpora do roku 2050 je len marketingový ťah,aby sa predávali použité švédske gripeny...
  v česku svojú úlohu plnia výnikajúco,ale keď sa skončí prenájom,tak by ste sa mali pohnúť ďalej...

  a to že česko "využíva" len 50% možnosti gripenu mi nepríde ako nič neobvyklé...a je to špecifické pre voj.techniku...
  zjednodušene mi to príde ako keby som mal bmw m5 a jazdil maximálne 140 a nie max 280,tak tiež si nenechám x-rokov lebo ho "šetrím" a raz príde čas výmeny...Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   18:36 23.01.2019

   Nikoliv, deklarovaná podpora do roku 2050 se uváděla pro nové stroje (Bulharsko). Dále by mě zajímalo, jak výrobce bude modernizovat F-16, když nové se již téměř neprodávají, tuto ...Zobrazit celý příspěvek

   Nikoliv, deklarovaná podpora do roku 2050 se uváděla pro nové stroje (Bulharsko). Dále by mě zajímalo, jak výrobce bude modernizovat F-16, když nové se již téměř neprodávají, tuto otázku si asi nekladete, zajímavé.Skrýt celý příspěvek

   • HEKTOR
    21:26 23.01.2019

    semtam - deklarovaná podpora pre cca 16ks gripen c/d do 2050...hmm,palec hore... modernizácia f-16.? neviem,ale osobne si myslím,že verzia V,bude asi posledná "veľká" ...Zobrazit celý příspěvek

    semtam - deklarovaná podpora pre cca 16ks gripen c/d do 2050...hmm,palec hore...
    modernizácia f-16.? neviem,ale osobne si myslím,že verzia V,bude asi posledná "veľká" modernizácia...takže to bude "nový" stroj na cca 30r...ďalšie "malé" modernizácie asi ešte budú - f-16 budú ešte tých 20-30r používané v letectvách po svete a možno aj izrael ešte čo to vymyslí...Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   07:51 24.01.2019

   Ale v tomto jste si s F-16 Block 70/72 vůbec nijak nepomohli. Země původu bude typ také provozovat nějakých 15-20let do 2040 a má verze C a D, že by modernizovali na Block 70/72 to ...Zobrazit celý příspěvek

   Ale v tomto jste si s F-16 Block 70/72 vůbec nijak nepomohli. Země původu bude typ také provozovat nějakých 15-20let do 2040 a má verze C a D, že by modernizovali na Block 70/72 to nejspíš určitě nikoliv. Přecházejí na F-35A a staré F-16 budou sloužit spíš tak u Národní gardy. Určitě je varováním, že všechny západní státy co mají F-16 nějakých 20-30let, přecházejí na F-35A a kupodivu nemodernizuju na Block 70/72. Za této situace bych ten stroj určitě nekupoval, resp. pro airpolicing ke kterému stejně bude sloužit je vhodný, ale pro tento úkol zbytečně vybavený a drahý.Skrýt celý příspěvek

   • mikojan29
    08:42 24.01.2019

    USA by mali všetky stroje, ktoré im zostanú modernizovať na verziu V, tak isto ako aj Grécko, ktoré si nemôže dovoliť F35. Všetky západné štáty, ktoré používajú F16 majú stroje ...Zobrazit celý příspěvek

    USA by mali všetky stroje, ktoré im zostanú modernizovať na verziu V, tak isto ako aj Grécko, ktoré si nemôže dovoliť F35.
    Všetky západné štáty, ktoré používajú F16 majú stroje staré minimálne 25+ a nebolo by ich efektívne modernizovať. Navyše keď niektoré participovali na vývoji F35, je logické, že sa pripravovali na ich kúpu. To nehovorím o ich ekonomickej sile, ktorá je neporovnateľne väčšia ako SK. Takže nezatracoval by som F16 a jeho budúcnosť. V tomto momente je to to najlepšie, čo sme mohli obstarať. Taktiež ste v roku 2004 obstarali to najlepšie, čo ste mohli v rámci nejakého budgetu, čo ste mali k dispozícii. Ja by som zase teraz nekupoval Gripen C/D, ktorý nám bol ponúknutý, síce vyhovuje, ale neposúva nás to ďalej.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     09:27 24.01.2019

     O modernizaci amerických F-16C/D na Block 70/72 jsem nikde nečetl. Primárně chtějí prodloužit strukturální životnost draku o 4tis. hodin v programu SLEP. Řekové jsou specifická ...Zobrazit celý příspěvek

     O modernizaci amerických F-16C/D na Block 70/72 jsem nikde nečetl. Primárně chtějí prodloužit strukturální životnost draku o 4tis. hodin v programu SLEP. Řekové jsou specifická záležitost kvůli zadluženosti a chtějí modernizovat už existující stroje.Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    11:24 24.01.2019

    lenze Taiwan modernizuje uz dnes v pocte cca 150 ks na tento typ.. Sam taiwan bude mat viac modernizovanych viperov ako kedy lietalo gripenov c/d.. uz okolo 10 kusov aj dnes lieta ...Zobrazit celý příspěvek

    lenze Taiwan modernizuje uz dnes v pocte cca 150 ks na tento typ..

    Sam taiwan bude mat viac modernizovanych viperov ako kedy lietalo gripenov c/d.. uz okolo 10 kusov aj dnes lieta s touto modernizaciou..

    Grecko planuje, ak uz aj nepodpisalo aj ono svoju modernizaciu, to mas cca 100 kusov, dalej..

    Bahrajn a Slovensko su isty a Bulhary na 80% (schvalila to vlada aj parlament - a maju schvalenu sumu rovnajucu sa amrickej ponuke, premier, minister obrany aj predseda vladnej strany vyhlasuju, ze chcu F-16).. to mas skoro 40 novych kusov objednanych.. polsko by chcelo F-35, ale rozmysla aj nad novymi F-16..Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  17:56 23.01.2019

  Perfektni clanek!

  Perfektni clanek!

 • Dejwman
  14:57 23.01.2019

  Taky děkuji za skvělý článek. K budoucnosti verze C/D u vzd. sil ČR mám několik výtek. Verze C/D má smysl pouze v dalším prodloužení pronájmu současných letadel, eventuálně s ...Zobrazit celý příspěvek

  Taky děkuji za skvělý článek. K budoucnosti verze C/D u vzd. sil ČR mám několik výtek.

  Verze C/D má smysl pouze v dalším prodloužení pronájmu současných letadel, eventuálně s rozšířením pronájmu o další letadla, abychom dosáhli dvou letek "nadzvuků".
  Osobně ale zastávám názor, že pronajímat se mají auta do firmy a ne armádní technika....

  Pokud se budeme bavit o koupi letadel, tak tady odkoupení stávající C/D verze s pořízením dalších olétaných od Flygvapenu nemá smysl. Uvědom me si, že pokud se budou kupovat letadla, tak se kupují min. na dalších 20 let. Žádný budoucí politický reprezentant si např. v roce 2035 netroufne říci, že jsme deset let nazpátek koupili stroje, které je nyní potřeba vyměnit zase kupovat další.

  Z tohoto pohledu se mi jeví jako nejlepší varianta koupit po vypršení současného pronájmu variantu E/F a druhou letku již začít budovat např. tři roky před vypršením současného smlouvy. Přikláním se opět k Gripenům, protože mi celkové náklady na jejich pořízení přijdou menší než náklady na F-16 u Slovenska a raději bych viděl dvě letky Gripenů než jednu F-16 (beru to, že se kupují celé letky, ne že Gripen stojí dvakrát méně...). Pokud by ale nabídka na F-16 byla srovnatelná, tak ať pak opravdu rozhodují detailní parametry...
  F-35 je nyní pro nás drahá a asi bychom byli schopni si pořídit tak půl letky za peníze na letadla uvedná výše...

  Co se týče letadel 5 a 5+ generace, tak v podstatě do roku 2040/45 nemáme jinou možnost než tu F-35. Když si uvědomím, jak dlouho bude trvat vývoj, následné zalétání, nákupy u zemí, které se podílejí na vývoji a na následnému snížení ceny na akceptovatelnou mez u "suprčuprbombaEUéra", tak máme onen rok 2040/45. Do té doby raději čekat s variantou E/F než C/D...

  A otázka nakonec, nebylo by lepší pořídit rovnou tři letky "nadzvuků" a ponechat jednu výcvikovou v kombinaci L-39NG spolu s pár L-159T a úplně vynechat "podzvuky" z bojových letek?Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   15:14 23.01.2019

   Pozor na Slovensku se nabízel jen C/D!

   Cena F-35 dosáhne minima, stejně jako ho dosáhla cena F-16. Potom bude zase růst z instalací novějšího vybavení.

   Pozor na Slovensku se nabízel jen C/D!

   Cena F-35 dosáhne minima, stejně jako ho dosáhla cena F-16. Potom bude zase růst z instalací novějšího vybavení.

   • Dejwman
    15:37 23.01.2019

    Vím, že se na Slovensku nabízela varianta C/D, ale někde na zahraničním serveru jsem koukal na předpokládanou cenu E/F a byla nižší než ty Slovenskem objednané F-16. Je mi ale ...Zobrazit celý příspěvek

    Vím, že se na Slovensku nabízela varianta C/D, ale někde na zahraničním serveru jsem koukal na předpokládanou cenu E/F a byla nižší než ty Slovenskem objednané F-16. Je mi ale jasný, že se pořizuje "celý balíček" a ne jen stroje samotné, proto jsem ony F-16 kategoricky neodmítl. Gripeny mi ale přijdou smysluplnější, protože už jsme jejich uživatelé.

    Kdy ale toho minima, resp. akceptovatelné ceny u F-35 dosáhneme. Vidím to tak cca 10 let po našem pořízení v roce 2025/27, proto to bude pro nás v té době drahé. Ale budu se velmi rád mýlit, jsou to krasné stroje...Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   15:20 23.01.2019

   Dejwman Význam proč zůstat u verze C/D je ekonomického rázu. Pokud by jsme měli kupovat nové E/F, tak by jsme je měli koupit v počtu min. 24 kusů. Oněch současných 14 (C/D) byla ...Zobrazit celý příspěvek

   Dejwman

   Význam proč zůstat u verze C/D je ekonomického rázu. Pokud by jsme měli kupovat nové E/F, tak by jsme je měli koupit v počtu min. 24 kusů. Oněch současných 14 (C/D) byla taková nouzovka, aby jsme zabezpečili vzdušný prostor. Bohužel u této nouzovky jsme setrvali. V roce 2027, tedy u konce druhého pronájmu budou verze C/D v polovině své životnosti a tím pádem jejich životnost končí k roku 2050. Pokud se podíváme na naši realitu, tak zjistíme, že schopnosti současných C/D jsme využili na 50%, proto nevidím důvod kupovat nové a modernější E/F, když nejsme schopni vyzbrojit a plně využít C/D. Navíc vzhledem k modernizačním plánům, které mají postihnout prakticky všechny významné složky AČR se mi jeví pořizování nových E/F jako vyhazování peněz. Nejpalčivějším problémem našeho nadzvukového letectva je hlavně nízký počet strojů, nikoliv jejich technické limity. Tam naopak máme co rozvíjet. Proto za mě se mi zdá ideální odkoupit na konci pronájmu C/D a k nim přikoupit 10 C/D vyřazovaných z Flygvapenu. Životnost bude k roku 2050.

   Podzvuky mají smysl a jejich role je palebná podpora pozemních vojsk. Pro tyto účely jsou nadzvuky dost výkonné a zpravidla i dražší. Navíc by jsme mohli přijít o schopnosti průmyslu, kdybychom zařízli L-159 či pro jeho nástupce by nebyla dobrá reklama, kdyby vlastní letectvo se ho zřeklo ve prospěch zahraničního stroje byť nadzvuku.Skrýt celý příspěvek

   • Dejwman
    15:56 23.01.2019

    Díky za protiargumenty. Já jsem rozhodně pro min. dvě letky nadzvuků. Chápu rozhodnutí pro 14 ks a pronájem tehdy s ohledem na ekonomickou situaci a proto doufám, že příště už to ...Zobrazit celý příspěvek

    Díky za protiargumenty.
    Já jsem rozhodně pro min. dvě letky nadzvuků. Chápu rozhodnutí pro 14 ks a pronájem tehdy s ohledem na ekonomickou situaci a proto doufám, že příště už to budou ty dvě letky nadzvuků a tentokrát koupě.

    To že životnost "železa" verze C/D je do roku 2050, je fajn, ale co další upgrady této verze v budoucnu...? Bude je dále Saab nabízet? Pokud ano, tak OK, ale nebude tato verze upozaděna ve prospěch E/F?

    Třetí "bojová" letka podzvuků od Aera je fajn a fandím ji. Má ale Aero ambice dále toto letadlo rozvíjet nebo vyvíjet nástupce? To by mělo domácí Aero armádě jasně říci a ta se podle toho zařídit...Skrýt celý příspěvek

    • semtam
     16:20 23.01.2019

     Dejwman Jak se píše v článku: Sám výrobce dokonce deklaruje podporu platformy C/D až do roku 2050, jak nedávno sdělil Mats Thornbiörnson, zkušební pilot společnosti SAAB a ...Zobrazit celý příspěvek

     Dejwman

     Jak se píše v článku: Sám výrobce dokonce deklaruje podporu platformy C/D až do roku 2050, jak nedávno sdělil Mats Thornbiörnson, zkušební pilot společnosti SAAB a produktový manažer Gripenu v souvislosti s bulharským tendrem na nákup 8+8 nadzvukových strojů pro bulharské vojenské letectvo.

     Tím pádem je o zabezpečení provozu postaráno až do roku 2050 (min.) pro verzi C/D. Samotné Švédsko získalo poslední verzi C/D v roce 2015, tak je možné, že ještě dlouhou dobu budou sloužit verze E a C pospolu.

     Naše letadla budou mít v roce 2027 průměrný nálet 3200 hodin na drak. Životnost draku je 8000 hodin, vzhledem k tomu, že náš nálet jsme zvládli za 22-23 let (k roku 2027) takže jsme v polovině životnosti draku letadla. Dalších 20 let provozu by neměl být problém (viz. článek)

     Aero již představilo nové letadlo s komerčním názvem F/A-259. Což je de-facto nástupce L-159. Jak vidět, Aero má snahu v této linii pokračovat. Navíc nový stroj by mohl být více úspěšný, než L-159, který se zrodil do horší doby, kdy byla hlavně poptávána "bazarová" technika, které bylo všude plno díky ukončení studené války. A také kvůli neochotě USA povolit prodej L-159 jiným státům kvůli jejich serepetičkám v letadle.Skrýt celý příspěvek

  • RiMr71
   17:43 23.01.2019

   "nejlepší varianta koupit ....variantu E/F...opět k Gripenům, protože mi celkové náklady na jejich pořízení přijdou menší než náklady na F-16....F-35 je nyní pro nás ...Zobrazit celý příspěvek

   "nejlepší varianta koupit ....variantu E/F...opět k Gripenům, protože mi celkové náklady na jejich pořízení přijdou menší než náklady na F-16....F-35 je nyní pro nás drahá"


   ...mankote, jak jste přišel na to, že E/F (v době kdy bude reálně dostupný) bude levnější než F-35?Skrýt celý příspěvek

   • Dejwman
    19:48 23.01.2019

    Jak jsem na to přišel...? F-35 je špičkový stroj, který nemá pro západní armády budující špičkové letectvo v podstatě konkurenci a má téměř jistý odběr na několik let. Jinak to ...Zobrazit celý příspěvek

    Jak jsem na to přišel...?
    F-35 je špičkový stroj, který nemá pro západní armády budující špičkové letectvo v podstatě konkurenci a má téměř jistý odběr na několik let.
    Jinak to bude mít Gripen E/F, který opravdu nebude "first choice" pro spousty armád a bude muset aktivně bojovat o zakázky, např. cenou oproti F-35 a jejím parametrům či jiné konkurenci...

    Pokud bude cena obdobná, tak Gripen nebude konkurenceschopný a to si Saab ani Švédská armáda nemůže dovolit kvůli nakladům.Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     20:20 23.01.2019

     Dnes Saab prohrává jednu zakázku za druhou a moc je to netrápí.
     Do dnes prodali jen 38.ks C/D variant do zahraničí.
     Teď šly 3. zakázky, a pokud prohrají i tu poslední...

     Dnes Saab prohrává jednu zakázku za druhou a moc je to netrápí.
     Do dnes prodali jen 38.ks C/D variant do zahraničí.
     Teď šly 3. zakázky, a pokud prohrají i tu poslední...

 • Jirosi
  14:38 23.01.2019

  Určitě zajímavý souhrn informaci, který někomu dal spoustu práce. Ale vzhledem k tomu, že se nezmiňuje jedna podstatná věc a to je vývoj u jiných uživatelů než je CR. Mám dojem, ...Zobrazit celý příspěvek

  Určitě zajímavý souhrn informaci, který někomu dal spoustu práce. Ale vzhledem k tomu, že se nezmiňuje jedna podstatná věc a to je vývoj u jiných uživatelů než je CR. Mám dojem, že se jedná jen o začátek RP kampaně o zachování jediného budoucího uživatele C/D varianty.Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   14:45 23.01.2019

   Hmm, myslím, že ty jsi si nedal práci s tím, aby jsi článek četl. Vývoj u jiných uživatelů je v článku také uveden. Ale já vím, dehonestování a podsouvání je tvá obliba.

   Hmm, myslím, že ty jsi si nedal práci s tím, aby jsi článek četl. Vývoj u jiných uživatelů je v článku také uveden. Ale já vím, dehonestování a podsouvání je tvá obliba.

   • Jirosi
    15:06 23.01.2019

    Tak mně tedy usvědči z toho, kde je v článku zmíněno jakou modernizaci provádějí další uživatelé, případně v jaké je mají.

    Tak mně tedy usvědči z toho, kde je v článku zmíněno jakou modernizaci provádějí další uživatelé, případně v jaké je mají.

    • semtam
     15:58 23.01.2019

     Jirosi Psal jsi, že není uveden vývoj u jiných uživatelů. V případě Thajska je uvedeno, že chce nakoupit dalších 12 strojů. Pokud si to nyní smrsknul jen na modernizaci, tak je ...Zobrazit celý příspěvek

     Jirosi

     Psal jsi, že není uveden vývoj u jiných uživatelů. V případě Thajska je uvedeno, že chce nakoupit dalších 12 strojů. Pokud si to nyní smrsknul jen na modernizaci, tak je třeba zmíněno HMD u JAR a Thajska. Takže tvé hloupoučké připomínky k článku jsou naprosto bezprizorní.
     Navíc článek má název "Možnosti další modernizace a provozu strojů JAS-39C/D Gripen Vzdušných sil AČR", takže z logiky věci se primárně soustředí na budoucí modernizace a jak to u kvalitních článků bývá, je i zmíněn vývoj modernizací za dobu služby. Vývoj u jiných uživatelů, je zmíněn jen okrajově, protože to není primárním tématem.
     Z logiky věci, pokud ostatní uživatelé neplánují letadla vyřazovat či je chtějí dokonce dále nakupovat, tak modernizace je samozřejmostí a navíc i výrobce se k ní zavázal. Budeš dále trolit?Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   15:52 23.01.2019

   Máte špatný dojem.

   Máte špatný dojem.

 • Clanek
  14:36 23.01.2019

  Napsani tohoto clanku muselo dat sakra praci a ja oboum autorum dekuji jak za clanek, tak za poctive uvedeni zdroju(!).

  Napsani tohoto clanku muselo dat sakra praci a ja oboum autorum dekuji jak za clanek, tak za poctive uvedeni zdroju(!).

 • semtam
  14:14 23.01.2019

  Po dlouhé době hodně dobrý článek, který je mířen pro náročnější čtenáře. Díky za něj. Pro naše potřeby by bylo rozumné setrvat u verze C/D a pokud bude zájem ČR rozšířit počet ...Zobrazit celý příspěvek

  Po dlouhé době hodně dobrý článek, který je mířen pro náročnější čtenáře. Díky za něj.

  Pro naše potřeby by bylo rozumné setrvat u verze C/D a pokud bude zájem ČR rozšířit počet nadzvuků o dalších 10 kusů na celkových 24 kusů, tak využít zavádění verze E/F ve Švédsku a odkoupit či pronajmout vyřazované C/D. Pro potřeby ČR to je opravdu plně postačující, když jsme ani nedokázali doposud plně využít schopnosti stávajících Gripenů.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   14:41 23.01.2019

   "Pro potřeby ČR to je opravdu plně postačující, když jsme ani nedokázali doposud plně využít schopnosti stávajících Gripenů." Hodiny čerpáme na maximum. Samo letectvo říká, že ...Zobrazit celý příspěvek

   "Pro potřeby ČR to je opravdu plně postačující, když jsme ani nedokázali doposud plně využít schopnosti stávajících Gripenů."

   Hodiny čerpáme na maximum. Samo letectvo říká, že nemá volný prostor pro další výcvik. Tedy využití je 100%.Skrýt celý příspěvek

   • semtam
    14:49 23.01.2019

    Schopnostmi letadel se myslí jejich technické schopnosti, nikoliv nálet. A dále také píši o navyšování počtu strojů. proto tvá reakce je zbytečná a hloupá.

    Schopnostmi letadel se myslí jejich technické schopnosti, nikoliv nálet. A dále také píši o navyšování počtu strojů. proto tvá reakce je zbytečná a hloupá.

    • Jirosi
     15:26 23.01.2019

     "Vzdušné síly AČR samozřejmě chtěly využít možností Gripenů v maximální míře, a tak postupně modernizovaly jejich výzbroj, i když při tom byly zásadně limitovány finančními zdroji. ...Zobrazit celý příspěvek

     "Vzdušné síly AČR samozřejmě chtěly využít možností Gripenů v maximální míře, a tak postupně modernizovaly jejich výzbroj, i když při tom byly zásadně limitovány finančními zdroji. Už v roce 2006 byl do provozu uveden software MS18.7, s nímž byla spojena integrace modernější verze Sidewinderu AIM-9M-9 a zejména pak výkonných protiletadlových raket středního dosahu AIM-120C-5 AMRAAM, které byly zavedeny v roce 2008."

     Možná by si měl číst ty, protože ty schopnosti co využíváme původně ani letoun neměl. ACR je dokoupila integraci.Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      16:33 23.01.2019

      Typický troll jménem Jirosi. Opravdu zde musí být takovýto diskutující? V článku se píše: Je potřeba si uvědomit, že ČR v současné době využívá stále ani ne 50 % schopností ...Zobrazit celý příspěvek

      Typický troll jménem Jirosi. Opravdu zde musí být takovýto diskutující?

      V článku se píše: Je potřeba si uvědomit, že ČR v současné době využívá stále ani ne 50 % schopností platformy JAS-39C/D Gripen, neboť pro své stroje doposud nenakoupila například nejmodernější protiletadlovou výzbroj v podobě střel IRIS-T a Meteor, protilodní střely RBS-15, protizemní střely AGM-65 Maverick, průzkumné kontejnery SPK-39, munici s GPS navedením, přílbové zaměřovače HMD Cobra apod.

      V současné době nejsme schopni využít ani 50% schopností letadel Gripen. A ano zpočátku byli schopnosti Gripenů osekány, ale to bylo dáno urgentní potřebou Air Policing, poté se hned vylepšovali.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:26 23.01.2019

      ACR je primárně používá k A/A(Air Policing). K tomu odpovídá počet nasmlouvaných hodin(ks). Tedy platforma se hodnotí z pohledu A/A, tam je do roku 2028 určitě ji ještě možno ...Zobrazit celý příspěvek

      ACR je primárně používá k A/A(Air Policing). K tomu odpovídá počet nasmlouvaných hodin(ks).
      Tedy platforma se hodnotí z pohledu A/A, tam je do roku 2028 určitě ji ještě možno posunout.
      Nákup nové výzbroje(A/G, A/N) neumožňuje "nafouknout" čas ve vzduchu. Pokud nechceš, omezovat primární výcvik na úkor sekundárního.
      Takže opravdu není pravdou to co píšeš. Přitom se bavíme o nákupu C/D v letech 2027-9. Nikoliv o tom, že tu zůstanou a je potřeba využít jejich potenciál, investice do nich.
      A zapomínáš na to, že ještě před tímto datem dojde k uzemnění skoro 2/3 letadel C/D.
      Což určitě značně pohne z náklady na provoz, a vylepšení. Cena toho co tu čteš půjde ze značné části za ACR.Skrýt celý příspěvek

 • darkstyle
  14:13 23.01.2019

  V´ďaka tomuto článku môžme spraviť relevantné porovnanie s OSSR.. Ako som si sčítal sumy, dostal som sa k nejakým 43 mld. korún, ktoré české letectvo dalo bez pylónov NATO.. je ...Zobrazit celý příspěvek

  V´ďaka tomuto článku môžme spraviť relevantné porovnanie s OSSR..

  Ako som si sčítal sumy, dostal som sa k nejakým 43 mld. korún, ktoré české letectvo dalo bez pylónov NATO..
  je mi ťažko hodnotiť DPH, niektoré sumy boli s DPH, niektoré boli bez - keďže sú uvádzané pri niektorých kontraktoch sumy s, asi sa platilo aj DPH, veď načo by to samotný autori článku dávali. Aj OSSR aj Bulhari, argumentovali nemožnosťou učenia si tej úrovne odpočtu DPH akú by potrebovali pri Gripenoch..
  Realne kontrakty so Švédskom sa udávali s DPH, s USA bez..

  pumy som vynásobil 600 tis. korún po 180 kusov..
  našiel som starší článok na AN, kde bola takáto suma.

  To sme pri aktuálnom kurze na 1,68 mld. eur (25,5)

  Keď to porovnám s tým čo OSSR kupuje teraz, tak sa ten prenájom moc neoplatí.. ano F-16 dneskajška ma viac ako Gripen budúcnosti alebo nebodaj minulosti.. tam by som to neporovnával..

  ale dať za 24 rokov toľko peňazí za prenájom a modernizáciu stroja ako keby som kupoval stroj nový, pričom ho po 24 rokov nebudem mať ani v polke životnosti, čo sa týka náletov, mne ako výhodný kauf nepríde..

  3200 letových hodín tento článok odhaduje, že na konci tohto druhého prenájmu budete mať nalietané každé jedno lietadlo.. 3200 * 16 000 letová hodina je smiešnych 51,200,000 dolarov alebo 1,1-1,2 mld. korún
  dajme ju pokojne aj na 20 000.. vyjde nám zanedbateľná suma, väčšia o 1/4..

  Čo sa týka či si to česko má alebo nemá nechať - je super, že chcú Saab vyvinúť AESA radar - koľko bude stáť? to sme sa nedozvedeli, ani my ani Bulhary.. a koľko bude stáť ďalších 12 rokov..
  Ak 10 mld. korún - kľudne by som to bral.. ak znova ďalších 20+ mld - tak to sa fakt neoplatí za žiadnych okolností..
  Treba Vám kupovať radar, všetky strely vzduch-vzduch, nové kryptovanie.. To môže dosiahnuť ďalších 5-7 mld korún..
  Takže pokračovanie nájmu za (20+) + (5-7) je podla mňa nezmysel.

  Nezabúdajte, že v mojom výpočte 16 000 za letovku pri F-16 sú aj pohonné hmoty a platy pilotov, pričom v AČR si to platí sama a nikto nevie zodpovedne povedať koľko sta-miliónov na to išlo/pôjde za 24 rokov..Skrýt celý příspěvek

  • semtam
   14:24 23.01.2019

   Tak pronájem je z dlouhodobého hlediska nevýhodný oproti přímému nákupu. Ovšem v pronájmu pokud se nemýlím je započítán i servis. Samozřejmě nejlepším řešením je nákup za hotové, ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak pronájem je z dlouhodobého hlediska nevýhodný oproti přímému nákupu. Ovšem v pronájmu pokud se nemýlím je započítán i servis. Samozřejmě nejlepším řešením je nákup za hotové, problém byl ten, že naše sněmovna toho času nechtěla zaplatit za nové a šla "úspornější" cestou pronájmu. Bylo to hlavně politické rozhodnutí, protože se báli, že tento nákup jim bude omlácen přes hlavu, protože peníze by se mohli použít k jiným účelům. A u voleb by mohli dost ztratit. Proto jak říkám, výběr letadel je často doprovázen politickými rozhodnutími, jak z vnějších vlivů, tak z vnitřních. Racionálnost se moc nevidí.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    14:36 23.01.2019

    Tyhle neustale porovnani jablek s hruskama.... to si tenhle clanek nezaslouzi. Stejne to nikdo nedelate / nedelame poradne. Porovnavaji se tu ceny pronajmu (placene v case) s cenou ...Zobrazit celý příspěvek

    Tyhle neustale porovnani jablek s hruskama.... to si tenhle clanek nezaslouzi. Stejne to nikdo nedelate / nedelame poradne. Porovnavaji se tu ceny pronajmu (placene v case) s cenou nakupu za placenou v nejakem roce, ani jednu castku si nikdy nikdo neda tu praci eskontovat/diskontovat, ani jednu castku nelze jednoduse porovnat pro neznalost co vse je v ni zapocteno a co ne, jaka je DPH a je-li zapoctena, vyzbroj, jeji kvantum, vycvik atd...
    Vazne to nema cenu. Tenhle clanek je za posledni dobu to nejlepsi co se tu objevilo. Velice obsahle popisuje minulost, soucasnost i budoucnost gripenu C/D. Tak se bavme o minulosti, soucanosti a budoucnosti gripenu, technickych reseni atd.Skrýt celý příspěvek

    • darkstyle
     15:22 23.01.2019

     Kludne mozme odrat tych 4 mld korun od tej sumy co by bola DPH.. Ale Slovaci v tom maju ovela viac striel a nahradnych dielov a hlavne dovednosti day one.. V tomto clanku je ...Zobrazit celý příspěvek

     Kludne mozme odrat tych 4 mld korun od tej sumy co by bola DPH..

     Ale Slovaci v tom maju ovela viac striel a nahradnych dielov a hlavne dovednosti day one..

     V tomto clanku je vypisane co vsetko Cesko za Gripen dostalo, Slovensko dostane podla kupnej ceny, ktora je blizka maximalnej cene odsuhlasenej kongresom skoro vsetky veci, ktore v zozname zverejenenom kongresom boli.. menovite po polozkach..
     Ked mas zoznam kde je 2x viac veci ako ma Cesko za 2 mld eur a ti zaplatis 1,6 mld - je logicke, ze dostanes aspon tolko co cesko?

     Mne nejde o porovnanie typu AESA radar F-16 s PESA u Gripenu - lebo boli kupovane v inej dobe s inymi technologickymi moznostami..

     Len cena 24 rocneho prenajmu a vybavenia Gripenu je napadito podobna tej, ako kupa F-16 aj s letovymi hodinami na 24 rokov..
     plus minus nejaka miliardicka korun hore dole.. A ACR polovicu tej sumy predsa platila pred 24 rokmi a ani Slovensko nezaplati pri F-16 tu sumu naraz..
     vycvik je pri ponuke Slovenska vyšší, vyzbroj je pri Slovensku väčšia a od prveho dna..Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      15:51 23.01.2019

      Uz to dole napsal GlobeElement a Jirosi. Penize maji hodnotu ktera se v case meni. Tohle zanedbat lze jen pokud ti nevadi, ze se dopocitas spatnym/nepravdivym vysledkum. Na to ...Zobrazit celý příspěvek

      Uz to dole napsal GlobeElement a Jirosi. Penize maji hodnotu ktera se v case meni. Tohle zanedbat lze jen pokud ti nevadi, ze se dopocitas spatnym/nepravdivym vysledkum. Na to aby jsi se dopocital vysledku spravnym musis castky diskontovat (pokud SVK kupuje dnes a divame se do budoucna) nebo eskontovat, chceme-li se divat do minulosti. Diskontni/eskontni miru stanovit neni uplne snadne, navic v takhle dlouhem rozpeti ani nebude fixni a celkove to z toho vypoctu udela nocni muru, ale nocni muru kterou si musis projit aby jsi se dostal alespon k trochu smysluplnym vysledkum. Proto pisu: nema to smysl. Co bude mit smysl porovnavat bude az CR zacne do 5 let resit porizeni neceho dalsiho a porizeni formou nakupu, ne pronajmu. Pak se zde muzeme klidne dokrve hadat co je lepsi a vyhodnejsi, protoze budeme mit o cem. Ale tady a ted je to jen dalsi pleveleni pod jinak velice zajimavym clankem, cimz s timto i ja sam koncim. :)Skrýt celý příspěvek

     • semtam
      16:02 23.01.2019

      Opět, neznáš celé spektrum položek u obou zakázek a hlavně kolik získává švédská strana ročně čistého příjmu. Takhle kouzlit s čísly dokáže každý.

      Opět, neznáš celé spektrum položek u obou zakázek a hlavně kolik získává švédská strana ročně čistého příjmu. Takhle kouzlit s čísly dokáže každý.

     • Luky
      17:21 23.01.2019

      ....a hlavně naivně věříš, že Slovenská strana dostane všechnu tu zmiňovanou výzbroj a pak bude létat za hubičku.
      Opak bude pravdou.

      ....a hlavně naivně věříš, že Slovenská strana dostane všechnu tu zmiňovanou výzbroj a pak bude létat za hubičku.
      Opak bude pravdou.

     • darkstyle
      18:43 23.01.2019

      Clanek Ano hodnota penazi sa meni, ale od roku 2008 tu nemame prakticky ziadnu inflaciu a okrem jedneho mensieho výkyvu rovnomerny kurz eur/czk.. tieto vykyvy inflacie a kurzu ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek

      Ano hodnota penazi sa meni, ale od roku 2008 tu nemame prakticky ziadnu inflaciu a okrem jedneho mensieho výkyvu rovnomerny kurz eur/czk..
      tieto vykyvy inflacie a kurzu preto mozeme pocitat za ceteris paribus, ak sa mam zacat ekonomicky odborne vyjadrovat a preto ich nemusime vobec brat do uvahy..

      ja nemusim vobec ekontovat ani diskontovat nic, taktiez vybavu som naznacil, ze budu mat oba staty rovnaku v poctoch kusov - to ze amraam c5 stala ovela menej ako cifra dolarov vtedy ako dnes c7, tiez beriem ako jedno.. aspon sa tym ta inflacia dorovna..

      proste suma za prenajom na 24 rokov lacnejsieho gripenu, ktory sa predaval vtedy aj dnes ako F-16 sa cca rovna kupe noveho F-16 aj s
      buducim 24 rocnym naletom F-16 pri predrazenych 16 000, kde mam v tej cene aj platy pilotov na 24 rokov aj pohonne hmoty na 24 rokov, co zase pri gripenoch nemam..

      je to hruby odhad, a tie cisla su viac ako jasne - je to drahe..
      mne nejde o presny odhad - lebo v mojom hrubom sa mozem mylit o 10,20% hore dole..
      kazdy kto dnes ide brat lizing a ma ekonomicke vzdelanie, sa zamysli nad tym aka je terajsia, aka je buduca hodnota a kolko ma to bude stat a vzdy vychadza z ceny vozidla dnes a z minulych lizingov, ktore uz boli a dosadi si tam len hodnotu predmetu lizingu dnes a odhaduje, ci mu to vydrzi rovnako a necha si rezervuSkrýt celý příspěvek

     • Jura99
      10:18 24.01.2019

      Kupní cena vašich F-16 určitě není blízká ceně za seznam položek odsouhlasených kongresem. Odsouhlasené jsou položky za 2,5mld. USD a vy kupujete za 1,6mld. €. Odpověz si sám, ...Zobrazit celý příspěvek

      Kupní cena vašich F-16 určitě není blízká ceně za seznam položek odsouhlasených kongresem. Odsouhlasené jsou položky za 2,5mld. USD a vy kupujete za 1,6mld. €.
      Odpověz si sám, jakou hodnotu má stroj po 24leté službě ? Belgie dodala své zhruba 25leté F-16 Block 50 do Jordánska za cenu 70mil. € za 14ks. Takže nějaké úvahy na téma, že po skončení nájmu nemá nájemce nic, zatímco kupující stále drží svůj zlatý poklad, jsou nesmyslné. Konec konců, jak staré jsou vaše Mig-29AS ? Nějakých 20let. A kolik vám za ně kdo dá ?Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      12:15 24.01.2019

      Jura Belgicko kupovalo najnovsi block 15, nie block 50.. Belgicko predalo F-16AM/BM Jordansku. AM/BM nie je block 50, ma len niektore casti systemov block-u 50, napriklad USAF ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura

      Belgicko kupovalo najnovsi block 15, nie block 50..
      Belgicko predalo F-16AM/BM Jordansku.
      AM/BM nie je block 50, ma len niektore casti systemov block-u 50, napriklad USAF kvoli tomu ustupilo od tohto upgradu, radsej kupili plnohodnotny block 50 a cast letectiev spravilo to iste..
      To najdolezitejsie, nevieme kolko ma na nich nalietane belgicke letectvo - pri gripenoch po 24 rokoch vieme, ze nebudu mat ani 50% svojej zivotnosti.. nase migi po 20 rokoch vdaka "unikatnemu" dizajnu a motorom, uz budu mat viac ako za polovicou svojej zivotnosti..

      A co dostali - tu je zoznam z druhej dodavky z roku 2011 napriklad
      block 1 FB-05 z roku 1980
      block 5 FB-09 z roku 1981
      block 15 FA-108 z roku 1989
      block 15 FA-115 z roku 1990
      block 15 FA-120 z roku 1990
      block 5 FB-10 z roku 1981
      block 15 FA-111 z roku 1990
      block 15 FA-100 z roku 1988
      block 15 FA-125 z roku 1991

      Z prvej dodavky 17 lietadiel, ktoru prave ty spominas, mas tam ten posledny link - nechce sa mi to detailne vypisovat, ale mas tam dokonca lietadlo zo 1979.. uplne jedno z dvoch prvych lietadiel, ktore Belgicko dostalo a najnovsie z nich je z roku cca 1984, Fa-88 vatsina ma FA-60 alebo 70 - teda hlbsie, ziadne zhruba 24 rokov..      http://www.belgian-wings.be/We...
      http://www.f-16.net/f-16_users...
      http://www.f-16.net/f-16-news-...

      Teraz 2,4 mld dolarov je aktualnym kurzom 2,11 mld eur
      My dame 1,6 mld eur..
      Teda dame 75,83% penazi z maxima..
      Nielen na tejto stranke mas napisane, ze 50% ceny je nakup samotnej techniky a druha polovicka je vycvik a municia, nahradne diely..
      takze polovicka z 2,11 je 1,055mld..
      ostalo nam na ten vycvik a municiu a nahradne diely 545 milionov
      545 si vydel 1,055 mld co je druha polovicka co ti ostala na ostane veci a dozvies sa ze kupime 51,66% z toho zoznamu..

      Su to sice priblizne cisla - ale dlha rada odhalenych nakupov armadnej techniky zo zahranicia, nam dava tusit ze to tak je..
      a my ideme cez FMS..
      a kedze v tej polozke, su nahradne motory, radary, 2,5x krat bomb, vyrazne viacej striel na WVR a my si z tej ponuky, mozme vyberat hrozienka, podla toho co budeme sami chciet - typu vsetky BVR, ale ziadne radary - ale v sumare budeme mat tolko kusov municie a prislusenstva kolko si ACR nakupila za 16 rokov od prveho dna a s vycvikom nasich pilotov to pouzivat od prveho dna..

      Vidis niekde rozdiel, ja riadny..

      Aj tych 70 milionov co pises, uvedomujes si, v roku 1998 stala ta stihacka 15 mil dolarov? teda ze tych 70 mil je 1/3 z nakupnej ceny?
      ja viem hodnota dolarov v 1980 je ina ako v roku 2009 teda o 30 rokov, lebo kontrakt sa podpisoval vtedy.. lebo v 80-tich rokoch bola staglacia - teda stagnacia ekonomiky a velka inflacia - zase od roku 2009 doteraz nebola skoro ziadna inflacia.. teda sa ti peniaze skoro vobec neznehodnotili..Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      13:11 24.01.2019

      darkstyle: kupte jich rovnou dvakrát tolik, určitě na nich za 25let při prodeji ještě vyděláte :D. Nebo jsem si vyložil tvůj "ekonomický" rozbor špatně ?

      darkstyle: kupte jich rovnou dvakrát tolik, určitě na nich za 25let při prodeji ještě vyděláte :D. Nebo jsem si vyložil tvůj "ekonomický" rozbor špatně ?

   • palo satko
    14:51 23.01.2019

    Toto jednou s hlavnych chyb sučasnej demokracie. Kratky horizont rozhodvania, snaha byt opät zvoleny a z toho vyplyvajuci alibabizmus a niekedy korupcia. V zasde odmietam aj ...Zobrazit celý příspěvek

    Toto jednou s hlavnych chyb sučasnej demokracie. Kratky horizont rozhodvania, snaha byt opät zvoleny a z toho vyplyvajuci alibabizmus a niekedy korupcia. V zasde odmietam aj vyberove konania, lebo sa pri nich manipuluje s kriteriami a požiadavkami. Proste niektore strategicke nakupy a investicie ako su zložite zbrane (alebo atomove elektrarne), by som uplne vynal z pôsobnosti vlady a parlamentu a zveril ich profesionalnemu vojenskemu (energetickemu) organu podliehajucemu kontrole nestrannemu organu napr. Ustavnemu sudu. Ak by aj v takomto ustave došlo k pochybeniu, vždy sa da prislušny činitel uradu lahšie strčit do basy s exemplarnou sadzou, než ak je to politicky harcovnik.Skrýt celý příspěvek

  • JiriR
   14:35 23.01.2019

   Asi Vás zklamu, ale srovnání s F16 ani srovnání se Slovenskem mně absolutně nezajímá. Gripen jsme kdysi dávno srovnali s F16 a vyhrál Gripen. F16 E/F můžete srovnávat jedině se ...Zobrazit celý příspěvek

   Asi Vás zklamu, ale srovnání s F16 ani srovnání se Slovenskem mně absolutně nezajímá. Gripen jsme kdysi dávno srovnali s F16 a vyhrál Gripen. F16 E/F můžete srovnávat jedině se zatím sériově nevyráběným JAS E/F- ale k čemu by Vám to bylo, netuším.
   Až bude jednou čas, povím ti příběh o Somárovi.Skrýt celý příspěvek

   • logik
    21:31 23.01.2019

    Gripeny v ČR vyhráli tendr proto, protože nejvíc mazali. S jejich (ne)výhodností to nemělo vůbec nic společného....

    Gripeny v ČR vyhráli tendr proto, protože nejvíc mazali. S jejich (ne)výhodností to nemělo vůbec nic společného....

    • Charlie
     15:22 25.01.2019

     tohle je ale hrozná blbost... v tehdejším rozhodování hrály velkou roli dva faktory - okamžitá placená cena a dále cena za letovou hodinu, oboje měl tehdy Gripec nejlevnější. Navíc ...Zobrazit celý příspěvek

     tohle je ale hrozná blbost... v tehdejším rozhodování hrály velkou roli dva faktory - okamžitá placená cena a dále cena za letovou hodinu, oboje měl tehdy Gripec nejlevnější. Navíc - Švédi, ať už si o jejich vychcanosti myslíme co chceme, nám v pronájmu zahrnuli i spoustu upgradů a údržby, kterou bychom u vlastních letounů museli dost tvrdě cvakat.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   14:40 23.01.2019

   Jenomže peníze mají svou cenu v čase, proto existují pronájmy a leasingy a hypotéky. Těžko říci, jestli zvolená metoda byla výhodná (asi ne, když to dělali naši politici), ale nedá ...Zobrazit celý příspěvek

   Jenomže peníze mají svou cenu v čase, proto existují pronájmy a leasingy a hypotéky.
   Těžko říci, jestli zvolená metoda byla výhodná (asi ne, když to dělali naši politici), ale nedá se to poznat prostým srovnáním celkové ceny uhrazené za 24 let a jiné zaplacené najednou.Skrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    15:12 23.01.2019

    Preco by sa to nedalo porovnavat? Ak si za operacny lizing (lebo najom stihaciek Gripen je presne to) za 24 rokov zaplatil tolko, ako za sucet novych stihaciek plus ich letovu ...Zobrazit celý příspěvek

    Preco by sa to nedalo porovnavat?

    Ak si za operacny lizing (lebo najom stihaciek Gripen je presne to) za 24 rokov zaplatil tolko, ako za sucet novych stihaciek plus ich letovu hodinu za 24 rokov dopredu..

    A nemas jasne vo svojom operacnom lizingu ziadnu pevne stanovenu sumu, za kolko si ho bud predlzis alebo odkupis za zostatkovu cenu?
    Lebo pri operecnom lizingu auta to mas..

    Tak si co? Nechcem nikoho urazat..Skrýt celý příspěvek

    • Jirosi
     15:28 23.01.2019

     Do těch částek, i kdyby tam byli jen letadla+údržba, musíš započítat inflaci, kurz. Dle toho ve kterém roku se co zaplatilo a ke kterému roku to porovnáváš.

     Do těch částek, i kdyby tam byli jen letadla+údržba, musíš započítat inflaci, kurz. Dle toho ve kterém roku se co zaplatilo a ke kterému roku to porovnáváš.

     • otecko
      19:15 23.01.2019

      Navíc bych dodal, že OSSR také ty peníze na F16 nemají pod polštářem, ale půjčí si na ně na kapitálovém trhu formou státních dluhopisů. A ty se, jak známo, také úročí...

      Navíc bych dodal, že OSSR také ty peníze na F16 nemají pod polštářem, ale půjčí si na ně na kapitálovém trhu formou státních dluhopisů. A ty se, jak známo, také úročí...

     • Jirosi
      20:00 23.01.2019

      Otecko: My si na ně taky půjčujeme....

      Otecko: My si na ně taky půjčujeme....

     • Jura99
      13:22 24.01.2019

      Jirosi: poslední 3 roky má ČR kupodivu přebytkové veřejné finance, takže si reálně nepůjčuje. Proti tomu SR nikdy ve své historii neměla přebytkový nebo alespoň vyrovnaný rozpočet, ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi: poslední 3 roky má ČR kupodivu přebytkové veřejné finance, takže si reálně nepůjčuje. Proti tomu SR nikdy ve své historii neměla přebytkový nebo alespoň vyrovnaný rozpočet, takže na své výdaje si půjčovala vždy. Takž F-16 možná zaplatí hotově a předem, ale ve skutečnosti je financuje státním dluhopisem.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      13:23 24.01.2019

      lenze inflacia co ty pises, ak sa dobre zamyslis.. zvyhodnuje ponuku F-16.. ak ja platim dnes 1,6mld eur a v roku 2004 kedy bola nizsia ako dnes my tu sumu znizi na kolko, cca? ...Zobrazit celý příspěvek

      lenze inflacia co ty pises, ak sa dobre zamyslis.. zvyhodnuje ponuku F-16..
      ak ja platim dnes 1,6mld eur a v roku 2004 kedy bola nizsia ako dnes my tu sumu znizi na kolko, cca? 1,2mld.. lebo 1,6 mld v cenach z roku 2004 bude suma nizsia, ked to mam porovnavat..

      prave tu inflaciu by som nespominal.. ta hra proti ACR nie pre nu..
      Cena lietadla je mensia pri gripene
      Cena letovej hodiny pri gripeny je mensia - a v nej predsa mas zaratene aj zakladne opravy..

      jedine je vyvoj kurzu - ale vsetky staty sveta, sa predsa poistuju voci kurzovemu riziku.. aspon by tak mali robit.. a svedi aj v prvej aj v druhej boli poisteny standartne vyvojom kurzu mien voci standartnemu kosu mien najrozvynutejsich statov sveta.
      Co som pozeral vyvoj CZK/ EUR od roku 2004 doteraz, tak kurz sa hybe od 28 po 24 korun za euro..
      ano boli tam vykyvi nad 28 korun - k 30 - ale to bolo prvych par mesiacov kontraktu a vatsinu roka 2005.. odvtedy je to konstatne
      terajsi kurz cca je 25,5.. kedze nam kurz skace o 4 koruny tak 4/25,5 nam hovori, ze kurz hybe cenou v maximalnych cislach o 15%.. ale stredne, priemerne je to samozrejme polovica 7-8%..

      takze cesko za dobu 15 rokov najmu bud ziska alebo strati 7-8%.. lenze najom je rozdeleny na 2 casti a v tej druhej od roku 2016 je rozptyl este mensi a strata alebo zisk polovicna..
      https://www.investing.com/curr...
      (treba dat 10 rokov a krolom na miske si rozsirit roky)

      celkovo od roku 2004 sa cenova uroven po vynasobeni vsetkych inflacii do roku 2018 zvysila o 1,3691 krat

      https://www.inflation.eu/infla...

      lenze to neznamena ze vsetky platby inflacia znizila o tolko,
      kazdu o 2-3% medzirocne..
      z pohladu F-16 za 1,6 mld v dnesnych cenach je to F-16 za 1,1686 mld eur v cenach ceskych z roku 2004.. A vy ste podpisali kontrakt v roku 2004.. a z neho isla 1/2 tej sumy..

      Aj keby sme nafukli na druhej strane kurzove zisky Gripenu za 1,6 mld eur najmu na 24 rokov o tych 15% tak sme na vyssej sume..

      Mozem kludne vase platby, ocesavat o inflaciu a kurz v cenach 2004 kazdorocne, ale potom musime ocesat o vasu inflaciu aj dnesny nakup F-16, alebo mozme zase naopak milardy zaplatene v prvych rokoch za gripen zvysit postupne o 1,36 inflaciu a kurz 30, aby sme sa dostali na eura v roku 2018.. absolutne nijako ten najom nezlacni..

      Tak daj navrh, chces porovnat platby zohladnene kurzom a inflaciou po rokoch v cenach 2004 alebo v cenach 2018..Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:14 24.01.2019

      darkstyle: fakt se snažím, ale tvé ekonomické vývody nejsou pro mě srozumitelné a jen odhaduji co máš na mysli. Pokud jde o inflaci, tak když platím něco dříve než odeberu (např. ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle: fakt se snažím, ale tvé ekonomické vývody nejsou pro mě srozumitelné a jen odhaduji co máš na mysli. Pokud jde o inflaci, tak když platím něco dříve než odeberu (např. zaplatím F-16 dnes a odeberu je 2023), tak vždy ta dřívější úhrada nebude vzhledem k inflaci výhodnější než úhrada pozdější. Jinak řečeno, miliarda dnes by měla mít vyšší kupní sílu než miliarda v roce 2023. Zdá se mi, že tvrdíš opak, to může platit jen když inflace není a je deflace.
      Takže zaplatit letadla dopředu určitě z pohledu inflace není výhodnější než peníze platit později nebo ve splátkách.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:18 23.01.2019

   Trochu se v tvých výpočtech ztrácím, ale těch 3200hodin je na jedno letadlo, takže pokud ti vyšly jakési provozní náklady 1,2mld. Kč, tak si to vynásob ještě 14ks letadel a jsi na ...Zobrazit celý příspěvek

   Trochu se v tvých výpočtech ztrácím, ale těch 3200hodin je na jedno letadlo, takže pokud ti vyšly jakési provozní náklady 1,2mld. Kč, tak si to vynásob ještě 14ks letadel a jsi na sumě 16,8mld. Kč, to už nejsou žádné drobné, pokud větší či menší část z provozních nákladů obsahuje cena pronájmu (a cena nákupu do vlastnictví naopak neobsahuje), tak se jedná o dost podstatný detail.
   Když jsme u toho srovnání, asi by bylo zajímavé porovnat cenu "abonentnej zmluvy" na Mig-29AS vs. cenu pronájmu Gripenu, protože by se zjistilo, že zhruba 15let platíte podobnou sumu jako za Gripen, ale s tím rozdílem, že kromě hluku a kouře vám to vaše letadlo k ničemu posloužit nedokáže.Skrýt celý příspěvek

  • Luky
   17:41 23.01.2019

   Ale ty přeci nevíš, za kolik by po konci pronájmu ČR ty olétané stroje koupila.
   Stejně tak nevíš, jaké modernizace tou dobou v sobě budou mít.

   Ale ty přeci nevíš, za kolik by po konci pronájmu ČR ty olétané stroje koupila.
   Stejně tak nevíš, jaké modernizace tou dobou v sobě budou mít.

   • Jirosi
    20:01 23.01.2019

    Luky: Jak se uvádí v článku modernizace jdou z naší kapsy. Takže tam je jedno jestli počítáš dnešní stav, nebo navýšíš cenu a bereš modernější letoun.

    Luky: Jak se uvádí v článku modernizace jdou z naší kapsy. Takže tam je jedno jestli počítáš dnešní stav, nebo navýšíš cenu a bereš modernější letoun.

 • kazd
  14:00 23.01.2019

  Že jde modernizovat do bezvědomí je jasné (ukazuje nám to dnes a denně jedna skupina :-)) Otázka je kdo to zacvaká - švédi asi prohráli Rakousko, Slovensko, Rumunsko, ...Zobrazit celý příspěvek

  Že jde modernizovat do bezvědomí je jasné (ukazuje nám to dnes a denně jedna skupina :-))
  Otázka je kdo to zacvaká - švédi asi prohráli Rakousko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko..
  Počet zemí (současných uživatelů C/D) schopných to zacvakat je malý.
  V ponechání C/D ve švéské výzbroji v počtu ospravedlňujícím modernizaci nevěřím.
  Osobně bych se neupínal na modernizaci AA na úrověň co nejblišší 5 generaci a rozšiřování Gipenu směrem k AG , ale zajištění air policingu za rozumné peníze na současné platformě .
  AG a moderní paletu vybavení AESA, REB, kontejnery, bomby atd by měla převzít nová platforma nahrazující L159 po jejich dolítání do mrtě... někdy v 30 letech - kde už je to v ceně a integrováno (F35).Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 4