MRAP Titus pro Armádu ČR. Příprava na minulou válku?

MRAP Titus / Tatra Trucks

Minulý týden internetový portál E15 informoval o záměru Ministerstva obrany ČR (MO ČR) nakoupit obrněná vozidla Titus kategorie MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected). Překvapením je však velikost objednávky - MO ČR projevilo zájem až o 300 vozidel Titus.

MRAP pro Armádu ČR

V minulém roce vláda schválila nákup 6 velitelsko-štábních a 14 spojovacích vozidel na podvozkové platformě Pandur II za 1,3 miliardy Kč. Realizace dodávky se očekává v letech 2018 až 2020.

Donedávna se také počítalo s nákupem dalších 42 velitelsko-štábních a spojovacích vozidel, tentokrát na podvozkové platformě Titus. Vozidla nahradí letitá velitelsko-štábní a spojovací vozidla na podvozku nákladního automobilu Praga V3S.

Podle deníku E15 ale MO ČR nově plánuje postupně v letech 2019 až 2023 nakoupit zhruba 300 vozidel Titus - v nejrůznějších verzích. Cena zakázky (včetně vybudování veškerého zázemí, náhradních dílů, výcviku, servisu, atd.) se vyšplhá až k 20 miliardám Kč.

„Generální štáb spočítal, že Titusů potřebuje stovky, a podle toho upravil původní požadavek. V první fázi nakoupíme 62 kusů včetně nákladů na jejich životní cyklus s tím, že chceme, aby smlouva obsahovala i pasáž o tom, že je to jen začátek vyzbrojovacího projektu. Ideálně bychom chtěli, aby první zakázka připravila půdu pro jednání o cenách vozidel kontrahovaných v příštích vlnách, a to opět se životním cyklem,“ řekl deníku E15 náměstek pro vyzbrojováni Daniel Koštoval, s tím, že vyšší počet je v souladu s Koncepcí výstavby Armády ČR 2025.

Vzhledem k tomu, že zakázka je vypsána bez výběrového řízení, musí s každým nákupem vozidel Titus souhlasit vláda. Přímé zadání je dáno podmínkou MO ČR sjednocení vozidel na tatrováckých podvozcích.

„Za situace, že jeden ze základních požadavků armády je podvozek Tatra a firma zároveň vyrábí celá vozidla, vylučuje zákon možnost vypsání tendru,“ vysvětlil Koštoval.

Titus

Základem podvozku vozidla Titus je tedy tatrovácký podvozek - na centrální nosné rouře jsou připevněny nápravy s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami. Titus má stálý pohon 6×6, je však možné zvolit i pohon pouze dvou náprav (4×6). Kola přední a zadní nápravy jsou řiditelná, což vozidlu propůjčuje skvělou ovládatelnost (například v ulicích měst)

Na podvozku je umístěná monolitní pancéřovaná korba. Balistická odolnost je škálovatelná podle normy STANAG 4569 až po úroveň 4. V základní verzi korba odolá střelám 7,62×51 mm NATO, v maximálně ochraně (po přidání keramických plátů) pak kulometným střelám 14,5×14 mm AP.

Na střechu lze instalovat velkorážní kulomety, granátomety, ale i robotickou stanici ARX20 s 20mm automatickým kanónem.

Předností vozidla Titus je velká odolnost proti minám (úroveň 4a-4b). Vozidlo odolá výbuchu 15 kg TNT kdekoliv pod podvozkem nebo až 150 kg TNT ve vzdálenosti 5 m.

Titus lze vyrábět v nejrůznějších variantách - záleží čistě na přáních zákazníka. Délka vozidla je 7,55 m, šířka 2,55 m a výška 2,73 m. Hmotnost prázdného vozidla je 17 t, bojová 23 t a maximální konstrukční 27 t.

Titus je tak rozměrové a hmotnostně (a ostatně i svým uspořádáním) prakticky podobný MRAPu Caiman 6×6 od firmy BAE Systems. Výhodou vozidla Titusu jsou však lepší jízdní vlastnosti a lepší ovladatelnost.

Ideální bojové síly - tři bojové brigády, čtyři platfromy

Podle současných představ Armáda ČR v delší budoucnosti plánuje provozovat tři bojové brigády (bojové síly) - těžkou mechanizovanou brigádu, střední motorizovanou brigádu a (prozatím neexistující) lehkou brigádu.

Pozemní vojsko bude postaveno na čtyřech základních platformách . “Pro rozvoj schopností Pozemních sil AČR v této oblasti počítáme v souladu s Koncepcí výstavby AČR do budoucna se 4 základními podvozkovými platformami - pásovým bojovým vozidlem, které nahradí BVP-2 v různých modifikacích; platformou Pandur; univerzální kolovou platformou na bázi podvozku TATRA, podvozkovou platformou LOV Iveco,” uvedl pro Armádní noviny mluvčí Generálního štábu Armády ČR plukovník Jan Šulc.

Páteří těžké brigády se stanou tanky a pásová bojová vozidla, střední brigády pak kolová bojová vozidla Pandur II. V lehké brigádě (podle současných představ) najdeme především terénní vozidla kategorie Iveco LMV, Land Rover a také dopravní vrtulníky.

Hlavním úkolem těžké brigády se stane obrana území ČR. Mobilnější střední brigáda tvoří rezervy těžké brigády při ochraně území a také mobilní síly schopné velmi rychlého přesunu na dlouhé vzdálenosti. Střední brigádu lze například po vlastní ose velmi rychle poslat k posílení obrany evropských zemí NATO.

Výhodou velmi mobilní lehké brigády se stane schopnost rychlého přesunu na velké vzdálenosti - jak po vlastní ose, tak letecky. Budou zde zařazeny výsadkové jednotky, speciální síly, průzkumné jednotky a také vrtulníkové dopravní letectvo. Lehká brigáda zajistí výsadkové a aeromobilní operace Armády ČR.

Dodejme, že kromě bojových sil Pozemní síly ČR disponují také silami bojové podpory, kde patří dělostřelecká brigáda, ženisté, chemici, elektronický boj a “psychologický boj” (CIMIC/PSYOPS). Zde najdeme především nejrůznější typy dopravní techniky, včetně vozidel na tatrováckém podvozku.

Prezentace vozidla Titus na polygonu TATRA TRUCKS v Kopřivnicích.

Kolik potřebuje armáda MRAPů?

Otázkou nyní je, jak do této diskutované struktury pozemních sil Armády ČR zapadají kolová obrněná vozidla Titus? Týdeník E15 dává nákup vozidel Titus do souvislosti s nízkým počtem vozidel Pandur. Konstrukční filozofie a taktika nasazení vozidel Titus a Pandur je však zcela odlišná.

Nejdříve uveďme, že klasické OT/BVP jsou obecně dražší (na nákup a provoz) než vozidla kategorie MRAP.

Vozidla MRAP mají oproti klasickým kolových obrněným transportérům (Pandur II, Stryker, Piranha, atd.) jednu zásadní výhodu v oblasti ochrany - násobně větší ochranu proti minám a improvizovaným výbušným systémům IED (Improvized Explosive Devise).

Hlavní výhodou kolových obrněných transportérů (OT) a bojových vozidel pěchoty (BVP) Pandur je ale naopak lepší balistická ochrana z přední polosféry.

Je to dáno prapůvodním posláním OT a BVP - v případě OT doprava pěšáků na linii fronty, v případě BVP doprava pěšáků a přímá palebná podpora. Z toho důvodu mají OT/BVP šikmý čelní pancíř odolný proti automatickým kanónům BVP protivníka (obvykle do ráže 30 mm). 

V případě Armády ČR takovou schopností (tedy čelní odolnosti proti automatickým kanónům) bude v příštím desetiletí disponovat 230 nových pasových bojových vozidel, 127 (107 + 20) kolových vozidel Pandur a samozřejmě tanky.

Avšak z počtu 127 vozidel Pandur je pouze 72 ve verzi BVP (s 30 mm kanónem) . Ostatní Pandury slouží pro podpůrné účely. Také v případě pásových vozidel bude část vozidel vyhrazena pro speciální účely.

Šance vozidla Titus odolat munici automatických kanónů z přední polosféry je velmi nízká. Je také otázkou, jak čelní pancíř vozidla Titus (včetně bloku motoru, pancéřové sklo) odolá munici velkorážních kulometů. Přitom nediskutujeme jen o fatálním zničení vozidla, ale také o riziku jeho vyřazení z boje (znehybnění vozidla po zničení motoru).

Armáda plánuje Titusy využít především pro speciální verze - spojovací, velitelské, zdravotnické nebo minometné.

“Vozidla na univerzální kolové platformě na bázi podvozku TATRA plánujeme v prvotní fázi pořídit jako velitelsko-štábní a spojovací.  Do budoucna – tedy v další fázi realizace Koncepce výstavby AČR však mohou nalézt i širší využití primárně u jednotek bojové podpory a bojového zabezpečení k nesení širší škály různých druhů speciálních nástaveb (např. zdravotnické, pro jednotky EOD, elektronický boj atd.),” uvedl plukovník Šulc.

Titus tedy není určen k tomu, aby se někdy dostal do křížku s BVP protivníka. Otázkou tedy je, zda chudý rozpočet MO ČR si může dovolit vynaložit 20 miliard Kč za vozidla, jejichž hlavním posláním je ochrana proti IED a minám a která bez rizika těžkých ztrát nelze nasadit v přímém boji s protivníkem disponujícím těžkými zbraněmi.

Při nákupu vozidel Titus se lze také odvolat na francouzskou armádu, která plánuje nakoupit 1722 vozidel VBMR (Véhicule Blindé Multi-Role) - v podstatě alter ego vozidla Titus. Francouzská armáda je však “koloniální” armádou bojující za francouzské zájmy Africe. Právě pro africká bojiště jsou vozidla VBMR, díky absenci vyspělého protivníka, ideální.

Další alianční země pak v takovém rozsahu a pro takové úkoly vozidla kategorie MRAP neplánují používat - naopak spolu s koncem bojových operací v Afghánistánu a Iráku se většina zemí NATO flotilu vozidel MRAP drasticky zmenšuje. Navíc Spojené státy a další země disponují obrovským množstvím vozidel MRAP, které za velmi přijatelnou cenu odprodávají všem zájemcům.

Poslání Armády ČR?

Jaké je tedy hlavní a primární poslání Armády ČR? Vést expediční operace v zahraničí nebo se připravovat na boj s protivníkem disponujícím těžkými zbraněmi?

Je jasné, že Armáda ČR musí získat velké počty obrněné techniky, otázkou je, zda řešením je právě nákup specializovaných vozidel MRAP. Malá česká armáda, navíc pokud postrádá prakticky jakékoliv zálohy, musí jednoduše být schopná do boje s těžkým protivníkem vyčlenit jakoukoliv svou část.

Není jednoduše zřejmé, na základě jakých modelů, analýz či válečných her dospělo MO ČR k příklonu k pořízení tak velkého množství vozidel MRAP, navíc v době, kdy USA a další země mají těchto vozidel po snížení přítomnosti v Afghánistánu velký přebytek.

Nelze samozřejmě vyloučit, že MO ČR disponuje nějakými modely či scénáři, pro něž je použití vozidel typu MRAP logickým doplňkem ostatních zbraňových systémů. Z dostupných materiálů však nic takového zjistit nelze a lze tak jen doufat, že pořízení má i neveřejné zdůvodnění založené na pečlivých analýzách budoucích hrozeb a způsobů použití armády.

Nahlásit chybu v článku


Související články

České bitevníky opět v Pobaltí

Na letecké základně v Šiauliai v Litvě probíhá ve dnech 11. až 18. července 2016 druhá část ...

Nosič balistických plátů Magnum TAC-1 pro Armádu ČR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) se rozhodlo řešit dlouhodobý nedostatek adekvátní osobní balistické ...

Nové letištní radiolokátory pro Armádu ČR

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) vybralo českou firmu ELDIS Pardubice jako dodavatele nových ...

Vampir, Aligator, Tatrapan: Československá technika v Indonésii

Indonéská armáda v posledních dnech převzala osm českých raketometů RM-70 Vampir od společnosti ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Rase
  15:59 30.09.2016

  Saudové se očividně také hodlají připravovat na minulou válku...

  Saudové mají zájem o nákup vozidel Titus. Našince nepotěší, že se jedná o zakázku pro Nexter (součást ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Saudové se očividně také hodlají připravovat na minulou válku...

  Saudové mají zájem o nákup vozidel Titus. Našince nepotěší, že se jedná o zakázku pro Nexter (součást konglomerátu KNDS). Počet vozidel není přesně znám, ale Saudové jimi hodlají vybavit dvě nové brigády.Typická mechanizovaná brigáda saudské armády, čítá jeden tankový prapor 42 tanků (patrně letos nakoupené Abramsy M1A2S), tři mechanizované prapory - 54 vozidel každý, a dělostřelectvo s 18 děly (součástí zakázky jsou i tažené houfnice ráže 155mm) + různé minomety a další vozidla. Mělo by se tak jednat o 36 houfnic a 324 vozidel Titus (!) Zakázka má dosahovat sumy 300 milionů Euro. Jisté je, že v Tatře budou mít postaráno a práci s výrobou podvozků :)

  http://defence-blog.com/army/s...
  Skrýt celý příspěvek

 • Pepa
  16:13 29.08.2016
 • stirling
  12:03 29.08.2016
 • Sabre
  13:24 25.08.2016

  Mne by velice zajímalo, jak by si to poradilo s nekvalitním palivem a mazivem - aby nedopadli jak ty naše Pandury...

  Mne by velice zajímalo, jak by si to poradilo s nekvalitním palivem a mazivem - aby nedopadli jak ty naše Pandury...

 • czechpatriot
  19:04 24.08.2016

  juhelak:

  Takže TITUS půjde taky vidět na akci dne 26. 8. 2016 na 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín.

  zdroj: https://www.facebook.com/TATRA...

  juhelak:

  Takže TITUS půjde taky vidět na akci dne 26. 8. 2016 na 46. ročníku Barum Czech Rally Zlín.

  zdroj: https://www.facebook.com/TATRA...

 • Pepa
  18:54 24.08.2016

  Zajímalo by mě, jak to má TITUS s překročivostí příkopu. Jestli se vůbec projeví výhoda více náprav nebo to bude dané jen průměrem kola jako u čtyřkolky. Přeci jen jsou nápravy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímalo by mě, jak to má TITUS s překročivostí příkopu. Jestli se vůbec projeví výhoda více náprav nebo to bude dané jen průměrem kola jako u čtyřkolky. Přeci jen jsou nápravy dost daleko od sebe.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  09:44 24.08.2016

  Rase: Občanská válka v Evropě (EU) je reálnější než se může zdát. Ale hlavně, nemusí jít vůbec o konflikt mezi celými armádami jednotlivých členských států. A do toho zamíchejte ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: Občanská válka v Evropě (EU) je reálnější než se může zdát. Ale hlavně, nemusí jít vůbec o konflikt mezi celými armádami jednotlivých členských států. A do toho zamíchejte džihádisty a Rusáky.
  Dneska to možná vypadá šíleně, ale v roce 2025 možná už ne. Politika se mění každým dnem a válka i terorismus je jen jejím pokračováním na jiné úrovni. Záleží, jak hluboko spadne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:21 24.08.2016

  Myslím že současné vedení bojů na Ukrajině nepřínáší nic nového, oproti "looserským poloválkám" z konce SSSR (v Karabachu, Osetii, Podněstří, Čečně atd.). V Západní evropě by to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím že současné vedení bojů na Ukrajině nepřínáší nic nového, oproti "looserským poloválkám" z konce SSSR (v Karabachu, Osetii, Podněstří, Čečně atd.). V Západní evropě by to snad ani nebylo možné, už kvůli nedostatku (blbuvzdorné) těžké techniky ve skladech - pro rebely. Snad by mohla nastat v Evropě, pokud by byly nějak vyřazené satelity, navigace a třeba i letectvo. Tedy asi nějaké EMP, což nemusí být tak úplně nereálné. Doplněný o občanské nepokoje a nějakou variantu občanské války. To se ale může stát všude.
  Skrýt celý příspěvek

 • D.i.p
  09:11 24.08.2016

  Pepa:
  Proti části občanům a rekrutům od jinud. Většina občanů Sýrie neválčí.

  Krom toho, v dnešní Evropě asymetrický konflikt nemusí vůbec ctít hranice jednotlivých států.

  Pepa:
  Proti části občanům a rekrutům od jinud. Většina občanů Sýrie neválčí.

  Krom toho, v dnešní Evropě asymetrický konflikt nemusí vůbec ctít hranice jednotlivých států.

 • Pepa
  08:41 24.08.2016

  Jura99:

  Pokud budou Titusy použity v asymetrickém konfliktu na našem území, tak to bohužel bude proti nám občanům...

  Jura99:

  Pokud budou Titusy použity v asymetrickém konfliktu na našem území, tak to bohužel bude proti nám občanům...

 • D.i.p
  08:34 24.08.2016

  Jura99:
  Vzhledem k dnešnímu způsobu velmocí, kdy spolu soupeří skrz destabilizaci zájmových regionů, místo přímé konfrontace, to není úvaha mimo.

  Jura99:
  Vzhledem k dnešnímu způsobu velmocí, kdy spolu soupeří skrz destabilizaci zájmových regionů, místo přímé konfrontace, to není úvaha mimo.

 • Jura99
  08:12 24.08.2016

  K té "minulé válce". Jaká byla válka na Ukrajině? Snad nějaká moderní? Spíš klasická studenoválečná, s technikou 70.let, minimum moderní elektroniky, žádné letectvo, plošné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K té "minulé válce". Jaká byla válka na Ukrajině? Snad nějaká moderní? Spíš klasická studenoválečná, s technikou 70.let, minimum moderní elektroniky, žádné letectvo, plošné bombardování raketami a minomety, minimum pomůcek balistické ochrany, frontová linie v terénu, vč. zákopů.
  Titus moc nevypadá na techniku minulé války, spíš se může hodit pro asymetrický boj ve městě, že by plánovači do budoucna s něčím takovým počítali?
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  22:09 23.08.2016

  kalamar:
  - cizoměnově největší darda jsou gripeny kde je to zahedgované přes MF
  - zisk z kurzových operací (zisk ČNB), pokud ČNB souhlasí, je příjmem státního rozpočtu. Takže z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  kalamar:
  - cizoměnově největší darda jsou gripeny kde je to zahedgované přes MF
  - zisk z kurzových operací (zisk ČNB), pokud ČNB souhlasí, je příjmem státního rozpočtu. Takže z toho více než půl bilionu intervencí by zahedgovat CZK za EURO na 25 by pro třeba 100 miliard nákupů AČR (a to je vysoce nadsazené číslo) nestálo ani třetinu zisku co ČNB na intervencích vyvařila
  - akvizice jsou dlouhodobě Stropnickým prezentovány jako vztah vláda vláda - objem cizoměnových záloh před dodáním zbraní bude minimální (s naším ratingem a na úrovni vláda vláda by něco jiného vyjednal opravdu jen Pat a Mat).

  Dodávky všech plánovaných nákupu AČR jsou daleko za horizontem intervencí ČNB nebo jsou relativně lehce kurzově zajistitelné s minimálními náklady
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:25 23.08.2016

  A proto se nakupuji dalsi a dalsi LMV ;)

  A proto se nakupuji dalsi a dalsi LMV ;)

 • technik
  20:21 23.08.2016

  :-) škoda jako offroad? Stěží zvládnou vyrobit, tak primitivní věc jako je Fabie a mají vyrábět pro AČR?

  Popravdě nákup TITUS vs VEGA mi přijde stejný jako IVECO vs DINGO, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  :-) škoda jako offroad? Stěží zvládnou vyrobit, tak primitivní věc jako je Fabie a mají vyrábět pro AČR?

  Popravdě nákup TITUS vs VEGA mi přijde stejný jako IVECO vs DINGO, všichni křičeli jak je nutně potřebují a nakonec nevěděli co s nimi. Dnes je sotva armáda udrží při životě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muhaha
  20:18 23.08.2016

  Zajímavá zpráva.

  K otázce vhodnosti:
  Genštáb musel vyhodnotit jako nejpravděpodobnější způsob ataku potenciálního agresora vůči území ČR útočné zaminování obsazovaného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavá zpráva.

  K otázce vhodnosti:
  Genštáb musel vyhodnotit jako nejpravděpodobnější způsob ataku potenciálního agresora vůči území ČR útočné zaminování obsazovaného prostoru.
  Sice jsem o takových strategiích četl pouze v souvislosti s vodními cestami (ať už mořskými či říčními), ale já jsem laik, žádný geniální vojenský administrátor, a naší generalitě věřím. Takže za mě je to O.K.

  K otázce počtu:
  300 vozidel Titus je tak akorát.
  Průměrně by sice na jedno vozidlo připadalo cca 7 vyšších důstojníků (od majora po generála), ovšem když odečteme ty, co by zůstali v kanceláři, tak mi vychází zhruba 1 vozidlo Titus na velícího vyššího důstojníka, což je super, zvlášť, když si uvědomíme, že by ho při velení bránícím se jednotkám neovlivňoval stres, že najede na útočnou minu agresora.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:07 23.08.2016

  Kodiaq je suv odbozene od Q7. To do tezkeho terenu neni.

  Kodiaq je suv odbozene od Q7. To do tezkeho terenu neni.

 • Rase
  19:43 23.08.2016

  skelet:
  protože Škoda Kodiaq (SUV) má být na trhu až.... už brzo. Pak by mohla vzniknout verze i pro armádu.

  skelet:
  protože Škoda Kodiaq (SUV) má být na trhu až.... už brzo. Pak by mohla vzniknout verze i pro armádu.

 • skelet
  19:17 23.08.2016

  Nákupu Vegy moc nevěřím, přeci jen není moc velký problém vyvinout Titus 4x4. Pokud by se jednalo o kompenzaci za "ztracenou" zakázku, tak to spíše uvěřím, že SVOS bude dodávat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nákupu Vegy moc nevěřím, přeci jen není moc velký problém vyvinout Titus 4x4. Pokud by se jednalo o kompenzaci za "ztracenou" zakázku, tak to spíše uvěřím, že SVOS bude dodávat vojenské automobily, které v dodávkách nahradí Land Rovery..
  proč vlastně Škoda Auto ještě nepřišla s vojenskou verzí Amaroku?
  Skrýt celý příspěvek

 • kalamar
  18:20 23.08.2016
  Oblíbený příspěvek

  Cena Titusu v základní verzi jako obrněný nákladák se má pohybovat kolem 25 mega což dost dobrá cena.Strnad získal výrobní licenci pro výrobu Titusů v ČR pouze pro náš a Slovenský ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cena Titusu v základní verzi jako obrněný nákladák se má pohybovat kolem 25 mega což dost dobrá cena.Strnad získal výrobní licenci pro výrobu Titusů v ČR pouze pro náš a Slovenský trh.Zakázky z jiných zemí se budou montovat ve Francii.
  Co se týče množství až 300 Titusů pro AČR do roku 2023 mě nepřipadá ale vůbec přemrštěná pokud je pravdou co vše tím chcou nahradit.

  1.Částečně mají kompenzovat některé role Pandurů kde byl počáteční požadavek 300 Pandurů a díky Topolánkovi byla objednávka osekána na dnešních 107ks.
  2.Titusi mají nehradit některé role stařičkých V3S.
  3.Několik desítek Titusů by mělo být dokonce ve verzi minometné.
  4.Zohlednuje se i rozšíření početních stavů AČR po roce 2020 nad 270000 vojáků.Takže pro nové jednotky.
  5.Mluví se i o průskumné variantě Titusu a není vyloučeno že dostanou i letový návodčí.
  Takže těch 300 Titusů může být dost střízlivý odhad.

  Co se týče modernizace dělostřeleckého systému Dana tak to nebude jen o penězích za nové ale spíš o získání času pro Strnada.Bud se nedohodl s Nextrem na výrobě nového Cessara na tatrováckým podvozku nebo už Strnad dělá na něčem zbrusu novém, protože nedávno koupil továrnu na Slovensku kde se mimo jiné dají odlívat hlavně od 30mm do 155mm.

  Zaslech jsem tu že by se pro AČR hodil obrněný transportér Vega,jsem přesvědčen,že tento projekt si v naší armádě už neškrtne protože Strnad nepodepsal smlouvu na dodávání tatrováckých podvozků pro SVOZ Přelouč.Tato konkurence se mu do krámu prostě nehodí.

  Často tu čtu jak brblete na absolutní nekoncepnost MO obzvlášt u tendru na vrtulníky,ASI máte i částečně pravdu ale berte to tak že AČR potřebuje snad úplně všechno,né vše se daří jak má a priorita do roku 2020 je navýšit živou sílů u útvarů na 100% což je stav 27000 vojáků,doplnění munice a další drobnější akvizice.Není moc ekonomické pro AČR aby minimálně ještě rok při tomto kurzu koruny dělala nějaké mega nákupy u zahraničních dodavatelů,možná to částečně vysvětluje nekoncepčnost a nákupy spíše domácí výroby viz pan Strnad.
  Co bych já viděl jako absolutní prioritu je to aby MO už nemuselo nikdy vracet žádné 4 miliardy zdůvodů nevyčerpání finačních prostředků v daném období a aby už konečně vznikl ten fond pro tyto účely,který tu už měl být od ledna tohoto roku.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  14:49 23.08.2016

  Pepa: může zatím být i klasický konzervatismus

  Pepa: může zatím být i klasický konzervatismus

 • kazd
  14:30 23.08.2016

  S opcí se dá kšeftovat a fajně.
  Na opcích jsou např. založeny prakticky všechny objednávky dopravních letadel.
  např. zobchodování opce ČSA na A320 neo, když to vzali do ruky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S opcí se dá kšeftovat a fajně.
  Na opcích jsou např. založeny prakticky všechny objednávky dopravních letadel.
  např. zobchodování opce ČSA na A320 neo, když to vzali do ruky korejci se Šimaněm vypadá dle dostupných info dobře.

  Problém je, že díky každodenně prokazované obchodní neschopnosti MO má důvěra v ekonomické výhodné využití takové opce je rovna nule.
  Zejména, pokud se opce nezmińují u jiné techniky kde jsou logické (vrtulníky) nebo naopak jsou postaveny úplně dementně - radary.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pepa
  13:39 23.08.2016

  Jen mi uniká, proč pro Francouzkou armádu nabízejí Griffon s klasickým uspořádáním 6x6 a pro "méně rozvinuté trhy" Titus s řiditelnou zadní nápravou.

  Jen mi uniká, proč pro Francouzkou armádu nabízejí Griffon s klasickým uspořádáním 6x6 a pro "méně rozvinuté trhy" Titus s řiditelnou zadní nápravou.

 • Pepa
  13:34 23.08.2016

  Dunnk: Jen ta hmotnost je "trošku" někde jinde.

  Dunnk: Jen ta hmotnost je "trošku" někde jinde.

 • czechpatriot
  13:08 23.08.2016

  juhelak: TITUS asi půjde vidět na NATO dnech v Ostravě... Byl tam i minulý rok.

  juhelak: TITUS asi půjde vidět na NATO dnech v Ostravě... Byl tam i minulý rok.

 • juhelak
  13:05 23.08.2016

  Dunnk: zajímavé srovnání..ve finále když se to srovná tak má titus možná blíže k Oshkoshovi a australskému Hawkiemu , než k V3S nebo jinému nákladáku..akorát má zrejme o něco vetsi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dunnk: zajímavé srovnání..ve finále když se to srovná tak má titus možná blíže k Oshkoshovi a australskému Hawkiemu , než k V3S nebo jinému nákladáku..akorát má zrejme o něco vetsi místo pro transport a je levnejsí..
  Američani plánují koupi desítek tiisíc těchto vozů...připravují se taky na válku minulou?
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:00 23.08.2016

  mám pár otázek na všechny.

  je tak obtížné sehnat komentář z MV nebo z GŠ když uz piší na web AČR, který je x let starý s minimální navstevností?

  2. Byla už nekde foto Titusu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mám pár otázek na všechny.

  je tak obtížné sehnat komentář z MV nebo z GŠ když uz piší na web AČR, který je x let starý s minimální navstevností?

  2. Byla už nekde foto Titusu v maskování pro AČR?
  3. Kde v ČR bude možné se letos podívat na Tituse případně wolfdoga naživo?

  btw s tou opcí? funguje to tak že díky velké opci se sníží cena a naší opce může následně využít i jiná armada, které by jsme část titusu přenechali v ramci naší objednávky? Myslím tím slováky, poláky atd.

  peněz má teď AČR dost..problém je ze je neumí utratit.
  Skrýt celý příspěvek

 • Dunnk
  12:47 23.08.2016

  Zaujalo mě, že se TITUS rozměrove, až na délku moc neliší od Oshkosh JLTV.

  TITUS: Délka je 7,55 m, šířka 2,55 m a výška 2,73 m.
  JLTV: Délka je 6,25 m, šířka 2,50 m, výška 2,60 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zaujalo mě, že se TITUS rozměrove, až na délku moc neliší od Oshkosh JLTV.

  TITUS: Délka je 7,55 m, šířka 2,55 m a výška 2,73 m.
  JLTV: Délka je 6,25 m, šířka 2,50 m, výška 2,60 m.

  http://www.militaryfactory.com...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:16 23.08.2016

  Na tom odkazu na Nexter (kde jej jako MRAP rozhodně neoznačují), mě zaujala varianta TITUS FIRE SUPPORT se 120mm minometem. Z vnějšku je to klasický Titus, ale po otevření střechy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Na tom odkazu na Nexter (kde jej jako MRAP rozhodně neoznačují), mě zaujala varianta TITUS FIRE SUPPORT se 120mm minometem. Z vnějšku je to klasický Titus, ale po otevření střechy vykoukne minomet - šikovné řešení.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  12:06 23.08.2016

  Souhlas s tím, že pokud je to jen opce a opravdu se pořídí v současné době těch 60 ks pro jednotky, které nemají pandur či pásové bvp jako spojařské, velitelské, pro el. boj atd. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Souhlas s tím, že pokud je to jen opce a opravdu se pořídí v současné době těch 60 ks pro jednotky, které nemají pandur či pásové bvp jako spojařské, velitelské, pro el. boj atd. tak je to dobrý krok. A porovnal bych cenu s tím na kolik by vyšla pancéřová tatra či tatrapan či vega či jiné odolnější vozidlo a pak bych soudil. Pokud tedy tituse pořídíme za slušnou cenu, tak si myslím, že pro tento účel je asi ideální volbou.
  Jinak jsem zvědav jestli opravdu dokážou na MO utratit všechny peníze a pokud ne tak je to na vyhazov všech a hlavně ministra, protože vracet z podfinancované armády peníze...
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  11:40 23.08.2016

  Hubňa vzdej to .. prostě někteří vidí číslo 300 a začali splašeně pobíhat kolem a nadávat, že je to moc. Že se k tomu číslu vůbec nemusí AČR ani přiblížit je už prostě nezajímá.. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hubňa vzdej to .. prostě někteří vidí číslo 300 a začali splašeně pobíhat kolem a nadávat, že je to moc. Že se k tomu číslu vůbec nemusí AČR ani přiblížit je už prostě nezajímá.. bo 300. Holt nepochopí a ani nechcou chápat, že když AČR někdy zbudou peníze, tak prostě jen vypíše objednávku, bez nějakého složitého tendrování..

  Jinak Titus není MRAP, ale MRAV s odolností proti minám od levelu 2a/b do levelu 4a/b. Dle toho co si zákazník vybere.
  http://www.nexter-group.fr/nex...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:38 23.08.2016

  Podobný francouzský Griffon je označován jako MRAV (víceúčelové obrněné vozidlo) a TITUS je v podstatě totéž, i když je pravda, že jej označují za MRAP.

  Jinak TITUS bych ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podobný francouzský Griffon je označován jako MRAV (víceúčelové obrněné vozidlo) a TITUS je v podstatě totéž, i když je pravda, že jej označují za MRAP.

  Jinak TITUS bych neskloňoval (někdo píše s Titem atp.), protože to je zkratka (Tactical Infantry Transport and Utility System). Podobně DANA je zkratka (Dělo automobilní nabíjené automaticky), bůhvíproč to na Slovensku pojali jako ženské jméno a pokračují v řadě ženských jmen u dalších houfnic.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hubňa
  10:58 23.08.2016

  Já myslím, že je to tak, že armáda určila, že v budoucnu (příštích 20 let?) bude mít potenciálně užití pro až těch 300 vozidel. Při stavbě nové brigády bych se tomu nedivil. Proto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já myslím, že je to tak, že armáda určila, že v budoucnu (příštích 20 let?) bude mít potenciálně užití pro až těch 300 vozidel. Při stavbě nové brigády bych se tomu nedivil. Proto si nechává otevřená zadní vrátka pro další případný nákup...no a Strnadovi tak nezávazně dělají radost
  Skrýt celý příspěvek

 • kazd
  10:54 23.08.2016

  Ta otázka zní proč je ta opce tak velká.
  Opce není zadarmo. Takže buď nějaká banka řekla Strnadovy, že mu půjčí když bude mít aspoň opci.
  Nebo tu opci potřebuje MO aby vykazovalo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ta otázka zní proč je ta opce tak velká.
  Opce není zadarmo. Takže buď nějaká banka řekla Strnadovy, že mu půjčí když bude mít aspoň opci.
  Nebo tu opci potřebuje MO aby vykazovalo "utracené peníze" resp. investice.

  Tak obrovská opce v situaci, kdy nejde o nějaký nový zbraňový systém, který se bude x let zkoušet jestli plní to co si konstruktéři myslí, že by měl, nedává smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hubňa
  10:46 23.08.2016

  Já tu místní hysterii nechápu. Armáda těch 300 Titusů nekupuje, chce koupit nějakých 60 s tím, že na dalších 240 bude mít opci...důležitý je i ten rok, 2023, to je za sedm let. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já tu místní hysterii nechápu. Armáda těch 300 Titusů nekupuje, chce koupit nějakých 60 s tím, že na dalších 240 bude mít opci...důležitý je i ten rok, 2023, to je za sedm let. Ano, samozřejmě, že armáda potřebuje modernizace na spoustě jiných míst mnohem aktuálněji. Jak už jsem ale psal níže, nejprve je třeba projít celým procesem akvizice, což je značně komplikované a hlavně i náročné na lidi, kterým ale MO moc nemá (těch, co to umí). Titus už je prakticky hotovej (akvizice), proto není problém ho koupit. Každý racionálně uvažující člověk uzná, že na minimálně 100, spíš víc máme užití. Ano, není to ta nejaktuálnější problém, ale v tuhle chvíli je reálné jho řešení. Nevěřím, že by armáda za ty OT dala ve výsledku 20 miliard, ale když si rozpočítáte třeba 10 miliard (cca 150 vozidel?) na těch sedm a víc následujících let, tak to přece není taková pálka, že by to ohrozilo další programy. Ještě jednou, současným problémem v nakupování není ani tak nedostatek peněz jako nedostatek lidských kapacit na provádění tendrů.
  Skrýt celý příspěvek

 • technik
  10:41 23.08.2016

  To honzah
  Tvoje mysleni je zcestny. Pokud se budeme bavit o napadeni tylu, je uz uplne jedno jestli budes mit v sestave titus ci nikoliv, jak rikam 90 procent tylu jsou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To honzah
  Tvoje mysleni je zcestny. Pokud se budeme bavit o napadeni tylu, je uz uplne jedno jestli budes mit v sestave titus ci nikoliv, jak rikam 90 procent tylu jsou nepancerovana vozidla, bez kterych titus nema opodstatneni.
  Pokud se budeme bavit o spojovacich prostredcich jsou schopny 5 az 15 km od linie fugovat jako prevadece mezi velitesltvim a jednotkami. Opet tento prevadec slozen z jedne osadky spojovaciho titusu se nedokaze ubranit napadeni jakehokoliv nepratelskoho druzstva, takze opet ti titus nepomuze. Lecky na tyto jednotky maji vzdy fatalni nasledky. Jinak predstava budovani velitelskych stanovist v lesich a loukach je zcestna. Dle meho nazoru by se vyuzivalo hospodarskych a vesnickych staveni kde se daji vozidla ukryt, na zemi nejsou patrny znamky presunu, a i obrana a ochrana je ucelnejsi nez v poli nebo lese.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:36 23.08.2016

  Autor článku očividně celou diskusi zabil, když označil Tituse za MRAP. Přeci jen co jsem se díval, tak jej označují jako APC (Armoured Personnel Carrier), nebo různými obdobami ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Autor článku očividně celou diskusi zabil, když označil Tituse za MRAP. Přeci jen co jsem se díval, tak jej označují jako APC (Armoured Personnel Carrier), nebo různými obdobami multifunkčního vozidla. Pokud dělá z Tituse MRAP to že má dno podvozku do V, tak je MRAP i Pandur a většina moderních APC. jak tak koukám, tak tohle nemá smysl vysvětlovat, protože někteří lidé v tomto vozidle vždycky uvidí jen MRAP, které jsou nám k ničemu, když se jich američané zbavovali za odvoz... ps. když jsem si četl článek o V3S, tak tam chválili světlou výšku podvozku (při pohybu v terénu), což má i Titus, ale u něj je to zbytečný prvek jako u MRAP.
   
  Jako MRAP označuej na svých stránkách vozidlo Titus i TATRA TRUCKS. Admin.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  10:02 23.08.2016

  Tahle země potřebuje zejména náhradu za BMP, tanky, dělostřelectvo, PVO, PRO a rozšiřovat počty bojových Pandurů a bojových letadel. Potřebujeme dopravní letadla, tankery. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tahle země potřebuje zejména náhradu za BMP, tanky, dělostřelectvo, PVO, PRO a rozšiřovat počty bojových Pandurů a bojových letadel. Potřebujeme dopravní letadla, tankery. Potřebujeme munici. Potřebujeme osobní výstroj a výzbroj. Potřebujeme v mnohem větším množství protitankové a protiletadlové zbraně pro pěchotu. Je toho tolik, že 20 leté manko ve výzbroji budeme dohánět 100 let. Obrněný MRAP 6x6 je to poslední co by nás mělo zajímat.

  PS: uvítám článek na BVP od Zetoru.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  09:52 23.08.2016

  V oblasti Blízkého východu a severu Afriky není problém sehnat tuny TNT. Vyrabované sklady rozpadlých států jsou ohrnomnou zásobárnou nejen tamního bojiště. Nákupy Saudů, Kataru a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V oblasti Blízkého východu a severu Afriky není problém sehnat tuny TNT. Vyrabované sklady rozpadlých států jsou ohrnomnou zásobárnou nejen tamního bojiště. Nákupy Saudů, Kataru a dalších, kteří zásobují Syrské bojiště rovněž přispívají k dostupnosti zbraní pro všechny strany.

  Stroje MRAP jsou odpovědí na asymetrický odpor původních obyvatel při okupačních misích. Nebýt servilní zahraniční politky vůbec je nepotřebujeme.

  Potřebovali jsme je pro boj s Talibanem. Položil si někdo otázku, kdo je Taliban ? Jsou to Afghánci. Smýšlejí jinak pravda, mají kruté tresty, ale vůbec nás neohrožují. Jediný důvod, proč byli zahrnuti na seznam byl ten, že odmítli vydat ze svého území AlKajdu. Je to asi stejné, jako kdyby se v Pentagonu rozhodli, že budou vybíjet lidi podporující ČSSD.

  Potřebovali jsme je pro okupaci Iráku. Země, kde západ smetl diktátora a ustanovil anarchii, nechal zde zbraně a vytvořil mocenské vákuum příhodné pro vznik ISIL.

  Budeme je potřebovat v Lybii. Ctrl -c "Země, kde západ smetl diktátora a ustanovil anarchii, nechal zde zbraně a vytvořil mocenské vákuum příhodné pro vznik ISIL."
  Skrýt celý příspěvek

 • HonzaH
  09:50 23.08.2016

  Já nevím, mně spíš přijde, že ať armáda nakoupí cokoli, tak se najde plno lidí, kteří budou tvrdit, že to byla blbost. Zmiňoval se tady konflikt na ukrajině. Ten nám měl ukázat, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já nevím, mně spíš přijde, že ať armáda nakoupí cokoli, tak se najde plno lidí, kteří budou tvrdit, že to byla blbost. Zmiňoval se tady konflikt na ukrajině. Ten nám měl ukázat, že tanky, děla, raketomety stále do výzbroje patří a že ...
  Co ale hlavně ukázal bylo to, že i početně velká armáda vybavená velkým množstvím techniky je neefektivní a nedokáže porazit teoreticky slabšího nepřítele, pokud má špatné velení a především zastaralou techniku. Jakýkoli tank je jen hromada šrotu, která žere naftu a ničí silnice, pokud neví kam má jet a na co má střílet. A když k tomu ještě nemá zázemí, tak už nedělá ani to.
  Právě v době, kdy se ukazuje, jak je týl zranitelný malými a moderně vybavenými jednotkami, tak mi přijde nákup pancéřové techniky jako logický. Ne proto, aby jezdil přímo na frontě nebo nedej bože zkoušet Titusem nahradit KBVP. Ale pro bezpečný pohyb jednotek v blízkosti fronty. Proto, aby pár pěšáků s kulometem jednou dávkou nevyřadilo velitelská, spojovací a další vozidla, která blízko k frontě být prostě musí. Na co vám bude nákladní Tatra s rušičkou, když bude 10km od line.
  Další věc je, že se rozmáhají různé sebevražedné drony, které mohou v týlu napáchat pěkné škody. I na to je třeba být připraven.
  Souhlasím ale, že otázka samozřejmě je, kterou techniku pořídit první. AČR by totiž potřebovala obnovit téměř vše. Nevíme ale co je na pozadí. Nákup některé techniky může být organizačně obtížný a proto se odsouvá na úkor té techniky, která se pořídí snadno. Protože je prostě potřeba utratit peníze z rozpočtu, dokud to jde. Hlavně, proboha, nevracet! Za chvíli odezní ta ochota investovat do armády a čekat na další Ukrajinu určitě nikdo nechce.
  Skrýt celý příspěvek

 • technik
  09:50 23.08.2016

  Prosim tedy o specifikaci techto jednotek. Mechanizovany prapor, vysadkovy, logisticky.

  Prosim tedy o specifikaci techto jednotek. Mechanizovany prapor, vysadkovy, logisticky.

 • Rase
  09:15 23.08.2016

  Velitelský a spojařský Titus je určený pro jednotky, které nemají Pandur II ve velitelské nebo spojařské variantě

  Velitelský a spojařský Titus je určený pro jednotky, které nemají Pandur II ve velitelské nebo spojařské variantě

 • Jura99
  08:26 23.08.2016

  cejkis: to aby si teroristi postavili továrnu na TNT, 300kg trhaviny je celkem už problém přepravit, najít místo, zakopat ale i sehnat. Jinak vývoj zbraní a protizbraní je už po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  cejkis: to aby si teroristi postavili továrnu na TNT, 300kg trhaviny je celkem už problém přepravit, najít místo, zakopat ale i sehnat. Jinak vývoj zbraní a protizbraní je už po staletí logický cyklus modernizace a vývoje techniky ve vojenství.

  Jak už tu bylo párkrát poznamenáno, Titus není jednoúčelový MRAP, má v podstatě vlastnosti Panduru až na to čelní sklo velké jak výkladní skříň. Přitom ani nevíme, jestli verze pro AČR bude mít takové nebo tam dají třeba dvě menší.
  Skrýt celý příspěvek

 • jiri
  07:50 23.08.2016

  Nejsem z AČR
  Vysoké počty TITUS a eliminace nových houfnic chápu tak, že problém s koncepcí vyzbrojování tak trochu pokračuje – některé mouchy vychytali (viz. malé počty pandurů a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nejsem z AČR
  Vysoké počty TITUS a eliminace nových houfnic chápu tak, že problém s koncepcí vyzbrojování tak trochu pokračuje – některé mouchy vychytali (viz. malé počty pandurů a jiné), ale ostatní ne – tak jak píšete..
  Připadá mi to tak, že se stratégové + nákupčí AČR se nechali inspirovat Ukrajinou- (dělostřelecké souboje) a chtějí mít kde co pancéřované včetně logistických a jiných podpůrných prvků.
  Podle mě ale úspěch ze 70 % rozhoduje bojový prvek a z 30 % podpůrný- i když u podpůrných je problém že se podceňuje z 30 % na 5 % - a pak je průšvih.
  V boji hodně informace, rozhoduje manévr, eliminace a schopnost vyřešit neočekávané problémy.
  K vozidlu titus – čelní sklo je problém pro případný čelní střet – i když je celý předek zkosený (až na to sklo a motor)- možná by to šlo vyřešit nějakým přídavným modulem (zhruba něco jako z LAZAR udělali LAZAR II - +/-), ale to by byla bojová verze s celkem dost vysokou siluetou a otázkou je změna těžiště a jízdní vlastnosti. Pokud OT, asi nejlepší by bylo jít cestou vozidla boxer se silným čelním pancířem.
  Skrýt celý příspěvek

 • technik
  07:21 23.08.2016

  Ať mi prosím odpoví nejaký zástupce AČR.

  To mezi 10 nafukovacími stany, spojovacími prostředky, zdrojovými stanicemi a ostatními logistickými vozidly, z čehož se skládá VS ( ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ať mi prosím odpoví nejaký zástupce AČR.

  To mezi 10 nafukovacími stany, spojovacími prostředky, zdrojovými stanicemi a ostatními logistickými vozidly, z čehož se skládá VS ( velitelský stanoviště) budou trčet 4 ks vozidel TITUS? Proč? Ty vozidla TITUS verze VŚV (velitelsko štábní vozidla) bez výše vyjmenované podpůrné techniky jsou k ničemu, tak proč 80% techniky klasika a 20% verze MRAP ???

  Pokud vím v AČR jsou zavedený vozidla T-815 VŠV, který splňují veškeré nároky na velitelsko štábní vozidla, nebo snad se připravuje nová doktrína, kdy velení se bude pohybovat přímo na bojové linii, že musí mít pancéřované vozidla? :-)

  Pochopil bych pokud by titus byl začleněn do TMV (taktické místo velení), které se pohybuje s bojovými jednotkami, ale tam má své místo už velitelský pandur, tak nějak teda nechápu využití tohoto stroje. Jo vím pán Strnad to potřebuje prodat :-)

  Jinak bych se soustředil na vozidla multilift, t 815 AV, T 815 tahač+ podval, modulární dílny, kuchyně a podobně, tam je největší bolest.
  Skrýt celý příspěvek

 • cirdo
  01:48 23.08.2016

  Uz tu (v niektej diskusii) padol nazor ze proti silnemu superovy sa lepsie hodia male druzstva pechoty s prenosnymi riadenymi strelami. Na take ucely sa Titus hodi velmi dobre. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Uz tu (v niektej diskusii) padol nazor ze proti silnemu superovy sa lepsie hodia male druzstva pechoty s prenosnymi riadenymi strelami. Na take ucely sa Titus hodi velmi dobre. Samozrejme ze nepojde do priameho boja ale staci aby odolal nejakemu delostreleckemu prepadu za liniou fronty.

  Este k tej poznamke ze ide o pripravu na minulou valku.
  Buduca valka je aka? Atomova? To si mysleli aj v minulosti a vsetci vieme cim (alebo proti comu) sa teraz bojuje.
  Skrýt celý příspěvek

 • czechpatriot
  00:37 23.08.2016

  titus u Francouzské policie https://www.youtube.com/watch?...

  titus u Francouzské policie https://www.youtube.com/watch?...

 • cejkis
  23:15 22.08.2016

  Velmi dobrý článek.
  Rovněž v době, kdy se všude po světě snaží vyvinout prostředky hard kill a soft kill a eliminovat ohromné hmotnosti ztěžující transport se někdo v AČR snaží ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velmi dobrý článek.
  Rovněž v době, kdy se všude po světě snaží vyvinout prostředky hard kill a soft kill a eliminovat ohromné hmotnosti ztěžující transport se někdo v AČR snaží prosadit nákup této zastaralé myšlenky.

  Souboj množství železa a kg TNT nelze v okupačních misích vyhrát. Jednou tam dají 300kg a zjistí zda to Titus vydrží. Pokud ano, příště přidají více. Fotky roztrhaných MRAPů je plný internet.

  Nakupovat stroje pro okupační mise v dnešní době je naprosté ekonomické šílenství.
  Skrýt celý příspěvek

 • meec
  22:57 22.08.2016

  kalamar: O tom právě mluvím. Zdálo se mi, že tohle je v moc pokročilém stádiu na to, aby se to najednou přehodilo na Tita...proto ta úvaha o samohybném minometu...

  kalamar: O tom právě mluvím. Zdálo se mi, že tohle je v moc pokročilém stádiu na to, aby se to najednou přehodilo na Tita...proto ta úvaha o samohybném minometu...

 • kalamar
  22:51 22.08.2016

  Letos do listopadu má být dodáno 41 nosičů od Tatry pro 122 mm minomety,těžko říct jestli nebude nějaká ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Letos do listopadu má být dodáno 41 nosičů od Tatry pro 122 mm minomety,těžko říct jestli nebude nějaká změna.
  https://www.novinky.cz/domaci/...
  Skrýt celý příspěvek

 • meec
  22:20 22.08.2016

  V tomto ohledu naprosto souhlasím s KOLTem.

  Ještě bych se vrátil k té probírané minometné verzi. Opravdu by to měla být náhrada těch původně zamýšlených pancéřovaných Tater ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V tomto ohledu naprosto souhlasím s KOLTem.

  Ještě bych se vrátil k té probírané minometné verzi. Opravdu by to měla být náhrada těch původně zamýšlených pancéřovaných Tater jako "tahačů" starších minimetů? Přeci jen se mi vybavují původní plány mít samohybné minomety na podvozku Panduru. Neubírá se náhodou myšlenkový pochod na MO spíš tímhle směrem? Když si představím sundání zadní části korby Tita a její nahrazení minometem, asi by to nebylo nemožné, podvozek by to asi zvládl...ale je to jen úvaha...
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:07 22.08.2016

  Jak zde již někdo psal, hledět na Titus jako na MRAP je dle mého chyba. Jedná se skutečně o "mnohofunkční" platformu, kterou lze přizpůsobit mnoha požadavkům na použití. Nemluvě o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak zde již někdo psal, hledět na Titus jako na MRAP je dle mého chyba. Jedná se skutečně o "mnohofunkční" platformu, kterou lze přizpůsobit mnoha požadavkům na použití. Nemluvě o tom, že oproti naprosté většině MRAPů má Titus nesrovnatelné jízdní vlastnosti.

  Je třeba vzít v úvahu, že dříve byla pravděpodobnost působení dobře vybaveného protivníka v jisté vzdálenosti od frontové linie poměrně malá; maximálně nějací partyzáni s lehkou výzbrojí. Dnes ovšem výrazně narostla – malé rychlé jednotky schopné proniknout mezerami ve frontové linii, vzdušné výsadky, dobře vyzbrojené partyzánské oddíly... Takže i k dopravě lidí a materiálu poměrně daleko za frontou potřebujete vozidlo se schopností odolat palbě z jakékoliv ruční zbraně (pochopitelně s výjimkou PT). Na to je Pandur zbytečně drahý a má malý vnitřní prostor.

  Srovnávat odolnost z přední polosféry s Pandurem je zcela mimo – veliké sklo nemá ani nejmenší naději vydržet to, co menší a skloněná pancéřová deska KBVP, kterou lze navíc výrazně zesílit, což se sklem těžko uděláte. Stejně tak Titus představuje větší, hlavně vyšší, cíl. Obě vozidla prostě mají jiné určení, obě jsou potřeba. Jde o to sladit jejich poměr. Skutečnost, že obě dodává CSG, skýtá jistou naději, že se to podaří. Kdyby dodávala jednom jedno, nedělal bych si ani nejmenší...
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  21:35 22.08.2016

  Rase
  Přesně tak, logistika a C4i jsou nezbytné prostředí pro vedení jakékoli bojové činnosti. Bojové útvary dnes tvoří menší část armády.

  Rase
  Přesně tak, logistika a C4i jsou nezbytné prostředí pro vedení jakékoli bojové činnosti. Bojové útvary dnes tvoří menší část armády.

 • liberal shark
  21:35 22.08.2016

  Rase
  Přesně tak, logistika a C4i jsou nezbytné prostředí pro vedení jakékoli bojové činnosti. Bojové útvary dnes tvoří menší část armády.

  Rase
  Přesně tak, logistika a C4i jsou nezbytné prostředí pro vedení jakékoli bojové činnosti. Bojové útvary dnes tvoří menší část armády.

 • juhelak
  21:06 22.08.2016

  Hlavně aby se už konecne něco koupilo z toho co se planuje..Ono se porad něco chystá a pořád nic..Já vůbec nevim na co ten letošní navýšenej rozpočet utratili nebo utratí..prijde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hlavně aby se už konecne něco koupilo z toho co se planuje..Ono se porad něco chystá a pořád nic..Já vůbec nevim na co ten letošní navýšenej rozpočet utratili nebo utratí..prijde mi ze letos jestě nic nekoupili a to mají navíc 5-6 miliard oproti lonsku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:56 22.08.2016

  dusan:
  Armáda ale není jen o moderních tančících, letadýlkách a raketkách, byť jsou pěkné a cool. Drén, zázemí a všechny tyhle části je potřeba držet na moderní úrovni, což je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  dusan:
  Armáda ale není jen o moderních tančících, letadýlkách a raketkách, byť jsou pěkné a cool. Drén, zázemí a všechny tyhle části je potřeba držet na moderní úrovni, což je drahé a není to tak vidět. K čemu hypermoderní bojová technika, když vedle ní budou sloužit polonefunkční V3Sky... nebo že osádky tanků nebudou vědět co mají dělat, jelikož se u velitelské V3Sky rozbyla elektronka a nové se nevyrábí :D
  V době digitálního bojiště je zpracování informací klíčové a MO si to očividně uvědomuje (proto se budou nakupovat i Pandury v obdobné konfiguraci: 6+14)
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  20:55 22.08.2016

  tedy.. pokud Titus v minometné verzi nahradí původně avizované Tatry, tak se můžeme minimálně těšit na 42 ks ve spojovací a velitelské verzi a 41ks v minometné verzi.

  tedy.. pokud Titus v minometné verzi nahradí původně avizované Tatry, tak se můžeme minimálně těšit na 42 ks ve spojovací a velitelské verzi a 41ks v minometné verzi.

 • skelet
  20:39 22.08.2016

  táák ještě jednou..
  AČR nakoupí 42 vozů Titus ve verzi spojovací a velitelské. Tyto vozy vozy nahradí prehistorické vozy V3S, Tatra, Zil a kdo ví jaký ještě šrot z dob studené ...
  Zobrazit celý příspěvek

  táák ještě jednou..
  AČR nakoupí 42 vozů Titus ve verzi spojovací a velitelské. Tyto vozy vozy nahradí prehistorické vozy V3S, Tatra, Zil a kdo ví jaký ještě šrot z dob studené války. K tomu se AČR rozhodla, že součástí tendru na 42 vozů bude i OPCE na dalších 158 vozidel Titus.
  Dle wiki znamená opce následující "Opce v právu označuje jednostranné právní jednání, kterým dojde k naplnění odkládací podmínky, a tím ke vzniku právních následků jiného právního jednání. Jde např. o právo rozhodnout, zda práva a povinnosti z už uzavřené, ale doposud nikoli právně závazné smlouvy vzniknou či nikoli. Opční právo je právem majetkovým, a proto převoditelným na jiného."
  Tedy 42 vozů je jistých, zbytek bude záležet na AČR. A jak o tak vypadá, tak v opčních vozidlech budou zdravotnické vozy a minometné vozy. Přičemž minometné vozy měly být původně na podvozcích T815-7. Jak jsem psal už jinde, tak Titus nabízí oproti tatrováckým budkám větší odolnost. Je to tedy dobrý krok.

  Požadavek na dělostřelectvo vznikl až po vyhlášení tendru na BVP, který je pro AČR prioritní, neb BVP-1/2 je už prostě nepoužitelný šrot. Takže je vysoce pravděpodobné, že dělostřelectvo je upozaděno kvůli nákupu BVP, nikoliv Tita, JEHOŽ NÁKUP JE ROZLOŽEN NA MNOHO LET A NAVÍC NEMUSÍ BÝT ANI ZAKOUPEN V TAK VELKÉM OBJEMU.

  ASR bych s AČR moc nesrovnával, protože vedle ASR je AČR vzor koncepce.

  JirkaM: mokré hadry na hlavu se fasují vedle vrátnice vlevo.
  Skrýt celý příspěvek

 • JirkaM
  20:30 22.08.2016

  A doufám že to množství je výsledkem obvyklého úplatku a ne skutečných plánů na invazi do Ruska.

  A doufám že to množství je výsledkem obvyklého úplatku a ne skutečných plánů na invazi do Ruska.

 • JirkaM
  20:29 22.08.2016

  Ta auta se ještě možná budou hodit někde před Moskvou až na ně budou zákeřní ruští teroristé stražit miny a třicetistupňové mrazy snad zvládnou, snad jsme se my evropané v 40tých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ta auta se ještě možná budou hodit někde před Moskvou až na ně budou zákeřní ruští teroristé stražit miny a třicetistupňové mrazy snad zvládnou, snad jsme se my evropané v 40tých letech něco naučili.

  K ničemu jinému se sice nehodí, ale funkční zbrojní průmysl je k nezaplacení. Škoda, že si ten zbrojní průmysl nezachráníme výrobou něčeho užitečnějšího.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  20:21 22.08.2016

  skelet

  Isto je to "rozumné" ... taký krok "A". Lenže potom nasleduje "rozumný" krok "B" .. veď ten Titus už máme, už máme výcvik, logitiku ... čiže vlastne sa ani nič iné nedá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet

  Isto je to "rozumné" ... taký krok "A". Lenže potom nasleduje "rozumný" krok "B" .. veď ten Titus už máme, už máme výcvik, logitiku ... čiže vlastne sa ani nič iné nedá kúpiť. Lakto "logicky" sa zavádza BREN do výzbroje ASR ...
  I modernizácia L-410 bola v prioritách letectva ASR strašne nízko (v podstate to nebola na rozdiel od nadzukového či ťažších transportných strojov téma verejných diskusií) a prebehla ako prvá : ) bez toho aby o tom verejnosť vedela.
  A stále opakujem, že to nie je o Tituse. Vojna na Ukrajine jasne ukázala priority modernej armády - delostrelectvo, REB a drony, A v prípade ČR mi jednoducho vychádza, že všetky tie Titis-u, BVP-čka či i Tanky sú oproti tomu obrazne "srač.y" ...
  Taká úkrajina síce tiež nemá nejaké moderné hlavňové delostrelectvo, ale má mohutné sily výkonných raketometov a ak si človek pozrie príčiny strát v tomto konflikte tak to je jednoznačne o úspechoch delostrelcov, špecialne na strane "opolčencov" ktorých delostrelecká paľba bola profesionálne navádzaná a mimoriadne účinná .... a tú paľbu neprežili ani tanky T-64, nie to ešte nejaké Titusy.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  19:27 22.08.2016

  dusan: opět opakuju.. Titus se má nakupovat systémem 42 vozů + opce. Tedy v prioritách to je relativně nízko :)

  dusan: opět opakuju.. Titus se má nakupovat systémem 42 vozů + opce. Tedy v prioritách to je relativně nízko :)

 • liberal shark
  19:25 22.08.2016

  Ta oznámená modernizace DANy mě nepříjemně překvapila. Doufám, že to bude v minimálním nezbytném rozsahu a že to půjde zase vyndat .-(.

  Čichám čichám nějaký ten "expotní zájem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ta oznámená modernizace DANy mě nepříjemně překvapila. Doufám, že to bude v minimálním nezbytném rozsahu a že to půjde zase vyndat .-(.

  Čichám čichám nějaký ten "expotní zájem domácích výrobců".

  Pandur sice nemá těžké nijak zvláštní pancéřování, ale může se aktivně bránit. Navíc je určen pro rychlé mobilní jednotky. Pro náročné frontové podmínky bude pásové BVP a tanky.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  19:00 22.08.2016

  Jura99
  Najnákladnejšou položkou pri samohybnej kanónovej húfnici je hlaveň (+ systém nabíjania) a samozrejme elektronika. Čo v prípade DANY znamená, že modernizácia stráca zmysel. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99
  Najnákladnejšou položkou pri samohybnej kanónovej húfnici je hlaveň (+ systém nabíjania) a samozrejme elektronika. Čo v prípade DANY znamená, že modernizácia stráca zmysel. Nové húfnice by síce boli určite drahšie ... ale už by boli kompletne na úrovni doby so životnosťou na desiatky rokov. Myslím, že v tomto prípade platí, že Češi nie sú takí bohatí aby kupovali lacné modernizácie húfnic : )
  PS Netvrdím, že tu musí byť nejaká "ženská" zo Slovenska : )
  smítko
  Samozrejme, že sa Amíci tých svojich početných MRAP-ov nezbavujú len tak. Ale pár desiatok ks sa ich určite "užíví" len pri výcviku a pri nejakých "jednosmerných" mierových misiách, kde je neefektívne ich ťahať späť. A kde sú i napr. Amíci a nie je problém so servisom. Netvdil som, že je to konečné riešenie pre českú armádu. Ale pri tom zozname potrieb mi vychádza ten Titus predsa len v prioritách dosť vzadu ... samozrejme iná otázka je potreba zaviesť ho do výzbroje pre export, ale nemalo by to byť prioritou pred potrebami vojakov, lebo sa mi zdá, že sa nekupuje čo treba, ale to čo zrovna tomu ktorému lobistickému "krúžku" vyhovuje a armáda potom rozmýšľa čo s "darčekmi" ktoré reálne nepotrebuje ...
  Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  18:57 22.08.2016

  Jura99: Titus dá v základu 7, 62 mm all-around, Pandur by měl v základu zvládnout 14,5 mm na čele korby a 7,62 mm všude jinde. S přídavným pancéřováním se odolnost obou zvedá na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: Titus dá v základu 7, 62 mm all-around, Pandur by měl v základu zvládnout 14,5 mm na čele korby a 7,62 mm všude jinde. S přídavným pancéřováním se odolnost obou zvedá na 14,5 mm všude. Odolnost podvozku by měla snad být stejná (české Pandury mají "MRAP" V dno), tj. STANAG 4. Když tak mě někdo opravte.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  18:44 22.08.2016

  jura99: máš něco k té modernizaci nabízené STV Group?

  jura99: máš něco k té modernizaci nabízené STV Group?

 • Jura99
  18:22 22.08.2016

  Jestlipak se ta nově postavená brigáda a navýšené počty techniky vejdou do stávajících kapacit kasáren. Ne že by na tom až tak záleželo, peněz se vyhodilo a vyhodí hodně, ale byl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jestlipak se ta nově postavená brigáda a navýšené počty techniky vejdou do stávajících kapacit kasáren. Ne že by na tom až tak záleželo, peněz se vyhodilo a vyhodí hodně, ale byl by celkem žert stavět nová kasárna, když se jich tolik za pakatel pustilo.
  Arassuil: kromě toho čelního skla může mít a zřejmě i má Titus lepší ochranu než Pandur. Pohyb Panduru na bojišti, když má s přídavnými pláty odolnost do 14.5mm, je celkem hazard.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  18:05 22.08.2016

  liberal shark: fór je v tom, že desítky našich pandurů jsou označeny KBVP a očekává se od nich přímá palebná podpora pěchoty na bojišti - přitom mají stejnou základní balistickou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark: fór je v tom, že desítky našich pandurů jsou označeny KBVP a očekává se od nich přímá palebná podpora pěchoty na bojišti - přitom mají stejnou základní balistickou odolnost jako ten zbytek pandurů, co je označován za KOT. Takže takový KOT pandur se na to bojiště klidně dostat může a má zhruba stejné šance co KBVP
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  17:55 22.08.2016

  Arassuil
  Myslím, že AČR chce Titus především pro dopravu zásob, lidí a specializovaného vybavení za frontou (if any). OT se na bojiště neposílá, protože se tam velmi rychle změní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Arassuil
  Myslím, že AČR chce Titus především pro dopravu zásob, lidí a specializovaného vybavení za frontou (if any). OT se na bojiště neposílá, protože se tam velmi rychle změní na sběr. Od toho jsou BVP a těžké APC. Také si myslím, že nikdo nechce dávat na Titus nějaké těžší zbraně. Na relativně bezpečný pohyb po cestách za frontou jim stačí balistická odolnost proti střepinám a lehkým ručním zbraním plus nějaký ten kulomet.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  17:50 22.08.2016

  Coz zatim po Titovi nikdo nechce :)
  Nesher: LR je spise priklafem toho, ze automobilovy park se prakticky neda zmenit najednou. Tech aut je hodne a nektere jsou v takovem stavu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Coz zatim po Titovi nikdo nechce :)
  Nesher: LR je spise priklafem toho, ze automobilovy park se prakticky neda zmenit najednou. Tech aut je hodne a nektere jsou v takovem stavu, ze se to ani neoplati. Staci se podivat i ma dalsi armady, jak dlouho jim trva obmenit vozovy park. A to nektere maji rozpocer uplne nekde jinde, nez-li my. Ostatne jak dlouho CSLA trvalo odstranit koristni techniku nebo T111 apod.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  17:45 22.08.2016

  liberal shark: Třeba takový pandur II nabízí mnohem lepší balistickou odolnost než Titus (nehledět na tabulky, ale je prostě rozdíl mezi skoseným čelním pancířem a čelním sklem), ...
  Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark: Třeba takový pandur II nabízí mnohem lepší balistickou odolnost než Titus (nehledět na tabulky, ale je prostě rozdíl mezi skoseným čelním pancířem a čelním sklem), lepší průchodnost terénem a v podstatě i lepší výzbroj (teoreticky vše až do 105 mm, na Titus se v nejlepším namontuje lafeta na UK vz. 59, myslím, že CROWS se tam ani nevyplatí dávat).

  OT navíc může "jakžtakž" působit přímo na bojišti vystavené palbě, zatímco Titus je pancéřován proto, aby vydržel, jak tady někdo trefně napsal, ochcávku z automatu. Pro velitele, radisty, kuchaře, ženisty... - pro ty se Titus hodí skvěle, ale nemůžeš v tom vozit pěšáky po bojišti
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:39 22.08.2016

  liberal shark: přesně tak. Titus je spíš MRAV (Multirole Armoured Vehicle) než MRAP (Mine Resistant Ambush Protected Vehicle).

  Nesher: obrněný náklaďák je trošku něco jiného, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  liberal shark: přesně tak. Titus je spíš MRAV (Multirole Armoured Vehicle) než MRAP (Mine Resistant Ambush Protected Vehicle).

  Nesher: obrněný náklaďák je trošku něco jiného, Titus má z náklaďáku podvozek, ale korbu s vlastnostmi OT, schopnou nést např. zbraňovou nástavbu. Obrněný náklaďák je např, slovenský Tatrapan, který byl původně za socíku projektován jako muniční vozidlo pro ShKH Ondava a měl i kabinu neprůchozí do nástavby (nevím jak to má aktuální Tatrapan).
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  17:34 22.08.2016

  Nesher
  Nic proti unifikaci, ale vyrozuměl jsem, že Pandur je pro tuto roli málo prostorný (možná zbytečně drahý ?). Navíc si nejsem jist, jaký je rozdíl mezi OT a obrněným ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher
  Nic proti unifikaci, ale vyrozuměl jsem, že Pandur je pro tuto roli málo prostorný (možná zbytečně drahý ?). Navíc si nejsem jist, jaký je rozdíl mezi OT a obrněným náklaďákem ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:28 22.08.2016

  liberal shark
  Ale přesně to tady kritizuji, obrněný náklaďák není OT, pokud armáda potřebuje holé OT, stačí očesat Pandura a je to, navíc by se ušetřila jedna platforma.

  liberal shark
  Ale přesně to tady kritizuji, obrněný náklaďák není OT, pokud armáda potřebuje holé OT, stačí očesat Pandura a je to, navíc by se ušetřila jedna platforma.

 • liberal shark
  17:25 22.08.2016

  Soudím, že je chybné a zavádějící pohlížet na Titus jako na MRAP nebo BVP. Myslím, že AČR nakupuje vozidla Titus jako obrněné transportéry, nástupce OT-64. V této roli budou určitě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Soudím, že je chybné a zavádějící pohlížet na Titus jako na MRAP nebo BVP. Myslím, že AČR nakupuje vozidla Titus jako obrněné transportéry, nástupce OT-64. V této roli budou určitě přínosem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:19 22.08.2016

  Jura 99
  To byl vtip na téma "koncepčnosti" zásadních rozhodnutí v resortu obrany, což je problém trápící oba státy

  Jura 99
  To byl vtip na téma "koncepčnosti" zásadních rozhodnutí v resortu obrany, což je problém trápící oba státy

 • Jura99
  17:15 22.08.2016

  dusan: kterých vozidel vlastností Titusu se Američani zbavují za odvoz? Modernizace DANA není k hodnocení, dokud neznáme cenu a rozsah modernizace. Je lepší modernizovat DANA (když ...
  Zobrazit celý příspěvek

  dusan: kterých vozidel vlastností Titusu se Američani zbavují za odvoz? Modernizace DANA není k hodnocení, dokud neznáme cenu a rozsah modernizace. Je lepší modernizovat DANA (když bude dobrá cena), než koupit špatnou novou houfnici (např. EVA je ještě demonstrátor, Zuzana je zastaralá a Zuzana II nikdo nekoupil).
  Jinak DANA nemusí modernizovat CSG, umí to i konkurenční STV Group, spíš teda v rozsahu generální opravy, nechávali si je tam generálkovat Poláci.

  Nesher: společné kulturní dědictví v části 20.století, to je velmi málo. Resp, snaha Čechů překlopit Slováky k obrazu svému, což se jednak nepovedlo a jednak vedlo k rozpadu státu.
  Skrýt celý příspěvek

 • smítko
  17:11 22.08.2016

  Uvědomte si, že i MRAP "za odvoz" bude stát nesmysl. Už jenom nakoupit k němu výzbroj, náhradní díly. Další kapitola je údržba a servis, kdo u nás bude dělat servis amerických ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Uvědomte si, že i MRAP "za odvoz" bude stát nesmysl. Už jenom nakoupit k němu výzbroj, náhradní díly. Další kapitola je údržba a servis, kdo u nás bude dělat servis amerických MRAPů? Navíc ta bude potřeba okamžitě vzhledem k bojovému opotřebení.

  Osobně v tomhle vidím řešení "dvě mouchy jednou ranou" AČR si nakoupí omezený počet MRAPů domácí výroby a výrazně posílí šanci TITUSu uspět ve Francii díky té velké opci. Jestli to tak není a opravdu chtějí nakoupit 300 takových vozidel z napjatého rozpočtu, tak to jsou idioti...
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  17:09 22.08.2016

  skelet
  Já doufám (to byl spíše pokus o vtip), ale ten Eagle mě trocho vyděsil.K těm Land Roverům, tak to je také krasný příklad jako může fungovat přezbrojení, projekt byl zahájen ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet
  Já doufám (to byl spíše pokus o vtip), ale ten Eagle mě trocho vyděsil.K těm Land Roverům, tak to je také krasný příklad jako může fungovat přezbrojení, projekt byl zahájen v 90 letech nákupem civilních verzí, následně se táhl skoro 20 let aniž by byl kdy dokončen a dokončen už nebude, neb se LR přestaly vyrábět.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  17:08 22.08.2016

  Není MRAP jako MRAP, ale strkáš nám MRAPy, které se převracejí při silnějším větříku :)

  Není MRAP jako MRAP, ale strkáš nám MRAPy, které se převracejí při silnějším větříku :)

 • dusan
  17:06 22.08.2016

  skelet
  Isto nie je MRAP ako MRAP ...ale ak mám možnosť získať nejaké výhodnejšie... a Amíci sa ich zbavujú ... tak by som skôr využil túto možnosť a svoje obmedzené zdroje použil ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet
  Isto nie je MRAP ako MRAP ...ale ak mám možnosť získať nejaké výhodnejšie... a Amíci sa ich zbavujú ... tak by som skôr využil túto možnosť a svoje obmedzené zdroje použil na priority ... a nechce sa mi nejako veriť, že "krabica" typu Titus je prioritou, keď v armáde ČSR dožíva väčšina pozemnej techniky ....

  Tým nespochybňujem Titus ako taký, ale priority pri obmedzených zdrojoch.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  16:56 22.08.2016

  Nesher: zatím to nevypadá na nákup něčeho jiného, než LMV. Jinak jsem toho názoru, že vozový park se spíše sjednocuje, než tříští. Hodně zajímavý bude nástupce Land Roverů, jelikož ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher: zatím to nevypadá na nákup něčeho jiného, než LMV. Jinak jsem toho názoru, že vozový park se spíše sjednocuje, než tříští. Hodně zajímavý bude nástupce Land Roverů, jelikož ty už se nevyrábějí.
  Dusan: není MRAP jako MRAP
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  16:56 22.08.2016

  dusan
  Bohužel máte pravdu, už je to skoro jako u vás (Rosomak ano, Rosomak ne, budeme kupovat Aligatory, pak Rosomak možná), holt společné kulturní dědictví :-(

  dusan
  Bohužel máte pravdu, už je to skoro jako u vás (Rosomak ano, Rosomak ne, budeme kupovat Aligatory, pak Rosomak možná), holt společné kulturní dědictví :-(

 • Nesher
  16:52 22.08.2016

  lemkin
  To není averze, spíše opatrnost. Jeden dodavatel prostě nikdy není dobře.

  lemkin
  To není averze, spíše opatrnost. Jeden dodavatel prostě nikdy není dobře.

 • dusan
  16:49 22.08.2016

  Tak to ma naši bratia Češi poriadne šokovali : (
  V jeden deň správa, že nie je na nové húfnice a budú sa modernizovať neperspektívne DANY ... a na druhý deň, že idú kupovať 300 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak to ma naši bratia Češi poriadne šokovali : (
  V jeden deň správa, že nie je na nové húfnice a budú sa modernizovať neperspektívne DANY ... a na druhý deň, že idú kupovať 300 ks strojov katégórie MRAP, ktorých sa Amíci pri znižovaní účasti v Iraku a Afganistane zbavujú "za odvoz" ... .
  Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  16:49 22.08.2016

  Dle mého dobrá volba. Být spojař nebo velitel štábního vozidla, raději přečkám ochcávku kulometem v TITUSu jak ve V3S nebo nákladní TATŘE. Jen škoda, že tu tenhle stroj nebyl, když ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dle mého dobrá volba. Být spojař nebo velitel štábního vozidla, raději přečkám ochcávku kulometem v TITUSu jak ve V3S nebo nákladní TATŘE. Jen škoda, že tu tenhle stroj nebyl, když se kupovalo DINGO.

  Averzi vůči CSG nechápu, buďme rádi, že pan Strnad zachránil v ČR spoustu podniků a dává lidem práci. Je to obchodník a tak je jasné, že by za to měl něco i dostat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  16:45 22.08.2016

  skelet
  Máte pravdu, že by jsme již tak roztříštěný park doplnili i o Eagly (např. ve stylu jeden prapor Eagly, druhý Iveca) ? :-)
  Jak už jsem jednou psal (byť to patřilo vaší ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet
  Máte pravdu, že by jsme již tak roztříštěný park doplnili i o Eagly (např. ve stylu jeden prapor Eagly, druhý Iveca) ? :-)
  Jak už jsem jednou psal (byť to patřilo vaší úvaze o modernizaci houfnic a srovnání s tramvajemi), já bych se už nedivil ničemu.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  16:37 22.08.2016

  Nesher: AČR má jen 6x6, ale Tatra už prodává i verzi 4x4
  http://www.tatra.cz/underwood/...
  a mimochodem, když Bohuš slavnostně otvíral ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher: AČR má jen 6x6, ale Tatra už prodává i verzi 4x4
  http://www.tatra.cz/underwood/...
  a mimochodem, když Bohuš slavnostně otvíral fabriku Tatra defence, tak za ním stál švýcarský Eagle
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  16:32 22.08.2016

  skelet
  Možná máte pravdu, já bych se už nedivil ničemu.

  skelet
  Možná máte pravdu, já bych se už nedivil ničemu.

 • Rase
  16:21 22.08.2016

  jobr23:
  Jaká výzbroj by ale měla být v té Evropské armádě. Chápu, že jednotným tankem by se mohl stát projekt MCGS ("Leopard3, Leclerc2") a souběžně vyvíjená houfnice. Už u BVP je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jobr23:
  Jaká výzbroj by ale měla být v té Evropské armádě. Chápu, že jednotným tankem by se mohl stát projekt MCGS ("Leopard3, Leclerc2") a souběžně vyvíjená houfnice. Už u BVP je ale problém. Je tady hodně výrobců na světové úrovni, kde by byl monopol jednoho na škodu. To samé nákladní vozy a kolové transportéry. Řešením by možná bylo prosazení jednotné munice, motorů na jednotné palivo a vnější rozměry (pro přepravu). Armáda složená spíš ve stylu Battlegroups, které fungují dobře, než nového úřadu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  16:19 22.08.2016

  skelet
  Jste si jist, že AČR má 810 4X4? Já měl za to, že jen 6X6. 4X4 jsou 815, ale i v této konfiguraci se jedná o celkem těžký náklaďák.

  skelet
  Jste si jist, že AČR má 810 4X4? Já měl za to, že jen 6X6. 4X4 jsou 815, ale i v této konfiguraci se jedná o celkem těžký náklaďák.

 • jobr23
  16:12 22.08.2016

  Ještě bych se vrátil k tomu, co jsem zde napsal dopoledne. Právě dnešní zpráva o vystoupení premiéra Bohuslava Sobotky mne dále utvrzuje v tom, že je opravdu nutná společná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě bych se vrátil k tomu, co jsem zde napsal dopoledne. Právě dnešní zpráva o vystoupení premiéra Bohuslava Sobotky mne dále utvrzuje v tom, že je opravdu nutná společná evropská armáda a to včetně jednotné neroztříštěné výzbroje. Prostě proto, že jsme společenství NATO. Také jde o to, jak tady uvádí třeba skelet, že tím nepřítelem, než za desetiletí vyzbrojíme armádu, může být už někdo jiný. Řekl bych, že to, co je dnes nepřítel, trefně pojmenoval Prof. Jaroslav Flegr na konci pořadu Hyde Park Civilizace dne 19.12. 2016.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  16:06 22.08.2016

  Nesher: "Dana M2Cz" by samo vyšla stejně draho jak nová houfnice. Ale oba víme, že pod modernizaci se dá narvat ledasco.. tramvaje Vario taky jezdí na papíry T3, a přitom z nich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher: "Dana M2Cz" by samo vyšla stejně draho jak nová houfnice. Ale oba víme, že pod modernizaci se dá narvat ledasco.. tramvaje Vario taky jezdí na papíry T3, a přitom z nich mají minimum dílů :)
  Jinak lehčí náklaďáky, než-li T810 už má.. je to T810 4x4, která už jde přímo proti Unimogům.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  16:05 22.08.2016

  Nesher: Děkuju.

  Nesher: Děkuju.

 • stetula
  16:01 22.08.2016

  Pepa,
  problém je , že mi žádné miny co bychom pokládali nemáme, protože už jim dávno prošla životnost a nové se už 25 let nekupovali

  Pepa,
  problém je , že mi žádné miny co bychom pokládali nemáme, protože už jim dávno prošla životnost a nové se už 25 let nekupovali

 • Nesher
  15:54 22.08.2016

  Takeda
  Např. zde: Více zde - http://www.lidovky.cz/obrana-z...
  V pátek toho byly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takeda
  Např. zde: Více zde - http://www.lidovky.cz/obrana-z...
  V pátek toho byly plné noviny

  Padousek
  To ano, ale stačilo by tak max 150 kusů, spíš méně, zbytek klidně může nahradit T 810 se skříní, polní kuchyň nebo pracoviště metrologů snad nemusí být pancéřované.
  Skrýt celý příspěvek

 • Padousek
  15:50 22.08.2016

  vypadá to, že těch 300 Titusů bute náhrada za vejtřasky se skříňovou nástavbou kterých je v armádě asi 500 kusů a do 10 roků je chce armáda vyřadit. Zdroj: tn.cz

  vypadá to, že těch 300 Titusů bute náhrada za vejtřasky se skříňovou nástavbou kterých je v armádě asi 500 kusů a do 10 roků je chce armáda vyřadit. Zdroj: tn.cz

 • Nesher
  15:50 22.08.2016

  Hubňa
  Vzhledem k tomu, že modernizaci má "hotovou" pouze CSG a tím pádem si může .logicky diktovat cenu a vzhledem k tomu, že DANA M1 rozhodně není účelné vylepšení za relativně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hubňa
  Vzhledem k tomu, že modernizaci má "hotovou" pouze CSG a tím pádem si může .logicky diktovat cenu a vzhledem k tomu, že DANA M1 rozhodně není účelné vylepšení za relativně přijatelné peníze (pokud např. chcete využít prodloužený dostřel o závratných 5 km, tak musíte koupit novou munici), tak mám strach, že je to motivováno spíše lobbingem CSG než reálnou potřebou armády.
  Podíl CSG na budoucích zakázkách pro AČR začíná být až děsivý (Pandury, Titusy, Tatry, modernizace děl, možná Ascody a pokud se koupí MADRy od Elty tak i radary). A to by se ještě mohlo stát, že AČR zatouží po lehčím náklaďáku než je T 810, (něco jako Unimog nebo celkem povedený projekt od Pragy v 90. letech), tak nepochybuji, že by v Avii velmi rádi něco spíchli.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  15:42 22.08.2016

  Kde se berou ty zprávy, že DANA se bude jen modernizovat? Nějak mi asi něco uniklo ale i na přímém přenosu z Bahen mluvil Bečvář o houfnici NATO, pochopil jsem to tak, že armáda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kde se berou ty zprávy, že DANA se bude jen modernizovat? Nějak mi asi něco uniklo ale i na přímém přenosu z Bahen mluvil Bečvář o houfnici NATO, pochopil jsem to tak, že armáda chce 155mm ráži a teď tzu všichni mluvíte jen o modernizaci a zachování 152 mm...
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:41 22.08.2016

  skelet
  No, obávám se, že by to stálo skoro jako nové dělo, zůstala by v podstatě jen pancéřová krabice, pokud by se měnila hlaveň, tak by se musel (měl) vyměnit i podvozek a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet
  No, obávám se, že by to stálo skoro jako nové dělo, zůstala by v podstatě jen pancéřová krabice, pokud by se měnila hlaveň, tak by se musel (měl) vyměnit i podvozek a veškeré rozvody + přidat moderní elektroniku a asi i nabíjecí automat. To už bychom mohli koupit rovnou nové dělo, rozdíl by byl minimální.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hubňa
  15:40 22.08.2016

  Tak ono jde na jednu stranu o peníze, ale na druhou taky o potřebnou kapacitu danou zakázku vůbec uskutečnit. Na armádu se toho teď valí strašně moc najednou, jenže chybí lidé, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak ono jde na jednu stranu o peníze, ale na druhou taky o potřebnou kapacitu danou zakázku vůbec uskutečnit. Na armádu se toho teď valí strašně moc najednou, jenže chybí lidé, kteří to budou řešit. Koukněte, jak dlouho už se táhne zakázka na pořízení radarů MADR, která je v objemu peněz mnohem menší, než plánovaný nákup pásových BVP. Samozřejmě, mělo se nakupovat postupně a pak by takový problémy nevznikaly, co už no. Zakázka na Titusy mi přijde už z velké části hotová, a proto možná dostávají přednost. Naopak s dělostřelectvem se bude teprve začínat. Přednost má ale i pořízení právě BVP nebo vrtulníků. A pokud jde o samotnou modernizaci Dan, předpokládám (a doufám), že půjde o ne tak velkou zakázku, aby spolkla tolik kapacit. Taky doufám, že spolkne co nejmíň peněz a bude účelová, jinak je to zbytečné plýtvání.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:23 22.08.2016

  Hubňa:
  Nic proti ASCODu, ale taky tak nějak doufám, že zakázku vyhraje nějaká jiná společnost než CSG, přeci jen nemusí mít všechny zbrojní zakázky. Je trochu škoda, že zatím je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hubňa:
  Nic proti ASCODu, ale taky tak nějak doufám, že zakázku vyhraje nějaká jiná společnost než CSG, přeci jen nemusí mít všechny zbrojní zakázky. Je trochu škoda, že zatím je aktivní jen BAE s VOP CZ, nabízející CV90. Doufám že se zapojí třeba i Němci, italové a pokud přivřeme oči, tak Zetor (byť sme novou konstrukci nechtěli).
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:22 22.08.2016

  Hubňa
  To možná ne, nicméně to, že se místo nových děl budou vyhazovat peníze za Dany (to mělo smysl tak před 20 lety) už armáda potvrdila. Důvodem je nedostatek peněz, nicméně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hubňa
  To možná ne, nicméně to, že se místo nových děl budou vyhazovat peníze za Dany (to mělo smysl tak před 20 lety) už armáda potvrdila. Důvodem je nedostatek peněz, nicméně pokud dva dny předtím deklaruje že má zájem až o 300 Titů, tak je někde něco špatně.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  15:16 22.08.2016

  Nesher: nikterak nezpochybňuji výhody ve využívání kompatibilní munice se spojenci. Tajně jsem doufal, že Strnad vykouzlí modernizaci Dany s názvem M2Cz, která by ve své podstatě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher: nikterak nezpochybňuji výhody ve využívání kompatibilní munice se spojenci. Tajně jsem doufal, že Strnad vykouzlí modernizaci Dany s názvem M2Cz, která by ve své podstatě byla slovenská Zuzka. :)
  Pepa+fotr: ony už se nepoužívají prostředky dálkového zaminovávání? Myslím, že Rusové mají něco pod názvem 9M55K4.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hubňa
  15:13 22.08.2016

  Důležitý je myslím zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, že armáda těch 300 Titusů nekupuje. Jen oznámila, že by v budoucnu teoreticky tohle číslo uplatnila. Podle mě by to klidně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Důležitý je myslím zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, že armáda těch 300 Titusů nekupuje. Jen oznámila, že by v budoucnu teoreticky tohle číslo uplatnila. Podle mě by to klidně mohlo taky znamenat to, že se Strnadovi maže med kolem pus(s)y a otevírá se cesta k pořízení CV90 (a ne jeho ASCODů). Těch cca 150 Titusů by jsme v pohodě uplatnil, minomety by ale měly být na Pandurech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  15:04 22.08.2016

  skelet
  Já neříkám, že je Rusko jediný, ale je v současné chvíli s nějakým výhledem (do 10 let) ten nejpravděpodobnější, žádný jiný stát, který by se definoval jako nepřítel NATO a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet
  Já neříkám, že je Rusko jediný, ale je v současné chvíli s nějakým výhledem (do 10 let) ten nejpravděpodobnější, žádný jiný stát, který by se definoval jako nepřítel NATO a který by nacvičoval invazi do sousedních zemí v Evropě není. Nicméně to není předmětem debaty, i kdybychom v budoucnu bojovali s Tureckem nebo třeba jako spojenci Slovenska proti Maďarsku (při stavu HU armády velké sci-fi), bude rozhodně lepší, pokud budeme se spojenci moci sdílet munici (i SK už používá 155 mm) než když utratíme peníze za modernizaci něčeho co máme jen my.
  Skrýt celý příspěvek

 • fotr
  15:02 22.08.2016

  sakra, ani jsem si nevšiml že jsem napsal skoro to samé co Pepa.

  sakra, ani jsem si nevšiml že jsem napsal skoro to samé co Pepa.

 • Jura99
  14:54 22.08.2016

  Tak Titus není prvoplánový MRAP, je to víceúčelové obrněné vozidlo.

  Tak Titus není prvoplánový MRAP, je to víceúčelové obrněné vozidlo.

 • fotr
  14:43 22.08.2016

  Jan Grohman
  Ano, souhlasím že třeba proti Rusku je jediná obrana ta že se musí obávat že by museli zaplatit více než budou ochotni , viz Váš příspěvek v 13:15,
  Souhlasím také že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohman
  Ano, souhlasím že třeba proti Rusku je jediná obrana ta že se musí obávat že by museli zaplatit více než budou ochotni , viz Váš příspěvek v 13:15,
  Souhlasím také že naše armáda vzhledem k velikosti bude primárně k ochraně našeho území. Nechápu pak ale k čemu bude Titus a v takovém počtu? Nemělo by se navyšovat mobilní nebo dalekonosné palebné prostředky než prostředky na dopravu? Nechci podceňovat lehké jednotky ale pokud by došlo k napadení našeho území, nebude snad důležitější a odstrašující masívní palba z těžkých zbraní než přesun a akce těch pár pěšáků co máme ať už jsou jakkoliv dobří? Jednalo by se přeci o boj na relativně malém území a boj by měl asi krátký průběh, obrana by tedy měla být co nejničivější. S nějakým asymetrickým útokem ala Ukrajina asi nemusíme počítat a ochranu proti IED, což byl důvod vzniku MRAP u nás také řešit asi nebudeme. Děkuji za reakci/reakce.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pepa
  14:39 22.08.2016

  Odolnost skel Titusu je level 2-3 (dle prospektu Nexteru)

  Pokud jde o odolnost proti minám a IED, tak je potřeba si uvědomit, že při obraně ČR se jim nebudeme bránit, ale budeme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Odolnost skel Titusu je level 2-3 (dle prospektu Nexteru)

  Pokud jde o odolnost proti minám a IED, tak je potřeba si uvědomit, že při obraně ČR se jim nebudeme bránit, ale budeme je klást mi. Pro expediční jednotky tolik MRAPu nepotřebujeme.

  Pro obranu státu je potřeba mít dostatečnou odstrašující sílu. Proti malým protivníkům hrubou hloupou sílu - houfnice, minomety, raketomety, tanky (jedno jaké kvality, hlavně hodně) Proti silnému protivníkovi odstrašující zbraně proti kterým nic nezmůže...dostatečné množství přenosných protitankových a protiletadlových střel.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:38 22.08.2016

  Titus je celkem univerzální vozidlo schopné přepravit pěchotu s přijatelnou balistickou ochranou, při jeho pořízení se asi nemusí moc uvažovat nad tím, kdo bude naším nepřítelem. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Titus je celkem univerzální vozidlo schopné přepravit pěchotu s přijatelnou balistickou ochranou, při jeho pořízení se asi nemusí moc uvažovat nad tím, kdo bude naším nepřítelem. Je to bezpečnější než přepravovat vojsko na korbě náklaďáku, což se stále mnohde děje, třeba Rus se na Krym taky vypravil na korbách Kamazů.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  14:20 22.08.2016

  Přemýšlet nad tím, že našim jediným protivníkem je Rusko je poměrně úsměvné. Zahraniční politika se mění velice rychle +-10let, a noví protivníci mohou vyvstat poměrně rychle. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přemýšlet nad tím, že našim jediným protivníkem je Rusko je poměrně úsměvné. Zahraniční politika se mění velice rychle +-10let, a noví protivníci mohou vyvstat poměrně rychle. Třeba kdo by si v devadesátých letech dovolil nahlas tvrdit, že Turecko nemá být v NATO, respektive se z něj klube budoucí protivník zbytku NATO?
  Ať chceme nebo nechceme, tak ministerstvo obrany a tajné služby musí uvažovat následovně:
  1) Kdo není spojenec je nepřítel
  2) Nejbližší soused - spojenec se může stát nepřítelem.
  Jste si naprosto jistí, že se vztahy se sousedními státy v následujících 10-20letech nezhorší takovým stylem, že na sebe nebudeme koukat nepřátelsky? V době, kdy jsou všude v Evropě na vzestupu nacionalistické strany?

  Takže nejde o to odrazit protivníka, ale aby si protivník uvědomil, že to "Těšínsko" ho přijde pěkně draho.

  Rase: Titus je na podvozku T815-7, takže manévrovatelnost bude obdobná, ne-li horší jako klasická Tatra ve stejné konfiguraci náprav. Rozdíl je hlavně v odolnosti, které Tatra plní na Level 3-3a/b u krátké kabiny, respektive level 2 -2a/2b u dlouhé kabiny. V tom má kabina Tita výhodu, a kdo ví jestli se některé vojenské modifikace nebudou odrážet spíše od něj..

  Seawolf: opce, opce, opce
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:15 22.08.2016

  Užitné vlastnosti Titus jsou velmi podobné Panduru. Přepravní kapacita stejná (nebo u Titus větší, podle wikipedie 2+12, 3+10), balistická ochrana stejná nebo pro Titus větší (snad ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Užitné vlastnosti Titus jsou velmi podobné Panduru. Přepravní kapacita stejná (nebo u Titus větší, podle wikipedie 2+12, 3+10), balistická ochrana stejná nebo pro Titus větší (snad jen to čelní sklo kdoví co snese), rozdíl je v nesené výzbrojia pak samozřejmě v ceně. Takže těch 300ks se zdá hodně, ale vůbec být hodně nemusí. Nějakých 100ks se odečte na štábní, radiovozy, chemiky atd., dále minometné verze a zbytek klidně poslouží podobně jako Pandur k dopravě pěchoty na bojiště. Zajímavé, že se počítá s Iveco 4x4, mohlo by se třeba udělat dobře Slovákům a brát Aligatory?
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:09 22.08.2016

  hm pokud chtějí lehkou brigádu schopnou dalekých přesunu, tak s titusem jsou mobilnejsi než s pandurem, bvp nebo V3S. když vezmu nynejší konflikty, kde by jsme teoreticky jednou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  hm pokud chtějí lehkou brigádu schopnou dalekých přesunu, tak s titusem jsou mobilnejsi než s pandurem, bvp nebo V3S. když vezmu nynejší konflikty, kde by jsme teoreticky jednou mohli také bojovat..jako je střední východ, Afrika atd..tak je titus hbitejší a huře zasažitelný nez bvp nebo ot. ručním zbraním odolá a pokud dostane zásah ptřs tak na tom bude asi stejně jako bvp nebo ot.
  Já tam vyhody pro nejaký expediční prapor na druhem konci světa vidím..
  Pokud by bylo nasazených takto jen 20-30 vozu někde na misi tak vidím jako reálné na to dát i aktivní ochranu. a pak to vicemene muze nicit na dálky nejaké pickupy atd.
  mozná se tam projevuje to že ACR nestíhá utratit navýšený rozpočet..tady mají polštář 4-5 miliard ročně bez toho aby se zržovali se souteží..proste každý rok objednají za částku kterou nestíhají utratit normalne
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:06 22.08.2016

  stirling:
  Kdyby měla AČR zájem o holé OT za co nejnižší cenu, není problém vyrobit low-end Pandura cca za cenu kterou navrhuješ (stejné to je s polským Rosomákem). Kvůli tomu není ...
  Zobrazit celý příspěvek

  stirling:
  Kdyby měla AČR zájem o holé OT za co nejnižší cenu, není problém vyrobit low-end Pandura cca za cenu kterou navrhuješ (stejné to je s polským Rosomákem). Kvůli tomu není potřeba vymýšlet nový stroj. Chápu ale ten důraz na tatrovácký podvozek a tuzemské díly. Přeci jen velkou část ceny našich Pandurů dělá věž, PTŘS a elektronické systémy. Jediné co se tak ušetří, jsou možná licenční poplatky, ale ty asi nebudou tak vysoké aby po opodstatnilo vývoj nového stroje.
  Pokud ale budeš chtít od stroje cokoliv navíc )aby třeba jezdilo i v noci, plavalo atd.) je to už dražší (násobně).
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:49 22.08.2016

  Jan Grohmann a Arassuil
  Hlavní úkolem AČR (reálně, nikoli deklarativně) je obrana teritoria, ale nikoliv ČR, nicméně hraničních států NATO, primárně Pobaltí a východu Polska. Tedy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann a Arassuil
  Hlavní úkolem AČR (reálně, nikoli deklarativně) je obrana teritoria, ale nikoliv ČR, nicméně hraničních států NATO, primárně Pobaltí a východu Polska. Tedy tu armádu musíme budovat tak, aby nejen že dokázala protivníkovi způsobit závažné ztráty, ale hlavně, aby byla schopna ho (jako součást aliančních sil) i porazit. Tedy např. vytlačit Rusy z Estonska. Je jasné, že tam AČR nebude hrát hlavní roli, ale měli bychom být schopni poslat do války (a nějakou dobu ho i udržet v boji) dostatečně silný, moderně vybavený a dobře vycvičený kontingent, který nebude dělat problémy ve společném logistickém zabezpečení, např. vozit granáty 152 mm přes půl Evropy i přesto, že na místě je dost střeliva ráže 155 mm, a to jenom proto, že jsme místo děl investovali do Mrapů.
  Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  13:33 22.08.2016

  Jan Grohmann: Však ano, já se s vámi nepřu. Možná jsem dost neohrabaně vyjádřil to samé. Nejlepší strategií pro AČR je urychleně přezbrojit na výzbroj kompatibilní s NATO (včetně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jan Grohmann: Však ano, já se s vámi nepřu. Možná jsem dost neohrabaně vyjádřil to samé. Nejlepší strategií pro AČR je urychleně přezbrojit na výzbroj kompatibilní s NATO (včetně těch slavných houfnic) a ujistit se, že plníme všechny naše závazky (tedy i odpovídající % HDP na obranu) v alianci. V takovém případě budeme mít jednak dostatečně velkou armádu, která nás sice neubrání, ale zpomalí postup protivníka "na tom 200 km širokém kusu trávy mezi Polskem a Německem" a jednak nám spojenci z NATO nebudou moci říct ani popel, až budeme volat o pomoc.

  Ale myšlenka, že by AČR měla být dostatečně silná na to, aby zabránila invazi Ruska, je velice úsměvná.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:20 22.08.2016

  Jura99:
  Až si CSG troufne na výrobu hlavní ráže 155mm, tak je patrně taky nakoupíme a Dany jimi osadíme (třeba i v průběhu téhle modernizace). V ideálním případě budou takto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  Až si CSG troufne na výrobu hlavní ráže 155mm, tak je patrně taky nakoupíme a Dany jimi osadíme (třeba i v průběhu téhle modernizace). V ideálním případě budou takto upravené houfnice sloužit pár let po modernizaci a pak budou nahrazené něčím novým ráže 155mm. I pokud by měly jít pak Dany na sklad (pro případ mobilizace) s kanónem ráže 152mm, tak nějak mi to nevadí (ne moc).
  Celé to stojí a padá, na ceně. Pokud to bude "levné" a zvýší se tím bojeschopnost, proč ne. Moc peněz do toho vrážet nemá smysl (když nemá dojít ke změně ráže).
  ps. CSG teď dává na všechno maskovací síť, tak snad bude i pro tyhle modernizované houfnice.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  13:15 22.08.2016

  Arassiul, alea206 - to není dobrý směr uvažování. Cílem armády není nutně porazit každého protivníka, ale zajistit, aby si každý potenciální protivník uvědomil, že jeho zisky (po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Arassiul, alea206 - to není dobrý směr uvažování. Cílem armády není nutně porazit každého protivníka, ale zajistit, aby si každý potenciální protivník uvědomil, že jeho zisky (po dobytí území) budou mnohem menší než ztráty.
   
  To je příklad Pobaltí, samozřejmě, že je Rusové převálcují za pár dní - cílem těchto zemí ale je, aby Rusové za to zaplatili, co největší cenu. Jak někdo napsal u článku o Izraelské taktice odstrašování :"Strach je nejlepší obrana."
   
  Pokud je cílem AČR obrana území ČR, musí být jejím úkolem invazní armádě způsobit, co nejtěžší ztráty - neřeší se výhra nebo prohra. Takže klíčová otázka je, do čeho malá a podfinancovaná česká armáda má primárně investovat.
   
  Jura 99 - záleží na vzdálenosti, munici, úhlu dopadu a také na tom, jak snadno je vozidlo vyřaditelné z boje.
  Skrýt celý příspěvek

 • alea206
  13:14 22.08.2016

  Sice mi jsou nektere jobrovi nazory hodne proti srsti, ale ma pravdu v tom ze ceska republika je schopna vest valku maximalne se Slovenskem nebo rakouzskem. Na cokoli vetsiho zcela ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sice mi jsou nektere jobrovi nazory hodne proti srsti, ale ma pravdu v tom ze ceska republika je schopna vest valku maximalne se Slovenskem nebo rakouzskem. Na cokoli vetsiho zcela logicky nemame, proto bychom meli pochopit ze nase armada ma nejaky smysl az v aliancnim meritku a proto bychom nasi vyzbroj i vse ostatni meli co nejvic briblizit Polsku a Nemecku
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  13:04 22.08.2016

  Jura99
  To jako myslíte pro tu jednu baterii AZ, která v Jincích možná bude?
  A ještě k té modernizaci (25 km to střílí jen s novou municí, která by se musela nakoupit a proč by to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99
  To jako myslíte pro tu jednu baterii AZ, která v Jincích možná bude?
  A ještě k té modernizaci (25 km to střílí jen s novou municí, která by se musela nakoupit a proč by to někdo dělal když té staré jsou plné sklady). S tím systémem palby bych byl také opatrný, nejspíš to bude něco od Slováků, nejspíš ze Zuzany, a to zrovna není to nejmodernější na světě, byť účel to asi splní.
  Spíš mám strach z toho, že za pár let bude AČR ohledně hlavní pozemní techniky jen jednoho dodavatele, a to CSG (Pandur, Tatra, Titus, Dana M1 a možná i Ascod a pokud se koupí izraelské MADRy, tak ještě Retia) a Strnad si bude diktovat cenu.
  Skrýt celý příspěvek

 • SeaWolf
  13:04 22.08.2016

  Připomíná mi to nákup L-159 kdy se odebralo nesmyslných 72 kusů a ještě bez sparek. Nakonec to skončilo mediální dehonestací neprodejného letounu a to zcela nezaslouženě.

  Titus ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Připomíná mi to nákup L-159 kdy se odebralo nesmyslných 72 kusů a ještě bez sparek. Nakonec to skončilo mediální dehonestací neprodejného letounu a to zcela nezaslouženě.

  Titus je jistě dobrá volba pro podpůrná vozidla tipu MRAP, ale 200 - 300 kusů? Kdyby za to koupily další Pandury byly by to lépe investované peníze. Podle mě si Strnad protlačil super PR na náklady AČR.
  Skrýt celý příspěvek

 • stirling
  13:04 22.08.2016

  Titus se mě zamlouvá, ale také bych to neviděl jako prioritu. Ať nakoupí těch 40-60 ks jako spojaře a velitele a pak se uvidí. Doplnění ivec lmv fajn, ale otázka jestli je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Titus se mě zamlouvá, ale také bych to neviděl jako prioritu. Ať nakoupí těch 40-60 ks jako spojaře a velitele a pak se uvidí. Doplnění ivec lmv fajn, ale otázka jestli je to žádáno. Evidentně je tu potřeba levného OT, tak proč sakra něco už nesvaří ve finále klidně i ve spolupráci s nexter či jinou velkou zbrojovkou a neposadí to na tatra podvozek, cenou to bude podobné jako titus, odolnost se vepředu zvětši a proti minám možná malým snížením zhorší, ano bude to trošku vejš než klasické OT, ale bude to stát do 30 mil za kus, pak neni co řešit a objednají toho klidně za 30 mld a nahradí tím vše na 6 a vice kolech mimo pandurů a klasických náklaďáků.
  Navíc pokud to bude podařené, kvalitní a hlavně za slušnou cenu tak věřím, že by to mělo úspěch i ve světě.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  13:00 22.08.2016

  Trochu bych polemizoval s tvrzením o výhodě OT Pandur ve vyšší odolnosti přední polosféry proti Titus. Pandur určitě nesnese zásah 30mm a horkotěžko s přídavným pancéřováním snese ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trochu bych polemizoval s tvrzením o výhodě OT Pandur ve vyšší odolnosti přední polosféry proti Titus. Pandur určitě nesnese zásah 30mm a horkotěžko s přídavným pancéřováním snese těch 14,5mm. Balistická ochrana Titus bude tedy stejná nebo lepší než u Pandur.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:48 22.08.2016

  mě spíš fascinuje, jak se CSG a panu Strnadovi daří na co sáhne tam, kde jiní pohořeli. Takže modernizaci DANA bych taky viděl spíš na lobbing CSG než "nedostatek" peněz na nákup ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mě spíš fascinuje, jak se CSG a panu Strnadovi daří na co sáhne tam, kde jiní pohořeli. Takže modernizaci DANA bych taky viděl spíš na lobbing CSG než "nedostatek" peněz na nákup nových. Nakonec CSG asi ještě chvíli času potřebuje k tomu, aby nové houfnice uměla vyrobit, zatím si koupili jen slovenskou továrnu na hlavně kanonů. Ovšem modernizovaná DANA s moderním řízením palby bude velmi dobrý stroj, s jediným (podstatným) hendikepem, dostřelem 25km namísto >40km. A těch 50ks modernizovaných DANA bude jednou pěkná hračka pro aktivní zálohy.
  Skrýt celý příspěvek

 • alea206
  12:42 22.08.2016

  Sice mi jsou nektere jobrovi nazory hodne proti srsti, ale ma pravdu v tom ze ceska republika je schopna vest valku maximalne se Slovenskem nebo rakouzskem. Na cokoli vetsiho zcela ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sice mi jsou nektere jobrovi nazory hodne proti srsti, ale ma pravdu v tom ze ceska republika je schopna vest valku maximalne se Slovenskem nebo rakouzskem. Na cokoli vetsiho zcela logicky nemame, proto bychom meli pochopit ze nase armada ma nejaky smysl az v aliancnim meritku a proto bychom nasi vyzbroj i vse ostatni meli co nejvic briblizit Polsku a Nemecku
  Skrýt celý příspěvek

 • Arassuil
  12:36 22.08.2016

  jobr23: Já ti nijak nechci kazit tvé pesimistické vyhlídky, ale uvědomuješ si doufám, že v současnosti žádná armáda v Evropě nemá šanci sama obstát proti Rusku v konvenční válce? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jobr23: Já ti nijak nechci kazit tvé pesimistické vyhlídky, ale uvědomuješ si doufám, že v současnosti žádná armáda v Evropě nemá šanci sama obstát proti Rusku v konvenční válce? Jediné státy na světě, které by na to měli kapacity jsou USA a Čína, za pár let možná Indie.

  To co tady popisuješ není jen stav AČR, ale v podstatě stav všech evropských armád - i tahouni jako Británie, Německo a Francie mají problémů víc než dost. Výrobní a vývojové kapacity také už dávno nemají - všechny velké zbrojní projekty posledních 20 let jsou otázkou společného výzkumu a společných investic do výroby.

  Období historie, kdy každý nacionalistický státeček musel mít armádu nutnou k ubránění vlastního území, už skončilo. Na to nikdo nemá peníze ani lidi. To zjistili už v roce 1947, když založili NATO.
  Skrýt celý příspěvek

 • jobr23
  12:22 22.08.2016

  Nějak tak trochu tnout do živého. Pro případ té, tak zvané války si položme otázku? Kde, proti komu a s kým chce naše armáda bojovat? V Evropě asi proti současnému Rusku. Jinde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nějak tak trochu tnout do živého. Pro případ té, tak zvané války si položme otázku? Kde, proti komu a s kým chce naše armáda bojovat? V Evropě asi proti současnému Rusku. Jinde poblíž, podle současných zpráv nepřítel není. Potom si položme další otázku? S jakou výzbrojí, když jsme schopni v současné době vyrábět pouze lehké pěchotní zbraně? Ostatní průmysl je rozložen a hlavně je v cizím vlastnictví. Výzbroj a výstroj nakupujeme a chceme nakupovat jinde. Mnohdy ve státech (viz Gripen, Pandur a jiné), které nám kapacitně nebudou moci ani pokrýt požadavky na dodávané množství v reálném termínu. Hlavně mají také jiné kamarády a své priority. My totiž v současné době nemáme jak výrobní, tak ani vývojové kapacity. Ani si netroufám myslet na to, co vytvoří sem tam ty VOZ. Jak se říká, každá ves, jiný pes. My sice máme profesionální armádu, ale i v té chybí v základu to, čemu se říká mužstvo. To je vojín, svobodník a pod.. Viz výtka MF (Babiš) proti MO (Stropnický). Kdo by tam také za ty nabízené peníze to mužstvo dělal? A tak by se dalo pokračovat. Protože má knihovna obsahuje řadu svazků s informacemi, jak se to řešilo v té poslední velké, tak také obsahuje řadu informací, jaké je to v současné době. Myslíte si, že dneska si budou politici roky dopředu povídat o případném ohrožení a následně po léta vyzbrojovat a mobilizovat své armády? A Bůh nás ochraňuj před válkou, která a hlavně s jakými výsledky se vede dnes na území Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Jemenu. O ČSLA se s posměškem říkalo, že je to jenom jakási velká hra na vojáky, protože tam velí blbci. Dodnes z toho mají ti starší příslušníci mužstva doslova prču. A, co je to dneska? My jsme opravdu zralí na to, aby se tady usídlil několika tisícový kontingent US Army s plnou výzbrojí. Tak, jako to říkali dřívější sovětští armádní specialisté na adresu naší armády. Proto sem také v roce 1968 dočasně vlezli.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  11:46 22.08.2016

  Trzeba spojrzeć na temat systemowo...

  Trudno ocenić "wartość" Titusa jeśli sie nie wie jaką mobilność ma przy maksymalnej ochronie balistycznej i ładunku...

  Niemniej 300 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trzeba spojrzeć na temat systemowo...

  Trudno ocenić "wartość" Titusa jeśli sie nie wie jaką mobilność ma przy maksymalnej ochronie balistycznej i ładunku...

  Niemniej 300 sztuk może mieć sens...
  Pamiętacie początek przetargu na Pandura?
  Miało być 234 KTO w 18 wersjach...

  Jak się skończyło?
  Być może Titus ma uzupełnić pozostałe "brakujące" wersje... (Tak by choć 1 brygada była w 100% na nowym sprzęcie)

  Kto wie może te 20 Pandurów które mieliście kupić do 2020 jako wozy dowodzenia - będą normalnymi KBVP?
  Skrýt celý příspěvek

 • jiri
  11:42 22.08.2016

  alea206:
  Myslím 4 ks gripenu navíc – tak aby jich bylo 18. buďme realisti – kolik máme pilotů, raket a hlavně peněz .-))
  Ale je to hlavně o tom pořídit dostatečné množství raket ...
  Zobrazit celý příspěvek

  alea206:
  Myslím 4 ks gripenu navíc – tak aby jich bylo 18. buďme realisti – kolik máme pilotů, raket a hlavně peněz .-))
  Ale je to hlavně o tom pořídit dostatečné množství raket meteor a nových aim 9x anebo iris t. Ideálně i něco proti radarům (ale to už je spíše něco jako sen).
  Ohledně modernizace Dany – nebylo by výhodnější koupit Vampír s raketami s dosahem 40 km ?
  Skrýt celý příspěvek

 • alea206
  11:29 22.08.2016

  Jiry: ty 4ks gripenu je preklep, nebo to myslite vazne?

  Jiry: ty 4ks gripenu je preklep, nebo to myslite vazne?

 • jiri
  11:28 22.08.2016

  Zapomenul jsem dodat BVP- ale nevím ta cena je fakt vysoká na druhé straně BVP2 jsou již out. A proti ruskému protivníkovi BVP na podvozku Armata- Kurganěc se to jmenuje ? – ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zapomenul jsem dodat BVP- ale nevím ta cena je fakt vysoká na druhé straně BVP2 jsou již out. A proti ruskému protivníkovi BVP na podvozku Armata- Kurganěc se to jmenuje ? – cokoliv co se plánuje (Ascod, CV90) bude stejně bez šance. A myslím že wolfdog nás nespasí )). Chtělo by to vymyslet něco úplně nového - kanón min 40 mm a silný pancíř na podvozku tatry- s nízkou siluetou.
  U T 72 m4 CZ časem vyměnit hlaveň, ideálně aby na panduru 120 a T72 m4 cz byl stejný typ – italský kanón z Centaura II s nízkým zpětným rázem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:16 22.08.2016

  jiri:
  na Tituse nemá smysl cpát cokoliv většího než je dálkově ovládaná věžička s kulometem (maximálně velkorážním). Přeci jen PTŘS a kanóny ráže 30mm by měly zůstat v režiji ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jiri:
  na Tituse nemá smysl cpát cokoliv většího než je dálkově ovládaná věžička s kulometem (maximálně velkorážním). Přeci jen PTŘS a kanóny ráže 30mm by měly zůstat v režiji Pandurů a nových BVP (už kvůli ceně a navíc Titus nemá být v první linii).
  Nesher:
  U Tituse beru jako výhodu řešení podvozku (s koly v prostřední části), což z něj dělá obratnější vozidlo než obyčejný náklaďák (v podobné konfiguraci). A pokud začneš náklaďák osazovat přídavným pancéřováním, kabinou atd. vyjde ti něco jako Tatrapan... a to už je lepší a snad i levnější Titus. Přeci jen je oproti obdobné technice na Západě levnější. V základu má stát 23 mil.kč tedy ani ne 1 mil.dolarů za kus. Mínus nějaké množstevní slevy + náklady na "životní cyklus" a extra výbavu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  11:15 22.08.2016

  Skelet - v tom jsme v souladu, viz moje komentáře níže, jen si myslím, že 300 kusů o kterých se mluví je prostě moc.
  A hlavně mám strach, že někoho napadne používat Titus i v jiné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Skelet - v tom jsme v souladu, viz moje komentáře níže, jen si myslím, že 300 kusů o kterých se mluví je prostě moc.
  A hlavně mám strach, že někoho napadne používat Titus i v jiné než podpůrné roli, viz třeba komenář od jiri. Titus je lepší obrněný náklaďák tedy je možné je používat pro spojaře, velitelské systémy, NBC průzkum, EOD teamy, sanitní vozdila, možná i jako nosič minometu (byť na to by byl lepší Pandur), ale to je vše. Tedy Titus ano, ale max. půlka zvažovaných počtů a místo té druhé poloviny začít s modernizací dělostřelectva (Dana M1 není řešení) případně s nákup většího množství moderní munice.
  Skrýt celý příspěvek

 • jiri
  11:04 22.08.2016

  Armáda by si měla uvědomit, proti komu a jak chce bojovat. Ideálně by měla investovat do:
  1) letectva (4 ks gripeny + AA výzbroj) + PVO (modernizace KUB s raketou Tamir)
  2) tanků ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Armáda by si měla uvědomit, proti komu a jak chce bojovat. Ideálně by měla investovat do:
  1) letectva (4 ks gripeny + AA výzbroj) + PVO (modernizace KUB s raketou Tamir)
  2) tanků (100 ks new tanků, popř. 40 ks T72 m4 CZ + 40 ks pandur 120 mm)
  3) protitankové obrany – Javelin, NLAW – minimálně pro lehké prapory
  4) 50 ks houfnic- buď new 155 anebo Dana, ale se 155 mm hlavní
  5) pasívní lokační schopnosti
  6) munice a vybavení
  7) vše z toho více méně umíme, a zdroje- prodej kasáren na Žižkově, vojenských lesů, nemovitostí, navyšování rozpočtu atd..
  8) Pokud titus, tak by bylo fajn nějakou část s kanónem a hlavně ptřs (modernizovaný konkurz ?)
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  11:04 22.08.2016

  Nesher: Tak spojaři a štáb se asi bude líp cítit v pancéřáku. Přeci jen dneska po nich jde kde kdo.. Další otázkou je kolik se plánuje nakoupit minimetných verzí. To asi taky půjde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nesher: Tak spojaři a štáb se asi bude líp cítit v pancéřáku. Přeci jen dneska po nich jde kde kdo.. Další otázkou je kolik se plánuje nakoupit minimetných verzí. To asi taky půjde v desítkách kusů atd. Ale uvidíme.. víc mě děsí modernizace houfnic..
  TouchCz: otázkou co AČR nepotřebuje nakoupit :))
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  10:53 22.08.2016

  Proti 14,5 chrání po přidání dodatečného pancéřování, čímž vám klesá pohyblivost, únosnost atd. Prostě to není OT.
  Já neříkám, že Titus je špatně, já jen říkám, že jich není ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proti 14,5 chrání po přidání dodatečného pancéřování, čímž vám klesá pohyblivost, únosnost atd. Prostě to není OT.
  Já neříkám, že Titus je špatně, já jen říkám, že jich není potřeba tolik a některé činnosti by zvládl i obyčejný náklaďák.
  Skrýt celý příspěvek

 • TouchCZ
  10:47 22.08.2016

  Proč chtějí pořídit obrněná vozidla chtělo by to taky jiné stroje třeba nové raketomety.

  Proč chtějí pořídit obrněná vozidla chtělo by to taky jiné stroje třeba nové raketomety.

 • skelet
  10:44 22.08.2016

  Přičemž zde jsme opět u pro AČR netradičního nákupu formou opcí.. tedy zatím armáda jistě chce 42 (?) vozidel Titus, zbytek možná někdy bude chtít, pokud vůbec jestli..
  Jinak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přičemž zde jsme opět u pro AČR netradičního nákupu formou opcí.. tedy zatím armáda jistě chce 42 (?) vozidel Titus, zbytek možná někdy bude chtít, pokud vůbec jestli..
  Jinak STANAG4569 level 4 mluví o odolnosti vůči munici ráže 14,5mm AP, takže Titus ochrání posádku před prakticky každou pěchotní palnou zbraní, dokud nepřijede BVP.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:41 22.08.2016

  Ve článku se snad až zbytečně moc zveličuje ona protiminová odolnost. Přeci jen ta je dnes již standart u všech vozidel. Titus je spíš než MRAP, náhradou V3S-ek. Tedy použití, kdy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ve článku se snad až zbytečně moc zveličuje ona protiminová odolnost. Přeci jen ta je dnes již standart u všech vozidel. Titus je spíš než MRAP, náhradou V3S-ek. Tedy použití, kdy jsou klasické náklaďáky moc nechráněné a Pandur moc malý. Co se odolnosti týče, tak je stejná jako u Panduru a lze také navýšit přídavnými pláty. Rozdíl je jen v oné čelní odolnosti. Pandur se oproti němu hodí jako KBVP (s věží a PTŘS), přeci jen je o hodně nižší - Pandur s věží je zhruba stejně vysoký jako holý Titus. Titus uveze větší nástavbu, aniž by vypadal jako krabice (má prostornější vnitřní prostor).
  Ta cena 20 mld. bude rozpočítaná v několika fázích (tedy na víc let). Pokud armáda potřebuje i techniku pro zázemí (ne přímo pro kontakt s nepřítelem) tak v tom nevidím problém. Přeci jen armáda není jen o BVP a tancích.
  Titus nemá smysl porovnávat s klasickými MRAP, ale spíš s francouzským Grifonem, nebo Grizzlym.

  V ideálním případě by byly ony střední motorizované brigády dvě (pokud se budeme držet při zemi), ale libí se mi že má armáda konečně nějaký koncept vývoje.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  10:34 22.08.2016

  skelet
  V tom nejsme v rozporu, BVP 2 jsou zralé tak akorát do Lešan, spíše bych čekal, že se AČR zaměří spolu s (BVP a vrtulníky) na děla, místo toho, aby plánovala nákup stovek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet
  V tom nejsme v rozporu, BVP 2 jsou zralé tak akorát do Lešan, spíše bych čekal, že se AČR zaměří spolu s (BVP a vrtulníky) na děla, místo toho, aby plánovala nákup stovek mrapů, kterých potřebuje max. 100.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  10:28 22.08.2016

  Což se navzájem nevylučuje.. o něch 20mld. je připraveno utratit do roku 2023. Ale taky je utratit vůbec nemusí, prostě se k tomu nezavazuje..
  Jelikož se u houfnic nebudou měnit ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Což se navzájem nevylučuje.. o něch 20mld. je připraveno utratit do roku 2023. Ale taky je utratit vůbec nemusí, prostě se k tomu nezavazuje..
  Jelikož se u houfnic nebudou měnit laufy, tak to bude mrhání peněz, ale chápu, že AČR dostala na výběr co chce koupit.. a prioritou jsou BVP, které při posledním společném cvičení vybouchly. Prostě už je to starý šrot.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nesher
  10:14 22.08.2016

  skelet
  To je sice pravda, ale na druhou stranu AČR couvá (kvůli nedostatku peněz) z nákupu nových houfnic a na druhou stranu deklaruje, že je připravena utratit 20 mld. za nákup ...
  Zobrazit celý příspěvek

  skelet
  To je sice pravda, ale na druhou stranu AČR couvá (kvůli nedostatku peněz) z nákupu nových houfnic a na druhou stranu deklaruje, že je připravena utratit 20 mld. za nákup Titusů.
  Skrýt celý příspěvek

 • skelet
  10:03 22.08.2016

  Zatím mají být Titusy určeny v podpůrných rolích. Navíc co jsem četl, tak AČR neuvažuje o nákupu dvou set vozů, ale naopak o tom, že původně plánovaný počet navýší o opci na další ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zatím mají být Titusy určeny v podpůrných rolích. Navíc co jsem četl, tak AČR neuvažuje o nákupu dvou set vozů, ale naopak o tom, že původně plánovaný počet navýší o opci na další vozy. A opci armáda může, ale také nemusí využít.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pepa
  09:55 22.08.2016

  Můžou jich koupit víc, protože se rozhodli, že se nebudou kupovat nové houfnice, ale pouze se zmodernizují Dany ... A zkuste si tipnout, kdo je asi tak bude modernizovat....že by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Můžou jich koupit víc, protože se rozhodli, že se nebudou kupovat nové houfnice, ale pouze se zmodernizují Dany ... A zkuste si tipnout, kdo je asi tak bude modernizovat....že by také Czechoslovak group?, co dodají Titus, a jaké budou asi tak pásáky..., že by Ascod...a kdo je asi tak dodá?...
  Skrýt celý příspěvek

 • saracen
  09:51 22.08.2016
 • Nesher
  09:50 22.08.2016

  Padousek
  No jo, ale právě tohle Titus nezvládne, stačí cokoli nad ráži 7,62 a máte problém. Nevěřím, že by to čelní sklo (o zadní části ani nemluvě) ustálo 12,7 nebo nedej bože ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Padousek
  No jo, ale právě tohle Titus nezvládne, stačí cokoli nad ráži 7,62 a máte problém. Nevěřím, že by to čelní sklo (o zadní části ani nemluvě) ustálo 12,7 nebo nedej bože 14,5.
  Titus je fajn jako obrněná sanitka, spojařské auto, velitelská platforma, platforma pro EOD team či NBC průzkum, ale není to OT. Tedy bych ji odhadem stačila max. polovina.
  Skrýt celý příspěvek

 • Padousek
  09:38 22.08.2016
  Oblíbený příspěvek

  Viděl bych to tak, že každý prapor dostane několik Titusů pro transport pěchoty v bojové zóně. Armádě prostě chybí takový obrněný autobus pro pěchotu a těch pár pandurů co máme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Viděl bych to tak, že každý prapor dostane několik Titusů pro transport pěchoty v bojové zóně. Armádě prostě chybí takový obrněný autobus pro pěchotu a těch pár pandurů co máme nestačí.. Pěchota na korbě tatry je hodně zranitelná, konečně si to MO uvědomilo.
  Skrýt celý příspěvek