Munice pro CAESAR: Generační skok schopností českého dělostřelectva

Munice pro CAESAR: Generační skok schopností českého dělostřelectva
Dělostřelecká munice NEXTER na výstavě IDET 2021 / Foto: DP (Zvětšit)

V loňském roce se Česká republika rozhodla pro pořízení samohybných houfnic CAESAR od francouzské společnosti Nexter. Tento dělostřelecký systém byl zvolen mezi několika dalšími typy ráže 155 mm, protože zavedení houfnic právě tohoto kalibru bylo a stále je vnímáno jako vysoce významný krok při přechodu Armády ČR na alianční standardy. Většina členů NATO a také řada dalších zemí používá dělostřelecké zbraně ráže 155 mm a není bez zajímavosti, že na tento standard od počátku nového století postupně přechází též Čína, která se dlouho držela sovětského kalibru 152 mm. Přechod na novou ráži dělostřeleckých zbraní však nepředstavuje pouhou změnu průměru střely, nýbrž výrazný kvalitativní posun. Právě široké spektrum druhů střeliva patří také mezi přednosti houfnice CAESAR.

Hned na úvod je nutno zdůraznit, že „západní“ a „východní“ (resp. původně vlastně americká a sovětská) munice pro houfnice se neliší pouze průměrem střely, ale také řešením pohonných náplní, resp. metodou skladování střelného prachu. V případě ráže 152 mm se totiž standardně užívají kovové nábojnice, zatímco u kalibru 155 mm se nábojnice obvykle nevyskytují. Úlohu prachových náplní dříve zastávaly zejména textilní vaky, od kterých se ale postupně přešlo na plně nebo částečně spalitelné obaly (ačkoliv i ty starší textilní se dají stále používat a některé armády to dosud dělají). Velkou výhodu těchto náplní představuje modularita, protože různí výrobci dodávají široké spektrum různě dimenzovaných náplní, které tak lze dle potřeby kombinovat, takže lze dosahovat různých úsťových rychlostí střely. Jediným omezením je tak nutnost vejít se do max. objemu nábojové komory, který v případě standardu NATO odpovídá 23 litrům (ačkoli některé firmy dodávají na přání i děla s většími komorami). Jako kuriozitu je možno uvést, že již zmíněná Čína sice přešla na houfnice ráže 155 mm, ovšem navzdory tomu u nich dosud používá náplně v mosazných nábojnicích.

Příčinou je zřejmě skutečnost, že logistika dělostřelectva v čínské armádě je zařízena právě na zacházení s municí s nábojnicemi a tomu logicky odpovídá také výcvik obsluh. Někdy se jako důvod uvádí také větší odolnost nábojnic vůči necitlivému zacházení, nehodám atd., což může hrát velkou roli právě u armády s povinnou vojenskou službou, jako je ta čínská. Je však třeba dodat, že též moderní západní náplně jsou poměrně odolné, a to i proto, že jejich obaly bývají relativně pružné, zatímco kovové nábojnice se mohou nárazem zdeformovat, takže ona údajná vyšší odolnost je spíše relativní. Nepochybnou zásadní výhodu textilních či spalitelných obalů pro kalibr 155 mm pak reprezentuje fakt, že jsou pochopitelně mnohem lehčí a jednodušší pro manipulaci, protože chybí ona těžká nábojnice. Další výhoda se projevuje po výstřelu, protože není třeba se starat o rozpálenou kovovou nábojnici. Kovové nábojnice navíc mohou prozrazovat často používané dělostřelecké pozice.


Houfnice CAESAR; větší foto / Foto: NEXTER

Další významnou výhodou je pak samozřejmě právě modularita současných moderních náplní standardu NATO, jež dovoluje dosahování velice rozsáhlého spektra úsťových rychlostí střel. Díky tomu se většina soudobých samohybných houfnic kalibru 155 mm vyznačuje zajímavou schopností, pro kterou se obvykle užívá zkratka MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact, tzn. současný zásah více střelami). V podstatě jde o to, že se připraví sekvence střel s různými prachovými náplněmi a jim odpovídající sekvence nastavení palebných prvků. Zbraň následně vypálí první výstřel s největším náměrem a nejmenší úsťovou rychlostí, načež se u každé další rány snižuje náměr a zvyšuje se úsťová rychlost. Díky tomu se tedy dosahuje výsledku, kdy je cíl zasažen několika střelami v krátkém čase. Např. v případě houfnice CAESAR je možno za jednu minutu vystřelit sekvenci až šesti granátů, které potom dopadají na svůj cíl prakticky zároveň, resp. v časovém rozmezí zhruba dvou až tří sekund. V časovém rámci asi 10 sekund by bylo možné vypálit ještě více střel, což má ten efekt, že nepříteli není odhalen skutečný počet zbraní umístěných v palebném postavení, přičemž účinek na cíl je stejný jako při použití více dělostřeleckých systémů ve stejném čase.

Prachové náplně pro houfnice ráže 155 mm (resp. odpovídající standardu NATO) dnes vyrábí řada firem v mnoha zemích světa, a to včetně České a Slovenské republiky. Totéž ovšem platí rovněž o střelách, protože mezi výhody aliančního standardu 155 mm náleží také široká škála dostupných granátů nejrůznějšího původu a s různými účinky. Pro houfnici CAESAR je tudíž k dispozici vskutku pestrá nabídka munice. Základ samozřejmě představují standardní granáty s unitárními tříštivo-trhavými náplněmi, ale v současnosti se běžně používají též kontejnerové střely nesoucí náplň protipěchotní nebo protitankové bojové hlavice. Kontejnerové střely se dají používat i pro dálkové pokládání min, vypouštění elektronických rušičů či rozhazování letáků. Pochopitelně existují i granáty osvětlovací, dýmové nebo cvičné a jako kuriozitu lze dodat, že v minulosti byly zavedeny ve službě také střely s nukleárními hlavicemi a náplněmi bojových chemických látek, avšak ty už byly vyřazeny. Vývoj granátů ráže 155 mm se nyní soustřeďuje především na zvyšování dostřelu a přesnosti.

Současné houfnice ráže 155 mm s hlavněmi o délce 52 násobků ráže většinou střílejí klasicky koncipovanými granáty s max. dostřelem okolo 30 km. Vyšší schopnosti pak nabízejí granáty s tzv. dnovou složí (base-bleed), což je zařízení, které do značné míry eliminuje turbulence za zádí letícího granátu. S těmito granáty tak současné 155mm houfnice (včetně zbraně CAESAR) dosahují svého nejčastěji deklarovaného max. dostřelu kolem 39 km. V omezeném měřítku se uplatňují i granáty opatřené pomocnými raketovými motory (RAP, Rocket Assisted Projectile), jejichž slabinou je samozřejmě vysoká složitost a cena, ale i nižší koncový efekt na cíl díky menší bojové hlavici, ale jejich dostřel se může dostat i přes hodnotu 70 km. Hledají se však i další metody prodlužování dostřelu, mezi kterými se často používají např. výsuvné aerodynamické plochy. Granát se tak na krátkou dobu mění v kluzák, takže neletí jenom po balistické křivce, a tudíž dokáže dolétnout na podstatně delší vzdálenosti. Studují se ale i další zajímavá řešení, např. granáty používající náporový motor (ramjet).


Naváděná munice KATANA; větší foto / Foto: DP

Současné houfnice a granáty se nepochybně vyznačují působivou přesností, ovšem i navzdory tomu se při střelbě na dlouhou vzdálenost nevyhnutelně projevují i ty nejmenší chyby, a proto se stále více pozornosti věnuje koncovému navádění granátů. Svého času byly dosti populární granáty s koncovým laserovým naváděním, ty však logicky vyžadují přítomnost předsunutých pozorovatelů s laserovými zaměřovači pro ozáření cílů, které ovšem nejsou použitelné na zakouřeném bojišti. Vhodnější řešení představuje satelitní a inerciální koncové navádění, u něhož stačí (obrazně řečeno) jen zadat souřadnice cíle. Právě tak pracuje např. dnes patrně nejznámější 155mm naváděný granát, a to M982 Excalibur, jenž vznikl jako produkt spolupráce firem Raytheon a BAE Systems. Díky využití již zmíněných aerodynamických ploch nabízí dosah až 40 km a satelitní a inerciální navádění zajišťuje dopad s chybou do 10 m od cíle, což potvrdily i reálné výsledky bojového nasazení. Zkušenosti z Iráku dokazují, že přes 90 % střel Excalibur dopadne ve vzdálenosti do 2 m od cíle.

Mezi zbraně schopné střílet granáty Excalibur patří také houfnice CAESAR, pro kterou se ale počítá i s dalším „chytrým“ typem granátu, na němž aktuálně pracuje sama společnost Nexter. Perspektivní střela jménem Katana využívá moderní technologie včetně inerciálního a satelitního navádění s očekávaným dosahem v první verzi přes 40 km. Skutečně mimořádná je zamýšlená přesnost, protože Katana by měla díky vynikajícímu ovládacímu systému zajišťovat zásah s rozptylem do 10 m kolem cíle, který by mohl být drasticky snížen přidáním poloaktivního laseru (ba méně než 1 metr).

Střela v současné době prodělává rychlý vývoj, přičemž k dispozici by měla být od roku 2023. Vedle toho může houfnice CAESAR využívat ještě další zajímavý typ naváděné munice, a sice granát BONUS, který společně vyvinuly zbrojovky Nexter a Bofors. Střela BONUS je určena pro ničení tanků a transportuje dvě samostatně naváděné bojové hlavice, které uvolňuje nad prostorem výskytu cílů. Hlavice se oddělí od střely a potom během fáze klesání k zemi vyhledávají pomocí infračervených a 3D značkovacích senzorů cíle odpovídající parametrům v databázi a nakonec uskutečňují útok na horní, tzn. nejslaběji pancéřovanou část vozidel. Max. dostřel granátu BONUS činí okolo 35 km, pokud je vystřelen z dělostřeleckých systémů s hlavní ráže 155 mm a o délce 52 ráží. Bonus je jediná bojově ověřená munice se senzory, byla například použita francouzskou armádou v roce 2018 v Iráku, kde ji odpalovaly právě systémy Caesar, a to s efektivními a velmi ničivými účinky. Je to munice kategorie odpal a zapomeň použitelná proti statickým nebo pohybujícím se cílům.


Munice NEXTER pro tankové a automatické kanony; větší foto / Foto: NEXTER

Další provozní výhoda týkající se munice v případě systému Caesar je velká rychlost při doplňovaní palebného průměru. Ta činné méně než 3 minuty pro 36 kusů munice, což je zásadní vlastnost například v případě hrozby útoku vyčkávací munice. Další vlastností týkající se logistiky, která vedla k výběru systému Caesar 8x8 pro českou armádu, je použití podvozku Tatra s nižší hmotností a s nízkou spotřebou paliva oproti plně pancéřovaným dělostřeleckým systémům s dělovými věžemi. Právě spotřeba paliva určuje míru závislosti dělostřeleckého systému na systému logistiky paliva a provozních látek, a tedy i na zásobovacích trasách. To je klíčová otázka při nasazení na bojištích s přítomností nepřátelského dělostřelectva, kde otázka přežití do značné míry závisí na pohybu a manévru jednotek. Bez zajímavosti také není fakt, že statistiky dosud nezaznamenaly žádná zranění obsluh během činnosti systémů Caesar při střelbách, což je ojedinělý výkon u houfnic velké ráže.

Díky zavedení samohybných houfnic CAESAR se tedy Armáda České republiky začlení mezi státy používající dělostřelecké zbraně standardu NATO, což bude v řadě ohledů reprezentovat opravdu výrazný posun. Už jenom samotný fakt přechodu na kalibr 155 mm přinese důležitou výhodu v podobě efektivnější spolupráce se spojenci, ale vedle toho nabídne možnost sáhnout do širokého spektra 155mm munice, která odpovídá aliančním standardům a poskytuje dostřel a přesnost na výrazně vyšší úrovni než stávající 152mm střelivo. Kromě klasických granátů se jedná též o „chytré“ střely, tedy zejména přesně naváděná munice jako granáty Excalibur a Katana a protitanková munice BONUS. V kombinaci se schopnostmi houfnice CAESAR, jež nabízí i režim současných vícenásobných zásahů (MRSI), tudíž mohou dělostřelci Armády ČR počítat se skutečně dramatickým zvýšením svých možností.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Munice Katana s dostřelem 60 km pro české houfnice CAESAR?

Jedním z důvodů nákupu samohybných houfnic CAESAR pro Armádu ČR je velká paleta dostupné a ...

Houfnice CAESAR: Pouhý dostřel nestačí

Ministerstvo obrany ČR (MO ČR) rozhodlo v loňském roce, že 152 mm samohybná kolová houfnice (ShKH) ...

Houfnice CAESAR a DITA: Odlišné přístupy, nikoli přímá konkurence

Na únorovém zbrojním veletrhu IDEX 2021 ve Spojených arabských emirátech byla oficiálně představena ...

Tragický nákup munice pro české houfnice CAESAR

Nákup nových samohybných houfnic CAESAR 8×8 pro Armádu ČR má zpoždění – kvůli nejasným zadávacím ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • ARES
  20:28 11.10.2021

  Mezi 152 mm nábojem (Dana) a 155 mm nábojem NATO je diametrální rozdíl z hlediska konstrukce a logistiky. Zjednodušeně. Náboj 152 mm je tvořen střelou (OF, atd.) a kovovou ...Zobrazit celý příspěvek

  Mezi 152 mm nábojem (Dana) a 155 mm nábojem NATO je diametrální rozdíl z hlediska konstrukce a logistiky. Zjednodušeně.

  Náboj 152 mm je tvořen střelou (OF, atd.) a kovovou nábojkou, tvořenou nábojnicí naplněnou dílčími prachovými náplněmi, které jsou uloženy do dřevěného truhlíku (včetně zapalovače v plechovém pouzdru). Truhlík je dřevěný proto, že dobře tlumí dopravní otřesy. Truhlík je manipulační jednotkou, která vždy obsahuje střelu s nábojem, zkompletovaným laboračním závodem. To zjednodušuje a usnadňuje logistický tok, protože vždy se střelou je dodána i nábojka. Logistickým tokem je truhlík (střela + nábojka) přepravován od ústředního skladu munice přes polní vojskové sklady až po samotné dělo, resp. muniční vozidlo. K usnadnění logistiky jsou truhlíky paletizovány do větších manipulačních celků.

  Náboj 155 mm je tvořen střelou (HE, atd.) a 6 kusy prachových modulů, ve tvaru krátkého válce (průměr 158 mm, výška 156 mm o jednotné hmotnosti). Prachový modul je tvořen spalitelným obalem, obsahujícím prachová zrna. K usnadnění manipulace jedno čelo modulu je opatřeno kruhovým výčnělkem, opačná strana pak kruhovým vybráním či výdutí. Moduly jsou balety po 6 kusech v jednom transportním obalu (6 modulů tvoří maximální náplň, která dává HE střele počáteční rychlost 945 m/s). Pro kratší dálky se se nabíjí zmenšený počet modulů ( 5 až 1). Moduly jsou vzájemně zaměnitelné. Pro logistiku jsou střely a prachové moduly baleny samostatně do transportních palet (např. střely 4*4, moduly 5*5), které jsou logistickým tokem dopraveny až k dělu či muničnímu vozidlu. Zde se palety rozkládají a zásobníky děla či muničního vozidla se plní střelami a moduly. U beznábojnicového provedení náboje v důsledku paletového balení se tak může stát, že v důsledku poruch v logistickém toku, ne vždy se střely musí potkat s potřebným počtem hnacích náplní či naopak.

  Z hlediska nabíjení hlavně děla, ať ručního, mechanizovaného či automatického, je výhodnější 152 mm koncepce náboje s kovovou nábojnicí pro snadnější manipulaci, neboť při nabíjení se manipuluje jen s jedním tělesem či objektem. U 155 mm náboje při nabíjení se manipuluje s tělesem, které se skládá až ze 6 modulů, které nejsou spolu pevně fixovány, kruhové výstupky slouží jen k centrování sestavy modulů. Nabíjení tak není uživatelsky vstřícné.

  Beznábojnicový náboj 155 mm má svůj původ ještě před I. světovou válkou z důvodu šetření nedostatkovou mosazí. A protože po válkách vždy zůstanou velké zásoby munice, které je líto zlikvidovat, tak beznábojnicová munice ráže 155 mm přes své uživatelské problémy, se užívá doposud, samozřejmě v technologicky dokonalejším provedení.

  Co se týče MRSI (Multiple Round Simultaneous Impact), tak počet simultánních ran závisí na dálce střelby. Těch 6 simultánních výstřelů lze dosáhnout při dálce střelby cca do 20 km. Hlavním přínosem MRSI je překvapivost palebného zásahu. Největší ztráty na technice, hlavně pak na živé síle se totiž způsobí v prvních 30 sekundách palby.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:07 12.10.2021

   ARES: díky za příspěvek, aby to nevyznělo, že rozdíl v obou nábojích je jen kvůli tomu rozdílu ráže 3mm, tak i naši soudruzi plánovali 152mm s (polo)spalitelnou hnací náplní pro ...Zobrazit celý příspěvek

   ARES: díky za příspěvek, aby to nevyznělo, že rozdíl v obou nábojích je jen kvůli tomu rozdílu ráže 3mm, tak i naši soudruzi plánovali 152mm s (polo)spalitelnou hnací náplní pro houfnici Ondava, takže to je spíš na zadání pro konstruktéry. Jinak beznábojnicová děla větších ráží byla na námořních lodích, je možné, že odtud měly námořní velmoci blízko k použití i u děl na zemi. Koneckonců i pradávná děla střílející dělové koule měla také celospalitelnou hnací náplň, takže to je tak trochu návrat ke kořenům.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:23 11.10.2021

  Doplnění munice do té boční schrány by mohla být malá výzva pro šikovného konstruktéra, třeba Miroslav by to asi zvládnul, udělat to podobně jako doplňuje rakety RM-70, zkrátka ...Zobrazit celý příspěvek

  Doplnění munice do té boční schrány by mohla být malá výzva pro šikovného konstruktéra, třeba Miroslav by to asi zvládnul, udělat to podobně jako doplňuje rakety RM-70, zkrátka přijede bokem muniční auto, hydraulicky se srovná nástavba muničáku se schránou na houfnici a naráz se tam šoupne všech 36 granátů.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:01 11.10.2021

   V ČR by měli být schopni konstruktéři postavit i systém jaký používají pivovary a měnit jen prázdný kastl za plný klasickou rukou, která se používá na nákladních vozech na ...Zobrazit celý příspěvek

   V ČR by měli být schopni konstruktéři postavit i systém jaký používají pivovary a měnit jen prázdný kastl za plný klasickou rukou, která se používá na nákladních vozech na palety.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    15:47 11.10.2021

    i tak by to šlo, prostě tam posadit novou bednu s municí. Akorát aby se nezjistilo, že ruce to zvládnou rychleji, protože odebrat hydraulickou rukou prázdnou bednu a vrátit plnou ...Zobrazit celý příspěvek

    i tak by to šlo, prostě tam posadit novou bednu s municí. Akorát aby se nezjistilo, že ruce to zvládnou rychleji, protože odebrat hydraulickou rukou prázdnou bednu a vrátit plnou taky pár minut zabere. Tak či onak by to měla být pro konstruktéry hračka najít nejlepší řešení.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     18:30 11.10.2021

     Jaká maximální doba pro dobití vezené zásoby munice je pro Vás akceptovatelná?
     Pro mně je to 20 minut.

     Jaká maximální doba pro dobití vezené zásoby munice je pro Vás akceptovatelná?
     Pro mně je to 20 minut.

     • Jura99
      18:51 11.10.2021

      v článku se píše 3minuty, jestli to dobře chápu. Pod tento čas to podle mě zvládnout ani nejde :-).

      v článku se píše 3minuty, jestli to dobře chápu. Pod tento čas to podle mě zvládnout ani nejde :-).

     • flanker.jirka
      21:17 11.10.2021

      Jura99
      Tak že když někdo bude přebíjet zásobníky houfnice déle jak 3 minuty tak je to špatně?

      Jura99
      Tak že když někdo bude přebíjet zásobníky houfnice déle jak 3 minuty tak je to špatně?

     • Jura99
      09:14 12.10.2021

      flanker.jirka: ty tři minuty jsou dost vysoká laťka a samozřejmě není smyslem nějakým zlepšovákem dobu přebití prodloužit. Jedině za cenu snížení počtu personálu.

      flanker.jirka: ty tři minuty jsou dost vysoká laťka a samozřejmě není smyslem nějakým zlepšovákem dobu přebití prodloužit. Jedině za cenu snížení počtu personálu.

   • Klimesov
    20:10 11.10.2021

    Tady nejspíše nebude technický problém, jako spíše praktický a bezpečnostní. Dělostřelecká munice se často převáží bez roznětky, během manipulace s takovou váhou a počtem 30 - 36 ...Zobrazit celý příspěvek

    Tady nejspíše nebude technický problém, jako spíše praktický a bezpečnostní.
    Dělostřelecká munice se často převáží bez roznětky, během manipulace s takovou váhou a počtem 30 - 36 granátů v nějakém kontejneru, by měli být také bez rozbušky a ta by se přidávala až jak by se bedna umístila na samotný nosič a to by jednoduše neušetřilo čas ani lidi. Navíc by to vyžadovalo speciální techniku, jejíž pořízení a provoz by stál další finance.
    Takže vytvořit by se musel takový systém, který by umožňoval bezpečnou manipulaci s cca 1,5 tunovým břemenem, nejspíš více, kde by cca 0,5 tuny tvořila výbušnina, nejspíš víc.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     21:17 11.10.2021

     cluster bomb :-)

     cluster bomb :-)

     • Klimesov
      07:13 12.10.2021

      Jako že by ten kontejner byl koncipován jako kazetová bomba jo? :-D No to je sice fajn myšlenka, ale ve skutečnosti nic neřeší. Viděl jste někdy jak obsluha manipuluje s kazetovou ...Zobrazit celý příspěvek

      Jako že by ten kontejner byl koncipován jako kazetová bomba jo? :-D
      No to je sice fajn myšlenka, ale ve skutečnosti nic neřeší. Viděl jste někdy jak obsluha manipuluje s kazetovou bombou? Velice pomalu a opatrně. Iniciační roznětka se instaluje až v poslední fázi příprav. Je zde poměrně dlouhá doba než jí připravíte k činnosti, a je potřeba specializovaná technika na manipulaci. Ona ani ta bomba se neskladuje s tou submunicí, ta se instaluje až podle potřeby. Nehledě na tom, že s kazetovou bombou manipulujete na rovné povrchu.
      Takže bohužel, je to primárně bezpečná manipulace, která nejvíce omezuje. Tady nemanipulujete s prázdnými nebo plnými lahváčemi, ale s několika desítkami kg výbušniny. Na odkazu níže uvidíte jak Izraelci manipulují s dělostřeleckou municí. Převážejí ji na destě, ale bez rozbušky, ta se instaluje jako poslední.
      Ale jako pokud jste vymyslel systém, který by dokázal bezpečně manipulovat s cca 1,2 tuny dělostřeleckých granátů připravených k palbě + samotná váha přepravní skříně, v těžkém terénu a to do cca 5 minut, 20 minut je opravdu dlouhá doba na přebíjení pro dělostřelce, tak to nabídněte armádě. Zaručuji vám, že po tom skočí. :-)
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   22:40 11.10.2021

   Jura: Neviem prečo spomínaš práve mňa. Máš zo mňa komplexy alebo čo? Všetko sa dá urobiť pokiaľ to nepopiera zákony fyziky. Otázka je koľko by taký vývoj stál, či by to niekto bol ...Zobrazit celý příspěvek

   Jura: Neviem prečo spomínaš práve mňa. Máš zo mňa komplexy alebo čo? Všetko sa dá urobiť pokiaľ to nepopiera zákony fyziky. Otázka je koľko by taký vývoj stál, či by to niekto bol ochotný zaplatiť a hlavne, či by náklady na taký vývoj dosiahli efektu v podobe zvýšenej funkčnosti, ovládateľnosti, bezpečnosti a ergonómie systemu. Pokiaľ tento systém doposiaľ nie je na trhu, nie je to rozhodne z dôvodu, že by sa nenašiel nikto kto to vie urobiť alebo by to doposiaľ nikoho nenapadlo. Skôr by som povedal, že to proste nie je rentabilné (náklady sú vyššie ako pridaná hodnota). Mimochodom, konštruktéri sa zvyknú zameriavať len istý druh konštrukčných prác. Niektorí robia oceľové konštrukcie, niektorí linky, niektorí robotiku, hydraulické či pneumatické systémy atď. Ak nájdeš všestranného konštruktéra ktorý tvrdí, že robí všetko, tak buď klame alebo to robí na hovno.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:11 12.10.2021

    Miroslav: tak se hned nerozčiluj, myslel jsem to seriózně. Pasivně řešená nábojová schránka (tedy pasivní ve smyslu, že nemá žádné mechanismy) si docela říká o nějaké mechanizované ...Zobrazit celý příspěvek

    Miroslav: tak se hned nerozčiluj, myslel jsem to seriózně. Pasivně řešená nábojová schránka (tedy pasivní ve smyslu, že nemá žádné mechanismy) si docela říká o nějaké mechanizované doplňování a že to nikdo nedělá ještě nic neznamená. Pokud se nepletu, RM-70 se svou zdvojenou zásobou raket se také liší od originálu a jiné četné kopie Gradu toto celkem primitivní, ale účinné dobití raket nemají.Skrýt celý příspěvek

    • Miroslav
     11:47 12.10.2021

     Nejaká paletizácia nie je nič nové. Robí to každý normálny výrobný závod, že k povedzme zámočníkovi prídu z prípravy na palete diely ktoré potrebuje na zheftovanie zvarenca. Je to ...Zobrazit celý příspěvek

     Nejaká paletizácia nie je nič nové. Robí to každý normálny výrobný závod, že k povedzme zámočníkovi prídu z prípravy na palete diely ktoré potrebuje na zheftovanie zvarenca. Je to najefektívnejší spôsob ako dosiahnuť úsporu času a tým aj nákladov. V prípade húfnic je to len otázka toho, či ten zásah do konštrukcie je možný a koľko to bude stáť.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   23:15 11.10.2021

   Ak si dúfal, že poviem, že ja by som to vyriešil, tak ťa asi sklamem. Taký systém je komplexný organizmus na ktorom by musel pracovať celý tím odborníkov z rôznych oblastí ...Zobrazit celý příspěvek

   Ak si dúfal, že poviem, že ja by som to vyriešil, tak ťa asi sklamem. Taký systém je komplexný organizmus na ktorom by musel pracovať celý tím odborníkov z rôznych oblastí konštrukcie. Ani zdanlivo jednoduché úlohy totiž vo výsledku jednoduchými byť nemusia. Poviem príklad z praxe...

   Kedysi som pracoval na vývoji unikátu. Jednalo sa o linku ktorá zo starých pneumatík spätne získavala 6 základných surovín: ľahký, stredný a ťažký olej, pyrolýzny plyn, čistý grafit a oceľovú drť z kordu. Súčasťou systému bol aj tzv desublimátor ktorý premieňal prvky v plynnom skupenstve na pevné. Teoreticky jednoduchá úloha na papieri. Prax však bola taká, že šlo o tepelný stroj s pohyblivými časťami ktorý bol problém utesniť pre vysokú tepelnú dilatáciu. Utesnenie totiž spôsobovalo deformácie pohyblivých častí. Naopak, dilatačné rezervy mohli spôsobiť obrovský výbuch nakoľko vedľajším produktom chemickej reakcie bol fosgén ktorý sa nesmel dostať mimo svoj priestor. Táto pre teba určite jednoduchá úloha sa riešila viac ako jeden rok aj za pomoci odborníkov z Technickej univerzity.Skrýt celý příspěvek

 • Cenzor
  10:45 11.10.2021

  Nevíte jakou verzi Ceasara 8x8 dostane AČR? Tu s poloautomatickým nabíjením granátů a zásobou 36ks nebo tu plnoautomatickou verzi s 30ks granátů? Osobně nevím, jestli se ta zvýšená ...Zobrazit celý příspěvek

  Nevíte jakou verzi Ceasara 8x8 dostane AČR? Tu s poloautomatickým nabíjením granátů a zásobou 36ks nebo tu plnoautomatickou verzi s 30ks granátů? Osobně nevím, jestli se ta zvýšená automatizace za snížení palebného průměru vyplatí.
  Co mi přijde jako ne moc dořešené je ukládání hnacích náplní. Pro Francouze, kteří mají plné sklady hnacích náplní v pytlících asi OK, ale AČR bude zcela jistě používat náplně modulární. Pokud bude napáskováno plných 6ks modulů do každého "šuplíku", tak to bude muset obsluha rozebírat, přebytečné moduly někam zahodit nebo se je snažit nacpat zpátky...Skrýt celý příspěvek

  • skelet
   11:45 11.10.2021

   laicky - jaký smysl by pro AĆR mělo nakupovat jiné hnací náplně, než s kterými počítá výrobce? Navíc, když v AČR není zaveden ani jeden kus houfnic ráže 155mm?

   laicky - jaký smysl by pro AĆR mělo nakupovat jiné hnací náplně, než s kterými počítá výrobce? Navíc, když v AČR není zaveden ani jeden kus houfnic ráže 155mm?

   • Cenzor
    11:58 11.10.2021

    Laicky ten, že se u nás vyrábí a že na jejich rozměry bude v rámci NATO standard (předpokládám): https://explosia.cz/produkty/m... Při použití takovýchto modulů by ...Zobrazit celý příspěvek

    Laicky ten, že se u nás vyrábí a že na jejich rozměry bude v rámci NATO standard (předpokládám):
    https://explosia.cz/produkty/m...
    Při použití takovýchto modulů by bylo logičtější mít možnost vykulit si někam ze zásobníků jen patřičný počet modulů, srazit je do komínku a nabít. Takhle jak to je se vytáhne tubus se šesti moduly, z toho si musí obsluha odebrat jen počet modulů co zrovna potřebuje a co s tím zbytkem?Skrýt celý příspěvek

    • Sergej7490
     13:40 11.10.2021

     Vseobecne nastava nepochopenie prace delostrelcov. Prevlada nazor, ze pridu na nezname miesto, a tam sa dozvedia ze maju po niekom strielat, tak zacnu zhanat/vyberat druh municie a ...Zobrazit celý příspěvek

     Vseobecne nastava nepochopenie prace delostrelcov. Prevlada nazor, ze pridu na nezname miesto, a tam sa dozvedia ze maju po niekom strielat, tak zacnu zhanat/vyberat druh municie a k tomu naplne. To naladuju do dela a striela sa.
     Lenze v reale je palebna uloha dopredu znama, takisto aj typ pouzitej municie a samozrejme aj pocet nabojok. Takisto aj predpokladany pocet vystrelenych granatov. V pripade ze je viac cielov v roznej dialke, vezie sa premenlivy pocet hnacich naplni (Z2). V pripade nudze nabijac pocet naplni upravi. Napr u Z2 vie lokalny SRP na ktorej pozicii dopravnika je aka napln a aky typ granatu, takze vie jednotlive strely/naplne kombinovat.
     Teda pri palebnom prepade sa naladuje do schranok Cezara len potrebny pocet nabojok este pred odchodom na palebnu poziciu. Kedze pre dlhodobejsiu strelbu sa aj tak doplna municia zvonka priamo do dela, je nejake automatizovana priprava maleho poctu nabojok zbytocna.Skrýt celý příspěvek

     • Cenzor
      15:26 11.10.2021

      To není o nepochopení práce dělostřelců. Modulární hnací náplně dávají určitý potenciál a jde o to do jaké míry se využije. Poskládat hnací náplně do dopravníku u Z2 je jistě ...Zobrazit celý příspěvek

      To není o nepochopení práce dělostřelců. Modulární hnací náplně dávají určitý potenciál a jde o to do jaké míry se využije. Poskládat hnací náplně do dopravníku u Z2 je jistě jednoduší než rozebírat hilzny u SkKH vz. 77, ale ten potenciál je větší viz. Archer , AGM. Mít možnost pružně reagovat na změny situace za trošku konstruktérského snažení myslím stojí.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      15:52 11.10.2021

      Sergej7490:Jako, že velitel požádá o podporu dělostřelectva ve skladu kluci naloží co potřebují, a vyrazí na frontu? Nebo dostanou souřadnice pro vedení palby, oni jdou a vytahají ...Zobrazit celý příspěvek

      Sergej7490:Jako, že velitel požádá o podporu dělostřelectva ve skladu kluci naloží co potřebují, a vyrazí na frontu?
      Nebo dostanou souřadnice pro vedení palby, oni jdou a vytahají přebytečné náplně se zásobníků, a teprve pak vyrazí plnit přidělený úkol?

      To tam jako na ně někdo bude čekat?Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      19:57 11.10.2021

      Cenzor: Naplne je mozne regulovat - prebytocne sa vyhadzuju. Dopredu sa pripravi do zasobnika taky pocet aky sa predpoklada na plnenie ulohy. Pocet naplni je mozne rucne regulovat ...Zobrazit celý příspěvek

      Cenzor:
      Naplne je mozne regulovat - prebytocne sa vyhadzuju. Dopredu sa pripravi do zasobnika taky pocet aky sa predpoklada na plnenie ulohy. Pocet naplni je mozne rucne regulovat - ma to na starosti prave nabijac.
      Jirosi
      A je spravne. Pokial sa palebna uloha znenazdajky zmeni, ma nabijac za ulohu pocet naplni regulovat. Resp v zasobnikoch su predpripravene alternativne pocty naplni. Drobne korekcie sa robia samozrejme zmenou nameru dela.
      Na minimalny dostrel su potrebne 3 naplne, max je 6, cize ta modularita nie je prilis velka. Vzdy sa dopredu vie na cca aku vzdialenost sa ide strielat.Skrýt celý příspěvek

     • Cenzor
      22:07 11.10.2021

      Sergej7490 "Naplne je mozne regulovat - prebytocne sa vyhadzuju." A není to zbytečné plýtvání? Nabíjecí mechanismus Z2 vychází z Dany, tak s hnacími náplněmi pracuje v podstatě ...Zobrazit celý příspěvek

      Sergej7490
      "Naplne je mozne regulovat - prebytocne sa vyhadzuju." A není to zbytečné plýtvání? Nabíjecí mechanismus Z2 vychází z Dany, tak s hnacími náplněmi pracuje v podstatě jako s nábojnicemi...Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      07:30 12.10.2021

      Cenzor: Ale ze sa par naplni vyhodi je uplne nepodstatne, nakolko ich cena je oproti cene granatu nepodstatna. A evidentne to nevadi ani vojakom. Ako som sa pokusal neuspesne ...Zobrazit celý příspěvek

      Cenzor:
      Ale ze sa par naplni vyhodi je uplne nepodstatne, nakolko ich cena je oproti cene granatu nepodstatna. A evidentne to nevadi ani vojakom. Ako som sa pokusal neuspesne naznacit, tak strelecka uloha s a plni s dopredu pripravenymi zasobnikmi, cize plytvanie sa apriori nepredpoklada.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:44 12.10.2021

      Sergej7490: Pokud používáme, tahle zaostal,ý a zkostnatělí systém. Kde se bere jen co se je potřeba, tzn. 4z6 celkem by mě zajímalo, kde na bojovém stanovišti vykouzlí ty ...Zobrazit celý příspěvek

      Sergej7490: Pokud používáme, tahle zaostal,ý a zkostnatělí systém. Kde se bere jen co se je potřeba, tzn. 4z6 celkem by mě zajímalo, kde na bojovém stanovišti vykouzlí ty zbývající, aby mohl pokračovat ve střelbě.

      Už jen ta představa, že dělostřelci vědí "kde bude nepřítel" na které se bude střílet... Proč, jsme takové jasnovidce neposlali do Afgh, mohlo to být úplně jinak.

      ¨Ve válce se vše přesně jinak, než si plánovači myslí. Přesto se vždy věří, že v té další už to budou vědět.Skrýt celý příspěvek

     • Sergej7490
      20:52 13.10.2021

      JIrosi: Kuzlit nebudu na bojovom stanovisti, ale na stanovisku doplnania municie. Je zbytocne aby otvorena, zranitelna hufnica, s pobehujucou osadkou okolo, bola na palebnej ...Zobrazit celý příspěvek

      JIrosi:
      Kuzlit nebudu na bojovom stanovisti, ale na stanovisku doplnania municie. Je zbytocne aby otvorena, zranitelna hufnica, s pobehujucou osadkou okolo, bola na palebnej ciare.
      Takisto nie je problem pri potencialne neznamom ciele mat naladovane plne zasobniky. Dokonca si trufam povedat, ze z hladiska ich znovu naplnenia je to rychlejsie ako do kazdeho zasobnika davat rozny pocet nabojok (ak berieme ze by tam zo strelieb ostali nejake nevyuzite).
      Kazdopadne suhlasim, ze automatizovany system vyberu a ladovania potrebneho poctu nabojok priamo do dela by bol rozhodne plus. Len cim viac ficur, tym viac sa toho moze pokazit.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      05:01 14.10.2021

      Sergej7490: Pokud mají začít místo plánované úlohy plnit podporu neplánovanou, tak to hlavní je čas. Kdy poskytnou požadovanou palbu. Představa, že budou mít čas dojet na ...Zobrazit celý příspěvek

      Sergej7490: Pokud mají začít místo plánované úlohy plnit podporu neplánovanou, tak to hlavní je čas. Kdy poskytnou požadovanou palbu.

      Představa, že budou mít čas dojet na logistický bod, tam upravovat složení zásobníku, a teprve potom vyrazit na stanoviště palby, palbu provést je poněkud z říše snů. Ne, z reality toho, že vojáci se ocitly v potížích. Pokud jim nepřijde na pomoc palba, nepřítel unikne, v horším případe bude jednotka zničena.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   15:05 11.10.2021

   Dávkovat náplně podle potřebného počtu umí nabíjecí automat Archeru, náplně se tam dávají oddělené.
   https://m.youtube.com/watch?v=...

   Dávkovat náplně podle potřebného počtu umí nabíjecí automat Archeru, náplně se tam dávají oddělené.
   https://m.youtube.com/watch?v=...

   • Cenzor
    15:54 11.10.2021

    A jak je na tom DANA:
    https://www.youtube.com/watch?...
    od 2:25 instruktáž
    od 0:27 ekologická likvidace přebytečných náplní ;-)

    A jak je na tom DANA:
    https://www.youtube.com/watch?...
    od 2:25 instruktáž
    od 0:27 ekologická likvidace přebytečných náplní ;-)

    • flanker.jirka
     19:05 11.10.2021

     Jde o specifikum 152 mm munice. To že se stále ve světě používá ukazuje, že to není nepřekonatelný problém.

     Jde o specifikum 152 mm munice. To že se stále ve světě používá ukazuje, že to není nepřekonatelný problém.

  • Scotty
   15:55 11.10.2021

   Francouzi do svých Caesarů 6x6 také používají modulární náplně. Obsluha může vytáhnout pouze ten počet náplní které potřebuje a ostatní zasunout zpátky. Ostatně na přípravu náplně ...Zobrazit celý příspěvek

   Francouzi do svých Caesarů 6x6 také používají modulární náplně.
   Obsluha může vytáhnout pouze ten počet náplní které potřebuje a ostatní zasunout zpátky. Ostatně na přípravu náplně má poměrně dost času.Skrýt celý příspěvek

 • xstandis
  20:28 09.10.2021

  Přál bych si, abychom zavedli do AČR ještě samohybné minomety a raketomety Himars, ale to je jen přání.

  Přál bych si, abychom zavedli do AČR ještě samohybné minomety a raketomety Himars, ale to je jen přání.

  • Scotty
   21:22 09.10.2021

   Samohybný minomet nepochybné zaveden bude.

   Samohybný minomet nepochybné zaveden bude.

   • flanker.jirka
    21:33 09.10.2021

    Ještě v tomto století?

    Ještě v tomto století?

    • Scotty
     22:18 09.10.2021

     Pokud se něco zásadně nezmění (posílení nebo seškrtání rozpočtu), tak po roce 2025.

     Pokud se něco zásadně nezmění (posílení nebo seškrtání rozpočtu), tak po roce 2025.

     • flanker.jirka
      10:44 10.10.2021

      "Po roce 2025" to je hodně široký pojem. Blíží se rok 2022, už by to chtělo konkrétní představu, zda půjde o minomet s věží nebo bez věže, zda bude na kolech i na pásech, nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      "Po roce 2025" to je hodně široký pojem. Blíží se rok 2022, už by to chtělo konkrétní představu, zda půjde o minomet s věží nebo bez věže, zda bude na kolech i na pásech, nebo pouze na kolech, zda se k tomu pořídí vlastní radary pro sledování RAM munice bez nutnosti být odkázáni na vyšší stupně s Arthury.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      11:11 10.10.2021

      Vzhledem k tomu že dojde k změně ve vedení rezortu je hodně předčasné o čemkoli spekulovat. Vzhledem k aktuálně navrženému omezení rozpočtu je to odsunuté za rok 25. Jestli to tak ...Zobrazit celý příspěvek

      Vzhledem k tomu že dojde k změně ve vedení rezortu je hodně předčasné o čemkoli spekulovat. Vzhledem k aktuálně navrženému omezení rozpočtu je to odsunuté za rok 25. Jestli to tak zůstane nebo ne uvidíme.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      11:27 10.10.2021

      Scotty Téměř všichni se v předvolební kampani dušovali, že závazky vůči NATO dodrží. V absolutních číslech peníz pro MO od roku 2014 setrvale rostou v porovnání s tímto rokem je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Téměř všichni se v předvolební kampani dušovali, že závazky vůči NATO dodrží. V absolutních číslech peníz pro MO od roku 2014 setrvale rostou v porovnání s tímto rokem je to v roce 2021 o je to o cca 80% více, tedy, téměř jednou tolik. Na rok 2022 bude rozpočet také výšší. Jinou věcí je porovnání s % HPD rozpočtu ČR.
      Pokud se do toho pustí nová koalice, tak to snad poroste ještě lépe, mají potenciál takový, že se obejdou i bez pirátů.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      11:57 10.10.2021

      ministerstvo a GŠ se teď budou hlavně soustředit na dotažení výběru BVP, takže minomet teď bude upozaděn.

      ministerstvo a GŠ se teď budou hlavně soustředit na dotažení výběru BVP, takže minomet teď bude upozaděn.

     • Scotty
      12:35 10.10.2021

      flanker.jirka Vím co bylo v předvolebních programech, ale zatím nevíme ani to kdo bude na obraně sedět. Připadne to ODS a Černochové nebo někomu z KDU? Nevíme. Až budeme znát ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Vím co bylo v předvolebních programech, ale zatím nevíme ani to kdo bude na obraně sedět. Připadne to ODS a Černochové nebo někomu z KDU? Nevíme. Až budeme znát jméno ministra a jeho řekněme sílu v koalici Spolu můžeme predikovat dále.
      Rozpočet bude v sledujících letech vytížen zejména nákupem BVP a splácením děl a PVO. Také se mluví o tom že v cca. příštím roce dojde k nákupu LÚV pro výsadkáře a průzkum. Na minomety by mělo dojít až budou tyto programy ukončené.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      13:44 10.10.2021

      Scotty, skelet Projekt BVP je snad v takovém stádiu, že to novému ministrovi předají "v mašličkách." :-) Se samohybnými minomety to může souviset, pokud je reálné je dát na KBVP a ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty, skelet

      Projekt BVP je snad v takovém stádiu, že to novému ministrovi předají "v mašličkách." :-)
      Se samohybnými minomety to může souviset, pokud je reálné je dát na KBVP a pásové BVP platformy.
      Rozhodně se na tom musí pracovat již nyní. Projekty houfnic, PVO a BVP jednoznačně ukazují, že se nedaří projekty řádně připravit.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:42 10.10.2021

      Předají to ve stavu jakém to je. Tedy posuzování nabídek. Nový ministr se s procesem i nabídkami bude chtít nepochybně seznámit. Leží také stížnost u ÚOHS kvůli "nadržování" ...Zobrazit celý příspěvek

      Předají to ve stavu jakém to je. Tedy posuzování nabídek. Nový ministr se s procesem i nabídkami bude chtít nepochybně seznámit. Leží také stížnost u ÚOHS kvůli "nadržování" státnímu podniku VOP. Pokud tendr shodí a na obraně bude Černochová půjde se nepochybně cestou přímého zadání. O téhle možnosti několikrát mluvila a je nepochybně přesvědčená o výhodnosti takového postupu.
      Plánovat konkrétně dnes co se bude kupovat za pět let je zbytečné. Jistě mají v hrubých obrysech představu co by chtěli, ale do té doby se může stát spousta věcí. Zatím je potvrzené že chtějí nakoupit 74 kusů.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:22 10.10.2021

      Scotty Když už je to ve fázi posuzování, tak to snad nechajít dojet a vyberou nejlepší nabídku. Doposud vedli osoby z demokratických strna řeči o transparentnosti, zakázkou za 52 ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Když už je to ve fázi posuzování, tak to snad nechajít dojet a vyberou nejlepší nabídku. Doposud vedli osoby z demokratických strna řeči o transparentnosti, zakázkou za 52 mld na přímo by to slušně zazdili. :-)
      Pokud existuje varianta minometů na shodném podvozku jako BVP, tak by bylo dobré toto brát na zřetel už nyní. S takovou se kompletní těžkou brigádou neshledají ani naši vnuci.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:00 11.10.2021

      flanker.jirka Přímé zadání nemusí být o nic méně transparentní. Pokud dá ÚOHS za pravdu stěžovateli tak to klidně zaříznou i v téhle fázi. Osobně doufám že tahle vláda nebude se ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      Přímé zadání nemusí být o nic méně transparentní. Pokud dá ÚOHS za pravdu stěžovateli tak to klidně zaříznou i v téhle fázi. Osobně doufám že tahle vláda nebude se změnou zákona o zadávání VZ váhat jako ta minulá.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:52 11.10.2021

      Scotty Ještě tu napiště, že napřímo zadaná zakázka bude za výhodnější na cenu než v případě soutěže. Vidíte, že přímé zadání, kterému předchází pouhý průzkum trhu bez soutěže se ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Ještě tu napiště, že napřímo zadaná zakázka bude za výhodnější na cenu než v případě soutěže.
      Vidíte, že přímé zadání, kterému předchází pouhý průzkum trhu bez soutěže se nevyplácí. Navýšení cen u Spyderu a Caesaru přesahuje míru inflace. Nemluvě o tom, že o 23,5 mld Kč provozních nákladů na Spyder se nikde nikdy dopředu nehovořilo a nemohlo to spadnout z čista jasna z nebe. Otázkou je, proč o tom nikdo dopředu nikde nehovořil?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:08 11.10.2021

      Proč by tom měl někdo předtím mluvit? Vždyť je to přece jasné a nepřekvapivé. Tak to je u každé ho nákupu. Akorát to předtím ministerstvo nikdy nezveřejňovalo. Takový nákup může ...Zobrazit celý příspěvek

      Proč by tom měl někdo předtím mluvit? Vždyť je to přece jasné a nepřekvapivé. Tak to je u každé ho nákupu. Akorát to předtím ministerstvo nikdy nezveřejňovalo.
      Takový nákup může být i výhodný. Není dobré když se průzkumy trhu odehrávají s odstupem několika let. Tady už přišly nabídky od kterých se dá odrazit.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:20 11.10.2021

      Scotty
      U kolika zakázek převyšuje cena servisního cyklu několika násobně pořizovací cenu?

      Scotty
      U kolika zakázek převyšuje cena servisního cyklu několika násobně pořizovací cenu?

  • liberal shark
   09:56 11.10.2021

   ShMM samozřejmě souhlas, z raketometů by se mi líbil i ukrajinský Hrom nebo Olše :-).

   ShMM samozřejmě souhlas, z raketometů by se mi líbil i ukrajinský Hrom nebo Olše :-).

 • Rambo
  10:33 09.10.2021

  Nechápu, v čem je přínos přejit z plně automatických houfnic Dana na poloautomatický systém CAESAR. Francouzská houfnice mi navíc připadá velmi zranitelná. Hydraulické válce lze ...Zobrazit celý příspěvek

  Nechápu, v čem je přínos přejit z plně automatických houfnic Dana na poloautomatický systém CAESAR. Francouzská houfnice mi navíc připadá velmi zranitelná. Hydraulické válce lze snadno poškodit střelbou, spolehlivě RPGéčkem. V dnešní době není navíc žádný problém velmi rychle zlikvidovat těžkou techniku přesně naváděnými raketami z dronů.

  Podle mě jde o naprosto vyhozené peníze, které se měly použít na modernizaci našich houfnic Dana, které byly nedávno mj. nezákonně vyvezeny přes Izrael do Ázerbájdžánu, kde s nimi úspěšně zabíjeli civilní obyvatele Arménie.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   11:52 09.10.2021

   RPGéčkem spolehlivě zničíte každou houfnici. Danu i kulometem.

   RPGéčkem spolehlivě zničíte každou houfnici. Danu i kulometem.

   • SYN_
    10:22 10.10.2021

    Samozřejmě, pokud se dostanete na krátkou vzdálenost... což by se rozhodně stávat nemělo. Z takové vzdálenosti totiž snadno zničíte třeba i cisternu nebo muniční vůz... a ne ...Zobrazit celý příspěvek

    Samozřejmě, pokud se dostanete na krátkou vzdálenost... což by se rozhodně stávat nemělo. Z takové vzdálenosti totiž snadno zničíte třeba i cisternu nebo muniční vůz... a ne řešením není je opancéřovat.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   12:16 09.10.2021

   Houfnice DANA není ve všech režimech automatická, ve skutečnosti je jen v jednom režimu. Jinak vždy musí obsluha opravovat množství prachových náplní. Houfnice Ceasar může tu ...Zobrazit celý příspěvek

   Houfnice DANA není ve všech režimech automatická, ve skutečnosti je jen v jednom režimu.
   Jinak vždy musí obsluha opravovat množství prachových náplní.

   Houfnice Ceasar může tu samou palebnou úlohu jako DANA plnit z bodu o 10km dál od fronty.
   Přesně, navedená munice z dronu spolehlivě zničí houfnici bez ohledu na to zda má nebo nemá krytování.

   Tedy i když se vám to nezdá ten posun je opravdu možná o né jednu, ale hned 2. stupně.
   Přitom modernizace DANA, aby tohle zvládala by musela být na podobné úrovni jako u T-72M4CZ (97% nových dílů). To už je opravdu levnější koupit nové.Skrýt celý příspěvek

   • Rambo
    13:04 09.10.2021

    V dnešní době kupovat houfnice mi připadá stejný nesmysl, jako stavět za 2. sv.v. velké bitevní lodě, které byly na jedno použití... Spíše bych se vybavil vlastními satelity, ...Zobrazit celý příspěvek

    V dnešní době kupovat houfnice mi připadá stejný nesmysl, jako stavět za 2. sv.v. velké bitevní lodě, které byly na jedno použití...

    Spíše bych se vybavil vlastními satelity, drony a raketovými systémy s dosahy, které pokryjí celé území ČR. Pak by si nikdo ani neškrtl. Jakoukoliv těžkou techniku dnes spolehlivě a s chirurgickou přesností zlikvidují řízené rakety, naváděné systémy s umělou inteligencí.

    P.S. Kbyby byla takto vybavena Ukrajina, nepřišla by o Krym.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:48 09.10.2021

     Houfnice je pořád základ při podpoře pozemních sil. Není snad armáda na světě která by je vyřazovala bez náhrady.

     Houfnice je pořád základ při podpoře pozemních sil. Není snad armáda na světě která by je vyřazovala bez náhrady.

     • Rambo
      14:57 09.10.2021

      Houfnice by ani nedojela na místo nasazení. Raketa by ji zlikvidovala po výjezdu z kasáren. Vím o čem mluvím. Sám se jako amatér zabývám programováním systému pro rozpoznání cílů ...Zobrazit celý příspěvek

      Houfnice by ani nedojela na místo nasazení. Raketa by ji zlikvidovala po výjezdu z kasáren.

      Vím o čem mluvím. Sám se jako amatér zabývám programováním systému pro rozpoznání cílů v reálném čase ve video streamu a naváděním raket na rychle se pohybující cíle (OpenCV, C++, NVIDIA cuDNN, Yolo).Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:24 09.10.2021

      Představujete si to jako Hurvínek válku. Oni by v těch kasárnách nepochybně nečekali až přiletí nějaká raketa.

      Představujete si to jako Hurvínek válku. Oni by v těch kasárnách nepochybně nečekali až přiletí nějaká raketa.

    • Jirosi
     19:09 10.10.2021

     Nebo ji za zlomek ceny té rakety zlikviduje dronem nevedená přesná dělostřelecká munice, proti které vám ochrana jako APS je k ničemu.

     Nebo ji za zlomek ceny té rakety zlikviduje dronem nevedená přesná dělostřelecká munice, proti které vám ochrana jako APS je k ničemu.

    • liberal shark
     09:58 11.10.2021

     Ukrajinci dojeli právě na to, že neměli moderní dělostřelectvo a hráli si na WW1 s D-30.

     Ukrajinci dojeli právě na to, že neměli moderní dělostřelectvo a hráli si na WW1 s D-30.

    • JaHoDa
     12:11 11.10.2021

     Satelit by si ani neškrtl. Raketa by ho zlikvidovala kdykoliv. Dron by ani nevzlétl. Raketa by ho zlikvidovala po výjezdu z hangáru. Raketový systém by ani neodpálil raketu. Raketa ...Zobrazit celý příspěvek

     Satelit by si ani neškrtl. Raketa by ho zlikvidovala kdykoliv.
     Dron by ani nevzlétl. Raketa by ho zlikvidovala po výjezdu z hangáru.
     Raketový systém by ani neodpálil raketu. Raketa by ho zlikvidovala po výjezdu z hangáru/odhalení sila.

     Na každou zbraň existuje protizbraň...Nic není tak jednoduché jak se může zdát.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   16:15 09.10.2021

   Rambo Je jasné, že vy a Chuck Norris si vystačíte s minimem a porazíte zbytek světa na kolena. Dělostřelectvo je stále velmi efektivní způsob toho jak nepřímou palbou, ničit ...Zobrazit celý příspěvek

   Rambo

   Je jasné, že vy a Chuck Norris si vystačíte s minimem a porazíte zbytek světa na kolena.
   Dělostřelectvo je stále velmi efektivní způsob toho jak nepřímou palbou, ničit nepřítele, proto se tyto systémy po celém svět vyvíjejí a vyvíjet budou. (věčná škoda vyřazení raketometů, kde se nabízelo pořízení střel s koncovým navedením z Izraele a tolik vytoužený dostřel 40 km by AČR ve svých schopnostech dávno měla)
   Zranitelný je i několika násobně těžší MBT, tak že i kdyby houfnice nakonec měla 70 tun, bude zranitelná. Zranitelnost Caesaru spočívá v tom, že i když má panceřovou kabinu, tak je koncipován tak, že obsluha musí při střelbě být venku zcela nechráněna. Tuto slabinu řeší věžové houfnice nebo nové koncepty jako Dita, Eva, Archer kde je činnost houfnice automatizována ovládáním z chráněné kabiny a má smysl se bavit i o pasivní ochraně použítím taktiyk shoot and scoot.
   Když pominu nezastupitelnou hlavní funkci v palebné podpoře, tak se stále více ukazuje, že je díky inteligentní munici a submunici dělostřelectvo efektivní náhradou za přímou leteckou podporu, ke které potřebujete mnohem dražší a zranitelnější letadla a vrtulníky.
   Nejlepší modernizací houfnic DANA je DITA, berte to trochu s nadsázkou, ale s tím jaké spektrum munice se nabízí ve 155 mm ráži se vyplatí na ni přejít a přemýšlet nad tím jak co nejlépe houfnice používat. Koncept DITA je plně automatizován a lze při činnosti celé baterie dálkově ovládat všechny houfnice v baterii z jednoho místa.Skrýt celý příspěvek

   • Rambo
    21:14 09.10.2021

    Souhlas s konceptem DITA, který by byl pro armádu určitě lepší a výrazně levnější, jak mi potvrdil i Chuck Norris ;-).

    Souhlas s konceptem DITA, který by byl pro armádu určitě lepší a výrazně levnější, jak mi potvrdil i Chuck Norris ;-).

    • flanker.jirka
     21:36 09.10.2021

     O vysledne ceně Dity lze jen spekulovat, existuje pouze demonstrator.

     O vysledne ceně Dity lze jen spekulovat, existuje pouze demonstrator.

     • SYN_
      10:34 10.10.2021

      Chuck Norris to samozřejmě ví už teď...

      Chuck Norris to samozřejmě ví už teď...

     • flanker.jirka
      11:32 10.10.2021

      SYN_
      Nebo Marek Dalík :-) :-) :-)

      SYN_
      Nebo Marek Dalík :-) :-) :-)

     • skelet
      11:42 10.10.2021

      Marek Dalík? Co to je zas za výkřik do tmy?

      Marek Dalík? Co to je zas za výkřik do tmy?

     • flanker.jirka
      22:24 10.10.2021

      skelet Nepamatujete aférku pána, který dělal špinavou práci za pana Topolánka? ...Zobrazit celý příspěvek

      skelet
      Nepamatujete aférku pána, který dělal špinavou práci za pana Topolánka?
      https://www.idnes.cz/zpravy/do...
      ...už si své odseděl, tak to mohou rozbalit na novo :-DSkrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:07 11.10.2021

      právěže si ten pravěk pamatuju, takže to považuji za výkřik do tmy.

      právěže si ten pravěk pamatuju, takže to považuji za výkřik do tmy.

     • flanker.jirka
      18:57 11.10.2021

      skelet
      těch výkřiků zde bylo za 30 let demokracie více, ovšem jen pár se jich dostalo tak daleko, že šli lidi do tepláků.

      skelet
      těch výkřiků zde bylo za 30 let demokracie více, ovšem jen pár se jich dostalo tak daleko, že šli lidi do tepláků.

 • Liet
  20:15 08.10.2021

  Chcel by som pocut nazor ostatnych. Je naozaj taka velka vyhoda ist na municiu raze 155 mm ? Ked si odmyslim pouzitie armady na expedicne misie v ramci NATO. Alebo aj v koordinacii ...Zobrazit celý příspěvek

  Chcel by som pocut nazor ostatnych. Je naozaj taka velka vyhoda ist na municiu raze 155 mm ? Ked si odmyslim pouzitie armady na expedicne misie v ramci NATO. Alebo aj v koordinacii s jednotkami NATO. Je logistika zabezpecenia vlastnej municie naozaj taky problem ?Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   09:23 09.10.2021

   Tady se už rozdávají palce dolů i za dotazy? :-) Rozhodně se Vám vyplatí mít stejnou logistiku jako spojenci, s rostoucí cenou munice se pořízení a případné sdílení vyplatí. Z ...Zobrazit celý příspěvek

   Tady se už rozdávají palce dolů i za dotazy? :-)

   Rozhodně se Vám vyplatí mít stejnou logistiku jako spojenci, s rostoucí cenou munice se pořízení a případné sdílení vyplatí.
   Z praktického hlediska je v ráži 155 mm k dispozici mnohem širší spektrum munice, submunice a vývoj nové se realizuje rychleji a ve více zemích současně, což dává dělostřelectvu silný potenciál. Můžete dělostřelectvem do značné míry nahradit používání přesné munice z letadel. Je to levnější než si držet pilotované letouny pro přímou podporu.Skrýt celý příspěvek

  • Jirosi
   12:18 09.10.2021

   Největší rozdíl není v HE, ale v otevření přístupu ke všem těm speciálním (naváděným, atd.) typům munice co západ produkuje.

   Největší rozdíl není v HE, ale v otevření přístupu ke všem těm speciálním (naváděným, atd.) typům munice co západ produkuje.

  • liberal shark
   10:04 11.10.2021

   Vedle zásobování naftou je dělostřelecká munice kritickou součástí logistických nároků.

   Vedle zásobování naftou je dělostřelecká munice kritickou součástí logistických nároků.

 • Jura99
  19:22 08.10.2021

  3min na doplneni 36 schranek, to je zajimavy udaj, ale kolik vojaku to musi doplnovat, aby to stihli za 3min?

  3min na doplneni 36 schranek, to je zajimavy udaj, ale kolik vojaku to musi doplnovat, aby to stihli za 3min?

  • flanker.jirka
   19:54 08.10.2021

   Je to reálný čas, musíte k tomu mít přizpůsobený způsob přepravy granátů a náplní na muničním voze a vycvičenou obsluhu, kterou tvoří 4 nebo 5 osob. (Nelze toho dosáhnout ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to reálný čas, musíte k tomu mít přizpůsobený způsob přepravy granátů a náplní na muničním voze a vycvičenou obsluhu, kterou tvoří 4 nebo 5 osob. (Nelze toho dosáhnout například v případě, že by munici dovezli ještě zabalenou ve skladovacích dřevěných bednach)Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    07:02 09.10.2021

    mozna ano, ale plni se dva boky podvozku, takze bud dve municni auta nebo nosit nabojky okolo. To cele za 3min, chtel bych to videt. Zrejme to bude cisty cas bez prijezdu/odjezdu.

    mozna ano, ale plni se dva boky podvozku, takze bud dve municni auta nebo nosit nabojky okolo. To cele za 3min, chtel bych to videt. Zrejme to bude cisty cas bez prijezdu/odjezdu.

    • flanker.jirka
     09:13 09.10.2021

     Když přijede muniční vůz k pravému boku Caesaru, tak dva stojící operátoři na lávce mohou přehazovat granáty z korby vozidla přímo do zásobníku bez zbytečného pobíhání. S ...Zobrazit celý příspěvek

     Když přijede muniční vůz k pravému boku Caesaru, tak dva stojící operátoři na lávce mohou přehazovat granáty z korby vozidla přímo do zásobníku bez zbytečného pobíhání.
     S prahovými náplněmi si vozidlo ostatní oběhnou, ale ty nejsou tak těžké, spíše objemné.
     Ale, rozhodně bych tento "sportovní" výkon vidět, je nutné manipulovat cca 1,8 tuny vážící granáty a k tomu náplně.
     ...kupujeme to pro budoucnost, třeba se dočkají obsluhy nějakého exoskeletu pro snadnější manipulaci, u houfnice by to problém být nemusel, zdroj energie může být dostupný na muničním voze nebo houfnici.Skrýt celý příspěvek

     • SYN_
      10:38 10.10.2021

      Předstupeň se jmenuje hydraulická ruka a už to existuje...

      Předstupeň se jmenuje hydraulická ruka a už to existuje...

     • flanker.jirka
      22:30 10.10.2021

      SYN_ otázkou je, zda takový výdobytek techniky se dostane do AČR. Slušné manipulátory s munici má muniční vůz pro Archer, dokonce i rusové mají ke Koalitsiji zajímavý muniční vůz. ...Zobrazit celý příspěvek

      SYN_
      otázkou je, zda takový výdobytek techniky se dostane do AČR. Slušné manipulátory s munici má muniční vůz pro Archer, dokonce i rusové mají ke Koalitsiji zajímavý muniční vůz.
      Tady na odkazu v čase 16:22 část věnovaná přebíjení, je tam vidět starší MSTA a Koalitsija s muničním vozem. (jen si musíte odfiltrovat propagandu určenou pro diváky na východní televizní okruhu :-) )
      https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      22:35 10.10.2021

      SYN_
      Zatím se, co by o muničních vozidlech, mluvilo o tatrách, které nyní vozí PRAM. Ty jsou vybaveny skolpným hydraulickým čelem, nic jiného nemají.

      SYN_
      Zatím se, co by o muničních vozidlech, mluvilo o tatrách, které nyní vozí PRAM. Ty jsou vybaveny skolpným hydraulickým čelem, nic jiného nemají.

   • Jirosi
    12:25 09.10.2021

    Celkem jsem se pobavil představou jak k dvoučlenné houfnici (co někteří uvažují) přijede doplňovací tým autobusem, aby jim to tam naložil :)

    Celkem jsem se pobavil představou jak k dvoučlenné houfnici (co někteří uvažují) přijede doplňovací tým autobusem, aby jim to tam naložil :)

    • skelet
     13:33 09.10.2021

     se podívej na doplňování munice do Archer, vtipe.

     se podívej na doplňování munice do Archer, vtipe.

     • Jirosi
      19:17 10.10.2021

      Myslíte to jak jim 21ks trvá nabít 8minut. To je 23s na jeden ks. V propagačním video to, ale absolutně nestíhá. Přitom Ceasar 8x8 má mít až 36ks (14minut při stejné ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslíte to jak jim 21ks trvá nabít 8minut. To je 23s na jeden ks.
      V propagačním video to, ale absolutně nestíhá.

      Přitom Ceasar 8x8 má mít až 36ks (14minut při stejné mechanizaci).
      Pokud tam stačily "4" za 14minut, tak za 3minut by to mělo zvládnout 19+ lidí, takže autobus.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:09 11.10.2021

      myslím to video, kde dobíjení houfnice Archer provádí 4lidi, z toho jen jeden člověk je tam "navíc". Holt žádný autobus se nekoná.

      myslím to video, kde dobíjení houfnice Archer provádí 4lidi, z toho jen jeden člověk je tam "navíc". Holt žádný autobus se nekoná.

     • Jirosi
      16:01 11.10.2021

      Však ano, jsou tam 4. a náboj se objevuje v 0:45s (už je vyložený) a nabit je v 1:16s (31s celkem)- Pak je uvedeno, že celý průměr(21ks) dají za 8minut. To tam je buď strašný lempl ...Zobrazit celý příspěvek

      Však ano, jsou tam 4. a náboj se objevuje v 0:45s (už je vyložený) a nabit je v 1:16s (31s celkem)- Pak je uvedeno, že celý průměr(21ks) dají za 8minut.
      To tam je buď strašný lempl (jasně propagační video z lemplem), a nebo slušně kecají. 8minut je při přepočtu jeden náboj každých 23s.

      Takže znova, Ceasar bude mít 30-36ks. To je při přepočtu i na ten "speed time" 8minut, minut 14.
      No, a pokud to ve 4 dají za 14minut, ale kolega psal o "3minutách", tak prostě musí přijet autobusem.

      PS: To, že jeden člověk neprovádí fyzickou práci neznamená, že není potřeba u toho dělat něco jiného. Třeba být v kontaktu pro případný ústup, hlídat zda někdo nedělá něco špatně, atd.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      16:05 11.10.2021

      Přitom pokud bychom počítali těch 31s (to ještě není celý čas co mu to trvá), tak jsme na 11minutách (to je dost daleko od dotazovaných 3minut(skoro 4x tolik), nebo od video ...Zobrazit celý příspěvek

      Přitom pokud bychom počítali těch 31s (to ještě není celý čas co mu to trvá), tak jsme na 11minutách (to je dost daleko od dotazovaných 3minut(skoro 4x tolik), nebo od video udávaných 8minut).Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      17:10 11.10.2021

      trošku zapomínáš, že C8x8 nemá k nábojovým schránkám jen jeden přístupový bod, a tak přebíjení může provádět vícero lidí. Takže ty časy budou zase trošku jiné. A nemusí tam být ani ...Zobrazit celý příspěvek

      trošku zapomínáš, že C8x8 nemá k nábojovým schránkám jen jeden přístupový bod, a tak přebíjení může provádět vícero lidí. Takže ty časy budou zase trošku jiné. A nemusí tam být ani autobus ;)Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      18:25 11.10.2021

      Však celou dobu píšu o potřebě většího počtu lidí na tu práci v autorem tázaného časového limitu. Sice je přístup ke schránkám lepší, ale stále to je to větší počet než by byl u ...Zobrazit celý příspěvek

      Však celou dobu píšu o potřebě většího počtu lidí na tu práci v autorem tázaného časového limitu.
      Sice je přístup ke schránkám lepší, ale stále to je to větší počet než by byl u děla 2+2 v muničním voze. Ty, ale musí na místo přepravit, a určitě nebudete doplňovat munici jedinému dělu.
      Což, zpětně sklouzává opět k potřebě vozidla pro hromadnou přepravu osob (autobus).Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      08:08 12.10.2021

      přepraví je.. moment překvapení .. muniční vůz.. konečně se smiř s tím, že tvá teze je prostě mimo.

      přepraví je.. moment překvapení .. muniční vůz.. konečně se smiř s tím, že tvá teze je prostě mimo.

     • Jirosi
      18:34 12.10.2021

      Vy jich, ale potřebujete 19. Tzn. 2 lidé od děla (17), takže místo 1 řidiče v bude v muničním voze ještě 16 dalších lidí (autobus). Nebo musíte poslat více muničních vozidel ...Zobrazit celý příspěvek

      Vy jich, ale potřebujete 19.
      Tzn. 2 lidé od děla (17), takže místo 1 řidiče v bude v muničním voze ještě 16 dalších lidí (autobus). Nebo musíte poslat více muničních vozidel (4-5ks). To vás, ale budou kluci z logistiky milovat.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      19:29 12.10.2021

      A není to málo? :))
      Tvl.Jirosi ty jich tam posíláš víc, než kolik lidí obsluhovalo prvoválečné houfnice :))

      A není to málo? :))
      Tvl.Jirosi ty jich tam posíláš víc, než kolik lidí obsluhovalo prvoválečné houfnice :))

     • Jirosi
      17:53 13.10.2021

      Obsluhovalo, ale nedobíjelo v autorem dotazu viz.: "Jura9919:22 08.10.2021 3min na doplneni 36 schranek, to je zajimavy udaj, ale kolik vojaku to musi doplnovat, aby to stihli za ...Zobrazit celý příspěvek

      Obsluhovalo, ale nedobíjelo v autorem dotazu viz.:
      "Jura9919:22 08.10.2021
      3min na doplneni 36 schranek, to je zajimavy udaj, ale kolik vojaku to musi doplnovat, aby to stihli za 3min?"

      To jen vy jste možná nezaregistroval na co vlastně odepisujete.
      Časy odpovídají uvedeným, z toho pak plynou potřebné násobky uvažovaných lidí.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      09:51 14.10.2021

      "Celkem jsem se pobavil představou jak k dvoučlenné houfnici (co někteří uvažují) přijede doplňovací tým autobusem, aby jim to tam naložil"
      toliko k tomu. nejdřív mysli, pak piš.

      "Celkem jsem se pobavil představou jak k dvoučlenné houfnici (co někteří uvažují) přijede doplňovací tým autobusem, aby jim to tam naložil"
      toliko k tomu. nejdřív mysli, pak piš.

     • Jirosi
      14:36 14.10.2021

      Ehm... To je reakce na to co psal : flanker.jirka Je to reálný čas, musíte k tomu mít přizpůsobený způsob přepravy granátů a náplní na muničním voze a vycvičenou obsluhu, kterou ...Zobrazit celý příspěvek

      Ehm...
      To je reakce na to co psal :
      flanker.jirka
      Je to reálný čas, musíte k tomu mít přizpůsobený způsob přepravy granátů a náplní na muničním voze a vycvičenou obsluhu, kterou tvoří 4 nebo 5 osob. (Nelze toho dosáhnout například v případě, že by munici dovezli ještě zabalenou ve skladovacích dřevěných bednach)"

      Což je opět jen reakce na to co už jsem citoval. Tomu se říká posloupnost diskuze.

      Na to co jste psal jste vy reagoval:
      "se podívej na doplňování munice do Archer, vtipe."

      A najednou tu máte Archer co trvá 8minut dle prospektu 21ks.
      Přitom ve video by jim to trvalo 11minut ( dělá to fyzicky). To ještě není celá cesta toho náboje.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     16:27 09.10.2021

     Dva členové obsluhy houfnice a dva pikolíci z muničního vozu to dohromady zmáknou. Za mně, považuji za lepší variantu minimalizovat obsluhu houfnic a přesun osob na manuální ...Zobrazit celý příspěvek

     Dva členové obsluhy houfnice a dva pikolíci z muničního vozu to dohromady zmáknou. Za mně, považuji za lepší variantu minimalizovat obsluhu houfnic a přesun osob na manuální činnost do logistiky.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:25 09.10.2021

      Pochybuje že dva členové obsluhy můžou zajistit efektivní fungování houfnice.

      Pochybuje že dva členové obsluhy můžou zajistit efektivní fungování houfnice.

     • flanker.jirka
      21:43 09.10.2021

      Scotty
      Dvojice je minimum, pro funkčnost, další osoby jsou jen lopaty.

      Scotty
      Dvojice je minimum, pro funkčnost, další osoby jsou jen lopaty.

 • UnionPacific
  18:51 08.10.2021

  Dobrý deň, neviem nič o účinku delostreleckej paľby na pancierované ciele. Zaujíma ma ako najbližšie môže delostrelecký granát vybuchnúť vedľa napr. DANY aby črepiny ešte ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň, neviem nič o účinku delostreleckej paľby na pancierované ciele. Zaujíma ma ako najbližšie môže delostrelecký granát vybuchnúť vedľa napr. DANY aby črepiny ešte neprebili pancier. Ďakujem.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   19:29 08.10.2021

   je to v norme STANAG 4569, treba Z2 ma vez level 3, takze strepiny z granatu 155m snese 60m a dale.

   je to v norme STANAG 4569, treba Z2 ma vez level 3, takze strepiny z granatu 155m snese 60m a dale.

  • liberal shark
   10:06 11.10.2021

   Střepiny a tlaková vlna z 6-palcového granátu jsou velice účinné. Dokážou pěkně pocuchat i moderní tank.

   Střepiny a tlaková vlna z 6-palcového granátu jsou velice účinné. Dokážou pěkně pocuchat i moderní tank.

Načítám diskuzi...