NÁZOR: Afghánská tragédie jako lekce ze strategické komunikace

Čeští vojáci v Afghánistánu; ilustrační foto / army.cz

Letní mediální bezčasí v neděli 5. srpna přerušila nečekaná a tragická zpráva. Při ranní patrole poblíž základny Bagrám v Afghánistánu zaútočil na hlídkující vojáky sebevražedný atentátník. Tři vojáci zemřeli a další tři byli těžce zraněni. Všichni padlí byli Češi.

Strategickou komunikaci českých státních představitelů a institucí následující po útoku na vojáky v Afghánistánu lze hodnotit jako úspěšnou. Nelze však nyní usnout na vavřínech, ale je potřeba se této oblasti dále věnovat.

Na české politické scéně tato událost vyvolala až překvapivě jednotnou reakci. Celý politický mainstream – od prezidenta, přes premiéra až po opoziční poslance – nejen kondoloval rodinám padlých, ale též bezvýhradně podpořil českou vojenskou přítomnost v Afghánistánu. Ministr obrany Lubomír Metnar například v bezprostřední reakci misi obhajoval slovy „čeští vojáci v Afghánistánu bojují s terorismem a chrání tím i naše bezpečí u nás doma (...).“

Rodinám padlých též kondoloval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Armáda ČR vyhlásila speciální sbírku na podporu rodin padlých, která byla intenzivně propagována ve veřejnoprávních médiích. Do dnešního dne (4.9.) bylo vybráno přes 10 milionů korun. Ve středu 8. srpna, kdy byla těla vojáků přivezena do vlasti, se konalo několik pietních akcí včetně rozeznění zvonů a sirén.

Čeští občané měli možnost padlým osobně vzdát úctu během jejich cesty z letiště v Ruzyni do Ústřední vojenské nemocnice či alespoň tuto událost sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách. Bylo též oznámeno, že padlí budou vyznamenáni a povýšeni in memoriam při příležitosti oslav svátku 28. října. V pátek 10. srpna náčelník Generálního štábu Aleš Opata v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že česká armáda nenechá atentát bez odplaty a bude intenzivně pracovat na dopadení pachatelů.

Všechny tyto zdánlivě nahodilé události a prohlášení spolu ve skutečnosti úzce souvisí, jelikož představují jednotlivé komponenty strategické komunikace českého státu.

Strategická komunikace je v současné době až inflačně používaný pojem, který však často zůstává neúplně vysvětlen a pochopen. Podle definic NATO se jedná o „koordinované použití odpovídajících komunikačních akcí a kapacit pro podporu politik, operací a aktivit podporujících cíle dané entity.“ Tato obecná definice se stává uchopitelnější, pokud bude použita na reakce následující po útoku na české vojáky v Afghánistánu.

Jako entitu v tomto případě, lze označit nejen pouze Armádu ČR, ale v obecnější rovině se jedná o český stát jako takový. Cílem je tedy ochrana bezpečnostních zájmů ČR, k čemuž přispívá i naše členství v NATO, z čehož plyne dodržování aliančních závazků a to i přes ztráty a možné komplikace, které se s tímto rozhodnutím pojí.

Tento cíl nestojí pouze sám o sobě, avšak je úzce provázán s Bezpečnostní strategií ČR, programovým prohlášením vlády a dalšími strategickými dokumenty, které chápou české členství v NATO jako základní pilíř bezpečnosti našeho státu. Politické legitimita tohoto cíle je dále posílena Parlamentem ČR, který českou účast na misi v Afghánistánu podpořil. Konkrétní aktivitou, která k naplnění výše zmíněného cíle přispívá, je právě česká účast na misi NATO v Afghánistánu.

Nejtěžší zkoušky při hájení vlastních cílů a jich podporujících aktivit (a tím pádem i strategické komunikace) přicházejí právě ve chvílích krizí, která bezpodmínečně vytváří poptávku pro účinnou krizovou komunikaci. Mezi takového okamžiky lze zařadit i útok na české vojáky v Afghánistánu. Takto vyhraněná situace totiž poskytuje argumenty osobám či skupinám, které s cíli dané entity nesouhlasí.

V reakci na afghánskou tragédii se proti působení českých vojáků v této misi vymezila například Komunistická strana Čech a Moravy, předseda Strany přímé demokracie Tomio Okamura nebo poslanec Občanské demokratické strany Václav Klaus mladší. Lze samozřejmě polemizovat o načasování, stylu či logické konzistenci argumentů obsažených v těchto a podobných prohlášeních, avšak nelze je ignorovat, jelikož představují legitimní součást veřejné debaty.

Státní instituce argumenty kritiků mise (zvláště pokud mají demokratickou legitimitu) musí brát vážně. Do jiné kategorie však už patří manipulativní texty nálepkující padlé vojáky jako „žoldáky" a „okupanty". Tento typ prohlášení v demokratické debatě nemá místo. A to nejen vzhledem k tomu, že hrubě porušuje pravidla etiky platící v době piety, ale zejména kvůli tomu, že do veřejné debaty nepřinášejí nová stanoviska a argumenty, ale spíše se jí snaží vyhrotit a zablokovat.

Přítomnost obou typů reakcí odmítajících misi v Afghánistánu však ukazuje, že státní instituce v dnešním informačním prostoru rozhodně nejsou (a v demokratické společnosti ani nemohou být) jediným hráčem a proto musí klást velký důraz na způsob, jakým vysvětlují své kroky veřejnosti. Pokud na tuto snahu rezignují, nemohou počítat s podporou obyvatelstva a jejich schopnost naplňovat strategické cíle může být výrazně snížena. Právě existence nejasností a nedostatek důvěry navíc představují živnou půdu pro vznik a šíření fám a dezinformací. Proto je zapotřebí oblast strategické komunikace brát vážně.

V úvodu popsané reakce politiků a státních institucí na úmrtí českých vojáků v Afghánistánu přitom ukazují, že určité (minimálně podprahové) chápání základních pouček strategické komunikace v České republice existuje. Jednou z klíčových složek strategické komunikace je totiž jednota sdělení podporující konkrétní cíl. Tím dochází k jasné demonstraci toho, že daná věc je pro zasaženou entitu důležitá.

Čeští politici v tomto ohledu obstáli, jelikož ponechali stranou každodenní spory a při hájení strategického zájmu ve formě podpory zahraničních misí a našeho členství v NATO mluvili jedním hlasem. Tato jednota však šla za hranici (dalo by se říci povinného) vyjádření kondolence pozůstalým, avšak pokračovala i při interpretaci kontextu celé události (jinými slovy při vytváření narativu).

I v tomto případě vedoucí představitelé státu a jeho institucí – prezident, premiér, ministr obrany a náčelník generálního štábu drželi jednotnou linii, když označili českou účast v afghánské misi za příspěvek k boji proti terorismu a tím pádem za způsob obrany České republiky před útoky islámských fundamentalistů. Z relativně malého vojenského kontingentu nasazeného ve vzdálené, exotické zemi se tak stala důležitá součást obranného systému země.

Neméně důležitá je reakce našich spojenců v NATO, která ukázala, že útoky na české vojáky jsou vnímány jako útok na celou Alianci (což je mimochodem narativ klíčový pro fungování samotné Aliance). Tragická událost tak posloužila pro demonstraci solidarity mezi spojenci a upevnění svazků v Alianci.

Z hlediska české veřejnosti byla velmi důležitá otevřenost úřadů a možnost občanů být nejen pasivními diváky, ale též aktéry dění, ať už prostřednictvím sbírky nebo účastí (reálnou či virtuální) na vzpomínkových aktech. Významnou roli hrálo také to, že Armáda ČR poskytla médiím aktuální obrazový materiál přímo ze základny v Bagrámu, kde se s padlými loučili jejich kolegové. Všechna tato drobná opatření pomohla celou událost více polidštit, umožnila osobně se vcítit do tragického dění a posilovala tak společenskou jednotu, která je potřeba pro dosahování vytyčených cílů.

Symbolickou tečku za pietním týdnem představovalo prohlášení náčelníka generálního štábu Opaty, dle něhož se Armáda ČR pokusí dopadnout osoby odpovědné za atentát. Tento výrok posléze dominoval titulkům na většině českých zpravodajských webů. Mimo jasného signálu směrem k veřejnosti i útočníků, toto prohlášení též symbolizuje, že je na čase vrátit se z extrémního módu fungování zpět ke každodenní rutině – jak na misi samotné, tak ve společnosti. Strategická komunikace totiž musí na krize nejen reagovat, ale také se snažit chování entity vrátit zpět do normálu a opět pokračovat ve směřování k dříve vytyčeným cílům.

Strategickou komunikaci českých státních představitelů a institucí následující po útoku na vojáky v Afghánistánu lze hodnotit jako úspěšnou. Nelze však nyní usnout na vavřínech, ale je potřeba se této oblasti dále věnovat. Úspěšná strategická komunikace totiž musí být kontinuální a proaktivní proces. Její úspěch navíc není dán ani tak technickou propracovaností jednotlivých složek, správnou volbou témat a narativů či schopností rychlé reakce, ale zejména existencí důvěry mezi státem a občany a elementární shodou na hodnotách a cílech dané entity.

Jak podotýká podplukovník Otakar Foltýn ve své eseji pro Hospodářské noviny, společenská reakce na úmrtí vojáků ukázala, že v rozdělené české společností stále ještě existují styčné body. Bez nich by všechny výše zmíněná opatření byla výrazně méně efektivní a strategická komunikace týkající se afghánské tragédie by zřejmě nebyla tak úspěšná. Proto je potřeba v budoucnu hledat další styčné body, které mohou pomoci lépe definovat hodnoty, zájmy a cíle české společnosti. Samotná (nejen strategická) komunikace je totiž k ničemu, pokud nevíme, co a proč vlastně chceme komunikovat.

Redakčně upraveno
Původní text na blogu Aktuálně.cz

Nahlásit chybu v článku


Související články

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o jednotlivce z Ředitelství SpecS a Leteckého ...

Český bitevník F/A-259 pro americký projekt OA/X

Česká firma Aero Vodochody představila na probíhající letecké výstavě Farnborough International Air ...

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

Armáda získá protichemická obrněná vozidla S-LOV-CBRN

Ministerstvo obrany a Vojenský výzkumný ústav (VVÚ) podepsali dohodu o dodávkách 80 protichemických ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • PavolR
  10:14 07.09.2018

  fenri: Odporúčam Vám do pozornosti utečenecké štatistiky spred 11. septembra 2001: https://reliefweb.int/report/a... Úplne na ...Zobrazit celý příspěvek

  fenri:
  Odporúčam Vám do pozornosti utečenecké štatistiky spred 11. septembra 2001:
  https://reliefweb.int/report/a...
  Úplne na konci sú údaje o počtoch afgánskych žiadateľov o azyl v rokoch 1991-2000. Už pred zásahom NATO, v druhej polovici 90. rokov, sa začali ich počty v EU prudko zvyšovať po tom, ako krajinu ovládol Taliban (Kábul padol v septembri 1996).Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  07:45 07.09.2018

  Článek považuji za politrucký paskvil - hodně jakože slov o ničem. Newspeakové kecy, kde si někdo potřebuje předvést kolik zná cizích slovíček nad smrtí tří vojáků. Kvikat hned v ...Zobrazit celý příspěvek

  Článek považuji za politrucký paskvil - hodně jakože slov o ničem. Newspeakové kecy, kde si někdo potřebuje předvést kolik zná cizích slovíček nad smrtí tří vojáků. Kvikat hned v třetí větě nad úspěchem toho, jak jsme "vykomunikovali" smrt tří vojáků působí trochu nevkusně a neuctivě k těm mrtvým. Obrovská hromada canců, jež lze shrnout do pár vět. Jestli to bylo myšleno jako ukázka opaku zvládnuté strategické komunikace, tak je to výborné.

  Co se týče naší účasti v Astanu, považuji ji za velmi užitečnou. Jednak tím ukazujeme aspoň nějakou cenu pro NATO. To je zásadní pro naši bezpečnost. Nebo slovy pana Syrovátky: Proaktivní projekce silových složek našeho estabilishmentu je kruciální a demonstrativní komponentou strategického usilování o elevaci našeho pozitivního přínosu alianci se všemi kolaterálními benefity a kauzálně nás dále involvuje do jádra aliance.
  Druhá podstatná výhoda je získávání bojových zkušeností a testování techniky, což je opět velmi důležité a tvoří to ducha armády, tedy to, co se blbě dává do tabulek v excelu a co přitom dělá armádu.

  Co je nesmysl je tvrzení, že to zvyšuje naší bezpečnost. Za prvé snad (zatím) nejsme úplné ovce a dále v situaci, kdy na jedné straně poněkud nevyhráváme a zároveň vyrábíme miliony naštvaných lidí (jak moc mají pravdu není podstatné) a na druhé straně si je bez kontroly pouštíme do Evropy, je nesmysl hovořit o nárůstu bezpečí. Před rokem 2000 byste Afghánce v EU hledali těžko...

  Taliban nejevil snahy o expanzi navenek a celkem se staral o svoje. Ani o Sauda Usámu příliš nestáli. Představa, že když necháme A stan svému osudu, že tam vznikne jakýsi islámský stát, který nás sežere, poroste produkce opia a přijdou do EU miliony lidí, co nás budou chtít podřezat je prostě nesmysl. Talibánský režim/není totéž co Daeš (který opravdu vznikl v důsledku naší nezvládnuté akce v Iráku), produkce opia z Afghánistánu roste neustále a šmejdy si sem taháme sami a aktivně. Z Afghanistanu dříve či později odejdeme a neodejdeme jako vítězové ze země, kde bude demokracie a její obyvatelstvo k nám bude cítit vděk za osvobození.

  Ale dokud tam je NATO, je dobře, že tam naši jsou a že svojí práci dělají výborně. A pokud při tom umřou, bylo by fajn, kdyby si nad jejich smrtí nehonil pero kravaťáček přisátý na neziskovku.Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  04:59 07.09.2018

  Superme - hloupí rusové a američani co ho tam našli :D ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme - hloupí rusové a američani co ho tam našli :D https://www.irozhlas.cz/ekonom... ...Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  22:28 06.09.2018

  Pigtail - Na jednu stranu píšeš, že každý má právo své volby. Já s tím souhlasím. Jen na rozdíl od tebe podporuji, aby každý člověk měl právo svobodné volby a nikoliv stát. ...Zobrazit celý příspěvek

  Pigtail - Na jednu stranu píšeš, že každý má právo své volby. Já s tím souhlasím. Jen na rozdíl od tebe podporuji, aby každý člověk měl právo svobodné volby a nikoliv stát. Islamistický nebo komunistický režim svým obyvatelům nedává možnost svobodné volby.

  Na zbytek nemá cenu reagovat, protože tyhle hlouposti byli dávno vyvrácené. Nerostné bohatství :D Že ho Afghánistán ale má... ;)Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  21:48 06.09.2018

  Tesil - tak konečně se na něčem shodnem :D "Ale já opravdu nepovažuji za normální, aby si muslimská dívka nemohla vzít nemuslima apod. absurdity, které do naší společnosti ...Zobrazit celý příspěvek

  Tesil - tak konečně se na něčem shodnem :D "Ale já opravdu nepovažuji za normální, aby si muslimská dívka nemohla vzít nemuslima apod. absurdity, které do naší společnosti nepatří." ... až na to že Afgánistán není naše společnost ale islámský svět ... tady Islám nechceme, ale cpát jim naši ideologii nikomu problém nedělá ... nechat je být by stačilo ... já jen nechápu tu tvoji snahu ovládnout svět a diktovat mu pravidla ... pokud se nějaké země rozhodne svobodně pro komunismu tak ať ho mají ... každý má právo volby ... a to i takové která se ti nelíbí ... faktů už jsme viděl hromady, naposledy o Iráků a zhn, tenkrák za to dali zpravodajci taky ruku do ohně a byla to pěkná bouda ... pravda máme prostředky jen abychom pomáhali zemím které z nějakého důvodu potřebuje ovládnout USA, ať už je to geopolitika nebo nerostné bohatsvíSkrýt celý příspěvek

 • Tesil
  17:16 06.09.2018

  Tady je důležité,že zásah v Afganistánu byl plánován již před útoky 2001.Je jedno zda šlo o plynovod,ropovod či jak uvádí Kissinger z obavy USA před vlivem Ruska,Indie a Pákistánu ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady je důležité,že zásah v Afganistánu byl plánován již před útoky 2001.Je jedno zda šlo o plynovod,ropovod či jak uvádí Kissinger z obavy USA před vlivem Ruska,Indie a Pákistánu a případným rozdělením Afganistánu mezi tyto státy.
  Teroristické útoky byly vhodnou záminkou,v atmosféře vyvolanou médii si nikdo netroufl zásah kritizovat.
  Mimochodem není na škodu přečíst si něco o operaci Northwoods.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  09:53 06.09.2018

  Pigtail - Že bych zakázal islám jsem napsal kde? Nikde! Islám se jen potřebuje reformovat, stejně, jako se dříve reformovalo křesťanství a jiná náboženství. Ale já opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

  Pigtail - Že bych zakázal islám jsem napsal kde? Nikde! Islám se jen potřebuje reformovat, stejně, jako se dříve reformovalo křesťanství a jiná náboženství. Ale já opravdu nepovažuji za normální, aby si muslimská dívka nemohla vzít nemuslima apod. absurdity, které do naší společnosti nepatří. Komunismus bych zakázal, to je pravda (i přesto, že jsem ani tohle nenapsal). Pokud máme zakázaný nacismus, musí být zakázaný i komunismus, což je stejné levicové svinstvo. A pkud se ptáš jakým právem - miliony zabitých, umučených, zavřených... komunismus navíc páchá tyto zločiny dodnes, viz. KLDR, Čína (https://www.youtube.com/watch?... Venezuela, nebo Kuba. Takže tímto právem!

  Nemůžu za to, že si neumíš vyhledat informace. Navíc jsem to již ve svém prvním příspěvku vysvětlil, viz."Bin Ládin a celá Al-Káida byli nejenom na Afghánském území cvičeni, ale oni byli Talibánem vyloženě podporováni". To je prostě fakt.

  Kdybychom byli i v Africe (a konec konců i jsme - viz. Mali) tak tu budeš křičet, že co tam vlastně děláme. A proč jsme v Somálsku a nejsme v Eritrei apod. Hold nejsou prostředky na to, aby Západ zachráňil celý svět ;)Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  00:56 06.09.2018

  Tesil ... že ona ta analogie 68 zase nebude tak úplně špatná, tenkrát to byli západní kontrarevolucionáři, co budovali tajné klady zbraní a byli připraveni svrhnout režim (prima ...Zobrazit celý příspěvek

  Tesil ... že ona ta analogie 68 zase nebude tak úplně špatná, tenkrát to byli západní kontrarevolucionáři, co budovali tajné klady zbraní a byli připraveni svrhnout režim (prima čtení o tom je v Mitrochinových archívech), zatímco nyní to jsou teroristi, protože to řekla jiná velmoc ... a stejně jako tenkrát invazní armáda věřila že potlačuje kontrarevoluci tak si ta nynější myslí že bojuje proti terorismu ... to máš to samý jako s Tálibánem ... pro někoho zlo pro jiné hrdinové ... jak vznikl Talibán ? v jedné vesnici warlord se svou partou terorizoval obyvatelstvo do té míry až se naštval jistý mulla Umar, který vzal pár deítek svých studentů z duchovní školy, několik pušek a ač to nikdo nečekal tak místní bojůvku porazili a milého warlorda oběsili na hlavni tanku ... pro místní to byli hrdinové ... a proto si začali říkat Talibán, v překladu studenti ... svět není černobílej, a ač politici tvrdí jedno tak stejně je dobré jim nevěřit a přemýšlet samostatněSkrýt celý příspěvek

 • Tesil
  21:57 05.09.2018

  Navíc v Afganistánu nemají NATO ani samotné USA co pohledávat.Samotné napadení proběhlo bez mandátu OSN a teroristy z 11.9.nic s touto zemí nespojovalo. Ani to,že by bin Ládin ...Zobrazit celý příspěvek

  Navíc v Afganistánu nemají NATO ani samotné USA co pohledávat.Samotné napadení proběhlo bez mandátu OSN a teroristy z 11.9.nic s touto zemí nespojovalo.
  Ani to,že by bin Ládin útoky plánoval z území Afganistánu.Nechápu proč se teroristou nazývá ten kdo brání území svého kmene.Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  21:27 05.09.2018

  Supreme Už sem to sem psal, ale rád to zopakuji. Pokud by měl každý takové myšlení, žijeme v kominismu a diktatuře dodnes. Naším cílem není mít ve světě diktatury. a proto ...Zobrazit celý příspěvek

  Supreme
  Už sem to sem psal, ale rád to zopakuji. Pokud by měl každý takové myšlení, žijeme v kominismu a diktatuře dodnes.
  Naším cílem není mít ve světě diktatury.

  a proto svrháváme diktátory aniž by jsme těm zemím zajistili budoucnost ? Do NATO jsme vstoupili kvůli vlatní bezpečnosti. Ne abychom měnili svět. A ty řeči o tom že by jsi zakázal komunismus nebo Islám ... proboha jakým právem ? to mě přijde jako pěknej diktát ... a že tam tam pomáháme lidem, to je sice pěkný ale proč jen tam ? V Africe se lidem sekají ruce, upalují se čarodějnice ... proč tam nejsme ? proč Afgánistán ano a dalších x zemí které jsou na tom podstatně hůře ne, to mi ještě nikdo nevysvětlil ...Skrýt celý příspěvek

 • givicz
  13:08 05.09.2018

  Až nás tálibánci poženou z Afghánistánu… 7. 8. 2018 https://zpravy.tiscali.cz/az-n... Jsou války, ve kterých je vám vojenská převaha ...Zobrazit celý příspěvek

  Až nás tálibánci poženou z Afghánistánu…
  7. 8. 2018
  https://zpravy.tiscali.cz/az-n...
  Jsou války, ve kterých je vám vojenská převaha platná jako opratě v kokpitu stíhačky. Američané to poznali ve Vietnamu, teď si to mohou připomenout v Afghánistánu. A Češi s nimi.
  Je jasné, že Američané nemohou v Afghánistánu zůstat navěky. Tahle země je pro ně černá díra, stojí je majlant. Ročně vydají na její bezpečnost a na podporu jejího hospodářství 45 miliard dolarů. To je dvakrát víc než výkon afghánské ekonomiky!
  Tálibán s válečnými výdaji nemá problém. Stačí starý dobrý kalašnikov, několik plných zásobníků, pár granátů, případně nějaká bomba vyrobená doma z hnojiv, které do Afghánistánu vyvážejí Američané. Náklady na jejich bojovníka jsou pár dolarů na den.
  A jak mohou Američané porazit gerilové válečníky rozptýlené v horách? Vždyť je ani nepoznají. Nemají uniformy, samopaly a granáty nosí pod kabátem.
  Zoufalství amerických vojáků vystihl velitel, jehož výrok zachytila televize CNN: "Bojovat s Tálibánem, to je jako rozbíjet rtuť kladivem."

  Copak ale Trumpovi a spol. leží na srdci svoboda Afghánců, přesněji těch Afghánců, kteří po svobodě touží? Mám za to, že jejich hlavní starostí je teď najít "exit strategy", tedy způsob, jak ze země vycouvat, a přitom si zachovat tvář.

  Proto také Američané vyjednávají se zástupci Tálibánu.

  "Už dřív jsme jednali s americkými představiteli, ale ještě nikdy nebyli tak odhodlaní vést mírové rozhovory," řekl televizi NBC zdroj z islamistického hnutí. Američané jsou podle něj dokonce ochotní postoupit Tálibánu část afghánského území, které dnes hnutí ovládá. A k rozhovorům s Tálibánem tlačí také vládu v Kábulu.

  Blíží se snad exit Američanů z Afghánistánu? Kdo ví, Donald Trump je impulzivní a nepředvídatelný. Vyloučit se nedá nic.

  Lze nicméně předpokládat, že na konci afghánského tažení nebude triumfální odchod spojenců ze země zbavené vlivu náboženských fanatiků. Bude to trpký odchod bez poct. Můžeme si jen přát, aby nás tálibánci jednou nehnali domů před hlavněmi samopalů. To by byla ta nejhorší tečka za afghánskou anabází.Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  10:23 05.09.2018

  Larry: pro vas je repka a opium totez?? Jinak k situaci v Afganistanu. Hlavne je pro nas neprehledna. Tezko rict, jestli jsou cizi vojaci v Afganu osvoboditele nebo okupanti. Na ...Zobrazit celý příspěvek

  Larry: pro vas je repka a opium totez??

  Jinak k situaci v Afganistanu. Hlavne je pro nas neprehledna. Tezko rict, jestli jsou cizi vojaci v Afganu osvoboditele nebo okupanti. Na jednu stranu jsem jiz nekolikrat slysel, ze si Afganci nepreji stazeni vojsk kvuli tomu, aby se zeme opet nepropadla do chaosu kvuli vojenskemu soupereni mezi jednotlivymi klany. Take je fakt, ze prinejmensim cast obyvatel zeme si neprala vladu Talibanu, ktera se tam prosadila po odchodu Ruskych vojsk a branili se mu se zbrani v ruce (Severni aliance ??). Severni aliance vyuzili pred lety USA ktere ji podporili letecky a umoznili vyhnat Taliban. Faktem je, ze Taliban ma zakladny v Pakistanu a do Pakistanskeho Vaziristanu se jeho bojovnici na zimu stahuji. Pripada mi to spise jako intervence z ciziny nez jako narodne osvobozenecke hnuti mistnich. Na druhou stranu cca 40% mozna i vice obyvatel Afganu jsou Pastunove, vyskytujici se i v sousednim Pakistanskem Vaziristanu. Pro jednoduchost lze ocekavat, ze toto etnikum bude Taliban podporovat tak, jako jej podporuje v Pakistanu. Pravdepodobne/mozna ale proti vuli zbyvajicich cca 50% obyvatel (Tadzikove, Uzbekove atd.). Takze zaverem, situace je podle vseho slozita a tezko rici, co s tim.Skrýt celý příspěvek

 • technik
  10:10 05.09.2018

  Ale já mluvím z vlastní zkušenosti z té oblasti, opravdu nejsem odkázán na to co pustí média.

  Ale já mluvím z vlastní zkušenosti z té oblasti, opravdu nejsem odkázán na to co pustí média.

 • Larry
  09:51 05.09.2018

  A mícháte několik činností dohromady: "Okupační vojska staví studny, rozváží humanitarku,léčí cizí děti,staví skoly,cvičící vojska a policii?????" --------- Okupační vojska ...Zobrazit celý příspěvek

  A mícháte několik činností dohromady:
  "Okupační vojska staví studny, rozváží humanitarku,léčí cizí děti,staví skoly,cvičící vojska a policii?????"
  ---------
  Okupační vojska staví studny, rozváží humanitarku,léčí cizí děti,staví skoly

  Takovou činnost provádí PRT . Tedy "Provinční rekonstrukční tým" A to není charita.
  Je to obyčejná rozvědná činnost, průzkum na území nepřítele.
  Pokud chcete aby obyvatelstvo "spolupracovalo" nemůžete po nich střílet.
  Musíte si je "zavázat"
  A pěstování opia?? Je to hornatá krajina, kde není ani průmysl a možnosti obživy minimální. Nakonec Babišův Agrofert a spřízněné firmy pěstují na polích ČR řepku a také "jim to nese" .
  Vidíte rozdíl??Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  09:40 05.09.2018

  To technik: Víte co je zajímavé?? Že největší bojovníci a vojáci sedí u PC a potom takoví, co v životě nevystřelil ani z praku. Jak je to s Biľakovým zvacím dopisem se poptejte v ...Zobrazit celý příspěvek

  To technik:
  Víte co je zajímavé?? Že největší bojovníci a vojáci sedí u PC a potom takoví, co v životě nevystřelil ani z praku.
  Jak je to s Biľakovým zvacím dopisem se poptejte v Moskvě. Po 50ti letech je šance, že se otevřou archivy.
  ++++++++++++++
  Abychom si rozuměli, o tom jaké informace odejdou nejenom z Afghánu, rozhodují jistí lidé. komunikaci pro kontakt s civilní sférou je pod kontrolou např. VZ. Ofiko jsou vyjádření pouze MO a GŠ.
  Víte, že i v ČR v domovských posádkách podepisovali vojáci poučení, že nikomu nebudou poskyovat informace?? Pokud je média osloví, mají odkazovat na tiskové mluvčí. Sám jsem takový papír s č.j. podepisoval.
  +++++++++++++++
  Na rozdíl od Vás jsem měl tu možnost zejména slyšet pár "rozhovorů" s domovem a rodinami. Pláč, křik, výhružky, vysátá konta........ po návratu sbalené kufry přede dveřmi. Jeden utakový u mě dokonce bydlel.Kolega který dodnes nešlápne na angličák trávník a chodí jenom po zámkové dlažbě zahrady případně asfaltu.....
  Vojáci kteří vydělali "pěkné peníze" ale také mají dluhy větší než malé.
  Kolega který už po návratu neměl peníze, tak si šel pro další s granátem v ruce k benzínové pumpě ( Havl. Brod, bývalá posádka 4.brn.)
  Speciálně k bývalé Jugoslávii. co jsem viděl a zažil opilství, rvačky, repatriace zpět do ČR Kontrolní orgány AČR kteří služební cestu považovali za rekreaci pro sebe a rodinu.V podnapilosti střelba na nadřízeného sl. zbraní. Neschopnost resocializace do občanské společnosti po návratu. Ti co to nezvládnou, třeba z důvodu "slabé vůle" opuštění rdinou bez rozdílu funkce a hodnosti atd... si můžete přepočítat k obětem...
  Návrat domů z mise. Přílet na LKPD. Letadlo obklíčeno PČR +VP a provedena kontrola. nalezena v zavazadlech řada "suvenýrů " granáty... pistole.... nebylo to jistě poprvé, protože do jisté doby nepodléhal návrat celní kontrole. Jaxi se mě návrat domů trochu zkomplikoval.
  (Proto i dnes když jedete z Ruska na Donbas, můžete mít a vézt v podstatě cokoliv. Zpět je velice přísná kontrola dokladů a prohlídka. Nesmíte vyvézt nic)
  ++++++++++++++++
  Doporučuji Vám si občas podívet i v noci virtuálně na základnu v Ramsteinu (ETAR)
  třeba zde:
  https://opensky-network.org/...
  A zjistíte kolik letů přistává v nočních hodinách. To co vozí, bych Vám nepřál vidět.
  Hrdinové, zdraví a v pořádku za cvakání fotoaparátů a přítomnosti médií se vozí ve dne.
  +++++++++++++++++
  Víte, "Pod svícbem je tma" a nevěřte všemu, co Vám média "předhodí"
  Stejně to je ve sportu. Za úsměvem na bedně na OH jejsou pot, slzy a zklamání i vítězství. Každá mince má svůj rub i líc.


  .Skrýt celý příspěvek

 • technik
  07:13 05.09.2018

  oprava poslední věta "nadrilování nových postupů"

  oprava poslední věta "nadrilování nových postupů"

 • technik
  06:59 05.09.2018

  To Larry A ty víš jak to bylo se zvacím dopisem Vasila Bílaka? Ty víš co chtějí lidí v Afghánistánu? Byl jsi tam,mluvil si s nimi? Okupační vojska staví studny, rozváží ...Zobrazit celý příspěvek

  To Larry
  A ty víš jak to bylo se zvacím dopisem Vasila Bílaka?
  Ty víš co chtějí lidí v Afghánistánu? Byl jsi tam,mluvil si s nimi?
  Okupační vojska staví studny, rozváží humanitarku,léčí cizí děti,staví skoly,cvičící vojska a policii????? Opravdu budeme používat slovo okupant pro kluky v Afghánistánu?
  Řeknu ti jednu věc, lidé kteří podporují Taliban tak jen proto že buď jim dává práci na polích s drogami nebo proto že Taliban si násilím tu podporu prostě vynutí. Valná většina obyvatel chce studovat, rodice chtějí aby děti uměly psát a číst aby měli práci, to ale nechce Taliban, on potřebuje otroky. Víš ono popsat situaci v Afghánistánu v jednom článku nejde, různé frakce a národy mají různé požadavky na život ale třeba v Kábulu se setkas s obyčejnými lidmi jako u nás.

  Co se týká nasazení po incidentu, je logické že jednotce se dává oddech, oni schopni jsou ale čeká se také na vyšetření zjištění příčiny,popřípadě nastupování nových postupů.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  23:18 04.09.2018

  Posílám pozdrav panu Syrovátkovi a současně přání, aby měřil mezi Američany a Rusy jedním metrem.

  Posílám pozdrav panu Syrovátkovi a současně přání, aby měřil mezi Američany a Rusy jedním metrem.

 • Superme
  22:24 04.09.2018

  Abner222 - Saúdský režim je možná ještě horší než Íránský. Problém je, že Západu pomohli zničit SSSR tím, že zvýšili těžbu ropy a tím snížili její cenu. Dnes kupují zbraně za ...Zobrazit celý příspěvek

  Abner222 - Saúdský režim je možná ještě horší než Íránský. Problém je, že Západu pomohli zničit SSSR tím, že zvýšili těžbu ropy a tím snížili její cenu. Dnes kupují zbraně za miliardy dolarů a tu cenu ropy mohou snížit stejně tak, jako to udělali dříve. Bohužel, pro Západ se stále jedná o strategického "spojence" nejenom regionu. Neříkám přeci, že všichni naši spojenci jsou z morálního hlediska dobrý - tak to prostě není. Když se podívám na současného Turka, dělá se mi upřímně špatně kam to jeden sultán mohl dotáhnout.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  21:47 04.09.2018

  Souhlasím s pigtailem. Rusové pro nás byli v r. 68okupanti a sami máme historickou zkušenost s několika okupacemi našich zemí. Přitom to samé co se nelíbí nám provádíme po 50ti ...Zobrazit celý příspěvek

  Souhlasím s pigtailem. Rusové pro nás byli v r. 68okupanti a sami máme historickou zkušenost s několika okupacemi našich zemí.
  Přitom to samé co se nelíbí nám provádíme po 50ti letech jiným zemím (Afghanistan)
  Pro tamní domorodce jsme stejní okupanti jako tehdy Rusové pro nás.

  Pokud jednotka není schopna po smrti 3 bojovníků další 3 týdny plnit bojový úkol (hlídkování či patroly v okolí základy)a hlídkují pouze na základně, znamená to jediné. Psychicky jsou na tom špatně.
  Dobře vycvičená jednotka plní bojové úkoly nepřetržitě. Snaží se doplňovat ztráty..
  Různá prohlášení o morálce a náladě na základně mě přesvědčují, Že to není jak oficiálně zaznívá .
  Ono se fakt blbě bojuje, když okolo plotu základy natož ve městech chodí lidé, kteří velebí a otevřeně podporují Taliban.

  A až tahle anabáze NATO skončí, stejně jako skončila ruská anabáze. Nato bude muset ustoupit. Přes Pakistán nemožné a jediná cesta je přes Rusko.
  Nakonec Putin bude ten, kdo bude rozhodovat o osudu kontingentu.
  Mimochodem NATO využívalo vzdušný prostor Ruska pro přelety zásobovacích letadel do Afghánu podle mezinárodní smlouvy. To je strategický směr.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 4