NÁZOR: Afghánská tragédie jako lekce ze strategické komunikace

Čeští vojáci v Afghánistánu; ilustrační foto / army.cz

Letní mediální bezčasí v neděli 5. srpna přerušila nečekaná a tragická zpráva. Při ranní patrole poblíž základny Bagrám v Afghánistánu zaútočil na hlídkující vojáky sebevražedný atentátník. Tři vojáci zemřeli a další tři byli těžce zraněni. Všichni padlí byli Češi.

Strategickou komunikaci českých státních představitelů a institucí následující po útoku na vojáky v Afghánistánu lze hodnotit jako úspěšnou. Nelze však nyní usnout na vavřínech, ale je potřeba se této oblasti dále věnovat.

Na české politické scéně tato událost vyvolala až překvapivě jednotnou reakci. Celý politický mainstream – od prezidenta, přes premiéra až po opoziční poslance – nejen kondoloval rodinám padlých, ale též bezvýhradně podpořil českou vojenskou přítomnost v Afghánistánu. Ministr obrany Lubomír Metnar například v bezprostřední reakci misi obhajoval slovy „čeští vojáci v Afghánistánu bojují s terorismem a chrání tím i naše bezpečí u nás doma (...).“

Rodinám padlých též kondoloval generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Armáda ČR vyhlásila speciální sbírku na podporu rodin padlých, která byla intenzivně propagována ve veřejnoprávních médiích. Do dnešního dne (4.9.) bylo vybráno přes 10 milionů korun. Ve středu 8. srpna, kdy byla těla vojáků přivezena do vlasti, se konalo několik pietních akcí včetně rozeznění zvonů a sirén.

Čeští občané měli možnost padlým osobně vzdát úctu během jejich cesty z letiště v Ruzyni do Ústřední vojenské nemocnice či alespoň tuto událost sledovat v přímém přenosu na televizních obrazovkách. Bylo též oznámeno, že padlí budou vyznamenáni a povýšeni in memoriam při příležitosti oslav svátku 28. října. V pátek 10. srpna náčelník Generálního štábu Aleš Opata v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že česká armáda nenechá atentát bez odplaty a bude intenzivně pracovat na dopadení pachatelů.

Všechny tyto zdánlivě nahodilé události a prohlášení spolu ve skutečnosti úzce souvisí, jelikož představují jednotlivé komponenty strategické komunikace českého státu.

Strategická komunikace je v současné době až inflačně používaný pojem, který však často zůstává neúplně vysvětlen a pochopen. Podle definic NATO se jedná o „koordinované použití odpovídajících komunikačních akcí a kapacit pro podporu politik, operací a aktivit podporujících cíle dané entity.“ Tato obecná definice se stává uchopitelnější, pokud bude použita na reakce následující po útoku na české vojáky v Afghánistánu.

Jako entitu v tomto případě, lze označit nejen pouze Armádu ČR, ale v obecnější rovině se jedná o český stát jako takový. Cílem je tedy ochrana bezpečnostních zájmů ČR, k čemuž přispívá i naše členství v NATO, z čehož plyne dodržování aliančních závazků a to i přes ztráty a možné komplikace, které se s tímto rozhodnutím pojí.

Tento cíl nestojí pouze sám o sobě, avšak je úzce provázán s Bezpečnostní strategií ČR, programovým prohlášením vlády a dalšími strategickými dokumenty, které chápou české členství v NATO jako základní pilíř bezpečnosti našeho státu. Politické legitimita tohoto cíle je dále posílena Parlamentem ČR, který českou účast na misi v Afghánistánu podpořil. Konkrétní aktivitou, která k naplnění výše zmíněného cíle přispívá, je právě česká účast na misi NATO v Afghánistánu.

Nejtěžší zkoušky při hájení vlastních cílů a jich podporujících aktivit (a tím pádem i strategické komunikace) přicházejí právě ve chvílích krizí, která bezpodmínečně vytváří poptávku pro účinnou krizovou komunikaci. Mezi takového okamžiky lze zařadit i útok na české vojáky v Afghánistánu. Takto vyhraněná situace totiž poskytuje argumenty osobám či skupinám, které s cíli dané entity nesouhlasí.

V reakci na afghánskou tragédii se proti působení českých vojáků v této misi vymezila například Komunistická strana Čech a Moravy, předseda Strany přímé demokracie Tomio Okamura nebo poslanec Občanské demokratické strany Václav Klaus mladší. Lze samozřejmě polemizovat o načasování, stylu či logické konzistenci argumentů obsažených v těchto a podobných prohlášeních, avšak nelze je ignorovat, jelikož představují legitimní součást veřejné debaty.

Státní instituce argumenty kritiků mise (zvláště pokud mají demokratickou legitimitu) musí brát vážně. Do jiné kategorie však už patří manipulativní texty nálepkující padlé vojáky jako „žoldáky" a „okupanty". Tento typ prohlášení v demokratické debatě nemá místo. A to nejen vzhledem k tomu, že hrubě porušuje pravidla etiky platící v době piety, ale zejména kvůli tomu, že do veřejné debaty nepřinášejí nová stanoviska a argumenty, ale spíše se jí snaží vyhrotit a zablokovat.

Přítomnost obou typů reakcí odmítajících misi v Afghánistánu však ukazuje, že státní instituce v dnešním informačním prostoru rozhodně nejsou (a v demokratické společnosti ani nemohou být) jediným hráčem a proto musí klást velký důraz na způsob, jakým vysvětlují své kroky veřejnosti. Pokud na tuto snahu rezignují, nemohou počítat s podporou obyvatelstva a jejich schopnost naplňovat strategické cíle může být výrazně snížena. Právě existence nejasností a nedostatek důvěry navíc představují živnou půdu pro vznik a šíření fám a dezinformací. Proto je zapotřebí oblast strategické komunikace brát vážně.

V úvodu popsané reakce politiků a státních institucí na úmrtí českých vojáků v Afghánistánu přitom ukazují, že určité (minimálně podprahové) chápání základních pouček strategické komunikace v České republice existuje. Jednou z klíčových složek strategické komunikace je totiž jednota sdělení podporující konkrétní cíl. Tím dochází k jasné demonstraci toho, že daná věc je pro zasaženou entitu důležitá.

Čeští politici v tomto ohledu obstáli, jelikož ponechali stranou každodenní spory a při hájení strategického zájmu ve formě podpory zahraničních misí a našeho členství v NATO mluvili jedním hlasem. Tato jednota však šla za hranici (dalo by se říci povinného) vyjádření kondolence pozůstalým, avšak pokračovala i při interpretaci kontextu celé události (jinými slovy při vytváření narativu).

I v tomto případě vedoucí představitelé státu a jeho institucí – prezident, premiér, ministr obrany a náčelník generálního štábu drželi jednotnou linii, když označili českou účast v afghánské misi za příspěvek k boji proti terorismu a tím pádem za způsob obrany České republiky před útoky islámských fundamentalistů. Z relativně malého vojenského kontingentu nasazeného ve vzdálené, exotické zemi se tak stala důležitá součást obranného systému země.

Neméně důležitá je reakce našich spojenců v NATO, která ukázala, že útoky na české vojáky jsou vnímány jako útok na celou Alianci (což je mimochodem narativ klíčový pro fungování samotné Aliance). Tragická událost tak posloužila pro demonstraci solidarity mezi spojenci a upevnění svazků v Alianci.

Z hlediska české veřejnosti byla velmi důležitá otevřenost úřadů a možnost občanů být nejen pasivními diváky, ale též aktéry dění, ať už prostřednictvím sbírky nebo účastí (reálnou či virtuální) na vzpomínkových aktech. Významnou roli hrálo také to, že Armáda ČR poskytla médiím aktuální obrazový materiál přímo ze základny v Bagrámu, kde se s padlými loučili jejich kolegové. Všechna tato drobná opatření pomohla celou událost více polidštit, umožnila osobně se vcítit do tragického dění a posilovala tak společenskou jednotu, která je potřeba pro dosahování vytyčených cílů.

Symbolickou tečku za pietním týdnem představovalo prohlášení náčelníka generálního štábu Opaty, dle něhož se Armáda ČR pokusí dopadnout osoby odpovědné za atentát. Tento výrok posléze dominoval titulkům na většině českých zpravodajských webů. Mimo jasného signálu směrem k veřejnosti i útočníků, toto prohlášení též symbolizuje, že je na čase vrátit se z extrémního módu fungování zpět ke každodenní rutině – jak na misi samotné, tak ve společnosti. Strategická komunikace totiž musí na krize nejen reagovat, ale také se snažit chování entity vrátit zpět do normálu a opět pokračovat ve směřování k dříve vytyčeným cílům.

Strategickou komunikaci českých státních představitelů a institucí následující po útoku na vojáky v Afghánistánu lze hodnotit jako úspěšnou. Nelze však nyní usnout na vavřínech, ale je potřeba se této oblasti dále věnovat. Úspěšná strategická komunikace totiž musí být kontinuální a proaktivní proces. Její úspěch navíc není dán ani tak technickou propracovaností jednotlivých složek, správnou volbou témat a narativů či schopností rychlé reakce, ale zejména existencí důvěry mezi státem a občany a elementární shodou na hodnotách a cílech dané entity.

Jak podotýká podplukovník Otakar Foltýn ve své eseji pro Hospodářské noviny, společenská reakce na úmrtí vojáků ukázala, že v rozdělené české společností stále ještě existují styčné body. Bez nich by všechny výše zmíněná opatření byla výrazně méně efektivní a strategická komunikace týkající se afghánské tragédie by zřejmě nebyla tak úspěšná. Proto je potřeba v budoucnu hledat další styčné body, které mohou pomoci lépe definovat hodnoty, zájmy a cíle české společnosti. Samotná (nejen strategická) komunikace je totiž k ničemu, pokud nevíme, co a proč vlastně chceme komunikovat.

Redakčně upraveno
Původní text na blogu Aktuálně.cz

Nahlásit chybu v článku


Související články

Čeští speciálové na největším společném cvičení amerických speciálních sil

Operátoři 601. skupiny speciálních sil doplnění o jednotlivce z Ředitelství SpecS a Leteckého ...

Český bitevník F/A-259 pro americký projekt OA/X

Česká firma Aero Vodochody představila na probíhající letecké výstavě Farnborough International Air ...

Systém řízení palby dělostřelectva TOPAZ pro Armádu České republiky

Na současném trhu existuje řada systémů řízení palby (SŘP) dělostřelectva, ze kterých si AČR může ...

Armáda získá protichemická obrněná vozidla S-LOV-CBRN

Ministerstvo obrany a Vojenský výzkumný ústav (VVÚ) podepsali dohodu o dodávkách 80 protichemických ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • GAVL
  21:09 04.09.2018

  1. je nutno vytvořit překážky podél hranice jako za minulého režimu vybudovat silnou pohraniční stráž Možno se podílet na evropském plotu , který by chránil i ostatní ...Zobrazit celý příspěvek

  1. je nutno vytvořit překážky podél hranice jako za minulého režimu
  vybudovat silnou pohraniční stráž
  Možno se podílet na evropském plotu , který by chránil i ostatní členy a provádět
  střídání v turnusech na výpomoc při hlídání daného plotu
  Pak bychom nemuseli budovat vlastní jen kolem nás

  2.Každý člověk , který by přijel z muslimského regionu, nebo by patřil k
  muslimskému etniku, by musel oznámit kam jede za kým jede a co je náplní jeho
  návštěvy
  následně by mu byl přidělen jako dozor agent
  to samé platí i pro zde studující žádný takový , že si každý bydlí kde chce, pěkně
  hlídanou ubytovnu a pohyb jen za dozoru

  3. těmto výše jmenovaným rizikovým lidem bych nedával trvalý pobyt, neboť by pak
  bylo jejich doživotní hlídání příliš ekonomicky zatěžující

  Situace v Afghánistánu
  Tálibán vznikl jako děditství sovětského působení v 80. letech.
  Al-kaida a dokonce nemalé množství podobných skupin bylo školeno a vyzbrojováno ze strany USA.
  přísloví , že zlo plodí zas jen zlo není jen takový blábol
  Ani nechci pomyslet co vzniklo nyní po intervenci USA
  Někde jsem četl , že se tam produkuje více opia , než za Tálibánu před intervencí USA.

  Irák
  ISIL, IS či jak různě se nazývají různé skupiny bojovníků zas vytvořila intervence USA. Dokonce to zasáhlo i sousední Sýrii. Dokonce požívají podporu ze strany Izraele a arabských spojenců USA.

  Svržení Kaddáfiho též odzátkovalo jednu cestu podobných individuí. Nedávno v Libyi uprchlo několik set trestanců. Počítám , že jich tu do měsíce budeme mít minimálně polovinu.

  Takže nějak ať na to koukám jak na to koukám stále nevidím hájení naší bezpečnosti.
  Před těmito intervencemi v Německu nikdo nemusel protestovat proti útokům ze strany různých šílenců z arabských a afrických států.
  Tak by to asi chtělo začít nějak jinak , v opačném případě by se z naší strany jednalo o institucionalizované hňupství či blbství.

  Vše nasvědčuje tomu, že jde jen o mrzký peníz.
  Nevím jak pro koho, ale pro mne je nepřijatelné aby někdo dělal ekonomické zisky do své kapsy kdekoli na světě, za cenu ohrožení mé rodiny.Skrýt celý příspěvek

 • Abner222
  20:23 04.09.2018

  Supreme - zaujimalo by ma, ako by sme podla teba mali nalozit so Saudskou Arabiou?

  Supreme - zaujimalo by ma, ako by sme podla teba mali nalozit so Saudskou Arabiou?

 • Superme
  19:38 04.09.2018

  Pigtail - Už sem to sem psal, ale rád to zopakuji. Pokud by měl každý takové myšlení, žijeme v kominismu a diktatuře dodnes. Naším cílem není mít ve světě diktatury. A je ...Zobrazit celý příspěvek

  Pigtail - Už sem to sem psal, ale rád to zopakuji. Pokud by měl každý takové myšlení, žijeme v kominismu a diktatuře dodnes.

  Naším cílem není mít ve světě diktatury. A je jedno, zda se jedná o Čínu (komunismus) nebo Írán (Islamismus). A už vůbec ne, aby tyto vůči nám nepřátelské režimi rozšiřovali sféru svého vlivu. Naším cílem je mít na své straně co možná nejvíce demokratických zemí. A pokud ne demokratických, tak mít v těch zemích alespoň vliv - taková země pak vůči nám nebude alespoň nepřátelská. A jelikož nejsme země velká, musíme koukat i na zájmy našich spojenců - těch, kteří v případě potřeby budou pomáhat naši zemi bránit! Říct egoisticky, že tam naše zájmy nejsou a pak se dožadovat pomoci... to, že to astor a jemu podobní nechápou je jen známkou jejich vlastního egoismu a nebo spíše jejich politického myšlení.Skrýt celý příspěvek

 • astor
  18:55 04.09.2018

  Těžko být politikem a neprojevit soustrast při takové mediální masáži. Tím více si vážím těch politiků a osobností, kteří dali najevo svůj odlišný názor. To, co se odehrávalo během ...Zobrazit celý příspěvek

  Těžko být politikem a neprojevit soustrast při takové mediální masáži. Tím více si vážím těch politiků a osobností, kteří dali najevo svůj odlišný názor. To, co se odehrávalo během převozu ostatků do Dejvic chápu jako pokus o manipulaci s veřejností. Byl jsem ve městě, ne každý se nechal zmanipulovat. Nechápu, proč je v demokratické diskusi třeba zakazovat nějaké termíny. To ať se radši PSYOP snaží vysvětlit dočasnost našeho pobytu v cizí zemi, která s námi nesousedí a nemá vůči Čechům agresivní choutky, to snad jenom proti cizím ozbrojencům. Taky by mě zajímalo, proč v našich hoších místní nevidí osvoboditele od tmářství a proč jim jenom činí protivenství, když to mezinárodní společenství s nimi myslí tak dobře. Řečeno kulantně, jako za starých časů.Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  18:29 04.09.2018

  Superme jasně s 68 je to přehnané srovnání, šlo mi o myšlenku udržet dosazený systém ... nevidím jediný důvod proč by jsme měli omezovat vliv zemí jako Čína nebo Irán, copak je ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme
  jasně s 68 je to přehnané srovnání, šlo mi o myšlenku udržet dosazený systém ... nevidím jediný důvod proč by jsme měli omezovat vliv zemí jako Čína nebo Irán, copak je záležitostí ČR zasahovat do režimů cizích zemí ? to si můžou dovolit tak leda supervelmoci ... aby bylo jasno tak nevidím problém v zahraničních misích, boj proti terorismu ano, ale ten provádí SF v horách a ne ti dole co mají na práci "show force" a upřímně pochybuju že takhle implementovaná demokracie je dlouhodobě udržitelná bez přítomnosti cizích armád ... holt si myslím že afgánci jsou velice hrdý národ a nebudou to trpět moc dlouho, ten koho označujeme za útočníka je v očích části populace (otázkou je jak velké) stejnej hrdina jako my označujeme jeho obětiSkrýt celý příspěvek

 • Superme
  18:17 04.09.2018

  Pigtail - Porovnávat to s rokem 68 vážně nejde. Sověti zde skutečně chtěli udržet za každou cenu jim spřízněný režim, zatímco Američané chtěli režim svrhnout. Proč? Protože Bin ...Zobrazit celý příspěvek

  Pigtail - Porovnávat to s rokem 68 vážně nejde. Sověti zde skutečně chtěli udržet za každou cenu jim spřízněný režim, zatímco Američané chtěli režim svrhnout. Proč? Protože Bin Ládin a celá Al-Káida byli nejenom na Afghánském území cvičeni, ale oni byli Talibánem vyloženě podporováni. Československo nic podobného nedělalo.

  Když pominu fakt, že odstavení od moci takto radikálního hnutí je morálně správná věc, tak Afghánistán, pokud se podíváte na mapu, je strategicky sakra důležitá země. Afgnánistán sousedí se třemi zeměmi - Írán, Čína a Pákistán(+jiné samozřejmě). O tom, že je i naším zájmem zabránit šíření vlivu prvních dvou zemí je jasné.

  Jedním z důvodů, proč Talibán zůstal tak silný je pak Pákistán, který Talibán na svém území chrání (proto ty americké nálety bezpilotními prostředky). A že se to nezmění ani s novým premiérem je bohužel fakt.

  Bylo by tedy správné Afghnistán opustit? Podle mého názoru ne - pro nás je to tak důležitá země, že si to nikdo nedovolí. Nedovolil si to Obama ani následně Trump. A to i přesto, že se Americké vztahy s některými středoasijskými zeměmi značně zlepšují : nejvíce je to vidět na Uzbekistánu a Kazachstánu.Skrýt celý příspěvek

 • Abner222
  18:15 04.09.2018

  Suhlasim s Pigtail az na jednu vec, uz dlhsie si vsimam ako sa vsade a dookola opakuje jedna zasadna loz o nasich zavazkoch voci NATO, ak si vsak precitate zakon o uzavreti ...Zobrazit celý příspěvek

  Suhlasim s Pigtail az na jednu vec, uz dlhsie si vsimam ako sa vsade a dookola opakuje jedna zasadna loz o nasich zavazkoch voci NATO, ak si vsak precitate zakon o uzavreti Severoatlantickej zmluvy, ziadny takyto zavazok, ako je posobenie nasich vojakov napr. v Afganistane nam z neho nevyplyvaSkrýt celý příspěvek

 • benter
  17:50 04.09.2018

  PavolR: neporovnávaj civilizovanú Európu s krajinou kde život nemá cenu na prvom mieste je rodina potom kmeň, dlho nič a potom možno vlasť, ak vôbec. Ďalšou vecou je že ľudia v ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:

  neporovnávaj civilizovanú Európu s krajinou kde život nemá cenu na prvom mieste je rodina potom kmeň, dlho nič a potom možno vlasť, ak vôbec. Ďalšou vecou je že ľudia v Európe komunizmus nechceli. Porovnaj si to s Afganistanom kde ľudia chcú len pracovať na poli a žiť bez vojny. Či je tam komunizmus alebo demokracia to je im tam uplne jedno. Ja viem že oficiálne vyjadrenia ISAF sú ružové a všetko sa darí, ale realita je niekde inde.Skrýt celý příspěvek

 • Pigtail
  17:30 04.09.2018

  Afgánistán je svérázná kmenová země ... stejně jako tam prohráli rusové, prohrají i američané a my s nimi ... ono není umění dosadit novou vládu ale pokud ta nemá podporu ...Zobrazit celý příspěvek

  Afgánistán je svérázná kmenová země ... stejně jako tam prohráli rusové, prohrají i američané a my s nimi ... ono není umění dosadit novou vládu ale pokud ta nemá podporu obyvatelstva tak je to k ničemu jak se ukazuje dnes a denně ... jediný rozdíl vidím v tom že zatímco američani to udělali svým klasickým "nenásilným" dosazením režimu, rusové na to šli silou přes operaci Bouře 333 ... a pokud i dnes po x letech se spojenečtí vojáci odváží jen do okolí velkých měst (nepočítám operace SF) tak to znamená jediné, lidé je tam nechtějí a vnímají je jako okupanty ... když v 68 vtrhli rusové sem aby udrželi svůj režim nikdo nepochyboval že se jedná o kupaci, když děláme my to samé o půl století později tak se mluví o hrdinách a boji proti terorismu ... rozumím tomu že plníme závazky které máme vůči NATO, ale pochybuju o smyslu celé operace, daleko větší práci odvedou tajné služby které jdou po těch co to financují, lidi jsou nahraditelní a když nebudou peníze tak to pocítí i ti teroristi

  Symbolickou tečku za pietním týdnem představovalo prohlášení náčelníka generálního štábu Opaty, dle něhož se Armáda ČR pokusí dopadnout osoby odpovědné za atentát. Tento výrok posléze dominoval titulkům na většině českých zpravodajských webů. Mimo jasného signálu směrem k veřejnosti i útočníků ... celkem pochybuju že útočníci umí číst natož českySkrýt celý příspěvek

 • PavolR
  17:03 04.09.2018

  palo satko: Ja som zasa netušil, že slovo "niekto" je synonymom slova "utečenec" :-D benter: Stanovením primeraného cieľa a využitím adekvátnych prostriedkov. Napríklad na ...Zobrazit celý příspěvek

  palo satko: Ja som zasa netušil, že slovo "niekto" je synonymom slova "utečenec" :-D

  benter: Stanovením primeraného cieľa a využitím adekvátnych prostriedkov. Napríklad na obranu konkrétneho mesta pred útokom niekoľkých stoviek Talibov by hádam ani celý pluk nebol potrebný.
  Mimochodom - stačí pozrieť koľko miliard bolo vynaložených na zastavovanie komunizmu a viac než 40 rokov takmer žiadny rukolapný výsledok. A zrazu bum.
  V prípade Afganistanu si však treba po pravde položiť otázku, či by sa za zlomok vynaložených prostriedkov nedali dosiahnuť neporovnateľne lepšie výsledky a nie či vôbec malo zmysel niečo investovať.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  15:55 04.09.2018

  PavolR: Prvykrat v živote čitam, že vojna utečencov zastavuje. Asi žiješ v nejakej inej realite. V tej mojej ludia pred vojnou utekaju. Už tisicky rokov.

  PavolR: Prvykrat v živote čitam, že vojna utečencov zastavuje. Asi žiješ v nejakej inej realite. V tej mojej ludia pred vojnou utekaju. Už tisicky rokov.

 • benter
  15:52 04.09.2018

  PavolR: môžme o tom polemizovať a slovíčkariť ako chceme, ale pravda je že z Afganistanu sa sťahujeme, Taliban silnie a ISIS sa tam začína obšmietať tiež, ANA a ANP su ...Zobrazit celý příspěvek

  PavolR:
  môžme o tom polemizovať a slovíčkariť ako chceme, ale pravda je že z Afganistanu sa sťahujeme, Taliban silnie a ISIS sa tam začína obšmietať tiež, ANA a ANP su nekompetentné a skorumpované. Utopili sa tam miliardy a výsledok žiaden. Len pre predstavu o tom aký výsledok mala dekáda tréningu pre ANA:

  https://www.youtube.com/watch?...

  ešte by ma zaujímalo ako zastavíš s plukom v Afg. aspoň niekoho ?Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  14:39 04.09.2018

  benter: Vojna je prehraná až v okamihu kapitulácie, nikdy nie skôr. Keď dnes kapitulujeme na jednom mieste, lebo sa nepáči, čo vojna obnáša, kde kapitulujeme zajtra? Polemizovať ...Zobrazit celý příspěvek

  benter:
  Vojna je prehraná až v okamihu kapitulácie, nikdy nie skôr. Keď dnes kapitulujeme na jednom mieste, lebo sa nepáči, čo vojna obnáša, kde kapitulujeme zajtra? Polemizovať sa má pred vstupom do konfliktu, keď už ste v ňom, treba ísť protivníkovi tvrdo po krku, bez ohľadu na čokoľvek. A po víťazstve možno polemizovať zasa až do zblbnutia.

  palo satko: Akurát, že s plukom v Afganistane máta aspoň šancu niekoho zastaviť, zatiaľ čo plot v Maďarsku doteraz nikoho nezastavil. Od neho sa už každý dostane ďalej ktoroukoľvek trasou.Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  13:45 04.09.2018

  Boli to reakcie na spravu o smrti mladych mužov, tak aky extremizmus? Aj politici su ludia, hoci trochu čudni. Ale keby niekto zverejnil, kolko štatnu pokladnu afganistan ...Zobrazit celý příspěvek

  Boli to reakcie na spravu o smrti mladych mužov, tak aky extremizmus? Aj politici su ludia, hoci trochu čudni.
  Ale keby niekto zverejnil, kolko štatnu pokladnu afganistan doteraz stal a čo by sa za to dalo zariadit, to by ina kucapaca. Ta by skôr predstavovala realnu "strategicku kominikaciu". Môj nazor je: Lepši plot v Madarsku ako pluk v Afgane.Skrýt celý příspěvek

 • benter
  12:22 04.09.2018

  a pokiaľ sa jedná o boj s terorizmom ktorý začal po 9.11, tak len pripomeniem že 17 z 19 únoscov pochádzalo zo SAE a UAE, a podpora wahábizmu a ISIS vanie tiež z tohto smeru...

  a pokiaľ sa jedná o boj s terorizmom ktorý začal po 9.11, tak len pripomeniem že 17 z 19 únoscov pochádzalo zo SAE a UAE, a podpora wahábizmu a ISIS vanie tiež z tohto smeru...

 • Pla-men
  10:47 04.09.2018

  Samozřejmě si můžeme pořád říkat, že kdyby Usa neroz... půl Arabie mohl být klid. Ale příklad islámského státu, který se neskutečně rychle a s" pár" lidmi rozrostl přes dva státy, ...Zobrazit celý příspěvek

  Samozřejmě si můžeme pořád říkat, že kdyby Usa neroz... půl Arabie mohl být klid. Ale příklad islámského státu, který se neskutečně rychle a s" pár" lidmi rozrostl přes dva státy, ukazuje , že něco dělat musíme. A vždy bude lepší vést boj na cizím území než v ČR. Otázka bude co je následek a co příčina...Skrýt celý příspěvek

 • Zdenoušek
  09:49 04.09.2018

  GAVL - to je hodně krátkozraké vidění. Pro ilustraci, pokud by se upustilo od podpory afghánské vlády, tak za krátkou dobu by se situace zcela obrátila. A velmi silně pochybuji, ...Zobrazit celý příspěvek

  GAVL - to je hodně krátkozraké vidění. Pro ilustraci, pokud by se upustilo od podpory afghánské vlády, tak za krátkou dobu by se situace zcela obrátila. A velmi silně pochybuji, že, by si nový vládci dali ruce do klína. Vznikl by velmi silný islámský stát, který by určitě podpořil nepokoje v Evropě. Nedovedu si vůbec představit jak by se pak tohle mohlo zvrátit?Skrýt celý příspěvek

 • benter
  09:44 04.09.2018

  V Afganistane sme prehrali, bodka. Sme tam od roku 2001 a situácia je čím ďalej tým horšia. Pozri sa ako dopadol Irak, a to mal Abramsy, HMMV, MRAPY a akože vycvičenú armádu. ...Zobrazit celý příspěvek

  V Afganistane sme prehrali, bodka. Sme tam od roku 2001 a situácia je čím ďalej tým horšia. Pozri sa ako dopadol Irak, a to mal Abramsy, HMMV, MRAPY a akože vycvičenú armádu. Každého padlého vojaka mi je ľúto, ale nehrajme sa na to že sa tam šlo s čistými úmyslami proti boju proti terorizmu, tomu môže uveriť len škôlkar. USA sa nenarvú nikam kde z toho nemajú profit, pre amerikanofilov ani Rusko samozrejme...Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  09:24 04.09.2018

  GAVL: a co navrhujete, nedělat nic, nechat někde růst a posilovat zvrácenou ideologii a čekat, že až si vyřídí své domácí záležitosti, že se rozleze po světě? Ona se stejně ...Zobrazit celý příspěvek

  GAVL: a co navrhujete, nedělat nic, nechat někde růst a posilovat zvrácenou ideologii a čekat, že až si vyřídí své domácí záležitosti, že se rozleze po světě? Ona se stejně rozleze, protože náš hlavní problém je nízká porodnost a vysoká porodnost těch druhých a pak taky nechuť dělat "podřadné" práce, na které si pak dovážíme "ty druhé". Účast v misích smysl má, zní to hloupě, ale už jako výcvik v praxi. Jinak by to bylo jako cvičit hasiče, kteří v životě neuvidí oheň.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  08:30 04.09.2018

  Snad tam bojujeme za nějaké zájmy naší země, ale bezpečnost to rozhodně není. Na událostech např. v Německu je jasně vidět , že tím , že jsme v Afghánistánu, naši zemi proti ...Zobrazit celý příspěvek

  Snad tam bojujeme za nějaké zájmy naší země, ale bezpečnost to rozhodně není. Na událostech např. v Německu je jasně vidět , že tím , že jsme v Afghánistánu, naši zemi proti terorismu rozhodně nijak nebráníme.

  Musím dále uvést, že se mi velmi nelíbí články a nejen ty, které používají smrt našich vojáků ať už kdekoli k politikaření jakéhokoli směru. Jediné legitimní je dotazovat se občanů zda o ztráty svých vojáků nadále stojí či nikoli. Propagovat tím , ale naši činnost kdekoli a ještě tvrdit, že smrt našich vojáků stmeluje alianci to je dle mého mínění hanebnost.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 4