NÁZOR: Bermudský trojúhelník neporozumění v AČR

NÁZOR: Bermudský trojúhelník neporozumění v AČR
Člen Aktivní zálohy 41. mpr Žatec / aktivnizaloha.army.cz (Zvětšit)

V diskuzích na sociálních sítích mezi vojáky z povolání (VzP) a vojáky v záloze (AZ) skoro každá hádka začíná a většina konstruktivní kritiky končí v "bermudském trojúhelníku neporozumění".

Tak jako mezi Floridou, Bermudami a Portorikem mají údajně mizet letadla a lodě, i mezi třemi symbolickými skupinami příslušníků ozbrojených sil někam záhadně, naprosto zbytečně mizí schopnost empatie a týmový duch.

"Florida"

Existují vojáci v záloze, kteří budou vždycky víc civilisty nežli vojáky. Umí přijít s neotřelým pohledem na věc. Vnáší svěží dech do způsobů uvažování. Mají ze svých firem a živností tah na branku, umí měnit a vylepšovat. Chtějí lepší armádu. A s despektem shlíží na nelogické a z jejich pohledu snadno napravitelné přežitky všeho druhu.

Bohužel – a k velké škodě pro všechny – se "Florida" docela často ozývá nejen ve virtuálním světě, ale i v průběhu samotných výcviků v situacích, kdy je zkrátka objektivně správné po vojensku zabrat, něco přetrpět, kousnout se do rtu, či sklapnout podpatky. Brilantní a věcné připomínky pak zaniknou v ozvěně stesků a volání po méně důležitém.

"Floridě" ani moc nenapomáhá, že část z nich si plete službu se zájmovým spolkem. Vojáci z povolání je mimo řečené nemusí brát vážně také pro ne vždy profesionální úroveň vzezření, vystupování a kondice.

"Bermudy"

Profesionální vojáci z povolání jsou jediní na plný úvazek s veškerým armádním "all inclusive" – dobrým i špatným. Jejich služba je celoroční. Pestrá škála nezáviděníhodných, náročných, namáhavých a nezáživných činností, zaměstnání, školení, přezkoušení atp. vojáky v záloze různě blízce či dalece míjí. Pokud se k něčemu takovému přesto záloha dostane, není to tak často, v takové intenzitě nebo se z nesplnění nedělá velká věda. Zdaleka ne veškerá!, jak by si někteří mohli myslet, nicméně nemalá část armádního molochu, byrokracie a subordinace na záložníky nedopadá tak tvrdě.

V řadách "Bermud" – čistě statisticky vzato – však existuje určité procento (a doufejme že zanedbatelné), které nedokáže překročit vlastní zelený stín. Někteří na svou kůži nikdy nepoznali trh práce v soukromém sektoru. Jiní v něm nesetrvali dost dlouho k poznání pravé podstaty. Další se v civilní sféře udržet nedokázali.

Jedno, zda z neznalosti poměrů v civilu, nebo působením zubu času stráveného v uniformě. Tyto "Bermudy" mají schopnost empatie v trojúhelníku neporozumění jednu z těch slabších. Přitom je třeba nalít si čistého vína. Ne každý pracovní den v AČR je zápřah. Docela dost dní umí být penězi zadarmo. Na výdělky srovnatelné i třeba jen se základními funkcemi dosáhne málokterý civilista. Pokud civilista takových výdělků dosáhne, zpravidla letitostí praxe, splněním výrazně kvalifikovanějších předpokladů nebo usilovnějším přičiněním. Některé civilní existenční problémy se obecně státním zaměstnancům ani nemohou přihodit.

To není závist. AZ to svým profi kolegům veskrze přeje. To je prosba o uvědomění si nečernobílé situace, o hluboký nádech, polknutí prvotní hořké myšlenky v internetových diskuzích a o snahu nahlédnout na problematiku i z jiné perspektivy než své vlastní.

Služba na plný úvazek zkrátka nemusí být sama o sobě patentem na nejlepší znalost poměrů v armádě, obzvlášť když existuje něco jako "Portoriko".

"Portoriko"

Existují vojáci v záloze, kteří ztělesňují frázi "jedna armáda". Berou svoje působení v armádě hodně vážně. Umí dobře makat. Neozývají se při první křivdě a diskomfortu. Penzum relevantních znalostí a dovedností doplňují soukromě, a to poměrně úspěšně. Řadě to i takticky pálí. Činností pro armádu nebo v jejím jménu obětují i nemálo času nad rámec rodiny, práce a koníčků. Vědí, že zkušenosti opravdu kvalitního profesionálního vojáka se těžce dotahují za měsíc ročně, ale hodně se o to snaží. Poměrně obstojně se jim ale základní rozdíly daří stírat a průměrného vojáka z povolání někteří záložníci mohou i povšechně předčit.

Záložník pochopitelně ani třeba po více než deseti letech nemá nominálně stráveno tolik dní v uniformě jako VzP po dvou letech služebního poměru. Na znalosti armády a úrovni insider vhledu to však nemusí být znát. Strasti každodenního chodu útvaru sice AZ nemá jako denní chleba, avšak v civilu jsou to mnohdy kariérně úspěšní lidé, kteří se díky své učenlivosti, všímavosti a flexibilitě hravě dokáží zorientovat a asimilovat za zlomek času.

Naopak v některých věcech mohou mít AZ o armádě i lepší přehled než dva roky činný VzP. Po deseti a více letech u jedné jednotky záložník zažije různé velitele útvaru, různé osobnosti instruktorů a nejbližších nadřízených, různé armádní pokusy o uchopení AZ, různé přístupy vrcholných orgánů státu k problematice koncepce AZ jak takové. Odžije po boku armády daleko více historie než jen ty činné dny služby samotné.

"Portoriko" se navíc často aktivně angažuje a sleduje politické dění okolo armádní problematiky. Umí tedy být pro VzP seriózním partnerem do diskuze – někdy i vhodnějším v porovnání s těmi "Bermudami", které po legislativní a politické stránce nevidí dál než za hranice svých kasáren či VVP.

Zdaleka ale "Portoriko" není dokonalé. "Trojúhelník neporozumění" tvoří vrcholy tři. Paradoxně ve snaze docílit naplnění motta "jedné armády" sám tábor "Portoriko" umí přímo či nepřímo přispět rozevírání nůžek mezi AZ a VzP.

"Portoriko" například velmi těžce rozdýchává, když je "Bermudy" hodí do jednoho pytle s "Floridou". Umí být frustrující, pokud "Portoriko" dlouhodobě vynakládá úsilí dosáhnout uznání svého staršího profesionálního bratra a sklizenou úrodou mu je zaškatulkováni do skupiny, vůči které se sami snaží vymezit. Ovšem někdy v zápalu křivdy a touhy po distanci od "Floridy" dokáže AZ svoje vojenské zkušenosti zveličit a schopnosti VzP podhodnotit. A v tomto nešvaru si obě složky nemají co vyčítat.

"Portoriko" má dále tendence volat po intenzivnějším výcviku a pošklebovat se pozvolnému výcviku "Bermud". Málokdo z AZ si však umí připustit, že svým "bojařským" tempem by dost z nich fungovat dlouhodoběji nevydrželo a vyhořelo. Někteří z AZ by dost možná nevydrželi ani běžné tempo VzP, být mu vystaveni dnes a denně po řadu let. Podobná akčnost pochopitelně dokáže "Bermudy" iritovat.

"Portoriko" nezřídka v honbě za uznáním "Bermud" přecení v úrovni vycvičenosti své síly a vyžaduje zaběhnutí maratonu tam, kde by ještě nějakou chvíli neuškodilo jen chodit a vyklusávat.

Vzájemným vztahům také nepřispívá, když AZ využije o něco větší benevolence ve výstrojové kázni. Není prostor k debatě, že bez vlastních nákupů by VzP měli vybavení sice zastaralé, ale AZ žádné. Nicméně někdy AZ preferují při pořizování výstroje parametr estetiky před funkčností a využitelností. Ponechejme jako řečnickou otázku, zda vojákovi z povolání vadí víc to, že někdo z AZ používá líbivou výstrojní součástku, kterou na své funkci nevyužije, nebo že mu velení útvaru nedovolí si ji pořídit také. Podstatné je, že to dokáže nést potenciál dalšího želízka do ohně. AZ tady někdy vyčnívá kontraproduktivně svému cíli mazat rozdíly s VzP.

Závěrem

Pomiňme další neméně závažná epicentra sváru a vzájemného vzdalování se AZ a VzP (odborné kurzy, munice, blíže nespecifikovaná upřednostňování a jiné důsledky politizace AZ do popředí a mediálního protěžování…). To jsou veskrze záložníky nezaviněné věci, vyplývající ze systému, který někteří méně obeznámení VzP mylně projektují do osob vojáků v záloze.

Těžiště myšlenky textu je, že empatie mezi vojáky z povolání a vojáky v záloze mizí někde vprostřed tří vrcholů neporozumění. Každá ze stran vstupuje do diskuze a priori postojově zatížená tím, že se zaštítí svými silnými stránkami a tím posilněná spatra atakuje nedostatky zbylých stran. Přičemž druhým dechem zapomíná vlastní slabiny a že i oponent má své kvality.

"Bermudy" by si měly uvědomit, že mezi vojáky v záloze neexistuje jenom "Florida" a k "Portoriku" mají VzP mnohdy blíž než k některým vlastním lidem.

"Florida" by se občas měla snažit přiblížit "Portoriku". Jen tak ji "Bermudy" vezmou víc vážně a víc vynikne to dobré, co "Florida" reprezentuje.

A ač se "Portoriko" snaží distancovat sebevíc, pořád je s "Floridou" víc příbuzné, než by si připouštělo. Nezvládnou-li "Bermudy" mezi zbylými rozlišovat, mělo by být závazkem "Portorika" dotahovat "Floridu" na svoji úroveň, aby se nemuselo stydět, že jedno jsou.

V obecné rovině by však bohatě stačilo vzájemně nekomunikovat povýšeně a s despektem. Každá z frakcí disponuje nějakou předností, kterou dokáže obohatit ostatní. Každá má potenciál symbioticky fungovat se zbytkem jako nedílný celek.

Pokud je zájem uvést slogan "jedna armáda" v život jinak než coby PR frázi, to nejjednodušší, co pro to každý může udělat, je vyvarovat se stereotypizaci ostatních a zapracovat na bourání svého archetypálního vnímání zbytku. Teprve splynutím tří vrcholů v jeden "bermudský trojúhelník neporozumění" zanikne.

Autor sloužil v Aktivní záloze na základních i velitelských funkcích 12 let. Po tu dobu pracoval v řadových i vedoucích pozicích, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Toho času je ve služebním poměru k AČR. Dá se říci, že má přímou zkušenost se všemi frakcemi, které ve článku popisuje."

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Budoucnost Aktivní zálohy (nejen) u 43. vpr

Téma tohoto zamyšlení jsem nosil v hlavě od chvíle, kdy po zasedání Branného a bezpečnostního výboru ...

Generál Feix: Otevřená komunikace je nejjednodušší krok k armádě 21. století

Armáda začala přímo a srozumitelně mluvit s veřejností. Proměnil se styl její komunikace na ...

Ivo Zelinka: Operační nasazení je nejlepší průprava

Chrudimské výsadkáře čekají na podzim zásadní změny. 43. výsadkový prapor se změní na pluk. Rozroste ...

Tři nejčastější mýty o Výsadkovém pluku

Do vzniku 43. výsadkového pluku zbývá méně než měsíc, a tak je výsadkářů v mediích a na ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • psovod
  20:53 15.09.2020

  co se týče ořvos na skupinu C+E-je naprostý nedostatek těchto i pro profíky,konkrétně náš útvar a asi nejenom on si musí vypomáhat vlastními kurzy,protože Vyškov na to nemá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  co se týče ořvos na skupinu C+E-je naprostý nedostatek těchto i pro profíky,konkrétně náš útvar a asi nejenom on si musí vypomáhat vlastními kurzy,protože Vyškov na to nemá kapacity,jestliže dostaneme na rok volno pro tři -ano tři lidi,ale potřebujeme jich několik desítek,je chyba v ačr,ostatně celý systém vojenských řidičáků je nesmysl,ale změnit něco v armádě je nemožné,a souhlas s jiným pisatelem-byla tady ted jedinečná šance u covidu nasadit AZ,ale nestalo se,proč,na to se zeptejte třeba svých poslanců,na jedné straně armáda odmítala pomoc v řadě případů-různé léčebny a domovy důchodců a na místo ačr tam jsou hasiči,přitom tam mohlo být AZ
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   22:54 15.09.2020

   No byl to jeden případ a jak tak znám vedení Kraje vysočina tak pochybuji že sami věděli co vlastně chtějí.

   No byl to jeden případ a jak tak znám vedení Kraje vysočina tak pochybuji že sami věděli co vlastně chtějí.

 • Dusanh
  14:24 15.09.2020

  Jsem po 14 letech služby v AZ trochu zklamaný, protože když člověk vidí trochu pod pokličku, tak je mu smutno. Možná to popíšu trochu neobratně.
  Podle mě není "systém AČR" na něco ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jsem po 14 letech služby v AZ trochu zklamaný, protože když člověk vidí trochu pod pokličku, tak je mu smutno. Možná to popíšu trochu neobratně.
  Podle mě není "systém AČR" na něco jako AZ mentálně připravený. Pro sebe jsem si to pojmenoval poněkud nemotorně jako „filozofická nekompatibilita AZ v podmínkách AČR“. Jedná se o to, že "armáda" je systém založený na velení shora dolů, kde (formálně vzato) není mnoho prostoru na nějakou osobní iniciativu a už vůbec ne "dobrovolnost". Co vlastně bylo v armádě za posledních 70 let "dobrovolné"? Kdo se v armádě něčeho dobrovolně účastnil? Nikdo. Všechno bylo na povel, a všichni jsou zvyklí na to, že vše je na povel. Neříkám, že to je špatně. Tvrdím ale, že když do takového prostředí zavedeme "dobrovolnost", tak to může skřípat.
  Nehodlám se v dalších řádcích věnovat "exotům", kteří službu v AZ vnímají jako slušně zaplacený skautský tábor. Jedince spolehlivé/pohodáře/potížisty/idioty nalezneme všude, tedy i mezi AZ, stejně jako mezi VZP. Pochopitelně si každý spíš zapamatuje střetnutí s blbcem, o to je pak těžší budovat na útvaru pozitivní obrázek AZ. O to mi ale úplně nejde, již to naznačili jiní diskutéři.
  Co považuji za důležité: celá řada příslušníků AZ (spíš bych řekl že velká většina) se úkolům spojeným se zajištěním přípravy a výcviku věnuje – a to zcela samozřejmě a bez reptání – i mimo dobu svojí činné služby. Ve svém volném čase, na úkor svých rodin, koníčků apod. A není to málo času, v průměru klidně i několik hodin týdně. Ono totiž taky NENÍ MOŽNÉ, aby se všechny činnosti a úkoly spojené s přípravou výcviku nebo prezentací na veřejnosti udály JEN V DOBĚ vojenského cvičení. To je prostě realita. A jediné, co by za to příslušníci AZ očekávali, je ASPOŇ TROCHU aktivní přístup ze strany těch VZP, kteří mají problematiku AZ na starost. A to jak na útvarech, tak i „tam nahoře“. Jenže to se nenosí, na všechno je čas, „...jo já to nestih´, promiň, ale nové kolo bude zase za půl roku, tak to zkusíme, jo?“ Roky se ví, že nejsou takové a takové kurzy pro AZ a výsledek? No nic, prostě to není, „...tak to chlapi už pochopte.“ Nelze, nejde, nepůjde to, nadřízený stupeň nepovolil, zakázal, atd. Co jsem se takových výmluv naposlouchal.
  Kdybych byl voják z povolání, tak asi budu držet hubu a krok, když už nic jiného, tak prostě proto, že jsem za to „držení“ placený. A takto pragmaticky k tomu přistupují jak přímí nadřízení, tak i ti „nahoře“. A předpokládají, že ti dole drží hubu a krok, a všechno je v pohodě. Jenže AZ nejsou placení, dělají to ze své vlastní vůle a vkládají do toho svoji energii, a hlavně ten čas (protože ten ČAS jim nikdo nenahradí ani nevrátí). VZP jsou potom pochopitelně nemile překvapení, že se někdo dožaduje, požaduje, trvá na tom, aby se domluvené uskutečnilo apod. Tím se ovšem AZ stávají takovým parazitem v kožichu... Kolísání kvality útvar od útvaru jasně ukazuje na „nevyzrálost“ celého přístupu. Pokud tomu velitel fandí, tak je to o něco lepší, pokud ne, tak máte smůlu. Přes všechna mediální prohlášení je to vlastně jedna velká improvizace. Za sebe upřímně konstatuju, že mi celá myšlenka AZ v rámci AČR prostě uniká. Ten systém na to - přes všechny proklamace - prostě není připraven. Dokladem toho je paradox, že "velké" věci, jako např. Zákon o službě v AZ se povedlo vytvořit a schválit v Parlamentu (dokonce už i novelizovat), ale spousta "malých" věcí, které jsou čistě v gesci samotné armády, ty se nedaří rozjet ani po 16(!) letech, co už AZ existují. Jako příklad za všechny kurs OŘVOS C+E pro AZ, který prostě NENÍ (možná už teď je, ale ještě loni nebyl). Na to, že absolvování tohoto kurzu je povinnou podmínkou pro řízení soupravy C+E, je to docela soda. A tento kurs je přitom zcela běžný pro VZP, nejedná se o nějaké specifikum, které by se muselo extra dělat jen pro AZ. Ale nestačilo na to ani těch 16 let... Jak potom mají jít nějaké komplexní věci, když nejde ani takováhle malicherná kravina? Jak potom chtít od „systému“ nějaké zásadní rozhodování, nějaké koncepce rozvoje apod., když zjevně nikdo nedokáže rozhýbat ani tohle? Každopádně jsem potkal i několik jedinců z řad funkcionářů, kteří se to snaží někam posouvat, takže čest výjimkám! Osobně si myslím, že celá myšlenka AZ na samém začátku vznikla jako pokyn „něco vymyslete, ať jim dáme nějakou možnost něco dělat“. Jenomže se to začalo tak nějak vymykat z rukou, záložákům se podal prst, ale oni nejsou spokojení a chtějí ruku.
  Proběhlo již několik „reo-redi“, kdy se rušily/vytvářely jednotky AZ a vznikala nová místa. Jaké překvapení, že na ta místa jsou potřeba kurzy??? Jak přemýšlel ten, kdo ty nové tabulky schvaloval? To se čeká na třetí světovou, po jejímž začátku se řekne, že žádné předpisy a zákony neplatí, pro řízení vozidla ozbrojených sil ode dneška žádný ořvos nepotřebujete a tady Franta vám vysvětlí, jak se střílí z minometu, na to taky kurs nepotřebujete?
  Závěrem – asi žádný příslušník AZ nečeká, že bude cvičit s Leopardy A7 nebo po několika týdnech výcviku ročně operačně nasazen někde v Mali či Afghánistánu. Dám ruku do ohně za to, že významná většina ani primárně netouží po těch 18 tisících. Jenže ta aktivita a ochota z druhé strany se nedá nařídit rozkazem...
  Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   19:44 15.09.2020

   Dusanh
   Ty, jako člen AZ se pozastavuješ nad tím ,že armáda pracuje na základě povelů,rozkazů,shora dolů.
   Pozoruhodné.

   Dusanh
   Ty, jako člen AZ se pozastavuješ nad tím ,že armáda pracuje na základě povelů,rozkazů,shora dolů.
   Pozoruhodné.

   • Dusanh
    20:40 15.09.2020

    To jsi asi špatně četl. Já se nepozastavuji. Já komentuji aplikaci dobrovolné účasti v "nedobrovolně" fungujícím systému.

    To jsi asi špatně četl. Já se nepozastavuji. Já komentuji aplikaci dobrovolné účasti v "nedobrovolně" fungujícím systému.

   • dexnom
    11:38 16.09.2020

    @Tesil: Bermudy :D :D :D

    @Tesil: Bermudy :D :D :D

  • Migi
   20:42 16.09.2020

   Tady je ukázka tak trochu nepochopení :)
   Problém je že většina těch věcí, které popisuješ není problém AZ v rámci armády, ale problém armády jako takové. Věř mi že dostatečný ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tady je ukázka tak trochu nepochopení :)
   Problém je že většina těch věcí, které popisuješ není problém AZ v rámci armády, ale problém armády jako takové. Věř mi že dostatečný počet kurzů velmi často není ani pro VZP, není to specifikum AZ. Stejně tak "nejde, není možné, za půl roku" slýchávají VZP na všech stupních v podstatě denně. Stejně tak nové kurzy se tvoří podle tabulkových požadavků, je nesmysl aby to bylo naopak atd. atd.
   V článku je moc dobře vyjádřená myšlenka že AZ, člověk zvyklý na civilní prostředí prostě nedokáže pochopit, že když není třeba dost míst na kurzu, tak se prostě neotevře další kurz, ale armáda takto bohužel nefunguje a to jako celek.
   Nicméně je pravda že AZ jakožto jedna ze složek armády není všemi lidmi v AČR dostatečně přijímána. To je samozřejmě fakt a je to samozřejmě pravda. Nicméně to se postupně zlepšuje i když pomalu a chce to čas, spoustu času.
   Skrýt celý příspěvek

   • Dusanh
    13:47 17.09.2020

    Jenze jinak se ten problem vnima, kdyz jsem VZP, a beru to jako pomyslnou "prekazku v praci na strane zamestnavatele", a jinak, kdyz jsem jako AZ stravil nemalo casu nejruznejsimi ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jenze jinak se ten problem vnima, kdyz jsem VZP, a beru to jako pomyslnou "prekazku v praci na strane zamestnavatele", a jinak, kdyz jsem jako AZ stravil nemalo casu nejruznejsimi pripravami.

    Ad kurzy-pokud se nabidka kurzu prizpusobuje tabulkam, tak kde je problem? Jak to, ze to nejde? Kde vazne spoluprace mezi temi, co vytvareji tabulky a temi, kdo pripravuji kurzy?
    Skrýt celý příspěvek

    • Migi
     21:51 17.09.2020

     Ano vnímání je jiný, ale armáda je to ta samá.

     Ale ono to jde, ale pomalu - v armádě se plánuje v podstatě na 2 roky dopředu, takže pokud něco chci udělat, tak se to projeví ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ano vnímání je jiný, ale armáda je to ta samá.

     Ale ono to jde, ale pomalu - v armádě se plánuje v podstatě na 2 roky dopředu, takže pokud něco chci udělat, tak se to projeví pravděpodobně až v roce 2022. Ale to jako VZP určitě víte. Teda pokud to nevezme "úzké hrdlo", což je v tomto případě kapacita Vyškova.
     Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:06 15.09.2020

  Stát měl neuvěřitelnou příležitost povolat záložky na šaškování kolem covidu a konečně obhájit jejich existenci. Beztak je přímo nebo nepřímo těch pár měsíců platil.
  Takhle vidí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stát měl neuvěřitelnou příležitost povolat záložky na šaškování kolem covidu a konečně obhájit jejich existenci. Beztak je přímo nebo nepřímo těch pár měsíců platil.
  Takhle vidí aktivní vojáci záložky jen jako ty, kteří se ve VVP chovají jak na zájmovém výletě, kterým se podřizují cvičení, mají privilegovaný přístup a musí kvůli nim vyčleňovat techniku a lidi jen aby si zablbli.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mbelda
  21:25 14.09.2020

  Není to tak dávno, asi týden zpět, co jsem četl článek, zda vyplatit AZ roční odměny 18tis. Jelikož gen. Opata zrušil výcvik AZ z obav zavlečení COVID mezi profíky, tak mnoho AZ ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Není to tak dávno, asi týden zpět, co jsem četl článek, zda vyplatit AZ roční odměny 18tis. Jelikož gen. Opata zrušil výcvik AZ z obav zavlečení COVID mezi profíky, tak mnoho AZ neodcvičilo minimálních 7dní k získání odměny. Někteří to snesli všelijak a začli se vyjadřovat na facebooku. Nemohu posoudit jakým způsobem, facebook nemám. Řekl bych, že tento článek je reakcí na to.

  Já jsem členem AZ třetí turnus a od podepsání kroutím devátý rok. Chtěl bych jenom říci, že za tu dobu se výcvik posunul vpřed. A chtěl bych poděkovat všem vojákům, kteří byli přiděleni jako instruktoři, že to s námi vydrželi. Opravdu někteří z nás jsou zajímaví kousci:-D
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   23:10 14.09.2020

   Pokud někdo nebyl na cvičení ani nasazen tak nějak nechápu co je překvapujícího na tom že nedostane odměnu. V všichni u AZ hlasitě a při každé příležitosti tvrdí že to nedělají pro ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pokud někdo nebyl na cvičení ani nasazen tak nějak nechápu co je překvapujícího na tom že nedostane odměnu. V všichni u AZ hlasitě a při každé příležitosti tvrdí že to nedělají pro peníze, tak kde je problém?
   Skrýt celý příspěvek

   • Mbelda
    10:52 15.09.2020

    Takhle, já jsem nastupoval ještě z podmínek, kdy ten bonus byl 6tis. Společnost je široká a někdo obrací korunu. Co si budeme říkat, 18tisíc na zemi nenajdeš.

    Mně je to vcelku ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Takhle, já jsem nastupoval ještě z podmínek, kdy ten bonus byl 6tis. Společnost je široká a někdo obrací korunu. Co si budeme říkat, 18tisíc na zemi nenajdeš.

    Mně je to vcelku jedno, sloužit chci dál, ale myslím si, že spousta lidí s tím sekne, když z toho nic nebude kapat. Vlastně zvýšení toho bonusu z 6 na 18 bylo nalákat rekruty do AZ a zaplnit tabulková místa. Dříve přibývali AZ v jednotkách k útvarům a v desítkách na celou republiku.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     11:34 15.09.2020

     Když to chce někdo dělat pro peníze tak co mu brání stát se profíkem? Ze svého pohledu to vidím tak že pokud odpadnou ti co tam šli primárně kvůli osmnácti tisícovkám tak jen ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Když to chce někdo dělat pro peníze tak co mu brání stát se profíkem? Ze svého pohledu to vidím tak že pokud odpadnou ti co tam šli primárně kvůli osmnácti tisícovkám tak jen dobře. Já ty prachy všem u AZ přeji, ale to že tahle částka není bezpodmínečně nároková věděli všichni od začátku. Teď jsme zkrátka v mimořádné situaci a omezení výcviku se netýká jen AZ.
     Skrýt celý příspěvek

     • dexnom
      11:47 16.09.2020

      Z mého pohledu, stát se na záložáky vysral. Existuje projekt kde je tabulka a v něm číslo. To číslo se snaží zaplnit, ale to je vše. K AZ neexistuje žádný projekt, žádné velení ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Z mého pohledu, stát se na záložáky vysral. Existuje projekt kde je tabulka a v něm číslo. To číslo se snaží zaplnit, ale to je vše. K AZ neexistuje žádný projekt, žádné velení klteré by to někam vedlo, jakákoliv vize. AZ vzniklo jako politický populistický nesmysl za jedné vlády, V AČR pro to nebylo místo a VzP to tehdy dávali záložákům řádně sežrat a vzdrželi jen ti největší srdcaři. A protože jim na to všichni srali zvedli odměnu. Fakt, ale je, že je na těch lidecyh všechno. Bey sebevzdělávání, kupování si výstroje a dalších věcí se to dělat nedá. A těch 18tis ani náhodou nepokryje prvních pár let. Kdy intenzivně sypete do výstroje abyste mohli vůbec ten aktivní měsíc dát. Kdy to stojí hafo na více nákladech za činosti spojené se sebevzděláváním atd. Čas jsou peníze, to je dnes bez debat a toho času to vezme kvanta. Na úkor rodiny, dětí, sebe....
      Jinak ta "mimořádná situace" co si pamatuju je od roku 1990 a je rok 2020. Bermuďáku co si nevidí na špičku nosu ;)
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      13:19 16.09.2020

      Nevšiml jsem si že by tu byl koronavirus od roku 90.
      To že projekt AZ zdaleka není tam kde by mohl být je jistě pravda, ale s tím že se nic neděje nebo nemění souhlasit nemůžu. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nevšiml jsem si že by tu byl koronavirus od roku 90.
      To že projekt AZ zdaleka není tam kde by mohl být je jistě pravda, ale s tím že se nic neděje nebo nemění souhlasit nemůžu. Třeba sloučení jednotlivých krajských rot pod vedení Velitelství teritoria je určitě správný krok. Možná by se armáda mohla částečně inspirovat u hasičů a modelu fungování jejich dobrovolných jednotek. Kde také lidé potřebují různé kurzy, ale systém je nastaven tak že možné absolvovat i při běžném civilním životě.
      Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  20:16 14.09.2020

  Jako, sice je článek trochu zmatený, ale asi více méně, ano! Problém je, podle mě, že VZP nikdy AZ nebrali uplne vážně a spíše trápí legraci,. Na druhé straně opravdu u az je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jako, sice je článek trochu zmatený, ale asi více méně, ano! Problém je, podle mě, že VZP nikdy AZ nebrali uplne vážně a spíše trápí legraci,. Na druhé straně opravdu u az je spousta dosti úspěšných lidi ,docela i často s vš a většinu času ziji v prostředí naprosto odlišném od armády a nedokážou uplně plynule přepínat mezi stavy voják civilista a je naprosto všední veci se k problémům vyjadřovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  17:01 14.09.2020

  Promiňte, ale zcela zbytečný článek.

  Promiňte, ale zcela zbytečný článek.

  • flanker.jirka
   18:43 14.09.2020

   Proč zbytečný?
   Považuji za dobré vědět o tom, že je tu více sort lidí, kteří složili stejnou přísahu, ale mají odlišný postoj na to co pro ně přísaha znamená.

   Proč zbytečný?
   Považuji za dobré vědět o tom, že je tu více sort lidí, kteří složili stejnou přísahu, ale mají odlišný postoj na to co pro ně přísaha znamená.

   • Scotty
    19:05 14.09.2020

    flanker.jirka
    V tom článku se něco takového píše?

    flanker.jirka
    V tom článku se něco takového píše?

 • flanker.jirka
  15:41 14.09.2020

  To co autor popisuje je podle mně vyjádření pestrosti demokraticky smýšlejících lidí ve společnosti při setkání se v autokraticky řízené instituci. S tím se setkáte absolutně všude ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To co autor popisuje je podle mně vyjádření pestrosti demokraticky smýšlejících lidí ve společnosti při setkání se v autokraticky řízené instituci. S tím se setkáte absolutně všude ve společnosti, i v privátní sféře platívá to co řekne šéf nebo majitel.

  Už z principu fungování státního aparátu a příspěvkových organizací je armáda mnohem méně flexibilní a zkostnatělá.
  Spousta lidí, pardon, vojáků nerespektuje sebelepší jiný názor, pokud přijde od podřízených, hodnostně nižších nebo krátce sloužících osob.
  To co se dá v privátní firmě jedoucí na efektivitu a profit vyřešit zlepšovacími návrhy v armádě nelze udělat i po generace, protože by se někomu muselo chtít udělat o kousek více než musí.

  Naprostý souhlas s tím, že jsou mezi VZP jedinci mentálně postižení delším pobytem v armádě a neumí se podívat na problémy z vnějšku, podle toho také svou kariéru končívají, exoti z řad vyšších důstojníků pak jsou rádi za práci vrátného nebo operátora kamerového systému.
  Skrýt celý příspěvek

  • TF_HU
   23:20 14.09.2020

   Hm. To jste dost vedle. Primárně problém VZP a AZ je trochu v něčem jiném. Článek jste nepochopil. Armáda sama nastavila pravidla pro AZ, jenže díky těm pravidlům má třeba problém ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Hm. To jste dost vedle. Primárně problém VZP a AZ je trochu v něčem jiném. Článek jste nepochopil. Armáda sama nastavila pravidla pro AZ, jenže díky těm pravidlům má třeba problém s tím, že je nepovolá k IZS, protože je to zdlouhavé a čerpá jen dny, kdy by chyběli při výcviku. Problém je v také třeba v tom, že AČR má vzdělávací aktivity, ale AZ na ně nemůže, protože aktivita zabere tři měsíce a zkrátit fakt nejde. Tak se vymýšlí "nouzové" řešení, které ale postrádá smysl, protože nemá a nemůže mít stejnou váhu. Tohle jsou interní problémy a bohužel člověk mimo systém je bude těžko chápat.

   S myšlením vojáků...řadových...to nemá moc společného. To je jiná story.
   Skrýt celý příspěvek

   • Mbelda
    11:01 15.09.2020

    Je to tak. Já prošel kurzem vd za týden a voják z povolání to driluje snad i rok. Ty rozdíly tam musí být. Jen se s nimi naučit pracovat ( na obou stranách).

    Je to tak. Já prošel kurzem vd za týden a voják z povolání to driluje snad i rok. Ty rozdíly tam musí být. Jen se s nimi naučit pracovat ( na obou stranách).

  • Larry
   21:07 15.09.2020

   Dovolím si tu vaši úvahu trochu rozvinout. Celkem souhlasím se závěrem že vyšší důstojníci a generálové jsou většinou prakticky nepoužitelný v privátní sféře. Jenže povětšinou se ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Dovolím si tu vaši úvahu trochu rozvinout. Celkem souhlasím se závěrem že vyšší důstojníci a generálové jsou většinou prakticky nepoužitelný v privátní sféře. Jenže povětšinou se dokáží o sebe postarat v různých státních firmách a organizacích. Viz VTUL nebo VLS atd.... Případně civilní zaměstnanci MO.
   Nevím proč autor primárně operuje s myšlenkou že do sl. Poměru AČR nastupuji robosi z montoven a plat v AČR je pro ně povyrazenim. Na druhou stranu je jasné že šikovného zaměstnance či OSVČ nebo podnikatele do AČR nedostanete. I civilní sféra má dnes co nabídnout i jako benefity. Telefon nebo notebook dnes nikoho nebere, ale sl. auto v osobním užívání, příspěvek na dovolenou, 13 plat, čtvrtletní odměny nebo podíl na zisku. Ovšem to se v montovnach nenosí. Já si to zkusil obráceně jako OSVČ a podnikatel. Dá to starosti, nemáme lidi na logistiku. Takže vše sami. Na druhou stranu jsem panem svého času, služební auto které si dávám do nákladů, stejně jako telefon, internet a měření, nářadí, přístroje. To si musí voják koupit.
   K těm sociálním jistota. Znám řadu VZP které mají vysoký životní standart, řešený nebankovní i půjčka i co považuji za bezpečnostní riziko. Pro ně nedostat proplaceny příplatek, vzniká neřešitelna situace pro ně i pro rodinu. Sorry za češtinu. Nejsem v ČR nemám ani cz klávesnici.
   Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  09:58 14.09.2020

  Borec na fotke teda vie čo je to zamaskovať sa :) a vz. 95 vidno že ešte stále má svoje kvality... škoda tej zbrane, aj keď otázne do akej miery ich môžu u AZ maskovať

  Borec na fotke teda vie čo je to zamaskovať sa :) a vz. 95 vidno že ešte stále má svoje kvality... škoda tej zbrane, aj keď otázne do akej miery ich môžu u AZ maskovať