NÁZOR: Emigrace v Evropě a její bezpečnostní rizika, část 2.

Foto: Japonsko má přísnou imigrační politiku. Japonská společnost je proto velmi homogenní. / Bantosh, CC BY 2.5
Foto: Japonsko má přísnou imigrační politiku. Japonská společnost je proto velmi homogenní. / Bantosh, CC BY 2.5

Dnešním článkem navážeme na první díl dvojdilného seriálu Emigrace v Evropě a její bezpečnostní rizika. Výňatek z tohoto sdělení si můžete přečíst v aktuálním vydání magazínu ECHO 24.

Polib ruku, kterou nemůžeš useknout

Výše uvedené, pravděpodobně beduinské přísloví jsem kdysi slyšel v Egyptě. V podstatě říká, že člověk má vždy zkusit, kam až může ve svých požadavcích zajít a pokud mu je vyhověno, tak to brát jako slabost druhé strany a příště chtít víc.

Pro mne je jedním z hlavních kritérií, zda daného imigranta přijmout, jeho vztah k naší kultuře a jazyku. Největší problém to je u arabského pojetí islámu, ale velmi malý např. u bosenského pojetí islámu. Sociologické výzkumy ukazují, že většina arabských muslimů si přeje, aby v zemi platil nikoliv civilní, ale islámský náboženský zákoník, tedy upřednostňují svoje vlastní zákony před zákony dané země.

Tři čtvrtiny evropských muslimů si nepřejí existenci více muslimských frakcí, takže dlouhodobé mírové soužití např. sunnitů a šiítů je nejspíš iluzorní. Některé spory mezi přistěhovalci mají až komický charakter, který nicméně ukazuje složitost vzájemného soužití - například britští Indové si stěžovali, že jejich čtvrť začínají ovládat Poláci.

Kdysi jsem měl evropskou představu vzájemného dialogu mezi islámem a křesťanstvím, ale u současného severoafrického a blízkovýchodního islámu to funguje málokdy. Ono totiž už jenom se s nevěřícím bavit třeba o Koránu je nesprávné. Pro mnoho evropských muslimů je západní kultura bezbožný dekadentní výmysl, kterého je třeba se zbavit.

V řadě případů se nejedná o neochotu přijmout pravidla a kulturní normy dané země, ale přímo o nepřátelství. Celkem nezáleží na přesných procentech, protože se zde nejedná o volby, ale o to, že tato aktivní, nenávistná menšina udává tón, kterému se ostatní přizpůsobují.

Kolik lidí chce opustit Severní Afriku? Průzkum byl konaný, pokud vím, jenom v jedné z nejmírnějších a nejslušnějších arabských zemích - v Tunisku, kde je míra beznaděje poměrně nízká. Tunisané jsou hrdí na svoji zem, nicméně 80% by šlo za lepším světem do Evropy či USA. Počet potenciálních emigrantů tak v Severní Africe a na Blízkém východě můžeme odhadnout na nejméně 100 milionů.

Hlavní číselné údaje

V současné době žije v Evropě asi 50 milionů lidí z jiných zemí, což odpovídá asi 10% celkové evropské populace. Nejvíc cizinců žije v Německu, Francii a Británii. Ale i v sousedním Rakousku žije asi 15 % cizinců. Podle rozhovorů s Turky, kteří přišli teprve nedávno do České republiky, to vypadá tak, že nejsme obsazováni tureckými, ale německými a rakouskými Turky a Kurdy.

V zemích EU žije 9 milionů Turků, kteří tvoří největší muslimskou evropskou minoritu. Pokud 500 Němců odejde bojovat do války s Islámským státem, tak to je vlastně triumf německé integrace, protože počet německých Kurdů je odhadován až na dva miliony.

Velké cizinecké menšiny 4-6 milionů lidí má rovněž Itálie jako oblíbený cíl Rumunů, Bulharů a jižních Slovanů a rovněž Španělsko. Ve Španělsku rychle roste čínská minorita s přibližně 200 tisíci migrantů. Toto číslo mně doslova zaráží (nechci napsat děsí), protože Číňanů je mnoho, třetina země (zhruba 400 milionů lidí, Evropanů je dvojnásobek) je ohrožená klimatickými změnami, stát provozuje pragmatickou neo-kolonizační politiku a na jednoho Číňana připadá v Číně 0,1 ha orné půdy.

Myslím si, že potenciální ohrožení České republiky je větší ze strany Číny než islámských zemí. Všímejte si, jak se Číňané chovají ke zvířatům i sami k sobě. Ptejte se hotelového personálu, jaké mají zkušenosti s Číňany a začnete rozumět tomu, jak by se mohli chovat v Evropě.

Celkově pozorujeme každoroční zvyšování počtu uprchlíků. Jenom ze Sýrie uteklo v roce 2013 2,4 milionu lidí. Do konce tohoto roku jich může být skoro trojnásobek. Pokud se blíž podíváme, kdo jsou tito Syřané, tak se často jedná o Kurdy a Palestince. Ve Středozemním moři se podle statistiky EU každoročně utopí kolem 600 uprchlíků, ale jiné údaje uvádějí pro minulý rok počet 3700 lidí.

Emigranti pocházejí nejčastěji z Maroka, Ruska, Filipín, Turecka a Brazílie. V poslední době se zvyšuje počet Syřanů, Afgánců a Pakistánců. U těchto zemí mám vždy obavy, že emigranti přicházejí z nemocných společností a kus této nemoci si přinášejí sebou. I mezi Řeky, kteří po občanské válce přišli do Československa byly zastoupeny různé skupiny a i v tuhých a policejně kontrolovaných 50. letech mezi nimi docházelo k politickým vraždám.

V posledních letech výrazně roste počet emigrantů z asijských zemí a zejména z Indonésie, Filipín a Číny. Myslím, že je rovněž důležité si všímat, jak se mění nová palestinská generace. Palestinci totiž vždy patřili mezi rozumné, pracovité a přátelské lidi - "Židy arabského světa" - ale po letech konfliktů začíná být jejich společnost promořená násilím.

Některé země jako např. Norsko provádějí průzkumy, kterým říkají "integrační barometr". Jedná se o to zjistit, jak jsou Norové spokojeni s imigrační politikou. I v tolerantním Norsku si víc jak polovina obyvatel nepřeje další imigranty a toto číslo rok od roku roste. Lidé dobře vnímají čísla toho druhu, že v Británii v letech 2001-2009 se muslimská populace zvýšila desetkrát oproti zbytku populace.

Situace v České republice

Dříve nebo později se staneme žádaným cílem proudu ekologických a válečných uprchlíků z Blízkého východu, Egypta a asi i dalších zemí jako je Ukrajina, Rusko a evropské země kolem Středozemního a Černého moře. Konflikty zde neuhasínají, klimatické změny pokračují a v tradičních cílových zemích roste odpor k dalším přistěhovalcům.

Pokud by mělo dojít k finančnímu kolapsu silně zadlužené Francie a Itálie, tak můžeme počítat i s proudem Italů a Francouzů, ale etnicky se částečně bude jednat o rumunské Romy, Albánce a příslušníky ne-evropských etnik, kteří získali občanství v některé evropské zemi a neztratili migrační návyky.

Pokud by se počet nově narozených Čechů zvyšoval, tak bychom nemuseli uvažovat o udržení populace, které je nutné, aby podobně jako v Německu za 30 let na jednoho důchodce nepřipadalo 1,5 pracovníka. To se pravděpodobně nestane a proto jsou i pro nás imigranti životně důležití.

Myslím, že jediná cesta, jak tuto proměnu národa zvládnout je pečlivý, selektivní výběr vhodných imigrantů. Největší obavy mám z muslimů z arabských zemí a z budoucích čínských uprchlíků. Nevýhodou té první skupiny je ideologie v mnoha případech zaměřená proti evropským hodnotám.

Nevýhodou té druhé skupiny je početnost a pragmatická bezohlednost. Naproti tomu mnozí muslimové z Bosny či zemí bývalého Sovětského svazu jsou v životě zvyklí dělat kompromisy a přizpůsobovat se poměrům.

Častokrát jsem se mezi umírněnými muslimy cítil lépe než mezi Evropany, ale také mám zkušenost toho, jak rychle se mohou příjemní a přátelští muslimové radikalizovat. Nejedná se zde ani tak o náboženství, ale o to, jaký druh ideologie a pojetí moci je s ním spjatý.

Na část současného radikálního islámu se dívám jako na první, nadšenou vlnu komunismu 50. let. Řekl bych, že svého nebezpečného vrcholu teprve dosáhne, ale pak se jako ideologie přežije. Otázka je, jestli to půjde bez konfliktů prostým procesem vnitřního zrání, jakému dnes věří málokdo.

Celkově je příjemnější přijímat uprchlíky se zemí, jejichž kultura je srovnatelná, ale ne vyšší než naše vlastní. Ukrajinci a Slováci jsou nám nejbližší, ale u Rusů se někdy projevuje ten problém, že se na českou kulturu dívají spatra, protože přicházejí z impéria. Jedny z nejlepších zkušeností jsou zatím s Vietnamci. Jsou pracovití, nadaní a nová generace mluví výborně česky.

Tito lidé však již nebudou prodavači, ale součástí jejich kultury je úcta ke vzdělání, takže se budou stávat inteligencí národa. Myslím, že na to ještě nejsme připraveni. Dobře to však vidíme na základních a středních školách, kde Vietnamci a někteří Číňané se stávají v prostředí otrávených a zlenivělých českých dětí premianty třídy.

Výhled

Myslím si, že imigrační situace se v zemích jako je Anglie či Francie vymkne z rukou, protože tyto země nebudou mít dost financí na udržení sociálního státu a původní chudnoucí Evropané neunesou pocit, že jejich daně jdou k lidem, kteří pracují málo a často se chovají nepřátelsky. Eskalaci konfliktu si představuji růstem radikálních pravicových evropských stran a reakcí většinové společnosti, která bude mít raději klid a vládu pevné ruky. Nedivil bych se, kdybychom se demokraticky rozhodli odložit samotnou demokracii.

Pokud bychom byli konfrontováni jenom s poměry v rámci EU, tak se situace snad dá zvládnout. Mnohem horší situaci čekám ve stomilionovém Egyptě a sousedních zemích, kde schází orná půda, ekonomika je slabá a ceny potravin rostou. Zároveň je zde hodně nazlobených mladých lidí, jejichž příjmy jim nedovolí oženit se nebo mít poměr se ženou. Jejich frustrace roste.

Výbuch arabského násilí má charakter nebezpečné, iracionální bouře, kterou když ji zažijete na vlastní kůži, tak vámi otřese. Myslím si, že součástí přípravy na budoucnost by měl trénink na situaci, kdy se na pochod do Evropy jedno suché a hladové léto dají statisíce Severoafričanů a Levantinců a Evropská unie bude zrovna v té chvíli dysfunkční a neschopná pomoct sama sobě.

Evropa za třicet let bude jiná. Myslím, že bude chudší, diferencovanější, víc nebezpečná a méně evropská. Kromě samotné ekonomiky, energetické, potravinové a digitální bezpečnosti vnímám otázku migrací jako jeden z nejvíc destabilizujících prvků této doby a to jsem nezmiňoval další možná rizika jako je přenos nemocí či terorismu.

Je však otázka, zda jsme schopni o těchto věcech vůbec diskutovat, aniž bychom sklouzávali do rasismu nebo bojovného náboženství. Zatím to je téma, které ve veřejném životě opatrně obcházíme a v soukromí často neurvale komentujeme. Kolegovi a příteli M. po jeho veřejné, realistické, ale určitě ne urážlivé analýze současného multikulturalismu začali hned z několika protichůdných stran hrozit smrtí.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Klíč k úspěchu Islámského státu – část. 1

Článek IS - Islámský stát, který byl minulý týden zveřejněný zde na Armádních novinách, ve ...

Klíč k úspěchu Islámského státu – část. 2

Dnes navážeme na první část článku o tom, jak funguje Islámský stát (IS) na bezpečnostním a ...

NÁZOR: Problém Evropy - Islám

Tento příspěvek vznikl jako reakce na článek sociologa Stanislava Bilera "Až nás zničí islám". Cílem ...

NÁZOR: Udržitelnost dopravy, odolnost, rodinná připravenost

Elektromobily, hybridy nebo vozidla s extrémně nízkou spotřebou paliva hrají důležitou roli v ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • z.a.p
  14:30 02.12.2014

  Prave ctu: http://polanecky.blog.idnes.cz... Nu, kdyz bude CR 'nucena' ty uprchliky prijmout, co potom? Vyhradit jim ...Zobrazit celý příspěvek

  Prave ctu:
  http://polanecky.blog.idnes.cz...

  Nu, kdyz bude CR 'nucena' ty uprchliky prijmout, co potom? Vyhradit jim zvlastni uzemi? Vubec nechapu jak se nekteri (jak v clanku tak v diskuzi) domahaji, aby se pristehovalci/ uprchlici "prizpusobili" zivotu v novem prostredi - okamzitym zapomnenim svych zvyku a viry. To je prece nemozne..... tim by vlastne dobrovolne zlikvidovali svou identitu. Tu samou, kterou my zde tak branime; chapete ten rozpor?!

  Udelali bychom my to same - zapomeli svejka a pivo? I kdyz moje zkusenost z emigrace to do jiste miry doklada. Ale jen do te jiste. V jadru zustaneme tim, cim jsme se narodili. Proc cekat od cizincu pardon pristehovalcu, neco jineho?

  Mimojine, vsimam si, ze clanek ma spatny nadpis vuci obsahu. Ma se jmenvat: "Pristehovalstvi DO Evropy a bezpecnostni rizika". Preji vsem diskutujicim Dobry den!Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  06:29 02.12.2014

  Osobně bych to nesváděl na socialismus. Už tady 25 let není. A pokud bychom ho počítali 89-68, je tu déle demokracie, než komunismus ( 50. poválečná léta jsou hodně specifická v ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně bych to nesváděl na socialismus. Už tady 25 let není. A pokud bychom ho počítali 89-68, je tu déle demokracie, než komunismus ( 50. poválečná léta jsou hodně specifická v celé Evropě).

  Nemyslím si totiž, že kterýkoli stát v Evropě je na tom o něco lépe. Tady se akorát navíc extrémně krade politiky.

  Podle mě chybí evropské společnosti vize. Velké cíle a plány. USA mají trválý plán být světovým hegemonem - nemusí se mi to líbit, ale sjednocuje je to. Evropa nemá nic. Na jednu stranu se integruje - odstraňuje překážky pohybu kapitálu a lidí, ale zejména ze směru na západ na východ. Ne naopak.

  Takže jinými slovy, dokud tu nějaká velká vize nebude a vize Sjednocené Evropy a silné EU se i díky tlaku USA podařilo zastavit, jsme v temném vlhkém místě, kde to nevoní.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  17:52 01.12.2014

  Dle mého skromného názoru je příčinou naší "dekadence" socialismus, který z občanů dělá nesvéprávná děcka, spoléhající ve všem na "stát" a odmítající veškerou zodpovědnost. Stát se ...Zobrazit celý příspěvek

  Dle mého skromného názoru je příčinou naší "dekadence" socialismus, který z občanů dělá nesvéprávná děcka, spoléhající ve všem na "stát" a odmítající veškerou zodpovědnost. Stát se stal mateřskou školkou a hračkou levicových populistů, jejichž jedinou starostí je pořádně vydělat na nové dodávce Sunaru.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  09:41 30.11.2014

  Ono to není o lenosti, ale o ztrátě odpovědnosti. Nemusím se starat o své stáří - stát mi dá důchod. Nemusím mít děti, ten důchod mě přece na stáří uživí a děti stojí ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono to není o lenosti, ale o ztrátě odpovědnosti.

  Nemusím se starat o své stáří - stát mi dá důchod.
  Nemusím mít děti, ten důchod mě přece na stáří uživí a děti stojí peníze.
  Nemusím kontrolovat své politiky, vždyť nějak vládnou beze mě.
  Nemusím jít tím pádem volit, stejně se nějak domluví.
  Nemusíme přispívat na obranu, ubrání nás NATO.

  A tak by se dalo pokračovat, protože nemusíme nic. Je to součást naší svobody. Ale nějak jsme se nenaučili té odpovědnosti za svou budoucnost. A teď se nám ta neodpovědnost vrací a není to na koho svést a to bolí.

  Stačí když budeme kontrolovat politiky. Nejlépe vstupem do názorově blízké strany. Pokud tam jsou nechtění politici tak je to i nejjednodušší způsob jak se jich zbavit. Zevnitř. Místní stranické organizace mají velkou moc. Nemáte rádi Kalouska? Vstupte do TOPky a na sněmu ho zbavte funkce - snadné, když vás bude dost. A tak by to šlo v každé straně...

  Odpovědní a občany hlídaní politici pak alespoň nebudou dělat tak velké chyby. Tlak zespoda je donutí plánovat i na delší dobu, než jen ty dva roky do volební kampaně a taková reprezentace pak bude schopna řešit i migrační problém, tak jak ho nastiňuje pan Cílek.Skrýt celý příspěvek

 • green_korytnacka
  01:24 30.11.2014

  nebolo by lepsie vyrazne podporovat porodnost povodnych obyvatelov? nech mi nikto nehovori ze niesu ZIADNE ine moznosti ako import toho zacmudeneho stredoveku. navyse za 20 ...Zobrazit celý příspěvek

  nebolo by lepsie vyrazne podporovat porodnost povodnych obyvatelov? nech mi nikto nehovori ze niesu ZIADNE ine moznosti ako import toho zacmudeneho stredoveku.

  navyse za 20 rokov budu taky podiel prace vykonavat roboti a umela inteligencia, ze ludskych zamestnancov nebude treba skoro vobec.Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:53 29.11.2014

  Dle mého máme problém s leností společnosti jako celku. Západní svět je spokojený, konzumně zaměřený a cílem je si užívat. Politici nemají vize dál, než na 2 roky, protože pak se ...Zobrazit celý příspěvek

  Dle mého máme problém s leností společnosti jako celku. Západní svět je spokojený, konzumně zaměřený a cílem je si užívat. Politici nemají vize dál, než na 2 roky, protože pak se připravují na další volby. Více dětí omezuje životní standard a každý se stará o sebe a svůj profit (co je koneckonců americký sen? - mít se zatraceně dobře).

  Problém toho užívání je, že je na úkor zemí třetího světa. A tam pochopitelně také chtějí zvednout životní standard. Ale jak? Pravděpodobnou cestou je kombinace válek (dobrovolně se chce málokdo dělit) a ničení přírodního bohatství (urvi co jde, než to urve někdo jiný - viz kácení deštného pralesa v Brazílii).

  A muslimové mají to, co západní svět nemá. A to je společné náboženství řídící život (byť jak v středověku), tak společnost. Často nemají co ztratit a západ si nechá prvně useknout ruku, pak druhou, obě nohy a pak se bude divit, že není čím se bránit.

  Největším přínosem článku je pro mě to beduínské přísloví.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  10:09 29.11.2014

  V jednom mají bohužel islamisti pravdu. Naše společnost je asi opravdu dekadentní. Když kvůli snižující se populaci, jsme schopni si sem natahat lidi, od kterých ani nevíme co ...Zobrazit celý příspěvek

  V jednom mají bohužel islamisti pravdu. Naše společnost je asi opravdu dekadentní. Když kvůli snižující se populaci, jsme schopni si sem natahat lidi, od kterých ani nevíme co čekat a ani se nepokoušíme tento záporný trend změnit. Co se týče přistěhovalců, tak bych přijímal, jen ty jak už na těchto stránkách ať přímo v textu či v příspěvcích zaznělo přijímal jen ty co možno kulturně nejbližší a hlavně lidi vzdělané s potřebnou profesí. Tím by se imigrace snížila na pomalu absolutní minimum. Pracovní sílu tolik nepotřebujem a hlavně z let minulých jí tu máme dostatečné množství. Co potřebujem, je rodinná politika. Ukázat lidem, že to nejcennější co v životě maj jsou jejich děti a né telefony a všelijaké blbosti kolem, kterým si jen masírujem ego.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Horten
  02:05 29.11.2014

  "Myslím si, že potenciální ohrožení České republiky je větší ze strany Číny než islámských zemí. Všímejte si, jak se Číňané chovají ke zvířatům i sami k sobě" To je od Cílka snad ...Zobrazit celý příspěvek

  "Myslím si, že potenciální ohrožení České republiky je větší ze strany Číny než islámských zemí. Všímejte si, jak se Číňané chovají ke zvířatům i sami k sobě" To je od Cílka snad vtip a zcela stupidní!!! Ať někde ukáže větší bestialitu, než s jakou se vůči sobě chovají muslimové!!! Islámským středověkým "právem" počínaje, až po jejich naprosto barbarské sektářské násilí mezi sebou!!! Kolik Číňanů se vyhazuje v metru, autobusech atd. Naprostou většinu teroristických útoků ve světě jde dnes jednoznačně na vrub muslimů. S nijakou jinou kulturou není v podstatě vážnější problém v soužití. Právě třeba ti Číňané se dnes do západní společnosti integrují, nikdo z nich "nezešílí" když uděláte karikaturu Buddhy, Konfucia, nebo Mao Ce-tunga :-) Naopak podívejte se na muslimy!!! Vydejte karikaturu Mohammeda a hoří ulice a umírají ve světě lidé!!! Ukázkou, jak integrace muslimských imigrantů selhala, je to, jak velká část muslimů, již narozených v západních zemích 2-3 generace, se stává nepřátelská vůči západní společnosti. Která byla tak laskavá a dala jejich předešlým generacím šanci na lepší, kvalitnější, bezpečnější a svobodnější život, než v jejich původních domovinách. Vedle muslimů, ZLATÍ ČÍŃANÉ :-)Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  22:20 28.11.2014

  Díky za hodně dobrý článek! Dnes se moc nenosí říkat pravdu. Snad se dočkáme toho, že nám ji předloží i veřejnoprávní media placené z našich daní.

  Díky za hodně dobrý článek! Dnes se moc nenosí říkat pravdu. Snad se dočkáme toho, že nám ji předloží i veřejnoprávní media placené z našich daní.

 • mattea
  21:32 28.11.2014

  Co do imigrace nenalézám řešení: na jednu stranu potřebujeme imigranty kvůli nízké porodnosti vlastní, "domácí" populace, na stranu druhou nevidím žádný nediskriminační způsob, jak ...Zobrazit celý příspěvek

  Co do imigrace nenalézám řešení: na jednu stranu potřebujeme imigranty kvůli nízké porodnosti vlastní, "domácí" populace, na stranu druhou nevidím žádný nediskriminační způsob, jak vyselektovat pro nás ty nejméně nebezpečné imigranty.

  tak jako tak považuji za nutné:
  1. podnítit vyšší porodnost našeho národa
  2. omezit příliv imigrantů, alespoň nějakým hrubým sítem
  3. nastavit jasná pravidla, při jejichž porušení budou bez milosti deportováni a klást důraz na jejich dodržování, případně na deportace. To by mělo svůj "odstrašující efekt".Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  20:12 28.11.2014

  Rád bych se vyjádřil a doufám, že moje názory podnítí diskuzi. 1. Dle mého jsme v poslední dekádě, kdy je ještě možné tento problém s imigranty a muslimy řešit primárně ...Zobrazit celý příspěvek

  Rád bych se vyjádřil a doufám, že moje názory podnítí diskuzi.
  1. Dle mého jsme v poslední dekádě, kdy je ještě možné tento problém s imigranty a muslimy řešit primárně legislativně a nikoli primárně použitím smrtící síly.
  2 Naši politici odvádějí prachmizernou práci, ale je to naše vina - kdejaký mudrc se chlubí tím, jak nešel volit. A za druhé, pokud odvolí, ještě pronese něco o tom, že to dal těm starým kterým nevěří, ale když už tam jsou, ať jsou tam dál.
  3. S islámem není možná jakákoli mírová kooperace, pokud je fyzicky přítomen mezi námi (pobyt muslimů) Pokud bychom naše právní normy a jiné naše zákony dodržovali na sto procent, takřka žádný muslim by nemohl islám vyznávat. Jednak kvůli cílenému týrání zvířat a druhak k programově nedůstojnému postavení žen. V Islámu je zakotveno nesvobodné, ponižující a útrpné postavení nemuslimů všeho druhu.
  4. I když rusku nevěřím a Rusko je přes veškerou snahu dokázat opak pro Evropu nebezpečím, krok Vladimíra Putina vůči neziskovým organizacím naprosto vítám.
  5. Porodnost domácích národů byla špatná v Evropě už víckrát, doufám, že se trend obrátí.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  17:31 28.11.2014

  PetrC: V čem vidíte úspěch islámu? Rozrůstající populace nemá šanci se udržet ve zhoršujícím se prostředí blízkého východu (pan Cílek píše o 100 milionech), skutečně je to ...Zobrazit celý příspěvek

  PetrC: V čem vidíte úspěch islámu?

  Rozrůstající populace nemá šanci se udržet ve zhoršujícím se prostředí blízkého východu (pan Cílek píše o 100 milionech), skutečně je to důkaz úspěšnosti islámu?

  To jestli je islám jako civilizace úspěšný, se teprve ukáže. Právě v tom, jak a jestli dokáže překonat ekologickou krizi, problém přelidnění a problém s radikály.Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  17:19 28.11.2014

  Ještě jsem zapomněl - zrušit průběžný systém financování důchodů a vrátit se k fondovému. Pěkně každý za svoje !

  Ještě jsem zapomněl - zrušit průběžný systém financování důchodů a vrátit se k fondovému. Pěkně každý za svoje !

 • liberal shark
  17:17 28.11.2014

  Jediné řešení evropských problémů - zrušit sociální stát a snížit daně. Návrat k poměrům panujícím na přelomu XIX a XX století v tak zvané Belle Epoque.

  Jediné řešení evropských problémů - zrušit sociální stát a snížit daně. Návrat k poměrům panujícím na přelomu XIX a XX století v tak zvané Belle Epoque.

 • z.a.p
  16:27 28.11.2014

  Se zajmem jsem si precetl clanek neb to myslim dobre vystihuje evropskou psychiku - a jeji casti jsou obavy o vlastni budouci pleme ci lepe receno, o jeji vlastni identite. Nemohu ...Zobrazit celý příspěvek

  Se zajmem jsem si precetl clanek neb to myslim dobre vystihuje evropskou psychiku - a jeji casti jsou obavy o vlastni budouci pleme ci lepe receno, o jeji vlastni identite. Nemohu a nechci k tomu byt na jedne ani na druhe strane kriticky, protoze se tam nenalezam a jaksi se me to primo netyka. Rovnez nemam v umyslu obavy podcenovat - mohou byt docela duvodne. Ale jak rikam, dava mi to obraz lidi a jejich mysleni.

  V prostredi Severni Ameriky je situace o poznani jina; tim ze jsme zde temer vsichni pristehovalci (nekteri uz po nekolik pokoleni) nemame potrebu se nekoho obavat neb by ten ktereho by jsme se obavali, byli my sami. Toto rkouc ovsem neznamena, ze urcite obavy ne-li primo necht existuji ale nejsou na venek patrne. Samozrejme, nase vlady maji 'urcite zamery', ktere se ne zcela ztotoznuji s vuli vetsiny. Nejjednodussi vysvetleni je priliv kapitalu (v pripade Cinanu), ale I proste rozsireni danove zakladny a zvyseni poctu zadatelu (a tim snizeni pozadavku na odmenu) o zamestnani nemluve. Jiste, to vse je casti mistniho rozvoje; otazka je zda je ten rozvoj provaden v unosne mire.

  Priznam se, ze je mi Evropanu s jejich fobiemi tak troche lito. Na pozitivnejsi notu bych snad doporucil se podivat jako na vzor na Nemecko - mam za to, ze sve pristehovalce celkem dobre integrovalo a dnes je tam nova (ne-li dve az tri) generace tureckych Nemcu, kteri jsou prinosem pro spolecnost.Skrýt celý příspěvek

 • PetrC
  15:36 28.11.2014

  Pro Takeda: Islám je úspěšný, expanduje, populace muslimů se rozrůstá... Trefná poznámka níže je, jak je to s naším rozmnožováním. Jen ateistická společnost souhlasí s tím, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Takeda: Islám je úspěšný, expanduje, populace muslimů se rozrůstá...

  Trefná poznámka níže je, jak je to s naším rozmnožováním. Jen ateistická společnost souhlasí s tím, že se děti vraždí v těle matky. To duchovně založená společnost nedopouští. Ovšem i tady někdy dochází k extrémům, třeba Irsko...Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  14:01 28.11.2014

  PetrC: A co když ta civilizace, co se hroutí pod tíhou globalizačních vlivů, na které není připravena je ta muslimská? Reaguje radikalizací, což je sice běžné ale dost ...Zobrazit celý příspěvek

  PetrC: A co když ta civilizace, co se hroutí pod tíhou globalizačních vlivů, na které není připravena je ta muslimská?

  Reaguje radikalizací, což je sice běžné ale dost bezvýchodné a destruktivní řešení. Nenabízí žádnou alternativu. Zničení západu nevrátí jejich ženy do doby, kdy nevěděly co to je rovnoprávnost.

  Islám mi přijde dost konzervativní a neměnný. Což je v globalizovaným, rychle se měnícím světě dost naprd. My se budeme demokraticky hádat a nakonec něco vymyslíme, daří se nám to už 2000 let a zvládli jsme i případy demokratické likvidace demokracie (Hitler).

  Řešení je asi fakt v předělání důchodového systému, tak aby místní byli nucení mít děti, místo psů. Vrátit se k vymahatelnosti práva a na evropský úrovni se zase začít chovat jako velmoc. Tam vidím úlohu EU, ne v regulaci křivosti banánů. Problémy afrických států nás ohrožují, začněme se chovat jako velmoc a řešme je v zahraničí. Vyjde to levnějc než stavět ten plot.Skrýt celý příspěvek

 • dusanekt
  12:28 28.11.2014

  Velmi hezký článek. Dekuji za něj.
  PS.: Děti mám 3 a zatím se to dá vydržet jak finančně tak nervama. Ale víc si jich pořizovat nebudu :)

  Velmi hezký článek. Dekuji za něj.
  PS.: Děti mám 3 a zatím se to dá vydržet jak finančně tak nervama. Ale víc si jich pořizovat nebudu :)

 • Yvan
  12:21 28.11.2014

  Pravda, pravda - čistá pravda. Nezbývá než souhlasit.

  Pravda, pravda - čistá pravda. Nezbývá než souhlasit.

 • Jorlas
  11:32 28.11.2014

  Pane Cílek z Vašich článků mě až mrazí. Každopádně děkuji. Na druhou stranu to těžko řešit. Kolik máte dětí slavní přispěvovatelé? Každý jen nacionalista jak blázen, ale pak sedí ...Zobrazit celý příspěvek

  Pane Cílek z Vašich článků mě až mrazí. Každopádně děkuji.
  Na druhou stranu to těžko řešit. Kolik máte dětí slavní přispěvovatelé? Každý jen nacionalista jak blázen, ale pak sedí v hospodě u piva a má maximálně jedno nemanželské dítě (nebo doma krásného pejska). Pokud nejsou děti, tak jejich místo bude zabírat cizinec, tak to je!
  V momentálním nastavení systému vidím velkou křivdu. Pokud se někdo rozhodne mít děti, tak dá do jejich výchovy a zabezpečení hromadu peněz (před pěti lety jsem četl, že průměrně dítě stojí 1milion). Děti vyrostou a platí daně na všechny. Myslím, že je na čase si přiznat, že nynější daně platíme na své rodiče a ne sobě na důchod! Podle toho nastavit systém. Jsi kariérista - tak si na důchod naspoř. Chceš mít děti – dostaneš X% z jejich daní až budou v práci. Myslím, že by se lidi začali dívat na porodnost jinak. Plat má většina lidí nízkej a moc nenaspoří. Šance by pro ni byly ty děti, které vždy nakonec uživí. No jen taková hrubá myšlenka jak se vrátit k původnímu fungování rodiny.
  Co s přistěhovalci?: Trochu mi chyběl v článku popis Japonské společnosti. Myslím, že její model by se dal částečně uplatnit. V Japonsku jako cizinec nikdy nedostanete občanství (ani když se přiženíte). Dostanou ho teprve vaši děti, pokud si vezmete Japonce (jinak máte taky smůlu). Takže jste v Japonsku pořád pouze na trvalý pobyt, a když jsou s vámi problémy, tak nazdar jedete domů!

  To hlavní ovšem je neřešit následky, ale příčinu! Těžko se zbavím bolavých zad, když celej den prosedím u AN. Těžko se zbavíme vlny uprchlíků, když je doma vraždí ISIL, nebo probíhá občanská válka. Příliv migrantů je pouze následek nerovnováhy ve světě! My měli jen štěstí, že se dobře narodili.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2