NÁZOR: Obnovení odvodů do armády zavání drahým průšvihem

NÁZOR: Obnovení odvodů do armády zavání drahým průšvihem
Výcvik Aktivní zálohy / army.cz (Zvětšit)

Až nastane krize, velký malér, „přízraku s ostře nabroušenou kosou“ bude úplně jedno, kdo si co myslí, kolik toho nažvanil v Parlamentu České republiky nebo kdo koho volil. Bude záležet jen na tom, kdo co se naučil a umí.

Můj postoj k odvodům je shodný s postojem (2016), kvůli kterému zbrunátněl i jinak celkem klidný pan ministr obrany Stropnický. Nicméně nakonec nejen on ale i kolegové poslanci uznali, že mám pravdu, a ambici GŠ AČR dal takříkajíc „k ledu“.

Malé (stručné) desatero k obnově branné připravenosti občanů České republiky:

1. Nejprve by bylo navýsost užitečné, kdyby zákonodárci konečně vyřešili propojení státních registrů ‒ tedy konkrétně pokud jde o odvody ‒ především registr VZP a ostatních pojišťoven „propojit“ s „mobilizačním registrem“ MO tak, aby byl kdykoliv v reálném čase přehled o tom, kdo je a kdo není v daném okamžiku schopen služby v armádě ‒ kdo je „mobilizovatelný“.

2. Už jen tyto údaje mohou dát státu dostatečný přehled o lidských kapacitách, které jsou reálně k dispozici – bez povinných odvodů - pokud by došlo k mobilizaci ‒ z čehož mimo jiné vyplývají i další otázky k zajištění mobilizace jako:

 • má stát dostatečné zásoby (týlové zajištění) materiálu pro eventuální mobilizaci stovek tisíců občanů – tedy výstrojní vybavení, zbraně, střelivo, ochranné prostředky, léky, potravu atd.?
 • má stát připravené průmyslové kapacity k okamžitému navýšení výroby v době ohrožení státu ‒ strojní vybavení, zásoby materiálu, „před-kvalifikované“ mobilizovatelné obsluhy NC obráběcích strojů atd. - dříve byly takové subjekty definovány a podporovány jako „podniky zvláštního určení“, dnes se o nich jen teoreticky líbivě žvaní jako o „strategických podnicích“.

Realita je taková, že kdyby došlo k potřebě navýšení výroby potřebné pro vedení a zajištění bojové činnosti na delší dobu – v souladu s článkem 3 kolektivní obrany NATO, soukromý výrobce takové výrobky okamžitě, logicky a v souladu s platnou legislativou, v souladu se zákonitostmi poptávky a nabídky, zvýší jejich cenu. 

A stát doposud zatím nehnul prstem pro to, aby se se soukromými subjekty dohodl na „pravidlech hry“ pro takovou situaci (cosi jako „pojištění“)

 • náklady spojené se zajištěním této „schopnosti“ by měli být započítány do oněch 2%HDP našeho spojeneckého závazku... otázkou je – budou???

3. Jen krátká noticka na úvod ‒ pokud ještě v nedávné historii trval vývoj od napětí k ozbrojené konfrontaci několik let, později měsíců, dnes se pohybujeme – od okamžiku vzniku krize do okamžiku vypuknutí otevřené válečné konfrontace - v řádu pouhých několika týdnů či dnů

Samotný odvod je akt, kdy se občan nejen že dozví, zda je schopen či neschopen služby v armádě, zda by byl či nebyl mobilizován. 

Jde také o okamžik, kdy se občan dozví, že má mimo svých nezadatelných práv i přece jen nějaké povinnosti vůči své vlasti. 

Při odvodu se také dozví, že má novou společenskou roli ‒ STÁVÁ SE OBRÁNCEM VLASTI po celý zbytek svého aktivního života a měl by si to pamatovat pro celý zbytek života (kdysi, když byl někdo pasován za rytíře, dostal pořádnou facku ‒ z téhož důvodu).

A pokud takový občan, odvedenec, v co nejkratším čase po odvodu neabsolvuje základní vojenskou přípravu alespoň v rozsahu 3-6 měsíců prezenčního školení a výcviku ‒ a následně se každé tři roky nezúčastní alespoň obnovovacího cvičení (v délce trvání alespoň jeden měsíc), pak akt „odvedení“ ztrácí nejen svůj společenský, ale i věcný význam. 

Z vojenského hlediska ‒ on a desetitisíce dalších odvedenců se v době skutečné mobilizace (viz rychlost vzniku válečné nebo masivní krizové situace) stanou pouze vyděšenou, vojensky zcela nepoužitelnou masou mající pracovní označení „potrava pro děla“.

Navíc odvod v existujícím model Ministerstva obrany ‒ tedy model, který není schopen dále v reálném čase, po celou dobu mobilizační povinnosti každého odvedence, sledovat jeho fyzický a psychický stav, je na dvě věci.

Reálná situace ‒ borec je odveden, druhý den utrpí úraz a přijde o ruku ‒ to se ale armáda dozví až ve chvíli, kdy se bezruký dostaví k nástupu do službu na základě zbytečně vydaného (zaplaceného) a nesmyslného mobilizačního rozkazu.

4. AČR, respektive Ministerstvo obrany, respektive Vláda sice vydá desítky miliard na vojenské „železo“ (nejlepší na světě ‒ vrtulníky, BVP, radary), ale nijak neinvestuje do přípravy ubytovacích a stravovacích kapacit, do zásob, do revitalizace výcvikových prostor (jsem zvědav kde se v ČR bude střílet z „NATO děl“, které mají dostřel 42 km), do příslušným způsobem vybavených a zaplacených instruktorů atd.

5. Jenom základní výbava odvedence k tomu, aby byl schopen skutečně efektivně absolvovat výše zmíněný výcvik v době 3-6 měsíců přijde daňového poplatníka zhruba na 350 000 korun, z toho výbavu za cca 100 000 bude nutno za dva roky nakoupit znovu.

Kde jsou náklady, na stravu, instruktory, ubytování a ‒ Pozor, náhrady zaměstnavatelům za zablokovanou pracovní sílu na cca tři měsíce? Ona proběhla nějaká věcná diskuse politiků se zaměstnavateli? Ono se došlo k nějakému společenskému konsensu? ¨

NE ‒ politici jen těžko zvedají své těžké zadnice od svých pohodlných „zelených“ stolů aby se zabývali nelehkými, pracnými tématy.

6. Mladá populace není nijak vedena, ani v rodinách, ani ve školách, k vlastenectví a k tomu, že mimo všech možných práv existují také povinnosti vůči vlasti.

Současné politické reprezentace od národní úrovně až po EU a NATO nejeví žádný zájem o skutečnou přípravu obyvatelstva k obraně (viz článek 3 NATO)/Civilní obranu a ochranu, naopak se spoléhají pouze na centrálně placené a ovládané oficiální branné a bezpečnostní složky – které, bohužel, jsou zcela nedostatečné.

Současná vláda, přestože si to napsala (hrdě se hlásím k prosazení této ambice) do svého programového prohlášení, neučinila nic ani pro přípravu budoucích pedagogů k tomu, aby tito byli po ukončení studia schopni vyučovat na základních a středních školách, učňácích „brannou přípravu“ jednotným koordinovaným způsobem napříč celou republikou. Jako poslanec jsem s tím přišel do politického prostoru v roce 2014. 

A bez toho, celkem logicky ‒ bez znalostně připravených učitelů ‒ nelze brannou přípravu zavést jako povinný předmět. Sedm let koaličních vlád s ANO v trapu a nula od nuly pošla (pošla doslova jako mrcha na smeťáku).

7. Co ve skutečnosti odpracovala vláda? 

ANO - jako obvykle se prostřednictvím Ministra obrany, Ministra vnitra, Ministra školství vykašlala na zavedení Branné přípravy do škol. 

Místo toho, aby legislativně institucionalizovala Národní domobranu, tak ji naopak, pro jistotu úplně zakázala (Bruselské noty?) ‒ gratuluji.

Pro úplnost ‒ POKOS při veškeré úctě k vysilující práci osob, které bych spočítal na prstech jedné ruky, opravdu nemohu v žádném případě považovat za brannou přípravu mladé populace – POKOS zvládá cca 25-30 škol/rok.

Panu premiérovi Andrei Babišovi jsem nabídl „vzdělávací projekt“ ‒ za 75 milionů ročně zajistím ‒ prostřednictvím Národního institutu pro obranu a bezpečnost (ZDE), aby každá základní škola prošla základním školením – tedy cca 5600 škol / rok. 

Zájem nulový. Přišel s tím Chalupa, takže nic.

Mimochodem 75 milionů je cca pouhých 0,1 % z rozpočtu pouze Ministerstva obrany, nekalkuluji s rozpočet IZS, který by ale měl být přirozenou součástí této ambice. 

Nevím, kolik stojí POKOS, ale tři návštěvy tří škol měsíčně v ČR je opravdu jaksi hodně málo.

8. Až bude průšvih, velmi rychle, ale bohužel definitivně pozdě občané zjistí, pokud se týká jejich bezpečnosti a obrany, že zcela fatálně a neodvratně zafunguje pravidlo „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. 

A zároveň zjistí, že po zkušených, vycvičených policistech, hasičích či vojácích jako by se země slehla.

Úředníci v uniformách vám moc nepomohou a bojovníci, kterých je už takhle jako šafránu (jejich vzájemný poměr je tak 4:1), budou ve velkém množství odvelení do pomocných sborů NATO někam do tramtárie (i s velkým množstvím draze nakoupeného vojenského „železa“ pro spojence), a pak nastane klasická situace ‒ POMOZ SI JAK MŮŽEŠ. 

....jenže většina mladší populace už dnes ani neví, jak si v lese rozdělat oheň.

9. Prosím, vezměte na vědomí, že je to jen velmi stručný a povrchový nástin celé problematiky odvodů, mobilizace a všeho, co s tím souvisí.

Prosím, vezměte v úvahu, že nemám asistenty, nemám kancelář, nemám placené novináře, nemám peníze na právníky a experty ‒ ale to všechno mají právě poslanci a celá armáda úředníků našeho státu, kteří o těchto věcech velmi pozoruhodně diskutují ve Sněmovně ‒ a bohužel je to jen takový zábavný pořad pro zasvěcené, protože skutek utek.

Zajištění finančních prostředků a především zajištění NEZBYTNĚ NUTNÉ společensko-politické podpory ze strany občanů ‒ jen pro jistotu zopakuji ‒ občan je ta osoba, žijící mimo areál Sněmovní 4, která si platí nejen vás, ale i tu nešťastnou armádu. 

Nebo zapomeňte na odvody ‒ bude to jen velký a drahý průšvih, ostuda.

10. Pokud by se ale o tom opravdu chtěl někdo vážně pobavit, racionálně diskutovat jsem k dispozici i se svými kolegy ‒ KAŽDÉMU bez ohledu na jeho politickou příslušnost.

...a třeba někdo donese i panu premiérovi (mimo jiné i šéfovi Bezpečnostní rady státu), že Chalupa zase prudí, panu prezidentovi (a vrchnímu veliteli naší armády), a poslancům ve Výboru pro obranu a pro bezpečnost...

Neb jde o problematiku veskrze nepolitickou ‒ neb krizi a „přízraku s ostře nabroušenou kosou“ bude úplně jedno, kdo z nás si co myslí, ale kdo z nás co umí a bude umět.

Bohuslav Chalupa je český politik, v letech 2013 až 2017 poslanec Poslanecké sněmovny PČR a člen hnutí ANO 2011.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Výcvik aktivní zálohy a vojáků 102. průzkumného praporu

Ve dnech 15.10. – 24.10. 2014 proběhlo společné vojenské cvičení Aktivní zálohy (AZ) a vojáků 102. ...

Zimní výcvik střediska aktivních záloh 601. skss

Rota aktivních záloh u 601.skupiny speciálních sil vznikla v říjnu roku 2000 a patří tedy mezi ...

ÚVAHA: Na jakou válku se má Armáda ČR připravit?

Dříve, než se pustíme do případných úvah o vyzbrojení české armády, je potřeba definovat možné ...

Armáda ČR: 18 000 vojáků a 38 000 záložníků

Jak jsme ukázali v úvaze „Na jakou válku se má Armáda ČR připravit?“, armáda musí být ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Zabahaz
  17:43 26.02.2020

  v situaci, kdy polistopadoví "kormidelníci" dovolili (pokud ne rovnou schválili či nařídili) rozprodej a rozkradení republiky, v situaci kdy je pravdivý názor na stav kteréhokoli z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  v situaci, kdy polistopadoví "kormidelníci" dovolili (pokud ne rovnou schválili či nařídili) rozprodej a rozkradení republiky, v situaci kdy je pravdivý názor na stav kteréhokoli z nespočtu problémů, či dokonce (ó jak trestuhodně troufalé) dobrovolná snaha o nápravu, označován za předsudečnou nenávist a vystaven hbitým represím, v situaci kdy největším nepřítelem člověka se stal stát, v situaci kdy jsme se stali pouhou kolonií, atd atd, tak soryjako, v takové situaci mluvit o jakémkoli vlastenectví je imho chucpe.
  Skrýt celý příspěvek

 • Fuji8280
  13:20 26.02.2020

  Dost nereálné. Tento stát utratil posledních 20 miliard z kuponove privatizace a tím končí. Teď už bude jenom sestupna křivka a na nic nebudou finance. Většina kasáren (8280 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dost nereálné. Tento stát utratil posledních 20 miliard z kuponove privatizace a tím končí. Teď už bude jenom sestupna křivka a na nic nebudou finance. Většina kasáren (8280 kasárna pěkně opravili a 2941 totálně zahlušili) je zrušených. Naše armáda už může pouze na zahraniční mise a obrana našeho státu klasickým způsobem je taky nereálná. Z historie vyplývá, že vždy vše odevzdáme okupantum a sklonime hlavy a politici utečou do exilu. Takže zavádět znovu odvody je nesmysl. Navíc většina mladých žije ve virtuálním světě a nic se jim nechce. Když vidím v TV bývalého tankistu s červeným baretem tak mě je jasné jak na tom vlastně jsme.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:33 26.02.2020

   Tenhle stát opravdu nežije z kuponové privatizace. O tom kolik peněz bude k dispozici na obranu bude rozhodovat ekonomická situace a rozhodnutí politiků.
   Pokud je ten batet narážka ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tenhle stát opravdu nežije z kuponové privatizace. O tom kolik peněz bude k dispozici na obranu bude rozhodovat ekonomická situace a rozhodnutí politiků.
   Pokud je ten batet narážka na Opatu, tak ten většinu kariéry sloužil u 4.BRN. Několik let velel přímo výsadkovému praporu.
   Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  22:13 23.02.2020

  Nie przeczytałem wszystkich komentarzy.

  Ale powiem Wam jedno.
  Za czasu Układu Warszawskiego gdzie PL była "wewnątrz sojuszu" to obok 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, które miały ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nie przeczytałem wszystkich komentarzy.

  Ale powiem Wam jedno.
  Za czasu Układu Warszawskiego gdzie PL była "wewnątrz sojuszu" to obok 1. i 2. Armii Wojska Polskiego, które miały być użyte do "sojuszniczej wojny" - poza terytorium PL była też Obrona Terytorialna Kraju (OTK) - formacja przewidziana wylącznie do działań na terenie kraju...


  Zadania tej formacji były różne - od walki z desantem (morskim i powietrznym), przez obronę przeciwlotniczą, obronę i ochronę ważnych obiektów oraz budowę utrzymanie szlaków komunikacyjnych i logistyki....

  Te siły (unikalne w skali Układu Warszawskiego) nie podlegały Naczelnemu Dowódcy Zjednoczonych Sił Układu Warszawskiego, lecz polskim wladzom

  A były to dość duże siły - ok. 40% armii po mobilizacji...
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  07:58 22.02.2020

  Jen takovy pocit..je potřeba přemýšlet o povinných odvodech a případné mobilizaci..dnes se války vedou jiným způsobem a nějaké masové nasazování pěchoty se zřejmě dít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen takovy pocit..je potřeba přemýšlet o povinných odvodech a případné mobilizaci..dnes se války vedou jiným způsobem a nějaké masové nasazování pěchoty se zřejmě dít nebude...
  Hlavně momentálně je větší poptávka na vstup do AZ než je kapacita výcviku. Plán je 10000 AZ do 2030. Věřím že poptávka ve státě by naplnila i 20-30 tis záložáků. Ti jsou lepe připravení než by byli branci u kterých bude morálka nebo schopnosti mnohem níže než u lidi kteří o to mají zájem a cvičí několik týdnů v roce..
  To same DVC..lidé projdou výcvikem ale nemusí do AZ nastoupit..ale dají se uz pokládat za případné vojáky kteří se dají povolat v případě krize.
  Nějaká masovější forma DVC rozdělená třeba na 3x2 týdny by se dala zaradit i do povinně volitelných věci na některých oborech na VŠ. Z hlavy mě napadá např 2-3 týdenní kurz vojenské medicíny, taktického polního ošetření atd pro studenty medicíny a středních zdravotnických škol - a hned máte v záloze několik stovek potencionálních mediků na obvaziště atd.
  Chybí jen kapacity..stačilo by o tyhle instruktorské kurzy obohatit i některé útvary a nespoléhat jen na Vyškov, který není nafukovací.
  Uz dnes některé útvary ( Chrudim, Strakonice) pořádají ruzné vycvikovo-prezentacní akce pro civilisty a zajem je.
  Skrýt celý příspěvek

  • technik
   20:09 22.02.2020

   Nevím na jakém základě srovnavate kvalitu AZ a bývalých VZS. Osobně se domnívám že to vaše tvrzení je vcelku mylné. Dnešní zálohy jsou poměrně zestárlé, převažují lidé s věkem ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Nevím na jakém základě srovnavate kvalitu AZ a bývalých VZS. Osobně se domnívám že to vaše tvrzení je vcelku mylné. Dnešní zálohy jsou poměrně zestárlé, převažují lidé s věkem 30-40 a více let. Ani náhodou se neda srovnávat fyzická a psychická dispozice bývalých VZS. Ti kluci byly opravdu vysportovani aspoň u bojových útvaru. Představa že dnešním profikum nebo AZ dám výbavu z 90 let tj žádný termoprádlo, žádný dutý vlákna ve spacáku, obyčejný KD na jídlo, žádný moderní věci jako ochranný brýle, rukavice,světla, a podobně tak mi na cvičení nikdo nevyjede, proč i tom mluvim, protože ti kluci na rozdíl od AZ a profi to MUSELI vydržet, nemohli jít na OŠ, nemohli jít do civilu, proto obdivuji co ti kluci za ten rok či dva vydrželi. Jistě se někdo podělí se zkušenosti s nynější generaci, jako velitel jste rád že vám vůbec vojáci odjedou na cvičení.
   V neposlední řadě a to myslím smrtelně vážně VZS uměl ovládat BVP lepe než někteří nynější profi. S AZ se už vůbec nedali srovnávat, to ale není chyba AZ ale systému výcviku. Samozřejmě dnešní střelecká nebo zdravotní příprava je úplně někde jinde než byla v 90 letech a i AZ mají výborné znalostí každopádně VZS bych vůbec nezatracoval. Zeptejte se vojáků kdy naposledy stříleli bosky rot, ty stříleli VZS ve čtvrtém výcvikovém období, někteří profi to nestříleli ani po 5 letech u AČR.
   Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    23:34 22.02.2020

    technik
    Přesně tak,řada diskutujících netuší,že byly útvary do kterých se prováděl výběr,že některé odbornosti byly obsazovány výlučně středoškoláky,někteří kluci co rukovali k ...
    Zobrazit celý příspěvek

    technik
    Přesně tak,řada diskutujících netuší,že byly útvary do kterých se prováděl výběr,že některé odbornosti byly obsazovány výlučně středoškoláky,někteří kluci co rukovali k výsadkářům měli odskákáno možná více něž kdejaký profík díky výcviku ve Svazarmu,většina vojáků z povolání u chemiků měla vysokoškolské vzdělání,ženisti měli tvrdší normy na postavení srovnatelného mostu než ti v BW.Atd,atd.
    Skrýt celý příspěvek

    • technik
     07:47 23.02.2020

     Jo souhlas. ZVS u výsadkových praporu doskákali cca 12-20 seskoku za rok. Profi můžou dnes závidět.

     Jo souhlas. ZVS u výsadkových praporu doskákali cca 12-20 seskoku za rok. Profi můžou dnes závidět.

     • Scotty
      08:56 23.02.2020

      Jestli to nebude tím že na ty seskoky měli pouze ten rok. Profesionál na to má celou kariéru. Navíc u nás pořád výsadkáři za rok naskáčou výrazně víc než třeba Američani.

      Jestli to nebude tím že na ty seskoky měli pouze ten rok. Profesionál na to má celou kariéru. Navíc u nás pořád výsadkáři za rok naskáčou výrazně víc než třeba Američani.

    • TF_HU
     09:55 25.02.2020

     Nic z toho co by nebylo běžné i dnes...

     Nic z toho co by nebylo běžné i dnes...

   • juhelak
    07:16 23.02.2020

    Ještě sem si to po sobe precetl jednou..ja ve svém příspevku nesrovnával AZ s VZS ale s civilisty kterí by byli při nejake mobilizaci odvedeni plosne na základne vybrání nějakých ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ještě sem si to po sobe precetl jednou..ja ve svém příspevku nesrovnával AZ s VZS ale s civilisty kterí by byli při nejake mobilizaci odvedeni plosne na základne vybrání nějakých ročníků..mozna sem mel napsat spis odvedenci nez branci jestli to vas zmatlo.
    Jinak AZ se momentálně co se týče střelecké dostane k více zbraním než lide na KPZ. Vybavení si často dokupují ze svého protože je to proste baví, takze na kvalite fasovaneho tolik nezalezi.
    AZ a VZS se neda srovnat to je pravda..základní kurz 6 tydnu oproti dvou letum...na druhou stranu u VZS jak pisete jste proste musel vydrzet i když vas to nebavilo a tydny nebo mesice trvalo nez ti nejslabsi trochu dorovnali prumer...AZ muze skoncit kdykoli během..takze ti co to dokonci..tak mají mnohdy motivaci mnohem vetsi..o nic jim nejde..muzou se vrátit do práce/skoly.
    Skrýt celý příspěvek

   • TF_HU
    09:54 25.02.2020

    Děkuji za pobavení...

    Děkuji za pobavení...

   • Larry
    19:04 25.02.2020

    Díky za připomenutí. Jako praporčík jsem musel ve VVP Březina (srubový tábor) už před 10ti lety našim poddůstojníkům z povolání zatopit, aby nepomrzli. V životě neviděli kamna. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Díky za připomenutí. Jako praporčík jsem musel ve VVP Březina (srubový tábor) už před 10ti lety našim poddůstojníkům z povolání zatopit, aby nepomrzli. V životě neviděli kamna.
    Nadporučík jim musel nařezat dřevo a na zátop připravit. To aby se nám nezranili při práci s pilou a sekerou. to by mohlo cvičení - vyvedení skončit dříve než začalo. Jo ale mobilní telefony si nezapomněli vzít každý alespoň dva.
    Skrýt celý příspěvek

  • Larry
   18:58 25.02.2020

   To co píšete, není nic jiného než volání po obnovení vojenských kateder vysokých škol. (VKVŠ a příprava budoucích důstojníků )
   Mediky pus´tte z hlavy úplně. jejich jedinou starostí ...
   Zobrazit celý příspěvek

   To co píšete, není nic jiného než volání po obnovení vojenských kateder vysokých škol. (VKVŠ a příprava budoucích důstojníků )
   Mediky pus´tte z hlavy úplně. jejich jedinou starostí je absolvovat medicínu a odejít do světa vydělávat velké peníze. Navíc tyhle akce odchodu po promocích jsou veřejně organizované. (můj příbuzný po dostudování oboru radiologie odešel do Kataru, co vydělá mu MO není schopné zaplatit)
   DVC je pro armádu (MO) mrhání peněz. Z peněz investovaných do výcviku nemá rezort vůbec nic.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    19:53 25.02.2020

    Zajímavé že AZ u centra biologické ochrany nemají s naplněností problém.

    Zajímavé že AZ u centra biologické ochrany nemají s naplněností problém.

 • Danik
  03:03 22.02.2020

  Nu, nedá mi to.

  1) V době kdy je problém vyčlenit dostatečné finance na profesionální armádu a její zálohy (ve směšných počtech) mi přijde problematické řešit braneckou armádu. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nu, nedá mi to.

  1) V době kdy je problém vyčlenit dostatečné finance na profesionální armádu a její zálohy (ve směšných počtech) mi přijde problematické řešit braneckou armádu. Nejsme Izrael kde je mezi populací (z dobrých důvodů) obecně rozšířený pocit potřeby obrany. Když u nás řeknete, že potřebujeme silnější obranné financování tak na vás nastoupí socialistická a neoliberální úderka, která favorizuje MPSV a jeho 50% podíl rozpočtu, který prý není dostatečný. Jen si někdy projeďte komentáře na FB pod příspěvkem o nákupu pro AČR (varování: jen pro klidné a vyrovnané osoby). Je potřeba nová logistika, PVO, transport, ženijní technika, tanky, bvp, vrtulníky, výstroj a výzbroj, stíhací letectvo, pozorovací a sledovací systémy, tréninkové prostory a systémy, renovace vojenských objektů a snaha rozšířit počty naší armády. Ve chvíli kdy poslední zprávy naznačují, že 2% HDP (nebo jakékoliv vyšší financování) je v nedohlednu, budeme rádi když doklepeme modernizaci a navýšení stavů v horizontu 10-15 let. Do toho řešit výbavu, zázemí, zásobování, transport, proviant a výcvik pro tisíce nových branců v situaci, kdy Vyškov nestíhá ani současný přísun nováčků je sci-fi.

  2) Je nás lehce přes 10 a půl milionu. Může být fajn, že vyhrajeme válku, ale je dobré když tu zůstane dost lidí na to aby to mohli oslavit. Ztráty ve statisících si můžeme jen těžko dovolit. Nehledě na to, že dnešní krize jsou rychlé a než se vůbec rozjede válečná výroba a plná mobilizace tak může být hotovo. Rozdíl mezi vybaveným, zkušeným profesionálem a chabě vybaveným, slabě vycvičeným brancem je dramatický a při zapojení moderních systémů budou vysoké ztráty. Počet přístrojů vyžadující dlouhodobou praxi se zvyšuje a tedy branci můžou zastávat jen část rolí. Další věcí je, že dnešní způsoby boje dostávají informační, ekonomický a kybernetický charakter a když už se něco semele tak jen v podobě zástupných konfliktů nebo konfliktů nižší intenzity na periferii. Další částí jsou zahraniční mise. Dnešní státy jsou si díky jadernému deterentu a ekonomické provázanosti stejně jako obrovské finanční náročnosti dlouhodobého ozbrojeného konfliktu vysoké intenzity vědomi, že jít do takového střetu je příliš riskantní a ztrátový podnik než aby se to vyplatilo (jen znovu vybudovat zničenou infrastrukturu a zástavbu bude extrémně drahé). Další věcí je, že pomalu ustupuje cena území (samozřejmě hodnota zdrojů zůstává) a nastupuje důraz na lidské zdroje (které generují finance, tedy nevyplatí se je plýtvat při velkém konfliktu). Podtrženo sečteno, svět se začíná orientovat na technologicky vyspělé, vybavené a vycvičené síly s vysokou mobilitou na úkor počtů. Státy se angažují ve střetech v jiných zemí v rámci podpory a poradenství. Snaží se získat lepší pozici primárně diplomatickou a ekonomickou cestou. Když už, tak je pravděpodobné, že půjde o krátký střet.

  3) Na "neochotu" Čechů se bránit už jsem reagoval, ovšem v dnešní liberální společnosti kdy se patriotismus vytrácí a mladá generace k němu není vedena (právě naopak) budou počty modrých knížek tak vysoké (ehm ehm soukromí doktoři), že to dost možná všechno pozbude smyslu. Myslím, že nemáme tolik policistů (ať už státních, městských, obecních nebo vojenských) a dostatečnou kapacitu věznic aby to vše stačili sbírat. Sociální sítě to pak budou amplifikovat (skupiny na fb nebo twitteru typu "proti militarizaci mládeže, nebo v**erte se na vojnu). Když přijdete za dnešní mládeží s tím, že jdou rukovat tak zvednutý prostředník bude překvapivě častá odpověď.

  4) Můj názor je, že s přihlédnutím k výše zmíněnému je pro ČR nejvýhodnější vydržovat armádu o počtu 30-40 000 profesionálních vojáků a 20-60 000 AZtek (do budoucna jestli se někdy dostaneme k těm bájným 2% a bude na tom dobře ekonomika) s dobrou výbavou a úrovní výcviku. Pro mise na periferii, ochranu vzdušného prostoru (stíhací letectvo, radary, PVO) , pomoc PČR, HZS a ZZS (SAR, patroly, hašení s bambi vaky), pomoc při živelných pohromách, schopnost uzavření hranic, výstavbu kontrolních bodů, ochranu kritické infrastruktury, pomoc spojencům, schopnost reagovat na nakažlivé choroby (zřízení karantény, uzavření hranic, specializovaná pracoviště, chemici, lékařská pomoc) a pro schopnost efektivního odstrašení a zastavení protivníka, kdy úroveň armády bude jasně ukazovat, že ten kdo to na nás zkusí zaplatí vysokou cenu a budeme schopni se bránit do příchodu spojenců.
  Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   03:27 22.02.2020

   Ještě dodám, že vojenské vybavení je skutečně drahé a tedy výsledkem velké branecké armády budou špatně vybavení (kovový blembák, dost pravděpodobně žádná balistika a kosa, o ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ještě dodám, že vojenské vybavení je skutečně drahé a tedy výsledkem velké branecké armády budou špatně vybavení (kovový blembák, dost pravděpodobně žádná balistika a kosa, o technice se raději ani bavit nebudu), špatně vycvičení (za tři měsíce na krev, když tam lidé budou nedobrovolně, moc dobře vycvičené vojáky mít nebudete a to málo co se naučí stejně zapomenou.) a demotivovaní vojáci což povede k velmi nízké efektivitě na bojišti a vysokým ztrátám (pokud se tedy hned nevzdají).

   Poznámka k AZ: pro ochranu objektů kritické infrastruktury a důležitých objektů (elektrárny, vodárny, rozvodny, přehrady, mosty, letiště, železniční uzly) se nejlépe hodí právě AZ a to strážní útvary pod každým KVV.

   Další věc je, že pokud se teď AČR postupně těší větší oblibě mezi běžnou populací tak potom co tam branci uvidí ty staré rozpárané sumky, zrezivělou čutoru a všeobecný chaos bordel a zmatek co tato změna vyvolá tak budou tu armádu nenávidět o to víc, což se pak promítne na volebních preferencích a tedy ochotě politiků armádu financovat, tedy výsledkem bude naprostý zmar.
   Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    17:32 22.02.2020

    Což o to,napsal jsi to pěkně.Ale uvědom si,že pro řadu členů AZ je to obdoba KVH, jako hobby dobré nic víc nic míň.Prostě mají zájem o věci kolem armády.
    A určitě víš kolik ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Což o to,napsal jsi to pěkně.Ale uvědom si,že pro řadu členů AZ je to obdoba KVH, jako hobby dobré nic víc nic míň.Prostě mají zájem o věci kolem armády.
    A určitě víš kolik příslušníků AČR je skutečně schopno nějakého bojového nasazení v první linii.
    Při vší ústě pochybuji o odstrašujícím potenciálu současné armády.
    Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     23:42 23.02.2020

     Tak když si ještě jednou přečtete mnou napsané tak uvidíte, že nikde nic nepíšu o současné armádě.

     Tak když si ještě jednou přečtete mnou napsané tak uvidíte, že nikde nic nepíšu o současné armádě.

   • flanker.jirka
    20:46 22.02.2020

    Podle úrovně výstroje v tom případě máme stále braneckou armádu, plembaky, postroje, armáda má s bídou dobrou balistiku do misí a i tam jsou pripady, kdy si vojáci raději kupují ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Podle úrovně výstroje v tom případě máme stále braneckou armádu, plembaky, postroje, armáda má s bídou dobrou balistiku do misí a i tam jsou pripady, kdy si vojáci raději kupují doplňky individuálně.
    Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     23:02 23.02.2020

     Aha, takže ty airframy a opscory po bojových útvarech, nosiče plátů a sumek, balistické vesty nově od Argunu, bojová trika a taktické kalhoty atd. asi neexistují... Vojáci si stále ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Aha, takže ty airframy a opscory po bojových útvarech, nosiče plátů a sumek, balistické vesty nově od Argunu, bojová trika a taktické kalhoty atd. asi neexistují... Vojáci si stále dokupují výstrojní součásti, ovšem postupně klesá poměr toho co si musí koupit za své aby byli dobře vybaveni. Situace u jednotek bojové podpory se také zlepšuje a popravdě dle mého názoru jednotky bojového zabezpečení nepotřebují tak dobrou výbavu jako přímo bojové jednotky. Nic to nemění na faktu, že vybaveností na tom AČR stále není nejlépe.

     Teď když je tohle stranou, nějak nevím co jste svým komentářem chtěl dokázat. Pokud za současných stavů nejsou vojáci řádně vybaveni, po zavedení vzs se situace mnohonásobně zhorší. Další věci je, že ten profík nebo AZkář si za svoje klidně nějaký ten kus výbavy koupí, protože dělá to co chce. Pochybuji, že na**aný záklaďák bude utrácet svoje peníze...
     Skrýt celý příspěvek

     • psovod
      21:35 25.02.2020

      airframy jsou určeny pouze pro výsadkáře a momentálně jsou i misích,protože už nic jiného s neprošlou zárukou není,balistické vesty od argunu jsou v počtech o ničem,o samotném ...
      Zobrazit celý příspěvek

      airframy jsou určeny pouze pro výsadkáře a momentálně jsou i misích,protože už nic jiného s neprošlou zárukou není,balistické vesty od argunu jsou v počtech o ničem,o samotném provedení vesty se raději nebudu vyjadřovat,měl jsem čest s ní být půl roku,žádné taktické kalhoty nejsou zavedené,veškeré jsou vlastní nákupy,takže jediné co mají všichni,jsou ta bojová trika,ani ty nosiče plátů ještě nejsou,smlouva je teprve podepsaná,nevím o tom,že by už se hromadně zaváděly k útvarům,pokud myslíte nosiče npp,tak ty třeba máme,ovšem v pouštním potisku a bez balistiky,takže taky o ničem,i u nás si lidi kupují stále méně věcí,ovšem pouze proto,že dost vlastních věcí je zakázáno nosit,a to včetně fasovaných bund termo,které jsou na některých útvarech opravdu zakázané
      Skrýt celý příspěvek

     • psovod
      21:37 25.02.2020

      jo a ještě k těm vestám ardun-fasují se holé,bez jakýchkoliv sumek,takže kdo si něco nekoupil,ten tam nic neměl,samozřejmě kromě sumek k brenům,jinak vůbec nic

      jo a ještě k těm vestám ardun-fasují se holé,bez jakýchkoliv sumek,takže kdo si něco nekoupil,ten tam nic neměl,samozřejmě kromě sumek k brenům,jinak vůbec nic

     • Scotty
      23:33 25.02.2020

      psovod
      Na sumky je podepsaná smlouva s Fenixem.

      psovod
      Na sumky je podepsaná smlouva s Fenixem.

     • psovod
      21:14 26.02.2020

      podepsaná smlouva na sumky je pouze na sumky v soupravě k novým nosičům,tudíž i v jiném potisku,nic z toho se proto nedostane k uživatelům současných vest,navíc smlouva je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      podepsaná smlouva na sumky je pouze na sumky v soupravě k novým nosičům,tudíž i v jiném potisku,nic z toho se proto nedostane k uživatelům současných vest,navíc smlouva je rozložená na několik let,takže na ty poslední se dostane tak za 4 roky,pokud tedy do té doby nedojdou peníze a neobjedná se pouze to minimální množství co je ve smlouvě
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:25 26.02.2020

      psovod
      Nosiče se kupují se sumkama v jednom balíku, o tom vím. Ale s FENIXem je podepsaná ještě jedna smlouva čistě na dodávku sumek.
      https://smlouvy.gov.cz/smlouva...

      psovod
      Nosiče se kupují se sumkama v jednom balíku, o tom vím. Ale s FENIXem je podepsaná ještě jedna smlouva čistě na dodávku sumek.
      https://smlouvy.gov.cz/smlouva...

 • Pepe81
  22:41 21.02.2020

  Tohle je zde muj prvni prispevek. Nemyslim si, ze soustavna mobilzace naroda je nutna. K cemu? Kdyz politici se vzdaji agresorum a vetsina lidi jde cestou nejmensiho odporu. Muj ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tohle je zde muj prvni prispevek. Nemyslim si, ze soustavna mobilzace naroda je nutna. K cemu? Kdyz politici se vzdaji agresorum a vetsina lidi jde cestou nejmensiho odporu. Muj deda se vratil z koncentraku se 45 kg. Pak rikal, ze rok cekal, az si vzal moji starou mamu,jestli prezije. Prezil. Jsem tu ja.
  Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  11:21 21.02.2020

  Nie že by som chcel nadŕžať autorovi článku, to vôbec nie, ale so všetkou úctou, väčšina diskutujúcich tu tliacha také sprostosti že keď to čítam až oči ma bolia. Väčšina z vás si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nie že by som chcel nadŕžať autorovi článku, to vôbec nie, ale so všetkou úctou, väčšina diskutujúcich tu tliacha také sprostosti že keď to čítam až oči ma bolia. Väčšina z vás si ani nevie predstaviť čo by taká mobilizácia v prípade vojny vyzerala a ako by sa nahrádzali straty z radov profesionálnej armády. Ale jasne, nerozumiem sa ale okomentujem to aj tak. Ja by som doporučil najprv pozrieť ako vyzerá model rezeristov v USA, ktorý funguje už po veľmi dlhú dobu.
  Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  23:17 20.02.2020

  Ako po všetkých tých historických skúsenostiach má niekto pochybnosti či bude ČR ochotná bojovať za obranu vlasti? Však nalejme si čistého vína. Nie nebude. Tak načo vyhadzovať ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ako po všetkých tých historických skúsenostiach má niekto pochybnosti či bude ČR ochotná bojovať za obranu vlasti? Však nalejme si čistého vína. Nie nebude. Tak načo vyhadzovať peniaze na schopnosť mobilizácie? Vojna ktorá sa dostane na hranice ČR je už prehraná. Racionálne strategické rozhodnutie by malo byť zameriavanie sa na prevenciu vzniku veľkých konfliktov. Tam môže aj ČR reálne veľa urobiť a dlhodobo udržiavať svoju bezpečnosť.
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   08:06 21.02.2020

   jaké zkušenosti máte na mysli? Rok 1938, a 1968 kdy spíše než odvaha selhala politika?
   Dobrá a co tak se podívat dále do budoucna.
   Máme tady legionáře.
   Máme tady cca 1,4 miliónů ...
   Zobrazit celý příspěvek

   jaké zkušenosti máte na mysli? Rok 1938, a 1968 kdy spíše než odvaha selhala politika?
   Dobrá a co tak se podívat dále do budoucna.
   Máme tady legionáře.
   Máme tady cca 1,4 miliónů mužů bojující v armádě K.u.K. cca 160 000 jich padlo, a ne všichni do té armády narukovali s odporem jak se tvrdí (tohle je zjednodušování historie).
   Máme tady rok 1866 a Prusko - Rakouské války. V ní Češi bojovali.
   Napoleonské války. To stejné, dokonce nějaký Josef Václav Radecký z Radče byl autorem spojeneckých plánů v Bivě Národů u Lipska.
   A takhle by se dalo pokračovat dál a dál.
   To že jsme zapomněli na svou historii a hledáme v ní spíše ty události, které mají podpořit myšlenku, že Češi jsou po celou svou dobu utlačovaným národem, je jen naše chyba a nic to nemění na tom, že v historii to byly právě Čeští vojáci, kteří patřili k těm nejlepším :-)
   Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   09:29 21.02.2020

   Rok 1938 nebyla prohraná válka, protože žádná ani nezačala. Že žádná válka nezačne nerozhodli Češi, ale mezinárdní konference tehdejších světových lídrů. Češi se mohli rozhodnutí ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Rok 1938 nebyla prohraná válka, protože žádná ani nezačala. Že žádná válka nezačne nerozhodli Češi, ale mezinárdní konference tehdejších světových lídrů. Češi se mohli rozhodnutí protivit třeba i vojensky, ale asi se stejným účinkem na mezinárodní právo, jako se mohli protivit Maďaři Trianonu, Srbové ztrátě Kosova atp. Bohužel především u nás se zcela chybně interpretuje rok 38 jako naše kapitulace. K žádné kapitulaci nedošlo, jako stát obecně ctící každé mezinárodní rozhodnutí, kdy díky jednomu takovému stát vůbec vzniknul (třeba k nelibosti jiných států), nebyla jiná varianta, než se podle rozhodnutí zachovat. Nebýt Mnichova, Češi by se zcela určitě ve válce bránili a Němcům by dobře nebylo, naše armáda byla silnější, než ta polská o rok později.
   Skrýt celý příspěvek

  • Maximus
   10:06 21.02.2020

   Takovéto "drísty" vycházejí ze stereotypního pohledu na období II.WW a zradu prezidenta Beneše. Čechoslováci bojovali za svoji vlast zcela mimořádně v dobách Čs. legií, v bojích s ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Takovéto "drísty" vycházejí ze stereotypního pohledu na období II.WW a zradu prezidenta Beneše. Čechoslováci bojovali za svoji vlast zcela mimořádně v dobách Čs. legií, v bojích s Poláky o Těšínsko, s maďarskou republikou RAD i při ústupových bojích na Podkarpatské Rusi, kdy už vlastně vše bylo ztraceno a jen se získával čas. Stejně tak naši občané se po Mnichovu aktivně zapojili do odboje (nejméně 100 tisíc) a dalších 34 tisíc bojovalo přímo v zahraničních jednotkách. Další kapitolou bylo SNP, kdy bojů se přímo účastnilo nejméně 2 000 Čechů a Moravanů. Důstojníci českého původu působili významně přímo ve velení povstaleckých sil. Nasazena byla československá letecká jednotka pod velením F. Fajtla. Bojů se účastnila i 2. Československá paradesantní brigáda pod vedením Vladimíra přikryla, která hrála v bojích významnou úlohu a to i po přechodu na partyzánský způsob boje.
   Čechoslováci bojovali i proti dalšímu členu Osy a zasáhli do bojů v Pacifiku. Proto ty nesmysly. že by se všichni občané bývalého Československa podvolili nějakým invazním silám si nechte od cesty. Jediné s čím souhlasím, že konformních "přizdisráčů" i jasných kolaborantů bude dost - i tady na AN je jich někdy až moc.

   Nějaké branné zálohy jsou potřeba i z toho hlediska, aby politici věděli, že tu bude vždy síla, která jejich případné zbabělosti či dokonce kolaboraci řekne jasné ne a zachová národu jako takovému aspoň trochu rovný hřbet.
   Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   01:50 22.02.2020

   Při vší úctě právě historie stojí pevně proti vašemu argumentu. Samozřejmě máme před očima události roku 1938 a 1968. Tak tedy nalijme si čistého vína. Myslíte, že v roce 1938 kdy ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Při vší úctě právě historie stojí pevně proti vašemu argumentu. Samozřejmě máme před očima události roku 1938 a 1968. Tak tedy nalijme si čistého vína. Myslíte, že v roce 1938 kdy se povedla jedna z nejrychlejších mobilizací v dějinách lidstva, kdy v ulicích stály matky s cedulemi "dáme vám své syny, vy jim dejte zbraně", kdy po politickém ústupu někteří vojáci páchali sebevraždy ve svých obranných postaveních tu nebyla odvaha bránit se? Tisíce popravených gestapem poté co se angažovali v odboji. Co potom naši vojáci v Polsku, ve Francii, na britském nebi, u Sokolova, Tobruku, Dunkerku a na všech možných jiných bojištích 2. sv. v.... Jste Slovák. Nebojovali snad Češi a Slováci proti Maďarům a Polákům když bránili svůj nově vzniklý stát po Velké válce. Republika vznikla i díky snaze legionářů. Před nimi vojáci R. U., maršál Radecký, Albrecht z Valdštejna. Můžeme jít ještě dál do historie k Husitům, obávaní ozbrojenci českého království, atd. Ona tahle údajná holubičí povaha není úplně realita.

   Takže reálně tu máme 2 relativně nedávné historické zkušenosti, kdy v jednom případě se jednalo o politiku na mezinárodní úrovni a v druhém o zcela specifickou situaci kdy sem nakráčely "spojenecké armády a reálně nikdo nevěděl co a jak (jediní co projevili odpor byli výsadkáři).
   Skrýt celý příspěvek

   • PavolR
    07:42 22.02.2020

    Ak si svoj príspevok pozorne prečítate, možno Vám udrie do očí ako ste od všeobecnej mobilizácie rýchlo preskočili k vyhraneným skupinkám dobrovoľníkov a nakoniec k vysoko ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ak si svoj príspevok pozorne prečítate, možno Vám udrie do očí ako ste od všeobecnej mobilizácie rýchlo preskočili k vyhraneným skupinkám dobrovoľníkov a nakoniec k vysoko profesionálnym bojovníkom. Nikdy v minulosti nebola obrana územia Čiech masovou záležitosťou a všetky reálne úspechy boli dosiahnuté vysoko motivovanými profesionálmi.
    Skrýt celý příspěvek

    • Maximus
     17:10 22.02.2020

     S těmi profesionály je to pěkný nesmysl - v bojích s Poláky hráli velký význam dobrovolníci 1/3 vojska tvořili dobrovolníci (legionáři z Ruska ještě nabyli odvezeni domů) a v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     S těmi profesionály je to pěkný nesmysl - v bojích s Poláky hráli velký význam dobrovolníci 1/3 vojska tvořili dobrovolníci (legionáři z Ruska ještě nabyli odvezeni domů) a v bojích s Maďarskou republikou RAD první týdny hráli význam právě dobrovolníci ze Sokola, kteří byli nejrychleji k dispozici.
     Doporučuji si přečíst jak se osvědčili v bojích s Japonci dobrovolníci bez nějakých relevantních vojenských zkušeností:
     https://www.armyweb.cz/clanek/...

     Řada lidí, co odešla dobrovolně bojovat během II.WW do zahraničí, nebyli profesionální vojáci, ale dobrovolníci - vlastenci.

     Omlouvat vlastní neschopnost a neochotu bojovat za svoji zem s odkazováním na "vysoce motivované profesionály" je ubohý alibismus. Pokud se člověk podívá na současné nové "profesionály" tak většinu z nich by armáda před deseti lety poslala z náborového střediska ihned domů.

     Se zmenšujícím se "populačním bazénem" a obecně nedostatkem zaměstnanců, který vede k nárůstu platů se armáda stává stále méně atraktivní pro opravdu kvalitní zájemce (čest a sláva těm, kteří stále přichází). Se snižujícími se požadavky se snižuje kvalita "profesionální armády" a řetěz je obvykle tak silný, jaký je jeho nejslabší článek. Vzhledem k personální situaci v AČR je v zájmu AČR vytvořit podmínky a cesty, jak všechny dostupné kvalitní lidi ochotné se angažovat adekvátně využít.

     Velmi zajímavá zkušenost je i mého kolegy, který měl možnost se účastnit cvičení americké Národní gardy. Přijelo tam několik náklaďáků s příslušníky NG a vystoupilo z nich široké spektrum lidí v maskáčích. Od evidentně rtuťovitých "válečníků" po XXXL borce, co měli přes 300 liber a nebylo jich zrovna málo. Na dotaz veliteli, co s takovými tlouštíky chce cvičit odpověděl jednoduše. Někdo musí hlídat auta a materiál - tihle tlouštíci sice toho moc neuběhnou, ale mají srdce na správném místě a umí dobře střílet. To pro jejich strážní úkoly bohatě stačí.
     Skrýt celý příspěvek

     • juhelak
      07:27 23.02.2020

      osobně mi prijde že atraktivita armády tolik neklesá oproti jiným..to spis pozoruju ze armada atraktivitou přerostla policii a ta tim pádem má s náborem neb přechody vetší ...
      Zobrazit celý příspěvek

      osobně mi prijde že atraktivita armády tolik neklesá oproti jiným..to spis pozoruju ze armada atraktivitou přerostla policii a ta tim pádem má s náborem neb přechody vetší problém.

      Ted je obecně problém s nedostatkem lidi ve všech oborech. Spis mi prijde že roky zpět byl do armády ten výběr až moc přísný a procházelo jen menší % uchazečů, hlavně na zdravotním vyšetření..tam se naslo skoro na každem něco..ted se to trochu meni a osobne by mě byl milejsi přístup kde na KPZ projde každý kdo není uplne mimo zdravotni a fyzicky..a na tom kurzu se to očeše samo..kdo nezvlada konci kdo zvladne zesíli a zlepsi se ve vsem..takhle to myslim v usa delaji bezně. Nepoustet zajemce do armády kuli tomu že ma třeba lehce nad cholesterol atd byla a je skoda. Ve Vyskove po par mesicich s místni kuchyní budou mit cholesterol mimo všichni.
      Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      11:41 23.02.2020

      Profesionálnym vojakom sa nikto nenarodí, ale sa ním v určitom okamihu stane, v čoho kontexte možno považovať vojakov zahraničného odboja za profesionálov.

      Neviem ako v Tešínsku, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Profesionálnym vojakom sa nikto nenarodí, ale sa ním v určitom okamihu stane, v čoho kontexte možno považovať vojakov zahraničného odboja za profesionálov.

      Neviem ako v Tešínsku, ale na Slovensku Sokolovia nejako extra zastúpení neboli a ak tak mali druhoradé úlohy. A práve vojenské operácie oboch strán ukázali obrovské trapošenie dobrovoľníckych formácií:
      - už 15. novembra sa po narazení na prvý organizovaní odpor pri Kráľovanskom tuneli dali dobrovoľníci na neorganizovaný ústup a zastavili sa až na Morave. V nasledujúcich dňoch by maďarská armáda úplne vytlačila z územia Slovenska i ostatné skupiny, keby niekoľko práporov neodmietlo plniť rozkazy.
      - 1. mája utopili legionári v krvi útok maďarských robotníkov na Komárno.
      - Severné ťaženie Maďarskej červenej armády by pre nás skončilo porážkou, keby politické vedenie nepozmenilo pôvodné ciele smer útoku vytýčený generálnym štábom. Ale aj tak sme dostávali poriadne na prdel, lebo na maďarskej strane bol profesionálny dôstojnícky káder s frontovými skúsenosťami. Disciplína našich jednotiek bola v predvečer konfliktu uvoľnená. Situácia sa začala zlepšovať nástupom francúzskej misie, no pred uzatvorením z Paríža nariadeného prímeria to okrem najzápadnejšej časti frontu stále nevyzeralo ružovo.
      Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     23:25 23.02.2020

     No.. koukám na to. Když se podíváte o pár vláken výše tak uvidíte, že já sám jsem proti VZS (i když si uvědomuji některá pozitiva). Ono já jsem nepřeskakoval, protože kromě 1 a 2 ...
     Zobrazit celý příspěvek

     No.. koukám na to. Když se podíváte o pár vláken výše tak uvidíte, že já sám jsem proti VZS (i když si uvědomuji některá pozitiva). Ono já jsem nepřeskakoval, protože kromě 1 a 2 sv.v kdy Češi masivně rukovali ( a období studené války) nějak není moc kde hledat.
     Ovšem toto není situace jen v Čechách, ale celosvětově. 1 sv. v. byla pro lidi děsivá i v tom, že zasáhla doslova celý národní stát. Dříve pokud přes vás nešla fronta tak (kromě zvýšení daní a možná někdy někde nějakých omezených odvodů) jste si války ani moc nevšímali. Myslím, že rozdíl co tu někteří nevnímají je mezi odvedencem (tedy povinně) a dobrovolníkem (profesionálem, AZkářem a v případě krize člověkem co chce aktivně pomoci). Kdybych měl udělat rychlé zjednodušení tak vypadá asi takhle. Profesionální voják má odhodlání, zkušenosti, výcvik a výbavu. Dobrovolník sice nemusí mít ty zkušenosti nebo dobrou výbavu a výcvik, ale má alespoň to odhodlání (a zkušenosti i výbavu může získat poměrně rychle, třeba jako během americké války za nezávislost). Odvedenec má zpravidla nízké odhodlání a slabší vycvik a výbavu než profesionál
     Skrýt celý příspěvek

 • Silentstalker
  22:23 20.02.2020

  Ještě k hrozbám a situacím, které by mohly nastat a kterým můžeme čelit ve vztahu ke konceptu "lidové" obrany. ČR je rozlohou malá země, která je sice obklopená částečně horami, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k hrozbám a situacím, které by mohly nastat a kterým můžeme čelit ve vztahu ke konceptu "lidové" obrany. ČR je rozlohou malá země, která je sice obklopená částečně horami, ale také historickými rivaly. Jak zde již někdo poznamenal, moderní krize se zrychlují, stejně jako armádní postup. Jinými slovy, sice to zní poněkud černě, ale domnívám se, že ať už na nás v případě války zaútočí kdokoliv, neubráníme se a země padne. Ať už se skvěle vybavenou armádou nebo bez ní a ať už se zálohami, nebo bez nich. Na udržování skutečně mocné armády by muselo jít dvouciferné číslo procent HDP a to v mírové době nikdo nikdy neudělá, nehledě na oběti v případě konfliktu, které si nemůžeme dovolit (ostatně, touto logikou se řídil i E. Beneš). V případě vážně míněné invaze prostě země padne, jen s "civily s kvérem" budou ztráty obou stran větší, ale Rusové, Poláci nebo Němci si je budou moci dovolit (nespekuluji, kdo nás napadne a proč, ale např. britská nebo korejská invazní armáda to asi nebude, že...)

  Takže, země je obsazená. Co teď. Inu, totéž co za druhé světové - část odvážných se rozptýlí a stanou se "partyzány", zbytek bude kolaborovat a partyzánům spílat za případné represe. Co by IMO mělo smysl:

  1) Skutečně plánovat s celou armádou ČR jako s expediční silou, jejíž primárním účelem je podporovat mocnější spojence
  2) Dostat mezi populaci větší množství zbraní (např. švýcarským stylem - u každého puška doma)

  Ad 1: Toto už v podstatě máme. Logika je taková, že invaze do ČR bude vždy součástí většího konfliktu (samotní nikoho nezajímáme, pokud se nestane něco opravdu nepředvídatelného) a těžce vyzbrojená česká jednotka za hranicemi (např. po boku NATO čelící ruské invazi) pro nás (a ochotu spojenců nás osvobozovat) bude mít mnohem větší význam, než tisíce mrtvých vojáků, kteří hrdinně padnou při obraně vlasti. Vím, že je v určitých kruzích dnes móda nadávat na zahraniční mise, ale přesně tak to funguje - respekt a důvěryhodnost jsou mezinárodní platidla.

  Ad 2: Toto se nikdy nestane. Naši politici vědí a bojí se (z dobrého důvodu, mají proč), že by okamžitě někdo ty zbraně obrátil proti nim. Nedávno zatkli někoho s nožem, co se dobýval do sněmovny. Mít samopal, asi by to dopadlo hůř (pro policajty, kteří, jak už jsem psal, zde nejsou od ochrany lidí, ale systému, jakož i pro politiky). Těžce vyzbrojená civilní populace je jednou z nejlepších záruk bezpečnosti, ale i smrtelné nebezpečí pro všechny tyrany. A šrouby se budou už jen utahovat...
  Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   07:46 21.02.2020

   Ten záver je úplný nezmysel. Prax ukazuje, že akonáhle má niekto k dispozícii strelnú, či automatickú zbraň, s najväčšou pravdepodobnosťou ňou nebude útočiť na individuálny cieľ ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ten záver je úplný nezmysel. Prax ukazuje, že akonáhle má niekto k dispozícii strelnú, či automatickú zbraň, s najväčšou pravdepodobnosťou ňou nebude útočiť na individuálny cieľ (konkrétneho politika / politikov), ale pokúsi sa demonštratívne napáchať čo najväčšie škody na slabšie chránených mäkkých cieľoch, ktoré považuje za porovnateľnú hrozbu. Lebo každý politik je politikom iba vďaka podpore časti spoločnosti, v prípade vládnych politikov dokonca potenciálne väčšiny spoločnosti. Preto ani Breivik nešiel po krku žiadnemu konkrétnemu politikovi.

   Masovo vyzbrojiť obyvateľstvo je politická samovražda nie pre to, že by niekto potom išiel politikom po krku, ale pre to, že by vystrašené obyvateľstvo pripísalo všetku následne preliatu krv na ich účet.
   Skrýt celý příspěvek

  • CerVus
   11:54 21.02.2020

   Ve Švýcarsku je ale nelegální do těch zbraní mít ale doma náboje. Navíc každý kdo tu zemi ovládne, získá ze státních databází údaje, kdo ty zbraně má a kde má svou rodinu. Což je ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ve Švýcarsku je ale nelegální do těch zbraní mít ale doma náboje. Navíc každý kdo tu zemi ovládne, získá ze státních databází údaje, kdo ty zbraně má a kde má svou rodinu. Což je dost podstatné. Ten nápad byl dobrý před 100 lety. Dnes je nepoužitelný.
   Skrýt celý příspěvek

   • Maximus
    15:00 21.02.2020

    To Cervus: To co píšeš je nesmysl. Ve Švýcarsku mají záložáci doma svoji střelnou zbraň - útočnou pušku/kulomet a zapečetěnou schránku s náboji na kterou v míru nesmějí ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To Cervus: To co píšeš je nesmysl. Ve Švýcarsku mají záložáci doma svoji střelnou zbraň - útočnou pušku/kulomet a zapečetěnou schránku s náboji na kterou v míru nesmějí sáhnout.
    Jinak samozřejmě se svými vojenskými zbraněmi si chodí střílet i soukromě. S posledními legislativními změnami se pouze zavedlo, že záložáci, kteří jsou vyřazováni, tak si nechávají svoji zbraň a za jejich náklady je jejich zbraň předělána z automatické na samonabíjecí.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     15:23 21.02.2020

     Maximus
     Obávám se že nemáte pravdu vy:
     /Armádní pušku podle zvyklosti dostává domů každý, kdo ukončuje svou vojenskou službu, aby mohl v případě napadení země vyrazit co ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Maximus
     Obávám se že nemáte pravdu vy:
     /Armádní pušku podle zvyklosti dostává domů každý, kdo ukončuje svou vojenskou službu, aby mohl v případě napadení země vyrazit co nejrychleji na její obranu. Kusy vydané oficiálně ze zbrojních skladů tak budou mít v novém systému výjimku. Lidé navíc armádní pušky dostávají bez nábojů. Ty si mohou pořídit pouze na střelnici a musí je tam také použít./
     https://ct24.ceskatelevize.cz/...
     Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      17:22 22.02.2020

      Svatá prostoto, považovat ČT za relevantní zdroj o zbraních je chucpe :-)))

      Svatá prostoto, považovat ČT za relevantní zdroj o zbraních je chucpe :-)))

     • Scotty
      17:39 22.02.2020

      Maximus
      Pán se veze na idiotské vlně. Nevadí.
      Citace ze stánky LEX:
      /Střelivo už nefasují

      V letech 1952 až 2007 bylo obvyklé, že krom služební zbraně dostával voják do držení i ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Pán se veze na idiotské vlně. Nevadí.
      Citace ze stánky LEX:
      /Střelivo už nefasují

      V letech 1952 až 2007 bylo obvyklé, že krom služební zbraně dostával voják do držení i určité množství nábojů, které měly sloužit v případě akutního ohrožení státu, aby se mohl dostat na shromaždiště své jednotky. Změna legislativy na nátlak různých pacifistických organizací a na ně navázaných politiků v roce 2007 tento paušální výdej střeliva zrušila a nechala jej jen některým pohotovostním jednotkám s vyšší mírou připravenosti k mobilizaci. Od roku 2010 byla těm vojákům, kteří nechtějí mít zbraň přímo doma, dána možnost jejího bezplatného uložení na místním úřadě v místě bydliště./
      https://gunlex.cz/clanky/hlavn...
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      20:23 22.02.2020

      Neměl by jste samomluvou trpět ve svých příspěvcích :-)))

      Z textu Gunlexu vyplývá, že po úpravě legislativy zapečeťené schránky s municí zůstaly jen části záložáků. Jinak zbytek ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Neměl by jste samomluvou trpět ve svých příspěvcích :-)))

      Z textu Gunlexu vyplývá, že po úpravě legislativy zapečeťené schránky s municí zůstaly jen části záložáků. Jinak zbytek si chodí se svými zbraněmi střílet za svoje nebo na cvičeních za státní. Nesmysl ČT je v tom, že si náboje mohou pořídit jen na střelnici. Náboje do ve Švýcarsku zavedené vojenské útočné pušky jdou koupit normálně v příslušném obchodě a když všechny náboje, co si záložák nevystřílí na střelnici, tak si normálně odnese domů na příště. Toť normální praxe střelců ve Švýcarsku. Střelnic tam mají také výrazně víc než u nás a tak pochopitelně cvičí na schválených střelnicích. Kolik asi myslíte, že švýcarských záložáků využívá možnost deponovat svoji zbraň mimo domov?
      Že nechodíte na přednášky zástupců švýcarských střelců, kteří jsou v podstatě všichni současnými či bývalými záložáky a spoléháte na médii pokroucené informace je čistě jen váš problém.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:55 22.02.2020

      Zkrátka vaše tvrzení že všichni záložáci ve Švýcarsku mají zapečetěnou schránku s náboji na kterou v míru nesmějí sáhnout, je od roku 2007 nepravda.
      To že se dá taková munice ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Zkrátka vaše tvrzení že všichni záložáci ve Švýcarsku mají zapečetěnou schránku s náboji na kterou v míru nesmějí sáhnout, je od roku 2007 nepravda.
      To že se dá taková munice koupit není nic neobvyklého, to se dá i u nás. Vy jste tu vytáhl že mají fasované náboje což z větší části již mnoho let nemají. Asi na těch přednáškách zástupců švýcarských střelců nedáváte pozor.
      Skrýt celý příspěvek

 • PetrTechnik
  21:26 20.02.2020

  Já si myslím,že jakékoliv pokusy se zaváděním základního vojenského výcviku, pod heslem celý národ do zbraně, je mimo mísu. Stálo by to obrovské peníze a v případě konfliktu by se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já si myslím,že jakékoliv pokusy se zaváděním základního vojenského výcviku, pod heslem celý národ do zbraně, je mimo mísu. Stálo by to obrovské peníze a v případě konfliktu by se akorát tak svolala obrovská masa lidí, které by neměl kdo velet, byl by to jen zmatek. Máme profesionální armádu , která se roky zmítá ve značné nekoncepčnosti. Tam jsou potřeba prostředky a úsilí. Je dobré ,že je snaha rozšiřovat armádní zálohy. Pokud bude mít alespoň trochu moderní a funkční profesionální armádu o 30tis lidech a AZ 10-15tis. bude to postačující a udržitelné pro stát velikosti ČR.

  Osobně bych byl pro rozšíření působnosti již existujících dobrovolných hasičských zásahových jednotek, které již existují a jsou zřizovány obcemi (neplést s SDH). Rozšířil bych jim činnost o výcvik se zbraní, tak aby jim bylo možné v případě potřeby svěřit zbraň ,aby mohli provádět strážní službu u strategických objektů, jako jsou vodárny, trafostanice, zajišťovat veřejný pořádek, zajistit distribuci potravin... Jak tu někdo už napsal ,tak armáda a policie sotva zajistí ochranu měst, menší města či obce budou muset spoléhat na sebe.
  Skrýt celý příspěvek

  • pks_
   21:47 20.02.2020

   Dnes jsou běžně z armády vykopnuti lidé, kteří nemají odslouženu dobu, za kterou by dostali výsluhy. Tito starší profesionálové by mohli být základem velitelského sboru ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Dnes jsou běžně z armády vykopnuti lidé, kteří nemají odslouženu dobu, za kterou by dostali výsluhy. Tito starší profesionálové by mohli být základem velitelského sboru mobilizované armády. Prostě by to nemuselo personálně omezit profesionální armádu, šlo by jen o finance na zaplacení těchto lidí.

   Jeden ročník je řádově 100 tis dětí - z toho je 50 tisíc kluků. Pokud to pojede po 2 měsících, tak máme vždy ve výcviku 8500 branců - to se vejde do 10 útvarů. Zbraně pro 10 tisíc branců přece nemohou být problém. Uniformy - i kdyby se za ten 1 rok roztrhaly, tak by to měl rozpočet také utáhnout.

   Dokoupit základní vybavení pro půlmilionovou braneckou armádu by se mohlo postupně - z toho, co např. ministerstvo obrany nestačí v aktuálním roce utratit :-) a podle vývoje mezinárodní situace.
   Skrýt celý příspěvek

   • PetrTechnik
    03:15 21.02.2020

    Půl milionové armádě branců, kterých 80% už nebude nic umět, prostě nebude mít kdo velet. A navíc k co s takovou masou lidí, že by se šli zakopat na Moravu nebo obsadili hranici od ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Půl milionové armádě branců, kterých 80% už nebude nic umět, prostě nebude mít kdo velet. A navíc k co s takovou masou lidí, že by se šli zakopat na Moravu nebo obsadili hranici od Znojma po Děčín? Jen ČR jako takové nikdo válku nevyhlásí, budeme maximálně jen bojový prostor v rámci většího konfliktu a tady nemá armáda branců žádný význam, jen víc obětí. My můžeme být součástí velkého obranného celku a zajišťovat si vnitřní bezpečnost. Například při pronikání teroristických skupin na naše území ,ze státu s občanskou válkou. To lze mnohem lépe zabezpečit menšími ,ale lépe organizovanými, vybavenými a vycvičenými útvary.
    Skrýt celý příspěvek

   • Spalda
    07:11 21.02.2020

    A víte že existuje branná povinnost? Takže ti vámi zmínění vykopnutí, by svou funkci v armádě dostali. O to strach nemějte.

    A víte že existuje branná povinnost? Takže ti vámi zmínění vykopnutí, by svou funkci v armádě dostali. O to strach nemějte.

    • pks_
     20:59 22.02.2020

     Ano dostali by funkci, ale tak jako dříve dobrovolně nastoupili, tak po vykopnutí by už měli pravděpodobně motivaci spíše negativní.

     Ano dostali by funkci, ale tak jako dříve dobrovolně nastoupili, tak po vykopnutí by už měli pravděpodobně motivaci spíše negativní.

   • CerVus
    11:55 21.02.2020

    Drtivá většina takových lidí ale nechce mít s armádou už nic společného.

    Drtivá většina takových lidí ale nechce mít s armádou už nic společného.

    • pks_
     20:57 22.02.2020

     Já se jim ani nedivím, ale pokud by se jim nabídla možnost (jako alternativa k ukončení služby) podílet se na budování armády z branců - někteří by možná souhlasili. Z dob základní ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Já se jim ani nedivím, ale pokud by se jim nabídla možnost (jako alternativa k ukončení služby) podílet se na budování armády z branců - někteří by možná souhlasili. Z dob základní vojenské služby si pamatuji na bývalé generály/plukovníky .., kteří po ukončení aktivní kariéry volili službu v civilu jako správci objektů - prostě aby byli pořád u toho, co měli rádi.
     Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      11:25 23.02.2020

      Tak vás opět pošlou k šípkům. Snahu o zachování současného systému budou mít pouze ti, kteří z něho mají nějaký prospěch. Lidé, kteří byli vykopnuti před tím, než dosáhli na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak vás opět pošlou k šípkům. Snahu o zachování současného systému budou mít pouze ti, kteří z něho mají nějaký prospěch. Lidé, kteří byli vykopnuti před tím, než dosáhli na nějakou rentu nemají důvod nechat se opět využívat. To máte jak s možností vstoupit po skončení služby za pár drobných do AZ. Z nějakých osmi lidí, které znám a kterým to bylo nabídnuto to podepsal jediný.
      Skrýt celý příspěvek

 • pks_
  20:52 20.02.2020

  Něco by se udělat mělo.

  Základní výcvik by měl být krátký, aby to branci snesli a řekli si, že obětovat 2-3 měsíce života zase není takový problém.

  Zároveň by to mělo být ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Něco by se udělat mělo.

  Základní výcvik by měl být krátký, aby to branci snesli a řekli si, že obětovat 2-3 měsíce života zase není takový problém.

  Zároveň by to mělo být povinné, aby si ti, co tam jdou nepřipadali jako idioti. Pokud někdo má zásadní problém vzít do rukou zbraň - civilka, nebo kuchyně, zdravotník, skladník, logistika, štábní poskok, oprava techniky a vybavení ...

  Pokud se nebudou setkávat 2 nástupní termíny, tak se přímo omezí šikana starších mazáků - všichni prostě budou ve stejné situaci.

  Je potřeba se naučit zacházet se zbraní, střílet, pohyb v terénu + delší přežívání mimo civilizaci. Je potřeba také "vymýt mozek", aby si branci zvykli, že se poslouchá a nediskutuje. Až půjde do tuhého, tak na diskuze o rozkazu rozhodně nebude čas.

  Náhrada mzdy - pokud se to udělá hned po škole, tak stačí náhrada životních nákladů a drobné kapesné. Hypotéku si lidé berou, až když se zabydlují.

  Profese: všichni budou zvládat osobní zbraň, budou se hodit řidiči, střelci kulometů, ostřelovači, střelci PTŘS a MANPADů, operátoři dronů a trochu dělostřelectva - minomety, tažené houfnice, raketomety. Mobilitu zajistí zrekvírované osobní a nákladní automobily.

  Proč to všechno? Protože v případě konfliktu můžeme být během několika dní bez 90% armády a v případě krize bude potřeba mnohem intenzivněji např. střežit vojenské sklady a všechny objekty, vybudovat checkpointy ..., doplňovat ztráty bojových jednotek.
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   21:09 20.02.2020

   Dva tři měsíce? a nestačil by týden? Význam to bude mít stejný...

   Dva tři měsíce? a nestačil by týden? Význam to bude mít stejný...

   • pks_
    21:23 20.02.2020

    Za měsíc přijímače v ZVS jsem se naučil většinu potřebného. Klidně ale můžeme začít na týdnu s tím, že kdo si to neodkroutí teď, tak bude muset jít na 14 dní :-) Parametry by se ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Za měsíc přijímače v ZVS jsem se naučil většinu potřebného. Klidně ale můžeme začít na týdnu s tím, že kdo si to neodkroutí teď, tak bude muset jít na 14 dní :-) Parametry by se mohly ladit za běhu a měnit, je potřeba ale začít.
    Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     21:38 20.02.2020

     Začít s čím? S výrobou živých terčů? O ničem jiném to co popisujete není. Akorát to bude stát hromadu peněz, které budou chybět profesionální armádě.

     Začít s čím? S výrobou živých terčů? O ničem jiném to co popisujete není. Akorát to bude stát hromadu peněz, které budou chybět profesionální armádě.

     • pks_
      22:49 20.02.2020

      Ono v případě konfliktu by vůbec nevadilo, kdybychom měli všechna vyvýšená místa a sedla pokryta jednotkami s MANPADy. Na tohle profesionální armáda _nemá_. Jde o poměr cena / ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ono v případě konfliktu by vůbec nevadilo, kdybychom měli všechna vyvýšená místa a sedla pokryta jednotkami s MANPADy. Na tohle profesionální armáda _nemá_. Jde o poměr cena / výkon. Pokud zasáhne dělostřelecká palba sebelépe vybaveného profesionálního vojáka, tak zahyne úplně stejnou smrtí jako odvedenec. Pokud bude mít trochu času, tak se ukryje a přežije. Jak dlouho bude trvat tohle naučit odvedence?
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      15:27 21.02.2020

      Nesmysl je používat na strážní službu profesionála, který je 6 až 10 x dražší než záložák.
      Na strážní službu není potřeba nějaký super výcvik ani hi-tech vybavení.

      Vzhledem k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nesmysl je používat na strážní službu profesionála, který je 6 až 10 x dražší než záložák.
      Na strážní službu není potřeba nějaký super výcvik ani hi-tech vybavení.

      Vzhledem k množství kritické infrastruktury a ODOS v naší republice - bavíme se o tisícovkách objektů, tak jsou kapacity profesionálů a AZ je střežit. U profesionálů je to nesmysl z hlediska jejich ceny a AZ prostě dost nebude.

      Teď sice prožívají boom AZ, ale co mám informace od kluků z Vyškova, tak rozhodně reprezentativní vzorek populace to rozhodně není. Navíc vám prozradím tajemství, jak se došlo k cílovému stavu AZ. Když se původně realisticky spočítalo kolik lidí je potřeba na strážní službu a další pomocné funkce, tak vyšlo takové číslo, že ani největší optimisté nevěřili, že by šlo tohoto dosáhnout. Proto se tyto počty výrazně ponížily a vznikl požadavek na 5000 AZ, které ani tak nebyly mnoho let naplněny a ještě několik let nebudou. Současný velmi optimistický plán je 10 000 AZ do roku 2030, ale je potřeba počítat s tím, že část z těchto záložáků tvoří zálohy bojových jednotek, které by měly mít úplně jinou funkci, než ostrahu objektů. Prostě nám chybí 15 až 20 tisíc záloh, které by měly v případě ohrožení země posílit ostrahu KI a ODOS.
      Kdo to banalizuje, ať si laskavě najde definici kritické infrastruktury a uvědomí si komplexní závislost naší společnosti na kontinuitě dodávky elektrické energie, vody, plynu, PHM, potravin, léků, informací. Pokud je tento tok narušen, tak vůle obyvatelstva k boji klesne k nule. Současná společnost je diametrálně odlišná od té před 80 nebo třeba i jen 40 lety. Není připravena na strádání a omezování a proto srazit její vůli k boji a morálku je mnohem jednodušší a opravdu k tomu nepotřebuje nepřítel žádné tankové divize.

      Naše technická společnost s růžovými brýlemi je mnohem zranitelnější, než si většina lidí dokáže uvědomit.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      16:23 21.02.2020

      Maximus: bránit kritickou infrastrukturu proti čemu, respektive proti jakému druhu útoku, ale prosím konkrétně....

      Maximus: bránit kritickou infrastrukturu proti čemu, respektive proti jakému druhu útoku, ale prosím konkrétně....

     • Scotty
      17:55 21.02.2020

      Maximus
      Na vyřazení kritické infrastruktury stačí nepříteli několik Iskanderů. Proti tomu je vám 20 000 záložáků k ničemu.

      Maximus
      Na vyřazení kritické infrastruktury stačí nepříteli několik Iskanderů. Proti tomu je vám 20 000 záložáků k ničemu.

     • Maximus
      17:37 22.02.2020

      To Migi:
      KI a ODOS je potřeba chránit v případě akutního ohrožení v případě další fáze hybridní války, kdy skupiny osob bez výložek mohou způsobit v krátké době miliardové ztráty ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Migi:
      KI a ODOS je potřeba chránit v případě akutního ohrožení v případě další fáze hybridní války, kdy skupiny osob bez výložek mohou způsobit v krátké době miliardové ztráty a ohrozit zdraví a životy mnoha obyvatel republiky. Lehce lze tak deklasovat jakékoliv relevantní aktivity našich bojových jednotek v zahraničí tím, že se budou muset podílet k řešení kolapsu systému na našem území a výrazně zpomalit až zastavit přesun spojeneckých jednotek do oblasti možného střetu přes naše území.

      Dále je možnost sofistikovaných teroristických útoků, které by byly vedeny za účelem zastrašit obyvatelstvo či prostě jen získat vojenské zbraně, munici nebo vybavení. Že to není na programu dnes, neznamená, že za jednu až dvě dekády to nebude třeba aktuální.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      17:52 22.02.2020

      To Scotty: Díváš se na to velmi zjednodušeně - pokud někde začnou létat Iskandery, myslíš že opačným směrem se nevydají nějaké Tomahawky a JASSM-ER? Od této výměny je k nukleárnímu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Scotty: Díváš se na to velmi zjednodušeně - pokud někde začnou létat Iskandery, myslíš že opačným směrem se nevydají nějaké Tomahawky a JASSM-ER? Od této výměny je k nukleárnímu armagedonu jen kousek.
      Rozhodně nepatřím do "fanklubu" Ruska, ale opravdu jsem přesvědčen, že není v jeho zájmu kvůli Pobaltí či Ukrajině riskovat třetí světovou válku.

      Využití "zelených mužíčků" je právě cestou, jak způsobit vážné komplikace protivníkovi a vyhnout se eskalaci konfliktu do té míry, že se přejde plynule na atom.

      Proto považuji toto riziko za mnohem reálnější, než nějaké Iskandery mířící na klíčové transformátory v ČR.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:22 22.02.2020

      Maximus: Aha, takže sabotáže - na to se dá použít policie (jak na přímou ochranu, tak působení proti diverzantům) a na ty důležitější ODOSy pak společně s AZ u KVV, který jsou na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus: Aha, takže sabotáže - na to se dá použít policie (jak na přímou ochranu, tak působení proti diverzantům) a na ty důležitější ODOSy pak společně s AZ u KVV, který jsou na to přímo cvičený. Což je mnohem racionálnější přístup, než kvůli sabotážím v týlu silně oslabit armádu, která má bojovat s nepřítelem...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:41 22.02.2020

      Maximus
      Upřímně nedaleko ode místa kde teď jsem je kontrolní stanice tranzitního plynovodu. Kdyby někdo chtěl vyřadí jí dřív než by se nějací záložníci vůbec sešli.

      Maximus
      Upřímně nedaleko ode místa kde teď jsem je kontrolní stanice tranzitního plynovodu. Kdyby někdo chtěl vyřadí jí dřív než by se nějací záložníci vůbec sešli.

     • Maximus
      21:14 22.02.2020

      Migi, opravdu si myslíš, že PČR má kapacity nějak dlouhodoběji a komplexněji zajistit ochranu několika tisíc objektů KI a ODOS? Ani když k nim přidáme necelé dva tisíce AZ při KVV, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Migi, opravdu si myslíš, že PČR má kapacity nějak dlouhodoběji a komplexněji zajistit ochranu několika tisíc objektů KI a ODOS? Ani když k nim přidáme necelé dva tisíce AZ při KVV, tak nemají šanci dané objekty, z nichž některé jsou dosti rozsáhlé či patří mezi liniové stavby adekvátně zajistit ostrahu.

      Jednorázově, když PČR vyžene ven i "kancelářské krysy" ven, tak sice třeba pár dní budou vidět, ale činnost policie bude paralyzována a z dosti krátkodobého pohledu je to neudržitelné. Navíc pokud už dojde k útoku na část infrastruktury a lokálně (v rámci okresů či krajů) nastane panika a chaos, tak co bude prioritou policie?

      Kapacity a schopnosti policie jsou nastaveny na současnou mírovou dobu, která je v našem státě nadstandardně bezpečná. Rozhodně není vybavena a připravena řešit skupinky "zelených mužíčků" či "drbanů" vybavených AK, RPG a hlavně aspoň se základním vojenským výcvikem a taktikou.

      Někdo by tyto cíle chránit měl, jinak bude mít malá, byť třeba super moderně vybavená" armáda, jen roli "bílého slona".

      Už bych se po x té opakoval, s blackoutem postihujícím významnou část republiky či dokonce Evropy po několika dnech nastává rozvrat společnosti a veškeré kapacity armády budou vyčerpány jen pro řešení situace v Praze a krajských městech. Zbytek si musí pomoci sám.

      Je mi nepříjemná představa, že v takové situaci budou vznikat ad hoc různé domobrany či ozbrojené bandy, které si budou vykládat právo podle sebe - právem silnějšího. Musí být vytvořen už v době míru alternativní branný systém, který slušné lidi pro tyto situace zorganizuje a jasně nastaví právní mantinely. Díky tomu, že by spadali pod AČR, tak by byla zajištěna apolitičnost těchto struktur a pokud by se někdo přece jen snažil hrát "na Obrtela" tak bude vykázán, potrestán a jasně označen.

      Naopak systém záložáků pro auxilární funkce je mimořádně levný, protože záložák stojí v průměru 5 až 10 x méně než profesionál. Ostraha objektů není žádná "vyšší vojenská" a po osvojení základních pravidel ji zvládne motivovaný člověk velmi dobře, který by třeba díky svému zdravotnímu stavu neprošel ani do AZ nebo není ochotný jít hlídat objekt na druhé straně kraje.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      21:24 22.02.2020

      To Scotty: To už je na tajných službách, aby včas přinesly varování. V některých státech západní Evropy je část záložních sil organizována tak, aby byli tito lidé na pozicích v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Scotty: To už je na tajných službách, aby včas přinesly varování. V některých státech západní Evropy je část záložních sil organizována tak, aby byli tito lidé na pozicích v řádu hodin či maximálně jediného dne.

      Téměř žádný koordinovaný útok nepříjde jako blesk z čistého nebe či bez varování agentů. Proto by i nástup významné části záloh do 24 hodin měl dostačovat.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:59 22.02.2020

      Maximus
      A jak dlouho budete moct ty vaše pistolníky udržet ve službě? Den, týden, měsíc? Sám píšete že 6 týdnů výcviku jsou pro ně neakceptovatelné. Jak pro ně bude akceptovatelné ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      A jak dlouho budete moct ty vaše pistolníky udržet ve službě? Den, týden, měsíc? Sám píšete že 6 týdnů výcviku jsou pro ně neakceptovatelné. Jak pro ně bude akceptovatelné dlouhodobě zajišťovat nepřetržitou ostrahu objektů infrastruktury?
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      09:52 23.02.2020

      V případě ohrožení státu či výraznější krizové situaci se občané na tyto věci budou dívat jinak. Navíc pokud mluvíme o ostraze KI či ODOS lidmi bydlícími v blízkosti těchto ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V případě ohrožení státu či výraznější krizové situaci se občané na tyto věci budou dívat jinak. Navíc pokud mluvíme o ostraze KI či ODOS lidmi bydlícími v blízkosti těchto objektů, tak je mnohem reálnější se na jejich ostraze střídat a je zároveň vyřešeno ubytování a teoreticky i zásobování. V současnosti spousta lidí pracuje ve službách, které budou v případě krizového stavu bez práce či jejich podnikání bude omezeno, typicky ve službách. Co asi bude dělat prodejce zájezdů či pracovník nutričního centra :-).
      Stát by normálně za tuto strážní službu platil a například pro lidi s hypotékou by to byla sázka na jistotu, že ani v těžké krizi nepřijdou o základní příjem. Výpadek z příjmů za podnikání by doplnil normální příjem za službu vlasti. Stát by zároveň zabránil aspoň částečně nárůstu nezaměstnanosti v době krize, která by v takovéto situaci zákonitě nastala.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      10:36 23.02.2020

      Maximus
      Tady ale velice záleží na tom jak definujete krizový stav. Například dojde k sérii teroristických útoků v Evropě. Sát vyhlásí stav ohrožení a povolá ony zálohy. Přitom se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Tady ale velice záleží na tom jak definujete krizový stav. Například dojde k sérii teroristických útoků v Evropě. Sát vyhlásí stav ohrožení a povolá ony zálohy. Přitom se na našem území nic mimořádného dít nebude. Tedy všechny služby budou dál fungovat a lidé normálně chodit do práce. Jak dlouho by jste byl schopen takové lidi držet ve službě? Nasazení takových lidí my muselo být ze značným předstihem a po poměrně dlouhou dobu. Pokud takoví lidé nastoupí až se začne něco dít bude to už pozdě.

      Plat už dnes dostává i člen AZ po dobu jeho nasazení. Tedy tak to dnes již funguje. Já stále nevidím důvod proč by tito lidé neměli nebo nemohli nastoupit k AZ.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      11:59 23.02.2020

      To Scotty: Je dost velký rozdíl v motivaci lidí v 18, 30 či 45. Každá tato věková skupina má jiné představy o životě, cíle a motivaci. Nejsme tak lidskými zdroji oplývající země, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Scotty: Je dost velký rozdíl v motivaci lidí v 18, 30 či 45. Každá tato věková skupina má jiné představy o životě, cíle a motivaci. Nejsme tak lidskými zdroji oplývající země, opak je spíš pravdou, aby jsme pro obranu nevyužili dobrovolníky, kteří mají zájem na ní participovat, byť jen v auxilárních funkcích.
      Alternativou je buď nic, nebo na jejich místo nasadíme profesionály a nemnoho členů AZ. Ti budou chybět tam, kde je profesionálů skutečně potřeba a navíc jejich cena bude nesrovnatelně vyšší - záložák je v průměru 6 až 10 x dražší.

      Pokud chcete zpochybňovat nasaditelnosti - vezměte si příklad z dobrovolných hasičů . Ti si dokáží také zorganizovat systém služeb a v případě potřeby se svolají k zásahu. Pokud stát bude za tuto službu platit a nasazení budou mít takovou právní ochranu jako AZ, tak nemám obavy, že by se nedal vybudovat efektivní systém pro ostrahu KI, ODOS a další funkce založený na místních dobrovolnících. Samozřejmě že na nejcennější objekty a tam kde by se nenašel dostatek dobrovolníků, tam by musely nastoupit AZ spadjící pod KVV. Tito dobrovolníci by i tak obecně ušetřili výrazně kapacity AZ i profesionálních vojáků a i části IZS.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      12:00 23.02.2020

      Oprava - záložák je v průměru 6 až 10 x levnější

      Oprava - záložák je v průměru 6 až 10 x levnější

     • Scotty
      17:10 23.02.2020

      Maximus
      /Pokud stát bude za tuto službu platit a nasazení budou mít takovou právní ochranu jako AZ, tak nemám obavy, že by se nedal vybudovat efektivní systém pro ostrahu KI, ODOS ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      /Pokud stát bude za tuto službu platit a nasazení budou mít takovou právní ochranu jako AZ, tak nemám obavy, že by se nedal vybudovat efektivní systém pro ostrahu KI, ODOS a další funkce založený na místních dobrovolnících./
      Znovu se musím ptát proč tito lidé nenastoupí ke krajským rotám AZ? Tam je již plat a právní ochrana vyřešena. Důvody že nemohou obětovat tři týdny v kuse nebo že můžou být nasazeni tam kde to bude velení potřebovat neberu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      08:28 24.02.2020

      /Znovu se musím ptát proč tito lidé nenastoupí ke krajským rotám AZ? Tam je již plat a právní ochrana vyřešena. Důvody že nemohou obětovat tři týdny v kuse nebo že můžou být ...
      Zobrazit celý příspěvek

      /Znovu se musím ptát proč tito lidé nenastoupí ke krajským rotám AZ? Tam je již plat a právní ochrana vyřešena. Důvody že nemohou obětovat tři týdny v kuse nebo že můžou být nasazeni tam kde to bude velení potřebovat neberu./

      To je váš názor a já se s vámi přít už nehodlám. Vaše řešení je nemít nic já říkám, že lze tady vytvořit další úroveň AZ, která by byla více regionálně příslušná, v případě krizové situace by dokázala výrazně posílit ochranu KI a ODOS, byla by schopná dělat některé auxilární funkce (práce s maketama, péče o kryty CO, distribuce humanitární pomoci, PHM do generátorů v nemocnicích a podobných objektech - většinou tam jsou zásoby maximálně na několik dní), ostraha evakuovaných oblastí či doplnění patrolujících hlídek - už během velkých povodní se řešil nedostatek policistů na patrolování a řešily se smíšené hlídky ozbrojený policisata + neozbrojený hasič jen z toho důvodu, aby nemusel jít patrolovat samotný policista)
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      08:09 26.02.2020

      Maximus: Ano stačilo by to. Ono totiž v případě války opravdu není potřeba hlídat každou trafačku a vodojem a spousta úkolů pro případě války taky vykonávat nemusela....

      Maximus: Ano stačilo by to. Ono totiž v případě války opravdu není potřeba hlídat každou trafačku a vodojem a spousta úkolů pro případě války taky vykonávat nemusela....

  • Scotty
   23:21 20.02.2020

   pks_
   A zase jsme u toho-povinné. Co budete dělat s těmy keří o to prostě nemají žádný zájem a budou tam jen na obtíž?
   Navíc jak chcete za tři měsíce naučit odvedence základy plus ...
   Zobrazit celý příspěvek

   pks_
   A zase jsme u toho-povinné. Co budete dělat s těmy keří o to prostě nemají žádný zájem a budou tam jen na obtíž?
   Navíc jak chcete za tři měsíce naučit odvedence základy plus všechny ty specializace? To prakticky není možné stihnout.
   Skrýt celý příspěvek

   • pks_
    00:31 21.02.2020

    Povinné - nemají zájem - tak aspoň by se mohli naučit zalézt a přežít (=zašít se :-)

    Já to myslel tak, že se naučí základy a jednu specializaci :-) Když bude šikovný, může ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Povinné - nemají zájem - tak aspoň by se mohli naučit zalézt a přežít (=zašít se :-)

    Já to myslel tak, že se naučí základy a jednu specializaci :-) Když bude šikovný, může více.
    Ale je to všechno taková lowcost cesta - protivník má tank, já mám protitankovou střelu, protívník má letadlo, já mám manpad. Protivník má tomahawk, já se rozptýlím tak, že jedním tomahawkem sejme maximálně 3 lidi.

    Když bude 15 takových branců hlídat muničák, tak je 5 členné komando profesionálů asi vyřídí snadno, ale snad stihnou aspoň spustit alarm. Alternativou je důchodce v kamerovém dispečinku s nefunkční pistolí :-)
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     01:02 21.02.2020

     Pochopitelně jsem nemyslel že by někdo za tři měsíce zvládl všechny ty specializace. Není příliš reálné že by zvládl byť jedinou z nich.

     Pochopitelně jsem nemyslel že by někdo za tři měsíce zvládl všechny ty specializace. Není příliš reálné že by zvládl byť jedinou z nich.

  • Migi
   06:42 21.02.2020

   Tak a teď praxe - ve Vyškově je něco, čemu se říká kurz základní přípravy. Jsou to 3 měsíce poměrně intenzivního výcviku. Oproti Vašemu plánu to má tu výhodu, že lidi jsou tam ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tak a teď praxe - ve Vyškově je něco, čemu se říká kurz základní přípravy. Jsou to 3 měsíce poměrně intenzivního výcviku. Oproti Vašemu plánu to má tu výhodu, že lidi jsou tam dobrovolně, protože je to vstupní brána do profesionální armády. A výsledek? Drtivá většina produktů těchto 3 měsíců jsou i ihned po kurzu pro boj naprosto nepoužitelný a spousta z nich jsou se zbraní nebezpeční nejvíc sami sobě a okolo stojícím kolegům. To nemluvě třeba po roce, nebo pár letech v civilu... Tudy cesta opravdu nevede....
   Skrýt celý příspěvek

   • Spalda
    07:21 21.02.2020

    Někteří se prostě budou muset smířit s konstatováním faktu, že pár týdnů z člověka vojáka neudělá. Možná se neučí zacházet se zbraní ale to není voják. ten se musí naučit jinak ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Někteří se prostě budou muset smířit s konstatováním faktu, že pár týdnů z člověka vojáka neudělá. Možná se neučí zacházet se zbraní ale to není voják. ten se musí naučit jinak myslet. Setkávám se s tím i u sebe prakticky stále. Co je komu platný že ví že existuje nějáká "sestava" a třeba se v ní snaží držet, přesně podle teorie, když o kus dál je krásná díra kam by se mohl skrýt. Ano, vysune se ze sestavy ale přežije.... Někdo má tohle myšlení v sobě, většina ne. A to pak trvá sakra dlouho, aby se přepnul. A podobných příkladů je spousta. Opravdu pár týdnů výcviku z nikoho vojáka neudělá. Ani toho nejposlednějšího pěšáka.
    Skrýt celý příspěvek

    • Maximus
     23:12 22.02.2020

     Je zajímavé, že některé armády cvičí záložáky daleko pomaleji a výcvik přizpůsobují životu normálních lidí. Současné AZ rozhodně nejsou reprezentativním vzorkem populace. ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Je zajímavé, že některé armády cvičí záložáky daleko pomaleji a výcvik přizpůsobují životu normálních lidí. Současné AZ rozhodně nejsou reprezentativním vzorkem populace. Samozřejmě, že jsou tam mladí kluci bez rodin a zázemí ale je tam i hodně VIP, jako jsou různí starostové, právníci, různí papaláši či známější podikatelé, kteří si mohou dovolit opustit svoji práci na 6 týdnů v roce. Nic ve zlém, jsou to také srdcaři, ale realita je taková, že instruktoři se před svými "žáky" bojí mluvit otevřeně. Navíc jsou v pozicích a se zkušenostmi, že jejich význam v případě ohrožení státu je mnohem větší tam kde jsou ve svých primárních povoláních, než když s Brenem budou hlídat "vodojem". U něho má hlídat Pepa s Honzou, kteří se budou střídat s Karlem a Filipem z několika nejbližších vesnic. V jejich vlastním zájmu je, aby nikdo ten vodojem nezničil či neotrávil vodu - jde přece o vodu pro ně a pro jejich blízké a sousedy. Můžete být provýchodní či prozápadní, pro Losnu či Mažňáka, ale pokud vám někdo dojde zničit "váš" vodojem, transformátor či přehradu nad vaším domem, tak s ním budete bojovat bez ohledu na vaše momentální sympatie.
     To je cesta, jak lidi zapojit do obrany i v případě velmi polarizované společnosti. Navíc komunita už si místní "pátou kolonu" pohlídá lépe než tajné služby.

     Kolik tátů od rodin s hypotékou, podnikáním či jinak časově náročnějším povoláním si vybere raději "hraní na vojáky""" než vlastní rodinu. Navíc představa, že až nastane "nepředstavitelné" budou odveleni na druhý konec kraje či dokonce republiky jim motivace zrovna moc nepřidá. Zrovna nárokovost lokální nasaditelnosti by přilákala dosti velký počet lidí (v reálu by stejně patrioti z Hodonína šli v případě existenční potřeby dobrovolně bojovat do Chebu).

     Obránci přidělení na ochranu konkrétního objektu mohou nadrilovat důkladně jeho obranu, navíc s velkou výhodou znalosti terénu a místních specifik.
     Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      08:13 26.02.2020

      mohu se zaptat odkud berete informace o AZ?
      Protože kde mých zkušeností s AZ (pracuji s nimi už 4. rokem) to opravdu je v podstatě reprezentativní vzorek společnosti.
      Nicméně máte ...
      Zobrazit celý příspěvek

      mohu se zaptat odkud berete informace o AZ?
      Protože kde mých zkušeností s AZ (pracuji s nimi už 4. rokem) to opravdu je v podstatě reprezentativní vzorek společnosti.
      Nicméně máte pravdu, že by šla činnost u AZ legislativně podpořit mnohem víc, aby na ní nebyli její členové bity...
      Regionálnost umožňují AZ u KVV, ale zase z praxe - otázka regionálnosti ve skutečnosti vůbec nikoho nezajímá, jasný prim hraje zajímavý výcvik a pak "dobrá parta".
      Skrýt celý příspěvek

 • analytic
  20:36 20.02.2020
  • (4)
  Oblíbený příspěvek

  To je článek jako podle ruské příručky. Nejdříve uměle zveličit skutečnou nebo domělou hrozbu (vypuknutí vojenské konfrontace v řádu týdnu nebo dnů), potom zpochybnit schopnost ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je článek jako podle ruské příručky. Nejdříve uměle zveličit skutečnou nebo domělou hrozbu (vypuknutí vojenské konfrontace v řádu týdnu nebo dnů), potom zpochybnit schopnost vlastních institucí (AČR, PČR a další bezpečnostní složky) na hrozbu reagovat, poukázat na neschopnost demokraticky zvolených představitelů země - politiků, zaůtočit na základní způsob zajištění naši bezpečnosti (pomocné sbory NATO, noty z Bruselu) a pak navrhnout řešení, které dosavadní (jistě ne ideální) systém spolehlivě rozvrátil, mj. miliardovými investicemi do branecké armády a jak jinak, než na úkor profesionální armády, její modernizace a slibně se rozvijejicimu se konceptu AZ. A to všechno pěkné zabalené do frází o vlastenectví, které u části veřejnosti tak spolehlivě zabilrají.

  Nechci posuzovat motivaci pana Chalupy, ale pokud by se mu znovu podařilo získat politický vliv, považuji ho za bezpečnostní riziko pro ČR.
  Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   21:10 20.02.2020

   Přesně...

   Přesně...

  • pks_
   21:12 20.02.2020

   Moc bych se neposmíval ruským příručkám :-)
   Dokážete si představit, co udělá naše země za 1/2 roku - když bude hrozit konflikt? On sice bude hrozit, ale nebude to na 100% a spousta ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Moc bych se neposmíval ruským příručkám :-)
   Dokážete si představit, co udělá naše země za 1/2 roku - když bude hrozit konflikt? On sice bude hrozit, ale nebude to na 100% a spousta lidí tomu nebude do poslední chvíle věřit! Shodnou se na podmínkách kapitulace?
   Nějaký základní vojenský výcvik nám dá více času a více možností realizovat lepší obranu - prostě dostaneme do hry lepší karty a nebudeme je (snad) muset rovnou položit a vzdát. Protivník s tím také bude muset počítat a případně jej to může úplně odradit od horké fáze konfliktu.

   AČR dělá jen to, na co jí politická reprezentace přiklepne peníze. I když budou generálové vědět, že aktuální stavy jsou nedostatečné, tak jejich zvýšení je velmi obtížně průchodné.

   Vojenský výcvik by také zefektivnil nábor k profesionálním vojákům - všichni (90% mužské populace) by si to mohli vyzkoušet a armáda by mohla nabízet kontrakt těm nadějnějším jedincům.

   Když budou lidé vědět, o čem to je, tak nebudou tolik litovat investic do armády a politik, který je bude prosazovat nebude automaticky outsider.
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    21:41 20.02.2020

    "Moc bych se neposmíval ruským příručkám :-)"
    Analytic nemyslel příručky, které používá Ruská armáda, ale ty, které používá GRU...

    "Moc bych se neposmíval ruským příručkám :-)"
    Analytic nemyslel příručky, které používá Ruská armáda, ale ty, které používá GRU...

    • pks_
     22:30 20.02.2020

     Ok, tak postupně:
     a) zveličit skutečnou nebo domnělou hrozbu - že to proběhne rychle? No může i nemusí. Dnešní profesionální armády jsou zaměřeny na rychlé a jasné mise. Dnes ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ok, tak postupně:
     a) zveličit skutečnou nebo domnělou hrozbu - že to proběhne rychle? No může i nemusí. Dnešní profesionální armády jsou zaměřeny na rychlé a jasné mise. Dnes vydají v Moskvě rozkaz a za týden je tu máme - 21. srpen byla vzorová bleskovka. Oni totiž nepožírají silní slabé, ale rychlí pomalé! Moment překvapení je součástí válčení už několik tisíc let.
     b) zpochybnit schopnost na hrozbu reagovat - stihnout utéci do exilu naši nejvyšší představitelé vždy zvládli skvěle; ale klidně si dokážu představit poradu nejvyššího velení a politiků v takové krizové situaci - vojáci jim prostě bez příkras vylíčí, co můžeme dělat a jako to dopadne a že možnosti jsou fakticky limitované na omezené údery zaměřené na zpomalení postupu protivníka a že teď už není za 5 minut 12, ale 12:05 a opravdu dnes do večera už žádné jednotky nevybudujeme ani nevyzbrojíme a že to se mělo připravit dříve a že se na to mělo dát včas 10 miliard, ale místo toho se zvyšovaly důchody. Není možné prostě zmáčknout červené tlačítko, které pošle povolávací SMS 150 tisícům branců, kteří budou vědět kam jít a kde se hlásit a do druhého dne budou ozbrojeni na pozicích.
     c) NATO - základem je, že se každý je schopen postarat sám o sebe a k tomu může nabídnout něco do společné obrany, na protivníky, kteří jsou nad jeho síly - zatím jsme částečně černým pasažérem. Pokud budeme mít situaci, kdy USA se dostanou do vojenského konfliktu s Čínou, tak asi nebudeme moci počítat s jejich velkou angažovaností při obraně Evropy. Taková situace by mohla být pro protivníka příležitostí "teď nebo nikdy".
     d) rozvrácení profesionální armády a AZ - ano toto nebezpečí tu je; teoreticky mohu říci, že rozpočet na braneckou armádu bude oddělen a personálně bude branecká armáda závislá na starších vojácích, kterých by se stejně profesionálové již zbavili. Když se podíváme k našemu vzoru v USA, tak je tam několik značně nezávislých ozbrojených složek a snad se vzájemně doplňují. Být profesionálním vojákem většinou není povolání až do důchodového věku - musí se počítat s rekvalifikací a snad by se našlo dost vojáků, kteří by do toho rádi šli.
     e) bez vlastenectví se tohle udělat nedá alternativou je vzdát se a emigrovat (pokud bude kam).
     Skrýt celý příspěvek

    • chalupab
     09:59 21.02.2020

     Anál itic je tak trochu mimo

     Anál itic je tak trochu mimo

     • Torong
      11:03 21.02.2020

      Já si myslím, že to vystihl naprosto přesně. Podle reakce je vidět, že ve sněmovně může opravdu sedět každý kdo má do prdele díru.

      Já si myslím, že to vystihl naprosto přesně. Podle reakce je vidět, že ve sněmovně může opravdu sedět každý kdo má do prdele díru.

  • flanker.jirka
   21:29 20.02.2020

   když už jste "analytic"
   tak se zkuste zamyslet nad tím co se v Evropě děje od roku 1999 a do jakých dimenzí se dostáváme po roce 2014.
   Vždycky platilo, že štěstí přeje připraveným ...
   Zobrazit celý příspěvek

   když už jste "analytic"
   tak se zkuste zamyslet nad tím co se v Evropě děje od roku 1999 a do jakých dimenzí se dostáváme po roce 2014.
   Vždycky platilo, že štěstí přeje připraveným a o tom co píše autor se začíná mluvit a i jednat jinde v EU a nejen v populistických politických stranách.
   Ti co to tu vedli posledních 20 let v NATO už dokázali přes armádu vyždímat peněz více než dost i na Vámi zmiňované "miliardové" investice.
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    21:43 20.02.2020

    Analytic to píše naprosto přesně. To co autor navrhuje by znamenalo naprostý rozklad ozbrojených sil ČR.

    Analytic to píše naprosto přesně. To co autor navrhuje by znamenalo naprostý rozklad ozbrojených sil ČR.

  • pks_
   21:57 20.02.2020

   Investice do armády je potřeba brát jako pojistku. Nejsou to vyhozené peníze.
   Čím více naše země bohatne a čím více je lidí v jiných chudých zemích, tím roste tlak na vyřešení ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Investice do armády je potřeba brát jako pojistku. Nejsou to vyhozené peníze.
   Čím více naše země bohatne a čím více je lidí v jiných chudých zemích, tím roste tlak na vyřešení jejich vnitřních problémů vojenskou cestou.

   Pokud se dvě země dostanou do konfliktu, vždy se snaží útočit na nejméně chráněná místa, která budou mít největší účinek. Tím, že nejsme schopni pro všechny důležité objekty ani zajistit ozbrojenou ostrahu - jsme prostě předem prohráli. Naše profesionální armáda se ani nemusí dostat ke slovu.
   Skrýt celý příspěvek

  • chalupab
   09:58 21.02.2020

   Pardon - pokud mluvíte o "miliardách" Jenom železo - vrtulníky a BVB přijdou téměř na 100 000 000 000 Kč.....jaké teritorium a kolik civilistů tato technika ochrání?
   A velmi bych ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Pardon - pokud mluvíte o "miliardách" Jenom železo - vrtulníky a BVB přijdou téměř na 100 000 000 000 Kč.....jaké teritorium a kolik civilistů tato technika ochrání?
   A velmi bych uvítal konkrétní námitky proti jednotlivostem které jste tak pěkně definoval - KONKRÉTNÍ....Děkuji
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    11:07 21.02.2020

    Ale on je uvedl. Je na Vás, aby jste věčně reagoval. Pokud dokážete kontrovat jen takovým nesmyslem, jako požadavek na to kolik civilistů a jaké teritorium ubrání nové vrtulníky, ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ale on je uvedl. Je na Vás, aby jste věčně reagoval. Pokud dokážete kontrovat jen takovým nesmyslem, jako požadavek na to kolik civilistů a jaké teritorium ubrání nové vrtulníky, tak děkuji všem bohům co jich je, za to, že už do obrany nemůžete kecat a naopak se děsím toho, kolik podobných "expertů" v branné výboru sedí.
    Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:08 21.02.2020

    Samozřejmě ze na 100 miliard nepřijdou pane odborníku. Navíc díky této investice se přezbrojí jedna kompletní brigáda a letectvo dostane vrtulníky které jsou schopné přežít přežít ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Samozřejmě ze na 100 miliard nepřijdou pane odborníku. Navíc díky této investice se přezbrojí jedna kompletní brigáda a letectvo dostane vrtulníky které jsou schopné přežít přežít na soudobém bojišti. Což se o BVP-2 a Mi-24 rozhodně říct nedá.
    S každým vaším dalším příspěvkem si stále víc vážím toho že ministra dělá pan Metnar. Představa že by v ANO vybrali nějakého exota jako jste vy mě popravdě děsí.
    Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  20:07 20.02.2020

  Osobně jsem se velmi angažoval za vytvoření něčeho, co jsem pracovně nazval aktivní zálohy II. třídy nebo také Teritoriální obrana, která by spadala pod AČR, byla by přísně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Osobně jsem se velmi angažoval za vytvoření něčeho, co jsem pracovně nazval aktivní zálohy II. třídy nebo také Teritoriální obrana, která by spadala pod AČR, byla by přísně apolitická a právě by vyslyšela přání patriotů - tátů od rodin, kteří mají hypotéku, podnikají, mají náročné povolání, pro které je 6 týdnů ve Vyškově a celkové nastavení současných AZ prostě neakceptovatelné.

  Sám jsem odpůrcem základní vojenské služby, protože to není nic jiného, než forma daně, která je ale krajně nespravedlivá. Naštěstí v současné formě není absolutně realistické tento koncept ekonomicky a personálně uskutečnit.

  Nicméně je potřeba si uvědomit, že v drtivé většině se armády chystají na války minulé a naše malá profesionální armáda, byť jen hypoteticky sebelépe vyzbrojená, prostě není adekvátní odpovědí na současné hrozby, které jsou založeny na hybridních válkách, jejichž součástí jsou akce propojující PSYOPS operace, operace v kyberprostoru, akce charakteru teroristického až diverzního, ... .

  V kontextu uvažování je potřeba si uvědomit, že současná západní společnost je mimořádně závislá na toku energií, dat, surovin a výrobků. Jaká by asi byla vůle vést nějakou bojovou činnost našimi profesionálními vojáky hypoteticky například někde v Pobaltí, pokud by v západní a střední Evropě nastal velký blackout trvající týdny až měsíce, kdy by zkolabovala distribuce potravin, vody, plynu, tepla, PHM, informací, zdravotní a sociální péče, nastalo by rabování a raketový vzestup násilné kriminality. Vsadím své goretexy, že účast našich vojáků by se stala v zahraniční akci v této situaci více než symbolickou.

  Měl jsem možnost řešit tyto otázky na GŠ, MO i MV a bylo všude jasně řečeno - v případě tohoto scénáře jsou kapacity AČR schopné pokrýt Prahu a krajská města a to v míře dosti omezené a po dosti omezenou dobu. Zbytek republiky zůstane napospas svému osudu. Jiné kapacity či schopnosti nejsou. Tečka.

  To jasně ukazuje lesk a bídu současné koncepce, která není schopná absolutně zajistit ani základní ochranu kritické infrastruktury a ODOS, doplnit kapacity IZS a zajistit distribuci humanitární pomoci v případě takovéhoto scénáře provázející hybridní válku, "státní" terorismus či jen souhru přírodních příčin (klimatické eventy, solární superbouře, ...), který je mnohem pravděpodobnější než přímý vojenský konflikt s Ruskem.

  Abych jenom neteoretizoval, tak jsem se nechal zaměstnat svého času po určitou dobu v jednom objektu náležejícího do kategorie KI/ODOS. Objekt, který dříve chránily dvě roty vojáků se samopaly, dnes chrání jeden až dva vysloužilí vojáci či policisté s krátkou střelnou zbraní, z nichž většina střílela naposledy před mnoha lety na střelbách v době své služby. Navíc sbírka pistolí CZ 50, 52, 82 a jediné CZ 75 je podivuhodná i tím, že některé zjevně nejsou funkční (jedna např. "opravena" tavnou pistolí). Měl jsem možnost se seznámit s realitou i v dalších podobných objektech a situace byla jako přes kopírák. To je realita a opravdu většina KI či ODOS není střežena jako Temelín či Dukovany. Pokud si dá člověk práci a najde si zápisy krizových štábů kraje, tak najde na internetu volně dostupné informace, za jejichž prozrazení by byl dříve „prokurátor“. když si tyto informace dáte dohromady, tak zjistíte, že k poslání tohoto státu do "středověku" či vázání absolutní většiny vojenských kapacit AČR není potřeba ani jediný ruský tank.

  Kdo by v případě ohrožení těchto objektů měl nastoupit k jejich ochraně? Vážně si někdo myslí, že naše armáda s necelými pěti tisícovkami "bojovníků" a možná jednou někdy s podobným počtem AZ dokáže pokrýt adekvátně ostrahu více než 1300 objektů KI ( z toho část jsou velké liniové stavby) a další stovky ODOS a zároveň plnit naše spojenecké závazky s jedním brigádním úkolovým uskupením?

  Je to stejné sci-fi jako se spoléhat na mobilizaci v současných podmínkách.

  To jenom uvažuji o ochraně tvrdých cílů, ale kde jsou kapacity pro posílení měkkých cílů, jako jsou například nemocnice či školy. Zrovna se nemusí jednat o tak masivní útoky, jako byly ty v Breslanu či Buďonnovsku, ale bohužel to nebyly určitě poslední útoky na takovéto cíle.

  Je potřeba začít s komplexními změnami, které budou kapacity dalších záloh budovat postupně a rozvíjet možnosti, jak je využít. Jde to ale dělat jen na bázi dobrovolnosti a to co nejdříve.

  Zde tyto koncepce u AČR naráží na to, že současná profesionální armáda žije v jakési bublině a až na čestné výjimky ji chybí schopnost se dívat na obranu naší republiky komplexně a v souvislostech (geopolitických, sociálních, historických a hlavně s dlouhodobými vizemi). Vím, že velký díl viny mají na tom minulí i současní politici, ale z pozice armády omlouvat nedostatek adekvátních návrhů řešení je pouze alibizmus či profesní slepota.

  Pokusím se co nejdřív zde na AN publikovat možná řešení tohoto stavu.
  Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   20:28 20.02.2020

   Jak plánujete takové dobrovolníky cvičit když základní výcvik ve Vyškově, tedy 3+3 týdny, je pro ně neakceptovatelný.

   Jak plánujete takové dobrovolníky cvičit když základní výcvik ve Vyškově, tedy 3+3 týdny, je pro ně neakceptovatelný.

   • Maximus
    18:49 22.02.2020

    Není to o tom, co bych si představoval, to bylo v příloze věcného záměru nového zákona, který byl "zameten pod podlahu" s novou vládou.

    Momentálně je tu šance pro AČR využít ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Není to o tom, co bych si představoval, to bylo v příloze věcného záměru nového zákona, který byl "zameten pod podlahu" s novou vládou.

    Momentálně je tu šance pro AČR využít podporu jednotlivců z branných spolků, které chce armáda nějak podporovat a při tom využít snahy MV ochránit českou střeleckou komunitu. Lze určitou část střelců - dobrovolníků (v ČR přes 300 tisíc držitelů ZP) využít po absolvování základního výcviku obsahujícího právní a policejní minimum, základy taktiky, zdravotní minimum, zásady ochrany před ZHN a průmyslovými haváriemi, zásady řešení krizových situací, ....
    Toto základní školení/výcvik lze absolvovat v rámci jednoho týdnu a několika víkendů či výcvik řešit jen o víkendech. Samozřejmě si nelze představovat, že požadovanou kvalitu získáme za několik měsíců, ale při systematické práci s těmito lidmi lze vytvořit během několika let funkční strukturu, která bude schopná řešit lokálně řešit posílení ochrany KI, ODOS či měkkých cílů. Rovněž lze s lidmi z "draftovaných" armádou z branných spolků řešit práci, která nevyžaduje drahého profesionála, ale stačí zaučení nadšenci, kteří budou rychle k dispozici v případě stavu ohrožení státu - zprovoznit zakonzervované kryty CO, vyrábět a provozovat makety cílů, řidiči nákladních aut a speciální techniky, ...

    Prostě tyto zálohy budou "provozovány" v jasných právních mantinelech a v případě krizových situacích nebudou vznikat nějaké "domobrany" ad hoc, ale na komunální úrovni budou připraveni a vyškolení lidé, kteří budou ochotni pomoci ať už při ostraze KI a ODOS, při ohrožení měkkých cílů, tak při distribuci humanitární pomoci, PHM například pro generátory v nemocnicích, ochraně majetku občanů před rabováním, ...

    Jak jsem psal dříve - GŠ i MO si uvědomují, že v případě blackoutu má AČR kapacity jen pro pomoc Praze a krajským městům - v omezené míře a po omezenou dobu. Zbytek země by se musel postarat sám o sebe. Bude rozhodně lepší, když bude existovat nějaká základní struktura schopná pomoc v rámci legislativy než vůbec nic.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:13 22.02.2020

     Všechno to co jste popsal můžou dělat lidi co v případě nouze "seberete" z ulice. Naučit běžného člověka ovládat pušku a chodit okolo ODOSu zvládnete velice rychle. Myslíte si že v ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Všechno to co jste popsal můžou dělat lidi co v případě nouze "seberete" z ulice. Naučit běžného člověka ovládat pušku a chodit okolo ODOSu zvládnete velice rychle. Myslíte si že v případě opravdu masivního blackoutu budou ti vaši pistolníci ochotní nějak pomáhat ostatním? Nemyslím si.
     Je mi jasné o co se jedná. Chcete zabránit tomu aby vám byly odebrány poloautomatické zbraně podle evropské zbraňové legislativy. Proto ta náhlá snaha o sblížení s armádou. Pokud to ti vaši střelečtí nadšenci myslí vážně ať se dají k AZ nebo absolvují dobrovolný výcvik. Potom budou mít jistotu že budou povolaní jako první.
     Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      11:18 23.02.2020

      Osobně na tom pracuji řadu let a mezi střelci se pohybuji pravidelně už nějakou tu dekádu. Pravě proto jsem mezi nimi dělal dotazníkovou akci a právě těch 6 týdnů v roce ve Vyškově ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Osobně na tom pracuji řadu let a mezi střelci se pohybuji pravidelně už nějakou tu dekádu. Pravě proto jsem mezi nimi dělal dotazníkovou akci a právě těch 6 týdnů v roce ve Vyškově a nenárokovost lokální příslušnosti je problém. V případě problémů se stejně tito lidé budou organizovat v rámci sousedských či obecních hlídek, ale bude to mimo právní rámec se všemi riziky z toho vyplývajícími.

      Je tu příležitost dostat použitelné lidi mimo různé politicky motivované "domobrany" (jejich oficiálním zákazem se nic moc nevyřeší) a tito lidé dostanou právní mantinely a základní školení v oblasti řešení krizových situací.

      Jiná funkčnější alternativa k tomu v reálu není.

      Máš smolíka, my střelci jsme se domluvili už s MV, ale pro mne je bližší participace s armádou, která je podle mne lepším garantem apolitičnosti a funkčnosti v krizových situacích. Jde mi o vytvoření efektivních řešení s co nejlepším poměrem výkon/cena.

      Naopak, do prvních řad jako kanonenfutr bych poslal primárně největší "přizdisráče", ti budou národu nejméně chybět :-)))
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      12:10 23.02.2020

      /V případě problémů se stejně tito lidé budou organizovat v rámci sousedských či obecních hlídek, ale bude to mimo právní rámec se všemi riziky z toho vyplývajícími./
      Nebudou mimo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      /V případě problémů se stejně tito lidé budou organizovat v rámci sousedských či obecních hlídek, ale bude to mimo právní rámec se všemi riziky z toho vyplývajícími./
      Nebudou mimo právní rámec. Jen se budou muset řídit stejnými zákony jako kdokoli jiný.

      Děkuji za potvrzení toho oč tu od začátku jde. Bylo jasné že to náhlé vzedmutí zájmu od střelců o obecné blaho není náhodné.
      Pokud vás chce využit vnitro a vytvořit PS PČR, proč ne. Co bude financovat a za co převezme zodpovědnost policie je mě osobně ukradené. To co chcete vytvořit se stejně spíš než armádě blíží nějaké lokální milici s policejními úkoly.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      14:59 23.02.2020

      Dosti si protiřečíte. Jednou je potřeba reagovat rychle spíše v řádu hodin než dní a vy tu pak argumentujete, když se vám to hodí, "sbíráním lidí z ulice". Stále nedokážete ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Dosti si protiřečíte. Jednou je potřeba reagovat rychle spíše v řádu hodin než dní a vy tu pak argumentujete, když se vám to hodí, "sbíráním lidí z ulice". Stále nedokážete pochopit, že bez krytí KI a alespoň nějakého pořádku v týlu vám malá moderní armáda k ničemu nebude. Na její vázaní vám stačí několik týmů "zelených mužíčků", kteří tady na pár měsíců zhasnou , zastaví plyn, vodu a omezí distribuci PHM, potravin a léků.

      Výsledkem bude chaos, který mimo jiné i omezí přesuny spojeneckých sil.

      Hraní si s vojenskou technikou v této situaci je dobré jen pro Dny Nato a podobné parády. Bílí sloni - hezcí, nákladní, reprezentativní, ale bez praktického užitku, maximálně na zahraniční mise a ukazování rádoby svalů. Stále vidíte případný konflikt jen očima minulých válek a bez geopolitických kontextů.

      Záložní systém se nevytvoří lusknutím prstů ani zázračným "béfelem". Vyžaduje to systematickou práci, nějaké výdaje a hlavně čas. Až nám jako republice poteče jednou do bot, tak se budou hledat nouzová řešení, krev patriotů poteče zase proudem a takový chytráčci jako vy budou posílat naše kluky po zrychleném 14 denním výcviku na frontu.

      Naštěstí i na GŠ jsou lidé, kteří se dokáží podívat na problémy komplexně a vystoupit z bubliny, do které se profesionální stále uzavírá.

      Kdyby nám šlo jen o naše zbraně, tak bych byl v klidu, protože MV nás podporuje. Nicméně armáda je mnohem lepším garantem a mentorem takovýchto dobrovolných záloh.

      Málokdo je větším lobbystou za armádu mezi občany než záložáci a bez podpory občanů budou politici armádu vždy ořezávat jako první při každém seškrtávání státního rozpočtu. Je tedy ve vlastním zájmu armády mít co největší podporu na své obraně participujícího obyvatelstva.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      17:14 23.02.2020

      Tímto jste mě opravdu pobavil:
      /V případě problémů se stejně tito lidé budou organizovat v rámci sousedských či obecních hlídek, ale bude to mimo právní rámec se všemi riziky z ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tímto jste mě opravdu pobavil:
      /V případě problémů se stejně tito lidé budou organizovat v rámci sousedských či obecních hlídek, ale bude to mimo právní rámec se všemi riziky z toho vyplývajícími./
      Nebudou mimo právní rámec. Jen se budou muset řídit stejnými zákony jako kdokoli jiný.

      Obyvatelé New Orleans po hurikánu Katrina vám jistě potvrdí, jak se se všichni spořádaně řídili stejnými zákony - už další den se k rabujícím přidávali policisté a dokud se bezpečnosti neujmula NG, tak město spíš vypadalo jak další díl Mad Maxe :-)))

      Organizovaná struktura je v krizové situaci nesrovnatelně efektivnější než ad hoc neorganizované akce dobrovolníků.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:43 23.02.2020

      Na cituji "zprovoznit zakonzervované kryty CO, vyrábět a provozovat makety cílů, řidiči nákladních aut a speciální techniky, ..." můžete opravdu sebrat lidi z ulice.
      Vy zase ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Na cituji "zprovoznit zakonzervované kryty CO, vyrábět a provozovat makety cílů, řidiči nákladních aut a speciální techniky, ..." můžete opravdu sebrat lidi z ulice.
      Vy zase nechcete pochopit že "zelení mužíči" tu můžou zhasnou dřív než se dobrovolníci vůbec sejdou. Pokud tedy tajné služby už přijdou s varováním v dostatečném předstihu, tak stál neznám odpověď na otázku jak dlouho budete schopen takové lidi držet ve službě. Tedy mimo jejich zaměstnání, což může mít třeba pro podnikatele a živnostníky fatální následky. Pokud jsou tito lidé schopni obětovat třeba měsíc svého času na hlídání ODOSů, tak padá argument že nejsou schopní obětovat tři týdny na výcvik ve Vyškově.
      Já zkrátka pořád nechápu o co vám jde. Pokud jsou je to organizace lokální milice zkřížené s civilní obranou, tak nechápu k čemu potřebujete armádu potažmo ministerstvo obrany. Ti jsou rádi že dokáží zabezpečit svoje vojáky a AZ. Mám neodbytný pocit že bílí sloni budou spíš ti vaši milicionáři.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      18:57 23.02.2020

      To Scotty: Opravdu vyvedení maket ze skladů, jejich odbornou instalaci a stavba stavbu maket z náhradních materiálů rozhodně zas nemůže dělat "každý z ulice".

      I ten řidič ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Scotty: Opravdu vyvedení maket ze skladů, jejich odbornou instalaci a stavba stavbu maket z náhradních materiálů rozhodně zas nemůže dělat "každý z ulice".

      I ten řidič vojenské tatry by měl znát základní vojenskou hierarchii, vědět kde má auto, kde PHM, co dělat v případě poruchy, od koho má přijímat rozkazy, vyřešit papírování. Takovéto školení neuděláte řidiči z ulice za hodinu.

      Ve Francii to mají pořešené "III. třídou záloh", což je seznam právě třeba řidičů nákladních aut či spec. techniky, kteří v případě potřeby jsou ochotni poskytnout armádě podporu své osoby a případně i vlastní techniky. Zase je to na dobrovolnosti a vyřešení právní stránky a obecně papírování už v mírové době. Armáda tyto lidi proškolí a vede si přesné informace, co ti lidi umí, kde je najde a jakou vlastní technikou mohou v místě pomoc kapacitám armády.

      V řadě států západní Evropy existují v rámci rezervních sil vyčleněné síly, které jsou schopny reagovat v řádu hodin či max. jednoho dne. To opravdu není problém ani u SDH.

      Střelec má doma svoji dlouhou i krátkou zbraň, střelivo, vybavení - reakční doba může zahrnovat jen cestu ze zaměstnání domů do trezoru vyzvednout zbraně a pokud počítáme s působností v blízkosti bydliště, tak se to dá rychle zvládnout i na kole. Ani ti vaši profesionálové to nezvládnou rychleji.

      Stále nechápete, že současné AZ neřeší nějak významně lokální příslušnost toho kterého příslušníka AZ. Takže člověk z Hustopečí bude hlídat něco u Blanska a příslušník AZ z Blanska skončí se svojí jednotkou v Břeclavi. To je problém a to současné AZ prostě neumí uchopit.

      Jak jsem psal motivace lidí je diametrálně odlišná, jestli budete hlídat dobrovolně něco sto kilometrů od domova nebo hlídat objekt, jehož činnost je přímo důležitá pro vaši rodinu, přátele komunitu a nebo ho máte za domem, kde si ten objekt dokážete identifikovat jako "váš" a převzít za něj dobrovolně zodpovědnost.
      Navíc když víte, že až skončíte dvanácku na ostraze, tak půjdete domů za rodinou, u které budete do 30 minut na kole či 10 minut autem. To se vám u služby u AZ prostě nestane - když jste někde jeden či dva týdny, tak to neřešíte, ale může to právě trvat třeba i několik měsíců. To je ten zásadní rozdíl.

      Náklady na takovýto záložní systém je v porovnání s jinými položkami v armádním rozpočtu zcela zanedbatelný - živě vás vidím, jak poulíte oči, že vám někdo chce v dobré víře ukousnout drobet z vašeho koláča.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:23 23.02.2020

      Maximus
      Ok, možná jsem jenom pesimista který za vším hledá problémy, ale já tenhle koncept vidím jako neudržitelný po delší dobu aktivace. Což je částečný problém i u AZ, ale ti ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Ok, možná jsem jenom pesimista který za vším hledá problémy, ale já tenhle koncept vidím jako neudržitelný po delší dobu aktivace. Což je částečný problém i u AZ, ale ti alespoň od začátku počítají s tím že můžou být delší dobu mimo své zaměstnání. S tímhle by do toho museli jít i všichni ti dobrovolníci a to i v době kdy se zdánlivě nic neděje.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      11:47 24.02.2020

      V současnosti je těžké motivovat občany k dobrovolnosti a obraně státu, kde si dost lidí dosadí Babiše, Fialu, Kalouska, Filipa, Hamáčka,... dle politické orientace a řekne jenom ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V současnosti je těžké motivovat občany k dobrovolnosti a obraně státu, kde si dost lidí dosadí Babiše, Fialu, Kalouska, Filipa, Hamáčka,... dle politické orientace a řekne jenom nějaké sprosté slovo.

      Na co ovšem občané slyší, je obrana své rodiny, sousedů, obce. Proto je vhodné využít aspoň této vůle těchto lidí a pořešit věci "od spodu" - lokálně. V případě kolapsu, třeba při déletrvajícím blackoutu, si všechny obce mimo Prahu a krajská města pomoc sama (to není z mé hlavy ale pragmatické konstatování GŠ). Cokoliv aspoň trochu funkčního a organizovaného bude zachraňovat životy a zmírňovat chaos.
      Navíc by tu byl benefit v tom, že sama armáda by postupně v krajích mohla budovat školící střediska, která by bylo možné využívat i k další mimořádně smysluplné činnosti - organizovat či alespoň spoluorganizovat branné školy v přírodě a letní tábory pro žáky ZŠ a případně i SŠ. V mírové době by se tak postupně vybudovaly kapacity - materiální i personální, které by byly využitelné pro případnou mobilizaci či zintenzivnění náboru a výcviku AZ.
      Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   04:04 22.02.2020

   Dobrý den, s některým vámi uvedeným souhlasím. Jen se zeptám co se vám nezdá na budování AČR ve světle nejnovějších hrozeb? V době hybridních konfliktů byl zřízen (rozšířen) ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Dobrý den, s některým vámi uvedeným souhlasím. Jen se zeptám co se vám nezdá na budování AČR ve světle nejnovějších hrozeb? V době hybridních konfliktů byl zřízen (rozšířen) výsadkový pluk, velení kybernetických operací, prapor podpory nasaditelných sil, prapor bezpilotních prostředků a centrum podpory speciálních sil. Centrum CIMIC/PSYOPS už je zavedeno (máme také 601 skss a 53pPzeb). Tedy dá se říci, že AČR sleduje trendy. Co se ochrany KI týče tak s vámi souhlasím. Je potřeba mít více mužů v rámci AZ pod KVV na strážních útvarech společně s kvalitní PVO SHORAD. Ovšem ostrahu objektů nezajišťuje jen armáda, ale také policie. Co ochrany obyvatelstva týče tak zde velkou roli budou hrát SDH.
   Skrýt celý příspěvek

   • Maximus
    19:48 22.02.2020

    Co chybí, tak je masovější dobrovolná platforma tvořící most mezi profesionální armádou a občany. Současné počty AZ toto nemohou plnit a ačkoliv řada "azeťáků" dělá pro propagaci ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Co chybí, tak je masovější dobrovolná platforma tvořící most mezi profesionální armádou a občany. Současné počty AZ toto nemohou plnit a ačkoliv řada "azeťáků" dělá pro propagaci AČR opravdu hodně.

    Pokud budou občané ČR a "ONI", tj. profesionální armáda, tak bude pro politiky vždy jednodušší škrtat armádní rozpočet. Sami občané musí participovat na své obraně a chtít udržovat nějakou její funkční úroveň.
    Malá profesionální armáda je odpovědí na hrozby po rozpadu bipolárního světa, kdy se koncept vševojskové armády zdál překonaný a budoucnost stratégové viděli už jen především v malých expedičních silách, které by plnily mise v zahraničí.

    S geopolitickými změnami a událostmi v Gruzii, Krymu či východní Ukrajině začalo být jasné, že malé expediční profesionální armády jsou na aktuální hrozby slabé a na adekvátní posílení profesionální armády nejsou lidé ani vůle politiků uvolnit finance, viz. odstoupení současné vlády od záměru navýšit rozpočet na obranu k deklarovaným 2 %. To je mimo jiné způsobeno i tím, že politici získají víc politických bodů tím, že přidají důchodcům či na podporu elektromobility, než že bude plnit spojenecké závazky a budovat funkční armádu. Pokud by existovala masovější dobrovolnická platforma, která by ve společnosti lobovala v pozitivním slova smyslu za "naši" armádu, tak jednak by politici by tak snadno "neořezávali sádlo" armádě a za druhé by bylo možné najít lidi do auxilárních funkcí, na které je využívání profesionálů a částečně i AZ nerentabilní.

    Záložák je dle koncepce využívané v dané zemi NATO v průměru 5 až 10 x levnější než profesionál. Za cenu 3000 profesionálů lze mít 15 až 30 tisíc záložáků. To už je natolik významný rozdíl, že pro různé pomocné funkce, které by armáda navíc potřebovala jen v případě ohrožení státu či v krizových situacích, to začíná mít ekonomický i praktický smysl.

    Modelovou situací byly Vrbětice, kdy ostraha jednoho jediného areálu vázala tolik procent kapacit AČR, že to významně narušilo výcvik u jednotek.

    Co se týká ostrahy objektů a kapacit policie, tak i v současnosti policie už především jen vyšetřuje závažnou kriminalitu, zbytek už spíš monitoruje něž aktivně řeší. To vše v situaci, kdy ČR patří na přední místa v bezpečnosti zemí na světě. Její kapacity jsou prostě velmi omezené a to i časově. Objekty KI a některé ODOS jsou sice napojeny na pult ochrany PČR, ale v případě poplachu přijede na místo v lepším případě zásahovka v OA v řádu desítek minut. Je však taková zásahová jednotka PČR připravená při svém běžném výjezdu čelit několika "drbanům" s AK a několika RPG. Případně když si útočníci povětšinou jedinou příjezdovou cestu k "zajímavým objektům" pojistí IED? Ochrana musí vycházet už z daného objektu a současný stav (vycházím z objektu, který znám osobně), kdy z původních dvou rot vojáků ZVS tam slouží jeden až dva vysloužilí policajti či vojáci se svými pavučinami potaženými bambitkami a z větší části invalidní, je mimo JE a některé další nejvýznamnější objekty velmi tristní.

    SDH je právě inspirativní koncept s 360 tisíci členy, který ukazuje, že dobrovolnost stále mezi občany ČR nevymizela a pokud AČR ve spolupráci s MV vytvoří systém využívající trochu "militarističtějších" dobrovolníků než jsou příslušníci SDH, tak se potřebné personální kapacity najdou. Za minimální finance armáda získá potřebnou kvantitu, kterou si prostě z profesionálů nemůže dovolit.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     21:35 22.02.2020

     Současná vláda od žádného záměru neustoupila. Případné dosažení 2% HDP bude až na další vládě.

     /Za cenu 3000 profesionálů lze mít 15 až 30 tisíc záložáků./
     Tak proč už dnes nejsou ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Současná vláda od žádného záměru neustoupila. Případné dosažení 2% HDP bude až na další vládě.

     /Za cenu 3000 profesionálů lze mít 15 až 30 tisíc záložáků./
     Tak proč už dnes nejsou naplněné AZ na předpokládaných 5000? Netvrďte my že ty 2x tři týdny je pro těch vašich 15 až 30 tisíc potencionálních záložáků tak nepřekonatelný problém.

     /Co se týká ostrahy objektů a kapacit policie, tak i v současnosti policie už především jen vyšetřuje závažnou kriminalitu, zbytek už spíš monitoruje něž aktivně řeší. To vše v situaci, kdy ČR patří na přední místa v bezpečnosti zemí na světě. Její kapacity jsou prostě velmi omezené a to i časově./
     U policie slouží přes 40 000 příslušníků další tisíce u městských policií. Chcete vážně tvrdit že nemají kapacity?
     Jak budou čelit několika "drbanům" s AK a několika RPG ti vaši pistolníci? Než by se vůbec sešli bylo by už dávno hotovo. Víte ono vynechat jeden den v práci v případě nasazení člena SDH je akceptovatelné, ale co řeknou ti vaši pistolníci (kteří nemají čas na 6 týdnů Vyškova) na to že je necháte měsíce hlídkovat kolem nějakého objektu?
     Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      13:36 23.02.2020

      Je to komplex různých důvodů a již výše jsem odpovídal - motivace, schopnosti a možnosti jsou odlišné u lidí v 18, 30 nebo 50. Dlouho AZ bylo v rámci AČR popelkou a podmínky byly ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Je to komplex různých důvodů a již výše jsem odpovídal - motivace, schopnosti a možnosti jsou odlišné u lidí v 18, 30 nebo 50. Dlouho AZ bylo v rámci AČR popelkou a podmínky byly nastaveny tak, že tam šel opravdu srdcaˇř, který mnoho věcí prostě "neřešil". Po legislativní úpravě se situace výrazně zlepšila, ale stále je tady mezi potenciálními zájemci několik zásadních výhrad. Mezi nimi je právě těch 6 týdnů nyní už tedy i 3+3 týdny a nenárokovost lokálního nasazení.

      Prostě ani současná koncepce AZ není nějak závratně atraktivní a ani neodráží reprezentativní vzorek populace.

      AČR nemá kapacity - už jen ty Vrbětice od kterých bydlím několik desítek km znamenaly, že se v naší obci neobjevila půl roku ani jednou hlídka PČR.
      Dobře, pošleme tedy většinu kapacit PČR hlídat KI a ODOS, bude to trvat několik týdnů či pár měsíců. Zastaví se vyšetřování většiny kriminality, řešení přestupků, preventivní činnost v ulicích a na cestách. A pak přijde informace, že je potřeba provést systematickou kontrolu na cestách v několika krajích, kde se pohybuje několik SUV s teroristy vybavených útočnými puškami či osobami provádějící diverzní činnost ve prospěch nějaké země. Opravdu má naše policie kapacity na tento úkol? Nebude nutná podpora AČR, AZ, třeba v situaci, kdy jedno brigádní úkolové uskupení bude připraveno na podporu našich spojeneckých závazků. Opravdu máme dost lidí, aby jsme na ostrahu vodárny pro krajské město a podobných objektů vyčleňovali 6, 12 či 20 lidí z řad AČR nebo PČR?

      "Pistolníci" by se většinou byli schopni sejít stejně rychle jako příslušníci SDH - většinou to zvládají docela rychle. Problém je, že si ostrahu představujete tak, že tam naženete profesionálního vojáka a toho ta necháte měsíce hlídkovat.

      Drbanům s AK by "pistolníci" čelili povětšinou lépe než většina policejních hlídek a dovolím si tvrdit, že mezi střelci se nejdou i takoví, kteří by si nezadali ani s těmi profesionálními vojáky.

      V současnosti některé objekty spadající do KI či ODOS hlídá jeden či dva vysloužilí vojáci či policisté, kteří většinou roky ani nestříleli se svými obstarožními pistolemi CZ 50, CZ 52 či výkřikem techniky CZ 82.
      Akceptovatelný systém by byl, kdyby v krizových situacích posílila ostrahu těchto objektů každou 12 hodinovou směnu jedna či více dvojic střelců, které mají za sebou povětšinou mnohem kvalitnější střelecký výcvik a vybavení než mají k dispozici AZ.

      Díky navázanosti střeženého objektu na jejich bydliště by mohli tito lidé chodit do služby jako do zaměstnání či ve volném čase. Je dost rozdílné vnímat priority "hrát si na vojáky" nebo v reálu střežit objekt důležitý i pro přežití i vlastní rodiny a přátel. Tento faktor výrazně zvyšuje motivaci současné populace za něco bojovat.

      Se svým Sigem, AR-15 s EOTechem, značkovým nosičem plátů s keramikou, aramidovou přilbou, OM-90 a s termovizí, kterou vlastním primárně kvůli myslivosti a především s absolvovanými kurzy ICS, taktické střelby, kterou pravidelně driluji, zdravotnickým vzděláním, etc. mám co i ve svém věku mé zemi nabídnout a rozhodně nejsem mezi střelci osamocen. Kromě ochrany před zlovůlí byrokratů z EU a právních mantinelů nic za svou službu vlasti nepožadujeme. V jasném právním ukotvení a spolupráci těchto dobrovolníků je skrytá síla, která kvalitativně posune bezpečnost v krizových situacích nejen na komunální úrovni.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:04 23.02.2020

      Má představa střežení těchto objektů není v drahých profesionálech, ale v dostatečně početných AZ u KVV. Vaše plány jdou přesně proti tomu.
      Počty policie včetně městské a vojenské, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Má představa střežení těchto objektů není v drahých profesionálech, ale v dostatečně početných AZ u KVV. Vaše plány jdou přesně proti tomu.
      Počty policie včetně městské a vojenské, můžou být hodně přes 50 000 příslušníků. Opravdu chcete tvrdit že v případě krizového stavu nebudou schopní vyčlenit některé svoje příslušníky ke strážní a kontrolní činnosti? V takovém případě asi buzerace občanů, zabukaření s radarem a nasazování botiček nebude mít velkou prioritu.
      Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     23:35 23.02.2020

     Když se podíváte o pár vláken výše tak píšu, že jsem pro početné AZ.

     Když se podíváte o pár vláken výše tak píšu, že jsem pro početné AZ.

 • Migi
  19:42 20.02.2020
  Oblíbený příspěvek

  Jen pár bodů k ZVS a domobranám - Oba ty modely jsem naprosto nesmyslný. Důvodů už tu padlo mnoho.
  ZVS je obrovsky neefektivní, drahá a kromě tabulkových čísel armády skutečně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen pár bodů k ZVS a domobranám - Oba ty modely jsem naprosto nesmyslný. Důvodů už tu padlo mnoho.
  ZVS je obrovsky neefektivní, drahá a kromě tabulkových čísel armády skutečně vyhozen peníze, které naopak povedou k degradaci schopností profi armády. Aby ZVS fungovala musela by mít nějaký kulturní základ v lidech jako třeba v Izraeli a to v ČR prostě nevybudujeme za X generací. Navíc bojová hodnota "pro budoucnost" je diskutabilní - běžně mohu pracovat s lidmi co mají za sebou ZVS a jejich přidaná bojová hodnota oproti ZVS nepolíbeným civilistům je přesně nula. A ne nějaký ten týden každý rok, nebo dokonce méně častěji na tom nic moc nezmění...
  O domobraně se asi nemá cenu bavit - pokud chce někdo udělat v tomto směru pro svojí zem, ať jde do AZ. Pokud se mu nelíbí současné politické směřování země, tak těžko s ním počítat až se bude bránit. Navíc jak domobrana bude cvičit třeba s technikou? Skupina "samopalníků" bez techniky nefungovala moc ani za druhý války, natož pak dneska.
  Hlavně nechápu, proč se tím zabývat, když máme něco, co už prokazatelně funguje a to AZ, jak už tu někdo psal. Zájemců je mraky (u spousty atraktivních útvarů už jsou pořadníky na volná místa) a to i přes překážky, které jim současný systém háže pod nohy. Kdyby dostali trochu víc pozornosti, nalilo se do nich trochu víc peněz, tak jsou schopny razantně navýšit schopnosti armády. Ale zase samozřejmě nemá cenu rvát miliardy do záloh, když nám "hoří" profes. armáda.... Prostě pokud to někdo myslí opravdu vážně se zvýšení obranyschopností ČR, tak by se měl být za zvýšení rozpočtu, nastavení funkčního a rychlého způsobu nákupů a jakmile se stabilizuje profesionální část armády, tak začít ve velkém investovat do AZ. Cokoliv okolo je jenom plýtvání prostředky...
  Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   20:00 20.02.2020

   Migi
   Konkrétní otázka.
   Co reálně AČR + AZ jsou schopny učinit pro zachování svrchovanosti ČR.
   NATO do toho netahej.

   Migi
   Konkrétní otázka.
   Co reálně AČR + AZ jsou schopny učinit pro zachování svrchovanosti ČR.
   NATO do toho netahej.

   • Migi
    20:14 20.02.2020

    No mnohem víc, než milion chlapů se samopalem :)
    Ale teď vážně - otázka "co bez spojenců" je pro všechny modely obrany čr stejná - prohrát Pokud se bavíme o boji s velkýma ...
    Zobrazit celý příspěvek

    No mnohem víc, než milion chlapů se samopalem :)
    Ale teď vážně - otázka "co bez spojenců" je pro všechny modely obrany čr stejná - prohrát Pokud se bavíme o boji s velkýma státama. Naposledy se naše republika mohla sama bránit moooožná někdy v 38 a od té doby už uplynulo hodně vody....
    Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     21:25 20.02.2020

     Taky mě už napadlo.že ZVS byla zrušena právě proto, aby se mohlo argumentovat nutným spojenectvím.

     Taky mě už napadlo.že ZVS byla zrušena právě proto, aby se mohlo argumentovat nutným spojenectvím.

     • Migi
      06:50 21.02.2020

      ZVS nezajišťovala obranu naší země, takže koncept ZVS bez spojenců byl nefunkční a bylo potřeba ho změnit.

      ZVS nezajišťovala obranu naší země, takže koncept ZVS bez spojenců byl nefunkční a bylo potřeba ho změnit.

     • Tesil
      18:53 21.02.2020

      A co tedy ZVS zajišťovala?
      Vojenská služba má v našich zemích dlouhodobou tradici,rozhodně nejde o výmysl komunistů,což někteří zřejmě nezaregistrovali.

      A co tedy ZVS zajišťovala?
      Vojenská služba má v našich zemích dlouhodobou tradici,rozhodně nejde o výmysl komunistů,což někteří zřejmě nezaregistrovali.

     • Scotty
      20:34 21.02.2020

      Tesil
      Migi má naprostou pravdu. Před rokem 1918 vojenská služba zajišťovala obranyschopnost v rámci RU monarchie. Po roce 1918 zase ve spojení s Malou dohodou a Francií. Po roce ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tesil
      Migi má naprostou pravdu. Před rokem 1918 vojenská služba zajišťovala obranyschopnost v rámci RU monarchie. Po roce 1918 zase ve spojení s Malou dohodou a Francií. Po roce 1948 zase zajišťovala dostatek vojáků k případnému útoku východního bloku na západ. Vždy bylo počítáno s dalšími spojenci.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      08:59 22.02.2020

      Tesil: Jak už psal Scotty po roce 48 naše armáda byla budována jako součást vojsk varšavské smlouvy. Nebo si myslíte že by naše armáda sama, bez pomoci "bratrských vojsk" zvládla ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tesil: Jak už psal Scotty po roce 48 naše armáda byla budována jako součást vojsk varšavské smlouvy. Nebo si myslíte že by naše armáda sama, bez pomoci "bratrských vojsk" zvládla ubránit ČR před státy NATO? Samozřejmě ne. Prostě obecně platí že větší státy jsou silnější než menší státy a proto se dělají vojenské pakty a koalice. Ano není to ideální řešení (viz 1938), ale lepší způsob platný pro všechny ještě nikdo nikdy nevymyslel....
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      18:02 22.02.2020

      Migi
      Tak Varšavská smlouva vznikla o něco později,to jenom na okraj.Takže ČSA v té době rozhodně musela mít nějaký odstrašující potenciál na rozdíl od armády současné.
      A chlapi ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      Tak Varšavská smlouva vznikla o něco později,to jenom na okraj.Takže ČSA v té době rozhodně musela mít nějaký odstrašující potenciál na rozdíl od armády současné.
      A chlapi mějte konečně rozum,žádný útok na západ se fakt nechystal.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:31 22.02.2020

      Tesil: Odstrašující potenciál a schopnost ubránit ČR je velký rozdíl. Odstrašující potenciál má samozřejmě i AČR.
      A samozřejmě že chystal - plány minimálně na část období jsou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tesil: Odstrašující potenciál a schopnost ubránit ČR je velký rozdíl. Odstrašující potenciál má samozřejmě i AČR.
      A samozřejmě že chystal - plány minimálně na část období jsou veřejně dostupné na internetu....
      Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      20:37 22.02.2020

      Tesil? Ne? Tak proč ještě v roce 1985 platila útočná doktrína, jejíž stěžejní bod bylo v podstatě vyhlazení československé populace.

      Tesil? Ne? Tak proč ještě v roce 1985 platila útočná doktrína, jejíž stěžejní bod bylo v podstatě vyhlazení československé populace.

     • Scotty
      21:37 22.02.2020

      Tesil
      To že VS vznikla de facto až v roce 1955 nic neznamená. Minimálně od roku 1948 jsme byli pevnou součástí sovětského bloku.

      Tesil
      To že VS vznikla de facto až v roce 1955 nic neznamená. Minimálně od roku 1948 jsme byli pevnou součástí sovětského bloku.

     • Tesil
      23:04 22.02.2020

      Scotty
      Armáda byla do sovětských plánů zařazena se vznikem VS.
      Bod 2 z OP z r.1986: Připravit a plánovat odražení agrese nepřítele a na zvláštní rozkaz provést útočnou nebo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Armáda byla do sovětských plánů zařazena se vznikem VS.
      Bod 2 z OP z r.1986: Připravit a plánovat odražení agrese nepřítele a na zvláštní rozkaz provést útočnou nebo obrannou operaci.
      Vždy šlo o reakci na napadení,rozdíl mezi útočnou a obrannou variantou spočíval v překročení hranic v případě varianty útočné.Obranná varianta počítala s vytlačením protivníka z území státu.
      To platilo vždy.
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      00:05 23.02.2020

      Migi
      Když dokážu odstrašit nemusím pak bojovat.
      AČR ve své současné podobě toho není schopna.
      Ministr obrany Dzúr v r. 1972 v Berlíně deklaroval schopnost ČSLA zastavit ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      Když dokážu odstrašit nemusím pak bojovat.
      AČR ve své současné podobě toho není schopna.
      Ministr obrany Dzúr v r. 1972 v Berlíně deklaroval schopnost ČSLA zastavit nepřátelskou ofenzívu na hranicích...cílem bylo zabránit bojům na území států VS.
      Omlouvám se nejde o internetový zdroj.
      Nikdy se neplánovaly agresivní operace.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      09:05 23.02.2020

      Tesil
      Je jste zaslepený bolševik a o další komunikaci s vámi nemám zájem. Kdo chce operační plány ČSLA si najde, kdo nechce dá si klapky na oči. Nebo si stačí přečíst rozhovory s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tesil
      Je jste zaslepený bolševik a o další komunikaci s vámi nemám zájem. Kdo chce operační plány ČSLA si najde, kdo nechce dá si klapky na oči. Nebo si stačí přečíst rozhovory s generály ČSLA. http://www.php.isn.ethz.ch/lor...
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      18:55 23.02.2020

      Scotty
      Jaký bolševik,já nebyl ani pionýr,svazák atd,na rozdíl od 95% vrstevníků.Musíš hledat ve svém okolí.
      Ty rozhovory s gen.ČSLA si rozhodně přečti,třeba názory gen.Franka.

      Scotty
      Jaký bolševik,já nebyl ani pionýr,svazák atd,na rozdíl od 95% vrstevníků.Musíš hledat ve svém okolí.
      Ty rozhovory s gen.ČSLA si rozhodně přečti,třeba názory gen.Franka.

     • Scotty
      21:21 23.02.2020

      Tesil
      Já doručuji zejména Vitanovského.
      "Ten postup byl následující.Spojené ozbrojené síly, lépe řečeno – znovu říkám – generální štáb sovětské armády, vydal směrnici pro ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tesil
      Já doručuji zejména Vitanovského.
      "Ten postup byl následující.Spojené ozbrojené síly, lépe řečeno – znovu říkám – generální štáb sovětské armády, vydal směrnici pro jednotlivé armády Varšavské smlouvy. Směrnici, ve které byl – to byla strategická směrnice – úkol daný naší naší armádě, stanoven, co máme dělat. Ale bylo to všecko toto, toto všecko se, jak bych tak řekl, svedlo na první den, na zahájení války, nikoliv na další dny. Na další dny jsme si mohli pouze dedukovat z cvičení, která se prováděla, jak by to asi vypadalo dál. Všechno to bylo děláno pro první den, poněvadž my jsme nemohli pro veřejnost, pro svět říkat, že připravujeme útočnou válku. Takže operační plán byl pouze k zahájení války, k prvnímu dni."
      .....
      "Zastavit nepřítele. Jenomže znovu tvrdím jednu věc. Sestava, která z toho úkolu vyplývala, dávala naprosto jednoznačnou možnost přejít promptně do strategického protiúderu a útočit. Potvrzuji to tím, že všechna cvičení byla asi tímto způsobem procvičováno. Samozřejmě se to neprocvičuje proto, aby se to procvičovalo, to má nějaký smysl, že ano. Ta cvičení nějak chtějí naznačit, jak by to tedy mělo vypadat a vůbec nezáleží na tom, že třeba hranice se posunula, například na tom polském cvičení, když jsem byl na něm v Legnici, že ta hranice byla třeba, já nevím – ona tehdy zrovna byla na té Odře a Nise, mám dojem. Tam se odrazil nepřítel, ale zajímavé na tom bylo, že se nikdy ten obranný boj neprocvičoval. Nějak tak se to vzalo, že to skončilo a přecházelo se do toho protiúderu. Já si totiž nevzpomínám, že by se někde dělala nějaká [opatření], že bychom se bránili do hloubky třeba sto kilometrů, dvě stě kilometrů, nepamatuji se. I když to v těch námětech vždycky bylo, to odražení agresora."

      I gen. Franko říká zajímavé věci.
      "Závěr by byl takový, že obrana je pojem pouze dočasný. A ne obrana celostátně – tak jak to bylo za první republiky děláno, s těmi bunkry a s tím ostatním – ale obrana je vynucená bojová činnost k tomu, aby v zámyslu pro velení obranné operace armády – jedné, třebas příbramské [1.] armády – bylo vytvořit takové uskupení sil a prostředků, které by bylo schopno mít v sobě aktivní útočný zámysl. To znamená – dočasně vedená obrana, to se procvičovalo v šedesátých letech. A pak už možná do konce sedmdesátých let. A od sedmdesátých let už se to neprocvičovalo. Protože nebylo s kým tu obranu držet, protože když tam tolik těch jaderných úderů – tak to jsme se měli zakopat někam jako krtek pod zem a čekat, až nás odsud někdo vytáhne?
      Na obranu se dával důraz na stupni pluk, na stupni divize maximálně, ale celoarmádně jsem v žádném cvičení, ani zámyslu neviděl za těch mých patnáct nebo dvacet roků, aby někdo dostal obranný úkol: „A nepustit nepřítele třeba po čáru tak a takovou.“ Takže ta obrana byla spíš taktická otázka, obrana armády byla už operační otázka a obrana frontu byla vyloučena, vyloučena."
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:14 24.02.2020

      Scotty
      Já nebudu kopírovat vybrané pasáže,jenom si dovolím připomenout,že náměty cvičení a operační plánování není totéž.

      Scotty
      Já nebudu kopírovat vybrané pasáže,jenom si dovolím připomenout,že náměty cvičení a operační plánování není totéž.

    • chalupab
     10:03 21.02.2020

     Jak jste dospěl k závěru že milion chlapů se samopalem v podstatě nic neznamená? Zkuste si nastudovat reality z bývalé Jugoslávie.....

     Jak jste dospěl k závěru že milion chlapů se samopalem v podstatě nic neznamená? Zkuste si nastudovat reality z bývalé Jugoslávie.....

     • Migi
      10:05 21.02.2020

      jo, to máte pravdu - na občanskou válku a etnický čistky dobrý....

      jo, to máte pravdu - na občanskou válku a etnický čistky dobrý....

     • Maximus
      19:57 22.02.2020

      To Migi: Co třeba desetidenní válka o nezávislost Slovinska. Tam lehce vyzbrojená slovinská teritoriální armáda vzdorovala federální vševojskové armádě natolik efektivně, že ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Migi: Co třeba desetidenní válka o nezávislost Slovinska. Tam lehce vyzbrojená slovinská teritoriální armáda vzdorovala federální vševojskové armádě natolik efektivně, že Bělehrad se musel stáhnout a Slovinsko s minimálními škodami dosáhlo nezávislosti. Takže si prosím dostudujte vojenskou historii.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:40 22.02.2020

      Maximus: budu citovat z článku na valka.cz

      "Absence težkých zbraní a letectva a z toho plynoucí palebná převaha JLA nedávala TO příliš šancí v případě otevřené bitvy. Proto bylo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus: budu citovat z článku na valka.cz

      "Absence težkých zbraní a letectva a z toho plynoucí palebná převaha JLA nedávala TO příliš šancí v případě otevřené bitvy. Proto bylo přistoupeno spíše na partyzánský způsob boje."

      Nevím jak vy, ale já si teda obranu země ČR představuji jinak, než že se přejde na partyzánskou válku a stáhneme se do hraničních hor a Brdských lesů....
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:44 22.02.2020

      Maximus
      Výjimka potvrzující pravidlo. Nebo taky jinak řečeno, Slovinci měli kurevské štěstí. Jinak Balkán obecně je spíš příklad toho co dokáží různé bandy pistolníků pokud se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Výjimka potvrzující pravidlo. Nebo taky jinak řečeno, Slovinci měli kurevské štěstí. Jinak Balkán obecně je spíš příklad toho co dokáží různé bandy pistolníků pokud se vymknou z kontroly.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      11:31 23.02.2020

      Češi a Slováci také nejsme Balkán a o roli dobrovolníků při vzniku Československa a jeho zachování jsem tu už psal několikrát. Malá armáda ČR nebude nikdy schopná se postavit přímo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Češi a Slováci také nejsme Balkán a o roli dobrovolníků při vzniku Československa a jeho zachování jsem tu už psal několikrát. Malá armáda ČR nebude nikdy schopná se postavit přímo takovéto vojenské přesile a vítězství je především o vhodně zvolené taktice a přílišné spoléhání na spojence se nám také už několikrát krutě vymstilo.

      Teritoriální obrana Slovinska splnila svůj úkol skvěle - s minimálními ztrátami a za podpory obyvatelstva dokázala invazní síly svým odporem přesvědčit o nesmyslnosti dalšího postupu.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      11:35 23.02.2020

      Etnická a náboženská uniformita ve střední Evropě na rozdíl od států bývalé Jugoslávie se diametrálně liší a tak přenášet zkušenosti na naši zemi je nesmysl. To Slovinsko byl asi ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Etnická a náboženská uniformita ve střední Evropě na rozdíl od států bývalé Jugoslávie se diametrálně liší a tak přenášet zkušenosti na naši zemi je nesmysl. To Slovinsko byl asi nám nejpodobnější scénář. Jinak bych si bral vzor spíš třeba ve Finech :-)
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:19 23.02.2020

      Maximus
      Máš pravdu,spojenectví je krásná věc.Jenže plnění spojenecké smlouvy si nelze vynutit.Máme čl.3 WS celkem jasně formulovaný a velmi vágně formulovaný čl.5.To zda někdo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Maximus
      Máš pravdu,spojenectví je krásná věc.Jenže plnění spojenecké smlouvy si nelze vynutit.Máme čl.3 WS celkem jasně formulovaný a velmi vágně formulovaný čl.5.To zda někdo obětuje bezvýznamnou zemičku ve středu Evropy z politických,vojenských nebo ekonomických důvodů neovlivníme pokud slepě budeme spoléhat na spojence.Tím spíše,že řada občanů spojeneckých států ani netuší,že nějaká ČR existuje.
      Skrýt celý příspěvek

   • Tesil
    20:05 24.02.2020

    Scotty
    Já nebudu kopírovat vybrané pasáže,jenom si dovolím připomenout,že náměty cvičení a operační plánování není totéž.

    Scotty
    Já nebudu kopírovat vybrané pasáže,jenom si dovolím připomenout,že náměty cvičení a operační plánování není totéž.

  • Torong
   20:02 20.02.2020

   Nojo, jenže AZ je nepoužitelná pro "zelené mužíky" na rozdíl od domobrany...

   Nojo, jenže AZ je nepoužitelná pro "zelené mužíky" na rozdíl od domobrany...

   • Spalda
    07:38 21.02.2020

    Můžete tu nepoužitelnost nějak rozvést? Uplně tomu nerozumím.....ˇ

    Můžete tu nepoužitelnost nějak rozvést? Uplně tomu nerozumím.....ˇ

    • Torong
     08:47 21.02.2020

     Protože AZ jsou součást AČR. Kdežto různé "vlastenecké" domobrany jsou paramilitární organizace mimo stát a mohou být využity podobně jako se to stalo na Ukrajině - Rusko vyšle ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Protože AZ jsou součást AČR. Kdežto různé "vlastenecké" domobrany jsou paramilitární organizace mimo stát a mohou být využity podobně jako se to stalo na Ukrajině - Rusko vyšle malý počet speciálů ( "zelených mužíků) s řádně vyplněný dovolenkovým lístkem, kteří vytvoří velení těchto jednotek. A najednou tady máme vyzbrojenou diverzní jednotku sice s lehkými zbraněmi, ale z alou místních poměrů a vedenou specialistou pro gerilový boj a sabotáže.
     Skrýt celý příspěvek

     • Spalda
      10:13 21.02.2020

      Chápu dobře že stavíte domobranu na úroveň vycvičených speciálních jednotek? Protože poslat jen někam jen velitele fakt nefunguje....

      Chápu dobře že stavíte domobranu na úroveň vycvičených speciálních jednotek? Protože poslat jen někam jen velitele fakt nefunguje....

     • Torong
      11:13 21.02.2020

      Ne, to pochopitelně ne. Zkusím to jinak. Z podobnou domobranou máme přímou zkušenost v podobě sudetoněmeckého freikorpsu. Nebo za války partyzánů. Střet s pravidelnou armádou je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ne, to pochopitelně ne. Zkusím to jinak. Z podobnou domobranou máme přímou zkušenost v podobě sudetoněmeckého freikorpsu. Nebo za války partyzánů. Střet s pravidelnou armádou je pro ně zničující, ale dokáží napáchat obrovské škody, destabilizovat velkou oblast a šířit strach a zmatek.
      Skrýt celý příspěvek

     • Spalda
      12:18 21.02.2020

      Když pominu spoustu jiných věcí, tak třeba zrovna vámi zmiňovaný freikorps měl oproti "naší" domobraně jeden značný rozdíl. A to ten že byl naprosto oddaný tehdejšímu Německu, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Když pominu spoustu jiných věcí, tak třeba zrovna vámi zmiňovaný freikorps měl oproti "naší" domobraně jeden značný rozdíl. A to ten že byl naprosto oddaný tehdejšímu Německu, vládě atd... ( takže pracoval pro ni ). Ta "naše" je spíše oddaná někomu jinému, a už vůbec si nedovedu představit že by dodržovala naše zákony a jakkoliv bojovala za současnou republiku.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      20:06 22.02.2020

      To Spalda: Fakt, že si osobně nedokážete představit, že v této zemi jsou lidé, kteří by za svoji svobodu a republiku v případě potřeby dobrovolně bojovali se zbraní v ruce je čistě ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Spalda: Fakt, že si osobně nedokážete představit, že v této zemi jsou lidé, kteří by za svoji svobodu a republiku v případě potřeby dobrovolně bojovali se zbraní v ruce je čistě a jen váš pocit.

      Prosím, také si nastudujte historii a praktiky partyzánského boje. Pokud máte k dispozici kromě velké motivace alespoň základní zbraně, vybavení a hlavně vědomosti, tak dokážete nepříteli hodně znepříjemnit život tím že mu způsobíte materiální ztráty, problémy v logistice či mu vážete část vojenských kapacit.
      Skrýt celý příspěvek

  • pks_
   21:31 20.02.2020

   Primárně jde o to, aby si branci přehodili v mozku výhybku z "v případě problémů jdu emigrovat" na "v případě problémů jdu do toho a společně to zvládnem" a společnost se na ně ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Primárně jde o to, aby si branci přehodili v mozku výhybku z "v případě problémů jdu emigrovat" na "v případě problémů jdu do toho a společně to zvládnem" a společnost se na ně nedívala jako na "blbce, který si chtěl hrát na vojáčky a teď je z něj sekaná" ale jako na člověka, který pro obranu naší vlasti nasadil a případně položil život.
   Protože pokud má člověk nasazovat život, tak i profesionální voják musí mít pocit, že si toho ostatní váží. A bez ochoty riskovat se vyhrát nedá.
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    21:45 20.02.2020

    Takže k tomu lidi prostě přinutíme a oni se radostně podvolí a až to zkusí budou celí nadšení jo? Fakt?

    Takže k tomu lidi prostě přinutíme a oni se radostně podvolí a až to zkusí budou celí nadšení jo? Fakt?

    • pks_
     22:59 20.02.2020

     Teď je to začarovaný kruh. Profesionální armáda je odstřižena od zbytku společnosti. Civilové nevěří, že by něco dokázali a profíci zase budou mít hodně omezenou chuť položit život ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Teď je to začarovaný kruh. Profesionální armáda je odstřižena od zbytku společnosti. Civilové nevěří, že by něco dokázali a profíci zase budou mít hodně omezenou chuť položit život za někoho, kdo mu nevěří. Navíc čím je člověk starší a má děti, tak jeho odhodlání může klesat.

     V případě napadení všechny ochromí strach z toho, že se nic nedá dělat. Vojáci mají schopnost strach potlačit a jít do boje - bez odhodlání nelze zvítězit nebo aspoň uhrát rozumnou remízu. A to se dá částečně rozšířit i do populace přes základní vojenskou službu.
     Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      06:48 21.02.2020

      Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Procento lidí, kteří věří v užitečnost a schopnost armády je daleko větší u lidí, kteří neprošli ZVS, než u těch co jima přošli.
      Vážně si ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Procento lidí, kteří věří v užitečnost a schopnost armády je daleko větší u lidí, kteří neprošli ZVS, než u těch co jima přošli.
      Vážně si myslíte, že pokud nuceně někoho někam zavřu na pár měsíců a budu ho nutit dělat věci, který dělat nechce a být s lidmi s kterými být nechce, že tím u něj vytvořím nějaké pouto k armádě a potažmo obraně země? Jistě vytvořím, ale rozhodně negativní. S trochou nadsázky je to jako kdyby jste tvrdil že lidi co projdou vězením budou mít lepší vztah k policii a soudům....
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      04:11 22.02.2020

      Musím souhlasit s Migim. Byla to právě ZVS co u spoustu lidí vytvořila nenávist k AČR

      Musím souhlasit s Migim. Byla to právě ZVS co u spoustu lidí vytvořila nenávist k AČR

  • chalupab
   10:02 21.02.2020

   AZ fungují? Podle čeho tak soudíte - konkrétně prosím. V AZ je nyní kolik občanů ČR - 3 000? Ze 7 milionů mobilizovatelných? To pokládáte za úspěch? VOPRAVDU?

   AZ fungují? Podle čeho tak soudíte - konkrétně prosím. V AZ je nyní kolik občanů ČR - 3 000? Ze 7 milionů mobilizovatelných? To pokládáte za úspěch? VOPRAVDU?

   • Migi
    10:10 21.02.2020

    za cca 3 roky, kdy se do AZ pořádně "praštilo" s tím systémem který není pro AZ moc přátelský? Ano to je určitě úspěch a v případě, že by se to toho šlo na plno, tak je možnost ...
    Zobrazit celý příspěvek

    za cca 3 roky, kdy se do AZ pořádně "praštilo" s tím systémem který není pro AZ moc přátelský? Ano to je určitě úspěch a v případě, že by se to toho šlo na plno, tak je možnost vybudovat skutečně vycvičenou sílu s desítkami tisíc lidí....
    Ale pochopil jsem že jste ten druh člověka "zajímají mě počty a jinak nic", takže pro Vás to asi úspěch není.....
    Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     04:13 22.02.2020

     Pán má zřejmě stojáka, když před ním pochodují těsné početné šiky. Realitou je pak bohužel nespočet dřevěných beden, plýtvání financemi a celková neefektivita.

     Pán má zřejmě stojáka, když před ním pochodují těsné početné šiky. Realitou je pak bohužel nespočet dřevěných beden, plýtvání financemi a celková neefektivita.

 • Riiiederner
  18:39 20.02.2020
  • (1)
  Oblíbený příspěvek

  Pokud chcete mít pro obranu někoho na koho se můžete v nejhorší situaci spolehnout,pak bych asi vybavil co nejlépe armádu a AZ u kterých bych se pokusil o nějakou lepší propagaci a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud chcete mít pro obranu někoho na koho se můžete v nejhorší situaci spolehnout,pak bych asi vybavil co nejlépe armádu a AZ u kterých bych se pokusil o nějakou lepší propagaci a zatraktivnění. Udělat něco o čem píšete je si myslím zbytečné mrhání všeho a člověk který nemá o službu u armády zájem sám vám v případě většího konfliktu hodí pušku do příkopu a půjde za rodinou protože už mu to bude stejnak jedno nebo se s ní zastřelí protože mu nejde net. A krom AZ zakládat ještě milice s koncentrací voličů SPD k ochraně hranic před uprchlíky ? Proč ?
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   20:24 20.02.2020
   Oblíbený příspěvek

   Naprostý souhlas. Jen by možná mělo smysl trochu uvolnit nároky na samotné AZ. Ne zas moc, ale tak nějak aby to bylo dostupné i pro zaměstnance co chodí každý den do práce.

   Naprostý souhlas. Jen by možná mělo smysl trochu uvolnit nároky na samotné AZ. Ne zas moc, ale tak nějak aby to bylo dostupné i pro zaměstnance co chodí každý den do práce.

   • Riiiederner
    07:32 21.02.2020

    Rase
    Jo to si myslím by nebylo špatné.

    Rase
    Jo to si myslím by nebylo špatné.

  • chalupab
   10:04 21.02.2020

   to je váš výklad a postoj, nikoliv můj

   to je váš výklad a postoj, nikoliv můj

 • flanker.jirka
  17:46 20.02.2020

  Téma o přípravě občanů k případné pomoci vlastnímu státu je dobré nakousnout. Možná z toho sice bude diskuse jako o důchodové reformě, ale jedno je jasné, příprava nutná bude a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Téma o přípravě občanů k případné pomoci vlastnímu státu je dobré nakousnout. Možná z toho sice bude diskuse jako o důchodové reformě, ale jedno je jasné, příprava nutná bude a nějaké pohádky o spojencích zleva, zprava jsou vždy představují krátkozraké řešení a jestli si myslí, že se historie opakovat nemůže, tak je na omylu.
  V EU si nedokážeme prosadit ani vlastní názvy potravin a jelikož jsou v EU ti samí spojenci, jako v NATO, tak nepočítejte s tím, že si prosadí někdo nějaký članek 5, pokud se to velmocem nebude hodit do krámu.

  Zásadní problém vidím v jakékoliv snaze vytvářet nějaké polovojenské organizace nebo jakou koliv privatizaci obrany v podobě žoldnéřských firem. Toto musí řešit stát.
  Jsem toho názoru, že jaká koliv privatizace ozbrojených složek by se měla ústavně zakázat a zakázat těmto organizacím u nás jak koliv působit, rekrutovat.
  Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   18:03 20.02.2020

   Ja jasné, že nepotrebujeme žiadnych "Valdšteinov" ani "ľudové milície", ako ozbrojené päste čohokoľvek, len si neviem dosť dobre predstaviť v čase internetu zamedzenie rekrutácie ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ja jasné, že nepotrebujeme žiadnych "Valdšteinov" ani "ľudové milície", ako ozbrojené päste čohokoľvek, len si neviem dosť dobre predstaviť v čase internetu zamedzenie rekrutácie do podobných zložiek v zahraničí.
   Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   19:30 20.02.2020

   "Zásadní problém vidím v jakékoliv snaze vytvářet nějaké polovojenské organizace nebo jakou koliv privatizaci obrany v podobě žoldnéřských firem. Toto musí řešit stát.
   Jsem toho ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "Zásadní problém vidím v jakékoliv snaze vytvářet nějaké polovojenské organizace nebo jakou koliv privatizaci obrany v podobě žoldnéřských firem. Toto musí řešit stát.
   Jsem toho názoru, že jaká koliv privatizace ozbrojených složek by se měla ústavně zakázat a zakázat těmto organizacím u nás jak koliv působit, rekrutovat."

   S tím naprosto souhlasím.
   Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  16:16 20.02.2020

  Autorovi odporúčam niekoľkoročný študijný pobyt v Maďarsku. Vzhľadom na to, že tam už centralizovali informačný systém ( ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Autorovi odporúčam niekoľkoročný študijný pobyt v Maďarsku. Vzhľadom na to, že tam už centralizovali informačný systém ( https://jogalappal.hu/ha-ferfi... ), zavádzajú vlastibranecké znalosti ako maturitný (!) predmet ( https://eduline.hu/cimke/honv%... ) a minulý rok už robili dokonca sondáž, na ktorých školách by bolo možné zriadiť strelnice ( https://eduline.hu/kozoktatas/... ) je to zrejme optimálna "petriho miska" na vyhodnotenie realizovateľnosti a dopadov takýchto a podobných experimentov.
  Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  16:02 20.02.2020

  Velice zajímavý rozhovor o Aktivních zálohách s poradcem NGŠ Ludvíkem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velice zajímavý rozhovor o Aktivních zálohách s poradcem NGŠ Ludvíkem Cimburkem.
  https://video.aktualne.cz/dvtv...
  Skrýt celý příspěvek

 • Silentstalker
  13:59 20.02.2020
  Oblíbený příspěvek

  Hmm, ne díky. Všechny podstatné argumenty už zde myslím zazněly - od zneužití registrů až po nesmyslnost domobrany jako oficiálních a řádně vedených jednotek v boji proti profíkům. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hmm, ne díky. Všechny podstatné argumenty už zde myslím zazněly - od zneužití registrů až po nesmyslnost domobrany jako oficiálních a řádně vedených jednotek v boji proti profíkům. Jen tak mimochodem, pokud tuto zemi někdo dobyje silou (hloubková obrana nula), registry potenciálních potížistů se budou MOC hodit, že?

  Já vím, už je máme. Překabátěná policie sloužící jakémukoliv režimu (policie zde není od ochrany obyvatel, ale -jakéhokoliv - státního zřízení) už stejně ví o majitelích zbrojních průkazů.

  Jakoukoliv výchovu bych kromě základů skautingu zaměřil spíše na vlastenectví, jinak dostanete jen demoralizované cvičitele a celou "armádu" švejků. Ale obávám se, že s estébákem v čele vlády a řvoucí Letnou na druhé straně je to ztracený případ.
  Skrýt celý příspěvek

  • Olivav
   14:30 20.02.2020

   Ten sakuting je super, ale mohu říci, že do skautingu se bohužel dostal nešvar, který vyhání zodpovědnost a vedoucí zavádějí móresy typu. Všichni si popovídáme o tom co se nám ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ten sakuting je super, ale mohu říci, že do skautingu se bohužel dostal nešvar, který vyhání zodpovědnost a vedoucí zavádějí móresy typu. Všichni si popovídáme o tom co se nám líbí.

   Sakuting jo super, ale ten původní né to co se z toho bohužel stává.

   Myslím, že tohle je konečně příspěvek, se kterým mohu jen souhlasit.
   Skrýt celý příspěvek

   • Co59
    07:29 21.02.2020

    S tímhle bohužel musím souhlasit, český skauting se silně "modernizuje", je kladen čím dál větší důraz na "přežití v moderní společnosti" než na "přežití v přírodě". Pro většinu ...
    Zobrazit celý příspěvek

    S tímhle bohužel musím souhlasit, český skauting se silně "modernizuje", je kladen čím dál větší důraz na "přežití v moderní společnosti" než na "přežití v přírodě". Pro většinu dětí to možná bude i praktičtější, ale pokud se něco podělá tak to bude k ničemu. Není náhodou že že protinacistický i protikomunistický odboj byl skautů plný.
    A to je ten náš skauting ještě dost v pohodě oproti tomu kam směřuje na západě.
    Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  12:24 20.02.2020

  Pokud se nezmění nastavení společnosti a lidé nebudou mít pocit, že jsme si rovni i v této věci jakou je obrana vlasti, tak se nám to zhroutí jako na Ukrajině, kde nakonec nikdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pokud se nezmění nastavení společnosti a lidé nebudou mít pocit, že jsme si rovni i v této věci jakou je obrana vlasti, tak se nám to zhroutí jako na Ukrajině, kde nakonec nikdo nechtěl bojovat.

  Položte si otázku pro koho a proč?

  Navíc mladá generace a zejména ti novodobí svazáci budou první pod postelí.

  Nás, alespoň vychovali tak, že nám to není jedno. A i když píši, že je mi proti srsti umřít za lobisty a podbnou svoloč, tak pořád bych šel bránit rodinu, blízké a lidi, které mám rád.

  Klidně mi tu zase napalte mínusy, ale výchova k vlastenectví to nezmění. Společnost je nemocná na jedné ze svých základních úrovních.
  Skrýt celý příspěvek

  • palo satko
   12:42 20.02.2020

   Je zaujimave čitat takyto konstrukt: Najskor vybudujte spravodlivu spoločnost, potom ju budem branit! Aka je ale realita. Nikto nebrani nikomu budovat spravodlivu spoločnost, takže ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Je zaujimave čitat takyto konstrukt: Najskor vybudujte spravodlivu spoločnost, potom ju budem branit! Aka je ale realita. Nikto nebrani nikomu budovat spravodlivu spoločnost, takže nikto nebrani nikomu spojit budovanie spravodliveujšej spoločnosti spolu k vychove k vlastnectvu a ku kladnemu vztaho k vlastnym ozbrojeným silam. Spojene štaty naozaj vedu obyvatelstvo k oboma hodnotam vid ich prisahu pri prijimani americkeho občianstva a vysledkom je to, že aj ten najväčši pacifista v našich končinach, že aj ten čo najviac nadava na pomery sa velakrat spolieha prave na USA a jeho ozbrojene sily. Aj v USA su lobisti, zlodeji, miliardari, všelijaki potmehuti (jeden im prave prezidentuje) ale to su problemy, ktore su sice zle, ale sloboda a zivot rodiny a spoluobčanov sô daleko dôležitejšie hodnoty.
   Vyhovarat sa pri neochote k obrane vlasti na dotacie pre Čapie hnizdo je .....
   Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   12:54 20.02.2020
   Oblíbený příspěvek

   Navíc mladá generace a zejména ti novodobí svazáci budou první pod postelí.
   Opravdu? Existují nějaké reálné statistiky, které by něco takového potvrzovali?
   Tohle je věta, která ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Navíc mladá generace a zejména ti novodobí svazáci budou první pod postelí.
   Opravdu? Existují nějaké reálné statistiky, které by něco takového potvrzovali?
   Tohle je věta, která vychází z klasického vnitřního vnímání. A i když ano může být, tak nechat se unést svými pocity vede ke zkreslování.
   Já mám kupříkladu s mládeží pozitivní zkušenosti, valnou většinu mladých co potkávám a se kterýma se bavím tak není problém. Ano mají do jisté míry zkreslenou představu díky PC hrám, ale tato zkreslená představa se s věkem zmenšuje.
   Naopak silně negativní zkušenosti má spíše se starší generaci tak 40+, která ze všech nejvíce razí heslo " Za lobisty a podobnou svoloč já umírat nebudu"
   Do nějaké míry se jedná především o komunisty vychovanou generaci, která nějakým způsobem neunesla převrat. A dost často jsou to právě tito lidé, kteří šíří různé nesmysly o tom, že nám nehrozí nebezpečí z vnějšku (ergo přímá vojenská intervence), ale hrozí nám větší nebezpečí ze strany státních činitelů a státních organizací. A tím podkopávají všeobecnou morálku a důvěru v zemi.
   Tak a kde je teda ten problém?
   Skrýt celý příspěvek

   • Klimesov
    13:31 20.02.2020

    ps.: Tím nechci tvrdit, že starší generace jsou všichni nějací pomatenci. To v žádném případě. Mám s nimi i spoustu dobrých zkušeností. :-)

    ps.: Tím nechci tvrdit, že starší generace jsou všichni nějací pomatenci. To v žádném případě. Mám s nimi i spoustu dobrých zkušeností. :-)

   • Olivav
    13:54 20.02.2020

    Ano, jistý Jaroslav Maxmilián Kašparů o tom hezky psal v jedněch novinách. Když člověk vidí a není slepý, tak mu musí dojít, že ti co nejvíce řvou nechtejí ze svého nic obětovat. A ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ano, jistý Jaroslav Maxmilián Kašparů o tom hezky psal v jedněch novinách. Když člověk vidí a není slepý, tak mu musí dojít, že ti co nejvíce řvou nechtejí ze svého nic obětovat. A pokud někdo neche obětovat ze svého v míru pro své okolí, abychom se měli lépe, tak stěží za války pozvedne zbraň k obraně vlasti.

    Bohužel je to moje životní žkušenost a na pohádky nevěřím.
    Skrýt celý příspěvek

   • Olivav
    14:13 20.02.2020

    Jo možná 40+ razí heslo za lobisty umírat nebudu a s tím jedině souhlasím. Za ty zmetky nikdy. To nemění nic na faktu, že je hodně hodnot hodných bránění.

    Mladí hezky kecali umí ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Jo možná 40+ razí heslo za lobisty umírat nebudu a s tím jedině souhlasím. Za ty zmetky nikdy. To nemění nic na faktu, že je hodně hodnot hodných bránění.

    Mladí hezky kecali umí copy paste prezentace. Sami skoro nic nevytvoří. Většinou neumí poslouchat autority apod.

    To co posloucháv ohledně rozkladu ve Skautu apod. tak to jen dosvědčuje, že mladá generace se chce bavit nikoliv nést zodpovědnost a nebejbože umírat za ideály.

    Najivnějšího člověka už jsem dlouho neslyšel. Pokud bych měl podobné informace z jednoho zdroje, ale já mám problém najít právě jiný pohled a názor či zkušenost.

    To je ten problém.

    A jak jsem už psal problém je ve společnosti a hodnotách, které vyznává. Ty skutečné které definují vztah člověka k člověku né hesla a transparenty. Těch tu bylo dost dříve a nyní jsou tu jiné.

    Římská říše padla, protože byl rozežraný. Pravý říman si chtěl užívat nechtěl zodpovědnost a i obranu nakonec outsourcoval. To vše postupovalo pomalu, ale ničilo to společnost v základu a to se děje i dnes.

    Homo hominis lupus je heslo dnešních dní a to rozhodně nespojuje k obraně před ohrožením z vnějšku.

    U nás v rodině byl silný vlastenecký tón a i pozitivní vztah k armádě. Praděda byl legionář a o tom se vyprávělo a byla to věc na kterou je možné být hrdý. Tohle se dnes už nenosí v době, kdy je potřeba si jen užívat.

    Zajímavý novinářksý investigativní pořad zabývající se jednou vískou dospěl do bodu, kdy se reportér ptá jednoho z obyvatelů. Proč jste neudělali protikandidátku, aby se k moci nedostali ti lidé, kteří vám teď vadí? Odpověď definuje dobu perfektně. No víte oni by ti lidé musle tomu venovat svůj čas a to přece po nich nemůžete chtít.

    Asi tak a více diskutovat nebudu. Tady se zase chystá hon na čarodějnice. takže asi tak.

    V jiné době a na jiném místě by to bylo jiné. Dnes a v této zemi ani omylem.

    Jo a proč se uvažuje o tom, že se zruší státnice na vysokých školách. Já říkám, že pokud k tomu dojde, tak pak můžeme podle podobné logiky zrušit maturitu. Proč roste rozvodovost? Protože lidi nechtějí kompromisy jsou sobci a sebestřední, protže nechtějí snášet útrapy. Tohle je mnoho malých ale výmluvných signálů, že se nikdo nepohrne se zbraní v ruce proti nepříteli.

    Ano ta cvičení nejsou možná, pokud to nebude finančne kompenzováno a zaměstnanec se nebude muset bát o práci. Vojákování mu nezaplatí hypotéku a další účty.

    A nevycvičená masa je jak je v článku správně napsáno jen žrádlo pro kanóny. Tady je to prostě zatím zabité.

    Ano, cituji: ....ale hrozí nám větší nebezpečí ze strany státních činitelů a státních organizací. A tím podkopávají všeobecnou morálku a důvěru v zemi.

    To je jeden z problémů.

    Když zemře špičkový odborník světového významu, tak to ví pár kolegů, ale když se zmrtví sportovec, protože je v autě, které jelo jako prase, tak to má každý na podnose a davy plakejte. Společnost s takovými hodnotami je nemocná.

    Sorry, ale debata s místní "smetánkou" je zbytečná.
    Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     16:07 20.02.2020

     Doporučuji vyhledat odbornou pomoc. Dají vám prášky a bude zase dobře.

     Doporučuji vyhledat odbornou pomoc. Dají vám prášky a bude zase dobře.

     • Olivav
      12:00 21.02.2020

      Díky, zapomněl jsem si je vzít. Už je mi lépe.

      Díky, zapomněl jsem si je vzít. Už je mi lépe.

     • Scotty
      14:57 21.02.2020

      Rádo se stalo.

      Rádo se stalo.

    • Torong
     18:38 20.02.2020

     Á potrefená husa se ozvala... Mám přesně stejné zkušenosti jako Klimesov. Suverénně nejzparchantělejší generace jsou 45-50+ Osobně mám tuto zkušenost jako stavbyvedoucí a ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Á potrefená husa se ozvala... Mám přesně stejné zkušenosti jako Klimesov. Suverénně nejzparchantělejší generace jsou 45-50+ Osobně mám tuto zkušenost jako stavbyvedoucí a zprostředkovaně pak od známé - zdravotní sestřičky. Její zkušenosti jsou opravdu "výživné" - zlí, arogantní, vulgární. Mají pocit, že sestřičky jsou služky. V mladších ročnících se tohle vyskytuje pochopitelně taky, ale v mnohem mnohem menší míře.
     Skrýt celý příspěvek

    • Danieeel
     00:50 21.02.2020

     Nezdielam vas nazor, ale chapem vas.
     A tiez myslim, ze ste sa vyjadrili uprimne a slusne.

     Nezdielam vas nazor, ale chapem vas.
     A tiez myslim, ze ste sa vyjadrili uprimne a slusne.

    • Klimesov
     07:41 21.02.2020

     Olivav. Upřímně nechápu proč máte až tak zbytečně útočný tón? Pokud vidím správně nijak jsem vás ve svém příspěvku neurážel, tak nechápu ten zbytečně uražený tón a arogantní věty ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Olivav. Upřímně nechápu proč máte až tak zbytečně útočný tón? Pokud vidím správně nijak jsem vás ve svém příspěvku neurážel, tak nechápu ten zbytečně uražený tón a arogantní věty typu "Sorry, ale debata s místní "smetánkou" je zbytečná"
     Jako upřímně napsal jste mnoho vět, které můžou jiného člověka vést k zamyšlení, ale nakonec své myšlenky zakončíte takovým hnojem.
     Takže já se zeptám tohle je to správné chování a hodnoty? Napsat spousty podmětných vět a nakonec to ukončit větou s arogantním podtextem?

     Jako já vám váš pohled na svět neberu a uznávám v mnohém máte pravdu. Ano mladá generace se chce bavit, a co je na tom špatně? Jako to by jste chtěl aby spíše mladá generace byla vychovávána v agresivním stylu s touhou někomu neustále ublížit a k nenávisti k druhým? Co je špatně na tom, že mladá generace není vychovávaná v nacionálním stylu?

     A váš příspěvek ukazuje, kde je reálný problém naší společnosti. Není to nedostatek hodnot. Je to jednoduše střed generací, který je u nás umocněn jednak tím, že starší generace byla vychovávána v komunistickém režimu, který ze své podstaty měl jinak nastavené hodnoty ve společnosti, navíc je tato generace silně ovlivněna převratem a marasem, který v naší republice byl v 90. letech a mnoho z nich je díky domu flustrovaných a nasraných a právem podotýkám, naproti tomu jsou mladší generace vychovávány už v jiném stylu a nedotkl se jich maras 90. let tak jako té starší generace.
     Tohle je ten největší problém.
     A právě v tuto chvíli narážíme na to co jsem psal jinde.
     Problém s AČR a obranyschopností ČR jako takové nemůžeme populisticky řešit kroky, které se používali u starší generace. Jednoduše nebudou fungovat a je to jen plýtvání zdroji a energií.
     Je potřeba tuto problematiku řešit tak aby co nejvíce vyhovovala právě mladé generaci. A ty jsou. Daleko větší propagace armády a jasně lidem ukázat, že to má smysl. Že to nejsou vyhozené peníze. Zatraktivnit AČR a další bezpečnostní složky mladé generaci, tak aby do nich chtěli vstoupit a to jak formou jistých životních jistot, tak i formou technologickou a i organizační.
     Jednoduše jak armádu tak i obranyschopnost ČR přizpůsobit mladé generaci a nesnažit se převychovat mladou generaci k obrazu svému.

     Osobně vám váš nadhled na svět neberu a ani brát nechci a rozumím tomu. Jen podotýkám, že je chybou soudit jen na základě vnitřního přesvětšení.
     Berte to tak, že generace vyrůstající v době monarchie a uznávající monarchii, by vás a váš způsob vnímání světa prakticky odsoudila stejně tak jak vy odsuzujete dnešní mládež. Odsuzovali by vás třeba za to, že uznáváte Legionáře. Pro ně by to byly zrádci.
     Co myslíte, bylo by takovéto odsuzování vaší osoby z úst těchto lidí a starší generace adekvátní nebo ne?

     ps.: Nechci řešit nějaké legionáře ani to jestli je uznáváte nebo ne a jestli je to dobře nebo špatně, jen to dávám jako příklad, protože toto téma mohlo ve své době být tématem střetu generací :-)
     Skrýt celý příspěvek

     • Olivav
      09:22 21.02.2020

      Tak do toho. Už vidím k čemu povede přizpůsobování mladé genraci. Pokud je to bude bavit, tak si budou hrát na vojáčky, ale pokud půjde do tuhého....

      Generace, která neuznává ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak do toho. Už vidím k čemu povede přizpůsobování mladé genraci. Pokud je to bude bavit, tak si budou hrát na vojáčky, ale pokud půjde do tuhého....

      Generace, která neuznává žádné hodnoty kromě svého pohodlí, odmítá řešit problémy, pokud se jim něco vytkne tak je problém. Skoro ve všem se jim ustupuje, tak ta nás fakt vytrhne.

      Promluvte si např. s učiteli, kteří vidí změny v chování a přístupu dětí. Ideálně takoví, kteří mají zkušenost delší než 10 let. Pokud se zeptáte učitelů, kteří si s dětmi hrají a nechtějí po nich nic, tak ti budou nadšení a děti je budou vynášet do nebes, ale to bude zkreslený obraz.

      Promluvte si s někým kdo dělá X let skauting a uvidítě kam směřujeme.

      Prostě jdeme do kopru a přizpůsobovat se mladší generaci je co:

      - zrušme státnice na VŠ
      - maturita z některých předmětů je nepřípustná
      - domácí úkoly jsou soudně zakázány jako vymahatelné a hodntitelné

      a našlo by se toho kupa dalšího....

      Mladá generace je jiná a troufám si tvrdit, že rozhodně není generací, která půjde do doje za ČR a pokud ano, tak že bude použitelná (fyzická kondice je bídná).

      Mezi vlastenectvím a nacionalismem je velmi tenká linka. V dnešní době se tohle nenosí - dnes je potřeba rozvíjet multikulturní hodnoty i za cenu sebezničení. To je v protikladu s humanismem. Ony se totiž i pojmy jaksi vyprázdnily a jeden by se z toho co má být normou zblil. Pokud se do společnosti hustí některé moderní nesmysly, tak pak na nějaké vlastenectví a bojovného ducha zapoměňme.

      Doporučuji projev pátera Petra Piťhy https://www.youtube.com/watch?... - nehodlám šířit víru, ale je tam hezky řečeno co je špatně - rozklad základních hodnot
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      11:04 21.02.2020

      Olivav.
      1. Kritizovat reorganizaci školství a nějaké zjednodušování je stejný nesmysl jako kritizovat Komenského za to, že zjednodušil češtinu a výuku všeobecně.
      Takže argumentovat ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Olivav.
      1. Kritizovat reorganizaci školství a nějaké zjednodušování je stejný nesmysl jako kritizovat Komenského za to, že zjednodušil češtinu a výuku všeobecně.
      Takže argumentovat a shazovat mladou generaci na základě toho, že mají jednodušší školství než jste měl vy je s prominutím hloupost. Protože vy také patříte do generace, která měla jednodušší způsob výuky než ta předešlá :-)
      Tohle je prostě přirozený vývoj školství, protože školství se musí přizpůsobovat potřebám dané doby. Takhle to bylo a takhle to bude. Až nastane doba kdy se elektronické záznamy plně upřednostní na psanými, může se stát že školství přestane vyučovat psaní. A bude to prostě vývoj.

      A ke zbytku já nemám co dodat.
      Nepředhodil jste žádné relevantní data, statiky prostě nic, i když jsem vás o to požádal už svým prvním příspěvkem.
      Ani na mou otázku jste neodpověděl.

      Ve skutečnosti jste tu jen vypsal snůšku arogantní nesmyslů.
      "Tak do toho. Už vidím k čemu povede přizpůsobování mladé genraci. Pokud je to bude bavit, tak si budou hrát na vojáčky, ale pokud půjde do tuhého...."
      Tahle věta naprosto přesně ukazuje jak vy mladou generací pohrdáte, protože nemá stejné myšlení jako vy. Je to jen výplod arogance, která je utvrzována v tom, že zrovna vaše generace byla ta správná a vše co se odlišuje od mého vnímáni světa je špatně.
      Tudíž klasický případ kdy někdo soudí ne na základě relevantních dat, ale na základě vlastních předsudků.
      Za mně tohle je přesně to co likviduje naši společnost. Arogance, neochota pochopení a nadutost vlastního přesvědšení.
      Jasně pojďme problematiku řešit starými způsoby to je to pravé ořechové. Řešme třeba problémy naší společnosti tak že se vrátíme zpět k monarchii ne.
      Místo toho aby jsme dali prostor mladým aby ukázali co v nich je.
      Ne to je raději budeme urážet a tvrdit o nich jak jsou neschopní a nedáme jim prostor, a to vše jen abychom my starší generace se mohli cítit nadřazeně.
      Ano tohle je ten pravý postoj a způsob řešení.
      A pak se starší generace diví, že se mládež chová tak jak se chová. Když se k nim chovají arogantně a povýšeně. Je ovšem zarážející, že nejvíce si na mládež stěžují lidé s arogantními sklony.
      Já si třeba na mládež stěžovat nemůžu. Mně jako 30-cátníka pouštěji 10-ti letí v tramvaji sednout :D :D
      Skrýt celý příspěvek

     • Olivav
      13:20 21.02.2020

      Klimesov
      11:04 21.02.2020

      Pán asi nemá co dočinění s mládeží. Asi má jen ten skvělý pocit z mladých protože ho pouštějí sednout.

      Sorry, ale argumentovat arogancí může jen ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Klimesov
      11:04 21.02.2020

      Pán asi nemá co dočinění s mládeží. Asi má jen ten skvělý pocit z mladých protože ho pouštějí sednout.

      Sorry, ale argumentovat arogancí může jen diletant. Já nikým nepohrdám, ale zkušenost mnoha lidí i má osobní je, že mládež je většinou sebestředná zpovykaná sebranka, která nechce žádnou zodpovědnost.

      Nejde jen o školství základní apod...

      A přirozený vývoj to možná je, ale rozhodně ne k lepšímu. Reorganizace školství. Kdyby hloupost nadnášela, tak jste pane stratosferickým balónem. Koukněte např. na výstupy CERGE Institutu např. vyhodnocení podle PISA testů jak jsme se reorganizovali k lepšímu.

      A těď budu klidně i sprostý vy jste pane prostě a jednoduše vůl, který relevantní data bere z toho, že ho děti pustí sednout.

      Jdeme mílovými kroky co se vzdělání týká do kopru a aby data alespoň vypadala, tak se laťka snižuje.

      Ne s podobnýmy jako vy nemá cenu diskutovat. Možná se někdy proberete, ale to už bude pozdě. Nejdeme v před, ale i podle některých výzkumů jdeme inteligenčně zpět.

      Koukněte např na neurologa Stránského apod. Je hodně studií, které říkají, že přelom nastal někdy v době 70-90. let 20. století a od té doby se obecná inteligence lidstva spíše propadá.

      Sorry. Vy jste nepředložil jediný důkaz a nezmínil jediného autora a kritizuje. Nevím o jaké doměnky opíráte svá tvrzení, ale žádná jste nepředložil.

      Vaši svazáčtí kolegové mě už doporučují prášky apod. super diskuze. To je to, že nejhorší srážka je s blbcem.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      14:09 21.02.2020

      Olivav. Čtete to po sobě vůbec a čtete vůbec mé příspěvky? Přemýšlíte nad touto konverzací? Přemýšlíte vůbec nad tím co já vám píšu?
      Dáváte si to do souvislostí, nebo jen zbrkle ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Olivav. Čtete to po sobě vůbec a čtete vůbec mé příspěvky? Přemýšlíte nad touto konverzací? Přemýšlíte vůbec nad tím co já vám píšu?
      Dáváte si to do souvislostí, nebo jen zbrkle reagujete?
      Vaše příspěvky jsou jeden jak druhý a jsou založené na JÁ.
      Já mám takové zkušenosti a já tohle a já tamto a já toto a já já já já já já.
      Už v prvním příspěvku jsem vám psal, že soudit na základě JÁ. je špatná cesta neobjektivní a nic nevypovídající. Proč tomu tak je jsem vám vysvětlil v druhém příspěvku kde jsem popisoval generační rozdíly a jaké mají vlivy na společnost a proč je proto špatné snažit se mladou generaci vychovávat podle starých metod a vnucovat jim staré postupy.
      A vy znovu jste jen psal JÁ JÁ JÁ JÁ a nic krom neustálého stěžování si na dnešní dobu jste nepředvedl a na dnešní mládež jste nepředvedl. A svoje postoje jste obhajoval pouze pohledem na svět starého katolického představitele. Proč jste třeba nesdílel nějakého mladého co má chuť reformovat.
      A teď znovu. JÁ JÁ JÁ JÁ JÁ a s dovětkem tak sem hoďte vy nějaké zdroje. Já vám mám předkládat zdroje?
      Pane. Já se stále řadím to té mladší generace, přesněji řečeno do středně mladé generace, takže já jsem s těmito lidmi v kontaktu dnes a denně a to ne jen v běžném životě, ale i v hospodě, koncertech, internetu, výstavách atd. atd.
      Stejně tak jak jsem v kontaktu dnes a denně s tou starší generací lidí na stejných místech. Komunikuji s nimi, bavím se s nimi a chci znát jejich názory a proč je takové mají. A to jak od té mladé tak i od té starší generace.
      A jak jsem vám psal na samém začátku.
      Já mám kupříkladu daleko horší zkušenosti s tou starší generaci než s tou mladší.
      Takže znovu kde je teda ten největší problém?
      Tohle byla má první otázka na vás. Kterou jste nezodpověděl, stejně jako ty ostatní, mimochodem nezodpovězení otázky se bere jako nezdvořilé chování vůči svému oponentovi.
      Na tuto otázku jsem si nakonec musel odpovědět sám, že problém je generační rozdíl, umocněný společenskými změnami.
      A zároveň jsem na základě toho jasně napsal, že řešení problému u mladé generace nelze řešit pomocí praktik používané kdysi, ale je potřeba se přizpůsobit jim.
      Žádný mladý vám do armády nepůjde pod záminkou nějaké fráze. Takhle doba je pryč. Takže je potřeba na to reagovat adekvátně.
      A mimochodem. Nevím proč neustále nadáváte a obviňujete jen mladou generaci? Tu vychovávala totiž ta starší.
      Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     04:22 22.02.2020

     Vlastně s tou římskou říší máte pravdu. Vřele doporučuji knihu The fate of empires.

     Vlastně s tou římskou říší máte pravdu. Vřele doporučuji knihu The fate of empires.

  • Radovan
   13:32 20.02.2020

   Tak předně Ukrajina, oproti původním ruským počtům a na to v jakém byla/je stavu se nezhroutila. Sice zprvu vojensky nereagovala na Krym, ale ruku na srdce, vojensky by tam ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Tak předně Ukrajina, oproti původním ruským počtům a na to v jakém byla/je stavu se nezhroutila. Sice zprvu vojensky nereagovala na Krym, ale ruku na srdce, vojensky by tam nezmohla zhola nic a bylo by to jen plýtvání životy a materiálem. Za chvíli bylo jasné, že další dějství bude na dalším území a tady Ukrajina obstála. Stav ukrajinské armády začátkem roku 2014 byl více než žalostný, ale přesto do toho šli, lidi dělali sbírky, dobrovolně rukovali. Dobrovolnické prapory frontu leckde zachránili.
   Ukrajinskou státnost tenhle konflikt posílil jako máloco. Díky tisícům padlých vznikly nové tradice a nové hrdinské příběhy, všem je nyní jasné že Ukrajina se Rusům vojensky podrobit nenechá.
   Skrýt celý příspěvek

   • Olivav
    13:55 20.02.2020

    Ano, mladí ukrajinci se v houfech vrhali k odvodům a to zejména v třetí vlně.

    Ano, mladí ukrajinci se v houfech vrhali k odvodům a to zejména v třetí vlně.

   • Rase
    20:31 20.02.2020

    Moc pěkně sepsáno. Občas koukám na videa ze života tamních vojáků v zákopech a je to zajímavé. Musí se uznat, že z toho mála šrotu (materiálního i lidského) dokázali v podstatě ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Moc pěkně sepsáno. Občas koukám na videa ze života tamních vojáků v zákopech a je to zajímavé. Musí se uznat, že z toho mála šrotu (materiálního i lidského) dokázali v podstatě vybudovat novou efektivní armádu a je tedy potřeba smeknout klobouček.
    Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  11:43 20.02.2020

  Bod 1) - propojení registrů zdravotních pojišťoven s registrem branců - zcela zjevně protiprávní nápad.

  Bod 1) - propojení registrů zdravotních pojišťoven s registrem branců - zcela zjevně protiprávní nápad.

  • otecko
   11:52 20.02.2020

   To, že je to v tuto chvíli nezákonné neznamená, že by se o tom nemělo diskutovat a případně změnit zákon.

   To, že je to v tuto chvíli nezákonné neznamená, že by se o tom nemělo diskutovat a případně změnit zákon.

   • Torong
    12:08 20.02.2020

    Ano? Aby mohl stát shromažďovat ještě víc údajů a to hodně citlivých?

    Ano? Aby mohl stát shromažďovat ještě víc údajů a to hodně citlivých?

   • Olivav
    12:20 20.02.2020

    Rozhodně bychom se přiblížili ideálu demokracie. Proč bychom ty údaje neměli dát komukoliv. Proboha to je plk.

    Ať žije demokratura.

    Rozhodně bychom se přiblížili ideálu demokracie. Proč bychom ty údaje neměli dát komukoliv. Proboha to je plk.

    Ať žije demokratura.

  • chalupab
   10:07 21.02.2020

   konkrétní arguement....
   mimochodem protiprávní jen do doby, než by příslušná právní norma byla zákonodárci upravena

   konkrétní arguement....
   mimochodem protiprávní jen do doby, než by příslušná právní norma byla zákonodárci upravena

   • Torong
    12:08 21.02.2020

    Tak ona i ústava se dá patřičně upravit, že?

    Tak ona i ústava se dá patřičně upravit, že?

 • Kichot
  11:35 20.02.2020
  Oblíbený příspěvek

  Tak jestli se někdo víc těšil na konec základní vojenské službyv ČR, tak to byli vojáci z povolání. To jaký opruz bylo cvičit takto demotivované lidi si ani neumíte představit. A ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak jestli se někdo víc těšil na konec základní vojenské službyv ČR, tak to byli vojáci z povolání. To jaký opruz bylo cvičit takto demotivované lidi si ani neumíte představit. A to jsem byl technik rtz u letectva a tam byla v 90 letech ta profesinalita z logických důvodů, jedna z nejvyšších už v té době... Přikláním se k názoru, že pan ex poslanec absolutně neví o čem mluví..
  Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   11:57 20.02.2020

   Asi jste to nečetl, v článku se nehovoří o ZVS ale o celkovém zvýšení povědomí o branné povinnosti obyvatelstva . A to, že pouze pár skautů se umí v lese chovat, jinak je dnešní ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Asi jste to nečetl, v článku se nehovoří o ZVS ale o celkovém zvýšení povědomí o branné povinnosti obyvatelstva . A to, že pouze pár skautů se umí v lese chovat, jinak je dnešní mládež "políbená" maximálně střílečkama na PC je pravda. A o to jde, stejně tak, že existuje článek 3 NATO, kde se hovoří, že za svou bezpečnost je odpovědný primárně každý stát samostatně, teprve "až nemůže" má žádat spojence o pomoc. A stát, který v době míru "nechce" pak těžko přesvědčí spojence, že se snažil, ale že už "nemůže".
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    12:10 20.02.2020

    Ale mluví. Autor mluví o povinné tří až šestiměsíční vojenské službě s měsíčním "manévry" co tři roky.

    Ale mluví. Autor mluví o povinné tří až šestiměsíční vojenské službě s měsíčním "manévry" co tři roky.

  • pks_
   23:20 20.02.2020

   Já byl na roční ZVS v 1997 u PVO a s nějakým odporem vojáku z povolání jsem se nesetkal - přístup byl vstřícný a přátelský. Problémem je délka ZVS - pokud to má člověk dělat celý ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Já byl na roční ZVS v 1997 u PVO a s nějakým odporem vojáku z povolání jsem se nesetkal - přístup byl vstřícný a přátelský. Problémem je délka ZVS - pokud to má člověk dělat celý rok, tak se to jeví jako ztráta času a stále více roste odpor k provedení rozkazu rovnoměrně "s klesajícím číslem". Voják je jistě po ročním výcviku lépe vycvičen, má již některé postupy opravdu dobře zažity a automatizovány a projde si také několikerým "zdecimováním jednotky" (odchodem do civilu), ale ten odpor vojáků základní služby prostě s časem neustále roste. Takže věřím, že 2-3 měsíční služba by odstranila spoustu negativ.
   Skrýt celý příspěvek

  • chalupab
   10:08 21.02.2020

   pan ex-poslanec má uplné vojenské vzdělání a 15 let v uniformě....

   pan ex-poslanec má uplné vojenské vzdělání a 15 let v uniformě....

   • Torong
    11:16 21.02.2020
    Oblíbený příspěvek

    O to je jeho postoj horší. Na druhou stranu je jen dobře, že v té uniformě už není.

    O to je jeho postoj horší. Na druhou stranu je jen dobře, že v té uniformě už není.

   • Migi
    11:26 21.02.2020

    ...před 30 lety...

    ...před 30 lety...

   • Scotty
    13:15 21.02.2020

    Jak je vidět, jen vzdělání a uniforma to nezachrání. ´Je pěkně vidět že váš pohled na armádu a společnost zamrzl před rokem 1989.

    Jak je vidět, jen vzdělání a uniforma to nezachrání. ´Je pěkně vidět že váš pohled na armádu a společnost zamrzl před rokem 1989.

 • Tango23
  11:31 20.02.2020
  Oblíbený příspěvek

  Ja s obsahem clanku souhlasim. V dobe, kdy se povinna vojenska sluzba nahradila profesionalni, panoval vseobecny konsensus, ze historicti hegemoni budou v Evrope resit ekonomiku a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja s obsahem clanku souhlasim. V dobe, kdy se povinna vojenska sluzba nahradila profesionalni, panoval vseobecny konsensus, ze historicti hegemoni budou v Evrope resit ekonomiku a ne uzemni pozadavky. Takova byla perspektiva a dve dekady to tak snad i bylo. V soucasnosti v CR bud prevlada nazor, ze se neni nutne obavat rozsahleho valecneho stretu a vse tak nejak vyhnije a opet se svezeme s proudem dejin, nebo lide jako pan Chalupa premysleji a chteji byt jednoduse pripraveni. Dosti osamoceny a tim spise chvalihodny postoj.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jiří Vojáček
  11:24 20.02.2020
  • (6)
  Oblíbený příspěvek

  Laické pindy zkrachovalého politika z okruhu přátel Václava Klause mladšího. Paráda. Upřímná gratulace panu Grohmannovi.

  Věcně tady příspěvek pana bývalého poslance rozcupují ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Laické pindy zkrachovalého politika z okruhu přátel Václava Klause mladšího. Paráda. Upřímná gratulace panu Grohmannovi.

  Věcně tady příspěvek pana bývalého poslance rozcupují jiní, já jeho (a majitele webu) chci jen zdvořile upozornit na největší pitomost, která z článku přímo bije do očí: Odvodová povinnost nebyla nikdy zrušena!

  Je součástí branné povinnosti, upravené Branným zákonem (č. 585/2004 Sb). Je to dokonce první věta, která v tom zákoně je. Cituji: "... zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení". A pokud by snad někdo namítal, že odvodová povinnost není totéž, co realizované odvody, odkazuji na veřejně dostupné informace o tom, že armáda nepravidelně odvody provádí, zejména u specialistů typu lékařů.
  Že to neví provozovatel webu je dle mého celkem v pořádku, ale je s podivem, že to neví pan bývalý poslanec, který čtyři roky seděl v poslaneckém Výboru pro obranu.
  Skrýt celý příspěvek

  • technik
   12:20 20.02.2020

   Toho pána sice neznám ale vám chybí jistá špetka slušného vychování.

   Toho pána sice neznám ale vám chybí jistá špetka slušného vychování.

  • flanker.jirka
   17:30 20.02.2020

   člověče, vy snad věříte i tomu co se píše v AReportu :-)
   Pan Chalupa svým popisem sice naráží na více věcí než pouze odvody, ale zkuste se podívat na to kolik vojáků a techniky ...
   Zobrazit celý příspěvek

   člověče, vy snad věříte i tomu co se píše v AReportu :-)
   Pan Chalupa svým popisem sice naráží na více věcí než pouze odvody, ale zkuste se podívat na to kolik vojáků a techniky bylo třeba nasadit na povodních v roce 1997 a 2002. A kolik toho dokáže armáda dnes, běžný chod armády dokázalo přibrzdit i hlídání muničního skladu u Vrbětic. A politické projekty, jako AZ, jsou absolutně nedostatečné.
   ...zkuste se MO zeptat, kolik těch "nepravidelných" odvodů pro specialisty se od doby zrušení prezenční služby opravdu realizovalo.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    17:57 20.02.2020

    flanker.jirka
    Po zkušenostech z povodní proto stát zřídil IZS a v návaznosti na rušení záchranných praporů u armády vznikl Záchranný útvar HZS. Od zrušení ZVS došlo k několika ...
    Zobrazit celý příspěvek

    flanker.jirka
    Po zkušenostech z povodní proto stát zřídil IZS a v návaznosti na rušení záchranných praporů u armády vznikl Záchranný útvar HZS. Od zrušení ZVS došlo k několika povodním a nevšiml jsem si že by se systém zhroutil. Také by jste nám mohl ozřejmit proč jsou AZ politický projekt.
    Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     20:05 20.02.2020

     Ale to se bavíme o tom, že IZS, například hasiči, jsou sice schopní občas pokácet stromy spadlé přes cestu, ale na kompletní kalamitu nestačí.
     Podívejte se na objem používané ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ale to se bavíme o tom, že IZS, například hasiči, jsou sice schopní občas pokácet stromy spadlé přes cestu, ale na kompletní kalamitu nestačí.
     Podívejte se na objem používané techniky, ženijního vybavení při velkých povodních 1997 a 2002, v takovém rozměru a na tolika místech, kde se musela řešit havarijní situace IZS a AČR nemá.
     Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:35 20.02.2020

      A k čemu přesně by v tomto případě pomohla 3 nebo 6-ti měsíční vojna? Zvýšil by se objem stavebních strojů? Jak by sis to představoval? Každých šest měsíců povolat novou vlnu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A k čemu přesně by v tomto případě pomohla 3 nebo 6-ti měsíční vojna? Zvýšil by se objem stavebních strojů? Jak by sis to představoval? Každých šest měsíců povolat novou vlnu ajťáků, prodavačů řezníků atp. a učit je jezdit s buldozerem? nebo vzít už hotové z firem a půl roku je držet v hotovosti a platit jim ušlou mzdu a firmám náhrady, kdyby náhodou byly povodně? Nebo to od nich vynutit jako službu vlasti a obrat je o půlroční výplatu? Není náhodou lepší mít pro takové případy smlouvy s firmami? Pokud se nepletu, tak v nějakém měřítku tohle funguje. Např. Praha má smlouvu s Metrostavem...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      21:09 20.02.2020

      /Ale to se bavíme o tom, že IZS, například hasiči, jsou sice schopní občas pokácet stromy spadlé přes cestu, ale na kompletní kalamitu nestačí./
      To tvrdíte na základě čeho? ...
      Zobrazit celý příspěvek

      /Ale to se bavíme o tom, že IZS, například hasiči, jsou sice schopní občas pokácet stromy spadlé přes cestu, ale na kompletní kalamitu nestačí./
      To tvrdíte na základě čeho? Poslední větší povodeň rozhodně nebyla v roce 2002 a systém IZS je zvládnul.
      Záchranný útvar HZS tu rozhodně není od kácení stromů, ale od řešení mimořádných událostí velkého rozsahu.
      https://www.hzscr.cz/zachranny...
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:37 20.02.2020

      Torong
      není to jen o technice, ale o lidech, dnes jsou pokročilejší metody výcviku a školení než existovaly v době, kdy se rušila prezenční služba. Pokud získáte lidi se základním ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      není to jen o technice, ale o lidech, dnes jsou pokročilejší metody výcviku a školení než existovaly v době, kdy se rušila prezenční služba. Pokud získáte lidi se základním výcvikem, tak se s nimi bude lépe pracovat při dalších případných akcích. Nebudou tolik vyjevení z neznámého prostředí a řádu.
      Na Ukrajině s tím měli velký problém, protože si mysleli, že profíci zvládnou vše.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      21:39 20.02.2020

      Torong
      netuším, zda tu dobu pamatujete, ale v době, kdy končila prezenční služba bylo velké procento vojáků z povolání, kteří na tom se svou vlastní vycvičeností, morálkou a návyky ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong
      netuším, zda tu dobu pamatujete, ale v době, kdy končila prezenční služba bylo velké procento vojáků z povolání, kteří na tom se svou vlastní vycvičeností, morálkou a návyky hodně špatně, to byly ještě pozůstatky "lampasáckých¨" návyků z dob ČSLA.
      Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    19:34 20.02.2020

    Také bych prosil vysvětlit v čem jsou AZ politický projekt. Ale tipnu si a to s vysokou pravděpodobností: Pak by totiž padla ta konstrukce, že stát není schopen řešit krizové ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Také bych prosil vysvětlit v čem jsou AZ politický projekt. Ale tipnu si a to s vysokou pravděpodobností: Pak by totiž padla ta konstrukce, že stát není schopen řešit krizové situace typu živelných katastrof...
    Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     20:09 20.02.2020

     AZ nic nevyřeší, nějaké komediální představení checkpointu u jaderné elektrárny prostě obranyschopnost státu nezvedne. Je dobré, že ti kdo chtějí, tak mají příležitost k ...
     Zobrazit celý příspěvek

     AZ nic nevyřeší, nějaké komediální představení checkpointu u jaderné elektrárny prostě obranyschopnost státu nezvedne. Je dobré, že ti kdo chtějí, tak mají příležitost k pravidelnému výcviku, ale je to kapka v moři.
     Vlhké sny GŠ o 10000 příslušnících AZ se rozplývají, organizačně to začíná váznout, jak tu zmiňuje autor problém s výstrojí a obecně s logistikou, tak o tom to přesně je. Dodnes totiž armáda čerpá ze zdrojů ČSLA.
     Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:39 20.02.2020

      Opakuji otázku: V čem je AZ politický projekt? To, že má Az určité problémy je pravda, ale pak je potřeba řešit tyto problémy a ne se snažit o něco tak nesmyslného jako je obnova ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Opakuji otázku: V čem je AZ politický projekt? To, že má Az určité problémy je pravda, ale pak je potřeba řešit tyto problémy a ne se snažit o něco tak nesmyslného jako je obnova ZVS. Ostatně, pokud je problém vystrojit několik tisíc AZ´táků, jak chcete vystrojit a logisticky zajistit
      desítky tisíc záklaďáků?
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:54 20.02.2020

      flanker.jirka
      /Vlhké sny GŠ o 10000 příslušnících AZ se rozplývají, organizačně to začíná váznout, jak tu zmiňuje autor problém s výstrojí a obecně s logistikou, tak o tom to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka
      /Vlhké sny GŠ o 10000 příslušnících AZ se rozplývají, organizačně to začíná váznout, jak tu zmiňuje autor problém s výstrojí a obecně s logistikou, tak o tom to přesně je. Dodnes totiž armáda čerpá ze zdrojů ČSLA./
      Co začíná organizačně váznout? Mám zcela opačný pocit. Vznik Velitelství teritoria bude pro organizaci AZ jednoznačně přínos. To že armáda čerpá ze zdrojů studené války je jistě pravda, ovšem která armáda to nedělá.
      Skrýt celý příspěvek

  • chalupab
   10:10 21.02.2020

   nepíšu o tom, že odvodová povinnost byla zrušena, ale o způsobu jakým je o odvodech uvažováno.... Zkuste trochu přitlačit na porozumění psanému textu :-)

   nepíšu o tom, že odvodová povinnost byla zrušena, ale o způsobu jakým je o odvodech uvažováno.... Zkuste trochu přitlačit na porozumění psanému textu :-)

 • Klimesov
  11:07 20.02.2020
  Oblíbený příspěvek

  Hmmm no jako zajímavé, ale pro mně trochu zmatečné.
  Jednak spíše než článek o řešení problémů mi to připadá jako kritika vlády a strany ANO jako takové. No budiž může být.
  Ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hmmm no jako zajímavé, ale pro mně trochu zmatečné.
  Jednak spíše než článek o řešení problémů mi to připadá jako kritika vlády a strany ANO jako takové. No budiž může být.
  Ale když se podíváme na problémy, které má AČR a na celkovou obranu ČR jako takovou, tak mně osobně nepřijde zrovna rozumné tuto problematiku řešit systémy, které jsme měli zavedené v minulosti a které jsme právě kvůli tomu, že jejich efektivita byla spekulativní zrušili.
  Jednak mi připadá nesmyslné znovu uvažovat o pravidelné vojenské docházce, a dále k tomu uvažovat o nějakých domobraneckých oddílech. Jako proč? Co si tak mám představit o nějakých domobraneckých oddílech? Partu lidí primárně neznalých zákonů, a ty které znají si vysvětlují po svém, neuznávající zaběhlé principy jako že život je u nás nadřazen majetku? Jako občas jak mluvím s nějakými lidmi co touží po vytvoření domobran tak mi jde mráz po zádech. Většina z nich by nejraději střílela všechny a všechno co odporuje jejich vlastnímu subjektivnímu myšlení. Prokázali naprosto nulový respekt k zákonů. Ano možná jsem jen měl na tyto lidi štěstí a většina lidí toužící po domobraně jsou normální, ale jak chcete něco takového eliminovat? Aby se do organizací nedostávali individua? Nějakou výukou nebo jak? Pro mně je tohle směr, který je velice nebezpečný a mohl by skončit vytvořením dalších Lidových Milicí.
  No místo toho raději utopte finance podporou profesionálů a aktivních záloh. Třeba formou rozšíření atd. atd.


  Nebylo by efektivnější raději investovat více do pravidelné armád a do aktivních záloh, než znovu vytvářet další dva autonomní subjekty?

  Není lepší jít cestou zatraktivnění armády a aktivních záloh, investovat více do její propagace, která by lidi do armády a aktivních záloh nalákala, než znovu vytvářet nějaké branné cvičení apodobně? Jako k čemu kupříkladu mně bude, že si v 8 třídě základního ročníku projdu braným cvičením, když v 18 ti letech zjistím, že AČR pro mně není atraktivní a sloužit v ní nechci a půjdu cestou IT?
  Není prostě lepší armádu a aktivní zálohy zatraktivnit pořízením lepší výbavy a jiných věcí, které vedou k zatraktivnění. Věnovat se více propagaci armádě a tomu co dělá, protože valná většina obyvatel ČR nemá vůbec potuchy jak AČR funguje, jaké má zásluhy, jak se jí daří v zahraničních misích atd. atd. a díky tomu mají na armádu strašně zkreslený pohled.

  Nebylo by prostě lepší řešit obranu České Republiky tím, že se budu věnovat rozvoji toho co už mám, tedy rozvoji pravidelné armády a aktivních záloh, popřípadě jiných bezpečnostních složek, než vymýšlet další subjekty jako doplnění?
  Skrýt celý příspěvek

  • chalupab
   10:12 21.02.2020

   pane - rybník s těmi, kdož jsou ochotni si na sebe navléci uniformu je již takříkajíc "vyloven"

   pane - rybník s těmi, kdož jsou ochotni si na sebe navléci uniformu je již takříkajíc "vyloven"

   • Migi
    11:27 21.02.2020

    Soudíte podle čeho? Právě naopak - zájem minimálně o AZ je čím dál větší a větší a hlásí se čím dál víc a víc lidí....

    Soudíte podle čeho? Právě naopak - zájem minimálně o AZ je čím dál větší a větší a hlásí se čím dál víc a víc lidí....

   • Klimesov
    13:14 21.02.2020

    Opravdu? Víte já nejsem zas až tak starý. Takže vám napíši jak to vypadalo u mně. Svého času jsem uvažoval o vstupu do AČR, ale odradilo mně to že to prostě pro mně jako mladého ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Opravdu? Víte já nejsem zas až tak starý. Takže vám napíši jak to vypadalo u mně. Svého času jsem uvažoval o vstupu do AČR, ale odradilo mně to že to prostě pro mně jako mladého kluka nebyla armáda atraktivní. V době kdy jsem byl mladý jsem nechápal proč naši vojáci jsou nasazováni v cizině a nikdo to neuměl obhájit a já toto nasazení bral jako špatnou věc, protože od politiků, různých rádoby analitiků a novinářů jsem se dozvídal, že to je špatná věc. Dále neměl jsem touhu jezdit ve staré technice. A v té době se škrtalo a nevypadalo to, že by prostě armáda a její vybavení někoho reálně zajímalo.
    Zkrátka v době kdy já jsem uvažoval o vstupu do armády, tak neexistoval vnější podmět, který by mně nakonec donutil absolvovat tuhle cestu, ale za to existovalo více podmětů, které mně od toho odrazovali.
    A nepočítejte s tím, že mladí se budou nějakým způsobem bezmyšlenkovitě někam hrnout.
    Ovšem vytvořte na to podmínky třeba právě pro AZ, kde také nejsem protože bych to nezvládal spojit s prací, a uvidíte. Možná to výjde možná ne.
    Ale alibistickýma výmluvama nic nevyřešíte tak jako krokem zpět.
    Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    13:19 21.02.2020

    chalupab
    To je zajímavé protože poslední roky počet VZP a AZ setrvale roste. Navíc v době s rekordně nízkou nezaměstnaností.

    chalupab
    To je zajímavé protože poslední roky počet VZP a AZ setrvale roste. Navíc v době s rekordně nízkou nezaměstnaností.

  • Al Capone
   12:42 21.02.2020

   Přesně jak píšete.
   Nemá smysl zavádět nový systém a je jedno v jaké podobě dokud se nezmění dvě spolu související věci.
   1) politická vůle naší reprezentace cokoliv měnit (a vydávat ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Přesně jak píšete.
   Nemá smysl zavádět nový systém a je jedno v jaké podobě dokud se nezmění dvě spolu související věci.
   1) politická vůle naší reprezentace cokoliv měnit (a vydávat na to více peněz)
   2) společenské postavení vojáka resp. armády. Armáda musí být respektovanou součástí společnosti a voják musí být přirozenou autoritou a jakousi elitou. Né jako dnes kdy pro většinu lidí je voják zelený mozek, nebo žoldák bojující za cizí zájmy a dost lidí vidí armádu jako neužitečnou kasičku kterou je potřeba zrušit.
   Skrýt celý příspěvek

 • Sanyo
  10:05 20.02.2020

  A - než se stihnou vycvičit odvedenci, tak už dávno budeme obsazení.
  B - většina populace je stejně smířená s tím, že opět skloníme hlavu a budeme poslouchat svého nového pána.

  A - než se stihnou vycvičit odvedenci, tak už dávno budeme obsazení.
  B - většina populace je stejně smířená s tím, že opět skloníme hlavu a budeme poslouchat svého nového pána.

  • Miroslav
   11:22 20.02.2020
   Oblíbený příspěvek

   Od toho sú vojenské tajné služby (rozviedka a kontrarozviedka) aby na hrozbu upozornila v dostatočnom predstihu. Dnes v informačnej dobe sa proste nemôže stať, že potenciálny ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Od toho sú vojenské tajné služby (rozviedka a kontrarozviedka) aby na hrozbu upozornila v dostatočnom predstihu. Dnes v informačnej dobe sa proste nemôže stať, že potenciálny nepriateľ sa v tichosti môže celé mesiace pripravovať na útočnú vojnu a zhromažďovať techniku na hraniciach. Štát musí vedieť hrozbu nielen identifikovať ale aj v dostatočnom predstihu sa na ňu pripraviť a reagovať. Ak sa tak nestalo, tak ide o problém v riadení interného krízového manažmentu.

   Mimochodom, branná povinnosť zrušená nebola (aspoň u nás nie) aj keď na odvody sa už nechodí. Kompetencie okresných odvodových komisií prebrali krajské úrady ktoré majú povinnosť viesť register ľudí schopných absolvovať vojenskú službu. Myslím, že u vás to nebude inak.
   Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   12:00 20.02.2020

   To, že máte v druhém bodě pravdu neznamená, že je to správné!

   To, že máte v druhém bodě pravdu neznamená, že je to správné!

 • Torong
  09:48 20.02.2020
  Oblíbený příspěvek

  Tak tohle je snůška blbostí od začátku do konce.
  1. Co přesně chcete odvedence učit? Jakou vojenskou odbornost, aby to stihli za těch 6 měsíců? Za tu dobu není šance se něco ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak tohle je snůška blbostí od začátku do konce.
  1. Co přesně chcete odvedence učit? Jakou vojenskou odbornost, aby to stihli za těch 6 měsíců? Za tu dobu není šance se něco naučit. Už není rok 1985. Technika je složitější a i taktika byť "obyčejného" pěšáka/motostřelce je úplně jinde. A to vůbec neberu v potaz odbornosti jako operátoři PVO komplexů, PTŘS a další.
  Takže pokud dnes tady máme "potravu pro děla" pak po realizaci Vašich návrhů tady bude potrava pro dělá, která se umí předpisově hlásit a ví, kterým koncem pušky se míří.
  2. Zavedením státní buzerace - nic jiného povinná vojna nikdy nebyla v lidech vlastenectví opravdu nevzbudíte. Dále je tady část lidí, kteří jsou sice fyzicky schopní, ale armádu z různých důvodů odmítají. Někteří by vojnu i různým způsobem sabotovali. Co s nimi? Násilím zlomit? Pak ovšem půjde spíš o vězení než o službu vlasti. Nehledě na to, že takoví jedinci dokáží dokonale rozložit jakýkoli kolektiv.
  3. Národní domobrana? Noty z Bruselu? To jako vážně? Nemáte spíš Vy noty z Moskvy? Máme poměrně dobře fungující aktivní zálohy, o kterých jste se nezmínil ani slovem... Proč?
  Skrýt celý příspěvek

  • technik
   11:09 20.02.2020
   Oblíbený příspěvek

   Jako instruktor s tebou nesouhlasím. Za tři měsíce naučím vojáka ovládat i ten nejmodernější systém bojových vozidel a za další tři měsíce intenzivního výcviku se mu to dostane do ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jako instruktor s tebou nesouhlasím. Za tři měsíce naučím vojáka ovládat i ten nejmodernější systém bojových vozidel a za další tři měsíce intenzivního výcviku se mu to dostane do krve. Dnes je obsluha bojových systemu( např rcws30) jednodušší než u starých tanků, většina systému je atomatizivana s vcelku vynikající self diagnostikou takže operátor nemusí mít ani zdaleka tak velké znalosti jako operátor starších systému u kterých střelec musel znát všechny koncaky a jednotlivé kroky například nabíjecího automatu, taktéž poměrně složité stupně seřizování.
   S dnešní digitální gramotnosti ( uživatelské znalosti PC, telefonu) si vystačíte u navigačních, velitelských systémů které jsou koncipovány velmi jednoduše a uživatelsky přívětivě. Ba naopak vychovat servisní tým je daleko těžší než v dobách minulých, právě z důvodu digitalizace.
   Co se týká bodu dva, nelze neustále poukazovat na dobu minulou. Znám spoustu lidí kteří sloužili u pohraničníků, výsadkářů a dodnes jsou rádi za to co je armáda naučila. To že se lidi k sobě chovali jako prasata nebylo ani tak o lampasacich ale o nás jako národu, lampasak nemůže za to že si několik zakládaku vyleje palice a pak šikanují ostatní. Takže než ukazovat na státní buzerace je třeba začít každý u sebe.
   To že by lidi vojnu sabotovali je naprostá pravda, lidé v dnešní době nelibě nesou rozkazy, je přece demokracie že proto se chovají k policistům, záchranářům tak jak se chovají, co pak k lampasakum kteří je budou byť buzerací připravovat na boj? Je to o nás o lidech a jako Češi jsme prostě pakáž.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    14:47 20.02.2020

    technik
    To že v ČSLA existovala a velice často byla i podporovaná šikana rozhodně nic neříká o Češích. Stejná nebo spíš daleko horší šikana fungovala například v sovětské armádě a ...
    Zobrazit celý příspěvek

    technik
    To že v ČSLA existovala a velice často byla i podporovaná šikana rozhodně nic neříká o Češích. Stejná nebo spíš daleko horší šikana fungovala například v sovětské armádě a sovětský člověk náš vzor..... Myslím si že to jak se podobné praktiky rozmohli v lidové armádě nebyla náhoda, ale jasný záměr.
    Skrýt celý příspěvek

    • technik
     17:51 20.02.2020

     Jasný záměr? Můžete mi říct jaký záměr to mělo? Osobně se pár generaci zakládaku "odchoval" ale šikanu jsem nikdy neschvaloval a vždy po prokazaní tvrdé trestal. Šikana neměla ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jasný záměr? Můžete mi říct jaký záměr to mělo? Osobně se pár generaci zakládaku "odchoval" ale šikanu jsem nikdy neschvaloval a vždy po prokazaní tvrdé trestal. Šikana neměla jediný pozitivní vliv na výkony a vývoj mladých kluků ba naopak. Šikana se projevovala z 90% v době kdy lampasaci byli doma tj ve večerních hodinách a kdy tomu vládli "starý". To že něco se praktikovalo v sajuzu automaticky bude i u nás? Promiňte ale šikanu se jen tak nenaucite, tu musíte mít v sobě a mít na to žaludek. Je to jen o výchově a o tom zda máte v hlavě nalákání a jdete s vyšinutymi jedinci nebo máte zdravý rozum a odmitate se těchto nechutnosti účastnit. Takže ano je to o lidech viz StB a podobně.
     Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:30 20.02.2020
      Oblíbený příspěvek

      technik
      Netvrďte mi že šikana nebyla v předlistopadové armádě tolerována nebo spíš skrytě podporovaná. Hlavní důvod je právě to aby měli důstojníci lehčí práci a aby byla "semletý" ...
      Zobrazit celý příspěvek

      technik
      Netvrďte mi že šikana nebyla v předlistopadové armádě tolerována nebo spíš skrytě podporovaná. Hlavní důvod je právě to aby měli důstojníci lehčí práci a aby byla "semletý" tímto systémem každý kdo nastoupil na ZVS.

      /Šikana se projevovala z 90% v době kdy lampasaci byli doma tj ve večerních hodinách a kdy tomu vládli "starý". /
      To má být jako omluva? Co jste tady proti tomu dělal když jste o takové praxi věděl.

      Šikaně nikoho nenaučíte, ale můžete vytvořit systém který takové agresory podporuje, nebo systém který takové chováni potlačuje. Sám si odpovězte co bylo praktikováno v ČSLA. To že se to masově dělo v sovětské armáda a poté ve všech "lidových" armádách opravdu nebyla náhoda.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      18:48 20.02.2020
      Oblíbený příspěvek

      Ale no tak... Mazárna na vojně byla, protože to lampasákům vyhovovalo, protože se záklaďáci řídili sami.
      "Promiňte ale šikanu se jen tak nenaucite, tu musíte mít v sobě a mít na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ale no tak... Mazárna na vojně byla, protože to lampasákům vyhovovalo, protože se záklaďáci řídili sami.
      "Promiňte ale šikanu se jen tak nenaucite, tu musíte mít v sobě a mít na to žaludek. Je to jen o výchově a o tom zda máte v hlavě nalákání a jdete s vyšinutymi jedinci nebo máte zdravý rozum a odmitate se těchto nechutnosti účastnit."
      Ano a tím se vyvrací mýtus o to, že vojna udělá z kluka chlapa. Neudělá. Kdo byl zm.d před vojnou, byl po vojně zm.d dvojnásobný. kdo byl normální zůstal většinou normální i po vojně.
      Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:45 20.02.2020

      Scotty
      Ano,šikana určitě existovala a ano určitě se jí jen tak nenaučíš.Velmi často se přenášela např. z internátů.Některé útvary tím byly smutně proslulé.Známé heslo:nežli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Ano,šikana určitě existovala a ano určitě se jí jen tak nenaučíš.Velmi často se přenášela např. z internátů.Některé útvary tím byly smutně proslulé.Známé heslo:nežli Janovice raději kulku do palice to dokládá.Dnes stejně tak šikana existuje na školách.
      Jsem přesvědčen,že šikana v různých podobách existuje i v současnosti ve všech armádách .
      Skrýt celý příspěvek

     • technik
      19:57 20.02.2020

      Scotty
      Vy si pletete šikanu a mazárnu. Mazárna byla je a bude v omezené míře i v moderních armádách, byla a bude v každý válce, tak to prostě chodí, ale rozhodně to nemá nic ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Vy si pletete šikanu a mazárnu. Mazárna byla je a bude v omezené míře i v moderních armádách, byla a bude v každý válce, tak to prostě chodí, ale rozhodně to nemá nic společného se šikanou!!!!! Šikana se nejvíce projevovala u nebojových útvarů, u bojovek si kluci byly více rovni, všichni měli totiž držku od bláta.
      Vzhledem k tomu že jsem mohl plánovat služby, dával jsem zmetky do služeb, tam šikanu aplikovat nemohli, za prvé sloužili s klukama z jiných rot za druhé byli 24 hodin pod dohledem DU.
      Na zmetky taky dobře platily opušťáky, to si pak šikanu vcelku rozmysleli.
      Když už mluvíme o šikaně, na co se budete vymlouvat v případě šikany na internátech? Osobně jsem si prošel internátem a jako mladistvý jsem se kolikrát setkal s těžší formou šikany než v armádě, rozdíl byl jen v tom, že šikana v armádě byla většinou fyzického rázu v případě internátu psychického. Co šikana v dnešních školách? Také za to můžou důstojníci nebo jen prostá výchova?
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:36 20.02.2020

      technik
      Mazárna je jen druh šikany. Neříkám že šikana byla jen v armádě, ale nikde z toho nebyl vytvořen systém který vy nezíváte mazárnou.

      technik
      Mazárna je jen druh šikany. Neříkám že šikana byla jen v armádě, ale nikde z toho nebyl vytvořen systém který vy nezíváte mazárnou.

     • Torong
      20:55 20.02.2020

      "Vy si pletete šikanu a mazárnu. Mazárna byla je a bude v omezené míře i v moderních armádách, byla a bude v každý válce, tak to prostě chodí, ale rozhodně to nemá nic společného ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Vy si pletete šikanu a mazárnu. Mazárna byla je a bude v omezené míře i v moderních armádách, byla a bude v každý válce, tak to prostě chodí, ale rozhodně to nemá nic společného se šikanou!!!!! "

      Ano? A kde přesně je hranice mezi mazárnou a šikanou? Mazárna techniku, je jiný výraz pro neschopné velení. Mazárna je paralelní hierarchie fungující vedle té oficiální. V hierarchii mazárny nemá význam hodnost nebo funkce, ale "číslo". To "za kolik" to má dotyčný do civilu. A pokud za šikanu považuješ pouze vyložené fyzické násilí, pak jsi byl přesně ta neschopná guma.

      "Vzhledem k tomu že jsem mohl plánovat služby, dával jsem zmetky do služeb, tam šikanu aplikovat nemohli"
      Tak tohle je kec století. O tom co se dělo při službách v kuchyni by se daly psát romány. Stejně tak v ochranné směně.
      Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    18:02 20.02.2020

    Můžu se zeptat instruktor čeho? Vážně by mě to zajímalo. Protože mé zkušenosti jsou úplně ale úplně opačné... Ano za 3 měsíce se člověk vyškolí na SO Panduru. Ve skutečně ještě za ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Můžu se zeptat instruktor čeho? Vážně by mě to zajímalo. Protože mé zkušenosti jsou úplně ale úplně opačné... Ano za 3 měsíce se člověk vyškolí na SO Panduru. Ve skutečně ještě za míň, ale ovládat techniku (navíc jenom jednu věc) je jenom malé procento z toho aby se z člověka stal vycvičený voják. U současné armády se o jakž takž vycvičeném vojáku dá uvažovat tak po dvou letech. V případě úpravy a zintenzivnění výcviku se můžeme bavit reálně tak o roce a to pouze na základních funkcích - případný velitelé (všech stupňů) by na roce teprve začínali s velitelským výcvikem.....
    Skrýt celý příspěvek

    • technik
     20:10 20.02.2020

     Nesouhlasím z jednoho prostého důvodu. Zkušenosti z válečný mašinérie. To co tady tvrdíte s tím se dá souhlasit u běžně a dlouhodobě sloužícího vojáka z povolání ale o těch tento ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Nesouhlasím z jednoho prostého důvodu. Zkušenosti z válečný mašinérie. To co tady tvrdíte s tím se dá souhlasit u běžně a dlouhodobě sloužícího vojáka z povolání ale o těch tento článek není. Je to o zálohách. Další věc, pokud budu školit právě SO, tak to není malé procento ale 90% jeho činnosti za války, stejně jako řidič nebo velitel. Rozeznávejte činnost vojáka ve válce a v době míru, protože v době míru plní úkoly ke kterým by se díky své odbornosti nedostal, viz patrolování, slaňování, topografická, chemická, ženijní a další vševojskové odbornosti. Proto vycvičit vojáka z povolání trvá déle, přesně jak popisujete ale s válkou to nemá nic společného.
     Příklad z praxe, rok 1943 výcvik pilota kapitána letadla únor až červenec a v srpnu první operační let s bombardérem nad území německa. Opravdu mi budete tvrdit že výcvik SO trvá déle?
     Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:29 20.02.2020

      Neodpověděl jste mi na mojí otázku.....

      A ano ovládání stanice na panduru bude 10% jeho právě, zbytek bude taktika, protože tu kupodivu bude v boji taky potřebovat. Ostatně i ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Neodpověděl jste mi na mojí otázku.....

      A ano ovládání stanice na panduru bude 10% jeho právě, zbytek bude taktika, protože tu kupodivu bude v boji taky potřebovat. Ostatně i chemickou a topografickou bude potřebovat. Ovládát svojí osobní zbraň taky bude potřebovat atd. atd... Pokud člověk dnes staví armádu tak je potřeba aby se stavěla funkční a ne na taktiku nás mnogo. Už jenom protože nahrazovat techniku bude velký problém....
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:58 20.02.2020

      Budíček... Je rok 2020... Na druhou světovou válku se připravovala naposledy ČSLA před rokem 1990...

      Budíček... Je rok 2020... Na druhou světovou válku se připravovala naposledy ČSLA před rokem 1990...

   • Torong
    19:23 20.02.2020

    "Jako instruktor s tebou nesouhlasím. Za tři měsíce naučím vojáka ovládat i ten nejmodernější systém bojových vozidel a za další tři měsíce intenzivního výcviku se mu to dostane do ...
    Zobrazit celý příspěvek

    "Jako instruktor s tebou nesouhlasím. Za tři měsíce naučím vojáka ovládat i ten nejmodernější systém bojových vozidel a za další tři měsíce intenzivního výcviku se mu to dostane do krve. Dnes je obsluha bojových systemu( např rcws30) jednodušší než u starých tanků, většina systému je atomatizivana s vcelku vynikající self diagnostikou takže operátor nemusí mít ani zdaleka tak velké znalosti jako operátor starších systému u kterých střelec musel znát všechny koncaky a jednotlivé kroky například nabíjecího automatu, taktéž poměrně složité stupně seřizování."

    Nenaučíš. Za tři měsíce se naučí maximálně základní ovládání. Rozhodně se nenaučí techniku používat. Jak chceš za 6 měsíců vychovat velitele tanků, družstev... To, že je lepší ergonomie ovládání nemá nic společného se složitostí systému. Ostatně za pravdu mi dává i tradičně branecká Ruská armáda, která postupně zvyšuje podíl profesionálních vojáků se stoupající složitostí techniky.

    "Co se týká bodu dva, nelze neustále poukazovat na dobu minulou. Znám spoustu lidí kteří sloužili u pohraničníků, výsadkářů a dodnes jsou rádi za to co je armáda naučila. To že se lidi k sobě chovali jako prasata nebylo ani tak o lampasacich ale o nás jako národu, lampasak nemůže za to že si několik zakládaku vyleje palice a pak šikanují ostatní. Takže než ukazovat na státní buzerace je třeba začít každý u sebe."

    Nepochopil jsi. Já znám spoustu jiných, kteří nemůžou zapomenout na buzeraci a ztracený čas. Vlastenectví se nedá vynutit. Služba vlasti má být dobrovolná. Pokud vytáhneš někoho na půl roku a oznámíš mu budeš sloužit vlasti a když ne tak tě přinutím, fakt není cesta. Každý se prostě nenarodil jako voják. Někoho buzerace vyhecuje, někoho znechutí a někoho zlomí. K čemu přesně je nutit lidi silou dělat to co nechcou? Výsledkem budou utracené obrovské sumy a ti co nechcou to prošvejkujou. Budou v boji nepoužitelní a navíc ještě budou ohrožovat další kolem sebe.

    "To že by lidi vojnu sabotovali je naprostá pravda, lidé v dnešní době nelibě nesou rozkazy, je přece demokracie že proto se chovají k policistům, záchranářům tak jak se chovají, co pak k lampasakum kteří je budou byť buzerací připravovat na boj? Je to o nás o lidech a jako Češi jsme prostě pakáž."

    Nejen v dnešní době. Za minulého režimu to nebylo jiné. Jenom tehdy těm klukům nic jiného nezbývalo než sklopit uši a odkroutit si dva roky. Velmi dobře věděli, že do Sabinova se mohou dostat velmi lehce a kádrový posudek si taky nikdo kazit nechtěl. Takže ne nějaké vlastenectví nebo uvědomělost, ale buzerace a hrozba represemi bylo to co udržovalo kázeň ČSLA.
    Skrýt celý příspěvek

    • technik
     20:25 20.02.2020

     Torongu
     Za týden tě naučím základní ovládání RCWS30 s tím že za 7 dní budeš umět založit pás, provést rektifikaci kanonu, provést střelbu z PKT, kanonu i PTŘS. Jsou to naprosto ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Torongu
     Za týden tě naučím základní ovládání RCWS30 s tím že za 7 dní budeš umět založit pás, provést rektifikaci kanonu, provést střelbu z PKT, kanonu i PTŘS. Jsou to naprosto jednoduché úkony a aby si to za 7 dní nezvládl, musel by si být naprostý blb.
     Další týden údržba a ošetřování systému denní noční střelby a si hotový střelec. Co se týká doby výchovy velitele tanku, 6 měsíců je velmi dlouhá doba na to připravit velitele tanku, nedělejme z toho vědu a inspirujme se válečnými zkušenostmi, co je ale důležitější než 6 měsíců je to zda daný adept na to má či nemá, protože některým by nestačili ani dva roky. Za války příprava vojáků je totiž daleko efektivnější než době míru a to si nikdo z Vás neuvědomuje.
     Skrýt celý příspěvek

    • technik
     20:39 20.02.2020

     co se týká chápaní základní vojenské služby tam souhlasím s tvým názorem, ale nesouhlasím s dobrovolnou službou vlasti. Nedokážu si dost dobře představit jak by tvoje formulace ...
     Zobrazit celý příspěvek

     co se týká chápaní základní vojenské služby tam souhlasím s tvým názorem, ale nesouhlasím s dobrovolnou službou vlasti. Nedokážu si dost dobře představit jak by tvoje formulace fungovala ve skutečnosti. Nad tvoji formulací by kroutili hlavou nejen svýcaři ale i izraelci. Naše společnost není natolik dospělá a kompaktní aby tento princip služby státu pochopila. Bohužel ve velké míře v tom má vliv právě doby minulé, které tuto zajímavou životní zkušenost pošpinili. Osobně věřím, že v případě obnovení této povinnosti, by byla služba diametrálně jiná, pro brance daleko přívětivější, zajímavější a lákavější. To ostatně potvrzuje i zvyšující se zájem o AZ. Pochopím ale že né každý má na tohle "koule" pak mu může stát nabídnout jinou formu služby (nemocnice, policie, hasiči)
     Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      21:33 20.02.2020

      Právě, že dobrovolnost funguje. AZ je dobrý koncept a pokud se mu bude věnovat pozornost a doladí se, bude dostatečný na to, aby pokryl to co je třeba, tedy ochranu týlu. AČR a AZ ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Právě, že dobrovolnost funguje. AZ je dobrý koncept a pokud se mu bude věnovat pozornost a doladí se, bude dostatečný na to, aby pokryl to co je třeba, tedy ochranu týlu. AČR a AZ můžou fungovat stejně dobře, jako fungují HZS a SDH. Ta dobrovolnost je tam důležitá, protože raději bych velel pěti motivovaným chlapům - dobrovolníkům, než deseti odvedencům, ze kterých dvěma to bude totálně u prdele a jeden to bude cíleně sabotovat. V tu chvíli totiž nebudu mít žádnou jednotku, protože ti tři spolehlivě demotivují ten zbytek, i kdyby byli jakkoli zapálení. Argumentace Izraelem a Švýcarskem je naprosto nesmyslná. Izrael je v pernamentní válce o samotnou existenci a Švýcarsko je kulturní fenomén v celém světě.

      "Za týden tě naučím základní ovládání RCWS30 s tím že za 7 dní budeš umět založit pás, provést rektifikaci kanonu, provést střelbu z PKT, kanonu i PTŘS. Jsou to naprosto jednoduché úkony a aby si to za 7 dní nezvládl, musel by si být naprostý blb.
      Další týden údržba a ošetřování systému denní noční střelby a si hotový střelec. "
      Pak nemá smysl řešit ZVS a stačí mít dostatečně zásobené NZ sklady... Pokud tomuhle nesmyslu fakt věříš, tak jsi ztracený případ. Znáš to o tom Hurvínkovi?Víš v čem je problém? V té válce, kterou se oháníš se spotřebovávaly stovky tanků denně. letadel možná ještě víc. Takže nějaký dlouhý výcvik neměl cenu. A cena techniky byla zlomkem ceny dnešní, stejně jako doba výroby.
      Skrýt celý příspěvek

     • technik
      22:52 20.02.2020

      no nemůžu opět souhlasit. Zapomínáš na severské státy, dokonce neutrální Švédsko opět zavedlo povinnou vojenskou službu, Norsko, Finsko tam všude ten systém funguje.
      Jak říkám, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      no nemůžu opět souhlasit. Zapomínáš na severské státy, dokonce neutrální Švédsko opět zavedlo povinnou vojenskou službu, Norsko, Finsko tam všude ten systém funguje.
      Jak říkám, tento národ na to není připraven.
      Ano naprosto souhlasím, proto byla i ZVS zrušena. Nemá smysl mít ZVS pokud nemáš armádní rezervy techniky a výzbroje. Taktéž je třeba brát v potaz politickou situaci a ta si myslím je velmi příznivá a není potřeba momentálně ZVS obnovovat, spíše se zaměřit na AZ a jejich výbavu a výcvik.
      S technikou se opět pleteš, za prvé v případě válečného konfliktu jsou privátní zbrojovky zestátněny a tomu také odpovídá cena výrobku, stát dostává techniku v podstatě za výrobní cenu.
      Zapomínáš na jednu důležitou věc, příklad Británie a RAF, tak ta byla v takovém stavu že každá ztráta letounu byla pro ni citelná, zejména v bitvě o Británii. Výcvik byl šestiměsíční někdy i kratší, ale vždy dostatečně kvalitní, ono každý výcvik posune jedince na určitý level, ten level je nastavený tak aby na konci adepti dosahovali požadované kvality, tj vzlet, let s orientací, letecká akrobacie, letecký souboj, přistání. Hotovo konec pilot hotový.
      Ale aby tohle přirovnání bylo objektivní, uvedu příklad žadatele pilotní licence ULL. Jako kadet musíš nalítat 20 hodin pokud si vyjmečný, pokud průměrný tak cca 30 hodin, to je cca 130 vzletů a přistání. K tomu 50 hodin teorie na učebně přímo s instruktorem
      - aerodynamika, mechanika letu
      - meterologie
      - letecké předpisy
      - navigace
      - kostrukce ULL, motory, přístroje, drak
      - spojovací předpis
      celkově pokud budeš průměrně nadaný student cca 300 hodin samostudia, 50 hodin učebna, 30 hodin praxe let. To máš 8 hodin denně po dobu 7 týdnů a jsi pilot letounu.
      Opravdu si myslíš že nejsi schopen se za 14 dní naučit ovládat zbraňový komplet?
      Skrýt celý příspěvek

     • pks_
      23:41 20.02.2020

      Torong: Dobrovolnost funguje - to ano. Máme určité malé procento lidí, kteří do toho dobrovolně půjdou. A potom je mnohem větší procento lidí, kteří tu povinnost v pohodě snesou, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Torong: Dobrovolnost funguje - to ano. Máme určité malé procento lidí, kteří do toho dobrovolně půjdou. A potom je mnohem větší procento lidí, kteří tu povinnost v pohodě snesou, ale když jim dáš na výběr, tak ti řeknou, že nechtějí.
      Jsou samozřejmě i případy, které budou dělat problémy vždy a všude.

      Ne všechno se člověk naučí a udělá jen proto, že se mu to líbí a chce to. Mnohem více se toho naučí i přes jemný odpor - protože musí.

      Prostě AZ jsou OK, ale z principu budou vždy paběrkovat na nízkých počtech. Nesou si s sebou i problémy koordinace s civilním zaměstnáním a stárnutím.

      Naproti tomu základní vojenská služba je schopna se dostat na minimálně o řád vyšší počty ne úplně špatných vojáků a navíc může generovat stabilní zdroje pro AZ.
      Skrýt celý příspěvek

   • chalupab
    10:12 21.02.2020

    díky

    díky

  • otecko
   12:11 20.02.2020

   Já to vnímám jako podnět k diskuzi, vy snůšku blbostí, ovšem napište něco lepšího, jistě vám dá pan Grohmann prostor.
   Pořádali jsme jednu dobu na ZŠ kurzy První pomoci . Dělali ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Já to vnímám jako podnět k diskuzi, vy snůšku blbostí, ovšem napište něco lepšího, jistě vám dá pan Grohmann prostor.
   Pořádali jsme jednu dobu na ZŠ kurzy První pomoci . Dělali to studenti-záchranáři lékařských fakult. Bylo to opravdové, s nalíčením zraněných. Víte, já na rozdíl od vás i ostatních viděl, že to žáky zajímalo, že jsme se i my, dospělí dozvěděli a vyzkoušeli nové postupy. Učitelky mi děkovaly, děcka byl unešené. Bohužel nakonec vše skončilo na nezájmu ředitelů škol. Takže pokud bude branná výchova(nazvěte to jak chcete) znovuzavedena, jsem jen pro, protože je to třeba, není to hloupost, využití je i v běžném životě. A pokud se přibere i chování v krizových situlacích spojených s obranou, jak se chovat v terénu a podobně, nic se tím nezkazí. Jo, ti študáci měli za tyto akce zápočet, to byla jejich motivace. Já to dělal ve svém volnu.
   Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   17:34 20.02.2020

   ¨Torong
   moderní technika je složitější na údržbu a servis, ve své podstatě ale například systémy řízení palby ulehčují vojákům zátěž, obsluha dálkově naváděné PTŘS se liší oproti ...
   Zobrazit celý příspěvek

   ¨Torong
   moderní technika je složitější na údržbu a servis, ve své podstatě ale například systémy řízení palby ulehčují vojákům zátěž, obsluha dálkově naváděné PTŘS se liší oproti moderní střele, která se po zacílení veda sama nebo dálkové ovládání probíhá v automatickém režimu. Zkuste se podívat jak dobře si dokázali poradit "záklaďáci" například při obsluze Gripenů ve Švédsku.
   A jestli se vám to zdá vše složitějším, tak by jste měl jít více do sebe.
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    19:28 20.02.2020

    Ano? Proč tedy profesionalizuje i Ruská armáda? A opět opakuji. Lepší ergonomie neznamená nižší složitost. Je rozdíl naučit se mačkat knoflíky ve správném pořadí a naučit se ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ano? Proč tedy profesionalizuje i Ruská armáda? A opět opakuji. Lepší ergonomie neznamená nižší složitost. Je rozdíl naučit se mačkat knoflíky ve správném pořadí a naučit se využívat všech vlastností systému.
    Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     20:02 20.02.2020

     protože potřebuje žoldáky na zahraniční operace

     protože potřebuje žoldáky na zahraniční operace

     • Torong
      21:03 20.02.2020

      Hloupý argument, zkus to znovu.

      Hloupý argument, zkus to znovu.

     • Danik
      04:53 22.02.2020

      Ajajaj, zas se někdo ohání termínem u kterého nezná význam.

      Ajajaj, zas se někdo ohání termínem u kterého nezná význam.

  • Tesil
   18:37 20.02.2020

   Torong
   V řadě států je voj.sl. v různých formách zavedena.Turecko,Izrael,jedná se o daleko modernější armády.Takže argument,že není rok 1985 je lichý.
   Nebo snad řidič Panduru ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Torong
   V řadě států je voj.sl. v různých formách zavedena.Turecko,Izrael,jedná se o daleko modernější armády.Takže argument,že není rok 1985 je lichý.
   Nebo snad řidič Panduru vládne nadpřirozenými vlastnostmi,všichni operátoři absolvovali voj.akademii a každý kuchtík je držitelem Michelinské hvězdy.To asi sotva.
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    19:56 20.02.2020

    Pokud jsem si správně všiml, tak Izrael je neustále prakticky ve válečném stavu a trvale bojuje o přežití. Turecká armáda opravdu není nijak zvlášť moderní.Ta branecká část určitě ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Pokud jsem si správně všiml, tak Izrael je neustále prakticky ve válečném stavu a trvale bojuje o přežití. Turecká armáda opravdu není nijak zvlášť moderní.Ta branecká část určitě ne. Řidič Panduru magickými schopnostmi nevládne, ale jeho výcvik rozhodně není levný a rozhodně trvá podstatně déle než ony tři měsíce, aby se naučil s Pandurem skutečně dobře jezdit. A učit někoho půl roku s drahou technikou, pak ho poslat domů a za tři roky ho to učit zase znovu, protože to spolehlivě zapomene je opravdu hodně drahá sranda.
    Skrýt celý příspěvek

    • Tesil
     21:18 20.02.2020

     Ty dva státy jsou jako příklad,dával jsem tu odkaz na wiki.Tam je seznam států,kde a v jakém rozsahu probíhá VS.
     Protože je obrana státu drahá,tak na ni rezignujeme?
     Pro určité ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Ty dva státy jsou jako příklad,dával jsem tu odkaz na wiki.Tam je seznam států,kde a v jakém rozsahu probíhá VS.
     Protože je obrana státu drahá,tak na ni rezignujeme?
     Pro určité pozice by bylo třeba splnit nějaká kritéria.
     Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      21:49 20.02.2020

      Nerezignujeme, ale budeme ji dělat efektivně. Kvantita nerovná se kvalita.

      Nerezignujeme, ale budeme ji dělat efektivně. Kvantita nerovná se kvalita.

 • Radovan
  09:29 20.02.2020

  ad 6. Mladá populace není nijak vedena – ani v rodinách ani ve školách, k vlastenectví a k tomu, že mimo všech možných práv existují také povinnosti vůči vlasti
  - jak to můžete ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ad 6. Mladá populace není nijak vedena – ani v rodinách ani ve školách, k vlastenectví a k tomu, že mimo všech možných práv existují také povinnosti vůči vlasti
  - jak to můžete takhle šmahem říct ?? Já třeba děti k vlastenectví vychovávám a vidím to velmi často i ve svém okolí. Třeba i skautství teď prožívá jedno z nejlepších období. Tohle se naprosto přezírá a dehonestuje. Existují min. desítky tisíc rodin, kde vlastenectví není prázdný pojem. A v případě války by to byl slušný rezervoár odhodlaných lidí ochotných bojovat za svoji vlast.
  Armáda má v plánu mít v aktivních zálohách 10 000 lidí, což bude už značná síla, která může v začátku krize hned nastoupit k útvarům.
  Jako další stupeň záloh by byl dobrý dobrovolný seznam lidí, kteří by byli ochotni v případě potřeby hned nastoupit k výcviku (motivovaných, zdravotně způsobilých). Jednou za rok by se hlásili u vojenských správ, že je vše ok, když by na to měli čas a chuť šli by i třeba jen na nějaká víkendová školení..
  Skrýt celý příspěvek

 • Olivav
  08:58 20.02.2020

  Tento dob je stěžejní ALE:

  6. Mladá populace není nijak vedena – ani v rodinách anei ve školách, k vlastenectví a k tomu, že mimo všech možných práv existují také povinnosti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tento dob je stěžejní ALE:

  6. Mladá populace není nijak vedena – ani v rodinách anei ve školách, k vlastenectví a k tomu, že mimo všech možných práv existují také povinnosti vůči vlasti.

  ALE,

  proč bych měl položit život za ty, kteří to způsobili a budou v týlu v bezpečí čekat až já na frontě za ně a jejich rodinu zařvu. Za ně nikdy za své blízké klidně hned.

  Problém je v celkovém nastavení společnosti a společenské morálce, a pokud se to nezmění v nejvyšších místech a lidé nebudou mít pocit, že půjdou umřít za "Brusel", lobisty a pány podnikatele plus celebrity, pak možná máme šanci, ale pokud tito budou ve společnosti "nadlidmi", tak nikdo normální az ně umírat nepůjde.

  Jedině za své blízké. Výuka k vlastenectví bude k smíchu.
  Skrýt celý příspěvek

 • palo satko
  08:07 20.02.2020

  Ked čitam članok a diskusiu a nielen tu, tak ja človek, ktory veri v povinnu vojensku službu s intenzivnym vycvikom, si myslím,že by naše obe vlady mali prijat zakon o povinnej ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ked čitam članok a diskusiu a nielen tu, tak ja človek, ktory veri v povinnu vojensku službu s intenzivnym vycvikom, si myslím,že by naše obe vlady mali prijat zakon o povinnej vybave domacnosti bielym postelnym pradlom a tolkymi tyčkami o metli, kolko ma dom a lebo byt okien. Nevycvičením, neozbrojenym a dopredu pokakanym sa velmi dobre vladne
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   08:25 20.02.2020
   Oblíbený příspěvek

   byla doba, že každý musel umět tisíc řemesel, např. postavit si dům atp. Jenže model, kdy každý dělá jen to, co umí a baví ho, je o dost lepší. Zarytý pacifista je v mobilizované ...
   Zobrazit celý příspěvek

   byla doba, že každý musel umět tisíc řemesel, např. postavit si dům atp. Jenže model, kdy každý dělá jen to, co umí a baví ho, je o dost lepší. Zarytý pacifista je v mobilizované jednotce velmi slabý článek, asi jako si nechat postavit dům od úředníka s klotovými rukávy. Poslat mobilizovanou divizi proti profíkům je stejné jako poslat okresní přebor proti Man Utd.
   Skrýt celý příspěvek

   • palo satko
    08:49 20.02.2020

    Mal som spolužiaka na strednej v rokoch 1972 -76. Z duše nenavidel socializmus a neznašal tatka ktory bol komunista ako poleno. Všetko americke bolo najlepšie. Asi prave pre dobry ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Mal som spolužiaka na strednej v rokoch 1972 -76. Z duše nenavidel socializmus a neznašal tatka ktory bol komunista ako poleno. Všetko americke bolo najlepšie. Asi prave pre dobry kadrovy profil tatka ho povolali na Šumavu. Kurna ako ten po roku nenavidel narušitelov a Američanov, ktory si s vrtulnikom chodili obzerat, ked mrzol na veži!
    Jura, všimni si Isil. Mnohi z nich boli bud malo plateni zamestnanci alebo povalači v zapadnych velkomestach ale učina motivacia a jednoduchy vycvik z nich urobili silu, s ktorou maju problem velmoci. Podla mna buduca vojna nie je o F-35 a Armate, ale o fanaticky odhodlanom pešiakovi.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:58 20.02.2020

     věřím spíš na moderní techniku, že houfy odhodlaných pěšáků smázne dronem obsluha od klávesnice tisíce km daleko. Že přestane fungovat technika je sice možné, ale to je ...
     Zobrazit celý příspěvek

     věřím spíš na moderní techniku, že houfy odhodlaných pěšáků smázne dronem obsluha od klávesnice tisíce km daleko. Že přestane fungovat technika je sice možné, ale to je apokalyptická situace. Proč se chystat na apokalyptickou situaci (tj. každého povinně naučit rozdělávat oheň kamenem a klackem) a úplně přeskočit vyzbrojetí AČR nejmodernější technikou ?
     Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      09:24 20.02.2020

      Cely čas sa tu uvažuje so scenarom vojny s Ruskom. Predstav si situaciu, ked profesionalna česka armada utrpi devastujuce straty pri obrane polskej vychodnej hranice. Čim chceš ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Cely čas sa tu uvažuje so scenarom vojny s Ruskom. Predstav si situaciu, ked profesionalna česka armada utrpi devastujuce straty pri obrane polskej vychodnej hranice. Čim chceš nielen že branit česku krajinu voči vonkajšiemu utoku? Dovezieš Portugalcov? A to je ten menši problem. Ako vôbec zabranit kapitulantsvu, rozvratu spoločnosti, rozkradaniu, rabovačka a nasilnostiam? Spoliehat sa na to, že všetci občania v krize budu slušni pacifisti je nezodpovedne. Vychova k vlastnectvu a vojenska spôsobilost su zakladom občianstva. Chlap nemusi hned mat vybavu a byt schopny zostrelit laserom družicu, ked je dôležitejšie ochranit sklad potravin.
      Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      12:39 20.02.2020

      palo: Jenomže když budeme pokračovat v tom scénáři, kdy se bolševici opět dostanou na naše hranice, tak čím se jako ta slavná domobrana bude bránit? Puškami proti tankům? Tady ...
      Zobrazit celý příspěvek

      palo: Jenomže když budeme pokračovat v tom scénáři, kdy se bolševici opět dostanou na naše hranice, tak čím se jako ta slavná domobrana bude bránit? Puškami proti tankům? Tady prostě nastane situace jako vždy v jakékoli západní zemi - vzdá se a stráví další roky nebo v našem případě desetiletí pod bičem rudého bratra. Silně vyzbrojená armáda kontrolující území se určitě nebude bát použít taktiku spálené země proti bandě partizánů viz Sýrie a ani použít sílu na zastrašení běžných lidí - viz nacisté u nás i v Západní Evropě.

      Jediná adekvátní obrana je dobře vybavená a vycvičená pravidelná armáda a spolehliví partneři s dobře vybavenou a vycvičenou armádou. Tady je ale horší, že naše armáda není ani dobře vybavená a ani dobře vycvičená což z nás dělá nespolehlivé partnery. Navíc máme i neadekvátní počty, což by mohly doplnit aktiví zálohy.
      Skrýt celý příspěvek

     • palo satko
      13:16 20.02.2020

      CerVus, Pre každu okupačnu spravu, je problem, ked väčšina mužov na vojensky vycvik, vlastenectvo a ma doma kvalitnu vojensku zbraň. Američania prikazali Japoncom aby aj svoje ...
      Zobrazit celý příspěvek

      CerVus, Pre každu okupačnu spravu, je problem, ked väčšina mužov na vojensky vycvik, vlastenectvo a ma doma kvalitnu vojensku zbraň. Američania prikazali Japoncom aby aj svoje slavne meče odovzdali. Prave pre to ako je militarizovane obyvatelstvo velakrat ani okupacia nevznikne, alebo je neučinna. Anticka Sparta mnohe bitky aj prehrala, ale okupovana bola až Rimanmi. Ale čo antika, poriadna okupacia vlastne nevznikla ani za 20 rokov v Afganistane.
      Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     09:18 20.02.2020

     palo satko
     Pohádky ovčí babičky, nebo si u PS nechal kvalitně vymýt mozek. Ať tak nebo tak, mě to spíš přijde jako argument proč něco takového už nikdy nezavádět.

     palo satko
     Pohádky ovčí babičky, nebo si u PS nechal kvalitně vymýt mozek. Ať tak nebo tak, mě to spíš přijde jako argument proč něco takového už nikdy nezavádět.

     • palo satko
      09:43 20.02.2020

      Ja som opisal, čo dokazal urobit učinny vycvik a služba na hranici z "maničky". Ja som nepisal, že treba budovat ploty.

      Ja som opisal, čo dokazal urobit učinny vycvik a služba na hranici z "maničky". Ja som nepisal, že treba budovat ploty.

     • Scotty
      14:24 20.02.2020
      Oblíbený příspěvek

      palo satko
      A já jsem psal že jsem rád že taková vymejvárna hlavy dnes neexistuje.

      palo satko
      A já jsem psal že jsem rád že taková vymejvárna hlavy dnes neexistuje.

 • Jura99
  07:52 20.02.2020
  Oblíbený příspěvek

  Proti branné výchově obyvatelstva nic nemám, ale republika na tom není finančně tak zle, takže by nejprve mohla dotáhnout do konce vyzbrojení a vycvičení armády, kterou má. To už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proti branné výchově obyvatelstva nic nemám, ale republika na tom není finančně tak zle, takže by nejprve mohla dotáhnout do konce vyzbrojení a vycvičení armády, kterou má. To už snad máme děla, BVP, raketomety, tanky, vrtulníky, stíhačky, PVO, munici atp. ? Pokud zbraně nejsou, je nějaká branná výchova celkem k ničemu. Statečná složka národa si v případě konfliktu či okupace opět najde cestu do odboje sama.
  Skrýt celý příspěvek

  • chalupab
   08:04 20.02.2020

   "statečná složka" národa bude při nejlepším postavena - jako nelegální - před soud. A jsem toho názoru že na rozdíl od miliard na vojenské technologie mohu za minimum peněz vybavit ...
   Zobrazit celý příspěvek

   "statečná složka" národa bude při nejlepším postavena - jako nelegální - před soud. A jsem toho názoru že na rozdíl od miliard na vojenské technologie mohu za minimum peněz vybavit stovky tisíc občanů znalostmi a dovednostmi k tomu aby země jako celek mohla efektivně čelit krizím, včetně krize válečné - každý si dobře spočítá jestli je rozumné jít proti národu, který se bude a umí bránit....
   Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    08:17 20.02.2020
    • (0)
    Oblíbený příspěvek

    Takže snaha ušetřit. Tudy bych nešel. Takto "levně" se brání Afghánci, stačí jim kalach a pak tisíce rukou. Jenže s tisícovkami Afghánců umí zakývat pár stovek moderně vyzbrojených ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Takže snaha ušetřit. Tudy bych nešel. Takto "levně" se brání Afghánci, stačí jim kalach a pak tisíce rukou. Jenže s tisícovkami Afghánců umí zakývat pár stovek moderně vyzbrojených vojáků. Pokud se nepletu, Sověti měli ztráty asi 10tis. vojáků, ale Afghánců zahynulo přes milion. Tak takovu obranu za cenu sebezničení určitě nebrat. Nejprve vyzbrojme AČR a umožněme zájemcům vstup do AZ, které nechť dostanou stejnou výzbroj jako profíci.
    Skrýt celý příspěvek

    • chalupab
     10:15 21.02.2020

     odhodlaný a dovednostmi k obraně vybavený národ - ale nikoliv jen a pouze - ale jako citelné doplnění schopnosti branných a bezpečnostních složek v době krizí!!!

     odhodlaný a dovednostmi k obraně vybavený národ - ale nikoliv jen a pouze - ale jako citelné doplnění schopnosti branných a bezpečnostních složek v době krizí!!!

   • Al Capone
    09:43 20.02.2020

    Prosím o upřesnění o jaké znalosti a dovednosti se konkrétně jedná?
    A jakou formou by jste je chtěl předávat?

    Prosím o upřesnění o jaké znalosti a dovednosti se konkrétně jedná?
    A jakou formou by jste je chtěl předávat?

    • Al Capone
     08:32 21.02.2020

     Žádná odpověď taky odpověď.
     Takže zřejmně nemáte ani představu co a jak by jste chtěl učit. To se ale vyřeší za pochodu že? Hlavně ať vám Babiš nalije prachy a vy si votvoříte ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Žádná odpověď taky odpověď.
     Takže zřejmně nemáte ani představu co a jak by jste chtěl učit. To se ale vyřeší za pochodu že? Hlavně ať vám Babiš nalije prachy a vy si votvoříte vlastní úřad (nebo spíš trafiku)
     Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    10:27 20.02.2020
    Oblíbený příspěvek

    S povinnou vojenskou sluzbou se nebavime o 1,5 procentu HDP, ale podstatně vyšší sumě. Oprava kasaren, vystroj, vyzbroj, instruktori, infrastruktura (sklady atd), nahrada za usly ...
    Zobrazit celý příspěvek

    S povinnou vojenskou sluzbou se nebavime o 1,5 procentu HDP, ale podstatně vyšší sumě. Oprava kasaren, vystroj, vyzbroj, instruktori, infrastruktura (sklady atd), nahrada za usly zisk, socialnu a zdravotni + vypadek na danich po cas vycviku. Proste nerealne. To neni jako online kurz anglictiny...
    Skrýt celý příspěvek

  • Tesil
   19:25 20.02.2020

   Jura99
   Tady odkaz:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...
   Státy po celém světě prostě z různých důvodů vojenskou službu provozují.
   Chudší i ty ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Jura99
   Tady odkaz:
   https://cs.wikipedia.org/wiki/...
   Státy po celém světě prostě z různých důvodů vojenskou službu provozují.
   Chudší i ty bohatší.
   Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  07:44 20.02.2020
  • (3)
  Oblíbený příspěvek

  Obnova povinné vojenské služby je bezpochyby neproveditelná blbost, ale tomhle článku se dá pochválit akorát titulní obrázek. Takovou mentální bídu bych cekal na jiném webu.

  Obnova povinné vojenské služby je bezpochyby neproveditelná blbost, ale tomhle článku se dá pochválit akorát titulní obrázek. Takovou mentální bídu bych cekal na jiném webu.

  • chalupab
   08:05 20.02.2020

   Děkuji za názor - a prosím, jaké konkrétní blbosti jste v článku identifikoval? Děkuji

   Děkuji za názor - a prosím, jaké konkrétní blbosti jste v článku identifikoval? Děkuji

   • Rase
    20:10 20.02.2020

    Všechno jsem řekl a spíš byste se měl ptát co se mi na článku líbí než nelíbí. Text mluví jen o tom co všichni rozumní lidé vědí a nepřináší tak nic zajímavého / nového. Další věcí ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Všechno jsem řekl a spíš byste se měl ptát co se mi na článku líbí než nelíbí. Text mluví jen o tom co všichni rozumní lidé vědí a nepřináší tak nic zajímavého / nového. Další věcí je způsob psaní, který mi vyloženě vadil - ono rozčilování se (s otazníky) bez řešení a přímým oslovováním čtenáře. Zkrátka obsah, forma, atd. stojí za houbelec.
    ps. fotka ale pěkná
    Skrýt celý příspěvek

  • Charlie
   08:58 20.02.2020

   Hele rozveď proč... Gró článku - bez fungujícího systému pro "týl" je sebelíp vybavená armáda nahouby - bych řekl celkem platí a tahle republika je tak zoufale nepřipravená, že i ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Hele rozveď proč... Gró článku - bez fungujícího systému pro "týl" je sebelíp vybavená armáda nahouby - bych řekl celkem platí a tahle republika je tak zoufale nepřipravená, že i komančskej šlendrián byl proti tomu výkladní skříň efektivity.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    09:09 20.02.2020

    On ten článek má nějaké gró? Za mě je to koncentrovaná snůška blbostí.

    On ten článek má nějaké gró? Za mě je to koncentrovaná snůška blbostí.

    • Rase
     20:13 20.02.2020

     navíc kritika bez nástinu možného řešení je k ničemu. Myslím že každému je jasné, že každá armáda ve válce potřebuje týl (krom doplňování lidí i výrobu), současný systém AZ není ...
     Zobrazit celý příspěvek

     navíc kritika bez nástinu možného řešení je k ničemu. Myslím že každému je jasné, že každá armáda ve válce potřebuje týl (krom doplňování lidí i výrobu), současný systém AZ není ideální atd. ale celý článek je jen hospodský výkřik bez žádné hodnoty. Ani stínu hodnoty.
     Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   17:39 20.02.2020

   Rase
   Blbost a krátkozrakost bylo kompletní zrušení vojenské základní služby.
   Její obnova by nemusela moc bolet, záleží o způsobu prezenční služby. Pokud, například, nastavíte ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Rase
   Blbost a krátkozrakost bylo kompletní zrušení vojenské základní služby.
   Její obnova by nemusela moc bolet, záleží o způsobu prezenční služby. Pokud, například, nastavíte systém tak, že všichni ji musí absolovovat vždy po ukončení studia, například po střední škole, tak se bude jednat pouze o první rok, kdy si ekonomika státu bude muset zvyknout, že absolventi nastoupí do práce o pár měsíců později. V každém dalším roce již na to budou připraveni. To samé platí pro případné další realizované cvičení v pevně daných cyklech. Ale je to nepopulární, nepřinese to hlasy v příštích volbách, ...
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    18:02 20.02.2020

    Hlavně je to naprostá kravina. Dostanete masu lidí kteří chtějí být kdekoli jinde než v armádě a podle toho to bude vypadat.

    Hlavně je to naprostá kravina. Dostanete masu lidí kteří chtějí být kdekoli jinde než v armádě a podle toho to bude vypadat.

    • flanker.jirka
     19:59 20.02.2020

     zkuste to jít vysvětlit třeba na Ukrajinu nebo do Finska

     zkuste to jít vysvětlit třeba na Ukrajinu nebo do Finska

     • Scotty
      20:48 20.02.2020

      Až potkám nějakého Ukrajince určitě se nezapomenu zeptat jak se těšil na ZVS a jestli tam chtěl být.

      Až potkám nějakého Ukrajince určitě se nezapomenu zeptat jak se těšil na ZVS a jestli tam chtěl být.

     • Torong
      21:06 20.02.2020

      Jistě, Ukrajinská branecká armáda nám může být vzorem, že? Zajímavé, jak se najednou Ukrajina hodí... A Finsko? To má trochu jinou kulturní tradici...

      Jistě, Ukrajinská branecká armáda nám může být vzorem, že? Zajímavé, jak se najednou Ukrajina hodí... A Finsko? To má trochu jinou kulturní tradici...

   • Rase
    20:22 20.02.2020

    Dnes se zapomíná, že vojenská služba musí mít i represivní část, která lidi nějakým způsobem dokope ke službě (nebo náhradní službě) a to se nemusíme bavit přímo o vojenském ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Dnes se zapomíná, že vojenská služba musí mít i represivní část, která lidi nějakým způsobem dokope ke službě (nebo náhradní službě) a to se nemusíme bavit přímo o vojenském výcviku. Klidně to berme jako volitelný kroužek na několik měsíců - já bych tam nešel a to mám armádu rád... Další věcí je, kde by se ti lidi cvičili (kde by spali atd.), kdo by je cvičil (ty musíš platit), navíc platit lidem ušlou mzdu (říkejme tomu třeba žold) a zároveň stát přijde o peníze z daní za práci, kterou by ti lidé mohli normálně vytvářet - místo toho jsou někde v kasárnách. Pokud by ti mladí chodili každé ráno z domu do služby, tak k čemu by to bylo? tak to měli možná námořní důstojníci R-U námořnictva... Zkrátka pokud má mít obnovení služby smysl, tak musí mladé vytáhnout z jejich ulit a k tomu jsou potřeba prostory, lidé, organizace, represivní složky a hlavně peníze. Moc pěněz - osobně si myslím že by to bylo o dost dražší než 1% HDP (každý rok) a to se nebavíme o tom, že je potřeba nalít kupu peněz (tak 1,5% HDP minimálně) i do normální armády ,která je podfinancovaná...
    Skrýt celý příspěvek

    • pks_
     00:01 21.02.2020

     Pokud se na to podíváš čistě z finančního hlediska, tak je samozřejmě jakákoliv koruna vložená do armády je vyhozena z okna a úplně k ničemu.

     To ovšem platí jen v situaci, kdy se ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Pokud se na to podíváš čistě z finančního hlediska, tak je samozřejmě jakákoliv koruna vložená do armády je vyhozena z okna a úplně k ničemu.

     To ovšem platí jen v situaci, kdy se vůbec nic nestane. A čím méně do armády vložíš, tím více si koleduješ o to, aby se "něco" stalo. A to něco může být, že přijdeme o všechno, že budeme zlikvidování a povražděni, vše, co naši předkové zde vybudovali může být zničeno. V sázce je prostě úplně VŠECHNO. Je to jako našetřit stovky milionů a potom je dát to krabice na náměstí - napsat tam, že to jsou stovky milionů a věřit, že všichni odolají tomu, si je vzít.

     Když to vezmeš z čistě kapitalistického pohledu, proč by někdo měl vydělávat drobné v potu tváře, když si může se zbraní v ruce vzít miliony? Ta investice do ozbrojeného vpádu má malá rizika a slibuje velký zisk.
     Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  07:27 20.02.2020
  • (2)
  Oblíbený příspěvek

  /Místo toho, aby legislativně institucionalizovala Národní domobranu, tak ji naopak, pro jistotu úplně zakázala (Bruselské noty?) ‒ gratuluji./
  To si snad pan exposlanec dělá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  /Místo toho, aby legislativně institucionalizovala Národní domobranu, tak ji naopak, pro jistotu úplně zakázala (Bruselské noty?) ‒ gratuluji./
  To si snad pan exposlanec dělá srandu. To co se nazývá Národní domobrana mělo být zakázáno dávno. Ne kvůli nějakým bruselským notám, ale proto že je to proruská organizace kde její vrcholná členka organizovala zastupitelské centrum Doněcké lidové republiky. Mimo mnoha jiného.
  Pokud je pravda že byl pan Chalupa poradcem ministryně Šlechtové za jejího krátkého působení na MO. Pak jsem rád že jste se od tam pakovali tak rychle. Nechci si ani představovat jak by vypadalo MO a armáda pokud by pan exposlanec měl možnost realizovat své zvrácené představy.

  Jinak mě velice těší že AN začali konečně přebírat články z Parlamentních listů. Myslím že po sérii článků poslance za SPD je to jen logické pokračování. Těším se až pan Grohmann začne konečně přebírat články z dalších kvalitních zdrojů, třeba ze Sputniku.
  Skrýt celý příspěvek

  • chalupab
   08:15 20.02.2020

   Vážený pane, domobranami se zabývám už od roku 2015 a jasně jsem se mnohokrát vyjádřil, že živelně vznikající domobrany jsou skutečně problém. Na druhé stran evidentně chybí ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Vážený pane, domobranami se zabývám už od roku 2015 a jasně jsem se mnohokrát vyjádřil, že živelně vznikající domobrany jsou skutečně problém. Na druhé stran evidentně chybí Civilní obrana a ochrana, možno říci síly uzemní obrany. Vojáků je 27 000, policistů 40 000 - poměr bojovníků k úředníkům v uniformách je cca 1:4, v případě vojenské krize bude většina bojovníku z armády poslána do sil NATO.....atd.....na obranu obyvatelstva to v takové situaci vychází přibližně že jeden uniformovaný (?kvalita?) bude připadat na cca 350 civilistů, kteří v současné době o obraně a chování se v krizových situacích neví vůbec nic. Umíte si to představit?
   A v roce 2017 začalo MO konečně pracovat na legislativě, který by umožnila vznik legální "domobrany" - bohužel s koncem volebního období to také skončilo bez pokračování. Mimochodem - víte co to byl Svaz brannosti/Dekret presidenta republiky ze dne 27. října 1945
   o zřízení Svazu brannosti??? Podle Vás měl i E. Beneš zvrácené představy?
   A prosím- definujte přesně co je to podle Vás "proruské". Děkuji.
   Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    08:50 20.02.2020
    • (0)
    Oblíbený příspěvek

    V zásadě mě nevadí domobrany pokud budou přísně apolitické. K tomu ostatně směřuje ten takzvaný zákon proti domobranám. Jestli se ptáte co je pro mě proruské tak Národní domobrana ...
    Zobrazit celý příspěvek

    V zásadě mě nevadí domobrany pokud budou přísně apolitické. K tomu ostatně směřuje ten takzvaný zákon proti domobranám. Jestli se ptáte co je pro mě proruské tak Národní domobrana to splňuje dokonale. Pokud to nevidíte jste ztracený případ.
    Popravdě nechápu tu neustálou snaho po zřízení nějaké "státní domobrany". Dnes existuje AZ která se má do budoucna značně zvětšit a zřizovat nějakou další organizaci je značně kontraproduktivní. Pokud se někdo nechce zavázat ke službě u AZ je tu ještě možnost dobrovolného cvičení. Celá tahle snaha dát různým extrémistům, dnes organizovaným v různých podivných domobranách, nějakou legitimizaci státem je pro mě naprosto nepřijatelná.
    Pokud jste si neráčil všimnout je rok 2020, ne 1945 nebo 1985. Dnes jsme v naprosto jiné situaci.
    Skrýt celý příspěvek

    • crusader
     09:25 20.02.2020

     Scotty
     Domobrana je od slova bránit domov.
     Až budou AZ na podobném principu, jsem ochotný do nich vstoupit. Jenže toho se do svých 60 určitě nedočkám.
     Zatím podle poslední ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Scotty
     Domobrana je od slova bránit domov.
     Až budou AZ na podobném principu, jsem ochotný do nich vstoupit. Jenže toho se do svých 60 určitě nedočkám.
     Zatím podle poslední koncepce rozvoje vznikne jakási teritoriální obrana, která se bude skládat ze stávajících rot AZ při KVV.
     Takže já, jako občan Ústeckého kraje (nejvýchodnější část kraje, okres Děčín) mám rotu při KVV Ústí, tam se tedy přihlásím a v případě potřeby mě pošlou hlídat letiště v Žatci (tedy jestli ještě existuje, jen příklad), přesně na opačném konci Ústeckého kraje. Tím to úplně neguje tu teritorialitu, to tam může být klidně chlap z Moravy, zná to tam stejně jako já, tedy vůbec.
     Až budou AZ něco jako družstva SOS v roce 1938, například velení roty AZ v Ústí, četa AZ v Děčíně, 1. družstvo AZ v Rumburku, 2. družstvo v České Kamenici, 3 družstvo v Děčíně tak to teprve bude Teritoriální obrana (a že těch cílů v jednotlivých okresech je - rozvodny, vodojemy...). Jenže bohužel to je nesmysl, nemáme žádné ozbrojené složky, které by mohli vytvořit ten kádr místních družstev jako v SOS - nemáme finanční stráž, nemáme četníky (policie nemá vojenský výcvik) a armáda není schopná dodat ani velitele pro ty družstva.
     Skrýt celý příspěvek

     • Spalda
      11:15 20.02.2020
      Oblíbený příspěvek

      A k čemu vám budou čety, roztroušené po celém kraji? Máte představu co by taková četa mohla dělat? Kolik je to lidí? Pro každou četu zajistit, stravu, ubytování, tech. podporu ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A k čemu vám budou čety, roztroušené po celém kraji? Máte představu co by taková četa mohla dělat? Kolik je to lidí? Pro každou četu zajistit, stravu, ubytování, tech. podporu atd.... To ste teda dobrej snílek :) Připadá mi to že spousta lidí má předtavu že "pušku do ruky" vezme každý. omyl. i ve válečném, nebo jiném "nestandartním" stavu je potřeba zajistit chod státu. Nemocnice, doprava, výroba a distribuce potravin, elektriky, vody, odpad atd, atd....
      Skrýt celý příspěvek

     • crusader
      13:45 20.02.2020

      Spalda
      No rozhodně budou čety AZ roztroušené po kraji lepší než roty umístěné u KVV.
      Už jen počty rota AZ u KVV zhruba 100-120 mužů to je 1680 mužů
      četa Teritoriální obrany TO (3 ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Spalda
      No rozhodně budou čety AZ roztroušené po kraji lepší než roty umístěné u KVV.
      Už jen počty rota AZ u KVV zhruba 100-120 mužů to je 1680 mužů
      četa Teritoriální obrany TO (3 družstva) to je 30mužů na každém okrese 76 okresu + 16 obvodů Prahy to je 2760 mužů. Navíc nikdo neříká, že četa TO musí být jen 1 na okresu.
      Co by čety dělaly? Cvičily pro případné nasazení při ostraze objektů (měly by přidělené stálé objekty, jejichž okolí by dokonale znaly), prováděly by střelecký a taktický výcvik v rámci družstva, čety a roty, zdravotní přípravu atd., byli by okamžitě k dispozici IZS a policii při mimořádných událostech. Zbraně a výstroj uložené např. na okresním policejním ředitelství nebo na vybraných policejních stanicích ve větších městech.
      Lidé, se kterými by se v případě "nestandardních" (standard nikoli standarta) stavů nedalo počítat by asi členy AZ nejspíš být nemohli (předpokládám, že to platí i dnes).
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      18:09 20.02.2020

      Crusader: To všechno co popisujete už právě dělají krajské roty AZ. A dělají to už víc než deset let...

      Crusader: To všechno co popisujete už právě dělají krajské roty AZ. A dělají to už víc než deset let...

     • Spalda
      07:05 21.02.2020

      Jenže četa, v případě nasazení, zvládne "ohlídat" tak jeden "barák" a to ještě celkem s problémem. Rozhodně ne třeba areál chemičky, přehradu a pod. Ještě by zvládla obsadit jedno ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jenže četa, v případě nasazení, zvládne "ohlídat" tak jeden "barák" a to ještě celkem s problémem. Rozhodně ne třeba areál chemičky, přehradu a pod. Ještě by zvládla obsadit jedno KPM, ale tím její možnosti konči. Četa je prostě na podobnou smysluplnou činnost málo.
      Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     12:25 20.02.2020

     Představa , že domobrana je jen se samopalem v ruce je dost jednoduchá. bohužel mnoho diskutujících takto jednoduše uvažuje. Pro mne je domobrana soubor činností, které v době ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Představa , že domobrana je jen se samopalem v ruce je dost jednoduchá. bohužel mnoho diskutujících takto jednoduše uvažuje. Pro mne je domobrana soubor činností, které v době ohrožení pomáhají státu efektivně zvládat krize. Tedy nejen s blembákem na palici a kvérem v ruce, ale i dovednosti první pomoci, pomoci při požárech, pomoci při závalech v budovách i pomoci při ochraně důležitých budov. ne zrovna strategických. A samozřejmě uvědomění- vlastenectví.
     Máte-li pocit, že v době ohrožení státu na toto všechno bude stačit armáda a IZS, jste dost naivní. A to nemluvím, jak by se asi tvářil naši předkové, jak zacházíme s jejich odkazem.
     Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      12:40 20.02.2020

      Přesně k tomu o čem píšete je určena aktivní záloha. Předpokládám, že s ohledem na to co píšete jste jistě členem. V opačném případě jste klasický hospodský tlachal s plnou hubou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Přesně k tomu o čem píšete je určena aktivní záloha. Předpokládám, že s ohledem na to co píšete jste jistě členem. V opačném případě jste klasický hospodský tlachal s plnou hubou řečí a skutek utek.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      13:06 20.02.2020

      První pomoc je povinná pro všechny občany ČR a každý občan ČR je povinen jí umět a poskytnout. K tomu nepotřebujete žádné domobrany.
      Pomoc při požáru. Tohle je otázkou solidarity a ...
      Zobrazit celý příspěvek

      První pomoc je povinná pro všechny občany ČR a každý občan ČR je povinen jí umět a poskytnout. K tomu nepotřebujete žádné domobrany.
      Pomoc při požáru. Tohle je otázkou solidarity a ochoty pomoct každého jednotlivce. Ovšem bez pořádného vybavení je vám takový člověk dobrý tak akorát k tomu aby tahal hadice a poskytoval první pomoc zraněným. A tady platí viz. výše.
      Pomoc při závalech domů. Opět tohle je založeno na solidaritě jednotlivce a krom odhazování sutě a těžké manuální práce, je vám takový člověk platný leda k poskytování první pomoci. A i tady platí viz. výše o povinnosti umět a poskytnout první pomoc.
      Skrýt celý příspěvek

 • Roland
  06:52 20.02.2020

  podle mě by pro začátek stačilo, kdyby od základky byl každá rok povinný "voejnský" tábor pro děti-studenty

  nemusel by to být rovnou přijimač, spíš něco na úrovni braných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  podle mě by pro začátek stačilo, kdyby od základky byl každá rok povinný "voejnský" tábor pro děti-studenty

  nemusel by to být rovnou přijimač, spíš něco na úrovni braných cvičení - kluky odjakživa baví hrát si na vojáky, tak této přirozenosti využít a trochu ji podpořit a pstupně jim dát možnost se něco naučit - od běhání po lese s busolou, starání se sama o sebe, přes fyzičku a sebeobranu po klasické vojenské věci.

  Pak by sami zjistili, jestli chtějí jít do nějakých "pokračovaček", nebo do záloh, nebo se na to vykašlat - ale věděli by o co jde
  Skrýt celý příspěvek

  • Honzin
   08:31 20.02.2020

   Souhlasím. Tohle mi příjde jako střízlivý pohled na věc.

   Položím si teď dvě otázky.

   #1 Byl bych ochoten ve věku od 5 do 25 let se takových cvičení zučastnit?
   Jasně a uplně vidím ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasím. Tohle mi příjde jako střízlivý pohled na věc.

   Položím si teď dvě otázky.

   #1 Byl bych ochoten ve věku od 5 do 25 let se takových cvičení zučastnit?
   Jasně a uplně vidím své mladší já jak by se na to těšilo.

   #2 Byl bych ochoten ve věku 25 let a více se takových cvičení zučastnit?
   Zaleží na pojetí. Pokud by tato cvičení byla oproštěna od stupidní buzerace, povyšování mazáků nad nováčky a výchovy typu "voják nepřemýšlí ale pouze plní rozkazy", tak bych proti tomu nic neměl. V opačném případě bych se toho dobrovolně nikdy neúčastnil.
   Skrýt celý příspěvek

   • Roland
    06:54 21.02.2020

    1# - přesně - a šlo by to rozdělit i podle škol - se stavebkou by mohli žešit ženijní věci, IT by si vyzkoušeli, jaký to je zavřenej ve starým řopíku s minimem elektroniky okolo ...
    Zobrazit celý příspěvek

    1# - přesně - a šlo by to rozdělit i podle škol - se stavebkou by mohli žešit ženijní věci, IT by si vyzkoušeli, jaký to je zavřenej ve starým řopíku s minimem elektroniky okolo hackovat cizí drony a dalo by se vymyslet spousta (podle mě) zajímavých scénářů

    #2 - už bych možná nemusel - v bodě #1 bych si vyzkoušel, jestli je to pro mě zajímavý, nějaký základy pro případ průšvihu bych měl. A na druhou stranu kdyby to bylo jak píšeš zajímavě připravený, tak si tam rád jednou za rok na týden odejdu odpočinout od světa okolo
    Skrýt celý příspěvek

  • satai
   10:27 20.02.2020

   Ideální místo, kde se naučit sabotovat nebo alespoň švejkovat.

   Ideální místo, kde se naučit sabotovat nebo alespoň švejkovat.

   • Roland
    06:49 21.02.2020

    proč? evidentně to myslím jinak, než ty to chápeš

    proč? evidentně to myslím jinak, než ty to chápeš

    • satai
     07:24 21.02.2020

     Protože to nějak myslíš. A dopadlo by to tak, jak to chápu.

     Protože to nějak myslíš. A dopadlo by to tak, jak to chápu.

     • Zabahaz
      17:47 26.02.2020

      "Oni to mysleli dobře, a dopadlo to jako obvykle." Údajně citát ruského ministra Černomyrdina, který by měl být zlatem do mramoru tesán, neb jeho platnost je nadčasová.

      "Oni to mysleli dobře, a dopadlo to jako obvykle." Údajně citát ruského ministra Černomyrdina, který by měl být zlatem do mramoru tesán, neb jeho platnost je nadčasová.

 • CerVus
  06:24 20.02.2020

  No za 75 mega se tu najde asi milion lidí ochotných objíždět celý rok pár tisíc škol a vytrvalým žvaněním tam přežít tu hodinu nezájmu tamního osazenstva.
  A k věci. Obnovení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No za 75 mega se tu najde asi milion lidí ochotných objíždět celý rok pár tisíc škol a vytrvalým žvaněním tam přežít tu hodinu nezájmu tamního osazenstva.
  A k věci. Obnovení odvodů je kravina. Nejsou na to peníze, prostory ani obecná ochota lidí pro tuhle zemi nasazovat krk. Vlastenectví se tu provozuje jen v době olympiády nebo mistrovství světa a to pouze za předpokladu, že je ve hře zlato. A s okupanty se tu tenhle zlomený národ vždy nějak dohodl. Proč by tomu mělo být jinak. 60 let s ohnutým hřbetem udělá svoje.
  Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   07:58 20.02.2020
   Oblíbený příspěvek

   Opět klišé o ohnuté hřbetu. Češi hřbet neohýbali o nic více než Francouzi, Holanďani a další. Francouzi si udělali celou ohnutou loutkovou republiku, dokonce na čele s válečným ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Opět klišé o ohnuté hřbetu. Češi hřbet neohýbali o nic více než Francouzi, Holanďani a další. Francouzi si udělali celou ohnutou loutkovou republiku, dokonce na čele s válečným hrdinou. Český odboj patřil k těm větším, přestože podmínky byly kvůli délce okupace, vzdálenosti území od spojenců a absenci terénu k ukrytí nejhorší. Rovněž můžeme být celkem hrdí na to, že naši pochopili, kam Hitler svět vede a jak to celé dopadne, jak jedni z prvních.
   Skrýt celý příspěvek

  • chalupab
   08:21 20.02.2020

   Víte za těch 75 mega musíte zaplatit lidi, jejich vybavení pomůcky, školení, pojištění, odvody. Musíte zaplatit nikoliv kohokoliv, ale nejlépe odborníky, kteří se tím zabývali po ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Víte za těch 75 mega musíte zaplatit lidi, jejich vybavení pomůcky, školení, pojištění, odvody. Musíte zaplatit nikoliv kohokoliv, ale nejlépe odborníky, kteří se tím zabývali po většinu profesního života - tedy uniformované "veterány" - nejlépe vojenské chemiky a "speciály", specialisty od hasičů, policistů. Musíte koordinovat pracovní skupiny tak aby pokryly oněch 5600 škol.....jinými slovy za 75 mega žádných milion ochotných lidí ani neseženete, ani nezaplatíte :-)
   Skrýt celý příspěvek

   • Charlie
    09:02 20.02.2020

    Nenapadá mě lepší využití veteránů než je - ty co umí předat svoje zkušenosti - to nechat dělat. Vypustit ty draze vycvičený lidi jen tak "bez užitku" do civilu si podle mě nemůže ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Nenapadá mě lepší využití veteránů než je - ty co umí předat svoje zkušenosti - to nechat dělat. Vypustit ty draze vycvičený lidi jen tak "bez užitku" do civilu si podle mě nemůže tenhle stát dovolit...
    Skrýt celý příspěvek

    • chalupab
     10:17 21.02.2020

     ale bohužel to dělá

     ale bohužel to dělá

   • Scotty
    09:12 20.02.2020
    Oblíbený příspěvek

    chalupab
    No jo, Andrej čerpá ve velkém a vám nechce přihrát ani 75 milionů. Smůla co?

    chalupab
    No jo, Andrej čerpá ve velkém a vám nechce přihrát ani 75 milionů. Smůla co?

    • chalupab
     10:18 21.02.2020

     poněkud ubohé, ne

     poněkud ubohé, ne

     • Scotty
      13:46 21.02.2020

      Ale vcelku výstižné. Za 75 miliónů by se dalo pořídit například 1 363 pušek Bren, nebo 5000 pistolí P-10C. Sám si rozhodněte co je pro případnou obranu důležitější. Zbraně, nebo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ale vcelku výstižné. Za 75 miliónů by se dalo pořídit například 1 363 pušek Bren, nebo 5000 pistolí P-10C. Sám si rozhodněte co je pro případnou obranu důležitější. Zbraně, nebo zašívána pro vás a pár vašich kamarádů?
      Skrýt celý příspěvek

     • pks_
      22:46 21.02.2020

      Scotty: Investice do lidí je důležitější, obzvláště pokud pistole nebo Breny máme. Sice netuším, jak časově náročná je výroba P-10C nebo Brenu, ale vím, že výcvik se dá možná ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Investice do lidí je důležitější, obzvláště pokud pistole nebo Breny máme. Sice netuším, jak časově náročná je výroba P-10C nebo Brenu, ale vím, že výcvik se dá možná ošidit a zkrátit, ale prostě si ten čas vezme. Zbraní jsou plné sklady, ale pokud není ochota vzít zbraň do ruky, tak ty sklady poslouží jen protivníkovi.

      Celá tato diskuse je jen o tom, že "já nepohnu ani prstem a ať jdou položit život ti ostatní, které to baví! Rozhodně to musí být dobrovolné, abych pozůstalým mohl vmést do tváře "Má co chtěl pitomec! Stejně šel bojovat jen pro peníze!"

      Když už bych měl něco udělat, tak jim koupím více Brenů a lepší obrněnce, aby nebyli starší než vojáci - prostě se z vojny vyplatím.

      A bojovat stejně nemá smysl, píšu si tě, jsi militant, a až nás obsadí Číňani/Islamisti/Zelení mužíci/mimozemšťani, tak tě vzorně nahlásím, abych si šplhnul."
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:07 21.02.2020

      pks_
      /Zbraní jsou plné sklady, ale pokud není ochota vzít zbraň do ruky, tak ty sklady poslouží jen protivníkovi./
      No ne, nejsou. Vlastně kompletní přezbrojení na Bren 2 se bude ...
      Zobrazit celý příspěvek

      pks_
      /Zbraní jsou plné sklady, ale pokud není ochota vzít zbraň do ruky, tak ty sklady poslouží jen protivníkovi./
      No ne, nejsou. Vlastně kompletní přezbrojení na Bren 2 se bude realizovat až v následujících letech. Pana Chalupu může těšit to že tím že mu nebylo dovoleno "odklonit" 75 miliónů přispěl k přezbrojení české armády.
      Dobrovolnost je o motivaci a motivace je základní předpoklad dobrých výsledků. Na to je samozřejmě navázáno i odpovídající materiální vybavení.
      Vás jsem si zapsal jako blba. Bohužel to není kam nahlásit.
      Skrýt celý příspěvek

     • pks_
      15:26 22.02.2020

      Scotty: Zkuste si odpovědět, jakou přidanou hodnotu přinese přezbrojení z Bren 1 na Bren 2.

      Dobrovolnost je jen jednou ze složek motivace. Můžete motivovat pozitivně (pochvala, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Zkuste si odpovědět, jakou přidanou hodnotu přinese přezbrojení z Bren 1 na Bren 2.

      Dobrovolnost je jen jednou ze složek motivace. Můžete motivovat pozitivně (pochvala, povýšení, vycházky, opušťák), negativně (důtka, basa, neoblíbené práce, zákaz vycházek). Nejpodstatnější motivace je důvěryhodný velitel a toho před dobrovolným nástupem stejně nepoznáte (předpokládám) a kdykoliv se může změnit (padne, je převelen).

      Dobrovolnost je stejně jen počáteční motivace - tj. podlehnu reklamní kampani za 500 mil. Kč (vyhozené peníze na úkor Brenů a P-10C) a a dobrovolně se přihlásím - potom ale už stejně musím poslouchat rozkazy. Nebo v AZ to funguje tak, že rozkaz se buď dobrovolně rozhodnu splnit a nebo se dobrovolně rozhodnu, že je špatně a místo doprava bychom raději měli jít doleva?

      Dobře, asi jsem blb. Vidím problém tam, kde všichni jásají nad tím, že je aktuální stav OK. Jen bych rád upozornil, abyste si dal pozor na další země - zřejmě plné blbů - kde mají základní vojenskou službu (https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      Skrýt celý příspěvek

     • pks_
      15:28 22.02.2020

      oprava zmršeného odkazu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...

      oprava zmršeného odkazu: https://cs.wikipedia.org/wiki/...

     • Scotty
      18:03 22.02.2020

      pks_
      /Zkuste si odpovědět, jakou přidanou hodnotu přinese přezbrojení z Bren 1 na Bren 2./
      Pokud jste ty zbraně byť jen držel v ruce tak pochopíte že značnou. Ostatně o tom by ...
      Zobrazit celý příspěvek

      pks_
      /Zkuste si odpovědět, jakou přidanou hodnotu přinese přezbrojení z Bren 1 na Bren 2./
      Pokud jste ty zbraně byť jen držel v ruce tak pochopíte že značnou. Ostatně o tom by jistě mohli říct víc třeba Migi, který se jistě dobře seznámil jak s Brenem první tak druhé generace.

      Pokud někdo dobrovolně vstoupí do AZ tak si jistě dobře uvědomuje do čeho jde. Pochybuji že někoho kdo o danou věc nemá zájem přesvědčí sebenákladnější reklamní kampaň. Navíc pokud vím během základního kurzu ve Vyškově je možné okamžitě skončit bez udání důvodu.
      Nejlepší motivace je že jsem tam kde chci být a pocit že dělám to co mě naplňuje.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      20:47 22.02.2020

      Mezi 1 a 2 brenem je obrovský rozdíl, ale zase to není žádný extra gamebraker. Nicméně za cenu nového beru by šlo pořídit třeba z osobní výstroje spousta věcí, který už zásadně ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Mezi 1 a 2 brenem je obrovský rozdíl, ale zase to není žádný extra gamebraker. Nicméně za cenu nového beru by šlo pořídit třeba z osobní výstroje spousta věcí, který už zásadně ovlivní výkon vojáka v poli s kterých se v naší armádě zatím docela nedostává. Nebo vzít celou částku a investovat je třeba do výcvikových prostor, kde má AČR tady velký deficit. Musím souhlasím s tím, že případných 75 milion by šlo investovat určitě lépe, než do outsourcování série přednášek na školách.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:08 22.02.2020

      Migi
      Neříkám že je to gamebraker, ale například rozdíl váhy musí být pro člověka co to tahá celý den příjemná změna.
      Chtěl jsem spíš poukázat na to že za 75 miliónů se dá pořídit ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      Neříkám že je to gamebraker, ale například rozdíl váhy musí být pro člověka co to tahá celý den příjemná změna.
      Chtěl jsem spíš poukázat na to že za 75 miliónů se dá pořídit celkem dost. Což zvlášť u velkých armádních tendrů, kde se žongluje stamilióny a miliardami, trochu zaniká.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      22:51 22.02.2020

      Aby jsme to nebrali jen podle zbraní. Tak za tuto částku se může nakoupit 2 173 lehkých nosičů plátů DEMON, nebo 1630 neprůstřelných vest LV 55.

      Aby jsme to nebrali jen podle zbraní. Tak za tuto částku se může nakoupit 2 173 lehkých nosičů plátů DEMON, nebo 1630 neprůstřelných vest LV 55.

     • pks_
      21:34 23.02.2020

      Ok, takže problém jsou peníze - když se nějaké investují do výchovy populace, tak budou chybět ozbrojeným složkám, které mají velký vnitřní dluh prakticky ve všem.

      Domnívám se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ok, takže problém jsou peníze - když se nějaké investují do výchovy populace, tak budou chybět ozbrojeným složkám, které mají velký vnitřní dluh prakticky ve všem.

      Domnívám se ale, že investice do vzdělání populace by se vojákům vyplatila, protože by mohl poklesnout politický tlak na rozpočet obrany.

      A armádu máme tedy ne na to, aby bránila území ČR, ale aby bojovala v rámci operací NATO a případně utekla při obsazení ČR a bojovala z exilu. Tak ne, že by to za druhé světové Benešovi takto nevyšlo, ale určitě to nebude pozitivně přijato obyvatelstvem a může to být vnímáno jako zrada.
      Skrýt celý příspěvek

   • CerVus
    10:25 20.02.2020

    To je mi úplně jasné.
    Na 5600 škol a nějakých 170 školních dní je třeba 33 lidí. Bez problému by se při 2h besedě daly stihnout dvě možná i tři školy za den. Řekněme hodně ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To je mi úplně jasné.
    Na 5600 škol a nějakých 170 školních dní je třeba 33 lidí. Bez problému by se při 2h besedě daly stihnout dvě možná i tři školy za den. Řekněme hodně nadsazený počet je 40 lidí, aby bylo i na dovolené a i kdyby byli dotyční netahaví a zvládli jen jednu školu.
    Průměrná mzda 32000 hrůbého což je za takovou kravinu a za tak málo času v podstatě přeplacené proto za ty peníze neřeším dopravu. Ve stejném systému pracují nezávislí školitelé pro firmy. Jsme na nějakých 15,5 milionech. 4,5 milionů musí stačit na natisknutí materiálů. Tak kde je těch 55? Na Kajmanech nebo ve Švícarsku?
    Skrýt celý příspěvek

    • otecko
     12:34 20.02.2020

     Je vidět, že jste nic podobného nedělal, nic neorganizoval, jen, s prominutím, žvaníte!!!! Já jsem pro školy organizoval kurzy První pomoci, ve svém volnu, se studenty záchranáři ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Je vidět, že jste nic podobného nedělal, nic neorganizoval, jen, s prominutím, žvaníte!!!! Já jsem pro školy organizoval kurzy První pomoci, ve svém volnu, se studenty záchranáři a tak, aby to děti zaujalo. 4 hodiny to byly i s přípravou- vybalením-namaskováním-instruktáž-dotazy-zabalit a vypadnout! Pokud by to mělo být na širší bázi-s hasiči, vojáky, bude to delší. A nemá smysl to odfláknout , děti to poznají a nezanechá to v nich nic. Přepočítávat vše na výplatu je trapné, bez srdce to dělat nikdo nebude!
     Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      13:53 20.02.2020

      Naivní představa, že na to školy vynahradí celý den, ale budiž. Kupodivu i já jsem se něco navykládal během přednášek o první pomoci, takže opravdu chápu a můžu jen potvrdit, že za ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Naivní představa, že na to školy vynahradí celý den, ale budiž. Kupodivu i já jsem se něco navykládal během přednášek o první pomoci, takže opravdu chápu a můžu jen potvrdit, že za tohle jsou lidé vděční. Jenže....
      Bavíme se o první pomoci. Což je v podstatě okrajová záležitost vojenského výcviku, která se ale může běžným lidem nejvíce hodit. A v tom je ten problém.

      Ve dvou se navíc nedá zvládnout více než nějakých 30 lidí, aby si z toho za dvě, tri hodiny něco pořádně odnesli a vyzkoušeli si to. Maskování je hezké na ukázky, ale příšerně zdržuje a dá se s tím cvičit až ti dotyční něco umí.

      Ale fajn. První pomoc beru. Ta má v osnovách na školách prostě být. A ani ona nezůstane v hlavě pokud se to necvičí. I profesionálové, kteří mají zdravotní kurzy zapomínají. Ale co ten zbytek vojenského cirkusu? Kolik hodin by to celkově dalo? A co by se tam řešilo? Ukázky boje, zbraní? Od toho jsou dětské dny - ano také se účastním. Nebo zase budou děcka stejně jako neše generace běhat po školách v plynových maskách? Ne, mimo té zdravotní pomoci to na školy nepatří. Od porozumnění výhodám demokracie nebo důvodům proč bránit vlast tam mají občanskou výchovu, která má sloužit jako doplněk rodičů. Parta bývalých vojáků to v nich neprobudí.

      A peníze rozebírám hlavně proto, že pan bývalý poslanec chce schválit očividně předraženou zakázku. On to nedělá z nějakých humanitních důvodů. Dělá to čistě z touhy po zisku, když už mu to křeslo ve sněmovně nedopadlo.
      Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      20:49 20.02.2020

      CerVus- naivní představa? Jo, já jsem něco pro ty mladé udělal, vy jen trolíte . Aby se něco naučili, dovedete tady sáhodlouze exhibitovat nad klávesnicí. Takový strejc od ...
      Zobrazit celý příspěvek

      CerVus- naivní představa? Jo, já jsem něco pro ty mladé udělal, vy jen trolíte . Aby se něco naučili, dovedete tady sáhodlouze exhibitovat nad klávesnicí. Takový strejc od pííííva, co dovede jen kibicovat, takových teoretiků je tady spousty. Ovšem zvednout se a zapojit se, udělat něco pro dobrou věc, to nedovedete. Pak se divíte, že je v tomto národě tak málo vlastnectví? Co vlastně chcete, jste na armádním webu a snažíte se místo hledaní cesty, námětů jen stupidně kritizovat. To umí každý vůl! To je vaše zrcadlo, váš vklad ! Vy že jste něco navykládal o První pomoci a měl jste ve dvou 30 lidí, tak to asi lidi fakt zaujalo, strejdo, já to organizoval po 5-6 dětech ve skupině a jeden záchranář, aby to mělo smysl, protože pokud si jedinec nevyzkouší vše na sobě či na figurině, tak se jedná o ztracený čas, strejdo, víme!
      Další věcí je, že branná výchova není o plynových maskách, ale o chování v krizových situalcích celkově, dá se říct "laický IZS", prostě si osvojit vzorce chování v takových situlacích. To vám asi nedošlo. Stejně tak, že dva instruktoři na 30 lidí je forma školení BPOZ v práci, tedy k prdu!
      Skrýt celý příspěvek

    • chalupab
     10:18 21.02.2020

     zkuste lépe počítat

     zkuste lépe počítat

     • Torong
      11:40 21.02.2020

      A co kdyby jste místo výkřiků argumentoval a tedy rozepsal do položek těch 75 mil. Nemusíte dopodrobna...

      A co kdyby jste místo výkřiků argumentoval a tedy rozepsal do položek těch 75 mil. Nemusíte dopodrobna...