NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • semtam
  21:21 04.01.2015

  Docela obsáhlý článek o novele SK ústavy je zde

  http://www.teraz.sk/slovensko/...

  Docela obsáhlý článek o novele SK ústavy je zde

  http://www.teraz.sk/slovensko/...

 • MarcusMaximusVictus
  20:53 04.01.2015

  to Superme slová majú svoj význam. "To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy" V čom vidím klamstvo? No len v tom, že ...Zobrazit celý příspěvek

  to Superme

  slová majú svoj význam.

  "To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy"

  V čom vidím klamstvo? No len v tom, že v ústave SR nie je napísané (a už vôbec nie priamo), že RODINA je len zväzok muža a ženy. Ale je v nej definícia MANŽELSTVA ako zväzok muža a ženy.

  "Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je?"

  Nie, nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). MANŽELSTVO je manželstvo (muž+žena) a je definované v ústave. PARTNERSTVO definované nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). Zdá sa mi, že si pletiete dojmy a pojmy. MANŽELSTVO, PARTNERSTVO a RODINA sú samostatné pojmy a nie synonymá, alebo snáď muž a žena s 1,2,3...X deťmi ktorí nie sú zosobášení (počítate len úradne uzavreté manželstvá alebo aj tie v kostole?) nie sú rodina?

  to Admin
  Ospravedlňujem sa za lingvisticko-právnické okienko.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  20:08 04.01.2015

  Todomatch - Proboha, koukal jste na to video, co jsem sem dal? Nebo i na jiná? Jsou to normální občané (bílý Francouzi), kteří s tím nesouhlasí! Věřím i tomu, že jsou proti ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Proboha, koukal jste na to video, co jsem sem dal? Nebo i na jiná? Jsou to normální občané (bílý Francouzi), kteří s tím nesouhlasí! Věřím i tomu, že jsou proti islamizaci jejich země, protože Nacionalisté bojují právě proti islamizaci Evropy jako celku!

  Víte, podle Vaší teorie by s radikálními imány souhlasily také křesťané a také mnoho ateistů. Mě to jaksi nedává logiku a je úžasné vidět liberalistu, který je proti Islámu. Liberalismus by totiž měl být i o náboženské svobodě ;)Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  20:07 04.01.2015

  to Moogwi: Jo Putin jede. Dokonce zakázal i sprostá slova, to myslím vážně: http://goo.gl/cFvoSo... Už zbývá jen, aby zakázal nemoci a Rusko bude uzdraveno. Stejně je zvláští, že ...Zobrazit celý příspěvek

  to Moogwi:

  Jo Putin jede. Dokonce zakázal i sprostá slova, to myslím vážně: http://goo.gl/cFvoSo... Už zbývá jen, aby zakázal nemoci a Rusko bude uzdraveno. Stejně je zvláští, že Rusko bylo vždy dobré a svaté a je třeba se držet jeho příkladu a přitom je tam současně tolik nezdravých jevů, které se musí omezovat a zakazovat. Trošku rozpor ne? Možná proto západ tolik zakazovat nemusí, protože tam tolik špatnosti není, aby se musely přijímat speciální zákony.Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  19:59 04.01.2015

  Pánové jestli chcete řešit homosexuály, jděte jinde, Děkuji.

  Pánové jestli chcete řešit homosexuály, jděte jinde, Děkuji.

 • Todomatch
  19:58 04.01.2015

  to Supreme: A víte kdo tvoří velký díl protestujcích ve Francii proti sňatkům homosexuálů a proti adopcím dětí? Muslimové milý pane, muslimové. Vás opravdu nezaráží, jak se v ...Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme:

  A víte kdo tvoří velký díl protestujcích ve Francii proti sňatkům homosexuálů a proti adopcím dětí? Muslimové milý pane, muslimové. Vás opravdu nezaráží, jak se v tomhle Orbán a jemu podobní shodují s radikálními imámy? V tomhle a ještě v jedné věci jsou si Národní fronta, Jobbik a ruští národovci s miltantními islamisty podobní jako vejce vejci. V antisemitismu. Čeští nacionalisté dokonce žádali před lety prezidenta Klause, aby jim povoli odejít do Íránu bojovat po boku Íránců proti Izraeli. Nacionalisé jsou v mých očích stejně úchylní jako pedofilové.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  19:54 04.01.2015

  MarcusMaximusVictus - Ale však Vy jste to napsal, protože to v tom zákonu je přímo definováno : "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy." né muž+muž nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  MarcusMaximusVictus - Ale však Vy jste to napsal, protože to v tom zákonu je přímo definováno : "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy." né muž+muž nebo žena+žena...Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je? A tato novela potvrzuje, že tomu tak bude i nadále! Takže jakou lež jsem napsal?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:53 04.01.2015

  Todomatch Případné zřeknutí liberalismu, jsem myslel v době pokud by muslimové díky velkému počtu tvrdě prosazovali Islám jakožto hlavní zřízení státu. Poté by již liberalismus ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Případné zřeknutí liberalismu, jsem myslel v době pokud by muslimové díky velkému počtu tvrdě prosazovali Islám jakožto hlavní zřízení státu. Poté by již liberalismus byl naší velkou slabinou. I v Římě si zvolili diktátora v době ohrožení. Protože v době ohrožení by římská demokracie nemohla obstát.
  K ruskému kontroverznímu zákonu možná vede i to, jak sám popisujete ruskou špatnou statistiku. V Rusku by se hlavně měla propagovat rodinná politika než homosexuálové. Zákon může někoho pohoršit, ale není to nic zkázonosného. U nás máme taky nějaké věci padlé na hlavu. A to, že se klidně nepřizpůsobivým dají byty či jako na Slovensku postaví za státní peníze nové domky a se do nich nastěhují, protože původní objekty si zničili. Což neříkám, že je chyba nepřizpůsobivých, ale vlády jako takové. Tím nám vlastně říká, nepracujte, neplaťte a my Vám ještě postavíme byty a domy. Podobných nelogičností je ve světě spousty.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:51 04.01.2015

  Todomatch: co podepisuje Obama, Merkelová apod. vážně netuším, zatímco o každém Putinově prdu se u nás hnedka píše a obrací proti němu. Nevím, co se tím konkrétně snažíte říct, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: co podepisuje Obama, Merkelová apod. vážně netuším, zatímco o každém Putinově prdu se u nás hnedka píše a obrací proti němu. Nevím, co se tím konkrétně snažíte říct, ale - Tažení za zdravější Rusko dvojice Medveděv-Putin vede i v boji s alkoholem. Změny legislativy postupně zvedly nejnižší cenu vodky a zakázaly reklamu na alkohol ve sdělovacích prostředcích i na sportovních stadionech.

  Výjimkou byla vodka Putinka, kterou výrobce v předvolebním období zlevnil z 148,80 rublu na 109 rublů, což bylo v přepočtu asi 59 korun, což je úsměvné.

  Další věcí co podepsal je protikuřácký zákon. "Rusové patří k nejnáruživějším kuřákům planety, nezdravé neřesti holduje 40 procent z nich" a i přesto "Prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který zapovídá kouření na pracovištích, letištích, ve vzdálenosti do 15 metrů od zastávek hromadné dopravy a na dalších veřejných místech.

  Přesně o rok později, tedy v červnu 2014, Zákon o ochraně zdraví obyvatel před vlivem pasivního kouření a následky užívání tabáku vyžene kuřáky i z restaurací, hotelů, barů, kaváren, pláží, hřišť, vlaků a lodí"

  http://zpravy.aktualne.cz/zahr...

  Tohle se událo před rokem, nejspíše tedy myslíte ty nedávné zprávy které jsem také zaznamenal, údajně - "Překvapivé zlevnění vodky podle deníku souvisí s nedávným vyjádřením prezidenta Vladimira Putina, že ustavičné zdražování vodky vedlo k tomu, že stoupla spotřeba různých náhražek"
  http://zpravy.e15.cz/byznys/ob... Skrýt celý příspěvek

 • MarcusMaximusVictus
  19:50 04.01.2015

  Pôvodné znenie: "Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých." Novela (doplnenie definície manželstva), platnosť od ...Zobrazit celý příspěvek

  Pôvodné znenie:
  "Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."

  Novela (doplnenie definície manželstva), platnosť od 1.9.2014
  "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru"

  tvrdenie " To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy." je klamstvoSkrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:31 04.01.2015

  to semtam: Proč bychom měli tváří v tvář muslimům liberalismus zahazovat? Naopak ho máme tvrdě vyžadovat. Zbavit se liberalismu je to, co chtějí oni, ne my. To islám je odpůrce ...Zobrazit celý příspěvek

  to semtam:

  Proč bychom měli tváří v tvář muslimům liberalismus zahazovat? Naopak ho máme tvrdě vyžadovat. Zbavit se liberalismu je to, co chtějí oni, ne my. To islám je odpůrce liberalismu, stejně jako třeba fašismus a komunismus.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:27 04.01.2015

  Promiňte Moogwi,ale vy věříte, že když uděláte homosexualitě dobrou propagaci, tak se z lidí stanou homosexuálové? Jinak řečeno, že když vás bude někdo přemlouvat, tak se vám ...Zobrazit celý příspěvek

  Promiňte Moogwi,ale vy věříte, že když uděláte homosexualitě dobrou propagaci, tak se z lidí stanou homosexuálové? Jinak řečeno, že když vás bude někdo přemlouvat, tak se vám začnou líbit muži? To vlastně ruské zákony říkají, neboť toho se obávají a před tím chrání. To by byl pak svět krásně jednoduchý, homosexuálovy byste ukázal fotografie nahých žen a řekl - mu "vidíš to se ti líbí" a on by řekl, "aha, děkuji, to mě nikdy nenapadlo" a už by byl heterosexuál. Pokud tomu nevěříte a není to tak, tak k čemu jinému ty zákony jsou? Nemůže to být opravdu tak, že se chce Putin zalíbit silám o které by slušný politik nikdy nestál? Těmi zákony dělají z Rusů blbce neboť to vypadá, že když Rusovi vláda, řekne že má být gay tak jím bude a když ne, tak jím zase nebude. Minimálně tím, že věří že pouhou propagací lze gaye stvořit to potvrzuje. Navíc je to pokrytecké, protože děti mají být chráněny před veškerými projevy sexuality, neadekvátní jejich věku. Ani propagace heterosexuálního pohlavního styku před dětmi ve školce by asi nebyla to pravé, nemyslíte? V konzervativním Rusku se navíc rozvádí víc manželství než v EU a na potrat chodí násobky žen, než v EU. Alkoholismus je tam stále problém číslo jedna. Ale za úpadek mohou gayové a lesby. A proto Putin zlevnil zákonem vodku. Apropó - když je to Rusko normální země jako každá jiná - dovedete si představit, že Merkelová, Holland nebo Obama podepisují zákon o zlevnění Whisky, piva či vína? Nevidíte tu naprostou abnormalitu ruského světa?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:21 04.01.2015

  Todomatch Tak sexualita a národnost jsou rozdílné věci. Představte si, kdyby v zemi v které je velká nesnášenlivost vůči homosexuálům zavedli adopci dítěte. Myslím, že by jsme ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Tak sexualita a národnost jsou rozdílné věci. Představte si, kdyby v zemi v které je velká nesnášenlivost vůči homosexuálům zavedli adopci dítěte. Myslím, že by jsme byly svědky daleko otřesnějších zpráv. Liberální demokracie je dobrá věc, ale musí jí přijímat drtivá většina společnosti. Společnost musí být natolik vyzrálá, aby se zabránilo zneužití liberální demokracie. Ano v tomto směru se můžem pousmát, že ruská společnost je v tomto případě zaostalá (vůči homosexuálům), pokud budem škodolibý. Ale co se týče EU, tak liberální demokracii neuznávají muslimové a je tu riziko s jejich nárůstem, že by mohli tuto liberálnost svrhnout. Nebo v obraně proti nim by jsme museli liberálnost zahodit.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  19:03 04.01.2015

  Todomatch - Ať si je každý kdo chce homosexuál, je to každého osobní věc s kým je nebo není. Ale nemusí to každému cpát svými průvody, nebo žádat něco, na co od pradávna byli vždy ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Ať si je každý kdo chce homosexuál, je to každého osobní věc s kým je nebo není. Ale nemusí to každému cpát svými průvody, nebo žádat něco, na co od pradávna byli vždy žena+muž a to je výchova dětí. Tohle nikdy podporovat nebudu, stejně jako nikdy nebudu podporovat propagaci homosexuality mezi mládeží. Proč bychom měli říkat, že je to něco normálního, když není? To je úplně stejné, jako kdybychom řekli, že je normální pedofílie. Tito lidé také přeci vždy byli a vždy budou. Je to jednoduše nějaká porucha. A ta porucha není normální.

  Vy říkáte, že Rusko "dělá hon na homosexuály". Jak? Tím, že zakázalo propagaci homosexuality mezi mládeží? Tím, že jim neumožňuje se brát? Tím, že jim nepovoluje adopce dětí? To je podle Vás hon? Ale to v tom případě dělá Maďarsko také, když zakázalo svatby a adopce dětí homosexuálům. To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy. To samé jistě dělají Francouzy, kteří vyšli do ulic francouzských měst, aby protestovali proti tomu, že Holland a jeho vláda povolily adopce dětí homosexuálům. A to byli statisícové davy!
  https://www.youtube.com/watch?...
  To samé dělají některé státy v té ultra-mega "svobodných" USA, kde svatbu homosexuálů povoluje ani ne polovina států - nyní 24 z 50. A tím, jak republikáni posílily pochybuji, že se to bude měnit.

  Ale tak hlavně, že si můžete zase postěžovat na Rusko.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:02 04.01.2015

  Todomatch: nemůžu si pomoct, ale jste jako kolovrátek co opakuje neustále dokola stejné fráze. Putin chce obnovovat SSSR, Rusko chce dobývat další území, Rusko diskriminuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: nemůžu si pomoct, ale jste jako kolovrátek co opakuje neustále dokola stejné fráze. Putin chce obnovovat SSSR, Rusko chce dobývat další území, Rusko diskriminuje homosexuály podepsáním zmíněných zákonů. Psal jsem to už několikrát, pro velký úspěch vám to zopakuji znova. Ty zákony řeší zákaz propagace mezi dětmi. Není tam nic o tom, že by se homosexualita měla nějakým způsobem trestat nebo postihovat a tyto zákony nijak nevybočují od zákonů jiných států západní evropy !Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:52 04.01.2015

  To semtam: Ano, ale oficiální podpora toho horšího ve společnosti - ať už podpisem zbytečných zákonů, či lísáním se k některým církvím a spolkům - je jen přiléváním oleje do ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:

  Ano, ale oficiální podpora toho horšího ve společnosti - ať už podpisem zbytečných zákonů, či lísáním se k některým církvím a spolkům - je jen přiléváním oleje do ohně. Je to jako s antismitismem, který leckde bublá pod povrchem, opravdu myslíte, že byste mu zabránil tím, že byste vydal ofifální prohlášení že si vláda myslí, že jsou Židé skutečně trošku škodliví a minimálně děti a rodiny by před nimi měly být chráněny?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:36 04.01.2015

  Todomatch Zákony o homosexualitě se v různých zemí liší http://cs.wikipedia.org/wiki/Z... Hodně do toho mluví církev a naladění ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Zákony o homosexualitě se v různých zemí liší http://cs.wikipedia.org/wiki/Z...
  Hodně do toho mluví církev a naladění obyvatelstva na tuto problematiku. V Rusku homosexualita je legalizovaná už (až) od r. 1993. To že společnost je proti nim naladěná nezmění jakýkoliv zákon. Dokonce bych se obával u takto naladěné společnosti, že uzákoněním všech práv se společnost může proti nim ještě víc vymezit. Prostě některé věci nelze změnit za rok, ale chce to delší dobu. Nejhorší podmínky jak tu sám zmiňujete jsou v islámských zemí jako je Saúdská Arábie či Írán. To že v Rusku nějaké partičky pořádají hony na homosexuály je politováníhodné, ale větší obavy mám z muslimských gheet v EU. Kde se to již řídí jen jejich pravidly a o nějaké liberální demokracii, natož právech homosexuálů se vůbec nedá mluvit. Je to něco jako v tom smyslu, že se někdo pohoršuje nad tím a píše stížnosti, že sousedovic pes mu kálí na trávník a přitom mlčky platí výpalné mafii.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:28 04.01.2015

  to Moogwi: Ale ano, máte pravdu a úvaha, že politická a občanská úroveň Ruska je zhruba na úrovní Jamajky je myslím trefná. Jsou tam i jiné podobnosti. Obě země mají třeba ...Zobrazit celý příspěvek

  to Moogwi:

  Ale ano, máte pravdu a úvaha, že politická a občanská úroveň Ruska je zhruba na úrovní Jamajky je myslím trefná. Jsou tam i jiné podobnosti. Obě země mají třeba podobně úspěšné sportovce.

  A k tomu ostatnímu - rasismus v USA, anticigánismus v Anglii nebo i u nás, to všechno samozřejmě existuje a nikdo to nepopírám, neskrývá a nezatajuje. Ovšem ani v USA ani v jiných liberálních demokraciích něco podobného vláda neschvaluje a už vůbec nevydává zákony, které by naznačovaly, že takové "mírné pronásledováníčko" zase až tak špatné není. Právě naopak, vládní představitelé se staví do čela průvodů proti rasismu a intoleranci. Nikdo neobviňuje Putina, že hony na homosexuály osobně pořádá, ale podpisem některých zákonů vyvolává ve společnosti atmosféru a dojem, že odsoudit homosexualitu je správné a že to je víceméně oficiální postoj vlády. Nu a od toho je již krůček k tomu, aby si to někdo vyložil, jako zelenou pro militantní projevy xenofobie. Neonacisté a rasisté ve společnosti existují sami od sebe, nejsou reakcí na zkaženost společnosti, stejně jako se mouchy nerodí ze zkaženého masa (jak si dříve i věda myslela). Určité procento jich bude vždy - podobně jako třeba pedofilů, kleptomanů apod. - je ale důležité je omezovat, jejich projevy tlumit a nikoliv je povzbuzovat a jakkoliv podporovat.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  18:02 04.01.2015

  To video je naprosto zdrcující důkaz honu na gaye v Rusku. Nedivil bych se, kdyby je tam stříleli na potkání a věšeli na ulici jako odstrašující příklad, je to přece Rusko ! Vy ...Zobrazit celý příspěvek

  To video je naprosto zdrcující důkaz honu na gaye v Rusku. Nedivil bych se, kdyby je tam stříleli na potkání a věšeli na ulici jako odstrašující příklad, je to přece Rusko ! Vy jste teda pane todomatch manipulátor jen co je pravda, v každé zemi se najdou tyto excesy, ve švédsku by vám řekli, že jsme barbaři protože diskriminujeme ženy, tam totiž extrémní feminismus docela frčí, v americe si najděte útoky na černochy a napište něco o tom, jak na ně pořádají hony, v anglii jak vystěhovali naše přátelské romy, co je přijeli obohatit a takhle bych mohl pokračovat, protože v každé zemi se najde něco, ale tuhle bublinu jste nafoukl takovým způsobem, že by se do ní vešli všichni homosexuálové světa. Když teda máte rád ty videa, tak můžete napsat třeba o honech na homosexuály na Jamajce. https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:08 04.01.2015

  Supreme tu narazil na otázku registrovaného partnerství a to je dobře, na přístupu k homosexuálům lze totiž poměr dobře demonstrovat rozdíly mezi autoritářskými režimy a liberální ...Zobrazit celý příspěvek

  Supreme tu narazil na otázku registrovaného partnerství a to je dobře, na přístupu k homosexuálům lze totiž poměr dobře demonstrovat rozdíly mezi autoritářskými režimy a liberální demokracií. Předně - homosexuální jedinci se rodí v každém režimu a jsou tu odedávna. Jestliže o ní hovoří třeba zápisky ze Starého zákona staré stovky let před naším letopočtem a dokonce odkazují na události staré tisíce let, je jasné že homosexualita není ovocem liberální demokracie, jak by si někdo mohl naivně myslet. Byla tu již v prehistorické době, provázela veleslavný Řím, středověk a je tu až do dnešních dní. Proto je opravdu naivní, myslet si, že utužením režimu, zápisem v ústavě, nebo pochodem s transparentem "No way for gay" zmizí. Nezmizí. Nemůže zmizet. A pokud nějakým hnědokošilatým postheydrichovským náckovským podržtaškám táhne hlavou myšlenka, že by tu jedna cesta byla - vyvraždit je, tak mám pro ně blbou zprávu - historie ukazuje, že se narodí noví. Proč, to nikdo neví - z hlediska evoluční biologie to je prostě mutace v DNA, z hlediska víry (alespoň té křesťanské) je to důsledek lidské sexuální nenasytnosti (a to i té heterosexuální), kterou měl Bůh ztrestat tím, že nás nechal napospas všem sexuálním vášním včetně tch, jež se nám jeví jako zvrácené. Z toho plyne jediné - buď budete homosexuály mlátit jako v Rusku, nebo akceptovat jako na západě, ale ani jedním přístupem množství homosexuálů nezvýšíte ani nesnížíte, pouze budete ve společnosti buď podporovat násilí anebo toleranci. Je možná dobré si také uvědomit, které režimy v téhle věci táhnou za stejný provaz a shodují na tom, že homosexualita je zvrácená a hodná trestu - jsou to zatím tyto tři - komunistický (před listopadem 1989 byla homosexualita trestným činem), nacistický (tam takoví lidé končili v lágrech, byť třeba v uzavřených nacistických kolektivech typu Hitlerjugend, kde si byli „chlapci v trenýrkách velmi blízcí“, homosexualita skrytě bujela podobně jako třeba v kriminálech) no a do této nesvaté trojice patří ještě režimy islámské, které (jako třeba Írán) tvrdí, že homosexuály nemají a pak je věší na ramenech jeřábů. Někdo tu opakovaně pochyboval o honech na homosexuály v Rusku, tak tady je ukázka pro pochybující: http://goo.gl/Hfdkto... Pokud to ovšem zajde až takhle daleko, je třeba již jednat a obdobnou past nalíčit na lovce a nějakého toho nácíčka chtivého odznáčků a dýk s nacistickými motivy pomocí inzerátu na tuhle veteš dostat do sklepa s židlí, pevnou lepicí páskou a kombinačkama. To nezní moc liberálně, že? Ale když oni ten liberalismus tak neradi.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 8