NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 3
 • semtam
  21:21 04.01.2015

  Docela obsáhlý článek o novele SK ústavy je zde

  http://www.teraz.sk/slovensko/...

 • MarcusMaximusVictus
  20:53 04.01.2015

  to Superme

  slová majú svoj význam.

  "To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy"

  V čom vidím klamstvo? No len v tom, že v ústave SR nie je napísané (a už vôbec nie priamo), že RODINA je len zväzok muža a ženy. Ale je v nej definícia MANŽELSTVA ako zväzok muža a ženy.

  "Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je?"

  Nie, nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). MANŽELSTVO je manželstvo (muž+žena) a je definované v ústave. PARTNERSTVO definované nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). Zdá sa mi, že si pletiete dojmy a pojmy. MANŽELSTVO, PARTNERSTVO a RODINA sú samostatné pojmy a nie synonymá, alebo snáď muž a žena s 1,2,3...X deťmi ktorí nie sú zosobášení (počítate len úradne uzavreté manželstvá alebo aj tie v kostole?) nie sú rodina?

  to Admin
  Ospravedlňujem sa za lingvisticko-právnické okienko.

 • Superme
  20:08 04.01.2015

  Todomatch - Proboha, koukal jste na to video, co jsem sem dal? Nebo i na jiná? Jsou to normální občané (bílý Francouzi), kteří s tím nesouhlasí! Věřím i tomu, že jsou proti islamizaci jejich země, protože Nacionalisté bojují právě proti islamizaci Evropy jako celku!

  Víte, podle Vaší teorie by s radikálními imány souhlasily také křesťané a také mnoho ateistů. Mě to jaksi nedává logiku a je úžasné vidět liberalistu, který je proti Islámu. Liberalismus by totiž měl být i o náboženské svobodě ;)

 • Todomatch
  20:07 04.01.2015

  to Moogwi:

  Jo Putin jede. Dokonce zakázal i sprostá slova, to myslím vážně: http://goo.gl/cFvoSo... Už zbývá jen, aby zakázal nemoci a Rusko bude uzdraveno. Stejně je zvláští, že Rusko bylo vždy dobré a svaté a je třeba se držet jeho příkladu a přitom je tam současně tolik nezdravých jevů, které se musí omezovat a zakazovat. Trošku rozpor ne? Možná proto západ tolik zakazovat nemusí, protože tam tolik špatnosti není, aby se musely přijímat speciální zákony.

 • Jan Grohmann
  19:59 04.01.2015

  Pánové jestli chcete řešit homosexuály, jděte jinde, Děkuji.

 • Todomatch
  19:58 04.01.2015

  to Supreme:

  A víte kdo tvoří velký díl protestujcích ve Francii proti sňatkům homosexuálů a proti adopcím dětí? Muslimové milý pane, muslimové. Vás opravdu nezaráží, jak se v tomhle Orbán a jemu podobní shodují s radikálními imámy? V tomhle a ještě v jedné věci jsou si Národní fronta, Jobbik a ruští národovci s miltantními islamisty podobní jako vejce vejci. V antisemitismu. Čeští nacionalisté dokonce žádali před lety prezidenta Klause, aby jim povoli odejít do Íránu bojovat po boku Íránců proti Izraeli. Nacionalisé jsou v mých očích stejně úchylní jako pedofilové.

 • Superme
  19:54 04.01.2015

  MarcusMaximusVictus - Ale však Vy jste to napsal, protože to v tom zákonu je přímo definováno : "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy." né muž+muž nebo žena+žena...Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je? A tato novela potvrzuje, že tomu tak bude i nadále! Takže jakou lež jsem napsal?

 • semtam
  19:53 04.01.2015

  Todomatch

  Případné zřeknutí liberalismu, jsem myslel v době pokud by muslimové díky velkému počtu tvrdě prosazovali Islám jakožto hlavní zřízení státu. Poté by již liberalismus byl naší velkou slabinou. I v Římě si zvolili diktátora v době ohrožení. Protože v době ohrožení by římská demokracie nemohla obstát.
  K ruskému kontroverznímu zákonu možná vede i to, jak sám popisujete ruskou špatnou statistiku. V Rusku by se hlavně měla propagovat rodinná politika než homosexuálové. Zákon může někoho pohoršit, ale není to nic zkázonosného. U nás máme taky nějaké věci padlé na hlavu. A to, že se klidně nepřizpůsobivým dají byty či jako na Slovensku postaví za státní peníze nové domky a se do nich nastěhují, protože původní objekty si zničili. Což neříkám, že je chyba nepřizpůsobivých, ale vlády jako takové. Tím nám vlastně říká, nepracujte, neplaťte a my Vám ještě postavíme byty a domy. Podobných nelogičností je ve světě spousty.

 • Moogwi
  19:51 04.01.2015

  Todomatch: co podepisuje Obama, Merkelová apod. vážně netuším, zatímco o každém Putinově prdu se u nás hnedka píše a obrací proti němu. Nevím, co se tím konkrétně snažíte říct, ale - Tažení za zdravější Rusko dvojice Medveděv-Putin vede i v boji s alkoholem. Změny legislativy postupně zvedly nejnižší cenu vodky a zakázaly reklamu na alkohol ve sdělovacích prostředcích i na sportovních stadionech.

  Výjimkou byla vodka Putinka, kterou výrobce v předvolebním období zlevnil z 148,80 rublu na 109 rublů, což bylo v přepočtu asi 59 korun, což je úsměvné.

  Další věcí co podepsal je protikuřácký zákon. "Rusové patří k nejnáruživějším kuřákům planety, nezdravé neřesti holduje 40 procent z nich" a i přesto "Prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který zapovídá kouření na pracovištích, letištích, ve vzdálenosti do 15 metrů od zastávek hromadné dopravy a na dalších veřejných místech.

  Přesně o rok později, tedy v červnu 2014, Zákon o ochraně zdraví obyvatel před vlivem pasivního kouření a následky užívání tabáku vyžene kuřáky i z restaurací, hotelů, barů, kaváren, pláží, hřišť, vlaků a lodí"

  http://zpravy.aktualne.cz/zahr...

  Tohle se událo před rokem, nejspíše tedy myslíte ty nedávné zprávy které jsem také zaznamenal, údajně - "Překvapivé zlevnění vodky podle deníku souvisí s nedávným vyjádřením prezidenta Vladimira Putina, že ustavičné zdražování vodky vedlo k tomu, že stoupla spotřeba různých náhražek"
  http://zpravy.e15.cz/byznys/ob...

 • MarcusMaximusVictus
  19:50 04.01.2015

  Pôvodné znenie:
  "Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."

  Novela (doplnenie definície manželstva), platnosť od 1.9.2014
  "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru"

  tvrdenie " To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy." je klamstvo

 • Todomatch
  19:31 04.01.2015

  to semtam:

  Proč bychom měli tváří v tvář muslimům liberalismus zahazovat? Naopak ho máme tvrdě vyžadovat. Zbavit se liberalismu je to, co chtějí oni, ne my. To islám je odpůrce liberalismu, stejně jako třeba fašismus a komunismus.

 • Todomatch
  19:27 04.01.2015

  Promiňte Moogwi,ale vy věříte, že když uděláte homosexualitě dobrou propagaci, tak se z lidí stanou homosexuálové? Jinak řečeno, že když vás bude někdo přemlouvat, tak se vám začnou líbit muži? To vlastně ruské zákony říkají, neboť toho se obávají a před tím chrání. To by byl pak svět krásně jednoduchý, homosexuálovy byste ukázal fotografie nahých žen a řekl - mu "vidíš to se ti líbí" a on by řekl, "aha, děkuji, to mě nikdy nenapadlo" a už by byl heterosexuál. Pokud tomu nevěříte a není to tak, tak k čemu jinému ty zákony jsou? Nemůže to být opravdu tak, že se chce Putin zalíbit silám o které by slušný politik nikdy nestál? Těmi zákony dělají z Rusů blbce neboť to vypadá, že když Rusovi vláda, řekne že má být gay tak jím bude a když ne, tak jím zase nebude. Minimálně tím, že věří že pouhou propagací lze gaye stvořit to potvrzuje. Navíc je to pokrytecké, protože děti mají být chráněny před veškerými projevy sexuality, neadekvátní jejich věku. Ani propagace heterosexuálního pohlavního styku před dětmi ve školce by asi nebyla to pravé, nemyslíte? V konzervativním Rusku se navíc rozvádí víc manželství než v EU a na potrat chodí násobky žen, než v EU. Alkoholismus je tam stále problém číslo jedna. Ale za úpadek mohou gayové a lesby. A proto Putin zlevnil zákonem vodku. Apropó - když je to Rusko normální země jako každá jiná - dovedete si představit, že Merkelová, Holland nebo Obama podepisují zákon o zlevnění Whisky, piva či vína? Nevidíte tu naprostou abnormalitu ruského světa?

 • semtam
  19:21 04.01.2015

  Todomatch

  Tak sexualita a národnost jsou rozdílné věci. Představte si, kdyby v zemi v které je velká nesnášenlivost vůči homosexuálům zavedli adopci dítěte. Myslím, že by jsme byly svědky daleko otřesnějších zpráv. Liberální demokracie je dobrá věc, ale musí jí přijímat drtivá většina společnosti. Společnost musí být natolik vyzrálá, aby se zabránilo zneužití liberální demokracie. Ano v tomto směru se můžem pousmát, že ruská společnost je v tomto případě zaostalá (vůči homosexuálům), pokud budem škodolibý. Ale co se týče EU, tak liberální demokracii neuznávají muslimové a je tu riziko s jejich nárůstem, že by mohli tuto liberálnost svrhnout. Nebo v obraně proti nim by jsme museli liberálnost zahodit.

 • Superme
  19:03 04.01.2015

  Todomatch - Ať si je každý kdo chce homosexuál, je to každého osobní věc s kým je nebo není. Ale nemusí to každému cpát svými průvody, nebo žádat něco, na co od pradávna byli vždy žena+muž a to je výchova dětí. Tohle nikdy podporovat nebudu, stejně jako nikdy nebudu podporovat propagaci homosexuality mezi mládeží. Proč bychom měli říkat, že je to něco normálního, když není? To je úplně stejné, jako kdybychom řekli, že je normální pedofílie. Tito lidé také přeci vždy byli a vždy budou. Je to jednoduše nějaká porucha. A ta porucha není normální.

  Vy říkáte, že Rusko "dělá hon na homosexuály". Jak? Tím, že zakázalo propagaci homosexuality mezi mládeží? Tím, že jim neumožňuje se brát? Tím, že jim nepovoluje adopce dětí? To je podle Vás hon? Ale to v tom případě dělá Maďarsko také, když zakázalo svatby a adopce dětí homosexuálům. To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy. To samé jistě dělají Francouzy, kteří vyšli do ulic francouzských měst, aby protestovali proti tomu, že Holland a jeho vláda povolily adopce dětí homosexuálům. A to byli statisícové davy!
  https://www.youtube.com/watch?...
  To samé dělají některé státy v té ultra-mega "svobodných" USA, kde svatbu homosexuálů povoluje ani ne polovina států - nyní 24 z 50. A tím, jak republikáni posílily pochybuji, že se to bude měnit.

  Ale tak hlavně, že si můžete zase postěžovat na Rusko.

 • Moogwi
  19:02 04.01.2015

  Todomatch: nemůžu si pomoct, ale jste jako kolovrátek co opakuje neustále dokola stejné fráze. Putin chce obnovovat SSSR, Rusko chce dobývat další území, Rusko diskriminuje homosexuály podepsáním zmíněných zákonů. Psal jsem to už několikrát, pro velký úspěch vám to zopakuji znova. Ty zákony řeší zákaz propagace mezi dětmi. Není tam nic o tom, že by se homosexualita měla nějakým způsobem trestat nebo postihovat a tyto zákony nijak nevybočují od zákonů jiných států západní evropy !

 • Todomatch
  18:52 04.01.2015

  To semtam:

  Ano, ale oficiální podpora toho horšího ve společnosti - ať už podpisem zbytečných zákonů, či lísáním se k některým církvím a spolkům - je jen přiléváním oleje do ohně. Je to jako s antismitismem, který leckde bublá pod povrchem, opravdu myslíte, že byste mu zabránil tím, že byste vydal ofifální prohlášení že si vláda myslí, že jsou Židé skutečně trošku škodliví a minimálně děti a rodiny by před nimi měly být chráněny?

 • semtam
  18:36 04.01.2015

  Todomatch

  Zákony o homosexualitě se v různých zemí liší http://cs.wikipedia.org/wiki/Z...
  Hodně do toho mluví církev a naladění obyvatelstva na tuto problematiku. V Rusku homosexualita je legalizovaná už (až) od r. 1993. To že společnost je proti nim naladěná nezmění jakýkoliv zákon. Dokonce bych se obával u takto naladěné společnosti, že uzákoněním všech práv se společnost může proti nim ještě víc vymezit. Prostě některé věci nelze změnit za rok, ale chce to delší dobu. Nejhorší podmínky jak tu sám zmiňujete jsou v islámských zemí jako je Saúdská Arábie či Írán. To že v Rusku nějaké partičky pořádají hony na homosexuály je politováníhodné, ale větší obavy mám z muslimských gheet v EU. Kde se to již řídí jen jejich pravidly a o nějaké liberální demokracii, natož právech homosexuálů se vůbec nedá mluvit. Je to něco jako v tom smyslu, že se někdo pohoršuje nad tím a píše stížnosti, že sousedovic pes mu kálí na trávník a přitom mlčky platí výpalné mafii.

 • Todomatch
  18:28 04.01.2015

  to Moogwi:

  Ale ano, máte pravdu a úvaha, že politická a občanská úroveň Ruska je zhruba na úrovní Jamajky je myslím trefná. Jsou tam i jiné podobnosti. Obě země mají třeba podobně úspěšné sportovce.

  A k tomu ostatnímu - rasismus v USA, anticigánismus v Anglii nebo i u nás, to všechno samozřejmě existuje a nikdo to nepopírám, neskrývá a nezatajuje. Ovšem ani v USA ani v jiných liberálních demokraciích něco podobného vláda neschvaluje a už vůbec nevydává zákony, které by naznačovaly, že takové "mírné pronásledováníčko" zase až tak špatné není. Právě naopak, vládní představitelé se staví do čela průvodů proti rasismu a intoleranci. Nikdo neobviňuje Putina, že hony na homosexuály osobně pořádá, ale podpisem některých zákonů vyvolává ve společnosti atmosféru a dojem, že odsoudit homosexualitu je správné a že to je víceméně oficiální postoj vlády. Nu a od toho je již krůček k tomu, aby si to někdo vyložil, jako zelenou pro militantní projevy xenofobie. Neonacisté a rasisté ve společnosti existují sami od sebe, nejsou reakcí na zkaženost společnosti, stejně jako se mouchy nerodí ze zkaženého masa (jak si dříve i věda myslela). Určité procento jich bude vždy - podobně jako třeba pedofilů, kleptomanů apod. - je ale důležité je omezovat, jejich projevy tlumit a nikoliv je povzbuzovat a jakkoliv podporovat.

 • Moogwi
  18:02 04.01.2015

  To video je naprosto zdrcující důkaz honu na gaye v Rusku. Nedivil bych se, kdyby je tam stříleli na potkání a věšeli na ulici jako odstrašující příklad, je to přece Rusko ! Vy jste teda pane todomatch manipulátor jen co je pravda, v každé zemi se najdou tyto excesy, ve švédsku by vám řekli, že jsme barbaři protože diskriminujeme ženy, tam totiž extrémní feminismus docela frčí, v americe si najděte útoky na černochy a napište něco o tom, jak na ně pořádají hony, v anglii jak vystěhovali naše přátelské romy, co je přijeli obohatit a takhle bych mohl pokračovat, protože v každé zemi se najde něco, ale tuhle bublinu jste nafoukl takovým způsobem, že by se do ní vešli všichni homosexuálové světa. Když teda máte rád ty videa, tak můžete napsat třeba o honech na homosexuály na Jamajce. https://www.youtube.com/watch?...

 • Todomatch
  17:08 04.01.2015

  Supreme tu narazil na otázku registrovaného partnerství a to je dobře, na přístupu k homosexuálům lze totiž poměr dobře demonstrovat rozdíly mezi autoritářskými režimy a liberální demokracií. Předně - homosexuální jedinci se rodí v každém režimu a jsou tu odedávna. Jestliže o ní hovoří třeba zápisky ze Starého zákona staré stovky let před naším letopočtem a dokonce odkazují na události staré tisíce let, je jasné že homosexualita není ovocem liberální demokracie, jak by si někdo mohl naivně myslet. Byla tu již v prehistorické době, provázela veleslavný Řím, středověk a je tu až do dnešních dní. Proto je opravdu naivní, myslet si, že utužením režimu, zápisem v ústavě, nebo pochodem s transparentem "No way for gay" zmizí. Nezmizí. Nemůže zmizet. A pokud nějakým hnědokošilatým postheydrichovským náckovským podržtaškám táhne hlavou myšlenka, že by tu jedna cesta byla - vyvraždit je, tak mám pro ně blbou zprávu - historie ukazuje, že se narodí noví. Proč, to nikdo neví - z hlediska evoluční biologie to je prostě mutace v DNA, z hlediska víry (alespoň té křesťanské) je to důsledek lidské sexuální nenasytnosti (a to i té heterosexuální), kterou měl Bůh ztrestat tím, že nás nechal napospas všem sexuálním vášním včetně tch, jež se nám jeví jako zvrácené. Z toho plyne jediné - buď budete homosexuály mlátit jako v Rusku, nebo akceptovat jako na západě, ale ani jedním přístupem množství homosexuálů nezvýšíte ani nesnížíte, pouze budete ve společnosti buď podporovat násilí anebo toleranci. Je možná dobré si také uvědomit, které režimy v téhle věci táhnou za stejný provaz a shodují na tom, že homosexualita je zvrácená a hodná trestu - jsou to zatím tyto tři - komunistický (před listopadem 1989 byla homosexualita trestným činem), nacistický (tam takoví lidé končili v lágrech, byť třeba v uzavřených nacistických kolektivech typu Hitlerjugend, kde si byli „chlapci v trenýrkách velmi blízcí“, homosexualita skrytě bujela podobně jako třeba v kriminálech) no a do této nesvaté trojice patří ještě režimy islámské, které (jako třeba Írán) tvrdí, že homosexuály nemají a pak je věší na ramenech jeřábů. Někdo tu opakovaně pochyboval o honech na homosexuály v Rusku, tak tady je ukázka pro pochybující: http://goo.gl/Hfdkto... Pokud to ovšem zajde až takhle daleko, je třeba již jednat a obdobnou past nalíčit na lovce a nějakého toho nácíčka chtivého odznáčků a dýk s nacistickými motivy pomocí inzerátu na tuhle veteš dostat do sklepa s židlí, pevnou lepicí páskou a kombinačkama. To nezní moc liberálně, že? Ale když oni ten liberalismus tak neradi.

 • Takeda
  09:31 04.01.2015

  Superme: Tedy nazvat to, co mají v Rusku, liberálním konzervativismem... hustý. V Rusku je dle mého názoru autoritářská oligarchie.

  Jistě, Rusové v ní chtějí žít, protože jim nabízí svobodu trhu (pokud neohrožuje Putinovi vyvolené, takže o nějakém liberalismu nemůže být řeči) a tradiční ruské hodnoty (konzervativní, chcete-li).

  Takže to, co jste říkal tam je, ale ani liberalismus, ani konzervativismus nepočítá, a je v příkrém rozporu, s režimem s autoritářskými prvky.

 • Superme
  02:12 04.01.2015

  Deortc - V Rusku vyznávají jiné hodnoty. Proč si sakra všichni jako jste Vy myslí, že VŠICHNI chtějí žít v nějakém liberalismu (v tom klasickém, aby bylo jasno)? To je nějaká americká nemoc, nebo co? Kdy konečně pochopíte, že Rusové v něm nechtějí žít? Už jsem tu také jednou psal, že ani EVROPANÉ v něm žít nechtějí!

  http://ceskapozice.lidovky.cz/...

  http://ceskapozice.lidovky.cz/...

  Nebo snad toto jsou vyznavači toho Vašeho liberalismu?
  https://www.youtube.com/watch?...

  Řekl bych, že v Rusku funguje to, co u nás např. prosazují Svobodní a tedy liberální konzervatismus. Tedy liberalismus v osobní a ekonomické svobodě, ale zároveň klade důraz na tradice, rodinu a národní hrdost. Nepotřebují si ničit své tradice a podřizovat se muslimům nebo říkat, že rodina není pouze muž+žena+děti ale také muž+muž nebo žena+žena jak je to zvykem na Západě. Vždyť už i Slováci mají v ústavě, že manželství je pouze muž+žena. A tak je to správně.

 • semtam
  20:46 03.01.2015

  Teda ne tak úplně demokracie, ale kvalita informování veřejnosti.

 • semtam
  19:58 03.01.2015

  Todomatch

  S velkým nárůstem nacionalismu se potýkali všechny země vých. bloku. Ruští nacionalisté nikdy v Rusku nevládli a nevládnou. Nárůst nacionalismu vidíme i v EU, jako důvod vidím ten, že v liberální demokracii je asi něco špatně. Můžem stoupence těchto radikálních směrů hanit, kritizovat. Radši bychom se měli zamyslet co k onomu nárůstu vlastně přispívá a tohle není jen problém Ruska. Je to i velký problém na západ od nás.
  S ruskou demokracií nějaký zásadní problém nevidím. Za těch 25 let ušli pořádný kus cesty. Kdyby v Rusku byly u moci lidé s totalitním myšlením, tak je velká šance, že válka je již na spadnutí. Navíc současná politika NATO/EU moc nepřispívá pro demokratický rozvoj Ruska. Pokud sankce uspějí a Rusové se budou cítit frustrovaní, tak je tu velké riziko, že si zvolí člověka jaký bude hrát na nacionální notu či něco obdobného. Putin zemi stabilizoval a začal růst životní úrovně. Také prohluboval vztahy s EU a lepšila se demokracie, teď je nám vštěpováno, že chce obnovit SSSR, nás vidí jako zaryté nepřátele, pořádá hony na homosexuály, atd. atd. Obávám se, že naše demokracie je také těžce zkoušena.

 • Todomatch
  19:09 03.01.2015

  to semtam:

  No na tom něco bude. Když vidím všechny ty ruské fašisty, neonacisty, xenofoby všeho druhu, fašizující pravoslavné, slovanské neonacistické spolky, militantní nacionální kroužky - tady je jejich poměrně komplexní přehlídka z tzv. loňského "Ruského pochodu": https://www.youtube.com/watch?... - napadne mě myšlenka, při které se zpotím - co když je Putin to lepší z Ruska. Děsivé.

 • semtam
  18:16 03.01.2015

  Deortc

  Jistě, ale za totáče by tam přece nezpívali profi armádní pěvci....
  A ruská vláda je najednou očerňována nyní v době sporu a krize. No nevim, ale mluvit o Rusku tak, že jeho vláda chce totalitní zřízení my příjde jako pomluva. Chápu, že na některé věci mohou být citlivější, to ale neznamená, že jsou hned totalitní. I my musíme mít pochopení a Rusko za svoji novou historii k liberálnímu postoji směřuje. Proto současnou vládu kritizují ty nacionalistické prvky ve společnosti.

 • Deortc
  17:51 03.01.2015

  to "semtam", že jsou někde ostrůvky liberalismu... to přece ještě zdaleka nenamená "plně" a už vůbec to neznamená, že tyto hodnoty respektuje také i vláda dotyčné země. Ostrůvky liberalismu se přece daly najít i ve východním bloku za doby totáče a přitom se tento blok dal nazvat jakkoliv, jenom né jako demokratický a liberální.
  Tendence liberalismu jsou pochopitelně pozitivní jev a myslím, že tyto tendence by západ měl všemožně podporovat. :)

 • Todomatch
  17:50 03.01.2015

  to Deortc:

  Přesně tak. Mluvíte mi z duše. Hlavně aby tam nevzali vrch tihle:

  https://www.youtube.com/watch?...

  nebo rovnou tihle

  https://www.youtube.com/watch?...

  Je jich tam jak much.

 • Moogwi
  17:32 03.01.2015

  Asi tak. Pokud měli nějaký dobrý důvod tam vlítnout, proč to stavěli na evidentně vylhaných důvodech a falešných důkazech, nemyslíte, že právě tímto chováním otevřeli prostor pro spekulace ? Jestli chtěli získat podporu veřejnosti, muselo jim být jasné, že se jim to vrátí jako bumerang.

 • semtam
  17:30 03.01.2015

  Deortc

  Velmi zajímavé, že jste použil video ze současného Ruska. Mám tomu rozumět, že Rusko už vnímáte jako plně demokratickou liberální zemi. Samozřejmě všude jsou nějaké kosmetické odlišnosti. Rusko teda nejspíše plně demokratické je.

 • semtam
  17:22 03.01.2015

  Todomatch

  Zásah USA v Afghánistánu a Somálsku není třeba kritizovat. U druhé irácké války však kritika je na místě. Pokud USA chtěli v Iráku demokracii, tak Saddám, ať už jaké to byl zvíře, patřil mezi diktátory světa k těm slabším a nějaká relativní svoboda v Iráku existovala. Jsou mnohem horší země. Navíc hlavní důvod byl jaksi vylhaný, tak moc důvěru to USA nedává a současný vývoj v Iráku také ne.

 • Deortc
  17:18 03.01.2015

  Ještě návrat k tématu, jaké Rusko bychom chtěli vidět.....
  Tak proti tomuto Rusku bych neměl ani ň. :)
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...

  .....přátelskému, liberálnímu, otevřenému....

  Pozn. k západnímu systému liberální demokracie.... pochopitelně ani tento systém není dokonalý, má řadu vad, ale jsem naprosto přesvědčen, že se jedná o to naprosto nejlepší (z hlediska lidských svobod, umožnění každému člověku rozvinout se a prožít kvalitní život, respektování odlišnosti názorů, pomoci slabším, atd....) společesnké uspořádání jaké dosud bylo v dějinách lidstva bylo v praxi realizováno a žádná vláda pevné ruky, vůdcovský princip, apod... není schopna v žádném bodě dodat lepší perspektivy, ale nopak vždycky nakonec skončí v politickém i ekonomickém úpadku.

  Takže Rusko coby liberální demokratická lokální velmoc typu Velké Británie, Německa, Japonska.... spojenec USA v boji proti IS, apod....

 • Moogwi
  17:07 03.01.2015

  Todomatch: ale to bude nějaká mýlka, vy jste především začal s tvrzením, že lidé často vyčítají USA, že šla do Iráku kvůli ropě, já jsem pouze zmínil oficiální důvod, který uvedli sami Američané, a to byly ZHN, co se vám na tom nepozdává ? Uvedl jsem určité informace, které by nasvědčovaly tomu, že ropa byla jedním s podstatných důvodů, vy jste zase trefně popsal současný stav, kdy to není pouze o západních společnostech, ale že se na tom můžou slušně přiživit i ruské a čínské firmy. Na jednu věc ale zapomínáte, ta válka proběhla před více než 10 lety a o skutečných důvodech se můžeme pouze dohadovat, třeba měly uplně jiné plány a představy a nakonec to dopadlo jinak, než sami chtěli, nevíte o ústupcích a kompromisech, které v iráku museli udělat, třeba za příslib pomoci a spolupráce v jiných oblastech. To že v iráku těží i ruská ropná společnost a že z toho má prospěch i čína je fakt, ale kde berete tu jistotu, že tehdy, když to začlo, nešlo USA o ropu ? Mám si z toho odvodit, že to naplánovala snad čína, prostřednictvím amerických vojáků ? Tvrdíte, že kvůli ropě to určitě nebylo, inu vaši jistotu vám závidím.

 • Todomatch
  16:42 03.01.2015

  to semtam:

  A až půjdou do Suadské Arábie a KLDR, budete se zase ptát a proč nejdou do Iránu. To je furt dokola. Navštívili podle vás tedy příliš mnoho zemí, nebo příliš málo zemí? Mají toho nechat, nebo naopak dokončit návštěvy všude, kde je potřeba?

 • Todomatch
  16:40 03.01.2015

  Moogwi:

  Ach jo, chtěl jste abych vám odpověděl ohledně irácké ropy, odpověděl jsem a uvedl vaše mylné předpoklady na pravou míru, naznačil jste že jsem pominul Čínu, dovysvětlil jsem vám Čínu a ukázal na ní, že její profit z Iráku rostl po americké invazi zdaleka nejvíc. A vy začnete o eurech a ZHN a na to já už fakt nemám sílu. Vy zjevně žádné odpovědi nepotřebujete a ani nehledáte. Neuspokojilo by vás náhodou, souhrnné prohlášení, že za všechno můžou Illumináti, Bilderberg a Světové židovstvo?

 • semtam
  16:27 03.01.2015

  Ještě doplním, že Saddám měl v plánu něco jako potraviny za ropu a tudíž by se vyhnul obchodu v jakékoliv měně. O ZHN to určitě nebylo. Pokud chtěli dovézt do Iráku demokracii, nechápu proč nešli třeba do Saúdské Arábie, KLDR nebo i v Africe je spousta zemí s demokracií bídně. A arabské ženy v Perské zálivu se zatím neúspěšně u USA domáhají podpory svých lidských práv.

 • Moogwi
  15:27 03.01.2015

  Tak pokud vím, tak Američani tam bojovali a umírali, aby zničili zbraně hromadného ničení, říkal to pan Bush a Blair v televizi :) ptáte se "Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně "USA dobyly Irák pro své zájmy" a přitom realita ukazuje, že největší obchodní bilanci s Irákem má Rusko, Čína a další země z BRIC, to nevypadá moc logicky, že? " no, možná proto, že jejich zájmy nespočívali ve zvýšení své obchodní bilance s irákem :) Je otázkou, do jaké míry se jeijch plány a představy splnily, to asi nikdo z nás neví, takže jenom pár postřehů - http://www.novinky.cz/zahranic... nebo, Irák na základě rozhodnutí Saddáma Husseina rozhodl, že transakce za prodej ropy nebudou probíhat v amerických dolarech, ale v evropské měně Euro. Na konci roku 2002 Irák na platby v Eurech skutečně přešel. Stalo se tak pouhých pár měsíců před americkou agresí proti Iráku. Jakmile byl Saddám Hussein svržen, Irák přešel opět na platby v dolarech, nebo - Prezident Bush opakovaně hrozil úderem, pokud se Irák nepodvolí rezolucím a nevpustí do země inspektory. Ti přitom v Iráku působili a zemi opustili až po eskalaci událostí a vydání ultimáta ze strany Spojených států amerických krátce před vpádem do země, nebo vymyšlené satelitní snímky které prezentoval pan Powell jako důkazní materiál o ZHN .. atd atd.. asi je zbytečné pokračovat, takže podle vás, za co tam stateční američtí vojáci bojovali a umírali ? nechte mne hádat, za svobodu a demokracii ! :)

 • Todomatch
  14:41 03.01.2015

  To Moogwi:

  Ale já bych to přece jen dokončil a když už tak i s tou Čínou. Obecně - největší profit z obchodu s Irákem má společenství BRIC (údaje jsou z let 2010/11/12 proto ještě bez toho "S" na konci) tedy Rusko, Čína, Indie, Brazílie až za ním se umisťuje NAFTA (Kanada, USA a Mexiko) a na třetím místě je EU. Takže je to Rusko a země BRIC, které točí v Iráku největší peníze, nikoliv USA. Pokud jde o Čínu tak její obchod s Irákem letí nahoru přímo raketově. Pro zajímavost, obchod s Čínou od americké invaze vzrostl 34 x (!) ano třicet čtyřikrát, zatím co ten americký je 5,6 x. Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně "USA dobyly Irák pro své zájmy" a přitom realita ukazuje, že největší obchodní bilanci s Irákem má Rusko, Čína a další země z BRIC, to nevypadá moc logicky, že?

  Uvádím to jen proto, že ty řeči jak USA kradou ropu a ovládají Irák, jsou jen hromady výmyslů - ještě jednou a do třetice všeho dobrého - největší kšefty s Irákem dělají země BRIC mezi něž patří Rusko a až za nimi jsou USA a jejich partneři a pak až EU. Není to tedy nakonec tak, že Američani tam bojovali a umírali, celou operaci víceméně platili a táhli sami a Rusko s Čínou, kteří měli akorát plno keců si tam teď mastí kapsy?

 • Moogwi
  12:39 03.01.2015

  Docela pěkné stránky lukoilu https://lukoil-overseas.com/pr... na kterých je hezká mapka, kde všude těží. Co se týče Iráku, tak skutečně drží pouze 75% west quarna a 60% block 10, na kterém se ještě ani netěží. Takže je na místě řečničká otázka - a kdo těží ten zbytek? :) ale můžeme toto téma nechat, stejně je mimo oproti článku .)

 • Moogwi
  12:34 03.01.2015

  Říkáte především ruské a čínské společnosti a uvedl jste to na příkladu dvou polí, takže konkrétněji, West Qurna2 skutečně ze 75% patří lukoilu poté, co jim norský statoil prodal svůj 18% podíl, a 25% má Iraqi North Oil. Na poli Block 10 se ještě netěží, Lukoil dostal možnost uskutečnit seizmický průzkum který má trvat 5 let, o tento projekt přípravných prací a následné těžby se z 60% dělí Lukoil a ze 40 % japonský INPEX. Tvrzení ohledně čínských společností v iráku jste nijak nepodložil a argument že z toho těží především ruské společnosti také nebude nejspíš přesný. Já bych spíš řekl, že z toho těží především americké a britské společnosti, ale i ostatní dostali svůj kus koláče. Každopádně díky, že jste si dal práci s odpovědí :)

 • Todomatch
  11:48 03.01.2015

  to Mogowi:

  Když tak naléháte, tak tedy - přestože USA vybojovali iráckému lidu svobodu a ze svobodných voleb vzešli poprvé jeho volení zástupci, z nově nabyté svobody těží především ruské a čínské společnosti a to i v případě ropného průmyslu. Druhé největší ropné pole na světě West Qurna 2, které leží na západě Iráku totiž ovládá - hádejte kdo? Ano správně - Rusové! Toto ropné pole s neuvěřitelnou kapacitou 43 miliard barelů (!) totiž ovládl Lukoil. Stejně jako nedaleké pole Block 10. Toto nejlukrativnější pole spravoval v minulosti Exxon, Shell a další, ale protože Američané Irák neovládají a ani mu nevnucují, co smí a nesmí, tak je to takhle. Investice USA do Iráku byly obrovské, efekt celkem mizivý. Mimochodem často v souvislosti s ropou čtu o pokrytecké politice USA vůči Saudské Arábii s ohledem na ropu. Možná je dobré připomenou, že i v Saudské Arábii Lukoil hledá a těží ropu, jedná se o pole zvané Block A. Já píšu těží, ale měl bych možná psát, že nenasytní ruští těžaři drancují ropná pole po celém světě a pro petrorubly se neštítí ničeho, tak se to píše o USA ne? Rusko se totiž angažuje v těžbě ropu a plynu skutečně po celém světě - v Kamerunu, v Ghaně, v Egyptě, v Uzbekistánu, v Kazachstánu, v Ázerbájdžánu, v již zmíněném Iráku, dokonce i v Norsku a Rumunsku a to už mají tři testovací vrtné věže i u Pobřeží slonoviny. A ano v Iráku působí i americké ropné společnosti, ale v kontextu výše uvedeného by to mělo být normální, nebo Rusové můžou a Američani ne? Ještě si dovolím prorokovat budoucí argument antiamerických aktivistů - "Víte proč USA podporovali Kurdy v boji proti Islámskému státu? Myslíte že z etických důvodů? Kdepak, kvůli ropě která se nachází na území tzv. Iráckého Kurdistánu".

 • Todomatch
  02:06 03.01.2015

  to semtam:

  Deortc zjevně narážel na lehce nahnědlý příspěvek od Supreme.

 • semtam
  01:06 03.01.2015

  Deortc

  No bože, tak jsme se víceméně shodli v bodě, že je lepší mít spojence než nepřítele.
  Kvůli tomu nemusíte vyvolávat zlé duchy minulosti.

 • Moogwi
  01:05 03.01.2015

  Deortc: vlezl jste na forum armádních novin :) možná by bylo pro Vás třeba na Idnes přátelštější prostředí, jinak beru Váš komentář jako takový výstřel do tmy :)

  Todomatch: kdyby jste mohl odpovědět na můj dotaz ohledně Irácké ropy, byl bych vděčný, pokud se tomu ale chcete vyhnout, budu to respektovat :)

 • Deortc
  23:09 02.01.2015

  .....vzývání vůdce a vlády silné ruky, opovrhování liberální demokracií, která je přitom jediným zřízením, které občanům ku příkladu umožňuje spolu diskutovat (jako to děláte teď tady) beze strachu z důsledků, pokud se diskuze nebude vůdci líbit..... viz litanie od "Superme"
  Hmmm, safra, kam jsem to jen vlezl? :O :p

 • Jan Grohmann
  15:01 02.01.2015

  Pánové, děkuji za diskuzi na úrovni, speciálně uživateli semtam za konstruktivní dotaz. Tak to má vypadat.

 • semtam
  14:45 02.01.2015

  Pánové,
  moc Vám děkuji za obsáhlé odpovědi a myslím, že se všichni schodujeme v tom, že Rusko by mělo být náš spojenec.
  Jak píše Todomatch, Rusko dlouhodobě spolupracovalo s NATO a prohlubovalo přátelství. Samozřejmě vše se nezmění jak mávnutím kouzelného proutku a chce to svůj čas. NATO dělá chybu v tom, že v jeho vedení zůstává jakýsi relikt studené války a Rusko vnímalo to určité míry jako svého nepřítele a tudíž rozšiřování NATO i když se to děje demokratickou cestou tlačí na ruskou bezpečnost a výstavba zařízení, které narušují jadernou rovnováhu jen zvětšuje nedůvěru na ruské straně. V tomto případě vidím reorganizaci NATO jako nutnou věc.
  Rusko a jeho globální ambice jsou těžko uchopitelné a hlasy, jenž jsou slyšet v EU a NATO, že chce obnovit SSSR jsou liché, možná ta touha je větší na západě u politických špiček než v Rusku. Sám Putin prohlásil, kdo touží po obnově SSSR ten má srdce, ale nemá rozum. Rusku se nemůže upřít to, že prohlubovalo spolupráci s NATO/EU, ale si zachovávalo svoji svrchovanou politiku. Tudíž ne ve všem se s NATO shodovalo a tento prvek prostě NATO vadí a vnímá Rusko jako svého soupeře. Bohužel si navyklo, že od konce studené války má hlavní slovo a jiné názory jsou podle něho nejspíš nepřátelské.
  Rusko má sice co dohánět, ale zase se mu nejde upřít, že za posledních 15 let znatelné zvýšení životní úrovně. Sankce mají způsobit opačný efekt a Rusko se obrací zády k EU a NATO a v Evropě se stupňuje bezpečnostní pnutí. Jako poraženého vnímám Rusko a Evropu, jaká je hloupě zaměřena proti RF a je tu šance, že pravděpodobně bude i nadále a tak sama ztrácí možnost poklidného soužití a zároveň se dostává pod silný vliv USA. Tím neříkám, že USA jsou špatné, ale Evropa může ztratit sílu prosadit svůj vlastní styl řešení u budoucích událostí.

 • Moogwi
  13:09 02.01.2015

  Todomatch: ano četl jsem váš příspěvek celý, reagoval jsem konkrétně na toto "Jenže pak přišlo vojenské angažmá Rusů v Gruzii a vše bylo fuč. Západ zapochyboval, zda se Rusko opravdu změnilo tak, jak proklamovalo. Vztahy byly na bodu mrazu" já mám za to, že od rozpadu sssr ty problémy začali především napadnutím jugoslávie, pak samozřejmě nastalo zase oteplení atd ale beru to jako první hřebíček do rakve, pak se k tomu přidala ta Gruzie, Sýrie a Krymem to vrcholí a pohár nám už přetekl.

  Ohledně té ropy v Iráku, příliš to nesleduji tak bych nerad plácl nějakou blbost, pokud se v tom trochu orientujete, překopíruju vám krátký text a zkuste se k tomu vyjádřit, jestli je na tom něco pravdy, nebo jestli se jedná o účelovou fabulaci: "Zatímco americká armáda formálně svoji okupaci Iráku skončila, některé z největších západních ropných společností, ExxonMobil, BP a Shell, zůstávají.

  38 měsíců poté, co Royal Dutch Shell oznámila své úsilí uzavřít masivní plynovou dohodu v jižním Iráku, podepsala kontrakt v hodnotě 17 miliard dolarů na plyn. O tři dny později v USA sídlící energetická firma Emerson předložila nabídku na kontrakt na provozování obřího iráckého ropného pole Zubair, ve kterém se údajně nachází asi osm miliard barelů ropy.

  Počátkem roku získala Emerson kontrakt na dodávky měřících ropných systémů a dalších technologií pro nový ropný terminál v Basře, který se buduje v Perském zálivu, a tato společnost instaluje řídící systémy v elektrárnách v Hilla a Kerbala. Irácké super obří ropné pole Rumaila je již rozvíjeno BP, a další super obří ložisko, ropné pole Majnoon, je rozvíjeno Royal Dutch Shell. Obě pole jsou v jižním Iráku.“ („Západní ropné firmy zůstávají, i když USA Irák opouští“

  Irácký zákon o ropě je způsob, jak zprivatizovat ropný trh za použití Dohod o sdílení produkce (PSA), ze kterých mají disproporcionální prospěch korporace. Obama je velkým stoupencem tohoto zákona.

  Kapitalismus, socialismus... možná jsem příliš velký utopista a nebo se moc dívám na star trek, ale uplně nejlepší by bylo, kdyby všichni na zemi začali spolupracovat ku prospěchu vědeckého pokroku, kultury a zlepšovali svět kolem sebe. Peníze by se staly přežitkem, každý by dělal to, v čem je nejlepší a v čem by spočíval jeho největší přínos pro společnost. Docela by bodlo, kdyby nás napadli emzáci, abychom konečně všichni začali kopat za jeden tým :)

 • Todomatch
  12:32 02.01.2015

  to mogowi:
  Nevím jestli jste můj příspěvek přečetl celý, ale fakt že i po Kosovu a Gruzii ruští vojáci cvičili společně s Aliancí na zemi, na moři i ve vzduchu ukazuje že spolupráce možná je. Stavba logistického centra přímo v Rusku v rodišti Lenina ukazuje totéž, to je vše po Kosovu a po Gruzii. Spolupráce je totiž možná, protože je nutná. Ještě poznámka - na Kosovu se přehlíží jeden rys zahraniční politiky a přístupu USA a sice, že nemá spojence které by podporovala ať dělají co dělají. Vždy jedná v souladu s okolnostmi. Muslimové mnoha zemí proklínají USA a vidí v nich vrahy svých islámských bratří, (kvůli Iráku, Afghánistánu, Libyi apod.), ale vůbec si nechtějí připustit, že když byla na muslimech páchána genocida, klidně se jich zastanou viz Kosovo, to jsou většinově muslimové a trošku katolíci. Nebo Kurdové, jsou na seznamu teroristů, ale když dojde k jejich vyvražďování silami Islámského státu, zastanou se jich. Porazili Saddáma, ale teď Irák podporují a lejou tam prachy. A to bylo keců, jak tam šli kvůli ropě. Ropa je stále v Iráku a Američané ji stále kupují za peníze, žádnou neukradli, žádnou si nepřivlastnili. Tohle dává právě Americe možnost být nepřátelští vůči SSSR ale přátelští k Rusku, více když tam je Jelcin (a nedělejme z něj trosku - ustál vojenský puč starých struktur) a méně když tam je Putin. Rusko má tradiční přátele a tradiční nepřátele a moc se to nemění. Pouze někdy začnou považovat za nepřátele ty, jež se z ruského "přátelství" vymaní. To co píšete o obchodu je pravda, ten opravdu zlepšuje spolupráci a snižuje třeba i etnické a nacionalistické napětí. Když bude vaše firma spolupracovat s Ruskou, už vám nepůjde tak snadno přes rty nadávání do špinavejch rusáků, když budete obchodovat s Vietnamem a přinese vám to zisk, tak pokud nejste echt křivák nebudete říkat něco o žlutých opicích atd. atd. - prostě to vlastně korumpuje a eroduje staré předsudky. Nemylte se ale, že spolupráci mezi zeměmi brání kapitalismus, v téhle věci stále platí starý bonmot, že rozdíl mezi kapitalismem a socialismem je ten, že v kapitalismu je člověk vykořisťován člověkem, kdežto v socialismu je to naopak.

 • Todomatch
  12:07 02.01.2015

  to Supreme: Co lze prosím vás o nacionalismu v 21. století nevědět? To je jako tvrdit, že je parní stroj záhadou! Co je nacionalismus už ví v Evropě každý. Budu-li chtít nacionalismus vyložit pozitivně, řeknu že je to pouze láska k národu (etniku). Neplést s vlastenectvím, to je láska k vlasti bez etnického klíče. Proto například neonacisté nejsou vlastenci, ale pouze nacionalisti. Budu-li však chtít popsat nacionalismus komplexněji, musím uvést že je to sice láska k národu (etniku), ale že bohužel jde ruku v ruce s vymezením se, či nenávisti k jiným národům (etnikům). Mohl bych teoreticky předpokládat, že ne nutně, ale zkušenost bohužel učí že velmi často. Stačí si vzít aktuální skandál ve Francii, který se dotkl nacionalistické Národní fronty, kterou vede Marine Le Penová a která je mimochodem sponzorována ruskými oligarchy. Šedou eminencí v pozadí je původní zakladatel Národní fronty a bývalý předseda Jean-Marie Le Pen, otec dnešní předsedkyně Marine Le Penové. Právě na něm je krásně vidět že nezůstává jen u lásky k národu svému, ale že dřív nebo později se projeví nenávist k národu či etniku jinému. Tedy, aktuálně na dresu jednoho ze svých kritiků - francouzského šansoniéra Patricka Bruela - pronesl že "příště uděláme várku do pece". Patrick Bruel je Žid, takže konotace je jasná. Ke smůle Le Pena je to zaznamenáno na videu, včetně jeho spojeného pousmání po výroku. Marně teď vysvětluje, že to tak nemyslel. Vyřkl prostě nevyřčené, co všichni vědí ale úplně to najevo nechtějí dát, zatím. Takové to orlíkovské "agil álíb". Všem nacionalistům je totiž jistá míra nahnědlosti vlastní. Le Penovcům a Orbánovcům i dalším. Když jsou s tím ale konfrontování, kuckají jak vy, že nejsou náckové ale jen nacionalisté. Je to jako rozdíl mezi jogurtem a light jogurtem, mezi cigáry a light cigáry. Furt je to jogurt a furt to jsou cigára. Národní fronta si uvědomuje, že tudy cesta už nevede a proto starého Le Pena ústy některých svých členů a také ústy své dcery kritizují. Ale je to ta stará snaha o hranatou kouli, je to totéž jako věřit, že dnešní komunisté už nejsou takoví jako jejich předchůdci. No nejsou, fízlovské seznamy už nepíší nasliněnou tužkou, ale datlují na noťasech.

Stránka 1 z 3