NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • semtam
  21:21 04.01.2015

  Docela obsáhlý článek o novele SK ústavy je zde

  http://www.teraz.sk/slovensko/...

  Docela obsáhlý článek o novele SK ústavy je zde

  http://www.teraz.sk/slovensko/...

 • MarcusMaximusVictus
  20:53 04.01.2015

  to Superme

  slová majú svoj význam.

  "To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy"

  V čom vidím klamstvo? No len v tom, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Superme

  slová majú svoj význam.

  "To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy"

  V čom vidím klamstvo? No len v tom, že v ústave SR nie je napísané (a už vôbec nie priamo), že RODINA je len zväzok muža a ženy. Ale je v nej definícia MANŽELSTVA ako zväzok muža a ženy.

  "Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je?"

  Nie, nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). MANŽELSTVO je manželstvo (muž+žena) a je definované v ústave. PARTNERSTVO definované nie je. ZATIAĽ (čo neznamená, že raz nemôže byť). Zdá sa mi, že si pletiete dojmy a pojmy. MANŽELSTVO, PARTNERSTVO a RODINA sú samostatné pojmy a nie synonymá, alebo snáď muž a žena s 1,2,3...X deťmi ktorí nie sú zosobášení (počítate len úradne uzavreté manželstvá alebo aj tie v kostole?) nie sú rodina?

  to Admin
  Ospravedlňujem sa za lingvisticko-právnické okienko.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  20:08 04.01.2015

  Todomatch - Proboha, koukal jste na to video, co jsem sem dal? Nebo i na jiná? Jsou to normální občané (bílý Francouzi), kteří s tím nesouhlasí! Věřím i tomu, že jsou proti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Proboha, koukal jste na to video, co jsem sem dal? Nebo i na jiná? Jsou to normální občané (bílý Francouzi), kteří s tím nesouhlasí! Věřím i tomu, že jsou proti islamizaci jejich země, protože Nacionalisté bojují právě proti islamizaci Evropy jako celku!

  Víte, podle Vaší teorie by s radikálními imány souhlasily také křesťané a také mnoho ateistů. Mě to jaksi nedává logiku a je úžasné vidět liberalistu, který je proti Islámu. Liberalismus by totiž měl být i o náboženské svobodě ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  20:07 04.01.2015

  to Moogwi:

  Jo Putin jede. Dokonce zakázal i sprostá slova, to myslím vážně: http://goo.gl/cFvoSo... Už zbývá jen, aby zakázal nemoci a Rusko bude uzdraveno. Stejně je zvláští, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Moogwi:

  Jo Putin jede. Dokonce zakázal i sprostá slova, to myslím vážně: http://goo.gl/cFvoSo... Už zbývá jen, aby zakázal nemoci a Rusko bude uzdraveno. Stejně je zvláští, že Rusko bylo vždy dobré a svaté a je třeba se držet jeho příkladu a přitom je tam současně tolik nezdravých jevů, které se musí omezovat a zakazovat. Trošku rozpor ne? Možná proto západ tolik zakazovat nemusí, protože tam tolik špatnosti není, aby se musely přijímat speciální zákony.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  19:59 04.01.2015

  Pánové jestli chcete řešit homosexuály, jděte jinde, Děkuji.

  Pánové jestli chcete řešit homosexuály, jděte jinde, Děkuji.

 • Todomatch
  19:58 04.01.2015

  to Supreme:

  A víte kdo tvoří velký díl protestujcích ve Francii proti sňatkům homosexuálů a proti adopcím dětí? Muslimové milý pane, muslimové. Vás opravdu nezaráží, jak se v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme:

  A víte kdo tvoří velký díl protestujcích ve Francii proti sňatkům homosexuálů a proti adopcím dětí? Muslimové milý pane, muslimové. Vás opravdu nezaráží, jak se v tomhle Orbán a jemu podobní shodují s radikálními imámy? V tomhle a ještě v jedné věci jsou si Národní fronta, Jobbik a ruští národovci s miltantními islamisty podobní jako vejce vejci. V antisemitismu. Čeští nacionalisté dokonce žádali před lety prezidenta Klause, aby jim povoli odejít do Íránu bojovat po boku Íránců proti Izraeli. Nacionalisé jsou v mých očích stejně úchylní jako pedofilové.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  19:54 04.01.2015

  MarcusMaximusVictus - Ale však Vy jste to napsal, protože to v tom zákonu je přímo definováno : "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy." né muž+muž nebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  MarcusMaximusVictus - Ale však Vy jste to napsal, protože to v tom zákonu je přímo definováno : "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy." né muž+muž nebo žena+žena...Partnerství osob stejného pohlaví není na Slovensku povoleno. Nebo snad je? A tato novela potvrzuje, že tomu tak bude i nadále! Takže jakou lež jsem napsal?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:53 04.01.2015

  Todomatch

  Případné zřeknutí liberalismu, jsem myslel v době pokud by muslimové díky velkému počtu tvrdě prosazovali Islám jakožto hlavní zřízení státu. Poté by již liberalismus ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Případné zřeknutí liberalismu, jsem myslel v době pokud by muslimové díky velkému počtu tvrdě prosazovali Islám jakožto hlavní zřízení státu. Poté by již liberalismus byl naší velkou slabinou. I v Římě si zvolili diktátora v době ohrožení. Protože v době ohrožení by římská demokracie nemohla obstát.
  K ruskému kontroverznímu zákonu možná vede i to, jak sám popisujete ruskou špatnou statistiku. V Rusku by se hlavně měla propagovat rodinná politika než homosexuálové. Zákon může někoho pohoršit, ale není to nic zkázonosného. U nás máme taky nějaké věci padlé na hlavu. A to, že se klidně nepřizpůsobivým dají byty či jako na Slovensku postaví za státní peníze nové domky a se do nich nastěhují, protože původní objekty si zničili. Což neříkám, že je chyba nepřizpůsobivých, ale vlády jako takové. Tím nám vlastně říká, nepracujte, neplaťte a my Vám ještě postavíme byty a domy. Podobných nelogičností je ve světě spousty.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:51 04.01.2015

  Todomatch: co podepisuje Obama, Merkelová apod. vážně netuším, zatímco o každém Putinově prdu se u nás hnedka píše a obrací proti němu. Nevím, co se tím konkrétně snažíte říct, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: co podepisuje Obama, Merkelová apod. vážně netuším, zatímco o každém Putinově prdu se u nás hnedka píše a obrací proti němu. Nevím, co se tím konkrétně snažíte říct, ale - Tažení za zdravější Rusko dvojice Medveděv-Putin vede i v boji s alkoholem. Změny legislativy postupně zvedly nejnižší cenu vodky a zakázaly reklamu na alkohol ve sdělovacích prostředcích i na sportovních stadionech.

  Výjimkou byla vodka Putinka, kterou výrobce v předvolebním období zlevnil z 148,80 rublu na 109 rublů, což bylo v přepočtu asi 59 korun, což je úsměvné.

  Další věcí co podepsal je protikuřácký zákon. "Rusové patří k nejnáruživějším kuřákům planety, nezdravé neřesti holduje 40 procent z nich" a i přesto "Prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který zapovídá kouření na pracovištích, letištích, ve vzdálenosti do 15 metrů od zastávek hromadné dopravy a na dalších veřejných místech.

  Přesně o rok později, tedy v červnu 2014, Zákon o ochraně zdraví obyvatel před vlivem pasivního kouření a následky užívání tabáku vyžene kuřáky i z restaurací, hotelů, barů, kaváren, pláží, hřišť, vlaků a lodí"

  http://zpravy.aktualne.cz/zahr...

  Tohle se událo před rokem, nejspíše tedy myslíte ty nedávné zprávy které jsem také zaznamenal, údajně - "Překvapivé zlevnění vodky podle deníku souvisí s nedávným vyjádřením prezidenta Vladimira Putina, že ustavičné zdražování vodky vedlo k tomu, že stoupla spotřeba různých náhražek"
  http://zpravy.e15.cz/byznys/ob...
  Skrýt celý příspěvek

 • MarcusMaximusVictus
  19:50 04.01.2015

  Pôvodné znenie:
  "Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."

  Novela (doplnenie definície manželstva), platnosť od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pôvodné znenie:
  "Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."

  Novela (doplnenie definície manželstva), platnosť od 1.9.2014
  "Manželstvo je jedinečným zväzkom jedného muža a jednej ženy. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru"

  tvrdenie " To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy." je klamstvo
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:31 04.01.2015

  to semtam:

  Proč bychom měli tváří v tvář muslimům liberalismus zahazovat? Naopak ho máme tvrdě vyžadovat. Zbavit se liberalismu je to, co chtějí oni, ne my. To islám je odpůrce ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam:

  Proč bychom měli tváří v tvář muslimům liberalismus zahazovat? Naopak ho máme tvrdě vyžadovat. Zbavit se liberalismu je to, co chtějí oni, ne my. To islám je odpůrce liberalismu, stejně jako třeba fašismus a komunismus.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:27 04.01.2015

  Promiňte Moogwi,ale vy věříte, že když uděláte homosexualitě dobrou propagaci, tak se z lidí stanou homosexuálové? Jinak řečeno, že když vás bude někdo přemlouvat, tak se vám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Promiňte Moogwi,ale vy věříte, že když uděláte homosexualitě dobrou propagaci, tak se z lidí stanou homosexuálové? Jinak řečeno, že když vás bude někdo přemlouvat, tak se vám začnou líbit muži? To vlastně ruské zákony říkají, neboť toho se obávají a před tím chrání. To by byl pak svět krásně jednoduchý, homosexuálovy byste ukázal fotografie nahých žen a řekl - mu "vidíš to se ti líbí" a on by řekl, "aha, děkuji, to mě nikdy nenapadlo" a už by byl heterosexuál. Pokud tomu nevěříte a není to tak, tak k čemu jinému ty zákony jsou? Nemůže to být opravdu tak, že se chce Putin zalíbit silám o které by slušný politik nikdy nestál? Těmi zákony dělají z Rusů blbce neboť to vypadá, že když Rusovi vláda, řekne že má být gay tak jím bude a když ne, tak jím zase nebude. Minimálně tím, že věří že pouhou propagací lze gaye stvořit to potvrzuje. Navíc je to pokrytecké, protože děti mají být chráněny před veškerými projevy sexuality, neadekvátní jejich věku. Ani propagace heterosexuálního pohlavního styku před dětmi ve školce by asi nebyla to pravé, nemyslíte? V konzervativním Rusku se navíc rozvádí víc manželství než v EU a na potrat chodí násobky žen, než v EU. Alkoholismus je tam stále problém číslo jedna. Ale za úpadek mohou gayové a lesby. A proto Putin zlevnil zákonem vodku. Apropó - když je to Rusko normální země jako každá jiná - dovedete si představit, že Merkelová, Holland nebo Obama podepisují zákon o zlevnění Whisky, piva či vína? Nevidíte tu naprostou abnormalitu ruského světa?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:21 04.01.2015

  Todomatch

  Tak sexualita a národnost jsou rozdílné věci. Představte si, kdyby v zemi v které je velká nesnášenlivost vůči homosexuálům zavedli adopci dítěte. Myslím, že by jsme ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Tak sexualita a národnost jsou rozdílné věci. Představte si, kdyby v zemi v které je velká nesnášenlivost vůči homosexuálům zavedli adopci dítěte. Myslím, že by jsme byly svědky daleko otřesnějších zpráv. Liberální demokracie je dobrá věc, ale musí jí přijímat drtivá většina společnosti. Společnost musí být natolik vyzrálá, aby se zabránilo zneužití liberální demokracie. Ano v tomto směru se můžem pousmát, že ruská společnost je v tomto případě zaostalá (vůči homosexuálům), pokud budem škodolibý. Ale co se týče EU, tak liberální demokracii neuznávají muslimové a je tu riziko s jejich nárůstem, že by mohli tuto liberálnost svrhnout. Nebo v obraně proti nim by jsme museli liberálnost zahodit.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  19:03 04.01.2015

  Todomatch - Ať si je každý kdo chce homosexuál, je to každého osobní věc s kým je nebo není. Ale nemusí to každému cpát svými průvody, nebo žádat něco, na co od pradávna byli vždy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Ať si je každý kdo chce homosexuál, je to každého osobní věc s kým je nebo není. Ale nemusí to každému cpát svými průvody, nebo žádat něco, na co od pradávna byli vždy žena+muž a to je výchova dětí. Tohle nikdy podporovat nebudu, stejně jako nikdy nebudu podporovat propagaci homosexuality mezi mládeží. Proč bychom měli říkat, že je to něco normálního, když není? To je úplně stejné, jako kdybychom řekli, že je normální pedofílie. Tito lidé také přeci vždy byli a vždy budou. Je to jednoduše nějaká porucha. A ta porucha není normální.

  Vy říkáte, že Rusko "dělá hon na homosexuály". Jak? Tím, že zakázalo propagaci homosexuality mezi mládeží? Tím, že jim neumožňuje se brát? Tím, že jim nepovoluje adopce dětí? To je podle Vás hon? Ale to v tom případě dělá Maďarsko také, když zakázalo svatby a adopce dětí homosexuálům. To samé dělá Slovensko, které má přímo v ústavě napsáno, že rodina je pouze svazek muže a ženy. To samé jistě dělají Francouzy, kteří vyšli do ulic francouzských měst, aby protestovali proti tomu, že Holland a jeho vláda povolily adopce dětí homosexuálům. A to byli statisícové davy!
  https://www.youtube.com/watch?...
  To samé dělají některé státy v té ultra-mega "svobodných" USA, kde svatbu homosexuálů povoluje ani ne polovina států - nyní 24 z 50. A tím, jak republikáni posílily pochybuji, že se to bude měnit.

  Ale tak hlavně, že si můžete zase postěžovat na Rusko.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:02 04.01.2015

  Todomatch: nemůžu si pomoct, ale jste jako kolovrátek co opakuje neustále dokola stejné fráze. Putin chce obnovovat SSSR, Rusko chce dobývat další území, Rusko diskriminuje ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: nemůžu si pomoct, ale jste jako kolovrátek co opakuje neustále dokola stejné fráze. Putin chce obnovovat SSSR, Rusko chce dobývat další území, Rusko diskriminuje homosexuály podepsáním zmíněných zákonů. Psal jsem to už několikrát, pro velký úspěch vám to zopakuji znova. Ty zákony řeší zákaz propagace mezi dětmi. Není tam nic o tom, že by se homosexualita měla nějakým způsobem trestat nebo postihovat a tyto zákony nijak nevybočují od zákonů jiných států západní evropy !
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:52 04.01.2015

  To semtam:

  Ano, ale oficiální podpora toho horšího ve společnosti - ať už podpisem zbytečných zákonů, či lísáním se k některým církvím a spolkům - je jen přiléváním oleje do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:

  Ano, ale oficiální podpora toho horšího ve společnosti - ať už podpisem zbytečných zákonů, či lísáním se k některým církvím a spolkům - je jen přiléváním oleje do ohně. Je to jako s antismitismem, který leckde bublá pod povrchem, opravdu myslíte, že byste mu zabránil tím, že byste vydal ofifální prohlášení že si vláda myslí, že jsou Židé skutečně trošku škodliví a minimálně děti a rodiny by před nimi měly být chráněny?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:36 04.01.2015

  Todomatch

  Zákony o homosexualitě se v různých zemí liší http://cs.wikipedia.org/wiki/Z...
  Hodně do toho mluví církev a naladění ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Zákony o homosexualitě se v různých zemí liší http://cs.wikipedia.org/wiki/Z...
  Hodně do toho mluví církev a naladění obyvatelstva na tuto problematiku. V Rusku homosexualita je legalizovaná už (až) od r. 1993. To že společnost je proti nim naladěná nezmění jakýkoliv zákon. Dokonce bych se obával u takto naladěné společnosti, že uzákoněním všech práv se společnost může proti nim ještě víc vymezit. Prostě některé věci nelze změnit za rok, ale chce to delší dobu. Nejhorší podmínky jak tu sám zmiňujete jsou v islámských zemí jako je Saúdská Arábie či Írán. To že v Rusku nějaké partičky pořádají hony na homosexuály je politováníhodné, ale větší obavy mám z muslimských gheet v EU. Kde se to již řídí jen jejich pravidly a o nějaké liberální demokracii, natož právech homosexuálů se vůbec nedá mluvit. Je to něco jako v tom smyslu, že se někdo pohoršuje nad tím a píše stížnosti, že sousedovic pes mu kálí na trávník a přitom mlčky platí výpalné mafii.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:28 04.01.2015

  to Moogwi:

  Ale ano, máte pravdu a úvaha, že politická a občanská úroveň Ruska je zhruba na úrovní Jamajky je myslím trefná. Jsou tam i jiné podobnosti. Obě země mají třeba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Moogwi:

  Ale ano, máte pravdu a úvaha, že politická a občanská úroveň Ruska je zhruba na úrovní Jamajky je myslím trefná. Jsou tam i jiné podobnosti. Obě země mají třeba podobně úspěšné sportovce.

  A k tomu ostatnímu - rasismus v USA, anticigánismus v Anglii nebo i u nás, to všechno samozřejmě existuje a nikdo to nepopírám, neskrývá a nezatajuje. Ovšem ani v USA ani v jiných liberálních demokraciích něco podobného vláda neschvaluje a už vůbec nevydává zákony, které by naznačovaly, že takové "mírné pronásledováníčko" zase až tak špatné není. Právě naopak, vládní představitelé se staví do čela průvodů proti rasismu a intoleranci. Nikdo neobviňuje Putina, že hony na homosexuály osobně pořádá, ale podpisem některých zákonů vyvolává ve společnosti atmosféru a dojem, že odsoudit homosexualitu je správné a že to je víceméně oficiální postoj vlády. Nu a od toho je již krůček k tomu, aby si to někdo vyložil, jako zelenou pro militantní projevy xenofobie. Neonacisté a rasisté ve společnosti existují sami od sebe, nejsou reakcí na zkaženost společnosti, stejně jako se mouchy nerodí ze zkaženého masa (jak si dříve i věda myslela). Určité procento jich bude vždy - podobně jako třeba pedofilů, kleptomanů apod. - je ale důležité je omezovat, jejich projevy tlumit a nikoliv je povzbuzovat a jakkoliv podporovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  18:02 04.01.2015

  To video je naprosto zdrcující důkaz honu na gaye v Rusku. Nedivil bych se, kdyby je tam stříleli na potkání a věšeli na ulici jako odstrašující příklad, je to přece Rusko ! Vy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To video je naprosto zdrcující důkaz honu na gaye v Rusku. Nedivil bych se, kdyby je tam stříleli na potkání a věšeli na ulici jako odstrašující příklad, je to přece Rusko ! Vy jste teda pane todomatch manipulátor jen co je pravda, v každé zemi se najdou tyto excesy, ve švédsku by vám řekli, že jsme barbaři protože diskriminujeme ženy, tam totiž extrémní feminismus docela frčí, v americe si najděte útoky na černochy a napište něco o tom, jak na ně pořádají hony, v anglii jak vystěhovali naše přátelské romy, co je přijeli obohatit a takhle bych mohl pokračovat, protože v každé zemi se najde něco, ale tuhle bublinu jste nafoukl takovým způsobem, že by se do ní vešli všichni homosexuálové světa. Když teda máte rád ty videa, tak můžete napsat třeba o honech na homosexuály na Jamajce. https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:08 04.01.2015

  Supreme tu narazil na otázku registrovaného partnerství a to je dobře, na přístupu k homosexuálům lze totiž poměr dobře demonstrovat rozdíly mezi autoritářskými režimy a liberální ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supreme tu narazil na otázku registrovaného partnerství a to je dobře, na přístupu k homosexuálům lze totiž poměr dobře demonstrovat rozdíly mezi autoritářskými režimy a liberální demokracií. Předně - homosexuální jedinci se rodí v každém režimu a jsou tu odedávna. Jestliže o ní hovoří třeba zápisky ze Starého zákona staré stovky let před naším letopočtem a dokonce odkazují na události staré tisíce let, je jasné že homosexualita není ovocem liberální demokracie, jak by si někdo mohl naivně myslet. Byla tu již v prehistorické době, provázela veleslavný Řím, středověk a je tu až do dnešních dní. Proto je opravdu naivní, myslet si, že utužením režimu, zápisem v ústavě, nebo pochodem s transparentem "No way for gay" zmizí. Nezmizí. Nemůže zmizet. A pokud nějakým hnědokošilatým postheydrichovským náckovským podržtaškám táhne hlavou myšlenka, že by tu jedna cesta byla - vyvraždit je, tak mám pro ně blbou zprávu - historie ukazuje, že se narodí noví. Proč, to nikdo neví - z hlediska evoluční biologie to je prostě mutace v DNA, z hlediska víry (alespoň té křesťanské) je to důsledek lidské sexuální nenasytnosti (a to i té heterosexuální), kterou měl Bůh ztrestat tím, že nás nechal napospas všem sexuálním vášním včetně tch, jež se nám jeví jako zvrácené. Z toho plyne jediné - buď budete homosexuály mlátit jako v Rusku, nebo akceptovat jako na západě, ale ani jedním přístupem množství homosexuálů nezvýšíte ani nesnížíte, pouze budete ve společnosti buď podporovat násilí anebo toleranci. Je možná dobré si také uvědomit, které režimy v téhle věci táhnou za stejný provaz a shodují na tom, že homosexualita je zvrácená a hodná trestu - jsou to zatím tyto tři - komunistický (před listopadem 1989 byla homosexualita trestným činem), nacistický (tam takoví lidé končili v lágrech, byť třeba v uzavřených nacistických kolektivech typu Hitlerjugend, kde si byli „chlapci v trenýrkách velmi blízcí“, homosexualita skrytě bujela podobně jako třeba v kriminálech) no a do této nesvaté trojice patří ještě režimy islámské, které (jako třeba Írán) tvrdí, že homosexuály nemají a pak je věší na ramenech jeřábů. Někdo tu opakovaně pochyboval o honech na homosexuály v Rusku, tak tady je ukázka pro pochybující: http://goo.gl/Hfdkto... Pokud to ovšem zajde až takhle daleko, je třeba již jednat a obdobnou past nalíčit na lovce a nějakého toho nácíčka chtivého odznáčků a dýk s nacistickými motivy pomocí inzerátu na tuhle veteš dostat do sklepa s židlí, pevnou lepicí páskou a kombinačkama. To nezní moc liberálně, že? Ale když oni ten liberalismus tak neradi.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  09:31 04.01.2015

  Superme: Tedy nazvat to, co mají v Rusku, liberálním konzervativismem... hustý. V Rusku je dle mého názoru autoritářská oligarchie.

  Jistě, Rusové v ní chtějí žít, protože jim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Superme: Tedy nazvat to, co mají v Rusku, liberálním konzervativismem... hustý. V Rusku je dle mého názoru autoritářská oligarchie.

  Jistě, Rusové v ní chtějí žít, protože jim nabízí svobodu trhu (pokud neohrožuje Putinovi vyvolené, takže o nějakém liberalismu nemůže být řeči) a tradiční ruské hodnoty (konzervativní, chcete-li).

  Takže to, co jste říkal tam je, ale ani liberalismus, ani konzervativismus nepočítá, a je v příkrém rozporu, s režimem s autoritářskými prvky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  02:12 04.01.2015

  Deortc - V Rusku vyznávají jiné hodnoty. Proč si sakra všichni jako jste Vy myslí, že VŠICHNI chtějí žít v nějakém liberalismu (v tom klasickém, aby bylo jasno)? To je nějaká ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc - V Rusku vyznávají jiné hodnoty. Proč si sakra všichni jako jste Vy myslí, že VŠICHNI chtějí žít v nějakém liberalismu (v tom klasickém, aby bylo jasno)? To je nějaká americká nemoc, nebo co? Kdy konečně pochopíte, že Rusové v něm nechtějí žít? Už jsem tu také jednou psal, že ani EVROPANÉ v něm žít nechtějí!

  http://ceskapozice.lidovky.cz/...

  http://ceskapozice.lidovky.cz/...

  Nebo snad toto jsou vyznavači toho Vašeho liberalismu?
  https://www.youtube.com/watch?...

  Řekl bych, že v Rusku funguje to, co u nás např. prosazují Svobodní a tedy liberální konzervatismus. Tedy liberalismus v osobní a ekonomické svobodě, ale zároveň klade důraz na tradice, rodinu a národní hrdost. Nepotřebují si ničit své tradice a podřizovat se muslimům nebo říkat, že rodina není pouze muž+žena+děti ale také muž+muž nebo žena+žena jak je to zvykem na Západě. Vždyť už i Slováci mají v ústavě, že manželství je pouze muž+žena. A tak je to správně.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:46 03.01.2015

  Teda ne tak úplně demokracie, ale kvalita informování veřejnosti.

  Teda ne tak úplně demokracie, ale kvalita informování veřejnosti.

 • semtam
  19:58 03.01.2015

  Todomatch

  S velkým nárůstem nacionalismu se potýkali všechny země vých. bloku. Ruští nacionalisté nikdy v Rusku nevládli a nevládnou. Nárůst nacionalismu vidíme i v EU, jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  S velkým nárůstem nacionalismu se potýkali všechny země vých. bloku. Ruští nacionalisté nikdy v Rusku nevládli a nevládnou. Nárůst nacionalismu vidíme i v EU, jako důvod vidím ten, že v liberální demokracii je asi něco špatně. Můžem stoupence těchto radikálních směrů hanit, kritizovat. Radši bychom se měli zamyslet co k onomu nárůstu vlastně přispívá a tohle není jen problém Ruska. Je to i velký problém na západ od nás.
  S ruskou demokracií nějaký zásadní problém nevidím. Za těch 25 let ušli pořádný kus cesty. Kdyby v Rusku byly u moci lidé s totalitním myšlením, tak je velká šance, že válka je již na spadnutí. Navíc současná politika NATO/EU moc nepřispívá pro demokratický rozvoj Ruska. Pokud sankce uspějí a Rusové se budou cítit frustrovaní, tak je tu velké riziko, že si zvolí člověka jaký bude hrát na nacionální notu či něco obdobného. Putin zemi stabilizoval a začal růst životní úrovně. Také prohluboval vztahy s EU a lepšila se demokracie, teď je nám vštěpováno, že chce obnovit SSSR, nás vidí jako zaryté nepřátele, pořádá hony na homosexuály, atd. atd. Obávám se, že naše demokracie je také těžce zkoušena.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:09 03.01.2015

  to semtam:

  No na tom něco bude. Když vidím všechny ty ruské fašisty, neonacisty, xenofoby všeho druhu, fašizující pravoslavné, slovanské neonacistické spolky, militantní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam:

  No na tom něco bude. Když vidím všechny ty ruské fašisty, neonacisty, xenofoby všeho druhu, fašizující pravoslavné, slovanské neonacistické spolky, militantní nacionální kroužky - tady je jejich poměrně komplexní přehlídka z tzv. loňského "Ruského pochodu": https://www.youtube.com/watch?... - napadne mě myšlenka, při které se zpotím - co když je Putin to lepší z Ruska. Děsivé.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:16 03.01.2015

  Deortc

  Jistě, ale za totáče by tam přece nezpívali profi armádní pěvci....
  A ruská vláda je najednou očerňována nyní v době sporu a krize. No nevim, ale mluvit o Rusku tak, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Jistě, ale za totáče by tam přece nezpívali profi armádní pěvci....
  A ruská vláda je najednou očerňována nyní v době sporu a krize. No nevim, ale mluvit o Rusku tak, že jeho vláda chce totalitní zřízení my příjde jako pomluva. Chápu, že na některé věci mohou být citlivější, to ale neznamená, že jsou hned totalitní. I my musíme mít pochopení a Rusko za svoji novou historii k liberálnímu postoji směřuje. Proto současnou vládu kritizují ty nacionalistické prvky ve společnosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  17:51 03.01.2015

  to "semtam", že jsou někde ostrůvky liberalismu... to přece ještě zdaleka nenamená "plně" a už vůbec to neznamená, že tyto hodnoty respektuje také i vláda dotyčné země. Ostrůvky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to "semtam", že jsou někde ostrůvky liberalismu... to přece ještě zdaleka nenamená "plně" a už vůbec to neznamená, že tyto hodnoty respektuje také i vláda dotyčné země. Ostrůvky liberalismu se přece daly najít i ve východním bloku za doby totáče a přitom se tento blok dal nazvat jakkoliv, jenom né jako demokratický a liberální.
  Tendence liberalismu jsou pochopitelně pozitivní jev a myslím, že tyto tendence by západ měl všemožně podporovat. :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:50 03.01.2015

  to Deortc:

  Přesně tak. Mluvíte mi z duše. Hlavně aby tam nevzali vrch tihle:

  https://www.youtube.com/watch?...

  nebo rovnou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Deortc:

  Přesně tak. Mluvíte mi z duše. Hlavně aby tam nevzali vrch tihle:

  https://www.youtube.com/watch?...

  nebo rovnou tihle

  https://www.youtube.com/watch?...

  Je jich tam jak much.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  17:32 03.01.2015

  Asi tak. Pokud měli nějaký dobrý důvod tam vlítnout, proč to stavěli na evidentně vylhaných důvodech a falešných důkazech, nemyslíte, že právě tímto chováním otevřeli prostor pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Asi tak. Pokud měli nějaký dobrý důvod tam vlítnout, proč to stavěli na evidentně vylhaných důvodech a falešných důkazech, nemyslíte, že právě tímto chováním otevřeli prostor pro spekulace ? Jestli chtěli získat podporu veřejnosti, muselo jim být jasné, že se jim to vrátí jako bumerang.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:30 03.01.2015

  Deortc

  Velmi zajímavé, že jste použil video ze současného Ruska. Mám tomu rozumět, že Rusko už vnímáte jako plně demokratickou liberální zemi. Samozřejmě všude jsou nějaké ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Velmi zajímavé, že jste použil video ze současného Ruska. Mám tomu rozumět, že Rusko už vnímáte jako plně demokratickou liberální zemi. Samozřejmě všude jsou nějaké kosmetické odlišnosti. Rusko teda nejspíše plně demokratické je.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:22 03.01.2015

  Todomatch

  Zásah USA v Afghánistánu a Somálsku není třeba kritizovat. U druhé irácké války však kritika je na místě. Pokud USA chtěli v Iráku demokracii, tak Saddám, ať už jaké ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Zásah USA v Afghánistánu a Somálsku není třeba kritizovat. U druhé irácké války však kritika je na místě. Pokud USA chtěli v Iráku demokracii, tak Saddám, ať už jaké to byl zvíře, patřil mezi diktátory světa k těm slabším a nějaká relativní svoboda v Iráku existovala. Jsou mnohem horší země. Navíc hlavní důvod byl jaksi vylhaný, tak moc důvěru to USA nedává a současný vývoj v Iráku také ne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  17:18 03.01.2015

  Ještě návrat k tématu, jaké Rusko bychom chtěli vidět.....
  Tak proti tomuto Rusku bych neměl ani ň. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě návrat k tématu, jaké Rusko bychom chtěli vidět.....
  Tak proti tomuto Rusku bych neměl ani ň. :)
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...

  .....přátelskému, liberálnímu, otevřenému....

  Pozn. k západnímu systému liberální demokracie.... pochopitelně ani tento systém není dokonalý, má řadu vad, ale jsem naprosto přesvědčen, že se jedná o to naprosto nejlepší (z hlediska lidských svobod, umožnění každému člověku rozvinout se a prožít kvalitní život, respektování odlišnosti názorů, pomoci slabším, atd....) společesnké uspořádání jaké dosud bylo v dějinách lidstva bylo v praxi realizováno a žádná vláda pevné ruky, vůdcovský princip, apod... není schopna v žádném bodě dodat lepší perspektivy, ale nopak vždycky nakonec skončí v politickém i ekonomickém úpadku.

  Takže Rusko coby liberální demokratická lokální velmoc typu Velké Británie, Německa, Japonska.... spojenec USA v boji proti IS, apod....
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  17:07 03.01.2015

  Todomatch: ale to bude nějaká mýlka, vy jste především začal s tvrzením, že lidé často vyčítají USA, že šla do Iráku kvůli ropě, já jsem pouze zmínil oficiální důvod, který uvedli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: ale to bude nějaká mýlka, vy jste především začal s tvrzením, že lidé často vyčítají USA, že šla do Iráku kvůli ropě, já jsem pouze zmínil oficiální důvod, který uvedli sami Američané, a to byly ZHN, co se vám na tom nepozdává ? Uvedl jsem určité informace, které by nasvědčovaly tomu, že ropa byla jedním s podstatných důvodů, vy jste zase trefně popsal současný stav, kdy to není pouze o západních společnostech, ale že se na tom můžou slušně přiživit i ruské a čínské firmy. Na jednu věc ale zapomínáte, ta válka proběhla před více než 10 lety a o skutečných důvodech se můžeme pouze dohadovat, třeba měly uplně jiné plány a představy a nakonec to dopadlo jinak, než sami chtěli, nevíte o ústupcích a kompromisech, které v iráku museli udělat, třeba za příslib pomoci a spolupráce v jiných oblastech. To že v iráku těží i ruská ropná společnost a že z toho má prospěch i čína je fakt, ale kde berete tu jistotu, že tehdy, když to začlo, nešlo USA o ropu ? Mám si z toho odvodit, že to naplánovala snad čína, prostřednictvím amerických vojáků ? Tvrdíte, že kvůli ropě to určitě nebylo, inu vaši jistotu vám závidím.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  16:42 03.01.2015

  to semtam:

  A až půjdou do Suadské Arábie a KLDR, budete se zase ptát a proč nejdou do Iránu. To je furt dokola. Navštívili podle vás tedy příliš mnoho zemí, nebo příliš málo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam:

  A až půjdou do Suadské Arábie a KLDR, budete se zase ptát a proč nejdou do Iránu. To je furt dokola. Navštívili podle vás tedy příliš mnoho zemí, nebo příliš málo zemí? Mají toho nechat, nebo naopak dokončit návštěvy všude, kde je potřeba?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  16:40 03.01.2015

  Moogwi:

  Ach jo, chtěl jste abych vám odpověděl ohledně irácké ropy, odpověděl jsem a uvedl vaše mylné předpoklady na pravou míru, naznačil jste že jsem pominul Čínu, dovysvětlil ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi:

  Ach jo, chtěl jste abych vám odpověděl ohledně irácké ropy, odpověděl jsem a uvedl vaše mylné předpoklady na pravou míru, naznačil jste že jsem pominul Čínu, dovysvětlil jsem vám Čínu a ukázal na ní, že její profit z Iráku rostl po americké invazi zdaleka nejvíc. A vy začnete o eurech a ZHN a na to já už fakt nemám sílu. Vy zjevně žádné odpovědi nepotřebujete a ani nehledáte. Neuspokojilo by vás náhodou, souhrnné prohlášení, že za všechno můžou Illumináti, Bilderberg a Světové židovstvo?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:27 03.01.2015

  Ještě doplním, že Saddám měl v plánu něco jako potraviny za ropu a tudíž by se vyhnul obchodu v jakékoliv měně. O ZHN to určitě nebylo. Pokud chtěli dovézt do Iráku demokracii, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě doplním, že Saddám měl v plánu něco jako potraviny za ropu a tudíž by se vyhnul obchodu v jakékoliv měně. O ZHN to určitě nebylo. Pokud chtěli dovézt do Iráku demokracii, nechápu proč nešli třeba do Saúdské Arábie, KLDR nebo i v Africe je spousta zemí s demokracií bídně. A arabské ženy v Perské zálivu se zatím neúspěšně u USA domáhají podpory svých lidských práv.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  15:27 03.01.2015

  Tak pokud vím, tak Američani tam bojovali a umírali, aby zničili zbraně hromadného ničení, říkal to pan Bush a Blair v televizi :) ptáte se "Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak pokud vím, tak Američani tam bojovali a umírali, aby zničili zbraně hromadného ničení, říkal to pan Bush a Blair v televizi :) ptáte se "Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně "USA dobyly Irák pro své zájmy" a přitom realita ukazuje, že největší obchodní bilanci s Irákem má Rusko, Čína a další země z BRIC, to nevypadá moc logicky, že? " no, možná proto, že jejich zájmy nespočívali ve zvýšení své obchodní bilance s irákem :) Je otázkou, do jaké míry se jeijch plány a představy splnily, to asi nikdo z nás neví, takže jenom pár postřehů - http://www.novinky.cz/zahranic... nebo, Irák na základě rozhodnutí Saddáma Husseina rozhodl, že transakce za prodej ropy nebudou probíhat v amerických dolarech, ale v evropské měně Euro. Na konci roku 2002 Irák na platby v Eurech skutečně přešel. Stalo se tak pouhých pár měsíců před americkou agresí proti Iráku. Jakmile byl Saddám Hussein svržen, Irák přešel opět na platby v dolarech, nebo - Prezident Bush opakovaně hrozil úderem, pokud se Irák nepodvolí rezolucím a nevpustí do země inspektory. Ti přitom v Iráku působili a zemi opustili až po eskalaci událostí a vydání ultimáta ze strany Spojených států amerických krátce před vpádem do země, nebo vymyšlené satelitní snímky které prezentoval pan Powell jako důkazní materiál o ZHN .. atd atd.. asi je zbytečné pokračovat, takže podle vás, za co tam stateční američtí vojáci bojovali a umírali ? nechte mne hádat, za svobodu a demokracii ! :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:41 03.01.2015

  To Moogwi:

  Ale já bych to přece jen dokončil a když už tak i s tou Čínou. Obecně - největší profit z obchodu s Irákem má společenství BRIC (údaje jsou z let 2010/11/12 proto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Moogwi:

  Ale já bych to přece jen dokončil a když už tak i s tou Čínou. Obecně - největší profit z obchodu s Irákem má společenství BRIC (údaje jsou z let 2010/11/12 proto ještě bez toho "S" na konci) tedy Rusko, Čína, Indie, Brazílie až za ním se umisťuje NAFTA (Kanada, USA a Mexiko) a na třetím místě je EU. Takže je to Rusko a země BRIC, které točí v Iráku největší peníze, nikoliv USA. Pokud jde o Čínu tak její obchod s Irákem letí nahoru přímo raketově. Pro zajímavost, obchod s Čínou od americké invaze vzrostl 34 x (!) ano třicet čtyřikrát, zatím co ten americký je 5,6 x. Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně "USA dobyly Irák pro své zájmy" a přitom realita ukazuje, že největší obchodní bilanci s Irákem má Rusko, Čína a další země z BRIC, to nevypadá moc logicky, že?

  Uvádím to jen proto, že ty řeči jak USA kradou ropu a ovládají Irák, jsou jen hromady výmyslů - ještě jednou a do třetice všeho dobrého - největší kšefty s Irákem dělají země BRIC mezi něž patří Rusko a až za nimi jsou USA a jejich partneři a pak až EU. Není to tedy nakonec tak, že Američani tam bojovali a umírali, celou operaci víceméně platili a táhli sami a Rusko s Čínou, kteří měli akorát plno keců si tam teď mastí kapsy?
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  12:39 03.01.2015

  Docela pěkné stránky lukoilu https://lukoil-overseas.com/pr... na kterých je hezká mapka, kde všude těží. Co se týče Iráku, tak skutečně drží pouze 75% west quarna a 60% ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Docela pěkné stránky lukoilu https://lukoil-overseas.com/pr... na kterých je hezká mapka, kde všude těží. Co se týče Iráku, tak skutečně drží pouze 75% west quarna a 60% block 10, na kterém se ještě ani netěží. Takže je na místě řečničká otázka - a kdo těží ten zbytek? :) ale můžeme toto téma nechat, stejně je mimo oproti článku .)
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  12:34 03.01.2015

  Říkáte především ruské a čínské společnosti a uvedl jste to na příkladu dvou polí, takže konkrétněji, West Qurna2 skutečně ze 75% patří lukoilu poté, co jim norský statoil prodal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Říkáte především ruské a čínské společnosti a uvedl jste to na příkladu dvou polí, takže konkrétněji, West Qurna2 skutečně ze 75% patří lukoilu poté, co jim norský statoil prodal svůj 18% podíl, a 25% má Iraqi North Oil. Na poli Block 10 se ještě netěží, Lukoil dostal možnost uskutečnit seizmický průzkum který má trvat 5 let, o tento projekt přípravných prací a následné těžby se z 60% dělí Lukoil a ze 40 % japonský INPEX. Tvrzení ohledně čínských společností v iráku jste nijak nepodložil a argument že z toho těží především ruské společnosti také nebude nejspíš přesný. Já bych spíš řekl, že z toho těží především americké a britské společnosti, ale i ostatní dostali svůj kus koláče. Každopádně díky, že jste si dal práci s odpovědí :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  11:48 03.01.2015

  to Mogowi:

  Když tak naléháte, tak tedy - přestože USA vybojovali iráckému lidu svobodu a ze svobodných voleb vzešli poprvé jeho volení zástupci, z nově nabyté svobody těží ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Mogowi:

  Když tak naléháte, tak tedy - přestože USA vybojovali iráckému lidu svobodu a ze svobodných voleb vzešli poprvé jeho volení zástupci, z nově nabyté svobody těží především ruské a čínské společnosti a to i v případě ropného průmyslu. Druhé největší ropné pole na světě West Qurna 2, které leží na západě Iráku totiž ovládá - hádejte kdo? Ano správně - Rusové! Toto ropné pole s neuvěřitelnou kapacitou 43 miliard barelů (!) totiž ovládl Lukoil. Stejně jako nedaleké pole Block 10. Toto nejlukrativnější pole spravoval v minulosti Exxon, Shell a další, ale protože Američané Irák neovládají a ani mu nevnucují, co smí a nesmí, tak je to takhle. Investice USA do Iráku byly obrovské, efekt celkem mizivý. Mimochodem často v souvislosti s ropou čtu o pokrytecké politice USA vůči Saudské Arábii s ohledem na ropu. Možná je dobré připomenou, že i v Saudské Arábii Lukoil hledá a těží ropu, jedná se o pole zvané Block A. Já píšu těží, ale měl bych možná psát, že nenasytní ruští těžaři drancují ropná pole po celém světě a pro petrorubly se neštítí ničeho, tak se to píše o USA ne? Rusko se totiž angažuje v těžbě ropu a plynu skutečně po celém světě - v Kamerunu, v Ghaně, v Egyptě, v Uzbekistánu, v Kazachstánu, v Ázerbájdžánu, v již zmíněném Iráku, dokonce i v Norsku a Rumunsku a to už mají tři testovací vrtné věže i u Pobřeží slonoviny. A ano v Iráku působí i americké ropné společnosti, ale v kontextu výše uvedeného by to mělo být normální, nebo Rusové můžou a Američani ne? Ještě si dovolím prorokovat budoucí argument antiamerických aktivistů - "Víte proč USA podporovali Kurdy v boji proti Islámskému státu? Myslíte že z etických důvodů? Kdepak, kvůli ropě která se nachází na území tzv. Iráckého Kurdistánu".
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  02:06 03.01.2015

  to semtam:

  Deortc zjevně narážel na lehce nahnědlý příspěvek od Supreme.

  to semtam:

  Deortc zjevně narážel na lehce nahnědlý příspěvek od Supreme.

 • semtam
  01:06 03.01.2015

  Deortc

  No bože, tak jsme se víceméně shodli v bodě, že je lepší mít spojence než nepřítele.
  Kvůli tomu nemusíte vyvolávat zlé duchy minulosti.

  Deortc

  No bože, tak jsme se víceméně shodli v bodě, že je lepší mít spojence než nepřítele.
  Kvůli tomu nemusíte vyvolávat zlé duchy minulosti.

 • Moogwi
  01:05 03.01.2015

  Deortc: vlezl jste na forum armádních novin :) možná by bylo pro Vás třeba na Idnes přátelštější prostředí, jinak beru Váš komentář jako takový výstřel do tmy :)

  Todomatch: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: vlezl jste na forum armádních novin :) možná by bylo pro Vás třeba na Idnes přátelštější prostředí, jinak beru Váš komentář jako takový výstřel do tmy :)

  Todomatch: kdyby jste mohl odpovědět na můj dotaz ohledně Irácké ropy, byl bych vděčný, pokud se tomu ale chcete vyhnout, budu to respektovat :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  23:09 02.01.2015

  .....vzývání vůdce a vlády silné ruky, opovrhování liberální demokracií, která je přitom jediným zřízením, které občanům ku příkladu umožňuje spolu diskutovat (jako to děláte teď ...
  Zobrazit celý příspěvek

  .....vzývání vůdce a vlády silné ruky, opovrhování liberální demokracií, která je přitom jediným zřízením, které občanům ku příkladu umožňuje spolu diskutovat (jako to děláte teď tady) beze strachu z důsledků, pokud se diskuze nebude vůdci líbit..... viz litanie od "Superme"
  Hmmm, safra, kam jsem to jen vlezl? :O :p
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  15:01 02.01.2015

  Pánové, děkuji za diskuzi na úrovni, speciálně uživateli semtam za konstruktivní dotaz. Tak to má vypadat.

  Pánové, děkuji za diskuzi na úrovni, speciálně uživateli semtam za konstruktivní dotaz. Tak to má vypadat.

 • semtam
  14:45 02.01.2015

  Pánové,
  moc Vám děkuji za obsáhlé odpovědi a myslím, že se všichni schodujeme v tom, že Rusko by mělo být náš spojenec.
  Jak píše Todomatch, Rusko dlouhodobě spolupracovalo s ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pánové,
  moc Vám děkuji za obsáhlé odpovědi a myslím, že se všichni schodujeme v tom, že Rusko by mělo být náš spojenec.
  Jak píše Todomatch, Rusko dlouhodobě spolupracovalo s NATO a prohlubovalo přátelství. Samozřejmě vše se nezmění jak mávnutím kouzelného proutku a chce to svůj čas. NATO dělá chybu v tom, že v jeho vedení zůstává jakýsi relikt studené války a Rusko vnímalo to určité míry jako svého nepřítele a tudíž rozšiřování NATO i když se to děje demokratickou cestou tlačí na ruskou bezpečnost a výstavba zařízení, které narušují jadernou rovnováhu jen zvětšuje nedůvěru na ruské straně. V tomto případě vidím reorganizaci NATO jako nutnou věc.
  Rusko a jeho globální ambice jsou těžko uchopitelné a hlasy, jenž jsou slyšet v EU a NATO, že chce obnovit SSSR jsou liché, možná ta touha je větší na západě u politických špiček než v Rusku. Sám Putin prohlásil, kdo touží po obnově SSSR ten má srdce, ale nemá rozum. Rusku se nemůže upřít to, že prohlubovalo spolupráci s NATO/EU, ale si zachovávalo svoji svrchovanou politiku. Tudíž ne ve všem se s NATO shodovalo a tento prvek prostě NATO vadí a vnímá Rusko jako svého soupeře. Bohužel si navyklo, že od konce studené války má hlavní slovo a jiné názory jsou podle něho nejspíš nepřátelské.
  Rusko má sice co dohánět, ale zase se mu nejde upřít, že za posledních 15 let znatelné zvýšení životní úrovně. Sankce mají způsobit opačný efekt a Rusko se obrací zády k EU a NATO a v Evropě se stupňuje bezpečnostní pnutí. Jako poraženého vnímám Rusko a Evropu, jaká je hloupě zaměřena proti RF a je tu šance, že pravděpodobně bude i nadále a tak sama ztrácí možnost poklidného soužití a zároveň se dostává pod silný vliv USA. Tím neříkám, že USA jsou špatné, ale Evropa může ztratit sílu prosadit svůj vlastní styl řešení u budoucích událostí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  13:09 02.01.2015

  Todomatch: ano četl jsem váš příspěvek celý, reagoval jsem konkrétně na toto "Jenže pak přišlo vojenské angažmá Rusů v Gruzii a vše bylo fuč. Západ zapochyboval, zda se Rusko ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: ano četl jsem váš příspěvek celý, reagoval jsem konkrétně na toto "Jenže pak přišlo vojenské angažmá Rusů v Gruzii a vše bylo fuč. Západ zapochyboval, zda se Rusko opravdu změnilo tak, jak proklamovalo. Vztahy byly na bodu mrazu" já mám za to, že od rozpadu sssr ty problémy začali především napadnutím jugoslávie, pak samozřejmě nastalo zase oteplení atd ale beru to jako první hřebíček do rakve, pak se k tomu přidala ta Gruzie, Sýrie a Krymem to vrcholí a pohár nám už přetekl.

  Ohledně té ropy v Iráku, příliš to nesleduji tak bych nerad plácl nějakou blbost, pokud se v tom trochu orientujete, překopíruju vám krátký text a zkuste se k tomu vyjádřit, jestli je na tom něco pravdy, nebo jestli se jedná o účelovou fabulaci: "Zatímco americká armáda formálně svoji okupaci Iráku skončila, některé z největších západních ropných společností, ExxonMobil, BP a Shell, zůstávají.

  38 měsíců poté, co Royal Dutch Shell oznámila své úsilí uzavřít masivní plynovou dohodu v jižním Iráku, podepsala kontrakt v hodnotě 17 miliard dolarů na plyn. O tři dny později v USA sídlící energetická firma Emerson předložila nabídku na kontrakt na provozování obřího iráckého ropného pole Zubair, ve kterém se údajně nachází asi osm miliard barelů ropy.

  Počátkem roku získala Emerson kontrakt na dodávky měřících ropných systémů a dalších technologií pro nový ropný terminál v Basře, který se buduje v Perském zálivu, a tato společnost instaluje řídící systémy v elektrárnách v Hilla a Kerbala. Irácké super obří ropné pole Rumaila je již rozvíjeno BP, a další super obří ložisko, ropné pole Majnoon, je rozvíjeno Royal Dutch Shell. Obě pole jsou v jižním Iráku.“ („Západní ropné firmy zůstávají, i když USA Irák opouští“

  Irácký zákon o ropě je způsob, jak zprivatizovat ropný trh za použití Dohod o sdílení produkce (PSA), ze kterých mají disproporcionální prospěch korporace. Obama je velkým stoupencem tohoto zákona.

  Kapitalismus, socialismus... možná jsem příliš velký utopista a nebo se moc dívám na star trek, ale uplně nejlepší by bylo, kdyby všichni na zemi začali spolupracovat ku prospěchu vědeckého pokroku, kultury a zlepšovali svět kolem sebe. Peníze by se staly přežitkem, každý by dělal to, v čem je nejlepší a v čem by spočíval jeho největší přínos pro společnost. Docela by bodlo, kdyby nás napadli emzáci, abychom konečně všichni začali kopat za jeden tým :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:32 02.01.2015

  to mogowi:
  Nevím jestli jste můj příspěvek přečetl celý, ale fakt že i po Kosovu a Gruzii ruští vojáci cvičili společně s Aliancí na zemi, na moři i ve vzduchu ukazuje že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to mogowi:
  Nevím jestli jste můj příspěvek přečetl celý, ale fakt že i po Kosovu a Gruzii ruští vojáci cvičili společně s Aliancí na zemi, na moři i ve vzduchu ukazuje že spolupráce možná je. Stavba logistického centra přímo v Rusku v rodišti Lenina ukazuje totéž, to je vše po Kosovu a po Gruzii. Spolupráce je totiž možná, protože je nutná. Ještě poznámka - na Kosovu se přehlíží jeden rys zahraniční politiky a přístupu USA a sice, že nemá spojence které by podporovala ať dělají co dělají. Vždy jedná v souladu s okolnostmi. Muslimové mnoha zemí proklínají USA a vidí v nich vrahy svých islámských bratří, (kvůli Iráku, Afghánistánu, Libyi apod.), ale vůbec si nechtějí připustit, že když byla na muslimech páchána genocida, klidně se jich zastanou viz Kosovo, to jsou většinově muslimové a trošku katolíci. Nebo Kurdové, jsou na seznamu teroristů, ale když dojde k jejich vyvražďování silami Islámského státu, zastanou se jich. Porazili Saddáma, ale teď Irák podporují a lejou tam prachy. A to bylo keců, jak tam šli kvůli ropě. Ropa je stále v Iráku a Američané ji stále kupují za peníze, žádnou neukradli, žádnou si nepřivlastnili. Tohle dává právě Americe možnost být nepřátelští vůči SSSR ale přátelští k Rusku, více když tam je Jelcin (a nedělejme z něj trosku - ustál vojenský puč starých struktur) a méně když tam je Putin. Rusko má tradiční přátele a tradiční nepřátele a moc se to nemění. Pouze někdy začnou považovat za nepřátele ty, jež se z ruského "přátelství" vymaní. To co píšete o obchodu je pravda, ten opravdu zlepšuje spolupráci a snižuje třeba i etnické a nacionalistické napětí. Když bude vaše firma spolupracovat s Ruskou, už vám nepůjde tak snadno přes rty nadávání do špinavejch rusáků, když budete obchodovat s Vietnamem a přinese vám to zisk, tak pokud nejste echt křivák nebudete říkat něco o žlutých opicích atd. atd. - prostě to vlastně korumpuje a eroduje staré předsudky. Nemylte se ale, že spolupráci mezi zeměmi brání kapitalismus, v téhle věci stále platí starý bonmot, že rozdíl mezi kapitalismem a socialismem je ten, že v kapitalismu je člověk vykořisťován člověkem, kdežto v socialismu je to naopak.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:07 02.01.2015

  to Supreme: Co lze prosím vás o nacionalismu v 21. století nevědět? To je jako tvrdit, že je parní stroj záhadou! Co je nacionalismus už ví v Evropě každý. Budu-li chtít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme: Co lze prosím vás o nacionalismu v 21. století nevědět? To je jako tvrdit, že je parní stroj záhadou! Co je nacionalismus už ví v Evropě každý. Budu-li chtít nacionalismus vyložit pozitivně, řeknu že je to pouze láska k národu (etniku). Neplést s vlastenectvím, to je láska k vlasti bez etnického klíče. Proto například neonacisté nejsou vlastenci, ale pouze nacionalisti. Budu-li však chtít popsat nacionalismus komplexněji, musím uvést že je to sice láska k národu (etniku), ale že bohužel jde ruku v ruce s vymezením se, či nenávisti k jiným národům (etnikům). Mohl bych teoreticky předpokládat, že ne nutně, ale zkušenost bohužel učí že velmi často. Stačí si vzít aktuální skandál ve Francii, který se dotkl nacionalistické Národní fronty, kterou vede Marine Le Penová a která je mimochodem sponzorována ruskými oligarchy. Šedou eminencí v pozadí je původní zakladatel Národní fronty a bývalý předseda Jean-Marie Le Pen, otec dnešní předsedkyně Marine Le Penové. Právě na něm je krásně vidět že nezůstává jen u lásky k národu svému, ale že dřív nebo později se projeví nenávist k národu či etniku jinému. Tedy, aktuálně na dresu jednoho ze svých kritiků - francouzského šansoniéra Patricka Bruela - pronesl že "příště uděláme várku do pece". Patrick Bruel je Žid, takže konotace je jasná. Ke smůle Le Pena je to zaznamenáno na videu, včetně jeho spojeného pousmání po výroku. Marně teď vysvětluje, že to tak nemyslel. Vyřkl prostě nevyřčené, co všichni vědí ale úplně to najevo nechtějí dát, zatím. Takové to orlíkovské "agil álíb". Všem nacionalistům je totiž jistá míra nahnědlosti vlastní. Le Penovcům a Orbánovcům i dalším. Když jsou s tím ale konfrontování, kuckají jak vy, že nejsou náckové ale jen nacionalisté. Je to jako rozdíl mezi jogurtem a light jogurtem, mezi cigáry a light cigáry. Furt je to jogurt a furt to jsou cigára. Národní fronta si uvědomuje, že tudy cesta už nevede a proto starého Le Pena ústy některých svých členů a také ústy své dcery kritizují. Ale je to ta stará snaha o hranatou kouli, je to totéž jako věřit, že dnešní komunisté už nejsou takoví jako jejich předchůdci. No nejsou, fízlovské seznamy už nepíší nasliněnou tužkou, ale datlují na noťasech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  11:55 02.01.2015

  Todomatch: já bych naopak viděl jako ten zásadní moment zhoršení vztahů napadení Jugoslávie. Pokud má Nato a USA tendence zasahovat ve světě a hrát si na pořádkové síly, mělo by to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: já bych naopak viděl jako ten zásadní moment zhoršení vztahů napadení Jugoslávie. Pokud má Nato a USA tendence zasahovat ve světě a hrát si na pořádkové síly, mělo by to tedy dělat všude tam, jde je potřeba a ne jenom kde se jim to hodí. Je to krásně vidět na tom diletanství kdy chvíli nějakého diktátora podporují - husajn, kadáfí, když se jim to hodí, a pak když neskáčou jak pískají, tak se odvolávat na nějakou demokracii a svobody a vládu svrhnout a co se bude dít dál o to nestarat.. jak to v těch zemích teď vypadá to všichni vidíme. Vyčítat Rusku akci v Gruzii je nesmysl, byl to především kravaťák, kdo dělostřelectvem napadl hlavní město a Ruské vojáky a že pak Rusové reagovali tomu se nelze divit. Chtěl bych vidět jak by reagovali USA v podobné situaci. Čečensko to samé, byla to odpověď na teroristické útoky a neudělali nic jiného, než USA po 11. září. Podpora separatistů na Ukrajině, to se lehko řekne, jenže nechte to plavat když tam žije miliony rusů a mele se vám to na hranicích, přičemž druhá strana má podporu západu, a to jak finanční, tak materiálovou, viz například humanitární dodávky pro Ukrajinskou armádu. Naopak bych jim vyčetl akci v aghánistánu, kde to prostě nezvládli. Spolupráci bych založil na vzájemném obchodu, jenže ono to v současném kapitalistickém systému, kde jde každému pouze o osobní prospěch a přemýšlí jak ojebat druhé, prostě není možné. Podstatou je totiž to, že aby se vám dařilo, tak se dalším třem dařit nesmí, a to je prostě špatně. Nemyslím si, že by Putin byl nějaký megaloman a diktátor typu Hitlera, možná si myslíte že jsem bláhový, ale na nějakou okupaci a dobívání cizích území ze strany Ruska prostě nevěřím. Je jednoduché říkat Rusko udělalo to a to, ale je potřeba brát to v širším kontextu a co tomu předcházelo, nelze předpokládat, že je neustále budeme tlačit do kouta a oni na to nebudou reagovat. Pokud chceme nějakou změnu, mohli bychom začít u našich novinářů a sdělovacích prostředků, kteří by mohli trochu zvolnit v démonizování všeho ruského a Putina samotného. Jak jste sám uvedl, ta snaha ze strany Ruska tu ze začátku byla, ale pokud chcete hledat viníka, proč se to nepovedlo, musíte se podívat spíše na západ, tam je totiž zakopán pes.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  11:30 02.01.2015

  semtam - EU by měla začít jednat v politické sféře a né sankcemi, které škodí oběma stranám. EU ztratila projekt Jižního proudu a Rusko se logicky začalo více soustředit na Asii. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam - EU by měla začít jednat v politické sféře a né sankcemi, které škodí oběma stranám. EU ztratila projekt Jižního proudu a Rusko se logicky začalo více soustředit na Asii. Plynovod si vyjednali do Turecka, začali více spolupracovat s Asijskými partnery, kteří jim nedestabilizují své sousedy a neříkají jim, jak mají žít. Je také zajímavé vidět, jak poté, co Rusko zrušilo projekt Jižního proudu EU vše potřebné povolila. Nyní by se mohl již realizovat, jenže to je pro EU pozdě. Aneb, takhle to dopadá, když lezeme USA víte kam ;)

  Co se týče NATO, tak by jednoznačně mělo přestat Rusko provokovat (USA základny v Evropě) a začít s ním naopak spolupracovat. Může mít Rusko jako silného spojence, nebo ještě silnějšího nepřítele. Je jasné, že někteří její členové to již pochopily, stejně jako v případě EU. Je to jen na nich/nás.

  A co se týče Ruska. Osobně ho více vidím, jak už jsem napsal víš v tom Asijském kontinentě, kde mu nediktují, jak mají oni žít. Je chyba si myslet, že Rusové chtějí žít v liberální demokracii, když v ní nechce žít mnoho lidí i u nás v Evropě. A to včetně mě. Rusové chtějí silného vůdce. Tak to vždy bylo a vždy to tak bude. Pokud bude Západ Rusům stále nutit svůj systém, sám si je proti sobě staví. Rusové jsou velice hrdý národ a ten se nikomu poddávat nebude. To by si celý západ měl uvědomit. Pokud západu nevadí největší diktatura na světě Saúdská Arábie, proč mu vadí Rusko? No, zřejmě nechtějí přijmout ten jejich NWO o kterém tak rádi Američané mluví.

  Todomatch: Už mne to nebaví. O Nacionalismu nevíte vůbec nic, protože jinak by jste tam nemohl zařadit Banderovce (Pravý sektor, Azov apod.), kteří jsou otevřeně náckové a už vůbec ne UCK, kteří jsou muslimskými teroristy. Ono už to, že dáváte do jedného koše nácky s Nacionalisty o něčem vypovídá.

  Co se týče Orbána, tak toho tak označil, protože dlouhodobě dělá Orbán nezávislou politiku, která se Washingtonu vůbec, ale vůbec nelíbí. U Rakouska je to jiné. To až donedávna bylo poslušné, takže jim zřejmě ještě dává tu šanci, než je podobným způsobem také označí.
  Turecko viz. zde:
  http://www.sme.sk/c/7297300/tu...
  Takže tam to opravdu nebude tím isláme :D

  Obnova SSSR je blbost a sám Putin to jasně řekl.

  Ano, ano :D Émerika něco nabídne Mexiku a Mexiko v MIKROSEKUNDĚ bude souhlasit :D Já nevím, jestli se mám smát, nebo brečet jak jste hrozně naivní a myslíte si, jak se každý z USA pose*e a bude poslouchat na slovo...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  10:02 02.01.2015

  To semtam:
  Já bych chtěl Rusko v budoucnu vidět jednoznačně po boku západu. U vztahu NATO k Rusko je teď spousta komplikací. Vztahy byly po rozpadu SSSR stále zlepšované a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:
  Já bych chtěl Rusko v budoucnu vidět jednoznačně po boku západu. U vztahu NATO k Rusko je teď spousta komplikací. Vztahy byly po rozpadu SSSR stále zlepšované a utužované. Rusko dokázalo zcela otevřeně s NATO spolupracovat. V roce 2002 byla založena NRC (Rada NATO-Rusko). Jenže pak přišlo vojenské angažmá Rusů v Gruzii a vše bylo fuč. Západ zapochyboval, zda se Rusko opravdu změnilo tak, jak proklamovalo. Vztahy byly na bodu mrazu. I přes tenhle rozpor však obě země vůli k další spolupráci našly. Podobně jako po rozporu které nastalo v otázce Kosova. Ta vůle tam prostě stále byla a to z obou stran. Po konfliktu v Gruzii se uskutečnil summit již zmíněné NRC v Lisabonu, kde vedení NATO vyzvalo Rusko k obnovení spolupráce. A podařilo se. Nevím zda víte, ale Ruské ozbrojené síly se účastnili dokonce společných cvičení spolu s vojsky členských zemí Aliance. Např. v roce 2011 to bylo protiteroristické cvičení "Vigilant Skies 2011" nebo téhož roku námořní cvičení "Bold Monarch". A snad největší perličkou je ruský souhlas se stavbou vojenských objektů Aliance na území Ruska! Čtete správně, bylo to v roce 2012 kdy Putin osobně hájil vybudování tranzitního centra pro NATO, pro přepravu vybavení pro vojáky v Afghánistánu. Putin řekl doslova "Musíme jim (NATO) pomoci stabilizovat situaci v Afghánistánu. V opačném případě bychom to museli udělat sami," a teď´ se podržte, nebudete možná věřit vlastním očím, co ještě Putin dokázal tehdy říct: "Nechceme, aby naši vojáci bojovali na tádžicko-afghánských hranicích. Je tam NATO a jeho spojenci. Bůh jim pomáhej, ať odvádějí dobrou práci..." Ruský prezident Putin požehnal vojákům NATO, dobré ne? A víte kde se mělo to překladiště stavět? V rodišti V.I.Lenina v Uljanovsku. Ruští komunisti zuřili, jako nikdy před tím. Něco o tom třeba tady: http://goo.gl/4z44EE... Tak blízko si západ s Ruskem byl. A to není tak strašně dávno, je to rok 2012. Chci jen říct, že spolupráce je možná. Nyní je to opět na bodu mrazu kvůli Krymu. Rusko dělá ramena a dovolává se světové role. To není nic nového a jiní to dělají také, jenom nenápadněji - třeba Čína. Ale EU a NATO je také gigantická síla, tak nemá problém dát najevo zase svoji představu o světě. NATO na Rusko útočit nebude, to ví i Putin (né tak obyčejní Rusové), NATO je obranný pakt a Putin si dává setsakramentský pozor, aby nezavdal důvod ke konfliktu s členskou zemí. Bude prudit nečleny, neboť ví, že se jich NATO nemůže vojensky zastat i kdyby stokrát chtělo. Tak ho přes prsty klepne EU sankcemi, to je to nejpřijatelnější co může západ udělat. Nebo snad chce někdo válku? Nikdo. Ani západ ani Rusko. Válka by mohla vypuknout leda tak nechtíc, asi jako nechtíc sestřelili (pravděpodobně opolčenci) civilní letoun Malajsie. Z něčeho takové by jiskra vzejít mohla. Ale i tak věřím, že k narovnání vztahů NATO, EU a Ruska dojde. Rusko už ví - víc než dřív - že Evropu potřebuje a Evropa nemá důvod Rusko vytlačovat ještě víc na východ, bylo by to nerozumné. Spolupráci nebude vadit ani určitá míra zaostalosti Ruska, ta naopak bude motorem spolupráce. Je to jen o vůli ruského vedení. Putin se obklopuje možná nebezpečnějšími lidmi, než je on sám. Děsí mě role nějakého novodobého ruského Rasputina, který Rusy zpovyká k neuváženým krokům. Ovšem ještě vážnější problém by mohl přijít s nějakou vážnější destabilizací uvnitř Ruska a ta vůbec není nemožná (proto asi Putin utahuje šrouby), to by pak začaly opravdové trable. Někteří analytici totiž soudí, že Rusko čeká jediná možná cesta a sice rozpad. Bylo by dobré, kdyby v té době byly vztahy NATO a Ruska ty nejlepší možné.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  08:10 02.01.2015

  Moogwi: Tu stejnou chybu děláte vy. Věříte, že rusové i my jsme schopní respektovat rozdíly a tolerovat se, že jsme v tomhle stejní. Řekl bych, že tady se pletete.

  Nechci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi: Tu stejnou chybu děláte vy. Věříte, že rusové i my jsme schopní respektovat rozdíly a tolerovat se, že jsme v tomhle stejní. Řekl bych, že tady se pletete.

  Nechci tvrdit, že my nebo rusové jsou tolerantnější, víc schopní chápat respekt. Ale každá ta kultura to prostě vnímá úplně jinak. Z té doktríny to je jasně vidět.

  Co musíme udělat my a co Rusko, abychom vedle sebe přežili? My musíme rozhodně zvednout výdaje na obranu na ta 2% HDP (to konkrétně my a všichni další černí pasažéři NATO). Tak kdokoli bude vládnout v Kremlu, pochopí, že se s námi nemá pouštět do křížku.

  EU pak musí změnit rétoriku kolem sankcí. V současné době sankce aplikujeme jako proti nějaké západní zemi, kde jsou občané schopni tlačit na svoji vládu, aby změnila svůj postoj, protože jim se něco nelíbí. Sankce ale dělají padouchy ze všech rusů a Putinovi spíš pomáhají. Je třeba říkat, že jsou zaměřeny přímo vůči němu, že to on vede jinak civilizovaný a slušný ruský lid do nesmyslné války proti svým bratrům, dělá nepřátele z většiny sousedů a tak.

  Co musí udělat rusové? Hmm to je těžké. Potřebovali by nějakou silnou vládu, jen trochu více osvícenou. Takovou která bude silná, aby držela na uzdě oligarchy a zároveň ne tak agresivní, jako ta současná. A pak se musí soustředit na vnitřní reformy, infrastrukturu, všechny ty neřešené vnitřní problémy.

  Co my? Hmm my potřebujeme více odpovědnosti. To je ta věc, která nám chybí. Od voličctva až po hlavu státu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  02:52 02.01.2015

  Deortc: To je právě ten problém, na kterém to stojí a padá.. Pořád se snažíte, aby Rusko bylo jako my, jenže to není přece o tom abychom byli všichni stejní, ale naučit se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: To je právě ten problém, na kterém to stojí a padá.. Pořád se snažíte, aby Rusko bylo jako my, jenže to není přece o tom abychom byli všichni stejní, ale naučit se respektovat rozdíly a mít k sobě toleranci.Rusko je země s obrovskou rozlohou, mohlo by těžit ze své strategické polohy a být tak prostředníkem či takovým mostem mezi evropou a ásií. Mělo by se rozpustit NATO, jako relikt studené války, každý stát by si měl postavit takovou armádu, na kterou má a kterou chce mít. Peníze se vždycky najdou, je to pouze o prioritách a o tom, kolik se toho rozkrade. Nepotřebuji tady americký ani ruský radary nebo rakety. Když už tedy ale NATO existuje a má nutnou potřebu se neustále rozšiřovat k Rusku, mělo by se s ním snažit navázat upřímnou spolupráci a více ho zahrnout do projektů. Jestli tady ale budou budovat americké základny a tady radar tam rakety a budou tvrdit že je to proti severní korei nebo íránu tak na tom nic upřímného není a můžou si to strčit za klobouk. Když Rusko nabízelo spolupráci při vývoji Evropského deštníku poslali ho do háje, přitom například v aghánistánu spolupráce evidentně funguje, a taky jim mohli říct máte smůlu najděte si jinou cestu. Pořád se odvoláváte na diktátora Putina a jeho režim, ale režimy vyloženě diktátorské jako katar, saudská arábie apod nikomu nevadí, ti jsou pro nás spojenci. Chtít po Rusku být demokratický jako západní státy je jako říct vzdejte se své suverenity, vezměte si půjčky od MMF, rozprodejte a zprivatizujte svůj kapitál, suroviny dodávejte nejlépe zadarmo a pak se budeme kamarádit. Takový ty řeči co by Rusko mělo a nemělo je čirý alibismus, v první řadě se musíme změnit my sami, než to začneme chtít po druhém, protože montovat nějaké naše představy západní evropy na Rusko je jako chtít po Řecích aby vstávali v 7 hodin do práce. Jejich mentalita je jiná, stejně tak jako Číňanů nebo Japonců, a jestli si myslíte, že ten jejich systém je horší než naše sluníčková demokracie, která je ve skutečnosti pěknej hnůj, čili to nejlepší, co můžeme mít, tak to sme to teda dopracovali. (jsem zvědavej, kolik lidí mě tam pošle, abych se přestěhoval :) )
  Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  02:10 02.01.2015

  to semtam

  zajímavé, zvedám rukavici,
  ad Rusko
  1. ve svých současných hranicích, zcela jednoznačně demokratické (západního typu a ne současného typu) a starající se o životní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam

  zajímavé, zvedám rukavici,
  ad Rusko
  1. ve svých současných hranicích, zcela jednoznačně demokratické (západního typu a ne současného typu) a starající se o životní prostředí (např. vyřazené atomové zamořené ponorky, které čekají na rozpad atd.) a své občany
  2. racionálně uvažující, že USA je opravdu nechtějí vymazat z povrchu země, protože je to nesmysl, který by stál neuvěřitelné množství občanů USA život a nešel by vyhrát. Nadto kdyby to USA chtělo, tak už v minulosti víckrát propáslo správný čas :-). Tedy pouze vojensky vyvažující USA a neutrácející za nesmyslné zbrojení.
  3. s ohledem na své postavení ve světě se trošku víc angažující pro blaho světa, byť třeba se somálskými piráty se snažili
  4. spolupracující se západem na řešení nerozšiřování jaderných zbraní a řešení ISIL, když zřejmě spousta bojovníků je z Ruska či bývalého SSSR, kde pořád má Rusko nepopíratelný vliv

  Ovšem totéž platí i pro Čínu.

  ad USA
  ubrat plyn při válkách a víc myslet, nejsem si jist, jestli v konečném důsledku Afghánistán, Libye či Irák přinesl nějaký pozitivní obrat pro jejich obyvatele či svět. Teroristů je ještě víc, lidi se tam asi nemají líp a jak to bude vypadat po definitivním stažení spojenců je vidět v Libyi.

  Co my vůči Rusku měnit, asi nic, není co.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  01:41 02.01.2015

  to "semtam": OK, tak se trochu zasním.
  Otevřený demokratický stát typu Německa, Japonska, Velké Británie, Francie,....
  Stát, který se vzdal svých choutek být braný jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to "semtam": OK, tak se trochu zasním.
  Otevřený demokratický stát typu Německa, Japonska, Velké Británie, Francie,....
  Stát, který se vzdal svých choutek být braný jako supervelmoc, protože objektivně na to Rusko prostě nemá - ani silou své ekonomiky, ani svým technologickým rozvojem, atd...atd.... Rusko splňuje jediný atribut supervelmoci - má silnou armádu. Nevím jak vám ostatním, ale mě tohle připadá hodně málo.
  Stát, který své úsilí místo naivní snahy být ostatními zeměmi akceptován jako supervelmoc, raději své úsilí vrhne na zlepšení životních podmínek svých občanů - a že v Rusku je toho víc než dost ke zlepšování (zdravotnictví, stav silnic, kvalita justice, atd...atd...), věřím, že to se mnou snad budeš souhlasit.
  Když se to povedlo Německu - zbavit se svých světovládných choutek, tak se domnívám, že by se to snad mohlo podařit i v Rusku.
  Dnešní Německo se ani náznakem nesnaží získávat uznání coby světová supervelmoc... přitom, vzhledem k velikosti německé ekonomiky a stupni industrializace Německa je k takovému označení v reálu aspoň o dva levely blíž než Rusko.
  Vlasně všechny ty výše uvedené státy mají silnějšía rozvinutější ekonomiku než má Rusko a přitom si nedělají ambice na to, být světovými supervelmocemi a nijak jim to nebrání v tom, aby se jejich občanům žilo podstatě lépe a kvalitněji než se žije v Rusku. Myslím, že z těchto států by si Rusko mělo vzít příklad a nemělo by se snažit o něco, nač prostě nemá.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  00:00 02.01.2015

  Možná marně, ale pokusím se posunout diskuzi o level dál. Zazněla tu kritika i obhajoba Ruska. Kde v budoucnu byste chtěli Rusko vidět a jak by mělo NATO/EU k Rusku zaujmout ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Možná marně, ale pokusím se posunout diskuzi o level dál. Zazněla tu kritika i obhajoba Ruska. Kde v budoucnu byste chtěli Rusko vidět a jak by mělo NATO/EU k Rusku zaujmout pozici. Co by mělo Rusko změnit a případně i my. Sebereflexe nikdy není naškodu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  23:16 01.01.2015

  "KGB a Gestapo byly tajné policie militantních totaliních států a silně se zaměřovaly na perzekuci civilního obyvatelstva, pokud si dovolilo netvářit se dodtatečně loyálně, zatímco ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "KGB a Gestapo byly tajné policie militantních totaliních států a silně se zaměřovaly na perzekuci civilního obyvatelstva, pokud si dovolilo netvářit se dodtatečně loyálně, zatímco CIA je tajná služba demokratického státu.." která měla demokratické mučírny v polsku, rumunsku atd ..? :) která prováděla převraty v jižní americe a zbavovala se nepohodlných osob ? nebo to snad chcete popřít ? čili jediný rozdíl je, že zatímco kgb se zaměřovala na perzekuci domácího obyvatelstva, cia to povýšila na nový, celosvětový level :)

  USA nepotřebuje zabírat nové území, co by s ním dělali ? Jim bohatě stačí dosadit loajální vládu, která jim půjde na ruku. Kde prosím vás berete, že Rusko dychtí po nějakém obsazování cizích území, na základě Krymu ? A říká vám něco akce a reakce ? Respektive myslíte si, že by Rusko připojilo Krym nebýt násilného převratu v Kyjevě pod patronátem EU a USA ? Nebuďte bláhový ... Když pominu to, že Krym se chtěl trhnout už začátkem devadesátých let, což znamená, že to není nějaká hurá akce Ruska, tak bych to jednoduše nazval co si na Ukrajině uvařili to si taky musí spapat. USA nikde ve světě své občany nemá, musíme dodat naštěstí, jinak by je mohla osvobozovat třeba jako v Grenadě :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:47 01.01.2015

  to Supreme:
  Přiznal jste, že máte nacionalistické myšlení, tzn. že se neřídíte vlastním rozumem, ale uvažujete jen v nacionalistických mantinelech (mimochodem označení nácek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme:
  Přiznal jste, že máte nacionalistické myšlení, tzn. že se neřídíte vlastním rozumem, ale uvažujete jen v nacionalistických mantinelech (mimochodem označení nácek vzniklo právě od slova nacionální či nacionalistický). Nacionalismus je svinstvo, neboť to byly nacionalistické postoje, jež vedli "bílé srbské Slovany" k zabíjení "bílých chorvatských Slovanů" a naopak v nedávné válce v Jugoslávii, je to nacionalismus který proti sobě žene "bílé evropské Slováky" a "bílé evropské Maďary" a "pravoslavní bílí ukrajinští Slovani" se s "ruskými pravoslavnými bílými Slovany" nesnáší také díky nacionalismu dá se pokračovat do nekonečna. Takže to s opěvováním vlastního rozumu - při vší úctě - u nacionalisty vidím trošku bledě. Ale je to váš boj. Ovšem kosovská UCK a ukrajinští banderovci byli taky nacionalisti, tak byste pro ně měl mít pochopení. Byli to kluci co seřídili taky vlastním rozumem, jen se narodili jinde než vy. Pro mě je to všechno stejná nacionalistická banda. Příklad Turecka ukazuje jediné, že svébytnou zahraniční politiku může v Evropě uplatňovat každý a dokonce ani členství v NATO jej nenutí k opaku. Nevím proč jsou Turci k Rusku vstřícnější, ale třeba je to tím, že je Turecko většinově islámská země a proto je jim Rusko blízké. Ruská federace má na svém území nesrovnatelně více muslimů, než kterákoliv země EU. Zatímco ve Francii, Německu a Velké Británii se podíl muslimské populace pohybuje mezi 3 - 9%, tak v Ruské federaci tvoří muslimové celých 16% obyvatel a stále jich přibývá. Že poklonkuje Rusku Srbsko mě nepřekvapuje a vás snad taky ne. Zaujala mě ale jiná věc a sice vaše politování Orbána. Jestliže jeho odpor k protiruským sankcím vedl McCaina k tomu, aby jej označil za neofašistu, proč tak tedy neoznačil i rakouského prezidenta, když Rakousko jednalo stejně? Zjevně proto, že pro označení Orbána za fašistu jsou zcela jiné důvody. Vždyť vy sám nejlíp víte proč ho máte rád, ne? Obnova Sovětského svazu je sice nemožná, ale ne proto, že by to nechtěl Putin, který opakovaně rozpad SSSR označil za největší geopolitickou katastrofu 20. století, ale protože v tak úzkém svazku s Ruskem už nikdo dobrovolně být nechce. A tady je odpověď na vaši opakovanou otázku, co by dělaly USA, kdyby chtělo Mexiko vstoupit do BRISC: Nevím. Opravdu nevím.Nicméně pochybuji že by jednali jako Rusové a Mexiko vojensky ovládli. Možná by mu nabídli užší integraci se Spojenými státy a ono by souhlasilo asi tak během mikrosekundy a to bez neoznačených zelených mužíčků a bez zmanipulovaného referenda. Ale znovu říkám, nevím, vy to víte?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  22:44 01.01.2015

  Deortc

  Vše pročítat a dělat slohovku jsem snad nechtěl. Stačilo říct třeba jen důvod. Nejsem z těch co slyší Rusko nebo USA, tak se jim hromadí šťávy. Snažím se věci posuzovat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Vše pročítat a dělat slohovku jsem snad nechtěl. Stačilo říct třeba jen důvod. Nejsem z těch co slyší Rusko nebo USA, tak se jim hromadí šťávy. Snažím se věci posuzovat bez obalu.

  A proto se mi zdá přitažené za vlasy i Váš argument o ruské rozpínavosti a touze po cizím území. Rusko chtě nechtě se chová naštěstí docela reálně. Myslím, že jim naprosto dochází, že spolknutí cizí nebo části cizí země by získali jen nepřátelské obyvatelstvo a pokud by to bylo za cenu války, tak navíc i vyčerpání země a tím pádem jsou tyto úvahy iracionální. Navíc dostatečně chápou, že tato strategie je kontraproduktivní a mocenské zájmy se řeší líp ekonomikou.
  Země bývalého SSSR měli v některých případech hranice uměle vytvořené, tak příhraniční problémy se dali očekávat viz. Náhorní Karabach.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  22:22 01.01.2015

  to "peter123x": Můj příspěvek se týkal tématu "hoaxu ohledně údajné plánované vojenské základny USA na Krymu"......plán na vybudování radarové základny v ČR jsem zmínil pouze jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to "peter123x": Můj příspěvek se týkal tématu "hoaxu ohledně údajné plánované vojenské základny USA na Krymu"......plán na vybudování radarové základny v ČR jsem zmínil pouze jako ukázku toho, jaké děsné haló to vyvolalo z ruské strany.... jak velké haló by asi vyvolal plán na výstavbu základny na Krymu, že? Když už pro-rusové chtějí vymýšlet hoaxy, tak by to snad aspoň mohlo mít nějakou úroveň, že? Nemělo by to předpokládat, že cílová skupina pro působení hoaxu právě hromadně prodělala lobotomii. :p

  to "semtam": V čem vnímám vyhraněný proruský postoj ve tvých příspěvcích? No přiznám se, že v to vnímám celkem silně, ale sorry, opravdu nemám chuť všechno to pročítat a dělat z toho bod po bodu jakýsi referát. :p

  to "Moogwi": Ad. Putin a KGB - sorry, ale klást rovnítko mezi KGB a Gestapo na straně jedné a CIA na straně druhé, to vnímám jako hodně mimo mísu. KGB a Gestapo byly tajné policie militantních totaliních států a silně se zaměřovaly na perzekuci civilního obyvatelstva, pokud si dovolilo netvářit se dodtatečně loyálně, zatímco CIA je tajná služba demokratického státu..... navíc, Bush starší do funkce nastoupil ještě v době probíhající studené války a tedy světa rozděleného Železnou oponou.... naproti tomu Putina si Rusové zvolili, když se USA vůči Rusku snažily o spojenectví a přátelství, ale je mě jasné, že by nejspíš bylo ztrátou času snažit se o to, abys tento náhled uznal, takže tohle téma opustím jako neplodné. :p

  Ad. Rusko - můj obecný názor. Menší sousedé Ruska se většinou svého obrovského souseda bojí a nemají jej rádi. Čím to asi bude způsobeno, je jeli ruská zahraniční politika tak mírumilovná a humanitní, jak to stoupenci Ruska neustále opakují?

  Ad. žeprý výbojnost USA - ku příkladu, kdyby Amíci chtěli, , kdyby jim takzvaně frčelo na zvětšování svého území, jako na tom frčí Rusku, jaké úsilí by jim asi tak dalo začlenit do svého území Kubu? A nebo - jaké úsilí by jim asi tak dalo vyvolat v mexiku referendum o připojení k USA? - Ha ha ha - Mexiko, příp. Kuba připojené k USA - myslím, že tyhle nápady by byly černou můrou amerických politiků a vláda USA by byla první, kdo by dělal všechno pro zrušení takového referenda..... Naproti tomu Rusko zjevně jde po nových územích jako ta příslovečná slepice po flusu.... přiznám se, že tuhle filosofii nejsem schopen pochopit. Mají tak obrovskou zemi a tam málo lidí v ní....proč proboha dál rozšiřují své území? Co si od toho slibují? :O
  Skrýt celý příspěvek

 • peter123x
  21:05 01.01.2015

  Deortc. No co sa tyka toho radaru. Tak svojho casu bola podpisana zmluva ABM medzi Usa a Zssr, ktorej zakladna filozofia bola založená na potrebe odstránenia pokušenia uskutočniť ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc. No co sa tyka toho radaru. Tak svojho casu bola podpisana zmluva ABM medzi Usa a Zssr, ktorej zakladna filozofia bola založená na potrebe odstránenia pokušenia uskutočniť prvý útok. Z toho vyplýva, že pokiaľ bude garantovaná obrana pred prvým útokom (v prípade vybudovania globálnej PRO USA), tak sa môže prejaviť iné pokušenie – uskutočniť prvý útok vediac, že existuje šanca zostať nepotrestaný. Ale USA od nej vsak jednostranne odstupilo s neurcitou argumentaciou o ohrozeni od niektorych statov. A co sa tyka toho,ze CR nema hranice z RF. Ale napr. take Polsko uz ma, netreba zabudat na Kaliningrad, a ani z CR to tam nieje tak daleko. Takze RF sa obava, ze v pripade odvetneho utoku, mozu byt takto zachytene ich rakety v pociatocnej faze letu. A dalej neviem ci o tom neviete alebo ste zabudol, ale USA aj tak stavaju svoju protiraketovu zakladnu od 2013 v Rumunsku, a ktora by mala byt uz tento rok dokoncena a do roku 2018 bude vybudovana v uz zmienovanom Polsku. Takze Nato az tak moc nebralo ohlad na neake ruske protesty ohladom tychto zakladni, ako sa to snazite nahovorit. Jedine co sa fakt zmenilo je, ze radar uz nebude v CR, ale to je v takejto zalezitosti v podstate len drobna korekcia.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:36 01.01.2015

  Deortc

  Je škoda, že jste my nevysvětlil v čem spočívají mé vyhraněné ruské postoje.

  Deortc

  Je škoda, že jste my nevysvětlil v čem spočívají mé vyhraněné ruské postoje.

 • Moogwi
  20:36 01.01.2015

  Deortc: No, a kde nechali ten příslovečný selský rozum ti západní a někteří naši experti, kteří tvrdili, že radar není zaměřen proti rusku a že se nemá čeho bát, že je to všechno ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: No, a kde nechali ten příslovečný selský rozum ti západní a někteří naši experti, kteří tvrdili, že radar není zaměřen proti rusku a že se nemá čeho bát, že je to všechno kvůli zlobivému íránu který pracuje dnem i nocí, aby mohl zničit naši svobodu a demokracii, a teď, když rusko začíná vystrkovat růžky, tak ti samí rádoby experti se velice snaží o to, aby zde bylo opět otevřeno téma postavení radaru, jako bezpečnostní pojistka proti agresi ruska ? :D

  Putin a KGB, i vy vtipálku, a proč nezmíníte třeba to, že bývalý americký prezident George H.W. Bush byl ředitelem CIA ? Mám to tedy chápat tak, že byl nepochybně výborně proškolený v provádění dezinformací, posunování významu jinak reálných událostí, vypouštění polopravd, manipulací s veřejným míněním , atd ? Nebo zeptám se jinak, máte pocit, že jakýkoliv prezident těchto zemí neměl desítky, stovky lidí ve svém týmu, kteří nepracují právě s těmito věcmi ? Máte snad pocit, že lepším prezidentem by byl snad nějaký rádoby umělec? :)

  To, že Putin, tvrdil, že rozpad sssr byla největší chyba 20. století je vytrženo z kontextu, pokud si najdete úplné tvrzení, zjistíte, že to bylo myšleno úplně jinak, ale poněvadž je mi jasné, že takhle to lépe zapadá do vašeho vidění světa, tak to papouškujte dál :)
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:33 01.01.2015

  Todomatch

  Bude to slovíčkaření, ale Rusko o rozmístění JZ nemluví. Tuto možnost nezmínil ani Lavrov. Zajímavá by byla otázka novináře při jejich rozhovoru. Pokud máte někde celý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Bude to slovíčkaření, ale Rusko o rozmístění JZ nemluví. Tuto možnost nezmínil ani Lavrov. Zajímavá by byla otázka novináře při jejich rozhovoru. Pokud máte někde celý rozhovor rád se někdy na něj kouknu.
  Ohledně zachování Donbasu součástí Ukrajiny. Rusko před vypuknutí války hned tvrdilo, že separatisti nemají jeho podporu. Separatisti chtějí buď svůj vlastní stát, nebo být součástí RF. Vzhledem k tomu, že Kyjev tam vojensky vlítnul a válku tak nastartoval, jsou tu zcela pochopitelné odstředivé tendence Donbasu. Rusko za celou dobu krize na UKrajině se nikdy nevyslovilo pro samostatnost Donbasu. Chápu to tak, že chtěl tímto říci, že vojenské řešení ke kterému se Kyjev odhodlal má negativní vliv na Ukrajinskou celistvost.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  20:27 01.01.2015

  Todomatch - Ach, jak tak koukám, jistě jste si mě oblíbil, tolikrát vidět napsaný svůj nick, to potěší :)

  Ale. Někdo věří USA opravdu každý slovo, vše jim zbaští i s navijákem. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Ach, jak tak koukám, jistě jste si mě oblíbil, tolikrát vidět napsaný svůj nick, to potěší :)

  Ale. Někdo věří USA opravdu každý slovo, vše jim zbaští i s navijákem. A je jedno o co se jedná, jestli jsou to jasné zločiny a napadení suverénních států bez souhlasu OSN nebo výmysl, že Rusko je vlastně země zla, že Putin je vlastně nový Hitler apod. Já Vám to nezazlívám, ostatně, jak sám píšete, propaganda prostě funguje a jede naplno. Na Vás dolehla ta Americká. Na druhou stranu, já se řídím svým vlastním rozumem a je mi jedno, jestli si lidé, jako jste Vy myslí, že to jsou blbosti, protože to samé si myslím o Vašich názorech já.

  Všichni brečí, jak je Rusko "agresivní", ale málokdo se zeptá, proč se vlastně takhle začalo chovat, jaké k tomu mělo důvody. Zajímavá je pro mě jedna věc. Třeba Turecko (člen NATO) se Srbskem nezavedli žádné protiruské sankce a je zajímavé, že jsem nikdy neslyšel názor od vládních představitelů těchto zemí, že by je Rusko nějak ohrožovalo. Oni s nimi naopak začali ještě více spolupracovat! Proč? Proč se také tyto země necítí být Ruskem ohroženy? Jenže, tyto státy nejsou jediné. Maďarsko nebo Rakousk sankce silně odsuzovali a odsuzují, až to nakonec pan McCain nevydržel a označil Orbána za neofašistického diktátora.

  Jinak, podle mě je zase naprostá kravina to, co napsal Ultramarinus, že Putin chce obnovit Sovětský svaz.

  Ale fakt se mi líbí, že se stále vyhýbáte odpovědi na to, jak by USA vlastně reagovali, kdyby Mexiko chtělo vstoupit do BRICS ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  19:50 01.01.2015

  Ad. hoax ohledně aúdajné americké základně na Krymu.

  Co se tohoto hoaxu týče. Ono teoreticky stačí trocha toho příslovečného selského rozumu aby člověk rozpoznal, že je to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ad. hoax ohledně aúdajné americké základně na Krymu.

  Co se tohoto hoaxu týče. Ono teoreticky stačí trocha toho příslovečného selského rozumu aby člověk rozpoznal, že je to pitomost. Když Američani uvažovali o vybudování radarové stanice u nás v Česku, tak jednání okolo toho trvalo značně dlouho, Rusové doslova hystericky proti tomu ječeli, vznikaly různé spolky vystupující proti tomuto nápadu, atd.... a to se přitom nejednalo o žádnou vojenskou základnu, ale o pouhou radarovou stanici, navíc s Ruskem nemáme společné hranice a jsme členy NATO. A najednou by na Ukrajině Američani v tichosti a tajnosti připravovali výstavbu celé vojenské základny....a celou dobu by kolem toho bylo ticho po pěšině, Rusko by o tom nemělo ani ánung a přitom by Američani na výstavbu té základny pořádali veřejné výběrové řízení s podmínkama vystavenýma na internetu..... Vždyť je na první pohled jasné, že tahle zpáva je naprostý nesmysl. Znalost angličtiny a schopnost přečíst si ten konkrétní text výběrového řízení dá člověku jen naprostou jistitu. :p

  Co se týče Putina, tak jak známo, Putin je bývalým plukovníkem KGB, takže je nepochybně výborně prošklený v provádění dezinformací, posunování významu jinak reálných událostí, vypouštění polopravd, manipulací s veřejným míněním , atd....
  Jsem přesvědčen, že těmto schopnostem přikládá značnou důležitost a že za jeho vlády různé státní orgány, které toto mají v popisu práce, náležitě získaly na své důležitosti.... takže se s ruskými desinformacemi bude setkávat hodně často.

  Mimochodem, proč je západ proti Putinovi zaměřený....? Skromně si dovolím předložit námět k zamyšlení - dokážete si někdo představit jak by USA a další státy západního světa reagovaly, kdyby v Německu nyní vládnul bývalý Oberst Gestapa (což celkem přesně odpovídá plukovníkovi KGB v ruských poměrech), který by tvrdil, že rozpad velkoněmecké říše bylo největším neštěstím 20.stol a jednoznačně by dával najevo svou nostalgii po Velkoněmecké říši? To by ve světě byl hukot, že?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:30 01.01.2015

  to semtam: Píši, že "Rusko mluví o rozmístění jaderných zbraní na Krymu" a ono o něm skutečně mluví. To není polopravda. Jeden odkaz jsem uvedl, tady je druhý http://goo.gl/GufgeZ... ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam: Píši, že "Rusko mluví o rozmístění jaderných zbraní na Krymu" a ono o něm skutečně mluví. To není polopravda. Jeden odkaz jsem uvedl, tady je druhý http://goo.gl/GufgeZ... Zajímavé také v této souvislosti je že podle Lavrova Rusko chce aby východní část Ukrajiny "dál zůstala součástí země pod vládou Kyjeva". Tohle je skutečně absurdní - Ukrajina to chce, Rusko to chce, tak kdo to teda nechce? Kdo tedy vyhlašuje nezávislost na Ukrajině, územní svrchovanost a různé ty Doněcké republiky. Dokonce Lavrov výslovně uvedl, že Rusko je jediná síla, která se zasazuje o zachování Donbasu jako součásti Ukrajiny. Buď je to je další ukázka ruského cynismu, nebo je to zrada opolčenců v Donbasu, nebo co to je? Poukaz na to aby nemuseli v Donbasu slavit svátek ukrajinského nacionalisty a fašisty Bandery je dost nepodstatný požadavek. Nebo je v Rusku a na Ukrajině pořád nějaké povinné masové slavení státních svátků, průvody a tak? Copak ruští stalinisti a fašisti slaví novodobé ruské oficiální svátky?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:11 01.01.2015

  Deortc

  Promiňte, ale v čem konkrétně si myslíte, že zastávám "vyhraněné ruské postoje". Jsem si vědom toho, že tyto postoje nezastávám a pokud jste z nějakého mého komentáře ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Promiňte, ale v čem konkrétně si myslíte, že zastávám "vyhraněné ruské postoje". Jsem si vědom toho, že tyto postoje nezastávám a pokud jste z nějakého mého komentáře nabyl tohoto dojmu, tak mi nějaký předložte a rád vysvětlím.

  Tak trochu mi příde úsměvná debata, jak jsou moc USA dokonalé v technologiích. Jak i v jedné z diskuzí komentoval z.a.p, tak tento vývoj je dílem samotné lidské populace a spoluprací mozků, jaké jsou placeny a kdo má peníze, ten může vyvíjet a platit si odborníky. Vzpomeňte na Nikolu Teslu. Bez něho by jsme možná neměli střídavý proud.

  Todomatch

  Velmi správně dáváte důraz na poloinformace, jaké slouží k oblbování mas. Na Vašem místě bych byl ale pečlivější a pokud máte talent tyto poloinformace rozpoznávat (což zajisté asi máte). Tak bych neargumentoval tím, že chce Rusko rozmístit JZ na Krymu. Váš odkaz vlastně jen tlumočí logickou věc a to že Krym jakožto součást RF je nyní "jaderná země". Nic o rozmístění nebylo vyřčeno a Putin na konferenci na Krymu, dementoval to, že se rozumně vytvoří na Krymu vojenská síla, ale ne megalomanská. Odkaz nyní již nevím, ale pokud chcete pokusím se ho najít a v nejbližší době poskytnout.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:57 01.01.2015

  to Deortc a daniel78: Aby to nezapadlo - musím vám oběma poděkovat za důslednost při ověření výmyslů, které tu postuje např. Supreme a další. Mám na mysli ten blábol o údajném ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Deortc a daniel78: Aby to nezapadlo - musím vám oběma poděkovat za důslednost při ověření výmyslů, které tu postuje např. Supreme a další. Mám na mysli ten blábol o údajném vyvěšení výběrového řízení na stavbu americké základny na Krymu na stránkách Pentagonu, které tu Supreme uvedl jako zdrcující důkaz americké rozpínavosti a oprávněnosti ruské anexe Krymu. Člověk samozřejmě odhadne, že polovina zpráv od těchhle "všemuvěřilů" je zcela smyšlená a druhá polovina je překroucená k nepoznání, ale - k mé ostudě - přiznávám, že neumím anglicky a tak si bez nějakého google translatoru moc nepočtu. Takže informaci, že Supreme americký záměr na stavbu škol na Krymu přetočí na stavbu americké vojenské základny jsem přijal se zadostiučiněním. Bohužel po netu se tyhle zhovadilosti šíří masově a jen tu a tam se najde někdo, kdo je uvede na pravou míru. Díky vám se už teď nevýslovně těším na dalšího všemuvěřila se kterým se setkám a který mi to předhodí. A ono to vlastně úzce souvisí s tématem článku o nové ruské vojenské doktríně. Totiž - jak tu zmínil liberal shark - v nové ruské doktríně je položen důraz i informační boj, jako nedílnou součást vojenského působení. A to je ono - nepochybuji, že informaci o údajné stavbě americké vojenské základny na Krymu je ruská dezinformační zpráva, kterou Rusové umístí nenápadně na nějaký spřízněný a tzv. nezávislý blog či www stránku a odtud se šíří. Předpoklad je jasný - hltači takových zpráv - jako třeba právě Supreme - ji zbaští i s navijákem a ani je nenapadne si ji nějak ověřovat ač budou současně ostatní poučovat jak naivně věří propagandě. Jinak řečeno - ruský úspěch. Výsledkem je totiž zahnízdění zprávy o tom, že USA chtěli stavět základny na Krymu a to navzdory skutečnosti, která je přesně opačná - ukrajinské základny tam zabralo Rusko a navíc už mluví dokonce i o rozmístění jaderných zbraní na Krymu, tedy v zóně, která byla až do anexe Ruskem bezjaderná. Ale to je pro všemuvěřily nepodstatný detail. Rusové tohle prostě umí. http://goo.gl/j9nsQ5...
  Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  17:36 01.01.2015

  Upřímě řečeno, mě štvalo už to, že mi amíci (kteří na rozdíl od Rusů - či postSovětů, jak se sami na sebe snaží dívat) koukají až do talíře když vytáhnu paty z baráku.

  To, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Upřímě řečeno, mě štvalo už to, že mi amíci (kteří na rozdíl od Rusů - či postSovětů, jak se sami na sebe snaží dívat) koukají až do talíře když vytáhnu paty z baráku.

  To, že Rusáci, kteří slovy Putina už několik let otevřeně politicky vykřikují jak obnoví sovětský svaz v jeho původních hranicích a slávě a poslední 4 roky staví svoji armádu pro boj s jedinou silou na světě, která by jim MOHLA zabránit ve znovudobití těch "hranic" (samozřejmě včetně nás a poloviny Německa jako vazalských států), mě "těší" a při pomyšlení na budoucnost "uklidňuje" ještě méně, než existence ISIL a jeho plánu na ovládnutí všech "původních provincií ovládaných islámem" - tj. Evropu, Afriku, podstatnou část Asie a když už jsou v tom tak i Ameriky a Austrálii, aby měli všechny obyvatelné kontinenty...

  Sorry, ale posledně o "ochraně utlačované menšiny ve vedlejším státě", "morálním nároku na mocenské vyrovnání", a "znovunastolení říše" vykřikoval do éteru parchant s knírkem, který (na základě čistě demokratických systémů) vládl v Německu hodně podobně jako Putin v Rusku (však proto ho taky Němci zprvu milovali) a k opozici se choval stejně svinsky jako dnešní "chalífa" prasečích ISILů. Putin je chytřejší než byl knírač, což považuji za hlavní důvod, proč na Václaváku zase zblblí Rusové nestřílejí z AKček do Národního muzea s přesvědčením, že jde o generální štáb. Putin ale svým "macho" image a tvrdým postojem vždycky a proti všem zbytečně možnosti své nadcházející politiky a navíc u kormidla (post)SSSR nebude navěky. Každý jednou umře, až ho sejmou jeho spolustraníci, nebo ho prostě dožene stáří.

  Přesto - chudoba a nevzdělanost v extrémnějších oblastech Ruska se příliš neliší od chudoby a nevzdělanosti v extrémnějších oblastech USA. Možná s dodatkem, že v USA mají lepší podnebí než na Sibiři, takže se na něj na rozdíl od Rusů nemohou tak vymlouvat.

  Silné Rusko plánující válku proti nám jako členovi NATO nemusí pro svět, nebo běžné Rusy znamenat pohromu. Pro nás by ji to ale znamenalo, takže mě to příliš netěší, ať už si panslavisté myslí co chtějí. Rusko mělo v CCCP otevřenou možnost založit panslovanský stát a fungovat v něm jako pečující silný rodič. Místo toho jsme dostali přesun z první trojice nejvyspělejších států na světě někam do první padesátky, na hranice ostnaté dráty, STB a politické popravy. Sorry, ale na druhou šanci v tomhle nevěřím, protože "pachatel" nejen že svých činů nelituje, ale smutně vzpomíná, jak dobře se měl když je prováděl.

  A fakt, že je v Českých fórech tolik česky píšících Rusů, kteří velmi důsledně kopírují názory oficiální Kremelskou propagandu je zneklidňující ještě víc. Samozřejmě, mají pomoc i v přesvědčených Češích (nebo užitečných blbcích, záleží na tom, jestli SSSR 0,2 vidíte jako ráj nebo jen další peklo).
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:08 01.01.2015

  To Daniel: přesnost 2.5m považujete za více než dostatečnou? Možná tak pro určení polohy klubu při postování mejdanu na Facebook. Dnes je u profesionálních stanic GNSS standardem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Daniel: přesnost 2.5m považujete za více než dostatečnou? Možná tak pro určení polohy klubu při postování mejdanu na Facebook. Dnes je u profesionálních stanic GNSS standardem subcentimetrová přesnost za použiyí referenčních pozemních stanic a cca decimetrová za současného použivání GPS a GLONASS.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  14:01 01.01.2015

  to "daniel78": Sorry, samozřejmě správně má být "..... experimentálních nástrojů. ...." -> ".... experimentálních procesorů...." :p

  to "daniel78": Sorry, samozřejmě správně má být "..... experimentálních nástrojů. ...." -> ".... experimentálních procesorů...." :p

 • Deortc
  14:00 01.01.2015

  to "daniel78": Ještě jen stručná poznámka k tomu OpenSPARC. Zde je k danému tématu trochu bližší info:
  http://www.oracle.com/technetw...

  Jak se tam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to "daniel78": Ještě jen stručná poznámka k tomu OpenSPARC. Zde je k danému tématu trochu bližší info:
  http://www.oracle.com/technetw...

  Jak se tam píše, Oracle k volnému použití uvolnil nejen samotný design, ale také i simulační a verifikační nástroje.... takže si s navrhováním SPARC dnes vlastně může hrát takřka kdokoliv, kdo je dané problematiky aspoň trochu znalý.... prostě ideální záležitost na tvorbu různých experimentálních nástrojů.
  Opět se tím potvrzuje jak jsou ti Amíci hodni obdivu a jak ostatním pomáhají v technologickém vývoji. :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  13:33 01.01.2015

  to "daniel78". Tak, pokud je moje info správné, tak ten Elbrus-8C NENÍ žádný originální ruský vývoj, alébrž jedná se o Oracle OpenSPARC (Oracle někdy roce 2006 kompletní design ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to "daniel78". Tak, pokud je moje info správné, tak ten Elbrus-8C NENÍ žádný originální ruský vývoj, alébrž jedná se o Oracle OpenSPARC (Oracle někdy roce 2006 kompletní design svých SPARC procesorů uvolnila jako open-source pod názvem OpenSPARC).
  Jak jsou Elbrusy skutečně úspěšné a jak čile se v reálu skutečně vyrábějí, myslím, že o tom nám dá docela dobrou představu třeba tento článek z roku 2002:
  http://www.zive.cz/clanky/rusk...

  Už tehdy se bylo chvástáno jak je Elbrus nej nej nej a jak všechny a všechno porazí..... Dnes se můžeme za tech 12 let ohlédnout a zjistit jak to nakonec skončilo v reálu. :)

  Mimochodem, kde je Oracle se svým SPARC dnes? Toto je nejnovější procesor od Oracle (M7)
  http://www.theregister.co.uk/2...

  Kdo jste toho schopni, sami si parametry tohoto procesoru porovnejte s Elbrus -8C abyste si udělali obrázek, kde se skutečný vývoj nalézá dnes..... A jen na okraj poznamenávám, že ten Oracle M7 bude zákazníkům skutečně k dispozici, bude v běžném prodeji, na rozdíl od imaginárního Elbrusu....
  Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  11:48 01.01.2015

  to stetula

  jenom zpřesním info

  1. co se týče přesnosti, tak ono záleží, kdo co a komu umožní a uvolní a hlavně na implementaci, civilní GPS vysílá signál, který by umožňoval ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to stetula

  jenom zpřesním info

  1. co se týče přesnosti, tak ono záleží, kdo co a komu umožní a uvolní a hlavně na implementaci, civilní GPS vysílá signál, který by umožňoval i přesnější zaměření, ale levnou implementací v přijímačích se znehodnotí jeho přesnost, ale pořád to víc než stačí. Třeba Galieo pojede po dostavbě, pokud k ní dojde, asi na 5cm samozřejmě za úplatu a při obousměrné komunikaci.

  2. jenom upřesním Elbrus čipy nevyrábí, nechává si je dělat u TSMC, viz http://rbth.co.uk/science_and_... pouze je navrhuje a to konkrétně pod Moscow Center of SPARC Technologies (MCST), to je velký rozdíl, co se ale kvituji, je to vlastní návrh, žádný ARM. To že si to sami nevyrábí by mohl být vojenský problém. Zvládnout prakticky výrobu na nějakých 28nm už není legrace.

  3. Yotaphone je zajímavý implementací el. ink, jinak ničím, standardní čínská masovka plná "západních technologií" vyrábějící se v Singaporu u Hi-P International. Dokonce i Yota si udělala kanceláře v Singapuru. Jako počin roku jej označil komentátor Forbes v recenzi.
  Skrýt celý příspěvek

 • stetula
  10:51 01.01.2015

  Deortc,
  je vidět že jsi vcelku neznalý ( hloupý ) nebo nechceš vědět
  1. Glossnas přesnost civilní 1,6 metrů GPS civilní 2,5 metrů plánované Galileo 1,2 m

  2. pokud jde o čipy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc,
  je vidět že jsi vcelku neznalý ( hloupý ) nebo nechceš vědět
  1. Glossnas přesnost civilní 1,6 metrů GPS civilní 2,5 metrů plánované Galileo 1,2 m

  2. pokud jde o čipy tak v rusku existuje firma Elbrus která vyrábí čipy pro celý bývalý východní blok , čile spolupracuje s Intelem a má v USA zaregistrovaných 80 patentů které využívá i Intel podílí se na vývoji Intel procesorů a varábí svoje pod názvem ELBRUS nyní novinka 8 jádro
  http://tabletnet.cz/ostatni/35...

  3. mobilní telefon Yotaphone - 2 na západě počin roku doporučuji si přečíst recenzi

  dále vyrábí běžné spotřební zboží ale bohužel je v evropě neuvidíš protože je vyrábí podle Ruské normy GOST a ta není shodná s EN normama
  Skrýt celý příspěvek

 • Ján
  23:36 31.12.2014

  Dobrý deň, toto je moj prvý príspevok.

  Vážne už mam toho dosť, ako sa obyvatelia jednej krajin nechajú rozdeliť a ovplynovať sa propagandov dvoch súperiacich veľmocí, ktorým ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň, toto je moj prvý príspevok.

  Vážne už mam toho dosť, ako sa obyvatelia jednej krajin nechajú rozdeliť a ovplynovať sa propagandov dvoch súperiacich veľmocí, ktorým ani trochu nezaléží na tejto krajine a snažia sa ju len využit vo svoj prospech.

  Vážne EU alebo jej krajiny nedokážu zaujať vlastný postoj ale vedia sa iba pripojiť na jednu alebo druhú stranu?
  Jednotná Europa by dokázala zabrániť tomuto nezmyselnému konfliktu, lenže to zrejme nedokáže, kedže musí riešiť iné "dôležité" problémy( aké, to už viete samy).

  Nerobim si ilúzie ani o jednej strane(USA/Rusko).
  Ale ak nepodporujem jednu stranu musim byť automaticky na ten druhej strane?
  Svet je iba čierny alebo biely? Mne sa zdá že je farebný (nie niesom homosexuál).

  A vážne posudzovanie strán ich technologickým pokrokom je už vážne zúfale.
  Domorodí afričania, indiáni a další boli tou zlou stranou iba preto že nemala také vyspelé technológie, takú "vyspelú" spoločnosť ako ich nepriatelia?
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  22:59 31.12.2014

  Já jsem o tom ruském venkovu psal ve snaze poukázat na děravost tvrzení níže, jak je Rusko standardní moderní země. A jak je technologicky na výši. Jak v čem a jak pro koho. Pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já jsem o tom ruském venkovu psal ve snaze poukázat na děravost tvrzení níže, jak je Rusko standardní moderní země. A jak je technologicky na výši. Jak v čem a jak pro koho. Pro vlastní obyvatele určitě ne...
  K té doktríně - pro mne osobně se tím nic nezměnilo, já jsem jim nevěřil nikdy.
  Stejně jako Němcům a Francouzům. Ale ti skopčáci aspoň nějak účtovali s minulostí. Ne bůhvíjak, ale cosi proběhlo. Rusko je furt stejné. A to, že Rusko není CCCP, mě osobně přijde úsměvné. Třeba ta hymna je hodně jiná, že...
  Ale to je jedno. Toto je téma, kde se posekají obě tři strany. Ti co Rusy můžou, ti co je nemůžou a ti co jsou domněle nad věcí... Každý si řekne svoje, proběhne několik dělostřeleckých výměn s municí z různých zdrojů a zase bude klid.
  Pochybuju, že se někdo na základě něčích diskuzních příspěvků na an.cz chytne za nos a řekne "no jo, máte recht, celý život žiju v bludu".
  Prostě, bla bla bla... Ale k tomu diskuze jsou. Pořád lepší, než po sobě začít střílet.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  22:24 31.12.2014

  Velmi kvalitní článek, alespoň je vidět že média dělají opět "strašecí" propagandu. ALe to už je tradicí, polopravdy míšené s fantazií nejvíc prodávají.

  Opět se rozebírá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Velmi kvalitní článek, alespoň je vidět že média dělají opět "strašecí" propagandu. ALe to už je tradicí, polopravdy míšené s fantazií nejvíc prodávají.

  Opět se rozebírá ukrajinské téma ze všech stran, ale když se na to podíváme nezaujatě tak zjistíme příčinu vzniku takto velikého ukrajinského státu s přičleněním tradičně ruských oblastí. Tím je vznik vyváženého prostředí kde jihovýchodní oblasti mají vyvažovat severozápadní a zajišťovat rozředění extremistických nálad. Dokonce se na Západě objevuje názor že by se oblasti východního výběžku měly nechat Rusku, jenže opomíjí fakt že o ně samotná RF nestojí (dobře ví proč). SIce by získali menší oblast a zarovnání hranic ale to by rozhodně nevyvážilo vytvoření státu stavějícího na fašistických tradicích a navíc po tomto řešení snadno přijmutelného do Aliance.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:41 31.12.2014

  To Deo: mám KETku, němčina v poho a francouzsky kvůli tchýni němnožko umím. U vás mám pocit, že i s češtinou valčíte a pochlubit se v jednom vlákně dvakrát, že něco ignorujete je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Deo: mám KETku, němčina v poho a francouzsky kvůli tchýni němnožko umím. U vás mám pocit, že i s češtinou valčíte a pochlubit se v jednom vlákně dvakrát, že něco ignorujete je super...
  Zkuste na nějaké škole či vědecké úrovni citovat wiki. Poletíte. Wiki je zdroj informací hodnotný jako facebook.
  Nicméně zkusil nyste argumentovat jinak, než ad hominem?
  Izrael je speciální připad. Nikdo na světem nemá srovnatelnou úroveň vědy a umění.
  Byl jste někdy na Slovenském či Polském venkově?
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  21:19 31.12.2014

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...).
  Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...).
  Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se zlatým ardcem...
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  21:19 31.12.2014

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...).
  Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...).
  Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se zlatým ardcem...
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  20:12 31.12.2014

  to fenri: Ad. báječný Glonass. Možná jsem zaostalý, ale aspoň umím kváknout i jinak než jen česky (nebo že by spíš rusky ve tvém případě?? :)) ). Takže co se týče přesnosti, je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to fenri: Ad. báječný Glonass. Možná jsem zaostalý, ale aspoň umím kváknout i jinak než jen česky (nebo že by spíš rusky ve tvém případě?? :)) ). Takže co se týče přesnosti, je Glonass údajně MÉNĚ přesný než GPS (hovořím o tom, co je uvolněno pro civilní účely).
  viz. http://en.wikipedia.org/wiki/G...
  Co se týče dostupnosti, tak celosvětové pokrytí má teprve někdy od minulého roku.
  V češtině máš nějaké info o Glonassu třeba zde:
  http://mobil.idnes.cz/rusky-na...

  Já bych naopak řekl, že na to, že je Rusů skoro 140 milionů, vykazují echt bídný progres. Např. Němců je "jen nějakých 80 milionů a jsou technologickou i exportní velmocí. A to neexportují nerostné suroviny na rozdíl od Rusů. Kde by Rusové byli bez příjmu z tohoto exportu svého nerostného bohatství?
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:44 31.12.2014

  To deortc: soudruh je stav mysli, kdy dotyčný jedinec nekriticky nadřazuje ideovou myšlenku nad realitu. Tj. např. že Venezuela je vedle USA ;-)
  K technologiím - jde o dvě věci: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To deortc: soudruh je stav mysli, kdy dotyčný jedinec nekriticky nadřazuje ideovou myšlenku nad realitu. Tj. např. že Venezuela je vedle USA ;-)
  K technologiím - jde o dvě věci: zaprvé Rusů je dost málo a těžko očekávat, že budou vyvíjet paralelní technologický svět k tomu globálnímu. Na globálních technologiích pracuje několik miliard lidí (nejsou americké, třeba v USA se moc elektroniky už fakt nevyrábí), sotva jim bude konkurovat ve všech oborech cca 100M+ lidí. Na to, že je jich cca 10-14x víc než nás, si vedou dobře na to, abychom jimi pohrdali. V protiletadlové, protiraketové obraně jsou na absolutní světové špičce )na to je nabalena řda oborů, technlogií) a dalo by se pokračovat dlouho.
  Proč pořád píšete o něčem, o čem víte s prominutím kulové? Podpora GLONASSu (včetně komunikačních a triangulačních algoritmů) je zahrnuta už ve starých GNSS jako Magellan ProMark500, které se už řadu let nevyrábí. Jsou v iPhonu 5, terý byl designován před X lety. Nic to ale nemění na faktu, že i Rusové zdarma a civilům poskytují GNSS systém. S vyšší přesností než GPS. Není pochyb, že další generace GPS bude přesnější než GLONASS a tak dál se to bude točit. To, že jste zaostalý a neznalý neznamená, že GLONASS nefuguje naprosto korektně. Já s ním a s GPS pracuji rutinně. Ale stejně jako Vás nezajímají dějiny, odmítáte uznat i technologie, které zrovna vy, nepoužíváte.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  19:30 31.12.2014

  Ad. žerprý vojenská námořní základna USA v Sevastopolu.... Ono je to dost těžký, když se plká o něčem bez schopnosti přečíst si skutečný zdroj ze kterého ta zpráva ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ad. žerprý vojenská námořní základna USA v Sevastopolu.... Ono je to dost těžký, když se plká o něčem bez schopnosti přečíst si skutečný zdroj ze kterého ta zpráva pochází.....
  Ono jde totiž o to, že Amíci plánovali opravdu školy - ŠKOLY - která byla školou před opravou a školou by zůstala také i po opravě.
  Podobné projekty provádějí a financují všude ve světě ve státech s nálepkou "rozvojové", kam je Ukrajina zahrnuta. Jestli to tak chceš nazvat, tak je to součást US propagandy, páč na škole by byla bronzová tabulka s nápisem, že škola byla rekonstruována za americké peníze.
  Mimochodem pokud vím, tak ještě nedávno na stejném seznamu bylo také i Rusko než jej Amíci vyškrtli s odůvodněním, že když je Rusko dostatečně silné na okupaci svých sousedů, tak žádnou rozvojovou pomoc a další výhody od Amíků už nepotřebuje.
  Ad. údajná špiška Ruska v technologiích...ale že mají ty svoje technologie fakt výborně utajené, páč je není nikde vidět. :) Hned bych si koupil třeba ruský procesor, nebo i celý počítač, ale když ti tajnůstkáři ruští mě to nechtějí prodat. :))
  A to ruské zdravotnictví - průměrný věk dožití v Rusku je nejlepší vizitkou jeho báječných kvalit. :)
  Ad. Glonass - jak dlouho je uvolněný pro civilní účely? Rok? Nebo snad dokonce dva? A kdy už začal pracovat s pokrytím celé Země? Je to taky rok, nebo dokonce celé dva? Auta s navigací GPS se na běžném trhu prodávala už někdy před 15ti lety, mobily s GPS i v Ćesku byly celekm běžné už někdy před deseti lety. Je tedy od Rusů moc pěkné, že dnes už snad možná funguje i ten jejich Glonass. Jestli je opravdu funkční, to netuším, páč jsem to nikdy nezkoušel.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:28 31.12.2014

  daniel78: ano tak tyto psí kusy by si mohli odpustit a měli by se chovat opatrně aby neohrozili sebe ani ostatní, jenže tohle dovádění mezi pilotama vojenských letadel bylo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  daniel78: ano tak tyto psí kusy by si mohli odpustit a měli by se chovat opatrně aby neohrozili sebe ani ostatní, jenže tohle dovádění mezi pilotama vojenských letadel bylo odjakživa a to platí i u ponorek, kdy vzájemné havárie zaviněné tou či onou stranou nejsou vyjímkou. Prostě si ukazují, kdo má větší koule (či rakety) ale je to pouze harašení, snad každému je jasné, že jeden po tom druhém střílet nebude.

  S tou homosexualitou to zas děláte z komára velblouda, ale že se na tom naši novináři vyřádili jen co je pravda... přitom jde jenom o zákaz propagace mezi dětma, a nejedná se jenom o homosexualitu, ale i o jiné netradiční sexuální aktivity, jako je pedofilie apod, takže za to, že jste gay, vás vážně nikdo nezavře, pokud si to nebudete s druhým chlápkem rozdávat za bílého dne někde na námku. Ty zákony nejsou v rozporu s jakýmikoliv zákony jiné vyspělé země. Že ale ženský v saudské arábii nemůžou řidit auta to už vám ale evidentně nevadí, nebo se o tom minimálně nepíše, takže mám pocit, že se zabýváte prkotinama, jenom proto, že jsou protiruské, ale podstatné věci vám unikají.
  Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  19:15 31.12.2014

  to Moogwi

  ať si klidně lítají, ale mohli by aspoň komunikovat s letovými dispečery a mít zapnuté transpondery, on ten B747 točí dost špatně. Jinak hezký článek je na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Moogwi

  ať si klidně lítají, ale mohli by aspoň komunikovat s letovými dispečery a mít zapnuté transpondery, on ten B747 točí dost špatně. Jinak hezký článek je na https://medium.com/war-is-bori... o tom, jak SU 27 lítají z Kaliningradu
  Pokud tedy nebudeme spoléhat na photoshop a podobné, tak bych řekl, že s tím SU 27 nedělají hezký manévr v mezinárodních vodách byť na špionážní letadlo a ukazovat rakety se už vůbec nedělá :-) To není rozhodně přátelské gesto.
  Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  19:09 31.12.2014

  supreme Aha, takže zrušení programu na rekonstrukci dokonce dvou škol za destičku na budově US NAVY je budování základny, http://rt.com/news/154180-us-n... Díval ...
  Zobrazit celý příspěvek

  supreme Aha, takže zrušení programu na rekonstrukci dokonce dvou škol za destičku na budově US NAVY je budování základny, http://rt.com/news/154180-us-n... Díval jste se, kde vůbec ty školy jsou a kde jsou vojenské základny? Dokonce chtěli nechat opravit i dětskou nemocnici, na to jste zapomněl. Dokument o rekonstrukci a závěry z něj plynoucí jsou 2 odlišné věci, odlišujte fakta od domněnek.

  Jina neonacisti jsou na obou stranách, viz
  http://www.ibtimes.co.uk/russi...
  http://foreignpolicynews.org/2...

  Docela by mě zajímalo, co by dělali, kdy se potkali na východní Ukrajině.

  Jinak základna na Kubě byla uzavřena 2001, letos v létě proběhli pověsti o jejím znovuotevření, ale Putin to dementoval. Tak a teď co, lhal (na Krymu nejsou ruští vojáci a pak je vyznamenal) nebo mluvil pravdu. Zatím se neví, takže musíme vycházet, že není otevřená.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:05 31.12.2014

  Ohledně letů ruských strategických bombardérů.. rusové moc spojenců nemají, pokud tedy chtějí někde dálkově lítat, logicky se často přibližují státům, které budou takto podrážděne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ohledně letů ruských strategických bombardérů.. rusové moc spojenců nemají, pokud tedy chtějí někde dálkově lítat, logicky se často přibližují státům, které budou takto podrážděne reagovat.. to by jinak museli létat snad jenom kolem severního polu a pak hnedka zase domů a nad pevninu by se pomalu ani nedostali. Jinak tohle je vděčné téma všech novinek, kde se hnedka napíše palcový titulek o agresivních ruských andulách a jak kvůli tomu musí startovat stíhačky nato. Když se ale začtete blíže do článku, zjistíte, že k žádným narušením hranic nedošlo a vše se odehrává nad mezinárodním prostorem. USA dálkové bombardéry určitě také létají, s tím rozdílem, že kolem ameriky moc států, které by si stěžovaly není, a v Evropě se přece nebude psát o amerických agresivních letadlech, které se přibližují k něčímu území, jsme přeci spojenci, takže na tom nic divného není. Porušování vzdušného prostoru Pákistánu drony z USA to už rozebírat snad ani nebudem.. Jinak nemůžete se dívat na celou situaci z pohledu Čecha, tedy nás, protože ano, máme špatnou zkušenost se SSSR, o tom žádná, ale je potřeba dívat se na to globálně. Je to 25 let a doba se od té doby změnila, určité období sme byli satelitem velmoci, stejně tak jako jižní amerika byla dvorkem USA, a dovolím si tvrdit, že ta se k těmto státům, kde uplaťnovala svůj vliv, chovala hůře, než sssr k nám. Je zajímavé, že němcům už druhou světovou nikdo o hlavu neotlouká a jsou to výborní spojenci, ale přes rusy se evidentně přenést ještě nedokážete.. Jenže jak říkám, doba je jiná, rusové od nás odešli, stejně tak jako z německa, kde mimochodem američani trčí do teď. Samozřejmě že k nám jsou amíci hodní, vlezli sme do nato, do eu, jakoukoliv suverenitu sme hodili za hlavu a teď když si na zapádě prdnou tak se můžem přetrhnout. Jenže ono se stačí malinko vzepřít a hned je oheň na střeše, myslím že o tom by nám něco pověděli v maďarsku či řecku. Jestli si myslíte, že usa jsou nějací naši spojenci, tak jste hodně bláhový a bohužel vymytí propagandou, ti zadarmo a z dobré vůle nikdy nic neudělají, sledují pouze své zájmy. V minulosti bych napsal to samé o SSSR a moc bych nedal za to, kdyby někteří místní oslíci tak jak hýkají o USA hýkali o SSSR jak je to super spojenec. Vykašlat se na všechny, být suveréní a nelízt nikomu do zadku to je nám bohužel cizí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  18:46 31.12.2014

  Todomatch - Já ty fakta dávám, to že Vy si je nedokážete otevřít, to už je Váš problém, né můj.
  Chcete důkaz k Pentagonu a jeho výběrovému řízení, tak prosím, zde ho máte, snad ho ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Já ty fakta dávám, to že Vy si je nedokážete otevřít, to už je Váš problém, né můj.
  Chcete důkaz k Pentagonu a jeho výběrovému řízení, tak prosím, zde ho máte, snad ho dokážete i otevřít.
  http://soudek.blog.idnes.cz/c/...

  A USA neposilují svůj vliv řekněme v Evropě? Odsuzujete Rusko za něco, co dělá i Vaše milovaná Amerika! Jen každý někde jinde a podle mého názoru je to naprosto normální, dělo se to vždycky a dít se to také vždycky bude. Jen Evropští obyvatelé nejsou tak proamericky naladění, jako jihoameričtí rusky.

  "To je jejich sen člověče." Důkaz toho, že je to jejich sen. Všech obyvatel Mexika, nějaký průzkum apod. Říkal jste, že já nedávám fakta a důkazy, ale to Vy, jak je vidět také ne. Ale stále jste neodpověděl, jak by reagovali USA v případě, který jsem Vám už asi 2x popsal a stále jsem nedostal odpověď?

  Co se týká Kuby, tak tam možná ta bývalá základna je, ale nefunkční! Kapiš to? Nefunguje, jen stojí. Nebo snad máte DŮKAZ, že ta základna opravdu funguje, kromě fotky z googlemap?

  2009 je dávno? Dobře no, u mě to moc dávno tedy není.

  K Ukrajině ani Srbsku psát nebudu, jen bych se opakoval a jelikož je dnes poslední letošní den, tak mám i jiné věci na práci.

  Takže jen k těm stranám. Můžete si říkat, jaký jsou to "fašisti", ostatně Američani také každého, kdo s nimi nesouhlasí označí za "fašisty". Je to normální, už si mnozí zvykli. Lidé je volí a volí je hodně a to je asi to nejdůležitější - evidentně je tedy jako fašisti nevidí. Já jsem rád, protože zastávám Nacionalistické myšlení a hodnoty. Né, nejsem Nácek, to je uplně jiná věc. Ostatně, Američané skutečné nácky na Ukrajině podporují, viz.:
  http://photos-f.ak.instagram.c...

  http://4.bp.blogspot.com/-U1tB...

  http://4.bp.blogspot.com/-84UB...

  Co se Holandska týče, tak viz. zde:
  http://aeronet.cz/news/holands...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:46 31.12.2014

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je alarmující je potratovost. Na potrat chodí v Rusku násobně víc žen než v zemích EU nebo v USA. Pravoslaví nepravoslaví. V kombinaci s nešťastným ruským alkoholismem je ta situace nesrovnatelnou s tou u nás a na západě. I když to vypadá, že oni jsou pro rodinu a my ne, opak je pravdou. Dělají z nouze ctnost. Šikanou homosexuálů se maximálně blíží nějaké islamistické zemi, jednak tím nic nevyřeší ale otevřou vrátka tupé lidové xenofobii.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:46 31.12.2014

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je alarmující je potratovost. Na potrat chodí v Rusku násobně víc žen než v zemích EU nebo v USA. Pravoslaví nepravoslaví. V kombinaci s nešťastným ruským alkoholismem je ta situace nesrovnatelnou s tou u nás a na západě. I když to vypadá, že oni jsou pro rodinu a my ne, opak je pravdou. Dělají z nouze ctnost. Šikanou homosexuálů se maximálně blíží nějaké islamistické zemi, jednak tím nic nevyřeší ale otevřou vrátka tupé lidové xenofobii.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:32 31.12.2014

  to Kozulus: Co vykládáte, přečtěte si téma článku! Tím jeď ruská vojenská doktrína! Tady je psaní o Rusku sakra na místě. Podívejte se na vedlejší články o K-46A nebo ruských ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Kozulus: Co vykládáte, přečtěte si téma článku! Tím jeď ruská vojenská doktrína! Tady je psaní o Rusku sakra na místě. Podívejte se na vedlejší články o K-46A nebo ruských železničních raketových komplexech, tam řešíme technické věci. Nebo téma PAK-FA tam je to taky bez politiky, ale tady je téma ruská vojenská doktrína hrome.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  18:15 31.12.2014

  Deortc - No, tak těch pozitiv je tam podle mého soudu více než dost, ale zřejmě to bude také tím, jaké hodnoty Vy podporujete. Pokud bych měl jmenovat, tak je např. ochrana ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Deortc - No, tak těch pozitiv je tam podle mého soudu více než dost, ale zřejmě to bude také tím, jaké hodnoty Vy podporujete. Pokud bych měl jmenovat, tak je např. ochrana tradičních hodnot, zákaz propagace homosexuality mezi mládeží, podpora rodin s dětmi, pohrdání radikálního islámu, nemultikulturalismus. Pak chrání suverenitu jiných zemí (Sýrie). Je absurdní, že si myslíte, že Rusko je zaostalé v technologiích nebo třeba zdravotnictví. Ve všech těchto věcech jsou špička. Rusko má své vlastní GPS (Glonass) a ve vesmírném programu jdou prudce nahoru, viz. letošní zkoušky raket Angara. To, že to Vy nevíte neznamená, že to oni nemají. USA je supervelmoc, která šíří demokracii a bla, bla, bla. No prosím, myslet si to můžete, já tak naivní nejsem, stačí, když se podívám na události posledních let (Kosovo, Libye, Ukrajina)...
  Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  18:08 31.12.2014

  Gratuluju. Todomach a jemu podobni exoti zabili dalsi diskuzi. Odvadite super praci.

  Gratuluju. Todomach a jemu podobni exoti zabili dalsi diskuzi. Odvadite super praci.

 • fenri
  18:06 31.12.2014

  DEORTC - ono, Vám je spousta věcí zjevně ukradených a na svoji omezenost jste ještě hrdý. Turecko okupovalo území Řecka. To je proruský názor? USA klidně vymění vlády v zemích, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  DEORTC - ono, Vám je spousta věcí zjevně ukradených a na svoji omezenost jste ještě hrdý. Turecko okupovalo území Řecka. To je proruský názor? USA klidně vymění vlády v zemích, které se jim nezdají a to je taky fakt. Co je na tom proruského?
  Jsem Čech a nejsem ignorant. Oba moji dědové utekli pochodu smrti, který organizovali naši spojenci. Jedna moje babička zemřela díky našim spojencům. Kus za chalupou mám hromadný hrob ze 17. století, kde jsou oběti jiného Německého vpádu. Máme svoje zkušenosti s Němci. Horší, četnější a dlouhodbější, než s Rusy.
  Za komunismus u nás nemohou Rusové (když už, tak SSSR, kde ve špičkách bylo mnoho kavkazanů, ukrajinců apod.), ale my sami, protože jsme si komouše zvolili. Je znakem slabochů svalovat svjí slabost a blbost na jiné.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:00 31.12.2014

  Ještě to Deortc: pokud potřebujete přesně určovat polohu, tak si zrovna s GPS moc nevystačíte. Profesionální GNSS používají GPS i ruský GLONASS s tím, že GLONASS je přesnější. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě to Deortc: pokud potřebujete přesně určovat polohu, tak si zrovna s GPS moc nevystačíte. Profesionální GNSS používají GPS i ruský GLONASS s tím, že GLONASS je přesnější. Nicméně věřím, že i v tom odhalí Vaše bdělé oko odporné proruské smýšlení a zalíbení v rusku. Správný soudruh přeci nepochybuje a klidně bude tvrdit, že Venezuela či Brazilie jsou vedle USA, žádá-li si to ideové zadání. Běžte s tím věčným osočováním do háje chlapi, a pojďte se bavit o faktech bez emocí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  18:00 31.12.2014

  to fenri: No, konkrétně "na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a konstatováním, že základny USA jsou území Ruska blíže" vůbec nic. Avšak na většině tvých dalších příspěvků ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to fenri: No, konkrétně "na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a konstatováním, že základny USA jsou území Ruska blíže" vůbec nic. Avšak na většině tvých dalších příspěvků snad skoro všechno. :)
  Jinak, jestli Turecko někde něco okupovalo a nějakému fenrimu se zřejmě, chápu-li situaci správně, zdálo, že Amíci proti tomu nedostatečně "bučeli" na mezinárodní scéně, jestli se Rusáci kdysi v minulosti řezali s Tatarama, atd..... to je vcelku ukradené zase mě. Já jsem Čech a jakožto Čech mám s Rusama zkušenost Čecha a tato zkušenost není nijak pozitivní, protože díky čtyřicetileté vládě Moskvy se z naší původně rozvinuté průmyslové demokratické země stal zaostalý jakýsi východní pašalík....
  Ty nejspíš Čech nejsi, dle stylu tvých příspěvků soudím, že jsi nejspíš Rus a tak je pochopitelně tvoje zkušenost a náhled na Rusko zcela odlišný od toho mého. Tož každý si nechejme to svoje. :)
  Jinak souhlas s tím, že jeden z nás dvou je soudruh, já to teda ale ani náznakem nejsem. :)
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:51 31.12.2014

  To Todomach: člověče pokud nemáte na globus, rád Vám na něj přispěji. Tvrdit, že Brazílie je blízko USA je nepochopitelná tupost. Navíc posilovat svůj vliv ve světě je běžné u ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Todomach: člověče pokud nemáte na globus, rád Vám na něj přispěji. Tvrdit, že Brazílie je blízko USA je nepochopitelná tupost. Navíc posilovat svůj vliv ve světě je běžné u všech zemí a činí tak každá, dle svých možností.
  Nevím, nakolik blízko se americká vojenská letadla blíží k Rusku (nad územím suverénních států ovšem létají běžně), nicméně nemám povědomí, že by ruské vojenské letadlo bylo kdy sestřeleno hluboko v území USA: Vice versa to neplatí, takže myšlenka úzkostlivého respektování vzdušného prostoru cizích zemí USA mi přijde lehce nevěrohodná.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:47 31.12.2014

  To Deortc: připomínáte mi hlášku z Pelíšků: "A komu tím prospějete?"
  -takže můžete být konkrétnější: co je "vyhraněně proruského" na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Deortc: připomínáte mi hlášku z Pelíšků: "A komu tím prospějete?"
  -takže můžete být konkrétnější: co je "vyhraněně proruského" na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a konstatováním, že základny USA jsou území Ruska blíže? To je prostě fakt, který není ani proruský, ani protiamerický. To je prostě realita. Nehledejte ve všem ideový náboj soudruhu.
  Mám se tvářit, že Turecko neokupovalo území cizího suverénního státu (a ani se nenamáhalo s nějakým referendem), jenom proto, abych držel nerozbornou soudružskou linii? Mám se tvářit, že si USA nedosadili brutálního diktátora jež zabil několik desítek tisíc lidí a dlouuuhou řadu let ho podporovali? Mám se tvářit, že Tataři od třináctého století nedělali genocidu na Rusech a nezotročovali je? Proboha, co je na tom proruského? Vy přes ideovou slepotu odmítáte i změřitelná fakta.
  Ruská životní úroveň či zdravotnictví jsou mi ukradené, ale nemám rád, když stádo bučí nesmysly, které odporují i pohledu do mapy, jen když to má ten správný ideový náboj. Kapišto?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:37 31.12.2014

  Přeji vám všem tady to nejlepší do nového roku! Hodně zdraví a pohody a přání štěstí taky posílám našim vojákům na zahraničních misích a taky našim západním spojencům. Ruským ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Přeji vám všem tady to nejlepší do nového roku! Hodně zdraví a pohody a přání štěstí taky posílám našim vojákům na zahraničních misích a taky našim západním spojencům. Ruským vojákům pak přeji, aby se vrátili co nejdřív zdraví a celí z dovolené na Ukrajině a už si dali pokoj. A speciálně těm kteří jsou vnitřně spjati s Ruskou federací posílám taky novoroční video dárek. Tohle vás prostě musí roztančit hošani:

  https://www.youtube.com/watch?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:29 31.12.2014

  to semtam: Děkuji pěkně! To je teda něco!

  to semtam: Děkuji pěkně! To je teda něco!

 • Todomatch
  17:26 31.12.2014

  Supreme: Předně, chovejte se slušně a neurážejte, tady nejste někde v Rusku ale v civilizované České republice. A za druhé zkuste někdy odpovědět podloženými fakty a ne jen někde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Supreme: Předně, chovejte se slušně a neurážejte, tady nejste někde v Rusku ale v civilizované České republice. A za druhé zkuste někdy odpovědět podloženými fakty a ne jen někde opsanými výmysly. Co to je za tvrzení "že je moc dobře známo že na oficiálních stránkách Pentagonu bylo vyvěšeno výběrové řízení na stavbu vojenské základny v Sevastopolu"? Takový výmysl vám tady opravdu nikdo baštit nebude (sna ani Luky ne). Ale zkusím to vzít popořádku. Patrně nechtíc sám dokazujete jaká je skutečně ruská vojenská doktrína, když uvádíte že Rusko posiluje svůj vliv v Brazílii a vůbec v Jižní a Latinské Americe, nejsou to země poblíž Spojených států a neměly by si je USA tedy připojit? Ptáte se na Mexiko, tak tam udělejte referendum, zda chtějí být připojeni k USA a výsledek bude 100% ANO! To je jejich sen člověče. To USA musí stavět ploty a střežit hranice domobranou. Dále Kuba, ruská základna na Kubě je. Je asi 10 km od Havany a jmenuje se Lourdes. Chcete tvrdit, že je vyklizená a zbořená? Tady je na google maps http://goo.gl/Phw8wD.... Není veřejně přístupná a stále to je "ruské území" - spí. Pokud jde o Putina, ten ví moc dobře co dělá jeho armáda a hlupáka možná dělá z vás. Vždyť si projeďte web a zjistíte, že ty lety trvají už dávno. Co myslíte, byla před pěti lety tedy v roce 2009 válka na Ukrajině? Nebyla? To je divné, protože pak nechápu proč ruský strategický bombardér Tu-160 letě provokovat až k břehům Kanady a jako náhodou to bylo ani ne 24 do návštěvy prezidenta Obamy v Torontu. A co k tomu řekl již tehdy - připomínám že v roce 2009 - kanadský premiér Stephen Harper? Už tehdy vyjádřil znepokojení nad rostoucí agresivitou ruských akcí. "Opravdu nás to znepokojuje. Již několikrát jsem vyjádřil obavy naší vlády kvůli stále agresivnějším ruským akcím na celém světě i v našem vzdušném prostoru". Odkaz zde: http://goo.gl/TFkLPx... Tu-160 (v kódu NATO Blackjack) je ekvivalent k americkému B-1 Lancer, znovu se tedy ptám, kdy k Rusku letěla americká bé jednička? Proč něco tak trapného Rusko dělá? Zřejmě pro publikum vašeho ražení. K Ukrajině, Supreme píši to stále dokola, neaplikujte ruské zvyklosti na Evropu, NATO si nemůže nikoho připojit. To je technicky nemožné, dotyčný by musel požádat, splnit podmínky a muselo by s tím souhlasit všech 28 (dvacetosm) členů aliance a to je zcela nemožné! Minimálně Německo dalo dopředu vědět, že by nesouhlasilo! Navíc Putin ukradením Krymu a pokusem o ukradení Východní Ukrajiny udělal chytrý tah, který mnohým uniká - jedna z podmínek při vstupu je, že uchazeč nesmí mít územní spory se svým sousedem a ty už Ukrajina navěky díky Krymu má, protože se Krymu nikdy oficiálně nevzdá. Vaše rasisticky zabarvené uvažování o Kosovu a Srbsku jsem trošku předpokládal, proto jsem ho již lehce předjímal. Množí-li se Kosovští Albánci jako myši, jak se množí Rusové? A tím se dostávám k tomu co píšete v závěru o údajném vítězství proruských stran v západní Evropě. Jejich proruskost vyplývá až jako druhotný rys z jejich rysu základního - jsou polofašistické strany propojené s neonacistickým hnutím, křísícím staré rasistické a antisemitské ideály. Proto lnou k Rusku a proto je současní Mekka neonacismu Rusko podporuje. Nebo snad nevíte o tom, že Le Penovci jsou a vždycky byli fašounci, stejně jako maďarská partička Jobbik, která veřejně ostrakizuje veřejně činné osoby židovského původu? Trošku tuším, že to víte a že se vám to líbí, potom je ale trošku absurdní obviňovat ukrajinské nacionalisty z fašismu, nemyslíte? K vašemu smíchu na závěr, opravdu nevíte, že vlivní Rusové z okolí prezidenta Putina deponovali své majetky na západě a že tam žijí jejich rodiny a děti studují? A to včetně Putinovy dcery, která žila v Nizozemsku, ale po sestřelu malajského letadla kde nejvíc obětí pocházelo právě z Nizozemí raději rychle odcestovala (odkaz zde: http://goo.gl/w2ud4t)... ? Opět tuším, že to víte, ale to se vám zase tak moc nelíbí, tak se radši „jako“ smějete.

  Snad tím neobtěžuji ostatní přispěvovatele, ale snažím se do těchhle výkladů vkládat i odkazy a informace na zdroje, které se váží k hlavnímu článku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  17:11 31.12.2014

  Dotaz na Superme, semtam, fenri a další geroje :) zastávající vyhraněné proruské a antiami postoje.
  Mohli byste objasnit co konkrétně tyto vaše postoje utváří? Co konkrétně na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dotaz na Superme, semtam, fenri a další geroje :) zastávající vyhraněné proruské a antiami postoje.
  Mohli byste objasnit co konkrétně tyto vaše postoje utváří? Co konkrétně na Rusku vnímáte jako pozitivní prvky? Čím si Rusko tento váš obdiv vlastně zaslouží? Že by snad třeba svou zaostalostí? Nízkou životní úrovní? Špatným zdravotnictvím? Svým vyhrožováním zbraněma?
  Přiznám se, že ač se snažím sebevíc, nic co bych dokázal obdivovat na Rusku nenalézám. OK, prodávají nám ropu a plyn, ale to nedělají z nějaké filantropie, ale žijou z toho, protože nic moc jiného, čím by dokázali konkurovat v zahraničí, prostě nemají, snad ještě kromě zbraní.
  A naopak, na USA mohu vidět milionšest negativ, ale na druhé straně také minimálně stejné množství také i pozitiv - denně využívám jejich GPS, rád si přečtu o nejnovějších objevech, které na Marsu učinilo Curiosity, o to, jaké nové exoplanety objevil Hubbleův teleskop, atd....atd.... Jedině Američani světu zachraňují zadek v případě Eboly.... kdybychom se měli v tomto směru spoléhat na Rusko, tak..... fakt chmurná představa.....
  USA, jakožto jednozančně nejsilnější světová supermocnost, samozřejmě dělají množství kontraverzních akcí, ale na druhé straně je to také země, která ve světě ostatním státům prošlapává cestičku vědecko-technického vývoje.... např. bez vojenského výzkumu DARPA a bez US firem typu Intel, IBM, Motorola, atd... bychom tady teď žádnou diskuzi nevedli, protože kdybychom v oboru počítačů a počítačových sítí měli používat plody ruského vývoje, tak to bychom si spolu nejspíš moc nepokecali. :))
  Safra, proč zrovna vám jakožto Čechům s naší historickou zkušeností je Rusko tak sympatické? Ten dotaz opakuji znova, protože mě je to fakt naprosto nepochopitelné.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:44 31.12.2014

  Všem přeji PF 2015

  A pro Todomatcha, protože má rád youtube videa. Tak jedno silvestrovské video ruské opozice.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Všem přeji PF 2015

  A pro Todomatcha, protože má rád youtube videa. Tak jedno silvestrovské video ruské opozice.

  https://www.youtube.com/watch?...

 • fenri
  16:14 31.12.2014

  Ke krymským Tatrům - přečtěte si Mannsteinovy paměti. Jsou plné chvály na to, jak jim krymští Tataři pomáhali, jak je podporovali a vítali. Takže pomineme-li několik set let ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ke krymským Tatrům - přečtěte si Mannsteinovy paměti. Jsou plné chvály na to, jak jim krymští Tataři pomáhali, jak je podporovali a vítali. Takže pomineme-li několik set let genocidního chování Tatarů vůči Rusům, má i tento Stalinův krok ne zcela vylhaný základ a není nijak mimo ho srovnat s chováním Čechů vůči Němcům po válce.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:11 31.12.2014

  To Todomach: nechce se mi reagovat na všechny vaše nesmysly, tak snad jen na dva:
  -to vaše "blízko" mezi Venezuelou a USA je min. přes 1700km. Měřítko je sviň. Je to mnohem dál, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Todomach: nechce se mi reagovat na všechny vaše nesmysly, tak snad jen na dva:
  -to vaše "blízko" mezi Venezuelou a USA je min. přes 1700km. Měřítko je sviň. Je to mnohem dál, než od nejbližších základen USA k hranicím Ruska
  -obsazování území: náš spojenec Turecko obsadilo Severní Kypr. Mnohem spornější a násilnější akce, než Krym. Pokud se USA nezdá vývoj v nějaké zemi, v klidu tam vojensky vletí a vládu změní za tu, která jim vyhovuje (řekněme Dom. republika, jako příklad, ale je toho víc).
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  16:10 31.12.2014

  Todomatch - Rusko na Kubě ŽÁDNOU vojenskou základnu NEMÁ! Neprovozuje tam nic, kromě toho, že tam občas kotví ruské válené lodě, což kotví i např. v Řecku, viz. nedávno: ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Rusko na Kubě ŽÁDNOU vojenskou základnu NEMÁ! Neprovozuje tam nic, kromě toho, že tam občas kotví ruské válené lodě, což kotví i např. v Řecku, viz. nedávno: http://i.imgur.com/O99KIRw.jpg...
  Moc nechápu, proč zmiňujete země Jižní Ameriky, protože je moc dobře známo, že tam všechny ty země jsou víceméně anti-USA a pro-Ruský a to včetně Brazílie. Rusko s Čínou tam dlouhodobě posilují svůj vliv a to vše se souhlasem vlád daných zemí, ale i obyvatel. Na celém kontinentě je pro Rusko velmi přátelské prostředí. Ale neodpověděl jste na otázku. Jak by USA reagovali, kdyby Mexiko (jeho opravdový soused) chtělo vstoupit do BRICS a poté by povolilo Rusku si tam postavit vojenskou základnu? Je totiž moc dobře známo, že na OFICIÁLNÍCH stránkách Pentagonu bylo vyvěšeno výběrové řízení na stavbu VOJENSKÉ ZÁKLADNY v Sevastopolu, kde jí má právě Rusko.
  Co se týče ještě Jižní Ameriky. Ekvádorský prezident Rafael Correa rozhodl, že uzavře Americkou základnu v jeho zemi. Proč asi? A otázka je, proč tam vlastně Američané vůbec byli?

  Ne, takže vlastně Putin neví, co dělala a dělá jeho armáda? Notak, nedělejte ze sebe hlupáka. Rusko je zrušilo, ale nově obnovilo. Samozřejmě myslím dálkové lety, ne ty nad Ruském území. Nebo jim snad i ty nad jejich územím také vyčítáte?

  Aha, aha. Takže, když NATO chce k sobě připojit Ukrajinu, tak oni se vlastně k Rusku nepřibližují, ale Rusko se přibližuje k nim. To je opravdu logické. Podle mě je až neuvěřitelné, jak zde obhajujete tu zločineckou událost, kterou provedlo NATO v současném Srbsku. Už jsem tu mnohokrát mluvil o tom, že KOSOVO bylo HISTORICKÉ území Srbska. To, že se Albánci množily jako myši až nakonec byli ve většině oproti Srbům na tom nic nezmění! A teď co to odstartovalo. Albánci napadli 4x srbské vojáky. Jednalo se o teroristické útoky, nebo ne? Srbsko tedy zasáhlo (logicky) a poslalo vojska do Kosova, aby to tam uklidnily. A pozor, velvyslanec USA pro Balkán v té době označil UCK za jasně teroristickou organizaci! Byli to totiž UCK, kdo vyháněl nealbánské obyvatelstvo z Kosova a většina z nich byli Srbové! Až poté zasáhla armáda! Zasáhla na svém území, aby UCK zničily! A pokud se nepletu, NATO nemělo souhlas od OSN! Prostě tam vlítli, ačkoliv Srbská armáda pouze bránila své obyvatele před Albánskou genocidou! Trošku si něco zjistit a pak dělat chytrého by neuškodilo.

  Nikdo je v Evropě nechce vidět, proto vyhrávají volby v Evropě více méně pro-ruské a anti-USA strany. Ve Francii Národní Fronta, ve Velké Británii UKIP, v Dánsku Dánská lidová strana, v Maďarsku FIDESZ s Jobbikem apod.
  http://www.telegraph.co.uk/com...
  Podívejte se i do diskuze, možná Vás překvapí, jak to Britové ve skutečnosti vidí, ale nejen oni, jsou tam vidět např. polská jména.

  "proč si všichni Rusové, kteří na to mají" no jistě, všichni kteří na to mají :D No tak jsem se aspoň pořádně zasmál, když už nic jiného :D
  Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  15:36 31.12.2014

  to supreme
  a kam až do minulosti půjdeme? Původně tam žili Skytové a Kimmeriové, pak řecké kolonie atd... nemají na Krym tedy větší právo než Rusové, kteří se tam objevili cca ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to supreme
  a kam až do minulosti půjdeme? Původně tam žili Skytové a Kimmeriové, pak řecké kolonie atd... nemají na Krym tedy větší právo než Rusové, kteří se tam objevili cca 1780?
  Jinak nejsem historik, rozhodně tedy nezpochybňuji sklízení lidí, páč o něm nic nevím, ale wikipedie citující článek z idnes od Adama Hájka, který nevím odkud bral informace, neberu jako 100% zdro, nadto když se termín "sklízení stepí" nikde jinde na české netu neobjevuje.
  Ovšem myslím si, že dnes už jsme jinde a už za Stalina i Hitlera se vědělo, co je v rozporu s lidskými právy. To, že Tatary vykopl z vlaku někde na Sibiři, rozhodně nebylo OK.
  Ale protože článek se týká úplně něčeho jiného, nebudu již dál v diskuzi tímto off topic směřem pokračovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  15:17 31.12.2014

  daniel78 - Kdyby jste si dal tu práci a jenom se koukl na obyčejnou wikipedii, tak by jste si mohl udělat obrázek sám, viz.:

  "Roku 1243 VPADLI na Krym Tataři a poloostrov se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  daniel78 - Kdyby jste si dal tu práci a jenom se koukl na obyčejnou wikipedii, tak by jste si mohl udělat obrázek sám, viz.:

  "Roku 1243 VPADLI na Krym Tataři a poloostrov se stal součástí tzv. Zlaté hordy. Někteří historici odhadují, že při nájezdech obávané krymskotatarské jízdy, tzv. sklízením stepí mezi 15. a 18. stoletím, byly odvlečeny a prodány do otroctví v Osmanské říši až 3 miliony lidí, především Ukrajinců, ale také Rusů, Bělorusů a Poláků."

  "Po klíčovém vítězství Ruska nad Osmanskou říší v páté rusko-turecké válce (1768–1774) byl Krymský chanát zcela ovládnut a carevnou Kateřinou Velikou v roce 1783 i formálně připojen k Ruskému impériu. Postupně byla vybudována vojensko-námořní infrastruktura přístavu Sevastopol."
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:56 31.12.2014

  Pro Supreme: Dobře, že jste zmínil ruskou základnu na Kubě. Jinými slovy, Rusko mělo a má desítky let to, co vyčítá všem ostatním tj. svou vojenskou základnu cca 150 km od hranic ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro Supreme: Dobře, že jste zmínil ruskou základnu na Kubě. Jinými slovy, Rusko mělo a má desítky let to, co vyčítá všem ostatním tj. svou vojenskou základnu cca 150 km od hranic USA. Ta základna tam stále je a že ji Rusko nevyužívá tak, jako za éry SSSR, je dáno jenom tím, že na to nemá peníze. Dalším příkladem by mohla být Venezuela, kterou si Rusko snaží získat dlouhodobě. Touží tam mít základnu a již nyní tam často hostují ruské bombardéry a kotví ruské válečné lodě. Když se podíváte na mapu, uvidíte jak blízko Venezuela je. Ruská letadla mimochodem směle porušují vzdušný prostor okolních zemí a ani se nenamáhají to vysvětlovat - aby nedošlo k mýlce - ne že by se přiblížila k hranicím vzdušného prostoru, ale prostě si vojenskými letadly přeletí třeba přímo přes Kolumbii (soused Venezuely) bez jakéhokoliv povolení a souhlasu příslušné vlády. Ještě blíž k USA je Salvador, Nikaragua, Honduras - to jsou země, kde Sovětský svaz systematicky podněcoval a podporoval levicové gerily k protiamerickým postojům a dnes tam usiluje získat místo pro své základny (třeba Nikaragua).

  K těm letům ruských strategických bombardérů k západním zemím – nemáte pravdu Rusko je nikdy nezrušilo, létají pořád, poslední rok lety neobnovili, jenom zvýšili frekvenci. A dejte mi odkaz na ekvivalentní akce ze strany USA, kdy letěli B-52, B-1 nebo něco podobného třeba v doprovodu F-16 k hranicím Ruska a točili až po startu záchytných stíhaček? Zjednoduším vám hledání. Nikdy!

  Ke kradení zemí. Rusko je jedinou zemí od roku 1945, která si dovolila destabilizovat, vojensky obsadit a poté připojit území sousedního suverénního státu. Něco podobného se v Evropě skutečně od roku 1945 nestalo. Krym si totiž Rusko připojilo ke svému území, učinilo z něj svoji nedílnou součást, hodlá tam vybudovat základny a umístit jaderné zbraně - jinými slovy je to Rusko, kdo posunuje jaderné zbraně směrem k NATO. A dočká se odpovědi. Kosovo si nikdo nepřipojil! Ani EU ani USA. Kosovo nebylo k nikomu připoutáno, naopak, Kosovo získalo samostatnost o kterou usilovalo desítky let. Vždy to byla autonomní problematická oblast s převážně Kosovskoalbánským obyvatelstvem a Srbsku se tam samospráva vykonávala obtížně, drželo toto území jenom silou a tím, že dosazovalo úředníky podle etnického klíče. Kosovští Albánci nám mohou být nesympatičtí, ale nemůžeme tvrdit, že by v Kosovu nežili, že by neměli autonomii a že by nečelili systematickému nepřátelství ze strany Srbska. Srbové Kosovci hluboce pohrdají a nenávidí je podobně jako mnozí u nás třeba Romy, přesto jim ale chtěli vládnout. Když došlo k jugoslávským válkám, uviděli srbští nacionalisté příležitost, zabít dvě mouchy jednou ranou a zbavit se nenáviděných Kos. Albánců a začali se zastrašováním a vyháněním. Během krátké doby dosáhly srbské bojůvky i pravidelná srbská armáda toho, že do Albánie a Makedonie uprchli statisíce (!) Albánců a situace se stala neúnosnou. OSN v součinnosti s humanitárními organizacemi nezvládaly budovat utečenecké tábory a sousední země se obávaly, že se konflikt přelije k nim. Třeba Makedonie, která má sama jen něco přes dva miliony obyvatel přijala 250 000 tisíc běženců. Celkem z Kosova uprchlo přes třičtvrtěmilonu Kosovců a dalších 200 000 bylo mimo své domovy. Abych to vyjádřil v procentech vyhnáno, nebo na úprku bylo 90% (!) populace Kosovských Albánců. Situace začala být opravdu kritická a proto dostalo NATO zelenou. Můžete stokrát psát, že Kosovští Albánci obchodují s drogami a UCK byla teroristická organizace, že je podezření na obchody s lidskými orgány, můžete si v duchu říkat dobře jim tak „čmoudům“ ale na uvedených faktech to vůbec nic nemění.

  A k Putinovi. Ať si ho Rusové nechají. Nikdo jim ho nebere. Ať si nechají ořezat občanské svobody za další velkoruskou vidinu o zvláštní roli Ruska v dějinách. Jejich věc. Měli vízovou povinnost a usilovali o její změnu, teď o ni definitivně přišli. Nikdo je v Evropě nechce vidět. Jistě - hoteliérům možná budou chybět petrorubly, které tam utráceli ruští Rittigové a Janoušci, ale oni je nakonec nahradí západní turisté a už se to děje.

  Ještě otázka Supreme - proč si všichni Rusové, kteří na to mají, budují svá druhá rodinná sídla na tom zkaženém západě, proč si kupují nemovitosti ve Francii a jinde, proč posílají své děti studovat na americké univerzity, proč žijí jako třeba Putinova dcera na západě? Proč nezůstanou v Rusku se svým miláčkem z Kremlu? No vypadá to že tam nakonec zůstat budou muset - z jedné strany jim západ silně omezí možnosti aktivit mimo Rusko a z druhé strany je Putin volá zpět i s jejich konty a těm se neeeebudééééééé chtít. Jen ať Rusové tleskají snu o Velkorusku a Novorusku, budou usínat s pocitem velikosti a síly a jednou se probudí a zjistí že žijí v takové pěkné Severní Koreji.

  Takže prosím o odpověď, proč Rusové posílají studovat, pracovat a žít své děti na zlý západ a zvláště do krachujících fašistických USA. A mimo to stále běží kvíz pro Lukyho jak dlouho platil zákaz ruštiny na Ukrajině a kdo tento zákon zrušil?
  Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  13:54 31.12.2014

  to supreme
  jsem už hodně offtopic a předem se omlouvám, nechci flame, ale nedá mi to, proč se asi 98% obyvatel Krymu cítí Rusi? Protože Stalin prohlásil po obsazení Krymu za II. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to supreme
  jsem už hodně offtopic a předem se omlouvám, nechci flame, ale nedá mi to, proč se asi 98% obyvatel Krymu cítí Rusi? Protože Stalin prohlásil po obsazení Krymu za II. sv. v. Tatary za kolaboranty a nechal veškeré tatarské obyvatelstvo masově deportovat do Uzbekistánu, na Sibiř a na Ural. V 60. letech byli Krymští Tataři rehabilitováni, jejich návrat však byl povolen až v roce 1988. Celkem bylo odsunuto 220 tisíc osob, během transportu asi 100 tisíc osob zahynulo. Proto tam mají Rusové většinu. O tom, že na Krymu žilo i hodně Němců je už asi zbytečné mluvit, stejně jako jak dopadli. Stejné to bylo v pobaltí, kde se k místním obyvatelům choval Stalin stejně jako Hitler k židům, proto je tam tak velká menšina Rusů
  .
  To jsem prostě nemohl nechat být. Názor ať si udělá každý sám.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  13:46 31.12.2014

  Názor nejen na názor od "Luky".

  Tak jsem si přečetl příspěvek od výše zmíněného "Luky" a přiznám se, že koukám doslova s otevřenou hubou. Naprosto nechápu jak nějaký Čech může ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Názor nejen na názor od "Luky".

  Tak jsem si přečetl příspěvek od výše zmíněného "Luky" a přiznám se, že koukám doslova s otevřenou hubou. Naprosto nechápu jak nějaký Čech může zastávat tak vyhraněně rusofilní postoj a dokáže tak intenzivně plivat po USA:

  Vždyť zrovna my Češi máme ten nejmenší důvod pro jakékoliv fusofilní postoje, protože zrovna Moskva - Rusko (nástupnický stát Sovětského svazu) nás přes 40 let okupovalo - prvních 20 let se o čemkoliv veřejném rozhodovalo v Moskvě a následujících 20 let nás Rusové dokonce okupovali i vojensky. Natahali k nám svoje jaderné zbraně, udělali z nás cíl pro vojska NATO, museli jsme jejich okupační armádu živit.....

  Moskvě "vděčíme" za zaostávání v ekonomice, které se projevuje ještě i dnes i za zničenou morálku ve sroznání se zeměmi, které zkušeností s vládou Moskvy neprošly.

  A naopak, Američani nám nikdy nic špatného neprovedli. Nemáme ani ten nejmenší důvod si na Amíky stěžovat. Naopak, přispěli k rozpadu a zániku totalitního východního bloku ve kterém jsme byli sovětským satelitem.
  Navíc dnes snad úplně my všichni každodenně využíváme plody amerického technologického vývoje - namátkou např. internet, díky kterému vůbec můžeme tady teď komunikovat (paketový přenos a rodinu protokolů TCP/IP vymysleli Američani a jedná se o původně vojenský výzkum ARPA - předchůdkyně dnešní DARPA, v CERNu vymysleli "pouze" protokol http, což je jen jeden z mnoha protokolů nejvyšší tzv. aplikační vrstvy - i když je fakt, že je to protokol snad nejpoužívanější), už před nějakými dvaceti lety Amíci uvolnili GPS i pro běžné civilní použití, které s naprostou samozřejmostí dnes denně využíváme, v počítačích používáme americké procesory (OK, ARM je britský :), ale ti ostatní - Intel, AMD, PowerPC, nVidia, SPARC, MIPS, atd...atd.. jsou Amíci :) ).
  Američané nám v dnešní době zpřístupňují poznatky o vesmíru (viz. robotická vozidla na Marsu, vesmírné dalekohledy, atd....), v současné době testují lék proti Ebole, atd...atd.... žádná jiná země tak silně světu nepřispívá svým vědeckým a technickým pokrokem jako to dělá USA.

  Naproti tomu současné Rusko je klasická zaostalá rozvojová krajina přežívající z exportu svých nerostných surovin a jediné hightech, které dokáže dát dohromady, jsou zbraně. Přiznám se, že to mě připadá jako hodně malý příspěvek k rozvoji.

  Opravdu nechápu důvod zrovna u nás Čechů k jakémukoliv rusofilství na jedné straně a nenávisti vůči USA na draně druhé..... když s Moskvou máme tak špatnou historickou zkušenost ze které jsme se nevyhrabali ještě ani dnes.

  Mimochodem, k tomu údajnému předlužení USA.... mrkněte se jak je vůči velkosti svého DPH zadlužené třeba Japonsko, Velká Británie, apod.... a ječí snad někdo, že ty země musí zbankrotovat?
  Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  13:20 31.12.2014

  Todomatch - Vy furt ale nevidíte ten důvod, proč se takto Rusko začalo k ZÁPADNÍM zemím chovat. Jak by asi zareagovali USA, pokud by se Mexiko chtělo stát součástí BRICS a Rusku by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Vy furt ale nevidíte ten důvod, proč se takto Rusko začalo k ZÁPADNÍM zemím chovat. Jak by asi zareagovali USA, pokud by se Mexiko chtělo stát součástí BRICS a Rusku by tam povolily vybudovat vojenskou základnu, řekněme na severu Mexika? Myslíte si, že by to byli slova a činy typu: "Jste demokratičtí, je to vaše volba apod." nebo by se tomu jakkoliv snažily zabránit, protože by jejich největší nepřítel "získal" jejich sousední zemi a chtěl si tam vybudovat vojenskou základnu? Neznamenalo by to snad ohrožení bezpečnosti USA? Stačí se podívat, jaké mají bobky, když Rusové řekli, že uvažují o znovuotevření a vybudování své základny na Kubě. Najednou jsou Amíci kamarádi Kuby?

  "provokují s fingovanými nálety bombardérů k hranicím vzdušného prostoru západních zemí"

  Nevíte snad, že Rusové dříve tyto lety zrušily? Jenže dnes je opět museli obnovit, hlavně kvůli USA. A nezlobte se na mě, ale USA toto také dělají, jen se o tom nepíše na idnesu apod. USA je NIKDY nezrušily! Vždy takto provokovali a Vy tu zmíníte pár letů Ruských bombardérů?
  https://www.youtube.com/watch?...

  Podívejte se, Putin tam zrovna toto perfektně vysvětlil.


  " kradou celé země"

  Ano, pomocí referenda je "kradou"... to je vážně neuvěřitelný. Znáte někoho, kdo někdy byl na Krymu? Četl jste někdy nějaký názor takovéhoto člověka? KAŽDÝ kdo tam byl Vám totiž řekne, že se tam 98% obyvatel cítí být Rusi. A zatímco je Rusové takto "kradou", tak USA je rovnou zničí, viz. Libye, Jugoslávie, Irák...

  A věřte mi, že USA by právě podobného Jelcina chtěli v Rusku vidět. Slabého vůdce, který jim vše odsouhlasí, leze jim do zadku. To hold Putin nedělá, proto je potřeba ho odstranit. Jenže to by nesměl mít tak obrovskou popularitu mezi Rusy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:34 31.12.2014

  to Nikdo: Díky za odkaz. To je opravdu zajímavé čtení. Rusko vlastně uvolňuje a rozšiřuje možnosti použití svých jaderných zbraní. Podle toho, co tam píší, už totiž namají plnit ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Nikdo: Díky za odkaz. To je opravdu zajímavé čtení. Rusko vlastně uvolňuje a rozšiřuje možnosti použití svých jaderných zbraní. Podle toho, co tam píší, už totiž namají plnit pouze funkci pro odstrašení nebo funkci jaderné odvety při napadení zvenčí. Podle informací uvedených v článku Rusko použije (může použít) jaderné zbraně i v případě, že bude ohrožena jeho suverenita nebo územní celistvost. Zvláště poslední zmíněná "územní celistvost" je pikantní. Východní zloděj už zase volá chyťte zloděje. Mít takovou miloučkou vojenskou doktrínu Ukrajina a k tomu pár jaderných střel ve skladu, mohla by kvůli ukradení Krymu udělat z Moskvy jezero Boneville pro testování superrychlých speciálů. Jistě, byla by to sebevražda, ale je dobré si to uvědomit zrovna na tomhle čerstvém případu - vojenský zábor Krymu jistě bylo porušením územní celistvosti Ukrajiny. Ruská destabilizace východu Ukrajiny by zase mohla být vyložena, jako jasné ohrožení ukrajinské suverenity a jaderné síly by mohly rozžnout - mít ruskou vojenskou doktrínu - pár dalších teček na mapě Ruska. Jenže, co je dovoleno pánovi není dovoleno kmánovi. A hlavně Rusko připravilo Ukrajinu o jaderné zbraně a nakonec i o územní celistvost, kterou jí za to výměnou slíbilo. Takový ruský bratrský obchod. Dalším překvapením by mohla být ruská vize omezeného použití jaderných zbraní v menších konfliktech. Paradoxně je to zdůvodněno tím, že dnes by kvůli tomu nehrozila velká jaderná válka supervelmocí. Jak to? To jako, že Američané nejsou tak zlí a natěšení na válku s Ruskem? Ale i omezené použití jaderných zbraní není zase taková novinka, uvažovali o tom i Američané a popravdě nenapadlo vás někdy, že třeba IS by si něco podobného zasloužil?
  Skrýt celý příspěvek

 • Nikdo
  08:07 31.12.2014

  také zajímavý článek k tématu http://www.sekuritaci.cz/role-...

  také zajímavý článek k tématu http://www.sekuritaci.cz/role-...

 • liberal shark
  07:35 31.12.2014

  Vynikající článek ! Pokud tomu dobře rozumím, tak ruská doktrína nedoznala žádných kvalitativních změn. Odvěcí nepřátelé zůstávají stále nepřáteli. Doktrína je napsána velmi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vynikající článek ! Pokud tomu dobře rozumím, tak ruská doktrína nedoznala žádných kvalitativních změn. Odvěcí nepřátelé zůstávají stále nepřáteli. Doktrína je napsána velmi komplexním a profesionálním způsobem. Oceňuji zahrnutí boje v informačním prostoru jako integrální součásti doktríny. Tuto formu boje (propagandu) Rusové používají velmi intenzivně a podle některých příspěvků na tomto fóru i úspěšně.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  03:41 31.12.2014

  Zatím přispěji jen stručně, Rusko ač ho vnímáme pozitivně či negativně. Tak současná situace nepřispívá k zdravému vývoji Ruska i EU a dalších evropských zemí. Dnešní situace ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zatím přispěji jen stručně, Rusko ač ho vnímáme pozitivně či negativně. Tak současná situace nepřispívá k zdravému vývoji Ruska i EU a dalších evropských zemí. Dnešní situace oslabuje celý evropský kontinent a proto si myslím, že je natolik nešťastná, že by Evropa jako taková měla vážně promyslet svůj dosavadní postoj. Tento postoj může být natolik důležitý, že je schopen rozhodnout další směřování Evropy jako takové. Pokud se bude Evropa připravovat na staronovou válku a případná vedlejší rizika budou přehlížena, tak to nepřinese nic dobrého.

  Prozatím tu bohužel nebylo od kritiků obrany Ruska sděleno co ho k jeho současnému postoji vede. Pokud toto nepochopíme, tak budeme jen slepými řečníky a zastánci módních frází.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mrblauman
  03:19 31.12.2014

  Luky: Váš příspěvek mě natolik potěšil, že jsem si musel udělat jeho print screen. Opravdu skvělý názor s realistickým pohledem na věc. :)

  Luky: Váš příspěvek mě natolik potěšil, že jsem si musel udělat jeho print screen. Opravdu skvělý názor s realistickým pohledem na věc. :)

 • krystofmraz
  02:22 31.12.2014

  Ne že bych tak zdílel názor že za to můžou spojené státy, ale tohle věčné iracionální vlezdoprdelství opravdu nechápu. Když se kouknete na téměř libovolné opatření FEDu tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ne že bych tak zdílel názor že za to můžou spojené státy, ale tohle věčné iracionální vlezdoprdelství opravdu nechápu. Když se kouknete na téměř libovolné opatření FEDu tak zjistíte že poškozuje ostatní státy. Ovšem viníka destabilizace ukrajiny bych viděl spíše v EU která v zájmu pseudohumanismu zde běžného (fobře se tu na to chytají hlasy) jednala naprosto amatérsky, jako by se ani neobtěžovala podívat se na wikipedii na dějiny "ukrajiny". V podstatě to byla podobná chyba jako invaze do iráku, včetně pozdější snahy osprahedlnit to nějakým "bojem se zlem" vrámci něhož se ovšem nadále dějí hrozné věci.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:16 31.12.2014

  to Luky a Supreme: Chudák Rusko, USA ho chtějí napadnout rok co rok už od roku 1945, alespoň podle jejich propagandy. Ještě nebyl za těch 70 let den, kdy by po tom, podle lidí jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Luky a Supreme: Chudák Rusko, USA ho chtějí napadnout rok co rok už od roku 1945, alespoň podle jejich propagandy. Ještě nebyl za těch 70 let den, kdy by po tom, podle lidí jako vy, neprahli. Furt se k tomu ne a ne odhodlat. Přitom Rusové jim dávají takové příležitosti provokují s fingovanými nálety bombardérů k hranicím vzdušného prostoru západních zemí, kradou celé země, destabilizují své sousedy a USA pořád ne a ne zaútočit. Dokonce ani když bylo Rusko v rozvratu a Jelcin opilý toho nevyužili. Tak strašně to chtějí agresivní USA udělat a furt to nedělají.

  Není vám to divné? To je jako pořád o někom říkat, že krade i když ten člověk za celých svých 70 let života nic neukradne, vy o něm budete pořád říkat, pozor na něj a stříkat mu na dveře nápis zloděj!

  Kvízová otázka Luky, jak dlouho platil zákaz ruštiny na Ukrajině a kdo tento zákon zrušil?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:02 31.12.2014

  to fenri: Ptal jste po odkazu, že se něco takového děje v Rusku, k tomu se ta odpověď vázala. A mimochodem o takovém způsobu jsem zatím u nás nebo jinde opravdu neslyšel.

  to fenri: Ptal jste po odkazu, že se něco takového děje v Rusku, k tomu se ta odpověď vázala. A mimochodem o takovém způsobu jsem zatím u nás nebo jinde opravdu neslyšel.

 • Superme
  23:27 30.12.2014

  Luky - Skvěle napsáno a dlouho tu tak dobrý příspěvek nebyl!

  Jen bych ještě dodal, že díky tomu, jak jsou Spojené státy čím dál agresivnější se mnohonásobně zvýšila ve všech ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky - Skvěle napsáno a dlouho tu tak dobrý příspěvek nebyl!

  Jen bych ještě dodal, že díky tomu, jak jsou Spojené státy čím dál agresivnější se mnohonásobně zvýšila ve všech oblastech Rusko-Čínská a Rusko-Indická spolupráce. Budeme doufat, že se Evropa nenechá vtáhnou do nesmyslné války s Ruskem. Tu válku nepotřebuje nikdo, jen jeden hráč - USA.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:54 30.12.2014

  To Todomach: zatímco nic podobného se u nás, v Německu, v USA...neděje?

  To Todomach: zatímco nic podobného se u nás, v Německu, v USA...neděje?

 • Luky
  21:50 30.12.2014

  Ve svém neutuchajícím zápalu vyzobávat tu a onu protiruskou hlášku,i konstrukci či exces zapomínáte na celek. Když budu chtít a budu mít čas zaspamovávat všechny diskuze nenávistí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ve svém neutuchajícím zápalu vyzobávat tu a onu protiruskou hlášku,i konstrukci či exces zapomínáte na celek. Když budu chtít a budu mít čas zaspamovávat všechny diskuze nenávistí proti jakémukoli státu, vždy si najdu dostatek zdrojů (třeba si vyberu Indonézii nebo Slovinsko...).

  Co je ale podstatné - Rusko se po konci studené války stáhlo a začalo spolupracovat se západem. Vlastní Rusko i Rusové z toho těžili a neměli důvod toto měnit. A zkuste racionálně vysvětlit, že tomu tak není (mimochodem proč by například začalo dlouhodobou spolupráci s Francií na Mistralech, když podle vás už léta plánovali útok na Evropu?!!)! Ani Evropa neměla důvod na tom něco měnit a obchod s Ruskem narůstal každým rokem. Ten kdo začal být v hajzlu je USA a ani čachrování s finančními grafy na tom nic nezmění. USA mají nesplatitelný dluh, který nemůže být splacen ani za pomoci nestandarního a USA protěžujícího finančního systému. Jedině další expanze a velké hrátky s virtuálními čísly můžou tuto agonii zase posunout.

  Američani už od krize zkoušejí, co si mohou na Rusy dovolit. Sakašvili by neměl koule a ani důvod začít ostřelovat města v Abcházii, kdyby to nejprve nekonzultoval s Riceovou. Ta ho hezky podpořila a pak jen amíci sledovali, co se bude dít (tomu já říkám cynismus). Američanům se NEDÁ věřit.

  Naše zkušenost - američani skočili po firmách jako Aero a pardubická ERA a zařízli tam vývoj (akorát si zkopčili archivy). Ve věci Aera se zaručila americká vláda a JENOM DÍKY TOMU naše strana podepsala pro nás nevýhodnou a jednostrannou smlouvu. Američani ji ale nedodrželi a s nějakým slovem kongresu si mohli naši vytřít prdel. Za nehorázné penále nakonec češi Aero raději vykoupili, než by zaniklo. ERA šla nahoru také až s českým managmentem. Slovo vlády USA nemá žádnou cenu. Je úplně jedno, co se doopravdy děje, důležité je, co za lži dokola blekotají média. Dnes vám dokola budou opakovat, že modrá je oranžová a to tak dlouho, až tomu začnete věřit. Všechno se svede na Saudy, nebo jiné arabáše a přiblblý plebs se vůbec nepozastaví nad tím, jakto že jsou to největší spojenci USA (!NEDEMOKRATIČTÍ!). Nebo Rusy a komunisty, je to úplně jedno.

  Na Ukrajině - Amíci zafinancovali převrat, dosadili ke korytům JASNĚ PROTIRUSKÉ A NACIONALISTICKÉ figury. Následkem toho prošel jasně diskriminační protiruský jazykový zákon a tolerována a adorována byla zvěrstva a pogromy. To v zemi, kde je velmi početná ruská menšina a s Ruskem sousedí! Chcete mi říci, že amíci nevěděli co se stane? Samozřejmě, že to věděli. Je jasné, že další protiruské zákony by následovaly a Rusové by museli Krymskou základnu opustit. Je jasné, že by se tam Američané nacpali. Je úplně jedno co nám tu o tom Todomatchu napíšete. To co Rusové provedli byla reakce z donucení....garance negarance papír nepapír...to nikoho už nezajímá, důležité je, co se doopravdy děje. USA začaly tlačit na Rusy, ti reagují - není to zcela košér a lze to popsat i nesympaticky. NO A CO?
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  21:28 30.12.2014

  Tak si fenri zadejte to téma normálně na youtube a najdete videa, jak ně líčí pasti pomocí internetové inzerce a když přijdou na schůzku, tak tam čeká partička ruských nácků a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak si fenri zadejte to téma normálně na youtube a najdete videa, jak ně líčí pasti pomocí internetové inzerce a když přijdou na schůzku, tak tam čeká partička ruských nácků a ponižuje je a vše si natáčí a pak to zveřejňují právě třeba na zmíněném youtube. Strašně mě dojímá jak se ruský národ pohoršuje nad zkaženosti západu obzvláště kvůli jeho toleranci k homosexualitě, protože Rusko je údajně silně oddané tradicím a pravoslaví. Tak silně, že kvůli tomu existuje speciální sekce na každém porno serveru a jmenuje se Russian. Třeba se tam ale po kliknutí otevře kázání na téma rodina a stát.
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:18 30.12.2014

  To Anandahel:
  "Probíhají tam kupříkladu hony na homosexuály, které jsou tolerované policií, a teď, když je ekonomická situace tak špatná, se toto napětí ve společnosti ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To Anandahel:
  "Probíhají tam kupříkladu hony na homosexuály, které jsou tolerované policií, a teď, když je ekonomická situace tak špatná, se toto napětí ve společnosti vyostřuje."
  -nějaký věrohodný důkaz, konkrétní případ? Podle nevládek probíhá diskriminace homosexuálů (Romů...dosaď kohokoliv, na kom nevládka rejžuje) i u nás...
  "V Petrohradu se začaly potichu opravovat a rozšiřovat bývalé protiatomovéí kryty."
  -odporný, agresivní čin. Ještě, že jiné země protijaderné kryty nemají. Jímá mne hrůza z toho, jaký Armageddon asi rozpoutá Švýcarsko, které má kryty pro všechny obyvatele. Nezlobte se na mně, ale fungující kryty další složky CO jsou jedním z prvků slušného státu, protože je to přesně jedna z rolí, které by stát měl plnit. To, že u nás se nechala tato infrastruktura zpustnout a rozkrást neznamená, že by to mělo být doporučeníhodným standardem pro všechny.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  20:46 30.12.2014

  Myslím, že to je trochu zbytočná dramatizácia ....

  Nie je dôležitá doktrína, ale skutky .. papier znesie všetko ...

  I územnú celistvosť Ukrajiny Rusko na papiery garantovalo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že to je trochu zbytočná dramatizácia ....

  Nie je dôležitá doktrína, ale skutky .. papier znesie všetko ...

  I územnú celistvosť Ukrajiny Rusko na papiery garantovalo .....
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:39 30.12.2014

  Kreativci žádné světové reklamní agentury nezvládnou to, co ruská propganda. Kluci z Kremlu dokáží komunikovat jakékoliv téma na první dobrou:


  Rusko má velmi střízlivou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kreativci žádné světové reklamní agentury nezvládnou to, co ruská propganda. Kluci z Kremlu dokáží komunikovat jakékoliv téma na první dobrou:


  Rusko má velmi střízlivou obrannou vojenskou doktrínu a proto se před ním NATO třese.
  Rusko má velmi dobrý vztah ke svým sousedům a proto se ti sousedé obracejí na NATO aby je ochránilo.
  Rusko chce jenom mír a celosvětové dobro, nikde a s nikým neválčí, ale přesto všude slavně vítězí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:30 30.12.2014

  Po přečtení příspěvků se mi vybavilo Clausewitzovo: Válka je pokračování politiky jinými prostředky.

  Po přečtení příspěvků se mi vybavilo Clausewitzovo: Válka je pokračování politiky jinými prostředky.

 • Adanedhel
  17:38 30.12.2014

  NATO nikdy nevedlo válku proti státu nějak spřízněném s Ruskem. To je prostě fakt. To, že rusko jakýkoli konflikt okřikuje a v OSN vše podstatné vetuje, to slouží jen jako berlička ...
  Zobrazit celý příspěvek

  NATO nikdy nevedlo válku proti státu nějak spřízněném s Ruskem. To je prostě fakt. To, že rusko jakýkoli konflikt okřikuje a v OSN vše podstatné vetuje, to slouží jen jako berlička pro pocit přehnané ruské důležitosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  17:35 30.12.2014

  semtam: A co se týče toho, jestli jsou to cíle (jako objectives, ne targets) domnělé, nebo vštěpované, tak si vyberu třetí možnost - cíle reálné. Jestli je nevidíte, jste slepý.

  semtam: A co se týče toho, jestli jsou to cíle (jako objectives, ne targets) domnělé, nebo vštěpované, tak si vyberu třetí možnost - cíle reálné. Jestli je nevidíte, jste slepý.

 • Takeda
  17:30 30.12.2014

  semtam: Cíl jako terč, ne cíl jako něco čeho chci dosáhnout.

  semtam: Cíl jako terč, ne cíl jako něco čeho chci dosáhnout.

 • semtam
  16:42 30.12.2014

  Takeda

  A ty cíle jsou jaké? Nebo jsou to cíle jen u nás domnělé jakých se obáváme a jsou spíš vštěpovány? Jistě, že by Rusko chtělo mít silný vliv, ale vojenská cesta nikde není ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takeda

  A ty cíle jsou jaké? Nebo jsou to cíle jen u nás domnělé jakých se obáváme a jsou spíš vštěpovány? Jistě, že by Rusko chtělo mít silný vliv, ale vojenská cesta nikde není zmíněna jako prostředek tohoto cíle.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:37 30.12.2014

  Psal jsem před 2.WW za 2.WW jižNěmecko bylo pro SSSR velkou rozbou, ale to snad víme všichni.
  O EU se bezpečnostní doktrína nezmiňuje, ale spíš jste myslel NATO. To právě pár ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Psal jsem před 2.WW za 2.WW jižNěmecko bylo pro SSSR velkou rozbou, ale to snad víme všichni.
  O EU se bezpečnostní doktrína nezmiňuje, ale spíš jste myslel NATO. To právě pár válek již vedlo. Z praxe Rusko mezi zeměmi NATO dělá důvodné rozdíly. USA se vůči Rusu nepřímo v novodobé historii už vymezili. Právě že neklid v sousedních zemí je hrozba i zmiňovaná v doktríně.
  Jaká je globální nálada u ruských občanů je věc těžko odhadnutelná, ale prozatím to vypadá, že drží spolu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  16:30 30.12.2014

  semtam: Tak s tím obchodováním můžete mít pravdu, jen pokud je ten obchod pod státní kontrolou. Což v případě západních zemí není tak markantní jako u Ruska, kde je to jeden z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam: Tak s tím obchodováním můžete mít pravdu, jen pokud je ten obchod pod státní kontrolou. Což v případě západních zemí není tak markantní jako u Ruska, kde je to jeden z hlavních exportů po surovinách, tím pádem pod silnou kontrolou Kremlu.

  A jestli je Ruská doktrína standardní nebo nestandardní je zcela irelevantní. Důležité jsou vyřčené i nevyřčené cíle. Pokud jsme cíl, je mi fuk, jestli si Kreml myslí, že má nebo nemá právo nás ohrožovat. Ohrožuje-li nás, musíme se bránit.

  A pak je jedno, kdo to zbrojení začal. Já tvrdím, že Rusové, protože se chovají revizionisticky - současný status quo jim nevyhovuje. Lhostejno, jestli právem, nebo neprávem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  16:24 30.12.2014

  Aha. Takže Nacistické Německo, válčící s Anglií, Francií, Dánskem, Holandskem a Norskem nebylo pro SSSR hrozbou. Ale státy v EU, které žádnou válku nevedou hrozbou jsou. USA válčí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Aha. Takže Nacistické Německo, válčící s Anglií, Francií, Dánskem, Holandskem a Norskem nebylo pro SSSR hrozbou. Ale státy v EU, které žádnou válku nevedou hrozbou jsou. USA válčí, to je pravda, ale nijak se nevymezují proti Rusku a ani není představitelný pochod do Ruska. To je ale krásný newspeak. Takže Rusko si libuje když si jeho sousedé dávají do držky, ale pokud jsou v klidu a stojí si tak zvaně na svém, je to pro Rusko hrozba. Jen mi povězte, to mluvíte za celé Rusko, nebo jen za někoho ? Tak nálada v Rusku je dost hnusná. Probíhají tam kupříkladu hony na homosexuály, které jsou tolerované policií, a teď, když je ekonomická situace tak špatná, se toto napětí ve společnosti vyostřuje. Dále, obyčejní rusové mají ukrutný strach z války a nakupují i za svoje hubené mzdy veškeré potraviny které dokáží sehnat. V Petrohradu se začaly potichu opravovat a rozšiřovat bývalé protiatomovéí kryty. Jestli NATO něco vyvolává či ne, je špatná otázka. Musíme se ptát, co si rusko jak vykládá. Do organizace NATO nikdy nikoho nenutil, i v Evropě jsou dosud země, které tam zastoupeny nejsou a nikdo je tam nenutí jít. V Československu byl nápad trochu pojinačit socialismus a hurá, hend tu byla invaze bývalé VŠ. V afghánistánu se věci začaly vymykat z rukou, tak SPECNAZ vtrhl do prezidentského paláce, a prezidenta Afghánistánu zastřelil a SSSR tím rozpoutal neblahou válku v Afghánistánu. Čečna se odtrhla v okamžiku rozpadu SSSR od nové RF a pak tam rusové řádili způsobem nevídaným a dokonce dvakrát. Vím že to pro nekritické lidi vynášející rusko do nebes nebudou validní argumenty, ale taková je pravda a ta se jim nelíbí.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  15:50 30.12.2014

  Adanedhel

  Obchodování je známkou toho, že jeden stát ten druhý nevnímá jako hrozbu. Srovnání situace před 2.WW je spíš pro historiky než analogie současnosti. Vzpomeňte na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Adanedhel

  Obchodování je známkou toho, že jeden stát ten druhý nevnímá jako hrozbu. Srovnání situace před 2.WW je spíš pro historiky než analogie současnosti. Vzpomeňte na Mnichov a řídit se podle něho i nyní by bylo mimo. Ovšem poučení si vzít můžem.

  Rád bych slyšel od kritiků doktríny v čem Rusko je ve své bezpečnosti nestandartní. Také by mě zajímalo proč Rusko případně i jiné země vidí NATO jako svoji hrozbu a jestli NATO některou svojí politikou tento fenomén samo třeba nevyvolává.
  Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  15:35 30.12.2014

  Tak rusko bude obchododvat i se smrtelným nepřítelem (viz miliskování s nacisty) pokud to pro něj bude výhodné. Rusko se chová řinejmenším nestadartně a to co se tam děje (vím to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak rusko bude obchododvat i se smrtelným nepřítelem (viz miliskování s nacisty) pokud to pro něj bude výhodné. Rusko se chová řinejmenším nestadartně a to co se tam děje (vím to přímo od tamnějšího rodilého rusa) tak to by si nedala za rámeček žádná jiná země, snad až na pár trpkých vyjímek. Rusové enjsou naši nepřátelé. Ale ruský establišment je opravdu hrozbou, ať už nekritici tvrdí cokoli.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  15:31 30.12.2014

  Todomatch
  Doktrína z roku 2010 a její současná úprava opravdu NATO jako protivníka nevidí. Kdyby tomu tak bylo, tak Rusko až do tohoto roku nespolupracovalo s NATO a určitě by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch
  Doktrína z roku 2010 a její současná úprava opravdu NATO jako protivníka nevidí. Kdyby tomu tak bylo, tak Rusko až do tohoto roku nespolupracovalo s NATO a určitě by neobchodovalo s vojenským materiálem. Navíc doktrína není směřovaná proti NATO, ale celkově bere v potaz možné bezpečnostní hrozby. Proto mediální humbuk je neoprávněný i kdyby byl už v r. 2010. Ale jak známo bez humbuku by se to zase špatně prodávalo...
  Nejsme si vědom toho, že Rusko si dělá co chce. Vystupuje sice jako suveréní stát, ale jako utržené ze řetězu k tomu má vážně daleko.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  13:45 30.12.2014

  Problém není v tom, že média dělají neoprávněný humbuk kvůli letošním změnám ruské vojenské doktríny, problém je, že ten humbuk nedělala už v roce 2010, kdy poprvé výrazněji ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Problém není v tom, že média dělají neoprávněný humbuk kvůli letošním změnám ruské vojenské doktríny, problém je, že ten humbuk nedělala už v roce 2010, kdy poprvé výrazněji vypluly na povrch ruské záměry. Jenže média v té době byla ukolébána pohádkami o laskavém a rázovitém Rusku plném bodrých lidí. V roce 2010 novou ruskou vojenskou strategii zaznamenali a komentovali jen tu a tam ti zasvěcenější a lidé je stejně neposlouchali. Na Pražském hradě totiž seděla "ufňukaná kremlofilní bába Klaus" (slova konzervativce Romana Jocha) a ta kudy chodila očerňovala západ, NATO a EU a chválila Rusko a Putina. Pamatuji na projev Klause k výročí srpna 1968, hlavním mottem víceméně bylo, že jediný kdo za nic nemůže je Rusko. Trošku divné, ale pro Klause typické. Jestliže jsou tedy letošní změny ruské vojenské doktríny nepatrné vůči té předchozí z roku 2010 neznamená to, že by to nebyla nebezpečná vojenská doktrína, znamená to, že nepřátelská vůči západu je už 4 rokem a stále se mírně vyhrocuje. Rusko si myslí - samozřejmě oprávněně - že si může dělat, co che. A má pravdu, může. Jenom se pak nesmí divit, že i západ si může dělat co chce. Výsledkem ruské demonstrace vojenské síly je, že třeba Polsko už ztratilo jakékoliv ohledy na Ruské představy o uspořádání světa a prostě zbrojí tak, aby v případě potřeby mohlo být platným členem aliance a Rusko alespoň přibrzdit. Obecně se provládní ruská média (jiná tam už nejsou, nebo jsou perzekvovaná) posmívají západu a ráda zdůrazňují jak se západ ruského medvěda bojí, provokují s bombardéry po celém světě, vymýšlí si zkazky o psychickém zhroucení posádky amerického torpédoborce v Černém moři a vůbec si libují ve zdůrazňování toho, že Rusku nikdo nebude říkat co má a nemá dělat. Ale běda, když jim VISA a MasterCard oznámí, že už nebudou podporovat kreditky v Rusku, když jim západní bankovní sektor odepře výhodné úvěry, když jim západní průmysl odmítne dodat své vyspělé technologie - to je křiku o eskalaci napětí, vyhrocování situace a nové studené válce. A proč? Západ si přece také může dělat co chce a žádné Rusko mu nebude poroučet - že mu musí provozovat kreditky, dodávat technologie a půjčovat peníze. Tedy shrnuto - ruská vojenská strategie se skutečně nestala protizápadní v letošním roce, je taková už řadu let, nejpozději od roku 2010 a je ostudou novinářů, že to nereflektovali dříve, ale nechali se opíjet ruskou propagandou a megalomanskou velkolepostí, kterou jsem naposledy viděli na zimní xenonové olympiádě v Soči.
  Skrýt celý příspěvek

 • Muž, co zírá na kozy
  12:52 30.12.2014

  Tenhle článek se asi na iDnes neobjeví... :)

  Tenhle článek se asi na iDnes neobjeví... :)

 • Adanedhel
  11:40 30.12.2014

  Kreml si musí mnout ruce, když Západní média dělají okolo takovéto, vlastně minimální změny takový humbuk. Je to další důkaz toho, že média sestávají organizacemi které už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kreml si musí mnout ruce, když Západní média dělají okolo takovéto, vlastně minimální změny takový humbuk. Je to další důkaz toho, že média sestávají organizacemi které už přestávají sloužit jako vyvážený zdroj informací. A to je moc zlé.
  Skrýt celý příspěvek