NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Takeda
  09:31 04.01.2015

  Superme: Tedy nazvat to, co mají v Rusku, liberálním konzervativismem... hustý. V Rusku je dle mého názoru autoritářská oligarchie. Jistě, Rusové v ní chtějí žít, protože jim ...Zobrazit celý příspěvek

  Superme: Tedy nazvat to, co mají v Rusku, liberálním konzervativismem... hustý. V Rusku je dle mého názoru autoritářská oligarchie.

  Jistě, Rusové v ní chtějí žít, protože jim nabízí svobodu trhu (pokud neohrožuje Putinovi vyvolené, takže o nějakém liberalismu nemůže být řeči) a tradiční ruské hodnoty (konzervativní, chcete-li).

  Takže to, co jste říkal tam je, ale ani liberalismus, ani konzervativismus nepočítá, a je v příkrém rozporu, s režimem s autoritářskými prvky.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  02:12 04.01.2015

  Deortc - V Rusku vyznávají jiné hodnoty. Proč si sakra všichni jako jste Vy myslí, že VŠICHNI chtějí žít v nějakém liberalismu (v tom klasickém, aby bylo jasno)? To je nějaká ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc - V Rusku vyznávají jiné hodnoty. Proč si sakra všichni jako jste Vy myslí, že VŠICHNI chtějí žít v nějakém liberalismu (v tom klasickém, aby bylo jasno)? To je nějaká americká nemoc, nebo co? Kdy konečně pochopíte, že Rusové v něm nechtějí žít? Už jsem tu také jednou psal, že ani EVROPANÉ v něm žít nechtějí!

  http://ceskapozice.lidovky.cz/...

  http://ceskapozice.lidovky.cz/...

  Nebo snad toto jsou vyznavači toho Vašeho liberalismu?
  https://www.youtube.com/watch?...

  Řekl bych, že v Rusku funguje to, co u nás např. prosazují Svobodní a tedy liberální konzervatismus. Tedy liberalismus v osobní a ekonomické svobodě, ale zároveň klade důraz na tradice, rodinu a národní hrdost. Nepotřebují si ničit své tradice a podřizovat se muslimům nebo říkat, že rodina není pouze muž+žena+děti ale také muž+muž nebo žena+žena jak je to zvykem na Západě. Vždyť už i Slováci mají v ústavě, že manželství je pouze muž+žena. A tak je to správně.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:46 03.01.2015

  Teda ne tak úplně demokracie, ale kvalita informování veřejnosti.

  Teda ne tak úplně demokracie, ale kvalita informování veřejnosti.

 • semtam
  19:58 03.01.2015

  Todomatch S velkým nárůstem nacionalismu se potýkali všechny země vých. bloku. Ruští nacionalisté nikdy v Rusku nevládli a nevládnou. Nárůst nacionalismu vidíme i v EU, jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  S velkým nárůstem nacionalismu se potýkali všechny země vých. bloku. Ruští nacionalisté nikdy v Rusku nevládli a nevládnou. Nárůst nacionalismu vidíme i v EU, jako důvod vidím ten, že v liberální demokracii je asi něco špatně. Můžem stoupence těchto radikálních směrů hanit, kritizovat. Radši bychom se měli zamyslet co k onomu nárůstu vlastně přispívá a tohle není jen problém Ruska. Je to i velký problém na západ od nás.
  S ruskou demokracií nějaký zásadní problém nevidím. Za těch 25 let ušli pořádný kus cesty. Kdyby v Rusku byly u moci lidé s totalitním myšlením, tak je velká šance, že válka je již na spadnutí. Navíc současná politika NATO/EU moc nepřispívá pro demokratický rozvoj Ruska. Pokud sankce uspějí a Rusové se budou cítit frustrovaní, tak je tu velké riziko, že si zvolí člověka jaký bude hrát na nacionální notu či něco obdobného. Putin zemi stabilizoval a začal růst životní úrovně. Také prohluboval vztahy s EU a lepšila se demokracie, teď je nám vštěpováno, že chce obnovit SSSR, nás vidí jako zaryté nepřátele, pořádá hony na homosexuály, atd. atd. Obávám se, že naše demokracie je také těžce zkoušena.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:09 03.01.2015

  to semtam: No na tom něco bude. Když vidím všechny ty ruské fašisty, neonacisty, xenofoby všeho druhu, fašizující pravoslavné, slovanské neonacistické spolky, militantní ...Zobrazit celý příspěvek

  to semtam:

  No na tom něco bude. Když vidím všechny ty ruské fašisty, neonacisty, xenofoby všeho druhu, fašizující pravoslavné, slovanské neonacistické spolky, militantní nacionální kroužky - tady je jejich poměrně komplexní přehlídka z tzv. loňského "Ruského pochodu": https://www.youtube.com/watch?... - napadne mě myšlenka, při které se zpotím - co když je Putin to lepší z Ruska. Děsivé.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  18:16 03.01.2015

  Deortc Jistě, ale za totáče by tam přece nezpívali profi armádní pěvci.... A ruská vláda je najednou očerňována nyní v době sporu a krize. No nevim, ale mluvit o Rusku tak, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Jistě, ale za totáče by tam přece nezpívali profi armádní pěvci....
  A ruská vláda je najednou očerňována nyní v době sporu a krize. No nevim, ale mluvit o Rusku tak, že jeho vláda chce totalitní zřízení my příjde jako pomluva. Chápu, že na některé věci mohou být citlivější, to ale neznamená, že jsou hned totalitní. I my musíme mít pochopení a Rusko za svoji novou historii k liberálnímu postoji směřuje. Proto současnou vládu kritizují ty nacionalistické prvky ve společnosti.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  17:51 03.01.2015

  to "semtam", že jsou někde ostrůvky liberalismu... to přece ještě zdaleka nenamená "plně" a už vůbec to neznamená, že tyto hodnoty respektuje také i vláda dotyčné země. Ostrůvky ...Zobrazit celý příspěvek

  to "semtam", že jsou někde ostrůvky liberalismu... to přece ještě zdaleka nenamená "plně" a už vůbec to neznamená, že tyto hodnoty respektuje také i vláda dotyčné země. Ostrůvky liberalismu se přece daly najít i ve východním bloku za doby totáče a přitom se tento blok dal nazvat jakkoliv, jenom né jako demokratický a liberální.
  Tendence liberalismu jsou pochopitelně pozitivní jev a myslím, že tyto tendence by západ měl všemožně podporovat. :)Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:50 03.01.2015

  to Deortc: Přesně tak. Mluvíte mi z duše. Hlavně aby tam nevzali vrch tihle: https://www.youtube.com/watch?... nebo rovnou ...Zobrazit celý příspěvek

  to Deortc:

  Přesně tak. Mluvíte mi z duše. Hlavně aby tam nevzali vrch tihle:

  https://www.youtube.com/watch?...

  nebo rovnou tihle

  https://www.youtube.com/watch?...

  Je jich tam jak much.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  17:32 03.01.2015

  Asi tak. Pokud měli nějaký dobrý důvod tam vlítnout, proč to stavěli na evidentně vylhaných důvodech a falešných důkazech, nemyslíte, že právě tímto chováním otevřeli prostor pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Asi tak. Pokud měli nějaký dobrý důvod tam vlítnout, proč to stavěli na evidentně vylhaných důvodech a falešných důkazech, nemyslíte, že právě tímto chováním otevřeli prostor pro spekulace ? Jestli chtěli získat podporu veřejnosti, muselo jim být jasné, že se jim to vrátí jako bumerang.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:30 03.01.2015

  Deortc Velmi zajímavé, že jste použil video ze současného Ruska. Mám tomu rozumět, že Rusko už vnímáte jako plně demokratickou liberální zemi. Samozřejmě všude jsou nějaké ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Velmi zajímavé, že jste použil video ze současného Ruska. Mám tomu rozumět, že Rusko už vnímáte jako plně demokratickou liberální zemi. Samozřejmě všude jsou nějaké kosmetické odlišnosti. Rusko teda nejspíše plně demokratické je.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  17:22 03.01.2015

  Todomatch Zásah USA v Afghánistánu a Somálsku není třeba kritizovat. U druhé irácké války však kritika je na místě. Pokud USA chtěli v Iráku demokracii, tak Saddám, ať už jaké ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Zásah USA v Afghánistánu a Somálsku není třeba kritizovat. U druhé irácké války však kritika je na místě. Pokud USA chtěli v Iráku demokracii, tak Saddám, ať už jaké to byl zvíře, patřil mezi diktátory světa k těm slabším a nějaká relativní svoboda v Iráku existovala. Jsou mnohem horší země. Navíc hlavní důvod byl jaksi vylhaný, tak moc důvěru to USA nedává a současný vývoj v Iráku také ne.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  17:18 03.01.2015

  Ještě návrat k tématu, jaké Rusko bychom chtěli vidět..... Tak proti tomuto Rusku bych neměl ani ň. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě návrat k tématu, jaké Rusko bychom chtěli vidět.....
  Tak proti tomuto Rusku bych neměl ani ň. :)
  https://www.youtube.com/watch?...
  https://www.youtube.com/watch?...

  .....přátelskému, liberálnímu, otevřenému....

  Pozn. k západnímu systému liberální demokracie.... pochopitelně ani tento systém není dokonalý, má řadu vad, ale jsem naprosto přesvědčen, že se jedná o to naprosto nejlepší (z hlediska lidských svobod, umožnění každému člověku rozvinout se a prožít kvalitní život, respektování odlišnosti názorů, pomoci slabším, atd....) společesnké uspořádání jaké dosud bylo v dějinách lidstva bylo v praxi realizováno a žádná vláda pevné ruky, vůdcovský princip, apod... není schopna v žádném bodě dodat lepší perspektivy, ale nopak vždycky nakonec skončí v politickém i ekonomickém úpadku.

  Takže Rusko coby liberální demokratická lokální velmoc typu Velké Británie, Německa, Japonska.... spojenec USA v boji proti IS, apod....Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  17:07 03.01.2015

  Todomatch: ale to bude nějaká mýlka, vy jste především začal s tvrzením, že lidé často vyčítají USA, že šla do Iráku kvůli ropě, já jsem pouze zmínil oficiální důvod, který uvedli ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: ale to bude nějaká mýlka, vy jste především začal s tvrzením, že lidé často vyčítají USA, že šla do Iráku kvůli ropě, já jsem pouze zmínil oficiální důvod, který uvedli sami Američané, a to byly ZHN, co se vám na tom nepozdává ? Uvedl jsem určité informace, které by nasvědčovaly tomu, že ropa byla jedním s podstatných důvodů, vy jste zase trefně popsal současný stav, kdy to není pouze o západních společnostech, ale že se na tom můžou slušně přiživit i ruské a čínské firmy. Na jednu věc ale zapomínáte, ta válka proběhla před více než 10 lety a o skutečných důvodech se můžeme pouze dohadovat, třeba měly uplně jiné plány a představy a nakonec to dopadlo jinak, než sami chtěli, nevíte o ústupcích a kompromisech, které v iráku museli udělat, třeba za příslib pomoci a spolupráce v jiných oblastech. To že v iráku těží i ruská ropná společnost a že z toho má prospěch i čína je fakt, ale kde berete tu jistotu, že tehdy, když to začlo, nešlo USA o ropu ? Mám si z toho odvodit, že to naplánovala snad čína, prostřednictvím amerických vojáků ? Tvrdíte, že kvůli ropě to určitě nebylo, inu vaši jistotu vám závidím.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  16:42 03.01.2015

  to semtam: A až půjdou do Suadské Arábie a KLDR, budete se zase ptát a proč nejdou do Iránu. To je furt dokola. Navštívili podle vás tedy příliš mnoho zemí, nebo příliš málo ...Zobrazit celý příspěvek

  to semtam:

  A až půjdou do Suadské Arábie a KLDR, budete se zase ptát a proč nejdou do Iránu. To je furt dokola. Navštívili podle vás tedy příliš mnoho zemí, nebo příliš málo zemí? Mají toho nechat, nebo naopak dokončit návštěvy všude, kde je potřeba?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  16:40 03.01.2015

  Moogwi: Ach jo, chtěl jste abych vám odpověděl ohledně irácké ropy, odpověděl jsem a uvedl vaše mylné předpoklady na pravou míru, naznačil jste že jsem pominul Čínu, dovysvětlil ...Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi:

  Ach jo, chtěl jste abych vám odpověděl ohledně irácké ropy, odpověděl jsem a uvedl vaše mylné předpoklady na pravou míru, naznačil jste že jsem pominul Čínu, dovysvětlil jsem vám Čínu a ukázal na ní, že její profit z Iráku rostl po americké invazi zdaleka nejvíc. A vy začnete o eurech a ZHN a na to já už fakt nemám sílu. Vy zjevně žádné odpovědi nepotřebujete a ani nehledáte. Neuspokojilo by vás náhodou, souhrnné prohlášení, že za všechno můžou Illumináti, Bilderberg a Světové židovstvo?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:27 03.01.2015

  Ještě doplním, že Saddám měl v plánu něco jako potraviny za ropu a tudíž by se vyhnul obchodu v jakékoliv měně. O ZHN to určitě nebylo. Pokud chtěli dovézt do Iráku demokracii, ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě doplním, že Saddám měl v plánu něco jako potraviny za ropu a tudíž by se vyhnul obchodu v jakékoliv měně. O ZHN to určitě nebylo. Pokud chtěli dovézt do Iráku demokracii, nechápu proč nešli třeba do Saúdské Arábie, KLDR nebo i v Africe je spousta zemí s demokracií bídně. A arabské ženy v Perské zálivu se zatím neúspěšně u USA domáhají podpory svých lidských práv.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  15:27 03.01.2015

  Tak pokud vím, tak Američani tam bojovali a umírali, aby zničili zbraně hromadného ničení, říkal to pan Bush a Blair v televizi :) ptáte se "Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak pokud vím, tak Američani tam bojovali a umírali, aby zničili zbraně hromadného ničení, říkal to pan Bush a Blair v televizi :) ptáte se "Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně "USA dobyly Irák pro své zájmy" a přitom realita ukazuje, že největší obchodní bilanci s Irákem má Rusko, Čína a další země z BRIC, to nevypadá moc logicky, že? " no, možná proto, že jejich zájmy nespočívali ve zvýšení své obchodní bilance s irákem :) Je otázkou, do jaké míry se jeijch plány a představy splnily, to asi nikdo z nás neví, takže jenom pár postřehů - http://www.novinky.cz/zahranic... nebo, Irák na základě rozhodnutí Saddáma Husseina rozhodl, že transakce za prodej ropy nebudou probíhat v amerických dolarech, ale v evropské měně Euro. Na konci roku 2002 Irák na platby v Eurech skutečně přešel. Stalo se tak pouhých pár měsíců před americkou agresí proti Iráku. Jakmile byl Saddám Hussein svržen, Irák přešel opět na platby v dolarech, nebo - Prezident Bush opakovaně hrozil úderem, pokud se Irák nepodvolí rezolucím a nevpustí do země inspektory. Ti přitom v Iráku působili a zemi opustili až po eskalaci událostí a vydání ultimáta ze strany Spojených států amerických krátce před vpádem do země, nebo vymyšlené satelitní snímky které prezentoval pan Powell jako důkazní materiál o ZHN .. atd atd.. asi je zbytečné pokračovat, takže podle vás, za co tam stateční američtí vojáci bojovali a umírali ? nechte mne hádat, za svobodu a demokracii ! :)Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:41 03.01.2015

  To Moogwi: Ale já bych to přece jen dokončil a když už tak i s tou Čínou. Obecně - největší profit z obchodu s Irákem má společenství BRIC (údaje jsou z let 2010/11/12 proto ...Zobrazit celý příspěvek

  To Moogwi:

  Ale já bych to přece jen dokončil a když už tak i s tou Čínou. Obecně - největší profit z obchodu s Irákem má společenství BRIC (údaje jsou z let 2010/11/12 proto ještě bez toho "S" na konci) tedy Rusko, Čína, Indie, Brazílie až za ním se umisťuje NAFTA (Kanada, USA a Mexiko) a na třetím místě je EU. Takže je to Rusko a země BRIC, které točí v Iráku největší peníze, nikoliv USA. Pokud jde o Čínu tak její obchod s Irákem letí nahoru přímo raketově. Pro zajímavost, obchod s Čínou od americké invaze vzrostl 34 x (!) ano třicet čtyřikrát, zatím co ten americký je 5,6 x. Jak si vysvětlujete rozpor, že údajně "USA dobyly Irák pro své zájmy" a přitom realita ukazuje, že největší obchodní bilanci s Irákem má Rusko, Čína a další země z BRIC, to nevypadá moc logicky, že?

  Uvádím to jen proto, že ty řeči jak USA kradou ropu a ovládají Irák, jsou jen hromady výmyslů - ještě jednou a do třetice všeho dobrého - největší kšefty s Irákem dělají země BRIC mezi něž patří Rusko a až za nimi jsou USA a jejich partneři a pak až EU. Není to tedy nakonec tak, že Američani tam bojovali a umírali, celou operaci víceméně platili a táhli sami a Rusko s Čínou, kteří měli akorát plno keců si tam teď mastí kapsy?Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  12:39 03.01.2015

  Docela pěkné stránky lukoilu https://lukoil-overseas.com/pr... na kterých je hezká mapka, kde všude těží. Co se týče Iráku, tak skutečně drží pouze 75% west quarna a 60% ...Zobrazit celý příspěvek

  Docela pěkné stránky lukoilu https://lukoil-overseas.com/pr... na kterých je hezká mapka, kde všude těží. Co se týče Iráku, tak skutečně drží pouze 75% west quarna a 60% block 10, na kterém se ještě ani netěží. Takže je na místě řečničká otázka - a kdo těží ten zbytek? :) ale můžeme toto téma nechat, stejně je mimo oproti článku .)Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  12:34 03.01.2015

  Říkáte především ruské a čínské společnosti a uvedl jste to na příkladu dvou polí, takže konkrétněji, West Qurna2 skutečně ze 75% patří lukoilu poté, co jim norský statoil prodal ...Zobrazit celý příspěvek

  Říkáte především ruské a čínské společnosti a uvedl jste to na příkladu dvou polí, takže konkrétněji, West Qurna2 skutečně ze 75% patří lukoilu poté, co jim norský statoil prodal svůj 18% podíl, a 25% má Iraqi North Oil. Na poli Block 10 se ještě netěží, Lukoil dostal možnost uskutečnit seizmický průzkum který má trvat 5 let, o tento projekt přípravných prací a následné těžby se z 60% dělí Lukoil a ze 40 % japonský INPEX. Tvrzení ohledně čínských společností v iráku jste nijak nepodložil a argument že z toho těží především ruské společnosti také nebude nejspíš přesný. Já bych spíš řekl, že z toho těží především americké a britské společnosti, ale i ostatní dostali svůj kus koláče. Každopádně díky, že jste si dal práci s odpovědí :)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 8