NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Todomatch
  11:48 03.01.2015

  to Mogowi: Když tak naléháte, tak tedy - přestože USA vybojovali iráckému lidu svobodu a ze svobodných voleb vzešli poprvé jeho volení zástupci, z nově nabyté svobody těží ...Zobrazit celý příspěvek

  to Mogowi:

  Když tak naléháte, tak tedy - přestože USA vybojovali iráckému lidu svobodu a ze svobodných voleb vzešli poprvé jeho volení zástupci, z nově nabyté svobody těží především ruské a čínské společnosti a to i v případě ropného průmyslu. Druhé největší ropné pole na světě West Qurna 2, které leží na západě Iráku totiž ovládá - hádejte kdo? Ano správně - Rusové! Toto ropné pole s neuvěřitelnou kapacitou 43 miliard barelů (!) totiž ovládl Lukoil. Stejně jako nedaleké pole Block 10. Toto nejlukrativnější pole spravoval v minulosti Exxon, Shell a další, ale protože Američané Irák neovládají a ani mu nevnucují, co smí a nesmí, tak je to takhle. Investice USA do Iráku byly obrovské, efekt celkem mizivý. Mimochodem často v souvislosti s ropou čtu o pokrytecké politice USA vůči Saudské Arábii s ohledem na ropu. Možná je dobré připomenou, že i v Saudské Arábii Lukoil hledá a těží ropu, jedná se o pole zvané Block A. Já píšu těží, ale měl bych možná psát, že nenasytní ruští těžaři drancují ropná pole po celém světě a pro petrorubly se neštítí ničeho, tak se to píše o USA ne? Rusko se totiž angažuje v těžbě ropu a plynu skutečně po celém světě - v Kamerunu, v Ghaně, v Egyptě, v Uzbekistánu, v Kazachstánu, v Ázerbájdžánu, v již zmíněném Iráku, dokonce i v Norsku a Rumunsku a to už mají tři testovací vrtné věže i u Pobřeží slonoviny. A ano v Iráku působí i americké ropné společnosti, ale v kontextu výše uvedeného by to mělo být normální, nebo Rusové můžou a Američani ne? Ještě si dovolím prorokovat budoucí argument antiamerických aktivistů - "Víte proč USA podporovali Kurdy v boji proti Islámskému státu? Myslíte že z etických důvodů? Kdepak, kvůli ropě která se nachází na území tzv. Iráckého Kurdistánu".Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  02:06 03.01.2015

  to semtam:

  Deortc zjevně narážel na lehce nahnědlý příspěvek od Supreme.

  to semtam:

  Deortc zjevně narážel na lehce nahnědlý příspěvek od Supreme.

 • semtam
  01:06 03.01.2015

  Deortc

  No bože, tak jsme se víceméně shodli v bodě, že je lepší mít spojence než nepřítele.
  Kvůli tomu nemusíte vyvolávat zlé duchy minulosti.

  Deortc

  No bože, tak jsme se víceméně shodli v bodě, že je lepší mít spojence než nepřítele.
  Kvůli tomu nemusíte vyvolávat zlé duchy minulosti.

 • Moogwi
  01:05 03.01.2015

  Deortc: vlezl jste na forum armádních novin :) možná by bylo pro Vás třeba na Idnes přátelštější prostředí, jinak beru Váš komentář jako takový výstřel do tmy :) Todomatch: ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: vlezl jste na forum armádních novin :) možná by bylo pro Vás třeba na Idnes přátelštější prostředí, jinak beru Váš komentář jako takový výstřel do tmy :)

  Todomatch: kdyby jste mohl odpovědět na můj dotaz ohledně Irácké ropy, byl bych vděčný, pokud se tomu ale chcete vyhnout, budu to respektovat :)Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  23:09 02.01.2015

  .....vzývání vůdce a vlády silné ruky, opovrhování liberální demokracií, která je přitom jediným zřízením, které občanům ku příkladu umožňuje spolu diskutovat (jako to děláte teď ...Zobrazit celý příspěvek

  .....vzývání vůdce a vlády silné ruky, opovrhování liberální demokracií, která je přitom jediným zřízením, které občanům ku příkladu umožňuje spolu diskutovat (jako to děláte teď tady) beze strachu z důsledků, pokud se diskuze nebude vůdci líbit..... viz litanie od "Superme"
  Hmmm, safra, kam jsem to jen vlezl? :O :pSkrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  15:01 02.01.2015

  Pánové, děkuji za diskuzi na úrovni, speciálně uživateli semtam za konstruktivní dotaz. Tak to má vypadat.

  Pánové, děkuji za diskuzi na úrovni, speciálně uživateli semtam za konstruktivní dotaz. Tak to má vypadat.

 • semtam
  14:45 02.01.2015

  Pánové, moc Vám děkuji za obsáhlé odpovědi a myslím, že se všichni schodujeme v tom, že Rusko by mělo být náš spojenec. Jak píše Todomatch, Rusko dlouhodobě spolupracovalo s ...Zobrazit celý příspěvek

  Pánové,
  moc Vám děkuji za obsáhlé odpovědi a myslím, že se všichni schodujeme v tom, že Rusko by mělo být náš spojenec.
  Jak píše Todomatch, Rusko dlouhodobě spolupracovalo s NATO a prohlubovalo přátelství. Samozřejmě vše se nezmění jak mávnutím kouzelného proutku a chce to svůj čas. NATO dělá chybu v tom, že v jeho vedení zůstává jakýsi relikt studené války a Rusko vnímalo to určité míry jako svého nepřítele a tudíž rozšiřování NATO i když se to děje demokratickou cestou tlačí na ruskou bezpečnost a výstavba zařízení, které narušují jadernou rovnováhu jen zvětšuje nedůvěru na ruské straně. V tomto případě vidím reorganizaci NATO jako nutnou věc.
  Rusko a jeho globální ambice jsou těžko uchopitelné a hlasy, jenž jsou slyšet v EU a NATO, že chce obnovit SSSR jsou liché, možná ta touha je větší na západě u politických špiček než v Rusku. Sám Putin prohlásil, kdo touží po obnově SSSR ten má srdce, ale nemá rozum. Rusku se nemůže upřít to, že prohlubovalo spolupráci s NATO/EU, ale si zachovávalo svoji svrchovanou politiku. Tudíž ne ve všem se s NATO shodovalo a tento prvek prostě NATO vadí a vnímá Rusko jako svého soupeře. Bohužel si navyklo, že od konce studené války má hlavní slovo a jiné názory jsou podle něho nejspíš nepřátelské.
  Rusko má sice co dohánět, ale zase se mu nejde upřít, že za posledních 15 let znatelné zvýšení životní úrovně. Sankce mají způsobit opačný efekt a Rusko se obrací zády k EU a NATO a v Evropě se stupňuje bezpečnostní pnutí. Jako poraženého vnímám Rusko a Evropu, jaká je hloupě zaměřena proti RF a je tu šance, že pravděpodobně bude i nadále a tak sama ztrácí možnost poklidného soužití a zároveň se dostává pod silný vliv USA. Tím neříkám, že USA jsou špatné, ale Evropa může ztratit sílu prosadit svůj vlastní styl řešení u budoucích událostí.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  13:09 02.01.2015

  Todomatch: ano četl jsem váš příspěvek celý, reagoval jsem konkrétně na toto "Jenže pak přišlo vojenské angažmá Rusů v Gruzii a vše bylo fuč. Západ zapochyboval, zda se Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: ano četl jsem váš příspěvek celý, reagoval jsem konkrétně na toto "Jenže pak přišlo vojenské angažmá Rusů v Gruzii a vše bylo fuč. Západ zapochyboval, zda se Rusko opravdu změnilo tak, jak proklamovalo. Vztahy byly na bodu mrazu" já mám za to, že od rozpadu sssr ty problémy začali především napadnutím jugoslávie, pak samozřejmě nastalo zase oteplení atd ale beru to jako první hřebíček do rakve, pak se k tomu přidala ta Gruzie, Sýrie a Krymem to vrcholí a pohár nám už přetekl.

  Ohledně té ropy v Iráku, příliš to nesleduji tak bych nerad plácl nějakou blbost, pokud se v tom trochu orientujete, překopíruju vám krátký text a zkuste se k tomu vyjádřit, jestli je na tom něco pravdy, nebo jestli se jedná o účelovou fabulaci: "Zatímco americká armáda formálně svoji okupaci Iráku skončila, některé z největších západních ropných společností, ExxonMobil, BP a Shell, zůstávají.

  38 měsíců poté, co Royal Dutch Shell oznámila své úsilí uzavřít masivní plynovou dohodu v jižním Iráku, podepsala kontrakt v hodnotě 17 miliard dolarů na plyn. O tři dny později v USA sídlící energetická firma Emerson předložila nabídku na kontrakt na provozování obřího iráckého ropného pole Zubair, ve kterém se údajně nachází asi osm miliard barelů ropy.

  Počátkem roku získala Emerson kontrakt na dodávky měřících ropných systémů a dalších technologií pro nový ropný terminál v Basře, který se buduje v Perském zálivu, a tato společnost instaluje řídící systémy v elektrárnách v Hilla a Kerbala. Irácké super obří ropné pole Rumaila je již rozvíjeno BP, a další super obří ložisko, ropné pole Majnoon, je rozvíjeno Royal Dutch Shell. Obě pole jsou v jižním Iráku.“ („Západní ropné firmy zůstávají, i když USA Irák opouští“

  Irácký zákon o ropě je způsob, jak zprivatizovat ropný trh za použití Dohod o sdílení produkce (PSA), ze kterých mají disproporcionální prospěch korporace. Obama je velkým stoupencem tohoto zákona.

  Kapitalismus, socialismus... možná jsem příliš velký utopista a nebo se moc dívám na star trek, ale uplně nejlepší by bylo, kdyby všichni na zemi začali spolupracovat ku prospěchu vědeckého pokroku, kultury a zlepšovali svět kolem sebe. Peníze by se staly přežitkem, každý by dělal to, v čem je nejlepší a v čem by spočíval jeho největší přínos pro společnost. Docela by bodlo, kdyby nás napadli emzáci, abychom konečně všichni začali kopat za jeden tým :)Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:32 02.01.2015

  to mogowi: Nevím jestli jste můj příspěvek přečetl celý, ale fakt že i po Kosovu a Gruzii ruští vojáci cvičili společně s Aliancí na zemi, na moři i ve vzduchu ukazuje že ...Zobrazit celý příspěvek

  to mogowi:
  Nevím jestli jste můj příspěvek přečetl celý, ale fakt že i po Kosovu a Gruzii ruští vojáci cvičili společně s Aliancí na zemi, na moři i ve vzduchu ukazuje že spolupráce možná je. Stavba logistického centra přímo v Rusku v rodišti Lenina ukazuje totéž, to je vše po Kosovu a po Gruzii. Spolupráce je totiž možná, protože je nutná. Ještě poznámka - na Kosovu se přehlíží jeden rys zahraniční politiky a přístupu USA a sice, že nemá spojence které by podporovala ať dělají co dělají. Vždy jedná v souladu s okolnostmi. Muslimové mnoha zemí proklínají USA a vidí v nich vrahy svých islámských bratří, (kvůli Iráku, Afghánistánu, Libyi apod.), ale vůbec si nechtějí připustit, že když byla na muslimech páchána genocida, klidně se jich zastanou viz Kosovo, to jsou většinově muslimové a trošku katolíci. Nebo Kurdové, jsou na seznamu teroristů, ale když dojde k jejich vyvražďování silami Islámského státu, zastanou se jich. Porazili Saddáma, ale teď Irák podporují a lejou tam prachy. A to bylo keců, jak tam šli kvůli ropě. Ropa je stále v Iráku a Američané ji stále kupují za peníze, žádnou neukradli, žádnou si nepřivlastnili. Tohle dává právě Americe možnost být nepřátelští vůči SSSR ale přátelští k Rusku, více když tam je Jelcin (a nedělejme z něj trosku - ustál vojenský puč starých struktur) a méně když tam je Putin. Rusko má tradiční přátele a tradiční nepřátele a moc se to nemění. Pouze někdy začnou považovat za nepřátele ty, jež se z ruského "přátelství" vymaní. To co píšete o obchodu je pravda, ten opravdu zlepšuje spolupráci a snižuje třeba i etnické a nacionalistické napětí. Když bude vaše firma spolupracovat s Ruskou, už vám nepůjde tak snadno přes rty nadávání do špinavejch rusáků, když budete obchodovat s Vietnamem a přinese vám to zisk, tak pokud nejste echt křivák nebudete říkat něco o žlutých opicích atd. atd. - prostě to vlastně korumpuje a eroduje staré předsudky. Nemylte se ale, že spolupráci mezi zeměmi brání kapitalismus, v téhle věci stále platí starý bonmot, že rozdíl mezi kapitalismem a socialismem je ten, že v kapitalismu je člověk vykořisťován člověkem, kdežto v socialismu je to naopak.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:07 02.01.2015

  to Supreme: Co lze prosím vás o nacionalismu v 21. století nevědět? To je jako tvrdit, že je parní stroj záhadou! Co je nacionalismus už ví v Evropě každý. Budu-li chtít ...Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme: Co lze prosím vás o nacionalismu v 21. století nevědět? To je jako tvrdit, že je parní stroj záhadou! Co je nacionalismus už ví v Evropě každý. Budu-li chtít nacionalismus vyložit pozitivně, řeknu že je to pouze láska k národu (etniku). Neplést s vlastenectvím, to je láska k vlasti bez etnického klíče. Proto například neonacisté nejsou vlastenci, ale pouze nacionalisti. Budu-li však chtít popsat nacionalismus komplexněji, musím uvést že je to sice láska k národu (etniku), ale že bohužel jde ruku v ruce s vymezením se, či nenávisti k jiným národům (etnikům). Mohl bych teoreticky předpokládat, že ne nutně, ale zkušenost bohužel učí že velmi často. Stačí si vzít aktuální skandál ve Francii, který se dotkl nacionalistické Národní fronty, kterou vede Marine Le Penová a která je mimochodem sponzorována ruskými oligarchy. Šedou eminencí v pozadí je původní zakladatel Národní fronty a bývalý předseda Jean-Marie Le Pen, otec dnešní předsedkyně Marine Le Penové. Právě na něm je krásně vidět že nezůstává jen u lásky k národu svému, ale že dřív nebo později se projeví nenávist k národu či etniku jinému. Tedy, aktuálně na dresu jednoho ze svých kritiků - francouzského šansoniéra Patricka Bruela - pronesl že "příště uděláme várku do pece". Patrick Bruel je Žid, takže konotace je jasná. Ke smůle Le Pena je to zaznamenáno na videu, včetně jeho spojeného pousmání po výroku. Marně teď vysvětluje, že to tak nemyslel. Vyřkl prostě nevyřčené, co všichni vědí ale úplně to najevo nechtějí dát, zatím. Takové to orlíkovské "agil álíb". Všem nacionalistům je totiž jistá míra nahnědlosti vlastní. Le Penovcům a Orbánovcům i dalším. Když jsou s tím ale konfrontování, kuckají jak vy, že nejsou náckové ale jen nacionalisté. Je to jako rozdíl mezi jogurtem a light jogurtem, mezi cigáry a light cigáry. Furt je to jogurt a furt to jsou cigára. Národní fronta si uvědomuje, že tudy cesta už nevede a proto starého Le Pena ústy některých svých členů a také ústy své dcery kritizují. Ale je to ta stará snaha o hranatou kouli, je to totéž jako věřit, že dnešní komunisté už nejsou takoví jako jejich předchůdci. No nejsou, fízlovské seznamy už nepíší nasliněnou tužkou, ale datlují na noťasech.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  11:55 02.01.2015

  Todomatch: já bych naopak viděl jako ten zásadní moment zhoršení vztahů napadení Jugoslávie. Pokud má Nato a USA tendence zasahovat ve světě a hrát si na pořádkové síly, mělo by to ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: já bych naopak viděl jako ten zásadní moment zhoršení vztahů napadení Jugoslávie. Pokud má Nato a USA tendence zasahovat ve světě a hrát si na pořádkové síly, mělo by to tedy dělat všude tam, jde je potřeba a ne jenom kde se jim to hodí. Je to krásně vidět na tom diletanství kdy chvíli nějakého diktátora podporují - husajn, kadáfí, když se jim to hodí, a pak když neskáčou jak pískají, tak se odvolávat na nějakou demokracii a svobody a vládu svrhnout a co se bude dít dál o to nestarat.. jak to v těch zemích teď vypadá to všichni vidíme. Vyčítat Rusku akci v Gruzii je nesmysl, byl to především kravaťák, kdo dělostřelectvem napadl hlavní město a Ruské vojáky a že pak Rusové reagovali tomu se nelze divit. Chtěl bych vidět jak by reagovali USA v podobné situaci. Čečensko to samé, byla to odpověď na teroristické útoky a neudělali nic jiného, než USA po 11. září. Podpora separatistů na Ukrajině, to se lehko řekne, jenže nechte to plavat když tam žije miliony rusů a mele se vám to na hranicích, přičemž druhá strana má podporu západu, a to jak finanční, tak materiálovou, viz například humanitární dodávky pro Ukrajinskou armádu. Naopak bych jim vyčetl akci v aghánistánu, kde to prostě nezvládli. Spolupráci bych založil na vzájemném obchodu, jenže ono to v současném kapitalistickém systému, kde jde každému pouze o osobní prospěch a přemýšlí jak ojebat druhé, prostě není možné. Podstatou je totiž to, že aby se vám dařilo, tak se dalším třem dařit nesmí, a to je prostě špatně. Nemyslím si, že by Putin byl nějaký megaloman a diktátor typu Hitlera, možná si myslíte že jsem bláhový, ale na nějakou okupaci a dobívání cizích území ze strany Ruska prostě nevěřím. Je jednoduché říkat Rusko udělalo to a to, ale je potřeba brát to v širším kontextu a co tomu předcházelo, nelze předpokládat, že je neustále budeme tlačit do kouta a oni na to nebudou reagovat. Pokud chceme nějakou změnu, mohli bychom začít u našich novinářů a sdělovacích prostředků, kteří by mohli trochu zvolnit v démonizování všeho ruského a Putina samotného. Jak jste sám uvedl, ta snaha ze strany Ruska tu ze začátku byla, ale pokud chcete hledat viníka, proč se to nepovedlo, musíte se podívat spíše na západ, tam je totiž zakopán pes.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  11:30 02.01.2015

  semtam - EU by měla začít jednat v politické sféře a né sankcemi, které škodí oběma stranám. EU ztratila projekt Jižního proudu a Rusko se logicky začalo více soustředit na Asii. ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam - EU by měla začít jednat v politické sféře a né sankcemi, které škodí oběma stranám. EU ztratila projekt Jižního proudu a Rusko se logicky začalo více soustředit na Asii. Plynovod si vyjednali do Turecka, začali více spolupracovat s Asijskými partnery, kteří jim nedestabilizují své sousedy a neříkají jim, jak mají žít. Je také zajímavé vidět, jak poté, co Rusko zrušilo projekt Jižního proudu EU vše potřebné povolila. Nyní by se mohl již realizovat, jenže to je pro EU pozdě. Aneb, takhle to dopadá, když lezeme USA víte kam ;)

  Co se týče NATO, tak by jednoznačně mělo přestat Rusko provokovat (USA základny v Evropě) a začít s ním naopak spolupracovat. Může mít Rusko jako silného spojence, nebo ještě silnějšího nepřítele. Je jasné, že někteří její členové to již pochopily, stejně jako v případě EU. Je to jen na nich/nás.

  A co se týče Ruska. Osobně ho více vidím, jak už jsem napsal víš v tom Asijském kontinentě, kde mu nediktují, jak mají oni žít. Je chyba si myslet, že Rusové chtějí žít v liberální demokracii, když v ní nechce žít mnoho lidí i u nás v Evropě. A to včetně mě. Rusové chtějí silného vůdce. Tak to vždy bylo a vždy to tak bude. Pokud bude Západ Rusům stále nutit svůj systém, sám si je proti sobě staví. Rusové jsou velice hrdý národ a ten se nikomu poddávat nebude. To by si celý západ měl uvědomit. Pokud západu nevadí největší diktatura na světě Saúdská Arábie, proč mu vadí Rusko? No, zřejmě nechtějí přijmout ten jejich NWO o kterém tak rádi Američané mluví.

  Todomatch: Už mne to nebaví. O Nacionalismu nevíte vůbec nic, protože jinak by jste tam nemohl zařadit Banderovce (Pravý sektor, Azov apod.), kteří jsou otevřeně náckové a už vůbec ne UCK, kteří jsou muslimskými teroristy. Ono už to, že dáváte do jedného koše nácky s Nacionalisty o něčem vypovídá.

  Co se týče Orbána, tak toho tak označil, protože dlouhodobě dělá Orbán nezávislou politiku, která se Washingtonu vůbec, ale vůbec nelíbí. U Rakouska je to jiné. To až donedávna bylo poslušné, takže jim zřejmě ještě dává tu šanci, než je podobným způsobem také označí.
  Turecko viz. zde:
  http://www.sme.sk/c/7297300/tu...
  Takže tam to opravdu nebude tím isláme :D

  Obnova SSSR je blbost a sám Putin to jasně řekl.

  Ano, ano :D Émerika něco nabídne Mexiku a Mexiko v MIKROSEKUNDĚ bude souhlasit :D Já nevím, jestli se mám smát, nebo brečet jak jste hrozně naivní a myslíte si, jak se každý z USA pose*e a bude poslouchat na slovo...Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  10:02 02.01.2015

  To semtam: Já bych chtěl Rusko v budoucnu vidět jednoznačně po boku západu. U vztahu NATO k Rusko je teď spousta komplikací. Vztahy byly po rozpadu SSSR stále zlepšované a ...Zobrazit celý příspěvek

  To semtam:
  Já bych chtěl Rusko v budoucnu vidět jednoznačně po boku západu. U vztahu NATO k Rusko je teď spousta komplikací. Vztahy byly po rozpadu SSSR stále zlepšované a utužované. Rusko dokázalo zcela otevřeně s NATO spolupracovat. V roce 2002 byla založena NRC (Rada NATO-Rusko). Jenže pak přišlo vojenské angažmá Rusů v Gruzii a vše bylo fuč. Západ zapochyboval, zda se Rusko opravdu změnilo tak, jak proklamovalo. Vztahy byly na bodu mrazu. I přes tenhle rozpor však obě země vůli k další spolupráci našly. Podobně jako po rozporu které nastalo v otázce Kosova. Ta vůle tam prostě stále byla a to z obou stran. Po konfliktu v Gruzii se uskutečnil summit již zmíněné NRC v Lisabonu, kde vedení NATO vyzvalo Rusko k obnovení spolupráce. A podařilo se. Nevím zda víte, ale Ruské ozbrojené síly se účastnili dokonce společných cvičení spolu s vojsky členských zemí Aliance. Např. v roce 2011 to bylo protiteroristické cvičení "Vigilant Skies 2011" nebo téhož roku námořní cvičení "Bold Monarch". A snad největší perličkou je ruský souhlas se stavbou vojenských objektů Aliance na území Ruska! Čtete správně, bylo to v roce 2012 kdy Putin osobně hájil vybudování tranzitního centra pro NATO, pro přepravu vybavení pro vojáky v Afghánistánu. Putin řekl doslova "Musíme jim (NATO) pomoci stabilizovat situaci v Afghánistánu. V opačném případě bychom to museli udělat sami," a teď´ se podržte, nebudete možná věřit vlastním očím, co ještě Putin dokázal tehdy říct: "Nechceme, aby naši vojáci bojovali na tádžicko-afghánských hranicích. Je tam NATO a jeho spojenci. Bůh jim pomáhej, ať odvádějí dobrou práci..." Ruský prezident Putin požehnal vojákům NATO, dobré ne? A víte kde se mělo to překladiště stavět? V rodišti V.I.Lenina v Uljanovsku. Ruští komunisti zuřili, jako nikdy před tím. Něco o tom třeba tady: http://goo.gl/4z44EE... Tak blízko si západ s Ruskem byl. A to není tak strašně dávno, je to rok 2012. Chci jen říct, že spolupráce je možná. Nyní je to opět na bodu mrazu kvůli Krymu. Rusko dělá ramena a dovolává se světové role. To není nic nového a jiní to dělají také, jenom nenápadněji - třeba Čína. Ale EU a NATO je také gigantická síla, tak nemá problém dát najevo zase svoji představu o světě. NATO na Rusko útočit nebude, to ví i Putin (né tak obyčejní Rusové), NATO je obranný pakt a Putin si dává setsakramentský pozor, aby nezavdal důvod ke konfliktu s členskou zemí. Bude prudit nečleny, neboť ví, že se jich NATO nemůže vojensky zastat i kdyby stokrát chtělo. Tak ho přes prsty klepne EU sankcemi, to je to nejpřijatelnější co může západ udělat. Nebo snad chce někdo válku? Nikdo. Ani západ ani Rusko. Válka by mohla vypuknout leda tak nechtíc, asi jako nechtíc sestřelili (pravděpodobně opolčenci) civilní letoun Malajsie. Z něčeho takové by jiskra vzejít mohla. Ale i tak věřím, že k narovnání vztahů NATO, EU a Ruska dojde. Rusko už ví - víc než dřív - že Evropu potřebuje a Evropa nemá důvod Rusko vytlačovat ještě víc na východ, bylo by to nerozumné. Spolupráci nebude vadit ani určitá míra zaostalosti Ruska, ta naopak bude motorem spolupráce. Je to jen o vůli ruského vedení. Putin se obklopuje možná nebezpečnějšími lidmi, než je on sám. Děsí mě role nějakého novodobého ruského Rasputina, který Rusy zpovyká k neuváženým krokům. Ovšem ještě vážnější problém by mohl přijít s nějakou vážnější destabilizací uvnitř Ruska a ta vůbec není nemožná (proto asi Putin utahuje šrouby), to by pak začaly opravdové trable. Někteří analytici totiž soudí, že Rusko čeká jediná možná cesta a sice rozpad. Bylo by dobré, kdyby v té době byly vztahy NATO a Ruska ty nejlepší možné.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  08:10 02.01.2015

  Moogwi: Tu stejnou chybu děláte vy. Věříte, že rusové i my jsme schopní respektovat rozdíly a tolerovat se, že jsme v tomhle stejní. Řekl bych, že tady se pletete. Nechci ...Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi: Tu stejnou chybu děláte vy. Věříte, že rusové i my jsme schopní respektovat rozdíly a tolerovat se, že jsme v tomhle stejní. Řekl bych, že tady se pletete.

  Nechci tvrdit, že my nebo rusové jsou tolerantnější, víc schopní chápat respekt. Ale každá ta kultura to prostě vnímá úplně jinak. Z té doktríny to je jasně vidět.

  Co musíme udělat my a co Rusko, abychom vedle sebe přežili? My musíme rozhodně zvednout výdaje na obranu na ta 2% HDP (to konkrétně my a všichni další černí pasažéři NATO). Tak kdokoli bude vládnout v Kremlu, pochopí, že se s námi nemá pouštět do křížku.

  EU pak musí změnit rétoriku kolem sankcí. V současné době sankce aplikujeme jako proti nějaké západní zemi, kde jsou občané schopni tlačit na svoji vládu, aby změnila svůj postoj, protože jim se něco nelíbí. Sankce ale dělají padouchy ze všech rusů a Putinovi spíš pomáhají. Je třeba říkat, že jsou zaměřeny přímo vůči němu, že to on vede jinak civilizovaný a slušný ruský lid do nesmyslné války proti svým bratrům, dělá nepřátele z většiny sousedů a tak.

  Co musí udělat rusové? Hmm to je těžké. Potřebovali by nějakou silnou vládu, jen trochu více osvícenou. Takovou která bude silná, aby držela na uzdě oligarchy a zároveň ne tak agresivní, jako ta současná. A pak se musí soustředit na vnitřní reformy, infrastrukturu, všechny ty neřešené vnitřní problémy.

  Co my? Hmm my potřebujeme více odpovědnosti. To je ta věc, která nám chybí. Od voličctva až po hlavu státu.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  02:52 02.01.2015

  Deortc: To je právě ten problém, na kterém to stojí a padá.. Pořád se snažíte, aby Rusko bylo jako my, jenže to není přece o tom abychom byli všichni stejní, ale naučit se ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: To je právě ten problém, na kterém to stojí a padá.. Pořád se snažíte, aby Rusko bylo jako my, jenže to není přece o tom abychom byli všichni stejní, ale naučit se respektovat rozdíly a mít k sobě toleranci.Rusko je země s obrovskou rozlohou, mohlo by těžit ze své strategické polohy a být tak prostředníkem či takovým mostem mezi evropou a ásií. Mělo by se rozpustit NATO, jako relikt studené války, každý stát by si měl postavit takovou armádu, na kterou má a kterou chce mít. Peníze se vždycky najdou, je to pouze o prioritách a o tom, kolik se toho rozkrade. Nepotřebuji tady americký ani ruský radary nebo rakety. Když už tedy ale NATO existuje a má nutnou potřebu se neustále rozšiřovat k Rusku, mělo by se s ním snažit navázat upřímnou spolupráci a více ho zahrnout do projektů. Jestli tady ale budou budovat americké základny a tady radar tam rakety a budou tvrdit že je to proti severní korei nebo íránu tak na tom nic upřímného není a můžou si to strčit za klobouk. Když Rusko nabízelo spolupráci při vývoji Evropského deštníku poslali ho do háje, přitom například v aghánistánu spolupráce evidentně funguje, a taky jim mohli říct máte smůlu najděte si jinou cestu. Pořád se odvoláváte na diktátora Putina a jeho režim, ale režimy vyloženě diktátorské jako katar, saudská arábie apod nikomu nevadí, ti jsou pro nás spojenci. Chtít po Rusku být demokratický jako západní státy je jako říct vzdejte se své suverenity, vezměte si půjčky od MMF, rozprodejte a zprivatizujte svůj kapitál, suroviny dodávejte nejlépe zadarmo a pak se budeme kamarádit. Takový ty řeči co by Rusko mělo a nemělo je čirý alibismus, v první řadě se musíme změnit my sami, než to začneme chtít po druhém, protože montovat nějaké naše představy západní evropy na Rusko je jako chtít po Řecích aby vstávali v 7 hodin do práce. Jejich mentalita je jiná, stejně tak jako Číňanů nebo Japonců, a jestli si myslíte, že ten jejich systém je horší než naše sluníčková demokracie, která je ve skutečnosti pěknej hnůj, čili to nejlepší, co můžeme mít, tak to sme to teda dopracovali. (jsem zvědavej, kolik lidí mě tam pošle, abych se přestěhoval :) )Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  02:10 02.01.2015

  to semtam zajímavé, zvedám rukavici, ad Rusko 1. ve svých současných hranicích, zcela jednoznačně demokratické (západního typu a ne současného typu) a starající se o životní ...Zobrazit celý příspěvek

  to semtam

  zajímavé, zvedám rukavici,
  ad Rusko
  1. ve svých současných hranicích, zcela jednoznačně demokratické (západního typu a ne současného typu) a starající se o životní prostředí (např. vyřazené atomové zamořené ponorky, které čekají na rozpad atd.) a své občany
  2. racionálně uvažující, že USA je opravdu nechtějí vymazat z povrchu země, protože je to nesmysl, který by stál neuvěřitelné množství občanů USA život a nešel by vyhrát. Nadto kdyby to USA chtělo, tak už v minulosti víckrát propáslo správný čas :-). Tedy pouze vojensky vyvažující USA a neutrácející za nesmyslné zbrojení.
  3. s ohledem na své postavení ve světě se trošku víc angažující pro blaho světa, byť třeba se somálskými piráty se snažili
  4. spolupracující se západem na řešení nerozšiřování jaderných zbraní a řešení ISIL, když zřejmě spousta bojovníků je z Ruska či bývalého SSSR, kde pořád má Rusko nepopíratelný vliv

  Ovšem totéž platí i pro Čínu.

  ad USA
  ubrat plyn při válkách a víc myslet, nejsem si jist, jestli v konečném důsledku Afghánistán, Libye či Irák přinesl nějaký pozitivní obrat pro jejich obyvatele či svět. Teroristů je ještě víc, lidi se tam asi nemají líp a jak to bude vypadat po definitivním stažení spojenců je vidět v Libyi.

  Co my vůči Rusku měnit, asi nic, není co.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  01:41 02.01.2015

  to "semtam": OK, tak se trochu zasním. Otevřený demokratický stát typu Německa, Japonska, Velké Británie, Francie,.... Stát, který se vzdal svých choutek být braný jako ...Zobrazit celý příspěvek

  to "semtam": OK, tak se trochu zasním.
  Otevřený demokratický stát typu Německa, Japonska, Velké Británie, Francie,....
  Stát, který se vzdal svých choutek být braný jako supervelmoc, protože objektivně na to Rusko prostě nemá - ani silou své ekonomiky, ani svým technologickým rozvojem, atd...atd.... Rusko splňuje jediný atribut supervelmoci - má silnou armádu. Nevím jak vám ostatním, ale mě tohle připadá hodně málo.
  Stát, který své úsilí místo naivní snahy být ostatními zeměmi akceptován jako supervelmoc, raději své úsilí vrhne na zlepšení životních podmínek svých občanů - a že v Rusku je toho víc než dost ke zlepšování (zdravotnictví, stav silnic, kvalita justice, atd...atd...), věřím, že to se mnou snad budeš souhlasit.
  Když se to povedlo Německu - zbavit se svých světovládných choutek, tak se domnívám, že by se to snad mohlo podařit i v Rusku.
  Dnešní Německo se ani náznakem nesnaží získávat uznání coby světová supervelmoc... přitom, vzhledem k velikosti německé ekonomiky a stupni industrializace Německa je k takovému označení v reálu aspoň o dva levely blíž než Rusko.
  Vlasně všechny ty výše uvedené státy mají silnějšía rozvinutější ekonomiku než má Rusko a přitom si nedělají ambice na to, být světovými supervelmocemi a nijak jim to nebrání v tom, aby se jejich občanům žilo podstatě lépe a kvalitněji než se žije v Rusku. Myslím, že z těchto států by si Rusko mělo vzít příklad a nemělo by se snažit o něco, nač prostě nemá.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  00:00 02.01.2015

  Možná marně, ale pokusím se posunout diskuzi o level dál. Zazněla tu kritika i obhajoba Ruska. Kde v budoucnu byste chtěli Rusko vidět a jak by mělo NATO/EU k Rusku zaujmout ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná marně, ale pokusím se posunout diskuzi o level dál. Zazněla tu kritika i obhajoba Ruska. Kde v budoucnu byste chtěli Rusko vidět a jak by mělo NATO/EU k Rusku zaujmout pozici. Co by mělo Rusko změnit a případně i my. Sebereflexe nikdy není naškodu.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  23:16 01.01.2015

  "KGB a Gestapo byly tajné policie militantních totaliních států a silně se zaměřovaly na perzekuci civilního obyvatelstva, pokud si dovolilo netvářit se dodtatečně loyálně, zatímco ...Zobrazit celý příspěvek

  "KGB a Gestapo byly tajné policie militantních totaliních států a silně se zaměřovaly na perzekuci civilního obyvatelstva, pokud si dovolilo netvářit se dodtatečně loyálně, zatímco CIA je tajná služba demokratického státu.." která měla demokratické mučírny v polsku, rumunsku atd ..? :) která prováděla převraty v jižní americe a zbavovala se nepohodlných osob ? nebo to snad chcete popřít ? čili jediný rozdíl je, že zatímco kgb se zaměřovala na perzekuci domácího obyvatelstva, cia to povýšila na nový, celosvětový level :)

  USA nepotřebuje zabírat nové území, co by s ním dělali ? Jim bohatě stačí dosadit loajální vládu, která jim půjde na ruku. Kde prosím vás berete, že Rusko dychtí po nějakém obsazování cizích území, na základě Krymu ? A říká vám něco akce a reakce ? Respektive myslíte si, že by Rusko připojilo Krym nebýt násilného převratu v Kyjevě pod patronátem EU a USA ? Nebuďte bláhový ... Když pominu to, že Krym se chtěl trhnout už začátkem devadesátých let, což znamená, že to není nějaká hurá akce Ruska, tak bych to jednoduše nazval co si na Ukrajině uvařili to si taky musí spapat. USA nikde ve světě své občany nemá, musíme dodat naštěstí, jinak by je mohla osvobozovat třeba jako v Grenadě :)Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:47 01.01.2015

  to Supreme: Přiznal jste, že máte nacionalistické myšlení, tzn. že se neřídíte vlastním rozumem, ale uvažujete jen v nacionalistických mantinelech (mimochodem označení nácek ...Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme:
  Přiznal jste, že máte nacionalistické myšlení, tzn. že se neřídíte vlastním rozumem, ale uvažujete jen v nacionalistických mantinelech (mimochodem označení nácek vzniklo právě od slova nacionální či nacionalistický). Nacionalismus je svinstvo, neboť to byly nacionalistické postoje, jež vedli "bílé srbské Slovany" k zabíjení "bílých chorvatských Slovanů" a naopak v nedávné válce v Jugoslávii, je to nacionalismus který proti sobě žene "bílé evropské Slováky" a "bílé evropské Maďary" a "pravoslavní bílí ukrajinští Slovani" se s "ruskými pravoslavnými bílými Slovany" nesnáší také díky nacionalismu dá se pokračovat do nekonečna. Takže to s opěvováním vlastního rozumu - při vší úctě - u nacionalisty vidím trošku bledě. Ale je to váš boj. Ovšem kosovská UCK a ukrajinští banderovci byli taky nacionalisti, tak byste pro ně měl mít pochopení. Byli to kluci co seřídili taky vlastním rozumem, jen se narodili jinde než vy. Pro mě je to všechno stejná nacionalistická banda. Příklad Turecka ukazuje jediné, že svébytnou zahraniční politiku může v Evropě uplatňovat každý a dokonce ani členství v NATO jej nenutí k opaku. Nevím proč jsou Turci k Rusku vstřícnější, ale třeba je to tím, že je Turecko většinově islámská země a proto je jim Rusko blízké. Ruská federace má na svém území nesrovnatelně více muslimů, než kterákoliv země EU. Zatímco ve Francii, Německu a Velké Británii se podíl muslimské populace pohybuje mezi 3 - 9%, tak v Ruské federaci tvoří muslimové celých 16% obyvatel a stále jich přibývá. Že poklonkuje Rusku Srbsko mě nepřekvapuje a vás snad taky ne. Zaujala mě ale jiná věc a sice vaše politování Orbána. Jestliže jeho odpor k protiruským sankcím vedl McCaina k tomu, aby jej označil za neofašistu, proč tak tedy neoznačil i rakouského prezidenta, když Rakousko jednalo stejně? Zjevně proto, že pro označení Orbána za fašistu jsou zcela jiné důvody. Vždyť vy sám nejlíp víte proč ho máte rád, ne? Obnova Sovětského svazu je sice nemožná, ale ne proto, že by to nechtěl Putin, který opakovaně rozpad SSSR označil za největší geopolitickou katastrofu 20. století, ale protože v tak úzkém svazku s Ruskem už nikdo dobrovolně být nechce. A tady je odpověď na vaši opakovanou otázku, co by dělaly USA, kdyby chtělo Mexiko vstoupit do BRISC: Nevím. Opravdu nevím.Nicméně pochybuji že by jednali jako Rusové a Mexiko vojensky ovládli. Možná by mu nabídli užší integraci se Spojenými státy a ono by souhlasilo asi tak během mikrosekundy a to bez neoznačených zelených mužíčků a bez zmanipulovaného referenda. Ale znovu říkám, nevím, vy to víte?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 8