NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • semtam
  22:44 01.01.2015

  Deortc Vše pročítat a dělat slohovku jsem snad nechtěl. Stačilo říct třeba jen důvod. Nejsem z těch co slyší Rusko nebo USA, tak se jim hromadí šťávy. Snažím se věci posuzovat ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Vše pročítat a dělat slohovku jsem snad nechtěl. Stačilo říct třeba jen důvod. Nejsem z těch co slyší Rusko nebo USA, tak se jim hromadí šťávy. Snažím se věci posuzovat bez obalu.

  A proto se mi zdá přitažené za vlasy i Váš argument o ruské rozpínavosti a touze po cizím území. Rusko chtě nechtě se chová naštěstí docela reálně. Myslím, že jim naprosto dochází, že spolknutí cizí nebo části cizí země by získali jen nepřátelské obyvatelstvo a pokud by to bylo za cenu války, tak navíc i vyčerpání země a tím pádem jsou tyto úvahy iracionální. Navíc dostatečně chápou, že tato strategie je kontraproduktivní a mocenské zájmy se řeší líp ekonomikou.
  Země bývalého SSSR měli v některých případech hranice uměle vytvořené, tak příhraniční problémy se dali očekávat viz. Náhorní Karabach.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  22:22 01.01.2015

  to "peter123x": Můj příspěvek se týkal tématu "hoaxu ohledně údajné plánované vojenské základny USA na Krymu"......plán na vybudování radarové základny v ČR jsem zmínil pouze jako ...Zobrazit celý příspěvek

  to "peter123x": Můj příspěvek se týkal tématu "hoaxu ohledně údajné plánované vojenské základny USA na Krymu"......plán na vybudování radarové základny v ČR jsem zmínil pouze jako ukázku toho, jaké děsné haló to vyvolalo z ruské strany.... jak velké haló by asi vyvolal plán na výstavbu základny na Krymu, že? Když už pro-rusové chtějí vymýšlet hoaxy, tak by to snad aspoň mohlo mít nějakou úroveň, že? Nemělo by to předpokládat, že cílová skupina pro působení hoaxu právě hromadně prodělala lobotomii. :p

  to "semtam": V čem vnímám vyhraněný proruský postoj ve tvých příspěvcích? No přiznám se, že v to vnímám celkem silně, ale sorry, opravdu nemám chuť všechno to pročítat a dělat z toho bod po bodu jakýsi referát. :p

  to "Moogwi": Ad. Putin a KGB - sorry, ale klást rovnítko mezi KGB a Gestapo na straně jedné a CIA na straně druhé, to vnímám jako hodně mimo mísu. KGB a Gestapo byly tajné policie militantních totaliních států a silně se zaměřovaly na perzekuci civilního obyvatelstva, pokud si dovolilo netvářit se dodtatečně loyálně, zatímco CIA je tajná služba demokratického státu..... navíc, Bush starší do funkce nastoupil ještě v době probíhající studené války a tedy světa rozděleného Železnou oponou.... naproti tomu Putina si Rusové zvolili, když se USA vůči Rusku snažily o spojenectví a přátelství, ale je mě jasné, že by nejspíš bylo ztrátou času snažit se o to, abys tento náhled uznal, takže tohle téma opustím jako neplodné. :p

  Ad. Rusko - můj obecný názor. Menší sousedé Ruska se většinou svého obrovského souseda bojí a nemají jej rádi. Čím to asi bude způsobeno, je jeli ruská zahraniční politika tak mírumilovná a humanitní, jak to stoupenci Ruska neustále opakují?

  Ad. žeprý výbojnost USA - ku příkladu, kdyby Amíci chtěli, , kdyby jim takzvaně frčelo na zvětšování svého území, jako na tom frčí Rusku, jaké úsilí by jim asi tak dalo začlenit do svého území Kubu? A nebo - jaké úsilí by jim asi tak dalo vyvolat v mexiku referendum o připojení k USA? - Ha ha ha - Mexiko, příp. Kuba připojené k USA - myslím, že tyhle nápady by byly černou můrou amerických politiků a vláda USA by byla první, kdo by dělal všechno pro zrušení takového referenda..... Naproti tomu Rusko zjevně jde po nových územích jako ta příslovečná slepice po flusu.... přiznám se, že tuhle filosofii nejsem schopen pochopit. Mají tak obrovskou zemi a tam málo lidí v ní....proč proboha dál rozšiřují své území? Co si od toho slibují? :OSkrýt celý příspěvek

 • peter123x
  21:05 01.01.2015

  Deortc. No co sa tyka toho radaru. Tak svojho casu bola podpisana zmluva ABM medzi Usa a Zssr, ktorej zakladna filozofia bola založená na potrebe odstránenia pokušenia uskutočniť ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc. No co sa tyka toho radaru. Tak svojho casu bola podpisana zmluva ABM medzi Usa a Zssr, ktorej zakladna filozofia bola založená na potrebe odstránenia pokušenia uskutočniť prvý útok. Z toho vyplýva, že pokiaľ bude garantovaná obrana pred prvým útokom (v prípade vybudovania globálnej PRO USA), tak sa môže prejaviť iné pokušenie – uskutočniť prvý útok vediac, že existuje šanca zostať nepotrestaný. Ale USA od nej vsak jednostranne odstupilo s neurcitou argumentaciou o ohrozeni od niektorych statov. A co sa tyka toho,ze CR nema hranice z RF. Ale napr. take Polsko uz ma, netreba zabudat na Kaliningrad, a ani z CR to tam nieje tak daleko. Takze RF sa obava, ze v pripade odvetneho utoku, mozu byt takto zachytene ich rakety v pociatocnej faze letu. A dalej neviem ci o tom neviete alebo ste zabudol, ale USA aj tak stavaju svoju protiraketovu zakladnu od 2013 v Rumunsku, a ktora by mala byt uz tento rok dokoncena a do roku 2018 bude vybudovana v uz zmienovanom Polsku. Takze Nato az tak moc nebralo ohlad na neake ruske protesty ohladom tychto zakladni, ako sa to snazite nahovorit. Jedine co sa fakt zmenilo je, ze radar uz nebude v CR, ale to je v takejto zalezitosti v podstate len drobna korekcia.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:36 01.01.2015

  Deortc

  Je škoda, že jste my nevysvětlil v čem spočívají mé vyhraněné ruské postoje.

  Deortc

  Je škoda, že jste my nevysvětlil v čem spočívají mé vyhraněné ruské postoje.

 • Moogwi
  20:36 01.01.2015

  Deortc: No, a kde nechali ten příslovečný selský rozum ti západní a někteří naši experti, kteří tvrdili, že radar není zaměřen proti rusku a že se nemá čeho bát, že je to všechno ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc: No, a kde nechali ten příslovečný selský rozum ti západní a někteří naši experti, kteří tvrdili, že radar není zaměřen proti rusku a že se nemá čeho bát, že je to všechno kvůli zlobivému íránu který pracuje dnem i nocí, aby mohl zničit naši svobodu a demokracii, a teď, když rusko začíná vystrkovat růžky, tak ti samí rádoby experti se velice snaží o to, aby zde bylo opět otevřeno téma postavení radaru, jako bezpečnostní pojistka proti agresi ruska ? :D

  Putin a KGB, i vy vtipálku, a proč nezmíníte třeba to, že bývalý americký prezident George H.W. Bush byl ředitelem CIA ? Mám to tedy chápat tak, že byl nepochybně výborně proškolený v provádění dezinformací, posunování významu jinak reálných událostí, vypouštění polopravd, manipulací s veřejným míněním , atd ? Nebo zeptám se jinak, máte pocit, že jakýkoliv prezident těchto zemí neměl desítky, stovky lidí ve svém týmu, kteří nepracují právě s těmito věcmi ? Máte snad pocit, že lepším prezidentem by byl snad nějaký rádoby umělec? :)

  To, že Putin, tvrdil, že rozpad sssr byla největší chyba 20. století je vytrženo z kontextu, pokud si najdete úplné tvrzení, zjistíte, že to bylo myšleno úplně jinak, ale poněvadž je mi jasné, že takhle to lépe zapadá do vašeho vidění světa, tak to papouškujte dál :)Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  20:33 01.01.2015

  Todomatch Bude to slovíčkaření, ale Rusko o rozmístění JZ nemluví. Tuto možnost nezmínil ani Lavrov. Zajímavá by byla otázka novináře při jejich rozhovoru. Pokud máte někde celý ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Bude to slovíčkaření, ale Rusko o rozmístění JZ nemluví. Tuto možnost nezmínil ani Lavrov. Zajímavá by byla otázka novináře při jejich rozhovoru. Pokud máte někde celý rozhovor rád se někdy na něj kouknu.
  Ohledně zachování Donbasu součástí Ukrajiny. Rusko před vypuknutí války hned tvrdilo, že separatisti nemají jeho podporu. Separatisti chtějí buď svůj vlastní stát, nebo být součástí RF. Vzhledem k tomu, že Kyjev tam vojensky vlítnul a válku tak nastartoval, jsou tu zcela pochopitelné odstředivé tendence Donbasu. Rusko za celou dobu krize na UKrajině se nikdy nevyslovilo pro samostatnost Donbasu. Chápu to tak, že chtěl tímto říci, že vojenské řešení ke kterému se Kyjev odhodlal má negativní vliv na Ukrajinskou celistvost.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  20:27 01.01.2015

  Todomatch - Ach, jak tak koukám, jistě jste si mě oblíbil, tolikrát vidět napsaný svůj nick, to potěší :) Ale. Někdo věří USA opravdu každý slovo, vše jim zbaští i s navijákem. ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Ach, jak tak koukám, jistě jste si mě oblíbil, tolikrát vidět napsaný svůj nick, to potěší :)

  Ale. Někdo věří USA opravdu každý slovo, vše jim zbaští i s navijákem. A je jedno o co se jedná, jestli jsou to jasné zločiny a napadení suverénních států bez souhlasu OSN nebo výmysl, že Rusko je vlastně země zla, že Putin je vlastně nový Hitler apod. Já Vám to nezazlívám, ostatně, jak sám píšete, propaganda prostě funguje a jede naplno. Na Vás dolehla ta Americká. Na druhou stranu, já se řídím svým vlastním rozumem a je mi jedno, jestli si lidé, jako jste Vy myslí, že to jsou blbosti, protože to samé si myslím o Vašich názorech já.

  Všichni brečí, jak je Rusko "agresivní", ale málokdo se zeptá, proč se vlastně takhle začalo chovat, jaké k tomu mělo důvody. Zajímavá je pro mě jedna věc. Třeba Turecko (člen NATO) se Srbskem nezavedli žádné protiruské sankce a je zajímavé, že jsem nikdy neslyšel názor od vládních představitelů těchto zemí, že by je Rusko nějak ohrožovalo. Oni s nimi naopak začali ještě více spolupracovat! Proč? Proč se také tyto země necítí být Ruskem ohroženy? Jenže, tyto státy nejsou jediné. Maďarsko nebo Rakousk sankce silně odsuzovali a odsuzují, až to nakonec pan McCain nevydržel a označil Orbána za neofašistického diktátora.

  Jinak, podle mě je zase naprostá kravina to, co napsal Ultramarinus, že Putin chce obnovit Sovětský svaz.

  Ale fakt se mi líbí, že se stále vyhýbáte odpovědi na to, jak by USA vlastně reagovali, kdyby Mexiko chtělo vstoupit do BRICS ;)Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  19:50 01.01.2015

  Ad. hoax ohledně aúdajné americké základně na Krymu. Co se tohoto hoaxu týče. Ono teoreticky stačí trocha toho příslovečného selského rozumu aby člověk rozpoznal, že je to ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad. hoax ohledně aúdajné americké základně na Krymu.

  Co se tohoto hoaxu týče. Ono teoreticky stačí trocha toho příslovečného selského rozumu aby člověk rozpoznal, že je to pitomost. Když Američani uvažovali o vybudování radarové stanice u nás v Česku, tak jednání okolo toho trvalo značně dlouho, Rusové doslova hystericky proti tomu ječeli, vznikaly různé spolky vystupující proti tomuto nápadu, atd.... a to se přitom nejednalo o žádnou vojenskou základnu, ale o pouhou radarovou stanici, navíc s Ruskem nemáme společné hranice a jsme členy NATO. A najednou by na Ukrajině Američani v tichosti a tajnosti připravovali výstavbu celé vojenské základny....a celou dobu by kolem toho bylo ticho po pěšině, Rusko by o tom nemělo ani ánung a přitom by Američani na výstavbu té základny pořádali veřejné výběrové řízení s podmínkama vystavenýma na internetu..... Vždyť je na první pohled jasné, že tahle zpáva je naprostý nesmysl. Znalost angličtiny a schopnost přečíst si ten konkrétní text výběrového řízení dá člověku jen naprostou jistitu. :p

  Co se týče Putina, tak jak známo, Putin je bývalým plukovníkem KGB, takže je nepochybně výborně prošklený v provádění dezinformací, posunování významu jinak reálných událostí, vypouštění polopravd, manipulací s veřejným míněním , atd....
  Jsem přesvědčen, že těmto schopnostem přikládá značnou důležitost a že za jeho vlády různé státní orgány, které toto mají v popisu práce, náležitě získaly na své důležitosti.... takže se s ruskými desinformacemi bude setkávat hodně často.

  Mimochodem, proč je západ proti Putinovi zaměřený....? Skromně si dovolím předložit námět k zamyšlení - dokážete si někdo představit jak by USA a další státy západního světa reagovaly, kdyby v Německu nyní vládnul bývalý Oberst Gestapa (což celkem přesně odpovídá plukovníkovi KGB v ruských poměrech), který by tvrdil, že rozpad velkoněmecké říše bylo největším neštěstím 20.stol a jednoznačně by dával najevo svou nostalgii po Velkoněmecké říši? To by ve světě byl hukot, že?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:30 01.01.2015

  to semtam: Píši, že "Rusko mluví o rozmístění jaderných zbraní na Krymu" a ono o něm skutečně mluví. To není polopravda. Jeden odkaz jsem uvedl, tady je druhý http://goo.gl/GufgeZ... ...Zobrazit celý příspěvek

  to semtam: Píši, že "Rusko mluví o rozmístění jaderných zbraní na Krymu" a ono o něm skutečně mluví. To není polopravda. Jeden odkaz jsem uvedl, tady je druhý http://goo.gl/GufgeZ... Zajímavé také v této souvislosti je že podle Lavrova Rusko chce aby východní část Ukrajiny "dál zůstala součástí země pod vládou Kyjeva". Tohle je skutečně absurdní - Ukrajina to chce, Rusko to chce, tak kdo to teda nechce? Kdo tedy vyhlašuje nezávislost na Ukrajině, územní svrchovanost a různé ty Doněcké republiky. Dokonce Lavrov výslovně uvedl, že Rusko je jediná síla, která se zasazuje o zachování Donbasu jako součásti Ukrajiny. Buď je to je další ukázka ruského cynismu, nebo je to zrada opolčenců v Donbasu, nebo co to je? Poukaz na to aby nemuseli v Donbasu slavit svátek ukrajinského nacionalisty a fašisty Bandery je dost nepodstatný požadavek. Nebo je v Rusku a na Ukrajině pořád nějaké povinné masové slavení státních svátků, průvody a tak? Copak ruští stalinisti a fašisti slaví novodobé ruské oficiální svátky?Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:11 01.01.2015

  Deortc Promiňte, ale v čem konkrétně si myslíte, že zastávám "vyhraněné ruské postoje". Jsem si vědom toho, že tyto postoje nezastávám a pokud jste z nějakého mého komentáře ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc

  Promiňte, ale v čem konkrétně si myslíte, že zastávám "vyhraněné ruské postoje". Jsem si vědom toho, že tyto postoje nezastávám a pokud jste z nějakého mého komentáře nabyl tohoto dojmu, tak mi nějaký předložte a rád vysvětlím.

  Tak trochu mi příde úsměvná debata, jak jsou moc USA dokonalé v technologiích. Jak i v jedné z diskuzí komentoval z.a.p, tak tento vývoj je dílem samotné lidské populace a spoluprací mozků, jaké jsou placeny a kdo má peníze, ten může vyvíjet a platit si odborníky. Vzpomeňte na Nikolu Teslu. Bez něho by jsme možná neměli střídavý proud.

  Todomatch

  Velmi správně dáváte důraz na poloinformace, jaké slouží k oblbování mas. Na Vašem místě bych byl ale pečlivější a pokud máte talent tyto poloinformace rozpoznávat (což zajisté asi máte). Tak bych neargumentoval tím, že chce Rusko rozmístit JZ na Krymu. Váš odkaz vlastně jen tlumočí logickou věc a to že Krym jakožto součást RF je nyní "jaderná země". Nic o rozmístění nebylo vyřčeno a Putin na konferenci na Krymu, dementoval to, že se rozumně vytvoří na Krymu vojenská síla, ale ne megalomanská. Odkaz nyní již nevím, ale pokud chcete pokusím se ho najít a v nejbližší době poskytnout.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:57 01.01.2015

  to Deortc a daniel78: Aby to nezapadlo - musím vám oběma poděkovat za důslednost při ověření výmyslů, které tu postuje např. Supreme a další. Mám na mysli ten blábol o údajném ...Zobrazit celý příspěvek

  to Deortc a daniel78: Aby to nezapadlo - musím vám oběma poděkovat za důslednost při ověření výmyslů, které tu postuje např. Supreme a další. Mám na mysli ten blábol o údajném vyvěšení výběrového řízení na stavbu americké základny na Krymu na stránkách Pentagonu, které tu Supreme uvedl jako zdrcující důkaz americké rozpínavosti a oprávněnosti ruské anexe Krymu. Člověk samozřejmě odhadne, že polovina zpráv od těchhle "všemuvěřilů" je zcela smyšlená a druhá polovina je překroucená k nepoznání, ale - k mé ostudě - přiznávám, že neumím anglicky a tak si bez nějakého google translatoru moc nepočtu. Takže informaci, že Supreme americký záměr na stavbu škol na Krymu přetočí na stavbu americké vojenské základny jsem přijal se zadostiučiněním. Bohužel po netu se tyhle zhovadilosti šíří masově a jen tu a tam se najde někdo, kdo je uvede na pravou míru. Díky vám se už teď nevýslovně těším na dalšího všemuvěřila se kterým se setkám a který mi to předhodí. A ono to vlastně úzce souvisí s tématem článku o nové ruské vojenské doktríně. Totiž - jak tu zmínil liberal shark - v nové ruské doktríně je položen důraz i informační boj, jako nedílnou součást vojenského působení. A to je ono - nepochybuji, že informaci o údajné stavbě americké vojenské základny na Krymu je ruská dezinformační zpráva, kterou Rusové umístí nenápadně na nějaký spřízněný a tzv. nezávislý blog či www stránku a odtud se šíří. Předpoklad je jasný - hltači takových zpráv - jako třeba právě Supreme - ji zbaští i s navijákem a ani je nenapadne si ji nějak ověřovat ač budou současně ostatní poučovat jak naivně věří propagandě. Jinak řečeno - ruský úspěch. Výsledkem je totiž zahnízdění zprávy o tom, že USA chtěli stavět základny na Krymu a to navzdory skutečnosti, která je přesně opačná - ukrajinské základny tam zabralo Rusko a navíc už mluví dokonce i o rozmístění jaderných zbraní na Krymu, tedy v zóně, která byla až do anexe Ruskem bezjaderná. Ale to je pro všemuvěřily nepodstatný detail. Rusové tohle prostě umí. http://goo.gl/j9nsQ5... Skrýt celý příspěvek

 • Ultramarinus
  17:36 01.01.2015

  Upřímě řečeno, mě štvalo už to, že mi amíci (kteří na rozdíl od Rusů - či postSovětů, jak se sami na sebe snaží dívat) koukají až do talíře když vytáhnu paty z baráku. To, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Upřímě řečeno, mě štvalo už to, že mi amíci (kteří na rozdíl od Rusů - či postSovětů, jak se sami na sebe snaží dívat) koukají až do talíře když vytáhnu paty z baráku.

  To, že Rusáci, kteří slovy Putina už několik let otevřeně politicky vykřikují jak obnoví sovětský svaz v jeho původních hranicích a slávě a poslední 4 roky staví svoji armádu pro boj s jedinou silou na světě, která by jim MOHLA zabránit ve znovudobití těch "hranic" (samozřejmě včetně nás a poloviny Německa jako vazalských států), mě "těší" a při pomyšlení na budoucnost "uklidňuje" ještě méně, než existence ISIL a jeho plánu na ovládnutí všech "původních provincií ovládaných islámem" - tj. Evropu, Afriku, podstatnou část Asie a když už jsou v tom tak i Ameriky a Austrálii, aby měli všechny obyvatelné kontinenty...

  Sorry, ale posledně o "ochraně utlačované menšiny ve vedlejším státě", "morálním nároku na mocenské vyrovnání", a "znovunastolení říše" vykřikoval do éteru parchant s knírkem, který (na základě čistě demokratických systémů) vládl v Německu hodně podobně jako Putin v Rusku (však proto ho taky Němci zprvu milovali) a k opozici se choval stejně svinsky jako dnešní "chalífa" prasečích ISILů. Putin je chytřejší než byl knírač, což považuji za hlavní důvod, proč na Václaváku zase zblblí Rusové nestřílejí z AKček do Národního muzea s přesvědčením, že jde o generální štáb. Putin ale svým "macho" image a tvrdým postojem vždycky a proti všem zbytečně možnosti své nadcházející politiky a navíc u kormidla (post)SSSR nebude navěky. Každý jednou umře, až ho sejmou jeho spolustraníci, nebo ho prostě dožene stáří.

  Přesto - chudoba a nevzdělanost v extrémnějších oblastech Ruska se příliš neliší od chudoby a nevzdělanosti v extrémnějších oblastech USA. Možná s dodatkem, že v USA mají lepší podnebí než na Sibiři, takže se na něj na rozdíl od Rusů nemohou tak vymlouvat.

  Silné Rusko plánující válku proti nám jako členovi NATO nemusí pro svět, nebo běžné Rusy znamenat pohromu. Pro nás by ji to ale znamenalo, takže mě to příliš netěší, ať už si panslavisté myslí co chtějí. Rusko mělo v CCCP otevřenou možnost založit panslovanský stát a fungovat v něm jako pečující silný rodič. Místo toho jsme dostali přesun z první trojice nejvyspělejších států na světě někam do první padesátky, na hranice ostnaté dráty, STB a politické popravy. Sorry, ale na druhou šanci v tomhle nevěřím, protože "pachatel" nejen že svých činů nelituje, ale smutně vzpomíná, jak dobře se měl když je prováděl.

  A fakt, že je v Českých fórech tolik česky píšících Rusů, kteří velmi důsledně kopírují názory oficiální Kremelskou propagandu je zneklidňující ještě víc. Samozřejmě, mají pomoc i v přesvědčených Češích (nebo užitečných blbcích, záleží na tom, jestli SSSR 0,2 vidíte jako ráj nebo jen další peklo).Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:08 01.01.2015

  To Daniel: přesnost 2.5m považujete za více než dostatečnou? Možná tak pro určení polohy klubu při postování mejdanu na Facebook. Dnes je u profesionálních stanic GNSS standardem ...Zobrazit celý příspěvek

  To Daniel: přesnost 2.5m považujete za více než dostatečnou? Možná tak pro určení polohy klubu při postování mejdanu na Facebook. Dnes je u profesionálních stanic GNSS standardem subcentimetrová přesnost za použiyí referenčních pozemních stanic a cca decimetrová za současného použivání GPS a GLONASS.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  14:01 01.01.2015

  to "daniel78": Sorry, samozřejmě správně má být "..... experimentálních nástrojů. ...." -> ".... experimentálních procesorů...." :p

  to "daniel78": Sorry, samozřejmě správně má být "..... experimentálních nástrojů. ...." -> ".... experimentálních procesorů...." :p

 • Deortc
  14:00 01.01.2015

  to "daniel78": Ještě jen stručná poznámka k tomu OpenSPARC. Zde je k danému tématu trochu bližší info: http://www.oracle.com/technetw... Jak se tam ...Zobrazit celý příspěvek

  to "daniel78": Ještě jen stručná poznámka k tomu OpenSPARC. Zde je k danému tématu trochu bližší info:
  http://www.oracle.com/technetw...

  Jak se tam píše, Oracle k volnému použití uvolnil nejen samotný design, ale také i simulační a verifikační nástroje.... takže si s navrhováním SPARC dnes vlastně může hrát takřka kdokoliv, kdo je dané problematiky aspoň trochu znalý.... prostě ideální záležitost na tvorbu různých experimentálních nástrojů.
  Opět se tím potvrzuje jak jsou ti Amíci hodni obdivu a jak ostatním pomáhají v technologickém vývoji. :)Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  13:33 01.01.2015

  to "daniel78". Tak, pokud je moje info správné, tak ten Elbrus-8C NENÍ žádný originální ruský vývoj, alébrž jedná se o Oracle OpenSPARC (Oracle někdy roce 2006 kompletní design ...Zobrazit celý příspěvek

  to "daniel78". Tak, pokud je moje info správné, tak ten Elbrus-8C NENÍ žádný originální ruský vývoj, alébrž jedná se o Oracle OpenSPARC (Oracle někdy roce 2006 kompletní design svých SPARC procesorů uvolnila jako open-source pod názvem OpenSPARC).
  Jak jsou Elbrusy skutečně úspěšné a jak čile se v reálu skutečně vyrábějí, myslím, že o tom nám dá docela dobrou představu třeba tento článek z roku 2002:
  http://www.zive.cz/clanky/rusk...

  Už tehdy se bylo chvástáno jak je Elbrus nej nej nej a jak všechny a všechno porazí..... Dnes se můžeme za tech 12 let ohlédnout a zjistit jak to nakonec skončilo v reálu. :)

  Mimochodem, kde je Oracle se svým SPARC dnes? Toto je nejnovější procesor od Oracle (M7)
  http://www.theregister.co.uk/2...

  Kdo jste toho schopni, sami si parametry tohoto procesoru porovnejte s Elbrus -8C abyste si udělali obrázek, kde se skutečný vývoj nalézá dnes..... A jen na okraj poznamenávám, že ten Oracle M7 bude zákazníkům skutečně k dispozici, bude v běžném prodeji, na rozdíl od imaginárního Elbrusu....Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  11:48 01.01.2015

  to stetula jenom zpřesním info 1. co se týče přesnosti, tak ono záleží, kdo co a komu umožní a uvolní a hlavně na implementaci, civilní GPS vysílá signál, který by umožňoval ...Zobrazit celý příspěvek

  to stetula

  jenom zpřesním info

  1. co se týče přesnosti, tak ono záleží, kdo co a komu umožní a uvolní a hlavně na implementaci, civilní GPS vysílá signál, který by umožňoval i přesnější zaměření, ale levnou implementací v přijímačích se znehodnotí jeho přesnost, ale pořád to víc než stačí. Třeba Galieo pojede po dostavbě, pokud k ní dojde, asi na 5cm samozřejmě za úplatu a při obousměrné komunikaci.

  2. jenom upřesním Elbrus čipy nevyrábí, nechává si je dělat u TSMC, viz http://rbth.co.uk/science_and_... pouze je navrhuje a to konkrétně pod Moscow Center of SPARC Technologies (MCST), to je velký rozdíl, co se ale kvituji, je to vlastní návrh, žádný ARM. To že si to sami nevyrábí by mohl být vojenský problém. Zvládnout prakticky výrobu na nějakých 28nm už není legrace.

  3. Yotaphone je zajímavý implementací el. ink, jinak ničím, standardní čínská masovka plná "západních technologií" vyrábějící se v Singaporu u Hi-P International. Dokonce i Yota si udělala kanceláře v Singapuru. Jako počin roku jej označil komentátor Forbes v recenzi.Skrýt celý příspěvek

 • stetula
  10:51 01.01.2015

  Deortc, je vidět že jsi vcelku neznalý ( hloupý ) nebo nechceš vědět 1. Glossnas přesnost civilní 1,6 metrů GPS civilní 2,5 metrů plánované Galileo 1,2 m 2. pokud jde o čipy ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc,
  je vidět že jsi vcelku neznalý ( hloupý ) nebo nechceš vědět
  1. Glossnas přesnost civilní 1,6 metrů GPS civilní 2,5 metrů plánované Galileo 1,2 m

  2. pokud jde o čipy tak v rusku existuje firma Elbrus která vyrábí čipy pro celý bývalý východní blok , čile spolupracuje s Intelem a má v USA zaregistrovaných 80 patentů které využívá i Intel podílí se na vývoji Intel procesorů a varábí svoje pod názvem ELBRUS nyní novinka 8 jádro
  http://tabletnet.cz/ostatni/35...

  3. mobilní telefon Yotaphone - 2 na západě počin roku doporučuji si přečíst recenzi

  dále vyrábí běžné spotřební zboží ale bohužel je v evropě neuvidíš protože je vyrábí podle Ruské normy GOST a ta není shodná s EN normamaSkrýt celý příspěvek

 • Ján
  23:36 31.12.2014

  Dobrý deň, toto je moj prvý príspevok. Vážne už mam toho dosť, ako sa obyvatelia jednej krajin nechajú rozdeliť a ovplynovať sa propagandov dvoch súperiacich veľmocí, ktorým ...Zobrazit celý příspěvek

  Dobrý deň, toto je moj prvý príspevok.

  Vážne už mam toho dosť, ako sa obyvatelia jednej krajin nechajú rozdeliť a ovplynovať sa propagandov dvoch súperiacich veľmocí, ktorým ani trochu nezaléží na tejto krajine a snažia sa ju len využit vo svoj prospech.

  Vážne EU alebo jej krajiny nedokážu zaujať vlastný postoj ale vedia sa iba pripojiť na jednu alebo druhú stranu?
  Jednotná Europa by dokázala zabrániť tomuto nezmyselnému konfliktu, lenže to zrejme nedokáže, kedže musí riešiť iné "dôležité" problémy( aké, to už viete samy).

  Nerobim si ilúzie ani o jednej strane(USA/Rusko).
  Ale ak nepodporujem jednu stranu musim byť automaticky na ten druhej strane?
  Svet je iba čierny alebo biely? Mne sa zdá že je farebný (nie niesom homosexuál).

  A vážne posudzovanie strán ich technologickým pokrokom je už vážne zúfale.
  Domorodí afričania, indiáni a další boli tou zlou stranou iba preto že nemala také vyspelé technológie, takú "vyspelú" spoločnosť ako ich nepriatelia?Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  22:59 31.12.2014

  Já jsem o tom ruském venkovu psal ve snaze poukázat na děravost tvrzení níže, jak je Rusko standardní moderní země. A jak je technologicky na výši. Jak v čem a jak pro koho. Pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Já jsem o tom ruském venkovu psal ve snaze poukázat na děravost tvrzení níže, jak je Rusko standardní moderní země. A jak je technologicky na výši. Jak v čem a jak pro koho. Pro vlastní obyvatele určitě ne...
  K té doktríně - pro mne osobně se tím nic nezměnilo, já jsem jim nevěřil nikdy.
  Stejně jako Němcům a Francouzům. Ale ti skopčáci aspoň nějak účtovali s minulostí. Ne bůhvíjak, ale cosi proběhlo. Rusko je furt stejné. A to, že Rusko není CCCP, mě osobně přijde úsměvné. Třeba ta hymna je hodně jiná, že...
  Ale to je jedno. Toto je téma, kde se posekají obě tři strany. Ti co Rusy můžou, ti co je nemůžou a ti co jsou domněle nad věcí... Každý si řekne svoje, proběhne několik dělostřeleckých výměn s municí z různých zdrojů a zase bude klid.
  Pochybuju, že se někdo na základě něčích diskuzních příspěvků na an.cz chytne za nos a řekne "no jo, máte recht, celý život žiju v bludu".
  Prostě, bla bla bla... Ale k tomu diskuze jsou. Pořád lepší, než po sobě začít střílet.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 8