NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Nemo
  22:24 31.12.2014

  Velmi kvalitní článek, alespoň je vidět že média dělají opět "strašecí" propagandu. ALe to už je tradicí, polopravdy míšené s fantazií nejvíc prodávají. Opět se rozebírá ...Zobrazit celý příspěvek

  Velmi kvalitní článek, alespoň je vidět že média dělají opět "strašecí" propagandu. ALe to už je tradicí, polopravdy míšené s fantazií nejvíc prodávají.

  Opět se rozebírá ukrajinské téma ze všech stran, ale když se na to podíváme nezaujatě tak zjistíme příčinu vzniku takto velikého ukrajinského státu s přičleněním tradičně ruských oblastí. Tím je vznik vyváženého prostředí kde jihovýchodní oblasti mají vyvažovat severozápadní a zajišťovat rozředění extremistických nálad. Dokonce se na Západě objevuje názor že by se oblasti východního výběžku měly nechat Rusku, jenže opomíjí fakt že o ně samotná RF nestojí (dobře ví proč). SIce by získali menší oblast a zarovnání hranic ale to by rozhodně nevyvážilo vytvoření státu stavějícího na fašistických tradicích a navíc po tomto řešení snadno přijmutelného do Aliance.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:41 31.12.2014

  To Deo: mám KETku, němčina v poho a francouzsky kvůli tchýni němnožko umím. U vás mám pocit, že i s češtinou valčíte a pochlubit se v jednom vlákně dvakrát, že něco ignorujete je ...Zobrazit celý příspěvek

  To Deo: mám KETku, němčina v poho a francouzsky kvůli tchýni němnožko umím. U vás mám pocit, že i s češtinou valčíte a pochlubit se v jednom vlákně dvakrát, že něco ignorujete je super...
  Zkuste na nějaké škole či vědecké úrovni citovat wiki. Poletíte. Wiki je zdroj informací hodnotný jako facebook.
  Nicméně zkusil nyste argumentovat jinak, než ad hominem?
  Izrael je speciální připad. Nikdo na světem nemá srovnatelnou úroveň vědy a umění.
  Byl jste někdy na Slovenském či Polském venkově?Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  21:19 31.12.2014

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...). Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se ...Zobrazit celý příspěvek

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...).
  Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se zlatým ardcem...Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  21:19 31.12.2014

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...). Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se ...Zobrazit celý příspěvek

  ...a co teprve Izrael (počet Nobelovek vzhledem k počtu obyvatel - a nejde o Nobelovky za mír...).
  Byli jste někdy na ruském venkově? Já ano. Špinavé díry plné zpitých mužiků se zlatým ardcem...Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  20:12 31.12.2014

  to fenri: Ad. báječný Glonass. Možná jsem zaostalý, ale aspoň umím kváknout i jinak než jen česky (nebo že by spíš rusky ve tvém případě?? :)) ). Takže co se týče přesnosti, je ...Zobrazit celý příspěvek

  to fenri: Ad. báječný Glonass. Možná jsem zaostalý, ale aspoň umím kváknout i jinak než jen česky (nebo že by spíš rusky ve tvém případě?? :)) ). Takže co se týče přesnosti, je Glonass údajně MÉNĚ přesný než GPS (hovořím o tom, co je uvolněno pro civilní účely).
  viz. http://en.wikipedia.org/wiki/G...
  Co se týče dostupnosti, tak celosvětové pokrytí má teprve někdy od minulého roku.
  V češtině máš nějaké info o Glonassu třeba zde:
  http://mobil.idnes.cz/rusky-na...

  Já bych naopak řekl, že na to, že je Rusů skoro 140 milionů, vykazují echt bídný progres. Např. Němců je "jen nějakých 80 milionů a jsou technologickou i exportní velmocí. A to neexportují nerostné suroviny na rozdíl od Rusů. Kde by Rusové byli bez příjmu z tohoto exportu svého nerostného bohatství?Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  19:44 31.12.2014

  To deortc: soudruh je stav mysli, kdy dotyčný jedinec nekriticky nadřazuje ideovou myšlenku nad realitu. Tj. např. že Venezuela je vedle USA ;-) K technologiím - jde o dvě věci: ...Zobrazit celý příspěvek

  To deortc: soudruh je stav mysli, kdy dotyčný jedinec nekriticky nadřazuje ideovou myšlenku nad realitu. Tj. např. že Venezuela je vedle USA ;-)
  K technologiím - jde o dvě věci: zaprvé Rusů je dost málo a těžko očekávat, že budou vyvíjet paralelní technologický svět k tomu globálnímu. Na globálních technologiích pracuje několik miliard lidí (nejsou americké, třeba v USA se moc elektroniky už fakt nevyrábí), sotva jim bude konkurovat ve všech oborech cca 100M+ lidí. Na to, že je jich cca 10-14x víc než nás, si vedou dobře na to, abychom jimi pohrdali. V protiletadlové, protiraketové obraně jsou na absolutní světové špičce )na to je nabalena řda oborů, technlogií) a dalo by se pokračovat dlouho.
  Proč pořád píšete o něčem, o čem víte s prominutím kulové? Podpora GLONASSu (včetně komunikačních a triangulačních algoritmů) je zahrnuta už ve starých GNSS jako Magellan ProMark500, které se už řadu let nevyrábí. Jsou v iPhonu 5, terý byl designován před X lety. Nic to ale nemění na faktu, že i Rusové zdarma a civilům poskytují GNSS systém. S vyšší přesností než GPS. Není pochyb, že další generace GPS bude přesnější než GLONASS a tak dál se to bude točit. To, že jste zaostalý a neznalý neznamená, že GLONASS nefuguje naprosto korektně. Já s ním a s GPS pracuji rutinně. Ale stejně jako Vás nezajímají dějiny, odmítáte uznat i technologie, které zrovna vy, nepoužíváte.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  19:30 31.12.2014

  Ad. žerprý vojenská námořní základna USA v Sevastopolu.... Ono je to dost těžký, když se plká o něčem bez schopnosti přečíst si skutečný zdroj ze kterého ta zpráva ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad. žerprý vojenská námořní základna USA v Sevastopolu.... Ono je to dost těžký, když se plká o něčem bez schopnosti přečíst si skutečný zdroj ze kterého ta zpráva pochází.....
  Ono jde totiž o to, že Amíci plánovali opravdu školy - ŠKOLY - která byla školou před opravou a školou by zůstala také i po opravě.
  Podobné projekty provádějí a financují všude ve světě ve státech s nálepkou "rozvojové", kam je Ukrajina zahrnuta. Jestli to tak chceš nazvat, tak je to součást US propagandy, páč na škole by byla bronzová tabulka s nápisem, že škola byla rekonstruována za americké peníze.
  Mimochodem pokud vím, tak ještě nedávno na stejném seznamu bylo také i Rusko než jej Amíci vyškrtli s odůvodněním, že když je Rusko dostatečně silné na okupaci svých sousedů, tak žádnou rozvojovou pomoc a další výhody od Amíků už nepotřebuje.
  Ad. údajná špiška Ruska v technologiích...ale že mají ty svoje technologie fakt výborně utajené, páč je není nikde vidět. :) Hned bych si koupil třeba ruský procesor, nebo i celý počítač, ale když ti tajnůstkáři ruští mě to nechtějí prodat. :))
  A to ruské zdravotnictví - průměrný věk dožití v Rusku je nejlepší vizitkou jeho báječných kvalit. :)
  Ad. Glonass - jak dlouho je uvolněný pro civilní účely? Rok? Nebo snad dokonce dva? A kdy už začal pracovat s pokrytím celé Země? Je to taky rok, nebo dokonce celé dva? Auta s navigací GPS se na běžném trhu prodávala už někdy před 15ti lety, mobily s GPS i v Ćesku byly celekm běžné už někdy před deseti lety. Je tedy od Rusů moc pěkné, že dnes už snad možná funguje i ten jejich Glonass. Jestli je opravdu funkční, to netuším, páč jsem to nikdy nezkoušel.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:28 31.12.2014

  daniel78: ano tak tyto psí kusy by si mohli odpustit a měli by se chovat opatrně aby neohrozili sebe ani ostatní, jenže tohle dovádění mezi pilotama vojenských letadel bylo ...Zobrazit celý příspěvek

  daniel78: ano tak tyto psí kusy by si mohli odpustit a měli by se chovat opatrně aby neohrozili sebe ani ostatní, jenže tohle dovádění mezi pilotama vojenských letadel bylo odjakživa a to platí i u ponorek, kdy vzájemné havárie zaviněné tou či onou stranou nejsou vyjímkou. Prostě si ukazují, kdo má větší koule (či rakety) ale je to pouze harašení, snad každému je jasné, že jeden po tom druhém střílet nebude.

  S tou homosexualitou to zas děláte z komára velblouda, ale že se na tom naši novináři vyřádili jen co je pravda... přitom jde jenom o zákaz propagace mezi dětma, a nejedná se jenom o homosexualitu, ale i o jiné netradiční sexuální aktivity, jako je pedofilie apod, takže za to, že jste gay, vás vážně nikdo nezavře, pokud si to nebudete s druhým chlápkem rozdávat za bílého dne někde na námku. Ty zákony nejsou v rozporu s jakýmikoliv zákony jiné vyspělé země. Že ale ženský v saudské arábii nemůžou řidit auta to už vám ale evidentně nevadí, nebo se o tom minimálně nepíše, takže mám pocit, že se zabýváte prkotinama, jenom proto, že jsou protiruské, ale podstatné věci vám unikají.Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  19:15 31.12.2014

  to Moogwi ať si klidně lítají, ale mohli by aspoň komunikovat s letovými dispečery a mít zapnuté transpondery, on ten B747 točí dost špatně. Jinak hezký článek je na ...Zobrazit celý příspěvek

  to Moogwi

  ať si klidně lítají, ale mohli by aspoň komunikovat s letovými dispečery a mít zapnuté transpondery, on ten B747 točí dost špatně. Jinak hezký článek je na https://medium.com/war-is-bori... o tom, jak SU 27 lítají z Kaliningradu
  Pokud tedy nebudeme spoléhat na photoshop a podobné, tak bych řekl, že s tím SU 27 nedělají hezký manévr v mezinárodních vodách byť na špionážní letadlo a ukazovat rakety se už vůbec nedělá :-) To není rozhodně přátelské gesto.Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  19:09 31.12.2014

  supreme Aha, takže zrušení programu na rekonstrukci dokonce dvou škol za destičku na budově US NAVY je budování základny, http://rt.com/news/154180-us-n... Díval ...Zobrazit celý příspěvek

  supreme Aha, takže zrušení programu na rekonstrukci dokonce dvou škol za destičku na budově US NAVY je budování základny, http://rt.com/news/154180-us-n... Díval jste se, kde vůbec ty školy jsou a kde jsou vojenské základny? Dokonce chtěli nechat opravit i dětskou nemocnici, na to jste zapomněl. Dokument o rekonstrukci a závěry z něj plynoucí jsou 2 odlišné věci, odlišujte fakta od domněnek.

  Jina neonacisti jsou na obou stranách, viz
  http://www.ibtimes.co.uk/russi...
  http://foreignpolicynews.org/2...

  Docela by mě zajímalo, co by dělali, kdy se potkali na východní Ukrajině.

  Jinak základna na Kubě byla uzavřena 2001, letos v létě proběhli pověsti o jejím znovuotevření, ale Putin to dementoval. Tak a teď co, lhal (na Krymu nejsou ruští vojáci a pak je vyznamenal) nebo mluvil pravdu. Zatím se neví, takže musíme vycházet, že není otevřená.Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:05 31.12.2014

  Ohledně letů ruských strategických bombardérů.. rusové moc spojenců nemají, pokud tedy chtějí někde dálkově lítat, logicky se často přibližují státům, které budou takto podrážděne ...Zobrazit celý příspěvek

  Ohledně letů ruských strategických bombardérů.. rusové moc spojenců nemají, pokud tedy chtějí někde dálkově lítat, logicky se často přibližují státům, které budou takto podrážděne reagovat.. to by jinak museli létat snad jenom kolem severního polu a pak hnedka zase domů a nad pevninu by se pomalu ani nedostali. Jinak tohle je vděčné téma všech novinek, kde se hnedka napíše palcový titulek o agresivních ruských andulách a jak kvůli tomu musí startovat stíhačky nato. Když se ale začtete blíže do článku, zjistíte, že k žádným narušením hranic nedošlo a vše se odehrává nad mezinárodním prostorem. USA dálkové bombardéry určitě také létají, s tím rozdílem, že kolem ameriky moc států, které by si stěžovaly není, a v Evropě se přece nebude psát o amerických agresivních letadlech, které se přibližují k něčímu území, jsme přeci spojenci, takže na tom nic divného není. Porušování vzdušného prostoru Pákistánu drony z USA to už rozebírat snad ani nebudem.. Jinak nemůžete se dívat na celou situaci z pohledu Čecha, tedy nás, protože ano, máme špatnou zkušenost se SSSR, o tom žádná, ale je potřeba dívat se na to globálně. Je to 25 let a doba se od té doby změnila, určité období sme byli satelitem velmoci, stejně tak jako jižní amerika byla dvorkem USA, a dovolím si tvrdit, že ta se k těmto státům, kde uplaťnovala svůj vliv, chovala hůře, než sssr k nám. Je zajímavé, že němcům už druhou světovou nikdo o hlavu neotlouká a jsou to výborní spojenci, ale přes rusy se evidentně přenést ještě nedokážete.. Jenže jak říkám, doba je jiná, rusové od nás odešli, stejně tak jako z německa, kde mimochodem američani trčí do teď. Samozřejmě že k nám jsou amíci hodní, vlezli sme do nato, do eu, jakoukoliv suverenitu sme hodili za hlavu a teď když si na zapádě prdnou tak se můžem přetrhnout. Jenže ono se stačí malinko vzepřít a hned je oheň na střeše, myslím že o tom by nám něco pověděli v maďarsku či řecku. Jestli si myslíte, že usa jsou nějací naši spojenci, tak jste hodně bláhový a bohužel vymytí propagandou, ti zadarmo a z dobré vůle nikdy nic neudělají, sledují pouze své zájmy. V minulosti bych napsal to samé o SSSR a moc bych nedal za to, kdyby někteří místní oslíci tak jak hýkají o USA hýkali o SSSR jak je to super spojenec. Vykašlat se na všechny, být suveréní a nelízt nikomu do zadku to je nám bohužel cizí.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  18:46 31.12.2014

  Todomatch - Já ty fakta dávám, to že Vy si je nedokážete otevřít, to už je Váš problém, né můj. Chcete důkaz k Pentagonu a jeho výběrovému řízení, tak prosím, zde ho máte, snad ho ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Já ty fakta dávám, to že Vy si je nedokážete otevřít, to už je Váš problém, né můj.
  Chcete důkaz k Pentagonu a jeho výběrovému řízení, tak prosím, zde ho máte, snad ho dokážete i otevřít.
  http://soudek.blog.idnes.cz/c/...

  A USA neposilují svůj vliv řekněme v Evropě? Odsuzujete Rusko za něco, co dělá i Vaše milovaná Amerika! Jen každý někde jinde a podle mého názoru je to naprosto normální, dělo se to vždycky a dít se to také vždycky bude. Jen Evropští obyvatelé nejsou tak proamericky naladění, jako jihoameričtí rusky.

  "To je jejich sen člověče." Důkaz toho, že je to jejich sen. Všech obyvatel Mexika, nějaký průzkum apod. Říkal jste, že já nedávám fakta a důkazy, ale to Vy, jak je vidět také ne. Ale stále jste neodpověděl, jak by reagovali USA v případě, který jsem Vám už asi 2x popsal a stále jsem nedostal odpověď?

  Co se týká Kuby, tak tam možná ta bývalá základna je, ale nefunkční! Kapiš to? Nefunguje, jen stojí. Nebo snad máte DŮKAZ, že ta základna opravdu funguje, kromě fotky z googlemap?

  2009 je dávno? Dobře no, u mě to moc dávno tedy není.

  K Ukrajině ani Srbsku psát nebudu, jen bych se opakoval a jelikož je dnes poslední letošní den, tak mám i jiné věci na práci.

  Takže jen k těm stranám. Můžete si říkat, jaký jsou to "fašisti", ostatně Američani také každého, kdo s nimi nesouhlasí označí za "fašisty". Je to normální, už si mnozí zvykli. Lidé je volí a volí je hodně a to je asi to nejdůležitější - evidentně je tedy jako fašisti nevidí. Já jsem rád, protože zastávám Nacionalistické myšlení a hodnoty. Né, nejsem Nácek, to je uplně jiná věc. Ostatně, Američané skutečné nácky na Ukrajině podporují, viz.:
  http://photos-f.ak.instagram.c...

  http://4.bp.blogspot.com/-U1tB...

  http://4.bp.blogspot.com/-84UB...

  Co se Holandska týče, tak viz. zde:
  http://aeronet.cz/news/holands... Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:46 31.12.2014

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je ...Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je alarmující je potratovost. Na potrat chodí v Rusku násobně víc žen než v zemích EU nebo v USA. Pravoslaví nepravoslaví. V kombinaci s nešťastným ruským alkoholismem je ta situace nesrovnatelnou s tou u nás a na západě. I když to vypadá, že oni jsou pro rodinu a my ne, opak je pravdou. Dělají z nouze ctnost. Šikanou homosexuálů se maximálně blíží nějaké islamistické zemi, jednak tím nic nevyřeší ale otevřou vrátka tupé lidové xenofobii.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:46 31.12.2014

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je ...Zobrazit celý příspěvek

  to Supreme: Tak zrovna podpora rodiny v Rusku nevychází z nějakých etických hodnot, ale z katastrofálního stavu ruské spolecnosti. V Rusku je vyšší rozvodovost než v EU ale co je alarmující je potratovost. Na potrat chodí v Rusku násobně víc žen než v zemích EU nebo v USA. Pravoslaví nepravoslaví. V kombinaci s nešťastným ruským alkoholismem je ta situace nesrovnatelnou s tou u nás a na západě. I když to vypadá, že oni jsou pro rodinu a my ne, opak je pravdou. Dělají z nouze ctnost. Šikanou homosexuálů se maximálně blíží nějaké islamistické zemi, jednak tím nic nevyřeší ale otevřou vrátka tupé lidové xenofobii.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  18:32 31.12.2014

  to Kozulus: Co vykládáte, přečtěte si téma článku! Tím jeď ruská vojenská doktrína! Tady je psaní o Rusku sakra na místě. Podívejte se na vedlejší články o K-46A nebo ruských ...Zobrazit celý příspěvek

  to Kozulus: Co vykládáte, přečtěte si téma článku! Tím jeď ruská vojenská doktrína! Tady je psaní o Rusku sakra na místě. Podívejte se na vedlejší články o K-46A nebo ruských železničních raketových komplexech, tam řešíme technické věci. Nebo téma PAK-FA tam je to taky bez politiky, ale tady je téma ruská vojenská doktrína hrome.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  18:15 31.12.2014

  Deortc - No, tak těch pozitiv je tam podle mého soudu více než dost, ale zřejmě to bude také tím, jaké hodnoty Vy podporujete. Pokud bych měl jmenovat, tak je např. ochrana ...Zobrazit celý příspěvek

  Deortc - No, tak těch pozitiv je tam podle mého soudu více než dost, ale zřejmě to bude také tím, jaké hodnoty Vy podporujete. Pokud bych měl jmenovat, tak je např. ochrana tradičních hodnot, zákaz propagace homosexuality mezi mládeží, podpora rodin s dětmi, pohrdání radikálního islámu, nemultikulturalismus. Pak chrání suverenitu jiných zemí (Sýrie). Je absurdní, že si myslíte, že Rusko je zaostalé v technologiích nebo třeba zdravotnictví. Ve všech těchto věcech jsou špička. Rusko má své vlastní GPS (Glonass) a ve vesmírném programu jdou prudce nahoru, viz. letošní zkoušky raket Angara. To, že to Vy nevíte neznamená, že to oni nemají. USA je supervelmoc, která šíří demokracii a bla, bla, bla. No prosím, myslet si to můžete, já tak naivní nejsem, stačí, když se podívám na události posledních let (Kosovo, Libye, Ukrajina)...Skrýt celý příspěvek

 • Kozlus
  18:08 31.12.2014

  Gratuluju. Todomach a jemu podobni exoti zabili dalsi diskuzi. Odvadite super praci.

  Gratuluju. Todomach a jemu podobni exoti zabili dalsi diskuzi. Odvadite super praci.

 • fenri
  18:06 31.12.2014

  DEORTC - ono, Vám je spousta věcí zjevně ukradených a na svoji omezenost jste ještě hrdý. Turecko okupovalo území Řecka. To je proruský názor? USA klidně vymění vlády v zemích, ...Zobrazit celý příspěvek

  DEORTC - ono, Vám je spousta věcí zjevně ukradených a na svoji omezenost jste ještě hrdý. Turecko okupovalo území Řecka. To je proruský názor? USA klidně vymění vlády v zemích, které se jim nezdají a to je taky fakt. Co je na tom proruského?
  Jsem Čech a nejsem ignorant. Oba moji dědové utekli pochodu smrti, který organizovali naši spojenci. Jedna moje babička zemřela díky našim spojencům. Kus za chalupou mám hromadný hrob ze 17. století, kde jsou oběti jiného Německého vpádu. Máme svoje zkušenosti s Němci. Horší, četnější a dlouhodbější, než s Rusy.
  Za komunismus u nás nemohou Rusové (když už, tak SSSR, kde ve špičkách bylo mnoho kavkazanů, ukrajinců apod.), ale my sami, protože jsme si komouše zvolili. Je znakem slabochů svalovat svjí slabost a blbost na jiné.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  18:00 31.12.2014

  Ještě to Deortc: pokud potřebujete přesně určovat polohu, tak si zrovna s GPS moc nevystačíte. Profesionální GNSS používají GPS i ruský GLONASS s tím, že GLONASS je přesnější. ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě to Deortc: pokud potřebujete přesně určovat polohu, tak si zrovna s GPS moc nevystačíte. Profesionální GNSS používají GPS i ruský GLONASS s tím, že GLONASS je přesnější. Nicméně věřím, že i v tom odhalí Vaše bdělé oko odporné proruské smýšlení a zalíbení v rusku. Správný soudruh přeci nepochybuje a klidně bude tvrdit, že Venezuela či Brazilie jsou vedle USA, žádá-li si to ideové zadání. Běžte s tím věčným osočováním do háje chlapi, a pojďte se bavit o faktech bez emocí.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  18:00 31.12.2014

  to fenri: No, konkrétně "na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a konstatováním, že základny USA jsou území Ruska blíže" vůbec nic. Avšak na většině tvých dalších příspěvků ...Zobrazit celý příspěvek

  to fenri: No, konkrétně "na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a konstatováním, že základny USA jsou území Ruska blíže" vůbec nic. Avšak na většině tvých dalších příspěvků snad skoro všechno. :)
  Jinak, jestli Turecko někde něco okupovalo a nějakému fenrimu se zřejmě, chápu-li situaci správně, zdálo, že Amíci proti tomu nedostatečně "bučeli" na mezinárodní scéně, jestli se Rusáci kdysi v minulosti řezali s Tatarama, atd..... to je vcelku ukradené zase mě. Já jsem Čech a jakožto Čech mám s Rusama zkušenost Čecha a tato zkušenost není nijak pozitivní, protože díky čtyřicetileté vládě Moskvy se z naší původně rozvinuté průmyslové demokratické země stal zaostalý jakýsi východní pašalík....
  Ty nejspíš Čech nejsi, dle stylu tvých příspěvků soudím, že jsi nejspíš Rus a tak je pochopitelně tvoje zkušenost a náhled na Rusko zcela odlišný od toho mého. Tož každý si nechejme to svoje. :)
  Jinak souhlas s tím, že jeden z nás dvou je soudruh, já to teda ale ani náznakem nejsem. :)Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 8