NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • fenri
  17:51 31.12.2014

  To Todomach: člověče pokud nemáte na globus, rád Vám na něj přispěji. Tvrdit, že Brazílie je blízko USA je nepochopitelná tupost. Navíc posilovat svůj vliv ve světě je běžné u ...Zobrazit celý příspěvek

  To Todomach: člověče pokud nemáte na globus, rád Vám na něj přispěji. Tvrdit, že Brazílie je blízko USA je nepochopitelná tupost. Navíc posilovat svůj vliv ve světě je běžné u všech zemí a činí tak každá, dle svých možností.
  Nevím, nakolik blízko se americká vojenská letadla blíží k Rusku (nad územím suverénních států ovšem létají běžně), nicméně nemám povědomí, že by ruské vojenské letadlo bylo kdy sestřeleno hluboko v území USA: Vice versa to neplatí, takže myšlenka úzkostlivého respektování vzdušného prostoru cizích zemí USA mi přijde lehce nevěrohodná.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  17:47 31.12.2014

  To Deortc: připomínáte mi hlášku z Pelíšků: "A komu tím prospějete?" -takže můžete být konkrétnější: co je "vyhraněně proruského" na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a ...Zobrazit celý příspěvek

  To Deortc: připomínáte mi hlášku z Pelíšků: "A komu tím prospějete?"
  -takže můžete být konkrétnější: co je "vyhraněně proruského" na změření vzdálenosti mezi Venezuelou a USA a konstatováním, že základny USA jsou území Ruska blíže? To je prostě fakt, který není ani proruský, ani protiamerický. To je prostě realita. Nehledejte ve všem ideový náboj soudruhu.
  Mám se tvářit, že Turecko neokupovalo území cizího suverénního státu (a ani se nenamáhalo s nějakým referendem), jenom proto, abych držel nerozbornou soudružskou linii? Mám se tvářit, že si USA nedosadili brutálního diktátora jež zabil několik desítek tisíc lidí a dlouuuhou řadu let ho podporovali? Mám se tvářit, že Tataři od třináctého století nedělali genocidu na Rusech a nezotročovali je? Proboha, co je na tom proruského? Vy přes ideovou slepotu odmítáte i změřitelná fakta.
  Ruská životní úroveň či zdravotnictví jsou mi ukradené, ale nemám rád, když stádo bučí nesmysly, které odporují i pohledu do mapy, jen když to má ten správný ideový náboj. Kapišto?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:37 31.12.2014

  Přeji vám všem tady to nejlepší do nového roku! Hodně zdraví a pohody a přání štěstí taky posílám našim vojákům na zahraničních misích a taky našim západním spojencům. Ruským ...Zobrazit celý příspěvek

  Přeji vám všem tady to nejlepší do nového roku! Hodně zdraví a pohody a přání štěstí taky posílám našim vojákům na zahraničních misích a taky našim západním spojencům. Ruským vojákům pak přeji, aby se vrátili co nejdřív zdraví a celí z dovolené na Ukrajině a už si dali pokoj. A speciálně těm kteří jsou vnitřně spjati s Ruskou federací posílám taky novoroční video dárek. Tohle vás prostě musí roztančit hošani:

  https://www.youtube.com/watch?... Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:29 31.12.2014

  to semtam: Děkuji pěkně! To je teda něco!

  to semtam: Děkuji pěkně! To je teda něco!

 • Todomatch
  17:26 31.12.2014

  Supreme: Předně, chovejte se slušně a neurážejte, tady nejste někde v Rusku ale v civilizované České republice. A za druhé zkuste někdy odpovědět podloženými fakty a ne jen někde ...Zobrazit celý příspěvek

  Supreme: Předně, chovejte se slušně a neurážejte, tady nejste někde v Rusku ale v civilizované České republice. A za druhé zkuste někdy odpovědět podloženými fakty a ne jen někde opsanými výmysly. Co to je za tvrzení "že je moc dobře známo že na oficiálních stránkách Pentagonu bylo vyvěšeno výběrové řízení na stavbu vojenské základny v Sevastopolu"? Takový výmysl vám tady opravdu nikdo baštit nebude (sna ani Luky ne). Ale zkusím to vzít popořádku. Patrně nechtíc sám dokazujete jaká je skutečně ruská vojenská doktrína, když uvádíte že Rusko posiluje svůj vliv v Brazílii a vůbec v Jižní a Latinské Americe, nejsou to země poblíž Spojených států a neměly by si je USA tedy připojit? Ptáte se na Mexiko, tak tam udělejte referendum, zda chtějí být připojeni k USA a výsledek bude 100% ANO! To je jejich sen člověče. To USA musí stavět ploty a střežit hranice domobranou. Dále Kuba, ruská základna na Kubě je. Je asi 10 km od Havany a jmenuje se Lourdes. Chcete tvrdit, že je vyklizená a zbořená? Tady je na google maps http://goo.gl/Phw8wD.... Není veřejně přístupná a stále to je "ruské území" - spí. Pokud jde o Putina, ten ví moc dobře co dělá jeho armáda a hlupáka možná dělá z vás. Vždyť si projeďte web a zjistíte, že ty lety trvají už dávno. Co myslíte, byla před pěti lety tedy v roce 2009 válka na Ukrajině? Nebyla? To je divné, protože pak nechápu proč ruský strategický bombardér Tu-160 letě provokovat až k břehům Kanady a jako náhodou to bylo ani ne 24 do návštěvy prezidenta Obamy v Torontu. A co k tomu řekl již tehdy - připomínám že v roce 2009 - kanadský premiér Stephen Harper? Už tehdy vyjádřil znepokojení nad rostoucí agresivitou ruských akcí. "Opravdu nás to znepokojuje. Již několikrát jsem vyjádřil obavy naší vlády kvůli stále agresivnějším ruským akcím na celém světě i v našem vzdušném prostoru". Odkaz zde: http://goo.gl/TFkLPx... Tu-160 (v kódu NATO Blackjack) je ekvivalent k americkému B-1 Lancer, znovu se tedy ptám, kdy k Rusku letěla americká bé jednička? Proč něco tak trapného Rusko dělá? Zřejmě pro publikum vašeho ražení. K Ukrajině, Supreme píši to stále dokola, neaplikujte ruské zvyklosti na Evropu, NATO si nemůže nikoho připojit. To je technicky nemožné, dotyčný by musel požádat, splnit podmínky a muselo by s tím souhlasit všech 28 (dvacetosm) členů aliance a to je zcela nemožné! Minimálně Německo dalo dopředu vědět, že by nesouhlasilo! Navíc Putin ukradením Krymu a pokusem o ukradení Východní Ukrajiny udělal chytrý tah, který mnohým uniká - jedna z podmínek při vstupu je, že uchazeč nesmí mít územní spory se svým sousedem a ty už Ukrajina navěky díky Krymu má, protože se Krymu nikdy oficiálně nevzdá. Vaše rasisticky zabarvené uvažování o Kosovu a Srbsku jsem trošku předpokládal, proto jsem ho již lehce předjímal. Množí-li se Kosovští Albánci jako myši, jak se množí Rusové? A tím se dostávám k tomu co píšete v závěru o údajném vítězství proruských stran v západní Evropě. Jejich proruskost vyplývá až jako druhotný rys z jejich rysu základního - jsou polofašistické strany propojené s neonacistickým hnutím, křísícím staré rasistické a antisemitské ideály. Proto lnou k Rusku a proto je současní Mekka neonacismu Rusko podporuje. Nebo snad nevíte o tom, že Le Penovci jsou a vždycky byli fašounci, stejně jako maďarská partička Jobbik, která veřejně ostrakizuje veřejně činné osoby židovského původu? Trošku tuším, že to víte a že se vám to líbí, potom je ale trošku absurdní obviňovat ukrajinské nacionalisty z fašismu, nemyslíte? K vašemu smíchu na závěr, opravdu nevíte, že vlivní Rusové z okolí prezidenta Putina deponovali své majetky na západě a že tam žijí jejich rodiny a děti studují? A to včetně Putinovy dcery, která žila v Nizozemsku, ale po sestřelu malajského letadla kde nejvíc obětí pocházelo právě z Nizozemí raději rychle odcestovala (odkaz zde: http://goo.gl/w2ud4t)... ? Opět tuším, že to víte, ale to se vám zase tak moc nelíbí, tak se radši „jako“ smějete.

  Snad tím neobtěžuji ostatní přispěvovatele, ale snažím se do těchhle výkladů vkládat i odkazy a informace na zdroje, které se váží k hlavnímu článku.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  17:11 31.12.2014

  Dotaz na Superme, semtam, fenri a další geroje :) zastávající vyhraněné proruské a antiami postoje. Mohli byste objasnit co konkrétně tyto vaše postoje utváří? Co konkrétně na ...Zobrazit celý příspěvek

  Dotaz na Superme, semtam, fenri a další geroje :) zastávající vyhraněné proruské a antiami postoje.
  Mohli byste objasnit co konkrétně tyto vaše postoje utváří? Co konkrétně na Rusku vnímáte jako pozitivní prvky? Čím si Rusko tento váš obdiv vlastně zaslouží? Že by snad třeba svou zaostalostí? Nízkou životní úrovní? Špatným zdravotnictvím? Svým vyhrožováním zbraněma?
  Přiznám se, že ač se snažím sebevíc, nic co bych dokázal obdivovat na Rusku nenalézám. OK, prodávají nám ropu a plyn, ale to nedělají z nějaké filantropie, ale žijou z toho, protože nic moc jiného, čím by dokázali konkurovat v zahraničí, prostě nemají, snad ještě kromě zbraní.
  A naopak, na USA mohu vidět milionšest negativ, ale na druhé straně také minimálně stejné množství také i pozitiv - denně využívám jejich GPS, rád si přečtu o nejnovějších objevech, které na Marsu učinilo Curiosity, o to, jaké nové exoplanety objevil Hubbleův teleskop, atd....atd.... Jedině Američani světu zachraňují zadek v případě Eboly.... kdybychom se měli v tomto směru spoléhat na Rusko, tak..... fakt chmurná představa.....
  USA, jakožto jednozančně nejsilnější světová supermocnost, samozřejmě dělají množství kontraverzních akcí, ale na druhé straně je to také země, která ve světě ostatním státům prošlapává cestičku vědecko-technického vývoje.... např. bez vojenského výzkumu DARPA a bez US firem typu Intel, IBM, Motorola, atd... bychom tady teď žádnou diskuzi nevedli, protože kdybychom v oboru počítačů a počítačových sítí měli používat plody ruského vývoje, tak to bychom si spolu nejspíš moc nepokecali. :))
  Safra, proč zrovna vám jakožto Čechům s naší historickou zkušeností je Rusko tak sympatické? Ten dotaz opakuji znova, protože mě je to fakt naprosto nepochopitelné.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:44 31.12.2014

  Všem přeji PF 2015

  A pro Todomatcha, protože má rád youtube videa. Tak jedno silvestrovské video ruské opozice.

  https://www.youtube.com/watch?...

  Všem přeji PF 2015

  A pro Todomatcha, protože má rád youtube videa. Tak jedno silvestrovské video ruské opozice.

  https://www.youtube.com/watch?...

 • fenri
  16:14 31.12.2014

  Ke krymským Tatrům - přečtěte si Mannsteinovy paměti. Jsou plné chvály na to, jak jim krymští Tataři pomáhali, jak je podporovali a vítali. Takže pomineme-li několik set let ...Zobrazit celý příspěvek

  Ke krymským Tatrům - přečtěte si Mannsteinovy paměti. Jsou plné chvály na to, jak jim krymští Tataři pomáhali, jak je podporovali a vítali. Takže pomineme-li několik set let genocidního chování Tatarů vůči Rusům, má i tento Stalinův krok ne zcela vylhaný základ a není nijak mimo ho srovnat s chováním Čechů vůči Němcům po válce.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  16:11 31.12.2014

  To Todomach: nechce se mi reagovat na všechny vaše nesmysly, tak snad jen na dva: -to vaše "blízko" mezi Venezuelou a USA je min. přes 1700km. Měřítko je sviň. Je to mnohem dál, ...Zobrazit celý příspěvek

  To Todomach: nechce se mi reagovat na všechny vaše nesmysly, tak snad jen na dva:
  -to vaše "blízko" mezi Venezuelou a USA je min. přes 1700km. Měřítko je sviň. Je to mnohem dál, než od nejbližších základen USA k hranicím Ruska
  -obsazování území: náš spojenec Turecko obsadilo Severní Kypr. Mnohem spornější a násilnější akce, než Krym. Pokud se USA nezdá vývoj v nějaké zemi, v klidu tam vojensky vletí a vládu změní za tu, která jim vyhovuje (řekněme Dom. republika, jako příklad, ale je toho víc).Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  16:10 31.12.2014

  Todomatch - Rusko na Kubě ŽÁDNOU vojenskou základnu NEMÁ! Neprovozuje tam nic, kromě toho, že tam občas kotví ruské válené lodě, což kotví i např. v Řecku, viz. nedávno: ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Rusko na Kubě ŽÁDNOU vojenskou základnu NEMÁ! Neprovozuje tam nic, kromě toho, že tam občas kotví ruské válené lodě, což kotví i např. v Řecku, viz. nedávno: http://i.imgur.com/O99KIRw.jpg...
  Moc nechápu, proč zmiňujete země Jižní Ameriky, protože je moc dobře známo, že tam všechny ty země jsou víceméně anti-USA a pro-Ruský a to včetně Brazílie. Rusko s Čínou tam dlouhodobě posilují svůj vliv a to vše se souhlasem vlád daných zemí, ale i obyvatel. Na celém kontinentě je pro Rusko velmi přátelské prostředí. Ale neodpověděl jste na otázku. Jak by USA reagovali, kdyby Mexiko (jeho opravdový soused) chtělo vstoupit do BRICS a poté by povolilo Rusku si tam postavit vojenskou základnu? Je totiž moc dobře známo, že na OFICIÁLNÍCH stránkách Pentagonu bylo vyvěšeno výběrové řízení na stavbu VOJENSKÉ ZÁKLADNY v Sevastopolu, kde jí má právě Rusko.
  Co se týče ještě Jižní Ameriky. Ekvádorský prezident Rafael Correa rozhodl, že uzavře Americkou základnu v jeho zemi. Proč asi? A otázka je, proč tam vlastně Američané vůbec byli?

  Ne, takže vlastně Putin neví, co dělala a dělá jeho armáda? Notak, nedělejte ze sebe hlupáka. Rusko je zrušilo, ale nově obnovilo. Samozřejmě myslím dálkové lety, ne ty nad Ruském území. Nebo jim snad i ty nad jejich územím také vyčítáte?

  Aha, aha. Takže, když NATO chce k sobě připojit Ukrajinu, tak oni se vlastně k Rusku nepřibližují, ale Rusko se přibližuje k nim. To je opravdu logické. Podle mě je až neuvěřitelné, jak zde obhajujete tu zločineckou událost, kterou provedlo NATO v současném Srbsku. Už jsem tu mnohokrát mluvil o tom, že KOSOVO bylo HISTORICKÉ území Srbska. To, že se Albánci množily jako myši až nakonec byli ve většině oproti Srbům na tom nic nezmění! A teď co to odstartovalo. Albánci napadli 4x srbské vojáky. Jednalo se o teroristické útoky, nebo ne? Srbsko tedy zasáhlo (logicky) a poslalo vojska do Kosova, aby to tam uklidnily. A pozor, velvyslanec USA pro Balkán v té době označil UCK za jasně teroristickou organizaci! Byli to totiž UCK, kdo vyháněl nealbánské obyvatelstvo z Kosova a většina z nich byli Srbové! Až poté zasáhla armáda! Zasáhla na svém území, aby UCK zničily! A pokud se nepletu, NATO nemělo souhlas od OSN! Prostě tam vlítli, ačkoliv Srbská armáda pouze bránila své obyvatele před Albánskou genocidou! Trošku si něco zjistit a pak dělat chytrého by neuškodilo.

  Nikdo je v Evropě nechce vidět, proto vyhrávají volby v Evropě více méně pro-ruské a anti-USA strany. Ve Francii Národní Fronta, ve Velké Británii UKIP, v Dánsku Dánská lidová strana, v Maďarsku FIDESZ s Jobbikem apod.
  http://www.telegraph.co.uk/com...
  Podívejte se i do diskuze, možná Vás překvapí, jak to Britové ve skutečnosti vidí, ale nejen oni, jsou tam vidět např. polská jména.

  "proč si všichni Rusové, kteří na to mají" no jistě, všichni kteří na to mají :D No tak jsem se aspoň pořádně zasmál, když už nic jiného :DSkrýt celý příspěvek

 • daniel78
  15:36 31.12.2014

  to supreme a kam až do minulosti půjdeme? Původně tam žili Skytové a Kimmeriové, pak řecké kolonie atd... nemají na Krym tedy větší právo než Rusové, kteří se tam objevili cca ...Zobrazit celý příspěvek

  to supreme
  a kam až do minulosti půjdeme? Původně tam žili Skytové a Kimmeriové, pak řecké kolonie atd... nemají na Krym tedy větší právo než Rusové, kteří se tam objevili cca 1780?
  Jinak nejsem historik, rozhodně tedy nezpochybňuji sklízení lidí, páč o něm nic nevím, ale wikipedie citující článek z idnes od Adama Hájka, který nevím odkud bral informace, neberu jako 100% zdro, nadto když se termín "sklízení stepí" nikde jinde na české netu neobjevuje.
  Ovšem myslím si, že dnes už jsme jinde a už za Stalina i Hitlera se vědělo, co je v rozporu s lidskými právy. To, že Tatary vykopl z vlaku někde na Sibiři, rozhodně nebylo OK.
  Ale protože článek se týká úplně něčeho jiného, nebudu již dál v diskuzi tímto off topic směřem pokračovat.Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  15:17 31.12.2014

  daniel78 - Kdyby jste si dal tu práci a jenom se koukl na obyčejnou wikipedii, tak by jste si mohl udělat obrázek sám, viz.: "Roku 1243 VPADLI na Krym Tataři a poloostrov se ...Zobrazit celý příspěvek

  daniel78 - Kdyby jste si dal tu práci a jenom se koukl na obyčejnou wikipedii, tak by jste si mohl udělat obrázek sám, viz.:

  "Roku 1243 VPADLI na Krym Tataři a poloostrov se stal součástí tzv. Zlaté hordy. Někteří historici odhadují, že při nájezdech obávané krymskotatarské jízdy, tzv. sklízením stepí mezi 15. a 18. stoletím, byly odvlečeny a prodány do otroctví v Osmanské říši až 3 miliony lidí, především Ukrajinců, ale také Rusů, Bělorusů a Poláků."

  "Po klíčovém vítězství Ruska nad Osmanskou říší v páté rusko-turecké válce (1768–1774) byl Krymský chanát zcela ovládnut a carevnou Kateřinou Velikou v roce 1783 i formálně připojen k Ruskému impériu. Postupně byla vybudována vojensko-námořní infrastruktura přístavu Sevastopol."Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  14:56 31.12.2014

  Pro Supreme: Dobře, že jste zmínil ruskou základnu na Kubě. Jinými slovy, Rusko mělo a má desítky let to, co vyčítá všem ostatním tj. svou vojenskou základnu cca 150 km od hranic ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro Supreme: Dobře, že jste zmínil ruskou základnu na Kubě. Jinými slovy, Rusko mělo a má desítky let to, co vyčítá všem ostatním tj. svou vojenskou základnu cca 150 km od hranic USA. Ta základna tam stále je a že ji Rusko nevyužívá tak, jako za éry SSSR, je dáno jenom tím, že na to nemá peníze. Dalším příkladem by mohla být Venezuela, kterou si Rusko snaží získat dlouhodobě. Touží tam mít základnu a již nyní tam často hostují ruské bombardéry a kotví ruské válečné lodě. Když se podíváte na mapu, uvidíte jak blízko Venezuela je. Ruská letadla mimochodem směle porušují vzdušný prostor okolních zemí a ani se nenamáhají to vysvětlovat - aby nedošlo k mýlce - ne že by se přiblížila k hranicím vzdušného prostoru, ale prostě si vojenskými letadly přeletí třeba přímo přes Kolumbii (soused Venezuely) bez jakéhokoliv povolení a souhlasu příslušné vlády. Ještě blíž k USA je Salvador, Nikaragua, Honduras - to jsou země, kde Sovětský svaz systematicky podněcoval a podporoval levicové gerily k protiamerickým postojům a dnes tam usiluje získat místo pro své základny (třeba Nikaragua).

  K těm letům ruských strategických bombardérů k západním zemím – nemáte pravdu Rusko je nikdy nezrušilo, létají pořád, poslední rok lety neobnovili, jenom zvýšili frekvenci. A dejte mi odkaz na ekvivalentní akce ze strany USA, kdy letěli B-52, B-1 nebo něco podobného třeba v doprovodu F-16 k hranicím Ruska a točili až po startu záchytných stíhaček? Zjednoduším vám hledání. Nikdy!

  Ke kradení zemí. Rusko je jedinou zemí od roku 1945, která si dovolila destabilizovat, vojensky obsadit a poté připojit území sousedního suverénního státu. Něco podobného se v Evropě skutečně od roku 1945 nestalo. Krym si totiž Rusko připojilo ke svému území, učinilo z něj svoji nedílnou součást, hodlá tam vybudovat základny a umístit jaderné zbraně - jinými slovy je to Rusko, kdo posunuje jaderné zbraně směrem k NATO. A dočká se odpovědi. Kosovo si nikdo nepřipojil! Ani EU ani USA. Kosovo nebylo k nikomu připoutáno, naopak, Kosovo získalo samostatnost o kterou usilovalo desítky let. Vždy to byla autonomní problematická oblast s převážně Kosovskoalbánským obyvatelstvem a Srbsku se tam samospráva vykonávala obtížně, drželo toto území jenom silou a tím, že dosazovalo úředníky podle etnického klíče. Kosovští Albánci nám mohou být nesympatičtí, ale nemůžeme tvrdit, že by v Kosovu nežili, že by neměli autonomii a že by nečelili systematickému nepřátelství ze strany Srbska. Srbové Kosovci hluboce pohrdají a nenávidí je podobně jako mnozí u nás třeba Romy, přesto jim ale chtěli vládnout. Když došlo k jugoslávským válkám, uviděli srbští nacionalisté příležitost, zabít dvě mouchy jednou ranou a zbavit se nenáviděných Kos. Albánců a začali se zastrašováním a vyháněním. Během krátké doby dosáhly srbské bojůvky i pravidelná srbská armáda toho, že do Albánie a Makedonie uprchli statisíce (!) Albánců a situace se stala neúnosnou. OSN v součinnosti s humanitárními organizacemi nezvládaly budovat utečenecké tábory a sousední země se obávaly, že se konflikt přelije k nim. Třeba Makedonie, která má sama jen něco přes dva miliony obyvatel přijala 250 000 tisíc běženců. Celkem z Kosova uprchlo přes třičtvrtěmilonu Kosovců a dalších 200 000 bylo mimo své domovy. Abych to vyjádřil v procentech vyhnáno, nebo na úprku bylo 90% (!) populace Kosovských Albánců. Situace začala být opravdu kritická a proto dostalo NATO zelenou. Můžete stokrát psát, že Kosovští Albánci obchodují s drogami a UCK byla teroristická organizace, že je podezření na obchody s lidskými orgány, můžete si v duchu říkat dobře jim tak „čmoudům“ ale na uvedených faktech to vůbec nic nemění.

  A k Putinovi. Ať si ho Rusové nechají. Nikdo jim ho nebere. Ať si nechají ořezat občanské svobody za další velkoruskou vidinu o zvláštní roli Ruska v dějinách. Jejich věc. Měli vízovou povinnost a usilovali o její změnu, teď o ni definitivně přišli. Nikdo je v Evropě nechce vidět. Jistě - hoteliérům možná budou chybět petrorubly, které tam utráceli ruští Rittigové a Janoušci, ale oni je nakonec nahradí západní turisté a už se to děje.

  Ještě otázka Supreme - proč si všichni Rusové, kteří na to mají, budují svá druhá rodinná sídla na tom zkaženém západě, proč si kupují nemovitosti ve Francii a jinde, proč posílají své děti studovat na americké univerzity, proč žijí jako třeba Putinova dcera na západě? Proč nezůstanou v Rusku se svým miláčkem z Kremlu? No vypadá to že tam nakonec zůstat budou muset - z jedné strany jim západ silně omezí možnosti aktivit mimo Rusko a z druhé strany je Putin volá zpět i s jejich konty a těm se neeeebudééééééé chtít. Jen ať Rusové tleskají snu o Velkorusku a Novorusku, budou usínat s pocitem velikosti a síly a jednou se probudí a zjistí že žijí v takové pěkné Severní Koreji.

  Takže prosím o odpověď, proč Rusové posílají studovat, pracovat a žít své děti na zlý západ a zvláště do krachujících fašistických USA. A mimo to stále běží kvíz pro Lukyho jak dlouho platil zákaz ruštiny na Ukrajině a kdo tento zákon zrušil?Skrýt celý příspěvek

 • daniel78
  13:54 31.12.2014

  to supreme jsem už hodně offtopic a předem se omlouvám, nechci flame, ale nedá mi to, proč se asi 98% obyvatel Krymu cítí Rusi? Protože Stalin prohlásil po obsazení Krymu za II. ...Zobrazit celý příspěvek

  to supreme
  jsem už hodně offtopic a předem se omlouvám, nechci flame, ale nedá mi to, proč se asi 98% obyvatel Krymu cítí Rusi? Protože Stalin prohlásil po obsazení Krymu za II. sv. v. Tatary za kolaboranty a nechal veškeré tatarské obyvatelstvo masově deportovat do Uzbekistánu, na Sibiř a na Ural. V 60. letech byli Krymští Tataři rehabilitováni, jejich návrat však byl povolen až v roce 1988. Celkem bylo odsunuto 220 tisíc osob, během transportu asi 100 tisíc osob zahynulo. Proto tam mají Rusové většinu. O tom, že na Krymu žilo i hodně Němců je už asi zbytečné mluvit, stejně jako jak dopadli. Stejné to bylo v pobaltí, kde se k místním obyvatelům choval Stalin stejně jako Hitler k židům, proto je tam tak velká menšina Rusů
  .
  To jsem prostě nemohl nechat být. Názor ať si udělá každý sám.Skrýt celý příspěvek

 • Deortc
  13:46 31.12.2014

  Názor nejen na názor od "Luky". Tak jsem si přečetl příspěvek od výše zmíněného "Luky" a přiznám se, že koukám doslova s otevřenou hubou. Naprosto nechápu jak nějaký Čech může ...Zobrazit celý příspěvek

  Názor nejen na názor od "Luky".

  Tak jsem si přečetl příspěvek od výše zmíněného "Luky" a přiznám se, že koukám doslova s otevřenou hubou. Naprosto nechápu jak nějaký Čech může zastávat tak vyhraněně rusofilní postoj a dokáže tak intenzivně plivat po USA:

  Vždyť zrovna my Češi máme ten nejmenší důvod pro jakékoliv fusofilní postoje, protože zrovna Moskva - Rusko (nástupnický stát Sovětského svazu) nás přes 40 let okupovalo - prvních 20 let se o čemkoliv veřejném rozhodovalo v Moskvě a následujících 20 let nás Rusové dokonce okupovali i vojensky. Natahali k nám svoje jaderné zbraně, udělali z nás cíl pro vojska NATO, museli jsme jejich okupační armádu živit.....

  Moskvě "vděčíme" za zaostávání v ekonomice, které se projevuje ještě i dnes i za zničenou morálku ve sroznání se zeměmi, které zkušeností s vládou Moskvy neprošly.

  A naopak, Američani nám nikdy nic špatného neprovedli. Nemáme ani ten nejmenší důvod si na Amíky stěžovat. Naopak, přispěli k rozpadu a zániku totalitního východního bloku ve kterém jsme byli sovětským satelitem.
  Navíc dnes snad úplně my všichni každodenně využíváme plody amerického technologického vývoje - namátkou např. internet, díky kterému vůbec můžeme tady teď komunikovat (paketový přenos a rodinu protokolů TCP/IP vymysleli Američani a jedná se o původně vojenský výzkum ARPA - předchůdkyně dnešní DARPA, v CERNu vymysleli "pouze" protokol http, což je jen jeden z mnoha protokolů nejvyšší tzv. aplikační vrstvy - i když je fakt, že je to protokol snad nejpoužívanější), už před nějakými dvaceti lety Amíci uvolnili GPS i pro běžné civilní použití, které s naprostou samozřejmostí dnes denně využíváme, v počítačích používáme americké procesory (OK, ARM je britský :), ale ti ostatní - Intel, AMD, PowerPC, nVidia, SPARC, MIPS, atd...atd.. jsou Amíci :) ).
  Američané nám v dnešní době zpřístupňují poznatky o vesmíru (viz. robotická vozidla na Marsu, vesmírné dalekohledy, atd....), v současné době testují lék proti Ebole, atd...atd.... žádná jiná země tak silně světu nepřispívá svým vědeckým a technickým pokrokem jako to dělá USA.

  Naproti tomu současné Rusko je klasická zaostalá rozvojová krajina přežívající z exportu svých nerostných surovin a jediné hightech, které dokáže dát dohromady, jsou zbraně. Přiznám se, že to mě připadá jako hodně malý příspěvek k rozvoji.

  Opravdu nechápu důvod zrovna u nás Čechů k jakémukoliv rusofilství na jedné straně a nenávisti vůči USA na draně druhé..... když s Moskvou máme tak špatnou historickou zkušenost ze které jsme se nevyhrabali ještě ani dnes.

  Mimochodem, k tomu údajnému předlužení USA.... mrkněte se jak je vůči velkosti svého DPH zadlužené třeba Japonsko, Velká Británie, apod.... a ječí snad někdo, že ty země musí zbankrotovat?Skrýt celý příspěvek

 • Superme
  13:20 31.12.2014

  Todomatch - Vy furt ale nevidíte ten důvod, proč se takto Rusko začalo k ZÁPADNÍM zemím chovat. Jak by asi zareagovali USA, pokud by se Mexiko chtělo stát součástí BRICS a Rusku by ...Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch - Vy furt ale nevidíte ten důvod, proč se takto Rusko začalo k ZÁPADNÍM zemím chovat. Jak by asi zareagovali USA, pokud by se Mexiko chtělo stát součástí BRICS a Rusku by tam povolily vybudovat vojenskou základnu, řekněme na severu Mexika? Myslíte si, že by to byli slova a činy typu: "Jste demokratičtí, je to vaše volba apod." nebo by se tomu jakkoliv snažily zabránit, protože by jejich největší nepřítel "získal" jejich sousední zemi a chtěl si tam vybudovat vojenskou základnu? Neznamenalo by to snad ohrožení bezpečnosti USA? Stačí se podívat, jaké mají bobky, když Rusové řekli, že uvažují o znovuotevření a vybudování své základny na Kubě. Najednou jsou Amíci kamarádi Kuby?

  "provokují s fingovanými nálety bombardérů k hranicím vzdušného prostoru západních zemí"

  Nevíte snad, že Rusové dříve tyto lety zrušily? Jenže dnes je opět museli obnovit, hlavně kvůli USA. A nezlobte se na mě, ale USA toto také dělají, jen se o tom nepíše na idnesu apod. USA je NIKDY nezrušily! Vždy takto provokovali a Vy tu zmíníte pár letů Ruských bombardérů?
  https://www.youtube.com/watch?...

  Podívejte se, Putin tam zrovna toto perfektně vysvětlil.


  " kradou celé země"

  Ano, pomocí referenda je "kradou"... to je vážně neuvěřitelný. Znáte někoho, kdo někdy byl na Krymu? Četl jste někdy nějaký názor takovéhoto člověka? KAŽDÝ kdo tam byl Vám totiž řekne, že se tam 98% obyvatel cítí být Rusi. A zatímco je Rusové takto "kradou", tak USA je rovnou zničí, viz. Libye, Jugoslávie, Irák...

  A věřte mi, že USA by právě podobného Jelcina chtěli v Rusku vidět. Slabého vůdce, který jim vše odsouhlasí, leze jim do zadku. To hold Putin nedělá, proto je potřeba ho odstranit. Jenže to by nesměl mít tak obrovskou popularitu mezi Rusy.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  12:34 31.12.2014

  to Nikdo: Díky za odkaz. To je opravdu zajímavé čtení. Rusko vlastně uvolňuje a rozšiřuje možnosti použití svých jaderných zbraní. Podle toho, co tam píší, už totiž namají plnit ...Zobrazit celý příspěvek

  to Nikdo: Díky za odkaz. To je opravdu zajímavé čtení. Rusko vlastně uvolňuje a rozšiřuje možnosti použití svých jaderných zbraní. Podle toho, co tam píší, už totiž namají plnit pouze funkci pro odstrašení nebo funkci jaderné odvety při napadení zvenčí. Podle informací uvedených v článku Rusko použije (může použít) jaderné zbraně i v případě, že bude ohrožena jeho suverenita nebo územní celistvost. Zvláště poslední zmíněná "územní celistvost" je pikantní. Východní zloděj už zase volá chyťte zloděje. Mít takovou miloučkou vojenskou doktrínu Ukrajina a k tomu pár jaderných střel ve skladu, mohla by kvůli ukradení Krymu udělat z Moskvy jezero Boneville pro testování superrychlých speciálů. Jistě, byla by to sebevražda, ale je dobré si to uvědomit zrovna na tomhle čerstvém případu - vojenský zábor Krymu jistě bylo porušením územní celistvosti Ukrajiny. Ruská destabilizace východu Ukrajiny by zase mohla být vyložena, jako jasné ohrožení ukrajinské suverenity a jaderné síly by mohly rozžnout - mít ruskou vojenskou doktrínu - pár dalších teček na mapě Ruska. Jenže, co je dovoleno pánovi není dovoleno kmánovi. A hlavně Rusko připravilo Ukrajinu o jaderné zbraně a nakonec i o územní celistvost, kterou jí za to výměnou slíbilo. Takový ruský bratrský obchod. Dalším překvapením by mohla být ruská vize omezeného použití jaderných zbraní v menších konfliktech. Paradoxně je to zdůvodněno tím, že dnes by kvůli tomu nehrozila velká jaderná válka supervelmocí. Jak to? To jako, že Američané nejsou tak zlí a natěšení na válku s Ruskem? Ale i omezené použití jaderných zbraní není zase taková novinka, uvažovali o tom i Američané a popravdě nenapadlo vás někdy, že třeba IS by si něco podobného zasloužil?Skrýt celý příspěvek

 • Nikdo
  08:07 31.12.2014

  také zajímavý článek k tématu http://www.sekuritaci.cz/role-...

  také zajímavý článek k tématu http://www.sekuritaci.cz/role-...

 • liberal shark
  07:35 31.12.2014

  Vynikající článek ! Pokud tomu dobře rozumím, tak ruská doktrína nedoznala žádných kvalitativních změn. Odvěcí nepřátelé zůstávají stále nepřáteli. Doktrína je napsána velmi ...Zobrazit celý příspěvek

  Vynikající článek ! Pokud tomu dobře rozumím, tak ruská doktrína nedoznala žádných kvalitativních změn. Odvěcí nepřátelé zůstávají stále nepřáteli. Doktrína je napsána velmi komplexním a profesionálním způsobem. Oceňuji zahrnutí boje v informačním prostoru jako integrální součásti doktríny. Tuto formu boje (propagandu) Rusové používají velmi intenzivně a podle některých příspěvků na tomto fóru i úspěšně.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  03:41 31.12.2014

  Zatím přispěji jen stručně, Rusko ač ho vnímáme pozitivně či negativně. Tak současná situace nepřispívá k zdravému vývoji Ruska i EU a dalších evropských zemí. Dnešní situace ...Zobrazit celý příspěvek

  Zatím přispěji jen stručně, Rusko ač ho vnímáme pozitivně či negativně. Tak současná situace nepřispívá k zdravému vývoji Ruska i EU a dalších evropských zemí. Dnešní situace oslabuje celý evropský kontinent a proto si myslím, že je natolik nešťastná, že by Evropa jako taková měla vážně promyslet svůj dosavadní postoj. Tento postoj může být natolik důležitý, že je schopen rozhodnout další směřování Evropy jako takové. Pokud se bude Evropa připravovat na staronovou válku a případná vedlejší rizika budou přehlížena, tak to nepřinese nic dobrého.

  Prozatím tu bohužel nebylo od kritiků obrany Ruska sděleno co ho k jeho současnému postoji vede. Pokud toto nepochopíme, tak budeme jen slepými řečníky a zastánci módních frází.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 8