NÁZOR: Porovnání ruských vojenských doktrín 2010 a 2014

Putin_rusko
Vladimír Putin. / www.kremlin.ru

Server On War | On Peace na svých stránkách přinesl porovnání ruských vojenských doktrín z roku 2010 a 2014. Článek ve spolupráci se serverem On War | On Peace nyní přinášíme i našim čtenářům. 

 Ruský prezident Vladimir Putin v pátek podepsal upravenou verzi Vojenské doktríny Ruské federace. Bylo zajímavé sledovat vývoj této zprávy, která byla mnohde upravena tak, že Putin podepsal novou doktrínu (například zde) a že se hlavním nepřítelem stává ze dne na den NATO a Spojené státy americké.

Stačí ovšem trochu zapřemýšlet, osvěžit si paměť, podívat se do dokumentu, který nyní podepsal ruský prezident a porovnat jej s tím starým, aby člověk zjistil, že byť změn je v upravené Vojenské strategii ruské federace z roku 2010 relativně dost, zásadních posunů, které byly avizovány v médiích, je v ní poskrovnu. Jsou v ní ovšem jiné změny, které jsou zajímavé, protože reagují nejenom na Ukrajinu, ale i na další nástroje při vedené války, které byly dříve upozaďovány.

Zpráv o doktríně se vyrojilo v médiích skutečně mnoho, ale když jeden začal pátrat po zdroji, zjistil, že všechny informace v neruských médiích pocházejí nikoli z textu upravené ruské vojenské doktríny, ale z papouškování zpráv z ruských médií. Na okraj tedy, byla to ruská média, která nastavila minimálně  v prvních hodinách vnímání upravené vojenské doktríny na Západě a po těchto prvních několika hodinách se dál o ní bude zajímat málokdo.

Přitom doktrína verze 2014 byla od první chvíle dostupná na stránkách Kremlu podobně jako její předchůdkyně z roku 2010 (zde je anglický překlad doktríny z roku 2010). Takže se na Západě prosadil hrozící Putin, namísto střídmějšího hodnocení reality.

Nedalo mi to a pustil jsem se do srovnávání obou dokumentů. Chvíli to trvalo, ale nakonec vzniknul materiál, ve kterém je zachycena naprostá většina změn (ve formátu pdf jej naleznete zde). V tabulce jsou jen pasáže, ve kterých došlo ke změnám a – snad – z ní jasně vyplývá, co bylo vypuštěno, respektive přidáno. Srovnávání usnadnilo to, že oba dokumenty mají stejnou strukturu (jedná se tedy o úpravu strategie, nikoli o novou, jak se nepřesně v některých médiích uvádělo).

Mimochodem, tento přístup je správný a v souladu s tím, jak se má postupovat – „zemětřesením“ mají procházet strategické a koncepční dokumenty pouze v okamžicích skutečně radikálních a systémových změn, jinak mají být pouze upravovány, doplňovány tak, aby reagovaly na drobnější bezpečnostní, technologické a další posuny. A konečně, ruská vojenská doktrína z roku 2010 je podle mého názoru poměrně kvalitní materiál, který skutečně zásadní proměnu nepotřeboval.

Byť má výsledné srovnání v tabulce 21 stran i po zběžném prohlédnutí zjistíte, že se jedná o zpřesnění, či, z velké části, logické rozšíření stávají doktríny. Zdánlivě asi největší změnou je přesunutí požadavků na mobilizaci výše a její rozšíření/zpřesnění v letošním dokumentu a vypuštění kapitoly „vojenské plánování“. Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že otázky mobilizace mají vyšší prioritu, ale srovnání obsahu tomu příliš nenasvědčuje, byť je obecně kladen větší důraz na zajištění obrany země pro větší konflikty vyžadující například mobilizaci lidských i materiálních civilních zdrojů.

Nejprve však pár slov k tomu, co se objevilo nejenom v našich médiích, konkrétně, že NATO a jeho posilování se stalo nepřítelem Ruska, stejně jako Spojené státy a že hrozbou jsou protiraketové systémy konkrétně americký koncept „prompt strike“. Ve skutečnosti je slovní posun v nové vojenské doktríně minimální. Konkrétně ohledně NATO se ve verzi 2010 praví:

а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО) глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного права, приблизить военную инфраструктуру стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем расширения блока;

a ve verzi 2014:

а) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение ее глобальными функциями, реализуемым и в нарушение норм международного права, приближение военной инфраструктуры стран – членов НАТО к границам Российской Федерации, в том числе путем дальнейшего расширения блока;

Rozdíl je skutečně malý na to, aby se z něj dělal headline ve zpravodajství. Vyvozovat relativní „přitvrzení rétoriky“ je ale možné. Jen ovšem pramálo z těchto vět, ale z toho, že v dokumentu z roku 2010 se na jednom místě hovoří o „rozvoji vztahů s dalšími mezivládními organizacemi (Evropská unie a NATO)“, což z nové verze vypadlo. Naopak došlo na jiném místě verze 2014 – v pasáži hovořící o prevenci konfliktů – k přeformulování věty na „budování rovnocenného dialogu o bezpečnosti v Evropě s Evropskou unií a NATO.“

Podobné je to i z protiraketovou obranou. Ve verzi 2010 se uvádí:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, а также милитаризация космического пространства, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

a ve verzi 2014:

г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной сфере, реализация концепции „глобального удара“, намерение разместить оружие в космосе, а также развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия;

Co se týče konceptu „globálního úderu“, jde o zapracování pokusu o zvýšení schopností Spojených států zasahovat kdekoli na planetě v horizontu jedné hodiny, což může narušit rovnováhu sil. Tento koncept je starý přibližně pět let a v předchozí doktríně uveden nebyl, zřejmě z důvodu, že se nevědělo, jak vážně je míněn. Nyní idea stále žije, takže proč ji neuvést.

Důležitější je ovšem relativně časté zmiňování významu kosmického prostoru v materiálu, jeho kontroly, respektive zabránění, aby jej ovládl někdo ve svůj prospěch (primárně nejmenované USA). Zaměření na vesmír, podobně jako na oblast Arktidy je a bude pro Rusko jedním z významných vojensko-politických témat a novými prostory, kde se mohou vést válečné, či „zadržovací“ operace.

Další oblastí, která je v nové doktríně akcentována více, než dříve je zapojení různých orgánů státu do přípravy na krizové stavy až po mobilizaci všech zdrojů země (k doplnění „dalších orgánů“ došlo v letošní doktríně na mnoha místech, což je jasný posun k širšímu chápání řešení krizových stavů). Má se přepracovat právní rámec pro odvody a mobilizační opatření obecně (to bylo i v doktríně 2010 a dá se odhadovat, že za čtyři roky nedošlo k posunu), zvýšit prestiž vojenské služby, zlepšit nábory a spolupráci s různými sdruženími, agenturami, zkvalitnit výcvik a zlepšit vojensko-vlasteneckou výchovu k obraně.

Akcentace branné výchovy a vlasteneckého vzdělávání je zdá se novým prvkem, respektive novým zapracováním tohoto tradičního Putinova tématu do strategického materiálu. Například i mezi vnitřními ohroženími Ruska je uvedena i negativní propaganda zaměřená především na mládež a vedoucí k oslabení historických, duchovních a vlasteneckých tradic v oblasti obrany vlasti. Doslova:

в) деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества;

Výše uvedený bod nahradil tento v doktríně 2010:

в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных, военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Poměrně hodně upravená pasáž je i ta o vojenských konfliktech dneška, na které se mají připravovat ruské ozbrojené síly. Zde se jednoznačně odráží zkušenosti z Gruzie, ale především z Ukrajiny a dalších konfliktů (dá se odhadovat, že především těch na Středním východě), byť žádný z nich není explicitně zmiňovaný. Důraz je kladen na asymetrii při vedení operací, na význam informačního prostoru, komunikací obecně, autonomní systémy, ale i na působení polovojenských skupin a „soukromých vojenských společností“ v oblastech konfliktu (noční můrou jsou ty u hranic Ruska a shromažďování sil – především Západních – tamtéž) a tak dále.

Ruská doktrína v tomto podle všeho tedy přejímá to, o čem se hovoří a co se již nějakou chvíli vtěluje do strategických a koncepčních materiálů na Západě. Politika, politická a sociální nestabilita se kromě terorismu stává důležitým faktorem jak pro zajištění bezpečnosti státu, tak pro vedení vojenských operací, respektive přípravu na ně.

Na konci dokumentu, v tradičním výčtu úkolů vojensko-politické spolupráce, přibyl k různým organizacím a Bělorusku i význam koordinace společné obrany a bezpečnosti s Abcházií a Jižní Osetií, které podobně jako Krym (o tom není v dokumentu ani zmínka) Rusko prakticky před několika lety anektovalo. Bez zajímavosti není ani to, že se v dokumentu explicitně objevuje rozšiřování spolupráce v rámci BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika).

Chápu, že vše výše uvedené je asi pramálo zajímavé pro mainstreamová média. On, když si to člověk přečte, nic moc prvoplánově skandálního v nové vojenské doktríně nenalezne (po odborné stránce je samozřejmě zajímavá). Může si jen dovozovat, že Vladimir Putin vytyčil Rusku přípravu na válku asymetrickou i totální, obklíčení nepřáteli z transatlantické oblasti využívajících všech nástrojů – od ekonomických, přes sociální až po vojenské – a podobně. To je ovšem rétorická rovina.

O tom, že jakákoli realizace ve skutečnosti nebude tak jednoduchá může svědčit již před lety vytyčená urychlená modernizace ozbrojených sil, která ovšem neprobíhá tak rychle a kvalitně, jak bylo plánováno, stejně jako reforma armády a vojensko-průmyslového komplexu obecně.

Změna doktríny se dá také číst jako relativně nutný „upgrade“, který by nevzbudil větší pozornost, pokud by ji vzbudit neměl. Ať už kvůli situaci na Ukrajině, respektive neschopnosti splnit sliby na Krymu (mimochodem se spekuluje, že by problémy Krymu mohl vyrazit řešit Ramzan Kadyrov) či ekonomickým problémům, kterým není zdaleka konec. Prezident Putin zkrátka potřebuje zase vypadat hodně akčně, ať už jde o armádu, bezpečnost země, hledání a vypořádávání se s nepřítelem, ochranu tradic a vlastenectví, ekonomiku či „obyčejnou“ cenu vodky.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Kdy odepíšeme Evropu?

Proč je evropská civilizace tak úspěšná, jaká čeká evropskou civilizaci budoucnost a jaké jsou ...

Rusko modernizuje obří dopravní letouny An-124 Ruslan

Ruská firma Aviastar-P předala ruskému letectvu již šest modernizovaných obřích dopravních letadel ...

Nová letadla pro ruské letectvo

Ruské letectvo plánuje do roku 2020 získat 55 stíhaček Suchoj T-50. Informaci přednesl novinářům ...

Spojenci zpátky v Iráku

Americká armáda počátkem příštího roku pošle do Iráku 1000 výsadkářů 3. pěchotního brigádního ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Mrblauman
  03:19 31.12.2014

  Luky: Váš příspěvek mě natolik potěšil, že jsem si musel udělat jeho print screen. Opravdu skvělý názor s realistickým pohledem na věc. :)

  Luky: Váš příspěvek mě natolik potěšil, že jsem si musel udělat jeho print screen. Opravdu skvělý názor s realistickým pohledem na věc. :)

 • krystofmraz
  02:22 31.12.2014

  Ne že bych tak zdílel názor že za to můžou spojené státy, ale tohle věčné iracionální vlezdoprdelství opravdu nechápu. Když se kouknete na téměř libovolné opatření FEDu tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Ne že bych tak zdílel názor že za to můžou spojené státy, ale tohle věčné iracionální vlezdoprdelství opravdu nechápu. Když se kouknete na téměř libovolné opatření FEDu tak zjistíte že poškozuje ostatní státy. Ovšem viníka destabilizace ukrajiny bych viděl spíše v EU která v zájmu pseudohumanismu zde běžného (fobře se tu na to chytají hlasy) jednala naprosto amatérsky, jako by se ani neobtěžovala podívat se na wikipedii na dějiny "ukrajiny". V podstatě to byla podobná chyba jako invaze do iráku, včetně pozdější snahy osprahedlnit to nějakým "bojem se zlem" vrámci něhož se ovšem nadále dějí hrozné věci.Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:16 31.12.2014

  to Luky a Supreme: Chudák Rusko, USA ho chtějí napadnout rok co rok už od roku 1945, alespoň podle jejich propagandy. Ještě nebyl za těch 70 let den, kdy by po tom, podle lidí jako ...Zobrazit celý příspěvek

  to Luky a Supreme: Chudák Rusko, USA ho chtějí napadnout rok co rok už od roku 1945, alespoň podle jejich propagandy. Ještě nebyl za těch 70 let den, kdy by po tom, podle lidí jako vy, neprahli. Furt se k tomu ne a ne odhodlat. Přitom Rusové jim dávají takové příležitosti provokují s fingovanými nálety bombardérů k hranicím vzdušného prostoru západních zemí, kradou celé země, destabilizují své sousedy a USA pořád ne a ne zaútočit. Dokonce ani když bylo Rusko v rozvratu a Jelcin opilý toho nevyužili. Tak strašně to chtějí agresivní USA udělat a furt to nedělají.

  Není vám to divné? To je jako pořád o někom říkat, že krade i když ten člověk za celých svých 70 let života nic neukradne, vy o něm budete pořád říkat, pozor na něj a stříkat mu na dveře nápis zloděj!

  Kvízová otázka Luky, jak dlouho platil zákaz ruštiny na Ukrajině a kdo tento zákon zrušil?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  01:02 31.12.2014

  to fenri: Ptal jste po odkazu, že se něco takového děje v Rusku, k tomu se ta odpověď vázala. A mimochodem o takovém způsobu jsem zatím u nás nebo jinde opravdu neslyšel.

  to fenri: Ptal jste po odkazu, že se něco takového děje v Rusku, k tomu se ta odpověď vázala. A mimochodem o takovém způsobu jsem zatím u nás nebo jinde opravdu neslyšel.

 • Superme
  23:27 30.12.2014

  Luky - Skvěle napsáno a dlouho tu tak dobrý příspěvek nebyl! Jen bych ještě dodal, že díky tomu, jak jsou Spojené státy čím dál agresivnější se mnohonásobně zvýšila ve všech ...Zobrazit celý příspěvek

  Luky - Skvěle napsáno a dlouho tu tak dobrý příspěvek nebyl!

  Jen bych ještě dodal, že díky tomu, jak jsou Spojené státy čím dál agresivnější se mnohonásobně zvýšila ve všech oblastech Rusko-Čínská a Rusko-Indická spolupráce. Budeme doufat, že se Evropa nenechá vtáhnou do nesmyslné války s Ruskem. Tu válku nepotřebuje nikdo, jen jeden hráč - USA.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  22:54 30.12.2014

  To Todomach: zatímco nic podobného se u nás, v Německu, v USA...neděje?

  To Todomach: zatímco nic podobného se u nás, v Německu, v USA...neděje?

 • Luky
  21:50 30.12.2014

  Ve svém neutuchajícím zápalu vyzobávat tu a onu protiruskou hlášku,i konstrukci či exces zapomínáte na celek. Když budu chtít a budu mít čas zaspamovávat všechny diskuze nenávistí ...Zobrazit celý příspěvek

  Ve svém neutuchajícím zápalu vyzobávat tu a onu protiruskou hlášku,i konstrukci či exces zapomínáte na celek. Když budu chtít a budu mít čas zaspamovávat všechny diskuze nenávistí proti jakémukoli státu, vždy si najdu dostatek zdrojů (třeba si vyberu Indonézii nebo Slovinsko...).

  Co je ale podstatné - Rusko se po konci studené války stáhlo a začalo spolupracovat se západem. Vlastní Rusko i Rusové z toho těžili a neměli důvod toto měnit. A zkuste racionálně vysvětlit, že tomu tak není (mimochodem proč by například začalo dlouhodobou spolupráci s Francií na Mistralech, když podle vás už léta plánovali útok na Evropu?!!)! Ani Evropa neměla důvod na tom něco měnit a obchod s Ruskem narůstal každým rokem. Ten kdo začal být v hajzlu je USA a ani čachrování s finančními grafy na tom nic nezmění. USA mají nesplatitelný dluh, který nemůže být splacen ani za pomoci nestandarního a USA protěžujícího finančního systému. Jedině další expanze a velké hrátky s virtuálními čísly můžou tuto agonii zase posunout.

  Američani už od krize zkoušejí, co si mohou na Rusy dovolit. Sakašvili by neměl koule a ani důvod začít ostřelovat města v Abcházii, kdyby to nejprve nekonzultoval s Riceovou. Ta ho hezky podpořila a pak jen amíci sledovali, co se bude dít (tomu já říkám cynismus). Američanům se NEDÁ věřit.

  Naše zkušenost - američani skočili po firmách jako Aero a pardubická ERA a zařízli tam vývoj (akorát si zkopčili archivy). Ve věci Aera se zaručila americká vláda a JENOM DÍKY TOMU naše strana podepsala pro nás nevýhodnou a jednostrannou smlouvu. Američani ji ale nedodrželi a s nějakým slovem kongresu si mohli naši vytřít prdel. Za nehorázné penále nakonec češi Aero raději vykoupili, než by zaniklo. ERA šla nahoru také až s českým managmentem. Slovo vlády USA nemá žádnou cenu. Je úplně jedno, co se doopravdy děje, důležité je, co za lži dokola blekotají média. Dnes vám dokola budou opakovat, že modrá je oranžová a to tak dlouho, až tomu začnete věřit. Všechno se svede na Saudy, nebo jiné arabáše a přiblblý plebs se vůbec nepozastaví nad tím, jakto že jsou to největší spojenci USA (!NEDEMOKRATIČTÍ!). Nebo Rusy a komunisty, je to úplně jedno.

  Na Ukrajině - Amíci zafinancovali převrat, dosadili ke korytům JASNĚ PROTIRUSKÉ A NACIONALISTICKÉ figury. Následkem toho prošel jasně diskriminační protiruský jazykový zákon a tolerována a adorována byla zvěrstva a pogromy. To v zemi, kde je velmi početná ruská menšina a s Ruskem sousedí! Chcete mi říci, že amíci nevěděli co se stane? Samozřejmě, že to věděli. Je jasné, že další protiruské zákony by následovaly a Rusové by museli Krymskou základnu opustit. Je jasné, že by se tam Američané nacpali. Je úplně jedno co nám tu o tom Todomatchu napíšete. To co Rusové provedli byla reakce z donucení....garance negarance papír nepapír...to nikoho už nezajímá, důležité je, co se doopravdy děje. USA začaly tlačit na Rusy, ti reagují - není to zcela košér a lze to popsat i nesympaticky. NO A CO?Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  21:28 30.12.2014

  Tak si fenri zadejte to téma normálně na youtube a najdete videa, jak ně líčí pasti pomocí internetové inzerce a když přijdou na schůzku, tak tam čeká partička ruských nácků a ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak si fenri zadejte to téma normálně na youtube a najdete videa, jak ně líčí pasti pomocí internetové inzerce a když přijdou na schůzku, tak tam čeká partička ruských nácků a ponižuje je a vše si natáčí a pak to zveřejňují právě třeba na zmíněném youtube. Strašně mě dojímá jak se ruský národ pohoršuje nad zkaženosti západu obzvláště kvůli jeho toleranci k homosexualitě, protože Rusko je údajně silně oddané tradicím a pravoslaví. Tak silně, že kvůli tomu existuje speciální sekce na každém porno serveru a jmenuje se Russian. Třeba se tam ale po kliknutí otevře kázání na téma rodina a stát.Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  21:18 30.12.2014

  To Anandahel: "Probíhají tam kupříkladu hony na homosexuály, které jsou tolerované policií, a teď, když je ekonomická situace tak špatná, se toto napětí ve společnosti ...Zobrazit celý příspěvek

  To Anandahel:
  "Probíhají tam kupříkladu hony na homosexuály, které jsou tolerované policií, a teď, když je ekonomická situace tak špatná, se toto napětí ve společnosti vyostřuje."
  -nějaký věrohodný důkaz, konkrétní případ? Podle nevládek probíhá diskriminace homosexuálů (Romů...dosaď kohokoliv, na kom nevládka rejžuje) i u nás...
  "V Petrohradu se začaly potichu opravovat a rozšiřovat bývalé protiatomovéí kryty."
  -odporný, agresivní čin. Ještě, že jiné země protijaderné kryty nemají. Jímá mne hrůza z toho, jaký Armageddon asi rozpoutá Švýcarsko, které má kryty pro všechny obyvatele. Nezlobte se na mně, ale fungující kryty další složky CO jsou jedním z prvků slušného státu, protože je to přesně jedna z rolí, které by stát měl plnit. To, že u nás se nechala tato infrastruktura zpustnout a rozkrást neznamená, že by to mělo být doporučeníhodným standardem pro všechny.Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  20:46 30.12.2014

  Myslím, že to je trochu zbytočná dramatizácia .... Nie je dôležitá doktrína, ale skutky .. papier znesie všetko ... I územnú celistvosť Ukrajiny Rusko na papiery garantovalo ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že to je trochu zbytočná dramatizácia ....

  Nie je dôležitá doktrína, ale skutky .. papier znesie všetko ...

  I územnú celistvosť Ukrajiny Rusko na papiery garantovalo .....Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  19:39 30.12.2014

  Kreativci žádné světové reklamní agentury nezvládnou to, co ruská propganda. Kluci z Kremlu dokáží komunikovat jakékoliv téma na první dobrou: Rusko má velmi střízlivou ...Zobrazit celý příspěvek

  Kreativci žádné světové reklamní agentury nezvládnou to, co ruská propganda. Kluci z Kremlu dokáží komunikovat jakékoliv téma na první dobrou:


  Rusko má velmi střízlivou obrannou vojenskou doktrínu a proto se před ním NATO třese.
  Rusko má velmi dobrý vztah ke svým sousedům a proto se ti sousedé obracejí na NATO aby je ochránilo.
  Rusko chce jenom mír a celosvětové dobro, nikde a s nikým neválčí, ale přesto všude slavně vítězí.Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:30 30.12.2014

  Po přečtení příspěvků se mi vybavilo Clausewitzovo: Válka je pokračování politiky jinými prostředky.

  Po přečtení příspěvků se mi vybavilo Clausewitzovo: Válka je pokračování politiky jinými prostředky.

 • Adanedhel
  17:38 30.12.2014

  NATO nikdy nevedlo válku proti státu nějak spřízněném s Ruskem. To je prostě fakt. To, že rusko jakýkoli konflikt okřikuje a v OSN vše podstatné vetuje, to slouží jen jako berlička ...Zobrazit celý příspěvek

  NATO nikdy nevedlo válku proti státu nějak spřízněném s Ruskem. To je prostě fakt. To, že rusko jakýkoli konflikt okřikuje a v OSN vše podstatné vetuje, to slouží jen jako berlička pro pocit přehnané ruské důležitosti.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  17:35 30.12.2014

  semtam: A co se týče toho, jestli jsou to cíle (jako objectives, ne targets) domnělé, nebo vštěpované, tak si vyberu třetí možnost - cíle reálné. Jestli je nevidíte, jste slepý.

  semtam: A co se týče toho, jestli jsou to cíle (jako objectives, ne targets) domnělé, nebo vštěpované, tak si vyberu třetí možnost - cíle reálné. Jestli je nevidíte, jste slepý.

 • Takeda
  17:30 30.12.2014

  semtam: Cíl jako terč, ne cíl jako něco čeho chci dosáhnout.

  semtam: Cíl jako terč, ne cíl jako něco čeho chci dosáhnout.

 • semtam
  16:42 30.12.2014

  Takeda A ty cíle jsou jaké? Nebo jsou to cíle jen u nás domnělé jakých se obáváme a jsou spíš vštěpovány? Jistě, že by Rusko chtělo mít silný vliv, ale vojenská cesta nikde není ...Zobrazit celý příspěvek

  Takeda

  A ty cíle jsou jaké? Nebo jsou to cíle jen u nás domnělé jakých se obáváme a jsou spíš vštěpovány? Jistě, že by Rusko chtělo mít silný vliv, ale vojenská cesta nikde není zmíněna jako prostředek tohoto cíle.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  16:37 30.12.2014

  Psal jsem před 2.WW za 2.WW jižNěmecko bylo pro SSSR velkou rozbou, ale to snad víme všichni. O EU se bezpečnostní doktrína nezmiňuje, ale spíš jste myslel NATO. To právě pár ...Zobrazit celý příspěvek

  Psal jsem před 2.WW za 2.WW jižNěmecko bylo pro SSSR velkou rozbou, ale to snad víme všichni.
  O EU se bezpečnostní doktrína nezmiňuje, ale spíš jste myslel NATO. To právě pár válek již vedlo. Z praxe Rusko mezi zeměmi NATO dělá důvodné rozdíly. USA se vůči Rusu nepřímo v novodobé historii už vymezili. Právě že neklid v sousedních zemí je hrozba i zmiňovaná v doktríně.
  Jaká je globální nálada u ruských občanů je věc těžko odhadnutelná, ale prozatím to vypadá, že drží spolu.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  16:30 30.12.2014

  semtam: Tak s tím obchodováním můžete mít pravdu, jen pokud je ten obchod pod státní kontrolou. Což v případě západních zemí není tak markantní jako u Ruska, kde je to jeden z ...Zobrazit celý příspěvek

  semtam: Tak s tím obchodováním můžete mít pravdu, jen pokud je ten obchod pod státní kontrolou. Což v případě západních zemí není tak markantní jako u Ruska, kde je to jeden z hlavních exportů po surovinách, tím pádem pod silnou kontrolou Kremlu.

  A jestli je Ruská doktrína standardní nebo nestandardní je zcela irelevantní. Důležité jsou vyřčené i nevyřčené cíle. Pokud jsme cíl, je mi fuk, jestli si Kreml myslí, že má nebo nemá právo nás ohrožovat. Ohrožuje-li nás, musíme se bránit.

  A pak je jedno, kdo to zbrojení začal. Já tvrdím, že Rusové, protože se chovají revizionisticky - současný status quo jim nevyhovuje. Lhostejno, jestli právem, nebo neprávem.Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  16:24 30.12.2014

  Aha. Takže Nacistické Německo, válčící s Anglií, Francií, Dánskem, Holandskem a Norskem nebylo pro SSSR hrozbou. Ale státy v EU, které žádnou válku nevedou hrozbou jsou. USA válčí, ...Zobrazit celý příspěvek

  Aha. Takže Nacistické Německo, válčící s Anglií, Francií, Dánskem, Holandskem a Norskem nebylo pro SSSR hrozbou. Ale státy v EU, které žádnou válku nevedou hrozbou jsou. USA válčí, to je pravda, ale nijak se nevymezují proti Rusku a ani není představitelný pochod do Ruska. To je ale krásný newspeak. Takže Rusko si libuje když si jeho sousedé dávají do držky, ale pokud jsou v klidu a stojí si tak zvaně na svém, je to pro Rusko hrozba. Jen mi povězte, to mluvíte za celé Rusko, nebo jen za někoho ? Tak nálada v Rusku je dost hnusná. Probíhají tam kupříkladu hony na homosexuály, které jsou tolerované policií, a teď, když je ekonomická situace tak špatná, se toto napětí ve společnosti vyostřuje. Dále, obyčejní rusové mají ukrutný strach z války a nakupují i za svoje hubené mzdy veškeré potraviny které dokáží sehnat. V Petrohradu se začaly potichu opravovat a rozšiřovat bývalé protiatomovéí kryty. Jestli NATO něco vyvolává či ne, je špatná otázka. Musíme se ptát, co si rusko jak vykládá. Do organizace NATO nikdy nikoho nenutil, i v Evropě jsou dosud země, které tam zastoupeny nejsou a nikdo je tam nenutí jít. V Československu byl nápad trochu pojinačit socialismus a hurá, hend tu byla invaze bývalé VŠ. V afghánistánu se věci začaly vymykat z rukou, tak SPECNAZ vtrhl do prezidentského paláce, a prezidenta Afghánistánu zastřelil a SSSR tím rozpoutal neblahou válku v Afghánistánu. Čečna se odtrhla v okamžiku rozpadu SSSR od nové RF a pak tam rusové řádili způsobem nevídaným a dokonce dvakrát. Vím že to pro nekritické lidi vynášející rusko do nebes nebudou validní argumenty, ale taková je pravda a ta se jim nelíbí.Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  15:50 30.12.2014

  Adanedhel Obchodování je známkou toho, že jeden stát ten druhý nevnímá jako hrozbu. Srovnání situace před 2.WW je spíš pro historiky než analogie současnosti. Vzpomeňte na ...Zobrazit celý příspěvek

  Adanedhel

  Obchodování je známkou toho, že jeden stát ten druhý nevnímá jako hrozbu. Srovnání situace před 2.WW je spíš pro historiky než analogie současnosti. Vzpomeňte na Mnichov a řídit se podle něho i nyní by bylo mimo. Ovšem poučení si vzít můžem.

  Rád bych slyšel od kritiků doktríny v čem Rusko je ve své bezpečnosti nestandartní. Také by mě zajímalo proč Rusko případně i jiné země vidí NATO jako svoji hrozbu a jestli NATO některou svojí politikou tento fenomén samo třeba nevyvolává.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 7 z 8