NÁZOR: Prekrásny nový svet 2.0

Protestující v Kyjevě ; ilustrační foto / Mstislav Černov 

Prelom starého a nového roka je tradičným obdobím bilancovania a prognóz. Rok 2016 priniesol viacero zmien, ktoré málokto predpovedal a ešte menej je tých, čo sa zhodnú, čo budú tieto zmeny pre nás všetkých znamenať. Úvodom úprimne priznávam, že nasledujúci text nie je žiadnou systematickou analýzou toho čo bolo či bude. Všetka česť všetkým, kto takúto výzvu prijmú. Tento článok si nekladie za cieľ viac, ako nahlas uvažovať o podobách stále rýchlejšie premieňajúceho sa sveta. Článek vyšel původně na On War | On Peace

Ozveny veku ktorému nerozumieme

Istým znakom premien sveta sú udalosti, ktoré nás prekvapujú, stav ktorý sme neočakávali a s najväčšou pravdepodobnosťou naň nie sme pripravený. Najviditeľnejšími šokmi roku 2016 bolo referendové áno Brexitu a zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Európa, otrasená sériou teroristických útokov, vstrebáva poslednú vlnu migrácie a priebežne sa jej darí ako tak regulovať vlnu nasledujúcu. V Turecku prebehlo čosi ako štátny prevrat, čo ale nijak nebránilo tomuto nášmu spojencovi posvätiť spoločne s Ruskom sýrske prímerie. Turecku sa tak uvoľnia ruky aby sa vysporiadalo s vnútorným i vonkajším „kurdským nepriateľom“, ktorý je mimo iné prominentným príjemcom vojenskej podpory od ďalších aliančných spojencov, vrátane Českej republiky.

Česká republika i Slovensko zanechávajú stopu na bojiskách dneška nie len formou oficiálnej vládnej podpory. Na Ukrajine bojujú jednotlivci na oboch stranách, pomáhať ako to ide sa snažia naše charitatívne organizácie. Skrze Saudskú Arábiu, Spojené Saudské Emiráty a ďalšie krajiny prúdia zbrane a munícia zo strednej Európy do Sýrie. Obdobne experti vystopovali časť zbraní, ktoré v rukách teroristov zabíjali v Paríži či Bruseli práve späť do našich krajín.

Severná Kórea stihla hneď dvakrát otestovať svoj jadrový arzenál (údajne zvládli termonukleárnu fúziu a miniaturizáciu hlavice), v Rusku a Spojených štátoch sú ohlasované mohutné modernizačné programy, pričom v prípade USA už hrajú nemalú rolu súkromné korporácie. Plody nukleárnej dohody s Iránom spoznáme čoskoro, avšak opakované eskalácie v Perzskom zálive, záujmy Teheránu v Sýrii a ďalších oblastiach Blízkeho Východu nenaznačujú priateľskú náklonnosť ajatolláhov.

Štáty NATO oficiálne povýšili kyberpriestor na ďalšiu doménu boja. Doménu, v ktorej môže útočník použiť spotrebiče u vás doma, bez vášho vedomia, podobne ako pri najmasívnejšom zaznamenanom DDos útoku z októbra 2016 na poskytovateľa internetových domén Dyn (postihnuté boli weby ako Twitter, CNN, Reddit, Netflix a ďalšie).  Použitý malware Mirai ktorý infikuje pripojené spotrebiče, nesie príznačné meno. Mirai v japončine znamená „budúcnosť“.

V zákopoch informačnej vojny

Boj proti dezinformáciám, hoaxom, propagande a ďalším nešvárom (nielen) informačného veku sa udomácnil už v politických deklaráciách, ale nadobudol aj konkrétnu podobu vo forme množstva iniciatív. Hodnotenie odložme do času až začnú tieto aktivity plodiť ovocie a pozrime sa radšej na všeobecnejšie parametre informačného prostredia a čo z nich možno usúdiť.

Výrazným špecifikom dneška je bezprecedentný informačný pretlak. Výzvou už  ani nie je informácie nájsť ako ich účelne filtrovať a zmysluplne ich interpretovať. Viac informácií neznamená viac múdrosti. Informačný pretlak môže logicky viesť k  nezáujmu, kedy jednotlivec rezignuje nie len na kritickú konzumáciu informácií ale na konzumáciu informácií všeobecne, čo vyústi do akejsi emigrácie zo sféry verejného života – z občana sa stáva obyvateľ. To možno chápať ako informačný exitus. Pred touto fázou možno vybadať vyrovnanie s ohlušujúcim množstvom realít a verzií pravdy skrze filtráciu. To je metóda, ktorú používame prakticky všetci. Čo nás odlišuje je „konfigurácia filtrov“. Diabol býva ukrytý v detailoch a v tomto prípade je ukrytý v prijímaní len tých informácií, ktoré nám vyhovujú a zapadnú do našich predpokladov i predsudkov o svete. Vyhľadávacie algoritmy v online svete fungujú podobne a svojím spôsobom napomáhajú zužovať pomyselné zorné pole.

Virtualita nielen sociálnych sietí tepe v rytme klikov, lajkov, komentárov a zdieľaní. O signifikantnosti a legitimite informácií rozhoduje miera strhnutej pozornosti. Na senzácii postavený konsenzus (čítaj populizmus) sa nutne vymedzuje agresívne. Bez bŕzd a protiváh reálnej komunikácie sa žiaľ väčšina diskusie v online priestore podobá na zákopovú (zatiaľ názorovú) vojnu kmeňov a klanov. Miesto žiadúcej a prospešnej výmeny názorov sa dostávame k polarizácii spoločnosti.

Keď 2+2 nie je 4…

Zjednodušene možno civilizačný pokrok popísať ako nárast špecializácie, užšej a užšej profilácie všetkých mysliteľných odvetví ľudskej činnosti, čoho ultimátnym cieľom je väčšia efektivita. Nevyhnutným spoločníkom i obmedzujúcim prvkom pokroku je komplexnosť. Obmedzujúcim v tým zmysle, že s rastúcou komplexnosťou rastú aj prevádzkové náklady, náročnosť údržby a v neposlednom rade klesá naša schopnosť predvídania výstupov týchto systémov. Joshua C. Ramo stav dnešného sveta prirovnáva ku konštantne dosypávanej kôpke piesku. Spoločným rysom je istota, že dôjde k náhlej premene systému (zosun menšej či väčšej pieskovej lavíny) a neistota kedy a v akom rozsahu k tomu dôjde. Kľúčovým problémom je neschopnosť daný moment predpovedať a strata funkčnosti „overených“ postupov – komplexné systémy sa nesprávajú lineárne. Ako teda riadiť systémy, ktorým nerozumieme, v ktorých naše opatrenia často dôsledkoch akcelerujú riešený problém?

Z logiky veci vyplýva nutnosť istej opatrnosti. Tú možno chápať rôzne. Rozumne sa javí snaha o skromnejšie pôsobenie, voliť menej ambiciózne ciele, nepodraďovať krátkodobej efektivite dlhodobú odolnosť a v neposlednej strane ochota zaoberať sa riešením problémov, nie len maskovaním symptómov. Zmenu prístupu, ktorú vyžaduje „doba nepredvídateľná“ dobre vystihuje premena pozície človeka z architekta – konštruktéra systémov na záhradníka – udržiavateľa systémov. Záhradník na rozdiel od architekta pôsobí na výsledok svojej práce primárne nepriamo a najmä dobre rozumie, že množstvo intervenujúcich faktorov leží mimo jeho dosah. Ako trefne podotýkajú Ondřej Císař a Daniel Prokop, nové podmienky sa vyjadrujú udalosťami, ktoré v rámci mentálnej mapy včerajška pôsobia ako prekvapenie.

Hlboká bezpečnosť

Všeobecné stieranie hraníc medzi systémami, ich zbližovanie a premiešavanie ústi do kombinácií na ktoré naše tradičné sektorové vymedzenia bezpečnosti nestačia. Pokiaľ sa hybridnými stávajú hrozby ktorým čelíme, musia sa hybridnými stať aj naše protiopatrenia. To značí nelipnúť na overených prístupoch ale snažiť sa reagovať flexibilne a odpovedajúco internej dynamike procesov s ktorými pracujeme. To by malo zahŕňať aj ochotu preformulovať vlastné záujmy. Nič nie je večné. Aký ma zmysel čeliť nepredvídateľnému, zložitému, rýchlo a večne sa premieňajúcemu súboru výziev a príležitostí (čítaj svetu) daným, abstraktne definovaným, rigidným súborom pravidiel a návodov (čítaj zahraničnopolitická stratégia)?

Komplexnosť výziev by nás mala viesť k premýšľaniu nie len o referenčnom objekte ale i kontexte v ktorom sa pohybujeme. Priame intervencie musia byť dopĺňané (v niektorých prípadoch aj plne nahradené) nepriamym pôsobením na podmienky a pomery prostredia. To určite zožne menej mediálnej slávy a voličských hlasov, ale môže priniesť želané výsledky pri menších nákladoch a s menším rizikom negatívnych vedľajších účinkov. Naši nepriatelia takto pracujú dlhodobo, najmä v rovine informačného a psychologického pôsobenia. Za tým možno vidieť zásadnú asymetriu – dominanciu Západu v oblasti zdrojov (aspoň zatiaľ) a taktiež mindset zohľadňujúci kontext boja v rovnakej či dokonca väčšej miere ako boj samotný.

Záverom

Udržiavať Európu ako ostrov bezpečnosti a prosperity predpokladá rastúce náklady pri klesajúcej efektivite. Druhou možnosťou sú dnes politicky nepriechodné zmeny v oblasti osobnej slobody či ľudských práv. Otázne je nakoľko sme pri dnešnej spoločenskej polarizácií schopný viesť debatu koľko bezpečnosti chceme a čo sme ochotný za ňu dať. Zmeny nemusia mať podobu náhleho apokalyptického kolapsu a  pravdepodobne bude mať v rôznych regiónoch a štátoch rôznu dynamiku. V osobnej rovine možno len odporučiť budovať fyzické i psychické rezervy, nenadraďovať krátkodobé pôžitky dlhodobému úspechu, aktívne sa podieľať na živote svojej komunity a mať odvahu robiť radikálne rozhodnutia a zmeny. Kto je pripravený, nebude prekvapený.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tanky jsou na bojišti 21. století zbytečné

Poctivá polemika může být velice přínosným mentálním cvičením. Vybíráme pro čtenáře z 51 tezí ...

Role taktických jaderných zbraní v rámci NATO

Taktické jaderné zbraně existují především pro použití bitevního rázu, tedy pouze jako další zbrojní ...

Americká armáda posílá tanky do Polska

V těchto dnech do Polska přijíždí první američtí vojáci s těžkou obrněnou technikou. Američtí vojáci ...

Nová éra pro americkou pobřežní stráž?

Pobřežní stráž Spojených států amerických (USCG) může navzdory svému jménu prosazovat zájmy USA i ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Cpt. Morgan
  13:14 20.01.2017

  "Na vine sú stroje V ranej fáze globalizácie, v 80. a 90. rokoch, sa za hranice veru presťahovalo dosť amerických robotníckych pracovných miest – ale to už dávno neplatí. ...Zobrazit celý příspěvek

  "Na vine sú stroje

  V ranej fáze globalizácie, v 80. a 90. rokoch, sa za hranice veru presťahovalo dosť amerických robotníckych pracovných miest – ale to už dávno neplatí. Celkovo 85 percent z takmer 6 miliónov amerických pracovných miest vo výrobe, ktoré zanikli v rokoch 2000 až 2010, sa neprenieslo nikam: jednoducho sa vyparili.

  Robotníkov nahradili neúnavné, na nič sa nesťažujúce stroje, ktoré vedeli pracovať lacnejšie.

  Hoci to Kerry nespomenul, rovnaký proces sa teraz odohráva v Číne: relatívne lacná čínska pracovná sila je ešte vždy drahšia ako automatizácia, ktorá ju nahrádza. Dokonca aj v Indii, kde sú platy ešte nižšie, sa teraz hovorí o „predčasnej de-industrializácii“.

  Je to zavádzajúca fráza, lebo naznačuje, že India sa nikdy nestane industriálnou krajinou. K tomu však zrejme dôjde – ale možno bez toho, že by sa tam vytvorila ohromná priemyselná robotnícka vrstva s primerane vysokými a stabilnými mzdami. K ďalšiemu priemyselnému rastu zrejme dôjde hlavne prostredníctvom automatizácie a zamestnanosť vo výrobe možno práve teraz vrcholí.

  Hľadajú v lepšom svetle

  Takže Donald Trump šteká na nesprávny strom – rovnako ako ostatní populisti, objavujúci sa v celej Európe, a ich napodobňovatelia, ktorí sa začínajú objavovať v rozvojovom svete. Prečo všetci vytrvalo zvaľujú vinu na voľný obchod a globalizáciu, a nie na automatizáciu?

  Lebo proti automatizácii sa nedá robiť nič.

  Je to ako starý príbeh o mužovi, ktorý hľadal kľúče od auta pod pouličnou lampou. „Kde ste ich stratili?“ „Hentam.“ „Tak prečo ich potom hľadáte tu?“ „Lebo tu je lepšie svetlo.“

  Ak ste politik, tak je lepšie obviňovať globalizáciu, lebo s tým môžete niečo robiť. Môžete stavať múry, stanovovať clá, robiť rôzne pôsobivé gestá, aby ste zastavili voľný obchod, ktorý údajne ničí dobré pracovné miesta.

  Alebo ešte presnejšie: môžete získať politickú moc vďaka tvrdeniu, že to budete robiť – a tým problém vyriešite.

  Zato vám nikto neuverí, ak tvrdíte, že to, čo v skutočnosti mení hospodárstvo, je automatizácia, a vy teda zastavíte automatizáciu. To je luddizmus a všetci (alebo aspoň všetci v Davose) vedia, že to nefunguje. Takže bohatí a mocní majú náskok pred zvyškom svorky v prijímaní faktu, že rastúca automatizácia zničí veľké množstvo pracovných miest.

  Štvrtá priemyslená revolúcia

  Nedávny výskum Citibank predpovedá, že automatizácia zlikviduje 57 percent všetkých existujúcich pracovných miest v rozvinutých krajinách v najbližších 20 rokoch. V Číne je ohrozených 77 percent výrobných pracovných miest za rovnaké obdobie.

  A predstava, že ekonomika vytvorí iné, lepšie pracovné miesta, aby ich nahradili, je len utešujúci mýtus. Väčšina nových pracovných miest, ktoré sa vytvárajú, sú MacJobs.

  Ak viac než polovica pracujúcich skončí nezamestnaná – a vinou toho ponížená a na mizine – tak ich hnev bude taký veľký, že by mohol zmietnuť pohodlný svet super-boháčov. A práve preto v tomto roku zasadania v Davose zvažujú radikálne myšlienky ako „univerzálny základný príjem“.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  12:59 20.01.2017

  Dnesne pasaze v novinach: “Bohatí a mocní majú náskok pred zvyškom svorky v prijímaní faktu, že rastúca automatizácia zničí veľké množstvo pracovných ...Zobrazit celý příspěvek

  Dnesne pasaze v novinach:

  “Bohatí a mocní majú náskok pred zvyškom svorky v prijímaní faktu, že rastúca automatizácia zničí veľké množstvo pracovných miest.„

  http://komentare.sme.sk/c/2043... Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:50 16.01.2017

  Krátce k robotizaci.Nedávno jsem četl,že TOYOTA začala nabírat zpět montážní dělníky.Důvodem byly celé vadné série vyráběné roboty zatím co dělníci nasekali zmetky podle statistik ...Zobrazit celý příspěvek

  Krátce k robotizaci.Nedávno jsem četl,že TOYOTA začala nabírat zpět montážní dělníky.Důvodem byly celé vadné série vyráběné roboty zatím co dělníci nasekali zmetky podle statistik v pondělí a v pátek.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  23:11 15.01.2017

  Opět zapomínáš na to jsou to USA, kdo jak před první světovou válkou jsi to nechal evropany vyřizovat sami, tak úplně stejně jsi to svět nechal vyřídit ještě jednou před druhou ...Zobrazit celý příspěvek

  Opět zapomínáš na to jsou to USA, kdo jak před první světovou válkou jsi to nechal evropany vyřizovat sami, tak úplně stejně jsi to svět nechal vyřídit ještě jednou před druhou světovou. A zvěrstva kterých jsme se na sobě během těch válek dopouštěly ti doufám připomínat nemusím. To by snad i blbec pochopil že evidentně potřebujeme hlídat.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  23:03 15.01.2017

  Feudaslism je systém vztahů kdy prostředky nejsou tvoje ale jsou ti pronajímány. Tenhle systém ale překonal kapitalismus. Takže těžko může západ zachraňovat svoje feudální elity ...Zobrazit celý příspěvek

  Feudaslism je systém vztahů kdy prostředky nejsou tvoje ale jsou ti pronajímány. Tenhle systém ale překonal kapitalismus. Takže těžko může západ zachraňovat svoje feudální elity když jeho elity už jsou dávno kapitalistické. Feudálnímu systému jsou mnohem blíže právě totalitní systémy. Kdy je potřeba jít na ruku vůdci/straně protože by se mohlo stát že by jsi byl označen za osobu nevhodnou k řízení důležitého odvětví pro stát a stím spojená potřeba tam dát někoho spolehlivějšího(v podstatě ten podnik od tebe dostává lénem).


  Žádné náročné změny nás nečekají, čekají nás jen změny. Kapitalismu je tu s námi přes 400. let a ukázal svoji života schopnost. Všechny změny za těch 400. let vstřebal a všechny lepší systémy jasně převálcoval. Ano není dokonaly, ale lepší ještě nikdo nevymyslel. Zkus jsi nastudovat historii kapitalismu a zjistíš že funguje v cyklických změnách stále se opakujících se cyklech. Je to dáno mentalitou lidi.

  Ty nechceš být vojákem starých elit ale ve skutečnosti zapomínáš že tyhle elity ti dávají volbu nebojovat. Ale ty elity kterým pomůže tenhle stav pasivity dostat se k moci se tě ptát nebudou a za své boudoucí impérium tě pošlo bez jakýchkoliv rozpaků položit život. I po první světové válce staré elity tvrdily už nikdy, přesto ty nové "lepší" vehnali už za necelých 20,let svět do války, za své nové impéria.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  22:39 15.01.2017

  Mocensky vplyv USA na Ukrajine a pre CInu v juhocinskom mori je bod, kde uz nemaju ako ustupovat. USA a zapadne kolonialne elity sa snazia o plnu globalnu dominanciu a ak uz ...Zobrazit celý příspěvek

  Mocensky vplyv USA na Ukrajine a pre CInu v juhocinskom mori je bod, kde uz nemaju ako ustupovat. USA a zapadne kolonialne elity sa snazia o plnu globalnu dominanciu a ak uz projektuju vplyv na hranicnych oblastiach inych velmoci, pre tieto je to vec existencneho ohrozenia. To je situacia nejvyssieho strategickeho ohrozenia.

  Ak by sa USA nesnazili ovladnut a potlacit moc inych velmoci priamo v ich prirodzenych zonach vplyvu, Rusko ani Cina by nemuseli vytvarat ziadny protitlak.

  Nie je prehreskom ohrozovaneho, ze sa brani, ale ze ho niekto strategicky bezprostredne ohrozuje. Hlavne ak je to niekto notoricky znamy ako najvacsi vynucovatel poslusnosti po celej planete.

  Paritna situacia by bola, ak by Cina a Rusko robili farebne revolucie na zadnom dvorceku Monroovej dokrtiny a robili farebne revolucie v jednej americkej a zapadoeuropskej krajine za druhou. To by bolo vyhrazania o prekracovani cervenej ciary. Naposledy to takto oplatilo USA za Jupitery v Turecku a USA boli ochotne ist do jadrovej vojny. Kriza skoncila, ked sa Rusko stiahlo. Take su historicke epizody o utoku a obrane voci nemu. Tak vidiet, kto je agresor a neustale tlaci na vsetkych aby ustupovali a kto sa s tazkostami brani a preziva.

  Rusko,ani nie je ziadni anjeli, ale nemaju strategiu a ideologiu pozadujucu totalnu dominanciu nad vsetkymi a podriadenie. Tohto sazastavat je holy nerozum. Z toho budu len slzy.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  22:27 15.01.2017

  JIrosi - kolonialne mocenske struktury sa budu vzdy snazit iba o uplnu dominanciu a nie su ochotne prijat konsenzus a kooperaciu v multipolarnom svete. To nas zenie do konfliktu ...Zobrazit celý příspěvek

  JIrosi - kolonialne mocenske struktury sa budu vzdy snazit iba o uplnu dominanciu a nie su ochotne prijat konsenzus a kooperaciu v multipolarnom svete. To nas zenie do konfliktu proti vsetkym ostatnym mocnostiam. To mohla byt vyhoda v minulosti a takato inherentne agresivna a koristnicka ideologia mohla velakrat dobyt vyznamne strategicke zisky, co sa pretavilo do najvacsieho imperia v historii, kde slnko nikdy nezapada. NIe je to vsa priechodny princip v casoch jadrovych zbrani, kde hrozi globalna katastrofa v plnom konflikte s inymi jadrovymi mocnostami. To je mocensky rozmer, ktory ukazuje, ze zapadny system moralne expiroval a prinesie uz iba destrukciu. Alebo sa vsetky ostatne mocnosti len tak vzdaju a poprosia zapadne elity o zaradenie do sikov?

  lHlavny dovod an odmietnutie archaickych elit je vsak v tom, ze nas cakaju tak narocne zmeny v samotnej strukture vztahov spolocnosti (ako nie o 2 dekady ako verite vy, tak urcite o 4, alebo o 6, ale nevyhnutne to k tomu smeruje), ze potrebujeme vsetku silu a schopnosti na riesenie tychto problemov. A nie este sa zaoberat zachranovanim koze archaickych feudalov s nereformovatelnymi ideologiami. Ak premarnili hisrtoicke sance prisposobit sa, nech aspon neotravuju zivot inym a nech si kracaju do minulosti po vlastnych.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:15 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Obsazovaní sousedních území státu a prohlašovaní o vašem historickém právu je věc stará skoro 100. let, A přesto jak Rusko na Ukrajině, tak Čína v jihočínském moří nám ...Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Obsazovaní sousedních území státu a prohlašovaní o vašem historickém právu je věc stará skoro 100. let, A přesto jak Rusko na Ukrajině, tak Čína v jihočínském moří nám jasně ukázaly jak vkročily do nového tisíciletí oproštění od svých imperiálních ambicí.

  Podobně uvažovali lidé před 100. lety. Že je potřeba ty prohnilé demokracie a kapitalismus přestavět na něco lepšího. No nahradili je totalitní systémy, z brutálními potlačováním jakého vystoupení řady a bez skrupulí vyvražďovaly vlastní obyvatelstvo. I tenkrát se našli lidé kteří tyto systémy bránily a obhajovali jejich zvěrstva, teda oni se ti lidé najdou ještě dneska. Ale jejich dnešní pohrobci dnes nevládnou tak tvrdou rukou jako dříve ale šrouby utahují seč jim síly stačí.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  22:00 15.01.2017

  Jirosi - to je uvazovanie z minuleho storocia. Pokrok sa netyka len vedeckotechnickej oblasti. Dosledkom pokroku je, ze zmeny v spolocnosti episozidcky prekonavaju urcite ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - to je uvazovanie z minuleho storocia. Pokrok sa netyka len vedeckotechnickej oblasti. Dosledkom pokroku je, ze zmeny v spolocnosti episozidcky prekonavaju urcite kvalitativne zmeny. Ked raz nejaka spolocnost dosiahne pristup k pravnej ochrane, uz sa nikdy nebude chciet vratit k bezpraviu. Spolocnost sa vyvija tiez a nikto uz nemoze cakat, ze dokaze drzat pod krkom narody Europy nasilnickymi metodami ako v minulosti. Spolocnost, ktora dosiahne urcitu uroven a kvalitu zivota uz nemoze byt ovladana nikym, kto je pod tou urovnou. Vzdy by to bolo zdrojom silneho a neustavajuceho odporu a kazda mocnost by si na tom len vylamala zuby. Preto vase fobie z Ruska a CIny su prejavom politickeho atavizmu. Ani Rusko uz nie je despoticka drzava NKVD ako za cias ludovych komisariatov. Rusko sa vykaslalo na ideologie a snazi sa len pragmaticky konat v zaujme vlalstneho prezitia zoci voci snaham zapadu o globalnu dominanciu. Rusko veri zapadnym geostrategom a vidi, ze zapadne elity rozmyslaju v intenciach Mackinderovskeho determinizmu. Rusko ma dve moznosti - beu sa podvolit dominancii zapadu a vzdat sa moznosti rozhodovat za seba a svoje kapacity, alebo sa snazit branit. Robit z Ruska despotickeho strasiaka je politicka agitacia v snahe alibizovat idey tradicneho zapadneho (novo)kolonialneho establismentu. RUsko by nemohlo nakracat do Europy a urobit tu nove komisariaty a gulagy. To by bolo niekolko malo rokov, kym by sa nezdvihla taka masivna vlna odporu, co by ich definitivne poslala do minulosti. Uz Sun-tze napisal, ze vyhrat vojnu nie je problem, ale hlavna bitka sa deje pocas mieru a ze kto si neziska priazen ludi, armada je mu zbytocna. Naco by Rusko robilo agresivne a uplne bezperspektivne sadisticke vypady niekam, kde s nimi nema ziadnu sancu na uspech? Aby sa navzdy epicky zdiskreditovalo voociach vsetkych? Nejako to nedava zmysel.

  Jedini, kto naozaj zneuziva potencial ludi Europy su tie vase kolonialne leity, ktore nevedia zmenit svoj modus vivendi a nevedia sa prisposobit novym casom a preto nas vsetkych nutia udrziavat konflikt s ostatnymi velmocami a zenu nas do minulosti. Ale vy si jednoducho neviete pomoct a staci vam pre zivot rozhorcenie z krivd minulych casov a do smrti si si nimi uz nejako vystacite.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  21:41 15.01.2017

  vo vyrobe pracuje v modernych Slovenskych firmach na linkach robot a clovek v pomere 50/50. KEd sa z liniek odstrania ludia a namiesto ludskych operatorov bud vsetko automaty, ...Zobrazit celý příspěvek

  vo vyrobe pracuje v modernych Slovenskych firmach na linkach robot a clovek v pomere 50/50. KEd sa z liniek odstrania ludia a namiesto ludskych operatorov bud vsetko automaty, zmizne chybovost, zmiznu nevyhody ludskeho faktora, zmizne cele zabezpecovanie potrieb ludskeho personalu, ci uz financne, bezpecnostne, zdravotne, manazerske, zabezpecovanie kvality, krizovy manazment. To vsetko ako problem zmizne a jedina starostlivost bude udrzovat automaticke vybavenie v chode. To umozni obratit pozornost a usilie od zabezpecovania chodu vyroby na zapezbecovanie co najlepsieho planovania vyroby a manazment. Kto by to nebral?

  Napriklad vyroba vyraba produkt, do toho stupuju vsetky mozne komplikacie ludskeho personalu, tym klesa efektivita vyroby a skalovatelsnost a planovanie. Usilie sa sustreduje na udrzanie schopnosti vyrabat a nie na efektivne planovanie produkcie. Ked uz je ale po vsetkych komplikaciach produkt vyrobeny, nastupuje logistika, spedicia, co je minimalne rovnako tak komplikovana a problematicka faza ako vyroba. vsetci skladnici, logisti, veduci logistiky, pracovnici obalovych oddeleni, kontrolori, spediteri a vsetci zucastneni podliehaju chybam, znizenej vykonnosti, vypadkom, potrebe regeneracie, pytaju platy, intriguju, sutazia o karieru, vytvaraju pracovne stresy, a toto a vsetko ostatne kumulativne znizuje efektivitu. roboticke voziky, podavace, manipulatory, automaticke linky, baliace a registracne jednotky dokazu vsetko spravit neporovnatelne efektivnejsie. Roboticky kamion tovar nakoniec dopravi v presne urceny cas do ciela, bezpecne, bez dopravnych zdrzani, bez nehod, spolahlivo a lacno.

  Cely ten nizko kvalifikovany personal sa da nahradit technologiami, ktore existuju uz dnes. Je to neporovnatelne efektivnejsi a spolahlivejsi sposob produkcie a preto sa presadi. Na nizko kvalifikovanych pracovnych miestach nie je dovod drzat ludi, pokial nedokazu drzat s robotmi krok. SU pracoviska, ktore su plne automatizovane. Napriklad Amazon vyuziva plne automaticke skladove hospodarstvo a vysledky su, ze efektivita im isla hned v prvej faze hore o vyse 400%. Dalsich prikladov su spusty, UTFG.

  Co tu chces este riesit?Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  21:13 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Jen jsi zapoměl že jak Rusko tak Čína jsou představiteli nefungujících společností. Oba dva jsou to totalitní státy založené na potlačovaní lidských práv za účelem ...Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Jen jsi zapoměl že jak Rusko tak Čína jsou představiteli nefungujících společností. Oba dva jsou to totalitní státy založené na potlačovaní lidských práv za účelem maximálního ovládaní mas. Stačí jen jeden trošku slabší vůdce který povolí šrouby a ty státní útvary se opět zhroutí jako tolik totalitních říší před nimi.

  Pokud je velmoc označení pro stát který dokáže ovlivňovat chování jiných pak vypadnutí z vlivu jedné automaticky znamená že jsi potencionální kořist pro ty ostatní. Úspěšnost velmocí se měří tím kolik států se jim daří ovládat. Takže představa vypadneme z vlivu USA a budem jsi dělat co chceme je směšná. Ve skutečnosti budeme spíše vytlačeni vůli jiné velmoci rovnou do jejího vlivu.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  20:59 15.01.2017

  Kruan - "takže za mě - raději budu žít v archaické mocenské společnosti než v nějakém pokusu o nedefinované nové, ale spravedlivé zřízení, které by mělo přijít odněkud z ...Zobrazit celý příspěvek

  Kruan -

  "takže za mě - raději budu žít v archaické mocenské společnosti než v nějakém pokusu o nedefinované nové, ale spravedlivé zřízení, které by mělo přijít odněkud z východu"

  nikde netvrdim, a ani si to nemyslim, ze je spravne aby sa nam sem nastahovali maniere nalinajkovane z Ciny, alebo z Ruska. Su to velmoci s vlastnymi zaujmami a nie je dovod, aby sa starali o nase blaho. Rovnako to nie je ani v skutocnom zaujme USA. Atlanticke vazby su postavene na principe, ze zapadne kolonialne mocnosti uz nedokazali uplatnova priamu kolonialnu politiku a preto prenechali riadenie vplyvovej oblasti americanom. Zapadne Elitne struktury su nadnarodne, a preto im nevadi presuvat riadenie inde. Stale je to to iste velke imperium, kde slnko nezapada, akurat riadiace centrum sa presunulo, aby bolo menej zranitelne pocas burlivych casov svetovych vojen a mimo priamy dosah inych mocnosti v ramci kontinentu. Na ostrove je bezpecnejsie.

  To ale neznamena, ze pracuju pre nase dobro. Je to naopak. ich stary princip moci si. ak ma vobec fungovat, musi vynutit moc a vplyv na dostatocne velkej casti planety. Inak nebude schopny smerovat globalne procesy vo svoj prospech a ine mocnosti budu branit v dominantnej kontrole systemu.

  Za tymto ucelom potrebuje zapadna elita ovladat teritorium Europy ako hraciu figuru v existencnom zapase. Mna nezaujima preco si oni myslia, ze maju prave oni prezit a riadit golbalne ako celu dobu od stredoveku. To je ich osobny problem, ktory ich zenie do konfliktu so vsetkymi ostatnymi, ktorym chcu dominovat. My vsak mame pokladat krk za ich potrebu ovladat jednopolarnym sposobom? Nech si svoj konflikt vybojuju sami a nas v Europe nech nepouzivaju na zachranu svojich feudalnych manierov. My nie sme povinni robit im dobrovolnikov v dobyvacnych tazeniach. Europa, alebo celky v Europe, ktore su schopne spoluprace by sa mali snazit o nepolitizovanu, neideologicku a pragmaticku spolupracu s kazdym, kto o to stoji. Ideologie starych elitarov nas zenu do existencneho konfliktu, v ktorom mozu vsetci iba stratit. Elity vsak inu sancu nevidia. Stare paralely ako Moskva uz tu bola a dakujeme (Berlin vsak asi nevadi - mozno je to cele efekt magnetizmu k bohatstvu, bez ohladu na principy) su dobre pre ludi, co ziju v minulosti, ale do buducnosti nas cakaju problemy ovela vaznejsie a tam si so starymi feudalnymi ideologiami nevystacime.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:50 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Na začatku 90. let tu praci dělalo 300lidi, Dnes podobné výrobky děla 20 lidi, když chceš používat tyhle počty. Takže tam už je mechanizace na takové úrovni že ten ...Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Na začatku 90. let tu praci dělalo 300lidi, Dnes podobné výrobky děla 20 lidi, když chceš používat tyhle počty. Takže tam už je mechanizace na takové úrovni že ten lidsky prvek je jen tak kde je opravdu nutný. Takže žádné nehrazení 20:3.

  Příklad ze života. V 90. letech jsi měl továrnu z 100 obráběcími zařízeními a 3. směnný provoz. Dnes tam máš 12 CNC k tomu 20 lidi zabývajících se logistikou a kontrolou, seřizováním a dalšími věcmi co těžko přehodíš na robota.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  20:42 15.01.2017

  Jirosi - to si pekne poplietol - ved ak mam fabriku s produkciou 1000 vyrobnych jednotiek / den a zamestnavam tam 20 ludi, tak to neznamena, ze ich nahradim 20 robotmi. Robot nie ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - to si pekne poplietol - ved ak mam fabriku s produkciou 1000 vyrobnych jednotiek / den a zamestnavam tam 20 ludi, tak to neznamena, ze ich nahradim 20 robotmi. Robot nie je zariadenie, ktore ma nevyhnutne humanoidny tvar. Ak mam odbytisko na 1000 kusov niecoho, tak namiesto 20 ludi mi tu vyrobu zaobstaraju mozno 3 roboti, ci automatizovane mechanizmy. Vobec nemusim dvihat produktivitu na 3000 kusov a nevediet co s tovarom. Mne budu uplne stacit usetrene financne, logisticke, manazerske a akekovlek prostriedky zbavenim sa pracoviska s 20 ludmi. Prizvyseni efektivity mozes bud zvysit produkciu, alebo znizit naklady a zlepsit riadenie. To nikto neodmietne.

  Nikto ti nekaze produkovat viac, ako dokazes predat.
  Barlicka s vymyslenou potrebou produkovat 3000 namiesto 1000 jednotiek a mat potom problemy s odbytom je taka nonsalantne Cimrmanovska logika.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:29 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Ja chápu že ty nechápeš. Nevím kde pracuješ ale možná by jsis měl někdy zajít na exkurzi do ňaké fabriky kde probíhá výroba. Potom by jsi zjistil že dnešní fabriky už ...Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Ja chápu že ty nechápeš. Nevím kde pracuješ ale možná by jsis měl někdy zajít na exkurzi do ňaké fabriky kde probíhá výroba. Potom by jsi zjistil že dnešní fabriky už jednou na takovou efektivitu že tam skoro žádní lidé nejsou. Na většinu výroby mají jednu linku, kde je většina operací rozčleněna tak aby většina strojů byla zastoupena jen jednou. Takže pokud jsi myslíš že když ty lidi vyměníš za stroje tak se zlepší efektivita až tak razantně ok, ale už nejsme v plánovém hospodářství, takže pokud od tebe zákazník odebere 1000 kusů měsíčně tak je ti celkem k prdu že budeš mít linku s kapacitou 3000 kusů tohohle výrobku. Robotizace se vyplácí pouze tam kde se masivně děla velký počet STEJNÝCH výrobků.Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  19:45 15.01.2017

  Jirosi - ak ty povies, ze 1 robot nahradi dvoch pracovnikov, tak to tak bude? Pri 8 hodinovej prac. dobe a nepretrzitej prevadzke to nahradi minimalne troch ludi priamo. Kedze ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - ak ty povies, ze 1 robot nahradi dvoch pracovnikov, tak to tak bude?
  Pri 8 hodinovej prac. dobe a nepretrzitej prevadzke to nahradi minimalne troch ludi priamo. Kedze robot nepotrevuje prestavky, PN, neznizuje sa mu vykon, nerobi chyby, produktivitu bude mat vyssiu ako ti traja minimalne 2-3 krat, alebo ovela viac, zalezi od aplikacie. To znamena ze nahradi vykonom 2-3 x 3 ludi minimalne. K tomu trteba priratat dalsie naviazane profesie, ktore su potrebne pri prevadzkach s ludmi - kontrolori kvality, veduci a operacni riadiaci pracovnici pracovnikov, skolitelia, ... teda ktokolvek, kto nie je schopny pracovat s robotickou technikou, ale pracuje s ludmi. Tych nebude viac treba. Roboticka linka bude mat svoju malopocetnu obsluhu v podobe nejakeho nastavovaca, planovaca a technika nad nimi bude uz len vyssi manazment.
  Aj keby sa vsetci robotnici zacali ucit za technikov a nastavovacov, nebudu mat pracu, lebo tych bude stacit iba zopar. Nemusi pri kazdom robotovi stat clovek 8 hodin. Bude ich 1-2 na celu linku . Stroj sa nekazi tak casto, aby tam mohlo byt tolko technikov.

  Pracovnici si vo vyrobnej sfere nebudu moct najst zamestnanietak ako dnes.
  Budu musiet byt rekvalifikovani na nejake ine odvetvia. Podobne sa to stalo za poslednych 30 rokov s polnoihospodarstvom. Tam prisla o pracu vyse 60% zamestnancov nizsej kvalifikacie.

  Zamestnali sa ako pomocne pracovne sily v priemysle, straznici, podomovi obchodnici, so znizenymi uvazkami. Je u nich vysoka fluktuacia prace a rapidne sa im znizil zivotny standard.

  Kde pojdu teraz neviem. Preto hovorim, ze spolocnost cakaju tazke casy, pretoze v globalnej konkurencii sa korporacie nebudu snazit vytvarat pracovne skanzeny pre nezamestnatelnych a pilit si tak konar voci konkurencii.

  Cely system prace, zamestnavania a produkcie bude musiet byt reformovany. K tomu nemaju korporacie ziadnu motivaciu. Iba ich by to stalo prostriedky, ktore ini vyuziju na rast a predbehnu ostatnych.

  Ja neviem ako sa to da riesit, podla mna nas caka najtazsia transformacia v novodobej historii. Je mozne, ze staty si po narastani rozvratu socialneho systemu zacnu u korporacii vynucovat nejaky podiel na prerozdelovani zisku, alebo budu musiet povinne vytvatar nejaku formu podporu spolocnosti, mozno im stat nariadi, ze budu musiet umoznit vstup statu do riadenia a rozhodovania. Ja neviem, ale nejako sa to riesit bude musiet. A to riesenie urcite nebude v tom, ze budeme udrziavat nekonkurencne a neproduktivne pracovne miesta. To by bol vyvojovy regres a to je proti prirodnym zakonom. Stagnacia a regres nie su ziadna perspektiva.

  Preto je nutne znova usporiadat institucie, statne, produkcne a mocenske struktury tak, aby umoznovali dalsiu existenciu v novych podmienkach. Stare poriadky (najma ak mame podiel na rozdelovani kolonialneho kolaca) sa mnohym iste pozdavaju a je to prirodzene, ale nebude to uz dalej mozne.

  Bud zachovanie starych poriadkov za cenu konfliktu a upadku, alebo zrusenie starych struktur a potreba vystavat nove daju sancu zit v novom svete.Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  17:50 15.01.2017

  Magister_Peditum: Je zvlaštní že ten komodor otevřel ten obchod pro všechny ne jen pro USA. V Japonsku v té době vládla vojenská diktatura. A stěma Filipinama: Ano 300 000 lidi ...Zobrazit celý příspěvek

  Magister_Peditum: Je zvlaštní že ten komodor otevřel ten obchod pro všechny ne jen pro USA. V Japonsku v té době vládla vojenská diktatura.

  A stěma Filipinama: Ano 300 000 lidi je opravdu hodně, ale takové věci nejde vnímat bez kontextu. Počítám že myslíte roky 1898-1941. V té době a oblasti pokud by USA tento stát vyklidily došlo by k jejich nahrazení jinou mocností v té době by to nejspíše bylo Imperiální Japonsko a určitě nám přiblížíte jak to se chovalo ke svým koloniím v té době.Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  15:51 15.01.2017

  Pavel1: Dost idealistický pohled na americké jednání. Jen na Filipínách za americké nadvlády zemřelo na 300 tisíc lidí. :-) Ale OK. Globalizace samozřejmě je nástrojem amerického ...Zobrazit celý příspěvek

  Pavel1: Dost idealistický pohled na americké jednání. Jen na Filipínách za americké nadvlády zemřelo na 300 tisíc lidí. :-) Ale OK. Globalizace samozřejmě je nástrojem amerického pronikání - o politice "Otevřených dveří" jste neslyšel? A o akci komodora Perryho v Japonsku jste neslyšel? Úplně stejný "imperialistický" motiv jako u těch zlých evropských kolonizátorů...

  Kruan: Aha, to šla úroveň AN hodně do kytek, když se tu automaticky každý musí rozdělovat na proami nebo prorusko, co? Asi to pro tebe bude překvapení, ale já proti Západu nic nemám, jen o tom něco málo vím a ten Todomatch koment mi přišel stejně ideově zabarvený, jako komenty z opačné strany barikády. Historie není černobílá.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  15:38 15.01.2017

  Ad robotizace: Ano, Průmysl 4.0 povede k nahrazení méně kvalifikované pracovní síly roboty, ale zase stoupne potřeba kvalifikovanější nebo chcete-li jinak kvalifikované pracovní ...Zobrazit celý příspěvek

  Ad robotizace: Ano, Průmysl 4.0 povede k nahrazení méně kvalifikované pracovní síly roboty, ale zase stoupne potřeba kvalifikovanější nebo chcete-li jinak kvalifikované pracovní síly, která bude ty roboty udržovat/ opravovat. Takže co se týče pracovních míst, tak se to nějak srovná. Stoupne produktivita práce. Největší nápor to bude na vzdělávacá systém. Tam může dojít ke katastrofě, ale ne jaderné. Oproti třetímu světu máme docela výhodu, ale těch prachů do školství by to chtělo přidat...Skrýt celý příspěvek

 • Knaak
  14:50 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Kdyby se měla vyplnit ta vaše předpověď o robotizaci, co bude dál? Jak bude svět vypadat? Podíval jsem se na vaše odkazy, něco dalšího si našel na netu, ale nevím ...Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan:

  Kdyby se měla vyplnit ta vaše předpověď o robotizaci, co bude dál? Jak bude svět vypadat? Podíval jsem se na vaše odkazy, něco dalšího si našel na netu, ale nevím co si o tom mám myslet. Podle těch předpovědí přibližne do roku 2040 zanikne 45% pracovních míst a další budou zanikat v průběžně s nárustem robotizace.

  Lidí bez práce bude 50% v každém státě Evropy, USA, prostě ve všech vyspělích státech! Po celém světě to budou stovky milionu nezaměstaných!! Co ti lidé budou dělat? Jak uživý sebe a své rodiny? Jak a kde budou žít?

  Budou žít v troskách, živit se odpadky a nad nimi bude krutě vládnout pár vyvolených jako v temných sci-fi filmech? Nebudou nakonec ty vaše robotické továrny ležet ladem, protože nebude mýt kdo a za co kupovat výrobky, které roboti vyrobí? Pochybuji, že těm všem nezaměstnaným budou dávat peníze nadnárodní korporace, jako kompenzaci za to, že byli propuštěni a nahrazeni roboty. Nebude uspěchaný technický pokrok nakonec začátek úpadku naší společnosti či dokonce začátek další světové války?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3