NÁZOR: Prekrásny nový svet 2.0

Protestující v Kyjevě ; ilustrační foto / Mstislav Černov 

Prelom starého a nového roka je tradičným obdobím bilancovania a prognóz. Rok 2016 priniesol viacero zmien, ktoré málokto predpovedal a ešte menej je tých, čo sa zhodnú, čo budú tieto zmeny pre nás všetkých znamenať. Úvodom úprimne priznávam, že nasledujúci text nie je žiadnou systematickou analýzou toho čo bolo či bude. Všetka česť všetkým, kto takúto výzvu prijmú. Tento článok si nekladie za cieľ viac, ako nahlas uvažovať o podobách stále rýchlejšie premieňajúceho sa sveta. Článek vyšel původně na On War | On Peace

Ozveny veku ktorému nerozumieme

Istým znakom premien sveta sú udalosti, ktoré nás prekvapujú, stav ktorý sme neočakávali a s najväčšou pravdepodobnosťou naň nie sme pripravený. Najviditeľnejšími šokmi roku 2016 bolo referendové áno Brexitu a zvolenie Donalda Trumpa za amerického prezidenta. Európa, otrasená sériou teroristických útokov, vstrebáva poslednú vlnu migrácie a priebežne sa jej darí ako tak regulovať vlnu nasledujúcu. V Turecku prebehlo čosi ako štátny prevrat, čo ale nijak nebránilo tomuto nášmu spojencovi posvätiť spoločne s Ruskom sýrske prímerie. Turecku sa tak uvoľnia ruky aby sa vysporiadalo s vnútorným i vonkajším „kurdským nepriateľom“, ktorý je mimo iné prominentným príjemcom vojenskej podpory od ďalších aliančných spojencov, vrátane Českej republiky.

Česká republika i Slovensko zanechávajú stopu na bojiskách dneška nie len formou oficiálnej vládnej podpory. Na Ukrajine bojujú jednotlivci na oboch stranách, pomáhať ako to ide sa snažia naše charitatívne organizácie. Skrze Saudskú Arábiu, Spojené Saudské Emiráty a ďalšie krajiny prúdia zbrane a munícia zo strednej Európy do Sýrie. Obdobne experti vystopovali časť zbraní, ktoré v rukách teroristov zabíjali v Paríži či Bruseli práve späť do našich krajín.

Severná Kórea stihla hneď dvakrát otestovať svoj jadrový arzenál (údajne zvládli termonukleárnu fúziu a miniaturizáciu hlavice), v Rusku a Spojených štátoch sú ohlasované mohutné modernizačné programy, pričom v prípade USA už hrajú nemalú rolu súkromné korporácie. Plody nukleárnej dohody s Iránom spoznáme čoskoro, avšak opakované eskalácie v Perzskom zálive, záujmy Teheránu v Sýrii a ďalších oblastiach Blízkeho Východu nenaznačujú priateľskú náklonnosť ajatolláhov.

Štáty NATO oficiálne povýšili kyberpriestor na ďalšiu doménu boja. Doménu, v ktorej môže útočník použiť spotrebiče u vás doma, bez vášho vedomia, podobne ako pri najmasívnejšom zaznamenanom DDos útoku z októbra 2016 na poskytovateľa internetových domén Dyn (postihnuté boli weby ako Twitter, CNN, Reddit, Netflix a ďalšie).  Použitý malware Mirai ktorý infikuje pripojené spotrebiče, nesie príznačné meno. Mirai v japončine znamená „budúcnosť“.

V zákopoch informačnej vojny

Boj proti dezinformáciám, hoaxom, propagande a ďalším nešvárom (nielen) informačného veku sa udomácnil už v politických deklaráciách, ale nadobudol aj konkrétnu podobu vo forme množstva iniciatív. Hodnotenie odložme do času až začnú tieto aktivity plodiť ovocie a pozrime sa radšej na všeobecnejšie parametre informačného prostredia a čo z nich možno usúdiť.

Výrazným špecifikom dneška je bezprecedentný informačný pretlak. Výzvou už  ani nie je informácie nájsť ako ich účelne filtrovať a zmysluplne ich interpretovať. Viac informácií neznamená viac múdrosti. Informačný pretlak môže logicky viesť k  nezáujmu, kedy jednotlivec rezignuje nie len na kritickú konzumáciu informácií ale na konzumáciu informácií všeobecne, čo vyústi do akejsi emigrácie zo sféry verejného života – z občana sa stáva obyvateľ. To možno chápať ako informačný exitus. Pred touto fázou možno vybadať vyrovnanie s ohlušujúcim množstvom realít a verzií pravdy skrze filtráciu. To je metóda, ktorú používame prakticky všetci. Čo nás odlišuje je „konfigurácia filtrov“. Diabol býva ukrytý v detailoch a v tomto prípade je ukrytý v prijímaní len tých informácií, ktoré nám vyhovujú a zapadnú do našich predpokladov i predsudkov o svete. Vyhľadávacie algoritmy v online svete fungujú podobne a svojím spôsobom napomáhajú zužovať pomyselné zorné pole.

Virtualita nielen sociálnych sietí tepe v rytme klikov, lajkov, komentárov a zdieľaní. O signifikantnosti a legitimite informácií rozhoduje miera strhnutej pozornosti. Na senzácii postavený konsenzus (čítaj populizmus) sa nutne vymedzuje agresívne. Bez bŕzd a protiváh reálnej komunikácie sa žiaľ väčšina diskusie v online priestore podobá na zákopovú (zatiaľ názorovú) vojnu kmeňov a klanov. Miesto žiadúcej a prospešnej výmeny názorov sa dostávame k polarizácii spoločnosti.

Keď 2+2 nie je 4…

Zjednodušene možno civilizačný pokrok popísať ako nárast špecializácie, užšej a užšej profilácie všetkých mysliteľných odvetví ľudskej činnosti, čoho ultimátnym cieľom je väčšia efektivita. Nevyhnutným spoločníkom i obmedzujúcim prvkom pokroku je komplexnosť. Obmedzujúcim v tým zmysle, že s rastúcou komplexnosťou rastú aj prevádzkové náklady, náročnosť údržby a v neposlednom rade klesá naša schopnosť predvídania výstupov týchto systémov. Joshua C. Ramo stav dnešného sveta prirovnáva ku konštantne dosypávanej kôpke piesku. Spoločným rysom je istota, že dôjde k náhlej premene systému (zosun menšej či väčšej pieskovej lavíny) a neistota kedy a v akom rozsahu k tomu dôjde. Kľúčovým problémom je neschopnosť daný moment predpovedať a strata funkčnosti „overených“ postupov – komplexné systémy sa nesprávajú lineárne. Ako teda riadiť systémy, ktorým nerozumieme, v ktorých naše opatrenia často dôsledkoch akcelerujú riešený problém?

Z logiky veci vyplýva nutnosť istej opatrnosti. Tú možno chápať rôzne. Rozumne sa javí snaha o skromnejšie pôsobenie, voliť menej ambiciózne ciele, nepodraďovať krátkodobej efektivite dlhodobú odolnosť a v neposlednej strane ochota zaoberať sa riešením problémov, nie len maskovaním symptómov. Zmenu prístupu, ktorú vyžaduje „doba nepredvídateľná“ dobre vystihuje premena pozície človeka z architekta – konštruktéra systémov na záhradníka – udržiavateľa systémov. Záhradník na rozdiel od architekta pôsobí na výsledok svojej práce primárne nepriamo a najmä dobre rozumie, že množstvo intervenujúcich faktorov leží mimo jeho dosah. Ako trefne podotýkajú Ondřej Císař a Daniel Prokop, nové podmienky sa vyjadrujú udalosťami, ktoré v rámci mentálnej mapy včerajška pôsobia ako prekvapenie.

Hlboká bezpečnosť

Všeobecné stieranie hraníc medzi systémami, ich zbližovanie a premiešavanie ústi do kombinácií na ktoré naše tradičné sektorové vymedzenia bezpečnosti nestačia. Pokiaľ sa hybridnými stávajú hrozby ktorým čelíme, musia sa hybridnými stať aj naše protiopatrenia. To značí nelipnúť na overených prístupoch ale snažiť sa reagovať flexibilne a odpovedajúco internej dynamike procesov s ktorými pracujeme. To by malo zahŕňať aj ochotu preformulovať vlastné záujmy. Nič nie je večné. Aký ma zmysel čeliť nepredvídateľnému, zložitému, rýchlo a večne sa premieňajúcemu súboru výziev a príležitostí (čítaj svetu) daným, abstraktne definovaným, rigidným súborom pravidiel a návodov (čítaj zahraničnopolitická stratégia)?

Komplexnosť výziev by nás mala viesť k premýšľaniu nie len o referenčnom objekte ale i kontexte v ktorom sa pohybujeme. Priame intervencie musia byť dopĺňané (v niektorých prípadoch aj plne nahradené) nepriamym pôsobením na podmienky a pomery prostredia. To určite zožne menej mediálnej slávy a voličských hlasov, ale môže priniesť želané výsledky pri menších nákladoch a s menším rizikom negatívnych vedľajších účinkov. Naši nepriatelia takto pracujú dlhodobo, najmä v rovine informačného a psychologického pôsobenia. Za tým možno vidieť zásadnú asymetriu – dominanciu Západu v oblasti zdrojov (aspoň zatiaľ) a taktiež mindset zohľadňujúci kontext boja v rovnakej či dokonca väčšej miere ako boj samotný.

Záverom

Udržiavať Európu ako ostrov bezpečnosti a prosperity predpokladá rastúce náklady pri klesajúcej efektivite. Druhou možnosťou sú dnes politicky nepriechodné zmeny v oblasti osobnej slobody či ľudských práv. Otázne je nakoľko sme pri dnešnej spoločenskej polarizácií schopný viesť debatu koľko bezpečnosti chceme a čo sme ochotný za ňu dať. Zmeny nemusia mať podobu náhleho apokalyptického kolapsu a  pravdepodobne bude mať v rôznych regiónoch a štátoch rôznu dynamiku. V osobnej rovine možno len odporučiť budovať fyzické i psychické rezervy, nenadraďovať krátkodobé pôžitky dlhodobému úspechu, aktívne sa podieľať na živote svojej komunity a mať odvahu robiť radikálne rozhodnutia a zmeny. Kto je pripravený, nebude prekvapený.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Tanky jsou na bojišti 21. století zbytečné

Poctivá polemika může být velice přínosným mentálním cvičením. Vybíráme pro čtenáře z 51 tezí ...

Role taktických jaderných zbraní v rámci NATO

Taktické jaderné zbraně existují především pro použití bitevního rázu, tedy pouze jako další zbrojní ...

Americká armáda posílá tanky do Polska

V těchto dnech do Polska přijíždí první američtí vojáci s těžkou obrněnou technikou. Američtí vojáci ...

Nová éra pro americkou pobřežní stráž?

Pobřežní stráž Spojených států amerických (USCG) může navzdory svému jménu prosazovat zájmy USA i ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Cpt. Morgan
  13:14 20.01.2017

  "Na vine sú stroje

  V ranej fáze globalizácie, v 80. a 90. rokoch, sa za hranice veru presťahovalo dosť amerických robotníckych pracovných miest – ale to už dávno neplatí. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Na vine sú stroje

  V ranej fáze globalizácie, v 80. a 90. rokoch, sa za hranice veru presťahovalo dosť amerických robotníckych pracovných miest – ale to už dávno neplatí. Celkovo 85 percent z takmer 6 miliónov amerických pracovných miest vo výrobe, ktoré zanikli v rokoch 2000 až 2010, sa neprenieslo nikam: jednoducho sa vyparili.

  Robotníkov nahradili neúnavné, na nič sa nesťažujúce stroje, ktoré vedeli pracovať lacnejšie.

  Hoci to Kerry nespomenul, rovnaký proces sa teraz odohráva v Číne: relatívne lacná čínska pracovná sila je ešte vždy drahšia ako automatizácia, ktorá ju nahrádza. Dokonca aj v Indii, kde sú platy ešte nižšie, sa teraz hovorí o „predčasnej de-industrializácii“.

  Je to zavádzajúca fráza, lebo naznačuje, že India sa nikdy nestane industriálnou krajinou. K tomu však zrejme dôjde – ale možno bez toho, že by sa tam vytvorila ohromná priemyselná robotnícka vrstva s primerane vysokými a stabilnými mzdami. K ďalšiemu priemyselnému rastu zrejme dôjde hlavne prostredníctvom automatizácie a zamestnanosť vo výrobe možno práve teraz vrcholí.

  Hľadajú v lepšom svetle

  Takže Donald Trump šteká na nesprávny strom – rovnako ako ostatní populisti, objavujúci sa v celej Európe, a ich napodobňovatelia, ktorí sa začínajú objavovať v rozvojovom svete. Prečo všetci vytrvalo zvaľujú vinu na voľný obchod a globalizáciu, a nie na automatizáciu?

  Lebo proti automatizácii sa nedá robiť nič.

  Je to ako starý príbeh o mužovi, ktorý hľadal kľúče od auta pod pouličnou lampou. „Kde ste ich stratili?“ „Hentam.“ „Tak prečo ich potom hľadáte tu?“ „Lebo tu je lepšie svetlo.“

  Ak ste politik, tak je lepšie obviňovať globalizáciu, lebo s tým môžete niečo robiť. Môžete stavať múry, stanovovať clá, robiť rôzne pôsobivé gestá, aby ste zastavili voľný obchod, ktorý údajne ničí dobré pracovné miesta.

  Alebo ešte presnejšie: môžete získať politickú moc vďaka tvrdeniu, že to budete robiť – a tým problém vyriešite.

  Zato vám nikto neuverí, ak tvrdíte, že to, čo v skutočnosti mení hospodárstvo, je automatizácia, a vy teda zastavíte automatizáciu. To je luddizmus a všetci (alebo aspoň všetci v Davose) vedia, že to nefunguje. Takže bohatí a mocní majú náskok pred zvyškom svorky v prijímaní faktu, že rastúca automatizácia zničí veľké množstvo pracovných miest.

  Štvrtá priemyslená revolúcia

  Nedávny výskum Citibank predpovedá, že automatizácia zlikviduje 57 percent všetkých existujúcich pracovných miest v rozvinutých krajinách v najbližších 20 rokoch. V Číne je ohrozených 77 percent výrobných pracovných miest za rovnaké obdobie.

  A predstava, že ekonomika vytvorí iné, lepšie pracovné miesta, aby ich nahradili, je len utešujúci mýtus. Väčšina nových pracovných miest, ktoré sa vytvárajú, sú MacJobs.

  Ak viac než polovica pracujúcich skončí nezamestnaná – a vinou toho ponížená a na mizine – tak ich hnev bude taký veľký, že by mohol zmietnuť pohodlný svet super-boháčov. A práve preto v tomto roku zasadania v Davose zvažujú radikálne myšlienky ako „univerzálny základný príjem“.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  12:59 20.01.2017

  Dnesne pasaze v novinach:

  “Bohatí a mocní majú náskok pred zvyškom svorky v prijímaní faktu, že rastúca automatizácia zničí veľké množstvo pracovných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dnesne pasaze v novinach:

  “Bohatí a mocní majú náskok pred zvyškom svorky v prijímaní faktu, že rastúca automatizácia zničí veľké množstvo pracovných miest.„

  http://komentare.sme.sk/c/2043...
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:50 16.01.2017

  Krátce k robotizaci.Nedávno jsem četl,že TOYOTA začala nabírat zpět montážní dělníky.Důvodem byly celé vadné série vyráběné roboty zatím co dělníci nasekali zmetky podle statistik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Krátce k robotizaci.Nedávno jsem četl,že TOYOTA začala nabírat zpět montážní dělníky.Důvodem byly celé vadné série vyráběné roboty zatím co dělníci nasekali zmetky podle statistik v pondělí a v pátek.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  23:11 15.01.2017

  Opět zapomínáš na to jsou to USA, kdo jak před první světovou válkou jsi to nechal evropany vyřizovat sami, tak úplně stejně jsi to svět nechal vyřídit ještě jednou před druhou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Opět zapomínáš na to jsou to USA, kdo jak před první světovou válkou jsi to nechal evropany vyřizovat sami, tak úplně stejně jsi to svět nechal vyřídit ještě jednou před druhou světovou. A zvěrstva kterých jsme se na sobě během těch válek dopouštěly ti doufám připomínat nemusím. To by snad i blbec pochopil že evidentně potřebujeme hlídat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  23:03 15.01.2017

  Feudaslism je systém vztahů kdy prostředky nejsou tvoje ale jsou ti pronajímány. Tenhle systém ale překonal kapitalismus. Takže těžko může západ zachraňovat svoje feudální elity ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Feudaslism je systém vztahů kdy prostředky nejsou tvoje ale jsou ti pronajímány. Tenhle systém ale překonal kapitalismus. Takže těžko může západ zachraňovat svoje feudální elity když jeho elity už jsou dávno kapitalistické. Feudálnímu systému jsou mnohem blíže právě totalitní systémy. Kdy je potřeba jít na ruku vůdci/straně protože by se mohlo stát že by jsi byl označen za osobu nevhodnou k řízení důležitého odvětví pro stát a stím spojená potřeba tam dát někoho spolehlivějšího(v podstatě ten podnik od tebe dostává lénem).


  Žádné náročné změny nás nečekají, čekají nás jen změny. Kapitalismu je tu s námi přes 400. let a ukázal svoji života schopnost. Všechny změny za těch 400. let vstřebal a všechny lepší systémy jasně převálcoval. Ano není dokonaly, ale lepší ještě nikdo nevymyslel. Zkus jsi nastudovat historii kapitalismu a zjistíš že funguje v cyklických změnách stále se opakujících se cyklech. Je to dáno mentalitou lidi.

  Ty nechceš být vojákem starých elit ale ve skutečnosti zapomínáš že tyhle elity ti dávají volbu nebojovat. Ale ty elity kterým pomůže tenhle stav pasivity dostat se k moci se tě ptát nebudou a za své boudoucí impérium tě pošlo bez jakýchkoliv rozpaků položit život. I po první světové válce staré elity tvrdily už nikdy, přesto ty nové "lepší" vehnali už za necelých 20,let svět do války, za své nové impéria.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  22:39 15.01.2017

  Mocensky vplyv USA na Ukrajine a pre CInu v juhocinskom mori je bod, kde uz nemaju ako ustupovat. USA a zapadne kolonialne elity sa snazia o plnu globalnu dominanciu a ak uz ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mocensky vplyv USA na Ukrajine a pre CInu v juhocinskom mori je bod, kde uz nemaju ako ustupovat. USA a zapadne kolonialne elity sa snazia o plnu globalnu dominanciu a ak uz projektuju vplyv na hranicnych oblastiach inych velmoci, pre tieto je to vec existencneho ohrozenia. To je situacia nejvyssieho strategickeho ohrozenia.

  Ak by sa USA nesnazili ovladnut a potlacit moc inych velmoci priamo v ich prirodzenych zonach vplyvu, Rusko ani Cina by nemuseli vytvarat ziadny protitlak.

  Nie je prehreskom ohrozovaneho, ze sa brani, ale ze ho niekto strategicky bezprostredne ohrozuje. Hlavne ak je to niekto notoricky znamy ako najvacsi vynucovatel poslusnosti po celej planete.

  Paritna situacia by bola, ak by Cina a Rusko robili farebne revolucie na zadnom dvorceku Monroovej dokrtiny a robili farebne revolucie v jednej americkej a zapadoeuropskej krajine za druhou. To by bolo vyhrazania o prekracovani cervenej ciary. Naposledy to takto oplatilo USA za Jupitery v Turecku a USA boli ochotne ist do jadrovej vojny. Kriza skoncila, ked sa Rusko stiahlo. Take su historicke epizody o utoku a obrane voci nemu. Tak vidiet, kto je agresor a neustale tlaci na vsetkych aby ustupovali a kto sa s tazkostami brani a preziva.

  Rusko,ani nie je ziadni anjeli, ale nemaju strategiu a ideologiu pozadujucu totalnu dominanciu nad vsetkymi a podriadenie. Tohto sazastavat je holy nerozum. Z toho budu len slzy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  22:27 15.01.2017

  JIrosi - kolonialne mocenske struktury sa budu vzdy snazit iba o uplnu dominanciu a nie su ochotne prijat konsenzus a kooperaciu v multipolarnom svete. To nas zenie do konfliktu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JIrosi - kolonialne mocenske struktury sa budu vzdy snazit iba o uplnu dominanciu a nie su ochotne prijat konsenzus a kooperaciu v multipolarnom svete. To nas zenie do konfliktu proti vsetkym ostatnym mocnostiam. To mohla byt vyhoda v minulosti a takato inherentne agresivna a koristnicka ideologia mohla velakrat dobyt vyznamne strategicke zisky, co sa pretavilo do najvacsieho imperia v historii, kde slnko nikdy nezapada. NIe je to vsa priechodny princip v casoch jadrovych zbrani, kde hrozi globalna katastrofa v plnom konflikte s inymi jadrovymi mocnostami. To je mocensky rozmer, ktory ukazuje, ze zapadny system moralne expiroval a prinesie uz iba destrukciu. Alebo sa vsetky ostatne mocnosti len tak vzdaju a poprosia zapadne elity o zaradenie do sikov?

  lHlavny dovod an odmietnutie archaickych elit je vsak v tom, ze nas cakaju tak narocne zmeny v samotnej strukture vztahov spolocnosti (ako nie o 2 dekady ako verite vy, tak urcite o 4, alebo o 6, ale nevyhnutne to k tomu smeruje), ze potrebujeme vsetku silu a schopnosti na riesenie tychto problemov. A nie este sa zaoberat zachranovanim koze archaickych feudalov s nereformovatelnymi ideologiami. Ak premarnili hisrtoicke sance prisposobit sa, nech aspon neotravuju zivot inym a nech si kracaju do minulosti po vlastnych.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:15 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Obsazovaní sousedních území státu a prohlašovaní o vašem historickém právu je věc stará skoro 100. let, A přesto jak Rusko na Ukrajině, tak Čína v jihočínském moří nám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Obsazovaní sousedních území státu a prohlašovaní o vašem historickém právu je věc stará skoro 100. let, A přesto jak Rusko na Ukrajině, tak Čína v jihočínském moří nám jasně ukázaly jak vkročily do nového tisíciletí oproštění od svých imperiálních ambicí.

  Podobně uvažovali lidé před 100. lety. Že je potřeba ty prohnilé demokracie a kapitalismus přestavět na něco lepšího. No nahradili je totalitní systémy, z brutálními potlačováním jakého vystoupení řady a bez skrupulí vyvražďovaly vlastní obyvatelstvo. I tenkrát se našli lidé kteří tyto systémy bránily a obhajovali jejich zvěrstva, teda oni se ti lidé najdou ještě dneska. Ale jejich dnešní pohrobci dnes nevládnou tak tvrdou rukou jako dříve ale šrouby utahují seč jim síly stačí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  22:00 15.01.2017

  Jirosi - to je uvazovanie z minuleho storocia. Pokrok sa netyka len vedeckotechnickej oblasti. Dosledkom pokroku je, ze zmeny v spolocnosti episozidcky prekonavaju urcite ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - to je uvazovanie z minuleho storocia. Pokrok sa netyka len vedeckotechnickej oblasti. Dosledkom pokroku je, ze zmeny v spolocnosti episozidcky prekonavaju urcite kvalitativne zmeny. Ked raz nejaka spolocnost dosiahne pristup k pravnej ochrane, uz sa nikdy nebude chciet vratit k bezpraviu. Spolocnost sa vyvija tiez a nikto uz nemoze cakat, ze dokaze drzat pod krkom narody Europy nasilnickymi metodami ako v minulosti. Spolocnost, ktora dosiahne urcitu uroven a kvalitu zivota uz nemoze byt ovladana nikym, kto je pod tou urovnou. Vzdy by to bolo zdrojom silneho a neustavajuceho odporu a kazda mocnost by si na tom len vylamala zuby. Preto vase fobie z Ruska a CIny su prejavom politickeho atavizmu. Ani Rusko uz nie je despoticka drzava NKVD ako za cias ludovych komisariatov. Rusko sa vykaslalo na ideologie a snazi sa len pragmaticky konat v zaujme vlalstneho prezitia zoci voci snaham zapadu o globalnu dominanciu. Rusko veri zapadnym geostrategom a vidi, ze zapadne elity rozmyslaju v intenciach Mackinderovskeho determinizmu. Rusko ma dve moznosti - beu sa podvolit dominancii zapadu a vzdat sa moznosti rozhodovat za seba a svoje kapacity, alebo sa snazit branit. Robit z Ruska despotickeho strasiaka je politicka agitacia v snahe alibizovat idey tradicneho zapadneho (novo)kolonialneho establismentu. RUsko by nemohlo nakracat do Europy a urobit tu nove komisariaty a gulagy. To by bolo niekolko malo rokov, kym by sa nezdvihla taka masivna vlna odporu, co by ich definitivne poslala do minulosti. Uz Sun-tze napisal, ze vyhrat vojnu nie je problem, ale hlavna bitka sa deje pocas mieru a ze kto si neziska priazen ludi, armada je mu zbytocna. Naco by Rusko robilo agresivne a uplne bezperspektivne sadisticke vypady niekam, kde s nimi nema ziadnu sancu na uspech? Aby sa navzdy epicky zdiskreditovalo voociach vsetkych? Nejako to nedava zmysel.

  Jedini, kto naozaj zneuziva potencial ludi Europy su tie vase kolonialne leity, ktore nevedia zmenit svoj modus vivendi a nevedia sa prisposobit novym casom a preto nas vsetkych nutia udrziavat konflikt s ostatnymi velmocami a zenu nas do minulosti. Ale vy si jednoducho neviete pomoct a staci vam pre zivot rozhorcenie z krivd minulych casov a do smrti si si nimi uz nejako vystacite.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  21:41 15.01.2017

  vo vyrobe pracuje v modernych Slovenskych firmach na linkach robot a clovek v pomere 50/50. KEd sa z liniek odstrania ludia a namiesto ludskych operatorov bud vsetko automaty, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  vo vyrobe pracuje v modernych Slovenskych firmach na linkach robot a clovek v pomere 50/50. KEd sa z liniek odstrania ludia a namiesto ludskych operatorov bud vsetko automaty, zmizne chybovost, zmiznu nevyhody ludskeho faktora, zmizne cele zabezpecovanie potrieb ludskeho personalu, ci uz financne, bezpecnostne, zdravotne, manazerske, zabezpecovanie kvality, krizovy manazment. To vsetko ako problem zmizne a jedina starostlivost bude udrzovat automaticke vybavenie v chode. To umozni obratit pozornost a usilie od zabezpecovania chodu vyroby na zapezbecovanie co najlepsieho planovania vyroby a manazment. Kto by to nebral?

  Napriklad vyroba vyraba produkt, do toho stupuju vsetky mozne komplikacie ludskeho personalu, tym klesa efektivita vyroby a skalovatelsnost a planovanie. Usilie sa sustreduje na udrzanie schopnosti vyrabat a nie na efektivne planovanie produkcie. Ked uz je ale po vsetkych komplikaciach produkt vyrobeny, nastupuje logistika, spedicia, co je minimalne rovnako tak komplikovana a problematicka faza ako vyroba. vsetci skladnici, logisti, veduci logistiky, pracovnici obalovych oddeleni, kontrolori, spediteri a vsetci zucastneni podliehaju chybam, znizenej vykonnosti, vypadkom, potrebe regeneracie, pytaju platy, intriguju, sutazia o karieru, vytvaraju pracovne stresy, a toto a vsetko ostatne kumulativne znizuje efektivitu. roboticke voziky, podavace, manipulatory, automaticke linky, baliace a registracne jednotky dokazu vsetko spravit neporovnatelne efektivnejsie. Roboticky kamion tovar nakoniec dopravi v presne urceny cas do ciela, bezpecne, bez dopravnych zdrzani, bez nehod, spolahlivo a lacno.

  Cely ten nizko kvalifikovany personal sa da nahradit technologiami, ktore existuju uz dnes. Je to neporovnatelne efektivnejsi a spolahlivejsi sposob produkcie a preto sa presadi. Na nizko kvalifikovanych pracovnych miestach nie je dovod drzat ludi, pokial nedokazu drzat s robotmi krok. SU pracoviska, ktore su plne automatizovane. Napriklad Amazon vyuziva plne automaticke skladove hospodarstvo a vysledky su, ze efektivita im isla hned v prvej faze hore o vyse 400%. Dalsich prikladov su spusty, UTFG.

  Co tu chces este riesit?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  21:13 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Jen jsi zapoměl že jak Rusko tak Čína jsou představiteli nefungujících společností. Oba dva jsou to totalitní státy založené na potlačovaní lidských práv za účelem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Jen jsi zapoměl že jak Rusko tak Čína jsou představiteli nefungujících společností. Oba dva jsou to totalitní státy založené na potlačovaní lidských práv za účelem maximálního ovládaní mas. Stačí jen jeden trošku slabší vůdce který povolí šrouby a ty státní útvary se opět zhroutí jako tolik totalitních říší před nimi.

  Pokud je velmoc označení pro stát který dokáže ovlivňovat chování jiných pak vypadnutí z vlivu jedné automaticky znamená že jsi potencionální kořist pro ty ostatní. Úspěšnost velmocí se měří tím kolik států se jim daří ovládat. Takže představa vypadneme z vlivu USA a budem jsi dělat co chceme je směšná. Ve skutečnosti budeme spíše vytlačeni vůli jiné velmoci rovnou do jejího vlivu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  20:59 15.01.2017

  Kruan -

  "takže za mě - raději budu žít v archaické mocenské společnosti než v nějakém pokusu o nedefinované nové, ale spravedlivé zřízení, které by mělo přijít odněkud z ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kruan -

  "takže za mě - raději budu žít v archaické mocenské společnosti než v nějakém pokusu o nedefinované nové, ale spravedlivé zřízení, které by mělo přijít odněkud z východu"

  nikde netvrdim, a ani si to nemyslim, ze je spravne aby sa nam sem nastahovali maniere nalinajkovane z Ciny, alebo z Ruska. Su to velmoci s vlastnymi zaujmami a nie je dovod, aby sa starali o nase blaho. Rovnako to nie je ani v skutocnom zaujme USA. Atlanticke vazby su postavene na principe, ze zapadne kolonialne mocnosti uz nedokazali uplatnova priamu kolonialnu politiku a preto prenechali riadenie vplyvovej oblasti americanom. Zapadne Elitne struktury su nadnarodne, a preto im nevadi presuvat riadenie inde. Stale je to to iste velke imperium, kde slnko nezapada, akurat riadiace centrum sa presunulo, aby bolo menej zranitelne pocas burlivych casov svetovych vojen a mimo priamy dosah inych mocnosti v ramci kontinentu. Na ostrove je bezpecnejsie.

  To ale neznamena, ze pracuju pre nase dobro. Je to naopak. ich stary princip moci si. ak ma vobec fungovat, musi vynutit moc a vplyv na dostatocne velkej casti planety. Inak nebude schopny smerovat globalne procesy vo svoj prospech a ine mocnosti budu branit v dominantnej kontrole systemu.

  Za tymto ucelom potrebuje zapadna elita ovladat teritorium Europy ako hraciu figuru v existencnom zapase. Mna nezaujima preco si oni myslia, ze maju prave oni prezit a riadit golbalne ako celu dobu od stredoveku. To je ich osobny problem, ktory ich zenie do konfliktu so vsetkymi ostatnymi, ktorym chcu dominovat. My vsak mame pokladat krk za ich potrebu ovladat jednopolarnym sposobom? Nech si svoj konflikt vybojuju sami a nas v Europe nech nepouzivaju na zachranu svojich feudalnych manierov. My nie sme povinni robit im dobrovolnikov v dobyvacnych tazeniach. Europa, alebo celky v Europe, ktore su schopne spoluprace by sa mali snazit o nepolitizovanu, neideologicku a pragmaticku spolupracu s kazdym, kto o to stoji. Ideologie starych elitarov nas zenu do existencneho konfliktu, v ktorom mozu vsetci iba stratit. Elity vsak inu sancu nevidia. Stare paralely ako Moskva uz tu bola a dakujeme (Berlin vsak asi nevadi - mozno je to cele efekt magnetizmu k bohatstvu, bez ohladu na principy) su dobre pre ludi, co ziju v minulosti, ale do buducnosti nas cakaju problemy ovela vaznejsie a tam si so starymi feudalnymi ideologiami nevystacime.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:50 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Na začatku 90. let tu praci dělalo 300lidi, Dnes podobné výrobky děla 20 lidi, když chceš používat tyhle počty. Takže tam už je mechanizace na takové úrovni že ten ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Na začatku 90. let tu praci dělalo 300lidi, Dnes podobné výrobky děla 20 lidi, když chceš používat tyhle počty. Takže tam už je mechanizace na takové úrovni že ten lidsky prvek je jen tak kde je opravdu nutný. Takže žádné nehrazení 20:3.

  Příklad ze života. V 90. letech jsi měl továrnu z 100 obráběcími zařízeními a 3. směnný provoz. Dnes tam máš 12 CNC k tomu 20 lidi zabývajících se logistikou a kontrolou, seřizováním a dalšími věcmi co těžko přehodíš na robota.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  20:42 15.01.2017

  Jirosi - to si pekne poplietol - ved ak mam fabriku s produkciou 1000 vyrobnych jednotiek / den a zamestnavam tam 20 ludi, tak to neznamena, ze ich nahradim 20 robotmi. Robot nie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - to si pekne poplietol - ved ak mam fabriku s produkciou 1000 vyrobnych jednotiek / den a zamestnavam tam 20 ludi, tak to neznamena, ze ich nahradim 20 robotmi. Robot nie je zariadenie, ktore ma nevyhnutne humanoidny tvar. Ak mam odbytisko na 1000 kusov niecoho, tak namiesto 20 ludi mi tu vyrobu zaobstaraju mozno 3 roboti, ci automatizovane mechanizmy. Vobec nemusim dvihat produktivitu na 3000 kusov a nevediet co s tovarom. Mne budu uplne stacit usetrene financne, logisticke, manazerske a akekovlek prostriedky zbavenim sa pracoviska s 20 ludmi. Prizvyseni efektivity mozes bud zvysit produkciu, alebo znizit naklady a zlepsit riadenie. To nikto neodmietne.

  Nikto ti nekaze produkovat viac, ako dokazes predat.
  Barlicka s vymyslenou potrebou produkovat 3000 namiesto 1000 jednotiek a mat potom problemy s odbytom je taka nonsalantne Cimrmanovska logika.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  20:29 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Ja chápu že ty nechápeš. Nevím kde pracuješ ale možná by jsis měl někdy zajít na exkurzi do ňaké fabriky kde probíhá výroba. Potom by jsi zjistil že dnešní fabriky už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Ja chápu že ty nechápeš. Nevím kde pracuješ ale možná by jsis měl někdy zajít na exkurzi do ňaké fabriky kde probíhá výroba. Potom by jsi zjistil že dnešní fabriky už jednou na takovou efektivitu že tam skoro žádní lidé nejsou. Na většinu výroby mají jednu linku, kde je většina operací rozčleněna tak aby většina strojů byla zastoupena jen jednou. Takže pokud jsi myslíš že když ty lidi vyměníš za stroje tak se zlepší efektivita až tak razantně ok, ale už nejsme v plánovém hospodářství, takže pokud od tebe zákazník odebere 1000 kusů měsíčně tak je ti celkem k prdu že budeš mít linku s kapacitou 3000 kusů tohohle výrobku. Robotizace se vyplácí pouze tam kde se masivně děla velký počet STEJNÝCH výrobků.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  19:45 15.01.2017

  Jirosi - ak ty povies, ze 1 robot nahradi dvoch pracovnikov, tak to tak bude?
  Pri 8 hodinovej prac. dobe a nepretrzitej prevadzke to nahradi minimalne troch ludi priamo. Kedze ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi - ak ty povies, ze 1 robot nahradi dvoch pracovnikov, tak to tak bude?
  Pri 8 hodinovej prac. dobe a nepretrzitej prevadzke to nahradi minimalne troch ludi priamo. Kedze robot nepotrevuje prestavky, PN, neznizuje sa mu vykon, nerobi chyby, produktivitu bude mat vyssiu ako ti traja minimalne 2-3 krat, alebo ovela viac, zalezi od aplikacie. To znamena ze nahradi vykonom 2-3 x 3 ludi minimalne. K tomu trteba priratat dalsie naviazane profesie, ktore su potrebne pri prevadzkach s ludmi - kontrolori kvality, veduci a operacni riadiaci pracovnici pracovnikov, skolitelia, ... teda ktokolvek, kto nie je schopny pracovat s robotickou technikou, ale pracuje s ludmi. Tych nebude viac treba. Roboticka linka bude mat svoju malopocetnu obsluhu v podobe nejakeho nastavovaca, planovaca a technika nad nimi bude uz len vyssi manazment.
  Aj keby sa vsetci robotnici zacali ucit za technikov a nastavovacov, nebudu mat pracu, lebo tych bude stacit iba zopar. Nemusi pri kazdom robotovi stat clovek 8 hodin. Bude ich 1-2 na celu linku . Stroj sa nekazi tak casto, aby tam mohlo byt tolko technikov.

  Pracovnici si vo vyrobnej sfere nebudu moct najst zamestnanietak ako dnes.
  Budu musiet byt rekvalifikovani na nejake ine odvetvia. Podobne sa to stalo za poslednych 30 rokov s polnoihospodarstvom. Tam prisla o pracu vyse 60% zamestnancov nizsej kvalifikacie.

  Zamestnali sa ako pomocne pracovne sily v priemysle, straznici, podomovi obchodnici, so znizenymi uvazkami. Je u nich vysoka fluktuacia prace a rapidne sa im znizil zivotny standard.

  Kde pojdu teraz neviem. Preto hovorim, ze spolocnost cakaju tazke casy, pretoze v globalnej konkurencii sa korporacie nebudu snazit vytvarat pracovne skanzeny pre nezamestnatelnych a pilit si tak konar voci konkurencii.

  Cely system prace, zamestnavania a produkcie bude musiet byt reformovany. K tomu nemaju korporacie ziadnu motivaciu. Iba ich by to stalo prostriedky, ktore ini vyuziju na rast a predbehnu ostatnych.

  Ja neviem ako sa to da riesit, podla mna nas caka najtazsia transformacia v novodobej historii. Je mozne, ze staty si po narastani rozvratu socialneho systemu zacnu u korporacii vynucovat nejaky podiel na prerozdelovani zisku, alebo budu musiet povinne vytvatar nejaku formu podporu spolocnosti, mozno im stat nariadi, ze budu musiet umoznit vstup statu do riadenia a rozhodovania. Ja neviem, ale nejako sa to riesit bude musiet. A to riesenie urcite nebude v tom, ze budeme udrziavat nekonkurencne a neproduktivne pracovne miesta. To by bol vyvojovy regres a to je proti prirodnym zakonom. Stagnacia a regres nie su ziadna perspektiva.

  Preto je nutne znova usporiadat institucie, statne, produkcne a mocenske struktury tak, aby umoznovali dalsiu existenciu v novych podmienkach. Stare poriadky (najma ak mame podiel na rozdelovani kolonialneho kolaca) sa mnohym iste pozdavaju a je to prirodzene, ale nebude to uz dalej mozne.

  Bud zachovanie starych poriadkov za cenu konfliktu a upadku, alebo zrusenie starych struktur a potreba vystavat nove daju sancu zit v novom svete.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  17:50 15.01.2017

  Magister_Peditum: Je zvlaštní že ten komodor otevřel ten obchod pro všechny ne jen pro USA. V Japonsku v té době vládla vojenská diktatura.

  A stěma Filipinama: Ano 300 000 lidi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Magister_Peditum: Je zvlaštní že ten komodor otevřel ten obchod pro všechny ne jen pro USA. V Japonsku v té době vládla vojenská diktatura.

  A stěma Filipinama: Ano 300 000 lidi je opravdu hodně, ale takové věci nejde vnímat bez kontextu. Počítám že myslíte roky 1898-1941. V té době a oblasti pokud by USA tento stát vyklidily došlo by k jejich nahrazení jinou mocností v té době by to nejspíše bylo Imperiální Japonsko a určitě nám přiblížíte jak to se chovalo ke svým koloniím v té době.
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  15:51 15.01.2017

  Pavel1: Dost idealistický pohled na americké jednání. Jen na Filipínách za americké nadvlády zemřelo na 300 tisíc lidí. :-) Ale OK. Globalizace samozřejmě je nástrojem amerického ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pavel1: Dost idealistický pohled na americké jednání. Jen na Filipínách za americké nadvlády zemřelo na 300 tisíc lidí. :-) Ale OK. Globalizace samozřejmě je nástrojem amerického pronikání - o politice "Otevřených dveří" jste neslyšel? A o akci komodora Perryho v Japonsku jste neslyšel? Úplně stejný "imperialistický" motiv jako u těch zlých evropských kolonizátorů...

  Kruan: Aha, to šla úroveň AN hodně do kytek, když se tu automaticky každý musí rozdělovat na proami nebo prorusko, co? Asi to pro tebe bude překvapení, ale já proti Západu nic nemám, jen o tom něco málo vím a ten Todomatch koment mi přišel stejně ideově zabarvený, jako komenty z opačné strany barikády. Historie není černobílá.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  15:38 15.01.2017

  Ad robotizace: Ano, Průmysl 4.0 povede k nahrazení méně kvalifikované pracovní síly roboty, ale zase stoupne potřeba kvalifikovanější nebo chcete-li jinak kvalifikované pracovní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ad robotizace: Ano, Průmysl 4.0 povede k nahrazení méně kvalifikované pracovní síly roboty, ale zase stoupne potřeba kvalifikovanější nebo chcete-li jinak kvalifikované pracovní síly, která bude ty roboty udržovat/ opravovat. Takže co se týče pracovních míst, tak se to nějak srovná. Stoupne produktivita práce. Největší nápor to bude na vzdělávacá systém. Tam může dojít ke katastrofě, ale ne jaderné. Oproti třetímu světu máme docela výhodu, ale těch prachů do školství by to chtělo přidat...
  Skrýt celý příspěvek

 • Knaak
  14:50 15.01.2017

  Cpt. Morgan:

  Kdyby se měla vyplnit ta vaše předpověď o robotizaci, co bude dál? Jak bude svět vypadat? Podíval jsem se na vaše odkazy, něco dalšího si našel na netu, ale nevím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan:

  Kdyby se měla vyplnit ta vaše předpověď o robotizaci, co bude dál? Jak bude svět vypadat? Podíval jsem se na vaše odkazy, něco dalšího si našel na netu, ale nevím co si o tom mám myslet. Podle těch předpovědí přibližne do roku 2040 zanikne 45% pracovních míst a další budou zanikat v průběžně s nárustem robotizace.

  Lidí bez práce bude 50% v každém státě Evropy, USA, prostě ve všech vyspělích státech! Po celém světě to budou stovky milionu nezaměstaných!! Co ti lidé budou dělat? Jak uživý sebe a své rodiny? Jak a kde budou žít?

  Budou žít v troskách, živit se odpadky a nad nimi bude krutě vládnout pár vyvolených jako v temných sci-fi filmech? Nebudou nakonec ty vaše robotické továrny ležet ladem, protože nebude mýt kdo a za co kupovat výrobky, které roboti vyrobí? Pochybuji, že těm všem nezaměstnaným budou dávat peníze nadnárodní korporace, jako kompenzaci za to, že byli propuštěni a nahrazeni roboty. Nebude uspěchaný technický pokrok nakonec začátek úpadku naší společnosti či dokonce začátek další světové války?
  Skrýt celý příspěvek

 • Kruan
  14:23 15.01.2017

  Je nesmyslné promítat stávající sociodemografickou strukturu na situaci třeba v roce 2035. Robotika se bude bezpochyby rozvíjet prakticky ve všech ekonomických a dalších odvětvích, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je nesmyslné promítat stávající sociodemografickou strukturu na situaci třeba v roce 2035. Robotika se bude bezpochyby rozvíjet prakticky ve všech ekonomických a dalších odvětvích, ale bude se jednat o postupný rozvoj a rozhodně se neodehraje přes noc.

  Např. v automobilkách se robotika uplatňuje již pár desetiletí, roboti svařují, řežou plechy, lakují a jediné drámo nastalo v tom, že se výrazně zlepšila kvalita aut.

  Robotika má potenciál změnit i geopolitické rozdělení světa, změní výzbroj armád a promění technologii válek. A ti schopnější, rozvinutější opět svými technologiemi od těch, kdo zaostanou.

  Zdá se, že rozvoj máme v genech, nějaká forma stagnace naší civilizaci nevyhovuje, jinak bychom stále žili v neolitu a nikoho by nikdy ani nenapadlo použít kus mědi místo pazourku, natož zasít pšenici.


  Jarosi: dík :-) , já tenhle postranní efekt raději ani nezmiňoval, aby přátelé vizí o nových spravedlivých východních světech nespustili kolovrátek o tom, kolik černochů jsme včera a dnes lynčovali na Karlově mostě :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  14:09 15.01.2017

  No ja hlavně chápu že ty nechápeš že roboty co dokáží automatizovat továrny se nekupují v obchodě jako rohlíky. Takže tvoje představa že nahradíš miliony lidí, milony robotu kteří ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No ja hlavně chápu že ty nechápeš že roboty co dokáží automatizovat továrny se nekupují v obchodě jako rohlíky. Takže tvoje představa že nahradíš miliony lidí, milony robotu kteří se ale po milionech nevyrábí je scestná.

  Uváděl jsi cca 14milionů zaměstnanců v UK do 2025. Když bych počítal že každé dva nahradí jeden robot, tak to máš stále 7milonů robotu za cca 7 let. Tedy přes 1000 nových robotů denně na jediný stát. Maš představu kolik se jich asi tak vyrábí denně dnes ?
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  13:49 15.01.2017

  Sci-fi vravis?

  Spravy o strate zamestnania kvoli robotizacii (okrem samotnej logiky veci) prinasaju etablovane svetove medialne domy mainstreamu. To nie su nejake spekulativne a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Sci-fi vravis?

  Spravy o strate zamestnania kvoli robotizacii (okrem samotnej logiky veci) prinasaju etablovane svetove medialne domy mainstreamu. To nie su nejake spekulativne a konspiracne stranky. Je toho plny web.

  http://www.businessinsider.com...
  http://www.reuters.com/article...
  http://www.businessinsider.com...
  http://www.huffingtonpost.com/...
  replacement_us_569cf3b3e4b0778f46f9f9b3
  http://www.industryweek.com/te...


  http://www.bbc.com/news/techno...

  Ak su spravy malo, su aj uverejnene analyticke prace, napr:
  http://www.oxfordmartin.ox.ac....

  Naozaj by nemal byt problem vybrat si platformu a format, ktory akceptujes pri tejto teme, ked vyhladavaci retazec "robot job loss" vykazuje na bing.com 11 milionov vysledkov. Tvarit sa hluchy a slepy je nejaka strategia?
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  13:31 15.01.2017

  Kruan: Krasně napsané. Jen bych připomenul že tyhle experimenty měli v minulém století na svědomí stovky milionu mrtvých a všechny se ukázaly být neživotaschopné.

  Kruan: Krasně napsané. Jen bych připomenul že tyhle experimenty měli v minulém století na svědomí stovky milionu mrtvých a všechny se ukázaly být neživotaschopné.

 • Kruan
  13:24 15.01.2017

  Cpt. Morgan:

  Zdá se, že se ty tvé vize točí okolo dvou projekcí:

  1. Stávající archaická mocenské struktury, dejme tomu Atlantického světa a jejich nutná náhrada něčím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan:

  Zdá se, že se ty tvé vize točí okolo dvou projekcí:

  1. Stávající archaická mocenské struktury, dejme tomu Atlantického světa a jejich nutná náhrada něčím nedefinovaným z oblasti Ruska nebo Číny i za cenu jadernéhoi konfliktu

  2. Automatizace a robotizace a jejich vliv na zaměstnanost převážně dělnických profesí

  Pro oba body jsme již měli historické paralely, vždy se zdálo, že nastává nějaká převratná doba, rojily se předpovědi jak na běžících pásech, ale nakonec se až tolik nestalo, Atlantická oblast šla dál cestou rozvoje a zbytek světa zůstal opět o další kousek pozadu.

  K bodu č.1 - a vycházím z českých realit - orientace na východ se jednoznačně nepovedla. 40 let pod Moskvou s jejím východním stylem strhlo rozvinutou ekonomiku ČSR mezi ekonomiky zaostalé. Následky neseme dodnes, v roce 1935 jsme byli ekonomicky někde na úrovni Bavorska. Dnes se na Bavorsko stále díváme z velké vzdálenosti, těch 40 let rozvoje stále chybí.

  Ale uznávám, že pro některé ekonomiky znamenalo těch 40 let nějaký posun, např. Bulharsko nebo Slovensko si pomohlo.

  Nevím, co by ty nové náhradní společenské systémy přicházející z východu nabízely. Čína je velká neznámá, sice zažila prudký rozvoj, ale stále se jedná o gigantickou montovnu, která žije z technologií z Atlantické oblasti. Sice jsou pokusy toto změnit, ale zatím výsledky nejsou nic moc - např. vlastní čínská auta jsou spíš parodie. Ale nemusí to trvat věčně.

  U Ruska absolutně netuším, co by mohlo nabídnout a v jaké oblasti by mohlo posunout něco vpřed. Suroviny? To asi nestačí. Styl vlády a správy věcí veřejných? Tam asi není nic moc nového.

  A krátce k bodu 2:

  Automatizace a robotizace se dá vnímat stejným pohledem, jako v 19.st vnímali tkalci, tiskaři, štrajchpudlíci a ostatní nové stroje. Někdy je i rozbíjeli, ale nakonec jim nové technologie zvýšily jejich příjmy a jim se zvýšila životní úroveň.

  Takže za mě - raději budu žít v archaické mocenské společnosti než v nějakém pokusu o nedefinované nové, ale spravedlivé zřízení, které by mělo přijít odněkud z východu
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  13:03 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Cteš članky na urovni scifi literatury a uvadiš to jako fakt. Pobné članky vycházeli v 80letech o tom že bude v roce 2000 létat do práce na světe bude trvalí mír a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Cteš članky na urovni scifi literatury a uvadiš to jako fakt. Pobné članky vycházeli v 80letech o tom že bude v roce 2000 létat do práce na světe bude trvalí mír a dostatek věcí pro všechny.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  12:39 15.01.2017

  V dnesnej dobe sa technologie nezavadzaju len v krajinach s vysokou zivotnu urovnou. To bola faza dozrievania technologie.

  Dnes je uz technologia masovo nasadzovana hlavne v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V dnesnej dobe sa technologie nezavadzaju len v krajinach s vysokou zivotnu urovnou. To bola faza dozrievania technologie.

  Dnes je uz technologia masovo nasadzovana hlavne v krajinach s nizkou cenou prace v pridruzenych odvetviach.

  Situacia, ze v Japonsku automatizacia neznizila zamestnanost je nepochopenie ani zakladnych vychodisk a zamena pricin a dosledkov.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  12:37 15.01.2017

  To o strate 48% profesii s nizsou kvalifikaciou a vyssou specializaciou nehovorim ja, to bol analyticky clanok na portali SME koncom roka prebraty zo zahranicnych ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To o strate 48% profesii s nizsou kvalifikaciou a vyssou specializaciou nehovorim ja, to bol analyticky clanok na portali SME koncom roka prebraty zo zahranicnych portalov.

  Tematiku je lahke si najst, je toho plny web, napr. tu, ale ved hladat v gugli viete...
  https://www.technologyreview.c...

  V Anglicku je ohrozenych az 15 milionov prac. miest
  https://www.theguardian.com/bu...

  Na vec su dva nazory:

  Prvy vravi, ze na zaklade konkretnych a meratelnych vsemoznych vyhod automatizacie ludia pridu o pracu v tych zamestnaniach.

  Druhy vravi, ze treba VERIT, ze ludia si vytvoria ine a nove pracovne miesta.
  Je realne to ocakavat od tych pracovnikov, ktori su robotizaciou vytlacani, teda ludia s nizsou kvalifikaciou a vyssou specializaciou? To je naozaj iba na urovni dobrej viery, aby sa zabranilo panike. To je tristne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  12:26 15.01.2017

  Cpt. Morgan Díky za odkazy ale vidím, že jsem většinu z nich četl už předtím. Ne, stále mně to nepřesvědčilo, já nepopírám že technologie jako taková která je tohoto schopna v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan Díky za odkazy ale vidím, že jsem většinu z nich četl už předtím. Ne, stále mně to nepřesvědčilo, já nepopírám že technologie jako taková která je tohoto schopna v jistých podmínkách už existuje, ale to má k reálnému každodennímu použítí asi tak blízko jako evropská metodika průměrné spotřeby pohonných hmot. No, můj subjektivní názor je ten, že se mi nechce žít ve světě, kde o mně rozhoduje Babiš nebo Sobotka nebo Šabatová která se o mně a o mém životě rozhodne s Microsoftem nebo VW. Jestli vás těší být jen kolečkem na kterém nezáleží a které jen poslouchá a pilně pracuje, tak to mi připomíná SSSR nebo Třetí říši neblahé paměti a tam se podle mně současná EU řítí na plnou rychlost. A tomu já opět říkám ne. Jak říkám,je to podle mně naivismus si myslet na robotizovanou dopravu, když máme sotva pár prototypů za kterými jezdí v závěsu x doprovodných vozidel a celé to ze shora jistí helikoptéra, to je opravdu k popukání. A pokud si vážně myslíte, že policie nebo kdo, ty problémy bude řešit individuálně, tak to opravdu pochybuju. Základem všech organizovaných a organizačních celků je rutina - Soubor jasně daných postupů které navazují jeden přes druhý až se dobereme k nějakému předem ustanovenému řešení. To máte jako s elektromobily, léta se slibuje jak jejich provoz bude laciný, takřka bez nákladů a hle : Tam kde se elektormobily rozšiřují už jsou na ně uvaleny citelné daně, takže se žádná revoluce v ceně dopravy nekoná. http://www.autoforum.cz/zivot-...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  12:00 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Trošku jste zapoměl že Slovensku není na žadné vedouci pozici světových technologii. Prvně k takovému masivnímu nasazení strojů dojde tam. Zatím se tak nestalo a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Trošku jste zapoměl že Slovensku není na žadné vedouci pozici světových technologii. Prvně k takovému masivnímu nasazení strojů dojde tam. Zatím se tak nestalo a nestane se tak ani do 10let. Protože stale jsou krajini kde je praconí síla levnejší než v Číně. Další argument který velice snadno vyvrátí vaše tvrzení je ten že pokud by začalo tak masivní budovaní robotických kapacit tak před tím někdo musí postavit ty továrny na ty roboty. Výrobní roboty se dnes stale vyrábějí kusově. A máte vůbec představu jaké energetické náklady by jsi to taková masivní robotizace vyžádala? K žádné masivní výstavbě nových elektráren nedochází a je problém vůbec začít stavět náhradní zdroje za ty staré. K rušení pracovních míst dochází pocelou dobu historie lidstva a nikdy nebyla tak skokova jak to popisujete vy. Ano na západě dochází k poklesu pracovních míst v průmyslu ale jak jste sám přiznal tak řekněme odlivem 20% pracovních míst z průmyslu v západní Evropě se podařílo zaměstnat 1miliardu čínanů + další Asiské ekonomiky, Takže ať se na to divám jak chci tak mi to rušení mist ňák nevychazí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  11:44 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Trošku jste zapoměl na životnost těch starých aut a na výrobní kapacity na jejich výrobu.

  Cpt. Morgan: Trošku jste zapoměl na životnost těch starých aut a na výrobní kapacity na jejich výrobu.

 • Cpt. Morgan
  11:35 15.01.2017

  O pracu nepridu len kamionisti, ale do roku 2025 na Slovensku 48% profesii. TO su tie vazne problemy ktorym sa musime venovat a nie sa podielat na zachrane mocenskych pozicii ...
  Zobrazit celý příspěvek

  O pracu nepridu len kamionisti, ale do roku 2025 na Slovensku 48% profesii. TO su tie vazne problemy ktorym sa musime venovat a nie sa podielat na zachrane mocenskych pozicii starych kolonialnuych elit. Bude nutna hlboka prestavba celej spolocnosti, vazieb a institucii. Na to budeme potrebovat vsetku energiu a potencial, ktory mame.

  Alternativa k tomu je snazit sa zachranovat archaicke mocenske struktury, ktore sa odchovali a vykrmili v dobach od stredoveku po novovek. Ten svet je vsak uz davno prec a kolonialne entity sa snazia v novom svete udrzat svoje paleostruktury. To pojde jedine za cenu obrovskych konfliktov a obeti. Konkretne to znamena, ze globalne kolonialne schemy nutne potrebuju aby im nestali v preziti ine vyznamne mocnosti, pretoze ak budu azijske mocnosti ovladat vacsinu ludskych a prirodnych zdrojov, ktorymi inherentne vladnu a nemusia ich obhanat lodami ako vypalnik bary v meste. Cina a Rusko nemusi podporovat obcianske nepokoje v Mexiku a spravit coup d'etat v Nemecku, aby sa dostali k rope, alebo lacnej pracovnej sile. Im cas netika ako zapadnym mocnostiam, ktore su v porovnani s aziou vo vyraznej nevyhode aj ohladom prirodnych aj ludskych zdrojov. Ak sa zapadu nepodari eliminovat vplyv Ruska potlacajuceho projekciu moci zapadu, Cina nerusene narastie do kapacitnych rozmerov, ktorym uz zapad nebude schopny konkurovat. Vyvoj v Cine za poslednyh 30 rokov ju posunul z hladovejucej montaznej haly na najvacsiu ekonomiku sveta a vojensku mocnost aktivne presadzujucu svoje zaujmy. CO bude o dalsich 30 rokov, ak sa trend nezmeni? bude pokracovat upadok vplyvu zapadu a ak sa dostane pod urcitu kriticku hranicu minimalneho vplyvu, zacne rychly rozpad. Geopoliticke udalosti minuleho roka to len potvrdzuju.

  Udrzat pri zivote archaicke mocenske struktury sa da iba v pripade, ze im ziadne ine mocenske subjekty nebudu branit v ovladnuti globalnych procesov.

  situacia je teda taka, ze bud sa rychlo podari zapadu rozlozit Rusko a izolovat Cinu, alebo sa to nepodari a archaicka mocenska struktura prekvitajuca od stredoveku na principoch koristnickej moreplavby odide do minulosti. Je otazka pre uzitocnych idiotov, ci sa chystaju pomahat starej kolonialnej elite v budovani globalneho konfliktu a zachranit jej historicky expirovane organy, alebo sa radsej sustredia na vlastne prezitie a pokusia sa celit hlbokym vyvvam a prestavbe spolocnosti,ktora na pri privale automatizacie nevyhnutne caka. 50% ludi nemnoze byt na dlazbe. Treba sa naozaj venovat spolupraci a nie budovat cudzie expirovane konflikty, ktore nas od riesenia skutocnych problemov iba oddaluju.

  BUd teda zapadna mocenska elita eliminuje Rusko, izoluje Cinu a dalej bude vladnut podla starej kolonialnej schemy, pricom k tomuto dojde za cenu jadrovej globalnej vojny a strasnych obeti, alebo stara kolonialna elita sa odporuca za udalostami, ktore uz pominuli do svojho historickeho hrobu a ludi nechaju zit a snazit sa najst riesenie spolocenskych, politickych, mocenskych a zivotnych vazieb, ktore musia byt vybudovane uplne nanovo, lebo doterajsie naucene shemy uz fungovat nebudu.

  Bud totalna vojna po boku kolonialnych elit, alebo novy svet bez nich.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  10:47 15.01.2017

  Asi sa vam to nebude pacit, ale robotizovane automobily uz funguju v realnej premavke na vsetkych typoch komunikacii aj dnes (Tesla, Google auta, roboticke kamionyroboticke ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Asi sa vam to nebude pacit, ale robotizovane automobily uz funguju v realnej premavke na vsetkych typoch komunikacii aj dnes (Tesla, Google auta, roboticke kamionyroboticke paletove voziky, manipulatory, podavace,...cokolvek)

  Pori si toto,

  http://www.overdriveonline.com...

  na webe je o tom toho dost

  http://www.bing.com/search?q=r...

  Vyvoj sa neda zastavit. Aj sam si prisiel na to, ze ziadny problem, ktory ty vnimas nakoniec nie je ziadny problem a to ako financne narocne to vidis je skor tvoj dojem a nie komplexne posudenie veci, ktore je o dost zlozitejsie nez to ci ty mas dojem, ze to bude narocne, alebo nie. Nemyslim to zle, ale poctiva analyza projektu sa nerobi na zaklade dojmov. Na take nieco ale laik nema ani podklady, ani nastroje.

  Cely priemysel sa iba trasie kedy sa bude moct zbavit ludskych soferov kamionov aj s ich nespocetnymi operacnymi obmedzeniami a rizikami.

  Pravna zodpovednost uz jazdiacich robotickych aut je taka, ze sa pripady riesia individualne podla sucasnej legislativy a ta sa tak doplna a koncipuje na nove poziadavky za behu.

  Dojde vsak k zmene, ktora vsetky zodpovednosti razom vyriesi - na beznych komunikaciach bude ludom zakazane riadit auta. Stroje sa dohodnu a rozhodnu v zlomku sekundy a k takmer ziadnym havariam nebude dochadzat. To bude hlavny argument, ktory vlady vyuziju na presadenie takeho silneho zakona - zachrana statisicov a milionov obeti dopravnych nehod pred smrtou a poskodenim zdravia.
  OKrem toho bude otazkou rozhodovania par milisekund riadit plynutie dopravy tak, aby nevznikali dopravne zapchy. Nasledkom toho sa dokonca zvysia rychlosti prepravy po komunikaciach. Kazdy z toho bude mat take zasadne vyhody, ze obmedzenie moznosti dupat na plyn a adrenalinom v tele nebude moct byt relevantny argument. Na to budu sluzit vyhradene komunikacie. Uz dnes jazdi vela majitelov silnejsich aut na okruhy, lebo na normalnych cestach si aj tak potencial auta neuziju, je to zakazane a hrozi im vysoke riziko nehody.
  Takze zodpovednost bude riesena tak, ze vlady v spolupraci s korporaciami stanovia ramec fungovania robotickych vozidiel a ludia to akceptuju.
  Skrýt celý příspěvek

 • Adanedhel
  08:11 15.01.2017

  Pro Cpt. Morgan - Tak řidiči nákladních vozidel do deseti let přijdou o práci jo ? Tak to se s vámi tady na místě vsadím o sto tisíc euro, že to tedy tak nebude. Můžu se zeptat, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro Cpt. Morgan - Tak řidiči nákladních vozidel do deseti let přijdou o práci jo ? Tak to se s vámi tady na místě vsadím o sto tisíc euro, že to tedy tak nebude. Můžu se zeptat, řídil jste někdy vůbec kamion a účastnil jste se někdy vůbec řetězce činností které s tím to souvisejí ? Podle mého to je absolutní utopie málem srovnatelná s pěstováním rajčat na Měsíci. Samozřejmě Vám povím proč to imho není reálné, ne za deset, dvacet let. Je tu problém ani ne s jízdou vpřed, ale důležitější je couvání a manévrování v nepřehledných prostorech. Ale dejme tomu, to by se dalo ještě celkem snadno vyřešit. Pak je zde manipulace s nákladem, buď se vyvine nějaké zařízení které náklad samo ukurtuje a dohlédne na jeho zajištění, anebo stále bude řidič třeba třeba jen k tomu aby si naložil a složil náklad. Pak je taky alternativou prostě vymyslet nějaký bezpečnostní obal který bude lehký, skladný, mnohonásobně použitelný a levný a manipulace s ním bude snadná a jeho zajišťovací mechanismus bude také spolehlivý, jednoduchý a účinný. Ale dobře, to by také šlo zařídit, ale to už nebude levné a ani rychlé. Dobrá pak ještě imho je tady problém s řízením mimo dálnice a posléze mimo zmapované a zpevněné komunikace. Co myslíte, má třeba google nebo ministerstvo dopravy zmapované absolutně veškeré komunikace ? Možná byste se divil kam všude a kudy se jezdí s nákladními vozy. Ale dejme tomu, i to se dá zvládnout, ale také ne rychle a také ne levně. Mohl bych tady uvést ještě několik příkladů, ale mám na mysli podle mně ten nejdůležitější: Právní subjektivitu takových samočinných strojů. Kdo bude zodpovědný za havárie, za všechny mrzačené a mrtvé kteří prostě budou tak jako jsou dnes ? To dáte pokutu firmě vlastnící takovýto stroj ? A proč vlastně ? Vždyť ten stroj je náležitě vybaven a testován aby jeho rozhodovací a ovládací schopnosti byly minimálně srovnatelné s dnešním řidičem. Námitkou může být, že všechna vozidla budou v neustálém spojení a k nehodám už nebude docházet. Dobrá, pak jsou tady ale obtíže typu bouchlé kolo nebo závada na pohonné jednotce a z toho důvodu nenadálá změna směru a stability soupravy která nutně vyústí do nějakého průseru stejně jako je to dnes. Ty auta taky určitě nebudou na cestách nepřetržitě, někde budou muset stát, už jen třeba kvůli tomu, aby se nehromadily u továren a podniků. Někteří lidé jim budou krást pohonné hmoty, krást kola, krást zboží, kdo za to bude zodpovědný ? To že auto bude blikat, troubit volat policii, určité jedince nijak neodrazí. Když nastane situace kdy bude auto muset náhle zabrzdit před přechodem pro chodce a bude mít na výběr zabít jednu dospělou osobu nebo dvě děti v druhém pruhu, nebo se srazit s ostatními vozy nebo kýho výra, co se může stát na silnici, kdo za to ponese zodpovědnost ? Vlastník ? A proč ? Nebo tam bude tedy sedět řidič jako pojistka na kterou se svalí vina jako se to dělá často dnes ? Kde je tedy pak přínos takové technologie ? A poslední argument proč to nebude tak rychlé je ten, co bude s těmi milionovými davy řidičů které vyhodíte na dlažbu ? Pamatujte si, že řidiči často živí minimálně 1 - 2 osoby navíc a ne každý má možnost nějakého výdělku O STEJNÉM FINANČNÍM OHODNOCENÍ jako měl jak o řidič. Protože proč by měl mít někdo právo nutit jiného člověka, aby se vzdal svojí stabilní, přínosné a adekvátně zaplacené práce aniž by mu zaplatil jeho závazky, které jsou často na několik desítek let dopředu ? To všechny naženete na rekvalifikace ? Nebo budete všem řidičům platit doživotní renty aby byl takzvaně klid ? Nebo je prostě vyhodíte na dlažbu, ať se o sebe a svoje rodiny postarají sami jak je jim libo, jak se dnes uplatňuje vůči pracujícím a daně platícím občanům ? To by bylo takových technokratům podobné. Proto soudím, že zavedení bezosádkových a bezobslužných vozidel nebude ani levné, ani rychlé, a bude to zapotřebí změnit nejen dopravu, ale logistiku a urbanistiku jako celek a to bude trvat dlouho, bude to bolet a bude astronomicky drahé. Ale uznávám, že až k tomu dojde, bude to opravdu veliký pokrok.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  01:41 15.01.2017

  Cpt. Morgan: Čina je a byla držena je silou vůle vůdce a síly armády, stejně jako Sovětský svaz. Nebo vy jsi snad myslíte že takové území jako Tibet bude pokud to stane tu možnost ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan: Čina je a byla držena je silou vůle vůdce a síly armády, stejně jako Sovětský svaz. Nebo vy jsi snad myslíte že takové území jako Tibet bude pokud to stane tu možnost volby (totalita volby nejsou), takže v čině zůstane ? Ne, vývoj bude stejný jako v Rusku.. hurá pryč. V Čínanech existuje odkaz Velké Číny asi jako v Ukrajincích odkaz velkého Ruska. Když říkáte čínaň zapomínáte že ta čína má desítky národností, které jsi drží svoje regionální tradice, jazyk kulturu atd.

  Mohl by jste nám nastínit dohodu která by odpovídala vašim utopistickým myšlenkám o dohodách dvou a více států? Protože vždy to bude dohoda slabší vs silnější. Tzn. silnější dle vás diktuje, slabší je ovládán. Ale státy potřebují vzájemně fungovat a proto fungovaní nastavit ňaká pravidla těmito dohodami.

  Souhlasit se dá snad v jediném bodě a to že existují státy ve sféře vlivu USA, ale krom toho existují ještě státy ve svéře vlivu RU a Číny, žádné vaše utopistické státy nespadající do žádné sféry vlivu neexistují. Takže to není buď USA nebo krasná utopistická svoboda, ale jen otevření dveří totalitním systemům.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  01:06 15.01.2017

  Jirosi

  nie je podstatne kratkodobe sucasne politicke nastavenie v Cine. Ja som vyjadril, ze Cina ma zakladny a fundamentalne podstatny zjednocujuci prvok - tisicrocia dlhu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi

  nie je podstatne kratkodobe sucasne politicke nastavenie v Cine. Ja som vyjadril, ze Cina ma zakladny a fundamentalne podstatny zjednocujuci prvok - tisicrocia dlhu tradiciu. To zaklad sudrznosti, bez ohladu ake jednotlive krizy sav CIne odohraju. Nakoniec sa vzdy vratia k svojmu historickemu odkazu velkej a vecnej Ciny. Tato mocna idea zije v hlavach ludi a nic ju neznici. Je to podobne mocna tradicia ako Judaizmus. Taketo zaklady sa nedaju porovnavat s okamzitymi sociologickymi pokusmi v podobe EU a Bruselskeho diktatu bez jasneho mandatu sirokych mas Europy. Politicka petriho miska ako EU nieco na chvilku zobrazi a potom sa pokus skonci. Onedlho si nikto ani nespomenie. To je ten rozdiel.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  00:43 15.01.2017

  Pre leviathan

  dosledky automatizacie nezbadas na priklade doterajsej aplikacie. Robotizovali najma najbohatsie krajiny ako Japonsko a Nemecko, lebo su to najbohatsie krajiny a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pre leviathan

  dosledky automatizacie nezbadas na priklade doterajsej aplikacie. Robotizovali najma najbohatsie krajiny ako Japonsko a Nemecko, lebo su to najbohatsie krajiny a preto maju aj nizku nezamestnanost. Zamenil si si priciny a dosledky.

  Automatizacia bola doteraz narocna na aplikaciu, lebo stale bola iba vo faze dozrievania technologii. Preto si ju mohli dovolit iba najbohatsi. V poslednej dekade sa vsak automatizacia presadzuje aj v krajinach s nizkou cenou prace ako Slovensko a spol.. JE to rpeto, ze technologia zacina byt lacnejsia ako clovek. Clovek potrebuje 8 hod. prac, cas, regeneraciu, dovolenku, byva chory, ma urazy, fluktuuje mu vykon, pozaduje plat, pozaduje karieru, trpi konfliktami na pracovisku,,, je toho este plna fura. Vyon stroja nic take nezraza k zemi, je perfektne skalovatelny a planovatelny, je spolahlivy, manazersky dokonaly. Tyka sa to najma profesii s vysokou urovnou specializacie a relativne nizkou urovnou kvalifikacie. Ale aj to sa posuva na nove limity. CO je pre majitela spediterskej firmy lepsie, ludsky sofer so vsetkymi slabinami a obmedzeniami, co k nemu patria, alebo roboticky kamion. Technologia na ne uz je v podstate hotova, funkcne kusy uz dokonca jazdia a ide iba o zlomovy moment, ked sa priemysel vacsinovo vrhne tym smerom aby hociktory producent ziskal vdaka tej technologii pozicie voci konkurentom. Cesta spat bude nemozna. Kamionisti pridu do 10 rokov o pracu. Okrem nich aj vacsina zakladnych profesii vo vyrobnej sfere. V mediach koncom roka vysla analyza, ze na SLovensku do roku 2025 pride o pracu 48% profesii. Kvoli automatizacii. Staci sa trochu zamysliet kam to smeruje a neutesovat sa ako to bolo v minulosti v Japonsku. Zakladna chyba je casto pripravovat sa na buducu vojnu doterajsimi prostriedkami.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  00:23 15.01.2017

  USA nie su samozrejme klasicka kolonialna mocnost. SU vsak najvacsia neokolonialna mocnost, kde sa moc nevynucuje priamo ovladanim uzemia silou, ale ide skor o ekonomicky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  USA nie su samozrejme klasicka kolonialna mocnost. SU vsak najvacsia neokolonialna mocnost, kde sa moc nevynucuje priamo ovladanim uzemia silou, ale ide skor o ekonomicky kolonializmus a vytvorenie dostatocneho mnozstva roznych foriem vplyvu na krajiny, ktore potom sleduju liniu americkej agendy.

  OKrem toho, USA maju po svete vyse 800 vojenskych instalacii a ddrviva vacsine z nich je na uzemiach byvalych kolonii Britanie. USA de facto prebrali svetove kolonialne imperium Britanie, kde slnko nikdy nezapada.

  Poslusnost sa uz nevynucuje silou, ale pomocou politickeho, realpolitickeho a noopolitickeho vplyvu. AK raz krajina patri do vplyvovej zony USA, je tisic sposobov, preco sa musi snazit spolupracovat a sledovat linie projektovane v USA.

  Iba krajiny, ktore su v zone vplyvu inych mocnosti, alebo na rozhrani caka osud podpory demokratickej opozicie, eskalacie nepokojov, protestnych akcii opozicie, prevratov a farebnych revolucii.

  USA su novokolonialna mocnost nie len kvoli velkosti vplyvoveho uzemia, ale aj kvoli urcitym klasickym znakom kolonializmu. Jeden z nich je, ze ako "ostrovna velmoc" su odkazani na projekciu moci cez lodstvo. USA maju najvacsie vojnove lodstvo sveta nie kvoli demokracii, ale kvoli schopnosti vynutit si moc na co najvacsom kuse planety. Rovnako to platilo pre spanielsku armadu a britske kralovske lodstvo. Moc a vplyv pomocou lodi.

  Mackinder hovori okrem ineho aj ten zasadny fakt, ze zatialco lodstvo bolo zakladom moci v dobach moreplavby od stredoveku, novodoby prostriedok moci s vacsim vplyvom je vlak. Vlak dokaze dopravit neporovnatelne viac materialu, tovaru, ludi, bojovej techniky pocas kratkej doby ako sebalepsie lodstvo. A neda sa potopit. Ak sa znici kusok trate, nie to neriesi, lebo 99% zostane aj tak funkcnych a oprava nejakeho useku netrva roky. Vlak je moderny prostriedok sirenia moci a vplyvu a lodstvo mu nemoze konkurovat. To su zakladne a tvrdenia Mackindera. Vsetci zapadni geostrategovia mu veria a vo svojich agendach mu davaju za pravdu. Vsetci sa snazia narusit pozemne linie a uzly davajuce Azii moznosti konat a projektovat moc. Svetovy superkontinent Europa + Azia + Afrika ma take obrovske kapacity, ze ostrovna velmoc nebude schopna pomocou kratkodobeho ucinku lodstva konkurovat pozemnym koridorom. Popri inych veciach to ivdno najma v Syrii, ale aj na Ukrajine, v Gruzinsku, alebo kdekolvek inde. Ovela slabsia armada Ruska dokazala vyhrat strategicky nad projekciou moci USA. Je to rozdiel ako byt silnym riaditelom priamo vo firme, a byt riaditelom, ktory do firmy dochadza iba raz tyzdenne z hlavneho mesta.

  USa su moderna neokolnialna mocnost, ktorej vplyv je projektovany na bezprecedentne velke uzemie sveta. To ze je to pomocou makky metod nic na veci nemeni. Hlavne je, ze cielove uzemia sa riadia volou USA a USA si svoju volu presadzovanu na vacsine planety dokazu vytvarat propozicie tak silneho hraca, ktoremu ziadna ina velmoc v tomto nemoze konkurovat.

  Mozu vsak snazenie USA sabotovat a pri nbeoliberalnej ideologii je to velmi ucinny nastroj ako dat najavo pseudokoloniam USA, ze USA nemaju realnu moc. Dokaz bezmocnosti USA ako napr. v Syrii je silna kyselina rozpustajuca zaklady Pax Americana. Len na zaklade symbolov slabosti imperia. V dnesnej globalnej previazanosti z toho vznika tsunami neposlusnosti voci moci USA.

  USA su neokolonialna mocnost, zdedili imperium po Britanii a stale z neho ich moc zije. Mackinder spravne postuloval, ze sila lodi je relikt minulosti a ze najdolezitejsie je ovladat strategicke body a koridory superkontinentu. Preto je pre USA cas drahy. Ak sa im nepodari eliminovat vplyv RUska v najblizsej dekade, pocas tej nasledujucej Cina narastie do takych rozmerov, ze zapad uz moze iba jednat o podmienkachg kapitulacie. Netreba si navravat, ze rozmaznani europania budu schopni vytvarat viac realnych hodnot ako 1.4 iliardova Cina. Kvantitativne uvolnovanie funguje iba dovtedy, pokial je asiat nakloneny kupovat natlacene sluby a odovzdavat za ne realne produkty ludskej prace.

  Cina touto politikou preklenula obdobie najvacsej zranitelnosti, ked druhej polovice 20. storocia, ale postupom casu sa snazia stale silnejsie presadzovat svoje zamery a projektovat svoju moc. Do starych kolaji sa to uz nevrati.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  23:20 14.01.2017

  Cpt. Morgan: Čina je všechno možné jen ne jednotný stát. Ano, protože je tam totalitní moc tak ty rozdíly nejsou vidět.

  Cpt. Morgan: Čina je všechno možné jen ne jednotný stát. Ano, protože je tam totalitní moc tak ty rozdíly nejsou vidět.

 • Kruan
  23:16 14.01.2017

  Magister_Peditum: hele, co nám v tvé nezaujatosti povíš o rekordním a dodnes nepřekonaném územním rozvoji Moskevského knížectví?

  Magister_Peditum: hele, co nám v tvé nezaujatosti povíš o rekordním a dodnes nepřekonaném územním rozvoji Moskevského knížectví?

 • Pavel1
  22:37 14.01.2017

  Je nesmysl označovat USA jako koloniální mocnost. USA sice nějaké kolonie měly, ale vždy se jednalo o území, které pomohly osvobodit od španělské koloniální nadvlády, a postupně se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je nesmysl označovat USA jako koloniální mocnost. USA sice nějaké kolonie měly, ale vždy se jednalo o území, které pomohly osvobodit od španělské koloniální nadvlády, a postupně se z daného území stahovaly a každopádně se jednalo o území menší než jaké ovládalo třeba Portugalsko nebo Belgie. Navíc USA se nechovaly jako koloniální vládce ale většinou jako investor. Panama by bez průplavu byla ničím a Kuba měla nejrozvinutější ekonomiku latinské Ameriky a vyšší životní úroveň než Řecko nebo Portugalsko, tedy až do okamžiku, než tam vše zplundroval castro a centrálně plánovaná ekonomika po sovětském vzoru.
  A absolutním nesmyslem je ta věta o ".. prosazení globalizace jako formy americké kolonizace, kdy stály proti zavedeným evropským koloniálním říším ...". Za prvé, globalizace je přirozený proces probíhající už od konce paleolitu. A za druhé, ekonomika USA byla minimálně od doby občanské války uzavřená a protekcionistická a k žádnému "stavění proti" stejně protekcionisticky uzavřeným "evropským koloniálním říším" nedocházelo. Ve východní Asii se USA neangažovaly o nic víc, než evropské mocnosti (včetně Pruska a Ruska).
  Skrýt celý příspěvek

 • Magister_Peditum
  21:29 14.01.2017

  Todomatch: No, s tím, že USA nejsou/nebyly koloniální mocností bych tak úplně nesouhlasil. Co taková Havaj, Portoriko nebo do 40. let Filipíny? I o funkci Kuby jako kolonie USA by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch: No, s tím, že USA nejsou/nebyly koloniální mocností bych tak úplně nesouhlasil. Co taková Havaj, Portoriko nebo do 40. let Filipíny? I o funkci Kuby jako kolonie USA by se až do tamní revoluce dalo hovořit. A pak tu je ještě faktor prosazení globalizace jako formy americké kolonizace, kdy stály proti zavedeným evropským koloniálním říším a samozřejmě i vynucování přístupu na trhy v Asii, jako to udělali v případě Japonska v polovině 19. století. Samozřejmě bohatství USA nepřinesly kolonie (ostatně to nepřinesly ani evropským státům - celé bohatství španělských kolonií se nikdy nevyrovnalo ztrátě Nizozemí a vyhnání Morisků a Židů z Pyrenejského poloostrova v 16. století, bez výjimky nebyly kolonie nikdy výdělečně snad s výjimkou britské Indie, ale co to je ve srovnání se ztrátou potenciálu 13 kolonií v Americe, že?), ale domácí průmysl. Ale to je jen ta vsuvka o tom, že USA nikdy kolonie neměly.
  Dále bych nesouhlasil s názorem, že Čína byla vždy chudá země. Nic nemůže být od reality více. Čína byla naopak dalece před Evropou po stránce ekonomického výkonu, i vědeckého poznání po větší část historie. Západ ji začal předbíhat až někdy na počátku 18. století. Rusko nikdy nebylo hospodářsky silnou zemí, to je pravda, ale Čína je něco jiného. Vyloženě slabé je v jejím případě jen 19. století a větší část 20. století. My se na výsluní světové ekonomiky vezeme zatím nějakých 250 let, tj. zhruba tak dlouho, jako se Čína naopak začala propadat.
  Tím neříkám, že nemusíte mít pravdu v tom ostatním, ale byl bych v tomhle opatrný. Podobné názory o tom, že naši civilizaci čeká zářná budoucnost bychom našli jistě v historii mnohokrát. V tomhle určitě doporučuji knihu Kolaps a regenerace.
  Skrýt celý příspěvek

 • leviathan
  11:46 14.01.2017

  Todomach: on tam ma aj dalsie blbosti - napr. 5x vacsi pocet geniov odvodeny z prosteho poctu obyvatelov :))) Automatizacia vyroby sposobujuca nezamestnanost :))) pricom najmensiu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomach: on tam ma aj dalsie blbosti - napr. 5x vacsi pocet geniov odvodeny z prosteho poctu obyvatelov :))) Automatizacia vyroby sposobujuca nezamestnanost :))) pricom najmensiu nezamestnanost maju krajiny s najvacsou mierou automatizacie :)) skoda reci, citat ten prispevok mi zobralo rok zivota
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  11:06 14.01.2017

  Cpt. Morgan – to je strašný pseudohistorický mix, snažící se vysvětlit údajný (ve skutečnosti však neexistující) úpadek západu. Je to doslova snůška brexitářských plků. Vaše úvaha ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Cpt. Morgan – to je strašný pseudohistorický mix, snažící se vysvětlit údajný (ve skutečnosti však neexistující) úpadek západu. Je to doslova snůška brexitářských plků. Vaše úvaha o tom, že nejbohatší země západu jsou "jako náhodou" bývalé námořní koloniální mocnosti je mylná. Aktuálně nejbohatší a nejmocnější USA nikdy nebyly a nejsou koloniální mocností. V tomhle se mnoho lidí mýlí, automaticky předpokládají, že USA měly, nebo dokonce mají kolonie díky nímž zbohatly. Přesný opak je pravdou, USA nikdy žádné kolonie neměly. Naproti tomu Ruská federace, což je poslední existující koloniální velmoc vzniklá na troskách předchozí ještě větší koloniální velmoci známé jako Svaz sovětských socialistických republik neprosperuje a ovládání desítek držav ji mezi bohaté země nikdy neposunulo. Dalším argumentem proti vaší úvaze je Čína, také nebyla koloniální velmocí a její dnešní prosperita nestojí na tomto základu. Byla to vždy chudá země. Bohatství ji nepřinesl ani komunismus, ale až pozvolná integrace liberálních hodnot - zatím pouze v ekonomické sféře, které však s sebou ponese i postupnou liberalizaci politickou. Ani další teze jež uvádíte, nejsou pravdivé a jsou zavádějící až manipulativní. Například dnes tolik populární strašení stagnací západu a zdůrazňováním růstu Číny a Ruska. Onu údajnou stagnaci lze nejlépe přirovnat ke stagnaci Usaina Bolta a zlepšování ruských a čínských sprinterů. Ano Bolt stagnuje - ovšem na světovém rekordu a ruští a čínští sprinteři se už zlepšili na úroveň okresního přeboru Jamajky. A snad jen poslední postřeh, zapomínáte, že tahoun západu tj. USA - je ve srovnání s Ruskem a Čínou věkem ještě dítě. Teprve dorůstá do puberty a hlavní rozvoj a zesílení má teprve před sebou. Uvědomte si, že Čína (počítáno od první dynastie) existuje přes 4 000 let, Rusko (počítáno od založení Novgorodu) existuje přes 1 000 let. Naproti tomu USA existují pouhých 240 let (ano pouhých 240 let !!!). Takže jestli někdo má budoucnost před sebou, jsou to USA a s ním propojený západní svět.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  10:31 14.01.2017

  Adanedhel - do Ruska s tebou na 20 let, abys věděl co je to slovník kremelských aparátčíků.

  Adanedhel - do Ruska s tebou na 20 let, abys věděl co je to slovník kremelských aparátčíků.

 • Cpt. Morgan
  04:00 14.01.2017

  Nie je treba balansovat na tazko formulovanych elaboratoch o labilitach doby a cloveka, a staci si znova prebrat zakladne propozicie svetovej geopolitiky, ktora je jednoznacne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nie je treba balansovat na tazko formulovanych elaboratoch o labilitach doby a cloveka, a staci si znova prebrat zakladne propozicie svetovej geopolitiky, ktora je jednoznacne deterministicka a jasna.

  Formuloval ju Halford Mackinder - britsky kralovsky geograf vo svojej praci Demokratické ideály a skutečnost: studie politiky rekonstrukce, kde jeden z podstatnych momentov formuluje nasledovne:

  " Kdo ovládá Východní Evropu, ovládá Heartland."
  " Kdo ovládá Heartland, ovládá Světový ostrov."
  " Kdo ovládá Světový ostrov, ovládá svět."

  https://cs.m.wikipedia.org/wik...

  Z toho nasledne vychadza aj Pilsudskeho sanitarny koridor zabranujuci vazbam Ruska s Europou. To je teoria, ktora stale spravne ukazuje fenomeny dneska aj po 200 rokoch od vzniku. Preto nabadanie Ukrajiny na zapad a nasledny majdan aj s dohrou. To su dejinne procesy. Novinari zapadneho establismentu to ale nemozu takto formulovat a radsej korculuju eskamoterske lyrizovane prozy o svetovom dobre a zle.

  Propozicie takejto geostrategickej detrminacie sa objavuju ako zaklad vo vsetkych pracach najvyznamnejsich filozofov a strategov zapadu. Uplne verejne a dlhodobo. (Strauss, Kristol, Fukuyama, Wolfowitz, Kissinger, Brzezinsky, Kagan, ... ktokolvek) A od toho sa aj skutocne odvija realpolitika zapadu.

  Kolonializmus ne je hodnota, nie je moralny a zasluzi si upadok. Ludstvo totiz cakaju ovela vaznejsie vyzvy a hlboke zmeny ako je narast automatizacie v dalsich 10-15 rokoch. Ludia uz nebudu moct byt vykonavatelia prace. Uz dnes je ne novych vyrobnych linkach pomer clovek - robot prinajlepsom 50/50. Spolocnost sa radikalne zmeni a clovek nebude obstaravat vyrobu. Nebude pracovat, ale bude musiet dostavat prostriedky na zivot. To znamena uplne prekopanie struktury a vztahov spolocnosti, co nebude len tak..
  .
  Pri manieroch starych mocenskych elit z kolonialneho praveku nas vsak budu zamestnavat ich snahou zachranit si kozu v zapase s inymi mocnostami, vsetkych porazit a udrzat svetovu historicku kazajku este chvilu funkcnu.

  To su skutocni nepriatelia ludi, lebo namiesto naliehavej potreby orientovat sa na hlboke zmeny, ktore nas cakaju nas nutia pokladat krk za ich archaicke trofeje.

  Ludia na rozdiel od clenov akcnych vyborov formalnych centier tejto ozvene doby dobre rozumeju. Jasne to ukazuju vysledky v USA, brexit, situacia v FRA, GER, TUR, Syrii, UKR, ...

  Zapad straca moc na vsetkych frontoch. Zapadne mocenske entity sa snazia navrubovat na ludi svoje nikym nevyziadane agendy. Spolocnost vsak neprezije, ak nebude schopna spracovat bezprecedentne strukturalne zmeny, ktore ju cakaju a tieto umele agendy jej iba odcerpavaju sily v boji za zachovanie status quo pre parazitne archaicke struktury.

  Kolonializmus je de facto feudalna mocenska schema a nema ziadne moralne pravo na prezitie, a nie este aby niekoho zamestnaval svojimi historicky premrhanymi sancami.

  uneideologicky nepriatel ideologickeho zapadu

  polarizacia spolocnosti namiesto dialogu

  pieskova lavina dejinne chapanie pricin

  zahradnik nebude mat co udrziavat, lebo cely ekosystem architekta je vycerpany a nevydrzi

  moc - vplyv - zdroje - kolonialne mocnosti - zivotna uroven

  buduca dekada - vydrzanie ruska - silnenie ciny - stagnacia zapadu
  dalsia dekada - hlboke zmeny spolocnosti - cina lider - kvoli nemoznosti porazit rusko a izolovat cinu zapad bez schopnostoi rastu moci straca potencial ideologickej integrity a fragmentuje sa na oblastne mocenske centra. Azijske mocnosti ovladaju 4/5 prirodnych a 7/8 ludskych zdrojov. mackinder - svetovy superkontinent. zapadni geostrategovia dlho otvorene priznavaju
  europa sa bude delit, lebo vzdy bola a nikdy sa realne nespojila. umele mocenske celky. starych mocenskych struktur.

  kto su nasi nepriatelia koncentracia majetku v coraz menej rukach sluzba mocenskym entitam minulosti potreba zmien pred nevyhnutnou reformou spolocnosti - automatizacia a ustup ludi z produkcnych funkcii - elity archaickych mocenskych struktur su zavisle od prezitia systemov minulosti - skutocni nepriatelia ludi - bojovat za ich stary mocensky poriadok kolonialneho panstva, ktory nema sancu prezit Ani moralne pravo? kolonializmus je feudalny system a jeho mocenske entity patria na smetisko dejin, aby sa ludstvo mohlo zacat venovat vaznym vyzvam ako prienik s automatizaciou a nasledne hlboke zmeny v strukture spolocnosti.

  propaganda na steroidoch je zbytocna, ludia to ukazali v brexite, na HIllary, v Turecku, na vzostupe odporu voci bruselskym agendam, ktorym ludia nedali mandat a su im nanucovane proti voli - ukazuju, ze ludia dobe rozumeju a zmatani su akurat clenovia akcnych vyborov kolonialnych mocnarov.
  Skrýt celý příspěvek

 • Cpt. Morgan
  04:00 14.01.2017

  Zapad nie je celok s realnym zjednocujucim principom. Liberalna demokracia je uz len vyprazdnene slovne spojenie, realne iba povrch starocia trvajucej kolonialnej nadvlady ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zapad nie je celok s realnym zjednocujucim principom. Liberalna demokracia je uz len vyprazdnene slovne spojenie, realne iba povrch starocia trvajucej kolonialnej nadvlady zapadnych mocnosti nad svetom od stredoveku.
  Vyspele prejavy institucii a statnych struktur vznikaju iba tam, kde su dva faktory - bohatstvo - po co najdlhsiu dobu.
  "Zhodou nahod" su najvyspelejsie prave namorne kolonialne mocnosti zapadu. Ovladat svet a delit si jeho kolac. Urcovat co sa stane a co sa nestane Cele starocia riadit osud inych k lepsiemu osudu svojmu. To je hlavny ramec a vlastnost zapadnych kolonialnych mocnosti.

  Zapad by chcel koniec historie a zabetonovat svoje mocenske centra navzdy. To mal byt "Koniec historie" ako pisal Fukuyama - ze liberalna demokracia bude vrcholne konecne stadium vyvoja. Na prelome tisicroci ale nastali zmeny, ktore sposobili, ze uz o dve dekady pisal Robert Kagan esej "Koniec konca historie". Liberalna demokracia je iba obciansky stravitelny povrch mocenskych struktur a centier, ktore sa snazia urdzat svoju moc nad globalnou dedinou od cias, ked im moreplavba umoznila ziskat neobmedzenu moc. Neobmedzena moc korumpuje neobmedzene a ziadne hodnoty nezastava, iba moc. Preto system nie je liberalnou demokraciou, ale feudalnym kolonialnym systemom.

  Ten system ma po neumreti Ruska velky mocensky problem - ak by bolo Rusko skoncilo, Zapad mohol vsetku svoju pozornost venovat Cine. Cina totiz cez rozvoj infrastruktury rapidne zvysuje zivotnu uroven a vzdelanost. V 1,4 miliardovej Cine sarido 5 x tolko geniov ako v USA. To sa casom nevyhnutne prevali a Zapad bude bez sance. Cina ma navyse extra dlhe tradicie a preto silnu integritu, silny zjednocujuci princip, ktory pozliepany zapad nema.

  Polarizacia spolocnosti nie je problem, ktory vznika na diskusiach, ale polarizovany je skutocny svet velmoci, ktore sa snazia v historickom zapase o prezitie bojovat proti sebe v scheme:
  kolonialny zapad vs vychod (sirsie aj vsetky kolonie).

  Oponenti zapadu su neideologicki, sleduju len svoje pragmaticke a strategicke ciele. To zapad sa snazi svoje mocenske tazenia vzdy pred ludmi ospravedlnit falosnou ideologiou hodnot, vyvolenosti, moralky. Ludia chapu, ze agenda mocenskych elit ich zenie aby udrzali stare pozicie kolonialnej moci a do konfliktu s inymi mocnostami, ktore sa odmietaju vzdat pred zapadom.

  Preto je poslednych 30 rokov velke usilie venovane rozrastaniu vplyvu zapadu do zon inych mocnosti. Zapad sa snazi este aspon trochu rozrast, aby dalej ovladal, rozhodoval a urcoval chod dejin. Nie ako prirodzene uskupenie vo svojej oblasti vplyvu, ale ako jedina globalna sila ovladajuca vsetko. Ako za starych dobrych cias kolonialnej moreplavby od stredoveku az do dneska.

  Ak sa zapadu nepodari v tejto dekade eliminovat vplyv silnejuceho Ruska, nebude moct v dalsej dekade izolovat Cinu.
  Za ten cas Cina narastie do takych kapacitnych rozmerov, ze bude pre zapad neskoro snazit sa jej konkurovat.

  To znamena nevyhnutny upadok moci zapadnych mocenskych centier, ich vplyvu na chod sveta a schopnost urcovat dejiny. Zahradnik nebude mat co udrziavat, ak sa cely mocensky system kolonialneho architekta rozpadne.

  Ide totiz o zdroje a o moc. Ak zapad nedokaze odstavit najprv Rusko a potom Cinu. Azijske mocnosti ako strategicky oponent historickej kolonialnej mocnosti budu ovladat 4/5 ludskych a 7/8 prirodnych zdrojov sveta.
  Skrýt celý příspěvek

 • Pavel1
  00:41 14.01.2017

  Jste poněkud naivní - slíbí všichni, nedodrží nikdo a zvlášť ne magoři, kteří se podobnými hesly ohánějí nejvíce. Tak to bylo, je a bude.

  Jste poněkud naivní - slíbí všichni, nedodrží nikdo a zvlášť ne magoři, kteří se podobnými hesly ohánějí nejvíce. Tak to bylo, je a bude.

 • Adanedhel
  00:22 14.01.2017

  Proslulý demokrate Todomatchi, máš slovník jako kremelský aparátčík.

  Proslulý demokrate Todomatchi, máš slovník jako kremelský aparátčík.

 • Todomatch
  23:54 13.01.2017

  Adanedhel - na plantáž s tebou na 200 let, abys věděl co je práce, otroctví a klec.

  Adanedhel - na plantáž s tebou na 200 let, abys věděl co je práce, otroctví a klec.

 • Adanedhel
  18:51 13.01.2017

  To je článek ze kterého přímo čiší autorova bezradnost ve stylu Když nebude pršet, nezmokneme. Klíčem jsou ty takzvaně politicky neprůchodná řešení. Mně jakožto člověku který ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je článek ze kterého přímo čiší autorova bezradnost ve stylu Když nebude pršet, nezmokneme. Klíčem jsou ty takzvaně politicky neprůchodná řešení. Mně jakožto člověku který pracuje a odvádí daně se absolutně ekluje to, že musím všechno platit, držet hubu a ještě poslouchat jak jsem hloupý, nemoderní a jsem čím dál víc omezován na svých právech. Navíc se mi hnusí ten moderní názor, že když nějaká skupina dělá bordel, přitáhnou se šrouby všem ale hlavně ne těm kteří jsou problémem. Chybí mi adresnost práva a spravedlnosti. A já otevřeně sděluji, že budu podporovat, volit a vystupovat za toho, kdo mi toto slíbí a dodrží. Ať to bude kdokoli a bude mít jakékoli řešení a prostředky. Netvrďme si, že to je nereálné. Protože nic není nemožné. Nechci žít jako otrok v kleci, chci svobodu a spravedlnost.
  Skrýt celý příspěvek