NÁZOR: Rusko vs. Česká republika

Foto: David vs. Goliáš / Google Maps
David vs. Goliáš / Google Maps

Probíhající krize na Ukrajině přinesla celou řadu různých otázek, mnohdy spojených s vojenstvím a obranou. Jeden okruh otázek, který se objevil a řadu lidí znepokojil, zní: Dokáže Rusko obsadit Českou republiku. Za jakých podmínek? Má se Česko jak bránit? Možná někomu přijdou podobné otázky zbytečné, nepodstatné nebo dokonce pobuřující, ale jsou zde a jsou vcelku legitimní.

Předmluva

Nic tak nenahání strach jako nevědomost. Řada lidí si pokládá otázku, zda se blíží další velký ozbrojený konflikt v Evropě. Možná poněkud vyhrocená otázka, ale strach je ve společnosti hmatatelný. Následující řádky doufáme všechny přesvědčí, že v případném konfliktu nebude nikdo vítězem, jen poražený.

V článku jsme načrtli možný scénář vojenské agrese Ruska vůči České republice. Zamysleli jsme se nad důvody takového scénáře, pozice ČR i možnosti obrany, včetně obrany opravdu krajní. V dalších dnech některé myšlenky načrtnuté v článku dále rozvedeme.

David a Goliáš

Obvyklým přirovnáním pro nesouměrnost dvou soupeřů je biblický příběh o Davidovi a Goliáši. Kdy David byl malý kluk a Goliáš obrovský pelištejský válečník. Odvahou a tím, že David velice dobře ovládal střelbu prakem, si dokázal poradit s daleko větším protivníkem v okamžiku, kdy všichni kolem považovali Davida za absolutního outsidera a člověka, ze kterého zbude brzy „mastný flek“.

Podobný příměr je možné použít pro Českou republiku a Rusko. Rusko je obrovskou zemí, která má mnohonásobně více obyvatel i zdrojů. Člověk nemusí být génius, aby viděl, že při přímé vojenské konfrontaci nás Rusové „utlučou prázdnými lahvemi od vodky“.

Podle dostupných údajů má Česká republika 21 000 osob ve vojenské aktivní službě. Počet tanků v aktivní službě je 30 ks. Rusko proti tomu má v aktivní vojenské službě asi milion osob a přibližně 2500 tanků. Už z těchto základních čísel je vidět, že naše dvě země nemohou dost dobře vzájemně soupeřit.

Společenství NATO plus V4

+ NATO může, ale nemusí pomoci

+ Spolupráce České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska

Už za 1. republiky, když byla naše země velice mladá, bylo T. G. Masarykovi jasné, že se sama nedokáže ubránit. Na jedné straně obrovské a mocné Německo a na druhé straně ještě větší Sovětský svaz.

Politici v té době spoléhali na smlouvu s Francií, ale také na Malou dohodu, vojensky pojící Československo s Rumunskem a Jugoslávií. Ani jedno želízko v ohni nám v roce 1938 (ztráta Sudet), ani v roce 1939 (obsazení německou armádou) nepomohlo.

V době studené války bylo Československo součástí Varšavské smlouvy. Od roku 1999 je Česko v Severoatlantické alianci – NATO.

Právě od roku 1999 se Česko převážně spoléhá ve věcích obrany vlastního území na smlouvu s NATO. Zde je však potřeba zmínit jednu věc. Článek 5 uvedené smlouvy hovoří o tom, že napadené zemi jsou oprávněny ostatní země smlouvy přijít na pomoc. Nejde tedy automaticky o povinnost, ale o legitimitu možnosti, když bude spojenecká země chtít.

Naši politici často hovoří, že v případě nouze nám NATO přijde určitě pomoci, ale ze smlouvy jako takové to nevyplývá. Je tedy otázkou, zda bychom se skutečně vojenské pomoci dočkali.

Pravděpodobné některé země nám při napadení dorazí na pomoc. Nemůžeme si být však na základě smlouvy 100% jisti, že přijdou všichni povinně, jak se to mnohdy dnes prezentuje.

Foto: RelativnÄ› početným a moderním vojskem disponuje Polsko. PolÅ¡tí vojáci jsou navíc dobÅ™e vycvičeni a vysoce motivováni. / Łukasz Golowanow & Maciek HypÅ›, Konflikty.pl  Relativně početným a moderním vojskem disponuje Polsko. Polští vojáci jsou navíc dobře vycvičeni a vysoce motivováni, ochotni tvrdě bojovat. /  Łukasz Golowanow & Maciek Hypś, Konflikty.pl

Možným doplňkem k NATO je vytvoření středoevropského paktu, jehož základem by byla V4, tedy země Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Ve vojenské oblasti zatím spolupráce hodně kulhá a to zejména s Maďarskem, ale jistou hlavu a patu podobná spolupráce jistě má.

Uvedené země mají se Sovětským svazem, potažmo s Ruskem, své zkušenosti a cítí se blízkostí Ruska více ohroženy než Belgie nebo Nizozemí. Největší armádu mají z tohoto uskupení Poláci. Sice mají také největší území, ale celkově na tom nejsou ozbrojené síly Polska tak špatně jako je tomu u jižních sousedů.

Pokud k dané skupině připojíme i Rumunsko, které je dnes platným a aktivním členem NATO, tak se jedná již o uskupení s určitou váhou. Přehled nejzákladnějších čísel ukazuje tabulka.

 

Česko

Slovensko

Maďarsko

Polsko

Rumunsko

Celkem

Vojáci

21 000

14 000

17 000

120 000

73 000

245 000

Tanky

30

30

32

761

875

1728

Rumunský příspěvek je poměrně veliký, ale je třeba upozornit, že se jedná z veliké části o vojáky základní služby a také počet tanků je iluzorní, protože se jedná mimo jiné o tanky T-55AM a z něj vycházející rumunské tanky TR-580 a TR-85. Z čehož vyplývá, že nejde zrovna o žádnou tankovou hitparádu.

Pokud se podíváme na počet osob v aktivní službě, tak celkový počet 245 000 osob nedosahuje ani 1/3 ruských možností. Jedna třetina je zmíněná schválně, protože se obvykle hovoří o tom, že útočník potřebuje trojnásobnou převahu nad obráncem, aby vůbec mohl pomýšlet na úspěšný útok.

Uvedené společenství, co do počtu osob a techniky, Rusko nedokáže zcela zastavit, ale může mu způsobit citelné ztráty. Jednotlivé země jsou však zcela bez šance.

Pozice České republiky při případném útoku

+ Relativně velká vzdálenost

+ Nevhodný terén pro útok

+ Opevnění

Mnoho lidí v naší zemi má pocit, že jsme od Ruska daleko. Pokud se rozhodne Rusko napadnout Evropu, musí nejprve překonat Ukrajinu, což je docela veliká země. Pak je zde Slovensko a pak teprve Česko. Z nejzápadnějšího cípu Ruska (mimo Kaliningrad) je to vzdušnou čarou do Prahy 770 km.

Kilometrů a času na reakci je relativně dost. Je pravdou, že ruská vojska zde nejsou na cvičení, ani v okolních zemích podobně jako v roce 1968, takže tatáž situace „bratrské pomoci“ se nebude opakovat. Jenže kilometry nejsou všechno.

Moderní armáda, která postupuje rychle přes protivníka, který v panice ustupuje dokáže překonávat veliké vzdálenosti. Příkladem může být německé tažení za 2. světové války na západ i na východ.

Pokud ruské vojenské síly nenarazí na skutečně dobře vybudované obranné postavení, tak opravdu se dokáží za dva týdny dostat do Kyjeva, jak řekl před několika dny Vladimír Putin.

Po pádu Kyjeva, hlavního města se dá předpokládat, že odpor na Ukrajině by byl jen sporadický a nekoordinovaný. Jelikož Slovensko také nedisponuje velikou armádou, dá se očekávat obsazení Slovenska během dvou týdnů. Za předpokladu, že postupujícím ruským silám postačí zásobování a doplňování mužstva.

Zde už se pozice Ruska komplikuje. Slovensko je členem NATO, takže pravděpodobně dojde k vybudování obranného postavení ve spolupráci se zeměmi NATO. Taková protiakce může ruský postup zastavit nebo minimálně výrazně zpomalit.

Foto: Tento směr útoku je ve skutečnosti pro Rusko nejobtížnější. Ruská vojska při takové směru musí překonat hřeben Východních Karpat a obejít Tatry. / Autor

Tento směr útoku je ve skutečnosti pro Rusko nejobtížnější a málo pravděpodobný. Ruská vojska při takové směru musí překonat hřeben Východních Karpat a obejít Tatry. / Autor

Pokud se zužitkují zkušenosti z osvobozovacích bojů v roce 1944, tak to pro Rusko rozhodně nebude procházka růžovou zahradou. Využití terénu (Tatry) na Slovensku při obraně by se velice kladně projevilo na zpomalení postupu.

Ostatně, přímý postup přes Slovensko, přes Východní Karpaty a Tatry je pouze teoretický. Při teoretickém válečném scénáři Rusko pro útok využije pravděpodobně rovinný terén v Polsku nebo Maďarsku. Avšak i přes Maďarsko musí ruská vojska překonat Východní Karpaty.

Podobně je možné využít moravsko-slovenské pomezí a také pásmo na Vysočině, kdy je terén používán také jako součást obrany. Žel na těchto liniích nebyl postaven systém lehkého opevnění v době 1. republiky, takže nikdy nedošlo k jeho využití.

Je pravdou, že zodolněný kryt zvyšuje šanci na přežití pěchoty. Avšak navrhované opevnění počítalo s útokem ze západu a nikoliv z východu, takže i jeho využití by bylo i tak sporné.

Myšlenka na zpevněná obranná postavení však nesmí zapadnout, protože skutečně fungují. Největším argumentem proti budování stálého opevnění v těchto liniích je asi skutečnost, že jsme opevnění v letech 1938-1939 s výjimkou jižního Slovenska nevyužili a tudíž to byly vyhozené peníze.

Proč by Rusko napadalo Česko?

 + Česka republika leží v oblasti vlivu Ruska

 + Demonstrace síly

Asi nejdůležitější otázkou je, proč by vlastně Rusko napadalo Česko? Žádné nerostné bohatství, co by stálo za řeč zde nemáme, nejbohatší také nejsme a využívané technologie také nejsou vždy na světové špičce.

Musíme si však uvědomit, že o nás Rusko/Sovětský svaz projevoval svůj zájem již v době 1. republiky. Rusko nás stále považuje za svou oblast vlivu dle dohody velmocí na Jaltě. Když se sovětská vojska začala stahovat z východní Evropy, tak se předpokládalo, že totéž provedou Spojené státy.

K tomu došlo, ale brzy se to zastavilo kvůli událostem na Balkáně. Následně se řada zemí Varšavské smlouvy přidala k NATO. Když se začaly řešit americké vojenské základny v ČR a Polsku, kvůli protiraketové obraně, tak Rusko začalo hlasitě protestovat a bralo postup USA směrem na východ jako podraz dohod o odzbrojení. Takže Rusko se nikdy nevzdalo myšlenky, že Česko je v jeho oblasti vlivu.

Další možností, proč může Rusko napadnout naši zemi je jednoduše ten, že by to byla obrovská demonstrace síly. Když se podíváme na výše uvedenou tabulku tak zjistíme, že Česko, Slovensko a Maďarsko jsou v této oblasti absolutně nejslabší země.

Foto: Ruská armáda patří ke světové špičce a nezaslouží si nic jiného než absolutní respekt. / Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 3.0

Ruská armáda patří ke světové špičce a nezaslouží si nic jiného než absolutní respekt. / Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 3.0

Pokud Rusko pocítí potřebu demonstrovat názorně své schopnosti a také slabost NATO, tak jsou naše země prakticky ideálním cílem. Rychlým postupem, pokud se včas nepostaví několikanásobné obranné linie, jak bylo uvedeno dříve, je obsazení našich zemí poměrně rychlé. Vojáci Ruska již za pár měsíců mohli stát u hranic s Německem – šok a obrovská ostuda pro NATO.

Před pár dny prezident Putin zmínil také to, že si NATO nemá zahrávat s jadernou velmocí. Velice rychle to připomenulo dobu Studené války, kdy všichni znali pravidla a postupy Civilní ochrany (CO) a vše se pravidelně cvičilo.

Z hlediska strategického je dobré se zamyslet nad tím, zda pro obranu Česka nebo Slovenska NATO použije na soustředěná ruská vojska jaderné zbraně. Jelikož by hrozila jaderná odveta ze strany Ruska, tak použití těchto zbraní nebude na pořadu dne.

Co se stane se životním prostředím při vzájemném jaderném bombardování si dokážeme živě představit a to zejména my, kteří jsme výuku CO zažili ještě ve škole v plné parádě. Obrana našich dvou zemí jaderným arzenálem je tedy málo pravděpodobná.

Na druhou stranu si položme otázku, zda země NATO nepoužijí jaderné prostředky v okamžiku, kdy ruští vojáci dosáhnou německé hranice. Zde to již tak jednoznačné není, protože jsou již přímo ohroženy poměrně veliké státy a zakládající členové NATO.

To, že by s vysokou pravděpodobností směřoval jaderný útok do Česka je asi jasné. Jinak s pomocí jaderných zbraní v Kaliningradské oblasti by Rusko dokázalo donutit Polsko, aby proti vpádu na Slovensko a do Česka nic nepodnikalo.

Možnosti obrany České republiky

 + Členství v NATO

 + Mobilizace

 + Odboj

 + Obranné postavení

 + Robotické prostředky

 + Spící agenti

Jednoznačně asi největším odstrašujícím prvkem proti útoku na Česko je příslušnost k nějakému významnému vojenskému paktu. Právě naše zapojení v NATO se z tohoto pohledu jeví jako opravdu velice důležité, pokud chceme být chránění před možným útokem ze strany Ruska.

Právě země jako Slovensko a Česko musí mít největší zájem, aby NATO fungovalo, aby se státy vzájemně zastávaly a pomáhaly si. Žel to vypadá dnes tak, že veliká řada obyvatel bere NATO jako přítěž a jakákoliv činnost ve prospěch NATO je jim trnem v oku.

Je nutno však zmínit, že možná se nám to nelíbí, ale NATO je jediný pro nás dosažitelný spojenecký a funkční pakt v Evropě. Nic jiného na výběr nemáme a sami se 100% neubráníme.

Z hlediska obrany je důležité cvičit obyvatelstvo v boji. Jelikož jsme malý stát, musí naše plošná obrana stát na mobilizaci obyvatelstva a obyvatelstvo musí chápat, že tu naši obranu za nás jen tak někdo neudělá a bude to stát „pot, slzy a krev“.

Pokud budeme schopni rychle zmobilizovat 100 000 vojáků, tak nebudeme už tak snadným cílem. Toto číslo je však v současnosti spíše z říše sci-fi. Je třeba zdůraznit, že obyvatelstvo vycvičené v boji je důležité nejen pro vedení jak přímé bojové činnost v obranném boji, tak také při organizaci odbojové činnosti. Lépe se pracuje s těmi, kteří vědí, jak se bojuje.

Mise v Afghánistánu a Iráku nám ukazují, jak je důležité dokázat transformaci ozbrojených sil do povstalecké armády. Prvotní vojenské obsazení obou zemí bylo poměrně hladké. Vojensky to koalice USA a dalších zemí měla obsazené raz dva.

Jenže pak začala povstalecká odbojová činnost a tu se nepodařilo nikdy zcela eliminovat. Povstalecký boj má i při obsazení země veliký potenciál. Toto se nepovedlo v době německé okupace za 2. světové války. Československo důsledně předalo všechny zbraně a munici německé armádě, takže odbojáři měli prakticky prázdné ruce.

Je známý výrok Františka Moravce, kdy říkal, že po něm chtějí Britové vyhodit železniční most přes Dyji u Břeclavi do vzduchu. Jenže je zde problém. Odbojáři jej neměli čím vyhodit do vzduchu, když stát předal všechno protivníkovi.

Z hlediska obrany je proto důležité mít připraveny plány na přechod ozbrojených sil do ilegality a to včetně zničení záznamů o lidech a vybavení, které má přejít k odboji. Ochota národa přejít k povstalecké činnosti je poměrně významným odstrašujícím prvkem pro možného okupanta, protože likvidace povstalecké činnosti je časově i provozně nákladná záležitost s obrovským dopadem na obyvatelstvo.

Foto: PÅ™ijde zase čas českého opevnÄ›ní? / Lukáš Malý, Volné dílo Je třeba si vzpomenout na české opevnění? / Lukáš Malý, Volné dílo

Budování obranných postavení již bylo zmíněno. Pokud bude mít armáda propracovaný systém obranných postavení s jednotkami přidělenými k jeho obraně, tak je šance na zpomalení nebo zastavení postupu protivníka mnohem větší. Dnes se zdá stabilní opevnění jako zastaralá myšlenka, ale nemusí tomu tak být a není třeba s „vaničkou vylévat i dítě“.

Moderní robotické prostředky jsou dnes využívány zejména pro průzkum a částečně také k bojovým bodovým operacím. Z hlediska budoucnosti a moderních vojenských prostředků je vhodné zaměřit se na rozvoj pozemních robotických prostředků – „tankodronů“, které dokáží plnit samostatně úkoly ve svěřeném prostoru.

Robotická mina leží a čeká na svůj cíl. Tyto robotické prostředky mohou být deaktivovány léta pod zemí ve svých krytech, a při obsazení země protivníkem se mohou aktivovat. Vojenské jednotky druhého sledu tak mohou být napadány robotickými prostředky, které jim budou páchat škody, co to jen bude možné na poměrně velikém území.

Pokud by protivník měl obecné tušení o takovém prostředku, který může být v případě potřeby aktivován, tak bude mít zase o důvod méně, napadnout zemi vyzbrojenou takovým systémem.

Je zde pak ještě jedna možnost, ale ta je opravdu hodně krajní. Tato možnost je uvedena jen jako příklad a je nutno tvrdě zdůraznit, že takové jednání je možné označit jako válečný zločin.

Silnou zbraní mohou být spící agenti v Ruském prostředí s biologickými zbraněmi. Pokud dojde napadení Česka je možno aktivovat spící agenty v rámci Ruska, kteří pomocí biologických zbraní napadnou systém zásobování pitnou vodou a rozšíří mezi ruskou společnost nebezpečná onemocnění.

Pokud se útočníkovi začne rozkládat stát díky vážným nemocem tisíců lidí, tak nemá dost sil provádět bojové operace. Jde však o to, že tento typ zbraní je mezinárodními úmluvami zakázaný a jeho použití by vyvolalo tvrdou odvetu.

Dalším problémem je i to, že tento typ zbraně se dokáže v případě určitých okolností obrátit proti zemi samé, která tuto věc vypustí do světa. V přírodě to však funguje, že i největší a nejsilnější zvíře dostanou na lopatky miniaturní organizmy.

Základem každé války je opotřebování a demoralizace. Pokud donutíme protivníka, aby maximálně využil své zdroje a to včetně rezerv a uděláme válku dostatečně dlouhou na to, aby jeho vojáci i obyvatelé byli demoralizováni, a sami toto období přečkáme, tak máme vysokou šanci na přežití jako národ.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Branná povinnost je uplatnění moci občana

Bulvární deník Blesk přišel 14. června letošního roku s titulkem "Vláda chystá brannou povinnost. ...

Čínská invaze na Sibiř?

V posledních letech se hodně mluví o rostoucím vlivu Číny na ruském Dálném východě, především v ...

Dějiny Ukrajiny I: První kmeny na území Ukrajiny

Účastníci tábora prokremelských mládežníků darovali prezidentu Putinovi globus s růžovou mapou. ...

Ruský neonacismus a pravoslavný extremismus

Ruský prezident Vladimír Putin připojení Krymu k Rusku vysvětloval nutností ochránit ruské obyvatele ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Ezekyl
  16:13 15.09.2014

  Naprostý nedostatek oficiální vůle obou stran i nezúčastněných pozorovatelů k uvolňování informací, bych skoro čekal, že to vyšetřuje Moulders a Scullyová.

  Na druhou stranu, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Naprostý nedostatek oficiální vůle obou stran i nezúčastněných pozorovatelů k uvolňování informací, bych skoro čekal, že to vyšetřuje Moulders a Scullyová.

  Na druhou stranu, civilní letoun sestřelený armádou je tutlán tradičně, tak cca za 10 let se možná dozvíme kdo to byl. To platí pro přehmaty jak Ukrajiny, tak USA i RF (SSSR) a všechny další komu se to kdy podařilo (podle jedné kospiračky v tomto směru "uspěla" i ČSLA).

  Možná že i ten první ztracený MH padl za oběť nějakému tomu cvičení (zdravíme obě Koreje)...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  14:12 15.09.2014

  Vrata

  Zajisté všiml jsem si hodně věcí, včetně té jakou popisujete. Když jsem poprvé se doslechl zprávu o sestřelení, tak jako první věc mě napadlo že to bude ukrajinská armáda. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vrata

  Zajisté všiml jsem si hodně věcí, včetně té jakou popisujete. Když jsem poprvé se doslechl zprávu o sestřelení, tak jako první věc mě napadlo že to bude ukrajinská armáda. Neměl jsem ani tušení o držení Buku separatisty a ze zpráv z předchozích dnů jsem věděl, že Ukrajina obviňuje Rusko z narušení vzdušného prostoru. Tak jsem si řekl nešťastný omyl. Následně doma jsem se kouknul co se o tom píše a nabyl jsem dojmu, že to jsou separatisté. po mediální masáži jsem jen čekal na předložení důkazů. To, že separatisté napsali, že sestřelili AN-26 (zjistili, že se zřítilo letadlo tak z propagandy řekli, že to jsou oni, stránka mohla být i hacnuta). Má stejnou váhu jako okamžité tvrzení Kyjeva, že za tím stojí separatisté. Nadále jsem čekal na důkazy a zprávy z věž-letadlo (černé skříňky doposud nebyly předány). Američané v době sestřelu měli družici a nebyl by už pro ně problém, tento systém dále sledovat, kam se pohybuje. Bohužel neposkytli žádné důkazní materiály včetně Kyjeva a jeho záznamů z věže. Jediní, kdo poskytl informace je Rusko z jejich radaru a separatisté předali černé skříňky. Do dnešních dnů chybějí věrohodné důkazy. Spíš mi to připomíná hon na čarodějnice. Proto mám myslím oprávněný důvod pochybovat o tvrzení, že letadlo sestřelili separatisté i když to nelze vyloučit. Viník zůstává pro mě neznámý. Nejsou důkazy a ti kteří je mají je nepředložily ve mě přirozeně vzbuzuje podezření, že dotyčná strana něco tají.

  K SU-25 letadlo má dostup 7500 m.n.m jen kvůli tom, že kabina pilota není uzpůsobena na lety ve vysokých výškách. Motory a zbytek letadla nemají problém se dostat výše. Tato verze, že letadlo sestřelil SU-25 mi přijde málo pravděpodobná, bohužel pro nedostatek důkazů ji přesto nelze nyní s úplnou jistotou vyloučit.

  RiMr 71

  O sestřelu letadla se toho napsalo mnohé. Je dobré si při čtení zachovávat zdravou kritiku. Zaujal mne tento článek i když je napsán dost "lidově" obsahuje zajímavé technické informace.
  http://vlkovobloguje.wordpress...
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  12:36 15.09.2014

  Semtam: co se tyce civilniho letadla sestreleneho nad Ukrajinou tak jsem se docetl jenom to, ze predni cast letadla byla "rozsekana" velkym mnostvim cehosi na kusy. Vy opravdu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Semtam: co se tyce civilniho letadla sestreleneho nad Ukrajinou tak jsem se docetl jenom to, ze predni cast letadla byla "rozsekana" velkym mnostvim cehosi na kusy. Vy opravdu verite, se Su-25 letici ve vysce maximalne 7km proti dopravnimu letadlu ve vysce 12km dokaze dotycne dopravni letadlo zasahnout takovym mnostvim strel z kanonu, na takovou vzdalenost a jeste s takovym prevysenim cile? Navic vzajemna rychlost obou letadel by mohla byt cca M2, tedy 600m/s, tedy velmi velmi malo casu na strelbu kvuli slusne uhlove rychlosti cile vzhledem k Su-25. Su-25 ma asi 300 kusu naboju. Vy si myslite, ze by jste vubec dokazal trefit velmi rychle letici cil z 30mm kanonu na vzdalenost cca 5-10km??

  Mne pripada daleko pradepodobnejsi, ze povstalci mirili na Su-25 a trefili se do civilniho letadla, nemyslite?

  A do tretice: vy jste si nevsiml, ze sami povstalci/agenti se k sestreleni hlasili? Myslim ze vsiml ale ignorujete to, nebot se vam to nehodi do vaseho kramu.
  Skrýt celý příspěvek

 • RiMr71
  12:28 15.09.2014

  Semtam: "Trosky letadla navíc vypovídají o škodách z 30mm kanonu než z Buku."

  Na to jste přišel jak? Můžete uvést zdroj? Děkuji.

  Semtam: "Trosky letadla navíc vypovídají o škodách z 30mm kanonu než z Buku."

  Na to jste přišel jak? Můžete uvést zdroj? Děkuji.

 • Vrata
  12:13 15.09.2014

  semtam:
  k hranicim Ukrajiny a dalsich statu, ktere byly puvodne soucasti Imperialniho Ruska podotykam to, ze jejich prubeh si stanovilo imperialni Rusko/SSSR samo bez jakehokoliv ...
  Zobrazit celý příspěvek

  semtam:
  k hranicim Ukrajiny a dalsich statu, ktere byly puvodne soucasti Imperialniho Ruska podotykam to, ze jejich prubeh si stanovilo imperialni Rusko/SSSR samo bez jakehokoliv natlaku zvenci. A tyka se to i Krymu. To, ze slo spise o Potemkinovu vesnici protoze zadny Rus s jejich odtrzenim nepocital je vedlesi. Jednou si sami stanovili hranice tak je maji dodrzovat.

  Ve srovnani s tim jsou hranice vznikle rozpadem Rakousko-Uherska rade nove vzniklych statu v podstate vnucene a presto jsou dnes respektovane (snad vyjimkou casti dodnes brblajicich Madaru).
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  10:43 15.09.2014

  Ano, každý příměr kulhá. I ten s Ukrajinou a Skotskem. Pouze jsem reagoval na příspěvek od tygrholice, který se pozastavoval nad tím, proč nám připadá referendum na Ruskou armádou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano, každý příměr kulhá. I ten s Ukrajinou a Skotskem. Pouze jsem reagoval na příspěvek od tygrholice, který se pozastavoval nad tím, proč nám připadá referendum na Ruskou armádou obsazeném Krymu jiné než blížící se referendum ve Skotsku.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  23:46 14.09.2014

  Todomath

  Opravdu srovnávat Skotsko a Ukrajinu je absurdní. Skotsko má dlouhodobě historicky své hranice pevné. Bohužel Ukrajina takové štěstí nemá. A pokud mě pamět neklame, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomath

  Opravdu srovnávat Skotsko a Ukrajinu je absurdní. Skotsko má dlouhodobě historicky své hranice pevné. Bohužel Ukrajina takové štěstí nemá. A pokud mě pamět neklame, tak Krym potažmo Rusko nezabralo další území a ho nepřipojilo ke Krymu. Východ Ukrajiny je zas něco jiného,tam vzniklo ozbrojené povstání proti ukrajinské vládě ve smyslu se osamostatnit.
  Hypoteticky, kdyby bojovali Skotové proti Britům a spadlo by tam letadlo. Jaké ve skutečnosti sestřelily Skoti. Tak Briti zcela logicky ohlásí leteckou katastrofu a následně odevzdají záznam věž-letadlo. A budou se co nejvíc snažit aby se v co nejkratší moment dostala vyšetřovací komise k troskám letadla. Poté po vyhodnocení jejich záznamů s jistotou prohlásí, že Skotsko toto letadlo sestřelilo tím a tím systémem. Navíc vojenské operace jsou v současné době prošpikované všelijakými pozorovacími systémy. Tak dokázat Skotům, že to byli oni bude brnkačka.
  Na Ukrajině sestřelili letadlo, záznamy věž-letadlo se zabavily okamžitě. Hned byl určen viník. K troskám letadla se nikdo z komise nemohl dlouhé týdny dostat. Trosky letadla navíc vypovídají o škodách z 30mm kanonu než z Buku. Výsledek komise nepotvrzuje nic. Vyšumělo to do ztracena. Ti kteří tam měli družice nic nepředložili. Docela to smrdí...
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  22:11 14.09.2014

  to semtam:
  Nevím, napadá mě snad jen, že kdyby Skotové chtěli i kus Anglie, že by se to referendum možná trošičku zadrhlo. A kdyby někdo následně sestřelil civilní letadlo, že by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to semtam:
  Nevím, napadá mě snad jen, že kdyby Skotové chtěli i kus Anglie, že by se to referendum možná trošičku zadrhlo. A kdyby někdo následně sestřelil civilní letadlo, že by se snad Anglie na Skotsko i hněvala.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  19:50 14.09.2014

  Todomatch

  Ve Vašem komentáři mi nějak uniklo, proč Ukrajina nedala souhlas pro referendum jako Velká Británie? Myslím docela důležitá věc, pokud chcete situaci na Ukrajině ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Todomatch

  Ve Vašem komentáři mi nějak uniklo, proč Ukrajina nedala souhlas pro referendum jako Velká Británie? Myslím docela důležitá věc, pokud chcete situaci na Ukrajině srovnávat ze Skotskem.
  Máte pravdu v tom, že materiál různých blogerů má nevalnou hodnotu. Spíše žádnou a hrubě zavádějící. Pro získání přehledu, je dobré rozlišovat a získávat info pokud o nějakou věc máte zájem z více zdrojů. Poté zjistíte, že třeba Váš odkaz na článek od Gity Zbavitelové má stejnou hodnotu jako několikanásobné zvednutí Ruska Putinem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Todomatch
  17:51 14.09.2014

  tygrholice:
  "V této chvíli proběhlo na Krymu referendum a to rozhodlo o tom, že obyvatelé Krymu se chtějí vrátit zpět do Ruska a ne být součástí nacionalistické banderovské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tygrholice:
  "V této chvíli proběhlo na Krymu referendum a to rozhodlo o tom, že obyvatelé Krymu se chtějí vrátit zpět do Ruska a ne být součástí nacionalistické banderovské Ukrajiny. Odehrálo se to na základě úplně stejného referenda jaké proběhne ve Skotsku. Ve Skotsku to možné je, na Krymu ne?"

  Todomatch:
  Pořád čekám, kdy se ve Skotsku objeví tisíce po zuby ozbrojených a neoznačených britských vojáků, kteří dohlédnou na správné rozhodnutí skotského lidu, aby byli posléze vyznamenáni Cameronem za statečnost. A pořád nic. Bude takové referendum vůbec platné? Vždyť nesplňuje základní prvky pokrokového referenda v ruském stylu. Ruské referendum má dva základní pilíře - prvním je přítomnost ruských vojsk, druhým vlastní referendum. Výsledek je stanoven předem v Kremlu. Zdálo by se tedy, že k jeho dosažení lze dojít pouze dvěma způsoby. První je, že obyvatelé hlasují sami tak, jak si Moskva přeje, druhý že ruská armáda v případě špatného hlasování, jeho výsledek tak nějak přebije. Omyl! Zapomínáte totiž na základní atribut ruské zahraniční politiky a ruské politiky vůbec a tím je permanentní lež. Skutečný výsledek krymského referenda totiž vůbec neodpovídal zveřejněným oficiálním výsledkům. V referendu proruské síly nezvítězily. http://goo.gl/hi62jl...

  Ovšem uznávám, že pokud chtějí obyvatelé Krymu a případně i východní Ukrajiny do Ruska, mají na to právo, nic jim v tom také nebránilo a nebrání. Do Ruska se dá odletět, odjet, nebo odejít. Jenom si s sebou nemohou odnést kus Ukrajiny. Tak jako Sudetští Němci nakonec mohli do vytouženého Německa odejít, ale Českou republiku jsme jim s sebou odnést nedovolili.

  Pokud jde o sankce EU a USA proti Rusku, je třeba vidět že obyvatelé USA a západní Evropy jim velmi dobře rozumí a neprotestují proti nim. Přece jenom díky tomu, že nebyli nikdy v ruském područí, zachovali si racionální odstup a nevysvětlují si přítomnost ruských vojáků nejprve na Krymu a nyní na východní Ukrajině jinak než ruskou agresí. Popravdě tvrdit, že na Ukrajině se realizuje nějaký západní uchvatitelský plán, je vskutku absurdní vidíme-li, že ukrajinské území si nepřipojuje EU ale Rusko. Jestli on to nakonec nebude spíše ruský uchvatitelský plán.

  Překvapuje mě, že Rusko vůbec sankce komentuje. Lavrov původně říkal že nebude, prý je to nedůstojné. Teď už hrozí, že odpoví, asi už je to důstojné. Ale proč vlastně, všichni kdo čtou zvědavce a vůbec sledují špičkovou a hodnověrnou žurnalistiku přece ví, že to Evropa potřebuje Rusko a ne Rusko Evropu. Také víme jak strašně Putin Rusko pozvedl (jistě jste také dostali ten mail, jak všechno dobré znásobil (důchody, minimální mzdu, finanční rezervy atd.) a vše zlé naopak utlumil (korupci, vymírání ruského obyvatelstva). Akorát teda ty jablka vozí z Polska. Ale to je něco jiného, to je high-tech. Kdo dnes umí vypěstovat jablka? Nikdo! Apropó rusofobní Petra Procházková si vzala do ruky kalkulačku a spočítala tu ruskou úmrtnost a jestli je pravda, že ji Putin snížil 71x, tak v 200 milionovém Rusku umírá méně lidí než v 10 milionové ČR. http://goo.gl/rm1gkY... Ale třeba i tu úmrtnost Putinovi počítala ta samá parta, co sčítal hlasy v referendu na Krymu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hrobař
  15:29 14.09.2014

  Robotické miny a biologické zbraně mi přijdou jako chytání se stébla.

  Totéž pohraniční opevnění. Ani ne tak proto že by opevnění použít nešlo jako spíš že žádný odpovědný ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Robotické miny a biologické zbraně mi přijdou jako chytání se stébla.

  Totéž pohraniční opevnění. Ani ne tak proto že by opevnění použít nešlo jako spíš že žádný odpovědný činitel do toho nepůjde. Navíc by byla potřeba spousta vojáků, času, zdrojů, a moderní technologie. Podle scénáře který předkládá článek bychom neměli ani jedno.

  Partyzánská válka? Umět střílet je to nejméně podstatné, důležitější je umět přežít bez podpory a ještě navíc vykonávat bojovou činnost. Kolik lidí dnes umí rozdělat oheň, číst z mapy nebo třeba ošetřit zranění v polních podmínkách? Mě samotnému tohle téma není cizí takže mám tak trochu představu co by na případné partyzáni čekalo. Po ani ne týdnu by vyčerpaní, nemocní a vyhladovělí civilisté bloumali lesem a byli by snadným cílem pro okupanty. Trochu lépe by na tom byli lidé s průpravou myslivců, survivalistů, různých outdorovích sportovců a tak podobně ale těch je málo a jejich schopnosti mají kolísavou úroveň. O malé motivovanosti obyvatelstva ani nemluvě.

  Souhlasím že případný konflikt zbraněmi hromadného ničení na území Evropy je jeden z možných scénářů. A už je asi jedno jestli to bude před nebo až po obsazení ČR. Takže otázka zní v jakém stavu je naše CO. Celkem dost jsem po tom pátral ale celkoví obrázek se mi sestavit nepodařilo.

  Zhodnocení je tedy jasné. Pokud se to nevyřeší diplomaticky tak jsme v hajzlu.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:23 14.09.2014

  Souhlasím s Takeda, článek není vedený v duchu "zaútočit na Rusko ano či ne?", ale spíše v duchu možný ruský tah - možnosti české odpovědi. Nevidím ze strany NATO snahu intervence ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Souhlasím s Takeda, článek není vedený v duchu "zaútočit na Rusko ano či ne?", ale spíše v duchu možný ruský tah - možnosti české odpovědi. Nevidím ze strany NATO snahu intervence na Ukrajinu, natož do Ruska. Všichni soudní lidé na obou stranách vědí, že to může skončit jadernou katastrofou a doufám, že se toho obě strany bojí. Opravdu otázka, jestli útok, nebyla položena a ani reálná politika ze strany NATO není tak vedená, viz velmi opatrná vojenská pomoc Ukrajině (dodáváno malé množství a spíše výstroj než výzbroj), aby se konflikt vojensky nevyhrocoval. Pouze se maluje obrazná červená čára v reakci na zábor Krymu. Článek je pouze pojmenování potencionálních možností. Ze strany některých přispěvatelů je pak tato argumentace ideologicky napadána, místo věcné argumentace, proč je konkrétní možnost nepravděpodobná.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  10:05 14.09.2014

  Tygrholice: Dokáže Rusko obsadit Českou republiku. Za jakých podmínek? Má se Česko jak bránit?

  To jsou otázky z úvodu článku, které jste asi přehlédl. Autor neřeší, jestli Rusko ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tygrholice: Dokáže Rusko obsadit Českou republiku. Za jakých podmínek? Má se Česko jak bránit?

  To jsou otázky z úvodu článku, které jste asi přehlédl. Autor neřeší, jestli Rusko zaútočit chce nebo ne. Ani zdali by takový útok byl oprávněný. Pouze řeší, co by se dělo, kdyby zaútočilo. A co s tím. Nic víc, nic míň. Takže s tou svojí tirádou jste úplně mimo, i kdyby to všechno co říkáte byla pravda. Tento článek je spíš o nás, než o rusech.

  Třeba máte pravdu o USA, EU a NATO, o tom se s Vámi nechci přít, je to Váš názor.

  Ale vážně mě upřímně zajímá, kde k Vašemu přesvědčení berete podklady, zdroje, podle čeho tak soudíte?
  Skrýt celý příspěvek

 • tygrholice
  09:17 14.09.2014

  Tento článek mohl sepsat pouze nemocný člověk těžce postižený rusofobií. Proč by nás Rusko mělo napadnout? Jediní, kteří mají zájem válčit a někoho napadat je USA se svým nástrojem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tento článek mohl sepsat pouze nemocný člověk těžce postižený rusofobií. Proč by nás Rusko mělo napadnout? Jediní, kteří mají zájem válčit a někoho napadat je USA se svým nástrojem NATO a se svými loutkovými režimy v rámci států EU. Myslím, že mnohem lepší než strašit hrozbou Ruska by bylo s Ruskem spolupracovat. Co bylo přislíbeno americkým prezidentem při rozpuštění Varšavské smlouvy? Že se NATO dále nebude rozšiřovat. A co se stalo, NATO je stále blíž Ruským hranicím, NATO má stále více základen kolem Ruska. Není náhodou ten agresor to NATO? Rusko není hrozba! Hrozbou je politika NATO, USA a EU. Rusko je obviňováno z anektování Krymu. Když se na to podíváme nezaujatýma očima. Krym byl vždy Ruský, v roce 1954 jej administrativně přidělil k Ukrajině Ukrajinec Chruščov. Na Krymu je většina obyvatelstva národností Ruská. Pokud by nedošlo k majdanu, byl Krym i nadále Ukrajinský. Bohužel se majdanem do čela Ukrajiny dostali extrémistické nacionální síly, které hned začali potírat vše ruské na Ukrajině, dokonce koketovaly se vstupem do NATO. V této chvíli proběhlo na Krymu referendum a to rozhodlo o tom, že obyvatelé Krymu se chtějí vrátit zpět do Ruska a ne být součástí nacionalistické banderovské Ukrajiny. Odehrálo se to na základě úplně stejného referenda jaké proběhne ve Skotsku. Ve Skotsku to možné je, na Krymu ne? Zvláštní dvojí metr. Navíc zde hrozilo vybudování další základny NATO na Krymu. A díky postupu Ruska zde lidé žijí bez bomb, které by jim tam jistě již posílala hrdinná armáda Ukrajiny, která se zmůže akorát na bombardování měst plných civilistů. Země EU podporují nepokrytě Ukrajinskou armádu, nacionalisty Pravého sektoru, vraždění na východě Ukrajiny, na druhou stranu jsou hysterické z každé podpory povstalcům na východě Ukrajiny, kteří si svou nezávislost odhlasovali také referendem stejným jaké bude ve Skotsku. Zase dvojí metr. Jediný kdo se snaží uklidnit situaci na Ukrajině, je Rusko, EU a NATO tam situaci akorát eskalují. Za to, že Rusko chce mírové řešení EU vyhlašuje nesmyslné sankce,které se akorát obrátí proti EU samotné. Není na místě strašit invazí ze strany Ruska. Je třeba říci STOP agresivní politice USA, NATO a loutkami EU. To je namístě. A ještě by mi někdo mohl vysvětlit jednu věc. Proč již téměř 1 milion Ukrajinců uteklo do Ruska? Většinou občané napadeného státu neutíkají pod ochranu agresora. Není to spíše tak, že na východě Ukrajiny zuří občanská válka a civilisté utíkají před represivní Ukrajinskou armádou a nacionalistickými a fašistickými oddíly? Než někdo začne psát takové nesmyslné články, měl by se zamyslet nad tím o co v tom konfliktu jde a měl by sundat nenávistné rusofobní brýle.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  21:59 13.09.2014

  V clanku se trosku koketuje s myslenkou vyuziti pohranicnich opevneni. Domnivam se, ze dnes jsou zcela nepouzitelne. Jako ukryt mohou byt spise smrtelnou pasti vzhledem k existenci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  V clanku se trosku koketuje s myslenkou vyuziti pohranicnich opevneni. Domnivam se, ze dnes jsou zcela nepouzitelne. Jako ukryt mohou byt spise smrtelnou pasti vzhledem k existenci rizenych strel a presnych bomb (i blizky zasah bombou lehky pechotni bunkr vyhodi do povetri nehlede na tlakovou vlnu). Primo k boji jsou nepouzitelne, v podstate z nich lze strilet jenom z kulometu a s jejich strilnami by si zrejme poradil i bezny kanon BVP. Tezkeho opevneni je malo, je snadno viditelne a tudiz i snadno znicitelne. Jako ukryty/sklady by snad bylo mozno pouzit leda tak podzemni prostory/tunely cca 6-ti delostreleckych tvrzi ale s rizikem zavaleni vchodu pri pripadne likvidaci pozemnich bunkru tvrzi nepritelem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Vrata
  21:35 13.09.2014

  Homer15612: krome toho, ze vas prispevek neni prilis srozumitelny (a ja jsem liny lustit to, cemu v nem nerozumim) mam par pripominek:

  - nejlepsi vojsko na svete (nacisticke ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Homer15612: krome toho, ze vas prispevek neni prilis srozumitelny (a ja jsem liny lustit to, cemu v nem nerozumim) mam par pripominek:

  - nejlepsi vojsko na svete (nacisticke SS): Hlavni nacisticka pozemni sila byl Wermacht, nikoliv SS. Jednotky SS sice existovaly ale predstavovaly procenta, maximalne nekolik malo desitek procent sily Wermachtu (to se menilo v prubehu valky). Takze Rusove bojovali hlavne s Wermachtem.

  - Rusko dnes neprejde pulku Evropy jako za 2. WW jednoduse proto, ze by to skoncilo jadernou valkou a obrovskou katastrofou bez viteze. Ze stejneho duvodu si NATO nemuze dovolit napadnout Rusko na jeho uzemi. Situace je proste radikalne odlisna od situace za 2. WW.

  Ostatni jiz okomentoval petres a to velmi obecne.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  21:17 13.09.2014

  ... a zastavili je až Američané, kteří byli donuceni zaútočit aby je zastavili (viz. Normandie).
  No tady se v diskuzi dovídám věci :-)). Je to tak mimo historickou realitu, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  ... a zastavili je až Američané, kteří byli donuceni zaútočit aby je zastavili (viz. Normandie).
  No tady se v diskuzi dovídám věci :-)). Je to tak mimo historickou realitu, že nemá ani smysl s tím polemizovat.
  Soudě podle obsahu článku bych k tématu očekával diskuzi, jak se s pomocí našich spojenců bránit agresi imperiálního Ruska.
  Skrýt celý příspěvek

 • Homer15612
  20:19 13.09.2014

  Je zajímavé jak všichni staví Rusko do pozice agresora. Kdyby Rusko chtělo zaútočit tak si počká až na Výsledky Ukrajinského konfliktu, který je způsoben nenávistí Ameriky vůči ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je zajímavé jak všichni staví Rusko do pozice agresora. Kdyby Rusko chtělo zaútočit tak si počká až na Výsledky Ukrajinského konfliktu, který je způsoben nenávistí Ameriky vůči Rusku. Pokud by ovšem zaútočili dřív tak budou mít cestu minimálního odporu NATO je tu proto aby se navzájem chránili vetší a silnější státy a ty slabší a menší jim šli na pomoc. Už jednou Rusko ukázalo že jim nedělá problém přejít půlku Evropy a porazit nejlepší vojsko na světě (nacistické SS) a zastavili je až Američané, kteří byli donuceni zaútočit aby je zastavili (viz. Normandie). A poté dopustili aby Sovětský svaz byl v té půlce Evropy. kterou dobyli. A teď z této situace těží a poštvávají je proti Rusku prostřednictvím Ukrajinského konfliktu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:38 13.09.2014

  Ještě bych měl poznámku k případným VZS a AZ. Zákon by měl hodně dbát na to, že jednotky budou sloužit k boji na území ČR. Mám pocit, že novela o AZ počítá s nasazováním do ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě bych měl poznámku k případným VZS a AZ. Zákon by měl hodně dbát na to, že jednotky budou sloužit k boji na území ČR. Mám pocit, že novela o AZ počítá s nasazováním do zahraničních misí - toto dle mého názoru musí být opravdu pouze dobrovolné.
  Skrýt celý příspěvek

 • jardaJJ
  22:08 12.09.2014

  Otázka zní před kým se bránit a proti komu podnikat partyzánské akce? nebyla by Ruská akce osvobozením Moravy a Slezska od okupace Čechů a EU. Nepřidala by se část obyvatelstva k ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Otázka zní před kým se bránit a proti komu podnikat partyzánské akce? nebyla by Ruská akce osvobozením Moravy a Slezska od okupace Čechů a EU. Nepřidala by se část obyvatelstva k Rusům. ;-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  16:32 12.09.2014

  No tak rámcově jsme se na Švýcarským modelu shodli snad všichni.
  Jen bych prosil zachovat současnou 24h/7dní stíhací pohotovost, švýcaři mají myslím odpoledne padla, víkendy už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No tak rámcově jsme se na Švýcarským modelu shodli snad všichni.
  Jen bych prosil zachovat současnou 24h/7dní stíhací pohotovost, švýcaři mají myslím odpoledne padla, víkendy už si nepamatuji... :D
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  16:00 12.09.2014

  Zajímavá diskuze. Obecně bychom mohli udělat úvahu, zda by a jak by se ČR bránila napadení ze strany kteréhokoli souseda:)

  Za mě shrnutí:

  1/ na pomoc nám nikdo nepřijde ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavá diskuze. Obecně bychom mohli udělat úvahu, zda by a jak by se ČR bránila napadení ze strany kteréhokoli souseda:)

  Za mě shrnutí:

  1/ na pomoc nám nikdo nepřijde (smlouvy / nesmlouvy) - jsme moc malí a nevýznamní
  2/ stávající stav armády a obecně branné moci je směšný
  3/ politická reprezentace je tragická a nikdy tento národ nepodržela (nicméně každý má, co si zaslouží či zvolí).

  Nejlepším vzorem je podle mě Švýcarsko. Náklady na jeho okupaci by převážily výhody. Ideální by bylo se dostat do tohoto stavu i zde.

  Co s tím?
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  07:38 12.09.2014

  mu7705

  Zajisté, že by 6 měsíční služba byla asi to nejlepší. Dobrý nápad je i následná krátkodobá služba v AČR. Navíc by i AČR měla lepší přístup ke kvalitě lidí potencionálních ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mu7705

  Zajisté, že by 6 měsíční služba byla asi to nejlepší. Dobrý nápad je i následná krátkodobá služba v AČR. Navíc by i AČR měla lepší přístup ke kvalitě lidí potencionálních pro profesionální službu.
  Zajímavý systém uvádí Lukas. Pokud by se rozhodlo pro obnovení služby. Tak by bylo lákavé si vybrat ze dvou možností jak sloužit. První 6 měsíční služba a nebo 100 denní služba a poté víkendové cvičení v měsíci po dobu několika let. Po "zajetí" systému služeb by se mohlo rozhodnout jaká je lepší a tu horší zrušit. Ženám by měla být taky umožněna vojenská služba, ale to jen na základě dobrovolnosti.
  Skrýt celý příspěvek

 • J.Vraja
  21:43 11.09.2014

  Já si myslím,že s tím Putinovým postupem do Prahy to tak divoké nebude.Je nutno uvažovat nad logistickou stránkou celé operace,ale zde by asi ruská armáda narazila-už by to nebylo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já si myslím,že s tím Putinovým postupem do Prahy to tak divoké nebude.Je nutno uvažovat nad logistickou stránkou celé operace,ale zde by asi ruská armáda narazila-už by to nebylo jako v roce 1945-kdy je okupované národy vítaly.Cca 770 km vzdušnou stránkou dělá asi 1 400km po silnici,železnici a pod.A taková to okupační armády něco spotřebuje?A zde vidím achilovou patu této operace.Zde by se myslím vzdušné síly NATO plně vyřádily.Další věci je správa okupovaného území,které by bylo mnohokrát větší než Krym.
  Na vojně jsme se učili:"Dobýt obsadit a bránit".Myslím si že ekonomika západu je daleko silnější než ta Putinova.A tudíž ubránit dobytá uzemí by Rusko setsakramentsky bolelo!

  S nelítostnou kritikou nejmenovaných ‚zrádců‘ ve vládních úřadech moskevského Kremlu se ze svého moskevského útočiště ozval Igor Girkin-Strelkov, ještě nedávno hlavní vůdce donbaských vzbouřenců a ministr obrany proruské Doněcké lidové republiky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  21:22 11.09.2014

  Powrod do obowiązkowej służby wojskowej jest bez sensu... (Nawet u nas )

  Co innego skuteczny system rezerw...

  Do 25 tyś zawodowej armii powinniście być w stanei skompletowąc ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Powrod do obowiązkowej służby wojskowej jest bez sensu... (Nawet u nas )

  Co innego skuteczny system rezerw...

  Do 25 tyś zawodowej armii powinniście być w stanei skompletowąc 15-20 tyś regularnie ćwiczących rezerwistów + kolejne kilkanaście tyś osob po gruntownym przeszkoleniu wojskowym...
  Razem ok. 45-60 tyś żołnierzy.
  To nie jest mało...

  Jak to zrobić...
  Z jednej strony szkolić ochotników - kto chce powinnien przejść 100 dniowe szkolenie podstawowe (intensywne szkolenie w jednostce), potem ochotnik mogby szkolić ise 1 weekend w miesiącu + 6 dniowe szkolenie na poligonie (razem 30 dni w roku - czystego szkolenia)


  Z drugiej strony - co roku z armii odchodzi jakiś % żołnierzy - ludiz po przeszkoleniu z wiedzą i umiejętnościami. Ci tez powinni po zawodowej sluzbie pzez kilka lat być w wysokiej gotowości - jako rezerwiśći.
  Tyle że trzeba miec świadomość iż to kosztuje - szkolenie bedize kosztowało, i opłacanie rezerwistów też...
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  17:55 11.09.2014

  cervus: zajisté máte pravdu, pouze uvádím na pravou míru putinův výrok, který má jiný význam, než se nám někteří snaží namluvit.

  cervus: zajisté máte pravdu, pouze uvádím na pravou míru putinův výrok, který má jiný význam, než se nám někteří snaží namluvit.

 • mu7705
  16:27 11.09.2014

  To: Semtam - sdílím Váš názor, že by měla být povinná vojenská služba a to pěchotního typu, tak jak to popisujete. Mám velikou obavu, že ty 2-3 měsíce jsou málo. Spíš bych to viděl ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To: Semtam - sdílím Váš názor, že by měla být povinná vojenská služba a to pěchotního typu, tak jak to popisujete. Mám velikou obavu, že ty 2-3 měsíce jsou málo. Spíš bych to viděl na 6 měsíců všichni a pak udělat statut délesloužících, jak to bylo za 1. republiky, jen v trochu změněných intencích. Délesloužící by mohl uzavřít závazek na 1 rok s tím, že by mohl získat hodnost svobodníka nebo desátníka a případně se naučit ovládat nějaký zbraňový komplet (CarlGustav, RBS-70 nebo tak něco). Získal by tak i třeba slevu na dani pro další svůj život. Povinná by byla také cvičení pro všechny třeba po 3 nebo 5 letech na 1 měsíc.
  Myslím, že za těch úvodních 6 měsíců a pak za 1 měsíc cvičení v té periodě nikdo nebude chudší. Ani nebudou trpět rodinné vztahy a získáme tak poměrně slušný základ pro mobilizovanou armádu.
  Výcvik by byl základní pěchotní pro všechny - tedy to co má umět každý voják. Kdo by chtěl dobrovolně dělat nějakou specializaci, tak ať se přihlásí k AZ, což by byla zase další nástavba.
  Ano hromadě lidí to bude vadit, protože si odvykli, že by mohli dělat něco více pro společnost a není to jen o placení daní.
  Navržená doba je dostatečně dlouhá, aby se občan něco naučil, dost krátká, aby se začal nudit a vymýšlet nějaké mazácké šikany a také, aby se kvůli tomu bortily vztahy. Nejvíce problémů s vojenskou základní službou nebylo ohledně služby jako takové, ale kvůli tomu, že se s klukem rozešla holka, protože ty dva roky odloučení byly moc a také byly problémy se šikanou, protože lampasáci to o půl třetí zapíchli a šli domů a starší vojáci měli pocit, že je království jejich a honili si svoje ega. Po takové vojně nikdo netouží. Je potřeba udělat všechno proto, aby se tyto efekty neopakovaly.
  Skrýt celý příspěvek

 • jiří n
  16:17 11.09.2014

  AČR opět odzbrojuje, daruje kurdům 10 milionů nábojů do Kalašnikovů, 8 milionů nábojů do kulometů, 5000 ručních granátů a 5000 pancéřových pěstí," upřesnil Stropnický. Celkem tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  AČR opět odzbrojuje, daruje kurdům 10 milionů nábojů do Kalašnikovů, 8 milionů nábojů do kulometů, 5000 ručních granátů a 5000 pancéřových pěstí," upřesnil Stropnický. Celkem tak jde o 500 tun materiálu. Cena přes 40 milionů Kč. Do budoucna přitom nelze vyloučit, že Česko přispěje těžší technikou či jiným druhem pomoci.

  To jsem zvědav kolik bude stát nákup nové munice, vzhledem k tomu, že policajti nedávno nakupovali 1 milion nábojů 9mm s dutou špičkou za 100 milionů kč, při takovém množství jeden stojí náboj 3,4 koruny, ovšem za stovku jeden náboj se fakt vyplatí. Ale spíše než doplnění zásob, bych to viděl na zrušení skladů, kde to bylo uloženo.

  Aby v případě zavedení vojenské služby, nedej bože při mobilizaci měli chlapi výstroj a čím a z čeho střílet, pokud bude armáda pokračovat tímto směrem...
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  15:35 11.09.2014

  Luky

  Znovuzavedení vojenské povinné služby mezi obyvatelstvem ČR by bylo vnímáno celkem nelibě. Oné 2-3 měsíce pro službu vypadají jako směšně málo. Ovšem pokud bude výcvik ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky

  Znovuzavedení vojenské povinné služby mezi obyvatelstvem ČR by bylo vnímáno celkem nelibě. Oné 2-3 měsíce pro službu vypadají jako směšně málo. Ovšem pokud bude výcvik veden efektivně tak voják si odnese toho víc, než za celý rok vojenské služby, jak bylo doposud. Pro zájemce může být služba prodloužena na 6 měsíců i více, pro osvojení specializací. Nemá cenu držet člověka u armády třeba rok, pokud ji bere s odporem. Sofistikovanější prostředky bych přenechal profesionálům (pvo, tankové vojsko, dělostřelectvo, apod.) aby se využil plně jejich potenciál. Co se týče těžké techniky, tak jsem myslel ji udržovat na malých, ale smysluplných počtech. Co se týče 30 tanků. Tak jejich navýšení na 100 ideálně 150 kusů i více. Pokud utrácet peníze, tak raději na pvo než na stíhací letectvo. Stíhací letouny postačí na air policing.
  Tak bohatý stát nejsme aby jsme si vydržovaly silné konvenční vojsko a hlavně není vůle. Když se podíváme do světa. Tak zjistíme, že státy které čelí mnohem silnějšímu protivníku spoléhají na lehké síly. Viz Hizballáh vs. Izrael a nebo složení íránského námořnictva. Spousta rychlých člunů a málo velkých lodí.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  14:19 11.09.2014

  tohle nezní tak hrozně :) :
  http://zpravy.aktualne.cz/doma...

  teď už jen zrevidovat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tohle nezní tak hrozně :) :
  http://zpravy.aktualne.cz/doma...

  teď už jen zrevidovat ty pancéřovky a nedat všechno Kurdům, udržet těch pár tanků, BVP a letadýlek...starat se o Tatrovky...ponechat Mi-17 a pokračovat v opravách...+ dokoupit ten nový hrtulníček...a pak cvičit a cvičit.... a jo, zajímavá vojna bude stačit 2-3 měsíce....takže je to vlastně celkem v Ouklendu

  no a samozřejmě množit se, neutíkat odsud a nemyslet si, že když nám nevládnou totální US řiťolezci jako v Polsku, tak je něco v nepořádku...ba naopak by mohli být ti naši politici ještě zdravě sebevědomější (ale oni budou mít asi podvázané žlázy hned po nástupu do funkce - kdo si to nezkusí, tak asi neví)
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:08 11.09.2014

  Moogwi: nikdo jim nebrání prodat v pro nich cizích zemích majetek a vrátit se do své domoviny. Žiju v cizí zemi, tak snad příjmu její jazyk a kultůru. To samé platí o muslimské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Moogwi: nikdo jim nebrání prodat v pro nich cizích zemích majetek a vrátit se do své domoviny. Žiju v cizí zemi, tak snad příjmu její jazyk a kultůru. To samé platí o muslimské komunitě v EU.
  Skrýt celý příspěvek

 • serendip
  10:43 11.09.2014

  Zavolat do Izraele, coby jejich evropský přítel č. 1 se odvolat na naši pomoc ve válce v 1948 a požádat je, ať nám potají věnují nebo prodají několik svých jaderných hlavic. Pak je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zavolat do Izraele, coby jejich evropský přítel č. 1 se odvolat na naši pomoc ve válce v 1948 a požádat je, ať nám potají věnují nebo prodají několik svých jaderných hlavic. Pak je propašovat na místo určení nebo pořídit nějakou vhodnější delivery platform a začít vyhrožovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • semtam
  09:03 11.09.2014

  Pro obranu naší země nemá cenu vytvářet silné mechanizované sbory či početné letectvo. Pokud bude naše země v budoucnu ohrožena, tak s největší pravděpodobností silnějším ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro obranu naší země nemá cenu vytvářet silné mechanizované sbory či početné letectvo. Pokud bude naše země v budoucnu ohrožena, tak s největší pravděpodobností silnějším protivníkem. Tím nechci veškerou těžkou techniku hodit přes palubu. V menších počtech by se měla zachovat. Největší naším bojovým i odstrašujícím potenciálem by měli být lehké síly. Viz Švýcarsko. Malá alpská země může během pár hodin zmobilizovat neuvěřitelné síly. Velkou výhodou je hornatá krajina. Kde v průsmycích může držet relativně malá jednotka mnohonásobně silnějšího protivníka.
  Samozřejmě nemůžem přebrat švýcarský systém podle stejné šablony. V jeho duchu ovšem tvořit armádu schopnou obrany země. Povinná vojenská služba je asi nepostradatelný nástroj pro obranyschopnost malé země. Stačil by 2-3 měsíční výcvik pro zvládnutí lehkých zbraní a základům vojenské taktiky. V čem by naše armáda měla být nasycena jsou zbraně typu RPG, Carl Gustav, PTŘS apod. Dále minomety, menší raketomety (viz srbská Morava), PLŘS krátkého dosahu. Mobilní opevnění také není k zahození. Co se týče transportérů, tak už pro ekonomičnost provozu bych volil větší zastoupení podvozku 6x6. Pro ryze transportní úlohy by možná postačil 4x4.
  Takováto armáda má mnohem účinější odstrašující i efektivní účinek než početnější konvenční síly, jaké by v souboji se silnějším protivníkem zmizeli během pár dnů (Izrael je vyjímka). Navíc je mnohem méně nákladná než konvenční.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:23 10.09.2014

  Až budou chtít Češi obranu tak si budou muset připlatit.

  1) severojižní plynové propojení poběřežních terminálů LNG
  2) zákona o ochraně strategických společností
  3) Armáda ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Až budou chtít Češi obranu tak si budou muset připlatit.

  1) severojižní plynové propojení poběřežních terminálů LNG
  2) zákona o ochraně strategických společností
  3) Armáda
  48tis osob
  2 mechanizované divize
  1 tanková divize
  50 bitevních vrtulníků
  60 bojový letadel
  a odpovídající počet bojových dronů.

  Do této doby je to spíše k pobavení ruské generality.
  Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  22:17 10.09.2014

  Základním bezpečnostním kamenem by měly být okolní státy, které mají stejnou zahraniční politiku. Zmiňovaná V4 by byla vhodnou ideou za předpokladu, že státy V4 nebudou závislé na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Základním bezpečnostním kamenem by měly být okolní státy, které mají stejnou zahraniční politiku. Zmiňovaná V4 by byla vhodnou ideou za předpokladu, že státy V4 nebudou závislé na Rusku. Bohužel tomu tak není a tak soudržnost států V4 je přímoúměrná závislosti jednotlivých zemí na ruském zemním plynu.

  Orbán je proruský dlouhodobě.
  Fico je proruský, jakmile jde o jeho 100% závislost na zemním plynu.
  Sobotka sekunduje Fica a Zeman s Klausem jsou snad od Gazpromu i placeni.
  Jedinou odpovídající zahraniční politiku předvádějí Poláci se svoji 2%HDP armádou.

  Nejlepší co mohou Češi udělat, je přestat čučet na TV NOVA a začít se zajímat o geopolitické souvislosti. Pak možná děti jejich dětí budou žít v zemi, které bude mít zajištěnou obranu. Současná generace ma pouze jednu volbu, až v TV NOVA budou ukazovat zelené mužíky na Hradě jak popíjejí se Zemanem, ihned sbalit věci a emigrovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  21:36 10.09.2014

  Jenže to je hlavní problém Češi vymírají a cizáci přibývají. Vietnamec není Čech a nikdy nebude to není náš bližní , ale šmejd co tu kšeftuje s drogama , padělkama a slonovinou. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jenže to je hlavní problém Češi vymírají a cizáci přibývají. Vietnamec není Čech a nikdy nebude to není náš bližní , ale šmejd co tu kšeftuje s drogama , padělkama a slonovinou. Právě , že pro náš stát jako pro náš národ je imigrace horší než Rus a možná i než Němec. Neboť proti Němcům nám bylo alespoň umožněno bojovat všemi dostupnými prostředky. Až tady bude víc Vietnamců tak někdo přijde s tím, že část našeho území vlastně patří Vietnamcům a bude po prdeli jako s Kosovem.Budem je mít v parlamentu možná i ve vládě. Co pak chcete kdo bránit a proč vlastně. Když nepřijde někdo kdo mě bude chtít vyhladit tak proč proti němu bojovat. Vždyť to bude jen jiná forma imigrace. Pravděpodobně to ani nebude mít vliv na výši daní. Tak o čem se tu vlastně bavíme. Na jednu stranu se děsně děsíme Rusa a zadem nám tady infiltruje kde kdo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  21:13 10.09.2014

  Z pewnością w górzystych Czechach większy sens ma lekka piechota typu skandywnawskiego...

  Z tym że trzeba inwestowąć w broń - w całe systemy broni
  są takie zabawki jak RGW-90 ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Z pewnością w górzystych Czechach większy sens ma lekka piechota typu skandywnawskiego...

  Z tym że trzeba inwestowąć w broń - w całe systemy broni
  są takie zabawki jak RGW-90 LRMP (programowana głowcica można tym razić nawet na 1200 m)
  Potrzeba dużo ATGM - a javelim czy spike nie są tanie...
  Artylerii (moździerze, haubice i wyrzutnie rakietowe... )

  Wobec słabości lotnictwa potrzeba systemów VSHORAD i SHORAD...

  To nie jest w cale takie tanie... (jak jeszcze doliczymy dobre środki łączności dla rozporszonych podododzialwo, oraz system logistyczny oparty o rozporoszoną sieć małych magazynów...)

  Ale być może skuteczniejsze niż posiadanie 2 brygad zmechanizowanych...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  20:51 10.09.2014

  proboha už ne žádnou okupaci....ok, přírůstek byl větší díky socializmu (sorry) a taky současnýmu zdrženlivýmu přístupu k rodičovství....to ale asi hned tak nezlomíme, teď se to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  proboha už ne žádnou okupaci....ok, přírůstek byl větší díky socializmu (sorry) a taky současnýmu zdrženlivýmu přístupu k rodičovství....to ale asi hned tak nezlomíme, teď se to snad kompenzuje imigrací (mno ale vietnamci jsou dobří bojovníci :)

  Dobrý je, že moderní ruční zbraně jsou schopny zastavit obrněnce. Takže dobře vyzbrojená a motivovaná pěchota není lehkým oříškem. Pokud by něco hrozilo, chce to zajistit příliv zbraní, ale základem jsou dostatečný zásoby pro případ, že by protivník byl z NATO. Kolik máme Karl Gustavů? Kolik starých Strel příp. modernějších SA krámů máme ve skladech?
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  20:22 10.09.2014

  kubo4747
  souhlasím s efektivitou asimetrické války v našem případě, ale k takovému je zapotřebí obrovská odvaha a zapojení veškerého obyvatelstva. Nevím zda výchova posledních ...
  Zobrazit celý příspěvek

  kubo4747
  souhlasím s efektivitou asimetrické války v našem případě, ale k takovému je zapotřebí obrovská odvaha a zapojení veškerého obyvatelstva. Nevím zda výchova posledních šedesáti let šla touto cestou.
  Naopak si myslím, že by s pomocí (pasivní či aktivní) našeho vlastního obyvatelstva by kdokoli velmi rychle zadusili veškerý odpor.


  Nutno si uvědomit , že za Sovětské okupace jsme měli větší růst obyvatelstva než dnes , takže pro přežití národa to bylo lepší než dnes. Možná by v případě Ruska ta okupace našemu národu v přežití spíše pomohla než uškodila.
  Skrýt celý příspěvek

 • kubo4747
  20:02 10.09.2014

  Neviem, čo by Rusi hľadali v Česku a tiež aj na Slovensku, jedine možno vodu, ale to pochybujem. A ako demonštrácia sily je možná, ale na to majú určite lepšieho protivníka a nie ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Neviem, čo by Rusi hľadali v Česku a tiež aj na Slovensku, jedine možno vodu, ale to pochybujem. A ako demonštrácia sily je možná, ale na to majú určite lepšieho protivníka a nie už porazeného nepriateľa. Ale ako jediná možná obrana pre SR, ale aj ČR a iné štáty "bez armády" by určite bol partizánsky a asymetrický spôsob boja. Terén je na to ako stvorený a Slováci a iný už aj takýto boj zažili počas SNP. Aj keby to trvalo dlho a malo by to zrejme za následok dosť vysokých civilných obetí, ale akákoľvek obrana založená na stratégií a taktike pravidelnej armády konvenčným spôsobom by nebola možná. Nejaký čas by obrana bola možná, ale vzhľadom hlavne na obrovskú leteckú a delostreleckú prevahu protivníka by to bol krátky proces. A to som nespomenul zvyšnú prevahu protivníka. A osobne pochybujem, že by u nás/u vás prebiehalo niečo ako v Arabsko-Izraelských vojnách, keď už sme u tej obrovskej prevahe vs malý štát. Ak by malo NATO záujem chrániť naše záujmy, tak na to by bolo potreba veľkú vojenskú silu a to do toho nerátam logistiku, ktorá je s tým spojená. Kým by NATO zareagovalo, tak Rusi by už dávno chlastali vodku v Prahe. Ale NATO by určite najprv zohľadnilo, že či im to za to stojí a záležalo by hlavne na cieľoch Ruska. O materiálnu a finančnú pomoc by sa NATO určite postaralo a určite by tu boli aj žoldnieri, ale armádu aliancie, neviem, neviem. Ale keby NATO prišlo, tak by Rusi mali veľký problém. Ono sa to síce veľa ľudí nezdá (pretože veľa ľudí slúžilo v ČSĽA), ale NATO by som rozhodne nepodceňoval, tak ako aj Rusko. Ale to už som zase inde, v každom prípade je najlepšia partizánska a asymetrická vojna. I keď realita by bola taká, že by OS SR kapitulovalo skôr ako by boli Rusi na našom území.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  19:59 10.09.2014

  jiří n
  v podstatě souhlasím.
  Ruská intervence by byla snad jen v případě zoufalého protiútoku , obdoba Napoleonova tažení do Ruska.

  jiří n
  v podstatě souhlasím.
  Ruská intervence by byla snad jen v případě zoufalého protiútoku , obdoba Napoleonova tažení do Ruska.

 • GAVL
  19:54 10.09.2014

  Luky

  jistě začlenění do záložáků by bylo skrzeva řádný výcvik bez buzerace typu ala armáda USA ve filmu.
  Po výcviku by složili přísahu asi něco jako toto
  "Ve jménu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky

  jistě začlenění do záložáků by bylo skrzeva řádný výcvik bez buzerace typu ala armáda USA ve filmu.
  Po výcviku by složili přísahu asi něco jako toto
  "Ve jménu volnosti, rovnosti a bratrství a v důvěře v Republiku slibujeme, že budeme bojovati pro práva Republiky a lidskosti až do posledního muže a do poslední krůpěje krve."
  úplně to stačí a obsahuje to vše podstatné
  Skrýt celý příspěvek

 • jiří n
  19:46 10.09.2014

  To že by Rusko napadlo některý stát Nato je velice nepravděpodobné, stačí porovnat HDP, výdaje na obranu, armádu, populaci, Ruska a států Nato, je celkem jasné, že Rusko nemá ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To že by Rusko napadlo některý stát Nato je velice nepravděpodobné, stačí porovnat HDP, výdaje na obranu, armádu, populaci, Ruska a států Nato, je celkem jasné, že Rusko nemá žádnou šanci, a to nepočítám spojence USA např. Izrael, J. korea, Austrálie, Japonsko, SA, Katar atd...
  Dále je třeba vzít v úvahu, Nato má naprostou vojenskou převahu, navíc Rusko má vetšinu vojenské techniky zastaralou, která se s novou modernizovanou technikou států Nato nemůže měřit, ano, rusové modernizují, přezbrojují, ale to se týká zatím jen malého počtu techniky z celkového počtu.

  Kdyby Rusko chtělo napodnout Evropu, může použít sotva polovinu armády, ostatní musí nechat na obranu proti případnému vylodění USA(spojenců) na východě země, na obranu před Čínou.

  Co se týče zvýšení obranischonosti státu, napadá mě pouze Švýcarský model. Ale pochybuji, že by byla mezi populací ochota bránit stát se zbraní v ruce, vzhledem k tomu, že stát je rozkradený zadlužený, vedou ho nechopní, zkorumpovaní politici, vlastenectví je považováno za cosi špatného, naopak se všude propaguje byrokratická mašinérie EU.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  19:20 10.09.2014

  pro GAVL:
  s takovým konceptem posílení obranyschopnosti souhlasím. Jen bych ještě přidal 3 - 6 měsíců základní vojenské služby. Žádná šikana - rozumný přijímač, trocha odbornosti, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro GAVL:
  s takovým konceptem posílení obranyschopnosti souhlasím. Jen bych ještě přidal 3 - 6 měsíců základní vojenské služby. Žádná šikana - rozumný přijímač, trocha odbornosti, zdravověda, výcik v přírodě. Okořeněno týmovou akcí - znaková řeč, formace, výbušniny a boj zblízka. Když si vezmu kolik času ve výsledku obtloustlý mládežníci tráví týmovými střílečkami, myslím, že by je to i zajímalo.Od dětství by věděli, že je čeká trochu rozumnýho záhulu a pracovali by na sobě. Některý by se třeba i poprvý v životě dostali z dosahu mamaservisu. To posílí sebeúctu a přiblíží k tématu obrany státu. Odpadly by tím i trapné poraženecké kecy a převzaté stereotypy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Moogwi
  19:18 10.09.2014

  Jura99: nepřestává mne fascinovat, jak někteří lidi dokáží neustále papouškovat co se v českých médií napíše a držet se toho jak klíště. Až tedy po letech budete opět vytahovat co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99: nepřestává mne fascinovat, jak někteří lidi dokáží neustále papouškovat co se v českých médií napíše a držet se toho jak klíště. Až tedy po letech budete opět vytahovat co a kde putin řekl, tak se alespoň ujistěte, že to není vytržené z kontextu. Putin řekl, že rozpad sssr byl chybou, protože se ze dne na den staly miliony rusů menšinou v cizích státech. Najednou to dostává trochu jiný význam, nemyslíte ? A to samé za dva týdny v Kyjevě či Sládkovo že cigáni by měli být trestně odpovědní už od narození.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  19:10 10.09.2014

  Tak, Rosja geograficznie jest w Europie...

  Ale nie mentalnie... Rosja ze swym potencjałem już dawno powinna być najbogadszym państwem świata...
  A w rzeczywistości ich ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak, Rosja geograficznie jest w Europie...

  Ale nie mentalnie... Rosja ze swym potencjałem już dawno powinna być najbogadszym państwem świata...
  A w rzeczywistości ich gospodarka odpowiada wielkościa gospodarce Włoch...

  Co jest nie tak? - rządy, wąłdza skupiona w rękach oligarchów oraz "dworzan" Putina...
  Rosja to kraj rozkradany od prawie 100 lat... Władzę nauczyły sie tylko jednego - że spoleczeństwo lepiej znosi biedę jeśli przedstawi się im wroga - winowajce.
  I tak jest w Rosji - Rosja musi prężyć muskuły, musi się zbroić i musi prowadzić wojny po to by władze zawsze miały temat którym odwracają uwagę społeczeństwa od własnej niekompetencji... (Rosjanin jest zadowolony z Putina bo ten "odzyskał" Krym - zapomina jednak, z przez tego Putina żywnośc w sklepach podrożała...)

  Stąd potrzeba małych zwycięskich wojennek (jak ta w Gruzji czy teraz na Ukrainie...)
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  18:42 10.09.2014

  Beld
  I přerostlá byrokracie může být formou totality.

  Beld
  I přerostlá byrokracie může být formou totality.

 • GAVL
  18:35 10.09.2014

  Beld
  Moskva je zeměpisně v Evropě.
  Není divu kam EU směřuje když hlavní tahouni jsou náckové, monarchisti a žabožrouti.

  Jura99
  To , že rozpad SSSR byla katastrofa je snad ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld
  Moskva je zeměpisně v Evropě.
  Není divu kam EU směřuje když hlavní tahouni jsou náckové, monarchisti a žabožrouti.

  Jura99
  To , že rozpad SSSR byla katastrofa je snad jasný z pohledu jakéhokoli vůdce.
  Americká občanská válka byla proto , aby se jižanské státy neodpojili v samostatný subjekt států. Takže i tehdejší pokus o rozpad USA byl evidentně jistými lidmi považován za katastrofu a tak aby se jí zabránilo zemřeli desítky tisíc lidí na obou stranách včetně civilistů. Každý třináctý veterán byl po amputaci atd ....

  okopírováno z wikipedie
  Podstatou většiny z nich bylo to, že Jih usiloval o mnohem větší autonomii jednotlivých států v Unii, se kterou Sever, který prosazoval silnější centrální vládu, nemohl než nesouhlasit.
  Pomoc Ruska
  V roce 1863 došlo k diplomatickému sblížení Unie s Ruskem. Důvodem byly zostřené vztahy mezi Ruskem na jedné straně a Velkou Británií a Francií na straně druhé, kvůli protiruskému povstání v Polsku. Zatímco Velká Británie a Francie sympatizovaly s Konfederací, tak Rusové projevili svůj kladný vztah vůči Unii tím, že v létě 1863 vyslali jednu eskadru do New Yorku a druhou do San Francisca. K bojům nakonec nedošlo, ale pouhá přítomnost ruských válečných lodí ochránila San Francisco před případným útokem Konfederace.
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  18:26 10.09.2014

  Beld: noprávě, to jsou ty extrémy - nejde o to aby jedna strana připojovala druhou, ale aby šlo o vzájemnou spolupráci bez nadřazenosti. A Putin zůstal prezidentem protože se nikdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld: noprávě, to jsou ty extrémy - nejde o to aby jedna strana připojovala druhou, ale aby šlo o vzájemnou spolupráci bez nadřazenosti. A Putin zůstal prezidentem protože se nikdo schopnější nenašel. Když nějaký vůdce prokáže své kvality tak by měl pracovat tak dlouho dokud lid nerozhodne jinak.
  Jenže je tu problém, zatímco v Rusku proběhla radikální transformace mocenských elit tak v EU zůstalo vše při starém takže na svých místech zůstala spousta politiků uvažujících v intencích studené války.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  18:18 10.09.2014

  Nemo : Ja to myslel spise jako protivahe vsech nepripojenych casti sveta . V dnesni dobe je proste rusko temer diktatura , Putin tam uz vladne bez problemu 15 let a jeste par let ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nemo : Ja to myslel spise jako protivahe vsech nepripojenych casti sveta . V dnesni dobe je proste rusko temer diktatura , Putin tam uz vladne bez problemu 15 let a jeste par let bude . Neni problem za 20-30 let rusko pripojit , pokud se zmeni situace .

  Pokud ovsem verite ze v rusku je demokracie a pravni stat , tak se asi nemame o cem bavit ... ( Pro ukrajinu plati temer to same )
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  18:11 10.09.2014

  Beld: proč protiváha Ruska? Vždyť je součástí Evropy. Pokud vím tak než se v RF nastartoval program masivního přezbrojování tak Putin navrhoval EU těsnější propojení, jenže tyto ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Beld: proč protiváha Ruska? Vždyť je součástí Evropy. Pokud vím tak než se v RF nastartoval program masivního přezbrojování tak Putin navrhoval EU těsnější propojení, jenže tyto návrhy byly okázale ignorovány a pokračovalo se v zaběhnuté koleji. Za současnou situaci si EU může sama - dobrovolně se staví do přívěsku USA. Přitom ve spojení s Ruskem by Evropa mohla odolávat jak Číně tak i USA jako samostatná mocnost podpořená ruskými arzenály. RF má co by totiž EU potřebovala jako sůl - množství surovin plus silnou armádu. Jenom ekonomika velmoc nedělá, musí být podpořena adekvátní silou a surovinovou základnou. Bez toho vždy bude objektem a nikoli subjektem.
  Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  18:06 10.09.2014

  Admin

  nepřečetl jsem Váš příspěvek v 17:30,

  kde píšete o "zastánci jedné, či druhé strany. " - RU/USA.
  tak jsem přesvěcen, že já osobně zastáncem ČR! Ale asi Vy, a některé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Admin

  nepřečetl jsem Váš příspěvek v 17:30,

  kde píšete o "zastánci jedné, či druhé strany. " - RU/USA.
  tak jsem přesvěcen, že já osobně zastáncem ČR! Ale asi Vy, a některé zde diskutující nechcete to pochopit!

  když už pointa Vašeho článku - obrana ČR proti případnému vpádů RU, tak změňte název. Ale, jsem stejně přesvěcen, že byli by příspěvky ve smyslů - proč by to RU dělalo? A opravdu by mluvilo jen o obraně.

  jen, teď to vypadá, že článek je o tom, ze RU stejně vpadne, "100%", ale mluvit budeme jenom o obraně......
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  18:04 10.09.2014

  Docela je zarážející, kolik evidentně chytrých lidí vidí za ukrajinskými událostmi spiknutí a komplot, pokud možno ze strany USA. Včera obdobně mluvil extajemník Klause, pan Hájek, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Docela je zarážející, kolik evidentně chytrých lidí vidí za ukrajinskými událostmi spiknutí a komplot, pokud možno ze strany USA. Včera obdobně mluvil extajemník Klause, pan Hájek, v Událostech. To byla tragédie jen ho poslouchat a když si vzpomenu, že mu z peněz poplatníků roky šla stotisícová mzda...:/. On se domnívá, např. že Malajsko, tedy země, kterou Ukrajina v podstatě nezajímá, bude krýt údajné vrahy svých občanů, pokud by bylo pravdou, že MH17 sestřelila UA armáda. Rusko je nepochybně nevypočitatelný stát, jehož imperiální touhy nejsou uspokojeny jeho stávající hranicí. Koneckonců sám Putin považuje rozpad SSSR za největší tragédii 20.století. Zajímavá paralela s Adolfem, který zas považoval německou kapitulaci v první světové a okleštění Německa za největší tragédii a zradu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Lukas
  18:00 10.09.2014

  Trochę abstrakcyne zalożenia tego atrykułu...

  Rosja nie zaatakuje Czech jeśli wszczęniej nie pokona Nas...
  Teraz pytanie czy Czesi powinni działać gdy Rosja bedzie pod ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trochę abstrakcyne zalożenia tego atrykułu...

  Rosja nie zaatakuje Czech jeśli wszczęniej nie pokona Nas...
  Teraz pytanie czy Czesi powinni działać gdy Rosja bedzie pod Warszawą,
  Czy moze dopiero gdy armia rosyjska przekroczy granicę...

  Oraz oczywiście jak...

  Kolejna sprawa - to drobna korekta - WP posiada 603 czołgi w słuzbie
  232 Leopardy 2 A4 i A5 (4 bataliony - dostawy - trwają) + 15 do szkolenia
  212 PT-91 (4 bataliony) + 20 do szkolenia
  159 T-72M1 (3 bataliony)
  (+ ok 40 do szkolenia ) i ok 400-500 w rezerwie... (T-72M/M1)

  I te 120 000 żolnierzy to nie ma jest 100 tyś + 20 NSR (Nardowwe Siły Rezerwowe) - z tym że nie ma aż tylu żołnierzy w NSR... (ogólnie nie udał się projekt NSR)
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  17:59 10.09.2014

  Je potreba poznamenat , ze celkovy problem protivahy ruska , neni vojensky . Je to problem politicky a spolecensky . Idealnim resenim , je provazat mysleni vsech lidi zijicich v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Je potreba poznamenat , ze celkovy problem protivahy ruska , neni vojensky . Je to problem politicky a spolecensky . Idealnim resenim , je provazat mysleni vsech lidi zijicich v evrope , aby byli v obrane kontinentu zajedno . O to se castecne snazi EU , ale paradoxne to dela naprosto spatnym zpusobem , ktery muze v dlouhodobem meritku zajistit jeste vetsi roztristenost evropy .

  Idealni reseni je provazat evropu jako svycarsko , cili XX malych statecku s jednim obranym resenim a zahranicni politikou povazujici celkovou obranu za prioritu kazdeho z nich . Zadna unifikace ekonomiky a socialnich sluzeb . A to jsou ve svycarsku staty , mluvici ciste francousky , italsky nebo nemecky , majici jine zvyky jine dane a jina pravidla . Naproti tomu se EU snazi ekonomicky a politicky unifikovat staty jako jsou napriklad madarsko a nemecko . To nemuze dobre dopadnout . Pratelska obchodni , kulturni a ekonomicka dobrovolna spoluprace je reseni .

  Jenze dokud budou u moci v EU socialisti snazici se vybudovat Unifikovany raj stejnych statu , tak mame smulu . Pujde to do kytek bud ekonomicky , nebo bude muset nastoupit totalitni "udelani poradku " .

  Prekonat nejpresnejsi definici cloveka " Blizsi kosile nez kabat " neni nic jednoducheho .
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:51 10.09.2014

  Jak řešit obranu ? No asi v první řadě , že se začne naše obyvatelstvo tak , že se bránit chce. To by obnášelo v první řadě přestat s rozkrádáním státu na všech úrovních od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jak řešit obranu ? No asi v první řadě , že se začne naše obyvatelstvo tak , že se bránit chce. To by obnášelo v první řadě přestat s rozkrádáním státu na všech úrovních od prezidenta až po poslední uklízečku, nebo vrátného.
  Osobní snaha každého jedince aby náš stát byl prosperující ve světovém měřítku alespoň jako za první republiky.

  V druhé řadě začít udržovat fyzickou kondici tedy naplnit stavy TJ Sokol a hlavně nastavit růst populace koeficient alespoň na 1,5. Myslím, že za první republiky nabádali aby měli manželé alespoň tři děti.

  Za třetí aby všichni (nebo alespoň větší část) bojeschopní muži byli DOBROVOLNĚ členy dobrovolných záloh.
  S tím by bylo spojeno to, že by měli základní výstroj a výzbroj doma dle vzoru Švýcarska.

  Všechno ostatní už jsou jenom kosmetické vady.
  Skrýt celý příspěvek

 • Staršij seržant
  17:41 10.09.2014

  Admin,

  děkuji za článek! Vážně.....

  ke článku - zapomínáme, že RU , v "obsazených" po cestě k ČR státech musí počítat s obrovským nasazením "policejních" sil, řešením ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Admin,

  děkuji za článek! Vážně.....

  ke článku - zapomínáme, že RU , v "obsazených" po cestě k ČR státech musí počítat s obrovským nasazením "policejních" sil, řešením infrastruktury, sociálních otázek , nezaměstnanost atd.

  Dále - diki "pravdivě" neinformovanosti v EU, zapomínáme na vnitřní protiválečný nálady v RU. Určitě, hodně zde diskutujícím, v tohle nebude chtít uvěřit, ale tak to prostě je! Viz občanskou společnost matek vojáků atd.

  Dale- Čina, už zde někdo o tom napsal. RU/PUTIN určitě nejsou svatousky, ale debilové nejsou. Myslím si? Číňanům by 2 frontu nenastolili? Ne?

  Důvod agrese, jako ukázka síly, mně připadá přitaženým za uši.

  K té "pravdivé" neinformovanosti - tak jsem zaskočen výkladem smluv ČR a NATO- myslel jsem, že my tam "100 %", a že za nás položí život...
  Možná i ostatním diskutujícím je třeba dohledat info i "na druhé straně" ?

  K té " pravdivé" neinformovanosti - Admine, když už tak, tak možná fakt na řadě, článek o UA nackach, jako protiváha článku o RU nackach? S kým máme tu čest?

  děkuji
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:37 10.09.2014

  nečetl jsem celou diskuzi takže budu jen souhlasit s příspěvkem CASLAVAL a jen bych doplnil , že Josif V. Stalin pravím jménem J.V. Džugašvili byl Gruzinec tak bychom asi měli i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  nečetl jsem celou diskuzi takže budu jen souhlasit s příspěvkem CASLAVAL a jen bych doplnil , že Josif V. Stalin pravím jménem J.V. Džugašvili byl Gruzinec tak bychom asi měli i mezi úhlavní nepřátele našeho státu přidat Gruzii.

  Je zajímavé, jak rychle se zapomnělo na Těšínsko to by i Polák měl být špatný hoch. Slovák a jeho aktivity za druhé světové. Fašistickej Maďar taky zlej hoch a podobně. Asi musíme ještě chvilku počkat než budeme moci Rusům odpustit a přestat psát články tohoto typu vůči Rusku. Paradox je , že se nepíšou tyto články vůči Německu vzhledem k historickým faktům.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  17:30 10.09.2014

  Souhlas a autorem mu7705. Dalo se to čekat a očekávali jsme to. Hádku o tom, kdo je větší darebák - USA nebo Rusko. Oceňuji ale, že to trvalo poměrně dlouho, než neudrželi nervy na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Souhlas a autorem mu7705. Dalo se to čekat a očekávali jsme to. Hádku o tom, kdo je větší darebák - USA nebo Rusko. Oceňuji ale, že to trvalo poměrně dlouho, než neudrželi nervy na uzdě ohniví zastánci jedné, či druhé strany.
   
  Škoda, že vzájemné hádky, emotivní výstupy a obhajování svého favorita (USA, Rusko) odvádějí diskuzi od pointy článku - obrana České republiky. Připomíná mi to sisyfovské hledání "pravdy".
   
  Pánove, pravdu z Vás má každý svým způsobem...každý. To, na co bychom si měli ale soustředit je popis reality. A "pravda", ač to zní asi příšerně filozoficky, popisuje jen maličký kousek reality.
   
  Takže zkusím asi, ale asi zbytečně, - neřešte nesmyslně, kdo je dobrý nebo špatný, ale zamyslete se, jakým způsobem řešit obranu České republiky.
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  17:16 10.09.2014

  Už jsem to zde zmiňoval, ale zapadlo to někde hluboko. Myslím, že není potřeba řešit nějaké konkrétní důvody, proč by nás Rusko napadalo. Ikdyž bych důvod - sféru vlivu atd. v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Už jsem to zde zmiňoval, ale zapadlo to někde hluboko. Myslím, že není potřeba řešit nějaké konkrétní důvody, proč by nás Rusko napadalo. Ikdyž bych důvod - sféru vlivu atd. v případě Ruska moc nepodceňoval, jakkoliv to může být pro nás triviální důvod.
   
  Chtěl bych vyzvat však ty, kteří za článkem vidí možnost k úvaze nad obranou našeho území, tak aby sem také něco napsali. Co by se dalo podniknout, aby se zlepšila naše obranyschopnost?
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  16:33 10.09.2014

  Myslím že v současnosti není cílem, až na vyjímky, viz Krym, potřeba fyzicky obsadit území, ale je výhodnější tu část světa, o kterou stojím, připoutat k sobě ekonomicky, politicky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím že v současnosti není cílem, až na vyjímky, viz Krym, potřeba fyzicky obsadit území, ale je výhodnější tu část světa, o kterou stojím, připoutat k sobě ekonomicky, politicky a "kulturně". Už proto, že je pak jednodušší argumentovat tím, že vlastně nikoho neokupujeme, jsou to svobodní lidé a svobodně se rozhodují. P.S. omluva za překlepy, píši z mobilu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Beld
  16:28 10.09.2014

  Clanek je to sice hezky , ale upozaduje ten jeden nejdulezitejsi bod ....

  Proč by Rusko napadalo stredni evropu?

  Proc ? Muze me nekdo vysvetlit , proc by nekdo napadl zemi , ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Clanek je to sice hezky , ale upozaduje ten jeden nejdulezitejsi bod ....

  Proč by Rusko napadalo stredni evropu?

  Proc ? Muze me nekdo vysvetlit , proc by nekdo napadl zemi , kde bude minimalne okamzite do dobyti 90% obyvatel nepratelskych . Zemi nemajici zadne nerostne bohatstvi . Jen kvuli tomu ,aby priblizil hranici k zakazane zone , kam stejne nemuze kvuli jadernym zbranim ? A co pak , za par let stejne ZASE ekonomicky zkrachuje a nove "SSSR" se rozpadne ? Duvod proc napadl ukrajinu je zrejmy , totalitni obranna reakce na priblizovani domeleho nepritele ke svym hranicim ( a vychodni ukrajinci nemaji s ruskem problem ) . To ze zaroven sebral krym je pro rusko jen bonus , tam bylo 80% obyvatel stejne proruskych . Cili nevidim logiku v utoku ruska na zapad, protoze tam zadna neni .

  To proste nema logiku , a tvrdit me v 21 stoleti , ze putin bude jednat timto nelogickym zpusobem je proste kravina . Jakekoliv dobyte uzemi je bezvyznamne , spise pridelava starosti .

  Nejvetsi problem je v tom , ze tady hodne lidi zije ( ekonomicky a technicky ) jeste na zacatku 20 stoleti .
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  15:42 10.09.2014

  to petres. V jednom svém příspěvku zmiňujete i ruskou rozvědku a její cíle. naprosto v tom s Vámi souhlasím a přidám, že její snažení ať už vědomě nebo nevědomě ze svojí naivity a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to petres. V jednom svém příspěvku zmiňujete i ruskou rozvědku a její cíle. naprosto v tom s Vámi souhlasím a přidám, že její snažení ať už vědomě nebo nevědomě ze svojí naivity a hlouposti podporují podobní lidé jako pan XY, který nejenom že publikuje nesmyslné články o AZ a AČR ale i pořádá "vojenská cvičení" s námětem znovuobsazení Sudet a podobných nesmyslů. A navíc to veřejně prezentuje na sociálních sítích a internetu. Sám jsa členem AZ ( v současnosti už naštěstí ne )
  Skrýt celý příspěvek

 • Nemo
  15:41 10.09.2014

  zbytečné hádky, protože tohle patří do kategorie scifi, jak píše midlum75.
  Není 68 a není internacionalistický bolševismus. Krize na UK vznikla neživotaschopností této bývalé ...
  Zobrazit celý příspěvek

  zbytečné hádky, protože tohle patří do kategorie scifi, jak píše midlum75.
  Není 68 a není internacionalistický bolševismus. Krize na UK vznikla neživotaschopností této bývalé sovětské republiky. Pokud by byl Janukovyč a jeho suita co k čemu tak majdan rozprášili a Ukrajina mohla být celá a neutrální a spousta lidí mohla žít. Ostatně nějak se po něm slehla zem. A ruský prezident mu určitě nemůže přijít na jméno.

  Co se týče nějakých místních spolků tak by bylo dobré pokračování spojení ČR+SR+M a klidně k tomu přibrat Srbsko. Technologická základna je dobrá a hlavně by se podstatně snížila cena projektů když by se rozpočítala mezi tolik států. A nejen vojensky ale i ekonomicky by to bylo dobré. Sice jsme v EU, ale vůči velkým zemím prakticky nejsme slyšet. Takhle by náš společný hlas měl jiný důraz.
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  15:25 10.09.2014

  Já bych to nemazal. Informační válka západu (včetně nás) s Ruskem už běží a řinčení zbraní je z naší strany stále hlasitější. Logickým důsledkem je připravovaná změna vojenské ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já bych to nemazal. Informační válka západu (včetně nás) s Ruskem už běží a řinčení zbraní je z naší strany stále hlasitější. Logickým důsledkem je připravovaná změna vojenské doktríny Ruska, pro které budeme brzy NEPŘÍTELEM. Je dobře když si bleška poměří pinďourka s méďou. Třeba časem vystřízliví a přejde ji chuť na hrátky. Tady jde už o životy a jestli má některý ze zdejších bojovníků chuť si zahrát na vojáčky, ať si jde hrát sám za sebe.
  Skrýt celý příspěvek

 • midlum75
  15:11 10.09.2014

  chlapi....nehádejte se. Admin by měl tento článek smáznout, protože se hodí maximálně do klubu přátel sci-fi, případně jej vydat až příští rok 1. dubna. Asi se všichni shodneme, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  chlapi....nehádejte se. Admin by měl tento článek smáznout, protože se hodí maximálně do klubu přátel sci-fi, případně jej vydat až příští rok 1. dubna. Asi se všichni shodneme, že se na Ukraině stalo něco....v čem mají prsty ti na západ i na východ, no a holt ti na východě to po stránce "projektového řízení" řekl bych zvládli na jedničku. Rusku můžete vyčítat jeho postup, měl by se vzít ale v potaz nejeden precedens, který západ v minulosti pro toto počínání vytvořil. Nevím, jaký US politik, nebo politolog měl tu odvahu veřejně říci, že podobné experimenty na dvorku Ruska jsou jen čiré bláznovství a vůbec by k nim nemělo docházet....Rusko je mocnost a tento fakt se musí v zahraniční politice reflektovat. Ruský pohled na NATO se od pádu SSSR nezměnil a na druhou stranu, kdyby padlo NATO a rozšiřovala se Varšavská smlouva.....myslíte si, že by Amerika nechala vstoupit Mexiko do Varšavské smlouvy ????? já rozhodně ne......
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  15:02 10.09.2014

  Jack .. Opravdu hledáte tu "OPICI" v Rusku ? :D :D :D

  Jack .. Opravdu hledáte tu "OPICI" v Rusku ? :D :D :D

 • caslaval
  15:01 10.09.2014

  Petres. Zřejmě máte přes ten rudý šátek na očích problém vidět to co je zjevné v současnosti. Chcete se bránit vůči SSSR, která už dávno neexistuje ? No fajn. Musíte najít ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petres. Zřejmě máte přes ten rudý šátek na očích problém vidět to co je zjevné v současnosti. Chcete se bránit vůči SSSR, která už dávno neexistuje ? No fajn. Musíte najít následovníka. Kdo jím je ? Rusko ? Ukrajina ? Bělorusko ? Litva ? Moskva ? Kde z těch zemí je socialismus ? Hledáte mezi bolševiky? Brežněv byl Ukrajinec .. Budete hledat na Ukrajině .. Neřikejte si prosím dále o další invektivy svými pseudoargumenty. Chcete se bránit agresorům ? Otočte hlavu na druhou stranu a přestaňte agresory svými řečmi podporovat !!
  Skrýt celý příspěvek

 • Jack
  14:57 10.09.2014

  Rusko vs. ČR = opice vs. blecha.
  Blecha potřebuje opici ke svému živobytí, riskuje však rozmáčknutí v prstech opice.

  Možná někomu přijde podobné srovnání zbytečné, nepodstatné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rusko vs. ČR = opice vs. blecha.
  Blecha potřebuje opici ke svému živobytí, riskuje však rozmáčknutí v prstech opice.

  Možná někomu přijde podobné srovnání zbytečné, nepodstatné nebo dokonce pobuřující, ale je zde a je vcelku i po částech legitimní.
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  14:56 10.09.2014

  pepe420: Opravdu chcete jít v historii až do doby druhé světové války ? :D Jste normální ? Podle Vás je současné rusko totéž co SSSR v roce 1939 ? A co současné německo nebo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pepe420: Opravdu chcete jít v historii až do doby druhé světové války ? :D Jste normální ? Podle Vás je současné rusko totéž co SSSR v roce 1939 ? A co současné německo nebo Japonsko ? Ty také ? Těm také budete dnes vyčítat imperiální tendence ?

  V roce 1968 si Sovětský svaz držel svou sféru geopolitického vlivu určenou dohodou z Jalty. Obsadili nás bolševici. SSSR = Rusko, Bělorusku, Ukrajina a X dalších sovětských zemí plus nás obsadily i další země tehdejší Varšavské smlouvy. Brežněv byl Ukrajinec. Napsal jste už stížnost za obsazení na Ukrajinskou ambasádu ? Uvidíme co na Vaše námitky odpoví pan Poroščenko :D

  Než začnete plácat fantasmagorie o válce v Koreji navštivte alespoň Wikipedii. Píšou ji Vaši chlapci ;) http://cs.wikipedia.org/wiki/K...

  K Čečensku je zajímavé, že nikoho netrápila první válka, když byl u moci Jelzin. Najednou vadí ? Jinak k minimálně první si něco nastudujte např. zde http://forum.valka.cz/viewtopi... a k té druhé zde http://forum.valka.cz/viewtopi... Pak můžete dále plácat o válkychtivém Rusku.

  Tvrzení, že by Rusové byli do 14 dnů v Kyjevě jste překroutil k obrazu svému :) Rusové to podali jako reakaci na obviňování z invaze. Já osobně jsem mnohem dříve paradoxně použil naprosto stejný argument v jedné diskuzi. Jen to nebylo 14 dnů ale jeden týden. TO CO BYLO řečeno je prostě FAKT ! Kdyby Rusové opravdu chtěli, tak jsou v Kyjevě během velmi krátké doby. To není výhrůžka ale přesný opak. Je to argument dokazující, že neprobíhá žádá invaze. Mluvit o invazi je totální kravina.

  Máte mapu ? Vezměte si tu, kde jsou znázorněny vojenské základny USA ve světě a pak základny USA.. Pak plácejte nesmysly o mírumilovném Wallstreatu ;)

  Bohužel Vás musím zklamat ale málo je ovcí jako jste Vy, byť v ohradě mezi svými si jistě připadáte jako početná většina :) Vesele si v té ohrádce dále tutlejte .. ať vám to vydrží

  No a na závěr klasika. Komunistická škatulka. Kdo není s námi proti Rusku = je komouš. Mám na takovou stupiditu reagovat ? Sorry ale ne. Klesl bych na vaši úroveň
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  14:50 10.09.2014

  pepe420:
  Proč zde pořád někdo jiným podsouvá kecy o romantizovaném Rusku? Tady není nikdo takový pomatený.
  My víme co dělal CCCP. Proč nám to furt cpete? Kdo teď v Německu touží ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pepe420:
  Proč zde pořád někdo jiným podsouvá kecy o romantizovaném Rusku? Tady není nikdo takový pomatený.
  My víme co dělal CCCP. Proč nám to furt cpete? Kdo teď v Německu touží po Hitlerovi? Asi ne víc lidí, než jinde. Chápete, že za bolševika trpěli i Rusové?

  Zamyslete se už konečně. Rusko je v podstatě řídce obydlená země, která má nesmírné nerostné bohatství. Mají zájem to bohatství zpeněžit a rozvíjet se (což se dělo v minulých letech). Kde můžete, tak opakujete, že Rusko trápí drogy, alkohol a nízká porodnost. Kde můžete, opakujete, že jeho území na východě jsou v ohrožení od rozmáhajících se sousedů. Když je někde článek o technice, hned se píše v komentářích, jak je ta ruská technika zaostalá a elektro šajze.
  A jedním dechem k tomu všemu papouškujete, že chce Rusko dobýt Evropu. Jste normální?
  Jít sem agresor Rusák, tak do ruky vezmu cokoli a o podkopané morálce nemůže být řeč.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  14:43 10.09.2014

  caslaval
  laskavě si odpusťte inkventivy. Nevím, co je na mých tvrzení lživého. Stačí nebýt slepý a chtít vidět, co je zjevné. O satanovi Putinovi jsem nikdy nepsal, on prostě ...
  Zobrazit celý příspěvek

  caslaval
  laskavě si odpusťte inkventivy. Nevím, co je na mých tvrzení lživého. Stačí nebýt slepý a chtít vidět, co je zjevné. O satanovi Putinovi jsem nikdy nepsal, on prostě pokračuje v imperiální politice svých předchůdců.
  Zas takovým mladým chlapcem nejsem, což mi poskytlo tu životní zkušenost s ruskými tanky a již nikdy více to nechci zažít. A volím cestu obrany, ne podrobení se.
  Skrýt celý příspěvek

 • pepe420
  14:28 10.09.2014

  caslaval: A co pobaltské státy v roce 1939? ty obsadil kdo? A co válka s Finskem v roce 1939 a 1944? Finsko napadl kdo? Kdo pak nás to obsadil v roce 1968 a kdo to celé inicioval? ...
  Zobrazit celý příspěvek

  caslaval: A co pobaltské státy v roce 1939? ty obsadil kdo? A co válka s Finskem v roce 1939 a 1944? Finsko napadl kdo? Kdo pak nás to obsadil v roce 1968 a kdo to celé inicioval? Kdopak přiměl Severokorejce, aby napadli Jižní Koreu? kdopak to intervenoval v Abcházii a Jižní Osetii? Kdopak zmasakroval tisíce Čečenců, což Vy nazýváte "umravněním"? (hezký pojem pro masakry). Kdopak to pohrozil, že jeho vojska budou do 14 dnů v Kyjevě, kdyby chtěli? Já vím, hodné mírumilovné Rusko chce jen mír a samozřejmě se vždy jen brání agresivním imperalistickým vrahům z Wall Streetu...je dobře, že lidí jako jste vy, je málo. Je správné, že se mluví o zločinech SSSR/Ruska a bohužel k Vaší smůle se už nic nebude tutlat a už nám nikdo nebude nutit jakousi "jedinou správnou pravdu", která je politicky přijatelná. Časy lidových komisařů a vlády jedné strany skončily.
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  14:19 10.09.2014

  CerVus: Vždy mne pobaví, když tvor šířící fanatickou válečnou propagandu proti Rusku tvrdí, že tím fanatikem je Rusko :)

  CerVus: Vždy mne pobaví, když tvor šířící fanatickou válečnou propagandu proti Rusku tvrdí, že tím fanatikem je Rusko :)

 • karloscz
  14:18 10.09.2014

  midlum75: aaa, kolega austroslavista:-)
  K hodnotě Česka coby válečné kořisti. Uvažujeme li konvenční boj bez zhn, česká kotlina je velmi dobře bránitelné území - když je k tomu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  midlum75: aaa, kolega austroslavista:-)
  K hodnotě Česka coby válečné kořisti. Uvažujeme li konvenční boj bez zhn, česká kotlina je velmi dobře bránitelné území - když je k tomu technika a příslušné počty živé síly. Hodnota ČR v případě ruského blitzkriegu spočívá ve vytvoření dokonalého předmostí pro další tlak na západ - vojenský / politický, to je jedno. Já bych jako první variantu pro ruský štáb navrhoval klešťový obchvat Slovenska z Ukrajiny, uzavření kleští Moravskou bránou a následně likvidaci zbytků odporu na Slovensku opotřebováním, ve zbytku ČR drtivou převahou, tam není o čem mluvit. Maďarsko Rusové obsadí tak nějak cestou, Poláci, pokud by Rusové nevedli současně útok po linii Brest - Varšava a vzali to jen kolem hranic - Lvov, linie Sam-Visla, Ostrava, by to pod hrozbou ZHN z Kalininské oblasti vyseděli. Za měsíc mluvíme pa rúúski. Zbytek EU bude plánovat další level sankcí.
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  14:17 10.09.2014

  Petres: Putin není tím, kdo by nahlodával morálku svých potenciálních protivníků ;) Tu morálku naopak nahlovává trapná a lživá propaganda panáčků jako jste Vy. To Vy chlapci a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petres: Putin není tím, kdo by nahlodával morálku svých potenciálních protivníků ;) Tu morálku naopak nahlovává trapná a lživá propaganda panáčků jako jste Vy. To Vy chlapci a dívky, keteří tak vehementně obhajujete neobhajitelné, jste se zasloužili o raketový vzestup Putinovy popularity. Než jste spustili ty své žvásty o Ruské hrozbě a satanovi Putinovi, do té doby mi byl nějaký Putin ukradený. To, že donekonečna omíláte pokrytecké lži mne donutilo změnit názor. A nejsem sám. Být Putinem, tak Vám pošlu děkovný dopis. Děláte mu skvělou reklamní kampaň
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  14:10 10.09.2014

  kubo4747: Řada tzv.konspiračních teorií se nakonec prokázala jako pravdivé z čehož logicky plyne, že cosi jako "konspirace" existuje. Opět z pohledu logiky plyne, že osvědené ...
  Zobrazit celý příspěvek

  kubo4747: Řada tzv.konspiračních teorií se nakonec prokázala jako pravdivé z čehož logicky plyne, že cosi jako "konspirace" existuje. Opět z pohledu logiky plyne, že osvědené metody používané spiklenci fungují i v dnešní době, neboť nic nedokazuje opak. Umlčování oprávněné kritiky škatulkováním kritiků mezi konspirační teoretiky, je pro lidi jako Vy typické ale bohužel tento argumentační tah pozbývá jakoukoliv hodnotu. Říci, že budova WTC spadla v důsledku hoření kerosinu je z pohledu prosté fyziky mnohem větší nesmysl než spekulovat o řízené demolici. Co se týká arabského jara, nepotřebujete nějaké alternativní informační zdroje. Stačí vám tzv. mainstream. V běžných sdělovacích prostředcích se dozvíta kvanta nformací o vědomém zasahování vlády USA do dění na blízkém východě. Dozvíte se o podpoře povstalců formou dodávek zbraní nebo financí. Dozvíte se ve prospěch koho je aktivní propaganda. Přehlédnout to vše může jen mentálně retardovaný jedinec, který žije v jakémsi imaginárním světě opřeném o neochvějnou víru v propagandu. Nevyvrátil byste mi ani jeden z mých argumentů Bylo by to přesně naopak. Maximálně bychom se dostali do patové situace a museli bychom uznat, že se oba opíráme o víru v něco.

  K Ukrajině jste napsal takovou řadu nesmyslů, že opravdu pochybuji o Vaší sebemenší schopnosti argumentovat. Jak proboha může říct, že si Ukrajina Janukovyč mohou za to co se tam dnes děje ?? ANO, korupce tu jistě byla. Jistě Janukovyč nebyl žádný svatoušek a jistě Majdan začal jako odpor vůči zvůli mocenského aparátu a oligarchů. To nemění nic na faktu, že se v určitou chvíli do dění vložily USA a EU. Nepamatujete na ty návštěvy ? McCain , představitelé EU. Nevíte, že Nulandová přiznala, že USA investovaly do převratu 5 miliard ? Jsou to výmysly konspiračních teoretiků ? To, že se na Ukrajině, na straně pučistů aktivně angažuje západ je zcela zřejmé a nelze to popřít. Vy snad ani nevíte, že před sesazením Janukovyče byl Janukovyč ochotný přijmout všechny požadavky protistrany. A stejně byl uklizen. V rozporu s ústavou. V rozporu s našimi vlastními pravidly. Na jednu stranu píšete, že měl vyhlásit volby a vzápětí si odporujete, že by to stejně bylo k ničemu, protože je většina země orientována prorusky. Co to je proboha za argumentaci. Snad máme nějaká demokratická pravidla a ta jsou závazná. Nebo ne ? Volby by byly podle Vás neplatné, kdyby si většina Ukrajiny nepřála to co si přejete Vy ? :) Už raději neargumentujte
  Skrýt celý příspěvek

 • midlum75
  13:55 10.09.2014

  pokud se tu budeme obracet k V4, má to jistě smysl....otázkou je, co je tím jednotícím prvkem pro takový spolek. Na Slovensku levice, u nás slepenec, v Maďarsku Orbán a jeho cosi ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pokud se tu budeme obracet k V4, má to jistě smysl....otázkou je, co je tím jednotícím prvkem pro takový spolek. Na Slovensku levice, u nás slepenec, v Maďarsku Orbán a jeho cosi kdesi.... Možná to je hřích, ale měli jsme poslechnout Karla a kývnout na setrvání ve federalizované monarchii.......sám se s tou myšlenkou dlouho potýkám....trochu mi ji vnuklo sci-fi "Žáby v bouři " a osobně bych s tím neměl problém.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:55 10.09.2014

  K tématu článku. Poměřování síly armády počty tanků mi přijde v době ZHN jako scestné. Čím dál tím víc rozhoduje technologická vyspělost a ekonomická síla (státy euroatlantického ...
  Zobrazit celý příspěvek

  K tématu článku. Poměřování síly armády počty tanků mi přijde v době ZHN jako scestné. Čím dál tím víc rozhoduje technologická vyspělost a ekonomická síla (státy euroatlantického společenství mají 16x vyšší HDP než Rusko). Přijde mi že i v tabulce u počtu tanku je nepřesnost. Mám dojem, že u některých zemí jsou uvedené stavy tanků v provozu, u jiných i včetně uloženek. AČR má mimo aktivních 30 T72M4 i tuším 93 T72 (s nižší bojovou hodnotou). A zdá se mi, že u Polska i Rumunska jsou to počty včetně NZ.
  Jinak si myslím, že Rusko by v potenciálním konfliktu za zeměmi NATO díky změně poměru sil nemohlo zvolit frontální útok tankovými svazy (podpořený taktickými jadernými zbraněmi pro vytvoření průlomů). Ale volí postupné dlouhodobé rozdrolování jednoty protivníka s cílem zvrátit poměr sil ve svůj prospěch. Nedělejme si iluze o pevnosti Maďarska (Orbán), případně balkánských zemí. Důvody můžou být různé, jak prospěchářství tak zbabělost. A rázem máme Rusko u svých hranic, ve středu Evropy. Proto myslím, má Putin ten tah na jihu - Krym, pokud možno dále Oděsa, Podnětří a dál na Balkán. Tím, že strčíme hlavu do písku a budeme dělat, že se nic neděje, si moc nepomůžeme. Je to krátkozraké. Pak za nás o našem osudu rozhodnou jiní.
  Skrýt celý příspěvek

 • jarpe
  13:44 10.09.2014

  CerVus: Tak svobodomyslní jsou všichni na celé planetě. Zatím jsem neslyšel, že by někdo používal stroj na ovládání myšlenek. I když televize se tomu docela výrazně blíží. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  CerVus: Tak svobodomyslní jsou všichni na celé planetě. Zatím jsem neslyšel, že by někdo používal stroj na ovládání myšlenek. I když televize se tomu docela výrazně blíží. :)

  Musím bohužel se zklamáním konstatovat, že celý tenhle článek je o ničem a řekl bych, že se zaměřením tohoto webu moc nesouvisí. Takových fantazií sem můžete napsat tisíce.
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  13:42 10.09.2014

  midlum75 - proč takový článek? Ono je to vcelku jednoduché a někteří to nepochopili. Článek jako takový neřeší ani tak jestli a z jakých důvodů by nás Rusko napadlo, ale zda by to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  midlum75 - proč takový článek? Ono je to vcelku jednoduché a někteří to nepochopili. Článek jako takový neřeší ani tak jestli a z jakých důvodů by nás Rusko napadlo, ale zda by to bylo možné, ale hlavně jak jsme schopni se takovému útoku bránit různými prostředky - spojenectvím, vlastní armádou, povstaleckými jednotkami atd. Ten článek je hlavně o tom, co jsme schopni jako ČR, Česko nebo obyvatelé naší země podniknout. Takže to hlavní je naše země.
  Z příspěvků řady lidí na různých diskusních fórech začínám mít pocit, že Rusko je ta nejmírumilovnější země na celé planetě a prakticky je to spasitel před tím smradlavým špinavým satanem jménem USA. Přitom právě Krym je jednoznačným důkazem, že Rusko dnes dostane, to co chce. Nebo chce někdo trvdit, že Rusko kopalo a škrábalo, že Krym nechce a je to všechno proti jeho vůli? V. Putin několikrát opakoval, že nesouhlasí s tím co se dělo od roku 1989 v Sovětském svazu. Proto je zcela legitimní se ptát, zda současné Rusko nechce vrátit věci do stavu před rokem 1989 a to i formou násilí. Kde máte záruky, že k tomu nikdy nedojde? Že to řekne představitel toho státu? USA také tvrdily, že v Iráku jsou chemické zbraně a do dnes to nikdo nedokázal. Putin tvrdil, že na Krymu nejsou žádní vojáci z Ruska a pak je slavnostně dekoroval za operace na Krymu. Velmocem se nedá nikdy 100% věřit.
  Mimochodem proto T.G. Masaryk i jeho syn Jan prosazovali, že naše země by měla být ve svazku s jinými malými zeměmi v Evropě. Jedině tak nás budou ty velmoci respektovat. Myslel tím vztah vůči Německu i vůči SSSR. Jenže dodnes se nic takového nestalo. V EU jsou hlavní členové Francie a Německo a všechno co si upečou je přijato. Belgii a Holandsko naše problémy nezajímají, protože jsou daleko. Z toho důvodu je ve článku zmíněno i spojenectví V4. Podle mne je to velice nedoceněná věc. Jako jednotlivé státečky neznamenáme pro velmoci USA, Rusko, Německo atd. vůbec nic.
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  13:33 10.09.2014

  Pořád je lepší chaoticky vedená přesto svobodomyslná západní Evropa než totalitní zfanatizované Rusko s bláznem v pozici prezidenta který se snaží obnovit padlé impérium. Z té ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pořád je lepší chaoticky vedená přesto svobodomyslná západní Evropa než totalitní zfanatizované Rusko s bláznem v pozici prezidenta který se snaží obnovit padlé impérium. Z té Západo-asijské země nikdy nepřišlo nic dobrého.
  ČR se má snažit vojensky a logisticky přiblížit silným sousedům tj Polsku s Německem. Nějaké pakty se Slovenskem a Maďarskem jsou sice pěkné, ale ze tři bezzubých armád nevznikne jedna průměrná.
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:26 10.09.2014

  "Která strana bude mít tu morálku lepší ? Kdo se bude dle přesvědčení bít za svou vlast a kdo bude nahlodán pochybnostmi, že bojuje za cizí zájmy ? ;)"

  Byť je Putin nyní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  "Která strana bude mít tu morálku lepší ? Kdo se bude dle přesvědčení bít za svou vlast a kdo bude nahlodán pochybnostmi, že bojuje za cizí zájmy ? ;)"

  Byť je Putin nyní prezidentem, nezapomíná na svoji bývalou profesi a snaží se nahlodat morálku potecionálních protivníků seč může. A otázky typu proč by se Česko vůbec mělo bránit (když má vlastně armádu, která nikdy nebojovala, k ničemu) musí ruskou rozvědku velice potěšit a usnadňuje jim práci v jejich cíleném podrývání morálky.
  Vzhledem k tomu jak je Rusko "demokratické" pak nepřekvapí, že organizaci ruských matek vojáků, které se snaží dopatrat osudů svých synů, kde padli, prostě postaví mimo zákon. Nevím, jak dlouho by jsme si mohli v Rusku dovolit, tak otevřenou diskuzi, jako třeba nyní na AN. Stačí sledovat, co se děje s Putinovými odpůrci (a to již leta). Po takovém Rusku skutečně tak toužite, jste skutečně tak naivní, máte potřebu svoji frustraci z našeho nepovedeného vnitřního vývoje (korupce), jehož jsme jako voliči, ať se nám to líbí nebo ne, spolutvůrci, transformovat do obdivu k "čistému a nezkaženému" Rusku? Proč tedy i ti Rusové, když to mají doma tak skvělé, se stěhují na Západ, ale skoro nikdo (nedá mi to nevzpomenout Gérarda Depardieu :-) se nestěhuje do Ruska? Je to sice zjednodušené, ale o něčem to vypovídá víc než miliony překroucených slov.
  Dobře to v diskuzi k tématu Ruský neonacismus a pravoslavný extremismus vystihl Todomatch. Romantické představy o jakémsi čistém nezkaženém, dokonce snad svatém Rusku jsou prostě iracionální a nemají ve skutečnosti své reálné opodstatnění.
  Skrýt celý příspěvek

 • kubo4747
  13:11 10.09.2014

  Prečo len Rusko vs ČR? Nemajú Rusi náhodou zálusk, vlastne túžbu na celý bývalý Sovietsky zväz? A Putin je dobre známy svojimi výrokmi... nie, že by som to bral extra vážne, ale po ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Prečo len Rusko vs ČR? Nemajú Rusi náhodou zálusk, vlastne túžbu na celý bývalý Sovietsky zväz? A Putin je dobre známy svojimi výrokmi... nie, že by som to bral extra vážne, ale po Kryme je všetko možné. Ale tu je rozdiel medzi USA a Ruskom. Zatiaľ, čo USA niekde vtrhla, prevažne kvôli surovinám, tak postavila iba základne a svoj obchod si tým bránila a využívala strategické výhody. Ale Rusi išli na tvrdo. Jednoducho prišli a pod hlavňami pušiek zaistili "slobodné referendum" a anexovali Krym pod svoju vlajku. Pokiaľ viem, tak toto USA takto neurobila, či? Ale to je jedno.
  Ak by Rusi išli ďalej po Ukrajine, tak naše neslávne známe OS SR, by radšej vyvesili bielu vlajku. A ani netuším, či by sa na nejakú obranu pripravovali, skôr by sa pripravovali na kapituláciu, ale to je hypotéza, ako všetko.

  caslaval: Konšpiračné teórie sú vašim koníčkom, že? Za situáciu na Ukrajine môže sama Ukrajina a predovšetkým Janukovič. Keby urobil to, čo žiadal ľud, tak by nebol tam, kde je. Mal vyhlásiť predčasné parlamentné a prezidentské voľby alebo referendum, ale to pod vplyvom Ruska je zrejme zložité. Arabská jar je tiež podľa vás dielom CIA, ale nikdy vás nenapadli iné argumenty? Zrejme nie, lebo po pár prečítaní niekoľkých konšpiračných článkov a pozretí videií ste usúdili, že je to pravda. Aké prosté. A môžem pokračovať, napr. 11.9.2001, aj to si urobili USA sami, že? Ale verte tomu, že by som vám vyvrátil každý jeden váš argument. Ale aj to by bolo zbytočné, pretože by ste tvrdili, že som podplatený.
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  12:57 10.09.2014

  midum75 .. Než bych dlouze rozvíjel Vaši myšlenku .. poskytnu raději link na takové malé zrcadlo v duchu Vaší argumentace. Myslím, že to vydá za 1000 mých slov ...
  Zobrazit celý příspěvek

  midum75 .. Než bych dlouze rozvíjel Vaši myšlenku .. poskytnu raději link na takové malé zrcadlo v duchu Vaší argumentace. Myslím, že to vydá za 1000 mých slov http://www.sott.net/article/28...
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  12:54 10.09.2014

  Petres: Teď nějak marně pátrám v mysli, od koho nám v historii vzešlo něco dobrého. Kdo nám, kdy nezištně pomohl :) Já osobně se necítím být součástí tzv. západu resp. toho co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Petres: Teď nějak marně pátrám v mysli, od koho nám v historii vzešlo něco dobrého. Kdo nám, kdy nezištně pomohl :) Já osobně se necítím být součástí tzv. západu resp. toho co dnes tzv.západ představuje .. Hodnoty, tradice, kultura .. na západ od nás tohle vše devalvuje ve prospěch nějaké kosmopolitní prázdnoty ... Na východ od nás ten úpadek dokázali zastavit. To je také důvod proč je najednou Rusko takový strašák
  Skrýt celý příspěvek

 • midlum75
  12:50 10.09.2014

  články na tomto serveru čtu velmi rád..... po přečtení toho článku jsme ale zůstal sedět 10 minut s otevřenou pusou, z které následné vyšlo....qui bono ???
  absolutně zbytečná ...
  Zobrazit celý příspěvek

  články na tomto serveru čtu velmi rád..... po přečtení toho článku jsme ale zůstal sedět 10 minut s otevřenou pusou, z které následné vyšlo....qui bono ???
  absolutně zbytečná úvaha, škoda času na takovou sci-fi. Česko není zájmem Ruska, protože tady nemá co získat. Nejsem Rusofil ani USofil ..... na druhou stranu se Putinovi nedivím, že dělá co dělá....a dělá to sakra dobře. Krym dostal bez výstřelu a východ UK dostane taky....buď přímo, nebo skrze "satelitní ministátečky". často mě napadla myšlenka, proč vlastně Nato nezačalo bombardovat Kyjev a proč nejsou představitelé Ukrajiny minimálně na seznamu čekatelů na Haag. Když vezmu paralelu v jiných konfliktech...tak mi to není jasné. V Kosovu vznikla UCK, násilně vystoupila proti ústřední vládě formou vražd Srbů i domorodců, kteří byli na straně režimu...... následně tam vtrhla Srbská armáda udělat pořádek a už se sypaly bomby na Bělehrad.....dnes je Kosovo odtržené. To samé v Lybii......vzbouřil se východ, Lybijská armáda tam šla udělat pořádek....a bum, už byly ve vzduchu humanitární bombardéry Nato.......tak mi někdo vysvětlete při těchto porovnáních, proč je to na Ukrajině jinak, pokud je výše uvedená šablona pro západní demokracie ta správná ?
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  12:42 10.09.2014

  Luky
  dík, ale v jednom zásadním se lišíme. Já bych v současné Rusku určitě nezvažoval vznik legií (namířených proti komu, NATO?) Patříme na západ, alespoň já to tak cítím. Ruska ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Luky
  dík, ale v jednom zásadním se lišíme. Já bych v současné Rusku určitě nezvažoval vznik legií (namířených proti komu, NATO?) Patříme na západ, alespoň já to tak cítím. Ruska pro nás nikdy nic dobrého nevzešlo a i rok 1945 nebyl pro Rusy nezištný. Ne náhodou Karel H. Borovský i Tomáš G. Masaryk v Rusku vystřízlivěli. To, že se hochštaplerovi Haškovi tam líbilo dělat revoluci je věc jiná. Mně osobně Putin neinspiruje a naši budoucnost bych s ním velice nerad spojoval.
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  12:23 10.09.2014

  pepe420: Narážíte na to, že je Rusko stát inklinující k expanzi? A kdy to Rusko po pádu SSSR předvedlo? V Čečensku, kde umravňovalo islamistické fanatiky? V Grizii, kde umravnilo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pepe420: Narážíte na to, že je Rusko stát inklinující k expanzi? A kdy to Rusko po pádu SSSR předvedlo? V Čečensku, kde umravňovalo islamistické fanatiky? V Grizii, kde umravnilo agresora z Osetie a zase se stáhlo aniž by jakkoliv ovlivnilo vládu země ? Pokud vezmu v pozat éru SSSR, tak zde sice vidím vliv v mnoha zemích ale minimum vojenských konfrontací. Máte na mysli starší historii? Třeba když Rusové napadli Napoleonova vojska ve Francii ? :) Myslím, že kdo má oči a ne úplně dutou palici jako Vy a Vám podobní váleční štváči, vidí, kdo tu vede války a vyvolává všemožně barevné revoluce. Kdo podporuje teroristy a fašisty a současně označuje terorismus a fašismus jako hrozbu, proti které je potřeba omezovat lidské svobody. Rusko není nepřítel. Rusko není agresor. Nic nenasvědčuje tomu, že by nás, kdykoliv v budoucnu chtělo nějak ohrozit. Pokud ze strany Ruska bude hrozit nějaká vojesnká akce, pak jsem si jist, že to bude pouze reakci na agresi ze strany těch, co vyvolali občanskou válku na Ukrajině, těch, kteří mají na rukou krev Syřanů, Libyjců, Iráčanů a lidí mnoha zemí. Buďte si JIST, že tento názor nemám v této zemi jen já a buďte si na 100% jist, že ta velmi početná část této populace, která nepodlehla stupidní válečné propagandě NIKDY proti Rusku nepůjde. Pokud budou muset vzít do Ruky zbraň, vezmou ji proti vlastizrádcům, kteří tuto zemi do války zatáhli ;) .. ještě mi tu někdo napište něco o morálce a o tom jak budou hrdinní češi, někd ev lese hrdinně partyzánsky bojovat za císařpána :D
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  12:16 10.09.2014

  Opevnění - je zcela jasné, že pokud se podíváme na klasický betonový bunkr, tak s použitím současných zbraní typu PRG atd. se nejedná o nepřekonatelnou překážku. Je potřeba si však ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Opevnění - je zcela jasné, že pokud se podíváme na klasický betonový bunkr, tak s použitím současných zbraní typu PRG atd. se nejedná o nepřekonatelnou překážku. Je potřeba si však uvědomit, že obranná hodnota vojáka v zákopu je výrazně menší než u vojáka v propracovaném bunkru. Je to stejné jako za 1. republiky. Nebylo možné, aby se naráz navýšil počet obyvatel schopných vojenské služby. Zvýšení porodnosti má efekt až za 18 let. Bunkry umožnily že 10 vojáků bylo schopno bránit delší úsek než 10 vojáků zakopaných v zákopu nebo dokonce 10 vojáků ve volném terénu. Proto bych systém opevnění nezatracoval. Zvláště za předpokladu, že by existovaly tranportovatelné prvky, které by bylo možno osadit do terénu až v případě výrazného zhoršení politické situace, aby protivník nevěděl, kde se tyto prvky nacházejí. Stejně jako za 1. republiky nejsme schopni navýšit jen tak počet obyvatel a mnohdy to žel o počtech je.
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:13 10.09.2014

  pro petres:
  psali jsme to najednou a byl jste rychlejší
  palec nahoru

  pro petres:
  psali jsme to najednou a byl jste rychlejší
  palec nahoru

 • mu7705
  12:07 10.09.2014

  Doplnění - Čísla v článku - jen chci doplnit, jak jsem se dostal k těm číslům. Jedná se vždy o vojáky v aktivní službě, tj. teoreticky okamžitě použitelné. Stejné je to s tanky. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Doplnění - Čísla v článku - jen chci doplnit, jak jsem se dostal k těm číslům. Jedná se vždy o vojáky v aktivní službě, tj. teoreticky okamžitě použitelné. Stejné je to s tanky. Pokud byla možnost, tak jsem volil číslo tanků v aktivní službě. Je evidentní, že Rusko má tanků mnohem více a číslo přes 12.000ks se vyskytuje často. Čísla zde nemají charakter konkrétních čísel, abychom se dohadovali jestli má někdo o jeden tank více nebo méně, ale jedná se o řádové srovnání, na což tato čísla stačí.
  Skrýt celý příspěvek

 • pepe420
  12:04 10.09.2014

  Zajímavý článek, ale je to silně nepravděpodobné, samo NATO mluví nejčastěji o hrozbách kybernetických útoků a Putinovy "maskirovky". Podle mě nejvíce jsou ohroženy pobaltské státy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavý článek, ale je to silně nepravděpodobné, samo NATO mluví nejčastěji o hrozbách kybernetických útoků a Putinovy "maskirovky". Podle mě nejvíce jsou ohroženy pobaltské státy s výraznou ruskou menšinou, toho bude chtít Putin určitě zneužít. Pokud bude naše země člen NATO a okolní státy rovněž, tak se zatím nemusíme bát invaze, ale samozřejmě to neznamená, že v budoucnu se nebudou Rusové o něco podobného snažit. Rusko, ať už carské, bolševické nebo oligarchistické, se vždy snažilo a snaží dostat do Evropy a šířit svůj vliv (Poláci by mohli vyprávět). Jedinou možností, jak tomu zabránit, je společně se Rusku postavit s našimi spojenci. Posilování obrany NATO spolu s tvrdými sankcemi je zřejmě jediný optimální způsob, jak Rusy odstrašit...
  Skrýt celý příspěvek

 • Luky
  12:03 10.09.2014

  Tak zatím jen k čecháčkovství, knedlíkům a Švejkovi.
  Podobné stereotypy plynou z neznalosti historie. Největší plky jsou, že jsme od Bílé hory nebojovali a podobně. Nebudu se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak zatím jen k čecháčkovství, knedlíkům a Švejkovi.
  Podobné stereotypy plynou z neznalosti historie. Největší plky jsou, že jsme od Bílé hory nebojovali a podobně. Nebudu se bavit, jaký český pluk se v jaké bitvě pod císařem proslavil...

  Vznik našeho státu byl podpořen vojensky. Nebýt legií a jejich boje, naši politici by to tenkrát těžko zvládali. ČS legináři v podstatě drželi Rusko, potažmo Německo-Rakouské zajatce v šachu a ty tak nemohli po vyřazení Rusů zasáhnout do bojů na západě. Naši legionáři tedy pomohli spojencům vyhrát plichtu. Tolik ke vzniku.

  Vzápětí jsme museli vyhrát válku s Maďarskem o Slovensko a uspět v řadě dalších příhraničních konfliktů.

  V meziválečném období jsme byli v podstatě jedinou stabilní demokracií ve střední Evropě a naše armáda budila respekt. Zbytečná rozhodně nebyla. Mimochodem v bojích s Poláky si naši také nevedli špatně.

  Teď k Mnichovské zradě. Sudeťácké a Schwarzenbergské kliky se nám stále snaží namluvit, že jsme zbabělci a Beneš byl zrádce. Nikdo a to ani západ nechce přiznat, jak byl ve skutečnosti Mnichovský diktát sepsán. Stálo tam totiž, že pokud se budeme bránit, bude s námi nakládáno jako s !AGRESOREM!, tudíš proti nám půjdou i naši spojenci. Za takových okolností naše vláda mnoho možností neměla.

  Po převratu v roce 48 dalo bolševikům hodně práce vymazávat z myslí legionářskou minulost. Vojenské úspěchy proti bratrům z Varšavské smlouvy se také nepřipomínaly. Sověti měli také mnoho práce přesvědčovat ČS komunisty, že se proti německo-americkým divizím sami neprosadíme/neubráníme. A i ti naši komunisté vzdorovali a nešli sovětům na ruku. A to tak dlouho, až nás v 68 obsadili/"podpořili". To, že ČSLA byla slušně vycvičena a záklaďáci se při cvičeních dokázali prosadit vedle profi CCCP jednotek se snad nemusím zmiňovat.

  O naši současné armádě mluvit nebudu, nepokládám ji za historii, ale živou přítomnost.
  Taky mě štve, jak si stále navozujeme pocity malosti a slabosti. Není k tomu ale důvod. Rozhodně ne historický.

  P.S. a Švejk je super. Ať si v něm každý hledá to svoje.

  Jsem hrdý, že jsem voják v záloze. Z Obou dvou tříd na Gymplu jsem jediný, kdo byl na vojně. Nepochybuju, že v případě ohrožení bych šel bojovat. Pokud by mě ale nyní povolalo US vymaštěnci vedené NATO k útoku proti Rusovi, měl bych hodně smíšené pocity. Možná bych i po 100 letech zvažoval vznik ČS legií v Rusku :)
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  11:59 10.09.2014

  Ivoš
  k tomu co jste napsal, nemohu mlčet, protože to je zjevný a prokazatelný nesmysl. Omlouvám se za odbočení od česko-ruského tématu, ale nelze to jen tak přejít. Nechápu, proč ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ivoš
  k tomu co jste napsal, nemohu mlčet, protože to je zjevný a prokazatelný nesmysl. Omlouvám se za odbočení od česko-ruského tématu, ale nelze to jen tak přejít. Nechápu, proč se my Češi, stále utvrzujeme v nepravdě, že naše armáda nebojovala při obraně územní celistvosti republiky. Bojovala a to ve třech kampaních.
  První kampaň (ta nebyla vedena proti pravidelné armádě protivníka) krátce pro vzniku Československé republiky, kdy byla nucena vznikající československá armáda vojensky zasáhnout v listopadu a prosinci roku 1918 v pohraničních oblastech s německy mluvícím obyvatelstvem, které se nechtělo připojit k Československé republice, ale žádalo připojení k Rakousku.
  Druhá kampaň byla vedena na počátku roku 1919 proti Polsku a jeho armádě o sporné území Těšínska, tzv. sedmidenní válka a po vojenské stránce byla úspěšná.
  Třetí kampaň byla maďarsko-československá válka, čili válka o Slovensko, která byla vedena od roku 1918 až do srpna 1919 a taktéž skončila úspěchem naší armády.
  Je třeba si uvědomit, že úspěchy ve všech třech kampaních nebyla naše republika okleštěná již od svého vzniku v podstatě o ta samá území, o která přišla po Mnichovu v říjnu 1938 a odtržením Slovenska v březnu 1939. Takže, i když rozsahem bojů se nejednalo o velké kampaně ( snad s vyjímkou té slovenské), měly zásadní význam pro naší uzemní celistvost a tím i prosperitu první republiky. Toto nějak není vtištěno v obecném povědomí.
  Pokud později nebyla v době ohrožení armáda nasazena nebylo to její vinou, ale následkem politického rozhodnutí. A myslím si, že vinit armádu v roce 1938 z nedostatku vůle bojovat či nepřipravenosti je překrucováním faktů.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:46 10.09.2014

  Pěkný článek. Asi si každý položí otázku viz. "Proč by Rusko napadalo Česko?". Češi totiž mají historicky zakořeněnu romantickou představu o Rusku, slovanské vzájemnosti, bratrství ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pěkný článek. Asi si každý položí otázku viz. "Proč by Rusko napadalo Česko?". Češi totiž mají historicky zakořeněnu romantickou představu o Rusku, slovanské vzájemnosti, bratrství a že nás bratři Rusové zachrání z područí Rakušanů či Němců. Pravda je bohužel taková, že Rusko, ať už carské, socialistické nebo oligarchické není žádným dobromilem, ale imperiální mocností se zaostalým uvažováním. Díky naší geografické poloze jsme neměli to "štěstí" poznávat přechody nadvlád z německé do ruské a obráceně, abychom se z rusofilství vyléčili (ačkoliv většině rozumných lidí stačilo období 48-89 a rok 68). Tuto jedinečnou a bohužel tragickou zkušenost mají Poláci a proto také vystupují protirusky, ale současně nejsou germanofily.
  Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  11:37 10.09.2014

  Calhoun:
  ano je to velmi diskutabilní - zrovna tak bychom mohli říci, že Breivik je případ, který se vyskytne třeba jednou za deset let. Kolik by ale bylo během deseti let mrtvých ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Calhoun:
  ano je to velmi diskutabilní - zrovna tak bychom mohli říci, že Breivik je případ, který se vyskytne třeba jednou za deset let. Kolik by ale bylo během deseti let mrtvých z důvodu snadného přístupu ke zbrani ?

  Nicméně jak psal Jan Grohmann - měli bychom si vzít příklad ze zemí jako je např. Izrael, který má své obyvatele v těchto ohledech dobře vycvičené - viz raketové útoky z pásma Gazy atd. Myslím že u nás profesionální armáda má smysl, ale příprava obyvatel v kurzech ještě větší.
  Bohužel v každém století si naše země prošli nějakým konfliktem a i když si ze všeho nejvíce přeji mír, je skoro nevyhnutelné, aby dřív nebo později něco opět dorazilo až sem. A je lepší být alespoň částečně připraven (a možná tak konfliktu předejít), než to pak řešit na poslední chvíli s bůhví jakým výsledkem...
  Skrýt celý příspěvek

 • Spalda
  11:35 10.09.2014

  pro Jan Grohmann: Souhlas. Hezky se to čte, hezky se kouká na film ale bohužel si tuhle postavičku vzala za své velká spousta lidí a prezentuje tak "českého vojáka" na veřejnosti. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro Jan Grohmann: Souhlas. Hezky se to čte, hezky se kouká na film ale bohužel si tuhle postavičku vzala za své velká spousta lidí a prezentuje tak "českého vojáka" na veřejnosti. Což je absolutní hloupost.
  To je jakoby se Frantíci prezentovali jako členové "Sedmé roty za úplňku".....
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:22 10.09.2014

  JG: Souhlasím, že je trochu smůla, že ze Švejka se stal údajný symbol českého charakteru. Ovšem já čtu Švejka trochu jinak. Nikoliv jako ústavního hlupáčka, který zbabrá na co ...
  Zobrazit celý příspěvek

  JG: Souhlasím, že je trochu smůla, že ze Švejka se stal údajný symbol českého charakteru. Ovšem já čtu Švejka trochu jinak. Nikoliv jako ústavního hlupáčka, který zbabrá na co sáhne a slepě poslechne každého pána. Švejk není příběhem o hlupákovi, ale příběhem o hlupácích kolem Švejka, které si on svérázným způsobem omotal kolem prstu, aby dosáhl svého.
  Skrýt celý příspěvek

 • Calhoun
  11:13 10.09.2014

  jenikdavid: Mnozstvi zbrani mezi obcany je diskutabilni. Na jednu stranu znamena vice zbrani vetsi moznost zneuziti, na druhou stranu ale take vetsi bezpecnost - kolik "zarezu" by ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jenikdavid: Mnozstvi zbrani mezi obcany je diskutabilni. Na jednu stranu znamena vice zbrani vetsi moznost zneuziti, na druhou stranu ale take vetsi bezpecnost - kolik "zarezu" by udelal takovy Breivik kdyby byl jeden z deseti lidi na ostrove ozbrojen? Pet, mozna deset nez by mu jedenacty poslal kulku do hlavy. Zcela jiste ne 70.

  Naprosto s Vami souhlasim se zakladnim vycvikem. Je velika skoda ze ACR toto prostrednictvim svych specialistu na ruznych urovnich nenabizi. Napriklad vikendovy kurz ktery by byl pro zajemce zdarma s pouzitim vlastni zbrane a streliva a podmineny nejakou formou kratkeho prijimaciho rizeni ktere by vyloucilo napr. jedince fyzicky neschopne kurz zvladnout.

  Stejne tak bych se rozhodne citil lepe kdyz bych vedel ze uspesne projiti takovym kurzem mi v pripade kriticke situace zajisti pristup napr. ke strelivu s prubojnym jadrem, rucnim granatum nebo RPG z armadnich skladu.

  Nevyznam se ve vojenske taktice ale z ciste laickeho pohledu pokud budu planovat agresi proti CR tak je mi 21000 vojaku, par Gripenu a Panduru na 10000000 obyvatel k smichu. Pokud budu vedet ze milion lidi proslo zakladnim vycikem a mezi lidma je nekolik milionu zbrani, miliardy kusu streliva a ve skladech pro ten milion lidi s vycikem lezi neprustrelne vesty, RPGcka apod. tak mi z toho planovani agrese bude behat mraz po zadech protoze to nemuze skoncit jinak nez krvavou lazni.
  Skrýt celý příspěvek

 • xreht06
  11:08 10.09.2014

  to autor:

  Zajímavý článek, především oceňuji jeho délku (narozdíl od řady jiných článků :) ). A teď k věci.... Mám pocit, že jste se v článku dopustil několika nepřesností/chyb ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to autor:

  Zajímavý článek, především oceňuji jeho délku (narozdíl od řady jiných článků :) ). A teď k věci.... Mám pocit, že jste se v článku dopustil několika nepřesností/chyb :)

  1) Článek 5.... je na min. obrany.... (na stránkách NATO jsem ho nenašel, ale určitě tam někde bude :) )

  http://www.mocr.army.cz/nato/d...

  přičemž nejdůležitější pasáž je asi tato..... "ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo v Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto se dohodly, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich, uplatňujíc právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu"

  z čehož (pro mě plyne), že pomohou a ne že můžou...... jde o to, že z "pohledu češtiny"....pokud není před spojkou "nebo" čárka nejedná se poměr vylučovací....tudíž "nebo" plní funkci spojky "a" .... ve smyslu výčtu možností

  a pak je v tom článku č. 5 ještě pasáž "podnikne sama a v součinnosti s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou"......co když budou považovat za nutné zakopat se sami u sebe a nikomu na pomoc nepřijít?? :) :)

  .... jinými slovy nejsem si zcela jist, zda Vaše interpretace zmíněného článku 5, je zrovna nejpřesnější.....

  Ale co si budeme povídat, když nebou chtít pomoci, tak nepomůžou (smlouva, nesmlouva).... :) a zase obráceně.

  2) Odkud berete informaci o počtu ruských tanků?
  Například pan Koller uvádí ve svém článku...

  http://www.parlamentnilisty.cz...

  jiný údaj: A sice 12 600 všech tanků a z toho 3 600 moderních.

  3) Myslím si, že jak částečně obhajujete nějaké ty "bunkry", že to je opravdu přežitý koncept..... hned z několika důvodů...síla dnešních raket/bomb vs. množství potřebného betonu, by jste se nedoplatil, možnost takové opevnění obejít, další možnost... udělat vysadek "za tím opevněním" a napadnout ho "ze zadu" atd.

  Navíc kdyby to mělo nějaký větší potenciál, tak by to v současné době (a jestli se pletu, tak mě opravte) nějaká z moderních armád stavěla, ne? A podle mě nestaví.

  4) To použití biologických zbraní (ostatně sám to připouštíte) je už pořádná prasárna.... a myslím, že zrovna Rusko by se moc nerozmýšlelo nám oplatit stejnou, nebo ještě horší (jadernou) mincí

  to obecně :)

  jj, možnost mobilizace, či odboje zní celkem fajn.... ale to je potřeba dělat nějaký větší výcviky (dopředu), až bude Putin na Slovensko-Ukrajinských hranicích, tak to už bude pozdě...

  další věc, osobně jsem k nějaké velké pomoci "Západu" při případném napadení "východní/východní Evropy" docela skeptický.... aby to nebyla tak významná pomoc jako se dostala Polsku za 2. sv. v. od Fr. a VB.... ale zase lepší než jak Fr "pomohla" nám. A za Obami....to ta pravděpodobnost ještě více klesá... a NATO bez USA je 1/3....

  ... spíše je to na nějakém principu, že co je v NATO(u), tak na to by si nikdo neměl dovolovat, ale jak říká (např. pan Koller), jakou bude mít motivaci bojovat/umírat portugalský voják při obraně třeba Litvy

  a že se naše obranyschopnost zlepší našimi silami, tak tomu moc nevěím...cca před měsícem byl Stropnický v pořadu televize (dvtv.cz) a říkal, že se chce dostat na ta 2% v roce 2025!!!!!!!!!!! A zrovna včera jsem našel na netu "nějaký vládní plán financování, rozpočtu a obecně makroekonomický situace v ČR na roky 2015 a 2016".... a našel jsem si tam min. obrany a je tam nárůst o cca 1 mld. ročně, takže na 2015..44 mld. a 2016...45 mld..... asi lepší než pokles :), ale pokud od toho odečteme inflaci, tak nárůst (nechce se mi to počítat přesně :) ) o reálných cca 330 mil :( a ve vztahu k HDP to na ty 2% vypadá (bohužel) ještě MNOHEM později :(

  ...omlouvám se za to, že je to trošku delší :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Loki
  10:57 10.09.2014

  Nikdo nepocita s cinskou armadou je velka pravdepodobnost ze vyuzije oslabeni ruske armady na dalnem vychode a zabere si kus zeme jsou neuveritelne hladovy po zdrojich a pak jeste ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Nikdo nepocita s cinskou armadou je velka pravdepodobnost ze vyuzije oslabeni ruske armady na dalnem vychode a zabere si kus zeme jsou neuveritelne hladovy po zdrojich a pak jeste jetu nato+usa rozsahlejsi konflikt nehrozi a verim ze nas spojeni nenechaji na holickach uz s poucky historie
  Skrýt celý příspěvek

 • jenikdavid
  10:42 10.09.2014

  Ivoš:

  Jen poznámka k použití (nepoužití) armády - toto je především politické rozhodnutí a je-li tedy člověk nespokojen s tím jak se naše armáda nasazovala (nenasazovala), tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ivoš:

  Jen poznámka k použití (nepoužití) armády - toto je především politické rozhodnutí a je-li tedy člověk nespokojen s tím jak se naše armáda nasazovala (nenasazovala), tak je třeba svůj hlas obrátit proti současným (minulým) zákonům a konkrétním politickým zástupcům a ne proti armádě jako takové...
  A zvláště v době nejistoty článku 5 bychom měli naši armádu alespoň morálně motivovat a projevit jim podporu, aby měli za co v první vlně bojovat...

  Jan Grohmann, Calhoun:

  Domácí použití zbraní ve velkém je zcela jistě noční můrou pro jakýkoliv nepřátelský stát, pro mě osobně ale také. Nerad bych se dočkal doby, kdy se do našich základních škol začnou montovat bezpečnostní rámy, protože každý prvňák co dostane od druháka kopanec a učitelka mu ten den dá pětku, tak si to půjde druhý den s nimi vyřídit tatínkovým kvérem....

  Byl bych ale jistě proto, aby se základnímu výcviku se zbraní a dalším minimálním věcem nutných pro odboj naučilo povinně co nejvíce lidí - klidně jako týdenní kurzy v každém roce již od základní školy. Poté zřídit sklady s tímto nutným vybavením (tj včetně zbraní), které by v případě ohrožení byly k dispozici. Každý člověk by pak přesně věděl, že má někde svůj "balíček přežití a obrany" a přesně by věděl co s tím má dělat. Ale počty zbraní bych mezi lidmi v době míru rozhodně nezvyšoval...
  Skrýt celý příspěvek

 • Ivoš
  10:37 10.09.2014

  Ano,víte já si myslím,že tady není problém s hrdinností českého člověka - umíme být hrdiny -to jistě. Tady je problém jinde - a to na nejvyšších místech vedení státu.
  Tam se to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ano,víte já si myslím,že tady není problém s hrdinností českého člověka - umíme být hrdiny -to jistě. Tady je problém jinde - a to na nejvyšších místech vedení státu.
  Tam se to vždy a vždy pos..lo.
  A proto je zde veliká,opravdu veliká pochybnost,hraničící až s jistotou, jak by to znovu při konfliktu dopadlo. Výsledky historie nám mnohé napoví.Bohužel. To je fakt,se kterým nelze nic dělat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jan Grohmann
  10:25 10.09.2014

  Pro Spalda. Pro mě osobně, a to budu zřejmě za podivína, je jedním z největších zel na hrdosti ČR díl Osudy dobrého vojáka Švejka.
   
  Pro mě není překvapením, že to napsal ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro Spalda. Pro mě osobně, a to budu zřejmě za podivína, je jedním z největších zel na hrdosti ČR díl Osudy dobrého vojáka Švejka.
   
  Pro mě není překvapením, že to napsal Jaroslav Hašek, který spolupracoval s Bolševiky pro českým legionářům. Bohužel jeho pohled hloupoučkého, trošku postiženého Švéjka (Čecha) přijalo za své mnoho Čechu a dodnes se s ním ztotožňuje.
   
  Ostatně, že film Švejk vznikl v době nejtěžšího komunismu, není podle mě také náhoda. Režim potřeboval hloupé, naivní a poslušné lidi, jako byl Švejk.
   
  Jsme malí, je nás málo, nemáme šanci? Tak se podívejte na Izrael, Švédsko, Finsko nebo Dánsko. Navíc, se Slovenskem na tom nejsme s lidským kapitálem rozhodně tak špatně.
   
  Calhoun - tento názor jsem slyšel také. Pokud se lidé naučí ve velkém používat zbraně a vlastnit je, včetně útočných pušek, bude pro protivníka takovou zemi napadnout obrovským rizikem. Ostatně jako Vámi zmiňované USA. Tohle určitě stojí za diskuzi.
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  10:09 10.09.2014

  Shal: No jenom, aby ta naše "obrana" nebyla náhodu vynucena naší předchozí agresí resp. účastí na agresi. To by to pak už nebyla obrana, že ? ;)

  Shal: No jenom, aby ta naše "obrana" nebyla náhodu vynucena naší předchozí agresí resp. účastí na agresi. To by to pak už nebyla obrana, že ? ;)

 • Calhoun
  10:08 10.09.2014

  Jinak velice zajimavy clanek - panu autorovi diky...

  Jinak velice zajimavy clanek - panu autorovi diky...

 • Calhoun
  10:07 10.09.2014

  Shal: Mate pravdu. Bohuzel pan Ivos ma pravdu take. Rozkradena, zdefraudovana armada ve ktere si musi vojak sam poridit opasek aby mu nepadaly kalhoty je pro obranu CR bezcenna a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shal: Mate pravdu. Bohuzel pan Ivos ma pravdu take. Rozkradena, zdefraudovana armada ve ktere si musi vojak sam poridit opasek aby mu nepadaly kalhoty je pro obranu CR bezcenna a jedine rozumne reseni je ji uz konecne zrusit. Smlouva s NATO nema cenu ani papiru na kterem je vytistena a s pomoci NATO nelze pocitat. A pokud Vam zalezi na obrane CR a na bezpeci Vas a Vasich blizkych tak to vezmete do ruky sam. Mame jeden z nejlepsich zakonu o zbranich a strelivu na svete. Nic Vam a Vasi rodine nebrani ozbrojit se a naucit se zbranemi zachazet. Kvalitni utocna puska dnes stoji cca polovinu prumerne mzdy. S rozpoctem nekolika prumernych platu dokonale ozbrojite sebe i sve blizke. A pokud by toto udelal jeden jediny clovek z deseti tak se z CR stane hrozba pro kterou bude dokonale platit citat admirala Jamamota o invazi na uzemi USA - "Nemůžeme napadnout americkou pevninu. Tam je puška za každým stéblem trávy."
  Skrýt celý příspěvek

 • caslaval
  10:06 10.09.2014

  Vcelku vyrovnaný a objektivní článek. Jsem rád, že na konci padla i zmínka o morálce. Kontrolní otázka. Která strana bude mít tu morálku lepší ? Kdo se bude dle přesvědčení bít za ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vcelku vyrovnaný a objektivní článek. Jsem rád, že na konci padla i zmínka o morálce. Kontrolní otázka. Která strana bude mít tu morálku lepší ? Kdo se bude dle přesvědčení bít za svou vlast a kdo bude nahlodán pochybnostmi, že bojuje za cizí zájmy ? ;)
  Skrýt celý příspěvek

 • shal
  09:58 10.09.2014

  Ivoš: Pokud budete přemýšlet tak, že se raději nebudeme bránit, aby nepřišla náhodou odplata, tak už jsme rovnou předem ztraceni, ale jsem rád, že takto neuvažují všichni.

  Ivoš: Pokud budete přemýšlet tak, že se raději nebudeme bránit, aby nepřišla náhodou odplata, tak už jsme rovnou předem ztraceni, ale jsem rád, že takto neuvažují všichni.

 • Ivoš
  09:56 10.09.2014

  Bohužel špatně čtete - je tam jasně uvedeno,že mluvím o armádě státu jako takové.
  Nikoliv o jednotlivcích či skupinách. Ti jistě bojovali hrdinně-o tom nepochybuji ani v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Bohužel špatně čtete - je tam jasně uvedeno,že mluvím o armádě státu jako takové.
  Nikoliv o jednotlivcích či skupinách. Ti jistě bojovali hrdinně-o tom nepochybuji ani v 1.sv.válce ani v 2.sv. válce. Tak si prosím text přečtěte ještě jednou a pečlivě.
  No a co se týče atentátu na Heydricha - zde raději no comment. Odplata totiž byla neúměrná zisku této akce. Bylo to hlavně proto,aby exilová vláda byla uznána.
  Skrýt celý příspěvek

 • shal
  09:52 10.09.2014

  Ivoš: Abdikovat na jakoukoliv možnost obrany je hodno debila.

  Ivoš: Abdikovat na jakoukoliv možnost obrany je hodno debila.

 • Spalda
  09:48 10.09.2014

  to viktor.sieger A to je přesně to, co si buď neseme z dob totality, kdy nás přesvědčovali jak sou češi, až na vyjímky ( pochopitelně komunisty ), pivaři a knedlíkáři a pokud pro ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to viktor.sieger A to je přesně to, co si buď neseme z dob totality, kdy nás přesvědčovali jak sou češi, až na vyjímky ( pochopitelně komunisty ), pivaři a knedlíkáři a pokud pro vlast nic neudělají, a nebo jste hlupák který jen papouškuje co si někde přečetl, ale dohromady o tom nic neví. Vždyť češi měli za druhé války jedno z nejaktivnějších a taky nejnebezpečnějších hnutí odporu ( a to nemluvím o tom že jako jedni z mála se čeští odbojáři nebo ilegálové neměli šanci dostat třeba do Angli ), obrovská spousta čechů spolupracovala s odbojem ( jen neměli potřebu se tím po válce chlubit ), jako jediní jsme provedli útok na tak vysokého funkcionáře SS jako byl Heydrich, jako snad jediní z okupovaných zemí jsme nepostavili jednotku SS Příkladů jsou spousty, možná že některé neuvádím uplně správně, ale namíchne mně vždycky, když někdo pronáší takovou, společnosti dlouho a účelově, podsouvanou lež !!
  Skrýt celý příspěvek

 • Ivoš
  09:38 10.09.2014

  Jen ve stručnosti - jak dopadly akce naší armády /nikoliv samostatně bojujících jedinců v jiných armádách až do počtu pluku -např.Buzuluk/ za posledních 150 let:
  1866 - ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jen ve stručnosti - jak dopadly akce naší armády /nikoliv samostatně bojujících jedinců v jiných armádách až do počtu pluku -např.Buzuluk/ za posledních 150 let:
  1866 - Rakusko-Pruská válka /zde jsme bojovali pod rakouskem/ - porážka.
  1914-1918 - 1.sv.válka -opět jsme bojovali jako armáda pod rakouskem - porážka
  1938 -Mnichov - představitelé našeho státu provedli defekaci do kalhot
  1948 -vládní krize - armáda nebyla povolána
  1968 - vstup armád Varš.smlouvy na naše území - Armáda nebyla povolána.
  1968-2014 - nebyl žádný konflikt
  Z toho je vidět k čemu skutečně naše armáda je. Ať si každý udělá jasný obrázek.
  Na zvážení - nebylo by z tohoto důvodu lepší to udělat jako Kostarika - zrušit armádu? Myslím že by to lidé na městech a vesnicích zaregistrovali pouze jako zvýšení příjmu ve všech odvětvích /investice do armády by se rozdělila/.Jinak by si toho nikdo ani nevšiml. Mám totiž vážnou obavu, že pokud k něčemu dojde,dopadne to opět úplně stejně jako předtím, i když jsme v NATU. Takových smluv už bylo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jenda
  09:13 10.09.2014

  Myslím, že strategie naší obrany, zcela zbytečně nepočítá s nějakou hrou na schovávanou s případným protivníkem. Jasným důkazem je odprodej zakonzervovaných l-159. Zbavit se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že strategie naší obrany, zcela zbytečně nepočítá s nějakou hrou na schovávanou s případným protivníkem. Jasným důkazem je odprodej zakonzervovaných l-159. Zbavit se možnosti udržovat případného útočníka v nejistotě existencí několika desítek letounů schopných při doplnění softwaru použít AIM-120, schopných vzlétnout prakticky odkudkoli bez nutnosti rozsáhlého pozemního zabezpečení o jejichž skutečné dislokaci při mnohaletém uskladnění se dá úspěšně spekulovat mi přijde dost netaktická. Zvlášť když tato možnost udržet si určitou leteckou podporu i v případě konfliktu stála pár desítek milionů ročně. Předpokládám, že o aktivní leteckou techniku V4, by se postaraly ruské taktické balistické rakety ještě před útokem na Ukrajinu.
  Skrýt celý příspěvek

 • viktor.sieger
  09:13 10.09.2014

  Jsme v Česku. Pokud by opravdu k nějaké válce došlo, pak ji malá část probojuje, jako součást zahraničních armád, větší část prokolaboruje a drtivá většina prosedí v hospodě :(.

  Jsme v Česku. Pokud by opravdu k nějaké válce došlo, pak ji malá část probojuje, jako součást zahraničních armád, větší část prokolaboruje a drtivá většina prosedí v hospodě :(.

 • kaboom
  08:54 10.09.2014

  Rusku je nejaka ceska republika ukradena. Takovi patolizalove se sami znici.

  Rusku je nejaka ceska republika ukradena. Takovi patolizalove se sami znici.