NÁZOR: Rusko vs. Visegrád

Foto: Ploská armáda početně a technicky převyšuje všechny tři zbylé země V4 dohromad; ilustrační foto polské stíhačky F-16D / Jerry Gunner; CC BY 2.0
Polská armáda početně a technicky převyšuje všechny tři zbylé země V4 dohromady; ilustrační foto - polská stíhačka F-16D / Jerry Gunner; CC BY 2.0 

V článku Rusko vs. Česká republika autor, Michal Uher, otevřel velmi ožehavé téma o kterém je potřebné hovořit. Jeho příspěvek obsahoval několik velmi zajímavých a hodnotných postřehů. Na to, aby byly prozkoumány do větší hloubky v článku nebyl prostor, protože článek přinášel jiné sdělení. Nyní se zde tento prostor otevírá a je možné se věnovat těmto postřehům a myšlenkám.

V4 spolupráce s otazníky

Jeden z nejdůležitějších bodů, které Michal Uher nastínil je spolupráce států V4 v případě válečného konfliktu. Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko jsou země blízké sobě navzájem nejen v geografickém smyslu slova, ale také historicky a politicky. Na rozdíl od Rakouska, které sousedí se všemi zeměmi V4 kromě Polska, sdílíme společnou historii  éry socialismu.

Avšak existují zde také prvky, které nás rozdělují. V období mezi 1. a 2. světovou válkou nemělo Československo nejlepší vztahy ani s Maďarskem, ani s Polskem. A současné vztahy Slovenska a Maďarska jsou vše jiné, jen ne to co by se dalo nazvat „vřelými sousedskými vztahy“.

Stejně tak je možné říci, že se Polsko kvůli výdajům a přikládání významu obrany dívá na své sousedy z V4 „přes prsty“. Na druhou stranu se není čemu divit – Polsko má s Ruskem jen tu nejhorší historickou zkušenost a navíc s Ruskem a de facto ruským komplicem Běloruskem sdílí geografickou hranici.

Tato blízkost v současné době slouží jen jako další prvek, který galvanizuje už i tak vyhrocenou situaci. slovensko-maďarské vztahy jsou na druhou stranu obětí toho, jak často je jednotliví politici na obou stranách Dunaje využívají pro zvýšení vlastní popularity. Je ovšem možné se domnívat, že v případě válečného konfliktu by i Ján Slota a Gábor Vona byli schopni najít společnou řeč.

Zda by politici z Prahy, Varšavy, Bratislavy a Budapešti dokázali najít společnou řeč i nyní, v době, kdy je potřebné se připravovat, je otázka a dle mého názoru je to i velmi nepravděpodobné.

Nyní můžeme opustit čistě politické kalkulace a úvahy a podívat se na několik praktických možností obrany států V4.  

Veškeré vodní toky i pohoří stěžují útočníkovi postup.  / Google Maps

Směr útoku

Jak bylo nastíněno v p ř edchozím  č lánku, v p ř ípadě útoku Ruska na země Visegrádské skupiny by úto č ící vojska musela p ř ekonat několik set kilometr ů  dlouhou vzdálenost. P ř i p ř ekonávání této vzdálenosti by byl jejich postup zpomalován nejen obrannými operacemi vojenských jednotek, ale také profilem terénu, p ř es který by postupovaly.

Východní hranice států V4 je velmi dlouhá a nabízí několik oblastí, přes které je možno proniknout. Na severu se od Baltu táhne polská hranice, která odděluje Polsko od Kaliningradu, Litvy, Běloruska a Ukrajiny.Dále je zde krátká, 98 km dlouhá slovensko-ukrajinská hranice a poté hranice Maďarska a Ukrajiny.

Polsko-běloruská, polsko-ukrajinská a také slovensko-ukrajinská hranice jsou charakterizovány velkou variabilitou terénu. Nacházejí se zde nízká a plošně malá pohoří, která vystupují z většinou rovinatého okolí. Tato pohoří nejsou ani neprostupná a ani velmi členitá. Svůj význam však splňují tím, že přirozeně omezují pohyb.
 

Alespoň pro tankové a mechanizované jednotky. Na jihu se, ale nachází sice krátká, ale téměř  plochá hranice Maďarska a Ukrajiny.  A právě toto je nejpravděpodobnější místo průniku pro těžké jednotky Ruské federace na území stát ů  V4.

Prvním problémem zde je stav ma ďarských ozbrojených sil. Při počtu 17 300 vojáků nejsou nijak velké a kvůli nízkému rozpo čtu ani velmi moderně vybavené. Navíc témě ř plochý geografický profil Maďarska nenabízí téměř žádné přirozené překážky, až na jednu - Dunaj.

Při přemýšlení o obranných možnostech, které nabízí Dunaj není možné se spoléhat na to, že by Dunaj zastavil ruský postup na dlouhou dobu. Stejně tak je více než jisté, že mosty přes tento evropský veletok by byly primárním cílem výsadkových jednotek a jednotek pro speciální operace.

A není mo ž né zapomenout, ž e kdy ž by se ruské jednotky zastavily až u Dunaje, tak by byly přímo v Budapešti a na severním křídle by se jim otevřel prostor pro průnik na Slovensko. Tolik k pohledu na možnosti průniku z jihu.

Na severu, v Polsku, existují tři hlavní trasy, které je možno využ ít při postupu z východu. První je pochopitelně Kaliningrad a baltské pobřeží. Zbylé dvě se nacházejí u hranic se Slovenskem. Jedna směřuje od Lvova na Lublin a druhá potom od Lvova na Krakov.

Obě tyto linie postupu jsou odděleny nízkým pohořím. A obě jsou dále na východě přehrazeny řekou Wisla. Dříve nebo později se postup musí zastavit na této překážce – ať již kvůli potřebě přemostit tuto řeku a nebo při využívání těch mostů, které byly obsazeny výsadkáři.

 

Foto: Ruská armáda může nasadit do akce 35 000 výsadkářů s těžkou technikou. Cílem ruských výsadkových jednotek se stanou klíčové místa, jako letiÅ¡tÄ›, mosty pÅ™es Å™eky, sklady pohonných hmot, atd. / Autor: Alexey Matveev, Russian-Sales Ruská armáda může ze vzduchu vysadit 35 000 výsadkářů s těžkou technikou. Cílem ruských výsadkových jednotek se stanou klíčová místa, jako letiště, mosty přes řeky, sklady pohonných hmot, atd. / Autor: Alexey Matveev, Russian-Sales

Ocelová pěst Ruska – výsadkové jednotky

Dosavadní zaměření pozornosti na výsadkové jednotky není náhodné. Navzdory tomu, že poslední výsadkové operace proběhly v prostředí, kde nebylo téměř žádné ohrožení, nebo velmi minimální, prostředky protivzdušné obrany, není mo ž né zavrhnout tento scénář.

Jak major Zelinka uvedl minulý rok ve svém článku o budoucnosti výsadkových vojsk, který byl publikován na portále On War|On Peace, hlavním ohrožením výsadkových vojsk je fungující a efektivní protivzdušná obrana . V současné době je zajištění obrany vzdušného prostoru států V4 v rukou každého státu.

Je si tedy potřeba položit otázku, zda by každý stát samostatně dokázal zajistit svůj vzdušný prostor a eliminovat tak hrozbu vzdušného výsadku na strategicky důležité cíle. Dle uváděných dat o kapacitách letectva ka ž dého jednoho státu a o kapacitách jeho protivzdušné obrany, jistou reálnou šanci má pouze Polsko.

Jeho vzdušné síly jsou v sou č asnosti vyzbrojeny střihacími stroji F-16 a MiG-29. Žádný další stát V4 nepoužívá letouny F-16 a pouze Slovensko má MiG-29. Maďarsko, stejně jako Česká republika disponuje stroji Gripen.

Až na modernizované MiG-29 se jedná o víceúčelové a moderní stroje uzpůsobené k používání moderních střel vzduch-vzduch. I kdy ž se slovenské Migy často stávají terčem mnoha vtipů, větší obavy působí pozemní prostředky protivzdušné obrany. Ty jsou, až na české RBS-70 a maďarské Mistraly, sovětské výroby a mají značný věk.

Ovšem technika není vše. Velké pochybnosti přináší myšlenka vzájemné koordinace obrany vzdušného prostoru při kombinovaném použití pozemních prostředků PVO a záchytných stíhačů. Pokud taková koordinace má fungovat potom musí existovat společné komunikační, koordinační a velící procedury a orgány.

2K12 KUB

Při případném útoku se o vítězství rozhodne ve vzduchu. Bohužel protivzdušná obrana zemí V4 se opírá o zastaralé sovětské protiletecké systémy, jako je např. 2K12 KUB. / MO ČR

Odepření přístupu ve vzduchu i na zemi

Obrana vzdušného prostoru ovšem není vše. Je to podstatná část obrany státu jelikož brání plnému využití letecké podpory protivníka a znemožňuje zásobování jednotek vzduchem. Je to také podstatná část strategie odepření přístupu (access denial).

Ostatní části se odehrávají na zemi případně v kyberprostoru. Což přináší do popředí myšlenku Michala Uhera o opevnění jako o obranném prostředku. I když uznávám, že tato myšlenka má svoji historii i tradici v Česku a Slovensku, není možné zapomínat, že se jedná o značně starou myšlenku.

Za stavu, kdy jsou technicky vyspělé armády vybavené přesně naváděnou municí, je možné se dívat na bunkry téměř jako na cvičné terče pro letecké bombardování. V takovém případě je umísťování jednotek do těchto obranných staveb a postavení rovno rozsudku smrti.

Tyto obranné stavby a prostředky je možné využít na doplnění již existujících přírodních překážek. Takto bude možné vytvořit obranné škrtící body, které pomohou eliminovat početní převahu útočníka.

Zde mám na mysli zejména systémy příkopů a zátaras, protitanková a protipěchotní minová pole apod. Stejně tak je potřebné přemýšlet nad zablokováním letišť a dálnic, demolicí mostů a tunelů. Vlastně na jakoukoliv činnost, která zpomalí postup útočníka a poskytne čas na posílení obrany nebo spuštění protiútoku.

Při tom všem je nutné dbát na udržení vlastních komunikačních a zásobovacích tras průchozích a zajištěných. Občas se může a bude zdát, že toto jsou protichůdné požadavky, ale není možné se této podmínce vyhnout.

Závěrem je tedy možné říci, že při obraně krajin střední Evropy bude sehrávat stejně důležitou roli geografický profil této čtveřice států a také to, jak je tyto státy dokáží využít ve svůj prospěch. Neméně důležitým bodem je rozvinutí spolupráce států Visegrádské skupiny, která se bude týkat koordinace obrany vzdušného prostoru.

Krajiny V4 si musí být při uvažování o své obraně vědomy své zranitelnosti, ale nesmí se k této zranitelnosti postavit jako k neměnnému faktu. Právě naopak, musí se co nejvíce snažit využít své silné stránky a použít je k pokrytí slabostí svých sousedů. Jen společným úsilím, důvěrou a dlouhodobou spoluprací se Slovensko, Česko, Polsko i Maďarsko budou moci těšit většímu bezpečí a stabilitě.
 

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Dějiny Ukrajiny I: První kmeny na území Ukrajiny

Účastníci tábora prokremelských mládežníků darovali prezidentu Putinovi globus s růžovou mapou. ...

Proč je nezbytná obměna radarů protivzdušné obrany?

Dnes, v kontextu náhle a zásadně zhoršené bezpečnostní situace v Evropě, zřejmě už nikdo nepochybuje ...

NÁZOR: Rusko vs. Česká republika

Probíhající krize na Ukrajině přinesla celou řadu různých otázek, mnohdy spojených s vojenstvím ...

Dějiny Ukrajiny II: Varjagové versus Slované

První díl seriálu Dějiny Ukrajiny jsme uzavřeli obdobím na přelomu letopočtu: Poté, co v roce 68 ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit zeleně příspěvky za posledních:
Stránka 1 z 2
 • KOLT
  20:53 19.09.2014

  Trochu se bojím, aby to nebyl jen průzkum PŘED bojem....

 • jenikdavid
  12:56 19.09.2014

  Vrata:

  Ano i toto je samozřejmě možné a Putinovi to zkrátka nevychází...Co se týče sankcí, myslím že to byl logický krok (pro EU a svět přijatelnější a příznačnější než nějaká intervence), tudíž s tím počítal. A co se týče východních oblastí, kdyby tam chtěl najet s tanky, aby "bránil" ty, které ho o to žádali, tak už by to asi udělal...ale neudělal a stále něco hraje...Takže ano, je možné že se mu to celé hroutí, ale nesdílím tento názor. Léta se živil tím, aby předvídal a není to vodkou zlitej střelec naslepo. Takže uvidíme..

 • Vrata
  10:26 19.09.2014

  Mne naopak pripada, ze Putinovi jeho sachy na Ukrajine vubec nevychazi. Rekl bych, ze pocital s vyvolanim povstani na cele jihovychodni Ukrajine a s jejim pripojenim k Rusku (Novorusko). Tim by ziskal pristup ke Krymu, odrizl by Ukrajinu od more a jeste by ziskal primy pristup do Podnestri (jestli se Ukrajina a Moldavsko jednou nastvou, tak Podnestri zablokuji a skonci i tato Rusy ovladana enklava). Vysledkem je naopak v podstate sjednoceni Ukrajiny proti Rusku (snad s vyjimkou casti Donecke a Luhanske oblasti), Dnepropetrovsk se pry stal centrem protiruskeho odporu. Putinovi hosi ovladaji sotva 1/3 Donecke a Luhanske oblasti, kterezto jsou po Krymu nejvice proruske. Putin souhlasil s primerim ve stavajicich frontovych hranicich presto, ze jeho jednotky pomerne drtive postupovaly na zapad a dokonce souhlasil s tim, ze uzemi ovladane povstalci zustane soucasti Ukrajiny (coz je samozrejme otazka). Ziskal do sveho vlivu oblast s prodelecnou tezbou uhli, se 30% podilem duchodcu a s obyvatelstvem, domnivajicim se, ze nastanou Sovetske socialisticke casy plne zamestnanosti a zadne prace a pry casto netusicim, ze v Rusku se takoveto doly zaviraji.
  O tom, co bude dalsi Putinuv krok asi skutecne nevi nikdo a to ani CIA (ja se nedomnivam, ze Putin je jejich agent). To je proste dusledek vlady jednoho muze. Predvidat dusevni pochody takoveho jedince/diktatora je obtizne. Co se tyce schopnosti predvidat budoucnost, tak Putinovi zrejme nejen nevysel predpoklad o rozpadu Ukrajiny ale mam dojem, ze ze cteni Konsomolske pravdy ani nevycelt celou radu moznych ekonomickych dusledku zapadnich sankci. A mozna ho ani nenapadlo, ze se k nim zapad odhodla. I jeho sankce na Evropske potraviny mi pripadaji padle na hlavu - to je tak trochu jako kdyby EU zakazalo dovoz Ruskeho plynu.

 • jenikdavid
  21:38 18.09.2014

  Ač nejsem Putinův příznivce, musím mu nechat jednu věc. Se Západem docela slušně mává. Samozřejmě nevidím ani do jeho ani do západního zákulisí, ale působí to na mne dojmem, že nikdo doopravdy přesně a ani vzdáleně neví, jaký bude jeho příští tah. Tipoval bych, že to kromě CIA neví ani jeho nejbližší. Zatím vše, na co se Západ vzmohl jistě nebylo nepředvídatelné a jistě to vzal v potaz. Vsadil bych se, že ať je jeho plán jakýkoliv, tak má promyšleno několik tahů a směrů vývoje dopředu. A také si nemyslím, že by to vše dělal jen kvůli krátkodobému zvýšení jeho obliby v zemi. Navíc se do důchodu jistě nechystá (ani po jeho dalším zvolení..) Tou hlavní otázkou tedy stále zůstává, co je jeho cílem a kam až je opravdu ochoten zajít. Doufám tedy jen, že jeho ambice zůstanou před našimi hranicemi.

 • liberal shark
  20:08 18.09.2014

  Pánové, válka s Ruskem není nutná. Úplně stačí zlikvidovat Putina a jeho mocenskou skupinu Siloviki 2.

 • martinius
  19:15 18.09.2014

  J.Vraja : Velmi dobře napsáno, shrnuto. Souhlasím.

 • J.Vraja
  16:23 18.09.2014

  Pánové,nemohu si pomoci,ale myslím si,že zde vedeme akadamickou otázku,co by kdy by.Myslím si,že Rusko není dnes tak ekonomicky silné aby si mohlo dovolit válčit s Evropu.Může jenom vyhrožovat a záleží na politicích,jak se s tím vypořádají.Pokud by byli u moci R.Regana M. Margaret Thatcherová,tak by si prezident Putin toto vyhrožování jistě odpustil.Může si dovolovat vyhrožovat slabým politikům,jako je ČR.Maďarsko,Bulharsko,Slovensko.Těžko už by si dovolil napadnout Polsko.Velice dobře si pamatuji na prosinec 1980,kdy jsem zůčastnil,dnes už polozapomenuté operace Krkonoše.Kdy tehdejší 2 tankové divize ČSLA v součinnost s dalšími armádami VS mířily na Polsko,ale pak to Brežněv raději odpískal-a přemluvil Jaruzelského aby tu tu špinavou práci raději udělal sám.Nebot by jistě došlo k obrovskému krveprolití-protože poláci,by se jistě bránili a totéž by to bylo i v dnešní době,kdy by mu USA jistě přispěchaly na pomoc.
  Další věci je to,že pokud by chtěl Putin napadnout východní Evropu,musel by jisto jistě provést částečnou mobilizaci,což by v dešní době těžko zpravodajským službám uniklo,takže by mohly provést určitá opatření.
  Jen pro úplnost informací, aby lidé věděli, o čem vlastně diskutují :Spojené státy zůstávají zemí, která na svou armádu dává nejvíc peněz na světě - loni 682 miliard dolarů. EU asi 200 miliard. Stockholmský mezinárodní ústav pro výzkum míru (SIPRI) odhadl výdaje Číny v přepočtu na 166 miliard dolarů a Ruska na 91 miliard. Komletní informace si musíme hledat sami. V médií se formulují tak, aby ovlivňovali mínění podle jejich politických sympatií.
  Ruský ekonom Konstantin Sonin se v The Moscow Times ptá, kdy mohou peníze věnované armádě ekonomice pomoci. V zásadě jsou to země, kde je vysoká nezaměstnanost a nevyužitá výrobní kapacita. Tak tomu bylo třeba v USA za velké ekonomické krize ve 30. letech. V takovém případě může být vláda štědrá, protože nastává dvojí pozitivní efekt. Vznikají nová pracovní místa a lidé dostávají mzdu.
  Jak se ale v tomto světle dívat na současné Rusko? Vidíme, že žádnému z těchto bodů neodpovídá. Země má nízkou nezaměstnanost a ruské továrny fungují, pokud jde o jejich kapacitu, přiměřeně.
  V bývalém Sovětský svaz například mohl vyvíjet nové zbraně jen za cenu toho, že životní úroveň jeho obyvatel byla po celou dobu jeho existence asi tak třikrát nižší, než je životní úroveň občana USA. Žádná z nových technologií se taky do běžného života nedostala.
  Můžeme se také podívat na Spojené státy, jak to funguje tam. Nebyly počítače a internet nejdříve vytvořeny za peníze, jež dostal Pentagon? Důkladné vědecké výzkumy vyžadují hodně peněz, nad nimiž daňový poplatník vždycky naříká. Americká vláda je může vydávat, protože argumentuje potřebami národní bezpečnosti. Zdá se však navíc, že v Americe funguje kauzalita opačným směrem. Internet má dnes každý. Dokonce i Rusové. Rusko by mělo zvážit, jestli se nepouští do podniku, na který prostě nemá. Země má problémy s životní úrovní, má demografické problémy a zanedbávané obyvatelstvo holdující alkoholu se dožívá nižšího průměrného věku, než se od moderní země očekává. Rusko ale není moderní země. Přinejmenším mentalitou svých vůdců – a lze se obávat, že i většiny obyvatel, kteří těmto vůdcům důvěřují – stále vězí kdesi v minulosti.
  Američané už jednou Moskvu „uzbrojili“. Po světové krizi není Západ v nejlepší kondici, ale pořád je na tom lépe než zeměpisně největší země světa.

 • D.i.p
  22:07 17.09.2014

  USA Majdan nefinancovali. Proč by taky. To byla iniciativa EU. Myslím, že ve Washingtonu nevěřícně kroutí hlavou nad tím, co jsme zas v Bruselu vymysleli za sračky.

 • semtam
  23:32 16.09.2014

  Ultramarinus

  Ukrajina mohla být za několik let v EU, případně i v Nato. Nato sice chtělo Ukrajinu jako svého člena, ale mělo to háček. Dlouhodobě v průzkumech vycházelo, že Ukrajinci v Natu nechtějí být (toho času). A Nato je známé tím, že pokud nemá dlouhodobou podporu obyvatel té dané země, tak o jejím členství je zdrženlivé. Pro Ukrajinu po Majdanu a Krymu a následné vzpouře obyvatelstva na východě. Bylo nejlepší východisko to, jaké jsme zažily my při dělení ČSFR. Přiznejme si, že Ukrajina v dnešní podobě byla uměle vytvořena jako tehdejší ČSR. Když jsme usoudily, že další svazek by bylo jen hádání, tak jsme šli od sebe. Mohli nám nabídnout aspoň referendum, ale budiž šlo to i bez něho, protože jsme byly jasně stanovené země. Pokud na Ukrajině by se chopil vlády po Majdanu schopný politik. Tak by věděl, že válka jeho už tak chudou zemi úplně zdecimuje. A východním oblastem by navrhl sám referendum o osamostatnění či o nadálém setrvání v Ukrajinské republice. Mohl by argumentovat Skotskem, jako příkladem jak to v EU chodí a rozvázaly by se mu ruce nad problémovou vých. částí země. Navíc by zabránil krveprolití svých občanů a zničením několika měst. To za to myslím stojí.

  Nedokážu si představit, že nynější Ukrajina se má stát členem EU případně NATO, když její armáda dost necitlivě zasahuje s velkými civilními ztrátami proti svému obyvatelstvu. To se nijak neliší od Ruska v 90. letech a to, že po boku ukrajinské armády bojují soukromé jednotky s naci symbolikou ji řadí ještě o pár levelů dál.

 • Ultramarinus
  22:55 16.09.2014

  Kapnul, ale nestalo by to za to. Je jedno, jestli je demokracie v sezamovy housce zalozena na ekonomicke zavislosti. Radsi ekonomicka zavislost a primerena dobrovolnost pri tahani cizich kastanu z ohne, nez nedemokracie, obojek plneho obsazeni a ZARUCENA predni linie v tahani cizich kastanu z ohne. Nebo nekdo verite, ze Cecenci jsou na ukrajine skutecne dobrovolne kvuli obrane Rusu, kteri s nimi pratelstvi stvrzovali nekolika valkama v poslednich dvou dekadach, ktere Cecenci prohrali?

  Vzhledem k tomu, ze predevsim nechci, aby se cesi stali bezvyznamnou mensinou v brise ruske bestie, do Usa neodjedu, i kdyz bych rad. A to z toho prosteho duvodu, ze z druhe strany sveta s tim udelam jeste mene, nez jako obcan Cr. Evakuace bude na poradu dne, "jestli" nebo "az" budou hodni Rusove na dostrel tanku od Prahy. I s temi tanky.

  I pokud by byla pravda, ze zapad zaplatil majdanskou vzpouru (coz rozhodne dokazane ani podlozene NENI), Ukrajina na zapad smeruje uz od rozpadu SSSR. Vzdyt i Janukovice zvolili proto, ze byl prozapadni a pri volbach sliboval pripojeni k Evrope...

 • semtam
  22:45 16.09.2014

  Když už by vypukl ve střední Evropě konflikt s Ruskem, měli bychom se postavit na stranu Ruska. Pokud tě zajmou země Nato, jdeš do útulného vězení pokud Rusové jdeš na Sibiř.

  Jen vtip prosím ;)

 • Takeda
  22:13 16.09.2014

  A kde furt všichni berete, že USA zaplatily Majdan?

 • Vestly
  21:53 16.09.2014

  Rusi nikdy nezautocia na clena NATO. Nemaju nato vobec ziadny dovod. Krym obsadili iba preto , lebo vacsina obyvatelstva je Ruská. To isté platí pre východ Ukrajiny. Ak by USA nezaplatili cely majdan , tak by sa na Ukrajine nikdy nic nestalo a bol by pokoj. Inak , mohli by ste napisat nejaky članok o Pravom sektore , aby to tu bolo vyvažene :)

 • Lukas
  21:25 16.09.2014

  augengeradeaus.net/wp-content/uploads/2012/06/Realisierungsplan-Heer.pdf
  ^ Mam nadzieje że link działa

 • Lukas
  21:20 16.09.2014

  Vrata
  Wikipedia to żadne źródło - nawet wikipedia.pl podaje blędne informacjie o wojsku polskim. (podobnie jak wikipedia.de błędne o bundeswehr...)

  Masz
  http://augengeradeaus.net/wp-c... ... n-Heer.pdf
  Po niemiecku - bo to oryginał - reforma armii niemieckiej - szczegółowe - które jednostki, kiedy jak będą przekształcane...

  a leopardów 2A5 maja 20 bo 105 sprzedali nam - jeszcze w zeszłym roku...

  Co do rosjan - tu sprawa jest trudna - niemniej wiadomo że
  T-90 i T-90A jest około 400 sztuk
  T-80 - są ciągle w użyciu! ( niewielkie ilości T-80 U/UD i T-80UE-1 - razem ok. 100-200)
  4
  Reszta liczb też jest mocno zawyżona
  Sam Siergiej Szojgu zapowiadał że docelowo armia rosyjska ma mieć nie więcej 2500 czołgów

 • Vrata
  21:00 16.09.2014

  Lukas: slo o priblizna cisla z me pameti, puvodne z wikipedie.en. Presna cisla z Wiki.en jsou:

  Rusko:
  743x T90, 2255x T72, 4500x T80 (reserve), 8000x T72 (reserve)

  225x Su27, 70x Su27SM, 12x Su27SM3, 52x Su27UB - suma = 359x Su27

  12x Su30M2, 26x Su30SM, 34x Su35s - suma = 72x

  254x Mig29,
  134x Mig31

  celkove 685 fighters + 134 Mig31

  280x Su24, 195x Su25, 45x Su35, suma = 520

  Nemecko:

  225x Leo 2 + 125 Leo (reserve)

  Eurofighter: 90x EF2000S, 22x EF2000T, suma = 112x
  Tornado: 93x IDS, 29x ECR, suma = 122

  Je fakt, ze Rusko je velke a nemuze mit veskere zbrane jen na jednom miste. Na druhou stranu, dokazi si predstavit, ze starsi reservni zbrane (T72) umisti v pripade Evropske agrese na vychod k Cine a moderni jadro necha na Evropskem bojisti. Jediny soused Ruska, ktery jej muze ohrozit krome NATO je Cina.

 • Prezka
  18:01 16.09.2014

  A první příspěvek byl sarkasmus, provokace, abyste viděli absurditu odkazování na chování státu v minulosti. Byl bych zvědavej, jak by se zachovalo NATO kdybychom náhle byli vyloženě proruští v téhle situaci, možná by se nezachovalo jinak než sovětský svaz v roce 68, možná by nereagovalo takovou silou jak sověti, ale to jen proto, že otevřeně neběží nic podobnýho a vyhrocenýho jako Studená válka, ale sankcí a podobných nesmyslů bychom si užili až až

 • Prezka
  15:59 16.09.2014

  Doporučuj Ultramarine co chceš, já ti zase doporučuju jet do USA, nic ti tam nehrozí od hrůzných rusů budeš daleko a můžeš se udávit jejich demokracií v sezamový housce, je pravda, že v KLDR bych měl od USA pokoj, tam oni nepůjdou i kdyby tam milionkrát porušovali lidská práva, protože by jim z toho žádnej dolárek nekápnul

 • Ultramarinus
  15:47 16.09.2014

  Prezka:
  Doporucuju odjet do Severni Koreje a pozadat o azyl po roztrhani pasu. Jednoho takovyho presvedcenyho a spravedlivyho uz tam vyridili, takze maj jejich soudy ted zas volno. A SK nas taky nezradila, ani agresivne neobtezovala... S takovou bys muse Slovaky strilet za "zradu" kvuli Slovenskemu Štatu, jen bys je videl. Zatim mam jen pocit, ze se snazis predcit Nema, nikoliv ze ty absurdity myslis vazne.

 • Nemo
  15:32 16.09.2014

  polopravdy.

  P.S: zchází tu možnost editace jako sůl.

 • Nemo
  15:30 16.09.2014

  Ultramarinus: kladete důraz na slovo pečlivě, ale posloucháte a čtete jen citáty vytrhané z kontextu tak aby pošpinili ruského prezidenta. A bohužel i ve svém okolí vidím že tyto polopravdu jsou velice účinnou psychologickou zbraní....

 • Nemo
  15:25 16.09.2014

  RiMr71: asi nechápete jak nás ve světě berou - pořád jako "ty švejky". A ty spojence bych dal do uvozovek. Pokud by došlo na lámání chleba tak by se staral hlavně každý sám o sebe - a Němci by si od nás jistě rádi něco "ukousli" za případnou pomoc. Dokud nejsou svazky prověřeny skutečnou zatěžkávací zkouškou tak nemají větší hodnotu než je hodnota papíru na kterém je to sepsáno.
  Jakožto malý stát ve středu Evropy bysme měli dobře manévrovat a ne se upoutávat k těm co nás jako jedny z prvních hodili přes palubu.

 • Ultramarinus
  15:14 16.09.2014

  Samozrejme nas dobylo SSSR (respektive varsavska smlouva), ale kdo peclive posloucha Putina, Rf chce ty "zlate casy" a vliv do puntiku vratit.

 • Prezka
  15:14 16.09.2014

  Němci nejsou moji spojenci, jsou to okupanti. francouzi nejsou moji spojenci, jsou to zrádci stejně jako britové, poláci nejsou moji spojenci, jsou to agresoři a okupanti, stejní jako němci, maďaři nejsou moji spojenci i ti jsou agresory a okupanty, i ukrajinci jsou okupanti, moji spojenci jsou Srbové. Jestli je NATO něčí spojenec, tak možná našich úředníků, které si stádo jednou za čtyři roky vybírá ke spravování země, ikdyž si to pletou s tím, že se stávají pány světa.

 • Ultramarinus
  15:09 16.09.2014

  To, odkud letaji bobky me strasi podle toho, z ktere strany zdi stojim. Kdybychom uz byli clenove "Varsavskeho paktu cislo 2", mohli bychom si dovolit takovy nazor na usa a rf, jaky tu prezentujes. Z toho vyplyvaji moje "ruzove bryle". Usa nas jeste nikdy proti vuli obyvatelstva nedobilo. Rf ano. Je radove mnohem pravdepodobnejsi, ze budeme bojovat proti rusum, nez americanum. Usa nam, ani zbytku sveta nehrozi vsim moznym od zavreni kohoutku, po prime jaderne vyhrozovani. To je druhy duvod pro me "ruzove bryle".

  Jsme ale (nastesti) v NATO, ackoliv by to chtelo neco duveryhodnejsiho.

  Rusko neni "velmoc jako kazda jina", rusko je VELICE specificke. Problem je, kdyz je tech mene chytrych dost, aby z toho byl zaklad armady a najde se jeden, nebo nekolik chytrych, kterym dojde, jak skvele se timto zpusobem da hromadit moc.

 • RiMr71
  13:54 16.09.2014

  Nemo a vy zas nevYdíte, že jsme členy NATO - tedy budeme se připravovat na odražení útoku od našich spojenců?!!! Jakože budeme na cvičeních s jednotkami NATO cvičit boj proti jednotkám NATO? :)

  Bože bože...

 • Nemo
  13:37 16.09.2014

  Ultramarinus: a vy zase vydíte USA zásadně přes růžové brýle. Lidé v Jižní Americe, na Blízkém východě a Balkánu budou jiného názoru. Oni jsou velmoc jako každá jiná a chovají se zrovna tak, jen vliv jejich kultury je oblbující a ty méně chytří se rádi zakousnou do sýra.
  Také jsem pro silnější vojsko, ale takové které má diverzifikovanou výzbroj a je připraveno odrazit útok jak od západu tak od východu. Aby kapacita přesvědčila útočníka že by měl velmi vysoké ztráty. A rozhodně se nevázat jen na západní státy které už jednou selhaly. Už jen díky naší poloze je hloupost se jednostranně uvazovat.

 • D.i.p
  11:42 16.09.2014

  Tak ona ta válka vlastně začala. Sankce nikomu nikdy nic nepřinesly a nic nezmohly. Koukněme se na Kubu a KLDR. Spíš uškodily obyvatelstvu. Naopak, sankce eskalují napětí. A přitom mohlo bejt dobře, kdyby Brusel i Moskva nechali Ukrajinu na pokoji. Mohli mít volný obchod jak s EU tak s Ruskem, stejně jako už ho mají se státy ESVO. Kdyby jim ovšem ty dva prohnilé subjekty někdy předložily férové nabídky s neomezujícími podmínkami, co smějí a co ne. Hospodářské vztahy jsou většinou příčinou vzájemné nevraživosti či symbiózy.
  Někdy je potřeba se zaměřit na konkrétní osobnosti, který tyto vztahy záměrně boří, aby dosáhli svých vlastních sobeckých cílů nebo megalomanských vizí. Ne až po válce, jako v případě Lincolna. Někdy je to ovšem dost obtížný jako v případě Hitlera :-).
  Sic Semper Tyrannis.

  Minule zmíněný spící agenti mi trochu připomněli sektu asasínů, ty moc dobře věděli jak krotit apetit hloupých vládců. A tím poukazuji i na jednu nezmíněnou slabinu Ruska - příliš mnoho tam leží na jednom muži. Bohužel zatím s dost velkou oblíbeností u rusů, což je ošemetný.

 • jarpe
  11:39 16.09.2014

  To je zase článek o ničem. Jak už jsem jednou říkal. Takových fantazií můžete napsat tisíce.

 • leviathan
  11:17 16.09.2014
  Oblíbený příspěvek

  Viaceri tu pisete o energetike. Europa nie je zavisla od Ruska!!!! Rusko je zavisle od Europy!!! Ak nam Rusi vypnu plyn a ropu - do 4-6 mesiacov sme schopni nahradit vypadok dodavkami z alternativnych zdrojov (Severne more, USA, Afrika, Arabi...). Suroviny by boli drahsie, ale boli by. Na 90 dni mame rezervne zasoby. Rusko bez platieb za plyn, ropu a ine suroviny nevydrzi ani 2 mesiace. Takze pozor! Rusko nedrzi Europu za gule, skor opacne. Rusko je relat. mala 145 mil obyv. a chudobna krajina bez spojencov, co by stali za rec. Preto je vojna s Ruskom sci-fi.Situaciu by samozrejme razantne zmenilo uzke vojenske spojenectvo s Cinou, alebo jadrove zbrane vo Venezule, ale to je momentalne tiez sci-fi

 • leviathan
  11:08 16.09.2014

  pardon, samozrejme utok na zapad

 • leviathan
  11:07 16.09.2014

  1.) Nie je mozne zapocitat celkovu tabulkovu silu Ruska pre utok na vychod (ci uz na V4, ci Pobaltie). uz to tu pisal kolega Lukas z Polska. Pre utok na zapad je mozne pocitat len so silou Zapadneho vojenskeho okruhu. Nie je mozne presunut sibirske jednotky do Kaliningradu. Rusko je v kliestach - z vychodu su zasa USA + JPN, j.KOR, Australia ....

  2.) V europskej casti NATO je momentalne v zbrani cez MILION vojakov (bez USA), ale samozrejme ani tu nie je mozne pocitat s moznym nasadenim vsetkych, i ked Europu uz ziadny iny nepriatel priamo neohrozuje. V priprade potreby by teda hypoteticky mohli v Pobalti zasahovat aj portugalske Pandury :D :D Nehovoriac o tom, ze Europa ma daleko lepsiu logisticku podporu - modernejsie vybavenie, viac zasob materialu a municie, vacsiu prepravnu sposobilost ... prosto viac penazi

  3.) Karlos 73 napisal v podstate zasadnu vec. Sme ochotni bojovat v Lotyssku??

  4.) Konflikt Rusko vs. NATO bez jadrovych zbrani nie je mozny. Jadrove zbrane funguju, ako odstrasovanie. Ak Rusko nezastrasia .... mame fakt pruser. Preto predpokladam, ze vojna v Pobalti sa bude viest podobne ako na Ukrajine pred prichodom dovolenkarov. Tu ale treba brat do uvahy aj druhu stranu. Nic nebude branit USA a NATO vyvolat a podporit napr. protiruskych povstalcov na Kaukaze, alebo trebarz v Tatarstane ... alebo opoziciu priamo v Moskve.

 • jenikdavid
  10:59 16.09.2014

  V našm zájmu by především mělo být to, aby se při tomto teoretickém napadení nepřenesly hlavní boje na naše území. Když už by z nějakého důvodu RF postupovala na západ, určitě nebude ani Putin tak šílený, aby napadnul jaderné velmoci. Tudíž by jeho cíl mohla být ČR jako nárazníkové pásmo, jako kdysi. A tady bychom mohli mít velký problém, jelikož by nám jistě z NATO přišli pomoci, ale ne kvůli nám, ale aby ochránili sebe. Takže města, hospodářství, energetika, všechno by bylo na mraky. No a kdyby přeci jen chlapci z RF byli úspěšnější, mohlo by se to vyhrotit až k ZHN, ale jen na našem území, aby západ dal jasně najevo, kde je červená čára. Takže naše veškerá snaha by měla být o tom, abychom ruským generálům dali dost důvodů, proč jít na západ přes Polsko nebo spodem, ale jen ne přes nás.

 • Karlos73
  10:46 16.09.2014

  Riesime tu hypoteticku otazku napadnutia Ceskej republiky zo strany RF, co znamena otvoreny konflikt s Ukrajinou, Polskom, alebo Slovenskom a Madarskom. Je to tazko predstavitelne, ale ako som napisal, ak by k tomu prislo, staty V4 (okrem Polska) su absolutne nepripravene (okrem medzinarodnych dohod - NATO a diplomacie). Armady SR,CR,MR su v podstate nebojaschopne , rokmi budovane ako expedicne (vyzbrojou modernizovanie pre misie v zahranici). 20 rokov sme nemysleliV tomto autor clanku trafil kliniec po hlavicke.
  Otazka znie ale inak. Dnes je kazdemu jasne ze RF je agresor, co okupuje cudzie uzemie, vedie skrytu vojnu voci suverennemu statu, nerespektuje medzinarodne pravo...a vsetko to zastituje ochranou prav ruskej mensiny! To iste uz RF spravili v Moldavsku a vytvorila srandastat Podnestersko, vyuzila slabost Gruzinska a separatisticke ciele mensin, nasledne viedlo vojnu proti Gruzinsku a jeho mensiny Abchazcov a Juznych Osetov vyhlasili za mensiny Ruskej federacie, uzemie obsadili vojensky a su tam dodnes. Rovnaky problem maju dnes Pobaltske staty Estonsko,Lotisko a Litva s ich velkopercentymi ruskymi mensinami. Ruska federacia ukazala sablonu vedenia vojny minimalne proti trom suverennym statom, a vyuzila na to ochranu prav svojich mensin. Otazka znie, su staty V4 ochotne vojensky pomoct Estonsku, Lotisku a Litve, ak RF pouzije voci nim rovnaku sablonu ako pri Ukrajine, Moldavsku a Gruzinsku? Sme ochotny viest vojnu voci RF, pokial ta napadne Pobaltske staty, lebo toto je realnejsi konflikt ako napadnutie Ceskej republiky? Ako staty NATO sme povinny pomoct, ale zial po tom co USA doplnili clanok c.5 v zmluve clenov NATO, ziaden stat nezavezuje vojensky pomoct, pomoct mozu aj prikrivkami, stanmi a lekarskou pomocou...a Pobalstke staty mozu na konflikt ostat same, aj ked su clenmi NATO. Na tuto temu, ma zaujimavy nazor slovensky lavicovy publicista Eduard Chmelar v clanku http://aktualne.atlas.sk/komen...

 • Moogwi
  10:10 16.09.2014

  ultramarinus: Rusko na obsazení a přivlastnění cizích uzemí nemá patent, a ani nemusíte chodit do historie příliš daleko, stačí se podívat za oceán. Krym je natolik proruský a blízko hranic, že má prostě sílu ho udržet, USA nemá důvod obsazovat cizí území na druhé straně světa, kde nežijí Američané, které jim nikdy nepatřilo a nemá pro ně strategický význam, to je snad logické. Proto tam raději dosadí svoji vládu, která jim půjde na ruku, ekonomicky si je zavážou a postaví nějakou tu základnu, kterou si to pojistí. Myslím si, že i kdyby mělo Rusko tendence zabírat další území, a to doslova, tak se zastaví na východní Ukrajině, protože dále na západ a na balkáně jsou nálady dosti protiruské, a co si s těma lidma počít že. Co se týče útočných válek, myslím že Lybie byla alespoň ze začátku akcí hlavně Francie a VB.

 • Rostak
  09:14 16.09.2014

  Před pár lety si všichni mysleli že o budoucím konfliktu / napadení budou vědět roky do předu a ono ejhle...... Diskuze na možným útokem RF je pouze akademická a nevim co komu vadí, můžeme se klidně bavit o útoku Běloruska, nebo kteréhokoliv nečlena paktu, ale jediná země z těchto, kterou máme v blízkosti a které někoho napadlo či provádělo nějakou operaci je Rusko. ...... Nevidim důvod nějak zvlášť utužovat V4 a vytvářet nějakou sít společného velení, na toto máme NATO a klidně mohou vzniknout nějaké regionální velitelství PVO (okruhy) jako úprava NATINEADS a nemusíme to vytvářet ad hoc. .............

 • mu7705
  08:06 16.09.2014
  Oblíbený příspěvek

  Zajímalo by mne, co je na zvažování možného útoku ze strany Ruska proti ČR špatného. Jak zde v diskusi, tak v diskusi o mém článku se objevují názory, že AN nejsou nestranné, jak si dovolujeme očerňovat Rusko, že to je naprosto nereálné atd.
  Pro, ty kteří propagují a píší tyto názory, tak chci uvést, že zveřejnění takového článku je zcela legitimní. Nikdo nikde nepíše, že Rusové jsou špatní, že zneužívají svého postavení atd. Jsou to čistě úvahy na téma "co by, kdyby". Z hlediska naší obrany jsou takové úvahy zcela v pořádku. Ano, momentálně to vypadá jako málo pravděpodobné, že k tomu dojde, ale to znamená, že se na toto téma nesmíme bavit? Že o tom nesmíme uvažovat? To máme žít jako před rokem 89 a držet hudbu a krok, aby se soudruzi nebo veliký a mocný SSSR neurazil? Pokud chcete cenzurované internetové noviny, tak si je založte. A tam budou všichni Rusko jen chválit, protože jim nic jiného nedovolíte. Tady se mohou napsat články na jakékoliv strategické nebo technické vojenské téma a dá se o tom diskutovat.
  Nebo toužíte po tom, abychom nepsali o Rusku, Maďarsku, Polsku, ale korektně to nahradily termíny jako země XL, RZ, QR atd.? Jako dospělí lidé se přeci dokážeme bavit na toto téma, aniž bychom se museli schovávat za "politicky korektní" názvy, aby se někdo neurazil.
  Cílem článků je diskutovat o obraně ČR a SR! Nic víc a nic míň. Pokud v tom někdo hledá politiku atd. tak hledá na špatném místě. Pokud politiku, tak už jen tu naši vlastní, která ovlivňuje naši obranyschopnost.
  Články nikdy nesloužily, neslouží a sloužit nebudou k očerňování Ruska. Redakce i autoři jsou natolik inteligentní, že si nepotřebují honit ego, aby na nějakou zemi plivali.
  Ano Ruské kroky na Krymu a na Ukrajině jednoznačně vyvolávají obavy z možného postupu ruských vojsk na ČR a SR. Proto je vhodné o tom hovořit a ne diskusi na toto téma zakazovat nebo zpochybňovat. V tuto chvíli je útok ze strany Ruska více pravděpodobný než třeba ze strany Nizozemí, takže není moc zájem zvažovat rizika ze strany napadaní Nizozemím.
  Co se týká dalších úvah, tak mnohem zajímavější je strategická úvaha na téma eskalace výbojnosti islamistických států na Blízkém východě a v Africe a případná intervence proti Evropě z jihu.
  Nevidím jediný důvod, proč by se měla zpracovávat studie na téma útok USA na ČR, když je tato země naším spojencem v NATO a šlo by jen o jakože vyvážený pohled na věc.
  AN jsou nestranné internetové noviny a většina lidí to vidí a kdo to vidět nechce, tak tomu není pomoci.

 • Ultramarinus
  07:14 16.09.2014

  Moogwi:
  Pred dvema lety bylo stejne sci-fi, ze Rusove anektuji/zachrani (retorika podle presvedceni, ale proste premaluji hranice) kus ukrajiny a v druhem kuse se bude dovolenkovat nemala cast jejich armady i s technikou.

  To bude asi hlavni duvod, proc se mluvi o mozne Ruske agresi a ne o mozne agresi nasich spojencu (a sousedu), kteri s vyjimkou Usa prevazne utocne valky nevedli a ani ti yankeeove je nevedli stylem "obsadit a udrzet naveky", ale meli alespon tolik slusnosti, ze tam po case do vedeni dosadili mistni a usa armada jim pak netala s naprazenymi kvery za zady.

  Jinak k otazce "co by kdyby" - kdyby zautocilo nato, jsme jeste vic v pytli, nez kdyby rusko, protoze to by nam nikdo "nezjistne" pomoct neprijel. Rusko by za uspesnou pomoc pri odrazeni takoveho utoku vyzadovalo stejny typ "opatrovnictvi" jako ma ted nad Krymem. Prinejmensim.

 • Ultramarinus
  06:53 16.09.2014

  Nemo, zacinam videt, ze tva vira je pevna a neotresitelna. I kdyby do tebe ruskej vysadkar zarazil kudlu, porad bys nadaval na USA, jak se ti ty zli kapitalisti snazi ukrast demokracii, svobodu a dusi. Lidi s timhle presvedcenim se par najde, jen me nehorazne stve, jak zvesela podrezavaji spolecnou vetev na ktere nas stat sedi a vykrikuji, ze na jine vetvi je lip. Aniz by vsak vedeli, jestli spadnem zrovna na ni, nebo zvazili, ze nam minule trvalo pul stoleti, aby nas z te druhe nechali prelezt. V horsim pripade (a ze i tech je dost) tomu, ze chteji z horsiho do lepsiho, sami veri.

  Stve je velky bratr. Stve je policejni stat, jen co je stopnou policajti pri kontrole rychlosti. V drtive vetsine pripadu ale nemaji ani nejmensi tuseni, o cem mluvi, nez se pokusi emigrovat do Severni Koreje, zeme zaslibene, kde dostanou za hodinu a pul soudu prez pet let natvrdo jen proto, ze jsou mladi, casto zblbli anarchistickymi, nebo komunistickymi kecy a ochotni si roztrhat pas...

  Vysegrad by se snazil a mozna tanky i zpomalil, ale k rozhodnemu odrazeni/odstraseni Ruske armady se bohuzel bez velmi aktivni ucasti zbytku NATO, neda bohuzel pocitat nic mensiho, nez jaderne kapacity alespon jednoho z clenu.

  V realite, kde by se dalo pocitat s odezvou taky ohrozovanych spojencu to neni zapotrebi. Doufam, ze Rusko tusi, co by ho takove postsovetske dobrodruzstvi stalo. A nejen na lidech, protoze na lidech Rusum nezalezi ani v Rusku samotnem.

 • Nemo
  01:11 16.09.2014

  Tak zatím to patří do kategorie scifi. Ovšem pokud by došlo třeba na vážnější zostření situace a v USA by se k moci dostalo radikální křídlo tak by věci mohly vypadat všelijak. Například pokus o rozmístění jaderných zbraní na území států V4 plus brutálním politickým nátlakem vynuceno přijetí amerických vojenských sborů, pozastavení demokracie a nasazení vojska na potlačení iniciativ bránících se těmto aktivitám.
  Pak by ruský preventivní úder byl velice reálný, protože by pro ně znamenal bezprostřední ohrožení.

 • semtam
  00:43 16.09.2014

  Něco na tom bude jak píše peter123x. Když se ohlédneme do 20. století, tak do roku 18 bylo vlastně naší největším nepřítelem Rakousko-Uhersko. Poté do r. 45 Německo. Záhy vypukla studená válka a naším nepřítelem se stala záp. Evropa plus USA. V 90. létech byl poměrně u nás klid, žádný úhlavní nepřítel nebyl. Začátek současného století odstartoval terorista a nyní jak se zdá jím bude Rusko.
  Už i díky historii a její proměnlivosti nejsem zastánce expediční armády. Nikdy nevíte, kde se to může zvrtnout. Pokud vznikne potřeba zasáhnout někde v zahraničí, tak to nebude tak daleko abychom tam nedojeli po vlastní ose. Čas na to zajisté budem mít, nepřítel také bude muset řešit logistický problém a to neunikne nikomu.

 • Moogwi
  00:30 16.09.2014

  Zatím si nikdo nepoložil otázku, pro by rusko napadalo střední evropu, jaký by byl ten důvod, nebo kvůli čemu by poslalo svoje tanky, letadla a vojáky dobívat evropu, co by s tímto územím následně dělalo, jak by vyřešilo místní obyvatelsvo a jaký zisk by z toho mělo rusko.

  O napadání ze strany ruska tu máme už pár článků, ale pokud se tedy pohybujeme ve scifi předpokladech, jak již bylo řečeno níže, tak by mne zajímal třeba článek potencionálního napadení V4 ze strany USA, například z důvodu změny vlády v těchto zemích, přiklonění k rusku a vystoupení z EU a NATO. Musíme mít přeci určitou vyváženost článků, ne ? :)

 • peter123x
  00:00 16.09.2014

  Vzdy posmejem pri tom ako sa tocia kolesa dejin. Este pred nie davnym casom nasi terajsi spojenci, ale vtedajsi nepriatelia sa podobme zamyslali, ze odkial asi pride nas utok, alebo pre zmenu zas oni po veceroch planovali utok na nas. Nuz, ale historia je plna zvratov,niekedy az fatalnych a nikdy nemozme dopredu odhadnut ako sa s nami prozretelnost zahra.

 • Ariad
  23:14 15.09.2014

  Je náš nepřítel opravdu Rusko? Celá EU má podstav v dávání peněz do armády a USA je už 60 let ve válečné ekonomice a jistě by se ji hodilo, kdyby Eu začlo nakupovat zbraně a zase se rozjely závody ve zbrojení. USA vedou každou chvilku válku a teď se jen vrací znovu k Rusku.

 • GAVL
  22:16 15.09.2014

  cejkis

  jasná věc přece za nějaký kecy o svobodě nechcípneme zimou

 • semtam
  22:14 15.09.2014

  Pokud by RF prahla dobít země V4, tak by se neoslabovala rozsáhlou vojenskou invazí. Začala by nám odepínat zdroje a provádět diverzantské útoky na naši energetickou infrastrukturu. Během půl roku až roku by naše země byli dostatečně vyčerpány (nepočítám s hojnou zahraniční pomocí). Poté by si RF mohla klást požadavky jaké by chtěla.
  Ovšem pro Rusko by to bylo také nevýhodné. Lepší je mít na západě spolehlivě platícího partnera a jakým se dá obchodovat, než nepřátelsky naladěnou a rozvrácenou zem.

 • GAVL
  22:08 15.09.2014

  Takeda a Vrata

  1,2 HDP se může jevit jako málo, ale koukněte se na HDP Německa a kolik dělá rozpočet je to pořádnej balík peněz
  asi jste zapomněl k počtu vojáků přičíst minimálně rezervisty

  počty techniky a živé síly Ruska po dobytí V4 by byli jistě jinde než současné tabulky
  otázka je kolik jednotek a jak kvalitních by Rusové mohli skutečně nasadit a kolik techniky v tabulkách je reálně provozuschopné a bojově nasaditelné
  než pouhý počet je důležitější taktická vyspělost a um a v tom Němci určitě vynikají nad průměr i dnes i kvalita Německé techniky je výše

 • cejkis
  22:08 15.09.2014

  A ještě dolním jednu věc. ČR nekontroluje nejen plynovody, ale ani rafinérie. Pokud polský PKN Orlen prodá Kralupy ruské společnosti, je celý západní ropovod k ničemu a ČR nemá alternativu k ruské ropě.

  Tedy pokud bude chtít Putin střední Evropu, tak bude postupovat následovně

  1) skoupí energetické společnosti a získá energetický a tím pádem i politický vliv
  2) začne ovlivňovat veřejné mínění prostřednictví ruské rozvědky
  3) bude usilovat o proruskou vládu

  Výše uvedené již bylo realizováno

  4) zastaví dodávky energetických surovin a použije je pro výměnu za loajalitu se svou politikou.

  Tanky a letadla netřeba. Češi budou Putinovi zobat z ruky.

 • cejkis
  22:08 15.09.2014

  A ještě dolním jednu věc. ČR nekontroluje nejen plynovody, ale ani rafinérie. Pokud polský PKN Orlen prodá Kralupy ruské společnosti, je celý západní ropovod k ničemu a ČR nemá alternativu k ruské ropě.

  Tedy pokud bude chtít Putin střední Evropu, tak bude postupovat následovně

  1) skoupí energetické společnosti a získá energetický a tím pádem i politický vliv
  2) začne ovlivňovat veřejné mínění prostřednictví ruské rozvědky
  3) bude usilovat o proruskou vládu

  Výše uvedené již bylo realizováno

  4) zastaví dodávky energetických surovin a použije je pro výměnu za loajalitu se svou politikou.

  Tanky a letadla netřeba. Češi budou Putinovi zobat z ruky.

 • semtam
  22:01 15.09.2014

  Pokud má V4 fungovat, tak si musí ujasnit základní politické postoje. I když máme mnoho společného, spoustu věcí nás rozděluje. Je hezká myšlenka propojení armád a vytvoření regionální velmoci. Ale vzhledem k tomu, že největší člen tohoto uskupení bude vlastnit cca 50% území i obyvatel. Tak si nejsem zcela jist, jak bude reagovat na podněty svých slabších spojenců. V4 je tím pádem nevyvážená. Vše rozhodně záleží na dohodách a jejich dodržování. Popravdě myslím, že Polsko V4 v současné době nepotřebuje.
  Do budoucna navíc vzniká dost otázek, jak se třeba vyvine situace na Ukrajině. Ukrajinsko-polská nevraživost je také známa. Už i jeden představitel Maidanu vznesl nárok na polská území a Poláci všeobecně si pamatují že západ Ukrajiny byl jejich. Otázka pro ČR, SK a HU zní zda budem chtít Polsko podporovat, proč a co z toho budem mít.

Stránka 1 z 2