Nejtvrdší z nejtvrdších - Komando

Komando
Foto: Kurz Komando / 2. výsadková rota

V novodobé historii se AČR začala větší měrou podílet na zahraničních operacích. Po Bosně a Kosovu to byl Irák, v současné době hlavně Afghánistán. Na těchto zahraničních operacích se začalo ukazovat, že kromě kvalitně připravených vojáků potřebujeme hlavně kvalitně připravené velitele. A to především ty na nejnižších stupních. Na patrolách totiž hlavní tíhu rozhodování nesou právě velitelé družstev a čet. Jsou to právě velitelé malých jednotek, kteří se musí mnohokrát ve zlomku sekundy rozhodnout a nést za své rozhodnutí odpovědnost.Ne všichni velitelé však byli kvalitně připraveni nebo měli dostatečné zkušenosti. Proto se ukázala potřeba výběrového kurzu, který by byl zaměřen právě na prohloubení schopností nejnižšího velitelského sboru, a tak se zrodil kurz Komando.Za otce kurzu lze jednoznačně považovat generála Aleše Opatu. Generál Opata s nápadem na uspořádání Komanda přišel a také stanovil určení kurzu:

 • Rozvíjí velitelské schopnosti vybraných důstojníků, praporčíků a rotmistrů, po kterých se vyžaduje efektivní jednání ve funkci velitele malé jednotky (družstvo, četa) v reálném taktickém prostředí za psychického a fyzického stresu blížícímu se reálnému boji.

 • Důraz je položen na rozvoj individuálních velitelských dovedností a zvyšování schopnosti plánovat, řídit a vést malé pěší, mechanizované, výsadkové a aeromobilní jednotky v síle družstva a čety.První kurz probíhal na jaře 2005 ve vojenském újezdu Boletice. Poslední pak proběhl ve Vyškově na podzim 2011. Tento rok na jaře by měl proběhnout další, již devátý ročník kurzu Komando.

Komando Foto: Kurz Komando / 2. výsadková rotaJak již bylo řečeno, kurz Komando je určen hlavně pro velitele. Jak pro stávající, tak i pro ty, kteří se jimi teprve stanou. Je jedno pořekadlo: „Nejsou špatní vojáci, jen špatní velitelé“. A možná na tom něco bude. Velitelské schopnosti musí mít člověk v sobě. Nedají se naučit, jen prohloubit a zdokonalit. Velitelská funkce není pro každého a ne každý ji chce zastávat. Zodpovědnost velitele za své muže je někdy obrovská.Právě k prohlubování velitelských schopností by měl být určen kurz Komando. Podobný kurz ale už v armádě máme. Konkrétně Kurz velitelů družstev pořádaný vyškovskou akademií.Komando jde ale trochu jiným směrem. Vše se děje pod extrémním fyzickým a psychickým tlakem. „Absolutní nedostatek spánku a nejistota co nás čeká“, to byla nejčastější slova při debriefingu účastníků kurzu. Ospalost, únava, vyčerpání, nejistota. To jsou stavy, do kterých vás Komando spolehlivě dostane.

Komando

Foto: Kurz Komando / 2. výsadková rotaPři běžném výcviku se na samé dno nedostanete. Prostě se vám nechce. Komando vás ale na samotné dno zaručeně dostane. A ne jen jednou…  Zplánovat a provést operaci v tomhle stavu si na Komandu určitě zkusíte. Teprve když jste nevyspaní, k smrti unavení a máte nesourodou jednotku, se ukáže, jaký jste doopravdy velitel. A pak získáte jistotu tolik potřebnou v zahraničních operacích.Kurz Komando vám ale samozřejmě nabízí mnohem víc. Účastník kurzu si zde zopakuje (nebo naučí) veškeré činnosti ze „zelené“ i „černé“ taktiky, střelecké, zdravotní, topografické a spojovací přípravy. Zapomenout nesmíme ani na fyzickou přípravu, na kterou je (zvláště v počátcích kurzu) kladen velký důraz.

Komando

Foto: Kurz Komando / 2. výsadková rotaVše si účastník projde teoreticky, ale hlavně prakticky. Nejenom v jednotlivých dílčích celcích, ale hlavně v komplexním výcviku, který věrně imituje patroly v nepřátelském území. A právě komplexní výcvik pod určitým námětem je další silnou zbraní Komanda.Říká se, že každý kurz je tak dobrý, jak dobré má instruktory. To znamená, že pokud má být kurz Komando nejlepší a nejtvrdší v AČR, tak musí mít i takové instruktory s potřebnými reálnými zkušenostmi. Pro teoretiky zde není místo.

Komando Foto: Kurz Komando / 2. výsadková rotaInstruktora by měl dělat jen ten, kdo má podobný kurz již za sebou, má zkušenosti ze zahraniční operace a je na tom dobře fyzicky. Zatím se snad instruktorský sbor daří správně obsadit a doufejme, že tomu tak bude i do budoucna. Jen tak zachováme kvalitu tohoto kurzu.Závěrem lze říci jedno. Kurz Komando rozhodně není pro každého. Ne každý ho zvládne až do konce. „Úmrtnost“ 80% vojáků je toho důkazem. Každý, kdo však kurz dokončí, si zaslouží obdiv. Dokázal něco, co jen malá hrstka vojáků v naší armádě. Absolvoval kurz Komando. A na to může být právem hrdý.Více o Komando v archivu www.2vysadkovarota.cz a také na fóru www.2vysadkovarota.cz/forum/viewtopic.php?t=32

Pokud máte zájem, můžete položit do diskuze pod článkem otázku týkající se kurzu Komando. Autor článku, vystupující pod přezdívkou "mart", vám rád odpoví na vaše dotazy.

Komando Komando Komando
Komando Komando Komando
Komando Komando Komando

Nahlásit chybu v článku


Související články

Ohlednutí za TOP GUNNER 2011 - střeleckou soutěží pro Regiho

Výcvikové centrum ATAC u obce Stod ve spolupráci se střeleckým klubem PT-SC Stod připravilo 24. 9. ...

Wallpaper pro Armádu České republiky

Úderem dvacáté hodiny jsme včera uzavřeli soutěž „Wallpaper pro Armádu České republiky“. Soutěže se ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • maria
  04:14 07.04.2016

  Buy original Passport, Drivers license, ID card, IELTS ,visa, birth certificate, school diplomas,marriage certificate,US Green card ((documentslinkup@gmail.com)) and many other ...Zobrazit celý příspěvek

  Buy original Passport, Drivers license, ID card, IELTS ,visa, birth certificate, school diplomas,marriage certificate,US Green card ((documentslinkup@gmail.com)) and many other documents.
  Contact us:………… www.documentslink.com...
  Apply for real register Passport, Visa, Driving License,ID CARDS,marriage certificates,diplomas etc. for sell. Passport,citizenship,ID cards,driver license,diplomas,degrees,certificates service available. Tourist and business visa services available to residents of all 50 states and all nationalities Worldwide. We are unique producers of Authentic High Quality passports, Real Genuine Data Base Registered and unregistered Passports and other Citizenship documents.We can guarantee you a new Identity starting from a clean new genuine Birth Certificate, ID card, Driver’s License,Passports, Social security card with SSN, credit files, and credit cards, school diplomas, school degrees all in an entirely new name issued and registered in the government database system. We use high quality equipment and materials to produce authentic and counterfeit documents.All secret features of real passports are carefully duplicated for our Registered and unregistered documents. We are unique producer of quality false and Real documents.We offer only original high-quality Registered and unregistered passports,driver´s licenses,ID cards,stamps,Visa, School Diplomas and other products for a number of countries like:USA,Australia, Belgium,Brazil,Canada,Italian,Finland,France,Germany,Israel,Mexico, Netherlands,South Africa,Spain,United Kingdom, etc.

  CONTACT OUR SUPPORTERS
  Website>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.documentslink.com...
  Contact us on>>>>>>>>>>>>>>>>> documentslinkup@gmail.com
  General Support>>>>>>>>>>>>>>> info@documentslink.com
  Call us on>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>+237690948318
  whatsapp number>>>>>>>>>>>>>>>>>+237690948318
  SKYPE:……………… linkupdocuments

  ORDER ANY UNIVERSAL DOCUMENTS YOUR OF NEED
  PASSPORTS
  ID card
  Social security card
  Drivers Licenses
  Canada Cards
  United States Cards
  Student Cards
  International Cards
  Private Cards
  Adoption Certificates
  Baptism Certificates
  Birth Certificates
  Death Certificates
  Divorce Certificates
  Marriage Certificates
  Custom Certificates
  High School Diplomas
  G.E.D. Diplomas
  Home School Diplomas
  College Degrees
  University Degrees
  Trade Skill Certificates
  Validate SSN Number
  US green cards
  Counterfeit dollars/euro
  Spy Products
  Voice Changers
  Listening Devices
  Invisible Ink
  DMV Record Inquiry
  Background Check
  Investigate Anyone
  Registered and unregistered passport of all countries. Visas, biometric passport, degrees, drivers license,I.D cards.Training certificates M GCSE, A-levels,High School Diploma Certificates,GMAT,MCAT,and LSAT Examination Certificates,Novelty Birth, Marriage and Death Certificates Novelty Passports and New Identity Packages,Replicated,Real Degrees/Diplomas from most post-secondary institutions from around the world (we have over 3000 templates on file) all designed to look 100% identical to the original.Custom Printing (if we do not already have the template on file – simply email us a copy and we can make any alterations/modifications as per your directions).second, citizenship, identity, identification, documents, diplomatic,nationality, how to, where to, get, obtain, buy, purchase, make,build a passport, id British, Honduras, UK, USA, us Canada, Canadian, foreign, visa, Swiss, card, ids, document

  BUY REAL DOCUMENTS
  our contacts include ex private investigators, consulates, high ranking government personnel's and experienced seasoned experts, we have solid connections with higher personnel's on all areas of real register documents and passport change in these Countries who are linked to the passport agency in each of these countries and with the help of their connections, all our clients demanding any citizenship document or passport from any countries are 100% assured as well as guaranteed of receiving very high quality real genuine registered documents that can never be identified as fake!! Not even an expertise custom official or machine can ever dictate the document as fake since the document is no different from Real government issued! All our real genuine data base Registered citizenship documents have your personal data registered in the data base system and 100% machine readable. Feel free to get the additional detailed information about our services. Sincerely hope to find a way to cooperate with you. If any of these products interest you, please feel free to contact us. We will give you our best price upon receival of your detailed inquiry.
  SKYPE:…………………. linkupdocumentsSkrýt celý příspěvek

 • maria
  04:04 07.04.2016

  Kúpiť originálne pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz, IELTS, VISA, rodný list, školské diplomy, sobášny list, americký Zelená karta ((documentslinkup@gmail.com)) a mnoho ...Zobrazit celý příspěvek

  Kúpiť originálne pas, vodičský preukaz, občiansky preukaz, IELTS, VISA, rodný list, školské diplomy, sobášny list, americký Zelená karta ((documentslinkup@gmail.com)) a mnoho ďalších dokumentov.
  Kontaktujte nás: ............ www.documentslink.com...
  Žiadať o skutočnej registrov cestovných dokladov, víz, vodičský preukaz, preukazy totožnosti, sobášne listy, diplomy atď na predaj. Pas, občianstvo, preukazy totožnosti, vodičský preukaz, diplomy, tituly, certifikáty služba. Turistické a obchodné vízovej služby sú k dispozícii pre obyvateľov zo všetkých 50 štátov a všetkých národností po celom svete. Sme jedinečné výrobcovia notárskych pasov vysoko kvalitné, ozajstné nefalšované dátová základňa registrovaných aj neregistrovaných cestovné pasy a iné občianstvo documents.We vám zaručí novej identity počnúc čisté nové originálne rodný list, občiansky preukaz, vodičský preukaz, pasy, sociálne zabezpečenie kariet s SSN, úverové súbory a kreditných kariet, školských diplomov, školských stupňov všetko v úplne novým názvom vydané a evidované v databázovom systéme vlády. Používame kvalitné vybavenie a materiály na výrobu autentickej a falšovaných documents.All tajné znaky reálnych pasov sú starostlivo duplicitné pre našich registrovaných a neregistrovaných dokumentov. Sme jedinečná výrobca kvalitných falošné a nehnuteľný documents.We ponúkajú iba originálne kvalitné registrovaných a neregistrovaných pasy, vodiča, preukazy, preukazy, pečiatky, Visa, Školské Diplomy a ďalšie produkty pre rad krajín, ako je: USA, Austrálii , Belgicko, Brazília, Kanada, talianska, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Izrael, Mexiko, Holandsko, Južná Afrika, Španielsko, Veľká Británia, atď.

  Kontaktujte našu podporovatelia
  Webové stránky >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> www.documentslink.com...
  Kontaktujte nás na >>>>>>>>>>>>>>>>> documentslinkup@gmail.com
  General Support >>>>>>>>>>>>>>> info@documentslink.com
  Zavolajte nám na >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> + 237690948318
  WhatsApp číslo >>>>>>>>>>>>>>>>> + 237690948318
  Skype: .................. linkupdocuments

  Objednať nejaké UNIVERSAL dokumentáciu, vaše potreby
  PASY
  občiansky preukaz
  Sociálne zabezpečenie karty
  vodičské preukazy
  Kanada karty
  Spojené štáty karty
  študent Cards
  medzinárodná karty
  súkromné karty
  prijatie Certifikáty
  krst Certifikáty
  rodné listy
  úmrtné listy
  rozvod Certifikáty
  sobášne listy
  vlastné certifikáty
  High School Diplomy
  G.E.D. diplomy
  Home Školské Diplomy
  college Stupne
  vysokoškolským vzdelaním
  Obchod Zručnosť Certifikáty
  Overenie SSN číslo
  USA zelenej karty
  Falšované dolárov / euro
  špionážne produkty
  hlasové meniče
  odpočúvacie zariadenie
  Invisible Ink
  DMV Record Dopyt
  kontrola pozadia
  vyšetrovať Ktokoľvek
  Registrované a neregistrované pas zo všetkých krajín. Víza, biometrický pas, stupňa, vodičský preukaz, číslo cards.Training certifikáty M GCSE, A-levels, maturitu certifikáty, GMAT, MCAT, a LSAT skúšobné certifikáty, novosť narodenia, sobášnych a úmrtných listov Novinka pasy a nová identita Balíky, replikované, Real ° / Diplomy z väčšiny post-druhotné inštitúcie z celého sveta (máme viac ako 3000 šablón v súbore) navrhnuté tak, aby vyzerať 100% identická s original.Custom tlač (ak už nemáte šablónu na súboru - jednoducho napíšte nám kópiu a môžeme vykonávať žiadne zmeny / úpravy podľa vašich smeroch) .second, občianstvo, identita, identifikácia, dokumenty, diplomatických, národnosť, ako, kde, dostanete získať, nakupujú, nákupu, vyrobiť, vybudovať cestovný pas, id britský, Honduras, Veľká Británia, USA, us Canada, Canadian, zahraničné, víza, švajčiarsky, karty, id, dokument

  Predaj pravých DOKUMENTY
  naše kontakty zahŕňajú ex súkromných detektívov, konzuláty, vysoko postavený vládny personálne a skúsenému skúsených odborníkov, máme pevné spojenie s vyššími personálnymi o všetkých oblastiach real evidenčných dokladov a zmeny pasovej v týchto krajinách, ktoré sú spojené s pasovou agentúry v každej z týchto krajín a pomocou ich spojenie, všetci naši klienti náročné akékoľvek občianstvo preukazu alebo pasu zo všetkých krajín so 100% istotu, rovnako ako zaručená prijímanie veľmi vysokej kvality v reálnom skutočné registrovaných dokumentov, ktoré nemôžu byť nikdy identifikované ako falošný !! Ani odbornosť zvyk úradníka alebo stroj môže niekedy diktovať dokument ako falošný, pretože dokument sa nijako nelíši od skutočných vláda vydala! Všetky naše skutočná originálne Databáza Registrovaní občianstvo dokumenty majú svoje osobné údaje uložené v databáze systému a 100% strojovo čitateľné. Neváhajte a získať ďalšie podrobné informácie o našich službách. Úprimne dúfam, že nájsť spôsob, ako spolupracovať s vami. Ak sa niektorý z týchto produktov vás zaujímajú, neváhajte nás kontaktovať. Dáme vám naše najlepšiu cenu na receival svojho podrobného skúmania.
  SKYPE: ...................... linkupdocumentsSkrýt celý příspěvek

 • veronika
  19:52 29.06.2012

  Chtěla jsem se zeptat, kdo se a případně jak se může do tohoto kurzu přihlásit?

  Chtěla jsem se zeptat, kdo se a případně jak se může do tohoto kurzu přihlásit?

 • tojeprd
  18:44 07.05.2012

  Nemám Komando, mám "podobný kurz v zahraničí", jak je psáno, ale měl jsem o tomto kurzu pozitivní smýšlení, je to na dobré cestě. Samozřejmě, že nemůže šlapat jako zahraniční ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemám Komando, mám "podobný kurz v zahraničí", jak je psáno, ale měl jsem o tomto kurzu pozitivní smýšlení, je to na dobré cestě. Samozřejmě, že nemůže šlapat jako zahraniční kurzy, které běží a zdokonalují se už půl století. Ale co jsem nevěděl a co mě hned teď a tady znechutilo, je že tu nášivku dostávají instruktoři. Co to je??? To jako aby se s tím mohli někde chlubit, něbo aby jim to nebylo líto??:-) Celou myšlenku toho tabu to totálně zmršilo, alespoň v mých očích. Jakého blba to napadlo? A který grand blb mu to schválil??Skrýt celý příspěvek

 • petr
  14:03 28.01.2012

  haha jsem absolvent kurzu komando mám našivku, byl jsem venku v OMLT a někde jinde nestojí za řeč, ale instruktora dělat nebudu páč nevím jak i kdybych chtěl a to jsem fakt chtěl ...Zobrazit celý příspěvek

  haha jsem absolvent kurzu komando mám našivku, byl jsem venku v OMLT a někde jinde nestojí za řeč, ale instruktora dělat nebudu páč nevím jak i kdybych chtěl a to jsem fakt chtěl ......
  JO a prej už je postavený tým lidí co to bude mít na starosti pořád nevím to jistě

  škodaSkrýt celý příspěvek

 • davist
  18:37 10.01.2012

  No jooo..ale musíš dočíst větu...já narážel na spojitost nejlepších absolventů s instruktory..ne s ostatními absolventy :-D ale teď už chápu, proč jsi to tak pochopil..

  No jooo..ale musíš dočíst větu...já narážel na spojitost nejlepších absolventů s instruktory..ne s ostatními absolventy :-D ale teď už chápu, proč jsi to tak pochopil..

 • mart
  22:22 09.01.2012

  davist: Sorry, ale když napíšeš, a teď cituji:" A co je ještě smutnější, že nášivku dostane jen pár nejlepších absolventů", tak to dle mého názoru znamená, že je to smutné, že ji ...Zobrazit celý příspěvek

  davist:
  Sorry, ale když napíšeš, a teď cituji:" A co je ještě smutnější, že nášivku dostane jen pár nejlepších absolventů", tak to dle mého názoru znamená, že je to smutné, že ji nedostanou všichni.. Ale to je jen slovíčkaření. Systém tří nášivek se projednával, ale ukázal se moc složitý. Každopádně finální rozhodnutí ještě nepadlo a vše může být nakonec jinak.

  Přeji pěkný večer a nashledanou na podzim.Skrýt celý příspěvek

 • davist
  22:07 09.01.2012

  Pozor pozor..já napsal, že fakt, že ti instruktoři neměli sami zvládlé komando je smutné..ne že by to šlo udělat jinak. Pevně věřím, že sami organizátoři se snaží o to, aby ...Zobrazit celý příspěvek

  Pozor pozor..já napsal, že fakt, že ti instruktoři neměli sami zvládlé komando je smutné..ne že by to šlo udělat jinak. Pevně věřím, že sami organizátoři se snaží o to, aby instruktoři byli z řad absolventů. Jo a hlavně..potřeba si to přečíst po mně pořádně..já vůbec nenapsal, že je smutné, že nášivku nedostanou všichni!! S tím já souhlasím, že jen vybraní..že je to potřeba si zasloužit. A k tomu jsem slyšel, že někteří prosazujou systém třech nášivek..jednu pro instruktory, další pro všechny absolventy a poslední pro ty "über" absolventy. Jinak kurzu jsem se chtěl zúčastnit na podzim..ale prý už bylo pozdě na přihlášení..tak snad další podzim, jelikož teď na jaře mi to nevýjde.Skrýt celý příspěvek

 • Alex
  21:04 09.01.2012

  mart: o kurzu Komando vím a taktéž má můj obdiv každý, kdo jím prošel až do konce. Opravdový respekt. Snad se mi taky podaří mít možnost zkusit si jím projít..

  mart: o kurzu Komando vím a taktéž má můj obdiv každý, kdo jím prošel až do konce. Opravdový respekt. Snad se mi taky podaří mít možnost zkusit si jím projít..

 • mart
  20:33 09.01.2012

  to HU: Jak se to vezme. Pokud se dobře pamatuji (ale nemusí to být pravda), tak kurz BMATT nebyl určen pro velitele družstev. Druhá věc je, že to nebyl čistě český kurz, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  to HU:
  Jak se to vezme. Pokud se dobře pamatuji (ale nemusí to být pravda), tak kurz BMATT nebyl určen pro velitele družstev. Druhá věc je, že to nebyl čistě český kurz, ale pořádali ho a jako instruktoři byli britové. Jak je to dnes, nevím přesně.

  to davist:
  Odpovědí na tvůj komentář by vydal na celý další článek. Ale zkusím to zkrátit.
  V článku je napsané "Instruktora by měl dělat..." By měl je tam zcela záměrně, protože samozřejmě vím, že to tak není. A když se nad tím zamyslíš, není to ani moc možné. Za prvé: instruktory jsou hlavně kluci z Chrudimi, Tábora, Žatce, v poslední době i Přáslavic či Hranic. To všechno jsou útvary, které jsou velmi často nasazovány venku. Takže když jsou na misi, nemohou být logicky na Komandu. Za druhé: Když si spočítáš, kolik lidí Komando zvládlo do konce, tak to není zas tak moc velké číslo (na poměry armády). Teď od toho odečti ty co nechtějí dělat instruktora, ty co se na to nehodí a ty co jsou v misi. A zjistíš, že pro zachování běhu kurzu co půl roku prostě musíš sáhnout jinam. Koho pak jako instruktora vyšle útvar je věc další (a je to vizitka útvaru). Každopádně tvrdím, že v každém běhu byl kvalitní instruktorský základ s potřebnými zkušenostmi či absolvovaným kurzem Komando (nebo podobným - Rangers, francouzké Commando atd.)
  To že nášivku nedostane každý není smutné. Prostě je to tak nastavené. Aby jsi získal nášivku, musíš mít dané velitelské schopnosti a musíš je umět aplikovat. To opravdu nezvládne každý. Tak to prostě je. Ale každý, kdo prošel kurzem až do konce má můj obdiv. Vím co si prožili a museli zvládnout.
  To že voják, který byl dvakrát na Komandu na pozici instruktora a dostane nášivku je pravda. A mohu říci, že s tím také nesouhlasím. Hodně se proti tomu bojuje, a vypadá to na možnou změnu. Měla by být odlišená nášivka "Komando" a Instruktor Komando". Ten rozdíl by tam měl být prostě patrný. Jak jsem už ale psal výše. To, že nemá český kurz Komando ještě neznamená, že nemá obdobný zahraniční kurz.

  Snad jsem dokázal odpovědět na vaše komentáře. Rada na závěr. Nic se nezadá s reálnou zkušeností. Doporučuji tedy kurz Komando zkusit a pak hodnotit. Pravda je taková, že každý, kdo kurzem prošel si ho chválí a chválí i většinu instruktorů. Kdo na kurzu odpadl (slabá motivace nebo na to prostě neměl), tak kurz haní a pomlouvá kde může. Tím se snaží maskovat svou slabost.Skrýt celý příspěvek

 • davist
  17:19 09.01.2012

  To je vtip?? lidi, co to absolvují jsi šikovní.. Ale instruktoři? heh..nebudu zveřejňovat, kde jsem, ale od nás z roty minulý rok na jaře tam šli dělat instruktora 3 lidi..ani ...Zobrazit celý příspěvek

  To je vtip?? lidi, co to absolvují jsi šikovní..
  Ale instruktoři? heh..nebudu zveřejňovat, kde jsem, ale od nás z roty minulý rok na jaře tam šli dělat instruktora 3 lidi..ani jeden to avšak neměl absolvované jako účastník..a to je trochu smutné..
  A co je ještě smutnější, že nášivku dostane jen pár nejlepších absolventů....a instruktoři, kteří tam působili dvakrát..nechápu za co..je to trochu nefér vůči lidem, co si to oddřeli!!Skrýt celý příspěvek

 • HU
  11:44 09.01.2012

  ..vsechna cest, jen si dovoluji tvrdit, ze prvnim kurzem pro nejnizsi velitele byl tzv. BMAT. A take by me zajimalo jak je to dnes, uz se Vyskovu podarilo tento kurz "sebrat" pod ...Zobrazit celý příspěvek

  ..vsechna cest, jen si dovoluji tvrdit, ze prvnim kurzem pro nejnizsi velitele byl tzv. BMAT. A take by me zajimalo jak je to dnes, uz se Vyskovu podarilo tento kurz "sebrat" pod sva kridla?Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...