Nizozemské CV9035NL MLU: Předobraz českého bojového vozidla pěchoty CV90

Nizozemské CV9035NL MLU: Předobraz českého bojového vozidla pěchoty CV90
CV9035NL MLU / Ministerie van Defensie (Zvětšit)

Celkově 122 nizozemských bojových vozidel pěchoty (BVP) CV9035NL projde modernizačním programem MLU (MidLife Update). S prvním prototypem CV9035NL MLU se již seznámili nizozemští vojáci. CV9035NL MLU je věrným předobrazem (pokud pomineme rozdílnou ráži kanonu) budoucího českého BVP CV90 MkIV.

Vylepšený CV90 pro 43. mechanizovanou brigádu

Nizozemská armáda v letech 2007 až 2010 převzala od společnosti BAE Systems Hägglunds 193 CV9035NL. Z toho 150 běžných BVP, 34 velitelských BVP a devět výcvikových vozidel. Hodnota kontraktu dosáhla 1,1 miliardy EUR, podle dnešních cen 1,7 miliardy EUR.

Běžné a velitelské CV9035NL mají shodně trojčlennou osádku a 35mm automatický kanon Bushmaster III. Běžná verze převáží sedmičlenný výsadek, velitelské čtyři členy štábu.

CV90 získaly čtyři mechanizované prapory nizozemské armády – každý 44 BVP (3× (12+2) +2), z toho osm velitelských – po dvou praporech ve 13. mechanizované (13 Gemechaniseerde Brigade) a 43. mechanizované brigádě (43 Gemechaniseerde Brigade).

V roce 2011 došlo k transformaci 13. brigády na lehkou (13 Lichte Brigade). Oba její mechanizované prapory vyřadily pásové BVP výměnou za kolová vozidla Boxer, Bushmaster, Fennek a Mercedes-Benz G280. 13. brigáda měla utvořit mezičlánek mezi aeromobilní / výsadkovou 11. brigádou (11 Luchtmobiele Brigade) a těžkou 43. brigádou s CV90 a tanky Leopard 2A6. Toto uspořádaní platí dodnes. Podobně uvažuje Armáda ČR s těžkou 7. brigádou, střední 4. brigádou a aeromobilním / výsadkovým 43. plukem.


CV9035NL MLU s novou věží D-Series a původní CV9035NL; větší foto / Ministerie van Defensie

Každopádně počet mechanizovaných praporů s pasovými BVP se v nizozemské armádě snížil na pouhé dva.

V důsledku transformace 13. brigády došlo po pouhých pěti letech k odprodeji 44 nadbytečných CV9035NL do Estonska. Celkově tedy nizozemské armádě zůstalo 149 CV90, z toho osm je vyhrazeno pro výcvikové úkoly. Aktivně ale ve dvou praporech slouží jen 88 CV90. Ostatní BVP zůstávají ve skladech.

Nizozemské ministerstvo obrany se společností BAE Systems Hägglunds na začátku roku 2021 podepsalo smlouvu na MLU pro 122 CV90. Jde na první pohled o „neobvyklý“ počet, protože nestačí k vybudování třetího praporu. Autor nemohl dohledat strukturu praporů po zavedení CV9035NL MLU. Logiku dává ale vytvoření „velkého praporu“ s 58 BVP, a vyhrazení šesti dalších (včetně čtyř prototypových) pro výcvik.

Zbývající nemodernizované CV90 poslouží jako skladové zásoby a zdroj náhradních dílů pro případ nutnosti výměny komponentů během provádění MLU.


CV9035NL MLU; větší foto / Ministerie van Defensie

MLU je zkratkou pro „modernizaci ve středním období životního cyklu“. Obecně MLU v rámci Aliance standardně procházejí všechny zbraňové systémy. MLU zajišťuje důkladnou aktualizaci a modernizaci, aby se prodloužila jeho efektivní služební doba – obvykle o dalších 15 až 20 let. S MLU se počítá již v rámci celkové strategie správy životního cyklu produktu. MLU také během pár let projdou české kolové BVP Pandur.

V záři minulého roku z továrny Örnsköldsvik ve Švédsku vyjel první ze čtyř funkčních prototypů CV9035NL MLU. Po novém roce začne jejich testování ve Švédsku. Prototypy poté v nizozemské armádě poslouží jako výcviková vozidla.

Přestavba všech CV9035NL, pokud půjde testování podle plánů, začne v letošním roce v Nizozemsku a Švédsku, a potrvá až do roku 2026. S jejich provozem se počítá minimálně do roku 2039. Celkové modernizační náklady dosáhnou 660 milionů EUR (16 miliard Kč).

„Je to nezbytný krok pro zachování operační aktuálnosti CV90. Software je zastaralý, portfolio hrozeb se výrazně změnilo. Po této modernizaci vozidlo opět získá špičkové technologie a CV90 zůstane jedním z nejlepších bojových vozidel pěchoty na bojišti. Jedná se o jedinou doživotní MLU pro CV90. Nyní přijatá digitální architektura umožňuje jeho neustálou aktualizaci. Bude tedy docházet k modifikacím. V druhé polovině tohoto desetiletí je plánován také program Foxtrot,“ uvedli ve společném komentáři šéf projektu Joost Vernooij a šéf testování Friso Mous.


FOXTROT

FOXTROT

FOXTROT stojí za pozornost. Jde o přírůstkový a postupný program digitalizace nizozemských pozemních sil umožňující přechod k informačnímu řízení operací – Nizozemci používají zkratku IGO (InformatieGestuurd Optreden). CV9035NL MLU bude první vozidlo připravené pro IGO.

Smyslem programu FOXTROT je digitalizovat systémy velení, řízení, komunikace, počítačů a zpravodajství C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) nizozemských pozemních jednotek.

Z hlediska hardwaru půjde zejména o instalaci moderních digitálních rádií umožňující bezpečný a robustní přenos dat na velkou vzdálenost mezi jednotkami. Vše pod správou nového systému řízení boje BMS (Battle Management Systems).


Výcvik 43. brigády

Z hlediska praktického přínosu IGO umožní zejména sdílení informací o cílech mezi vlastními jednotkami, společné utváření situačního povědomí a společné chápaní bojové scény na podkladě digitální pohyblivé mapy s názornou infografikou. To vše pomůže najít odpověď na tu nejzákladnější otázku každého vojáka na bojišti – kde je nepřítel? Případně kde jsem, kam jdu a co je mým úkolem?

Digitalizací projde vždy uceleně celá jednotka (tedy nikoliv typ vozidla) – nejdříve 43. brigáda. FOXTROT je úzce koordinován s obdobnou německou iniciativou D-LBO (Digitalisierung – Landbasierte Operationen). Program digitálního propojení německých a nizozemských pozemních sil nese označení TEN (Tactical Edge Networking). Zahrnuje mimo jiné společný nákup shodného vybavení a sladění systémů. Cílem je dosáhnout plné digitální interoperability mezi oběma pozemními silami.

První fáze TEN se zaměřuje na definici a zavedení jednotné rádiové základny. V dalších fázích mají být postupně a efektivně integrovány inovativní technologie – miniaturizované hardwarové komponenty, senzory a aplikace v oblasti umělé inteligence, jakož i automatizace, autonomie a robotiky. Celkem TEN pojme 25 000 vozidel a 155 000 vojáků nizozemských a německých pozemních sil.

Pokud bude projekt úspěšně dokončen a obě armády se do roku 2030 plně propojí, bude mít TEN v Evropě a v NATO bezprecedentní význam. Pokud mají evropské pozemní jednotky z různých států bojovat vedle sebe, společná digitalizace C4I je naprosto nezbytná. Velení „hlasovými příkazy“ mezi armádami různých států, národností a kultur nebude v reálných bojových podmínkách moc dobře fungovat.


Hlavní podsystémy CV9035NL MLU; větší foto / Ministerie van Defensie

CV9035NL MLU

Obecně je MLU u CV90 zaměřen na „jízdu“ a „střelbu“. Jeho nová digitální architektura je ale připravena na neustálou a průběžnou modernizací C4I v rámci programu FOXTROT / TEN. Nový CV90 je také v souladu s normou NATO Generic Vehicle Architecture (NGVA), takže lze snadno přidávat další různé systémy a senzory.

Největší změnou CV9035NL MLU je použití nové věže D-Series – stejná věž je použitá u nového CV90 MkIV pro armády České a Slovenské republiky.

V nové věži byl automatický kanon ráže 35 milimetrů Bushmaster III otočen o 90 stupňů a posunut o 50 centimetrů dopředu. Díky tomu má velitel a střelec mnohem více místa a vzájemný oční kontakt. Výrazně se zlepšil přístup posádky ke kanonu (řešení závad). Navíc kulomet FN MAG byl přemístěn z vnitřku věže do závěsu mimo věž. V prostoru osádky končí méně prachových plynů, což dále zvyšuje komfort osádky.

Klíčovou novinkou je instalace protitankového raketového kompletu – ten obsahuje výklopnou raketnici pro dvě protitankové řízené střely (PTŘS) Spike. Kromě toho 90 vozidel (což je dáno rozpočtem MLU) získá izraelský aktivní systém ochrany Iron Fist. CV9035NL je prvním operačním vozidlem NATO s tímto systémem. Další budou CV90 české a slovenské armády.

Velitel má nově k ruce plně otočnou opto-elektronickou hlavici COPAS (Commander Open Architecture Panoramic Sight) od izraelské Elbit Systems. COPAS má denní a termovizní kanál, plus laserový dálkoměr. Hlavice je umístěná na výsuvném stožáru, který lze zvednout o půl metru pro lepší 360° výhled kolem vozidla.


Ocelový korpus nové věže D-Series; větší foto / Ministerie van Defensie

Seržant Major Hiemstr, velitel CV90 ve 43. brigádě, a člen týmu programu MLU, uvedl: „Je opravdu neuvěřitelné, jak dobrá je viditelnost s novým zaměřovacím zařízením. Tady v Havelte se samozřejmě díváme na les, ale ve Švédsku jsem viděl tři kilometry přes vodu.“ Co přesně měl na mysli, není jasné. Spekulace: Pomocí termovize COPAS lze na tři kilometry identifikovat cíl o velikosti vozidla a spolehlivě tak rozhodnout, zda se jedna o vlastní nebo cizí vozidlo.

Změn doznal také podvozek. Přibyly různé situační a couvací kamery. Aby se kompenzoval nárůst hmotnosti, byly ocelové pásy vyměněny za pryžové (úspora 1000 kilogramů). Pryžové pásy také sníží hlučnost uvnitř vozidla (o 10 dB méně) vibrace (o 65 % méně) a oscilace při jízdě, což oddálí únavu posádky a prodlouží životnost citlivých systémů vozidla, jako jsou senzory, elektronika nebo PTŘS.

Klíčové pro české čtenáře je následující – pokud vyměníte kanon ráže 35 mm za kanon ráže 30 mm a domyslíte si českou kamufláž, díváte se právě na budoucí české BVP CV90. Slovenským čtenářům Armádních novin si stačí domyslet jen slovenskou kamufláž. Pochopitelně české a slovenské CV90 dostanou nově vyrobený, a zřejmě upravený, podvozek.

České ministerstvo obrany v letošním roce objednalo 246, a slovenské v prosinci minulého roku 152 CV90. Čeští a slovenští vojáci dostanou první CV90 v roce 2025. Vojskové zkoušky českých CV90 začnou na začátku roku 2026. Tato dlouhá dodací doba má zřejmě spojitost právě s modernizací nizozemských CV90 a vytíženosti továrny Örnsköldsvik. 

Pro CV90 se rýsují i další úspěchy. Vzhledem k úzké brazilsko-švédské spolupráci nadějně vypadá i potenciální dodávka 78 CV90 pro brazilskou armádu. A nakonec Ukrajina oznámila plán pořídit až 1000 CV90. V této věci již Ukrajina podepsala dohodu o spolupráci s Českou a Slovenskou republikou.

Zdroj: ARMEX, defensie.nl

Nahlásit chybu v článku


Související články

Nizozemsko dokončilo dodávky bojových vozidel CV90 do Estonska

Estonsko již převzalo všech 44 objednaných ex-nizozemských bojových vozidel pěchoty (BVP) CV9035NL a ...

Bojová vozidla CV90 MkIV pro slovenskou armádu

Slovensko nakoupí švédská bojová vozidla pěchoty (BVP) CV9035 MkIV s 35mm kanónem od firmy BAE ...

Česká republika kupuje víceúčelové stíhačky F-35A Lightning II a bojová vozidla CV90

Česká vláda pověřila k jednání ministryni obrany Janu Černochovou ve věci nákupu amerických ...

Nová generace švédských bojových vozidel pěchoty CV90

Generálmajor Karl Engelbrektson, velitel švédských pozemních sil, na konferenci IAV (International ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • pole pole
  17:26 27.02.2024

  Dánsko kupuje pre Ukrajinu 35ks nových CV9035NL v modernizovanej ...Zobrazit celý příspěvek

  Dánsko kupuje pre Ukrajinu 35ks nových CV9035NL v modernizovanej verzii.
  https://www.forbes.com/sites/d... Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  13:33 22.08.2023

  Můžeme jen doufat, že se v ČR nezačne šetřit a na BVP dostaneme co nejvíce nejnovějších technologií. Nedokážu si představit, že by někdo někoho poslal do války bez APS na takovém ...Zobrazit celý příspěvek

  Můžeme jen doufat, že se v ČR nezačne šetřit a na BVP dostaneme co nejvíce nejnovějších technologií. Nedokážu si představit, že by někdo někoho poslal do války bez APS na takovém vozidle.Skrýt celý příspěvek

 • Alfons
  12:22 22.08.2023

  Ta modernizace MLU nereflektuje vůbec zkušenosti z konfliktu na Ukrajině.

  Ta modernizace MLU nereflektuje vůbec zkušenosti z konfliktu na Ukrajině.

  • JVit
   12:29 22.08.2023

   Proc si to radeji poradne neprectete.
   Hned z kraje tam je uvedeno ze smlouva na MLU byla podepsana zacatkem roku 2021. Takze nevim o jakych zkusenostech z Ukrajiny mluvite.

   Proc si to radeji poradne neprectete.
   Hned z kraje tam je uvedeno ze smlouva na MLU byla podepsana zacatkem roku 2021. Takze nevim o jakych zkusenostech z Ukrajiny mluvite.

   • Alfons
    12:32 22.08.2023

    No právě - jaký má smysl modernizovat bez toho aniž bychom do modernizace vnesli nejnovější zkušenosti a dostupné možnosti. Miny, drony

    No právě - jaký má smysl modernizovat bez toho aniž bychom do modernizace vnesli nejnovější zkušenosti a dostupné možnosti. Miny, drony

    • CerVus
     12:47 22.08.2023

     Takže co měli udělat? Odpískat modernizaci, několik měsíců sbírat informace o průběhu z pohledu NATO atypické války na Ukrajině, zadat další tendr a za pár let to rozjet na novo?

     Takže co měli udělat? Odpískat modernizaci, několik měsíců sbírat informace o průběhu z pohledu NATO atypické války na Ukrajině, zadat další tendr a za pár let to rozjet na novo?

     • Alfons
      13:04 22.08.2023

      Jo, přesně to měli udělat. Jedná se o stovky mil EUR. A v čem je pro NATO atypický? Právě kvůli tomuto druhu konfliktu bylo NATO vytvořeno

      Jo, přesně to měli udělat. Jedná se o stovky mil EUR. A v čem je pro NATO atypický? Právě kvůli tomuto druhu konfliktu bylo NATO vytvořeno

     • CerVus
      13:08 22.08.2023

      Taktika NATO spočívá v zajištění vzdušné nadvlády a totální kontrolu nad bojištěm. To je něco o čem se může Ukrajině jenom snít, takže se vrálili k taktice ze 2 světové. ...Zobrazit celý příspěvek

      Taktika NATO spočívá v zajištění vzdušné nadvlády a totální kontrolu nad bojištěm.
      To je něco o čem se může Ukrajině jenom snít, takže se vrálili k taktice ze 2 světové. Dělostřelectvo a pomalé, krvavé zajišťování opěrných bodů nepřítele pěchotou.
      Ano zkušenosti s drony by se do budoucna měly promítnout, ale do teď se pomalu neví co je a co není v případě těžké techniky účinné.Skrýt celý příspěvek

    • Poly
     11:33 23.08.2023

     Protiminovou ochranu majií. Řešení proti různým minám s top attack nemají, ale takové se dá vymyslet a implementovat. Navíc pokud máme něco reflektovat, tak je to fakt, že tyto ...Zobrazit celý příspěvek

     Protiminovou ochranu majií. Řešení proti různým minám s top attack nemají, ale takové se dá vymyslet a implementovat. Navíc pokud máme něco reflektovat, tak je to fakt, že tyto speciální miny se na UA nepoužívají téměř vůbec. Jsou drahé, velké, musí se ručně dlouho "instalovat".
     Jinak CV9035NL MLU je upgrade. Je nesmysl to prošpikovat neozkoušenou a nedozrálou technikou. Odkládat to nemá smysl, protože pak nebudou mít nic. Lehce pak nainstalují další ochranu.

     Jinak zásadní ztráty způsobily na UA jiné zbraně než drony. Ono se na to hezky kouká na videu, protože si to natáčí operátor. Nicméně nejzabijáčtější dělostřelectvo případně různé ruční PTŘS takové hezky koukatelné videa k dispozici mívají výjimečně.

     Bard mi spočítal ztráty na Oryxu a udělal nějaké vyhodnocení v %

     "Podle Skupiny Oryx jsou protitankové řízené střely (PTŘS) zodpovědné za 45 % ztrát bojových vozidel na Ukrajině. Dělostřelectvo je zodpovědné za 25 % ztrát, letectvo za 15 %, miny a IED za 15 % a sebevražedné drony za přibližně 5 % všech ztrát."

     Nevíc důležitý je fakt, že nesmíme připustit, aby jsme vůbec kdy dospěli do stavu, že budeme jezdit s tanky z doby ledové a čekat, kdo nám pošle pár kusu moderní techniky případně hromadu starých sraček. UA stojí proti silnějšímu nepříteli, má málo moderních zbraní, nemá moderní letectvo a jelikož má moře, tak nemá ani námořnictvo. Mít jednu jedinou západní ponorku, tak ivani zalezou s námořnictvem za Most a nevytáhnou paty.
     Kdyby byli moderně vybaveni už v roce 2014, tak k válce asi nedojde. Takhle museli přistoupit často téměř na partyzánský způsob boje.Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     08:35 26.08.2023

     To jako není možné že aktuální průběh bojů odhadli poměrně přesně na to aby nemuseli měnit specifikaci této modernizace? Dost možná že bude dostačující nový motor, i APS nejspíš ...Zobrazit celý příspěvek

     To jako není možné že aktuální průběh bojů odhadli poměrně přesně na to aby nemuseli měnit specifikaci této modernizace?
     Dost možná že bude dostačující nový motor, i APS nejspíš pořád bude aktuální, čidla se tam už předtím snažili dostat ta nejlepší co jsou k mání...?
     A co jiné stroje, má cenu dál vyrábět Armatu, Su-57, S-500 když neobsahují nejnovější zkušenosti z Ukrajiny? Není to pak plýtvání?Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   12:41 22.08.2023

   A ty jsou jaké?

   A ty jsou jaké?

  • flanker.jirka
   13:40 22.08.2023

   Vozidlo je po MLU vybavené špičkově. A jak jste si mohl přečíst, počítá se možností integrace dalších systémů. Právě druh a možnosti takových dalších systémů pak budou posuzovány z ...Zobrazit celý příspěvek

   Vozidlo je po MLU vybavené špičkově. A jak jste si mohl přečíst, počítá se možností integrace dalších systémů. Právě druh a možnosti takových dalších systémů pak budou posuzovány z toho co na Ukrajině aktuálně probíhá.
   Naopak, myslím si, že se jasně ukazuje rozdíl při používání CV 90 a Bradley na místo BMP 1 a BMP 2. Po zásahu většinou osádky odejdou po svých a nezemřou. Už to ukazuje, že tato konstrukce je zdařilá.Skrýt celý příspěvek

   • Jirosi
    14:12 22.08.2023

    Což, ale vede k potřebě podstatně více vozidel, něž je tabulkový stav jednotek na stejné úrovni. Nikoliv po kanibalizaci, a bez modernizace.

    Což, ale vede k potřebě podstatně více vozidel, něž je tabulkový stav jednotek na stejné úrovni. Nikoliv po kanibalizaci, a bez modernizace.

    • flanker.jirka
     16:49 22.08.2023

     Snad toto bude jednou z věcí se zpětnou vazbou pro pořizovanou technku. Vidíme, že oprava nebo náhrada poškozené techniky a s rostoucím počtem systémů a podsystémů v technice tyto ...Zobrazit celý příspěvek

     Snad toto bude jednou z věcí se zpětnou vazbou pro pořizovanou technku. Vidíme, že oprava nebo náhrada poškozené techniky a s rostoucím počtem systémů a podsystémů v technice tyto termíny exponenciálně narůstají. Nové CV 90 v požadované konfiguraci znamená mít k dispozici velký počet výrobců ve více zemích světa, kteří své věci musí být schopni včas vyrobit.
     Co teprve speciální technika jako jsou radiolokátory, v případě ztráty pokročilých radarů jako jsou Arthur nebo ELM 2084 je jejich opětovné doplnění do stavu armády otázkou let.Skrýt celý příspěvek

 • jj284b
  10:55 22.08.2023

  viac by ma zaujimalo do akej raze pojde Ukrajina.. maju bojove skusenosti s 25mm, 30mm a uz aj 40mm...

  viac by ma zaujimalo do akej raze pojde Ukrajina.. maju bojove skusenosti s 25mm, 30mm a uz aj 40mm...

  • Alfons
   12:08 22.08.2023

   Mně by víc zajímalo kdo jim těch 1000 CV90 zaplatí.....

   Mně by víc zajímalo kdo jim těch 1000 CV90 zaplatí.....

   • Svätopluk
    12:22 22.08.2023

    Tak vo všeobecnosti Ukrajina potrebuje a bude porebovať veľa. Už len ufinancovať 62ks F16 bude extrém, nie to nákupy 1000ks CV90, stovky Leopardov čo požadujú, stovky Rosomakov a ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak vo všeobecnosti Ukrajina potrebuje a bude porebovať veľa. Už len ufinancovať 62ks F16 bude extrém, nie to nákupy 1000ks CV90, stovky Leopardov čo požadujú, stovky Rosomakov a Krabov, atď...Skrýt celý příspěvek

    • Alfons
     12:25 22.08.2023

     No právě a to vše nad rámec rekonstrukce infrastruktury alespoˇˇn na předválečnou úroveň, obnovení průmyslové výroby apod. .......stovky a stovky mld USD, možná, že bilion bude ...Zobrazit celý příspěvek

     No právě a to vše nad rámec rekonstrukce infrastruktury alespoˇˇn na předválečnou úroveň, obnovení průmyslové výroby apod. .......stovky a stovky mld USD, možná, že bilion bude málo..... a do toho tisíc CV-90....hmmmSkrýt celý příspěvek

    • AR10
     15:45 22.08.2023

     To je samozrejme pravda. Na druhej strane môžeme sa baviť o tom čo je funkciou štátu, ale naozaj nikto (možno s výnimkou najtvrdších libertariánov) nespochybní, že ochrana územia ...Zobrazit celý příspěvek

     To je samozrejme pravda. Na druhej strane môžeme sa baviť o tom čo je funkciou štátu, ale naozaj nikto (možno s výnimkou najtvrdších libertariánov) nespochybní, že ochrana územia je tou najzákladnejšou z nich. Takže je možné, že ukrajinská vláda povie národu, že vzhľadom k našim sprostým susedom dáme teraz na armádu a škôlka / nemocnica / cesta opravená najbližších N rokov nebude. Život na Ukrajine bude po vojne ťažký o tom nie je sporu.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:16 22.08.2023

      Jenom bych připomněl,že škody na energetické infrastruktuře včetně přenosové soustavy činí téměř 40 miliard hřiven. Z tohoto objemu je opraveno 1,6%. Nevím kde chtějí neustále ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenom bych připomněl,že škody na energetické infrastruktuře včetně přenosové soustavy činí téměř 40 miliard hřiven.
      Z tohoto objemu je opraveno 1,6%.
      Nevím kde chtějí neustále získávat další finance.I podpora ze zahraničí má své limity.Skrýt celý příspěvek

     • Badysak
      01:37 23.08.2023

      40 miliard hřiven je 24 miliard korun to jsem čekal větší škody.

      40 miliard hřiven je 24 miliard korun to jsem čekal větší škody.

     • Tesil
      18:56 23.08.2023

      Ukrajině bude letos chybět na příjmové stránce asi 819 miliard korun.Z toho pohledu jde skutečně o pakatel,jenže je třeba věc vidět v kontextu.Oni ty prachy prostě mít nebudou,ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Ukrajině bude letos chybět na příjmové stránce asi 819 miliard korun.Z toho pohledu jde skutečně o pakatel,jenže je třeba věc vidět v kontextu.Oni ty prachy prostě mít nebudou,ale jistě buďme velkorysý,nakonec to někdo zatáhne.Skrýt celý příspěvek

   • Poly
    12:50 22.08.2023

    Nemusí to být platba. Například mít pod kontrolou přístav t v Černém moři se nedá ani vyčíslit. Západ si brousí zuby na podíly v podnicích, těžební práva atd. Taková pomoc nebude ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemusí to být platba. Například mít pod kontrolou přístav t v Černém moři se nedá ani vyčíslit. Západ si brousí zuby na podíly v podnicích, těžební práva atd. Taková pomoc nebude nikdy úplně zdarma.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     13:32 22.08.2023

     O tyto investice do ukrajiny se snažil okolní svět už 30 let. A kam jsme se dostali? Většina investic přišla vniveč nebo byla přímo rozkradena ukrajinskými elitami, které se na ...Zobrazit celý příspěvek

     O tyto investice do ukrajiny se snažil okolní svět už 30 let. A kam jsme se dostali? Většina investic přišla vniveč nebo byla přímo rozkradena ukrajinskými elitami, které se na vládě Ukrajiny v posledních 30 letech podílely.
     Změnil se pouze vydírací potenciál Ukrajiny vůči západu.Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      13:53 22.08.2023

      30.let tu byla RF snažící se o rozklad Ua. To prostě nejde ignorovat.
      V roce 2013 měli podepsat dohodu k Eu. Od té doby uz to bude "10.let", to je třeba 30% vašeho času.

      30.let tu byla RF snažící se o rozklad Ua. To prostě nejde ignorovat.
      V roce 2013 měli podepsat dohodu k Eu. Od té doby uz to bude "10.let", to je třeba 30% vašeho času.

     • flanker.jirka
      16:58 22.08.2023

      Jirosi Pardon, zapomněl jsem na to, že za vše špatné na Ukrajině mohou rusové. Ale máte v tom nepořádek, první zmínky o nárocích na ukrajinu co by sféru vlivu v okolí ruska pronesl ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Pardon, zapomněl jsem na to, že za vše špatné na Ukrajině mohou rusové. Ale máte v tom nepořádek, první zmínky o nárocích na ukrajinu co by sféru vlivu v okolí ruska pronesl až Putin v roce 2007.
      Měli by jste se takovým náhledem na věc probrat, nebo se po válce nebudete stačit divit co ukrajinci dokážou. Oligarchie převlečená za demokraturu je tam stále, jen to v době války jde stranou. Neustále se tam perou mezi sebou podnikatelé a jimi placení poslanci. Stále nelze přehlížet ani to, že zatímco lid krvácí, jejich vrchnost má peníze v daňových rájích ve stejných bankách jako rusáci.
      Těch 30 let svobody totálně probendili. Místo investičních pobídek pro zahraniční kapitál probíhal celou dobu exodus za prací do zahraničí a kvetla korupce naprosto ve všem. Když chce člověk k černému moři, tak za celou dobu žádná cestovka nenabízela nic na Ukrajinu, protože tam nic pořádného pro turisty u moře nevyrostlo. Když chcetedo Karpat na lyžovačku, tak musíte do Bulharska nebo Rumunska, přestože jihozápad Ukrajiny má ideální sněhové podmínky. Jedinou turistickou atrakcí je tak místo lidského selhání v Pripjati. To je na skoro 40 milionovou zemi hodně málo.
      Co si myslíte, že bude následovat při pokusech o vstup do EU v případě zemědělství? Vážně si myslíte, že zbytek EU si na trh pustí jejich produkty ve velkém? To němci a francouzi nedopustí. Nastaví jim takové podmínky a kvóty, že se nebudou stačit divit.
      Stále také platí, že si dělíme medvěda, který běhá po lese a naslibujeme ukrajincům cokoliv, jen aby s rusem dál bojovali.
      https://www.idnes.cz/zpravy/za... Skrýt celý příspěvek

     • Jirosi
      20:13 22.08.2023

      flanker.jirka: U nás nikdo nevyvijel takovy tlak, a přesto korupce/klientelusmus jen kvete. Asi si naivně myslite, že ty rezorty v chranenych zonach narodnich parku vyrostly bez ...Zobrazit celý příspěvek

      flanker.jirka: U nás nikdo nevyvijel takovy tlak, a přesto korupce/klientelusmus jen kvete.

      Asi si naivně myslite, že ty rezorty v chranenych zonach narodnich parku vyrostly bez korupce.

      30.let svobody.. z toho 10.let valky.
      Předtim boje o moc, nikoliv z oligarchy. Ale právě o tom, zda patřit na zapad, nebo zpet do RF.
      Jak by to tady vypadalo, kdyby tady zase par let vladly komunisti, nebo spd.

      1. faktor kam investovat je zda je bezpečná země. UA nebyla.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      09:36 23.08.2023

      Jirosi Příležitost dělá zloděje, jde o nastavení právního systému a vymáhání práva, aby se tomu zamezilo. Je naivní si myslet, že korupce u nás nebují. Co jiného byl případ Dalík ...Zobrazit celý příspěvek

      Jirosi
      Příležitost dělá zloděje, jde o nastavení právního systému a vymáhání práva, aby se tomu zamezilo. Je naivní si myslet, že korupce u nás nebují. Co jiného byl případ Dalík (Topolánek) a Pandury. Zatím se v ČR podařilo téměř vymýtit korupci na nižších úrovní, na větší ryby se musí vařit voda v kotli déle a vyrobit pořádná rybářská síť. Také jde o to, že zkorumpovaný systém se změnám brání. Proto tady Pravda vítězí, ale nikdy definitivně nezvítězí.
      Stačí se podívat na "podnikání" jedné soukromé advokátní kanceláře zmíněné v dnešním článku o brněnské primátorce. V tomto případě si jedna advokátní kancelář úkolovaná a placená svými klienty osedlala brněnskou ODS. (v tom článku jde pouze zdánlivě o osobu primátorky)
      https://www.seznamzpravy.cz/cl... Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      14:22 23.08.2023

      flanker.jirka
      Důkazy nula a bez šance na obvinění. Takže to hodíme kámošům na SZ. Ceklem hnus.

      flanker.jirka
      Důkazy nula a bez šance na obvinění. Takže to hodíme kámošům na SZ. Ceklem hnus.

     • flanker.jirka
      16:36 23.08.2023

      Scotty Stačí trochu chtít ať doloží mocipáni z celého světa, kde přišly k penězům v daňových rájích. Podívejte se třeba na pandora papers, kolik vlastenců z ČR a odjinud tam ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Stačí trochu chtít ať doloží mocipáni z celého světa, kde přišly k penězům v daňových rájích.
      Podívejte se třeba na pandora papers, kolik vlastenců z ČR a odjinud tam existuje. Že mají potřebu ulévat peníze mimo svůj stát na pochybné offshore účty. V těch byl i Zelenskyj nebo Kolomojsky a od nás Babiš.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:06 23.08.2023

      Já se dívám na článek o půdě v Brně, který je píčovina od začátku do konce.

      Já se dívám na článek o půdě v Brně, který je píčovina od začátku do konce.

  • Jirosi
   14:17 22.08.2023

   Ua půjde do raže pro jakou bude mit zajišteny dodavky munice.

   Ua půjde do raže pro jakou bude mit zajišteny dodavky munice.

Načítám diskuzi...