Nová kamufláž MAD21 pro české vojáky

Nová kamufláž MAD21 pro české vojáky
Zleva: vz.95 lesní, vz.95 pouštní, MAD21, Multicam / Archiv AČR (Zvětšit)

Posledních pět let se hned několikrát diskutovala veřejně i mezi odborníky nutnost nové kamufláže. Nejen proto, že česká armáda slouží v jednom a tom samém maskovacím potisku už čtvrt století a jiné členské státy Aliance se stihly převléknout hned několikrát. Změna designu a barev je nutná především kvůli změně prostředí našeho současného a budoucího bojiště. České armáda má svůj „potisk lesní“, tedy vzor maskáčů 95, už dlouho, protože je kvalitní a pokusy jej vyměnit nenaplnily očekávání, hlavně krycí požadavky. Teď se jej ale snaží překonat projekt MAD21, tedy „Maskovací design vzor 2021“, který splnil všechny požadavky na moderní a hlavně funkční kamufláž.

Šťastná náhoda a jedna odborná hádka

„Projekt MAD21 vznikl náhodou na pravidelném zasedání stálého integrovaného pracovního týmu (SIPT 2) u Centra zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně,“ komentuje začátky spolupráce plukovník gšt. Ladislav Bujárek, šéf projektu MAD21 a předseda uživatelských zkoušek v jednom. „Dostala se mi do ruky kniha ‚Kamufláž: Kapitoly z dějin designu pozemního a  námořního maskování‘ akademického sochaře Tomáše Chorého, Art.D. Jednalo se o kapitolu MultiCam a jeho deriváty, kde autor porovnává kamuflážní vzory používané americkou armádou od roku 2010 a varianty maskovacích vzorů založených na technologii MultiCam. Jedná se o  OEF-OP (Multicam), OCP (Scorpion W2), Britský MTP a  Australský AMC. V  podstatě šlo o  spor mezi dvěma členy týmu, kteří se podíleli na přípravě projektu NOMAD II, což byl nástupce projektu NOMAD I. Předmětem sporu byla samotná barva, respektive možnost mít barvu pod patentem,“ vysvětluje plukovník Bujárek.


 Zleva: MAD21, vz.95 lesní, vz.95 pouštní, Multicam / Archiv AČR; větší foto / Archiv AČR

Maskáč je umění

Spor nakonec rozhodl samotný autor knihy. Brněnský tým nakonec pana Chorého oslovil. Grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého se ukázal být dlouholetým vojenským fandou a jako „rozhodčí“ sporu vysvětlil vojákům určité parametry barev. „Slovo dalo slovo a pan Chorý připravil pro náš tým možný návrh budoucího potisku. Trvalo mu to neuvěřitelných čtrnáct dnů,“ vypráví Bujárek. „Od dětství mě bavila armáda, sestavoval jsem si letecké modely a na nich mě právě bavila nejvíc jejich kamufláž,“ vysvětluje své nadšení pro maskáč odborný asistent a vedoucí ateliéru grafického designu na Katedře výtvarné výchovy UP. Od své alma mater dostal na knihu grant. „Spojení výtvarného umění a kamufláženení nic neobvyklého. Každá kamufláž má svou logiku. Za jejího otce bývá označován americký malíř a přírodovědec Abbott Thayer. Navrhl například„neviditelnou“ kamufláž na lodě, experimentoval i s maskovacími oděvy. Známý německý malíř Paul Kleev průběhu 1. světové války maskoval letadla.“ vysvětluje své nadšení pan Chorý.

Zadání bylo jednoduché

Zadáním byl víceúčelový potisk, který by zachoval tradice současného maskovacího vzoru AČR lesní (vz. 95), který je skvělý do lesa. Bohužel ale, pokud je krajina více „komplikovaná“, maskáč začíná ztrácet svou krycí schopnost. Nemluvě vůbec o  městské zástavbě. „Tedy modifikovat stávající vzor AČR lesní za použití barev vycházejících z maskovacích potisků na bázi MultiCam a  upravit ho pro různá předpokládaná prostředí tak, abychom do budoucna používali pouze jeden potisk na místo dvou. Tedy lesního a  pouštního,“ vysvětluje požadavky podplukovnice Helena Jarešová, náčelnice výstrojní služby AČR. Tedy vedle potřeby přizpůsobit se novému prostředí bylo také zadání odstranit nutné převlékání v případě změny prostředí bojiště, například z lesního do rurálního.

Samotná tvorba návrhu měla několik etap

 MAD21 není prvním takovým projektem. Prvním projektem vývoje nového víceúčelového vzoru NOMAD I (Nový MAskovací Design I) byl v  letech 2015–2017 pověřen Vojenský výzkumný ústav Brno. Specifikaci projektu tehdy zadávala sekce rozvoje sil MO. Projekt ale nakonec jen potvrdil kvality současného vzoru 95 a  navrhovaný výstup nesplňoval požadavky, které byly zadané. Nový úkol náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty zněl jasně – „znovu a  lépe.“ Představovaný výsledný produkt se totiž dost lišil od požadovaného výstupu. Generál Opata chtěl, aby na projektu participovali vedle odborných specialistů také sami vojáci, kteří maskáče budou používat. Chtěl ještě více propojit jejich znalosti a praktické zkušeností nabyté ze zahraničních operací. Projekt dostal jednoduchý název NOMAD II a gestorem se stala tentokrát sekce logistiky MO. Specifikaci projektu obraného výzkumu tedy začali připravovat samotní uživatelé, členové týmu SIPT 2. Tam také došlo k onomu sporu mezi dvěma členy a vzniku úspěšného projektu MAD21. Po vlastní prezentaci návrhu maskování autorem byl v měsíci dubnu 2021 projekt BDU představen náčelníkovi Generálního štábu AČR se žádostí o povolení projektu, který by se realizoval pod záštitou Univerzity obrany. Poté, co souhlasila i  rektorka univerzity, se projekt rozjel. Zatímco si armáda, prostřednictví sekce logistiky definovala svou specifikaci, univerzita řeší management projektu. Vyřešila ochranu duševního vlastnictví pana Chorého, který jej převedl na armádu. Projekt je složen ze dvou částí – potisku, tedy MAD21, a  dále střihu a  materiálu. V  listopadu  2021 byl resortu obrany schválen a  zapsán tento návrh maskování jako evropský průmyslový vzor. Celou schvalovací proceduru zabezpečila brněnská univerzita.

Tým je výběrem specialistů

Na projektu se podílelo hned několik složek. Celkem dvacet lidí, od vojáků a občanských zaměstnanců, kteří se přímo věnují výstroji, až po její uživatele. Dalších čtyřicet vojáků BDU testuje a ještě chvíli testovat bude. Na projektu stále spolupracují také zmíněné univerzity obrany a Palackého a další členové integrovaného pracovního týmu. Vedle plukovníka Bujárka a podplukovnice Jarešové je to především Ludmila Sedláková, která nese s  autorem návrhu hlavní tíhu projektu. Odpovídá totiž za konstrukční a materiálové řešení nových maskáčů. Administraci projektu zase zabezpečovala podplukovnice Jarešová s  plukovníkem Danielem Synkem, zástupcem šéfa sekce logistiky. Neméně důležitým je v  týmu nadporučík V. D. z  22. základny vrtulníkového letectva. Ten do týmu přivedl i designéra Tomáše Chorého a byl vytrvalým oponentem argumentů.

A co bude dál

 V  současné době Univerzita obrany pracuje na vyhodnocení univerzálnosti MAD21 exaktním popsáním a v rámci projektu připravuje ve spolupráci s  Technickou univerzitou v  Liberci novou metodiku měření barev a  spektrálních reflektancí. Do projektu je samozřejmě přizván i Vojenský výzkumný ústav Brno, který má statut národního garanta maskování, tak aby se celý proces uzavřel vydáním nového Českého obranného standardu. Celkově se tento projekt chce vyvarovat chyb, které nastaly u projektu NOMAD I, jehož výstup nebyl takový, jaká byla očekávání. Chyby, které jsme již udělali, nechceme opakovat. Největší důraz je v současné době položen na kolegy z  katedry munice  – K  201, jejichž hlavním úkolem je exaktní popsání univerzálnosti. Leaderem v této oblasti je pan docent Baláž. MAD21 není jediný projekt armády a  Univerzity obrany. Další projekt, který sekce logistiky připravuje, je standardizace balistické ochrany jednotlivce. Tento a další projekty vycházejí z již schváleného plánu inovace výstroje, a to včetně úpravy jmenovek, hodností a  národních znaků a symbolů ve spolupráci s VHÚ Praha. Samotný plán inovace je postaven na prioritizaci dle zadání náčelníka Generálního štábu, kdy hlavním motorem je nastavení systému výstroje vojáka v  poli a  tomu je celý projekt SIPT 2 podřízen. Cílem je být legislativním vlastníkem návrhů konstrukčních řešení nově vyvíjených součástek, mít volný přístup k  novému potisku i barvám a zároveň s vytvořením etalonů pro Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO mít podloženu následnou kontrolu kvality. Jde o to, aby know-how, které je vloženo do různých projektů, zůstalo v rukou resortu MO a mohlo se na něm stavět i do budoucna. Projekt BDU MAD21, tedy maskáče v novém střihu a potisku, bude předložen generálu Opatovi v květnu tohoto roku

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Nový český maskovací vzor MIMIK®

Současné maskovací vzory používá armáda České republiky s drobnými úpravami již od roku 1995. Řada ...

NÁZOR: Proč potřebuje Armáda ČR nový multi-maskáč?

V nedávné době se nejen na stránkách Armádních novin rozhořela vášnivá debata o podobě nového ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Martin N.
  18:39 21.04.2022

  Za mě je krásný. A moc se mi líbí, že vz. 95, který byl svým způsobem nadčasový, se zanechal v tomto novém vzoru, to mi udělalo velikou radost.

  Za mě je krásný. A moc se mi líbí, že vz. 95, který byl svým způsobem nadčasový, se zanechal v tomto novém vzoru, to mi udělalo velikou radost.

 • Danik
  01:04 01.03.2022

  Nevypadá to špatně

  https://business.facebook.com/...

  Nevypadá to špatně

  https://business.facebook.com/...

  • Danik
   01:05 01.03.2022

   Snad to naši hoši dostanou co nejdříve včetně nových uniforem. Teď je ideální doba dát naši armádu do pořádku.

   Snad to naši hoši dostanou co nejdříve včetně nových uniforem. Teď je ideální doba dát naši armádu do pořádku.

  • Danik
   14:56 01.03.2022

   A takovouhle barevnost by to správně mělo mít.

   A takovouhle barevnost by to správně mělo mít.

  • Rase
   17:28 01.03.2022

   Tak to je velká paráda, konečně jsou odstíny smysluplné.

   Tak to je velká paráda, konečně jsou odstíny smysluplné.

   • Danik
    18:08 01.03.2022

    Přijde mi, že tohle je věrná reprezentace toho co jsme viděli při návštěvě ministryně na UNOBu.

    Přijde mi, že tohle je věrná reprezentace toho co jsme viděli při návštěvě ministryně na UNOBu.

  • HEKTOR
   20:48 01.03.2022

   odtiene +/- multicam... vzor "fľakov" +/- zhodný so vz.85/92/95 celkovo mi to príde ako "český" multicam... dobre to vyzerá... bude to drahé všetko prekamuflovať- nosiče ...Zobrazit celý příspěvek

   odtiene +/- multicam...
   vzor "fľakov" +/- zhodný so vz.85/92/95
   celkovo mi to príde ako "český" multicam...
   dobre to vyzerá...
   bude to drahé všetko prekamuflovať- nosiče plátov,chest rigy,batohy,sumky,atď.....Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    22:19 01.03.2022

    Tak on to má být lehce tmavší český multicam. Myslím, že to co je tak se nechá a překamuflovávat se bude až se bude obměňovat dané vybavení. Díky tvaru vzorů to tolik do očí být ...Zobrazit celý příspěvek

    Tak on to má být lehce tmavší český multicam. Myslím, že to co je tak se nechá a překamuflovávat se bude až se bude obměňovat dané vybavení. Díky tvaru vzorů to tolik do očí být nebude a už teď vojáci do misí jezdí s batohy a balistickými vestami ve vz.95 lesní, takže vlastně nic moc změna dokud se nebude obměňovat výstroj.Skrýt celý příspěvek

    • HEKTOR
     21:29 02.03.2022

     Danik - ale osobne si myslím že na škodu to nebude,tá dočasná kombinácia so vz.95... z vlastnej skúsenosti viem,že nič také ako univerzálny maskovací vzor neexistuje,celkovo ak je ...Zobrazit celý příspěvek

     Danik - ale osobne si myslím že na škodu to nebude,tá dočasná kombinácia so vz.95...
     z vlastnej skúsenosti viem,že nič také ako univerzálny maskovací vzor neexistuje,celkovo ak je niečo univerzálne a má byť na všetko,tak v praxi je na dve veci...kombinácia viacero maskovacích vzorov je práve dosť efektívna...aj keď vojak zblízka možno vyzerá zvláštne keď má na sebe mix camo vzorov,ale v prostredí to je iné...Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      21:50 02.03.2022

      Souhlasím. Já jsem právě rád, že MAD21 je o něco tmavší než MC (které je do našich podmínek příliš světlé, i když mě tady za to chtěl SgtMurphy ukamenovat). Máte pravdu i s tou ...Zobrazit celý příspěvek

      Souhlasím. Já jsem právě rád, že MAD21 je o něco tmavší než MC (které je do našich podmínek příliš světlé, i když mě tady za to chtěl SgtMurphy ukamenovat). Máte pravdu i s tou kombinací vzorů, ne nadarmo tohle dělali britští vojáci s DPM a naši se vz.95 (kombinace pouštní lesní jak oblečení tak výstroj).Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      22:26 02.03.2022

      Na fotke z UNOB a aj príspevku od migiho zo 7.2.2022 o 20:21, to bola príliš tmavá tragédia. Pravda, z UNOB mohlo hrať úlohu svetlo, tam ani vz. 2007 nevyzerá ako skutočný, napriek ...Zobrazit celý příspěvek

      Na fotke z UNOB a aj príspevku od migiho zo 7.2.2022 o 20:21, to bola príliš tmavá tragédia. Pravda, z UNOB mohlo hrať úlohu svetlo, tam ani vz. 2007 nevyzerá ako skutočný, napriek tomu že pixely odpovedajú. V príspevku Migiho je to tmavé ako Multicam Tropic. Ale ak to však je naozaj vo farbách ako z tejto simulácie Camouflage Paints, tak palec hore. Fakt mám rád keď "haritage meets modernity", "multi pattern vz. 95" a presne toto som od novej kamufláže AČR čakal, bral by som všetkými desiatimi. Už sa teším až to bude von.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:14 02.03.2022

      Rozumím Murphy, ty rozdíly v tom co bylo do teď zveřejněno byly značné, i když jsem byl spokojený už předtím, tak musím říct, že tohle mě skutečně příjemně překvapilo. Myslím, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Rozumím Murphy, ty rozdíly v tom co bylo do teď zveřejněno byly značné, i když jsem byl spokojený už předtím, tak musím říct, že tohle mě skutečně příjemně překvapilo. Myslím, že tohle co teď vidíme je to jak to má vypadat, protože když se podíváte do pravého dolního rohu uvidíte copyright majitele. Ten co tohle udělal je shodou náhod i ten co vytvořil MAD21. Mám takové tušení, že pan Chorý vlastní i Camouflage Paints.Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  23:42 07.02.2022

  MAD02 :)
  https://alchetron.com/cdn/oper...
  Nedělal autor kamufláže náhodou v Bohemia Interactive?

  MAD02 :)
  https://alchetron.com/cdn/oper...
  Nedělal autor kamufláže náhodou v Bohemia Interactive?

  • Horny
   09:43 01.03.2022

   Ááá, starý dobrý Flashpoint - musím říct, že události posledního týdne mocně provokují nostalgii; nostalgii vyrazit zase jednou na Everon nebo Nogovu a poslat pár dalších bastardů ...Zobrazit celý příspěvek

   Ááá, starý dobrý Flashpoint - musím říct, že události posledního týdne mocně provokují nostalgii; nostalgii vyrazit zase jednou na Everon nebo Nogovu a poslat pár dalších bastardů do pekla...
   Zaslechl jsem, že existuje mod původních kampaní OF pro Armu III; nejvyšší čas to ověřit.

   Každopádně partyzáni v původním Flashpointu nosí nějakou (švýcarskou?/německou?) verzi Flectarnu.Skrýt celý příspěvek

  • juhelak
   17:04 07.02.2022

   No z toho článku o tom střihu a materiálech a případně dalších vystrojnich soucastkach.. Bylo by fajn kdyby dostali šanci i další české firmy ( zakázka bez nutnosti reference na ...Zobrazit celý příspěvek

   No z toho článku o tom střihu a materiálech a případně dalších vystrojnich soucastkach.. Bylo by fajn kdyby dostali šanci i další české firmy ( zakázka bez nutnosti reference na státní zakázky) napadá mě třeba tilak se svejma cepicema nebo goracema... Případně alpine pro na terma, zimní bundy nebo změnu toho strasnyho sportovního kompletuSkrýt celý příspěvek

   • tomas.kotnour
    17:44 07.02.2022

    Tilak nemá ani 100 lidí, aby takové zakázky zvládl, stejně tak Alpine pro šije spostu věcí za hranicema. Navíc stylem, kterým MO objednává, by Tilak beztak jenom nabíral a ...Zobrazit celý příspěvek

    Tilak nemá ani 100 lidí, aby takové zakázky zvládl, stejně tak Alpine pro šije spostu věcí za hranicema. Navíc stylem, kterým MO objednává, by Tilak beztak jenom nabíral a propouštěl šičky, které na trhu práce stejně nejsou.Skrýt celý příspěvek

    • juhelak
     19:09 07.02.2022

     Tak co se týče goracu a jejich dostupnosti to o moc horší být nemůže. Ale nemám vhled do těch firem.. Prostě monopol koutneho a prabosu není moc zdravý mi přijde. Ani si nejsem ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak co se týče goracu a jejich dostupnosti to o moc horší být nemůže. Ale nemám vhled do těch firem.. Prostě monopol koutneho a prabosu není moc zdravý mi přijde. Ani si nejsem jistý jestli by tyto firmy bez státních zakázek vůbec přežili.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:38 07.02.2022

      Zrovna goráče dodávajá rakuská Carinthia. Nadá se říct že by měl Koutný monopol. Maskáče dodávalo i STV. U Prabosu je to jiné, ale ti dodávají kvalitní boty i do jiný armád. Takže ...Zobrazit celý příspěvek

      Zrovna goráče dodávajá rakuská Carinthia. Nadá se říct že by měl Koutný monopol. Maskáče dodávalo i STV. U Prabosu je to jiné, ale ti dodávají kvalitní boty i do jiný armád. Takže je to jen o tom co se naspecifikuje a objedná.Skrýt celý příspěvek

  • Migi
   20:21 07.02.2022

   Dovolil jsem si vzít ten obrázek z článku a nalepit ho vedle MC pro srovnání aby každý měl představu o rozdílu. I když i to je třeba brát trochu s rezervou, na látce to může ...Zobrazit celý příspěvek

   Dovolil jsem si vzít ten obrázek z článku a nalepit ho vedle MC pro srovnání aby každý měl představu o rozdílu. I když i to je třeba brát trochu s rezervou, na látce to může vypadat trochu jinak.

   https://imgur.com/a/aF14TUG... Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    23:13 07.02.2022

    Tragédia.

    Tragédia.

 • Danik
  12:07 07.02.2022

  Murphy asi jsme začali zbytečně špatně. Podívejte já si myslím, že MC a o to více OCP (přidaná tmavě hnědá a zelená) je pro to co to je ucházející. V sušším prostředí to maskuje ...Zobrazit celý příspěvek

  Murphy asi jsme začali zbytečně špatně. Podívejte já si myslím, že MC a o to více OCP (přidaná tmavě hnědá a zelená) je pro to co to je ucházející. V sušším prostředí to maskuje velmi dobře a v tom našem jakžtakž. Zároveň, ale já osobně budu rád, když naši vojáci budou mít kamufláž, jež je v našich podmínkách bude maskovat dobře a ne jen jakžtakž. Tohle mi prostě nepřipadá úplně ok. MC není do našich podmínek vyloženě špatné, ale ty světlejší odstíny prostě způsobují tohle. Doporučuju pro všechny si to projet celé. Ano Murphy jsou tam situace kdy MC maskuje dobře, jsou tam situace kdy to jakžtakž jde, ale buďme upřímní, situace kdy "praští do očí" nebo vyvstává oproti pozadí je tam až příliš. Co se MADu týče, počkejme a uvidíme.

  https://www.spartanat.com/2018...

  https://www.spartanat.com/2018... Skrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   21:52 07.02.2022

   Už sa neviem dočkať keď ten nový vzor MAD vytiahnem niekam von, nech sa ukáže čo je to teda za zázrak ;) každopádne, z dostupných foto to má ďaleko nie len od Multicamu, ale aj od ...Zobrazit celý příspěvek

   Už sa neviem dočkať keď ten nový vzor MAD vytiahnem niekam von, nech sa ukáže čo je to teda za zázrak ;) každopádne, z dostupných foto to má ďaleko nie len od Multicamu, ale aj od ConCamo. Môj favorit je Slocam.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  11:27 07.02.2022

  jinak potenciální zavedení v roce 2024 mi přijde opět jako zbytečně dlouhá doba. Nemohl by ten fanoušek navrhnout za dalších 14dní i střih a materiál ? :-)

  jinak potenciální zavedení v roce 2024 mi přijde opět jako zbytečně dlouhá doba. Nemohl by ten fanoušek navrhnout za dalších 14dní i střih a materiál ? :-)

  • Scotty
   12:16 07.02.2022

   Ten už je dávno hotový a bude zaveden dřív než potisk.

   Ten už je dávno hotový a bude zaveden dřív než potisk.

 • Danik
  01:13 07.02.2022

  Jste roztomilý když se zlobíte Murphy, ale to je v pořádku. Argumentoval jsem Vám tu celou dobu, dostalo se mi urážek a Vašich pocitů. Nejvtipnější je, že jste mi tu teď poslal x ...Zobrazit celý příspěvek

  Jste roztomilý když se zlobíte Murphy, ale to je v pořádku. Argumentoval jsem Vám tu celou dobu, dostalo se mi urážek a Vašich pocitů. Nejvtipnější je, že jste mi tu teď poslal x fotek, které dokazují to co říkám. A nebojte Murphy, já do přírody chodím. Vlastním jak MC, tak MTP, tak DPM tak vz.95, MC je zkrátka příliš světlý pro příliš mnoho situací než, abych si mohl říct super, tohle pro naši armádu chci. A tímto tuto kapitolu uzavírám dokud nebudeme vědět a hlavně vidět víc.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   01:28 07.02.2022

   Teď jsem to teprve projel celé, Vy jste mi vážně poslal fotky, kde většinová vzdálenost je v jednotkách metrů, na které nepomůže ani hejkal a ve kterých je většinou (jsou tam i ...Zobrazit celý příspěvek

   Teď jsem to teprve projel celé, Vy jste mi vážně poslal fotky, kde většinová vzdálenost je v jednotkách metrů, na které nepomůže ani hejkal a ve kterých je většinou (jsou tam i nějaké situace kde funguje dobře, což jsem nikdy nepopíral, naopak jsem to sám psal, že i u nás jsou situace kdy funguje dobře, jen jich je málo, tedy apropo netvrdím, že MC je špatná kamufláž, jen, že pro použití u nás je příliš světlá) vidět to co tvrdím. Ježíši MurphySkrýt celý příspěvek

  • Danik
   02:06 07.02.2022

   Dám Vám sem tohle a ještě jednou zopakuji. NEVÍM, jestli MAD21 bude skvělý maskovací vzor, specky s ním byly údajně spokojené. Z toho mála co máme vidíme, že je o něco tmavší než ...Zobrazit celý příspěvek

   Dám Vám sem tohle a ještě jednou zopakuji. NEVÍM, jestli MAD21 bude skvělý maskovací vzor, specky s ním byly údajně spokojené. Z toho mála co máme vidíme, že je o něco tmavší než MC. Netvrdím, že je MC špatný maskovací vzor, protože si to ani na chvíli nemyslím, jen že k nám není nejideálnější, kvůli barvám, tedy něco o něco tmavšího bych pro AČR preferoval oproti MC. Vz.95 už je za zenitem a je i k nám zbytečně tmavý.

   https://www.facebook.com/43vys...

   https://www.facebook.com/43vys...

   Také je to poměrně zblízka, ale je zde vidět co mám na mysli i v porovnání se vz.95.Skrýt celý příspěvek

 • Sgt Murphy
  23:19 06.02.2022

  Takto to vyzerá keď niekto vyvíja kamufláž 20 rokov a niekto 2 týždne. Danik začínam pochybovať že ty si niekedy vôbec videl túto kamufláž naživo. Píšeš občas hlody až ma oči pália ...Zobrazit celý příspěvek

  Takto to vyzerá keď niekto vyvíja kamufláž 20 rokov a niekto 2 týždne. Danik začínam pochybovať že ty si niekedy vôbec videl túto kamufláž naživo. Píšeš občas hlody až ma oči pália keď to čítam. A odporúčam ti občas vojsť von do prírody aby si videl skutočné farby našej krajiny a nie len z obrazovky počítača. Niekoľko fotiek kamufláže čo podľa teba ako "kompromis" nikde nefunguje.

  Multicam a jeho varianty OCP, MTP vs. Vz. 2007 (výber z galérie OS SR na FB)
  https://www.facebook.com/14460...

  https://www.facebook.com/14460...

  https://www.facebook.com/14460...

  https://www.facebook.com/14460...

  https://www.facebook.com/14460...

  https://www.facebook.com/14460...

  https://www.facebook.com/14460...

  Multicam a jeho varianty OCP a MTP na fotkách z rôzneho prostredia mierneho klimatického pásma a viacerých ročných období

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/25226...

  https://www.facebook.com/25226...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/25226...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/28790...

  https://www.facebook.com/28790...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...  A nakoniec aj pár fotiek z iných podnebných pásiem okrem toho nášho.

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/photo...

  https://www.facebook.com/13517...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  https://www.facebook.com/31831...

  ... Nech sa páči, kochajte saSkrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   23:25 06.02.2022

   vo fotkách sú zhrnuté prakticky všetky ročné obdobia, počasie a hlavne krajina. Ihličnatý aj listnatý les, lúka, skaly, mesto ale aj púšť a džungľa. Tak a teraz reálne argumenty ...Zobrazit celý příspěvek

   vo fotkách sú zhrnuté prakticky všetky ročné obdobia, počasie a hlavne krajina. Ihličnatý aj listnatý les, lúka, skaly, mesto ale aj púšť a džungľa. Tak a teraz reálne argumenty pisálci.Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    23:28 06.02.2022

    Danik ty máš koľko... dve, tri fotky toho ako "funguje" MAD21? Ja ich mám tucet ako funguje skutočne Multicam.

    Danik ty máš koľko... dve, tri fotky toho ako "funguje" MAD21? Ja ich mám tucet ako funguje skutočne Multicam.

   • Scotty
    23:34 06.02.2022

    Co tam máme jako vidět? Několik multicamových maskovacích vzorů a slovenské čtverečky? A co jako?

    Co tam máme jako vidět? Několik multicamových maskovacích vzorů a slovenské čtverečky? A co jako?

    • Sgt Murphy
     23:36 06.02.2022

     :D A co jako? Nic vole.

     :D A co jako? Nic vole.

    • Danik
     01:30 07.02.2022

     Murphy si asi myslí, že když z pár metrů kouknu na kamufláž a vypadá cool tak v pohodě.

     Murphy si asi myslí, že když z pár metrů kouknu na kamufláž a vypadá cool tak v pohodě.

  • Sgt Murphy
   23:38 06.02.2022

   Danik začínam mať pocit tou tvojou vytrvalou obhajobou ako "funguje" MAD21 že si to možno aj práve ty komu sa podarilo zbastliť ten nepodarok za dva týždne.

   Danik začínam mať pocit tou tvojou vytrvalou obhajobou ako "funguje" MAD21 že si to možno aj práve ty komu sa podarilo zbastliť ten nepodarok za dva týždne.

   • Danik
    01:20 07.02.2022

    V tom je ten vtip Murphy, píšu může být, tohle mu může pomoci, nebo to, že je vizuálně tmavší mu pomůže. Já jsem zatím nikde netvrdil, že je to skvělý vzor a psal jsem už ...Zobrazit celý příspěvek

    V tom je ten vtip Murphy, píšu může být, tohle mu může pomoci, nebo to, že je vizuálně tmavší mu pomůže. Já jsem zatím nikde netvrdil, že je to skvělý vzor a psal jsem už několikrát, že by jsme měli počkat až uvidíme víc. Nevím jaký MAD21 bude, ale to co zatím vidím se mi líbí a jsem rád, že je to tmavší než MC (respektive, že to není MC). Načež jste se tu do mě pustil, že jak si vůbec můžu dovolovat pošpiňovat Multicam. Já chápu, že s ním máte love story, ale to ještě neznamená, že budu přehlížet jeho chybySkrýt celý příspěvek

  • Danik
   01:16 07.02.2022

   Já vím, hlody až pálí oči, pravda bolí. Kochám se milý Murphy, kochám se nad tím jak je to zas a znova příliš světlé. Začínám mít pocit, že jste na mé straně, když poskytujete ...Zobrazit celý příspěvek

   Já vím, hlody až pálí oči, pravda bolí. Kochám se milý Murphy, kochám se nad tím jak je to zas a znova příliš světlé. Začínám mít pocit, že jste na mé straně, když poskytujete materiál, který podporuje to co tvrdím.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    02:26 07.02.2022

    Apropo Murphy, nikdy jsem nenapsal, že je to špatná kamufláž, která nikde nefunguje.

    Apropo Murphy, nikdy jsem nenapsal, že je to špatná kamufláž, která nikde nefunguje.

 • Migi
  21:13 06.02.2022

  Ještě se vyjádřím k tomu MC. Je dobré si trošku ujasnit pojmy. MultiCam je maskovací vzor, jehož majitelem je fa Crye Precision. Ač tento maskovací vzor používají například SF ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě se vyjádřím k tomu MC. Je dobré si trošku ujasnit pojmy. MultiCam je maskovací vzor, jehož majitelem je fa Crye Precision. Ač tento maskovací vzor používají například SF celého světa, tak jako vševojskouvý vzor ho nepoužívá žádná (respektive možná skoro žádná). Má to důvod v ceně - Crye má licenční politiku nastavenou tak, že vám mile rád prodá oblečení za poměrně rozumné peníze, ale pokud chcete ten vzor zavést jako svůj hlavní, tak si za to nechá královsky zaplatit. To je důvod proč i US army MC jako takový nepoužívá, ale sama si udělali "něco jako MC" vzor aby se vyhnuli právě poplatkům. Neříkám nic objevného a nového, toto jsou poměrně známé věci, jenom mi přijde že ne všichni to vědí.

  Armáda (respektive nejvyšší patra armády) chtěla univerzální maskování (kromě cool efektu a jistých taktických výhod, i kvůli úspoře finančních prostředků). Já osobně nejsem úplně zastánce tohoto přístupu, nicméně tak znělo zadání. Postupně byli identifikovány 2 schůdné možnosti - buď nakoupit uniformu od Crye jako takovou (tato možnost se v omezené míře a pravděpodobně na přechodnou dobu skutečně zvolila - viz Chrudim atd...) a nebo MC jako většina států světa nějak "upravit" a provést návrh samotných maskáčů, které by se v tom šily.

  Obě tyto možnosti byli na stole. Dokonce myslím že nevyzradím žádné tajemství, že velení armády bylo mírně nakloněno spíš tomu koupit hotový oblečení od Crye i za cenu větších nákladů.
  Nicméně někteří vojáci v rámci právě SIPTu si mysleli že to zvládnou lépe a dali dohromady střih, specifikace materiálu atd. Říkám to proto, abych zdůraznil že vývoj nových BDŮ vznikl opravdu "od spodu" - od lidí co skutečně běhají po poli. I když samozřejmě za velké podpory lidí z logistiky a i samotného vedení armády jako takového (ostatně jestli se nemýlím samotný SIPT vznikl na popud NGŠ - právě aby do vývoje výstroje zapojil i obyčejné vojáky z útvarů).
  Následně se obě varianty opravdu intenzivně skoro rok zkoušely. Opravdu vybraní vojáci napříč celou armádou nafasovali jednu komplet uniformu G4 od Crye a jednu novou - vývojovou. Výsledky jejich zkušeností byli naprosto přesvědčivě pro tu českou.

  Paralelně s tím běžel vývoj maskovacího vzoru. Jak je i v článku uvedeno "technický přístup" NOMAD nikam moc nevedl a pak se objevil MAD. Nenechte se zmást různými fotkami v různé kvalitě s různou postprodukcí - je to opravdu "jen další" upravený MC. Ano ta úprava byla hlubší, než třeba u Poláků, nebo Sovinců, ale v zásadě to patří do jedné "rodiny" maskovacích vzorů jako MC.

  Ve výsledku, pokud se ještě něco nepokazí, budeme mít uniformu lepších užitých vlastností a přitom levnější než co nabízí Crye, navíc s maskováním o něco vhodnější do evropských podmínek ale stále ještě univerzální.

  BTW maskáči to samozřejmě nekončí - pod současným NGŠ a lidma v logistice je teď poměrně příznivé "období" takže na stejné platformě se pracuje nejenom na maskáčích, ale celém systému oblékání, od bot až po čepice. Stejně tak s takřka veškerou výstrojí jednotlivce. Jen maskáče mají prioritu a ty ostatní věci musí počkat, protože ve výsledku na tom dělají nižší desítky lidí v rámci resortu a ty se prostě nemohou rozkrájet.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   22:29 06.02.2022

   Děkuji Migy

   Děkuji Migy

  • Torong
   10:41 07.02.2022

   Díky za podrobné vysvětlení. Ten střih beru. Pokud to proběhlo jak říkáš, pak je to asi nejlepší přístup. Vzít jako vzor dobrý komplet a ještě ho vylepšit podle připomínek těch co ...Zobrazit celý příspěvek

   Díky za podrobné vysvětlení. Ten střih beru. Pokud to proběhlo jak říkáš, pak je to asi nejlepší přístup. Vzít jako vzor dobrý komplet a ještě ho vylepšit podle připomínek těch co to budou nosit. Ale co ty barvy? Ještě bych chápal, kdyby si vzali od Amíků OCP/Scorpion, (což není nic jiného než MC s trochu jinými barvami, protože Crye Precision zkoušel "natáhnout" i US Army, která mu vzkázala, že vzhledem k tomu, že vývoj probíhal za státní peníze a částečně vlastními silami (DARPA?), tak si tu svou část výzkumu "vezmou". No a po dopracování vznikl Scorpion/OCP a Crye precision utřela nos) a upravili odstíny. Ale vymyslet to za 14 dní včetně tvaru a rozmístění polí? Osobně mám doma OCP a MTP. A můj dojem z toho je, že MTP je vedle OCP jak mizerná kopie z tržnice. Největšího efektu totiž podle mě OCP nedosahuje barvami, ale tím jak jsou ty barvy rozmístěné a jaký tvar mají skvrny. Každopádně jsem zvědavý na výsledek.Skrýt celý příspěvek

   • Migi
    20:03 07.02.2022

    A seš si jistej že prostě přijít do US Army a říct - "mi si ten Váš vzor vezmeme, OK?" je skutečně reálná možnost? Nicméně tohle všechno proč by měl a nebo neměl být MC lepší než ...Zobrazit celý příspěvek

    A seš si jistej že prostě přijít do US Army a říct - "mi si ten Váš vzor vezmeme, OK?" je skutečně reálná možnost?

    Nicméně tohle všechno proč by měl a nebo neměl být MC lepší než MAD je fakt jenom takový internetový tlachá. Pokud se zavede, může to každý na vlastní oči skutečně porovnat. Což je asi tak jediný na čem záleží. Nicméně nepochybuju o tom že budou někteří lidi, kteří budou za každou cenu tvrdit že MC je lepší, stejně tak budou lidi, kteří budou navždy tvrdit, že vz. 95 byl lepší. Dokonce jsem už viděl lidi, kteří vážně tvrdí že nejlepší maskování ever je jehličí... :)Skrýt celý příspěvek

 • Clibanarius
  19:46 06.02.2022

  To je zase diskuse k popukání....místní US vlezdoprdelkove by okamžitě brali multicam nejlépe i s americkou vlaječkou na rameni :-)

  To je zase diskuse k popukání....místní US vlezdoprdelkove by okamžitě brali multicam nejlépe i s americkou vlaječkou na rameni :-)

  • MeV6
   20:49 06.02.2022

   Je to hodně náročné nacpat "americké vlezdoprdelkování" pomalu pod každý článek?

   Je to hodně náročné nacpat "americké vlezdoprdelkování" pomalu pod každý článek?

  • Sgt Murphy
   21:12 06.02.2022

   US Department of Defence: - Minie milióny dolárov, tými vedcov, zložitý softvér atď. na vývoj kamufláže, ktorú odskúša v reálnom bojovom nasadení okolo celého sveta, za 20 rokov ...Zobrazit celý příspěvek

   US Department of Defence: - Minie milióny dolárov, tými vedcov, zložitý softvér atď. na vývoj kamufláže, ktorú odskúša v reálnom bojovom nasadení okolo celého sveta, za 20 rokov existencie ho niekoľko krát modifikuje a zmodernizuje, vznikne z neho jedna z najlepších kamufláží súčasnosti, vyvinie z neho oficiálna kamufláž pre najlepšie financovanú armádu sveta a ďalšie ozbrojené zložky, používa ju tiež mnoho špeciálnych síl krajín okolo celého sveta vrátane Ruska, Fínska, Švédska, Nemecka, Francúzska, Spojeného Kráľovstva, Austrálie...

   Český Pepik na ministerstve: Najme si fanúšika - umelca ktorý namaľuje rozporuplný výtvor za dva týždne

   Also some Český Pepik: - "To je zase diskuse k popukání... místní US vlezdoprdelkove..."Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    21:37 06.02.2022

    No a poďte do mňa teraz všetci! :D Ale nie, však kľud, to je také "bratské" podpichovanie, možno z toho naozaj nakoniec vznikne (na niekoľký pokus omyl) niečo naozaj dobré, však ...Zobrazit celý příspěvek

    No a poďte do mňa teraz všetci! :D Ale nie, však kľud, to je také "bratské" podpichovanie, možno z toho naozaj nakoniec vznikne (na niekoľký pokus omyl) niečo naozaj dobré, však poznáme tie vaše "zlatý český ručičky"Skrýt celý příspěvek

    • Danik
     22:25 06.02.2022

     No... jojo. Ono i UCP bylo masivně financované, dlouho vyvíjené a pracovala na něm partička vědců a odborníků. Výsledek tohoto zázraku od nejlépe financované armády světa bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     No... jojo. Ono i UCP bylo masivně financované, dlouho vyvíjené a pracovala na něm partička vědců a odborníků. Výsledek tohoto zázraku od nejlépe financované armády světa bylo něco, co Vás jakžtakž maskuje ve městě (naše zásahovky děkují) a perfektně maskuje na kanapi vaší babičky... Tento zázrak vědy a techniky se teď rozprodává za 200kč kus a nikdo to nechce. V našich podmínkách pak slavné technicky vymazlené UCP porazila i zelená a do toho pár fleků bílé zvané KLMK co vytvořil nějaký mužik, kterému v žilách kolovala vodka a touha ničit imperialisty. To jen ukázka, že tým vědců a finance nerovná se automaticky úspěch.

     Po tom fiasku UCP, který se ještě snažili zachránit deltou, ale stejně to neklaplo přišel CRYE s tím, že má kamufláž, která vyřeší všechny problémy. Americké jednotky si stěžovaly na starší pouštní kamufláže, jež však neladily s tím jak Afghánistán v některých částech vypadá, pak dostali zmíněné UCP a asi byli strašně nadšení. V tuhle chvíli byl MC jako zázrak. Do toho CRYE přimíchal slova jako vědecký výzkum, umělá inteligence a spousta odborníků a bum bylo to. Živě vidím tu prezentaci v Pentagonu, kde když dostali na stůl něco co mělo tyhle barvy, které konečně reflektovali realitu oproti tomu šedivému nesmyslu a do toho slyšeli ty magická slova věda a U.I. tak po tom skočily. A dobře udělali, protože do Afu je to pecka. Takže, protože se v Afu strávilo 20 let, tak si mezitím ten MC, který jako jediná multifunkční kamufláž v té době byl schopný maskovat ve více prostředích (dilema zelená nebo písková vyřešeno) a mají to Američani, objednalo mnoho dalších speciálních jednotek. To bylo pro CRYE samozřejmě obrovské PR, že značná část NATO SOF používá jejich kamufláž. No a zbytek je historie. MC je dobrý pro to co to je, ale není svatý grál. Což dokazují například nedávné stížnosti britských vojáků s MTP co byli nasazeni v Pobaltí.

     Ještě, že jste tu vy Murphy, hrdinný hejslovák, který nám a vlastně všem vývojářům kamufláží předvede, že je to zbytečné. Co třeba takový ATACS, CONCAMO, nový nizozemský fractal, Maďaři, Rakušané, Němci a jejich Multitarn, který už nahradil MC i u KSK, Ruské SF také pomalu opouští MC a hledají jiné alternativy a můžeme pokračovat dál. Všichni špatně protože modla MulticamSkrýt celý příspěvek

    • Danik
     22:33 06.02.2022

     A v rámci toho popichování Murphy, nebýt těchto "zlatých českých ručiček", teď mluvíte Maďarsky a pasete ovce. Hodně štěstí se Zuzkou

     A v rámci toho popichování Murphy, nebýt těchto "zlatých českých ručiček", teď mluvíte Maďarsky a pasete ovce. Hodně štěstí se Zuzkou

   • Nesher
    21:40 06.02.2022

    A pak se objeví bača z Horních Uher, který to uvede na pravou míru. Nic ve zlém, to jen takové ex bratrské popichování.
    Jinak to Migi výše vysvětlil dost jasně

    A pak se objeví bača z Horních Uher, který to uvede na pravou míru. Nic ve zlém, to jen takové ex bratrské popichování.
    Jinak to Migi výše vysvětlil dost jasně

    • Sgt Murphy
     20:59 08.02.2022

     Ja som právom hrdý na našich bačov a tradície tu pod Tatrami. Takže chabý pokus.

     Ja som právom hrdý na našich bačov a tradície tu pod Tatrami. Takže chabý pokus.

 • Danik
  18:46 06.02.2022

  Takže popořadě. 14 dní a nadšenec: Samo o sobě v tom nevidím problém, pokud se tým zabývající se Nomádem ani po letech nedobral kloudného výsledku, tak člověk, který se zabývá ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže popořadě.

  14 dní a nadšenec: Samo o sobě v tom nevidím problém, pokud se tým zabývající se Nomádem ani po letech nedobral kloudného výsledku, tak člověk, který se zabývá barvami, jejich chováním v prostředích a vojenskou kamufláží obecně svůj celý život, klidně může dopracovat k dobré kamufláži za 14 dní úpěnlivé práce, zvlášť pokud již měl v hlavě, jak by taková kamufláž měla vypadat. Migi tu psal, že přímo tento maskovací potisk zkoušeli šestkaři a byli spokojení, jestli jsou spokojeni oni, myslím, že můžeme být spokojeni i my. Uvidíme jak to bude s novými uniformami, jestli první kusy ještě dorazí ve vz.95 nebo už MAD21. Taky uvidíme jestli tento vzor v tomto roce vůbec schválí na genštábu. Každopádně co se týče střihu a materiálu by to měl být velký posun vpřed.

  Multicam: Inu platit práva Crye se asi nikomu moc nechtělo nehledě na to, že do našeho prostoru mi MC nepřijde jako vhodná volba (příliš světlé barvy a MC Tropic naopak podobně tmavé jako vz.95, takže opět ne zrovna ideál). Mohli jsme ponechat stejný vzor a pouze změnit barvy (viz Slovinsko, Polsko, Austrálie nebo Zéland s MTP) ano mohli (výsledek není zaručen), ale kamufláž slouží i jako rozlišující prvek na bojišti, dále je tu větší optická kompatibilita s již zavedenou výstrojí ve vz.95 (přilby, vesty, bágly, sumky), samotné fleky (zde výrazně upravené) mi také nepřijdou jako nic hrozného, právě naopak, o něco rozsáhlejší vzory s plynulými i ostrými přechody mohou rozbíjet postavu klidně lépe než MC.

  https://www.facebook.com/Czech...

  Multifunkčnost, tmavost/světlost: MC je dnes tak trochu modla a jsou lidi jež ho zbožňují a prohlašují, že se jedná o to nejlepší co kdy vzniklo a pak je tu ten druhy tábor, který to tak světle nevidí. Já MC beru za to co to je. Z principu je "multifunkční" kamufláž vždy obrovský kompromis (barevné rozdíly v prostředích jsou zkrátka velmi velké), což se negativně projevuje na jeho maskovacích vlastnostech v různých prostředích. Filozofie MC je v zásadě, co nejméně hrozná kamufláž v co nejvíce prostředích. V něčem dobré, v něčem ne. Klady jsou samozřejmě logistické i ekonomické (armáda nemusí používat x vzorů a řešit kompatibilitu dražších výstrojních součástí, vesty, sumky, batohy) takže jsem rád, že se touto cestou AČR zřejmě vydala. Avšak MAD21 využívá o něco tmavších barev než MC (různé fotografie klamou, takže bych s úplně finálními verdikty počkal, než budeme mít více obrazového materiálu), zde opět musím vyjádřit potěšení, protože MC spojený s válkou v Afghánistánu (vojáci pohybující se mezi horami, pouští a green zónami nebyli spokojení s výkony tradiční pouštní kamufláže), je do našich podmínek příliš světlý (multifunkční kompromis je zde posazen blíže k sušším oblastem planety, u MAD 21 je o něco více zohledněn náš zeměpisný prostor). Toto je cesta jež se vydali například Australané s jejich AMCU nebo Zélanďané s jejich NZMTP, výsledem jsou o něco (ten rozdíl není tak drastický) tmavší kamufláže jež více reflektují domácí podmínky, avšak nefungují špatně ani jinde po světě. Dále dávám přebarvený nizozemský MC určený pro pouště používaný KCT (Korps commando troppen) a "přebarvený" MC do džungle používaný Nizozemskou námořní pěchotou. Dalším příkladem tmavšího MC budiž americký OCP nebo třeba irácký MC

  https://www.abc.net.au/news/20...

  https://www.facebook.com/16530...

  https://iacmc.forumotion.com/t...

  https://nl.m.wikipedia.org/wik...

  Vzhledem k současné geopolitické situaci jsem jen rád, že naši vojáci budou mít kamufláže jež je bude o něco lépe krýt v našich podmínkách (tím pádem i Evropa a další tmavší prostředí) i za cenu, že v sušších podmínkách bude o něco lépe fungovat klasický MC. I toto může klamat, protože když se podíváte na prostor Mali a Sahelu obecně uvidíte (třeba na fotkách z nasazení našich vojáků), že je v Mali značný počet tmavších odstínů barev (tmavé někdy narudlé skaliska, tmavá hlína, což je ještě umocněno v období dešťů) a poměrně silná vegetace. Například zelené barety jež v oblasti působily, si brali kromě klasického MC i MC tropic, protože MC byl příliš světlý. Tudíž pár tmavších odstínů u MAD21 se může hodit i v zahraničních nasazeních.

  Suma sumárum si samozřejmě počkáme na výsledek (jestli se to vůbec schválí a zavede), ale z prvotních zpráv to vypadá, že uniformy sami o sobě by měly být velký pokrok a maskovací vzor také nevypadá vůbec špatně. Pro ty co si myslí, že je MAD21 až příliš tmavý, doporučuji stisknout LCTRL a - a poté se takto podívat na druhou fotku zde v článku, není to zrovna exaktní, ale pro představu jak se slévají barvy a jaký odstín to nakonec má v porovnání s MC dobré. Zjistíte, že skutečně o moc tmavší není. Trochu to barvami připomíná MIMIK nebo CONCAMO, obojí dobře vzhledem k tomu, že MIMIK byl designován do prostředí kde má největší smysl se maskovat (keře, les, remízky, aglomerace atd.). Ono upřímně tam kde u nás MC často funguje nejlépe jsou místa, kde je netěžší se s výstrojí maskovat. Co se kombinace vzorů týče jak tu někdo psal, ono to není vůbec špatné, protože to dál rozbíjí postavu (viz Britové nebo naši v Afghánistánu).Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   11:11 07.02.2022

   Danik: Tak mě napadají dvě možnosti. Buď jsou Amíci a další totálně tupí, když je vývoj maskovacích vzorů stojí spoustu peněz a času, nebo u nás máme skrytého génia. Pokud by vzal ...Zobrazit celý příspěvek

   Danik:
   Tak mě napadají dvě možnosti. Buď jsou Amíci a další totálně tupí, když je vývoj maskovacích vzorů stojí spoustu peněz a času, nebo u nás máme skrytého génia. Pokud by vzal stávající OCP nebo MC a na něm upravil odstíny, to bych bral, ale pokud to dělal komplet, tak tomu fakt moc nevěřím. Co se týká tmavosti/světlosti MC. Ano. MC je příliš světlý a proto když US Army zavedla OCP, tak aby Crye Precision nemohla uplatňovat ochranný vzor, ztmavili ho. Jinak je ale OCP a MC totéž. Crye Precision vyvíjel MC společně s armádou. A podle mě právě to nejdůležitější je tvar skvrn a rozmístění barev v nich. To je to co rozbíjí siluetu. Protože pokud jde o barvu a splynutí s pozadím, tak je pořád nejlepší khaki a zřejmě úplně nejlepší by byla Ruská rubáška... A obecně ke světlosti/tmavosti maskáčů - většina maskáčů je příliš tmavá. Velice zajímavé testování maskáčů dělá tenhle maník na YT:
   https://www.youtube.com/channe...
   Testoval toho hromadu, včetně vz. 95 a dokonce i vz. 61, kde přišel i na tu zajímavou vlastnost, že jehličky jsou při pohledu přes noktovizor flekaté... Pořád to samozřejmě není úplně objektivní testování, ale rozhodně je to vypovídající víc než když někdo vyfotí pět maníků v močící pozici...Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    11:48 07.02.2022

    Brenta a jeho tvorbu znám. Ano mnoho starších vzorů, je příliš tmavých a tak svoje chvíle slávy hledají ve velmi tmavých pozadích nebo díky světelným podmínkám (na slunci atd.) ...Zobrazit celý příspěvek

    Brenta a jeho tvorbu znám. Ano mnoho starších vzorů, je příliš tmavých a tak svoje chvíle slávy hledají ve velmi tmavých pozadích nebo díky světelným podmínkám (na slunci atd.) Myslím, že celkově je video lepší, než fotografie. Ano u jehliček to bylo zajímavé sledovat, což mi připomíná, že doufám, že dají později fotky MADu i pod nočním viděním, protože to byl kámen úrazu pro bundu v MC jež měl v jednom z jeho videí (strašně odrážela světlo).

    Samozřejmě kromě barev samotných záleží, na jejich poměrech, tvarech, přechodech a celkovému rozložení (pořád když zvolím světlé barvy, tak to tvary a poměr nezachrání ani se svěcenou vodou).

    Podívejte nemyslím, že cesta, kterou se vydali Američané je špatně (oni si to mohou dovolit), pochybuji, že Rakušané nebo Němci, nebo kdokoliv jiný do toho nalil podobné finanční prostředky a přesto mají kvalitní maskovací vzory (nevěřím, že nutně musí vyšší finance znamenat lepší kamufláž). Měli jsme tu tým, který se x let se snažil za pomoci počítače a vědy najít náhradu za vz.95. S výsledkem očividně nebyli spokojeni. Zdá se, že v současný MAD21 mají vyšší naděje. Podívejte já to beru jak to je. Teď bude MAD21 úpěnlivě testován spoustou lidí (doufejme odborníků) a lidmi z praxe, jež by ho měli obléct. Bude testován v mnoha prostředích, aby se určilo na kolik je vhodný a univerzální. Může to klapnout a taky nemusí. Pokud to klapne a lidé z Unobu, VÚT a další budou spokojeni, tak jsme prostě měli "kliku", že pan Chorý zřejmě má v maskovacích vzorech jisté znalosti a ví o čem mluví. Jsem toho názoru, že když něco není "high tech" nutně neznamená, že je to nefunkční či špatné. Ale jak tu píšu celou dobu, uvidíme, teď už je to v rukou armádních specialistů a poté velení, které rozhodne na základě testů.Skrýt celý příspěvek

 • Torong
  14:55 06.02.2022

  Už to dole někdo psal. To je příběh jak z vesnické hospody. Obávám se, aby výsledek nebyl taky takový. Multicam je výsledkem několika let práce týmu vědců a speciálního software. ...Zobrazit celý příspěvek

  Už to dole někdo psal. To je příběh jak z vesnické hospody. Obávám se, aby výsledek nebyl taky takový. Multicam je výsledkem několika let práce týmu vědců a speciálního software. Tady to zbastlil nadšenec za 14 dní s barvičkama na modely.Skrýt celý příspěvek

 • petres
  13:54 06.02.2022

  Přijde mi. že MAD21 je dost podobný MIMIKu? To ladění do růžova či do žluta může být způsobeno světelnými podmínkami nebo úpravou fota (správa barev).

  Přijde mi. že MAD21 je dost podobný MIMIKu? To ladění do růžova či do žluta může být způsobeno světelnými podmínkami nebo úpravou fota (správa barev).

 • 3180
  12:11 06.02.2022

  Tak nevím, malování pěkné, fotky z konání potřeby vtipné, ale snad se podaří vyřešit hlavně dezertující knoflíky, gumičky na kalhotách, zapínání a velikost kapes, velkra na límci u ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak nevím, malování pěkné, fotky z konání potřeby vtipné, ale snad se podaří vyřešit hlavně dezertující knoflíky, gumičky na kalhotách, zapínání a velikost kapes, velkra na límci u konga... A taky podrážky od Prabosu... To je dle mého názoru největší katastrofa....Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   12:23 06.02.2022

   Kongo se vyřeší tím že nebude. U podrážek je problém že je někdo suší roky ve skladu a vydá je těsně před koncem životnosti kdy začíná degradovat lepení. Ovšem nový typ bot by to ...Zobrazit celý příspěvek

   Kongo se vyřeší tím že nebude. U podrážek je problém že je někdo suší roky ve skladu a vydá je těsně před koncem životnosti kdy začíná degradovat lepení. Ovšem nový typ bot by to chtělo. Přeci jen kanady jsou poplatné době vzniku a Prabos vyrábí i mnohem lepší boty.Skrýt celý příspěvek

   • CerVus
    13:41 06.02.2022

    Já třeba u těch bot vidím problém, že armáda nemá nějaké lehké vhodné na řízení a běžné nošení v rámci běžného chodu útvarů. Současný model pouhých dvou hodně špatných modelů ...Zobrazit celý příspěvek

    Já třeba u těch bot vidím problém, že armáda nemá nějaké lehké vhodné na řízení a běžné nošení v rámci běžného chodu útvarů. Současný model pouhých dvou hodně špatných modelů goratexů (tu hrůzu do pouště nepočítaje) odrážející dobu vzniku a délku skladování je horší než situace před lety. To, že armáda objednala tisíce dalších je něco, co tomu dává úplně novou rovinu.Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     13:56 06.02.2022

     Na nošení v rámci útvaru by si vojáci mohli klidně kupovat svoje boty. Stejně už se to mnohde děje. Je uzavřená rámcová dohoda, takže pokud by došlo na změnu není problém prostě ...Zobrazit celý příspěvek

     Na nošení v rámci útvaru by si vojáci mohli klidně kupovat svoje boty. Stejně už se to mnohde děje.
     Je uzavřená rámcová dohoda, takže pokud by došlo na změnu není problém prostě přestat odebírat a smlouva časem zanikne. Pořád je lepší mít nějaké boty na skladě a hledat náhradu než nemít nic.Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      17:05 07.02.2022

      Ano, děje se to, jenže je spousta útvarů, kde tím lidé porušují nařízení velitelů, kteří striktně dbají na pouze schválené doplňky. Pamatuju doby, kdy jsme měli všude psané ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano, děje se to, jenže je spousta útvarů, kde tím lidé porušují nařízení velitelů, kteří striktně dbají na pouze schválené doplňky. Pamatuju doby, kdy jsme měli všude psané "vojenská obuv černá" a nikdo neřešil co za značku to je. Ta doba je minimálně u nás dávná minulost. Oni i amíci mají relativně benevolentní nařízení, kdy musí vojáci dodržet stanovenou barvu, výšku a šněrování. To je podle mě ideální směr. Jedny boty fasovat a další nechat na osobních preferencích. Pokud by měli vojáci nárok jednou za řekněme dva roky na příspěvek, tak by byl systém asi dokonalý.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  11:47 06.02.2022

  Jako koukněte ne ty fotky jak amatérsky je to udělané. Aby to bylo objektivní, tak se měl každý z figurantů fotit na stejném místě a fotky následně hodit vedle sebe. Takhle ten s ...Zobrazit celý příspěvek

  Jako koukněte ne ty fotky jak amatérsky je to udělané. Aby to bylo objektivní, tak se měl každý z figurantů fotit na stejném místě a fotky následně hodit vedle sebe. Takhle ten s mad21 stojí před podkladem, který vyhovuje jeho maskování a ten s multicamem zrovna tak.

  U toho mad21 je zaráží, že je očividně zamýšlený primárně na naše podmínky. A to je rozdíl oproti multicamu. Ten je dělaný, aby se dal používat téměř všude. Proto je světlejší. Takže se mi opět zdá, že děláme krok stranou.

  Jinak to, že autor s návrhem přišel za 14 dní nevidím jako extra problém. On se nad tím mohl jako fanda a autor knihy o maskování zamýšlet už v minulost.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:38 06.02.2022

   Tak fotky jsou dělané pro prezentaci široké veřejnosti. Navíc nechtějí aby z nich byl poznat nový střih maskáčů. Proto jsou všichni otočení a fotky nejsou detailní.

   Tak fotky jsou dělané pro prezentaci široké veřejnosti. Navíc nechtějí aby z nich byl poznat nový střih maskáčů. Proto jsou všichni otočení a fotky nejsou detailní.

 • liberal shark
  08:30 06.02.2022

  Kam se poděly fraktály a digitální vzory ? Jinak ten MAD21 nevypadá špatně. Kontury rozbíjí, barvy vzájemně kontrastují a s pozadím vždy nějaká splývá. Samozřejmě neznáme výsledky ...Zobrazit celý příspěvek

  Kam se poděly fraktály a digitální vzory ? Jinak ten MAD21 nevypadá špatně. Kontury rozbíjí, barvy vzájemně kontrastují a s pozadím vždy nějaká splývá. Samozřejmě neznáme výsledky testů v různém prostředí, světelných podmínkách a ročním období.Skrýt celý příspěvek

 • Jecchuss
  00:12 06.02.2022

  Cit.: "Grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého se ukázal být dlouholetým vojenským fandou a jako „rozhodčí“ sporu vysvětlil vojákům určité parametry barev. ...Zobrazit celý příspěvek

  Cit.:
  "Grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého se ukázal být dlouholetým vojenským fandou a jako „rozhodčí“ sporu vysvětlil vojákům určité parametry barev. „Slovo dalo slovo a pan Chorý připravil pro náš tým možný návrh budoucího potisku. Trvalo mu to neuvěřitelných čtrnáct dnů."

  Jsem jedinej, komu tohle přijde úplně padlý na hlavu...? Aby vojenský fanda-umělec, který jako malej maloval kamufláž na modely letadel, sbastlil nový maskovací vzor jen tak mimochodem za dva týdny?
  Kolik vypracoval variant, jak se prověřovali ad.? Využili se vůbec nějaké výstupy NOMÁDů apod.?

  Vždyť z toho úplně stříká totální amatérismus -
  - "Roky se s tím lopotíme, vůbec tomu nerozumíme z hlediska duševního vlastnictví, až jsme tady narazili na pána, ten nám to vysvětlil a za 14 dní navíc přinesl návrh nového vzoru.
  No a nám se jen tak líbil, takže to je ono a na tom budeme teď dělat.
  Je to borec, dokonce rozsoudil dvě naše ega, která se nedokázala shodnout, jestli je vůbec možný maskovací vzor či barvu nějak právně chránit..."Skrýt celý příspěvek

  • juhelak
   06:21 06.02.2022

   Mě to zas tak divné nepřijde. Dle článku to není tak že přišli za ním a on to za 14 dní vymyslel. Ten člověk se maskovnim zabývá celou svoji kariéru a vydal k tomu i nějaké knihy. ...Zobrazit celý příspěvek

   Mě to zas tak divné nepřijde. Dle článku to není tak že přišli za ním a on to za 14 dní vymyslel. Ten člověk se maskovnim zabývá celou svoji kariéru a vydal k tomu i nějaké knihy. A jelikož je Čech tak věřím že ten vývoj světových trendu průběžně přednášel na české reálie ještě předtím než ho armáda oslovila. Já mám nějaké věci ve vzoru A Tacs IX Camo, které by mi sedělo i k nám ale tenhle náš k tomu bude sedět taky.Skrýt celý příspěvek

  • Migi
   08:57 06.02.2022

   Na první pohled se to tak může jevit, ale opak je pravdou. Pravda je že Nomád prostě nikam nevedl. Spálilo se na tom dost peněz a fůra času a nevypadlo z toho nic kloudnýho. Pak ...Zobrazit celý příspěvek

   Na první pohled se to tak může jevit, ale opak je pravdou.

   Pravda je že Nomád prostě nikam nevedl. Spálilo se na tom dost peněz a fůra času a nevypadlo z toho nic kloudnýho. Pak přišel tenhle člověk - velký odborník co se používání a chování barev týče a zároveň člověk, co se kaskovacími vzory zabývá celý život a v podstatě nezištně navrhl maskovací vzor. Ten se samozřejmě intenzivně zkoušel v praxi (například klukama z Prostějova) a přišlo se na to, že je velmi dobrej. Tak se zavede.

   Spíš než totální amaterismus je to ukázka typickýho myšlení "out of the box", kdy pro dobrý výsledek musí přijít někdo z vnějšku....Skrýt celý příspěvek

   • Jecchuss
    15:42 06.02.2022

    V tom případě by plk. Dvořáková měla jít dělat jinou práci, než psát tiskový zprávy. Protože tohle tam prostě napsala a to podstatné úplně vynechala. Ten amatérismus jsem pak ...Zobrazit celý příspěvek

    V tom případě by plk. Dvořáková měla jít dělat jinou práci, než psát tiskový zprávy. Protože tohle tam prostě napsala a to podstatné úplně vynechala.

    Ten amatérismus jsem pak myslel na straně státu…Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   11:01 06.02.2022

   Jecchuss: padly na hlavu to pripada i me, tedy spis mi to prijde vtipne a ani by me neprekvapil alternativni hypoteticky pribeh, "hledali jsme s nasimi experty a vyzkumnymi ustavy ...Zobrazit celý příspěvek

   Jecchuss: padly na hlavu to pripada i me, tedy spis mi to prijde vtipne a ani by me neprekvapil alternativni hypoteticky pribeh, "hledali jsme s nasimi experty a vyzkumnymi ustavy BVP bez uspechu 5let, az jsme se ocitli ve slepe ulicce opet zase na zacatku, pak jsme ale uplnou nahodou potkali v hospode fandu do vojenstvi, ktery cely zivot cte ATM a on nam za 14dni tu spravnou konfiguraci BVP vybral". Aneb na nove kamuflazi se zrejme potvrzuje, ze neni vzdy zarukou dobreho vysledku delat veci slozite a "vedecky".Skrýt celý příspěvek

   • liberal shark
    10:26 07.02.2022

    Pro znalce Parkinsonova zákona by to nebylo žádné překvapení :-).

    Pro znalce Parkinsonova zákona by to nebylo žádné překvapení :-).

 • toustr
  21:56 05.02.2022

  Já bych se držel čistě vzoru a'lá Multicam(ale pro naše podmínky ho třeba ztmavit). Držet se "tradice" a nechávat na maskovacím vzoru zbytky vz.95, aby to vypadalo "česky" a ...Zobrazit celý příspěvek

  Já bych se držel čistě vzoru a'lá Multicam(ale pro naše podmínky ho třeba ztmavit). Držet se "tradice" a nechávat na maskovacím vzoru zbytky vz.95, aby to vypadalo "česky" a "tradičně", no nevím. Hlavně mě zajímá, jak armáda vyřeší fakt, že zaváděné VOBU budou mít vzhled vz.95... hádám, že prostě vojáci budou vypadat jak slečny okolo E55... tedy budou nepřehlédnutelní díky tomu mišmaši maskování.Skrýt celý příspěvek

  • Migi
   09:01 06.02.2022

   Kombinace maskovacích vzorů je všude na světě docela běžná. Ostatně zkušenosti (kladné) s tím má i AČR, jak z Afgánistánu (běžně se nosila kombinace i uniforem), tak z ČR. Navíc mě ...Zobrazit celý příspěvek

   Kombinace maskovacích vzorů je všude na světě docela běžná. Ostatně zkušenosti (kladné) s tím má i AČR, jak z Afgánistánu (běžně se nosila kombinace i uniforem), tak z ČR.
   Navíc mě asi nenapadá možnost jak zajistit aby v jeden čas armáda přezbrojila komplet všechno oblečení a výstroj najednou, aby nějaké přechodné období nevzniklo...Skrýt celý příspěvek

  • Knaak
   09:11 06.02.2022

   Souhlas, Multicam je ověřený vzor, používaný armádou, která má největší bojové zkušenosti. Když stačí amíkům, je dobrý i pro nás. Do našich podmínek ideálně zkombinovat s Multicam ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlas, Multicam je ověřený vzor, používaný armádou, která má největší bojové zkušenosti. Když stačí amíkům, je dobrý i pro nás. Do našich podmínek ideálně zkombinovat s Multicam Tropic. Odpadne problém s potiskem vystrojních součastí. I MARPAT námořní pěchoty maskuje v našich podmínkách lépe než vz.95. Celkově mi ale přijde důležitější, než výběr maskovacého vzoru zajistit kvalitní výrobu. Prvotřídní látky, kvalita šití a rychlost dodávek ve velkém množství. Aby to nedopadlo jako nové helmy, taktické vesty atd. Vybere se zmetek, hlavně že je levný a vyrábí se v ČR! U nás neumíme kvalitně vyrobit skoro nic.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    09:24 06.02.2022

    Co je za problém z helmou nebo vestou (předpokládám VOBU-17)?

    Co je za problém z helmou nebo vestou (předpokládám VOBU-17)?

   • toustr
    10:51 06.02.2022

    S tou první polovinou naprostý souhlas, za mě je ten multicam cesta, jen přizpůsobit barvy. S těmi vestami a helmami byl, pokud si vzpomínám, problém s laxností. Dodavatel, asi v ...Zobrazit celý příspěvek

    S tou první polovinou naprostý souhlas, za mě je ten multicam cesta, jen přizpůsobit barvy. S těmi vestami a helmami byl, pokud si vzpomínám, problém s laxností. Dodavatel, asi v rámci úspor, se snažil šetřit na materiálu, ale to mu neprošlo (u helem to myslím byla kvalita látky a měkké plasty na bocích).Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  20:31 05.02.2022

  Nemělo by se zapomínat na to, že mimo maskování by uniforma měla jasně a zřetelně poskytnout i informaci o identitě jedince. Což dnes trochu splývá. Když se podíváte na fotografie ...Zobrazit celý příspěvek

  Nemělo by se zapomínat na to, že mimo maskování by uniforma měla jasně a zřetelně poskytnout i informaci o identitě jedince. Což dnes trochu splývá. Když se podíváte na fotografie ze Sýrie, Iráku, Afghanistánu, tak pomalu nepoznáte zda je na fotce příslušník speciálních jednotek USA, GB, nebo Ruska.
  Maskovací vzory, střihy, výstrojní součástky, obuv, i ruční zbraně dnes na první pohled vypadají velmi podobně. Může to mít fatální následky.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   22:11 05.02.2022

   Upřímně myslím, že právě to je jeden z důvodů proč si MC oblíbilo tolik SOF jednotek po světě. MC už funguje jako kamufláž i na úrovni friendly/foe. Co se ruských speciálů týče, je ...Zobrazit celý příspěvek

   Upřímně myslím, že právě to je jeden z důvodů proč si MC oblíbilo tolik SOF jednotek po světě. MC už funguje jako kamufláž i na úrovni friendly/foe. Co se ruských speciálů týče, je zajímavé sledovat jak se i přes Ruskem deklarovanou kvalitu domácího vojenského vybavení jejich speciální síly začínají čím dál více podobat těm západním (MC, high cut přilby, nosiče plátů, Glocky, Hk417 a nyní už i některé části jejich sil speciálních operací používají zbraně na bázi AR). V Sýrii ruské speciální síly používali v zásadě tři maskovací vzory MC, ATACS (většinou FG) a nakonec Marpat D někdy společně s UCP.Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    11:43 06.02.2022

    Přesně na to narážím, rusové začínaj tahat stejný hrašky. A rozpoznat někoho takového je problém.

    Přesně na to narážím, rusové začínaj tahat stejný hrašky. A rozpoznat někoho takového je problém.

    • liberal shark
     10:22 07.02.2022

     To by teoreticky mohlo skončit obviněním ze záškodnictví, označením nositele za nelegálního kombatanta a jeho zastřelením u nejbližší zdi. Nejsem si jist, jestli si to Rusové ...Zobrazit celý příspěvek

     To by teoreticky mohlo skončit obviněním ze záškodnictví, označením nositele za nelegálního kombatanta a jeho zastřelením u nejbližší zdi. Nejsem si jist, jestli si to Rusové uvědomují.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 2