Nová kamufláž MAD21 pro české vojáky

Nová kamufláž MAD21 pro české vojáky
Zleva: vz.95 lesní, vz.95 pouštní, MAD21, Multicam / Archiv AČR (Zvětšit)

Posledních pět let se hned několikrát diskutovala veřejně i mezi odborníky nutnost nové kamufláže. Nejen proto, že česká armáda slouží v jednom a tom samém maskovacím potisku už čtvrt století a jiné členské státy Aliance se stihly převléknout hned několikrát. Změna designu a barev je nutná především kvůli změně prostředí našeho současného a budoucího bojiště. České armáda má svůj „potisk lesní“, tedy vzor maskáčů 95, už dlouho, protože je kvalitní a pokusy jej vyměnit nenaplnily očekávání, hlavně krycí požadavky. Teď se jej ale snaží překonat projekt MAD21, tedy „Maskovací design vzor 2021“, který splnil všechny požadavky na moderní a hlavně funkční kamufláž.

Šťastná náhoda a jedna odborná hádka

„Projekt MAD21 vznikl náhodou na pravidelném zasedání stálého integrovaného pracovního týmu (SIPT 2) u Centra zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně,“ komentuje začátky spolupráce plukovník gšt. Ladislav Bujárek, šéf projektu MAD21 a předseda uživatelských zkoušek v jednom. „Dostala se mi do ruky kniha ‚Kamufláž: Kapitoly z dějin designu pozemního a  námořního maskování‘ akademického sochaře Tomáše Chorého, Art.D. Jednalo se o kapitolu MultiCam a jeho deriváty, kde autor porovnává kamuflážní vzory používané americkou armádou od roku 2010 a varianty maskovacích vzorů založených na technologii MultiCam. Jedná se o  OEF-OP (Multicam), OCP (Scorpion W2), Britský MTP a  Australský AMC. V  podstatě šlo o  spor mezi dvěma členy týmu, kteří se podíleli na přípravě projektu NOMAD II, což byl nástupce projektu NOMAD I. Předmětem sporu byla samotná barva, respektive možnost mít barvu pod patentem,“ vysvětluje plukovník Bujárek.


 Zleva: MAD21, vz.95 lesní, vz.95 pouštní, Multicam / Archiv AČR; větší foto / Archiv AČR

Maskáč je umění

Spor nakonec rozhodl samotný autor knihy. Brněnský tým nakonec pana Chorého oslovil. Grafický designér a pedagog působící na Univerzitě Palackého se ukázal být dlouholetým vojenským fandou a jako „rozhodčí“ sporu vysvětlil vojákům určité parametry barev. „Slovo dalo slovo a pan Chorý připravil pro náš tým možný návrh budoucího potisku. Trvalo mu to neuvěřitelných čtrnáct dnů,“ vypráví Bujárek. „Od dětství mě bavila armáda, sestavoval jsem si letecké modely a na nich mě právě bavila nejvíc jejich kamufláž,“ vysvětluje své nadšení pro maskáč odborný asistent a vedoucí ateliéru grafického designu na Katedře výtvarné výchovy UP. Od své alma mater dostal na knihu grant. „Spojení výtvarného umění a kamufláženení nic neobvyklého. Každá kamufláž má svou logiku. Za jejího otce bývá označován americký malíř a přírodovědec Abbott Thayer. Navrhl například„neviditelnou“ kamufláž na lodě, experimentoval i s maskovacími oděvy. Známý německý malíř Paul Kleev průběhu 1. světové války maskoval letadla.“ vysvětluje své nadšení pan Chorý.

Zadání bylo jednoduché

Zadáním byl víceúčelový potisk, který by zachoval tradice současného maskovacího vzoru AČR lesní (vz. 95), který je skvělý do lesa. Bohužel ale, pokud je krajina více „komplikovaná“, maskáč začíná ztrácet svou krycí schopnost. Nemluvě vůbec o  městské zástavbě. „Tedy modifikovat stávající vzor AČR lesní za použití barev vycházejících z maskovacích potisků na bázi MultiCam a  upravit ho pro různá předpokládaná prostředí tak, abychom do budoucna používali pouze jeden potisk na místo dvou. Tedy lesního a  pouštního,“ vysvětluje požadavky podplukovnice Helena Jarešová, náčelnice výstrojní služby AČR. Tedy vedle potřeby přizpůsobit se novému prostředí bylo také zadání odstranit nutné převlékání v případě změny prostředí bojiště, například z lesního do rurálního.

Samotná tvorba návrhu měla několik etap

 MAD21 není prvním takovým projektem. Prvním projektem vývoje nového víceúčelového vzoru NOMAD I (Nový MAskovací Design I) byl v  letech 2015–2017 pověřen Vojenský výzkumný ústav Brno. Specifikaci projektu tehdy zadávala sekce rozvoje sil MO. Projekt ale nakonec jen potvrdil kvality současného vzoru 95 a  navrhovaný výstup nesplňoval požadavky, které byly zadané. Nový úkol náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty zněl jasně – „znovu a  lépe.“ Představovaný výsledný produkt se totiž dost lišil od požadovaného výstupu. Generál Opata chtěl, aby na projektu participovali vedle odborných specialistů také sami vojáci, kteří maskáče budou používat. Chtěl ještě více propojit jejich znalosti a praktické zkušeností nabyté ze zahraničních operací. Projekt dostal jednoduchý název NOMAD II a gestorem se stala tentokrát sekce logistiky MO. Specifikaci projektu obraného výzkumu tedy začali připravovat samotní uživatelé, členové týmu SIPT 2. Tam také došlo k onomu sporu mezi dvěma členy a vzniku úspěšného projektu MAD21. Po vlastní prezentaci návrhu maskování autorem byl v měsíci dubnu 2021 projekt BDU představen náčelníkovi Generálního štábu AČR se žádostí o povolení projektu, který by se realizoval pod záštitou Univerzity obrany. Poté, co souhlasila i  rektorka univerzity, se projekt rozjel. Zatímco si armáda, prostřednictví sekce logistiky definovala svou specifikaci, univerzita řeší management projektu. Vyřešila ochranu duševního vlastnictví pana Chorého, který jej převedl na armádu. Projekt je složen ze dvou částí – potisku, tedy MAD21, a  dále střihu a  materiálu. V  listopadu  2021 byl resortu obrany schválen a  zapsán tento návrh maskování jako evropský průmyslový vzor. Celou schvalovací proceduru zabezpečila brněnská univerzita.

Tým je výběrem specialistů

Na projektu se podílelo hned několik složek. Celkem dvacet lidí, od vojáků a občanských zaměstnanců, kteří se přímo věnují výstroji, až po její uživatele. Dalších čtyřicet vojáků BDU testuje a ještě chvíli testovat bude. Na projektu stále spolupracují také zmíněné univerzity obrany a Palackého a další členové integrovaného pracovního týmu. Vedle plukovníka Bujárka a podplukovnice Jarešové je to především Ludmila Sedláková, která nese s  autorem návrhu hlavní tíhu projektu. Odpovídá totiž za konstrukční a materiálové řešení nových maskáčů. Administraci projektu zase zabezpečovala podplukovnice Jarešová s  plukovníkem Danielem Synkem, zástupcem šéfa sekce logistiky. Neméně důležitým je v  týmu nadporučík V. D. z  22. základny vrtulníkového letectva. Ten do týmu přivedl i designéra Tomáše Chorého a byl vytrvalým oponentem argumentů.

A co bude dál

 V  současné době Univerzita obrany pracuje na vyhodnocení univerzálnosti MAD21 exaktním popsáním a v rámci projektu připravuje ve spolupráci s  Technickou univerzitou v  Liberci novou metodiku měření barev a  spektrálních reflektancí. Do projektu je samozřejmě přizván i Vojenský výzkumný ústav Brno, který má statut národního garanta maskování, tak aby se celý proces uzavřel vydáním nového Českého obranného standardu. Celkově se tento projekt chce vyvarovat chyb, které nastaly u projektu NOMAD I, jehož výstup nebyl takový, jaká byla očekávání. Chyby, které jsme již udělali, nechceme opakovat. Největší důraz je v současné době položen na kolegy z  katedry munice  – K  201, jejichž hlavním úkolem je exaktní popsání univerzálnosti. Leaderem v této oblasti je pan docent Baláž. MAD21 není jediný projekt armády a  Univerzity obrany. Další projekt, který sekce logistiky připravuje, je standardizace balistické ochrany jednotlivce. Tento a další projekty vycházejí z již schváleného plánu inovace výstroje, a to včetně úpravy jmenovek, hodností a  národních znaků a symbolů ve spolupráci s VHÚ Praha. Samotný plán inovace je postaven na prioritizaci dle zadání náčelníka Generálního štábu, kdy hlavním motorem je nastavení systému výstroje vojáka v  poli a  tomu je celý projekt SIPT 2 podřízen. Cílem je být legislativním vlastníkem návrhů konstrukčních řešení nově vyvíjených součástek, mít volný přístup k  novému potisku i barvám a zároveň s vytvořením etalonů pro Centrum zabezpečení materiálem týlových služeb v Brně a Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO mít podloženu následnou kontrolu kvality. Jde o to, aby know-how, které je vloženo do různých projektů, zůstalo v rukou resortu MO a mohlo se na něm stavět i do budoucna. Projekt BDU MAD21, tedy maskáče v novém střihu a potisku, bude předložen generálu Opatovi v květnu tohoto roku

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Nový český maskovací vzor MIMIK®

Současné maskovací vzory používá armáda České republiky s drobnými úpravami již od roku 1995. Řada ...

NÁZOR: Proč potřebuje Armáda ČR nový multi-maskáč?

V nedávné době se nejen na stránkách Armádních novin rozhořela vášnivá debata o podobě nového ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • flanker.jirka
  20:15 05.02.2022

  Už aby to bylo, vzor na 95 je hodně starý, o střihu, tvaru a rozměrech kapes ani nemluvě. Ale co už čekat od armády, která tyto "maskáče" zavedla nejdříve jako vycházkový oděv pro ...Zobrazit celý příspěvek

  Už aby to bylo, vzor na 95 je hodně starý, o střihu, tvaru a rozměrech kapes ani nemluvě. Ale co už čekat od armády, která tyto "maskáče" zavedla nejdříve jako vycházkový oděv pro vojáky základní služby.

  Střih a detaily jako kapsy už by měly respektovat to, že se do nich musí něco vejít a musí fungovat zapínání/odepínání jednou rukou.
  Bude se uvažovat o možnosti mít v rukávech/nohavicích i možnost vsunutí škrtidla, které by se pak dalo v případě potřeby ihned použít, bez nutnosti vytahovat turniket? A co další doplňky, jako kapsy přizpůsobené pro nesení eletronických zařízení, jako trackerů, minitabletů, ... v rámci konceptu "vojáka budoucnosti?" Nebo budoucnost ještě nenastala? :-)

  Zbývá ještě udělat něco se zázračnou obuví od Prabosu :-)Skrýt celý příspěvek

 • Scotty
  19:39 05.02.2022

  Tak podle toho co psal vrchní praporčík je předpoklad že nový střih + materiál přijde k prvním vojákům ještě letos. Ovšem stále ve vz.95. Předpoklad zavedení nového vzoru je rok ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak podle toho co psal vrchní praporčík je předpoklad že nový střih + materiál přijde k prvním vojákům ještě letos. Ovšem stále ve vz.95.
  Předpoklad zavedení nového vzoru je rok 2024.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:14 05.02.2022

  Bylo by nejspíš vhodné, aby nové uniformy zůstávaly v majetku státu a po dosloužení se mu zase vracely. Takto to mají myslím na Slovensku a cílem je zabránit tomu, aby se uniformy ...Zobrazit celý příspěvek

  Bylo by nejspíš vhodné, aby nové uniformy zůstávaly v majetku státu a po dosloužení se mu zase vracely. Takto to mají myslím na Slovensku a cílem je zabránit tomu, aby se uniformy dostaly do rukou paramilitárních skupin. Koncept to je docela zajímavý.

  Je mi jasné, že airsofťáci a fandové armády můj názor zatratí, jelikož se nebudou moc oblékat jako vojáci. Alespoň že myslivcům a rybářům postačí vz.95Skrýt celý příspěvek

  • MeV6
   16:45 05.02.2022

   Pokud vím, Slováci to zavedli hlavně kvůli tomu, že spousta vojáků se svojí uniformou jednoduše kšeftovala a dosáhlo to neúnosné míry. Btw, co by stát dělal s použitými ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud vím, Slováci to zavedli hlavně kvůli tomu, že spousta vojáků se svojí uniformou jednoduše kšeftovala a dosáhlo to neúnosné míry.
   Btw, co by stát dělal s použitými uniformami? Stejně by byly zničeny.Skrýt celý příspěvek

   • Márten
    20:53 05.02.2022

    To jako že u nás se to neděje?

    To jako že u nás se to neděje?

    • MeV6
     22:41 05.02.2022

     To jistě děje, bohužel. Jen si nejsem jistý, jestli by vlastnictví uniformy státem bylo to správné řešení. Dokázal by si to představit jen a pouze v situaci, že by každý voják ...Zobrazit celý příspěvek

     To jistě děje, bohužel. Jen si nejsem jistý, jestli by vlastnictví uniformy státem bylo to správné řešení. Dokázal by si to představit jen a pouze v situaci, že by každý voják vyfasoval dostatečný počet vynikajících a kvalitních vystrojních součástek, které potřebuje.Skrýt celý příspěvek

     • Márten
      14:12 07.02.2022

      Samozřejmě, že musí být voják náležitě vybaven. Ale kdyby každý kdo už vyfasoval tři uniformy musel při dalším fasování jednu vrátit, tak by alespoň někteří vojáci nenosili staré ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě, že musí být voják náležitě vybaven.
      Ale kdyby každý kdo už vyfasoval tři uniformy musel při dalším fasování jednu vrátit, tak by alespoň někteří vojáci nenosili staré seprané hadry, protože s těmi novýmy běželi do armyshopu.
      A vrácené uniformy v ucházejícím stavu by se uložily do mobilizačních skladů. Dnes to sice není aktuální, ale bůhví co přinese budoucnost.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   20:22 05.02.2022

   Rase
   To je k ničemu, každá skupina, která bude chtít, si nechá trochu pozměněné kopie ušít sama. Změní detaily a obejdou ochrannou známku.

   Rase
   To je k ničemu, každá skupina, která bude chtít, si nechá trochu pozměněné kopie ušít sama. Změní detaily a obejdou ochrannou známku.

  • Ján Paliga
   22:43 05.02.2022

   Stačí si pozrieť bazos.sk a nájdeš tam odevov vz. 2007 koľko len nechceš... Zákaz nosenia vojenského odevu pre "neoprávnené osoby" sa upravil zákonom. Zo začiatku zverejňovali aj ...Zobrazit celý příspěvek

   Stačí si pozrieť bazos.sk a nájdeš tam odevov vz. 2007 koľko len nechceš...

   Zákaz nosenia vojenského odevu pre "neoprávnené osoby" sa upravil zákonom. Zo začiatku zverejňovali aj v médiách kontroly na tento zákon, ako je to dnes, to netuším.Skrýt celý příspěvek

 • cnapo
  14:16 05.02.2022

  Takze mame novy vzor. Snad i strih bude novy a logicky tak aby konecne zmizely zcela nefunkcni gumicky na kalhotech a kapsy byly sity tak aby uzivatel si mohl do nich sahnou s ...Zobrazit celý příspěvek

  Takze mame novy vzor. Snad i strih bude novy a logicky tak aby konecne zmizely zcela nefunkcni gumicky na kalhotech a kapsy byly sity tak aby uzivatel si mohl do nich sahnou s komfortem. Kazdopadne snad uz kvalita prisitych knofliku bude alespon normalni neb kdyz si clovek oblece novou uniformu a upadne mu 6 knofliku z ruznych casti (kapsy, bluza atd…)tak si rika kolik to asi stalo.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:03 05.02.2022

   U těch od STV stála blůza 1120 a kalhoty 980. Koutný je dodává trochu levněji 944/829,-. Kvalita řekl bych odpovídá ceně. Pravda je že kvalita nití je mizerná a trhají se poměrně ...Zobrazit celý příspěvek

   U těch od STV stála blůza 1120 a kalhoty 980. Koutný je dodává trochu levněji 944/829,-. Kvalita řekl bych odpovídá ceně. Pravda je že kvalita nití je mizerná a trhají se poměrně brzo i ve švech.

   Nové polní stejnokroje včetně nových materiálů už existují ve zkušebních vzorcích. Za ně chtěl Koutný 8600,-. Pravda je to šití pouze 40 kusů, ale i tak cena naznačuje že kvalita materiálů musela jít podstatně nahoru.Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  13:17 05.02.2022

  No, hlavně aby ruku v ruce s novým vzorem byl obměněn i střih uniforem a jejich celková funkčnost. V roce 2022 jsme stále zaseknutí někde kolem roku 1995. I když při pohledu na ...Zobrazit celý příspěvek

  No, hlavně aby ruku v ruce s novým vzorem byl obměněn i střih uniforem a jejich celková funkčnost. V roce 2022 jsme stále zaseknutí někde kolem roku 1995. I když při pohledu na schválený nákup naprosto příšerných polních bot to vidím bledě.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   17:07 05.02.2022

   To už je téměř jisté. Nějaký čas se povídalo že nejdřív přijde uniforma s novým střihem a materiály v 95tce a až za nějaký čas dostane i novou kamufláž. Třeba se to teď povede ...Zobrazit celý příspěvek

   To už je téměř jisté. Nějaký čas se povídalo že nejdřív přijde uniforma s novým střihem a materiály v 95tce a až za nějaký čas dostane i novou kamufláž. Třeba se to teď povede uvést ve stejný čas když už vývoj nového vzoru skončil.Skrýt celý příspěvek

  • Eiffelos
   12:45 06.02.2022

   novy střih uz je, viděl jsem ho

   novy střih uz je, viděl jsem ho

 • 3180
  12:38 05.02.2022

  Tak nějak jsem rozpačitý... Na venčení a práci psovoda (ostatně jak je vidět na propagačních foto) stačí les 95... Ale venčí se na fotkách kluci pěkně...

  Tak nějak jsem rozpačitý... Na venčení a práci psovoda (ostatně jak je vidět na propagačních foto) stačí les 95... Ale venčí se na fotkách kluci pěkně...

  • MeV6
   14:34 05.02.2022

   Co prosím? Pointa?

   Co prosím? Pointa?

   • demagog
    20:30 05.02.2022

    Vyraz "vencenie" sa pouzival, a snad este stale pozuva, pre mocenie. Tiez som si hovoril ze tie fotografie vyzeraju zvlastne. Aspon mohli mat ruky spustene vedla tela.

    Vyraz "vencenie" sa pouzival, a snad este stale pozuva, pre mocenie. Tiez som si hovoril ze tie fotografie vyzeraju zvlastne. Aspon mohli mat ruky spustene vedla tela.

 • nvkl
  12:34 05.02.2022

  me osobne se hodne libi

  me osobne se hodne libi

 • 3180
  12:33 05.02.2022

  Tak nějak jsem rozpačitý... Na venčení a práci psovoda (ostatně jak je vidět na propagačních foto) stačí les 95... Ale venčí se na fotkách kluci pěkně...

  Tak nějak jsem rozpačitý... Na venčení a práci psovoda (ostatně jak je vidět na propagačních foto) stačí les 95... Ale venčí se na fotkách kluci pěkně...

  • 3180
   12:38 05.02.2022

   Pro ty, co potřebují prosadit zde svůj jediný správný názor, to je vtip... Abyste pochopili, joke, neboli Шутить...

   Pro ty, co potřebují prosadit zde svůj jediný správný názor, to je vtip... Abyste pochopili, joke, neboli Шутить...

 • juhelak
  12:25 05.02.2022

  Tak vzor je jen část. Sám sem zvědav pak na konečnou podobu maskacu.. Hlavně funkčnost a pohodlnost nošení..a různé vychytávky kolem ohybu (kolena, lokty, ramena), důležitý bude i ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak vzor je jen část. Sám sem zvědav pak na konečnou podobu maskacu.. Hlavně funkčnost a pohodlnost nošení..a různé vychytávky kolem ohybu (kolena, lokty, ramena), důležitý bude i samotný materiál a nebo kombinace materiálů a povrchových úprav.. To může maskace prodrazit funkčnost a odolnost se zvýší.
  Snad brzo budou u nějaké podrobnější testy (ir, hydrofobnost, prodyšnost, odolnost proti propichbuti nebo prodreni, horlavost, odolnost proti uspineni..) je toho dost Skrýt celý příspěvek

  • Krakonoš
   13:09 05.02.2022

   Střih a materiál je samostatná kapitola. Mimochodem vz.95 starších sérií patří mezi nejodolnější stejnokroje s kterýma jsme měl tu čest se setkat.

   Střih a materiál je samostatná kapitola. Mimochodem vz.95 starších sérií patří mezi nejodolnější stejnokroje s kterýma jsme měl tu čest se setkat.

   • Scotty
    17:33 05.02.2022

    To jistě, ale potom se začalo soutěžit na cenu a kvalita tomu odpovídá.

    To jistě, ale potom se začalo soutěžit na cenu a kvalita tomu odpovídá.

   • Knaak
    08:53 06.02.2022

    Dovolím si oponovat. Měl jsem několik kalhot vz.95 ze starších serií. Po pár měsících začaly upadávat knoflíky a praskat švy. Látka nebyla moc odolná, lehce se trhala. Nošení ...Zobrazit celý příspěvek

    Dovolím si oponovat. Měl jsem několik kalhot vz.95 ze starších serií. Po pár měsících začaly upadávat knoflíky a praskat švy. Látka nebyla moc odolná, lehce se trhala. Nošení nebylo moc komfortní kvůli vysokému zdvojenému pasu a střihu rozkroku. Necítil jsem se v nich pohodlně. Poté jsem zakoupil v armyshopu použité americké BDU Woodland. Klasická verze, ne letní rip-stop. Ty my vydržely dalších čtrnáct let intenzivního používání. Než se vysloveně rozpadly. Sřih vynikající, padli mi jako ulité. O takové kvalitě látky, barevné stálosti a pohodlnosti nošení si mohl vz. 95 jen nechat zdát!Skrýt celý příspěvek

    • Scotty
     09:24 06.02.2022

     To co šil Otavan Třeboň bylo nezničitelné.

     To co šil Otavan Třeboň bylo nezničitelné.

    • Krakonoš
     10:36 06.02.2022

     Možná jste měl nějakou kopii originálů. Materiál starých vz.95 je opravdu nezničitelný, stačí si třeba najít na YT military fandy a nebo survival fandy a určitě mojí zkušenost ...Zobrazit celý příspěvek

     Možná jste měl nějakou kopii originálů. Materiál starých vz.95 je opravdu nezničitelný, stačí si třeba najít na YT military fandy a nebo survival fandy a určitě mojí zkušenost “potvrdí”.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      14:36 06.02.2022

      Nepotvrdí. Já měl tu "čest" v rámci VZS. Materiál o málo lepší než "jehličky" a o dost lepší než vz.85. Žádná nezničitelnost se nekonala. Materiál byl podobně "pyžamovitý" jako u ...Zobrazit celý příspěvek

      Nepotvrdí. Já měl tu "čest" v rámci VZS. Materiál o málo lepší než "jehličky" a o dost lepší než vz.85. Žádná nezničitelnost se nekonala. Materiál byl podobně "pyžamovitý" jako u jehliček. Střih příšerný. Přesně jak popisuje Knaak.Souhlasím i s tím, že naprostá špička byly v té době maskáče US. Jak materiálem tak střihem.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:39 06.02.2022

      Torong
      Jaký to byl rok a jaký výrobce? Já mám kalhoty koupené někdy koncem devadesátek a pořád drží.

      Torong
      Jaký to byl rok a jaký výrobce? Já mám kalhoty koupené někdy koncem devadesátek a pořád drží.

     • Krakonoš
      18:33 06.02.2022

      Tak třeba zde https://youtu.be/o9ihM0YpOr4?t... (odkaz na konkrétní čas) Mimochodem první vz. 95 měl kvalitnější materiál, než BDU až poté v rámci ekonomických úspor přidali víc ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak třeba zde
      https://youtu.be/o9ihM0YpOr4?t...
      (odkaz na konkrétní čas)
      Mimochodem první vz. 95 měl kvalitnější materiál, než BDU až poté v rámci ekonomických úspor přidali víc syntetiky na úkor bavlny. Obdobně jako má BDU a spol.
      Ale na druhou stranu vím s kým mám tu čest a to, že je pro vás z Ameriky vše nejlepší a ostatní stojí za prd je u vás taková automatika.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:55 06.02.2022

      Krakonoš Není ani tak problém v samotné tkanině, ale v tom že poměrně brzo začínají povolovat švy. Ostatně i nové maskáče budou mít kombinaci bavlny a syntetického vlákna v ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš
      Není ani tak problém v samotné tkanině, ale v tom že poměrně brzo začínají povolovat švy. Ostatně i nové maskáče budou mít kombinaci bavlny a syntetického vlákna v ripstop vazbě.Skrýt celý příspěvek

     • Krakonoš
      19:59 06.02.2022

      Scotty Ale já tady nehájím každý šev a každý přišitý knoflík. Já jen konstatuju, že materiál (origo), který stejnokroj vz.95 měl v 90. letech, tak patřil mezi nejodolnější oděvní ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty
      Ale já tady nehájím každý šev a každý přišitý knoflík. Já jen konstatuju, že materiál (origo), který stejnokroj vz.95 měl v 90. letech, tak patřil mezi nejodolnější oděvní materiály. Pozdější verze se sice ochudili (záleží na úhlu pohledu), ale i tak jsou stále na velmi dobré úrovni.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:18 07.02.2022

      Rok 1999, ale výrobce nevím. Tipnul bych ještě OTAVAN. Jak říkáš nešlo úplně o prodírání, jako o to, že povolovaly švy a látka se vytahala a byla jak pyžamo.

      Rok 1999, ale výrobce nevím. Tipnul bych ještě OTAVAN. Jak říkáš nešlo úplně o prodírání, jako o to, že povolovaly švy a látka se vytahala a byla jak pyžamo.

     • Torong
      11:25 07.02.2022

      Krakonoš: "Mimochodem první vz. 95 měl kvalitnější materiál, než BDU až poté v rámci ekonomických úspor přidali víc syntetiky na úkor bavlny. Obdobně jako má BDU a spol." Evidentně ...Zobrazit celý příspěvek

      Krakonoš:
      "Mimochodem první vz. 95 měl kvalitnější materiál, než BDU až poté v rámci ekonomických úspor přidali víc syntetiky na úkor bavlny. Obdobně jako má BDU a spol."
      Evidentně jsi v životě BDU v ruce neměl. BDU v době prvních vz. 95 byla ve vzoru M81 woodland a materiál byl 50/50 nylon/bavlna. Navíc měly úplně jiný způsob tkaní. Proto člověk ve starých sepraných BDU vypadal pořád dobře, zatímco ve starých vz. 95 jak hastroš. Později se přešlo na 65/35 nylon/bavlna, z logického důvodu - maskáče jsou lehčí, mají větší pevnost a rychleji schnou.Skrýt celý příspěvek

 • Krakonoš
  11:26 05.02.2022

  Chybí popisek maskovacích vzorů na fotkách. První (titulní) foto, zleva: vz.95 lesní, vz.95 pouštní, MAD21, Multicam Druhé foto, zleva: MAD21, vz.95 lesní, vz.95 pouštní, ...Zobrazit celý příspěvek

  Chybí popisek maskovacích vzorů na fotkách.
  První (titulní) foto, zleva: vz.95 lesní, vz.95 pouštní, MAD21, Multicam

  Druhé foto, zleva: MAD21, vz.95 lesní, vz.95 pouštní, Multicam

  MAD21 je více do růžova, snad odstín barvy víc ztmavne.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:25 05.02.2022

  Ještě by mě zajímalo, jaká je reálná barevnost onoho vzoru MAD21. Na fotografiích s uniformou jsou poněkud velmi růžové, ale na fotce s potiskem (viz níže) je barevnost docela ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě by mě zajímalo, jaká je reálná barevnost onoho vzoru MAD21. Na fotografiích s uniformou jsou poněkud velmi růžové, ale na fotce s potiskem (viz níže) je barevnost docela odlišná. Mělo by se ale jednat o stejný vzor. Budu moc rád za upřesnění - díky.

  https://www.palba.cz/album/dis... Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:20 05.02.2022

  Osobně jsem čekal, že bude větší zájem o připodobnění barevnosti k Multicamu, aby se pak daly snáz nosit výstrojní doplňky v jeho potisku. Přeci jen se nedá předpokládat, že AČR ...Zobrazit celý příspěvek

  Osobně jsem čekal, že bude větší zájem o připodobnění barevnosti k Multicamu, aby se pak daly snáz nosit výstrojní doplňky v jeho potisku. Přeci jen se nedá předpokládat, že AČR zavede vše potřebné ve vzoru MAD21. Za mě je to sice výrazný posun k lepšímu, ale osobně jsem čekal něco pokročilejšího (viz třeba rakouský Tarnanzug Neu nebo lotyšský M20 WoodLatPat) - zvláště po tolika letech výzkumu a bádání. Zkrátka nenadchne, ale ani výrazně neurazí. Obecně mi přijdou tuzemské vojenské projekty jaksi "nemastné neslané".

  Ps. naštěstí speciální jednotky, které kvalitní maskování potřebují nejvíc, přecházejí na Multicam, tak zmíněné problémy řešit nemusí, což je asi dobře.Skrýt celý příspěvek

  • Krakonoš
   11:38 05.02.2022

   Zrovna M20 WoodLatPat mi pokročilejší moc nepřijde, jako vzor mu posloužil švédský M90. Pokročilejší vidím finský vzor M05 a jeho deriváty. Rakouský Tarnanzug Neu je určitě ...Zobrazit celý příspěvek

   Zrovna M20 WoodLatPat mi pokročilejší moc nepřijde, jako vzor mu posloužil švédský M90.
   Pokročilejší vidím finský vzor M05 a jeho deriváty. Rakouský Tarnanzug Neu je určitě zajímavý, ale možná až moc atypický.Skrýt celý příspěvek

  • MeV6
   12:34 05.02.2022

   Tarnanzug Neu mi přijde jako moc posunutý směrem do horských oblastí, na mě je tam moc šedé. M20 WoodLatPat je určitě zajímavý, ale nevím. Co se kombinace MAD21 a multicamu týče, ...Zobrazit celý příspěvek

   Tarnanzug Neu mi přijde jako moc posunutý směrem do horských oblastí, na mě je tam moc šedé.
   M20 WoodLatPat je určitě zajímavý, ale nevím.
   Co se kombinace MAD21 a multicamu týče, tam bych problém moc neviděl, kombinovat to podle mě půjde.
   Ale je to jen můj názor. Uvidíme v budoucnu.Skrýt celý příspěvek

  • CerVus
   13:21 05.02.2022

   Ono co si budeme povídat. Nejjednodušší a dost možná i levnější by bylo nahradit naší uniformu i s doplňky tou americkou. Tabulkové ceny naší výstroje jsou přímo děsivé když ...Zobrazit celý příspěvek

   Ono co si budeme povídat. Nejjednodušší a dost možná i levnější by bylo nahradit naší uniformu i s doplňky tou americkou. Tabulkové ceny naší výstroje jsou přímo děsivé když zohledníme kvalitu a funkčnost. Občas mi přijde, že se neustále snažíme vymyslet kolo.Skrýt celý příspěvek

   • Krakonoš
    13:43 05.02.2022

    Kolo... Uveďte mi armády, které armády převzali stejnokroje od jiné armády. Moc jich není, v rámci NATO užívá jen Černá Hora Multicam odpovídající standartu US Army. Je faktem, že ...Zobrazit celý příspěvek

    Kolo... Uveďte mi armády, které armády převzali stejnokroje od jiné armády. Moc jich není, v rámci NATO užívá jen Černá Hora Multicam odpovídající standartu US Army. Je faktem, že řada dalších armád se Multicamem více či méně inspirovala, ale plně ho nepřevzala. Nevidím důvod, proč zrovna AČR, když má tradici a vývojová centra měla toto know-how opustit ve prospěch maskování cizí armády.Skrýt celý příspěvek

    • Krakonoš
     13:46 05.02.2022

     Oprava: Kolo... Uveďte mi armády, které převzali stejnokroje od jiné armády. Moc jich není, v rámci NATO užívá cizí stejnokroj Černá Hora v podobě Multicamu odpovídající standartu ...Zobrazit celý příspěvek

     Oprava:
     Kolo... Uveďte mi armády, které převzali stejnokroje od jiné armády. Moc jich není, v rámci NATO užívá cizí stejnokroj Černá Hora v podobě Multicamu odpovídající standartu US Army. Je faktem, že řada dalších armád se Multicamem více či méně inspirovala, ale plně ho nepřevzala. Nevidím důvod, proč zrovna AČR, která má tradici a vývojová centra měla toto know-how opustit ve prospěch maskování cizí armády.Skrýt celý příspěvek

     • CerVus
      14:32 05.02.2022

      Tradici a vývojová centra? Vždyť se ta uniforma za 27 let téměř nezměnila. Kvalita materiálů ani střih se nikam neposouvá. Lehce se změnil odstín k černé a máme zipy na blůze s ...Zobrazit celý příspěvek

      Tradici a vývojová centra? Vždyť se ta uniforma za 27 let téměř nezměnila. Kvalita materiálů ani střih se nikam neposouvá. Lehce se změnil odstín k černé a máme zipy na blůze s dost pochybnými možnostmi využití, ale tím to skončilo. To je zoufale málo produktivity na to, aby se držela tabulková místa. A uniformy se beztak nechávají šít někde v Číně. To, že máme stále pouštní uniformy s vystrojovací součástkami je další přežitek, který zbytečně zatěžuje resortní kasu.
      Jakákoli změna přinese problém v podobě špatné barvy doplňků a jejich náhrada bude za mnohem vyšší cenu už jen z důvodu malých sérií.
      S tím kolem jsem spíše myslel střih a materiály. Aneb proč nepoužívat výstroj jejíž funkčnost ověřila a vylepšila největší armáda na světě jak v běžných tak i bojových podmínkách.
      Tady se opět udělá něco co bude na oko podobné, ale uživatelsky nedořešené a přesto předražené.Skrýt celý příspěvek

     • MeV6
      14:47 05.02.2022

      CerVus
      Já v to doufám taky. Minimálně to vzít jako základ a vylepšit.
      Úplně top by bylo se střihem a materiály inspirovat u jedné soukromé firmy že Slovinska.

      CerVus
      Já v to doufám taky. Minimálně to vzít jako základ a vylepšit.
      Úplně top by bylo se střihem a materiály inspirovat u jedné soukromé firmy že Slovinska.

     • Krakonoš
      17:03 05.02.2022

      Jistě, že máme know-how a tradici a vývoj hmatatelně existuje. Dokonce státy, které nic neměli dokázali vyvinout a dodávat pro své ozbrojené síly své originální stejnokroje. Jako ...Zobrazit celý příspěvek

      Jistě, že máme know-how a tradici a vývoj hmatatelně existuje. Dokonce státy, které nic neměli dokázali vyvinout a dodávat pro své ozbrojené síly své originální stejnokroje. Jako je třeba Estonsko, Lotyšsko, Litva, Makedonie (pro Řeky Severní), atd., atd. Dokonce i Lucembursko má svůj dost povedený stejnokroj.
      Neřeším, zda k tomu přizvali ještě další firmy, které se na to specializují a nebo ne, ale výsledky mají dost dobrý.

      Asi nemá smysl měnit série, střih, případně výrazně zasahovat do maskovacího vzoru. To by potom byl každý voják nebo útvar jiný.
      Dotáhnout do zdárného konce národní maskovací vzor spolu s výběrem vhodného střihu a materiálu je nyní nejjednodušší, než kdy bylo.
      Používat cizí maskovací vzor, když i daleko menší armády mají vlastní je zarážející a působí to trochu "koloniálním" dojmem i když k tomu dost směřujeme...Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      20:25 05.02.2022

      Cervus
      Armáda si nechá vlastní uniformy šít v Číně???

      Cervus
      Armáda si nechá vlastní uniformy šít v Číně???

     • Scotty
      20:28 05.02.2022

      flanker.jirka
      O tom že se šije v Číně pochybuji, ale materiály od tam budou.

      flanker.jirka
      O tom že se šije v Číně pochybuji, ale materiály od tam budou.

    • Torong
     14:46 06.02.2022

     "Kolo... Uveďte mi armády, které armády převzali stejnokroje od jiné armády." Tak například Rusko. Slavný Ratnik je do nitě převzatý Americký ECWCS 3. generace. Včetně membrány ...Zobrazit celý příspěvek

     "Kolo... Uveďte mi armády, které armády převzali stejnokroje od jiné armády."
     Tak například Rusko. Slavný Ratnik je do nitě převzatý Americký ECWCS 3. generace. Včetně membrány Gore Tex. Jen s vlastním potiskem.
     Ono jde o to Krakonoši, že Multicam je Americký, že? Proto tady budeš vytahovat nesmysly jako tradice a vývojová centra. Jaké jsou výsledky těch tradic a vývojových center? Já zatím vidím akorát záporné. Poslední slušné výsledky byly na přelomu 50-tých a 60-tých let. OCP by bylo funkční, praktické a levné.Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    14:01 05.02.2022

    Je to jenom prestiž a jakási libůstka pro patrioty. V případě války by stejně nejspíš došlo k unifikaci i u výstroje, kdy by se zavedlo co by bylo k dispozici. Stačí se mrknout na ...Zobrazit celý příspěvek

    Je to jenom prestiž a jakási libůstka pro patrioty. V případě války by stejně nejspíš došlo k unifikaci i u výstroje, kdy by se zavedlo co by bylo k dispozici. Stačí se mrknout na Ukrajinu, jaké oblibě se těší britský MTP, nebo co to nosí.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 2