Nová požární vozidla: Titan a Triton by měly být jen začátek

Nová požární vozidla: Titan a Triton by měly být jen začátek
Trition / Excalibur Army (Zvětšit)

Hasičský záchranný sbor České republiky provozuje i některé typy techniky, jež se v podstatě nacházejí na pomezí vojenské kategorie, protože buď původně přímo sloužily u armády, nebo využívají součástky a technologie z vojenského sektoru. Kromě několika starších typů vozidel jsou to nové odolné hasičské vozy Titan a Triton na podvozku Tatra. 

Domácí průmysl dovede hasičům nabídnout i jinou techniku této kategorie, resp. další deriváty existujících vojenských podpůrných vozidel, ale nemělo by zůstat jen u toho. Existují totiž i některé nové či staronové koncepty hasičské techniky, jež by mohly českým hasičům poskytnout impozantní schopnosti a mohly by dosáhnout i velkých exportních úspěchů.

Současná technika a nabídka

Nejprve uveďme, že Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR dnes vlastní celkově osmnáct vozidel, jež se dají tím či oním způsobem považovat za „kvazi-vojenská“. Ze starších vozidel, která svým původem patří ještě do éry minulého režimu, jde o tři vyprošťovací tanky VT-72B, tři pásové plovoucí transportéry PTS-10, čtveřici vyprošťovacích automobilů AV-15 a stejný počet mostních automobilů AM-50. V oné éře byl navržen také jiný pozoruhodný typ techniky, který se ale dočkal realizace až po roce 1989, a to požární tank SPOT-55, jenž užívá podvozek T-55. Svého času představoval jeden z páteřních typů ženijních záchranných útvarů, a právě díky němu se Česká republika zařadila do krátkého seznamu států, jež měly či mají ve výbavě hasičskou techniku na tankovém podvozku. 


AM-50; větší foto / HZS ČR

Jeden SPOT-55 dosud zůstává ve službě, jako částečná náhrada tohoto velmi zajímavého, jenže už zastaralého typu byly pořízeny dvě obrněné hasičské stříkačky CZS 40 Titan na osmikolovém podvozku Tatra. Zatím poslední přírůstek představuje vozidlo CZS 15 Triton, které zastává funkci odolné stříkačky a velitelsko-průzkumného vozu a bylo vytvořeno jako derivát vojenského obrněnce Patriot II na šasi Tatra. 

Kromě toho se nabízí možnost nahradit již zastaralé typy AV-15 a AM-50, protože existují i nové vozy této kategorie, a sice vyprošťovací TREVA-15 ER a mostní AM-50 EX a AM-70 EX, či zakoupit dekontaminační automobil DECON ER. V zájmu úplnosti lze také dodat, že kromě HZS ČR se „kvazi-vojenská“ technika nachází i u Správy železnic, s. o., která vlastní čtyři vyprošťovací tanky VT-72B, a navíc je známo, že několik specializovaných soukromých firem provozuje starší vozidla VT-55A.


Tatra Force DECON ER; větší foto / Excalibur Army

Nezbytnost odolných stříkaček

Po pořízení stříkaček CZS 40 Titan a CZS 15 Triton se objevila kritika ve smyslu, že se jedná o jakési předražené a zbytečné „hračky“. Podobná tvrzení v minulosti koneckonců zaznívala i v souvislosti s vozidly SPOT-55. Údajně jde o něco, co se dá využít jen velice vzácně a co má sice zajímavé, ale prakticky obtížně uplatnitelné vlastnosti. Pokud bychom ale tento argument dovedli do konce, pak lze takto kritizovat v podstatě celou kategorii hasičských vozidel. 

Ano, technika Záchranného útvaru HZS ČR skutečně představuje cosi neobvyklého a zvláštního, co se využívá jenom v určitých specifických situacích, které nastávají (naštěstí) relativně vzácně, ovšem vyvozovat z toho jakousi „zbytečnost“ je absurdní. Když už totiž tyto velice specifické a vzácné situace nastanou, bez speciální techniky se prakticky nedají řešit a zvládat. Dokonce i relativně „normální“ událost typu lesního požáru se někdy mění v obrovský problém, pokud hoří větší plocha lesa v obtížném terénu, kam se běžné hasičské stříkačky zkrátka nedostanou. 


SPOT-55 / MO ČR

Dále je třeba si uvědomit, že na relativně malé ploše České republiky funguje skutečně hodně vysoký počet tzv. rizikových provozů, resp. areálů, kde se mohou vyskytnut technické havárie s potenciálně katastrofálními důsledky. Jde především o různé doly a hutě, uhelné a nukleární elektrárny, zařízení pro zpracování a skladování ropy či zemního plynu, různé další chemické továrny a v neposlední řadě též místa, kde se vyrábějí či skladují zbraně, munice a výbušniny. 

Mimořádné události v takových lokalitách přinášejí nejen požáry (někdy s výjimečně vysokou teplotou), ale někdy také exploze a riziko chemického či radiačního zamoření. Jistě není třeba dodávat, že klasické hasičské stříkačky v takových podmínkách neobstojí, resp. neochrání své osádky a nemohou provádět svou činnost. Dále je nutno počítat s následky přírodních pohrom a v krajním případě také velkých teroristických útoků, protože i tyto události přinášejí situace, kde běžná hasičská a záchranářská technika nestačí.


Treva-15; větší foto / Excalibur Army

Požární tank nové generace

Dokonce i vysoce odolné stříkačky CZS 40 Titan a CZS 15 Triton by v takových podmínkách mohly zaznamenat potíže, protože kvůli svým kolovým podvozkům by se v určitých situacích možná nedokázaly efektivně pohybovat. Stačí si představit např. požár v chemickém provozu, kde hoření chemikálií produkuje extrémně vysoké teploty a kde navíc dojde k tomu, že tekutá hořící látka unikne do okolí, což kolovým vozidlům zcela znemožní jízdu. V takové situaci by se měla nasadit vozidla, která tuto slabinu nemají, a sice technika na pásovém podvozku. Bylo by proto na místě uvažovat o pořízení nového požárního tanku, resp. vozidla, které by spadalo do téže kategorie jako SPOT-55. 

Ještě v 90. letech zde byl koneckonců vyroben jeho nástupce Firefighter 55, avšak ten zůstal pouze v prototypu. Vzniklo rovněž několik dalších podobných přestaveb vojenské techniky, mj. stroj pro zemní práce SDS-214, sněžný pluh Snowfighter 55 (oba na podvozku tanku T-55) nebo požární, jeřábová a sklápěcí verze obrněného transportéru OT-62, ale ve všech případech již zůstalo jen u prototypů a zkoušek. Kromě toho je známo, že u několika hasičských útvarů i u soukromých firem v Česku a na Slovensku slouží hasičské či záchranářské úpravy bojových vozidel pěchoty BVP. 

Dále je nepochybné, že existují rozsáhlé zásoby pásových podvozků z tanků i jiných obrněných vozidel (a to jak ve vlastnictví armády, tak i u jiných subjektů) a že v Česku fungují firmy, které by v poměrně krátkém čase dokázaly realizovat hasičskou nástavbu. Kromě hasičských vozidel v užším smyslu by se dalo uvažovat také o další technice, např. strojích pro zemní práce.


Titan; větší foto / Tatra Trucks

Možnosti uplatnění na trhu

Ačkoli to u širší veřejnosti není příliš známým faktem, koncept požárního tanku se už řadu let prakticky uplatňuje, ale je zajímavé, že se tak děje vesměs na východ od našich hranic, kdežto v západních státech jde spíš o ojedinělé pokusy. Několik obrněnců tohoto druhu vzniklo např. v Německu, kde se takto využily podvozky tanků T-55 a Leopard či bojových vozidel pěchoty Marder, zatímco v USA existuje několik hasičských útvarů s požárními úpravami transportérů M113 (taková vozidla slouží např. v zařízeních agentury NASA). 

Naopak značně široká škála požárních obrněnců na pásových podvozcích se objevila v zemích bývalého Sovětského svazu a některé z typů se dosud provozují (a)nebo vyrábějí. Namátkou lze zmínit sovětský GPM-54, který představuje ekvivalent našeho typu SPOT-55, využívá podvozek T-54 a dnes je nabízen průmyslem Ukrajiny. Několik takových vozidel samozřejmě vyrábí i Rusko, kde existují např. požární modifikace obrněného transportéru MT-LB či speciální hasičské vozidlo SPM na šasi, jež kombinuje prvky tanků T-72 a T-80. Mimochodem, v Rusku se užívají i obrněné hasičské stříkačky na automobilových podvozcích KAMAZ, tedy protějšky českého typu Titan. 

Kromě zemí bývalého SSSR vznikly požární tanky i v Polsku a Bulharsku, byť zřejmě zůstaly jenom v prototypech. Naopak nesporné je, že hned několik typů takových požárních obrněnců slouží u elitních hasičských sborů v Čínské lidové republice. Každopádně lze usuzovat, že pokud by v Česku vzniklo nové vozidlo tohoto druhu, otevřely by se mu velké exportní možnosti, neboť v západním světě by nemělo téměř žádnou konkurenci, ale jistě by vzbudilo např. zájem firem zabývajících se těžbou a zpracováním ropy a 


AM-70 EX; větší foto / Excalibur Army

Nekonvenční hasební metody

Vývoj nového požárního tanku však pochopitelně není jedinou možnou cestou. Existují totiž i další metody, jak technologie z vojenské sféry využít pro hašení požárů či pro zvládání jiných krizových situací. Dosud velice málo známou skutečností je, že existují požární vozidla, která místo klasických čerpadel a proudnic používají upravené letecké tryskové motory. Do proudu plynů vycházejících z motorů se přidává speciální účinná látka a takový proud dokáže doslova „sfouknout“ plameny. Takový postup lze využít mj. v situaci, kdy hoří chemikálie, které nelze uhasit vodou. 

Prototypy takto pojatých požárních tanků byly zkoušeny mj. v SSSR, Maďarsku nebo Německu. Takovou techniku v praxi prokazatelně používá Čína, kde kromě „tryskových tanků“ existují rovněž analogicky konstruované požární prostředky na podvozcích nákladních automobilů, které se uplatňují hlavně během požárů chemických provozů. Další na pohled asi velmi bizarní, ale velice efektivní koncepcí je požární raketomet či minomet. V podstatě jde o pouze minimálně upravenou dělostřeleckou zbraň, která ovšem vystřeluje rakety nebo granáty obsahující speciální hasící látku, která se tak dostává přesně do ohniska požáru, aniž by došlo k ohrožení osob či techniky. Tento postup lze využít mj. během hašení velkých lesních požárů či havárií v chemických komplexech, ale také např. při hašení požárů výškových budov, které pro hasiče dlouhodobě představují jeden z nejobtížnějších úkolů. 


Titan; větší foto / Tatra Trucks

Z existujících vozidel tohoto druhu lze uvést mj. ruský raketomet Impuls-2M na tankovém podvozku nebo požární variantu samohybného minometu Nona-SVK na podvozku kolového transportéru BTR-80. Stejně jako u předchozích koncepcí platí, že taková vozidla využívají některé hasičské útvary v Číně, kde byl prezentován mj. raketomet pro hašení výškových budov na šasi nákladního automobilu či terénní obrněnec s minometem pro hašení lesních požárů.

Obrněné hasičské stříkačky CZS 40 Titan a CZS 15 Triton ve své kategorii nepochybně náleží na světovou špičku. Jedná se sice o úzce specializovanou techniku, ale zároveň je nutno velmi zdůraznit, že ve specifických (naštěstí vzácných) krizových situacích je právě taková speciální technika naprosto nepostradatelná. Nemělo by však zůstat jen u těchto typů, neboť se nabízejí i další cesty, kudy lze vývoj speciální požární a záchranářské techniky směrovat a na nichž lze využít zkušenosti z vojenské sféry. 

Na povedenou a svého času skutečně výbornou konstrukci SPOT-55 by se dalo navázat požárním tankem nové generace, k čemuž by se daly využít stále dostupné a funkční podvozky T-72. Existují též některé méně konvenční principy, mj. využití proudových motorů, minometů či raketometů. Podle zpráv z republik bývalého SSSR a z Číny lze soudit, že se tam všechny tyto koncepce reálně uplatňují a představují cenný přínos, avšak na Západě se podobná technika z nějakého záhadného důvodu objevuje jen minimálně. Český průmysl by této šance rozhodně mohl a měl využít.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

TREVA-15 – nový taktický vyprošťovací a odsunový automobil od Excalibur Army

Na letošním veletrhu IDET české podniky představily několik zajímavých novinek. Jednou z nich je i ...

Pancéřovaný TRITON na podvozku Tatra pro české hasiče

V polovině února tohoto roku dostali hasiči Záchranného útvaru Hlučín nový unikátní pancéřovaný ...

Sklenář: Byli jsme u hranic, v domovech pro seniory i u hasičů

Vojáci byli v posledních týdnech více vidět. Posílili policisty u hranici, pomáhali zdravotníkům, ...

Hořící loď USS Bonhomme Richard museli opustit hasiči

Bojovníci s ohněm neměli jinou možnost než ve středu evakuovat jak hořící výsadkovou loď USS ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • zdenek.f
  23:06 27.10.2020
 • Fiagy
  14:10 27.10.2020

  Když to nechce armáda tak to natřeme na červeno a zkusíme to vnutit hasičům. Možná aspoň jeden , nebo dva kusy prodáme a budeme zase frajeři :-( Na dnech uniformovaných sborů ...Zobrazit celý příspěvek

  Když to nechce armáda tak to natřeme na červeno a zkusíme to vnutit hasičům. Možná aspoň jeden , nebo dva kusy prodáme a budeme zase frajeři :-(
  Na dnech uniformovaných sborů bude hasičský Triton vypadat hezky i když jinak je k ho..u.Skrýt celý příspěvek

  • faraonamumu
   14:46 27.10.2020

   Je pravda, že využití Tritiona je docela diskutabilní, ale co se týče vozidla Titan, tak si myslím, že se docela povedlo.

   Je pravda, že využití Tritiona je docela diskutabilní, ale co se týče vozidla Titan, tak si myslím, že se docela povedlo.

   • Fiagy
    18:39 27.10.2020

    Jj, Titan a asi Decon by se daly využít, ale AM 70- Ex je hasičům taky k ničemu. Nevím jestli má smysl vymýšlet vymyšlené. Předpokládám, že něco takového už někdo vyrábí a ...Zobrazit celý příspěvek

    Jj, Titan a asi Decon by se daly využít, ale AM 70- Ex je hasičům taky k ničemu. Nevím jestli má smysl vymýšlet vymyšlené. Předpokládám, že něco takového už někdo vyrábí a nepotřebujeme jich tolik , aby se vyplatilo je látat doma.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     08:39 28.10.2020

     Jelikož záchranné práce při povodních převzali od armády primárně hasiči, tak je ten most v jejich výbavě samozřejmě v pořádku. Rovněž se nevymýšlí vymyšlené, protože AM-70EX je ...Zobrazit celý příspěvek

     Jelikož záchranné práce při povodních převzali od armády primárně hasiči, tak je ten most v jejich výbavě samozřejmě v pořádku. Rovněž se nevymýšlí vymyšlené, protože AM-70EX je pouze lehká evoluce letitého AM-50, posazená na nový podvozek.Skrýt celý příspěvek

   • Nesher
    12:34 28.10.2020

    No diskutabilní, např. ve Věřících museli hasiči jezdit do areálu v policejních BRDM-2 a modlili se, aby jim něco náhodou nevybuchlo pod zadkem. Triton je v tomto ohledu přeci jen ...Zobrazit celý příspěvek

    No diskutabilní, např. ve Věřících museli hasiči jezdit do areálu v policejních BRDM-2 a modlili se, aby jim něco náhodou nevybuchlo pod zadkem. Triton je v tomto ohledu přeci jen výrazně odolnější. V ČR máme celkem dost různých areálů (ne jen muničních skladů), kde by se v případě nějaké nehody či požáru pro takové vozidlo jistě uplatnění našlo.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     12:37 28.10.2020

     ve Vrbicích, automatické opravy mě občas ničí.

     ve Vrbicích, automatické opravy mě občas ničí.

 • Márten
  13:43 27.10.2020

  Myslím že pokud je tento druh techniky ve světě tak žádaný a nedostatkový, tak nic nebrání "českému průmyslu" takovou techniku vyvinout, vyrobit a se ziskem prodat. Jenže ono s ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím že pokud je tento druh techniky ve světě tak žádaný a nedostatkový, tak nic nebrání "českému průmyslu" takovou techniku vyvinout, vyrobit a se ziskem prodat.

  Jenže ono s dotacemi (za peníze jiných) se vyvíjí pohodlněji a bez rizika, co?Skrýt celý příspěvek

 • lemkin
  13:25 27.10.2020

  Požární tank na podvozku nového BVP, NEBO VYŘAZENÝCH t-72

  Požární tank na podvozku nového BVP, NEBO VYŘAZENÝCH t-72

Načítám diskuzi...