Nové britské obrněnce Ajax – šance pro českou armádu

Průzkumné a bojové vozidlo pěchoty Ajax; větší foto / archív

Britská armáda začala od minulého roku zařazovat do výzbroje rodinu nových obrněných pásových vozidel vyvinutých na bázi obrněnce ASCOD 2 od společnosti General Dynamics. V současnosti evropská divize General Dynamics nabízí ASCOD 2 a jeho odvozené verze i české armádě v rámci programu modernizace pozemních sil.

Přes 40 let britská armáda disponovala sérií obrněných pásových vozidel souhrnně označovaných jako Combat Vehicle Reconnaissance Tracked – CVR(T). Šlo o lehká vozidla určená především pro průzkum a bojové operace, která se vyznačovala mobilitou a snadnou přepravitelností, ovšem na úkor odolnosti.

 

 

Jejich charakteristiky i provozní výkony na moderním bojišti můžou už jen těžko obstát, proto britská armáda zavádí do výzbroje náhradu v podobě vozidel rodiny Ajax vycházejících z typu ASCOD 2. Celý proces modernizace, který patří k jedněm z největších za poslední desetiletí u britských pozemních sil, odstartoval na počátku tohoto tisíciletí, kdy britská armáda vyhlásila dva programy na pořízení nových obrněných vozidel – Specialist Vehicle (SV) a Utility Vehicle (UV).


 

ASCOD 2 vítězem britského tendru, šance pro českou armádu

V rámci prvního z nich (SV) požadovala britská armáda jednotnou pásovou platformu pro celou škálu vozidel různého určení, která by zjednodušovala servis i logistickou podporu. V rámci výběrového řízení a rozsáhlých zkoušek armáda a ministerstvo obrany srovnávaly dva typy – CV90 od BAE Systems a typ ASCOD 2 od britské pobočky General Dynamics.

 

Vítězem porovnávacích zkoušek i výběrového řízení byl vyhlášen ASCOD 2 a stal se základem pro nová britská vozidla souhrnně označována jako Ajax. Na podzim roku 2014 ministerstvo obrany s General Dynamics UK podepsalo kontrakt na dodávku 589 vozidel pro britskou armádu v hodnotě 3,5 miliardy liber a v červenci 2015 pak i zakázku na servisní a technickou podporu do roku 2024 v hodnotě 390 milionů liber.

 

Celý program nesl původně označení Scout Specialist Vehicle, na podzim 2015 byl poprvé prezentován prototyp průzkumného/bojového vozidla Ajax, které má představovat nejpočetnější verzi zařazenou do výzbroje. Právě po ní nese od onoho data celý program jméno Ajax.

 


Průzkumné a bojové vozidlo pěchoty Ajax; větší foto / archív

 

Britská armáda objednala 589 vozidel v šesti verzích, z toho 245 kusů průzkumné/bojové varianty Ajax, dále 93 kusů průzkumné/podpůrné pojmenované Ares, 112 velitelských vozidel Athena, 50 kusů servisních vozidel Apollo, 38 kusů vyprošťovací verze Atlas a 51 exemplářů ženijního provedení pojmenovaného Argus. Dodávky začaly v loňském roce, poslední kusy mají být dodány v roce 2024, přičemž první jednotka s novými obrněnci by měla být operačně způsobilá za dva roky.

 

Základem pro řadu vozidel Ajax se stalo nejnovější provedení vozidla ASCOD 2 označované jako ASCOD 42, které představuje jeho nejtěžší verzi. Jak již bylo řečeno, pro britskou armádu General Dynamics vyvinul šest hlavních verzí vozidel, které mají ještě subverze, celkem je tedy vyprojektováno devět specializovaných vozidel.

 

To je důležitý fakt ve spojitosti s výběrovým řízením na nová pásová obrněná vozidla pro českou armádu, ve kterém typ ASCOD 2 nabízí General Dynamics European Land Systems (evropská pobočka General Dynamics). Znamená to, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést už vyvinuté účelové modifikace vycházející z britských. I provedení vozidla s věží Samson Mk II, které se účastnilo loňských předběžných českých armádních testů, už v sobě zahrnuje konstrukční řešení uplatněná u britských vozidel řady Ajax.

 

Testování platformy ASCOD 2 pro program Ajax; větší foto / archív
 

Podle současných plánů by česká armáda chtěla obdržet první nová pásová vozidla v roce 2020, souběh zavádění nových vozidel pro britskou i českou armádu by tak mohl mít velký přínos pro obě strany.
 

Výroba vozidel programu Ajax pro britskou armádu je rozdělena na dvě fáze. Prvních sto vozidel vznikne ve výrobním komplexu GDELS ve španělské Santa Barbaře. Další vozidla se budou vyrábět v jižním Walesu, tamní továrna bude mít na starosti i opravy, modernizace a technickou i servisní podporu.

 

Británie tak bude, co se týče programu Ajax, zcela soběstačná. Je to také důkaz toho, že General Dynamics potažmo jeho evropská divize GDELS je schopná bez potíží převézt výrobní a opravárenské kapacity kamkoliv podle požadavků armády, která ASCOD 2 zavede do výzbroje, a to včetně know-how a výrobní dokumentace. Ostatně stejný přistup zvolila i v případě vozidel Pandur II pro českou armádu, které byly z velké části vyrobeny v České republice a jejich další výroba i servisní a technické služby jsou zajišťovány českými podniky.

Testování platformy ASCOD 2 pro program Ajax; větší foto / archív


 

Nejtěžší ASCOD 2 základem pro Ajax

Vozidla řady Ajax pro britskou armádu se vyznačují velmi vysokou mírou ochrany posádky, což je prvek, který dostal, na rozdíl od starých vozidel CVR(T), vysokou prioritu. Proto byla za základ zvolena nejtěžší verze ASCOD 2/42 s celkovou hmotností dosahující až 42 tun. Odolnost vozidel britské armády tak může dosahovat až úrovně 4/5+ podle normy STANAG 4569, což z nich činní jedny z nejlépe chráněných vozidel pro motostřelecké jednotky vůbec. Vozidla rodiny Ajax disponují modulárním systémem pancéřování, poškozené části tak mohou být snadno vyměněny bez nutných zásahů do konstrukce.  

 

Tento systém také usnadňuje pozdější modernizaci, nové typy pancéřování vyvinuté v budoucnosti bude možné bez problémů integrovat na vozidla místo stávajícího.

 

Také protiminová ochrana je na vysoké úrovni. Stroje mají oddělenou podlahu prostoru pro výsadek ode dna korby (tzv. double deck). Toto řešení lépe chrání posádku před účinky výbuchů min než sendvičová konstrukce podlahy. Členové pěšího mužstva sedící na protiminových sedačkách, jež se nedotýkají podlahy, nemusejí mít při jízdě nohy na speciálních lištách, jako je to u jiných současných bojových vozidel.

 

Navíc konstrukce dvojité podlahy tlumí výbuch natolik, že nehrozí zranění od předmětů ležících na podlaze, které jsou výbuchem vymrštěny vzhůru. Není totiž reálné, aby v ostrém bojovém nasazení bylo veškeré vybavení uchyceno v konzolích a držácích. Vozidla Ajax mohu mít i přídavné protiminové pancéřování, díky kterému je odolnost proti výbuchům opět řadí na špičku ve své kategorii.


 

 

Testování platformy ASCOD 2 pro program Ajax; větší foto / archív
 

Pohon vozidel bude zajišťovat powerpack s turbodieselem MTU 8V 199 TE21 disponujícím výkonem 600 kW a automatickou převodovkou RENK HSWL 256B. Motory pro britské Ajaxy se budou vyrábět v Británii ve výrobních kapacitách firmy Rolls-Royce.

 

S touto motorizací Ajax v provedení průzkumné/bojové vozidlo pěchoty dosahuje maximální rychlosti 70 km/h a zrychlení z 0 na 48 km/h zabere 12,5 s. Výkon pohonné soustavy zajišťuje 60% stoupavost, Ajax dokáže překonat kolmou překážku o výšce 75 cm a překonat příkop o šířce 2,5 m, bez přípravy pak může přebrodit vodní překážku do hloubky 1,25 m. Kapacity nádrží dávají vozidlu jízdní dosah přes 500 km.

 

Hlavní verze v podobě průzkumného/bojového vozidla Ajax bude vybavena bojovou otočnou věží s kanonovou výzbrojí. Půjde o rychlopalnou zbraň CTAS ráže 40 mm s nabíjecím automatem používající novou teleskopickou munice (CT), přičemž posádky vozidel budou mít k dispozici až pět druhů této munice.

 

Je výsledkem dlouhého vývoje, jehož počátky se datují již do 90. let minulého století. Oproti klasické munici stejné ráže má menší rozměry, tudíž je jí možné do vozidla umístit vetší množství. Vedle kanonu je ve věži Ajaxu zabudován i koaxiální kulomet L94A1 ráže 7,62 mm. Touto zbraní integrovanou do malých dálkově řízených bojových stanic budou vybaveny i ostatní varianty rodiny Ajax.

 

Britská armáda získá na podvozku ASCOD 2 šest verzí vozidel; větší foto / archív


 

Rodina Ajax – šest verzí, devět variant

Britská armáda pořídí vozidla v šesti verzích (Ajax, Ares, Athena, Argus, Atlas, Apollo) a devíti variantách – průzkumné/bojové vozidlo pěchoty, vozidlo řízení palby, přehledové, pozorovací, obrněný transportér, vozidlo velení a řízení, ženijní/průzkumné, vyprošťovací a opravárenské. Modularita konstrukce i otevřená architektura vybavení a elektronických systémů však umožňují rychlý vývoj i dalších verzí a speciální provedení, jako například vozidlo palebné podpory s bojovými věžemi a zbraněmi do ráže 120 mm.

 

Ajax

Jak již bylo řečeno, nejvíce co do počtu vznikne průzkumných/bojových vozidel pěchoty Ajax s věží a kanonem ráže 40 mm. Mají se stát jakýmisi předsunutými „tykadly“ britské armády. Budou mít na starosti získávání informací o situaci na bojišti, lokalizaci cílů a sledování pohybů nepřítele, elektronický boj atd., obecně budou jejich hlavními úkoly mise ISTAR (Intelligence Surveillance Target Acquisition and Reconnaissance).

 

To vše bude možné provádět díky velmi pokročilým elektronickým systémům a senzorům včetně radaru a také výkonnému digitálnímu komunikačnímu systému BOWMAN (stejný jako v tancích Challenger 2), jenž bude vozidla propojovat s nadřízenými složkami velení v reálném čase a za všech podmínek.

 

Britská armáda dostane tři varianty Ajaxu, průzkumnou/bojovou, provedení uzpůsobené pro koordinované řízení palby z různých zdrojů a konečně varianta pro sledování situace na bojišti. Ajax je přepravitelný vzduchem v letounech jako je C-17 nebo A400M.

 

Ares

Jméno Ares nese obrněný transportér, jehož posádku tvoří velitel, který zároveň plní roli střelce, a řidič. V zadní části je pak prostor pro sedmičlenné pěší družstvo s veškerou výzbrojí a výstrojí. Další vybavení může být vezeno na speciálních úchytech a přípravcích na korbě vozidla. Výzbroj tvoří dálkově ovládána bojová stanice s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm. Vedle varianty obrněný transportér britská armáda zavede i Ares ve variantě průzkumného a přehledového vozidla bojové sestavy.  

 

Testování platformy ASCOD 2 pro program Ajax; větší foto / archív

 

Athena

Verze Athena bude mít jen jednu variantu, a to vozidlo pro velení a řízení. Představuje pojízdnou platformu pro velení jednotek, která má získávat informace a přehled o situaci na bojišti, jež jsou potřebné pro velení a řízení bojových operací. Posádku tvoří řidič a střelec, dále pak velící důstojník, jeden pozorovatel a dva operátoři elektronických systémů. K výbavě a výzbroji patří dálkově ovládána bojová stanice s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm a také externí energetická jednotka zajišťující provoz průzkumných a pozorovacích systémů.

 

Argus

Průzkumná/ženijní verze dostala označení Argus a britská armáda ji objednala pouze v této variantě. Posádku tvoří řidič, velitel/střelec a ženijní specialista. Vozidlo je vybaveno bojově-informačním systémem a také zařízeními a systémy, které umožňují různá měření a sběr informací, stejně jako ženijní práce, úpravu terénu či pyrotechnické práce. I verze Argus je vyzbrojena bojovou stanicí s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm.

 

Atlas

V jediné variantě bude do výzbroje zavedena i verze Atlas, což je vyprošťovací vozidlo sloužící k vyprošťování, odtahu a transportu poškozených vozidel z bojiště. Posádku tvoří tři členové, velitel/střelec, řidič a operátor. K vybavení patří navijáky, přední radlice fungující jako zemní kotva, a také dálkově řízená bojová stanice s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm.

 

Apollo

Také verze Apollo bude sloužit v jedné variantě, kterou představuje opravárenské vozidlo a technická podpora. Je schopno tahat poškozená vozidla a jeho posádka je může pomocí jeřábu také opravovat, popřípadě vyměňovat celý powerpack vozidel rodiny Ajax. Apollo přepravuje nářadí a přípravky potřebné k polním opravám vozidel a také některé náhradní díly. Jeřáb s nosností 5 t může pracovat nezávisle na vlastním pohonu vozidla, lze jej tedy napojit na odpovídající externí zdroj. I Apollo je vybaveno dálkově řízenou bojovou stanicí s kulometem L94A1 ráže 7,62 mm.

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

ASCOD 2 – budoucnost českých motostřelců?

Česká armáda hledá nástupce letitého BVP-2 a jeho derivátů, které budou na příští desítky let tvořit ...

Bude mít nové obrněné pásové vozidlo AČR české jméno?

ARMÁDNÍ NOVINY a ARMYWEB, dva nejčtenější české webové portály zabývající se vojenskou technikou, se ...

Nové verze vozidla ASCOD 2 se představily na Eurosatory

Pařížský veletrh Eurosatory je místem, kde se každé dva roky představují novinky v oblasti obranných ...

Klíčové modernizační projekty Armády ČR

Náčelník Generální štábu (GŠ) generálporučík Aleš Opata představil ambiciózní program modernizace ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • nedy68
  12:17 10.07.2018

  Já když vidím ty volby ministrů obrany, vývěrové řízení a vůli politiků mít bojeschopnou armádu a ne jen pár profiků (cca 2000-3000) na misích, je mi hodně smutno, ale hodně.

  Já když vidím ty volby ministrů obrany, vývěrové řízení a vůli politiků mít bojeschopnou armádu a ne jen pár profiků (cca 2000-3000) na misích, je mi hodně smutno, ale hodně.

 • Jara
  21:35 01.07.2018

  Lalalik Jen dvě věci:1, co přesně z AJAXU bylo na ascood 35? 2, netahejte sem pandury ... uspořádat výběrové řízení nebo Zadat přesně požadavky a zaplatit ...Zobrazit celý příspěvek

  Lalalik
  Jen dvě věci:1, co přesně z AJAXU bylo na ascood 35?
  2, netahejte sem pandury ... uspořádat výběrové řízení nebo Zadat přesně požadavky a zaplatit veškeré vývojové práce, zcela nových typů včetně náročného a drahého testování je rozdíl

  Nejste zaměstnancem csg nebo excalibru???Skrýt celý příspěvek

 • lalalik
  21:27 01.07.2018

  To Jara Bože, vy jste jako kolovrátek a jste evidentně „odborník dojmolog" (v případě menší chápavosti – odvozeno od slova dojem, což je opak slova znalost). GD UK je pouze a jen ...Zobrazit celý příspěvek

  To Jara
  Bože, vy jste jako kolovrátek a jste evidentně „odborník dojmolog" (v případě menší chápavosti – odvozeno od slova dojem, což je opak slova znalost). GD UK je pouze a jen kontraktorem, vláda UK není vlastníkem žádných patentů na výrobu či vývoj Ajaxu. Ajax vyvinuly podniky GDELS ve spolupráci s dodavateli komponent, výzbroje, elektroniky na základě britských požadavků, specifikací a připomínek, integrátorem je GD UK, který musí britské vládě garantovat funkčnost vozidel, splnění parametrů, splnění všech podmínek výběrového řízení a také zajistit od určité fáze výrobu v Británii a garantovat servisní a logistické služby z britských zdrojů po dobu životnosti. Jak by asi "v GDELS nemohli tušit, co v Ajaxech je" (jak tu brebtáte), když první stovka strojů se bude vyrábět ve španělských výrobních kapacitách GDELS?!?! Jak by asi nemohli uplatnit vývojové postupy, konstrukční celky, řešení vozidel, integraci elektroniky, výzbroje atd. do vozidel různých zákazníků, když je sami vyvinuli? Jak je tedy možné, podle vaší logiky, že řada prvků z projektu Ajax byla uplatněna v ASCODU 35, který se účastnil testů AČR v minulém roce a jsou také integrována ve vozidlech ASCOD 35 a 42, která se předvedla na letošním Eurosatory, na Bahnech a budou k vidění na Dnech NATO a budou nabídnuta do výběrového řízení AČR?
  GD UK je jen dcera GD, stejně jako GDELS, a podobně jako třeba General Dynamics European Land Systems - Czech s.r.o., tedy firma, která dodala Pandury AČR a donedávna zajišťovala podporu a jejich servis. Máte pocit, že sama GDELS Czech vyráběla Pandury, servisovala je a vyráběla náhradní díly, protože s ní měla česká vláda smlouvu na dodávku, podporu i servis Pandurů? Skutečnost byla taková, že prvních 17 KBVP Pandur II 8X8 bylo vyrobeno ve GDELS Steyr ve Vídni (prvních sto Ajaxů bude vyrobeno ve výrobním podniku GDLES ve Španělsku), zbytek postavili a vyvinuli ve VOPu (zbytek Ajaxů bude vyrobeno v určeném závodě v Británii), protože přenesení know-how do Česka byla podmínka výběrového řízení (stejně jako v případě GD UK to má podmínku od britské vlády), ale Česku je dodala GDELS Czech, která odpovídala za termíny, kvalitu, funkčnost i servisní služby ( servis do roku 2016). Máte tedy pocit, že GDELS Czech je výhradním majitelem jakýchsi „práv“ na výrobu typu Pandur II 8x8 a že česká vláda je vlastní také? Pokud je to tak, podle vaší „dojmologové“ logiky, jak je možné, že GDELS „arogantně“ obešel GDELS Czech s.r.o (který na základě smlouvy s českou vládou vyvinul, vyrobil, dodal české armádě a pak několik let servisoval vozidla Pandur II 8x8) a v roce 2015 prodal Czechoslovak Group licenci na výrobu, opravy i další vývoj a prodej na určená teritoria právě vozidel Pandur II 8x8? A jak je tedy navíc možné, že od počátku roku 2017 má výhradní práva na servis Pandurů II 8x8 ve vlastnictví AČR firma Tatra Defence Vehicle a ne GDELS Czech, když je podle vaší dojmologie „vlastníkem práv“ na Pandury II 8x8 vyvinuté pro AČR?Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  21:26 01.07.2018

  Nj. britové si musí zvyknout, že si většinu komponentů / vozidel taky jen smontují, to ostatně čeká i nás. Pokud jde o AČR, musel by se ale pořídit ASCOD 42, pak by nebyl nejmenší ...Zobrazit celý příspěvek

  Nj. britové si musí zvyknout, že si většinu komponentů / vozidel taky jen smontují, to ostatně čeká i nás. Pokud jde o AČR, musel by se ale pořídit ASCOD 42, pak by nebyl nejmenší problém s osazení britskými nástavbami. Možná by to ale zvládl i ASCOD 35. Pokud jde o integraci věže, tak záleží na samotné věži a kolik budeme chtít elektroniky. Nějaké lehčí věže jako Turra-30, Samson a podobně, by asi nebyly o moc náročnější než dálkově ovládaná zbraňová stanice :-D (tu bude mít Ares)Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  21:18 01.07.2018

  Starlight Ano to tady celou dobu píší, jen bych doplnil že případnému zákazníkovi je jedno jakou měrou se podílel na vývoji GDELS nebo GD UK důležitý je prime contractor a ten kdo ...Zobrazit celý příspěvek

  Starlight
  Ano to tady celou dobu píší, jen bych doplnil že případnému zákazníkovi je jedno jakou měrou se podílel na vývoji GDELS nebo GD UK důležitý je prime contractor a ten kdo platil vývoj .....
  Tedy jak správně píšete dohoda by musela být s vládou UK, to je důvod proč píší že GDELS nám nic z Ajaxe nabídnout nemůže a podobnými články se jen snaží z britského kontraktu vytěžit marketingově co nejvíceSkrýt celý příspěvek

 • Starlight
  21:05 01.07.2018

  Ještě upřesnění k dělení výroby a vztahu General Dynamics UK (GD UK) a General Dynamics European Land Systems (GDELS). GD UK je sice prime contractor, ale na návrhu vozidel se ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě upřesnění k dělení výroby a vztahu General Dynamics UK (GD UK) a General Dynamics European Land Systems (GDELS).

  GD UK je sice prime contractor, ale na návrhu vozidel se více než významně podílel původní držitel práv na vozidla řady ASCOD vozidla – španělská pobočka GDELS Santa Bárbara. Ve Španělsku vznikly i prototypy a byly tam testovány. A další informace způsobila u veřejnosti v UK mírný šok. Prvních 100 vozidel řady AJAX bude postaveno ve Španělsku. Ve Španělsku také vyrobí všechny korby pro tento program. Mimochodem jsou ze švédské oceli. Tolik k britskému podílu.

  Závěr – kdyby ČR/MO ČR/AČR tyto vozidla chtěla, tak by se s vládou UK a firmou General Dynamics a jejícmi dcerami určitě domluvila. Na „nás“ by „překvapivě“ zbyl vývoj hlavně BVP verze, ale naopak ty ostatní by se už vyvíjet nemusely, pokud by AČR zkousla již oznámené UK verze. Mimochodem na mezinárodní programy není potřeba dle legislativy výběrové řízení.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  20:55 01.07.2018

  S tím Rheinmethalem se na anglickým webu nechlubily :)) Jo při tom jak se zbraňové systémi stále více sofistikují a prodražují je spolupráce jediná možnost jak si udržet zbrojní ...Zobrazit celý příspěvek

  S tím Rheinmethalem se na anglickým webu nechlubily :)) Jo při tom jak se zbraňové systémi stále více sofistikují a prodražují je spolupráce jediná možnost jak si udržet zbrojní průmysl, pro země jako ČR a SR to plati dvojnásob v porovnání třeba s UKSkrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:25 01.07.2018

  Ještě dodám, že pokud jde o konstrukci věže, tak integraci CTAS kanónu a montáž bude mít na starosti Lockheed Martin UK, jak zmiňuješ, přičemž britové budou na úkolu spolupracovat ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě dodám, že pokud jde o konstrukci věže, tak integraci CTAS kanónu a montáž bude mít na starosti Lockheed Martin UK, jak zmiňuješ, přičemž britové budou na úkolu spolupracovat s německou společností Rheinmetall. Cena zakázky dosahuje 142,5 milionu dolarů. I v tomhle tedy mají prsty Němci - je vidět, že věže zkrátka umí. Jen zmíním, že tady je pěkně vidět, jak je zbrojní výroba propojená a není potřeba si všechno vyvíjet sám na koleněSkrýt celý příspěvek

 • Jara
  18:40 01.07.2018

  Rase S tou elektronikou já vím že jsi to uvedl jako příklad ;) Ale věž má na starosti LM UK a “sights”(domnívám se že půjde o optiku, nebo laserový dálkoměr) zase dodá Thales ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  S tou elektronikou já vím že jsi to uvedl jako příklad ;)
  Ale věž má na starosti LM UK a “sights”(domnívám se že půjde o optiku, nebo laserový dálkoměr) zase dodá Thales scotland, tskže mi z toho tak něják vyplývá že samotný GDELS ani vlastně netuší co ty AJAXi povezou.....Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  18:22 01.07.2018

  THE UK GOVERNMENT IS DETERMINED TO SEE AS MANY MOD PROJECTS DESIGNED, BUILT AND MANUFACTURED HERE IN THE UK. THE AJAX PROGRAMME ALONE IS SUSTAINING 2,800 JOBS ACROSS THE COUNTRY AT ...Zobrazit celý příspěvek

  THE UK GOVERNMENT IS DETERMINED TO SEE AS MANY MOD PROJECTS DESIGNED, BUILT AND MANUFACTURED HERE IN THE UK. THE AJAX PROGRAMME ALONE IS SUSTAINING 2,800 JOBS ACROSS THE COUNTRY AT MORE THAN 210 COMPANIES ACROSS THE UK SUPPLY CHAIN.
  THE MANUFACTURING AND ASSEMBLY, INTEGRATION AND TESTING (AIT) PROCESSES FOR AJAX HAVE BEEN AGREED WITH GDUK, THE PRIME CONTRACTOR, TO ENSURE THAT THE BRITISH ARMY RECEIVES THE CAPABILITY IT DESERVES.

  Zdroj uk defence journal...... potvrzení mých slov o tom že GDELS nám nenabídne nic co má co dělat z AJAXEM to může jen GD UKSkrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  22:55 28.06.2018

  KOLT: Tak AO určitě!
  Ale jen nespoléhat se na ní na 100%, to by zase byla cesta do pekel.
  Stejně jako zůstat u čistě pasivního pancíře.

  KOLT: Tak AO určitě!
  Ale jen nespoléhat se na ní na 100%, to by zase byla cesta do pekel.
  Stejně jako zůstat u čistě pasivního pancíře.

 • KOLT
  22:03 28.06.2018

  Jirosi, samozřejmě, nicméně ono to "zahlcení" či "vyplýtvání" AO holt bude něco stát a bude pro útočníka demaskující. Neexistuje absolutní ochrana. A s vývojem ochrany přichází ...Zobrazit celý příspěvek

  Jirosi, samozřejmě, nicméně ono to "zahlcení" či "vyplýtvání" AO holt bude něco stát a bude pro útočníka demaskující. Neexistuje absolutní ochrana. A s vývojem ochrany přichází vývoj útočných systémů, na což reaguje další vývoj ochrany a furt takhle dokola... normálka.

  Nicméně mně šlo o to, že když už mají tanky a BVP radary, je jen otázkou času, kdy budou tyto použity i k něčemu jinému než jen pro potřeby AO. Jasně, budou muset být výkonnější/dražší, ale zase mohou sloužit pro průzkum bojiště, C-RAM a či PVO. Nemusí je mít každé vozidlo, ale třeba jen jedno v rotě/četě. Nicméně to je hudba vzdálené budoucnosti, zatím budeme rádi, když na nových BVP budeme mít AO...Skrýt celý příspěvek

 • Jirosi
  21:50 28.06.2018

  Aktivní ochrana je super, dokud máš čím střílet. Jak začne docházek jejímu masivnějšímu nasazení, budou se objevovat systémy na její oklamání, vy plýtvání náloži. Je to stejné ...Zobrazit celý příspěvek

  Aktivní ochrana je super, dokud máš čím střílet. Jak začne docházek jejímu masivnějšímu nasazení, budou se objevovat systémy na její oklamání, vy plýtvání náloži.

  Je to stejné jako u vozidel z reaktivními bloky. Stačí jediný "zásah" si vozidlo přežije, ale potřebuješ ho "opravit". Pokud dostane zásah do podobného místa, už nemá čím střílet.Skrýt celý příspěvek

 • Proxy
  15:11 28.06.2018

  KOLT Aktivní ochrana se mi vždycky z infantilního sci-fi hlediska líbila. C-RAM, CIWS... jsou to sice drahé záležitosti (útočník může použít levnější prostředek), ale z hlediska ...Zobrazit celý příspěvek

  KOLT

  Aktivní ochrana se mi vždycky z infantilního sci-fi hlediska líbila. C-RAM, CIWS... jsou to sice drahé záležitosti (útočník může použít levnější prostředek), ale z hlediska ochrany není efektivní přidávat pláty a bloky, jednodušší je jejich ničení.Skrýt celý příspěvek

 • Jara
  13:39 28.06.2018

  Dovolila:)

  Dovolila:)

 • Jara
  13:38 28.06.2018

  Rase Já to ted nemyslel jako útok na GDELS nebo ASCOD;) Nikdy jsem nedělal ve zbrojním průmyslu, ale mám zkušenosti z vývoje a zadávání výroby spec.komponent nebo konstrukčních ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase
  Já to ted nemyslel jako útok na GDELS nebo ASCOD;)
  Nikdy jsem nedělal ve zbrojním průmyslu, ale mám zkušenosti z vývoje a zadávání výroby spec.komponent nebo konstrukčních celků a jen chci říci že cokoliv bylo účelově vyvinuto pro AJAX elektro architektura, pancéřování atd. tak bylo vyvinuto za peníze vlády UK a integrator byl GD UK, to znamená že GDELS prostě nedisponuje možností tyhle komponent nebo konstrukční celky volně nabízet, nebo takhle hodně bych se divil kdyby jim to vláda UK která do toho vývoje a zkoušek investovala dost peněz.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:26 28.06.2018

  Jara: tak ani ti Britové nemají všechni elektroniku vlastní, ale i oni nejspíš vyrábí hodně věcí podle dodaných plánů od GDELS a podobně. Tedy ty licence můžou dodat i nám. nebo ...Zobrazit celý příspěvek

  Jara:
  tak ani ti Britové nemají všechni elektroniku vlastní, ale i oni nejspíš vyrábí hodně věcí podle dodaných plánů od GDELS a podobně. Tedy ty licence můžou dodat i nám. nebo spíš česká firma smontuje rozložený komponent a dá na něj razítko made in Czech. Britové to nejspíš mají dost podobně. Nemíním se ale GDELS zastávat, ASCOD 2 moc nemusím. paradoxně vypadá bez věže vypadá mnohem líp než s ní :-DSkrýt celý příspěvek

 • Jara
  12:45 28.06.2018

  Znamená to, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést už vyvinuté účelové modifikace vycházející z britských. I provedení ...Zobrazit celý příspěvek

  Znamená to, že pokud by česká armáda vybrala za nástupce BVP-2 typ ASCOD 2, mohla by do své výzbroje zavést už vyvinuté účelové modifikace vycházející z britských. I provedení vozidla s věží Samson Mk II, které se účastnilo loňských předběžných českých armádních testů, už v sobě zahrnuje konstrukční řešení uplatněná u britských vozidel řady Ajax.

  ...... Tohle je marketingová kachna, AJAX a jeho účelově modifikace by nám musel nabídnout GD UK nebo britská vláda.... proto je v textu tak jako schováno “vycházející” rozuměj vycházející ze stejné platformy. A součástí rodiny AJAX není těžké BVP které chceme zavést, tak ani vlastně není co nabízet.
  GDELS nám muže nabízet ascod 2 který má s Ajaxem stejnou platformu, to a vnější podobnost je vše co má AJAX společného s ASCODEM 2.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:41 28.06.2018

  lalalik: i když nám GDELS poskládá super vozidlo "ARES s věží UT30 Mk2", s komponenty a elektrponikou jako AJAX, tak počítejme s tím, že tomu bude odpovídat i cena. Přeci jen ...Zobrazit celý příspěvek

  lalalik:
  i když nám GDELS poskládá super vozidlo "ARES s věží UT30 Mk2", s komponenty a elektrponikou jako AJAX, tak počítejme s tím, že tomu bude odpovídat i cena. Přeci jen Brity vyšla vozidla v průměru dráž jak němce Puma. Jasně, čtyřicítka je drahý kanón, ale zase ho nemají všechna vozidla.
  Nabízí nám GDELS nějaké zajímavé technologie ? Pokud jsem si dobře všiml, tak při propagaci dávají rovnítko s britským tendrem, ale to je tak všechno. BAE Systems navazuje kontakty s místními podniky (už jich mají dost), Rheinmetall se taky dost snaží, ale GDELS zatím nic moc, PSM vlastně takySkrýt celý příspěvek

 • lalalik
  12:11 28.06.2018

  to Jara, nemusíte se obávat ničeho a nemusíte mít iluze o mé naivitě, jelikož mluvíte z pozice nezasvěceného :-) A to co pokládáte za nepodstatné, je právě naprosto zásadní :-)

  to Jara, nemusíte se obávat ničeho a nemusíte mít iluze o mé naivitě, jelikož mluvíte z pozice nezasvěceného :-) A to co pokládáte za nepodstatné, je právě naprosto zásadní :-)

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3