Noví vojáci CLS 2. Strážní roty základny Baghram v Afghánistánu

CLS – Combat Life Saver
Foto: CLS – Combat Life Saver; ilustrační foto / army.cz

Výcvikové centrum Combat Life saver (dále CLS) při 41. mechanizovaném praporu v Žatci má za sebou již dva roky úspěšného působení v rámci Armády ČR. Primárně je využíváno k výcviku vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení.

 

Instruktory jsou zdravotníci praporního obvaziště a rot převážně se zkušenostmi ze zahraničních operací. V minulém roce se kurzu CLS zúčastnilo 108 vojáků a dlouhodobě se úspěšnost tohoto kurzu pohybuje kol 80 %. Úspěšným absolventem je speciálně vycvičený voják CLS, který dokáže poskytnout včasnou a kvalifikovanou zdravotní pomoc v poli, a to po dobu, než bude raněný předán do péče zdravotnického personálu. Stává se tak nezbytným článkem kontingentů účastnících se zahraničních operací.

 

Příprava kontingentu před vysláním do zahraniční mise se skládá z teoretické průpravy o místě působení, zvycích místního obyvatelstva či charakteru klimatických podmínek, kterým budou příslušníci Armády ČR vystaveni. Součástí přípravy je i výcvik sladěnosti jednotlivých čet v taktické činnosti jednotek při patrolách v přiděleném sektoru. Členové patrol jsou často vystaveni útokům ze strany povstalců. Aby se předešlo náhle vzniklým zraněním a zbytečným ztrátám, je v každém družstvu zastoupen minimálně jeden voják CLS.

 

Právě tak je tomu i u 2. Strážní roty, převážně složené z příslušníků 41. mechanizovaného praporu ze Žatce a 43. výsadkového praporu z Chrudimi, která bude od dubna tohoto roku působit na základně Baghram v Afghánistánu (2.SR BAF). Ve Výcvikovém centru CLS v Žatci se vybraní vojáci z 2.SR BAF seznámili se základy poskytování první pomoci při vyhrocených situacích, které je mohou v nehostinném prostředí Afghánistánu potkat.

 

S omezenými zdravotnickými pomůckami, vybavením a pod tíhou taktické situace dokážou tito vojáci stavět masivní krvácení, zajišťovat dýchací cesty či ošetřit poranění hrudníku. V týdenním kurzu byly obsaženy jak teoretické hodiny na učebnách, tak především nácvik modelových situací. Tyto scénáře se pravidelně obměňují v závislosti na aktuálních informacích z operačního prostředí.

 

V uplynulých třech měsících, kdy proběhly kurzy pro jednotky 2. SR BAF, byl výcvik ztížen i zhoršenými klimatickými podmínkami. V měsících listopad, prosinec a únor se tak ve Výcvikovém centrum CLS v Žatci podařilo kvalitně připravit 35 vojáků kontingentu 2. SR BAF, kteří splnili všechny podmínky kurzu a získali certifikát CLS.

 

„ Zrovna tady rád upozorním, že tito kluci se nepotřebují pyšnit diplomem dosvědčujícím, že něco umí. S ostatními instruktory jsme je měli možnost sledovat po celou dobu výcviku. Osobně jsem nabyl přesvědčení, že jsou schopni kdykoliv uplatnit své znalosti, to jest i v těch nejkrizovějších situacích. Samozřejmě si na druhou stranu přeji, aby se nic závažného nestalo a své nabyté vědomosti nemuseli použít.“ připomíná nrtm. Jakub Hankovszki z praporního obvaziště VÚ 1824. K přání se přidává i Výcvikové centrum CLS v Žatci jako celek a těší se na další kandidáty na tuto sice nadmíru odpovědnou a finančně nikterak zvýhodněnou, o to však prestižnější funkci.

 

Autoři: kpt. MUDr. Jan PŘIKRYL, nrtm. Jakub HANKOVSZKI

 Zdroj: Praporní obvaziště VÚ 1824

Nahlásit chybu v článku


Související články

Combat Life Saver: Záchrana života pod palbou

Kasárna v Hranicích jsou domovem jednoho z pěti akreditovaných výukových center CLS (Combat Life ...

XStat: Zastavení krvácení do 15 sekund

Vykrvácení je nejčastějším důvodem úmrtí vojáků na bojišti. Tým bývalých vojenských mediků, vědců a ...

CREVAL - Vyhodnocení bojové připravenosti

Jednotky, které dosáhly požadované odborné připravenosti, jsou posuzovány podle kvality plnění ...

Cvičení Safe Return 2013 v Rakousku

Ve dnech 9. Až 20. září 2013 proběhlo v Rakousku poměrně veliké cvičení ozbrojených sil Safe Return ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...