Nový český maskovací vzor MIMIK®

Bojové kalhoty v maskovacím vzoru MIMIK®. / 4M SYSTEMS s.r.o.

Současné maskovací vzory používá armáda České republiky s drobnými úpravami již od roku 1995. Řada odborníků a vojenských profesionálů je hodnotí, jako zastaralé a špatně fungující. Kritiku si tyto maskovací vzory zaslouží i kvůli svým již překonaným maskovacím vlastnostem. Podle odborníků jsou hlavní příčinou špatně volené barvy a absence plynulých přechodů mezi jednotlivými barvami. Polemizuje se nad přijetím cizího maskovacího vzoru, což je sice řešením, ale jen zkratkovitým, a může v budoucnu přinést další problémy.

Aktuální je i debata nad problémy s ekonomickou náročností vystrojování, kterou s sebou nese existence čtyř maskovacích vzorů (letní, pouštní, horský a zimní). Armáda ČR si nemůže dovolit vybavit každého svého příslušníka jak čtyřmi typy bojových uniforem, tak i neprůstřelnými vestami (byť jen textilním nosičem), batohy a kompletním taktickým vybavením. 

Již v tuto chvíli, kdy jsou reálně poptávány a pořizovány výstrojní součástky ve dvou verzích maskovacího vzoru je ekonomická náročnost obrovská. Minimálně stojí za úvahu sjednotit taktickou výstroj (vesty, batohy, pouzdra apod.) a používat jen jeden maximálně univerzální vzor, stejně jako to plánuje US Army.

Dalším důvodem pro změnu je široká škála možných nasazení našich ozbrojených sil. Již dávno se nejedná pouze o teritoriální armádu, ale o její kombinaci s expedičním sborem, který je možné nasadit kdekoli. A to se také v posledních desetiletích děje. Kuvajt, Irák, Kosovo, Mali, Golanské výšiny, Afghánistán.

Všude tam, ale i na různých jiných místech, působili nebo působí naši vojáci. K tomu je třeba přičíst stále se zrychlující proces vysílání jednotek do různých operací, kdy na přípravu a případně na vybavení jinými výstrojními součástkami není čas. Proto je nutné, aby výstroj a uniformy, které AČR používá pro každodenní činnost, umožňovaly okamžité nasazení kdekoli na světě a dokázaly tam plnit maskovací roli v maximálně možné míře.

Tyto, ale i další důvody vedly k soukromé iniciativě společností Česká zbrojovka a.s. a 4M SYSTEMS s.r.o. na jejímž konci vznikl nový maskovací vzor pro naše i zahraniční podmínky nazvaný MIMIK®.


Maskovací vzor MIMIK®. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

Kombinace starého a nového

Vzor MIMIK® kombinuje základní charakteristiky z maskovacích vzorů AČR, jako jsou barvy a základní tvary skvrn s všesměrovými barevnými přechody, které známe z maskovacích vzorů Multicam, Scorpion W2 atd. V maskovacím vzoru MIMIK® nalezneme barvy z maskovacích vzorů lesního a pouštního – tmavě zelená/olivová, světle zelená, hnědá, hnědá pouštní, žlutopísková a navíc je použita barva khaki, která je také standardní součástí normy ČOS.

Barva, která byla vypuštěna, je černá. Její funkci částečně, ale v daleko menším procentuálním zastoupení, nahrazuje barva hnědá, která díky optickému jevu při kombinaci s jinými barvami působí tmavším dojmem.

Ano, bylo možno zvolit barvy zcela jiné, ale barvy uvedené v normě ČOS prošly určitým vývojem a vycházejí z větší části z naší krajiny. Přidáním hnědé pouštní a žlutopískové se maskovací vzor projasnil a získal tolik chybějící světlé tóny. Jak pouštní hnědá, tak žlutopísková jsou důležité i pro naši krajinu, protože maskovací vzor letní byl nejvíce kontrastní v obdobích sucha a v místech zaschlé vegetace.

Ve vzoru MIMIK® došlo použitím barevných přechodů i k jinému procentuálnímu zastoupení odstínů barev. Při kombinaci jednotlivých barev se vycházelo z optického pozorování přírody, a to zejména ve výškách od 0 do 200cm. Při volbě barev se vycházelo i ze správných maskovacích postupů vojáka – jednotlivce s tím, že voják se bude snažit snížit svou siluetu, bude se pohybovat v oblasti keřů, remízků, okrajů lesa atd. tj. míst s nízkým, částečně zaschlým porostem.

Z toho důvodu nebylo potřeba přidávat více zelené, protože se nepředpokládá plížení přes otevřenou louku v květnu nebo to, že by se vojáci pohybovali v korunách stromů. Pokud bude voják dodržovat základní pravidla maskování v přírodě, MIMIK® mu to usnadní mnohem více než stávající maskovací vzor.


Testování maskovacího vzoru MIMIK® v lese. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

Národní maskovací vzor

Tvar skvrn byl ve vzoru MIMIK® zachován, aby zůstal zachován národní identifikační prvek. Skvrny sice slouží primárně k maskovacím účelům, ale nesmíme zapomenout na to, že funkcí uniformy je nejen maskovat, ale současně slouží k identifikaci příslušníka ozbrojeného sboru daného státu.

Uniforma se používá i k základnímu rozlišování na bojišti „vlastní x cizí“ a také slouží k prokázání příslušnosti uživatele k oficiálním ozbrojeným složkám, což je podstatné i z hlediska mezinárodního válečného práva. Nové principy šly aplikovat i do stávajících tvarů maskovacích skvrn, které jsou používány na maskovacích vzorech AČR.

Plynulé přechody mezi barvami probíhají vždy uvnitř jednotlivých skvrn. Pokud se stýkají skvrny s kontrastními barvami, tak je český vzor stále patrný. K potlačení rozdílů dochází tam, kde jsou použity ve skvrnách blízké nebo totožné barvy. Navíc přibyly do vzoru identifikační prvky – logo vzoru MIMIK®, které však dodržuje základní princip vzoru.

Všesměrový vzor

Barvy a přechody byly zvoleny tak, aby byl maskovací vzor všesměrový. V principu se jedná o to, že vzor musí maskovat, ať je jakkoliv otočený. Jednak to zjednodušuje výrobu, kdy je možno díly vysekávat z tkaniny kdekoliv, a neřešit otočení dílu, což bývá problém u některých digitálních maskovacích vzorů, které používají čtverce nebo obdélníky.

Dále uvedená vlastnost je také důležitá pro uživatele, protože jej maskovací vzor při změněné orientaci nedemaskuje. Toto se může stát, pokud jsou maskovací skvrny převážně podélného tvaru. V takových případech může dojít ke snížení funkčnosti maskování, pokud uživatel přejde do polohy vleže.

Při navrhování vzoru bylo nutno také dodržet opakovatelnost, aby barevné přechody byly plynulé i během tisku a nebylo poznat, kde na sebe vzor navazuje. Plynulé přechody nelze vytvářet bezmyšlenkovitě, ale musí se dodržet řada podmínek a pravidel.


Testování maskovacího vzoru MIMIK® v lese. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

MIMIK® jako vlastní cesta

Vývoj maskovacího vzoru MIMIK® začal v roce 2014 základními úvahami a v roce 2015 se rozběhl naplno ve společnosti 4M SYSTEMS s.r.o. za podpory České zbrojovky a.s. Byla zpracována řada variant a ladily se technické problémy plynoucí z technologického procesu tisku. Důležité bylo nastavit správné poměry barev ve vzoru.

Původní verze vzoru obsahovaly více odstínů. V roce 2016 bylo ověřeno použití maskovacího vzoru na uniformu. Bylo totiž důležité zjistit, jak se bude maskovací vzor chovat, když dojde k jeho průmyslovému zpracování ve výrobě a na výrobku se budou sešívat díly v různých místech.

V roce 2016 byli do vývoje zapojeni i profesionálové z aktivní služby u armády, policie a dalších složek. Cílem bylo ověřit nároky na maskovací vzor v současnosti, jak jej vnímají skuteční uživatelé. Již na počátku vývoje bylo rozhodnuto, že návrh nového vzoru nebude pouhým kopírováním jiného již existujícího vzoru nebo „znásilňování“ barev z normy ČOS do cizího maskovacího vzoru.

Podařilo se vytvořit maskovací vzor spojením ověřených prvků a vytvořením vlastního modelu přechodů. K dispozici je vzor, který bude maskovat lépe ve více prostředích a po větší část roku než stávající maskovací vzor používaný v české armádě. Podstatnou výhodou je i to, že tento maskovací vzor je vhodný také pro sušší oblasti, takže bude mnohem lépe chránit své uživatele i jižněji od naší země.

Vzhledem k potenciálu tohoto maskovacího vzoru je tento vzor již chráněn po konstrukční stránce, tak také je chráněno jeho jméno a logo.

Česká zbrojovka a.s. a 4M Systems s.r.o. vývoj maskovacího vzoru MIMIK® považují za ukázku možností, které náš domácí obranný průmysl má a po dokončení vývoje jsou v případě zájmu připraveny poskytnout MIMIK® Armádě ČR a dalším složkám k testování a případnému využití.

Maskovací vzor MIMIK® bude představen na výstavě IDET 2017 v Brně na společné expozici obou společností.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Táborský Svatováclavský prapor prověřilo cvičení v zimních podmínkách

Vojenský újezd Boletice se stal prostorem pro zahájení výcviku 42.mpr. Rok 2017 bude náročný pro ...

Armáda ČR získá 20 speciálních Pandurů a 6 polních velitelství

Včera, 30. 1. 2017, byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a výrobním podnikem TATRA DEFENCE ...

Český nosič panelů RAPTOR 2.0 – Evoluce v praxi

V případě tohoto článku nemáme na mysli evoluci pravěkého ještěra, ale vývoj nosiče panelů RAPTOR, ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • cejkis
  22:21 08.06.2018

  Pro zajímavost. U nových materiálů se často objevuje vlna nikoliv bavlna.

  Průmysl s vlnou v EU skončil. Všechty česárny vlny až na jednu jedinou zkrachovaly neb EU nechránila ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro zajímavost. U nových materiálů se často objevuje vlna nikoliv bavlna.

  Průmysl s vlnou v EU skončil. Všechty česárny vlny až na jednu jedinou zkrachovaly neb EU nechránila trh proti asijské konkurenci. Místo toho EU vyráběla další a další požadavky zvyšující náklady. Zmíněná jediná česárna je v Nejdku u Karlových Varů. Problém jsou rovněž česací stroje neb s úpadkem oboru zmizely i výrobci strojů. Dnes se většina vlny češe v Asii. Ovšem anglický majitel obchodující s vlnou nakupovanou převážně v Austrálii si česárnu v Nejdku ponechal a funguje i nadále.

  Možnost využití pro materiály v AČR je nasnadě....
  Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  21:03 08.06.2018

  To je neskutečné, takže vše je jinak. Možnosti jsou, ale vypadá to, že není zájem...
  Asi to tak bude, vzhledem k tomu, že je "doba klidu", proč utrácet, když můžou nosit, co jim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je neskutečné, takže vše je jinak. Možnosti jsou, ale vypadá to, že není zájem...
  Asi to tak bude, vzhledem k tomu, že je "doba klidu", proč utrácet, když můžou nosit, co jim dáme a tím ušetřit. No, takže tímhle je asi vysvětleno vše.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  19:43 08.06.2018

  Tak moderní materiály se vyrábějí i v tuzemsku a myslím že ty podniky i prodávají na Západ a jinam, oděvy dostatečně kvalitní, aby byly konkurenceschopné. Akorát MO očividně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak moderní materiály se vyrábějí i v tuzemsku a myslím že ty podniky i prodávají na Západ a jinam, oděvy dostatečně kvalitní, aby byly konkurenceschopné. Akorát MO očividně požaduje to na co jsou zvyklí a je to levné. Rozhodně by se daly pořídit uniformy v hodně moderním střihu a materiálech, akorát tak nějak není zájem - jak se zdá. V odkazu si můžete přečíst co jsem našel za zajímavé materiály, které by byly zajímavé.

  http://palba.cz/viewtopic.php?...
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  19:18 08.06.2018

  @Martin.N
  Správný postřeh, nemá smysl řešit nový kamuflážní vzor, když v blízké budoucnosti přijde materiál, proti kterému je všechno současné jak "vaťák"

  @Martin.N
  Správný postřeh, nemá smysl řešit nový kamuflážní vzor, když v blízké budoucnosti přijde materiál, proti kterému je všechno současné jak "vaťák"

 • Martin.N
  19:09 08.06.2018

  Trochu jsme se vzdálili od tématu.:-)

  Je spousta doplňků, které je možné vyrobit. Ale bylo by dobré mít v základu velmi slušný funkční maskovací vzor, kterým si Mimik může být. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trochu jsme se vzdálili od tématu.:-)

  Je spousta doplňků, které je možné vyrobit. Ale bylo by dobré mít v základu velmi slušný funkční maskovací vzor, kterým si Mimik může být. Ta 95 měla tenkrát fakt potenciál a myslím si, že by to šlo v jeho podobě ještě dál rozvést.

  Ale co mě fakt děsí asi více je to, že některý ten materiál ze kterého šili Koutný a Otavan donedávna je dnes zastaralý, a tam je potřeba inovovat. Bohužel když srovnám některé vybavení, které mám od jiných armád, tak aby naši kluci zbytečně netrpěli v těžkých, neprodyšných věcech. Jako nejhorší je asi si to zkusit a vidět ten rozdíl a možnosti. Pokud to má člověk jen do lesa a na ryby, tak to není takové a je mu to skoro jedno, ale když v tom má denně drilovat. Alespoň v tomhle by bylo dobré se posunout.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:16 08.06.2018

  tomas.kotnour:
  já jim o tomhle psal tak před rokem, prý ale vyrábějí jen na zakázku a jak jsem je pochopil, tak nestíhají ani vyrábět sítě na vojenskou techniku, tak nový produkt ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tomas.kotnour:
  já jim o tomhle psal tak před rokem, prý ale vyrábějí jen na zakázku a jak jsem je pochopil, tak nestíhají ani vyrábět sítě na vojenskou techniku, tak nový produkt ani nepotřebují vyvíjet. Pokud by jim to MO zadalo jako zakázku, tak v tom problém asi není. Iniciativu tak musí vyvinout vojáci samotní a urgovat na MO. Jak už psal Martin.N, tak domácí výroba by asi byla i mnohem levnější.
  Pokud by ten převlečník byl řekněme v multicamu, tak by se tím dalo, v kombinaci s kousky zastrčené vegetace řešit, že je vz.95 někdy moc zelený - v případě potřeby to není problém sundat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:01 08.06.2018

  Možná by se měl vzít ohled i na druh vojska.Jiné požadavky budou mít na maskáče ženisti,osádky tanků,výsadkáři atd.To se týká jak samotného vzoru tak i střihu a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Možná by se měl vzít ohled i na druh vojska.Jiné požadavky budou mít na maskáče ženisti,osádky tanků,výsadkáři atd.To se týká jak samotného vzoru tak i střihu a materiálu.
  Siluetu lze rozbít jistou pytlovitostí oděvu,sice by ti vojáci nevypadali tak sexy jako v těch vypasovaných,ale splnilo by to účel.
  Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  17:40 08.06.2018

  Neříkejte mi, že by nějakou odlehčenou verzi hejkala v Blansku nezvládli
  http://www.bois-filtry.cz/mask...

  Neříkejte mi, že by nějakou odlehčenou verzi hejkala v Blansku nezvládli
  http://www.bois-filtry.cz/mask...

 • Martin.N
  17:20 08.06.2018

  Rase:

  Souhlasím, Ghillie za určitých podmínek je jednou z cest, to člověk pak může mít na sobě skoro cokoliv.

  Ale klasické Ghillie je spíše záležitost sniperů. A nese sebou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:

  Souhlasím, Ghillie za určitých podmínek je jednou z cest, to člověk pak může mít na sobě skoro cokoliv.

  Ale klasické Ghillie je spíše záležitost sniperů. A nese sebou výhody i nevýhody.
  Může být těžké o to více ještě když je mokré, šustí, zadrhává, blbě se s tím utíká, je to celkově hodně specifické, ale má své místo.

  Líbí se mi ta lehká verze Compact Assault Ghillie, váha je přijatelná. Bohužel Crye Precision to má dost drahé. Také by mě zajímalo jestli materiál příliš nešustí nebo co s ním udělá oheň, a zda se až příliš snadno nepotrhá, při zadrhávání.

  Ale možná mít místy našité umělé listí by bylo také možností.

  http://www.pencottcamo.com/wor...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:48 08.06.2018

  Ono rozbití siluety by se dalo řešit i maskovacím přehozem. Je to kompaktní věc a myslím že by to dost pomohlo. Vlastně by tím odpadla i potřeba nového maskovacího vzoru. Možností ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ono rozbití siluety by se dalo řešit i maskovacím přehozem. Je to kompaktní věc a myslím že by to dost pomohlo. Vlastně by tím odpadla i potřeba nového maskovacího vzoru. Možností je dost, od lehké (první odkaz), která se rychlejí potrhá, až po docela bytelné, ale zase objemnější.

  https://www.airsoft-milsim-new...

  https://cdn.instructables.com/...
  Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  11:49 08.06.2018

  Co se Mimiku týká, líbí se mi, ale zdá se mi nedokončený.

  V dnešní době, když zkoumám jiné maskovací vzory, dost se ustupuje od černé barvy, která má imitovat stín. Dle mého ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se Mimiku týká, líbí se mi, ale zdá se mi nedokončený.

  V dnešní době, když zkoumám jiné maskovací vzory, dost se ustupuje od černé barvy, která má imitovat stín. Dle mého názoru dost stínu vzniká díky ohybům látky. Otázkou ale je zda se takový vzor dá pak použít na pevné části, které se neohnou. Ale neřeší to jiní, tak asi to tak velký problém není. Takže černou nebo šedou bych fakt úplně vypustil, je to škoda prostoru vyplněného touto barvou. Pokud budu chtít dát tmavou určitě použiji hnědou až do červena. Ale konečně je tam myšlenka vz. 95 zesvětlit a také se mi líbí, že jsou tam zanechané větší obrazce a asi tím bych začal.

  1.Velké obrysy obrazců
  Když sleduji nějaký maskovací vzor z dálky na osobě a nesnaží se krýt prostředím, tak v podstatě vidím jen siluetu. Buď je ta silueta černá, šedá, zelená, kávově hnědá až žlutá, atd. Pokaždé stejně vytváří nějaký obrys humanoida, takže je jedno jestli máte Multicam, Digital Woodland nebo jen olivu. Za sebe jak to chápu jde přeci o to, aby se v první řadě obrys rozbil. Proto bych zakomponovat do maskování velmi velké obrazce, které budou vytvářet optický klam rozbití základní siluety, ale hlavně bych je nezakulacoval. A v různých sektorech bych využil tmavost Woodlandu i světlost Multicamu. Když to přeženu půl hlavy světlá, půl tmavá.

  2. Klasické velké obrazce
  Je třeba celý maskovací vzor sledovat z různých vzdáleností. Aby v žádné ze vzdáleností netvořil nějaký celek. Každý z těch obrovských sektorů vyplnit menšími obrazci, které zase nebudou zakulacené.

  3. Malé digitální detaily. Kde je možné se vyřádit. Ty není třeba rozepisovat.

  Napsal jsem to velmi zjednodušeně, ale i v prostředí to tak je. Každý přírodně vzniklý tvar v určitých vzdálenostech má jiné detaily a struktury a takhle bych se na to pokusil podívat.

  Otázkou pak ještě je, jestli to pak nepokazí střihem. Jsme v 21 století a máme kapsy na suché zipy, kdy by člověk musel zařvat nebo vystřelit, aby nikdo neslyšel, že se pokouší kapsu otevřít. A přitom, když se člověk zamyslí se kapsa dá uzavírat mnoha způsoby jako gumou, plastovou pružinou, ohybem, šňůrkou, knoflíky, atd. Ale to by tam musel někdo u nich stát a říkat jim, jak to má vypadat.

  Takže to asi ještě potrvá roky, než se to skutečně někam posune.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:43 02.03.2017

  První pokus o vytvoření multifunkčního vzoru, při zachování kresby vz.95, byl vidět již na výstavě Future Forces 2014. Uznávám, vypadá hodně mizerně a očividně byl přehlížen, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  První pokus o vytvoření multifunkčního vzoru, při zachování kresby vz.95, byl vidět již na výstavě Future Forces 2014. Uznávám, vypadá hodně mizerně a očividně byl přehlížen, ale ideový koncept je identický jako u vzoru MIMIK

  http://www.palba.cz/album/disp...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jindrich
  19:13 23.02.2017

  Juhelak, Rase:
  Nejedná se o standartní ruskou uniformu, ale oboustranný maskovací převlečník. Který má jednu stranu zelenou, určenou do vegetace a druhou hnědou, určenou na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Juhelak, Rase:
  Nejedná se o standartní ruskou uniformu, ale oboustranný maskovací převlečník. Který má jednu stranu zelenou, určenou do vegetace a druhou hnědou, určenou na podzim, suchých oblastí či pouště. Grau index je 6š122.
  Zelená:
  http://nebula.wsimg.com/obj/Qj...
  Hnědá
  http://nebula.wsimg.com/obj/Qj...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:21 23.02.2017

  Ten Ruský je docela zvláští, skoro by až člověk řekl, že je to jen od jiného výrobce, nebo jim jinak chytla barva na materiál. Mě se rozhodně líbí.
  To co má generál Hasan není nic ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ten Ruský je docela zvláští, skoro by až člověk řekl, že je to jen od jiného výrobce, nebo jim jinak chytla barva na materiál. Mě se rozhodně líbí.
  To co má generál Hasan není nic zvláštního, vypadá to na ameriku - Tiger Stripe Camouflage, nebo jeho kopii:

  https://s-media-cache-ak0.pini...
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:28 22.02.2017

  Tady sem koukal na vzory co se ted objevují v sýrii. Ty ruské vypadají celkem fajn, akorát vystroj k nim ještě asi nemaji.
  https://postimg.org/image/ic6b...

  generál Hasan už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tady sem koukal na vzory co se ted objevují v sýrii. Ty ruské vypadají celkem fajn, akorát vystroj k nim ještě asi nemaji.
  https://postimg.org/image/ic6b...

  generál Hasan už taky přešel z té staré SAA uniformy na něco co vidim prvne.
  https://postimg.org/image/gs68...

  Uvidíme co bude na idetu. Mimik by mohl být fajn i pro civilní sektor, hodne lidi co používa vzor 95 by přešlo na něco nového českého.
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  09:09 22.02.2017

  KOLT:

  Ja na to taky cumel, a co jsem si procet to detailni zduvodneni, /proc/ ten vzor je takovy jaky je, uz na maskovani nekoukam jako predtim :)

  KOLT:

  Ja na to taky cumel, a co jsem si procet to detailni zduvodneni, /proc/ ten vzor je takovy jaky je, uz na maskovani nekoukam jako predtim :)

 • KOLT
  08:56 22.02.2017

  Hm, dojem střídání světla a stínu je u vzoru Charlie patrný i na fotce, čumím na drát, to je fakt dobré!

  Jinak se připojuji k tctx a mu7705 ohledně zelené – není zdaleka tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hm, dojem střídání světla a stínu je u vzoru Charlie patrný i na fotce, čumím na drát, to je fakt dobré!

  Jinak se připojuji k tctx a mu7705 ohledně zelené – není zdaleka tak potřeba, jak si spousta lidí myslí. Naopak, je mnohdy spíš na škodu. mu7705 to pěkně shrnul v bodech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:08 22.02.2017

  mu7705:
  Chtěl bych se zeptat, zda u nových uniforem počítáte třeba i s membránou nanoprotex, zdá se že má hodně zajimavé vlastnosti a vyrábí se v tuzemsku. Už jsem ji viděl u ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mu7705:
  Chtěl bych se zeptat, zda u nových uniforem počítáte třeba i s membránou nanoprotex, zdá se že má hodně zajimavé vlastnosti a vyrábí se v tuzemsku. Už jsem ji viděl u některých outdoorových kalhot. Konkrétně membrána NANOPROTEX 3 by u některých výstrojních součástek, byly hodně zajimavé.
  tctx:
  tak takhle si představuju moderní maskovací vzory. Pokud bysme něco podobného zavedli, rozhodně by se ty uniformy dostaly do jiné ligy. Rozhodně by se dal vytvořit i multifunkční maskovací vzor na tomto základu. Bravo/Charlie 10 vypadají docela vhodně.
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  00:45 22.02.2017

  mu7705:

  Jeste k te technologii tisku, pro inspiraci. Dobry vzor jde technologicky udelat i jen ze ctyr barev bez prechodu, viz. tady ty verze US4CES Bravo, to vse s uplatnenim ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mu7705:

  Jeste k te technologii tisku, pro inspiraci. Dobry vzor jde technologicky udelat i jen ze ctyr barev bez prechodu, viz. tady ty verze US4CES Bravo, to vse s uplatnenim vsech konceptu, jak jsem zminoval nize.

  http://www.hyperstealth.com/US...

  Je tam pouzit jeden digitalni vzor, s obmenama barev pro ruzna prostredi, tedy v zakladu Woodland (Bravo-1), Transitional (Bravo-2), a Arid (Bravo-3). Plus spousta dalsich barevnych variaci.

  Vzory Charlie jsou pak bez omezeni poctu barev, takze se tam daji uplatnit barevne efekty simulujici svetlo a stin.


  Chapu, ze koncept Mimiku je s tema prechodama trochu jiny, ale neni to tak, ze by to bez nich neslo.
  Skrýt celý příspěvek

 • Mattauch
  23:43 21.02.2017

  S maskovacím vzorem mimik mám jeden problém... Předpokládám že ty kusy látky na fotografiích jsou v obvyklé šířce, tedy cca 130 - 150 cm dle výrobce látky. To ale znamená, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  S maskovacím vzorem mimik mám jeden problém... Předpokládám že ty kusy látky na fotografiích jsou v obvyklé šířce, tedy cca 130 - 150 cm dle výrobce látky. To ale znamená, že světlé a tmavé oblasti (nezaměňovat s jednotlivými "fleky") vzoru jsou značně velké. To u m vzbuzuje jednu obavu...

  Může snadno dojít k tomu, že celý výstrojní prvek bude vyrobem buď ze světlé nebo tmavé oblasti. To by teoreticky nemuselo vadit, do té doby než budete mít mezi dvěmi sumkami vyrobenými z tmavé oblasti jednu sumku vyrobenou ze světlé oblasti. Jedna světlá pravoúhlá věc mezi dvěma tmavimi pravoůhlími věcmi asi moc přirozeně působit nebude. úplně k tomu samému může dojít s kapsami našitými na uniformě.

  Přijde mi, že vzor bude dobrý na velké předměty, kdybychom mohli vyrobit výstroj z jednoho kusu látky bez švů tak si super, ale to bohužel neumíme. Proto bych šel cestou menších "fleků" a menších světlých a tmavých oblestí...
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  18:06 21.02.2017

  Strih uniformy… je samozrejme dulezity, ale pokud uz budeme sit nove uniformy s lepsim strihem, neni uplne od veci dat na ne efektivnejsi vzor, ktery se bude hodit do vice ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Strih uniformy… je samozrejme dulezity, ale pokud uz budeme sit nove uniformy s lepsim strihem, neni uplne od veci dat na ne efektivnejsi vzor, ktery se bude hodit do vice prostredi nez vz.95, ne?

  Za me je na Mimiku pozitivni, ze ma jako zakladni barvu hnedou misto zelene; kontrastnost vzoru mi taky nepripada uplne spatna. Takze proc ne.

  Nebal bych se ale jeste treba zkusit nekolik malo (!) syte cernych prvku pro vytvoreni jeste o neco vetsiho kontrastu, pripadne nejakych mensich hodne svetlych tecek jako na Alpenflage.

  Alpenflage mi obecne prijde jako hodne zajimavy vzor na prostudovani, napriklad ty svetle tecky jsou bila barva, potistena hodne svetle zelenou, ale jen zcasti, takze jeden okraj te tecky je ciste bily.. v kombinaci se syte cernyma flekama na hnedem zakladu to vytvari dobry 3D efekt.


  mu7705 - ohledne tech prechodu, viz vyse - chci asi hlavne kontrast nez plynule prechody, ne?

  Juhelak - pokud budes vymyslet maskovaci vzor zpusobem, ze nahazis do superpocitace fotky prostredi, abys ziskal optimalni barvu… tak ziskas zpatky vzor "jehlici". Udajne se to delalo tak, ze ze vzalo nekolik fotografii prostredi, kde se predpokladalo pouziti vzoru, fotografie se daly na pas a rychle se roztocily, a vysledna barva byla ta "optimalni". Maskovani neni jen o barve.


  K maskovani, hodim to sem znovu:
  http://www.hyperstealth.com/US...

  Tady je jen par pojmu z toho clanku pro ilustraci, do jake hloubky se to da resit (a to ten typ navrhoval maskovaci vzory pres deset let, pro vic nez padesat zemi, udajne):


  - Macropattern - velke plochy, ktere rozbiji tvar lidskeho tela na velke vzdalenosti

  "The Macropattern is designed to first fool with your Ambient Vision - outside of the focal area to stop or slow down the initial acquisition (detection) of the target. Pixelation (Micropattern) usually only tricks the focal region and has very little impact on the Ambient, so pixels are almost a failsafe, the key is delaying the Ambient (detection) to avoid the Focal (recognition)."

  Neboli, Macroppatern funguje proti "tamhle neco je", digitalizace/Micropattern funguje proti "co je to?"

  - Insoluminance - vzory z malych tecek se slijou v jednu souvislou barvu, viz UCP (coz nechci)

  - Symmetry disruption - mozek si dokaze dobre spojit symetricke vzory, proto by mela byt kamuflaz na cloveku nesymetricka

  - Symmetry axis - existuje nekolik os symetrie

  - Movement concealment - Macropatterny by mely byt umisteny tak, aby rovnez maskovaly body ohybu lidskeho tela, viz ten obrazek s panackem

  - Fractal - fraktalove tvary pomahaji vyvolavat zdani prirodnich tvaru

  - Boundary Luminance - nejsvetlejsi a nejtmavsi barvy jsou zamerne umisteny vedle sebe jako tenka hranicni oblast, oddelujici dominantni barvy, pomaha tedy oddelit jednotlive vzory / Macropatterny

  - Three Dimensional Depth - svetle barvy vedle tmavych barev vytvari dojem hloubky, zatimco mozek hleda souvislou plochu

  - Camouflage Colour - barva… krome barev prostredi potrebuju taky barvy pro simulaci svetla a stinu

  - Lack of Black in nature - common misconception - cerna barva je potreba k vytvoreni dojmu hloubky



  To jen pro ilustraci jak slozite se k tomu da pristupovat, ale je zajimave videt, ze to vse ma nejaky svuj duvod.
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  16:07 21.02.2017

  Digitální maskovací vzor - u digitálních maskovacích vzorů se začíná podobat diskuse mnohdy okultním praktikám. Mluví se o tom, jak nějaký počítač něco kombinuje a mnoho lidí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Digitální maskovací vzor - u digitálních maskovacích vzorů se začíná podobat diskuse mnohdy okultním praktikám. Mluví se o tom, jak nějaký počítač něco kombinuje a mnoho lidí očekává, že digitální vzor způsobí, že je druhý člověk vůbec neuvidí. Pravda o digitálním maskovacím vzoru je však mnohem prozajičtější. Je to totiž jen jiné řešení stejného problému jako u Mimiku - jak dostat do maskovacího vzoru přechody? Maskovací vzor se tiskne na tkaninu po jednotlivých barvách, obvykle od nejsvětlejší po nejtmavší. Na tiskařských strojích, zvláště těch starších, bylo tisknutí přechodů velice problematické, aby se barvy moc nevrstvily a neměnily odstíny díky přetisku. Jak tedy udělat barevný přechod, když máte přesně dané hranice každé barvy? Použijete to, co se používá již dlouhá desetiletí u černobílého tisku fotografií. Tam máte bílý podklad a podle toho jak hustě dáváte tečky k sobě tak podle toho vytváříte odstíny šedé. Úplně stejně funguje digitální tisk a je jedno jestli to jsou čtverečky, obdélníčky, šestiúhelníky, osmiúhelníky nebo kolečka. Jen pracujete s větším množstvím barev. Lidský zrak od určité vzdálenosti přestane vnímat jednotlivé kontury a vytvoří si mezi danými barvami přechod. Počítačové technologie však pronikly i do tiskařských technologií a není problém dnes generovat tiskařské válce s plynulými přechody. Digitální maskovací vzory jsou také odkázány na převládající barvy a v některých prostředích budou maskovat lépe než v jiných.
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  15:41 21.02.2017

  Počítače a satelitní snímky - no je to strašně pěkné, ale pomůže vám to hlavně v tom, pokud budete chránit před pozorováním z letadla nebo vesmíru nějaký veliký objekt. Na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Počítače a satelitní snímky - no je to strašně pěkné, ale pomůže vám to hlavně v tom, pokud budete chránit před pozorováním z letadla nebo vesmíru nějaký veliký objekt. Na maskování vojáka jako jednotlivce nemají tyto věci vliv. Převládající barvy v přírodě se sbírají z reálných rostlin a měří se v laboratoři. Voják jako jednotlivec je ohrožen nejvíce jiným vojákem nebo třeba povstalcem. Proto je potřeba, aby jej maskovací vzor kryl nejvíce před optickým pozorováním tohoto typu. Ještě doplním, že při pozorování satelitem nebo leteckým pozorování je voják odhalitelný díky svému pohybu. Pokud nebude mít výrazně odlišné barvy, tak jej pilot z větší výšky a při větší rychlosti vůbec neuvidí. Řešit proto jak maskuje uniforma při pohledu shora je dosti zbytečné.
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  15:32 21.02.2017

  Univerzální maskovací vzor - zde došlo u některých k jinému pochopení toho co bylo v článku napsáno. Mimik je založen převážně na barvách pro vegetační pás, kde se nachází ČR. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Univerzální maskovací vzor - zde došlo u některých k jinému pochopení toho co bylo v článku napsáno. Mimik je založen převážně na barvách pro vegetační pás, kde se nachází ČR. Schválně neuvádím výraz pro středoevropskou oblast. To co chápeme střední Evropou je dosti veliká oblast a některá místa mají svá specifika. Výhodou Mimiku proti současným maskovacím vzorům lesnímu/letnímu a pouštnímu je to, že jej lze použít s daleko lepším výsledkem na mnoha dalších místech. Jak bylo napsáno, tak Mimik není a nebude dokonalý maskovací vzor pro všechna prostředí, protože takový vzor nejde udělat. Bude však velice dobrý i na řadě těchto míst.

  Co se týká připomínek, že je tam málo zelené barvy a nebude to fungovat v lese, tak tady si dovolím přidat další podněty k přemýšlení: a) Kde probíhají hlavní bojové operace, kde se vojáci nejvíce pohybují? Chodí na patroly podél cest. Bojuje se v okolí měst, kde je nízká vegetace. Schválně se podívejte v průběhu roku, jak vypadají okraje cest, remízy atd. Jen málo operací se dnes odehrává hluboko v lese. b) myslíte si že naši vojáci budu nasazeni k naší obraně teprve na teritoriu ČR? Pokud jsme členy NATO je možné, že v případě ohrožení budou naši vojáci nasazeni třeba v Řecku nebo zase na Ukrajině, kde na stepích by měli naši vojáci se vzorem 95 hodně težký život. c) současný vzor lesní/letní bude fungovat na našem území v lesech po poměrně krátkou dobu. Období, kdy je skorov šechno zelené je prakticky pouze v dubnu a květnu.Drtivou většinu roku příroda obsahuje veliké množství zaschlé vegetace a to zejména v úrovni od 0 do 200cm, tj. kde se voják musí zamaskovat. d) pokud se voják umí maskovat, tak v lese to není zase tak veliký problém.
  Skrýt celý příspěvek

 • Laci
  13:41 21.02.2017

  To je sice všechno hrozně pěkný, ale málo lidí si tady očividně uvědomuje, že pro vojáka není ani tak důležitý jakou má sobě v 90% činností kamufláž, ale spíš jak kvalitně a chytře ...
  Zobrazit celý příspěvek

  To je sice všechno hrozně pěkný, ale málo lidí si tady očividně uvědomuje, že pro vojáka není ani tak důležitý jakou má sobě v 90% činností kamufláž, ale spíš jak kvalitně a chytře střiženej a z jakýho materiálu ten oděv má.
  Američani běhaj v poušti i na cvičeních po Evropě v šedých UCP (ne opravdu to není ACU, ACU = Army Combat Uniform - je to stříh uniformy, může tedy bejt ve Woodlandu, MutiCamu, v čemkoliv, UCP = Universal Camouflage Pattern - je kamufláž), který jsou tak nadčasový, že se hoděj tak akorát na válčení s ufounama na měsíci a Izraelci zase běhaj v čistý olivě a neřekl bych, že by je to nějak extra trápilo.
  Za mě tahle nová kamufláž dobrá, je možná trochu světlejší a pískovější, než by se na naše poměry 100% hodilo, ale všichni se schodnem že i na naši krajinu je vz. 95 zase moc tmavej. Nehledě na to, že vhledem ke "schopnosti" MO zajistit uniformy a výstroj v lesní a i pouštní kamufláži vz. 95, tak bych se rozhodně přikláněl k jednomu univerzálnímu vzoru.
  Jednotná kamufláž pro vojáky v rámci NATO je hloupost. Každý region má svoje přírodní barvová specifika. Jó kdyby se NATO domluvilo na jednotné zahraniční kamufláži - a to podle mě není vůbec špatnej nápad - (něco ve stylu MultiCamu) tak potom ano, udělejme našim vojákům kamufláž ryze pro českou kotlinu a nejbližší okolí. Za současných podmínek jsem ale pro jednu univerzální kamufláž a tato zde se mi rozhodně nezdá jako špatnej kompromis.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:01 21.02.2017

  Hyena:
  Není pravda. Stejný problém jako my řeší i ve Skandinávii a tak vznikl projekt NCU (Nordic Combat Uniform), jehož cílem je aby vojáci získali v roce 2020 nové jednotné ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hyena:
  Není pravda. Stejný problém jako my řeší i ve Skandinávii a tak vznikl projekt NCU (Nordic Combat Uniform), jehož cílem je aby vojáci získali v roce 2020 nové jednotné uniformy, díky čemuž dojde k výrazným úsporám. NCU se týká všech složek armády, od pozemních sil, námořnictva, letectva, domobrany po speciální jednotky. Také nebude rozdíl v uniformách pro ženy a muže, vznikne varianta tropická, pouštní a zimní. Systém bude zahrnovat všechny potřebné specializované bojové systém, jako je balistická ochrana atd. Zakládajícími členy je Norsko a Dánsko (prosinec 2015) v lednu 2016 se připojilo i Švédsko a Finsko.
  Od října 2017 do dubna 2018 mají probíhat zkoušky. V prosinci 2018 má být vybrán výsledný produkt a podepsána smlouva s výrobcem. První komplety by se měly dostat k jednotkám již v roce 2019, přičemž v roce 2020 by měly být jednotky kompletně vystrojeny. Tedy když se chce, tak se můžou domluvit i čtyři Evropské státy. Více viz odkaz:

  http://palba.cz/viewtopic.php?...
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  10:08 21.02.2017

  Juhelak: nevieme sa dohodnut ani na jednoduchsich parametroch ako je napr spolocny delostrelecky kaliber NATO, stale sa u vas riesi 152mm a u nas pre zmenu stare kanony do novych ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Juhelak: nevieme sa dohodnut ani na jednoduchsich parametroch ako je napr spolocny delostrelecky kaliber NATO, stale sa u vas riesi 152mm a u nas pre zmenu stare kanony do novych IFVciek nieto este sa dohodnut na spolocnej kamuflazi. a je fakt, ze Polsko a Madarsko ma inaksie prostredie ako CR alebo SR. vlastnu kamuflaz maju aj take male statiky ako Estonsko, Lotyssko ci Litva tak preco by sme si to nemohli dovolit aj my.

  Hlavne nech sa spravi verejne obstaravanie vklude s ucastou 10 rozlicnych vzorov a nech sa to testuje rok a vyberie ten najlepsi.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  09:20 21.02.2017

  btw. blahove sem si myslel že nyní se vzory vytvárí tak že se do počítače vloží stovky fotografiií tamní přírody ve vysokém rozlisení a nechá se vyhodnotit nejakym superpočítačím ...
  Zobrazit celý příspěvek

  btw. blahove sem si myslel že nyní se vzory vytvárí tak že se do počítače vloží stovky fotografiií tamní přírody ve vysokém rozlisení a nechá se vyhodnotit nejakym superpočítačím ideální barva a následne i idealní nejcastejsi tvar pro vzor. takovy počítac mají třeba zrovna v brně.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  09:14 21.02.2017

  Zimní maskování bych vůbec neresil..u nas je zima stěží 1x za 5 let.dobře to řeší návleky případně nějaké typy sítí jako jsou na autech....Převažují listnaté lesy a volné plochy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zimní maskování bych vůbec neresil..u nas je zima stěží 1x za 5 let.dobře to řeší návleky případně nějaké typy sítí jako jsou na autech....Převažují listnaté lesy a volné plochy polí a luk..ono to zas tolik zelené být nemusi.

  co se týče univerzálností tak nevím jestli je to cesta..příjdě mi lepší cesta dvou vzoru..Střední Evropa a subtropy..už jen z duvodu že expedičních pouštních vzorů bude potřeba 20x méně než klasických.

  jinak díky za pohled a snahu informovat..nevím jestli je to koncept nebo už konečný vzor, ale čím více vzorů k porovnání tím lepe..ve finále vice vzoru může ovlivnit ten výsledny a vzít si od každého nejaky dobrý prvek. Třeba už na IDET bude nejaky komplet oblek k vidění..mělo by to tak být.

  hlavně pak otevřít možnost používat vzor i pro ostatní firmy..aby se nesnažila jedna firma obsáhnout cely trh..od obleceni přes doplňky..je toho velké množství a pokud by chtěla vse dodávat jedna firma tak by sla kvalita dolů...

  btw bylo by fajn kdyby aspoň v rámci vyšegrádu byl zájem třeba na stejny vzor..porad se plánuje evropská armada..ale aby pak voják mel kapesní atlas vzoru aby rozeznal všechny kolegy.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  08:27 21.02.2017

  Tak jako základ pro další vývoj dobrý. Jen bych tu světlou zelenou udělal víc výraznou prostě víc listovou a tu něco jako černou bych nahradil tou listovou zelenou.

  Domnívám se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak jako základ pro další vývoj dobrý. Jen bych tu světlou zelenou udělal víc výraznou prostě víc listovou a tu něco jako černou bych nahradil tou listovou zelenou.

  Domnívám se ,že vzhledem k tomu, že u nás občas sněží je daleko větší oříšek zimní kamu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:13 21.02.2017

  mu7705:
  K té výrobní náročnosti, jsem narážel na to, že MIMIK je dělaný postaru ručně (byť v počítači asi v grafickém programu Illustrator od Adobe). Když se koukneme na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mu7705:
  K té výrobní náročnosti, jsem narážel na to, že MIMIK je dělaný postaru ručně (byť v počítači asi v grafickém programu Illustrator od Adobe). Když se koukneme na společnosti, které se zabývají návrhem maskovacích vzorů, tak mají programy, ve kterém jen upravují vstupní data. Výsledkem je pak nepřeberné množství maskovacích vzorů a nové se dají vytvářet velice snadno a za (asi) slušnou cenu (zmíněno cca půl mil.USD za licenci). Tedy narážím na způsob výroby. Jinak idea jak byly vybírány barvy, se mi líbí.
  Nové "vzory" občas vznikly už dřív, roce 2007 vznikl experimentální vzor "Město", který byl taky jen "přebarvený" vz.95. Zájem o něj ale nebyl. V případě Mimiku ale není co porovnávat, když máme jen jeden oficiální obrázek (ty kalhoty) co je i na stránce výrobce. Ty vypadají opravdu moc dobře. Ten druhý obrázek se mi nelíbí, ale na látce by vypadal zase jinak, tak to beru s rezervou.
  Děkuju za některé zajimavé informace (vývoj na MO atd.), neberte to rýpnutí do grafiky osobně, je to můj suběktivní pohled, co člověk to názor.
  Skrýt celý příspěvek

 • Black
  00:47 21.02.2017

  pro mu7705: Když jsem byl v misích v Mali a Afghanistánu, tak nám opravdu výrazně chyběl lepší maskáč, i když po pravdě v Mali to nebylo nijak zvláště třeba, oproti tomu v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  pro mu7705: Když jsem byl v misích v Mali a Afghanistánu, tak nám opravdu výrazně chyběl lepší maskáč, i když po pravdě v Mali to nebylo nijak zvláště třeba, oproti tomu v Afghanistánu to bylo někdy velice zásadní a pokud vz.95 zrovna nevyhovoval ještě někdy šlo používat Multicam. Sice akcí, kde byl maskáč zásadnějším faktorem bylo méně, než tam kde na tom nezáleželo, ale přesto jsem vždy litoval Američany v ACP.
  Celkově snahu a podobu návrhu Mimiku s nadšením vítám, opravdu velký kus před vz.95. Nicméně doufám, že v soutěži vyhraje ten nejkvalitnější návrh jako produkt pro koncového uživatele, ne normová, právní a finanční válka.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  00:01 21.02.2017

  No, pockam si, kym pridu foto hotovej uniformy lebo zatial to nevyzera bohvieako. Opat sa ide z extremu do extremu z cisto zeleneho vz 95 na polopustny MIMIK. Podla mna to ma ...
  Zobrazit celý příspěvek

  No, pockam si, kym pridu foto hotovej uniformy lebo zatial to nevyzera bohvieako. Opat sa ide z extremu do extremu z cisto zeleneho vz 95 na polopustny MIMIK. Podla mna to ma prilis malo zelenej aby to fungovalo pre nas stredoeuropsky region v lete (tj. sest mesiacov kedy je les zeleny).

  A pouzivanie zastaralych velkych skvrn-bleskov a la vz 95 len aby tam bol narodny identifikacny prvok je na ukor maskovacej schopnosti na blizku vzialenost, co je koniec koncov vidiet aj na fotkach v clanku. Nechapem, preco sa neslo cestou Chorvatska alebo Lotysskeho digitalneho vzoru ked uz.

  Robit vseobecny vzor, ktory je upraveny aj pre podmienky Mali je celkom pruser podla mojho nazoru. To naozaj je treba univerzalny vzor pre ACR upravovat na misiu na par mesiacov pre 500 vojakov? Nestaci nakupit MC pre taketo pripady a mat to na sklade? Alebo preco sa neponecha stary vzor 95 pust ked nechu vyvijat novy?

  V clanku sa spomina, ze vz 95 je v 4 variantach ale v realite existuju len 2 - pustny a lesny. Ved aj Americania maju MC v troch variantach lebo vedia, ze ich potrebuju. To, ze nie su v obehu je zapricinene len tym, ze momentalne bojuju len v regione Blizkeho Vychodu kde su polopuste. Ak by doslo na boj v Europe alebo Juznej Amerike urcite by zacali vystrojovat v MC Tropic.

  Riesenie: Nech sa spravi jeden univerzalny pre nas region a jeden univerzalny pre misie a je vybavene.
  Skrýt celý příspěvek

 • Márten
  23:15 20.02.2017

  mu7705:

  Píšete, že firmy mají registrované i tvary maskování a přebarvení Multicamu nic neřeší. Jak tedy můžete mít registrován přebarvený vz95? Tam není problém?

  Jinak ty ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mu7705:

  Píšete, že firmy mají registrované i tvary maskování a přebarvení Multicamu nic neřeší. Jak tedy můžete mít registrován přebarvený vz95? Tam není problém?

  Jinak ty kalhoty vypadají skvěle :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  19:50 20.02.2017

  Myslím, že nikdo nezpochybňuje, že za práci, i duševní, má být zaplaceno. Z čeho já mám obavu je, že si MO nepohlídá, aby vzorem mohlo disponovat a vypisovat VŘ na dodávky ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že nikdo nezpochybňuje, že za práci, i duševní, má být zaplaceno. Z čeho já mám obavu je, že si MO nepohlídá, aby vzorem mohlo disponovat a vypisovat VŘ na dodávky oblečení, a další výbavy a nebyly tam nesmyslné licenční poplatky či pokuty, které pak MO chytí do pasti, jakmile kontrakt pár let poběží. Kontrakt na 5 let je poněkud problém, pokud maskáč je používán 20-25 let.

  Ale právě zmiňovaná univerzálnost přes Mali, Afghanistán, ČR po Súdán je podle mě slabina, protože nebude dobrý nikde.

  Můj soukromý názor je, že primární má být středoevropská oblast. Pro mise se dá vyrobit pár tisíc kusů podle podmínek, nebo nakoupit jiný osvědčený maskáč. Jak bude čas pokračovat, očekávám, že primární bude opět role armády jako teritoriální obrana a stavět standardní maskáč jako "expediční" a dávat to jako výhodu, mi nedává smysl.
  Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  19:35 20.02.2017

  Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že mám s tímto maskovacím vzorem co do činění, tak bych si dovolil zareagovat. Berte tento článek jen jako úvodní informaci. S Armádními Novinami ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vážení čtenáři, vzhledem k tomu, že mám s tímto maskovacím vzorem co do činění, tak bych si dovolil zareagovat. Berte tento článek jen jako úvodní informaci. S Armádními Novinami jsme domluveni, že jakmile to bude možné, tak budeme zveřejňovat další informace. Samozřejmě, že na srovnání s dalšími vzory zde také dojde, ale smyslem tohoto článku bylo představit ty nejzákladnější informace k tomuto vývojovému projektu.

  Co se týká náročnost, jak zde bylo podotknuto, že by to zvládl průměrný grafik za pár hodiny, tak takhle tomu opravdu nebylo a několik a na původním provedení si několik grafiků vylámalo zuby, symbolicky řečeno. Kéž by tomu tak bylo, že bychom to vytvořili za pár hodin. Od základní myšlenky po realizaci uběhlo hodně času, úsilí a vysvětlování. Pokud by vytvoření nového funkčního maskovacího vzoru bylo tak snadné, proč by tato výzva čekala jinak tak dlouho? Proč neexistuje dnes takových vzorů třeba 10?
  Co se týká peněz, tak se zde objevuje jedna známá špatná vlastnost a to touha mít všechno zadarmo. Myslet si, že použití Multicamu (včetně jeho přebarvené verze), PennCottu nebo jiných komerčních vzorů by bylo zadarmo, je poměrně naivní. Na licence narazilo i americké MO, které se nedohodlo se firmou Crye na licenčních poplatcích. Americké MO nakonec rozhodlo o zavedení vzoru Scorpion W2, na kterém spolupracovali ještě jejich vývojáři, a který byl předchůdcem originálního Multicamu, takže firmě Crye nemusí platit nic. Jenže ten vzor není tak dobrý jako Multicam. Někdo to vymyslel, vyvinu, vyzkoušel a je legitimní, že za svou práci bude chtít nějakou odměnu. Zmiňované přebarvení Multicamu do barev ČOSu je z tohoto pohledu velice problematické, protože Crye má svůj vzor velice dobře, z hlediska práv, chráněný a MO ČR by se použitím takového vzoru bez odpovídající licence vystavovalo velice vážným soudním sporům. Pokud by soud vydal předběžné opatření, tak by se klidně mohlo stát, že by MO ČR nemohl uvedený vzor minimálně po dobu soudního jednání, používat, nakupovat atd. MO ČR by se tak dostalo možná ještě do větších problémů, než jaké má s výstrojí dnes. V článku je také uvedeno, že nabízíme možnost MO ČR využití našeho soukromého vzoru a je jen na resortu, jak se rozhodne. Momentálně má MO vlastní skupinu, která nový maskovací vzor řeší. My nechceme být pro vzor MO ČR konkurencí, ale můžeme spolupracovat.

  Ještě jeden podnět na přemýšlení: Dokonalý univerzální maskovací vzor neexistuje! Dokonalosti se blíží pouze vysoce specializované vzory pro konkrétní oblasti a období. Má armáda možnost vždy přestrojit své vojáky podle oblasti působení dokonalým maskovacím vzorem? Je nutné aby vojáci ve všech funkcích měli dokonalý maskovací vzor? Dnes se setkáváme s tím, že naši vojáci jezdí do misí s maskovacím vzorem lesním, který byl navržen pro lesní oblasti ČR. V Mali jim takový maskáč moc nepomůže. Podobně do Afghánistánu jezdili vojáci s maskovacím vzorem pouštním, který vycházel z britských vzorů píščitých pouštních oblastí. Jinými slovy, naši vojáci používají specializvané/dokonalé maskovací vzory do určitých oblastí v určitém ročním období, ale používají je v místech, pro které nebyly navrženy. Jejich uniformy tak fungují jen v režimu identifikačním. Proč bychom nemohli mít vzor, který sice nebude zcela dokonalý, ale bude velmi dobrý na více místech světa po většinu ročního období?

  Věříme, že Mimik je velice dobrý univerzální maskovací vzor, který může většina uživatelů používat jak velkou část roku v ČR, tak jej mohou použít v Kosovu, Turecku, Mali, Afghánistánu, Sůdánu atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:30 20.02.2017

  Jura99:
  kamufláž vozidel by měly být klasické barvy NATO. Stejně se překryje multispektrální maskovací sítí a ta může mít barvy jiné, dle zadání.
  Jinak ta společnost 4M SYSTEMS ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura99:
  kamufláž vozidel by měly být klasické barvy NATO. Stejně se překryje multispektrální maskovací sítí a ta může mít barvy jiné, dle zadání.
  Jinak ta společnost 4M SYSTEMS s.r.o. vznikla v roce 2015, tedy až po zahájení prací, je součástí skupiny CZUB. Ve společnosti naleznete odborníky z oboru a vysloužilé speciály od vojáků a policie. Cíl je asi stejný jako u vývoje pušky BREN 2, tedy přiblížit nabízený produkt potřebám uživatelů. Nabízejí krom oblečení (zatím nic), batohy, balistické vesty a přilby atd. takže tak

  http://www.4msystems.cz/cs/o-n...
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:22 20.02.2017

  Na to, jak maskuje, je tu málo fotografií. A to předpokládám, že vybrali ty lepší. Osobně z toho na krovkách neležím:)

  Umíte si představit výběrové řízení, kdy bude vzor držet ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Na to, jak maskuje, je tu málo fotografií. A to předpokládám, že vybrali ty lepší. Osobně z toho na krovkách neležím:)

  Umíte si představit výběrové řízení, kdy bude vzor držet soukromá firma a už budete mít převlečenou půlku armády a pak se nedohodnete? Ať vyhraje jakýkoli vzor, musí mít armáda možnost zadat výrobu oblečení komukoli.
  Skrýt celý příspěvek

 • Deadog
  18:04 20.02.2017

  Mimik je dost dobry, kdyz sem se dival na ty kalhoty nepoznal jsem ze to je predelana 95ka, ja treba povazuju 95ku za docela dobry vzor pro nase podminky, ale tohle ho aspon podle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mimik je dost dobry, kdyz sem se dival na ty kalhoty nepoznal jsem ze to je predelana 95ka, ja treba povazuju 95ku za docela dobry vzor pro nase podminky, ale tohle ho aspon podle me trumflo. Proc bychom je nemohli prodat i slovakum ? Uplne v pohode , pokud budou mit zajem. Libi se mi
  Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  17:25 20.02.2017

  originalita vzoru mi přijde stejně důležitá jako schopnost splynutí s terénem. Asi bychom nikdo nechtěli, aby například naši policajti nosili uniformy německé policie a s armádou ...
  Zobrazit celý příspěvek

  originalita vzoru mi přijde stejně důležitá jako schopnost splynutí s terénem. Asi bychom nikdo nechtěli, aby například naši policajti nosili uniformy německé policie a s armádou je to podobné. Ještě by mě zajímala kamufláž vozidel, např. stávající kamufláž Pandurů má barvy ala vz.95.
  leviathan: pokud armáda nemá na doplňky ve vlastní kamufláži, tak je to vlastně jedno, taková armáda nestojí za nic.
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  17:25 20.02.2017

  O tom Vám Zbrojíř jistě řekne svoje...

  O tom Vám Zbrojíř jistě řekne svoje...

 • Maximus
  17:19 20.02.2017

  Naštěstí i další odborníci pracují na novém vzoru pro AČR a doufám, že jejich práce bude víc než konkurenceschopná k tomuto projektu. Česká zbrojovka by se měla především starat o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Naštěstí i další odborníci pracují na novém vzoru pro AČR a doufám, že jejich práce bude víc než konkurenceschopná k tomuto projektu. Česká zbrojovka by se měla především starat o to, aby do vojenského i civilního sektoru dodávala vždy jen kvalitní zbraně na světové úrovni.
  Skrýt celý příspěvek

 • Imax-CZ
  17:01 20.02.2017

  PS: Tento vzor by nebyl špatný ani na zahraniční mise.

  PS: Tento vzor by nebyl špatný ani na zahraniční mise.

 • leviathan
  16:40 20.02.2017

  Originalny "narodny" vzor je napr, na Slovensku jeden z vaznych problemov - kedze stat nema prachy, vojaci takmer ziadnu vystroj nefasuju (niekedy nemaju ani nahradne gate). Vojaci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Originalny "narodny" vzor je napr, na Slovensku jeden z vaznych problemov - kedze stat nema prachy, vojaci takmer ziadnu vystroj nefasuju (niekedy nemaju ani nahradne gate). Vojaci by si aj nejaku vystroj dokupili za vlastne, alebo nechali usit, ale tomu brani prave ten "narodny" vzor - nic sa v nom nevyraba a ak nahodou aj ano, tak su to nekvalitne smejdy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Imax-CZ
  16:38 20.02.2017

  Ať mi vz. 95 přijde jako poměrně dobrý maskování, toto nové mi přijde univerzálnější - více se hodí na léto a podzim. V zimě AČR používá bílé "převleky". Akorát si nejsem jistý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ať mi vz. 95 přijde jako poměrně dobrý maskování, toto nové mi přijde univerzálnější - více se hodí na léto a podzim. V zimě AČR používá bílé "převleky". Akorát si nejsem jistý účinností tohoto vzoru na jaře (je možné, že se mýlím - pokud je víc fotek na porovnání tak bych je velmi uvítal).
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  16:37 20.02.2017

  Ať jenom nekritizuju, tvary samotného maskáče hodně rozbije střih uniformy. Taky pokud bude barva kompatibilní s multicamy, tak to bude další velké plus a nebude tak tlouct do očí, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ať jenom nekritizuju, tvary samotného maskáče hodně rozbije střih uniformy. Taky pokud bude barva kompatibilní s multicamy, tak to bude další velké plus a nebude tak tlouct do očí, pokud budou mít vojáci k Mimiku doplňky v nějakém multicamu. Kombinovat Mimik a vz.95 mi nepřijde jako dobrý nápad (výsledek jako zelené sumky na pouštní uniformě). Ale jak říkám, snad to nebude jediný adept
  Skrýt celý příspěvek

 • DanCZer
  13:59 20.02.2017

  Jako prostý vzor se mi to líbí, ale chtěl bych vidět pro porovnání fotku z jehličnatého lesa.
  Případá mi, že to bude lépe maskovat na přechodu léta a podzimu a případě slunečného ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jako prostý vzor se mi to líbí, ale chtěl bych vidět pro porovnání fotku z jehličnatého lesa.
  Případá mi, že to bude lépe maskovat na přechodu léta a podzimu a případě slunečného počasí. Zkrátka více fotek pro porovnání by neškodilo...
  Skrýt celý příspěvek

 • pjek
  13:58 20.02.2017

  Za mne dobré až skvělé. Pro hnidopychy dodám, že kdo se chce s Mimikem maskovat na jehličí, tak se v jehličí může vyválet poté, co se vyválel v čemkoli trochu lepivém... Ona je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Za mne dobré až skvělé. Pro hnidopychy dodám, že kdo se chce s Mimikem maskovat na jehličí, tak se v jehličí může vyválet poté, co se vyválel v čemkoli trochu lepivém... Ona je vůbec kombinace základního maskování látkou s prvky terénu výskytu to nejpřirozenější a nejúčinnější. Jinak ta argumentace barvou pouštních písků a skal může brzy ztratit opodstatnění...
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:34 20.02.2017

  Rase: použití stejných fleků jako u pětadevět může být i plus:

  1) je tu jistá "zpětná kompatibilita" - nemusím vyházet okamžitě všechny výstrojní součástky ve starším vzoru, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: použití stejných fleků jako u pětadevět může být i plus:

  1) je tu jistá "zpětná kompatibilita" - nemusím vyházet okamžitě všechny výstrojní součástky ve starším vzoru, můžu je nechat ve skladech pro případ potřeby (třebas u sumek, které jsou pro staré zbraně, které "dojíždí", případně málo používané typy, kterých je dostatečná zásoba).

  2) Vzor je typický pro danou armádu, čili rozeznatelnost (amíci maj Woodland, Germáni Fleky, my Jehličí), což je v článku i zmíněno.

  Nápisi "Mimik" můžou být forma "vodoznaku", aby se to někomu hůř kopírovalo.

  Ty horní kalhoty vypadají jako "Bojové kalhoty AČR" od Marines shopu, akorát přetočené do nového maskáče v kompjůtru. Ale možná je pro MS 4M šije, nebo z nich vyšli...

  Ta fotka s plaxtou v lese má jeden zásadní problém - přehyby, tkeré to děsně demaskují, ta druhá s plachtou v podrostu je mnohem lepší aplikace. Ještě bych chtěl vidět jak to vypadá na louce proti lesu a v jehličnatým lese s řídkým podrostem.

  Za mě to ale může být rozumná alternativa, proč ne... nemusíme mít nutně "multicam".
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  09:38 20.02.2017

  Tak nějak doufám, že je to jen první odtajněný účastník tendru pro AČR a další budou následovat. Použití fleků z vz.95 mi nepřijde jako šťastný nápad, přeci jen v minulém vlákně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak doufám, že je to jen první odtajněný účastník tendru pro AČR a další budou následovat. Použití fleků z vz.95 mi nepřijde jako šťastný nápad, přeci jen v minulém vlákně jsme si ukazovali více než dost moderních maskovacích vzorů. Úvodní obrázek se vzorem na kalhotách je pěkný, ale obávám se, že byl upravený(zežloutlý). Druhý obrázek mi přijde jako šlápnutí hodně vedle. Prostě překreslili v ilustrátoru vzhled vz.95, prolnuli barvy a to je všechno (práce pro průměrného grafika na chvíli) + ty drobné světlé nápisy Mimik mi přijdou hodně divné. Přeci jen zdůvodnění že "co je české je pro české vojáky nejlepší", mi přijde divné. Snad nějaký jiný tuzemský výrobce, přijde s nějakým víc moderním řešením, nebo koupí licenci od specializované firmy.
  Skrýt celý příspěvek

 • Maximus
  08:47 20.02.2017

  Vzor, ke kterému nebude mít autorská práva AČR, je drahý i "zadarmo". Navíc ty demo obrázky nesvědčí právě moc o kvalitách tohoto vzoru. Rozhodně existují mnohem funkčnější ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vzor, ke kterému nebude mít autorská práva AČR, je drahý i "zadarmo". Navíc ty demo obrázky nesvědčí právě moc o kvalitách tohoto vzoru. Rozhodně existují mnohem funkčnější univerzální maskovací vzory.
  Skrýt celý příspěvek

 • TF_HU
  08:42 20.02.2017

  ...pekne. Jen netusim, proc je to v clanku oznacovano jako narodni. Ceska firma, cesky produkt. Prijde jina s jinym vzorem. Zajimave bude cenove srovnani.

  ...pekne. Jen netusim, proc je to v clanku oznacovano jako narodni. Ceska firma, cesky produkt. Prijde jina s jinym vzorem. Zajimave bude cenove srovnani.

 • fenri
  08:31 20.02.2017

  Není ale běžné, že majitely maskovacích vzorů jsou soukromé firmy? Nevím, ptám se...
  Jinak vzor mi přijde pro naší krajinu celkem funkční.
  A nemohu se ubránit podivu nad tím, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Není ale běžné, že majitely maskovacích vzorů jsou soukromé firmy? Nevím, ptám se...
  Jinak vzor mi přijde pro naší krajinu celkem funkční.
  A nemohu se ubránit podivu nad tím, jak geniální byl německý vzor "rozpitá louka", ke kterému se opět blíží čímdál více nových vzorů (pochopitelně mocně modernizovaných).
  Skrýt celý příspěvek

 • Deutschmann
  08:21 20.02.2017

  Hezké, ale vidím zde pár drobností které budou vadit.
  Majitelem maskovacího vzoru je soukromá firma. Takže si může diktovat kdo a za kolik peněz může tento vzor používat.
  Vis ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hezké, ale vidím zde pár drobností které budou vadit.
  Majitelem maskovacího vzoru je soukromá firma. Takže si může diktovat kdo a za kolik peněz může tento vzor používat.
  Vis boj Vega vs. Titus a podvozky Tatra.

  Nepoužíval bych slovo "znásilňovat barvy ČOS". Jak již bylo několikrát uvedeno tak ČOS je možné relativně jednoduše změnit dle potřeby.

  Otázkou je jak vzor bude maskovat když je méně světla a když budeme v jehličnatém lese, nebo ve městě.
  Skrýt celý příspěvek