Nový český maskovací vzor MIMIK®

Bojové kalhoty v maskovacím vzoru MIMIK®. / 4M SYSTEMS s.r.o.

Současné maskovací vzory používá armáda České republiky s drobnými úpravami již od roku 1995. Řada odborníků a vojenských profesionálů je hodnotí, jako zastaralé a špatně fungující. Kritiku si tyto maskovací vzory zaslouží i kvůli svým již překonaným maskovacím vlastnostem. Podle odborníků jsou hlavní příčinou špatně volené barvy a absence plynulých přechodů mezi jednotlivými barvami. Polemizuje se nad přijetím cizího maskovacího vzoru, což je sice řešením, ale jen zkratkovitým, a může v budoucnu přinést další problémy.

Aktuální je i debata nad problémy s ekonomickou náročností vystrojování, kterou s sebou nese existence čtyř maskovacích vzorů (letní, pouštní, horský a zimní). Armáda ČR si nemůže dovolit vybavit každého svého příslušníka jak čtyřmi typy bojových uniforem, tak i neprůstřelnými vestami (byť jen textilním nosičem), batohy a kompletním taktickým vybavením. 

Již v tuto chvíli, kdy jsou reálně poptávány a pořizovány výstrojní součástky ve dvou verzích maskovacího vzoru je ekonomická náročnost obrovská. Minimálně stojí za úvahu sjednotit taktickou výstroj (vesty, batohy, pouzdra apod.) a používat jen jeden maximálně univerzální vzor, stejně jako to plánuje US Army.

Dalším důvodem pro změnu je široká škála možných nasazení našich ozbrojených sil. Již dávno se nejedná pouze o teritoriální armádu, ale o její kombinaci s expedičním sborem, který je možné nasadit kdekoli. A to se také v posledních desetiletích děje. Kuvajt, Irák, Kosovo, Mali, Golanské výšiny, Afghánistán.

Všude tam, ale i na různých jiných místech, působili nebo působí naši vojáci. K tomu je třeba přičíst stále se zrychlující proces vysílání jednotek do různých operací, kdy na přípravu a případně na vybavení jinými výstrojními součástkami není čas. Proto je nutné, aby výstroj a uniformy, které AČR používá pro každodenní činnost, umožňovaly okamžité nasazení kdekoli na světě a dokázaly tam plnit maskovací roli v maximálně možné míře.

Tyto, ale i další důvody vedly k soukromé iniciativě společností Česká zbrojovka a.s. a 4M SYSTEMS s.r.o. na jejímž konci vznikl nový maskovací vzor pro naše i zahraniční podmínky nazvaný MIMIK®.


Maskovací vzor MIMIK®. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

Kombinace starého a nového

Vzor MIMIK® kombinuje základní charakteristiky z maskovacích vzorů AČR, jako jsou barvy a základní tvary skvrn s všesměrovými barevnými přechody, které známe z maskovacích vzorů Multicam, Scorpion W2 atd. V maskovacím vzoru MIMIK® nalezneme barvy z maskovacích vzorů lesního a pouštního – tmavě zelená/olivová, světle zelená, hnědá, hnědá pouštní, žlutopísková a navíc je použita barva khaki, která je také standardní součástí normy ČOS.

Barva, která byla vypuštěna, je černá. Její funkci částečně, ale v daleko menším procentuálním zastoupení, nahrazuje barva hnědá, která díky optickému jevu při kombinaci s jinými barvami působí tmavším dojmem.

Ano, bylo možno zvolit barvy zcela jiné, ale barvy uvedené v normě ČOS prošly určitým vývojem a vycházejí z větší části z naší krajiny. Přidáním hnědé pouštní a žlutopískové se maskovací vzor projasnil a získal tolik chybějící světlé tóny. Jak pouštní hnědá, tak žlutopísková jsou důležité i pro naši krajinu, protože maskovací vzor letní byl nejvíce kontrastní v obdobích sucha a v místech zaschlé vegetace.

Ve vzoru MIMIK® došlo použitím barevných přechodů i k jinému procentuálnímu zastoupení odstínů barev. Při kombinaci jednotlivých barev se vycházelo z optického pozorování přírody, a to zejména ve výškách od 0 do 200cm. Při volbě barev se vycházelo i ze správných maskovacích postupů vojáka – jednotlivce s tím, že voják se bude snažit snížit svou siluetu, bude se pohybovat v oblasti keřů, remízků, okrajů lesa atd. tj. míst s nízkým, částečně zaschlým porostem.

Z toho důvodu nebylo potřeba přidávat více zelené, protože se nepředpokládá plížení přes otevřenou louku v květnu nebo to, že by se vojáci pohybovali v korunách stromů. Pokud bude voják dodržovat základní pravidla maskování v přírodě, MIMIK® mu to usnadní mnohem více než stávající maskovací vzor.


Testování maskovacího vzoru MIMIK® v lese. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

Národní maskovací vzor

Tvar skvrn byl ve vzoru MIMIK® zachován, aby zůstal zachován národní identifikační prvek. Skvrny sice slouží primárně k maskovacím účelům, ale nesmíme zapomenout na to, že funkcí uniformy je nejen maskovat, ale současně slouží k identifikaci příslušníka ozbrojeného sboru daného státu.

Uniforma se používá i k základnímu rozlišování na bojišti „vlastní x cizí“ a také slouží k prokázání příslušnosti uživatele k oficiálním ozbrojeným složkám, což je podstatné i z hlediska mezinárodního válečného práva. Nové principy šly aplikovat i do stávajících tvarů maskovacích skvrn, které jsou používány na maskovacích vzorech AČR.

Plynulé přechody mezi barvami probíhají vždy uvnitř jednotlivých skvrn. Pokud se stýkají skvrny s kontrastními barvami, tak je český vzor stále patrný. K potlačení rozdílů dochází tam, kde jsou použity ve skvrnách blízké nebo totožné barvy. Navíc přibyly do vzoru identifikační prvky – logo vzoru MIMIK®, které však dodržuje základní princip vzoru.

Všesměrový vzor

Barvy a přechody byly zvoleny tak, aby byl maskovací vzor všesměrový. V principu se jedná o to, že vzor musí maskovat, ať je jakkoliv otočený. Jednak to zjednodušuje výrobu, kdy je možno díly vysekávat z tkaniny kdekoliv, a neřešit otočení dílu, což bývá problém u některých digitálních maskovacích vzorů, které používají čtverce nebo obdélníky.

Dále uvedená vlastnost je také důležitá pro uživatele, protože jej maskovací vzor při změněné orientaci nedemaskuje. Toto se může stát, pokud jsou maskovací skvrny převážně podélného tvaru. V takových případech může dojít ke snížení funkčnosti maskování, pokud uživatel přejde do polohy vleže.

Při navrhování vzoru bylo nutno také dodržet opakovatelnost, aby barevné přechody byly plynulé i během tisku a nebylo poznat, kde na sebe vzor navazuje. Plynulé přechody nelze vytvářet bezmyšlenkovitě, ale musí se dodržet řada podmínek a pravidel.


Testování maskovacího vzoru MIMIK® v lese. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

MIMIK® jako vlastní cesta

Vývoj maskovacího vzoru MIMIK® začal v roce 2014 základními úvahami a v roce 2015 se rozběhl naplno ve společnosti 4M SYSTEMS s.r.o. za podpory České zbrojovky a.s. Byla zpracována řada variant a ladily se technické problémy plynoucí z technologického procesu tisku. Důležité bylo nastavit správné poměry barev ve vzoru.

Původní verze vzoru obsahovaly více odstínů. V roce 2016 bylo ověřeno použití maskovacího vzoru na uniformu. Bylo totiž důležité zjistit, jak se bude maskovací vzor chovat, když dojde k jeho průmyslovému zpracování ve výrobě a na výrobku se budou sešívat díly v různých místech.

V roce 2016 byli do vývoje zapojeni i profesionálové z aktivní služby u armády, policie a dalších složek. Cílem bylo ověřit nároky na maskovací vzor v současnosti, jak jej vnímají skuteční uživatelé. Již na počátku vývoje bylo rozhodnuto, že návrh nového vzoru nebude pouhým kopírováním jiného již existujícího vzoru nebo „znásilňování“ barev z normy ČOS do cizího maskovacího vzoru.

Podařilo se vytvořit maskovací vzor spojením ověřených prvků a vytvořením vlastního modelu přechodů. K dispozici je vzor, který bude maskovat lépe ve více prostředích a po větší část roku než stávající maskovací vzor používaný v české armádě. Podstatnou výhodou je i to, že tento maskovací vzor je vhodný také pro sušší oblasti, takže bude mnohem lépe chránit své uživatele i jižněji od naší země.

Vzhledem k potenciálu tohoto maskovacího vzoru je tento vzor již chráněn po konstrukční stránce, tak také je chráněno jeho jméno a logo.

Česká zbrojovka a.s. a 4M Systems s.r.o. vývoj maskovacího vzoru MIMIK® považují za ukázku možností, které náš domácí obranný průmysl má a po dokončení vývoje jsou v případě zájmu připraveny poskytnout MIMIK® Armádě ČR a dalším složkám k testování a případnému využití.

Maskovací vzor MIMIK® bude představen na výstavě IDET 2017 v Brně na společné expozici obou společností.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Táborský Svatováclavský prapor prověřilo cvičení v zimních podmínkách

Vojenský újezd Boletice se stal prostorem pro zahájení výcviku 42.mpr. Rok 2017 bude náročný pro ...

Armáda ČR získá 20 speciálních Pandurů a 6 polních velitelství

Včera, 30. 1. 2017, byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a výrobním podnikem TATRA DEFENCE ...

Český nosič panelů RAPTOR 2.0 – Evoluce v praxi

V případě tohoto článku nemáme na mysli evoluci pravěkého ještěra, ale vývoj nosiče panelů RAPTOR, ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • cejkis
  22:21 08.06.2018

  Pro zajímavost. U nových materiálů se často objevuje vlna nikoliv bavlna. Průmysl s vlnou v EU skončil. Všechty česárny vlny až na jednu jedinou zkrachovaly neb EU nechránila ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro zajímavost. U nových materiálů se často objevuje vlna nikoliv bavlna.

  Průmysl s vlnou v EU skončil. Všechty česárny vlny až na jednu jedinou zkrachovaly neb EU nechránila trh proti asijské konkurenci. Místo toho EU vyráběla další a další požadavky zvyšující náklady. Zmíněná jediná česárna je v Nejdku u Karlových Varů. Problém jsou rovněž česací stroje neb s úpadkem oboru zmizely i výrobci strojů. Dnes se většina vlny češe v Asii. Ovšem anglický majitel obchodující s vlnou nakupovanou převážně v Austrálii si česárnu v Nejdku ponechal a funguje i nadále.

  Možnost využití pro materiály v AČR je nasnadě....Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  21:03 08.06.2018

  To je neskutečné, takže vše je jinak. Možnosti jsou, ale vypadá to, že není zájem... Asi to tak bude, vzhledem k tomu, že je "doba klidu", proč utrácet, když můžou nosit, co jim ...Zobrazit celý příspěvek

  To je neskutečné, takže vše je jinak. Možnosti jsou, ale vypadá to, že není zájem...
  Asi to tak bude, vzhledem k tomu, že je "doba klidu", proč utrácet, když můžou nosit, co jim dáme a tím ušetřit. No, takže tímhle je asi vysvětleno vše.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  19:43 08.06.2018

  Tak moderní materiály se vyrábějí i v tuzemsku a myslím že ty podniky i prodávají na Západ a jinam, oděvy dostatečně kvalitní, aby byly konkurenceschopné. Akorát MO očividně ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak moderní materiály se vyrábějí i v tuzemsku a myslím že ty podniky i prodávají na Západ a jinam, oděvy dostatečně kvalitní, aby byly konkurenceschopné. Akorát MO očividně požaduje to na co jsou zvyklí a je to levné. Rozhodně by se daly pořídit uniformy v hodně moderním střihu a materiálech, akorát tak nějak není zájem - jak se zdá. V odkazu si můžete přečíst co jsem našel za zajímavé materiály, které by byly zajímavé.

  http://palba.cz/viewtopic.php?... Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  19:18 08.06.2018

  @Martin.N
  Správný postřeh, nemá smysl řešit nový kamuflážní vzor, když v blízké budoucnosti přijde materiál, proti kterému je všechno současné jak "vaťák"

  @Martin.N
  Správný postřeh, nemá smysl řešit nový kamuflážní vzor, když v blízké budoucnosti přijde materiál, proti kterému je všechno současné jak "vaťák"

 • Martin.N
  19:09 08.06.2018

  Trochu jsme se vzdálili od tématu.:-) Je spousta doplňků, které je možné vyrobit. Ale bylo by dobré mít v základu velmi slušný funkční maskovací vzor, kterým si Mimik může být. ...Zobrazit celý příspěvek

  Trochu jsme se vzdálili od tématu.:-)

  Je spousta doplňků, které je možné vyrobit. Ale bylo by dobré mít v základu velmi slušný funkční maskovací vzor, kterým si Mimik může být. Ta 95 měla tenkrát fakt potenciál a myslím si, že by to šlo v jeho podobě ještě dál rozvést.

  Ale co mě fakt děsí asi více je to, že některý ten materiál ze kterého šili Koutný a Otavan donedávna je dnes zastaralý, a tam je potřeba inovovat. Bohužel když srovnám některé vybavení, které mám od jiných armád, tak aby naši kluci zbytečně netrpěli v těžkých, neprodyšných věcech. Jako nejhorší je asi si to zkusit a vidět ten rozdíl a možnosti. Pokud to má člověk jen do lesa a na ryby, tak to není takové a je mu to skoro jedno, ale když v tom má denně drilovat. Alespoň v tomhle by bylo dobré se posunout.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  18:16 08.06.2018

  tomas.kotnour: já jim o tomhle psal tak před rokem, prý ale vyrábějí jen na zakázku a jak jsem je pochopil, tak nestíhají ani vyrábět sítě na vojenskou techniku, tak nový produkt ...Zobrazit celý příspěvek

  tomas.kotnour:
  já jim o tomhle psal tak před rokem, prý ale vyrábějí jen na zakázku a jak jsem je pochopil, tak nestíhají ani vyrábět sítě na vojenskou techniku, tak nový produkt ani nepotřebují vyvíjet. Pokud by jim to MO zadalo jako zakázku, tak v tom problém asi není. Iniciativu tak musí vyvinout vojáci samotní a urgovat na MO. Jak už psal Martin.N, tak domácí výroba by asi byla i mnohem levnější.
  Pokud by ten převlečník byl řekněme v multicamu, tak by se tím dalo, v kombinaci s kousky zastrčené vegetace řešit, že je vz.95 někdy moc zelený - v případě potřeby to není problém sundat.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:01 08.06.2018

  Možná by se měl vzít ohled i na druh vojska.Jiné požadavky budou mít na maskáče ženisti,osádky tanků,výsadkáři atd.To se týká jak samotného vzoru tak i střihu a ...Zobrazit celý příspěvek

  Možná by se měl vzít ohled i na druh vojska.Jiné požadavky budou mít na maskáče ženisti,osádky tanků,výsadkáři atd.To se týká jak samotného vzoru tak i střihu a materiálu.
  Siluetu lze rozbít jistou pytlovitostí oděvu,sice by ti vojáci nevypadali tak sexy jako v těch vypasovaných,ale splnilo by to účel.Skrýt celý příspěvek

 • tomas.kotnour
  17:40 08.06.2018

  Neříkejte mi, že by nějakou odlehčenou verzi hejkala v Blansku nezvládli
  http://www.bois-filtry.cz/mask...

  Neříkejte mi, že by nějakou odlehčenou verzi hejkala v Blansku nezvládli
  http://www.bois-filtry.cz/mask...

 • Martin.N
  17:20 08.06.2018

  Rase: Souhlasím, Ghillie za určitých podmínek je jednou z cest, to člověk pak může mít na sobě skoro cokoliv. Ale klasické Ghillie je spíše záležitost sniperů. A nese sebou ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase:

  Souhlasím, Ghillie za určitých podmínek je jednou z cest, to člověk pak může mít na sobě skoro cokoliv.

  Ale klasické Ghillie je spíše záležitost sniperů. A nese sebou výhody i nevýhody.
  Může být těžké o to více ještě když je mokré, šustí, zadrhává, blbě se s tím utíká, je to celkově hodně specifické, ale má své místo.

  Líbí se mi ta lehká verze Compact Assault Ghillie, váha je přijatelná. Bohužel Crye Precision to má dost drahé. Také by mě zajímalo jestli materiál příliš nešustí nebo co s ním udělá oheň, a zda se až příliš snadno nepotrhá, při zadrhávání.

  Ale možná mít místy našité umělé listí by bylo také možností.

  http://www.pencottcamo.com/wor... Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:48 08.06.2018

  Ono rozbití siluety by se dalo řešit i maskovacím přehozem. Je to kompaktní věc a myslím že by to dost pomohlo. Vlastně by tím odpadla i potřeba nového maskovacího vzoru. Možností ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono rozbití siluety by se dalo řešit i maskovacím přehozem. Je to kompaktní věc a myslím že by to dost pomohlo. Vlastně by tím odpadla i potřeba nového maskovacího vzoru. Možností je dost, od lehké (první odkaz), která se rychlejí potrhá, až po docela bytelné, ale zase objemnější.

  https://www.airsoft-milsim-new...

  https://cdn.instructables.com/... Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  11:49 08.06.2018

  Co se Mimiku týká, líbí se mi, ale zdá se mi nedokončený. V dnešní době, když zkoumám jiné maskovací vzory, dost se ustupuje od černé barvy, která má imitovat stín. Dle mého ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se Mimiku týká, líbí se mi, ale zdá se mi nedokončený.

  V dnešní době, když zkoumám jiné maskovací vzory, dost se ustupuje od černé barvy, která má imitovat stín. Dle mého názoru dost stínu vzniká díky ohybům látky. Otázkou ale je zda se takový vzor dá pak použít na pevné části, které se neohnou. Ale neřeší to jiní, tak asi to tak velký problém není. Takže černou nebo šedou bych fakt úplně vypustil, je to škoda prostoru vyplněného touto barvou. Pokud budu chtít dát tmavou určitě použiji hnědou až do červena. Ale konečně je tam myšlenka vz. 95 zesvětlit a také se mi líbí, že jsou tam zanechané větší obrazce a asi tím bych začal.

  1.Velké obrysy obrazců
  Když sleduji nějaký maskovací vzor z dálky na osobě a nesnaží se krýt prostředím, tak v podstatě vidím jen siluetu. Buď je ta silueta černá, šedá, zelená, kávově hnědá až žlutá, atd. Pokaždé stejně vytváří nějaký obrys humanoida, takže je jedno jestli máte Multicam, Digital Woodland nebo jen olivu. Za sebe jak to chápu jde přeci o to, aby se v první řadě obrys rozbil. Proto bych zakomponovat do maskování velmi velké obrazce, které budou vytvářet optický klam rozbití základní siluety, ale hlavně bych je nezakulacoval. A v různých sektorech bych využil tmavost Woodlandu i světlost Multicamu. Když to přeženu půl hlavy světlá, půl tmavá.

  2. Klasické velké obrazce
  Je třeba celý maskovací vzor sledovat z různých vzdáleností. Aby v žádné ze vzdáleností netvořil nějaký celek. Každý z těch obrovských sektorů vyplnit menšími obrazci, které zase nebudou zakulacené.

  3. Malé digitální detaily. Kde je možné se vyřádit. Ty není třeba rozepisovat.

  Napsal jsem to velmi zjednodušeně, ale i v prostředí to tak je. Každý přírodně vzniklý tvar v určitých vzdálenostech má jiné detaily a struktury a takhle bych se na to pokusil podívat.

  Otázkou pak ještě je, jestli to pak nepokazí střihem. Jsme v 21 století a máme kapsy na suché zipy, kdy by člověk musel zařvat nebo vystřelit, aby nikdo neslyšel, že se pokouší kapsu otevřít. A přitom, když se člověk zamyslí se kapsa dá uzavírat mnoha způsoby jako gumou, plastovou pružinou, ohybem, šňůrkou, knoflíky, atd. Ale to by tam musel někdo u nich stát a říkat jim, jak to má vypadat.

  Takže to asi ještě potrvá roky, než se to skutečně někam posune.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:43 02.03.2017

  První pokus o vytvoření multifunkčního vzoru, při zachování kresby vz.95, byl vidět již na výstavě Future Forces 2014. Uznávám, vypadá hodně mizerně a očividně byl přehlížen, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  První pokus o vytvoření multifunkčního vzoru, při zachování kresby vz.95, byl vidět již na výstavě Future Forces 2014. Uznávám, vypadá hodně mizerně a očividně byl přehlížen, ale ideový koncept je identický jako u vzoru MIMIK

  http://www.palba.cz/album/disp... Skrýt celý příspěvek

 • Jindrich
  19:13 23.02.2017

  Juhelak, Rase: Nejedná se o standartní ruskou uniformu, ale oboustranný maskovací převlečník. Který má jednu stranu zelenou, určenou do vegetace a druhou hnědou, určenou na ...Zobrazit celý příspěvek

  Juhelak, Rase:
  Nejedná se o standartní ruskou uniformu, ale oboustranný maskovací převlečník. Který má jednu stranu zelenou, určenou do vegetace a druhou hnědou, určenou na podzim, suchých oblastí či pouště. Grau index je 6š122.
  Zelená:
  http://nebula.wsimg.com/obj/Qj...
  Hnědá
  http://nebula.wsimg.com/obj/Qj... Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:21 23.02.2017

  Ten Ruský je docela zvláští, skoro by až člověk řekl, že je to jen od jiného výrobce, nebo jim jinak chytla barva na materiál. Mě se rozhodně líbí. To co má generál Hasan není nic ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten Ruský je docela zvláští, skoro by až člověk řekl, že je to jen od jiného výrobce, nebo jim jinak chytla barva na materiál. Mě se rozhodně líbí.
  To co má generál Hasan není nic zvláštního, vypadá to na ameriku - Tiger Stripe Camouflage, nebo jeho kopii:

  https://s-media-cache-ak0.pini... Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  14:28 22.02.2017

  Tady sem koukal na vzory co se ted objevují v sýrii. Ty ruské vypadají celkem fajn, akorát vystroj k nim ještě asi nemaji. https://postimg.org/image/ic6b... generál Hasan už ...Zobrazit celý příspěvek

  Tady sem koukal na vzory co se ted objevují v sýrii. Ty ruské vypadají celkem fajn, akorát vystroj k nim ještě asi nemaji.
  https://postimg.org/image/ic6b...

  generál Hasan už taky přešel z té staré SAA uniformy na něco co vidim prvne.
  https://postimg.org/image/gs68...

  Uvidíme co bude na idetu. Mimik by mohl být fajn i pro civilní sektor, hodne lidi co používa vzor 95 by přešlo na něco nového českého.Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  09:09 22.02.2017

  KOLT:

  Ja na to taky cumel, a co jsem si procet to detailni zduvodneni, /proc/ ten vzor je takovy jaky je, uz na maskovani nekoukam jako predtim :)

  KOLT:

  Ja na to taky cumel, a co jsem si procet to detailni zduvodneni, /proc/ ten vzor je takovy jaky je, uz na maskovani nekoukam jako predtim :)

 • KOLT
  08:56 22.02.2017

  Hm, dojem střídání světla a stínu je u vzoru Charlie patrný i na fotce, čumím na drát, to je fakt dobré! Jinak se připojuji k tctx a mu7705 ohledně zelené – není zdaleka tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Hm, dojem střídání světla a stínu je u vzoru Charlie patrný i na fotce, čumím na drát, to je fakt dobré!

  Jinak se připojuji k tctx a mu7705 ohledně zelené – není zdaleka tak potřeba, jak si spousta lidí myslí. Naopak, je mnohdy spíš na škodu. mu7705 to pěkně shrnul v bodech.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:08 22.02.2017

  mu7705: Chtěl bych se zeptat, zda u nových uniforem počítáte třeba i s membránou nanoprotex, zdá se že má hodně zajimavé vlastnosti a vyrábí se v tuzemsku. Už jsem ji viděl u ...Zobrazit celý příspěvek

  mu7705:
  Chtěl bych se zeptat, zda u nových uniforem počítáte třeba i s membránou nanoprotex, zdá se že má hodně zajimavé vlastnosti a vyrábí se v tuzemsku. Už jsem ji viděl u některých outdoorových kalhot. Konkrétně membrána NANOPROTEX 3 by u některých výstrojních součástek, byly hodně zajimavé.
  tctx:
  tak takhle si představuju moderní maskovací vzory. Pokud bysme něco podobného zavedli, rozhodně by se ty uniformy dostaly do jiné ligy. Rozhodně by se dal vytvořit i multifunkční maskovací vzor na tomto základu. Bravo/Charlie 10 vypadají docela vhodně.Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  00:45 22.02.2017

  mu7705: Jeste k te technologii tisku, pro inspiraci. Dobry vzor jde technologicky udelat i jen ze ctyr barev bez prechodu, viz. tady ty verze US4CES Bravo, to vse s uplatnenim ...Zobrazit celý příspěvek

  mu7705:

  Jeste k te technologii tisku, pro inspiraci. Dobry vzor jde technologicky udelat i jen ze ctyr barev bez prechodu, viz. tady ty verze US4CES Bravo, to vse s uplatnenim vsech konceptu, jak jsem zminoval nize.

  http://www.hyperstealth.com/US...

  Je tam pouzit jeden digitalni vzor, s obmenama barev pro ruzna prostredi, tedy v zakladu Woodland (Bravo-1), Transitional (Bravo-2), a Arid (Bravo-3). Plus spousta dalsich barevnych variaci.

  Vzory Charlie jsou pak bez omezeni poctu barev, takze se tam daji uplatnit barevne efekty simulujici svetlo a stin.


  Chapu, ze koncept Mimiku je s tema prechodama trochu jiny, ale neni to tak, ze by to bez nich neslo.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 3