Nový český maskovací vzor MIMIK®

Bojové kalhoty v maskovacím vzoru MIMIK®. / 4M SYSTEMS s.r.o.

Současné maskovací vzory používá armáda České republiky s drobnými úpravami již od roku 1995. Řada odborníků a vojenských profesionálů je hodnotí, jako zastaralé a špatně fungující. Kritiku si tyto maskovací vzory zaslouží i kvůli svým již překonaným maskovacím vlastnostem. Podle odborníků jsou hlavní příčinou špatně volené barvy a absence plynulých přechodů mezi jednotlivými barvami. Polemizuje se nad přijetím cizího maskovacího vzoru, což je sice řešením, ale jen zkratkovitým, a může v budoucnu přinést další problémy.

Aktuální je i debata nad problémy s ekonomickou náročností vystrojování, kterou s sebou nese existence čtyř maskovacích vzorů (letní, pouštní, horský a zimní). Armáda ČR si nemůže dovolit vybavit každého svého příslušníka jak čtyřmi typy bojových uniforem, tak i neprůstřelnými vestami (byť jen textilním nosičem), batohy a kompletním taktickým vybavením. 

Již v tuto chvíli, kdy jsou reálně poptávány a pořizovány výstrojní součástky ve dvou verzích maskovacího vzoru je ekonomická náročnost obrovská. Minimálně stojí za úvahu sjednotit taktickou výstroj (vesty, batohy, pouzdra apod.) a používat jen jeden maximálně univerzální vzor, stejně jako to plánuje US Army.

Dalším důvodem pro změnu je široká škála možných nasazení našich ozbrojených sil. Již dávno se nejedná pouze o teritoriální armádu, ale o její kombinaci s expedičním sborem, který je možné nasadit kdekoli. A to se také v posledních desetiletích děje. Kuvajt, Irák, Kosovo, Mali, Golanské výšiny, Afghánistán.

Všude tam, ale i na různých jiných místech, působili nebo působí naši vojáci. K tomu je třeba přičíst stále se zrychlující proces vysílání jednotek do různých operací, kdy na přípravu a případně na vybavení jinými výstrojními součástkami není čas. Proto je nutné, aby výstroj a uniformy, které AČR používá pro každodenní činnost, umožňovaly okamžité nasazení kdekoli na světě a dokázaly tam plnit maskovací roli v maximálně možné míře.

Tyto, ale i další důvody vedly k soukromé iniciativě společností Česká zbrojovka a.s. a 4M SYSTEMS s.r.o. na jejímž konci vznikl nový maskovací vzor pro naše i zahraniční podmínky nazvaný MIMIK®.


Maskovací vzor MIMIK®. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

Kombinace starého a nového

Vzor MIMIK® kombinuje základní charakteristiky z maskovacích vzorů AČR, jako jsou barvy a základní tvary skvrn s všesměrovými barevnými přechody, které známe z maskovacích vzorů Multicam, Scorpion W2 atd. V maskovacím vzoru MIMIK® nalezneme barvy z maskovacích vzorů lesního a pouštního – tmavě zelená/olivová, světle zelená, hnědá, hnědá pouštní, žlutopísková a navíc je použita barva khaki, která je také standardní součástí normy ČOS.

Barva, která byla vypuštěna, je černá. Její funkci částečně, ale v daleko menším procentuálním zastoupení, nahrazuje barva hnědá, která díky optickému jevu při kombinaci s jinými barvami působí tmavším dojmem.

Ano, bylo možno zvolit barvy zcela jiné, ale barvy uvedené v normě ČOS prošly určitým vývojem a vycházejí z větší části z naší krajiny. Přidáním hnědé pouštní a žlutopískové se maskovací vzor projasnil a získal tolik chybějící světlé tóny. Jak pouštní hnědá, tak žlutopísková jsou důležité i pro naši krajinu, protože maskovací vzor letní byl nejvíce kontrastní v obdobích sucha a v místech zaschlé vegetace.

Ve vzoru MIMIK® došlo použitím barevných přechodů i k jinému procentuálnímu zastoupení odstínů barev. Při kombinaci jednotlivých barev se vycházelo z optického pozorování přírody, a to zejména ve výškách od 0 do 200cm. Při volbě barev se vycházelo i ze správných maskovacích postupů vojáka – jednotlivce s tím, že voják se bude snažit snížit svou siluetu, bude se pohybovat v oblasti keřů, remízků, okrajů lesa atd. tj. míst s nízkým, částečně zaschlým porostem.

Z toho důvodu nebylo potřeba přidávat více zelené, protože se nepředpokládá plížení přes otevřenou louku v květnu nebo to, že by se vojáci pohybovali v korunách stromů. Pokud bude voják dodržovat základní pravidla maskování v přírodě, MIMIK® mu to usnadní mnohem více než stávající maskovací vzor.


Testování maskovacího vzoru MIMIK® v lese. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

Národní maskovací vzor

Tvar skvrn byl ve vzoru MIMIK® zachován, aby zůstal zachován národní identifikační prvek. Skvrny sice slouží primárně k maskovacím účelům, ale nesmíme zapomenout na to, že funkcí uniformy je nejen maskovat, ale současně slouží k identifikaci příslušníka ozbrojeného sboru daného státu.

Uniforma se používá i k základnímu rozlišování na bojišti „vlastní x cizí“ a také slouží k prokázání příslušnosti uživatele k oficiálním ozbrojeným složkám, což je podstatné i z hlediska mezinárodního válečného práva. Nové principy šly aplikovat i do stávajících tvarů maskovacích skvrn, které jsou používány na maskovacích vzorech AČR.

Plynulé přechody mezi barvami probíhají vždy uvnitř jednotlivých skvrn. Pokud se stýkají skvrny s kontrastními barvami, tak je český vzor stále patrný. K potlačení rozdílů dochází tam, kde jsou použity ve skvrnách blízké nebo totožné barvy. Navíc přibyly do vzoru identifikační prvky – logo vzoru MIMIK®, které však dodržuje základní princip vzoru.

Všesměrový vzor

Barvy a přechody byly zvoleny tak, aby byl maskovací vzor všesměrový. V principu se jedná o to, že vzor musí maskovat, ať je jakkoliv otočený. Jednak to zjednodušuje výrobu, kdy je možno díly vysekávat z tkaniny kdekoliv, a neřešit otočení dílu, což bývá problém u některých digitálních maskovacích vzorů, které používají čtverce nebo obdélníky.

Dále uvedená vlastnost je také důležitá pro uživatele, protože jej maskovací vzor při změněné orientaci nedemaskuje. Toto se může stát, pokud jsou maskovací skvrny převážně podélného tvaru. V takových případech může dojít ke snížení funkčnosti maskování, pokud uživatel přejde do polohy vleže.

Při navrhování vzoru bylo nutno také dodržet opakovatelnost, aby barevné přechody byly plynulé i během tisku a nebylo poznat, kde na sebe vzor navazuje. Plynulé přechody nelze vytvářet bezmyšlenkovitě, ale musí se dodržet řada podmínek a pravidel.


Testování maskovacího vzoru MIMIK® v lese. / 4M SYSTEMS s.r.o. 

MIMIK® jako vlastní cesta

Vývoj maskovacího vzoru MIMIK® začal v roce 2014 základními úvahami a v roce 2015 se rozběhl naplno ve společnosti 4M SYSTEMS s.r.o. za podpory České zbrojovky a.s. Byla zpracována řada variant a ladily se technické problémy plynoucí z technologického procesu tisku. Důležité bylo nastavit správné poměry barev ve vzoru.

Původní verze vzoru obsahovaly více odstínů. V roce 2016 bylo ověřeno použití maskovacího vzoru na uniformu. Bylo totiž důležité zjistit, jak se bude maskovací vzor chovat, když dojde k jeho průmyslovému zpracování ve výrobě a na výrobku se budou sešívat díly v různých místech.

V roce 2016 byli do vývoje zapojeni i profesionálové z aktivní služby u armády, policie a dalších složek. Cílem bylo ověřit nároky na maskovací vzor v současnosti, jak jej vnímají skuteční uživatelé. Již na počátku vývoje bylo rozhodnuto, že návrh nového vzoru nebude pouhým kopírováním jiného již existujícího vzoru nebo „znásilňování“ barev z normy ČOS do cizího maskovacího vzoru.

Podařilo se vytvořit maskovací vzor spojením ověřených prvků a vytvořením vlastního modelu přechodů. K dispozici je vzor, který bude maskovat lépe ve více prostředích a po větší část roku než stávající maskovací vzor používaný v české armádě. Podstatnou výhodou je i to, že tento maskovací vzor je vhodný také pro sušší oblasti, takže bude mnohem lépe chránit své uživatele i jižněji od naší země.

Vzhledem k potenciálu tohoto maskovacího vzoru je tento vzor již chráněn po konstrukční stránce, tak také je chráněno jeho jméno a logo.

Česká zbrojovka a.s. a 4M Systems s.r.o. vývoj maskovacího vzoru MIMIK® považují za ukázku možností, které náš domácí obranný průmysl má a po dokončení vývoje jsou v případě zájmu připraveny poskytnout MIMIK® Armádě ČR a dalším složkám k testování a případnému využití.

Maskovací vzor MIMIK® bude představen na výstavě IDET 2017 v Brně na společné expozici obou společností.

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Táborský Svatováclavský prapor prověřilo cvičení v zimních podmínkách

Vojenský újezd Boletice se stal prostorem pro zahájení výcviku 42.mpr. Rok 2017 bude náročný pro ...

Armáda ČR získá 20 speciálních Pandurů a 6 polních velitelství

Včera, 30. 1. 2017, byla podepsána mezi Ministerstvem obrany ČR a výrobním podnikem TATRA DEFENCE ...

Český nosič panelů RAPTOR 2.0 – Evoluce v praxi

V případě tohoto článku nemáme na mysli evoluci pravěkého ještěra, ale vývoj nosiče panelů RAPTOR, ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!