Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.

Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká firma vyvíjí uniformu z nanovláken

Společnost NANOPROTEX je jediným výrobcem nanovlákenných membrán na světě. Navíc se jedná o českou ...

Scorpion – nový maskovací vzor pro US Army

Uniformy americké armády US Army získají nový standardní maskovací vzor Scorpion. Nový maskovací ...

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Scotty
  17:48 04.02.2022

  Tady jsou nějaké další informace.
  https://acr.army.cz/informacni...

  Tady jsou nějaké další informace.
  https://acr.army.cz/informacni...

  • Jura99
   19:18 04.02.2022

   zvlastni pribeh, existuje vyzkumak, radu let se o novem vzoru mluvi, ale potisk nakonec navrhne nadsenec za 14dni ?

   zvlastni pribeh, existuje vyzkumak, radu let se o novem vzoru mluvi, ale potisk nakonec navrhne nadsenec za 14dni ?

   • Danik
    22:29 04.02.2022

    Tato část mě také zarazila

    Tato část mě také zarazila

   • Migi
    00:02 05.02.2022

    Ano

    Ano

 • Scotty
  13:54 04.02.2022
  • Torong
   14:34 04.02.2022

   Jo, ale vypadá to divně...

   Jo, ale vypadá to divně...

   • Scotty
    14:42 04.02.2022

    Chtělo by to porovnat ve více prostředích. Tohle jsou fotky pouze pro velice hrubou představu. Zrovna v tom "borovém" lese to funguje nejlépe z prezentovaných.

    Chtělo by to porovnat ve více prostředích. Tohle jsou fotky pouze pro velice hrubou představu. Zrovna v tom "borovém" lese to funguje nejlépe z prezentovaných.

    • Torong
     16:30 04.02.2022

     Tak v borovém lese asi jo. Je fakt, že je to hrubá fotka, ale mně to připadá jak kdyby do vz. 95 prostě přidali červenou...

     Tak v borovém lese asi jo. Je fakt, že je to hrubá fotka, ale mně to připadá jak kdyby do vz. 95 prostě přidali červenou...

     • Danik
      16:47 04.02.2022

      Zesvětlili, odebrali zelenou a přidali hnědou a pískovou což bylo potřeba i když se bavíme o kamufláži jen do našich podmínek. Chápu tyto fotky matou a hnědá tu má trochu ...Zobrazit celý příspěvek

      Zesvětlili, odebrali zelenou a přidali hnědou a pískovou což bylo potřeba i když se bavíme o kamufláži jen do našich podmínek. Chápu tyto fotky matou a hnědá tu má trochu načervenalý podton.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      17:07 04.02.2022
     • Scotty
      17:19 04.02.2022

      A přitom tam nic vyloženě do červena není.

      A přitom tam nic vyloženě do červena není.

     • Torong
      20:41 04.02.2022

      Tak na těch větších fotkách z odkazu výše to vypadá o dost líp. Uvidíme v reálu. Každopádně ta "červenohnědá" mi tam nepasuje. Ale uvidíme. Akorát pokud se nepletu, tak Multicam i ...Zobrazit celý příspěvek

      Tak na těch větších fotkách z odkazu výše to vypadá o dost líp. Uvidíme v reálu. Každopádně ta "červenohnědá" mi tam nepasuje. Ale uvidíme. Akorát pokud se nepletu, tak Multicam i Scorpion jsou navrhované docela sofistikovaným softwarem. A tady to navrhne amatérský designer, který kdysi dávno lepil modely a bavilo ho natírat je...Skrýt celý příspěvek

  • Sgt Murphy
   14:47 04.02.2022

   Dúfal som že nový maskáč ostane v líniách vzor 95 ako "haritage" ale premaľujú ho do farieb amerického OCP (scorpion w2), ktorý je ešte o niečo tmavší než Multicam a v našich ...Zobrazit celý příspěvek

   Dúfal som že nový maskáč ostane v líniách vzor 95 ako "haritage" ale premaľujú ho do farieb amerického OCP (scorpion w2), ktorý je ešte o niečo tmavší než Multicam a v našich podmienkach maskuje lepšie. Na tejto fotke je patrná jedna vec, aj Multicam nefunguje všade dokonale, ale všade funguje dostatočne dobre. MAD21 bude v niektorých podmienkach stále príliš tmavý ako napríklad na jeseň na suchých lúkach, subalpínskom a alpínskom pásme, tundre alebo v púšti. Predpokladám teda že veľa jednotiek stále ostane u "starého dobrého" Multicamu alebo do púšte pôjde v starom púštnom Vz. 95.Skrýt celý příspěvek

   • Scotty
    14:53 04.02.2022

    Problém pouštního vz.95 je že dobře funguje opravdu jen v poušti a ani v takovém Mali na tom moc dobře není. Nemyslím že se k němu někdy někdo vrátí. Pokud tedy pomineme to že ...Zobrazit celý příspěvek

    Problém pouštního vz.95 je že dobře funguje opravdu jen v poušti a ani v takovém Mali na tom moc dobře není. Nemyslím že se k němu někdy někdo vrátí. Pokud tedy pomineme to že armáda moc nefunguje na tom že si každý může obléct co chce. Prostě se zavede MAD a tím to skončí.Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     15:44 04.02.2022

     601. skupina si bude raziť svoju cestu 43. výsadkový pluk ak mám dobré informácie prechádza na Multicam. Podobne na tom môžu byť aj iné jednotky. Prostredie v Mali je síce často ...Zobrazit celý příspěvek

     601. skupina si bude raziť svoju cestu 43. výsadkový pluk ak mám dobré informácie prechádza na Multicam. Podobne na tom môžu byť aj iné jednotky. Prostredie v Mali je síce často podobné severnému Afganistanu kde tie farby sú o niečo tmavšie, ale aj tam mi príde MAD21 príliš tmavý, žiadne svetlé farmy tento maskáč prakticky neobsahuje aby maskoval v suchšom podnebí aspoň nie verzia na fotografii.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      17:14 04.02.2022

      601 skss má zaveden jak vz.95 tak MC, tedy bude jim stejně jako všem ostatním jednotkám zaveden i MAD21. Potom už záleží na nich. Když se MAD21 osvědčí a bude jim více vyhovovat i ...Zobrazit celý příspěvek

      601 skss má zaveden jak vz.95 tak MC, tedy bude jim stejně jako všem ostatním jednotkám zaveden i MAD21. Potom už záleží na nich. Když se MAD21 osvědčí a bude jim více vyhovovat i třeba díky střihu, vlastnostem a materiálu nové uniformy, budou tahat to. U JTAC, SPECS, průzkumu a odstřelovačů je u tohoto jistá benevolence a tak občas vidíte i kombinace těchto dvou vzorů (MC a vz.95). 43 vp na MC nepřechází, pouze ho zavedl jako jednu z možností jež paragáni mohou použít.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      17:14 04.02.2022

      Všechny speciální , průzkumné a výsadkové jednotky budou používat Multicam. Teď je to tak že na "normální nošení" po kasárnách používají 95 a na cvičení/nasazení Multicam.

      Všechny speciální , průzkumné a výsadkové jednotky budou používat Multicam. Teď je to tak že na "normální nošení" po kasárnách používají 95 a na cvičení/nasazení Multicam.

     • Danik
      17:28 04.02.2022

      Scotty

      Nebude jim tedy MAD21 vůbec zaveden jako náhrada vz.95? To se mi popravdě nezdá. Dá se to někde ověřit?

      Scotty

      Nebude jim tedy MAD21 vůbec zaveden jako náhrada vz.95? To se mi popravdě nezdá. Dá se to někde ověřit?

     • Scotty
      17:45 04.02.2022

      Danik Je otázka jestli s dalšími dodávkami nepřejdou kompletně na Multicam. To by mohl zodpovědět snad jen někdo od těchto jednotek. Zatím je to tak že bojová uniforma je Multicam ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      Je otázka jestli s dalšími dodávkami nepřejdou kompletně na Multicam. To by mohl zodpovědět snad jen někdo od těchto jednotek.
      Zatím je to tak že bojová uniforma je Multicam a "kancelářská" vz.95. Jak je například vidět na fotce návštěvy Černochové u CPSS.
      https://www.facebook.com/Minis... Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      18:04 04.02.2022

      S tou kancelářskou vz.95 úplně nesouhlasím Scotty. Je mnoho fotek z let kdy už 601, CPSS, JTAC i RHP 102 PzPr a odstřelovači či jiní průzkumáci měli zavedený MC, avšak stále ...Zobrazit celý příspěvek

      S tou kancelářskou vz.95 úplně nesouhlasím Scotty. Je mnoho fotek z let kdy už 601, CPSS, JTAC i RHP 102 PzPr a odstřelovači či jiní průzkumáci měli zavedený MC, avšak stále někteří z nich tahali vz.95 (převážně lesní) a to jak v domácích i zahraničních cvičeních tak bojových operacích. Například teď na svatováclavském poháru borci z CPSS tahali vz.95. Myslím, že také dost bude záležet na podobě té nové uniformy. Pokud to bude něco co vezme v potaz moderní trendy, poznatky a možnosti (prodyšný kvalitní materiál, dobrý střih, dobré míry, inteligentní řešení uzpůsobené získaným zkušenostem z reálného nasazení, dobré rozložení kapes, integrované chrániče atd.) a navíc se ukáže, že MAD21 funguje dobře jak u nás tak třeba v Mali (pokud tam tedy TF Takuba do té doby bude) případně aridních oblastech. Tak, že si SPECS a JTACs (kterým se v tomhle přece jen chodí víc naproti než konvenčním jednotkám) klidně budou používat MAD21 v kombinaci s MC podle libosti každého soudruha tak jak tomu bylo doteď s MC a Vz.95.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:36 04.02.2022

      Taky CPSS dostali Multicam ve větším až relativně nedávno (patrně s poslední velkou objednávkou). 601 je požívá už delší čas a opravdu si nevybavuji že by někdo ještě nosil 95 jako ...Zobrazit celý příspěvek

      Taky CPSS dostali Multicam ve větším až relativně nedávno (patrně s poslední velkou objednávkou). 601 je požívá už delší čas a opravdu si nevybavuji že by někdo ještě nosil 95 jako bojovou uniformu. Taky k tomu není žádný důvod když je 95 prakticky ve všem horší.
      Jak to bude do budoucna je otázka. Jestli to dnes vůbec někdo ví nebo řeší.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      00:13 05.02.2022

      Jak přesně to bude se samozřejmě ukáže, ale plán je takový že všichni přejdou a MAD. MC pak zůstane možná u šestky a CPSS, z důvodu toho, když chtějí "splynout" s ostatními SF v ...Zobrazit celý příspěvek

      Jak přesně to bude se samozřejmě ukáže, ale plán je takový že všichni přejdou a MAD. MC pak zůstane možná u šestky a CPSS, z důvodu toho, když chtějí "splynout" s ostatními SF v mezinárodním prostředí.
      Ty fotky matou - v praxi na nějakou střední vzdálenost člověk dost těžko pozná jestli má voják na sobě MAD nebo novej (nesepranej) MC, stejně jako nepozná MC od MTP, slovinskýho maskáče, camogrom atd..., takže nějaký rozdíl "MAD je v tomto prostředí horší, než MC" bude tak marginální, že se u drtivý většiny jednotek nevyplatí to vůbec řešit....Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      00:47 05.02.2022

      Migi ale hovno chceš mi povedať že MAD má to isté spektrum farieb ako Multicam? No to asi ťažko... zo 70% má obsiahnuté oveľa tmavšie farby takže rozdiel medzi OCP, Multicam, MTP a ...Zobrazit celý příspěvek

      Migi ale hovno chceš mi povedať že MAD má to isté spektrum farieb ako Multicam? No to asi ťažko... zo 70% má obsiahnuté oveľa tmavšie farby takže rozdiel medzi OCP, Multicam, MTP a MAD si nevšimne fakt už asi len slepý a je jedno na akú ďiaľkuSkrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      02:21 05.02.2022

      https://www.palba.cz/album/dis... ... ako fakt sa na seba majú MC a MAD21 podobať? V čom? V plynulých prechodoch farieb?

      https://www.palba.cz/album/dis... ... ako fakt sa na seba majú MC a MAD21 podobať? V čom? V plynulých prechodoch farieb?

     • Migi
      08:07 05.02.2022

      Sgt Murphy - ano. Nemám úplně oko tiskaře, ale "na živo" jsou to barvy multicamu s jiným poměrem a přídavkem trochu zelené. Ty fotky hrozně zkreslujou, navíc úplně finální podobu ...Zobrazit celý příspěvek

      Sgt Murphy - ano. Nemám úplně oko tiskaře, ale "na živo" jsou to barvy multicamu s jiným poměrem a přídavkem trochu zelené. Ty fotky hrozně zkreslujou, navíc úplně finální podobu na látce pravděpodobně ještě nikdo neviděl - ta bude až se to bude tisknou průmyslově na finální látce. Ostatně posun na fotkách je to vidět i na tom, co se zatím zveřejnilo - na těch stojících to vypadá mnohem víc hnědě, než MC. Na tý z UNOBu mnohem víc zeleně než MC a přitom to je jeden a ten samý vzor.Skrýt celý příspěvek

   • Danik
    17:05 04.02.2022

    On ale zůstává v liniích vz.95. I když OCP je k nám o něco vhodnější než MC, stále má některé vlastnosti multicamu jež ho v našich podmínkách dost demaskují. To s tím, že funguje ...Zobrazit celý příspěvek

    On ale zůstává v liniích vz.95. I když OCP je k nám o něco vhodnější než MC, stále má některé vlastnosti multicamu jež ho v našich podmínkách dost demaskují. To s tím, že funguje všude dostatečně dobře nesouhlasím. Ve velké části situací funguje průměrně až skvěle, ovšem jsou podmínky kdy vyloženě demaskuje. S tou obavou, jestli nebude moc tmavý Vám rozumím, ovšem hodím sem jednu fotku, která snad tyto obavy ztlumí. Myslím, že tento předpoklad s multicamem také není úplně správný. I speciálové stále mají a používají kromě MC i vz.95, to samé platí i u průzkumníků, odstřelovačů, JTAC a 43 vp, jež má multicam k dispozici pouze jako jednu z možností a například použitá barva u NPNTV 2017 počítá s tím, že bude kromě MC a vz.95 použita i u MAD21. Myslím, že stejně jako u vz.95 budou uniformami ve vzoru MAD21 postupně vybaveny všechny útvary a u útvarů jež budou nadstandardně vybaveny i MC pak bude záležet co kam si budou brát. Tedy jestliže
    se v podmínkách jejich nasazení více osvědčí MAD21, budou tahat to. Je tak klidně možné, že i šestkaři budou viděni v bojových operacích v tomto vzoru.

    https://www.facebook.com/kabin...

    https://www.facebook.com/kabin... Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     00:05 05.02.2022

     Áno, vo veľmi tmavom pralese, na púšti alebo na snehu demaskuje aj klasický Multicam. Preto tu existujú aj iné verzie Multicamu (Arid, Tropic, Alpine, Black), ktoré už ale ...Zobrazit celý příspěvek

     Áno, vo veľmi tmavom pralese, na púšti alebo na snehu demaskuje aj klasický Multicam. Preto tu existujú aj iné verzie Multicamu (Arid, Tropic, Alpine, Black), ktoré už ale nemaskujú v 80-90% ale len 10-20% podmienkach. Myslím si že je lepšie vybrať uniformu, ktorá maskuje vo väčšine prípadoch ako sa vyhovárať na to, že občas v špecifickom prostredí niekedy demaskuje.

     Ok, nebavme sa o špecifických útvaroch ako špeciálne sily, prieskum, kommando, ostreľovači. Tí by mali naozaj mať ten luxus dovoliť si podľa nasadenia vybrať si z 4-5 vzorov podľa podmienok (púštny, multi, prales, sneh, nočné operácie). Bavme sa o všetkých ostatných jednotkách, ktoré taký luxus nemajú, takže tu nahrádzame len vz. 95 novým MAD21, ktorý by mal byť univerzálny do všetkých podmienok, ale ako sám píšeš, až taký univerzálny nie je pretože na to je moc tmavý. Takže do misií suchšieho podnebného pásma bude armáda nútená znovu kupovať aj druhý, svetlejší maskovací vzor.

     Tie fotky ma uistili len o jednom. V našom podnebnom pásme bude MAD21 fungovať dobre, ale na tých fotkách veľmi dobre maskuje aj svetlejší Multicam a to aj v ihličnatom lese. Multicam bude fungovať ale aj vo všetkých iných podmienkach, kde už MAD21 bude príliš tmavý.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:55 05.02.2022

      Není třeba tmavého pralesa aby multicam nefungoval zrovna dvakrát dobře, stačí bohatě i podmínky u nás. Jehličnatý les sám o sobě způsobuje, že to je ne zrovna ideální, k tomu ...Zobrazit celý příspěvek

      Není třeba tmavého pralesa aby multicam nefungoval zrovna dvakrát dobře, stačí bohatě i podmínky u nás. Jehličnatý les sám o sobě způsobuje, že to je ne zrovna ideální, k tomu připočítejme mokro, kdy prostředí ještě tmavne a "zabiják" MC je když je pod přímým slunečním svitem. Sníh ani nepočítám nato jsou převlečníky. Problém MC je, že v našich podmínkách maskuje dobře možná tak ve 40% až 50% případů. V Mali je také spousta zeleně (o Afghánistánu a jeho greenzónách ani nemluvě, i jeho hory jsou tmavší než většina pouštních dedikovaných kamufláží). Norové to poslední dobou řeší tím, že vojáky do pouštních oblastí vysílají čistě v Coyotu (myslím, že toto také není nejlepší volba). Nemyslím však, že s MAD21 je třeba pořizovat ještě dedikovanou pouštní kamufláž, naopak do většiny situací subtropického a tropického pásu mu jeho o něco tmavší barvy budou spíš ku prospěchu

      Pokud se podíváte znovu na tyto fotografie uvidíte, že MC zase není o tolik světlejší než MAD21.

      https://www.facebook.com/kabin...

      https://acr.army.cz/informacni...

      Myslím, že trochu tmavší multifunkční kamufláž je pro nás dobrý krok. Z Blízkého východu se západní jednotky stahují, pozornost Evropy se teď co se zahraničních operací týče upírá k Africe. Zde když nebudu brát země jako např. Egypt jehož velkou část tvoří poušť (na skutečné poušti je i MC tmavý). Většina zemí má na svém území méně či více vegetace, tedy pro MAD21 žádný problém, aglomerace také v pořádku. To co ale je důležité je, že pozornost se teď upírá do samotné Evropy na východ. Kde jsem rád, že kamufláž zvolená AČR bude kromě pouští a čistě aridních oblastí dobře fungovat jak v tropech, subtropech tak hlavně u nás a to v co nejvíce situacích v jednotlivých meteorologických podmínkách a ročních obdobích. Je důvod proč např. příslušníci FR USMC v Afghánistánu nosili woodland MARPAT, nebo proč někteří příslušníci amerických speciálních sil brali radši klasický woodland, nebo i naši či vaši speciálové jsou viděni v lesních verzích našich vzorů. Aridní oblast nutně neznamená poušť, další věc je, že tyto stabilizační operace se často provádí primárně v obydlených oblastech jež bývají zpravidla postaveny v místech s vodou, tudíž je tam i vyšší míra vegetace.

      Tímto nechci řict, že MC je k ničemu, právě naopak (je to jeden z důvodů proč ho volí tolik speciálních sil po celém světě), avšak je nutno si uvědomit jeho podstatné limity. A dalším z jeho limitů v našich podmínkách (obecně v tmavších oblastech, tedy i Afrika a část blízkého východu) je noc. Lidské oči se kromě pohybu zaměřují na světlo. S maskovacími vzory jsem prováděl několik testů. V tomto případě s MTP a jeho tropickou variantou, jež je ještě lehce tmavší než klasický MC (např. přes den v suché žluté trávě pod mrakem, bavíme se o podzimu, dost dobré, v lese už podstatně horší, za mokra a slunce problém). Skutečný problém nastal v noci kdy poté co si oči přivykli na tmu se v naprosté většině prostředí MTP ukázal jako příliš světlý a neměl jsem problém ho rozeznat a to i na delší vzdálenosti, další věc je, že při lehkém zdroji světla opět zbytečně vyniká.

      Je zajímavé proč třeba Iráčani používali (asi stále používají) ztmavený MC jež využívá tmavších barev a odstínů.

      https://www.middleeastmilitari... Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      01:18 05.02.2022

      Nehovoriac o tom že farby Multicam/OCP/MTP tvoria krásny podkladový základ, ktorý sa dá vždy niečím doplniť. V lese inhličím, listami, trávou... no a v púšti ve toľko prachu že ten ...Zobrazit celý příspěvek

      Nehovoriac o tom že farby Multicam/OCP/MTP tvoria krásny podkladový základ, ktorý sa dá vždy niečím doplniť. V lese inhličím, listami, trávou... no a v púšti ve toľko prachu že ten maskáč tak nejak zosvetlie aj sám, alebo ho vyváľať v tom prachu... Naučiť sa správne zamaskovať vegetáciou a využívať terén je základ.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      02:01 05.02.2022

      Americký OCP som videl na cvičeniach už x krát. Funguje dobre aj v ihličnatom lese. Stačí si zadať na fb US Army a víde ti tam asi tisíc fotiek z cvičení zo strednej a východnej EU ...Zobrazit celý příspěvek

      Americký OCP som videl na cvičeniach už x krát. Funguje dobre aj v ihličnatom lese. Stačí si zadať na fb US Army a víde ti tam asi tisíc fotiek z cvičení zo strednej a východnej EU kde si efektivitu tohto maskáču môžeš pozrieť tiež. Áno, je mierne tmavší než orig Multicam. Nie, špeciálne jednotky v Afganistane (Zelené barety, Marsoc) naozaj nepoužívali Woodland M81 z dôvodu efektivity v tmavšom prostredí ale zľadili sa s uniformami Afgánskych Commandos a nosili aj ich insígnie. Inak orig multicam. Nie Nóri sa čisto do kojotej hnedej naozaj neobliekajú, v Mali však nosili veľa maskáčov od nórskej značky NFM a nebola to coyote brown ale raptor green. Ale nosiče plátov majú skutočne vo farbe coyote green.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      02:10 05.02.2022

      Tvoří světlý podkladový základ... I když na to v hustém lese naházím v rozumné míře okolní vegetaci (tak abych si udržel funkčnost své výbavy a mobilitu) stále nezměním to, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Tvoří světlý podkladový základ... I když na to v hustém lese naházím v rozumné míře okolní vegetaci (tak abych si udržel funkčnost své výbavy a mobilitu) stále nezměním to, že kamufláž je pro dané podmínky světlá. Když uprostřed pole na sebe naházíte ve vz.95 pár klasů, o něco to zlepšíte, ale stále budete tmavá tečka. Ano důležitá část je umět maskování vůbec používat, vybírat správnou trasu, umět se pohybovat. Což je docela další mínusový bod pro MC vzhledem k tomu, že obecně se ke skrytému přesunu vybírají tmavší více komplikovaná a členitá místa ve stínu, kde ty lehce tmavší barvy MADu (ten rozdíl skutečně není tak markantní Murphy) budou spíše ku prospěchu a to jak u nás tak v zahraničí.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      02:13 05.02.2022

      * nosiče plátov majú skutočne v coyote brown. Podobne ako USMC to vyriešili jednou farbou aby nemuseli mať výstrojné súčiastky v dvoch farbách súčasne. Osobne viac preferujem ako ...Zobrazit celý příspěvek

      * nosiče plátov majú skutočne v coyote brown. Podobne ako USMC to vyriešili jednou farbou aby nemuseli mať výstrojné súčiastky v dvoch farbách súčasne. Osobne viac preferujem ako "univerzálku" TAN 499. Coyote Brown niekedy príliš bije do očí a nesplynie s prostredím.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      02:19 05.02.2022

      Ten rozdieľ medzi MC a MAD je a bohužiaľ priepastný.. to si fakt nevšimne len slepý.

      https://www.palba.cz/album/dis...

      Ten rozdieľ medzi MC a MAD je a bohužiaľ priepastný.. to si fakt nevšimne len slepý.

      https://www.palba.cz/album/dis...

     • Danik
      02:44 05.02.2022

      Ano OCP Scorpion funguje do našich podmínek lépe já vím a to zejména díky tomu, že oproti MC je přidáno více tmavě zelené a hnědé. Nemáte pravdu... Army SF (zelené barety) nosily v ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano OCP Scorpion funguje do našich podmínek lépe já vím a to zejména díky tomu, že oproti MC je přidáno více tmavě zelené a hnědé. Nemáte pravdu... Army SF (zelené barety) nosily v určitých situacích woodland i mimo spolupráci s afghánskými SF jež woodland jako jednu ze svých kamufláží používali a co se týče Marine Raiders tak ti donedávna woodland používali standardně jako svůj hlavní maskovací vzor... Norové do pískové (pardon předtím jsem se upsal) oblékli svoje týmy ochrany letecké přepravy na zahraničních nasazeních. Jinak bojové vesty a bágly mají v kojotu, používají svůj M98 lesní pouštní (specky klasicky multicam) a někteří členové praporu Telemark si pořídili kalhoty či vršky v zelené jak správně píšete. Zajímavost je, že práve AMPT jež na nasazení pískovou používali měli zelené vesty (asi OD drab)

      Zde

      https://twitter.com/tacticalpo... Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      03:11 05.02.2022

      Popravdě Murphy si asi počkáme na více fotek či videí a uvidíme. Ano na tom stole před ministryní se rozdíl zdá značný, ta fotka u té zdi už to tak velký rozdíl není a na této ...Zobrazit celý příspěvek

      Popravdě Murphy si asi počkáme na více fotek či videí a uvidíme. Ano na tom stole před ministryní se rozdíl zdá značný, ta fotka u té zdi už to tak velký rozdíl není a na této fotce i když není v nejlepší kvalitě je ten rozdíl jak psal Migy minimální.

      https://www.facebook.com/kabin...

      Já tu netvrdím, že Multicam je vyloženě špatný, právě naopak, také si myslím, že OCP je skutečně podařené, ale zároveň je třeba si uvědomit, že nic jako dokonalá multifunkční kamufláž neexistuje, protože to ani z podstaty věci prostě nejde, barevné rozdíly mezi jednotlivými prostředími jsou zkrátka moc velké. Takže MC funguje na principu co nejmíň hrozná kamufláž v co nejvíce prostředích, což sebou zákonitě přináší jisté problémy. Vznik MC se vztahuje k válce v Afghánistánu kdy si americké jednotky stěžovali na to, že klasická pouštní kamufláž dostatečně nereflektuje podmínky v zemi (greenzóny, skály atd.). Tedy MC nejlépe funguje právě v těchto prostředích i když i zde má své limity v některých tmavších pozadích. To, že lépe funguje v jednom prostředí díky zvolené paletě barev se však zákonitě promítá v tom, že v jiném prostředí zase bude fungovat o něco málo hůře (i proto pro US Army kromě licence přišel o něco tmavší hnědozelenější OCP). Celý multicam je jeden velký kompromis. Já jsem velmi rád, že se zdá, že naše armáda chce jít cestou multifunkčních kamufláží a neprošlo třeba toto (I vz.95 v schématu MC je prostě stále příliš zelený a tmavý i pro naše podmínky).

      https://m.facebook.com/CzechAr...

      Zároveň jsem však rád, že je výsledek zdá se o něco tmavší, tedy, že filozofie této "multifunkční" kamufláže byla v tom, ať to raději funguje o něco lépe u nás než někde v poušti (stále se to muže v jistých podmínkách vyplatit i tam), tedy to samé co udělala Austrálie nebo Nový Zéland, tedy přebarvené Multicamy (v případě Zélandu MTP) tak aby to primárně vyhovovalo jejich domovským podmínkám a teprve pak, aby to fungovalo jinde. Austrálie i Zéland tak získali kamufláž jež funguje velmi dobře u nich, ale neztratí se (nebo by se spíše slušelo říci ztratí se) i v jiných prostředích po světě.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      03:18 05.02.2022

      https://www.palba.cz/album/dis... Když se podíváte tak na stole mají stejnou fotografii jako jsem vám posílal. Tedy druhý zleva MC, třetí zleva MAD. ...Zobrazit celý příspěvek

      https://www.palba.cz/album/dis...

      Když se podíváte tak na stole mají stejnou fotografii jako jsem vám posílal. Tedy druhý zleva MC, třetí zleva MAD. Takto zdálky jak říkal Migy skutečně není poznat rozdíl i když na těch látkách přímo na stole je ten rozdíl markantní.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      03:30 05.02.2022

      Jinak souhlas s tím, že coyote bije do očí. A jinak i v Africe si někteří speciálové raději vzali tropic než klasický ...Zobrazit celý příspěvek

      Jinak souhlas s tím, že coyote bije do očí. A jinak i v Africe si někteří speciálové raději vzali tropic než klasický MC.

      https://www.reddit.com/r/Milit... Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      03:53 05.02.2022

      Danik mne je nakoniec vcelku ukradnuté aký vzor ačr zavedie ale argument že multicam alebo čokoľvek z neho odvodené (ocp, mtp) je príliš svetlý v tmavom smrekovom lese je pre mňa ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik mne je nakoniec vcelku ukradnuté aký vzor ačr zavedie ale argument že multicam alebo čokoľvek z neho odvodené (ocp, mtp) je príliš svetlý v tmavom smrekovom lese je pre mňa mimo. Smrekový les tvorí cca. 18% z celkovej plochy Českej republiky. Lesy tvoria 36% plochy ČR, priemer EU je 39%. Pričom vojak AČR sa môže pohybovať kdekoľvek inde než v ČR a EU. A nie len v lese.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      04:11 05.02.2022

      Ďalej. 75% populácie EU žije v mestách. Predpokladám, že vojaci budú bojovať skôr o mestá než o tmavé smrekové lesy. Tvoje argumenty o tmavých lesoch a tam kde sa vojak pohybuje či ...Zobrazit celý příspěvek

      Ďalej. 75% populácie EU žije v mestách. Predpokladám, že vojaci budú bojovať skôr o mestá než o tmavé smrekové lesy. Tvoje argumenty o tmavých lesoch a tam kde sa vojak pohybuje či nepohybuje sú mimo.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      21:57 05.02.2022

      Ty jsi mimo Murphy, píšu o tmavším pozadí a to skutečně není jen smrkový les (pole, smíšené lesy, listnaté lesy, keře, remízky, aglomerace). Ano překvapivě se bude bojovat v ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty jsi mimo Murphy, píšu o tmavším pozadí a to skutečně není jen smrkový les (pole, smíšené lesy, listnaté lesy, keře, remízky, aglomerace). Ano překvapivě se bude bojovat v aglomeracích a i tam jak jsem psal vypadá, že MAD bude v pohodě. Já píšu, že pro naše podmínky je v MC i OCP dost světlých barev jež vyvstávají v příliš mnoha situacích u nás (což je i přes ten počítačem vytvořený složitý poměr vzorců a barev logické, že nebude všude maskovat dobře když se snažím o "universál").Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   15:38 04.02.2022

   moc hnědý, trochu to vypadá jako kamufláž pro lovce jelenů

   moc hnědý, trochu to vypadá jako kamufláž pro lovce jelenů

   • Danik
    17:22 04.02.2022

    Myslím, že ta hnědost je zde dost způsobena fotkami, ovšem sama o sobě není hnědá barva vůbec špatná i tím, že je univerzální. Další věc je, že prostředí, kterým se vojáci pohybují ...Zobrazit celý příspěvek

    Myslím, že ta hnědost je zde dost způsobena fotkami, ovšem sama o sobě není hnědá barva vůbec špatná i tím, že je univerzální. Další věc je, že prostředí, kterým se vojáci pohybují většinu času a to i u nás, má povětšinou hnědé tóny. I to jsou důvody proč si USMC vybral jako univerzální barvu svého vybavení coyote brown. Po dost rozsáhlém testování zjistili, že hnědá barva maskuje dobře ve více prostředích než zelená či písková. Obecně i nejnižší patro našeho typického jehličnatého či smíšeného lesa obsahuje převážně hnědou spíš než zelenou, což byl pro vz.95 problém kromě jeho tmavosti.Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     00:19 05.02.2022

     USMC si pre výstrojné súčiastky vybralo kojotiu hnedú ako univerzálnu farbu rovnako k uniforme v púštnom vzore tak v lesnom vzore (keďže obe majú obsiahnuté hnedé "fliačky" coyote ...Zobrazit celý příspěvek

     USMC si pre výstrojné súčiastky vybralo kojotiu hnedú ako univerzálnu farbu rovnako k uniforme v púštnom vzore tak v lesnom vzore (keďže obe majú obsiahnuté hnedé "fliačky" coyote brown je logicky kompromis...) pričom môžem povedať že tú uniformu som pár krát videl a musím uznať že aj starý francúzsky CCE maskuje oveľa lepšie než ten MARPAT. Pričom nie je hnedá ako hnedá, MAD21 má príliš veľa tmavej hnedej a príliš málo svetlej hnedej/púštnej, pričom tá svetlo hnedá mi na detailnejšej fotke príde skôr ako nejaký odtieň ružovo-pieskovej.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      01:14 05.02.2022

      Škoda jen, že jsem četl tu zprávu z výsledku výzkumu USMC, která pojednávala o tom proč byl zvolený Coyote Brown. Shodneme se na tom, že MARPAT není zrovna zázrak, CCE je dobrý a ...Zobrazit celý příspěvek

      Škoda jen, že jsem četl tu zprávu z výsledku výzkumu USMC, která pojednávala o tom proč byl zvolený Coyote Brown. Shodneme se na tom, že MARPAT není zrovna zázrak, CCE je dobrý a není hnědá jako hnědá (překvapivě...). To, že je tam dost hnědé je za mě dobře (jak té tmavé tak světlejší). A co se týče růžovo-pískové, už od druhé světové války se ví, že pro skutečně pouštní oblasti maskuje překvapivě dobře.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      01:31 05.02.2022

      Prekvapovo dobre pôsobí ružovo piesková len na piesku len počas západu/východu slnka a už vôbec nie nie v kombimácii s tmavo hnedou a tmavo zelenou si zabudol ak to chceš ...Zobrazit celý příspěvek

      Prekvapovo dobre pôsobí ružovo piesková len na piesku len počas západu/východu slnka a už vôbec nie nie v kombimácii s tmavo hnedou a tmavo zelenou si zabudol ak to chceš oddôvodniť ružovými Defendermi SAS niekedy veľmi dávno medzi 60. a 80. rokmi minulého storočia.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      02:01 05.02.2022

      Pak štěstí, že MAD21 růžovou opravdu neobsahuje že... Nechci nic odůvodňovat defendery, ale třeba tankovou kamufláží během druhé světové války nebo tím co teď v Sýrii používali ...Zobrazit celý příspěvek

      Pak štěstí, že MAD21 růžovou opravdu neobsahuje že... Nechci nic odůvodňovat defendery, ale třeba tankovou kamufláží během druhé světové války nebo tím co teď v Sýrii používali Rusové. Obojí to má ale dost daleko k MADu.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      02:03 05.02.2022

      Na písku funguje jen písková asi stejně jako na sněhu funguje jen bílá. Jednoduché prostředí, jednoduchá kamufláž,

      Na písku funguje jen písková asi stejně jako na sněhu funguje jen bílá. Jednoduché prostředí, jednoduchá kamufláž,

  • Danik
   17:47 04.02.2022

   Takto ze vzdálenosti to vypadá téměř identicky jako MIMIK od CZ4M

   Takto ze vzdálenosti to vypadá téměř identicky jako MIMIK od CZ4M

   • Sgt Murphy
    01:25 05.02.2022

    Takto zo vzialenosti to vyzerá ako zopraný starý US woodland M81.

    Takto zo vzialenosti to vyzerá ako zopraný starý US woodland M81.

    • Danik
     03:21 05.02.2022

     To pak asi nevíte jak taková M81 vypadá.

     To pak asi nevíte jak taková M81 vypadá.

 • Rase
  00:37 11.01.2022

  Ještě přidám osobní názor. Dnes je sice multicam a jeho verze nejrozšířenější (mám i doma a je bezva), ale dle mého jde trend spíš cestou "hybridních vzorů" jako třeba ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě přidám osobní názor. Dnes je sice multicam a jeho verze nejrozšířenější (mám i doma a je bezva), ale dle mého jde trend spíš cestou "hybridních vzorů" jako třeba Novozélandský NZ MTP (viz odkaz). Zkrátka jakýsi multifunkční 3D digitál. U AČR si umím představit barevnost spíše hnědší, ale pro představu dobré.

  https://www.joint-forces.com/w... Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:19 11.01.2022

   Vyzerá to dobre. Mne sa svojo času páčil nemecký Flecktarn.

   Vyzerá to dobre. Mne sa svojo času páčil nemecký Flecktarn.

  • Danik
   13:41 12.01.2022

   NZ MTP je myslím skvělá ukázka pragmatismu a důkaz toho, že je netřeba vymýšlet vymyšlené a co nejpřirozenější barvy, které najdu v terénu maskují nejlépe. Novozélanďané tento vzor ...Zobrazit celý příspěvek

   NZ MTP je myslím skvělá ukázka pragmatismu a důkaz toho, že je netřeba vymýšlet vymyšlené a co nejpřirozenější barvy, které najdu v terénu maskují nejlépe. Novozélanďané tento vzor začaly zavádět v roce 2019, tedy teprve 6 let poté co Novozélandské ozbrojené síly adoptovaly MCU, což měl být multifunkční maskovací vzor nové generace, ovšem nedopadlo to zrovna skvěle. Výsledek byl příliš světlý.

   https://www.joint-forces.com/k...

   Podobný příběh si prožily Spojené státy se svým ACU a Litevci s M07 a M16. Takže nyní zavedli M20

   M07

   https://www.flickr.com/photos/...

   Jsem rád, že AČR zřejmě nejde v jejich šlépějích.Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   23:03 13.01.2022

   Přiznám se, že až teď jsem rozklikl odkaz Rase a musím upozornit, že ve Vašem odkazu to není NZ MTP nýbrž starší M12 NZ MCU, který vyřazují právě ve prospěch NZ ...Zobrazit celý příspěvek

   Přiznám se, že až teď jsem rozklikl odkaz Rase a musím upozornit, že ve Vašem odkazu to není NZ MTP nýbrž starší M12 NZ MCU, který vyřazují právě ve prospěch NZ MTP

   https://www.facebook.com/16530... Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    22:27 14.01.2022

    Moc děkuju za opravu

    Moc děkuju za opravu

 • Danik
  20:41 09.01.2022

  Myslím, že už je na času kromě střihu a materiálu také na změnu maskovacího vzoru, počet armád, které již své vzory vyměnily někdy i dvakrát stoupá a i když mám pětaděvky rád, je ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že už je na času kromě střihu a materiálu také na změnu maskovacího vzoru, počet armád, které již své vzory vyměnily někdy i dvakrát stoupá a i když mám pětaděvky rád, je na čase změna.
  Tady je pár inspirací či neinspirací (Litva, Nový Zéland)

  Rakousko
  https://iacmc.forumotion.com/t...

  Litva (můžete vidět i "starší vzory 2007 a 2016)
  https://www.joint-forces.com/k...

  Nový Zéland
  https://www.stuff.co.nz/nation...

  Nizozemsko
  https://www.joint-forces.com/k...

  Kanada
  https://strikehold.net/2021/04...

  Toto je jen pár příkladů, kromě Litvy už mají novou kamufláž i Estonci a Lotyši, Makedoňané, Chorvati, Albánci, Rusové, Maďaři, Slovinci a to jsem jen východní část Evropy. Austrálie, Singapur, Mexiko atd.

  Co se týče polních maskovacích vzorů, je také zajímavé pozorovat Čínu a jejich type 19 "star sky"Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:26 06.01.2022

  Zdá se že už je venku i první fotka zkušebního maskovacího vzoru (viz odkaz). Dle mé ho jde o upravený vzor MIMIK® od CZUB, nebo ten vzor na kterém pracovali u VVÚ Brno. Vypadá to ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdá se že už je venku i první fotka zkušebního maskovacího vzoru (viz odkaz). Dle mé ho jde o upravený vzor MIMIK® od CZUB, nebo ten vzor na kterém pracovali u VVÚ Brno. Vypadá to ale vcelku hodně koukatelně a bylo by prima jej zavést. Myslím že by šlo o ideální mezistupeň mezi vz.95 a Multicamem (oba zavedené) kvůli optické kompatibilitě různých výstrojních součástek. Konzervativci a "patrioti" pak budou moct být potěšení, že tvar fleků je původní - česko-český :D

  http://www.palba.cz/album/disp... Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   20:33 06.01.2022

   Pěkné :)

   Pěkné :)

  • Danik
   22:48 06.01.2022

   Díky za fotku Rase :). MIMIK se mi líbil už od začátku, ale toto mi připadá ještě lepší, jak co se týče zvolených barev tak vzoru. Barvami to trochu připomíná skvělé německé ...Zobrazit celý příspěvek

   Díky za fotku Rase :).

   MIMIK se mi líbil už od začátku, ale toto mi připadá ještě lepší, jak co se týče zvolených barev tak vzoru. Barvami to trochu připomíná skvělé německé CONCAMO nebo již zavedený SLOCAM. Jsem rád, že nejdeme do digitálu a snad se toto společně s novými uniformami (a novým střihem) brzy prosadí a zavede. Výstrojní součástky ve vz.95 by tomuto "tmavšímu" multifunkčnímu vzoru ani tak nemusely dělat problémy. Upřímně jsem rád, že nejdeme do běžného multicamu jako to udělalo mnoho jiných zemí. Do našich podmínek je ta kamufláž až v příliš mnoha situacích příliš světlá.Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:07 07.01.2022

   Parádní odkaz, ale přiznám se, že jak jsem ho otevřel poprvé tak jsem byl trochu v šoku. Myslel jsem totiž že máte na mysli ten vzor co má ta paní vlevo na sobě :D Až pak jsem si ...Zobrazit celý příspěvek

   Parádní odkaz, ale přiznám se, že jak jsem ho otevřel poprvé tak jsem byl trochu v šoku. Myslel jsem totiž že máte na mysli ten vzor co má ta paní vlevo na sobě :D
   Až pak jsem si všiml, že má vzory rozložené před sebou.Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    10:21 08.01.2022

    Byl jsem na tom stejně..,.

    Byl jsem na tom stejně..,.

  • Scotty
   08:25 07.01.2022

   Je to fotka z návštěvy Černochové v UNOB. Také je tam ukázán multicam a digitální vzor. Podle všeho stále není rozhodnuto o podobě nového vzoru a minimálně ze začátku bude ...Zobrazit celý příspěvek

   Je to fotka z návštěvy Černochové v UNOB. Také je tam ukázán multicam a digitální vzor. Podle všeho stále není rozhodnuto o podobě nového vzoru a minimálně ze začátku bude přicházet nová polní uniforma se starou 95tkou.Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   10:02 07.01.2022

   ministryně ukazuje prstem na stávající pouštní kamufláž, takže je rozhoduto :-). Ten digitál vypadá jako slovenský.

   ministryně ukazuje prstem na stávající pouštní kamufláž, takže je rozhoduto :-). Ten digitál vypadá jako slovenský.

   • Scotty
    10:49 07.01.2022

    Vypadá jen zdánlivě. Tenhle je mnohem tmavší a pokud se dá soudit z malého kusu látky tak i jinak "rozkostičkovaný".

    Vypadá jen zdánlivě. Tenhle je mnohem tmavší a pokud se dá soudit z malého kusu látky tak i jinak "rozkostičkovaný".

    • Ján Paliga
     21:57 07.01.2022

     Asi tak. Nie je to slovenský vzor 2007 les. Aj tie "kostičky" majú väčšie rozmery. Tu je slovenský - https://www.bazos.sk/img/1/436...

     Asi tak. Nie je to slovenský vzor 2007 les. Aj tie "kostičky" majú väčšie rozmery. Tu je slovenský - https://www.bazos.sk/img/1/436...

    • Danik
     00:03 09.01.2022

     Je to slovenský 2007... Barvy vypadají sice trochu jinak. Možná látka, možná světlo, možná nekvalitní potisk nebo více faktorů, ale jedná se o vz.2007. Vzor jako takový i s barvami ...Zobrazit celý příspěvek

     Je to slovenský 2007... Barvy vypadají sice trochu jinak. Možná látka, možná světlo, možná nekvalitní potisk nebo více faktorů, ale jedná se o vz.2007. Vzor jako takový i s barvami totiž sedí. Stačí se kouknout na to co tu dával Paliga. Na těch kalhotech z našeho pohledu kousek nalevo od spoje nohavic je z té nejsvětlejší barvy vidět úplně stejný obrazec jako ten co je na stole na obrázku co přikládal Rase.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:04 09.01.2022

      Jen je to obrácené po vertikální ose

      Jen je to obrácené po vertikální ose

     • Scotty
      07:58 09.01.2022

      Dost pochybuji že na českém UNOB prezentují slovenský vzor. Zvlášť kdy že jednu dobu mluvilo o vývoji našeho digitálu. Je to inspirované slovenskou barevnou paletou, ale vzor 2007 ...Zobrazit celý příspěvek

      Dost pochybuji že na českém UNOB prezentují slovenský vzor. Zvlášť kdy že jednu dobu mluvilo o vývoji našeho digitálu. Je to inspirované slovenskou barevnou paletou, ale vzor 2007 to není.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      19:38 09.01.2022

      Já nepochybuji. Ministryni ukázali dva současné české, nový prototyp (počeštěná multifunkční kamufláž) a zástupce multifunkční (multicam nepřekvapivě) a pixelované kamufláže ...Zobrazit celý příspěvek

      Já nepochybuji. Ministryni ukázali dva současné české, nový prototyp (počeštěná multifunkční kamufláž) a zástupce multifunkční (multicam nepřekvapivě) a pixelované kamufláže (nejbližší pixelovaná k nám je slovenský vz.2007 ke kterému mají nejjednodušší přístup, určitě jednodušší než běžet za Ukrajinci nebo Kanaďany či Rusy). Barvy sedí (i když mohou vypadat méně "světlé") a hlavně co sedí je přesné rozvržení jednotlivých pixelů, takže pokud výsledkem vývoje nové kamufláže na UNOBu je lehce přebarvený vz.2007, hmm možná by to tam měli vyměnit. Ale myslím, že to není ten případ vzhledem k tomu, že výsledek máme na stole a i z toho mála co je vidět to nevypadá špatně. Jinak digitální kamufláže pixelované vs klasické je zas debata na jindy a vývoj ve světě zatím neukazuje, který z nich je oblíbenější. Co si pamatuji tak byly tu nápady, že by se vz.95 pouze pixelizoval, také tu byly nápady, že by se přebarvil multicam ve stylu vz.95 (to co udělali Australani, Novozélanďani a Slovinci), výsledek tohot snažení jsem viděl a i když to nevypadalo špatně, bylo to dosti tmavé.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:55 09.01.2022

      Minulý rok vyšel článek že armáda zvažuje zavedení digitálního vzoru a na UNOB se jen tak válí kus látky se slovenským vzorem a čeká na to až přijede ministryně aby jí ho mohli ...Zobrazit celý příspěvek

      Minulý rok vyšel článek že armáda zvažuje zavedení digitálního vzoru a na UNOB se jen tak válí kus látky se slovenským vzorem a čeká na to až přijede ministryně aby jí ho mohli ukázat. To zní pravděpodobně. I ten multicam rozhodně není ten stejný co používají některé jednotky AČR.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      20:06 09.01.2022

      Myslím, že ukazovali pro příklad jak vypadá pixelizovaná kamufláž, je to jedno... jde o to, že na základě barev, vzoru a vzhledu se jedná o vz.2007. Slováci vzali svůj přebarvený ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím, že ukazovali pro příklad jak vypadá pixelizovaná kamufláž, je to jedno... jde o to, že na základě barev, vzoru a vzhledu se jedná o vz.2007. Slováci vzali svůj přebarvený woodland, pixelizovali ho a tadaa, kamufláž mají na světě a funguje dobrě. Multicam je rozhodně ten stejný, protože to je multicam... 601, cpss, 102, odstřelovači a 43 ho používají. Používají to samé co tam je na stole.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:44 09.01.2022

      Tady je ve vzácné shodě slovenská vz.07 a multicam co používá AČR. https://www.facebook.com/43vys... Opravdu pochybuji že je to ...Zobrazit celý příspěvek

      Tady je ve vzácné shodě slovenská vz.07 a multicam co používá AČR.
      https://www.facebook.com/43vys...
      Opravdu pochybuji že je to stejné co leží na stole.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      21:44 09.01.2022

      Ano na společném cvičení, vpravo má na sobě náš JTAC Multicam, to vlevo je myslím slovenský ISTAR prapor, nově přejmenovaný na průzkumný, ten samý co tam před ministryní leží na ...Zobrazit celý příspěvek

      Ano na společném cvičení, vpravo má na sobě náš JTAC Multicam, to vlevo je myslím slovenský ISTAR prapor, nově přejmenovaný na průzkumný, ten samý co tam před ministryní leží na stole. Koukněte se na situaci. Oba maskáče jsou na přímém slunci. Oba jsou logicky světlejší než to co je na stole.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      21:53 09.01.2022

      I zde je ten maskáč na přímém slunci, ale jde vidět, že je to ono

      https://www.joint-forces.com/k...

      I zde je ten maskáč na přímém slunci, ale jde vidět, že je to ono

      https://www.joint-forces.com/k...

     • Scotty
      00:47 10.01.2022

      Jediné co z těch fotek vyplívá je že Slováci mají buď dvě barevnosti nebo jim časem poměrně značně ztratí původní barvy. U multicamu je zcela evidentní že to co má na sobě ten ...Zobrazit celý příspěvek

      Jediné co z těch fotek vyplívá je že Slováci mají buď dvě barevnosti nebo jim časem poměrně značně ztratí původní barvy.
      U multicamu je zcela evidentní že to co má na sobě ten voják je mnohem víc laděno do zelena.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      01:49 10.01.2022

      Děje se to co se děje snad u všech maskovacích vzorů. Opotřebenost, seprání, různí výrobci výstroje v daném maskovacím vzoru, kteří ne úplně správně chytí barvy, světelné podmínky, ...Zobrazit celý příspěvek

      Děje se to co se děje snad u všech maskovacích vzorů. Opotřebenost, seprání, různí výrobci výstroje v daném maskovacím vzoru, kteří ne úplně správně chytí barvy, světelné podmínky, použity jiné barvy či materiál uniforem. Tak pak máme situaci kdy není vz.95 jako vz.95 (nepočítám oficiální změnu palety barev podle nové normy). Někde je multicam dost tmavý, aby jakžtakž fungoval i v Norsku či Švédsku a jindy zas svítí i ve středomoří. Nakonec se tedy dostáváme k tomu, že i s faktory opotřebení a různé světelnosti stejně jako stavu okolního prostředí (sucho x mokro) by designéři měli počítat. On takový lehce sepraný vz.95, který ještě chytí více lehce zelený ton je skvělý a funguje i když na něj přímo svítí slunce a to i tmavějším prostředí. Udělejte to s Multicamem a svítíte jak žárovka. Naopak když je zataženo na podzim a vlezete do lesa tak v novém vz.95 budete ve většině případů výrazná tmavá tečka. Proto si myslím, že mezistupeň mezi vz.95 lesní a MC je fajn krok.

      Přiznám se, že tu poznámku o MC moc nechápu. Myslíte, že balistika plus opasek je laděna do zelena?Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      06:47 10.01.2022

      Myslím že jeden z nás má oko z kašparovy krávy a jen plácá. A já to nejsem.

      Myslím že jeden z nás má oko z kašparovy krávy a jen plácá. A já to nejsem.

     • Migi
      11:59 10.01.2022

      Scotty: Tady prostě mate ta fotka - opravdu je to tak, že na fotce je nějaký maskáč, nad tím multicam a nad tím slovenský digitál. Pro AČR se nikdy "vážně" digitál nevyvíjel. A ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Tady prostě mate ta fotka - opravdu je to tak, že na fotce je nějaký maskáč, nad tím multicam a nad tím slovenský digitál. Pro AČR se nikdy "vážně" digitál nevyvíjel.
      A ten "nějaký maskáč" nemá s MIMIKem nicmoc společnýho (jen zdánlivou optickou podobnost, ale co si budem, to má většina vzorů na bázi MC barev....).Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:12 10.01.2022

      Migi No nevím. Předloni vyšel článek kde mluvčí GŠ říkala něco jiného. /„O změně potisků na polní stejnokroje armáda uvažuje. Obecně lze říci, že uvažujeme o zavedení takzvané ...Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      No nevím. Předloni vyšel článek kde mluvčí GŠ říkala něco jiného.
      /„O změně potisků na polní stejnokroje armáda uvažuje. Obecně lze říci, že uvažujeme o zavedení takzvané digitální kamufláže,“ říká mluvčí Dvořáková. O tom, jestli je v úvaze také variace na vzor „multicam“ – tedy určená ke splynutí s různými typy prostředí –, se ale armádní vývojáři nezmínili./

      Nicméně nová polní uniforma už se prý nějakou dobu zkouší a mají být i kusy s novou kamufláží. Jsem zvědav kdy s tím půjdou ven. Prý se NGŠ při nějaké příležitosti vyjádřil že by rád vyřešil náhradu vz.95 ještě během svého funkčního období.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      15:18 10.01.2022

      Scotty: Mluvčí bych v případě takovýchto věci nebral úplně jako extra relevantní zdroj :) Ano zkoušelose/zkouší se, hlavně teda koncepce, střih a materiály, ale samozřejmě i nový ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Mluvčí bych v případě takovýchto věci nebral úplně jako extra relevantní zdroj :)
      Ano zkoušelose/zkouší se, hlavně teda koncepce, střih a materiály, ale samozřejmě i nový vzor. Kdy s tím půjde armáda oficiálně ven netuším, těch termínů, kdy "to pujde ven" už jsem slyšel docela dost :)Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:01 10.01.2022

      Migi No slyšel jsem mluvit o nové uniformě zejména co se materiálu týče v superlativech. Jsem zvědav jestli to bude opravdu takový úspěch nebo jsou vojáci tak frustrovaní se ...Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      No slyšel jsem mluvit o nové uniformě zejména co se materiálu týče v superlativech. Jsem zvědav jestli to bude opravdu takový úspěch nebo jsou vojáci tak frustrovaní se současných 95tek že cokoli jiného je obrovské zlepšení. :)Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:16 10.01.2022

      Ako porovnávam, tak porovnávam, stále sa mi nezdá, žeby ten digitálny vzor na Paľbe bol slovenský. Áno, veľmi sa mu podobá, ale u uniformy "Les" je napríklad zelená farba sýtejšia, ...Zobrazit celý příspěvek

      Ako porovnávam, tak porovnávam, stále sa mi nezdá, žeby ten digitálny vzor na Paľbe bol slovenský. Áno, veľmi sa mu podobá, ale u uniformy "Les" je napríklad zelená farba sýtejšia, ako tá na fotografiii. Béžová farba je zasa na "Les" svetlejšia, ako na fotke z Paľby. Hnedý odtieň je tiež odlišný. Látka je tkaná ako "ripstop", čo na tej z paľby nie je. Rozmery pixelu sú 6x6 mm, na tej z Paľby sa mi zdá veľkosť pixelu 8x8 mm (pripúšťam zlý odhad, tak to treba aj brať).
      Bunda na obrázku má maskovací vzor tlačený na Goretex. Ale ani tie farby nesedia s odtieňmi na Paľbe.

      Príspevok berte ako môj pohľad ... ;-Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      22:42 10.01.2022

      Takže už jsme i u napadání milý Scotty... já totiž neřeším pouze to, jestli je barvička dost zelená nebo není, ale také jaké barvičky jsou použity, jaké jsou použity vzory, jaký je ...Zobrazit celý příspěvek

      Takže už jsme i u napadání milý Scotty... já totiž neřeším pouze to, jestli je barvička dost zelená nebo není, ale také jaké barvičky jsou použity, jaké jsou použity vzory, jaký je poměr a jaké jsou tvary. Takže buď "vývojem" Unobu vzniklo něco co používá úplně stejný vzor, rozvržení, tvary a i 4 barvy, akorát v pozměněném odstínu a potom se ptám co tam dělají, nebo je to vz.2007, akorát kvůli nekvalitnímu materiálu, opotřebení, osvětlení či špatnému potisku to vypadá jak to vypadá. Teď po opětovném přečtení jsem pochopil jak jste to myslel... ano na fotce vedle multicamu to vypadá světlejší a jasně zelenější, on jaksi i ten multicam JTACa vypadá trochu jinak než ten co leží na stole že?

      Takže znovu.... i stejná kamufláž může vypadat z různých důvodů jinak. Takže tu přestaneme plácat oba o něčem co je dané...

      Tady něco na rozloučenou z cyklu není vzor jako vzor....

      https://www.picuki.com/media/2...

      https://euractiv.sk/section/ob...

      https://dennikn.sk/1922394/zaz...

      https://www.acr.army.cz/assets...

      https://www.acr.army.cz/assets...

      http://www.ohremedia.cz/clanek...

      https://www.dw.com/en/us-milit... Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      22:52 10.01.2022

      A ještě jedna věc Scotty. Z Vaší odpovědi Migimu. To, že kamufláž je "digitální" nutně neznamená, že je pixelovaná. Tedy ne všechny digitální multi-scale kamufláže obsahují pixely, ...Zobrazit celý příspěvek

      A ještě jedna věc Scotty. Z Vaší odpovědi Migimu. To, že kamufláž je "digitální" nutně neznamená, že je pixelovaná. Tedy ne všechny digitální multi-scale kamufláže obsahují pixely, ale mohou obsahovat i jiné tvary. Tedy to co leží před ministryní na stole jako nový prototyp české kamufláže, může být klidně kamufláží digitální...Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:08 10.01.2022

      Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich chování ...Zobrazit celý příspěvek

      Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich chování zajímám dost na to, abych věděl co říkám. Rozumím pohledu Vás i Scottyho, ale občas skutečně díky rozlišným faktorům, může stejný maskovací vzor vypadat jinak, než jak by jste očekával. Stejně jako jsou občas dosti podstatné rozdíly ve vzhledu vz.95 atd. to samé platí i zde. Bůhví od jakého výrobce, či na jaké přesně látce, nebo kdo s čím to vytvořil, ovšem čtyři použité barvy (i když v jiném odstínu) jednotlivé vzory (pixely), jejich tvar a vzájemná poloha, celkové rozvržení kamufláže, prostě sedí na vz.2007. Maximum co pro to dál můžu udělat je kontaktovat Ministersvo Obrany o druhu pixelované kamufláže na fotce.Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:14 10.01.2022

      Danik /Tedy to co leží před ministryní na stole jako nový prototyp české kamufláže, může být klidně kamufláží digitální.../ Digitál je digitál. Pokud tedy nebudeme říkat diditál ...Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      /Tedy to co leží před ministryní na stole jako nový prototyp české kamufláže, může být klidně kamufláží digitální.../
      Digitál je digitál. Pokud tedy nebudeme říkat diditál vpodstatě všemu dnes vytvořenému.
      Zcela určitě to co mají na stole není seprané nebo jinak používané. Je to vzor narištěný na kus látky.

      Ovšem je to naprosto jedno. Údajně ani jeden ze vzorů co leží na stole není ten krerý armáda nakonec zavede.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:28 10.01.2022

      Scotty... Ano digitální kamufláž je digitální kamufláž. Ovšem ne každá digitální kamufláž používá jako své vzory pixely....Pokud neznáte rozdíl mezi digitální a pixelovanou ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty... Ano digitální kamufláž je digitální kamufláž. Ovšem ne každá digitální kamufláž používá jako své vzory pixely....Pokud neznáte rozdíl mezi digitální a pixelovanou kamufláží, doporučuji si něco přečíst.

      Tak poté natiskly daný vzor pro účely prezentace "špatně"

      Odkud máte, že ten prototyp nebude použit?Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      17:09 11.01.2022

      Neřešte odstíny - předně soustava nasvícení - foťák - posprodukce - monitor umí dost změnit barvy a také maskovací vzory "na zkoušku" se tisknou úplně jiným způsobem a na jiný ...Zobrazit celý příspěvek

      Neřešte odstíny - předně soustava nasvícení - foťák - posprodukce - monitor umí dost změnit barvy a také maskovací vzory "na zkoušku" se tisknou úplně jiným způsobem a na jiný materiál, než klasický potisk na látku, což odstín barev taky dost šoupe....

      Scotty: Zvláštní, mám jiné informace :) Navíc už to ukázali i ve zprávách na nově. Ale jak se říká "v armádě je jisté jenom to co bylo a to ještě kdoví jestli", takže samozřejmě jak přesně to dopadne neví zatím nikdo...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:07 11.01.2022

      Migi
      Ke mě se dostalo že by v novém vzoru měla chybět černá barva. Ovšem je to pochopitelně pouze z doslechu.
      Na té Nově to bylo někdy v poslední době?

      Migi
      Ke mě se dostalo že by v novém vzoru měla chybět černá barva. Ovšem je to pochopitelně pouze z doslechu.
      Na té Nově to bylo někdy v poslední době?

     • Ján Paliga
      21:47 11.01.2022

      @ Danik https://www.picuki.com/media/2... - To sú tie tragické košele z umelého vlákna, ktoré mali byť namiesto tričiek pri práci v budovách..... Link "euractiv" ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Danik

      https://www.picuki.com/media/2... - To sú tie tragické košele z umelého vlákna, ktoré mali byť namiesto tričiek pri práci v budovách.....

      Link "euractiv" zasa zobrazuje odev vz. 2007, tí z vetrovkou sú tmavší z jednoduchého dôvodu - potlač je na goretexovej látke. Nohavice a blúza sú na miešanej bavlneno-umelovláknovej zmesi.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:54 11.01.2022

      @ Danik Zabudol som ešte na link "img.projektn". Nadrotmajster na fotografii vpravo má prvú verziu "les" ešte so šikmými vreckami. samozrejme, odev je spraný, ale rotná v strede ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Danik

      Zabudol som ešte na link "img.projektn".

      Nadrotmajster na fotografii vpravo má prvú verziu "les" ešte so šikmými vreckami. samozrejme, odev je spraný, ale rotná v strede ho má spraný viac. Major vľavo má novšiu verziu, u tej už bola použitá nová hrubšia látka a mierne sa zmenili odtiene zelenej farby oproti staršej verzii "les".Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:00 11.01.2022

      @ Danik "Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Danik

      "Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich chování zajímám dost na to, abych věděl co říkám."

      Netvrdil som som nič o tom, že neviete ;- To by som si nedovolil.

      "Rozumím pohledu Vás i Scottyho, ale občas skutečně díky rozlišným faktorům, může stejný maskovací vzor vypadat jinak, než jak by jste očekával."

      Toho som si vedomý tiež. Viem, čo dokáže opotrebovanie, zmena výroby a podobne.... Na starých ihličákoch to bolo dobre vidieť v priebehu rokov, ako sa menili farby, strihy a podobne.Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:59 11.01.2022

      Jan Paliga Děkuji Vám za rozbor. To co jste tu teď popsal je vlastně pointa většiny mých příspěvků v tomto vlákně. Také já nikde netvrdím, že jste to tvrdil :). Ono většina toho ...Zobrazit celý příspěvek

      Jan Paliga

      Děkuji Vám za rozbor. To co jste tu teď popsal je vlastně pointa většiny mých příspěvků v tomto vlákně. Také já nikde netvrdím, že jste to tvrdil :). Ono většina toho byla zaměřena na uživatele Scotty, který začal něco o tom, že tu plácám. I tak děkuji za slušnou konverzaci a Váš pohled na věc. S těmi jehličkami je to zrovna dobrý příklad.Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      23:44 12.01.2022

      Scotty: To s tou černou barvou je IMHO kachna. Ten vzor by bez ní úplně přestal fungovat... 9.1. ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: To s tou černou barvou je IMHO kachna. Ten vzor by bez ní úplně přestal fungovat...

      9.1. https://app.monitora.cz/articl... Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:22 13.01.2022

      Co se černé týče, v tomhle je zajímavý norský M98

      Co se černé týče, v tomhle je zajímavý norský M98

     • Scotty
      08:45 13.01.2022

      Migi
      Díky za odkaz. Tak snad budeme moct v dohledné době vidět kompletní uniformu i naživo.

      Migi
      Díky za odkaz. Tak snad budeme moct v dohledné době vidět kompletní uniformu i naživo.

  • Rase
   20:28 07.01.2022

   Fotku jsem ořízl, vyrovnal a vyčistil - není dokonalé, ale pro představu lepší.
   http://www.palba.cz/album/disp...

   Fotku jsem ořízl, vyrovnal a vyčistil - není dokonalé, ale pro představu lepší.
   http://www.palba.cz/album/disp...

 • Rase
  08:30 13.08.2020

  Včera byla zveřejněna smlouva na dodání testovací sady nového polního stejnokroje. Zatím jde jen o vzorek čtyřiceti kusů nových blůz, kalhot, kabátu a blůz pod balistiku. Budou ve ...Zobrazit celý příspěvek

  Včera byla zveřejněna smlouva na dodání testovací sady nového polního stejnokroje. Zatím jde jen o vzorek čtyřiceti kusů nových blůz, kalhot, kabátu a blůz pod balistiku. Budou ve dvou materiálových provedeních, tedy bude na vojácích vybrat jaký materiál jim lépe vyhovuje a ten bude potom vyroben jako konečný výsledek. Zajímavé je že budou vyrobeny ve společnosti Koutný ve standardním maskovacím vzoru AČR (vz.95). Je možné, že starý maskovací vzor byl proto aby se nový nedostal ven dřív než bude armáda chtít.

  https://smlouvy.gov.cz/smlouva... Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:15 05.09.2019

  Ještě k samotnému článku. V úvodu jsem dal ztmavený MultiCam, víc v barvách vz.95. Po těch 2,5 letech bych dnes viděl ideál v něčem jako je na obrázku níže (od firmy HyperStealth). ...Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k samotnému článku. V úvodu jsem dal ztmavený MultiCam, víc v barvách vz.95. Po těch 2,5 letech bych dnes viděl ideál v něčem jako je na obrázku níže (od firmy HyperStealth). Tedy mnohem méně zelené, hodně béžové, nějaká světlá atd. Zkrátka vzor který se hodí jak do suššího lesa, ale i města a pouště. Rovněž možnosti tisku jsou dnes mnohem dál, než měl tuzemský průmysl začátkem 90. let. Doba se zkrátka posunula a dnes se dají tisknout i barevné přechody, větší detaily a podobně.

  http://www.hyperstealth.com/Wo... Skrýt celý příspěvek

 • psovod
  12:34 04.09.2019

  jenom slibování a skutek utek,stačí se podívat na věty- Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných ...Zobrazit celý příspěvek

  jenom slibování a skutek utek,stačí se podívat na věty- Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje.
  no nevím jak jinde,ale je konec roku 19 a nové batohy nikdo nikde neviděl,z toho ostatního pouze pár stovek vest balistických ,jinak nic,takže jsem naprosto v klidu,že by se v nejbližší době zavedl nový vzor,třeba i proto,že nové zavedené vesty stále v potisku 95 ještě ani nejsou komplet dodány a už by se to měnilo?Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   14:41 04.09.2019

   máš pravdu, je to u nás dost velká bída. když si vezmeme, že ty nové uniformy a maskovací vzor se řeší minimálně od roku 2016, tak zahájení projektu v roce 2020 musíme dát do ...Zobrazit celý příspěvek

   máš pravdu, je to u nás dost velká bída.
   když si vezmeme, že ty nové uniformy a maskovací vzor se řeší minimálně od roku 2016, tak zahájení projektu v roce 2020 musíme dát do uvozovek. Dřív nebo později ale bude stejně potřeba vojáky přestrojit do něčeho pořádnějšího.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:44 04.09.2019

   psovod Pokud jsem správně pochopil tak sloužíte na logistické jednotce. Moc mě nepřekvapuje že u vás nejsou nové výstrojní součástky, když co vím tak jich zatím není dost ani u ...Zobrazit celý příspěvek

   psovod
   Pokud jsem správně pochopil tak sloužíte na logistické jednotce. Moc mě nepřekvapuje že u vás nejsou nové výstrojní součástky, když co vím tak jich zatím není dost ani u bojových jednotek. Neříkám že je to správně, v armádě velikosti AČR by měl být odpovídajícím způsobem vystrojen každý voják. Taky spatně fungující systém přidělování a nákupu výstroje kritizoval i NKÚ. Situace by se mohla zlepšit vyvožením akvizičního pracoviště armády, kdy by si armáda takové spotřební zboží nakupovala sama.Skrýt celý příspěvek

   • psovod
    11:09 05.09.2019

    ano,sloužím na ligistice,ted aktuálně jsem v Lotyšsku,tady máme nové vesty,helmy samozřejmě staré,dva měsíce trvalo,než jsme nafasovali obyčejné škrtidlo,obvaz nemáme ...Zobrazit celý příspěvek

    ano,sloužím na ligistice,ted aktuálně jsem v Lotyšsku,tady máme nové vesty,helmy samozřejmě staré,dva měsíce trvalo,než jsme nafasovali obyčejné škrtidlo,obvaz nemáme žádný-fasovaný,k vestě jsme dostali pouze sumky na zásobníky,jinak nic,žádná uni sunka a podobně,jako to mají všichni ostatní včetně třeba slováků,a tak by se dalo pokračovat,doma na útvaru nemáme ani malé batohy,ostatně nemáme je ani tady,nejsou,u nás se fasuje malá polní v pouštním potisku,prostě ostuda,kolega si musel do mise koupit goretex za vlastní korunky,ačkoliv ho prvotně tímto materiálem nikdy nevybavila,takže taková je realita a podobné články jak se co bude zavádět nás nechávají naprosto v kliduSkrýt celý příspěvek

    • Rase
     15:04 05.09.2019

     Rovněž nejsem zrovna optimista. Primárně vidím smysl zavádění nového maskovacího vzoru v tom, aby byl jen pro vojáky a nedostal se na trh (a všelijakým radikálům). Kupříkladu na ...Zobrazit celý příspěvek

     Rovněž nejsem zrovna optimista. Primárně vidím smysl zavádění nového maskovacího vzoru v tom, aby byl jen pro vojáky a nedostal se na trh (a všelijakým radikálům). Kupříkladu na Slovensku to teď mají tak, že vojákům jsou uniformy pouze propůjčeny, rovněž ve světě není běžné, aby maskáče nosil někdo jiný než vojáci. Další věcí je, že nové uniformy už mají být v konvenčních velikostech (L, XL atd.), což zase přináší lepší přehled. Celkově by bylo fajn, nemít jedny maskáče do lesa, jiné do pouště. Koncept bych v tom tedy viděl, akorát je otázkou, zda MO pořídí dostatek kompletů a výstrojních součástek... v tom vidím kámen úrazu.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      18:11 05.09.2019

      Rase - neviem ako ste to mysleli,že na svk majú vojaci uniformy/maskáče len zapožičané,lebo napr. maskáče sa nevracajú po skončení kontraktu... a osobne si myslím,že všade je práve ...Zobrazit celý příspěvek

      Rase - neviem ako ste to mysleli,že na svk majú vojaci uniformy/maskáče len zapožičané,lebo napr. maskáče sa nevracajú po skončení kontraktu...
      a osobne si myslím,že všade je práve bežné,že maskáče sa bežne nosia mimo army-polícia,lesníci,rybári,atď...
      na slovensku už ten zákon máme-zákaz nosenia výstroje ossr so štátnym znakom...osobne si ale myslím,že je to jedna z naj blbostí,aká bola schválená a nič to nerieši...primárne to bolo nastavené proti napr. slov. brancom,ale nikde som nezachytil,že napr. vzor 2007 les je primárnym maskovacím vzorom brancov...nosia mix všetkého...a ďalej ak si branec oblečie aj multicam,stále to bude pre nezainteresovaného civila len branec...či si páni z MO mysleli že branec bez "digitálov" už nie je viac branec..?.. :)
      číslovanie veľkostí na napr. L/XL možno prinesie lepší prehlad.ale zase "staré" číslovanie napr. 3/47 je fajn,pokiaľ niekto chce napr. dlhú blúzu...prvé číslo udáva dĺžku výrobku...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:45 05.09.2019

      HEKTOR V ČR je taky zakázané nosit maskáče tak aby se vytvářelo zdání že je dotyčný aktivní voják. V zásadě to znamení nosit naskáče se státní vlajkou, hodnostním označením nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR
      V ČR je taky zakázané nosit maskáče tak aby se vytvářelo zdání že je dotyčný aktivní voják. V zásadě to znamení nosit naskáče se státní vlajkou, hodnostním označením nebo státním znakem. Ovšem v praxi se to moc nevymáhá. Proto se do vz.95 s oblibou oblékají různí domobranci kteří by spíš měli chodit ve Floře.

      Tady jde primárně o to že různí domobranci tímhle způsobem vytváří zdání že jsou součástí pravidelné armády. U nezasvěcených potom kazí reputaci skutečných vojáků.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      19:57 05.09.2019

      Scotty -ja vás chápem a dávam vám za pravdu...ale problém podľa mňa je skôr to,že bežný občan nerozozná vz.95 od vz.2007 digi les a keď uvidí skupinu ľudí v maskáčoch,tak to pre ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty -ja vás chápem a dávam vám za pravdu...ale problém podľa mňa je skôr to,že bežný občan nerozozná vz.95 od vz.2007 digi les a keď uvidí skupinu ľudí v maskáčoch,tak to pre neho budú vždy vojaci...preto sa tieto zákazy míňajú účinku...Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:16 05.09.2019

      HEKTOR Vzhledem k tomu že je s námi vz.95 už velice dlouho, tak se stal řekl bych všeobecně známý. Navíc když takoví lidé chodí ještě s vojenským baretem je záměna velice ...Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR
      Vzhledem k tomu že je s námi vz.95 už velice dlouho, tak se stal řekl bych všeobecně známý. Navíc když takoví lidé chodí ještě s vojenským baretem je záměna velice pravděpodobná.
      V uniformě policie také nechodí nikdo jiný než policisté, u vojáků by to mělo být stejné.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      21:13 05.09.2019

      Scotty -ja vám garantujem,že napr. vz.95 je všeobecne známy len pre komunitu,ktorá sa o toto zajíma...ako som už písal,bežný civil nie že nerozozná maskovacie vzory podľa typu,ale ...Zobrazit celý příspěvek

      Scotty -ja vám garantujem,že napr. vz.95 je všeobecne známy len pre komunitu,ktorá sa o toto zajíma...ako som už písal,bežný civil nie že nerozozná maskovacie vzory podľa typu,ale nerozozná ani len či sa jedná o origo armádnu výstrojnú súčiastku,alebo módné civilné oblečenie s army potlačou...
      tu by možno pomohlo keby boli "maskáče" všeobecne v civile zakázané-čo ale pochopiteľne nie je možné...Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      22:18 05.09.2019

      HEKTOR: no o tom pouhém zapůjčení uniforem po dobu aktivní služby, se píše třeba ...Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR:
      no o tom pouhém zapůjčení uniforem po dobu aktivní služby, se píše třeba zde:

      https://www.mosr.sk/42533-sk/-... Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      08:19 06.09.2019

      K doplneniu HEKTORa: https://www.ta3.com/clanok/114...

      K doplneniu HEKTORa: https://www.ta3.com/clanok/114...

     • HEKTOR
      15:45 06.09.2019

      Rase -ono to je zrejme myslené že nie maskáče/uniformu,ale skôr napr. na batohy,sumky,mns atď...

      Rase -ono to je zrejme myslené že nie maskáče/uniformu,ale skôr napr. na batohy,sumky,mns atď...

 • hafusak2
  09:29 04.09.2019

  Stále nové, nové, nové, každých pár let nové. Za mých vojenských dob jsme měli vz. 60 - mlok, který byl v terénu opravdu dobrý. Jestli by občas nestálo zato, vytáhnout věci, které ...Zobrazit celý příspěvek

  Stále nové, nové, nové, každých pár let nové. Za mých vojenských dob jsme měli vz. 60 - mlok, který byl v terénu opravdu dobrý. Jestli by občas nestálo zato, vytáhnout věci, které tu byly dřív a osvědčily se, porovnat je se současností, abychom občas nevynalézali již vynalezené.Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   11:51 04.09.2019

   tak vz.95 není zrovna nový. Vzhledem k tomu, že než se projekt nové uniformy rozjede a než se dostane k jednotkám, bude beztak rok 2025 a to mu už bude 30 let. Zmíněný starý vz.60 ...Zobrazit celý příspěvek

   tak vz.95 není zrovna nový. Vzhledem k tomu, že než se projekt nové uniformy rozjede a než se dostane k jednotkám, bude beztak rok 2025 a to mu už bude 30 let. Zmíněný starý vz.60 se nepoužíval déle (!). Jehličky, Mlok atd. byli fajn, ale moderní trendy maskování jsou dnes úplně někde jinde. Rovněž možnosti tisku se posunuly někam úplně jinam. Nemluvě o tom, že když ž se koume nový střih, je fajn zavést i nový vzor maskování. Zrovna moc černé je u vz.95 kritizováno pravidelně a už dost dlouho.Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:27 04.09.2019

   hafusak2 Souhlasím s Rase. Mlok byl nahrazen taky poměrně rychle a to starým zmámím jehličím vz.60. Prý moc připomínal "kapitalistické" maskáče. Na druhou stranu vz.95 je tu už 24 ...Zobrazit celý příspěvek

   hafusak2
   Souhlasím s Rase. Mlok byl nahrazen taky poměrně rychle a to starým zmámím jehličím vz.60. Prý moc připomínal "kapitalistické" maskáče.
   Na druhou stranu vz.95 je tu už 24 let a jeho prvopočátky sahají až do 80. let minulého století. Dnes už je mlok i vz.95 překonaná záležitost. Nejde jen o samotný maskovací vzor, ale i o střih a materiál ze kterého je uniforma ušita. Vemte si že největší modernizace na vz.95 se za těch 24 let stal velkoplošný suchý zip na nášivky.Skrýt celý příspěvek

   • hafusak2
    20:44 04.09.2019

    Ale ano, tohle všechno beru. Vzory se mění. Ale ta příroda se vcelku nemění už několik tisíc let a občas dostávám pocit, že ne že se vzor musí přizpůsobit přírodě a co nejvíc s ní ...Zobrazit celý příspěvek

    Ale ano, tohle všechno beru. Vzory se mění. Ale ta příroda se vcelku nemění už několik tisíc let a občas dostávám pocit, že ne že se vzor musí přizpůsobit přírodě a co nejvíc s ní splývat, ale že někteří návrháři jsou přesvědčeni, že příroda se musí přizpůsobit jim.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:53 04.09.2019

  Podplukovník Vladimír Pleskač, manažer Agentury logistiky v aktuálním rozhovoru pro ČT zmínil, že v roce 2020 bude zahájen projekt nového polního stejnokroje. Primárně se hovořilo ...Zobrazit celý příspěvek

  Podplukovník Vladimír Pleskač, manažer Agentury logistiky v aktuálním rozhovoru pro ČT zmínil, že v roce 2020 bude zahájen projekt nového polního stejnokroje. Primárně se hovořilo o novém univerzálním potisku ale i střihu a nejspíš i nové materiály. Nový maskovací vzor uniforem by měl být funkčnější jak v exotickém prostředí (Mali atd.) tak i v tuzemském prostoru. Pokud si dobře vzpomínám, tak projektem bude pověřen VVÚ (Vojenský výzkumný ústav). Bohužel jsem to nezachytil celé, tak mě kdyžtak doplňte nebo opravte.Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  15:14 07.06.2018

  Concamo vypadá zajímavě, na některých fotkách se tváří lépe jak jiné maskovací vzory, jako je třeba Pencott, Multicam, A-Tacs. Těším se až ho budu moci vyzkoušet. BTW. Čím více ...Zobrazit celý příspěvek

  Concamo vypadá zajímavě, na některých fotkách se tváří lépe jak jiné maskovací vzory, jako je třeba Pencott, Multicam, A-Tacs. Těším se až ho budu moci vyzkoušet.

  BTW. Čím více zabředávám do zkoumání a zkoušení maskovacích vzorů, tak mě vždy nějaký něčím zklame, teď to byl naposledy Pencott GZ. Tak si říkám, že mi to ani nevadí. Než aby špatně vytvořili nový drahý vzor, je menší zlo zůstat u vz. 95, protože v době kdy většina experimentuje a s jistotou ještě neví, je asi fakt lepší počkat.

  Ale jak bylo zmíněno, chtělo by to zapracovat na střihu a na tkanině. Dost moderních střihů mě potěšilo, ale i zklamalo, že musím sehnat někoho,kdo mi věci přešije dle představ.:-D Až si říkám, kdo ty originály kolikrát navrhuje.:-D

  Takže co bude,.. to nechám přešít a akrylátem případně dobarvím.:-DSkrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:47 07.06.2018

  Já bych to ani nedigitalizoval. Zkostičkováním louky se utratí X-milionů (a ne, neříkejte mi, že je to 10 minut práce v Gimpu či Photoshopu :-)) Ale merkněte na to concamo. Fak ...Zobrazit celý příspěvek

  Já bych to ani nedigitalizoval. Zkostičkováním louky se utratí X-milionů (a ne, neříkejte mi, že je to 10 minut práce v Gimpu či Photoshopu :-))
  Ale merkněte na to concamo. Fak dobrý...
  https://www.vybaven.cz/oblecen...

  Jinak se mi už párkrát (dobře, asi 2x) stalo, že když jsem chrápal někde, kde se nemá (NP), šel těsně kolem mne bdělý strážce a v bažině mně neviděl.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:56 07.06.2018

  fenri:
  ta rozpitá louka je opravdu nadčasový vzor. Trochu ho zdigitalizovat (ve stylu Pencott atd.) ať to vypadá moderně, tak by z toho byl skvělý multifunkční maskáč.

  fenri:
  ta rozpitá louka je opravdu nadčasový vzor. Trochu ho zdigitalizovat (ve stylu Pencott atd.) ať to vypadá moderně, tak by z toho byl skvělý multifunkční maskáč.

 • fenri
  09:35 07.06.2018

  Pro naše podmínky se mi hodně líbí nové německé CONCAMO. Vz. 95 mi přijde, že funguje jen v dobře zavlažené vegetační sezoně. Super mi přijde ale i stará německá rozpitá louka, ...Zobrazit celý příspěvek

  Pro naše podmínky se mi hodně líbí nové německé CONCAMO. Vz. 95 mi přijde, že funguje jen v dobře zavlažené vegetační sezoně.
  Super mi přijde ale i stará německá rozpitá louka, případně (z ní asi vycházející) maskování na klasický starých celtách - Bažina.
  Z jednoduchých starších vzorů u nás pozoruhodně dobře funguje i francouzská CCE - ověřeno čistě empiricky a pocitově na houbách a čundrech.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:05 07.06.2018

  Tak si myslím, že na revoluci ohledně uniforem pro AČR můžeme v klidu zapomenout. V polovině roku 2018 ministryně obrany Karla Šlechtová, na jednání jejího kolegia, schválila ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak si myslím, že na revoluci ohledně uniforem pro AČR můžeme v klidu zapomenout. V polovině roku 2018 ministryně obrany Karla Šlechtová, na jednání jejího kolegia, schválila podpis smluv na nákup nových polních stejnokrojů. Rámcové smlouvy v souhrnné hodnotě 463 mil Kč (s DPH) zajistí dodávky stejnokrojů vzor 95 a letních stejnokrojů vzor 95 se zeleným a béžovým potiskem v létech 2018 až 2021. Na základě výsledků zadávacího řízení budou podepsány smlouvy s dvěma dodavateli, kterými jsou společnosti Koutný Prostějov a Tropner Praha. Dodávky se uskuteční do 120 dnů od výzvy ze strany objednatele. Ještě v roce 2018 chce resort obrany pořídit stejnokroje minimálně za 61 milionů korun. Tak snad alespoň ten střih a typ uniforem bude přepracovaný nebo alespoň na moderní úrovni.

  https://www.vydavatelstvo-mps.... Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  08:50 21.01.2018

  Ahoj všichni, ještě k novému maskovacímu vzoru. Úplně bych to pojal jednoduše. Uvědomil bych si kolik chyb udělali jiné armády, při tvorbě nových vzorů. A zvážil bych zda si ...Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj všichni, ještě k novému maskovacímu vzoru. Úplně bych to pojal jednoduše. Uvědomil bych si kolik chyb udělali jiné armády, při tvorbě nových vzorů. A zvážil bych zda si můžeme, my tak malá země, dovolit dělat chyby. Vycházel bych z toho, co víme a je prověřené. Nedávno jsem si pořídil multicam a za sebe musím konstatovat, že se mi líbil, ale šíleně mě zklamal. Díky novému střihu jsem si uvědomil drobnosti, které třeba nejsou na první pohled vidět. Kupříkladu, že vynález knoflíku se rovná vynálezu kola. Na suché zipy, když se nalepí bodláčí, je to hrůza, nejsou tiché a časem přestanou fungovat, Navíc vzor nemaskuje tak dobře, jak jsem si myslel v některém prostředí ani jako vz 95. A to jsem na něj sázel hlavně v podzimních a zimních měsících. Jediný možný okamžik, kdy fungoval, když jsem jej dal do prostředí mezi opadané listnaté stromy a suchou trávu, nicméně tam vzor 95 alespoň vypadal jak kus kmenu, nebo pařez. Ale jinak v lese multicam svítí na dálku.
  Proto za sebe bych jednoduše inovoval. A znovu opakuji úplně jednoduše. Vzor 95 je povedený vzor v základu. Jen na dnešní dobu nových možností může být zlepšen. Pokud jej budu srovnávat s opravdu povedenými vzory jako ABD LAND CAMO a PENCOTT, tak bych si rozebral je. Ale ABD je na vysvětlování moc náročné, tam je základ jakási síťová mřížka a barvy příliš přecházejí jedna do druhé, a bylo by to nejspíš na hlubší studii a úvahu, rozebral bych proto trochu PENCOTT, přijde mi jednodušší.
  Konkrétně bych se zaměřil na Pencott Greenzone, to si myslí by mohl být zde v Čechách celoroční maskovací vzor, působí dost přirozeně i v podzimním a zimním období, protože připomíná mechem pokryté předměty. Když jsem jej hlouběji zkoumal, zjistil jsem že základem jsou čtyři barvy. Je to hnědá, skoro až brčálově zelená, kávová a bílá. Dále celý vzor má v základu velké obrazce. Které do sebe vzájemně přecházejí přes drobnější a malé body. V podstatě jsou tam zastoupeny jak velké, tak i malé prvky. Proto bych podobně postupoval i u vzoru 95.
  Tam jsou momentálně jen velké prvky. Takže inovace by byla ta, že by se změnila některá z barev. Za sebe bych navrhoval hlavně nahradit černou. Ano vím, má to imitovat stín atd. Ale není to potřeba. Stín vzniká tím, že pod určitým úhlem dopadá světlo na předměty. Proč tedy zbytečně uměle vytvářet další stín, když stín se může vytvořit sám a přirozeně? V praxi to znamená, že je maskovací vzor příliš tmavý a je nutné jej zesvětlit. Je to zřejmé hlavně při pohybu v letních slunných měsících třeba po louce. Proto černou bych nahradil za tmavě hnědou. Také bych obrysy prvků trochu rozložil, jsou příliš místy zakulacené. A do celého vzoru bych přidal po okrajích jednotlivých velkých prvků, tam kde do sebe přecházejí, kávové a bílé menší "tetrisové" prvky a tečky, ale jen v okolí místa kde do sebe přecházejí velké prvky, né přímo přes ně. A docela by mě zajímal výsledek.
  Také jedna z možností je upravit pouštní vzor 95, tam jen přidat velké zelené obrazce, drobné zelené a bílé "tetrisové" prvky, tečky zase v místech přechodu obrazců jednoho do druhého.
  Která z variant by se použila, je asi jedno. Celkově si ale myslím, že změna by nemusela být pak příliš nákladná a stavělo by se už na předchozím základu.

  Mimik si myslím, je nedokončený. Chybí mu drobné a velmi malé prvky, ale správně někoho napadlo vz 95 zesvětlit, jen bych ještě trochu přidal zelené prvky.Skrýt celý příspěvek

 • Talvi
  23:17 08.11.2017

  Již klasická otázka.. něco nového okolo nového camo vzoru?

  Již klasická otázka.. něco nového okolo nového camo vzoru?

 • Rase
  06:06 20.07.2017

  Porad nic moc. Bude to multifunkcni maskovaci vzor, projekt je soucasti projektu noveho stejnokroje atd. Porad ale nic detailniho. Patrne se na projektu pracuje a cekal jsem neco ...Zobrazit celý příspěvek

  Porad nic moc. Bude to multifunkcni maskovaci vzor, projekt je soucasti projektu noveho stejnokroje atd. Porad ale nic detailniho. Patrne se na projektu pracuje a cekal jsem neco uz na IDETu, ale vubec nic.Skrýt celý příspěvek

 • Talvi
  01:36 20.07.2017

  Ahoj, jsou nějaké novinky nebo zprávy, co se novýho camo týče?

  Ahoj, jsou nějaké novinky nebo zprávy, co se novýho camo týče?

 • Rase
  20:37 16.05.2017

  Martin.N: Zdravím, Pencott GreenZone nosí docela dost speciálních jednotek, to by rozhodně nebylo šlápnutí vedle. Hodně se mi líbí ABD MAMMUT (od LandCamo). Přeci jen AČR nejspíš ...Zobrazit celý příspěvek

  Martin.N:
  Zdravím, Pencott GreenZone nosí docela dost speciálních jednotek, to by rozhodně nebylo šlápnutí vedle. Hodně se mi líbí ABD MAMMUT (od LandCamo). Přeci jen AČR nejspíš hledá multifunkční vzor jak do lesa, tak i do pouště (a všechno mezi tím), tak tohle by fungovalo víc než dobře:

  http://scontent.cdninstagram.c... Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 1 z 6