Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.

Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká firma vyvíjí uniformu z nanovláken

Společnost NANOPROTEX je jediným výrobcem nanovlákenných membrán na světě. Navíc se jedná o českou ...

Scorpion – nový maskovací vzor pro US Army

Uniformy americké armády US Army získají nový standardní maskovací vzor Scorpion. Nový maskovací ...

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Rase
  00:37 11.01.2022

  Ještě přidám osobní názor. Dnes je sice multicam a jeho verze nejrozšířenější (mám i doma a je bezva), ale dle mého jde trend spíš cestou "hybridních vzorů" jako třeba ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě přidám osobní názor. Dnes je sice multicam a jeho verze nejrozšířenější (mám i doma a je bezva), ale dle mého jde trend spíš cestou "hybridních vzorů" jako třeba Novozélandský NZ MTP (viz odkaz). Zkrátka jakýsi multifunkční 3D digitál. U AČR si umím představit barevnost spíše hnědší, ale pro představu dobré.

  https://www.joint-forces.com/w...
  Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:19 11.01.2022

   Vyzerá to dobre. Mne sa svojo času páčil nemecký Flecktarn.

   Vyzerá to dobre. Mne sa svojo času páčil nemecký Flecktarn.

  • Danik
   13:41 12.01.2022

   NZ MTP je myslím skvělá ukázka pragmatismu a důkaz toho, že je netřeba vymýšlet vymyšlené a co nejpřirozenější barvy, které najdu v terénu maskují nejlépe. Novozélanďané tento vzor ...
   Zobrazit celý příspěvek

   NZ MTP je myslím skvělá ukázka pragmatismu a důkaz toho, že je netřeba vymýšlet vymyšlené a co nejpřirozenější barvy, které najdu v terénu maskují nejlépe. Novozélanďané tento vzor začaly zavádět v roce 2019, tedy teprve 6 let poté co Novozélandské ozbrojené síly adoptovaly MCU, což měl být multifunkční maskovací vzor nové generace, ovšem nedopadlo to zrovna skvěle. Výsledek byl příliš světlý.

   https://www.joint-forces.com/k...

   Podobný příběh si prožily Spojené státy se svým ACU a Litevci s M07 a M16. Takže nyní zavedli M20

   M07

   https://www.flickr.com/photos/...

   Jsem rád, že AČR zřejmě nejde v jejich šlépějích.
   Skrýt celý příspěvek

  • Danik
   23:03 13.01.2022

   Přiznám se, že až teď jsem rozklikl odkaz Rase a musím upozornit, že ve Vašem odkazu to není NZ MTP nýbrž starší M12 NZ MCU, který vyřazují právě ve prospěch NZ ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Přiznám se, že až teď jsem rozklikl odkaz Rase a musím upozornit, že ve Vašem odkazu to není NZ MTP nýbrž starší M12 NZ MCU, který vyřazují právě ve prospěch NZ MTP

   https://www.facebook.com/16530...
   Skrýt celý příspěvek

   • Rase
    22:27 14.01.2022

    Moc děkuju za opravu

    Moc děkuju za opravu

 • Danik
  20:41 09.01.2022

  Myslím, že už je na času kromě střihu a materiálu také na změnu maskovacího vzoru, počet armád, které již své vzory vyměnily někdy i dvakrát stoupá a i když mám pětaděvky rád, je ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že už je na času kromě střihu a materiálu také na změnu maskovacího vzoru, počet armád, které již své vzory vyměnily někdy i dvakrát stoupá a i když mám pětaděvky rád, je na čase změna.
  Tady je pár inspirací či neinspirací (Litva, Nový Zéland)

  Rakousko
  https://iacmc.forumotion.com/t...

  Litva (můžete vidět i "starší vzory 2007 a 2016)
  https://www.joint-forces.com/k...

  Nový Zéland
  https://www.stuff.co.nz/nation...

  Nizozemsko
  https://www.joint-forces.com/k...

  Kanada
  https://strikehold.net/2021/04...

  Toto je jen pár příkladů, kromě Litvy už mají novou kamufláž i Estonci a Lotyši, Makedoňané, Chorvati, Albánci, Rusové, Maďaři, Slovinci a to jsem jen východní část Evropy. Austrálie, Singapur, Mexiko atd.

  Co se týče polních maskovacích vzorů, je také zajímavé pozorovat Čínu a jejich type 19 "star sky"
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:26 06.01.2022

  Zdá se že už je venku i první fotka zkušebního maskovacího vzoru (viz odkaz). Dle mé ho jde o upravený vzor MIMIK® od CZUB, nebo ten vzor na kterém pracovali u VVÚ Brno. Vypadá to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdá se že už je venku i první fotka zkušebního maskovacího vzoru (viz odkaz). Dle mé ho jde o upravený vzor MIMIK® od CZUB, nebo ten vzor na kterém pracovali u VVÚ Brno. Vypadá to ale vcelku hodně koukatelně a bylo by prima jej zavést. Myslím že by šlo o ideální mezistupeň mezi vz.95 a Multicamem (oba zavedené) kvůli optické kompatibilitě různých výstrojních součástek. Konzervativci a "patrioti" pak budou moct být potěšení, že tvar fleků je původní - česko-český :D

  http://www.palba.cz/album/disp...
  Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   20:33 06.01.2022

   Pěkné :)

   Pěkné :)

  • Danik
   22:48 06.01.2022

   Díky za fotku Rase :).

   MIMIK se mi líbil už od začátku, ale toto mi připadá ještě lepší, jak co se týče zvolených barev tak vzoru. Barvami to trochu připomíná skvělé německé ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Díky za fotku Rase :).

   MIMIK se mi líbil už od začátku, ale toto mi připadá ještě lepší, jak co se týče zvolených barev tak vzoru. Barvami to trochu připomíná skvělé německé CONCAMO nebo již zavedený SLOCAM. Jsem rád, že nejdeme do digitálu a snad se toto společně s novými uniformami (a novým střihem) brzy prosadí a zavede. Výstrojní součástky ve vz.95 by tomuto "tmavšímu" multifunkčnímu vzoru ani tak nemusely dělat problémy. Upřímně jsem rád, že nejdeme do běžného multicamu jako to udělalo mnoho jiných zemí. Do našich podmínek je ta kamufláž až v příliš mnoha situacích příliš světlá.
   Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:07 07.01.2022

   Parádní odkaz, ale přiznám se, že jak jsem ho otevřel poprvé tak jsem byl trochu v šoku. Myslel jsem totiž že máte na mysli ten vzor co má ta paní vlevo na sobě :D
   Až pak jsem si ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Parádní odkaz, ale přiznám se, že jak jsem ho otevřel poprvé tak jsem byl trochu v šoku. Myslel jsem totiž že máte na mysli ten vzor co má ta paní vlevo na sobě :D
   Až pak jsem si všiml, že má vzory rozložené před sebou.
   Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    10:21 08.01.2022

    Byl jsem na tom stejně..,.

    Byl jsem na tom stejně..,.

  • Scotty
   08:25 07.01.2022

   Je to fotka z návštěvy Černochové v UNOB. Také je tam ukázán multicam a digitální vzor. Podle všeho stále není rozhodnuto o podobě nového vzoru a minimálně ze začátku bude ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Je to fotka z návštěvy Černochové v UNOB. Také je tam ukázán multicam a digitální vzor. Podle všeho stále není rozhodnuto o podobě nového vzoru a minimálně ze začátku bude přicházet nová polní uniforma se starou 95tkou.
   Skrýt celý příspěvek

  • Jura99
   10:02 07.01.2022

   ministryně ukazuje prstem na stávající pouštní kamufláž, takže je rozhoduto :-). Ten digitál vypadá jako slovenský.

   ministryně ukazuje prstem na stávající pouštní kamufláž, takže je rozhoduto :-). Ten digitál vypadá jako slovenský.

   • Scotty
    10:49 07.01.2022

    Vypadá jen zdánlivě. Tenhle je mnohem tmavší a pokud se dá soudit z malého kusu látky tak i jinak "rozkostičkovaný".

    Vypadá jen zdánlivě. Tenhle je mnohem tmavší a pokud se dá soudit z malého kusu látky tak i jinak "rozkostičkovaný".

    • Ján Paliga
     21:57 07.01.2022

     Asi tak. Nie je to slovenský vzor 2007 les. Aj tie "kostičky" majú väčšie rozmery. Tu je slovenský - https://www.bazos.sk/img/1/436...

     Asi tak. Nie je to slovenský vzor 2007 les. Aj tie "kostičky" majú väčšie rozmery. Tu je slovenský - https://www.bazos.sk/img/1/436...

    • Danik
     00:03 09.01.2022

     Je to slovenský 2007... Barvy vypadají sice trochu jinak. Možná látka, možná světlo, možná nekvalitní potisk nebo více faktorů, ale jedná se o vz.2007. Vzor jako takový i s barvami ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Je to slovenský 2007... Barvy vypadají sice trochu jinak. Možná látka, možná světlo, možná nekvalitní potisk nebo více faktorů, ale jedná se o vz.2007. Vzor jako takový i s barvami totiž sedí. Stačí se kouknout na to co tu dával Paliga. Na těch kalhotech z našeho pohledu kousek nalevo od spoje nohavic je z té nejsvětlejší barvy vidět úplně stejný obrazec jako ten co je na stole na obrázku co přikládal Rase.
     Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:04 09.01.2022

      Jen je to obrácené po vertikální ose

      Jen je to obrácené po vertikální ose

     • Scotty
      07:58 09.01.2022

      Dost pochybuji že na českém UNOB prezentují slovenský vzor. Zvlášť kdy že jednu dobu mluvilo o vývoji našeho digitálu. Je to inspirované slovenskou barevnou paletou, ale vzor 2007 ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Dost pochybuji že na českém UNOB prezentují slovenský vzor. Zvlášť kdy že jednu dobu mluvilo o vývoji našeho digitálu. Je to inspirované slovenskou barevnou paletou, ale vzor 2007 to není.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      19:38 09.01.2022

      Já nepochybuji. Ministryni ukázali dva současné české, nový prototyp (počeštěná multifunkční kamufláž) a zástupce multifunkční (multicam nepřekvapivě) a pixelované kamufláže ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Já nepochybuji. Ministryni ukázali dva současné české, nový prototyp (počeštěná multifunkční kamufláž) a zástupce multifunkční (multicam nepřekvapivě) a pixelované kamufláže (nejbližší pixelovaná k nám je slovenský vz.2007 ke kterému mají nejjednodušší přístup, určitě jednodušší než běžet za Ukrajinci nebo Kanaďany či Rusy). Barvy sedí (i když mohou vypadat méně "světlé") a hlavně co sedí je přesné rozvržení jednotlivých pixelů, takže pokud výsledkem vývoje nové kamufláže na UNOBu je lehce přebarvený vz.2007, hmm možná by to tam měli vyměnit. Ale myslím, že to není ten případ vzhledem k tomu, že výsledek máme na stole a i z toho mála co je vidět to nevypadá špatně. Jinak digitální kamufláže pixelované vs klasické je zas debata na jindy a vývoj ve světě zatím neukazuje, který z nich je oblíbenější. Co si pamatuji tak byly tu nápady, že by se vz.95 pouze pixelizoval, také tu byly nápady, že by se přebarvil multicam ve stylu vz.95 (to co udělali Australani, Novozélanďani a Slovinci), výsledek tohot snažení jsem viděl a i když to nevypadalo špatně, bylo to dosti tmavé.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:55 09.01.2022

      Minulý rok vyšel článek že armáda zvažuje zavedení digitálního vzoru a na UNOB se jen tak válí kus látky se slovenským vzorem a čeká na to až přijede ministryně aby jí ho mohli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Minulý rok vyšel článek že armáda zvažuje zavedení digitálního vzoru a na UNOB se jen tak válí kus látky se slovenským vzorem a čeká na to až přijede ministryně aby jí ho mohli ukázat. To zní pravděpodobně. I ten multicam rozhodně není ten stejný co používají některé jednotky AČR.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      20:06 09.01.2022

      Myslím, že ukazovali pro příklad jak vypadá pixelizovaná kamufláž, je to jedno... jde o to, že na základě barev, vzoru a vzhledu se jedná o vz.2007. Slováci vzali svůj přebarvený ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Myslím, že ukazovali pro příklad jak vypadá pixelizovaná kamufláž, je to jedno... jde o to, že na základě barev, vzoru a vzhledu se jedná o vz.2007. Slováci vzali svůj přebarvený woodland, pixelizovali ho a tadaa, kamufláž mají na světě a funguje dobrě. Multicam je rozhodně ten stejný, protože to je multicam... 601, cpss, 102, odstřelovači a 43 ho používají. Používají to samé co tam je na stole.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:44 09.01.2022

      Tady je ve vzácné shodě slovenská vz.07 a multicam co používá AČR.
      https://www.facebook.com/43vys...
      Opravdu pochybuji že je to ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tady je ve vzácné shodě slovenská vz.07 a multicam co používá AČR.
      https://www.facebook.com/43vys...
      Opravdu pochybuji že je to stejné co leží na stole.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      21:44 09.01.2022

      Ano na společném cvičení, vpravo má na sobě náš JTAC Multicam, to vlevo je myslím slovenský ISTAR prapor, nově přejmenovaný na průzkumný, ten samý co tam před ministryní leží na ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ano na společném cvičení, vpravo má na sobě náš JTAC Multicam, to vlevo je myslím slovenský ISTAR prapor, nově přejmenovaný na průzkumný, ten samý co tam před ministryní leží na stole. Koukněte se na situaci. Oba maskáče jsou na přímém slunci. Oba jsou logicky světlejší než to co je na stole.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      21:53 09.01.2022

      I zde je ten maskáč na přímém slunci, ale jde vidět, že je to ono

      https://www.joint-forces.com/k...

      I zde je ten maskáč na přímém slunci, ale jde vidět, že je to ono

      https://www.joint-forces.com/k...

     • Scotty
      00:47 10.01.2022

      Jediné co z těch fotek vyplívá je že Slováci mají buď dvě barevnosti nebo jim časem poměrně značně ztratí původní barvy.
      U multicamu je zcela evidentní že to co má na sobě ten ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jediné co z těch fotek vyplívá je že Slováci mají buď dvě barevnosti nebo jim časem poměrně značně ztratí původní barvy.
      U multicamu je zcela evidentní že to co má na sobě ten voják je mnohem víc laděno do zelena.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      01:49 10.01.2022

      Děje se to co se děje snad u všech maskovacích vzorů. Opotřebenost, seprání, různí výrobci výstroje v daném maskovacím vzoru, kteří ne úplně správně chytí barvy, světelné podmínky, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Děje se to co se děje snad u všech maskovacích vzorů. Opotřebenost, seprání, různí výrobci výstroje v daném maskovacím vzoru, kteří ne úplně správně chytí barvy, světelné podmínky, použity jiné barvy či materiál uniforem. Tak pak máme situaci kdy není vz.95 jako vz.95 (nepočítám oficiální změnu palety barev podle nové normy). Někde je multicam dost tmavý, aby jakžtakž fungoval i v Norsku či Švédsku a jindy zas svítí i ve středomoří. Nakonec se tedy dostáváme k tomu, že i s faktory opotřebení a různé světelnosti stejně jako stavu okolního prostředí (sucho x mokro) by designéři měli počítat. On takový lehce sepraný vz.95, který ještě chytí více lehce zelený ton je skvělý a funguje i když na něj přímo svítí slunce a to i tmavějším prostředí. Udělejte to s Multicamem a svítíte jak žárovka. Naopak když je zataženo na podzim a vlezete do lesa tak v novém vz.95 budete ve většině případů výrazná tmavá tečka. Proto si myslím, že mezistupeň mezi vz.95 lesní a MC je fajn krok.

      Přiznám se, že tu poznámku o MC moc nechápu. Myslíte, že balistika plus opasek je laděna do zelena?
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      06:47 10.01.2022

      Myslím že jeden z nás má oko z kašparovy krávy a jen plácá. A já to nejsem.

      Myslím že jeden z nás má oko z kašparovy krávy a jen plácá. A já to nejsem.

     • Migi
      11:59 10.01.2022

      Scotty: Tady prostě mate ta fotka - opravdu je to tak, že na fotce je nějaký maskáč, nad tím multicam a nad tím slovenský digitál. Pro AČR se nikdy "vážně" digitál nevyvíjel.
      A ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Tady prostě mate ta fotka - opravdu je to tak, že na fotce je nějaký maskáč, nad tím multicam a nad tím slovenský digitál. Pro AČR se nikdy "vážně" digitál nevyvíjel.
      A ten "nějaký maskáč" nemá s MIMIKem nicmoc společnýho (jen zdánlivou optickou podobnost, ale co si budem, to má většina vzorů na bázi MC barev....).
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      15:12 10.01.2022

      Migi
      No nevím. Předloni vyšel článek kde mluvčí GŠ říkala něco jiného.
      /„O změně potisků na polní stejnokroje armáda uvažuje. Obecně lze říci, že uvažujeme o zavedení takzvané ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      No nevím. Předloni vyšel článek kde mluvčí GŠ říkala něco jiného.
      /„O změně potisků na polní stejnokroje armáda uvažuje. Obecně lze říci, že uvažujeme o zavedení takzvané digitální kamufláže,“ říká mluvčí Dvořáková. O tom, jestli je v úvaze také variace na vzor „multicam“ – tedy určená ke splynutí s různými typy prostředí –, se ale armádní vývojáři nezmínili./

      Nicméně nová polní uniforma už se prý nějakou dobu zkouší a mají být i kusy s novou kamufláží. Jsem zvědav kdy s tím půjdou ven. Prý se NGŠ při nějaké příležitosti vyjádřil že by rád vyřešil náhradu vz.95 ještě během svého funkčního období.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      15:18 10.01.2022

      Scotty: Mluvčí bych v případě takovýchto věci nebral úplně jako extra relevantní zdroj :)
      Ano zkoušelose/zkouší se, hlavně teda koncepce, střih a materiály, ale samozřejmě i nový ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: Mluvčí bych v případě takovýchto věci nebral úplně jako extra relevantní zdroj :)
      Ano zkoušelose/zkouší se, hlavně teda koncepce, střih a materiály, ale samozřejmě i nový vzor. Kdy s tím půjde armáda oficiálně ven netuším, těch termínů, kdy "to pujde ven" už jsem slyšel docela dost :)
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      16:01 10.01.2022

      Migi
      No slyšel jsem mluvit o nové uniformě zejména co se materiálu týče v superlativech. Jsem zvědav jestli to bude opravdu takový úspěch nebo jsou vojáci tak frustrovaní se ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      No slyšel jsem mluvit o nové uniformě zejména co se materiálu týče v superlativech. Jsem zvědav jestli to bude opravdu takový úspěch nebo jsou vojáci tak frustrovaní se současných 95tek že cokoli jiného je obrovské zlepšení. :)
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:16 10.01.2022

      Ako porovnávam, tak porovnávam, stále sa mi nezdá, žeby ten digitálny vzor na Paľbe bol slovenský. Áno, veľmi sa mu podobá, ale u uniformy "Les" je napríklad zelená farba sýtejšia, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ako porovnávam, tak porovnávam, stále sa mi nezdá, žeby ten digitálny vzor na Paľbe bol slovenský. Áno, veľmi sa mu podobá, ale u uniformy "Les" je napríklad zelená farba sýtejšia, ako tá na fotografiii. Béžová farba je zasa na "Les" svetlejšia, ako na fotke z Paľby. Hnedý odtieň je tiež odlišný. Látka je tkaná ako "ripstop", čo na tej z paľby nie je. Rozmery pixelu sú 6x6 mm, na tej z Paľby sa mi zdá veľkosť pixelu 8x8 mm (pripúšťam zlý odhad, tak to treba aj brať).
      Bunda na obrázku má maskovací vzor tlačený na Goretex. Ale ani tie farby nesedia s odtieňmi na Paľbe.

      Príspevok berte ako môj pohľad ... ;-
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      22:42 10.01.2022

      Takže už jsme i u napadání milý Scotty... já totiž neřeším pouze to, jestli je barvička dost zelená nebo není, ale také jaké barvičky jsou použity, jaké jsou použity vzory, jaký je ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Takže už jsme i u napadání milý Scotty... já totiž neřeším pouze to, jestli je barvička dost zelená nebo není, ale také jaké barvičky jsou použity, jaké jsou použity vzory, jaký je poměr a jaké jsou tvary. Takže buď "vývojem" Unobu vzniklo něco co používá úplně stejný vzor, rozvržení, tvary a i 4 barvy, akorát v pozměněném odstínu a potom se ptám co tam dělají, nebo je to vz.2007, akorát kvůli nekvalitnímu materiálu, opotřebení, osvětlení či špatnému potisku to vypadá jak to vypadá. Teď po opětovném přečtení jsem pochopil jak jste to myslel... ano na fotce vedle multicamu to vypadá světlejší a jasně zelenější, on jaksi i ten multicam JTACa vypadá trochu jinak než ten co leží na stole že?

      Takže znovu.... i stejná kamufláž může vypadat z různých důvodů jinak. Takže tu přestaneme plácat oba o něčem co je dané...

      Tady něco na rozloučenou z cyklu není vzor jako vzor....

      https://www.picuki.com/media/2...

      https://euractiv.sk/section/ob...

      https://dennikn.sk/1922394/zaz...

      https://www.acr.army.cz/assets...

      https://www.acr.army.cz/assets...

      http://www.ohremedia.cz/clanek...

      https://www.dw.com/en/us-milit...
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      22:52 10.01.2022

      A ještě jedna věc Scotty. Z Vaší odpovědi Migimu. To, že kamufláž je "digitální" nutně neznamená, že je pixelovaná. Tedy ne všechny digitální multi-scale kamufláže obsahují pixely, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      A ještě jedna věc Scotty. Z Vaší odpovědi Migimu. To, že kamufláž je "digitální" nutně neznamená, že je pixelovaná. Tedy ne všechny digitální multi-scale kamufláže obsahují pixely, ale mohou obsahovat i jiné tvary. Tedy to co leží před ministryní na stole jako nový prototyp české kamufláže, může být klidně kamufláží digitální...
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:08 10.01.2022

      Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich chování ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich chování zajímám dost na to, abych věděl co říkám. Rozumím pohledu Vás i Scottyho, ale občas skutečně díky rozlišným faktorům, může stejný maskovací vzor vypadat jinak, než jak by jste očekával. Stejně jako jsou občas dosti podstatné rozdíly ve vzhledu vz.95 atd. to samé platí i zde. Bůhví od jakého výrobce, či na jaké přesně látce, nebo kdo s čím to vytvořil, ovšem čtyři použité barvy (i když v jiném odstínu) jednotlivé vzory (pixely), jejich tvar a vzájemná poloha, celkové rozvržení kamufláže, prostě sedí na vz.2007. Maximum co pro to dál můžu udělat je kontaktovat Ministersvo Obrany o druhu pixelované kamufláže na fotce.
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      23:14 10.01.2022

      Danik
      /Tedy to co leží před ministryní na stole jako nový prototyp české kamufláže, může být klidně kamufláží digitální.../
      Digitál je digitál. Pokud tedy nebudeme říkat diditál ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Danik
      /Tedy to co leží před ministryní na stole jako nový prototyp české kamufláže, může být klidně kamufláží digitální.../
      Digitál je digitál. Pokud tedy nebudeme říkat diditál vpodstatě všemu dnes vytvořenému.
      Zcela určitě to co mají na stole není seprané nebo jinak používané. Je to vzor narištěný na kus látky.

      Ovšem je to naprosto jedno. Údajně ani jeden ze vzorů co leží na stole není ten krerý armáda nakonec zavede.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:28 10.01.2022

      Scotty... Ano digitální kamufláž je digitální kamufláž. Ovšem ne každá digitální kamufláž používá jako své vzory pixely....Pokud neznáte rozdíl mezi digitální a pixelovanou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty... Ano digitální kamufláž je digitální kamufláž. Ovšem ne každá digitální kamufláž používá jako své vzory pixely....Pokud neznáte rozdíl mezi digitální a pixelovanou kamufláží, doporučuji si něco přečíst.

      Tak poté natiskly daný vzor pro účely prezentace "špatně"

      Odkud máte, že ten prototyp nebude použit?
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      17:09 11.01.2022

      Neřešte odstíny - předně soustava nasvícení - foťák - posprodukce - monitor umí dost změnit barvy a také maskovací vzory "na zkoušku" se tisknou úplně jiným způsobem a na jiný ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Neřešte odstíny - předně soustava nasvícení - foťák - posprodukce - monitor umí dost změnit barvy a také maskovací vzory "na zkoušku" se tisknou úplně jiným způsobem a na jiný materiál, než klasický potisk na látku, což odstín barev taky dost šoupe....

      Scotty: Zvláštní, mám jiné informace :) Navíc už to ukázali i ve zprávách na nově. Ale jak se říká "v armádě je jisté jenom to co bylo a to ještě kdoví jestli", takže samozřejmě jak přesně to dopadne neví zatím nikdo...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      19:07 11.01.2022

      Migi
      Ke mě se dostalo že by v novém vzoru měla chybět černá barva. Ovšem je to pochopitelně pouze z doslechu.
      Na té Nově to bylo někdy v poslední době?

      Migi
      Ke mě se dostalo že by v novém vzoru měla chybět černá barva. Ovšem je to pochopitelně pouze z doslechu.
      Na té Nově to bylo někdy v poslední době?

     • Ján Paliga
      21:47 11.01.2022

      @ Danik

      https://www.picuki.com/media/2... - To sú tie tragické košele z umelého vlákna, ktoré mali byť namiesto tričiek pri práci v budovách.....

      Link "euractiv" ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Danik

      https://www.picuki.com/media/2... - To sú tie tragické košele z umelého vlákna, ktoré mali byť namiesto tričiek pri práci v budovách.....

      Link "euractiv" zasa zobrazuje odev vz. 2007, tí z vetrovkou sú tmavší z jednoduchého dôvodu - potlač je na goretexovej látke. Nohavice a blúza sú na miešanej bavlneno-umelovláknovej zmesi.
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:54 11.01.2022

      @ Danik

      Zabudol som ešte na link "img.projektn".

      Nadrotmajster na fotografii vpravo má prvú verziu "les" ešte so šikmými vreckami. samozrejme, odev je spraný, ale rotná v strede ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Danik

      Zabudol som ešte na link "img.projektn".

      Nadrotmajster na fotografii vpravo má prvú verziu "les" ešte so šikmými vreckami. samozrejme, odev je spraný, ale rotná v strede ho má spraný viac. Major vľavo má novšiu verziu, u tej už bola použitá nová hrubšia látka a mierne sa zmenili odtiene zelenej farby oproti staršej verzii "les".
      Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:00 11.01.2022

      @ Danik

      "Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich ...
      Zobrazit celý příspěvek

      @ Danik

      "Já rozumím pane Paliga a tohoto faktu jsem si vědom. Musím říct, že to skutečně na první pohled může vypadat jinak, ovšem dovolím si říct, že se o kamufláže a jejich chování zajímám dost na to, abych věděl co říkám."

      Netvrdil som som nič o tom, že neviete ;- To by som si nedovolil.

      "Rozumím pohledu Vás i Scottyho, ale občas skutečně díky rozlišným faktorům, může stejný maskovací vzor vypadat jinak, než jak by jste očekával."

      Toho som si vedomý tiež. Viem, čo dokáže opotrebovanie, zmena výroby a podobne.... Na starých ihličákoch to bolo dobre vidieť v priebehu rokov, ako sa menili farby, strihy a podobne.
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      23:59 11.01.2022

      Jan Paliga

      Děkuji Vám za rozbor. To co jste tu teď popsal je vlastně pointa většiny mých příspěvků v tomto vlákně. Také já nikde netvrdím, že jste to tvrdil :). Ono většina toho ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Jan Paliga

      Děkuji Vám za rozbor. To co jste tu teď popsal je vlastně pointa většiny mých příspěvků v tomto vlákně. Také já nikde netvrdím, že jste to tvrdil :). Ono většina toho byla zaměřena na uživatele Scotty, který začal něco o tom, že tu plácám. I tak děkuji za slušnou konverzaci a Váš pohled na věc. S těmi jehličkami je to zrovna dobrý příklad.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      23:44 12.01.2022

      Scotty: To s tou černou barvou je IMHO kachna. Ten vzor by bez ní úplně přestal fungovat...

      9.1. ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty: To s tou černou barvou je IMHO kachna. Ten vzor by bez ní úplně přestal fungovat...

      9.1. https://app.monitora.cz/articl...
      Skrýt celý příspěvek

     • Danik
      00:22 13.01.2022

      Co se černé týče, v tomhle je zajímavý norský M98

      Co se černé týče, v tomhle je zajímavý norský M98

     • Scotty
      08:45 13.01.2022

      Migi
      Díky za odkaz. Tak snad budeme moct v dohledné době vidět kompletní uniformu i naživo.

      Migi
      Díky za odkaz. Tak snad budeme moct v dohledné době vidět kompletní uniformu i naživo.

  • Rase
   20:28 07.01.2022

   Fotku jsem ořízl, vyrovnal a vyčistil - není dokonalé, ale pro představu lepší.
   http://www.palba.cz/album/disp...

   Fotku jsem ořízl, vyrovnal a vyčistil - není dokonalé, ale pro představu lepší.
   http://www.palba.cz/album/disp...

 • Rase
  08:30 13.08.2020

  Včera byla zveřejněna smlouva na dodání testovací sady nového polního stejnokroje. Zatím jde jen o vzorek čtyřiceti kusů nových blůz, kalhot, kabátu a blůz pod balistiku. Budou ve ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Včera byla zveřejněna smlouva na dodání testovací sady nového polního stejnokroje. Zatím jde jen o vzorek čtyřiceti kusů nových blůz, kalhot, kabátu a blůz pod balistiku. Budou ve dvou materiálových provedeních, tedy bude na vojácích vybrat jaký materiál jim lépe vyhovuje a ten bude potom vyroben jako konečný výsledek. Zajímavé je že budou vyrobeny ve společnosti Koutný ve standardním maskovacím vzoru AČR (vz.95). Je možné, že starý maskovací vzor byl proto aby se nový nedostal ven dřív než bude armáda chtít.

  https://smlouvy.gov.cz/smlouva...
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:15 05.09.2019

  Ještě k samotnému článku. V úvodu jsem dal ztmavený MultiCam, víc v barvách vz.95. Po těch 2,5 letech bych dnes viděl ideál v něčem jako je na obrázku níže (od firmy HyperStealth). ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ještě k samotnému článku. V úvodu jsem dal ztmavený MultiCam, víc v barvách vz.95. Po těch 2,5 letech bych dnes viděl ideál v něčem jako je na obrázku níže (od firmy HyperStealth). Tedy mnohem méně zelené, hodně béžové, nějaká světlá atd. Zkrátka vzor který se hodí jak do suššího lesa, ale i města a pouště. Rovněž možnosti tisku jsou dnes mnohem dál, než měl tuzemský průmysl začátkem 90. let. Doba se zkrátka posunula a dnes se dají tisknout i barevné přechody, větší detaily a podobně.

  http://www.hyperstealth.com/Wo...
  Skrýt celý příspěvek

 • psovod
  12:34 04.09.2019

  jenom slibování a skutek utek,stačí se podívat na věty- Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jenom slibování a skutek utek,stačí se podívat na věty- Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje.
  no nevím jak jinde,ale je konec roku 19 a nové batohy nikdo nikde neviděl,z toho ostatního pouze pár stovek vest balistických ,jinak nic,takže jsem naprosto v klidu,že by se v nejbližší době zavedl nový vzor,třeba i proto,že nové zavedené vesty stále v potisku 95 ještě ani nejsou komplet dodány a už by se to měnilo?
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   14:41 04.09.2019

   máš pravdu, je to u nás dost velká bída.
   když si vezmeme, že ty nové uniformy a maskovací vzor se řeší minimálně od roku 2016, tak zahájení projektu v roce 2020 musíme dát do ...
   Zobrazit celý příspěvek

   máš pravdu, je to u nás dost velká bída.
   když si vezmeme, že ty nové uniformy a maskovací vzor se řeší minimálně od roku 2016, tak zahájení projektu v roce 2020 musíme dát do uvozovek. Dřív nebo později ale bude stejně potřeba vojáky přestrojit do něčeho pořádnějšího.
   Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:44 04.09.2019

   psovod
   Pokud jsem správně pochopil tak sloužíte na logistické jednotce. Moc mě nepřekvapuje že u vás nejsou nové výstrojní součástky, když co vím tak jich zatím není dost ani u ...
   Zobrazit celý příspěvek

   psovod
   Pokud jsem správně pochopil tak sloužíte na logistické jednotce. Moc mě nepřekvapuje že u vás nejsou nové výstrojní součástky, když co vím tak jich zatím není dost ani u bojových jednotek. Neříkám že je to správně, v armádě velikosti AČR by měl být odpovídajícím způsobem vystrojen každý voják. Taky spatně fungující systém přidělování a nákupu výstroje kritizoval i NKÚ. Situace by se mohla zlepšit vyvožením akvizičního pracoviště armády, kdy by si armáda takové spotřební zboží nakupovala sama.
   Skrýt celý příspěvek

   • psovod
    11:09 05.09.2019

    ano,sloužím na ligistice,ted aktuálně jsem v Lotyšsku,tady máme nové vesty,helmy samozřejmě staré,dva měsíce trvalo,než jsme nafasovali obyčejné škrtidlo,obvaz nemáme ...
    Zobrazit celý příspěvek

    ano,sloužím na ligistice,ted aktuálně jsem v Lotyšsku,tady máme nové vesty,helmy samozřejmě staré,dva měsíce trvalo,než jsme nafasovali obyčejné škrtidlo,obvaz nemáme žádný-fasovaný,k vestě jsme dostali pouze sumky na zásobníky,jinak nic,žádná uni sunka a podobně,jako to mají všichni ostatní včetně třeba slováků,a tak by se dalo pokračovat,doma na útvaru nemáme ani malé batohy,ostatně nemáme je ani tady,nejsou,u nás se fasuje malá polní v pouštním potisku,prostě ostuda,kolega si musel do mise koupit goretex za vlastní korunky,ačkoliv ho prvotně tímto materiálem nikdy nevybavila,takže taková je realita a podobné články jak se co bude zavádět nás nechávají naprosto v klidu
    Skrýt celý příspěvek

    • Rase
     15:04 05.09.2019

     Rovněž nejsem zrovna optimista. Primárně vidím smysl zavádění nového maskovacího vzoru v tom, aby byl jen pro vojáky a nedostal se na trh (a všelijakým radikálům). Kupříkladu na ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Rovněž nejsem zrovna optimista. Primárně vidím smysl zavádění nového maskovacího vzoru v tom, aby byl jen pro vojáky a nedostal se na trh (a všelijakým radikálům). Kupříkladu na Slovensku to teď mají tak, že vojákům jsou uniformy pouze propůjčeny, rovněž ve světě není běžné, aby maskáče nosil někdo jiný než vojáci. Další věcí je, že nové uniformy už mají být v konvenčních velikostech (L, XL atd.), což zase přináší lepší přehled. Celkově by bylo fajn, nemít jedny maskáče do lesa, jiné do pouště. Koncept bych v tom tedy viděl, akorát je otázkou, zda MO pořídí dostatek kompletů a výstrojních součástek... v tom vidím kámen úrazu.
     Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      18:11 05.09.2019

      Rase - neviem ako ste to mysleli,že na svk majú vojaci uniformy/maskáče len zapožičané,lebo napr. maskáče sa nevracajú po skončení kontraktu...
      a osobne si myslím,že všade je práve ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Rase - neviem ako ste to mysleli,že na svk majú vojaci uniformy/maskáče len zapožičané,lebo napr. maskáče sa nevracajú po skončení kontraktu...
      a osobne si myslím,že všade je práve bežné,že maskáče sa bežne nosia mimo army-polícia,lesníci,rybári,atď...
      na slovensku už ten zákon máme-zákaz nosenia výstroje ossr so štátnym znakom...osobne si ale myslím,že je to jedna z naj blbostí,aká bola schválená a nič to nerieši...primárne to bolo nastavené proti napr. slov. brancom,ale nikde som nezachytil,že napr. vzor 2007 les je primárnym maskovacím vzorom brancov...nosia mix všetkého...a ďalej ak si branec oblečie aj multicam,stále to bude pre nezainteresovaného civila len branec...či si páni z MO mysleli že branec bez "digitálov" už nie je viac branec..?.. :)
      číslovanie veľkostí na napr. L/XL možno prinesie lepší prehlad.ale zase "staré" číslovanie napr. 3/47 je fajn,pokiaľ niekto chce napr. dlhú blúzu...prvé číslo udáva dĺžku výrobku...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      18:45 05.09.2019

      HEKTOR
      V ČR je taky zakázané nosit maskáče tak aby se vytvářelo zdání že je dotyčný aktivní voják. V zásadě to znamení nosit naskáče se státní vlajkou, hodnostním označením nebo ...
      Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR
      V ČR je taky zakázané nosit maskáče tak aby se vytvářelo zdání že je dotyčný aktivní voják. V zásadě to znamení nosit naskáče se státní vlajkou, hodnostním označením nebo státním znakem. Ovšem v praxi se to moc nevymáhá. Proto se do vz.95 s oblibou oblékají různí domobranci kteří by spíš měli chodit ve Floře.

      Tady jde primárně o to že různí domobranci tímhle způsobem vytváří zdání že jsou součástí pravidelné armády. U nezasvěcených potom kazí reputaci skutečných vojáků.
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      19:57 05.09.2019

      Scotty -ja vás chápem a dávam vám za pravdu...ale problém podľa mňa je skôr to,že bežný občan nerozozná vz.95 od vz.2007 digi les a keď uvidí skupinu ľudí v maskáčoch,tak to pre ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty -ja vás chápem a dávam vám za pravdu...ale problém podľa mňa je skôr to,že bežný občan nerozozná vz.95 od vz.2007 digi les a keď uvidí skupinu ľudí v maskáčoch,tak to pre neho budú vždy vojaci...preto sa tieto zákazy míňajú účinku...
      Skrýt celý příspěvek

     • Scotty
      20:16 05.09.2019

      HEKTOR
      Vzhledem k tomu že je s námi vz.95 už velice dlouho, tak se stal řekl bych všeobecně známý. Navíc když takoví lidé chodí ještě s vojenským baretem je záměna velice ...
      Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR
      Vzhledem k tomu že je s námi vz.95 už velice dlouho, tak se stal řekl bych všeobecně známý. Navíc když takoví lidé chodí ještě s vojenským baretem je záměna velice pravděpodobná.
      V uniformě policie také nechodí nikdo jiný než policisté, u vojáků by to mělo být stejné.
      Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      21:13 05.09.2019

      Scotty -ja vám garantujem,že napr. vz.95 je všeobecne známy len pre komunitu,ktorá sa o toto zajíma...ako som už písal,bežný civil nie že nerozozná maskovacie vzory podľa typu,ale ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Scotty -ja vám garantujem,že napr. vz.95 je všeobecne známy len pre komunitu,ktorá sa o toto zajíma...ako som už písal,bežný civil nie že nerozozná maskovacie vzory podľa typu,ale nerozozná ani len či sa jedná o origo armádnu výstrojnú súčiastku,alebo módné civilné oblečenie s army potlačou...
      tu by možno pomohlo keby boli "maskáče" všeobecne v civile zakázané-čo ale pochopiteľne nie je možné...
      Skrýt celý příspěvek

     • Rase
      22:18 05.09.2019

      HEKTOR:
      no o tom pouhém zapůjčení uniforem po dobu aktivní služby, se píše třeba ...
      Zobrazit celý příspěvek

      HEKTOR:
      no o tom pouhém zapůjčení uniforem po dobu aktivní služby, se píše třeba zde:

      https://www.mosr.sk/42533-sk/-...
      Skrýt celý příspěvek

     • PavolR
      08:19 06.09.2019

      K doplneniu HEKTORa: https://www.ta3.com/clanok/114...

      K doplneniu HEKTORa: https://www.ta3.com/clanok/114...

     • HEKTOR
      15:45 06.09.2019

      Rase -ono to je zrejme myslené že nie maskáče/uniformu,ale skôr napr. na batohy,sumky,mns atď...

      Rase -ono to je zrejme myslené že nie maskáče/uniformu,ale skôr napr. na batohy,sumky,mns atď...

 • hafusak2
  09:29 04.09.2019

  Stále nové, nové, nové, každých pár let nové. Za mých vojenských dob jsme měli vz. 60 - mlok, který byl v terénu opravdu dobrý. Jestli by občas nestálo zato, vytáhnout věci, které ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Stále nové, nové, nové, každých pár let nové. Za mých vojenských dob jsme měli vz. 60 - mlok, který byl v terénu opravdu dobrý. Jestli by občas nestálo zato, vytáhnout věci, které tu byly dřív a osvědčily se, porovnat je se současností, abychom občas nevynalézali již vynalezené.
  Skrýt celý příspěvek

  • Rase
   11:51 04.09.2019

   tak vz.95 není zrovna nový. Vzhledem k tomu, že než se projekt nové uniformy rozjede a než se dostane k jednotkám, bude beztak rok 2025 a to mu už bude 30 let. Zmíněný starý vz.60 ...
   Zobrazit celý příspěvek

   tak vz.95 není zrovna nový. Vzhledem k tomu, že než se projekt nové uniformy rozjede a než se dostane k jednotkám, bude beztak rok 2025 a to mu už bude 30 let. Zmíněný starý vz.60 se nepoužíval déle (!). Jehličky, Mlok atd. byli fajn, ale moderní trendy maskování jsou dnes úplně někde jinde. Rovněž možnosti tisku se posunuly někam úplně jinam. Nemluvě o tom, že když ž se koume nový střih, je fajn zavést i nový vzor maskování. Zrovna moc černé je u vz.95 kritizováno pravidelně a už dost dlouho.
   Skrýt celý příspěvek

  • Scotty
   15:27 04.09.2019

   hafusak2
   Souhlasím s Rase. Mlok byl nahrazen taky poměrně rychle a to starým zmámím jehličím vz.60. Prý moc připomínal "kapitalistické" maskáče.
   Na druhou stranu vz.95 je tu už 24 ...
   Zobrazit celý příspěvek

   hafusak2
   Souhlasím s Rase. Mlok byl nahrazen taky poměrně rychle a to starým zmámím jehličím vz.60. Prý moc připomínal "kapitalistické" maskáče.
   Na druhou stranu vz.95 je tu už 24 let a jeho prvopočátky sahají až do 80. let minulého století. Dnes už je mlok i vz.95 překonaná záležitost. Nejde jen o samotný maskovací vzor, ale i o střih a materiál ze kterého je uniforma ušita. Vemte si že největší modernizace na vz.95 se za těch 24 let stal velkoplošný suchý zip na nášivky.
   Skrýt celý příspěvek

   • hafusak2
    20:44 04.09.2019

    Ale ano, tohle všechno beru. Vzory se mění. Ale ta příroda se vcelku nemění už několik tisíc let a občas dostávám pocit, že ne že se vzor musí přizpůsobit přírodě a co nejvíc s ní ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ale ano, tohle všechno beru. Vzory se mění. Ale ta příroda se vcelku nemění už několik tisíc let a občas dostávám pocit, že ne že se vzor musí přizpůsobit přírodě a co nejvíc s ní splývat, ale že někteří návrháři jsou přesvědčeni, že příroda se musí přizpůsobit jim.
    Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:53 04.09.2019

  Podplukovník Vladimír Pleskač, manažer Agentury logistiky v aktuálním rozhovoru pro ČT zmínil, že v roce 2020 bude zahájen projekt nového polního stejnokroje. Primárně se hovořilo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Podplukovník Vladimír Pleskač, manažer Agentury logistiky v aktuálním rozhovoru pro ČT zmínil, že v roce 2020 bude zahájen projekt nového polního stejnokroje. Primárně se hovořilo o novém univerzálním potisku ale i střihu a nejspíš i nové materiály. Nový maskovací vzor uniforem by měl být funkčnější jak v exotickém prostředí (Mali atd.) tak i v tuzemském prostoru. Pokud si dobře vzpomínám, tak projektem bude pověřen VVÚ (Vojenský výzkumný ústav). Bohužel jsem to nezachytil celé, tak mě kdyžtak doplňte nebo opravte.
  Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  15:14 07.06.2018

  Concamo vypadá zajímavě, na některých fotkách se tváří lépe jak jiné maskovací vzory, jako je třeba Pencott, Multicam, A-Tacs. Těším se až ho budu moci vyzkoušet.

  BTW. Čím více ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Concamo vypadá zajímavě, na některých fotkách se tváří lépe jak jiné maskovací vzory, jako je třeba Pencott, Multicam, A-Tacs. Těším se až ho budu moci vyzkoušet.

  BTW. Čím více zabředávám do zkoumání a zkoušení maskovacích vzorů, tak mě vždy nějaký něčím zklame, teď to byl naposledy Pencott GZ. Tak si říkám, že mi to ani nevadí. Než aby špatně vytvořili nový drahý vzor, je menší zlo zůstat u vz. 95, protože v době kdy většina experimentuje a s jistotou ještě neví, je asi fakt lepší počkat.

  Ale jak bylo zmíněno, chtělo by to zapracovat na střihu a na tkanině. Dost moderních střihů mě potěšilo, ale i zklamalo, že musím sehnat někoho,kdo mi věci přešije dle představ.:-D Až si říkám, kdo ty originály kolikrát navrhuje.:-D

  Takže co bude,.. to nechám přešít a akrylátem případně dobarvím.:-D
  Skrýt celý příspěvek

 • fenri
  11:47 07.06.2018

  Já bych to ani nedigitalizoval. Zkostičkováním louky se utratí X-milionů (a ne, neříkejte mi, že je to 10 minut práce v Gimpu či Photoshopu :-))
  Ale merkněte na to concamo. Fak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já bych to ani nedigitalizoval. Zkostičkováním louky se utratí X-milionů (a ne, neříkejte mi, že je to 10 minut práce v Gimpu či Photoshopu :-))
  Ale merkněte na to concamo. Fak dobrý...
  https://www.vybaven.cz/oblecen...

  Jinak se mi už párkrát (dobře, asi 2x) stalo, že když jsem chrápal někde, kde se nemá (NP), šel těsně kolem mne bdělý strážce a v bažině mně neviděl.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:56 07.06.2018

  fenri:
  ta rozpitá louka je opravdu nadčasový vzor. Trochu ho zdigitalizovat (ve stylu Pencott atd.) ať to vypadá moderně, tak by z toho byl skvělý multifunkční maskáč.

  fenri:
  ta rozpitá louka je opravdu nadčasový vzor. Trochu ho zdigitalizovat (ve stylu Pencott atd.) ať to vypadá moderně, tak by z toho byl skvělý multifunkční maskáč.

 • fenri
  09:35 07.06.2018

  Pro naše podmínky se mi hodně líbí nové německé CONCAMO. Vz. 95 mi přijde, že funguje jen v dobře zavlažené vegetační sezoně.
  Super mi přijde ale i stará německá rozpitá louka, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pro naše podmínky se mi hodně líbí nové německé CONCAMO. Vz. 95 mi přijde, že funguje jen v dobře zavlažené vegetační sezoně.
  Super mi přijde ale i stará německá rozpitá louka, případně (z ní asi vycházející) maskování na klasický starých celtách - Bažina.
  Z jednoduchých starších vzorů u nás pozoruhodně dobře funguje i francouzská CCE - ověřeno čistě empiricky a pocitově na houbách a čundrech.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  08:05 07.06.2018

  Tak si myslím, že na revoluci ohledně uniforem pro AČR můžeme v klidu zapomenout. V polovině roku 2018 ministryně obrany Karla Šlechtová, na jednání jejího kolegia, schválila ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak si myslím, že na revoluci ohledně uniforem pro AČR můžeme v klidu zapomenout. V polovině roku 2018 ministryně obrany Karla Šlechtová, na jednání jejího kolegia, schválila podpis smluv na nákup nových polních stejnokrojů. Rámcové smlouvy v souhrnné hodnotě 463 mil Kč (s DPH) zajistí dodávky stejnokrojů vzor 95 a letních stejnokrojů vzor 95 se zeleným a béžovým potiskem v létech 2018 až 2021. Na základě výsledků zadávacího řízení budou podepsány smlouvy s dvěma dodavateli, kterými jsou společnosti Koutný Prostějov a Tropner Praha. Dodávky se uskuteční do 120 dnů od výzvy ze strany objednatele. Ještě v roce 2018 chce resort obrany pořídit stejnokroje minimálně za 61 milionů korun. Tak snad alespoň ten střih a typ uniforem bude přepracovaný nebo alespoň na moderní úrovni.

  https://www.vydavatelstvo-mps....
  Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  08:50 21.01.2018

  Ahoj všichni, ještě k novému maskovacímu vzoru. Úplně bych to pojal jednoduše. Uvědomil bych si kolik chyb udělali jiné armády, při tvorbě nových vzorů. A zvážil bych zda si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ahoj všichni, ještě k novému maskovacímu vzoru. Úplně bych to pojal jednoduše. Uvědomil bych si kolik chyb udělali jiné armády, při tvorbě nových vzorů. A zvážil bych zda si můžeme, my tak malá země, dovolit dělat chyby. Vycházel bych z toho, co víme a je prověřené. Nedávno jsem si pořídil multicam a za sebe musím konstatovat, že se mi líbil, ale šíleně mě zklamal. Díky novému střihu jsem si uvědomil drobnosti, které třeba nejsou na první pohled vidět. Kupříkladu, že vynález knoflíku se rovná vynálezu kola. Na suché zipy, když se nalepí bodláčí, je to hrůza, nejsou tiché a časem přestanou fungovat, Navíc vzor nemaskuje tak dobře, jak jsem si myslel v některém prostředí ani jako vz 95. A to jsem na něj sázel hlavně v podzimních a zimních měsících. Jediný možný okamžik, kdy fungoval, když jsem jej dal do prostředí mezi opadané listnaté stromy a suchou trávu, nicméně tam vzor 95 alespoň vypadal jak kus kmenu, nebo pařez. Ale jinak v lese multicam svítí na dálku.
  Proto za sebe bych jednoduše inovoval. A znovu opakuji úplně jednoduše. Vzor 95 je povedený vzor v základu. Jen na dnešní dobu nových možností může být zlepšen. Pokud jej budu srovnávat s opravdu povedenými vzory jako ABD LAND CAMO a PENCOTT, tak bych si rozebral je. Ale ABD je na vysvětlování moc náročné, tam je základ jakási síťová mřížka a barvy příliš přecházejí jedna do druhé, a bylo by to nejspíš na hlubší studii a úvahu, rozebral bych proto trochu PENCOTT, přijde mi jednodušší.
  Konkrétně bych se zaměřil na Pencott Greenzone, to si myslí by mohl být zde v Čechách celoroční maskovací vzor, působí dost přirozeně i v podzimním a zimním období, protože připomíná mechem pokryté předměty. Když jsem jej hlouběji zkoumal, zjistil jsem že základem jsou čtyři barvy. Je to hnědá, skoro až brčálově zelená, kávová a bílá. Dále celý vzor má v základu velké obrazce. Které do sebe vzájemně přecházejí přes drobnější a malé body. V podstatě jsou tam zastoupeny jak velké, tak i malé prvky. Proto bych podobně postupoval i u vzoru 95.
  Tam jsou momentálně jen velké prvky. Takže inovace by byla ta, že by se změnila některá z barev. Za sebe bych navrhoval hlavně nahradit černou. Ano vím, má to imitovat stín atd. Ale není to potřeba. Stín vzniká tím, že pod určitým úhlem dopadá světlo na předměty. Proč tedy zbytečně uměle vytvářet další stín, když stín se může vytvořit sám a přirozeně? V praxi to znamená, že je maskovací vzor příliš tmavý a je nutné jej zesvětlit. Je to zřejmé hlavně při pohybu v letních slunných měsících třeba po louce. Proto černou bych nahradil za tmavě hnědou. Také bych obrysy prvků trochu rozložil, jsou příliš místy zakulacené. A do celého vzoru bych přidal po okrajích jednotlivých velkých prvků, tam kde do sebe přecházejí, kávové a bílé menší "tetrisové" prvky a tečky, ale jen v okolí místa kde do sebe přecházejí velké prvky, né přímo přes ně. A docela by mě zajímal výsledek.
  Také jedna z možností je upravit pouštní vzor 95, tam jen přidat velké zelené obrazce, drobné zelené a bílé "tetrisové" prvky, tečky zase v místech přechodu obrazců jednoho do druhého.
  Která z variant by se použila, je asi jedno. Celkově si ale myslím, že změna by nemusela být pak příliš nákladná a stavělo by se už na předchozím základu.

  Mimik si myslím, je nedokončený. Chybí mu drobné a velmi malé prvky, ale správně někoho napadlo vz 95 zesvětlit, jen bych ještě trochu přidal zelené prvky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Talvi
  23:17 08.11.2017

  Již klasická otázka.. něco nového okolo nového camo vzoru?

  Již klasická otázka.. něco nového okolo nového camo vzoru?

 • Rase
  06:06 20.07.2017

  Porad nic moc. Bude to multifunkcni maskovaci vzor, projekt je soucasti projektu noveho stejnokroje atd. Porad ale nic detailniho. Patrne se na projektu pracuje a cekal jsem neco ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Porad nic moc. Bude to multifunkcni maskovaci vzor, projekt je soucasti projektu noveho stejnokroje atd. Porad ale nic detailniho. Patrne se na projektu pracuje a cekal jsem neco uz na IDETu, ale vubec nic.
  Skrýt celý příspěvek

 • Talvi
  01:36 20.07.2017

  Ahoj, jsou nějaké novinky nebo zprávy, co se novýho camo týče?

  Ahoj, jsou nějaké novinky nebo zprávy, co se novýho camo týče?

 • Rase
  20:37 16.05.2017

  Martin.N:
  Zdravím, Pencott GreenZone nosí docela dost speciálních jednotek, to by rozhodně nebylo šlápnutí vedle. Hodně se mi líbí ABD MAMMUT (od LandCamo). Přeci jen AČR nejspíš ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Martin.N:
  Zdravím, Pencott GreenZone nosí docela dost speciálních jednotek, to by rozhodně nebylo šlápnutí vedle. Hodně se mi líbí ABD MAMMUT (od LandCamo). Přeci jen AČR nejspíš hledá multifunkční vzor jak do lesa, tak i do pouště (a všechno mezi tím), tak tohle by fungovalo víc než dobře:

  http://scontent.cdninstagram.c...
  Skrýt celý příspěvek

 • Martin.N
  20:26 16.05.2017

  Zdravím všechny, jestli mohu trochu přispět do diskuze názorem z pohledu civila, tak mi přijde, že vzor 95 nahrazovat multicamem, ať už jsou čos normy barev jakékoliv, je tak malý ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím všechny, jestli mohu trochu přispět do diskuze názorem z pohledu civila, tak mi přijde, že vzor 95 nahrazovat multicamem, ať už jsou čos normy barev jakékoliv, je tak malý krůček, a teď těžko říci kterým směrem, že to nemá vlastně ani smysl. Jestli mohu kritizovat většinu armádních vzorů. Tak bych je rozdělil asi na dva základní tábory. Na ty, co na dálku svítí a na ty, co jsou až příliš tmavé. Tyto dva tábory mají ale jedno společné oba jsou pouhým okem dost vidět. A ten kdo ví, jak využít stínu, porostu a terénu vlastně ani maskování příliš nepotřebuje. Mrzí mě ale, že spíše než armádní vzory jsou více promyšlené ty komerční. Tyto vzory jsou často lépe zpracované a dosahují lepších výsledků a používají i přirozenější odstíny barev. Proto pokud se někdy budu chtít z pohledu neznalého člověka trochu schovat a budu si vědom toho, že nejsem ofláknutý profík, tak spadnu do škarpy nejlépe v něčem jako je Pencott nebo LandCamo. Tam je velká pravděpodobnost, že když se nepohnu, tak dost práce odvede právě takovýto vzor.
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  11:47 22.02.2017

  Shrnuti:

  Pouzivaji se dva zpusoby:

  1) Vojaci v maskacich jsou rozmisteni vedle sebe v rade, pozorovatele se priblizuji po 50 m intervalech z pocatecni vzdalenosti 500 m, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Shrnuti:

  Pouzivaji se dva zpusoby:

  1) Vojaci v maskacich jsou rozmisteni vedle sebe v rade, pozorovatele se priblizuji po 50 m intervalech z pocatecni vzdalenosti 500 m, zaznamenava se vzdalenost odhaleni, rozpoznani a identifikace objektu (vojaka). Hodnoti se se stupen viditelnosti na skale 0 az 5.

  To same v infra a tepelnem spektru.


  2) Fotosimulacni test - vojak v maskacich je vyfocen na pozadi terenu, promitaji se fotky, meri se cas detekce.


  Jeste je tam popis akustickeho testu, ktery ale neni pro tuto diskusi uplne relevantni.

  Prosim o pripadnou opravu, kdybych neco popletl :)
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  11:12 22.02.2017

  Primo od autora... diky :)

  Pro zajemce:
  http://www.oos-data.army.cz/co...

  Primo od autora... diky :)

  Pro zajemce:
  http://www.oos-data.army.cz/co...

 • plachy@vtuo.cz
  09:57 22.02.2017

  Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?

  Existuje ČOS 108022

  Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?

  Existuje ČOS 108022

 • tctx
  09:01 22.02.2017

  Dalsi zajimava vec je zpusob testovani efektivnosti a porovnani, jak to delali v americke a v mexicke armade.

  http://www.hyperstealth.com/Me...

  V US Army ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dalsi zajimava vec je zpusob testovani efektivnosti a porovnani, jak to delali v americke a v mexicke armade.

  http://www.hyperstealth.com/Me...

  V US Army testovali podle subjektivnich kriterii, tzn, ze respondenti udelovali body podle toho, jak si mysleli, ze je vzor v danem prostredi efektivni. Maskovaci vzor byl v obdelniku velikosti simulujici vysku lidske postavy na urcitou vzadalenost, a byl vlozen do fotek z ruzneho prostredi.

  Problem tohoto zpusobu je, ze odpovedi na otazky "kde to je?" a "co to je?" jsou vzdy stejne - je to vzdy uprostred obrazku, a je to obdelnik.


  Naproti tomu mexicka armada pouzivala fotky, na kterych byla simulovana postava vojaka umistena nahodne v terenu. Respondentum se meril cas, nez na postavu klikli mysi, navic museli rozpoznat, jestli postava stoji, lezi, kleci, pripadne jakym smerem je otocena. Fotky s ruznyma vzorama byly navic stridave zrcadleny a prostredi byla obmenovana, aby si mozek nezvykl na stejne pozadi a nesoustredil se na stejna mista, kde hledat.


  Osobne mi pripada ten druhy zpusob efektivnejsi, protoze jde po podstate maskovani - ztizit rozpoznani, kde je to, a co je to, resp. co nejvice prodlouzit cas, nez se to stane. Navic se to da dobre merit.

  Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:11 21.02.2017

  Pan Ess:
  Teeda, to zni hodne zajimave, preci jeste pred nedavnem mne ani nenapadlo, ze se neco chysta a ono to je docela zive tema i na MO, jak se zda.
  Jestli muzu pozadat, tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Pan Ess:
  Teeda, to zni hodne zajimave, preci jeste pred nedavnem mne ani nenapadlo, ze se neco chysta a ono to je docela zive tema i na MO, jak se zda.
  Jestli muzu pozadat, tak tady je muj meil:
  rase13@seznam.cz
  Tohle tema na vyvoj maskovani u ACR je fascinujici
  Skrýt celý příspěvek

 • Pan Ess
  19:57 21.02.2017

  Zajímavé. - AČR mi v roce 2015 i v roce 2016 tvrdila, že neplánuje modernizovat, či úplně měnit maskovací vzory. A? A už od projektu právě vojáka pro 21. století bylo jasné, že ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé. - AČR mi v roce 2015 i v roce 2016 tvrdila, že neplánuje modernizovat, či úplně měnit maskovací vzory. A? A už od projektu právě vojáka pro 21. století bylo jasné, že tomu tak není.
  Mohu přeposlat komunikaci a mohu i přeposlat vzoroky navrhovaných úprav maskovacích vzorů, které bylo třeba použít pro testovací sérii a rozhodnout o jejich použitelnosti na základě standartního testu.
  Vzory byly poskytnuty zdarma, bez nároku na honorář a s popisem vývoje.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  23:39 16.02.2017

  tctx

  Nastastie je vo vz 07 aj dost hnedej a bezovej aby to nebola klasicka zelena uniforma. Aj ked cim zelensia kamuflaz tym lepsie maskuje cez leto.
  Je trochu problem zohnat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tctx

  Nastastie je vo vz 07 aj dost hnedej a bezovej aby to nebola klasicka zelena uniforma. Aj ked cim zelensia kamuflaz tym lepsie maskuje cez leto.
  Je trochu problem zohnat foto na dialku, vsetko co sa foti je skor propagacneho stylu. Ked tak by som skusil nejake galerie airsoftakov v SR. Jedine toto sa mi podarilo vyhrabat

  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://uloz.to/!xlOfKnRpBPeg/...
  https://uloz.to/!TIUgK6bo7ffr/...
  Skrýt celý příspěvek

 • Jameson
  11:04 15.02.2017

  txtc: infrakamenra neni mysleno nocni videni, ale termo. Termo - FLIR - Forward Looking Infra-Red.

  txtc: infrakamenra neni mysleno nocni videni, ale termo. Termo - FLIR - Forward Looking Infra-Red.

 • Jameson
  10:53 15.02.2017

  Co se tyce obmeny, tak se mi jezej chlupy na zadech, kdyz slysim KAZDY VOJAK. Oficir nebo kdokoliv ze stabu ma diametralne, ale diametralne odlisnou spotrebu uniforem nez vojak v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Co se tyce obmeny, tak se mi jezej chlupy na zadech, kdyz slysim KAZDY VOJAK. Oficir nebo kdokoliv ze stabu ma diametralne, ale diametralne odlisnou spotrebu uniforem nez vojak v poli. Blatoslap potrebuje tak 4x casteji novou uniformu nez vojak na stabu.


  Za dalsi bych zavedl decentralizovane nakupy. Cim vetsi zakazka, tim vic penez, tim vic se bude handrkovat, soudit a uplacet. Kdyz to budou mensi zakazky za "drobne", tim min bude srani kolem, at si kazdy utvar nakupuje maskace dle danejch, ale rozumnejch predpisu dle svejch potreb. Navic mensi zakazku zvladne i mensi firma a ne jen par vyvolenych. Jak se ukazuje, cim vetsi zakazka, tim vetsi zajem, tim vic srani a stejne se na mnozstevni sleve vubec nic neusetri.


  A zase opet stejna vec. Zrusit posrany COSy nebo je minimalne zmirnit, stejne na to vetsina lidi ve vysledku kasle nebo se to uplaci atd...
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  02:39 15.02.2017

  Hyena:

  Zajimave prispevky.

  Nemel bys odkaz na fotky vz. 07 z dalky? Zblizka se mi libi hodne, stejne jako oba Pencotty, jen mam obavu, aby fungovaly dobre i na vetsi dalku. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hyena:

  Zajimave prispevky.

  Nemel bys odkaz na fotky vz. 07 z dalky? Zblizka se mi libi hodne, stejne jako oba Pencotty, jen mam obavu, aby fungovaly dobre i na vetsi dalku. Preci jen mi tam chybi nejake vetsi souvisle a jasneji ohranicene plochy, kdyz to porovnam napriklad s timhe:

  http://www.hyperstealth.com/de...

  Co jsem koukal na nejake testovaci videa s Pencott Greenzone, tak kdyz nesvitilo slunce, tak byla postava oblecena vicemene v souvisle tmavezelenem obleku, coz nemaskovalo uplne nejlip; obavam se, aby to nebylo se vz. 07 podobne. Resp. nebylo tam nic moc, co by na tu vetsi vzdalenost rozbijelo lidskou postavu.


  Eiffelos:

  K tomu, jak vzor "dela pocitac" - vzor dela na pocitaci algoritmus, ktery musi napsat nejaky clovek, ktery muze, anebo taky nemusi mit povedomi o tom, co dela maskovaci vzor efektivni - to je ten problem.

  "Kazdy maskac prekona kazda infrakamera" - asi zalezi jak ktery, viz. http://www.hyperstealth.com/Ge...
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  16:27 14.02.2017

  Rase:
  aj Slovensko si sije uniformy doma- firma Zekon Michalovce, nepredpokladam, ze by na tom CR bola horsie a musela dat sit uniformy niekam daleko . Samozrejme latka v pripade ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:
  aj Slovensko si sije uniformy doma- firma Zekon Michalovce, nepredpokladam, ze by na tom CR bola horsie a musela dat sit uniformy niekam daleko . Samozrejme latka v pripade vz. 07 je sice low tech ale dostacujuca 50/50 NYCO s patricnymi upravami. Co bola kritika tak jedine na to, ze sa nase goretexy vyrabaju v Cine.
  Bolo by naozaj skvele, keby sa spravil tu na Armadnich Novinach kvalitny clanok aj na vz. 07 aby sme sa dozvedeli co najviac.

  Charlie:
  Prave tym, ze kazdy fasuje iba 2 komplety by malo ist o velmi kvalitny matros aby to vydrzalo co najviac a aj obmena za nove by mala byt castejsia. Presne cislo neviem dat ale ked tak pocitam pre SR mame = do 15 tic vojakov x kazdy po 2 sady x komplet sada moze stat 1-2 tisic euro = 30-60 mega na komplet vystrojenie OSSR. Ak sa to rozlozi na 4 roky, lebo aj tak to nejde spravit za jeden rok, tak to je kazdy rok po 15M euro a to sa snad pri rozpocte 998M+ rocne a z toho 182M (len na rok 2017) na modernizaciu da utiahnut. A MO CR je na tom predpokladam lepsie co sa tyka financii, + taketo rozsiahle prestrojovanie sa robi raz za 10-15 rokov.
  https://slovaksecurity.org/akt...

  Nebolo by zle, keby boli sucastou vystroje uz aj IR siete tak ako maju Fini.
  http://saab.com/land/signature...
  http://www.bois-filtry.cz/en/c... pre prapory, ktore by to vyuzili.
  Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  16:00 14.02.2017

  Taky bych ještě vzpomenul na další fakta, maskování by se mělo odvíjet i od možností pěchotních zbraní, dnešní pěchota je efektivní na +/- 300 m vzdálenost od nepřítele , takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Taky bych ještě vzpomenul na další fakta, maskování by se mělo odvíjet i od možností pěchotních zbraní, dnešní pěchota je efektivní na +/- 300 m vzdálenost od nepřítele , takže zrovna na tudle vzdálenost by mněla co nejlépe krýt. a opak krýt před zaměřovači z vrtulníku, BVP apod. to už ovšem není až tak jednoduché, a u termo stopy skoro nemožné ..... Taky pokud jsme v NATO, a NATO bude fungovat tak jak má, tak by jsme neměli bojovat v případě napadení na našem vl. území protože jsme obklopení státy NATO, pak při této filozofii by u mně vyhrál asi klasický MC , ovšem v tomto prorokovat co bude , je obtížné .....
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:01 14.02.2017

  Tak ona ta životnost uniformy se dá prodloužit právě kvalitou materiálu nebo jeho úpravou (viz zmíněný nanoprotex, ripstop atd.), zesílením namáhaných částí, integrovanými chrániči ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak ona ta životnost uniformy se dá prodloužit právě kvalitou materiálu nebo jeho úpravou (viz zmíněný nanoprotex, ripstop atd.), zesílením namáhaných částí, integrovanými chrániči atd. Tohle všechno dneska mají i lepší "montérky" pracovní a outdoorové kalhoty za několik tisíc. Od vojenských kalhot a uniforem bych nic míň nečekal, spíš ještě víc vychytávek (maskování v infra, atd.) za vyšší cenu. Potisk samotný je už opravdu jen drobnost.
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  12:01 14.02.2017

  Rase: jelikož ty uniformy nejsou jednorázovka, ale spíš by měly být zakázky tak nějak průběžně (podle toho, co zrovna ve skladech dochází), tak ani nějakou obrvýrobu nepotřebujete ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: jelikož ty uniformy nejsou jednorázovka, ale spíš by měly být zakázky tak nějak průběžně (podle toho, co zrovna ve skladech dochází), tak ani nějakou obrvýrobu nepotřebujete a pokud si pamatuju, tak 95 látku vyráběl tuším někdo tady (kvůlivá kontrole kvality potisku a dalších věcí) a šití maskáčů jelo taky tady.

  Kdysi dávno byl o devětpětkách pěkněj článek - vývoj vzoru, vývoj materiálů, vzorování součástek... byla to strašná spousta firem a dostz nich renomovaný výrobci a výzkumáky/univerzity.

  Máme cca 20k vojáků, čili nějakých 40k uniforem "okamžitě" a pak průběžně doplňovat (každý útvar má jinou spotřebu podle náročnosti služby).

  Hyena: moderní materiály sou pěkná fíčura, ale zase zejména vrchní uniforma nesmí být příliš drahá, páč u ní dochází k opotřebení - jsou to defacto takový "montérky". Na trhu jsou kalhoty od 1000Kč (obyč vz. 95) přes střední třídu (2-3k Kč) až po super drahé kousky za 4k Kč, jedná se samozřejmě o malosériovku, víc kusů by cenu mohlo srazit. Takže je nutno pečlivě zvažovat, co za technologie pottřebuju a co se mi vyplatí oželet.

  Další problém je, že jinak můžu utrácet, pokud vybavuju pár speciálů, a jiné požadavky na cenu mám při nákupu uniforem pro "bigoše" a záložky.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:13 14.02.2017

  Jsou vůbec v ČR nějaké firmy, které dokáží vyrábět v potřebném množství látku a mají kapacity pro ušití X tisíc uniforem ? Je mi jasné, že si snad každá armáda nechává šít uniformy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jsou vůbec v ČR nějaké firmy, které dokáží vyrábět v potřebném množství látku a mají kapacity pro ušití X tisíc uniforem ? Je mi jasné, že si snad každá armáda nechává šít uniformy někde v Asii, ale stejně mě to zajimá. I ty švédské uniformy byly šité v Asii, nevím už přesně kde, ale nebylo to v Číně. Přeci jen když už má být všechno "České" tak by bylo dobré, pokud by se za pár měsíců neobjevily "čínská" napodobeniny. Navíc nechat vyrobit látku někde v Asii, pak ji přivést do ČR k zalaminování Nanoprotexem, pak zpátky do Asie k ušití atd. aby pak jedna uniforma nestála milion :))
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  09:45 14.02.2017

  Eiffelos:
  Ked uz sa ACR snazi o univerzalny vzor, tak ten musi okrem ihlicnatych lesov pokryt prave aj tie ostatne prostredia ako je napr. uvoz, luky, miesany les a mozno ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Eiffelos:
  Ked uz sa ACR snazi o univerzalny vzor, tak ten musi okrem ihlicnatych lesov pokryt prave aj tie ostatne prostredia ako je napr. uvoz, luky, miesany les a mozno ciastocne aj mesto v ktorych prichadza boj do uvahy. Plus by mali riesit pri univerzalnom vzore aj efektivnost na jar a jesen ked este nie je tolko zelene. Preto vacsina univerzalnych vzorov vo svete ma podiel hnedej a bezovej v sebe. Nie ako vz 95, ktory moze byt skvely v ihlicnatom lese vdaka obrovskemu podielu 2 odtienov zelenej ale vsade inde svieti.

  Co sa tyka vyvoja s pocitacmi a zadavanim vstupnych dat, tak tam samozrejme so vsetkym suhlasim. Musia si urcit na co to camo chcu. Ale zadavat poziadavku, na mestsku kamuflaz je uplne zbytocne, to mozu rovno kupit UCP, ktory neche ani samontne USA a to bojuju prevazne v mestach na Blizkom Vychode.

  No a sucastou kazdej modernej kamuflaze uz samozrejme musi byt aspon nejake IR krytie. To je taka ista situacia ako s noktovizormi v 60-70. rokoch. Snad nejdu vyvyjat len novy opticky vzor a na ostatne spektra ziarenia sa vykaslu. To by bola naozaj na h....o robota. Nehovoriac o ostatnych upravach latky - samocistiace nanotechnologie, odolnost voci olejom a inemu znecisteniu vratane mozno aj nejakeho maleho krytia voci radiacnemu ziareniu.
  Ked uz sa ide robit nova uniforma nech tam daju co najviac modernych technologii ked to planuju pouzivat dalsich 20-30 rokov.
  A co sa tyka nakladov tak tie v porovnani s bojovou technikou su ciastocne.
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  08:57 14.02.2017

  Juhelak: podle mě zase zaměňujete dva problémy - maskovací vzor 95 (který nebyl ve své době vůbec špatný a podle mě je pro podmínky ČR dostačující i dnes) a NAPROSTOU laxnost AČR v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Juhelak: podle mě zase zaměňujete dva problémy - maskovací vzor 95 (který nebyl ve své době vůbec špatný a podle mě je pro podmínky ČR dostačující i dnes) a NAPROSTOU laxnost AČR v doplňování výstrojních skladů potřebnými součástkami.

  Za nedostatek uniforem, sumek a dalšího vybavení nemůže maskovací vzor, ale nákupní oddělení.

  Když se zavedl maskovací vzor vz.95, tak se v něm vyvzorovalo MNS a k tomu v SPM udělali sumky na defacto úplně všechno, co tehdá AČR měla - sumky na munici a kulometné pásy, pouzdra na optiky, malou polní (včetně varianty pro pancéřovníka, do které se vešly rakety do RPG) atd... Jediné o čem nevím je futrál na masku, ten sem v pětaděvce nikdy neviděl.

  Jenže léta plynula, z MNS se stala záležitost záložek, páč doba pokročila a přešlo se na vesty s MOLLE, jenže někdo ve štábu jaksi zapomněl, že tu máme krom štábních krys i vojáky v poli, kteří tudíž potřebují nové vesty, nové polní stejnokroje, nové sumky.

  Všechno se to mohlo nechat vyvzorovat (v případě vybavení jen u AČR) nebo okopírovat (když se to shodovalo s alianční výzbrojí/výstrojí) a zadat do výroby - kvalitních firem, které vyrábět látky/šít uniformy umí v dostatečné kvalitě je tu dost.

  Jenže místo toho nastoupily zákulisní boje konkurentů (třeba ALP vs SPM), politikaření, podvádění a další špinavosti, tkeré ve výsledku znamenaly, že AČR nedokázala kopit ani blbé polní stejnokroje v již zavedeném střihu.

  Tohle prosím není záležitost maskovacího vzoru, i kdybychom používali cokoliv aliančního, tak je to stejná bída jako v 95 a vojáci by si zase kupovali za svý, ministerstvo by akorát svou neschopnost zabezpečit výstrojní materiál mohlo líp hasit mimořádnýma nákupama přes alianci nebo od spojenců.

  Za mě z toho plyne pár věcí

  1) Maskovací vzor jako takový musí vlastnit AČR, která ho uvolní k použití "pro fšechny" nebo svým dodavatelům tak, aby se jednotliví výrobci nemohli nahdrkovat, kdo práva má či ne

  2) Střihy uniforem musí být vlastnictvím AČR taktéž, aby mohla zadávat výrobu komu potřebuje (tj. vývoj uniformy je jiná zakázka než její výroba).

  3) Transparentní výběr dodavatelů na jedné straně nesmí jít na úkor kvality. Zavedení dodavatelé se zkušeností ve výrobě a dobrou historií (tj. víme, že dokáží dodržet cenu, termíny i kvalitu) prostě musí dostávat přednost před společnostmi, které sice nabídnou nejlepší cenu, ale vlastní výrobu budou zajišťovat buhví kde. Pokud chce stát udržet výrobu toho to druhu věcí, musí podporovat prvovýrobce a né překupníky.

  Je totiž faktem, že bez kvalitních mašin a zkušeného personálu kvalitní látku nevyrobíte a kvalitní výstroj neušijete, takže nějaká firmička, která nevlastní ani tu starou singrovku prostě musí výrobu přehodit někomu jinému a pokud nabídne razantně nižší cenu než zavedený výrobce s valstní výrobou, tak to prostě většinou odskáče kvalita (protože ušetřit se někde musí) nebo se výroba přehodí kamsi do dálav východních (což má většinou dopad na kvalitu a navíc vám umírají domácí firmy).
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  08:03 14.02.2017

  Eiffelos:

  Precetl sis ten rozbor na strankach Hyperstealth?

  Eiffelos:

  Precetl sis ten rozbor na strankach Hyperstealth?

 • Eiffelos
  00:36 14.02.2017

  vy hlavně zapomínáte hoši na spoustu duležitých věcí, za prve dnešní maskovaci vzory dělá počítač podle toho jaké dostane data a ne tak, že se někomu něco líbí, u těch vstupních ...
  Zobrazit celý příspěvek

  vy hlavně zapomínáte hoši na spoustu duležitých věcí, za prve dnešní maskovaci vzory dělá počítač podle toho jaké dostane data a ne tak, že se někomu něco líbí, u těch vstupních dat je problém zadání, které si stanoví armáda kde s tím chce bojovat. např. ČR je pokryta cca 35% lesy, které jsou v 70% tvořeny jehličnany a to hl. smrky, ty jsou tvořeny převážně odstíny zelené a tmavěhnědé až černé a jsou zelené i v zimě, na todle, si myslím, reagovaly vz. 95, tyto lesy mimochodem tvoří skoro celistvý prstenec pohraničních hor... ovšem vcelku hodně velkou čast země pokrývá husta zástavba, máme jednu z největších hustot obyvatel na km čtvereční a všude je nějakej beton, ovšem je otázka , jestli chce ačr bojovat spíše uvnitř země a nebo na hranicích a podle toho pak nakrmí počítače. Mimochodem, vz 95 nebude tak supr maskovat např. ve vojenských ujezdech, kde nejčastěji cvičíme, protože tam jsou často lesy smíšené (přirozený český les) a obří travnato keřnaté plochy . k těm zvířatům , ketré tu někdo zmiňoval: nezapoměňte, že zvířata krom vyjímek jsou barvoslepá, nebo maji slabý barvocit a v přírodě se více orientují čichem a sluchem, a např. hnědá u vysoké, dobře maskuje ráno a večer, kdy se zvěř krmí , přes den leží někde schovaná apod. Upřímně kdyby bylo na mně tak bych asi 95 nechal a jen upravil střih, přeci jen jsou důležitěší věci ke koupi a každej maskač ti nakonec překoná každá infrakamera, která je vcelku dostupná, a bereme si ji i my a na cvičení a OpForce pak svítí v lese jak vánoční stromeček a vy se cítíte jako ve filmu predator....
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:26 13.02.2017

  Hyena, se záměnou maskáčů měli vojáci USArmy problém v Normandii.Řešili to stáhnutím vz.Duck Hunter.ten se mohl plést s některými vzory užívanými jednotkami SS.
  KOLT i naše ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hyena, se záměnou maskáčů měli vojáci USArmy problém v Normandii.Řešili to stáhnutím vz.Duck Hunter.ten se mohl plést s některými vzory užívanými jednotkami SS.
  KOLT i naše poválečné vzory měli poutka k přichycení foliáže tedy trsů trávy,větví atd.Jednoduchá věc,která pomůže k dokonalému maskování.
  JUHELAK a to si vem,že lámaná skála vznikla ve třicátých letech ty novější vlastně byly předchůdci digi vzorů,jen místo pravoúhlých polí používali ovály.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:51 13.02.2017

  Ten rok 2017 jsem pochytil az v diskuzi. Osobne mi prijde hodne ambiciozni, ze chceme jak novy strih, patrne i material. Puvodne jsem jen cekal, ze az budeme mit novy maskovaci ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ten rok 2017 jsem pochytil az v diskuzi. Osobne mi prijde hodne ambiciozni, ze chceme jak novy strih, patrne i material. Puvodne jsem jen cekal, ze az budeme mit novy maskovaci vzor, tak se jednoduse pridame k nejake vetsi zakazce, at jiz s Brity nebo USA, tedy ze jen dodame data k potisku, pocet a potrebne velikosti. Me ten plan, mit vsechno tuzemske, prijde snad az moc ambiciozni. Pokud se nic nepokazi, bude to skvele, pokud ten projekt klekne, tak hur na tom vojaci stejne nebudou. Vzdycky si muzeme nechat usit uniformy v USA, tak jako ty nosice platu atd.
  Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  17:18 13.02.2017

  Diky. No, sice se tam pise, ze "Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Diky. No, sice se tam pise, ze "Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností", ale ten clovek je stejne zjevne mimo realitu, takze buhvi, jak to bude.
  Kazdopadne vsichni budeme radi za cokoli noveho, co alespon snizi propast mezi nami a tim, co se da videt v nekterych zahr. armadach. Hur nez ted uz byt nemuze - snad.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:52 13.02.2017

  sgtlk:
  11/2016 rozhovor s Jaroslavem Trakalem, ta druhá citace je z dílu 6/2016, strana 19. Myslím ale, že nic víc než ty citace tam nenajdeš. Odkazy přikládám ...
  Zobrazit celý příspěvek

  sgtlk:
  11/2016 rozhovor s Jaroslavem Trakalem, ta druhá citace je z dílu 6/2016, strana 19. Myslím ale, že nic víc než ty citace tam nenajdeš. Odkazy přikládám níže:

  http://www.mocr.army.cz/assets...

  http://www.mocr.army.cz/assets...
  Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  14:16 13.02.2017

  to Rase: ja to cetl hned ze zacatku. Netvrdim, ze to neni mozne, jen tomu jednoduse neverim. Vyvoj noveho maskovaciho vzoru rozhodne nespada do OUI, pokud by MO delalo VR, museli ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Rase: ja to cetl hned ze zacatku. Netvrdim, ze to neni mozne, jen tomu jednoduse neverim. Vyvoj noveho maskovaciho vzoru rozhodne nespada do OUI, pokud by MO delalo VR, museli by to uverejnit online. Poptal jsem se par lidi z boj. utvaru, nikdo o tom nic neslysel vc. lidi, ktery se v ramci ACR motaji kolem vyvoje a testovani nove vystroje. Nejak mi to nestimuje s tim, ze v komisi maji byt lide z boj. utvaru.
  Nebylo by info, jake to bylo cislo A-Reportu? Rad bych si pocetl.

  Btw. jasne, MO vzdy melo melke oci a plany. Nicmene letos prototypy a za 3 roky plosne zavedeni? Jen pripomenu, ze vz. 95 nebyl plne zaveden ani po sedmi letech. V roce 2002 nektere utvary musely na vycvik v poli sedesatky, protoze vojaci meli jen jeden kompet a ten si museli setrit.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:51 13.02.2017

  Rase: ok. Jinak tohle mi nejpříjde jako nějaký tajný vývoj, tak se divim že o tom není moc informaci..mohli to normalně zveřejnovat..
  Osobě si myslim že pokud vyvinou něco uplne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase: ok. Jinak tohle mi nejpříjde jako nějaký tajný vývoj, tak se divim že o tom není moc informaci..mohli to normalně zveřejnovat..
  Osobě si myslim že pokud vyvinou něco uplne svého, tak to bude jen mít velké mínus že k tomu nebude vůbec nic, všechny doplňky se budou muset vyrobit..a jelikož to budeme mít jen mi, tak to nikdo velky vyrábět nebude...sumky a všechno bude šít nejaka spřátelena firma v kvalite která by se neuchytila ani na Aliexpresu. Uniformy bude sít blažek v bangladéši a vyjdou 3x tak draho nez to co koupis v eshopech v polovicni kvalitou a zivotnosti kazde soucastimaximálně rok.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:49 13.02.2017

  sgtlk:
  Schválně se knoukni na začátek diskuze (9.příspěvek), ten název, velikosti a další zajimavé informace napsal eywin a já to od něj jen převzal. Přeci jen ven se oficiálně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  sgtlk:
  Schválně se knoukni na začátek diskuze (9.příspěvek), ten název, velikosti a další zajimavé informace napsal eywin a já to od něj jen převzal. Přeci jen ven se oficiálně dostalo jen pár vět (a to snad jen v Areportu), zbytek informací je na úrovni "jedna paní povídala". Kdo ví, je možné, že oslovili výrobce, aby jim poslali vzory, jen to udělali neveřejně, tak o tom nevíme. Přeci jen ven se dostane jen to co se ven dostat může, hodně věcí kolem armády se pořád řeší "tajně". Vždyť ani nevíme jak dlouho se na tom projektu pracuje, nebo zda si ten potisk nenechává MO udělat externě (firem je dost a drahé to není - viz některé ty potisky za 60 tis.USD atd.).
  Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  13:10 13.02.2017

  to Rase: testy 2017, plosne zavedeni 2020 - tak tomu snad neveri nikdo, nejmene ti, kterych se to tyka. Kazdopadne letos v kvetnu je IDET, takze verim, ze jestli se na necem ...
  Zobrazit celý příspěvek

  to Rase: testy 2017, plosne zavedeni 2020 - tak tomu snad neveri nikdo, nejmene ti, kterych se to tyka. Kazdopadne letos v kvetnu je IDET, takze verim, ze jestli se na necem pracuje a je to "temer" hotove ( coz by melo, jestli to chteji dat jeste letos utvarum na testovani ), tak se to tam ukaze.

  Za me - jestli pujde ACR interni cestou vyvoje vlastniho vzoru a neudela otevrene VR, kde se bude porovnavat vice existujicich nebo upravenych vzoru, jak se navrhuje nize ( MC, ATAC-S, US4CES, PC atd ), tak z toho bude nebetycny pruser a dopadne to jako s "petadevkama". Vystroj bude draha, nedostatkova a casto nevyhovujici a vojaci si budou dale za sve kupova doplnky v MC, PC aj.

  Btw - to jmeno? Nomad? Kdo a jak na to prisel?
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:48 13.02.2017

  juhelak:
  Už na začátku (strana 4), eywin psal, že nový maskovací vzor "Nomád" by se měl zkoušet u jednotek už koncem roku 2017 (!) a do roku 2020 by měly mít novou výstroj ...
  Zobrazit celý příspěvek

  juhelak:
  Už na začátku (strana 4), eywin psal, že nový maskovací vzor "Nomád" by se měl zkoušet u jednotek už koncem roku 2017 (!) a do roku 2020 by měly mít novou výstroj "všechny" jednotky. Tedy je více než pravděpodobné, že nějaké tovární zkoušky už probíhají. V hlavním článku to není, jelikož jsem se o tom dozvěděl až tady :))
  "Tvarem" by se mělo jednat o Multicam (tedy fleky), jen patrně ne ve dvou barevných variantách (les a zvlášť město/poušť) ale o jeden maskovací vzor, tedy něco mezi nimi. Osobně tedy doufám v něco jako slovinský SloCam, který vypadá dobře v lese a nemusel by být špatný ani jinde. Pencott GreenZone je pěkný, ale spíš bysme měli čekat něco jako zmíněný slovinský vzor. Víc budeme vědět snad brzo

  http://pinesurvey.com/slocam-t...
  Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  10:33 13.02.2017

  Blake: Stačí, aby náš byl ten nejlepší:-D

  Blake: Stačí, aby náš byl ten nejlepší:-D

 • Hyena
  10:20 13.02.2017

  Jura 99:
  neviem ci potrebujete dalsie dokazy ako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jura 99:
  neviem ci potrebujete dalsie dokazy ako tieto:
  http://www.102pruzkumnyprapor....
  https://scontent-fra3-1.xx.fbc...
  https://scontent-fra3-1.xx.fbc...

  Pekne splyva uz od par metrov aj bez akehokolvek prekrytia a tym, ze ma dost hnedej v sebe, da sa pouzit ja na jar a jesen kedy uz klasicke zelene vzory svietia. Problemom vzorov s klasickymi skvrnami je, ze na blizke vzdialenosti az tak moc nefunguje, vynimka je Flecktarn, ktory je tvoreny velmi malymi skvrnami alebo napr aj 44 Dot.

  Vzor by sa mal zmenit zakazdym ked pride k technologickemu skoku akymi bol napr aj prechod na digitalnu kamuflaz. Dalsi pokrok bolo zaclenenie biologickych tvarov do kamuflaze (v MC tzv. twigs and slugs) a ano, pri najblizsej zmene urcite prejde vz 07 nejakym dalsim vyvojom a bude vyzerat inac.

  Co sa tyka odlisovania vojakov dal by sa vz 07 bud poupravit do odlisneho odtienu pre ACR a snad si tu nikto nemyslu, ze v najblizsich 50 rokoch bude na seba CR a SR utocit a bude treba rozlisovat ACR od OSSR.

  Kazdopadne by sa mali robit testy v poli a vybrat naozaj to najlepsie pre podnebie CR.
  Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  10:00 13.02.2017

  Jura, skutocne by si chcel pre svoju armadu iny produkt ako ten najlepsi, len preto, aby reprezentoval?

  Jura, skutocne by si chcel pre svoju armadu iny produkt ako ten najlepsi, len preto, aby reprezentoval?

 • Jura99
  09:28 13.02.2017

  Hyena: v čem je slovenský vz. 2007 "velmi podarený" ? Že je digitální, což se, zdá se, moc neujalo a nejspíš vás čeká opět další změna? Konzervativní armády vzory kamufláží nemění ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Hyena: v čem je slovenský vz. 2007 "velmi podarený" ? Že je digitální, což se, zdá se, moc neujalo a nejspíš vás čeká opět další změna? Konzervativní armády vzory kamufláží nemění jak ponožky každých pět deset let. Mě se vz.95 mimořádně líbí a pouze bych do něj přidal víc okrové. Druhá věc je samozřejmě střih a materiál, který je po 25letech zastaralý. Jinak doufám, že plánovaný vzor bude naše vojáky také odlišovat. Nezmínila se zde jedna nezanedbatelná funkce uniformy, kromě splynutí s terénem má i přesně opačnou funkci, tedy také reprezentovat a identifikovat příslušnost vojáka k určitému státu, případně vzbuzovat respekt. Tuto funkci v minulosti též plnily přilby (viz. náš nezaměnitelný vz. 32), dnes má vlastní tvar přilby málokdo.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  09:02 13.02.2017

  MC CZ by měl jednu výhodu – daly by se s ním vcelku v pohodě kombinovat i další vzory MC na výstroji (sumky ap.), aniž by vznikal dojem cirkusu. A v MC je těch doplňků skutečně ...
  Zobrazit celý příspěvek

  MC CZ by měl jednu výhodu – daly by se s ním vcelku v pohodě kombinovat i další vzory MC na výstroji (sumky ap.), aniž by vznikal dojem cirkusu. A v MC je těch doplňků skutečně hodně. Nicméně i v a-tacu jich není málo, přičemž ten byl do nedávna můj favorit :-) Slévání barvy na dálku se dá poměrně snadno řešit doplňkovou kamufláží z okolí (větve, tráva...). Stačí přitom jen trochu, aby došlo k rozbití barvy i siluety. Jinak Pencott GreenZone skutečně vypadá, že maskuje v našich podmínkách velmi slušně.

  juhelak má pravdu. Kéž bychom se dočkali skutečně slušně provedeného výběru, a ne něčeho ve stylu: "Multicam je teď děsně kchůůl, tak ho trochu zezelenejte, ať připomíná vz. 95, a fertig. Kdo by to řešil, když jsou to jen hadry pro kannonenfuther."
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  08:39 13.02.2017

  jestě hodim odkazy přímo na výrobce pro porovnani jak to vypada komplet i s výstrojí..výhodou je i to ze mají verze do pouště i do města, hlavne ty mestké mi prijdou opravdu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  jestě hodim odkazy přímo na výrobce pro porovnani jak to vypada komplet i s výstrojí..výhodou je i to ze mají verze do pouště i do města, hlavne ty mestké mi prijdou opravdu povedené.
  http://atacs.wpengine.com/...

  pencott
  http://www.pencottcamo.com/...
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  08:20 13.02.2017

  Po dlouhé době skvělá diskuze bez politiky. Díky za odkazy. Můj favorit byl vždy A-tacs fg, ted sem se koukal na ty fotky a dost me překvapil ten PenCott GreenZone. Oba sou opravdu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Po dlouhé době skvělá diskuze bez politiky. Díky za odkazy. Můj favorit byl vždy A-tacs fg, ted sem se koukal na ty fotky a dost me překvapil ten PenCott GreenZone. Oba sou opravdu výborné vzory pro naše podmínky..
  Zimní období bych tolik neresil..v zime stačí nejaky návlek s tím že tmavé části zustanou videt.
  Jinak s těmi německými vzory máte pravdu..na svojí dobu byli velmi dobré. Mám doma lámanou skálu a v nekterém prostředí kryje lepe nez vz 95 mi příjde.

  btw: pokud je 2020 reálný, tak nekdy po volbách 2018-2019 by mělo začít nejaké testování..nechat si od výrobců poslat pár kompletu a nechat vojáky aby v nich testovali..stejne jaok to delali v USA nebo v Rusku..clanky o tom byli i tady..Materiál by se neresil..to až po vybrání vzoru.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  00:18 13.02.2017

  KOLT:
  Kazda moderna kamuflaz musi mat vsetky 3 druhy vzorov micro, midi aj macro aby fungovala na co najvacsiu skalu vzdialenosti. Takztiez je dolezity dobry mix splyvania a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:
  Kazda moderna kamuflaz musi mat vsetky 3 druhy vzorov micro, midi aj macro aby fungovala na co najvacsiu skalu vzdialenosti. Takztiez je dolezity dobry mix splyvania a ostrych hranic v kamuflazi.

  Ked mas vzor s vyraznymi prechodmi medzi skvrnami napr. SloCam alebo M81 Woodland tak tie budu fungovat slabsie ako splyvanie ale zas ti efektvne rozbiju siluetu uz od par metrov vzdialenosti (macro pattern). Efektivnejsie na vacsie vzialenosti.

  Naopak pri rozmazanych vzoroch, ako je napr. ATAC-S, bude kamuflaz hned na blizko fungovat super (micro pattern) ale na vzdialenost nad 50m sa ti moze stat, ze sa ti cela kamuflaz zleje do jednej farby a ta ked nesedi presne s farbou prostredia budes svietit.

  Toto riesi napr vz. 07 tym, ze ma priblizne rovnomerne zafarbenie zakladu do hneda a do zelena + dost bezovej aby uniforma chytila tu farbu, ktora je prave v tom momente v okoli (zem/zelen/piesok/skala) Cierna je len na dodanie hlby cez efekt tienu. Tu plati pravidlo, ze cim viac rozlicnych farieb na uniforme, tym je vacsia sanca, ze chytis spravny odtien. Preto je MC taky schopny, lebo ma az 7 farieb. Samozrejme plati, ze cim viac farieb tym je drahsia uniforma. Pre pustne podmienky stacia 3 farby.

  Len pre info, armada v nasich podmienkach optimalizuje kamuflaz na vzdialenost 100m lebo to definuje ako najbeznejsiu vzdialenost boja.
  Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  23:56 12.02.2017

  Konecne tema, k torej sa mozem aj ja do sytosti vyjadrit, kedze mam co povedat. Hlavne co sa tyka vzorov.

  1) hura. to vam to trvalo zaviest 25 rokov moderny maskovaci vzor. a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Konecne tema, k torej sa mozem aj ja do sytosti vyjadrit, kedze mam co povedat. Hlavne co sa tyka vzorov.

  1) hura. to vam to trvalo zaviest 25 rokov moderny maskovaci vzor. a to, ze su digitaly v akejkolvek podobe lepsie ako klasicke vzory, hlavne na kratku vzdialenost (tzv. micropattern), si mozeme prediskutovat po patricnom nastudovani materialov ako funguje kamuflaz na rozlicne vzdialenosti.

  2) ked uz idem robit novu kamuflaz nech tam nie je len macro ci micro vzor ale aj midi cize na vzdialenosti 20-50m, ktory na mnohych modernych vzoroch este chyba. Ma ho napr Pencott GreenZone. Rozdiel vidi kazdy.

  3) je uplne normalne, ze sa farebnost vzoru standardizuje pomocou nejakej normy, v NATO zvycajne cez STANAG, v civile cez PANTONE a v CR ocividne cez COS. ako inac zabezpecit aby jednotlive casti vystroje k sebe farebne pasovali? Ak je COS nafigu, treba ju vypustit.

  4) dufam, ze aspon raz sa ACR podujme spravit normalne vyberove konanie s viacerymi vzormi a nevyberu hned Nomada. nech spravia testy na MC, ATAC-S, US4CES, SloCam, Pencott GZ ale trebars aj vz. 07 a vyberu ten, ktory bude pre podnebie CR najlepsi. Zbytocne naskakovat na bandwagon MC ak to nebude pre ACR to najlepsie.

  5) Pozadovany je vyvoj 4 variantov vzoru kamuflaze. naco vytvarat jeden univerzalny, ktory nebude v nasich podmienkach so 4 rocnymi podmienkami fungovat? Akykolvek maskac so zakladnou farbou v odtienoch pieskovej (tan) bude v lete v lese svietit. CR nie je USA s polovicou uzemia tvoreneho polopustami. Cokolvek co nebude dominantne zelene nebude fungovat. Preto musi byt hlavna farba kamuflaze na nase podnebie primarne mix zelenej a hnedej tak ako to bolo doteraz. Ved aj slovinsky SloCam je oproti MC vyrazne zelenejsi a tmavsi.

  Co sa tyka tmavosti kamuflaze pre Strednu Europu tak je dobre si vsimnut, ze vdaka hustym lesom u nas svetle vzory nefuguju (vid flectarn, vz 95, Woodland a kopec inych tmavych vzorov pre Europske podmienky).

  Osobne si myslim, ze by bolo najlepsie prevziat nieco na styl Greenzonu pre leto. Na zimu (tu treba rozlisit ci je sucha zima alebo sneh) do snehu stacia obycajne biele prevleky a na suchu zimu trebars MC alebo Pencott Badlands. Do mesta neriesit nic a pre pust/zahranicne misie pre obmedzeny pocet nasadenych vojakov vybrat len z exitujucich vzorov napr ten MC alevo vz. 07 Pust alebo Pencott SandStorm, v ktorych je dostatok veci na trhu na rychle dokupenie.

  Prikladam niekolko clankov s foto pre porovnanie SloCam vs Greenzone vs MC Tropic vs MC vs Flecktarn vs ATACS vs etc.
  kde tvrdia, ze GZ je pre Europu najlepsi vzor a ja s nimi v podstate suhlasim aj ked si myslim, ze na SR podmienky je vz. 07 lepsi.
  http://pinesurvey.com/fieldtes...
  http://pinesurvey.com/field-re...
  http://pinesurvey.com/slocam-t...
  http://pinesurvey.com/fieldrev...
  http://pinesurvey.com/tarnmust...

  @Armadni noviny
  Bolo by super, kebyze uverejnite aj clanok o vz. 07. Velmi podareny vzor.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  23:33 12.02.2017

  Vítěz testu maskáčů s ohledem na naše prostředí PenCott GreenZone.

  Vítěz testu maskáčů s ohledem na naše prostředí PenCott GreenZone.

 • Jameson
  23:20 12.02.2017

  Tak zaklad maskovani je, ze svetly flek na tmavym pozadi se skreje lepe nez tmavy flek na svetlym, takze urcite lehce vyblitej zaklad je plus.

  Za me vede neco ala ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak zaklad maskovani je, ze svetly flek na tmavym pozadi se skreje lepe nez tmavy flek na svetlym, takze urcite lehce vyblitej zaklad je plus.

  Za me vede neco ala Slocam.

  Jinak kdyby se petadefky lehce zesvetlili a zbarvili nekam ke barvam coyote brown/eagle khaki, tak je to podle me uplne v pohode a nemusi se z toho delat zbytecny drama. Stale si myslim, ze zmena maskace neni tak dulezita jako zmena materialu, strihu a vyvinout dostatek doplnku.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  22:26 12.02.2017

  tctx určitě záleží na vzdálenosti,možná vycházím ze špatných informací,ale jsem rád ,že se obecně shodneme na nevhodnosti převahy zelených odstínů.Souhlasím tedy i s KOLTEM.Pokud ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tctx určitě záleží na vzdálenosti,možná vycházím ze špatných informací,ale jsem rád ,že se obecně shodneme na nevhodnosti převahy zelených odstínů.Souhlasím tedy i s KOLTEM.Pokud nejste v pohybu dobře poslouží khaki případně olivová.Nechci se hádat,ale tvrdím v podstatě to samé.Tedy drobné skvrny se na větší vzdálenost spojí ve větší.A tím se dosáhne požadovaného účinku.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:08 12.02.2017

  tctx, na tom Sugar 10 mě zaujala jedna věc (a mají to i na dalších vzorech) – když jsou někde dvě větší plochy rozdílných barev vedle sebe, jejich vzájemnou hranici často tvoří ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tctx, na tom Sugar 10 mě zaujala jedna věc (a mají to i na dalších vzorech) – když jsou někde dvě větší plochy rozdílných barev vedle sebe, jejich vzájemnou hranici často tvoří třetí barva, zpravidla poměrně tmavá. Když nad tím tak přemýšlím, dává to docela smysl. Vytváří to mmj dojem světla a stínu.

  Nicméně se bojím, že výsledkem bude Multicam CZ, který bude ve stylu toho, jaký je na prvním obrázku. Prostě to vypadá víc sexy...

  K těm vyblitým barvám, má to podle mne ještě jeden důvod – pokud budu v jarní syté vegetaci, není problém na tu vyblitinu přidat něco z okolí, opačně to nemá zdaleka takový efekt. V přírodě, i na jaře, je téměř vždy něco, co má vyblité barvy (stařina, suché větve, staré listí...). Takže kus vyblité barvy uprostřed jásavé vegetace není až tak nápadný, zvlášť, když je "rozbit" pomocí čerstvé větve či tak něčeho. Opačně to prostě nefunguje. Tmavá, sytá barva obklopená vyblitou hnědou (nebo třeba sněhem) na sebe upozorní mnohem víc. Proto také podle mě vz. 95 někdy spíš demaskuje – je příliš sytý a tmavý.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:54 12.02.2017

  Poznámka "zvirata se nemaskuji zelenou" je poměrně zásadní. Tedy pomineme lenochody, kterým řasy barví srst do zelena ;-) Už jsem nad tím párkrát přemýšlel. Připisoval jsem to ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Poznámka "zvirata se nemaskuji zelenou" je poměrně zásadní. Tedy pomineme lenochody, kterým řasy barví srst do zelena ;-) Už jsem nad tím párkrát přemýšlel. Připisoval jsem to tomu, že zvířata (ale i vojáci) se obecně pochybují spíše v nižších patrech porostu. Srna se nepotřebuje maskovat v listí, ale pod korunami stromů, kde obecně převládá hnědá. A kdo málem nezakopl o srnu "schovanou" na rezavém jehličí, snad ani nechodí do lesa (nebo je prostě lepší pozorovatel než já :-) ). S tím "odrážením" okolních barev, to moc neumím posoudit.

  Další věc je, že barvy zvířat obecně nebývají příliš syté. A to mi v případě maskovacího vzoru přijde také docela důležité, prostě aby základní barva byla spíše vyblitější. Multicam Tropic mi třeba připadá už příliš sytý a zelený.
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  21:03 12.02.2017

  Jde o mnohem vice nez jen o fakt, ze je vzorek digitalni.

  Znovu doporucuji precist pojednani o predpokladech pro dobry maskovaci ucinek, zde prohnane pres Google ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Jde o mnohem vice nez jen o fakt, ze je vzorek digitalni.

  Znovu doporucuji precist pojednani o predpokladech pro dobry maskovaci ucinek, zde prohnane pres Google Translate:

  https://translate.googleuserco...

  (naopak chci velke skvrny, aby se mi neslevaly v jednolitou plochu, potrebuji velkyma, oddelenyma flekama rozbit siluetu lidske postavy)
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:20 12.02.2017

  Zřejmě variace na digitální vzory,rozhodně universálnější než maskáče AČR.Zároveň drobné skvrny se na větší vzdálenost slévají což je předpoklad pro dobrý maskovací účinek.

  Zřejmě variace na digitální vzory,rozhodně universálnější než maskáče AČR.Zároveň drobné skvrny se na větší vzdálenost slévají což je předpoklad pro dobrý maskovací účinek.

 • tctx
  19:23 12.02.2017

  Ja jsem proti zelene jako zaklad/dominantn barve, viz. moje "zvirata se nemaskuji zelenou".

  Je dobre vedet ze existuje napriklad tohle, vubec bych se nebal to vybrat jako ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ja jsem proti zelene jako zaklad/dominantn barve, viz. moje "zvirata se nemaskuji zelenou".

  Je dobre vedet ze existuje napriklad tohle, vubec bych se nebal to vybrat jako univerzalni vzor:

  http://www.hyperstealth.com/de...

  Troufal bych si tvrdit, ze to predci i nemecke maskace z 2. sv.v. :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:05 12.02.2017

  Vzor je určitě důležitý,ale odstíny zelené barvy v podzimním listnatém lese asi také neobstojí.Jak jsem psal níže německé maskáče z 2 sv.v.řešily jak roční období tak i okolní ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Vzor je určitě důležitý,ale odstíny zelené barvy v podzimním listnatém lese asi také neobstojí.Jak jsem psal níže německé maskáče z 2 sv.v.řešily jak roční období tak i okolní terén.Stejně i naše poválečné maskáče a převlečníky předběhly dobu.Např.vz.MLOK,DUB atd.My ovšem řešíme pouštní maskování.
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  18:35 12.02.2017

  Doplnky, strih… dulezite je vybrat vzor, ktery bude mit schopnost rozbit postavu i pouze svym slozenim.

  Je dulezite vedet, ze takove vzory existuji, a ze ne vsechny jsou si ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Doplnky, strih… dulezite je vybrat vzor, ktery bude mit schopnost rozbit postavu i pouze svym slozenim.

  Je dulezite vedet, ze takove vzory existuji, a ze ne vsechny jsou si rovnocenne v efektivnosti, a je dulezite vedet, proc tomu tak je.


  (Laicky receno, nechci aby vojak v pocestenem Multicamu vypadal zdalky jako v olivove zelene uniforme z WWII, ale to uz se vicemene opakuji)

  Kdyz nekdo bude potrebovat lezet tyden ve krovi, tak si toho hejkala samozrejme vezme, ale asi bych na to nespolehal u bezne pechoty, byt jen kvuli prakticnosti.


  Rase:

  Nanoprotex 3 vypada jako material moc pekne. A pouziti pro nove maskace by bylo vyhodne jak pro ACR (kvalitni material, vyroba v CR), tak pro vyrobce (reference).
  Skrýt celý příspěvek

 • Dundee
  17:10 12.02.2017

  juhelak:

  Myslím, že obuv typu kanady je pro armádu nejlepší volbou. Pokud se chodí mimo cesty, je největší problém u kotníkových bot jejich výška. Pořád do nich padá nějaký ...
  Zobrazit celý příspěvek

  juhelak:

  Myslím, že obuv typu kanady je pro armádu nejlepší volbou. Pokud se chodí mimo cesty, je největší problém u kotníkových bot jejich výška. Pořád do nich padá nějaký svinstvo, při každém brodění do nich nateče a nekryjí pořádně oblast nad nártem.
  V armádě se hodí, když právě tyto problémy může voják ignorovat, což mu "kanady" z větší části umožňují.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  17:01 12.02.2017

  Samozřejmě, že střih má vliv na rozbití siluety.Každý odstřelovač si přes vypasované maskáče navlékne hejkala.A jistě i posádky tanků či OT mají na střih jiné požadavky než pěchota ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Samozřejmě, že střih má vliv na rozbití siluety.Každý odstřelovač si přes vypasované maskáče navlékne hejkala.A jistě i posádky tanků či OT mají na střih jiné požadavky než pěchota nebo výsadkáři.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:58 12.02.2017

  Ono i v případě obuvi by měla AČR přestat žít v minulosti..a neplnit sklady "kanadama" ale přejít na klasicke kotnikové boty trekové boty v zimni a letní verzi. Co se týče pohodlí ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ono i v případě obuvi by měla AČR přestat žít v minulosti..a neplnit sklady "kanadama" ale přejít na klasicke kotnikové boty trekové boty v zimni a letní verzi. Co se týče pohodlí i ochrany chodila už je to taky o kus dál.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jameson
  13:17 12.02.2017

  Charlie: pokud by to bylo volne dostupne, tak cajk, ale pokud pouze pro vyherce vyberoveho rizeni, tak je to zase naprd, protoze dost vojaku si kupuje vystroj za svoje a zadne ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: pokud by to bylo volne dostupne, tak cajk, ale pokud pouze pro vyherce vyberoveho rizeni, tak je to zase naprd, protoze dost vojaku si kupuje vystroj za svoje a zadne vyberove rizeni by na ruzne doplnky nebylo. Takze dat leda volne k dispozici.

  Pohodli je mnohem dulezitejsi, takze uniforma se bude cim dal tim vic priblizovat outdoorovemu a sportovnimu obleceni, jako jsou trendy v americkych ozbrojenych silach a pokud nekdo potrebuje vic maskovat, tak pouzije maskovaci doplnky jak jsem psal nize.

  Americane maj do zhorseneho pocasi krome maskacu dalsi vnejsi vrstvy. L4 - vetrovka, L5 - softshell, L6 - hardshell, jedina L4 je doporucena nosit pod maskace, s cim bych souhlasil.

  Problem je, ze u nas jsme furt sto let za opicema a armada vubec nema ruzne vrstvy obleceni, tak se u nas vsechno cpe pod maskace, aby byla zachovana petadefkova barva navrch.

  Americani pouzivaj material 50%nylon 50%bavlna, pouze na unifrmy. Coz bysme meli pouzivat taky, je odolnejsi, ale je drazsi a nejdou na nej aplikovat ty debilni COSy. Na softshelly pouzivaj americane plosne 100% nylon, jak na L5, tak na L4. Vrstveni je zaklad, ale muzeme vrstvit temopradlo bud omele nebo z merina, na to silnejsi termo, na to nejakou teplou vrstvu a na to softshell a pres to pripadne maskovaci prevlecnik.

  Taky je treba si rici, kdy se softshell pouziva. Softshell ma byt nahrada klasickych maskacu pro chladnejsi cast roku, a/zejmena pro aktivnejsi cinnost.
  Skrýt celý příspěvek

 • Josef
  12:04 12.02.2017

  Samotné vlastnictví licence maskovacího vzoru není problém. Problémem je jeho specifikace či nízká tolerance odchylek. Pak se stane to, co u vz.95, kdy nelze dodržet definované ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Samotné vlastnictví licence maskovacího vzoru není problém. Problémem je jeho specifikace či nízká tolerance odchylek. Pak se stane to, co u vz.95, kdy nelze dodržet definované barevné spektrum na některých nově vyvíjených materiálech. Výrobce je pak tlačen do použití nekvalitních materiálů pro výstroj, či se tendru vůbec neúčastní kvůli možnému poškození svého dobrého jména (kvůli použití nekvalitních materiálů).

  Dle mého osobního názoru nemá mít střih vlastní uniformy vliv na rozbíjení siluety. Střih má být praktický pro uživatele a nesmí jej omezovat v činnosti. Proto bych použil jako inspiraci již vyvinuté a osvědčené modely s rozumným maskovacím vzorem. Je otázkou jakým. Vzhledem k tomu, že za "kolektivní" obranu platíme formou expedičního charakteru nasazení, lze s úspěchem pochybovat o vhodnosti současného vz. 95 (s ohledem na možná operační prostředí).

  Siluetu dle potřeby rozbíjet právě zmíněnými doplňkovými součástkami či použitím přírodních materiálů.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:02 12.02.2017

  Tak nějak jsem vynechal materiál, o kterém se tady dost mluví. Pod článkem je odkaz na hi-tec materiály od tuzemské společnosti Nanoprotex, spolupracují s Fakultou textilní, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak jsem vynechal materiál, o kterém se tady dost mluví. Pod článkem je odkaz na hi-tec materiály od tuzemské společnosti Nanoprotex, spolupracují s Fakultou textilní, společností Svitap, Silk a Progress, nějakým způsobem jsou propojeni i se slovenskou společností Slovenská společnost VÚTCH-CHEMITEX, ze Žiliny. Výroba těchto nanovláknových membrán probíhá v České republice, poblíž Liberce.
  Hodně mě překvapil onen materiál NANOPROTEX 3, který pokud opravdu má deklarované vlastnosti, bylo by to velice zajímavé řešení, které by se mohlo objevit i u nových maskáčů. Přeci jen nešpiní se, prakticky nepromokavé, velice dobře prodyšné, s úpravou ripstop i odolné. Samozřejmě je potřeba i co nejlepší maskovací schopnosti v infra + další důležité věci vycházející ze střihu (zesílená místa, integrované chrániče atd.) ale zdá se, že by to opravdu mohly velice dobré maskáče. Když přimhouřím oči, tak by se mohly uchytit i mimo ČR.
  Že ten Nanoprotext není jen hudba budoucnosti, tak tady jsem namátkou našel kalhoty s touto úpravou:
  http://www.worksafety.cz/2692-...
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:39 12.02.2017

  Henrich: svého času byly "digitály" hrozný hit, ale ve finále s ukázalo, že dobře udělaná "klasika" maskuje stejně dobře jako povedený digitál. Mimochodem k digitálu se s určitým ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Henrich: svého času byly "digitály" hrozný hit, ale ve finále s ukázalo, že dobře udělaná "klasika" maskuje stejně dobře jako povedený digitál. Mimochodem k digitálu se s určitým nadhledem nechá přiřadit i Flecktarn :D

  Jameson: já tomu rozumím, ale vrstvit prostě potřebujete, koneckonců vrstvení je i základ funkce softshellu. Navíc - z klasického "civilního" softshellu nikdo uniformy nedělá, kupříkladu ACU je 50% nylon a 50% bavlna, jestli je to z důvodu nízký odolnosti nebo třeba kvůli maskovacím charakteristikám nevím.

  Právě ty nový ruský hadry jsou řešený tak, že máte základní maskáč (ve třech tepelnejch variantách - léto, zima, sibiř) a tepelnej komfort naháníte vrstvením prádla.

  Pokud jde o licenci na maskovací vzor - pokud jí nemá armáda, je dost problém s výrovou u různejch výrobců, pokud jí armáda má, může jí poskytnout (třeba i bezplatně) komukoliv, kdo vyhraje výběrovku na výstrojní součástky. Právě US ARMY chce mít práva na maskovací vzory "pod střechou", aby nemusela platit licenční poplatky a řešit práva. A nejspíš vědí, proč to dělají.

  Navíc - speciálové sice chtějí držet krok rychleji, ale jedná se o třihy uniforem, druhy doplňků a další, ne o maskovací vzor.

  Rozbití siluety je jeden z nejdůležitějcích faktorů při maskování a současné střihy "na tělo" sou sice pěkné na pohled, ale maskování spíš zhoršují, protože mozek je na tvar lidského těla docela citlivý. Proto třebas Izraelci nosí ty divný hadrový pytle na helmách a proto je takové maskovací pončo dost šikovná výstrojní součástka - a snajpři tahaj ty svý Hejkaly. A ze stejnýho důvodu se do maskáčů má strkat ta tráva a křoví, aby se silueta "rozbila".
  Skrýt celý příspěvek

 • Henrich7
  10:02 12.02.2017

  Neviem ako je to v čechách ,ale nepouziva sa už nejakú dobu digitálny vzor maskáčoch miesto listnateho.

  Neviem ako je to v čechách ,ale nepouziva sa už nejakú dobu digitálny vzor maskáčoch miesto listnateho.

 • KOLT
  08:54 12.02.2017

  Ohledně vlastnictví vzoru – tam jde spíš o to, aby ho nevlastnila nějaká firma (i US Army nechěla být závislá na Cry Precision). AČR může vlastnit vzor a dát ho volně k dispozici.

  Ohledně vlastnictví vzoru – tam jde spíš o to, aby ho nevlastnila nějaká firma (i US Army nechěla být závislá na Cry Precision). AČR může vlastnit vzor a dát ho volně k dispozici.

 • Jameson
  02:50 12.02.2017

  Charlie: sorry jako, ale vase nazory jsou dost zastarale. Pokud pouzivam softshell, tak uz to proboha navrch nezabiju bavlnenou uniformou, protoze bavlna drzi vodu. Vyjimka je snad ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: sorry jako, ale vase nazory jsou dost zastarale. Pokud pouzivam softshell, tak uz to proboha navrch nezabiju bavlnenou uniformou, protoze bavlna drzi vodu. Vyjimka je snad leda nejaka lehka vetrovka, ktera se nosi obcas jako vrchni, obcas pod bluzu.

  Mart ma naprostou pravdu, COSy jak jsou udelane jsou hodne nahovno a obavam se, ze zamerne pod vlivem lobby nejakych osob a konkurencniho boje. Ty normy by mely byt mnohem tolerantnejsi, protoze jak napsal Mart, nektere veci se pak v danych barvach pri dodrzeni spektralni reflektance nedaji dodrzet. Zejmena zpracovavat kvalitnejsi a odolnejsi polyamid misto bezne pouzivanyho polyesteru je pak problem.

  Co se tyce maskovaciho vzoru na ktery ma licenci pouze ACR - to je taky dost nesmysl. I kdyz se veskere vystrojni soucastky modernizuji, tak za 2 roky budou nektere zase zastarale a co pak? Armada bude resit dalsi modernizaci za 20 let, ale vojaci zejmena z elitnejsich utvaru chteji drzet krok z dobou rychleji. Pak nastupuji mensi ceske firmy, ktere nemaji nebo ani nechteji resit licenci na nejaky vzor, takze bud budou mit vojaci hovno nebo zase budou chodit ve vsemoznych barvach.

  Co se tyce tvaru uniformy vs. maskovani vs. srovnani s celtou za druhe svetove, tak to uz je opravdu hodne spatny vtip v dnesni dobe. Uniforma ma proste sednout a umoznovat volny pohyb, ale rozhodne nebejt pytlovita, aby to rozbijelo siluetu. Pokud chci lepe rozbit siluetu, tak neni nic jednodussiho nez pouzit nejakej chicken suit, ktery vazi nic ani nezabira zadne misto.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:04 11.02.2017

  Zajímalo by mě, jak je to s řešením hořlavosti. Klasická bavlna totiž hoří kupodivu ne úplně lehce, zatímco mnohé umělé materiály jak papír. Případně se při hoření ještě taví, čímž ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zajímalo by mě, jak je to s řešením hořlavosti. Klasická bavlna totiž hoří kupodivu ne úplně lehce, zatímco mnohé umělé materiály jak papír. Případně se při hoření ještě taví, čímž dochází k obzvláště hnusným popáleninám. Ono se dneska dá bavlna upravit tak, že v mnohém předčí lecjakou umělotinu. Jen ta cena je pak sakra velká :-/
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  08:01 11.02.2017

  Juhlak: co vím, tak trička nebyly v AČR maskovaný nikdy, vždycky měly nějakej "zelenej" odstín. Ty věci v 95 maskáči z armáčů jsou prostě jen prodej "pro civily".

  Ono to máte ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Juhlak: co vím, tak trička nebyly v AČR maskovaný nikdy, vždycky měly nějakej "zelenej" odstín. Ty věci v 95 maskáči z armáčů jsou prostě jen prodej "pro civily".

  Ono to máte těžký - soft i hardshell jsou super věci, ale maskáč jako takovej (tedy ta svrchní vrstva) bly dycky takový "monterky" pro vojáky - funční věc, která musela splňovat nějakej požadavek (tj. maskování, kapsy, volnost pohybu), ale nesměla bejt moc drahá, páč to je defacto "spotřebka" a zároveň třebas musíte kalkulovat s tím, že se tím bude muset prostříhat medik.

  Navíc - hadre pro vojáky se dycky řešily vrstvením - maskáč jako takovej byl "univerzální" a pod něj se přidávaly vrstvy v případě nepřízně počasí (nebo i na něj - velké "kongo" s připínatelnou teplou vložkou).

  Doporučuju se podívat, jak tohle vyřešili Rusáci u nové sady pěchotní výstroje - mají základní maskáč a spoustu sad prádla plus tuším dvě verze speciálního maskáče do extrémních podmínek (páč oni musí řešit i arktický mrazy a tak). Byl o tom obsáhlej článek v nějakým ATM.

  Softshell jako takovej by byl asi dobrej jako nějaká předposlední (na to už jen maskáč) vrstva na podzim/zimu s tím, že by byl univerzální a větší tepelnej komfort v mrazu by řešilo teplý prádlo.
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  07:10 11.02.2017

  akorát jedna velka nevyhoda kterou sem nezminil..ty moderni materiály jsou o poznani hlasitejsi při pohybu..ale to by se dalo snad nejak vylepsit.

  akorát jedna velka nevyhoda kterou sem nezminil..ty moderni materiály jsou o poznani hlasitejsi při pohybu..ale to by se dalo snad nejak vylepsit.

 • juhelak
  06:58 11.02.2017

  podle me vyber nebo vyvoj vzoru bude to nejjednodussi..holt vyrobu nesmí dostat nejaka firma co s tim nemá zkusenosti..pac dobry strih atd..to uz je v dnesni době i otázka dobrého ...
  Zobrazit celý příspěvek

  podle me vyber nebo vyvoj vzoru bude to nejjednodussi..holt vyrobu nesmí dostat nejaka firma co s tim nemá zkusenosti..pac dobry strih atd..to uz je v dnesni době i otázka dobrého navrháre..pak se stane ze to vyhraje třeba blazek, který dela mozna dobře obleky ale s praktickými a funkčními vecmi ma minimalni zkusenosti..to je pak největší kamen urazu..ze vzro bude ok ale strih a materiál bude největší šrot..

  nikdo to nezminil..ale nevim třeba jak velky je problém vlastního naneseni vzoru na ruzne materiály...Osobni predstavu na kvalitni obleceni mám kdyby nova uniforma byla materialu s ochranou proti vlkosti do sloupce 5000 mm zaroven s velkou prodysnosti a udrzovanim tepla i při promoceni.

  Nejlepsi materiál na uniformy by byl softshell nebo hardshell, svetry fleece, spodni pradlo ponožky merino.
  Mám doma vzor 95 a i komplet softshell obleceni od nordfinderu...a do maskacu se mi uz hodne dlouho nechce. nezkousim se v tom plazit po lese, ale strih mnohem pohodlnejsi..a i po namoceni nesaje vodu a drzi teplo, takze prebrodit rybnik a stravit den v tom mokrem není problém..navic to schne mnohem rychleji aniz by se clovek musel svlíknout..

  trika atd by ani nemuseli byt celomaskovane..ted uz je normalni je mit bez maskovani viz nejake bojove komplety protože voják na tom má stejne vestu pripadne nosic plátu atd. návleky na helmy atd to uz je marginálie..to same spacáky.

  Každopádne strih a navrh by měli delat firmy z oboru se zkusenosti z outdooru..dresy a obleceni pro Duklu nebo Olympiiský svaz taky dela poradna firma a ne nejaka sprátelena..pac by jsme byli pro smích.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:43 10.02.2017

  No jak píši my jsme vz.80 pouze testovali, co bylo dál nevím.Možná šlo o finance nebo o sjednocení výstroje a výzbroje to se týká i Lady v rámci WS.

  No jak píši my jsme vz.80 pouze testovali, co bylo dál nevím.Možná šlo o finance nebo o sjednocení výstroje a výzbroje to se týká i Lady v rámci WS.

 • Larry
  20:13 10.02.2017

  vz.80 nepamatuji. Co píšete, je zajímavé. Škoda dobrých nápadů a vývojů. Stejně dobrý byl i projekt os. zbraní Lada. Tehdy by to jistě znamenalo krok vpřed. Zřejmě jsem i o pár ...
  Zobrazit celý příspěvek

  vz.80 nepamatuji. Co píšete, je zajímavé. Škoda dobrých nápadů a vývojů. Stejně dobrý byl i projekt os. zbraní Lada. Tehdy by to jistě znamenalo krok vpřed. Zřejmě jsem i o pár let mladší. Jako všechno, je to o penězích. jsem zvědav, co bude v r.2020
  Měli bychom provést rekapitulaci slibů.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:43 10.02.2017

  Testovali jsme spolu s výsadkáři maskáče vz.80 ty byly revoluční na svou dobu tím,že zahrnovaly i spodní prádlo a batohy,opasky ,zimní doplňky atd.Nevím, jak byl projekt ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Testovali jsme spolu s výsadkáři maskáče vz.80 ty byly revoluční na svou dobu tím,že zahrnovaly i spodní prádlo a batohy,opasky ,zimní doplňky atd.Nevím, jak byl projekt vyhodnocen,ale triko jsem nosil ještě několik let v civilu.
  Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  19:24 10.02.2017

  Maskáče vz.95 můžete koupit v army shopech protože AČR potažmo ministerstvo si je nenechalo zaregistrovat jako chráněný vzor. To je průmyslová záležitost.
  U Pangea Vsetín tak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maskáče vz.95 můžete koupit v army shopech protože AČR potažmo ministerstvo si je nenechalo zaregistrovat jako chráněný vzor. To je průmyslová záležitost.
  U Pangea Vsetín tak můžete nakoupit i bundy 2000 v mnohem lepším (původním) provedení než má současná AČR. Tam je také vidět, jak se "šetřilo"
  Bunda 2000 to byl také příběh...
  Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  19:18 10.02.2017

  Dovolil bych si reagovat na slova kolegy Textil. "na střihu záleží"
  Amo, má pravdu na střihu opravdu záleží. Pokud se má držet jakýsi maskovací účinek, není to jenom o barvách, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Dovolil bych si reagovat na slova kolegy Textil. "na střihu záleží"
  Amo, má pravdu na střihu opravdu záleží. Pokud se má držet jakýsi maskovací účinek, není to jenom o barvách, tedy široké paletě barev vzhledem k ročním obdobím.

  Je to právě i o střihu. Nemají být ostré úhly, hrany a lomy. Mají demaskující účinky. Proč si myslíte, že se používala celta na zakrytí sniperů už za WW2???

  Jelikož jsem nosil "maskáče" od vz.60 (jehličí) až po vzor 95 dovolím si pár praktických poznámek.
  Vzor 60 byl vyvíjen od 50tých let a tehdy to bylo jistě moderní a pohodlné. Byla to skutečně bavlna a savý materiál. To že k tomu byli zimní doplňky a pouze košile s dlouhým rukávem je jiná věc. Do 80tých to stačilo a splnilo očekávání.
  Počátek 80tých let se začal vyvíjet vzor 85. To bylo nepraktické. Sice střih mnohem modernější, zvláště náprsní kapsy a jejich překrytí ale látka pevnější a tvrdá, nepohodlná. Kalhoty když jsem vypral a vyžehlil, samotné stály. Asi byli nezničitelné. Nikdy nebyli masově zavedeny a po r.89 jsme nosily kabáty od vz 85 s uniformami vz62 (vz63 VZS)
  Po r.93 se začal vyvoj naprosto nových maskáčů. Zavedených jako vzor 95.
  Nebudu psát o mezitypech jakýsi vz.92 které byli jenom pro vývojovou skupinu v Brně. k útvarům se nedostali. Případně, nám zakázali nosit pracáky kopřiváky aby si nás nespletly s chorvatskými tankisty.
  Vzor 95 byl velice moderní v době zavedení a to už je přes 20 let. Cca do r. 2000
  byli kvalitativně mnohem lepší. Zelený nátělník s krátkým rukávem (triko) měl lem i okolo rukávů, látka silnější, pevnější, barevně stálejší. Prostě bavlna bez uměliny. Při praní nebyli tmavé fleky. To nešlo doprat.... chybou bylo že asi neměli jmenovku a hodnost. Takže Slováci tyhle problémy neměli a s kalhoty s opaskem i bez čepice u svých maskáčů díky hodnosti na triku a jmenovce běžně nosili.
  Naprostou katastrofou byla později zavedená košile vzor 2000. Kdo ten hadr vymyslel snad ani nepoužíval mozek a nikdy maskáče nenosil.
  Hnusná odporná tvrdá látka (umělina, nesavá) Drbal jsem se po tom jako prašivý.
  V létě se pod tím zelené triko nedalo nosit. Takže to bylo k ničemu.
  Vzor 95 bude ještě dlouho ve Vyškově i u AZ pro výcvik postačovat.
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:59 10.02.2017

  Maskovací vzory dotáhli k dokonalosti Němci.Jejich druhoválečné maskáče se staly základem např. pro BW v případě Flacktarnu.Další typ používají ruské speciální jednotky, ty bylo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Maskovací vzory dotáhli k dokonalosti Němci.Jejich druhoválečné maskáče se staly základem např. pro BW v případě Flacktarnu.Další typ používají ruské speciální jednotky, ty bylo možno vidět v Beslanu.Rozlišovali letní a podzimní vzory což mělo a má opodstatnění.Navrhované maskáče AČR toto neřeší snad by se to dalo řešit levnějšími převlečníky v různých variantách.
  Skrýt celý příspěvek

 • mart
  18:31 10.02.2017

  tctx:
  Polem nemá smysl. Vcelku běžně se používají maskovací barvy ve spreji a je to více než dostatečné.

  tctx:
  Polem nemá smysl. Vcelku běžně se používají maskovací barvy ve spreji a je to více než dostatečné.

 • tctx
  18:06 10.02.2017

  petres:

  Ja tu "hloubku" vnimam tak, ze kdyz primhourim oci, tak na me ze vzoru vyskakujou svetle a tmave fleky, coz ten A-TACS docela dela.


  Jinak ohledne toho UCP je docela ...
  Zobrazit celý příspěvek

  petres:

  Ja tu "hloubku" vnimam tak, ze kdyz primhourim oci, tak na me ze vzoru vyskakujou svetle a tmave fleky, coz ten A-TACS docela dela.


  Jinak ohledne toho UCP je docela vtipne tohle:

  "It didn’t take long after soldiers were issued this new camouflage to notice that the UCP was not working and with combat operations going on in both Iraq and Afghanistan, the U.S. Congress began to receive complaints from soldiers that the camouflage was jeopardizing their missions and their lives.

  The U.S. Congress asked the Army for the research that led to the decision on UCP and it was discovered that there was none. It appears that someone circumnavigated the scientific process and forced UCP in."  Dalsi vec co by bylo fajn vyresit je nejaky polep zbrani, preci jen te souvisle cerne plochy je tam dost.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:18 10.02.2017

  mart: taky zmíněné spacáky atd. když člověk vidí s jakými spacáky pobíhají u AZ nebo ve Vyškově, tak to není moc povzbudivé (jsou starší než ti vojáci). Nemluvě o přilbách. Tohle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mart: taky zmíněné spacáky atd. když člověk vidí s jakými spacáky pobíhají u AZ nebo ve Vyškově, tak to není moc povzbudivé (jsou starší než ti vojáci). Nemluvě o přilbách. Tohle všechno by mělo být vyřešené v tomto programu (s maskovacím vzorem) tedy do roku 2020 - jak přilby, vesty, střih uniforem, maskáč, batohy, spacák atd. jak bylo zmíněno.
  K té normě barev. Nevím jak to mají u jiných států, ale nám v Evropě by měla stačit norma STANAG, která se týká i maskování (o něco méně náročná než ČOS), ale kolik se podle něj řídí armád netuším.

  U toho US4CES bylo skvělé porovnání maskování v infra, jasně, je to od výrobce, ale stejně. Vzhledem k tomu, jaký důraz na tuto schopnost kladou u AČR (viz ony citace) tak je to hodně zajímavé. Ještě dodám, že by mi ani nevadilo, kdyby Nomad vypadl jako slovinský multicam "SloCam", ten je sice zelenější, ale zároveň má světlejší "fleky", celkově je to takový "vykontrastovanější" multicam.

  https://s-media-cache-ak0.pini...
  Skrýt celý příspěvek

 • mart
  17:02 10.02.2017

  Charlie: Ale ono je to potřeba brát jako jeden celek. Pokud už se vyvíjí nový mskovací vzor, je více než vhodné (a ta doba už na to je) vyvzorovat i nový střih uniforem. Ono tu pak ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: Ale ono je to potřeba brát jako jeden celek. Pokud už se vyvíjí nový mskovací vzor, je více než vhodné (a ta doba už na to je) vyvzorovat i nový střih uniforem. Ono tu pak totiž máme ještě i vesty, batohy a další doplňky. To vše bude muset také být v novém vzoru. Jinak pak bude super, že budete mít na sobě nový vzor maskáčů, ale 50% těla vám bude "demaskovat" vesta v jiném vzoru...

  Myšlenka ČOSu je teoreticky dobrá. To je ale asi tak vše. Pokud by to totiž opravdu fungovalo jak říkáte, tak jak je potom možné, že když se podíváte na dva vojáky v uniformě vz. 95 po pár vypráních, je každý maskáč úplně jiný... Ono splnit přesné zadání ČOSu je například na určité oděvní materiály technologicky nemožné.

  Tahle problematika je hrozně složitá a nejde jen o barvy. Ono tam máte takové věci jako spektrální reflektance odrazu, optická hustota výplně, rozměry barevných skvrn atd atd. Navíc je to napsáno tak, že jsou povoleny jen minimální odchylky. Takže se do toho vejít dle slov různých výrobců prostě nejde...

  Mimochodem, normy ostatních spojeneckých jsou v tomto ohledu mnohem tolerantější a nevím o tom, že by měli nějaké výrazné problémy s demaskováním...
  Skrýt celý příspěvek

 • petres
  16:22 10.02.2017

  tctx díky za zajímavý tip na Hyperstealth s jeho US4CES Transitional. Je zajímavé porovnávat tento vzor třeba s A-TACS Camo, který má jiný přístup (alespoň já tam nevidím onu ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tctx díky za zajímavý tip na Hyperstealth s jeho US4CES Transitional. Je zajímavé porovnávat tento vzor třeba s A-TACS Camo, který má jiný přístup (alespoň já tam nevidím onu zmiňovanou "hloubku") ale výsledek je také výborný.
  Skrýt celý příspěvek

 • eywin
  16:05 10.02.2017

  Charlie: souhlas. Vz. 95 byl velmi povedený potisk. Před takovými 15 až 20 lety byl to nejlepší v Evropě. Pořád je dobrý. O střihu se nemá cenu bavit, tam jsou "pětadevítky" ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: souhlas. Vz. 95 byl velmi povedený potisk. Před takovými 15 až 20 lety byl to nejlepší v Evropě. Pořád je dobrý. O střihu se nemá cenu bavit, tam jsou "pětadevítky" naprosto mimo. Potisk se tedy bude měnit hlavně kvůli univerzálnosti. "Nomád" bude jen jeden pro všechny oblasti. Takže nebude dominantně zelený.
  Jinak vojákům je vcelku jedno, jaký to bude potisk, teda pokud na tom nebudou růžový slůňata. Střih a materiál budou naprosto primární.
  Ono je to podobné s balistickými vestami. Vojáci zas až tak neřeší normy a životnost samotné balistiky. A už vůbec ne měké balistiky. Důležité je a bude jak vesta sedí, jak se zapíná, jaký typ vazby bude mít. A taky jaké sumky a kapsy nafasují, tak aby pořád nemuseli dotovat svoji výstroj ze svých rodinných rozpočtů. Tak uvidíme...
  Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  16:01 10.02.2017

  Leviathan: kámoš má v "Astánovým" Multíku celou výstroj a musím říct, že třeba v "klasickým" lese (hnědý stromy a jehličí, místy zelenej podrost) na nějaký rozumný vzdálenosti (tj. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Leviathan: kámoš má v "Astánovým" Multíku celou výstroj a musím říct, že třeba v "klasickým" lese (hnědý stromy a jehličí, místy zelenej podrost) na nějaký rozumný vzdálenosti (tj. cca do 100m) spíš svítí než že by maskoval.

  Ono udělat nějakej uplně univerzální vzor asi jde, ale pak to bude šílenej kompromis, a bojím se, aby to nedopadlo jako UCP, který je dobrý možná v městským prostředí ( https://www.funker530.com/wp-c... ), ale v zeleni nebo poušti svítí jaxviňa: https://www.funker530.com/wp-c...

  Co ale nebereme vůbec v úvahu je, že Evropa, narozdíl třebas od těch pouští, je dost blátivá destinace a když se voják dvakrát proplazí loukou, kterou předtím přeoraly tanky a artilerie, tak je uplně jedno, jestli má Multík, UCP nebo Jehličí, páč je tak zasviněnej, že to stejně není vidět.
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  15:38 10.02.2017

  Rase:

  Jo, na Hyperstealth pisou, ze si Mexicani vybrali Transitional, kdovi jak je to s licenci na Woodland. Vic by se mi libil Transitional kvuli univerzalnosti, ale Woodland ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Rase:

  Jo, na Hyperstealth pisou, ze si Mexicani vybrali Transitional, kdovi jak je to s licenci na Woodland. Vic by se mi libil Transitional kvuli univerzalnosti, ale Woodland by byl asi stravitelnejsi pro "lesni" CR podminky.

  Tech vzoru tam ma ale opravdu hodne; co je trochu podobne tomu Transitional je Optifade Ground Forest.. ale je tam toho spousta.

  Co je jeste koncepcne hodne zajimave je vzor OCIE, coz ma byt univerzalni vzor pro vesty, pouzdra, atd., ktery zda se funguje docela dobre se vsema variantama US4CES (Arid, Transitional, Woodland).

  http://www.hyperstealth.com/US...

  http://www.hyperstealth.com/US...

  http://www.hyperstealth.com/US...


  Ten ASAT je hodne zajimavy na vetsi vzdalenosti, nedokazu si ale moc predstavit, jak by ho nekdo skousl napriklad na vojenske prehlidce.

  Kazdopadne by bylo fajn, kdyby na ten Hyperstealth koukl nekdo z MO, to jo. Preci jen Hyperstealth prodava licenci na vzor, ne samotne vyrobky.

  Taky je dost vtipna tahle citace ohledne ceny licence:

  "Brigadier Mike Phelps, director-general of integrated soldier systems, said contracts had been signed with Crye earlier this month, paying $US4.7 million for licences to manufacture in Australia and $US3.1 million for Crye to develop a uniquely Australian camouflage pattern. (7)

  So what did the Australians get for the $US 3.1 Million? Essentially Multicam with a few subtle differences in the Cream and Dark Brown Slugs."

  zatimco nabidka Hyperstealth na licencni poplatek pro US4CES mela byt cca 600.000,- USD. (http://www.hyperstealth.com/c3... , nahore)
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:57 10.02.2017

  tctx:
  Ten ASAT je už docela podobný na "razzle dazzle" z WW1 :D
  To že už jsou práva na US4CES prodané bych neviděl jako zásadní problém. Přeci jen pokud by byl zájem, dá se ...
  Zobrazit celý příspěvek

  tctx:
  Ten ASAT je už docela podobný na "razzle dazzle" z WW1 :D
  To že už jsou práva na US4CES prodané bych neviděl jako zásadní problém. Přeci jen pokud by byl zájem, dá se nechat u výrobce udělat nějaký podobný vzor (jiný jen tak aby se obešla licence), viz zmíněný tendr v USA. Tady v té lesní variantě nevypadá vůbec špatně:

  http://3.bp.blogspot.com/-R8iI...
  ps. přeci jen si nemusíme všechno kutit jen "sami doma", embarga na nás nikdo neuvalil, tak můžeme nakupovat co se nám zlíbí (byť to na MO asi neví)
  Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  14:08 10.02.2017

  Doporucuji vsem precist si vynikajici pojednani o maskovani:

  http://www.hyperstealth.com/Ph...


  Ve zkratce, aby bylo maskovani efektivni, je potreba vytvorit ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Doporucuji vsem precist si vynikajici pojednani o maskovani:

  http://www.hyperstealth.com/Ph...


  Ve zkratce, aby bylo maskovani efektivni, je potreba vytvorit "hloubku", tzn. ze napriklad dat vedle sebe jen tak tmave zeleny a hnedy flek viz vz. 95 nebo v clanku navrhovane "pocesteni" Multicamu neni uplne nejlepsi napad, protoze se to na vetsi vzdalenost vsechno slije to jedne barvy.

  Proto z meho pohledu budou lepe funguovat vetsi macropatterny s kontrastnim ohranicenim a la US4CES nebo Alpenflage, nez napri. Marpat.

  Nevyhoda velkych macropatternu ale muze byt, ze zblizka budou uniformy s temi velkymi vzory vypadat tak nejak divne, coz muze nezasveceneho pozorovatele trochu odradit.

  Dalsi zajimava vec je teorie ASAT kamuflaze, kde je zakladni barva Tan, ktera ma udajne dobre vlastnosti v odrazeni barevnych odstinu okolo sebe, nebo neco na ten zpusob.
  https://www.asatcamo.com/about...

  Myslim, ze tam jeste nekde pisou, ze zvirata jsou hneda/Tan, ne zelena, coz dava vlastne docela smysl. Navic zelena bude vsude trochu jina.

  Delat zeleny Multicam mi tedy prijde jako trochu nesmysl, spis bych se pokusil ho upravit nejakyma svetlyma a tmavyma flekama, aby byl vice kontrastni za ucelem vytvoreni hloubky, kdyz uz neco. Ve sve soucase podobe mi Multicam pripada jako minimalni akceptovatelna uroven kamuflaze s ohledem na dnesni poznatky o efektivite kamuflaze, tak bych ho tim zezelenanim nemrvil jeste vic. Proto bych se tedy rozhodne nesoustredil a priori na barevnost, ale na tu hloubku a na snahu o rozbiti tvaru lidske postavy dostatecnym kontrastem.

  Pekny by byl ten vzor US4CES Transitional nebo Woodland, prava na US4CES Transitional uz ale bohuzel koupili Mexicani.
  http://www.hyperstealth.com/Me...

  Anebo bych nechal rovnou Hyperstealth navrhnout neco pro CR, vyslo by to pravdepodobne i levneji nez nejaka licencni uprava Multicamu, viz. http://www.hyperstealth.com/c3...

  Delal mimo jine kamuflaz pro slovenske MiGy
  http://www.hyperstealth.com/Mi...
  Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  12:49 10.02.2017

  vytvořit vlastní vzor na styl multicamu, aby ACR byla držitelem licence. následne zadat výberove rizeni na všechny části obleceni..a vybrat nejakou civilní odevni firmu co má ...
  Zobrazit celý příspěvek

  vytvořit vlastní vzor na styl multicamu, aby ACR byla držitelem licence. následne zadat výberove rizeni na všechny části obleceni..a vybrat nejakou civilní odevni firmu co má zkusenosti s moderními materiály aby to usila..klidne Alpine pro, Husky, Reebok to uz je jedno..hlavne ten materiál moderni..s membránami..prodysnosti atd..v ČR je více světovne uznávaných firem vyrabející outdoorove obleceni.

  rovnou oddelit obleceni na volny cas a tréninky..vyrobit něco ve stylu funkčního obleceni a tricek ala Spartan race atd. všechno starsi 15-20 let dát do armádního výprodeje a nebo at to nalozi na ty nove tatrovyka objíždí s tím vesnické bleší trhy.
  Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  12:26 10.02.2017

  Charlie, naprostý souhlas.

  Charlie, naprostý souhlas.

 • leviathan
  11:35 10.02.2017

  Multicam je preda univerzalny vzor - jar, jesen, pust, leto, les ... jeden vzor, jedna uniforma, vesta .... naco vymyslat nejaky zeleny multicam, ktory sa nebude dat pouzit v Afg. ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Multicam je preda univerzalny vzor - jar, jesen, pust, leto, les ... jeden vzor, jedna uniforma, vesta .... naco vymyslat nejaky zeleny multicam, ktory sa nebude dat pouzit v Afg. ci v Mali? Zas to potom dopadne tak, ze na pustnu uniformu sa da zelena vesta, alebo naopak ... to, ze potom ti chalani vyzeraju jak hastrmani sa este prezit da, ale problem je, ze ten bordel potom nemaskuje - to uz je lepsie zvolit izraelsku cestu
  Skrýt celý příspěvek

 • JKBeaver
  11:08 10.02.2017

  Myslím, že obdoba Multicam Tropic by se do našich podmínek hodila. Přeji našim vojákům nové pohodlné uniformy. Hlavně, aby to byla kvalita. Hrozím se nových výstrojních součástek ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že obdoba Multicam Tropic by se do našich podmínek hodila. Přeji našim vojákům nové pohodlné uniformy. Hlavně, aby to byla kvalita. Hrozím se nových výstrojních součástek pro PČR......doufám, že se zde AČR nebude inspirovat!
  Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  09:57 10.02.2017

  Ten ztmavený multicam nevypadá špatně, ale podstatná je zejména ochrana a komfort nošení. Nikdy nezapomenu na peklo vz.63 :-).

  Ten ztmavený multicam nevypadá špatně, ale podstatná je zejména ochrana a komfort nošení. Nikdy nezapomenu na peklo vz.63 :-).

 • Charlie
  08:54 10.02.2017

  Mně teda připadá, že někteří přispěvatelé míchají dva "vz.95" - totiž uniformu jako takovou a pak vlastní maskovací vzor.

  To že ta uniforma je už za zenitem asi ví každý, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mně teda připadá, že někteří přispěvatelé míchají dva "vz.95" - totiž uniformu jako takovou a pak vlastní maskovací vzor.

  To že ta uniforma je už za zenitem asi ví každý, ale viděno optikou tehdejší doby se AČR neměla za co stydět a avni maskovací vzor není nijak špatný a do podmínek našeho prostoru vyhovuje - tmavost pak řešila nová norma, která barvy poněkud posunula.

  Tady je dobré říct, že pokud zavádím nový maskovací vzor a nechci naráz vyhodit veškeré ýstrojní součástky, tkeré mám na skladě, tak je dobré uržet alespoň částečnou kombinovatelnost (nový a starý vzor "nesvítí").

  Pokud jde na narážky jako ČOS "mrší" barvy - odstíny barev ČOS určuje PRÁVĚ PROTO, aby výrobci dodržovali jednotné normy a látka z více zdrojů vypadala stále stejně. Není to tedy tak, ž eněkdo vymyslel ČOS a pak na ní naroubovali maskovací vzor, ale po vyvinutí vzoru bylo jeho složení tou normou definováno.


  Zmršení multicamu jinými barvami - pokud se to udělá rozumně, nemusí jít o žádné ničení, ono klasický multik, jak ho známe z Astánu, tutaj moc dobře nefunguje. Co jsem tak vypozoroval, v maskovacím efektu mezi dobře udělanými vzory moc rozdíl není (když třebas porovnáte "fleky" versus woodland vs 95), některé kryjí lépe tuhle a jiné zase támhle (třeba "červený" švýcarák je ideální do podzimního listnatého lesa, to vás neuvidí ani sokol). Stejně by se na stejnokroj měla nandat tráva a další bordel a pak už je to vlastně jedno (Vietcong se dokázal perfektně zamaskovat a to nosili jen černé pyžamo a rejžák)...

  Nejdůležitější bude, aby se povedl střih uniformy a vyvzorovat dostatečné množství kvalitních doplňků a pak tím naplnit sklady ve všech velikostech. jestli to bude ve vz.95, Multíku tropic nebo jehličí už pak není ani takovej boj (pokud to teda v infra enbude svítit jak vánoční stromeček)...
  Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  07:52 10.02.2017

  mi to pripomina situaciu vo firme kde pracujem. Obermanager neriesi meskajuce vyplaty, potrebu generalky/vymeny niektorých strojov, pripadne problemy s parkovanim, pretoze slapat ...
  Zobrazit celý příspěvek

  mi to pripomina situaciu vo firme kde pracujem. Obermanager neriesi meskajuce vyplaty, potrebu generalky/vymeny niektorých strojov, pripadne problemy s parkovanim, pretoze slapat 2km v zime rano o 6:00 nie je sranda. Ale pooondene ESD tricka sa farebne menia kazdeho pol roka, lebo treba najprv farebne rozlisit oddelenia, potom pride na to ze je to hovadina a treba vsetkym rovnako farebne, potom zasa chce farebne rozlisit a tak stale dookola.
  Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  07:35 10.02.2017

  Wenet01:
  švédi a Dánové rozhodně nejsou dobrý příklad. Skandinávské jednotky mají získat nový jednotný maskovací vzor (uniformu atd.) do roku 2020 tak jako my (!)
  Jedná se o ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Wenet01:
  švédi a Dánové rozhodně nejsou dobrý příklad. Skandinávské jednotky mají získat nový jednotný maskovací vzor (uniformu atd.) do roku 2020 tak jako my (!)
  Jedná se o projekt Nordic Combat Uniform (NCU), na konci roku 2015 ho tvořilo Norsko a Dánsko, na začátku roku 2016 se přidalo Švédsko a Finsko v prosinci 2018 má být vybrán výsledný produkt a podepsána smlouva.

  eywin: díky za zajimavé informace a upřesnění )
  mart: to by mohl řešit případný přechod z ČOS na STANAG, který má být volnější, co se týče předpisů.
  Skrýt celý příspěvek

 • mart
  22:11 09.02.2017

  Kdy už někdo pochopí, že ČOS je ničitel vybavení...

  Teoreticky je jedno, jaká to bude barva dle ČOS. Důležitější jsou jiné věci:

  Univerzální vzor. Nebude sice výborný v ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Kdy už někdo pochopí, že ČOS je ničitel vybavení...

  Teoreticky je jedno, jaká to bude barva dle ČOS. Důležitější jsou jiné věci:

  Univerzální vzor. Nebude sice výborný v každém prostředí, ale bude dost dobrý ve všech prostředích. Ale hlavně je to ekonomicky výhodné. Bude jen jeden vzor na vše. Maskáče, batohy, vesty, doplňky... To je ekonomicky výhodné. Nemusíte dělat např. vesty jak v zelené, tak v poštní variantě. A nebude pak docházet k těm excesům co dnes... Pouštní vesty, na tom zelené sumky... Jsme k smíchu.

  Střih nových maskáčů. To je to, co je nyní důležité. Současná verze je už opravdu více než nevyhovující a je třeba ji co nejdříve nahradit. Bez debat. Současný oděv vz.95 už prostě na nové trendy nereaguje.

  A jestli to bude v multicamu, atacsu nebo prostě zelené, je fakt šumák.


  Látka. V plechu nikdo chodit nechce. Materiálové složení musí odpovidat požadavkům uživatelů a nejnovějším trendům v oblasti vojenského oblečení. Ne se podřizovat ČOSu...
  Skrýt celý příspěvek

 • eywin
  20:23 09.02.2017

  Díky redakci za snahu, ale je to trochu "long shot".
  Pokusím se některé informace dopřesnit. Maskáče vz. 92 nebyly nošeny na misi OSN v Kosovu, ale na misi v Chorvatsku. Dále byly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Díky redakci za snahu, ale je to trochu "long shot".
  Pokusím se některé informace dopřesnit. Maskáče vz. 92 nebyly nošeny na misi OSN v Kosovu, ale na misi v Chorvatsku. Dále byly ve výbavě některých jednotek přímo v ČSFR. Konkrétně u výsadkového pluku v Prostějově.
  Sám jsem tyhle maskáče fasoval v polovině roku 1994. V igelitovém obalu byl přibalený skladištní lístek s názvem "maskovací oděv pro průzkumníky vz. 85 (!!!).
  Pamatuji si to dobře. Z toho je patrné, že příběh "slováčů" je trochu složitější a zřejmě v duchu překotnosti tehdejší doby i dost zmatený.
  Speciální komise MO, která má na starosti výběr nové uniformy, nevybírá a nenavrhuje jen uniformu, ale také batohy, přilby a nosič balistiky s vazbou.
  Strašné na celé věci je, že podobná aktivita měla probíhat tak před 10 lety.
  To je ale jediné negativum. Komise je složená z fundovaných praktiků (včetně příslušníků 601. ssk) , které zajímá funkčnost, jednoduchost a hlavně účelnost. Batohy budou ve dvou velikostech a to 40 litrů (3 day patrol) a 75 litrů. Batohy budou s vazbou. Dále vybírají přilby. Budou odpovídat tomu, co voják 21. století od přilby očekává. Vybírají je výsadkáři. Co bude vyhovovat jim, bude vyhovovat i zbytku pozemních sil. Vesta by měla být nějaké klasika, asi lepší průměr z toho co je na trhu. 601. ssk bude používat jiné. Nakonec maskáče. Bude to asi fakt "český multicam". Prý je úplně v pohodě a jmenuje se "Nomád". Budu tomu věřit, neviděl jsem. Pracují na něm na Univerzitě obrany. Střih má být OPRAVDU podle posledních poznatků, takže lepší než US nebo Britské multicamy. Velikosti pouze S, M, L a tak dále. Žádná kvanta různých velikostí jako dnes.
  První zkušební kusy mají přijít na konci letošního roku. Pozemní síly by měly být kompletně vybaveny do roku 2020.
  Uvidíme kolik kamarádů se toho skutečně "dožije". Od té doby co pan ministr prohlásil, že máme plné sklady, nevěří už ničemu a stupeň "švejkování" dosáhl vrcholu. Já věřím, že se to povede. Výběr základní výstroje jednotlivce jde fakt dobrým směrem. Jsem optimista a to zatím neberu drogy :)
  Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:21 09.02.2017

  Na samotném vzoru ani výběru barev není nic revolučního.Obdobu najdeme v každé druhé armádě.V článku je okrajově zmíněný střih,přitom k rozbití siluety napomáhá velkou měrou.Takže ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Na samotném vzoru ani výběru barev není nic revolučního.Obdobu najdeme v každé druhé armádě.V článku je okrajově zmíněný střih,přitom k rozbití siluety napomáhá velkou měrou.Takže mírně pytlovitý střih není na závadu spíše naopak.
  Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:51 09.02.2017

  Mě se subjektivně líbí A-TACS vzor.

  Ale také souhlasím s tím, že než řešit nový maskáč, tak by mělo být standardem, že vojáci mají dost maskáčů k dispozici a ne prázdné sklady, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Mě se subjektivně líbí A-TACS vzor.

  Ale také souhlasím s tím, že než řešit nový maskáč, tak by mělo být standardem, že vojáci mají dost maskáčů k dispozici a ne prázdné sklady, jak teď. Než se něco vybere a objedná, budou všichni chodit jako drbani, protože MO nic neobjedná.
  Skrýt celý příspěvek

 • Jameson
  18:32 09.02.2017

  Boha jeho jedno jakej maskac, hlavne at uz to neni z zadny polyshitesterovy sracky.


  Prislusnikum Delty a DEVGRU staci IR maskovani materialu 50/50NYCO, ale nam ne, my musime ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Boha jeho jedno jakej maskac, hlavne at uz to neni z zadny polyshitesterovy sracky.


  Prislusnikum Delty a DEVGRU staci IR maskovani materialu 50/50NYCO, ale nam ne, my musime mit neco extra.
  Skrýt celý příspěvek

 • Wenet01
  18:19 09.02.2017

  Řekl bych, že tohle je téměř to poslední co by měla naše armáda ve své transformaci k obraně země řešit...o něco před tím by měly být maskáče ve slušné kvalitě pro vojáky klidně i ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Řekl bych, že tohle je téměř to poslední co by měla naše armáda ve své transformaci k obraně země řešit...o něco před tím by měly být maskáče ve slušné kvalitě pro vojáky klidně i vz. 95...stačí se podívat v čem chodí Švédi, Dánové, Belgičani, Holanďani, které zřejmě víc jak dvacet let staré vzory netrápí a zamyslet se rovnou i nad tím kolik techniky provozují právě tyhle nám velikostí podobné země.
  Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:45 09.02.2017

  Zavedl bych to co mají Izraelci a po zbytek existence AČR by se to nemuselo řešit.

  Pokud půjdu po louce tak jsem stejnak vidět ať mám co mám, pokud budu zalezlej ve stínu na ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Zavedl bych to co mají Izraelci a po zbytek existence AČR by se to nemuselo řešit.

  Pokud půjdu po louce tak jsem stejnak vidět ať mám co mám, pokud budu zalezlej ve stínu na kraji lesa tak mi stačí i vzor 1960.
  Skrýt celý příspěvek

 • Katr
  17:03 09.02.2017

  Tady se někdo cítil až příliš fundován ohledně předchůdců stejnokroje 95. :D

  Tady se někdo cítil až příliš fundován ohledně předchůdců stejnokroje 95. :D

 • Air_Force
  17:03 09.02.2017

  Takže vezmeme Multicam, jehož hlavní kvalitou jsou barvy, díky kterým vypadá v zeleném prostředí zeleně, v hnědém hnědě, ve světlém světle a ve tmavém tmavě a přebarvíme ho podle ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Takže vezmeme Multicam, jehož hlavní kvalitou jsou barvy, díky kterým vypadá v zeleném prostředí zeleně, v hnědém hnědě, ve světlém světle a ve tmavém tmavě a přebarvíme ho podle vz. 95, jehož slabinou jsou příliš tmavé barvy....
  No žijeme v ČR, takže asi je jedno, jak to kryje, hlavně, když to sype :-)
  Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  16:58 09.02.2017

  Proč se snaží vymyslet něco co opravdové armády už dávno používají? Jako naše slavné goratexy, které britská a americká armáda vyřadila kolem 87 roku a v současné době mají už ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Proč se snaží vymyslet něco co opravdové armády už dávno používají? Jako naše slavné goratexy, které britská a americká armáda vyřadila kolem 87 roku a v současné době mají už kolikátou 4-tou nebo 5-tou generaci? Naše archaické uniformy jsou další perličkou.
  Tohle je jen další tunel na peníze z rozpočtu. Stejně je jedno jaký odstín zelené nebo hnědé na tom bude, když to po dvou vypráních zešedne a vypadá to jako 10 let staré.
  Skrýt celý příspěvek