Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.

Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká firma vyvíjí uniformu z nanovláken

Společnost NANOPROTEX je jediným výrobcem nanovlákenných membrán na světě. Navíc se jedná o českou ...

Scorpion – nový maskovací vzor pro US Army

Uniformy americké armády US Army získají nový standardní maskovací vzor Scorpion. Nový maskovací ...

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Martin.N
  20:26 16.05.2017

  Zdravím všechny, jestli mohu trochu přispět do diskuze názorem z pohledu civila, tak mi přijde, že vzor 95 nahrazovat multicamem, ať už jsou čos normy barev jakékoliv, je tak malý ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím všechny, jestli mohu trochu přispět do diskuze názorem z pohledu civila, tak mi přijde, že vzor 95 nahrazovat multicamem, ať už jsou čos normy barev jakékoliv, je tak malý krůček, a teď těžko říci kterým směrem, že to nemá vlastně ani smysl. Jestli mohu kritizovat většinu armádních vzorů. Tak bych je rozdělil asi na dva základní tábory. Na ty, co na dálku svítí a na ty, co jsou až příliš tmavé. Tyto dva tábory mají ale jedno společné oba jsou pouhým okem dost vidět. A ten kdo ví, jak využít stínu, porostu a terénu vlastně ani maskování příliš nepotřebuje. Mrzí mě ale, že spíše než armádní vzory jsou více promyšlené ty komerční. Tyto vzory jsou často lépe zpracované a dosahují lepších výsledků a používají i přirozenější odstíny barev. Proto pokud se někdy budu chtít z pohledu neznalého člověka trochu schovat a budu si vědom toho, že nejsem ofláknutý profík, tak spadnu do škarpy nejlépe v něčem jako je Pencott nebo LandCamo. Tam je velká pravděpodobnost, že když se nepohnu, tak dost práce odvede právě takovýto vzor.Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  11:47 22.02.2017

  Shrnuti: Pouzivaji se dva zpusoby: 1) Vojaci v maskacich jsou rozmisteni vedle sebe v rade, pozorovatele se priblizuji po 50 m intervalech z pocatecni vzdalenosti 500 m, ...Zobrazit celý příspěvek

  Shrnuti:

  Pouzivaji se dva zpusoby:

  1) Vojaci v maskacich jsou rozmisteni vedle sebe v rade, pozorovatele se priblizuji po 50 m intervalech z pocatecni vzdalenosti 500 m, zaznamenava se vzdalenost odhaleni, rozpoznani a identifikace objektu (vojaka). Hodnoti se se stupen viditelnosti na skale 0 az 5.

  To same v infra a tepelnem spektru.


  2) Fotosimulacni test - vojak v maskacich je vyfocen na pozadi terenu, promitaji se fotky, meri se cas detekce.


  Jeste je tam popis akustickeho testu, ktery ale neni pro tuto diskusi uplne relevantni.

  Prosim o pripadnou opravu, kdybych neco popletl :)Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  11:12 22.02.2017

  Primo od autora... diky :)

  Pro zajemce:
  http://www.oos-data.army.cz/co...

  Primo od autora... diky :)

  Pro zajemce:
  http://www.oos-data.army.cz/co...

 • plachy@vtuo.cz
  09:57 22.02.2017

  Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?

  Existuje ČOS 108022

  Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?

  Existuje ČOS 108022

 • tctx
  09:01 22.02.2017

  Dalsi zajimava vec je zpusob testovani efektivnosti a porovnani, jak to delali v americke a v mexicke armade. http://www.hyperstealth.com/Me... V US Army ...Zobrazit celý příspěvek

  Dalsi zajimava vec je zpusob testovani efektivnosti a porovnani, jak to delali v americke a v mexicke armade.

  http://www.hyperstealth.com/Me...

  V US Army testovali podle subjektivnich kriterii, tzn, ze respondenti udelovali body podle toho, jak si mysleli, ze je vzor v danem prostredi efektivni. Maskovaci vzor byl v obdelniku velikosti simulujici vysku lidske postavy na urcitou vzadalenost, a byl vlozen do fotek z ruzneho prostredi.

  Problem tohoto zpusobu je, ze odpovedi na otazky "kde to je?" a "co to je?" jsou vzdy stejne - je to vzdy uprostred obrazku, a je to obdelnik.


  Naproti tomu mexicka armada pouzivala fotky, na kterych byla simulovana postava vojaka umistena nahodne v terenu. Respondentum se meril cas, nez na postavu klikli mysi, navic museli rozpoznat, jestli postava stoji, lezi, kleci, pripadne jakym smerem je otocena. Fotky s ruznyma vzorama byly navic stridave zrcadleny a prostredi byla obmenovana, aby si mozek nezvykl na stejne pozadi a nesoustredil se na stejna mista, kde hledat.


  Osobne mi pripada ten druhy zpusob efektivnejsi, protoze jde po podstate maskovani - ztizit rozpoznani, kde je to, a co je to, resp. co nejvice prodlouzit cas, nez se to stane. Navic se to da dobre merit.

  Nevite nekdo, jak se takove testovani provadi u nas?Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  20:11 21.02.2017

  Pan Ess: Teeda, to zni hodne zajimave, preci jeste pred nedavnem mne ani nenapadlo, ze se neco chysta a ono to je docela zive tema i na MO, jak se zda. Jestli muzu pozadat, tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Pan Ess:
  Teeda, to zni hodne zajimave, preci jeste pred nedavnem mne ani nenapadlo, ze se neco chysta a ono to je docela zive tema i na MO, jak se zda.
  Jestli muzu pozadat, tak tady je muj meil:
  rase13@seznam.cz
  Tohle tema na vyvoj maskovani u ACR je fascinujiciSkrýt celý příspěvek

 • Pan Ess
  19:57 21.02.2017

  Zajímavé. - AČR mi v roce 2015 i v roce 2016 tvrdila, že neplánuje modernizovat, či úplně měnit maskovací vzory. A? A už od projektu právě vojáka pro 21. století bylo jasné, že ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavé. - AČR mi v roce 2015 i v roce 2016 tvrdila, že neplánuje modernizovat, či úplně měnit maskovací vzory. A? A už od projektu právě vojáka pro 21. století bylo jasné, že tomu tak není.
  Mohu přeposlat komunikaci a mohu i přeposlat vzoroky navrhovaných úprav maskovacích vzorů, které bylo třeba použít pro testovací sérii a rozhodnout o jejich použitelnosti na základě standartního testu.
  Vzory byly poskytnuty zdarma, bez nároku na honorář a s popisem vývoje.Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  23:39 16.02.2017

  tctx Nastastie je vo vz 07 aj dost hnedej a bezovej aby to nebola klasicka zelena uniforma. Aj ked cim zelensia kamuflaz tym lepsie maskuje cez leto. Je trochu problem zohnat ...Zobrazit celý příspěvek

  tctx

  Nastastie je vo vz 07 aj dost hnedej a bezovej aby to nebola klasicka zelena uniforma. Aj ked cim zelensia kamuflaz tym lepsie maskuje cez leto.
  Je trochu problem zohnat foto na dialku, vsetko co sa foti je skor propagacneho stylu. Ked tak by som skusil nejake galerie airsoftakov v SR. Jedine toto sa mi podarilo vyhrabat

  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://scontent-vie1-1.xx.fbc...
  https://uloz.to/!xlOfKnRpBPeg/...
  https://uloz.to/!TIUgK6bo7ffr/... Skrýt celý příspěvek

 • Jameson
  11:04 15.02.2017

  txtc: infrakamenra neni mysleno nocni videni, ale termo. Termo - FLIR - Forward Looking Infra-Red.

  txtc: infrakamenra neni mysleno nocni videni, ale termo. Termo - FLIR - Forward Looking Infra-Red.

 • Jameson
  10:53 15.02.2017

  Co se tyce obmeny, tak se mi jezej chlupy na zadech, kdyz slysim KAZDY VOJAK. Oficir nebo kdokoliv ze stabu ma diametralne, ale diametralne odlisnou spotrebu uniforem nez vojak v ...Zobrazit celý příspěvek

  Co se tyce obmeny, tak se mi jezej chlupy na zadech, kdyz slysim KAZDY VOJAK. Oficir nebo kdokoliv ze stabu ma diametralne, ale diametralne odlisnou spotrebu uniforem nez vojak v poli. Blatoslap potrebuje tak 4x casteji novou uniformu nez vojak na stabu.


  Za dalsi bych zavedl decentralizovane nakupy. Cim vetsi zakazka, tim vic penez, tim vic se bude handrkovat, soudit a uplacet. Kdyz to budou mensi zakazky za "drobne", tim min bude srani kolem, at si kazdy utvar nakupuje maskace dle danejch, ale rozumnejch predpisu dle svejch potreb. Navic mensi zakazku zvladne i mensi firma a ne jen par vyvolenych. Jak se ukazuje, cim vetsi zakazka, tim vetsi zajem, tim vic srani a stejne se na mnozstevni sleve vubec nic neusetri.


  A zase opet stejna vec. Zrusit posrany COSy nebo je minimalne zmirnit, stejne na to vetsina lidi ve vysledku kasle nebo se to uplaci atd...Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  02:39 15.02.2017

  Hyena: Zajimave prispevky. Nemel bys odkaz na fotky vz. 07 z dalky? Zblizka se mi libi hodne, stejne jako oba Pencotty, jen mam obavu, aby fungovaly dobre i na vetsi dalku. ...Zobrazit celý příspěvek

  Hyena:

  Zajimave prispevky.

  Nemel bys odkaz na fotky vz. 07 z dalky? Zblizka se mi libi hodne, stejne jako oba Pencotty, jen mam obavu, aby fungovaly dobre i na vetsi dalku. Preci jen mi tam chybi nejake vetsi souvisle a jasneji ohranicene plochy, kdyz to porovnam napriklad s timhe:

  http://www.hyperstealth.com/de...

  Co jsem koukal na nejake testovaci videa s Pencott Greenzone, tak kdyz nesvitilo slunce, tak byla postava oblecena vicemene v souvisle tmavezelenem obleku, coz nemaskovalo uplne nejlip; obavam se, aby to nebylo se vz. 07 podobne. Resp. nebylo tam nic moc, co by na tu vetsi vzdalenost rozbijelo lidskou postavu.


  Eiffelos:

  K tomu, jak vzor "dela pocitac" - vzor dela na pocitaci algoritmus, ktery musi napsat nejaky clovek, ktery muze, anebo taky nemusi mit povedomi o tom, co dela maskovaci vzor efektivni - to je ten problem.

  "Kazdy maskac prekona kazda infrakamera" - asi zalezi jak ktery, viz. http://www.hyperstealth.com/Ge... Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  16:27 14.02.2017

  Rase: aj Slovensko si sije uniformy doma- firma Zekon Michalovce, nepredpokladam, ze by na tom CR bola horsie a musela dat sit uniformy niekam daleko . Samozrejme latka v pripade ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase:
  aj Slovensko si sije uniformy doma- firma Zekon Michalovce, nepredpokladam, ze by na tom CR bola horsie a musela dat sit uniformy niekam daleko . Samozrejme latka v pripade vz. 07 je sice low tech ale dostacujuca 50/50 NYCO s patricnymi upravami. Co bola kritika tak jedine na to, ze sa nase goretexy vyrabaju v Cine.
  Bolo by naozaj skvele, keby sa spravil tu na Armadnich Novinach kvalitny clanok aj na vz. 07 aby sme sa dozvedeli co najviac.

  Charlie:
  Prave tym, ze kazdy fasuje iba 2 komplety by malo ist o velmi kvalitny matros aby to vydrzalo co najviac a aj obmena za nove by mala byt castejsia. Presne cislo neviem dat ale ked tak pocitam pre SR mame = do 15 tic vojakov x kazdy po 2 sady x komplet sada moze stat 1-2 tisic euro = 30-60 mega na komplet vystrojenie OSSR. Ak sa to rozlozi na 4 roky, lebo aj tak to nejde spravit za jeden rok, tak to je kazdy rok po 15M euro a to sa snad pri rozpocte 998M+ rocne a z toho 182M (len na rok 2017) na modernizaciu da utiahnut. A MO CR je na tom predpokladam lepsie co sa tyka financii, + taketo rozsiahle prestrojovanie sa robi raz za 10-15 rokov.
  https://slovaksecurity.org/akt...

  Nebolo by zle, keby boli sucastou vystroje uz aj IR siete tak ako maju Fini.
  http://saab.com/land/signature...
  http://www.bois-filtry.cz/en/c... pre prapory, ktore by to vyuzili.Skrýt celý příspěvek

 • Eiffelos
  16:00 14.02.2017

  Taky bych ještě vzpomenul na další fakta, maskování by se mělo odvíjet i od možností pěchotních zbraní, dnešní pěchota je efektivní na +/- 300 m vzdálenost od nepřítele , takže ...Zobrazit celý příspěvek

  Taky bych ještě vzpomenul na další fakta, maskování by se mělo odvíjet i od možností pěchotních zbraní, dnešní pěchota je efektivní na +/- 300 m vzdálenost od nepřítele , takže zrovna na tudle vzdálenost by mněla co nejlépe krýt. a opak krýt před zaměřovači z vrtulníku, BVP apod. to už ovšem není až tak jednoduché, a u termo stopy skoro nemožné ..... Taky pokud jsme v NATO, a NATO bude fungovat tak jak má, tak by jsme neměli bojovat v případě napadení na našem vl. území protože jsme obklopení státy NATO, pak při této filozofii by u mně vyhrál asi klasický MC , ovšem v tomto prorokovat co bude , je obtížné .....Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:01 14.02.2017

  Tak ona ta životnost uniformy se dá prodloužit právě kvalitou materiálu nebo jeho úpravou (viz zmíněný nanoprotex, ripstop atd.), zesílením namáhaných částí, integrovanými chrániči ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak ona ta životnost uniformy se dá prodloužit právě kvalitou materiálu nebo jeho úpravou (viz zmíněný nanoprotex, ripstop atd.), zesílením namáhaných částí, integrovanými chrániči atd. Tohle všechno dneska mají i lepší "montérky" pracovní a outdoorové kalhoty za několik tisíc. Od vojenských kalhot a uniforem bych nic míň nečekal, spíš ještě víc vychytávek (maskování v infra, atd.) za vyšší cenu. Potisk samotný je už opravdu jen drobnost.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  12:01 14.02.2017

  Rase: jelikož ty uniformy nejsou jednorázovka, ale spíš by měly být zakázky tak nějak průběžně (podle toho, co zrovna ve skladech dochází), tak ani nějakou obrvýrobu nepotřebujete ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: jelikož ty uniformy nejsou jednorázovka, ale spíš by měly být zakázky tak nějak průběžně (podle toho, co zrovna ve skladech dochází), tak ani nějakou obrvýrobu nepotřebujete a pokud si pamatuju, tak 95 látku vyráběl tuším někdo tady (kvůlivá kontrole kvality potisku a dalších věcí) a šití maskáčů jelo taky tady.

  Kdysi dávno byl o devětpětkách pěkněj článek - vývoj vzoru, vývoj materiálů, vzorování součástek... byla to strašná spousta firem a dostz nich renomovaný výrobci a výzkumáky/univerzity.

  Máme cca 20k vojáků, čili nějakých 40k uniforem "okamžitě" a pak průběžně doplňovat (každý útvar má jinou spotřebu podle náročnosti služby).

  Hyena: moderní materiály sou pěkná fíčura, ale zase zejména vrchní uniforma nesmí být příliš drahá, páč u ní dochází k opotřebení - jsou to defacto takový "montérky". Na trhu jsou kalhoty od 1000Kč (obyč vz. 95) přes střední třídu (2-3k Kč) až po super drahé kousky za 4k Kč, jedná se samozřejmě o malosériovku, víc kusů by cenu mohlo srazit. Takže je nutno pečlivě zvažovat, co za technologie pottřebuju a co se mi vyplatí oželet.

  Další problém je, že jinak můžu utrácet, pokud vybavuju pár speciálů, a jiné požadavky na cenu mám při nákupu uniforem pro "bigoše" a záložky.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  11:13 14.02.2017

  Jsou vůbec v ČR nějaké firmy, které dokáží vyrábět v potřebném množství látku a mají kapacity pro ušití X tisíc uniforem ? Je mi jasné, že si snad každá armáda nechává šít uniformy ...Zobrazit celý příspěvek

  Jsou vůbec v ČR nějaké firmy, které dokáží vyrábět v potřebném množství látku a mají kapacity pro ušití X tisíc uniforem ? Je mi jasné, že si snad každá armáda nechává šít uniformy někde v Asii, ale stejně mě to zajimá. I ty švédské uniformy byly šité v Asii, nevím už přesně kde, ale nebylo to v Číně. Přeci jen když už má být všechno "České" tak by bylo dobré, pokud by se za pár měsíců neobjevily "čínská" napodobeniny. Navíc nechat vyrobit látku někde v Asii, pak ji přivést do ČR k zalaminování Nanoprotexem, pak zpátky do Asie k ušití atd. aby pak jedna uniforma nestála milion :))Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  09:45 14.02.2017

  Eiffelos: Ked uz sa ACR snazi o univerzalny vzor, tak ten musi okrem ihlicnatych lesov pokryt prave aj tie ostatne prostredia ako je napr. uvoz, luky, miesany les a mozno ...Zobrazit celý příspěvek

  Eiffelos:
  Ked uz sa ACR snazi o univerzalny vzor, tak ten musi okrem ihlicnatych lesov pokryt prave aj tie ostatne prostredia ako je napr. uvoz, luky, miesany les a mozno ciastocne aj mesto v ktorych prichadza boj do uvahy. Plus by mali riesit pri univerzalnom vzore aj efektivnost na jar a jesen ked este nie je tolko zelene. Preto vacsina univerzalnych vzorov vo svete ma podiel hnedej a bezovej v sebe. Nie ako vz 95, ktory moze byt skvely v ihlicnatom lese vdaka obrovskemu podielu 2 odtienov zelenej ale vsade inde svieti.

  Co sa tyka vyvoja s pocitacmi a zadavanim vstupnych dat, tak tam samozrejme so vsetkym suhlasim. Musia si urcit na co to camo chcu. Ale zadavat poziadavku, na mestsku kamuflaz je uplne zbytocne, to mozu rovno kupit UCP, ktory neche ani samontne USA a to bojuju prevazne v mestach na Blizkom Vychode.

  No a sucastou kazdej modernej kamuflaze uz samozrejme musi byt aspon nejake IR krytie. To je taka ista situacia ako s noktovizormi v 60-70. rokoch. Snad nejdu vyvyjat len novy opticky vzor a na ostatne spektra ziarenia sa vykaslu. To by bola naozaj na h....o robota. Nehovoriac o ostatnych upravach latky - samocistiace nanotechnologie, odolnost voci olejom a inemu znecisteniu vratane mozno aj nejakeho maleho krytia voci radiacnemu ziareniu.
  Ked uz sa ide robit nova uniforma nech tam daju co najviac modernych technologii ked to planuju pouzivat dalsich 20-30 rokov.
  A co sa tyka nakladov tak tie v porovnani s bojovou technikou su ciastocne.Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  08:57 14.02.2017

  Juhelak: podle mě zase zaměňujete dva problémy - maskovací vzor 95 (který nebyl ve své době vůbec špatný a podle mě je pro podmínky ČR dostačující i dnes) a NAPROSTOU laxnost AČR v ...Zobrazit celý příspěvek

  Juhelak: podle mě zase zaměňujete dva problémy - maskovací vzor 95 (který nebyl ve své době vůbec špatný a podle mě je pro podmínky ČR dostačující i dnes) a NAPROSTOU laxnost AČR v doplňování výstrojních skladů potřebnými součástkami.

  Za nedostatek uniforem, sumek a dalšího vybavení nemůže maskovací vzor, ale nákupní oddělení.

  Když se zavedl maskovací vzor vz.95, tak se v něm vyvzorovalo MNS a k tomu v SPM udělali sumky na defacto úplně všechno, co tehdá AČR měla - sumky na munici a kulometné pásy, pouzdra na optiky, malou polní (včetně varianty pro pancéřovníka, do které se vešly rakety do RPG) atd... Jediné o čem nevím je futrál na masku, ten sem v pětaděvce nikdy neviděl.

  Jenže léta plynula, z MNS se stala záležitost záložek, páč doba pokročila a přešlo se na vesty s MOLLE, jenže někdo ve štábu jaksi zapomněl, že tu máme krom štábních krys i vojáky v poli, kteří tudíž potřebují nové vesty, nové polní stejnokroje, nové sumky.

  Všechno se to mohlo nechat vyvzorovat (v případě vybavení jen u AČR) nebo okopírovat (když se to shodovalo s alianční výzbrojí/výstrojí) a zadat do výroby - kvalitních firem, které vyrábět látky/šít uniformy umí v dostatečné kvalitě je tu dost.

  Jenže místo toho nastoupily zákulisní boje konkurentů (třeba ALP vs SPM), politikaření, podvádění a další špinavosti, tkeré ve výsledku znamenaly, že AČR nedokázala kopit ani blbé polní stejnokroje v již zavedeném střihu.

  Tohle prosím není záležitost maskovacího vzoru, i kdybychom používali cokoliv aliančního, tak je to stejná bída jako v 95 a vojáci by si zase kupovali za svý, ministerstvo by akorát svou neschopnost zabezpečit výstrojní materiál mohlo líp hasit mimořádnýma nákupama přes alianci nebo od spojenců.

  Za mě z toho plyne pár věcí

  1) Maskovací vzor jako takový musí vlastnit AČR, která ho uvolní k použití "pro fšechny" nebo svým dodavatelům tak, aby se jednotliví výrobci nemohli nahdrkovat, kdo práva má či ne

  2) Střihy uniforem musí být vlastnictvím AČR taktéž, aby mohla zadávat výrobu komu potřebuje (tj. vývoj uniformy je jiná zakázka než její výroba).

  3) Transparentní výběr dodavatelů na jedné straně nesmí jít na úkor kvality. Zavedení dodavatelé se zkušeností ve výrobě a dobrou historií (tj. víme, že dokáží dodržet cenu, termíny i kvalitu) prostě musí dostávat přednost před společnostmi, které sice nabídnou nejlepší cenu, ale vlastní výrobu budou zajišťovat buhví kde. Pokud chce stát udržet výrobu toho to druhu věcí, musí podporovat prvovýrobce a né překupníky.

  Je totiž faktem, že bez kvalitních mašin a zkušeného personálu kvalitní látku nevyrobíte a kvalitní výstroj neušijete, takže nějaká firmička, která nevlastní ani tu starou singrovku prostě musí výrobu přehodit někomu jinému a pokud nabídne razantně nižší cenu než zavedený výrobce s valstní výrobou, tak to prostě většinou odskáče kvalita (protože ušetřit se někde musí) nebo se výroba přehodí kamsi do dálav východních (což má většinou dopad na kvalitu a navíc vám umírají domácí firmy).Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  08:03 14.02.2017

  Eiffelos:

  Precetl sis ten rozbor na strankach Hyperstealth?

  Eiffelos:

  Precetl sis ten rozbor na strankach Hyperstealth?

 • Eiffelos
  00:36 14.02.2017

  vy hlavně zapomínáte hoši na spoustu duležitých věcí, za prve dnešní maskovaci vzory dělá počítač podle toho jaké dostane data a ne tak, že se někomu něco líbí, u těch vstupních ...Zobrazit celý příspěvek

  vy hlavně zapomínáte hoši na spoustu duležitých věcí, za prve dnešní maskovaci vzory dělá počítač podle toho jaké dostane data a ne tak, že se někomu něco líbí, u těch vstupních dat je problém zadání, které si stanoví armáda kde s tím chce bojovat. např. ČR je pokryta cca 35% lesy, které jsou v 70% tvořeny jehličnany a to hl. smrky, ty jsou tvořeny převážně odstíny zelené a tmavěhnědé až černé a jsou zelené i v zimě, na todle, si myslím, reagovaly vz. 95, tyto lesy mimochodem tvoří skoro celistvý prstenec pohraničních hor... ovšem vcelku hodně velkou čast země pokrývá husta zástavba, máme jednu z největších hustot obyvatel na km čtvereční a všude je nějakej beton, ovšem je otázka , jestli chce ačr bojovat spíše uvnitř země a nebo na hranicích a podle toho pak nakrmí počítače. Mimochodem, vz 95 nebude tak supr maskovat např. ve vojenských ujezdech, kde nejčastěji cvičíme, protože tam jsou často lesy smíšené (přirozený český les) a obří travnato keřnaté plochy . k těm zvířatům , ketré tu někdo zmiňoval: nezapoměňte, že zvířata krom vyjímek jsou barvoslepá, nebo maji slabý barvocit a v přírodě se více orientují čichem a sluchem, a např. hnědá u vysoké, dobře maskuje ráno a večer, kdy se zvěř krmí , přes den leží někde schovaná apod. Upřímně kdyby bylo na mně tak bych asi 95 nechal a jen upravil střih, přeci jen jsou důležitěší věci ke koupi a každej maskač ti nakonec překoná každá infrakamera, která je vcelku dostupná, a bereme si ji i my a na cvičení a OpForce pak svítí v lese jak vánoční stromeček a vy se cítíte jako ve filmu predator....Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 2 z 6