Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.

Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká firma vyvíjí uniformu z nanovláken

Společnost NANOPROTEX je jediným výrobcem nanovlákenných membrán na světě. Navíc se jedná o českou ...

Scorpion – nový maskovací vzor pro US Army

Uniformy americké armády US Army získají nový standardní maskovací vzor Scorpion. Nový maskovací ...

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Tesil
  18:26 13.02.2017

  Hyena, se záměnou maskáčů měli vojáci USArmy problém v Normandii.Řešili to stáhnutím vz.Duck Hunter.ten se mohl plést s některými vzory užívanými jednotkami SS. KOLT i naše ...Zobrazit celý příspěvek

  Hyena, se záměnou maskáčů měli vojáci USArmy problém v Normandii.Řešili to stáhnutím vz.Duck Hunter.ten se mohl plést s některými vzory užívanými jednotkami SS.
  KOLT i naše poválečné vzory měli poutka k přichycení foliáže tedy trsů trávy,větví atd.Jednoduchá věc,která pomůže k dokonalému maskování.
  JUHELAK a to si vem,že lámaná skála vznikla ve třicátých letech ty novější vlastně byly předchůdci digi vzorů,jen místo pravoúhlých polí používali ovály.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:51 13.02.2017

  Ten rok 2017 jsem pochytil az v diskuzi. Osobne mi prijde hodne ambiciozni, ze chceme jak novy strih, patrne i material. Puvodne jsem jen cekal, ze az budeme mit novy maskovaci ...Zobrazit celý příspěvek

  Ten rok 2017 jsem pochytil az v diskuzi. Osobne mi prijde hodne ambiciozni, ze chceme jak novy strih, patrne i material. Puvodne jsem jen cekal, ze az budeme mit novy maskovaci vzor, tak se jednoduse pridame k nejake vetsi zakazce, at jiz s Brity nebo USA, tedy ze jen dodame data k potisku, pocet a potrebne velikosti. Me ten plan, mit vsechno tuzemske, prijde snad az moc ambiciozni. Pokud se nic nepokazi, bude to skvele, pokud ten projekt klekne, tak hur na tom vojaci stejne nebudou. Vzdycky si muzeme nechat usit uniformy v USA, tak jako ty nosice platu atd.Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  17:18 13.02.2017

  Diky. No, sice se tam pise, ze "Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení ...Zobrazit celý příspěvek

  Diky. No, sice se tam pise, ze "Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností", ale ten clovek je stejne zjevne mimo realitu, takze buhvi, jak to bude.
  Kazdopadne vsichni budeme radi za cokoli noveho, co alespon snizi propast mezi nami a tim, co se da videt v nekterych zahr. armadach. Hur nez ted uz byt nemuze - snad.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  15:52 13.02.2017

  sgtlk: 11/2016 rozhovor s Jaroslavem Trakalem, ta druhá citace je z dílu 6/2016, strana 19. Myslím ale, že nic víc než ty citace tam nenajdeš. Odkazy přikládám ...Zobrazit celý příspěvek

  sgtlk:
  11/2016 rozhovor s Jaroslavem Trakalem, ta druhá citace je z dílu 6/2016, strana 19. Myslím ale, že nic víc než ty citace tam nenajdeš. Odkazy přikládám níže:

  http://www.mocr.army.cz/assets...

  http://www.mocr.army.cz/assets... Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  14:16 13.02.2017

  to Rase: ja to cetl hned ze zacatku. Netvrdim, ze to neni mozne, jen tomu jednoduse neverim. Vyvoj noveho maskovaciho vzoru rozhodne nespada do OUI, pokud by MO delalo VR, museli ...Zobrazit celý příspěvek

  to Rase: ja to cetl hned ze zacatku. Netvrdim, ze to neni mozne, jen tomu jednoduse neverim. Vyvoj noveho maskovaciho vzoru rozhodne nespada do OUI, pokud by MO delalo VR, museli by to uverejnit online. Poptal jsem se par lidi z boj. utvaru, nikdo o tom nic neslysel vc. lidi, ktery se v ramci ACR motaji kolem vyvoje a testovani nove vystroje. Nejak mi to nestimuje s tim, ze v komisi maji byt lide z boj. utvaru.
  Nebylo by info, jake to bylo cislo A-Reportu? Rad bych si pocetl.

  Btw. jasne, MO vzdy melo melke oci a plany. Nicmene letos prototypy a za 3 roky plosne zavedeni? Jen pripomenu, ze vz. 95 nebyl plne zaveden ani po sedmi letech. V roce 2002 nektere utvary musely na vycvik v poli sedesatky, protoze vojaci meli jen jeden kompet a ten si museli setrit.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:51 13.02.2017

  Rase: ok. Jinak tohle mi nejpříjde jako nějaký tajný vývoj, tak se divim že o tom není moc informaci..mohli to normalně zveřejnovat.. Osobě si myslim že pokud vyvinou něco uplne ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase: ok. Jinak tohle mi nejpříjde jako nějaký tajný vývoj, tak se divim že o tom není moc informaci..mohli to normalně zveřejnovat..
  Osobě si myslim že pokud vyvinou něco uplne svého, tak to bude jen mít velké mínus že k tomu nebude vůbec nic, všechny doplňky se budou muset vyrobit..a jelikož to budeme mít jen mi, tak to nikdo velky vyrábět nebude...sumky a všechno bude šít nejaka spřátelena firma v kvalite která by se neuchytila ani na Aliexpresu. Uniformy bude sít blažek v bangladéši a vyjdou 3x tak draho nez to co koupis v eshopech v polovicni kvalitou a zivotnosti kazde soucastimaximálně rok.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  13:49 13.02.2017

  sgtlk: Schválně se knoukni na začátek diskuze (9.příspěvek), ten název, velikosti a další zajimavé informace napsal eywin a já to od něj jen převzal. Přeci jen ven se oficiálně ...Zobrazit celý příspěvek

  sgtlk:
  Schválně se knoukni na začátek diskuze (9.příspěvek), ten název, velikosti a další zajimavé informace napsal eywin a já to od něj jen převzal. Přeci jen ven se oficiálně dostalo jen pár vět (a to snad jen v Areportu), zbytek informací je na úrovni "jedna paní povídala". Kdo ví, je možné, že oslovili výrobce, aby jim poslali vzory, jen to udělali neveřejně, tak o tom nevíme. Přeci jen ven se dostane jen to co se ven dostat může, hodně věcí kolem armády se pořád řeší "tajně". Vždyť ani nevíme jak dlouho se na tom projektu pracuje, nebo zda si ten potisk nenechává MO udělat externě (firem je dost a drahé to není - viz některé ty potisky za 60 tis.USD atd.).Skrýt celý příspěvek

 • sgtlk
  13:10 13.02.2017

  to Rase: testy 2017, plosne zavedeni 2020 - tak tomu snad neveri nikdo, nejmene ti, kterych se to tyka. Kazdopadne letos v kvetnu je IDET, takze verim, ze jestli se na necem ...Zobrazit celý příspěvek

  to Rase: testy 2017, plosne zavedeni 2020 - tak tomu snad neveri nikdo, nejmene ti, kterych se to tyka. Kazdopadne letos v kvetnu je IDET, takze verim, ze jestli se na necem pracuje a je to "temer" hotove ( coz by melo, jestli to chteji dat jeste letos utvarum na testovani ), tak se to tam ukaze.

  Za me - jestli pujde ACR interni cestou vyvoje vlastniho vzoru a neudela otevrene VR, kde se bude porovnavat vice existujicich nebo upravenych vzoru, jak se navrhuje nize ( MC, ATAC-S, US4CES, PC atd ), tak z toho bude nebetycny pruser a dopadne to jako s "petadevkama". Vystroj bude draha, nedostatkova a casto nevyhovujici a vojaci si budou dale za sve kupova doplnky v MC, PC aj.

  Btw - to jmeno? Nomad? Kdo a jak na to prisel?Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  10:48 13.02.2017

  juhelak: Už na začátku (strana 4), eywin psal, že nový maskovací vzor "Nomád" by se měl zkoušet u jednotek už koncem roku 2017 (!) a do roku 2020 by měly mít novou výstroj ...Zobrazit celý příspěvek

  juhelak:
  Už na začátku (strana 4), eywin psal, že nový maskovací vzor "Nomád" by se měl zkoušet u jednotek už koncem roku 2017 (!) a do roku 2020 by měly mít novou výstroj "všechny" jednotky. Tedy je více než pravděpodobné, že nějaké tovární zkoušky už probíhají. V hlavním článku to není, jelikož jsem se o tom dozvěděl až tady :))
  "Tvarem" by se mělo jednat o Multicam (tedy fleky), jen patrně ne ve dvou barevných variantách (les a zvlášť město/poušť) ale o jeden maskovací vzor, tedy něco mezi nimi. Osobně tedy doufám v něco jako slovinský SloCam, který vypadá dobře v lese a nemusel by být špatný ani jinde. Pencott GreenZone je pěkný, ale spíš bysme měli čekat něco jako zmíněný slovinský vzor. Víc budeme vědět snad brzo

  http://pinesurvey.com/slocam-t... Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  10:33 13.02.2017

  Blake: Stačí, aby náš byl ten nejlepší:-D

  Blake: Stačí, aby náš byl ten nejlepší:-D

 • Hyena
  10:20 13.02.2017

  Jura 99: neviem ci potrebujete dalsie dokazy ako ...Zobrazit celý příspěvek

  Jura 99:
  neviem ci potrebujete dalsie dokazy ako tieto:
  http://www.102pruzkumnyprapor....
  https://scontent-fra3-1.xx.fbc...
  https://scontent-fra3-1.xx.fbc...

  Pekne splyva uz od par metrov aj bez akehokolvek prekrytia a tym, ze ma dost hnedej v sebe, da sa pouzit ja na jar a jesen kedy uz klasicke zelene vzory svietia. Problemom vzorov s klasickymi skvrnami je, ze na blizke vzdialenosti az tak moc nefunguje, vynimka je Flecktarn, ktory je tvoreny velmi malymi skvrnami alebo napr aj 44 Dot.

  Vzor by sa mal zmenit zakazdym ked pride k technologickemu skoku akymi bol napr aj prechod na digitalnu kamuflaz. Dalsi pokrok bolo zaclenenie biologickych tvarov do kamuflaze (v MC tzv. twigs and slugs) a ano, pri najblizsej zmene urcite prejde vz 07 nejakym dalsim vyvojom a bude vyzerat inac.

  Co sa tyka odlisovania vojakov dal by sa vz 07 bud poupravit do odlisneho odtienu pre ACR a snad si tu nikto nemyslu, ze v najblizsich 50 rokoch bude na seba CR a SR utocit a bude treba rozlisovat ACR od OSSR.

  Kazdopadne by sa mali robit testy v poli a vybrat naozaj to najlepsie pre podnebie CR.Skrýt celý příspěvek

 • Blake
  10:00 13.02.2017

  Jura, skutocne by si chcel pre svoju armadu iny produkt ako ten najlepsi, len preto, aby reprezentoval?

  Jura, skutocne by si chcel pre svoju armadu iny produkt ako ten najlepsi, len preto, aby reprezentoval?

 • Jura99
  09:28 13.02.2017

  Hyena: v čem je slovenský vz. 2007 "velmi podarený" ? Že je digitální, což se, zdá se, moc neujalo a nejspíš vás čeká opět další změna? Konzervativní armády vzory kamufláží nemění ...Zobrazit celý příspěvek

  Hyena: v čem je slovenský vz. 2007 "velmi podarený" ? Že je digitální, což se, zdá se, moc neujalo a nejspíš vás čeká opět další změna? Konzervativní armády vzory kamufláží nemění jak ponožky každých pět deset let. Mě se vz.95 mimořádně líbí a pouze bych do něj přidal víc okrové. Druhá věc je samozřejmě střih a materiál, který je po 25letech zastaralý. Jinak doufám, že plánovaný vzor bude naše vojáky také odlišovat. Nezmínila se zde jedna nezanedbatelná funkce uniformy, kromě splynutí s terénem má i přesně opačnou funkci, tedy také reprezentovat a identifikovat příslušnost vojáka k určitému státu, případně vzbuzovat respekt. Tuto funkci v minulosti též plnily přilby (viz. náš nezaměnitelný vz. 32), dnes má vlastní tvar přilby málokdo.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  09:02 13.02.2017

  MC CZ by měl jednu výhodu – daly by se s ním vcelku v pohodě kombinovat i další vzory MC na výstroji (sumky ap.), aniž by vznikal dojem cirkusu. A v MC je těch doplňků skutečně ...Zobrazit celý příspěvek

  MC CZ by měl jednu výhodu – daly by se s ním vcelku v pohodě kombinovat i další vzory MC na výstroji (sumky ap.), aniž by vznikal dojem cirkusu. A v MC je těch doplňků skutečně hodně. Nicméně i v a-tacu jich není málo, přičemž ten byl do nedávna můj favorit :-) Slévání barvy na dálku se dá poměrně snadno řešit doplňkovou kamufláží z okolí (větve, tráva...). Stačí přitom jen trochu, aby došlo k rozbití barvy i siluety. Jinak Pencott GreenZone skutečně vypadá, že maskuje v našich podmínkách velmi slušně.

  juhelak má pravdu. Kéž bychom se dočkali skutečně slušně provedeného výběru, a ne něčeho ve stylu: "Multicam je teď děsně kchůůl, tak ho trochu zezelenejte, ať připomíná vz. 95, a fertig. Kdo by to řešil, když jsou to jen hadry pro kannonenfuther."Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  08:39 13.02.2017

  jestě hodim odkazy přímo na výrobce pro porovnani jak to vypada komplet i s výstrojí..výhodou je i to ze mají verze do pouště i do města, hlavne ty mestké mi prijdou opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

  jestě hodim odkazy přímo na výrobce pro porovnani jak to vypada komplet i s výstrojí..výhodou je i to ze mají verze do pouště i do města, hlavne ty mestké mi prijdou opravdu povedené.
  http://atacs.wpengine.com/...

  pencott
  http://www.pencottcamo.com/... Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  08:20 13.02.2017

  Po dlouhé době skvělá diskuze bez politiky. Díky za odkazy. Můj favorit byl vždy A-tacs fg, ted sem se koukal na ty fotky a dost me překvapil ten PenCott GreenZone. Oba sou opravdu ...Zobrazit celý příspěvek

  Po dlouhé době skvělá diskuze bez politiky. Díky za odkazy. Můj favorit byl vždy A-tacs fg, ted sem se koukal na ty fotky a dost me překvapil ten PenCott GreenZone. Oba sou opravdu výborné vzory pro naše podmínky..
  Zimní období bych tolik neresil..v zime stačí nejaky návlek s tím že tmavé části zustanou videt.
  Jinak s těmi německými vzory máte pravdu..na svojí dobu byli velmi dobré. Mám doma lámanou skálu a v nekterém prostředí kryje lepe nez vz 95 mi příjde.

  btw: pokud je 2020 reálný, tak nekdy po volbách 2018-2019 by mělo začít nejaké testování..nechat si od výrobců poslat pár kompletu a nechat vojáky aby v nich testovali..stejne jaok to delali v USA nebo v Rusku..clanky o tom byli i tady..Materiál by se neresil..to až po vybrání vzoru.Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  00:18 13.02.2017

  KOLT: Kazda moderna kamuflaz musi mat vsetky 3 druhy vzorov micro, midi aj macro aby fungovala na co najvacsiu skalu vzdialenosti. Takztiez je dolezity dobry mix splyvania a ...Zobrazit celý příspěvek

  KOLT:
  Kazda moderna kamuflaz musi mat vsetky 3 druhy vzorov micro, midi aj macro aby fungovala na co najvacsiu skalu vzdialenosti. Takztiez je dolezity dobry mix splyvania a ostrych hranic v kamuflazi.

  Ked mas vzor s vyraznymi prechodmi medzi skvrnami napr. SloCam alebo M81 Woodland tak tie budu fungovat slabsie ako splyvanie ale zas ti efektvne rozbiju siluetu uz od par metrov vzdialenosti (macro pattern). Efektivnejsie na vacsie vzialenosti.

  Naopak pri rozmazanych vzoroch, ako je napr. ATAC-S, bude kamuflaz hned na blizko fungovat super (micro pattern) ale na vzdialenost nad 50m sa ti moze stat, ze sa ti cela kamuflaz zleje do jednej farby a ta ked nesedi presne s farbou prostredia budes svietit.

  Toto riesi napr vz. 07 tym, ze ma priblizne rovnomerne zafarbenie zakladu do hneda a do zelena + dost bezovej aby uniforma chytila tu farbu, ktora je prave v tom momente v okoli (zem/zelen/piesok/skala) Cierna je len na dodanie hlby cez efekt tienu. Tu plati pravidlo, ze cim viac rozlicnych farieb na uniforme, tym je vacsia sanca, ze chytis spravny odtien. Preto je MC taky schopny, lebo ma az 7 farieb. Samozrejme plati, ze cim viac farieb tym je drahsia uniforma. Pre pustne podmienky stacia 3 farby.

  Len pre info, armada v nasich podmienkach optimalizuje kamuflaz na vzdialenost 100m lebo to definuje ako najbeznejsiu vzdialenost boja.Skrýt celý příspěvek

 • Hyena
  23:56 12.02.2017

  Konecne tema, k torej sa mozem aj ja do sytosti vyjadrit, kedze mam co povedat. Hlavne co sa tyka vzorov. 1) hura. to vam to trvalo zaviest 25 rokov moderny maskovaci vzor. a ...Zobrazit celý příspěvek

  Konecne tema, k torej sa mozem aj ja do sytosti vyjadrit, kedze mam co povedat. Hlavne co sa tyka vzorov.

  1) hura. to vam to trvalo zaviest 25 rokov moderny maskovaci vzor. a to, ze su digitaly v akejkolvek podobe lepsie ako klasicke vzory, hlavne na kratku vzdialenost (tzv. micropattern), si mozeme prediskutovat po patricnom nastudovani materialov ako funguje kamuflaz na rozlicne vzdialenosti.

  2) ked uz idem robit novu kamuflaz nech tam nie je len macro ci micro vzor ale aj midi cize na vzdialenosti 20-50m, ktory na mnohych modernych vzoroch este chyba. Ma ho napr Pencott GreenZone. Rozdiel vidi kazdy.

  3) je uplne normalne, ze sa farebnost vzoru standardizuje pomocou nejakej normy, v NATO zvycajne cez STANAG, v civile cez PANTONE a v CR ocividne cez COS. ako inac zabezpecit aby jednotlive casti vystroje k sebe farebne pasovali? Ak je COS nafigu, treba ju vypustit.

  4) dufam, ze aspon raz sa ACR podujme spravit normalne vyberove konanie s viacerymi vzormi a nevyberu hned Nomada. nech spravia testy na MC, ATAC-S, US4CES, SloCam, Pencott GZ ale trebars aj vz. 07 a vyberu ten, ktory bude pre podnebie CR najlepsi. Zbytocne naskakovat na bandwagon MC ak to nebude pre ACR to najlepsie.

  5) Pozadovany je vyvoj 4 variantov vzoru kamuflaze. naco vytvarat jeden univerzalny, ktory nebude v nasich podmienkach so 4 rocnymi podmienkami fungovat? Akykolvek maskac so zakladnou farbou v odtienoch pieskovej (tan) bude v lete v lese svietit. CR nie je USA s polovicou uzemia tvoreneho polopustami. Cokolvek co nebude dominantne zelene nebude fungovat. Preto musi byt hlavna farba kamuflaze na nase podnebie primarne mix zelenej a hnedej tak ako to bolo doteraz. Ved aj slovinsky SloCam je oproti MC vyrazne zelenejsi a tmavsi.

  Co sa tyka tmavosti kamuflaze pre Strednu Europu tak je dobre si vsimnut, ze vdaka hustym lesom u nas svetle vzory nefuguju (vid flectarn, vz 95, Woodland a kopec inych tmavych vzorov pre Europske podmienky).

  Osobne si myslim, ze by bolo najlepsie prevziat nieco na styl Greenzonu pre leto. Na zimu (tu treba rozlisit ci je sucha zima alebo sneh) do snehu stacia obycajne biele prevleky a na suchu zimu trebars MC alebo Pencott Badlands. Do mesta neriesit nic a pre pust/zahranicne misie pre obmedzeny pocet nasadenych vojakov vybrat len z exitujucich vzorov napr ten MC alevo vz. 07 Pust alebo Pencott SandStorm, v ktorych je dostatok veci na trhu na rychle dokupenie.

  Prikladam niekolko clankov s foto pre porovnanie SloCam vs Greenzone vs MC Tropic vs MC vs Flecktarn vs ATACS vs etc.
  kde tvrdia, ze GZ je pre Europu najlepsi vzor a ja s nimi v podstate suhlasim aj ked si myslim, ze na SR podmienky je vz. 07 lepsi.
  http://pinesurvey.com/fieldtes...
  http://pinesurvey.com/field-re...
  http://pinesurvey.com/slocam-t...
  http://pinesurvey.com/fieldrev...
  http://pinesurvey.com/tarnmust...

  @Armadni noviny
  Bolo by super, kebyze uverejnite aj clanok o vz. 07. Velmi podareny vzor.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  23:33 12.02.2017

  Vítěz testu maskáčů s ohledem na naše prostředí PenCott GreenZone.

  Vítěz testu maskáčů s ohledem na naše prostředí PenCott GreenZone.

 • Jameson
  23:20 12.02.2017

  Tak zaklad maskovani je, ze svetly flek na tmavym pozadi se skreje lepe nez tmavy flek na svetlym, takze urcite lehce vyblitej zaklad je plus. Za me vede neco ala ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak zaklad maskovani je, ze svetly flek na tmavym pozadi se skreje lepe nez tmavy flek na svetlym, takze urcite lehce vyblitej zaklad je plus.

  Za me vede neco ala Slocam.

  Jinak kdyby se petadefky lehce zesvetlili a zbarvili nekam ke barvam coyote brown/eagle khaki, tak je to podle me uplne v pohode a nemusi se z toho delat zbytecny drama. Stale si myslim, ze zmena maskace neni tak dulezita jako zmena materialu, strihu a vyvinout dostatek doplnku.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 3 z 6