Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.

Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká firma vyvíjí uniformu z nanovláken

Společnost NANOPROTEX je jediným výrobcem nanovlákenných membrán na světě. Navíc se jedná o českou ...

Scorpion – nový maskovací vzor pro US Army

Uniformy americké armády US Army získají nový standardní maskovací vzor Scorpion. Nový maskovací ...

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Tesil
  22:26 12.02.2017

  tctx určitě záleží na vzdálenosti,možná vycházím ze špatných informací,ale jsem rád ,že se obecně shodneme na nevhodnosti převahy zelených odstínů.Souhlasím tedy i s KOLTEM.Pokud ...Zobrazit celý příspěvek

  tctx určitě záleží na vzdálenosti,možná vycházím ze špatných informací,ale jsem rád ,že se obecně shodneme na nevhodnosti převahy zelených odstínů.Souhlasím tedy i s KOLTEM.Pokud nejste v pohybu dobře poslouží khaki případně olivová.Nechci se hádat,ale tvrdím v podstatě to samé.Tedy drobné skvrny se na větší vzdálenost spojí ve větší.A tím se dosáhne požadovaného účinku.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  22:08 12.02.2017

  tctx, na tom Sugar 10 mě zaujala jedna věc (a mají to i na dalších vzorech) – když jsou někde dvě větší plochy rozdílných barev vedle sebe, jejich vzájemnou hranici často tvoří ...Zobrazit celý příspěvek

  tctx, na tom Sugar 10 mě zaujala jedna věc (a mají to i na dalších vzorech) – když jsou někde dvě větší plochy rozdílných barev vedle sebe, jejich vzájemnou hranici často tvoří třetí barva, zpravidla poměrně tmavá. Když nad tím tak přemýšlím, dává to docela smysl. Vytváří to mmj dojem světla a stínu.

  Nicméně se bojím, že výsledkem bude Multicam CZ, který bude ve stylu toho, jaký je na prvním obrázku. Prostě to vypadá víc sexy...

  K těm vyblitým barvám, má to podle mne ještě jeden důvod – pokud budu v jarní syté vegetaci, není problém na tu vyblitinu přidat něco z okolí, opačně to nemá zdaleka takový efekt. V přírodě, i na jaře, je téměř vždy něco, co má vyblité barvy (stařina, suché větve, staré listí...). Takže kus vyblité barvy uprostřed jásavé vegetace není až tak nápadný, zvlášť, když je "rozbit" pomocí čerstvé větve či tak něčeho. Opačně to prostě nefunguje. Tmavá, sytá barva obklopená vyblitou hnědou (nebo třeba sněhem) na sebe upozorní mnohem víc. Proto také podle mě vz. 95 někdy spíš demaskuje – je příliš sytý a tmavý.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  21:54 12.02.2017

  Poznámka "zvirata se nemaskuji zelenou" je poměrně zásadní. Tedy pomineme lenochody, kterým řasy barví srst do zelena ;-) Už jsem nad tím párkrát přemýšlel. Připisoval jsem to ...Zobrazit celý příspěvek

  Poznámka "zvirata se nemaskuji zelenou" je poměrně zásadní. Tedy pomineme lenochody, kterým řasy barví srst do zelena ;-) Už jsem nad tím párkrát přemýšlel. Připisoval jsem to tomu, že zvířata (ale i vojáci) se obecně pochybují spíše v nižších patrech porostu. Srna se nepotřebuje maskovat v listí, ale pod korunami stromů, kde obecně převládá hnědá. A kdo málem nezakopl o srnu "schovanou" na rezavém jehličí, snad ani nechodí do lesa (nebo je prostě lepší pozorovatel než já :-) ). S tím "odrážením" okolních barev, to moc neumím posoudit.

  Další věc je, že barvy zvířat obecně nebývají příliš syté. A to mi v případě maskovacího vzoru přijde také docela důležité, prostě aby základní barva byla spíše vyblitější. Multicam Tropic mi třeba připadá už příliš sytý a zelený.Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  21:03 12.02.2017

  Jde o mnohem vice nez jen o fakt, ze je vzorek digitalni. Znovu doporucuji precist pojednani o predpokladech pro dobry maskovaci ucinek, zde prohnane pres Google ...Zobrazit celý příspěvek

  Jde o mnohem vice nez jen o fakt, ze je vzorek digitalni.

  Znovu doporucuji precist pojednani o predpokladech pro dobry maskovaci ucinek, zde prohnane pres Google Translate:

  https://translate.googleuserco...

  (naopak chci velke skvrny, aby se mi neslevaly v jednolitou plochu, potrebuji velkyma, oddelenyma flekama rozbit siluetu lidske postavy)Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:20 12.02.2017

  Zřejmě variace na digitální vzory,rozhodně universálnější než maskáče AČR.Zároveň drobné skvrny se na větší vzdálenost slévají což je předpoklad pro dobrý maskovací účinek.

  Zřejmě variace na digitální vzory,rozhodně universálnější než maskáče AČR.Zároveň drobné skvrny se na větší vzdálenost slévají což je předpoklad pro dobrý maskovací účinek.

 • tctx
  19:23 12.02.2017

  Ja jsem proti zelene jako zaklad/dominantn barve, viz. moje "zvirata se nemaskuji zelenou". Je dobre vedet ze existuje napriklad tohle, vubec bych se nebal to vybrat jako ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja jsem proti zelene jako zaklad/dominantn barve, viz. moje "zvirata se nemaskuji zelenou".

  Je dobre vedet ze existuje napriklad tohle, vubec bych se nebal to vybrat jako univerzalni vzor:

  http://www.hyperstealth.com/de...

  Troufal bych si tvrdit, ze to predci i nemecke maskace z 2. sv.v. :)Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:05 12.02.2017

  Vzor je určitě důležitý,ale odstíny zelené barvy v podzimním listnatém lese asi také neobstojí.Jak jsem psal níže německé maskáče z 2 sv.v.řešily jak roční období tak i okolní ...Zobrazit celý příspěvek

  Vzor je určitě důležitý,ale odstíny zelené barvy v podzimním listnatém lese asi také neobstojí.Jak jsem psal níže německé maskáče z 2 sv.v.řešily jak roční období tak i okolní terén.Stejně i naše poválečné maskáče a převlečníky předběhly dobu.Např.vz.MLOK,DUB atd.My ovšem řešíme pouštní maskování.Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  18:35 12.02.2017

  Doplnky, strih… dulezite je vybrat vzor, ktery bude mit schopnost rozbit postavu i pouze svym slozenim. Je dulezite vedet, ze takove vzory existuji, a ze ne vsechny jsou si ...Zobrazit celý příspěvek

  Doplnky, strih… dulezite je vybrat vzor, ktery bude mit schopnost rozbit postavu i pouze svym slozenim.

  Je dulezite vedet, ze takove vzory existuji, a ze ne vsechny jsou si rovnocenne v efektivnosti, a je dulezite vedet, proc tomu tak je.


  (Laicky receno, nechci aby vojak v pocestenem Multicamu vypadal zdalky jako v olivove zelene uniforme z WWII, ale to uz se vicemene opakuji)

  Kdyz nekdo bude potrebovat lezet tyden ve krovi, tak si toho hejkala samozrejme vezme, ale asi bych na to nespolehal u bezne pechoty, byt jen kvuli prakticnosti.


  Rase:

  Nanoprotex 3 vypada jako material moc pekne. A pouziti pro nove maskace by bylo vyhodne jak pro ACR (kvalitni material, vyroba v CR), tak pro vyrobce (reference).Skrýt celý příspěvek

 • Dundee
  17:10 12.02.2017

  juhelak: Myslím, že obuv typu kanady je pro armádu nejlepší volbou. Pokud se chodí mimo cesty, je největší problém u kotníkových bot jejich výška. Pořád do nich padá nějaký ...Zobrazit celý příspěvek

  juhelak:

  Myslím, že obuv typu kanady je pro armádu nejlepší volbou. Pokud se chodí mimo cesty, je největší problém u kotníkových bot jejich výška. Pořád do nich padá nějaký svinstvo, při každém brodění do nich nateče a nekryjí pořádně oblast nad nártem.
  V armádě se hodí, když právě tyto problémy může voják ignorovat, což mu "kanady" z větší části umožňují.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  17:01 12.02.2017

  Samozřejmě, že střih má vliv na rozbití siluety.Každý odstřelovač si přes vypasované maskáče navlékne hejkala.A jistě i posádky tanků či OT mají na střih jiné požadavky než pěchota ...Zobrazit celý příspěvek

  Samozřejmě, že střih má vliv na rozbití siluety.Každý odstřelovač si přes vypasované maskáče navlékne hejkala.A jistě i posádky tanků či OT mají na střih jiné požadavky než pěchota nebo výsadkáři.Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  13:58 12.02.2017

  Ono i v případě obuvi by měla AČR přestat žít v minulosti..a neplnit sklady "kanadama" ale přejít na klasicke kotnikové boty trekové boty v zimni a letní verzi. Co se týče pohodlí ...Zobrazit celý příspěvek

  Ono i v případě obuvi by měla AČR přestat žít v minulosti..a neplnit sklady "kanadama" ale přejít na klasicke kotnikové boty trekové boty v zimni a letní verzi. Co se týče pohodlí i ochrany chodila už je to taky o kus dál.Skrýt celý příspěvek

 • Jameson
  13:17 12.02.2017

  Charlie: pokud by to bylo volne dostupne, tak cajk, ale pokud pouze pro vyherce vyberoveho rizeni, tak je to zase naprd, protoze dost vojaku si kupuje vystroj za svoje a zadne ...Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: pokud by to bylo volne dostupne, tak cajk, ale pokud pouze pro vyherce vyberoveho rizeni, tak je to zase naprd, protoze dost vojaku si kupuje vystroj za svoje a zadne vyberove rizeni by na ruzne doplnky nebylo. Takze dat leda volne k dispozici.

  Pohodli je mnohem dulezitejsi, takze uniforma se bude cim dal tim vic priblizovat outdoorovemu a sportovnimu obleceni, jako jsou trendy v americkych ozbrojenych silach a pokud nekdo potrebuje vic maskovat, tak pouzije maskovaci doplnky jak jsem psal nize.

  Americane maj do zhorseneho pocasi krome maskacu dalsi vnejsi vrstvy. L4 - vetrovka, L5 - softshell, L6 - hardshell, jedina L4 je doporucena nosit pod maskace, s cim bych souhlasil.

  Problem je, ze u nas jsme furt sto let za opicema a armada vubec nema ruzne vrstvy obleceni, tak se u nas vsechno cpe pod maskace, aby byla zachovana petadefkova barva navrch.

  Americani pouzivaj material 50%nylon 50%bavlna, pouze na unifrmy. Coz bysme meli pouzivat taky, je odolnejsi, ale je drazsi a nejdou na nej aplikovat ty debilni COSy. Na softshelly pouzivaj americane plosne 100% nylon, jak na L5, tak na L4. Vrstveni je zaklad, ale muzeme vrstvit temopradlo bud omele nebo z merina, na to silnejsi termo, na to nejakou teplou vrstvu a na to softshell a pres to pripadne maskovaci prevlecnik.

  Taky je treba si rici, kdy se softshell pouziva. Softshell ma byt nahrada klasickych maskacu pro chladnejsi cast roku, a/zejmena pro aktivnejsi cinnost.Skrýt celý příspěvek

 • Josef
  12:04 12.02.2017

  Samotné vlastnictví licence maskovacího vzoru není problém. Problémem je jeho specifikace či nízká tolerance odchylek. Pak se stane to, co u vz.95, kdy nelze dodržet definované ...Zobrazit celý příspěvek

  Samotné vlastnictví licence maskovacího vzoru není problém. Problémem je jeho specifikace či nízká tolerance odchylek. Pak se stane to, co u vz.95, kdy nelze dodržet definované barevné spektrum na některých nově vyvíjených materiálech. Výrobce je pak tlačen do použití nekvalitních materiálů pro výstroj, či se tendru vůbec neúčastní kvůli možnému poškození svého dobrého jména (kvůli použití nekvalitních materiálů).

  Dle mého osobního názoru nemá mít střih vlastní uniformy vliv na rozbíjení siluety. Střih má být praktický pro uživatele a nesmí jej omezovat v činnosti. Proto bych použil jako inspiraci již vyvinuté a osvědčené modely s rozumným maskovacím vzorem. Je otázkou jakým. Vzhledem k tomu, že za "kolektivní" obranu platíme formou expedičního charakteru nasazení, lze s úspěchem pochybovat o vhodnosti současného vz. 95 (s ohledem na možná operační prostředí).

  Siluetu dle potřeby rozbíjet právě zmíněnými doplňkovými součástkami či použitím přírodních materiálů.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  12:02 12.02.2017

  Tak nějak jsem vynechal materiál, o kterém se tady dost mluví. Pod článkem je odkaz na hi-tec materiály od tuzemské společnosti Nanoprotex, spolupracují s Fakultou textilní, ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak nějak jsem vynechal materiál, o kterém se tady dost mluví. Pod článkem je odkaz na hi-tec materiály od tuzemské společnosti Nanoprotex, spolupracují s Fakultou textilní, společností Svitap, Silk a Progress, nějakým způsobem jsou propojeni i se slovenskou společností Slovenská společnost VÚTCH-CHEMITEX, ze Žiliny. Výroba těchto nanovláknových membrán probíhá v České republice, poblíž Liberce.
  Hodně mě překvapil onen materiál NANOPROTEX 3, který pokud opravdu má deklarované vlastnosti, bylo by to velice zajímavé řešení, které by se mohlo objevit i u nových maskáčů. Přeci jen nešpiní se, prakticky nepromokavé, velice dobře prodyšné, s úpravou ripstop i odolné. Samozřejmě je potřeba i co nejlepší maskovací schopnosti v infra + další důležité věci vycházející ze střihu (zesílená místa, integrované chrániče atd.) ale zdá se, že by to opravdu mohly velice dobré maskáče. Když přimhouřím oči, tak by se mohly uchytit i mimo ČR.
  Že ten Nanoprotext není jen hudba budoucnosti, tak tady jsem namátkou našel kalhoty s touto úpravou:
  http://www.worksafety.cz/2692-... Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  11:39 12.02.2017

  Henrich: svého času byly "digitály" hrozný hit, ale ve finále s ukázalo, že dobře udělaná "klasika" maskuje stejně dobře jako povedený digitál. Mimochodem k digitálu se s určitým ...Zobrazit celý příspěvek

  Henrich: svého času byly "digitály" hrozný hit, ale ve finále s ukázalo, že dobře udělaná "klasika" maskuje stejně dobře jako povedený digitál. Mimochodem k digitálu se s určitým nadhledem nechá přiřadit i Flecktarn :D

  Jameson: já tomu rozumím, ale vrstvit prostě potřebujete, koneckonců vrstvení je i základ funkce softshellu. Navíc - z klasického "civilního" softshellu nikdo uniformy nedělá, kupříkladu ACU je 50% nylon a 50% bavlna, jestli je to z důvodu nízký odolnosti nebo třeba kvůli maskovacím charakteristikám nevím.

  Právě ty nový ruský hadry jsou řešený tak, že máte základní maskáč (ve třech tepelnejch variantách - léto, zima, sibiř) a tepelnej komfort naháníte vrstvením prádla.

  Pokud jde o licenci na maskovací vzor - pokud jí nemá armáda, je dost problém s výrovou u různejch výrobců, pokud jí armáda má, může jí poskytnout (třeba i bezplatně) komukoliv, kdo vyhraje výběrovku na výstrojní součástky. Právě US ARMY chce mít práva na maskovací vzory "pod střechou", aby nemusela platit licenční poplatky a řešit práva. A nejspíš vědí, proč to dělají.

  Navíc - speciálové sice chtějí držet krok rychleji, ale jedná se o třihy uniforem, druhy doplňků a další, ne o maskovací vzor.

  Rozbití siluety je jeden z nejdůležitějcích faktorů při maskování a současné střihy "na tělo" sou sice pěkné na pohled, ale maskování spíš zhoršují, protože mozek je na tvar lidského těla docela citlivý. Proto třebas Izraelci nosí ty divný hadrový pytle na helmách a proto je takové maskovací pončo dost šikovná výstrojní součástka - a snajpři tahaj ty svý Hejkaly. A ze stejnýho důvodu se do maskáčů má strkat ta tráva a křoví, aby se silueta "rozbila".Skrýt celý příspěvek

 • Henrich7
  10:02 12.02.2017

  Neviem ako je to v čechách ,ale nepouziva sa už nejakú dobu digitálny vzor maskáčoch miesto listnateho.

  Neviem ako je to v čechách ,ale nepouziva sa už nejakú dobu digitálny vzor maskáčoch miesto listnateho.

 • KOLT
  08:54 12.02.2017

  Ohledně vlastnictví vzoru – tam jde spíš o to, aby ho nevlastnila nějaká firma (i US Army nechěla být závislá na Cry Precision). AČR může vlastnit vzor a dát ho volně k dispozici.

  Ohledně vlastnictví vzoru – tam jde spíš o to, aby ho nevlastnila nějaká firma (i US Army nechěla být závislá na Cry Precision). AČR může vlastnit vzor a dát ho volně k dispozici.

 • Jameson
  02:50 12.02.2017

  Charlie: sorry jako, ale vase nazory jsou dost zastarale. Pokud pouzivam softshell, tak uz to proboha navrch nezabiju bavlnenou uniformou, protoze bavlna drzi vodu. Vyjimka je snad ...Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: sorry jako, ale vase nazory jsou dost zastarale. Pokud pouzivam softshell, tak uz to proboha navrch nezabiju bavlnenou uniformou, protoze bavlna drzi vodu. Vyjimka je snad leda nejaka lehka vetrovka, ktera se nosi obcas jako vrchni, obcas pod bluzu.

  Mart ma naprostou pravdu, COSy jak jsou udelane jsou hodne nahovno a obavam se, ze zamerne pod vlivem lobby nejakych osob a konkurencniho boje. Ty normy by mely byt mnohem tolerantnejsi, protoze jak napsal Mart, nektere veci se pak v danych barvach pri dodrzeni spektralni reflektance nedaji dodrzet. Zejmena zpracovavat kvalitnejsi a odolnejsi polyamid misto bezne pouzivanyho polyesteru je pak problem.

  Co se tyce maskovaciho vzoru na ktery ma licenci pouze ACR - to je taky dost nesmysl. I kdyz se veskere vystrojni soucastky modernizuji, tak za 2 roky budou nektere zase zastarale a co pak? Armada bude resit dalsi modernizaci za 20 let, ale vojaci zejmena z elitnejsich utvaru chteji drzet krok z dobou rychleji. Pak nastupuji mensi ceske firmy, ktere nemaji nebo ani nechteji resit licenci na nejaky vzor, takze bud budou mit vojaci hovno nebo zase budou chodit ve vsemoznych barvach.

  Co se tyce tvaru uniformy vs. maskovani vs. srovnani s celtou za druhe svetove, tak to uz je opravdu hodne spatny vtip v dnesni dobe. Uniforma ma proste sednout a umoznovat volny pohyb, ale rozhodne nebejt pytlovita, aby to rozbijelo siluetu. Pokud chci lepe rozbit siluetu, tak neni nic jednodussiho nez pouzit nejakej chicken suit, ktery vazi nic ani nezabira zadne misto.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  11:04 11.02.2017

  Zajímalo by mě, jak je to s řešením hořlavosti. Klasická bavlna totiž hoří kupodivu ne úplně lehce, zatímco mnohé umělé materiály jak papír. Případně se při hoření ještě taví, čímž ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímalo by mě, jak je to s řešením hořlavosti. Klasická bavlna totiž hoří kupodivu ne úplně lehce, zatímco mnohé umělé materiály jak papír. Případně se při hoření ještě taví, čímž dochází k obzvláště hnusným popáleninám. Ono se dneska dá bavlna upravit tak, že v mnohém předčí lecjakou umělotinu. Jen ta cena je pak sakra velká :-/Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  08:01 11.02.2017

  Juhlak: co vím, tak trička nebyly v AČR maskovaný nikdy, vždycky měly nějakej "zelenej" odstín. Ty věci v 95 maskáči z armáčů jsou prostě jen prodej "pro civily". Ono to máte ...Zobrazit celý příspěvek

  Juhlak: co vím, tak trička nebyly v AČR maskovaný nikdy, vždycky měly nějakej "zelenej" odstín. Ty věci v 95 maskáči z armáčů jsou prostě jen prodej "pro civily".

  Ono to máte těžký - soft i hardshell jsou super věci, ale maskáč jako takovej (tedy ta svrchní vrstva) bly dycky takový "monterky" pro vojáky - funční věc, která musela splňovat nějakej požadavek (tj. maskování, kapsy, volnost pohybu), ale nesměla bejt moc drahá, páč to je defacto "spotřebka" a zároveň třebas musíte kalkulovat s tím, že se tím bude muset prostříhat medik.

  Navíc - hadre pro vojáky se dycky řešily vrstvením - maskáč jako takovej byl "univerzální" a pod něj se přidávaly vrstvy v případě nepřízně počasí (nebo i na něj - velké "kongo" s připínatelnou teplou vložkou).

  Doporučuju se podívat, jak tohle vyřešili Rusáci u nové sady pěchotní výstroje - mají základní maskáč a spoustu sad prádla plus tuším dvě verze speciálního maskáče do extrémních podmínek (páč oni musí řešit i arktický mrazy a tak). Byl o tom obsáhlej článek v nějakým ATM.

  Softshell jako takovej by byl asi dobrej jako nějaká předposlední (na to už jen maskáč) vrstva na podzim/zimu s tím, že by byl univerzální a větší tepelnej komfort v mrazu by řešilo teplý prádlo.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 4 z 6