Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.

Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká firma vyvíjí uniformu z nanovláken

Společnost NANOPROTEX je jediným výrobcem nanovlákenných membrán na světě. Navíc se jedná o českou ...

Scorpion – nový maskovací vzor pro US Army

Uniformy americké armády US Army získají nový standardní maskovací vzor Scorpion. Nový maskovací ...

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • juhelak
  07:10 11.02.2017

  akorát jedna velka nevyhoda kterou sem nezminil..ty moderni materiály jsou o poznani hlasitejsi při pohybu..ale to by se dalo snad nejak vylepsit.

  akorát jedna velka nevyhoda kterou sem nezminil..ty moderni materiály jsou o poznani hlasitejsi při pohybu..ale to by se dalo snad nejak vylepsit.

 • juhelak
  06:58 11.02.2017

  podle me vyber nebo vyvoj vzoru bude to nejjednodussi..holt vyrobu nesmí dostat nejaka firma co s tim nemá zkusenosti..pac dobry strih atd..to uz je v dnesni době i otázka dobrého ...Zobrazit celý příspěvek

  podle me vyber nebo vyvoj vzoru bude to nejjednodussi..holt vyrobu nesmí dostat nejaka firma co s tim nemá zkusenosti..pac dobry strih atd..to uz je v dnesni době i otázka dobrého navrháre..pak se stane ze to vyhraje třeba blazek, který dela mozna dobře obleky ale s praktickými a funkčními vecmi ma minimalni zkusenosti..to je pak největší kamen urazu..ze vzro bude ok ale strih a materiál bude největší šrot..

  nikdo to nezminil..ale nevim třeba jak velky je problém vlastního naneseni vzoru na ruzne materiály...Osobni predstavu na kvalitni obleceni mám kdyby nova uniforma byla materialu s ochranou proti vlkosti do sloupce 5000 mm zaroven s velkou prodysnosti a udrzovanim tepla i při promoceni.

  Nejlepsi materiál na uniformy by byl softshell nebo hardshell, svetry fleece, spodni pradlo ponožky merino.
  Mám doma vzor 95 a i komplet softshell obleceni od nordfinderu...a do maskacu se mi uz hodne dlouho nechce. nezkousim se v tom plazit po lese, ale strih mnohem pohodlnejsi..a i po namoceni nesaje vodu a drzi teplo, takze prebrodit rybnik a stravit den v tom mokrem není problém..navic to schne mnohem rychleji aniz by se clovek musel svlíknout..

  trika atd by ani nemuseli byt celomaskovane..ted uz je normalni je mit bez maskovani viz nejake bojove komplety protože voják na tom má stejne vestu pripadne nosic plátu atd. návleky na helmy atd to uz je marginálie..to same spacáky.

  Každopádne strih a navrh by měli delat firmy z oboru se zkusenosti z outdooru..dresy a obleceni pro Duklu nebo Olympiiský svaz taky dela poradna firma a ne nejaka sprátelena..pac by jsme byli pro smích.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:43 10.02.2017

  No jak píši my jsme vz.80 pouze testovali, co bylo dál nevím.Možná šlo o finance nebo o sjednocení výstroje a výzbroje to se týká i Lady v rámci WS.

  No jak píši my jsme vz.80 pouze testovali, co bylo dál nevím.Možná šlo o finance nebo o sjednocení výstroje a výzbroje to se týká i Lady v rámci WS.

 • Larry
  20:13 10.02.2017

  vz.80 nepamatuji. Co píšete, je zajímavé. Škoda dobrých nápadů a vývojů. Stejně dobrý byl i projekt os. zbraní Lada. Tehdy by to jistě znamenalo krok vpřed. Zřejmě jsem i o pár ...Zobrazit celý příspěvek

  vz.80 nepamatuji. Co píšete, je zajímavé. Škoda dobrých nápadů a vývojů. Stejně dobrý byl i projekt os. zbraní Lada. Tehdy by to jistě znamenalo krok vpřed. Zřejmě jsem i o pár let mladší. Jako všechno, je to o penězích. jsem zvědav, co bude v r.2020
  Měli bychom provést rekapitulaci slibů.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  19:43 10.02.2017

  Testovali jsme spolu s výsadkáři maskáče vz.80 ty byly revoluční na svou dobu tím,že zahrnovaly i spodní prádlo a batohy,opasky ,zimní doplňky atd.Nevím, jak byl projekt ...Zobrazit celý příspěvek

  Testovali jsme spolu s výsadkáři maskáče vz.80 ty byly revoluční na svou dobu tím,že zahrnovaly i spodní prádlo a batohy,opasky ,zimní doplňky atd.Nevím, jak byl projekt vyhodnocen,ale triko jsem nosil ještě několik let v civilu.Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  19:24 10.02.2017

  Maskáče vz.95 můžete koupit v army shopech protože AČR potažmo ministerstvo si je nenechalo zaregistrovat jako chráněný vzor. To je průmyslová záležitost. U Pangea Vsetín tak ...Zobrazit celý příspěvek

  Maskáče vz.95 můžete koupit v army shopech protože AČR potažmo ministerstvo si je nenechalo zaregistrovat jako chráněný vzor. To je průmyslová záležitost.
  U Pangea Vsetín tak můžete nakoupit i bundy 2000 v mnohem lepším (původním) provedení než má současná AČR. Tam je také vidět, jak se "šetřilo"
  Bunda 2000 to byl také příběh...Skrýt celý příspěvek

 • Larry
  19:18 10.02.2017

  Dovolil bych si reagovat na slova kolegy Textil. "na střihu záleží" Amo, má pravdu na střihu opravdu záleží. Pokud se má držet jakýsi maskovací účinek, není to jenom o barvách, ...Zobrazit celý příspěvek

  Dovolil bych si reagovat na slova kolegy Textil. "na střihu záleží"
  Amo, má pravdu na střihu opravdu záleží. Pokud se má držet jakýsi maskovací účinek, není to jenom o barvách, tedy široké paletě barev vzhledem k ročním obdobím.

  Je to právě i o střihu. Nemají být ostré úhly, hrany a lomy. Mají demaskující účinky. Proč si myslíte, že se používala celta na zakrytí sniperů už za WW2???

  Jelikož jsem nosil "maskáče" od vz.60 (jehličí) až po vzor 95 dovolím si pár praktických poznámek.
  Vzor 60 byl vyvíjen od 50tých let a tehdy to bylo jistě moderní a pohodlné. Byla to skutečně bavlna a savý materiál. To že k tomu byli zimní doplňky a pouze košile s dlouhým rukávem je jiná věc. Do 80tých to stačilo a splnilo očekávání.
  Počátek 80tých let se začal vyvíjet vzor 85. To bylo nepraktické. Sice střih mnohem modernější, zvláště náprsní kapsy a jejich překrytí ale látka pevnější a tvrdá, nepohodlná. Kalhoty když jsem vypral a vyžehlil, samotné stály. Asi byli nezničitelné. Nikdy nebyli masově zavedeny a po r.89 jsme nosily kabáty od vz 85 s uniformami vz62 (vz63 VZS)
  Po r.93 se začal vyvoj naprosto nových maskáčů. Zavedených jako vzor 95.
  Nebudu psát o mezitypech jakýsi vz.92 které byli jenom pro vývojovou skupinu v Brně. k útvarům se nedostali. Případně, nám zakázali nosit pracáky kopřiváky aby si nás nespletly s chorvatskými tankisty.
  Vzor 95 byl velice moderní v době zavedení a to už je přes 20 let. Cca do r. 2000
  byli kvalitativně mnohem lepší. Zelený nátělník s krátkým rukávem (triko) měl lem i okolo rukávů, látka silnější, pevnější, barevně stálejší. Prostě bavlna bez uměliny. Při praní nebyli tmavé fleky. To nešlo doprat.... chybou bylo že asi neměli jmenovku a hodnost. Takže Slováci tyhle problémy neměli a s kalhoty s opaskem i bez čepice u svých maskáčů díky hodnosti na triku a jmenovce běžně nosili.
  Naprostou katastrofou byla později zavedená košile vzor 2000. Kdo ten hadr vymyslel snad ani nepoužíval mozek a nikdy maskáče nenosil.
  Hnusná odporná tvrdá látka (umělina, nesavá) Drbal jsem se po tom jako prašivý.
  V létě se pod tím zelené triko nedalo nosit. Takže to bylo k ničemu.
  Vzor 95 bude ještě dlouho ve Vyškově i u AZ pro výcvik postačovat.Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  18:59 10.02.2017

  Maskovací vzory dotáhli k dokonalosti Němci.Jejich druhoválečné maskáče se staly základem např. pro BW v případě Flacktarnu.Další typ používají ruské speciální jednotky, ty bylo ...Zobrazit celý příspěvek

  Maskovací vzory dotáhli k dokonalosti Němci.Jejich druhoválečné maskáče se staly základem např. pro BW v případě Flacktarnu.Další typ používají ruské speciální jednotky, ty bylo možno vidět v Beslanu.Rozlišovali letní a podzimní vzory což mělo a má opodstatnění.Navrhované maskáče AČR toto neřeší snad by se to dalo řešit levnějšími převlečníky v různých variantách.Skrýt celý příspěvek

 • mart
  18:31 10.02.2017

  tctx:
  Polem nemá smysl. Vcelku běžně se používají maskovací barvy ve spreji a je to více než dostatečné.

  tctx:
  Polem nemá smysl. Vcelku běžně se používají maskovací barvy ve spreji a je to více než dostatečné.

 • tctx
  18:06 10.02.2017

  petres: Ja tu "hloubku" vnimam tak, ze kdyz primhourim oci, tak na me ze vzoru vyskakujou svetle a tmave fleky, coz ten A-TACS docela dela. Jinak ohledne toho UCP je docela ...Zobrazit celý příspěvek

  petres:

  Ja tu "hloubku" vnimam tak, ze kdyz primhourim oci, tak na me ze vzoru vyskakujou svetle a tmave fleky, coz ten A-TACS docela dela.


  Jinak ohledne toho UCP je docela vtipne tohle:

  "It didn’t take long after soldiers were issued this new camouflage to notice that the UCP was not working and with combat operations going on in both Iraq and Afghanistan, the U.S. Congress began to receive complaints from soldiers that the camouflage was jeopardizing their missions and their lives.

  The U.S. Congress asked the Army for the research that led to the decision on UCP and it was discovered that there was none. It appears that someone circumnavigated the scientific process and forced UCP in."  Dalsi vec co by bylo fajn vyresit je nejaky polep zbrani, preci jen te souvisle cerne plochy je tam dost.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  17:18 10.02.2017

  mart: taky zmíněné spacáky atd. když člověk vidí s jakými spacáky pobíhají u AZ nebo ve Vyškově, tak to není moc povzbudivé (jsou starší než ti vojáci). Nemluvě o přilbách. Tohle ...Zobrazit celý příspěvek

  mart: taky zmíněné spacáky atd. když člověk vidí s jakými spacáky pobíhají u AZ nebo ve Vyškově, tak to není moc povzbudivé (jsou starší než ti vojáci). Nemluvě o přilbách. Tohle všechno by mělo být vyřešené v tomto programu (s maskovacím vzorem) tedy do roku 2020 - jak přilby, vesty, střih uniforem, maskáč, batohy, spacák atd. jak bylo zmíněno.
  K té normě barev. Nevím jak to mají u jiných států, ale nám v Evropě by měla stačit norma STANAG, která se týká i maskování (o něco méně náročná než ČOS), ale kolik se podle něj řídí armád netuším.

  U toho US4CES bylo skvělé porovnání maskování v infra, jasně, je to od výrobce, ale stejně. Vzhledem k tomu, jaký důraz na tuto schopnost kladou u AČR (viz ony citace) tak je to hodně zajímavé. Ještě dodám, že by mi ani nevadilo, kdyby Nomad vypadl jako slovinský multicam "SloCam", ten je sice zelenější, ale zároveň má světlejší "fleky", celkově je to takový "vykontrastovanější" multicam.

  https://s-media-cache-ak0.pini... Skrýt celý příspěvek

 • mart
  17:02 10.02.2017

  Charlie: Ale ono je to potřeba brát jako jeden celek. Pokud už se vyvíjí nový mskovací vzor, je více než vhodné (a ta doba už na to je) vyvzorovat i nový střih uniforem. Ono tu pak ...Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: Ale ono je to potřeba brát jako jeden celek. Pokud už se vyvíjí nový mskovací vzor, je více než vhodné (a ta doba už na to je) vyvzorovat i nový střih uniforem. Ono tu pak totiž máme ještě i vesty, batohy a další doplňky. To vše bude muset také být v novém vzoru. Jinak pak bude super, že budete mít na sobě nový vzor maskáčů, ale 50% těla vám bude "demaskovat" vesta v jiném vzoru...

  Myšlenka ČOSu je teoreticky dobrá. To je ale asi tak vše. Pokud by to totiž opravdu fungovalo jak říkáte, tak jak je potom možné, že když se podíváte na dva vojáky v uniformě vz. 95 po pár vypráních, je každý maskáč úplně jiný... Ono splnit přesné zadání ČOSu je například na určité oděvní materiály technologicky nemožné.

  Tahle problematika je hrozně složitá a nejde jen o barvy. Ono tam máte takové věci jako spektrální reflektance odrazu, optická hustota výplně, rozměry barevných skvrn atd atd. Navíc je to napsáno tak, že jsou povoleny jen minimální odchylky. Takže se do toho vejít dle slov různých výrobců prostě nejde...

  Mimochodem, normy ostatních spojeneckých jsou v tomto ohledu mnohem tolerantější a nevím o tom, že by měli nějaké výrazné problémy s demaskováním...Skrýt celý příspěvek

 • petres
  16:22 10.02.2017

  tctx díky za zajímavý tip na Hyperstealth s jeho US4CES Transitional. Je zajímavé porovnávat tento vzor třeba s A-TACS Camo, který má jiný přístup (alespoň já tam nevidím onu ...Zobrazit celý příspěvek

  tctx díky za zajímavý tip na Hyperstealth s jeho US4CES Transitional. Je zajímavé porovnávat tento vzor třeba s A-TACS Camo, který má jiný přístup (alespoň já tam nevidím onu zmiňovanou "hloubku") ale výsledek je také výborný.Skrýt celý příspěvek

 • eywin
  16:05 10.02.2017

  Charlie: souhlas. Vz. 95 byl velmi povedený potisk. Před takovými 15 až 20 lety byl to nejlepší v Evropě. Pořád je dobrý. O střihu se nemá cenu bavit, tam jsou "pětadevítky" ...Zobrazit celý příspěvek

  Charlie: souhlas. Vz. 95 byl velmi povedený potisk. Před takovými 15 až 20 lety byl to nejlepší v Evropě. Pořád je dobrý. O střihu se nemá cenu bavit, tam jsou "pětadevítky" naprosto mimo. Potisk se tedy bude měnit hlavně kvůli univerzálnosti. "Nomád" bude jen jeden pro všechny oblasti. Takže nebude dominantně zelený.
  Jinak vojákům je vcelku jedno, jaký to bude potisk, teda pokud na tom nebudou růžový slůňata. Střih a materiál budou naprosto primární.
  Ono je to podobné s balistickými vestami. Vojáci zas až tak neřeší normy a životnost samotné balistiky. A už vůbec ne měké balistiky. Důležité je a bude jak vesta sedí, jak se zapíná, jaký typ vazby bude mít. A taky jaké sumky a kapsy nafasují, tak aby pořád nemuseli dotovat svoji výstroj ze svých rodinných rozpočtů. Tak uvidíme...Skrýt celý příspěvek

 • Charlie
  16:01 10.02.2017

  Leviathan: kámoš má v "Astánovým" Multíku celou výstroj a musím říct, že třeba v "klasickým" lese (hnědý stromy a jehličí, místy zelenej podrost) na nějaký rozumný vzdálenosti (tj. ...Zobrazit celý příspěvek

  Leviathan: kámoš má v "Astánovým" Multíku celou výstroj a musím říct, že třeba v "klasickým" lese (hnědý stromy a jehličí, místy zelenej podrost) na nějaký rozumný vzdálenosti (tj. cca do 100m) spíš svítí než že by maskoval.

  Ono udělat nějakej uplně univerzální vzor asi jde, ale pak to bude šílenej kompromis, a bojím se, aby to nedopadlo jako UCP, který je dobrý možná v městským prostředí ( https://www.funker530.com/wp-c... ), ale v zeleni nebo poušti svítí jaxviňa: https://www.funker530.com/wp-c...

  Co ale nebereme vůbec v úvahu je, že Evropa, narozdíl třebas od těch pouští, je dost blátivá destinace a když se voják dvakrát proplazí loukou, kterou předtím přeoraly tanky a artilerie, tak je uplně jedno, jestli má Multík, UCP nebo Jehličí, páč je tak zasviněnej, že to stejně není vidět.Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  15:38 10.02.2017

  Rase: Jo, na Hyperstealth pisou, ze si Mexicani vybrali Transitional, kdovi jak je to s licenci na Woodland. Vic by se mi libil Transitional kvuli univerzalnosti, ale Woodland ...Zobrazit celý příspěvek

  Rase:

  Jo, na Hyperstealth pisou, ze si Mexicani vybrali Transitional, kdovi jak je to s licenci na Woodland. Vic by se mi libil Transitional kvuli univerzalnosti, ale Woodland by byl asi stravitelnejsi pro "lesni" CR podminky.

  Tech vzoru tam ma ale opravdu hodne; co je trochu podobne tomu Transitional je Optifade Ground Forest.. ale je tam toho spousta.

  Co je jeste koncepcne hodne zajimave je vzor OCIE, coz ma byt univerzalni vzor pro vesty, pouzdra, atd., ktery zda se funguje docela dobre se vsema variantama US4CES (Arid, Transitional, Woodland).

  http://www.hyperstealth.com/US...

  http://www.hyperstealth.com/US...

  http://www.hyperstealth.com/US...


  Ten ASAT je hodne zajimavy na vetsi vzdalenosti, nedokazu si ale moc predstavit, jak by ho nekdo skousl napriklad na vojenske prehlidce.

  Kazdopadne by bylo fajn, kdyby na ten Hyperstealth koukl nekdo z MO, to jo. Preci jen Hyperstealth prodava licenci na vzor, ne samotne vyrobky.

  Taky je dost vtipna tahle citace ohledne ceny licence:

  "Brigadier Mike Phelps, director-general of integrated soldier systems, said contracts had been signed with Crye earlier this month, paying $US4.7 million for licences to manufacture in Australia and $US3.1 million for Crye to develop a uniquely Australian camouflage pattern. (7)

  So what did the Australians get for the $US 3.1 Million? Essentially Multicam with a few subtle differences in the Cream and Dark Brown Slugs."

  zatimco nabidka Hyperstealth na licencni poplatek pro US4CES mela byt cca 600.000,- USD. (http://www.hyperstealth.com/c3... , nahore)Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  14:57 10.02.2017

  tctx: Ten ASAT je už docela podobný na "razzle dazzle" z WW1 :D To že už jsou práva na US4CES prodané bych neviděl jako zásadní problém. Přeci jen pokud by byl zájem, dá se ...Zobrazit celý příspěvek

  tctx:
  Ten ASAT je už docela podobný na "razzle dazzle" z WW1 :D
  To že už jsou práva na US4CES prodané bych neviděl jako zásadní problém. Přeci jen pokud by byl zájem, dá se nechat u výrobce udělat nějaký podobný vzor (jiný jen tak aby se obešla licence), viz zmíněný tendr v USA. Tady v té lesní variantě nevypadá vůbec špatně:

  http://3.bp.blogspot.com/-R8iI...
  ps. přeci jen si nemusíme všechno kutit jen "sami doma", embarga na nás nikdo neuvalil, tak můžeme nakupovat co se nám zlíbí (byť to na MO asi neví)Skrýt celý příspěvek

 • tctx
  14:08 10.02.2017

  Doporucuji vsem precist si vynikajici pojednani o maskovani: http://www.hyperstealth.com/Ph... Ve zkratce, aby bylo maskovani efektivni, je potreba vytvorit ...Zobrazit celý příspěvek

  Doporucuji vsem precist si vynikajici pojednani o maskovani:

  http://www.hyperstealth.com/Ph...


  Ve zkratce, aby bylo maskovani efektivni, je potreba vytvorit "hloubku", tzn. ze napriklad dat vedle sebe jen tak tmave zeleny a hnedy flek viz vz. 95 nebo v clanku navrhovane "pocesteni" Multicamu neni uplne nejlepsi napad, protoze se to na vetsi vzdalenost vsechno slije to jedne barvy.

  Proto z meho pohledu budou lepe funguovat vetsi macropatterny s kontrastnim ohranicenim a la US4CES nebo Alpenflage, nez napri. Marpat.

  Nevyhoda velkych macropatternu ale muze byt, ze zblizka budou uniformy s temi velkymi vzory vypadat tak nejak divne, coz muze nezasveceneho pozorovatele trochu odradit.

  Dalsi zajimava vec je teorie ASAT kamuflaze, kde je zakladni barva Tan, ktera ma udajne dobre vlastnosti v odrazeni barevnych odstinu okolo sebe, nebo neco na ten zpusob.
  https://www.asatcamo.com/about...

  Myslim, ze tam jeste nekde pisou, ze zvirata jsou hneda/Tan, ne zelena, coz dava vlastne docela smysl. Navic zelena bude vsude trochu jina.

  Delat zeleny Multicam mi tedy prijde jako trochu nesmysl, spis bych se pokusil ho upravit nejakyma svetlyma a tmavyma flekama, aby byl vice kontrastni za ucelem vytvoreni hloubky, kdyz uz neco. Ve sve soucase podobe mi Multicam pripada jako minimalni akceptovatelna uroven kamuflaze s ohledem na dnesni poznatky o efektivite kamuflaze, tak bych ho tim zezelenanim nemrvil jeste vic. Proto bych se tedy rozhodne nesoustredil a priori na barevnost, ale na tu hloubku a na snahu o rozbiti tvaru lidske postavy dostatecnym kontrastem.

  Pekny by byl ten vzor US4CES Transitional nebo Woodland, prava na US4CES Transitional uz ale bohuzel koupili Mexicani.
  http://www.hyperstealth.com/Me...

  Anebo bych nechal rovnou Hyperstealth navrhnout neco pro CR, vyslo by to pravdepodobne i levneji nez nejaka licencni uprava Multicamu, viz. http://www.hyperstealth.com/c3...

  Delal mimo jine kamuflaz pro slovenske MiGy
  http://www.hyperstealth.com/Mi... Skrýt celý příspěvek

 • juhelak
  12:49 10.02.2017

  vytvořit vlastní vzor na styl multicamu, aby ACR byla držitelem licence. následne zadat výberove rizeni na všechny části obleceni..a vybrat nejakou civilní odevni firmu co má ...Zobrazit celý příspěvek

  vytvořit vlastní vzor na styl multicamu, aby ACR byla držitelem licence. následne zadat výberove rizeni na všechny části obleceni..a vybrat nejakou civilní odevni firmu co má zkusenosti s moderními materiály aby to usila..klidne Alpine pro, Husky, Reebok to uz je jedno..hlavne ten materiál moderni..s membránami..prodysnosti atd..v ČR je více světovne uznávaných firem vyrabející outdoorove obleceni.

  rovnou oddelit obleceni na volny cas a tréninky..vyrobit něco ve stylu funkčního obleceni a tricek ala Spartan race atd. všechno starsi 15-20 let dát do armádního výprodeje a nebo at to nalozi na ty nove tatrovyka objíždí s tím vesnické bleší trhy.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  12:26 10.02.2017

  Charlie, naprostý souhlas.

  Charlie, naprostý souhlas.

Načítám diskuzi...

Stránka 5 z 6