Jaký bude nový maskovací vzor pro Armádu ČR?

MultiCam ztmavený do pododby, aby odpovídal budoucímu českému maskovacímu vzoru, který má být zaveden do výzbroje v roce 2020. / Archív autora

Přímým předchůdcem dnešního českého maskovacího vz. 95, se dá považovat experimentální vz. 85V (1985), který byl inspirován západním vzorem ERDL. Masové zavedení se nikdy neuskutečnilo. Následoval vzor vz. 92, takzvané "Slovače", prakticky se již jedná o vz. 95, barvy jsou však o něco světlejší. 

Cesta k novému českému maskovacímu vzoru

Kamufláž vz. 92 opět nebyla zavedena, změna přišla až u novějšího vz. 95, který se od předchozích liší, opět jen v použitých barvách. Tento maskovací vzor je využíván Armádou České republiky od roku 1995. V roce 2007 byl v rámci projektu "Voják 21.století" vytvořen experimentální vz. 95 "Město", jehož barevné schéma naznačuje využití ve městech a v pouštních oblastech. 

Kolem roku 2010 byly zahájeny práce na prototypu nového polního stejnokroje, který měl být hotov v roce 2012. Tehdy ještě nebylo jisté, jakou budou mít nové maskovací potisky pro uniformy podobu. Byl zmiňován i takzvaný digitální potisk, na který tehdy přecházela řada armád, ale od roku 2013 AČR zavedla pouze upravený maskovací vzor 95. Ten se lišil od původního vzoru pouze barvami, které byly nově definovány dle normy ČOS 108017, viz obrázek níže.

Dle ministerstva obrany (MO ČR), je zavedení nových polních uniforem úzce spjato s projektem vojáka 21. století. Zavedení nového stejnokroje bylo zvažováno v druhé fázi projektu, nejdříve v roce 2015.

MO ČR proto nechalo zřídit zvláštní komisi, která se zabývá otázkami spojenými s vývojem, inovací a modernizací polní a speciální výstroje vojáků. Nejde jen o vzor potisku ale také o vlastnosti materiálů pro uniformy. Při vývoji stejnokroje musejí vývojáři postupovat i na základě zkušenosti z Iráku či Afghánistánu a zohlednit řadu věcí, například aby nebyl voják vidět infrakamerou nebo aby byl materiál, co nejvíce odolný proti ohni, špíně a poškození. Samozřejmostí jsou integrované chrániče kolen, loktů a předloktí.

V ideálním případě by měl nový materiál mít schopnost částečné ochrany i proti chemickým a biologickým zbraním. Ani hmotnost látky není zanedbatelným faktem, jelikož uniforma vážící až 1,5 kg je zbytečnou zátěží.

Celková koncepce a střih uniformy musí vyhovovat požadavkům vojáků. Původně se u tohoto projektu zmiňovala možnost přechodu, na již zmíněný vz. 95 "Město", případně nový digitální vzor. Od této módy se však obecně upouští právě ve prospěch různých multicamů, tedy multifunkčního maskovacího vzoru.

Pro rok 2020 je plánován přechod na nový maskovací vzor "český multicam", který nahradí dosavadní maskovací vzor 95. Dle brigádního generála Ing. Jaroslava Trakala (1959-/), který je ředitelem Agentury logistiky AČR, by se mělo jednat o multicam uzpůsobený pro podmínky ČR. Je potřeba si ale připomenout, že se zde nejedná pouze o nový maskovací vzor, ale také nutnost pořídit velké množství různých výstrojních součástek.

"Každému zavedení nové součástky předchází definování požadavků na její užitné (taktické) a technické požadavky. V současnosti tato činnost probíhá v rámci stálého integrovaného pracovního týmu, kde jsou stanoveny priority modernizace či pořízení výstrojních součástek pro AČR. Pro definování taktických požadavků uživatelů probíhají za řízení ustanoveného týmu a odborníků Agentury logistiky pracovní jednání se zástupci uživatelů jednotlivých druhů vojsk AČR, kteří detailně formulují své požadavky na konkrétní součástku počínaje požadavky na maskování, balistickou odolnost, materiálové složení, maximální hmotnost, konstrukční detaily a další vlastnosti a požadavky na kompatibilitu s ostatní výstrojí a výzbrojí konče. Tyto požadavky jsou pro následné zavedení doplněny odborníky výstrojní služby o technické parametry a příslušné standardy pro měření a ověřování požadovaných parametrů.V příštích letech tak budou ze stěžejních součástek zavedeny nové prostředky balistické ochrany jednotlivce (přilby, vesty, nosiče panelů), tlumoky, střelecké opasky či spací pytle. Do konce roku 2020 bude vyvzorován nový polní stejnokroj včetně maskovacího potisku zabezpečující vyšší stupeň ochrany vojáka při zabezpečení vyššího komfortu snížením hmotnosti a zvýšením termoizolačních vlastností," uvedl zdroj z Agentury logistiky AČR.

Další zdroj z Agentury logistiky AČR, doplnil: "Nadále pokračuje modernizace stávajících a vývoj nových výstrojních součástek reagující na operační potřeby. Na rok 2016 byly připraveny k pořízení a zavedení nové tlumoky a je zpracována dokumentace na pořízení vest ochranných balistických univerzálních. Výhledově, ve spolupráci s vytvořeným Stálým integrovaným pracovním týmem pro zavádění a modernizaci výstroje, ve kterém jsou zastoupeny všechny složky resortu obrany, je připravována modernizace bojového opasku, spacích pytlů a zavedení nového polního stejnokroje."

Nyní ale zpátky k plánovanému maskovacímu vzoru. Patrně by se mělo jednat o něco ve stylu MultiCam Tropic, který nabízí Crye Precision. Možností je samozřejmě víc, ale jedná se o docela zajímavou alternativu současného maskovacího vzoru a řeší některé jeho vady, především zvýrazňující černou barvu. Výhodou vzoru MultiCam Tropic je, že se v něm dá sehnat velké množství doplňků a výzbrojních součástí, které jsou ve vz. 95 prakticky nedostupné nebo předražené. Problémem jsou ale autorská práva, která drží Crye Precision.

Ideálním řešením by byla jiná skladba barev nebo změněné tvary tak, aby nebyla porušena autorská práva a majitelem práv se mohla stát pouze Armáda ČR. Problém se zaváděním nového maskovacího vzoru si můžeme krásně demonstrovat na příkladu zavádění MultiCamu pro americkou armádu.

Inspirace u spojeneckých armád

Na původním MultiCamu pracovala společnost Crye Precision ve spolupráci s armádními laboratořemi. Vývoj byl úspěšně dokončen již v roce 2002 a v roce 2010 jej americká armáda s úspěchem testovala v Afghánistánu.

Objednávka nových uniforem v potisku MultiCam, však skončila na velkých finančních požadavcích firmy Crye Precision, byť Americké Velitelství pro speciální operace US SOCOM (United States Special Operations Command) nakoupilo nemalé množství těchto uniforem pro řadu svých jednotek. V závěrečné fázi, kde rozhodovala jak cena, tak maskovací schopnosti, si US Army vybírala z maskovacích vzorů od firem Crye Precision, ADS a Hyperstealth, Brookwood Companies a Kryptek.

Později se zapojil také "vlastní" maskovací vzor Scorpion, od armádních laboratoří Natick Soldier Systems Center. Maskovací vzor Scorpion je velmi podobný MultiCamu, původně totiž Crye Precision vyvíjela maskovací vzor, pozdější MultiCam, s americkou armádou. Americká armáda nakonec dala přednost maskovacímu vzoru Scorpion, na který vlastní licenci. Maskovací schopnosti vzoru Scorpion a Multicam jsou navíc prakticky identické a liší se jen v detailech.

Scorpion vstoupil do služby pod oficiálním názvem Operational Camouflage Pattern (OCP), neoficiálně se u něj ale i nadále používá termín Multicam. Originální MultiCam je velmi oblíben u speciálních jednotek, včetně české 601. skupiny speciálních sil a vzniklo velké množství odvozených typů, jako již zmíněný MultiCam Tropic a mnoho dalších.

Vlastní multifunkční maskovací vzor zavedla Britská armáda v roce 2010, pod názvem MTP (Multi-Terrain Pattern). Australská armáda zavedla AMCU (Australian Multicam Camouflage Uniform) v roce 2014. Slovinská armáda zavedla SloCam a další státy tento trend následovaly.

Tyto multifunkční maskovací vzory jsou dnes typické pro většinu armád NATO. Samozřejmě není možné jen tak poskládat barvy podle toho, jak by se nám to hodilo, jedná se o velice složitý proces, který si můžeme demonstrovat na novém provedení tuzemského vz. 95.

Kombinace barev u Maskovacího vzoru 95

Jak norma ČOS 108001-2 z roku 2007, tak novější norma ČOS 108017 stanoví čtyři maskovací vzory – letní, horský, pouštní a zimní. Ty vznikají kombinováním skvrn definovaných barev. Mezi jednotlivými normami došlo časem k vývoji a ke změnám. Pro nás je nyní nejdůležitější klasický maskovací vzor letní. Tento maskovací vzor se skládá ze čtyř barev – černé, hnědé, tmavě zelené a světle zelené.

Každá barva má definovaný procentuální poměr zastoupení ve vzoru. Na první pohled to vypadá, že u tohoto maskovacího vzoru nedošlo mezi normami ke změně, ale není tomu tak. Došlo ke změně definic jednotlivých barev a tak maskovací vzor letní platící od roku 2013 není totožný s předcházejícím vzorem. V normách ČOS jsou jednotlivé barvy stanoveny více způsoby.

Barevné odstíny jsou stanoveny pomocí trichromatických souřadnic. Každá barva je definována podle soustavy X,Y,Z nebo podle soustavy CIELAB. Norma stanoví i tolerance k dané barvě. Maskovací schopnosti vůči přírodnímu pozadí jsou pak definovány pomocí hodnot spektrální reflektance. Jedná se o hodnotu světelného záření odraženého od vzorku barvy pro dané spektrum vlnových délek. V tomto případě se jedná o vlnové délky 400-1200 nm.

Mimochodem pro lidské oko jsou viditelné vlnové délky 380-750 nm, hodnoty nad 750 nm jsou určeny pro pozorování pomocí přístrojů nočního vidění. Celá věc je ještě komplikována spektrozonálním kritériem. Jedná se o projev zeleného barviva – chlorofylu v rostlinách a ovlivňuje vnímání barev při vlnových délkách 650-750 nm. Jinými slovy, pokud bude zelená barva nadefinována špatně a bude vás při pozorování proti přírodnímu pozadí demaskovat. 

Porovnání barev podle hodnot CIELAB převedených na RGB mezi starou a novou normou.

Mezi normami ČOS 108001-2 a ČOS 108017 došlo ke změnám v hodnotách barev. Například u tmavě zelené došlo k jejímu zhnědnutí a v nové normě je označená jako tmavě zelená/olivová. Ke změnám však došlo u více barev. Je tedy nutné zdůraznit, že změna mezi normami je viditelná na první pohled. 

Moderní konstrukce také vyžaduje obvykle technický střih oděvů a to znamená sešití z více dílů, projmutí atd. U normy ČOS 108001-2 je lineární opakovatelnost stanovena na rozměr 60×90 cm. U nové normy ČOS 108017 je stanovena lineární opakovatelnost 62×150 cm. Došlo tedy ke zvětšení základní plochy vzoru a podle nové normy je možno vyrábět i větší prvky.

Těmito poznatky a omezeními se musí řídit i výběr nového maskovacího vzoru pro AČR. "Český multicam" může teroticky použít obdobné barvy jako novější vz. 95, jen aplikované na schéma MultiCamu. Tedy takový MultiCam Tropic v barvách ČOS 108017.

Doplňkem by pak mohl být multifunkční maskovací vzor v barvách použitých u experimentálního vz. 95 "Město", tedy určený pro boj ve městě a v poušti. Dnes se sice již od oboustranného potisku uniforem ustupuje, ale mohlo by se jednat o zajímavé řešení.

Zdroje: časopis A-REPORT; teiwaz.cz; 21. Století, Armádní noviny, IDnes

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká firma vyvíjí uniformu z nanovláken

Společnost NANOPROTEX je jediným výrobcem nanovlákenných membrán na světě. Navíc se jedná o českou ...

Scorpion – nový maskovací vzor pro US Army

Uniformy americké armády US Army získají nový standardní maskovací vzor Scorpion. Nový maskovací ...

Maskovací vzor 95 – část 1.

K uniformám a výstroji Armády ČR patří neoddělitelně již řadu let maskovací vzor 95. Má za sebou ...

Maskovací vzor 95 – vlastnosti - část 2.

V předcházejícím dílu jsme se zabývali historií maskovacího vzoru Armády ČR známého také jako ...

Komentáře

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • leviathan
  11:35 10.02.2017

  Multicam je preda univerzalny vzor - jar, jesen, pust, leto, les ... jeden vzor, jedna uniforma, vesta .... naco vymyslat nejaky zeleny multicam, ktory sa nebude dat pouzit v Afg. ...Zobrazit celý příspěvek

  Multicam je preda univerzalny vzor - jar, jesen, pust, leto, les ... jeden vzor, jedna uniforma, vesta .... naco vymyslat nejaky zeleny multicam, ktory sa nebude dat pouzit v Afg. ci v Mali? Zas to potom dopadne tak, ze na pustnu uniformu sa da zelena vesta, alebo naopak ... to, ze potom ti chalani vyzeraju jak hastrmani sa este prezit da, ale problem je, ze ten bordel potom nemaskuje - to uz je lepsie zvolit izraelsku cestuSkrýt celý příspěvek

 • JKBeaver
  11:08 10.02.2017

  Myslím, že obdoba Multicam Tropic by se do našich podmínek hodila. Přeji našim vojákům nové pohodlné uniformy. Hlavně, aby to byla kvalita. Hrozím se nových výstrojních součástek ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že obdoba Multicam Tropic by se do našich podmínek hodila. Přeji našim vojákům nové pohodlné uniformy. Hlavně, aby to byla kvalita. Hrozím se nových výstrojních součástek pro PČR......doufám, že se zde AČR nebude inspirovat!Skrýt celý příspěvek

 • liberal shark
  09:57 10.02.2017

  Ten ztmavený multicam nevypadá špatně, ale podstatná je zejména ochrana a komfort nošení. Nikdy nezapomenu na peklo vz.63 :-).

  Ten ztmavený multicam nevypadá špatně, ale podstatná je zejména ochrana a komfort nošení. Nikdy nezapomenu na peklo vz.63 :-).

 • Charlie
  08:54 10.02.2017

  Mně teda připadá, že někteří přispěvatelé míchají dva "vz.95" - totiž uniformu jako takovou a pak vlastní maskovací vzor. To že ta uniforma je už za zenitem asi ví každý, ale ...Zobrazit celý příspěvek

  Mně teda připadá, že někteří přispěvatelé míchají dva "vz.95" - totiž uniformu jako takovou a pak vlastní maskovací vzor.

  To že ta uniforma je už za zenitem asi ví každý, ale viděno optikou tehdejší doby se AČR neměla za co stydět a avni maskovací vzor není nijak špatný a do podmínek našeho prostoru vyhovuje - tmavost pak řešila nová norma, která barvy poněkud posunula.

  Tady je dobré říct, že pokud zavádím nový maskovací vzor a nechci naráz vyhodit veškeré ýstrojní součástky, tkeré mám na skladě, tak je dobré uržet alespoň částečnou kombinovatelnost (nový a starý vzor "nesvítí").

  Pokud jde na narážky jako ČOS "mrší" barvy - odstíny barev ČOS určuje PRÁVĚ PROTO, aby výrobci dodržovali jednotné normy a látka z více zdrojů vypadala stále stejně. Není to tedy tak, ž eněkdo vymyslel ČOS a pak na ní naroubovali maskovací vzor, ale po vyvinutí vzoru bylo jeho složení tou normou definováno.


  Zmršení multicamu jinými barvami - pokud se to udělá rozumně, nemusí jít o žádné ničení, ono klasický multik, jak ho známe z Astánu, tutaj moc dobře nefunguje. Co jsem tak vypozoroval, v maskovacím efektu mezi dobře udělanými vzory moc rozdíl není (když třebas porovnáte "fleky" versus woodland vs 95), některé kryjí lépe tuhle a jiné zase támhle (třeba "červený" švýcarák je ideální do podzimního listnatého lesa, to vás neuvidí ani sokol). Stejně by se na stejnokroj měla nandat tráva a další bordel a pak už je to vlastně jedno (Vietcong se dokázal perfektně zamaskovat a to nosili jen černé pyžamo a rejžák)...

  Nejdůležitější bude, aby se povedl střih uniformy a vyvzorovat dostatečné množství kvalitních doplňků a pak tím naplnit sklady ve všech velikostech. jestli to bude ve vz.95, Multíku tropic nebo jehličí už pak není ani takovej boj (pokud to teda v infra enbude svítit jak vánoční stromeček)...Skrýt celý příspěvek

 • lorgarius
  07:52 10.02.2017

  mi to pripomina situaciu vo firme kde pracujem. Obermanager neriesi meskajuce vyplaty, potrebu generalky/vymeny niektorých strojov, pripadne problemy s parkovanim, pretoze slapat ...Zobrazit celý příspěvek

  mi to pripomina situaciu vo firme kde pracujem. Obermanager neriesi meskajuce vyplaty, potrebu generalky/vymeny niektorých strojov, pripadne problemy s parkovanim, pretoze slapat 2km v zime rano o 6:00 nie je sranda. Ale pooondene ESD tricka sa farebne menia kazdeho pol roka, lebo treba najprv farebne rozlisit oddelenia, potom pride na to ze je to hovadina a treba vsetkym rovnako farebne, potom zasa chce farebne rozlisit a tak stale dookola.Skrýt celý příspěvek

 • Rase
  07:35 10.02.2017

  Wenet01: švédi a Dánové rozhodně nejsou dobrý příklad. Skandinávské jednotky mají získat nový jednotný maskovací vzor (uniformu atd.) do roku 2020 tak jako my (!) Jedná se o ...Zobrazit celý příspěvek

  Wenet01:
  švédi a Dánové rozhodně nejsou dobrý příklad. Skandinávské jednotky mají získat nový jednotný maskovací vzor (uniformu atd.) do roku 2020 tak jako my (!)
  Jedná se o projekt Nordic Combat Uniform (NCU), na konci roku 2015 ho tvořilo Norsko a Dánsko, na začátku roku 2016 se přidalo Švédsko a Finsko v prosinci 2018 má být vybrán výsledný produkt a podepsána smlouva.

  eywin: díky za zajimavé informace a upřesnění )
  mart: to by mohl řešit případný přechod z ČOS na STANAG, který má být volnější, co se týče předpisů.Skrýt celý příspěvek

 • mart
  22:11 09.02.2017

  Kdy už někdo pochopí, že ČOS je ničitel vybavení... Teoreticky je jedno, jaká to bude barva dle ČOS. Důležitější jsou jiné věci: Univerzální vzor. Nebude sice výborný v ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdy už někdo pochopí, že ČOS je ničitel vybavení...

  Teoreticky je jedno, jaká to bude barva dle ČOS. Důležitější jsou jiné věci:

  Univerzální vzor. Nebude sice výborný v každém prostředí, ale bude dost dobrý ve všech prostředích. Ale hlavně je to ekonomicky výhodné. Bude jen jeden vzor na vše. Maskáče, batohy, vesty, doplňky... To je ekonomicky výhodné. Nemusíte dělat např. vesty jak v zelené, tak v poštní variantě. A nebude pak docházet k těm excesům co dnes... Pouštní vesty, na tom zelené sumky... Jsme k smíchu.

  Střih nových maskáčů. To je to, co je nyní důležité. Současná verze je už opravdu více než nevyhovující a je třeba ji co nejdříve nahradit. Bez debat. Současný oděv vz.95 už prostě na nové trendy nereaguje.

  A jestli to bude v multicamu, atacsu nebo prostě zelené, je fakt šumák.


  Látka. V plechu nikdo chodit nechce. Materiálové složení musí odpovidat požadavkům uživatelů a nejnovějším trendům v oblasti vojenského oblečení. Ne se podřizovat ČOSu...Skrýt celý příspěvek

 • eywin
  20:23 09.02.2017

  Díky redakci za snahu, ale je to trochu "long shot". Pokusím se některé informace dopřesnit. Maskáče vz. 92 nebyly nošeny na misi OSN v Kosovu, ale na misi v Chorvatsku. Dále byly ...Zobrazit celý příspěvek

  Díky redakci za snahu, ale je to trochu "long shot".
  Pokusím se některé informace dopřesnit. Maskáče vz. 92 nebyly nošeny na misi OSN v Kosovu, ale na misi v Chorvatsku. Dále byly ve výbavě některých jednotek přímo v ČSFR. Konkrétně u výsadkového pluku v Prostějově.
  Sám jsem tyhle maskáče fasoval v polovině roku 1994. V igelitovém obalu byl přibalený skladištní lístek s názvem "maskovací oděv pro průzkumníky vz. 85 (!!!).
  Pamatuji si to dobře. Z toho je patrné, že příběh "slováčů" je trochu složitější a zřejmě v duchu překotnosti tehdejší doby i dost zmatený.
  Speciální komise MO, která má na starosti výběr nové uniformy, nevybírá a nenavrhuje jen uniformu, ale také batohy, přilby a nosič balistiky s vazbou.
  Strašné na celé věci je, že podobná aktivita měla probíhat tak před 10 lety.
  To je ale jediné negativum. Komise je složená z fundovaných praktiků (včetně příslušníků 601. ssk) , které zajímá funkčnost, jednoduchost a hlavně účelnost. Batohy budou ve dvou velikostech a to 40 litrů (3 day patrol) a 75 litrů. Batohy budou s vazbou. Dále vybírají přilby. Budou odpovídat tomu, co voják 21. století od přilby očekává. Vybírají je výsadkáři. Co bude vyhovovat jim, bude vyhovovat i zbytku pozemních sil. Vesta by měla být nějaké klasika, asi lepší průměr z toho co je na trhu. 601. ssk bude používat jiné. Nakonec maskáče. Bude to asi fakt "český multicam". Prý je úplně v pohodě a jmenuje se "Nomád". Budu tomu věřit, neviděl jsem. Pracují na něm na Univerzitě obrany. Střih má být OPRAVDU podle posledních poznatků, takže lepší než US nebo Britské multicamy. Velikosti pouze S, M, L a tak dále. Žádná kvanta různých velikostí jako dnes.
  První zkušební kusy mají přijít na konci letošního roku. Pozemní síly by měly být kompletně vybaveny do roku 2020.
  Uvidíme kolik kamarádů se toho skutečně "dožije". Od té doby co pan ministr prohlásil, že máme plné sklady, nevěří už ničemu a stupeň "švejkování" dosáhl vrcholu. Já věřím, že se to povede. Výběr základní výstroje jednotlivce jde fakt dobrým směrem. Jsem optimista a to zatím neberu drogy :)Skrýt celý příspěvek

 • Tesil
  20:21 09.02.2017

  Na samotném vzoru ani výběru barev není nic revolučního.Obdobu najdeme v každé druhé armádě.V článku je okrajově zmíněný střih,přitom k rozbití siluety napomáhá velkou měrou.Takže ...Zobrazit celý příspěvek

  Na samotném vzoru ani výběru barev není nic revolučního.Obdobu najdeme v každé druhé armádě.V článku je okrajově zmíněný střih,přitom k rozbití siluety napomáhá velkou měrou.Takže mírně pytlovitý střih není na závadu spíše naopak.Skrýt celý příspěvek

 • Argonaut.CZ
  18:51 09.02.2017

  Mě se subjektivně líbí A-TACS vzor. Ale také souhlasím s tím, že než řešit nový maskáč, tak by mělo být standardem, že vojáci mají dost maskáčů k dispozici a ne prázdné sklady, ...Zobrazit celý příspěvek

  Mě se subjektivně líbí A-TACS vzor.

  Ale také souhlasím s tím, že než řešit nový maskáč, tak by mělo být standardem, že vojáci mají dost maskáčů k dispozici a ne prázdné sklady, jak teď. Než se něco vybere a objedná, budou všichni chodit jako drbani, protože MO nic neobjedná.Skrýt celý příspěvek

 • Jameson
  18:32 09.02.2017

  Boha jeho jedno jakej maskac, hlavne at uz to neni z zadny polyshitesterovy sracky. Prislusnikum Delty a DEVGRU staci IR maskovani materialu 50/50NYCO, ale nam ne, my musime ...Zobrazit celý příspěvek

  Boha jeho jedno jakej maskac, hlavne at uz to neni z zadny polyshitesterovy sracky.


  Prislusnikum Delty a DEVGRU staci IR maskovani materialu 50/50NYCO, ale nam ne, my musime mit neco extra.Skrýt celý příspěvek

 • Wenet01
  18:19 09.02.2017

  Řekl bych, že tohle je téměř to poslední co by měla naše armáda ve své transformaci k obraně země řešit...o něco před tím by měly být maskáče ve slušné kvalitě pro vojáky klidně i ...Zobrazit celý příspěvek

  Řekl bych, že tohle je téměř to poslední co by měla naše armáda ve své transformaci k obraně země řešit...o něco před tím by měly být maskáče ve slušné kvalitě pro vojáky klidně i vz. 95...stačí se podívat v čem chodí Švédi, Dánové, Belgičani, Holanďani, které zřejmě víc jak dvacet let staré vzory netrápí a zamyslet se rovnou i nad tím kolik techniky provozují právě tyhle nám velikostí podobné země.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  17:45 09.02.2017

  Zavedl bych to co mají Izraelci a po zbytek existence AČR by se to nemuselo řešit. Pokud půjdu po louce tak jsem stejnak vidět ať mám co mám, pokud budu zalezlej ve stínu na ...Zobrazit celý příspěvek

  Zavedl bych to co mají Izraelci a po zbytek existence AČR by se to nemuselo řešit.

  Pokud půjdu po louce tak jsem stejnak vidět ať mám co mám, pokud budu zalezlej ve stínu na kraji lesa tak mi stačí i vzor 1960.Skrýt celý příspěvek

 • Katr
  17:03 09.02.2017

  Tady se někdo cítil až příliš fundován ohledně předchůdců stejnokroje 95. :D

  Tady se někdo cítil až příliš fundován ohledně předchůdců stejnokroje 95. :D

 • Air_Force
  17:03 09.02.2017

  Takže vezmeme Multicam, jehož hlavní kvalitou jsou barvy, díky kterým vypadá v zeleném prostředí zeleně, v hnědém hnědě, ve světlém světle a ve tmavém tmavě a přebarvíme ho podle ...Zobrazit celý příspěvek

  Takže vezmeme Multicam, jehož hlavní kvalitou jsou barvy, díky kterým vypadá v zeleném prostředí zeleně, v hnědém hnědě, ve světlém světle a ve tmavém tmavě a přebarvíme ho podle vz. 95, jehož slabinou jsou příliš tmavé barvy....
  No žijeme v ČR, takže asi je jedno, jak to kryje, hlavně, když to sype :-)Skrýt celý příspěvek

 • CerVus
  16:58 09.02.2017

  Proč se snaží vymyslet něco co opravdové armády už dávno používají? Jako naše slavné goratexy, které britská a americká armáda vyřadila kolem 87 roku a v současné době mají už ...Zobrazit celý příspěvek

  Proč se snaží vymyslet něco co opravdové armády už dávno používají? Jako naše slavné goratexy, které britská a americká armáda vyřadila kolem 87 roku a v současné době mají už kolikátou 4-tou nebo 5-tou generaci? Naše archaické uniformy jsou další perličkou.
  Tohle je jen další tunel na peníze z rozpočtu. Stejně je jedno jaký odstín zelené nebo hnědé na tom bude, když to po dvou vypráních zešedne a vypadá to jako 10 let staré.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...

Stránka 6 z 6