Od osvobození přes únorový puč k další porobě

Od osvobození přes únorový puč k další porobě
Sovětští vojáci v Praze / mil.ru, CC BY 4.0 (Zvětšit)

V těchto květnových dnech si připomínáme osvobození Československa od nacistické nadvlády v roce 1945. Není žádných pochyb o tom, že většinu území našeho státu osvobodily jednotky Rudé armády, které byly českým a slovenským obyvatelstvem tehdy nadšeně vítány. Potvrzují to pamětníci oněch dnů, včetně těch, kteří nebyli ani v náznaku sympatizanty Stalinova bolševismu. Na ovace našich lidí dojatě vzpomínal i osvoboditel Prahy maršál Ivan Stěpanovič Koněv.

Protikomunistický odbojář Josef Mašín mladší, jehož otce popravili v červnu 1942 nacisté, vzpomíná, jak se svým bratrem Ctiradem v Poděbradech, kde tehdy žili, komunikovali s Rudoarmějci, kteří se s nimi dělili o jídlo, zajímali se o sovětskou vojenskou techniku. Za pomoc při ukrývání uprchlého sovětského důstojníka, poručíka Stěpana Sannikova, převzali pak oba bratři Mašínovi přímo z rukou prezidenta Edvarda Beneše medaili Za chrabrost. Ještě nebyli zdaleka ani plnoletí a už šli odvážně ve stopách svého otce, který před svou popravou těžce zraněn provolal slávu Československé republice.

Vyvrcholením bojů spojenců s nacisty byl sovětský útok na hlavní město tisícileté říše Berlín v dubnu 1945. Nacistický vůdce Adolf Hitler se původně domníval, že Rudá armáda zamíří směrem na Prahu, a nikoliv na Berlín. Z tohoto důvodu vyslal na obranu Prahy jednotky německých záložních sil. Sovětský diktátor Stalin se ale rozhodl zaútočit nejdříve na Berlín a úspěšně dorazit nepřítele přímo v jeho doupěti. Velitelé Rudé armády pak naplánovali závěrečný útok na 16. dubna. Urputný boj o hlavní město Hitlerovy říše pak trval od poloviny dubna do 2. května a skončil slavným vyvěšením sovětské vlajky na budově říšského Reichstagu. Dva dny před dobytím Berlína Rudou armádou spáchal Hitler, šílenec, který uvrhnul vlastní národ a prakticky celý svět do nesmyslných jatek, ve svých šestapadesáti letech sebevraždu.

Berlín bránili nejen vojáci ale hlavně příslušníci Volkssturmu a Hitlerjugend

Ještě před tím, než Hitler zemřel, bezmocně zuřil kvůli domnělé zradě svých generálů i celých armád, zatímco Žukovovy a Koněvovy jednotky uzavřely kruh obklíčení a začaly čistit pevnost Berlín, existující ale jen v Goebelsově propagandě. Celá pevnost Berlín byla totiž v podstatě jen mýtus. Vedle vojáků či policistů, většinu z přibližně 90 000 obránců pod velením generálmajora Hellmutha Reymanna a později generála Helmutha Weidlinga tvořili špatně vyzbrojení a vycvičení příslušníci domobrany Volkssturm a také mladí kluci z Hitlerjugend, kteří obsadili narychlo zřízená obranná postavení a barikády z převrácených tramvají naplněných dlažebními kostkami. Podle serveru Druhá světová válka téměř dva milióny Berlíňanů, kteří se snažili uchovat zdání normálního života v obleženém městě, dobře věděli, že hovořit o „pevnosti Berlín“ je nesmysl. Na druhou stranu nelze ale tímto nijak zpochybňovat hrdinství vojáků Rudé armády, kteří se museli jednotlivými ulicemi urputně probojovávat do centra velkoměsta s nepřátelsky naladěným obyvatelstvem a tvrdě bojovat se zbytky fanatických stoupenců skomírající Hitlerovy říše. Přesný počet mrtvých vojáků a civilistů z bojů o Berlín se nepodařilo zjistit. Odhady uvádějí 200 000 padlých na straně Němců a 150 000 mrtvých Sovětů.

Skutečný stav věci si především dobře uvědomovali i mnozí nacističtí funkcionáři, včetně Hermanna Göringa a Heinricha Himmlera, kteří včas opustili Berlín. Adolf Hitler se však rozhodl, že zůstane. Po určitý čas se choval, jako by bylo možné situaci ještě zvrátit a vydával desítky naprosto nesmyslných rozkazů. Poté, když 15 000 sovětských děl začalo doslova chrlit na velkoměsto granáty, si Hitler přestal hrát na vůdce a oznámil svůj úmysl vzít si život dříve, než přijdou Rusové. Jeho Třetí říše, o které vyhlašoval, že potrvá tisíc let, se ve dvanáctém roce své existence doslova rozpadala. Zatímco si Sověti probojovávali cestu do středu města, zbavil Hitler v závěrečném záchvatu nenávisti Göringa a Himmlera jejich funkcí – prvního za pokus uchvátit předčasně moc, druhého pak za pokus o mírové jednání. Svým nástupcem jmenoval velkoadmirála Karla Dönitze. Když Hitler nadiktoval svou poslední vůli a politickou závěť, odebral se s Evou Braunovou odpoledne 30. dubna do svých místností v podzemním bunkru, kde oba novomanželé spáchali sebevraždu. Jejich těla byla spálena v mělkém příkopě na zahradě kancléřství. Později téže noci vztyčili vojáci maršála Georgije Žukova rudou vlajku nad budovou říšského sněmu a bylo dobojováno.

Celkové ztráty Rudé armády během druhé světové války se blíží devíti milionům mrtvých. Ruským novinářům to v dubnu 2016 Moskvě řekl expert ministerstva obrany generál Alexandr Kirilin. Statistika byla podle jeho vyjádření výsledkem dlouholetého bádání. Informace o sovětských válečných ztrátách se do té doby často lišily. Ke konečnému součtu dospěli prý badatelé „s tužkou v ruce“ na základě údajů z centrálního archivu ministerstva obrany. Přesné číslo je podle Kirilina 8 866 400 mrtvých. Do bilance obětí válečného konfliktu jsou započítáni vojáci padlí v boji, nezvěstní, a rovněž ti, kteří se nevrátili ze zajetí nebo zemřeli v nemocnicích. Ze zajetí se podle generála Kirilina do vlasti vrátilo 1,8 milionu lidí.     

Osvobození bylo provázeno i nezákonnými akcemi oddílů Směrš

Hitlerova sebevražda z 30. dubna předznamenala nadšené očekávání obyvatel Prahy a dalších českých měst na příchod svobody. Pražané a mnozí další nečekali se založenýma rukama.  Jedním ze signálů k zahájení povstání bylo, když 5. května v šest hodin zaznělo v češtině hlášení – „Volá Český rozhlas“. Prostřednictvím protektorátního rozhlasu Zdeněk Mančal přivítal posluchače dnes již legendární větou „Je právě sex hodin“. Český humor i v těžkých chvílích.

Téměř milionová německá skupina armád nazývaná Střed se pokoušela pod velením polního maršála Ferdinanda Schörnera dostat ze svého postavení na Královéhradecku do amerického zajetí. Nejkratší cestu přes Prahu a okolí ovládali povstalci. Němci proti špatně vyzbrojenému pražskému povstání nasadili veškerou dostupnou techniku. Sami povstalci by se neubránili, a tak pražský rozhlas opakovaně žádal o pomoc. Na výzvu zareagovaly jednotky Ruské osvobozenecké armády  generála Vlasova, které zasáhly proti Němcům v jihozápadních částech Prahy. Česká národní rada však odmítla uznat ROA za svého spojence, což vedlo k jejímu odchodu z města. Nejtěžší boje pak probíhaly 7. května. Sovětské jednotky se však nezadržitelně valily k Praze a Němci v našem hlavním městě další den kapitulovali. Většina německých jednotek zahájila ústup. Když Rudoarmějci vstoupili ráno 9. května za nadšeného jásotu Pražanů do naší metropole, očišťovali již město pouze od zbytků zfanatizovaných nacistů.

Příchod Rudé armády neznamenal jen osvobození Československa od hrůzného nacismu, ale také svévolné zatýkání ze strany příslušníků speciálních oddílů NKVD s názvem Směrš (Směrť špionam) a začátek sovětizace společnosti. Záhy po válce dorazili z Moskvy první sovětští poradci, kteří pak byli po únorovém puči v roce 1948 následováni stovkami dalších. Řídili přestavbu armády a hospodářství i přípravu politických monstrprocesů. Oddíly sovětské vojenské kontrarozvědky Směrš odvlekly po válce za mlčenlivého přihlížení domácích úřadů tisíce československých občanů. Tito pak často končili nejen v sovětských koncentračních lágrech, ale i na popravištích.

V českých zemích se jednalo převážně o ruské, ukrajinské či běloruské emigranty, kteří našli v meziválečném Československu útočiště před bolševiky. Dále pak šlo o podkarpatské Rusíny, jejichž nejvyšší představitelé získali po maďarské okupaci azyl v Protektorátu Čechy a Morava. Jednalo se samozřejmě rovněž o konkrétní osoby v minulosti spjaté s okupačními režimy, jako byli příslušníci nacistických organizací nebo kolaboranti. „Odvlečení do Sovětského svazu se ale nevyhnuli ani někteří Češi, kteří se měli v minulosti provinit proti sovětskému režimu,“ připomíná Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů. Padesátá léta v Československu byla ve znamení stalinského teroru, ochotně realizovaného tuzemskými vykonavateli. 

Smrtelné hříchy českého komunisty Smrkovského v očích Stalina i Brežněva

Jedním z velkých hříšníků se v očích Josifa Stalina a později i Leonida Brežněva stal přesvědčený komunista Josef Smrkovský, který byl za nacistické okupace členem 4. ilegálního ústředního výboru KSČ a v době Pražského povstání působil ve funkci místopředsedy České národní rady, která řídila povstání. Po válce mu bylo vytýkáno mimo jiné i to, že revoluční ČNR podepsala s německým velením kapitulaci, a tak vlastně souhlasila s odchodem německé armády do amerického zajetí. Smrkovský, který v únoru 1948 velel Lidovým milicím, se nakonec dostal do soukolí vykonstruovaných procesů a počátkem 50. let byl odsouzen na 15 roků do vězení, kde si odseděl „jen“ čtyři roky. Nakonec mu bylo vráceno i členství v komunistické straně a mohl zastávat také vysoké funkce.

Jeho hvězdná chvíle přišla ale zhruba dvacet let po únorovém puči, v době tzv. Pražského jara, kdy se stal členem předsednictva ÚV KSČ a předsedou Národního shromáždění. V průběhu výkonu této funkce byl v srpnu 1968 – podobně jako Alexandr Dubček a někteří další reformní představitelé KSČ – zatčen a násilně odvlečen na území SSSR. Spolu s ostatními se pak zúčastnil neblaze proslulého jednání v Moskvě, které skončilo podpisem kapitulace.

Definitivní pád tohoto „tribuna lidu“, jak byl Smrkovský v roce 1968 nazýván, nastal v březnu 1970, když jej vlastní soudruzi vyloučili z řad KSČ a trestali jej dále symbolicky i po smrti v roce 1974. Normalizační režim Smrkovskému upřel posmrtný klid. Krátce po pohřbu totiž urna s tělesnými ostatky Josefa Smrkovského zmizela z rodinné hrobky na Olšanských hřbitovech. „Náhodou“ pak byla objevena na hraničním přechodu v Českých Velenicích, na záchodě rychlíku, který směřoval do Vídně. Smrkovského zeť byl tehdy dokonce obviněn, že se pokoušel urnu tajně vyvézt na Západ. Pohřební služba poté odmítla urnu převzít zpět s odůvodněním, že nemůže hrob hlídat. Zamítnuto bylo rovněž uložení ostatků v urnovém háji. Dopis příbuzných tehdejšímu prezidentovi ČSSR Gustávu Husákovi zůstal bez odpovědi. Urna s popelem Smrkovského byla až v dubnu 1991 důstojně uložena do rodinného hrobu na pražských Olšanských hřbitovech.

Aktivní účastník protinacistického odboje, přesvědčený komunista, politik, jeden z předních představitelů Pražského jara, rozporuplný Josef Smrkovský tak byl po více než sedmnácti letech pohřben podruhé. I takové lidské osudy patří k poválečnému období Československa, které se ve 20. století dvakrát stalo obětí brutální agrese ze strany dvou totalitních mocností – Hitlerova Německa a Brežněvova Sovětského svazu.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Výbuchy ve Vrběticích, Vladimír Putin a dezinformátoři

Česká republika prožívá od soboty události, na které nejsme vůbec zvyklí. Předseda vlády a ministr ...

Státní terorismus ve Vrběticích? Važme slova, mají své důsledky

V souvislosti s víkendovou tiskovou konferencí premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka se ve ...

PREMIUM Polský pohled na Vrbětice: Důležitější je Bělorusko a konec českého pacifismu

Mezi Českou republikou a Ruskou federací vzniklo silné diplomatické napětí ‒ objev ruské stopy ve ...

Ruská menšina je dávno pevnou součástí naší země

S výbuchy ve Vrběticích na Zlínsku, v nichž figurují jako hlavní postavy ruští občané, příslušníci ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • jozo
  01:21 11.05.2021

  Ja som sa narodil ako hrdý československý občan národnosťou Slovák tak nech mi bratia Česi odpustia, ale vždy ma pobaví keď spomeniete Pražské povstanie. To naozaj nemáte kúsok ...Zobrazit celý příspěvek

  Ja som sa narodil ako hrdý československý občan národnosťou Slovák tak nech mi bratia Česi odpustia, ale vždy ma pobaví keď spomeniete Pražské povstanie. To naozaj nemáte kúsok sebareflexie nazvať to, že ste v posledný deň vojny vyliezli z nory, keď už bol Hitler mŕtvy a prestali ste hrať po 6 rokoch mŕtveho chrobáka povstaním? Nikdy ste nebojovali, nikdy ste občanom Československa slovenskej, nemeckej alebo maďarskej národnosti nedali šancu prejaviť sa ako vlastenci tak je samozrejmé že sa potom každý musel zariadiť ako mohol. To Vy ste pred vojnou šéfovali Československu, tak sa tu prosím nehrajte na obete samých seba a neopovažujte sa súdiť ostatných tak ako to tak radi skryto alebo otvorene robíte.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   07:46 11.05.2021

   Hele ho, provokatéra.
   Snažíš se marně, kvůli trollům, jako jsi ty, se se Slováky hádat nezačneme.

   Hele ho, provokatéra.
   Snažíš se marně, kvůli trollům, jako jsi ty, se se Slováky hádat nezačneme.

  • J.Kolousek@post.cz
   11:01 11.05.2021

   Jozo,nezlobte se na mě,ale po přečtení Vašeho přízpevku,jsem si vzpoměl na slova pana Wericha : "Pokud se hádáš s blbcem déle jak půl minuty, už se hádají dva blbci"

   Jozo,nezlobte se na mě,ale po přečtení Vašeho přízpevku,jsem si vzpoměl na slova pana Wericha : "Pokud se hádáš s blbcem déle jak půl minuty, už se hádají dva blbci"

  • Jura99
   15:06 11.05.2021

   Chybou nebylo Pražské povstání ale to, že jsme jeho úspěch neprávem darovali Sovětům. Skoro všechna povstání vznikla až při příchodu fronty, nenech se zmást, že shodou okolností ...Zobrazit celý příspěvek

   Chybou nebylo Pražské povstání ale to, že jsme jeho úspěch neprávem darovali Sovětům. Skoro všechna povstání vznikla až při příchodu fronty, nenech se zmást, že shodou okolností končila válka, protože válka lokálně končila i např. ve Francii, když vzniklo povstání v Paříži (trvalo 4dny než dorazili spojenci).Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:11 11.05.2021

   ... že ty budeš mimoparitný zamestnanec jednej nemenovanej ambasád v Bratislave? Lebo napísať "Nikdy ste nebojovali..." a najmä s ohľadom na územie Slovenska, je lož. Slovensko ...Zobrazit celý příspěvek

   ... že ty budeš mimoparitný zamestnanec jednej nemenovanej ambasád v Bratislave?

   Lebo napísať "Nikdy ste nebojovali..." a najmä s ohľadom na územie Slovenska, je lož. Slovensko dobýjali v rokoch 1918 a 1919 českí dobrovoľníci a prevažne českí legionári, zatiaľ čo Slováci možno sedeli v krčme alebo rabovali....

   Vykrikovať takéto výčitky , keď každý má svoje maslo na hlave, nemá nič spoločné ani s Čechmi, ani so Slovákmi.... To dokáže vykrikovať len maskovaný provokatér s cieľom rozoštvávať....Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  01:01 11.05.2021

  Mnohí tú píšu, že za RAF bojoval počas II.svetovej vojny iba jeden pilot - slovák. Chcel by som Vás informovať, že to je nebotyčná blbosť tak si prosím naštudujte fakty. Len voľným ...Zobrazit celý příspěvek

  Mnohí tú píšu, že za RAF bojoval počas II.svetovej vojny iba jeden pilot - slovák. Chcel by som Vás informovať, že to je nebotyčná blbosť tak si prosím naštudujte fakty. Len voľným googlením som našiel za 3 minúty minimálne 17 mien slovenských RAF pilotov.
  Potom k ostatným diskutovaným témam. Kým Česi po vojne nadšene vítali Rusov osloboditeľov a komunisti vo voľbách 1948 vyhrali vďaka nim, tak Slováci si nerobili o nich žiadne ilúzie a to nie preto, že by sme boli nejakí nacisti, ale preto že naši vojaci ktorí sa vrátili zo Sovietskeho Zväzu prinášali správy o tamojšej realite a ďalším dôvodom boli únosy tisícov ľudí po vojne z východného Slovenska po vojne do gulagov ako aj kontakt z utečencami z čerstvo odtrhnutej podkarpatskej rusi, ktorí boli na Slovensku lovení ako štvaná zver.Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:15 11.05.2021

   Kto, kedy a kde to píše? Dolož.....

   Kto, kedy a kde to píše? Dolož.....

 • J.Kolousek@post.cz
  18:33 08.05.2021

  Pokud začneme odsuzovat generála Vlasova,je třeba se zamyslet nad tímto: Vyhodnocení situace 2. úderné armády v poválečné sovětské literatuře bylo lživé, stejně jako celé ...Zobrazit celý příspěvek

  Pokud začneme odsuzovat generála Vlasova,je třeba se zamyslet nad tímto:
  Vyhodnocení situace 2. úderné armády v poválečné sovětské literatuře bylo lživé, stejně jako celé hodnocení katastrofického stavu fronty na počátku války s Německem. Vlasovova armáda se ocitla v kotli a v dubnu 1942 byla prakticky odříznuta od veškerého zásobování nutného pro pokračování jakýchkoliv akcích.
  Denní příděl na vojáka byl pouhých 50 gramů sucharů. Obklíčená armáda se nacházela už 90 kilometrů v týlu německé fronty. V polních kuchyních se vařila stromová kůra a kožené části výstroje. O koních 13. jezdeckého sboru generálmajora N. Guseva se již ani v dokumentech nehovoří, jelikož byli pozabíjeni pro stravu zubožených rudoarmějců.
  Ačkoliv sovětské velení muselo vědět, že armáda už nemůže ani prakticky bojovat pro nedostatek munice, dostává generál Vlasov 14. května 1942 naprosto nepochopitelný rozkaz: vyvést 2. údernou armádu z prostoru, jenž zaujala. Dostat se z obklíčeného kotle bylo však naprosto nemožné. Tak bylo zničeno devět sovětských divizí a sedm brigád. Přežilo a do zajetí padlo na 32 000 vojáků.
  Generál Vlasov s malou skupinkou bloudil po území, kde byl hledán sovětskými partyzány a zároveň německými hlídkami. Nakonec byl 12. července 1942 vydán v malé lesní osadě Tuchovešti místním starostou německé hlídce. Není tudíž pravdou, že by se kdy Vlasov sám vzdal Němcům, právě naopak, sám byl zrazen a vydán Němcům. Tuto interpretaci však sovětská strana nikdy nepřiznala. Nebyl tedy přeběhlík ve vojenském slova smyslu, ale zajatcem a zůstal na svém velitelském místě po celou dobu obklíčení své armády. V tomto smyslu jej není ani možné vinit ze zrady národa nebo strany.
  Tragika událostí je zřejmá. Mnohem horší a neodpustitelné je nepochopení. Žádná ze zúčastněných stran - zejména západní spojenci - dodnes nepochopila, oč tehdy na samém sklonku války vlastně šlo. Žádná kromě tehdy sovětské. Až se bude o těchto událostech hovořit objektivně, nebude už z bývalé Ruské osvobozenecké armády nikdo.
  Viz:https://www.payne.cz/3xS43787/... Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   10:48 09.05.2021

   To máš pravdu - ale armáda je z pohledu státu nástroj. A speciálně SSSR na vojáky nepohlížel jako na lidské bytosti, ale jako na součásti toho nástroje. A z asijské mentality ...Zobrazit celý příspěvek

   To máš pravdu - ale armáda je z pohledu státu nástroj. A speciálně SSSR na vojáky nepohlížel jako na lidské bytosti, ale jako na součásti toho nástroje. A z asijské mentality plyne, že poddaný musí být vládci věrrný bez ohledu na to, jak s ním vládce zachází.

   Takže podle ruské tradice je Vlasov zrádce, žádné polehčující okolnosti neexistují.Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  14:21 08.05.2021

  Tak bratři Mašínové prý šli ve stopách svého otce-hrdiny. Tak jóó.

  Tak bratři Mašínové prý šli ve stopách svého otce-hrdiny. Tak jóó.

  • padre
   20:46 08.05.2021

   Hele krllo neprovokuj,vzkaž tomu svýmu mrňavymu dražďanskýmu kagebákovi ať se stará o sebe a ty svoje Číňany ,kteří mu v desetitisicích lezou na Sibiř.

   Hele krllo neprovokuj,vzkaž tomu svýmu mrňavymu dražďanskýmu kagebákovi ať se stará o sebe a ty svoje Číňany ,kteří mu v desetitisicích lezou na Sibiř.

   • krllo
    20:43 09.05.2021

    Brebto z čeho máš nervy. Já se jen ptám na Mašíny a ty jsi z toho popletený.

    Brebto z čeho máš nervy. Já se jen ptám na Mašíny a ty jsi z toho popletený.

    • padre
     21:56 09.05.2021

     Proč bych měl být popletený z ruského trolla? Co nového v FSB holoubku?

     Proč bych měl být popletený z ruského trolla? Co nového v FSB holoubku?

    • GlobeElement
     07:22 10.05.2021

     A co počasí, neprší vám tam? Když už se držíme tématu? Co řepa, vyklíčila?

     A co počasí, neprší vám tam? Když už se držíme tématu? Co řepa, vyklíčila?

  • GlobeElement
   10:48 09.05.2021

   A v USA mlátí černochy.

   A v USA mlátí černochy.

 • danny
  16:02 07.05.2021

  Pěkně napsáno. Díky pane Chalupo. A navíc, jako koukám níže v diskusi, každý si v textu najde to své:-)

  Pěkně napsáno. Díky pane Chalupo. A navíc, jako koukám níže v diskusi, každý si v textu najde to své:-)

 • Jura99
  08:21 07.05.2021

  Smutný osud čekal Vlasovce, Sověti je po zajetí pozabíjeli, zamordovali i pacienty v pražských nemocnicích (když totéž zvěrstvo udělali esesáci v Charkově, byl to nevídaný zločin). ...Zobrazit celý příspěvek

  Smutný osud čekal Vlasovce, Sověti je po zajetí pozabíjeli, zamordovali i pacienty v pražských nemocnicích (když totéž zvěrstvo udělali esesáci v Charkově, byl to nevídaný zločin). Vlasovců padlo v Praze kolem 300, tedy o řád více než rudoarmějců. Rybalko šermoval Srmkovskému před nosem pistolí, že spolupracoval s Vlasovci, nakonec slíbil ČNR, že všechny zajaté Vlasovce nezabije. Samozřejmě to byla standardní ruská lež, nezabil je sice všechny, ale ti co přežili, skončili v gulagu. V každém případě Praha potřebuje revidovat pomníky a názvy ulic, zmenšit množství srpů a kladiv, přidat nějaké ty Vlasovce a zejména důstojně připomenout gen. Kutlvašra a povstalce.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   08:53 07.05.2021

   Vlasovci jsou klasickou ukázkou toho, jak může být jedna a ta samá vojenská síla pro někoho dobrodiním (bez Vlasovců by Praha padla) a pro druhého zlem (Rusko, bez pochyb to byli ...Zobrazit celý příspěvek

   Vlasovci jsou klasickou ukázkou toho, jak může být jedna a ta samá vojenská síla pro někoho dobrodiním (bez Vlasovců by Praha padla) a pro druhého zlem (Rusko, bez pochyb to byli zrádci).Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    12:50 07.05.2021

    Určitě by padly Řeporyje. :-))

    Určitě by padly Řeporyje. :-))

   • Jura99
    16:30 07.05.2021

    zradit nedemokratický stát není možné. To je jen formální zrada. Z hlediska vyššího principu mravního (pardon za použití té fráze pane Drdo) zrada diktátora není zradou. Ani ...Zobrazit celý příspěvek

    zradit nedemokratický stát není možné. To je jen formální zrada. Z hlediska vyššího principu mravního (pardon za použití té fráze pane Drdo) zrada diktátora není zradou. Ani Stauffenberg nebyl skutečným zrádcem, pouze formálně podle zákonů totalitního režimu.Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     19:46 07.05.2021

     Ale zradili svůj lid, který Němci vyvražďovali v dosud nevídaném rozsahu,. Ccca 3 x větším než holocaust.

     Ale zradili svůj lid, který Němci vyvražďovali v dosud nevídaném rozsahu,. Ccca 3 x větším než holocaust.

     • GlobeElement
      19:51 07.05.2021

      Nikdo nedokázal Rusy vraždit tak systematicky, jako ruská bolševická vláda.

      Nikdo nedokázal Rusy vraždit tak systematicky, jako ruská bolševická vláda.

     • Ján Paliga
      21:45 07.05.2021

      Odporúčam ti knihu Stalinova komanda od ruského historika Goguna. A niečo o "Akcii T" a jej cieľoch a následkoch... NKVD, jej predchodkyne a nasledovníci mali na svojom konte viac ...Zobrazit celý příspěvek

      Odporúčam ti knihu Stalinova komanda od ruského historika Goguna. A niečo o "Akcii T" a jej cieľoch a následkoch...

      NKVD, jej predchodkyne a nasledovníci mali na svojom konte viac občanov ZSSR ako cudzí...Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     19:53 07.05.2021

     To je aktivistický postoj. A speciálně Vlasov udělal za bolševiků kariéru.

     To je aktivistický postoj. A speciálně Vlasov udělal za bolševiků kariéru.

    • Tesil
     20:03 07.05.2021

     No pokud zcela dobrovolně složil přísahu věrnosti Adolfu Htlerovi,tak zrádce asi bude správný výraz.
     Tím spíše,že věrně sloužil na několika bojištích Třetí říši.

     No pokud zcela dobrovolně složil přísahu věrnosti Adolfu Htlerovi,tak zrádce asi bude správný výraz.
     Tím spíše,že věrně sloužil na několika bojištích Třetí říši.

     • J.Kolousek@post.cz
      18:39 08.05.2021

      Tesile s tímto tvrzením bych si tak nebyl jistý.Např.bývalý prezident arm.gen.složil přísahu c.a k Rakousko -Uherské monarchii.Po zajetí vstopil do legii,kde složil druhou ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesile s tímto tvrzením bych si tak nebyl jistý.Např.bývalý prezident arm.gen.složil přísahu c.a k Rakousko -Uherské monarchii.Po zajetí vstopil do legii,kde složil druhou přísahu.Po návratu do ČR složil přísahu ČR.Po roce 1948,složil přísahu KSČ,jako vedoucí síle státu.Ptám se Vás byl zrádcem,když jako legionář bojoval proti cíasři,kterému složil přísahu?? Atak by se dalo pokračovat dále.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:28 08.05.2021

      Myslím,že případ Stauffenberga byl méně komplikovaný. Pocházel ze šlechtického rodu kde se určitě dbalo na čest. Buď neměl přísahat pokud se to příčilo jeho svědomí nebo přísahu ...Zobrazit celý příspěvek

      Myslím,že případ Stauffenberga byl méně komplikovaný.
      Pocházel ze šlechtického rodu kde se určitě dbalo na čest.
      Buď neměl přísahat pokud se to příčilo jeho svědomí nebo přísahu dodržet.
      Navíc se v době kdy Němci vítězili choval loajálně.
      Tak snad z něho nebudeme nakonec dělat hrdinu.
      Stejně to posral.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      20:55 08.05.2021

      No a co třeba dlouholetý ministr národní obrany ČSSR armádní generál Martin Dzur, jako mladý voják a příslušník slovenské armády vyznamenaný německým velením za dobytí ...Zobrazit celý příspěvek

      No a co třeba dlouholetý ministr národní obrany ČSSR armádní generál Martin Dzur, jako mladý voják a příslušník slovenské armády vyznamenaný německým velením za dobytí Charkova.Ten také složil přísahu.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      21:51 08.05.2021

      padre
      Šlo o to,že člověk složí přísahu někomu a potom na něho spáchá atentát.
      Dzúr dříve Uličný žádný atentát pokud vím neprovedl.

      padre
      Šlo o to,že člověk složí přísahu někomu a potom na něho spáchá atentát.
      Dzúr dříve Uličný žádný atentát pokud vím neprovedl.

     • padre
      22:49 08.05.2021

      Samozřejmě, soudruh ministr obrany Dzur, během kariéry u slovenských zbraní na východní frontě jako vojín Uličný několikrát pochválený za boj proti sovětským komunistickým hordám ...Zobrazit celý příspěvek

      Samozřejmě, soudruh ministr obrany Dzur, během kariéry u slovenských zbraní na východní frontě jako vojín Uličný několikrát pochválený za boj proti sovětským komunistickým hordám ,později vyznamenávaný sovětskými generály za skvělé vedení spojeneckých cvičení v rámci Waršavské smlouvy žádný atentát na nikoho neprovedl.To by tak ještě scházelo,obě nepřátelské strany se o něm vyjádřily velice pochvalně.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:51 09.05.2021

      Jistěže ten, kdo přeběhl z c.k. armády k nepříteli byl zrádce.

      Zachránilo ho, že přeběhl na stranu, která vyhrála.

      Jistěže ten, kdo přeběhl z c.k. armády k nepříteli byl zrádce.

      Zachránilo ho, že přeběhl na stranu, která vyhrála.

  • krllo
   12:50 07.05.2021

   A co je mělo čekat ?

   A co je mělo čekat ?

   • GlobeElement
    13:15 07.05.2021

    Že by soud? Řádně odůvodněné obvinění, předložené důkazy, obhajoba?

    Ne, sorry, v Rusku a soud, taková blbost.

    Že by soud? Řádně odůvodněné obvinění, předložené důkazy, obhajoba?

    Ne, sorry, v Rusku a soud, taková blbost.

    • krllo
     12:20 08.05.2021

     Jak dlouho by ty tisíce soudili ? Stačí se podívat na naše soudy a posuzování zločinů privatizace. Důkazy ? Ten byl zřejmý, stáli se zbraní v ruce proti RA. Čím by se hájili ? Že ...Zobrazit celý příspěvek

     Jak dlouho by ty tisíce soudili ? Stačí se podívat na naše soudy a posuzování zločinů privatizace.
     Důkazy ? Ten byl zřejmý, stáli se zbraní v ruce proti RA. Čím by se hájili ? Že měli slepé náboje :-D To by mohla být jediná obhajoba .
     Nakonec i Američané se na ně dívali jako na zrádce. Jinak naprostá většina Vlasovců přežila Stakina, chvilku byli v gulagu.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:43 08.05.2021

      To je jedno. Přece nepotrestám nevinného.

      I když je mi jasné, že v Rusku to je normální.

      To je jedno. Přece nepotrestám nevinného.

      I když je mi jasné, že v Rusku to je normální.

     • padre
      13:08 08.05.2021

      A co divize Seydlitz bojující v sestavě Rudé armády a složená z bývalých německých zajatců? Jaký byl rozdíl mezi nimi a Vlasovci?

      A co divize Seydlitz bojující v sestavě Rudé armády a složená z bývalých německých zajatců? Jaký byl rozdíl mezi nimi a Vlasovci?

     • krllo
      14:31 08.05.2021

      Padre
      Mezi Vlasovem a Seydlitzem žádný rozdíl nebyl, zbytečná otázka. S přeběhlíky se jedná stejně. Nebo ne ?

      Padre
      Mezi Vlasovem a Seydlitzem žádný rozdíl nebyl, zbytečná otázka. S přeběhlíky se jedná stejně. Nebo ne ?

   • Jura99
    16:31 07.05.2021

    přinejmenším amnestie za roli v Pražském povstání, ale určitě ne vražda na nemocničním lůžku.

    přinejmenším amnestie za roli v Pražském povstání, ale určitě ne vražda na nemocničním lůžku.

    • danny
     17:32 07.05.2021

     Jejich osud byl opravdu tragický. Od začátku až do konce. Speciálně těch popravených raněných. Někde jsem četl, že vydání Buňačenka a jeho mužů Smerši v okolí Nepomuku bylo ...Zobrazit celý příspěvek

     Jejich osud byl opravdu tragický. Od začátku až do konce. Speciálně těch popravených raněných.
     Někde jsem četl, že vydání Buňačenka a jeho mužů Smerši v okolí Nepomuku bylo pomstou za úspěšné zdržování spojeneckého postupu v Saint-Lo (za to byl vyznamenán Železným křížem II. stupně).
     Co je pro mě ale nedávno objevená novinka, tak že část jednotek ROA unikla svému osudu a dokončili válku na straně RA. Ale byly to jednotky, které započaly jednání s dostatečným předstihem a v době, kdy měly co nabídnout, a tvrdě vyjednávaly o zárukách plné amnestie.
     Jinak Koněv z Pražského povstání (a hlavně uzavření příměří, nikoli bezpodmínečné kapitulace a tím pádem odchodu Němců včetně výzbroje do americké zóny) vůbec neměl radost, takže to Vlasovci asi částečně odskákali.Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     19:51 07.05.2021

     Jakou roli? Vlasov byl proti pomoci Pražskému povstání a část vlasovců pomohla proti jeho vůli. Předchůdci Vlasovovy"osvobozenecké" armády se předvedli při potlačování Varšavského ...Zobrazit celý příspěvek

     Jakou roli? Vlasov byl proti pomoci Pražskému povstání a část vlasovců pomohla proti jeho vůli.
     Předchůdci Vlasovovy"osvobozenecké" armády se předvedli při potlačování Varšavského povstání ( Kaminského brigáda ), že i Němců lezli oči z důlků při pohledu na jejich zvěrstva.Skrýt celý příspěvek

     • danny
      22:08 07.05.2021

      Krllo, to je trochu nepřesné. Kaminskiho určitě nesejmuli kvůli tomu, že by Němci byli nějak útlocitní a že by jim vadilo, co on a jeho chlapi páchali. Ale proto, že raboval do ...Zobrazit celý příspěvek

      Krllo, to je trochu nepřesné. Kaminskiho určitě nesejmuli kvůli tomu, že by Němci byli nějak útlocitní a že by jim vadilo, co on a jeho chlapi páchali. Ale proto, že raboval do vlastní kapsy a okrádal tak Vůdce.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:17 09.05.2021

      "...že i Němců lezli oči z důlků při pohledu na jejich zvěrstva."

      A to ešte nevideli NKVD v akcii v 20.-40.-tych rokoch...

      "...že i Němců lezli oči z důlků při pohledu na jejich zvěrstva."

      A to ešte nevideli NKVD v akcii v 20.-40.-tych rokoch...

 • J.Kolousek@post.cz
  20:29 06.05.2021

  HEKTOR:Nedělejte s národa hlupáky.Kam šlápl ruský voják,okamžitě nastal hlad bída a lidské neštěstí.Připomenu rok 1956 Maďarsko,rok 1968 ČSSR,jak dopadlo po válce NDR-jaký tam byl ...Zobrazit celý příspěvek

  HEKTOR:Nedělejte s národa hlupáky.Kam šlápl ruský voják,okamžitě nastal hlad bída a lidské neštěstí.Připomenu rok 1956 Maďarsko,rok 1968 ČSSR,jak dopadlo po válce NDR-jaký tam byl zasluhou ruska blahobyt a v NSR obrovská bída,vemte si africké státy,všude,kde se prosazovali tehdejší sověti vždy nastal chaos občanské války hlad. Civilizační výsledky ruského imperialismu jsou skrovné. Jistěže na Sibiři něco vybudovali, ale stačí to porovnat s životem v oblastech se srovnatelnými klimatickými podmínkami v USA a Kanadě.Řekněte mi v čem tak Rusko vyniká nad ostatní země?V čem vyniká Ruská ekonomika?Rusové svou moc a zájmy uplatňují jediným způsobem - svou vojenskou silou. Podívejte se například na Německo nebo Japonsko. Dvě poražené země druhé světové války, mají na svých územích americké základny. Přitom jsou to nejmocnější země světa. Proč, kvůli svým armádám? Ne kvůli svým schopnostem, nadáním, píli a kultuře.
  Ano, každý stát takový nemůže být. Ale proč tedy vzhlížet ke státům, které na to nemají.Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   21:39 06.05.2021

   J.Kolousek@post.cz - skúste si pane môj príspevok ešte aspoň 1x prečítať....možno to je tou slovenčinou,že ste ho asi evidentne nepochopili...

   J.Kolousek@post.cz - skúste si pane môj príspevok ešte aspoň 1x prečítať....možno to je tou slovenčinou,že ste ho asi evidentne nepochopili...

   • J.Kolousek@post.cz
    18:49 08.05.2021

    Hektor jen se nebojte cca 40 let jsem žil v ČSSR a slovenský rozumím velmi dobře a dodnes mám na Slovensku mnoho kamarádu a rok jsem sloužil jako voják v Kežmarku..To jste možná ...Zobrazit celý příspěvek

    Hektor jen se nebojte cca 40 let jsem žil v ČSSR a slovenský rozumím velmi dobře a dodnes mám na Slovensku mnoho kamarádu a rok jsem sloužil jako voják v Kežmarku..To jste možná Vy mě nepochopil.Co jsem napsal,tak zatím si stojím.Před rokem 1989 jsme říkavali: "Co řeknu to sedí,ale nerad bych seděl zato co řeknu."Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   05:22 07.05.2021

   A kam šlápl německý voják , okamžitě nastal blahobyt.

   A kam šlápl německý voják , okamžitě nastal blahobyt.

   • Pavel1
    14:32 07.05.2021

    Jak jinak, vždyť ruský a německý voják byli spojenci.

    Jak jinak, vždyť ruský a německý voják byli spojenci.

    • krllo
     20:21 07.05.2021

     Brebto. Předtím Hitler a Pilsudski byli spojenci a Hitler na pohřbu Pilsudského dokonce seděl v první brázdě. Jinak se zapomíná, že Sověti 17.září 1939 si jen došli pro Polskem ...Zobrazit celý příspěvek

     Brebto. Předtím Hitler a Pilsudski byli spojenci a Hitler na pohřbu Pilsudského dokonce seděl v první brázdě.
     Jinak se zapomíná, že Sověti 17.září 1939 si jen došli pro Polskem okupovaném území z. Ukrajiny a z.Běloruska. Viz Curzonova linie.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      20:34 07.05.2021

      Krllo sprostě lžeš.Hitler na pohřbu Pilsudskeho nebyl,to je mnohokrát vyvrácena lež ,kterou šíří poskokové kremelskeho botulinivého panáka.Stejnou smlouvu kterou mělo Polsko s ...Zobrazit celý příspěvek

      Krllo sprostě lžeš.Hitler na pohřbu Pilsudskeho nebyl,to je mnohokrát vyvrácena lež ,kterou šíří poskokové kremelskeho botulinivého panáka.Stejnou smlouvu kterou mělo Polsko s Německem dva roky předtim uzavřelo se Sovětským Svazem.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:51 07.05.2021

      Krllo, vieš vôbec čo bola ta Curzonova línia? Tá, ktorú boľševici neakceptovali, lebo sa videli vo Varšave.... A zrazu im bola dobrá po tom, čo im vyprášili kožuchy... ZSSR ...Zobrazit celý příspěvek

      Krllo, vieš vôbec čo bola ta Curzonova línia? Tá, ktorú boľševici neakceptovali, lebo sa videli vo Varšave.... A zrazu im bola dobrá po tom, čo im vyprášili kožuchy...

      ZSSR podpísal zmluvu o neútočení z Poľskom v roku 1932, následne na túto zmluvu podpísalo rovnakú zmluvu s Poľskom Nemecko.... Akékoľvek spojenectvo s Nemeckom by malo za následok vypovedanie zmluvy z roku 1932... A to Poľsko nespravilo. Naopak, Nemecko a ZSSR si Poľsko rozparcelovalo....Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      12:24 08.05.2021

      Padre.
      Tak u které rakve, zahalené v polské vlajce, sedí Hitler v první brázdě sám ?? Německo s Polskem uzavřelo už v tpce 1934 o hranicích a neútočení.

      Padre.
      Tak u které rakve, zahalené v polské vlajce, sedí Hitler v první brázdě sám ?? Německo s Polskem uzavřelo už v tpce 1934 o hranicích a neútočení.

     • krllo
      12:26 08.05.2021

      Ján Páliga
      Viem brebto. Tu linie nerespektovaly obě strany. Ale v roce 1939 ji Sověti respektovali a proto nezabrali žádné polské území.

      Ján Páliga
      Viem brebto. Tu linie nerespektovaly obě strany. Ale v roce 1939 ji Sověti respektovali a proto nezabrali žádné polské území.

     • GlobeElement
      12:48 08.05.2021

      To je lež. Smlouca o neútočení není spijenextví, nebo byl snad SSSR spojencem Japonska?

      Blahopřejný telegram Hitlerovi za dobytí Paříže přišel z Moskvy.

      To je lež. Smlouca o neútočení není spijenextví, nebo byl snad SSSR spojencem Japonska?

      Blahopřejný telegram Hitlerovi za dobytí Paříže přišel z Moskvy.

     • Pavel1
      17:00 08.05.2021

      Copak, fakta ti nejdou pod čumák. Smlouva o neútočení nebo účast na pohřbu (notabene fantasmagorická) je "spojenectví" tak akorát v podání neúspěšného rusáckého lháře. Spojenectvím ...Zobrazit celý příspěvek

      Copak, fakta ti nejdou pod čumák. Smlouva o neútočení nebo účast na pohřbu (notabene fantasmagorická) je "spojenectví" tak akorát v podání neúspěšného rusáckého lháře. Spojenectvím je například to, když si dvě země rozdělí třetí, jak to rukou společnou a nerozdílnou udělalo russovětsko a nacionálně socialistické německo.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      18:29 08.05.2021

      Krllo zjisti si o té fotografii s Hitlerem a polskou vlajkou podrobnosti.Buď o té fotografii lžeš záměrně anebo jsi osoba která o historii neví vůbec nic.Nevím co je horší.

      Krllo zjisti si o té fotografii s Hitlerem a polskou vlajkou podrobnosti.Buď o té fotografii lžeš záměrně anebo jsi osoba která o historii neví vůbec nic.Nevím co je horší.

     • Tesil
      21:59 08.05.2021

      V každém případě byla smlouva Polsko - Německo hodnocena jako porušení versailleského mírového systému.

      V každém případě byla smlouva Polsko - Německo hodnocena jako porušení versailleského mírového systému.

     • Ján Paliga
      21:28 09.05.2021

      @ krllo "...Viem brebto. " Typické, došli argumenty.... (smiech). "Tu linie nerespektovaly obě strany." Zasa zavádzaš. Tú líniu - teda demarkačnú čiaru, keďže vidím, že ...Zobrazit celý příspěvek

      @ krllo

      "...Viem brebto. "

      Typické, došli argumenty.... (smiech).

      "Tu linie nerespektovaly obě strany."

      Zasa zavádzaš. Tú líniu - teda demarkačnú čiaru, keďže vidím, že nechápeš jej význam - nerešpektovali boľševici, hoci boli vyzývaní.... Vyčítať druhej strane, že to neurobila, je nepatričné.... ale na to sme si v tvojich príspevkoch zvyknutí.... Demarkačná čiara vôbec nekopírovala národnostné rozmiestnenie, to si nám tu tiež zatajil..... Oháňˇať sa ňou v tvojom príspevku je potom klamstvo...

      "Ale v roce 1939 ji Sověti respektovali a proto nezabrali žádné polské území."

      Klameš. ZSSR nerešpektovalo dohodu o neútočení, uzatvorenú Poľskom a ZSSR v roku 1932. Za poľským chrbtom ako správni banditi si s nacistami rozparcelovali Poľsko... Po Poľsku nasledovalo Fínsko, Rumunsko, Pobaltie.....
      A tam tiež ZSSR nerešpektoval národnostné zloženie území....Skrýt celý příspěvek

     • padre
      21:59 09.05.2021

      Krllo ty jsi přímo prototyp putlerovic trollíka...:-)

      Krllo ty jsi přímo prototyp putlerovic trollíka...:-)

 • krllo
  16:33 06.05.2021

  Osvobození od německého teroru a nadvlády do které jsme nepoučitelně spadli po roce 1990.
  Jsme hospodářskou kolonii Německa.

  Osvobození od německého teroru a nadvlády do které jsme nepoučitelně spadli po roce 1990.
  Jsme hospodářskou kolonii Německa.

  • Ján Paliga
   23:06 06.05.2021

   Keď sme boli hospodárskou kolóniou ZSSR sme boli chudobnejší, ako dnes, keď sme "kolóniou Nemecka".... Kdepak asi udělali soudruzi v Kremlu chybu?

   Keď sme boli hospodárskou kolóniou ZSSR sme boli chudobnejší, ako dnes, keď sme "kolóniou Nemecka".... Kdepak asi udělali soudruzi v Kremlu chybu?

   • Clavo
    07:26 07.05.2021

    Janko a kto si sa kde dočítal takú blbosť.

    Janko a kto si sa kde dočítal takú blbosť.

    • GlobeElement
     09:15 07.05.2021

     Člověk, který v této zemi žije, si to nemusí nikde číst, paňatno?

     Člověk, který v této zemi žije, si to nemusí nikde číst, paňatno?

    • Ján Paliga
     21:53 07.05.2021

     Koľko áut mali občania za boľševika a koľko dnes? A dalo by sa pokračovať, ale nemám chuť....

     Ty nemáš ani žiadne argumenty proti môjmu tvrdeniu....

     Koľko áut mali občania za boľševika a koľko dnes? A dalo by sa pokračovať, ale nemám chuť....

     Ty nemáš ani žiadne argumenty proti môjmu tvrdeniu....

   • krllo
    13:00 07.05.2021

    Zajímavé je, že naše životní uroveň byla o řád vyšší, než životní úroveň občanů SSSR po roce 1945. Jak je to možné ? Navíc během Protektorátu naše zbrojovky a průmysl ...Zobrazit celý příspěvek

    Zajímavé je, že naše životní uroveň byla o řád vyšší, než životní úroveň občanů SSSR po roce 1945. Jak je to možné ?
    Navíc během Protektorátu naše zbrojovky a průmysl představoval obrovskou posilu válečného úsilí Třetí říše.
    V současnosti naše životní úroveň je o řád nižší než životní úroveň našich nových bratří z Německa. A Němci nijak neodčinili zločiny, kterí zde prováděli během okupace.
    Jinak cca 10 % našeho HDP odplouvá hlavně do Německa. Procentně nejvíce ze všech nových zemí EU. Je to cca 350 miliard korun, dobré výpalné, zvláště že veškeré investice už mají uhrazené.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     13:20 07.05.2021

     Naše životní úroveň je téměř stejná, jako v Německu. Vyšší německé příjmy jsou z většiny pohlceny vyššími náklady. Němci mají relativně levnější letenky a podobně, ale bydlení a ...Zobrazit celý příspěvek

     Naše životní úroveň je téměř stejná, jako v Německu. Vyšší německé příjmy jsou z většiny pohlceny vyššími náklady. Němci mají relativně levnější letenky a podobně, ale bydlení a služby mají dražší.

     Německo zločiny během okupace odčinilo několikrát, naposledy se jednalo o odškodnění potomků nuceně nasazených.
     Na odškodnění Ruska za škody způsobené dvacetiletou okupací zatím čekáme marně.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      20:23 07.05.2021

      Já to říkám Němci jsou chudinky a dřou na nás. Ročně jim pošlem 200-300 miliard korun a pořád to nestačí, aby nás předehnali :-))

      Já to říkám Němci jsou chudinky a dřou na nás. Ročně jim pošlem 200-300 miliard korun a pořád to nestačí, aby nás předehnali :-))

     • padre
      21:05 07.05.2021

      Nevím kolik miliard do Německa posilate vy,ale rozhodně je lepší posílat dividendy ,než u nás živit 250 tisíc okupantů Sovětské armády.

      Nevím kolik miliard do Německa posilate vy,ale rozhodně je lepší posílat dividendy ,než u nás živit 250 tisíc okupantů Sovětské armády.

    • J.Kolousek@post.cz
     10:57 11.05.2021

     krllo,opět kecáte-v roce 1968,měli v Rakousku ještě lístkový systém a kam se za 20.let dostala životní úroveň u nich a nás po vstupu spojeneckých vojsk. Německo bylo po roce 1945 ...Zobrazit celý příspěvek

     krllo,opět kecáte-v roce 1968,měli v Rakousku ještě lístkový systém a kam se za 20.let dostala životní úroveň u nich a nás po vstupu spojeneckých vojsk.
     Německo bylo po roce 1945 rozsekané na cucky,přijalo Marshallův plána v roce 1968,už byli daleko předními.Otázka - čí tobyla vina,že občané NSR (Německá spolková republika) k nám v roce 1968 už jezdili s nádhernými auty Ford Capri a my byli rádi za Trabanty s Východního Německa??Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   07:25 07.05.2021

   Součástí svaté říše římské jsme byli 1000 let. Patříme do tohoto ekonomického i kulturního prostoru a daří se nám tady dobře.

   Součástí svaté říše římské jsme byli 1000 let. Patříme do tohoto ekonomického i kulturního prostoru a daří se nám tady dobře.

   • Grugh
    10:45 07.05.2021

    1000 let? A v kterých letech, konkrétně? Já myslel, že to bylo fakticky pouze za Karla IV a během 2. světové. Náš vztah k ní byl možná formulován roku 1212 Svatou bulou sicilskou. ...Zobrazit celý příspěvek

    1000 let? A v kterých letech, konkrétně? Já myslel, že to bylo fakticky pouze za Karla IV a během 2. světové.
    Náš vztah k ní byl možná formulován roku 1212 Svatou bulou sicilskou. Ale to byla spíše formální deklarace nezávislosti na této říši. Což nám nijak nebránilo být s nimi v občasné válce.

    V době kdy jsme byli součástí Svaté říše římské národa německého, tak nás pravděpodobně čekalo vyhlazení (nebo minimálně odsun na Sibiř a vyhladovění / umrznutí). S jako méněcennou neárijskou rasou se s námi moc nepočítalo.Skrýt celý příspěvek

    • GlobeElement
     11:06 07.05.2021

     Od začátku 11. století. Český vladař byl tradičně jedním z německých kurfiřtů. Karel IV. byl jen prvním českým králem, který byl zároveň římským císařem. Naproti tomu Rusko se do ...Zobrazit celý příspěvek

     Od začátku 11. století. Český vladař byl tradičně jedním z německých kurfiřtů. Karel IV. byl jen prvním českým králem, který byl zároveň římským císařem.

     Naproti tomu Rusko se do evropských vztahů dostalo až v 17. století.Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      13:05 07.05.2021

      Víte, že z Habsburků se českým králem nechat korunovat jen Franta Dobrotivý....

      Víte, že z Habsburků se českým králem nechat korunovat jen Franta Dobrotivý....

     • krllo
      13:11 07.05.2021

      Od panování Konráda II. ze sálské dynastie, konkrétně od roku 1034, se proto název Imperium Romanum stal oficiálním pojmenováním někdejší východofranské monarchie. Přívlastek ...Zobrazit celý příspěvek

      Od panování Konráda II. ze sálské dynastie, konkrétně od roku 1034, se proto název Imperium Romanum stal oficiálním pojmenováním někdejší východofranské monarchie. Přívlastek sacrum, doložený až v listinách Fridricha I. Barbarossy (1152–1190), měl zdůraznit sakrální povahu středověké říše, zejména ve vztahu k církvi.


      Kurfiřti volí Jindřicha VII. Lucemburského římským králem.
      Od roku 1512 se užíval rozšířený název „Svatá říše římská národa německého“ (Imperium Romanum Sacrum Nationis Germanicæ, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation), avšak pouze pro části říše osídlené Němci. Teprve od 17. století sílily tendence chápat název Svatá říše římská národa německého jako označení celého teritoria říše, včetně např. Itálie či Burgundska. Formálně říše zanikla 6. srpna 1806, kdy se Habsburk František II. po vojenské porážce Napoleonem v bitvě u Slavkova (viz Prešpurský mír) vzdal titulu římského císaře.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      13:24 07.05.2021

      To je jedno. Příslušnost ke svaté říši římské není nijak navázána na Habsburky. Prvním českým vládcem, který dostal české země jako léno od římskoněmeckého císaře byl kníže Jaromír ...Zobrazit celý příspěvek

      To je jedno. Příslušnost ke svaté říši římské není nijak navázána na Habsburky. Prvním českým vládcem, který dostal české země jako léno od římskoněmeckého císaře byl kníže Jaromír roku 1004.Skrýt celý příspěvek

     • Pavel1
      20:16 07.05.2021

      Tedy jména, jako Karel I., Marie Terezie, Karel VI., Josef I., Lepold I., Rudolf II., atd. ti nic neříkají.

      Tedy jména, jako Karel I., Marie Terezie, Karel VI., Josef I., Lepold I., Rudolf II., atd. ti nic neříkají.

   • krllo
    13:02 07.05.2021

    Jsme pro Západ onuce. Jak se vám konkrétně doře daří ? Máte německý plat nebo důchod ?

    Jsme pro Západ onuce. Jak se vám konkrétně doře daří ? Máte německý plat nebo důchod ?

    • GlobeElement
     13:28 07.05.2021

     Jsme součástí západu. Ať se vám to v Rusku líbí, nebo ne. Rusko se dosud nevyrovnalo s traumatem, že není součástí Evropy. Prvním ruským panovníkem, který se pokusil sblížit ...Zobrazit celý příspěvek

     Jsme součástí západu. Ať se vám to v Rusku líbí, nebo ne.

     Rusko se dosud nevyrovnalo s traumatem, že není součástí Evropy. Prvním ruským panovníkem, který se pokusil sblížit Rusko s Evropou byl až Petr I. koncem 17. století. Rusko do Evropy proniklo až v době, kdy vznikly nezávislé USA.

     Proto je Rusko dodnes mentálně asijskou zemí.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      22:48 07.05.2021

      @GlobeElement: 1) Ruské pravoslavné křesťanství je již minimálně od 10. století typickým příkladem asijské kultury, mentality a náboženství ;-) Stejně tak je tomu i v dalších ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement:
      1) Ruské pravoslavné křesťanství je již minimálně od 10. století typickým příkladem asijské kultury, mentality a náboženství ;-)
      Stejně tak je tomu i v dalších pravoslavných asijských zemích (Ukrajina, Srbsko, Rumunsko, Řecko, ...)
      A nebo ne?

      2) Pár dat z Wikipedie:
      Petr Veliký, život 1672-1725.
      Vznik USA lze datovat k 4. červenci 1776 - Deklarace Nezávisloti.
      Jejda, Petr Veliký stačil umřít o více než 50 let dříve.
      A jiní typičtí asijší vládci Ruska:
      Kateřina II. Veliká (1745 - Němka?):
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      "Blond" ruští carové (1610-... - nebo to byli Švédové?):
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      První panovník s titulem Ruský car (1547-...)
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      A ten nejstarší známý představitel "ruské" panovnické dynastie Rurikovců (9. století - snad ne zase Švéd?)
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      No jo, jsou to všichni hrozní asiati. Minimálně momentálně mentálně :-)Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:51 08.05.2021

      Jistě, křesťané byli a jsou i v Sýrii a Libanonu.

      Jistě, křesťané byli a jsou i v Sýrii a Libanonu.

    • Pavel1
     14:37 07.05.2021

     To, že jsi onuce ti nikdo nebere. Všichni chápou, že za bolševika jsi si na to zvykl a teď nemůžeš jinak.

     To, že jsi onuce ti nikdo nebere. Všichni chápou, že za bolševika jsi si na to zvykl a teď nemůžeš jinak.

  • J.Kolousek@post.cz
   10:50 11.05.2021

   krllo,před vstupem do EU,jsme nelezli po stromech,ale za to jsme ekonomicky doháněli Mongolsko a Mosambik.

   krllo,před vstupem do EU,jsme nelezli po stromech,ale za to jsme ekonomicky doháněli Mongolsko a Mosambik.

 • J.Kolousek@post.cz
  09:20 06.05.2021

  Z rusů nikdy nebude velký národ,dokud si nedokáží přiznat i vlastní zločiny.Falšováním si zase jen falešně zvedají sebevědomí. Je to ale jejich věc. Smutnější je ,když těm lžím ...Zobrazit celý příspěvek

  Z rusů nikdy nebude velký národ,dokud si nedokáží přiznat i vlastní zločiny.Falšováním si zase jen falešně zvedají sebevědomí. Je to ale jejich věc. Smutnější je ,když těm lžím věří i naši lidé,nad tím pak zůstává rozum stát
  Rus nikdy nepochopí, že když někde rozjezdí svobodu tanky, tak tam potom po dvě generace nebude mít dobré jméno. Potenciál z roku 1945 prošustrovali jedním srpnovým ránem.Skrýt celý příspěvek

  • HEKTOR
   14:18 06.05.2021

   J.Kolousek@post.cz - no rusko ako krajina - veľkosť/populácia bohužiaľ veľký národ je....a ako iné veľké národy (usa,čína) podľahlo ilúzii že všetko čo robí,robí správne a pre ...Zobrazit celý příspěvek

   J.Kolousek@post.cz - no rusko ako krajina - veľkosť/populácia bohužiaľ veľký národ je....a ako iné veľké národy (usa,čína) podľahlo ilúzii že všetko čo robí,robí správne a pre blaho všetkých...
   a špecifikom ruska ešte je,riešiť globálne problémy aby nebolo vidieť tie domáce a že ich tam majú...Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   16:36 06.05.2021

   Z němců nebude velký národ, dokud neuznají vlaszní zločiny. U nás vyhladili 360 000 Čechoslováků a kde jsou reparace?

   Z němců nebude velký národ, dokud neuznají vlaszní zločiny. U nás vyhladili 360 000 Čechoslováků a kde jsou reparace?

   • Clanek
    16:48 06.05.2021

    Nemci se kopou do sedaci casti az zbytecne moc, vlastne to trauma urcuje do jiste miry i jejich dnesni kroky, a to vidim jako dost spatne a potencialne nebezpecne. Ano, Nemecko ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemci se kopou do sedaci casti az zbytecne moc, vlastne to trauma urcuje do jiste miry i jejich dnesni kroky, a to vidim jako dost spatne a potencialne nebezpecne. Ano, Nemecko jako stat se se svymi zlociny nevyporadalo az tak jak melo, prilis malo nacistu dostalo provaz, prilis mnoho nacistu se dokazalo rehabilitovat, ale koukneme se k nam do PS, na post premiera, prezidenta... vzdyt to tu mame to same v blede modrem. A predevsim, i kdyz Nemecko jako stat se s tim nevyporadalo mozna uplne dostatecne, tak bezni nemci si to sebou nesou, az tak ze jim je do jiste miry jedno co bude s Nemeckem, a to je spatne. To by nemelo byt jedno ani Nemcum, to by nemelo byt jedno ani nam.

    PS: mluvit ted, 75 let po 2. svetove o reparacich je jen levny populismus.Skrýt celý příspěvek

    • krllo
     17:13 06.05.2021

     Brebto, kolíi lidí zavraždil Zeman , Babiš, nebo někdo z PS....Barvy nejsou vaše silná stránka....

     Brebto, kolíi lidí zavraždil Zeman , Babiš, nebo někdo z PS....Barvy nejsou vaše silná stránka....

     • Clanek
      20:18 06.05.2021

      Asi tolik kolik ti dnesni nemci, po kterych chcete reparace.

      Asi tolik kolik ti dnesni nemci, po kterych chcete reparace.

     • GlobeElement
      07:31 07.05.2021

      Otázka nezní jen kolik způsobili úmrtí, ale jaké způsobili škody.

      Otázka nezní jen kolik způsobili úmrtí, ale jaké způsobili škody.

     • Grugh
      10:46 07.05.2021

      @GlobeElement
      Otázka je jaké si GlobeElement myslí, že způsobili škody. ;-)

      @GlobeElement
      Otázka je jaké si GlobeElement myslí, že způsobili škody. ;-)

   • padre
    18:31 06.05.2021

    A kdy uzná svoje zločiny Rusko? A že jich už má požehnaně,včetně mezinárodního terorismu a okupace cizího území.Mohl by ses jich na to krllo prosím zeptat při výplatě?

    A kdy uzná svoje zločiny Rusko? A že jich už má požehnaně,včetně mezinárodního terorismu a okupace cizího území.Mohl by ses jich na to krllo prosím zeptat při výplatě?

   • GlobeElement
    07:30 07.05.2021

    Neznám žádný jiný národ, který by uznal své zločiny více, než Němci. Spíš to přehánějí a snaží se odčinit činy prarodičů násilným multi kulti sebeobětováním. A co se reparací ...Zobrazit celý příspěvek

    Neznám žádný jiný národ, který by uznal své zločiny více, než Němci. Spíš to přehánějí a snaží se odčinit činy prarodičů násilným multi kulti sebeobětováním.

    A co se reparací týče, těch se ˇČSSR vzdala ve smlouvě z roku 1973, kde je vyměnila na konfiskovaný majetek Německa na území ČSR.Skrýt celý příspěvek

 • Batty
  16:32 05.05.2021

  Spomínam si, ako som sa od CCCP (dodnes mám plastového Gagarina s týmto na helme) okúzlenej iskričky a pioniera postupným oboznamovaním sa s udalosťami v 48smom, 68smom, Katyni, ...Zobrazit celý příspěvek

  Spomínam si, ako som sa od CCCP (dodnes mám plastového Gagarina s týmto na helme) okúzlenej iskričky a pioniera postupným oboznamovaním sa s udalosťami v 48smom, 68smom, Katyni, Kronštate, na zamlčovaných odbočkách trans-sibírskej magistrály a mnohými inými vzrušujúcimi príbehmi prepracoval k presvedčeniu, že si je treba týchto našich veľmi vzdialených príbuzných držať v bezpečnej vzdialenosti a to takej, že veeľmi bezpečnej.
  Iste, "veci" sa dejú aj v dobrých rodinách, Nemci zahviezdili skutočne neslávne, celý západ, akokoľvek sa tvári, že je to bájna prahistória, nezmyje zo seba špinu koloniálnej genocídy a ani takí Slováci už nič nespravia s faktom, že II.sv vojna začala útokom 3 (slovom: troch) krajín na Poľsko, ale všetci sa tak nejak dokázali spamätať a nasadiť vhodný kurz. Títo naši veľmi vzdialení príbuzní však nie. Idú si stále ten svoj potemkinovský feudalizmus, len cárom, bojarom, mužikom a samoderžavju vždy dajú nové, dobové mená, ale stále nie sú ochotní si pripustiť, že nebyť bohatstva matičky Rusy (a pár pridružených gubernií) treli by núdzu ako drahý pes v lese, že to bude chcieť iný prístup...
  Nuž ale to nie je naša vec.
  Ich mŕtvi, všetci tí úžasní, obetaví muži a ženy, budú navždy v bezmedznej úcte spočívať v našej zemi. Živým Rusom nič zlé neprajem, dokonca ani tú čínsku náruč, do ktorej sa tak hrnú, nech si ale idú po svojom a hlavne nech tu nič neorganizujú, keď si budeme chcieť niečo zmanipulovať, alebo vyhodiť do vzduchu, máme na to svoj personál.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   18:23 05.05.2021

   Napsal bych to stejně, kdybych to uměl.

   Napsal bych to stejně, kdybych to uměl.

  • Fiagy
   12:28 11.05.2021

   Tak tomuto příspěvku může dát palec dolů jen opravdu omezené hov.do .

   Tak tomuto příspěvku může dát palec dolů jen opravdu omezené hov.do .

 • Sgt Murphy
  14:29 05.05.2021

  "... jednotky Rudé armády, které byly českým a slovenským obyvatelstvem tehdy nadšeně vítány." Tak tomuto neuverím ani keby ste mi ruky pílili. Pretože toto tvrdenie je v ...Zobrazit celý příspěvek

  "... jednotky Rudé armády, které byly českým a slovenským obyvatelstvem tehdy nadšeně vítány."

  Tak tomuto neuverím ani keby ste mi ruky pílili. Pretože toto tvrdenie je v rozpore nielen s tým, čo mi vravel môj pradedo, ale aj v rozpore s tým, čo mi rozprávali jeho rovesníci z iných regiónov Slovenska. Doba nebola čiernobiela, Nemci neboli len tí zlí a Červená armáda nebola len tá dobrá.Skrýt celý příspěvek

  • Clanek
   14:36 05.05.2021

   Tak je potreba rozlisit jak se k nemcum stavelo obyvatelstvo dnesni CR a jak dnesni SR. Pro kazdy z techto narodu znamenali nemci neco trochu jineho. Kde v pripade CR to byla jasna ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak je potreba rozlisit jak se k nemcum stavelo obyvatelstvo dnesni CR a jak dnesni SR. Pro kazdy z techto narodu znamenali nemci neco trochu jineho. Kde v pripade CR to byla jasna okupace a zabiti demokracie, statnosti a hrdosti celeho naroda tak na Slovensku naopak bylo dost lidi nespokojenych s pomery v CSR a vznik fasistickeho slovenskeho statu krom negativ prinesl i nejaka pozitiva (minimalne nekomu). Je pak prirozene, ze ani "osvobozeni" rudou armadou nebylo videno na slovensku jako neco ciste pozitivni.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    15:02 05.05.2021

    I na území dnešní ČR to bylo různé - hodně měst, která jsou deklarována jako osvobozená, bylo ve skutečnosti obydleno lidmi německé národnosti a jednalo se tedy vlastně o dobytí. ...Zobrazit celý příspěvek

    I na území dnešní ČR to bylo různé - hodně měst, která jsou deklarována jako osvobozená, bylo ve skutečnosti obydleno lidmi německé národnosti a jednalo se tedy vlastně o dobytí. Pomníky vyjadřující vděk osvoboditelům tam postavila centrální vláda, ne místní obyvatelé, ti už byli v utečeneckých táborech.Skrýt celý příspěvek

    • Jura99
     15:51 05.05.2021

     pomníky nestavěla centrální vláda ani na dosídlených územích, stavěli je tam noví osídlenci, někdy se třeba na německý pomník z první světové přidělala nová deska se srpem a ...Zobrazit celý příspěvek

     pomníky nestavěla centrální vláda ani na dosídlených územích, stavěli je tam noví osídlenci, někdy se třeba na německý pomník z první světové přidělala nová deska se srpem a kladivem a větou o vděku za osvobození RA a překryly se údaje o původním účelu pomníku. Ale mnoho německých pomníků z první světové zůstalo zachováno, samozřejmě bez údržby.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      14:29 06.05.2021

      Asi jak kde. On pomník s poděkováním za osvobození sovětskou armádou stojí i v tom Torgau.

      Asi jak kde. On pomník s poděkováním za osvobození sovětskou armádou stojí i v tom Torgau.

    • krllo
     17:10 06.05.2021

     Samozřejmě, že pro německé zločince to byla porážka. Ale ty pomníky se přeci nestavěli v letech 1938-1945

     Samozřejmě, že pro německé zločince to byla porážka. Ale ty pomníky se přeci nestavěli v letech 1938-1945

     • krllo
      17:14 06.05.2021

      ....nestavěly....

      ....nestavěly....

    • otecko
     11:55 07.05.2021

     Tak jasně že obyvatele Sudet to viděli jinak, to je přirozené a ti novousedlíci zase dostali zadara majetky, o kterých se jim nesnilo. Takže ti ten vděk projevovali spontánně. ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak jasně že obyvatele Sudet to viděli jinak, to je přirozené a ti novousedlíci zase dostali zadara majetky, o kterých se jim nesnilo. Takže ti ten vděk projevovali spontánně. Mi, jako občanu co v německy obývané vesnici nyní žije přijde naopak komické, jak se tito lidé hrdě hlásí k restitucím pozemků, které dostali zadarmo v roce 1946-1948 a pak jim je "zkolektivizovali" ... nyní si všichni hrají na velké soukromníky. Stačí říct, že měli zpátky dostat hovno, protože s holou prdelí jejich předci do dědiny přišli, že by měli denodenně děkovat Rusům, a je v hospodě sranda :)Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:36 07.05.2021

      zadarmo ty majetky nedostali, platili je, resp. spláceli, i když cena byla malá. Osídlit některé lokality bylo v tehdejší době za trest (např. severní Morava), dnes to jsou malebné ...Zobrazit celý příspěvek

      zadarmo ty majetky nedostali, platili je, resp. spláceli, i když cena byla malá. Osídlit některé lokality bylo v tehdejší době za trest (např. severní Morava), dnes to jsou malebné kouty, protože máme auta, televize, internet, ale tehdy tam lišky dávaly dobrou noc, nic tam nerostlo, práce kdovíkde a ostatní osídlenci všelijakého původu byli občas skutečně sousedé k pohledání.Skrýt celý příspěvek

  • GlobeElement
   14:36 05.05.2021

   Slovensko bylo ve složitější situaci, než Protektorát. Formálně to byl stále Slovenská štát, SNP bylo ve své podstatě vojenským pučem. De jure Slovenský štát zanikl až 1. 4. 1945, ...Zobrazit celý příspěvek

   Slovensko bylo ve složitější situaci, než Protektorát. Formálně to byl stále Slovenská štát, SNP bylo ve své podstatě vojenským pučem. De jure Slovenský štát zanikl až 1. 4. 1945, kdy Rudá armáda obsadila Bratislavu.
   Určitě bylo dost Slováků, kteří sice nijak nejásali nad fašistickou podobou státu, ale byli zastánci slovenské státnosti. A nepochybně bylo i dost takových, kteří byli Německu za deklarovanou nezávislost Slovenska vděční a RA pro ně byla nepřítelem.

   Ale byla i spousta zastánců ČSR a odpůrců Německa.

   Vlastně můžete být na Slovensku rádi, že jste se nedostali do extrémnějších podob spojenectví s nacismem, jako se to stalo pobaltským státům nebo Banderovi.Skrýt celý příspěvek

   • Clanek
    14:52 05.05.2021

    K tomu poslednimu souveti, myslim ze je prirozene, ze se Slovensko nedostalo tam kam pobalti a banderovci, neb melo jinou vychozi pozici. Precijen i kdyz bylo dost priznivcu ...Zobrazit celý příspěvek

    K tomu poslednimu souveti, myslim ze je prirozene, ze se Slovensko nedostalo tam kam pobalti a banderovci, neb melo jinou vychozi pozici. Precijen i kdyz bylo dost priznivcu slovenske samostatnosti, pak to byla samostatnost na demokratickem ceskoslovensku, tedy neco co nebylo vnimano 100% kladne, ale taky to nebyla ani zdaleka uroven teroru, proti ktere se vyhrazovali obyvatele sovety okupovaneho pobalti, ukrajinci atd. Tam se prirozene vytloukal klin klinem. Na Slovensku k nicemu az tak extremnimu nebyl zadny duvod.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    19:20 05.05.2021

    Samostatné Slovensko se po celou dobu války oficiálně jmenovalo Slovenská republika.Slovenský štát byl jen hovorový výraz.Slovenská politická reprezentace po abdikaci prezidenta ...Zobrazit celý příspěvek

    Samostatné Slovensko se po celou dobu války oficiálně jmenovalo Slovenská republika.Slovenský štát byl jen hovorový výraz.Slovenská politická reprezentace po abdikaci prezidenta Beneše a rozpadu projektu Československa dosáhla maxima možného ,čeho mohla v této kritické době dosáhnout.Poválečné vykonání trestu smrti nad Tisem už bylo jen aktem pomsty uražené ješitnosti staronového prezidenta Beneše.Skrýt celý příspěvek

    • Nesher
     19:53 05.05.2021

     Vážně ti přijde nejdříve okradení části vlastních občanů, posléze jejich předání cizímu státu k zavraždění, za což ještě jejich vrahům zaplatili jako "maximum možného"? Už za to si ...Zobrazit celý příspěvek

     Vážně ti přijde nejdříve okradení části vlastních občanů, posléze jejich předání cizímu státu k zavraždění, za což ještě jejich vrahům zaplatili jako "maximum možného"? Už za to si Tiso ten provaz zcela jistě zasloužil. O vyznamenávaní příslušníků SS, kteří mj. vraždili i slovenské občany nemluvě.
     Josef Tiso a další představitelé tzv. "luďáckého režimu", byli váleční zločinci.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:45 05.05.2021

      Mám dojem, že Padre pod "maximom možného" nemal na mysli arizáciu a ostatné zločiny na obyvateľstve... Aspoň ja v jeho príspevku som to tak pochopil...

      Mám dojem, že Padre pod "maximom možného" nemal na mysli arizáciu a ostatné zločiny na obyvateľstve... Aspoň ja v jeho príspevku som to tak pochopil...

     • padre
      23:44 05.05.2021

      Řekl jsem že slovenská reprezentace v tom složitém období udělala maximum možného pro svůj národ.V té šílené době dokázali manévrovat tak,že udrželi Slovensko v podstatě v ...Zobrazit celý příspěvek

      Řekl jsem že slovenská reprezentace v tom složitém období udělala maximum možného pro svůj národ.V té šílené době dokázali manévrovat tak,že udrželi Slovensko v podstatě v původních hranicích s jistě velmi omezenou ,ale alespoň relativní samostatností.Nedělejme si iluze ,že by v případě ,ze kdyby Hitler neobsadil 15. března 39 zbytek Československa ,by byl politicky vývoj i se všemi excesy ve zbytku naší zmrzačené republiky diametrálně odlišný od vývoje na Slovensku.Vsichni nemohli jako Beneš,Gottwald a spol utéci do Moskvy nebo Londýna a odtamtud vést chytré řeči.K tomu okradení,Československý stát mnohokrát okradl své občany a to včetně ukradení majetku arizovaneho.Nepředával snad československy stát po válce orgánům Směrši občany původem z Ruska ,kteří zde žili přes 20 let?Ještě bych chtěl doplnit , antisemitismus se výrazně projevoval i v Rudé armádě.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      09:09 06.05.2021

      padre: není to pravda, Němcům se poddali i podbízeli, mj. se vypořádali s "cizinci" včetně Čechů, kterých vyhnali několik desítek tisíc ze země. Přitom měli slušnou šanci hrát ...Zobrazit celý příspěvek

      padre: není to pravda, Němcům se poddali i podbízeli, mj. se vypořádali s "cizinci" včetně Čechů, kterých vyhnali několik desítek tisíc ze země. Přitom měli slušnou šanci hrát přinejmenším dvojí hru směrem ke spojencům a být i personální zásobárnou čs exilu. Jenže oni uvěřili v Německo a v nacisty, takže dokud spojenci ustupovali, byl slovenský exil a odboj velmi malý. Vždyť v bitvě o Británii zachraňoval slovenskou účast jen jeden slovenský pilot.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:23 06.05.2021

      To sice byli, ale je pravda, že Tiso byl popraven za rozbití ČSR, což byla Benešova pomsta za vlastní selhání.. V roce 1939 slovenská reprezentace skutečně dosáhla maximum ...Zobrazit celý příspěvek

      To sice byli, ale je pravda, že Tiso byl popraven za rozbití ČSR, což byla Benešova pomsta za vlastní selhání..

      V roce 1939 slovenská reprezentace skutečně dosáhla maximum možného. Vznik samostatného Slovenska zabránil okupaci SR Německem (Maďarsko by určitě nedostalo možnost anektovat Slovensko, to by spolkl Hitler). Jiná věc je další chování Slovenského státu, zejména pronásledování Židů. Samotnou účast na válce nelze Slovensku nebo Tisovi vyčítat, on SSSR napadl dost dalších zemí, tady by měl mlčet a šoupat nohama. Ale arizace, to je jiná káva.

      Mimochodem, podobně se chovala i vláda II. republiky, ještě před vznikem Protektorátu. Protižidovské zákony přijímal čs. parlament ještě před okupací (ale už po odtržení pohraničí).

      Co se týče boje HG a jiných silových složek SR proti SNP - to je právně zcela v pořádku. SNP byl vojenský puč, každý vláda každého státu má právo se puči bránit. Že to byl z našeho pohledu "hodný" puč a ne zlý na věci nic nemění.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      12:19 06.05.2021

      GlobeElement: hm, taky názor, i když nejapný a zcestný. Slovenská reprezentace ničeho nedosahovala, Tiso si stejně jako o den později Hácha přijel vyslechnout rozhodnutí "vůdce", ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: hm, taky názor, i když nejapný a zcestný. Slovenská reprezentace ničeho nedosahovala, Tiso si stejně jako o den později Hácha přijel vyslechnout rozhodnutí "vůdce", nikoliv vyjednávat. A Hitler samozřejmě dobře věděl, co dělá, chtěl aby se Č-SR rozpadla sama a přestala platit záruka od FR+VB a současně nechtěl posílit ani PL ani HU, proto si vytvořil vazalský Sš. Tiso byl pak poslušný pejsek, vůči Hitlerovi trpěl falešnou odpovědností a nechtěl ho "podrazit", takže poslušně dělal o den dříve to, co se po něm chtělo až zítra. S těmi HG to asi nemyslíš vážně, zřejmě neznáš detaily historie, HG nebojovaly, ale páchaly válečné zločiny na civilistech, mají na rukou krev asi 10tis. svých spoluobčanů, upálených v Kremničce a dalších místech. Rovněž se na sklonku války staly základem pro vznik slovenského pluku Waffen SS, který se údajně zapojil do Pražského povstání (na německé straně).Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:07 06.05.2021

      Slovenská reprezentace dlouhodobě usilovala o větší autonomii Slovenska a toho nepochybně dosáhla. Německo Slovensko neokupovalo, taky plus. Slovensko si zachovalo vlastní měnu, ...Zobrazit celý příspěvek

      Slovenská reprezentace dlouhodobě usilovala o větší autonomii Slovenska a toho nepochybně dosáhla. Německo Slovensko neokupovalo, taky plus. Slovensko si zachovalo vlastní měnu, vlastní zákonodárnou moc a podobně.
      Jak s nimi pak naložilo, o to se nepřu. Ale v roce 1939 mělo Slovensko na výběr německý protektorát nebo formálně deklarovanou nezávislost, bez okupačních vojsk, bez protektorátních úřadů a získalo to méně špatné.
      To, že nějaký stát vznikne jako diktatura ještě neznamená, že to do budoucna není dobrý výsledek. Prakticky všechny státy vznikly původně jako různé monarchie, nebo diktatury.

      K Hlinkově gardě. Rozhodně měla právo bránit vládu Slovenska, proti tomu se nedá říct ani popel. Že tobě ta vláda nepřijde přívětivá neznamená, že to není vláda regulérní. Zločinem není obrana vlády, zločinem je teror na civilním obyvatelstvu, což jsem uvedl.

      Připadá mi, že se nedokážeš oprostit od osobních sympatií. Představ si, že se to neodehrává u nás, ale někde v Asii. Že proti vládě povstali vojáci třeba Uzbekistánu. Taky bys jim automaticky fandil a obránce vlády považoval za zločince, které by měli pověsit?

      Tiso byl obžalován ze tří zločinů. Z rozbití ČSR, z útlaku Židů a z kolaborace s Německem. Přitom ten první bod je čistě politický, což nejlépe víme dnes, kdy existuje Slovenská republika a za rozpad ČSFR jsme nikoho nesoudili. Kolaborace s Německem je nesporná, ovšem až od vzniku samostatného Slovenska, tady by taky bylo těžké napasovat to na československé zákony. Antisemitismus je nejhorší, ale jiní slovenští političtí představitelé, včetně Alexandra Macha, byli souzeni mnohem mírněji, přestože jejich protižidovské vystupování bylo horší, než u Tisa.

      A unikla nám ještě jedna podstatná věc. Benš vůbec nebyl prezident. Zcela regulérně abdikoval 5. 10. 1938 a československý parlament zvolil jako nového prezidenta Emila Háchu. Beneš se později mstil za své selhání a to naprosto bez ohledu na škody, které to způsobí na ČSR. Odtud pronásledování Háchy, Tisa a vyhánění československých Němců. A protože podporu k nezákonnému jednání nemohl čekat od Američanů, hledal spojence v Rusku, úplně stejně, jako dnes Miloš Zeman.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      15:38 06.05.2021

      GlobeElement: propadáš se hloub do toho bahna, nedá se to obhájit. HG byly stranická teroristická bojůvka a neměly žádnou legitimitu, asi jako kdyby LM začaly střílet na Národní ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: propadáš se hloub do toho bahna, nedá se to obhájit. HG byly stranická teroristická bojůvka a neměly žádnou legitimitu, asi jako kdyby LM začaly střílet na Národní třídě do lidí a někdo by o 100let později přišel s tím, že legitimně bránily socialismus (přičemž LM byly čajíček proti zmetkům HG). E. Beneš sice abdikoval, ale prezidentem ČSR zůstal, poměrně krkolomné právní zdůvodnění bylo opřeno o to, že Mnichov byl nulitní a každý další státní útvar mimo předmnichovskou ČSR deiure neexistoval. No a Beneš měl podle tohoto výkladu abdikovat resp. nepřijmout funkci prezidenta tzv. 2.Č-SR, ovšem prezidentem ČSR, která zanikla defacto, ale nikoliv deiure, stále zůstal.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:52 06.05.2021

      HG měly takovou legitimitu, jakou jí přiznal slovenský stát. Podobné stranické ozbrojené síly byly tehdy běžné, nebyly to jen SA, ale u nás to byla SOS, později za komunistů ...Zobrazit celý příspěvek

      HG měly takovou legitimitu, jakou jí přiznal slovenský stát. Podobné stranické ozbrojené síly byly tehdy běžné, nebyly to jen SA, ale u nás to byla SOS, později za komunistů LM.

      Pokud by LM bojovaly proti nějakému pokusu svrhnout vládu, bylo by to zcela legální, i když bys třeba fandil jejich nepříteli.

      Beneš abdikoval podle platných čs. zákonů a ty nijak nesouvisí s Mnichovem. Přestal být prezidentem a že se za něj později začal prohlašovat na věci nic nemění. Podle tvé krkolomné konstrukce by bylo možno zpochybnit volbu Emila Háchy, ale ne abdikaci Edvarda Beneše.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:09 06.05.2021

      prosím ? SOS a stranická bojůvka ? A srovnávat s SA nebo HG ? To je velká neznalost a urážka někdejších SOS. Ta právní konstrukce není moje je oficiální. Protektorát, 2.Č-SR ani ...Zobrazit celý příspěvek

      prosím ? SOS a stranická bojůvka ? A srovnávat s SA nebo HG ? To je velká neznalost a urážka někdejších SOS.
      Ta právní konstrukce není moje je oficiální. Protektorát, 2.Č-SR ani Sš či 1.SR nebyly mezinárodně uznány a de iure neexistovaly. Zčásti zpětně. I díky tomu nebyla SR na straně poražených, protože její existenci vítězové neuznali.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      16:16 06.05.2021

      2. republika byla logickym a notne smutnym koncem snu o demokratickem ceskoslovensku. Silni vudci - zakladatele jiz nezili, ti co zili to neukocirovali a zkriplenou republiku v ...Zobrazit celý příspěvek

      2. republika byla logickym a notne smutnym koncem snu o demokratickem ceskoslovensku. Silni vudci - zakladatele jiz nezili, ti co zili to neukocirovali a zkriplenou republiku v poslednich predsmrtnych zachvevech uz zachranit neslo. A zacalo vyplouvat na povrch dost zleho, i na strane torza co zbylo po ceske casti CSR. Zacali se delat seznamy zidu, kteri byli dale vyclenovani z verejneho zivota, prichazeli o praci atd. Hledal se vinik za vzniklou situaci a i ceska spolecnost nasla tehdy beznou obet. Z uzemi ktere byla prirknuta Nemecku bylo vyhosteno spousta ne-nemcu, CSR obcanu, ktere poslali nemci s par osobnimi vecmi jako nechtene smerem do zbytku CSR. A tu se i CSR k vlastnim obcanum obratila zady a nechala jich tisice a desetitisice ve vakuu mezi dvema celnicemi. Nestala tehdy zvlaste pak o sve zidovske obcany, i kdyz bylo jasne co jim "na nemecke strane" hrozi. Jenze ono jim to hrozilo uz i uvnitr, dustojny zivot uz zidy necekal ani v CSR. Nakonec po ukonceni tehle agonie a vzniku protektoratu a Slovenskeho Statu nemcum ani nedalo moc prace s cistkama zidu. Na Slovensku se o cistky dokazalo postarat zfanatizovane obyvatelstvo samo a jeste za to Risi poctive zaplatit, v protektoratu zase Nemcum stacilo jit po seznamech, ktere mu cesi nachystali jeste v ramci sveho antisemitismu popsaneho nahore a rozjizdejiciho se jiz behem 2., pry stale demokraticke a vsechny humanni listiny ctici, republiky.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:42 06.05.2021

      Clanek: 2.CSR nebrala ne-české uprchlíky, převládl zhrzený ale pochopitelný názor, že do okleštěné republiky nechceme zárodek další páté kolony. Jinak v tehdejším světě uprchlictví ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: 2.CSR nebrala ne-české uprchlíky, převládl zhrzený ale pochopitelný názor, že do okleštěné republiky nechceme zárodek další páté kolony. Jinak v tehdejším světě uprchlictví zdaleka nebylo všude vítané, např. židy bral málokdo, 1. ČSR ano. A 2. ČSR samozřejmě brala Čechy ze zabraných území, např. pozdější legenda odboje učitel Zelenka-Hajský musel odejít ze zabraného území.Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      17:40 06.05.2021

      @Jura Tohle nebyli obcane nejake treti strany, tohle nebyli klasicti uprchlici. Tohle byli obcane CSR, ke kterym se CSR obratila zady a to i po udalostech kristalove noci, resp. ...Zobrazit celý příspěvek

      @Jura
      Tohle nebyli obcane nejake treti strany, tohle nebyli klasicti uprchlici. Tohle byli obcane CSR, ke kterym se CSR obratila zady a to i po udalostech kristalove noci, resp. prave po. A nebavme se jen o tech co sem chteli prijit ze sudet, nastavme si zrcadlo a podivejme se i na zidy co meli to domnele stesti, ze zustali vne ceskoslovenska. Jen uz najednou nebyli vitani, nemohli pracovat, utocilo se na ne na ulicich atd. Celkovy upadek moralky a skluz k nizkym pudum byl bohuzel patrny vsude. Ztrata duvery v demokracii, v zapad, v nejakou spravedlnost si vybrala svou dan na kazdem.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:00 06.05.2021

      V Československu byla kromě Lidovych milicí identickou organizací k Hlinkovým gardám tzv Vnitřní stráž,která vznikla po schválení politického byra UV KSČ v roce 1952 a rozpuštěna ...Zobrazit celý příspěvek

      V Československu byla kromě Lidovych milicí identickou organizací k Hlinkovým gardám tzv Vnitřní stráž,která vznikla po schválení politického byra UV KSČ v roce 1952 a rozpuštěna byla v roce 1966.Jejím úkolem byl boj proti státně bezpečnostním živlům a vnitřnímu nepříteli.Jejím úkolem byl boj proti kulakum a vystěhováváni jejich rodin z jejich domovů do pohraničí.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:57 07.05.2021

      Juro99, ty se nedokážeš přenést přes osobní sympatie či antipatie. HG páchala zločiny, ale její účel, obrana státu a vlády, byl naprosto legitimní. Můžeš zpochybňovat jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      Juro99, ty se nedokážeš přenést přes osobní sympatie či antipatie. HG páchala zločiny, ale její účel, obrana státu a vlády, byl naprosto legitimní. Můžeš zpochybňovat jeho provedení, ale ne jeho podstatu.

      Co se utečenců z pohraničí týče, přesně jak píše Clanek, to nebyli občané cizího státu, prchající před útlakem, u těch by jejich odmítání bylo morálním pochybením, ale jinak by to bylo legální. To byli občané ČSR. Navíc v drtivé většině státní zaměstnanci - to bylo důvodem, proč je Německo vypovědělo, připojením pohraničí k Německu přišli o práci a o služební byty.

      Čeští Židé se pak ocitli mezi dvěma ohni. Nacisté je pronásledovali, protože to byli Židé, čeští národovci je pronásledovali, protože je považovali za Němce. A občas za Němce a Židy najednou, aby to měli komplet. Je to hodně smutná kapitola našich dějin a když se bavíme o tom, který národ se nevyrovnal se svými historickými pochybeními, tohle je to naše.

      Slovensko se se svými démony alespoň pokusilo vyrovnat. Obchod na korze byl natočen už v roce 1965. To není rituální poprava politika, na kterého je přenesena veškerá vina a jeho usmrcením se stáváme čistými jako andělé, to je uznání viny obyčejných, později nikým nepronásledovaných a nesouzených lidí. (Tím nepochopitelnější pro mne je současná adorace Slovenského státu některými slovenskými občany).

      Slováci chtěli vlastní stát a při naplňování této myšlenky se dopustili chyb a zločinů. Odsouzeníhodné jsou ty zločiny, ne samotná myšlenka samostatného slovenského státu.

      A něco podobného, jen v horším provedení, mají na Ukrajině a v Pobaltí.

      Tiso se ve snaze o slovenskou státnost spojil s Hitlerem. Beneš se ve snaze o československou státnost bez Němců spojil se Stalinem. To není výběr mezi dobrem a zlem, ale mezi jedním zlem a druhým zlem.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:05 07.05.2021

      Clanek: česky mluvící uprchlíky ze Sudet samozřejmě 2.Č-SR přijímala. Potíže měli německy mluvící, přestože šlo třeba o židy (ale ne kvůli tomu) o německé antifašisty nebo ...Zobrazit celý příspěvek

      Clanek: česky mluvící uprchlíky ze Sudet samozřejmě 2.Č-SR přijímala. Potíže měli německy mluvící, přestože šlo třeba o židy (ale ne kvůli tomu) o německé antifašisty nebo komunisty. V prostředí pocitu křivdy, zrady a čerstvě špatné zkušenosti z němectví se asi nebylo moc čemu divit. Takže čeští uprchlíci normálně přicházeli a mnozí se zapojili do odboje, jako mj. učitel Zelenka-Hajský. Vyhnaní Češi přišli rovněž ze Slovenska a zapojovali se do odboje, mj. to byl manžel herečky Letenské. Je ovšem pravda, že v 2. ČSR se ke slovu hlásili konkurenti Beneše, kteří měli v rukou argument, že politika Beneše nefungovala a z různých třeba karierních důvodů hledali nepřátele všude možně, vč. židů. Lidé se moc nemění, stačí se podívat na dnešní politiku a není těžké si tipnout, kdo by se jak zachoval v případě nějaké společenské změny a kde by také skončil, když by neuspěl.Skrýt celý příspěvek

     • otecko
      12:06 07.05.2021

      Jura99-sice v Bitvě o Británii byl jen jeden pilot, ale také pár mechaniků. A navíc, Slovenští vojáci tvořili důstojnou část Svobodovy armády. a také nezapomínejte, odkud pocházel ...Zobrazit celý příspěvek

      Jura99-sice v Bitvě o Británii byl jen jeden pilot, ale také pár mechaniků. A navíc, Slovenští vojáci tvořili důstojnou část Svobodovy armády. a také nezapomínejte, odkud pocházel Jozef Gabčík dost důstojný reprezentant slovenského národa v ČSL odboji, a nebyl sám!Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:45 07.05.2021

      otecko: mám o tom načteno tisíce stran, to co píšeš vím, nechci rozdmýchávat vášně svým úhlem pohledu.

      otecko: mám o tom načteno tisíce stran, to co píšeš vím, nechci rozdmýchávat vášně svým úhlem pohledu.

    • Jura99
     20:11 05.05.2021

     Slovenský štát byl oficiální název při jeho vyhlášení, později byl změněný na republiku. Hlava státu, pan Tiso, byl v kritické době po SNP mj. formálním vůdcem HG a už za ta ...Zobrazit celý příspěvek

     Slovenský štát byl oficiální název při jeho vyhlášení, později byl změněný na republiku. Hlava státu, pan Tiso, byl v kritické době po SNP mj. formálním vůdcem HG a už za ta zvěrstva si tehdy nejvyšší trest bohužel zasloužil (ač jsem obecně odpůrcem trestu smrti). Nemá asi cenu opakovat jeho další známá provinění, spíš je velmi smutné, že je dodnes vzpomínám u části obyvatel v dobrém. Údajná zásluha, že zachránil Slovensko před okupací Maďarskem není na místě, šlo spíš o velmi špatný odhad budoucnosti a vsazení na kartu vítězství Německa. Slovensko by případnou okupaci přestálo stejně, jako ostatní evropské země a dnes by za nacismem nebo klerofašismem mělo tlustou čáru. Pro slovenské židy by maďarská okupace paradoxně byla šancí na přežití, protože Horthy své židy do KT neposlal, dokud Maďarsko ovládal. Také nebyl po válce odsouzen.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:40 05.05.2021

      ... a paradoxne z neho spravili pre mnohých martýra.... Nedomysleli to socialisti....

      ... a paradoxne z neho spravili pre mnohých martýra.... Nedomysleli to socialisti....

     • GlobeElement
      11:26 06.05.2021

      V době vzniku samostatného Slovenska žádná válka nebyla. Nebyl důvod myslet si, že Evropa projde zničující válkou a Německo prohraje. V té době to vypadalo na lokální ...Zobrazit celý příspěvek

      V době vzniku samostatného Slovenska žádná válka nebyla. Nebyl důvod myslet si, že Evropa projde zničující válkou a Německo prohraje. V té době to vypadalo na lokální středoevropské spory, ze kterých bude Německo profitovat.

      Pokud by nevzniklo samostatné Slovensko, stalo by se německým protektorátem, tehdy to vypadalo, že na dlouhá staletí.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:18 06.05.2021

      nesmysl, mozna politicti zacatecnici nechapali k cemu se v Evrope schyluje. Benes to uz tehdy rekl, ze bude svetova valka, akorat, ze bojovat budou jini za nas, protoze my nebudeme ...Zobrazit celý příspěvek

      nesmysl, mozna politicti zacatecnici nechapali k cemu se v Evrope schyluje. Benes to uz tehdy rekl, ze bude svetova valka, akorat, ze bojovat budou jini za nas, protoze my nebudeme moct.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:42 06.05.2021

      Beneš především utekl z republiky a nechal její občany na pospas Hitlerovi.Jeho plánem bylo odjet do USA a tam přednášet na univerzitách.V roce 1940 na něj bylo 28 důstojníky čs ...Zobrazit celý příspěvek

      Beneš především utekl z republiky a nechal její občany na pospas Hitlerovi.Jeho plánem bylo odjet do USA a tam přednášet na univerzitách.V roce 1940 na něj bylo 28 důstojníky čs armády v exilu podáno trestní oznámení za vlastizradu.Tato obžaloba byla hozena pod stůl a uvedení důstojníci byli přesunuti k jednotkám Svobodných Francouzů a odeslání na bojiště do Afriky.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      20:38 06.05.2021

      Tiso byl antisemita jak vyšitej. Osobně se v listopadu 1938 setkal s Eichmannem.Člověk nemusí mít bujnou fantazii aby se dovtípil o čem spolu debatovali. Vyznamenal německé ...Zobrazit celý příspěvek

      Tiso byl antisemita jak vyšitej.
      Osobně se v listopadu 1938 setkal s Eichmannem.Člověk nemusí mít bujnou fantazii aby se dovtípil o čem spolu debatovali.
      Vyznamenal německé vojáky, kteří se podíleli na potlačení SNP,zasílal srdečné telegramy Hitlerovi atd.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      21:46 06.05.2021

      Tesil - a nebol tiso ideálny kandidát na prezidenta slovenské štátu práve preto že bol antisemita .??či si myslíte že by tam dal hitler za prezidenta niekoho iného.??nejakého ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil - a nebol tiso ideálny kandidát na prezidenta slovenské štátu práve preto že bol antisemita .??či si myslíte že by tam dal hitler za prezidenta niekoho iného.??nejakého prozápadne orientovaného sociálneho demokrata.??
      nebol tiso niečo ako vrcholný predstaviteľ -loutkovej vlády- .??Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      22:12 06.05.2021

      HEKTOR
      A to ho snad omlouvá?
      Dobrovolně spojil křesťanské postoje s nacismem.

      HEKTOR
      A to ho snad omlouvá?
      Dobrovolně spojil křesťanské postoje s nacismem.

     • HEKTOR
      22:26 06.05.2021

      Tesil - ja ho neospravedlňujem...je mi vcelku ľahostajný... ale skúste možno pochopiť,že to bolo x rokov späť-je to história...ten človek aby ostal prezidentom,prijal úlohu ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil - ja ho neospravedlňujem...je mi vcelku ľahostajný...
      ale skúste možno pochopiť,že to bolo x rokov späť-je to história...ten človek aby ostal prezidentom,prijal úlohu hitlerovej figúrky...aj keď on osobne sa asi videl ako záchranca slovákov...Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      23:28 06.05.2021

      HEKTOR
      Ale vždyť celá diskuse je o historii.
      Jestli se cítil jako zachránce Slováků nevím,ale byl si dobře vědom své viny a proto uprchl.

      HEKTOR
      Ale vždyť celá diskuse je o historii.
      Jestli se cítil jako zachránce Slováků nevím,ale byl si dobře vědom své viny a proto uprchl.

     • GlobeElement
      09:58 07.05.2021

      Tesil, člověk neutíká proto, že si uvědomuje svou vinu, ale proto, že si je vědom své porážky. Tiso žádnou vinu nepřiznal a při soudním procesu přiváděl svými odpověďmi ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil, člověk neutíká proto, že si uvědomuje svou vinu, ale proto, že si je vědom své porážky.

      Tiso žádnou vinu nepřiznal a při soudním procesu přiváděl svými odpověďmi prokurátora k šílenství.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      13:52 09.05.2021

      Každý zločinec se bude vykrucovat.I když si je vědom své viny.

      Každý zločinec se bude vykrucovat.I když si je vědom své viny.

     • padre
      22:02 09.05.2021

      Máte podezření i na někoho z české politické scény....? :-)))

      Máte podezření i na někoho z české politické scény....? :-)))

    • Sidon
     01:05 06.05.2021

     S timto omlouvanim a relativizovanim nelze souhlasit ani omylem. Krome toho, jak se vladnouci garnitura Slovesleho statu zachovala k zidovskemu obyvatelstvu (zmineno nize), nelze ...Zobrazit celý příspěvek

     S timto omlouvanim a relativizovanim nelze souhlasit ani omylem. Krome toho, jak se vladnouci garnitura Slovesleho statu zachovala k zidovskemu obyvatelstvu (zmineno nize), nelze zapomenout na aktivni vojenskou ucast po boku Treti rise na vychodni fronte, ktere prispechal na pomoc jeste rychleji nez Madarsko. O aktivni roli jednotek Slovenskeho statu pri potlacovani SNP nemluve.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      11:28 06.05.2021

      Potlačování SNP bylo naprosto v pořádku. Vláda má právo potlačit protivládní puč. Účast ve válce nám může připadat ošklivá, ale státy války vedou, to taky není žádný ...Zobrazit celý příspěvek

      Potlačování SNP bylo naprosto v pořádku. Vláda má právo potlačit protivládní puč. Účast ve válce nám může připadat ošklivá, ale státy války vedou, to taky není žádný zločin.
      Zločinem je teror na civilním obyvatelstvu a arizace židovského majetku.Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      19:43 06.05.2021

      Musíme připomenout účast SŠ při napadení Polska.

      Musíme připomenout účast SŠ při napadení Polska.

     • HEKTOR
      21:51 06.05.2021

      Tesil - bože to sú argumenty...a čo češi čo bojovali v radoch wehrmachtu proti spojencom.??? takže čo tu vlastne pripomínate.??? to že česko bolo súčasťou protektorátu lebo to ...Zobrazit celý příspěvek

      Tesil - bože to sú argumenty...a čo češi čo bojovali v radoch wehrmachtu proti spojencom.??? takže čo tu vlastne pripomínate.???
      to že česko bolo súčasťou protektorátu lebo to chcel hitler a slovensko bolo "suverénny a samostatný" štát,lebo to chcel tiež hitler.???

      veď sa už s podobnými názormi ľudia trošku uvedomte...Skrýt celý příspěvek

     • Tesil
      22:25 06.05.2021

      HEKTOR
      Připomínám to proto,že na Slovensku zaznívala hesla typu:
      Slovensko Slovákům,Palestina Židákům a Češi do ženského pohlavního orgánu.
      Takto asi Češi nevystupovali.

      HEKTOR
      Připomínám to proto,že na Slovensku zaznívala hesla typu:
      Slovensko Slovákům,Palestina Židákům a Češi do ženského pohlavního orgánu.
      Takto asi Češi nevystupovali.

     • Ján Paliga
      23:22 06.05.2021

      @ Tesil

      Gardisti vykrikovali "Češi peši do Prahy"....

      Ad Poľsko: Dalo by sa povedať, že to bolo podobné roku 1919 pri obsadzovaní Tešínska... Zabralo sa sporné územie.

      @ Tesil

      Gardisti vykrikovali "Češi peši do Prahy"....

      Ad Poľsko: Dalo by sa povedať, že to bolo podobné roku 1919 pri obsadzovaní Tešínska... Zabralo sa sporné územie.

     • Tesil
      23:54 06.05.2021

      Důsledkem tzv.ochranné smlouvy bylo zapojení Slovenska do války proti Polsku. – Propaganda ji vysvětlovala spravedlivým úsilím o navrácení území, které Polsko vídeňskou arbitráží ...Zobrazit celý příspěvek

      Důsledkem tzv.ochranné smlouvy bylo zapojení Slovenska do války proti Polsku. – Propaganda ji vysvětlovala spravedlivým úsilím o navrácení území, které Polsko vídeňskou arbitráží zabralo: „Slováci už dlouho žili v hněvu, který nastal úpravou hranic s Polskem.“ Volební heslo HSĽS z voleb 1938, „V novém roku do útoku!“.Skrýt celý příspěvek

   • HEKTOR
    14:24 06.05.2021

    zase tu mlátite prázdnu slamu...to ako skončilo slovensko (slovenský štát) a aj česko (protektorát) nebolo predsa preto,že to chceli ľudia...chcel to hitler a preto to tak ...Zobrazit celý příspěvek

    zase tu mlátite prázdnu slamu...to ako skončilo slovensko (slovenský štát) a aj česko (protektorát) nebolo predsa preto,že to chceli ľudia...chcel to hitler a preto to tak bolo...to že na slovensku mu padol vhod tiso,je len detail...keby nemecko vyhralo vojnu,zase by všetko bolo inak...
    bežní ľudia vtedy (a aj teraz) v československu mali svoje problémy a nemali chuť riešiť globálnu politiku...prečo v nemecku nikto nezasiahol počas noci dlhých nožov...??? veď nezasiahol ani štát...ľudia sa vo všeobecnosti boja a svoje spraví aj moment prekvapenia...Skrýt celý příspěvek

   • krllo
    17:17 06.05.2021

    Puč byl 14.březen 1939. A slovenské přeběhlictví je až trapné. 14.3.1939, 21.6.1941, 30.8.1944, únor 1948, srpen 1969.....

    Puč byl 14.březen 1939. A slovenské přeběhlictví je až trapné. 14.3.1939, 21.6.1941, 30.8.1944, únor 1948, srpen 1969.....

    • HEKTOR
     18:00 06.05.2021

     už aj únor 48 a srpen 96 .???? :)))))) ešte tam chýba jeden dátum.... v roku 685421 pred Kr dvaja slovenský neandrtálci vraj slúbili trom českým že im pomôžu obkľúčiť mamuta...a ...Zobrazit celý příspěvek

     už aj únor 48 a srpen 96 .???? :))))))
     ešte tam chýba jeden dátum.... v roku 685421 pred Kr dvaja slovenský neandrtálci vraj slúbili trom českým že im pomôžu obkľúčiť mamuta...a ako sa dalo čakať,ušli a nechali ich tam samých...

     kvôli takýmto dementným názorom som rád že sme dva samostatné štáty...lebo tu riešime dejiny ako keby mohlo česko porazilo nemecko,keby ich v tom slováci nenechali ...Skrýt celý příspěvek

    • padre
     19:05 06.05.2021

     Krllo co to plácáš? Ti poslali z Kremlu nové notičky a čitelné jsou jen datumy?:-)

     Krllo co to plácáš? Ti poslali z Kremlu nové notičky a čitelné jsou jen datumy?:-)

  • Sgt Murphy
   15:38 05.05.2021

   Ako som už spomenul, všetky informácie o tejto dobe mám z príbehov môjho pradeda, niekoľkých jeho rovesníkov a uchovaných pamätí. V mojom regióne sa severe Slovenska nemali ľudia ...Zobrazit celý příspěvek

   Ako som už spomenul, všetky informácie o tejto dobe mám z príbehov môjho pradeda, niekoľkých jeho rovesníkov a uchovaných pamätí.

   V mojom regióne sa severe Slovenska nemali ľudia obľubu fašistického Slovenska ako nemeckého satelitu, ale zastávali samostatnosť Slovenska. Aj vďaka tomuto sa u nás, ešte pred samotným povstaním, organizovali partizánske skupiny a viedla diverzná činnosť. V mojom rodnom meste mali regionálne veliteľstvo. Tlačili sa propagačné letáky, verbovali ľudia, zhromažďovali sa zbrane, munícia, zásoby v horách. Spravilo sa pár akcií, napríklad neďaleko vyhodili do vzduchu železničný most, prepadli muničný sklad. Môj pradedo v tej dobe narukoval do armády. Spomínal, že napriek tomu, že obyvateľstvo tu Nemcov nechcelo, tak regulárny vojaci Wehrmachtu sa k miestnym ľuďom správali slušne a s rešpektom. Neboli to okupanti.

   Situácia sa zmenila so Slovenským národným povstaním. Môj pradedo dezertoval a vrátil sa späť do rodného kraja, kde sa pridal k partizánom. Partizánsky odboj v mojom regióne bol podľa pamätí až v sile niekoľko tisíc ľudí, ktorý sa po potlačení stiahli do hôr a akcie podnikali s podporou Sovietskych a Česko-Slovenských výsadkárov z tadiaľto. Napriek tomu, že boli prenasledovaný elitnými jednotkami SS vycvičenými bojovať v horách a civilné obyvateľstvo muselo znášať nepekné represálie za pomoc partizánom, odboj neslabol. Miestny partizáni si za svoje odvážne akcie vyslúžili rešpekt aj u veliteľa SS, ktorý ich po bojoch pochovával s poctami. Partizánom sa ešte pred príchodom červenej armády podarilo oslobodiť mesto a niekoľko okolitých dedín.

   Boje v mojom kraji boli ťažké a trvali niekoľko mesiacov. Nemci boli dobre pripravený v niekoľkých líniách hĺbkovej obrany s delostrelectvom, mosty, polia, lúky, verejné budovy boli zamínované. Okrem červenej armády tu bojovali aj Česko-Slovenské vojsko a partizáni. Avšak môj pradedo si spomínal na vojakov červenej armády ako večne ožratých okupantov, ktorý prišli kradnúť, znásilňovať a zabíjať. Na nich nikdy nemal čoby len jedného dobrého slova. Po vojne jeho roľnícka rodina s nástupom socialistického režimu prišla o všetky majetky. Bývalý partizáni, ktorý bojovali voči Nemcom za samostatný štát, boli prenasledovaný, väznený a zabíjaný.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    15:47 05.05.2021

    jak můžeš napsat, že vojáci RA byli věčně ožratí okupanti, kteří přišli krást, znásilňovat a zabíjet ? Mám pocit, žes mě pod jiným článkem dost agresivně školil, že generalizovat ...Zobrazit celý příspěvek

    jak můžeš napsat, že vojáci RA byli věčně ožratí okupanti, kteří přišli krást, znásilňovat a zabíjet ? Mám pocit, žes mě pod jiným článkem dost agresivně školil, že generalizovat se nesmí a že když to dělá jeden, dva nebo dokonce 70%, že to stále nejsou všichni ?

    Jinak asi není divu, že byli němečtí vojáci na spojeneckém Slovensku poměrně oblíbení, do SNP neměli žádný důvod se chovat zle, nejspíš to měli přímo zakázané, mnozí bydleli v rodinách, třeba když se houfovali před útokem na Polsko, ovšem v Polsku už se k lidem moc mile nechovali.Skrýt celý příspěvek

    • Sgt Murphy
     16:09 05.05.2021

     Máš pravdu, zgeneralizoval som to zle. Nie všetci vojaci červenej armády sa chovali k ľuďom takto, avšak s ich príchodom sa tu rozmohlo niečo, čo miestne obyvateľstvo od ...Zobrazit celý příspěvek

     Máš pravdu, zgeneralizoval som to zle. Nie všetci vojaci červenej armády sa chovali k ľuďom takto, avšak s ich príchodom sa tu rozmohlo niečo, čo miestne obyvateľstvo od regulárnych vojakov Wehrmachtu nepoznalo. Treba pripomenúť, že vojaci červenej armády neboli len Rusi. Zverstvá tu pred tým páchali SS a Hlinkovci. Píšem to, čo zažili miestny obyvatelia a to je fakt, že Červenú armádu tu s veľkým nadšením nevítali ako sa píše v článku. Bola to ťažká a chaotická doba a nie všetko bolo čiernobiele.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      16:15 05.05.2021

      zvěrstvo bylo, že HG, resp. POHG se k vlastním lidem chovali krutě, dost vypálených vesnic mají na svědomí oni, několik i na Moravě, např. Ploštinu vypálili Hlinkovci.

      zvěrstvo bylo, že HG, resp. POHG se k vlastním lidem chovali krutě, dost vypálených vesnic mají na svědomí oni, několik i na Moravě, např. Ploštinu vypálili Hlinkovci.

     • Sgt Murphy
      16:55 05.05.2021

      Treba si tiež pripomenúť, že Slovensko ako vtedajší fašistický štát a satelit Nemecka vyslalo vojakov obsadiť Poľsko a bojovali po boku Nemcov voči červenej armáde na východnom ...Zobrazit celý příspěvek

      Treba si tiež pripomenúť, že Slovensko ako vtedajší fašistický štát a satelit Nemecka vyslalo vojakov obsadiť Poľsko a bojovali po boku Nemcov voči červenej armáde na východnom fronte. Bola to bratovražedná vojna. Partizáni u nás bojovali aj voči Slovenskej fašistickej armáde. Nechcem ospravedlniť zverstvá, ktoré sa tu diali s príchodom červenej armády, ale títo vojaci neprišli oslobodiť, ale obsadiť nepriateľské územie, to je fakt. Môžeme byť radi, že sme neskončili na hnojisku dejín medzi porazenými a neplatili reparácie.Skrýt celý příspěvek

  • flanker.jirka
   17:27 05.05.2021

   Sgt. Murphy Tak u vás na tehdy fašistickém slovensku a maďarsku spolu se sudetami to asi bylo o něčem jiném, ale to si musíte na svou historii vzpomenout bez cenzury. Na Moravě a v ...Zobrazit celý příspěvek

   Sgt. Murphy
   Tak u vás na tehdy fašistickém slovensku a maďarsku spolu se sudetami to asi bylo o něčem jiném, ale to si musíte na svou historii vzpomenout bez cenzury. Na Moravě a v Čechách si opravdu lidé oddechli, že se někdo o němce postaral.Skrýt celý příspěvek

   • Sgt Murphy
    18:02 05.05.2021

    Naša pokrivená história praví, že červená armáda nás prišla oslobodiť od zla a ľudia ich vítali s otvorenou náručou. To je komunistická propaganda, nič viac. Ľudia, ktorý si ...Zobrazit celý příspěvek

    Naša pokrivená história praví, že červená armáda nás prišla oslobodiť od zla a ľudia ich vítali s otvorenou náručou. To je komunistická propaganda, nič viac. Ľudia, ktorý si históriu pamätajú takou akou bola už možno pomreli, ale netreba zabúdať akou skutočne bola. Červená armáda neprišla naše územie oslobodiť od zla. Prišla ho dobiť, aby si tu Soviet mohol hospodáriť to svoje. Jedna diktatúra vystriedala druhú, nič viac.Skrýt celý příspěvek

    • flanker.jirka
     20:22 05.05.2021

     O tom které území pouze osvobodili a které "dobili" rusové se bohužel rozhodovalo jinde než u nás. Z větší části šlo o kombinaci smůly v tom jakou geografickou polohu máme a co ...Zobrazit celý příspěvek

     O tom které území pouze osvobodili a které "dobili" rusové se bohužel rozhodovalo jinde než u nás. Z větší části šlo o kombinaci smůly v tom jakou geografickou polohu máme a co jsme tehdy znamenali pro "spojence" ze západní Evropy.
     Při pohledu zpět se rozhodlo v roce 1938 a 1939. Kdy spojenci nepomohli ani nám, ani Polsku ani pobaltí ani Finsku.
     A nepustili se do nás pouze Němci, poláci a maďaři pozadu nezůstali.Skrýt celý příspěvek

     • Sgt Murphy
      22:50 05.05.2021

      Oslobodiť pre mňa znamená priniesť obyvateľstvu slobodu. S červenou armádou prišlo hromadné znásilňovanie, rabovanie zásob jedla, hospodárskych zvierat, nábytku, príborov, šatstva, ...Zobrazit celý příspěvek

      Oslobodiť pre mňa znamená priniesť obyvateľstvu slobodu. S červenou armádou prišlo hromadné znásilňovanie, rabovanie zásob jedla, hospodárskych zvierat, nábytku, príborov, šatstva, šperkov, drahých kovov a iných cenností a vraždenie tých, ktorý sa vzopreli... Na nich sa rozhodne nikto netešil s otvorenou náručou. A po nich prišla už len tvrdá totalita. Žiadne oslobodzovanie sa nekonalo, aspoň nie z kadiaľ pochádzam ja.Skrýt celý příspěvek

    • fotr
     12:44 07.05.2021

     Tak lidé je určitě vítali, protože netušili co bude následovat. Z osvoboditelů se následně stali okupanti, kteří vraždili,mučili, zavírali a odvlékali lidi stejně jako před tím ...Zobrazit celý příspěvek

     Tak lidé je určitě vítali, protože netušili co bude následovat. Z osvoboditelů se následně stali okupanti, kteří vraždili,mučili, zavírali a odvlékali lidi stejně jako před tím hitlerovci. V podstatě nebyl žádný rozdíl v teroru hitlerovském a stalinském. Jen ten druhý trval podstatně déle.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      23:36 07.05.2021

      Stalinistický teror byl skutečně hrozný. Ale k okupaci ČS došlo až v roce 1968. A srovnávat posádky v Milovicích apod. a nacistické koncentrační tábory opravdu nejde. Dokážete zde ...Zobrazit celý příspěvek

      Stalinistický teror byl skutečně hrozný.
      Ale k okupaci ČS došlo až v roce 1968. A srovnávat posádky v Milovicích apod. a nacistické koncentrační tábory opravdu nejde.
      Dokážete zde uvést alespoň 10 osob, které byli po roce 1968 odvlečení, mučeni a zavražděni "sovětským terorem"?
      U hitlerovkého teroru je to o dost snažší:
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      https://www.ustrcr.cz/uvod/pan...
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      https://www.holocaust.cz/datab...

      Většinu zlého jsme si v Československu v době komunismu provedli sami. A jednou si to budeme muset umět přiznat.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      12:53 08.05.2021

      Bylo dost odvlečených a zavražděných už v roce 1945.

      Bylo dost odvlečených a zavražděných už v roce 1945.

     • padre
      18:37 08.05.2021

      Hele měla Sovětská armáda v samopalech a kanonech při invazi v roce 1968 ostré náboje nebo antiperle? Měla ostré náboje,takže by v případě našeho odporu byly desetitisíce ...Zobrazit celý příspěvek

      Hele měla Sovětská armáda v samopalech a kanonech při invazi v roce 1968 ostré náboje nebo antiperle? Měla ostré náboje,takže by v případě našeho odporu byly desetitisíce mrtvých.Rozdíl mezi hitlerovskou nacistickou německou agresi a brežněvovskou komunistickou ruskou agresí tedy není žàdný.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      01:57 09.05.2021

      @GlobeElement 10 jmen? (a vynech vlasovce nebo nacisty). @Padre Právě, že během Hitlerovkého teroru byli u nás statisíce mrtvých i bez našeho odporu. Desetitisíce mrtvých v roce ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      10 jmen? (a vynech vlasovce nebo nacisty).

      @Padre
      Právě, že během Hitlerovkého teroru byli u nás statisíce mrtvých i bez našeho odporu.
      Desetitisíce mrtvých v roce 1968 je tvoje teorie - bez důkazů. I krvavé Maďarské povstání v roce 1956 (jen pár let po smrti Stalina) nemělo dohromady ani polovinu tvých 10000 mrtvých. A to byla úplně jiná atmosféra. Povstalci věšeli komunisty na lampách místo zpívání písniček Kryla nebo Kubišové.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:58 09.05.2021

      Grugh nám na výročí kapitulace Německa připomněl, jak nebezpečná je ruská pátá kolona.

      Grugh nám na výročí kapitulace Německa připomněl, jak nebezpečná je ruská pátá kolona.

     • GlobeElement
      11:30 09.05.2021

      O Češích pronásledovaných sovětským režimem po roce 1945´více zde:

      https://www.mzv.cz/file/16272/...

      O Češích pronásledovaných sovětským režimem po roce 1945´více zde:

      https://www.mzv.cz/file/16272/...

     • GlobeElement
      11:34 09.05.2021

      Za protektorátu nebyl nacisty pronásledován nikdo, kdo se nezapojil do odboje, s výjimkou Židů. Po příjezdu sovětské armády bylo odvlečeno a následně zavražděno několik tisíc lidí ...Zobrazit celý příspěvek

      Za protektorátu nebyl nacisty pronásledován nikdo, kdo se nezapojil do odboje, s výjimkou Židů.

      Po příjezdu sovětské armády bylo odvlečeno a následně zavražděno několik tisíc lidí (udávají se až desítky tisíc), kteří neudělali vůbec nic.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      21:26 09.05.2021

      @GlobeElement 1) Ten tvůj odkaz pojednává o odvlečených ČS občanech mezi lety 1918-1956. Takže včetně čs. vojáků rakousko-uherské armády, přes vojáky Slovenského Štátu, sudetské a ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      1) Ten tvůj odkaz pojednává o odvlečených ČS občanech mezi lety 1918-1956. Takže včetně čs. vojáků rakousko-uherské armády, přes vojáky Slovenského Štátu, sudetské a jiné "československé" Němce apod. Navíc počty oběti jsou řádově menší.
      O "odvlečených mučených a vražděných" po roce 1968 tam není ani čárka!!!

      2) Podle tvého odkazu bylo do Gulagů v SSSR odvlečeno "odhadem" 120tisíc Čechů a 100tisíc Slováků. To je dohromady skoro podobný počet, jako ČS obětí v nacistických koncentračních táborech.
      O trasportech do koncentračních táborů jsou dochované záznamy, svědectví pamětníků, seznamy obětí apod..
      Přesto nedokážeš dohledat 10 KONKRÉTNÍCH JMEN z trasportů do gulagů v SSSR?
      220tisíc lidí je něco mezi současnou Ostravou a Plzní. To by si lidé všimly, kdyby se jen tak ztratilo AŽ PO ROCE 1945 tolik lidí.

      3) Oběti v nacistických koncentračních táborech a na popravištích, kteří nebyli členy odboje:
      a) Židé, Romové a další "ještě méně árijské" národy, než Slované
      b) psychičti nemocní, mrzáci, ....
      c) ti co se pokusili o ilegální přechod hranice, padělání dokumentů apod.
      d) byli ve špatnou dobu na špatném místě - LIDICE, LEŽÁKY, ...
      e) schvalovali atentát na Heydricha.
      f) vlastenečtí umělci - např. Karel Hašler
      g) političtí vězni
      h) vězni (včetně pytláků, pašeráků apod. hospodářských deliktů)
      Celkem jenom pár set tisíc lidí, takže vlastně nic (podle tebe).

      4) Zapomněl jsem ještě jeden odkaz se seznamem popravených: Berlín - Ploetzensee (včetně cca 700 čs. občanů):
      https://www.ustrcr.cz/uvod/pop...

      ...
      Anti-logik by napsal, že jsi sprostý lhář.
      Já si to nemyslím. Ne každému je "shůry dáno".Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      07:29 10.05.2021

      Nechápu, proč by SSSR potřeboval odvážet čs. občany na Sibiř po roce 1968. Mohl je za pomoci kolaborantů, jako jsi ty, věznit a likvidovat tady. Bylo to levnější, ještě jsme za to ...Zobrazit celý příspěvek

      Nechápu, proč by SSSR potřeboval odvážet čs. občany na Sibiř po roce 1968. Mohl je za pomoci kolaborantů, jako jsi ty, věznit a likvidovat tady. Bylo to levnější, ještě jsme za to platili.

      A odkaz, který jsem ti dal, je nezaujatý. Pokud chceš nějaké osobní výpovědi, stačí napsat pár slov do vyhledávače, ale to už není nezaujatý pohled - když ti odvlečou otce do gulagu, nejsi vůči katům moc vstřícný.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      09:56 10.05.2021

      @GlobeElement Odkaz, který jsi poslal je v první části PŘIZNANÝ nekvalifikovaný a mnohonásobně přestřelený odhad (a pokus o zpřesnění) počtu čs.občanů perzekuovaných v SSSR v ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Odkaz, který jsi poslal je v první části PŘIZNANÝ nekvalifikovaný a mnohonásobně přestřelený odhad (a pokus o zpřesnění) počtu čs.občanů perzekuovaných v SSSR v letech 1918-1956, nezávisle na jejich národnost, armádní příslušnost nebo účast v bojích.
      Malá citace z TVÉHO odkazu:
      "Dodnes se tato fakta nahrazují nekvalifikovanými odhady, jež přispívají k oživování starých a k vytváření nových mýtů a legend. K takovým patří i jeden z posledních odhadů z roku 2000, vydávaný za stanovisko Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu...(120000 ČR + 100000 SR)"

      Další citace z tvého odkazu:
      "Upřesněné tematické vymezení projektu nakonec zahrnovalo:
      1) okruhy perzekvovaných Čechů a čs. občanů v SSSR:
      – legionáře a zajatce z první světové války,
      – příslušníky českých menšin z území SSSR, ale i z území získaných SSSR během druhé světové války v polské Volyni, Haliči a rumunské Besarábii,
      – emigraci do SSSR před r. 1939, včetně ekonomické i politické,
      – emigraci do SSSR po r. 1939 (uprchlíky před nacisty a maďarskými fašisty),
      – vojáky čs. legionu,
      ...."

      Poslal jsi odkaz proto, abys podpořil mé tvrzení, že mnoho mýtů a legend je jen nepochopení a překroucení informací? Jestli ano, tak díky...

      Stále čekám na 10 jmen, "odvlečených, mučených a zavražděných" obětí.
      Pokud zmiňuješ, "osobní výpovědi", tak uveď odkaz!
      Protože na tvá tvrzení se nedá spolehnout a i v odkazech často vidíš, co tam chceš vidět a ne co tam ve skutečnosti je.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      09:57 10.05.2021

      Tovaryšč Grugh opět pilně pracuje. K otevřené vojenské okupaci po roce 1945 skutečně nedošlo. Nicméně zde zůstalo a v dalším období přišlo spousta "poradců". Bezpečnostní složky ...Zobrazit celý příspěvek

      Tovaryšč Grugh opět pilně pracuje.
      K otevřené vojenské okupaci po roce 1945 skutečně nedošlo. Nicméně zde zůstalo a v dalším období přišlo spousta "poradců". Bezpečnostní složky ovládli členové NKVD Reicin a Vaš. Ti jednali přímo z pověření Moskvy. Likvidovali nepohodlné osoby a nechali volnou ruku rusům v odvlékání Českých občanů do Ruska.
      Srovnávat okupaci Německou a Ruskou klidně můžu. Okupace je pořád okupace. Kolik při ní zahyne lidí je irelevantní. Okupace v prvé řadě znamená likvidaci suverenity státu. A to se stalo v obou případech.
      Chceš jména odvlečených v roce 1968? Tak tady jsou:
      Dubček, Smrkovský Kriegel, Černík, Špaček...
      Co se týká jmen lidí odvlečených po roce 1945,pak asi nejznámějším je Sergej Vojcechovský. Zbytek i se seznamy máš v odkaze od GlobeElement. Ta práce je totiž odzdrojovaná, proto ti GlobeElement žádná jména psát nemusí. Dal ti zdroje kde si je můžeš dohledat.
      Opět jako pokaždé se snažíš relativizovat zlo, které tvoje země provedla.Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:04 10.05.2021

      Tovaryšč Grugh Proč lžeš? V tebou citované části článku se pouze vysvětluje jaká byla situace v historickém výzkumu perzekucí československých občanů v rusku před tímto konkrétním ...Zobrazit celý příspěvek

      Tovaryšč Grugh
      Proč lžeš? V tebou citované části článku se pouze vysvětluje jaká byla situace v historickém výzkumu perzekucí československých občanů v rusku před tímto konkrétním výzkumem. V druhé části jsou pak i tabulky s čísly a na konci seznam zdrojů a odkazů. Takže žádné mýty a legendy. To se ti ale nehodí, že?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      18:45 10.05.2021

      @Toron 1) Slovní spojení "mýty a legendy" není moje lež, ale přímá citace z toho odkazu v souvislosti s naprosto mylným odhadem v oficiálním stanovisku "Úřadu dokumentace a ...Zobrazit celý příspěvek

      @Toron
      1) Slovní spojení "mýty a legendy" není moje lež, ale přímá citace z toho odkazu v souvislosti s naprosto mylným odhadem v oficiálním stanovisku "Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu".

      2) Dubček a spol. byli "přinuceni" se zúčastnit jednání v Moskvě po boku Svobody. Ale nikdo z nich tam během 6-ti dnů nebyl mučen a už vůbec ne zavražděn.
      Z nich pouze F. Kriegel byl jediným, který odmítl přistoupit na podmínky Moskvy. Výsledkem bylo, že po návratu přišel o své funkce / koryta v rámci KSČ (hlasováním ČS komunistů). Smlovu o pobytu sovětských vojsk v ČS jako jeden z mála poslanců neodhlasoval. Nebyl kvůli tomu následně mučen, vězněn ani popraven. Po sprnu 1968 už vše zase měli v režii naši komunisté (např. Husák, Bilak, Indra), kteří ostatně stáli i za autorstvím zvacího dopisu pro vojska Varšavské smlouvy.

      3) Ano, Sergej Vojcechovský by se dal skutečně počítat mezi unesené oběti (unesen v květnu 1945, v době úmrtí 1953 mu bylo 67 let). Osobně si myslím. že přechodem z Rudé armády do Československé během první republiky, byl asi považován tehdejšími paranoiky za špióna.
      Můžeme ho tedy počítat za jedno odvlečené jméno, i když to nebylo po roce 1968 a dokonce ani PO květnu 1945.
      A teď ještě dalších 9 jmen.

      4) Počty
      Německo 1939-1945: 34000+ českoslovenkých obětí
      SSSR 1918-1956:
      37600 perzekuovaných / 16250 mrtvých z celé ČSR
      4150 perzekuovaných / 2150 z území dnešní ČR
      Zahrnutí jsou i váleční zajatci, emigranti i repatriovaní za první i druhou světovou válku.
      SSSR: 1956+ : jen Dubček aspol na 6 dní? Trochu málo, nemyslíte.

      5) Nedostatky odkazu
      Odhady v řádu stovek jsou zaokrouhleny na padesátky.
      Poměry mezi celkovými mrtvými a perzekuovanými jsou bez výjímky malé celé zlomky: 7/10, 1/3, 1/2, 2/5, 3/8, 1/2, 1/6, 1, 3/5, 1/3.
      Na území ČR je pak jedna výjimka: 13/18 - předváleční čs. emigranti v SSSR.

      Příklad pravděpodobné manipulace:
      Do jedné kategorie jsou dáni "čs. Židé, běženci, transport Nisko"
      NKVD v letech 1944-45 údajně používala již původně zrušený koncentrační tábor pro věznění polského protikomunistického odboje.
      Ale podle článku byl zahrnut do tabulek seznam původních židovských vězňů, kteří byli po zrušení tábora v roce 1940 propuštěni, ale z nichž se někteří nevrátili zpět k nám. Předpokládá se, že odešli do SSSR a tím pádem byli automaticky perzekuovaní a mrtví. Z celkových 2000 propuštěných vězňů je v tabulce 4000 perzekuovaných a 1500 mrtvých?

      6) Relativnost okupace
      Německo:
      1938 - zabrání části našeho území na základě "legální" mezinárodní dohody (bez naší účasti).
      1939 - jednostranná okupace německou armádou.
      SSSR:
      1968 - zvací dopis pro vojska VS a následná smlouva o pobytu sovětských vojsk odhlasovaná téměř všemi poslanci. Tedy našimi vlastními komunisty, kteří se báli, že v případě reforem přijdou o moc a koryta.
      I když si také myslím, že to byla forma okupace, s tou německou se to NEDÁ srovnávat.

      7) Nejsem Rus, nikdy jsem tam nebyl a pro Rusy nepracuji.
      Tak mě prosím nepomlouvej. Je to mimochodem trestné.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      18:49 10.05.2021

      Omlouvám se, u počtu čs obětí 2. světové války se mi někam ztratila jedna 0. To číslo má být samozřejmě 340000 a více.

      Omlouvám se, u počtu čs obětí 2. světové války se mi někam ztratila jedna 0. To číslo má být samozřejmě 340000 a více.

     • padre
      21:38 10.05.2021

      to Grugh Mohu se zeptat se je to za termín ,,relativnost okupace..? Příště nás třeba obohatíte termínem ,,relativnost vraždy? Pane Grughu jestli tady někdo sprostě manipuluje ...Zobrazit celý příspěvek

      to Grugh Mohu se zeptat se je to za termín ,,relativnost okupace..? Příště nás třeba obohatíte termínem ,,relativnost vraždy? Pane Grughu jestli tady někdo sprostě manipuluje termíny a historií tak jste to vy.Z těch blábolů ,které jste tady uvedl se dá vydedukovat ze ruská okupace je tak nějak z principu lepší než německá protože Rusi jsou vaši kámoši.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:47 10.05.2021

      @ Grugh Tavárišč Grugh nám tu prepisuje dejiny.... Ostatne, nie je to tak dávno, čo ruský súd osdúdil občana RF, lebo napísal na internete, že ZSSR s Nemeckom zaútočili v ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Grugh

      Tavárišč Grugh nám tu prepisuje dejiny.... Ostatne, nie je to tak dávno, čo ruský súd osdúdil občana RF, lebo napísal na internete, že ZSSR s Nemeckom zaútočili v septembri 1939 na Poľsko....

      "Osobně si myslím. že přechodem z Rudé armády do Československé během první republiky, byl asi považován tehdejšími paranoiky za špióna."

      A tavárišč nám prepisuje históriu, keď tvrdí, že S. Vojcechovskij bojoval v RKKA....Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      09:57 11.05.2021

      Tovaryšč Grugh V prvé řadě: nenechám se zatáhnout do nekonečné debaty abych tady vysvětloval každý jednotlivý nesmysl, který jsi tady napsal. Rozehrál jsi klasickou hru, kdy ty z ...Zobrazit celý příspěvek

      Tovaryšč Grugh
      V prvé řadě: nenechám se zatáhnout do nekonečné debaty abych tady vysvětloval každý jednotlivý nesmysl, který jsi tady napsal. Rozehrál jsi klasickou hru, kdy ty z článku něco vytrhneš z kontextu a překroutíš, přidáš něco co ve článku vůbec není, zbytek zpochybníš a pak chceš po ostatních, aby ti dokazovali, že to co píšeš není pravda. Ty dám samozřejmě žádný argument, odzdrojovaný článek ani nic podobného nemáš. Tvým argumentem je prakticky výhradně zpochybnění argumentů oponenta. Na to opravdu nemám čas.
      A teď to podstatné. Vykazuješ zde pozoruhodné nedostatky ve znalostech vojenské historie a vůbec vojenství v ČR. Nedávno jsi naprosto netušil že existují nějaké Darkovičky (z hlediska opevnění jedno ze zásadních muzeí...) a nevěděl jsi, že se tam pořádá už přes deset let významná akce k výročí Ostravské operace. Přitom jsi se snažil vytvářet dojem zasvěceného znalce co se týká bojů na území ČR na konci války. Teď jsi tady vytvořil doslova faux pas, když jsi napsal, že Sergej Vojcechovský "přešel z rudé armády do Československé armády během první republiky". To je naprosto zásadní neznalost. Sergej Vojcechovský v rudé armádě nikdy nebyl. Byl Carským důstojníkem, byl zařazen k Československým legiím a u nich pak už zůstal. I úmrti máš špatně - 1951.
      Toto je jeden z důvodů, proč si myslím (vědět to samozřejmě nemohu), že jsi rus. A byl bych radši, kdyby tomu tak skutečně bylo. Jako nepřítele bych tě totiž mohl respektovat. Pokud by jsi opravdu byl Čech, pak jsi ta největší lidská špína co existuje. Asi na úrovni těch co udávali na gestapo, nebo ve středověku prozrazovali tajné vchody do hradu...Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:10 11.05.2021

      Torong - Grughova neznalost svědčí o ledabylém školení ze strany ruských donátorů. V Darkovičkách byl výcvikový prostor, kde se od roku 1968 cvičili i ruští okupanti. Jako studenti ...Zobrazit celý příspěvek

      Torong - Grughova neznalost svědčí o ledabylém školení ze strany ruských donátorů. V Darkovičkách byl výcvikový prostor, kde se od roku 1968 cvičili i ruští okupanti. Jako studenti jsme tam párkrát absolvovali výcvik v rámci Vojenské katedry a ruské vojáky jsme tam potkávali.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      14:32 11.05.2021

      Všímáte si, že většina vašich příspěvků jsou o mně a ne o okupaci a odvlečených? S Vojcechovkým jsem se skutečně dopustil omylu, to přiznávám. Zaměnil jsem ruskou a rudou ...Zobrazit celý příspěvek

      Všímáte si, že většina vašich příspěvků jsou o mně a ne o okupaci a odvlečených?
      S Vojcechovkým jsem se skutečně dopustil omylu, to přiznávám. Zaměnil jsem ruskou a rudou armádu.
      Ale proč se soustředíte na jeden ne úplně podstatný omyl, který vlastně ještě více podporuje mou teorii a děláte, že mnohem důležitější zbytek neexistuje?

      Nikdo z vás nekomentuje:
      1) Počet: řádový rozdíl mezi odhadem Úřadu pro dokumentaci ... komunismu (220000) a výsledky článku Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      14:43 11.05.2021

      Ne nekomentuje. Svůj důvod jsem ti popsal výše. Není na co reagovat. Zpochybňování a relativizace, které tady předvádíš není argumentace, ale snaha o vytvoření dojmu "kdoví jak to ...Zobrazit celý příspěvek

      Ne nekomentuje. Svůj důvod jsem ti popsal výše. Není na co reagovat. Zpochybňování a relativizace, které tady předvádíš není argumentace, ale snaha o vytvoření dojmu "kdoví jak to bylo"Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      15:34 11.05.2021

      Sorry většina mého příspěvku zmizela, tak to trochu zkrátím. Místo mé kritiky uveďte své příbuzné a známé (včetně podrobností), kterých se okupace SSSR (nebo jiná akce Ruska) nějak ...Zobrazit celý příspěvek

      Sorry většina mého příspěvku zmizela, tak to trochu zkrátím.
      Místo mé kritiky uveďte své příbuzné a známé (včetně podrobností), kterých se okupace SSSR (nebo jiná akce Ruska) nějak dokla.

      Mimochodem u zmiňované definice vraždy jsou tři různé sazby + vyjímečný trest.
      Pak je usmrcení z nedbalosti, ublížení na zdraví s následkem smrti, těžké ublížení na zdraví s následkem smrti, usmrcení z nedbalosti, zabití, vražda novorozence matkou, účast na sebevraždě, ...
      Život není černobílý, je barevný. A pokud barvy neuznáváte, je to váš problém.

      O argumentačních kvalitách GlobeElementa cosi naznačuje diskuze o principu reaktivního motoru v jednom z predchozích článcích:
      https://www.armadninoviny.cz/r...
      Tam prostor pro barvu není opravdu žádný. A jiný způsoba akce a rekace než vysvětluje on není přípustný.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      15:41 11.05.2021

      Grugh, jako správný kolaborant, nevidí v okupaci nic špatného. Mně samotného se okupace dotkla. Dotkla se každého, platili jsme ty ruské okupanty, ničili nám zemi, otrávili vodu ...Zobrazit celý příspěvek

      Grugh, jako správný kolaborant, nevidí v okupaci nic špatného.

      Mně samotného se okupace dotkla. Dotkla se každého, platili jsme ty ruské okupanty, ničili nám zemi, otrávili vodu (Milovice snad nejsou vyčištěné dodnes), nadiktovali, kdo nám bude vládnout a jak.

      Už chápu, proč používá jméno Grugh. To je zvuk, který vydává člověk, když zvrací.Skrýt celý příspěvek

     • padre
      17:14 11.05.2021

      Grughu vy si z nás děláte srandu...:-) .. dobře tak po vašem...místo mé kritiky prosím uveďte své přîbuzné či známé kterých se německá okupace nějak dotkla....Vy jste někdy zažil ...Zobrazit celý příspěvek

      Grughu vy si z nás děláte srandu...:-) .. dobře tak po vašem...místo mé kritiky prosím uveďte své přîbuzné či známé kterých se německá okupace nějak dotkla....Vy jste někdy zažil okupaci cizí mocností ,která by se v okupovaném státě nikoho nedotkla?Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      17:29 11.05.2021

      @GlobeElement Útok na mou přezdívku je asi to poslední, co ubožák bez pádných argumentů může použít. ;-) Moje další argumenty proč byla Německá okupace horší: 1) Němcům jsme také ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Útok na mou přezdívku je asi to poslední, co ubožák bez pádných argumentů může použít. ;-)

      Moje další argumenty proč byla Německá okupace horší:
      1) Němcům jsme také platili, včetně nuceného nasazení v Reichu.
      2) Také nám zničili zemi a otrávili vodu. Ale nejen v Milovicích.
      3) Ale neurčovali nám, kdo nám bude vládnout. Protože nám rovnou nám vládli skrze říšského protektora.
      4) A navrch nám vyhladili přes 300 tisíc lidí.
      5) Zbytek naší populace plánovali vyhladit nebo odsunout na Sibiř jako podřadnou rasu bez práva na život.
      Opravdu tohle dokáže sovětská okupace trumfnout? Já myslím, že ne.

      Za většinu problémů za dob komunismu jsme navíc byli zodpovědní mi sami.
      Někdo poslal zvací dopis (Husák, Bilak, Indra...).
      Drtivá většina našich poslanců odsouhlasila pobyt sovětských vojsk.
      Nebáli se o život, ale o koryto!

      Zatím zde nikdo neuvedl příklad přímé perzekuce lidí z jeho okolí po roce 1968!
      Tak začnu já: můj vzdálený předek (otcův strýc nebo prastrýc) byl členem čs. legií a byl popraven v roce 1942 v Berlíně - Ploetzensee za členství v odboji (příprava k velezradě a napomáhání nepříteli). Figuruje na seznamech obětí a je dohledatelný na internetu. A není to jediná oběť války z mé rodiny.
      A co vy?Skrýt celý příspěvek

     • padre
      19:24 11.05.2021

      to Grugh Můj dědeček byl popraven v roce 1945 v Bergen Belsenu.Gestapo ho zatklo v roce 1942.Tímto vás pane Grugh žádám abyste si už nebral žádné bojovníky proti německým ...Zobrazit celý příspěvek

      to Grugh Můj dědeček byl popraven v roce 1945 v Bergen Belsenu.Gestapo ho zatklo v roce 1942.Tímto vás pane Grugh žádám abyste si už nebral žádné bojovníky proti německým nacistům nebo českým nebo ruským komunistům do huby.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      20:24 11.05.2021

      @Padre Kterého protifašistického bojovníka jsem si "vzal do huby"? A kterého protikomunistického? Prosím uvést konkrétně. Beru si do huby pouze skupinu idiotů ze zdejšího fóra, ...Zobrazit celý příspěvek

      @Padre
      Kterého protifašistického bojovníka jsem si "vzal do huby"?
      A kterého protikomunistického? Prosím uvést konkrétně.

      Beru si do huby pouze skupinu idiotů ze zdejšího fóra, kteří tvrdí nesmysly.
      Hrůzy druhé světové války byly mnohem horší než okupace v roce 1968. Je to nezpochybnitelný fakt. A když pomocí argumentů něco vyvrátím, tak jsem "ruský trol", "tovaryšč", "kolaborant" a "lidská špína"?

      Předpokládám, že my dva nejsme jediní, kteří někoho ztratili v druhé světové válce. Téměř každá rodina byla postižena (alespoň ve vzdáleném příbuzenstvu).
      Ale tvrdím, že "odvlečení, mučení a zavraždení" českoslovenští občané v SSSR po roce 1968 velmi pravděpodobně nebyli vůbec žádní.
      Dokonce v té době už nebyly ani naše vlastní politické procesy s rozsudkem trestu smrti (jestli se mýlím, tak se omlouvám).
      Lidé zde stále umírali (i když jen ve velmi malém počtu). Ale bylo to pouze po výsleších STB - další skupiny, která nepotřebovala důkazy a byla hluchá vůči argumentům. Ale byly to všechno Češi (nebo Slováci).

      A jestli někdo tvrdí opak, tak by měl uvést nějaký příklad (místo urážky nebo GlobeElementárního bludu).Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      21:40 11.05.2021

      @ Grugh

      A kde si vzal to, že Husák podpísal pozývací list? Zasa chceš meniť dejiny?

      @ Grugh

      A kde si vzal to, že Husák podpísal pozývací list? Zasa chceš meniť dejiny?

     • Grugh
      00:50 12.05.2021

      @Ján Paliga Beru zpět, Husák nepodepsal zvací dopis. To ale na existenci zvacího dopisu, podepsaného vysoce postavenými komunisty, nic nemění. Nebo snad ano? Husák jen v jednáních ...Zobrazit celý příspěvek

      @Ján Paliga
      Beru zpět, Husák nepodepsal zvací dopis.
      To ale na existenci zvacího dopisu, podepsaného vysoce postavenými komunisty, nic nemění. Nebo snad ano?

      Husák jen v jednáních s Moskvou spatřil příležitost, kterou dokázal plně využít k získání lepšího postavení v rámci Ksč. Později invazi prezentoval jako "akt internacionální pomoci" před hrozící kontrarevolucí.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      10:11 12.05.2021

      Soudruh Grugh, tak už si přiznej, žes to podělal. Pokud jsi měl za úkol zpochybnit ruskou agresi, ruskou okupaci a ruský imperialismus, pak výsledkem tvé činnosti je posílení ...Zobrazit celý příspěvek

      Soudruh Grugh, tak už si přiznej, žes to podělal. Pokud jsi měl za úkol zpochybnit ruskou agresi, ruskou okupaci a ruský imperialismus, pak výsledkem tvé činnosti je posílení protiruských nálad a odhalení tebe jakožto ruského trolla.

      Za to pochvala před rudou zástavou nebude.Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      13:49 13.05.2021

      @GlobeElement Přesně o tom to je: o protiruských náladách a obviňování ostatních z toho že jsou ruští trolové. PRAVDA je irelevantní, jako v každé propagandě nebo začínající ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Přesně o tom to je: o protiruských náladách a obviňování ostatních z toho že jsou ruští trolové.
      PRAVDA je irelevantní, jako v každé propagandě nebo začínající totalitě.
      Nacismus - protižidovské nálady a něpřátělští sabotéři ajejich pomocníci.
      Komunismus - protizápadní nálady a imperialističtí špioni.
      Současnost - protiruské (-čínské, ...) nálady a trolové s "hybridními" hrozbami.

      Ale ty naopak můžeš být zase o něco víc na sebe pyšnější. Další zášť a nenávist díky tobě získává na síle. A to je pocta nejvyšší, která přebije vše ostatní (třeba, to že jsi troska bez přátel, na které nezáleží ani vlastní kočce).
      Jen tak dál, temná strana síly je s tebou. ;-)Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    22:31 05.05.2021

    ... ale HSĽS na svojom zjazde začiatkom 40-tych rokov o sebe tvrdila, že buduje na Slovensku národný socializmus, nie fašizmus.... ;-

    ... ale HSĽS na svojom zjazde začiatkom 40-tych rokov o sebe tvrdila, že buduje na Slovensku národný socializmus, nie fašizmus.... ;-

    • Sgt Murphy
     23:47 05.05.2021

     Či fašizmus či nacizmus (národný socializmus), je to taká istá zberba, ktorej sa Slovensko hádam nikdy nezbavilo a ktorá poslednú dobu fičí v politike aj dnes.

     Či fašizmus či nacizmus (národný socializmus), je to taká istá zberba, ktorej sa Slovensko hádam nikdy nezbavilo a ktorá poslednú dobu fičí v politike aj dnes.

     • GlobeElement
      11:31 06.05.2021

      Tohle nechápu. Chápu touhu po samostatnosti a pochopím i toleranci zločinů, kterých se dopustil bojovník za nezávislost (my taky tolerujeme zvěrstva, které provedli např. husiti). ...Zobrazit celý příspěvek

      Tohle nechápu. Chápu touhu po samostatnosti a pochopím i toleranci zločinů, kterých se dopustil bojovník za nezávislost (my taky tolerujeme zvěrstva, které provedli např. husiti). Bylo to dávno a nikdo není anděl.
      Ale nechápu současné sympatie k fašistickým či nacistickým organizacím. On se o autonomii Slovenska zasloužil vlastně i Brežněv, toho taky slovenští národovci oslavují?Skrýt celý příspěvek

     • Clanek
      16:40 06.05.2021

      Aktualni sympatie k fasistum jsou vyustenim frustrace jiste casti obyvatelstva, ktera ma pocit ze se mocipani z Bratislavy o ne nezajimaji, a do jiste miry maji pravdu. Maji sve ...Zobrazit celý příspěvek

      Aktualni sympatie k fasistum jsou vyustenim frustrace jiste casti obyvatelstva, ktera ma pocit ze se mocipani z Bratislavy o ne nezajimaji, a do jiste miry maji pravdu. Maji sve problemy, lokalni problemy, casto spojene s romskou mensinou, a tihle hodni / novi politici jim slibuji "konecne poradek". Co naplat ze maj hole hlavy, to je vedlejsi, ale konecne bude klid. Vlastne je to vizitka vlady, ktera neresenim lokalnich trenic mezi ruznymi etniky nechava vzniknout podhoubi pro ty co davaj veci do richtigu. Nejaka navaznost na slovensky stat je pak ciste druhotna a spis portfolio rozsirujici. Dnesni tihnuti ke Kotlebovi atd. ma pramalo spolecne se slovenskou samostatnosti, i kdyz je pravda ze zvlaste na slovensku je proruska propaganda rozjeta nepekne a ta jde primo proti slovensku-integrovanem do zapadnich struktur, NATO, EU... to je to nejvetsi zlo. Je to ale pruhledne jako vsude a ze maj tolik sympatizantu je znovu a opet jen o selhani vlady, ze tohle podcenuje, ze tohle neresi, ze tohle dokonce svymi kroky nekdy i prizivuje (viz Matovicuv ulet se Sputnikem). Celkove je pohled na ruzne ankety na slovensku v posledni dobe hodne, hodne smutny.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      23:36 06.05.2021

      @ GE "Ale nechápu současné sympatie k fašistickým či nacistickým organizacím." Vodca Kotleba začínal ako obhajca Tisa, slovanstva a chodil žobrať na ruskú ambasádu tuším Ladu ...Zobrazit celý příspěvek

      @ GE

      "Ale nechápu současné sympatie k fašistickým či nacistickým organizacím."

      Vodca Kotleba začínal ako obhajca Tisa, slovanstva a chodil žobrať na ruskú ambasádu tuším Ladu Niva (ak si dobre spomínam), rovnako dostával financie z ruskej strany - https://hnonline.sk/svet/96902...
      A keˇďže mnohí Slováci veria v slovanskú vzájomnosť, Kotleba je ich líbling.... Aj keď teraz sa mu nejako rozpadla strana, jeho bývalá žena žije s Egypťanom v Egypte a dokonca nedávno z Egypta vzal bez dovolenia syna na Slovensko....

      Takže sympatie sú na linke Tiso - kvázikresťanstvo - slovanské bratstvo - "protiestabilišment". (Samozrejme, podotýkem, brať ako môj subjektívny pohľad).Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      08:09 07.05.2021

      Ján Paliga - osobně nechápu, jak se může někdo z našeho regionu, s našimi historickými zkušenostmi, hlásit k nacistickému Německu, což dělá Kotleba těmi svými šeky nebo akcemi ...Zobrazit celý příspěvek

      Ján Paliga - osobně nechápu, jak se může někdo z našeho regionu, s našimi historickými zkušenostmi, hlásit k nacistickému Německu, což dělá Kotleba těmi svými šeky nebo akcemi směřovanými k narozeninám Hitlera a podobně. Rovněž nechápu, jak se může někdo lísat k Rusku.

      Ale jak to může dělat obojí zároveň, no to už je úplně na palici.Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      08:28 07.05.2021

      GlobeElement: já zas nechápu, jak si někdo může poplést SOS s jednotkami SA nebo LM. Mám doma jeden originální dekret "určení za příslušníka stráže obrany státu" po pradědovi. ...Zobrazit celý příspěvek

      GlobeElement: já zas nechápu, jak si někdo může poplést SOS s jednotkami SA nebo LM. Mám doma jeden originální dekret "určení za příslušníka stráže obrany státu" po pradědovi. Žádné stranické logo tam není, je tam přísaha, že mj. bude poslušen prezidenta a vlády ČSR a že svůj život na ochranu vlasti a její svobodu dá.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement
      09:01 07.05.2021

      No a příslušníci HG zase přísahali věrnost národu a vlasti, což je .... stejná přísaha. Hlinkova garda byla podřízena prezidentovi SR, její činnost byla určena vládním nařízením. ...Zobrazit celý příspěvek

      No a příslušníci HG zase přísahali věrnost národu a vlasti, což je .... stejná přísaha.

      Hlinkova garda byla podřízena prezidentovi SR, její činnost byla určena vládním nařízením. Byla to legální státní vojenská organizace.

      To SNP bylo nelegální. Partyzáni vyhazující do vzduchu železnici konali nelegálně. Z našeho pohledu správně, morálně, - ale nelegálně.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      22:05 07.05.2021

      @ GE "...osobně nechápu, jak se může někdo z našeho regionu, s našimi historickými zkušenostmi, hlásit k nacistickému Německu, což dělá Kotleba těmi svými šeky nebo akcemi ...Zobrazit celý příspěvek

      @ GE

      "...osobně nechápu, jak se může někdo z našeho regionu, s našimi historickými zkušenostmi, hlásit k nacistickému Německu, což dělá Kotleba těmi svými šeky nebo akcemi směřovanými k narozeninám Hitlera a podobně. Rovněž nechápu, jak se může někdo lísat k Rusku. ..."

      To sme dvaja .... Neviem to pochopiť už riadne dlho....Skrýt celý příspěvek

     • Grugh
      23:14 07.05.2021

      @GlobeElement Ale z toho pohledu je veškerá totalita legální a odboj protí ní ilegální. Posouzení "legálnosti" není úplně jednoduché a často je zneužíváno k prosazení vlastních ...Zobrazit celý příspěvek

      @GlobeElement
      Ale z toho pohledu je veškerá totalita legální a odboj protí ní ilegální.
      Posouzení "legálnosti" není úplně jednoduché a často je zneužíváno k prosazení vlastních zájmů. To byl mimochodem i případ invaze vojsk VS do Československa v roce 1968.
      Ale zároveň existuje mezinárodní trestní právo, kde jsou jasně definované válečné zločiny. Také existuje Všeobecná deklarace lidských práv, ve které jsou zakotvena základní lidská práva.
      Při vnitrostátním konfliktu (občanská válka, revoluce, povstání, ...) některé z definic válečných zločinů z pohledu mezinárodního práva nejsou naplněny:
      https://cs.wikipedia.org/wiki/... Skrýt celý příspěvek

  • krllo
   16:39 06.05.2021

   Slováci byli spojenci Německa a mělo se tak na ně nahlížet i po roce 1945, šikovně přebíhají ze strany na stranu, tam kde je největší prospěch. Měli by platit reparace a to i ...Zobrazit celý příspěvek

   Slováci byli spojenci Německa a mělo se tak na ně nahlížet i po roce 1945, šikovně přebíhají ze strany na stranu, tam kde je největší prospěch. Měli by platit reparace a to i Čechům, Moravanům a Slezanům.Skrýt celý příspěvek

   • HEKTOR
    18:30 06.05.2021

    krllo - nestálo sa mi to ešte a som za slušnosť,ale teraz to napíše...

    TY SI FAKT DEBIL ..!!


    a človeka ako ty,by som naozaj rád stretol osobne....

    krllo - nestálo sa mi to ešte a som za slušnosť,ale teraz to napíše...

    TY SI FAKT DEBIL ..!!


    a človeka ako ty,by som naozaj rád stretol osobne....

   • Ján Paliga
    23:41 06.05.2021

    Spojencom Nemecka bolo aj ZSSR.... A ak by som bol cynický, čo nechcem, potom by som vykrikoval čosi o práci zlatých českých ručičiek v prospech Nemecka do jeho "úplného ...Zobrazit celý příspěvek

    Spojencom Nemecka bolo aj ZSSR.... A ak by som bol cynický, čo nechcem, potom by som vykrikoval čosi o práci zlatých českých ručičiek v prospech Nemecka do jeho "úplného vítazstva"....

    Tvoj príspevok je úplne nepatričný a ako nepatričný treba brať aj moju reakciu....Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement
    08:13 07.05.2021

    Jak píše Ján, on by měl SSSR zaplatit reparace Polákům, Rumunsku, Finsku, takže navrhuji zklidnit hormon. Po Slovensku reparace nechci. Poslali by je v borovičce a to by bylo spíš ...Zobrazit celý příspěvek

    Jak píše Ján, on by měl SSSR zaplatit reparace Polákům, Rumunsku, Finsku, takže navrhuji zklidnit hormon.

    Po Slovensku reparace nechci. Poslali by je v borovičce a to by bylo spíš za trest.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  14:24 05.05.2021

  Víc než sovětské (ne)osvobození je právě dnes důležitější výročí Pražského povstání. Tehdejší autentický názor na to, kdo Prahu osvobodil, můžeme najít třeba na titulcích novin ...Zobrazit celý příspěvek

  Víc než sovětské (ne)osvobození je právě dnes důležitější výročí Pražského povstání. Tehdejší autentický názor na to, kdo Prahu osvobodil, můžeme najít třeba na titulcích novin České slovo z 9.5.1945. Tam je napsáno "Česká revoluce dobyla slavného vítězství", "Praha trpící a vítězná", "Rusové na půdě osvobozené Prahy". Takže o žádné spáse, záchraně či osvobození od RA se nepíše a komu věřit více, jestli deformátorům mínění v době 48-89 nebo autentickým zážitkům redaktorů tehdejších novin ?Skrýt celý příspěvek

 • Clanek
  14:23 05.05.2021

  6 letou porobu dosazenou narodnimi socialisty ze zapadu vystridalo 40 let neceho jeste horsiho, importovaneho tentokrat od socialistu z vychodu. Nazyvat tohle osvobozenim myslim ...Zobrazit celý příspěvek

  6 letou porobu dosazenou narodnimi socialisty ze zapadu vystridalo 40 let neceho jeste horsiho, importovaneho tentokrat od socialistu z vychodu. Nazyvat tohle osvobozenim myslim neni na miste, ona Sovetska poroba na narodu zanechala rany jeste hlubsi nez co se povedlo vesnice vypaujicim nemcum, a to je teprv vizitka.Skrýt celý příspěvek

 • Jura99
  12:42 05.05.2021

  sex hodin myslim Mančal nerekl, spis rekl sechs hodin :-). Jinak Soveti otocili armadu na Prahu az v noci z 7 na 8.5., prazsti povstalci si museli vystacit sami, je zvlastni, ze ...Zobrazit celý příspěvek

  sex hodin myslim Mančal nerekl, spis rekl sechs hodin :-). Jinak Soveti otocili armadu na Prahu az v noci z 7 na 8.5., prazsti povstalci si museli vystacit sami, je zvlastni, ze ani nedoslo k zadne vzdusne nebo pozemni zasobovaci akci a nemeli jine zbrane, nez ukoristene Nemcum. Presto je Prazske povstani velkym vojenskym uspechem Cechu.Skrýt celý příspěvek

  • Sidon
   01:17 06.05.2021

   Vzdusna podpora Prazskemu povstani ani nabizena podpora od US jednotek neprisla na zaklade primych protestu sovetskeho vedeni proti tomuto postupu - stejna strategie jako u Varsavy ...Zobrazit celý příspěvek

   Vzdusna podpora Prazskemu povstani ani nabizena podpora od US jednotek neprisla na zaklade primych protestu sovetskeho vedeni proti tomuto postupu - stejna strategie jako u Varsavy - nechat Nemce vybit ty nejstatecnejsi obyvatele, aby pak bylo mene tech, co budou delat problemy, az se moci na dobytem uzemi chopi Soveti nebo jejich pohunci.Skrýt celý příspěvek

   • Jura99
    09:16 06.05.2021

    Sovětská nepříznivá aktivita na pomoc povstání je jasná, ale Američani se vzdali příliš snadno, mj. americká průzkumná mise Prahou projela, ale kupodivu je nenapadlo vzít s sebou ...Zobrazit celý příspěvek

    Sovětská nepříznivá aktivita na pomoc povstání je jasná, ale Američani se vzdali příliš snadno, mj. americká průzkumná mise Prahou projela, ale kupodivu je nenapadlo vzít s sebou třeba náklaďák zbraní. Dokonce blokovali i cestu českých povstalců z americké zóny na pomoc Praze. To Varšavské povstání dostávalo stovky tun zásob vzdušnou cestou od západních spojenců. Pražané nedostali vůbec nic. O to větší překvapení bylo, jak s Němci dokázali velice dobře naložit. Němcům se nepodařilo až do kapitulace prorazit žádnou souvislou trasu cestu přes město.Skrýt celý příspěvek

    • Sidon
     18:36 06.05.2021

     Jasne, soucasti pruzkumnych jednotek jsou zcela bezne kolony nakladaku se zbranema, zvejkackama a silonkama pro zensky. Takovemu pruzkumnemu konvoji se podari projet vsude zcela ...Zobrazit celý příspěvek

     Jasne, soucasti pruzkumnych jednotek jsou zcela bezne kolony nakladaku se zbranema, zvejkackama a silonkama pro zensky. Takovemu pruzkumnemu konvoji se podari projet vsude zcela nepozorovane, protoze nikoho ani nenapadne, ze jsou to pruzkumnici.Skrýt celý příspěvek

 • GlobeElement
  12:41 05.05.2021

  Hned v úvodu článku faktická chyba. A to ve větě: "Není žádných pochyb o tom, že většinu území našeho státu osvobodily jednotky Rudé armády". Rudá armáda obsadila Slovensko a ...Zobrazit celý příspěvek

  Hned v úvodu článku faktická chyba. A to ve větě: "Není žádných pochyb o tom, že většinu území našeho státu osvobodily jednotky Rudé armády".

  Rudá armáda obsadila Slovensko a část Moravy, ale jen skromnou část Čech. Přes Vrchovinu se dostala až 9. 5. 1945, území mezi Brnem a Olomoucí také RA obsadila až po kapitulaci německé armády 8.5.1945. Většina území dnešní ČR byla až do konce války pod kontrolou německé armády.

  To vítání sovětských vojáků se tedy zhusta odehrávalo až po válce, kdy Rudá armáda spěchala k demarkační linii.

  Bohužel historie se u nás po dlouhou dobu vyučovala podle komunistických not a řada faktů byla zkreslena, ignorována nebo překrucována. Málokdo kupříkladu ví, že sovětská okupační zóna v Německu, ze které se pak stala DDR, byla cca 400 km západně od místa, kam do konce války došla Rudá armáda. Americká a sovětská vojska se setkala ve městě Torgau, což je jen kousek od přímé spojnice mezi Prahou a Berlínem (skoro rovně na sever).

  Je nepochybné, že Rudá armáda bojovala proti německé s více vojáky, než západní armády a osvobodila (a v některých zemích regulérně okupovala) větší území. Ale převážně se jednalo o území SSSR, předtím dobyté německými vojsky.
  Ovšem zároveň bojovala kratší dobu. Během slavné letecké Bitvy o Británii byla ještě stále v platnosti sovětsko-německá smlouva o neútočení a německé bombardéry měly v nádržích benzín z ruské ropy, proto byla vymyšlena operace Pike - bombardování sovětských ropných polí na Kavkaze britskými bombardéry.

  Samotní vojáci nepochybně jednoduše bojovali proti nenáviděnému nepříteli a nepřemýšleli nad tím, co bude po válce. Ale politici o tom přemýšleli. Proto byl přijat košický vládní program, který nebyl přijat Košicích, ale v Moskvě a již v březnu 1945 zakotvil podřízenost ČSR vůči SSSR. Sovětská armáda nám nepřinesla svobodu, přinesla podřízenost komunistické diktatuře řízené z Moskvy - což našim politikům došlo 9. 7. 1947, kdy jim Stalin zakázal účast na Marshallově plánu, chytřejší části národa to došlo nejpozději během 50. let a i těm posledním naivům v srpnu 1968.Skrýt celý příspěvek

 • Kusa
  12:38 05.05.2021

  No jo no holt naši slovanští bratři. To mi připomíná ten vtip: Rus a Čech najdou poklad. Rus říká - Bratrsky se podělíme a Čech na to - kdepak bratrsky pěkně fifty - fifty.

  No jo no holt naši slovanští bratři. To mi připomíná ten vtip: Rus a Čech najdou poklad. Rus říká - Bratrsky se podělíme a Čech na to - kdepak bratrsky pěkně fifty - fifty.

 • liberal shark
  12:15 05.05.2021

  Jen poznámka - součástí osvobození bylo odtržení podkarpatské rusi ve prospěch SSSR a okupace Kladska ve prospěch Polska.

  Jen poznámka - součástí osvobození bylo odtržení podkarpatské rusi ve prospěch SSSR a okupace Kladska ve prospěch Polska.

  • flanker.jirka
   20:27 05.05.2021

   Kladsko patřilo před válkou Německu, na základě čeho by jste je chtěl dát k Česku? A o podkarpatskou rus nás také připravilo přece už chování Slovenska a Maďarska. Zeptejte se v ...Zobrazit celý příspěvek

   Kladsko patřilo před válkou Německu, na základě čeho by jste je chtěl dát k Česku? A o podkarpatskou rus nás také připravilo přece už chování Slovenska a Maďarska.
   Zeptejte se v Británii a USA :-)Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    22:21 05.05.2021

    Slovenska? Prečo? Podkarpatská Rus predsa nikdy nepatrila pod Slovensko....

    Slovenska? Prečo? Podkarpatská Rus predsa nikdy nepatrila pod Slovensko....

Načítám diskuzi...