Operace Moonrider prošla zkouškou CAX

Operátor během cvičení CAX. / Zdeněk Koza

Centrum simulačních a trenažérových technologií (CSSTT) se stalo v Brně místem, kde se v minulém týdnu sešlo velení 43. výsadkového praporu z Chrudimi (43. vpr). Vojáci si v elektronickém prostředí vyzkoušeli svou připravenost pro bojovou operaci Moonrider.

Příprava pro operaci Moonrider

Co je vlastně cílem pro takovéto cvičení? Jak uvedl na začátku velitel 4. brigády rychlého nasazení (4. BRN) plk. gen. štábu Ing. Miroslav Hlaváč, cílem cvičení je prověřit připravenost 43. vpr pro bojovou operaci Moonrider, která se v listopadu uskuteční v reálném prostředí výcvikového prostoru Boletice.

Dílčími úkoly pak bylo prověřit sladěnost jednotlivých částí chrudimského praporu - jak štábu, tak jednotlivých velitelů úderových jednotek. Velení 4. brigádního úkolového uskupení (4. BÚU) šlo o to, aby prověřili tok informací mezi jednotlivými složkami a aby posoudili reálnost cvičení plánu, který pro bojovou operaci Moonrider 43. vpr připravili.

V jakém prostředí se vlastně vše odehrává? CSTT, tedy Centrum simulačních a trenažérových technologií, je špičkové počítačové pracoviště Armády ČR, jehož jedna část je situována do budovy Univerzity obrany v Brně. Přičemž druhá se nachází ve Vyškově.

Počítačem simulované prostředí bojové operace. Větší obrázek. / Zdeněk Koza

Náčelník oddělení taktického simulátoru kpt. Ing. Jelínek PhD. seznámil cvičící s tím, že pro simulaci je využíván program původně vyvinutý pro americkou armádu. V rámci NATO česká armáda tento výcvikový program obdržela zdarma a postupem let jej upravila pro své potřeby.

Simulátor lze využívat i pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS). V centru CSTT tedy mohou cvičit jak hasiči, tak policie nebo záchranná služba.

Počítačem podporované cvičení CAX

Základním stavebním kamenem pro toto cvičení je Počítačem podporované cvičení CAX (Computer Assisted Exercise).

Jedná se o sofistikovanou metodu výcviku manažerů, velitelů a jiných řídících pracovníků ozbrojených složek státu s využitím konstruktivní simulace procesů a jevů potenciálně a fakticky vznikajících nebo existujících při provádění specifikované činnosti, rozhodovacího procesu a procesu velení jednotkám v boji.

Cvičení CAXÚkolování v progamu CAX. Větší obrázek. / Zdeněk Koza

Počítače při nich simulují procesy a jevy v reálném nebo simulačním čase a prostředí. Cílem je dosáhnout u cvičících dojem provádění skutečných operací a činností.

Podstatou cvičení typu CAX je naučit (prověřit) činnost velitele při řízení boje v komplexu činností příslušníků vlastního štábu, s funkčními vazbami podřízenosti a nadřízenosti orgánů a jednotek s vazbami (komunikačními, informačními) k cvičícímu veliteli a jeho štábu.

Cvičení na simulátoru s konstruktivní simulaci i cvičení na virtuálních simulátorech jsou strukturovány do:
+ skupiny řízení cvičení (EXCON);
+ skupiny rozehry vlastních vojsk – nadřízeného a podřízených (HICON, LOCON);
+ skupiny rozehry nepřítele (ENEMY).


Prostor cvičení / Zdeněk Koza

Tyto skupiny mají možnost ovládat své jednotky v simulátoru podle podřízenosti. Skupiny HICON, LOCON a ENEMY se podle zavedených zkratek NATO označují společně zkratkou STA (Secundary Training Audiences).

Průběh cvičení

Jak samotné prověřování probíhalo? Průběh takového cvičení má několik úrovní. Velení na úrovni brigády, praporu, TACu (Tactical Air Command), TOCu (Tactical Operations Center), jednotlivých jednotek.

Vše se podřizuje přiblížení se skutečnému boji. Tedy komunikace probíhá přes radiovou síť. Dochází k rušení sítí, výpadkům apod. Veškerá hlášení musí být naprosto podle taktických pravidel nad jejichž dodržováním bdí řídící cvičení.

Operátor CAX / Zdeněk Koza

Tedy jsou tři stupně ovládání samotného trenažéru jako celku:

Řídící: Sleduje veškeré kroky jednotlivých velitelů. Je důležité upozornit, že vše je dokumentováno, nahráváno a následně podrobně rozebráno a posouzeno.

Cvičící: Velitelé, štáb a všichni, kteří jsou v jednotlivých cvičeních posuzováni.

Operátoři: Školení vojáci z převážné části pocházející ze spojovací roty 4. BRN, kteří jsou vyškolení k ovládání samotných počítačových stanic, tak aby dokázali převádět jednotlivé rozkazy svých velitelů (cvičících) do elektronického prostředí.

Cvičení zhodnotil velitel 4. BRN plk. gen. štábu Ing. Miroslav Hlaváč kladně. Podle jeho slov splnilo beze zbytku svůj účel. Ověřilo, že reálnost původního plánu byla vcelku dobrá a že dílčí dopracování, která cvičení ukázalo budou bez větších problémů zakomponovány, tak aby v reálné bitvě, která se uskuteční v Boleticích na konci listopadu dopadla úspěšně.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Letecká základna v Čáslavi přivítala návštěvu z Brazílie

Dne 13. října 2014 se u 21. základny taktického letectva Čáslav uskutečnila návštěva delegace ...

České Centrum leteckého výcviku v Pardubicích

Vzdušné síly Armády České republiky pro výcvik svých pilotů využívají Centrum leteckého výcviku ...

REPORTÁŽ: Future Forces 2014

Mezinárodní pražská vojenská výstava Future Forces 2014 navazuje na úspěšný mnohaletý koncept výstav ...

Průzkumáci opět v akci

Ve dnech 13. až 17. října 2014 se uskutečnilo odborné taktické cvičení (OTC) průzkumných skupin 7. ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
  • aliq2
    10:05 27.10.2014

    Malá drobnost, 43. vmpr se již 43. vmpr tak od února nejmenuje (teď si přesně nevzpomínám, kdy došlo k přejmenování). Nově to je již pouze 43. vpr (43. výsadkový prapor), slovo ...Zobrazit celý příspěvek

    Malá drobnost, 43. vmpr se již 43. vmpr tak od února nejmenuje (teď si přesně nevzpomínám, kdy došlo k přejmenování). Nově to je již pouze 43. vpr (43. výsadkový prapor), slovo mechanizovaný je z názvu pryč. Ale je to jen slovíčkaření...Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...