Operace Nifty Package aneb jak přivázat Noriegu k boudě

Zničený Learjet / Navy SEAL

Operace Just Cause, která měla za cíl osvobození amerických studentů a občanů zadržovaných v Panamě jako rukojmí se skládala i z několika dalších menších operací. K nejznámějším patřila operace Acit Gambit na osvobození Kurta Museho. Málo se však ví o další operaci, která rovněž probíhala v úvodu celé velké operace Just Cause a nesla název Nifty Package.

Fajnový balíček

Není žádným tajemstvím, že pod záminkou osvobození amerických studentů a občanů, provedly Spojené státy regulérní invazi do Panamy a spolu s tím i změnu režimu. Samotné osvobození studentů bylo pouze jednou z malých epizod celého příběhu.

Jedním z hlavních cílů celé akce bylo zajištění generála Manuela Noriegy. Velení speciálních operací připravilo samostatnou operaci Nifty Package – Fajnový balíček, jejímž cílem bylo přerušit útěk Noriegy ze země nebo mu zcela zabránit. Zpravodajské služby věděly, že Noriega má k dispozici obchodní letoun typu Learjet a také vlastní rychlý ozbrojený člun.

Vzhledem k tomu, že komerční linky budou v okamžiku operace přerušeny, letectvo i námořnictvo připoutáno ke svým základnám, bylo nutno ještě zajistit tyto soukromé dopravní prostředky, neboť byla obava, že Noriega se je pokusí použít za každou cenu.

Letadlo Learjet mělo své domovské stanoviště na letišti Patilla. To se nachází poblíže pobřeží. Velení speciálních operací navrhlo první plán s tím, že zajištění letiště a lodi provedou speciální síly armády vysazené z vrtulníků. Velení se rozhodlo, že letiště musí být celé obsazeno.

V tomto okamžiku vstupuje do hry velení námořních speciálních operací s tím, že jeho jednotky zatím nejsou vůbec v akci použity. Po delší diskusi došlo k rozhodnutí, že akce na zajištění letadla a lodi provedou námořní SEALs.

Výsadek jednotek Navy SEAL. / Navy SEAL

Rozpory v plánování

Plánováním těchto akcí byl pověřen komodor John Sandoz. Ten si zavolal Lt.Col. Mike Walshe, který pobýval delší dobu v Panamě a znal místní prostředí, aby jeho plán připomínkoval. Sandoz navrhl, že v člun Noriegy zničí malá skupina SEALs pomocí náloží.

Ve stejnou dobu zajistí letiště skupina 48 příslušníků SEALs a to tak, že se vylodí na útesu u letiště a z této strany jej obsadí. Walsh proti tomuto plánu protestoval a navrhl své tři varianty, jak se letounem vypořádat.

1. Walshovi se zdál úkol obsadit takřka bezcenné letiště zbytečně riskantní a soustředil se na likvidaci Noriegova letounu. První návrh byl takový, že skupina osmi SEALs se ve vozidle místního typu přijede k základně. Čtyři bojovníci zůstanou ve vozidle a další čtyři prolezou na základnu přes plot dírou, o které se vědělo ze zpravodajských informací.

Tato čtveřice nepozorovaně pronikne do hangáru, kde zneškodní stráže pomocí zbraní HK MP5 s tlumiči a následně zničí Learjet pomocí náloží. Po akci se stáhnou k vozidlu a opustí prostor.

2. Druhou verzí bylo vyslat na místo dvojici odstřelovačů s výkonnými zbraněmi. Ti by vylezli na střechu jídelny, odkud by měli výhled na všechna klíčová místa. V případě pojíždění či vzletu jakéhokoliv letounu by jej mohli střelbou do kabiny, motoru, či podvozku mohli zastavit.

Příslušník americké armády u zničeného letadla. / Navy SEAL

3. Třetí verze byla nejbezpečnější pro SEALs s tím, že postup by byl shodný s druhou verzí s tím rozdílem, že by ostřelovači nepronikali do areálu letiště, ale byli by umístěni na střeše jedné z obytných budov v okolí letiště. Tento plán podporoval Walsh nejvíce a také podle všech znalých lidí odpovídal nejvíce způsobu nasazení SEALs.

Walshovy návrhy se však Sandozovi nelíbily. Chtěl, aby Walsh schválil jeho původní návrh. To Walsh odmítl. Sandoz proto zařídil jeho převelení z operační sekce do sekce logistické.

Když se to pokazí od začátku

Začátek operace byl stanoven na 20. prosince 1989 na 01:00. Ve 20:00 19. prosince opustily čluny PBR Mk.2 jednotky SBU-26 námořní základnu U.S. Navy v Panamě Rodman. Mimo příslušníků člunové jednotky byl na palubě výsadek SEALs pro operaci Nifty Package. SEALs byli vyzbrojeni jak útočnými puškami M16 s podvěsnými granátomety M203, tak také novými zbraněmi M248SAW a kulomety M60.

Pro likvidaci odolnějších cílů měli k dispozici protitankové zbraně AT-4. V 00:45 byl velitel akce informován o tom, že začátek akce se posouvá o 15 minut dopředu, protože již došlo ke kontaktu amerických a panamských sil. Moment překvapení byl ztracen.

Obránci letiště již slyšeli střelbu, která se ozývala z jiných částí města. Dalším problémem bylo, že letecký návodčí, přidělený k jednotce, nebyl schopen navázat spojení s letounem AC-130 Spectre, který měl zajišťovat palebnou podporu. Když se SEALs dostali na letištní plochu, zjistili s hrůzou, že celé letiště je perfektně osvětlené. Od útesu k hangárům se nebylo prakticky kde krýt.

Zatím však byl relativní klid. Jedinou výhodou v tomto okamžiku bylo, že letiště sledovala z jednoho z domů pozorovací skupina, vysazená před několika dny, která upozorňovala na dění na letišti. Skupiny SEALs se začaly pohybovat po letišti. Jedna skupina již zneškodnila část stráží a druhá v téže době začala přesouvat lehká letadla na vzletovou dráhu, aby bylo znemožněno její použití.

Velitel akce byl upozorněn, že ve vzduchu je nějaká helikoptéra, která míří na letiště Patilla a pravděpodobně v ní sedí Noriega a že současně na letiště míří po zemi skupina ozbrojených lehkých vozidel. V tom okamžiku pohyb na dráze upoutal pozornost stráží, které hlídaly hlavní budovy. Pomocí vysílaček byly probuzeny všechny stráže a ty zaujaly dobrá obranná postavení.

Americký voják na letišti Patilla. / Navy SEAL

Masakr

Když se jedna ze skupin začala blížit k hangáru tak ve vzdálenosti přibližně 30 metrů od hangáru se ozvala výzva panamských stráží, aby se SEALs vzdali. Skupina se pokusila přesunout z osvětleného prostoru, ale v tom okamžiku stráže zahájily palbu.

Z dané skupiny byli všichni až na jednoho zraněni. V danou chvíli se spustila střelba ze všech stran a už nebyli jen ranění, ale i mrtví. Druhá skupina SEALs se zapojila také do boje a poskytovala první skupině, která ležela u hangáru, krytí. Letecký návodčí navázal kontakt s AC-130, ale jelikož nebyl s nikým z velení čety, tak nedokázal navést palbu z tohoto letounu, aby také pomohl.

Postupně byli ranění stahováni do bezpečnější oblasti. Lt. Phillips z druhé skupiny dal příkaz, aby byl Learjet zničen střelbou z AT-4. Což se také stalo. Po zásahu bylo letadlo nezpůsobilé pro další let. Mise byla splněna, ale během akce zemřeli 4 příslušníci SEALs a řada dalších byla raněna.

Zcela nepochopitelné je, že když žádal velitel akce o vyslání vrtulníku MEDEVAC, tak ten mu byl odmítnut. Letiště pak jako takové obsadily později standardní jednotky.

Noriegův člun

Jak již bylo zmíněno, tak součástí této mise bylo i zničení Noriegova osobního ozbrojeného rychléhu člunu. Tato část operace proběhla tak, jak byla naplánována. Skupina čtyř SEALs se vydala na nafukovacím motorovém člunu do oblasti, kde bylo molo s tímto člunem.

Bylo potřeba se vyhnout několika lodím a zvláště té, kde měli být sovětští zpravodajci. Pod vodou se SEALs přiblížili ke člunu a umístili na něj časované nálože. SEALs nechtěli nic ponechat náhodě a tak nálože byly předimenzovány.

Při výbuchu se člun okamžitě potopil a při následném pátraní bylo zjištěno, že druhý motor, pod kterým byla jedna nálož se nedá nikde najít. Tato část operace byla prakticky bezproblémová.

Členové výsadku Navy SEAL. / Navy SEAL

Heavy Metal pro diktátora

Jelikož nebyl Noriega schopen uprchnout ze země, našel nakonec útočiště na Nunciatuře (Vatikánská diplomatická mise). Vojáci amerických ozbrojených sil brzy Nunciaturu oblehli, ale nebyli schopni Noriegu zadržet. Důvodem bylo to, že tak jako velvyslanectví i Nunciatura je považována za svrchované území, v tomto případě Vatikánu.

Vstup vojáka na toto území by bylo, dá se říci, nepřímým vyhlášením války Vatikánu a Římsko-katolické církvi. V rámci velení speciálních operací je i oddělení psychologických operací. To dovezlo k Nunciatuře výkonnou aparaturu a oblažovalo její obyvatele pouštěním poměrně náročné muziky z oblasti Heavy Metal atd.

Vatikán si na tento postup stěžoval i u amerického prezidenta. Následně bylo pouštění hudby ukončeno. Noriega se nakonec vzdal a vyšel z Nunciatury dne 3. ledna 1990. To bylo však po mohutných demonstracích s požadavkem, aby byl postaven před soud za porušování lidských práv.

Závěr

Při následném rozboru se došlo k závěru, že bylo nevhodné, že se podlehlo tlaku, aby akci na letišti prováděli SEALs. Operaci měla provést lehká pěchota ze 75. pluku Rangers, která je na akce takového rozsahu vycvičená a určená

Jednoznačně se prokázalo, že pokud by akci měli řešit SEALs, tak měl být použit třetí plán, který navrhoval Walsh. Likvidace člunu pomocí SEALs bylo vyhodnoceno jako správné a bez dalších připomínek.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Česká armáda hledá nové transportní letouny

České ministerstvo obrany plánuje významné posílení přepravních kapacit českého vojenského letectva. ...

Jedenáct roků úspěšné existence 102. průzkumného praporu

V letošním roce uplynulo již jedenáct let, co spojily své síly čtyři průzkumné prapory Armády České ...

Záchrana v Entebbe: Operace Yonathan

Speciální operace izraelských ozbrojených sil na záchranu cestujících, kteří byli drženi na ...

V-22 Osprey získal bitevní schopnosti

Firma Boeing úspěšně provedla ostré střelecké testy neřízených i řízených raket umístěných na ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

 • Ultramarinus
  13:15 14.12.2014

  Otecko: Síla je moc. Takže v podstatě přesně tak. Jak to popisujete by to bylo, kdyby byl západ ještě neoddiskutovatelně nejsilnější. Před dvaceti, nebo dvaceti pěti lety by to ...Zobrazit celý příspěvek

  Otecko:
  Síla je moc. Takže v podstatě přesně tak.
  Jak to popisujete by to bylo, kdyby byl západ ještě neoddiskutovatelně nejsilnější. Před dvaceti, nebo dvaceti pěti lety by to byla pravda. Ale ne všichni silní to hrají na morálku. Například Čína se obsazení Tibetu nesnažila omluvit ani "útlakem menšin" jako Rusko u Krymu a Donbasu, nebo vlastní ochranou, jako USA u Afghánu a Iráku.

  Mezinárodní právo je překrásné, ale v podstatě platí, že právo je jenom tak silné, jak je silná morálka subjektů na které se vztahuje (což u států brutálně pokulhává) a jak je silná nadvláda toho, kdo ho vynucuje. Ke druhému bodu - ta síla poslední dobou v poměru k ostatním velkým hráčům povážlivě klesá.

  Kdyby byl svět tak skvělej a kytičkovej, jak ho spousta lidí vidí, nebyla by potřeba nějákého "policajta" - při každém porušení by se prostě všichni okolo spojili a porazili by kohokoliv, kdo by mezinárodní právo porušil. Nebyl by žádný "islámský stát", ani diktátoři a když by dvě český holky vyrazili na cestu do světa, podívat se přez Pakistán do Indie, neunesli by je. Možná.

  Kdo chce celosvětový mír, měl by se modlit za celosvětového diktátora. Protože jinak než přez neuvěřitelné množství smrti a prostřednictvím strachu z ní, celosvětový mír nikdy nevznikne. "nedotknutelnost" garantovanou atomovými zbraněmi má až příliš mnoho hráčů na to, aby jeden měl čas získat nadvládu argumentací, nebo i silou.Skrýt celý příspěvek

 • z.a.p
  22:54 13.12.2014

  Panove, jestli dovolite.... rad bych pripomel tu skutecnost, ze vse cim dnes zijeme ma primy vztah k historii. Kdo chce rozumet dnesku, by si mel cist trochu v historii. V pripade ...Zobrazit celý příspěvek

  Panove, jestli dovolite....
  rad bych pripomel tu skutecnost, ze vse cim dnes zijeme ma primy vztah k historii. Kdo chce rozumet dnesku, by si mel cist trochu v historii. V pripade Panamy tak jako nekolika dalsich statu Stredni Ameriky bylo temer pravidlem, ze vzbourivsi se mistni latifundiste proti sve vrchnosti ve Spanelsku vesli do vztahu se Spojenymi Staty. Zadali pomoc a tu take dostali.
  http://www.lonelyplanet.com/pa...

  To bylo z pocatku z vetsti casti vyhodne a tez logicke. Casem ovsem ne vse plynulo hladce a puvodne pratelska mocnost se vyvijela a uplatnovala zpusoby, ktere vyhovovaly predevsim ji. Ale to je celkem pochopitelne kdyz napr. uvazime kdo vybudoval panamsky kanal a jeho dulezitost pro komerci a vojenske zalezitosti. Noriega se choval jako blb a zpusobil problem sobe a sve zemi - proto musel jit. Mam za to ze jeste bruci v Miami. Meli se ho zbavit sami Panamci ale nejak to nedokazali. To ze delal do drog, byla jen mensi zaminka - i kdyz je davno ze sceny, jsou tu jini a dostupnost 'illicit substances' na continente je bezna. Je to jen mala cast historie a ta jak vime se opakuje.Skrýt celý příspěvek

 • mu7705
  20:26 13.12.2014

  To Sickboy: Jako autor si dovolím reagovat. Nevím co se Vám zdá podivné na termínech "poblíže pobřeží" a "jeho jednotky zatím nejsou vůbec v akci použity". Potřeboval bych to od ...Zobrazit celý příspěvek

  To Sickboy:
  Jako autor si dovolím reagovat.
  Nevím co se Vám zdá podivné na termínech "poblíže pobřeží" a "jeho jednotky zatím nejsou vůbec v akci použity". Potřeboval bych to od Vás vysvětlit, protože na tom nevidím nic závadného.
  Přiznávám, že "že v člun Noriegy zničí" je překlep a to v tam nemá co dělat.Skrýt celý příspěvek

 • KOLT
  02:23 13.12.2014

  Jednání komodora Santoze mi trochu připomělo seriál "Generation Kill": Co na tom, že jsou na nepřítelově letišti tanky a PVO, my se proti nim vydáme s neobrněnými Humvee prostě ...Zobrazit celý příspěvek

  Jednání komodora Santoze mi trochu připomělo seriál "Generation Kill": Co na tom, že jsou na nepřítelově letišti tanky a PVO, my se proti nim vydáme s neobrněnými Humvee prostě proto, že by nás o tu zábavu mohl někdo připravit. Mám SEALs a nebojím se je použít... i když to vůbec neumím.

  Způsob použití SEALs k likvidaci letadla mi pak připadá jako zatloukání hřebíku aku šroubovákem drže jej za sklíčidlo a bušíc do hlavičky baterií – výsledek nejistý, neúměrné ztráty zaručené.Skrýt celý příspěvek

 • Jecchus
  23:14 12.12.2014

  Sickboy: Fajn, že se vám článek líbil. Jestli ale hodláte hrát v diskuzi roli grammar-nazi, tak byste asi neměl napsat "kdo to psal, chlapY". A ani nesrozumitelnost věty z ...Zobrazit celý příspěvek

  Sickboy:
  Fajn, že se vám článek líbil.

  Jestli ale hodláte hrát v diskuzi roli grammar-nazi, tak byste asi neměl napsat "kdo to psal, chlapY". A ani nesrozumitelnost věty z článku vyjadřovat též nesrozumitelnou větou "co to vůbec jako věta celá to znamenají". Chybějící tečka na konci je pak již jen malým detailem... :D :D :DSkrýt celý příspěvek

 • Sickboy
  22:04 12.12.2014

  Kdo to psal, chlapy? To se nedá skoro číst, přečetl jsem první odstavec a mám toho plný kecky :) viz: "poblíže pobřeží", "že v člun Noriegy zničí" a má oblíbená, "jednotky zatím ...Zobrazit celý příspěvek

  Kdo to psal, chlapy? To se nedá skoro číst, přečetl jsem první odstavec a mám toho plný kecky :)

  viz: "poblíže pobřeží", "že v člun Noriegy zničí" a má oblíbená, "jednotky zatím nejsou vůbec v akci použity". Co to vůbec jako věta celá to znamenají?
  :D

  Jinak informační hodnota naplněna, dobrý článek. DíkySkrýt celý příspěvek

 • Takeda
  21:54 12.12.2014

  otecko: No to už jste mi toho do úst vložil docela dost, pokud v tom vidíte, co jste napsal, tak je to Váš názor, ne můj. Jsme v jiné situaci než Panama. Nejsem tak důležití a ...Zobrazit celý příspěvek

  otecko: No to už jste mi toho do úst vložil docela dost, pokud v tom vidíte, co jste napsal, tak je to Váš názor, ne můj.

  Jsme v jiné situaci než Panama. Nejsem tak důležití a nejsme tak malí.

  Já neříkám, že musíme nutně vše prosazovat diplomacií "dělových člunů", ale pokud nemáte klacek, tak vás stejně nebude nikdo poslouchat, i kdybyste křičeli. Proto potřebujeme klacek a když ho budeme mít, má smysl se chovat tak, jak říkáte Vy, v tom s Vámi souhlasím.

  Jinak co se týče operace SEALs, tak škoda těch chlapů na letišti, zvlášť když to letadlo mohl rovnou vyřadit ten SPECTRE, když už tam měli ty pozorovatele, nebo to mohli udělat rovnou tou AT 4, jestli to teda šlo odpálit na takovou dálkou.Skrýt celý příspěvek

 • GAVL
  19:15 12.12.2014

  Jakékoli právo , či norma, náboženství a podobně slouží k udržování poslušnosti poddaných. Silní určují pravidla slabým a zákon je velmi často jen na to, aby nikdo nemohl použít ...Zobrazit celý příspěvek

  Jakékoli právo , či norma, náboženství a podobně slouží k udržování poslušnosti poddaných.
  Silní určují pravidla slabým a zákon je velmi často jen na to, aby nikdo nemohl použít sílu proti těm co již vládnou díky tomu , že sílu použili často jako první.

  Tolik k OSN a podobným věcem.

  Co se týče operace v Panamě. Ani mi tak nevadí , že porušili nějaký mezinárodní zákon, který sami vytvářeli z důvodu, který jsem nastínil výše.
  Spíše mi vadí, že před zahájením operace přislíbila CIA vojenskou podporu panamské opozici a následně ji podrazili. Teprv až, když Noriega potlačil krvavě opozici, nastoupili USA.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  18:48 12.12.2014

  Takeda:" Musíme se snažit, abychom byli dost silní, aby si nikdo netroufl porušovat vůči nám mezinárodní právo..." Na rovinu jste měl napsat, musíme si jako malá země zvolit ...Zobrazit celý příspěvek

  Takeda:" Musíme se snažit, abychom byli dost silní, aby si nikdo netroufl porušovat vůči nám mezinárodní právo..."

  Na rovinu jste měl napsat, musíme si jako malá země zvolit velkého bratra, protože se spravedlnosti dle mezinárodního práva nedovoláme, ale když si velkého bratra zvolíme, sice mu budeme muset pucovat kanady, ale nikdo ostatní si na nás nedovolí, jo?

  Tak to já si zase myslím, že má smysl tlačit na všechny státy, aby mezinárodní právo dodržovaly.. že to prostě smysl má, jinak nemůže západ morálně nikoho poučovat.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  17:48 12.12.2014

  Máte na mysli zahraniční politiku jako expanzi, proto ten pragmatizmus, ano? Jenže právě proto byla zřízena Společnost národů a po 2sv. válce OSN aby tyto expanze nedopustila. ...Zobrazit celý příspěvek

  Máte na mysli zahraniční politiku jako expanzi, proto ten pragmatizmus, ano? Jenže právě proto byla zřízena Společnost národů a po 2sv. válce OSN aby tyto expanze nedopustila. pokud budete vnímat jako pragmatizmus, že je běžné a pochopitelné, že se mezinárodní právo ve jménu vyšších zájmu těmi velkými státy porušuje, pak musíte také mít pochopení pro ty malé státy, ve kterých sídlí obavy z napadení a kdejaký hejhulák touží po jaderných zbraních právě proto, že se mezinárodní právo nedodržuje a jediná šance na přežití mít něco odstrašujícího, čeho se bojí i ti velcí...

  Jenže to je cesta kterou snad být nikdo nechce.Skrýt celý příspěvek

 • Takeda
  17:43 12.12.2014

  otecko: No, RB OSN tak jak byla vytvořena sice není spolek zahrádkářů, ale prostě rozděluje země na velmoci (stálí členové) a zbytek. Stálí členové mají hlídat ostatní a pak sami ...Zobrazit celý příspěvek

  otecko: No, RB OSN tak jak byla vytvořena sice není spolek zahrádkářů, ale prostě rozděluje země na velmoci (stálí členové) a zbytek. Stálí členové mají hlídat ostatní a pak sami sebe navzájem. V praxi si pak velmoci neoficiálně dělají, co chtějí a pokud se nějak dohodnou, tak komandují ostatní. Pak se nelze divit pragmatickému přístupu vlád nejen USA.

  Mezinárodní právo je dodržováno jen pokud je ochota prosazovat jeho vymáhání. Může se Vám to nelíbit, můžete nesouhlasit, ale to je tak všechno co s tím můžete dělat...

  Musíme se snažit, abychom byli dost silní, aby si nikdo netroufl porušovat vůči nám mezinárodní právo.Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  16:37 12.12.2014

  Rada bezpecnosti OSN skutecne byla zalozena na idealistickem pristupu k mezinarodnim vztahum, protoze Charta OSN ukazuje jak by mely mezinarodni vztahy vypadat pro udrzeni ...Zobrazit celý příspěvek

  Rada bezpecnosti OSN skutecne byla zalozena na idealistickem pristupu k mezinarodnim vztahum, protoze Charta OSN ukazuje jak by mely mezinarodni vztahy vypadat pro udrzeni svetoveho miru. Skutecnost je ovsem trochu odlisna a to diky tomu ze jednotlive staty se radeji stavi k zahranicni politice z pragmatickeho uhlu pohledu. A nemuzeme se jim ani divit. Stat ktery na mezinarodni scene pusobi jako slaby tak se velmi lehce stane tercem tech statu, ktere jsou a nebo aspon se snazi vystupovat jako silne.
  Pro priklad neni potrebne zachazet ani hluboko do historie. Staci se podivat na postoj Ruska a EU k deni na Ukrajine.Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  15:58 12.12.2014

  Myslím, že se mýlíte, to není můj idealizovaný přístup, nýbrž přístup dle mezinárodního práva, nebo snad RB OSN byl-je spolek zahradkářů? Nebyl vytvořen právě pro to, aby takovým ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že se mýlíte, to není můj idealizovaný přístup, nýbrž přístup dle mezinárodního práva, nebo snad RB OSN byl-je spolek zahradkářů? Nebyl vytvořen právě pro to, aby takovým pragmatickým přístupům silnějších států zabránil?
  Pokud se pravidla poruší jedním nedivme se pak, že je porušují i druzí.. Ostatně i my máme zkušenosti s pragmatickou ochranou menšiny v Sudetech... mí rodiče pak ještě byli pragmaticky vyhnáni z Těšínska, hovořilo se tam "po našemuůSkrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  15:43 12.12.2014

  Vubec se na vas nezlobim, protoze z jisteho uhlu pohledu mate pravdu. Operace Just Cause nebyla provedena ani tak za ucelem vyvozu demokracie do jineho statu jako spise s cilem ...Zobrazit celý příspěvek

  Vubec se na vas nezlobim, protoze z jisteho uhlu pohledu mate pravdu. Operace Just Cause nebyla provedena ani tak za ucelem vyvozu demokracie do jineho statu jako spise s cilem odstranit Noriegou podporovane pasovani narkotik do USA.

  Pokud se ale chceme divat na tuto operaci z pohledu teorii mezinarodnich vztahu tak idealisticky pristup k mezinarodnim vztahum presne podporuje to co jste napsal, a sice to ze takove vyuziti armady pro prosazovani zahranicni politiky je neakceptovatelne. Na strane druhe byla ta operace provedena v souladu s pragmatickym pristupem k mezinarodnim vztahum (a neni se ani cemu divit protoze vetsina republikanskych prezidentu USA byli zastanci pragmatickeho pristupu).Skrýt celý příspěvek

 • otecko
  15:22 12.12.2014

  Nezlobte se, ale vyvolat válku pod falešnou záminkou je pro demokracii ostudné... Chápu smysl armády jinak, než pod praporem vývozu demokracie určitými druhy agresivních ...Zobrazit celý příspěvek

  Nezlobte se, ale vyvolat válku pod falešnou záminkou je pro demokracii ostudné...
  Chápu smysl armády jinak, než pod praporem vývozu demokracie určitými druhy agresivních politiků přepadnout jiný stát... to je cesta do pekel.Skrýt celý příspěvek

 • Ondrej Rajkovic
  14:39 12.12.2014

  ad otecko: Tak trochu pouziti armady jako prostredku zahranicni politiky. Z ciste pragmatickeho pohledu je to tedy pouziti armady pro jeden z ucelu proc armady vubec existuji

  ad otecko: Tak trochu pouziti armady jako prostredku zahranicni politiky. Z ciste pragmatickeho pohledu je to tedy pouziti armady pro jeden z ucelu proc armady vubec existuji

 • otecko
  13:55 12.12.2014

  Tak trochu zneužití armády ke svržení nepohodlného souseda...

  Tak trochu zneužití armády ke svržení nepohodlného souseda...

Načítám diskuzi...