Operace Zumbach: Polská armáda pomáhala ve Velké Británii

Operace Zumbach: Polská armáda pomáhala ve Velké Británii
Polští vojáci ve Velké Británii poskytují humanitární pomoc / MON (Zvětšit)

Jedním z nástrojů, které vláda může použít ke zmírnění nebo vyřešení krize, jsou ozbrojené síly. Polská vláda během pandemie COVID-19 již mnohokrát využila pomoc polských ozbrojených sil. Nedávno například polští vojáci v rámci humanitární operace Zumbach zamířili do Velké Británie.

Operace Zumbach jako příklad projekce síly

Na pozadí celé akce bylo uzavření francouzsko-britských hranic (zejména tunelu pod Lamanšským průlivem) v noci z 20. na 21. prosince. Oficiálním důvodem bylo objevení nového kmene koronaviru ve Velké Británii (Paříž se ale možná pokoušela vyvinout určitý tlak na Londýn v rámci vyjednávání o obchodní dohodě mezi Velkou Británii a EU). Dohody o znovuotevření hranice bylo dosaženo relativně rychle, a to navzdory skutečnosti, že někteří politici (např. německá kancléřka Angela Merkelová) uvažovali o prodloužení izolace Spojeného království do 6. ledna 2021.

Nečekané uzavření hranic však uvěznilo desítky tisíc občanů Evropské unie ve Velké Británii (zejména ze střední Evropy), kteří se před Vánoci nestihli vrátit domů. Velkou část tvořili řidiči nákladních automobilů a autobusů – v této skupině byli obzvláště početní polští řidiči (přibližně 2000). Není se tedy proč divit reakci polské vlády (citát Polské tiskové agentury):
„Polský velvyslanec nastolil otázku potřeby vyloučit odvětví nákladní dopravy z omezení [přeshraničního] pohybu. Zdůraznil potřebu udržovat nepřetržitý tok zboží. Informoval také o situaci řidičů, kteří po uzavření hranic Francií uvízli ve Velké Británii. Polsko apelovalo na zajištění, co nejrychlejšího návratu řidičů do svých zemí.”

Jednou z podmínek dohody mezi Velkou Británií a Francií o obnovení přeshraničního provozu ze dne 22. prosince byl požadavek na testování přeshraničních cestujících na přítomnost viru COVID-19. Britské orgány, bohužel navzdory opravdu tvrdé práci, nedokázaly poskytnout dostatečně rychlý servis tisícům řidičů. Situaci zhoršovala skutečnost, že řidiči měli velmi špatný přístup k lékařským potřebám, hygienickým zařízením, a dokonce i jídlu a pití. Polské ministerstvo obrany se proto rozhodlo poskytnout Britům lékařskou pomoc.

Se zajištěním operace měly mimo jiné pomáhat polské ozbrojené síly. Leteckou dopravu zajišťovaly letouny CASA C-295M patřící letectvu, zatímco personál určený k pomoci uvězněným řidičům dodalo Hlavní velitelství ozbrojených sil (DG RSZ) a 12. velkopolská brigáda teritoriální obrany (12 WBOT).


Uzavření hranic Francií vytvořilo v Doveru 40 kilometrů dlouhou kolonu.

Vojáci nahradili první směnu (36 lékařů, diagnostiků, zdravotních sester a zdravotníků z různých zařízení) provádějící testy na COVID-19. Vnikly dvě testovací místa a šest testovacích týmů. Každá směna na jednom místě provedla více než 100 testů. Práce probíhaly bez přestávky ve dne v noci. Na konci akce, kdy velká část nákladních automobilů a autobusů vyrazila na kontinent, byli polští vojáci převeleni na rozdávaní jídla a pití vyčerpaným řidičům, kteří stále čekali, až na ně přijde řada. I přes malou velikost kontingentu polští zdravotníci a vojáci výrazně ulevili tlaku na hranicích.

Samozřejmě se to neobešlo bez drobných incidentů. Na internetových skupinách věnujících se řidičům nákladních automobilů a autobusů se objevily zprávy o nesrovnalostech v distribuci. Rovněž stojí za zmínku, že první dny po rozhodnutí o uzavření hranice byly infolinky pro polské řidiče hluché a velvyslanectví Polské republiky, které mělo pomáhat Polákům, nejevilo žádné známky života. Řidič Bartek uvedl:
Snažil jsem se kontaktovat polské velvyslanectví a požádat o pomoc při navázaní kontaktu s řidiči, protože jsem věděl, že bude zapotřebí komunikovat s místními, a dokonce i státními orgány. Bohužel bez úspěchu.

Naštěstí pomoc poskytli Poláci žijící ve velkém počtu ve Velké Británii (ačkoli některá polská média tuto zásluhu přisuzovala úřadům). Jsou dokonce známé případy přijetí řidičů úplně cizími lidmi. Možná se na pomoci podílely i další menšiny žijící ve Velké Británii a Britové sami, ale polští řidiči o tom spíše mlčí. Dobrým příkladem může být komentář polského řidiče Krzysztofa:
Stál jsem na letišti více než 73 hodin a chtěl bych poděkovat všem Polákům žijícím ve Velké Británii za jejich velkou pomoc a podporu. Kromě rodiny mi tam nic nechybělo. Velká úcta k vám a nikdy na to nezapomenu. Na Štědrý den byl dokonce i vánoční oplatek ... Ještě jednou díky!


První pomoc řidičům poskytli Poláci žijící ve Velké Británii. Ambasáda bohužel tento úkol nesplnila; větší fotoFB

Navzdory drobným potížím práci polských úřadů ocenili také řidiči ze zemí mimo Polsko a obzvlášť vřele vyjadřovali svou vděčnost řidiči z Pyrenejského poloostrova – a to navzdory skutečnosti, že určitá vděčnost pravděpodobně náleží Polákům žijícími ve Velké Británii. Navíc fotografie a záběry polských lékařů a mediků obletěly svět, velkou odezvu vyvolaly zejména ve Španělsku a Portugalsku.

Naprosto jistě, s relativně malými prostředky, které Varšava vydala na pomoc Polákům uvězněným v dopravní zácpě a dalším řidičům, bylo dosaženo velmi dobrého propagandistického efektu, který ukázal sílu a důležitost polské diplomacie a možnosti Polska jako spolehlivého spojence, a to i během humanitárních misí.

To je nepochybně velká přidaná hodnota – materiály a kontakty získané během operace Zumbach budou ještě dlouho sloužit jako příklad vzorného postoje Varšavy v době humanitární krize. Relativně rychle organizovaná akce byla také vynikajícím cvičením v oblasti plánování rychlého přesunu vojsk – i když se týkala maximálně několika desítek lidí a několika tun nákladu.

Samotný název operace je také zajímavý – byla pojmenována podle polského stíhacího pilota Jana Zumbacha, leteckého esa z druhé světové války a hrdiny bitvy o Británii. Po skončení války byl pašerákem a žoldákem – vytvořil vojenské letectví africké Katangy. Poválečný osud vojáků, kterých se na příkaz Moskvy zřeklo tehdejší komunistické Polsko, byl prostě obtížný ...


V rámci operace Zumbach ve dnech 25. až 27. prosince vyslalo ministerstvo obrany civilní zdravotníky a vojáky, aby pomohli řidičům stojícím v obrovské dopravní zácpě poblíž Doveru; větší foto / MON

Náhle zorganizovaná akce byla v každém případě propagandistickým a praktickým úspěchem. V budoucnu ale stojí za to přemýšlet o lepším logistickém zabezpečení operace, aby se nevytvářelo potenciální nepřátelství.

Je známo, že při spěšně organizovaných operacích dochází k chybám – stačí zmínit polskou „okupaci kaple“ u českého Pelhřimova v červnu 2020. Tento případ byl však nejzábavnější a účastníci operace se stali oběťmi vtipů o dalším pokusu znovu získat Záolší. Naštěstí na ostrově, jako je Velká Británie, nebyl k takovým chybám prostor.

Není však zcela jasné, jaký byl status mise. Možná všechny dokumenty, povolení atd. byly kompletní a operace byla dohodnuta s Londýnem, včetně nahrazení civilního vojenským personálem. Je těžké si to představit jinak. Na druhé straně spěch v kombinaci s obecným chaosem (zejména v Londýně v předvečer brexitu) mohl vést k určitým nesrovnalostem. Je obtížné posoudit například to, na základě jakých dokumentů se vojáci polských sil teritoriální obrany, které jsou ze své podstaty určeny pro použití v Polsku (taková je aspoň doktrína teritoriálních sil), zúčastnili mise v zahraničí. Je samozřejmě lepší, že byli hlavně vysláni na humanitární akci, protože jsou ve skutečnosti pomocnou formací pro pozemní síly, ale není těžké získat dojem, že i kdyby bylo vše v pořádku, ministerstvo obrany v médiích jasně nevysvětlilo pravidla, podle nichž polská armáda zamířila do Velké Británie.


Velká část podpory byla dopravena z Polska letecky; větší foto / ppor. Anna Jasińska - Pawlikowska, 12. WBOT

Rusové (a možná i Číňané?) mohou tento druh nedbalosti použít k provokaci nebo falešné mediální kampani. Rusko přiděluje velké finanční zdroje na existenci prokremelských médií, která vytvářejí falešný obraz reality. Stačí vzpomenout na „polský“ portál, terý kvůli důvěryhodnosti nese jméno „národní“ (což má dobře znít polské pravici a učinit zveřejněný obsah důvěryhodným pro pravicové voliče).

Byly tam opakovaně zveřejňovány zcela falešné rozhovory – například jeden z amerických důstojníků měl popsat polské vojáky jako opilce a špinavce, zatímco polský generál měl otevřeně hovořit o četných případech znásilnění polských žen americkými vojáky. Veškerý tento obsah byl samozřejmě nepravdivý a autoři „rozhovorů“ s uvedenými osobami nikdy nemluvili – po těchto publikacích však vždy zazněly hlasy rozhořčených Poláků – obětí propagandistické války.

Podobné portály existují také v angličtině (a pravděpodobně v České republice, Maďarsku, Francii nebo Itálii existují jejich místní ekvivalenty) a s jejich pomocí mohli Rusové snadno obvinit Poláky například z určité formy invaze, díky čemuž by  mohli být polští vojáci přirovnání k ruským „zeleným mužíkům“, kteří zrádně zabrali ukrajinský Krym a poté měli opakovaně podporovat banditské vojáky tzv. Doněcké a Luhanské lidové republiky.

Není známo, zda se Varšava nějakým způsobem chránila před takovými dezinformačními akcemi a šířením nepřátelské propagandy vůči Polsku a NATO, ale soudě podle neexistence reakcí na falešné „rozhovory“, například s tehdejším generálním velitelem ozbrojených sil, generálem Miroslawem Różańskim, je to pochybné.


Španělé děkují polské vládě za pomoc jejich řidičům.

Z této situace je nutné vyvodit závěry – tím spíše, že si Polsko může v budoucnu přát poskytnout podobnou (koneckonců zcela nevinnou) pomoc například Litevcům nebo Ukrajincům. Pro Moskvu by to byla skvělá příležitost, jak z pomáhajících polských vojáků udělat krvelačné útočníky – Rusům se již roky daří štvát proti sobě Poláky, Litevce a Ukrajince, za použití starých křivd, lítostí a resentimentů – z nichž některé (například změna hranic v roce 1945) byly chybou Moskvy ... Do budoucna je dobré se na takové scénáře připravit a zajistit odpovídající nastavení propagandy, zejména v lokálních médiích.

Okamžitě vytvořený a transportovaný kontingent je navíc jasným signálem pro Rusy – Polsko má v každém případě určité schopnosti, jak rychle vytvořit malou expediční sílu. Samozřejmě ani několikanásobně větší kontingent vážně neohrozí ruské síly útočící například na Estonsko, ale již by mohl hrát významnou roli v boji proti „zeleným mužíkům“ zformovaným v pobaltských státech na základech velké ruské menšiny. Moskva nyní jistě musí brát v úvahu takový scénář, což lze označit za úspěch – polská reakce na případný útok na Litvu, Lotyšsko nebo Estonsko zvyšuje náklady, které musí nést Ruská federace, a to samo o sobě snižuje riziko útoku.

Shrnutí

Operace Zumbach se celkově provedla vzorově. Celá situace musí být nyní důkladně analyzována příslušnými polskými institucemi. Co selhalo, co fungovalo správně a co se povedlo lépe, než bylo plánováno? Tyto otázky (i jiné: proč velvyslanectví nepomohlo polským řidičům dříve, než to udělalo ministerstvo obrany?) je třeba zodpovědět, přemýšlet o nich a je třeba zdokonalit postupy, aby podobné akce mohly být v budoucnu prováděny efektivněji. Sítnou stránkou byl určitě nedostatek odpovídající informační politiky – ta se pravděpodobně prováděla pouze v Polsku a měla do velké míry propagandistický, nikoliv informační charakter. Tentokrát bylo možné se vyhnout útoku ruských trollů a falešných „poctivých médií“ – budeme mít ale vždy takové štěstí?

 

Nahlásit chybu v článku


Související články

Polský pohled: Posilování americké armády v Polsku

15. srpna, během Svátku polského vojska (Święto Wojska Polskiego), byla podepsána dohoda o posílení ...

Bojová vozidla pěchoty pro Visegrádské armády

Do přelomu 80. a 90. let byly armády zemí Visegrádské skupiny (V4) součástí armád Varšavské smlouvy, ...

Současnost a budoucnost polského tankového vojska

Teoreticky má Polsko jednu z největších flotil hlavních bojových tanků v rámci NATO. Asi 860 tanků ...

Polské dělostřelectvo: 500 samohybných houfnic Krab ráže 155 mm

Polská houfnice Krab je jednou z mála samohybných houfnic ráže 155 mm vyráběných na Západě. Tyto ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • J.Vraja
  17:37 04.01.2021

  Chci jen připomenout všem ,kteří neprožili rok 1989 (mě bylo tenkrát 37 let).ale zasvěceně k němu mluví jen toto.Měli by jste vědět,,že v červnu 1989 se v Polsku už konaly ...Zobrazit celý příspěvek

  Chci jen připomenout všem ,kteří neprožili rok 1989 (mě bylo tenkrát 37 let).ale zasvěceně k němu mluví jen toto.Měli by jste vědět,,že v červnu 1989 se v Polsku už konaly svobodné volby,které nezastavilo ani zásah polské armády s prosince 1981,síla lidu byla silnější (než vůle soudruhu v Polsku) 27.června 1989,se na rakousko maďarské hranici boural pohraniční plot. 9.11.1989 padla v Berlíně berlínská zeď.
  No a u nás vše začalo až 17.11.1989-takže pokud by šel G.Husák cestou Rumunska,mohl dopadnout,jakou N.Čaučesku, který vydal rozkaz armádě a ta se nakonec postavila proti němu.,nakonec jej popravili jako.....
  Závěr si udělejte jaký chcete,ale dříve než budete soudit druhé,měli by jste si nastudovat.Co obnáší "Kritické myšlení".Skrýt celý příspěvek

 • Coldvel
  19:50 02.01.2021

  Děkuji za článek. V budoucnu by jste možná mohli sepsat článek, na téma marketingu (propagování) výrobků zbrojovek (jako zde na Armádních novinách) a jeho účinnosti a jak to ...Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji za článek.
  V budoucnu by jste možná mohli sepsat článek, na téma marketingu (propagování) výrobků zbrojovek (jako zde na Armádních novinách) a jeho účinnosti a jak to chodí při dojednávání zakázek.Skrýt celý příspěvek

 • Kostrín
  16:56 02.01.2021

  K účasti poľských vojakov na pomoci kamionistom vo VB len toľko: mám vo veľkej úcte poľskú armádu za to čo vykonala počas 2. SV 1. v boji proti fašistom 1. septembrom ...Zobrazit celý příspěvek

  K účasti poľských vojakov na pomoci kamionistom vo VB len
  toľko: mám vo veľkej úcte poľskú armádu za to čo vykonala
  počas 2. SV 1. v boji proti fašistom 1. septembrom počínajúc,
  keď bez ohľadu na nemeckú presilu, nekalkulujúc šla do boja.
  Pre mňa aj realizácia Stavu vojennego v r. 1981 príkladom
  perfektne fungujúcej armády a schopností vrchného velenia.
  Že politický vývoj vo svete šiel iným smerom je iná vec.
  Keby na čele ČSĽA v r. 1968 bola osobnosť formátu generála
  Wojciecha Jaruzelského, tak nemuseli do ČSSR vstupovať vojska VZ a nemuseli byť na území Československa rozmiestnené sovietske vojska.Skrýt celý příspěvek

  • Kfir
   18:43 02.01.2021

   S prvou časťou súhlasím. K tomu Jeruzelskému asi toľko, že úplne chápem tvoj obdiv k jeho osobe. Neplánujem ťa presviedčať o opaku. Viem, že je to zbytočné. Ale aj tak napíšem, že ...Zobrazit celý příspěvek

   S prvou časťou súhlasím.
   K tomu Jeruzelskému asi toľko, že úplne chápem tvoj obdiv k jeho osobe. Neplánujem ťa presviedčať o opaku. Viem, že je to zbytočné. Ale aj tak napíšem, že počas stanného práva v Poľsku boli väznené tisíce opozičných aktivistov bez vznesených obvinení a až 91 ich bolo zabitých. Stanné právo tiež zabránilo destabilizácii východného bloku, Poliakom prinieslo ekonomický úpadok a chudobu a predĺžilo agóniu socializmu.
   Ja som naopak rád za Sovietsku okupáciu v r. 1968. Ľuďom u nás otvorila oči. Sovieti (Rusi) nám jasne ukázali aký sme bratia a ako si nás vážia. A aj legenda o spravodlivom socializme dostala poriadnu facku. Po 68 u nás už socializmus nežil, len prežíval.
   Tvoj sen o generálovi formátu Jeruzelského v ČSĽA mi pripomenul Karola Poláka v živom vysielaní Čs. televízie, keď komentoval víťazstvo východonemeckého atléta Manfreda Kokota.
   „Podľa očakávania zvíťazil Manfred Kokot z NDR. A naši, bohužiaľ, dobehli predposledný a posledný. Aká škoda, že aj u nás doma nemáme takýchto Kokotov!“Skrýt celý příspěvek

   • skelet
    19:06 02.01.2021

    je otázkou jestli by opakování scénáře "1968" toto ještě více neutužila. Co by kdyby...

    je otázkou jestli by opakování scénáře "1968" toto ještě více neutužila. Co by kdyby...

    • Kfir
     20:26 02.01.2021

     Okupácia v 68 poškodila východný blok. Rumunsko, Juhoslávia, Albánsko sa dištancovali a jednou nohou boli vonku z rodiny. Prečo by mal podobný scenár v Poľsku mať opačný účinok? ...Zobrazit celý příspěvek

     Okupácia v 68 poškodila východný blok. Rumunsko, Juhoslávia, Albánsko sa dištancovali a jednou nohou boli vonku z rodiny. Prečo by mal podobný scenár v Poľsku mať opačný účinok? Ešte aj ten Husák, hoci normalizoval a plnil príkazy z Moskvy (ako človek oddaný socializmu), si prestal Sovietskych súdruhov vážiť.
     Ekonomika ZSSR išla ku dňu, do toho vojna v Afganistane. A ešte aj Poľsko? Podľa mňa by to kolaps mohlo jedine urýchliť.Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      22:29 02.01.2021

      Kolaps přišel kvůli tomu, že to chtěl Gorbačov. Klidně se to mohlo zabetonovat jako v Číně. Nás rok 1968 zbrzdil na dalších dvacet let. Byla by pod sovětskou okupační správou ...Zobrazit celý příspěvek

      Kolaps přišel kvůli tomu, že to chtěl Gorbačov. Klidně se to mohlo zabetonovat jako v Číně.
      Nás rok 1968 zbrzdil na dalších dvacet let. Byla by pod sovětskou okupační správou nějaká Solidarita? Nemyslím si.
      Bylo by méně obětí na polské straně? Opět si to nemyslím. My jsme jich ztratili více v 68. (A dost jich mají na svědomí Poláci).
      Prostě si nejsem jistý, že by to pád komunismu nezpomalilo.Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      14:09 03.01.2021

      To Skelet.... "Kolaps přišel kvůli tomu, že to chtěl Gorbačov." Opak je pravdou, on mu chcel zabrániť, ale nepodarilo sa.... ZSSR bola ekonomicky na dne už pred jeho ...Zobrazit celý příspěvek

      To Skelet....

      "Kolaps přišel kvůli tomu, že to chtěl Gorbačov."

      Opak je pravdou, on mu chcel zabrániť, ale nepodarilo sa.... ZSSR bola ekonomicky na dne už pred jeho príchodom.... Preto bol aj u Kholla pýtať miliardy mariek, aby ekonomika ZSSR nekrachla...Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      01:03 04.01.2021

      Kolaps politický, nikoliv ekonomický. Kdyby Gorbačov dál tvrdému jádru volnou ruku, tak se to zabetonuje. Maximálně by se přešel na čínský model.

      Kolaps politický, nikoliv ekonomický. Kdyby Gorbačov dál tvrdému jádru volnou ruku, tak se to zabetonuje. Maximálně by se přešel na čínský model.

     • Ján Paliga
      14:32 04.01.2021

      @ Skelet "Kolaps politický, nikoliv ekonomický. Kdyby Gorbačov dál tvrdému jádru volnou ruku, tak se to zabetonuje. Maximálně by se přešel na čínský model." Politický prišiel ...Zobrazit celý příspěvek

      @ Skelet

      "Kolaps politický, nikoliv ekonomický. Kdyby Gorbačov dál tvrdému jádru volnou ruku, tak se to zabetonuje. Maximálně by se přešel na čínský model."

      Politický prišiel počas boja o moc vo vedení ZSSR. A ten ekonomický kolaps prišiel tak isto a preniesol sa im na celý postsovietsky priestor... Ten kolaps sa betónoval už od roku 1917 a nedalo sa pokračovať do nekonečna....Skrýt celý příspěvek

     • skelet
      18:03 04.01.2021

      viz. mé komenty výše.

      viz. mé komenty výše.

   • HEKTOR
    19:11 02.01.2021

    Kfir - tiež súhlasím že poliaci urobili okrem iného dobrý dojem...idú si svoje,ale dobre urobili...dávno pochopili že sa musia spoľahnúť len samý na seba...takže za mňa poliaci - ...Zobrazit celý příspěvek

    Kfir - tiež súhlasím že poliaci urobili okrem iného dobrý dojem...idú si svoje,ale dobre urobili...dávno pochopili že sa musia spoľahnúť len samý na seba...takže za mňa poliaci - palec hore...

    no ale nemôžem súhlasiť,že r. 68 otvoril najmä slovákom oči...možno väčšine vtedy ešte áno,ale teraz si všimnite napr. na FB komentáre ohľadne roku 68...poľahčujúce je,že pozitívne komentujúci sú sympatizanti smeru,hlasu,kokotlebovcov,harabina atď,ale aj tak je to smutné...Skrýt celý příspěvek

    • Kfir
     20:38 02.01.2021

     Hektor, ja verím, že sa jedná o možno 15% menšinu. Len je ich počuť, pretože dobre využívajú socialne siete a radi si idú zahučať na námestie. Ak niekto kričí, neznamená to, že má ...Zobrazit celý příspěvek

     Hektor, ja verím, že sa jedná o možno 15% menšinu. Len je ich počuť, pretože dobre využívajú socialne siete a radi si idú zahučať na námestie. Ak niekto kričí, neznamená to, že má pravdu. Opieram sa o výsledky volieb. Demokratická, prozápadná vláda disponuje ústavnou väčšinou. A to ešte pred bránami parlamentu skončili PS-Spolu a KDH so skoro 12% hlasov. Tie tiež môžeme pohodlne zaradiť medzi štandardné demokratické strany.
     Smer sa začal meniť na antisystém, pretože inde už nemá šancu bodovať, k tomu ĽSNS, Vlasť, KSS atď. a prídeme na asi 15-20%. S tým sa dá žiť. Nič, čo by nepoznala aj západná Európa s fungujúcou demokraciou.
     Že je to smutné, tak v tom s tebou súhlasím, ale nič hrozné sa nedeje.Skrýt celý příspěvek

     • HEKTOR
      19:28 03.01.2021

      Kfir - ak by to bolo fakt LEN okolo 15%,tak by som bol ochotný uveriť,že sme stále ešte "normálna" krajina...

      Kfir - ak by to bolo fakt LEN okolo 15%,tak by som bol ochotný uveriť,že sme stále ešte "normálna" krajina...

     • Ján Paliga
      14:34 04.01.2021

      @ HEKTOR

      Normálna krajina volí ekonomický rozvoj a nie "emócie a chaos", ako je to u nás dlhé roky zvykom.... ale snáď niekedy "Bude líp"....

      @ HEKTOR

      Normálna krajina volí ekonomický rozvoj a nie "emócie a chaos", ako je to u nás dlhé roky zvykom.... ale snáď niekedy "Bude líp"....

  • Trener
   21:12 02.01.2021

   Pokud jde o Polskou armádu, nebo spíš jejich politické vedení k 1.9.1939, tak se hlavně bránili proto, že věděli jen o Německu jako o agresorovi, se Sovětský svazem pravděpodobně ...Zobrazit celý příspěvek

   Pokud jde o Polskou armádu, nebo spíš jejich politické vedení k 1.9.1939, tak se hlavně bránili proto, že věděli jen o Německu jako o agresorovi, se Sovětský svazem pravděpodobně nepočítali a hlavně na ně nikdo jiný netlačil, že se mají vzdát bez boje.
   Radši do napíšu stav u nás k pravděpodobnému začátku války k 1.10.38: hlavní protivník Německo, Polsko by pravděpodobně zaútočilo na Těšínsko. Podle výsledků války by asi zaútočilo Maďarsko. Pak nám VB, Francie a Itálie říkali, co máme dělat, tj odevzdat pohraniční oblasti, poté republika byla už jen mrzák neschopná obrany.Skrýt celý příspěvek

   • padre
    09:59 03.01.2021

    Se Sovětským Svazem mělo Polsko smlouvu o neútočení podepsanou v roce 1936.Tím větší byla prasárna ,kterou Polsku Stalin svým podlým vpádem roku 1939 provedl.

    Se Sovětským Svazem mělo Polsko smlouvu o neútočení podepsanou v roce 1936.Tím větší byla prasárna ,kterou Polsku Stalin svým podlým vpádem roku 1939 provedl.

    • Ján Paliga
     14:12 03.01.2021

     Omyl, zo ZSSR to bolo v roku 1932, s Nemeckom o dva roky neskôr - v roku 1934 ;-)

     Omyl, zo ZSSR to bolo v roku 1932, s Nemeckom o dva roky neskôr - v roku 1934 ;-)

     • padre
      15:51 03.01.2021

      Protokol o prodloužení Paktu o neútočení mezi Polskem a SSSR byl zaregistrován u Společnosti národu v roce 1935.;-)

      Protokol o prodloužení Paktu o neútočení mezi Polskem a SSSR byl zaregistrován u Společnosti národu v roce 1935.;-)

     • padre
      16:00 03.01.2021

      Dne 6.října 1938 abdikuje prezident E.Beneš a na Slovensku vzniká autonomni vláda Dr Tisa,vzniká stát Česko - Slovensko.Dne 28.října 1938 navštěvuji Dr Tiso a Sidor polského ...Zobrazit celý příspěvek

      Dne 6.října 1938 abdikuje prezident E.Beneš a na Slovensku vzniká autonomni vláda Dr Tisa,vzniká stát Česko - Slovensko.Dne 28.října 1938 navštěvuji Dr Tiso a Sidor polského velvyslance v Praze Dr Pappého a jménem slovenského národa navrhuji v případě vnějšího ohrožení Česko -Slovenska vytvořit Polsko - Slovenskou federaci.Skrýt celý příspěvek

     • Kfir
      19:38 03.01.2021

      padre "Dne 6.října 1938 abdikuje prezident E.Beneš a na Slovensku vzniká autonomni vláda Dr Tisa,vzniká stát Česko - Slovensko.Dne 28.října 1938 navštěvuji Dr Tiso a Sidor polského ...Zobrazit celý příspěvek

      padre
      "Dne 6.října 1938 abdikuje prezident E.Beneš a na Slovensku vzniká autonomni vláda Dr Tisa,vzniká stát Česko - Slovensko.Dne 28.října 1938 navštěvuji Dr Tiso a Sidor polského velvyslance v Praze Dr Pappého a jménem slovenského národa navrhuji v případě vnějšího ohrožení Česko -Slovenska vytvořit Polsko - Slovenskou federaci."

      Niečo mi asi uniklo, pretože nerozumiem ako tento príspevok zapadá do diskusie. Ale keď už tu je, tak tiež trochu zacitujem z jedného textu.
      "Zlomovým dátumom bol 23. september 1938. V prvom rade bola v Československu vyhlásená všeobecná mobilizácia, ktorú aj na Slovensku (hlavne kvôli narastajúcim obavám
      z Maďarov, Nemcov ale aj Poliakov) prijali s veľkým nadšením a tešila sa širokej podpore.
      Teda Slovensko v skutočnosti nebolo až taký slabý článok republiky ako to videli vo Varšave.
      Okrem toho K. Sidor, najväčší slovenský polonofil, predniesol v rozhlase prejav celkovo
      vyznievajúci pre republiku. Na margo týchto udalostí poľský konzul v Bratislave prehlásil, že
      ,,radikálny národný tábor na Slovensku je úplne rozbitý“. Okrem tejto Sidorovej ,,zrady“
      bola väčšina ľudákov stále názoru, že Československo je aj ich štát, pričom si v ňom v prípade lepšieho postavenia Slovákov dokázali predstaviť svoju ďalšiu existenciu."

      Ak aj Sidor o Poľsko-Slovenskej federácii, alebo únii uvažoval, tak to bola skôr aktivita jednotlivca, nie HSĽS a už vôbec nie národa.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    14:15 03.01.2021

    Poľsko by na Tešínsko nezaútočilo, keďže vláda ČSR ponúkla oficiálne 26.9.1938 Poľsku sporné územie Tešínska výmenou za neutralitu v konflikte medzi ČSR a Nemeckom.

    Poľsko by na Tešínsko nezaútočilo, keďže vláda ČSR ponúkla oficiálne 26.9.1938 Poľsku sporné územie Tešínska výmenou za neutralitu v konflikte medzi ČSR a Nemeckom.

    • Lukas
     14:48 03.01.2021

     A teraz pomyśl "co by było gdyby..." Gdyby nie cała sprawa Cieszyna i postawy Pragi w 1919-1920. Wówczas realny byłby anty niemiecki pakt Czech i Polski... W takim układzie III ...Zobrazit celý příspěvek

     A teraz pomyśl "co by było gdyby..."
     Gdyby nie cała sprawa Cieszyna i postawy Pragi w 1919-1920.
     Wówczas realny byłby anty niemiecki pakt Czech i Polski...

     W takim układzie III Rzesza miałaby poważny problem...
     A tak "niszczono na raty" - jeden po drugim...

     I dziś powinniśmy myśleć jak rozmawiać, współpracować by inne imperia nie rozgrywały swoich interesów na naszym terenie i naszym kosztem.Skrýt celý příspěvek

     • Trener
      08:50 04.01.2021

      Pokud jde o území vždy to není jednoduchý. V případě přepadení Polska Německem, je to celkově jedna velká ironie, stačil k tomu jen jeden rok. Ono i chování Polska k menšinám před ...Zobrazit celý příspěvek

      Pokud jde o území vždy to není jednoduchý. V případě přepadení Polska Německem, je to celkově jedna velká ironie, stačil k tomu jen jeden rok. Ono i chování Polska k menšinám před válkou taky nebylo ukázkové, a ani dokonce po válce, viz. česká menšina v Polsku vedle Náchodska.Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      10:56 04.01.2021

      Pro Trener Tak nie było "wzorowe" - ale też i mniejszość była mało lojalna. W PL lat międzywojennych dochodziło min do zamachów na polityków i aktów działalności dywersantów ...Zobrazit celý příspěvek

      Pro Trener
      Tak nie było "wzorowe" - ale też i mniejszość była mało lojalna.
      W PL lat międzywojennych dochodziło min do zamachów na polityków i aktów działalności dywersantów (szczególnie na wschodzie)

      Tematem tabu to jaki % współpracował z agenturą państw "wrogich".
      To naprawdę trudno obiektywnie ocenić w ramach współczesnych standardów.

      Oczywiście w przypadku PL- Niemcy czy PL-ZSRR nie chodziło o terytorium. Tu chodziło o to że państwa te nie akceptowały istnienia PL w jakiejkolwiek formie.

      W przypadku konfliktu PL-Czechosłowacja chodziło tylko o bogatą prowincje...Skrýt celý příspěvek

     • Ján Paliga
      14:46 04.01.2021

      No "vďaka" nášmu dlhoročnému ministrovi zahraničných vecí Benešovi sa vzájomné vzťahy napriek snahám niektorých osobností z jednej a druhej strany nepodarilo dať do poriadku. A keď ...Zobrazit celý příspěvek

      No "vďaka" nášmu dlhoročnému ministrovi zahraničných vecí Benešovi sa vzájomné vzťahy napriek snahám niektorých osobností z jednej a druhej strany nepodarilo dať do poriadku. A keď nastala hrozba Adolfa, spolupráca z Poľskom sa stala tabu, aby sa nezhoršili vzťahy zo ZSSR, na ktorý sa Beneš svojimi ružovými okuliarmi začal orientovať. Celé to potom dokonal svojimi činmi v roku 1938.... Následky jeho rozhodnutí vidíme na Čechoch a Slovákoch dodnes....Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   21:27 02.01.2021

   .... nacistom, nie fašistom.... ... a samozrejme netreba zabudnúť na RKKA....

   Vojská ZSSR by tu prišli tak či tak. Či v 68-om, alebo aj neskôr. Také boli predstavy Politbyra.

   .... nacistom, nie fašistom.... ... a samozrejme netreba zabudnúť na RKKA....

   Vojská ZSSR by tu prišli tak či tak. Či v 68-om, alebo aj neskôr. Také boli predstavy Politbyra.

 • Kostrín
  13:59 31.12.2020

  Určite je chvályhodné ako sa Poľská armáda postarala o šoférov kamiónov zablokovaných pred La Manche, kvôli jednej z mnohých mutácii koronavírusu, ktoré sú dávkované v ...Zobrazit celý příspěvek

  Určite je chvályhodné ako sa Poľská armáda postarala o šoférov
  kamiónov zablokovaných pred La Manche, kvôli jednej z
  mnohých mutácii koronavírusu, ktoré sú dávkované v pravidelných intervaloch z bio laboratórii. Je však až smiešne,
  že tá hlboko zakorenená patologická rusofóbia u polských
  "elit" sa nedala u autora potlačiť a elegantnou klučkou si parkrát musel kopnúť do Rusov a vytknúť im všetky nedostatky povojnového usporiadania v Europe, hoci na nej Poliaci najviac získali.
  Aj keď to s témou článku vôbec nesúviselo.Skrýt celý příspěvek

  • satai
   15:23 31.12.2020

   Neblábol.

   Neblábol.

  • Lukas
   17:50 31.12.2020

   Z Rosją ma to związek. Każdą taką operacje można traktować też jako próbę / ćwiczenie zdolności projekcji siły Dziś ad hoc żołnierze choć bez broni ( lecz z medykamentami i ...Zobrazit celý příspěvek

   Z Rosją ma to związek.
   Każdą taką operacje można traktować też jako próbę / ćwiczenie zdolności projekcji siły
   Dziś ad hoc żołnierze choć bez broni ( lecz z medykamentami i jedzeniem) polecieli do UK - jutro mogą polecieć do Talina - z bronią i amunicją...

   Rosja może tak interpretować to wydarzenie.Skrýt celý příspěvek

  • Flader
   18:04 31.12.2020

   Silvester?

   Silvester?

   • Lukas
    18:16 31.12.2020

    Nie no - w Moskwie dopiero 20:15

    Nie no - w Moskwie dopiero 20:15

    • Flader
     01:19 01.01.2021

     Tak možno sudruh Kostrin má zle nastavené hodiny

     Tak možno sudruh Kostrin má zle nastavené hodiny

  • Ján Paliga
   21:35 31.12.2020

   .... že ťa to ešte vôbec baví..... choď na Armádny magazín, tam je to tvoja krvná skupina.... faktografické komentáre tam mažete, alebo ich zverejnenie podlieha schváleniu - ale ...Zobrazit celý příspěvek

   .... že ťa to ešte vôbec baví..... choď na Armádny magazín, tam je to tvoja krvná skupina.... faktografické komentáre tam mažete, alebo ich zverejnenie podlieha schváleniu - ale len príspevky, ktoré sú ideologicky v duchu dezinformácií AM....Skrýt celý příspěvek

  • Englbert
   22:14 31.12.2020

   Vasi skolitele z Vumlu by z vas meli radost.

   Vasi skolitele z Vumlu by z vas meli radost.

   • Lukas
    22:19 31.12.2020

    Daj koledze spokój - już po północy - czasu moskiewskiego (GMT+3 ;))
    Dobrej zabawy życzę!
    https://www.youtube.com/watch?...

    Daj koledze spokój - już po północy - czasu moskiewskiego (GMT+3 ;))
    Dobrej zabawy życzę!
    https://www.youtube.com/watch?...

    • Kfir
     23:43 31.12.2020

     :D :D :D Smiech má prechádza, keď si predstavím, že niekde v Ruských horách sedí pri kachliach partia takýchto džentlmenov, popíjajú samohonku, veselo si spievajú a popri tom ...Zobrazit celý příspěvek

     :D :D :D

     Smiech má prechádza, keď si predstavím, že niekde v Ruských horách sedí pri kachliach partia takýchto džentlmenov, popíjajú samohonku, veselo si spievajú a popri tom obsluhujú jadrový arzenál. :)Skrýt celý příspěvek

  • RiMr71
   14:37 01.01.2021

   Soudruhu Kostrine, ví primář že neležíš?!

   Soudruhu Kostrine, ví primář že neležíš?!

  • flanker.jirka
   16:29 01.01.2021

   Kostrín
   Měl by jste být rád, že máte v sousedství spojence, který je akceschopný a ochotný něco udělat. Nebo si myslíte, že tam neuvízl v zácpě jediný řidič ze Slovenska?

   Kostrín
   Měl by jste být rád, že máte v sousedství spojence, který je akceschopný a ochotný něco udělat. Nebo si myslíte, že tam neuvízl v zácpě jediný řidič ze Slovenska?

   • Kfir
    17:31 01.01.2021

    flanker.jirka Asi ti ide o to, aby sa Kostrín zamyslel a vstúpil si do svedomia. Ale to ťa sklamem... Ako ukázal prieskum z leta 2020, Slováci si myslia, že v boji s korona krízou ...Zobrazit celý příspěvek

    flanker.jirka
    Asi ti ide o to, aby sa Kostrín zamyslel a vstúpil si do svedomia. Ale to ťa sklamem...
    Ako ukázal prieskum z leta 2020, Slováci si myslia, že v boji s korona krízou nám najviac pomáha Rusko, potom Čína a až na treťom mieste je EÚ. Rusko a Čína nám v tom čase neposkytli žiadnu pomoc. Teda Číne trochu krivdím, tá poslala aspoň ten koronavírus. Až tak efektívne u nás funguje propaganda.
    Mimochodom, keď Rusi poslali do Talianska humanitárnu pomoc, tak to sprevádzala obrovská mediálna kampaň. Každý troll sa z toho išiel zblázniť. Ruské nákladiaky so zástavou vysoko vlajúcou vo vetre, Ruskí dôstojníci bez rúšok... Až po mesiaci sa kdesi objavilo, že 80% materiálu boli nepoužiteľné blbosti z armádnych zásob, typu plášte, obväzy atď. Ale to už bolo jedno. Obrázky obleteli svet a Rusi boli za spasiteľov.
    Je to žiaľ ťažká diagnóza a Kostrína je zbytočné presviedčať. On v tom má jasno.

    -Tento príspevok sponzoroval G. Soros-Skrýt celý příspěvek

  • J.Vraja
   12:27 03.01.2021

   Kostríne,Vy jste,jako Ti Rusové,Ti nikdy nepochopí, že když někde rozjezdí svobodu tanky, tak tam potom po dvě generace nebude mít dobré jméno. Potenciál z roku 1945 prošustrovali ...Zobrazit celý příspěvek

   Kostríne,Vy jste,jako Ti Rusové,Ti nikdy nepochopí, že když někde rozjezdí svobodu tanky, tak tam potom po dvě generace nebude mít dobré jméno. Potenciál z roku 1945 prošustrovali jedním srpnovým ránem.
   Jinak Rusko vždycky pomáhá, hlavně Polsku, tomu dokonce dvakrát - na začátku druhý světový, i na jejím konci! Rusvé jsou vítáni a milováni jen tam, kam vlítnou s tankama.Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  12:46 31.12.2020

  Přesně toto jsou situace, kdy se ukazuje skutečná síla a ochota něco pro druhé udělat.
  To co ne-předvedla Francie jen dokazuje jejich kvality, přitom se jich to přímo dotýká.

  Přesně toto jsou situace, kdy se ukazuje skutečná síla a ochota něco pro druhé udělat.
  To co ne-předvedla Francie jen dokazuje jejich kvality, přitom se jich to přímo dotýká.

  • liberal shark
   18:20 31.12.2020

   Francie opět zafungovala jako evropský škůdce. Přesně v duchu svych staletých tradic.

   Francie opět zafungovala jako evropský škůdce. Přesně v duchu svych staletých tradic.

   • flanker.jirka
    21:13 31.12.2020

    Přesné, jediné co je zajímalo byly kvóty pro rybaření v britských vodách. Frantici s Brity měli dost času na úpravu procedur na hranicích. Referendum o brexitu proběhlo v roce ...Zobrazit celý příspěvek

    Přesné, jediné co je zajímalo byly kvóty pro rybaření v britských vodách. Frantici s Brity měli dost času na úpravu procedur na hranicích. Referendum o brexitu proběhlo v roce 2016, článek 50 lisabonské smlouvy aktivovali v roce 2017 a teoreticky vše mělo fungovat v roce 2019. Je konec roku 2920 a nefunguje ani tunel. :-)Skrýt celý příspěvek

 • satai
  12:26 31.12.2020

  Je to chyba Francie a Německa, ale naštěstí to Poláci celkově provedli vzorově :-D :-D

  Je to chyba Francie a Německa, ale naštěstí to Poláci celkově provedli vzorově :-D :-D

  • padre
   19:08 31.12.2020

   Především je problémem necivilizované chování čínského režimu ,který epidemii zpočátku tajil a později tento sajrajt nechal roznést po celém světě.Jinak potlesk pro Poláky,kteří v ...Zobrazit celý příspěvek

   Především je problémem necivilizované chování čínského režimu ,který epidemii zpočátku tajil a později tento sajrajt nechal roznést po celém světě.Jinak potlesk pro Poláky,kteří v krizových okamžicích dokážou organizační zázraky. A k ruské propagandě lze říci jen tolik ,že jako vždy v historii neví kde je hranice věrohodnosti a dnes už je karikaturou sebe sama.Skrýt celý příspěvek

  • Torong
   22:13 31.12.2020

   To není chyba. To je záměr. Cílem Fr/De je ukázat na příkladu Británie "toto se s vámi stane, pojud si dovolíte opustit EU"

   To není chyba. To je záměr. Cílem Fr/De je ukázat na příkladu Británie "toto se s vámi stane, pojud si dovolíte opustit EU"

   • flanker.jirka
    16:34 01.01.2021

    Nemusíte chtít ani vystoupit, stačí občas i uvnitř EU s Fr nebo De pouze nesouhlasit. I to dávají menším státům pocítit. Lidé by neměli zapomínat, že jsme existovali před vstupem ...Zobrazit celý příspěvek

    Nemusíte chtít ani vystoupit, stačí občas i uvnitř EU s Fr nebo De pouze nesouhlasit. I to dávají menším státům pocítit.
    Lidé by neměli zapomínat, že jsme existovali před vstupem do EU a po stromech jsme tu rozhodně nelezli.
    Brexitu je škoda, měli zůstat a pomáhat protlačit věci i proti vůli Fr a De uvnitř EU.Skrýt celý příspěvek

    • padre
     17:15 01.01.2021

     Ano ,jakž takže jsme existovali před vstupem do EU ,ani jsme tak úplně po stromech nelezli,zato jsme se v rámci socialistické RVHP pod vedením SSSR úspěšně snažili vyrovnat naši ...Zobrazit celý příspěvek

     Ano ,jakž takže jsme existovali před vstupem do EU ,ani jsme tak úplně po stromech nelezli,zato jsme se v rámci socialistické RVHP pod vedením SSSR úspěšně snažili vyrovnat naši životní a technickou úroveň s Mongolskem a Mosambikem.Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      18:38 01.01.2021

      Trochu silná frustrace obdobím před rokem 1989. Až jste úplně opomněl období opravdové svobody v letech 1990 - 2004. Za to žádné ponaučení z toho jakým direktivním a ...Zobrazit celý příspěvek

      Trochu silná frustrace obdobím před rokem 1989. Až jste úplně opomněl období opravdové svobody v letech 1990 - 2004. Za to žádné ponaučení z toho jakým direktivním a centralistickým směrem se EU ubírá. (první takovou neostalinistickou vlaštovkou bylo vynucení si opakování referenda o Lisabonské smlouvě v Irsku, jen protože nevyšlo podle představ Brusselu, proč nenechali zopakovat i referenda i v ostatních státech, ve kterých proběhly?)Skrýt celý příspěvek

     • padre
      21:54 01.01.2021

      Roky 1990- 2004 byly spíše vzpamatováváním se z válečného hospodářství ,které v naši zemi trvalo nepřetržitě v letech 1939 - 1989.

      Roky 1990- 2004 byly spíše vzpamatováváním se z válečného hospodářství ,které v naši zemi trvalo nepřetržitě v letech 1939 - 1989.

    • satai
     18:24 01.01.2021

     Po stromech jsme nelezli, ale vzpřímená chůze se tu ještě neprosadila.

     Po stromech jsme nelezli, ale vzpřímená chůze se tu ještě neprosadila.

Načítám diskuzi...