Orbánova politika naráží ve střední a východní Evropě na nepochopení

Orbánova politika naráží ve střední a východní Evropě na nepochopení
Viktor Orbán / cz.depositphotos.com (Zvětšit)

Koncem letošního ledna vyzvalo Ukrajinské ministerstvo zahraničních věcí Maďarsko, aby přestalo s protiukrajinskou rétorikou, a zabránilo tak škodám v budoucích vzájemných vztazích obou těchto zemí.

Zmíněné ministerstvo to podle České tiskové kanceláře uvedlo poté, co si předvolalo maďarského velvyslance v Kyjevě kvůli nedávným výrokům Viktora Orbána. Konkrétně se ukrajinské ministerstvo zahraničí ohradilo proti výroku maďarského premiéra Orbána, který několik dnů předtím uvedl, že nevěří ve vítězství Kyjeva v probíhající válce. Domnívá se, že se Ukrajina postupně přemění v „neřiditelnou trosku“. Reakce na tyto a podobné výroky pak proběhla všemi významnými zpravodajskými médii, která shodně uvedla, že ukrajinské ministerstvo zahraničí vyzývá Maďarsko, aby přestalo s protiukrajinskou rétorikou. Ministerstvo označilo Orbánovy výroky za „znevažující“. „Maďarská strana byla vyzvána, aby zastavila tento negativní trend, a zabránila tak nenapravitelným důsledkům pro vztahy mezi oběma zeměmi,“ konstatovalo ukrajinské ministerstvo. Dalším kontroverzním prohlášením, jehož se maďarský premiér na setkání s novináři ve druhé polovině ledna podle portálu RBK-Ukrajina dopustil, bylo také tvrzení, že již nyní se Rusům podařilo proměnit Ukrajinu v „zemi nikoho“. Podle jeho slov je na tom Ukrajina podobně jako Afghánistán.

Orbán je známý svým vstřícným postojem vůči Rusku. Dlouhodobě kritizuje sankce, které Evropská unie uvalila na Ruskou federaci kvůli invazi na Ukrajinu. Do sousední země, která byla před rokem vojensky napadena, odmítá také posílat zbraně. Vztahy mezi Kyjevem a Budapeští byly napjaté ještě před vpádem ruských vojsk na Ukrajinu. Budapešť vyčítá Kyjevu omezování práv maďarské menšiny na Zakarpatí kvůli prosazování výuky ve školách v ukrajinštině. V souvislosti s touto otázkou Maďarsko blokovalo jednání Ukrajinců se Severoatlantickou aliancí. Vedení Ukrajiny naopak pohlíží na maďarskou podporu menšin v zahraničí, včetně udělování dvojího občanství a poskytování finanční pomoci, s jistým podezřením jako na schvalování úsilí o revizi hranic.

Zakarpatí bylo v meziválečném období od roku 1919 jednou ze čtyř součástí tehdejšího Československa pod názvem Podkarpatská Rus. Před koncem první světové války se tato oblast nazývala Podkarpatí nebo také Uherská Rus. Po 15. březnu 1939, tedy po faktickém zániku Československa, bojovali Maďaři se Slováky. Maďarská vojska toto území obsadila, část východního Slovenska (Vihorlat) byla odstoupena Maďarsku a maďarská hranice se posunula směrem na západ. Za druhé světové války tedy Podkarpatská Rus patřila Uhersku, respektive Maďarsku, které ji v letech 1939-1944 okupovalo. Během voleb v roce 1944 na Podkarpatské Rusi, jež byly proklamovány jako „svobodné“, se obyvatelstvo této oblasti údajně veřejně vyjadřovalo nadšeně a souhlasně k připojení k Sovětskému svazu, jenž ji v roce 1945 skutečně přičlenil pod názvem Zakarpatská Rus nebo Zakarpatská Ukrajina k Ukrajinské sovětské socialistické republice. Zakarpatská Ukrajina, jejíž území je v podstatě shodné v někdejší Podkarpatskou Rusí, je po zániku Sovětského svazu v  roce 1991 jednou z provincií Ukrajiny s hlavním městem Užhorod. Obyvatelstvo tvoří převážně Ukrajinci a Rusíni. Dle sčítání lidu v roce 2001 v této oblasti žilo přibližně 150 tisíc Maďarů, kteří jsou soustředěni zejména na jihozápadě u hranic s Maďarskem. Za centrum maďarské menšiny je pokládáno město Berehovo, kde již před více než deseti lety začali s vydáváním maďarských pasů ukrajinským občanům, konkrétně místním etnickým Maďarům.

Převážná část zakarpatských Maďarů (kolem 60 %) žije na venkově, ve vesnicích Berehovského, Vynohradivského, Mukačevského a Užhorodského rajónu. Dvě třetiny zakarpatských Maďarů vyznávají kalvinismus, zbytek jsou pravoslavní a římskokatolíci. Maďarský jazyk je dobře zachován. Jako svůj mateřský jazyk maďarštinu uvedlo 95,4 % zakarpatských Maďarů (144 500 osob), ukrajinštinu uvedlo jako svůj mateřský jazyk 3,4 % Maďarů (5 150 osob) a ruský jazyk 1,0 % (1 515 osob).

Spory se týkají i učebnic pro základní školy

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko v nedávných dnech oficiálně požádal Maďarsko o úpravu učebnice zeměpisu pro žáky osmé třídy základních škol. Kyjevu se nelíbí kresba, jež znázorňuje ruského medvěda, který se přetahuje o ukrajinskou vlajku s postavičkami znázorňujícími Spojené státy americké a Evropskou unii.

Ukrajina žádá rovněž úpravu textu učebnice, která dětem nejasně vysvětluje ruskou anexi poloostrova Krym. V textu nově vydané učebnice ještě ani není zmínka o vojenském napadení Ukrajiny Ruskem. Kyjev považuje za současné situace učebnici za „nepřijatelnou, zkreslující a nespolehlivou“ a vyzývá k jejímu přepracování. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko potvrdil, že ukrajinští diplomaté již v této věci navštívili maďarské ministerstvo zahraničí a žádali nápravu.  

„Situace je dlouhodobě docela napjatá.“ Těmito slovy charakterizoval aktuální události v současných vztazích mezi Maďarskem a Ukrajinou vojenský historik z Univerzity obrany v Brně Petr Kalina. V této souvislosti zároveň zdůraznil, že nynější dění k jejímu zmírnění určitě nepřispívá.

Výhrady k politice Viktora Orbána má i Polsko

Maďarské ministerstvo zahraničí si v polovině uplynulého týdne předvolalo slovenského velvyslance kvůli nedávným spekulacím slovenského ministra zahraničí Rastislava Káčera o potenciálních územních požadavcích Maďarska vůči Slovensku. Minulý čtvrtek o tom informovala maďarská tisková agentura MTI. Slovenský ministr zahraničních věcí Káčer v programu televize Markíza v úterý uvedl, že kdyby se Rusku podařilo dobýt Ukrajinu, Maďarsko by mohlo mít vůči Slovensku územní požadavky ohrožující teritoriální integritu země. Náměstek maďarského ministerstva zahraničí Tamás Menczer podle MTI oznámil, že si ve středu předvolal slovenského velvyslance v Budapešti a řekl mu, že Káčerovy poznámky byly „nepřijatelné, nesmyslné lži.“

Šéf slovenské diplomacie v relaci Markízy také zmínil loňské chování Viktora Orbána, který se na veřejnosti ukázal s šálou, na níž byla vyobrazena mapa takzvaného Velkého Maďarska, jež zahrnuje území historických Uher s částmi sousedních zemí, včetně Slovenska. V minulosti byly vztahy Slovenska a Maďarska komplikované i kvůli otázce postavení početné maďarské menšiny na Slovensku. Téma tehdy využívali k vlastní propagaci například i slovenští nacionalisté. Káčer, který byl dříve slovenským velvyslancem v Budapešti a rovněž v Praze, se dlouhodobě vymezuje vůči zahraniční politice Budapešti. Kromě jiného připomněl, že Orbánova vláda kritizovala protiruské sankce, jimiž EU reagovala na ruskou agresi vůči Ukrajině. Odmítla také povolit přepravu západních zbraní přes území Maďarska do napadené země.

Podobné stanovisko zaujímá Polsko. „Snažím se pochopit přístup Maďarska k válce na Ukrajině, ale nedokážu to a zásadně s ním nesouhlasím,“ napsal serveru Seznam Zprávy předseda polského senátu Tomasz Grodzki. „Nemůžeme říkat, že to není naše válka, nebo že Ukrajina je země nikoho,“ dodal tento politik z opoziční Občanské platformy. Polsko přitom tradičně patří ke spojencům Maďarska.

Otázka jazyka je na Ukrajině velmi citlivá

Mezi Ukrajinou a jejími sousedy panuje napětí z několika důvodů. Jedním z nich je zákon, podle něhož učitelé na středních školách mohou při výuce používat výhradně ukrajinštinu. Za diskriminaci národnostních menšin to označilo nejen Rusko a Maďarsko, ale také Rumunsko, Polsko či Moldavsko. Zákon, který bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko podepsal koncem září roku 2017, umožňoval výuku menšin v mateřském jazyce v předškolních zařízeních a v prvních čtyřech ročnících základních škol. Od pátého ročníku měla jako vyučovací jazyk nastoupit ukrajinština s tím, že souběžně budou mít žáci možnost vzdělávat se v mateřském jazyce. Přijetí zákona, jak bylo uvedeno výše, vyvolalo následně negativní reakci sousedních zemí.

Otázka jazyka je v současné době na Ukrajině obzvláště citlivá, protože se dotýká proruských povstalců na východě země. Tito rebelové totiž jakékoli ukončení svých separatistických aktivit podmiňují nejen posílením politické, hospodářské, bezpečnostní, ale také jazykové autonomie. Kyjevské vedení zdůvodňuje jazykový zákon, jehož rozšíření schválil ukrajinský parlament v dubnu roku 2019, jako snahu lépe integrovat menšiny do společnosti a pomoci jim tak získávat zaměstnání ve veřejném sektoru. Moskevský Kreml zase naopak tvrdí, že cílem zmíněného zákona je poškodit zájmy milionů ruskojazyčných obyvatel Ukrajiny. Součástí zákona „O zajištění fungování ukrajinštiny jako státního jazyka“ je, že ukrajinštinu musí plynně ovládat úřední osoby, například poslanci, diplomaté, soudci, učitelé nebo lékaři státních zdravotnických zařízení. Povinné je užívání ukrajinštiny v armádě, policii a soudech, stejně jako na školách všech stupňů.

Volodymyr Zelenskyj, který pochází z rusky mluvící části Ukrajiny, se již před nástupem do prezidentské funkce dal slyšet, že ukrajinština „byla, je a bude“ jediným státním jazykem. Jak se vyjádřil, stát má pomáhat rozvoji ukrajinštiny stimuly, ale ne zákazy, tresty a byrokracií. Na veřejnosti sám mluví ukrajinsky. Propagace národního jazyka byla zahájena s vyhlášením nezávislosti Ukrajiny a je postupně ukotvována zákonnými normami. S napadením Ukrajiny Ruskem pak tento trend podpory ukrajinštiny ještě zesílil. Sousední země pak v reakci s obavami naznačují, že se může jednat o diskriminaci menšin. Je svým způsobem logické, že téma jazyka na Ukrajině, a nejen tam, vždy ožívá v dobách, kdy se děje něco podstatného. Maďarsko v nynejší době rozhodně rozehrává tuto choulostivou kartu také proto, aby dodalo věrohodnosti svým postojům k válce na Ukrajině.

Slova profesora Grodzkiho, předsedajícího polskému senátu, jež zpochybňují přístup Maďarska k válce na Ukrajině, přispívají k ilustraci nynější situace ve Visegrádské skupině (V4). Jsou tak další demonstrací rozporů ve V4, které v plné míře vycházejí najevo po ruské invazi na Ukrajinu. Ani rok po začátku agrese proti Ukrajině nedošlo k vyřešení vnitřního nesouladu ve skupině. Ve spojenectví České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska to v současné době poměrně dost skřípe zejména kvůli proruským postojům Budapešti. Z podobných rozporů pak má zcela logicky velkou radost kremelský vládce Vladimír Vladimírovič Putin a jeho věrní.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Orbán uvažoval o vytvoření společného státu s Československem

Hvězda současného maďarského premiéra Viktora Orbána začala postupně na politickém nebi zářit již ...

PREMIUM Orbán: Maďarsko zbrojí a dobře chápe proč

Podle Viktora Orbána musí mít Maďarsko moderní a silnou armádu, aby nikoho ani nenapadlo na Maďarsko ...

PREMIUM Orbán: Za rusko-ukrajinskou válku maďarské rodiny platit nebudou

Válka na Ukrajině radikálně změnila politickou realitu Maďarska. Příští týden, v neděli 3. ...

Viktor Orbán se těší v Maďarsku značné podpoře

Nynější prokremelská politika současného maďarského premiéra Viktora Orbána vzbuzuje již delší dobu ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • PavolR
  20:20 18.10.2023

  Orbánovské Maďarsko sa dalo na "srílanskú" cestou čínskych ...Zobrazit celý příspěvek

  Orbánovské Maďarsko sa dalo na "srílanskú" cestou čínskych pôžičiek:
  https://index.hu/gazdasag/2023...

  Ako to dopadne:
  https://www.seznamzpravy.cz/cl... Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  12:30 17.10.2023

  Orbán a Putin v Číne:
  https://www.sme.sk/minuta/2323...

  Orbán a Putin v Číne:
  https://www.sme.sk/minuta/2323...

 • PavolR
  19:49 05.10.2023

  Musk si popri Putinovi našiel ďalšiu spriaznenú dušu:
  https://twitter.com/penaolli/s...
  https://twitter.com/EGGPhilipp...

  Musk si popri Putinovi našiel ďalšiu spriaznenú dušu:
  https://twitter.com/penaolli/s...
  https://twitter.com/EGGPhilipp...

 • PavolR
  10:19 16.05.2023

  článok: Ako si Orbán pohneval Poliakov:
  https://vsquare.org/orban-kacz...

  článok: Ako si Orbán pohneval Poliakov:
  https://vsquare.org/orban-kacz...

 • PavolR
  18:32 02.03.2023

  Orbán si nechce ani predstaviť, že by Rusko vojnu prehralo. Rozhovor pre švajčiarske Weltwoche (vyvesili to aj na web ...Zobrazit celý příspěvek

  Orbán si nechce ani predstaviť, že by Rusko vojnu prehralo.
  Rozhovor pre švajčiarske Weltwoche (vyvesili to aj na web vlády):
  https://kormany.hu/beszedek-in...

  (dávam to aj sem, nech je to poruke)Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  19:49 23.02.2023

  Orbán rozohráva zaujímavé divadlo. Normálne mu jeho dvojtretinová väčšina jednohlasne schvaľuje čokoľvek z večera na ráno, no teraz je vraj frakcia napriek žiadosti vlády vo veci ...Zobrazit celý příspěvek

  Orbán rozohráva zaujímavé divadlo. Normálne mu jeho dvojtretinová väčšina jednohlasne schvaľuje čokoľvek z večera na ráno, no teraz je vraj frakcia napriek žiadosti vlády vo veci ratifikácie "rozdelená" a žiada vyslanie delegácie do oboch krajín:

  https://www.portfolio.hu/globa...

  Chce to možno uhrať na "ani obutý, ani bosí" s tým, že on vstup do NATO všemožne podporoval, no parlament mu to neschválil...Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   07:41 24.02.2023

   V kontexte znenia čínského mierového plánu a nedávnej návštevy Wanga v Budapešti (zastavil sa tam cestou z Mníchova do Moskvy), sa môže stať maďarským argumentom, že vstup Fínska a ...Zobrazit celý příspěvek

   V kontexte znenia čínského mierového plánu a nedávnej návštevy Wanga v Budapešti (zastavil sa tam cestou z Mníchova do Moskvy), sa môže stať maďarským argumentom, že vstup Fínska a Švédska do NATO by bolo brzdou mierového procesu.Skrýt celý příspěvek

 • J.Kolousek@post.cz
  21:12 22.02.2023

  Jestliže je ten Orbán totožný s mladíkem, který se v r. 1989 přijel do Prahy omluvit za maďarskou účast na vpádu vojsk do ČSSR, pak muselo dojít postupem času u něho k rozdvojení ...Zobrazit celý příspěvek

  Jestliže je ten Orbán totožný s mladíkem, který se v r. 1989 přijel do Prahy omluvit za maďarskou účast na vpádu vojsk do ČSSR, pak muselo dojít postupem času u něho k rozdvojení osobnosti . Je to někdo jiný a myslím, že pro demokracii nebezpečný a už nepoužitelný. Zdá se, že každý stát bývalého východního bloku má svého čučkaře Zemana a BabišeSkrýt celý příspěvek

 • Harvest
  20:09 21.02.2023

  Maďari majú záujem o kúpu Talianskeho vrtulníku AW249.

  https://twitter.com/NichoConcu...

  Maďari majú záujem o kúpu Talianskeho vrtulníku AW249.

  https://twitter.com/NichoConcu...

  • PavolR
   21:29 21.02.2023

   Predtým bolo tak, že o bojové zatiaľ nebudú mať záujem a zároveň pripoja sa do vývoja Airbusu, ktorého fabrika bola minulý rok otvorená v ...Zobrazit celý příspěvek

   Predtým bolo tak, že o bojové zatiaľ nebudú mať záujem a zároveň pripoja sa do vývoja Airbusu, ktorého fabrika bola minulý rok otvorená v Gyule.

   https://www.portfolio.hu/globa...

   Pravda, odvtedy sa zmenili vlády ako v Berlíne, tak aj v Ríme ...Skrýt celý příspěvek

 • PavolR
  20:44 20.02.2023

  Wang sa cestou z Mníchova zastavil v Budapešti a ubezpečil Szíjjártoa, že v rámci vzájomnej podpory Čína ochráni suverenitu a bezpečný rozvoj ...Zobrazit celý příspěvek

  Wang sa cestou z Mníchova zastavil v Budapešti a ubezpečil Szíjjártoa, že v rámci vzájomnej podpory Čína ochráni suverenitu a bezpečný rozvoj Maďarska:
  https://www.facebook.com/szijj... Skrýt celý příspěvek

  • Ján Paliga
   18:08 21.02.2023

   Viktor má veľký zmätok v duši...

   Viktor má veľký zmätok v duši...

 • Scandinavian81
  10:02 17.02.2023

  Orbán je neskutečně primitivní nácíček

  Orbán je neskutečně primitivní nácíček

 • Kamil
  17:46 15.02.2023

  Souhlasím s názorem, že památku maďarských bojovníků z povstání za svobodu v roce 1956 poplival Víktor Orbán. Pravděpodobně ho z nějakých důvodů má válečný zločinec Vladimír Putin ...Zobrazit celý příspěvek

  Souhlasím s názorem, že památku maďarských bojovníků z povstání za svobodu v roce 1956 poplival Víktor Orbán. Pravděpodobně ho z nějakých důvodů má válečný zločinec Vladimír Putin v hrsti a Orbána vydírá. Chci rovněž poděkovat vydavateli za tradičně vysokou úroveň komentářů v Armádních novinách.Skrýt celý příspěvek

  • PavolR
   07:58 16.02.2023

   Putin nepotrebuje Orbána vydierať. Neúspech Ruska bude mať za následok pád mnohých iliberálnych režimov, teda zrejme aj toho Orbánovho, tak ako po "porážke" ZSSR padali komunisti.

   Putin nepotrebuje Orbána vydierať. Neúspech Ruska bude mať za následok pád mnohých iliberálnych režimov, teda zrejme aj toho Orbánovho, tak ako po "porážke" ZSSR padali komunisti.

 • glasspix
  22:41 14.02.2023

  Myslím, že takový hnus může pocházet jen z pera vážně duševně nemocného člověka. Tato publikace klesla na dosud nevídané dno, což zveřejnění takových nenávistných projevů jen ...Zobrazit celý příspěvek

  Myslím, že takový hnus může pocházet jen z pera vážně duševně nemocného člověka. Tato publikace klesla na dosud nevídané dno, což zveřejnění takových nenávistných projevů jen dokazuje. Konzervativní časopis to není. Hanba redakci, že dovolila, aby dříve slušná publikace klesla na úroveň nenávistných projevů proti demokraticky zvolené vládě a politicky zcela nekompetentních analýz.Skrýt celý příspěvek

  • glasspix
   22:50 14.02.2023

   To byl samozřejmě vzkaz Misonkovi 76 a kolegům nenávistníkům, kteří mu dali palec nahoru, a samozřejmě redakci, která zde nabízí platformu pro plivání na památku obětí sovětského ...Zobrazit celý příspěvek

   To byl samozřejmě vzkaz Misonkovi 76 a kolegům nenávistníkům, kteří mu dali palec nahoru, a samozřejmě redakci, která zde nabízí platformu pro plivání na památku obětí sovětského teroru.Skrýt celý příspěvek

   • Ján Paliga
    00:13 15.02.2023

    Pamiatku maďarských obetí sovietskeho teroru popľúva Viktor. A aj tým, ako sa snaží všetku moc a peniaze dostať na svoju stranu. On by mal svojim spoluobčanom slúžiť, no deje sa ...Zobrazit celý příspěvek

    Pamiatku maďarských obetí sovietskeho teroru popľúva Viktor. A aj tým, ako sa snaží všetku moc a peniaze dostať na svoju stranu. On by mal svojim spoluobčanom slúžiť, no deje sa opak. On v svojich rukách moc sústreďuje.Skrýt celý příspěvek

   • Misonek 76
    06:32 15.02.2023

    Jediny kdo plive na pamatku obeti roku 1956 je jen a pouze Orban tim co rika a tim co dela ne ja ne nikdo dalsi tady.

    Jediny kdo plive na pamatku obeti roku 1956 je jen a pouze Orban tim co rika a tim co dela ne ja ne nikdo dalsi tady.

 • montecasino1
  18:29 14.02.2023

  Vrátim sa k Ukrajinskému jazyku ako štátnemu. Zoberte si takého kpt. Danka a jeho partaj, čo by tí dali v minulosti za to, aby bola Slovenčina jediným úradným jazykom na území SK s ...Zobrazit celý příspěvek

  Vrátim sa k Ukrajinskému jazyku ako štátnemu. Zoberte si takého kpt. Danka a jeho partaj, čo by tí dali v minulosti za to, aby bola Slovenčina jediným úradným jazykom na území SK s nemožnosťou používať v úradných veciach iný jazyk. Pamätám si tie srdcervúce výkriky za tú našu Slovenčinu, keď Mečiar ukázal prostredník našim národovcom a mohlo ich poraziť. Maďarov nenávideli, lebo Maďari a teraz by Orbánovi jazykom topánky lízal a nie len tie. Orbánove sny o veľkom Maďarsku neskončili, Trianon ho budí zo sna a je to niečo podobné ako s Rusmi, masíruje Maďarov týmito snami do tej miery, že mnohí tomu aj uverili. Osobne ho nemám rád a to pochádzam z toho plemena s krivými nohami, ktorí prišli do panónskej nížiny na tých malých koníkoch. Opýtam sa, čo iné je rozdávanie maďarských pasov občanom susediacich štátov ako vyvolávanie iredenty. Faktom aj ostáva, že naši Maďarský spoluobčania, ktorý ovládajú Slovenčinu na veľmi nízkej úrovni sú aj z môjho pohľadu hendikepovaný pri možnosti nájsť si prácu.Skrýt celý příspěvek

  • Misonek 76
   19:03 14.02.2023

   Probkem orbana a Tianonu je ze si stale nepripousti ze madari byly soustati s rakouskem kteri prohrali prvni valku. Nebyly poddani ale soustati. Proste mi to opravdu pripada hak ...Zobrazit celý příspěvek

   Probkem orbana a Tianonu je ze si stale nepripousti ze madari byly soustati s rakouskem kteri prohrali prvni valku. Nebyly poddani ale soustati. Proste mi to opravdu pripada hak jsem psal uz na zacatku valky ze se proste tesil jak vstoupi madarska armada se souhlasem Putina na zapadni ukrajinu a bude za velkeho zachrance.Skrýt celý příspěvek

   • GlobeElement007
    07:26 15.02.2023

    Ano. Jenomže Maďaři necítí vinu za první světovou válku. Oni ji nezačali, ani ji začít nechtěli, nic by jim nepřineslo ani naprosté vítězství. Zato trest za ni je pro Uhry drtivý, ...Zobrazit celý příspěvek

    Ano. Jenomže Maďaři necítí vinu za první světovou válku. Oni ji nezačali, ani ji začít nechtěli, nic by jim nepřineslo ani naprosté vítězství.
    Zato trest za ni je pro Uhry drtivý, ztráta snad 70% území, okolo 50% etnických Maďarů se ocitlo v jiných státech.

    Dneska by jim samozřejmě už nemělo vadit. Jsou v EU, takže není tak podstatné, jestli je Maďar občanem Slovenska, Rumunska, jen u Srbska to ještě drhne a Ukrajina, to je taky cizina.

    Takže nostalgii jim nevyčítám, pocit křivdy taky ne, ale na nějaké ambice po obnovení říše by měli zapomenout.Skrýt celý příspěvek

    • Pavel 1
     19:04 16.02.2023

     Naopak. Maďaři si nemají na co stěžovat. Na Trianon se nedá nazírat jako na "trest za první světovou válku" ale na rozdělení území, které bylo obydleno různými národnostmi, mezi ...Zobrazit celý příspěvek

     Naopak. Maďaři si nemají na co stěžovat. Na Trianon se nedá nazírat jako na "trest za první světovou válku" ale na rozdělení území, které bylo obydleno různými národnostmi, mezi nástupnické státy. Jak by se asi měli cítit Rumuni, Slováci, Chorvati, Rusíni, Srbové, SLovinci a X dalších národů, které na území Zalitavska žili byli vládnoucími Maďary maďarizování, a to o dost brutálnějším způsobem, než probíhala germanizace v Předlitavsku. Mimo to, Maďarsko vedlo válku a reálně ji prohrálo - válku Maďarsko - Československou a Maďarsko - Rumunskou mezi lety 1918 a 1919, přičemž Rumuni dokonce obsadili Budapeˇšť.Skrýt celý příspěvek

     • GlobeElement007
      13:09 17.02.2023

      Ono dělaní státu na základě národnostního klíče vždycky vyvolá třenice a nespravedlnost. Na všech stranách.

      Ono dělaní státu na základě národnostního klíče vždycky vyvolá třenice a nespravedlnost. Na všech stranách.

     • Pavel 1
      19:56 17.02.2023

      Je irelevantní podle jakého klíče se dělí. V tomto případě, největší třenice vyvolávaly imperiální maďarské snahy o vytvoření velkouherska, tedy znovu přičlenění území Slovenska, ...Zobrazit celý příspěvek

      Je irelevantní podle jakého klíče se dělí. V tomto případě, největší třenice vyvolávaly imperiální maďarské snahy o vytvoření velkouherska, tedy znovu přičlenění území Slovenska, Podkarpatské Rusi, Banátu a Sedmihradska, atd.. Že podělali válku, kterou vyvolali, je jejich problém. Nemluvě samozřejmě o tom, že nemaďarská etnika a jejich představitelé po zkušenostech násilnou maďarizací neměli nejmenší zájem zůstávat součástí maďarské totality a bordelu.Skrýt celý příspěvek

   • pjaro77
    11:02 06.10.2023

    Orbán nech si spomenie, ako jeho predkovia po R-U vyrovnaní začali s tvrdou maďarizáciou celého obyvateľstva uhorska. Aby sa sa im to nezačalo rozpadať, pôsobovali problémy ...Zobrazit celý příspěvek

    Orbán nech si spomenie, ako jeho predkovia po R-U vyrovnaní začali s tvrdou maďarizáciou celého obyvateľstva uhorska. Aby sa sa im to nezačalo rozpadať, pôsobovali problémy všetkých nemaďarom. No a potom sa primkli k agresívnemu Nemecku. Geniálni maďarskí vodcovia, neomylne si vyberajú najlepší spôsob ako všetko v politike po..rať.

    Orbán môže byť rád, že sa na maďarov u nás nepoužívala rovnaká hra, dnes majú spústu možností - vzdelávanie, kultúra, administrácia.Skrýt celý příspěvek

 • Misonek 76
  17:12 14.02.2023

  Vsichni ti mrtvi z 1956 musi z toho co se ted deje v Madarsku rotovat v hrobech tak ze kdyby je napojili na generator maji elektriny dost. To uz jim muzou chodit na hroby delat ...Zobrazit celý příspěvek

  Vsichni ti mrtvi z 1956 musi z toho co se ted deje v Madarsku rotovat v hrobech tak ze kdyby je napojili na generator maji elektriny dost. To uz jim muzou chodit na hroby delat potrebu. To je stejna ucta k nim jako kecy Orbana.Skrýt celý příspěvek

 • OZsemlye
  15:02 14.02.2023

  Tu máte vysvetlenie. Plyn - Orbán potom čo získla moc, Maďarsko nakupuje plyn cez nastrčenú firmu, zisk patrí "královi" ... Ropa - MOL (vlastníci napojený na vládu .. ), ...Zobrazit celý příspěvek

  Tu máte vysvetlenie.
  Plyn - Orbán potom čo získla moc, Maďarsko nakupuje plyn cez nastrčenú firmu, zisk patrí "královi" ...

  Ropa - MOL (vlastníci napojený na vládu .. ), takže celá armáda ľudí napojených na O.V. ... vďaka lacnému polotovaru z RU, MOL mal neskutočné zisky ... 4x násobné oproti minulým rokom. Myslíte si, že niekto kvôli "morálnym hodnotám" zriekne svôj brtulány biznis ?

  Jadro - PAKS1 a PAKS2
  Madarsko bez jadrovej energetiky úplne odpísaný, dúfa, že im Rusi za 12 MrD postavia PAKS2, projekt je pred kolapsom. PAKS 1 - skončí o desať rokov, ak dovtedy nebudú mať náhradú (PAKS 2) potom Maďarsko stratí 40% elektriny a jednoducho bude musieť nakupovať toto množstvo niekde inde. Takže sú nahratý ...
  Žiadnu inú atomku im nikto nepostaví do roku 2040... a za 12 MrD vôbec nie. Ak padne PAKS2 - bude to ajtak finančná katastrofa.
  Po slovensky, Madarsko je energeticky najviac závislý od Ruska , preto nemajú na výber.Skrýt celý příspěvek

  • Miroslav
   16:01 14.02.2023

   To je údel polodiktátorov a iných autokratických bláznov, že potrebujú byť ako parazit prisatí na nejakého donora ktorému nevadí špinavý obchod. V tomto prípade je to Rusko. Rusko ...Zobrazit celý příspěvek

   To je údel polodiktátorov a iných autokratických bláznov, že potrebujú byť ako parazit prisatí na nejakého donora ktorému nevadí špinavý obchod. V tomto prípade je to Rusko. Rusko má zase radosť z toho, že má kukučie vajce v stredovýchodnej Európe a všetci sú spokojníSkrýt celý příspěvek

  • PavolR
   16:51 14.02.2023

   Má to aj výrazný ideologický rozmer, ale to teraz nemá zmysel príliš rozvádzať. Orbán vidí v Rusku (ale aj Číne alebo Turecku) prototyp úspešného štátu, ktorému patrí budúcnosť, ...Zobrazit celý příspěvek

   Má to aj výrazný ideologický rozmer, ale to teraz nemá zmysel príliš rozvádzať.

   Orbán vidí v Rusku (ale aj Číne alebo Turecku) prototyp úspešného štátu, ktorému patrí budúcnosť, zatiaľ čo Západ podľa neho upadne. Domnieva sa, že orientáciou naň získa Maďarsko výhody, ktorými doženie svoje zaostávanie.

   Začiatkom mesiaca vyslovene povedal, že Maďarsko nesmie byť súčasťou "západného bloku".

   Naivne si myslí, že mu bude dovolené byť akýmsi tranzitným bodom medzi znepriatelenými blokmi a bude na tom poriadne profitovať, len zabúda, že v konfliktoch sa mosty buď obsadzujú, alebo vyhadzujú do vzduchu - my v ČSR sme si to odskúšali.Skrýt celý příspěvek

  • otecko
   16:55 14.02.2023

   Tak zase Slovensko, až najedou na 100% výkon Mochovce 3 a za dva roky MO4 čistý vývozce čisté elektřiny, tak můžete Rusa nahradit :) . sice s Viktorem asi jebne, ale ...Zobrazit celý příspěvek

   Tak zase Slovensko, až najedou na 100% výkon Mochovce 3 a za dva roky MO4 čistý vývozce čisté elektřiny, tak můžete Rusa nahradit :) . sice s Viktorem asi jebne, ale Slovensko bude na koni :)Skrýt celý příspěvek

  • JVit
   17:16 14.02.2023

   Kdyz uz zminujete PAKS, tak jedna cerstva informace. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó uvedl, že německá vláda blokuje povolení k dodání klíčového zařízení pro nové maďarské ...Zobrazit celý příspěvek

   Kdyz uz zminujete PAKS, tak jedna cerstva informace.
   Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó uvedl, že německá vláda blokuje povolení k dodání klíčového zařízení pro nové maďarské reaktory, jež staví ruská státní společnost Rosatom.

   zdroj:
   https://www.idnes.cz/zpravy/za... Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  14:37 14.02.2023

  A možno sme my všetci sprostí a Orbán je len nepochopený génius. Ibaže by nie...

  A možno sme my všetci sprostí a Orbán je len nepochopený génius. Ibaže by nie...

 • L.O.B
  14:30 14.02.2023

  What a shameless amalgamation of carefully selected facts. All to fit a narrative. Carefully wording the fact of the thousand year ownership of Subcarpathia into "pre ww1". ...Zobrazit celý příspěvek

  What a shameless amalgamation of carefully selected facts. All to fit a narrative. Carefully wording the fact of the thousand year ownership of Subcarpathia into "pre ww1". Completely left out the Ukrainian acts of aggression since 2014, to make it look like a one-sided strain on the relationship that is "used for" "Putin pleasing".
  All the Azov and Sich demonstrations, "knife to the Hungarians thoath", their politicians talking about forced population displacement based on ethnic grounds, "Hungarians are dogs who dont speak the beautiful language of Bandera", the damaged monuments, terror attacks on the buildings of Hungarian union office, on the headquarters of KMKSZ. Hostile police and paramilitary actions, that makes people afraid to speak Hungarian in public.... et cetera. A typical propaganda piece written in the spirit of the little entente.Skrýt celý příspěvek

  • L.O.B
   14:49 14.02.2023

   To add to the list of Ukrainian escalations of relations. I, unfortunately, forgot to add the case of the Ukrainian death list, including more and more Hungarians, HU politicians, ...Zobrazit celý příspěvek

   To add to the list of Ukrainian escalations of relations.
   I, unfortunately, forgot to add the case of the Ukrainian death list, including more and more Hungarians, HU politicians, and civil servants since 2018. 4 years before the Russian invasion.Skrýt celý příspěvek

   • torong1
    16:47 14.02.2023

    És ha csehül is el tudsz olvasni egy cikket, válaszolj rá magyarul is! Itt vagy a cseh fórumon, úgyhogy írj csehül!

    És ha csehül is el tudsz olvasni egy cikket, válaszolj rá magyarul is! Itt vagy a cseh fórumon, úgyhogy írj csehül!

    • L.O.B
     20:52 15.02.2023

     ^this is the IQ level one can expect from readers of this shameless propaganda piece. A perfect representation of your type of nationalism, that can't argue with facts, but only ...Zobrazit celý příspěvek

     ^this is the IQ level one can expect from readers of this shameless propaganda piece. A perfect representation of your type of nationalism, that can't argue with facts, but only throws up verbal diarrhea of hatred.Skrýt celý příspěvek

     • torong1
      09:26 16.02.2023

      Magyar náci beszél a náci-nácizmusról - LOL

      Magyar náci beszél a náci-nácizmusról - LOL

  • torong1
   16:36 14.02.2023

   Fogd be és gondolj Šnejdárek

   Fogd be és gondolj Šnejdárek

  • JVit
   17:19 14.02.2023

   Please cry more, your tears are delicious.

   Please cry more, your tears are delicious.

   • L.O.B
    21:01 15.02.2023

    what is crying for you? pointing out that the writer of this trash propaganda piece left out more than half of the story firmly in favor of the Ukrainians, just to fit his "NAFO ...Zobrazit celý příspěvek

    what is crying for you? pointing out that the writer of this trash propaganda piece left out more than half of the story firmly in favor of the Ukrainians, just to fit his "NAFO narrative". Because if he had listed what I did, his fuckin argument would have fallen apart there and then... lol.. ah men, you Czechs and Slovaks never cease to amaze me with your capability to shamelessly lie or to eat (pretty horrible quality)propaganda up like good little piggies.Skrýt celý příspěvek

    • JVit
     11:06 16.02.2023

     You mad, bro?

     You mad, bro?

  • Ján Paliga
   21:25 14.02.2023

   Szabadcsapatok :P

   Szabadcsapatok :P

  • Ján Paliga
   21:30 14.02.2023

   Infantilizmus, ha valaki tetteit mások tetteire való rámutatással igazolja... Ha baromságot csinálsz, vond el a figyelmet azzal, hogy rámutatsz a rég nem lényeges múltbeli ...Zobrazit celý příspěvek

   Infantilizmus, ha valaki tetteit mások tetteire való rámutatással igazolja...

   Ha baromságot csinálsz, vond el a figyelmet azzal, hogy rámutatsz a rég nem lényeges múltbeli eseményekre.Skrýt celý příspěvek

   • L.O.B
    20:49 15.02.2023

    Maybe tell your dogshit editor that when you all wrote about strained relations you don't just point to one side while forgetting every act of the other side. Cause that is ...Zobrazit celý příspěvek

    Maybe tell your dogshit editor that when you all wrote about strained relations you don't just point to one side while forgetting every act of the other side. Cause that is propaganda. This article is propaganda built on manipulation of the truth by simply leaving out half the information.Skrýt celý příspěvek

    • torong1
     09:40 16.02.2023

     Propaganda? LOL Ty máš hlavu vymytou Orbánem a chceš tu říkat něco o propagandě?

     Propaganda? LOL Ty máš hlavu vymytou Orbánem a chceš tu říkat něco o propagandě?

    • Ján Paliga
     10:55 16.02.2023

     Si nejaký agresívny a vulgárny.... neučili ťa doma slušne sa správať? Nič ti nebráni napísať článok o tom, v čom sa autor mýli. Namiesto toho si vulgárny a agresívny... To ti na ...Zobrazit celý příspěvek

     Si nejaký agresívny a vulgárny.... neučili ťa doma slušne sa správať?

     Nič ti nebráni napísať článok o tom, v čom sa autor mýli. Namiesto toho si vulgárny a agresívny... To ti na dôveryhodnosti nepridáva.Skrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...