Orbitální raketa Český vrabec: Stavba rakety nesmí být raketová věda

Orbitální raketa Český vrabec: Stavba rakety nesmí být raketová věda
Tým OteSpace - Filip Otevřel, Marek Otevřel a Petr Valihrach / Foto: Jan Grohmann (Zvětšit)

Autor tohoto článku navštívil vývojové zázemí firmy OteSpace v Brně, kde pod vedením bratrů Marka Otevřela a Filipa Otevřela vzniká první český raketový nosič Český vrabec pro vynášení nákladů na oběžné dráhy Země. Důvod návštěvy byl prostý – zjistit, zda OteSpace má potřebné kompetence a odhodlání ke stavbě rakety.

Tým OteSpace

Duchovním otcem projektu je Marek Otevřel, který je vystudovaný teoretický fyzik, pracoval na Akademii věd, má doktorát z analytické chemie a sbíral zkušenosti na urychlovači DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) v Německu. Marek byl celý život fascinován raketami a postupným studiem dospěl k názoru, že raketový motor lze postavit „v garáži“.

První pokusy se udály v roce 2014, kdy Marek začal pracovat na destilaci koncentrovaného peroxidu vodíku a směsi pro zážehové (hypergolické) palivo. Poté následovaly pokusy s tlakováním nádrží na tlak potřebný k tomu, aby palivo proudilo do hořící komory raketového motoru. První generace raketového motoru PEPEk (PEPE = PEroxide Propulsion Element) měla tah zhruba 17 kilogramů, ale už se dokázala spontánně zažehnout, měnit svůj tah v širokém rozmezí, vypnout se a znovu se zažehnout.

K projektu se posléze připojil bratr Filip Otevřel, který podle vlastních slov má za úkol „zařídit, aby se to všechno událo“. Filip má zkušenosti s řízením firmy OteSound a hodlá je v tomto projektu použít. Jinak se Filip živí medicínou.

V týmu OteSpace dále působí Petr Valihrach (IT, programování), Tomáš Kladenský (strojírenský inženýr) a Viktor Svoboda (elektronika). OteSpace podporuje strojírenská firma ZEBR, která vyrábí komponenty (čerpadla, ventily) a firma BD Sensors, s jejíž pomocí vznikl první demonstrátor raketového motoru PEPEk.


OteSpace na výstavě IDET 2021

Zážehový systém

Jedním z hlavních problémů při stavbě rakety je navrhnout robustní způsob zažehování raketového paliva ve spalovací komoře raketového motoru. Jde o klíčovou věc, protože pokud nedojde k zažehnutí paliva tryskajícího z injektoru motoru (zařízení pro „rozprašování“ paliva do spalovací komory), může dojít k hromadění paliva v motoru a k následné explozi.

Zážeh lze vyřešit dvěma způsoby – pomocí hypergolické směsi pohonných hmot (PH) nebo zážehovým systémem. K hypergolickému zážehu dojde prostým smícháním dvou složek PH. Klasickou hypergolickou směsí je např. hydrazin a N2O4. Jde však vesměs o extrémně toxické a nebezpečné chemikálie.

Jiným příkladem je např. kombinace tekutého kyslíku a TEA/TEB (Triethylaluminum a Triethylboron). Tímto způsobem jsou startovány např. motory Merlin rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Merlin zřejmě obsahuje natlakované kapsle, které stříknou látku do spalovací komory motoru. TAE/TEB se sice spolehlivě zapálí s tekutým kyslíkem, ovšem také – a neméně spolehlivě – v prostém kontaktu se vzduchem. Navíc i prudce reaguje s vodou. Zacházení s ním je tedy značně problematické.

Druhou možností je vložit zážehový systém přímo do raketového motoru. Existuje celá řada různých typů zážehových systémů. Jejich představení a princip fungování bude vysvětlen v příštím článku věnovaném raketovým motorům. Jednu vlastnost však musí mít vždy shodnou – a tou je stoprocentní spolehlivost. Jde tedy o zcela kritický systém, který musí být důkladně prověřen, což je časově i finančně náročný proces.

Za zmínku stojí i další přístup – zážehový systém vně motoru. Například evropská raketa Ariane využívá výkonné hořáky zabudované do šachty pro odvod spalin startovací rampy. Jde o spolehlivý systém, který má ale jednu nevýhodu – neumožňuje opětovný zážeh raketového motoru během letu. Motory rakety Ariane tedy nelze použít pro znovupoužitelné rakety.


Výroba testovací raketové plošiny RRDD

Česká raketa Český vrabec využívá kombinaci obou systémů (obdobně jako motory Merlin a nemálo dalších). Raketa nese celkově tři druhy paliva. Klíčová poznámka na začátek – všechna tato paliva lze skladovat při pokojové teplotě, jsou zdravotně nezávadná a lze je běžným „komerčním“ způsobem likvidovat. To pochopitelně extrémně zmenšuje množství procesních úkonů, zjednodušuje provozní zázemí a konstrukci startovací rampy.

Hlavní PH rakety Český vrabec je vodou ředitelný 90% peroxid, který funguje jako okysličovadlo. V domácí lékárně najdeme dezinfekci s 3% peroxidem. Je to tekutina stabilní při pokojové teplotě, na kterou si sice musíte dávat pozor (je korozivní, umí poranit kůži), ale prostým zředěním vodou se z ní stává neškodná látka, která se v přírodě rozloží na vodu a kyslík. Je stejně nebezpečná zhruba jako obyčejný alkohol, nebo benzín.

Druhá hlavní PH je na bázi alkoholu. Obě PH slouží pro samotný let, provedení brzdícího zážehu na oběžné dráze Země a následně k přistání zpět na Zemi.

Klíčové je ale tzv. „modré palivo“, zvané HypPo (Hypergolické Polární palivo). Za jeho vývojem stojí Marek Otevřel (viz první pokusy v roce 2014) a jeho složení je tajné. Jde o palivo, které se spontánně zapálí ihned po smíchání s koncentrovaným peroxidem vodíku, které ale lze zcela běžně skladovat a je zdravotně nezávadné. Palivo je hořlavé zhruba jako nafta.


Testovací plošina RRDD; větší foto / foto: Jan Grohmann

Všechna tři paliva nekladou žádné zvláštní nároky na skladování, bezpečnost, transport, likvidaci ani nevyžadují exotické materiály nebo výrobní postupy při konstrukci těch částí rakety nebo startovní rampy, které se dostanou do styku s palivy (rozvody, čerpadla, ventily, nádrže, raketové motory).

Jde o značnou konkurenční výhodu. Celý systém plnění rakety pohonnými hmotami, rozsah nutné pozemní obsluhy, složitost startovací rampy, nároky na materiály potrubí, ventilů, čerpadel, vše je výrazně nižší, a tudíž levnější oproti standardu raket na tekutý kyslík a kerosen (kerolox) nebo jiné kombinace pohonných hmot.

Daní za tyto výhody je ale nižší specifický impuls – motor PEPEk má o něco menší účinnost oproti kerolox-metalox (metan-kyslík) motorům.

Okysličovadlo v české raketě (kterého raketa spotřebovává daleko nejvíce) má ale vyšší hustotu než tekutý kyslík, tudíž lze použit daleko menší (a lehčí) nádrže. Navíc jde o tekutinu skladovatelnou při pokojové teplotě. Takutý kyslík má naproti tomu teplotu -200°C.


Současná verze hlavního ovládacího ventilu raketového motoru; větší foto / foto: Jan Grohmann

Start rakety Český vrabec

Před startem rakety je nutné odvzdušnit rozvody palivového systému. Nejdříve elektrické čerpadlo přes sadu ovládacích ventilů tlačí palivo skrze rozvody zpět do nádrží. Tím dojde k odvzdušnění rozvodů a k zaplnění rozvodů palivem až po hlavní ovládací ventily raketových motorů – Český vrabec má mít devět motorů.

Následně pneumaticky ovládaný hlavní ovládací ventil raketového motoru uzavře zpětný přívod do nádrží a otevře svůj druhý okruh – začne přivádět „modré palivo“ HyPo a peroxid do injektoru, který „rozpráší“ obě paliva do spalovací komory raketového motoru.

Tam po pár sekundách dojde k samovolnému zážehu a k rozžhavení spalovací komory na 2500 °C. Následně ovládací ventil uzavře přívod s „modrým palivem“ a místo toho do komory začne pod tlakem přivádět palivo na bázi alkoholu. Rozžhavená komora zažehne peroxid s alkoholem a dojde k aktivaci raketového motoru a požadovaného tahu.

Důležitým prvkem konstrukce rakety je chlazení spalovací komory, protože žádné materiály nevydrží provozní teploty uvnitř raketového motoru. Chlazení komory u rakety Český vrabec zajistí cirkulující peroxid – ten bude čerpadlem nejdříve vtlačován do prostoru mezi spalovací komorou a vnějším pláštěm, a až následně zamíří do injektoru motoru.

Stejným způsobem dojde k opětovnému zážehu raketového motoru na oběžné dráze Země a při přistání zpět na povrch Země.


Ovládací a kontrolní software plošiny RRDD. Jsou zde ukazatelé tlaku v rozvodech, nádržích, tah motoru nebo ovládání jednotlivých ventilů. větší foto / Foto: Jan Grohmann

Firma OteSpace tento koncept otestuje snad již v prosinci – podmínkou jsou teploty nad nulou při testování. Při zkoušce firma ověří přepínání paliva, nový hlavní ventil raketového motoru a chlazení komory. Testovací motor nese jméno PEPEk-1 a měl by vyvinout tah 1 kN, tedy 100 kilogramů.

Pokud vše proběhne podle plánů, později v příštím roce dojde k letovým zkouškám testovací raketové plošiny RRDD (Reusable Rocket Drone Demonstrator). Plošina bude obsahovat čtyři motory PEPEk-1, čtyři pístová čerpadla, čtyři hlavní řídící ventily pro každý z raketových motorů a dva pomocné ventily pro rozvod paliva. Dron RRDD poslouží k otestování avioniky budoucí rakety a řízení pomocí korekčních trysek.

Před letovou zkouškou RRDD ale musí OteSpace doplnit svůj tým o odborníka na avioniku. Předpoklad je takový, že pro samotný test raketové plošiny postačí převzít a upravit avioniku z klasické kvadrokoptéry. Pokud je mezi čtenáři Armádních novin odborník na avioniku, neváhejte firmu kontaktovat.


Pracovní stůl s rozebraným pístovým čerpadlem; větší foto / Foto: Jan Grohmann

Dalším krokem je vývoj výkonnějšího raketového motoru PEPEk-10 s tahem 1000 kilogramů. Tady dojde k dalšímu technologickému milníku, protože přívod paliva do motoru nově zajistí radiální čerpadlo. Malé oběžné kolo s lopatkami čerpadla (viz foto níže) se bude otáčet 50 000× krát za minutu.

Opět nejde o „sci-fi“ technologii – pohon čerpadla zajistí elektromotor. Pístová i oběhová čerpadla jsou vyrobitelná v běžných českých strojírenských firmách. Ale i zde tým OteSpace potřebuje rozšířit svůj tým o experta na radiální čerpadla.

Po vývoji a odzkoušení motoru PEPEk-10 s radiálním čerpadlem vlastní konstrukce (čerpadlo musí rozvádět dvě látky) OteSpace přistoupí k výrobě finálního motoru PEPEk-30 s tahem 3000 kilogramů, tedy 30 kN. Půjde o finální motor určený pro raketu Český vrabec.


3D vytisknutý polotovar oběžného kola radiálního čerpadla; větší foto / Foto: Jan Grohmann

Česká republika může mít svůj raketový nosič

Za celou konstrukci rakety Český vrabec stojí jednoduchá filozofie – stavba rakety nesmí být raketová věda. Klíčovou předností rakety Český vrabec je jednoduchá konstrukce, běžně dostupné materiály, bezpečné palivo, vysoký rozsah řiditelnosti tahu motoru, levná obsluha (fixní náklady jsou naprosto klíčové) nebo možnost kupovat komerčně dostupné a standardizované součástky (ventily, spojky, hadice atd.). To vše dává dohromady raketě Český vrabec dostatečnou konkurenční výhodu oproti světové konkurenci, která je jednak rozsáhlá (zhruba 140 projektů), jednak je daleko lepe financovaná.

„Jako nejdůležitější vnímáme podporu lidí v České republice. Raketa je záměrně pojmenovaná Český vrabec, protože se domníváme, že Česka republika disponuje veškerým nutným know-how pro konstrukci a provozování českého satelitního nosiče. Prostě na to máme! Našim přínosem by měla být kritická komponenta, tj. raketový motor. Současně chceme fungovat jako integrátor, tedy místo, kde se všechny komponenty a vědomosti spojí do funkční rakety. Bohužel zatím nemůžeme startovat z České republiky, ale v Evropě je spousta míst, odkud se startovat muže,“ říká Filip Otevřel, který má na starosti řízení firmy OteSpace.

Cíl OteSpace je tedy prostý – poskytnout České republice raketový nosič schopný dopravovat náklad na nízké oběžné dráhy Země a zajistit tak příliv kapitálu z čím dál rychleji rostoucí vesmírné ekonomiky do českých rukou.

Pochopitelně ke stavbě rakety Český vrabec je ještě daleko, ale firma stojí na solidních základech – mají zázemí, plán, technologie i vědomosti. Vlastní finance postačí k otestování raketové plošiny RRDD a výkonnějšího motoru PEPEk-10.

„Poté se uvidí, jestli přesvědčíme nějaké investory, nebo i konkrétní lidi v ČR, aby nás podpořili. Myslím, že spousta lidí v Česku cítí, ze Česká republika má potenciál dosáhnout na takovou technologickou úroveň, aby sestrojila svůj vlastni satelitní nosič. My jsme přesvědčeni, že to je naprosto realistické, ale také víme, že to sami určité nezvládneme,“ dodává nakonec Filip Otevřel.

Nahlásit chybu v článku


Související články

Marian Kechlibar: Planetární vyhledávač a expanze lidí do vesmíru

Snad již dnes z americké půdy, po dlouhých devíti letech, vynese raketa Falcon 9 v soukromé lodi ...

Kopečný: Geopolitické soupeření o vesmír už běží. A Češi jsou u toho

Mocnosti soupeří o nové geopolitické rozložení sil a ze Země se soutěžení přesouvá do vesmíru. Státy ...

Pentagon chce vlastní infračervený Starlink

Americká vojenská Agentura pro rozvoj vesmíru SDA (Space Development Agency) udělila firmám L3Harris ...

Czech Sparrow: První česká orbitální raketa

Na vojenské výstavě IDET 2021 v Brně na sebe strhl pozornost český raketový start-up OteSpace. Firma ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • Rambo
  10:49 26.11.2021

  Zajímavý projekt, který bude určitě úspěšný. Pro vynesení rakety bych ale spíše použil raketový pohon na TPH, který by byl řádově levnější a jednodušší. Vhodné TPH by dodala ...Zobrazit celý příspěvek

  Zajímavý projekt, který bude určitě úspěšný. Pro vynesení rakety bych ale spíše použil raketový pohon na TPH, který by byl řádově levnější a jednodušší. Vhodné TPH by dodala společnost Synthesia Semtín.

  Motor PEPEk bych použil na přesné navedení druhého stupně rakety na požadované místo na orbitě, případně na manévry na oběžné dráze.Skrýt celý příspěvek

  • Filip OteSpace
   11:54 26.11.2021

   Myslite High Test Peroxide jako monopropellant pro 3 tunovy hlavni motor? F

   Myslite High Test Peroxide jako monopropellant pro 3 tunovy hlavni motor? F

   • Rambo
    16:18 26.11.2021

    Ne, myslím TPH. Podobný motor (ale hybridní), používá mj. SpaceShipOne s tahem 88 kN. Technické parametry rakety s motorem na TPH pro dosažení výšky 100 km: Hmotnost: 140 ...Zobrazit celý příspěvek

    Ne, myslím TPH. Podobný motor (ale hybridní), používá mj. SpaceShipOne s tahem 88 kN.

    Technické parametry rakety s motorem na TPH pro dosažení výšky 100 km:
    Hmotnost: 140 kg
    Výška: 4 m
    Průměr: 21 cm
    Max. tah: 21 kN (ve vakuu)
    Max. rychlost: 5 Mach
    Max. zrychlení: 17 g
    Doba tahu: 15 sSkrýt celý příspěvek

    • motevrel
     17:05 26.11.2021

     Dobrý den. Díky moc za komentář. vzhledem k tomu, že chceme kompletně opakovaně používat první stupeň, tak motory na TPH nepřipadají v úvahu. Koncepčně je to krok zpět. Důvod k ...Zobrazit celý příspěvek

     Dobrý den.
     Díky moc za komentář.
     vzhledem k tomu, že chceme kompletně opakovaně používat první stupeň, tak motory na TPH nepřipadají v úvahu. Koncepčně je to krok zpět.

     Důvod k návratu 1. stupně je dvojí:
     1) ten obvyklý - tj. snížení recurring cost za misi a
     2) specificky pro ČR, (nebo jiné země s vysokou hustotou obyvatel) chceme koncepčně systém připravit na možnost (zatím jen hypotetickou z legislativních důvodů) startovat z našeho území, což samozřejmě vylučuje kakékoliv odhazování čehokoliv během sub-orbitální části mise.

     Hybridní motory jsou někde na půli cesty, ale vzhledem k tomu, že stejně musíme z výše uvedeného důvodu řešit vývoj kapalinových motorů, nedává moc smysl volit jinou strategii pro hlavní motory.

     Dává vám to smysl?Skrýt celý příspěvek

     • Rambo
      18:32 26.11.2021

      Smysl vývoj kapalinového motoru samozřejmě má. Pro návrat 1. stupně rakety na místo startu budete potřebovat řešit optimalizační problém v polynomiálním čase pomocí algoritmů ...Zobrazit celý příspěvek

      Smysl vývoj kapalinového motoru samozřejmě má.

      Pro návrat 1. stupně rakety na místo startu budete potřebovat řešit optimalizační problém v polynomiálním čase pomocí algoritmů metody vnitřních bodů (IPM), které mají deterministické kritérium zastavení pro zadanou úroveň přesnosti ;-)Skrýt celý příspěvek

 • jozo
  23:45 25.11.2021

  Tak klobúk dole. Títo páni sú iní borci. Je to veľmi pekný projekt. Raketové technológie sa dajú zjednodušovať/optimalizovať vlastne donekonečna. Myslím že to je pointa a nie ako ...Zobrazit celý příspěvek

  Tak klobúk dole. Títo páni sú iní borci. Je to veľmi pekný projekt. Raketové technológie sa dajú zjednodušovať/optimalizovať vlastne donekonečna. Myslím že to je pointa a nie ako tu niektorí tvrdia že vývoj rakiet je už dokončený. To je úsmevné tvrdenie, ktoré vlastne hovorí že ďalšie zlepšovanie už nemá zmysel, respektíve ešte horšia varianta, že títo páni na to nemajú aby mohli zlepšiť rakety a priniesť niečo užitočné. Aká úbohá závisť a neprajnosť zle schovaná za predstieranie dobre mienenej rady.
  Priemyselné vývojové a výrobné paradigmy sa musia neustále pretvárať a vyvíjať tak ako to ukazuje Elon Musk. Z tohto pohľadu je aj tento projekt oveľa dôležitejší ako by sa mohlo zdať.Skrýt celý příspěvek

  • Jan Grohmann
   22:11 27.11.2021

   Nejde jen o optimalizaci rakety, ale možná ještě víc o optimalizaci výrobního procesu i provozního zázemí.

   Nejde jen o optimalizaci rakety, ale možná ještě víc o optimalizaci výrobního procesu i provozního zázemí.

  • Jan Grohmann
   22:14 27.11.2021

   Tady je ukázka, jak OteSpace řeší konstrukci a výrobu demonstračního čerpadla pro raketový motor: https://www.facebook.com/otesp...

   Tady je ukázka, jak OteSpace řeší konstrukci a výrobu demonstračního čerpadla pro raketový motor: https://www.facebook.com/otesp...

 • Takeda
  13:30 25.11.2021

  Tohle by chtělo rozhovor s Danielem Stachem v hydeparku civilizace nebo jak se ten pořad jmenuje. Nebo alespoň reportáž v Gejzíru...

  Tohle by chtělo rozhovor s Danielem Stachem v hydeparku civilizace nebo jak se ten pořad jmenuje. Nebo alespoň reportáž v Gejzíru...

  • Filip OteSpace
   14:43 25.11.2021

   To by teda chtelo! Bohuzel na nej nemam mobil :-) (ikdyz jsme jednou uz spolupracovali na jedne akci, ale to uz je davno). F

   To by teda chtelo! Bohuzel na nej nemam mobil :-) (ikdyz jsme jednou uz spolupracovali na jedne akci, ale to uz je davno). F

  • Takeda
   17:43 25.11.2021

   Minimálně pořad Věda 24 má na stránkách formulář, tak jsem tam napsal. Napište taky, když nás napíše víc, tak je to třeba pošťouchne správným směrem.

   Minimálně pořad Věda 24 má na stránkách formulář, tak jsem tam napsal. Napište taky, když nás napíše víc, tak je to třeba pošťouchne správným směrem.

 • Honzin
  09:04 25.11.2021

  O tomto projektu jsem se dozvěděl na základě letošního IDETu. Musím říct, že jsem nadšený. Obdivuju odvahu a zápal pro věc. Jen tak dal. Moc se mi líbí Váš přistup a i možnost, že ...Zobrazit celý příspěvek

  O tomto projektu jsem se dozvěděl na základě letošního IDETu. Musím říct, že jsem nadšený. Obdivuju odvahu a zápal pro věc. Jen tak dal. Moc se mi líbí Váš přistup a i možnost, že skrze podobná videa mohu sledovat projekt od prvních kroků.

  Nenechte se prosím odradit skepsí Mortlese nebo naprostými bláboly co tu psal Cenzor. Ve světe samozřejmě existují firmy, které jsou v tomto odvětví dál. Nicméně nevím o žádné České firmě. Automobilek nebo výrobců letadel také existuje víc.

  Je to dost smutné. Všichni pořád křičí jak nemáme být montovnou a potřebujeme firmy s vysokou přidanou hodnotou, jak potřebujeme odvahu, inovace atd. Teď se tu objeví firma, která tohle všechno splňuje. Jen nemá ještě nic jisté, protože je na začátku své cesty. A některým to zase není pochuti.

  Jsem si víc než jistý, že pokud se Vám podaří rozjet natolik, že bude jednou vydělávat peníze, tak stejní posměváčci dojdou budou říkat něco ve stylu "No to je jasné, že vydělávají. Když oni začínali tak bylo tento business ještě v základech a trh byl volný."

  Mně osobně se projekt líbí natolik, že pokud byste zkoušeli věci jako crowdfunding nebo prosté darování peněz na účet, tak bych Vám přispěl. Je samozřejmě jasné, že takový projekt podobný způsob financování nevytrhne, ale může pomoct udělat další kroky kupředu.Skrýt celý příspěvek

  • Filip OteSpace
   09:37 25.11.2021

   @Honzin. Moc vam dekuju za prispevek. V soucasne dobe je uplne nejdulezitesji sirit mysleku dale. Bez podpory lidi nebude vule ani politiku a ani investoru to nejak podporit. ...Zobrazit celý příspěvek

   @Honzin.
   Moc vam dekuju za prispevek.

   V soucasne dobe je uplne nejdulezitesji sirit mysleku dale. Bez podpory lidi nebude vule ani politiku a ani investoru to nejak podporit.
   Proto jsou tak dulezite clanky pana Grohmanna a podobne aktivity.

   Na crowfunding je podle meho jeste brzy. Musime ukazat nejakou vetsi akci, aby se toho chytla mainstreemova media, pak to mozna zkusime rozjet :-).

   FSkrýt celý příspěvek

   • Sholva
    22:49 25.11.2021

    Chcete-li pozornost mainstreamu, tak to nechte bouchnout. To po vás skočí hned ;) U nás jsou média spíš černou kronikou, takže to chce katastrofu :D Osobně bych se spíš ...Zobrazit celý příspěvek

    Chcete-li pozornost mainstreamu, tak to nechte bouchnout. To po vás skočí hned ;) U nás jsou média spíš černou kronikou, takže to chce katastrofu :D
    Osobně bych se spíš soustředil na sociální sítě. Ty mají ohromnou sílu a lidé na nich vám v crowfoundingu přispějí spíše, než sledovatelé našich komerčních TV stanic. Máte nějaký youtube kanál nebo něco v tom duchu? Musíte být vidět, co děláte. Know how si nechte pečlivě pod pokličkou, ale jinak pomalu každý šroubek prezentujte ;) V tomhle je ohromná síla amerických garážovek - dělají pikaču, ale jsou schopní to podat tak, jako by měli vyřešit všechny problémy světa. Vaše zatím prakticky podomácku vyráběná raketa může mít ohromný ohlas mezi fandy po celém světě, takovýchto projektů se moc nevidí.Skrýt celý příspěvek

    • Filip OteSpace
     09:44 26.11.2021

     Mame i vybuchy. Muzete si je prohlednout na YouTube OteSpace. Dalsi videa a obrazky na webu otespace.eu, ci na FB. V podstate se snazime postupovat podle vasich rad. Navrhy na ...Zobrazit celý příspěvek

     Mame i vybuchy. Muzete si je prohlednout na YouTube OteSpace. Dalsi videa a obrazky na webu otespace.eu, ci na FB.

     V podstate se snazime postupovat podle vasich rad.
     Navrhy na zlepseni privitame.

     FSkrýt celý příspěvek

 • Smirnov
  22:30 24.11.2021

  Mazec destilovat si vlastní okysličovadlo. Vzpomněl jsem si na průkopnické počiny za časů Goddarda a jiných. Když se se píše o upraveném programu z dronu, nedá mi to nezmínit ...Zobrazit celý příspěvek

  Mazec destilovat si vlastní okysličovadlo. Vzpomněl jsem si na průkopnické počiny za časů Goddarda a jiných.

  Když se se píše o upraveném programu z dronu, nedá mi to nezmínit ten vrtulník na Marsu. Používá letový software pro cubesaty a jiné kosmické prostředky. Je myslím svobodný. Možná by byl vhodný i pro tyto účely.Skrýt celý příspěvek

 • Cenzor
  18:20 24.11.2021

  Trošku mě to děsí. Doufám, že aspoň četli Saturnina a hlavně doufám, že nemají žádné sousedy.

  Trošku mě to děsí. Doufám, že aspoň četli Saturnina a hlavně doufám, že nemají žádné sousedy.

  • Filip OteSpace
   19:21 24.11.2021

   To vi buh. F

   To vi buh. F

   • Cenzor
    19:47 24.11.2021

    Promiňte mi, že teď budu trošku zlý, ale svědomí mi nedá. Vždy mě strašně mrzí, když vidím jak zjevně kreativní lidé, kteří by mohli v životě vykonat něco užitečného, se rozhodnou ...Zobrazit celý příspěvek

    Promiňte mi, že teď budu trošku zlý, ale svědomí mi nedá. Vždy mě strašně mrzí, když vidím jak zjevně kreativní lidé, kteří by mohli v životě vykonat něco užitečného, se rozhodnou promrhat svůj talent, peníze a čas na světě při honbě za nějakým nesmyslem. Proč vymýšlíte už vymyšlené v čem je nulový potenciál!

    Pokud vás někdo v tomto podporuje, tak o tom nic neví a jestli ano, tak je to od něj stejně etické, jako hecovat váhajícího sebevraha, aby skočil.Skrýt celý příspěvek

    • JCDenton
     20:25 24.11.2021

     Zajímalo by mě, čeho jste v životě dosáhl vy - s tímhle přístupem hádám asi nic moc :/

     Zajímalo by mě, čeho jste v životě dosáhl vy - s tímhle přístupem hádám asi nic moc :/

    • Filip OteSpace
     20:34 24.11.2021

     Dobry den, diky za nazor. Proc se domnivate, ze je to mesmysl?

     F

     Dobry den, diky za nazor. Proc se domnivate, ze je to mesmysl?

     F

     • Cenzor
      21:03 24.11.2021

      Když opomenu to, že vím co obnáší vývoj byť jen sebemenšího komponentu pro space, tak ve zkratce proto: Není v tom žádná inovace, žádný geniální nápad, pro který by mělo smysl se ...Zobrazit celý příspěvek

      Když opomenu to, že vím co obnáší vývoj byť jen sebemenšího komponentu pro space, tak ve zkratce proto: Není v tom žádná inovace, žádný geniální nápad, pro který by mělo smysl se tím zabývat. Raketový motor na tekuté palivo už zkrátka vymysleli před vámi a masovou produkci raketových motorů z dostupných komponent už obstojně zvládá HAMAS.

      Pokud toužíte nějak přispět k dobývání vesmíru, tak musíte přijít s nějakým nápadem, který přinese nějaké nové možnosti. Příklad toho co si já představuji pod pojmem inovativní přístup je např. zde:
      https://www.spinlaunch.com/...

      Pokud se nechcete vzdát raketových motorů, tak zkuste např. jít cestou zmenšování a ne zvětšování. Co třeba udělat bezpečnou a funkční modelářskou verzi motoru tohoto krasavce:
      https://cs.wikipedia.org/wiki/...
      Trh na modelářské prouďáky funguje docela dobře.Skrýt celý příspěvek

     • Sidon
      21:31 24.11.2021

      @Cenzor: Neni potreba vymyslet vsechno uplne od piky, nove materialy a technologie na vse. I dat existujici soucastky dohromady inovativnim zpusobem muze vest k cili a je naplnenim ...Zobrazit celý příspěvek

      @Cenzor: Neni potreba vymyslet vsechno uplne od piky, nove materialy a technologie na vse. I dat existujici soucastky dohromady inovativnim zpusobem muze vest k cili a je naplnenim kreativniho pristupu, po kterem volate. Mimochodem, vsiml jste si, ze maji vlastni palivo? Pripominate mi lidi, co uz dopredu vi, ze neco nejde. A pak se najde dalsi, ktery to nevedel a udela zdanlive nemozne.Skrýt celý příspěvek

     • Mortles
      03:23 25.11.2021

      Ad Cenzor: promiňte, ale Spinlaunch není vůbec tak realistická nebo funknčí věc, jak by si člověk myslel, kdyby se podíval na jejich promo. Nejspíš to nebude nikdy fungovat as ...Zobrazit celý příspěvek

      Ad Cenzor: promiňte, ale Spinlaunch není vůbec tak realistická nebo funknčí věc, jak by si člověk myslel, kdyby se podíval na jejich promo. Nejspíš to nebude nikdy fungovat as promissed. Už v jejich krátkém promu se dá najít pár věcí, které vyvolávají pochybnosti. Ale ano, olbřímí sliby a bláboly o vizionářství investory asi přitahují lépe než "máme technologii na netoxické tekuté palivo a motor".Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      14:24 25.11.2021

      Cenzor: tipuji, že ani tak nejde o dobývání vesmíru nebo o převratné nové technologie, ale o nalezení relativně snadného způsobu dopravy (malých) družic na oběžnou dráhu. Vesmír ...Zobrazit celý příspěvek

      Cenzor: tipuji, že ani tak nejde o dobývání vesmíru nebo o převratné nové technologie, ale o nalezení relativně snadného způsobu dopravy (malých) družic na oběžnou dráhu. Vesmír sice nebude moc rád, ale oběžných těles bude poptávka umísťovat více a více, tím spíš, že se je rusák naučil sestřelovat. Když bude existovat firma, která vám vaši homemade družici vystřelí do vesmíru stejně snadno, jako je poslání balíku přes Fedex, tak to asi bude žádaná služba. Máte desítky automobilek a světe div se, žádná z nich nevynalezla kolo ani spalovací motor či elektromotor. Mají to snad zabalit, že jsou málo inovativní, přestože jim lidi rvou auta z rukou ?Skrýt celý příspěvek

    • Filip OteSpace
     21:27 24.11.2021

     Kterou konkretni raketu na tekute palivo z dostupnych komponent pouziva HAMAS. To by me zajimalo. Jake pouzivaji okyslicovadlo a jake palivo. Nebo se jedna o hybrid s tekutym ...Zobrazit celý příspěvek

     Kterou konkretni raketu na tekute palivo z dostupnych komponent pouziva HAMAS. To by me zajimalo. Jake pouzivaji okyslicovadlo a jake palivo. Nebo se jedna o hybrid s tekutym O2?

     Vim jen o tech na paliva tuha (coz teda u utocnych raket dava daleko vetsi smysl). FSkrýt celý příspěvek

     • Cenzor
      22:00 24.11.2021

      Zkusil jsem to, mé svědomí je čisté. Teď už mi zbývá jen použít slova tety Kateřiny:

      "Komu není rady, tomu není pomoci."

      PS: Hlavně si nebo někomu neubližte.

      Zkusil jsem to, mé svědomí je čisté. Teď už mi zbývá jen použít slova tety Kateřiny:

      "Komu není rady, tomu není pomoci."

      PS: Hlavně si nebo někomu neubližte.

     • Torong
      14:11 25.11.2021

      Co kdyby jsi místo debilního okecávání odpověděl na otázku? Asi nemáš co odpovědět, že? Ale hlavně, že máš čisté svédomí...

      Co kdyby jsi místo debilního okecávání odpověděl na otázku? Asi nemáš co odpovědět, že? Ale hlavně, že máš čisté svédomí...

 • HonzaK
  17:08 24.11.2021

  Zdravím, palec nahoru a velký pocit národní hrdosti za tyhle chlapy. Doufám, že některý z našich miliardářů se chytne za srdce a pomůže Vám se sponzorováním. Jinak palivo by měla ...Zobrazit celý příspěvek

  Zdravím,
  palec nahoru a velký pocit národní hrdosti za tyhle chlapy. Doufám, že některý z našich miliardářů se chytne za srdce a pomůže Vám se sponzorováním. Jinak palivo by měla být směs IPA a H2O2.Skrýt celý příspěvek

 • cejkis
  16:21 24.11.2021

  Říkal jsem si, že z klubu rakeťáků třeba někdo vyroste :-) www.raketaci.cz...

  Říkal jsem si, že z klubu rakeťáků třeba někdo vyroste :-) www.raketaci.cz...

 • JCDenton
  15:39 24.11.2021

  Koncept použití jednoduchých součástek a netoxického paliva je doopravdy skvělý. Ve firmě je zdá se i potřebná expertýza a vypadá to, že doopravdy existuje šance na úspěch - přeji ...Zobrazit celý příspěvek

  Koncept použití jednoduchých součástek a netoxického paliva je doopravdy skvělý. Ve firmě je zdá se i potřebná expertýza a vypadá to, že doopravdy existuje šance na úspěch - přeji hodně štěstí :)Skrýt celý příspěvek

 • Sunet
  15:19 24.11.2021

  Děkuji za tento článek. Je dobré se vědět, že existuje parta nadšenců, kteří se neváhají pustit do stavby raketového nosiče a to v podstatě z celkem snadno dostupných ...Zobrazit celý příspěvek

  Děkuji za tento článek. Je dobré se vědět, že existuje parta nadšenců, kteří se neváhají pustit do stavby raketového nosiče a to v podstatě z celkem snadno dostupných komponent.

  První, co velmi oceňuji, je použitý systém paliva. Jak peroxid vodíků tak použitý druh alkoholu jsou látky, které mají v případě nežádoucího úniku minimální vliv na zdraví člověka či na životní prostředí, což v případě směsi hydrazin - oxid dusičitý neplatí.

  Peroxid má oproti tekutému kyslíku vyšší hustotu, což umožňuje použít menší a zároveň lehčí nádrž, (nemusí se jednat o tlakovou nádrž pevnosti, která je vyžadována pro tekutý kyslík). To je určitá kompenzace nižšího specifického impulsu motoru.

  Co se týče hyperbolického paliva (modrá směs), lze z publikovaných pokusů usuzovat na použité složky. Podle autorů je směs tajná, tak není potřeba zbytečně poodkrývat její složení.

  Přeji týmu jen to nejlepší a věřím, že se dočkám prvního skoku vrabce do kosmu.Skrýt celý příspěvek

  • WillRock
   19:44 25.11.2021

   Pardon, mělo být plus.

   Pardon, mělo být plus.

 • Sidon
  15:13 24.11.2021

  Musim rici, ze clanek mne donutil prehodnotit muj pohled na autora. Vubec jsem netusil, ze je specialista, ktery dokaze posoudit kompetence firmy nebo jednotlivcu, jakkoliv male, v ...Zobrazit celý příspěvek

  Musim rici, ze clanek mne donutil prehodnotit muj pohled na autora. Vubec jsem netusil, ze je specialista, ktery dokaze posoudit kompetence firmy nebo jednotlivcu, jakkoliv male, v oblasti raketovych nosicu. Cloveka s takovymi znalostmi bychom si meli vazit a je skvele, ze v CR nekoho takoveho mame. Mozna by stalo za to, kdyby autor prozradil vice o sobe, kde studoval, pracoval, nabiral zkusenosti, jake jsou jeho profesni uspechy v tomto oboru, tady neni na miste zadna skromnost!Skrýt celý příspěvek

  • Sidon
   16:41 24.11.2021

   Jinak cela iniciativa OteSpace je perfektni, podobne bychom si meli hyckat. Lide, co neco delaji na zaklade vlastnich napadu a ideji, prichazeji s novymi resenimi (fakt, ze je k ...Zobrazit celý příspěvek

   Jinak cela iniciativa OteSpace je perfektni, podobne bychom si meli hyckat. Lide, co neco delaji na zaklade vlastnich napadu a ideji, prichazeji s novymi resenimi (fakt, ze je k tomu muze nutit maly rozpocet nemusi byt vubec na skodu, spise naopak), jsou presne ti, ktere potrebujeme k tomu, aby ekonomika nebyla zalozena hlavne na levne praci. Historie nam rika, ze to nemame zapotrebi.Skrýt celý příspěvek

 • darkstyle
  13:47 24.11.2021

  Celkom v poriadku... Oproti minulému článku sme sa nedozvedeli nič nového prevratnejšieho.. Česi majú tajné netoxické palivo - super.. Celkovo je projekt ešte veľmi ...Zobrazit celý příspěvek

  Celkom v poriadku...

  Oproti minulému článku sme sa nedozvedeli nič nového prevratnejšieho..

  Česi majú tajné netoxické palivo - super..

  Celkovo je projekt ešte veľmi ďaleko..
  Zatiaľ v "garáži" majú pár systémov motoru pospájaných hadičkami..
  A skúšajú si postaviť motor - demonstrátor..

  Ja mám radšej keď firma ukáže svoje plány až vtedy keď sa dostane niekam ku PEPE-k 30 - nie takto skoro..
  Rozumiem však, že potrebujú anjelského investora, ktorý im dá financovanie už teraz..

  Pretože až keď budú mať na štande PEPEk-30 a ten dá cca 300 sekúnd - teda celú letovú obálku aj s rezervou za sebou (tých 300 nemusí byť presný počet - to je len taký odhad býva to od 200+)..

  Tak, až vtedy začína to najťažšie - motor už mám, teraz postaviť raketu..Skrýt celý příspěvek

  • Mortles
   14:24 24.11.2021

   Osobně mi to připadá trochu jako takové stavění nějakých sondážních raket, orbitální start je opravdu velmi daleko. Jako je hezký, že vymysleli nějakou relativně bezpečnou ...Zobrazit celý příspěvek

   Osobně mi to připadá trochu jako takové stavění nějakých sondážních raket, orbitální start je opravdu velmi daleko. Jako je hezký, že vymysleli nějakou relativně bezpečnou hypergolickou směs, to se myslím dá jako technologie využít samo o sobě, ale problém s tím, že mají co nejjednodušší konstrukci je ten, že naopak to žere efektivitu (impulz) což znamená, že prostě výsledný nosič toho zas tolik neunese (impulz určuje škálovatelnost rakety do velké míry). Připadá mi to spíš jako prosba o nějaké státní financování s tím, že jestli se ten projekt dovede do konce, tak se ČR dostane do nějakých dalších klubů, prestiž a podobně...

   Každopádně bych zachoval skeptický přístup.Skrýt celý příspěvek

   • SYN_
    16:22 27.11.2021

    Zdravě skeptický přístup by neměl škodit v žádném případě... zatím nás autoři informují že se poměrně daleko dokáží dostat vlastními silami, tedy jim nelze než držet palce a ...Zobrazit celý příspěvek

    Zdravě skeptický přístup by neměl škodit v žádném případě... zatím nás autoři informují že se poměrně daleko dokáží dostat vlastními silami, tedy jim nelze než držet palce a sledovat výsledky, podpořit trochu veřejně... to vcelku nic nestojí a rozhodně stojí za to to zkusit IMO.Skrýt celý příspěvek

  • Filip OteSpace
   16:47 24.11.2021

   Souhlasim s vami, taky bych nejradsi predstavil projekt az po otestovani hlavniho motoru, ale k tomuto kroku je jeste daleko a ufinancovat jeho vyvoj je nad nase moznosti. Nezbyva, ...Zobrazit celý příspěvek

   Souhlasim s vami, taky bych nejradsi predstavil projekt az po otestovani hlavniho motoru, ale k tomuto kroku je jeste daleko a ufinancovat jeho vyvoj je nad nase moznosti.
   Nezbyva, nez se pokusit presvedcit lidi, aby se pro projekt nadchnuli.

   Musime proste delat PR, je to soucast zvolene cesty.

   Nicmene vasi skepsi rozumim, sam jsem si tim prosel. Ale kdo nic nedela, tomu se nic podarit nemuze.

   Jak rika McMurphy ve filmu Prelet nad kukaccim hnizdem: “aspon jsem to zkusil”.
   FSkrýt celý příspěvek

   • darkstyle
    17:36 24.11.2021

    Malá rada, Treba otvoriť kanceláriu v USA a začať chodiť na space sympózia.. Bude to stáť pár tisíc dolárov za letenky (odhadujem do 10k).. V kancelárií nezamestnáte nikoho, ...Zobrazit celý příspěvek

    Malá rada,

    Treba otvoriť kanceláriu v USA a začať chodiť na space sympózia..

    Bude to stáť pár tisíc dolárov za letenky (odhadujem do 10k)..

    V kancelárií nezamestnáte nikoho, najmete tam volunteeriho.
    V Amerike je bežné, že študent štátnej univerzite Vám zadarmo bude rok dvíhať telefóny len aby mal v CV, že robil v Rocketery company.
    Ak budete mať šťastie - možno získate študenta aj z Ivy league..
    Odkiaľ ich nájdete? LinkedIn.
    Prvé pohovory sa dajú urobiť online - nech ich robí native speaker - toho potrebujete viac ako špecialistu na avioniku inak..

    Buď v Silikón valley (nie preboha priamo tam, v nejakom brownfielde okolo, inak by ste sa nedoplatili) alebo Floride. Najlepšie na takom mieste ktoré sa rýmuje s nejakým miestom kde skutočne drahé kancelárie sú..

    Ak by som to mal parafrázovať nie v Manhattan-e ale Munhuttone..
    Proste, aby to na vizitkach vyzeralo dobre.

    Takže kancel je, telefónne číslo tiež, spoločnosť založená v Dalewere kvôli daniam tiež..

    Môžete začať chodiť s native speakrom po sympoziach..

    Študentovi kúpte oblek (ten z Ivy league môže mať viac peňazí ako vy alebo ja dokopy = Váš prvý investor ak ho zapalite pre vec) a ten nech obháňa a posiela Vaše resume do Anielskych investorov.

    Po čase Vám niekto pošle pár stoviek tisíc na začiatok.

    Malá rada nedajte sa vytlačiť z firmy.


    Poradenstvo máte odo mňa zadarmo.
    Za toto by som si zaúčtovala pekných pár desiatok tisíc - pre Vás for free..

    Samozrejme je toho oveľa viac čo treba spraviť, stojí to oveľa menej ako ste doteraz spravili a budete k Vášmu snu oveľa bližšie..

    Jediné, že by ste tvrdošíjne trvali len na českom kapitáli - potom ostáva len komu niet pomoci tomu niet rady..

    Lebo v ČR je tak do 5 ľudí čo si môžu dovoliť Vás financovať a jeden z nich umrel na vrtúľniku niekde v Kanade či kde..

    PeaceSkrýt celý příspěvek

    • Filip OteSpace
     19:19 24.11.2021

     Vidim, ze se opravdu vyznate ve vecech, ktere by mohli pomoci realizaci. Nemohli bychom se nekde sejit, popripade udelat nejaky videocall? Kazda dobra rada a znalost se hodi. A ...Zobrazit celý příspěvek

     Vidim, ze se opravdu vyznate ve vecech, ktere by mohli pomoci realizaci. Nemohli bychom se nekde sejit, popripade udelat nejaky videocall?
     Kazda dobra rada a znalost se hodi. A kazdy umime neco.

     FSkrýt celý příspěvek

     • JCDenton
      20:38 24.11.2021

      Jenom prosím dejte pozor na lidi, kteří všude byli, všechno znají a mají hrozně jednoduchá řešení problémů, které údajně stojí pár desítek tisíc, ale pro vás to je free :/ Nic ...Zobrazit celý příspěvek

      Jenom prosím dejte pozor na lidi, kteří všude byli, všechno znají a mají hrozně jednoduchá řešení problémů, které údajně stojí pár desítek tisíc, ale pro vás to je free :/

      Nic proti darkstyle, ale tyhle rady doopravdy nemají hodnotu několik desítek tisíc - tohle člověk vyčte z první kapitoly první knížky o startupech v Sillicon Valley.

      Ono taky pozor, aby vám váš přístup nezkopírovalo 10 dalších startupů, protože pokud jste to vy schopni dělat v garáží, v Sillicon Valley bude 20 takových garáží, kde to dokáží taky, jakmile uvidí, že to jde :/

      Nenechte se prosím vás potopit šarlatánama a podvodnými finančními poradci!Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      08:31 25.11.2021

      JCDenton Startup-ov je cca 140 nie 20. Samozrejme, že to skúšajú podobne viacerí. Samozrejme, že všetci nemôžu uspieť. Jednoduché riešenie čo som navrhol to rozhodne nie je, ...Zobrazit celý příspěvek

      JCDenton

      Startup-ov je cca 140 nie 20.
      Samozrejme, že to skúšajú podobne viacerí.
      Samozrejme, že všetci nemôžu uspieť.

      Jednoduché riešenie čo som navrhol to rozhodne nie je, dokonca ani zaručené - ja osobne nemám číslo na anjelského investora, ktorému zavolám - Hey Pete come here and put your money on the table..

      Áno priznávam, mám to čiastočne z tých knižiek - v prvej kapitole to však väčšinou nie je :) - časť však aj z osobných skúseností.

      Áno živím sa poradenstvom hlavne finančným, občas aj poradenstvom v oblasti rozvoja firiem. Pomohol som a stále pomáham rade spoločností v rozvoji - Poradenstvo firmám robím väčšinou ako koníček - neúčtujem si viac ako je cena obedu v lepšej reštaurácií.

      Ja osobne sa nepovažujem za super motivačného experta na všetko.

      Samozrejme, že som príspevok vyššie písal štýlom, ktorý má zaujať a vyprovokovať diskusiu.

      Napríklad taký balm čo pracuje pre Boeing, ktorý tu do diskusií o lietadlách chodí občas, ten by niekoho poznať mohol a ako inžinier by vedel byť dokonca aj nápomocný.

      Filip Otespace
      Kľudne si môžme dať videocall, nie je problém.

      Prvý call by bol len taký všeobecný, aby som Vás trochu spoznal. Zistil ako fungujú u Vás riadiace procesy, čo Vás tlačí a s čím ste ok.

      Druhý ak oň ho budete mať záujem - by bol už podrobnejší.

      Samozrejme by som sa rád najprv naň pripravil.
      Pokecal o Vás so známymi, ktorý pracujú vo väčších československých firmách na riadiacich pozíciách.

      Často sa však stane, že po prvom call-e a príprave dospejeme k týmto 3 riešeniam:
      1.) Viem Vám pomôcť
      2.) Ja nie som človek pre Vás
      3.) Nemáte šancu na úspech - nechajte to radšej tak.

      Ja nie som namotivovaný kravaťák a Yes man.
      Prvé dva call-i aj X-té ďaľšie sú samozrejme zadarmo - dokým nenájdeme spoločne konkrétnu oblasť na spoluprácu, nevidím dôvod si pýtať od kohokoľvek peniaze.


      Celkovo moja myšlienka je: Rád poradím, rád priložím ruku k dielu - môj čas je však obmedzení, preto má treba brať skôr ako partnera s ktorým viete ne-technické otázky prebrať, získať second opinion.
      Časovo náročné úlohy - tie musíte uskutočňovať samy.
      To by ste ma museli full-timovo zamestnať - ja však už zamestnancom nechcem byť :)Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     14:16 25.11.2021

     No, ještě, že tě máme Darkstyle. Kde bychom bez tvých "moudrých" rad byli... A co ovce? Už je máš schované? Pomalu začíná sněžit...

     No, ještě, že tě máme Darkstyle. Kde bychom bez tvých "moudrých" rad byli... A co ovce? Už je máš schované? Pomalu začíná sněžit...

     • darkstyle
      14:38 25.11.2021

      Ovce? Ak narážate na pôvod obyvateľov Slovákov ako chovateľov ovcí - tak je to dosť úbohé útočiť takto národnostne.. Ste však už dlhšie na armádnych, tak by ste mohli vedieť, že ...Zobrazit celý příspěvek

      Ovce? Ak narážate na pôvod obyvateľov Slovákov ako chovateľov ovcí - tak je to dosť úbohé útočiť takto národnostne..

      Ste však už dlhšie na armádnych, tak by ste mohli vedieť, že môj pôvod nie je čisto Slovenský - pochádzam z polovice z krajiny, ktorá dala svetu napríklad vlastné písmo..

      Som hrdý na moje oba národy a sám seba skôr vidím a vnímam ako Európana.

      Delenie na národy mne osobne príde tak jemne hodné 19. storočia..
      Ja radšej delím ľudí na schopných a neschopných..

      Akú schopnosť by ste vedel Torong-u vy ponúknuť??
      Rád prenechám, ak sa živíte niečím podobným ako ja, ..do Vašich schopných rúk..Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:14 25.11.2021

      Ty jsi začal: "Česi majú tajné netoxické palivo - super.." Já nemám problém s člověkem jakékoli národnosti nebo etnika, pokud se ovšem nechová on sám jako debil. Přečti si ještě ...Zobrazit celý příspěvek

      Ty jsi začal:
      "Česi majú tajné netoxické palivo - super.." Já nemám problém s člověkem jakékoli národnosti nebo etnika, pokud se ovšem nechová on sám jako debil. Přečti si ještě jednou a pořádně to co jsi napsal a zamysli se...Skrýt celý příspěvek

     • Jura99
      23:10 25.11.2021

      darkstyle: a co mas proti chovu ovci ? Machrujes s pismem, ok, je par narodu ktere byly u zrodu pisma, ale pokud chci peknou ovci kozku nebo syr, tak si zajedu na Slovensko. Je to ...Zobrazit celý příspěvek

      darkstyle: a co mas proti chovu ovci ? Machrujes s pismem, ok, je par narodu ktere byly u zrodu pisma, ale pokud chci peknou ovci kozku nebo syr, tak si zajedu na Slovensko. Je to snad ostuda? V Praze, Brne nebo Plzni bohuzel ovci kuzi z prvni ruky nesezenu.Skrýt celý příspěvek

     • darkstyle
      11:06 26.11.2021

      Zbytočná diskusia s Vami páni. Nevidím v mojich príspevkoch žiaden národnostný podtón - ak ho tam naozaj cítite, tak sa ospravedlňujem.. Výrok - Francúzi majú Tokomak. Super.. Je ...Zobrazit celý příspěvek

      Zbytočná diskusia s Vami páni.

      Nevidím v mojich príspevkoch žiaden národnostný podtón - ak ho tam naozaj cítite, tak sa ospravedlňujem..

      Výrok - Francúzi majú Tokomak. Super..
      Je naozaj urážajúci? Ale prosím Vás..Skrýt celý příspěvek

  • Filip OteSpace
   09:10 25.11.2021

   @darkstyle Sounds like a plan! Moje kontakty: tel.: +420 776 592 650 filip.otevrel@otespace.eu Dejte vedet, kdy mate cas, idealne do zacatku pristiho mesice, pak zase budu ...Zobrazit celý příspěvek

   @darkstyle
   Sounds like a plan!

   Moje kontakty:
   tel.: +420 776 592 650
   filip.otevrel@otespace.eu

   Dejte vedet, kdy mate cas, idealne do zacatku pristiho mesice, pak zase budu zachranovat lidi s COVID-19. Marek vam posle pozvanku do teamsu.

   FSkrýt celý příspěvek

Načítám diskuzi...