Organizace sil pro speciální operace

5. pluku speciálního určení
Foto: 5. pluku špeciálneho určenia, ilustrační foto / MOSR

V článku Cobra 13 – Trable ve Freedonii a také v rozhovoru s generálem Patalongem jsme zmínili několik typů organizačních jednotek. Tento článek přináší přehled základního organizačního dělení speciálních sil, jak jej stanovila studie velitelství sil pro speciální operace NATO. 

Studie NATO týkající se sil pro speciální operace nestanovuje žádnou přesnou organizační strukturu pro jednotlivé členské stát y NATO. Uvnitř studie najdeme popis takov ých struktur a takových schopností, které mohou být aplikovány na většinu speciálních jednotek SOF (Special Operation Forces) států NATO.

 

T ento článek popíše dva  základní typy úkolových uskupení (SOTU, SOTG) pro pozemní operace a v elitelský a kontrolní prvek speciálních operací (SOCCE) , který slouží jako v elitelství komponentu speciálních operací. Tedy přesně ty organizační stupně, jaké lze nyní vidět na mezinárodním cvičení sil speciálních operací Cobra - 13.

 

Úkolová jednotka speciálních operací SOTU

Úkolová jednotka speciálních operací SOTU (Special Operations Task Unit) je základní organizační kámen pro všechny ostatní organizační stupně - velí, řídí a provádí speciální operace v rámci Severoatlantické aliance. Tuto jednotkou může vytvořit jeden jedenáctičlenný organický oddíl 5. pluku speciálního určení nebo také několik čtyřčlenných týmů z 601. skupiny speciálních sil.

 

Takový oddíl plánuje a provádí speciální operace (úderné, průzkumné a asistenční) samostatně nebo jako součást většího celku v nepřátelském, politicky citlivém nebo zapovězeném prostředí po dobu minimálně 5 dní, a to bez vnější podpory. Při vedení podobných operací infiltruje určenou operační oblast po zemi, z vody nebo vzduchu.

 

V případě operací speciálního průzkumu provádí průzkum nebo pozorování cíle pomocí optoelektronických prostředků ve dne, v noci a za ztížené viditelnosti nebo pomocí bezpilotních prostředků. Průzkumné operace  zahrnují již zmíněné pozorování cíle, sběr zpravodajských dat (SIGINT) a také chemický, biologický a radiační průzkum.

 

V oblasti bojových operací SOTU provádí úderné operace s využitím vozidel a podpůrných zbraní. Stejně tak operátoři této jednotky dokáží  navádět letecké údery včetně využití přesně naváděné munice.

 

Při asistenčních vojenských operacích je SOTU schopná vytvořit, zorganizovat, vycvičit, vybavit a vést vojenské nebo polovojenské oddíly hostitelského státu. Pro splnění těchto úkolu je podmínkou  začlenění tlumočníka to týmu SOTU .

 

Úkolová skupina speciálních operací SOTG

Úkolová skupina speciálních operací SOTG (Special Operations Task Group) je nadřízený prvek jednotek SOTU. Velitelství SOTG vytváří velitelskou, kontrolní, komunikační, zpravodajskou a počítačovou strukturu pro operační kontrolu dvou až šesti podřízených jednotek SOTU a přidělených prvků bojové podpory a služeb bojové podpory.

 

SOTG poskytuje štábní podporu v oblasti personálního řízení, zpravodajství, plánování krátkodobých i dlouhodobých operací, logistiky a komunikační podpory. Pomocí těchto funkcí řídí speciální operace podřízených SOTU, ať již samostatně a nebo jako součást většího celku.

 

Úkolová skupina SOTG udržuje  operační bezpečnost OPSEC (Operations S ecurity), jak pro operace úkolové skupiny, tak i pro jednotlivé operace podřízených úkolových jednotek. Ř ídí operace k zajištění fyzické ochrany pro nadřízené velitelství v elícího a řídícího prvku speciálních operací SOCCE .

 

V elitelství úkolové skupiny SOTG poskyt uje styčné důstojníky odpovědné za poskytování poradenství a zajištění spolupráce s nadřízeným velitelským prvkem speciálních sil a nebo s velitelstvím konvenčních sil. Mimo toho poskytuje tlumočníky pro spolupráci s místním obyvatelstvem a ozbrojenými složkami hostitelského státu.

 

Pro přípravu a plánování operací velitelství provád í analýzu a syntézu z různých zpravodajských zdrojů, začleň uje zpravodajské produkty do operačního plánování a předává zpravodajské informace podřízeným úkolovým jednotkám.

 

Velitelský a kontrolní prvek speciálních operací SOCCE

Pokud speciální síly působí ve stejné oblasti jako konvenční síly anebo jsou začleněny do operací společných sil, může se vytvořit styčný prvek označovaný jako velící a řídící prvek speciálních operací SOCCE (Special Operations Command and Control Element). Styčný prvek zřizuje společný mnohonárodní velitelský komponent speciálních operací CJFSOCC (Combined Joint Force Special Operations Component Command).

 

SOCCE synchronizuje a koordinuje operace s konvenčními silami a předchází možným potížím v oblasti spolupráce. Takovýto prvek nemá žádnou fixně stanovenou organizaci. SOCCE je postaven na štábní struktuře vytvořené vedoucím státem nebo sdružením jednotlivých národních příspěvků, které vytvoří společné nasaditelné velitelství.

 

Toto velitelství se nachází na stejném místě jako velitelství konvenčních sil, ke kterému bude připojeno. SOCCE je připraveno velet a koordinovat operace dvou až šesti úkolových skupin speciálních operací SOTG a/nebo leteckých úkolových jednotek speciálních operací.

 

Minimální schopnosti velitelského a kontrolního prvku speciálních operací zahrnují plnění štábních funkcí stejných, jako v případě velitelství úkolové skupiny speciálních operací SOTG doplněné o plánování výcviku a řízení zdrojů. Při plnění těchto úkolů štáb integruje nasazení sil pro speciální operace do operačních plánů pro celou operační oblast.

 

Zdroj: NATO Special Operations Forces Study, 4 December 2008 [1]

Nahlásit chybu v článku


Související články

Chystá se největší cvičení na území Evropy

Ve dnech 4. – 25. listopadu 2013 se uskuteční v Joint Multinational Readiness Center (JMRC) ...

Jednotky AČR: 71. mechanizovaný prapor „Sibiřský“

Redakce Armádních novin se rozhodla postupně navštívit všechny jednotky Armády ČR a představit je ...

Cobra-13: Trable ve Freedonii

Ve východoevropské Freedonii vypukl etnický konflikt, který hrozí, že přeroste hranice tohoto státu. ...

Cobra-13 – Rozhovor s brig. gen. Piotrem Patalongem

Brigádní generál Piotr Patalong je v současnosti velitelem polského Velitelství speciálních sil a ...

Zvýraznit příspěvky za posledních:

    Načítám diskuzi...