Palebná síla ruských tanků

Palebná síla ruských tanků
T-72B3M / Dmitriy Fomin, CC BY 2.0 (Zvětšit)

V článku Současný stav tankového vojska Ruské federace jsme vypsali všechny aktivní tankové prapory ruské armády a zavedené typy tanků. Jurij Apuchtin na ruském portále TopWar se v návaznosti pokusil shrnout úroveň palebné síly tanků ruské armády.

Palebná síla tanků

Apuchtin je bývalý člen Charkovské tankové konstrukční kanceláře a jeden z konstruktérů sovětského prototypového tanku Objekt 477 z 80. let minulého století. Apuchtin žil na Ukrajině, ale byl v roce 2014 zatčen ukrajinskými úřady. Po propuštění v roce 2017 emigroval do Ruska. 

Ruská armáda provozuje 86 aktivních tankových praporů, tedy 2685 tanků. Dalších 400 tanků je ve výcvikových střediscích. Největší počet tanků, včetně nejnovějších modelů, se nachází u 1. gardové armády v Západním vojenském okruhu.

Podle portálu TopWar v ruské armádě slouží:

 • 1135 ks T-72B;
 • 93 ks T-72BA;
 • 558 ks T-72B3;
 • 248 ks T-72B3M;
 • 186 ks T-80U;
 • 248 ks T-80BV;
 • 31 ks T-80BVM;
 • 186 ks T-90A (včetně částečně modernizovaných verzí).

O T-90M se ruský portál nezmiňuje, protože tanky T-90M do výzbroje ruské armády začaly vstupovat až letos. Prozatím bylo v letech 2017 až 2019 objednáno 160 T-90M. Vzhledem k rozpadu tankového projektu Armata se podle ruských médií z T-90M stane hlavní standardní tank ruské armády pro další dekády.

Podle Apuchtina palebná síla tanků je dána technicko-taktickými parametry kanonu, munice a systému řízení palby (SŘP).

Originální článek se kanonům nevěnuje, jak jsme ale dokázali v předešlých článcích, kanón 2A46 rodiny tanků T-72, T-80 a T-90A a příslušný nabíjecí automat umí používat jen podkaliberní munici rodiny Svinec (délka penetrátoru 740 mm). Munice Svinec nedokáže penetrovat nejsilnější části čelního pancíře moderních západních tanků, jako Leopard 2 a Abrams.

Nejnovější prodlouženou munici Vakuum (900 mm) lze používat jen z kanonu rodiny 2A82 tanků T-14. T-90M ale má zřejmě upravený kanon (s duální nábojovou komorou) a duální nabíjecí automat schopný používat jak munici Svinec, tak delší Vakuum.

Apuchtin se ve svém článku zaměřil především na SŘP ruských tanků ‒ SŘP ruských tanků lze rozdělit do dvou skupin: tanky rodiny T-72B, T-72BA, T-72B3, T-72B3M a rodiny T-80BV, T-8BVM, T-80U, T90A.


T-72B3M běloruské armády

T-72

Tanky T-72 neměly nikdy plnohodnotný SŘP. Podle ruského autora palebná síla rodiny tanků T-72, a platí to i pro nejnovější verze, je výrazně nižší než u druhé skupiny (T-80, T-90).

Tanky T-72B a T-72BA jsou vybaveny nejjednoduššími zaměřovací systémy, konstrukčně pocházející z 60. let z tanků T-64A. Pozorovací komplex střelce 1A40-1 tanku T-72B (1985) a T-72BA (1999) je založen na zaměřovači 1K13 bez stabilizace zorného pole. Noční kanál má dosah v pasivním režimu 500 metrů a v aktivním 1200 m.

Za Armádní noviny uveďme, že není jasné, zda na tuto vzdálenost lze „jen“ objevit cíl (něco tam je), nebo ho rozpoznat (tank, nákladní vozidlo...) nebo ho i identifikovat (vlastní / cizí). To vlastně platí pro všechny níže uvedené údaje o dosahu senzorů, u kterých není v originálním článků uvedeno, zda se mluví o „maximálním“ nebo „efektivním“ dosahu.

Laserový kanál zaměřovače 1K13 umožňuje použít protitankové řízené střely (PTŘS) Svir s dosahem 1200 metrů v noci a 4000 metrů ve dne. Záložní zaměřovač TPD-K1 s laserovým dálkoměrem má stabilizací pouze svislého zorného pole.

T-72B/BA nemají balistický počítač ‒ veškeré korekce jsou vypočtené podle nomogramů a následně ručně zadány do balistického korektoru.

Velitel využívá jednoduchý nestabilizovaný denní / noční zaměřovač TKN-3MK s dosahem 500 m v noci. Velitel T-72B/BA má tedy horší možnosti detekce cílů než střelec.

T-72B3 (model 2011) místo 1K13 využívá běloruský vícekanálový dvouose stabilizovaný zaměřovač Sosna-U. Běloruský zaměřovač má optický i termovizní kanál s dosahem 3500 m v noci, včetně laserového kanálu pro PTŘS Reflex-M a možnost automatického sledování cílů. Obraz ze zaměřovače je vyveden na zobrazovacích modulů velitele a střelce. Sosna-U umožňuje v klidu i za pohybu použít PTŘS Reflex-M na vzdálenost až 5000 metrů. 

T-72B3 nemá balistický počítač ale jen balistický korektor. Podle ruského portálu je Sosna-U umístěn nalevo od záložního zaměřovače TPD-K1 střelce. Používání obou zaměřovačů podle Apuchtina způsobuje střelci vážné potíže, protože TPD-K1 byl ponechán na svém místě (v ideální pozici vůči střelci) a při použití Sosna-U musí střelec nepohodlně měnit pozici celého těla.  

Původní jednouchý zaměřovací systém velitele TKN-3MK zůstal v T-72B3 nezměněn, ale velitel získal nově možnost sám zahájit palbu z kanonu.

Kvalitní zaměřovací komplex velitele se objevil až ve verzi T-72B3M. Namísto TKN-3MK velitel získal nezávislý panoramatický termovizní zaměřovač PK PAN Sokolinyj glaz (Sokolí oko) s nezávislou stabilizací zorného pole ve dvou rovinách, laserovým dálkoměrem, televizním a termovizním kanálem. Dosah velitelského pozorovacího komplexu PAK NA je 4000 metrů ve dne i v noci. Velitel pomocí PK PAN může vést efektivní palbu ve dne, v noci a za každého počasí. 

1. gardová armáda, určená ke střetu s NATO, má podle všeho šest tankových praporů T-72B3M, tedy zhruba 180 tanků. 


T-80BVM

T-80 a T-90

U tanků T-80BV, T-80BVM, T-80U a T-90A byl použit jiný SŘP. Jeho počátky lze hledat u tanku T-64B (1976), T-80B (1978) a T-80U (1984).

T-80BV (1985) využívá zaměřovač střelce Ob se stabilizací ve dvou rovinách, optický kanál, laserový dálkoměr a systém rádiového navádění PTŘS Kobra. Balistický počítač automaticky provádí korekce zbraně. Střelec využívá noční pozorovací přístroj Buran, současně velitel pomocí TKN-3MK mohl dálkově ovládat protiletadlový kulomet NSV-12,7 (Uťos).

T-80U má místo zaměřovače Ob pokročilejší komplex střelce Irtyš s laserovým kanálem pro navádění PTŘS Reflex. Namísto zaměřovače velitele TKN-3MK byl instalován denní / noční pozorovací komplex velitele PKN-4S s vertikální stabilizací, s nočním a termovizním kanálem, s dosahem 1000 metrů. Velitel mohl ovládat protiletadlový kulomet a také hlavní kanon.

Po roce 1990 bylo rozhodnuto použít zaměřovací systém střelce 1A45 tanku T-80U, zaměřovač Irtyš (s možností navádět PTŘS Reflex) a PKN-4S pro nový model T-90A.

Vylepšený T-90A (model 2006) místo nočního pozorovacího systému Buran získal moderní běloruskou termovizi ESSA využívající francouzskou termokameru Catherine-FC. Dosah senzoru ESSA je 3500 metrů a má možnost automatického sledování cílů.

Velitel T-90A (model 2006) dostal nezávislý panoramatický zaměřovač PK-5 s  dvouosou stabilizací, laserovým dálkoměrem, TV a termovizním kanálem a s dosahem až 3000 m. Použití laserového dálkoměru u senzoru velitele výrazně vylepšilo přesnost kanonu, pokud se ho rozhodl použít velitel.

T-80BVM (2017) místo senzorů ESSM a Ob dostal poslední verzi vícekanálového zaměřovače Sosna-U s možností navádět PTŘS Reflex-M. Všechny T-80BV projdou modernizací na úroveň T-80BVM, protože výroba zaměřovačů Ob a PTŘS Kobra již neprobíhá.


T-90M

Perspektivní modernizace 

Podle Apuchtina mají „perfektní zaměřovací systémy pouze tanky T-72B3M, T-90A, T-80BVM a T-80U (651 z 2685 tanků), což je 24 % z celkové flotily tanků v bojových jednotkách.“ Téměř všechny tyto tanky jsou součástí výzbroje 1. gardové armády, která je určená ke střetu se zeměmi NATO. Ostatní ruské tanky jsou z hlediska SŘP vůči moderním západním vzorům podřadné. 

Všechny moderní západní tanky, tedy především Abrams a Leopard 2, mají již dlouhou dobu výkonné vícekanálové zaměřovače stabilizované ve dvou osách s televizními, nočními, termovizními a laserovými kanály. U západních tanků je také standardem nezávislý vícekanálový panoramatický pozorovací přístroj velitele. Všechny senzory jsou pak propojeny s digitálním SŘP, balistickým počítačem a systémy řízení boje (BMS). 

Autor uvádí, že ruský průmysl již vyvinul srovnatelné senzory a ŠRP, ale nezačal je ještě masově vyrábět a zavádět do výzbroje. Nutná je tedy modernizace většiny ruských tanků, podle autora ideálně pomocí nového ŠRP Kalina, nejnovější verze zaměřovače střelce Sosna-U a zaměřovače velitele Sokolinyj glaz, to vše propojeno do digitálního BMS. Přístup k ovládání kanonu a kulometů přitom musí mít velitel i střelec.

Autor dále uvádí, že takto modernizované tanky „budou blízko úrovni tanku Armata nebo na jeho úrovni“. Ruský autor na úplný závěr přemítá, zdá má cenu spustit hromadou výrobu nových tanků (tedy T-14 Armata), když stejné palebné síly se dá dosáhnout výrazně levněji modernizací stávajících tanků.

Za Armádní noviny ale uveďme, že závěr Apuchtina není jednoduše pravdivý. Kromě T-14 a T-90M všechny ruské tanky mohou použít jen méně výkonnou podkaliberní munici Svinec, což výrazně snižuje jejich palebnou sílu. Není tedy pravda, že řada tanků T-72B až T-90A s municí Svinec může dosáhnout stejné palebné síly jako T-14 s municí Vakuum

Současně všechny tanky T-72B až T-90A využívají starší kanony rodiny 2A46 (T-90M má 2A46M-5). Tanky mohou využít kanonové PTŘS Reflex-M, ty jsou ale náchylné na pasivní nebo aktivní systémy ochrany (APS).

Zdroj: TopWar

Nahlásit chybu v článku

Doporučte článek svým přátelům na sociálních sítích

Související články

Systém řízení palby T-14 Armata pro tanky T-72 a T-90

Ruské ministerstvo obrany plánuje část svých tanků T-72 a T-90 vybavit pokročilými prostředky řízení ...

Ruské tanky T-80BVM a T-90M ohrožují program T-14 Armata?

Ruské ministerstvo obrany oznámilo redukci plánů na trvalé odstranění 10 000 dlouhodobě uložených ...

Vývoj vs. výroba: Ruský průmysl nezvládá sériovou výrobu tanků T-14 Armata

Do konce roku ruská armáda převezme pouze 12 tanků Armata. Všechny klíčové uzly tanku Armata je ...

Ruský tank Armata vstoupí do služby v roce 2021

Podle ministra průmyslu a obchodu Ruské federace Denisa Manturova se vývojáři vypořádali s problémy ...

Přidávat diskuzní příspěvky a hlasovat pro článek mohou jen registrovaní. Prosím zaregistrujte se nebo se přihlašte!

Komentáře

Pro vizuální i informační zpřehlednění diskuze jsme od 4.9.2020 vytvořili sbalovací příspěvky. Viditelných bude vždy prvních 180 znaků. V případě zájmu si může čtenář zbytek textu v příspěvku rozbalit a poté zase sbalit.

Zvýraznit příspěvky za posledních:
 • dansykora
  09:57 15.10.2020

  https://archiv.ihned.cz/c1-668...

  Soumrak tanků: Některé státy ...
  Zobrazit celý příspěvek

  https://archiv.ihned.cz/c1-668...

  Soumrak tanků: Některé státy zvažují vyřadit je z výzbroje. Kvůli levnějším zbraním, které je dokážou zničit

  hlušující ranou zahajoval český tank T-72M4CZ letos v září program Dnů NATO na letišti Mošnov u Ostravy. Tanky pak také předvedly své možnosti při ukázce útoku spolu s bojovými vozidly pěchoty české armády. Dojem byl silný zvláště pro ty, kdo nejsou zvyklí na každodenní kontakt s obrněnci. Jenže o pár týdnů později svět spatřil záběry z dronů útočících na tanky a další obrněnou techniku v právě probíhajícím konfliktu v Náhorním Karabachu. Relativně snadné zničení drahé techniky nepoměrně levnějším bezpilotním strojem zapadá do úvah některých západních analytiků, kteří v posledních týdnech a měsících s větší intenzitou začali hovořit a psát o soumraku tanků.
  Skrýt celý příspěvek

 • dusan
  12:39 27.09.2020

  Momentálne si testujú "palebnú silu" tanky T-72 arménskej a azerbajdžanskej armády pri novej bitke o náhorný karabach ....

  https://caucasus.liveuamap.com...

  Momentálne si testujú "palebnú silu" tanky T-72 arménskej a azerbajdžanskej armády pri novej bitke o náhorný karabach ....

  https://caucasus.liveuamap.com...

 • fotr
  12:37 26.09.2020
  Oblíbený příspěvek

  krllo
  Vy tam žijete a máte to z první ruky ?
  -------------------------------------------------------------
  Dost ubohý pokus.......
  Nemusím žít v Austrálii a přesto vím že tam ...
  Zobrazit celý příspěvek

  krllo
  Vy tam žijete a máte to z první ruky ?
  -------------------------------------------------------------
  Dost ubohý pokus.......
  Nemusím žít v Austrálii a přesto vím že tam mají klokany...
  Nemusím žít na měsíci abych věděl že tam není dýchatelná atmosféra....
  A rozhodně nemusím žít ani v Rusku abych věděl co se tam děje.........
  Chápu ale že je pravda pro někoho těžko stravitelná. DD
  PS: vrať se raději zase na seznamku ,,Rande.cz,, a neztrapňuj se tady.
  Skrýt celý příspěvek

 • kosa2668
  19:38 25.09.2020

  niekedy mi pripada ze si predstavujete tankovy boj tak ze tanky su od seba 2 kilometre nemanevruju nekryju sa len po sebe striealju
  v europe sa kludne moze stat ze budu tanky od ...
  Zobrazit celý příspěvek

  niekedy mi pripada ze si predstavujete tankovy boj tak ze tanky su od seba 2 kilometre nemanevruju nekryju sa len po sebe striealju
  v europe sa kludne moze stat ze budu tanky od seba 500 metrov a ani senzory nepomozu aby zistili polohu toho druheho kde je este uspesny vystrel a znicenie alebo vyradenie nepriatela z boja
  ináč uloha tanku nieje zničit nepriatelsky tank ale donútiť ho prerušit utok alebo ho donútit ustúpiť to že ho pri tom zničí je len bonus
  tak isto to platí aj o pvo vs letectvo
  u ruskych tankov niesu spomenute ptrs odpalovane s kanona
  aj ked neprekona najsilnejsi pancier abramsu alebo leo dokaze ho vyradit z boja
  inac v tankovej skole sa uci ze nemas strielat na vežu ale na podvozok tanku tam je najvadsia sanca ze penetrujes pancier
  ergo rha u zapadnych striel napr 700mm znamena ze musi preniknut minimalne 50% dopadovej hmotnosti streli
  u vychodnych musi preniknúť 75% dopadovej hmotnosti streli cize ruske streli maju podhodnotenu prieraznost
  ale inak suhlasím s článkom že rusko má malo moderných tankov ktore by sa mohli postaviť zapadu
  Skrýt celý příspěvek

  • Conquer
   21:33 25.09.2020

   Akoze dal som plus za obsah, ale neskodilo by trochu toho "slovencina", aby sa to citalo lahsie...

   Akoze dal som plus za obsah, ale neskodilo by trochu toho "slovencina", aby sa to citalo lahsie...

   • kosa2668
    18:14 28.09.2020

    ospravedlnujem sa za moju slovenčinu trosku sme si dali domacej palenky

    ospravedlnujem sa za moju slovenčinu trosku sme si dali domacej palenky

  • ARES
   09:39 26.09.2020

   Průraznost se neurčuje podle dopadové hmotnosti střely, ale v procentech počtu vystřelených střel, které projdou pancířem dané tloušťky.

   Rozdíl v hodnocení průraznosti pancíře ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Průraznost se neurčuje podle dopadové hmotnosti střely, ale v procentech počtu vystřelených střel, které projdou pancířem dané tloušťky.

   Rozdíl v hodnocení průraznosti pancíře mezi NATO a RF:
   NATO: pancířem projde 50% střel,
   RF: pancířem projde 80% střel.
   Ruský standard je náročnější na průbojnost. Podle odborníků rozdíl v průbojnosti může být až 8%.

   Při přímé střelbě se zaměřuje na střed či přesněji na těžiště pozorované plochy cíle k dosažení co nejvyšší pravděpodobnosti zásahu cíle. Při střelbě na tank v důsledku členitosti terénu, jako cílová plocha tanku se zpravidla zobrazuje jen věž a horní část korby. Spodní část korby od země do výšky cca 1 m je zakryta terénními nerovnostmi. To je ten důvod, proč většina zásahu tanku jde na věž, protože především je viděna věž a tvoří výraznou část cílové plochy. Bylo statisticky vyhodnoceno, že více než z 50% zásahů tanku jde na věž.
   Skrýt celý příspěvek

   • kosa2668
    18:16 28.09.2020

    neviem presne ja som to čítal v knihe o tankoch a municii od nejakeho borca,ked budem doma najdem aj meno autora

    neviem presne ja som to čítal v knihe o tankoch a municii od nejakeho borca,ked budem doma najdem aj meno autora

 • krllo
  16:53 25.09.2020

  Nedávno v souvislosti s Ukrajinou se tvrdilo, že Putinovi tanky budou do 14 dnů v Praze. Nevypadá to na to.

  Nedávno v souvislosti s Ukrajinou se tvrdilo, že Putinovi tanky budou do 14 dnů v Praze. Nevypadá to na to.

  • Jan Padesátýpátý
   00:55 26.09.2020

   Před rokem 2014 sám Putin při několika příležitostech zdůraznil, že Krym patří bez jakýchkoli pochyb Ukrajině.

   Ale nevím nic o tom, že by někdo tenkrát tvrdil o tom, že tanky ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Před rokem 2014 sám Putin při několika příležitostech zdůraznil, že Krym patří bez jakýchkoli pochyb Ukrajině.

   Ale nevím nic o tom, že by někdo tenkrát tvrdil o tom, že tanky budou do 14 dnů v Praze. Ale mluvilo se o tom, že podobně by Putin mohl napadnout Pobaltí. Pokud by nepřišly sankce a Západ by se tvářil, jako že se na Ukrajině nic nestalo, tanky by v Kyjevě a v Pobaltí možná byly. Je to o tom, co bude Putinovi dovoleno.
   Skrýt celý příspěvek

   • danny
    17:36 26.09.2020

    Z toho, že by Putin napadl Pobaltí nebo kohokoli dalšího aktuálně obavy nemám. Ukrajina je výborný příklad. Dokud byla Ukrajina neohroženě ve sféře ruského vlivu, Putin respektoval ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Z toho, že by Putin napadl Pobaltí nebo kohokoli dalšího aktuálně obavy nemám. Ukrajina je výborný příklad. Dokud byla Ukrajina neohroženě ve sféře ruského vlivu, Putin respektoval "závislou suverenitu". Ve chvíli, kdy se EU pokusila Ukrajinu z tohoto postavení vytrhnout (aniž měla připraveny silové kapacity svou vůli prosadit), sáhl Putin k prostředkům pro udržení stávajícího stavu. Dokonce ustoupil tak daleko, že přiznal, za strategický zájem Ruska je pouze Donbas a Krym, se zbytkem ať si děláme, co chceme.
    Pobaltí je členem NATO a EU už roky. Rusko si na tuto hranici už dávno "zvyklo". Pokud nedojde k nějakému významnému vychýlení rovnováhy, které by Rusko považovalo za ohrožení, nebude riskovat ztráty útokem na Pobaltí. K tomu se odhodlá např. v případě, kdyby padlo rozhodnutí o umístění významných sil do tohoto prostoru. V takovém případě budou mít sankce nulový vliv na rozhodování. Prostě provedou preventivní eliminaci rizika.

    Jsou oblasti, kde plně souhlasím s tvou premisou, Putin udělá to, co mu západ dovolí. V prostoru Pobaltí předpokládám, že neustoupí. Ale určitě nebude proaktivní.
    Skrýt celý příspěvek

    • logik
     21:39 26.09.2020

     Jo, to si Chamberlain také myslel, že Německo schramstne jen "svoji sféru vlivu", tedy ČR, a pak dá pokoj....

     Jo, to si Chamberlain také myslel, že Německo schramstne jen "svoji sféru vlivu", tedy ČR, a pak dá pokoj....

    • Jan Padesátýpátý
     05:45 27.09.2020

     "Pobaltí je členem NATO a EU už roky. Rusko si na tuto hranici už dávno "zvyklo". Pokud nedojde k nějakému významnému vychýlení ROVNOVÁHA, které by Rusko považovalo za ohrožení, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     "Pobaltí je členem NATO a EU už roky. Rusko si na tuto hranici už dávno "zvyklo". Pokud nedojde k nějakému významnému vychýlení ROVNOVÁHA, které by Rusko považovalo za ohrožení, nebude riskovat ztráty útokem na Pobaltí."

     To jsou tvoje odhady, nebo máš bližší kontakty na ruské vedení?

     V každém případě ten postoj jen dokládá ruskou agresivitu.
     Rovnováha je přeci vychýlená už teď. Rovnováha by byla, pokud by stejně jako Kaliningrad i Pobaltí bylo je obrovskou vojenskou základnou, a byly by tam rozmístěné nosiče jaderných zbraní.
     Skrýt celý příspěvek

 • flanker.jirka
  22:03 24.09.2020

  Tak že ruské tanky jsou již probrány.
  Jak je to s účinností pancířů a palebnou silou na druhé straně? Polsko má stále velké počty pouze PT 91, u Leo je to vcelku jasné, ale ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Tak že ruské tanky jsou již probrány.
  Jak je to s účinností pancířů a palebnou silou na druhé straně? Polsko má stále velké počty pouze PT 91, u Leo je to vcelku jasné, ale PT91?
  Neudělá z těch tanků šrot pouze dělostřelcká palebná síla, kterou rusové disponují?
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:46 25.09.2020
   Oblíbený příspěvek

   No nedělám si iluze, že by masivní dělostřelecký přepad neudělal šrot i z toho Leo.2 či jiného tanku. :)

   No nedělám si iluze, že by masivní dělostřelecký přepad neudělal šrot i z toho Leo.2 či jiného tanku. :)

   • flanker.jirka
    11:00 25.09.2020

    to je právě to, nač se tážu, neznám účinnost dělostřelcké munice a submunice vs. ochrana horní části tanků.

    to je právě to, nač se tážu, neznám účinnost dělostřelcké munice a submunice vs. ochrana horní části tanků.

    • Klimesov
     11:30 25.09.2020

     Částečně se to rozebíralo už minulý rok na AN. Odkaz níže.
     Každopádně valná většina tanků má prostě horní pancíř slabší, proto taky útoky z hora na tank jsou nejvíce devastující.
     I ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Částečně se to rozebíralo už minulý rok na AN. Odkaz níže.
     Každopádně valná většina tanků má prostě horní pancíř slabší, proto taky útoky z hora na tank jsou nejvíce devastující.
     I samotná HE munice má velkou účinnost. Nemusí nutně probít pancíř, ale její síla dokáže poškodit mnoho důležitých částí na tanků. Takže zjednodušeně by se dalo říct, že dělostřelecký přepad a hlavně masivní dělostřelecký přepad může mít devastující účinky. Viz několik případů z bojiště na Ukrajině.

     Každopádně, sluší se poukázat na pár věcí které účinnost dělostřelectva rapidně snižují. První věcí je délka samotné dělostřelecké přípravy. Čím kratší bude, tím bude méně účinná (za předpokladu, že se používá klasická HE munice), tahle skutečnost je velice závislá na schopnosti protivníka palbu opětovat.
     Pak jsou to schopnosti dělostřeleckých návodčích či samotného průzkumu a korekce přesnosti, plus samotná přesnost zbraně (bráno jak moc se musí střelba upravovat aby zbraň střílela tam kde je potřeba)
     A poslední věcí je střelba na buď to pohyblivý cíl nebo stacionární cíl. Střelba na pohyblivý cíl bude nejspíše méně účinná a bude ovlivněna dalšími faktory.

     https://www.armadninoviny.cz/a...
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:23 25.09.2020

      díky, to je dobré vědět, protože se tu v článku argumentuje pouze probíjením pancíře podkaliberní municí, což tedy není jediná varianta jak tank vyřadit z boje

      díky, to je dobré vědět, protože se tu v článku argumentuje pouze probíjením pancíře podkaliberní municí, což tedy není jediná varianta jak tank vyřadit z boje

     • flanker.jirka
      15:25 25.09.2020

      co se týče reakce na měnící se situaci, tak i rusové získali hodně zkušeností s průzkumem a informace pro SŘP dělostřeleckých jednotek. Svědčí o tom masivní používání průzkumných ...
      Zobrazit celý příspěvek

      co se týče reakce na měnící se situaci, tak i rusové získali hodně zkušeností s průzkumem a informace pro SŘP dělostřeleckých jednotek. Svědčí o tom masivní používání průzkumných dronů a radarů.
      Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:27 25.09.2020

      zajímavostí je i existence pasivního systému na bázi seismických a akustických čidel pro lokalizaci činnosti ...
      Zobrazit celý příspěvek

      zajímavostí je i existence pasivního systému na bázi seismických a akustických čidel pro lokalizaci činnosti dělostřelctva
      https://en.wikipedia.org/wiki/...
      Skrýt celý příspěvek

     • Laci
      18:24 25.09.2020

      Že by to bylo tim, že se řeší situace tank vs. tank? Můžeme tady probírat celý hodiny, čim všim se dá tank zničit, ale jelikož je tank primárně určen k boji s nepřátelskými tanky, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Že by to bylo tim, že se řeší situace tank vs. tank? Můžeme tady probírat celý hodiny, čim všim se dá tank zničit, ale jelikož je tank primárně určen k boji s nepřátelskými tanky, nemá cenu tady řešit jeho obranu proti minám, dělostřelectvu, letecké munici, mezikontinentálním balistickým střelám nebo proti jadernému výbuchu.
      Kvalitu ponorky taky hádám neřešíte podle toho, jak obstojí třeba proti dělostřelectvu :D
      Skrýt celý příspěvek

     • danny
      17:39 26.09.2020

      flanker.jirka: seismická čidla mi nepřipadají jako dostatečně přesná pro určení přesné polohy pro odvetnou palbu. max. jako včasné varování pro opuštění pozice

      flanker.jirka: seismická čidla mi nepřipadají jako dostatečně přesná pro určení přesné polohy pro odvetnou palbu. max. jako včasné varování pro opuštění pozice

  • Lukas
   13:40 25.09.2020

   Co jest jasne?
   Jesteś pewien że pancerz leoparda 2A4 wyprodukowanego w 1983 jest gorszy niż PT-91?

   Co do amunicji - w PL jest opracowana amunicja do "starej 2A46" o osiągach ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Co jest jasne?
   Jesteś pewien że pancerz leoparda 2A4 wyprodukowanego w 1983 jest gorszy niż PT-91?

   Co do amunicji - w PL jest opracowana amunicja do "starej 2A46" o osiągach DM33A1
   około - bo sprawa jest skomplikowana...

   Moim zdaniem wartość maksymalna pancerza czołowego nie jest dobrym kryterium oceny poziomu ochrony czołgu .

   Z reguły wartość maksymalna to tylko kilkanaście % pancerza czołowego...
   Reszta jest słabsza - lub dużo słabsza...
   Skrýt celý příspěvek

   • flanker.jirka
    15:29 25.09.2020

    Lukas
    u Leo 2A4 a novějších vidím s největší pravděpodobností ochranu lepší než má PT 91

    Lukas
    u Leo 2A4 a novějších vidím s největší pravděpodobností ochranu lepší než má PT 91

    • Lukas
     20:02 25.09.2020

     flanker.jirka
     Problem jest jeden - seryjne egzemplaże T-72 i podobne testowali Amerykanie, Niemcy itp.
     A kto testował Leoparda czy Abramsa?

     Sprawa pancerza i odporności jest ...
     Zobrazit celý příspěvek

     flanker.jirka
     Problem jest jeden - seryjne egzemplaże T-72 i podobne testowali Amerykanie, Niemcy itp.
     A kto testował Leoparda czy Abramsa?

     Sprawa pancerza i odporności jest tematem bardzo złożonym.
     U nas Jarosław Wolski od wielu lat publikuje teksty o pancerzach czołgów i amunicji przeciwpancernej i sam przyznaje, że pobieżne oceny są często nietrafione...

     Sama ocena zdolności penetracji przez nowoczesne APFSDS-T jest trudna
     mm RHA nic nie mówią w sytuacji gdy pancerze nie są monolitycznymi blokami stali.
     Skrýt celý příspěvek

     • flanker.jirka
      15:36 26.09.2020

      V případě Abramsu a Leopardů lze asi usuzovat z toho kde a jak obstály na bojištích.
      A čekal bych, že minimálně u vás jste si nějaký Leo nechali rozstřílet, aby jste měli ...
      Zobrazit celý příspěvek

      V případě Abramsu a Leopardů lze asi usuzovat z toho kde a jak obstály na bojištích.
      A čekal bych, že minimálně u vás jste si nějaký Leo nechali rozstřílet, aby jste měli informaci o případných slabinách. Naopak, nečekám, že se tím budete někde chlubit a poskytovat informaci veřejnosti.
      Skrýt celý příspěvek

     • Lukas
      11:30 27.09.2020

      PRO flanker.jirka
      "Doświadczenia bojowe" - to jedno...
      Po prostu T-72 są doskonale znane i w zasadzie nie ma tajemnic...
      Natomiast w przypadku zachodnich wozów (Leopard, Abrams) ...
      Zobrazit celý příspěvek

      PRO flanker.jirka
      "Doświadczenia bojowe" - to jedno...
      Po prostu T-72 są doskonale znane i w zasadzie nie ma tajemnic...
      Natomiast w przypadku zachodnich wozów (Leopard, Abrams) a i owszem nadal pewne sprawy nie są "jawne".
      Akurat my w PL dzięki posiadaniu zarówno T-72 jak i Leopardów możemy "coś" powiedzieć...
      Skrýt celý příspěvek

 • Conquer
  21:33 24.09.2020

  Ono je to sice pekne, ze planuju zlepsit SRP pre zvacsenie pravdepodobnosti zasahu. Ale co kanon? Co je drahsie - kanon, alebo SRP? Lebo pokial vo veziach nechaju 2A46, tak vacsia ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Ono je to sice pekne, ze planuju zlepsit SRP pre zvacsenie pravdepodobnosti zasahu. Ale co kanon? Co je drahsie - kanon, alebo SRP? Lebo pokial vo veziach nechaju 2A46, tak vacsia uspesnost zasahu nezaruci vyradenie protivnikoveho tanku. A kolko T-90 maju ten super 2A82?
  Skrýt celý příspěvek

  • Klimesov
   07:34 25.09.2020

   No tady asi nebude ani tak problém s kanonem jako spíše se samotným nabíjecím automatem a stabilizátorem.

   No tady asi nebude ani tak problém s kanonem jako spíše se samotným nabíjecím automatem a stabilizátorem.

 • Klimesov
  20:29 24.09.2020

  Já bych měl taky jednu otázku. Vím že se to všeobecně píše jako že se to zavedlo, ale ten PK PAN Sokolinyj glaz (Sokolí oko) nemontovalo se to náhodou jen na T-72B3, které se měly ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Já bych měl taky jednu otázku. Vím že se to všeobecně píše jako že se to zavedlo, ale ten PK PAN Sokolinyj glaz (Sokolí oko) nemontovalo se to náhodou jen na T-72B3, které se měly zúčastnit tankového biatlonu? A do sériové podoby se to nakonec kvůli ceně nedostalo?
  Neměla být nakonec modernizace T-72B3M jen o motoru a zlepšení pohonné soustavy a doplnění aktivního pancíře na zadní stranu věže? Ono totiž ani na fotkách ten pozorovací přístroj velitele nejde moc vidět. Kupříkladu na hlavní fotce článku kde je v popisku napsáno T-72B3M ten pozorovací přístroj vidět není, a když jsem si pro jistotu ještě pouštěl záběry z Moskevské přehlídky tak taky nic.
  Kdež to na záběrech z tankového biatlonu nebo nějakých výstav to vidět jde.
  Docela by mně to zajímalo jak to nakonec s tím (Sokolím okem) ve skutečnosti dopadlo, a jestli se nakonec skutečně dostal do sériové výroby a nebo jde o novinářský šum.
  Skrýt celý příspěvek

 • krllo
  20:18 24.09.2020

  Kolik tanků armád NATO může zautočit na Rusko ?
  Kolik jich vůbec dojede nebo se dopraví k hranicím Ruska ?

  Kolik tanků armád NATO může zautočit na Rusko ?
  Kolik jich vůbec dojede nebo se dopraví k hranicím Ruska ?

  • Fiagy
   21:03 24.09.2020
   • (3)
   Oblíbený příspěvek

   Otázkou spíše je proč by někdo vůbec útočil na Rusko. To nepotřebuje vnějšího nepřítele. To se vcelku úspěšně ničí samo.

   Otázkou spíše je proč by někdo vůbec útočil na Rusko. To nepotřebuje vnějšího nepřítele. To se vcelku úspěšně ničí samo.

   • fotr
    08:29 25.09.2020
    • (3)
    Oblíbený příspěvek

    Právě naopak, Rusko se bez vnějšího nepřítele neobejde a když není, musí si ho vymyslet. Na teorii permanentního vnějšího nepřítele je postaveno fungování celého státu.
    Na druhou ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Právě naopak, Rusko se bez vnějšího nepřítele neobejde a když není, musí si ho vymyslet. Na teorii permanentního vnějšího nepřítele je postaveno fungování celého státu.
    Na druhou stranu máš částečně pravdu i ty, fungování státu na těchto základech je cesta do pekla, brzdí rozvoj, vyčerpává ekonomiku, komplikuje mezinárodní vztahy a v konečném důsledku to odnese běžný občan. (velmi zjednodušeně řečeno)
    Skrýt celý příspěvek

    • Torong
     08:33 25.09.2020
     Oblíbený příspěvek

     Bohužel velmi často to odnesou i občané jiných států...

     Bohužel velmi často to odnesou i občané jiných států...

    • Fiagy
     08:55 25.09.2020

     Jj, to máte pravdu. Z pohledu Ruska samozřejmě je třeba udržovat národ v pocitu, že každý za hranicemi čeká na příležitost je napadnout, okrást a zotročit , jen aby se zakryl ten ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Jj, to máte pravdu. Z pohledu Ruska samozřejmě je třeba udržovat národ v pocitu, že každý za hranicemi čeká na příležitost je napadnout, okrást a zotročit , jen aby se zakryl ten bo.del co tam pár tisíc lidí nahoře dělá. Já to myslel spíš ze strany všech ostatních. Co by tam kdo z NATO hledal za štěstí ? To Čína by mně asi znervózňovala víc , než NATO.
     Skrýt celý příspěvek

     • krllo
      16:56 25.09.2020

      Vy tam žijete a máte to z první ruky ?

      Vy tam žijete a máte to z první ruky ?

     • Torong
      17:05 25.09.2020

      A ono to nejde jinak zjistit?

      A ono to nejde jinak zjistit?

     • Jan Padesátýpátý
      22:06 25.09.2020

      krllo napsal: "Vy tam žijete a máte to z první ruky ?"

      To je argumentace typu "a viděl jste ty plynové komory? viděl jste ty gulagy?"

      krllo napsal: "Vy tam žijete a máte to z první ruky ?"

      To je argumentace typu "a viděl jste ty plynové komory? viděl jste ty gulagy?"

 • Eagle
  17:30 24.09.2020

  Opravte mě někdo zda se mýlím ale nejnovější verze Leoše má dvoukanálový zaměřovač s denní optickou a noční termovizní větví. Laserovou větev ( kanál) neznám může mi prosím někdo ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Opravte mě někdo zda se mýlím ale nejnovější verze Leoše má dvoukanálový zaměřovač s denní optickou a noční termovizní větví. Laserovou větev ( kanál) neznám může mi prosím někdo tento druh kanálu vysvětlit?
  Skrýt celý příspěvek

  • Jensek
   18:03 24.09.2020

   Když máš výcekanálové přístroje, tak to znamená, že do jednoho zařízení zakomponovali více druhů přístrojů. V praxi to znamená, že výcekanálový přístroj používá jen jeden průzor ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Když máš výcekanálové přístroje, tak to znamená, že do jednoho zařízení zakomponovali více druhů přístrojů. V praxi to znamená, že výcekanálový přístroj používá jen jeden průzor přes který jdou všechny kanály (optika, TV, FLIR, atd.) Takže ten laser by tam měl být nějak zakomponovaný, tak aby využíval stejný průzor. Funkci by měl mít stále jen na měření vzdálenosti. Ale nevím jak je to konstrukčně dělaný nebo jestli se to vůbec takhle vyrábí i s tím laserem.
   Skrýt celý příspěvek

   • Eagle
    19:08 24.09.2020

    To samozřejmě chápu. Ne jsou ale kanál laserový, dle mého názoru autor plete hrudky s jablkama. Kanál (větev) označuje způsob pozorování bojiště, to máme buď optické, analogove či ...
    Zobrazit celý příspěvek

    To samozřejmě chápu. Ne jsou ale kanál laserový, dle mého názoru autor plete hrudky s jablkama. Kanál (větev) označuje způsob pozorování bojiště, to máme buď optické, analogove či digitální. Laserové prostě neznám. Laserový kanál neposkytuje schopnost pozorování ale zjišťování dálky a nelze jej nazývat kanálem.
    A ještě bych tedy od někoho rád slyšel jaký tedy má nejnovější leopard pozorovací schopnosti. Jinak "noční" kanál jsem u nové techniky už dlouho neviděl, byla plně nahrazena termovizními zařízeními.
    Skrýt celý příspěvek

    • Jensek
     09:04 25.09.2020

     To co jste napsal může být bráno jako jeden z výkladů a samozřejmě netvrdím, že nemáte pravdu. Ale zkusme vzít kanál (větev) ve významu jako cesta (cesta od jednotlivých senzorů, ...
     Zobrazit celý příspěvek

     To co jste napsal může být bráno jako jeden z výkladů a samozřejmě netvrdím, že nemáte pravdu. Ale zkusme vzít kanál (větev) ve významu jako cesta (cesta od jednotlivých senzorů, přístrojů, okuláru přes převodovou cestu do společného průzoru) , tak pak může být mezi pozorovacími kanály i kanál pro měření vzdálenosti.
     Skrýt celý příspěvek

     • jj284b
      11:14 25.09.2020

      podla mna je "laserovy kanal" vyhradeny pre navadzanie riadenych striel odpalovanych z dela..

      podla mna je "laserovy kanal" vyhradeny pre navadzanie riadenych striel odpalovanych z dela..

     • Jensek
      14:08 25.09.2020

      jj284b to je také možné. Jediné rozdíly mezi laserovými dálkoměry a značkovači jsou délka vyzařovaného paprsku, výkon paprsku a jeho potřeba odražení. Takže by dálkoměr mohl mít ...
      Zobrazit celý příspěvek

      jj284b to je také možné. Jediné rozdíly mezi laserovými dálkoměry a značkovači jsou délka vyzařovaného paprsku, výkon paprsku a jeho potřeba odražení. Takže by dálkoměr mohl mít duální funkci. Nesmíme zapomínat, že moderní tanky ozáření detekují a dokážou určit z jakého azimutu přichází.
      Skrýt celý příspěvek

 • Miroslav
  16:50 24.09.2020
  Oblíbený příspěvek

  Trochu OT

  V utorok sa v Rusku zrútila stíhačka SU-30. Objavili sa informácie, že bola nedopatrením zostrelená inou SU-35. Údajne išlo o chybu pilota ktorý chcel SU-30 vyfotiť, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Trochu OT

  V utorok sa v Rusku zrútila stíhačka SU-30. Objavili sa informácie, že bola nedopatrením zostrelená inou SU-35. Údajne išlo o chybu pilota ktorý chcel SU-30 vyfotiť, no miesto toho vypálil raketu.

  A vraj Amerika je krajina neobmedzených možností
  Skrýt celý příspěvek

  • danny
   17:11 24.09.2020

   Četl jsem, že to bylo v rámci cvičení. Údajně měla být sestřelena kanonem a vypadá to na chybu techniků, kteří při přípravě na let neodpojili zbraň. Posádka měla přežít, ale si ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Četl jsem, že to bylo v rámci cvičení. Údajně měla být sestřelena kanonem a vypadá to na chybu techniků, kteří při přípravě na let neodpojili zbraň. Posádka měla přežít, ale si představit pod tvrzením, že je v uspokojivém stavu, moc netuším:-D
   Skrýt celý příspěvek

   • Miroslav
    17:47 24.09.2020

    Ruskú stíhačku Su-30, ktorá sa v utorok zrútila pri meste Tver, mohla omylom zostreliť iná stíhačka počas cvičenia, uviedla štátna agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ruskú stíhačku Su-30, ktorá sa v utorok zrútila pri meste Tver, mohla omylom zostreliť iná stíhačka počas cvičenia, uviedla štátna agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Predtým sa tieto informácie objavili na sociálnych sieťach. Letectvo teraz zisťuje, ako mohol byť zostrelený vlastný stroj.

    Stíhačky Su-30 a Su-35, patriace k najmodernejším v ruskom letectve, boli na cvičnom lete, počas ktorého simulovali vzdušný súboj.

    Piloti Su-35 zachytili cieľ, ale namiesto spúšte fotoguľometu, ktorý by zvečnil zachytenie druhého stroja zameriavačom, odpálili skutočné výstrely.

    Piloti zasiahnutého stroja sa stihli katapultovať a vyviazli bez zranení. (tass, čtk)
    Skrýt celý příspěvek

    • danny
     18:26 24.09.2020
     Oblíbený příspěvek

     hmm... tak to je hodně povedené. Skoro jako dva roky tenhle expert v Belgii: https://www.irozhlas.cz/zpravy...
     Každopádně si tak Su-35 ...
     Zobrazit celý příspěvek

     hmm... tak to je hodně povedené. Skoro jako dva roky tenhle expert v Belgii: https://www.irozhlas.cz/zpravy...
     Každopádně si tak Su-35 může připsat první sestřel kanonem v rámci dogfightu v 21. století:-)
     Skrýt celý příspěvek

     • logik
      20:42 24.09.2020

      No, jestli ten mechanik v Belgii "machroval" a hrál si na dogfight, tak vede. Ale jestli mu ten kanón spustil při nějaký údržbě, tak rozhodně vedou Rusové. Ale je fakt, že se tímto ...
      Zobrazit celý příspěvek

      No, jestli ten mechanik v Belgii "machroval" a hrál si na dogfight, tak vede. Ale jestli mu ten kanón spustil při nějaký údržbě, tak rozhodně vedou Rusové. Ale je fakt, že se tímto stává SU-35 nejlepším dogfighterem třetího tisíciletí, to žádnej fanda západních letadel nebude moci popřít....

      Btw., před pár dnama ten dok, včera nabořená fregata, dneska Sučko... Rusům se tendle tejden fakt daří.
      Skrýt celý příspěvek

     • Klimesov
      07:54 25.09.2020

      logik.
      No údajně se jim ještě podařilo si trefit na cvičení Kavkaz 2020 jednu T-90. Nejspíš tříštivo - trhavou střelou. Naštěstí to osádka přežila a jen velitel měl popáleniny v ...
      Zobrazit celý příspěvek

      logik.
      No údajně se jim ještě podařilo si trefit na cvičení Kavkaz 2020 jednu T-90. Nejspíš tříštivo - trhavou střelou. Naštěstí to osádka přežila a jen velitel měl popáleniny v obličeji. Ale podotýkám informaci nemám ověřenou a pochází ze silně protiruských stránek.
      Každopádně takové věci se prostě dějí. Člověk je plný adrenalinu a třeba i euforie a prostě mozek vypne a je zaděláno na průser :-)
      Skrýt celý příspěvek

   • StandaBlabol
    20:47 24.09.2020

    Ono těch chyb bude několik. Četl jsem, že jeden technik má vyndat munici, druhý odpojit spoušť a pak to po nich další zkontrolovat. A pilot to pak při letu má ověřit střelbou do ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Ono těch chyb bude několik. Četl jsem, že jeden technik má vyndat munici, druhý odpojit spoušť a pak to po nich další zkontrolovat. A pilot to pak při letu má ověřit střelbou do vzduchu. Očividně se nic z toho nestalo...
    Skrýt celý příspěvek

    • SYN_
     07:39 25.09.2020

     Asi když mají tolik zálohování tak se na to každý jeden občas vyprdne že... vždyť je to čtyřikrát jištěné tak co... :)

     Ale je fakt že nejlepším způsobem jak prokázat cvičný zásah ...
     Zobrazit celý příspěvek

     Asi když mají tolik zálohování tak se na to každý jeden občas vyprdne že... vždyť je to čtyřikrát jištěné tak co... :)

     Ale je fakt že nejlepším způsobem jak prokázat cvičný zásah je fakt že cíl jde dolů... pokud jim nedocházejí letouny tak je taková úroveň reality cvičení tou nejlepší přípravou!
     Skrýt celý příspěvek

   • fotr
    08:43 25.09.2020

    Událost koresponduje s Ruskou náturou a celkovým přístupem k jakékoliv činnosti, není to jen v armádě. Obecně jsou Ruské normy (čehokoliv) nastavena zcela tristně a ve srovnání se ...
    Zobrazit celý příspěvek

    Událost koresponduje s Ruskou náturou a celkovým přístupem k jakékoliv činnosti, není to jen v armádě. Obecně jsou Ruské normy (čehokoliv) nastavena zcela tristně a ve srovnání se Západem, vyznívají archaicky. Jejich dodržování by pak bylo na samostatnou kapitolu.
    Skrýt celý příspěvek

    • liberal shark
     08:22 26.09.2020

     Souhlas, Rusové milují mlhavé texty a neurčité formulace. Nejhorší na tom je, že infiltrují i západní instituce (IAEA, EUR) a zanášejí do nich svoje barbarské manýry.

     Souhlas, Rusové milují mlhavé texty a neurčité formulace. Nejhorší na tom je, že infiltrují i západní instituce (IAEA, EUR) a zanášejí do nich svoje barbarské manýry.

  • RiMr71
   18:27 24.09.2020

   ...s těma rusákama si není radno zahrávat! Sejmou éro fotokulometem. Co teprve kdyby chtěli do vóóójny jít naostro!

   ...s těma rusákama si není radno zahrávat! Sejmou éro fotokulometem. Co teprve kdyby chtěli do vóóójny jít naostro!

   • Lukash
    19:06 24.09.2020
    Oblíbený příspěvek

    To vysvetluje ruskych dovolenkarov na ukrajine co fotia ukrajinske tanky a dopravne lietadla :)

    To vysvetluje ruskych dovolenkarov na ukrajine co fotia ukrajinske tanky a dopravne lietadla :)

 • Apex
  16:25 24.09.2020

  Předem se omlouvám za článek mimo mísu a z jiného webu, ale stále na něj čekám zde a ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Předem se omlouvám za článek mimo mísu a z jiného webu, ale stále na něj čekám zde a nepřichází.

  https://www.czdefence.cz/clane...

  http://www.mocr.army.cz/inform...

  Je to tak že se tedy jedná o "modernizaci" a nové tanky se odkládají?

  Ještě jednou se omlouvám za OT a počítám s mínusy. Avšak díky za odpovědi.
  Skrýt celý příspěvek

  • StandaBlabol
   16:37 24.09.2020

   Ano, jedná se o modernizaci. Ale nemyslím, jestli se nové tanky odkládají, protože on žádný konkrétní plán jejich nákupu vůbec neexistoval. Přijde mi, že tanky teď nejsou pro ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ano, jedná se o modernizaci. Ale nemyslím, jestli se nové tanky odkládají, protože on žádný konkrétní plán jejich nákupu vůbec neexistoval. Přijde mi, že tanky teď nejsou pro armádu (ministerstvo?) priorita. A nejspíš by nesáhli ani k té modernizaci, ale mají problém je udržet provozuschopné. Nejsou náhradní díly na některé prvky modernizace na M4, které se mezitím přestaly vyrábět. Takže nejspíš obměňují hlavně to, co už vypovídá službu.
   Skrýt celý příspěvek

  • liberal shark
   08:24 26.09.2020

   Oficiálně se to nazývá "technické zhodnocení", ale ve skutečnosti je to generálka :-).

   Oficiálně se to nazývá "technické zhodnocení", ale ve skutečnosti je to generálka :-).

   • Aldus
    16:12 26.09.2020

    No má se hlavně vyměnit SŘP, který se už nevyrábí. Máte někdo informace, co tam má přijít za systém?

    No má se hlavně vyměnit SŘP, který se už nevyrábí. Máte někdo informace, co tam má přijít za systém?

 • StandaBlabol
  15:56 24.09.2020

  Škoda, že autor nepíše i o řízených protitankových střelách odpalovaných z kanónu. Na nedávném tankovém biatlonu si s nimi uřízli pořádnou ostudu. Tak by bylo zajímavé vědět, ...
  Zobrazit celý příspěvek

  Škoda, že autor nepíše i o řízených protitankových střelách odpalovaných z kanónu. Na nedávném tankovém biatlonu si s nimi uřízli pořádnou ostudu. Tak by bylo zajímavé vědět, jestli i naváděcí systémy pro tyto střely projdou nějakou modernizací.
  Skrýt celý příspěvek

  • dusan
   16:52 24.09.2020

   Ono tie strely vznikli len preto, že systémy riadenia paľby v Sojuze boli zúfalo zastaralé oproti západným tankom a tieto strely to mali eliminovať pri paľbe na väčšie ...
   Zobrazit celý příspěvek

   Ono tie strely vznikli len preto, že systémy riadenia paľby v Sojuze boli zúfalo zastaralé oproti západným tankom a tieto strely to mali eliminovať pri paľbe na väčšie vzdialenosti.

   Výsledok je teoreticky vynikajúci, v praxi nepoznám jediný prípad úspešného použitia tejto veľmi drahej munície.
   Skrýt celý příspěvek

  • Eagle
   17:21 24.09.2020

   Nebo o úspěšnosti odpálení střel Spike.

   Nebo o úspěšnosti odpálení střel Spike.

  • Eagle
   20:35 24.09.2020

   jsou znám(y) a zdokumentován(y) případ(y), kdy konkurs přestřílel spike. Taky se o tom nepíše.

   jsou znám(y) a zdokumentován(y) případ(y), kdy konkurs přestřílel spike. Taky se o tom nepíše.

   • Arccos
    00:00 25.09.2020

    Nepovídej! Tak to nám k tomu určitě dodáš spoustu relevantních zdrojů.

    Nepovídej! Tak to nám k tomu určitě dodáš spoustu relevantních zdrojů.

    • Eagle
     06:19 25.09.2020

     Důvod? To že RF si tyto informace nenechává pro sebe neznamená že to dělají i ostatní armády.
     Zkuste Google třeba si něco dohledate sám. Nápověda 15-27.6.2014

     Důvod? To že RF si tyto informace nenechává pro sebe neznamená že to dělají i ostatní armády.
     Zkuste Google třeba si něco dohledate sám. Nápověda 15-27.6.2014

     • Torong
      07:05 25.09.2020

      Á tak to jo. ONI nám to tají a Rusko je křišťálově transparentní... A teď tu o karkulce...

      Á tak to jo. ONI nám to tají a Rusko je křišťálově transparentní... A teď tu o karkulce...

   • Klimesov
    06:31 25.09.2020

    Povězte mi. Co si mám představit pod pojmem "přestřílel"?

    Povězte mi. Co si mám představit pod pojmem "přestřílel"?

    • History
     09:29 25.09.2020

     Zkusím hádat... není důležité se trefit, ale rychleji vystřelit více hlavic a zastrašit protivníka kouřem?

     Zkusím hádat... není důležité se trefit, ale rychleji vystřelit více hlavic a zastrašit protivníka kouřem?

    • Eagle
     10:22 25.09.2020

     Výstřel a zasah

     Výstřel a zasah

     • Torong
      11:19 25.09.2020

      Takže tvrdíš, že KONKURS má vyšší pravděpodobnost zásahu cíle... Vzhledem k tomu, že máš evidentně dobré informace, jistě se o ně podělíš a svoje tvrzení dokážeš. Nebo jde opět o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Takže tvrdíš, že KONKURS má vyšší pravděpodobnost zásahu cíle... Vzhledem k tomu, že máš evidentně dobré informace, jistě se o ně podělíš a svoje tvrzení dokážeš. Nebo jde opět o "informace které se nesdělují"?
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      22:01 25.09.2020

      Píšu snad že konkurs je lepší? Poukazují na několik faktorů a jeden z nich je že i nová moderní zbraň nemusí mít svůj den a proto nelze hodnotit na základě selhání dokud nejsou k ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Píšu snad že konkurs je lepší? Poukazují na několik faktorů a jeden z nich je že i nová moderní zbraň nemusí mít svůj den a proto nelze hodnotit na základě selhání dokud nejsou k dispozici relevantní informace. Ale chápu že zdejší odborníci radí vytváří závěry o ruských raketách na základě videa z tankového biatlonu. Toť vše na co narážím, neporovnavam jen upozorňuji že i moderní systémy zažívají špatně dny.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:15 26.09.2020

      Ano, píšeš:
      Eagle:
      jsou znám(y) a zdokumentován(y) případ(y), kdy konkurs přestřílel spike. Taky se o tom nepíše.

      Klimesov: Povězte mi. Co si mám představit pod pojmem ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ano, píšeš:
      Eagle:
      jsou znám(y) a zdokumentován(y) případ(y), kdy konkurs přestřílel spike. Taky se o tom nepíše.

      Klimesov: Povězte mi. Co si mám představit pod pojmem "přestřílel"?

      Eagle: Výstřel a zásah

      Z toho jasně vyplývá, že tvrdíš, že KONKURS má vyšší pravděpodobnost zásahu než SPIKE.
      Skrýt celý příspěvek

   • Torong
    07:04 25.09.2020

    Eagl:
    Skutečně tady naprosto vážně srovnáváš střelu 4 generace SPIKE a střelu 2 generace KONKURS?
    Proč ze sebe děláš hlupáka? Máš to aspoň dobře zaplaceno?

    Eagl:
    Skutečně tady naprosto vážně srovnáváš střelu 4 generace SPIKE a střelu 2 generace KONKURS?
    Proč ze sebe děláš hlupáka? Máš to aspoň dobře zaplaceno?

    • Maximus
     09:18 25.09.2020

     Někdy je podstatnější než papírové TTP reálná funkčnost. Na jednom z cvičení AČR byla spolehlivost SPIKE katastrofa - přesné důvody ale neznám.

     Někdy je podstatnější než papírové TTP reálná funkčnost. Na jednom z cvičení AČR byla spolehlivost SPIKE katastrofa - přesné důvody ale neznám.

     • History
      09:34 25.09.2020

      To mi přijde jako “hospodská latina”. Na jednom cvičení = na kterém? Důvod nespolehlivosti = ??? Takovýchto “katastrof” Vám vypočítám kolik budete chtít.

      To mi přijde jako “hospodská latina”. Na jednom cvičení = na kterém? Důvod nespolehlivosti = ??? Takovýchto “katastrof” Vám vypočítám kolik budete chtít.

     • Torong
      09:35 25.09.2020

      Přesné důvody neznám... A to je přesně ono. Někde jsi to slyšel, někdo ti to řekl, prostě JPP... SPIKE je v současnosti asi nejlepši PTŘS. Skutečnost, že je ve výzbroji armád 30-ti ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Přesné důvody neznám... A to je přesně ono. Někde jsi to slyšel, někdo ti to řekl, prostě JPP... SPIKE je v současnosti asi nejlepši PTŘS. Skutečnost, že je ve výzbroji armád 30-ti států včetně, USA, VB, Izraele myslím mluví za vše.
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      09:55 25.09.2020

      Bylo to v rámci "předváděčky" pro pana bývalého ministra - 2 z 3 odpalů fail. Rozhodně to není JPP. Bohužel moje postavení mi neumožňuje zjistit konkrétní důvody. Byl to z více ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Bylo to v rámci "předváděčky" pro pana bývalého ministra - 2 z 3 odpalů fail. Rozhodně to není JPP. Bohužel moje postavení mi neumožňuje zjistit konkrétní důvody. Byl to z více odpalovacích zařízení na Pandurech - tak lze vyloučit, že za tím seděl jeden "packal".

      O tom že SPIKE je vynikající PTŘS nepochybuji, ale těch faktorů proč to třeba nefungovalo je více a to by bylo opravdu JPP.
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      10:15 25.09.2020

      To Maximus.
      Trefa do černýho.
      To Torong.
      Já neporovnavam ty dvě střely, ikdyz v cíl umí zasáhnout obě a zničit ho. Já poukazují na fakt že i o dvě generace a řádově miliony dražší ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Maximus.
      Trefa do černýho.
      To Torong.
      Já neporovnavam ty dvě střely, ikdyz v cíl umí zasáhnout obě a zničit ho. Já poukazují na fakt že i o dvě generace a řádově miliony dražší strela, v tomhle případě střely v řádech desítek milionů nemusejí mít svůj den stejně jako v Rusku jen s tím rozdílem že nezname jasnou příčinu selhání jejich střel. Tyto informace se nezdeluji a ani já nemám potřebuje je zde uvádět. Jen poukazuji že každá mince má svůj rub i líc a konkurz nelze v žádném případě podceňovat.
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      10:21 25.09.2020

      Maximus
      Dodatek, poměr raket vám nesedí ani důvod střeleb ale může se jednat i o jiný příklad.

      Maximus
      Dodatek, poměr raket vám nesedí ani důvod střeleb ale může se jednat i o jiný příklad.

     • Torong
      10:29 25.09.2020

      "Tyto informace se nezdeluji a ani já nemám potřebuje je zde uvádět."
      Jistě. Ale samozřejmě ty informace máš, že... Ty máš pouze potřebu trollit a srovnávat hrušky s jabkama, aby ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Tyto informace se nezdeluji a ani já nemám potřebuje je zde uvádět."
      Jistě. Ale samozřejmě ty informace máš, že... Ty máš pouze potřebu trollit a srovnávat hrušky s jabkama, aby ti vyšly švestky. Konkurs je se SPIKE naprosto nesouměřitelná a jednotlivé selhání (o ktrrém navíc nikdo, kromě tebe nemáme bližší informace) na tom nic nezmění. Jo, a ten konkurs má spolehlivost odpalu 100%, že? Nebo, že by celé to tvoje trollení mělo souvislost s neschopností Ruska vyvinout PTŘS 4 generace?
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      10:33 25.09.2020

      "Dodatek, poměr raket vám nesedí ani důvod střeleb ale může se jednat i o jiný příklad"

      Hezký pokus o shození SPIKE. Snaha o navození dojmu "kdoví kolik těch selhání vlastně bylo, ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Dodatek, poměr raket vám nesedí ani důvod střeleb ale může se jednat i o jiný příklad"

      Hezký pokus o shození SPIKE. Snaha o navození dojmu "kdoví kolik těch selhání vlastně bylo, beztak je to složitý předražený šmejd. Zlaté Ruské jednoduché zbraně"
      Skrýt celý příspěvek

     • History
      12:43 25.09.2020

      Eagle

      Připomínáte mi oblíbeného génia J. Cimrmana a jeho filosofickou teorii externismu.
      “... Podle vulgárního materialisty Bohlena je základním pojmem našeho poznání PRAVDA, i ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Eagle

      Připomínáte mi oblíbeného génia J. Cimrmana a jeho filosofickou teorii externismu.
      “... Podle vulgárního materialisty Bohlena je základním pojmem našeho poznání PRAVDA, i když Bohlen připouští, že je zpočátku NEPŘESNÁ. Cimrman naproti tomu říká, že základním pojmem poznání je OMYL, zpočátku samozřejmě PŘESNÝ.
      Jak se naše poznání prohlubuje, dostáváme se do druhé fáze poznávacího procesu, v němž podle Bohlena ZPŘESŇUJEME PRAVDU, kdežto podle Cimrmana pouze VYVRACÍME OMYL.
      Konečným cílem našeho poznání je pak podle Bohlena stav, kdy je pravda už naprosto přesná a my. VÍME VŠE Podle Cimrmana je na konci poznávacího procesu omyl zcela vyvrácen a my NEVÍME NIC.”
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      12:51 25.09.2020

      To cvičení se SPIKEma nešlo na vrub raketám, ale v té době neznalostí systému. Byli to jedny z prvních ostrých střeleb v rámci bojových praporů a chyba byla velmi triviální. Po ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To cvičení se SPIKEma nešlo na vrub raketám, ale v té době neznalostí systému. Byli to jedny z prvních ostrých střeleb v rámci bojových praporů a chyba byla velmi triviální. Po identifikaci už se samozřejmě nikdy neopakovala.
      Jako argument o kvalitách SPIKU to opravdu neobstojí....
      Skrýt celý příspěvek

     • Maximus
      13:03 25.09.2020

      Díky Migi za objasnění, jsem rád že je to vyřešeno. Mě to tenkrát docela rozladilo.

      Spike je jinak určitě dobrá volba, jen je je jich málo a osobně bych rád viděl ve výzbroji i ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Díky Migi za objasnění, jsem rád že je to vyřešeno. Mě to tenkrát docela rozladilo.

      Spike je jinak určitě dobrá volba, jen je je jich málo a osobně bych rád viděl ve výzbroji i Spike NLOS.

      Nicméně hodně je to o lidech, kteří mají konkrétní zbraˇn v ruce - i zdánlivě totálně zastaralá Maljutka v modernizované verzi v rukou zkušeného operátora dokáže hodně překvapit.
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      16:51 25.09.2020

      Tak samozřejmě migi znáte oficiální verzi. Operátoři před střelbami takto drahých raket procházejí přezkoušením a školením, bez toho nejsou připuštění ke střelbám. Nemusím ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Tak samozřejmě migi znáte oficiální verzi. Operátoři před střelbami takto drahých raket procházejí přezkoušením a školením, bez toho nejsou připuštění ke střelbám. Nemusím připomínat že operátoři se ročně účastnily zaměstnání střeleb na trenažérech a v neposlední řadě po 6 letech provozu už měli něco nadrilovano a to i díky nasazení kbvp v zahraniční operaci kde taktéž prošli výcvikem. Jinak přehazování HW mezi vozidly neberu jako triviální věc. A v neposlední rade rozhodně nesrovnavam kvality, jen poukazují na to, že stejně jak se nám nepovedl střelecky den, stejně se nemusel pověst Rusům ale jak je zde zvykem, hned se tvoří závěry o kvalitě. Proto poukazují na tento fakt, ne proto abych shazoval Spike.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      17:09 25.09.2020

      Eagle:
      Byl jsi tady usvědčený ze lží a trollení. Proč v tom ještě pokračuješ.? Kolik bereš za to, že ze sebe děláš hlupáka?

      Eagle:
      Byl jsi tady usvědčený ze lží a trollení. Proč v tom ještě pokračuješ.? Kolik bereš za to, že ze sebe děláš hlupáka?

     • Eagle
      19:34 25.09.2020

      :)))))) usvědčený? A kým? Migim,který u toho nebyl? Nehodí se do krámu co? Mě je ukradený co si ty a ostatní myslí, pokud to bereš jako troleni nemám s tím jediný problém, pak ale ...
      Zobrazit celý příspěvek

      :)))))) usvědčený? A kým? Migim,který u toho nebyl? Nehodí se do krámu co? Mě je ukradený co si ty a ostatní myslí, pokud to bereš jako troleni nemám s tím jediný problém, pak ale nechápu návštěvu výrobce, demontáž všech MCLU jejich opravy.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      23:17 25.09.2020

      Eagle: Tak teď jsi si naběhl dost na vidle :)
      Za a) v afgánu se SPIKY střílely, ale tam bylo opravdu jenom pár lidí, těžko se dá mluvit o vycvičení operátorů jako celku. Něco o ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Eagle: Tak teď jsi si naběhl dost na vidle :)
      Za a) v afgánu se SPIKY střílely, ale tam bylo opravdu jenom pár lidí, těžko se dá mluvit o vycvičení operátorů jako celku. Něco o tom vím, byl jsem u toho.
      Za b) i u toho selhání na Doupově jsem byl (mám to ale štěstí co?). Chyba tam nešla ani na vrub operátorům. Chyba byla prostě v tom, že některý KBVP neměli aktualizovaný SW. To se kupodivu na trenažérech neobjeví. Samozřejmě po tom, co se to zjistilo už stejná chyba nikdy nenastala....

      Co tam máme dál?
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      10:11 26.09.2020

      :)) takže už to není neznalost systému ale někdo nám dodal systém který díky aktualizaci není schopný střelby? To je podle tebe nicotná záležitost? Divný že se MLCU stahují do ...
      Zobrazit celý příspěvek

      :)) takže už to není neznalost systému ale někdo nám dodal systém který díky aktualizaci není schopný střelby? To je podle tebe nicotná záležitost? Divný že se MLCU stahují do Izraele na aktualizaci. Máš špatný info chlape. Zamysli se nad tím co si psal. Jinak dál? Raketa vs raketnice? A další případy. Ale jsem rád že si sám uznal že to nebyla chyba obsluhy a že vlastně pokud není provedena aktualizace nelze střílet, vzhledem k tomu že si u všeho byl tak ať si každý udělá názor sám. Nemám potřebu zde uvádět každý selhání toho systému od toho tady nejsem a ani mi to nepřísluší ale nelze se domnívat se i takto špičkové systémy jsou bezproblémové.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      11:40 26.09.2020

      Je to neznalostí systému, protože aktualizaci si objednává/dělá armáda sama. Do Izraele žádný MCLU nešli. Normálně přijeli borci a teď už nevím jestli ze Štěpánova nebo přímo z TDV ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Je to neznalostí systému, protože aktualizaci si objednává/dělá armáda sama. Do Izraele žádný MCLU nešli. Normálně přijeli borci a teď už nevím jestli ze Štěpánova nebo přímo z TDV (tehdy se to asi ještě jemnovalo jinak), nebo a SW aktualizovali. No big deal...
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      15:10 26.09.2020

      Eagle:
      Jak dlouho ještě budeš pokračovat ve lhaní a předstírání, že máš nějaké informace "od zdroje"? Několikrár jsi byl odhalený člověkem, který přímo u toho "zdroje" pracuje...

      Eagle:
      Jak dlouho ještě budeš pokračovat ve lhaní a předstírání, že máš nějaké informace "od zdroje"? Několikrár jsi byl odhalený člověkem, který přímo u toho "zdroje" pracuje...

     • Eagle
      17:36 26.09.2020

      To Torong
      A kde myslíš že sloužím já ty jelito? Migim evidentne je můj kolega ale chybí mu technické vzdělání. Jinak hodně srandovní představa jak MCLU aktualizace provádí český ...
      Zobrazit celý příspěvek

      To Torong
      A kde myslíš že sloužím já ty jelito? Migim evidentne je můj kolega ale chybí mu technické vzdělání. Jinak hodně srandovní představa jak MCLU aktualizace provádí český podnik.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      20:03 26.09.2020

      Tak podle "úrovně" tvých komentářů můžeš sloužit leda tak v Petrohradu.

      Tak podle "úrovně" tvých komentářů můžeš sloužit leda tak v Petrohradu.

     • Eagle
      21:59 26.09.2020

      Aaaaa máme tady klasiku, zapoměl si mě ještě označit za putinovskeho trola jak je zde zvykem. Petrohrad ? Hezké město, rád bych se tam podíval.

      Aaaaa máme tady klasiku, zapoměl si mě ještě označit za putinovskeho trola jak je zde zvykem. Petrohrad ? Hezké město, rád bych se tam podíval.

     • Migi
      09:33 27.09.2020

      Nechápu co je na věci, že by výrobce zvládl tak triviální věc, jak aktualizaci SW směšnýho.
      Jinak o úrovni tvých informací hovoří už jen to, že jsi jako argument proti SPIKE mohl ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Nechápu co je na věci, že by výrobce zvládl tak triviální věc, jak aktualizaci SW směšnýho.
      Jinak o úrovni tvých informací hovoří už jen to, že jsi jako argument proti SPIKE mohl použít jiný případ, který je zatím jediný případ selhaný techniky SPIKE za celou dobu provozu v AČR. Ale místo toho tady mluvíš o poměrně triviální chybě, která opravdu nejde na vrub technice...
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      10:23 27.09.2020

      Protože součástí firmware je knihovna navádění střely, tohle jsou věci které jsou šifrovaný a má k nim přístup pouze výrobce. Jestli pro tebe je triviální, že armáda bez ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Protože součástí firmware je knihovna navádění střely, tohle jsou věci které jsou šifrovaný a má k nim přístup pouze výrobce. Jestli pro tebe je triviální, že armáda bez aktualizovaného SW nevystřelí ( být je to tvůj výmysl) tak pro mě kdyby to nebyla lež rozhodně triviální není. Co se týká spolehlivosti Spike, tak možná selhala jedna jediná střela, ( jistě se můžeš podělit kolik konkurzu za 30 let selhalo) ale je třeba poukázat na jednu velmi důležitou věc, než ta střela jde do raketnice prochází komplexním testem a ty rozhodně nemáš informace kolik těchto raket, tímto testem neprošlo. Pokud bychom chtěli dále rozebírat toto téma, tak spolehlivost raket se řeší velmi složitě, například konkurs velmi zřídka selhal při odpalu, ale velmi často došlo k přerušení vedení a ztraty navádění a poté automatickému navedení do země. Tento fakt nelze vždy přisoudit ale ztrátě navádění jelikož v tom má mohl mít svůj podíl operátor. Střely se po nezdařeném navedení a dopadu ničí na místě a zpětné zjištění je vcelku komplikované. Jinak když si tak dobře informovaný jistě mi prozradiš kolik raket Spike se za 12 let provozu vystřelilo.
      Skrýt celý příspěvek

     • Torong
      11:28 27.09.2020

      "Co se týká spolehlivosti Spike, tak možná selhala jedna jediná střela, ( jistě se můžeš podělit kolik konkurzu za 30 let selhalo) ale je třeba poukázat na jednu velmi důležitou ...
      Zobrazit celý příspěvek

      "Co se týká spolehlivosti Spike, tak možná selhala jedna jediná střela, ( jistě se můžeš podělit kolik konkurzu za 30 let selhalo) ale je třeba poukázat na jednu velmi důležitou věc, než ta střela jde do raketnice prochází komplexním testem a ty rozhodně nemáš informace kolik těchto raket,"

      "Jinak když si tak dobře informovaný jistě mi prozradiš kolik raket Spike se za 12 let provozu vystřelilo."
      Co kdyby jsi ty informace dodal ty? Zatím tady jen lžeš vykrucuješ se a na přímé otázky neodpovídáš...
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      13:20 27.09.2020

      Dobře, tak jinak. V čem lžu? Přímo a konkrétně. Opravdu si torongu myslíš že neaktualizovaný sw panduru ho znebojeschopni? To jako že máme na skladě Spike v1.7 ale vozidlo má SW ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Dobře, tak jinak. V čem lžu? Přímo a konkrétně. Opravdu si torongu myslíš že neaktualizovaný sw panduru ho znebojeschopni? To jako že máme na skladě Spike v1.7 ale vozidlo má SW v1.6 tak to nevystřelí? Opravdu si myslíš že diag BIT TEST nezjistí nefunkční MCLU kvůli jinému SW? Opravdu si myslíš že 3 že 4 pandurů neměli tak důležitou aktualizaci před střelbami tak drahými raketami? A to se fakt budeme smát Rusům že podelali střelby :))
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      18:44 27.09.2020

      Ach jo, tak já už nevím. Evidentně máš informace JPP. Už jenom protože tahdy nestříleli 4 SPIKE, ale 3.
      "Opravdu si myslíš že 3 že 4 pandurů neměli tak důležitou aktualizaci před ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Ach jo, tak já už nevím. Evidentně máš informace JPP. Už jenom protože tahdy nestříleli 4 SPIKE, ale 3.
      "Opravdu si myslíš že 3 že 4 pandurů neměli tak důležitou aktualizaci před střelbami tak drahými raketami?" - tak na jednu stranu tvrdíš jak je to hrozně zašifrovaný a musí se to posílat do Izraele a na druhou stranu tvrdíš že se to před střelbama samozřejmě provedlo?
      Poznámce o BIG TESTu se musím jenom smát - Ty rakety se ve vozidlech nenačetly, až když se přesunula raketa do jiného vozidla tak se načetla v pořádku. Takže opět chyba vozidla - vyřešená aktualizací SW.
      Jinak počet vypálených SPIKU v AČR můžu jenom odhadovat někde ve vyšších desítkách nebo nižších stovkách...

      No nic končím, chyba byla evidentně na straně vozidla, vyřešená aktualizací. Ta chyba se nikdy znovu neopakovala. O kvalitách SPIKE jako systému to nevypovídá vůbec nic. Pokud to o něčem vypovídá, tak o tom že AČR v té době (rok 2014/2015) s tím systémem neměla příliš zkušeností. Do té doby se rakety u jednotek skoro nestřílely, kromě Afgoše, kde bylo jen pár lidí. Od té doby se i tato stránka věci dost vylepšila a rakety se střílí minimálně každý rok....
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      19:44 27.09.2020

      Migi
      Nikde nepíšu že byly 4 Spike. Píšu že ze 3 kbvp ze 4 respektive 3+1 založní to vyflusala Jen jedna mašina. Co se týká sw si úplně mimo, netvrdím že se to před střelbami ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Migi
      Nikde nepíšu že byly 4 Spike. Píšu že ze 3 kbvp ze 4 respektive 3+1 založní to vyflusala Jen jedna mašina. Co se týká sw si úplně mimo, netvrdím že se to před střelbami provedlo, jestli máš aspoň trochu něco společnýho s SO tak víš že před střelbami každá jednotka střílející Spike za asistence zbrojířů dělá SELF Test za pomoci diagnostického Spike. Tyto kontroly dělají i pánové z L.Bohdanec. to jest celkem dvě kontroly před samotnou střelbou. Jinak nemluvím o Big test ale Bit test kdy přes spuštěním rcws provádí gcu kompletní kontrolu všech podsystémů a tím je také MCLU. Tento bit test by odhalil nekompatibilní sw popřípadě vadnou komunikaci mezi gcu a MCLU. V neposlední řadě tento provar u Spike nebyl první ani poslední, viz Spike vystřelen zkrze zavřené dveře raketnice. A úplně na závěr a opakuji to po několikáté že nemam zájem zde hanit Spike, jen jsem diskutující upozornil že jedny nevydařeny střelby mnoho nenapovídají o kvalitě PTŘS, proto nechápu zdejší diskutující jak dokáží vyvodit závěry pouze z videí a o to mi celé jde. Jinak můj odhad je 22 raket Spike za 12 let.
      Skrýt celý příspěvek

     • Migi
      11:04 28.09.2020

      Záložní mašina na střelbu nebyla. Diagnostický SPIKE se používá teď. Byla to jedna z věcí, který se začali dělat právě jako reakce na tuhle závadu.
      Bit test (automatická oprava :) ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Záložní mašina na střelbu nebyla. Diagnostický SPIKE se používá teď. Byla to jedna z věcí, který se začali dělat právě jako reakce na tuhle závadu.
      Bit test (automatická oprava :) ) ti samozřejně neodhalí nekompatibilní SW rakety, ale stav samotného systému. To ti odhalí až ve chvíli kdy připojíš rakety a ta se nenačte.
      Řeči o zavřený raketnici jsou taky docela vtipný a značně překroucený, ale máš pravdu že jedna opravdová závada se skutečně stala. To mi furt přijde jako velmi slušná spolehlivost.
      22 SPIKE za 12 let asi ne, když jenom u nás se nedávno za jeden rok vystřílelo 8 SPIKU a nebyl to rozhodně nijak výjimečný rok.
      Mě je zase úplně jedno nějaký ruský odpal, já jen poukázal že zrovna chyba, kdy si armáda z neznalosti nepohlídala vhodný SW v autech rozhodně nemůže být na vrub systému SPIKE.
      Skrýt celý příspěvek

     • Eagle
      13:00 28.09.2020

      Všechny masiny měli stejný sw, to co píšeš nedává logiku. Už jen proto že si nepamatuješ stažení všech MCLU k výrobci. To že raketa má jiný sw ( nemůžu potvrdit nesetkal jsem se s ...
      Zobrazit celý příspěvek

      Všechny masiny měli stejný sw, to co píšeš nedává logiku. Už jen proto že si nepamatuješ stažení všech MCLU k výrobci. To že raketa má jiný sw ( nemůžu potvrdit nesetkal jsem se s rozdílnými Spike v AČR) neznamená že se nespojí s MCLU. Není nic jednoduššího než se podívat do záznamníku Spike, pokud prošel aktualizaci bude tam záznam.
      Skrýt celý příspěvek